K I S B É R I Ú J S Á G

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "K I S B É R I Ú J S Á G"

Átírás

1 ... Magyarország az egyetlen ország, amelyik önmagával határos.... Dinnyés József K I S B É R I Ú J S Á G HÁNTA, KISBÉR KÖZÉLETI LAPJA XVIII. ÉVFOLYAM 4. SZÁM ÁPRILIS-MÁJUS ÁRA: 00.- Ft "Első a n e m z e t, m á s o d i k a család, és a h a r m a d i k v a g y o k é n. " Tartalomból: Kivonat Kisbér Város Képviselő-testülete március 27-i üléséről Választás A csend beszél tovább... A Városigazgatóság első negyedéves munkájáról Óvodai hírek Hajba Nándor köszöntése Ló szeretetehatározza meg mindennapjainkat avagy Kisbéri emberek, kisbéri lovak a díjugratásban Az elmúlt hónap eseményei a kisbéri TMG-ban Régiós "VASNYŰVŐ" verseny Kisbéren A kék bolygóról Közművelődési és kulturális programok Szenes-Turné a Wass Albert Művelődési Központban - Televíziós forgatás Kisbéren- 3. Barackvirág Ünnep Birovecz József kárpátaljai festőművész kiállítása Harmadik Polgári Borverseny Rákász Gergely orgonaművész koncertje Kisbéren Bánszegi Attila emlékverseny A farsangi felvonulás támogatói Wass Albert Művelődési Központ termeinek elnevezése A Városi Könyvtár vendége volt Nógrádi Gábor író "Nem mindenkinek van leragasztva a szeme, egyesek önként csukják be." Makszim Gorkij A következő szám megjelenésének napja: május 26. Lapzárta: május 9. F O G A D Ó N A P O K Dr. Udvardi Erzsébet polgármester Kisbér: 9-2-ig Hánta: 3-4-ig Belány Róbert alpolgármester Kisbér 9-2-ig Cser Tamás alpolgármester Kisbér 9-2-ig Árvai József jegyző: Kisbér: 9-2-ig Lovasi Péter rendőrkapitány Kisbér: 9-2-ig Hallgatom a rádiót, figyelem a híreket, olvasom az újságot, és egyre gyakrabban elevenedik fel bennem néhány sor nagy költőinktől, akik a m a g y a r nép zivataros századaiban papírra vetették nemzetük, hazájuk iránti szeretetüket, kétségeiket. "Romlásnak indult hajdan erős magyar! Nem látod, Árpád vére miként fajul! Nem látod a bosszús egeknek Ostorait nyomorult hazádon? Most lassu méreg, lassu halál emészt. Nézd: a kevély tölgy, mellyet az éjszaki Szélvész le nem dönt, benne termő Férgek erős gyökereit megőrlik, S egy gyenge széltől földre teríttetik! Így minden ország támasza, talpköve A tiszta erkölcs, mely ha megvész: Róma ledül, s rabigába görbed." Berzsenyi Dániel A magyarokhoz (I.) Hagyjuk el a vidéki kisvárosokat, vissza se nézzünk, vár A felidézett versek közül azt hiszem éppen Berzsenyi a szabadság, sorai azok, amelyek most a legaktuálisabbak. Hogy miért? vallás, szülőváros, hűség, család, hagyomány, köteles vagy inkább a szabadosság! Anyanyelv, Nézzünk csak körül! Őszintén, bátran és reálisan vegyük ségek... maradi dolgok! számba a körülöttünk lévő világot! Látnunk kell, hogy van Körülbelül itt tartunk. (Van miért aggódnunk!) De nem itt néhány dolog, amely Berzsenyi Dánielt és jeles társait csodálkozhatunk, és nem mondhatunk ítéletet fiataljaink ma is nagyon aggasztaná. és a felnövekvő generációk felett, akiknek hiszékenységét, életkorukból adódó befolyásolhatóságukat kihasz Mielőtt tovább mennénk, szeretném elmondani, hogy nem vagyok politikai szakértő, ezért nem vagyok hivatott nálja a média és a hatalom. számadatok elemezgetésére sem, autópályák, metróvo Ez ellen lehet tenni, és kell is! Ez a feladata a családnak, az édesanyáknak, az iskolának, a szűkebb szülőföldnek, a közélet szereplőinek. Ha ezt elmulasztjuk, akkor Berzsenyi, Petőfi, Vörösmarty, Ady és társaik jóslata a magyarság romlásáról, pusztulásáról sajnos bekövetkezhetnek. nalak meglétének vagy hiányának számonkéréséhez is kicsi vagyok. (Igaz, ezek a dolgok, -mint magyar állampolgárt- engem is érintenek.) Csak egy fiatal anyuka vagyok. Hivatásomat tekintve tanár, elveimet tekintve konzervatív, ami nem azonos a maradisággal....ezért vannak dolgok, amelyek engem is nagyon aggasztanak. A közelmúltban napjaink nagy költőjével, Kányádi Sándorral beszélgettek az egyik rádióműsorban. A riport során elhangzott egy mondata, amelyet az édesapja hagyott örökül: "Első a nemzet, második a család, és a harmadik vagyok én." Hát igen,...itt kezdődik, -talán írhatom úgyis, - sokunk aggodalma! Ezen intelem megtartása nehéz feladat. Különösen ma, amikor a hazáról, családról alkotott vélemények sokszor nagyon szomorú és ellentmondásos képet mutatnak. Környezetünkben a televízió, a magazinok, a reklámok mind azt sugallják: első az ÉN, a második megint az ÉN, és gyakran a harmadik is az ÉN! A fiatalok többsége sajnos ezt tartja követendő példának. Ezért Kányádi Sándor gondolatának második része- a család - már nincs is. A mai felfogás szerint a házasság intézménye felesleges, mert túl nagy kötöttséget jelent. A gyermek csak gond, és az önmegvalósítás legnagyobb akadálya. A politikai hatalom birtokosai azonban már erre is találtak megoldást: az ember gyermeke 8 évesen, kizárólag az ÉN érdekeit tekintve dönthet az utódlás kérdéséről! (Merre tartunk?!) Ezzel megoldódna a Kányádi Sándor követendő gondolatának első tényezője, amely ma már talán csak történelem órákon elhangzó szó: a nemzet. Legyünk minél kevesebben, s akik maradtunk, induljunk más országba boldogulást keresni! "... a kevély tölgy, mellyet az éjszaki Szélvész le nem dönt, benne termő Férgek erős gyökereit megőrlik, S egy gyenge széltől földre teríttetik! Így minden ország támasza, talpköve A tiszta erkölcs, mely ha megvész: Róma ledül, s rabigába görbed." " A tiszta erkölcs", amely ha hiányzik, minden tönkremegy. Berzsenyi Dániel szavai 200 év elteltével párhuzamba állíthatók Kányádi Sándor örökségével, amely a Kossuth Rádió: Egy csepp emberség című műsorában hangzott el: "Első a nemzet, második a család, és a harmadik vagyok én." I. Kele M.

2 2 KISBÉRI ÚJSÁG április-május Kivonat Kisbér Város Képviselő-testülete március 27-i üléséről Kisbér Város Képviselő-testülete ) elfogadta a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló jelentést és tudomásul vette a két testületi ülés közötti fontosabb eseményekről adott tájékoztatást. 2) Utasította a Pénzügyi Bizottságát, hogy vizsgálja meg az adók késedelmes kivetésének okát. A vizsgálat eredményéről a képviselő-testületet a következő ülésen tájékoztassa. A Képviselő-testület ) a Táncsics Mihály Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskola Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítását jóváhagyta az alábbiak szerint: A SZMSZ 34. oldala.. pontja az alábbiakra módosul:.. A térítési díj fizetése "A térítési díjak fizetéséről a Közoktatási törvény rendelkezik. Intézményünkben térítési díjat kell fizetni azon tanórán kívüli foglalkozás, második vagy további szakképzés megszerzése és egyéb pedagógiai szolgáltatás igénybevételéért, amelynek finanszírozását a fenntartó nem vállalta, de az iskola ezen szolgáltatásai helyi szükségleteket elégítenek ki. Térítési díjat kell fizetni a következőkért: - Az étkeztetés igénybevétele Az étkeztetési díjakat havonta előre, minden hó. napjáig személyesen a gazdasági előadónak kell befizetni. Az iskola az igénybe nem vett étkezésekre előre befizetett dijat túlfizetésként a következő hónapra elszámolja, ha a szülő egy nappal előre az étkezést lemondja. Nappali oktatás munkarendje szerinti oktatásban a második vagy további szakképesítésre való felkészüléskor. A térítési dijat a fenntartó által jóváhagyott szabályok szerint az intézmény vezetője állapítja meg minden év február 28-ig, és ezt a beiskolázással egyidejűleg köteles közzé tenni A megállapított térítési dijat - a folyó kiadások egy tanulóra jutó kiadásainak 2 %-át - két részletben, szeptember -ig és február -ig kell befizetni a gazdasági előadónál." 2) Utasította a Polgármesteri Hivatal intézményi referensét, hogy az önkormányzat fenntartása alá tartozó intézmények SZMSZ-eit a törvényben foglalt előírások szerint vizsgálja felül és amennyiben indokolt, kezdeményezze a SZMSZ-ek módosítását. A Város Képviselő-testülete az Oktatási és Humánpolitikai Bizottság javaslatát figyelembe véve a "Jó tanuló - jó sportoló elismerés" pályázat kiírást, az előterjesztésben foglaltak szerinti tartalommal elfogadta. A pályázattal kapcsolatos mindennemű teendő ellátására, lebonyolítására öttagú bizottságot alakított, a bizottság elnökévé megválasztotta Varga Andrásné sportügyi tanácsnokot, tagjaivá Cseres Mária testnevelőt, Kovács Viktor nyugalmazott testnevelőt és edzőt, Farkasné Kégl Hedvig intézményvezetőt, valamint Kemény Péterné tanárt. Kisbér Város értékesítette a kisbéri 977/3 hrsz-ú, 378 m2 alapterületű beépítetlen terület megnevezésű ingatlanát. A Képviselő-testület elfogadta Kisbér Város önkormányzata évi közbeszerzési tervét. Malomsoki K ö z é r d e k ű f e l h í v á s Felhívjuk a Tisztelt Lakosság szíves figyelmét arra, hogy megkezdődik a rókák tavaszi, veszettség elleni immunizálása. Komárom-Esztergom Megye területén április 0-6. között juttatják ki a vakcinát légi úton. Fenti időponttól számított 2. napig (2006. április 0-től május 7- ig) ebzárlatot és legeltetési tilalmat rendelt el a KEM Állategészségügyi és Élelmiszer Ellenőrző Állomás Kerületi Főállat-orvosa. Kisbér, március Kisbér Város Önkormányzata Tavaszi lomtalanítás Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy az elmúlt éveknek megfelelően az idén is elvégezzük a tavaszi lomtalanítást. Ideje: Hánta, május 8. Kisbér május 8-9. Városigazgatóság V á l a s z t á s Az Országgyűlési választások I. fordulójának eredményei: Részvétel: 68,67 % Magyar Szocialista Párt 43,4 % 06 mandátum, Fidesz Magyar Polgári Szövetség 42,03 % 97 mandátum, Szabad Demokraták Szövetsége 6, % 4 mandátum, MSzP/SzDSz 4 mandátum, Magyar Demokrata Fórum,04 % 2 mandátum, Harmadik Út ( MIÉP/Jobbik ) 2,2 %, A többi párt nem érte el az %-os küszöböt. Az Országgyűlési választásoki. fordulójának megyei eredményei: Részvétel: 64,4 % Magyar Szocialista Párt 49,09 %; Fidesz Magyar Polgári Szövetség 37,98%; Szabad Demokraták Szövetsége 6,2%; Magyar Demokrata Fórum 4,4%; Harmadik Út,49; Munkáspárt 0,7% A Komárom - Esztergom megyei 3. Választókerület eredményei: Keleti György 0,9% MSzP; Lázár Mózes 38,74% FIDESz; Takács Flóra,64% SzDSz; Huber Antal 3,62% MDF; Varga Sándor 0,97% Centrum; Varga János 0,8% Munkáspárt Az Országgyűlési választásoki. fordulójának hántai-kisbéri eredményei szavazókörönként: Városigazgatóság, Perczel Mór u es, Wass Albert Művelődési Központ, Városház tér.- 2-es, Gyöngyszem Óvoda, Deák Ferenc u as, Tűzoltószertár, Vásártér u es, Bánki Donát Szakképző Iskola, Wenckheim Béla u.- -ös, Hánta Művelődési Ház, Kossuth L. u.- 6-os Huber Antal Keleti György Lázár Mózes Takács Flóra Varga János Varga Sándor MUNKÁSPÁRT MDF FIDESZ-KDNP MIÉP-JOBBIK SZDSZ MSZP MDF MSZP FIDESZ-KDNP SZDSZ MUNKÁSPÁRT CENTRUM A II. forduló nem hivatalos végeredménye Az országgyűlési képviselői helyek száma: 386 Pártok Egyéni választókerületben FIDESZ-KDNP 69(4) MDF MSZP-SZDSZ 6 (2) MSZP 97 (63) SOMOGYÉRT () SZDSZ 3 (3) Összesen 76 (A zárójelben szereplő mandátum szám Területi listán Országos listán Összesen Parlamenti mandátumok aránya 42,49% 2,8%,% 48,9% 0,26% 4,66% 00,00% részeredmény) Összeállította: Malomsoki László április 24-én

3 2006. április-május KISBÉRI ÚJSÁG 3 L a k o s s á g i f e l h í v á s Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a MÁV Kert Kft. közérdekű felhívást tett közzé, amely szerint a MÁV Rt. vágányhálózatán május 6-án vegyszeres gyomirtásra kerül sor. (Kedvezőtlen időjárás esetén a munka elvégzése -2 napot csúszhat.) A gyomirtás során a következő szereket használják fel: A kezelt területen legeltetni, illetve onnan származó takarmánnyal 4 napon belül etetni tilos! április 2. MÁV Kert Kft.. Állomási mellékvágány (lakott területen belül) Vegyszer neve Hatóanyag Dózis kg/ha Glialka 480 Plus 480/l glifozát-izopropilamin só Hyspray 800 g/l etoxilát-zsíramin Nikesuper Combi 0 g/l linuron + 22 g/l diuron + 22 g/l terbutilazin 8 M.v.i. 0 nap 0 nap 0 nap É.v.i. nk. nk. nk. Méhveszélyesség nem veszélyes mérsékelten veszélyes nem veszélyes 2. Nyílt vonal (lakott területen kívül) Vegyszer neve Glialka 480 Plus Hyspray Chikara 2 WG Ally 20 DF Hatóanyag 480/l glifozát-izopropilamin só 800 g/l etoxilát-zsíramin 2% flazaszulfuron 20% metszulfuron - metil Dózis kg/ha 200 g g M.v.i. 0 nap 0 nap 0 nap 0 nap É.v.i. nk. nk. nk. nk. Méhveszélyesség nem veszélyes mérsékelten veszélyes nem veszélyes nem veszélyes A KISBÉR RENDŐRKAPITÁNYSÁG TÁJÉKOZTATÓJA A c s e n d beszél tovább... Tájékoztatjuk a Tisztelt Olvasót, rajtuk keresztül a Lakosságot, hogy a május -től hatályos évi XXIV. törvény a lőfegyverekről és lőszerekről, valamint a szeptember 3-án hatályba lépett 23/2004. (VIII. 3.) kormányrendelet megváltoztatta a gáz-riasztó, illetve a flóbert fegyverek megszerzésére, tartására vonatkozó szabályokat. Az egyik legfontosabb változás, hogy az eddig engedély nélkül tartható flóbert fegyverek már csak lőfegyvertartási engedéllyel birtokolhatók, kizárólag céllövészetre használhatók. A jelenleg birtokban lévő flóbert lőfegyverekre legkésőbb június 30-ig kell a lőfegyver-tartási engedélyt kiváltani. A határidő lejárta után a flóbert lőfegyver engedély nélküli tartása visszaélés lőfegyverrel vagy lőszerrel bűncselekménynek minősül. Az engedélyt a lakhely szerinti Rendőrkapitányság Igazgatásrendészeti Osztálya adja ki, kérelemre, Ft. igazgatásszolgáltatási díj befizetését követően, kizárólag olyan flóbert lő-fegyverre, amely gyártási számmal, illetve tanúsítvánnyal rendelkezik. Felhívjuk a figyelmét továbbá a személy- és vagyonvédelmi, magánnyomozói tevékenységet végzőknek, a 200. évi CXXXIII. törvény szakaszos hatálybalépése következtében 200. június -től történik a már korábban kiadott igazolványok és tevékenységi engedélyek cseréje. A törvény hatálybalépése előtt kiadott, régi igazolványok és engedélyek december 3-ig érvényesek. Az aki január -én a régi igazolvány, tevékenységi engedély birtokában végzi a személy-vagyonvédelmi, illetve a magánnyomozói tevékenységet a jelen jogszabályok alapján elköveti a jogosulatlan személy- és vagyonvédelmi, illetőleg magánnyomozói tevékenység szabálysértést. Az új fegyver, illetve személy- és vagyonvédelmi, magánnyomozói jogszabály rendelkezéseivel kapcsolatos kérdéseikkel keressék hatóságunkat (Wendlné Marencsák Erika r. századost ) a 06 (34) telefonszámon! Készséggel állunk rendelkezésükre! Kisbér Rendőrkapitányság Igazgatásrendészeti Osztály Most haragszom Rád Jenci, nagyon haragszom! Nem erről volt szó, nem ezt beszéltük meg! Arról volt szó a múlt héten a gyerekek fogadóóráján, hogy májusban mi ketten elmegyünk az Alföldre és megnézed hol fog a kislányod nyaralni az én két kislányommal együtt. Azt beszéltük meg, hogy dolgozunk egy kicsit délelőtt, azután meg kimegyünk a strandra. Szombaton, pedig horgászunk egy jót a Berettyóban, keszegre, meg kárászra, mert abban nemigen van más. Elterveztük azt is, hogy mi lesz jövőre a ballagás után az egész osztállyal, ahova a lányaink együtt járnak. Mekkora buli lesz, ugye Jenci? Meg azt is megbeszéltük, hogy milyen jó lesz a nyáron a Republic koncert a Kisbéri Napokon. Most akkor mi legyen Jenci? Nem jó ez így most sehogyan sem. Tudod, mással most már nincs kedvem ezekhez a dolgokhoz. Lehet, hogy abba is hagyom az egészet. Nehéz, nagyon nehéz. Na de fel a fejjel Jenci! Majd ott Nálad mindent bepótolunk. A nyaralást, a pecázást, a bográcsozást, a Republic koncertet Cipőékkel, a sörözést, mindent, tényleg mindent. Arra kérlek, várj bennünket, készülj fel arra, hogy lassan mi is megyünk oda, ahol most vagy, és ne feledd, hogy soha semmit nem felejtünk Belőled. Addig is légy jó, és ott jobban vigyázz magadra! Kérlek, ígérd meg! Isten veled Jenci. Barátod: Kégl Attila A Csend beszél tovább, Helyettem ő mondja el. A Csend beszél tovább, Helyettem ő énekel. Elbúcsúzom, de ott leszek, Ahol a szél zúg, a nap nevet. Elbúcsúzom, deitt marad, Belőlem néhány pillanat. (Republic) Közérdekű felhívás Az Állami Erdészeti Szolgálat Budapesti Igazgatósága ezúton tájékoztatja az erdőtulajdonosokat és/vagy erdőgazdálkodókat arról, hogy 200. év folyamán a Kisbéri körzet erdőtervezési munkái elkészültek, a feldolgozási munkák befejeződtek, így a vonatkozó jogszabály alapján, zárójegyzőkönyvi tárgyalásra kerül sor. A tárgyalás helye: Kisbér Város Polgármesteri Hivatal - Házasságkötő terem 2870 Kisbér, Széchenyi u. 2. A tárgyalás ideje: május. (csütörtök) 4.00 óra A zárójegyzőkönyv aláírását megelőzően a körzeti erdőterv adataiba, az érintett erdőgazdálkodók részére, betekintési lehetőség biztosított. Állami Erdészeti Szolgálat Budapesti Igazgatósága Megújul a Hunyadi utca Az emberek mindennapi közérzetét jelentősen befolyásolja, ha az utcára kilépve vagy kihajtva nehezen járható, kátyús utat, töredezett járdát talál. Ezért is tartja Önkormányzatunk kiemelt feladatnak az utak rendbetételét. A Hunyadi utca felújítására a Megyei Terület Kiegyenlítő alaphoz (TEKI) nyújtottunk be pályázatot. Örömmel tudatjuk, hogy 3,3 millió forintot nyertünk és az Önkormányzati önrésszel együtt 6,6 millió forintos beruházást tudunk megvalósítani. Tisztelt Hunyadi utcai lakók, kérjük, legyenek segítségére Önkormányzatunknak abban, hogy a vízelvezető árkokat is szintbe tudjuk hozni, és kitisztításukat is el tudjuk végezni. Beruházásunk legkésőbb a nyár végére be fog fejeződni, addig türelmüket kérjük, és utána együtt örülhetünk a szép utcának. Megújul a Városháza udvara A Városháza udvarán használhatatlanná vált melléképületet lebontva igen nagy és hasznos terület szabadult felahol a tereprendezés után fásítás, parkolók kialakítása, díszburkolat letételére kerül sor, mely a város képét szépíti. Lovarda Lovarda és Műemlékegyüttes átépítésére kiirt közbeszerzési pályázatot a LAKI Épületszobrász ZRT nyerte el. A kivitelezés összege: ,32 EUR Befejezési határidő: június 30.

4 4 KISBÉRI ÚJSÁG április-május A VÁROSIGAZGATÓSÁG ELSŐ NEGYEDÉVES M U N K Á J Á R Ó L Az elmúlt év november 22.-én tunk kialakítani kisebb nagyobb sikerrel. bízott meg a Polgármester Aszszony A végére azért sikerült örö a Városigazgatóság felügyeletével met szerezni a gyerekeknek. A viemelt és irányításával, kilágítás sajnos nem volt alkalmas Alpolgármesteri feladatként. az esti korcsolyázáshoz, de jövőre Pályázatom kedvező elbí reméljük azt is sikerül megolda rálása, és a Képviselő Testület döntése alapján pedig ez év január elsejétől határozatlan időre nunk. Pályázatot készítettünk a világítás korszerűsítésére, melynek elbírálása májusban várható. neveztek ki a szervezet vezetőjének. Hántára kihelyeztük a szelektív hulladékgyűjtéshez szükséges Tehát tulajdonképpen az elmúlt év decemberétől tudok Önöknek tájékoztatás adni az általunk végzett munkáról, természetesen a teljesség igénye nélkül, hiszen a napi konténereket, valamint egy szemétszállító vegyes hulladék konténert. A lakosságot szórólapon tájékoztattuk a szelektív hulladékgyűjtés lehetőségéről. A tapasztalataink váratlan feladatok mindegyike azóta nagyon kedvezőek, a nem maradhat meg teljesen emlékezetünkben. hántaiak közül sokan igénybe veszik a szelektív konténereket. Az elkövetkező időben minden hónapban tájékoztatni fogom a kedves A városigazgatóság lévő jelenleg nem tulajdonában működőképes olvasókat az általunk végzett munkáról és terveinkről. Szeretném, ha a város lakói bizalommal fordulnának hozzánk a problémáik mielőbbi gyors megoldása érdekében. IFA típusú konténeres szemétszállító tehergépjármű felújítását megkezdtük. Felújítjuk a fülkét, illetve megjavítjuk az emelőszerkezetet. A munka a Városigazgatóság javító műhelyében történik. December Február Az év utolsó napjaiban történő A hirtelen történő gyors olvadás, nagy havazás a viharos erejű széllel társulva rendkívül sok munkát majd az azt követő nagy fagyok újra rengeteg problémát okoztak a okozott. Mindhárom hó eltakarító városban. Különösen a mélyen adapterrel felszerelt gépünk gyakorlatilag 24 órát dolgozott egy fekvő területeken kellett sokat dolgoznunk a Tűzoltóság segítségét folytában. Sajnos így is több mint Március is igénybe véve. Volt ahol több napon keresztül szivattyúztuk a vizet. egy nap kellett ahhoz, hogy minden utcában megfelelő közlekeden energiánkat lekötötte a Lovar A szoros határidő miatt szinte min A Perczel Mór utca mélyen fekvő dést biztosítsunk. Gépeink közül da mellékszárnyainak takarítása, a részein különösen sok probléma egy sem speciális hó eltakarító, terület átadása érdekében. volt, melyeket csak nehéz munkával tudtunk megoldani. Ezen a te így a munka elvégzése sem olyan A Polgármesteri Hivatal mögötti hatékonyan ment, mint ahogy azt épületből a bontás miatt szintén rületen a sáros bekötő útszakaszt szerettük volna. A város frekventált megkezdtük a kirakodást. téglatörmelék kihordásával és tömörítésével tettünk lényegesen helyeiről, a Széchenyi utcáról, és a A Polgármesteri Hivatal hátsó bejáratához felállítottuk, majd lefes Kórház parkolójából a nagy menynyiségű havat elszállítottuk, a parkolás lehetőségének megteremté Hivatal főbejáratának festését. vényt az ott dolgozók kérésére el jobbá. Sajnos a város vízelvezetés tettük az esőkidobót. Elvégeztük a A Munkaügyi Központ előtti sö rendszere az árkok jelentős részének betemetésével, az átereszek se érdekében. Az Intézmények A Polgármesteri Hivatal előtti sajnálatos baleset következményeit területére ültettük át. távolítottuk, és a Szabadság Park eltömődésével gyakorlatilag nem előtt, a városközpontban és a forgalmasabb helyeken folyamatos kijavítottuk, a kitört fa helyett új fát A kórház építési területéről telep működik. Ennek elhárítása a nyár folyamán feladatunk lesz. sózást illetve murvával történő ültettünk, valamint annak védő helyünkre szállítottuk a lebontott Több alkalommal segítettünk a szórást végeztünk, de munkánk az díszkeretét is felállítottuk. vasbeton pilléreket, amelyeket a kórház építésénél a víz szivattyúzásában. időjárás miatt szinte alig volt észlelhető. Több panasz érkezett hoz előtt elkészítettük a Petőfi szobor vagy értékesítünk. Az ünnepre készülve az iskola későbbiekben vagy felhasználunk, Már február elején elkezdtük a tavaszi legnagyobb munkánkat a Lozánk, hogy miért nem sóztuk a koszorúzásához a bekötő járda Elvállaltuk Tárkány egész területén a szennyvízszippantást. Heti Széchenyi utca járdáját, illetve a térkövezését. Három zászlórudat varda mellett lévő két mellékszárny kitakarítását, az építő válla Komáromi utca iskola felé vezető állítottunk fel. melyeket felszereltünk a felvonáshoz szükséges al bejelentések alapján a munkát. egy alkalommal végezzük igény a térkövét. A válasz egyszerű, azért lat felé történő munkaterület átadását. Elképesztő mennyiségű mert a burkolatot a só rongálja. katrészekkel. A játszótereken lévő összes játékot átvizsgáltunk, és kijavítottunk. Ezért szórtuk a murvát a csúszásveszély megszüntetése érdeké helyeztünk ki a szobrok mellé, me- Az ünnepség idejére virágládákat anyag került átrakásra, raktározásra, szeméttelepre, újra felhasznosító telepre, illetve értékesítésre. ben. Sok helyre késve érkezett a Április hó eltakarító autó, de sajnos lehetőségeink csak ennyit biztosítottak. szának padka javítását megkezd A Perczel Mór utca felújított szaka Hántán elkezdtük a Művelődési ház belső részének felújítását. Az tük. A Szent Imre utca padka javítása szintén még ebben a hónap előtér, a mellékhelyiségek, a klub, Január a színpad javítása, majd meszelésre került. Az ajtókat és az előté Az asztalos műhelyben elkészítettük a Polgármesteri Hivatal hátsó ri büfé részt újrafestettük. Felmérban elkészül. A javítás murvaszórással és hengerezéssel lesz elvégezve. bejárata fölé az esőkidobót. tük a sportöltöző felújításához Az iskola mögötti kispályán a gyerekek részére, jégpályát próbál- (Folytatás az szükséges anyag és munkameny- oldalon) nyiséget. A felújítást a nyáron elvégezzük. A hónap elején szerencsétlen tűzeset történt a Deák Ferenc utca 7. szám alatt. A város tulajdonában lévő bérház padlástere gyulladt ki. A tűzoltás után két családot azonnal át kellett költöztetnünk a Kiskastély hátsó részében lévő lakásba. A tűzrendészeti és villamossági felülvizsgálatok után megkezdtük a teljes bérház elektromos rendszerének felújítását. A gyakorlatilag teljesen megrongálódott két lakás felújítását a Cigány Kisebbségi Önkormányzat anyagi segítségével megkezdtük. A városigazgatóság telephelyein található rossz szemétszállító konténerek javítását, felújítását folyamatosan végezzük. A Képviselő Testület döntésének megfelelően a Spartacus Sportpálya végén található nyárfák kivágása megtörtént. A területen a közlekedési park fog felépülni. A kivágott fák helyett természetesen csemeték telepítését fogjuk elvégezni, melyek a nyárfákkal ellentétben nem allergiagerjesztők lesznek. Várhatóan hárs és nyírfák ültetését végezzük el az ősszel. lyeket a fagyok miatt még aznap vissza is szállítottunk. Elvégeztük az iskola bejáratánál a hiányzó járdarész betonozását. Az iskola bejáratát csengővel szereltük fel. A sportcsarnokban felszereltük és beüzemeltük az új elektromos eredményjelző táblát. A művelődési házban a színpadon a színelőadásokhoz szükséges kellékeket szereltünk fel. A színházterem lépcsőit zöld színű fénytartó, és visszaverő jelzésekkel láttuk el. A Parktó körül lévő korhadt fák illetve száradt ágak vágására engedélyt adtunk a horgász egyesület számára. Szintén engedélyt adtunk a tó körüli fásításra. A munkákat már elvégezték a horgászok társadalmi munkában. Tervet készítettünk a tó körüli pihenő övezet kialakítására, melyet a horgász egyesület vezetőivel áttekintettünk. Padokat, szeméttárolókat fogunk kihelyezni a tervek szerint. Megkezdtük a Perczel Mór utcai temető bejárati kapujának felújítását. Várhatóan április végére készül el teljesen új formájában. A városközpontban megkezdtük a tavaszi virágosítás első hullámát. A sziklakert beültetése is megtörtént. A második hullám április végén várható.

5 2006. április-május KISBÉRI ÚJSÁG (Folytatás a 4. oldalról Megkezdtük a Kishomok utca javítását. A két bekötő szakasz az utca kaparása után murvával lesz tömörítve, a hosszú, Szent Imre utcával párhuzamos szakasz, talajmélyítés után téglazúzalékkal és hengerezéssel lesz feljavítva. Reméljük, ezzel jelentősen javul az utca állapota. A lakókat természetesen értesítettük a munkálatokról. A Kishomok utcában a gyors olvadás miatti helyzetre való tekintettel, a bekötő árkok tisztítását elvégeztük. A motoros találkozóra szintén sok feladatot vállaltunk, mert jó kezdeményezésnek tartjuk, amely remélhetőleg jó hírét viszi városunknak országszerte. Színpadot állítottunk, megoldottuk az elkerítést, vállaltuk az áramellátást, a szemétszállítást és a mellékhelyiségek biztosítását. A szervezőkkel többször egyeztettünk a sikeres program érdekében. A Petőfi Sándor Általános Iskola és Városi Sportcsarnok építésének 20 éves évfordulójára szintén sok munkát kell elvégeznünk. Áprilisban elkezdtük az iskola belső udvarán lévő padok felújítását, részleges cseréjét, és festését. Az Iskola homlokzatának felújítása szintén a mi feladatunk lesz, amit az évfordulóra szintén meg akarunk oldani. Sok bejelentés érkezett a kátyúkkal kapcsolatban. Természetesen mi is tisztában vagyunk a város kezelésében lévő utak állapotával. Olyan kátyúzó anyagot vásároltunk, amely csak + Celsius fok felett alkalmazható, ezért a kátyúzást sajnos csak április közepén kezdhettük meg az időjárás miatt. Az anyagi lehetőségeink szerint vásárolt alapanyag sajnos csak foltozásra elegendő, de az utak állapota biztosan javulni fog. A tavaszi kátyúzást egy újabb fogja követni júniusban. Hosszú idő után végre sikerült bérleti szerződéssel kiadni a városigazgatóság területén lévő ingatlanrészt, melynek bevételét szándékunk szerint az utcák állapotának javítására szeretnénk fordítani. Felmértük a városban még ki nem helyezett útbaigazító táblákat. Kihelyezésüket májusban kezdjük el. Több mint 00 darab tábla kerül majd kihelyezésre, Kisbérre és Hántára. Felmértük a város kezelésében lévő utcákról hiányzó közlekedési táblákat. Sajnos nagyon sokat megrongálnak és ellopnak a táblák közül. Május hónaptól műanyag táblákkal pótoljuk a hiányzókat. Végezetül szeretném megkérni a kisbéri és a hántai polgárokat is arra, hogy vigyázzunk jobban a környezetünkre.itt élünk ebben a kisvárosban, ne rongáljuk, ne tegyük tönkre, ne szemeteljünk. Ne kelljen minden Eldorádó után a szemeteseket újra hegeszteni, a zászlórudakat újra állítani, a virágládákat újra virágosítani! Józan ésszel felfoghatatlan miért van erre a rongálásra szükség. Ha valaki nagyon erősnek érzi magát, javaslom a súlyemelő szakosztályt, ott kedvére küzdhet a súlyokkal. A másik nagyon fontos dolog, amit mindenkinek tudnia kell, nem a városigazgatóság dolgozói szórják tele szeméttel a várost! Mi csak öszszeszedjük a város lakói és az átutazók által széjjeldobált szemetet! Figyeljünk oda kicsit jobban, és akkor igazán tiszta, szép, kultúrált kisvárosban élhetünk. Mi erre törekszünk, ezt akarjuk, ezért dolgozunk. Kégl Attila Városigazgató Jöjj el hozzám hétfőn, de ne gyere későn! Jöjj el hozzám kedden! Hadd nőjön a kedvem! Jöjj el hozzám szerdán, kopogtass a meggyfán! Csütörtökön jönnél, tán még itthon lelnél. Pénteken a kedvem, szétgurul a kertben. Szombaton barátom, a világot járom. Vasárnap, vasárnap is várnak. engem / Gazdag Erzsi / Értesítés április 9-2-ig nyílt hét lesz az óvodában án / szerda, csütörtök/ reggel 8-2- ig bepillantást nyerhetnek az óvoda mindennapi életébe. Április 2-én / péntek / óráig Föld napját ünnepeltük a hagyományainknak megfelelően. Program: - szülőkkel és a gyerekekkel közös udvarrendezés -virágok ültetése -bokrok aljának rendbetétele, gereblyézés -sziklakert rendbetétele -sövény nyírás Ó v o d a i b e í r a t á s -virágágyás szegélyek letétele -egy fa mászóka kiásása, áthelyezése Április 24-én / hétfő / lesz a Szent György napi vásár az óvoda udvarán. Program: -00- órakor Nyakigláb, Csupaháj, Málészáj című magyar népmese az óvónénik előadásában - vásári portékák árusítása, az óvoda dolgozói saját készítésű munkáiból Rossz idő (eső) esetén a vásár elmarad. Mindenkit szeretettel várunk és jó szórakozást kívánunk! Az óvoda dolgozói és a Szülői Szervezet Értesítem a leendő óvodások szüleit, hogy május én minden nap 8- óráig lesz a kisbéri Gyöngyszem Óvodában a beíratás. (Cím: Kisbér, Deák F. u. 4.) Felvételre jelentkezhetnek azok a gyermekek akik december 3-ig betöltik a 3. életévüket. A nevelési év folyamán munkába álló, de jelenleg gyermekgondozási segélyben részesülő szülőknek is most célszerű előjegyeztetni gyermekük felvételét. (2006. januártól-május 3-ig töltik be a 3. életévüket.) A közoktatási törvény szerint abban az évben, amelyben a gyermek az ötödik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától napi négy órát köteles óvodai nevelésben részt venni. A beíratáshoz szükséges: - gyermek születési anyakönyvi kivonata - a szülő személyi igazolványa - orvosi igazolás ( alkalmasság arról, hogy közösségbe mehet). A kicsik felvételéről az óvodavezető dönt, melyről írásos értesítést kapnak a szülők. V e n d é g v á r á s Csőréné Ladányi Edit óvodavezető Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a Cigány Kisebbségi Önkormányzat a Városigazgatóság épületébe költözött. Wass Művelődési Központ Albert termeinek elnevezése Nyári Imre CKÖ elnök A Wass Albert MűvelődésiKözpontelnevezésekor a nem választott névjavaslatok képviselőinek szeretnénk megadni a lehetőséget, hogy az általuk javasolt névadó valamilyen szinten mégis megjelenjen az intézményben. Az épületben található termeket ezért az önök javaslatai alapján szeretnénk elnevezni. Neveket keresünk a színházterem, a kamaraterem, a kiállítóterem, az emeleti galéria, valamint a szakköri termek elnevezésére. A javaslatokat május 3-ig személyesen, levélben vagy ban lehet leadni Kiss Eszternél (Wass Albert Művelődési Központ, 2870 Kisbér, Városház tér.pf.:24 ) T E M P O CBA Várjuk szeretettel áruházunkban!

6 6 KISBÉRI ÚJSÁG április-május H a j b a N á n d o r köszöntése Hosszú, kacskaringós úton jutott hozzám az emlékező közlemény, mely "Állatfotózás mesterfokon" címen Hajba Nándor életútját ismerteti. Egy mondatos önvallomásában állattenyésztőnek vallja magát, aki megtanult fotózni. Kezdettől szorosan kötődött a lovakhoz, illetve a mezőgazdasághoz. Fiatal emberként abrakmester az Alagi állami Ménesben. Megszűnte után a Dióspusztai Ménesben csődörös. Gondozza Intermezzo II-t,Imperiál nagyapját. Hamarosan törzskönyvvezető a Bántapusztai Ménesben. Ennek állategészségügyi okokból történő felszámolása után újabb állomás az FM. Lótenyésztési igazgatósága. Folytatásként az Országos Törzskönyvezési és Utódellenőrzési felügyelőségen dolgozik. Közben elvégzi a Gödöllői Agrártudományi Egyetemet. Kedvenc munkaterülete a fotózás, melynek segítségével az 94. évi OMÉK lótenyésztési kiállítását új felfogásban szervezett bemutatásával átütő sikert ér el. Ezt és további meggyőző munkáit értékelve kapta a meghívást 969-ben a MÉM Tájékoztatási Főosztályára protokoll és mezőgazdasági szakfotózási feladattal. A mezőgazdaság életének minden mozzanata, a vezető politikusok szinte mindegyike szereplőként láthatók fotóin. Hatalmas tömegű negatívot a Mezőgazdasági Múzeumnak ajándékozta. 990-ben ment nyugdíjba, de a fotózás továbbra is életeleme maradt. Folyóiratok címlapjain, számtalan szakkiadványban, doktori diploma munkákban, 0 szakkönyvben, fali naptárakon, szakkiállításokon szerencsére a mai napig találkozhatunk igényesen alkotott képeivel, tablóival összeállításaival. Kisbérhez úgy kapcsolódik, hogy a helyrajzi gyűjteményünk képanyagának igen értékes részét tőle kaptuk. Így a múlt század 30-as évei legismertebb fotósának, Waltner Bertának üveg-negatívjairól készített összeállítást a kastélyról, belső részleteiről, bútorzatáról, melyek hűen adják vissza annak hangulatát. Tőle kaptuk a háború utáni ménes legsikeresebb tenyésztési eredményéről, Imperiálról, apjáról Imiről, nagyapjáról IntermezzoIIről, dédapjáról Caissot-ról készült nagyértékű sorozatot. Ugyancsak hasznos tanácsokat kaptunk a kiállítás összeállításához. Több évtizedes munkásságát 996. évi OMÉK-on Széchenyi István emlékéremmel ismerték el. Múlt évben a Magyar Turisztikai Szövetség elnöke Életműdíjat adott át részére, elismerve a fél évszázados munkát, annak hatását az állattenyésztésre, különösképpen a lótenyésztésre. Aktivitása ma is töretlen. Minden lovas megmozduláson ott van, Együttes tagságunk a Magyar Huszár és Lovas Hagyományőrző Egyesületben, a Kisbéri és Gidránlótenyésztő Egyesületben, a Lovas Körben gyakori és hasznos találkozásokat tett lehetővé. Ezen az úton jutottunk a helytörténeti kiállítás értékes fotóanyagához. Barátságát személy szerint nagyra értékelem. Szakmai sikereinek, a megbecsülés látható jeleinek együtt örülünk, azokhoz szívből gratulálunk. A Kisbérnek juttatott értékeket hálás szívvel köszönjük. Jó egészséget és további sikereket kívánunk! Dr. Bódai József Ló szeretete határozza meg mindennapjainkat, avagy Kisbéri emberek, kisbéri lovak a díjugratásban Mócher Tamást kérdezem, akivel a közelmúlt helyi lovas eseményeiről, eredményeiről, a sporttámogatásokról beszélgetek. - Volt egy rendezvényetek a Wass Albert Művelődési Központban. Mi volt ez? - Március 24-én a Megyei Díjugrató Szövetség 200-ös díjkiosztója volt a házban.itt a kisbéri Horváth Hüllő ZOO Balázst és Szeder Tamást díjazták. Balázs a B kezdő lovak, és a B2, valamint a B3 kategóriában megyei első lett. A B versenyben egy Kisbéri Félvérrel, amelynek neve Maxim Aliz. - Ezt a lovat láttam nálatok az istállóban, és ez a ló szokott futni a Majális téren. Mit lehet róla tudni? -Ígyvan, ez a ló a család tulajdona. Maxim Aliz egy kisbéri törzskanca, Imperiál leszármazott. A ló a 200-ös évben az országban az éves lovak versenyében ló nyen készült, ahol megnyerték a B kezdő ló kategóriát. - válaszol mosolyogva. - Ígéretes a jövő. közül - döntőbe került, de egy sé jrülés miatt a versenyt fel kellett adnia Mezőhegyesen. A kancának senyt Kisbéren? - Mikor láthatunk ismét lóver van egy 2 éves csődör fia, Igor, aki - Május -én a Majális téren Díjugrató lovasverseny lesz, kb. 0 szakértők szerint ígéretes tulajdonságokkal rendelkezik. Ő Európa egyik legjobb fedezőménjétől, IMFORG Kft lovasa lesz, mivel ki résztvevővel. Ő ekkor már a TER- Istafantól származik, aki sajnos váltunk a Kisbéri Lovas Klubból. már nem él. - Nem okoz ez konfliktust közöttetek? - A másik két kategóriáról mit lehet tudni? Ugyanis a Kisbéri Újságban olvasni lehetett a versecsolat felhőtlen. A Kft, ha kell segít - Nem, sőt a két klub között a kapnyeken elért eredményeket, de séget nyújt a Kisbéri Lovas Klubnak. A lovasokra pedig büszkék le ezt laikus nem biztos, hogy értettehetünk, mert az országban számos helyen öregbítik városunk hír - A B2 és a B3 kategóriában az akadályok nehezebbek és maganevétsabbak. Például a B3-ban már 2 cm az akadály. Balázs ebben a kategóriában egy kezdő, fiatal lóval nyert, aminek Korza a neve. Korza, Karsai Ferenc lovas barátunk tulajdona, aki szintén kisbéri ember. - Mi szerepe van ebben az ABCnek? - A csikó neve általában az apa nevének kezdőbetűjével kezdődik. - Ezen a képen, amit adtál nekem, Balázst és Maxim Alizt látjuk. Én annyit látok rajta, hogy ló és lovas teljes összhangban a feladatra, az akadályra összpontosít és a ló nagyon szép. Különösen tetszik a patájának mintázata. Az akadály fölött legalább 30 centiméterrel fog átugrani a ló. Jól látom? Mit lehet erről tudni? - A kép Üllőn, egy országos verse - Ha jól tudom, családod aktívan támogatja a helyi sportéletet. - A MOHI Trans Kft alkalmazottja Cserháti István aki a Spartacus SE felnőtt labdarúgó csapatánál edző. Az Ő általa - társadalmi munkában - végzett munkát is megpróbáljuk segíteni. Nehéz a sportszervezeteknek támogatás - szponzorok - nélkül fennmaradni, eredményeket felmutatni. Lehetőségeink szerint - a MOHI Trans és a TERIMFORG Kft nevű vállalkozásaink által - támogatjuk a Kisbéren működő egyesületeket. - A fiad, a kis Bendegúz ült már lovon? Szereti a lovat? - Igen, bár még kicsit tart még tőlük. - Van egy kutyátok, amely kíséri a lovat. Őróla mit tudsz mondani? - Vili - így hívják - egy angol agár. Ő a lovak őrzője és kísér bennünket mindenhova. Ha valamelyik ló kijön az istállóból, körülnéz, keresi a kutyát, meglátja és nyerít egyet. Szinte üdvözlik egymást. A két nagyon értelmes állat, amely az emberektől évezredek óta elválaszthatatlan. A kutya és a ló. - Mit ad, milyen többletet ad a lóverseny? - Számomra minden lóverseny egy új élmény. - Gondolom sok lovas történetet tudsz. Helyit és történelmit is. - A régi helyi történetek közül számomra a Kincsem és egy cica kapcsolata a legkedvesebb. Ezt bizonyára ismered... - Valami rémlik, de a Kisbéri Új- ság olvasói számára elmondanád? - Kincsem úgynevezett "egygazdás" ló volt. Csak a gondozóját engedte közel magához. Őt is csak akkor, ha kedvenc macskája a bokszban vele volt. Ha a cicát nem látta, kezelhetetlen volt, se etetni, se megpucolni nem engedte magát. - Köszönöm a beszélgetést. - soki - Hüllőkiállítás nyílt a Wass Albert Művelődési Központban április 8- án az emeleti Galériában, amely 23-áig volt látható. A kiállított - 40 féle - állatok között kígyók, teknősök, gyíkok, pókok, egy krokodil, és sokféle rágcsáló ( egerek, tengeri malacok, nyulak ) voltak találhatóak. Az állatokat ketrecben, akváriumban, biztonságos körülmények között, nekik a lehető legkedvezőbb körülmények között mutatták be. A látogatók vásárolhattak képeslapokat, a kiállított állatokat és a legkülönfélébb ajándék tárgyakat. A kiállítással csak iskolaidőszakban utaznak, járják az országot, nyáron Siófokon állandó kiállítást és vásárt tartanak. -emel-

7 2006. április-május KISBÉRI ÚJSÁG 7 Az elmúlt hónap eseményei a kisbéri Táncsics Mihály Közhasznúsági jelentés BEVÉTELEK (Ft) APEH SZJA % Önkormányzat tám. Támogatói befizetések Banki bevételek Összesen KIADÁSOK Rendezvények támogatása Diákok jutalmazása Nevezési díj, tandíj támogatás ECDL vizsga támogatás Beiskolázási támogatás Banköltség, postaköltség Nyomtatvány, irodaszer Úszásoktatás Összesen Pénzeszköz nyitó egyenlege Pénzeszköz záró egyenlege Tartozás nyitó egyenlege Tartozás záró egyenlege Veszteség Nyereség Megyei szavalóverseny Immár negyedik alkalommal rendezte meg iskolánk, a Költészet Napja alkalmából, a megyei szavalóversenyt. A város új Wass Albert Művelődési Központja adott helyet a vetélkedőnek. A megye 3 középfokú oktatási intézményéből 3 diák jelentkezett és szavalt ezen a napon. A verseny tisztasága érdekében a versenyzők sorszámot húztak, így mind a zsűri, mind a nézők számára csak eredményhirdetéskor derült ki, melyik iskola képviselője értelhelyezést. és Közgazdasági Szakközépiskolában Mint minden évben, most is vendégül láttuk a versenyzőket és kísérő tanáraikat pogácsával - melyet a súri pékség ajánlott fel, üdítővel és kávéval. A résztvevőket, függetlenül az elért teljesítményüktől, dicséret illeti, hiszen megtanultak egy verset, eljöttek és kiálltak a nem kis létszámú nézőközönség elé. Ezért mindenki kapott jutalmul egy könyvet, melyet a Drat Kft. által felajánlott pénzből vásároltunk. A zsűri tagjai: Kováts Adél elnök, Jászai Mari díjjal és a Magyar Köztársasági Érdemrend Tisztikereszt-jével kitüntetett színművésznő, Dr. Udvardi Erzsébet Kisbér polgármestere, Morvai Józsefné a Művelődési Központ és Városi Könyvtár igazgatója, Farkasné Dr. Juhász Krisztina magyar szakos középiskolai tanár, Perge András oktatási referens A verseny szervezését támogatta a Drat Kft. Kisbér, Pékség Súr és a Táncsics Alapítvány. Eredmények:. helyezett: Makai Marcell Tibor (Jókai Mór Gimnázium Komárom): Benjamin László - Nem adhatsz többet 2. helyezett: Farkas Ákos (Táncsics Mihály Gimnázium és KSZKI Kisbér): Faludy György - Tanuld meg ezt a versemet! 3 helyezett: Mester András (Eötvös József Gimnázium Tata): Wass Albert - üzenet haza Két különdíj:. Gerhát Barbara (Árpád Gimnázium Tatabánya): Pilinszky János - Ne félj! 2. Pasztusits Enikő (Mikes Kelemen Középiskola Tatabánya): Radnóti Miklós - Hetedik ecloga Versenyek Jedlik Ányos fizikaverseny megyei fordulójába három diákunk jutott tovább, ahol szép eredményt értek el. Cseke Petra és Horváth Éva 7. osztályos diákunk III. illetve IV, Horváth Lajos 8. osztályos tanuló III. helyen végeztek. Felkészítő tanáruk: Vanyáné Miklós Ildikó volt. Farkas Ákos az angol nyelvi Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny megyei fordulóján szépen szerepelt, egy pont hiányzott a továbbjutáshoz. Szinyi Ballagások időpontja Táncsics Mihály Gimnázium és Szakközép Iskola: május óra Bánki Donát Szakképző Iskola: május óra Gimnázium Károly biológiából jutott tovább az OKTV megyei fordulójába. Megyei német nyelvi verseny második fordulójába továbbjutott Bencsik Ádám 7., Horváth Lajos és Zámbó Laura 8. osztályos tanulóink. Cultura Nostra verseny országos fordulója Pannonhalmán lesz, melyen Farkas Ákos, Bikali Julianna és Tóth Zoltán képviseli megyénket. Táncsics Alapítvány Iskolánk alapítványa a "Táncsics Alapítvány" 992-ben jött létre. A kuratórium 7 főből áll, két évre kapja a megbízatását. A kuratórium szavazat többséggel dönt a beadott kérelmek ügyében, illetve a kuratórium maga is odaítél jutalmakat, támogatásokat. Az alapítvány az alábbi célokkal: Országos tanulmányi versenyeken való részvétel támogatása Kiemelkedő tanulmányi eredményt elérők, közösségi munkát végzők, sportban kiemelkedők jutalmazása Gyengébb képességű tanulók felzárkóztatásának támogatása Nyelvtanulás támogatása Egészséges életmódra nevelés támogatása Hátrányos helyzetű tanulók támogatása (beiskolázási támogatás, tankönyvtámogatás, ECDL vizsga támogatása stb.) Közösségi rendezvények támogatása (pl. diáknap, kirándulás) Táncsics Alapítvány 2870 Kisbér, Batthány tér 2. Adószám Álláshirdetés A pályázatot hirdető szerv Táncsics Mihály Gimnázium és KSZI 2870 Kisbér, Batthyány tér 2. Tel/fax:34/ lg.: Farkasné Kégl Hedvig Meghirdetett munkahely - Angol szakostanáriállás - Angol-kémia vagy angol-biológia szakos tanári állás - Informatika szakos tanári állás - Német-bármely szakos tanári állás Képesítési és egyéb feltételek Egyetemi vagy főiskolai szakirányú végzettség Részletes szakmai önéletrajz, oklevél másolat, erkölcsi bizonyítvány Állás elfoglalás ideje: szept.. Pályázat benyújtás ideje: május 3. Pályázat elbírálás ideje: június. Juttatások, illetmény, pótlék, egyéb Illetmény: Kjt. szerint, étkezési hozzájárulás, bejárás esetén útiköltség térítés "VASNYŰVŐ" Régiós verseny Kisbéren március 24. Meghívott résztvevők:. Eötvös Loránd Műszaki Középiskola Oroszlány 2. Péch Antal Szakközépiskola Tatabánya 3. Váci Mihály Szakképző Iskola Székesfehérvár 4. Géza fejedelem Ipari Szakképző Iskola Esztergom. Lukács Sándor Szakképző Iskola Győr 6. Bánki Donát Szakképző Iskola Kisbér 7. Perczel Mór Szakképző Iskola Mór. évfolyamos fémforgácsoló tanulók, iskolánként 2-3 fő, összesen 6 tanuló. Feladat:. Lépcsős tengely esztergálása 2. Fémipari mérési feladat (tolómérővel, mikrométerrel) 3. Elméleti teszt-kérdések Végeredmény: Összesített verseny:. Major Csaba Székesfehérvár 2. Kornseé Dávid Mór 3. Zsédöly Norbert Kisbér Elméleti verseny:. Pozsonyi Roland Oroszlány 2. Kornseé Dávid Mór 3. Piller József Mór Gyakorlati verseny:. Major Csaba Székesfehérvár 2. Zsédöly Norbert Kisbér 3. Kornseé Dávid Mór Támogatók: -Komárom-Esztergom Megyei Kereskedelmi és Iparkamara illetve: -ifj. Kormány Károly - Sáhó József - Kovács Károly }vállalkozók - Mocher Imre Új eredményjelző berendezést kapott a Városi Sportcsarnok Rég. álom valósult meg a Városi Sportcsarnokban. Egy, a modern kornak megfelelő eredményjelző berendezés működik, amely digitális kijelzőjén mutatja a mérkőzés pillanatnyi állását, és az eltelt időt. Ezúttal szeretném megköszönni a DRAT Kft vezetőjének, Schek Ferenc Úrnak, és Kégl Attila Városigazgató Úrnak, valamint a Városigazgatóság munkatársainak, akik önzetlenül segítettek abban, hogy az új eredményjelző a helyére kerüljön és működjön. Vida Gyuláné Sportcsarnok vezető

8 8 KISBÉRI ÚJSÁG április-május A k é k b o l y g ó r ó l Egy régi kínai közmondás szerint: "Ha a Nap a teremtés apja, akkor a víz az anyja." A "zöldbetűs Napok" egyikéhez tartozik a Víz Világnapja, melyről országosan megemlékeznek március 22-én. Iskolánkban eddig is volt megemlékezés eme jeles napról, de az idén újszerű kezdeményezéssel élt a természetismeret munkaközösségünk. TÉMANAP-ot hirdetett az -6. évfolyamosok számára. A gyermekek az előző hetekben már készültek szaktanáraik irányításával a napra. Szép rajzok születtek, melyeket most állítottak ki a többiek épülésére. Többen kis fogalmazások, tanulmányok formájában írták le gondolataikat a vizek védelméről, hasznosságáról. A zene sem maradhatott ki a programból: komolyzenei aláfestés kísérte az irodalmi müveket. Rendhagyóan kezdődött a nap. Morvainé Pisuth Zsuzsa tanárnő irányította a gyerekek bemutatóját, készítette fel őket előadásukra. Színes műsorukkal, - melyet az iskola aulájában adtak elő - ünnepéllyé varázsolták a napot. Vendég is érkezett erre a napra: Békási Imre helyi szikvízkészítő és forgalmazó, aki ismertette a szikvízkészítés történelmét, történetét, folyamatát, az üvegek, flakonok változását, a szikvizek jelentőségét. Előadásában felhívta a gyermekek figyelmét arra, hogy hazánk ásványvizekben milyen gazdag, ezért jobban ajánlja a fiataloknak hűsítőként való fogyasztását, mint a cukrozott üdítőket. Végül meghívta hallgatóságát az üzemébe, ahol bemutathatja nekik a gyártás folyamatát. A műsor után a gyermekeknek Puzzle darabokat kellett osztálytársaikkal közösen időre összeállítani, azt egy papírlapra felragasztani. Végül Csaba Lajosné tanárnő mutatta be azt a rajz és festmény kiállítást, amelyet a kis diákok képeiből állított össze és látható az aulában. Gyorsan elröppent az idő az -6. osztályosok számára, akik remélhetőleg új ismeretekkel távoztak. Délután a 7-8. osztályosok gyűltek össze vetélkedőre. Ez a vetélkedő már évek óta hagyományosan zajló program az iskolában. A gyerekek 3 fős csapatokban mérték öszsze tudásukat. A feladatok között például 3+-es Totót kellett kitölteniük, plakátot kellett készíteniük a vízzel való takarékosságról, dalokat kellett gyűjteni, amelyekben a víz szerepelt. A Totóban az egyik kérdés így szólt: Miért nevezik a Földet Kék Bolygónak? A válasz az, hogy azért, mert a felszínének háromnegyedét víz borítja. Egy másik - mindenki számára elgondolkodtató - kérdés pedig így szólt: liter olaj mennyi vizet tesz fogyasztásra alkalmatlanná? A válasz: millió litert. Kedvelt tevékenységi forma ez a verseny a tanulók körében. Az idei évben Sallai Sándorné és Cserés Mária tanárnők állították össze a vetélkedő anyagát. A helyezések végül így alakultak:. lett a 8.a csapata; 2. 7.c; 3. 8.d; 4. 7.b;. 7.a. A győztesek oklevelet kaptak jó munkájukért. Néhány ismeretterjesztő adat vizeinkről: - A földi élet vízben alakult ki, így további léte, fennmaradása is a vízhez kötődik. - A Föld felszínének 70,8%-át tengerek, óceánok borítják. - Vízkészletünk nem egészen 3%-a édesvíz. - Az édesvízkészlet 9%-át települések, - főleg az ivóvízellátásra felhasználva - 20%-át az ipar, 7%-át a mezőgazdaság használja fel. - Hazánkban évente több mint 8 milliárd köbméter vizet fogyasztunk. - Az egy főre jutó éves vízfogyasztás kb liter. (A délelőtti műsorban elhangzott, hogy 00 évvel ezelőtt ember napi vízfogyasztása 0 liter volt, ez ma 00-0liter.) - Néha pazarló módon bánunk ezzel a féltett kincsünkkel, pedig ma több mint milliárd szomjazó - minden negyedik - ember él a Földön. - Több, mint 2 milliárd ember nélkülözi a tiszta vizet a mindennapi mosakodáshoz. - Becslések szerint 2-3 milliárd ember környezetében nincs megfelelő szennyvízelvezetés. A vízszennyezés nem ismer határokat! Szerencsére településünkön megoldott a szennyvízelvezetés, de még így is sokat tehetünk vizeink védelmében. Bánjunk takarékosa a vízfelhasználással! Kerüljük a szennyező anyagok vízbe juttatását! A tanítási órák szűkre szabott lehetőségei mellett is meg tudunk állni egy-egy figyelemfelkeltő akcióval, mint amilyen a jelenlegi Világnapról történő megemlékezés volt. Bakonyi Ilona tanárnő Köszönjük a székvásárlást! Kisbér Város Önkormányzata, valamint a Wass Albert Művelődési Központ nevében szeretnénk köszönetet mondani azoknak a cégeknek, intézményeknek, magánszemélyeknek, akik székvásárlással, téglajegy vásárlásával a művelődési központot támogatták. Széket vásároltak (0.000 Forint/ szék): - MOV Corporation, Bakonyszombathely (30 db szék) - SEWS Autókábel Magyarország, Kisbér ( db szék) - ZÁÉV Rt., Zalaegerszeg (3 db szék) - Idősek Szociális Otthona, Bársonyos (2 db szék) - Provital 2000, Budapest (2 db szék) - VB Ameta Bt., Kisbér (2 db szék; - Talent-Plan Kft., Győr ( 2db szék) - Balogh László, Ácsteszér ( db szék) - Dr. Almádi Ügyvédi Iroda, Bábolna ( db szék) Kisbér város 20 éves fennállásának évfordulójára szeretnénk a várost egy nosztalgia kávézóval megajándékozni a Wass Albert Művelődés. Központban, hangulatosabbá téve a belvárost, színházi előadásokat, kulturális rendezvényeket. Várjuk felajánlásaikat, támogatásukat, hogy ez a kávézó az összefogás gyümölcse lehessen! Köszönettel: Kiss Eszter (kulturális menedzser) Közművelődési és kulturális programok Április: óra - "Gül Baba" operett három felvonásban - Révkomárom Teátrum Színházi Polgári Társulás előadása, rendező: Dráfi Mátyás (Jegyek ára: és.300 Ft, van még jegy!) óra: Tawatchai Piyarat thaiföldi nagykövet projektoros előadása a Thaiföld történelméről, kultúrájáról, turisztikai látványosságairól. Wass Albert Művelődési Központ, színházterem (belépés: ingyenes) : Dr. Magyari Béla mérnök-ezredes, űrhajós projektoros előadása a Táncsics Mihály Gimnáziumban óra ( és május 02.!) - Filharmónia - Bolero Fúvós Együttes Wass Albert Művelődési Központ, színházterem - (belépő nincs!) óra - "Madarak" című zenés komédia Főszereplők: Kertész Péter, Straub Dezső Wass Albert Művelődési Központ (Jegyek ára: forint) óra: "Alvin és a mókusok" - koncert a fiataloknak, Városi Sportcsarnok (belépő: 00.-forint) Május: óra - Filharmónia - Bolero Fúvós Együttes műsora Wass Albert Művelődési Központ, színházterem, (belépő nincs!) A Győri Fotó Klub kiállítása - Wass Albert Művelődési Központ Megnyitó: április óra óra: Gyermeknap - Hánta- Kis Tücsök Meseszínpad Új mesékkel vár a Cifratornyú mesevár 20. Bakonyi Betyárgulyás Főző verseny és Csodabogarak találkozója Bakony Gyöngye Autó-Motor Klub programja, (helyszín: Lovarda előtt) 20. A Táncsics Mihály Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskola Üvegfestö és Tehetséggondozó Rajzszakkörének kiállítása, valamint a Gútai Magániskola tűzzománc kiállítása 8.00 óra: kiállítás megnyitója 9.00 óra: jótékonysági szórakoztató est (belépő:.000- forint) Wass Albert Művelődési Központ óra: Vidám kíséretet - színházi előadás: Margitai Ági főszereplésével, Jászai Színház Tatabánya (Jegyek ára: és forint) órától: "Miénk itt a tér..." Gyermeknap Kisbér: Sport liget - foci, futás, sakkszimultán, hetesrúgó verseny, tollaslabda, röplabda, lábtenisz, asztalitenisz, ügyességi versenyek, művészeti programok, moderntánc, balett, mazsorett, néptánc... Mesejáték gyerekeknek: Holle anyó Színház: Darázs-parázs Egyéb programok: gyermekszépségverseny, kézművesség, horgászverseny, vendéglátás: palacsinta, üdítő 8.00 óra- "Chili"együttes műsora Június 02. Lévai Mária hárfaművésznő lemezbemutató koncertje, "Daunce" című lemezéről reneszánsz és ír dalokat szólaltat meg. Wass Albert Művelődési Központ, kamaraterem, (Jegyek ára: 600- forint)

9 2006. április-május KISBÉRI ÚJSÁG 9 Szenes -Turné a Wass Albert Művelődési - Televíziós forgatás Kisbéren - Nyolc várost választott az INTER(A)KTlV Televíziós Műsorkészítő Kft. új szórakoztató koncert-körútjának televíziós helyszíneként. Vác, Budapest, Békéscsaba mellett Kisbér közönsége is részesülhetett abban a kitüntetésben, hogy olyan neves előadóművészek, mint Kovács Kati, Mary Zsuzsi, Aradszky László, Payer András, Koós János, Bebe ( a Back II Black énekese) előadásában Szenes Iván örökzöld, mindenki által ismert slágereit hallhatta. A műsor producere szerint kevés nagyvárosnak van olyan színházterme, mint Kisbérnek. Azonban nem csak a helyszín, hanem a Bakony Gyöngye Autó-Motoros Nosztalgia Egyesület veterán autóival való forgatás lehetősége is nagymértékben befolyásolta a helyszínválasztást, amiben a televíziós felvétel után sem csalódtak a műsor készítői és a művészek sem. Az énekesek farmotoros Ikarus-busszal Központban előadás 8.00 órakor kezdődött Bella Levente műsorvezető (a legutóbbi Megasztár versenyzője) "kedvcsináló" zenés produkciójával. A állandó szereplők mellett minden adásnak népszerű meglepetés-vendégei is vannak. Kisbéren Bodrogi Gyula és Voith Ági csatlakozott az előadókhoz. A nagy nevekhez méltóan színvonalas, szórakoztató, nosztalgia hangulatot idéző műsorban volt részünk, Koós János viccekkel is szórakoztatta a hálás közönséget. A felvételen kisebb riportok készültek a kisbéri közönség tagjaival. A "közszolgálati valóságshow"-ban érkeztek Kisbérre április -én, kedden, Szenes Iván felejthetetlen dalai majd Békési versenyeznek adásról adásra a Imre jóvoltából a Bakony Gyöngye Autóhelyi közönség és a nézők kegyeiért. Kisbér a Kovács Kati által előadott Motoros Nosztalgia "Úgy szeretném meghálálni" Egyesület veterán című dalt jutalmazta első hellyel, autóival készítettek televíziós felvételt a amit a "Nem csak a 20 éveseké a világ" című finálé után még egyszer Lovarda előtt. Az meghallgathattunk. A sikeres program azonban a koncert után még nem ért véget, hiszen a Békási családnak köszönhetően "pincebulira" invitáltuk a művészeket. Békási Imre bácsi által elkészített marhapörkölt, házi bor és pálinka, a kisbéri Polgári Borverseny győztes borai és Nyári Imre hegedűs, cimbalmos zenéje igazi nosztalgia hangulatot teremtett, s természetesen nótában sem volt hiány. A pörkölt és a bor gyorsan elfogyott. A művészek és a tévések elégedetten távoztak, nem felejtve vendégszeretetünket megígérték, hogy még visszatérnek Kisbérre. Annyit elárulhatok, hogy Bakacsi Bélával, a turné vezetőjével már tárgyalunk. Szeretnék megköszönni minden támogatást és segítséget! Kiss Eszter Azok, akik nem tudtak részt venni forgatáson április 28-án, 2.00 órakor az MTV -en megnézhetik a felvételt. A Szenes-Turné első adása Húsvét hétfőn 2.00 órakor volt. 3. Barackvirág Ü n n e p Harmadik alkalommal került megrendezésre Kisbéren a Barackvirág Ünnep. Az immár hagyománynak tekinthető rendezvény keretén belül az idén is megcsodálhattuk és megízlelhettük a kisbéri asszonyok által készített barackos süteményeket, a kisbéri gazdák felejthetetlen borait, valamint a LÉDA Kecsketej Feldolgozó Üzem termékeit. Április 7-én pénteken azonban nem csak a szájnak kedveztünk, hiszen délelőtt Jónás Csaba (Gúta) és Tarics Péter (Komárom) "Tengernyi könnynél többet ér egy cseppnyi tett" címmel magyarságversek színes csokrából tartott előadást a diákoknak. A délutáni barackos süteménysütő versenyre tizenegy pályamunka érkezett. Nem volt könnyű dolga a zsűrinek, hiszen a kisbéri asszonyok ismét kitettek magukért. Idén férfitagokkal is bővítettük a zsűrit. Birovecz József festőművész élelmiszeripari szakemberként zsűrizte a süteményeket, tortákat. A zsűri tagjai Mészáros Jánosné, Kiss Eszter, Légrádi Mihály és Birovecz József volt. Az első helyezett Tajkov Tímea tortakölteménye lett, a második díjat Kardos Istvánné, a harmadik díjat Csikár Józsefné remekműve kapta. A zsűri és a szervezők nevében köszönjük minden résztvevőnek a munkáját, fáradozását! A süteménysütő verseny után két kiállítást nyitottunk meg Birovecz József kárpátaljai festőművész munkáiból, valamint az Oltalom Alapítvány gyűjteményéből Rákász Gergely orgonaművész, Dr. Reisinger János irodalomtörténész, valamint a Pro Cantata Kórus részvételével. "Az örök Biblia" címmel mai magyar festők, grafikusok, fafaragóművészek bibliai ihletésű művei az emeleti galérián április 2-ig tekinthetők meg, tárlatvezetés kérhető. Birovecz József olajfestményei április 28-ig láthatók. Birovecz József festőművész kárpátaljai kiállítása Kisbér, április 7. és 28. között "99-ben születtem a magyar határ menti kis faluban Tiszaújhelyen. Kisgyermek korom óta mindig rajzoltam, így kerültem az alapiskolák elvégzése után a Manoljov Képzőművészeti Főiskolára, Ungvárra, melyet sikerrel el is végeztem. A főiskolán felvettem egy külön szakot, az ikonfestét, melyet mindig különös gonddal és kíváncsisággal tanulmányoztam. Korábbi munkáim Kárpátalján Jánkmajtis, Kisszekeres, Nagyszekeres templomaiban, továbbá Fehérgyarmat és Királyháza templomaiban láthatók freskók formájában, de készítettem olajképeket, ikonokat, más vallási tárgyú alkotásokat is. Több mint tíz éve élek Magyarországon, azóta is folyamatosan festek, szívesen dolgozom felkérésre is. Szívesen festek tájképeket, csendéleteket, valamint portrékat Magyarországon eddig négy kiállításom volt. Nagyon örülök ennek az új bemutatkozási lehetőségnek. Köszönöm, hogy megtiszteltek megjelenésükkel. Birovecz József K ö z z é t é t e l A "Gyöngyszem Alapítvány Óvodásainkért" Kuratóriuma köszönetét fejezi ki mindazoknak, akik évi jövedelem adójuk %-át óvodásaink javára ajánlották fel. Az így befolyt pénzösszeg Ft, amelyből 0 db Mici- Mackó színházbérletet és játékokat vásároltunk, továbbá támogattuk a nagycsoportosok úszásoktatását, minden óvodás gyermek csoportkirándulását. Tisztelettel: Szakályné Balom Gyöngyi Kuratórium elnöke F i g y e l e m! F i g y e l e m! A Munkaruházati üzlet a Széchenyi utcából a Buszvégállomás melletti Butiksorra költözik. Továbbra is várjuk kedves vásárlóinkat. Tel: 20/ Apróhirdetés Eladó - 98 cm széles 2 m hosszú vasajtó kerettel; 9 cm széles 2 m hosszú konyhaajtó üvegezett; ablakszárnyak ( nagyméretű ) üvegezett. Ugyanitt egy kiskutyának gazdát keresünk. Kisbér, Szabadság u. 2. Tel.:32-294

10 0 KISBÉRI ÚJSÁG április-május H a r m a d i k Polgári Borverseny "Királyok itala - italok királya, a bor" A mítoszok szerint már Noé is vitt magában bárkájában szőlőitalt, évezredek múltán pedig Bachus szőlőkoszorús alakja örökítette meg a nemes nedű kedveltségét. A szőlőtermesztés kultúráját bizonyítják az egyiptomi fáraók sírjainak színes falfestményei is. A Kárpát-medencébe a kelták, majd a rómaiak hozták be és ápolták a szőlőkultúrát. Amikor a honfoglaló őseink a Duna medencébe érkeztek, már fejlett szőlőműveléssel és borkészítéssel találkoztak. A tatárjárás és a török hódoltság visszavetette a szőlőtermelést, de Magyarország immár egy évezrede híres bortermelő ország." A Harmadik Polgári Borversenyre - melyet április 7-én rendeztünk meg először a Wass Albert Művelődési Központban - 29 bormintával jelentkeztek a termelők. Az elmúlt évek zsűri tagjai ismét elfogadták a felkérést, így ezen a napon is Cser Tamás alpolgármester, Dákai József önkormányzati képviselő, Somlyai László hegyközségi elnök, Vörös János hegybíró és Varga Antal gazda értékelték szóban és pontokban a borokat. Ezen a versenyen is csinos, fiatal lányok vitték a leadott mintákat a zsűri és a résztvevők elé. Az értékelt minták átlagpontszámai ötösével felkerültek egy táblára, így ha valaki felismerte borát, tudhatta szerzett-e érmet és milyen fényeset. Elsőként a Vegyes Fehér borokat értékelte a zsűri. Szabó Lajos 200-ös évjáratú bora (8,8 pont) Aranyérmet kapott. Zámbó István, Jungvirt András, Dr. Madarász János és Morvai Ferenc 200-ös évjáratú bora Ezüstérmet kapott. Jaros János 200-ös évjáratú bora Bronzérmet kapott. Jungvirt András 2004-es évjáratú bora Ezüstérmet kapott. Malomsoki László és Szabó Lajos 2004-es évjáratú bora Bronzérmet érdemelt. Szabó Lajos 99- ös évjáratú bora Oklevelet kapott. Ezután következtek a fajborok, elsőként az Ezerjó, amelyből csak 200- ös évjáratút hoztak a termelők. Zámbó László és Pongrácz Imre bora Arany minősítést kapott. Zámbó László másik mintája és Sebestyén József bora Ezüst minősítést érdemelt. Németh Miklós által készített bor Bronzérmet érdemelt. Matics Árpád 200-ös Bianca bora Ezüst, a 2004-es pedig Bronzérmet kapott. A 200-ös Királyleányka minták közül Vincze István bora Ezüst, Jaros János bora Bronzérmet kapott. Malomsoki László 200-ös Lakhegyi mézes bora Ezüstérmet kapott. Jaros János 200-ös évjáratú Olaszrizlingjét, és Vincze István 200-ös Szürkebarátját Ezüstérmesnek értékelték. Pongrácz Imre 200-ben Chardonnay és Ezerjó szőlőből készített Cuvie bort. Aranyat érdemelt. A Chardonnay bora Ezüst lett. A Muskotályos és Ezerjó Cuvie borát pedig Bronznak értékelték. Végül a 200-ös "vérképző" borokat értékelték. Matics Árpád Vegyes vörös bora, Dr. Madarász János Vegyes Rose bora, és Zámbó László Rose bora Bronzérmet érdemelt. Lork István Zweigelt bora (8,4 pont) Aranyat kapott. A nap legeredményesebb versenyzője Pongrácz Imre gazda volt. Összesen öt arany-, tizenhárom ezüst- és tíz bronzérmet kaptak a borok, a versenyzők. A verseny végén - percek alatt - terített asztalokat varázsoltak a szervezők, a házigazdák a borverseny résztvevői elé. A sok hidegtál hamar elfogyott, a finom borokkal egymást kínálták a versenyzők. A borversenyek történetében először "megtaláltuk a nótát a borban". Az eredmények kihirdetése után Kiss Eszter kulturális menedzser arra kérte a résztvevőket, hogy a -én megrendezésre kerülő Szenes-Turné utáni fogadást támogassák boraikkal. És 0-én sorban érkeztek a borok... Nagyon jó hangulatban telt el a Harmadik Polgári Borverseny. Elgondolkodtató számomra, hogy noha a rendszerváltozás után nem volt bortermelők számára verseny, ahol megmérettethették munkájukat, találkozhattak más gazdákkal, tapasztalatot cserélhettek, többen mégsem jönnek el a rendezvényre. A verseny neve Polgári Borverseny, de lehet, hogy a polgári demokrácia többeknek nem tetszik, ezért maradnak távol. Ezen kisbéri termelők baloldali véleményformáló emberek, akik immár harmadik alkalommal egy sikeres rendezvényt bojkottálnak. Kár, mert sokat veszítenek. Írásom egy prózai idézettel kezdődött, végződjék hát egy másikkal, egy rövid verssel: Fridrich von Longau Erszényednek árt a jó bor, ámde rossztól gyomrod senyved. Ne legyen baja gyomrodnak, legyen inkább erszényednek! - Soki - Rákász Gergely orgonaművész koncertje Nagyszerű élményben volt részük azoknak, akik meghallgathatták Rákász Gergely orgonaművész koncertjét a Wass Albert Művelődési házban. A fiatal, 28 éves orgonista Barokk-LIGHT című estéjén valóban könnyed stílusban, a megszólaltatott művekről és zeneszerzőikről szóló, érdekes átkötő szövegekkel fűszerezett műsorral lepte meg közönségét. Bevallom, hogy eddig még nem hallottam Gergelyről és annál inkább meglepett a játéka. Tudatlanságomat még aznap este igyekeztem pótolni, az interneten a weboldalon sok érdekes információhoz jutottam. Mint kiderült, turnézott már az USA-ban is, ahol szintén nagy sikert aratott újszerű műsorával Több CD-je is megjelent már, melyek közül az P a r k o l ó A Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökséghez benyújtott pályázatunk is támogatást kapott. Igaz, hogy a központi a központi keret szűkössége miatt 3 évre osztották el a támogatást. Önkormányzatunknak meg kell előlegezni a pályázati összeget, és biztosítania kell az önrészt is: Támogatás: : 2, millió forint Kisbéren előadás végén is lehetett vásárolni, amit a művész személyre szabottan dedikált. Aki teheti, a honlapján olvassa el a magárólírtrövid életrajzát! Ennek vidám hangulata nagyon jól tükrözi Rákász Gergely személyiségét, stílusát, ami az egész előadást egy valóban frissítő, emlékezetes élménnyé emelte. Idézet Gergely ars poetica-jából: "Az elsőnek az örömnek kell lennie. Hiszem, hogy ezért vagyunk itt ezen a Földön, az örömért. Ehhez egy szelet a muzsika, aminek akkor van értelme, ha eljátsszák és azt valaki meghallgatja és megérti." Köszönetilleti a szervezőket, hogy ilyen színvonalas kulturális műsort hoztak kis városunkba! Farkas Csaba : 2 millió forint : 6 millió forint 20, millió forint Önrész: 20,6 millió forint Összesen: 4, millió forint- de végül is ki tudjuk építeni a 26 állásos parkolót a Lovardával szemben, a Zrínyi utca melletti szabad területen. Folyamatban van a közbeszerzési eljárás, remélhetőleg szeptember végére birtokba vehetjük autóinkkal a területet. Színvonalas és szórakoztató komolyzene - Lévai Mária hárfaművésznő lemezbemutató koncertje - Rákász Gergely felejthetetlen orgonakoncertjének folytatásaként június 2-án, pénteken 8.00 órakor a Wass Albert Művelődési Központ kamara termében Lévai Mária hárfaművésznő vezeti be a kisbéri közönséget a hárfazene varázslatos világába. Lévai Mária hárfaművésznő 999-ben szerzett diplomát a Liszt Ferenc Zeneakadémián. Tizenöt éves kora óta rendszeresen koncertezik. A Szent István Király Szimfonikus Zenekarban kezdte pályafutását, gyakran játszik a Szombathelyi és Győri Szimfonikusok, a MÁV Szimfonikus Zenekar, a Matáv Szimfonikusok hangversenyein, állandó közreműködője a Nemzeti Filharmonikusok koncertjeinek. A zenekari munka mellett az utóbbi időben egyre inkább előtérbe kerülnek a szóló és kamarazenekari fellépések. Széles repertoárjában sokféle korból és stílusból válogat. A reneszánsz muzsikától, Bach, Händel és más barokk szerzők művein át, a romantikus és kortárs hárfamuzsikáig több száz darabot játszik rendszeresen. Számos fesztivál és koncertterem vendége volt (rendszeres közreműködője például a Kapolcsi Művészetek Völgye rendezvényeinek), 2002 októberében nagy sikerű szólóestet adott a Gödöllői Hárfafesztivál keretében, 2004 augusztusában fellépett a Zempléni Művészeti Napokon, valamint Mezőtúron adott nagy sikerű hangversenyt. Rendszeresen fellép az Egészségügyi Minisztérium ünnepi rendezvényein. Magyarországon egyedülállóan kampós hárfával is rendelkezik, amely a koncert hárfánál kisebb, pedálszerkezet nélküli hangszer. Karcsúbb építése miatt más játéktechnikát igényel, ám kellemesen lágy tónusa kitűnően alkalmas reneszánsz és barokk művek, valamint azír dallamok interpretálására. Első önálló lemeze 2002 decemberében jelent meg, melynek kisbéri bemutató koncertjére szeretettel várunk minden érdeklődőt. Jegyek elővételben a Wass Albert Művelődési Központban és a helyszínen 600 Forintért vásárolhatók!

11 2006. április-május KISBÉRI ÚJSÁG Bánszegi Attila e m l é k v e r s e n y A Sakkbarátok Egyesülete Kisbér - Ászár elnevezésű közhasznú szervezetünk szervezésében és rendezésében 2006 április -én Kisbéren a Wass Albert Művelődési Központban került sor SAKKTAVASZ eseménysorozatunk - a X. Ászár-Kisbér mérkőzést és a lll.-ei ünnepi sakkversenyt követő - harmadik programjára az " Egy nap a sakk jegyében" alcímet viselő I. SAKKFESZTIVÁL-ra. Új rendezvényünkkel egyszerre szeretnénk népszerűsíteni egyesületünket, a sakkot és a kultúrát. Célul tűztük ki aztis, hogy a falvak, községek számára kiírt nyílt, 4 fős csapatversennyel, egy a régi falusi szpartakiádokhoz, Szabad Föld Kupákhoz hasonló rendezvénnyel térségünk valamennyi települését meghívva biztosítsunk a sakkbarátoknak évente két alkalommal lehetőséget arra, hogy összemérhessék sakktudásukat, eldönthessék, hogy ki a jobb, találkozhassanak híres sakk nagyságokkal, megismerkedhessenek és meghallgathassanak olyan neves közéleti embereket, művészeket, akiknek sakkszeretete közismert. Tudtunkkal ehhez hasonló rendezvény nincs hazánkban. A délelőtt folyamán bonyolítottuk le 8 benevezett csapattal idősebb Bánszegi Attila emlékverseny-ét, amelyen meghívásos alapon városok is részt vettek. Első helyen Ászár végzett. A Sebestyén Gábor(+7=0-0), Bánszegi Attila(+4=3-0), Komlósi Tibor(+=-), Riez Péter (+6=-0) összeállítású csapat minden ellenfelét legyőzte, az összesen megvívott 28 (+22=-) játszmából mindössze egy vereséget szenvedett el, de ezt a csorbát is fényesen kiköszörülte" a délutáni szimultánon Komlósi Tibor. A magabiztos versenyzést alátámasztja a második helyezett Mór (Szinável, Kiss, Horváth, Dávid) és a harmadik helyezett Kisbér I. csapata (Malomsoki László, Farkas Ferenc, Kun Zoltán, Hegedűs László) ellen egyaránt 3, - 0, arányban aratott győzelem. Az egyéni értékelésben egy sakkozó csak egy díjat vihetett haza, így a mezőny legjobb teljesítményét felmutató Sebestyén Gábor lett a legjobb. táblás, Székelyhidi Tamás a legjobb 2. táblás, Horváth Miklós a legjobb 3. táblás, Riez Péter a legjobb 4. táblás, Vinkovits László a legjobb senior, Dávid Zoltán a legjobb ifjúsági, Malomsoki László a legjobb Kisbéri és Komlósi Tibor a legjobb ászári különdíj és cím büszke birtokosa. Külön köszönet Farkas Gyula FIDE mesternek, aki főbíróként remekül levezényelte a csapatversenyt és a szimultánt, valamint Balya Gábor és Varga Ferenc sakkbarátaink áldozatos szervező munkájáért, aminek eredményeként közel 20 kisbéri sakkozó vett részt programjainkon. A jövőre nézve is örömteli, hogy szépen szerepelt a kisbéri ifjúsági csapatifj. Farkas Ferenc, Brettschneider András, Pászti Csaba, Jung István összeállításban, valamint kiválóan helytállt Töltéstava csapata, amelyben 3 általános iskolás is játszott. A délutáni szimultánon Bilek István ellen 24 sakkbarát próbált helytállni. Bilek István nemzetközi nagymester, szakíró. Háromszoros MAGYAR bajnok, kilencszeres csapatbajnok. Kilenc olimpián ( ezüst, 2 bronz) játszott Között, szekundánsként, illetve szövetségi kapitányként részese az 978. évi Buenos Aires-i olimpiai győzelemnek, valamint az 980. évi máltai holtversenyes -2. helyezésnek. Ő szerkesztette sokunk kedvencét a "Győzelmünk a sakkolimpián" című nagy sikerű könyvet. Egyesületünk sakkozói, a térség sakkbarátai Bilek István szerint is nagyszerűen teljesítettek hiszen, mint mondta: "szimultánon 4 vereséget eddig még csak 962-ben Minszkben ( +6-4 ) kifejezetten erős ellenfelek ellen szenvedtem el". Mi ezt dicséretnek vesszük és ezúton is kívánunk ó egészséget és sakk sikereket a tisztelt nagymester úrnak! A majd 4 órás szimultánon NB II-es sakkozóink közül Dékány Lajos (Tatabánya), Szinável Zso,t (Mór), Komlósi Tibor (Ászár) győzni tudott, Sebestyén Gábor (Ászár) döntetlent ért el. Az amatőrök közül a mégifjúsági korú Wéninger Ádám (Töltéstava) tudott nyerni. A győztesek a nagymester "Örökös sakkban" című, dedikált könyvét kapják ajándékba Bilek Istvántól. Az egész napos fárasztó versenyzés és kemény küzdelem után a legkitartóbbak és a legelszántabbak emlékezetes intellektuális és szellemi élményben részesülhettek Temesi Ferenc előadóestjén. Temesi Ferenc kortárs MAGYAR író, az ben megjelentkétkötetes "Por" művével létrehozta a "szótárregény" műfaját, "berobbant" legjobb íróink táborába 974- ben a Szegedi Egyetem magyar-angol szakán szerzett diplomát. Írói világa színes: a szegedi hagyományból éppúgy táplálkozik, mint az angolszász lírából, vagy az 970-es évek avantgárdjából és popzenéjéből.írt már regényt például tarot és Ji-King jóslatokra, valamint sakkjátszmára is! Elbeszélés kötetei,kisregényei,a már említett "Por" mellett feltétlenül szólnunk kell "Híd", "Pest", "Királyáldozat", illetve a legújabb "Kölcsönidő" című regényeiről. Elismerései közül a József Attila-díjat (988), az Év Könyve Jutalom kitüntetést (993), a Magyar Köztársaság Érdemrend kiskeresztjét (994), valamint a Pro Literatura (2002) dijat emelnénk ki. Ő maga szerényen úgy fogalmazott, hogy gimnáziuma kitüntető elismerésére és a középiskolásként Bilek István elleni 0 fős szimultánon elért döntetlenjére a legbüszkébb! A jó hangulatú, ászári borok kóstolásával is egybekötött esten kötetlenül cserélhettünk eszmét meghívott vendégeinkkel és élvezhettük egy legendás sakkozó, egy nagyszerű író, két igaz MAGYAR ember társaságát. Ez a nap nem jöhetett volna létre támogatóink segítsége nélkül. Támogatóink közül szeretnénk külön is kiemelni azokat, akik kérésünknek megfelelően tavaszi eseménysorozatunkhoz igazították éves támogatásuk átutalását, befizetését: KÖSZÖNJÜK Ászár község önkormányzatának, a szombathelyi Hétforrás Rt-nek, a Kisbér és Vidéke ÁFÉSZ-nak, a TESSZTA Kft-nek, a Probitas Kft-nek, hogy támogatásukkal elősegítették programjaink megvalósítását, közhasznú tevékenységünk végzését. KÖ SZÖNJÜK természetbeni támogatóink nagyvonalú adakozását és segítőkészségét, KÖSZÖNJÜK a Kincsem Hotel, az Aranykalász Borászati Szövetkezet, a Jagdfeld Hungária Kft és a Massive Hungána Kft áldozatvállalását! KÖSZÖNJÜK az Alföldi és a Bánszegi család hozzájárulását. KÖSZÖNJÜK valamennyi sakkbarát segítségét, Barabás László felajánlását, a Wass Albert Művelődési Központ dolgozóinak fáradozását! KÖ SZÖNJÜK meghívott vendégeink, Bilek István és Temesi Ferenc részvételét, pozitív hozzáállását, eléggé nem méltatható együttműködését! Nagyon szeretnénk, ha idén nyáron a Kisbéri Napokhoz Kapcsolódóan megrendezendő I. SAKKFESZTIVÁL-on még több sakkbarát venne részt, még több település nevezne be csapatot a Kozma Kálmán emlékverseny-re! Valamint reméljük és bízunk benne, hogy a 2007-ben megtartandó következő idősebb Bánszegi Attila emlékversenyre már Ászáron azújiskolában kerülhet sor és a térség sakkbarátainak hosszú időre a legfontosabb versenyévé válik a Sakkbarátok Egyesülete Kisbér-Ászár közhasznú szervezet által "kitalált" és megrendezett akkorra már hagyományosnak nevezhető újabb, immár III. SAKKFESZTIVÁL. Bánszegi Attila A Városi Könyvtár vendége volt Nógrádi Gábor író Április 4-én délután a könyvtár vendége volt Nógrádi Gábor író, költő, a legkedveltebb száz könyv egyikének szerzője. Magyarországon PetePite című regénye 2000-ben az év gyermekkönyve lett és a Gyerekkönyvek Nemzetközi Tanácsa a világ legjobb gyermekkönyvei közé választotta. Nógrádi Gábor versekkel, novellákkal kezdte az írást. Már az első könyvei is nagy sikert arattak, többek között a Hecseki és a kedves betörők, melyből később film is készült Gyerekrablás a Palánk utcában címmel. Mivel a fiatalok keveset olvasnak, meg kell találni azt az irodalmat, ami arról a témáról ír, mely a fiatalokat érdekli, foglalkoztatja. Egy találkozás a szerzővel pedig már fél siker, hogy felkeltse az érdeklődésüket. Író-olvasó találkozóra már 2003-ban is felkértük, akkor azonban elfoglaltsága miatt nem tudta vállalni. Így nagy izgalommal vártuk és készültünk a fogadására a Petőfi S. Általános Iskola diákjaival. Természetességével, közvetlenségével nagy hatást gyakorolt a gyerekekre. Szinte valamennyi nebulót megmozgatott. Mindenki beszélni, játszani vagy mesélni akart vele. A beszélgetés során elmondta milyen írónak lenni, bemutatta legújabb könyveit és felolvasott érdekes részleteket a PetePite és a Gazdag akarsz lenni te is? című művéből. Mesélt a Mi Kinizsink és az Édes Munyimunyi című könyvéről. Találós kérdéseket adott fel a Mit jelent?c. könyvéből és a jó válasz nem maradt jutalom nélkül. Szinte repültek a percek és az együtt töltött idő minden bizonnyal kicsinek és nagynak egyaránt emlékezetes marad. Mivel Nógrádi Gábor a találkozóért kért tiszteletdíj értékének megfelelő könyvcsomagot hozott a gyermekkönyvtár számára ajándékba, ezért most ebből készítettem könyvajánlót a gyerekek számára. Nógrádi Gábor: PetePite "Egy derűs májusi reggelen a tizenegy éves Pete Péter lábabeleütközött az ágy végébe, amikor ki akarta nyújtani. Mi a manó? - nyögte fura, mély hangon. - Éjszaka rövidebb lett az ágyam? Biztosan álmodom." De nem álmodott. Egyetlen éjszaka alatt Pete Péter, azaz Pite felnőtté változott.. Pontosan olyan lett, mint az édesapja. Ha Pite az apja testébe költözött, akkor vajon mi történt az édesapjával, Dr. Pete Ádámmal? A szerző remek témát talált, hiszen a gyerekek gyakran szeretnének a felnőttek bőrébe bújni, hogy bepillanthassanak a felnőttek világába.. Az anyu én vagyok A szülői szerepet megismertető könyve izgalmas, humoros és érzelmes történet, mely a PetePite párja. Arra tanítja a gyerekeket, hogy két dolog nagyon fontos az életben, a család és a szeretet. Segítség ember "Vajon mit gondolnak rólunk az állatok?" Ebben a könyvben negyvenöt állat beszél, morog, nyüszít, dadog, nyivákol saját magáról és rólunk. Mind ugyanazt szeretné, ugyanazt mondja: Tudjuk hogy szeretea az állatokat, de ha lehetismerj meg bennünket és ésszel szeress, ne csak szívvel!" Hogyan neveljünk? Akarod tudni hogyan kell megnevelni a látszótársadat, a padszomszédodat, a macskát? Tudod-e, hogyan neveljük le magunkat a falánkságról, a tévézésről, a félelemről és a csúnya beszédről? Szeretnéd átnevelni a testvéredet, a családodat, szeretnél magadból kitűnő tanulót faragni? Csupán el kell olvasnod a könyvben található hatvan- A farsangi felvonulás támogatói Halmai Szerszámkereskedés Kisbér, Fess Kft. Kisbér, Török Zöldséges, Pápai Ferenc kereskedő, Riez Jánosné kereskedő, Virágoskert Virágbolt Kisbér, Csikár Imre, Szivárvány Kuckó, Németh Imréné Ajándékkuckó, Csonka Zoltán vállalkozó, Horváth AttilánéSportruházat, Tóthné Bana Ildikó, Fotó Stúdió, Szuper Műszaki Bolt, Bojtiné Schadi Aranka vállalkozó, Tenger Istvánné vállalkozó, Vita Sütő Kft., Sport Büfé, Samu Ferenc cukrász, Fidibusz BT, Akóts Pékség, Vadászbolt, Novák Mária, Ihász gazda boltja, T-Mobil Kisbér, Törzsök Csilla, Törzsök Sándor, Békási Imre, Belány Róbert, Városigazgatóság, Táncsics Mihály Gimnázium, Idősek Napközi Otthona, Rendőrség, Polgárőrség, Tűzoltóság, Állami Közútkezelő KHT., Nagy János Faáru bolt, MAGOR bolt, Treff Kft. Kisbér, R és B BT. Kisbér, Raurum Kft. Kisbér, Gyógyszertár Kisbér, Vicháné -Adidas bolt Kisbér, Pannon GSM Kisbér, Torma Ferenc vállalkozó, Kisállat bolt Az előző számból helyhiány miatt maradtak ki a rendezvény támogatói. Szerk. ÉVA KÖRÖMSTÚDIÓ Kisbér, Széchenyi u. 0. szám alatt az udvarban - kézápolás - műkörömépítés professzionális alapanyagokkal - fogékszer felhelyezés Minden érdeklődőt szeretettel várok! Bejelentkezés telefonon: öt vidám írást és mar hozzá is foghatsz. Nógrádi Gábor - Cakó Ferenc : Mit jelent? Mennyi jel van az utcákon. Piros, kék, zöld és sárga, kerek és szögletes táblák, rajzok. Mennyi baj leselkedik kicsikre, nagyokra, na a közlekedési táblákat nem ismerik. Ez a könyv életünk legfontosabb jeleit magyarázza meg vidám versekkel és rajzokkal a legkisebbeknek, de szórakoztató lehet a jeleket mar ismerők számára is. Fontosnak tartom, hogy jó ifjúsági irodalmat adjunk a gyerekek kezébe. Nyugodt szívvel ajánlom tehát Nógrádi Gábor vidám, színes és humoros könyveit a Könyvtár és a Kisbéri Újság fiatal olvasóinak. A felnőtt olvasóknak pedig ajánlom szeretettel az író által Budapesten létrehozott Dedikált Könyvek Boltját, melyben minden kötet névre szólóan dedikáltatható Kertész Imrétől Vámos Miklósig. Nógrádi Gábor sokrétűségét, ötletgazdagságát bizonyítja, hogy n e m csak író, újságíró, hanem filmforgatókönyvet is ír. Ilyen például többek között a Hippolyt; a Meseautó; az Egy szoknya, egy nadrág; a Csocsó, avagy éljen május elseje is. Morvai Józsefné igazgató

12 2 KISBÉRI ÚJSÁG április-május Kérjük ajánlja fel a befizetett adójának százalékát a Sakkbarátok Egyesülete Kisbér - Ászár közhasznú szervezetnek, melynek adószáma: Köszönjük! Tisztelt O l v a s ó! Kérjük ajánlja fel a befizetett adójának százalékát a Gyöngyszem Alapítvány Óvodásainkért közhasznú szervezetnek, melynek adószáma: Köszönjük! Kérjük ajánlja fel a befizetett adójának százalékát Kérjük ajánlja fel a befizetett adójának százalékát Evangélikus egyház: Technikai szám: 003 a Táncsics Alapítvány közhasznú szervezetnek, a "Bakony Gyöngye" Autós Motoros Nosztalgia Köszönjük! melynek adószáma: Köszönjük! Egyesület közhasznú szervezetnek, melynek adószáma: Köszönjük! Kérjük ajánlja fel a befizetett adójának százalékát Kérjük ajánlja fel a befizetett adójának százalékát a Hit és Erkölcs Kulturális Alapítványnak, melynek adószáma: a Petőfi Alapítvány közhasznú szervezetnek, melynek adószáma: Köszönjük! a Bakonytérségi Civil Fórum Egyesület Az egyházak részére felajánlható % Kérjük ajánlja fel a befizetett adójának százalékát (Mazsorettek) közhasznú szervezetnek, Technikai szám: 0279 Köszönjük! Kérjük ajánlja fel a befizetett adójának százalékát melynek adószáma: Köszönjük! a Bakony Néptáncegyüttes Kulturális Alapítvány Kérjük ajánlja fel a befizetett adójának százalékát közhasznú szervezetnek, melynek adószáma: Kérjük ajánlja fel a befizetett adójának százalékát az egyházak részére. Őskeresztyén Apostoli egyháznak Technikai szám: 02 Köszönjük! Köszönjük! a Együtt a Leukémiás Gyermekekért Alapítványnak, Összeállította: Malomsoki László Kérjük ajánlja fel a befizetett adójának százalékát melynek adószáma: Köszönjük! a Kisbéri Kórház Műszerellátásáért Közalapítvány közhasznú szervezetnek, melynek adószáma: Kérjük ajánlja fel a befizetett adójának százalékát Kistérségi Natúrpark Program Köszönjük! a Gyermekétkeztetési Alapítvány közhasznú szervezetnek, melynek A Kisbéri Többcélú Kistérségi Társulás a Kérjük ajánlja fel a befizetett adójának százalékát adószáma: Köszönjük! Bakonytérség turisztikai és természetvédelmi a Bakonytérségi Közbiztonságért Közalapítvány fejlesztése céljából sikeres pályázatotnyújtottbe. közhasznú szervezetnek, melynek adószáma: Kérjük ajánlja fel a befizetett adójának százalékát Ennek keretében minden településen információs Köszönjük! a Bánki Alapítvány közhasznú szervezetnek, melynek adószáma: Köszönjük! mészetes környezetbe. fogadó állomás épül- természetes anyagból, ter Kérjük ajánlja fel a befizetett adójának százalékát Az állomás helye a park vagy a Nagy tó környéke Békesség Szigete Alapítvány közhasznú szervezetnek, melynek adószáma: szervezetnek, melynek lesz lehetőség. Közelebb Egymáshoz Alapítvány közhasznú lesz. A keretekből turisztikai tervek elkészítésére is Köszönjük! adószáma: Köszönjük! Kérjük ajánlja fel a befizetett adójának százalékát A további %-ot az alábbi egyházaknak ajánlhatja Szelektív fel hulladékgyűjtés a Fisarja Szabadidő Egyesület közhasznú szervezetnek, melynek adószáma: Köszönjük! Kérjük ajánlja fel a befizetett adójának százalékát az egyházak részére. Katolikus egyház: Technikai szám: 00 Köszönjük! Kérjük ajánlja fel a befizetett adójának százalékát az egyházak részére. Református egyház: Technikai szám: 0066 Köszönjük! Kérjük ajánlja fel a befizetett adójának százalékát a egyházak részére. Az Öko Pannon Kht- val megkötött együttműködési szerződés keretein belül hamarosan az üveg hulladék gyűjtésére is lesz lehetőség a papír és a műanyag gyűjtése mellett. Ú J P É N Z K I A D Ó A U T O M A T A KISBÉREN! Örömmel tudatjuk, hogy Kisbéren, a takarékszövetkezet központjában beüzemeltük pénzkiadó automatánkat (ATM-et), melyen a pénzfelvét, egyenleg-lekérdezés, mobiltelefon feltöltés éjjel-nappal (0-tól 24 óráig) lebonyolítható! Vezessen folyószámlát nálunk! Kérje munkabér átutalását a takarékszövetkezetbe! Az első, március 3-ig megrendelt lakossági bankkártya éves díját elengedjük. A kártyás vásárlás ingyenes, a pénzfelvét díja kedvező! Korszerű szolgáltatásokkal, többek között ingyenes sms forgalom-értesítéssel és szintén ingyenes internetes bankolási lehetőséggel várjuk kedves ügyfeleinket! Bakonyvidéke Takarékszövetkezet Telefon: (34)

13 2006. április-május KISBÉRI ÚJSÁG 3 TAVASZI ÚJJÁSZÜLETÉS Frissítő talpmasszázs Mélytengeri iszappakolás (Contour Wrap) Méregtelenítés BIOSZOLÁRIUM Bejelentkezés - időpont egyeztetés Dr. Ihász Jánosné 2870 Kisbér, Ritter F. u /2-307 Kisbéren a Ritter Ferenc utcában sorház épül. A lakások méreteinek kialakítása a megrendelő igénye szerint. Beköltözés várhatóan év tavaszán. Érdeklődni: 20/ ; 20/ É K S Z E R Ezüst-, aranyékszer eladás Törtarany beszámítás 200,-Ft/gr Készítés, javítás Piercing, óra értékesítés Kisbér, Széchenyi I. u. 2. Telefon: 30/ F e s t é k b o l t Várjuk Önt is a környék legolcsóbb áraival. Oldószeres és vizes zománcfestékek, falazúrok, diszperziós és beltéri falfestékek, színezők. Háztartási cikkek, Kerti figurák, gyerekjátékok Festékek, lakkok, háztartási vegyi áruk boltja Kisbér, Széchenyi I. u. 28. ÉP-TECHNO Bt. vállalja rövid határidővel: Lakóépületek tervezése, dokumentáció elkészítése. Új lakások, garázsok teljes körű kivitelezése. Házak, lakások felújítása. Egyéb építési és kivitelezési munkák. Bérszámfejtés, TB. ügyintézés. Érdeklődni: munkanapokon 8-7 óráig Tel.: 30/8-3398, 20/ Válassza ki nyaralását: a legszebb hazai üdülőhelyeken kínálunk üdüléseket. Hétvégi programok: a Május -i hosszú hétvégére és Pünkösdre Üdülési csekkel, egészségpénztári kártyával is fizethet irodánkban! Katalógusainkban vonzó tengerparti üdüléseket, sok-sok élményt nyújtó európai körutazásokat kínálunk. Kisbér Tourist - Komáromi u.. (A katolikus templom mellett.) Telefont 34/ Átvarázsoljuk a Nóra Fodrászatban! Haját és körmeit a tavaszi trendek szerint készítjük el Önnek és családjának. Várjuk a megújulni vágyókat! Cím: Kisbér, Kossuth Lajos u. 0. (a Zöldséges udvarban) Telefon: 70/-23-8 Nyírva tartás: Hétfő - kedd: Szerda: Csütörtök - péntek: Szombat: FAIPARI SZAKÜZLET KISBÉREN! Kínálataink: függönykarnisok - fogantyúk - ragasztók - pántok - forgácslap csavarok - élfóliák - ajtó és ablak zárak - kötőelemek - huzalszegek - műanyag tiplik - szegélylécek - szúnyogháló különböző méretekben, valamint egyedi méretre készített bútorok, beépített szekrények és egyéb kiegészítők Szolgáltatásaink: bútorlapok méretre szabása - tükör igény szerinti méretre szabása Cím: Kisbér, Széchenyi I. u. 6. Tel: 30/ Babernits József és fia, Babernits Antal kőműves mesterek vállalják családi házak és egyéb építmények kivitelezését, renoválását, külső térburkolását. Várjuk szíves megrendeléseiket! Tel: 34/34-309; 34/33-37 Mobil: 30/ ; 30/498-07, S Z E N T E O P T I K A - Műanyag, fényre sötétedő lencse AKCIÓ! Ajándék VIEW PROTECKT réteggel Kisbéri Újság Kisbér város havonta megjelenő közéleti lapja Felelős kiadó: Kégl Attila városigazgató 2870 Kisbér, Perczel Mór u. 40. Tel.: 34/2-006 Főszerkesztő: Malomsoki László Tel.: 30/ Szerkesztőség címe: Városi Könyvtár Kisbér, Batthány tér /a Tel.: 34/ Nyomda: Multi GrafiKft Nagyigmánd, Fácán u T E R M É S Z E T G Y Ó G Y Á S Z A T Kisbér Batthyány tér. Tel.: 34/ Kineziológiai oldások gyengéd, egyénre szabott 06/ / Tavaszi Alánlat! módszerekkel stressz okozta problémák kezelésére. Ajánlott felnőttek részére: - CHICCO gyermeknapszemüvegek - szorongás, félelmek, depresszió, pánik - magánéleti és munkahelyi kapcsolati problémák, és konfliktusok, - fejfájás, migrén, - Ingatlanközvetítés, polarizált lencsével - SOLANO és POLAROID napszemüvegek nagy pszichoszomatikus betegségek (mint emésztőszervi fekélyek, ingatlan értékbecslés szívritmus zavar, túlérzékenység lelki hátterének oldása) - választékban! alvászavar, krónikus fáradtság - emésztőszervi problémák esetében. Kérésre részletes személyiség elemzés. Ajánlott gyermekek részére: - tanulási nehézségek, - félelem az óvodától, iskolától, - beilleszkedési és viselkedési problémák esetében. Bejelentkezés és időpont egyeztetés: 70/ telefonszámon E l h u n y t a k : Domina József János szül. 949 Dér László Gábor szül. 943 Brukker Imre szül. 930 Szabó Jenő János szül. 967 Malomsoki ingatlaniroda Kisbér, Komáromiu..Tel.: Születtek: Farkas Gyula és Pásztor Barbara lánya Farkas Napsugár Kondrát Zsolt és Jakab Krisztina lánya Kondrát Petra Talabér László és Horváth Julianna lánya Talabér Veronika Balta Ferenc és Szekér Mónika lánya Balta Boglárka

14 4 KISBÉRI ÚJSÁG április-május A Helytörténeti kiállításnál: Hegedűs Pál, Hajba Nándor, Dr. Pál János, Dr. Bódai József Horváth Balázs Maxim Alíz nyergében Lévai Mária tart lemezbemutató koncertet júniusban Kisbéren Épül a kórház Épül a Penny és 00 parkolóhely kialakítása már elkészült Épül a Lovarda A Víz Világnapja témanap az általános iskolában Zsűrije munkában Barackos süteménysütő verseny A győztesek Harmadik Polgári Borverseny Zámbó István először nevezett a versenyre Megtaláltuk a nótát a borban Vegyes fehér bora Ezüstérmet kapott Rákász Gergely koncertje emlékezetes marad A Szenes-turné előadói nézői és sztárjai.

A humán munkaközösség félévi beszámolója. 2014-15. tanév

A humán munkaközösség félévi beszámolója. 2014-15. tanév A humán munkaközösség félévi beszámolója 2014-15. tanév Készítette: Ipcsicsné Weinhoffer Csilla mkv. Zalaszentgrót, 2015. január 27. A munkaközösség tagjai magyar, történelem, valamint ének tantárgyakat

Részletesebben

Gratulálunk a gyerekeknek a szép eredményekhez, és reméljük, hogy jövőre is ilyen szép számmal jelentkeznek majd tanulóink erre a versenyre!

Gratulálunk a gyerekeknek a szép eredményekhez, és reméljük, hogy jövőre is ilyen szép számmal jelentkeznek majd tanulóink erre a versenyre! Sikerek 2013/2014: Iskolánkban nagyon népszerű a Bendegúz Levelezős Verseny. Az idén is több diákunk jutott el a Tatán megrendezett megyei fordulóba, ahonnan nagyon szép helyezésekkel tértek haza. Bencz

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Monorierdő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Egészségügyi és Környezetvédelmi Bizottsága 2010. április 15-én 15.00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal tanácstermében

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Pápakovácsi Község Önkormányzat képviselő-testülete 2012. április 17-én 18.00 órakor megtartott nyilvános testületi üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Pápakovácsi Község Önkormányzat képviselő-testülete 2012. április 17-én 18.00 órakor megtartott nyilvános testületi üléséről. PÁPAKOVÁCSI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8596 Pápakovácsi Fő utca 19. Szám:7-7 /2012. JEGYZŐKÖNYV Készült: Pápakovácsi Község Önkormányzat képviselő-testülete 2012. április 17-én 18.00 órakor

Részletesebben

Nagy Előd festő- és éremművész, Nagy Botond fotós. 2012. november 19-én, hétfőn 18 órára. kiállításának megnyitójára

Nagy Előd festő- és éremművész, Nagy Botond fotós. 2012. november 19-én, hétfőn 18 órára. kiállításának megnyitójára A Kozák téri Közösségi Ház és a kiállító tisztelettel meghívja Önt és kedves családját, barátait Nagy Előd festő- és éremművész, valamint fia Nagy Botond fotós kiállításának megnyitójára 2012. november

Részletesebben

A VÁSÁRHELYI PÁL ÉPÍTŐIPARI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI VÍZÜGYI SZAKKÖZÉPISKOLA 2013/2014. TANÉVI MUNKATERVE

A VÁSÁRHELYI PÁL ÉPÍTŐIPARI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI VÍZÜGYI SZAKKÖZÉPISKOLA 2013/2014. TANÉVI MUNKATERVE A VÁSÁRHELYI PÁL ÉPÍTŐIPARI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI VÍZÜGYI SZAKKÖZÉPISKOLA 2013/2014. TANÉVI MUNKATERVE KIEMELT CÉLKITŰZÉSEINK A NEVELÉS OKTATÁS TERÜLETÉN A 2013/2014. TANÉVBEN 1. A kompetenciaalapú oktatás

Részletesebben

Ökoiskola munkaterv 2011/2012.

Ökoiskola munkaterv 2011/2012. Ökoiskola munkaterv 2011/2012. Készítette: Ökomunkaközösség E g e r, 2011. szeptember 01. Ökoiskola kritériumrendszere Feladatok tevékenységek határidő felelős A/ Általános elvárások: az iskola tevékenyégének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 6/2015. számú jegyzőkönyv J E G Y Z Ő K Ö N Y V ÚJRÓNAFŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. április 20-án megtartott testületi ülésről J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Újrónafő Község Önkormányzata

Részletesebben

Lecsó fesztivál a Szt. István Általános Iskolában

Lecsó fesztivál a Szt. István Általános Iskolában 1. 1. Hétfő 2. 2. Kedd 3. 3. Szerda 4. 4. Csütörtök 5. 5. Péntek 6. Szombat 7. Vasárnap 6. 8. Hétfő 7. 9. Kedd 8. 10. Szerda 9. 11. Csütörtök 10. 12. Péntek 13. Szombat 14. Vasárnap 11. 15. Hétfő 12. 16.

Részletesebben

BUDAI KÖZÉPISKOLA BUDAI KÖZÉPISKOLA

BUDAI KÖZÉPISKOLA BUDAI KÖZÉPISKOLA BUDAI KÖZÉPISKOLA BUDAI KÖZÉPISKOLA ELŐDISKOLÁINK FÉNYES TÁNCSICS SZIGETI KOSSUTH A Budai Középiskola születése 2004 Táncsics Mihály Angol Kéttannyelvű Gimnázium Kossuth Lajos Közgazdasági Szakközépiskola

Részletesebben

értekezlet a tanév feladatai

értekezlet a tanév feladatai dátum Augusztus 24. Augusztus 25. esemény Nevelőtestületi alakuló Javítóvizsgák (külön kiírás szerint) Augusztus 25.- 27. Munkaközösségi ek a tanév feladatai Augusztus 26. szerda 10.00 Előadás munka- és

Részletesebben

K I V O N A T. Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő testületének 2013. december 18 án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő testületének 2013. december 18 án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből K I V O N A T Önkormányzat Képviselő testületének 2013. december 18 án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből 203/2013.(XII. 18.) KT. számú HATÁROZAT: Képviselő testülete úgy határoz, hogy a 2014. évi városi

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Jelen vannak: A képviselő-testület részéről: Szabó László polgármester Fodor Péter képviselő Marton János képviselő Rolkó Gábor képviselő

Jegyzőkönyv. Jelen vannak: A képviselő-testület részéről: Szabó László polgármester Fodor Péter képviselő Marton János képviselő Rolkó Gábor képviselő Jegyzőkönyv Készült: a 2014. augusztus 19. napján de. 8.00 órakor megkezdett rendkívüli nyílt üléséről az önkormányzati kirendeltség helyiségében. Jelen vannak: A képviselő-testület részéről: Szabó László

Részletesebben

Január. Február. 02. szombat 18 óra. 15. péntek 18 óra. 19. kedd 17 óra 22. péntek 17 óra

Január. Február. 02. szombat 18 óra. 15. péntek 18 óra. 19. kedd 17 óra 22. péntek 17 óra Január 02. 15. 19. kedd 22. 23. 30. 01. hétfő 06. 16:30 12. Újévi koncert R: Jánossomorjai Fúvós Egyesület tel.: 20/435-8431 www.jfe.hu Megemlékezés a doni áttörés 67. évfordulója alkalmából H: Kalafszky

Részletesebben

ÖKOISKOLAI MUNKATERV 2014-2015

ÖKOISKOLAI MUNKATERV 2014-2015 ÖKOISKOLAI MUNKATERV 2014-2015 I.CÉL: A fenntarthatóság pedagógiájában a környezettudatos gondolkodás, életmód kialakítása, elmélyítése, együttműködve a város önkormányzatával, a szülői házzal, társadalmi

Részletesebben

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS Hónap Február Rendezvény megnevezése 08. Katolikus bál 15. KISZE báb égetés Alapítványi Ház Rendezvény helyszíne Információ kérhető Telefonszám Alapítvány 20/283-2013 15. Ovis farsang 22. Zenés farsangi

Részletesebben

A XIII. Jedlik Ányos Fizikaverseny Országos Döntőjének rövid krónikája

A XIII. Jedlik Ányos Fizikaverseny Országos Döntőjének rövid krónikája A XIII. Jedlik Ányos Fizikaverseny Országos Döntőjének rövid krónikája 1999-től kezdődően 13. alkalommal rendeztük meg a Jedlik Ányos fizikaversenyt, nyíregyházi országos döntővel. A 13 év alatt kb. 21

Részletesebben

Az akrobatikus torna népszerűsítése, minőségi színvonalának emelése. Versenyalkalom biztosítása a minősítési követelmények teljesítéséhez.

Az akrobatikus torna népszerűsítése, minőségi színvonalának emelése. Versenyalkalom biztosítása a minősítési követelmények teljesítéséhez. ORSZÁGOS AKROBATIKUS TORNA VERSENY III. BASE Budapest-Vidék Bajnokság 2013 1. A VERSENY CÉLJA: Versenykiírás Az akrobatikus torna népszerűsítése, minőségi színvonalának emelése. Versenyalkalom biztosítása

Részletesebben

Mandulavirág Óvoda Csopak. :Kossuth u. 26. 8229. : 06-87 / 446-080 E-mail: csopakovoda@chello.hu. Közzétételi lista

Mandulavirág Óvoda Csopak. :Kossuth u. 26. 8229. : 06-87 / 446-080 E-mail: csopakovoda@chello.hu. Közzétételi lista :Kossuth u. 26. 8229 : 06-87 / 446-080 E-mail: csopakovoda@chello.hu Közzétételi lista 2014-2015 229/2012 (VIII. 28.) Kormányrendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról értelmében az

Részletesebben

J e l e n t é s. a lejárt határidejű testületi határozatok végrehajtásáról, az önkormányzat két ülése közötti időszak fontosabb eseményeiről

J e l e n t é s. a lejárt határidejű testületi határozatok végrehajtásáról, az önkormányzat két ülése közötti időszak fontosabb eseményeiről Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. J e l e n t é s a lejárt határidejű testületi határozatok végrehajtásáról, az önkormányzat két ülése közötti időszak fontosabb eseményeiről

Részletesebben

NAGYTEVEL. Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július 20. napján 16 óra 30 perckor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve

NAGYTEVEL. Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július 20. napján 16 óra 30 perckor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve Szám: 67-10/2015. NAGYTEVEL Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július 20. napján 16 óra 30 perckor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve 2 Önkormányzat Képviselő-testülete 8562 Nagytevel,

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S ZIRC VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2006. február 13-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S ZIRC VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2006. február 13-i ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S ZIRC VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2006. február 13-i ülésére Tárgy: Tájékoztató a 2006. évi felsőoktatási szociális ösztöndíjrendszer elbírálásáról (BURSA HUNGARICA)

Részletesebben

Tartalmi beszámoló. a Gyermekeink a jövő Alapítvány 2008. évi működéséről

Tartalmi beszámoló. a Gyermekeink a jövő Alapítvány 2008. évi működéséről Tartalmi beszámoló a Gyermekeink a jövő Alapítvány 2008. évi működéséről A Gyermekeink a jövő Alapítvány 2008-ban is az alapító okiratban foglaltak szerint végezte tevékenységét. Az alapítványnak köztartozása

Részletesebben

Időpont 2014 évi rendezvény Település Helyszín 01.17. Vállalkozók újévi fogadása Sarkad Művelődési Központ 01.22. Kultúra napja Biharugra

Időpont 2014 évi rendezvény Település Helyszín 01.17. Vállalkozók újévi fogadása Sarkad Művelődési Központ 01.22. Kultúra napja Biharugra Időpont 2014 évi rendezvény Település Helyszín 01.17. Vállalkozók újévi fogadása Sarkad Művelődési Központ 01.22. Kultúra napja Biharugra 01.22. Szép Magyar Beszéd verseny Sarkad Könyvtár 01.23. Szegedi

Részletesebben

A GÖDÖLLŐI TÖRÖK IGNÁC GIMNÁZIUM TANULÓINAK EREDMÉNYEI A 2010/2011. TANÉVBEN

A GÖDÖLLŐI TÖRÖK IGNÁC GIMNÁZIUM TANULÓINAK EREDMÉNYEI A 2010/2011. TANÉVBEN A GÖDÖLLŐI TÖRÖK IGNÁC GIMNÁZIUM TANULÓINAK EREDMÉNYEI A 2010/2011. TANÉVBEN A Bolyai Matematika Csapatverseny Pest megyei fordulójának eredményei: V.A osztály 7. hely, (220 induló csapat) csapattagok:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNV. Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 112/2014.(VI.17.) számú határozata a Képviselő-testület 2014. június 17-i ülés hitelesítőiről

JEGYZŐKÖNV. Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 112/2014.(VI.17.) számú határozata a Képviselő-testület 2014. június 17-i ülés hitelesítőiről JEGYZŐKÖNV Készült: Vál Község Önkormányzat Képviselő-testület 2014. június 17-i rendkívüli üléséről Az ülés helye: Váli Közös Önkormányzati Hivatal emeleti díszterme Jelen vannak:bechtold Tamás polgármester,

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS. 2009. évről. Gyermekeink a jövő Alapítvány 7530 Kadarkút, Fő u.1.

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS. 2009. évről. Gyermekeink a jövő Alapítvány 7530 Kadarkút, Fő u.1. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2009. évről Gyermekeink a jövő Alapítvány 7530 Kadarkút, Fő u.1. Tartalmi beszámoló a Gyermekeink a jövő Alapítvány 2009. évi működéséről A Gyermekeink a jövő Alapítvány 2009-ben

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. június 2- án tartott rendkívüli nyílt üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. június 2- án tartott rendkívüli nyílt üléséről. 290/5/2015. Z A L A megye P Á K A Község Önkormányzata J E G Y Z Ő K Ö N Y V P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. június 2- án tartott rendkívüli nyílt üléséről. Határozat: 45/2015.(VI.2.)kt.határozat

Részletesebben

20 éves Lajosmizse Város 2013. évi rendezvénynaptár

20 éves Lajosmizse Város 2013. évi rendezvénynaptár Mesemondó verseny nagycsoportos óvodásoknak - intézményi 20 éves Lajosmizse Város 2013. évi rendezvénynaptár Rendezvény megnevezése Időpontja Helyszíne Szervezője március 7. Szent Lajos u. Óvoda 14.30

Részletesebben

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS FÖLDES, 2012. MÁRCIUS 28.

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS FÖLDES, 2012. MÁRCIUS 28. FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 4. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez a Földesen működő civil

Részletesebben

Szakmacsoportos szakmai előkészítő érettségi tantárgyak versenye (2009. április 8.)

Szakmacsoportos szakmai előkészítő érettségi tantárgyak versenye (2009. április 8.) 2008/2009-es tanév Szakmacsoportos szakmai előkészítő érettségi tantárgyak versenye (2009. április 8.) Iskolánk tanulói az országos döntőben az alábbi eredményeket érték el. Fliszár Tímea (12.B osztály)

Részletesebben

Készült: a Marcali Városi Önkormányzat nagytermében 2015. május 6-án megtartott soron kívüli nyilvános képviselő-testületi ülésen.

Készült: a Marcali Városi Önkormányzat nagytermében 2015. május 6-án megtartott soron kívüli nyilvános képviselő-testületi ülésen. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: a Marcali Városi Önkormányzat nagytermében 2015. május 6-án megtartott soron kívüli nyilvános képviselő-testületi ülésen. Helyszín: Marcali Közös Önkormányzati Hivatal (8700

Részletesebben

Tisztelt Igazgató Úr /Asszony! Tisztelt Kollégák!

Tisztelt Igazgató Úr /Asszony! Tisztelt Kollégák! Kedves Szülők! Kedves Diákok! Tisztelt Igazgató Úr /Asszony! Tisztelt Kollégák! Kiadványunkkal tájékoztatni szeretnénk leendő diákjainkat, szüleiket, osztályfőnökeiket a 2015-2016. tanévben indítandó osztályainkról.

Részletesebben

KIVONAT. Kemecse Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 06-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

KIVONAT. Kemecse Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 06-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. KIVONAT Kemecse Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 06-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. június 29-i üléséről 72-76/2009. (06. 29.) ÖK. sz. határozat 1 Készült: Ceglédbercel Község Önkormányzatának 2009. június

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Szociális és gyámügyi előadó

JEGYZŐKÖNYV. Szociális és gyámügyi előadó JEGYZŐKÖNYV Készült: 2011. április 28-án Hort Község Önkormányzat hivatalos helyiségében. Jelen vannak: Horváth Sándor Brunner Istvánné Köles Ferenc Sánta Mátyás Kormos Gábor Kiss Edit Rendik Anita Kerek

Részletesebben

Települési Rendezvény Naptár 2009.

Települési Rendezvény Naptár 2009. Települési Rendezvény Naptár Időpont Rendezvény megnevezése A rendezvény helyszíne február 14. február 21. március 15. 18 órakor március 21. április 4. 10 órától Iskolai farsangi bál A rendezvényszervező

Részletesebben

Előterjesztés Kisbér Város Képviselő-testülete 2010. március 29.-i ülésére

Előterjesztés Kisbér Város Képviselő-testülete 2010. március 29.-i ülésére Kisbér Város Polgármestere Kisbér Előterjesztés Kisbér Város Képviselő-testülete 2010. március 29.-i ülésére Tárgy: 2009. évi költségvetési rendelet módosítása Tisztelt Képviselő-testület! Önkormányzatunk

Részletesebben

Tevékeny Szeretet Iskolája- Váci Piar Szeretetszolgálat -10. évfolyam 2012/2013

Tevékeny Szeretet Iskolája- Váci Piar Szeretetszolgálat -10. évfolyam 2012/2013 Tevékeny Szeretet Iskolája- Váci Piar Szeretetszolgálat -10. évfolyam 01/013 Gimnáziumunkban erősíteni szeretnénk diákjaink szociális érzékenységét és elkötelezettségét. Ennek alapja az, hogy tapasztalatokat

Részletesebben

az őszi érettségi vizsgára való jelentkezés határideje Jáky József Tagintézményben nevelőtestületi értekezlet avatási vetélkedő a 9.

az őszi érettségi vizsgára való jelentkezés határideje Jáky József Tagintézményben nevelőtestületi értekezlet avatási vetélkedő a 9. Időpont Szeptember 2. Szeptember első hetében: Szeptember 5. Szeptember 9. Szeptember 12. Szeptember 13. Szeptember 10-13. Szeptember második felében Szeptember 16-20 Szeptember 20. Szeptember 24. Szeptember

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült 2014. szeptember 24-én a röjtökmuzsaji Faluház tanácskozó termében, a helyi Képviselő-testület ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült 2014. szeptember 24-én a röjtökmuzsaji Faluház tanácskozó termében, a helyi Képviselő-testület ülésén. Röjtökmuzsaj község Önkormányzata RÖJTÖKMUZSAJ Röjtöki u. 193. 9451. (Tel.: 99/544-052) 1-9/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült 2014. szeptember 24-én a röjtökmuzsaji Faluház tanácskozó termében, a helyi

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA 2013/2014-es nevelési év

KÖZZÉTÉTELI LISTA 2013/2014-es nevelési év OM azonosító: 030872 KÖZZÉTÉTELI LISTA 2013/2014-es nevelési év A Nemzeti Erőforrás Minisztérium 229/2012. (VIII.28.) Kormányrendelet 10. fejezet 23. -a (1-2. bek.) alapján az alábbi adatokat tesszük közzé:

Részletesebben

2011. évi rendezvényeken való részvételének beszámolója

2011. évi rendezvényeken való részvételének beszámolója Mozgáskorlátozottak Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Egyesülete Nefelejcs Fogyatékos Személyek Nappali Ellátást Nyújtó Intézmény 2011. évi rendezvényeken való részvételének beszámolója Január 2011. január

Részletesebben

J A V A S L A T a 2013. évi városi imázs költségvetési keret felosztására

J A V A S L A T a 2013. évi városi imázs költségvetési keret felosztására J A V A S L A T a 2013. évi városi imázs költségvetési keret felosztására Ózd, 2013. március 28. Előterjesztő: Városimázsért és Nemzetközi Kapcsolatokért Felelős Tanácsnok Oktatási, Kulturális és Sport

Részletesebben

ÖKOISKOLAI MUNKATERV 2013-2014

ÖKOISKOLAI MUNKATERV 2013-2014 ÖKOISKOLAI MUNKATERV 2013-2014 I.CÉL: A fenntarthatóság pedagógiájában a környezettudatos gondolkodás, életmód kialakítása, elmélyítése, együttműködve a város önkormányzatával, a szülői házzal, társadalmi

Részletesebben

POLGÁRMESTERI PROGRAM

POLGÁRMESTERI PROGRAM POLGÁRMESTERI PROGRAM Készült a 2010. október 3-i önkormányzati választásra B e m u t a t k o z o m: Kalmár Tibornak hívnak. Születésem óta, 48 éve élek Sárszentmihályon. A t a r t a l o m b ó l: 1998-ig

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. A Piliscsévi Szlovák Önkormányzat 2014.02. 05-én (szerdán) 09.00 órakor megtartott kihelyezett üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. A Piliscsévi Szlovák Önkormányzat 2014.02. 05-én (szerdán) 09.00 órakor megtartott kihelyezett üléséről. PILISCSÉVI SZLOVÁK ÖNKORMÁNYZAT J e g y z ő k ö n y v Készült: Helye: A Piliscsévi Szlovák Önkormányzat 2014.02. 05-én (szerdán) 09.00 órakor megtartott kihelyezett üléséről. Piliscsévi Aranykapu Egységes

Részletesebben

1. NAPIREND Ügyiratszám: 1/153-4 /2015. ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2015. április 24-i nyilvános ülésére

1. NAPIREND Ügyiratszám: 1/153-4 /2015. ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2015. április 24-i nyilvános ülésére 1. NAPIREND Ügyiratszám: 1/153-4 /2015. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. április 24-i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Beszámoló a polgármester és az alpolgármester fontosabb

Részletesebben

December havi programok

December havi programok December havi programok December 3-án kezdődik a korcsolya. Középső csoportos kortól (aki 2014. augusztus 31- ig betölti az 5 évet) lehet korcsolyázni. Az első turnus nyolc alkalom, ez január közepéig

Részletesebben

Petrivente Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2012. november 08-án megtartott testületi ülése. Rendeletek:

Petrivente Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2012. november 08-án megtartott testületi ülése. Rendeletek: 3-19/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V PETRIVENTE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 2012. november 08-án MEGTARTOTT ÜLÉSÉRŐL Határozatok: Sorszáma: Kódja 82/2012. (XI.08.) D6 83/2012. (XI.08.) D1 Rendeletek:

Részletesebben

A 2014-2015-ös tanév iskolai feladatainak ütemezése a Magyar László Gimnázium és Szakiskolában

A 2014-2015-ös tanév iskolai feladatainak ütemezése a Magyar László Gimnázium és Szakiskolában Dunaföldvári-Bölcskei-Madocsai Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola, Gimnázium és Szakiskola Magyar László Gimnáziuma és Szakiskolája 7020 Dunaföldvár, Templom u. 5. Telefon/Fax: 75/541-269 OM 201167

Részletesebben

A II. Debreceni Székely Nap

A II. Debreceni Székely Nap A II. Debreceni Székely Nap Az Erdélyt Járók Közhasznú Egyesület és a Debreceni Unitárius Egyházközség 2013. június 8-án immáron második alkalommal rendezte meg a Székely Napot, Debrecenben. Sok emlékezetes

Részletesebben

35/2007. (VI.04.) Budapest Főváros VIII. kerület. Józsefvárosi Önkormányzati rendelet. A Józsefvárosi Diákösztöndíjról

35/2007. (VI.04.) Budapest Főváros VIII. kerület. Józsefvárosi Önkormányzati rendelet. A Józsefvárosi Diákösztöndíjról 35/2007. (VI.04.) Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzati rendelet A Józsefvárosi Diákösztöndíjról Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat (továbbiakban: Önkormányzat)

Részletesebben

2. Óvodapedagógusok, pedagógiai asszisztensek iskolai végzettsége, szakképzettsége

2. Óvodapedagógusok, pedagógiai asszisztensek iskolai végzettsége, szakképzettsége Különös közzétételi lista A Szeghalmi Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde - 1. Óvoda, ainak száma három Tagintézményben: 22 fő A 2011. évi CXC. Törvény 2. számú melléklete értelmében a nevelő- és oktatómunkát

Részletesebben

Dr. Letenyei Róbert jegyző

Dr. Letenyei Róbert jegyző 9. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 215. május 28-i rendes ülésére Tárgy: Tájékoztató a lakosság Művelődési Házzal szemben elvárt igényeiről

Részletesebben

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Nógrádmegyer Községi Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2015. július 31.) 1 Jegyzőkönyv Készült: Nógrádmegyer Községi Önkormányzat 2015. július 31-én 11.00 órakor megtartott

Részletesebben

Nagymaros Város Önkormányzata

Nagymaros Város Önkormányzata Nagymaros Város Önkormányzata 2014. évben javasolt beruházások, felújítások, karbantartások FEJLESZTÉS Tervezés 8 600 000 Forgalomlassítók, forgalmi csomópontok 1 200 000 EÜ ház felújítás tervezése 900

Részletesebben

Pesterzsébeti Ifjúsági és Gyermekönkormányzat munkaterve a 2012-2013-as tanévre

Pesterzsébeti Ifjúsági és Gyermekönkormányzat munkaterve a 2012-2013-as tanévre ADY ENDRE ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS PESTERZSÉBETI PEDAGÓGIAI INTÉZET 1204 Budapest, Ady Endre u. 98. Tel/fax: 284-01-38; Tel.: 421-07-71 Email: pepe20@pepint.sulinet.hu Honlap: www.pepint.hu Pesterzsébeti Ifjúsági

Részletesebben

Földes Nagyközség rendezvény naptára (2010. év) S.sz. Időpont Rendezvény neve Helyszín 1. Január 9.

Földes Nagyközség rendezvény naptára (2010. év) S.sz. Időpont Rendezvény neve Helyszín 1. Január 9. FÖLDES NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 28/2010. (II.25.) Kt. HATÁROZATA Földes Nagyközség 2010. évi közművelődési rendezvénytervéről A Képviselő-testület Földes Nagyközség 2010. évi közművelődési

Részletesebben

TOLNA MEGYEI DIÁKSPORT TANÁCS ORSZÁGOS DÖNTŐ VÉGEREDMÉNY VI. KORCSOPORT. Paks 2014. január 24-26.

TOLNA MEGYEI DIÁKSPORT TANÁCS ORSZÁGOS DÖNTŐ VÉGEREDMÉNY VI. KORCSOPORT. Paks 2014. január 24-26. TOLNA MEGYEI DIÁKSPORT TANÁCS ORSZÁGOS DÖNTŐ VÉGEREDMÉNY VI. KORCSOPORT Paks 2014. január 24-26. 1 2013/2014. TANÉVI KOSÁRLABDA DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ VÉGEREDMÉNY VI. KORCSOPORT Paks, 2014. január

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Balajt Község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormányzat@balajt.hu 82-7/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balajt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 28. napján

Részletesebben

Különös közzétételi lista:

Különös közzétételi lista: Különös közzétételi lista: 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. Nevelő oktató munkát segítők száma, szakképzettsége 3. Iskolai

Részletesebben

Csajági Református Általános Iskola. Hited és tudásod hazád jövője!

Csajági Református Általános Iskola. Hited és tudásod hazád jövője! Csajági Református Általános Iskola Hited és tudásod hazád jövője! A falu és az iskola elhelyezkedése, története: - Csajág Veszprém megye délkeleti csücskében, a Séd, a Sió és a Balaton által közrefogott

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2014. december 18-i rendes ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2014. december 18-i rendes ülésére 41. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2014. december 18-i rendes ülésére Tárgy: Dombóvár Város 2015. évi rendezvénynaptára Előterjesztő:

Részletesebben

A Pest Megyei Ki Mit Tud? vetélkedő hivatalos. Szabályzata

A Pest Megyei Ki Mit Tud? vetélkedő hivatalos. Szabályzata A Pest Megyei Ki Mit Tud? vetélkedő hivatalos Szabályzata 1 Időpont: Helyi elődöntők /Aszód, Érd, Gyál, Monor, Vác/: legkésőbb 2008. április 20-ig. Döntő /Monor/: 2008. május 10. Nevezési határidő: 2008.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 36 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2013. április 24. -én Jászboldogháza Önkormányzati Képviselőtestületének rendkívüli, nyílt ülésén 15.00 órakor, a Jászboldogháza Községháza, Rákóczi u. 27. alatti tanácskozó

Részletesebben

Majális a sárostói sportpályán. 2009. május 1-re tervezett programok

Majális a sárostói sportpályán. 2009. május 1-re tervezett programok Majális a sárostói sportpályán. 2009. május 1-re tervezett programok 10.00 Felvonulás -REAL-Sárostói Sportpálya- 10:30 Bemutatók - fellépnek: Bocskai István Általános Iskola és AMI fúvószenekara és majorett

Részletesebben

Maroslele Község Polgármesterétől

Maroslele Község Polgármesterétől Maroslele Község Polgármesterétől 6921 Maroslele, Szabadság tér 1. Tel/Fax: 62/256 033 E-mail: marosleleph@vnet.hu Maroslele Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Maroslele Tárgy: Polgármesteri tájékoztató

Részletesebben

T Á R G Y S O R O Z A T A. 1./ A közétkeztetés és az önkormányzat által üzemeltetésre átadott konyha helyzetének áttekintése.

T Á R G Y S O R O Z A T A. 1./ A közétkeztetés és az önkormányzat által üzemeltetésre átadott konyha helyzetének áttekintése. NYÍRGELSE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLET 2013.február 13.-án megtartott Képviselő-testületi ülésének a.) jegyzőkönyve b.) határozata c.) előterjesztése d.) tárgysorozata T Á R G Y S O R O Z A

Részletesebben

MAKÓ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE VICEMAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE VICEMAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE VICEMAYOR OF MAKÓ 1/162-1/2015/I. Ea: Varga Erika Tárgy: Czirbus Gábor alpolgármester tájékoztatója az előző ülés óta történt fontosabb tárgyalásokról, eseményekről.

Részletesebben

Közzétételi lista. A 2011. évi CXC. törvény 49. és a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 20. alapján.

Közzétételi lista. A 2011. évi CXC. törvény 49. és a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 20. alapján. Közzétételi lista 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 23. alapján Felvételi lehetőségek: A 2011. évi CXC. törvény 49. és a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 20. alapján. Az intézmény felvételi körzete: óvodánként

Részletesebben

MEGHÍVÓ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

MEGHÍVÓ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Monor Város Alpolgármestere 2200 Monor, Kossuth Lajos utca 78-80. Telefon: 06/29/612-310 Szám: 27-83-15/2014 MEGHÍVÓ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2014. SZEPTEMBER 25-ÉN CSÜTÖRTÖKÖN

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Makkos Dóra képviselő (6 fő) Kelemen Dóra aljegyző (1 fő) I. NAPIRENDEK ELŐTT

JEGYZŐKÖNYV. Makkos Dóra képviselő (6 fő) Kelemen Dóra aljegyző (1 fő) I. NAPIRENDEK ELŐTT Győrladamér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Szám: 10/2014. JEGYZŐKÖNYV Készült: Győrladamér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. június 17-én 08.00 órai kezdettel a Polgármesteri

Részletesebben

A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Iskolai végzettsége Szakképzettsége Tanított tárgyai 1. egyetem közgazdász tanár gazdasági ismeretek

Részletesebben

1.) Fogadja el a Képviselő-testület 2011. I. félévi munkatervét. 2.) Utasítsa a jegyzőt, hogy a napirendek előadóit írásban értesítse.

1.) Fogadja el a Képviselő-testület 2011. I. félévi munkatervét. 2.) Utasítsa a jegyzőt, hogy a napirendek előadóit írásban értesítse. ELŐTERJESZTÉS Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2010. december 14- ei ülésére. Tárgy: Javaslat a Képviselő-testület 2011. I. félévi munkatervére Határozati javaslat: Nyergesújfalu

Részletesebben

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK HUMÁN ERŐFORRÁS BIZOTTSÁGA 9600 Sárvár, Várkerület u. 2. MEGHÍVÓ

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK HUMÁN ERŐFORRÁS BIZOTTSÁGA 9600 Sárvár, Várkerület u. 2. MEGHÍVÓ SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK HUMÁN ERŐFORRÁS BIZOTTSÁGA 9600 Sárvár, Várkerület u. 2. MEGHÍVÓ Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének Humán Erőforrás Bizottsága 2015. február

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Dunaföldvár Város Képviselő-testülete Száma: 932-18/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Dunaföldvár Város Képviselő-testületének 2011. szeptember 15-én (Csütörtökön) 14,00 órakor megtartott rendkívüli

Részletesebben

POGÁNYÉRT ALAPÍTVÁNY. 2012. évről

POGÁNYÉRT ALAPÍTVÁNY. 2012. évről POGÁNYÉRT ALAPÍTVÁNY KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2012. évről Pogány, 2013. február 20. 2 Tartalom 1. A szervezet alapadatai 2. A Pogányért Alapítvány Számviteli beszámolója 3. Kimutatás a költségvetési támogatás

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. december 17-i ülésére Tárgy: Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. I. félévi munkaterve Előterjesztés tartalma:

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Körösladány Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 12.-én tartandó ülésére.

ELŐTERJESZTÉS. Körösladány Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 12.-én tartandó ülésére. Körösladány Város Önkormányzatának Polgármestere 5516 Körösladány, Dózsa György út 2. Tel:06/66/475-100 Fax:06/66/475-155 www.korosladany.hu/e-mail: polgarmester@korosladany.hu ELŐTERJESZTÉS Körösladány

Részletesebben

A 2014/15-ES TANÉV FELADATTERVE 2014. SZEPTEMBER

A 2014/15-ES TANÉV FELADATTERVE 2014. SZEPTEMBER A 2014/15-ES TANÉV FELADATTERVE 2014. SZEPTEMBER 8. osztályok 1. (hétfő) 7.45 ELSŐ TANÍTÁSI NAP 8. (hétfő) 17.00 Szülői értekezlet alsó tagozat 11. (csütörtök) 16.30 Szülői Munkaközösségi értekezlet 15.

Részletesebben

SZTE SÁGVÁRI ENDRE GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV 2013/2014

SZTE SÁGVÁRI ENDRE GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV 2013/2014 SZTE SÁGVÁRI ENDRE GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV 2013/2014 Összeállította: Dr. Sipos Ibolya igazgató -1- -6- A TANÉV RENDJE A 2013/2014. tanévben 180 tanítási nap van. Első tanítási nap: 2013. szeptember

Részletesebben

V e r s e n y k i í r á s A Kincsem Nemzeti Lóverseny és Lovas Stratégiai Korlátolt Felelősségű Társaság versenyei 2015.

V e r s e n y k i í r á s A Kincsem Nemzeti Lóverseny és Lovas Stratégiai Korlátolt Felelősségű Társaság versenyei 2015. V e r s e n y k i í r á s A Kincsem Nemzeti Lóverseny és Lovas Stratégiai Korlátolt Felelősségű Társaság versenyei 2015. B U D A P E S T A Kincsem Nemzeti Kft. fenntartja magának a jogot, hogy az alább

Részletesebben

Az osztályfőnöki munkaközösség beszámolója a 2014/2015-öss tanév I. félévi munkájáról

Az osztályfőnöki munkaközösség beszámolója a 2014/2015-öss tanév I. félévi munkájáról Az osztályfőnöki munkaközösség beszámolója a 2014/2015-öss tanév I. félévi munkájáról Első féléves munkánkat a Pedagógiai Programunkkal összhangban, a munkatervben meghatározott feladatok alapján végeztük.

Részletesebben

Szeptember udvar osztályterem tantermek

Szeptember udvar osztályterem tantermek szept. 1. hétfő 1. óra 2-4. óra 5-7. óra Tóth Árpád Gimnázium Ünnepélyes tanévnyitó Osztályfőnöki óra Szeptember udvar osztályterem tantermek Várallyainé B.J szept. 1. hétfő 6-7. óra Első emelt szintű

Részletesebben

Apátfalva Község Polgármestere 6931 Apátfalva, Templom u. 69. Te.: (62) 520-040; Fax: (62) 520-043 E-mail: apatfalva.polg@vnet.hu

Apátfalva Község Polgármestere 6931 Apátfalva, Templom u. 69. Te.: (62) 520-040; Fax: (62) 520-043 E-mail: apatfalva.polg@vnet.hu Apátfalva Község Polgármestere 6931 Apátfalva, Templom u. 69. Te.: (62) 520-040; Fax: (62) 520-043 E-mail: apatfalva.polg@vnet.hu 29-92/2014. Ea.: Varga Gy.-né Tárgy: Tájékoztató Apátfalva Község Cigány

Részletesebben

A Kölcsey Utcai és Ligeti Sori Óvoda Közzétételi listája 2015/2016-os Nevelési év

A Kölcsey Utcai és Ligeti Sori Óvoda Közzétételi listája 2015/2016-os Nevelési év A Kölcsey Utcai és Ligeti Sori Óvoda Közzétételi listája 2015/2016-os Nevelési év Készült, a 229/2012.(VIII.28.) korm.r. és a Nktv 23 (1)-(2) bek. alapján. Intézményünk neve : Kölcsey Utcai és Ligeti Sori

Részletesebben

Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2015.(II.25.) önkormányzati határozata

Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2015.(II.25.) önkormányzati határozata Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2015.(II.25.) önkormányzati határozata Nyírbátor Város 2015.évi Közművelődi Rendezvénytervének elfogadásáról A Képviselő-testület Nyírbátor Város

Részletesebben

HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERÉTŐL 4242 HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295

HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERÉTŐL 4242 HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERÉTŐL 4242 HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 24-én

Részletesebben

KÖRÖSLADÁNY VÁROS 2015. ÉVI RENDEZVÉNY NAPTÁRA

KÖRÖSLADÁNY VÁROS 2015. ÉVI RENDEZVÉNY NAPTÁRA KÖRÖSLADÁNY VÁROS 2015. ÉVI RENDEZVÉNY NAPTÁRA Dátum óra rendezvény helyszín rendező/felelős Január 23. (péntek) 17.00 Magyar Kultúra Napja Január 28. 13.00 Csudajó játszóház könyvtár könyvtár Február

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó a Képviselő-testülethez

T Á J É K O Z T A T Ó a Képviselő-testülethez KARÁCSONY SÁNDOR ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT IGAZGATÓJA 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 6. /Fax: (54) 531 008 E-mail: muvhazfoldes@freemail.hu Iktatószám: 5-11/2012. 7. T Á J É K O Z T A T Ó a Képviselő-testülethez

Részletesebben

ALSÓS MATEMATIKA MUNKAKÖZÖSSÉG

ALSÓS MATEMATIKA MUNKAKÖZÖSSÉG ALSÓS MATEMATIKA MUNKAKÖZÖSSÉG Féléves beszámolója 2014/2015-es tanév Zalaszentgrót, 2015. január 27. Készítette: Kecskésné Szaksz Judit mk. vezető Munkaközösségünk a félév elején vállalat feladatokat

Részletesebben

Földeák község Önkormányzatának képviselő-testülete 2013. június 18. napján tartotta együttes rendkívüli ülését,

Földeák község Önkormányzatának képviselő-testülete 2013. június 18. napján tartotta együttes rendkívüli ülését, Földeák község Önkormányzatának képviselő-testülete 2013. június 18. napján tartotta együttes rendkívüli ülését, melyen az alábbi fontosabb döntések születtek. Földeák és Óföldeák képviselő-testületei

Részletesebben

2012. évi. Közhasznúsági jelentése

2012. évi. Közhasznúsági jelentése TEHETSÉGES TANULÓKÉRT Alapítvány 5435 Martfű, Május 1. út 2. 2012. évi Közhasznúsági jelentése ( A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva. ) Martfű, 2013. május 04. Az alapítvány vezetője

Részletesebben

Január. 03. szombat 17 óra 11. vasárnap 8 óra 22. csütörtök 18 óra 24. szombat 19 óra 28. szerda 17 óra

Január. 03. szombat 17 óra 11. vasárnap 8 óra 22. csütörtök 18 óra 24. szombat 19 óra 28. szerda 17 óra Január 03. 11. 8 óra 22. 24. 19 óra 28. szerda 31. 15 óra 31. 19 óra VIII. Újévi Koncert Wennesz József 20/4358431 Megemlékezés a doni áttörés 72. évfordulója alkalmából H: Mosonszentpéteri templom Jánó

Részletesebben

forrás: www.urban-eve.hu Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Intézmény programnaptár 2015. március

forrás: www.urban-eve.hu Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Intézmény programnaptár 2015. március forrás: www.urban-eve.hu Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Intézmény programnaptár 2015. március Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Intézmény programnaptárja

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bagi Polgármesteri Hivatal tárgyalójában 2014. február 24-én megtartott rendkívüli képviselő-testületi ülésén. Jelen vannak: Tóth Gábor polgármester Dr. Balatoni Gyöngyi

Részletesebben

Előterjesztések A Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 2010. augusztus 11. napján tartott üléséről

Előterjesztések A Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 2010. augusztus 11. napján tartott üléséről Előterjesztések A Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 2010. augusztus 11. napján tartott üléséről Napirend 1. Balatonbozsoki lakosok kérelme forgalomcsillapító sziget kialakítására vonatkozóan

Részletesebben

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS Hónap Február Rendezvény megnevezése 08. Katolikus bál 15. KISZE báb égetés Alapítványi Ház Rendezvény helyszíne Információ kérhető Telefonszám 15. Ovis farsang 22. Zenés farsangi készülődés Dohóczki Mónika

Részletesebben

NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA. Rumi Rajki István Általános Művelődési Központ Játékvár Óvodája 2014/2015.

NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA. Rumi Rajki István Általános Művelődési Központ Játékvár Óvodája 2014/2015. NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA Rumi Rajki István Általános Művelődési Központ Játékvár Óvodája 2014/2015. NEVELÉSI ÉV A 229/2012. (VIII. 28.) Kormányrendelet a nemzeti köznevelésről szóló

Részletesebben