Éves jelentés Radioaktív Hulladékokat Kezelő Közhasznú Társaság

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Éves jelentés 2005. Radioaktív Hulladékokat Kezelő Közhasznú Társaság"

Átírás

1 Éves jelentés 2005 Radioaktív Hulladékokat Kezelő Közhasznú Társaság

2 Kedves Olvasó! Túlzás nélkül állítható, hogy az elmúlt esztendő meghatározó jelentőségű volt Társaságunk életében, de a magyar nukleáris energetika és a radioaktív hulladékok elhelyezése szempontjából is mérföldkőnek tekinthető. Tavaly örömmel tájékoztattunk arról, hogy tíz év munkájának, kutatásainak gyümölcse érett be, amikor a Magyar Geológiai Szolgálat Dél-Dunántúli Területi Hivatala elfogadta a felszíni kutatások zárójelentését, és megállapította, hogy a potenciális telephely a vonatkozó rendeletben megfogalmazott valamennyi követelményt teljesíti, így földtanilag alkalmas kis és közepes aktivitású radioaktív hulladék elhelyezésére. Ám akkor is hangsúlyoztuk, hogy a létesítés megkezdésének alapfeltétele a magyar törvényhozók támogató határozata. Az Országgyűlés november 21-i ülésén a végszavazáson résztvevő képviselők 96,6%-os támogatással fogadták el a Paksi Atomerőmű Részvénytársaság üzemidejének 20 évvel történő meghosszabbítására, valamint a Bátaapátiban tervezett radioaktívhulladék-tároló létesítésének előkészítésére vonatkozó országgyűlési határozatot. Számunkra nagyon fontos üzenete van annak, hogy egy ilyen horderejű kérdésben a négy parlamenti párt teljes összhangban támogatta az előterjesztést. Nem szabad arról sem megfeledkezni, hogy döntésük meghozatala előtt a Kormány és a képviselők fontos jelzést kaptak az érintett körzet lakosságától. A július 10-i népszavazáson Bátaapáti lakossága 75%-os részvétel mellett 91%-os igen szavazattal járult hozzá ahhoz, hogy a paksi atomerőműben keletkező kis és közepes aktivitású radioaktív hulladék tárolója a Nagymórágyi-völgyben kerüljön megépítésre. TARTALOM Gazdálkodás 2 Létesítményeink üzemeltetése 4 Beruházások, biztonságnövelő intézkedések 6 Új telephely kutatása az atomerőművi kis és közepes aktivitású hulladékok elhelyezésére 8 Előkészületek a nagy aktivitású hulladékok elhelyezésére 12 Nemzetközi szakmai kapcsolataink 13 Lakossági kapcsolataink 14

3 Az Országgyűlés határozata rendkívül fontos állomás a tároló létesítésében, ám a megkezdett munka sikeres befejezésének további feltétele a jogszabályok szerinti hatósági engedélyek megszerzése, valamint a környezet védelmének általános szabályairól szóló törvénynek megfelelő közmeghallgatás megtartása. Ezek birtokában épülhet meg a hulladéktároló. A tároló létesítési programja mellett Társaságunk 2005-ben is jelentős lépésekkel került közelebb a jogalkotók és a hatóságok által kijelölt további célokhoz. Tervszerűen folyt a paksi Kiégett Kazetták Átmeneti Tárolójának éves karbantartása, a további bővítés előkészítése. Folytatódott a püspökszilágyi Radioaktív Hulladék Feldolgozó és Tároló biztonságnövelő programja. Bár a tervezettnél némileg lassabban, de folytatódtak az előkészületek a nagy aktivitású hulladékok végleges előkészítését megalapozó föld alatti kutatólaboratórium helyszínének kiválasztására. Társaságunk fő célja továbbra is az atomenergiáról szóló törvény, a vonatkozó kormányhatározat és kormányrendelet, valamint az Országos Atomenergia Hivatal és a közhasznú társaság között létrejött közhasznú tevékenység feltételeit szabályozó szerződés és Alapító Okirat szerinti feladatok maradéktalan teljesítése. Tevékenységeink kereteit e jogszabályok, a felelős miniszter által jóváhagyott tervek és a költségvetési törvényben meghatározott pénzügyi források határozzák meg. A programok végrehajtásában közreműködő vállalkozóinkat közbeszerzési eljárás kertében választjuk ki, és velük szemben ugyanolyan szigorú minőségi elvárásokat támasztunk, mint magunkkal szemben. Munkánkat továbbra is jelmondatunknak megfelelően felelősséggel, biztonsággal, garanciákkal kívánjuk végezni. Bízom abban, hogy amint egyre közelebb jutunk projektjeink megvalósításához, mind többen győződnek meg arról, hogy gondos gazda módjára bánunk a ránk bízott pénzügyi forrásokkal. E gondolatok jegyében szeretném megköszönni mindazok munkáját, akik részesei voltak közös eredményeinknek, egyúttal további jó egészséget kívánok az előttünk álló további feladatok megvalósításához. 1 Dr. Hegyháti József ügyvezető igazgató

4 Gazdálkodás 2 Társaságunk Felügyelő Bizottsága áprilisban megtárgyalta a évről szóló éves beszámolónkat, a közhasznúsági és a könyvvizsgálói jelentést. A Bizottság megállapította, hogy a Radioaktív Hulladékokat Kezelő Közhasznú Társaság (RHK Kht) a Költségvetési törvényben meghatározott kereteken belül, szabályosan és eredményesen gazdálkodott. A Magyar Köztársaság évi költségvetéséről szóló évi CXXXV. törvénye határozta meg a Központi Nukleáris Pénzügyi Alapból (KNPA) finanszírozható tevékenységek fő előirányzat csoportjait és az azokra fordítható összegeket. Ennek ismeretében, valamint az egyes szakterületek előrehaladottsági fokának figyelembe vételével állítottuk össze a KNPA-ból finanszírozott tevékenységek évi Munkaprogramját, amely folyamatban lévő, illetve megkötendő szerződésekre lebontva határozta meg a feladatokat. Az Alappal rendelkező miniszter a KNPA-ból finanszírozott tevékenységek évi Munkaprogramját március 9-én hagyta jóvá. A Magyar Köztársaság évi költségvetéséről szóló évi CXXXV. törvény bevételi előirányzata 29,5 Mrd forint volt, a tényleges teljesítés 30,5 Mrd forintban realizálódott. A tervezett kiadások összege 11,11 Mrd forint volt, amelytől alig maradtak el a 10,98 Mrd forintot kitevő tényleges kifizetések. A bevételek és a kiadások különbözete az Alapban a hosszabb távon jelentkező költségek fedezetére szolgál. Az Alapnak a Magyar Államkincstárnál vezetett számláján a megtakarítás összege év végén 84,6 Mrd forint volt ben a Költségvetési törvényben foglaltakkal összhangban - túl azon, hogy üzemeltettük a püspökszilágyi Radioaktív Hulladék Feldolgozó és Tárolót (RHFT) és a Kiégett Kazetták Átmeneti Tárolóját (KKÁT) - folytatódott a kis és közepes aktivitású hulladékok tárolója létesítésének előkészítése, az RHFT biztonságnövelő beruházása, a nagy aktivitású hulladékok végleges elhelyezésére szolgáló létesítmény előkészítése, a KKÁT bővítése és a korábbi években elkészült modulok felújítása, továbbá a paksi atomerőmű leszerelésének előkészítési tevékenysége.

5 3 Eredménykimutatás Tétel A tétel megnevezése ezer Ft I. Értékesítés nettó árbevétele II. Aktivált saját teljesítmények értéke III. Egyéb bevételek IV. Anyagjellegű ráfordítások V. Személyi jellegű ráfordítások VI. Értékcsökkenési leírás VII. Egyéb ráfordítások A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE VIII. Pénzügyi műveletek bevételei - IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai 51 B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE -51 C. SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY X. Rendkívüli bevételek XI. Rendkívüli ráfordítások D. RENDKÍVÜLI EREDMÉNY E. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY XII. Adófizetési kötelezettség F. ADÓZOTT EREDMÉNY G. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY 1 326

6 Létesítményeink üzemeltetése 4 Kiégett Kazetták Átmeneti Tárolója A KKÁT-ba 2005-ben 17 konténer (500 db) kiégett kazettát szállítottak be. A betöltésre két időszakban került sor. Először januárban és februárban, majd pedig június és augusztus között december 31-én a KKÁT-ban összesen 4267 darab kiégett üzemanyag kazettát tároltunk. Az előző évekhez hasonlóan 2005-ben is már a teljes engedélyesi szerepkör birtokában, és a létesítmény tulajdoni viszonyainak rendeződése mellett üzemeltetjük a KKÁT-t. Az OAH NBI által előírt öregedéskezelési munkálatok 2005-ben lezárultak, egyben elkezdődött a kezelési és karbantartási utasítások felülvizsgálata. A KKÁT-ba a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség több megfigyelő rendszert telepített, amelynek kezelését és szervízelését a Bécsből rendszeresen megérkező szakemberek végzik. Május első hetében végrehajtották a minden évben egyszer esedékes fizikai leltárt. Ennek keretében véletlenszerűen ellenőrizték az elhelyezett plombák 35-40%-át. A teljes betárolt üzemanyag mennyiséget felölelő éves leltárjelentést Társaságunk a nemzetközi szervezetek rendelkezésére bocsátotta. Májusban tűzoltási műszaki mentési gyakorlat volt a KKÁT-ban. A legtűzveszélyesebbnek számító villamos elosztó helyiségben szimuláltak tüzet. A riasztás valóban éles helyzetet idézett elő, az oltásban résztvevők csak az utolsó pillanatban, már a vonulás alatt értesültek arról, hogy nem valós helyzetről van szó. Az eseményt értékelők a gyakorlatot igen hasznosnak és eredményesnek minősítették. A KKÁT-nak nincs önálló balesetelhárítási szervezete, ezeket a feladatokat az atomerőmű látja el. Az RHK Kht. ügyeletese a PA Rt. balesetelhárítási szervezet törzs-tagjaként vesz részt a munkában. Májusban a törzs azt feltételezte, hogy a KKÁT átrakógép meghibásodása miatt egy kiégett üzemanyag-kazetta elnyíródott, és a jelentős mértékű radioaktív kibocsátás telephelyi vészhelyzetet okozott. A törzs gyakorolta az esemény miatt elrendelendő intézkedések végrehajtását, a szükséges riasztásokat, az esemény észlelését és értékelését, a kimenekítő, ellátó és helyreállító szervezetek együttműködését, valamint a felügyeleti szervek tájékoztatását. A gyakorlat lefolytatását az Országos Atomenergia Hivatal szakemberei a helyszínen felügyelték. A gyakorlatot a résztvevő és megfigyelő szakemberek is sikeresnek minősítették.

7 Radioaktív Hulladék Feldolgozó és Tároló 2005-ben 21 új cégnek, intézménynek küldtünk hulladék átvételére, illetve szállításra vonatkozó szerződést. Jelenleg összesen 148 céggel, intézménnyel van érvényes szerződésünk ben az RHFT összesen 41 alkalommal, 19 átadótól szállított be, illetve vett át hulladékot. A beszállítások alkalmával összesen 11 TBq aktivitású hulladékot szállítottak a telephelyre. A 34 hordóban, illetve 2 konténerben érkezett szilárd hulladékon kívül 272 db zárt sugárforrást is átvettünk ben bevezettük a 47/2003 ESZCSM rendelet által meghatározott, és az ÁNTSZ Fővárosi Intézete Sugáregészségügyi Osztálya által jóváhagyott hulladék-átvételi követelményeket. A szilárd hulladékokat tároló medencék 2005-ben megteltek, az újabb hulladékszállítmányok fogadásához tehát már az üzemi épület pinceszintjén kialakított átmeneti tárolóteret használjuk, amely a betonmedencék rekonstrukciójáig, a bennük levő hulladék átválogatásáig és tömörítéséig - tehát szabad tároló kapacitás felszabadításáig - módot ad arra, hogy az ország intézményi eredetű radioaktív hulladékait továbbra is fogadni tudjuk. A pinceszinten kialakított két tárolóhelyiség befogadó kapacitása 800 hordó. Az illetékes hatóság kiadta az átmeneti tároló mellett kialakított nukleárisanyag-tároló helyiség üzemeltetési engedélyét is. Ebben a tárolóban helyezzük el ideiglenesen az ország intézményeiből begyűjtött tórium, urán, valamint plutónium izotópokat tartalmazó radioaktív hulladékokat. Tavaly is az előírásoknak megfelelően hajtottuk végre környezetellenőrzési programunkat. Összefoglalóan megállapítható, hogy az RHFT környezetében ben végzett vizsgálatok eredményei alapján a telep környezetének radioaktivitása az ben végzett alapszint értékekhez képest ingadozást mutat, melynek mértéke azonban az élő és élettelen környezetre semmilyen káros hatással nincs. 5

8 Beruházások, biztonságnövelő intézkedések 6 A Kiégett Kazetták Átmeneti Tárolójának bővítése A KKÁT-ban még kb. három évre való szabad kapacitás van, így az elmúlt évben hozzá kellett látni a hozzávetőlegesen két évig tartó bővítési beruházáshoz. Társaságunk évi munkaprogramja alapján megkezdődött a tároló II. ütemének beruházása. Ennek keretében 2250 kiégett kazetta tárolására alkalmas tárolótér építési-szerelési munkáit végeztetjük el. Az épület nyugati oldalán több mint 1100 m 2 -en kezdődtek a földmunkák. Első lépésként a talaj tömörségének megerősítése érdekében acélcsöveket vertek le, melyekbe kavicsot döngöltek. Ezt követően 4 m mélyen kitermelték a földet, melyre 2,5 m vastagságban homokos kavicsot terítettek kilenc rétegben tömörítve. Erre rétegezik a több mint 2000 m 3 -nyi betont. Az így kialakított 2 m magas betonágy már tartalmazza a talajnedvesség elleni szigetelést is. E munkák áthúzódnak 2006-ra. Közben megtörtént a felvonulási terület rendezése, a közlekedési utak kialakítása, valamint a daru sínpárjának lefektetése. Az építési munkákkal párhuzamosan folytak a technológiai, előgyártási munkák. A vállalkozó elkészítette az építési csatlakozó elemeket, és megkezdte a tároló csövek, dugók, fedélzeti elemek gyártását.

9 Radioaktív Hulladék Feldolgozó és Tároló beruházási munkái 7 A hatósági elvárásoknak és a növekvő társadalmi érdeklődésnek való megfelelés érdekében 2005-ben további fejlesztések és beruházások történtek. A telephely fejlesztése terén tavaly inkább a tervezésen volt a hangsúly, ugyanakkor a telephely nemcsak a tervezőasztalok mellett, hanem fizikailag is fejlődött, szépült. Többek között teljes körűen felújítottuk a felügyelt zóna csapadékelvezető rendszerét. - Befejeződött az új hulladék-nyilvántartó szoftver fejlesztése, így most már a radioaktív hulladékokról több információt tartalmazó és átfogóbb adatbázis áll rendelkezésre. - Megkezdtük a rendszeres adatszolgáltatást az Országos Környezeti és Sugárvédelmi Rendszerbe. A telephely környezetében mért radiológiai adatok összehasonlíthatóak az ország más területein mért értékekkel. - Elkezdődött a zárt sugárforrások biztonságos kezeléséhez szükséges forró kamra installálása. Elkészült a hulladéktömörítő prés részletes műszaki terve, üzembe helyezésére 2006-ban kerül sor. - Bevezettük a telephelyre vonatkozó új hulladék-átvételi követelményrendszert, amely meghatározza az elhelyezhető radioaktív hulladékok biztonsági szempontból lényeges jellemzőit. - Lezárultak a telephelyi tríciumszivárgás eredetének vizsgálatai. Az értékelés és a hatóságok tájékoztatása hamarosan megtörténik. - Elkészült a telephely biztonságának további növelését célzó koncepcióterv, melyben a következő öt év feladatait határoztuk meg ben az RHFT környezetében folyó kiegészítő földtani kutatás terepi munkálatainak nagy része elkészült, illetve a hároméves programterv időütemezése szerint halad. Befejeződött 23 db, összesen 840 fm földtani kutatófúrás, a fúrómagok teljes körű dokumentálása, fotózása, anyagvizsgálata. Folyamatosan halad a kutatási adatok feldolgozása, az egységes adatbázisba integrálása. Az MGSZ előírásaiban szereplő monitoring tevékenységek közül a hároméves mikro-szeizmikus monitoring rendszer üzemeltetése három állomással működik.

10 Új telephely kutatása az atomerőművi kis és közepes aktivitású hulladékok elhelyezésére 8 Aknaszentelés Bátaaátiban február 8-án ünnepélyes keretek között kezdődött meg az a felszín alatti kutatási program, mely az atomerőművi kis és közepes aktivitású radioaktív hulladékok végleges elhelyezésére szolgáló tároló létesítését hivatott megalapozni. A település melletti Nagymórágyi-völgyben 32 hónap alatt összesen két darab, egyenként 1700 m hosszú lejtősakna kialakítására kerül sor. A lejtősaknák a felszíntől számítva kb. 250 m mélységben érik el a tervezett tárolószintet. A több évszázados bányászhagyományok szellemében a két lejtaknát, azok keresztanyjairól - Bátaapáti és Mórágy két közintézményének vezetőiről - Eszter-aknának és Mária-aknának nevezték el. Szintén a hagyományokat tisztelve a két lejtősakna bejáratában helyezték el a bányászok védőszentjének, Szent Borbálának kisméretű szobrát. A fúrási munkákat jelképesen a két névadó indította el a helyszínen. Kutatási tevékenység A felszín alatti kutatások során a tervezett ütemben folyt a két lejtősakna lemélyítése (keleti-lejtősakna 335 m, nyugati-lejtősakna 357 m hosszban), melyekben elvégezték az előirányzott földtani, vízföldtani, geofizikai, stb. kutatási munkákat. A két aknát 250 m-enként összekötik. Ez a műszaki megoldás garantálja a megfelelő áthúzó szellőztetést és a szigorú hatósági előírásnak megfelelő, biztonsági célt szolgáló két - egymástól független - kijárat meglétét. A nyári szünet előtt elkészült a két lejtősakna első összekötő vágata, amely majdnem 25 m hosszú. A kitermelt kőzet a vágatokból először a belső telephelyi kőzetdepóba, majd a Nagymórágyi-völgyben lévő külső kőzetdepóba kerül. Itt a kőtörőgépekkel a végleges telephely feltöltésére alkalmas szerkezetűre törik azt.

11 A bátaapáti földtani kutatási munkákat a hasonló kutatásokban már részt vett külföldi szakcégek is felügyelték. Így kapcsolódott be a munkába a német Deutsche Mountain Technik, az amerikai Colorado School of Mines és a Finn Fortum OY. A robbantási szünetekben a technológiai szereléseké volt a főszerep. Elkészült az Eszter-aknában a légzsilip a szabályozható teljesítményű ventillátorokkal, ezáltal az egyik vágaton befelé, a másikon kifelé alakítható ki szabályozott szellőztetett levegőáram az összekötővágaton keresztül. A kiegészítő kutatás keretén belül 2 db lejtősakna-irányító, 3 db vágatirányító mélyfúrás ( m), 4 db talajvíz-megfigyelő fúrás és 21 db piezométeres fúrás (összesen 237,82 m) mélyült le. A monitoring tevékenység során a vállalkozó folyamatosan üzemeltette a korábban kiépített meteorológiai állomást, az észlelőkutakat, a vízhozam mérő műtárgyakat, felügyelte azok zavartalan működését, vízmintákat vett, a mintákon laborvizsgálatokat hajtott végre, illetve feldolgozta az észlelési adatokat, továbbá telepítette és üzemeltette a felszín alatti monitoring elemeket. A felszín alatti kutatáshoz kapcsolódó infrastruktúra kialakításán belül megépültek, illetve kiegészültek a kutatásokhoz még szükséges kiszolgáló létesítmények. A pontosított biztonsági értékelés feladatainak végrehajtása során elkészítették azokat az összegző adatbázisokra épülő modelleket, amelyek a biztonsági értékelések kialakításához szükségesek. A modellek fejlesztésével párhuzamosan megtörtént a radioaktívhulladék-elhelyezési rendszer jellemzőit, jelenségeit és folyamatait tartalmazó adatbázis pontosítása. Befejeződött a Nagymórágyi-völgy teljes vízrendezése, ennek keretében elkészült az Anyák- kútja nevű forrás helyreállítása és környezetének rendezése. A mérnöki előkészítő tevékenységek során elkészült az Előzetes Környezeti Tanulmány, melyet benyújtottunk az illetékes Középdunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőséghez. Az előzetes környezetvédelmi engedély kiadása január elején megtörtént. 9

12 Kapcsolódó események 10 1 Népszavazás Dr. Hegyháti József ügyvezető igazgató levélben gratulált Bátaapáti polgármesterének: Tisztelt Polgármester úr! Bátaapátiban a képviselő testület kezdeményezésére véleménynyilvánító népszavazást tartottak július 10-én. A lakosoknak arra a kérdésre kellett válaszolniuk, hogy Egyetért-e ön azzal, hogy Bátaapátiban kis és közepes aktivitású radioaktív-hulladék tároló épüljön?. A népszavazás igen magas, 75%-os részvétel mellett zajlott. A szavazók 90,73%-a igennel voksolt. A népszavazással szinte egyidőben a TETT tagtelepüléseinek önkormányzatai külön-külön képviselőtestületi határozatban foglaltak állást arról, hogy támogatják a hulladéktároló megépítését. Krachun Szilárd polgármester így kommentálta az eredményt: Amikor az emberek érzik, hogy valami fontos számukra, akkor meg lehet őket mozdítani. Óriási eredménynek tartom a Bátaapátiban történteket és most is megragadom az alkalmat, hogy hálámat és köszönetemet fejezzem ki Bátaapáti lakosságának, hogy érezték a sorsdöntően fontos dolog jelentőségét......megbízunk a szakemberek állításaiban, ítéletében és a munka mielőbbi folytatását, a tároló mielőbbi megépítését várjuk ettől a szavazatunktól......azt gondolom, hogy nagy segítséget adtunk a parlamenti döntéshez, hiszen ott van mögöttük a nép akarata... a politika bátran felvállalhatja a tároló megépítését igenlő döntést, mert a helybeliek népszavazáson eldöntötték ezt. A július 10-i népszavazással jelentős állomáshoz érkezett a Radioaktív Hulladékokat Kezelő Kht. által koordinált, az Önök községének határában folyó kutatás. Jelentős állomásához abban az értelemben, hogy a településük lakói kiemelkedő többségben fogadták el a Paksi Atomerőmű Rt. kis és közepes aktivitású radioaktív hulladékának elhelyezését szolgáló hulladéktároló létesítését. Az eredmény igazolta, hogy korrekt, nyílt tájékoztatás esetén az emberek megnyílnak a nemzet számára fontos programok befogadása előtt, ha egyértelműen bizonyított, hogy a megvalósuló létesítmény semmiféle káros hatással nincs a környezetükre. Az eredményhez gratulálok, és ezúton köszönöm meg Önnek, a Képviselő Testület minden tagjának és a falu polgárainak felelősségteljes döntését. Munkatársaim az eredmény érdekében sokat dolgoztak, de az önkormányzati vezetők nélkül ez az eredmény elképzelhetetlen lett volna. Remélve, hogy a jövőben is hasonló szellemben végezzük munkánkat, Bátaapáti valamennyi polgárának jó egészséget és a falunak pedig fejlődő jövőt kívánok.

13 Parlamenti Bizottsági látogatás November 10-én az Országgyűlés Gazdasági Bizottságának Energetikai Albizottsága kihelyezett ülést tartott Bátaapátiban. A programban szerepelt a bátaapáti kutatási terület megtekintése és a helyszín bejárása. A tervezett hulladéktároló kapcsán megállapították, hogy a munkálatok az ütemezésnek megfelelően haladnak. Elismerően nyilatkoztak arról az együttműködésről, amely Társaságunk és a környező lakosság között kialakult, s melynek köszönhetően a júliusi népszavazáson rendkívül nagy támogatottságú, pozitív döntés született. Országgyűlési határozat 11 Az Országgyűlés november 21-én 339 támogató és 4 ellenző szavazattal, 8 tartózkodás mellett elfogadta a kis és közepes aktivitású radioaktív hulladékok tárolójának létesítését előkészítő tevékenység megkezdéséhez szükséges előzetes, elvi hozzájárulásról és a paksi atomerőmű üzemidejének meghosszabbításáról szóló határozatot, amely kimondja: Az Országgyűlés az atomenergiáról szóló évi CXVI. törvény 7. -ának (2) bekezdése alapján előzetes, elvi hozzájárulást ad a Bátaapáti közigazgatási területén, Bátaapáti (Üveghuta) térségében földtanilag már alkalmasnak minősített területen - kis és közepes aktivitású hulladékok tárolására alkalmas - radioaktívhulladék-tároló létesítését előkészítő tevékenység megkezdéséhez. Az Országgyűlés tudomásul veszi a paksi atomerőmű üzemidejének meghosszabbításáról mint az ország hosszú távú biztonságos villamosenergia-ellátásához szükséges megoldásról szóló tájékoztatást. Dr. Rónaky József, az Országos Atomenergia Hivatal főigazgatója: Az Országgyűlés előzetes, elvi hozzájárulása azt igazolja, hogy a radioaktív hulladékok végleges elhelyezését szolgáló létesítmény megépítése a társadalom érdekét szolgálja, hiszen az atomerőmű meglevő, működő létesítmény, így radioaktív hulladékainak elhelyezését meg kell oldani, mégpedig annak a generációnak, amely az atomerőmű előnyeit élvezi. A hozzájárulást a térség földtani alkalmasságát bizonyító, nemzetközi szinten elismert színvonalú kutatómunka, a földtani hatóság kedvező megítélése és a lakosság támogatása alapozta meg. Krachun Szilárd, Bátaapáti polgármestere és a Társadalmi Ellenőrző Tájékoztató Társulás (TETT) elnöke: Több, mint tíz éven át dolgoztunk közösen a szakemberekkel, tudósokkal azért, hogy a tegnapi döntések megszülethessenek. Sokszor méltatlan támadásokat és vádakat is el kellett viselnünk. De a kitartó munka és az általunk felvállalt párbeszéd végre meghozta a remélt, várt eredményt. Elindulhat a létesítés folyamata is, parlamenti felhatalmazással. Bízunk benne, hogy a munkák a terveknek megfelelően folytatódhatnak a jövő évben is. Felelős és bátor döntést hoztak a képviselők.

14 Előkészületek a nagy aktivitású hulladék elhelyezésére 12 A nagy aktivitású radioaktív hulladékok elhelyezése érdekében az ország területén stabil, mélygeológiai formációban kialakítandó tároló létesítésére célszerű felkészülni. Az egységes nemzetközi álláspont szerint egy ilyen tároló felhasználható a kiégett üzemanyag közvetlen elhelyezésére (ez jelenleg a hazai referencia forgatókönyv), vagy pedig a kiégett üzemanyag feldolgozási hulladékainak befogadására. A nagy aktivitású hulladékok elhelyezését célzó kutatási program jelenleg is a Nyugat-Mecsekben zajlik. A célunk az, hogy 2008-ig kijelöljük annak a kutatólaboratóriumnak a helyét, ahol az agyagkő további kutatása folyna. Sajnos, mivel a döntéshozók 2005-ben a tervezettnél jóval kevesebb forrást hagytak jóvá a nagy aktivitású hulladékok végleges elhelyezését célzó kutatásokra, ezért többnyire csak kiegészítő tevékenységek zajlottak. A Magyar Geológiai Szolgálat Dél-Dunántúli Területi Hivatala által engedélyezett kutatási tervben foglalt feladatok végrehajtása során évben az alábbi főbb feladatokat hajtottuk végre: Folytatták az Ib-4 jelű mélyfúrás kialakítását m között. A fúrásban helyszíni mérések történtek, valamint a Bodai Agyagkő Formációt (BAF) harántoló nyitott szakaszon telepítésre került egy multipacker- rendszer ben a 61,5 km hosszúságban elvégzett szeizmikus reflexiós és tomográfiás mérések mellett mintegy 50 km2 es térrészen különböző geofizikai mérések, s azok feldolgozása történt meg. Elkészült egy rövid (segéd) kutatóárok, mely a földtani-tektonikai kérdéseket hivatott tisztázni. Folytatódtak a fúrások maganyagainak feldolgozásai, ill. vizsgálatai. Elvégezték a mintavételi programban meghatározott mintázásokat, s ezen minták vizsgálatait. Egész évben folytak a környezetellenőrző hálózat bővítését és működtetését, valamint az elektronikus adatbázis és térinformatikai rendszer fejlesztését célzó munkálatok. Kiegészítették a digitális mintavételi és megkutatási térképeket, továbbá bővítették és üzemeltették a szükséges infrastruktúrát. Az értékelési munkák közül kiemelkedik az Egyszerűsített Biztonsági Értékelés, amely a BAF-kutatás keretében megvalósított első biztonsági értékelés. * kutatófúrások kialakítása és kapcsolódó in situ mérések, * felszíni geofizikai vizsgálatok, * terepi felvételezés dokumentálás, * laboratóriumi vizsgálatok monitoring, * geodézia, térképi alapok biztosítása, * adatbeszerzés, adatbázis-feltöltés, * adatelőkészítés, értékelés, tervezés.

15 Nemzetközi szakmai kapcsolataink Nemzetközi Atomenergia Ügynökség (NAÜ) Társaságunk a biztonságnövelő program gyakorlati végrehajtásához is - a NAÜ Műszaki Együttműködési Programja keretében - nemzetközi segítséget vesz igénybe ben is számos szakértői megbeszélésre, szakmai látogatásra és információcserére került sor május 30 és június 3 között Tengelicen, a Hotel Orchidea adott otthont annak a nemzetközi szemináriumnak, mely a NAÜ és a Nemzetközi Oktató- és Továbbképző Központ (ITC) közös szervezésében került megrendezésre. A rendezvény fő témája a hulladéktárolók létesítéséhez kapcsolódó döntéshozatali eljárás, illetve a különböző érdekcsoportok bevonása volt. A rendezvényen 15 ország képviselői vettek részt. A résztvevők ellátogattak Bátaapátiba és a nagy aktivitású hulladékok elhelyezését célzó kutatási terület egyik településére, Bodára. Mindkét helyen a térségben működő projektekről kaptak tájékoztatást a polgármesterektől, majd pedig lehetőségük nyílt kötetlen beszélgetésre is a Társadalmi Ellenőrző Tájékoztató Társulás (TETT) és a Nyugat-mecseki Társadalmi Információs Társulás (NyMTIT) tagjaival. 13 Ügynökségek Klubja Társaságunk igyekszik szorosan együttműködni a testvérszervezettekkel. Ennek egyik leghatékonyabb fóruma az Európai Unió, a jelölt országok és Svájc hasonló profilú szervezeteit tömörítő Club of Agencies (Ügynökségek Klubja). Májusban Társaságunk adott otthont a 39. ülésnek. Az első nap központi témája a magyar radioaktív hulladékos programok ismertetése volt. OECD/NEA Az OECD NEA égisze alatt működő két munkabizottságban Társaságunk képviselői is részt vesznek. Mindkét téma szorosan kapcsolódik futó programjainkhoz. Az egyik a biztonsági elemzések módszertanának fejlesztésével, míg a másik az érintettek bizalmának erősítésével foglalkozik. Továbbra is aktívan közreműködünk az Agyag Klub munkájában. Ez a munkacsoport azokat a országokat tömöríti, amelyek a radioaktív hulladékaik elhelyezését teljes egészében, vagy részben agyagos kőzetben kialakított geológiai tárolóban tervezik. Kétoldalú kapcsolatok A kétoldalú kapcsolatok közül külön említést érdemel a belgamagyar Kormányközi Együttműködés, melynek keretében már évek óta konzultációs segítséget kapunk radioaktív hulladékkezeléssel kapcsolatos témákban. Gyakorta fogadunk külföldi delegációkat a világ minden pontjáról.

16 Lakossági kapcsolataink 14 A lakossági kommunikáció legfontosabb feladata a programjainkat övező társadalmi szintű bizalom fenntartása és növelése. A négy önkormányzati társulással az elmúlt évben is szerződésben rögzített kapcsolat alapján működünk együtt a fenti cél elérésében. Az információk biztosítása érdekében üzemeltetjük és fejlesztjük a paksi kirendeltségen lévő, továbbá a bátaapáti, a kisnémedi és a püspökszilágyi bemutatótermeinket, valamint a bodai Információs Parkot. Rendszeresen fogadjuk az ide érkező csoportokat, különböző tájékoztató programokat szervezünk, és kiadványokat készítünk. Tanulmányutak A NyMTIT tagtelepüléseinek képviselői szeptemberben Franciaországban jártak. A szakmai kirándulás elsődleges célja az volt, hogy személyes tapasztalatokat szerezzenek egy föld alatti kutatólaboratóriumról. A program során látogatást tettek a bure-i kutató laboratóriumban, amelynek bemutatótermében megismerkedhettek a francia nagy aktivitású hulladékkezelési programmal. A kutatás körzetében hozták létre a lakosság informálását szolgáló szervezetet (CLIS), mely a Meuse és Haute Marne régiók, valamint ezeken belüli települések képviselőiből áll. A CLIS reprezentánsaival folytatott megbeszélés remek lehetőséget nyújtott a NyMTIT képviselőinek, hogy betekintést nyerjenek egy hasonló szervezet működésébe. Az Izotóp Információs Társulás (IIT), a Társadalmi Ellenőrző és Információs Társulás (TEIT) valamint a TETT tagtelepüléseinek képviselői különböző tanulmányutakon vettek részt a térségükkel összefüggő nyugat-európai gyakorlat megismerése céljából Belgiumban illetve Franciaországban. A delegációk tagjai felszíni kis és közepes aktivitású radioaktív hulladék tárolók működését, azok korszerűsítését tanulmányozták. Meglátogatták a kiégett kazetták átmeneti tárolásának, valamint a nagy aktivitású hulladék tárolók megépítésének kutatási programjához kapcsolódó felszín alatti kutatólaboratóriumot. Minden egyes út fontos elemét képezte a helyi társadalmi vezetőkkel (polgármesterek, térségi elnökök) folytatott eszmecsere. Ezek hasznos tapasztalatokat adtak a társadalmi elfogadottság kiépítéséről, fenntartásáról illetve a nukleáris létesítmények környezetében élők állami támogatásáról.

17 Ismeretterjesztés Az Országos Atomenergia Hivatal a budapesti TIT Stúdióval közösen a Fizika Nemzetközi Éve alkalmából 6 héten át tartó ismeretterjesztő előadássorozatot indított Atomenergiáról mindenkinek címmel, melyen Társaságunk képviselője is tartott előadást. Az előadásokat hasznos ismeretanyagával végigkísérte a társaságunk vándorkiállításaiból összeállított 26 nagyméretű tabló, mely mind a négy nagy programunkról tájékoztatást adott az érdeklődőknek. V. TETT-re Kész Nap 15 Immár ötödik alkalommal került megrendezésre a kutatási programhoz kapcsolódó hagyományos TETT-re Kész Nap programsorozata Bátaaptáiban és a várossá nyilvánításának 10. évfordulóját ünneplő Bátaszéken. A TETT, Társaságunk és a munkák helyszíni felelőse, a Bátatom Kft. minden év májusában számot ad az elvégzett munkákról valamint a következő időszak legfontosabb feladatairól. A délelőtti bátaapáti ismeretterjesztő-tudományos tanácskozáson a kutatási program vezetői és a magyar nukleáris, valamint földtani tudományos élet vezető személyiségei tartottak tájékoztatókat és előadásokat. A jubileumi rendezvény kétségkívül legnagyobb attrakciója az volt, hogy lehetőség nyílt a kutatási munkák helyszínének megtekintésére. A Szakértői Bizottságban dolgozó vezető hazai tudósok teljes létszámban keresték fel a telephelyet, majd az ő látogatásukat követően két lakossági, a TETT falvaiból érkező fős csoport tájékozódott a lejtősaknáknál. Az V. TETT-re Kész Nap programjában - szintén a hagyományokat ápolva - helyet kapott a diákok számára szervezett szellemi-ügyességi vetélkedő és a kispályás labdarúgó TETT Kupa.

18 16 II. Tájoló Nap A II. Tájoló nap programja 2005-ben kétnaposra bővült, és három helyszínen, Cserdiben, Bodán és Bükkösdön zajlott. A felvezető esemény a NyMTIT valamint Társaságunk vándorkiállításának megnyitása volt Cserdiben. A kutatási programot, a hozzá kapcsolódó tájékoztatási tevékenységet valamint a Társulás munkájában résztvevő falvakat egyaránt bemutató kiállítás immár a negyedik helyszínre érkezett. Bodán került sor az országos és regionális média számára szervezett sajtótájékoztatóra, ahol a program vezetői és a NyMTIT elnöke vonta meg az idei munkák mérlegét. A délelőtt legfontosabb eseménye a művelődési házban megrendezett szakmai ismeretterjesztő tanácskozás volt. Az előadók áttekintést adtak a hazai radioaktívhulladék-elhelyezés négy nagy programjáról, a vizsgált kőzet, az aleurolit megismerési folyamatáról, az elmúlt egy év során végzett konkrét kutatási tevékenységekről és a Társulás éves tájékoztató tevékenységéről. Bükkösdön a térség iskoláiból verbuválódott csapatok adhattak számot ügyességükről és tudásukról. A II. Tájoló Nap további része a sport és a szórakozás jegyében telt. A Mediterrán Ősz helyi rendezvénye keretében színes műsorral szórakoztatták az érdeklődőket. Egész délután egymást váltották a megye és a térség hagyományőrző együttesei, és sor került a szüreti felvonulásra is. Telephelylátogatás Az év második felére a Bátaapáti melletti Nagymórágyi-völgyben létesített ideiglenes telephely a vágathajtások helyszíne a térség egyfajta turisztikai látványosságává vált. A látogató csoportok számára biztosított időpontok jó előre "elkeltek". Az év során majd félszáz csoport járt ott, szerte az országból. A helyszínen szerzett benyomások és tapasztalatok mellett a látogatóknak arra is lehetőségük nyílt, hogy magukkal vigyék a Bátaapáti címmel - a Társaságunk gondozásában - összeállított hat oldalas tájékoztató füzetet is.

19 Bemutatótermek A tavalyi nyár hagyományos Málna Fesztivál rendezvénye sokáig emlékezetes marad a Püspökszilágyon és környékén élők számára. A július 16-i egész napos szórakoztató program keretében adták át a falu lakosságának a település újjáépített és jelentősen kibővített művelődési házát. Az épület egyik önálló részén került kialakításra az RHK Kht. immáron hatodik bemutatóterme, amely átfogó információt nyújt a település határában csaknem harminc éve biztonságosan működő Radioaktív Hulladék Feldolgozó és Tároló tevékenységéről. A most megnyitott bemutatóterem megvalósításához a Paksi Atomerőmű Részvénytársaság, valamint Társaságunk jelentős anyagi támogatást nyújtott. Ennek eredményeként a teremben a legkorszerűbb információs technika használata is biztosított. A témakör iránt érdeklődők az Interneten található információkhoz is könnyen hozzájuthatnak. Továbbra is nagy az érdeklődés a paksi központunkban üzemelő bemutatóterem iránt. Az elmúlt évben is nagyszámú csoportos és egyéni látogatót fogadtunk. 17 Vándorkiállítások A TETT jó példáját követve a Nyugat-Mecsek térségében is útjára indult a településről-településre vándorló tájékoztató program. Itt részletesen bemutattuk a nagy aktivitású hulladékok elhelyezésére irányuló kutatási elképzeléseket. Kiadványaink Korábbi gyakorlatunknak megfelelően 2005-ben is számos szakmai és tájékoztató anyagot készítettünk. Az éves jelentésünk mellett hat alkalommal jelentettük meg Hírlevelünket. A TETT Híradó szintén hat, míg a Térségi Krónikás tizenkét új számmal örvendeztette meg az olvasókat. A nyugat-mecseki térségben a Tájoló című lap negyedévente minden lakásba eljutott. Hagyományainkhoz híven tevékenységeinkről, az általunk üzemeltetett létesítményekről, illetve folyamatban lévő projektjeinkről rendszeresen közreadunk olyan színes tájékoztató füzeteket, melyből minden fontos információt megtudhat az érdeklődő. Az új ismeretterjesztő kiadványunk - Egy lépéssel közelebb címmel - mind a szakemberek, mind a témát kevésbé ismerő olvasók számára hasznos ismereteket nyújt a föld alatti kutatólaboratóriumok szerepéről, és az ott végzett kutatásokról.

20 Társulások a nemzetközi porondon 18 A Nyugat-mecseki Társadalmi Információs Társulás az MTA közreműködésével vesz részt az Európai Unió COWAM 2 elnevezésű programjában. A társulás elnöke felkérést kapott, hogy szlovén közgyűlésen tartson előadást, bemutatva a szervezetet, céljait, munkáját. A prezentáció a társulás alapításáról, működéséről, kommunikációs tevékenységéről, a civilek bevonásának lehetőségeiről, a közvélemény-kutatások eredményeiről szólt. A közgyűlésre mintegy 200 résztvevő érkezett Európa azon országaiból, melyek érintettek a radioaktívhulladék-tárolók kutatási programjaiban, illetve az elhelyezésben. A tanácskozás célja, hogy a résztvevők rendelkezésére álljon egy egységes kommunikációs technológia, továbbá, hogy minél eredményesebben tudják a civil szervezeteket bevonni az érintett lakosság tájékoztatásába október 5-6-án a GMF (Nukleáris létesítmények közelében elhelyezkedő önkormányzatok és társulásaik európai szövetsége) Brüsszelben tartotta éves szemináriumát. A szervezetnek a TEIT 2003-óta tagja ben képviselőjüket választották meg alelnöknek. A szeminárium - melynek fő támogatója az Európai Bizottság volt - Az európai nukleáris energia előnyei és hátrányai címet viselte. A TEIT képviseletében Gerjen polgármestere tartott előadást a paksi atomerőmű társadalmi és gazdasági hatásairól a térségre vonatkozóan. A GMF közgyűlésén új jelentkezőként mutatkozott be, kérve felvételüket a szervezetbe, Krachun Szilárd, Bátaapáti polgármestere, a Társadalmi Ellenőrző Tájékoztató Társulás elnöke, illetve Sándor Tibor, Kővágószőlős polgármestere, a Nyugat-mecseki Társadalmi Információs Társulás képviselője. A két újonnan csatlakozó felajánlotta, hogy a GMF által évente 2 alkalommal tartott elnökségi ülések egyikének szívesen lenne házigazdája 2006-ban. Sajtókapcsolat Továbbra is jó kapcsolatot tartunk fenn az országos médiában dolgozó szakújságírókkal, melynek köszönhetően Társaságunk hírei rendszeresen és pontosan nyilvánosságot kaptak az országos lapokban. Az újságírók gyakran keresik Társaságunk vezetőit és szakembereit.

21 Eseménynaptár JANUÁR * Vándorkiállítás: Véménd, Bükkösd, Bátaszék FEBRUÁR * Vándorkiállítás: Helesfa * 2 lejtakna nyitás (avatás) ÁPRILIS * Vándorkiállítás: Feked * Kiállítás a paksi Móra Ferenc Általános Iskolában * Tanulmányi Verseny, IIT * Atomenergiáról mindenkinek című országos konferencia. Kiállítás az MTA-n 19 MÁJUS * V. TETT-re Kész Nap * IIT és TETT szakmai úton Franciaországban * Tanulmányi Verseny, NyMTIT * Falunap, Kisnémedi JÚNIUS * TETT szakmai úton Belgiumban * Falunap és IIT-nap, Galgamácsa JÚLIUS * Népszavazás Bátaapátiban * Püspökszilágy, Málnafesztivál, Bemutatóterem avatása OKTÓBER * II. Tájoló Nap * Budapest, TIT Stúdió * Atomenergiáról mindenkinek című ismeretterjesztő előadássorozat * TEIT bemutató Kalocsán SZEPTEMBER * NyMTIT szakmai úton Franciaországban * OAH Nyílt Nap, * Kulturális Örökség Napja * Vándorkiállítás: Cserdi, Örbottyán NOVEMBER * Alagútépítő Konferencia, Bátaapáti * Az Országgyűlés Gazdasági Bizottságának Energetikai Albizottsága kihelyezett ülése Bátaapátiban DECEMBER * Országos sajtótájékoztató

22 Közvélemény-kutatások 20 Társaságunk 2005 tavaszán ismételtette meg a legutóbb két évvel ezelőtt végrehajtott közvélemény-kutatást azokban a régiókban, ahol a hulladékelhelyezési programjaink zajlanak. A kutatást mind az Izotóp Információs Társulás (7 település), mind a Társadalmi Ellenőrző Tájékoztató Társulás (7 település), mind pedig a Nyugatmecseki Társadalmi Információs Társulás (9 település) esetében kiemelkedően magas elemszámmal végeztettük annak érdekében, hogy minél pontosabb képet kapjunk programjaink ismertségéről, elfogadottságáról, valamint a különböző kommunikációs eszközök hatékonyságáról. Összességében megállapítható, hogy a társulások tagtelepülésén élők többsége a körzetükben folyó programokat ismeri, azokat elfogadja. A Püspökszilágy térségében működő hulladéktároló ismertsége Tudja Ön, hogy Püspökszilágy térségében hulladéktároló működik? A Püspökszilágy térségében működő hulladéktároló lakossági fogadtatása Személy szerint Önben volt félelem a tároló működésével kapcsolatban? % tudja nem tudja % nagy félelem volt kis félelem volt egyáltalán nem volt félelem % % A Bátaapátiba tervezett nagyberuházás ismerete Hallott Ön a kis- és közepes aktivitású radioaktív hulladékok végleges tárolójának Bátaapátiba tervezett nagyberuházásáról? 2003 (6 település) A Nyugat-Mecsek térségbe tervezett tároló ismertsége 2005 (6 település) 2005 (9 település) hallott róla Hallott Ön arról, hogy felmerült a lehetősége annak, miszerint a Nyugat-Mecsek térségében a paksi atomerőműben keletkezett hulladékot helyeznének el? nem hallott róla hallott róla nem hallott róla % % A Bátaapátiba tervezett helyszín fogadtatása Ön mint magánember a tervezett helyszínt (6 település) (6 település) 2005 (9 település) kategórikusan visszautasítja nincsenek információi, nem tud dönteni megfelelő vizsgálati eredmények mellett fogadja el teljes mértékben elfogadja Ön, mint magánember, a tervezett nyugat-mecseki helyszínt milyen mértékben fogadná el? A Nyugat-Mecsek térségbe tervezett tároló helyszínének fogadtatása kategórikusan visszautasítja nincsenek információi, nem tud dönteni a tervezett helyszínt elfogadja Elfogadók: teljes mértékben elfogadja + megfelelő vizsgálati eredmények mellett elfogadja

23 Keresse honlapunkat! Internetes honlapunkat felkeresve többet is megtudhatnak az érdeklődők Társaságunk telephelyeiről és tevékenységéről, és érdekes információkat szerezhetnek a radioaktív hulladékok magyarországi elhelyezéséről, valamint az ezzel kapcsolatos programjainkról. A honlapon mintegy százoldalnyi szöveges információ és rengeteg kép áll rendelkezésre. Elérhetőségeink Budaörs Központ 2040 Budaörs, Puskás T. u. 11. tel.: és , fax: Paks Kirendeltség 7031 Paks, Pf.: 12, tel.: , fax: Radioaktív Hulladék Feldolgozó és Tároló 2166 Püspökszilágy, tel./fax: Ügyvezető igazgató: Dr. Hegyháti József Gazdasági Igazgatóság: Faragó László Ambrus Antónia Üzemeltetési Igazgatóság: Barnabás István dr. Kasza János Műszaki és Tudományos Igazgatóság: Buday Gábor dr. Ormai Péter Beruházási Igazgatóság: dr. Frigyesi Ferenc dr. Bacskó Gábor

24 FELELŐSSÉGGEL BIZTONSÁGGAL GARANCIÁKKAL Felelős kiadó: DR. HEGYHÁTI JÓZSEF Szerkesztő: DR. ORMAI PÉTER Grafika: bátec Nyomda: Páskum Nyomda, Szekszárd 2006

A RADIOAKTÍV HULLADÉKKEZELÉS PROGRAMJA MAGYARORSZÁGON. Dr. Kereki Ferenc ügyvezető igazgató RHK Kft. 2015. 06. 02.

A RADIOAKTÍV HULLADÉKKEZELÉS PROGRAMJA MAGYARORSZÁGON. Dr. Kereki Ferenc ügyvezető igazgató RHK Kft. 2015. 06. 02. A RADIOAKTÍV HULLADÉKKEZELÉS PROGRAMJA MAGYARORSZÁGON Dr. Kereki Ferenc ügyvezető igazgató RHK Kft. 2015. 06. 02. Programjaink RHFT Püspökszilágy Paks KKÁT NRHT MKKB Kutatási helyszín Boda Kővágószőlős

Részletesebben

Szabályozás. Alapkezelő: Országos Atomenergia Hivatal Befizetők: a hulladék termelők Felügyelet: Nemzeti Fejlesztési Miniszter

Szabályozás. Alapkezelő: Országos Atomenergia Hivatal Befizetők: a hulladék termelők Felügyelet: Nemzeti Fejlesztési Miniszter PURAM Dr. Kereki Ferenc Ügyvezető igazgató RHK Kft. Szabályozás Az Atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. Tv. határozza meg a feladatokat: 1. Radioaktív hulladékok elhelyezése 2. Kiégett fűtőelemek tárolása

Részletesebben

Nagy aktivitású kutatás

Nagy aktivitású kutatás B AF Nagy aktivitású kutatás Milyen hulladék elhelyezését kell megoldani? Az atomenergia alkalmazásának legismertebb és legjelentősebb területe a villamosenergia-termelés. A négy, egyenként 500 MW névleges

Részletesebben

Bátaapáti Nemzeti Radioaktívhulladék-tároló engedélyezési eljárása

Bátaapáti Nemzeti Radioaktívhulladék-tároló engedélyezési eljárása Bátaapáti Nemzeti Radioaktívhulladék-tároló engedélyezési eljárása Volentné Daróczi Beáta, Bertalan Csaba Tolna Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerv Sugáregészségügyi Decentrum ELFT

Részletesebben

Ipari hulladék: 2 milliárd m 3 / év. Toxikus hulladék: 36 millió t/év (EU-15, 2000.) Radioaktív hulladék: 40 000 m 3 /év

Ipari hulladék: 2 milliárd m 3 / év. Toxikus hulladék: 36 millió t/év (EU-15, 2000.) Radioaktív hulladék: 40 000 m 3 /év Ipari hulladék: 2 milliárd m 3 / év Toxikus hulladék: 36 millió t/év (EU-15, 2000.) Radioaktív hulladék: 40 000 m 3 /év Nagy aktivitású hulladék: 240 m 3 /év Európai Unióban keletkezı radioaktív hulladékok

Részletesebben

LXVI. Központi Nukleáris Pénzügyi Alap

LXVI. Központi Nukleáris Pénzügyi Alap LXVI. Központi Nukleáris Pénzügyi Alap Alap fejezet száma és megnevezése: Alap felett rendelkező megnevezése: Alapkezelő megnevezése: LXVI. Központi Nukleáris Pénzügyi Alap Nemzeti Fejlesztési Miniszter

Részletesebben

Kiégett KKÁT. Kazetták Átmeneti Tárolója

Kiégett KKÁT. Kazetták Átmeneti Tárolója Kiégett KKÁT Kazetták Átmeneti Tárolója KIÉGETT KAZETTÁK ÁTMENETI TÁROLÓJA Az atomerőmű szomszédságában álló Kiégett Kazetták Átmeneti Tárolója (KKÁT) fontos feladatot lát el: ide kerülnek a Paksi Atomerőműben

Részletesebben

Nemzeti Radioaktívhulladék-tároló

Nemzeti Radioaktívhulladék-tároló Nemzeti Radioaktívhulladék-tároló Az atomenergia felhasználása közben sugárzó, radioizotóppal különböző mértékben szennyezett hulladék anyagok maradnak vissza, amelyek biztonságos kezelésére, tárolására

Részletesebben

GMF elnökségi ülés Bodán

GMF elnökségi ülés Bodán III. évfolyam 1. szám 2006. május A Tájoló tartalmából LELTÁR címmel most a Tájoló által indított sorozatban az egyes szakmai területeken folyó munkákat vezetô szakértôket kértük meg arra, hogy készítsenek

Részletesebben

RADIOAKTÍV HULLADÉKOKAT KEZELŐ KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE

RADIOAKTÍV HULLADÉKOKAT KEZELŐ KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE RADIOAKTÍV HULLADÉKOKAT KEZELŐ KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT. 2008. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE Az Atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény, a 240/1997.(XII.18.) Korm. rendelet, valamint 2414/1997.(XII.17.)

Részletesebben

Radioaktív Hulladékokat Kezelő Közhasznú Nonprofit Kft.

Radioaktív Hulladékokat Kezelő Közhasznú Nonprofit Kft. Radioaktív Hulladékokat Kezelő Közhasznú Nonprofit Kft. Kedves Olvasó! Az iparilag fejlett világ országaihoz hasonlóan Magyarország is alkalmazza az emberek egészsége, életkörülményeinek javítása érdekében

Részletesebben

Atomerőmű. Radioaktívhulladék-kezelés

Atomerőmű. Radioaktívhulladék-kezelés Atomerőmű. Radioaktívhulladék-kezelés Lajos Máté lajos.mate@osski.hu OSSKI Bővített fokozatú sugárvédelmi tanfolyam 2016. október 13. Országos Közegészségügyi Központ (OKK) Országos Sugárbiológiai és Sugáregészségügyi

Részletesebben

VÁLTOZÁS A RADIOAKTÍV HULLADÉKTÁROLÓK HATÓSÁGI FELÜGYELETÉBEN. Nagy Gábor nukleáris biztonsági felügyelő, Országos Atomenergia Hivatal

VÁLTOZÁS A RADIOAKTÍV HULLADÉKTÁROLÓK HATÓSÁGI FELÜGYELETÉBEN. Nagy Gábor nukleáris biztonsági felügyelő, Országos Atomenergia Hivatal VÁLTOZÁS A RADIOAKTÍV HULLADÉKTÁROLÓK HATÓSÁGI FELÜGYELETÉBEN Nagy Gábor nukleáris biztonsági felügyelő, Országos Atomenergia Hivatal Hullán Szabolcs mb. főigazgató-helyettes, Országos Atomenergia Hivatal

Részletesebben

LXVI. Központi Nukleáris Pénzügyi Alap

LXVI. Központi Nukleáris Pénzügyi Alap LXVI. Központi Nukleáris Pénzügyi Alap Alap fejezet száma és megnevezése: Alap felett rendelkező megnevezése: Alapkezelő megnevezése: LXVI. Központi Nukleáris Pénzügyi Alap Nemzeti Fejlesztési Miniszter

Részletesebben

NyMTIT KÖZVÉLEMÉNYKUTATÁS 2015 NYUGAT-MECSEKI TÉRSÉG

NyMTIT KÖZVÉLEMÉNYKUTATÁS 2015 NYUGAT-MECSEKI TÉRSÉG NyMTIT KÖZVÉLEMÉNYKUTATÁS 2015 NYUGAT-MECSEKI TÉRSÉG Kutatási alapadatok Minta 2007: 800 fő megkérdezése 2009: 801 fő megkérdezése 2011: 804 fő megkérdezése 2013: 1001 fő megkérdezése 2015: 1003 fő megkérdezése

Részletesebben

Igazgatói előszó. Kedves Olvasó! Dr. Hegyháti József ügyvezető igazgató. Radioaktív Hulladékokat Kezelő Közhasznú Társaság

Igazgatói előszó. Kedves Olvasó! Dr. Hegyháti József ügyvezető igazgató. Radioaktív Hulladékokat Kezelő Közhasznú Társaság Aki többet szeretne tudni... Társaságunk telephelyeiről és tevékenységéről többet is megtudhat az érdeklődő, ha felkeresi internetes honlapunkat (www.rhk.hu), ahonnan érdekes információkat szerezhet a

Részletesebben

Radioaktív hulladékok osztályozása (javaslat a szabályozás fejlesztésére)

Radioaktív hulladékok osztályozása (javaslat a szabályozás fejlesztésére) Radioaktív hulladékok osztályozása (javaslat a szabályozás fejlesztésére) Sebestyén Zsolt Nukleáris biztonsági felügyelő 1 Tartalom 1. Feladat forrása 2. VLLW kategória indokoltsága 3. Az osztályozás hazai

Részletesebben

Új atomerőművi blokkok nukleáris biztonsági engedélyezése

Új atomerőművi blokkok nukleáris biztonsági engedélyezése Új atomerőművi blokkok nukleáris biztonsági engedélyezése 2014.11.12. 1 Legyen? 2 3 Szempontok 4 Szempontok 5 Szempontok 6 Szempontok 7 Szempontok 8 Biztonságos? 9 Kellően biztonságos az autónk? Fék Kézifék

Részletesebben

RADIOAKTÍV HULLADÉKOKAT KEZELŐ KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE

RADIOAKTÍV HULLADÉKOKAT KEZELŐ KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE RADIOAKTÍV HULLADÉKOKAT KEZELŐ KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT. 2010. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE Az Atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény, a 240/1997.(XII.18.) Korm. rendelet, valamint 2414/1997.(XII.17.)

Részletesebben

Lakossági elvárások, igények, várakozások a NymTIT térségében

Lakossági elvárások, igények, várakozások a NymTIT térségében IV. évfolyam 4. szám 2007. december Ajánló Ha összességében nézzük a véleményfelmérés azon eredményeit, amelyek a lakosság várakozásait, és igényeit mutatják, egy olyan hulladéktároló profilt rajzolhatunk

Részletesebben

LXVI. Központi Nukleáris Pénzügyi Alap

LXVI. Központi Nukleáris Pénzügyi Alap LXVI. Központi Nukleáris Pénzügyi Alap Alap fejezet száma és megnevezése: Alap felett rendelkező megnevezése: Alapkezelő megnevezése: LXVI. Központi Nukleáris Pénzügyi Alap Nemzeti Fejlesztési Miniszter

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Közhasznúsági jelentés 2008 Budapest, 2009.május 22. A közhasznú tevékenység rövid tartalmi beszámolója. A Croatica Kulturális, Információs és Kiadói Nonprofit Kft. a Fővárosi Bíróság mint Cégbíróság Cg.

Részletesebben

Radioaktív hulladékok kezelése az atomerőműben

Radioaktív hulladékok kezelése az atomerőműben Radioaktív kezelése az atomerőműben 1 Elter Enikő, Feil Ferenc MVM Paksi Atomerőmű Zrt. Tartalom Célok, feladatmegosztás Hulladékkezelési koncepciók Koncepció megvalósítás folyamata A kis és közepes aktivitású

Részletesebben

J E L E N T É S. Helyszín, időpont: Krsko (Szlovénia), 2010. május 14-17. NYMTIT szakmai út Résztvevő: Nős Bálint, Somogyi Szabolcs (RHK Kft.

J E L E N T É S. Helyszín, időpont: Krsko (Szlovénia), 2010. május 14-17. NYMTIT szakmai út Résztvevő: Nős Bálint, Somogyi Szabolcs (RHK Kft. Ú T I J E L E N T É S Helyszín, időpont: Krsko (Szlovénia), 2010. május 14-17. Tárgy: NYMTIT szakmai út Résztvevő: Nős Bálint, Somogyi Szabolcs (RHK Kft.) 1. A szakmai program A szakmai program két látogatásból

Részletesebben

PAKS NPP GENERAL OVERVIEW OF THE WWER-440 TECHNOLOGY

PAKS NPP GENERAL OVERVIEW OF THE WWER-440 TECHNOLOGY PAKS NPP GENERAL OVERVIEW OF THE WWER-440 TECHNOLOGY October 2012 Vietnami szakemberek képzése a paksi atomerőműben Bodnár Róbert, Kiss István MVM Paksi Atomerőmű Zrt. Attila Szőke Head of Section Paks

Részletesebben

Tájékoztatás a személyes adatok kezeléséről Kötelező adatkezelés A közmeghallgatásról a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

Telephely vizsgálati és értékelési program Közmeghallgatás - tájékoztató

Telephely vizsgálati és értékelési program Közmeghallgatás - tájékoztató Telephely vizsgálati és értékelési program Közmeghallgatás - tájékoztató Eck József projektmenedzsment igazgató MVM Paks II. Zrt. Paks, 2014. május 5. Tartalom Törvényi háttér Telephely bemutatása Telephely

Részletesebben

Tervezett üzemidő lejártát követő üzemeltetés a Paksi Atomerőmű 2. számú blokkján

Tervezett üzemidő lejártát követő üzemeltetés a Paksi Atomerőmű 2. számú blokkján 3. melléklet Az OAH-2013-01505-0012/2014 számú jegyzőkönyvhöz Tervezett üzemidő lejártát követő üzemeltetés a Paksi Atomerőmű 2. számú blokkján Az engedélyezési eljárás összefoglaló ismertetése Közmeghallgatás,

Részletesebben

Definíciók. Aktivitás szerint: N < 2kW / m 3 KKAH. N > 2KW / m 3 NAH. Felezési idı szerint: T ½ < 30 év RÉH. T ½ > 30 év HÉH

Definíciók. Aktivitás szerint: N < 2kW / m 3 KKAH. N > 2KW / m 3 NAH. Felezési idı szerint: T ½ < 30 év RÉH. T ½ > 30 év HÉH Definíciók Források: 1996. évi CXVI. törvény //47/2003. ESzCsM// MSz 14344-1 Radioaktív hulladékok: Tovább nem használható, de aktív... Kiégett nukleáris üzemanyag: Reaktorban nem, de azon kívül újrahasznosítható,

Részletesebben

Spanyolországi tanulmányút

Spanyolországi tanulmányút IV. évfolyam 2. szám 2007. július A Tájoló tartalmából NyMTIT közvélemény-kutatás 2007. Az atomerômûvek üzemeltetése következtében keletkezô radioaktív hulladékok biztonságos elhelyezését továbbra is állami

Részletesebben

Az építészeti öregedéskezelés rendszere és alkalmazása

Az építészeti öregedéskezelés rendszere és alkalmazása DR. MÓGA ISTVÁN -DR. GŐSI PÉTER Az építészeti öregedéskezelés rendszere és alkalmazása Magyar Energetika, 2007. 5. sz. A Paksi Atomerőmű üzemidő hosszabbítása előkészítésének fontos feladata annak biztosítása

Részletesebben

A Bátaapáti kis és közepes aktivitású radioaktív hulladéktároló üzemeltetés előtti környezeti felmérése

A Bátaapáti kis és közepes aktivitású radioaktív hulladéktároló üzemeltetés előtti környezeti felmérése A Bátaapáti kis és közepes aktivitású radioaktív hulladéktároló üzemeltetés előtti környezeti felmérése Janovics R. 1, Bihari Á. 1, Major Z. 1, Molnár M. 1, Mogyorósi M. 1, Palcsu L. 1, Papp L. 1, Veres

Részletesebben

KIS ÉS KÖZEPES AKTIVITÁSÚ RADIOKTÍV HULLADÉKOK KEZELÉSE ÉS ELHELYEZÉSE

KIS ÉS KÖZEPES AKTIVITÁSÚ RADIOKTÍV HULLADÉKOK KEZELÉSE ÉS ELHELYEZÉSE KIS ÉS KÖZEPES AKTIVITÁSÚ RADIOKTÍV HULLADÉKOK KEZELÉSE ÉS ELHELYEZÉSE Készítette: KOCSIS ERIKA Témavezető: Prof. Kiss Ádám 2015. 01. 29. Célkitűzés A radioaktív hulladékok kezelésének és kategorizálásának

Részletesebben

RADIOLÓGIAI FELMÉRÉS A PAKSI ATOMERŐMŰ LESZERELÉSI TERVÉNEK AKTUALIZÁLÁSÁHOZ

RADIOLÓGIAI FELMÉRÉS A PAKSI ATOMERŐMŰ LESZERELÉSI TERVÉNEK AKTUALIZÁLÁSÁHOZ Nagy Gábor 1, Zsille Ottó 1, Csurgai József 1, Pintér István 1, Bujtás Tibor 2, Bacskó Gábor 3, Nős Bálint 3, Kerekes Andor 4, Solymosi József 1 1 SOMOS Kft., Budapest 2 Sugár- és Környezetvédelmi Főosztály,

Részletesebben

Sajtótájékoztató január 26. Süli János vezérigazgató

Sajtótájékoztató január 26. Süli János vezérigazgató Sajtótájékoztató 2010. január 26. Süli János vezérigazgató 1 A 2009. évi üzleti terv Legfontosabb cél: biztonságos üzemeltetés stratégiai projektek előkészítésének és megvalósításának folytatása Megnevezés

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2004. év május 24.-i ülésére Tárgy: A közterületek tisztántartásáról és a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról

Részletesebben

TÍZ ÉVE A RADIOAKTÍVHULLADÉK-KEZELÉS SZOLGÁLATÁBAN MCMXCVIII XMMVIII FELELŐSSÉGGEL BIZTONSÁGGAL - GARANCIÁKKAL

TÍZ ÉVE A RADIOAKTÍVHULLADÉK-KEZELÉS SZOLGÁLATÁBAN MCMXCVIII XMMVIII FELELŐSSÉGGEL BIZTONSÁGGAL - GARANCIÁKKAL TÍZ ÉVE A RADIOAKTÍVHULLADÉK-KEZELÉS SZOLGÁLATÁBAN MCMXCVIII XMMVIII FELELŐSSÉGGEL BIZTONSÁGGAL - GARANCIÁKKAL ÜGYVEZETÕI KÖSZÖNTÕ Amit érdemes csinálni, azt érdemes jól csinálni. Lord Chesterfield Dr.

Részletesebben

MET 7. Energia műhely

MET 7. Energia műhely MET 7. Energia műhely Atomenergetikai körkép Paks II. a kapacitás fenntartásáért Nagy Sándor vezérigazgató MVM Paks II. Atomerőmű Fejlesztő Zrt. 2012. december 13. Nemzeti Energia Stratégia 2030 1 Fő célok:

Részletesebben

Radioaktív. Hulladékokat. Feldolgozó. és Tároló Kft.

Radioaktív. Hulladékokat. Feldolgozó. és Tároló Kft. Radioaktív Hulladékokat Feldolgozó és Tároló Kft. Tisztelt Olvasó! Az intézményi radioaktív hulladékok kezelését és tárolását végző RHFT - jelen szakmai kiadványunk tárgya társaságunk megalakulásakor került

Részletesebben

LXVI. Központi Nukleáris Pénzügyi Alap

LXVI. Központi Nukleáris Pénzügyi Alap LXVI. Központi Nukleáris Pénzügyi Alap Alap fejezet száma és megnevezése: Alap felett rendelkező megnevezése: Alapkezelő megnevezése: LXVI. Központi Nukleáris Pénzügyi Alap Nemzeti Fejlesztési Miniszter

Részletesebben

Sugárvédelmi szervezet változása a Paksi Atomerőműben

Sugárvédelmi szervezet változása a Paksi Atomerőműben Sugárvédelmi szervezet változása a Paksi Atomerőműben Bujtás Tibor Paksi Atomerőmű Zrt. Sugár- és Környezetvédelmi Hajdúszoboszló, 2010. április 27. Történeti áttekintés A Sugárvédelmi (SVO) vezetői: -

Részletesebben

RADIOAKTÍV HULLADÉKOK MAGYARORSZÁGI KEZELÉSE ÉS ELHELYEZÉSE

RADIOAKTÍV HULLADÉKOK MAGYARORSZÁGI KEZELÉSE ÉS ELHELYEZÉSE Bevezetés 518 RADIOAKTÍV HULLADÉKOK MAGYARORSZÁGI KEZELÉSE ÉS ELHELYEZÉSE Az atomenergia alkalmazása során keletkező radioaktív hulladékok kezelése Magyarországon is élettartamuktól és aktivitásuktól függően

Részletesebben

R H K FELELŐSSÉGGEL A JÖVŐÉRT!

R H K FELELŐSSÉGGEL A JÖVŐÉRT! R H K FELELŐSSÉGGEL A JÖVŐÉRT! R A D I O A K T Í V H U L L A D É K O K A T K E Z E L Ő K F T. HARMÓNIA hatékony alternatív energiaforrások híján támogatom a nukleáris energia békés célú felhasználását,

Részletesebben

éves jelentés Felelősséggel - Biztonsággal - Garanciákkal 2001 Radioaktív Hulladékokat Kezelő Közhasznú Társaság Felelős kiadó: DR.

éves jelentés Felelősséggel - Biztonsággal - Garanciákkal 2001 Radioaktív Hulladékokat Kezelő Közhasznú Társaság Felelős kiadó: DR. éves 2006 jelentés 2005 2004 2003 2002 Felelősséggel - Biztonsággal - Garanciákkal 2001 2000 1999 Felelős kiadó: DR. HEGYHÁTI JÓZSEF Szerkesztő: DR. ORMAI PÉTER peter.ormai@rhk.hu Grafika: BÁTEC Nyomtatás:

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek Közhasznú egyszerűsített éves beszámolója

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek Közhasznú egyszerűsített éves beszámolója 1 8 2 1 6 7 6 7 9 4 9 9 5 2 9 3 Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám) A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek Közhasznú egyszerűsített éves beszámolója 2 1 1 Év KORTÁRS GASZTRONÓMIAI

Részletesebben

Nemzeti Nukleáris Kutatási Program

Nemzeti Nukleáris Kutatási Program Magyar Tudományos Akadémia Energiatudományi Kutatóközpont Nemzeti Nukleáris Kutatási Program 2014-2018 Horváth Ákos Főigazgató, MTA EK foigazgato@energia.mta.hu Előzmények 2010. Elkészül a hazai nukleáris

Részletesebben

RADIOAKTÍV HULLADÉKOKAT KEZELŐ KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT. 2011. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE

RADIOAKTÍV HULLADÉKOKAT KEZELŐ KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT. 2011. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE RADIOAKTÍV HULLADÉKOKAT KEZELŐ KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT. 2011. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE Az Atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény, a 240/1997.(XII.18.) Korm. rendelet, valamint 2414/1997.(XII.17.)

Részletesebben

Fichtinger Gyula, Horváth Kristóf

Fichtinger Gyula, Horváth Kristóf A sugárvédelmi hatósági feladatok átvételével kapcsolatos feladatok és kihívások Fichtinger Gyula, Horváth Kristóf Országos Atomenergia Hivatal 2015.04.21. Sugárvédelmi hatósági feladatok átvétele 1 Tartalom

Részletesebben

Tárgy: Jelentés Kazincbarcika Városi Önkormányzat Képviselő-testülete lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról

Tárgy: Jelentés Kazincbarcika Városi Önkormányzat Képviselő-testülete lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról Előterjesztő: Szitka Péter polgármester Készítette: Jaksa Zsoltné főelőadó Tárgy: Jelentés Kazincbarcika Városi Önkormányzat Képviselő-testülete lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról Tisztelt

Részletesebben

Pomázi Zenekastély Nonprofit Kft Közhasznúsági jelentés. Készítette: Quadrantida Kft. 2015 március 31.

Pomázi Zenekastély Nonprofit Kft Közhasznúsági jelentés. Készítette: Quadrantida Kft. 2015 március 31. Pomázi Zenekastély Nonprofit Kft Közhasznúsági jelentés Készítette: Quadrantida Kft. 2015 március 31. Pomázi Zenekastély Nonprofit Kft. 2013 Pomáz, Templom tér 3. 2014. évi Közhasznúsági jelentése Budapest,

Részletesebben

Mancsos Segítőtársaink Terápiás Állatok és Oktatási Alapítvány. 2005. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE

Mancsos Segítőtársaink Terápiás Állatok és Oktatási Alapítvány. 2005. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE A Mancsos Segítőtársaink Terápiás Állatok és Oktatási Alapítvány 2005. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE A Közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény vonatkozó jogszabálya kötelezően előírja - közhasznú

Részletesebben

MUNKATERV. a 2011-es évre

MUNKATERV. a 2011-es évre BÉKEFENNTARTÓK BAJTÁRSI KÖZHASZNÚ EGYESÜLETE MUNKATERV a 2011-es évre A tevékenység fő irányelvei: 1. Részvétel a békefenntartással és a katonai ellenőrzés hagyományainak ápolásában. A területi kapcsolatok

Részletesebben

Országgyűlési Biztos Hivatala Jövő Nemzedékek Országgyűlési Biztosa 1387 Budapest, Pf. 40. Dr. Fülöp Sándor Úr részére. Tárgy: A Jövő Nemzedékek

Országgyűlési Biztos Hivatala Jövő Nemzedékek Országgyűlési Biztosa 1387 Budapest, Pf. 40. Dr. Fülöp Sándor Úr részére. Tárgy: A Jövő Nemzedékek Országgyűlési Biztos Hivatala Jövő Nemzedékek Országgyűlési Biztosa 1387 Budapest, Pf. 40. Dr. Fülöp Sándor Úr részére Országgyűlési Biztosa intézkedésének kezdeményezése Tárgy: A Jövő Nemzedékek Tisztelt

Részletesebben

Radioaktív Hulladékokat Kezelô Közhasznú Nonprofit Kft. éves jelentés

Radioaktív Hulladékokat Kezelô Közhasznú Nonprofit Kft. éves jelentés Radioaktív Hulladékokat Kezelô Közhasznú Nonprofit Kft. éves jelentés Ügyvezetôi köszöntô 1 Kiégett üzemanyag tárolás 2 Intézményi hulladékok elhelyezése 6 Atomerômûvi kis és közepes aktivitású hulladékok

Részletesebben

Közérthető összefoglaló. a KKÁT üzemeltetési engedélyének módosításáról. Kiégett Kazetták Átmeneti Tárolója

Közérthető összefoglaló. a KKÁT üzemeltetési engedélyének módosításáról. Kiégett Kazetták Átmeneti Tárolója Közérthető összefoglaló a KKÁT üzemeltetési engedélyének módosításáról Kiégett Kazetták Átmeneti Tárolója Bevezetés A világ iparilag fejlett országaihoz hasonlóan a nukleáris technológiát Magyarországon

Részletesebben

2015. évi VII. törvény

2015. évi VII. törvény 2015. évi VII. törvény a Paksi Atomerőmű kapacitásának fenntartásával kapcsolatos beruházásról, valamint az ezzel kapcsolatos egyes törvények módosításáról 1 Az Országgyűlés az Alaptörvény Q) cikkében

Részletesebben

Határozatok Tára FELÜGYELŐBIZOTTSÁGI ÜLÉS szeptember 20.

Határozatok Tára FELÜGYELŐBIZOTTSÁGI ÜLÉS szeptember 20. Határozatok Tára I. FELÜGYELŐBIZOTTSÁGI ÜLÉS 2012. szeptember 20. FB1/2012 A Felügyelőbizottság egyetértett a napirendekkel, FB2/2012 A Felügyelőbizottság elismeréssel fogadta a tájékoztatót, azt FB3/2012

Részletesebben

Projekt információk. Előszállás Nagyközség szennyvízelvezetése és szennyvíztisztítása KEOP-7.1.0/11-2011-0001

Projekt információk. Előszállás Nagyközség szennyvízelvezetése és szennyvíztisztítása KEOP-7.1.0/11-2011-0001 A projekt az Európai Unió támogatásával, a Kohéziós Alap társfinanszírozásával valósul meg. Projekt információk Előszállás Nagyközség szennyvízelvezetése és szennyvíztisztítása KEOP-7.1.0/11-2011-0001

Részletesebben

Az NRHT kutatása és építése gondolatok és tapasztalatok a mérések, adatgyűjtés és értékelés területéről Hámos Gábor, Szebényi Géza, Szongoth Gábor

Az NRHT kutatása és építése gondolatok és tapasztalatok a mérések, adatgyűjtés és értékelés területéről Hámos Gábor, Szebényi Géza, Szongoth Gábor Az NRHT kutatása és építése gondolatok és tapasztalatok a mérések, adatgyűjtés és értékelés területéről Hámos Gábor, Szebényi Géza, Szongoth Gábor NRHT Konferencia, RHK Kft., Budapest, 2013. szeptember

Részletesebben

Horváth Miklós Törzskari Igazgató MVM Paks II. Zrt.

Horváth Miklós Törzskari Igazgató MVM Paks II. Zrt. Az atomenergia jövője Magyarországon Új blokkok a paksi telephelyen Horváth Miklós Törzskari Igazgató MVM Paks II. Zrt. 2015. Szeptember 24. Háttér: A hazai villamosenergia-fogyasztás 2014: Teljes villamosenergia-felhasználás:

Részletesebben

SAJTÓTÁJÉKOZTATÓ. 2012. január 30. az MVM Zrt. elnök-vezérigazgatója

SAJTÓTÁJÉKOZTATÓ. 2012. január 30. az MVM Zrt. elnök-vezérigazgatója SAJTÓTÁJÉKOZTATÓ 2012. január 30. Baji Csaba a PA Zrt. Igazgatóságának elnöke az MVM Zrt. elnök-vezérigazgatója Hamvas István a PA Zrt. vezérigazgatója 1 2011. évi eredmények Eredményeink: - Terven felüli,

Részletesebben

LAKITELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE

LAKITELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE LAKITELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 6065 Lakitelek, Széchenyi krt. 48. Telefon: 06-(76) - 449-011, 449-003 Fax.: 06-(76) - 449-055 ALAPÍTÓ OKIRAT egységes szerkezetben Lakitelek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Kacsóta Községi Önkormányzat 4/2004. (IV.19.) KT. Rendelete. a közművelődésről

Kacsóta Községi Önkormányzat 4/2004. (IV.19.) KT. Rendelete. a közművelődésről Kacsóta Községi Önkormányzat 4/2004. (IV.19.) KT. Rendelete a közművelődésről Kacsóta községi Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi közművelődési feladatok ellátása érdekében a kulturális javak

Részletesebben

RADIOAKTÍV HULLADÉKOKAT KEZELÔ KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT. HÍRLEVÉL. kiemelem. Ennek lényegét az évi CXVI.

RADIOAKTÍV HULLADÉKOKAT KEZELÔ KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT. HÍRLEVÉL. kiemelem. Ennek lényegét az évi CXVI. 2008. november R H K K f t. RADIOAKTÍV HULLADÉKOKAT KEZELÔ KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT. HÍRLEVÉL F E L E L Ô S S É G G E L B I Z T O N S Á G G A L Kedves Olvasó! Hagyományos olvasói levelemet ez alkalommal

Részletesebben

Nukleáris energia. Radioaktiv hulladékok elhelyezése. Bárdossy György

Nukleáris energia. Radioaktiv hulladékok elhelyezése. Bárdossy György 1 Nukleáris energia Radioaktiv hulladékok elhelyezése Bárdossy György A nukleáris energia felhasználásának elengedhetetlen feltétele a keletkező radioaktív hulladékok elhelyezése. Az atomerőművek használatának

Részletesebben

Négy Kos Hagyományőrző és Íjász Egyesület 8960 Lenti, Bottyán J. utca 3. II/4.

Négy Kos Hagyományőrző és Íjász Egyesület 8960 Lenti, Bottyán J. utca 3. II/4. Négy Kos Hagyományőrző és Íjász Egyesület 8960 Lenti, Bottyán J. utca 3. II/4. 2010. évi Közhasznúsági jelentése 1 Négy Kos Hagyományőrző és Íjász Egyesület Közhasznúsági jelentése a 2010-es esztendőről

Részletesebben

A 95%-os támogatású, 156 millió Ft összköltségű projekt a Támogatási Szerződés szerint 2014. január 1. napjával elkezdődött.

A 95%-os támogatású, 156 millió Ft összköltségű projekt a Támogatási Szerződés szerint 2014. január 1. napjával elkezdődött. SAJTÓKÖZLEMÉNYEK 2014 JANUÁR 15. Kalocsa Városa ismét elnyert pályázattal büszkélkedhet. Ezúttal az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával megvalósuló

Részletesebben

A paksi atomerőmű üzemidő hosszabbítása 2. blokk

A paksi atomerőmű üzemidő hosszabbítása 2. blokk 2. melléklet Az OAH-2013-01505-0012/2014 számú jegyzőkönyvhöz OAH Közmeghallgatás A paksi atomerőmű üzemidő hosszabbítása 2. blokk Paks, 2014. május 6. Miért fontos az atomerőmű üzemidejének meghosszabbítása?

Részletesebben

Beszámoló a Mátrai Önkormányzati Társulás Tevékenységéről

Beszámoló a Mátrai Önkormányzati Társulás Tevékenységéről Mátrai Önkormányzati Társulás Elnöke, 3145 Mátraterenye Kossuth út 178. Társult települési önkormányzat polgármestere Szám: /2015/I. Beszámoló a Mátrai Önkormányzati Társulás Tevékenységéről Készült: a

Részletesebben

Mancsos Segítőtársaink Terápiás Állatok és Oktatási Alapítvány. 2006. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE

Mancsos Segítőtársaink Terápiás Állatok és Oktatási Alapítvány. 2006. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE A Mancsos Segítőtársaink Terápiás Állatok és Oktatási Alapítvány 2006. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE A Közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény vonatkozó jogszabálya kötelezően előírja - közhasznú

Részletesebben

Magyar Tinnitus Egyesület Közhasznúsági jelentése a gazdálkodási évről

Magyar Tinnitus Egyesület Közhasznúsági jelentése a gazdálkodási évről Magyar Tinnitus Egyesület Közhasznúsági jelentése a 2012. gazdálkodási évről Készítette: Magyar Tinnitus Egyesület Magyar Tinnitus Egyesület Közhasznúsági jelentése a 2012-as esztendőről 1. SZÁMVITELI

Részletesebben

Paks Kiégett Kazetták Átmeneti Tárolójának (KKÁT) építése, a technológiai szerelés mérnökgeodéziai munkái

Paks Kiégett Kazetták Átmeneti Tárolójának (KKÁT) építése, a technológiai szerelés mérnökgeodéziai munkái Paks Kiégett Kazetták Átmeneti Tárolójának (KKÁT) építése, a technológiai szerelés mérnökgeodéziai munkái Magyar János FTVV Tolna Megyei Földmérő Nap 2016. Március 25. Előzmények A kiégett kazetták átmeneti

Részletesebben

KŐBÁNYAI SZIVÁRVÁNY NONPROFIT KFT. 2012. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

KŐBÁNYAI SZIVÁRVÁNY NONPROFIT KFT. 2012. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS KŐBÁNYAI SZIVÁRVÁNY NONPROFIT KFT 2012. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS Tartalomjegyzék 1. ÁLTALÁNOS RÉSZ 2. VAGYONI ÉS PÉNZÜGYI HELYZET ELEMZÉSE 2.1. Számviteli beszámoló 2.2. Támogatások felhasználása 2.3.

Részletesebben

Szentesi Beruházó és Vagyonhasznosító KFT 6600 Szentes, Vásárhelyi út 12. ÜZLETI TERV 2009.

Szentesi Beruházó és Vagyonhasznosító KFT 6600 Szentes, Vásárhelyi út 12. ÜZLETI TERV 2009. Szentesi Beruházó és Vagyonhasznosító KFT 6600 Szentes, Vásárhelyi út 12. ÜZLETI TERV 2009. ÜZLETI TERV Tartalomjegyzék: 1) Vezetői összefoglaló 2. oldal 2) A KFT általános bemutatása 3. oldal 3) Marketing

Részletesebben

Összefogás a Börtönügyért Egyesület 9021 Győr, Jókai utca évi Közhasznúsági jelentése

Összefogás a Börtönügyért Egyesület 9021 Győr, Jókai utca évi Közhasznúsági jelentése Összefogás a Börtönügyért Egyesület 9021 Győr, Jókai utca 18. 2012. évi Közhasznúsági jelentése Győr, 2013. június 1. elnök Az Összefogás a Börtönügyért Egyesület (a továbbiakban: ÖBE) Közhasznúsági jelentése

Részletesebben

II. Köztársasági Elnökség

II. Köztársasági Elnökség II. Köztársasági Elnökség I. A célok meghatározása, felsorolása Magyarország Alaptörvényének 9. cikk (1) bekezdése rögzíti a köztársasági elnök legfőbb feladatát: Magyarország államfője a köztársasági

Részletesebben

A Radioaktív Hulladékokat Kezelő Közhasznú Nonprofit Kft. 2014. évi beszámolója. 2015. március 30.

A Radioaktív Hulladékokat Kezelő Közhasznú Nonprofit Kft. 2014. évi beszámolója. 2015. március 30. A Radioaktív Hulladékokat Kezelő Közhasznú Nonprofit Kft. 2014. évi beszámolója 2015. március 30. KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS ÜZLETI JELENTÉS MÉRLEG EREDMÉNY KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS Radioaktív

Részletesebben

Civil törvény változásai. Péteri Község Önkormányzata

Civil törvény változásai. Péteri Község Önkormányzata Civil törvény változásai Péteri Község Önkormányzata Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. Törvény A civil szervezetek

Részletesebben

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2010. évben Szálka községben végzett tevékenységéről

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2010. évben Szálka községben végzett tevékenységéről Beszámoló a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának 2010. évben Szálka községben végzett tevékenységéről A beszámoló a 149/1997. (IX.10.) Kormányrendelet 10. számú

Részletesebben

Jegyzőkönyv A Képviselő-testület 2011. május 26-i üléséről

Jegyzőkönyv A Képviselő-testület 2011. május 26-i üléséről Helyszín: Polgármesteri Hivatal Tanácsterem Kezdete: 19.10 h. Jelen vannak: a jelenléti ív szerint valamint Pénzes Andrásné osztályvezető dr. Sződi Károly osztályvezető Jegyzőkönyv A Képviselő-testület

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 192. MELLÉKLET: - db TÁRGY: Közgyűlési felhatalmazás a " Vállalkozási szerződés a DDOP-3.1.2-12-2013-0016 azonosítószámú projekt keretében az 1. számú Óvoda Kindergarten fejlesztésére

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója 1 8 4 5 0 5 9 6 9 4 9 9 5 6 9 0 6 Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám) A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója 2 0 1 2 egyéb szervezet megnevezése

Részletesebben

H A T Á R O Z A T I JAVASLAT

H A T Á R O Z A T I JAVASLAT 5. NAPIREND Ügyiratszám: 1/148-24/2007. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2007. augusztus 2-i rendkívüli nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Meghívott: Dr. Deák Jenő Kórház

Részletesebben

Ipari Parkok Egyesület 2006. évi közhasznú jelentése

Ipari Parkok Egyesület 2006. évi közhasznú jelentése Ipari Parkok Egyesület 2006. évi közhasznú jelentése Adószám: 18067460-2-41 Statisztikai számjel: 18067460-7310-529-01 Székhely: 1012 Budapest, Attila út 123. 1.sz. melléklet: közhasznú egyszersített éves

Részletesebben

Közhasznú jelentés

Közhasznú jelentés Padányi Katolikus Gyakorlóiskola Talentum Alapítványa 1/5 Közhasznú jelentés 2007.01.01 2007.12.31. Padányi Katolikus Gyakorlóiskola Talentum Alapítványa I. AZ ALAPÍTVÁNY BEMUTATÁSA Székhely: 8200 Veszprém,

Részletesebben

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. február 27-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. február 27-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Zirc Város Polgármestere 8420 Zirc, Március 15. tér 1. J E L E N T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. február 27-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról A lejárt határidejű

Részletesebben

Tisztelt Részvényesek!

Tisztelt Részvényesek! Tisztelt Részvényesek! A Pannon Váltó Nyrt. Igazgatósága az alábbiakban teszi közzé a 2015. április 30-n 13.00 órakor tartandó közgyűléséhez kapcsolódó tájékoztató anyagokat és határozati javaslatokat:

Részletesebben

2009. évi Közhasznúsági jelentése

2009. évi Közhasznúsági jelentése MÁKVIRÁG VIRÁGAI Gyermekellátási és Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Székesfehérvár, Nefelejcs u. 79-1. 8000 2009. évi Közhasznúsági jelentése Székesfehérvár, 2010. május 22.. Pintérné

Részletesebben

Egyesült Villamosenergia-ipari Dolgozók Szakszervezeti Szövetsége

Egyesült Villamosenergia-ipari Dolgozók Szakszervezeti Szövetsége 4. sz. melléklet Egyesült Villamosenergia-ipari Dolgozók Szakszervezeti Szövetsége BESZÁMOLÓ Az EVDSZ 2011-2012. évi pénzgazdálkodásáról az EVDSZ Rendkívüli Kongresszus számára 2012. november 27. Az EVDSZ

Részletesebben

Európai Uniós támogatással létrejövő hulladékgazdálkodási projektek üzemeltetése, projektzárás - problémák és megoldások-

Európai Uniós támogatással létrejövő hulladékgazdálkodási projektek üzemeltetése, projektzárás - problémák és megoldások- Európai Uniós támogatással létrejövő hulladékgazdálkodási projektek üzemeltetése, projektzárás - problémák és megoldások- 2009. április 23. (Szombathely) dr. Horváthné Nagy Orsolya osztályvezető Környezetvédelmi

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés a Becsehelyi Közhasznú Sportegyesület 2013. évi működéséről és tevékenységéről

Közhasznúsági jelentés a Becsehelyi Közhasznú Sportegyesület 2013. évi működéséről és tevékenységéről Közhasznúsági jelentés a Becsehelyi Közhasznú Sportegyesület 2013. évi működéséről és tevékenységéről Készült a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény 19. (3) bekezdésének megfelelően.

Részletesebben

TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0034 projekt Regionális turisztikai menedzsment /BSc/ /Differenciált szakmai ismeretek modul/ Információs irodák menedzsmentje

TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0034 projekt Regionális turisztikai menedzsment /BSc/ /Differenciált szakmai ismeretek modul/ Információs irodák menedzsmentje Gyakorlatorientált képzési programok kidolgozása a turisztikai desztináció menedzsment és a kapcsolódó ismeretanyagok oktatására TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0034 projekt Regionális turisztikai menedzsment

Részletesebben

Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről

Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről Takácsi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a többször módosított 1990. évi LXV. tv. 16.. / 1 / bekezdésében

Részletesebben

Sajtótájékoztató. Baji Csaba Elnök-vezérigazgató, MVM Zrt. az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. Igazgatóságának elnöke

Sajtótájékoztató. Baji Csaba Elnök-vezérigazgató, MVM Zrt. az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. Igazgatóságának elnöke Sajtótájékoztató Baji Csaba Elnök-vezérigazgató, Zrt. az Igazgatóságának elnöke Hamvas István vezérigazgató Budapest, 2015. február 4. stratégia Küldetés Gazdaságpolitikai célok megvalósítása Az Csoport

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2014. május 15-i ülésére. Tárgy: Önkormányzati gazdasági társaságok 2013. évi beszámolója, 2014.

ELŐTERJESZTÉS. a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2014. május 15-i ülésére. Tárgy: Önkormányzati gazdasági társaságok 2013. évi beszámolója, 2014. Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 107/2014. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2014. május 15-i ülésére Tárgy: Önkormányzati gazdasági társaságok 2013. évi beszámolója,

Részletesebben

A gazdasági szereplők és a felsőoktatás kapcsolódási pontjai a Paksi Atomerőműben

A gazdasági szereplők és a felsőoktatás kapcsolódási pontjai a Paksi Atomerőműben A gazdasági szereplők és a felsőoktatás kapcsolódási pontjai a Paksi Atomerőműben Dr. Kovács Antal kommunikációs igazgató A régió felsőoktatásának jelene és jövője konferencia Pécs, 2013. május 6. 1 Energiaellátási

Részletesebben

PH. Településfejl. és Vagyong. Osztály. Ózd, 2013. október 1.

PH. Településfejl. és Vagyong. Osztály. Ózd, 2013. október 1. J a v a s l a t a Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Társulási Megállapodássak kapcsolatos döntés meghozatalára Előterjesztő:

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének június 30-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének június 30-i ülésére Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2010. június 30-i ülésére Tárgy: Beszámoló a Hamulyák Közalapítvány 2009. évi tevékenységéről Előterjesztő: Horváth Éva

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS MURASZEMENYE KÖZSÉGÉRT KÖZALAPÍTVÁNY 8872 MURASZEMENYE, BÉKE U. 2. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010 évről Készítette: Naprakész Könyvelő és Szolgáltató Egyesület Tartalom 1. A szervezet alapadatai 2. Számviteli

Részletesebben

Előterjesztés a Képviselő-testület április 26. napján tartandó ülésére

Előterjesztés a Képviselő-testület április 26. napján tartandó ülésére Miskolc Megyei Jogú Város Ruszin Nemzetiségi Önkormányzata JK: 314.029-9/2016. Melléklet: 1 db tájékoztató Előterjesztés a Képviselő-testület 2016. április 26. napján tartandó ülésére Javaslat Miskolc

Részletesebben