KÖZVETÍTÉS Fogyatékosságügy és média

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KÖZVETÍTÉS Fogyatékosságügy és média"

Átírás

1 KÖZVETÍTÉS Fogyatékosságügy és média Magyarországon Az Ifjúsági, Családügyi, Szociális és Esélyegyenlõségi Minisztérium és a Magyar Újságírók Országos Szövetsége szakmai kiadványa Budapest, 2004

2 A kéziratot gondozta: dr. Herczeg Kata Szerkesztette: Litavecz Anna Nyomdai munkálatok: Pixelgraf Print 2000 Nyomda, Kecskemét

3 Tartalomjegyzék Miniszteri beköszöntõ rész A többségi társadalom és a fogyatékos ember a szerkesztõ bevezetõje (Litavecz Anna) rész A fogyatékosságügy megjelenése a hazai médiában (Litavecz Anna, Rapai Nándor, Várkonyi Attila, Várnai Mária) Rádió Televízió Írott sajtó Az mûsorkészítés technikái fogyatékossági ágak szerint rész A mûvészet és a sport szerepe a fogyatékos emberek életében (Litavecz Anna, Rapai Nándor, Várkonyi Attila) rész Jogalkotás és jogalkalmazás ami van és amire szükség lenne (Litavecz Anna, dr. Tapolczai Gergely) rész Európai uniós kitekintés (Szõllõsiné Földesi Erzsébet) rész Civil szervezetek a fogyatékos emberek szolgálatában (Rapai Nándor) rész Adalékok a fogyatékosság történetéhez és antropológiájához (dr. Könczei György) rész: Mellékletek Irodalom Zárónyilatkozat Európa a hely ahol élünk Fesztivál és Konferencia (Budapest, március ) A Madridi nyilatkozat Fogyatékos Emberek Európai Konferenciája (Madrid március ) Címtár Ajánlott kifejezések listája fogyatékos emberekkel kapcsolatban

4

5 A kötet szerzõi dr. Könczei György 1958-ban született Budapesten. Társadalomkutató, közgazdászszociológus. 20 éve a fogyatékosságügy kutatója, számos könyv, folyóirat, cikk szerzõje. Több, a fogyatékossággal élõ emberek szempontjából jelentõs nemzetközi és hazai dokumentum megalkotásában vett részt (Standard szabályok a fogyatékossággal élõ személyek esélyegyenlõsége érdekében ENSZ 1993; évi XXVI. törvény a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlõségük biztosításáról, Módosított Európai Szociális Karta: ET 1995). Az ELTE egyetemi tanára, a Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Fõiskolai Kar fõigazgatója. Litavecz Anna 1965-ben született Budapesten. A Vendéglátóipari Szakközépiskolában tett kitérõ után siket és értelmi fogyatékos szakos gyógypedagógiai tanárként szerzett diplomát a Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Tanárképzõ Fõiskolán. Jelnyelvi tolmács, negyedéves joghallgató. Dolgozott nevelõtanárként Vácott a Hallássérültek Kisegítõ Iskolájában, irodavezetõként Budapesten a Siketek és Nagyothallók Országos Szövetségében, megalakulása óta a Gyermek-, Ifjúsági és Sportminisztérium munkatársa, Szekeres Pál úr helyettes államtitkári irodájának vezetõje. Több szakmai kiadvány író-szerkesztõje, gondozásában jelent meg a Fogyatékosok sportjának története c. GYISM kiadvány 2003-ban. Rapai Nándor 1942-ben született Pusztazámoron ban kapott gyógypedagógiai tanári diplomát. Ezzel párhuzamosan újságírói végzettséget szerzett, így egyidejûleg tanított és a megyei lap munkatársa volt Kecskeméten ban került az MTV-hez, ahol adásvezetõként, késõbb programfõszerkesztõként, majd nyugdíjba vonulása elõtt néhány évig programigazgató-helyettesként dolgozott. Emellett 20 éve a Segítõtárs mai nevén Esély címû mûsor felelõs szerkesztõje. Egy karitatív szervezet Civitan Klubok Magyarországi Körzete elnökeként 2002-ben beválasztották az Országos Fogyatékosügyi Tanácsba, melynek azóta is tagja. Szõllõsiné Földesi Erzsébet 1957-ben született Dudaron. Elõbb a Külkereskedelmi Fõiskolán szerzett diplomát angol orosz szakon, majd ahogy arra lehetõség nyílt, a rehabilitációs szakmérnöki képzést is elvégezte a Budapesti Mûszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen óta a Mozgáskorlátozottak Egyesületei Országos Szövetségének (MEOSZ) nemzetközi ügyekért felelõs elnökségi tagja. Fõ tevékenysége az Európai Unió

6 fogyatékosügyi politikájának nyomon követése, valamint megismertetése a hazai fogyatékosügyi mozgalom képviselõivel ben a Mozgássérültek Budapesti Egyesületének elnökévé választották. Szakmai felelõse, fõ szerzõje a MEOSZ kiadásában 2003-ban megjelent, A fogyatékos emberek Európába mennek c. könyvnek. dr. Tapolczai Gergely Budapesten látta meg a napvilágot, 1975-ben. 13 hónapos korában megállapították, hogy siket. A kaposvári siketek óvodájába járt, majd az ottani siketek általános iskolájában végezte a tanulmányait. A kaposvári Munkácsy Mihály Gimnázium után 1994-ben felvételizett a pécsi Janus Pannonius Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karára. A diploma megszerzését követõen dolgozott az Ifjúsági- és Sportminisztériumban, az Egészségügyi-, Szociális és Családügyi Minisztériumban, illetve a Fogyatékosok Nemzeti Sportszövetségében is. Jelenleg a Magyar Siketek Sportszövetségének fõtitkára. Várkonyi Attila 1964-ben született Szegeden. A debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetemen 1992-ben kapta meg fizika technika szakos tanári diplomáját. Szintén ebben az évben a George Washington Egyetemen Basic s of Marketing végzettséget szerzett ben TOP Management kurzust végzett az Amerikai Egyesült Államokban. Dolgozott mûsorigazgatóként a City Rádióban és a Juventus Rádióban, majd ez utóbbiban a társadalmi kapcsolatokért felelõs igazgatói posztot töltötte be. Televíziós munkát a Sport 1 televízió marketingigazgatójaként és a fogyatékosok sportjáért felelõs referenseként, valamint az MBA szakkommentátoraként is végzett ban a Petõfi Rádió fõszerkesztõje, valamint az olimpiai-paralimpiai projekt igazgatója lett. Várnai Mária 1951-ben született Budapesten. Gyermekként már színpadhoz szokott ember volt, így természetes volt számára, hogy a Magyar Televízióba jelentkezett 1969-ben. Diplomát a Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Tanárképzõ Fõiskolán szerzett oligofrénpedagógia, pszichopedagógia szakon. A televízióban elõször kellékes, rendezõasszisztens, majd adásrendezõ lett. Nagyrészt egészségügyi témával foglalkozó mûsorokat rendezett. Jelenleg adásvezetõ és az Esély címû mûsor rendezõje. A mûsor mellett dokumentumfilmek elkészítésére is adódik idõnként lehetõsége, így már harmadik alkalommal forgathatott filmet a Paralimpiáról.

7 Miniszteri beköszöntõ Tisztelt Olvasó! Nagy öröm számomra, hogy elkészült ez a hiánypótló kiadvány, amely a fogyatékos emberek sajátosságait, a médiában való megjelenését hivatott bemutatni. Számos oka van annak, így a tudatlanság, nemtörõdömség, elõítéletek, félelem, hogy a fogyatékos emberek korábban elszigetelõdtek és a társadalmi kirekesztettség megalázó állapotát voltak kénytelenek elszenvedni. Azt remélem, és egyre inkább tapasztalom is, hogy ezek a falak mind gyorsabban omlanak le. Ma már nem kell magyarázni, hogy csak egyféle ember van, hisz valamilyen értelemben mindannyian fogyatékosok vagyunk. A különbség mindössze annyi, hogy míg néhányan a hiányosságot jól tudják palástolni, addig mások ezt nem tehetik, és a mi kötelességünk mindent megtenni annak érdekében, hogy a társadalom fogyatékossággal élõ tagjai is kibontakoztathassák tehetségüket. Úgy vélem azonban, hogy egyre erõsebben érezhetõ annak a folyamatnak a jótékony hatása, mely fogyatékos társaink mind teljesebb integrációjára irányul, és amelyben a média is segítségünkre van. Régóta hangoztatjuk, hogy szemléletváltásra van szükség, el kell érnünk, hogy a fogyatékos személy ne passzív tárgya legyen a vele kapcsolatos történéseknek, hanem aktív alanya, részese, s így a társadalomban is aktív résztvevõvé válhasson. Ebben a folyamatban azonban óriási felelõsség hárul a médiára, mint a társadalmi véleményformálás egyik leghatékonyabb eszközére. Túl kevesen élünk ebben az országban ahhoz, hogy egyetlen tehetséget is hagyjunk elveszni! Dr. Göncz Kinga 7

8

9 1. rész A többségi társadalom és a fogyatékos ember a szerkesztõ bevezetõje Litavecz Anna

10

11 Ez a könyv azoknak a médiaszakembereknek szól, akik szakmájuk, munkájuk és reméljük elkötelezettségük folytán rendszeresen kapcsolatba kerülnek olyan emberekkel, a róluk szóló történetekkel, akiknek valamilyen fizikai, szellemi vagy érzékszervi probléma, nehézség, hiány miatt a mindennapi élet megélése sokkal bonyolultabb és küzdelmesebb, mint a többségnek. S egyszerû leírni azt, hogy többség, de amikor a kisebbséget akarjuk megnevezni, körülírni, szalonképesen megemlíteni, akkor rögtön nehézségekbe ütközünk. A magyar nyelv sajátosságai, a hétköznapi szóhasználat nem könnyíti meg a helyzetet. Nyelvhasználatunktól idegen a bonyolult és hosszú, a körülíró, a valós jellemzõket elfedõ (eufemizáló) kifejezések használata. Hajlamosak vagyunk a rövidítésre, egyszerûsítésre és ennek érdekében gyakorta eltekintünk a finomabb, de komplikáltabb kifejezések alkalmazásától. A leggyakrabban alkalmazott és a jogalkotók által is preferált kifejezések, a fogyatékos, fogyatékosság mindig is konfliktusok forrása volt az érintettek körében. Azok a törekvések azonban, melyek ennek finomítását célozták fogyatékkal élõ, fogyatékossággal élõ különbözõ okokból nem vezettek igazán sikerre. A legújabb próbálkozás a segítséggel élõ ember egyenlõre csupán egy alapítvány (Mosolyország Alapítvány) jószándékú kezdeményezése, nem tudjuk, hogy az érintettek hogyan fogadják majd, de jól mutatja a társadalom igényét és a közigazgatás valamint a politikusok nyitottságát a szalonképes kifejezés iránt az, hogy az új kormányprogramba már ez a változat került bele (sajnos az érintettek megkérdezése nélkül). Egy 1998-as országos reprezentatív felmérés azt mutatta, hogy Magyarországon is jelentõs változás tapasztalható a témában a szóhasználat tekintetében és ez összefügg az illetõ életkorával, iskolázottságával és lakóhelyével. Egyre többen utasítják el a köznyelvben még megtalálható, de az érintettek által sértõnek, diszkriminatívnak talált kifejezéseket (nyomorék, béna, bolond). E könyv mellékletében megtalálható az ajánlott és kerülendõ kifejezések kisszótára, melyet részben a fent említett felmérés, részben az érintettekkel folytatott sok-sok beszélgetés, a napi tapasztalat és gyakorlat felhasználásával készítettem el. Érdemes e kifejezések alkalmazására, illetve elkerülésére figyelmet fordítani, mert akkor, amikor egy újságíró, egy médiaszakember találkozik egy fogyatékos emberrel vagy a hozzátartozójával, az elsõ pillanatok megalapozhatják, meghatározhatják a késõbbi együttmûködést, az interjú, riport sikerességét és 11

12 eredményességét. Hogy szemléltessem is a dolgot, a nem halló emberek számára a süket, süketnéma szavak használata bántó és kerülendõ, mert pejoratív felhangja van, szokták használni a buta, gyengeelméjû szinonimájaként is ( de süket alak vagy ), helyette ajánlott a siket szó használata. Mivel azonban a siket emberek többsége ragyogóan olvas szájról és az ü és i hang szájrólolvasási képe jelentõsen különbözik, a párbeszéd elsõ pillanataiban már jó benyomást lehet kelteni a megfelelõ, vagy elutasítást lehet generálni a szerencsétlen szóhasználattal. E fejezet címe igen fellengzõsen A többségi társadalom és a fogyatékos ember". Ugyanakkor azonban valójában sokkal többrõl van szó, hiszen a fogyatékos ember nem önmagában áll szemben ha egyáltalán szemben áll a többségi társadalommal, hiszen többnyire vele, az õ oldalán állnak a hozzátartozói, a barátai, egyre gyakrabban még a munkatársai is. Statisztikai adatok igen hiányosan állnak rendelkezésünkre a hazánkban élõ érintettek számát tekintve. A legfontosabb statisztikai adatbázist mindig a népszámlálási adatok jelentik, de jól jellemzi azok megbízhatatlanságát, hogy az 1990-es és a 2001-es népszámlálás adatai szerint a fogyatékos emberek száma közel duplájára nõtt Magyarországon. Tekintettel arra, hogy az e témára vonatkozó kérdések megválaszolása mindig önkéntes, tulajdonképpen örömteli jelenség ez a látszólagos növekedés, hiszen azt jelenti, napjainkban már talán kevésbé szégyellnivaló a fogyatékosság beismerése és sokkal több az e témáról való információ az érintettek és a többségi társadalom tagjainak körében. Szerepet játszott ugyanakkor a kérdések sokkal pontosabb, szakszerûbb megfogalmazása is, s ez sem hagyható figyelmen kívül. Problémát jelenthet továbbá a fogyatékos emberek körének pontos behatárolása is. Állapotát tekintve fogyatékosnak számíthatnak mindazok az idõs emberek, akik életkoruk elõrehaladtával váltak látás-, mozgás- vagy hallássérültté, de igényeiket, szükségleteiket tekintve egészen más kategóriába tartoznak, mint azok, akik egész életüket vagy életük jelentõs részét élték le fogyatékosként. 12

13 A hazai gyakorlat szerint a fogyatékos emberek közé tartoznak: siketek és nagyothallók, vakok és gyengénlátók, értelmi fogyatékosok, autisták, mozgáskorlátozottak, továbbá a halmozottan fogyatékosok, akik a fentiek közül legalább két területen érintettek. Az európai gyakorlat szerint több országban fogyatékosnak számítanak a szervátültetett emberek is, fogyatékosságuk szervi fogyatékosság. Magyarországon az egészségügyi és a szociális ellátórendszer tekintetében õk egészségkárosodottak, a sport esetében azonban fogyatékosnak fogadjuk el õket. Az elõzõ mondatban rejtve megjelent egy másik kategorizálási probléma is, az egészségkárosodás és a fogyatékosság megkülönböztetése. Az átlagember számára sokszor nincs különbség egy súlyos asztmás vagy egy enyhén mozgáskorlátozott ember között, mindkettõjük életét megnehezíti az állapota, azonban a szociális és egészségügyi ellátórendszer, a jogosultságok szempontjából jelentõs különbség tapasztalható. Laikus nyelven megfogalmazva, az egészségkárosodás egy akut helyzet, többnyire visszafordítható folyamat, különbözõ kezelésekkel, gyógymódokkal és gyógyszerekkel gyógyítható állapot. A fogyatékosság mindenkor tartós károsodás, visszafordíthatatlan folyamat következtében kialakult állapot, melynek egyaránt lehet oka genetikai rendellenesség, magzati korban elszenvedett károsodás, betegség vagy hirtelen trauma. Kialakulhat rövid és hosszú idõ alatt egyaránt. Kanyik Csaba szerint a fogyatékosság az egyén, valamint a családok életét meghatározó keret, mindez természetesen idézõjelben; egyben egy törvényi kategória, és valaminek a hiánya. 1 Néhány példa a szemléltetés kedvéért: a cukorbetegség egészségkárosodás, a következtében kialakult érszûkületet követõ amputáció vagy a látás jelentõs mértékû megromlása már fogyatékossághoz vezet; 1 Új ifjúsági szemle II. évfolyam 3. szám õsz/16. oldal: Kerekasztal a fogyatékosságról különös tekintettel a munkába állás nehézségeire. 13

14 a sclerosis multiplex betegség, az állapot romlása és a mozgásszervek károsodása, bizonyos stádium elérése után fogyatékosságot jelent. Egy egészen más aspektusból vizsgálva az érintettek körét, feltétlenül különbséget kell tennünk azok között az emberek között, akik kisgyermekkoruk óta fogyatékosok és azok között, akik felnõttként (baleset vagy betegség következményeként) kerültek ebbe az állapotba. A nyilvánvaló különbséget egyrészt az eredményezi, hogy milyen körülmények között, lehetõségek és feltételek biztosítása mellett került sor az iskoláztatásra és a nevelkedésre, másrészt az, aki eszmélése óta nem hall, egészen másként éli meg helyzetét, mint az, aki felnõttként veszítette el a hallását. A rendszerváltozást megelõzõen a fogyatékos emberek zöme láthatatlanul élt a társadalomban. Sokan elszigetelten, állami intézményekben vagy a családjuk körében de képzettség és értelmes elfoglaltság nélkül tengették napjaikat. A 90-es években megindult társadalmi átalakulás számukra és családjaik számára is jelentõs változásokat hozott. Lassan, de folyamatosan átalakult a jogi környezet, ennek eredményeként megváltozott az oktatási, az egészségügyi és a szociális ellátások rendszere. Esélyegyenlõségrõl sajnos még nem beszélhetünk, de részben a média közremûködésének köszönhetõen a fogyatékos emberek ma már a társadalom szerves részét alkotják, sokan közülük ismertek és elismertek, s nem fogyatékosságuk, hanem kiemelkedõ képességeik, szaktudásuk, eredményeik alapján (pl. Érdi Tamás zongoramûvész vagy Szekeres Pál vívó). 14

15 2. rész A fogyatékosságügy megjelenése a hazai médiában Litavecz Anna, Rapai Nándor, Várkonyi Attila, Várnai Mária

16

17 Az elektronikus és az írott médiában dolgozók tapasztalata szerint sokat javítana a helyzeten, ha a fogyatékos személyekkel foglalkozó szervezetek tudatosan, szakszerûen és szervezetten ellátnák információval a sajtót, mert az e területen dolgozó munkatársak jelentõs része szociálisan érzékeny, csak nem jutnak információhoz, illetve nem ismerik a fogyatékos emberek nyelvét, problémáit, lehetõségeit. Nagyon fontos lenne az ezen szervezetek és egyének nyitása a média felé, és erre nagyon jó példa a Fogyatékosok Nemzeti Sportszövetségének kezdeményezése, ahol egy információs rendszer mûködik, ahonnan a sajtóorgánumok számára szétküldik tagszervezeteik sporteredményeit, híreit stb. Hasonló módon létre lehetne hozni az érdek- és jogvédelemmel, a mûvészettel és a közélettel kapcsolatban is egy hasonló információs adatbázist. Sajnos ismert azonban, hogy ezek a szervezetek nem rendelkeznek sem a szükséges pénzügyi forrásokkal, sem a megfelelõ szaktudású emberi erõforrással e feladatok ellátásához Rádió 1. A közszolgálati rádió A Magyar Rádió (Kossuth, Petõfi, Bartók adók) évtizedek óta foglalkozik a fogyatékosságüggyel. Ennek ellenére nem létezett és ma sem létezik egy átfogó koncepció a közszolgálati rádióban, amely a fogyatékosságügyet mint rendszert kezelné. A rádió felépítésébõl fakadóan számtalan mûhelyben folyt és folyik a téma feldolgozása. Az adók jellegüknél fogva sok mûsorban, túlnyomórészt beszélgetõs mûsorokban érintették a témát. A mûsorvezetõk általában nagy empátiával, komoly hangvételben dolgozták fel az ügyet. Nagyon sok eseményrõl krónika szinten is hírt adtak, és voltak komoly, mélylélektani interjúk, ahol egy-egy ember, család sorsát mutatták be. A kilencvenes évek óta ahogy a társadalomban is úgy a rádióban is nõtt a fogyatékos emberek elfogadása és az ember bemutatása mellett egyre többször lehetett felfedezni, hogy kiléptek az addigi gyakorlatból, melyben a fogyatékos embert mintegy sajnálnivaló, szegény, elesett valakit mutatták be. Az utóbbi években egyre inkább az európai trendnek megfelelõen, egyenrangú polgárként mutatták be a sérült embert. Jelenleg is mind a három adón rendszeresen adásba kerülnek olyan mûsorok, melyeknek szereplõi fogyatékos emberek. Természetesen elsõsorban a 17

18 Kossuth és a Petõfi adók hivatottak ezt a feladatot ellátni. A Kossuth Rádióban a következõ mûsorokban foglalkoznak rendszeresen a témával: Magyarországról jövök, Gondolat-jel, Hangos recept, Krónika, Napközben, Családi tükör, Szombat délelõtt, Tizenhat óra, a Petõfi Rádióban a Tandem, a 100+1%, a Szalmaszál, a Mentõöv, a Sztár-sáv és a Délelõtt címû mûsorok érintik rendszeresen a témát. Külön említést érdemel a fogyatékos emberek sportjának megjelenése a közszolgálati rádióban. Élsporttal, ami fõképpen a Paralimpiát jelenti, rendszeresen és kiemelten foglalkozik a közrádió a rendszerváltozás óta. Az utolsó két Paralimpián már komplett stábbal utazott a rádió, sõt a 2004-es athéni Paralimpiára több millió forint értékben támogatói szerzõdést kötött a Magyar Paralimpiai Bizottsággal, amely reklámfelületet és rádiós támogatást is tartalmaz. Elõször a rádió történetében (és egyben Magyarországon is egyedülállóan) egy paralimpiai arcot választott a Magyar Rádió, hirdetni az olimpiai és paralimpiai felkészülést (Pásztory Dóra). A Magyar Rádió nemcsak magáról a Paralimpiáról közvetít, hanem sportolóink felkészülését is végigköveti a két Paralimpia közötti idõszakban. Az egyéb sportszervezetek közül kommunikációs eredményeit tekintve kiemelkedik a Magyar Speciális Olimpiai Szövetség. Ezzel a szervezettel is igen jó a rádió kapcsolata. Az õ egyébként fantasztikusan megszervezett programjaikról is rendszeresen beszámol a közrádió, és az évközi munkájukat is figyelemmel kíséri. A Fogyatékosok Nemzeti Sportszövetsége fogja össze a fogyatékos emberek azon országos sportszervezeteit, melyek önálló világjátékokat szerveznek, illetve az elõbb említett két szervezet tagszervezetei. A híradásokban többnyire szerepelnek a világjátékok, az azokon elért eredmények, egy-egy alkalommal a sportolókat is bemutatja a rádió. Alkalomszerûen beszámol a közrádió a tömegsporteseményekrõl is, melyek vagy integráltak vagy fogyatékos emberek számára szervezõdtek. Egy-egy nagyszabású esemény, melyben sport- és mûvészi elemek is helyet kapnak, külön elbírálás alá esik és ezekben a Magyar Rádió médiatámogatói szerepet is vállal. (REHA Rehabilitációs Szakkiállítás és Vásár, DJ Dominique és Barátai Ünnepi koncert, Európa Maraton stb.) 18

19 2. Kereskedelmi rádiók A kilencvenes évek elején indult Magyarországon a kereskedelmi rádiózás. Az ezredfordulóra több tucatnyi rádióállomás mûködött hazánkban. Ezekben a rádiókban jellegüknél fogva lényegesen kisebb jelentõséget és kevesebb alkalmat kapott a fogyatékosügy, mint a közszolgálati rádiózásban. Sajnos, a televíziókhoz hasonlóan ezekben a médiumokban is sokszor a sajnálatkeltés vagy a szenzációhajhászás vezette a mûsorok készítõit. Ezzel együtt nem vonom kétségbe a mûsorok készítõinek a jó szándékát, de nagyon sokszor készült riport abban a hangvételben, hogy pl. fogyatékos embernek családja van, jé, ez micsoda szenzáció. A nagy kereskedelmi rádiók közül egy-egy akcióval szinte minden adó kivette a részét a tájékoztatásból. A Juventus Rádióban például már lassan egy évtizede a Sporthírek szerves része a fogyatékosok sportja, s az ottani In-Team és Mentõöv is rendszeresen foglalkozik a témával. A Sláger Rádió a 2004-es esztendõben egy céggel közösen támogatott fogyatékos gyermekeket, voltak akciói a Danubius Rádiónak és a Calypsónak is. Általános tapasztalat azonban, hogy a kereskedelmi rádiók ma még nem érzik jelentõs értéknek a fogyatékos emberekrõl, vagy a fogyatékosok sportjáról szóló híradásokat, s ennek megfelelõen nem is kezelik azokat értékükön Televízió A televízió esetében kétféle mûsort kell megkülönböztetnünk egymástól a téma tárgyalása során. Külön kategóriát alkotnak a szegregált mûsorok, melyek csak a fogyatékosságüggyel valamilyen módon kapcsolatba hozható témákat tárgyalnak, közönségük is többnyire az érintettek (maguk a fogyatékos emberek, családtagjaik és a velük foglalkozó szakemberek) körébõl kerül ki, s ezenkívül létezik a többi televíziós mûsor, melyekben a fogyatékos ember többnyire fogyatékossága, speciális élethelyzete okán jelenik meg. Nem hagyható figyelmen kívül, hogy a televízió a vak és a siket emberek számára akadályozottan használható kommunikációs eszköz, mely akadályok azonban olykor csupán jóakarattal, máskor speciális eszközök, módszerek alkalmazásával leküzdhetõk. Azt természetesen egyetlen vak ember sem várja el, hogy a képi információkat folyamatos fordítással, azaz kommentárral tegyük elérhetõvé számukra, de olykor az is elég, ha a feliratozott információk szóban is elhangzanak, ha például egy kerekasztal-beszélgetés elején el is hangzik, hogy kik a résztvevõk, s nem csak a képernyõn jelenik meg a nevük és a beosztásuk. 19

20 A siket nézõk számára két megoldás létezik, a feliratozás és a jelnyelvi tolmácsolás. A felirat elkészítése talán egyszerûbb, nem igényel speciális szakértelmet, viszont drágább és a siket emberek egy része nem képes olyan gyorsan olvasni, hogy értelmezhetõ legyen számukra a szöveg. A jelnyelvi tolmács alkalmazása olcsóbb, viszont speciális szaktudást és körülmények megteremtését igényli. Ha a képernyõ sarkában egy 10 forintos nagyságú karikában helyezzük el a rosszul megvilágított tolmácsot kék ruhában blue-box technika alkalmazásával, akkor a lelkiismeretünk ugyan megnyugodhat, hogy lám, milyen empatikusak voltunk, erre is gondoltunk, de haszna semmi nem lesz, hiszen a siket ember számára használhatatlan ez a megoldás. Ha a tolmács igyekszik elmondani, hogy mik azok a minimálfeltételek, amelyekre szüksége van a legalább elfogadható minõségû munka elvégzéséhez, ezt nem fontoskodásból teszi és érdemes õt meghallgatni, mert ez az õ szakterülete. Manapság szerencsére egyre több alkalommal jelenik meg a képernyõn a tolmács és az a félelem sem igazolódott be, hogy jelenlétük zavarja a halló nézõket, sõt. Az információ átadásán túl jelenlétük társadalmi szemléletformáló hatása is jelentõs, sok nézõ csak ennek kapcsán szembesült akadályaikkal és a megoldás lehetõségével. 1. Szegregált mûsorok Az elmúlt másfél évtizedben három jelentõs, rendszeresen jelentkezõ mûsor mûködött a közszolgálati televízióban, a Duna Televízió Felelet az életnek címû mûsora, a Magyar Televízió Pécsi Körzeti Stúdiója által készített Sorstársak és a Segítõtárs, melynek ma már Esély a címe. E könyv szerzõi közül többen az Esély stábjának tagjai, így részletesebben errõl a mûsorról szólunk. A Segítõtárs (Esély) címû mûsornak kezdettõl fogva kettõs célja van. Egyfelõl igyekszik a sérült emberek érdekeit képviselni, mindennapjaikról, a jó kezdeményezésekrõl tudósítani, hangot adni gondjaiknak, eredményeiknek, a mûsor és a mûsorkészítõk eszközeivel segíteni társadalmi beilleszkedésüket. Másfelõl olyan általános emberi értékeket közvetít, mint az empátia, tolerancia, segítõkészség, amely az ép nézõket befolyásolja, megfelelõ magatartásra és cselekvésre készteti. A sérült embereknek sokkal kevesebb esélyük van a harmonikus életre. Bár az 1998-as Esélyegyenlõségi törvény sokat tett azért, hogy õk is a társadalom egyenlõ méltóságú, egyenrangú tagjai legyenek, de a mindenkit 20

21 megilletõ jogokkal és lehetõségekkel csak jelentõs nehézségek árán, vagy egyáltalán nem tudnak élni. Ezen szeretne a magazin változtatni, életük jobbításához segítséget nyújtani. A mûsor szinte kizárólag forgatott anyagokból áll. Általában 5 forgatási témát jelent egy-egy adás. A mûsorvezetõ, a jelnyelvi tolmács, a rendezõ, a felelõs szerkesztõ mind gyógypedagógus végzettségû, ez biztosítja a mûsor tartalmának szakmai színvonalát. Az évek folyamán kialakult módszer, hogy a riportokat is a stáb készíti, mert nem mindegy, hogy hogyan kerül képernyõre a sérült ember. A bemutatott szereplõk, helyzetek megítélésében az elõadásmódnak nagy szerepe van. A mai média nem kedvez a fogyatékos emberek esélyegyenlõségének, hiszen a harmonikus élet bemutatása egy sérült embernél nem elég hatásvadász, nem vonz rengeteg nézõt. Pedig akkor van egyenlõ esélyük, ha bemutatjuk mindennapi életüket, küzdelmeiket, eredményeiket, sikereiket, legyen ez a családban, munkahelyen, iskolában, sportban vagy a mûvészetek területén. A tapasztalatok szerint ugyanannyi tehetséges ember van a sérültek világában, mint az ép emberek között. Már a kiválasztásban is felelõssége van a mûsorkészítõnek: az események bemutatásában, a szereplõk megválasztásában. Ha változtatni akarunk a társadalom szemléletén, akkor a jó példákat, az emberi értékeket kell elõtérbe helyezni. Ez a mûsor is hasonlóan a többi érdekvédelmi magazinhoz sok levelet kap, melyben kéréseket, emberi tragédiákat írnak le. A válogatás a kulcspontja a mûsornak. A társadalom minden rétegében vannak lecsúszott emberek, olyanok, akik önhibájukból vagy önhibájukon kívül segítségre szorulnak. Ez sajnos a sérült emberek között nagyobb számban fordul elõ. Ilyenkor van a legnagyobb szerepe a helyes válogatásnak. Utána kell járni a panasznak, kérésnek és elõre kell tájékozódni, mindig az okot keresve. Csak olyan témát szabad feldolgozni, ami ténylegesen figyelmet igényel, amiben a mûsor, a szociális háló vagy a nézõk segíteni tudnak. Általában ezek a történetek és a mögötte lévõ emberek hálás témát jelentenek az alkotók számára, de a fogyatékos emberek számára a sajnálkozó vagy hatásvadász feldolgozás nem jelent igazi segítséget és pont az ellenkezõ hatást váltja ki a nézõben. Sajnálattal nem lehet mûsort készíteni! A sajnálat az egyik 21

22 legnegatívabb emberi érzés! Azt sajnálom, akirõl lemondok, akinek nem lehet segíteni. Ha sajnálom a riportalanyomat, sajnálatot váltok ki. Így viszont nem készülhet jó anyag. Nem tévesztendõ össze a sajnálat az együttérzéssel, az empátiával, amire viszont sokszor szükség van. Amikor a riport készül, természetes, hogy az alkotók felkészülnek a témából. Ha azonban a szerkesztõriporter egy fogyatékos emberhez megy vagy az õ problémáját szeretné körüljárni, akkor az még alaposabb, gondosabb felkészülést igényel. Ilyenkor igyekszik megfelelõ szakembert keresni, aki segíteni tud és azok számára is segítséget nyújthat, akinek hasonló gondja van. Már a megfelelõ szóhasználatra is figyelni kell, hogy az ne legyen sértõ, vulgáris vagy félreérthetõ. 2. Integrált mûsorok Az írott sajtóhoz hasonlóan a fogyatékosságüggyel a leggyakrabban a hírmûsorok, a bulvármûsorok és a délutáni beszélgetõs mûsorok foglalkoznak. A napi gyakorisággal jelentkezõ magazinok (Fókusz, Aktív stb.) készítõi az elmúlt években nagy gyakorlatra tettek szert a téma feldolgozása terén és egyre színvonalasabb anyagokat készítenek. Gondot jelent azonban, hogy még ma sem fordul elõ szinte soha, hogy a fogyatékos ember ne a fogyatékossága, hanem egyéb tudása, képessége, szakértelme okán kerüljön bemutatásra, s csak mintegy mellesleg derüljön fény fogyatékosságára. Még mindig jellemzõ a hatásvadász, kissé érzelgõs, olykor sajnálkozó megközelítés, bár tény, hogy ez más témák esetében is sajátossága e mûfajnak. Ugyanez elmondható a délutáni beszélgetõs mûsorokról is. A fogyatékos ember csak akkor vendége a stúdióknak, ha a fogyatékossága a téma, szakértõként megszólított vak, mozgássérült, siket jogásszal, pszichológussal, mérnökkel sosem találkozunk, pedig jócskán élnek közöttünk ilyen emberek is. Követendõ példaként említhetõ a Legyen ön is milliomos c. kvízmûsor, amelyben már többször megteremtették annak speciális feltételeit, hogy a sima (nem valamilyen nap alkalmából készített) mûsorba bejutott játékos hozzájusson a számára szükséges speciális körülményekhez és így egyenrangú partnerként szállhasson be a versenybe. Feltétlenül figyelmet érdemel annak társadalmi szemléletformáló hatása, ha egy-egy nagy nézettségû sorozat dolgoz fel akár csak mellékszálként a 22

UEFA Grassroots C edzőképzés kiegészítő tanfolyam. FOGYATÉKOSOK A LABDARÚGÁSBAN Baranya István UEFA Pro, pszichológus

UEFA Grassroots C edzőképzés kiegészítő tanfolyam. FOGYATÉKOSOK A LABDARÚGÁSBAN Baranya István UEFA Pro, pszichológus UEFA Grassroots C edzőképzés kiegészítő tanfolyam FOGYATÉKOSOK A LABDARÚGÁSBAN Baranya István UEFA Pro, pszichológus FOGYATÉKOSSÁGRÓL ÁLTALÁBAN A fogyatékosságot meghatározhatjuk: - orvosi, - társadalmi,

Részletesebben

SZAUER CSILLA szauer.csilla@fszk.hu

SZAUER CSILLA szauer.csilla@fszk.hu SZEMÉLYES ADATOK Név E-mail SZAUER CSILLA szauer.csilla@fszk.hu Állampolgárság Magyar Születési idő 1974. 02. 02. Születési hely BUDAPEST MUNKATAPASZTALAT 2010. 05. 01. ELTE BÁRCZI GUSZTÁV GYÓGYPEDAGÓGIAI

Részletesebben

Óravázlat. Az óra menete. Egyperces novella elolvasása, kép megtekintése! (Melléklet 1.)

Óravázlat. Az óra menete. Egyperces novella elolvasása, kép megtekintése! (Melléklet 1.) Óravázlat Tantárgy: Erkölcstan Évfolyam: 5-6. Tematikai egység: Test és lélek Az óra témája: Egész-ség Az óra célja és feladata: A beteg és a fogyatékkal élő emberek iránti empátia fejlesztése. Az elfogadó,

Részletesebben

Speciális csoportok jogvédelme I.: Fogyatékos személyek

Speciális csoportok jogvédelme I.: Fogyatékos személyek Speciális csoportok jogvédelme I.: Fogyatékos személyek Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ Előadók: dr. Badics Judit és dr. Bodnár Zsolt Budapest, 2015. január 23. TÁMOP

Részletesebben

Könyvtári szolgáltatás fogyatékkal élőknek

Könyvtári szolgáltatás fogyatékkal élőknek Könyvtári szolgáltatás fogyatékkal élőknek Vona-Gődér Krisztina tájékoztató könyvtáros goderkriszti@vfmk.hu "A fogyatékos emberek a társadalom egyenlő méltóságú, egyenrangú tagjai, akik a mindenkit megillető

Részletesebben

Kitekintés a jövőbe: új technológiák és modellek a fogyatékkal élők szolgálatában

Kitekintés a jövőbe: új technológiák és modellek a fogyatékkal élők szolgálatában : új technológiák és modellek a fogyatékkal élők szolgálatában Fókuszban a MOBIX - az integrált, multi-platform támogatású, biztonságos videó kommunikációs és üzenetküldő platform Antal.Kuthy@egroup.hu

Részletesebben

Hasznos információk a fogyatékosságról. Összeállította: Kovács Tímea

Hasznos információk a fogyatékosságról. Összeállította: Kovács Tímea Hasznos információk a fogyatékosságról Összeállította: Kovács Tímea Mi a fogyatékosság? A fogyatékosság nem betegség, hanem egy tartós vagy véglegesült állapot. A fogyatékos ember, aki tartósan vagy véglegesen

Részletesebben

Pályázó neve. Pályázat célja. Megítélt (e támogatás Ft) Mozgáskorlátozottak Csongrád Megyei Egyesülete Szeged Városi cs

Pályázó neve. Pályázat célja. Megítélt (e támogatás Ft) Mozgáskorlátozottak Csongrád Megyei Egyesülete Szeged Városi cs 2007. évi Fogyatékosügyi Keretre benyújtott pályázatok eredményei: Pályázó neve Pályázat célja Megítélt (e támogatás Ft) 1. Mozgáskorlátozottak Csongrád Megyei Egyesülete Szeged Városi cs Szegedi csoport

Részletesebben

FOGYATÉKKAL ÉLŐK SPORTJA Az asztalitenisz - speciális körülmények között 2013. március 21., Szeged. Készítette: Szabó Brigitta, ATSK Szeged

FOGYATÉKKAL ÉLŐK SPORTJA Az asztalitenisz - speciális körülmények között 2013. március 21., Szeged. Készítette: Szabó Brigitta, ATSK Szeged FOGYATÉKKAL ÉLŐK SPORTJA Az asztalitenisz - speciális körülmények között 2013. március 21., Szeged Készítette: Szabó Brigitta, ATSK Szeged Egyesületünk - Az ATSK Szeged alakulása: 1996 - Utánpótlás-nevelésre

Részletesebben

SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ GYERMEK AZ OSZTÁLYBAN (A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNY PEDAGÓGUS SZEMMEL) AZ INTEGRÁCIÓ JELENTŐSÉGE

SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ GYERMEK AZ OSZTÁLYBAN (A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNY PEDAGÓGUS SZEMMEL) AZ INTEGRÁCIÓ JELENTŐSÉGE SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ GYERMEK AZ OSZTÁLYBAN (A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNY PEDAGÓGUS SZEMMEL) AZ INTEGRÁCIÓ JELENTŐSÉGE A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYHEZ IGAZODÓ DIFFERENCIÁLÁS LEHETŐSÉGEI AZ ISKOLAI OKTATÁSBAN,

Részletesebben

VAN MIT NÉZNI DEBRECENBEN! DEBRECEN TELEVÍZIÓ MÉDIA AJÁNLAT

VAN MIT NÉZNI DEBRECENBEN! DEBRECEN TELEVÍZIÓ MÉDIA AJÁNLAT VAN MIT NÉZNI DEBRECENBEN! DEBRECEN TELEVÍZIÓ MÉDIA AJÁNLAT MÉDIAAJÁNLAT BEVEZETŐ ITTHON VAGYUNK Az elektronikus média egyre inkább meghatározza életünket. Gondoljunk csak a televízióra, ami ma már az

Részletesebben

ISMERETEK A SIKETEKRŐL ÉS A JELNYELVRŐL

ISMERETEK A SIKETEKRŐL ÉS A JELNYELVRŐL ISMERETEK A SIKETEKRŐL ÉS A JELNYELVRŐL CSÖMÖR KÁROLY HALLATLAN ALAPÍTVÁNY Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ 2015. OKTÓBER 16. TÉMÁK A hallássérülés fogalma Siketek

Részletesebben

Jelnyelvi alapismeretek

Jelnyelvi alapismeretek Jelnyelvi alapismeretek a hallássérülés siketek és jelnyelvek: főbb vonások a jelnyelv helyzete Magyarországon: akadályok és megoldások oovoo & Skype alkalmazási ismeretek A hallássérültek Siketek Nagyothallók

Részletesebben

A társadalmi szemléletváltozás szükségessége a fogyatékkal élők sportterületén

A társadalmi szemléletváltozás szükségessége a fogyatékkal élők sportterületén A társadalmi szemléletváltozás szükségessége a fogyatékkal élők sportterületén G Ö M ÖRI Z S O LT, E L N Ö K M AGYA R PA R A L I M P I A I B I Z OT T S ÁG Fogyatékosok sportját érő társadalmi hatások összetevői

Részletesebben

SZAFI Egyesület tevékenységéről szóló beszámoló 2009. évről

SZAFI Egyesület tevékenységéről szóló beszámoló 2009. évről SZAFI Egyesület tevékenységéről szóló beszámoló 2009. évről Egyesületünk 2005. október 27 én alakult szülői kezdeményezésre. Célja: Tápiószecsőn és a környező Tápió vidék - Kistérségben értelmi vagy testi

Részletesebben

ISMERETEK A SIKETEKRŐL ÉS A JELNYELVRŐL

ISMERETEK A SIKETEKRŐL ÉS A JELNYELVRŐL ISMERETEK A SIKETEKRŐL ÉS A JELNYELVRŐL CSÖMÖR KÁROLY HALLATLAN ALAPÍTVÁNY Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ 2015. október TÉMÁK A hallássérülés fogalma Siketek és

Részletesebben

Nyelvtan. Most lássuk lépésről lépésre, hogy hogyan tanítunk meg valakit olvasni!

Nyelvtan. Most lássuk lépésről lépésre, hogy hogyan tanítunk meg valakit olvasni! Bevezető Ebben a könyvben megosztom a tapasztalataimat azzal kapcsolatosan, hogyan lehet valakit megtanítani olvasni. Izgalmas lehet mindazoknak, akiket érdekel a téma. Mit is lehet erről tudni, mit érdemes

Részletesebben

FOGYATÉKOSSÁG-E A BESZÉDFOGYATÉKOSSÁG?

FOGYATÉKOSSÁG-E A BESZÉDFOGYATÉKOSSÁG? KRASZNÁRNÉ ERDŐS FELICIA FOGYATÉKOSSÁG-E A BESZÉDFOGYATÉKOSSÁG? MFFLT KONFERENCIÁJA 2009. BUDAPEST Milyen választ adnak a kérdésre Az érintettek és családjuk A segítő szakemberek (rehabilitáció, gyógypedagógia,

Részletesebben

AZ INFO-KOMMUNIKÁCIÓS AKADÁLYMENTESSÉG JOGI HÁTTERE. dr. Juhász Péter 2008. november 20.

AZ INFO-KOMMUNIKÁCIÓS AKADÁLYMENTESSÉG JOGI HÁTTERE. dr. Juhász Péter 2008. november 20. AZ INFO-KOMMUNIKÁCIÓS AKADÁLYMENTESSÉG JOGI HÁTTERE dr. Juhász Péter 2008. november 20. Akadálymentesítés akadálymentesítés = rámpa Az akadálymentesség értelmezhető fizikai szempontból rámpa térdszabad

Részletesebben

A Mindenkinek Becsengettek! program

A Mindenkinek Becsengettek! program A Mindenkinek Becsengettek! program A Mindenkinek becsengettek! elnevezésű oktatási esélyegyenlőségi program 2009-ben Magyarországon jött létre azért, hogy teret biztosítson a fogyatékkal élők számára

Részletesebben

Anyssa. Távolsági hívás Avagy Üzen a lélek

Anyssa. Távolsági hívás Avagy Üzen a lélek Anyssa Távolsági hívás Avagy Üzen a lélek Szeretettel köszöntöm! Távolsági hívás, avagy üzen a lélek: könyvemnek miért ezt a címet adtam? Földi és misztikus értelemben is, jól értelmezhető. Pont ezért,

Részletesebben

Tapasztalatok az infokommunikációs akadálymentesítés területén létező példák bemutatásával

Tapasztalatok az infokommunikációs akadálymentesítés területén létező példák bemutatásával Részben akadálymentes?! Tapasztalatok az infokommunikációs akadálymentesítés területén létező példák bemutatásával A Fogyatékosügyi Kommunikációs Intézetről röviden Kik vagyunk? Az Intézetet két fogyatékos

Részletesebben

Népszámlálás kommunikációs program

Népszámlálás kommunikációs program Népszámlálás kommunikációs program Sikeres kommunikáció=eredményes összeírás Népszámlálás az egyetlen teljeskörű összeírás. Legmélyebb területi szintű adatok megszerzése. (kistérség, városrész). Tetszőleges

Részletesebben

A Figyelj Rám! Közhasznú Egyesület szerepe a társadalmi integráció elérésében. Készítette: Bergmann Károly Áron Kócziánné Szalai Teréz Vajda Viktória

A Figyelj Rám! Közhasznú Egyesület szerepe a társadalmi integráció elérésében. Készítette: Bergmann Károly Áron Kócziánné Szalai Teréz Vajda Viktória A Figyelj Rám! Közhasznú Egyesület szerepe a társadalmi integráció elérésében Készítette: Bergmann Károly Áron Kócziánné Szalai Teréz Vajda Viktória Figyelj Rám! Közhasznú Egyesület bemutatása A Figyelj

Részletesebben

A KÖZOKTATÁS MEGÚJÍTÁSA MAGYARORSZÁGON

A KÖZOKTATÁS MEGÚJÍTÁSA MAGYARORSZÁGON A KÖZOKTATÁS MEGÚJÍTÁSA MAGYARORSZÁGON Oktatás és Gyermekesély Kerekasztal munkájának első szakaszát bemutató szakmai konferencia Budapest, 2007. szeptember 25. Az Oktatási Kerekasztal célja Egyrészt tisztázni

Részletesebben

Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről

Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről Takácsi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a többször módosított 1990. évi LXV. tv. 16.. / 1 / bekezdésében

Részletesebben

1.2. a munkáltatónak az esélyegyenlőség biztosítására vonatkozó, az adott évre

1.2. a munkáltatónak az esélyegyenlőség biztosítására vonatkozó, az adott évre KIEMELKEDŐEN KÖZHASZNÚ FEHÉR BOT ALAPÍTVÁNY 4087 HAJDÚDOROG, NÁNÁSI u. 4. ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV Az alapítvány a Munka Törvénykönyve 70/A. (1) és (2.) bekezdései alapján 2007. évre az alábbi ESÉLYEGYENLŐSÉGI

Részletesebben

Rétság Városi Sport Egyesület

Rétság Városi Sport Egyesület - Rétság Városi Sport Egyesület - Részlet az alapszabályból: A Rétság Városi Sport Egyesület az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény alapján önállóan m köd társadalmi szervezet. Az egyesület a

Részletesebben

pályázati űrlap 1. pályázó adatai 2. pályázó intézmény bemutatása intézmény neve címe kapcsolattartó neve telefonszáma e-mail címe igazgató neve

pályázati űrlap 1. pályázó adatai 2. pályázó intézmény bemutatása intézmény neve címe kapcsolattartó neve telefonszáma e-mail címe igazgató neve 1. pályázó adatai pályázati űrlap intézmény neve címe kapcsolattartó neve telefonszáma e-mail címe igazgató neve 2. pályázó intézmény bemutatása település bemutatása (hány lakossal rendelkezik az adott

Részletesebben

Bemutatkozik a BLUE OCEAN PROMOTION KFT. SZÉKHELY 1222 BUDAPEST GYÁR U. 15. IRODA 1055 BUDAPEST BAJCSY-ZSILINSZKY U. 76. I. EMELET 4.

Bemutatkozik a BLUE OCEAN PROMOTION KFT. SZÉKHELY 1222 BUDAPEST GYÁR U. 15. IRODA 1055 BUDAPEST BAJCSY-ZSILINSZKY U. 76. I. EMELET 4. BLUE OCEAN PROMOTION KFT. SZÉKHELY 1222 BUDAPEST GYÁR U. 15. Bemutatkozik a IRODA 1055 BUDAPEST BAJCSY-ZSILINSZKY U. 76. I. EMELET 4. TELEFON +36 1 / 424 82 58 E-MAIL INFO@BOPRO.HU WEBOLDAL WWW.BOPRO.HU

Részletesebben

Fejlesztőpedagógia alapjai A DIFFERENCIÁLÁS NEVELÉSELMÉLETI KÉRDÉSEI AZ ÓVODÁBAN

Fejlesztőpedagógia alapjai A DIFFERENCIÁLÁS NEVELÉSELMÉLETI KÉRDÉSEI AZ ÓVODÁBAN Fejlesztőpedagógia alapjai A DIFFERENCIÁLÁS NEVELÉSELMÉLETI KÉRDÉSEI AZ ÓVODÁBAN Az előadás vázlata A közoktatás egyik legnehezebb, megoldásra váró problémája A differenciálás Az egyének differenciált

Részletesebben

Nem nézni kell, hanem benne kell lenni!

Nem nézni kell, hanem benne kell lenni! Nem nézni kell, hanem benne kell lenni! A média világa: ahol jó lenni? Ha nekünk fontos Ha az újságírónak fontos A média világa: ahol jó lenni? Mit engedhetnek meg maguknak az újságírók, és mit engedhetünk

Részletesebben

A mintában szereplő határon túl tanuló diákok kulturális háttérre

A mintában szereplő határon túl tanuló diákok kulturális háttérre Fényes Hajnalka: A Keresztény és a beregszászi II. Rákóczi Ferenc diákjai kulturális és anyagi tőkejavakkal való ellátottsága Korábbi kutatásokból ismert, hogy a partiumi régió fiataljai kedvezőbb anyagi

Részletesebben

Down Egyesület Életpálya Down Szindrómával

Down Egyesület Életpálya Down Szindrómával Down Egyesület Életpálya Down Szindrómával Az Egyesület bemutatása A DOWN Egyesületet 13 évvel ezelőtt olyan szülők hozták létre, akik fontosnak tartották, hogy a rendelkezésükre álló információkat és

Részletesebben

Fogyatékos személyek jogai, esélyegyenlőségük biztosítása 1998. évi XXVI. tv. Kiss Györgyi

Fogyatékos személyek jogai, esélyegyenlőségük biztosítása 1998. évi XXVI. tv. Kiss Györgyi Fogyatékos személyek jogai, esélyegyenlőségük biztosítása 1998. évi XXVI. tv Kiss Györgyi ENSZ egyezmény a fogyatékossággal élő személyek jogairól Egyesült Nemzetek Közgyűlése 2006.XII.13-án egyhangúlag

Részletesebben

Cím: 2600 Vác, Rákóczi út 36. weboldal: www.boldogceferinoalapitvany.hu e-mail: eselyreferens@boldogceferinoalapitvany.hu telefon: +36208231404

Cím: 2600 Vác, Rákóczi út 36. weboldal: www.boldogceferinoalapitvany.hu e-mail: eselyreferens@boldogceferinoalapitvany.hu telefon: +36208231404 Célcsoportjaink közé soroljuk mindazon embereket és csoportokat, akik a hátrányos helyzetükből adódóan, vagy az egyenlő bánásmódban is rögzített védett tulajdonságaik miatt perifériára szorultak. Feladatunknak

Részletesebben

GYERMEKSZEMMEL A GYERMEKJOGI EGYEZMÉNY. Gyermekjogok Magyarországon

GYERMEKSZEMMEL A GYERMEKJOGI EGYEZMÉNY. Gyermekjogok Magyarországon GYERMEKSZEMMEL A GYERMEKJOGI EGYEZMÉNY Gyermekjogok Magyarországon 2012 Az ENSZ Gyermekjogi egyezménye kimondja a gyerekek részvételi jogát az őket érintő ügyekben. 2012-ben az UNICEF Magyar Bizottsága,

Részletesebben

Kutatás és kommunikáció

Kutatás és kommunikáció TÁJÉKOZTATÓ Bemutatkozás A CivilArt Alapítvány 2005. októberében alakult azzal a céllal, hogy növelje a non-profit szektor ismertségét és érdekérvényesítési képességét kommunikációs anyagok és társadalomtudományi

Részletesebben

A fogyatékos munkavállalók tapasztalatai - EBH kutatások 2010-2013

A fogyatékos munkavállalók tapasztalatai - EBH kutatások 2010-2013 TÁMOP-5.5.5/08/1 A diszkrimináció elleni küzdelem a társadalmi szemléletformálás és hatósági munka erősítése A fogyatékos munkavállalók tapasztalatai - EBH kutatások 2010-2013 Szabados Tímea 2013. December

Részletesebben

Fogyatékosok Országos Diák-, és Szabadidősport Szövetsége

Fogyatékosok Országos Diák-, és Szabadidősport Szövetsége Fogyatékosok Országos Diák-, és Szabadidősport Szövetsége Országos Diák és Ifjúsági Olimpia Zánka, 2013. május 23 26. Beszámoló sajtótájékoztató Szövetségünk nagy sikerrel rendezte meg Zánkán az Országos

Részletesebben

2011 az ÖNKÉNTESSÉG EURÓPAI ÉVE. Papp-Váry Borbála helyettes államtitkár KIM

2011 az ÖNKÉNTESSÉG EURÓPAI ÉVE. Papp-Váry Borbála helyettes államtitkár KIM 2011 az ÖNKÉNTESSÉG EURÓPAI ÉVE Papp-Váry Borbála helyettes államtitkár KIM AZ ÖNKÉNTESSÉG EURÓPAI ÉVÉNEK CÉLKITŰZÉSEI az Unio Tanácsa 2010/37/EK döntése alapján Az Európai Unión belüli önkéntes tevékenység

Részletesebben

IGAZOLÁS ÉS SZAKVÉLEMÉNY az ápolási díj megállapításához/kötelező felülvizsgálatához

IGAZOLÁS ÉS SZAKVÉLEMÉNY az ápolási díj megállapításához/kötelező felülvizsgálatához 5. számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez IGAZOLÁS ÉS SZAKVÉLEMÉNY az ápolási díj megállapításához/kötelező felülvizsgálatához I. Igazolom, hogy (Az ápolt személy háziorvosa tölti ki.)

Részletesebben

AUTISTA MAJORSÁG VIDÉK ÉS EGYÉNI FEJLESZTÉSI PROJEKTEK MAGYARORSZÁGON

AUTISTA MAJORSÁG VIDÉK ÉS EGYÉNI FEJLESZTÉSI PROJEKTEK MAGYARORSZÁGON AUTISTA MAJORSÁG VIDÉK ÉS EGYÉNI FEJLESZTÉSI PROJEKTEK MAGYARORSZÁGON KŐVÁRI EDIT VIDÉKFEJLESZTŐ SZOCIÁLIS MUNKÁS, AUTISTÁK ORSZÁGOS SZÖVETÉSÉNEK ELNÖKE SZÜKSÉGLETEK KIELÉGÍTETTSÉGE AUTIZMUSBAN Szint Jól

Részletesebben

KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT NAPLÓJA

KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT NAPLÓJA KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT NAPLÓJA Tanuló neve: Oktatási azonosító: Születési hely, idő: Anyja születéskori neve: Tanuló neve: Osztálya:.. Mit nevezünk iskolai közösségi szolgálatnak? Az iskolai közösségi szolgálat

Részletesebben

ÜGYVITELI UTASÍTÁS A PANASZOK ÉS VISSZAJELZÉSEK KEZELÉSÉRŐL ÉS A FELHASZNÁLÓI ELÉGEDETTSÉG VIZSGÁLATÁNAK RENDJÉRŐL

ÜGYVITELI UTASÍTÁS A PANASZOK ÉS VISSZAJELZÉSEK KEZELÉSÉRŐL ÉS A FELHASZNÁLÓI ELÉGEDETTSÉG VIZSGÁLATÁNAK RENDJÉRŐL KIEMELKEDŐEN KÖZHASZNÚ FEHÉR BOT ALAPÍTVÁNY 4087 HAJDÚDOROG, NÁNÁSI U. 4. ÜGYVITELI UTASÍTÁS A PANASZOK ÉS VISSZAJELZÉSEK KEZELÉSÉRŐL ÉS A FELHASZNÁLÓI ELÉGEDETTSÉG VIZSGÁLATÁNAK RENDJÉRŐL Ezen utasítás

Részletesebben

Vidék Akadémia a vidék jövőjéért 2012. október 16-18., Mezőtúr. Közösségi tervezés

Vidék Akadémia a vidék jövőjéért 2012. október 16-18., Mezőtúr. Közösségi tervezés Vidék Akadémia a vidék jövőjéért 2012. október 16-18., Mezőtúr Közösségi tervezés Sain Mátyás VÁTI Nonprofit Kft. Területi Információszolgáltatási és Tervezési Igazgatóság Területfejlesztési és Urbanisztikai

Részletesebben

Visszajelző kérdőív NYILVÁTARTÁSI SZÁMA 2014/OFŐ/I. KITÖLTÉS DÁTUMA 2014. február 14.

Visszajelző kérdőív NYILVÁTARTÁSI SZÁMA 2014/OFŐ/I. KITÖLTÉS DÁTUMA 2014. február 14. Visszajelző kérdőív "Fogadd el, fogadj el!" Pedagógusok felkészítése az értelmi sérült emberek társadalmi integrációját elősegítő osztályfőnöki órák vezetésére Kedves Hallgató! Az alábbi kérdéssornak az

Részletesebben

Koragyerekkori nevelés, az alapkészségek kifejlesztése

Koragyerekkori nevelés, az alapkészségek kifejlesztése Koragyerekkori nevelés, az alapkészségek kifejlesztése Herczog Mária A Közoktatás megújítása Magyarországon 2007. szeptember 25. Tények és tévhitek Azt, hogy a nép fia vagy, igazolnod, sejh, ma nem azzal

Részletesebben

Dolgozat címe: Az integráció feltételeinek megvalósulása, inkluzív nevelés

Dolgozat címe: Az integráció feltételeinek megvalósulása, inkluzív nevelés Dolgozat címe: Az integráció feltételeinek megvalósulása, inkluzív nevelés KECSKEMÉTI FŐISKOLA TANÍTÓKÉPZŐ FŐISKOLAI KAR NYELV ÉS BESZÉDFEJLESZTŐ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS 2011. KONZULENS: DR. MAKAI KATALIN

Részletesebben

Értékelési útmutató a középszintű szóbeli vizsgához. Angol nyelv

Értékelési útmutató a középszintű szóbeli vizsgához. Angol nyelv Értékelési útmutató a középszintű szóbeli vizsgához Angol nyelv Általános jellemzők FELADATTÍPUS ÉRTÉKELÉS SZEMPONTJAI PONTSZÁM Bemelegítő beszélgetés Nincs értékelés 1. Társalgási feladat: - három témakör

Részletesebben

A Veres Péter Gimnázium Pedagógiai programja

A Veres Péter Gimnázium Pedagógiai programja A Veres Péter Gimnázium Pedagógiai programja A HELYI TANTERV ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEI Érvényes 2014. március 31-től 1 Tartalom A választott kerettanterv:... 3 A négyosztályos és a nyolcosztályos gimnázium

Részletesebben

file:///c:/docume~1/barany~1/locals~1/temp/rar$ex26.297... Mûsor : Egyenes beszéd (R:) Dátum : 2005.12.07. - 2000 Credit: 0000

file:///c:/docume~1/barany~1/locals~1/temp/rar$ex26.297... Mûsor : Egyenes beszéd (R:) Dátum : 2005.12.07. - 2000 Credit: 0000 Dátum : 2005.12.07. - 2000 Adó : ATV Mûsor : Egyenes beszéd (R:) Credit: 0000 - A mûsorvezetõ következõ vendége, Szolnoki Andrea fõpolgármester-helyettes. Öt budapesti kórház indít egy programot, méghozzá

Részletesebben

Kodolányi János Főiskola 1139 Budapest, Frangepán utca 50-56. Beszámoló nyári szakmai gyakorlatról

Kodolányi János Főiskola 1139 Budapest, Frangepán utca 50-56. Beszámoló nyári szakmai gyakorlatról Kodolányi János Főiskola 1139 Budapest, Frangepán utca 50-56. Beszámoló nyári szakmai gyakorlatról Bedő Gábor Intézményi kommunikátor NML3ST 10NKOIKB A gyakorlat kezdete és főbb fázisai Én a 6 hetes kötelező

Részletesebben

Középszintű szóbeli érettségi vizsga értékelési útmutatója. Olasz nyelv

Középszintű szóbeli érettségi vizsga értékelési útmutatója. Olasz nyelv Középszintű szóbeli érettségi vizsga értékelési útmutatója Olasz nyelv FELADATTÍPUS ÉRTÉKELÉS SZEMPONTJAI PONTSZÁM Bemelegítő beszélgetés 1. Társalgási feladat/interjú: három témakör interakció kezdeményezés

Részletesebben

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2007. november 30-i ülése 11. sz. napirendi pontja

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2007. november 30-i ülése 11. sz. napirendi pontja Egyszerű többség A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2007. november 30-i ülése 11. sz. napirendi pontja Javaslat együttműködési megállapodások elfogadására a megyében működő fogyatékosok érdekvédelmi

Részletesebben

A Mozgássérültek és Barátaik Miskolc Városi Egyesülete

A Mozgássérültek és Barátaik Miskolc Városi Egyesülete A Mozgássérültek és Barátaik Miskolc Városi Egyesülete A Mozgássérültek és Barátaik Miskolc Városi Egyesülete 1989-ben alakult, azzal a céllal, hogy hatékony segítséget nyújtson Miskolcon és vonzáskörzetében

Részletesebben

ÉLETMŰHELY. Mi a program célja?

ÉLETMŰHELY. Mi a program célja? ÉLETMŰHELY Mi a program célja? A kreatív gondolkodás és a kreatív cselekvés fejlesztése, a személyes hatékonyság növelése a fiatalok és fiatal felnőttek körében, hogy megtalálják helyüket a világban, életük

Részletesebben

Szolnok Közkincs Kerekasztal 2008-2009. A D A T L A P

Szolnok Közkincs Kerekasztal 2008-2009. A D A T L A P Szolnok Közkincs Kerekasztal 2008-2009. A D A T L A P A SZOLNOK KISTÉRSÉG TERÜLETÉN MŰKÖDŐ MŰVÉSZETI ÉS EGYÉB FELLÉPÉSEKET VÁLLALÓ CSOPORTOKRÓL Az előadó neve: Almási Klára Tevékenységi kör, az előadó

Részletesebben

MagyarOK A2+ munkalapok 1

MagyarOK A2+ munkalapok 1 1. Ismerkedünk munkalap / Kérdés Válasz 1. Jól hallom, hogy nem vagy magyar? Jól hallom, hogy nem magyar? 2. Hol dolgozol? Hol dolgozik? 3. Hol élsz? Hol él? 4. Mivel foglalkozol / foglalkozik? Milyen

Részletesebben

PREVENT ART 2. 2011. ÁPRILIS 7.

PREVENT ART 2. 2011. ÁPRILIS 7. PREVENT ART 2. Programok és Módszervásár a józanságért 2011. ÁPRILIS 7. ANGYALFÖLDI JÓZSEF ATTILA MŰVELŐDÉSI KÖZPONT PROGRAMISMERTETŐ A XIII. Kerületi Közművelődési Nonprofit Kft. Iránytű Ifjúsági Információs

Részletesebben

KÉRDŐÍVEK FELDOLGOZÁSA

KÉRDŐÍVEK FELDOLGOZÁSA Mi legyek, ha nagy leszek? pályaválasztási nyílt nap 2013. január 22. A program az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő Nemzeti Együttműködési Alap és Civil Támogatások Igazgatósága támogatásával valósul meg.

Részletesebben

Dr. Hengl Melinda. A siketek felsőoktatásának aktuális kihívásai

Dr. Hengl Melinda. A siketek felsőoktatásának aktuális kihívásai Dr. Hengl Melinda Jogász, Pszichológus, Írásszakértő hallgató, Grafológus, Jelnyelvi interkulturális kommunikációs szakértő A siketek felsőoktatásának aktuális kihívásai A tudásgyárak technológiaváltása

Részletesebben

MAGYAR OLIMPIAI BIZOTTSÁG KIEMELT EDZŐ PROGRAM SZABÁLYZATA

MAGYAR OLIMPIAI BIZOTTSÁG KIEMELT EDZŐ PROGRAM SZABÁLYZATA MAGYAR OLIMPIAI BIZOTTSÁG KIEMELT EDZŐ PROGRAM SZABÁLYZATA Hatályos: 2015február 01 napjától TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK 2 BEVEZETŐ 3 I FEJEZET 4 A KIEMELT EDZŐ PROGRAM CÉLJA, HATÁLYA 4 II FEJEZET

Részletesebben

Prievara Tibor Nádori Gergely. A 21. századi szülő

Prievara Tibor Nádori Gergely. A 21. századi szülő Prievara Tibor Nádori Gergely A 21. századi szülő Előszó Ez a könyvecske azért született, hogy segítsen a szülőknek egy kicsit eligazodni az internet, a számítógépek (összefoglaló nevén az IKT, az infokommunikációs

Részletesebben

Sajátos nevelési igény az óvodában. Szeretettel köszöntöm a konferencia résztvevőit! dr. Torda Ágnes Baja, 2009. november 4.

Sajátos nevelési igény az óvodában. Szeretettel köszöntöm a konferencia résztvevőit! dr. Torda Ágnes Baja, 2009. november 4. Sajátos nevelési igény az óvodában Szeretettel köszöntöm a konferencia résztvevőit! dr. Torda Ágnes Baja, 2009. november 4. A hat éves kor alatti gyermekeknek olyan gondozó és nevelőprogramokra van szüksége,

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI BESZÁMOLÓ 2012

KÖZHASZNÚSÁGI BESZÁMOLÓ 2012 KÖZHASZNÚSÁGI BESZÁMOLÓ 2012 GENIUS TEHETSÉGGONDOZÓ ALAPÍTVÁNY Budapest, 2013. április 30. TARTALOM 1. Egyszerűsített éves beszámoló 2. Kiegészítő melléklet 3. Közhasznúsági melléklet KÖZHASZNÚSÁGI MELLÉKLET

Részletesebben

KOMMUNIKÁCIÓ ÉS MÉDIA FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS MODERÁTOR SZAKIRÁNY ZÁRÓVIZSGA TÉTELSOR

KOMMUNIKÁCIÓ ÉS MÉDIA FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS MODERÁTOR SZAKIRÁNY ZÁRÓVIZSGA TÉTELSOR KOMMUNIKÁCIÓ ÉS MÉDIA FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS MODERÁTOR SZAKIRÁNY ZÁRÓVIZSGA TÉTELSOR 2015 A tételsor 1. Ön egy televíziós politikai vitaműsor vezetője. A meghívottak a legnagyobb hazai pártok vezetői.

Részletesebben

Tisztelt Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság!

Tisztelt Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság! Tisztelt Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság! Élve az Médiatanács által elfogadott és február 1-től 45 napon át érvényben lévő javaslattételi lehetőséggel, az alábbiakban összefoglaljuk a Közszolgálati

Részletesebben

2. Két Zsiráf Diákújság Cikksorozat létrehozásának támogatása amely a diplomácia fogalmába vezeti be az olvasóit. A támogatás összege: 1 000 000 Ft.

2. Két Zsiráf Diákújság Cikksorozat létrehozásának támogatása amely a diplomácia fogalmába vezeti be az olvasóit. A támogatás összege: 1 000 000 Ft. KÜM- 2005 SZKF Az EU kül- és biztonságpolitikájának és az atlanti gondolatnak a népszerűsítését segítő kommunikációs tevékenység támogatása című pályázat nyerteseinek névsora Támogatást nyert pályázók

Részletesebben

SAJTÓANYAG. Helyszíne: CEU Konferencia Központ 1106 Budapest, Kerepesi út 87. Időpontja: 2008. március 27. 10.30 15.30

SAJTÓANYAG. Helyszíne: CEU Konferencia Központ 1106 Budapest, Kerepesi út 87. Időpontja: 2008. március 27. 10.30 15.30 SAJTÓANYAG MÁRCIUS A FOGYATÉKOSSÁGGAL ÉLŐ NŐKÉ III. KONFERENCIA Helyszíne: CEU Konferencia Központ 1106 Budapest, Kerepesi út 87. Időpontja: 2008. március 27. 10.30 15.30 FŐVÉDNÖKÖK Dr. Gurmai Zita, európai

Részletesebben

közhasznú nonprofit alapírvány Hallatlan Alapítvány

közhasznú nonprofit alapírvány Hallatlan Alapítvány Ismertető Hallatlan Alapítvány Az elmúlt negyven év nyelvészeti eredményei világszerte nyilvánvalóvá tették a jelnyelvek természetes nyelv voltát. E tudományos tény megkérdőjelezése ma már a nagyfokú szakmai

Részletesebben

FOR EVER GURULÓ. XII. FESZ Kongresszus, Velence, 2012. szeptember 29. Kogon Mihály

FOR EVER GURULÓ. XII. FESZ Kongresszus, Velence, 2012. szeptember 29. Kogon Mihály FOR EVER GURULÓ XII. FESZ Kongresszus, Velence, 2012. szeptember 29. Kogon Mihály Tartalom 1. Szakmai hátér, a Merek szolgáltatásai 2. Alapelvek 3. A projekt célja 4. Kölcsönzés-Mit ért el a projekt? +

Részletesebben

A KOMPLEX REHABILITÁCIÓ MEGHATÁROZÁSA ÉS FEJLESZTÉSI LEHETŐSÉGEI

A KOMPLEX REHABILITÁCIÓ MEGHATÁROZÁSA ÉS FEJLESZTÉSI LEHETŐSÉGEI A KOMPLEX REHABILITÁCIÓ MEGHATÁROZÁSA ÉS FEJLESZTÉSI LEHETŐSÉGEI NEMZETKÖZI KITEKINTÉS A FOGYATÉKOSSÁGGAL ÉLŐ EMBEREK ESÉLYEGYENLŐSÉGÉRŐL SZÓLÓ ALAPVETŐ SZABÁLYOK (STANDARD RULES) 1993 A "rehabilitáció"

Részletesebben

A PLAKÁTOK MEGÁLMODÓJA

A PLAKÁTOK MEGÁLMODÓJA A PLAKÁTOK MEGÁLMODÓJA Azokról, akik elmentek, akiket a kilencvenes évek kilátástalansága arra kényszerített, hogy máshol próbáljanak szerencsét, azokról általában gyorsan megfeledkezünk. Valahogy ezt

Részletesebben

ANYANYELVI NEVELÉS AZ ÓVODÁBAN, A MONTESSORI PEDAGÓGIA ESZKÖZRENDSZERÉVEL ZÁRÓDOLGOZAT

ANYANYELVI NEVELÉS AZ ÓVODÁBAN, A MONTESSORI PEDAGÓGIA ESZKÖZRENDSZERÉVEL ZÁRÓDOLGOZAT Kecskeméti Főiskola Tanítóképző Főiskolai Kar Továbbképzési és vizsgaközpont ANYANYELVI NEVELÉS AZ ÓVODÁBAN, A MONTESSORI PEDAGÓGIA ESZKÖZRENDSZERÉVEL ZÁRÓDOLGOZAT KONZULENS TANÁR: Dr. Szinger Veronika

Részletesebben

Azaz az ember a szociális világ teremtője, viszonyainak formálója.

Azaz az ember a szociális világ teremtője, viszonyainak formálója. Takáts Péter: A TEREMTŐ EMBER Amikor kinézünk az ablakon egy természetes világot látunk, egy olyan világot, amit Isten teremtett. Ez a világ az ásványok, a növények és az állatok világa, ahol a természet

Részletesebben

Témakörök az idegen nyelvi érettségihez

Témakörök az idegen nyelvi érettségihez Témakörök az idegen nyelvi érettségihez TÉMAKÖR 1. Személyes vonatkozások, család 2. Ember és társadalom Középszint A vizsgázó személye, életrajza, életének fontos állomásai (fordulópontjai) Családi élet,

Részletesebben

KÉRELEM TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS 18. életévét betöltött tartósan beteg hozzátartozó ápolását gondozását végző személy részére

KÉRELEM TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS 18. életévét betöltött tartósan beteg hozzátartozó ápolását gondozását végző személy részére KÉRELEM TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS 18. életévét betöltött tartósan beteg hozzátartozó ápolását gondozását végző személy részére KÉRJÜK, SZÍVESKEDJEN NYOMTATOTT BETŰKKEL KITÖLTENI! Az ápolást végző személyre

Részletesebben

Értékesítési beszélgetés

Értékesítési beszélgetés Gyakorlat. Műhely. Marketing Értékesítési beszélgetés Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger TARTALOM 2 GYAKORLAT. MŰHELY Értékesítési beszélgetés Szerzők: Dr. Andrea Grimm, Dr. Astin Malschinger IMPRESSZUM

Részletesebben

TeleInformatikai rendszer a gyógypedagógus tanárok továbbképzési anyagainak folyamatos gyűjtéséhez, feldolgozásához és terjesztéséhez

TeleInformatikai rendszer a gyógypedagógus tanárok továbbképzési anyagainak folyamatos gyűjtéséhez, feldolgozásához és terjesztéséhez TeleInformatikai rendszer a gyógypedagógus tanárok továbbképzési anyagainak folyamatos gyűjtéséhez, feldolgozásához és terjesztéséhez Intézményi kérdőív Az iskola főbb adatai A. Az információs technológia

Részletesebben

A kompetencia terület neve

A kompetencia terület neve Pomáz Város Önkormányzata TÁMOP 3.1.4/08-1-2008-0024 Kompetencia alapú oktatás bevezetése Pomáz Város Önkormányzata nevelési oktatási intézményeiben A kompetencia terület neve SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS

Részletesebben

Fogyatékos embertársaink. Kézen fogva

Fogyatékos embertársaink. Kézen fogva Kézen fogva Jeruzsálemben a Juh-kapunál van egy fürdô, amelynek héberül Beteszda volt a neve. Öt oszlopcsarnoka volt, nagyon sok beteg feküdt bennük: vakok, sánták, bénák. ( ) De volt ott egy ember, aki

Részletesebben

Gyermekeket célzó reklámok

Gyermekeket célzó reklámok s o r s z á m Gyermekeket célzó reklámok A válaszadás önkéntes! 1. A település neve:... 2. A kérdezett neme:..... 3. A kérdezett születési éve: 1 9 4. Mi az Ön legmagasabb iskolai végzettsége? 1 kevesebb,

Részletesebben

A FODISZ SZEREPE A FOGYATÉKOSOK SPORTJÁBAN. FODISZ: Több, mint sport!

A FODISZ SZEREPE A FOGYATÉKOSOK SPORTJÁBAN. FODISZ: Több, mint sport! A FODISZ SZEREPE A FOGYATÉKOSOK SPORTJÁBAN FODISZ: Több, mint sport! A FODISZ megalakulásának indítékai Közel 80.000 fogyatékos diák tanul integrált és szegregált oktatási intézményekben Magyarországon;

Részletesebben

Kedves Könyvtárlátogató!

Kedves Könyvtárlátogató! Kedves Könyvtárlátogató! Az Önök településén a Balassi Bálint Megyei Könyvtár által működtetett Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer biztosítja a könyvtári szolgáltatásokat. Ezzel a kérdőívvel arról szeretnénk

Részletesebben

MEGHÍVÓ A KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT, ÖNKÉNTESSÉG JELENE ÉS JÖV AZ OKTATÁSBAN CÍM KONFERENCIÁRA

MEGHÍVÓ A KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT, ÖNKÉNTESSÉG JELENE ÉS JÖV AZ OKTATÁSBAN CÍM KONFERENCIÁRA A Zánkai Gyermek és Ifjúsági Centrum Oktatási és Üdültetési Nonprofit Közhasznú Kft. szervezésében a NEFMI 2011. január 22-én OK 3879-7/2010.sz. Támogatási Szerz dés alapján Konferenciát szervez. MEGHÍVÓ

Részletesebben

A Somogy Megyei Sclerosis Multiplex Egyesület Közhasznúsági jelentése

A Somogy Megyei Sclerosis Multiplex Egyesület Közhasznúsági jelentése A Somogy Megyei Sclerosis Multiplex Egyesület Közhasznúsági jelentése 2010 Kaposvár 2011. május 11. Kristófné Kiss Emese elnök Tartalom: Adatok 1. Számviteli beszámoló 2. A költségvetési támogatás felhasználása

Részletesebben

A sérült gyermeket nevelő nők munkaerő-piaci helyzete. Kutatás Integrált szemléletű szolgáltatás - Érzékenyítés

A sérült gyermeket nevelő nők munkaerő-piaci helyzete. Kutatás Integrált szemléletű szolgáltatás - Érzékenyítés A sérült gyermeket nevelő nők munkaerő-piaci helyzete Kutatás Integrált szemléletű szolgáltatás - Érzékenyítés Megvalósítók MOTIVÁCIÓ ALAPÍTVÁNY Fogyatékos és megváltozott munkaképességű emberek esélyegyenlősége

Részletesebben

POLITIKA, OKTATÁSPOLITIKA

POLITIKA, OKTATÁSPOLITIKA SPIRA VERONIKA POLITIKA, OKTATÁSPOLITIKA FÜGGELÉK 1 Megjegyzések a Függelékhez A Politika, oktatáspolitika dokumentumgyűjteményt a függelék zárja, amely bemutatja, hogy az önkormányzati munka milyen járulékos

Részletesebben

Hang-Kép Kulturális Egyesület 4026 Debrecen, Garai u. 13. Közhasznúsági jelentés 2005.

Hang-Kép Kulturális Egyesület 4026 Debrecen, Garai u. 13. Közhasznúsági jelentés 2005. Hang-Kép Kulturális Egyesület 4026 Debrecen, Garai u. 13. Közhasznúsági jelentés 2005. Adószám: 18559334-2-09 Bejegyző szerv: Hajdú-Bihar Megyei Bíróság Regisztrációs szám: Pk. 62 121/2000 Fordulónap:

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. 8. osztályos diákoknak. a 2014/2015-ös tanévre

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. 8. osztályos diákoknak. a 2014/2015-ös tanévre FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 8. osztályos diákoknak a 2014/2015-ös tanévre Magyar Gyula Kertészeti Szakképző Iskola OM azonosító: 035409 Elérhetőségeink: Cím: 1106 Budapest, Maglódi út 8. Telefon: (06-1) 261

Részletesebben

Beszámoló IKT fejlesztésről

Beszámoló IKT fejlesztésről Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0010 Beszámoló IKT fejlesztésről Piarista Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon Kecskemét Tartalomjegyzék

Részletesebben

2011.08.18. Fotográfia szak

2011.08.18. Fotográfia szak Budapesti Kommunikációs és Üzleti Főiskola 2011.08.18. Fotográfia szak Kérjük, a levelet figyelmesen olvassa el, mivel az alábbi feltételek maradéktalan teljesítése esetén vehet részt felvételi eljárásunkban!

Részletesebben

TÁMOP-4.1.1.C-12/1/KONV-2012-0004. Harmadik konzorciumi szintű projekttalálkozó. Hallgatói szolgáltatások Mentor alprojekt.

TÁMOP-4.1.1.C-12/1/KONV-2012-0004. Harmadik konzorciumi szintű projekttalálkozó. Hallgatói szolgáltatások Mentor alprojekt. TÁMOP-4.1.1.C-12/1/KONV-2012-0004 Harmadik konzorciumi szintű projekttalálkozó Hallgatói szolgáltatások Mentor alprojekt Alprojekt vezető Szenes Márta Szolnok, 2014. május 14. Mottó A befogadó társadalom

Részletesebben

MEGNYITÓ, ART VIENNA-BUDAPEST. 2012. május 8., 18 óra, Bécs. nyelvét hívjuk segítségül. Különösen így van ez akkor, ha a történelmi

MEGNYITÓ, ART VIENNA-BUDAPEST. 2012. május 8., 18 óra, Bécs. nyelvét hívjuk segítségül. Különösen így van ez akkor, ha a történelmi MEGNYITÓ, ART VIENNA-BUDAPEST 2012. május 8., 18 óra, Bécs Tisztelt (az eseményen jelenlévők függvénye). Különleges és talán minden másnál alkalmasabb két egymáshoz ezernyi szállal kötődő nemzet kapcsolatainak

Részletesebben

MAGYAR MINT IDEGEN NYELV

MAGYAR MINT IDEGEN NYELV Magyar mint idegen nyelv emelt szint 0911 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2009. október 19. MAGYAR MINT IDEGEN NYELV EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM

Részletesebben

Felsőoktatási intézmények tevékenységének minőségi dimenziói c. párbeszéd konferenciához

Felsőoktatási intézmények tevékenységének minőségi dimenziói c. párbeszéd konferenciához Felsőoktatási intézmények tevékenységének minőségi dimenziói c. párbeszéd konferenciához Bács-Kiskun Megyei Munkaügyi Központ Busch Irén Baja, 2005. szeptember 13. www.bacsmmk.hu,, e-mail: bacsmmk@lab

Részletesebben

BEKÖSZÖNTŐ. háztartási és hasonló jellegű villamos gépek és készülékek-, illetve a villamos forgórészek javítás és módosítás utáni vizsgálatai.

BEKÖSZÖNTŐ. háztartási és hasonló jellegű villamos gépek és készülékek-, illetve a villamos forgórészek javítás és módosítás utáni vizsgálatai. BEKÖSZÖNTŐ A következőkben közzétesszük a javítás utáni vizsgálatokról szóló szakmai irányelveket (MEE.SZI 0401-1, -2), melyeket a szerviz tevékenységet végző javító-szolgáltató szakembereknek ajánljuk

Részletesebben

Kerettanterv Alapfokú nevelés-oktatás szakasza, alsó tagozat, 1 4. évfolyam

Kerettanterv Alapfokú nevelés-oktatás szakasza, alsó tagozat, 1 4. évfolyam Kerettanterv Alapfokú nevelés-oktatás szakasza, alsó tagozat, 1 4. évfolyam Célok, feladatok Az alapfokú nevelés-oktatás első szakasza, az alsó tagozat az iskolába lépő kisgyermekben óvja és továbbfejleszti

Részletesebben