Készült: :11

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Készült: 2014.05.10 09:11"

Átírás

1

2 Tartalomjeyzék Szám Űrlap menevezés 01 Könyvviteli Mérle 02 Személyi juttatások, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata és teljesítése 03 Doloi kiadások előirányzata és teljesítése 04 Eyéb működési célú kiadások, eyéb felhalmozási célú kiadások előirányzata és teljesítése 05 Felújítások, beruházások előirányzata és teljesítése 06 Finanszírozási kiadások előirányzata és teljesítése, füő, átfutó, kieyenlítő kiadások teljesítése 07 Intézményi működési bevételek előirányzata és teljesítése 08 Felhalmozási bevételek előirányzata és teljesítése 09 Működési célú támoatások államháztartáson belülről, működési célú átvett pénzeszközök, felhalmozási célú támoatások államháztartáson belülről, felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése 10 Finanszírozási bevételek előirányzata és teljesítése, füő, átfutó, kieyenlítő bevételek teljesítése 16 Közhatalmi bevételek előirányzata és teljesítése 21 Kiadások tevékeenként 22 Bevételek tevékeenként 23 Költsévetési előirányzatok eyeztetése 24 Pénzforalom eyeztetése 30 VÁLLALKOZÁSI MARADVÁNY-KIMUTATÁS 34 Költsévetési szerveknél teljes és részmunkaidőben folalkoztatottak létszáma és rendszeres személyi juttatása 36 A költsévetési enedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti meosztása 38 A BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (KIVÉVE BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK) ÁLLOMÁNYÁNAK ALAKULÁSA 42 Előirányzat-maradvány alakulása (az szakfeladataira) 53 TÁJÉKOZTATÓ ADATOK 57 Az eszköz értékvesztésének alakulása 58 Követelések állományának alakulása 59 Kötelezettséek állományának alakulása 75 Kötelezettsévállalások állományának alakulása a kincstári és a költsévetési beszámoló BEVÉTELI eltérésének levezetése a kincstári és a költsévetési beszámoló KIADÁSI eltérésének levezetése 98 Központi költsévetési szervek és fejezeti kezelésű előirányzatok költsévetése - 2 -

3 Üres űrlapok jeyzéke Szám Űrlap menevezés 12 Ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzata és teljesítése 27 Letéti számla pénzforalma 60 Az eszközök értékhelyesbítésének alakulása - 3 -

4 01 - Könyvviteli Mérle # Menevezés Előző évi állományi érték Táryévi állományi érték ESZKÖZÖK Alapítás-átszervezés aktivált értéke (111-ből,112-ből) Kísérleti fejlesztés aktivált értéke (111-ből,112-ből) Vayoni értékű jook (111-ből,112-ből) Szellemi termékek (111-ből,112-ből) Immateriális javakra adott előleek (1181.,1182.) Immateriális javak értékhelyesbítése (119.) I. Immateriális javak összesen ( ) Inatlanok és a kapcsolódó vayoni értékű jook (121.,122-ből) Gépek, berendezések és felszerelések (1311.,1312-ből) Járművek (1321.,1322-ből) Tenyészállatok (141.,142-ből) Beruházások,felújítások (122-ből,127.,1312-ből,1317.,1322-ből,1327.,142-ből,147.) Beruházásra adott előleek (128.,1318.,1328., ,1599.) Állami készletek, tartalékok (1591.,1592.) Táryi eszközök értékhelyesbítése (129.,1319.,1329.,149.) II. Táryi eszközök összesen ( ) Tartós részesedés (1711., 1751.) Ebből - tartós társulási részesedés (1711-ből, 1751-ből) Tartós hitelviszonyt metestesítő értékpapír ( ,1752.) Tartósan adott kölcsön ( ből,1981-ből) Hosszú lejáratú betétek (178., 1988.) Ebből: 4/a Hosszú lejáratú betétek bekerülési (könyv szerinti) értéke (178) /b Hosszú lejáratú betétek elszámolt értékvesztése (1988) Eyéb hosszú lejáratú követelések (195-ből, 1982-ből) Befektetett pénzüyi eszközök értékhelyesbítése (179.) III. Befektetett pénzüyi eszközök összesen ( ) Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök (161., 162.) Koncesszióba adott eszközök (163., 164.) Vayonkezelésbe adott eszközök (167., 168.) Vayonkezelésbe vett eszközök (165., 166.) Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vayonkezelésbe adott, illetve vayonkezelésbe vett eszközök értékhelyesbítése (169.) 32 IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vayonkezelésbe adott, illetve vayonkezelésbe vett eszközök ( ) A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN ( ) Anyaok (21., 241.) Befejezetlen termelés és félkész termékek (253., 263.) Növendék-, hízó és eyéb állatok (252., 262.) Késztermékek (251., 261.) Áruk, betétdíja önyöleek, közvetített szoláltatások (22., 231., 232., 234., 242., 243., 244., 246.) Követelés fejében átvett eszközök, készletek ( 233., 245.) I. Készletek összesen ( ) Követelések áruszállításból és szoláltatásból (vevők) (282., 283., 284., 2882., 2883., 2884.) Adósok (281., 2881.) Rövid lejáratú adott kölcsönök (27., 278, 19-ből) Ebből: - tartósan adott kölcsönökből a mérlefordulónapot követő ey éven belül esedékes részletek ( ből, 1981-ből) Eyéb követelések ( , 2885., 2886., 2889., 19-ből) Ebből: - támoatási proram előleek (2871.) előfinanszírozás miatti követelések (2876.) támoatási proramok szabálytalan kifizetése miatti követelések (2872.) nemzetközi támoatási proramok miatti követelések (2874.) arancia- és kezessévállalásból származó követelések (2873.) eyéb hosszú lejáratú követelésekből a mérlefordulónapot követő ey éven belül esedékes részletek (195-ből, 1982-ből) II. Követelések összesen ( ) Foratási célú részesedés (295-ből, 298-ból) /a Foratási célú részesedés bekerülési (könyv szerinti) értéke (295-ből) /b Foratási célú részesedés elszámolt értékvesztése (298-ból) Foratási célú hitelviszonyt metestesítő értékpapír (291-ből, 292-ből, 293-ból, 294-ből, 298-ból) /a Foratási célú hitelviszonyt metestesítő értékpapír bekerülési (könyv szerinti) értéke (291-ből, 292-ből, 293-ból, 294-ből) /b Foratási célú hitelviszonyt metestesítő értékpapír elszámolt értékvesztése (298-ból) III. Értékpapírok összesen (53+56) Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (31.) Költsévetési pénzforalmi számlák (32.) Ebből: 2/a Költsévetési pénzforalmi számlák bekerülési (könyv szerinti) értéke (32-ből) /b Költsévetési pénzforalmi számlák elszámolt értékvesztése (329.)

5 01 - Könyvviteli Mérle # Menevezés Előző évi állományi érték Táryévi állományi érték Elszámolási számlák (33-34.) Ideen pénzeszközök számlái (35-36.) Ebből: 4/a Ideen pénzeszközök bekerülési (könyv szerinti) értéke (35-ből, 36-ból) /b Ideen pénzeszközök elszámolt értékvesztése (3599, 369) IV. Pénzeszközök összesen ( ) Költsévetési aktív füő elszámolások (391.) Költsévetési aktív átfutó elszámolások (392., 395., 396., 398.) Költsévetési aktív kieyenlítő elszámolások (394.) Költsévetésen kívüli aktív pénzüyi elszámolások (399.) V. Eyéb aktív pénzüyi elszámolások összesen ( ) B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN ( ) ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (33+74) FORRÁSOK Kezelésbe vett eszközök tartós tőkéje (4111.) Saját tulajdonban lévő eszközök tartós tőkéje (4112.) I. Tartós tőke (76+77) Kezelésbe vett eszközök tőkeváltozása (412.) Saját tulajdonban lévő eszközök tőkeváltozása (413.) II. Tőkeváltozások (79+80) Kezelésbe vett eszközök értékelési tartaléka (4171.) Saját tulajdonban lévő eszközök értékelési tartaléka (4172.) III. Értékelési tartalék (82+83) D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN ( ) Költsévetési tartalék elszámolása (4211., 4214.) (87+88) Ebből: - táryévi költsévetési tartalék elszámolása (4211.) előző év(ek) költsévetési tartalék elszámolása (4214.) Költsévetési pénzmaradvány (4212.) Költsévetési kiadási metakarítás (425.) Költsévetési bevételi lemaradás (426.) Előirányzat-maradvány (424.) I. Költsévetési tartalékok összesen ( ) Vállalkozási tartalék elszámolása (4221., 4224.) (95+96) Ebből: - táryévi vállalkozási tartalék elszámolása (4221.) előző év(ek) vállalkozási tartalék elszámolása (4224.) Vállalkozási maradvány (4222., 4223.) Vállalkozási kiadási metakarítás (427.) Vállalkozási bevételi lemaradás (428.) II. Vállalkozási tartalékok összesen ( ) E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (93+100) Hosszú lejáratra kapott kölcsönök (43512., ) Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból (43411-ből) Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból (43412-ből) Beruházási és fejlesztési hitelek ( , , ) Működési célú hosszú lejáratú hitelek ( , ) Pénzüyi lízin miatti kötelezettséek (437-ből) Eyéb hosszú lejáratú kötelezettséek (438-ból) Ebből: - hosszú lejáratú szállítói tartozások (4386) I. Hosszú lejáratú kötelezettséek összesen ( ) Rövid lejáratú kapott kölcsönök (43511., , 4531., 4541.) Ebből: - hosszú lejáratra kapott kölcsönök következő évet terhelő törlesztő részletei (43511., ) Rövid lejáratú hitelek (4311-ből, 4321-ből, 4331-ből, 4511., 4521., 4551.,4561.) Ebből: - likvid hitelek (455-ből, 456-ból) beruházási, fejlesztési hitelek következő évet terhelő törlesztő részletei ( , , ) működési célú hosszú lejáratú hitelek következő évet terhelő törlesztő részletei ( , ) Rövid lejáratú tartozások kötvénykibocsátásból (4341-ből, 457-ből) ( ) Ebből: - rövid lejáratú működési célú kötványkibocsátások (457-ből) felhalmozási célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évet terhelő törlesztő részletei (43411-ből) működási célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évet terhelő törlesztő részletei (43412-ből) Kötelezettséek áruszállításból és szoláltatásból (szállítók) ( ,4386-ból) ( ) Ebből: - táryévi költsévetést terhelő szállítói kötelezettséek táryévet követő évet terhelő szállítói kötelezettséek Eyéb rövid lejáratú kötelezettséek (437-ből, 438-ból, 444., 445., 446., 447., 449.) Ebből: - váltótartozások (444.) munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettséek (445.) költsévetéssel szembeni kötelezettséek (446.) helyi adó túlfizetése miatti kötelezettséek (4472.)

6 01 - Könyvviteli Mérle # Menevezés Előző évi állományi érték Táryévi állományi érték támoatási proram előlee miatti kötelezettséek (4491.) előfinanszírozás miatti kötelezettséek (4495.) szabálytalan kifizetések miatti kötelezettséek (4492.) nemzetközi támoatási proramok miatti kötelezettséek (4494.) arancia és kezessévállalásból származó kötelezettséek (4493.) eyéb hosszú lejáratú kötelezettséek következő évet terhelő törlesztő részletei (438-ból) táryévi költsévetést terhelő eyéb rövid lejáratú kötelezettséek (4499-ből) a táryévet követő évet terhelő eyéb rövid lejáratú kötelezettséek (4499-ből) eyéb különféle kötelezettséek (4499-ből) II. Rövid lejáratú kötelezettséek összesen ( ) Költsévetési passzív füő elszámolások (481.) Költsévetési passzív átfutó elszámolások (482., 485., 486.) Költsévetési passzív kieyenlítő elszámolások ( ) Költsévetésen kívüli passzív pénzüyi elszámolások (488) Ebből: - Költsévetésen kívüli letéti elszámolások (488-ból) Nemzetközi támoatási proramok deviza elszámolása (488-ból) III. Eyéb passzív pénzüyi elszámolások összesen ( ) F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN ( ) FORRÁSOK ÖSSZESEN ( )

7 02 - Személyi juttatások, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata és teljesítése # Menevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Alapilletmények Illetménykieészítések Nyelvpótlék Eyéb kötelező illetménypótlékok Eyéb feltételtől füő pótlékok és juttatások 06 Eyéb juttatás 07 Teljes munkaidőben folalkoztatottak rendszeres személyi juttatása összesen ( ) Részmunkaidőben folalkoztatottak rendszeres személyi juttatása Rendszeres személyi juttatások (07+08) Jutalom (normatív) 11 Jutalom (teljesítményhez kötött) 12 Készenléti, üyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolálat Eyéb munkavézéshez kapcsolódó juttatások Teljes munkaidőben folalkoztatottak munkavézéshez kapcsolódó juttatásai összesen ( ) Részmunkaidőben folalkoztatottak munkavézéshez kapcsolódó juttatásai Munkavézéshez kapcsolódó juttatások (14+15) Keresetkieészítés fedezete 18 Vékieléítés 19 Jubileumi jutalom Napidíj Biztosítási díjak Eyéb sajátos juttatások Teljes munkaidőben folalkoztatottak sajátos juttatásai ( ) Részmunkaidőben folalkoztatottak sajátos juttatásai Folalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24) Ruházati költsétérítés, hozzájárulás Üdülési hozzájárulás Közlekedési költsétérítés Étkezési hozzájárulás Eyéb költsétérítés és hozzájárulás Teljes munkaidőben folalkoztatottak személyhez kapcsolódó költsétérítései összesen ( ) Részmunkaidőben folalkoztatottak személyhez kapcsolódó költsétérítései Személyhez kapcsolódó költsétérítések és hozzájárulások összesen (31+32) Teljes munkaidőben folalkoztatottak szociális jelleű juttatásai Részmunkaidőben folalkoztatottak szociális jelleű juttatásai Szociális jelleű juttatások (34+35) Teljes munkaidőben folalkoztatottak különféle nem rendszeres juttatásai 38 Részmunkaidőben folalkoztatottak különféle nem rendszeres juttatásai 39 Különféle nem rendszeres juttatások összesen (37+38) 40 Teljes munkaidőben folalkoztatottak nem rendszeres juttatásai ( ) Részmunkaidőben folalkoztatottak nem rendszeres juttatásai ( ) Nem rendszeres személyi juttatások ( ) Állományba nem tartozók juttatásai Tartalékos állományúak juttatásai 45 Katonai és rendvédelmi tanintézeti hallatók juttatásai 46 Eyéb sajátos juttatások 47 Feyveres erők, testületi és rendvédelmi szervek állományába nem tartozók juttatásai ( ) 48 Külső személyi juttatások (43+47) Személyi juttatások összesen ( ) Szociális hozzájárulási adó Korkedvezmény-biztosítási járulék 52 Eészséüyi hozzájárulás Táppénz hozzájárulás Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó ( ) Cafetéria rendszer keretében adott juttatások (tájékoztató adat)

8 03 - Doloi kiadások előirányzata és teljesítése # Menevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Élelmiszer beszerzés 02 Gyóyszerbeszerzés Veyszerbeszerzés 04 Irodaszer, nyomtatvány beszerzése Könyv beszerzése Folyóirat beszerzése Eyéb információhordozó beszerzése Tüzelőanyaok beszerzése Hajtó- és kenőanyaok beszerzése anyaok beszerzése Kisértékű táryi eszközök, szellemi termékek beszerzése Munkaruha, védőruha, formaruha, eyenruha beszerzése Eyéb anyabeszerzés Készletbeszerzés ( ) Nem adatátviteli célú távközlési díjak Adatátviteli célú távközlési díjak Eyéb kommunikációs szoláltatások Kommunikációs szoláltatások ( ) Vásárolt élelmezés Bérleti és lízin díjak ebből: - PPP konstrukcióhoz kapcsolódó szoláltatási díj fizetés 22 Szállítási szoláltatás díja Gázeneria-szoláltatás díja Villamoseneria-szoláltatás díja Távhő- és melevíz-szoláltatás díja Víz- és csatornadíjak Karbantartási, kisjavítási szoláltatások kiadásai Eyéb üzemeltetési, fenntartási szoláltatási kiadások Továbbszámlázott (közvetített) szoláltatások kiadásai államháztartáson belülre Továbbszámlázott (közvetített) szoláltatások kiadásai államháztartáson kívülre Pénzüyi szoláltatások kiadásai szoláltatások kiadásai Szoláltatási kiadások ( ) Vásárolt közszoláltatások Vásárolt termékek és szoláltatások általános foralmi adója Kiszámlázott termékek és szoláltatások általános foralmi adó befizetése Működési kiadásokhoz kapcsolódó fordított általános foralmi adó miatti befizetés 38 Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó fordított általános foralmi adó miatti befizetés Értékesített táryi eszközök, immateriális javak általános foralmi adó befizetése (05. űrlapon szereplők nélkül) 40 Működési célú általános foralmi adó összesen ( ) Belföldi kiküldetés Külföldi kiküldetés Reprezentáció Reklám és propaandakiadások Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások ( ) Szellemi tevéke vézéséhez kapcsolódó kifizetés Előző évi maradvány visszafizetése (irányító szervi nélkül) 48 Vállalkozási maradvány utáni befizetés Irányító szerv javára teljesített eyéb befizetés 50 Felhasználásra nem enedélyezett többletbevétel befizetése 51 Bevételek mehatározott köre utáni befizetés 52 A költsévetési törvény 10. (7), és 34 (7) bekezdés miatti befizetési kötelezettsé A költsévetési törvény 34. (6) bekezdés miatti befizetési kötelezettsé 54 Eyéb befizetési kötelezettsé 55 Különféle költsévetési befizetések ( ) Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó Nemzetközi tasái díjak Rehabilitációs hozzájárulás Helyi adók, eyéb vám, illeték és adójelleű befizetések Díjak, eyéb befizetések Adók, díjak, eyéb befizetések ( ) Működési célú kamatkiadások államháztartáson belülre 63 Felhalmozási célú kamatkiadások államháztartáson belülre 64 Működési célú kamatkiadások államháztartáson kívülre 65 Felhalmozási célú kamatkiadások államháztartáson kívülre 66 Kamatkiadások összesen ( ) - 8 -

9 03 - Doloi kiadások előirányzata és teljesítése # Menevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Realizált árfolyamveszteséek Eyéb doloi kiadások Doloi kiadások ( )

10 04 - Eyéb működési célú kiadások, eyéb felhalmozási célú kiadások előirányzata és teljesítése # Menevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Működési célú arancia- és kezessévállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre 02 Működési célú visszatérítendő támoatások, kölcsönök nyújtása központi költsévetési szerveknek Működési célú visszatérítendő támoatások, kölcsönök nyújtása fejezeti kezelésű előirányzatoknak EU-s proramok és azok hazai társfinanszírozása 04 Működési célú visszatérítendő támoatások, kölcsönök nyújtása eyéb fejezeti kezelésű előirányzatoknak 05 Működési célú visszatérítendő támoatások, kölcsönök nyújtása társadalombiztosítás pénzüyi alapjainak 06 Működési célú visszatérítendő támoatások, kölcsönök nyújtása elkülönített állami pénzalapoknak 07 Működési célú visszatérítendő támoatások, kölcsönök nyújtása helyi önkormányzatoknak és költsévetési szerveinek 08 Működési célú visszatérítendő támoatások, kölcsönök nyújtása társulásoknak és költsévetési szerveiknek 09 Működési célú visszatérítendő támoatások, kölcsönök nyújtása nemzetiséi önkormányzatoknak és költsévetési szerveinek 10 Működési célú visszatérítendő támoatások, kölcsönök nyújtása térséi fejlesztési tanácsoknak és költsévetési szerveiknek 11 Működési célú visszatérítendő támoatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre ( ) Működési célú visszatérítendő támoatások, kölcsönök törlesztése központi költsévetési szerveknek 13 Működési célú visszatérítendő támoatások, kölcsönök törlesztése fejezeti kezelésű előirányzatoknak EU-s proramok és azok hazai társfinanszírozása 14 Működési célú visszatérítendő támoatások, kölcsönök törlesztése eyéb fejezeti kezelésű előirányzatoknak 15 Működési célú visszatérítendő támoatások, kölcsönök törlesztése társadalombiztosítás pénzüyi alapjainak 16 Működési célú visszatérítendő támoatások, kölcsönök törlesztése elkülönített állami pénzalapoknak 17 Működési célú visszatérítendő támoatások, kölcsönök törlesztése helyi önkormányzatoknak és költsévetési szerveinek 18 Működési célú visszatérítendő támoatások, kölcsönök törlesztése társulásoknak és költsévetési szerveinek 19 Működési célú visszatérítendő támoatások, kölcsönök törlesztése nemzetiséi önkormányzatoknak és költsévetési szerveinek 20 Működési célú visszatérítendő támoatások, kölcsönök törlesztése térséi fejlesztési tanácsoknak és költsévetési szerveinek 21 Működési célú visszatérítendő támoatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre ( ) 22 Működési célú támoatásértékű kiadás központi költsévetési szerveknek Működési célú támoatásértékű kiadás fejezeti kezelésű előirányzatoknak EU-s proramok és azok hazai társfinanszírozása 24 Működési célú támoatásértékű kiadás eyéb fejezeti kezelésű előirányzatoknak Működési célú támoatásértékű kiadás társadalombiztosítás pénzüyi alapjainak 26 Működési célú támoatásértékű kiadás elkülönített állami pénzalapoknak 27 Működési célú támoatásértékű kiadás helyi önkormányzatoknak és költsévetési szerveinek 28 Működési célú támoatásértékű kiadás társulásoknak és költsévetési szerveiknek 29 Működési célú támoatásértékű kiadás nemzetiséi önkormányzatoknak és költsévetési szerveiknek 30 Működési célú támoatásértékű kiadás térséi fejlesztési tanácsoknak és költsévetési szerveiknek 31 Működési célú támoatásértékű kiadások ( ) Működési célú arancia- és kezessévállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre 33 Működési célú visszatérítendő támoatások, kölcsönök nyújtása eyházaknak 34 Működési célú visszatérítendő támoatások, kölcsönök nyújtása nonprofit és eyéb civil szervezeteknek 35 Működési célú visszatérítendő támoatások, kölcsönök nyújtása háztartásoknak 36 Működési célú visszatérítendő támoatások, kölcsönök nyújtása pénzüyi vállalkozásoknak 37 Működési célú visszatérítendő támoatások, kölcsönök nyújtása állami többséi tulajdonú nem pénzüyi vállalkozásoknak 38 Működési célú visszatérítendő támoatások, kölcsönök nyújtása önkormányzati többséi tulajdonú nem pénzüyi vállalkozásoknak 39 Működési célú visszatérítendő támoatások, kölcsönök nyújtása eyéb vállalkozásoknak Működési célú visszatérítendő támoatások, kölcsönök nyújtása eyéb külföldieknek 41 Működési célú visszatérítendő támoatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre ( ) Működési célú pénzeszközátadások eyházaknak 43 Működési célú pénzeszközátadások nonprofit és eyéb civil szervezeteknek Működési célú pénzeszközátadások háztartásoknak Működési célú pénzeszközátadások pénzüyi vállalkozásoknak 46 Működési célú pénzeszközátadások állami többséi tulajdonú nem pénzüyi vállalkozásoknak 47 Működési célú pénzeszközátadások önkormányzati többséi tulajdonú nem pénzüyi vállalkozásoknak 48 Működési célú pénzeszközátadások eyéb vállalkozásoknak 49 Működési célú pénzeszközátadások Európai Uniónak 50 Működési célú pénzeszközátadások kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek 51 Működési célú pénzeszközátadások eyéb külföldieknek

11 04 - Eyéb működési célú kiadások, eyéb felhalmozási célú kiadások előirányzata és teljesítése # Menevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre ( ) Működési célú céltartalék 54 Fejezeti tartalék 55 Orszávédelmi Alap 56 Rendkívüli kormányzati intézkedések 57 Tartalékok ( ) 58 Eyéb működési célú kiadások ( ) Felhalmozási célú arancia- és kezessévállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre 60 Felhalmozási célú visszatérítendő támoatások, kölcsönök nyújtása központi költsévetési szerveknek Felhalmozási célú visszatérítendő támoatások, kölcsönök nyújtása fejezeti kezelésű előirányzatoknak EU-s proramok és azok hazai társfinanszírozása 62 Felhalmozási célú visszatérítendő támoatások, kölcsönök nyújtása eyéb fejezeti kezelésű előirányzatoknak 63 Felhalmozási célú visszatérítendő támoatások, kölcsönök nyújtása társadalombiztosítás pénzüyi alapjainak 64 Felhalmozási célú visszatérítendő támoatások, kölcsönök nyújtása elkülönített állami pénzalapoknak 65 Felhalmozási célú visszatérítendő támoatások, kölcsönök nyújtása helyi önkormányzatoknak és költsévetési szerveinek 66 Felhalmozási célú visszatérítendő támoatások, kölcsönök nyújtása társulásoknak és költsévetési szerveiknek 67 Felhalmozási célú visszatérítendő támoatások, kölcsönök nyújtása nemzetiséi önkormányzatoknak és költsévetési szerveinek 68 Felhalmozási célú visszatérítendő támoatások, kölcsönök nyújtása térséi fejlesztési tanácsoknak és költsévetési szerveiknek 69 Felhalmozási célú visszatérítendő támoatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre ( ) 70 Felhalmozási célú visszatérítendő támoatások, kölcsönök törlesztése központi költsévetési szerveknek 71 Felhalmozási célú visszatérítendő támoatások, kölcsönök törlesztése fejezeti kezelésű előirányzatoknak EU-s proramok és azok hazai társfinanszírozása 72 Felhalmozási célú visszatérítendő támoatások, kölcsönök törlesztése eyéb fejezeti kezelésű előirányzatoknak 73 Felhalmozási célú visszatérítendő támoatások, kölcsönök törlesztése társadalombiztosítás pénzüyi alapjainak 74 Felhalmozási célú visszatérítendő támoatások, kölcsönök törlesztése elkülönített állami pénzalapoknak 75 Felhalmozási célú visszatérítendő támoatások, kölcsönök törlesztése helyi önkormányzatoknak és költsévetési szerveinek 76 Felhalmozási célú visszatérítendő támoatások, kölcsönök törlesztése társulásoknak és költsévetési szerveinek 77 Felhalmozási célú visszatérítendő támoatások, kölcsönök törlesztése nemzetiséi önkormányzatoknak és költsévetési szerveinek 78 Felhalmozási célú visszatérítendő támoatások, kölcsönök törlesztése térséi fejlesztési tanácsoknak és költsévetési szerveinek 79 Felhalmozási célú visszatérítendő támoatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre ( ) Felhalmozási célú támoatásértékű kiadás központi költsévetési szerveknek Felhalmozási célú támoatásértékű kiadás fejezeti kezelésű előirányzatoknak EU-s proramok és azok hazai társfinanszírozása 82 Felhalmozási célú támoatásértékű kiadás eyéb fejezeti kezelésű előirányzatoknak Felhalmozási célú támoatásértékű kiadás társadalombiztosítás pénzüyi alapjainak 84 Felhalmozási célú támoatásértékű kiadás elkülönített állami pénzalapoknak 85 Felhalmozási célú támoatásértékű kiadás helyi önkormányzatoknak és költsévetési szerveinek 86 Felhalmozási célú támoatásértékű kiadás társulásoknak és költsévetési szerveiknek 87 Felhalmozási célú támoatásértékű kiadás nemzetiséi önkormányzatoknak és költsévetési szerveiknek 88 Felhalmozási célú támoatásértékű kiadás térséi fejlesztési tanácsoknak és költsévetési szerveiknek 89 Felhalmozási célú támoatásértékű kiadások ( ) Felhalmozási célú arancia- és kezessévállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre 91 Felhalmozási célú visszatérítendő támoatások, kölcsönök nyújtása eyházaknak 92 Felhalmozási célú visszatérítendő támoatások, kölcsönök nyújtása nonprofit és eyéb civil szervezeteknek 93 Felhalmozási célú visszatérítendő támoatások, kölcsönök nyújtása háztartásoknak 94 Felhalmozási célú visszatérítendő támoatások, kölcsönök nyújtása pénzüyi vállalkozásoknak 95 Felhalmozási célú visszatérítendő támoatások, kölcsönök nyújtása állami többséi tulajdonú nem pénzüyi vállalkozásoknak 96 Felhalmozási célú visszatérítendő támoatások, kölcsönök nyújtása önkormányzati többséi tulajdonú nem pénzüyi vállalkozásoknak 97 Felhalmozási célú visszatérítendő támoatások, kölcsönök nyújtása eyéb vállalkozásoknak 98 Felhalmozási célú visszatérítendő támoatások, kölcsönök nyújtása eyéb külföldieknek 99 Felhalmozási célú visszatérítendő támoatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre ( ) 100 Lakástámoatás 101 Felhalmozási célú pénzeszközátadások eyházaknak

KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ

KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ Fejezeti jellemző adatok Fejezeti jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok 09 0200 48 fejezet cím/alcím megye megye pénzügyi pénzügyi körzet körzet településtípus település-

Részletesebben

KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ

KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ Fejezeti jellemző adatok Fejezeti jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok 03 0100 fejezet cím/alcím megye megye pénzügyi pénzügyi körzet körzet településtípus település-

Részletesebben

ÉVES ELEMI A) KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ

ÉVES ELEMI A) KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ Fejezeti jellemző adatok Fejezeti jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok 01 0003 28 fejezet cím/alcím megye megye pénzügyi pénzügyi körzet körzet településtípus település-

Részletesebben

ÉVES ELEMI A) KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ

ÉVES ELEMI A) KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ Fejezeti jellemző adatok Fejezeti jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok 01 0003 28 fejezet cím/alcím megye megye pénzügyi pénzügyi körzet körzet településtípus település-

Részletesebben

Számjel. Fejezet. Éves beszámoló. 2012 Éves beszámoló ... a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy. ... (név)... (név)

Számjel. Fejezet. Éves beszámoló. 2012 Éves beszámoló ... a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy. ... (név)... (név) A fejezet megnevezése, székhelye:......... Irányító szerv:......... Számjel 324799 1051 03 01/00 033484 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Címrend ÁHT A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 1015 Budapest

Részletesebben

Számjel. Megye. Éves beszámoló. 2012 Éves beszámoló ... a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy. ... (név)... (név)

Számjel. Megye. Éves beszámoló. 2012 Éves beszámoló ... a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy. ... (név)... (név) A megye megnevezése, székhelye:......... Irányító szerv:......... Számjel 503545 1251 01 0003 881000 PIR-törzsszám Szektor Megye PÜK Szakágazat A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: BUDAPEST, III.

Részletesebben

2011 Elemi költségvetés

2011 Elemi költségvetés Meye: 02 Szaká: 841116 Szektor: 1251 Év/Időszak: 2011.3 A meye menevezése, székhelye:......... Irányító szerv:......... Számjel 479228 1251 02 0600 841116 PIR-törzsszám Szektor Meye PÜK Szakáazat A költsévetési

Részletesebben

2013. I. félévi A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ

2013. I. félévi A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ Fejezeti jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok 14 1200 fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet településtípus A fejezet megnevezése, székhelye: A megye megnevezése, önkormányzat székhelye..................

Részletesebben

C) ÖNKORMÁNYZATI INTÉZMÉNYI ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ

C) ÖNKORMÁNYZATI INTÉZMÉNYI ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ A megye megnevezése, székhelye: A felügyeleti szerv: Pest megye, Budapest... Pest Megye Önkormányzatának Hivatala 1052 Budapest, Városház u. 7. számjel 4 4 0 2 1 5 1 2 5 1 1 3 9 1 0 0 9 2 5 1 0 0 PIR-törzsszám

Részletesebben

2013 Elemi költségvetés

2013 Elemi költségvetés A fejezet megnevezése, székhelye:......... Irányító szerv:......... Számjel 329804 1051 20 05/00 230254 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Címrend ÁHT A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 1085 Budapest

Részletesebben

XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM... Budapest. 323880 1051 16 0500 841216 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Cím/Alcím Szakágazat

XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM... Budapest. 323880 1051 16 0500 841216 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Cím/Alcím Szakágazat Fejezet megnevezése, székhelye: Felügyeleti szerv: XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM... Budapest 323880 1051 16 0500 841216 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Cím/Alcím Szakágazat A költségvetési

Részletesebben

Összesítő riport. Riportoló intézmény: BUDAPEST JÓZSEFVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT. Szűrési feltételek

Összesítő riport. Riportoló intézmény: BUDAPEST JÓZSEFVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT. Szűrési feltételek Összesítő riport Riportoló intézmény: BUDAPEST JÓZSEFVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT Szűrés Kiterjesztett zonosító Szűrési feltételek Érték (Teljes egyezés (több lehetőség)) OSSZESEN - 1 - Trtlomjegyzék Szám Űrlp

Részletesebben

Számjel. Fejezet. Éves beszámoló. 2012 Éves beszámoló ... a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy. ... (név)... (név)

Számjel. Fejezet. Éves beszámoló. 2012 Éves beszámoló ... a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy. ... (név)... (név) Elleörző kód: 1238060523 A fejezet megevezése, székhelye:......... Iráyító szerv:......... Számjel 720234 1051 14 07/00 042260 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Címred ÁHT A költségvetési szerv megevezése,

Részletesebben

Intézményszintü kiiratás Megye: 05 Szektor:1251 Törzsszám:350448 Pénzügyi k.:0100 FOGYATÉKOSOK OTTHONA EDLÉNY. 01 Könyvviteli Mérleg ezer ft

Intézményszintü kiiratás Megye: 05 Szektor:1251 Törzsszám:350448 Pénzügyi k.:0100 FOGYATÉKOSOK OTTHONA EDLÉNY. 01 Könyvviteli Mérleg ezer ft 01 Könyvviteli Mérleg ezer ft állományi érték előző év tárgyév ESZKÖZÖK 1. 1.Alapítás-átszervezés aktivált értéke (1111,1121) 0 0 2. 2.Kisérleti fejlesztés aktivált értéke (1112,1122) 0 0 3. 3.Vagyoni

Részletesebben

Decs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének. 12/2009. (IV.30.)) számú rendelete. az Önkormányzat 2008. évi gazdálkodásának zárszámadásáról.

Decs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének. 12/2009. (IV.30.)) számú rendelete. az Önkormányzat 2008. évi gazdálkodásának zárszámadásáról. Decs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2009. (IV.30.)) számú rendelete az Önkormányzat 2008. évi gazdálkodásának zárszámadásáról. Decs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

FELCSÚTI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

FELCSÚTI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL FELCSÚTI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZÁMLARENDJE (Hivatal, Helyi önkormányzat, Helyi nemzetiségi önkormányzat) Hatályos: 2013. március 1-jétől. S Z Á M L A R E N D Készült a számvitelről szóló 2000. évi

Részletesebben

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT. Polgármesteri Hivatal. 2462 Martonvásár, Budai út 13. sz. SZÁMLAREND. Hatályos 2010. január 1.

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT. Polgármesteri Hivatal. 2462 Martonvásár, Budai út 13. sz. SZÁMLAREND. Hatályos 2010. január 1. MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT Polgármesteri Hivatal 2462 Martonvásár, Budai út 13. sz. SZÁMLAREND Hatályos 2010. január 1. napjától S Z Á M L A R E N D Készült a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény

Részletesebben

C) ÖNKORMÁNYZATI INTÉZMÉNYI KÖLTSÉGVETÉS

C) ÖNKORMÁNYZATI INTÉZMÉNYI KÖLTSÉGVETÉS A megnevezése, székhelye: A felügyeleti szerv:... Baranya Pécs... Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala... Pécs, Széchenyi tér 9....... számjel 3 3 0 2 0 0 1 2 5 1 0 2 3 0 8 5 3 2 0 0 PIR-törzsszám szektor

Részletesebben

9. számú melléklet a 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelethez. Számlakerettükör. 1. Számlaosztály BEFEKTETETT ESZKÖZÖK

9. számú melléklet a 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelethez. Számlakerettükör. 1. Számlaosztály BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 9. számú melléklet a 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelethez Számlakerettükör 1. Számlaosztály BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 11. IMMATERIÁLIS JAVAK 111. Immateriális javak aktivált állományának értéke 112. Immateriális

Részletesebben

XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉR... Budapest. 323880 1051 16 0900 751114 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Cím/Alcím Szakágazat

XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉR... Budapest. 323880 1051 16 0900 751114 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Cím/Alcím Szakágazat Fejezet megnevezése, székhelye: Felügyeleti szerv: XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉR... Budapest 32388 151 16 9 751114 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Cím/Alcím Szakágazat A költségvetési szerv

Részletesebben

ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ

ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ Fejezeti jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok 02 0200 ${pukorzet} fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet településtípus A fejezet megnevezése, székhelye: A megye megnevezése, önkormányzat székhelye..................

Részletesebben

MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA KÖNYTÁRA 1051 Budapest, Arany János u.1. S Z Á M L A R E N D. Hatályos: 2012. január 1. napjától

MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA KÖNYTÁRA 1051 Budapest, Arany János u.1. S Z Á M L A R E N D. Hatályos: 2012. január 1. napjától MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA KÖNYTÁRA 1051 Budapest, Arany János u.1. S Z Á M L A R E N D Hatályos: 2012. január 1. napjától Jóváhagyta: Dr. Nárav-Szabó Gábor főigazgató 1 TARTALOMJEGYZÉK Számlatükör oldal

Részletesebben

Összesítő riport. Riportoló intézmény: TAPOLCAI SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI INTÉZMÉNYI TÁRSULÁS. Szűrési feltételek - 1 -

Összesítő riport. Riportoló intézmény: TAPOLCAI SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI INTÉZMÉNYI TÁRSULÁS. Szűrési feltételek - 1 - Összesítő riport Riportoló intézmény: TAPOLCAI SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI INTÉZMÉNYI TÁRSULÁS Szűrés Szűrési feltételek Érték - 1 - Tartalomjegyzék Szám Űrlap megnevezés 01 Beszámoló a K1.-K8. Költségvetési

Részletesebben

Teljesítés 2014.12.31. Kiadások

Teljesítés 2014.12.31. Kiadások Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás 214. évi tervezett mérlege I.mérleg Bevételek Eredeti előirányzat 214 Módosított III. Teljesítés 214.12.31. Kiadások adatok eft-ban Eredeti

Részletesebben

Készült: 2015.03.24 15:14. Éves beszámoló LEGFŐBB ÜGYÉSZSÉG Fejezet: 08/00 Címrend: 0100 ÁHT: 033549 Szakág: 842330 Szektor: 1051 Időszak: 2014.

Készült: 2015.03.24 15:14. Éves beszámoló LEGFŐBB ÜGYÉSZSÉG Fejezet: 08/00 Címrend: 0100 ÁHT: 033549 Szakág: 842330 Szektor: 1051 Időszak: 2014. Tartalomjegyzék Szám Űrlap megnevezés 01 Beszámoló a K1.-K8. Költségvetési kiadások előirányzatának teljesítéséről 02 Beszámoló a B1-B7. Költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről 04 Beszámoló

Részletesebben

ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ

ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ Fejezeti jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok 05 ${pukorzet} 0201 fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet 75 településtípus A fejezet megnevezése, székhelye: A megye megnevezése, önkormányzat

Részletesebben

ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ

ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ Fejezeti jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok 09 ${pukorzet} 0200 fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet 48 településtípus A fejezet megnevezése, székhelye: A megye megnevezése, önkormányzat

Részletesebben

ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ

ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ Fejezeti jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok 17 ${pukorzet} 0800 fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet 75 településtípus A fejezet megnevezése, székhelye: A megye megnevezése, önkormányzat

Részletesebben

ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ

ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ Fejezeti jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok 01 ${pukorzet} 9100 fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet 10 településtípus A fejezet megnevezése, székhelye: A megye megnevezése, önkormányzat

Részletesebben

ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ

ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ Fejezeti jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok 01 ${pukorzet} 0020 fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet 27 településtípus A fejezet megnevezése, székhelye: A megye megnevezése, önkormányzat

Részletesebben