Egészségügyi, biztonsági és környezetvédelmi szabályzat

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Egészségügyi, biztonsági és környezetvédelmi szabályzat"

Átírás

1 Egzségügyi, biztonsági környezetvédelmi szabályzat Novartis globális irányelv március 1. HSE 001.V1.HU verzió

2 1. Bevezet A Novartisnál célunk az, hogy világelsők legyünk az egzség, biztonság környezetvédelem (HSE) terén. Egy hosszú távú, fenntartható vállalkozás kiépítével a felelős működre törekszünk. Ennek elengedhetetlen velejárója a gondoskodásra gyógyításra irányuló célkitűzünk. A HSE a Novartis hosszú távú üzleti stratégiájának alapvető eleme. A HSE alkalmazását világméretű egzségügyi tevékenységeink teljes körénél szem előtt tartjuk, azzal a szándékkal, hogy megóvjuk munkatársainkat, szomszédainkat, pácienseinket, a vállalkozás eszközeit, a termzeti erőforrásokat a környezetet. Ez az elkötelezettség minden cselekedetünk rzét képezi, attól a pillanattól kezdve, hogy egy tudós megkezdi a kutatást, majd a gyártáson forgalmazáson keresztül, egzen addig, amíg vevőink pácienseink használják ártalmatlanítják a végterméket. Ez a szabályzat azokkal az elvekkel irányítási gyakorlatokkal foglalkozik, amelyek a Novartis számára lehetővé teszik, hogy piacvezető lehessen a foglalkozás-egzségügy, a biztonság a környezetvédelem minden területén, a Novartis Magatartási Kódex előírásai szerint. Leírja továbbá a Novartis megközelíti módját az egzségügyi, biztonsági környezeti kockázatok hatások minimalizálása felé. A szabályzat meghatározza az összes munkatárs felé támasztott elvárásokat, ez képezi a kötelező belső HSE-irányelvek betartásának alapját. Habár a HSE mindannyiunk felelőssége, az egzséggel, biztonsággal környezetvédelemmel kapcsolatos helyes gyakorlatok végrehajtásáért fenntartásáért a vezetőség felel az ellenőrzük alá tartozó területeken. 1.1 Érvényesség alkalmazhatóság Jelen szabályzat a Novartis AG minden munkatársára leányvállalatára (a Csoport ) vonatkozik. A jelen szabályzat irányelvei mindenhol érvényesek, ahol a Novartis operatív felelősséggel rendelkezik, azaz a Novartis társaság által üzemeltetett vagy irányított összes (saját tulajdonú vagy bérelt) üzemben, valamint azoknál a közös vállalkozásoknál, ahol a Novartis viseli az operatív felelősséget. Ez a szabályzat tartalmazza a Novartis globális irányelveit vezeti gyakorlatait, megfelel a vonatkozó törvényeknek iparági kódoknak, ezen belül a nemzetközi környezetvédelmi irányítási szabványoknak (ISO 14001) a munkahelyi egzségügyi biztonsági szabványnak (OHSAS 18001). Jelen szabályzat a teljes Csoporton belül, globálisan alkalmazandó a helyi törvények vagy szabályozások által megkövetelt esetleges módosításokkal, ahol azok szigorúbbak. 2 / 7

3 2., meghatározások 2.1 Elkötelezettségünk Célunk a fenntarthatóság Vállalati kultúránkban alapvető értéknek tekintjük munkatársaink, szomszédaink az egyéb olyan felek egzségének biztonságának megóvását, akikre üzleti tevékenységeink hatással vannak. Emellett a környezet védelme kulcsfontosságú számunkra, mindezeket egyéb fő üzleti céljainkkal egyformán fontosként kezeljük. A vezetőség feladata az egzséggel, biztonsággal környezetvédelemmel kapcsolatos helyes gyakorlatok végrehajtása fenntartása, valamint a példamutató élenjárás (pl. a biztonságos, egzséges környezetvédelmi szempontból felelős magatartás tanúsítása). Emellett azonban a munkatársaknak is meg kell érteniük reagálniuk kell a HSE kérdeire, az egyéb fő üzleti célokkal megegyező komolysággal. A partnerektől elvárjuk, hogy feladataikat mindenkor társadalmi felelősségtudattal végezzék el Számunkra fontos a munkatársaink egzsége biztonsága Támogatjuk a munkatársaink egzségének jólétének megőrzére fejlesztére irányuló programokat, többek között ideértve a dohányzásmentes munkaterületeket világszerte mindenhol, ahol az jogilag lehetséges. Munkatársainkat ösztönözzük az önkéntes egzségprogramokban való rzvételre az egzséges viselkedmódra, például: elkötelezettség a rendszeres testmozgás felé a napi rutinon felüli további mozgás egzséges táplálkozás egzségügyi szűrővizsgálatokon való rzvétel ahol lehetséges, a munkavállalói támogatás a munkába való visszatért segítő programokon való rzvétel. A vezetőségtől elvárjuk a munkatársak támogatását az egzséges életvezet iránti törekveikben. Munkatársaink számára biztonságos munkafeltételeket biztosítunk, igyekszünk őket megóvni a potenciális egzségügyi kockázatoktól a sérülektől. Minden potenciálisan veszélyt jelentő munka elvégze előtt kockázatértékelt kell elvégezni, mint amilyen a Kockázatelemző eljárás vagy a Munkahelyi egzségügyi kockázatelemz. A vezetőség felel a kockázatértékelek elvégzéért, valamint az óvintézkedek kidolgozásáért a munkatársakkal együttműködben. A munkatársaknak meg kell ismerniük be kell tartaniuk a helyi biztonsági előírásokat. Például: szükség esetén megfelelő egyéni védőfelszerel visele a biztonsági figyelmeztető táblák riasztások tiszteletben tartása képzi megfigyeli programokon való rzvétel, pl. kötelező üzembiztonsági képz, járművezetői biztonsági képz viselked alapú biztonsági program a veszélyes tevékenységek, feltételek biztonsági kockázatok jelente. A munkatársaktól elvárjuk, hogy figyeljenek kollégáikra, figyelmeztessék őket az esetlegesen veszélyes tevékenységekre. 3 / 7

4 2.1.3 Törődünk a környezettel A termzeti erőforrások felelősségteljes használatára törekszünk, valamint igyekszünk minimalizálni tevékenységeinknek a környezetre gyakorolt hatását. Emellett igyekszünk termékeink környezeti hatását is csökkenteni azok teljes életciklusa során. Ez tevékenységeink során magában foglalja az energiahatékonyság maximalizálását, amely az átfogó éghajlat-változási céljaink rze. Emellett kutatási, fejleszti gyártási tevékenységeink során, ha csak lehet, fenntartható csomagolást környezetbarát vegyi anyagokat alkalmazunk. Munkatársainknak mindent meg kell tenniük napi munkájuk során az általuk kiváltott környezeti terhel minimalizálásának érdekében. Ennek rze a hulladékkeletkezt megelőző intézkedek betartása (elkerül, csökkent, újrahasznosítás az összes anyag újrafelhasználása). Példák többek között: Hatékony energiahasználat A munkatársaknak mindig szem előtt kell tartaniuk a leghatékonyabb energiafelhasználást, munkahelyükön keresniük kell az energiafogyasztás csökkentének lehetőségeit. Ide tartozik a világítás az irodai/laboratóriumi felszerelek lekapcsolása, ha azokat nem használják. A minőségügyi üzemelteti vezetőknek szem előtt kell tartaniuk a hatékony energiafelhasználást a tisztaterek egyéb teremfeltételek alapértékeinek megállapításakor irányításakor (például hőmérséklet, páratartalom vagy légcsere-értékek), ha az az elfogadható tartományokon belül lehetséges, megfelel a szabályozási megfelelőségi szabványoknak. A projektek felülvizsgálata az energiahatékonyság a megújuló energiaforrások szempontjából történik. Előnyben rzesülnek az energiahatékonyság fejlesztére irányuló projektek, amelyek megtérüli ideje egy életciklus. Az üvegházhatást okozó gázok kibocsátásának csökkente A munkatársaknak, amikor csak lehetséges, minimalizálniuk kell az utazást, a video- vagy telekonferencia lehetőségét kell választaniuk, ha az elérhető az üzlet szempontjából elfogadható. Az értékesíti munkatársaknak üzemanyag-hatékony autót kell választaniuk, azt biztonságosan ökohatékonyan kell vezetniük a CO2- kibocsátás minimalizálásának érdekében. Újrahasznosítás vagy a hulladék minimalizálása A munkatársaknak kerülniük kell a hulladék keletkezét, a helyi újrahasznosítási rendszerek megléte esetén újrahasznosítási lehetőségeket kell alkalmazniuk. Az ek, csatolmányok egyéb munkaanyagok nyomtatása előtt figyelembe kell venniük a környezetvédelmi szempontokat. A csomagolástervezőknek az egyszerűsített vagy kisebb méretű csomagolásra kell törekedniük, valamint környezetbarát anyagokat kell használniuk. A folyamatfejlesztőknek olyan technológiákat kell kidolgozniuk, amelyek csökkentik az oldószerek használatát újrahasznosítják azokat. A termeli munkatársaknak a szennyvízkibocsátás során törekedniük kell a köztitermékek hatóanyagok csökkentére. Hatékony vízhasználat A munkatársaknak mindig szem előtt kell tartaniuk a víz legjobb használatát, meg kell határozniuk a munkahelyi vízfogyasztás csökkentének lehetőségeit. 4 / 7

5 2.1.4 Termékeink technológiáink fejleszte során szem előtt tartjuk a HSE alkalmazását Munkatársainktól elvárjuk egy egyértelmű munkafolyamat betartását, amely magában foglalja a vonatkozó legkorszerűbb HSE kockázatelemzt hatásvizsgálatokat. A cél annak biztosítása, hogy az előnyök meghaladják az üzleti tevékenységeinkre, folyamatainkra, pácienseinkre a környezetre gyakorolt esetleges fennmaradó kockázatokat. Munkatársainknak biztosítaniuk kell a HSE szempontjainak integrálását a termék folyamatfejleszt, a beszerz, a gyártás minden korai szakaszban lévő nagyobb beruházási projekt során. Munkatársainknak környezetbarát vegyi anyagokat kell alkalmazniuk a termékfejleszti folyamat során, a csomagolástervezi folyamatok során fenntartható csomagolást kell integrálniuk. Tudományos szakértői értékelen veszünk rzt, az innováció előnyeit kockázatait strukturált, tudományos átlátható módon tartjuk szem előtt Felelős üzleti partnerekből álló hálózatot építünk A külső beszállítóktól elvárjuk a Novartis beszállítói kódexben szereplő HSEelvárások betartását, melyek alapját a nemzetközi szabványok, illetve, azok hiányában, az elfogadott bevált gyakorlatok képezik. 2.2 Megfelelőség, folyamatos fejleszt kommunikáció Betartjuk a helyi törvényeket szabályozásokat, megfelelünk a belső követelményeknek A vezetőség létrehozza a Novartis HSE irányelveit, rendszeresen végez ellenőrzeket az irányítási rendszerek felülvizsgálatát annak biztosítása érdekében, hogy azok megfelelnek az irányelveknek a helyi törvényeknek szabályozásoknak. Az üzemeket az elismert globális szabványok (pl. ISO14001 OHSAS18001) szerinti tanúsítványok megszerze ösztönözzük. A munkatársak iparági hálózatokban vesznek rzt a legjobb gyakorlatok megismere érdekében HSE irányítási rendszereink teljesítményünk folyamatos fejlesztére törekszünk A vezetőség éves célokat tűz ki, rendszeresen méri az azokkal szembeni teljesítményt, a munkatársaktól elvárjuk, hogy eltérek előfordulása esetén azonnal intézkedjenek. A munkatársak elkötelezettek a HSE teljesítménymutatóiról szóló becsületes jelenttétel felé. Levonjuk a balesetek események tanulságait, azokat felhasználjuk szabványaink javításához illetve az azokról szóló tájékoztatáshoz, hogy azok a jövőben ne ismétlődhessenek meg. A munkatársak felmérik mérséklik az új termékekhez, folyamatokhoz technológiákhoz kapcsolódó HSE-kockázatokat, biztosítják, hogy azok előnyei meghaladják a bennük rejlő kockázatokat. A felméreket rendszeresen felülvizsgálják az új megfontolások eredmények fényében, azok magukban foglalják a vonatkozó ipari szabványokkal kiegzített külső teljesítményértékeleket is. 5 / 7

6 2.2.3 Munkatársainkat képezzük bevonjuk annak érdekében, hogy aktívan rzt vehessenek a HSEtörekvekben A HSE kompetenciát a megfelelő munkaerő-felvétel, képz fejleszt biztosítja. A munkatársak feladata saját elkötelezettségük rzvételük biztosítása. Emellett vállalják a HSE elszámolási kötelezettségeiket feladataikat, azokat a legjobb tudásuk szerint hajtják végre. A vezetőséggel szemben elvárás, hogy komolyan vegyék a HSE-vel kapcsolatos aggodalmakat, amelyek a HSE-teljesítményünk fejlesztének érdekében merülnek fel Kommunikációnk átlátható A HSE-eredményekről nyílt tájékoztatást nyújtunk belsőleg külsőleg, például a Novartis hálózatán a Novartis éves jelentben. HSE-teljesítményünkről nyíltan teszünk jelentt, a kategóriájában legjobb nemzetközi jelenttételi kezdeményezeknek megfelelően. Arra helyezzük a hangsúlyt, hogy felismerjük kezeljük a közösségek vagy bármely érdekelt fél HSE-kérdekkel kapcsolatos aggodalmait Definíciók Definíciók Az egzségügyi, biztonsági környezetvédelmi (HSE) irányelv a munkahelyi egzségüggyel, munkahelyi biztonsággal környezetvédelemmel foglalkozik, korlátozás nélkül ideértve az egzség elősegítét védelmét, a biológiai biztonságot, a folyamatbiztonságot, a kémiai biztonságot, a tűzbiztonságot, a közlekedi biztonságot, a vízbe levegőbe kibocsátott anyagok csökkentét, a hulladék minimalizálását a termzeti erőforrások, a víz az energia megőrzét Referenciák A jelen szabályzatban említett munkatársak azok a személyek, akik a Novartis telephelyein dolgoznak, beleértve a külső személyzetet, a Novartis telephelyein kívül dolgozó munkatársakat, például az értékesíti képviselőket. Referenciák Vállalati HSE irányelvek útmutatás, beleértve a támogató eszközöket Novartis beszerzi szabályzat Novartis beszállítói kódex 6 / 7

7 3. Alkalmazás 3.1 Képz A munkatársaktól elvárjuk, hogy megismerkedjenek jelen szabályzat tartalmával, rzt vegyenek a HSE képzeken, amelyeket rendszeres időközönként tartanak helyszíneiken. 3.2 A potenciálisan helytelen viselked jelente/megtorlás nélküli jelent A munkatársaktól elvárjuk a vonatkozó törvények szabályozások szigorú betartását, valamint a Novartisra alkalmazható irányelvek eljárások betartását. Azon munkatársak, akik tudomást szereznek a hatályos törvények vagy a jelen szabályzat potenciális megszegéről, minden esetben azonnal kötelesek jelenteni azt a Novartis Magatartási Kódex A potenciálisan helytelen viselked jelente fejezetében leírtaknak megfelelően. Azokat a személyeket, akik jelentik a jelen irányelv potenciális megszegét, minden esetben megvédjük a megtorlás minden formájától. 3.3 A jelen irányelv megszege 3.4 Kivételek A jelen szabályzatban foglalt kötelezettségek megsértét semmilyen körülmények közt nem toleráljuk, az fegyelmi eljáráshoz vagy akár a munkaviszony megszűnéhez is vezethet. Jelen szabályzat alól nincsenek kivételek. Ha a HSE bármely területének állapotában változás áll be, amely szükségessé tenné a szabályzat módosítását, akkor a vállalati HSE gondoskodik az adott módosításról. 3.5 Alkalmazás 3.6 Ellenőrz Minden Novartis vezető felelőssége a jelen szabályzat alkalmazása a saját funkciójában, a példamutatás, a biztonságos, egzséges környezetvédelmi szempontból felelős magatartás tanúsítása, továbbá a segítségnyújtás a beosztottjai számára. A vezetőség gondoskodik arról, hogy rendelkezre állnak a jelen szabályzat betartásához szükséges megfelelő források. A HSE teljesítmény szempontjairól havi jelent kzül a globális adatkezelő rendszer használatával, ezeket globálisan a rzleg szerinti vállalati HSE felügyeli. Továbbá a HSE vezetősége rzleg szerinti negyedéves HSE felülvizsgálatot éves vállalati HSE felülvizsgálatot végez. A telephelyeket rendszeresen felülvizsgálják azok HSE kockázati profiljának megfelelően. A vizsgálati eredményekről a Novartis HSE Irányító Bizottság jelentt kap, míg a Novartis Végrehajtó Bizottsághoz az igazgatóság Vizsgálati Megfelelőségi Bizottságához egy összefoglaló kerül. Jelen HSE Szabályzat tulajdonosa a vállalati HSE. 7 / 7

MAGATARTÁSI KÓDEXEE NORMÁK

MAGATARTÁSI KÓDEXEE NORMÁK A DIC CSOPORT ÜZLETI MAGATARTÁSI KÓDEXEE NORMÁK ÉS IRÁNYMUTATÁSOK Előszó az Üzleti Magatartási Kódexhez... A DIC Csoport a világ több mint 60 országában és térségében teljesíti küldetését, és változatos

Részletesebben

A jelen Magatartási kódex hatályon kívül helyezi az Avon 2008-ban készült Etikai Kódexét. MAGATARTÁSI KÓDEX. 3. oldal

A jelen Magatartási kódex hatályon kívül helyezi az Avon 2008-ban készült Etikai Kódexét. MAGATARTÁSI KÓDEX. 3. oldal MAGATARTÁSI KÓDEX A mi értékeink, a mi kódexünk Az Avon hosszú ideje az alábbi öt alapvető érték mentén működik: bizalom, tisztelet, hit, alázatosság és tisztesség. Az Avon munkavállalóiként ezen értékek

Részletesebben

ZOLLNER VISELKEDÉSI KÓDEX

ZOLLNER VISELKEDÉSI KÓDEX ZOLLNER VISELKEDÉSI KÓDEX 1 Jövőkép Professzionális szolgáltatóként egyéni megoldásokat kínálunk a teljes értékteremtő folyamaton át. Gyorsabban, magasabb technikai színvonalon, rugalmasabban, valamint

Részletesebben

A Magyar Telekom Csoport Üzleti magatartási és Etikai kódexe

A Magyar Telekom Csoport Üzleti magatartási és Etikai kódexe Tartalomjegyzék Az elnök-vezérigazgató üzenete... 3 Bevezetés... 3 A Kódex személyi hatálya... 4 Felülről jövő megerősítés... 4 Útmutatás kérése és aggályok közlése... 4 A törvények és jogszabályok betartása...

Részletesebben

Elkötelezett - ségünk az tisztesség és a felelősségtudat mellett. A Syngenta Magatartási Szabályzat

Elkötelezett - ségünk az tisztesség és a felelősségtudat mellett. A Syngenta Magatartási Szabályzat Elkötelezett - ségünk az tisztesség és a felelősségtudat mellett A Syngenta Magatartási Szabályzat Elkötelezettségünk az tisztesség és a felelősségtudat mellett A Syngenta Magatartási Szabályzat Tartalom

Részletesebben

Tisztelt Kollégák! Mike Corbat Vezérigazgató

Tisztelt Kollégák! Mike Corbat Vezérigazgató Etikai kódex 2013 Tisztelt Kollégák! Az elmúlt 200 évben erős kapcsolatokat építettünk ki ügyfeleinkkel, részvényeseinkkel és a közösségekkel oly módon, hogy kiváló szolgáltatásokat nyújtottunk, és a legmagasabb

Részletesebben

TARTALOM. ÁROP 1.2.18 Szervezetfejlesztési Program

TARTALOM. ÁROP 1.2.18 Szervezetfejlesztési Program TARTALOM 1. BEVEZETŐ... 4 2. A CAF MODELL JELENTŐSÉGE, FELÉPÍTÉSE ÉS MŰKÖDÉSE... 5 3. A CAF MODELL GYAKORLATI ALKALMAZÁSÁNAK MENETE... 7 4. AZ ADOTTSÁGOK ÉRTÉKELÉSE... 9 1. KRITÉRIUM: VEZETÉS... 10 1.1.

Részletesebben

Működési Kódex Így dolgozunk mi

Működési Kódex Így dolgozunk mi Működési Kódex Így dolgozunk mi 2 3 Előszó Megerősítés átalakítás innováció. Ez az, amit az új csoportstratégiával el akarunk érni. Társaságunk sikerének kulcsa a csoportszintű cégkultúrában rejlik, amelyet

Részletesebben

A minőségirányítási rendszer követelményei az ISO 9001 szerint

A minőségirányítási rendszer követelményei az ISO 9001 szerint A minőségirányítási rendszer követelményei az ISO 9001 szerint Az ISO 9001-es szabvány 4. fejezete: általános követelménye, hogy a szervezetnek meg kell határoznia, milyen folyamatokra van szükség a minőségirányítási

Részletesebben

BELSŐ ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYV

BELSŐ ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYV CREDIT-AUDIT Üzletviteli Szolgáltató Kft. 1146 Budapest, Thököly út 59/A. 1. emelet 1. Adószám: 11554819-2-42 BELSŐ ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYV KÉSZÜLT A NEMZETGAZDASAGI-MINISZTÉRIUM AJÁNLÁSA ALAPJÁN TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Hogyan készítsünk környezeti jelentést? Skwarek Kristóf Éri Vilma Steve Brookes

Hogyan készítsünk környezeti jelentést? Skwarek Kristóf Éri Vilma Steve Brookes Skwarek Kristóf Éri Vilma Steve Brookes Budapest, 2002. június Készült a Tetra Alapítvány támogatásával. Tetra Alapítvány Budapest, 2002. június TARTALOM 1. BEVEZETŐ...1 1.1. A környezeti jelentésről...1

Részletesebben

TIGÁZ-DSO Földgázelosztó Korlátolt Felelősségű Társaság 231-ES MODELL

TIGÁZ-DSO Földgázelosztó Korlátolt Felelősségű Társaság 231-ES MODELL TIGÁZ-DSO Földgázelosztó Korlátolt Felelősségű Társaság 231-ES MODELL Jóváhagyta a TIGÁZ-DSO Kft. Alapítója 2013. július 31. TARTALOMJEGYZÉK ELŐZMÉNYEK... 4 1. FEJEZET... 7 Eni Etikai Kódex... 7 2. fejezet...

Részletesebben

2010-12. Telenor Magyarország Zrt. fenntarthatósági jelentés

2010-12. Telenor Magyarország Zrt. fenntarthatósági jelentés 2010-12 Telenor Magyarország Zrt. fenntarthatósági jelentés tartalomjegyzék 1. Vezérigazgatói köszöntő 4 2. A jelentésről 6 3. Cégbemutatás 7 3.1. Telenor Magyarország 8 3.2. Irányító testületek 10 3.3.

Részletesebben

IRÁNYÍTÁSI RENDSZER KÉZIKÖNYV

IRÁNYÍTÁSI RENDSZER KÉZIKÖNYV IRÁNYÍTÁSI RENDSZER KÉZIKÖNYV 6. kiadás Oldal: 2/39 Oldal: 3/39 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 3 1.1. Az irányítási rendszer célja, kialakítása... 5 1.2. MVM Paksi Atomerőmű Zrt. irányítási rendszer

Részletesebben

Nyíregyházi Főiskola

Nyíregyházi Főiskola Nyíregyházi Főiskola BELSŐ ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYV Elfogadva: 2013. április 16., hatályba lép: 2013. április 18-án Módosítva: 2014. április 8., hatályba lép: 2014. április 10-én Tartalom I. Bevezető... 2

Részletesebben

Környezetvédelmi szempontok érvényesítése a közbeszerzési eljárásoknál

Környezetvédelmi szempontok érvényesítése a közbeszerzési eljárásoknál GOVERNMENT SERVICE Környezetvédelmi szempontok érvényesítése a közbeszerzési eljárásoknál 2010. február ADVISORY 1 TARTALOMJEGYZÉK VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM LÉTEZIK. 1. BEVEZETŐ...4

Részletesebben

web marketing szakértő

web marketing szakértő ! web marketing szakértő Web Marketing Szakértő" 3 1. Szerepkör leírás" 3 2. Szerepkör profil" 4 2.1 Profil összefoglalása" 4 2.2 Részletes profil" 5 2 Web Marketing Szakértő 1. Szerepkör leírás Profil

Részletesebben

Belső Ellenőrzési Kézikönyve (Szabályzata)

Belső Ellenőrzési Kézikönyve (Szabályzata) TESTNEVELÉSI EGYETEM Belső Ellenőrzési Kézikönyve (Szabályzata) Belső ellenőrzés Budapest 2015.04.23. T A R T A L O M J E G Y Z É K I. Bevezetés... 5 II. A szabályzat hatálya... 6 III. Belső ellenőrzési

Részletesebben

ETIKAI KÓDEX. GDF SUEZ Etikai kódex 1

ETIKAI KÓDEX. GDF SUEZ Etikai kódex 1 ETIKAI KÓDEX GDF SUEZ Etikai kódex 1 Gérard Mestrallet bevezetője 4 AZ ETIKAI ELVEK ÉS AZ ÉRDEKELTEK KÖRE Alapelvek 8 Magas követelményeket támasztó etika 12 AZ ETIKA IRÁNYÍTÁSA Alkalmazási terület 16

Részletesebben

magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság

magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság 23. szám 126. évfolyam 2011. november 4. Utasítások 42/2011. (XI. 04. MÁV Ért. 23.) EVIG számú elnök-vezérigazgatói utasítás a MÁV Zrt. Etikai Kódexéről. ÉRTESÍTŐ magyar államvasutak zártkörűen működő

Részletesebben

A BELSŐ KÖRNYEZET MINŐSÉGE ÉS AZ ÉPÜLETENERGETIKAI (EPBD) IRÁNYELV

A BELSŐ KÖRNYEZET MINŐSÉGE ÉS AZ ÉPÜLETENERGETIKAI (EPBD) IRÁNYELV Épületenergetika HUHR/1001/2.2.1/0009 A BELSŐ KÖRN NYEZET MINŐ ŐSÉGE ÉS AZ ÉPÜLETENERGETIKAI (EPBD) IRÁNYELV Magyar Zoltán, PhD. Pécs, 20122 Tartalomjegyzék 1 BEVEZETÉS... 5 2 ÉGHAJLATI CÉLKITŰZÉS, AZ

Részletesebben

BELSŐ KONTROLLRENDSZER

BELSŐ KONTROLLRENDSZER BELSŐ KONTROLLRENDSZER 4.számú függelék A Somogy Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Belső kontrollrendszerét az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.), az államháztartásról

Részletesebben

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV ISO 9001:2000 SZERINT Kiadta:... Hajós Éva igazgató A második kiadás dátuma: 2004. március 1. Nyilvántartott példány, folyamatos módosításokkal Csak tájékoztatásra szolgáló, nem felülvizsgált példány A

Részletesebben

A MINŐSÉGIRÁNYÍTÁS ALAPJAI

A MINŐSÉGIRÁNYÍTÁS ALAPJAI FINNA HENRIETTA - TÓTH ZSUZSANNA ESZTER A MINŐSÉGIRÁNYÍTÁS ALAPJAI Oktatási anyag a magyarországi kis- és középvállalkozások számára 1 TARTALOMJEGYZÉK Tartalomjegyzék... 2 Bevezetés... 4 1. Az európai

Részletesebben

Üzletviteli Szabályzat. Az Aranyívek ígérete

Üzletviteli Szabályzat. Az Aranyívek ígérete Üzletviteli Szabályzat Az Aranyívek ígérete Üzleti tevékenységünk teljes egésze azon alapul, hogy etikusak, becsületesek és megbízhatóak vagyunk. A jó hírnév megteremtése időbe telik. Nem propagandaterjesztők

Részletesebben

Markhot Ferenc Kórház SZABÁLYZAT OLDAL: 1/47 DÁTUM: 12.06.13. Belső ellenőrzési kézikönyv KIADÁS: 001. Tárgyszó: Igazgatás Azonosító: 182-101-2/10

Markhot Ferenc Kórház SZABÁLYZAT OLDAL: 1/47 DÁTUM: 12.06.13. Belső ellenőrzési kézikönyv KIADÁS: 001. Tárgyszó: Igazgatás Azonosító: 182-101-2/10 Markhot Ferenc Kórház SZABÁLYZAT OLDAL: 1/47 DÁTUM: 12.06.13. Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú Kft. Iktatószám: Ü/559-1/10 Hatályba lépés: 2010.02.05. Belső ellenőrzési kézikönyv

Részletesebben

SZERVEZETFEJLESZTÉS. 3. sz. melléklet PROJEKTSZEMLÉLET TUDÁSBÁZIST MEGALAPOZÓ DOKUMENTUM

SZERVEZETFEJLESZTÉS. 3. sz. melléklet PROJEKTSZEMLÉLET TUDÁSBÁZIST MEGALAPOZÓ DOKUMENTUM SZABADSZÁLLÁS VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA 6080 Szabadszállás, Kálvin tér 1. Tel.: (06) 76-558-006; Fax: (06) 76-558-146 E-mail: szabadszallas@szabadszallas.hu www.szabadszallas.hu SZERVEZETFEJLESZTÉS

Részletesebben

A KECSKEMÉTI FŐISKOLA BELSŐ ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYVE

A KECSKEMÉTI FŐISKOLA BELSŐ ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYVE A KECSKEMÉTI FŐISKOLA BELSŐ ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYVE Készítette: Horváth Béla belső ellenőrzési vezető Jóváhagyta: Dr. Ailer Piroska rektor Kecskemét 2013 Tartalomjegyzék I. Bevezetés... 4 II. A belső ellenőrzés

Részletesebben

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2012/19/EU IRÁNYELVE (2012. július 4.) az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2012/19/EU IRÁNYELVE (2012. július 4.) az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól L 197/38 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2012.7.24. AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2012/19/EU IRÁNYELVE (2012. július 4.) az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól (átdolgozás) (EGT-vonatkozású

Részletesebben

GONDOLKODÁS SGS FEDDHETETLENSÉGI ÉS SZAKMAI VISELKEDÉSI KÓDEX KEDVES KOLLEGÁK, Sergio Marchionne. Christopher Kirk

GONDOLKODÁS SGS FEDDHETETLENSÉGI ÉS SZAKMAI VISELKEDÉSI KÓDEX KEDVES KOLLEGÁK, Sergio Marchionne. Christopher Kirk GONDOLKODÁS SGS FEDDHETETLENSÉGI ÉS SZAKMAI VISELKEDÉSI KÓDEX KEDVES KOLLEGÁK, A feddhetetlenség az SGS tevékenységének központi eleme. A bizalom, amit az ügyfeleinknek és részvényeseinknek sugallunk a

Részletesebben