KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ"

Átírás

1 Fejezeti jellemző adatok Fejezeti jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok fejezet cím/alcím meye meye pénzüyi pénzüyi körzet körzet településtípus település- A fejezet menevezése, székhelye: A meye menevezése, önkormányzat székhelye: Szerv számjele PIR-törzsszám szektor szakáazat A szerv menevezése, székhelye: szerv menevezése, székhelye: NÉPRAJZI... MÚZEUM Budapest Kossuth Lajos tér 12 Irányító szerv: szerv: I. évi félévi A) ÉVES ELEMI A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy a szerv vezetője mérleképes reisztrációs szám: vay könyvvizsálói kamarai taszám: Kelt...,...év...hó...nap Kelt,.év.hó..nap Kapcsolattartó, ill. felviláosítást nyújtó személy:...(név)...(telefon) Az irányító szerv részéről ellenőrizte:...(név)...(telefon) Kelt.év.hó..nap

2 Tartalomjeyzék Szám Űrlap menevezés 01 Könyvviteli Mérle 02 Személyi juttatások, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata és teljesítése 03 Doloi kiadások előirányzata és teljesítése 05 Felújítások, beruházások előirányzata és teljesítése 06 Finanszírozási kiadások előirányzata és teljesítése, füő, átfutó, kieyenlítő kiadások teljesítése 07 Intézményi működési bevételek előirányzata és teljesítése 08 Felhalmozási bevételek előirányzata és teljesítése 09 Működési célú támoatások államháztartáson belülről, működési célú átvett pénzeszközök, felhalmozási célú támoatások államháztartáson belülről, felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése 10 Finanszírozási bevételek előirányzata és teljesítése, füő, átfutó, kieyenlítő bevételek teljesítése 21 Kiadások tevékeenként 22 Bevételek tevékeenként 23 Költsévetési előirányzatok eyeztetése 24 Pénzforalom eyeztetése 34 Költsévetési szerveknél teljes és részmunkaidőben folalkoztatottak létszáma és rendszeres személyi juttatása 36 A költsévetési enedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti meosztása 38 A BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (KIVÉVE BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK) ÁLLOMÁNYÁNAK ALAKULÁSA 42 Előirányzat-maradvány alakulása (az szakfeladataira) 53 TÁJÉKOZTATÓ ADATOK 57 Az eszköz értékvesztésének alakulása 58 Követelések állományának alakulása 59 Kötelezettséek állományának alakulása 75 Kötelezettsévállalások állományának alakulása a kincstári és a költsévetési beszámoló BEVÉTELI eltérésének levezetése a kincstári és a költsévetési beszámoló KIADÁSI eltérésének levezetése 98 Központi költsévetési szervek és fejezeti kezelésű előirányzatok költsévetése - 2 -

3 Üres űrlapok jeyzéke Szám Űrlap menevezés 04 Eyéb működési célú kiadások, eyéb felhalmozási célú kiadások előirányzata és teljesítése 12 Ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzata és teljesítése 16 Közhatalmi bevételek előirányzata és teljesítése 27 Letéti számla pénzforalma 30 VÁLLALKOZÁSI MARADVÁNY-KIMUTATÁS 60 Az eszközök értékhelyesbítésének alakulása - 3 -

4 01 - Könyvviteli Mérle # Menevezés Előző évi állományi érték Táryévi állományi érték ESZKÖZÖK Alapítás-átszervezés aktivált értéke (111-ből,112-ből) Kísérleti fejlesztés aktivált értéke (111-ből,112-ből) Vayoni értékű jook (111-ből,112-ből) Szellemi termékek (111-ből,112-ből) Immateriális javakra adott előleek (1181.,1182.) Immateriális javak értékhelyesbítése (119.) I. Immateriális javak összesen ( ) Inatlanok és a kapcsolódó vayoni értékű jook (121.,122-ből) Gépek, berendezések és felszerelések (1311.,1312-ből) Járművek (1321.,1322-ből) Tenyészállatok (141.,142-ből) Beruházások,felújítások (122-ből,127.,1312-ből,1317.,1322-ből,1327.,142-ből,147.) Beruházásra adott előleek (128.,1318.,1328., ,1599.) Állami készletek, tartalékok (1591.,1592.) Táryi eszközök értékhelyesbítése (129.,1319.,1329.,149.) II. Táryi eszközök összesen ( ) Tartós részesedés (1711., 1751.) Ebből - tartós társulási részesedés (1711-ből, 1751-ből) Tartós hitelviszonyt metestesítő értékpapír ( ,1752.) Tartósan adott kölcsön ( ből,1981-ből) Hosszú lejáratú betétek (178., 1988.) Ebből: 4/a Hosszú lejáratú betétek bekerülési (könyv szerinti) értéke (178) /b Hosszú lejáratú betétek elszámolt értékvesztése (1988) Eyéb hosszú lejáratú követelések (195-ből, 1982-ből) Befektetett pénzüyi eszközök értékhelyesbítése (179.) III. Befektetett pénzüyi eszközök összesen ( ) Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök (161., 162.) Koncesszióba adott eszközök (163., 164.) Vayonkezelésbe adott eszközök (167., 168.) Vayonkezelésbe vett eszközök (165., 166.) Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vayonkezelésbe adott, illetve vayonkezelésbe vett eszközök értékhelyesbítése (169.) 32 IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vayonkezelésbe adott, illetve vayonkezelésbe vett eszközök ( ) A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN ( ) Anyaok (21., 241.) Befejezetlen termelés és félkész termékek (253., 263.) Növendék-, hízó és eyéb állatok (252., 262.) Késztermékek (251., 261.) Áruk, betétdíja önyöleek, közvetített szoláltatások (22., 231., 232., 234., 242., 243., 244., 246.) Követelés fejében átvett eszközök, készletek ( 233., 245.) I. Készletek összesen ( ) Követelések áruszállításból és szoláltatásból (vevők) (282., 283., 284., 2882., 2883., 2884.) Adósok (281., 2881.) Rövid lejáratú adott kölcsönök (27., 278, 19-ből) Ebből: - tartósan adott kölcsönökből a mérlefordulónapot követő ey éven belül esedékes részletek ( ből, 1981-ből) Eyéb követelések ( , 2885., 2886., 2889., 19-ből) Ebből: - támoatási proram előleek (2871.) előfinanszírozás miatti követelések (2876.) támoatási proramok szabálytalan kifizetése miatti követelések (2872.) nemzetközi támoatási proramok miatti követelések (2874.) arancia- és kezessévállalásból származó követelések (2873.) eyéb hosszú lejáratú követelésekből a mérlefordulónapot követő ey éven belül esedékes részletek (195-ből, 1982-ből) II. Követelések összesen ( ) Foratási célú részesedés (295-ből, 298-ból) /a Foratási célú részesedés bekerülési (könyv szerinti) értéke (295-ből) /b Foratási célú részesedés elszámolt értékvesztése (298-ból) Foratási célú hitelviszonyt metestesítő értékpapír (291-ből, 292-ből, 293-ból, 294-ből, 298-ból) /a Foratási célú hitelviszonyt metestesítő értékpapír bekerülési (könyv szerinti) értéke (291-ből, 292-ből, 293-ból, 294-ből) /b Foratási célú hitelviszonyt metestesítő értékpapír elszámolt értékvesztése (298-ból) III. Értékpapírok összesen (53+56) Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (31.) Költsévetési pénzforalmi számlák (32.) Ebből: 2/a Költsévetési pénzforalmi számlák bekerülési (könyv szerinti) értéke (32-ből) /b Költsévetési pénzforalmi számlák elszámolt értékvesztése (329.) 0 0

5 01 - Könyvviteli Mérle # Menevezés Előző évi állományi érték Táryévi állományi érték Elszámolási számlák (33-34.) Ideen pénzeszközök számlái (35-36.) Ebből: 4/a Ideen pénzeszközök bekerülési (könyv szerinti) értéke (35-ből, 36-ból) /b Ideen pénzeszközök elszámolt értékvesztése (3599, 369) IV. Pénzeszközök összesen ( ) Költsévetési aktív füő elszámolások (391.) Költsévetési aktív átfutó elszámolások (392., 395., 396., 398.) Költsévetési aktív kieyenlítő elszámolások (394.) Költsévetésen kívüli aktív pénzüyi elszámolások (399.) V. Eyéb aktív pénzüyi elszámolások összesen ( ) B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN ( ) ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (33+74) FORRÁSOK Kezelésbe vett eszközök tartós tőkéje (4111.) Saját tulajdonban lévő eszközök tartós tőkéje (4112.) I. Tartós tőke (76+77) Kezelésbe vett eszközök tőkeváltozása (412.) Saját tulajdonban lévő eszközök tőkeváltozása (413.) II. Tőkeváltozások (79+80) Kezelésbe vett eszközök értékelési tartaléka (4171.) Saját tulajdonban lévő eszközök értékelési tartaléka (4172.) III. Értékelési tartalék (82+83) D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN ( ) Költsévetési tartalék elszámolása (4211., 4214.) (87+88) Ebből: - táryévi költsévetési tartalék elszámolása (4211.) előző év(ek) költsévetési tartalék elszámolása (4214.) Költsévetési pénzmaradvány (4212.) Költsévetési kiadási metakarítás (425.) Költsévetési bevételi lemaradás (426.) Előirányzat-maradvány (424.) I. Költsévetési tartalékok összesen ( ) Vállalkozási tartalék elszámolása (4221., 4224.) (95+96) Ebből: - táryévi vállalkozási tartalék elszámolása (4221.) előző év(ek) vállalkozási tartalék elszámolása (4224.) Vállalkozási maradvány (4222., 4223.) Vállalkozási kiadási metakarítás (427.) Vállalkozási bevételi lemaradás (428.) II. Vállalkozási tartalékok összesen ( ) E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (93+100) Hosszú lejáratra kapott kölcsönök (43512., ) Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból (43411-ből) Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból (43412-ből) Beruházási és fejlesztési hitelek ( , , ) Működési célú hosszú lejáratú hitelek ( , ) Pénzüyi lízin miatti kötelezettséek (437-ből) Eyéb hosszú lejáratú kötelezettséek (438-ból) Ebből: - hosszú lejáratú szállítói tartozások (4386) I. Hosszú lejáratú kötelezettséek összesen ( ) Rövid lejáratú kapott kölcsönök (43511., , 4531., 4541.) Ebből: - hosszú lejáratra kapott kölcsönök következő évet terhelő törlesztő részletei (43511., ) Rövid lejáratú hitelek (4311-ből, 4321-ből, 4331-ből, 4511., 4521., 4551.,4561.) Ebből: - likvid hitelek (455-ből, 456-ból) beruházási, fejlesztési hitelek következő évet terhelő törlesztő részletei ( , , ) működési célú hosszú lejáratú hitelek következő évet terhelő törlesztő részletei ( , ) Rövid lejáratú tartozások kötvénykibocsátásból (4341-ből, 457-ből) ( ) Ebből: - rövid lejáratú működési célú kötványkibocsátások (457-ből) felhalmozási célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évet terhelő törlesztő részletei (43411-ből) működási célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évet terhelő törlesztő részletei (43412-ből) Kötelezettséek áruszállításból és szoláltatásból (szállítók) ( ,4386-ból) ( ) Ebből: - táryévi költsévetést terhelő szállítói kötelezettséek táryévet követő évet terhelő szállítói kötelezettséek Eyéb rövid lejáratú kötelezettséek (437-ből, 438-ból, 444., 445., 446., 447., 449.) Ebből: - váltótartozások (444.) munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettséek (445.) költsévetéssel szembeni kötelezettséek (446.) helyi adó túlfizetése miatti kötelezettséek (4472.)

6 01 - Könyvviteli Mérle # Menevezés Előző évi állományi érték Táryévi állományi érték támoatási proram előlee miatti kötelezettséek (4491.) előfinanszírozás miatti kötelezettséek (4495.) szabálytalan kifizetések miatti kötelezettséek (4492.) nemzetközi támoatási proramok miatti kötelezettséek (4494.) arancia és kezessévállalásból származó kötelezettséek (4493.) eyéb hosszú lejáratú kötelezettséek következő évet terhelő törlesztő részletei (438-ból) táryévi költsévetést terhelő eyéb rövid lejáratú kötelezettséek (4499-ből) a táryévet követő évet terhelő eyéb rövid lejáratú kötelezettséek (4499-ből) eyéb különféle kötelezettséek (4499-ből) II. Rövid lejáratú kötelezettséek összesen ( ) Költsévetési passzív füő elszámolások (481.) Költsévetési passzív átfutó elszámolások (482., 485., 486.) Költsévetési passzív kieyenlítő elszámolások ( ) Költsévetésen kívüli passzív pénzüyi elszámolások (488) Ebből: - Költsévetésen kívüli letéti elszámolások (488-ból) Nemzetközi támoatási proramok deviza elszámolása (488-ból) III. Eyéb passzív pénzüyi elszámolások összesen ( ) F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN ( ) FORRÁSOK ÖSSZESEN ( )

7 02 - Személyi juttatások, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata és teljesítése # Menevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Alapilletmények Illetménykieészítések 03 Nyelvpótlék Eyéb kötelező illetménypótlékok Eyéb feltételtől füő pótlékok és juttatások Eyéb juttatás 07 Teljes munkaidőben folalkoztatottak rendszeres személyi juttatása összesen ( ) Részmunkaidőben folalkoztatottak rendszeres személyi juttatása Rendszeres személyi juttatások (07+08) Jutalom (normatív) 11 Jutalom (teljesítményhez kötött) 12 Készenléti, üyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolálat Eyéb munkavézéshez kapcsolódó juttatások Teljes munkaidőben folalkoztatottak munkavézéshez kapcsolódó juttatásai összesen ( ) Részmunkaidőben folalkoztatottak munkavézéshez kapcsolódó juttatásai Munkavézéshez kapcsolódó juttatások (14+15) Keresetkieészítés fedezete 18 Vékieléítés Jubileumi jutalom Napidíj Biztosítási díjak 22 Eyéb sajátos juttatások Teljes munkaidőben folalkoztatottak sajátos juttatásai ( ) Részmunkaidőben folalkoztatottak sajátos juttatásai Folalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24) Ruházati költsétérítés, hozzájárulás 27 Üdülési hozzájárulás 28 Közlekedési költsétérítés Étkezési hozzájárulás 30 Eyéb költsétérítés és hozzájárulás Teljes munkaidőben folalkoztatottak személyhez kapcsolódó költsétérítései összesen ( ) Részmunkaidőben folalkoztatottak személyhez kapcsolódó költsétérítései Személyhez kapcsolódó költsétérítések és hozzájárulások összesen (31+32) Teljes munkaidőben folalkoztatottak szociális jelleű juttatásai Részmunkaidőben folalkoztatottak szociális jelleű juttatásai Szociális jelleű juttatások (34+35) Teljes munkaidőben folalkoztatottak különféle nem rendszeres juttatásai Részmunkaidőben folalkoztatottak különféle nem rendszeres juttatásai 39 Különféle nem rendszeres juttatások összesen (37+38) Teljes munkaidőben folalkoztatottak nem rendszeres juttatásai ( ) Részmunkaidőben folalkoztatottak nem rendszeres juttatásai ( ) Nem rendszeres személyi juttatások ( ) Állományba nem tartozók juttatásai Tartalékos állományúak juttatásai 45 Katonai és rendvédelmi tanintézeti hallatók juttatásai 46 Eyéb sajátos juttatások 47 Feyveres erők, testületi és rendvédelmi szervek állományába nem tartozók juttatásai ( ) 48 Külső személyi juttatások (43+47) Személyi juttatások összesen ( ) Szociális hozzájárulási adó Korkedvezmény-biztosítási járulék Eészséüyi hozzájárulás 53 Táppénz hozzájárulás Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó ( ) Cafetéria rendszer keretében adott juttatások (tájékoztató adat) - 7 -

8 03 - Doloi kiadások előirányzata és teljesítése # Menevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Élelmiszer beszerzés 02 Gyóyszerbeszerzés 03 Veyszerbeszerzés 04 Irodaszer, nyomtatvány beszerzése Könyv beszerzése Folyóirat beszerzése Eyéb információhordozó beszerzése 08 Tüzelőanyaok beszerzése 09 Hajtó- és kenőanyaok beszerzése anyaok beszerzése Kisértékű táryi eszközök, szellemi termékek beszerzése Munkaruha, védőruha, formaruha, eyenruha beszerzése Eyéb anyabeszerzés Készletbeszerzés ( ) Nem adatátviteli célú távközlési díjak Adatátviteli célú távközlési díjak Eyéb kommunikációs szoláltatások Kommunikációs szoláltatások ( ) Vásárolt élelmezés 20 Bérleti és lízin díjak ebből: - PPP konstrukcióhoz kapcsolódó szoláltatási díj fizetés 22 Szállítási szoláltatás díja Gázeneria-szoláltatás díja Villamoseneria-szoláltatás díja Távhő- és melevíz-szoláltatás díja Víz- és csatornadíjak Karbantartási, kisjavítási szoláltatások kiadásai Eyéb üzemeltetési, fenntartási szoláltatási kiadások Továbbszámlázott (közvetített) szoláltatások kiadásai államháztartáson belülre Továbbszámlázott (közvetített) szoláltatások kiadásai államháztartáson kívülre Pénzüyi szoláltatások kiadásai szoláltatások kiadásai 33 Szoláltatási kiadások ( ) Vásárolt közszoláltatások Vásárolt termékek és szoláltatások általános foralmi adója Kiszámlázott termékek és szoláltatások általános foralmi adó befizetése Működési kiadásokhoz kapcsolódó fordított általános foralmi adó miatti befizetés 38 Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó fordított általános foralmi adó miatti befizetés 39 Értékesített táryi eszközök, immateriális javak általános foralmi adó befizetése (05. űrlapon szereplők nélkül) Működési célú általános foralmi adó összesen ( ) Belföldi kiküldetés Külföldi kiküldetés Reprezentáció Reklám és propaandakiadások Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások ( ) Szellemi tevéke vézéséhez kapcsolódó kifizetés Előző évi maradvány visszafizetése (irányító szervi nélkül) Vállalkozási maradvány utáni befizetés 49 Irányító szerv javára teljesített eyéb befizetés Felhasználásra nem enedélyezett többletbevétel befizetése 51 Bevételek mehatározott köre utáni befizetés A költsévetési törvény 10. (7), és 34 (7) bekezdés miatti befizetési kötelezettsé 53 A költsévetési törvény 34. (6) bekezdés miatti befizetési kötelezettsé 54 Eyéb befizetési kötelezettsé 55 Különféle költsévetési befizetések ( ) Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó Nemzetközi tasái díjak Rehabilitációs hozzájárulás Helyi adók, eyéb vám, illeték és adójelleű befizetések 60 Díjak, eyéb befizetések Adók, díjak, eyéb befizetések ( ) Működési célú kamatkiadások államháztartáson belülre 63 Felhalmozási célú kamatkiadások államháztartáson belülre 64 Működési célú kamatkiadások államháztartáson kívülre 65 Felhalmozási célú kamatkiadások államháztartáson kívülre 66 Kamatkiadások összesen ( )

9 03 - Doloi kiadások előirányzata és teljesítése # Menevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Realizált árfolyamveszteséek 68 Eyéb doloi kiadások Doloi kiadások ( )

10 05 - Felújítások, beruházások előirányzata és teljesítése # Menevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Inatlanok felújítása 02 Gépek, berendezések és felszerelések felújítása 03 Járművek felújítása 04 Tenyészállatok felújítása 05 Felújítás előzetesen felszámított általános foralmi adója 06 Felújítások ( ) 07 Immateriális javak vásárlása Inatlanok vásárlása, létesítése (föld kivételével) 09 - ebből: lakás, lakótelek vásárlás 10 Földterület vásárlás 11 Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése Járművek vásárlása, létesítése 13 Tenyészállatok vásárlása 14 Állami készletek, tartalékok felhalmozási kiadásai 15 Beruházás előzetesen felszámított általános foralmi adója Beruházási kiadásokhoz kapcsolódó általános foralmi adó befizetés 17 Beruházások ( )

11 06 - Finanszírozási kiadások előirányzata és teljesítése, füő, átfutó, kieyenlítő kiadások teljesítése # Menevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök (vissszafizetése) törlesztése 02 ebből: pénzüyi vállalkozásnak 03 Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése (visszafizetése) pénzüyi vállalkozásnak 04 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök (visszafizetése) törlesztése 05 ebből: pénzüyi vállalkozásnak 06 Hiteltörlesztés államháztartáson kívülre ( ) 07 Foratási célú belföldi értékpapírok vásárlása 08 ebből: befektetési jeyek 09 ebből: kárpótlási jeyek 10 Foratási célú belföldi értékpapírok beváltása 11 Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása 12 Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása 13 ebből: kárpótlási jeyek 14 Belföldi értékpapírok kiadásai ( ) 15 Államháztartáson belüli meelőleezések visszafizetése 16 Központi, irányító szervi működési támoatás folyósítása 17 Központi, irányító szervi felhalmozási támoatás folyósítása 18 Központi, irányító szervi támoatás folyósítása (16+17) 19 Pénzüyi lízin tőkerész törlesztése 20 Belföldi finanszírozás kiadásai összesen ( ) 21 Foratási célú külföldi értékpapírok vásárlása 22 Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása 23 Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása 24 Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése 25 ebből: nemzetközi fejlesztési szervezeteknek 26 ebből: más kormányoknak 27 ebből: külföldi pénzintézeteknek 28 Külföldi finanszírozás kiadásai ( ) 29 Alap és vállalkozási tevéke közötti elszámolás 30 Finanszírozási kiadás összesen ( ) 31 Füő kiadások Átfutó kiadások Kieyenlítő kiadások 34 Füő, átfutó, kieyenlítő kiadások összesen ( )

12 07 - Intézményi működési bevételek előirányzata és teljesítése # Menevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Áru- és készletértékesítés ellenértéke Nyújtott szoláltatások ellenértéke Eyéb saját bevétel Továbbszámlázott (közvetített) szoláltatások értéke Bérleti és lízindíj bevételek ebből: önkormányzati vayon bérbeadásából származó bevétel 07 '- ebből: vadászati jo yakorlásából, hasznosításából származó bevétel 08 Intézményi ellátási díjak 09 Alkalmazottak térítése Kötbér, eyéb kártérítés, bánatpénz bevétele 11 Alkalmazott, hallató, tanuló stb. kártérítése és eyéb térítése 12 Eyéb saját működési bevétel ( ) Működési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés Kiszámlázott termékek és szoláltatások ÁFÁ-ja Működési kiadásokhoz kapcsolódó fordított ÁFA miatti bevétel 16 Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó fordított ÁFA miatti bevétel 17 Értékesített táryi eszközök, immateriális javak ÁFÁ-ja 18 ÁFA-bevételek, -visszatérülések ( ) Működési célú kamatbevételek államháztartáson belülről 20 Működési célú kamatbevételek államháztartáson kívülről 21 Működési célú realizált árfolyamnyeresé bevétele 22 Működési célú hozam- és kamatbevételek összesen ( ) 23 Intézményi működési bevételek ( )

13 08 - Felhalmozási bevételek előirányzata és teljesítése # Menevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Immateriális javak értékesítése 02 Inatlanok értékesítése (termőföld kivételével) 03 - ebből: lakásértékesítés, lakótelek értékesítés 04 - ebből: vayoni értékű jook értékesítése 05 Termőföld értékesítése 06 Gépek, berendezések és felszerelések értékesítése Járművek értékesítése 08 Tenyészállatok értékesítése 09 Táryi eszközök, immateriális javak értékesítése áfa bevételek nélkül ( ) Beruházási kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés 11 Felújítási kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés 12 Felhalmozási célú ÁFA visszatérülések (10+11) 13 Táryi eszközök, immateriális javak értékesítése összesen (09+12) Eyéb felhalmozási bevételek 15 Állami készletek, tartalékok értékesítése 16 Eyéb önkormányzati vayon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel 17 Vayonkezelésbe adásból származó bevétel 18 Osztalék- és hozambevétel 19 ebből: - többséi tulajdonú társasáoktól kapott osztalék 20 - nem többséi tulajdonú társasáoktól kapott osztalék 21 Tartós részesedések értékesítése 22 Melévő részesedés tőkekívonásához, tőkeleszállításához kapcsolódó bevételek 23 Privatizációból származó bevétel 24 Vállalatértékesítésből származó bevétel 25 Felhalmozási kamatbevételek államháztartáson belülről 26 Felhalmozási kamatbevételek államháztartáson kívülről 27 Felhalmozási célú realizált árfolyamnyeresé bevétele 28 Pénzüyi befektetések bevételei ( ) 29 Felhalmozási bevételek ( )

14 09 - Működési célú támoatások államháztartáson belülről, működési célú átvett pénzeszközök, felhalmozási célú támoatások államháztartáson belülről, felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése # Menevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés A települési önkormányzatok működésének támoatása 02 Meyei önkormányzatok működésének támoatása 03 Óvodapedaóusok, és az óvodapedaóusok nevelő munkáját közvetlenül seítők bértámoatása 04 Óvodaműködtetési támoatás 05 Inyenes és kedvezményes yermekétkeztetés támoatása 06 Társulás által fenntartott óvodákba bejáró yermekek utaztatásának támoatása 07 Eyes jövedelempótló támoatások kieészítése 08 Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz 09 Eyes szociális és yermekjóléti feladatok támoatása 10 A települési önkormányzatok által az idősek átmeneti és tartós, valamint a hajléktalan személyek részére nyújtott tartós szociális szakosított ellátási feladatok támoatása 11 Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támoatása 12 A települési önkormányzatok által fenntartott, illetve támoatott előadó-művészeti szervezetek támoatása 13 Központosított működési célú előirányzatok 14 Működőképessé meőrzését szoláló kieészítő támoatás 15 Szerkezetátalakítási tartalék 16 Meyei önkormányzati tartalékból kapott támoatás 17 A tartósan fizetésképtelen helyzetbe került helyi önkormányzatok adóssárendezésére irányuló hitelfelvétel visszterhes kamattámoatása, a pénzüyi ondnok díja 18 Eyéb működési célú központi támoatás 19 ebből: Az eészséüyi fekvőbete- szakellátó intézmények állami fenntartásba vétele miatti adóssákonszolidáció során támoatásként kapott össze 20 ebből: A szociális és yermekvédelmi intézmények állami fenntartásba vétele miatti adóssákonszolidáció során támoatásként kapott össze 21 ebből: Az 5000 fő feletti lakossászámú települési önkormányzatok adóssákonszolidációja során támoatásként kapott össze (a 19. és a 20. sorban szereplő összeeken felül), illetve 5000 fő alatti lakossászámú települési önkormányzatok évben kapott törlesztési célú állami támoatása 22 ebből: Az eészséüyi járóbete-szakellátó intézmények állami fenntartásba vétele miatti adóssákonszolidáció során támoatásként kapott össze 23 Önkormányzat működési célú költsévetési támoatása ( ) 24 Előző évi költsévetési kieészítések, visszatérülések 25 Működési célú arancia- és kezessévállalásból származó metérülés államháztartáson belülről 26 Működési célú visszatérítendő támoatások, kölcsönök metérülése központi költsévetési szervektől 27 Működési célú visszatérítendő támoatások, kölcsönök metérülése fejezeti kezelésű előirányzatoktól EU-s proramok és azok hazai társfinanszírozása 28 Működési célú visszatérítendő támoatások, kölcsönök metérülése eyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól 29 Működési célú visszatérítendő támoatások, kölcsönök metérülése társadalombiztosítás pénzüyi alapjaitól 30 Működési célú visszatérítendő támoatások, kölcsönök metérülése elkülönített állami pénzalapoktól 31 Működési célú visszatérítendő támoatások, kölcsönök metérülése helyi önkormányzatoktól és költsévetési szerveitől 32 Működési célú visszatérítendő támoatások, kölcsönök metérülése társulásoktól és költsévetési szerveitől 33 Működési célú visszatérítendő támoatások, kölcsönök metérülése nemzetiséi önkormányzatoktól és költsévetési szerveitől 34 Működési célú visszatérítendő támoatások, kölcsönök metérülése térséi fejlesztési tanácsoktól és költsévetési szerveitől 35 Működési célú visszatérítendő támoatások, kölcsönök metérülése államháztartáson belülről ( ) 36 Működési célú támoatásértékű bevétel központi költsévetési szervektől 37 Működési célú támoatásértékű bevétel fejezeti kezelésű előirányzatoktól EU-s proramok és azok hazai társfinanszírozása Működési célú támoatásértékű bevétel eyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól 39 Működési célú támoatásértékű bevétel központi kezelésű előirányzatból 40 Működési célú támoatásértékű bevétel társadalombiztosítás pénzüyi alapjaitól 41 Működési célú támoatásértékű bevétel elkülönített állami pénzalapoktól Működési célú támoatásértékű bevétel helyi önkormányzatoktól és költsévetési szerveitől 43 Működési célú támoatásértékű bevétel társulásoktól és költsévetési szerveitől 44 Működési célú támoatásértékű bevétel nemzetiséi önkormányzatoktól és költsévetési szerveitől 45 Működési célú támoatásértékű bevétel térséi fejlesztési tanácsoktól és költsévetési szerveitől 46 Működési célú támoatásértékű bevételek ( ) Működési célú támoatások államháztartáson belülről ( ) Működési célú arancia- és kezessévállalásból származó metérülés államháztartáson kívülről 49 Működési célú visszatérítendő támoatások, kölcsönök visszatérülése eyházaktól 50 Működési célú visszatérítendő támoatások, kölcsönök visszatérülése nonprofit és eyéb civil szervezetektől 51 Működési célú visszatérítendő támoatások, kölcsönök visszatérülése háztartásoktól 52 Működési célú visszatérítendő támoatások, kölcsönök visszatérülése pénzüyi vállalkozásoktól

KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ

KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ Fejezeti jellemző adatok Fejezeti jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok 09 0200 48 fejezet cím/alcím megye megye pénzügyi pénzügyi körzet körzet településtípus település-

Részletesebben

KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ

KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ Fejezeti jellemző adatok Fejezeti jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok 03 0100 fejezet cím/alcím megye megye pénzügyi pénzügyi körzet körzet településtípus település-

Részletesebben

ÉVES ELEMI A) KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ

ÉVES ELEMI A) KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ Fejezeti jellemző adatok Fejezeti jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok 01 0003 28 fejezet cím/alcím megye megye pénzügyi pénzügyi körzet körzet településtípus település-

Részletesebben

ÉVES ELEMI A) KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ

ÉVES ELEMI A) KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ Fejezeti jellemző adatok Fejezeti jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok 01 0003 28 fejezet cím/alcím megye megye pénzügyi pénzügyi körzet körzet településtípus település-

Részletesebben

Számjel. Fejezet. Éves beszámoló. 2012 Éves beszámoló ... a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy. ... (név)... (név)

Számjel. Fejezet. Éves beszámoló. 2012 Éves beszámoló ... a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy. ... (név)... (név) A fejezet megnevezése, székhelye:......... Irányító szerv:......... Számjel 324799 1051 03 01/00 033484 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Címrend ÁHT A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 1015 Budapest

Részletesebben

Számjel. Megye. Éves beszámoló. 2012 Éves beszámoló ... a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy. ... (név)... (név)

Számjel. Megye. Éves beszámoló. 2012 Éves beszámoló ... a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy. ... (név)... (név) A megye megnevezése, székhelye:......... Irányító szerv:......... Számjel 503545 1251 01 0003 881000 PIR-törzsszám Szektor Megye PÜK Szakágazat A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: BUDAPEST, III.

Részletesebben

2011 Elemi költségvetés

2011 Elemi költségvetés Meye: 02 Szaká: 841116 Szektor: 1251 Év/Időszak: 2011.3 A meye menevezése, székhelye:......... Irányító szerv:......... Számjel 479228 1251 02 0600 841116 PIR-törzsszám Szektor Meye PÜK Szakáazat A költsévetési

Részletesebben

2013. I. félévi A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ

2013. I. félévi A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ Fejezeti jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok 14 1200 fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet településtípus A fejezet megnevezése, székhelye: A megye megnevezése, önkormányzat székhelye..................

Részletesebben

C) ÖNKORMÁNYZATI INTÉZMÉNYI ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ

C) ÖNKORMÁNYZATI INTÉZMÉNYI ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ A megye megnevezése, székhelye: A felügyeleti szerv: Pest megye, Budapest... Pest Megye Önkormányzatának Hivatala 1052 Budapest, Városház u. 7. számjel 4 4 0 2 1 5 1 2 5 1 1 3 9 1 0 0 9 2 5 1 0 0 PIR-törzsszám

Részletesebben

2013 Elemi költségvetés

2013 Elemi költségvetés A fejezet megnevezése, székhelye:......... Irányító szerv:......... Számjel 329804 1051 20 05/00 230254 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Címrend ÁHT A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 1085 Budapest

Részletesebben

XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM... Budapest. 323880 1051 16 0500 841216 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Cím/Alcím Szakágazat

XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM... Budapest. 323880 1051 16 0500 841216 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Cím/Alcím Szakágazat Fejezet megnevezése, székhelye: Felügyeleti szerv: XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM... Budapest 323880 1051 16 0500 841216 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Cím/Alcím Szakágazat A költségvetési

Részletesebben

Számjel. Fejezet. Éves beszámoló. 2012 Éves beszámoló ... a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy. ... (név)... (név)

Számjel. Fejezet. Éves beszámoló. 2012 Éves beszámoló ... a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy. ... (név)... (név) Elleörző kód: 1238060523 A fejezet megevezése, székhelye:......... Iráyító szerv:......... Számjel 720234 1051 14 07/00 042260 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Címred ÁHT A költségvetési szerv megevezése,

Részletesebben

Összesítő riport. Riportoló intézmény: BUDAPEST JÓZSEFVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT. Szűrési feltételek

Összesítő riport. Riportoló intézmény: BUDAPEST JÓZSEFVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT. Szűrési feltételek Összesítő riport Riportoló intézmény: BUDAPEST JÓZSEFVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT Szűrés Kiterjesztett zonosító Szűrési feltételek Érték (Teljes egyezés (több lehetőség)) OSSZESEN - 1 - Trtlomjegyzék Szám Űrlp

Részletesebben

Decs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének. 12/2009. (IV.30.)) számú rendelete. az Önkormányzat 2008. évi gazdálkodásának zárszámadásáról.

Decs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének. 12/2009. (IV.30.)) számú rendelete. az Önkormányzat 2008. évi gazdálkodásának zárszámadásáról. Decs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2009. (IV.30.)) számú rendelete az Önkormányzat 2008. évi gazdálkodásának zárszámadásáról. Decs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

C) ÖNKORMÁNYZATI INTÉZMÉNYI KÖLTSÉGVETÉS

C) ÖNKORMÁNYZATI INTÉZMÉNYI KÖLTSÉGVETÉS A megnevezése, székhelye: A felügyeleti szerv:... Baranya Pécs... Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala... Pécs, Széchenyi tér 9....... számjel 3 3 0 2 0 0 1 2 5 1 0 2 3 0 8 5 3 2 0 0 PIR-törzsszám szektor

Részletesebben

Intézményszintü kiiratás Megye: 05 Szektor:1251 Törzsszám:350448 Pénzügyi k.:0100 FOGYATÉKOSOK OTTHONA EDLÉNY. 01 Könyvviteli Mérleg ezer ft

Intézményszintü kiiratás Megye: 05 Szektor:1251 Törzsszám:350448 Pénzügyi k.:0100 FOGYATÉKOSOK OTTHONA EDLÉNY. 01 Könyvviteli Mérleg ezer ft 01 Könyvviteli Mérleg ezer ft állományi érték előző év tárgyév ESZKÖZÖK 1. 1.Alapítás-átszervezés aktivált értéke (1111,1121) 0 0 2. 2.Kisérleti fejlesztés aktivált értéke (1112,1122) 0 0 3. 3.Vagyoni

Részletesebben

FELCSÚTI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

FELCSÚTI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL FELCSÚTI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZÁMLARENDJE (Hivatal, Helyi önkormányzat, Helyi nemzetiségi önkormányzat) Hatályos: 2013. március 1-jétől. S Z Á M L A R E N D Készült a számvitelről szóló 2000. évi

Részletesebben

XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉR... Budapest. 323880 1051 16 0900 751114 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Cím/Alcím Szakágazat

XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉR... Budapest. 323880 1051 16 0900 751114 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Cím/Alcím Szakágazat Fejezet megnevezése, székhelye: Felügyeleti szerv: XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉR... Budapest 32388 151 16 9 751114 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Cím/Alcím Szakágazat A költségvetési szerv

Részletesebben

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT. Polgármesteri Hivatal. 2462 Martonvásár, Budai út 13. sz. SZÁMLAREND. Hatályos 2010. január 1.

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT. Polgármesteri Hivatal. 2462 Martonvásár, Budai út 13. sz. SZÁMLAREND. Hatályos 2010. január 1. MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT Polgármesteri Hivatal 2462 Martonvásár, Budai út 13. sz. SZÁMLAREND Hatályos 2010. január 1. napjától S Z Á M L A R E N D Készült a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény

Részletesebben

9. számú melléklet a 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelethez. Számlakerettükör. 1. Számlaosztály BEFEKTETETT ESZKÖZÖK

9. számú melléklet a 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelethez. Számlakerettükör. 1. Számlaosztály BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 9. számú melléklet a 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelethez Számlakerettükör 1. Számlaosztály BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 11. IMMATERIÁLIS JAVAK 111. Immateriális javak aktivált állományának értéke 112. Immateriális

Részletesebben

2012 Elemi költségvetés

2012 Elemi költségvetés A fejezet megnevezése, székhelye:......... Irányító szerv:......... Számjel 324809 1091 03 02/01 264967 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Címrend ÁHT A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 2012......

Részletesebben

ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ

ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ Fejezeti jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok 02 0200 ${pukorzet} fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet településtípus A fejezet megnevezése, székhelye: A megye megnevezése, önkormányzat székhelye..................

Részletesebben

MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA KÖNYTÁRA 1051 Budapest, Arany János u.1. S Z Á M L A R E N D. Hatályos: 2012. január 1. napjától

MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA KÖNYTÁRA 1051 Budapest, Arany János u.1. S Z Á M L A R E N D. Hatályos: 2012. január 1. napjától MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA KÖNYTÁRA 1051 Budapest, Arany János u.1. S Z Á M L A R E N D Hatályos: 2012. január 1. napjától Jóváhagyta: Dr. Nárav-Szabó Gábor főigazgató 1 TARTALOMJEGYZÉK Számlatükör oldal

Részletesebben

2014 Mérleg - III. negyedév

2014 Mérleg - III. negyedév A fejezet megnevezése, székhelye:......... Irányító szerv:......... Számjel 722854 1051 14 12/00 230858 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Címrend ÁHT A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 6721 Szeged

Részletesebben

ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ

ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ Fejezeti jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok 09 ${pukorzet} 0200 fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet 48 településtípus A fejezet megnevezése, székhelye: A megye megnevezése, önkormányzat

Részletesebben

ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ

ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ Fejezeti jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok 05 ${pukorzet} 0201 fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet 75 településtípus A fejezet megnevezése, székhelye: A megye megnevezése, önkormányzat

Részletesebben

ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ

ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ Fejezeti jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok 01 ${pukorzet} 9100 fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet 10 településtípus A fejezet megnevezése, székhelye: A megye megnevezése, önkormányzat

Részletesebben

2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI TERV INTÉZMÉNYI KIADÁSOK

2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI TERV INTÉZMÉNYI KIADÁSOK Budapest XV. ker. Önkormányzat Egyesített Szociális Intézmény 21. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI TERV INTÉZMÉNYI KIADÁSOK eft-ban Engedélyezett álláshelyek száma összesen (fő): 16 16,25 szakmai 13,75 -technikai 12,75

Részletesebben

ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ

ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ Fejezeti jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok 17 ${pukorzet} 0800 fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet 75 településtípus A fejezet megnevezése, székhelye: A megye megnevezése, önkormányzat

Részletesebben

ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ

ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ Fejezeti jellemző adatok 12 1500 fejezet cím/alcím Önkormányzati jellemző adatok megye pénzügyi körzet településtípus A fejezet megnevezése, székhelye: A megye megnevezése, önkormányzat székhelye Földművelésügyi

Részletesebben