2011 Elemi költségvetés

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "2011 Elemi költségvetés"

Átírás

1 Meye: 02 Szaká: Szektor: 1251 Év/Időszak: A meye menevezése, székhelye: Irányító szerv: Számjel PIR-törzsszám Szektor Meye PÜK Szakáazat A költsévetési szerv menevezése, székhelye: Pécs Városi Költsévetési Központi Elszámoló Szervezet 7621 Pécs Bercsényi utca 3 Elemi költsévetés 2011 Elemi költsévetés a szerv azdasái vezetője a szerv vezetője Kelt...,...év...hó...nap Kelt...,...év...hó...nap Kapcsolattartó, ill. felviláosítást nyújtó személy: Az irányító szerv részéről ellenőrizte:... (név)... (név)... (telefon)... (telefon) Kelt...,...év...hó...nap - 1 -

2 Elemi költsévetés Pécs Városi Költsévetési Központi Elszámoló Szervezet Meye: 02 Szaká: Szektor: 1251 Év/Időszak: Tartalomjeyzék Szám Űrlap menevezés 02 Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata és teljesítése 03 Doloi kiadások és eyéb folyó kiadások előirányzata és teljesítése 04 Eyéb működési célú kiadások, eyéb felhalmozási kiadások, valamint az ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzata és teljesítése 05 Intézményi beruházások, felújítások, központi beruházások, lakástámoatás és lakásépítés előirányzata és teljesítése 07 Közhatalmi bevételek, intézményi működési bevételek, működési célú átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése 09 Támoatások, támoatásértékű bevételek, kieészítések előirányzata és teljesítése 21 Kiadások tevékenyséenként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszközátadások részletezése) 22 Bevételek tevékenyséenként (működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú vélees pénzeszközátvételek teljesítésének részletezése) 34 Költsévetési szerveknél teljes és részmunkaidőben folalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai 35 Költsévetési szerveknél folalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai 36 A költsévetési enedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti meosztása 37 A mutatószámok állományának alakulása es elemi költsévetés tervezéshez - 2 -

3 Elemi költsévetés Pécs Városi Költsévetési Központi Elszámoló Szervezet Meye: 02 Szaká: Szektor: 1251 Év/Időszak: Üres űrlapok jeyzéke Szám Űrlap menevezés 06 Hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapírok beváltása és vásárlása, pénzforalom nélküli kiadások, füő, átfutó, kieyenlítő kiadások előirányzata és teljesítése (Támoatási célú kölcsönök nyújtásának, törlesztésének részletezése) 08 Felhalmozási bevételek és felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése 10 Hitelek, értékpapírok, támoatási kölcsönök visszatérülése és iénybevétele, pénzforalom nélküli bevételek, füő, átfutó, kieyenlítő, illetve továbbadási célú bevételek előirányzata és teljesítése (Támoatási célú kölcsönök visszatérülésének és iénybevételének részletezése) 12 Önkormányzatok által folyósított ellátások részletezése - 3 -

4 Elemi költsévetés Pécs Városi Költsévetési Központi Elszámoló Szervezet Meye: 02 Szaká: Szektor: 1251 Év/Időszak: Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata és teljesítése # Menevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés 01 Alapilletmények Illetménykieészítések Nyelvpótlék Eyéb kötelező illetménypótlékok Eyéb feltételtől füő pótlékok és juttatások Eyéb juttatás Teljes munkaidőben folalkoztatottak rendszeres személyi juttatása összesen ( ) Részmunkaidőben folalkoztatottak rendszeres személyi juttatása Rendszeres személyi juttatások (07+08) Jutalom (normatív) Jutalom (teljesítményhez kötött) Készenléti, üyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolálat Eyéb munkavézéshez kapcsolódó juttatások Teljes munkaidőben folalkoztatottak munkavézéshez kapcsolódó juttatásai összesen ( ) Részmunkaidőben folalkoztatottak munkavézéshez kapcsolódó juttatásai Munkavézéshez kapcsolódó juttatások (14+15) Keresetkieészítés fedezete Vékieléítés Jubileumi jutalom Napidíj Biztosítási díjak Eyéb sajátos juttatások Teljes munkaidőben folalkoztatottak sajátos juttatásai ( ) Részmunkaidőben folalkoztatottak sajátos juttatásai Folalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24) Ruházati költsétérítés, hozzájárulás Üdülési hozzájárulás Közlekedési költsétérítés Étkezési hozzájárulás Eyéb költsétérítés és hozzájárulás Teljes munkaidőben folalkoztatottak személyhez kapcsolódó költsétérítései összesen ( ) Részmunkaidőben folalkoztatottak személyhez kapcsolódó költsétérítései Személyhez kapcsolódó költsétérítések és hozzájárulások összesen (31+32) Teljes munkaidőben folalkoztatottak szociális jelleű juttatásai Részmunkaidőben folalkoztatottak szociális jelleű juttatásai Szociális jelleű juttatások (34+35) Teljes munkaidőben folalkoztatottak különféle nem rendszeres juttatásai Részmunkaidőben folalkoztatottak különféle nem rendszeres juttatásai Különféle nem rendszeres juttatások összesen (37+38) Teljes munkaidőben folalkoztatottak nem rendszeres juttatásai ( ) Részmunkaidőben folalkoztatottak nem rendszeres juttatásai ( ) Nem rendszeres személyi juttatások ( ) Állományba nem tartozók juttatásai Tartalékos állományúak juttatásai

5 Elemi költsévetés Pécs Városi Költsévetési Központi Elszámoló Szervezet Meye: 02 Szaká: Szektor: 1251 Év/Időszak: Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata és teljesítése # Menevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés 45 Katonai és rendvédelmi tanintézeti hallatók juttatásai Eyéb sajátos juttatások Feyveres erők, testületi és rendvédelmi szervek állományába nem tartozók juttatásai ( ) Külső személyi juttatások (43+47) Személyi juttatások összesen ( ) Társadalombiztosítási járulék (nyudíjbiztosítási járulék, eészsébiztosítási és munkaerő-piaci járulék) Korkedvezmény-biztosítási járulék Eészséüyi hozzájárulás Táppénz hozzájárulás Munkaadókat terhelő járulékok államháztartáson kívülre Munkaadókat terhelő eyéb járulékok Munkaadókat terhelő járulékok ( ) Cafetéria rendszer keretében adott juttatások (tájékoztató adat)

6 Elemi költsévetés Pécs Városi Költsévetési Központi Elszámoló Szervezet Meye: 02 Szaká: Szektor: 1251 Év/Időszak: Doloi kiadások és eyéb folyó kiadások előirányzata és teljesítése # Menevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés 01 Élelmiszer beszerzés Gyóyszerbeszerzés Veyszerbeszerzés Irodaszer, nyomtatvány beszerzése Könyv beszerzése Folyóirat beszerzése Eyéb információhordozó beszerzése Tüzelőanyaok beszerzése Hajtó- és kenőanyaok beszerzése Szakmai anyaok beszerzése Kisértékű táryi eszközök, szellemi termékek beszerzése Munkaruha, védőruha, formaruha, eyenruha beszerzése Eyéb anyabeszerzés Készletbeszerzés ( ) Nem adatátviteli célú távközlési díjak Adatátviteli célú távközlési díjak Eyéb kommunikációs szoláltatások Kommunikációs szoláltatások ( ) Vásárolt élelmezés Bérleti és lízin díjak ebből: - PPP konstrukcióhoz kapcsolódó szoláltatási díj fizetés központi költsévetési szervek kincstári inatlanhoz kapcsolódó bérleti díja Szállítási szoláltatás díja Gázeneria-szoláltatás díja Villamoseneria-szoláltatás díja Távhő- és melevíz-szoláltatás díja Víz- és csatornadíjak Karbantartási, kisjavítási szoláltatások kiadásai Eyéb üzemeltetési, fenntartási szoláltatási kiadások Továbbszámlázott (közvetített) szoláltatások kiadásai államháztartáson belülre Továbbszámlázott (közvetített) szoláltatások kiadásai államháztartáson kívülre Pénzüyi szoláltatások kiadásai Szoláltatási kiadások ( ) Vásárolt közszoláltatások Vásárolt termékek és szoláltatások általános foralmi adója Kiszámlázott termékek és szoláltatások általános foralmi adó befizetése Fordított általános foralmi adó miatti befizetés Értékesített táryi eszközök, immateriális javak általános foralmi adó befizetése (05. űrlapon szereplők nélkül) Működési célú általános foralmi adó összesen ( ) Belföldi kiküldetés Külföldi kiküldetés Reprezentáció Reklám és propaandakiadások Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások ( )

7 Elemi költsévetés Pécs Városi Költsévetési Központi Elszámoló Szervezet Meye: 02 Szaká: Szektor: 1251 Év/Időszak: Doloi kiadások és eyéb folyó kiadások előirányzata és teljesítése # Menevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés 45 Szellemi tevékenysé teljesítéséhez kapcsolódó kifizetés Eyéb doloi kiadások Doloi kiadások ( ) Előző évi maradvány visszafizetése (irányító szervi nélkül) Vállalkozási maradvány utáni befizetés Irányító szerv javára teljesített eyéb befizetés Felhasználásra nem enedélyezett többletbevétel befizetése Bevételek mehatározott köre utáni befizetés Eyéb befizetési kötelezettsé Különféle költsévetési befizetések ( ) Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó Nemzetközi tasái díjak Rehabilitációs hozzájárulás Helyi adók, eyéb vám, illeték és adójelleű befizetések Díjak, eyéb befizetések Adók, díjak, eyéb befizetések ( ) Működési célú kamatkiadások államháztartáson belülre Felhalmozási célú kamatkiadások államháztartáson belülre Működési célú kamatkiadások államháztartáson kívülre Felhalmozási célú kamatkiadások államháztartáson kívülre Kamatkiadások összesen ( ) Realizált árfolyamveszteséek Követelés elenedés, tartozásátvállalás kiadásai Eyéb folyó kiadások ( ) Doloi kiadások és eyéb folyó kiadások (47+68)

8 Elemi költsévetés Pécs Városi Költsévetési Központi Elszámoló Szervezet Meye: 02 Szaká: Szektor: 1251 Év/Időszak: Eyéb működési célú kiadások, eyéb felhalmozási kiadások, valamint az ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzata és teljesítése # Menevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés 01 Irányító szerv alá tartozó költsévetési szervnek folyósított működési támoatás Irányító szerv alá tartozó költsévetési szervnek folyósított felhalmozási támoatás Támoatások folyósítása összesen (01+02) Támoatásértékű működési kiadás központi költsévetési szervnek Támoatásértékű működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak hazai proramokra Támoatásértékű működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s proramokra és azok hazai társfinanszírozására Az 05. és 06. sorba nem tartozó támoatásértékű működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak Támoatásértékű működési kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek Támoatásértékű működési kiadás elkülönített állami pénzalapnak Támoatásértékű működési kiadás helyi önkormányzatoknak és költsévetési szerveiknek Támoatásértékű működési kiadás többcélú kistérséi társulásnak Támoatásértékű működési kiadás orszáos kisebbséi önkormányzatoknak Támoatásértékű működési kiadások ( ) Működési célú arancia- és kezessévállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre Támoatásértékű működési kiadások összesen (13+14) Támoatásértékű beruházási kiadás központi költsévetési szervnek Támoatásértékű beruházási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak hazai proramokra Támoatásértékű beruházási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s proramokra és azok hazai társfinanszírozására A 17. és 18. sorba nem tartozó támoatásértékű beruházási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak Támoatásértékű beruházási kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek Támoatásértékű beruházási kiadás elkülönített állami pénzalapnak Támoatásértékű beruházási kiadás helyi önkormányzatoknak és költsévetési szerveiknek Támoatásértékű beruházási kiadás többcélú kistérséi társulásnak Támoatásértékű beruházási kiadás orszáos kisebbséi önkormányzatoknak Támoatásértékű beruházási kiadások ( ) Támoatásértékű felújítási kiadás központi költsévetési szervnek Támoatásértékű felújítási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak hazai proramokra Támoatásértékű felújítási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s proramokra és azok hazai társfinanszírozására A 27. és 28. sorba nem tartozó támoatásértékű felújítási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak Támoatásértékű felújítási kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek Támoatásértékű felújítási kiadás elkülönített állami pénzalapnak Támoatásértékű felújítási kiadás helyi önkormányzatoknak és költsévetési szerveiknek Támoatásértékű felújítási kiadás többcélú kistérséi társulásnak Támoatásértékű felújítási kiadás orszáos kisebbséi önkormányzatoknak Támoatásértékű felújítási kiadások ( ) Támoatásértékű felhalmozási kiadások (25+35) Felhalmozási célú arancia- és kezessévállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre Támoatásértékű felhalmozási kiadások összesen (36+37) Támoatásértékű kiadás összesen (15+38) Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás központi költsévetési szervnek Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás fejezeti kezelésű előirányzatnak Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás társadalombiztosítási alapnak Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás elkülönített állami pénzalapnak

9 Elemi költsévetés Pécs Városi Költsévetési Központi Elszámoló Szervezet Meye: 02 Szaká: Szektor: 1251 Év/Időszak: Eyéb működési célú kiadások, eyéb felhalmozási kiadások, valamint az ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzata és teljesítése # Menevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés 44 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás helyi önkormányzatoknak és költsévetési szerveiknek Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás többcélú kistérséi társulásnak Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás orszáos kisebbséi önkormányzatoknak Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen ( ) Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás központi költsévetési szervnek Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás fejezeti kezelésű előirányzatnak Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás társadalombiztosítási alapnak Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás elkülönített állami pénzalapnak Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás helyi önkormányzatoknak és költsévetési szerveiknek Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás többcélú kistérséi társulásnak Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás orszáos kisebbséi önkormányzatoknak Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen ( ) Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása összesen (47+55) Államháztartáson belüli támoatások és támoatás jelleű kiadások összesen ( ) Működési célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek Működési célú pénzeszközátadás eyházaknak Működési célú pénzeszközátadás háztartásoknak Működési célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak Működési célú pénzeszközátadás az Európai Unió költsévetésének Működési célú pénzeszközátadás kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek Működési célú pénzeszközátadás eyéb külföldinek Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre ( ) Működési célú arancia- és kezessévállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre összesen (65+66) Beruházási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek Beruházási célú pénzeszközátadás eyházaknak Beruházási célú pénzeszközátadás háztartásoknak Beruházási célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak Beruházási célú pénzeszközátadás az Európai Unió költsévetésének Beruházási célú pénzeszközátadás kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek Beruházási célú pénzeszközátadás eyéb külföldinek Beruházási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre ( ) Felújítási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek Felújítási célú pénzeszközátadás eyházaknak Felújítási célú pénzeszközátadás háztartásoknak Felújítási célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak Felújítási célú pénzeszközátadás az Európai Unió költsévetésének Felújítási célú pénzeszközátadás kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek Felújítási célú pénzeszközátadás eyéb külföldinek Felújítási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre ( ) Lakásért fizetett pénzbeli térítés Lakáshoz jutás pénzbeli támoatása vélees jelleel Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre ( )

10 Elemi költsévetés Pécs Városi Költsévetési Központi Elszámoló Szervezet Meye: 02 Szaká: Szektor: 1251 Év/Időszak: Eyéb működési célú kiadások, eyéb felhalmozási kiadások, valamint az ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzata és teljesítése # Menevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés 87 Felhalmozási célú arancia- és kezessévállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre összesen (86+87) Államháztartáson kívüli pénzeszközátadások összesen (67+88) Családi támoatások Központi költsévetésből folyósított eyéb ellátások Önkormányzatok által folyósított ellátások Pénzbeli kártérítés, eyéb pénzbeli juttatások Társadalom-, szociálpolitikai és eyéb juttatás, támoatás ) Állami ondozásban lévők pénzbeli juttatásai Középfokú oktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai Felsőfokú oktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai Felnőttoktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai Ellátottak eyéb pénzbeli juttatása Ellátottak pénzbeli juttatásai ( ) Eyéb működési célú támoatások, kiadások összesen ( ) Eyéb felhalmozási kiadások összesen ( )

11 Elemi költsévetés Pécs Városi Költsévetési Központi Elszámoló Szervezet Meye: 02 Szaká: Szektor: 1251 Év/Időszak: Intézményi beruházások, felújítások, központi beruházások, lakástámoatás és lakásépítés előirányzata és teljesítése # Menevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés 01 Inatlanok felújítása Gépek, berendezések és felszerelések felújítása Járművek felújítása Tenyészállatok felújítása Felújítás előzetesen felszámított általános foralmi adója Felújítás összesen ( ) Immateriális javak vásárlása Inatlanok vásárlása, létesítése (föld kivételével) Földterület vásárlás Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése Járművek vásárlása, létesítése Tenyészállatok vásárlása Intézményi beruházási kiadások áfa kiadások nélkül ( ) Immateriális javak vásárlása Inatlanok vásárlása, létesítése (föld nélkül) Földterület vásárlása Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése Járművek vásárlása, létesítése Központi beruházási kiadások áfa kiadások nélkül ( ) Felhalmozási célú pénzeszközátadás háztartásoknak Lakástámoatás (=20) Inatlanok vásárlása, létesítése Lakásépítés kiadásai áfa kiadások nélkül (=22) Állami készletek, tartalékok felhalmozási kiadásai áfa kiadások nélkül Intézményi beruházások általános foralmi adója Központi beruházási kiadások általános foralmi adója Lakásépítés általános foralmi adója Állami készletek, tartalékok általános foralmi adója Beruházásokhoz kapcsolódó általános foralmi adó befizetés Beruházások általános foralmi adója ( ) Intézményi beruházások kiadásai összesen ( ) Központi beruházási kiadások összesen ( ) Lakásépítés kiadásai összesen (23+27) Beruházási kiadások összesen (felújítási kiadások nélkül) ( ) Felhalmozási kiadások összesen (06+34) Befektetési célú részesedések vásárlása Felhalmozási kiadások és befektetési célú részesedések vásárlása összesen (35+36)

12 Elemi költsévetés Pécs Városi Költsévetési Központi Elszámoló Szervezet Meye: 02 Szaká: Szektor: 1251 Év/Időszak: Közhatalmi bevételek, intézményi működési bevételek, működési célú átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése # Menevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Teljesítésből háztartások befizetése 01 Iazatási szoláltatási díj Felüyeleti jelleű tevékenysé díja Bírsá bevétele Közhatalmi bevételek ( ) Áru- és készletértékesítés ellenértéke Szoláltatások ellenértéke Eyéb sajátos bevétel Továbbszámlázott (közvetített) szoláltatások értéke Bérleti és lízindíj bevételek Intézményi ellátási díjak Alkalmazottak térítése Kötbér, eyéb kártérítés, bánatpénz bevétele Alkalmazott, hallató, tanuló stb. kártérítése és eyéb térítése Eyéb saját működési bevétel ( ) Működési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés Kiszámlázott termékek és szoláltatások ÁFÁ-ja Fordított ÁFA miatti bevétel Értékesített táryi eszközök, immateriális javak ÁFÁ-ja Működési célú ÁFA-bevételek, -visszatérülések ( ) Működési célú kamatbevételek államháztartáson belülről Működési célú kamatbevételek államháztartáson kívülről Működési célú realizált árfolyamnyeresé bevétele Működési célú hozam- és kamatbevételek összesen ( ) Intézményi működési bevételek összesen ( ) Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől Működési célú pénzeszközátvétel eyházaktól Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól Működési célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól Működési célú pénzeszközátvétel az Európai Unió költsévetéséből Működési célú pénzeszközátvétel kormányoktól és nemzetközi szervezetektől Működési célú pénzeszközátvétel eyéb külföldi forrásból Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről ( ) Működési célú arancia- és kezessévállalásból származó metérülések államháztartáson kívülről Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről összesen (32+33)

13 Elemi költsévetés Pécs Városi Költsévetési Központi Elszámoló Szervezet Meye: 02 Szaká: Szektor: 1251 Év/Időszak: Támoatások, támoatásértékű bevételek, kieészítések előirányzata és teljesítése # Menevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés 01 Működési költsévetés támoatása Intézményi felhalmozási kiadások támoatása Kormányzati felhalmozási kiadások támoatása Fejezeti kezelésű előirányzatok támoatása Irányító szervtől kapott támoatás ( ) Önkormányzatok költsévetési támoatása Támoatásértékű működési bevétel központi költsévetési szervtől Támoatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól hazai proramokra Támoatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s proramokra és azok hazai társfinanszírozására A 08. és 09. sorba nem tartozó támoatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól Támoatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alaptól Támoatásértékű működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól Támoatásértékű működési bevétel helyi önkormányzatoktól és költsévetési szerveiktől Támoatásértékű működési bevétel többcélú kistérséi társulástól Támoatásértékű működési bevétel orszáos kisebbséi önkormányzatoktól Támoatásértékű működési bevételek ( ) Működési célú arancia- és kezessévállalásból származó metérülések államháztartáson belülről Támoatásértékű működési bevételek összesen (16+17) Támoatásértékű beruházási bevétel központi költsévetési szervtől Támoatásértékű beruházási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól hazai proramokra Támoatásértékű beruházási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s proramokra és azok hazai társfinanszírozására A 20. és 21. sorba nem tartozó támoatásértékű beruházási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól Támoatásértékű beruházási bevétel társadalombiztosítási alaptól Támoatásértékű beruházási bevétel elkülönített állami pénzalaptól Támoatásértékű beruházási bevétel helyi önkormányzatoktól és költsévetési szerveiktől Támoatásértékű beruházási bevétel többcélú kistérséi társulástól Támoatásértékű beruházási bevétel orszáos kisebbséi önkormányzatoktól Támoatásértékű beruházási bevételek ( ) Támoatásértékű felújítási bevétel központi költsévetési szervtől Támoatásértékű felújítási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól hazai proramokra Támoatásértékű felújítási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s proramokra és azok hazai társfinanszírozására A 30. és 31. sorba nem tartozó támoatásértékű felújítási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól Támoatásértékű felújítási bevétel társadalombiztosítási alaptól Támoatásértékű felújítási bevétel elkülönített állami pénzalaptól Támoatásértékű felújítási bevétel helyi önkormányzatoktól és költsévetési szerveiktől Támoatásértékű felújítási bevétel többcélú kistérséi társulástól Támoatásértékű felújítási bevétel orszáos kisebbséi önkormányzatoktól Támoatásértékű felújítási bevételek ( ) Támoatásértékű felhalmozási bevételek (28+38) Felhalmozási célú arancia- és kezessévállalásból származó metérülések államháztartáson belülről Támoatásértékű felhalmozási bevételek összesen (39+40) Támoatásértékű bevételek összesen (18+41) Előző évi központi költsévetési kieészítések, visszatérülések Előző évi eyéb költsévetési kieészítések, visszatérülések

14 Elemi költsévetés Pécs Városi Költsévetési Központi Elszámoló Szervezet Meye: 02 Szaká: Szektor: 1251 Év/Időszak: Támoatások, támoatásértékű bevételek, kieészítések előirányzata és teljesítése # Menevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés 45 Előző évi költsévetési kieészítések, visszatérülések összesen (43+44) Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel központi költsévetési szervtől Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel fejezeti kezelésű előirányzattól Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel társadalombiztosítási alaptól Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel elkülönített állami pénzalaptól Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel helyi önkormányzatoktól és költsévetési szerveiktől Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel többcélú kistérséi társulástól Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel orszáos kisebbséi önkormányzatoktól Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen ( ) Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel központi költsévetési szervtől Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel fejezeti kezelésű előirányzattól Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel társadalombiztosítási alaptól Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel elkülönített állami pénzalaptól Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel helyi önkormányzatoktól és költsévetési szerveiktől Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel többcélú kistérséi társulástól Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel orszáos kisebbséi önkormányzatoktól Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen ( ) Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (53+61) Támoatások, támoatásértékű bevételek, kieészítések összesen ( )

Számjel. Fejezet. Éves beszámoló. 2012 Éves beszámoló ... a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy. ... (név)... (név)

Számjel. Fejezet. Éves beszámoló. 2012 Éves beszámoló ... a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy. ... (név)... (név) A fejezet megnevezése, székhelye:......... Irányító szerv:......... Számjel 324799 1051 03 01/00 033484 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Címrend ÁHT A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 1015 Budapest

Részletesebben

C) ÖNKORMÁNYZATI INTÉZMÉNYI ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ

C) ÖNKORMÁNYZATI INTÉZMÉNYI ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ A megye megnevezése, székhelye: A felügyeleti szerv: Pest megye, Budapest... Pest Megye Önkormányzatának Hivatala 1052 Budapest, Városház u. 7. számjel 4 4 0 2 1 5 1 2 5 1 1 3 9 1 0 0 9 2 5 1 0 0 PIR-törzsszám

Részletesebben

KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ

KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ Fejezeti jellemző adatok Fejezeti jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok 09 0200 48 fejezet cím/alcím megye megye pénzügyi pénzügyi körzet körzet településtípus település-

Részletesebben

KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ

KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ Fejezeti jellemző adatok Fejezeti jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok 03 0100 fejezet cím/alcím megye megye pénzügyi pénzügyi körzet körzet településtípus település-

Részletesebben

2013 Elemi költségvetés

2013 Elemi költségvetés A fejezet megnevezése, székhelye:......... Irányító szerv:......... Számjel 329804 1051 20 05/00 230254 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Címrend ÁHT A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 1085 Budapest

Részletesebben

2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI TERV INTÉZMÉNYI KIADÁSOK

2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI TERV INTÉZMÉNYI KIADÁSOK Budapest XV. ker. Önkormányzat Egyesített Szociális Intézmény 21. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI TERV INTÉZMÉNYI KIADÁSOK eft-ban Engedélyezett álláshelyek száma összesen (fő): 16 16,25 szakmai 13,75 -technikai 12,75

Részletesebben

Számjel. Fejezet. Éves beszámoló. 2012 Éves beszámoló ... a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy. ... (név)... (név)

Számjel. Fejezet. Éves beszámoló. 2012 Éves beszámoló ... a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy. ... (név)... (név) Elleörző kód: 1238060523 A fejezet megevezése, székhelye:......... Iráyító szerv:......... Számjel 720234 1051 14 07/00 042260 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Címred ÁHT A költségvetési szerv megevezése,

Részletesebben

MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA KÖNYTÁRA 1051 Budapest, Arany János u.1. S Z Á M L A R E N D. Hatályos: 2012. január 1. napjától

MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA KÖNYTÁRA 1051 Budapest, Arany János u.1. S Z Á M L A R E N D. Hatályos: 2012. január 1. napjától MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA KÖNYTÁRA 1051 Budapest, Arany János u.1. S Z Á M L A R E N D Hatályos: 2012. január 1. napjától Jóváhagyta: Dr. Nárav-Szabó Gábor főigazgató 1 TARTALOMJEGYZÉK Számlatükör oldal

Részletesebben

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT. Polgármesteri Hivatal. 2462 Martonvásár, Budai út 13. sz. SZÁMLAREND. Hatályos 2010. január 1.

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT. Polgármesteri Hivatal. 2462 Martonvásár, Budai út 13. sz. SZÁMLAREND. Hatályos 2010. január 1. MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT Polgármesteri Hivatal 2462 Martonvásár, Budai út 13. sz. SZÁMLAREND Hatályos 2010. január 1. napjától S Z Á M L A R E N D Készült a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Tárgy: Zirci Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi költségvetésének megalkotása

ELŐTERJESZTÉS. Tárgy: Zirci Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi költségvetésének megalkotása ELŐTERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat, Lókút Község Önkormányzata, Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületeinek 2013. január 27-i együttes ülésére Tárgy: Zirci Közös Önkormányzati Hivatal 2014.

Részletesebben

Eredeti előirányzat. Bevételek mindösszesen: 1 843 594 2 340 818 2 061 986 88,09%

Eredeti előirányzat. Bevételek mindösszesen: 1 843 594 2 340 818 2 061 986 88,09% Önkormányzat költségvetési főösszege bevételi forrásonként és kiemelt kiadási onként 1./49. sz. oldal II./1. sz. melléklet BEVÉTELEK I. Intézményi működési bevételek 219 687 301 307 254 185 84,36% II.

Részletesebben

ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ

ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ Fejezeti jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok 09 ${pukorzet} 0200 fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet 48 településtípus A fejezet megnevezése, székhelye: A megye megnevezése, önkormányzat

Részletesebben

9. számú melléklet a 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelethez. Számlakerettükör. 1. Számlaosztály BEFEKTETETT ESZKÖZÖK

9. számú melléklet a 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelethez. Számlakerettükör. 1. Számlaosztály BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 9. számú melléklet a 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelethez Számlakerettükör 1. Számlaosztály BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 11. IMMATERIÁLIS JAVAK 111. Immateriális javak aktivált állományának értéke 112. Immateriális

Részletesebben

FELCSÚTI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

FELCSÚTI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL FELCSÚTI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZÁMLARENDJE (Hivatal, Helyi önkormányzat, Helyi nemzetiségi önkormányzat) Hatályos: 2013. március 1-jétől. S Z Á M L A R E N D Készült a számvitelről szóló 2000. évi

Részletesebben

AZ ÓBUDAI EGYETEM SZÁMLAREND

AZ ÓBUDAI EGYETEM SZÁMLAREND 2. verzió AZ Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 1. melléklet Szervezeti és Működési Rend 16. függelék 2. melléklet AZ ÓBUDAI EGYETEM SZÁMLAREND BUDAPEST, 2013 Tartalomjegyzék I. Számlatükör...

Részletesebben

VM Közép-Magyarországi Agrár-szakképző Központ Bercsényi Miklós Élelmiszeripari Szakképző Iskola Kollégium és VM Gyakorlóiskola, Budapest

VM Közép-Magyarországi Agrár-szakképző Központ Bercsényi Miklós Élelmiszeripari Szakképző Iskola Kollégium és VM Gyakorlóiskola, Budapest VM Közép-Magyarországi Agrár-szakképző Központ Bercsényi Miklós Élelmiszeripari Szakképző Iskola Kollégium és VM Gyakorlóiskola, Budapest 2014 I. Bevezetés A 2000. évi C. számviteli törvény 178. (1) a)

Részletesebben

Bevételek. Rovat megnevezése

Bevételek. Rovat megnevezése 1.a függelék Sorszám 08 Elvonások és befizetések bevételei B12 09 10 11 12 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B16 138 535 13 Működési célú támogatások államháztartáson

Részletesebben

Bucsa és Kertészsziget Önkormányzat Napközi Otthonos Óvoda Intézményfenntartó Társulása 5527. Bucsa, Kossuth tér 6. M E G H Í V Ó

Bucsa és Kertészsziget Önkormányzat Napközi Otthonos Óvoda Intézményfenntartó Társulása 5527. Bucsa, Kossuth tér 6. M E G H Í V Ó Bucsa és Kertészsziget Önkormányzat Napközi Otthonos Óvoda Intézményfenntartó Társulása 5527. Bucsa, Kossuth tér 6. M E G H Í V Ó Bucsa és Kertészsziget Önkormányzat Napközi Otthonos Óvoda Intézményfenntartó

Részletesebben

Tömörd Község Önkormányzat Képviselő-testületének /2015 (II..) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Tömörd Község Önkormányzat Képviselő-testületének /2015 (II..) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Tömörd Község Önkormányzat Képviselő-testületének /2015 (II..) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Tömörd Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk

Részletesebben

2014 Mérleg - III. negyedév

2014 Mérleg - III. negyedév A fejezet megnevezése, székhelye:......... Irányító szerv:......... Számjel 722854 1051 14 12/00 230858 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Címrend ÁHT A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 6721 Szeged

Részletesebben

Kiadások K1 SZEMÉLYI JUTTATÁSOK 16 945

Kiadások K1 SZEMÉLYI JUTTATÁSOK 16 945 Szöveges indokolás 215. évi kiadásokhoz 9114 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai eft 215.évi eredeti ei. Alapilletmény: Közalkalmazottak (6fő):1.222.*12 hó 14 664 Keresetkiegészítés 293 Közalkalmazottak

Részletesebben

ALPOLGÁRMESTER. Kérem, intézménye 2013. évi költségvetési javaslatát az alábbi útmutató szerint elkészíteni szíveskedjen.

ALPOLGÁRMESTER. Kérem, intézménye 2013. évi költségvetési javaslatát az alábbi útmutató szerint elkészíteni szíveskedjen. BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KER. ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATALA ALPOLGÁRMESTER Tárgy: 2013. évi költségvetés tervezése Valamennyi önkormányzati fenntartású intézmény vezetője részére Tisztelt Intézményvezető

Részletesebben

Az önkormányzat és költségvetési szervek bevételei forrásonként

Az önkormányzat és költségvetési szervek bevételei forrásonként Az önkormányzat és költségvetési szervek bevételei forrásonként 1-A sz. melléklet ÖSSZESEN I.: MÛKÖDÉSI BEVÉTELEK 424 389 4 196 644 4 621 033 INTÉZMÉNYI MÛKÖDÉSI BEVÉTELEK 424 389 1 192 040 1 616 429 Hatósági

Részletesebben

DOZMAT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

DOZMAT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 214. ÉVI BESZÁMOLÓ DOZMAT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Helyi Önkormányzat: DOZMAT KSH Kód: 1 8 1 6 1 5 1 Törzsszám: 4 2 3 7 7 1 Toronyi Közös Önkormányzati Hivatal 9791 Torony, Rohonczi u. 6. Tel.: 54-521 Pénzügyi

Részletesebben

2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS 213. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS DOZMAT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Helyi Önkormányzat: DOZMAT KSH Kód: 1 8 1 6 1 5 1 Törzsszám: 4 2 3 7 7 1 Toronyi Közös Önkormányzati Hivatal 9791 Torony, Rohonczi u. 6. Tel.: 94/54-521

Részletesebben

RÉPCELAK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Képviselő-testületének 3/2013.(11.15.) önkormányzati rendelete. módosításáról

RÉPCELAK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Képviselő-testületének 3/2013.(11.15.) önkormányzati rendelete. módosításáról RÉPCELAK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Képviselő-testületének 3/2013.(11.15.) önkormányzati rendelete a 2012. évi költségvetésről szóló 7/2012.(11.16.) önkormányzati rendelet módosításáról Répcelak Város Önkormányzatának

Részletesebben

Mezőkovácsháza Város Román Nemzetiségi Önkormányzata 2015. évi előirányzatai bevételei forrásonként. Bevételi jogcímek

Mezőkovácsháza Város Román Nemzetiségi Önkormányzata 2015. évi előirányzatai bevételei forrásonként. Bevételi jogcímek Román Nemzetiségi Önkormányzat 10/2015. (II. 11.) RNÖ. sz. határozatának melléklete Mezőkovácsháza Város Román Nemzetiségi Önkormányzata 2015. évi előirányzatai bevételei forrásonként Bevételi jogcímek

Részletesebben

Kiskunhalas Város Önkormányzata összevont 2014. évi költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban. Rovatszám. Teljesítés 2014.12.

Kiskunhalas Város Önkormányzata összevont 2014. évi költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban. Rovatszám. Teljesítés 2014.12. Sorszám Rovatszám Rovatszám I/1. számú melléklet a 12/2015. (V.29.) számú önkormányzati rendelethez BEVÉTELEK Kiskunhalas Város Önkormányzata összevont 2014. évi költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban

Részletesebben

Előterjesztés A Képviselő-testület 2014. június 19-i ülésére

Előterjesztés A Képviselő-testület 2014. június 19-i ülésére Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Polgármestere 2461 Tárnok, Dózsa György út 150-152.. Postacím: 2461 Tárnok, Pf.: 3. Tel.: 06 (23) 387 019 06 (23) 387 031 Fax: 06 (23) 387 108 Ügyfélfogadási idő: Hétfő:

Részletesebben

2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS 215. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS DOZMAT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Helyi Önkormányzat: DOZMAT KSH Kód: 1 8 1 6 1 5 1 Törzsszám: 4 2 3 7 7 1 Toronyi Közös Önkormányzati Hivatal 9791 Torony, Rohonczi u. 6. Tel.: 94/54-521

Részletesebben