Miskolc Megyei Jogú Város közoktatásának feladatellátási, intézményhálózat működtetési és fejlesztési terve

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Miskolc Megyei Jogú Város közoktatásának feladatellátási, intézményhálózat működtetési és fejlesztési terve"

Átírás

1 Miskolc Megyei Jogú Város közoktatásának feladatellátási, intézményhálózat működtetési és fejlesztési terve

2 TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS...5 I. HELYZETKÉP: A KÖZOKTATÁS HELYZETE MISKOLCON MISKOLC TÁRSADALMI, GAZDASÁGI HELYZETE A TELEPÜLÉSRŐL ÁLTALÁBAN AZ ÓVODAI NEVELÉS AZ ÁLTALÁNOS ISKOLAI NEVELÉS ÉS OKTATÁS A KÖZÉPFOKÚ NEVELÉS ÉS OKTATÁS Gimnázium Szakképzés Szakközépiskola Szakiskola Speciális szakiskola Kollégium Felnőttoktatás helyzete NEM HELYI ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL FENNTARTOTT INTÉZMÉNYEK MŰVÉSZETI OKTATÁS SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ TANULÓK ELLÁTÁSA PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT PEDAGÓGIAI SZAKMAI SZOLGÁLTATÁS A NEVELÉSI OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK INFRASTRUKTURÁLIS FELTÉTELEI A NEVELÉSI OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK GAZDÁLKODÁSA SWOT ANALÍZIS...64 II. A FEJLESZTÉS ALAPELVEI, CÉLJAI, FELADATAI AZ ELKÖVETKEZENDŐ HAT ÉVBEN A FEJLESZTÉSI TERV ALAPELVEI A FEJLESZTÉSI TERV CÉLJAI A CÉLKÉPZÉST MEGHATÁROZÓ ÁLTALÁNOS ALAPELVEK: A KÖZOKTATÁS FEJLESZTÉSÉNEK IRÁNYA Esélyegyenlőség - esélyteremtés Minőségi oktatás megerősítése Hatékony működés ÁLTALÁNOS CÉLOK TARTALMI FEJLESZTÉSEK CÉLJAI NEVELÉS OKTATÁS SZOLGÁLTATÁS GAZDÁLKODÁS A HUMÁN ERŐFORRÁS FEJLESZTÉSE TEHETSÉGGONDOZÁS FELZÁRKÓZTATÁS GYERMEK- ÉS IFJÚSÁGVÉDELMI FELADATOK, SZOCIÁLIS HÁTRÁNYOK ENYHÍTÉSE AZ INTÉZMÉNYEK ÉS A SZÜLŐK KÖZÖTTI KAPCSOLAT SPECIALITÁSOK ÉRVÉNYESÜLÉSE A HELYI PROGRAMOKBAN

3 III. INTÉZMÉNYTÍPUSONKÉNTI FELADATOK MEGHATÁROZÁSA ÓVODA ÁLTALÁNOS ISKOLÁK Nevelési feladatok Képességek, részképességek fejlesztése Lokálpatriotizmus erősítése Környezeti nevelés, egészséges életmód Alapfokú művészetoktatás-nevelés terén Sajátos nevelési igényű tanulókat ellátó iskolák feladatai KÖZÉPFOK, FELNŐTTOKTATÁS KÖZÉPISKOLAI OKTATÁS-NEVELÉS FELADATAI KOLLÉGIUMI NEVELÉS FELNŐTTKÉPZÉSSEL KAPCSOLATOS KÖVETELMÉNYEK PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT FELADATAI Fejlesztés a nevelési tagozat terén Fejlesztés a logopédiai tagozat terén Iskolapszichológiai hálózat fejlesztése Jogszabályi változásokból adódó feladatok PEDAGÓGIAI SZAKMAI SZOLGÁLAT FELADATAI MISKOLCI VÁROSI SPORTISKOLA FELADATAI EGYÜTTMŰKÖDÉS LEHETŐSÉGE AZ OKTATÁSBAN ÉRINTETTEKKEL IV. MISKOLC KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSÁHOZ TARTOZÓ TELEPÜLÉSEK ELLÁTÁSÁNAK FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA A TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁSOK ELLÁTÁSÁHOZ SZÜKSÉGES SZEMÉLYI FELTÉTELEK BIZTOSÍTÁSÁNAK INDOKLÁSA: BÁZISHELYEK KIALAKÍTÁSÁNAK FONTOSSÁGA CÉLJAINK, TERVEINK A TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁSOK TERÜLETÉN AZ ELKÖVETKEZENDŐ ÉVEKBEN: A MISKOLCI PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLATI ELLÁTÁS KÖZÉPTÁVÚ CÉLJAI, FELADATAI A TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS PROGRAMJÁBAN V. ROMA KISEBBSÉGHEZ TARTOZÓ GYERMEKEK ÉS TANULÓK ESÉLYEGYENLŐSÉGÉNEK BIZTOSÍTÁSA A ROMA LAKOSSÁG HELYZETE LÉPÉSRŐL LÉPÉSRE NEMZETKÖZI MULTIKULTURÁLIS NEVELÉSI-OKTATÁSI PROGRAM A program sajátossága és koncepciója A program feladatrendszere Családok bevonása az óvodai életbe Családgondozás - szociális munka Az óvodából iskolába történő átmenet megkönnyítésének megoldása A Lépésről lépésre program folytatása az általános iskolában Feladat és eszközrendszer Tevékenységi rendszer Roma etnikum programja Etnikai kisebbségi iskolai oktatás Beilleszkedési, magatartási, tanulási nehézségek enyhítését segítő program CÉLOK, FELADATOK A roma gyerekek iskolai sikertelenségének okai Nevelési-oktatási (pedagógiai) alapelvek Általános célkitűzés Közvetlen célok

4 Távlati célok Feladatok az óvodai és iskolai oktatás területen A különböző területeken meglévő hátrányok csökkentése A HÁTRÁNYOS HELYZETŰ TANULÓK HELYI DESZEGREGÁCIÓJÁT CÉLZÓ PROGRAMOK A ROMA FELNŐTTKÉPZÉS HELYZETE A ROMA FELNŐTTKÉPZÉS LEHETŐSÉGEI A program indokoltsága Mentorképzés / esélyegyenlőségi szempontok A fejlesztési program főbb elemei A fejlesztés fő célkitűzése Fejlesztési stratégiák VI. ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAM JOGSZABÁLYI KÖRNYEZET ESÉLYEGYENLŐSÉG BIZTOSÍTÁSA A KÖZOKTATÁSBAN ESÉLYEGYENLŐSÉG BIZTOSÍTÁSA AZ ÖNKORMÁNYZATI KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYEKBEN VII. CSELEKVÉSI TERV

5 BEVEZETÉS Az önkormányzat közoktatási feladat-ellátási kötelezettségét a helyi önkormányzatokról szóló évi LXXIX. törvény és a közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény (továbbiakban: Ktv.) szabályozza. A közoktatásról szóló törvény 85. (4) bek. szerint a helyi önkormányzat önállóan vagy más helyi önkormányzattal közösen köteles a közoktatási feladatai megszervezéséhez szükséges döntéselőkészítést szolgáló feladatellátási, intézményhálózat működtetési és fejlesztési tervet (továbbiakban: önkormányzati intézkedési terv) készíteni. Az intézkedési terv célja, hogy kiszámítható feltételekkel alkalmas helyzetet teremtsen közoktatási feladatainak ellátásához. A fejlesztési terv tartalmazza a közoktatás-szolgáltatás megszervezésének helyzetértékelését, a megoldásra váró feladatokat, illetve a középtávú beiskolázási tervet. A működési terv tartalmazza: a kötelező feladatok ellátásának módját, az önként vállalt feladatok és azok ellátásának módját, az intézményrendszer működtetésével, fenntartásával, fejlesztésével, átszervezésével összefüggő elképzeléseket, a gyermekek, tanulók esélyegyenlőségét szolgáló intézkedéseket. Az önkormányzat jogszabályok által meghatározott feladatai Az önkormányzati törvény rendelkezése szerint közszolgáltatásként minden település köteles gondoskodni egyebek között az óvodai nevelésről, az általános iskolai oktatásról és nevelésről. Az önkormányzat maga határozza meg, hogy a lakosság igényei alapján, anyagi lehetőségeitől függően mely feladatokat, milyen mértékben és módon lát el. Azt, hogy az önkormányzat mely feladatok ellátását vállalja, befolyásolja a helyi társadalom szerkezete, a demográfiai mutatók, a népesség összetétele, a település adottságai, fejlettsége, a helyi sajátosságok és hagyományok, a szomszédos közigazgatási területekhez való viszony. Az óvodai nevelésről, valamint az általános iskolai oktatásról, nevelésről való gondoskodást, mint kötelező feladatot a közoktatásról szóló többször módosított évi LXXIX. törvényben meghatározottak szerint kell a települési önkormányzatnak ellátnia. E törvény részletezi a helyi 5

6 önkormányzatok közoktatási feladat-ellátási kötelezettségét. Az önkormányzatok e feladataikat az intézmény létesítésével, fenntartásával, társulásban való részvétellel vagy más önkormányzattal, illetve fenntartóval kötött megállapodás útján látják el. A helyi önkormányzatra vonatkozóan a közoktatási törvény 86. -a az alábbiak szerint rendelkezik: (1) A községi, a városi, a fővárosi kerületi és a megyei jogú városi önkormányzat köteles gondoskodni az óvodai nevelésről, az általános iskolai oktatásról, továbbá a nemzeti és etnikai kisebbség által lakott településen a nemzeti vagy etnikai kisebbséghez tartozók óvodai neveléséről és az általános iskolai neveléséről és oktatásáról. (2) Az (1) bekezdés szerinti kötelezettség magában foglalja a sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók ellátását is, amennyiben azok a többi gyermekkel, tanulóval együtt nevelhetők, oktathatók. Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata által ellátott kötelező közoktatási feladatok a Ktv. rendelkezései alapján: óvodai nevelés a többi gyermekkel együtt nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai ellátása általános iskolai oktatás a többi gyermekkel együtt nevelhető oktatható sajátos nevelési igényű gyermekek, köztük az enyhén értelmi fogyatékosok óvodai, általános iskolai ellátása kisebbségi oktatás (nemzeti és etnikai kisebbségek által lakott körzetben) napközi-otthonos és tanulószobai ellátás Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata által ellátott önként vállalt közoktatási feladatok az alábbiak: középfokú oktatás (gimnázium, szakközépiskola, szakiskola) sajtos nevelési igényű középsúlyos értelmi fogyatékosok óvodai nevelése sajátos nevelési igényű középsúlyos értelmi fogyatékosok általános iskolai neveléseoktatása autista gyermekek speciális nevelése ép értelmű mozgássérült, valamint a dyslexiás gyermekek óvodai-iskolai ellátása alapfokú művészeti oktatás nevelési tanácsadás, gyógytestnevelés, logopédiai szolgáltatás 6

7 pedagógiai szakmai szolgáltatás megyei egészségügyi intézményben tartós gyógykezelés alatt álló gyermekek tankötelezettségének teljesítéséhez szükséges oktatás kollégiumi ellátás felnőttoktatás fiatalok sportiskolai tevékenységének szervezése A fejlesztési terv megalkotásakor figyelembe vettük a város oktatási sajátosságait, hagyományait, mely azonban nem jelenti a már kialakult rendszer változatlan formában történő megőrzését. Kiemelt szerepet szánunk a közoktatás szolgáltató jellegének, a kistérségi szemléletmód és tervezés kialakításának, erősítésének, a sajátos képzési igényű gyermekekért való fokozott felelősségvállalásnak. Jelen fejlesztési terv önmagában stratégiai célok, elvek gyűjteménye, tárháza. A koncepció akkor válik valósággá, ha széleskörű társadalmi és szakmai nyilvánosság elfogadja és végrehajtja. E koncepcióban az elvek rövid- és középtávra jelölik ki városunk oktatásügyének legfontosabb irányait, lehetőségeit. Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata feladat-ellátási kötelezettségének és önként vállalt feladatainak intézmények fenntartásával, működtetésével tesz eleget. Az önkormányzat döntéseit minden esetben a gyermekek érdekeinek figyelembe vételével hozza meg. Miskolc város közoktatási intézményhálózat működtetési s fejlesztési terve a lakosság érdekeinek széleskörű figyelembevételével készült. Egyetlen szülő számára sem közömbös, hogy a helyi közoktatás milyen minőségű nevelést és oktatást képes biztosítani gyermeke számára. Ez döntő a város népességmegtartó képessége szempontjából is. 7

8 I. HELYZETKÉP: A közoktatás helyzete Miskolcon 1. Miskolc társadalmi, gazdasági helyzete A településről általában Miskolc Északkelet-Magyarország legnagyobb városa és Borsod-Abaúj-Zemplén megye székhelye. Budapest és Debrecen után Magyarország harmadik legnépesebb városa, és oktatási szempontból az ország hét regionális központjának egyike. A város a Bükk hegység keleti oldalán, a Szinva, Hejő és a Sajó völgyében, különböző természeti és gazdasági tájegységek határvonalán épült. Miskolc területe 236,68 km 2, ebből 58,02 km 2 a belterület és 178,66 km 2 a külterület. A belterületi rész szélessége kelet-nyugati irányban 19 km, észak-déli irányban 10 km. 8

9 A 2001-es népszámlálás alapján a városnak lakosa van, ebből 95,7% magyar, 2,2 % roma, 0,3% szlovák, 0,3% német, 0,1 % görög és 1,4 % egyéb nemzetiségű lakás van a városban, km 2 -enként átlag 310,56. A évben a lakosok száma főre csökkent. A lakosság számának csökkenését egyrészt a munkanélküliség, másrészt a korszakra jellemző szuburbanizációs folyamat okozta. A város gazdasági szerkezete átalakult, a nagy állami cégek túlsúlya helyett a kis- és középvállalkozások lettek jelentősek. Az állami cégek privatizációja az ország többi részéhez hasonlóan itt is lezajlott. A 2000-es évek elejére az átalakulás nagyjából befejeződött és a város túljutott a gazdasági mélyponton. Nőtt a szolgáltató szektor jelentősége, nemzetközi vállalatok, hipermarketek, külföldi érdekeltségű bankok, biztosító társaságok jelentek meg a térségben. Miskolc gazdasági célkitűzéseit a Fejlesztési Pólus Program határozza meg. Az elmúlt évek erőfeszítéseinek eredményeként a külföldi befektetők is felfedezték városunkat. Miskolc a régió pénzügyi, kereskedelmi, ipari és oktatási-tudományos központja. Az ipari beruházások között kiemelkedő a Bosh és a Shinwa miskolci letelepedése, mely a szakképzett munkaerő számára munkahelyi lehetőséget jelent. A Tiszai pályaudvar épületének felújítása a vasúti közlekedés számára biztosít jó lehetőséget. Ennek köszönhetően megnőtt a beruházási lehetőségeket kereső cégek érdeklődése. Az autópálya év végén elérte a várost, mely várhatóan újabb lendületet ad a fejlődésnek. A belváros rekonstrukciójával egyidőben fejlődésnek indult a turizmus is, amelyet a város hagyományos télinyári fesztiváljai és kulturális rendezvényei, valamit az Európa Kulturális Fővárosa címre beadott pályázat előkészületei hoztak lendületbe. A város vezetése céltudatosan erősíti a régióban Miskolc idegenforgalmi és kulturális szerepét. A város állandó népessége január 1-jén: fő A város népsűrűsége január 1-jén: 742 fő/km 2 Állandó népesség Születések száma Halálozások száma

10 Állandó népesség év 3-5 év 6-13 év év év 60 év felett Születések száma Halálozások száma

11 1. 2. Az óvodai nevelés Az óvodáskorú gyermekek száma 2000-től 2007-ig Év Születési intervallum Fiú Leány Összesen gyermeklétszám évek Fiú Leány A évben városunkban az óvodáskorú népesség fő. A ténylegesen beírt gyermekek száma 5910 fő volt. Az óvodába beírt gyermekek száma 2000-től 2006-ig 616 fővel csökkent Óvodák száma Gyermekek száma Férőhelyek száma Csoportok száma Pedagógusok száma

12 Az óvodás gyerkekek száma A 2004-ben végrehajtott igazgatási-gazdasági integráció eredményeként 13 központi és 31 tagóvodában folyik szakmai munka ban egy tagóvoda megszüntetésére került sor, valamint szeptember 1-jétől egy tagóvoda kerül bezárásra. A beiratkozott gyermekek száma 5294 fő. A hátrányos helyzetű gyermekek száma 519 fő, ez az összes gyermeklétszám 10,2 %-át jelenti. A 100 férőhelyre jutó gyermekek száma 103,5, az egy csoportra jutó gyermeklétszám 24,2 fő, az egy óvodapedagógusra jutó gyermeklétszám 11,5 fő. Az óvodai csoportok száma 218. Az óvodapedagógusok száma 459 fő. Az egyéb dolgozók száma 417 fő. Az óvodai összdolgozói létszámra jellemző, hogy a közeljövőben jelentős létszámú nyugdíjazásra nem kerül sor. Az ágazatban dolgozók 75 %-a év feletti. Az iskolai életmódra felkészítő foglalkozáson minden kötelezett gyermek részt vesz. Szlovák nemzetiségű óvodai ellátásban részesül 22 fő. Az óvodai nevelés kettős funkciót tölt be, egyrészt a szociális igazgatás körébe tartozó feladatként biztosítja a gyermek napközbeni ellátását, másrészt a közoktatás részeként felkészíti a gyermekeket az iskolába lépésre. Az óvodai nevelőmunka, az óvodai nevelés országos alapprogramjával összhangban lévő saját nevelési program alapján folyik az egyes intézményekben, mely biztosítja az óvodai nevelés sokszínűségét, ugyanakkor az általános társadalmi igények megjelenését. Az óvodai nevelés feladata az óvodáskorú gyermekek testi, lelki szükségleteinek kielégítése. Ezen belül: - az egészséges életmód kialakítása, - az érzelmi nevelés és a szocializáció biztosítása, - az értelmi fejlesztés, nevelés megvalósítása. 12

13 A családok körülményei miatt előtérbe került a szociális funkció (kompenzálás, esélyegyenlőség biztosítása). Az egésznapos ellátással tudják az óvodák megteremteni a gyermekek egészséges ellátásának és az egyénre szabott fejlesztésnek a feltételeit. Egyre több óvoda foglalkozik kiemelten az anyanyelvi neveléssel, a környezetvédelemre, az egészséges életmódra neveléssel. Az egészségügyi szűrés (fogászat, szemészet, hallásvizsgálat) az óvodákban rendszeres. Az óvodáskorú beszédhibás gyermekek ellátását ún. logopédiai körzetek biztosítják, fejlesztésük a beszédhibás gyermekek számának növekedése miatt indokolt. Kiemelten kezeljük a diszlexia prevenciós óvodai csoportok működtetését, ahol a későbbi iskolai kudarcok elkerülésére helyezzük a hangsúlyt. Országosan egyedülálló kezdeményezésünk, hogy megoldottuk valamennyi közép- és nagycsoportos óvodás diszlexiás szűrését. A különböző etnikai réteghez és más-más szocio- kultúrához tartozó szülők igényeit az óvodák speciális, helyi nevelési programjaikkal eredményesen és hatékonyan elégítik ki. Kiemelt szerepet játszik a Lépésről-Lépésre Óvodafejlesztő Program, melynek célja a gyermekek fejlődésének támogatása és személyiségfejlesztése, az életkori sajátosságok és egyéni szükségletek, különbségek ismeretében. A családok szerepének hangsúlyozása kiemelt feladatként jelenik meg az óvodák életében. Ezért óvodáink családi napokat szerveznek, melyek lehetőséget biztosítanak egymás megismerésére, kölcsönös segítésére. A teljes körű óvodáztatás biztosítása a hátrányos helyzetű gyermekek körében, a későbbi iskolai sikerességet javítani hivatott stratégia meghatározó eleme. Lehetővé tettük, hogy minden szociálisan hátrányos helyzetben lévő gyermek 3 éves kortól kezdve kivétel nélkül költségmentesen bekapcsolódhasson az óvodai nevelésbe. Az iskola előtti nevelés tartalmi követelményeinek a meghatározása és a nevelés megszervezése során kiemelt figyelmet fordítunk az óvodáztatás társadalmi hátránykompenzáló feladatára. Erősíteni kívánjuk az óvoda-iskola kapcsolatát. A város különböző területein biztosítjuk a teljes körű feladatellátást a nevelés-oktatás terén. Az óvodai nevelés egészét átfogó prevenciós korrekciós tevékenységek végzése a gyermekek védelme, optimális fejlődésük elősegítése minden óvodai dolgozó kötelessége. 13

14 Az óvodás korúak jelenlegi és várható létszáma Év Születési intervallum Fiú Leány Összesen gyermekszám évek Fiú Leány Az adatokból látható, hogy 2009-re az óvodáskorú gyermekek száma némi növekedést mutat Az általános iskolai nevelés és oktatás 2000-ben az önkormányzati fenntartású általános iskolák száma 36 volt, az egyéb fenntartásúaké négy ra a 2004-ben végrehajtott igazgatási-, gazdasági integráció következtében 15 központi és 19 tagiskolában folyik oktatás. Jelenleg a nem helyi önkormányzat által fenntartott általános iskolák száma: 8. Ezzel egyidejűleg 5 önkormányzati fenntartású és 3 egyéb fenntartású gimnáziumban folyik hat és nyolc osztályos képzés az általános iskolás korosztály részére. 14

15 Az általános iskolás korúak létszáma 2000-től 2007-ig Év Születési intervallum Fiú Leány Összesen gyermekszám évek Fiú Leány Miskolcon 2000-ben fő volt az általános iskoláskorú gyermekek száma. Az önkormányzati fenntartású intézményekben a beírt tanulók száma fő volt. Ezzel szemben 2006-ban fő volt az iskoláskorúak létszáma, míg az önkormányzati iskolákban, tanuló nevelése, oktatása folyik. Ez a vizsgált időszakban a 6-14 éves korosztálynál 2717 fő csökkenést, míg a beírt tanulók esetében 3539 fő csökkenést jelent. Ennek oka egyrészt a születendő gyermekek számának csökkenése, másrészt az egyéb fenntartású intézmények, valamint a hat- és nyolc osztályos képzés elszívó hatása, valamint két általános iskola egyházi fenntartásba történő átadása. A korosztály 3,3 %-a 433 fő tanul szegregált, sajátos nevelési igényű tanulókat oktató intézményben Iskolák száma Tanulók száma Osztályok száma Pedagógusok száma

16 A 2004-ben végrehajtott iskolai integráció hatása pozitív. Tapasztalatok szerint: a szakmai munka felpezsdült az intézményekben megindult a szegregáció felszámolása (közös körzetek) iskolák közötti áttanítás megvalósult (pedagógusfoglalkoztatás) szakmai színvonal megemelkedett művészeti képzés, két tanítási nyelvű képzés területenként biztosított iskolapszichológusi hálózat továbbfejlesztése kiterjesztettük a dyslexia veszélyeztetettség mérését erőforrások koncentrált felhasználása Jelenleg városunkban 33 önkormányzati fenntartási általános iskola, két eltérő tantervű általános iskola és két zeneiskola működik. A 33 általános iskolából 15 székhelyintézmény, 18 pedig tagintézmény. Az önkormányzat 33 általános iskolájában fő tanul 537 osztályban. A pedagógusok száma fő. Napközis ellátásban fő részesül, ez az össztanulói létszám 35%-a. Az intézmények szakmai munkáját a kor igényeit tükröző sokszínűség jellemzi. Napjainkban a korszerű tudás megszerzése és a gazdasági, kulturális kapcsolatok bővülése elengedhetetlenné teszi az idegen nyelvek ismeretét. Az eredményes nyelvtanítás oktatáspolitikánk egyik prioritást élvező területe kell, hogy legyen a jövőben is. Élő idegen nyelv tudása nélkül számunkra nem létezhet európaiság. Városi szinten az alábbi területek prioritása jelentkezik: - alapkészségek megfelelő szintű oktatása - anyanyelv, történelem - nemzettudat, lokálpatriotizmus erősítése - idegen nyelvi képzés - számítástechnika, informatika - testi nevelés, sport, testkultúra fejlesztése - környezetvédelem, környezeti kultúra fejlesztése. Az idegen nyelv oktatását intézményeink kulcsfontosságú feladatként kezelik, mely országosan is figyelemreméltó. A nyelvtanítás/tanulás egyik speciális formája a két tanítási nyelvű képzés, mely intenzív és hatékony nyelvtanulási lehetőséget biztosít a diákok számára. Két tanítási nyelvű képzés jelenleg 8 általános iskolában folyik. A képzésben résztvevők száma fő, mely 16

17 az össztanulói létszám 11,5%-a. Ezen túlmenően angol nyelvet emelt szinten oktatnak 23 iskolában és német nyelvet 14 iskolában. Nagy részük (13) két nyelv emelt szintű oktatását is biztosítja. A két tanítási nyelvű oktatási formában a diákok nyelvtudása megközelíti az anyanyelvi területen iskolázottakét, ami óriási előnyt jelenthet a későbbiekben. Itt az idegen nyelv tudása nemcsak cél, hanem eszköz is a további tudás elsajátításához. Az elmúlt években a nyelvtudás társadalmi értéke alapvetően megváltozott. A használható nyelvtudás számos területen a munkahely megszerzésének és megtartásának elengedhetetlen feltételévé vált, így a diákok, szülők körében is növekedett a nyelvtanulás iránti igény. Városunkban sikeresen szerveztük meg az ingyenes nyelvoktatást a felnőtt lakosság részére. A 32 órás tanfolyamokon angol, német, francia nyelvet tanulhattak a résztvevők, életkortól függetlenül. Eddig 27 csoportban fő részére biztosítottuk ezt az oktatási formát. A nagy érdeklődésre való tekintettel ezt a lehetőséget a jövőben is folytatni kívánjuk. A tehetséggondozásban fontos szerepet tölt be az alapfokú művészetoktatás, melynek célja a pszichomotoros képességek, az esztétikai kifejezőképesség, az empatikus képesség, valamint más kultúrák befogadása iránti képességek fejlesztése. Ennek népszerűsítése érdekében egyre több intézményünk alapító okirata tartalmazza ezt a tevékenységi formát. Városunkban a művészeti oktatás területén elsősorban a zenei oktatás jelentős múltra tekint vissza. Jelenleg három alapfokú, egy középfokú és egy felsőfokú zeneművészeti oktatási intézmény működik. Az alap- és középfokú zenei oktatási intézményekben összesen 24 tanszakon folyik képzés. A város művészeti oktatásának palettáját színesíti a komplex táncművészeti képzés és néptáncoktatás, amely a tanulók mozgás- és viselkedéskultúrájának fejlesztését szolgálja. A tánctagozatos általános iskolai oktatásra alapozva jött létre a Szemere Bertalan Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégiumban a néptánc és színpadi tánc középfokú oktatása, amely korábban gimnáziumi fakultációként működött. A középfokú vizuális oktatás sokszínűségét az alapfokú intézmények speciális képzései alapozzák meg. Miskolcon hat általános iskolában működik emelt szintű rajz művészeti oktatás, mely képzési forma a finommotorikus adottságok fejlesztésére nyújt lehetőséget. 17

18 A rajzoktatás kiemelt szerepére tekintettel, valamint a művészeti képzési formák iránti megnövekedett igény figyelembe vételével három szakképző intézményben képző- és iparművészeti szakok bevezetésére került sor. Az egészséges életmód, a sport megszerettetése céljából 1998 tavaszán Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése megalapította a Miskolc Városi Sportiskolát. Az intézményben ma már 15 sportágban, a 75 sportági csoport valamelyikében kb fiatal sportol. A sportiskola szervezett keretek között biztosítja a minőségi sport utánpótlását, (a kiválasztást, felkészítést, versenyeztetést), a tehetségek gondozását, a fiatalok játék- és mozgásigényének kielégítését, szabadidejük hasznos eltöltését A középfokú nevelés és oktatás Az alapfokú oktatási intézményekből továbbtanulni szándékozó fiatalok számára a középfokú oktatási intézmények differenciált iskolaválasztási lehetőségét biztosítanak. Az általános iskolai tanulmányok mind életkor, mind a továbbhaladás irányának megfelelően széles skálán folytathatóak intézményhálózatunkban. A demográfiai viszonyok alakulását elemezve megállapítható, hogy a tanulóknak az alapozó iskolatípusból való korábbi kilépési lehetősége négy, illetve hat évfolyam elvégzése után a 6 és 8 osztályos gimnáziumokba igen érzékenyen érintette és érinti napjainkban is az általános iskolákat. A magas színvonalon működő általános iskolákból lépnek ki a gyerekek, melynek két fontos következménye van. Egyik, hogy az iskolák a legjobb gyermekeiket veszítik el, másik, hogy az egyéb fenntartású iskolák beiskolázása is innen történik. A kilépők számának figyelembevételével az ötödik és hetedik évfolyamon az 1992/93-as tanévtől kezdődően folyamatosan kell osztályösszevonásokat, iskolaintegrációt - s a közeljövőben tagiskola illetve telephely megszüntetéseket is - végrehajtani. Miskolc város megyeszékhely voltából adódóan a középfokú oktatás területén változatos képzési kínálatot biztosít, amely nemcsak a megye, de a régió területén élők igényeit is kiszolgálja. A megye 15 középfokú oktatási intézménye mellett Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata 21 középfokú oktatási intézményt működtet, ami a megyében működő középfokú önkormányzati fenntartású oktatási intézmények 58 százaléka. Országosan - Budapestet nem számítva - a legnagyobb intézmény-hálózatot Miskolc város tartja fenn. Városunk középiskolai oktatása szervesen illeszkedik a megyei képzés rendszerébe, és ezzel együtt igazodik a fejlődés különböző irányaihoz. A tendenciáknak megfelelően nőtt az érettségit 18

19 adó iskolákban a tanulók száma. A korszerű tartalmú, az idegen nyelv (két tanítási nyelvű), a számítástechnika, az informatika oktatását kiemelten kezelő képzési formák iránt nőtt az igény. Az elmúlt hat évben, városunkban az önkormányzati fenntartású középiskolák, illetve képzési helyek száma csökkent. A Közgyűlés II-34/73.124/2000. sz. határozata értelmében a tanévtől kezdődően két szakképző iskola összevonása következtében (Mezőgazdasági és a Debreczeni) egy szakképző intézménnyel kevesebb folytatta munkáját. Az II-26/3.120/2001. sz. közgyűlési határozat a Kossuth Lajos Gimnázium és Pedagógiai Szakközépiskolát az evangélikus egyház kezelésébe adta, a X-196/3.623/2001. sz. határozat pedig a város két egészségügyi szakképzést folytató középiskoláját egy intézménybe integrálta. A város képviselőtestülete I-22/59.110/2004. sz. határozatával az iskolák akadálymentesítéséről meghirdetett Fogyatékos személyek esélyegyenlőségének elősegítése c. pályázat benyújtásáról is döntött. A középfokú oktatás intézményhálózatának alakulását mutatja a következő táblázat: Iskolák száma Tanulók száma Osztályok száma Osztályterem Főállású pedagóg. sz Napközis tanulók sz Napközis csoportok sz Osztályok átlagos létszáma 31,3 30,9 31,1 31,3 30,7 29,9 29,3 Egy osztályteremre jutó tanulók száma 39 39, ,7 36,7 35,6 34,6 Egy főállású pedagógusra jutó tanulók száma 10,7 10,1 12,4 12,3 12,6 12,5 12 Jelenleg városunkban 5 gimnázium 10 szakközépiskola és 6 szakképző iskola (5-ben szakközépiskolai osztályokkal) önkormányzati fenntartású, 2 katolikus, 1 református és 1 evangélikus egyházi fenntartású, 2 magán, 1 alapítványi fenntartású, 1 központi költségvetési szerv által működtetett középfokú közoktatási intézmény található. 19

20 A korábbi évek gyakorlatának megfelelően továbbra is vannak olyan intézmények, melyek iránt fokozott igény mutatkozik, míg vannak iskolák, amelyek érdeklődés hiánya miatt nem tudják feltölteni a tervezett tanulói létszámokat. Léteznek úgynevezett divatos és csekély érdeklődésre számot tartó ún. hiányszakmák. Évek óta jelentősen növekszik az érettségizettek és továbbtanulni szándékozók száma. A gimnáziumban érettségizett jelentős számú továbbtanuló mellett egyre nőtt a szakközépiskolákban végzettek továbbtanulási szándéka is. A tanulmányaikat a szakképző évfolyamokon folytató diákok mellett sokan a felsőfokú oktatásban tanulnak tovább. Utóbbiakat a felsőfokú továbbtanulásban a középfokú végzettséggel rendelkező szakemberek vélt munkaerőpiaci korlátai motiválják. Az utóbbi években a felsőfokú túlképzés, a diplomás munkanélküliség egyre inkább megkérdőjelezi annak helyességét. A továbbtanulási kedv növekedése a szakképző iskolák tanulói bázisának beszűkülését eredményezte Gimnázium A gimnázium az általános műveltséget megalapozó érettségi vizsgára, szakirányú továbbtanulásra, valamint felsőfokú iskolai tanulmányok megkezdésére felkészítő oktatási-nevelési intézmény. A jogszabályi változással bevezetett kétszintű érettségi vizsga következtében a képzés iskolánként változó mértékben és területen szélesedett. Miskolc önkormányzatának fenntartásában öt tiszta profilú gimnázium működik. A gimnáziumi képzési kínálat változatos, (angol, francia, német, spanyol két tanítási nyelvű képzés, nyelvi előkészítő, angol, német, biológia, történelem, dráma, rajz, matematika, fizika, kémia, testnevelés tagozatok) de az iskolahasználók által keresett (kisebb költségigényű) általános tagozat szűkös volta mellett több intézmény kínál hasonló, vagy azonos képzési szerkezetet. Hat osztályos képzést 3 intézmény, nyolc osztályos gimnáziumi képzést 1 intézmény működtet. A gimnáziumok az iskolatípus adta lehetőségeket jól használják ki: sokszínű képzést valósítanak meg. Kötöttségeik ellenére is változatos képzési programot teljesítenek, hűen tükrözve az évek során kialakított egyéni arculatukat. A városban megjelenő, nem önkormányzati (elsősorban egyházi) fenntartású gimnáziumok előnyösen befolyásolják a gimnáziumi oktatás minőségét, mintegy versenyhelyzetet teremtve a gimnáziumok között. Az egyházi intézmények évfolyamonként 3 osztályban működtetnek nyolc és 1 osztályban hat évfolyamos képzést. 20

Miskolci SZC felnőttoktatási kínálata 2016/2017. tanév Nappali munkarend

Miskolci SZC felnőttoktatási kínálata 2016/2017. tanév Nappali munkarend felnőttoktatási kínálata 2016/2017. tanév Nappali munkarend Képzést indító tagintézmény megnevezése Fazola Henrik Szakképző Iskolája www.fazolaszki.hu +36 46 530 438 Szentpáli István Kereskedelmi és Vendéglátó

Részletesebben

A Miskolci Szakképzési Centrum tagintézményeinek felnőttoktatási kínálata 2015/2016-os tanév

A Miskolci Szakképzési Centrum tagintézményeinek felnőttoktatási kínálata 2015/2016-os tanév A Miskolci Szakképzési Centrum tagintézményeinek felnőttoktatási kínálata 2015/2016-os tanév Nappali munkarend Képzés megnevezése OKJ száma Időtartama Jelentkezés feltétele Képzést indító tagintézmény

Részletesebben

54 525 01 2 év érettségi végzettség és egészségügyi alkalmasság

54 525 01 2 év érettségi végzettség és egészségügyi alkalmasság A Miskolci Szakképzési Centrum tagintézményeinek felnőttoktatási kínálata 2015/2016-os tanév Nappali munkarend Képzés megnevezése OKJ száma Időtartama Jelentkezés feltétele Képzést indító tagintézmény

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Oktatási, Kulturális és Sport Iroda

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Oktatási, Kulturális és Sport Iroda Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Oktatási, Kulturális és Sport Iroda Szám: 46483/2010. J a v a s l a t a 2011/2012. tanévben indítható középiskolai és szakiskolai osztályok meghatározására

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Oktatási, Kulturális és Sport Iroda

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Oktatási, Kulturális és Sport Iroda Szám: 42581/2010. Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Oktatási, Kulturális és Sport Iroda 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. Tel.: (32) 312-570; (32) 417-255 Tájékoztató a 2010/2011-es nevelési

Részletesebben

Új Szöveges dokumentum MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ALPOLGÁRMESTERE KO. 1342/2007.

Új Szöveges dokumentum MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ALPOLGÁRMESTERE KO. 1342/2007. MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ALPOLGÁRMESTERE KO. 1342/2007. Új Szöveges dokumentum Javaslat a középfokú oktatási intézmények 2008. évi beiskolázási tervére Melléklet: 7 db Összeállította: Dr. Kormos Vilmos

Részletesebben

C. A SZAKKÉPZÉS PROGRAMJA

C. A SZAKKÉPZÉS PROGRAMJA C. A SZAKKÉPZÉS PROGRAMJA I. A KÉPZÉS PEDAGÓDIAI CÉLJA: Az általános műveltséget erősítő előképzettség, valamint a szakmacsoportos alapozó ismeretek megszerzése után a szakmai elméleti és gyakorlati ismeretek

Részletesebben

K I V O N A T. A Tiszalök Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. február 11-én tartott ülése jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. A Tiszalök Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. február 11-én tartott ülése jegyzőkönyvéből. elektronikus példány K I V O N A T A Tiszalök Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. február 11-én tartott ülése jegyzőkönyvéből. TIS ZALÖK VÁROS ÖNKORMÁN YZAT KÉPVIS ELŐ-TES TÜLETÉN EK 10/2010.(II.11.)

Részletesebben

Javaslat a középfokú nevelési-oktatási intézmények Alapító Okiratainak módosítására

Javaslat a középfokú nevelési-oktatási intézmények Alapító Okiratainak módosítására MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ALPOLGÁRMESTERE KO. 70.547/2006. Javaslat a középfokú nevelési-oktatási intézmények Alapító Okiratainak módosítására Összeállította: Dr. Kormos Vilmos főosztályvezető Oktatási,

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki:

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: ALAPÍTÓ OKIRAT 14. sz. melléklet A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: 1. Költségvetési szerv neve: Öveges József Szakképző

Részletesebben

Javaslat Miskolc Megyei Jogú Város közoktatásának feladatellátási, intézményhálózat működtetési és fejlesztési tervére 2007-2013

Javaslat Miskolc Megyei Jogú Város közoktatásának feladatellátási, intézményhálózat működtetési és fejlesztési tervére 2007-2013 MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ALPOLGÁRMESTERE KO. 1204/2007. Javaslat Miskolc Megyei Jogú Város közoktatásának feladatellátási, intézményhálózat működtetési és fejlesztési tervére 2007-2013 Összeállította:

Részletesebben

Tel., Fax: +36 (66) Békéscsaba, Gyulai út 32/1.

Tel., Fax: +36 (66) Békéscsaba, Gyulai út 32/1. www.bekszi.hu kozponti@mail.bekszi.hu Tel., Fax: +36 (66) 441-314 5600 Békéscsaba, Gyulai út 32/1. OM azonosító: 200913 Nyilvántartási szám: 21012-2007 Felnőttképz. akkr. lajstromsz.: AL-1663 5601 Békéscsaba,

Részletesebben

Tanulható nyelvek. Megjegyzések

Tanulható nyelvek. Megjegyzések Harruckern János Közoktatási Intézmény 5700 Gyula, Szent István út 38. Tel: (66)561-420, Fax: (66)561-436 E-mail: iskola@harruckern.hu Honlap: www.harruckern.hu Igazgató neve: Zámbó András Pályaválasztási

Részletesebben

Címe: 3525 Miskolc, Városház tér 8. Az intézmény közfeladata: közoktatási feladat ellátása 4 és 5 évfolyamos szakközépiskola 1 és 2 éves

Címe: 3525 Miskolc, Városház tér 8. Az intézmény közfeladata: közoktatási feladat ellátása 4 és 5 évfolyamos szakközépiskola 1 és 2 éves VI-178/3026/2012. sz. határozat melléklete 15. sz. melléklet ALAPÍTÓ OKIRAT (Egységes szerkezetben) Jelen alapító okiratot Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.

Részletesebben

Tagintézményeink 2015.10.13. BSZC Bessenyei György Szakközépiskolája 4100 Berettyóújfalu Honvéd u. 11. Pedagógus létszám: 32 fő

Tagintézményeink 2015.10.13. BSZC Bessenyei György Szakközépiskolája 4100 Berettyóújfalu Honvéd u. 11. Pedagógus létszám: 32 fő Tagintézményeink BERETTYÓÚJFALUI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM 4100 BERETTYÓÚJFALU, EÖTVÖS U. 1. Tel.: 54/951-961, Fax: 54/500-109 E- mail: bessenyeiberettyo@gmail.com OM azonosító: 203030 Adószám: 15831842-2-09

Részletesebben

Az átalakított szakképzési rendszer jellemzői, működése november 16. Palotás József szakmai főigazgató-helyettes NSZFH

Az átalakított szakképzési rendszer jellemzői, működése november 16. Palotás József szakmai főigazgató-helyettes NSZFH Az átalakított szakképzési rendszer jellemzői, működése 2016. november 16. Palotás József szakmai főigazgató-helyettes NSZFH I. Szervezeti átalakítás szervezeti működés finomhangolása II. Változó képzési

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2011. JÚNIUS 16-I ÜLÉSÉRE

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2011. JÚNIUS 16-I ÜLÉSÉRE E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2011. JÚNIUS 16-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM 667/2011. MELLÉKLETEK: 6 DB TÁRGY: Tájékoztató a Baranya megyei szakképzés helyzetéről, különös tekintettel

Részletesebben

CSEREANYAG ELŐTERJESZTÉS A 2011-12. TANÉVBEN INDULÓ SZAKKÉPZÉSEKRŐL. Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata (9400 Sopron, Fő tér 1.

CSEREANYAG ELŐTERJESZTÉS A 2011-12. TANÉVBEN INDULÓ SZAKKÉPZÉSEKRŐL. Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata (9400 Sopron, Fő tér 1. CSEREANYAG Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata (9400 Sopron, Fő tér 1.) Ügyiratszám: 59169/2010 CÍM: ELŐTERJESZTÉS A 2011-12. TANÉVBEN INDULÓ SZAKKÉPZÉSEKRŐL Előterjesztő: Az előterjesztést megkapta:

Részletesebben

2.sz. melléklet A 2008. évi felmérésben szereplı középfokú végzettségő pályakezdık szakképzettsége

2.sz. melléklet A 2008. évi felmérésben szereplı középfokú végzettségő pályakezdık szakképzettsége Asztalos 63 1 0 64 Fodrász 41 2 0 43 Kereskedelmi technikus 36 3 2 41 Kımőves 37 1 1 39 Szakács 36 3 0 39 ABC eladó 30 5 2 37 Számítástechnikai szoftver üzemeltetı 26 8 2 36 Szobafestı-mázoló és tapétázó

Részletesebben

az Andrássy Gyula Szakközépiskola Alapító Okiratának módosítása

az Andrássy Gyula Szakközépiskola Alapító Okiratának módosítása I. határozati javaslat: Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a Javaslat nevelési-oktatási intézmények alapító okiratának módosítására tárgyú előterjesztést és az alábbi határozatot hozza:

Részletesebben

INCZÉDY GYÖRGY KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM ALAPÍTÓ OKIRATA

INCZÉDY GYÖRGY KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM ALAPÍTÓ OKIRATA 51. sz. melléklet a 86/2011. (V.31..) számú határozathoz INCZÉDY GYÖRGY KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM ALAPÍTÓ OKIRATA A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9. (4) bekezdése, az

Részletesebben

Tárgy: A nevelési-oktatási intézményekben indítható osztályok és csoportok, valamint alkalmazotti létszámok meghatározása

Tárgy: A nevelési-oktatási intézményekben indítható osztályok és csoportok, valamint alkalmazotti létszámok meghatározása Kivonat Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2012. április 26. napján tartott ülésének jegyzőkönyvéből: IV-114/2789/2012. sz. határozat Tárgy: A nevelési-oktatási intézményekben indítható osztályok

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki:

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: 17. sz. melléklet ALAPÍTÓ OKIRAT A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: 1. Költségvetési szerv neve: Bánki Donát Szakképző

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A 2011-12. TANÉVBEN INDULÓ SZAKKÉPZÉSEKRŐL

ELŐTERJESZTÉS A 2011-12. TANÉVBEN INDULÓ SZAKKÉPZÉSEKRŐL Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata (9400 Sopron, Fő tér 1.) Ügyiratszám: 59169/2010 CÍM: ELŐTERJESZTÉS A 2011-12. TANÉVBEN INDULÓ SZAKKÉPZÉSEKRŐL Előterjesztő: Az előterjesztést megkapta: Kulturális,

Részletesebben

Heves megye középfokú oktatási intézményeiben végzett felmérések eredményei

Heves megye középfokú oktatási intézményeiben végzett felmérések eredményei Észak-magyarországii Regiionálliis Munkaügyii Központ Egrii Regiionálliis Kiirendelltsége Heves megye középfokú oktatásii iintézményeiiben végzett fellmérés eredményeii 2007. év Heves megye középfokú oktatási

Részletesebben

HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ÉS MAGYAR ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ISKOLA, EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT ALAPÍTÓ OKIRATA

HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ÉS MAGYAR ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ISKOLA, EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT ALAPÍTÓ OKIRATA HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ÉS MAGYAR ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ISKOLA, EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT ALAPÍTÓ OKIRATA Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. 88., 90. és 92. -a, valamint a közoktatásról

Részletesebben

köznevelési intézmények alapító okiratának módosítására

köznevelési intézmények alapító okiratának módosítására Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. E L Ő T E R J E S Z T É S köznevelési intézmények alapító okiratának módosítására Tisztelt Képviselő-testület! 2012. szeptember 1. napján

Részletesebben

A ZALA MEGYEI KÖZÉPFOKÚ ISKOLÁK JEGYZÉKE

A ZALA MEGYEI KÖZÉPFOKÚ ISKOLÁK JEGYZÉKE A ZALA MEGYEI KÖZÉPFOKÚ ISKOLÁK JEGYZÉKE Csapi: Térségi Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola és Kollégium 8755 Csapi, Petőfi út 5-7. 93/358-802 Hévíz : Hévízi Bibó István Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium

Részletesebben

KIVONAT. a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat csengeri Ady Endre Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Alapító Okirata megállapításáról

KIVONAT. a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat csengeri Ady Endre Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Alapító Okirata megállapításáról KIVONAT a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Közgyűlés 2009. április 29-én megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből -------------------------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

1.1 az előterjesztést megtárgyalta és elfogadja.

1.1 az előterjesztést megtárgyalta és elfogadja. NYíREGYHÁZA MEGYE JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 74/0. (X..) számú határozata a 0/0. tanévelőkészítéséről, a feladatellátás racionálisabb megszervezéséről Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának fenntartásában

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése az 1992. évi XXXVIII. törvény 87. és 90 -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki:

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése az 1992. évi XXXVIII. törvény 87. és 90 -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: ALAPÍTÓ OKIRAT A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése az 1992. évi XXXVIII. törvény 87. és 90 -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: 1. Költségvetési szerv neve: Szász Márton Általános Iskola,

Részletesebben

Tamási Áron Általános Iskola és Német Két Tannyelvű Gimnázium Alapító Okiratának módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege

Tamási Áron Általános Iskola és Német Két Tannyelvű Gimnázium Alapító Okiratának módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege 2/a. számú melléklet Tamási Áron Általános Iskola és Német Két Tannyelvű Gimnázium Alapító Okiratának módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege (A Budapest Főváros XII. kerületi Önkormányzat

Részletesebben

OM azonosítója: 031210. A tagintézmények, intézményegységek neve és címe: Létrehozásáról rendelkező. Közvetlen jogelődjeinek neve, címe:

OM azonosítója: 031210. A tagintézmények, intézményegységek neve és címe: Létrehozásáról rendelkező. Közvetlen jogelődjeinek neve, címe: A L A P Í T Ó O K I R A T A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény, valamint az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény alapján Püspökladány Város Önkormányzata a Karacs Ferenc Gimnázium,

Részletesebben

MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT

MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT Nyilvántartási szám: K/31205/2/2009/II. MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 198 /1993. (II. 9.) sz. határozatával

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. 2.1. Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottság 8200 Veszprém, Kossuth u. 10.

ALAPÍTÓ OKIRAT. 2.1. Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottság 8200 Veszprém, Kossuth u. 10. Az 51/2006. (VI. 15) MÖK határozat 1. sz. melléklete ALAPÍTÓ OKIRAT Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. 88-90. -ában és a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. tv. 37. -ában foglaltak és a

Részletesebben

FARKAS EDIT RÓMAI KATOLIKUS

FARKAS EDIT RÓMAI KATOLIKUS FARKAS EDIT RÓMAI KATOLIKUS SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM KESZTHELY Módosításokkal egységes szerkezeíbe foglalt ALAPÍTÓ OKIRAT Eredeti alapító okirat kelte: 1991.07.11. 1992.06.18. 1994.06.03. 1997.09.01.

Részletesebben

A MAGYAR SZAKKÉPZÉSI RENDSZER ÁTALAKULÁSA Szegedi Szakképzési Centrum A Jövőd itt kezdődik!

A MAGYAR SZAKKÉPZÉSI RENDSZER ÁTALAKULÁSA Szegedi Szakképzési Centrum A Jövőd itt kezdődik! A MAGYAR SZAKKÉPZÉSI RENDSZER ÁTALAKULÁSA Szegedi Szakképzési Centrum A Jövőd itt kezdődik! Szakképzési törvény változása: - Szakképzési centrumok létrejötte (2015. július 1.) - Szegedi Szakképzési Centrum

Részletesebben

T E R V E Z E T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT

T E R V E Z E T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT T E R V E Z E T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat a rendelkezésére álló dokumentumok alapján az 1891. évben nem megállapítható

Részletesebben

HAJDÚHADHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT P O L G Á R M E S T E R E 4242. HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295

HAJDÚHADHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT P O L G Á R M E S T E R E 4242. HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 HAJDÚHADHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT P O L G Á R M E S T E R E 4242. HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata képviselő testületének 2012.

Részletesebben

2017/2018. tanév beiskolázási engedély. Érettségi végzettséghez kötött ágazati szakképesítés megnevezése

2017/2018. tanév beiskolázási engedély. Érettségi végzettséghez kötött ágazati szakképesítés megnevezése 2017/2018. tanév beiskolázási engedély Szakgimnázum 2017/2018. tanévben indítani engedélyezett SZAKGIMNÁZIUMI ÁGAZATI képzés 9. évfolyamon - ágazat Az érettségi vizsga keretében megszerezhető szakképesítés(ek)

Részletesebben

Továbbtanulási statisztikák

Továbbtanulási statisztikák Továbbtanulási statisztikák 2008-2016 megnevezés 2007/2008. 2008/2009. 2009/2010 2010/2011. Átlag % % % % % % % % Gimnázium 30 39 29 39 38 34 29 38 34 Szakközépiskola 58 51 49 54 38 42 48 35 47 Szakiskola

Részletesebben

Felvételi tájékoztató 2010/2011-es tanév

Felvételi tájékoztató 2010/2011-es tanév Sipkay Barna Kereskedelmi, Vendéglátóipari, Idegenforgalmi Középiskola, Szakiskola és Kollégium 4400 Nyíregyháza, Krúdy Gy.u.32. Telefon: (42) 445-332 Fax: (42) 447-545 E-mail: sipkay@chello.hu http://www.sipkay.hu

Részletesebben

16 VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE 2005. május 2. ALAPÍTÓ OKIRAT

16 VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE 2005. május 2. ALAPÍTÓ OKIRAT 16 VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE 2005. május 2. A 35/2005. (IV. 21.) MÖK határozat 1. sz. melléklete ALAPÍTÓ OKIRAT Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. 88-90. -ában

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. 2012. május 24-i rendkívüli ülésére

ELŐTERJESZTÉS. 2012. május 24-i rendkívüli ülésére Új napirendi pont 20. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. május 24-i rendkívüli ülésére Tárgy: A 2012/2013. tanévben indítható középiskolai

Részletesebben

FIT-jelentés :: 2013 Fenntartói jelentés 10. évfolyam KLIK Miskolci Tankerülete

FIT-jelentés :: 2013 Fenntartói jelentés 10. évfolyam KLIK Miskolci Tankerülete FIT-jelentés :: 2013 KLIK Miskolci Tankerülete 3525 Miskolc, Városház tér 13. Fenntartói azonosító: 39011654-048000 Létszámadatok Létszámadatok Országos kompetenciamérés 1 Az intézmények kódtáblázata A

Részletesebben

2 éves szakképzési évfolyammal. esti-levelező tagozat Felvehető maximális tanulói létszám: nappali tagozaton: 650 fő

2 éves szakképzési évfolyammal. esti-levelező tagozat Felvehető maximális tanulói létszám: nappali tagozaton: 650 fő VI-169/3026/2012. sz. határozat melléklete 6. sz. melléklet ALAPÍTÓ OKIRAT (Egységes szerkezetben) Jelen alapító okiratot Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.

Részletesebben

Rendkívüli felvételi eljárás

Rendkívüli felvételi eljárás Rendkívüli felvételi eljárás OM azonosító: Név: Cím: 3051 Soproni Szakképzési Centrum 9400 Sopron, Virágoskert utca 7 SZAKGIMNÁZIUM Feladatellátási hely megnevezése és elérhetősége Képzés kódja és megnevezése

Részletesebben

KNER IMRE GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM Egységes szerkezetbe foglalt alapító okirata

KNER IMRE GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM Egységes szerkezetbe foglalt alapító okirata KNER IMRE GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM Egységes szerkezetbe foglalt alapító okirata 1, 2 Törzsszám: 342087 Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete 19/1998. (I. 29.) KT. számú határozata az államháztartásról

Részletesebben

ECDL vizsgára felkészítés: ---- Nyelvvizsgára felkészítés: ---- OKTATOTT IDEGEN NYELV. Angol vagy német. Angol vagy német.

ECDL vizsgára felkészítés: ---- Nyelvvizsgára felkészítés: ---- OKTATOTT IDEGEN NYELV. Angol vagy német. Angol vagy német. Nyíregyháza Az iskola neve: Abigél Többcélú Intézmény Címe: 4405 Nyíregyháza, Tünde u. /A 4029 Debrecen, Víztorony u. 9-11. E-mail: abigel.iskola@gmail.com abigeltodebrecen@gmail.com Igazgató: Bencze Rita

Részletesebben

BAJAI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM BEISKOLÁZÁSI TÁJÉKOZTATÓJA. 2016/17-es tanév. OM azonosító: 203028

BAJAI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM BEISKOLÁZÁSI TÁJÉKOZTATÓJA. 2016/17-es tanév. OM azonosító: 203028 BAJAI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM BEISKOLÁZÁSI TÁJÉKOZTATÓJA 2016/17-es tanév OM azonosító: 203028 Intézmény Tagintézmény neve, címe, elérhetőség BSZC Bányai Júlia Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakképző Iskolája

Részletesebben

KÖSZÖNTJÜK A PÁLYAVÁLASZTÁSI SZÜLŐI ÉRTEKEZLET RÉSZTVEVŐIT! Nyíregyháza, 2011. november 15.

KÖSZÖNTJÜK A PÁLYAVÁLASZTÁSI SZÜLŐI ÉRTEKEZLET RÉSZTVEVŐIT! Nyíregyháza, 2011. november 15. KÖSZÖNTJÜK A PÁLYAVÁLASZTÁSI SZÜLŐI ÉRTEKEZLET RÉSZTVEVŐIT! Nyíregyháza, 0. november 5. Új kép SZAKMACSOPORTOK ISKOLÁNKBAN Szakközépiskolai tagozat Kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció szakmacsoport

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki:

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: 26. sz. melléklet ALAPÍTÓ OKIRAT A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: 1. Költségvetési szerv neve: Bercsényi Miklós

Részletesebben

Általános tudnivalók. Szakközépiskolai képzések

Általános tudnivalók. Szakközépiskolai képzések Bereczki Máté Kertészeti, Élelmiszeripari és Mezőgazdasági - Gépészeti Szakképző Iskola 6500 Baja, Szent Antal u. 96. OM azonosító: 027975 Honlap: www.bereczki-baja.hu Telefon: (79) 423-744 Igazgató: Horváth

Részletesebben

Gimnáziumi (4,5,6,8 évf.), szakközépiskolai, szakiskolai Adatlap

Gimnáziumi (4,5,6,8 évf.), szakközépiskolai, szakiskolai Adatlap Gimnáziumi (4,5,6,8 évf.), szakközépiskolai, szakiskolai Adatlap Intézmény neve: Kossuth Lajos Evangélikus Általános Iskola, Gimnázium és Pedagógiai Szakközépiskola 1. Általános felvételi eljárásban felvételi

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki:

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: ALAPÍTÓ OKIRAT 13. sz. melléklet A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: 1. Költségvetési szerv neve: Reguly Antal Szakképző

Részletesebben

Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. szeptember 20-án tartandó ülésére. Tisztelt Képviselő-testület!

Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. szeptember 20-án tartandó ülésére. Tisztelt Képviselő-testület! HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERÉTŐL 4242 HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. szeptember

Részletesebben

Hunyadi János Gimnázium, Szakközépiskola, és Kollégium Alapító okirata (a módosításokkal egységes szerkezetben)

Hunyadi János Gimnázium, Szakközépiskola, és Kollégium Alapító okirata (a módosításokkal egységes szerkezetben) 56/2010.(II. 12.) csornai kt.h. 2. számú melléklete Hunyadi János Gimnázium, Szakközépiskola, és Kollégium Alapító okirata (a módosításokkal egységes szerkezetben) Csorna Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

BEISKOLÁZÁSI TERV 2001-2006 SZAKKÖZÉPISKOLA. 8. osztály utáni általános műveltséget megalapozó képzés (képzési idő: 4 év) Szakmacsoport

BEISKOLÁZÁSI TERV 2001-2006 SZAKKÖZÉPISKOLA. 8. osztály utáni általános műveltséget megalapozó képzés (képzési idő: 4 év) Szakmacsoport 22. számú melléklet 1. Abaújszántói Mezőgazdasági Szakképző Iskola 3881 Abaújszántó, Kassai út 11-13. SZAKKÖZÉPISKOLA 8. osztály utáni általános műveltséget megalapozó képzés (képzési idő: 4 év) Szakmacsoport

Részletesebben

2011-2012: 2012: Jubileumi tanév

2011-2012: 2012: Jubileumi tanév 2011-2012: 2012: Jubileumi tanév Intézm zményünk nk szület letése A tanműhely átadása A tanulmányi nyi épület átadása A képzk pzési szerkezet alakulása Gépipari Technikum 1951 Kiválik az intézményből a

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja

Tartalomjegyzék. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja Tartalomjegyzék Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja I. Előszó a felülvizsgált Pedagógiai programhoz...3 II. Bevezetés...4 1. Az intézmény múltja...8 1.1. A mérki iskola

Részletesebben

HISZK_Kalmár_PÁV_adatlap_2011

HISZK_Kalmár_PÁV_adatlap_2011 HÓDMEZŐVÁSÁRHELYI INTEGRÁLT SZAKKÉPZŐ KÖZPONT SZAKISKOLA ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA KALMÁR ZSIGMOND TAGINTÉZMÉNY OM azonosító száma:029678 Cím: 68 Hódmezővásárhely, Bajcsy-Zs. u. 7-9. Telefonszám 62-222-246 Fax

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki:

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: ALAPÍTÓ OKIRAT 16. sz. melléklet A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: 1. Költségvetési szerv neve: Medgyaszay István

Részletesebben

Előterjesztés. a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Egri Tankerülete fenntartásában működő iskolák átszervezéséről

Előterjesztés. a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Egri Tankerülete fenntartásában működő iskolák átszervezéséről 9953-13/2013 Előterjesztés a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Egri Tankerülete fenntartásában működő iskolák átszervezéséről Tisztelt Közgyűlés! A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A 2012/2013. TANÉVBEN INDULÓ SZAKKÉPZÉSEKRŐL

ELŐTERJESZTÉS A 2012/2013. TANÉVBEN INDULÓ SZAKKÉPZÉSEKRŐL Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata (9400 Sopron, Fő tér 1.) Ügyiratszám: 63341/2011 CÍM: ELŐTERJESZTÉS A 2012/2013. TANÉVBEN INDULÓ SZAKKÉPZÉSEKRŐL Előterjesztő: Az előterjesztést megkapta: Kulturális,

Részletesebben

EGY SAJÁTOS SZAKKÉPZŐ INTÉZMÉNY

EGY SAJÁTOS SZAKKÉPZŐ INTÉZMÉNY EGY SAJÁTOS SZAKKÉPZŐ INTÉZMÉNY KÖZÉPFOKÚ MŰVÉSZETI SZAKKÉPZÉS PÉCSETT Rajnai Richárd Pécsi Művészeti Gimnázium és Szakközépiskola Művészeti nevelés Meggyőződésem, hogy a középiskolában elsősorban művészetekkel

Részletesebben

1.sz. melléklet A támogatott gyakorlati képzés célja és tartalmának részletes leírása, helyszíne, idıtartama, formája, tárgyi feltételrendszere:

1.sz. melléklet A támogatott gyakorlati képzés célja és tartalmának részletes leírása, helyszíne, idıtartama, formája, tárgyi feltételrendszere: 1.sz. melléklet A támogatott gyakorlati képzés célja és tartalmának részletes leírása, helyszíne, idıtartama, formája, tárgyi feltételrendszere: Szakképesítés OKJ száma Szakmacsoportos oktatás Szakmacsoportos

Részletesebben

Betöltetlen férőhelyek Berettyóújfalu, Kossuth Lajos utca 35.

Betöltetlen férőhelyek Berettyóújfalu, Kossuth Lajos utca 35. 031214 Berettyóújfalui Arany János Gimnázium Egészségügyi Szakképző és Közgazdasági Szakközépiskola 4100 Berettyóújfalu, Kossuth Lajos utca 35. 031214 003 Berettyóújfalui Arany János Gimnázium Egészségügyi

Részletesebben

Osztályszám Tagozatkód (tanult idegen nyelv) Humán gimnázium (angol német) 4 év 32 fő 1 01 Humán gimnázium (német angol)

Osztályszám Tagozatkód (tanult idegen nyelv) Humán gimnázium (angol német) 4 év 32 fő 1 01 Humán gimnázium (német angol) KRÚDY GYULA GIMNÁZIUM, KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ KÖZÉPISKOLA, IDEGENFORGALMI ÉS VENDÉGLÁTÓIPARI SZAKKÉPZŐ ISKOLA 9024 Győr, Örkény I. u. út 8 10. Tel.: 96/510-670 E-mail: titkar@krudy.gyor.hu, honlap: www.krudy.gyor.hu

Részletesebben

Jendrassik Venesz Középiskola és Szakiskola. 8200 Veszprém, Március 15. u. 5. Tel.: 88/567-430 Fax: 88/567-431

Jendrassik Venesz Középiskola és Szakiskola. 8200 Veszprém, Március 15. u. 5. Tel.: 88/567-430 Fax: 88/567-431 Jendrassik Venesz Középiskola és Szakiskola 8200 Veszprém, Március 15. u. 5. Tel.: 88/567-430 Fax: 88/567-431 Iskolánk 2008-ban elnyerte a Kereskedelmi,Vendéglátó és Idegenforgalmi Iskolák Országos Szövetsége

Részletesebben

Szerkesztette: Varga Júlia. A kötet szerzői Hajdu Tamás Hermann Zoltán Horn Dániel Varga Júlia

Szerkesztette: Varga Júlia. A kötet szerzői Hajdu Tamás Hermann Zoltán Horn Dániel Varga Júlia Szerkesztette: Varga Júlia A kötet szerzői Hajdu Tamás Hermann Zoltán Horn Dániel Varga Júlia Kutatási asszisztens: Tir Melinda Olvasószerkesztő: Patkós Anna Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... III Ábrajegyzék...

Részletesebben

A Makó-Belvárosi Református Egyházközség (6900 Makó, Kálvin tér 3.) református középiskola alapítását határozta el. A határozat száma: 12/a-2003.

A Makó-Belvárosi Református Egyházközség (6900 Makó, Kálvin tér 3.) református középiskola alapítását határozta el. A határozat száma: 12/a-2003. A Juhász Gyula Református Gimnázium és Szakképző Iskola ALAPÍTÓ OKIRATA A Makó-Belvárosi Református Egyházközség (6900 Makó, Kálvin tér 3.) református középiskola alapítását határozta el. A határozat száma:

Részletesebben

Alapító Okirat. b) Székhelye: 2660 Balassagyarmat-Nyírjes, Nyírjespuszta 5. Pf. 102.

Alapító Okirat. b) Székhelye: 2660 Balassagyarmat-Nyírjes, Nyírjespuszta 5. Pf. 102. Alapító Okirat A Nemzeti Gyermek és Ifjúsági Közalapítvány Szakképző Iskolája, Speciális Szakiskolája és Kollégiuma 1997. július 31-i, többször módosított Alapító Okirata a Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezet)

ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezet) ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezet) A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 37. (5) bekezdésében és az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 88. (1), (3) bekezdéseiben

Részletesebben

P I A C K É P E S S Z A K M A B I Z T O S J Ö V Ő

P I A C K É P E S S Z A K M A B I Z T O S J Ö V Ő PÁLYAVÁLASZTÁS, TOVÁBBTANULÁS P I A C K É P E S S Z A K M A B I Z T O S J Ö V Ő Az intézmény adatai: Intézményi OM azonosító: 203035 Cím: Eger, Kertész utca 128. Telefon: 06/36-312-166 Web: www.bgeger.hu

Részletesebben

853112-1 Sajátos nevelési igényű (a megismerő funkciók vagy a viselkedés

853112-1 Sajátos nevelési igényű (a megismerő funkciók vagy a viselkedés ALAPÍTÓ OKIRAT 3. sz. melléklet A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése az 1992. évi XXXVIII. törvény 87. és 90. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: 1. Költségvetési szerv neve: Kisfaludy

Részletesebben

Mit kínálunk 2017/2018-ra?

Mit kínálunk 2017/2018-ra? Mit kínálunk 2017/2018-ra? Tervezett 9. osztályok száma: 53 db. Meghirdetett helyek száma: 1.517. 7 szakgimnázium: 20 ágazat 25 osztály 6 szakközépiskola: 10 szakmacsoport 20 osztály 1 szakiskola: 4 szakmacsoport

Részletesebben

sorszám végzettség végzettség szintje tanított tantárgy 1. horvát, orosz főiskola horvát 2. horvát, orosz főiskola horvát

sorszám végzettség végzettség szintje tanított tantárgy 1. horvát, orosz főiskola horvát 2. horvát, orosz főiskola horvát A pedagógusok iskolai végzettsége és az általuk tanított tantárgyak a 2016/2017-es tanévben: sorszám végzettség végzettség szintje tanított tantárgy 1. horvát, orosz horvát 2. horvát, orosz horvát 3. tanító

Részletesebben

Tárgy: Tájékoztató a munkaerőpiaci esélynövelés programjának 2006. évi megvalósulásáról a megyei fenntartású közoktatási intézményekben.

Tárgy: Tájékoztató a munkaerőpiaci esélynövelés programjának 2006. évi megvalósulásáról a megyei fenntartású közoktatási intézményekben. Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Művelődési, Kisebbségi, Ifjúsági és Sport Bizottságának Elnöke Szám. 125/2007. Előterjesztés a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Művelődési, Kisebbségi,

Részletesebben

11/2008. (II. 21.) Kgy. határozat

11/2008. (II. 21.) Kgy. határozat 11/2008. (II. 21.) Kgy. határozat A Baranya Megyei Önkormányzat Radnóti Miklós Szakközép- és Szakiskolája, Kollégiuma (Mohács) alapító okiratának módosítása 1 A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki:

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: ALAPÍTÓ OKIRAT 15. ú melléklet A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: 1. Költségvetési szerv neve: Faller Jenő Szakképző

Részletesebben

a 25/26-os tanévre 2474 Ajkai Szakképző Iskola és Kollégium 8400 Ajka, Bródy utca 2. 0 Ajkai Szakképző Iskola és Kollégium 8400 Ajka, Bródy utca 2. 11 12 13 14 15 16 a(z) német nyelv; felvétel a tanulmányi

Részletesebben

2017/2018-as tanévben, felnőttoktatásban tervezett képzéseink

2017/2018-as tanévben, felnőttoktatásban tervezett képzéseink 2017/2018-as tanévben, felnőttoktatásban tervezett képzéseink Egri SZC Bornemissza Gergely Eger, 3300 Kertész utca 128. E-mail: bginfo@bgeger.hu Tel.: +36 36 312 166 Honlap: http://www.bgeger.hu/ szakgimn

Részletesebben

Tagintézmény megnevezése

Tagintézmény megnevezése Szakképzési centrum megnevezése Tagintézmény megnevezése Nyíregyházi SZC Teleki Blanka Szakközépiskolája, Felnőttoktatás keretében a 2015/16. tanévben meghirdetett szakképesítések / ágazatok OKJ szerinti

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 11/1994. (VI. 8.) MKM r. 8. (6) bekezdés kötelezi az intézményeket az ún. különös közzétételi lista megjelentetésére. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége

Részletesebben

SZEGEDI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA Egységes Gimnáziuma, Általános Iskolája, Óvodája, Pedagógiai Szakszolgálata ALAPÍTÓ OKIRAT

SZEGEDI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA Egységes Gimnáziuma, Általános Iskolája, Óvodája, Pedagógiai Szakszolgálata ALAPÍTÓ OKIRAT SZEGEDI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA Egységes Gimnáziuma, Általános Iskolája, Óvodája, Pedagógiai Szakszolgálata ALAPÍTÓ OKIRAT a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg 2 0 0 8. január 18.

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki:

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: 47. sz. melléklet ALAPÍTÓ OKIRAT A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: 1. Költségvetési szerv neve: Veszprém Megyei Önkormányzat

Részletesebben

EDIT ROMAI KA TOLIKUS SZAKKOZEPISKOLA ES KOLLEGIUM KESZTHELY ALAPITO OKIRAT

EDIT ROMAI KA TOLIKUS SZAKKOZEPISKOLA ES KOLLEGIUM KESZTHELY ALAPITO OKIRAT , FARKAS.. EDIT ROMAI KA TOLIKUS,,, SZAKKOZEPISKOLA ES KOLLEGIUM KESZTHELY Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt,, ALAPITO OKIRAT Eredeti alapító okirat kelte: 1991.07.11. 1992.06.18. 1994.06.03.

Részletesebben

Miskolci Tagintézmény Szent Benedek Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium

Miskolci Tagintézmény Szent Benedek Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Miskolci Tagintézmény Szent Benedek Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium JELENTKEZÉS Iskolánkról: A Bencés Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Miskolci Tagintézménye 2009. szeptember 1-jén nyitotta

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT 2013.

ALAPÍTÓ OKIRAT 2013. ALAPÍTÓ OKIRAT 2013. A közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény és a Nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 21. 3. (bek) alapján a meghatározott feladatok ellátására a Nyíregyházi

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT 2015.

ALAPÍTÓ OKIRAT 2015. ALAPÍTÓ OKIRAT 2015. A közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény és a Nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 21. 3. (bek) alapján a meghatározott feladatok ellátására a Nyíregyházi

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S 2009. szeptember 24-én tartandó ülésének 9. számú Az önkormányzat intézményi alapító okiratok módosítása tárgyú napirendi pontjához. Előadó: Mező József jegyző Előkészítette:

Részletesebben

1 / 19 2013.06.28. 12:29

1 / 19 2013.06.28. 12:29 1 / 19 2013.06.28. 12:29 Az intézmény székhelye szerinti megye neve: Békés megye Tankerület megnevezése: Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Békéscsabai Tankerülete OM azonosító: 028390... melléklet

Részletesebben

felvételi tájékoztatója a 2016/2017. tanévre

felvételi tájékoztatója a 2016/2017. tanévre Hordozd a gyertyát! A Kolping Katolikus Szakiskola, Speciális Szakiskola és Kollégium felvételi tájékoztatója a 2016/2017. tanévre Intézményi adatok: Kolping Katolikus Szakiskola, Speciális Szakiskola

Részletesebben

Határidő: 2011. július 3. Felelős: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke Dr. Imre László megyei főjegyző

Határidő: 2011. július 3. Felelős: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke Dr. Imre László megyei főjegyző 116/2011. (VI. 23.) MÖK határozat 1. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 2/A. (3) bekezdésében és a 93. (1) bekezdésében biztosított jogkörében

Részletesebben

Pályaválasztási felelős: Dr. Papné Mátyus Zsuzsanna Az iskola OM azonosítója:

Pályaválasztási felelős: Dr. Papné Mátyus Zsuzsanna Az iskola OM azonosítója: Intézmény neve: József Attila Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Címe: 3200 Gyöngyös, Kócsag u. 36-38. Tel./fax: 37/311-857, 37/311-673 Honlap: www.jozsefa-gy.sulinet.hu E-mail: jaszk@jozsefa-gy.sulinet.hu

Részletesebben

TANULMÁNYI TERÜLETEK és FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ

TANULMÁNYI TERÜLETEK és FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ SZENT BENEDEK ÁLTALÁNOS ISKOLA, KÖZÉPISKOLA, ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM Budapesti Tagintézménye OM száma: 201410 TANULMÁNYI TERÜLETEK és FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK A Magyar

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki:

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: ALAPÍTÓ OKIRAT 10. sz. melléklet A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: 1. Költségvetési szerv neve: Szász Márton Általános

Részletesebben

Megnevezés (tanult idegen nyelv) Létszám (fő) Tagozatkód

Megnevezés (tanult idegen nyelv) Létszám (fő) Tagozatkód KRÚDY GYULA GIMNÁZIUM, KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ KÖZÉPISKOLA, IDEGENFORGALMI ÉS VENDÉGLÁTÓIPARI SZAKKÉPZŐ ISKOLA 9024 Győr, Örkény I. u. út 8 10. Tel.: 96/510-670 E-mail: titkar@krudy.gyor.hu OM azonosító: 030716

Részletesebben

QALL Végzettséget mindenkinek! A kamara támogató szerepe gazdasági szempontból

QALL Végzettséget mindenkinek! A kamara támogató szerepe gazdasági szempontból QALL Végzettséget mindenkinek! A kamara támogató szerepe gazdasági szempontból Piacsek László Zoltán szakképzési tanácsadó Iparkamara A kamara feladatai, szerepe a szakképzésben 1. Gyakorlati képzőhelyek

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ Jávorka Sándor Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakképző Iskola és Kollégium 2890. Tata, Új út 19. Tel/Fax.: 34/ 587-580 E-mail: javorka@javorka-tata.sulinet.hu Internet cím: www.javorka-tata.sulinet.hu

Részletesebben