Éves beszámoló GOTTSEGEN GYÖRGY ORSZÁGOS KARDIOLÓGIAI INTÉZET Fejezet: 20/00 Cím/Alcím: 10/00 Szakág: Szektor: 1051 Év/Időszak: 2011.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Éves beszámoló GOTTSEGEN GYÖRGY ORSZÁGOS KARDIOLÓGIAI INTÉZET Fejezet: 20/00 Cím/Alcím: 10/00 Szakág: 861000 Szektor: 1051 Év/Időszak: 2011."

Átírás

1

2 Tartalomjeyzék Szám Űrlap menevezés 01 Könyvviteli Mérle 02 Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata és teljesítése 03 Doloi kiadások és eyéb folyó kiadások előirányzata és teljesítése 05 Intézményi beruházások, felújítások, központi beruházások, lakástámoatás és lakásépítés előirányzata, teljesítése 06 Hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapírok beváltása és vásárlása, pénzforalom nélküli kiadások, füő, átfutó, kieyenlítő kiadások előirányzata és teljesítése(támoatási célú kölcsönök nyújtásának, törlesztésének részletezése) 07 Közhatalmi bevételek, intézményi működési bevételek, működési célú átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése 08 Felhalmozási bevételek és felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése 09 Támoatások, támoatásértékű bevételek, kieészítések előirányzata és teljesítése 10 Hitelek, értékpapírok, támoatási kölcsönök visszatérülése és iénybevétele, pénzforalom nélküli bevételek, füő, átfutó, kieyenlítő, illetve továbbadási célú bevételek előirányzata és teljesítése(támoatási célú kölcsönök visszatérülésének és iénybevételének részletezése) 21 Kiadások tevékenyséenként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszközátadások részletezése) 22 Bevételek tevékenyséenként (működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú vélees pénzeszközátvételek teljesítésének részletezése) 23 Költsévetési előirányzatok eyeztetése 24 Pénzforalom eyeztetése 34 Költsévetési szerveknél teljes és részmunkaidiben folalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai 35 Költsévetési szerveknél folalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai 36 A költsévetési enedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti meoszlása 37 Feladatmutatók állománya 38 Immateriális javak, táryi eszközök és üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott, vayonkezelésbe vett eszközök állományának alakulása 42 Előirányzat-maradvány alakulása (az alaptevékenysé szakfeladataira) 53 Tájékoztató adatok 57 Befektetett eszközök, készletek, követelések és értékpapírok állományának és értékvesztésének alakulása - 2 -

3 Tartalomjeyzék Szám Űrlap menevezés 58 Követelések részletezése 59 Kötelezettséek részletezése Intézményi előirányzatok kötelezettsévállalásának alakulása Központi kincstári költsévetés - 3 -

4 Üres űrlapok jeyzéke Szám Űrlap menevezés 04 Eyéb működési célú kiadások, eyéb felhalmozási kiadások, valamint az ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzata és teljesítése 13 Központi költsévetésből és eyéb forrásból folyósított ellátások részletezése 27 Letéti számla pénzforalma 29 A PÉNZMARADVÁNY-KIMUTATÁS ELŐÍRT TAGOLÁSA 30 A VÁLLALKOZÁSI MARADVÁNY-KIMUTATÁS ELŐÍRT TAGOLÁSA 41 Fejezeti maradványelszámolási számla pénzforalma 60 Immateriális javak, táryi eszközök, tartós tulajdoni részesedést jelentő befektetések, és üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vayonkezelésbe adott, illetve vayonkezelésbe vett eszközök értékhelyesbítésének alakulása 76 Szalmai fejezeti kezelésű előirányzatok, központi beruházások, központosított előirányzatok kötelezettsévállalásának alakulása 77 Európai uniós támoatással mevalósuló proramokhoz kapcsolódó kötelezettsévállalások állományának alakulása 78 Európai uniós támoatással mevalósuló proramokhoz kapcsolódó kötelezettsévállalások állományának alakulása - 4 -

5 01 - Könyvviteli Mérle # Menevezés Előző évi állományi érték Táryévi állományi érték ESZKÖZÖK Alapítás-átszervezés aktivált értéke (1111,1121) Kísérleti fejlesztés aktivált értéke (1112,1122) Vayoni értékű jook (1113,1123) Szellemi termékek (1114,1124) Immateriális javakra adott előleek (1181,1182) Immateriális javak értékhelyesbítése (119) I. Immateriális javak összesen ( ) Inatlanok és a kapcsolódó vayoni értékű jook (121,122-ből) Gépek, berendezések és felszerelések (1311,1312-ből) Járművek (1321,1322-ből) Tenyészállatok (141,142-ből) Beruházások,felújítások (1227,127,13127,1317,132227,132237,1327,14227,14237,147) Beruházásra adott előleek (128,1318,1328,148,1598,1599) Állami készletek, tartalékok (1591,1592) Táryi eszközök értékhelyesbítése (129,1319,1329,149) II. Táryi eszközök összesen ( ) Tartós részesedés (171., 1751.) Ebből - tartós társulási részesedés (17113,175113,175123,175133) Tartós hitelviszonyt metestesítő értékpapír ( ,1752) Tartósan adott kölcsön ( ből,1981-ből) Hosszú lejáratú bankbetétek (178) Eyéb hosszú lejáratú követelések (195-ből,1982-ből) Befektetett pénzüyi eszközök értékhelyesbítése (179) III. Befektetett pénzüyi eszközök összesen ( ) Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök (161,162) Koncesszióba adott eszközök (163,164) Vayonkezelésbe adott eszközök (167,168) Vayonkezelésbe vett eszközök (165,166) Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vayonkezelésbe adott, illetve vayonkezelésbe vett eszközök értékhelyesbítése (169.) IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vayonkezelésbe adott, illetve vayonkezelésbe vett eszközök ( ) A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN ( ) Anyaok (21., 241.) Befejezetlen termelés és félkész termékek (253,263) Növendék-, hízó és eyéb állatok (252,262) Késztermékek (251,261) /a Áruk, betétdíjas önyöleek, közvetített szoláltatások (22., 231., 232., 234., 242., 243., ) /b Követelés fejében átvett eszközök, készletek (233., 245.) I. Készletek összesen ( ) Követelések áruszállításból és szoláltatásból (vevők) (282., 283., 284., 2882., 2883., 2884.) Adósok (281,2881) Rövid lejáratú kölcsönök(27,278) Eyéb követelések ( , , 19-ből) Ebből: - tartósan adott kölcsönökből a mérlefordulónapot követő ey éven belül esedékes részletek ( ből, 1981-ből)

6 01 - Könyvviteli Mérle # Menevezés Előző évi állományi érték Táryévi állományi érték 44 - eyéb hosszú lejáratú követelésekből a mérlefordulónapot követő ey éven belül esedékes részletek (195-ből, 1982-ből) nemzetközi támoatási proramok miatti követelések (2874.) támoatási proram előleek (2871.) előfinanszírozás miatti követelések (2876.) támoatási proramok szabálytalan kifizetése miatti követelés (2872) arancia- és kezessévállalásból származó követelések(2873) II. Követelések összesen ( ) Foratási célú részesedés (2951,298-ból) /a Foratási célú részesedés bekerülési (könyv szerinti) értéke (2951.) /b Foratási célú részesedés elszámolt értékvesztése (2982.) Foratási célú hitelviszony metestesítő értékpapírok (2911,2921,2931,2941,298-ból) /a Foratási célú hitelviszonyt metestesítő értékpapír bekerülési (könyv szerinti) értéke (2911., 2921., 2931., 2941.) /b Foratási célú hitelviszonyt metestesítő értékpapír elszámolt értékvesztése (2981.) III. Értékpapírok összesen (51+54) Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (31) Költsévetési pénzforalmi számlák (32) Elszámolási számlák (33-34) Ideen pénzeszközök (35-36) IV. Pénzeszközök összesen ( ) Költsévetési aktív füő elszámolások (391) Költsévetési aktív átfutó elszámolások (392,395,396,398) Költsévetési aktív kieyenlítő elszámolások (394) Költsévetésen kívüli aktív pénzüyi elszámolások (399) V. Eyéb aktív pénzüyi elszámolások összesen ( ) B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN ( ) ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (31+68) FORRÁSOK Kezelésbe vett eszközök tartós tőkéje (4111.) Saját tulajdonban lévő eszközök tartós tőkéje (4112.) I. Tartós tőke (70+71) Kezelésbe vett eszközök tőkeváltozása (412.) Saját tulajdonban lévő eszközök tőkeváltozása (413.) II. Tőkeváltozások (73+74) Kezelésbe vett eszközök értékelési tartaléka (4171.) Saját tulajdonban lévő eszközök értékelési tartaléka (4172.) III. Értékelési tartalék (76+77) D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN ( ) Költsévetési tartalék elszámolása (4211., 4214.) (81+82) Ebből: - táryévi költsévetési tartalék elszámolása (4211.) előző év(ek) költsévetési tartalékának elszámolása (4214) Költsévetési pénzmaradvány (4212) Költsévetési kiadási metakarítás (425.) Költsévetési bevételi lemaradás (426.) Előirányzat-maradvány (424.)

7 01 - Könyvviteli Mérle # Menevezés Előző évi állományi érték Táryévi állományi érték 87 I. Költsévetési tartalékok összesen ( ) Vállalkozási tartalék elszámolása (4221., 4224.) (89+90) Ebből: - táryévi vállalkozási tartalék elszámolása (4221.) előző év(ek) vállalkozási tartalékának elszámolása(4224.) Vállalkozási maradvány (4222., 4223.) Vállalkozási kiadási metakarítás (427.) Vállalkozási bevételi lemaradás (428.) II. Vállalkozási tartalékok összesen ( ) E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (87+94) Hosszú lejáratra kapott kölcsönök (43512.,43612.) Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból (434112, ) Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból (434122, ) Beruházási és fejlesztési hitelek ( , ,43312.) Működési célú hosszú lejáratú hitelek ( , ) Eyéb hosszú lejáratú kötelezettséek (438-ból) I. Hosszú lejáratú kötelezettséek összesen ( ) Rövid lejáratú kölcsönök (4531., 4541.) Rövid lejáratú hitelek (4511., 4521., 4551.,4561., 4571.) /a Ebből: likvid hitelek és rövid lejáratú működési célú kötvénykibocsátások (4551., 4561., 4571.) Kötelezettséek áruszállításból és szoláltatásból (szállítók) ( ) ( ) Ebből: - táryévi költsévetést terhelő szállítói kötelezettséek táryévet követő évet terhelő szállítói kötelezettséek Eyéb rövid lejáratú kötelezettséek (43-ból, 444., 445., 446., 447., 449.) ( ) Ebből: - váltótartozások (444.) munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettséek (445.) költsévetéssel szembeni kötelezettséek (446.) helyi adó túlfizetése miatti kötelezettséek (4472.) nemzetközi támoatási proramok miatti kötelezettséek (4494.) támoatási proram előlee miatti kötelezettsé (4491.) előfinanszírozás miatti kötelezettséek (4495.) szabálytalan kifizetések miatti kötelezettséek (4492.) arancia és kezessévállalásból származó kötelezettséek (4493.) hosszú lejáratra kapott kölcsönök következő évet terhelő törlesztő részletei (43511., ) felhalmozási célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évet terhelő törlesztő részletei ( , ) működési célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évet terhelő törlesztő részletei ( , ) beruházási, fejlesztési hitelek következő évet terhelő törlesztő részletei ( , , ) működési célú hosszú lejáratú hitelek következő évet terhelő törlesztő részletei ( , ) eyéb hosszú lejáratú kötelezettséek következő évet terhelő törlesztő részletei (438-ból) táryévi költsévetést terhelő eyéb rövid lejáratú kötelezettséek (44992.) a táryévet követő évet terhelő eyéb rövid lejáratú kötelezettséek (44993.) eyéb különféle kötelezettséek (44991.) II. Rövid lejáratú kötelezettséek összesen ( ) Költsévetési passzív füő elszámolások (481.) Költsévetési passzív átfutó elszámolások (482.,485.,486.)

8 01 - Könyvviteli Mérle # Menevezés Előző évi állományi érték Táryévi állományi érték Költsévetési passzív kieyenlítő elszámolások ( ) Költsévetésen kívüli passzív pénzüyi elszámolások (488) Ebből: - Költsévetésen kívüli letéti elszámolások (488-ból) Nemzetközi támoatási proramok deviza elszámolása (488-ból) III. Eyéb passzív pénzüyi elszámolások összesen ( ) F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN ( ) FORRÁSOK ÖSSZESEN ( )

9 02 - Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata és teljesítése # Menevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés 01 Alapilletmények Illetménykieészítések Nyelvpótlék Eyéb kötelező illetménypótlékok Eyéb feltételtől füő pótlékok és juttatások Eyéb juttatás Teljes munkaidőben folalkoztatottak rendszeres személyi juttatása összesen ( ) Részmunkaidőben folalkoztatottak rendszeres személyi juttatása Rendszeres személyi juttatások (07+08) Jutalom (normatív) Jutalom (teljesítményhez kötött) Készenléti, üyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolálat Eyéb munkavézéshez kapcsolódó juttatások Teljes munkaidőben folalkoztatottak munkavézéshez kapcsolódó juttatásai összesen ( ) Részmunkaidőben folalkoztatottak munkavézéshez kapcsolódó juttatásai Munkavézéshez kapcsolódó juttatások (14+15) Keresetkieészítés fedezete Vékieléítés Jubileumi jutalom Napidíj Biztosítási díjak Eyéb sajátos juttatások Teljes munkaidőben folalkoztatottak sajátos juttatásai ( ) Részmunkaidőben folalkoztatottak sajátos juttatásai Folalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24) Ruházati költsétérítés, hozzájárulás Üdülési hozzájárulás Közlekedési költsétérítés Étkezési hozzájárulás Eyéb költsétérítés és hozzájárulás Teljes munkaidőben folalkoztatottak személyhez kapcsolódó költsétérítései összesen ( ) Részmunkaidőben folalkoztatottak személyhez kapcsolódó költsétérítései Személyhez kapcsolódó költsétérítések és hozzájárulások összesen (31+32) Teljes munkaidőben folalkoztatottak szociális jelleű juttatásai Részmunkaidőben folalkoztatottak szociális jelleű juttatásai Szociális jelleű juttatások (34+35) Teljes munkaidőben folalkoztatottak különféle nem rendszeres juttatásai Részmunkaidőben folalkoztatottak különféle nem rendszeres juttatásai Különféle nem rendszeres juttatások összesen (37+38) Teljes munkaidőben folalkoztatottak nem rendszeres juttatásai ( ) Részmunkaidőben folalkoztatottak nem rendszeres juttatásai ( ) Nem rendszeres személyi juttatások ( ) Állományba nem tartozók juttatásai Tartalékos állományúak juttatásai

10 02 - Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata és teljesítése # Menevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés 45 Katonai és rendvédelmi tanintézeti hallatók juttatásai Eyéb sajátos juttatások Feyveres erők, testületi és rendvédelmi szervek állományába nem tartozók juttatásai ( ) Külső személyi juttatások (43+47) Személyi juttatások összesen ( ) Társadalombiztosítási járulék (nyudíjbiztosítási járulék, eészsébiztosítási és munkaerő-piaci járulék) Korkedvezmény-biztosítási járulék Eészséüyi hozzájárulás Táppénz hozzájárulás Munkaadókat terhelő járulékok államháztartáson kívülre Munkaadókat terhelő eyéb járulékok Munkaadókat terhelő járulékok ( ) Cafetéria rendszer keretében adott juttatások (tájékoztató adat)

11 03 - Doloi kiadások és eyéb folyó kiadások előirányzata és teljesítése # Menevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés 01 Élelmiszer beszerzés Gyóyszerbeszerzés Veyszerbeszerzés Irodaszer, nyomtatvány beszerzése Könyv beszerzése Folyóirat beszerzése Eyéb információhordozó beszerzése Tüzelőanyaok beszerzése Hajtó- és kenőanyaok beszerzése Szakmai anyaok beszerzése Kisértékű táryi eszközök, szellemi termékek beszerzése Munkaruha, védőruha, formaruha, eyenruha beszerzése Eyéb anyabeszerzés Készletbeszerzés ( ) Nem adatátviteli célú távközlési díjak Adatátviteli célú távközlési díjak Eyéb kommunikációs szoláltatások Kommunikációs szoláltatások ( ) Vásárolt élelmezés Bérleti és lízin díjak ebből: - PPP konstrukcióhoz kapcsolódó szoláltatási díj fizetés központi költsévetési szervek kincstári inatlanhoz kapcsolódó bérleti díja Szállítási szoláltatás díja Gázeneria-szoláltatás díja Villamoseneria-szoláltatás díja Távhő- és melevíz-szoláltatás díja Víz- és csatornadíjak Karbantartási, kisjavítási szoláltatások kiadásai Eyéb üzemeltetési, fenntartási szoláltatási kiadások Továbbszámlázott (közvetített) szoláltatások kiadásai államháztartáson belülre Továbbszámlázott (közvetített) szoláltatások kiadásai államháztartáson kívülre Pénzüyi szoláltatások kiadásai Szoláltatási kiadások ( ) Vásárolt közszoláltatások Vásárolt termékek és szoláltatások általános foralmi adója Kiszámlázott termékek és szoláltatások általános foralmi adó befizetése Fordított általános foralmi adó miatti befizetés Értékesített táryi eszközök, immateriális javak általános foralmi adó befizetése (05. űrlapon szereplők nélkül) Működési célú általános foralmi adó összesen ( ) Belföldi kiküldetés Külföldi kiküldetés Reprezentáció Reklám és propaandakiadások Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások ( )

12 03 - Doloi kiadások és eyéb folyó kiadások előirányzata és teljesítése # Menevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés 45 Szellemi tevékenysé teljesítéséhez kapcsolódó kifizetés Eyéb doloi kiadások Doloi kiadások ( ) Előző évi maradvány visszafizetése (irányító szervi nélkül) Vállalkozási maradvány utáni befizetés Irányító szerv javára teljesített eyéb befizetés Felhasználásra nem enedélyezett többletbevétel befizetése Bevételek mehatározott köre utáni befizetés Eyéb befizetési kötelezettsé Különféle költsévetési befizetések ( ) Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó Nemzetközi tasái díjak Rehabilitációs hozzájárulás Helyi adók, eyéb vám, illeték és adójelleű befizetések Díjak, eyéb befizetések Adók, díjak, eyéb befizetések ( ) Működési célú kamatkiadások államháztartáson belülre Felhalmozási célú kamatkiadások államháztartáson belülre Működési célú kamatkiadások államháztartáson kívülre Felhalmozási célú kamatkiadások államháztartáson kívülre Kamatkiadások összesen ( ) Realizált árfolyamveszteséek Követelés elenedés, tartozásátvállalás kiadásai Eyéb folyó kiadások ( ) Doloi kiadások és eyéb folyó kiadások (47+68)

13 05 - Intézményi beruházások, felújítások, központi beruházások, lakástámoatás és lakásépítés előirányzata, teljesítése # Menevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés 01 Inatlanok felújítása Gépek, berendezések és felszerelések felújítása Járművek felújítása Tenyészállatok felújítása Felújítás előzetesen felszámított általános foralmi adója Felújítás összesen ( ) Immateriális javak vásárlása Inatlanok vásárlása, létesítése (föld kivételével) Földterület vásárlás Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése Járművek vásárlása, létesítése Tenyészállatok vásárlása Intézményi beruházási kiadások áfa kiadások nélkül ( ) Immateriális javak vásárlása Inatlanok vásárlása, létesítése (föld nélkül) Földterület vásárlása Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése Járművek vásárlása, létesítése Központi beruházási kiadások áfa kiadások nélkül ( ) Felhalmozási célú pénzeszközátadás háztartásoknak Lakástámoatás (=20) Inatlanok vásárlása, létesítése Lakásépítés kiadásai áfa kiadások nélkül (=22) Állami készletek, tartalékok felhalmozási kiadásai áfa kiadások nélkül Intézményi beruházások általános foralmi adója Központi beruházási kiadások általános foralmi adója Lakásépítés általános foralmi adója Állami készletek, tartalékok általános foralmi adója Beruházásokhoz kapcsolódó általános foralmi adó befizetés Beruházások általános foralmi adója ( ) Intézményi beruházások kiadásai összesen ( ) Központi beruházási kiadások összesen ( ) Lakásépítés kiadásai összesen (23+27) Beruházási kiadások összesen (felújítási kiadások nélkül) ( ) Felhalmozási kiadások összesen (06+34) Befektetési célú részesedések vásárlása Felhalmozási kiadások és befektetési célú részesedések vásárlása összesen (35+36)

14 06 - Hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapírok beváltása és vásárlása, pénzforalom nélküli kiadások, füő, átfutó, kieyenlítő kiadások előirányzata és teljesítése(támoatási célú kölcsönök nyújtásának, törlesztésének részletezése) # Menevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés 01 Működési célú támoatási kölcsönök nyújtása központi költsévetési szervnek Működési célú támoatási kölcsönök nyújtása helyi önkormányzati költsévetési szervnek Működési célú támoatási kölcsönök nyújtása többcélú kistérséi társulásnak Működési célú támoatási kölcsönök nyújtása orszáos kisebbséi önkormányzatoknak Működési célú támoatási kölcsönök nyújtása fejezeten/önkormányzaton belül Működési célú támoatási kölcsönök nyújtása társadalombiztosítási alapoknak és kezelőinek Működési célú támoatási kölcsönök nyújtása elkülönített állami pénzalapoknak Működési célú támoatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre ( ) Felhalmozási célú támoatási kölcsönök nyújtása központi költsévetési szervnek Felhalmozási célú támoatási kölcsönök nyújtása helyi önkormányzati költsévetési szervnek Felhalmozási célú támoatási kölcsönök nyújtása többcélú kistérséi társulásnak Felhalmozási célú támoatási kölcsönök nyújtása orszáos kisebbséi önkormányzatoknak Felhalmozási célú támoatási kölcsönök nyújtása fejezeten/önkormányzaton belül Felhalmozási célú támoatási kölcsönök nyújtása társadalombiztosítási alapoknak és kezelőinek Felhalmozási célú támoatási kölcsönök nyújtása elkülönített állami pénzalapoknak Felhalmozási célú támoatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre ( ) Támoatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (08+16) Működési célú támoatási kölcsönök nyújtása állami nem pénzüyi vállalkozásoknak Működési célú támoatási kölcsönök nyújtása pénzüyi vállalkozásoknak Működési célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti támoatási kölcsönök nyújtása önkormányzati többséi tulajdonú eyéb vállalkozásnak 21 Működési célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti támoatási kölcsönök nyújtása nem önkormányzati többséi tulajdonú eyéb vállalkozásnak Működési célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti támoatási kölcsönök nyújtása eyéb vállalkozásnak (20+21) Működési célú, a 20. sorba nem tartozó támoatási kölcsönök nyújtása önkormányzati többséi tulajdonú eyéb vállalkozásnak Működési célú, a 21. sorba nem tartozó támoatási kölcsönök nyújtása nem önkormányzati többséi tulajdonú eyéb vállalkozásnak Működési célú támoatási kölcsönök nyújtása eyéb vállalkozásoknak ( ) Működési célú támoatási kölcsönök nyújtása háztartásoknak Működési célú támoatási kölcsönök nyújtása non-profit szervezeteknek Működési célú támoatási kölcsönök nyújtása külföldre Működési célú támoatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre ( ) Felhalmozási célú támoatási kölcsönök nyújtása állami nem pénzüyi vállalkozásoknak Felhalmozási célú támoatási kölcsönök nyújtása pénzüyi vállalkozásoknak Felhalmozási célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti támoatási kölcsönök nyújtása önkormányzati többséi tulajdonú eyéb vállalkozásnak 33 Felhalmozási célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti támoatási kölcsönök nyújtása nem önkormányzati többséi tulajdonú eyéb vállalkozásnak Felhalmozási célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti támoatási kölcsönök nyújtása eyéb vállalkozásnak (32+33) Felhalmozási célú, a 32. sorba nem tartozó támoatási kölcsönök nyújtása önkormányzati többséi tulajdonú eyéb vállalkozásnak Felhalmozási célú, a 33. sorba nem tartozó támoatási kölcsönök nyújtása nem önkormányzati többséi tulajdonú eyéb vállalkozásnak Felhalmozási célú támoatási kölcsönök nyújtása eyéb vállalkozásoknak ( ) Felhalmozási célú ideilenes támoatási kölcsönök nyújtása háztartásoknak (lakáshoz jutás támoatása) Eyéb felhalmozási célú támoatási kölcsönök nyújtása háztartásoknak Felhalmozási célú támoatási kölcsönök nyújtása non-profit szervezeteknek Felhalmozási célú támoatási kölcsönök nyújtása külföldre

15 06 - Hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapírok beváltása és vásárlása, pénzforalom nélküli kiadások, füő, átfutó, kieyenlítő kiadások előirányzata és teljesítése(támoatási célú kölcsönök nyújtásának, törlesztésének részletezése) # Menevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés 42 Felhalmozási célú támoatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre ( ) Támoatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (29+42) Működési célú támoatási kölcsönök törlesztése központi költsévetési szervnek Működési célú támoatási kölcsönök törlesztése helyi önkormányzati költsévetési szervnek Működési célú támoatási kölcsönök törlesztése többcélú kistérséi társulásnak Működési célú támoatási kölcsönök törlesztése orszáos kisebbséi önkormányzatoknak Működési célú támoatási kölcsönök törlesztése fejezeten/önkormányzaton belül Működési célú támoatási kölcsönök törlesztése társadalombiztosítási alapoknak és kezel?inek Működési célú támoatási kölcsönök törlesztése elkülönített állami pénzalapoknak Működési célú támoatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre ( ) Felhalmozási célú támoatási kölcsönök törlesztése központi költsévetési szervnek Felhalmozási célú támoatási kölcsönök törlesztése helyi önkormányzati költsévetési szervnek Felhalmozási célú támoatási kölcsönök törlesztése többcélú kistérséi társulásnak Felhalmozási célú támoatási kölcsönök törlesztése orszáos kisebbséi önkormányzatoknak Felhalmozási célú támoatási kölcsönök törlesztése fejezeten/önkormányzaton belül Felhalmozási célú támoatási kölcsönök törlesztése társadalombiztosítási alapoknak és kezel?inek Felhalmozási célú támoatási kölcsönök törlesztése elkülönített állami pénzalapoknak Felhalmozási célú támoatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre ( ) Támoatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (51+59) Támoatási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése összesen ( ) Tervezett költsévetési és vállalkozási maradvány Céltartalékok Fejezeti tartalék Kockázati tartalék Rendkívüli kormányzati intézkedések tartaléka Alap- és vállalkozási tevékenysé közötti elszámolások Pénzforalom nélküli kiadások ( ) Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése (törlesztése) pénzüyi vállalkozásoknak Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése (törlesztése) eyéb belföldi hitelezőnek Rövid lejáratú hitelek visszafizetése (törlesztése) pénzüyi vállalkozásnak Likviditási célú hitel törlesztése pénzüyi vállalkozásnak Rövid lejáratú hitelek visszafizetése (törlesztése) eyéb belföldi hitelezőnek Hiteltörlesztés államháztartáson kívülre ( ) Likviditási célú hitel törlesztése központi költsévetésnek Működési célú hitel visszafizetése elkülönített állami pénzalapoknak Hiteltörlesztés államháztartáson belülre (75+76) Belföldi hitelek törlesztése (74+77) Foratási célú belföldi értékpapírok vásárlása Foratási célú belföldi értékpapírok beváltása Befektetési célú kárpótlási jeyek vásárlása Befektetési célú belföldi államkötvények, eyéb értékpapírok vásárlása Befektetési célú eyéb belföldi pénzüyi befektetések vásárlása Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása

16 06 - Hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapírok beváltása és vásárlása, pénzforalom nélküli kiadások, füő, átfutó, kieyenlítő kiadások előirányzata és teljesítése(támoatási célú kölcsönök nyújtásának, törlesztésének részletezése) # Menevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés 85 Belföldi értékpapírok kiadásai ( ) Belföldi finanszírozás kiadásai (78+85) Foratási célú külföldi értékpapírok vásárlása Befektetési célú külföldi államkötvények, eyéb értékpapírok vásárlása Befektetési célú eyéb külföldi pénzüyi befektetések vásárlása Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása Hiteltörlesztés nemzetközi fejlesztési szervezeteknek Hiteltörlesztés más kormányoknak Hiteltörlesztés külföldi pénzintézeteknek Hiteltörlesztés eyéb külföldi hitelezőnek Külföldi finanszírozás kiadásai ( ) Finanszírozási kiadás összesen (86+95) Füő kiadások Átfutó kiadások Kieyenlítő kiadások Füő, átfutó, kieyenlítő kiadások ( ) Összesen ( )

17 07 - Közhatalmi bevételek, intézményi működési bevételek, működési célú átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése # Menevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Teljesítésből háztartások befizetése 01 Iazatási szoláltatási díj Felüyeleti jelleű tevékenysé díja Bírsá bevétele Közhatalmi bevételek ( ) Áru- és készletértékesítés ellenértéke Szoláltatások ellenértéke Eyéb sajátos bevétel Továbbszámlázott (közvetített) szoláltatások értéke Bérleti és lízindíj bevételek Intézményi ellátási díjak Alkalmazottak térítése Kötbér, eyéb kártérítés, bánatpénz bevétele Alkalmazott, hallató, tanuló stb. kártérítése és eyéb térítése Eyéb saját működési bevétel ( ) Működési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés Kiszámlázott termékek és szoláltatások ÁFÁ-ja Fordított ÁFA miatti bevétel Értékesített táryi eszközök, immateriális javak ÁFÁ-ja Működési célú ÁFA-bevételek, -visszatérülések ( ) Működési célú kamatbevételek államháztartáson belülről Működési célú kamatbevételek államháztartáson kívülről Működési célú realizált árfolyamnyeresé bevétele Működési célú hozam- és kamatbevételek összesen ( ) Intézményi működési bevételek összesen ( ) Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől Működési célú pénzeszközátvétel eyházaktól Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól Működési célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól Működési célú pénzeszközátvétel az Európai Unió költsévetéséből Működési célú pénzeszközátvétel kormányoktól és nemzetközi szervezetektől Működési célú pénzeszközátvétel eyéb külföldi forrásból Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről ( ) Működési célú arancia- és kezessévállalásból származó metérülések államháztartáson kívülről Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről összesen (32+33)

18 08 - Felhalmozási bevételek és felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése # Menevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés 01 Immateriális javak értékesítése Inatlanok értékesítése (termőföld kivételével) Termőföld értékesítése Gépek, berendezések és felszerelések értékesítése Járművek értékesítése Tenyészállatok értékesítése Eyéb felhalmozási bevételek Állami készletek, tartalékok értékesítése Táryi eszközök, immateriális javak értékesítése áfa bevételek nélkül ( ) Beruházási kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés Felújítási kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés Felhalmozási célú ÁFA visszatérülések (10+11) Táryi eszközök, immateriális javak értékesítése összesen (09+12) Osztalék- és hozambevétel ebből: önk-i többséi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék nem önk-i többséi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék Tartós részesedések értékesítése Felhalmozási kamatbevételek államháztartáson belülről Felhalmozási kamatbevételek államháztartáson kívülről Felhalmozási célú realizált árfolyamnyeresé bevétele Pénzüyi befektetések bevételei ( ) Felhalmozási bevételek összesen (13+21) Beruházási célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől Beruházási célú pénzeszközátvétel eyházaktól Beruházási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól Beruházási célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól Beruházási célú pénzeszközátvétel Európai Unió költsévetéséből Beruházási célú pénzeszközátvétel kormányoktól és nemzetközi szervezetektől Beruházási célú pénzeszközátvétel eyéb külföldi forrásból Beruházási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről ( ) Felújítási célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől Felújítási célú pénzeszközátvétel eyházaktól Felújítási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól Felújítási célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól Felújítási célú pénzeszközátvétel az Európai Unió költsévetéséből Felújítási célú pénzeszközátvétel kormányoktól és nemzetközi szervezetektől Felújítási célú pénzeszközátvétel eyéb külföldi forrásból Felújítási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről ( ) Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (30+38) Felhalmozási célú arancia- és kezessévállalásból származó metérülések államháztartáson kívülről Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről összesen (39+40)

19 09 - Támoatások, támoatásértékű bevételek, kieészítések előirányzata és teljesítése # Menevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés 01 Működési költsévetés támoatása Intézményi felhalmozási kiadások támoatása Kormányzati felhalmozási kiadások támoatása Fejezeti kezelésű előirányzatok támoatása Irányító szervtől kapott támoatás ( ) Önkormányzatok költsévetési támoatása Támoatásértékű működési bevétel központi költsévetési szervtől Támoatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól hazai proramokra Támoatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s proramokra és azok hazai társfinanszírozására A 08. és 09. sorba nem tartozó támoatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól Támoatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alaptól Támoatásértékű működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól Támoatásértékű működési bevétel helyi önkormányzatoktól és költsévetési szerveiktől Támoatásértékű működési bevétel többcélú kistérséi társulástól Támoatásértékű működési bevétel orszáos kisebbséi önkormányzatoktól Támoatásértékű működési bevételek ( ) Működési célú arancia- és kezessévállalásból származó metérülések államháztartáson belülről Támoatásértékű működési bevételek összesen (16+17) Támoatásértékű beruházási bevétel központi költsévetési szervtől Támoatásértékű beruházási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól hazai proramokra Támoatásértékű beruházási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s proramokra és azok hazai társfinanszírozására A 20. és 21. sorba nem tartozó támoatásértékű beruházási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól Támoatásértékű beruházási bevétel társadalombiztosítási alaptól Támoatásértékű beruházási bevétel elkülönített állami pénzalaptól Támoatásértékű beruházási bevétel helyi önkormányzatoktól és költsévetési szerveiktől Támoatásértékű beruházási bevétel többcélú kistérséi társulástól Támoatásértékű beruházási bevétel orszáos kisebbséi önkormányzatoktól Támoatásértékű beruházási bevételek ( ) Támoatásértékű felújítási bevétel központi költsévetési szervtől Támoatásértékű felújítási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól hazai proramokra Támoatásértékű felújítási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s proramokra és azok hazai társfinanszírozására A 30. és 31. sorba nem tartozó támoatásértékű felújítási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól Támoatásértékű felújítási bevétel társadalombiztosítási alaptól Támoatásértékű felújítási bevétel elkülönített állami pénzalaptól Támoatásértékű felújítási bevétel helyi önkormányzatoktól és költsévetési szerveiktől Támoatásértékű felújítási bevétel többcélú kistérséi társulástól Támoatásértékű felújítási bevétel orszáos kisebbséi önkormányzatoktól Támoatásértékű felújítási bevételek ( ) Támoatásértékű felhalmozási bevételek (28+38) Felhalmozási célú arancia- és kezessévállalásból származó metérülések államháztartáson belülről Támoatásértékű felhalmozási bevételek összesen (39+40) Támoatásértékű bevételek összesen (18+41) Előző évi központi költsévetési kieészítések, visszatérülések Előző évi eyéb költsévetési kieészítések, visszatérülések

20 09 - Támoatások, támoatásértékű bevételek, kieészítések előirányzata és teljesítése # Menevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés 45 Előző évi költsévetési kieészítések, visszatérülések összesen (43+44) Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel központi költsévetési szervtől Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel fejezeti kezelésű előirányzattól Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel társadalombiztosítási alaptól Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel elkülönített állami pénzalaptól Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel helyi önkormányzatoktól és költsévetési szerveiktől Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel többcélú kistérséi társulástól Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel orszáos kisebbséi önkormányzatoktól Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen ( ) Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel központi költsévetési szervtől Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel fejezeti kezelésű előirányzattól Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel társadalombiztosítási alaptól Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel elkülönített állami pénzalaptól Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel helyi önkormányzatoktól és költsévetési szerveiktől Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel többcélú kistérséi társulástól Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel orszáos kisebbséi önkormányzatoktól Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen ( ) Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (53+61) Támoatások, támoatásértékű bevételek, kieészítések összesen ( )

21 10 - Hitelek, értékpapírok, támoatási kölcsönök visszatérülése és iénybevétele, pénzforalom nélküli bevételek, füő, átfutó, kieyenlítő, illetve továbbadási célú bevételek előirányzata és teljesítése(támoatási célú kölcsönök visszatérülésének és iénybevételének részletezése) # Menevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés 01 Működési célú támoatási kölcsön visszatérülése központi költsévetési szervtől Működési célú támoatási kölcsön visszatérülése helyi önkormányzati költsévetési szervtől Működési célú támoatási kölcsönök visszatérülése többcélú kistérséi társulástól Működési célú támoatási kölcsönök visszatérülése orszáos kisebbséi önkormányzatoktól Működési célú támoatási kölcsön visszatérülése fejezeten/önkormányzaton belül Működési célú támoatási kölcsön visszatérülése társadalombiztosítási alapoktól és kezelőitől Működési célú támoatási kölcsön visszatérülése elkülönített állami pénzalapoktól Működési célú támoatási kölcsön visszatérülése államháztartáson belülről ( ) Felhalmozási célú támoatási kölcsön visszatérülése központi költsévetési szervtől Felhalmozási célú támoatási kölcsön visszatérülése helyi önkormányzati költsévetési szervtől Felhalmozási célú támoatási kölcsönök visszatérülése többcélú kistérséi társulástól Felhalmozási célú támoatási kölcsönök visszatérülése orszáos kisebbséi önkormányzatoktól Felhalmozási célú támoatási kölcsön visszatérülése fejezeten/önkormányzaton belül Felhalmozási célú támoatási kölcsön visszatérülése társadalombiztosítási alapoktól és kezelőitől Felhalmozási célú támoatási kölcsön visszatérülése elkülönített állami pénzalapoktól Felhalmozási célú támoatási kölcsön visszatérülése államháztartáson belülről ( ) Támoatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (08+16) Működési célú támoatási kölcsönök visszatérülése állami nem pénzüyi vállalkozásoktól Működési célú támoatási kölcsönök visszatérülése pénzüyi vállalkozásoktól Működési célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti támoatási kölcsönök visszatérülése önkormányzati többséi tulajdonú eyéb vállalkozástól 21 Működési célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti támoatási kölcsönök visszatérülése nem önkormányzati többséi tulajdonú eyéb vállalkozástól Működési célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti támoatási kölcsönök visszatérülése eyéb vállalkozástól (20+21) Működési célú, a 20. sorba nem tartozó támoatási kölcsönök visszatérülése önkormányzati többséi tulajdonú eyéb vállalkozástól Működési célú, a 21. sorba nem tartozó támoatási kölcsönök visszatérülése nem önkormányzati többséi tulajdonú eyéb vállalkozástól Működési célú támoatási kölcsönök visszatérülése eyéb vállalkozásoktól ( ) Működési célú támoatási kölcsönök visszatérülése háztartásoktól Működési célú támoatási kölcsönök visszatérülése non-profit szervezetektől Működési célú támoatási kölcsönök visszatérülése külföldről Működési célú támoatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről ( ) Felhalmozási célú támoatási kölcsönök visszatérülése állami nem pénzüyi vállalkozásoktól Felhalmozási célú támoatási kölcsönök visszatérülése pénzüyi vállalkozásoktól Felhalmozási célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti támoatási kölcsönök visszatérülése önkormányzati többséi tulajdonú eyéb vállalkozástól 33 Felhalmozási célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti támoatási kölcsönök visszatérülése nem önkormányzati többséi tulajdonú eyéb vállalkozástól Felhalmozási célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti támoatási kölcsönök visszatérülése eyéb vállalkozástól (32+33) Felhalmozási célú, a 32. sorba nem tartozó támoatási kölcsönök visszatérülése önkormányzati többséi tulajdonú eyéb vállalkozástól Felhalmozási célú, a 33. sorba nem tartozó támoatási kölcsönök visszatérülése nem önkormányzati többséi tulajdonú eyéb vállalkozástól Felhalmozási célú támoatási kölcsönök visszatérülése eyéb vállalkozástól ( ) Felhalmozási célú támoatási kölcsönök visszatérülése háztartásoktól Felhalmozási célú támoatási kölcsönök visszatérülése non-profit szervezetektől Felhalmozási célú támoatási kölcsönök visszatérülése külföldről

22 10 - Hitelek, értékpapírok, támoatási kölcsönök visszatérülése és iénybevétele, pénzforalom nélküli bevételek, füő, átfutó, kieyenlítő, illetve továbbadási célú bevételek előirányzata és teljesítése(támoatási célú kölcsönök visszatérülésének és iénybevételének részletezése) # Menevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés 41 Felhalmozási célú támoatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről ( ) Támoatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (29+41) Működési célú támoatási kölcsön iénybevétele központi költsévetési szervtől Működési célú támoatási kölcsön iénybevétele helyi önkormányzati költsévetési szervtől Működési célú támoatási kölcsönök iénybevétele többcélú kistérséi társulástól Működési célú támoatási kölcsönök iénybevétele orszáos kisebbséi önkormányzatoktól Működési célú támoatási kölcsön iénybevétele fejezeten/önkormányzaton belül Működési célú támoatási kölcsön iénybevétele társadalombiztosítási alapoktól és kezelőitől Működési célú támoatási kölcsön iénybevétele elkülönített állami pénzalapoktól Működési célú támoatási kölcsön iénybevétele államháztartáson belülről ( ) Felhalmozási célú támoatási kölcsön iénybevétele központi költsévetési szervtől Felhalmozási célú támoatási kölcsön iénybevétele helyi önkormányzati költsévetési szervtől Felhalmozási célú támoatási kölcsönök iénybevétele többcélú kistérséi társulástól Felhalmozási célú támoatási kölcsönök iénybevétele orszáos kisebbséi önkormányzatoktól Felhalmozási célú támoatási kölcsön iénybevétele fejezeten/önkormányzaton belül Felhalmozási célú támoatási kölcsön iénybevétele társadalombiztosítási alapoktól és kezelőitől Felhalmozási célú támoatási kölcsön iénybevétele elkülönített állami pénzalapoktól Felhalmozási célú támoatási kölcsön iénybevétele államháztartáson belülről ( ) Támoatási kölcsönök iénybevétele államháztartáson belülről (50+58) Támoatási kölcsönök visszatérülése és iénybevétele összesen ( ) Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának működési célú iénybevétele Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának felhalmozási célú iénybevétele Előző évek vállalkozási maradványának működési célú iénybevétele Előző évek vállalkozási maradványának felhalmozási célú iénybevétele Alap- és vállalkozási tevékenysé közötti elszámolások Pénzforalom nélküli bevételek ( ) Rövid lejáratú hitelek felvétele pénzüyi vállalkozásoktól Likviditási célú hitel felvétele pénzüyi vállalkozástól Rövid lejáratú hitelfelvétel eyéb belföldi forrásból Hosszú lejáratú hitelek felvétele pénzüyi vállalkozásoktól Hosszú lejáratú hitelfelvétel eyéb belföldi forrásból Hitelfelvétel államháztartáson kívülről ( ) Likviditási célú hitel felvétele központi költsévetéstől Hitelfelvétel más alaptól Hitelfelvétel államháztartáson belülről (73+74) Belföldi hitelek felvétele (72+75) Foratási célú belföldi értékpapírok értékesítése Foratási célú belföldi értékpapírok kibocsátása Befektetési célú kárpótlási jeyek értékesítése Befektetési célú belföldi államkötvények, eyéb értékpapírok értékesítése Befektetési célú eyéb belföldi pénzüyi befektetések bevételei Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

Számjel. Fejezet. Éves beszámoló. 2011 Éves beszámoló ... a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy. ... (név)... (név)

Számjel. Fejezet. Éves beszámoló. 2011 Éves beszámoló ... a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy. ... (név)... (név) Szaká: 841104 Szektor: 1051 Év/Időszak: 2011.2 A fejezet menevezése, székhelye:......... Irányító szerv:......... Számjel 789400 1051 10 08/00 297779 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Címrend ÁHT A költsévetési

Részletesebben

Számjel. Megye. Éves beszámoló. 2011 Éves beszámoló ... a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy. ... (név)... (név)

Számjel. Megye. Éves beszámoló. 2011 Éves beszámoló ... a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy. ... (név)... (név) Meye: 16 Településtípus: 0094 Szaká: 841105 Szektor: 1254 Év/Időszak: 2011.2 A meye menevezése, székhelye:......... Irányító szerv:......... Számjel 732923 1254 16 0402 841105 PIR-törzsszám Szektor Meye

Részletesebben

Számjel. Megye. Éves beszámoló. 2010 Éves beszámoló ... a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy. ... (név)... (név)

Számjel. Megye. Éves beszámoló. 2010 Éves beszámoló ... a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy. ... (név)... (név) Meye: 19 Településtípus: 0074 Szaká: 841105 Szektor: 1254 Időszak: 2010.2 A meye menevezése, székhelye:......... Irányító szerv:......... Számjel 734060 1254 19 3601 841105 PIR-törzsszám Szektor Meye PÜK

Részletesebben

2011 Elemi költségvetés

2011 Elemi költségvetés Meye: 04 Településtípus: 0076 Szaká: 861000 Szektor: 1251 Időszak: 2011.3 A meye menevezése, székhelye:......... Irányító szerv:......... Számjel 346481 1251 04 0400 861000 PIR-törzsszám Szektor Meye PÜK

Részletesebben

2011 Elemi költségvetés

2011 Elemi költségvetés Meye: 02 Szaká: 841116 Szektor: 1251 Év/Időszak: 2011.3 A meye menevezése, székhelye:......... Irányító szerv:......... Számjel 479228 1251 02 0600 841116 PIR-törzsszám Szektor Meye PÜK Szakáazat A költsévetési

Részletesebben

Elemi költségvetés CSUKA ZOLTÁN VÁROSI KÖNYVTÁR Megye: 13 Településtípus: 0057 Szakág: Szektor: 1251 Év/Időszak:

Elemi költségvetés CSUKA ZOLTÁN VÁROSI KÖNYVTÁR Megye: 13 Településtípus: 0057 Szakág: Szektor: 1251 Év/Időszak: 02 - Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata és teljesítése 01 Alapilletmények 26 985 0 0 02 Illetménykiegészítések 0 0 0 03 Nyelvpótlék 0 0 0 04 Egyéb kötelező illetménypótlékok

Részletesebben

KÖNYVVITELI MÉRLEG. cím/alcím/ település-típus. szakágazat

KÖNYVVITELI MÉRLEG. cím/alcím/ település-típus. szakágazat KÖNYVVITELI MÉRLEG 4 0 2 7 2 3 1 2 5 1 1 5 0 0 7 6 8 6 1 0 0 0 0 1 2 0 0 9 2 szakágazat űrlap év időszak ESZKÖZÖK állományi érték Előző év Tárgyév 1 2 3 4 1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke (1111.,

Részletesebben

Számjel. Fejezet. Éves beszámoló Éves beszámoló ... a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy. ... (név)... (név)

Számjel. Fejezet. Éves beszámoló Éves beszámoló ... a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy. ... (név)... (név) A fejezet megnevezése, székhelye: Irányító szerv: Számjel 300081 1051 17 05/00 038764 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Címrend ÁHT A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 1145 Budapest Columbus utca

Részletesebben

PIR: Elemi költségvetés Nemzeti Külgazdasági Hivatal Fejezet: 15/01 zaradek.cim17/00 Szakág: Szektor: 1051 Időszak: 2012.

PIR: Elemi költségvetés Nemzeti Külgazdasági Hivatal Fejezet: 15/01 zaradek.cim17/00 Szakág: Szektor: 1051 Időszak: 2012. Tartalomjegyzék Szám Űrlap megnevezés 02 Személyi és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata és teljesítése 03 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzata és teljesítése 05 Intézményi beruházások,

Részletesebben

2012 Féléves beszámoló

2012 Féléves beszámoló A fejezet megnevezése, székhelye:......... Irányító szerv:......... Számjel 722678 1051 14 07/00 229980 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Címrend ÁHT A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 6728 Szeged

Részletesebben

2012 Féléves beszámoló

2012 Féléves beszámoló A fejezet megnevezése, székhelye: Irányító szerv: Számjel 327361 1091 02 02/02 17530 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Címrend ÁHT A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 2012...... a beszámoló elkészítéséért

Részletesebben

01 - Könyvviteli Mérleg # Megnevezés Előző évi állományi érték Tárgyévi állományi érték 1 2 3 4

01 - Könyvviteli Mérleg # Megnevezés Előző évi állományi érték Tárgyévi állományi érték 1 2 3 4 Tartalomjegyzék Szám Űrlap megnevezés 01 Könyvviteli Mérleg 02 Személyi juttatások, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata és teljesítése 03 Dologi kiadások előirányzata

Részletesebben

Számjel. Megye. Éves beszámoló. 2011 Éves beszámoló ... a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy. ... (név)... (név)

Számjel. Megye. Éves beszámoló. 2011 Éves beszámoló ... a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy. ... (név)... (név) A megye megnevezése, székhelye:......... Irányító szerv:......... Számjel 576701 1251 16 0402 932900 PIR-törzsszám Szektor Megye PÜK Szakágazat A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 5465 Cserkesz?l?

Részletesebben

Számjel. Fejezet. Éves beszámoló. 2011 Éves beszámoló ... a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy. ... (név)... (név)

Számjel. Fejezet. Éves beszámoló. 2011 Éves beszámoló ... a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy. ... (név)... (név) A fejezet megnevezése, székhelye:......... Irányító szerv:......... Számjel 307387 1051 15 14/00 38896 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Címrend ÁHT A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 1088 Budapest

Részletesebben

Számjel. Fejezet. Éves beszámoló Éves beszámoló ... a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy. ... (név)... (név)

Számjel. Fejezet. Éves beszámoló Éves beszámoló ... a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy. ... (név)... (név) A fejezet megnevezése, székhelye:......... Irányító szerv:......... Számjel 313326 1091 01 04/00 256990 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Címrend ÁHT A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 1055 Budapest

Részletesebben

PIR: Éves beszámoló Nemzeti Külgazdasági Hivatal Fejezet: 15/00 zaradek.cim17/00 Szakág: Szektor: 1051 Időszak: 2011.

PIR: Éves beszámoló Nemzeti Külgazdasági Hivatal Fejezet: 15/00 zaradek.cim17/00 Szakág: Szektor: 1051 Időszak: 2011. Tartalomjegyzék Szám Űrlap megnevezés 01 Könyvviteli Mérleg 02 Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata és teljesítése 03 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzata

Részletesebben

A) INTÉZMÉNYI ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ

A) INTÉZMÉNYI ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ A fejezet megnevezése, székhelye: A felügyeleti szerv:......... Oktatási és Kulturális Minisztérium számjel 5 9 7 6 4 9 1 0 5 1 2 0 0 2 0 0 8 5 4 2 0 0 PIR-törzsszám szektor fejezet cím/alcím szakágazat

Részletesebben

Számjel. Megye. Éves beszámoló. 2012 Éves beszámoló ... a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy. ... (név)... (név)

Számjel. Megye. Éves beszámoló. 2012 Éves beszámoló ... a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy. ... (név)... (név) A megye megnevezése, székhelye:......... Irányító szerv:......... Számjel 490650 1251 01 9100 910400 PIR-törzsszám Szektor Megye PÜK Szakágazat A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 1146 Budapest

Részletesebben

2012 Féléves beszámoló

2012 Féléves beszámoló A fejezet megnevezése, székhelye:......... Irányító szerv:......... Számjel 597584 1051 01 02/00 246356 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Címrend ÁHT A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 1067 Budapest

Részletesebben

Számjel. Fejezet. Éves beszámoló. 2010 Éves beszámoló ... a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy. ... (név)... (név)

Számjel. Fejezet. Éves beszámoló. 2010 Éves beszámoló ... a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy. ... (név)... (név) A fejezet megnevezése, székhelye:......... Irányító szerv:......... Számjel 325718 1051 12 15/00 039190 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Címrend ÁHT A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: TISZÁNTÚLI

Részletesebben

Számjel. Fejezet. Éves beszámoló. 2010 Éves beszámoló ... a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy. ... (név)... (név)

Számjel. Fejezet. Éves beszámoló. 2010 Éves beszámoló ... a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy. ... (név)... (név) A fejezet megnevezése, székhelye:......... Irányító szerv:......... Számjel 598152 1051 20 13/00 260367 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Címrend ÁHT A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: Nemzeti Sport

Részletesebben

2013 Elemi költségvetés

2013 Elemi költségvetés A fejezet megnevezése, székhelye: Irányító szerv: Számjel 327361 1091 02 02/02 017530 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Címrend ÁHT A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 2013...... a beszámoló elkészítéséért

Részletesebben

KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ

KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ Fejezeti jellemző adatok Fejezeti jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok 20 1100 fejezet cím/alcím meye meye pénzüyi pénzüyi körzet körzet településtípus település-

Részletesebben

2011 Féléves beszámoló

2011 Féléves beszámoló A fejezet megnevezése, székhelye:......... Irányító szerv:......... Számjel 329727 1051 20 06/00 229726 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Címrend ÁHT A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 1054 Budapest

Részletesebben

Számjel. Fejezet. Éves beszámoló Éves beszámoló ... a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy. ... (név)... (név)

Számjel. Fejezet. Éves beszámoló Éves beszámoló ... a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy. ... (név)... (név) A fejezet megnevezése, székhelye:......... Irányító szerv:......... Számjel 324809 1091 03 01/00 033495 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Címrend ÁHT A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 1015 Budapest

Részletesebben

Számjel. Megye. Éves beszámoló Éves beszámoló ... a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy. ... (név)... (név)

Számjel. Megye. Éves beszámoló Éves beszámoló ... a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy. ... (név)... (név) A megye megnevezése, székhelye:......... Irányító szerv:......... Számjel 341486 1251 03 3200 841218 PIR-törzsszám Szektor Megye PÜK Szakágazat A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 6000 Kecskemét

Részletesebben

Számjel. Megye. Éves beszámoló Éves beszámoló ... a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy. ... (név)... (név)

Számjel. Megye. Éves beszámoló Éves beszámoló ... a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy. ... (név)... (név) A megye megnevezése, székhelye:......... Irányító szerv:......... Számjel 369741 1251 08 3000 900200 PIR-törzsszám Szektor Megye PÜK Szakágazat A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 9330 Kapuvár

Részletesebben

Készült: 2014.05.10 09:11

Készült: 2014.05.10 09:11 Tartalomjeyzék Szám Űrlap menevezés 01 Könyvviteli Mérle 02 Személyi juttatások, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata és teljesítése 03 Doloi kiadások előirányzata

Részletesebben

Összesítő riport. Riportoló intézmény: Központi Statisztikai Hivatal. Szűrési feltételek. PIR (Teljes egyezés )

Összesítő riport. Riportoló intézmény: Központi Statisztikai Hivatal. Szűrési feltételek. PIR (Teljes egyezés ) Összesítő riport Riportoló intézmény: Központi Statisztikai Hivatal Szűrési feltételek Szűrés Érték PIR (Teljes egyezés ) 302722 Tartalomjegyzék Szám Űrlap megnevezés 02 Személyi juttatások és a munkaadókat

Részletesebben

2011 Éves beszámoló. Éves beszámoló. A megye megnevezése, székhelye: Irányító szerv: ... számjel. Szektor Megye PÜK Szakágazat.

2011 Éves beszámoló. Éves beszámoló. A megye megnevezése, székhelye: Irányító szerv: ... számjel. Szektor Megye PÜK Szakágazat. A megye megnevezése, székhelye: Irányító szerv:.................. számjel 360353 1251 07 9100 932900 PIR-törzsszám Szektor Megye PÜK Szakágazat A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 8000 Székesfehérvár

Részletesebben

Számjel. Megye. Éves beszámoló Éves beszámoló ... a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy. ... (név)... (név)

Számjel. Megye. Éves beszámoló Éves beszámoló ... a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy. ... (név)... (név) A megye megnevezése, székhelye:......... Irányító szerv:......... Számjel 492522 1251 01 9100 873000 PIR-törzsszám Szektor Megye PÜK Szakágazat A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 1064 Budapest

Részletesebben

Számjel. Fejezet. Éves beszámoló Éves beszámoló ... a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy. ... (név)... (név)

Számjel. Fejezet. Éves beszámoló Éves beszámoló ... a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy. ... (név)... (név) A fejezet megnevezése, székhelye:......... Irányító szerv:......... Számjel 329727 1051 20 06/00 229726 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Címrend ÁHT A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 1055 Budapest

Részletesebben

Számjel. Megye. Éves beszámoló Éves beszámoló ... a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy. ... (név)... (név)

Számjel. Megye. Éves beszámoló Éves beszámoló ... a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy. ... (név)... (név) A megye megnevezése, székhelye:......... Irányító szerv:......... Számjel 440743 1251 13 0200 932900 PIR-törzsszám Szektor Megye PÜK Szakágazat A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 2030 Érd Alsó

Részletesebben

Számjel. Megye. Éves beszámoló Éves beszámoló ... a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy. ... (név)... (név)

Számjel. Megye. Éves beszámoló Éves beszámoló ... a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy. ... (név)... (név) A megye megnevezése, székhelye:......... Irányító szerv:......... Számjel 503480 1251 01 0003 855900 PIR-törzsszám Szektor Megye PÜK Szakágazat A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 1033 Budapest

Részletesebben

Számjel. Fejezet. Éves beszámoló. 2012 Éves beszámoló ... a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy. ... (név)... (név)

Számjel. Fejezet. Éves beszámoló. 2012 Éves beszámoló ... a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy. ... (név)... (név) A fejezet megnevezése, székhelye:......... Irányító szerv:......... Számjel 324799 1051 03 01/00 033484 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Címrend ÁHT A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 1015 Budapest

Részletesebben

2012 Féléves beszámoló

2012 Féléves beszámoló A fejezet megnevezése, székhelye:......... Irányító szerv:......... Számjel 540436 1051 10 08/02 747811 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Címrend ÁHT A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 6000 Kecskemét

Részletesebben

Táblatípus : 20 2007.2 éves beszámoló Készült : 2008.05.28

Táblatípus : 20 2007.2 éves beszámoló Készült : 2008.05.28 Intézmény neve: Magyar Bányászati Hivatal Év: 27 Típus: Beszámolók Táblatípus : 2 27.2 éves beszámoló Készült : 28.5.28 Fejezet: 15 Szektor: 151 Törzsz: 381 Cím,alcím: 11 Magyar Bányászati és Földtani

Részletesebben

Számjel. Megye. Éves beszámoló Éves beszámoló ... a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy. ... (név)... (név)

Számjel. Megye. Éves beszámoló Éves beszámoló ... a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy. ... (név)... (név) A megye megnevezése, székhelye:......... Irányító szerv:......... Számjel 492917 1251 01 9100 873000 PIR-törzsszám Szektor Megye PÜK Szakágazat A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 2100 Gödöllő

Részletesebben

Számjel. Megye. Éves beszámoló Éves beszámoló ... a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy. ... (név)... (név)

Számjel. Megye. Éves beszámoló Éves beszámoló ... a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy. ... (név)... (név) A megye megnevezése, székhelye:......... Irányító szerv:......... Számjel 677918 1251 01 0003 851020 PIR-törzsszám Szektor Megye PÜK Szakágazat A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 1032 Budapest

Részletesebben

Időszak: 2012.2. Összesítő riport. Riportoló intézmény: VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT. Szűrési feltételek - 1 -

Időszak: 2012.2. Összesítő riport. Riportoló intézmény: VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT. Szűrési feltételek - 1 - Összesítő riport Riportoló intézmény: VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT Szűrés Szűrési feltételek Érték - 1 - Tartalomjegyzék Szám Űrlap megnevezés 01 Könyvviteli Mérleg 02 Személyi juttatások, a munkaadókat

Részletesebben

2012 Elemi költségvetés

2012 Elemi költségvetés A megye megnevezése, székhelye:......... Irányító szerv:......... Számjel 566708 1247 13 1000 841106 PIR-törzsszám Szektor Megye PÜK Szakágazat A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 2300 Ráckeve

Részletesebben

Számjel. Megye. Éves beszámoló Éves beszámoló ... a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy. ... (név)... (név)

Számjel. Megye. Éves beszámoló Éves beszámoló ... a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy. ... (név)... (név) A megye megnevezése, székhelye:......... Irányító szerv:......... Számjel 677929 1251 01 0003 851020 PIR-törzsszám Szektor Megye PÜK Szakágazat A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 1038 Budapest

Részletesebben

2012 Elemi költségvetés

2012 Elemi költségvetés A megye megnevezése, székhelye:......... Irányító szerv:......... Számjel 569534 1251 19 3805 841105 PIR-törzsszám Szektor Megye PÜK Szakágazat A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 8417 Csetény

Részletesebben

2012 Elemi költségvetés

2012 Elemi költségvetés A megye megnevezése, székhelye:......... Irányító szerv:......... Számjel 492522 1251 01 9100 873000 PIR-törzsszám Szektor Megye PÜK Szakágazat A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 1064 Budapest

Részletesebben

Számjel. Megye. Éves beszámoló Éves beszámoló ... a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy. ... (név)... (név)

Számjel. Megye. Éves beszámoló Éves beszámoló ... a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy. ... (név)... (név) A megye megnevezése, székhelye:......... Irányító szerv:......... Számjel 677952 1251 01 0003 851020 PIR-törzsszám Szektor Megye PÜK Szakágazat A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 1033 Budapest

Részletesebben

Számjel. Megye. Éves beszámoló Éves beszámoló ... a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy. ... (név)... (név)

Számjel. Megye. Éves beszámoló Éves beszámoló ... a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy. ... (név)... (név) A megye megnevezése, székhelye:......... Irányító szerv:......... Számjel 678102 1251 01 0003 851020 PIR-törzsszám Szektor Megye PÜK Szakágazat A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 1039 Budapest

Részletesebben

C) ÖNKORMÁNYZATI INTÉZMÉNYI ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ

C) ÖNKORMÁNYZATI INTÉZMÉNYI ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ A megye megnevezése, székhelye: A felügyeleti szerv: Pest megye, Budapest... Pest Megye Önkormányzatának Hivatala 1052 Budapest, Városház u. 7. számjel 4 4 0 2 1 5 1 2 5 1 1 3 9 1 0 0 9 2 5 1 0 0 PIR-törzsszám

Részletesebben

Összesítő riport. Riportoló intézmény: MAKÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT. Szűrési feltételek. Csoportosítási feltételek. Kiterjesztett azonosító

Összesítő riport. Riportoló intézmény: MAKÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT. Szűrési feltételek. Csoportosítási feltételek. Kiterjesztett azonosító Összesítő riport Riportoló intézmény: MAKÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT Szűrés Szűrési feltételek Érték Csoportosítás Kiterjesztett azonosító Csoportosítási feltételek Érték - 1 - Tartalomjegyzék Szám Űrlap megnevezés

Részletesebben

Számjel. Fejezet. Éves beszámoló Éves beszámoló ... a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy. ... (név)... (név)

Számjel. Fejezet. Éves beszámoló Éves beszámoló ... a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy. ... (név)... (név) A fejezet megnevezése, székhelye:......... Irányító szerv:......... Számjel 329772 1051 20 05/00 230221 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Címrend ÁHT A költvetési szerv megnevezése, székhelye: 7400 Kaposvár

Részletesebben

Éves beszámoló Éves beszámoló

Éves beszámoló Éves beszámoló A megye megnevezése, székhelye: Irányító szerv:.................. számjel 57671 1251 16 42 9329 PIR-törzsszám Szektor Megye PÜK Szakágazat A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: CSERKESZŐLŐ FÜRDŐ

Részletesebben

Számjel. Fejezet. Éves beszámoló Éves beszámoló ... a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy. ... (név)... (név)

Számjel. Fejezet. Éves beszámoló Éves beszámoló ... a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy. ... (név)... (név) A fejezet megnevezése, székhelye:......... Irányító szerv:......... Számjel 329530 1051 20 16/00 211639 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Címrend ÁHT A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 1097 Budapest

Részletesebben

... számjel. Szektor Fejezet Címrend ÁHT. Éves beszámoló Éves beszámoló

... számjel. Szektor Fejezet Címrend ÁHT. Éves beszámoló Éves beszámoló A fejezet megnevezése, székhelye: Irányító szerv:.................. számjel 799799 1051 20 1002 335184 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Címrend ÁHT A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 1032 Budapest

Részletesebben

Számjel. Fejezet. Éves beszámoló Éves beszámoló ... a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy. ... (név)... (név)

Számjel. Fejezet. Éves beszámoló Éves beszámoló ... a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy. ... (név)... (név) A fejezet megnevezése, székhelye:......... Irányító szerv:......... Számjel 722865 1051 14 12/00 230869 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Címrend ÁHT A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 8000 Székesfehérvár

Részletesebben

'1 lc, q -,.vi{.-!... 1,","*on;

'1 lc, q -,.vi{.-!... 1,,*on; I'ejezetr 08/00 Ci VAlciln: 01/00 Szakng: 842:ll0 Szekror: 1051 6vild6szak: 2011 2 PIRr 300146 K'szntt. 20 t2.02.29 )2.11 Ellen6E6 kod: 7662281253 A iqezet megnevezdse, szdkhelye: Ir6nyit6 szerv: 300146

Részletesebben

2009 Éves beszámoló (fejezeti)

2009 Éves beszámoló (fejezeti) A fejezet megnevezése, székhelye:......... Irányító szerv:......... Számjel 321172 1051 20 03/00 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Címrend ÁHT A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 1055 Budapest Lajos

Részletesebben

Összesítő riport. Riportoló intézmény: MOHÁCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. Szűrési feltételek. Éves beszámoló Év/Időszak: 2011.2

Összesítő riport. Riportoló intézmény: MOHÁCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. Szűrési feltételek. Éves beszámoló Év/Időszak: 2011.2 Összesítő riport Riportoló intézmény: MOHÁCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Szűrés Feladatellátási funkció Feladatellátási funkció Kiterjesztett azonosító Szűrési feltételek (Teljes egyezés ) OMG (Teljes egyezés

Részletesebben

Időszak: 2011.2. Összesítő riport. Riportoló intézmény: ENYING VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. Szűrési feltételek - 1 -

Időszak: 2011.2. Összesítő riport. Riportoló intézmény: ENYING VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. Szűrési feltételek - 1 - Összesítő riport Riportoló intézmény: ENYING VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Szűrés Feladatellátási funkció Kiterjesztett azonosító Szűrési feltételek Érték (Teljes egyezés) OMG (Teljes egyezés (több lehetőség)) -

Részletesebben

Összesítő riport. Riportoló intézmény: KAPUVÁR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT. Szűrési feltételek. Éves beszámoló Év/Időszak: 2011.2

Összesítő riport. Riportoló intézmény: KAPUVÁR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT. Szűrési feltételek. Éves beszámoló Év/Időszak: 2011.2 Összesítő riport Riportoló intézmény: KAPUVÁR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT Szűrés Feladatellátási funkció Kiterjesztett azonosító Szűrési feltételek (Teljes egyezés ) OMG (Teljes egyezés ) null Érték - 1 - Tartalomjegyzék

Részletesebben

MÁK program Készült: 2010.03.03 08 óra 27 perc Központi költségvetési szervek 2009. évi beszámolója (2009.2. időszak) Intézményszintü kiiratás

MÁK program Készült: 2010.03.03 08 óra 27 perc Központi költségvetési szervek 2009. évi beszámolója (2009.2. időszak) Intézményszintü kiiratás 1.Lap 01 Könyvviteli Mérleg ezer ft állományi érték előző év tárgyév ESZKÖZÖK 1. 1.Alapítás-átszervezés aktivált értéke (1111,1121) 0 0 2. 2.Kísérleti fejlesztés aktivált értéke (1112,1122) 0 0 3. 3.Vagyoni

Részletesebben

2012 Elemi költségvetés

2012 Elemi költségvetés A megye megnevezése, székhelye:......... Irányító szerv:......... Számjel 346481 1251 04 0400 861000 PIR-törzsszám Szektor Megye PÜK Szakágazat A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 5900 Orosháza

Részletesebben

2011 Elemi költségvetés

2011 Elemi költségvetés Meye: 03 Településtípus: 0030 Szaká: 861000 Szektor: 1251 Év/Időszak: 2011.3 A meye menevezése, székhelye:......... Irányító szerv:......... Számjel 336060 1251 03 9100 861000 PIR-törzsszám Szektor Meye

Részletesebben

2012 Féléves beszámoló

2012 Féléves beszámoló A fejezet megnevezése, székhelye:......... Irányító szerv:......... Számjel 722975 1051 14 12/00 230968 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Címrend ÁHT A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 9700 Szombathely

Részletesebben

2009 Éves beszámoló (Önkormányzati)

2009 Éves beszámoló (Önkormányzati) A megye megnevezése, székhelye: Irányító szerv:.................. számjel 365402 1251 07 0200 910100 PIR-törzsszám Szektor Megye PÜK Szakágazat A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 2400 Dunaújváros

Részletesebben

2010 Elemi költségvetés tervezés

2010 Elemi költségvetés tervezés Szaká: 910200 Szektor: 1051 Év/Időszak: 2010.3 A fejezet menevezése, székhelye:......... Irányító szerv:......... Számjel 321150 1051 20 03/00 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Címrend ÁHT A költsévetési szerv

Részletesebben

Készült: 2014.09.10 09:09. Számjel. Fejezet MERLEG_R. 2014 Rendező mérleg ... a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy. ... (név)...

Készült: 2014.09.10 09:09. Számjel. Fejezet MERLEG_R. 2014 Rendező mérleg ... a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy. ... (név)... A fejezet megnevezése, székhelye:......... Irányító szerv:......... Számjel 597584 1051 01 02/00 246356 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Címrend ÁHT A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 1067 Budapest

Részletesebben

2012 Elemi költségvetés

2012 Elemi költségvetés A fejezet megnevezése, székhelye: Irányító szerv:.................. számjel 426255 1051 10 0802 746957 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Címrend ÁHT A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: VESZPRÉM MEGYEI

Részletesebben

Személyi juttatások és a munkaadókat terhelı járulékok elıirányzata és teljesítése 2009. évben

Személyi juttatások és a munkaadókat terhelı járulékok elıirányzata és teljesítése 2009. évben Személyi juttatások és a munkaadókat terhelı járulékok a és teljesítése 2009. évben Alapilletmények Illetménykiegészítések Nyelvpótlék Egyéb kötelezı illetménypótlékok Egyéb feltételtıl függı pótlékok

Részletesebben

Számjel. Megye. Éves beszámoló. 2012 Éves beszámoló ... a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy. ... (név)... (név)

Számjel. Megye. Éves beszámoló. 2012 Éves beszámoló ... a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy. ... (név)... (név) A megye megnevezése, székhelye:......... Irányító szerv:......... Számjel 503545 1251 01 0003 881000 PIR-törzsszám Szektor Megye PÜK Szakágazat A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: BUDAPEST, III.

Részletesebben

MÁK program Készült: 2011.03.21 12 óra 43 perc 1.Lap Önkormányzati költségvetési szervek 2010. évi beszámolója (2010.2. időszak)

MÁK program Készült: 2011.03.21 12 óra 43 perc 1.Lap Önkormányzati költségvetési szervek 2010. évi beszámolója (2010.2. időszak) 1.Lap 01 Könyvviteli Mérleg ezer ft ESZKÖZÖK 1. 1.Alapítás-átszervezés aktivált értéke (1111,1121) 0 0 2. 2.Kísérleti fejlesztés aktivált értéke (1112,1122) 0 0 3. 3.Vagyoni értékű jogok (1113,1123) 27715

Részletesebben

Eredeti Módosított. Teljesítés. Megnevezés

Eredeti Módosított. Teljesítés. Megnevezés 02. Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok a és teljesítése 1. Alapilletmények 75 895 2. Illetménykiegészítések 2 471 3. Nyelvpótlék 695 4. Egyéb kötelező illetménypótlék 798 5. Egyéb feltételtől

Részletesebben

2012 Elemi költségvetés

2012 Elemi költségvetés A fejezet megnevezése, székhelye:......... Irányító szerv:......... Számjel 330079 1051 10 08/02 747558 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Címrend ÁHT A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 7833 Görcsöny

Részletesebben

2012 Elemi költségvetés

2012 Elemi költségvetés A fejezet megnevezése, székhelye:......... Irányító szerv:......... Számjel 345747 1051 10 08/02 748083 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Címrend ÁHT A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 5600 Békéscsaba

Részletesebben

Számjel. Fejezet. Éves beszámoló Éves beszámoló ... a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy. ... (név)... (név)

Számjel. Fejezet. Éves beszámoló Éves beszámoló ... a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy. ... (név)... (név) A fejezet megnevezése, székhelye:......... Irányító szerv:......... Számjel 329343 1051 20 10/02 059899 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Címrend ÁHT A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 1088 Budapest

Részletesebben

MÁK PF.II. program Készült: 2014.09.09 11 óra 30 perc 1.Lap Központi költségvetési szervek 2004. évi beszámolója (2004.2. idıszak)

MÁK PF.II. program Készült: 2014.09.09 11 óra 30 perc 1.Lap Központi költségvetési szervek 2004. évi beszámolója (2004.2. idıszak) MÁK PF.II. program Készült: 2014.09.09 11 óra 30 perc 1.Lap Szükített lista elölapja 2014.09.09-án 11:29:57-kor készített szőkítés szempontjai Őrlap 01, 38, 98 MÁK PF.II. program Készült: 2014.09.09 11

Részletesebben

Összesítő riport. Riportoló intézmény: TÖRÖKBÁLINT VÁROS ÖNKORMÁNYZAT. Szűrési feltételek

Összesítő riport. Riportoló intézmény: TÖRÖKBÁLINT VÁROS ÖNKORMÁNYZAT. Szűrési feltételek Összesítő riport Riportoló intézmény: TÖRÖKBÁLINT VÁROS ÖNKORMÁNYZAT Szűrés Kiterjesztett azonosító Szűrési feltételek Érték (Teljes egyezés (több lehetőség)) OSSZESEN - 1 - Tartalomjegyzék Szám Űrlap

Részletesebben

Időszak: Összesítő riport. Riportoló intézmény: BUDAPEST FŐVÁROS XXIII. KERÜLET SOROKSÁR ÖNKORMÁNYZAT. Szűrési feltételek - 1 -

Időszak: Összesítő riport. Riportoló intézmény: BUDAPEST FŐVÁROS XXIII. KERÜLET SOROKSÁR ÖNKORMÁNYZAT. Szűrési feltételek - 1 - Összesítő riport Riportoló intézmény: BUDAPEST FŐVÁROS XXIII. KERÜLET SOROKSÁR ÖNKORMÁNYZAT Szűrés Szűrési feltételek Érték - 1 - Tartalomjegyzék Szám Űrlap megnevezés 01 Könyvviteli Mérleg 02 Személyi

Részletesebben

PIR: Elemi költségvetés NAPSUGÁR OTTHON Fejezet: 20/01 zaradek.cim02/03 Szakág: Szektor: 1051 Időszak:

PIR: Elemi költségvetés NAPSUGÁR OTTHON Fejezet: 20/01 zaradek.cim02/03 Szakág: Szektor: 1051 Időszak: Tartalomjegyzék Szám Űrlap megnevezés 02 Személyi juttatások, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata és teljesítése 03 Dologi kiadások előirányzata és teljesítése 07

Részletesebben

2012 Elemi költségvetés

2012 Elemi költségvetés A fejezet megnevezése, székhelye:......... Irányító szerv:......... Számjel 324809 1091 03 02/01 264967 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Címrend ÁHT A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 2012......

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületeinek május 27-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületeinek május 27-i ülésére ELŐTERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületeinek 213. május 27-i ülésére Tárgy: Zirci Közös Önkormányzati Hivatal 213. évi költségvetésének módosítása Előadó: Ottó Péter polgármester Előterjesztés

Részletesebben

Készült: 2014.03.25 09:41. Éves beszámoló MAGYAR ÁLLAMI OPERAHÁZ Fejezet: 20/01 Címrend: 1200 ÁHT: 038236 Szakág: 900100 Szektor: 1051 Időszak: 2013.

Készült: 2014.03.25 09:41. Éves beszámoló MAGYAR ÁLLAMI OPERAHÁZ Fejezet: 20/01 Címrend: 1200 ÁHT: 038236 Szakág: 900100 Szektor: 1051 Időszak: 2013. Tartalomjegyzék Szám Űrlap megnevezés 01 Könyvviteli Mérleg 02 Személyi juttatások, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata és teljesítése 03 Dologi kiadások előirányzata

Részletesebben

A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN Köröstarcsa Község Önkormányzata 2013. évi összevont könyvviteli mérlege (adatok ezer Ft-ban) ESZKÖZÖK 01 1. Alapítás-átszervezés aktivált e (111-ből,112-ből) 02 2. Kísérleti fejlesztés aktivált e (111-ből,112-ből)

Részletesebben

Összesítő riport. Riportoló intézmény: MAKÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLET POLGÁRMESTERI HIVATALA. Szűrési feltételek

Összesítő riport. Riportoló intézmény: MAKÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLET POLGÁRMESTERI HIVATALA. Szűrési feltételek Összesítő riport Riportoló intézmény: MAKÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLET POLGÁRMESTERI HIVATALA Szűrés Szűrési feltételek Érték Csoportosítás Kiterjesztett azonosító Csoportosítási feltételek

Részletesebben

Időszak: 2013.2. Összesítő riport. Riportoló intézmény: Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság. Szűrési feltételek - 1 -

Időszak: 2013.2. Összesítő riport. Riportoló intézmény: Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság. Szűrési feltételek - 1 - Összesítő riport Riportoló intézmény: Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Szűrés Feladatellátási funkció Kiterjesztett azonosító Szűrési feltételek Érték (Teljes egyezés) omg (Teljes egyezés (több

Részletesebben

Intézményszintü kiiratás Megye: 05 Szektor:1251 Törzsszám:350448 Pénzügyi k.:0100 FOGYATÉKOSOK OTTHONA EDLÉNY. 01 Könyvviteli Mérleg ezer ft

Intézményszintü kiiratás Megye: 05 Szektor:1251 Törzsszám:350448 Pénzügyi k.:0100 FOGYATÉKOSOK OTTHONA EDLÉNY. 01 Könyvviteli Mérleg ezer ft 01 Könyvviteli Mérleg ezer ft állományi érték előző év tárgyév ESZKÖZÖK 1. 1.Alapítás-átszervezés aktivált értéke (1111,1121) 0 0 2. 2.Kisérleti fejlesztés aktivált értéke (1112,1122) 0 0 3. 3.Vagyoni

Részletesebben

2013. I. félévi A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ

2013. I. félévi A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ Fejezeti jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok 02 0100 fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet településtípus A fejezet megnevezése, székhelye: A megye megnevezése, önkormányzat székhelye..................

Részletesebben

2012 Elemi költségvetés

2012 Elemi költségvetés A fejezet megnevezése, székhelye:......... Irányító szerv:......... Számjel 325785 1051 12 14/00 39266 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Címrend ÁHT A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 7625 Pécs

Részletesebben

// '----.'-- //1. fm5il Szektot. l/'c'i arr. *.,,3i.*\si il *,iiu,*{,.ull "", lt^ \-t t''l. fttoo--l. ''''t "" -1" "" "' ToT-l

// '----.'-- //1. fm5il Szektot. l/'c'i arr. *.,,3i.*\si il *,iiu,*{,.ull , lt^ \-t t''l. fttoo--l. ''''t  -1  ' ToT-l Fejezel: 08./00 Cim/.Alcitn: 01.,00 Szakeg: 8423j0 S?ektor: l05l iu/ldt;szak: 2tlI l l PIR: 100146 Kesziilt: 201 1.02.24 09:ll Ellen6rz6 kod: 4189375914 lrenvito szen-: 300146 PI R-tdrzsszdm fm5il Szektot

Részletesebben

2013. I. félévi A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ

2013. I. félévi A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ Fejezeti jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok 01 0300 fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet településtípus A fejezet megnevezése, székhelye: A megye megnevezése, önkormányzat székhelye..................

Részletesebben

Összesítő riport. Riportoló intézmény: NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT. Szűrési feltételek. Csoportosítási feltételek. Kiterjesztett azonosító - 1 -

Összesítő riport. Riportoló intézmény: NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT. Szűrési feltételek. Csoportosítási feltételek. Kiterjesztett azonosító - 1 - Összesítő riport Riportoló intézmény: NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT Szűrés Szűrési feltételek Érték Csoportosítás Kiterjesztett azonosító Csoportosítási feltételek Érték - 1 - Tartalomjegyzék Szám Űrlap megnevezés

Részletesebben

2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI TERV INTÉZMÉNYI KIADÁSOK

2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI TERV INTÉZMÉNYI KIADÁSOK Budapest XV. ker. Önkormányzat Egyesített Szociális Intézmény 21. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI TERV INTÉZMÉNYI KIADÁSOK eft-ban Engedélyezett álláshelyek száma összesen (fő): 16 16,25 szakmai 13,75 -technikai 12,75

Részletesebben

Összesítő riport. Riportoló intézmény: TÖRÖKBÁLINT VÁROS ÖNKORMÁNYZAT. Szűrési feltételek

Összesítő riport. Riportoló intézmény: TÖRÖKBÁLINT VÁROS ÖNKORMÁNYZAT. Szűrési feltételek Kiterjesztett azonosító (Teljes egyezés (több lehetős)) Összesen Összesítő riport Riportoló intézmény: TÖRÖKBÁLINT VÁROS ÖNKORMÁNYZAT Szűrés Kiterjesztett azonosító Szűrési feltételek Érték (Teljes egyezés

Részletesebben

Számjel. Megye. Éves beszámoló Éves beszámoló ... a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy. ... (név)... (név)

Számjel. Megye. Éves beszámoló Éves beszámoló ... a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy. ... (név)... (név) A megye megnevezése, székhelye:......... Irányító szerv:......... Számjel 492841 1251 01 9100 879040 PIR-törzsszám Szektor Megye PÜK Szakágazat A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: BUDAPEST FŐVÁROS

Részletesebben

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS A fejezet megnevezése, székhelye: Az irányító szerv:.................. számjel 6 8 0 3 6 3 1 2 4 9 0 1 9 2 0 0 8 8 1 PIR-törzsszám szektor fejezet cím/alcím szakágazat Önkormányzat/ költségvetési szerv

Részletesebben

Számjel. Megye. Éves beszámoló Éves beszámoló ... a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy. ... (név)... (név)

Számjel. Megye. Éves beszámoló Éves beszámoló ... a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy. ... (név)... (név) A megye megnevezése, székhelye:......... Irányító szerv:......... Számjel 365028 1251 07 0200 889900 PIR-törzsszám Szektor Megye PÜK Szakágazat A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 2400 Dunaújváros

Részletesebben

2012 Elemi költségvetés

2012 Elemi költségvetés A megye megnevezése, székhelye:......... Irányító szerv:......... Számjel 337078 1251 03 3100 861000 PIR-törzsszám Szektor Megye PÜK Szakágazat A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 6300 Kalocsa

Részletesebben

Önkormányzat bevételei és kiadásai

Önkormányzat bevételei és kiadásai Önkormányzat bevételei és kiadásai ezer Ft-ban 2015. évi 2015. évi BEVÉTELEK MEGNEVEZÉSE eredeti módosított ssz. előirányzat előirányzat 01 B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 98

Részletesebben

CSORVÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2009.(X.1.) r e n d e l e t e

CSORVÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2009.(X.1.) r e n d e l e t e CSORVÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2009.(X.1.) r e n d e l e t e az önkormányzat költségvetéséhez és a zárszámadáshoz csatolandó mérlegek, kimutatások tartalmi követelményeinek meghatározásáról

Részletesebben

Időszak: Összesítő riport. Riportoló intézmény: Központi Statisztikai Hivatal. Szűrési feltételek. PIR (Tartalmazza)

Időszak: Összesítő riport. Riportoló intézmény: Központi Statisztikai Hivatal. Szűrési feltételek. PIR (Tartalmazza) Összesítő riport Riportoló intézmény: Központi Statisztikai Hivatal Szűrési feltételek Szűrés PIR (Tartalmazza) 302722 Érték - 1 - Tartalomjegyzék Szám Űrlap megnevezés 01 Könyvviteli Mérleg 02 Személyi

Részletesebben

Készült: :05 Ellenörző kód: Értéktípus: Ezer Forint

Készült: :05 Ellenörző kód: Értéktípus: Ezer Forint Tartalomjegyzék Szám Űrlap megnevezés 02 Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata és teljesítése 03 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzata és teljesítése 04 Egyéb

Részletesebben

Számjel. Fejezet. Éves beszámoló Éves beszámoló ... a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy. ... (név)... (név)

Számjel. Fejezet. Éves beszámoló Éves beszámoló ... a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy. ... (név)... (név) A fejezet megnevezése, székhelye:......... Irányító szerv:......... Számjel 329804 1051 20 05/00 230254 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Címrend ÁHT A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 1085 Budapest

Részletesebben