TÍZ ÉVE A RADIOAKTÍVHULLADÉK-KEZELÉS SZOLGÁLATÁBAN MCMXCVIII XMMVIII FELELŐSSÉGGEL BIZTONSÁGGAL - GARANCIÁKKAL

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TÍZ ÉVE A RADIOAKTÍVHULLADÉK-KEZELÉS SZOLGÁLATÁBAN MCMXCVIII XMMVIII FELELŐSSÉGGEL BIZTONSÁGGAL - GARANCIÁKKAL"

Átírás

1 TÍZ ÉVE A RADIOAKTÍVHULLADÉK-KEZELÉS SZOLGÁLATÁBAN MCMXCVIII XMMVIII FELELŐSSÉGGEL BIZTONSÁGGAL - GARANCIÁKKAL

2 ÜGYVEZETÕI KÖSZÖNTÕ Amit érdemes csinálni, azt érdemes jól csinálni. Lord Chesterfield Dr. Hegyháti József A ma már közhasznú nonprofit Kft.-ként mûködõ társaságunk tíz éve, június 1-jén alakult Radioaktív Hulladékokat Kezelõ Közhasznú Társaság névvel. Gyakran mondjuk, hogy minden relatív. Így van ez az idõ múlásának megítélésével is. 10 év egy olyan szakmában, mint a radioaktív hulladékok kezelése ahol sokszor érvelünk azzal, hogy sok száz, sõt bizonyos hulladékok esetében tíz és százezer évekre keresünk biztonságos megoldást ez az idõtáv egy pillanatnak számít. Ugyanakkor egy évtized nagyon hosszúnak is tûnhet, például egy országos jelentõségû beruházás megvalósításakor. Az RHK Kht. megalakulásával a radioaktív hulladékok tárolása, végleges elhelyezése, valamint a nukleáris létesítmények leszerelése új, felelõs gazdára lelt. Ez önmagában természetesen még nem jelentette azt, hogy egyszeriben megszülettek a biztonságos, a társadalom számára elfogadható megoldások is, de az mindenképp biztató és elõremutató volt, hogy a célirányos munka ettõl kezdve már jól meghatározott törvényes keretek között folyhatott. A jogszabályok és a felelõs miniszter által jóváhagyott tervek négy fõ cselekvési irányt jelölnek ki társaságunk számára. A radioaktív hulladékok végleges elhelyezésével, a kiégett üzemanyag átmeneti tárolásával és végleges elhelyezésével, továbbá a nukleáris létesítmény leszerelésével összefüggõ feladatok elvégzése az atomtörvényben foglaltak szerint nemzeti érdek. A radioaktív hulladékok kezelésének és elhelyezésének a kor követelményeinek megfelelõ megoldása nagymértékben hozzájárulhat ahhoz, hogy a nukleáris technika alkalmazása átláthatóbb, és ilyen módon elfogadhatóbb legyen, hiszen egyértelmû, hogy ki miért felelõs, és mi mennyibe kerül. Ez a megközelítés is azt támasztja alá, hogy a nukleáris technikát alkalmazó szakértõk felelõsen gondolkodnak és cselekszenek mind a környezet, mind pedig a jövõ generáció védelme, terheik csökkentése érdekében. Projektjeink megvalósítása különösen a Nemzeti Radioaktívhulladék-tároló létesítése a korábbiakhoz képest merõben új megközelítést igényelt társaságunk részérõl, hiszen a radioaktív hulladékokkal, illetve az elhasznált fûtõelemekkel kapcsolatos tevékenységek társadalmilag érzékenyek, melyek sikeres megvalósítása elképzelhetetlen az érintett térség lakosságának támogatása nélkül. Ehhez meg kellett teremteni és hosszútávon meg kell õrizni a társadalmi bizalmat, ami csak õszinte és nyílt tájékoztatással érhetõ el. Az eddigi szakmai eredményeink elérésében meghatározó szerepe volt annak, hogy az érintett településekkel korrekt és õszinte a kapcsolatunk. Társaságunk legfontosabb feladata, hogy eleget tegyen az érvényes elõírásoknak, és megfeleljen a kor színvonala által megkövetelt tudományos, mûszaki és egyéb elvárásoknak. Elkötelezettek vagyunk abban, hogy tevékenységünk révén a radioaktív hulladékok kezelésével eredményesen foglalkozó nemzetközi szervezetek hasznos tagjává váljunk. Kérem, hogy most szakítson néhány percet ünnepi kiadványunk elolvasásához, melyben áttekintjük társaságunk elmúlt egy évtizedes tevékenységét, programjaink alakulását és visszaidézünk néhány emlékezetes pillanatot.

3 MÛKÖDÉSÜNKRÕL ALAPFELADATAINK Társaságunkat a kormány nevében eljárva az Országos Atomenergia Hivatal (OAH) fõigazgatója alapította. A 100 %-ban állami tulajdonú, nem nyereség orientált társaság alapfeladata a radioaktív hulladékok elhelyezésével, a kiégett üzemanyag átmeneti tárolásával és végleges elhelyezésével, a tárolók üzemeltetésével, illetve a vonatkozó beruházások bonyolításával, valamint a nukleáris létesítmények leszerelésével kapcsolatos feladatok végrehajtása, vagy vállalkozókkal történõ végrehajtatása. GAZDÁLKODÁSUNK SZABÁLYOZOTTSÁGA Számviteli politikánkat a hatályos, a számvitelrõl szóló törvénynek megfelelõen alakítottuk és alkalmazzuk. Tervezési feladatunk keretében elkészítettük a Központi Nukleáris Pénzügyi Alapból (KNPA) finanszírozandó tevékenységek és a bevételi források közép- és hosszú távú terveit. Ezt évente felülvizsgáljuk, és erre alapozva elkészítjük az éves költségvetést. Elfogadását követõen ez alapján alakítjuk ki az KNPA-ból finanszírozandó tevékenységek éves munkaprogramját. Társaságunk mûködési kiadásainak részletes bontását az évente elkészített üzleti tervek tartalmazzák, melyeket a RHK kft. Felügyelõ Bizottsága (FB) vitatja meg, és az OAH fõigazgatója hagyja jóvá. Ugyancsak az FB értékeli gazdálkodásunkat és a költségek alakulását. Az Állami Számvevõszék (ÁSZ) is végez ellenõrzéseket, idõrõl idõre. A radioaktív hulladékokat kezelõ közhasznú társaságot azzal a céllal hozták létre, hogy gondos gazdája legyen a radioaktív hulladékok végleges elhelyezésével, valamint a kiégett üzemanyag átmeneti tárolásával és végleges elhelyezésével, továbbá a nukleáris létesítmény leszerelésével összefüggõ feladatok elvégzésének, mivel ezek megoldása nemzeti érdek. KÖZBESZERZÉS Társaságunk beszerzési tevékenysége során követi a közbeszerzésrõl szóló hazai jogszabályokat. Az egyes eljárások bonyolítása, dokumentálása és nyilvántartása ahogy ezt az ÁSZ idõszakos ellenõrzései megállapították megfelel az elõírásoknak. MINÕSÉG ÉS KÖRNYEZET POLITIKÁNK A Magyar Szabványügyi Testület átfogó vizsgálatát követõen az MSZ EN - ISO :1997 szabványnak való megfelelés alapján 2004-ben társaságunk megkapta a minõségirányítási rendszere mellé a környezetközpontú irányítási rendszerének tanúsítványát. A minõség és környezeti követelmények ellenõrzött állapotának fenntartására minõség-felügyeleti szervezetet mûködtetünk, melynek feladata annak ellenõrzése, hogy a beruházás az elõírt minõségen, mûszaki színvonalon, minõségi-környezeti és egyéb jogszabályokban megfogalmazott követelményeknek megfelelõen, a társadalmi és lakossági elvárások betartása mellet készüljön el. 1

4 KIÉGETT KAZETTÁK ÁTMENETI TÁROLÁSA AKKOR A KKÁT létesítésére a GEC Alsthom MVDS (Modular Vault Dry Storage: moduláris, aknás száraz tároló) típusát választották az erõmû szakemberei. A tervezés, engedélyezés és az építés 1992-tõl 1996 végéig tartott. A fogadóépület és az elsõ három kamrát tartalmazó modul aktív üzembe helyezése decemberében fejezõdött be. Ebben az idõszakban a létesítmény engedélyese és tulajdonosa is a Paksi Atomerõmû Részvénytársaság (PA Rt.) volt végére a KKÁT elsõ három modulját feltöltötték kiégett üzemanyaggal. A 2. fázis építését, azaz a következõ négy tároló kamrát magában foglaló modul létesítését a PA Rt. még az RHK Kht. létrejötte elõtt megkezdte. Társaságunk megalakulását követõen az RHK Kht. a jogszabályi kötelezettségének teljes körû teljesítése érdekében a már megépült 1. fázis tulajdonjogát is megvásárolta a PA Rt-tól. A tulajdoni viszonyok rendezését követõen 2000 februárjától a létesítmény engedélyese is az RHK Kht. lett. A paksi atomerõmû zavartalan mûködésének egyik feltétele a tároló üzemeltetése és bõvítése. Moduláris kialakítása következtében a folyamatos bõvítés az igényeknek megfelelõ ütemben és mértékben végezhetõ el. Mivel az eredeti engedélyeket az modulra adták ki, a további bõvítéshez szükségessé vált egy új engedélyezési eljárás lefolytatása. Miután az illetékes hatóság kiadta a KKÁT II. ütemére vonatkozó ( modul) létesítési és építési engedélyeket, 2005-ben megkezdõdtek a KKÁT II. ütemének építési munkái. ÉS MOST 2007-ben befejezõdtek a KKÁT II. ütem beruházási munkái és megtörtént a modul üzembe helyezése. A tároló immáron 7200 kiégett kazetta fogadását és tárolását biztosítja, így szolgálva a nemzeti érdeket hozzájárulva ezzel az atomerõmû zavartalan mûködéséhez. Az operatív üzemeltetési és karbantartási feladatokat vállalkozási szerzõdés alapján az atomerõmû szakember gárdája látja el. Az üzemeléséhez szükséges egyéb szerzõdéseket 2001-tõl már az RHK Kht. kötötte meg. A tárolóban elhelyezett nukleáris anyagok a Biztosítéki Egyezmény betartásával összefüggõ ellenõrzése szintén a társaságunk feladata. Fontos új feladat az állapot-felügyeleti tevékenység, melynek keretében a KKÁT biztonsága szempontjából fontos rendszereinél és rendszerelemeinél idõszakos anyag- és szerkezeti, vagy állapotvizsgálati programokat hajtunk végre. 2

5 EMLÉKEZETES PILLANATOK február Az RHK Kht. lett a létesítmény engedélyese A modulok üzembe helyezése A modul üzembe helyezése augusztus A KKÁT-ban elhelyeztük az ötezredik elhasznált kazettát szeptember 7. Ünnepi üléssel köszöntöttük a 10 éves KKÁT-t. 3

6 A RADIOAKTÍV HULLADÉK FELDOLGOZÓ ÉS TÁROLÓ ÜZEMELTETÉSE AKKOR 1999-ben az engedélyezõ hatóság elõírta egy teljes körû biztonsági értékelés elkészítését. A szükséges elõkészületeket követõen 2001-ben két elemzés készült, melyek eredményei alapján megállapítható volt, hogy a RHFT jelenlegi környezetbiztonsága az intézményes ellenõrzési idõszak végéig ( év) megfelelõen garantált. Az elemzések szerint ugyanakkor körvonalazhatók voltak azok a teendõk, melyeket az azt követõ idõtávban elvárt biztonság garantálása, illetve további tárolási kapacitás kialakítása érdekében el kell végezni. Az elmúlt évtizedekben a III-as medencesor környezetének állapotában jelentõs romlás következett be. Annak érdekében, hogy a tervezett takarás hosszú távú állékonyságát biztosítani lehessen, döntés született a III-as és IV-es medencesorok környezetének helyreállításáról. A felújítás során e két medencesor környezetében az útburkolat alatti földrétegeket újra tömörítettük, új csapadékvíz elvezetési rendszert építettünk ki, és végül új útburkolat felületet alakítottunk ki. Mivel a korábbi üzemeltetõ nem végzett felújító beruházásokat, ezért a berendezések egy része elavult, és az üzemi rendszerek fizikai állapota leromlott. Az RHFT fejlesztésének egyik célja a tároló fizikai állapotának javítása, és a további üzemeléshez való jobb feltételek biztosítása volt között számos fejlesztést végeztünk, így megújult a fizikai védelem, a sugárvédelem eszközparkja, korszerûsítettük az adatgyûjtést, új szállító jármûvet és konténereket szereztünk be. A felújításokat az épületek javítása és modernizálásai, valamint kiszolgáló rendszerek fejlesztése tette teljessé. Az RHFT jelenleg hazánk egyetlen mûködõ radioaktív hulladéktárolója, mely az egész országra kiterjedõen nyújtja szolgáltatásait. Bár a tároló több mint 30 év óta biztonságosan üzemel, a hosszú távú biztonság megteremtése a jövõ feladata. ÉS MOST A 30 év során beszállított hulladék mintegy 5000 m 3 helyet foglalt el, azaz a tároló megtelt. Mivel a hazai intézményekben a jövõben keletkezõ hulladékok elhelyezése változatlanul fontos feladat, ezért további szabad térfogatot kell biztosítani. A kellõ tapasztalatok megszerzése érdekében az elsõ fázisban egy demonstrációs programot hajtunk végre áprilisától zajlik a biztonságnövelõ és térfogat-felszabadító program végrehajtására négy medence feltárásával. Eközben továbbra is átvesszük az intézményi radioaktív hulladékokat, melyeket ideiglenesen a technológiai épületben helyezzük el. 4

7 EMLÉKEZETES PILLANATOK március Az RHFT biztonsági értékelését megalapozó vizsgálatok keretében sor került két feltöltött és ideiglenesen lezárt tároló medence feltárására október 19. Kisnémediben megünnepeltük az RHFT üzembe helyezésének 30. éves évfordulóját április 16. Elkezdõdött a biztonságnövelõ intézkedés demonstrációs programjának megvalósítása az elsõ medence feltárásával. 5

8 NEMZETI RADIOAKTÍVHULLADÉK-TÁROLÓ LÉTESÍTÉSE AKKOR 1993 elején egy nemzeti program indult azzal a céllal, hogy megoldás szülessen az atomerõmûbõl származó kis és közepes aktivitású hulladék végsõ elhelyezésére. A program keretében az egész országot átvizsgálták azért, hogy azonosítsák a felszín-közeli vagy felszín alatti elhelyezésre alkalmas geológiai képzõdményeket. Ezt a telephelyek elõzetes vizsgálata követte azokon az ígéretesnek látszó területeken, ahol ezt a lakosság is támogatta ban a vizsgálatok és elemzések alapján javaslat született, hogy Bátaapáti szomszédságában végezzenek további kutatásokat egy gránitba mélyítendõ geológiai tároló létesítése érdekében végén a Magyar Állami Földtani Intézet azt ajánlotta, hogy Bátaapáti térségében kezdõdjék meg a részletes telephelyi jellemzés ra fejezõdtek be a felszíni kutatási munkák. A geológiai hatóság megállapította, hogy a telephely földtanilag alkalmas kis és közepes aktivitású radioaktív hulladék elhelyezésére. Az ország villamosenergia-termelésének közel 40 %-át biztosító paksi atomerõmûben keletkezõ kis és közepes aktivitású hulladékok végleges elhelyezésének biztonságos, társadalmilag elfogadható megvalósítása nemzeti érdek, melyet az ország határain belül, az elõnyöket élvezõ, azaz a jelen generációnak kell megoldania. A felszín alatti kutatások programját az OAH-t felügyelõ miniszter 2004 decemberében hagyta jóvá februárja óta zajlanak a két lejtaknából végzett felszín alatti kutatások. ÉS MOST áprilisban a lejtaknák hossza elérte a tervezett 1700 métert. A föld alatti tevékenységekkel párhuzamosan elkezdõdött a tároló engedélyezési folyamata, melynek elsõ fontos lépése a környezetvédelmi engedély megszerzése volt, majd ezt követte a létesítési engedély. A tároló üzemeltetési engedélyezéséhez tizenegy különféle engedély beszerzése szükséges. A közepén záruló elsõ fázisban a felszíni létesítmények üzembe helyezése történik meg. Ezzel lehetõvé válik a paksi atomerõmûbõl beszállított 3000 db 200 l-es hordó ideiglenes tárolása. 6

9 7 EMLÉKEZETES PILLANATOK szept 30. A Magyar Állami Földtani Intézet zárójelentésében rögzítette, hogy az üveghutai telephely alkalmas kis és közepes aktivitású radioaktív hulladékok végleges elhelyezésére A Pécsi Bányakapitányság engedélyezte a kutatási területen megismert földtani képzõdmények ásványi nyersanyagként történõ felhasználási lehetõségének vizsgálatát május A gazdasági miniszter aláírta az üveghutai térség továbbkutatására vonatkozó kutatási tervet december 4. A felszíni földtani kutatás zárójelentése alapján a Magyar Geológiai Szolgálat Dél-dunántúli Területi Hivatala elfogadta a telephely földtani alkalmasságát. A telephely földtani alkalmasságát a rendelkezésre álló adatok alapján bizonyítottnak tekintem július 10. Bátaapátiban a képviselõ testület kezdeményezésére véleménynyilvánító népszavazást tartottak. 75 %-os részvétel mellett az igenekre a szavazók 90,73 % adta voksát november 21. Az Országgyûlés elfogadta a kis és közepes aktivitású radioaktív hulladékok tárolójának létesítését elõkészítõ tevékenység megkezdéséhez szükséges elõzetes, elvi hozzájárulást október 17. A Közép-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelõség másodfokon kiadta a Környezet védelmi engedélyt május Az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat kiadta a létesítési engedélyt.

10 A NAGY AKTIVITÁSÚ ÉS HOSSZÚ ÉLETTARTAMÚ RADIOAKTÍV HULLADÉKOK VÉGLEGES ELHELYEZÉSÉNEK ELÕKÉSZÍTÉSE AKKOR között a Mecseki Ércbányászati Vállalat irányításával és a kanadai AECL cég közremûködésével megtörtént a Mecsek hegységben levõ Bodai Aleurolit Formáció (BAF) elõzetes megkutatása. Az 1100 m mélységben elvégzett vizsgálatok alapján nem merült fel olyan körülmény, amely megkérdõjelezte volna e kõzet alkalmasságát. Mivel azonban döntés született az uránbánya bezárásáról, a tervezett felszín alatti kutatási program folytatása elmaradt decemberében az Országgyûlés elfogadta a évi költségvetési törvény sarokszámait, melynek alapján a következõ két évre nem irányzott elõ forrásokat a nagy aktivitású hulladékokkal kapcsolatos programra. A KKÁT teljes kapacitása elegendõ lesz az atomerõmû élettartama során keletkezett kiégett fûtõelem-kazetták biztonságos tárolására ötven évig, ugyanakkor ez alatt az idõ alatt meg kell találni a végleges elhelyezési megoldást. Ez azt jelenti, hogy idõben el kell kezdeni az elõkészítõ munkákat. A nagy aktivitású radioaktív hulladékok elhelyezése érdekében az ország területén stabil, mélygeológiai formációban kialakítandó tároló létesítésére célszerû felkészülni. A nagy aktivitású és hosszú élettartamú radioaktív hulladékok és a paksi atomerõmû kiégett kazettáinak végleges elhelyezésére társaságunk Kutatási Programot dolgozott ki, melyet a KNPA-t felügyelõ miniszter július 29-én jóváhagyott. A bánya bezárása miatt a korábbi helyszín nyújtotta elõnyök ugyan ma már nem állnak rendelkezésre, de 2004-ben folytatódott a nagy aktivitású hulladékok elhelyezését célzó kutatási program a Nyugat-Mecsekben. Az újrainduló kutatások elsõdleges célja egy földalatti kutatólaboratórium helyszínének kijelölése. ÉS MOST A Nemzeti Radioaktívhulladék-tároló beruházásának kiemelt jelentõsége miatt lassabban folytatódtak az elõkészületek a nagy aktivitású hulladékok végleges elõkészítését megalapozó földalatti kutató laboratórium helyszínének kiválasztására. A Magyar Geológiai Szolgálat Dél-Dunántúli Területi Hivatala által engedélyezett kutatási tervben foglalt feladatok végrehajtása során jelenleg a kutatófúrások kialakítása és kapcsolódó in situ mérések, felszíni geofizikai vizsgálatok, terepi felvételezések és monitorozási tevékenységek zajlanak. 8

11 EMLÉKEZETES PILLANATOK augusztus 20. Megnyitottuk a Bodai Információs Parkot október 10. A Mecsekérc Környezetvédelmi Rt.-vel ünnepélyes keretek között aláírtuk a kutatások végrehajtására vonatkozó keretszerzõdést október 2. Elsõ alkalommal rendeztük meg Bodán és Kõvágószõlõsön a Tájoló Napot. 9

12 TÁRSADALMI KAPCSOLATOK A törvényi kötelezettségekkel összhangban nélkülözhetetlen a rendszeres információ biztosítása a radioaktív hulladékok kezelésével és elhelyezésével összefüggõ minden tevékenységrõl és a meghozott intézkedésekrõl. Ez nem csak az információk közreadását kell, hogy jelentse, hanem az érdemi párbeszéd kialakítását a hulladékok átmeneti, illetve végsõ tárolója számára kijelölt terület lakosságával. Különösen fontos feladat a széleskörû társadalmi közmegegyezés és támogatás megszerzése a hulladékok biztonságos elhelyezésének megvalósításához. A társadalmi kapcsolatépítés nagyon hosszú folyamat, mely a telephely kiválasztásával még messze nem ér véget. A tároló megépítése, üzemeltetése, lezárása, sõt az ezt követõ idõszak során is alapvetõ fontosságú a környezõ lakossággal való folyamatos kapcsolattartás. Radioaktívhulladék-tárolók üzemelteltése, új telephely kutatása és annak alkalmasságának megítélése a szakemberek számára elsõsorban szakmai, míg az érintett településen élõknek fõként bizalmi kérdés. Az itt élõk döntõ többségének az a véleménye, hogy a tudományos kérdéseket bízzák a hozzáértõkre. Amennyiben megnyugtató módon igazolható, hogy a létesítmények biztonságosak, akkor a polgárok támogatják azokat. Munkánk során sikerült korrekt kapcsolatot kialakítanunk a négy partner önkormányzati társulással az Izotóp Tájékoztató Társulással (ITT) és elõdjével az Izotóp Információs Társulással (IIT-vel), a Társadalmi Ellenõrzõ Tájékoztató Társulással (TETT), a Nyugat-Mecseki Társadalmi Információs Társulással (NyMTIT) és a Társadalmi Ellenõrzõ és Információs Társulással (TEIT) melyek 37 önkormányzat és rajtuk keresztül a helyi lakosság érdekeit jeleníti meg a közös munkában. 10

13 A hazai és nemzetközi A kiégett fûtõelemek és a radioaktív hulladékok biztonságos tárolása és végleges elhelyezése nemzeti érdek, ami generációkon átívelõ programokat jelent. A ma fiataljai fognak dönteni sok kérdésben, ezért fontos, hogy nyitott, elfogadó gondolkodással közelítsenek e témához. Társaságunk ezért kiemelt figyelmet fordít a jövõ generáció, azaz az információs társulások településein élõ fiatalokkal való kapcsolatépítésre. Rendszeresen szervezünk olyan kulturális és tájékoztató programokat, melyek segítik a helyi közösségek összetartását, és javítják szakmai törekvéseink megítélését. Ilyen események az évente megrendezésre kerülõ TETT-re Kész Nap vagy a Tájoló Nap. tapasztalatok egyaránt azt mutatják, hogy a radioaktív hulladékok végsõ elhelyezésének megoldásához elengedhetetlen a lakosság támogatása, melynek megszerzése folyamatos és célirányos munkát igényel. 11

14 Tájékoztatási tevékenységünk alapvetõ célközönségei: az országos és helyi TÁJÉKOZTATÁSI ESZKÖZTÁRUNK szintû döntéshozók, a véleményformálók, a helyi lakosság, a szakmai szervezetek és a sajtó képviselõi. Arra törekszünk, hogy folyamatos kapcsolatot tartsunk a partner önkormányzatokkal, és minden olyan esetben, amikor aktuális mondandónk vagy információnk van az érintett területek döntéshozó fórumai számára, ezeket hozzájuk eljuttassuk õszén nyitottuk meg a paksi kirendeltségünkben azt a bemutatótermet, amely a nemzetközi tapasztalatok feldolgozásával a hazai viszonyokra való igényes adaptálás segítségével ad átfogó képet társaságunk feladatkörébe tartozó témákról. Az Izotóp Információs Társulás Látogató Központját Kisnémediben, a felújított Gosztonyi kúriában alakítottuk ki 2003 nyarán augusztus 20-án avattuk fel a Bodai Információs Parkot a nagy aktivitású és hosszú élettartamú radioaktív hulladékok végleges elhelyezésére kiválasztott kutatások központi településén ban újabb kiállítást nyitottuk meg Bátapátiban. Az Eszter aknában elhelyezett 22 darab nagyméretû tabló közérthetõ módon mutatja be a kutatási program legfontosabb feladatait és a tároló tervezett kialakítását. Az elsõ keresztvágatban kialakított mozi igazi kuriózum az odalátogatóknak. Több helyszínen alkalmazzuk a sikeres kommunikáció azon alapelvét, miszerint az információt leghatékonyabban a helyszínre szállítva lehet nyújtani. Ennek szellemében információs táblákat juttatunk el a célállomásra, és vándorkiállításokat is szervezünk. 12

15 Társaságunk készséggel állt rendelkezésre falugyûléseken, közmeghallgatásokon, vagy szervez nyílt napot annak érdekében, hogy a lakosság közvetlen információhoz jusson hulladékkezelési programjainkkal kapcsolatban. E tájékozató tevékenységet szervesen egészítik ki a helyi újságokba írt tájékoztatóink, a széles körben terjesztett színes szóróanyagaink, és a települések kábeltelevízió rendszerein keresztül eljuttatott információs anyagaink. Annak érdekében, hogy az emberek jobban megismerjék, miként keletkeznek a hulladékok, és hogyan kezeljük azokat, rendszeresen szervezünk látogatásokat az atomerõmûbe és a mûködõ radioaktívhulladék-tárolóba. E látogatásoknak különlegesen fontos szerepük van a lakossági kapcsolatépítésben, mivel e létesítményekben a látogatók találkoznak az ott dolgozókkal, és láthatják, az ott folyó munkát. Ez a tapasztalás segíthet eloszlatni a nukleáris technológiával kapcsolatos misztikus elképzeléseket. Sikerült jó kapcsolatot kialakítanunk az országos médiában dolgozó szakújságírókkal, melynek köszönhetõen társaságunk hírei rendszeresen és pontosan nyilvánosságot kaptak az országos lapokban. Az újságírók hiteles forrásként keresték társaságunk vezetõit és szakembereit. A kommunikáció kétirányú folyamat. Ha úgy próbálod megértetni magadat másokkal, hogy közben nem érdekel, mit akarnak mondani neked, jobb, ha elfelejted az egészet! Saul Alinsky 13

16 SZAKMAI IRÁNYÍTÁS ÉS FELÜGYELET Feladataink elõkészítése és végrehajtása számos szakterület szakembereinek részvételét és együttmûködését igényli. A magyar tudomány képviselõivel társaságunknak igen sok kapcsolódási pontja van. Programjaink megvalósításában nagy számban vesznek részt kutatóintézetek, egyetemek és akadémiai intézetek. A beruházási szerzõdéseket, azok megkötése elõtt az Alapkezelõ szakmai szempontból és az éves munkaprogramnak való megfelelése szerint értékeli. A teljesítésekor benyújtott számlák kiegyenlítése minden esetben csak az OAH jóváhagyásával történik meg. A szakmai felügyelet mellett érvényesül a kormányzati szervek kontrollja is. Az OAH Alapkezelõ Szakirodája folyamatos kapcsolatot tart fenn társaságunkkal. A tevékenységek és bevételi források közép- és hosszú távú terveit az Alapkezelõvel való egyeztetést követõen 2003-ig az Országos Atomenergia Bizottság (OAB) e célra létrehozott szakbizottsága, augusztus 1-jétõl (az OAB megszûnésétõl) az illetékes minisztériumok képviselõibõl álló KNPA Szakbizottsága véleményezi. A szakmai ellenõrzés fontos fóruma az OAH kezdeményezésére 1998 augusztusában létrehozott az ország neves tudósaiból, köztük akadémikusokból álló Szakértõi Bizottság. Az õ részvételük az egyik biztosítéka annak, hogy a kutatási programok szakmai kontroll mellett zajlanak, és a kapott eredmények értékelése is teljes körû. Az engedélyezõ hatóság, illetve az engedélyezésben résztvevõ szakhatóságok határozatai a legfõbb biztosítékai annak, hogy csak törvényes, szakszerû és a társadalom érdekeit védõ megoldások szülessenek. Az OAH Tudományos Tanácsa is figyelemmel követi programjaink alakulását. A hazai projekt részfeladatainak elvégzésében már eddig is több tucat hazai akadémiai kutatóintézet, egyetem, szakintézmény, mérnöki iroda és más szakmai társulás, továbbá több száz alvállalkozó mûködött közre. Számos külföldi szakember is bekapcsolódott a munkák tervezésébe, kivitelezésébe és ellenõrzésébe. 14

17 VISSZAJELZÉSEK A MUNKÁNKRÓL A kiégett fûtõelemek és a radioaktív hulladékok kezelésének biztonságáról szóló közös nemzetközi egyezmény június 18-án lépett hatályba, melyet Magyarországon a évi LXXVI. törvény hirdetett ki. A második felülvizsgálati értekezletre május között Bécsben, a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség (NAÜ) székhelyén került sor. A felülvizsgálati értekezlet megállapította, hogy a magyar gyakorlat megfelel az egyezményben megfogalmazott biztonsági követelményeknek. Követendõ példaként említette a létesítmények környezetében létrejött tájékoztató és ellenõrzõ önkormányzati társulásokkal való együttmûködést, a radioaktív anyagok megújított helyi és központi nyilvántartását, a püspökszilágyi RHFT biztonságnövelõ programját és a Bátaapátiban létesítendõ kis és közepes aktivitású radioaktív hulladéktárolóhoz adott lakossági és elõzetes elvi országgyûlési hozzájárulást. Apró hibáinkat csak azért valljuk be, mert meg akarjuk gyõzni a világot arról, hogy nagy hibáink nincsenek. La Rochefoucauld A NAÜ által felkért nemzetközi szakértõi bizottság (WATRP csoport) megállapította, hogy a folyamat, amely az üveghutai telephely kiválasztásához vezetett, ésszerû volt, és megfelelõen figyelembe vette Magyarország geológiai adottságait, valamint a lakossági elfogadás szempontjait. A helyi lakosság képviselõivel való találkozás hatékony és nyílt kommunikációs programot tükröz. Az RHK Kht. által 1998 óta végzett telephelykutatások után meggyõzõdhettem arról, hogy azok minden területen magas szakmai felkészültséggel rendelkezõ személyzet felügyelete alatt folytak. Nemcsak a legmodernebb engedélyezett technológiákat vonultatták fel, de nagyon hamar olyan új alkalmazásukat is kifejlesztették, hogy azok minél jobban illeszkedjenek a telephely körülményeihez. Pekka Anttila finn geológus. A november között Teneglicen megrendezésre került OECD Forum on Stakeholder Confidence mûhelyülést követõen az OECD-tõl kapott levél részlete: 15

18 NEMZETKÖZI KAPCSOLATAINK Társaságunk megalakulásától kezdve aktívan részt vesz a nemzetközi szervezetek a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség, az OECD Atomenergia Ügynöksége (OECD NEA) és az Európai Unió (EU) munkabizottságaiban és programjaiban. Ezen szervezetek által a nukleáris hulladékkezelés témakörében kiadott szabályozások, irányelvek és ajánlások fontos útmutatást adnak a magyar gyakorlathoz. Különösen aktív a kapcsolatunk a Nemzetközi Atomenergia Ügynökséggel. Társaságunk fennállása óta többször szervezett a NAÜ-vel karöltve mûhelyértekezleteket. Az Ügynökség mûszaki segítségnyújtási programjai keretében szakembereink számos szakértõi misszióban vettek részt, és rendszeresen közremûködnek a NAÜ mûszaki dokumentációinak kidolgozásában. A NAÜ mûszaki segélynyújtási programja keretében társaságunk az elmúlt években szakmai támogatást kapott a püspökszilágyi hulladéktároló biztonságnövelõ intézkedéseinek elõkészítéséhez. Társaságunk jelentõs szerepet vállal a kiégett fûtõelemek kezelésének biztonságáról és a radioaktív hulladékok kezelésének biztonságáról szóló Közös Egyezmény keretében elkészítendõ nemzeti jelentések összeállításában és azok felülvizsgálati értekezleteken történõ ismertetésében. A NAÜ adatbázisok adatokkal való ellátásában is kivesszük a részünket. A NAÜ felkérésére rendszeresen fogadunk a radioaktív hulladékkezelés különbözõ témakörei iránt érdeklõdõ külföldi ösztöndíjasokat. A radioaktív hulladékok kezelése és végleges elhelyezése iránt megnyilvánuló érdeklõdés messze túlmutat a nemzeti kereteken. Az egyes országok figyelemmel kísérik egymás programjait, mi több, nagyon sok területen együtt dolgoznak egy-egy részfeladat megoldásában. 16

19 17 Társaságunk tagja az Európai Unió hasonló profilú társaságait tömörítõ Club of Agencies szervezetnek. A rendszeres éves összejövetelek kiváló fórumot biztosítanak az információcserére. Tagjai vagyunk az OECD NEA égisze alatt mûködõ két munkabizottságnak is. Az egyik a biztonsági elemzések módszertanának fejlesztésével, míg a másik az érintettek bizalmának (Forum of Stakeholders) erõsítésével foglalkozik. Mindkét téma szorosan kapcsolódik futó programjainkhoz. Az Agyag Klub amely szintén az OECD NEA keretén belül mûködik azokat az országokat tömöríti, amelyek a radioaktív hulladékaik elhelyezését teljes egészében, vagy részben agyagos kõzetben kialakított geológiai tárolóban tervezik. Magyarország már a kilencvenes évektõl kezdve tagja a szervezetnek, az utóbbi években társaságunk is aktívan bekapcsolódott a Klub munkájába. A kétoldalú kapcsolatok közül külön említést érdemel a belga-magyar kormányközi együttmûködés, melynek keretében már évek óta konzultációs segítséget kapunk radioaktív hulladékkezeléssel összefüggõ témákban. Az elmúlt tíz évben a fent említett nemzetközi szervezeteken keresztül, illetve üzleti alapon számos külföldi cég és szakértõ például AEA Technology, Serco, Enresa, SKB International, Golder Associates, Mott MacDonald, Nagra mûködött közre projektjeink elõkészítésében, végrehajtásában és értékelésében.

20 A jubileumi megemlékezés egy fontos pillanat társaságunk életében, de nem FELKÉSZÜLÉS A KÖVETKEZÕ 10 ÉVRE több mint a munkasikerek és a kellemes emlékek felidézése, illetve köszönetnyilvánítás mindenkinek, aki eredményeink eléréséhez hozzájárultak. Tovább kell dolgoznunk, amihez világos jövõképpel kell rendelkeznünk. Ez az évente elkészítendõ közép- és hosszú távú terveinkben ölt testet. Ennek alapján a következõ fõ irányokat lehet kiemelni. A kiégett nukleáris üzemanyag átmeneti tárolását a létesítmény bõvítésével és folyamatos üzemeltetésével kell biztosítani. Az erõmû tervezett üzemidejét, és éves szinten keletkezõ kiégett üzemanyag mennyiségét, valamint a pillanatnyilag a helyszínen tárolt kiégett üzemanyag mennyiségét figyelembe véve, 2017-ig a paksi atomerõmû tervezett (alap) üzemidejéig összesen 25 kamra megépítésével számolunk. Az elsõ 16 kamra 7200 db kiégett üzemanyagköteg befogadására alkalmas, a további kilenc modulban egyenként 527 db kiégett üzemanyagköteget lehet elhelyezni, így a 25 kamrás kiépítés db kiégett fûtõelem befogadását teszi lehetõvé. Megoldandó feladat a 2. blokki tokozott sérült üzemanyagok hosszabb idejû átmeneti tárolása. Célként fogalmaztuk meg, hogy a bõvítéshez kapcsolódóan olyan átalakításokat kell végrehajtani, melyek lehetõvé teszik a nagyobb méretû tokok KKÁT-ban történõ késõbbi elhelyezését. Engem azért érdekel a jövõ, mert életem hátralévõ részét abban szándékozom eltölteni. Kettering, Charles F. Az RHFT vonatkozásában a cél a folyamatos üzemeltetés fenntartása és a hosszú távú biztonságának növelése. Ez utóbbi végrehajtása több ütemben történik. A kellõ tapasztalatok megszerzése érdekében jelenleg egy demonstrációs programot hajtunk végre. Az itt szerzett tapasztalatok birtokában azután a kellõ módosításokat követõen végezhetõk el a további beavatkozások a kijelölt A-típusú medencék feltárásával. Mindezek eredményeként a tároló még több évtizedig fogadhatja az ország intézményi radioaktív hulladékait. 18

21 A Nemzeti Radioaktívhulladék-tároló mielõbbi üzembevétele most már elérhetõ közelségben van. A létesítmény tervezését, méretezését, megvalósításának és üzemeltetésének idõbeli ütemezését hozzá kell igazítani a paksi atomerõmû követelményeihez, de figyelembe kell venni tervezési szinten a bõvíthetõséget is. A nagy aktivitású radioaktív hulladékok végleges elhelyezésének elõkészítése érdekében a bodai agyagkõ formáció felszíni kutatása alapján a cél egy föld alatti kutatólaboratórium felépítése. Nyilvánvaló azonban, hogy a végleges üzemanyagciklus zárási stratégia kialakítására vonatkozó tevékenységeket nem lehet elkerülni. Ennek kialakításakor kerülhet sor a referencia forgatókönyv szükség szerinti revíziójára is. Annak érdekében, hogy a világban végbemenõ mûszaki fejlesztések és a felszaporodó tapasztalatok beépüljenek a felkészülésbe, idõrõl idõre felül kell vizsgálni a paksi atomerõmû és az egyéb nukleáris létesítmények leszerelési terveit. A társadalmi kapcsolatépítés továbbra is kiemelt feladatunk marad, ám a programok elõrehaladtával a hangsúlyok eltolódhatnak. A bodai kutatások folytatásával tájékoztatási tevékenységünk is meg kell, hogy élénküljön azon a területen. Társaságunk mûködését tovább kell racionalizálni. A jelenleg mûködõ iratkezelõ rendszer már nem felel meg igényeinknek, ráadásul a jogszabályi követelmények is a megújulás követelményét támasztják. Ennek érdekében már megtettük az elõkészületeket egy korszerû Irat-, Feladat- és Dokumentumkezelõ Rendszer kialakítására. Tovább nem sorolom, inkább azt mondom, kezdõdjék a következõ 10 év! Mindenkinek erõt, kitartást és hitet kívánok az új feladatok sikeres teljesítéséhez. Dr. Hegyháti József, ügyvezetõ igazgató 19

22 1998. július 1-jén társaságunk létszáma 68 fõ volt, ebbõl 5 fõ a budaörsi, 18 Rendészet Vezetõ Fegyveres Biztonsági Õrség és Portaszolgálat RHFT Püspökszilágy KKÁT Paks NRHT Bátaapáti Gazdasági Igazgató Mûszaki Tudományos Igazgató Társasági Sugárvédelmi Megbízott Beruházási Igazgató Társasági Nukleáris Biztonsági Megbízott Üzemeltetési Igazgató Társasági Munkavédelmi és Tûzvédelmi Megbízott KKÁT üzemvezetõ RHFT telephelyvezetõ ÉS KELL EGY CSAPAT... fõ a paksi központban, míg 45 fõ a püspökszilágyi hulladéktároló telephelyen végezte munkáját. Könyvvizsgáló Taggyûlés (Alapító) Felügyelõ Bizottság Ügyvezetõ Igazgató Titkárság Társasági Fõmérnök Minõség és Környezetirányítási Vezetõ Közbeszerzési Fõmunkatárs május 30-án 159 dolgozó alkotta az idõközben Radioaktív Hulladékokat Kezelõ Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelõsségû Társaság névre Rendészet Gazdasági Igazgatóság Mûszaki Tudományos Igazgatóság Beruházási Igazgatóság Üzemeltetési Igazgatóság változott cégünk kollektíváját. 7-en a budaörsi, 70 fõ a paksi központban, míg 46 fõ a püspökszilágyi hulladéktároló telephelyen, 36 a bátaapáti NRHT-nál végezi munkáját. 20

23 Egynek minden nehéz; soknak semmi nem lehetetlen. Széchenyi István

24 Felelõs kiadó: DR. HEGYHÁTI JÓZSEF, ügyvezetõ igazgató Szerkesztõ: DR. ORMAI PÉTER, társasági fõmérnök május

A RADIOAKTÍV HULLADÉKKEZELÉS PROGRAMJA MAGYARORSZÁGON. Dr. Kereki Ferenc ügyvezető igazgató RHK Kft. 2015. 06. 02.

A RADIOAKTÍV HULLADÉKKEZELÉS PROGRAMJA MAGYARORSZÁGON. Dr. Kereki Ferenc ügyvezető igazgató RHK Kft. 2015. 06. 02. A RADIOAKTÍV HULLADÉKKEZELÉS PROGRAMJA MAGYARORSZÁGON Dr. Kereki Ferenc ügyvezető igazgató RHK Kft. 2015. 06. 02. Programjaink RHFT Püspökszilágy Paks KKÁT NRHT MKKB Kutatási helyszín Boda Kővágószőlős

Részletesebben

Szabályozás. Alapkezelő: Országos Atomenergia Hivatal Befizetők: a hulladék termelők Felügyelet: Nemzeti Fejlesztési Miniszter

Szabályozás. Alapkezelő: Országos Atomenergia Hivatal Befizetők: a hulladék termelők Felügyelet: Nemzeti Fejlesztési Miniszter PURAM Dr. Kereki Ferenc Ügyvezető igazgató RHK Kft. Szabályozás Az Atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. Tv. határozza meg a feladatokat: 1. Radioaktív hulladékok elhelyezése 2. Kiégett fűtőelemek tárolása

Részletesebben

Nagy aktivitású kutatás

Nagy aktivitású kutatás B AF Nagy aktivitású kutatás Milyen hulladék elhelyezését kell megoldani? Az atomenergia alkalmazásának legismertebb és legjelentősebb területe a villamosenergia-termelés. A négy, egyenként 500 MW névleges

Részletesebben

Ipari hulladék: 2 milliárd m 3 / év. Toxikus hulladék: 36 millió t/év (EU-15, 2000.) Radioaktív hulladék: 40 000 m 3 /év

Ipari hulladék: 2 milliárd m 3 / év. Toxikus hulladék: 36 millió t/év (EU-15, 2000.) Radioaktív hulladék: 40 000 m 3 /év Ipari hulladék: 2 milliárd m 3 / év Toxikus hulladék: 36 millió t/év (EU-15, 2000.) Radioaktív hulladék: 40 000 m 3 /év Nagy aktivitású hulladék: 240 m 3 /év Európai Unióban keletkezı radioaktív hulladékok

Részletesebben

Bátaapáti Nemzeti Radioaktívhulladék-tároló engedélyezési eljárása

Bátaapáti Nemzeti Radioaktívhulladék-tároló engedélyezési eljárása Bátaapáti Nemzeti Radioaktívhulladék-tároló engedélyezési eljárása Volentné Daróczi Beáta, Bertalan Csaba Tolna Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerv Sugáregészségügyi Decentrum ELFT

Részletesebben

LXVI. Központi Nukleáris Pénzügyi Alap

LXVI. Központi Nukleáris Pénzügyi Alap LXVI. Központi Nukleáris Pénzügyi Alap Alap fejezet száma és megnevezése: Alap felett rendelkező megnevezése: Alapkezelő megnevezése: LXVI. Központi Nukleáris Pénzügyi Alap Nemzeti Fejlesztési Miniszter

Részletesebben

Radioaktív Hulladékokat Kezelő Közhasznú Nonprofit Kft.

Radioaktív Hulladékokat Kezelő Közhasznú Nonprofit Kft. Radioaktív Hulladékokat Kezelő Közhasznú Nonprofit Kft. Kedves Olvasó! Az iparilag fejlett világ országaihoz hasonlóan Magyarország is alkalmazza az emberek egészsége, életkörülményeinek javítása érdekében

Részletesebben

Új atomerőművi blokkok nukleáris biztonsági engedélyezése

Új atomerőművi blokkok nukleáris biztonsági engedélyezése Új atomerőművi blokkok nukleáris biztonsági engedélyezése 2014.11.12. 1 Legyen? 2 3 Szempontok 4 Szempontok 5 Szempontok 6 Szempontok 7 Szempontok 8 Biztonságos? 9 Kellően biztonságos az autónk? Fék Kézifék

Részletesebben

VÁLTOZÁS A RADIOAKTÍV HULLADÉKTÁROLÓK HATÓSÁGI FELÜGYELETÉBEN. Nagy Gábor nukleáris biztonsági felügyelő, Országos Atomenergia Hivatal

VÁLTOZÁS A RADIOAKTÍV HULLADÉKTÁROLÓK HATÓSÁGI FELÜGYELETÉBEN. Nagy Gábor nukleáris biztonsági felügyelő, Országos Atomenergia Hivatal VÁLTOZÁS A RADIOAKTÍV HULLADÉKTÁROLÓK HATÓSÁGI FELÜGYELETÉBEN Nagy Gábor nukleáris biztonsági felügyelő, Országos Atomenergia Hivatal Hullán Szabolcs mb. főigazgató-helyettes, Országos Atomenergia Hivatal

Részletesebben

LXVI. Központi Nukleáris Pénzügyi Alap

LXVI. Központi Nukleáris Pénzügyi Alap LXVI. Központi Nukleáris Pénzügyi Alap Alap fejezet száma és megnevezése: Alap felett rendelkező megnevezése: Alapkezelő megnevezése: LXVI. Központi Nukleáris Pénzügyi Alap Nemzeti Fejlesztési Miniszter

Részletesebben

Kiégett KKÁT. Kazetták Átmeneti Tárolója

Kiégett KKÁT. Kazetták Átmeneti Tárolója Kiégett KKÁT Kazetták Átmeneti Tárolója KIÉGETT KAZETTÁK ÁTMENETI TÁROLÓJA Az atomerőmű szomszédságában álló Kiégett Kazetták Átmeneti Tárolója (KKÁT) fontos feladatot lát el: ide kerülnek a Paksi Atomerőműben

Részletesebben

Igazgatói előszó. Kedves Olvasó! Dr. Hegyháti József ügyvezető igazgató. Radioaktív Hulladékokat Kezelő Közhasznú Társaság

Igazgatói előszó. Kedves Olvasó! Dr. Hegyháti József ügyvezető igazgató. Radioaktív Hulladékokat Kezelő Közhasznú Társaság Aki többet szeretne tudni... Társaságunk telephelyeiről és tevékenységéről többet is megtudhat az érdeklődő, ha felkeresi internetes honlapunkat (www.rhk.hu), ahonnan érdekes információkat szerezhet a

Részletesebben

Atomerőmű. Radioaktívhulladék-kezelés

Atomerőmű. Radioaktívhulladék-kezelés Atomerőmű. Radioaktívhulladék-kezelés Lajos Máté lajos.mate@osski.hu OSSKI Bővített fokozatú sugárvédelmi tanfolyam 2016. október 13. Országos Közegészségügyi Központ (OKK) Országos Sugárbiológiai és Sugáregészségügyi

Részletesebben

Radioaktív hulladékok osztályozása (javaslat a szabályozás fejlesztésére)

Radioaktív hulladékok osztályozása (javaslat a szabályozás fejlesztésére) Radioaktív hulladékok osztályozása (javaslat a szabályozás fejlesztésére) Sebestyén Zsolt Nukleáris biztonsági felügyelő 1 Tartalom 1. Feladat forrása 2. VLLW kategória indokoltsága 3. Az osztályozás hazai

Részletesebben

Nemzeti Nukleáris Kutatási Program

Nemzeti Nukleáris Kutatási Program Magyar Tudományos Akadémia Energiatudományi Kutatóközpont Nemzeti Nukleáris Kutatási Program 2014-2018 Horváth Ákos Főigazgató, MTA EK foigazgato@energia.mta.hu Előzmények 2010. Elkészül a hazai nukleáris

Részletesebben

Tervezett üzemidő lejártát követő üzemeltetés a Paksi Atomerőmű 2. számú blokkján

Tervezett üzemidő lejártát követő üzemeltetés a Paksi Atomerőmű 2. számú blokkján 3. melléklet Az OAH-2013-01505-0012/2014 számú jegyzőkönyvhöz Tervezett üzemidő lejártát követő üzemeltetés a Paksi Atomerőmű 2. számú blokkján Az engedélyezési eljárás összefoglaló ismertetése Közmeghallgatás,

Részletesebben

Definíciók. Aktivitás szerint: N < 2kW / m 3 KKAH. N > 2KW / m 3 NAH. Felezési idı szerint: T ½ < 30 év RÉH. T ½ > 30 év HÉH

Definíciók. Aktivitás szerint: N < 2kW / m 3 KKAH. N > 2KW / m 3 NAH. Felezési idı szerint: T ½ < 30 év RÉH. T ½ > 30 év HÉH Definíciók Források: 1996. évi CXVI. törvény //47/2003. ESzCsM// MSz 14344-1 Radioaktív hulladékok: Tovább nem használható, de aktív... Kiégett nukleáris üzemanyag: Reaktorban nem, de azon kívül újrahasznosítható,

Részletesebben

LXVI. Központi Nukleáris Pénzügyi Alap

LXVI. Központi Nukleáris Pénzügyi Alap LXVI. Központi Nukleáris Pénzügyi Alap Alap fejezet száma és megnevezése: Alap felett rendelkező megnevezése: Alapkezelő megnevezése: LXVI. Központi Nukleáris Pénzügyi Alap Nemzeti Fejlesztési Miniszter

Részletesebben

Fichtinger Gyula, Horváth Kristóf

Fichtinger Gyula, Horváth Kristóf A sugárvédelmi hatósági feladatok átvételével kapcsolatos feladatok és kihívások Fichtinger Gyula, Horváth Kristóf Országos Atomenergia Hivatal 2015.04.21. Sugárvédelmi hatósági feladatok átvétele 1 Tartalom

Részletesebben

Radioaktív hulladékok kezelése az atomerőműben

Radioaktív hulladékok kezelése az atomerőműben Radioaktív kezelése az atomerőműben 1 Elter Enikő, Feil Ferenc MVM Paksi Atomerőmű Zrt. Tartalom Célok, feladatmegosztás Hulladékkezelési koncepciók Koncepció megvalósítás folyamata A kis és közepes aktivitású

Részletesebben

Közérthető összefoglaló. a KKÁT üzemeltetési engedélyének módosításáról. Kiégett Kazetták Átmeneti Tárolója

Közérthető összefoglaló. a KKÁT üzemeltetési engedélyének módosításáról. Kiégett Kazetták Átmeneti Tárolója Közérthető összefoglaló a KKÁT üzemeltetési engedélyének módosításáról Kiégett Kazetták Átmeneti Tárolója Bevezetés A világ iparilag fejlett országaihoz hasonlóan a nukleáris technológiát Magyarországon

Részletesebben

NyMTIT KÖZVÉLEMÉNYKUTATÁS 2015 NYUGAT-MECSEKI TÉRSÉG

NyMTIT KÖZVÉLEMÉNYKUTATÁS 2015 NYUGAT-MECSEKI TÉRSÉG NyMTIT KÖZVÉLEMÉNYKUTATÁS 2015 NYUGAT-MECSEKI TÉRSÉG Kutatási alapadatok Minta 2007: 800 fő megkérdezése 2009: 801 fő megkérdezése 2011: 804 fő megkérdezése 2013: 1001 fő megkérdezése 2015: 1003 fő megkérdezése

Részletesebben

Telephely vizsgálati és értékelési program Közmeghallgatás - tájékoztató

Telephely vizsgálati és értékelési program Közmeghallgatás - tájékoztató Telephely vizsgálati és értékelési program Közmeghallgatás - tájékoztató Eck József projektmenedzsment igazgató MVM Paks II. Zrt. Paks, 2014. május 5. Tartalom Törvényi háttér Telephely bemutatása Telephely

Részletesebben

Sajtótájékoztató január 26. Süli János vezérigazgató

Sajtótájékoztató január 26. Süli János vezérigazgató Sajtótájékoztató 2010. január 26. Süli János vezérigazgató 1 A 2009. évi üzleti terv Legfontosabb cél: biztonságos üzemeltetés stratégiai projektek előkészítésének és megvalósításának folytatása Megnevezés

Részletesebben

RADIOAKTÍV HULLADÉKOKAT KEZELŐ KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE

RADIOAKTÍV HULLADÉKOKAT KEZELŐ KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE RADIOAKTÍV HULLADÉKOKAT KEZELŐ KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT. 2008. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE Az Atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény, a 240/1997.(XII.18.) Korm. rendelet, valamint 2414/1997.(XII.17.)

Részletesebben

Tájékoztatás a személyes adatok kezeléséről Kötelező adatkezelés A közmeghallgatásról a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

J E L E N T É S. Helyszín, időpont: Krsko (Szlovénia), 2010. május 14-17. NYMTIT szakmai út Résztvevő: Nős Bálint, Somogyi Szabolcs (RHK Kft.

J E L E N T É S. Helyszín, időpont: Krsko (Szlovénia), 2010. május 14-17. NYMTIT szakmai út Résztvevő: Nős Bálint, Somogyi Szabolcs (RHK Kft. Ú T I J E L E N T É S Helyszín, időpont: Krsko (Szlovénia), 2010. május 14-17. Tárgy: NYMTIT szakmai út Résztvevő: Nős Bálint, Somogyi Szabolcs (RHK Kft.) 1. A szakmai program A szakmai program két látogatásból

Részletesebben

Az építészeti öregedéskezelés rendszere és alkalmazása

Az építészeti öregedéskezelés rendszere és alkalmazása DR. MÓGA ISTVÁN -DR. GŐSI PÉTER Az építészeti öregedéskezelés rendszere és alkalmazása Magyar Energetika, 2007. 5. sz. A Paksi Atomerőmű üzemidő hosszabbítása előkészítésének fontos feladata annak biztosítása

Részletesebben

Nemzeti Radioaktívhulladék-tároló

Nemzeti Radioaktívhulladék-tároló Nemzeti Radioaktívhulladék-tároló Az atomenergia felhasználása közben sugárzó, radioizotóppal különböző mértékben szennyezett hulladék anyagok maradnak vissza, amelyek biztonságos kezelésére, tárolására

Részletesebben

RADIOAKTÍV HULLADÉKOK MAGYARORSZÁGI KEZELÉSE ÉS ELHELYEZÉSE

RADIOAKTÍV HULLADÉKOK MAGYARORSZÁGI KEZELÉSE ÉS ELHELYEZÉSE Bevezetés 518 RADIOAKTÍV HULLADÉKOK MAGYARORSZÁGI KEZELÉSE ÉS ELHELYEZÉSE Az atomenergia alkalmazása során keletkező radioaktív hulladékok kezelése Magyarországon is élettartamuktól és aktivitásuktól függően

Részletesebben

RADIOAKTÍV HULLADÉKOKAT KEZELŐ KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE

RADIOAKTÍV HULLADÉKOKAT KEZELŐ KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE RADIOAKTÍV HULLADÉKOKAT KEZELŐ KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT. 2010. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE Az Atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény, a 240/1997.(XII.18.) Korm. rendelet, valamint 2414/1997.(XII.17.)

Részletesebben

2015. évi VII. törvény

2015. évi VII. törvény 2015. évi VII. törvény a Paksi Atomerőmű kapacitásának fenntartásával kapcsolatos beruházásról, valamint az ezzel kapcsolatos egyes törvények módosításáról 1 Az Országgyűlés az Alaptörvény Q) cikkében

Részletesebben

Stratégia felülvizsgálat, szennyvíziszap hasznosítási és elhelyezési projektfejlesztési koncepció készítés című, KEOP- 7.9.

Stratégia felülvizsgálat, szennyvíziszap hasznosítási és elhelyezési projektfejlesztési koncepció készítés című, KEOP- 7.9. Stratégia felülvizsgálat, szennyvíziszap hasznosítási és elhelyezési projektfejlesztési koncepció készítés című, KEOP- 7.9.0/12-2013-0009 azonosítószámú projekt Előzmények A Nemzeti Települési Szennyvízelvezetési

Részletesebben

MET 7. Energia műhely

MET 7. Energia műhely MET 7. Energia műhely Atomenergetikai körkép Paks II. a kapacitás fenntartásáért Nagy Sándor vezérigazgató MVM Paks II. Atomerőmű Fejlesztő Zrt. 2012. december 13. Nemzeti Energia Stratégia 2030 1 Fő célok:

Részletesebben

PAKS NPP GENERAL OVERVIEW OF THE WWER-440 TECHNOLOGY

PAKS NPP GENERAL OVERVIEW OF THE WWER-440 TECHNOLOGY PAKS NPP GENERAL OVERVIEW OF THE WWER-440 TECHNOLOGY October 2012 Vietnami szakemberek képzése a paksi atomerőműben Bodnár Róbert, Kiss István MVM Paksi Atomerőmű Zrt. Attila Szőke Head of Section Paks

Részletesebben

Magyarország nemzeti programja a kiégett üzemanyag és a radioaktív hulladék kezelésére Stratégiai Környezeti Vizsgálatának felépítése

Magyarország nemzeti programja a kiégett üzemanyag és a radioaktív hulladék kezelésére Stratégiai Környezeti Vizsgálatának felépítése Magyarország nemzeti programja a kiégett üzemanyag és a radioaktív hulladék kezelésére Stratégiai Környezeti Vizsgálatának felépítése Egyeztetési anyag Véglegesített változat a hatósági vélemények figyelembe

Részletesebben

Az NRHT kutatása és építése gondolatok és tapasztalatok a mérések, adatgyűjtés és értékelés területéről Hámos Gábor, Szebényi Géza, Szongoth Gábor

Az NRHT kutatása és építése gondolatok és tapasztalatok a mérések, adatgyűjtés és értékelés területéről Hámos Gábor, Szebényi Géza, Szongoth Gábor Az NRHT kutatása és építése gondolatok és tapasztalatok a mérések, adatgyűjtés és értékelés területéről Hámos Gábor, Szebényi Géza, Szongoth Gábor NRHT Konferencia, RHK Kft., Budapest, 2013. szeptember

Részletesebben

Országgyűlési Biztos Hivatala Jövő Nemzedékek Országgyűlési Biztosa 1387 Budapest, Pf. 40. Dr. Fülöp Sándor Úr részére. Tárgy: A Jövő Nemzedékek

Országgyűlési Biztos Hivatala Jövő Nemzedékek Országgyűlési Biztosa 1387 Budapest, Pf. 40. Dr. Fülöp Sándor Úr részére. Tárgy: A Jövő Nemzedékek Országgyűlési Biztos Hivatala Jövő Nemzedékek Országgyűlési Biztosa 1387 Budapest, Pf. 40. Dr. Fülöp Sándor Úr részére Országgyűlési Biztosa intézkedésének kezdeményezése Tárgy: A Jövő Nemzedékek Tisztelt

Részletesebben

A paksi atomerőmű üzemidő hosszabbítása 2. blokk

A paksi atomerőmű üzemidő hosszabbítása 2. blokk 2. melléklet Az OAH-2013-01505-0012/2014 számú jegyzőkönyvhöz OAH Közmeghallgatás A paksi atomerőmű üzemidő hosszabbítása 2. blokk Paks, 2014. május 6. Miért fontos az atomerőmű üzemidejének meghosszabbítása?

Részletesebben

KKÁT. Kiégett Kazetták Átmeneti Tárolója

KKÁT. Kiégett Kazetták Átmeneti Tárolója KKÁT Kiégett Kazetták Átmeneti Tárolója ELŐSZÓ Az 1996. évi atomtörvény értelmében "a radioaktív hulladék végleges elhelyezésével, valamint a kiégett üzemanyag átmeneti tárolásával és végleges elhelyezésével,

Részletesebben

Radioaktív. Hulladékokat. Feldolgozó. és Tároló Kft.

Radioaktív. Hulladékokat. Feldolgozó. és Tároló Kft. Radioaktív Hulladékokat Feldolgozó és Tároló Kft. Tisztelt Olvasó! Az intézményi radioaktív hulladékok kezelését és tárolását végző RHFT - jelen szakmai kiadványunk tárgya társaságunk megalakulásakor került

Részletesebben

Biogáztelep hulladék CO 2 -jének, -szennyvizének, és -hőjének zárt ciklusú újrahasznosítása biomasszával

Biogáztelep hulladék CO 2 -jének, -szennyvizének, és -hőjének zárt ciklusú újrahasznosítása biomasszával Biogáztelep hulladék CO 2 -jének, -szennyvizének, és -hőjének zárt ciklusú újrahasznosítása biomasszával Projekt bemutatása ELSŐ MAGYAR ENERGIATÁROLÁSI KLASZTER NONPROFIT KFT. V e z e t ő p a r t n e r

Részletesebben

SAJTÓTÁJÉKOZTATÓ. 2012. január 30. az MVM Zrt. elnök-vezérigazgatója

SAJTÓTÁJÉKOZTATÓ. 2012. január 30. az MVM Zrt. elnök-vezérigazgatója SAJTÓTÁJÉKOZTATÓ 2012. január 30. Baji Csaba a PA Zrt. Igazgatóságának elnöke az MVM Zrt. elnök-vezérigazgatója Hamvas István a PA Zrt. vezérigazgatója 1 2011. évi eredmények Eredményeink: - Terven felüli,

Részletesebben

KIS ÉS KÖZEPES AKTIVITÁSÚ RADIOKTÍV HULLADÉKOK KEZELÉSE ÉS ELHELYEZÉSE

KIS ÉS KÖZEPES AKTIVITÁSÚ RADIOKTÍV HULLADÉKOK KEZELÉSE ÉS ELHELYEZÉSE KIS ÉS KÖZEPES AKTIVITÁSÚ RADIOKTÍV HULLADÉKOK KEZELÉSE ÉS ELHELYEZÉSE Készítette: KOCSIS ERIKA Témavezető: Prof. Kiss Ádám 2015. 01. 29. Célkitűzés A radioaktív hulladékok kezelésének és kategorizálásának

Részletesebben

KKÁT Kiégett Kazetták Átmeneti Tárolója

KKÁT Kiégett Kazetták Átmeneti Tárolója KKÁT Kiégett Kazetták Átmeneti Tárolója Előszó Az 1996. évi atomtörvény értelmében a radioaktív hulladék végleges elhelyezésével, valamint a kiégett üzemanyag átmeneti tárolásával és végleges elhelyezésével,

Részletesebben

SAJTÓTÁJÉKOZTATÓ február 01. Magyar Villamos Művek Zrt. vezérigazgatója

SAJTÓTÁJÉKOZTATÓ február 01. Magyar Villamos Művek Zrt. vezérigazgatója SAJTÓTÁJÉKOZTATÓ 2011. február 01. Baji Csaba PA Zrt. Igazgatóságának elnöke Magyar Villamos Művek Zrt. vezérigazgatója Hamvas István PA Zrt. vezérigazgatója 1 A 2010. évi eredmények - Az erőmű történetének

Részletesebben

RADIOLÓGIAI FELMÉRÉS A PAKSI ATOMERŐMŰ LESZERELÉSI TERVÉNEK AKTUALIZÁLÁSÁHOZ

RADIOLÓGIAI FELMÉRÉS A PAKSI ATOMERŐMŰ LESZERELÉSI TERVÉNEK AKTUALIZÁLÁSÁHOZ Nagy Gábor 1, Zsille Ottó 1, Csurgai József 1, Pintér István 1, Bujtás Tibor 2, Bacskó Gábor 3, Nős Bálint 3, Kerekes Andor 4, Solymosi József 1 1 SOMOS Kft., Budapest 2 Sugár- és Környezetvédelmi Főosztály,

Részletesebben

DÓZISMEGSZORÍTÁS ALKALMAZÁSA

DÓZISMEGSZORÍTÁS ALKALMAZÁSA DÓZISMEGSZORÍTÁS ALKALMAZÁSA Juhász László 1, Kerekes Andor 2, Ördögh Miklós 2, Sági László 2, Volent Gábor 3, Pellet Sándor 4 1 Országos Frédéric Joliot-Curie Sugárbiológiai és Sugáregészségügyi Kutató

Részletesebben

HATÓSÁGI SZABÁLYOZÁS WENRA MEGFELELÉSE, ÖREGEDÉSKEZELÉS ÖNÉRTÉKELÉSE

HATÓSÁGI SZABÁLYOZÁS WENRA MEGFELELÉSE, ÖREGEDÉSKEZELÉS ÖNÉRTÉKELÉSE HATÓSÁGI SZABÁLYOZÁS WENRA MEGFELELÉSE, ÖREGEDÉSKEZELÉS ÖNÉRTÉKELÉSE Lehota Mihály, Petőfi Gábor, Lázár István Országos Atomenergia Hivatal 2016. december 9. XV. Nukleáris Technikai Szimpózium Paks Tartalom

Részletesebben

A kis és közepes aktivitású radioaktív hulladékok elhelyezése és tárolása

A kis és közepes aktivitású radioaktív hulladékok elhelyezése és tárolása A kis és közepes aktivitású radioaktív hulladékok elhelyezése és tárolása Eleso Denis Környezettan alapszakos hallgató Témavezető: Kiss Ádám Egyetemi tanár A radioaktív anyag a természetben előforduló

Részletesebben

Készítette: Magyar Norbert Környezettudomány Msc I. évfolyam

Készítette: Magyar Norbert Környezettudomány Msc I. évfolyam Készítette: Magyar Norbert Környezettudomány Msc I. évfolyam Vázlat Radioaktív hulladék fogalmának, csoportosítási lehetőségeinek, keletkezésének rövid áttekintése Nagy aktivitású radioaktív hulladék kezelése

Részletesebben

Fejér megye területfejlesztési program környezeti értékelés tematika

Fejér megye területfejlesztési program környezeti értékelés tematika Fejér megye területfejlesztési program környezeti értékelés tematika Készült: A Fejér Megyei Önkormányzat megbízásából a Lechner Lajos Tudásközpont Nonprofit Kft. Területi és építésügyi szakértői osztályán

Részletesebben

Éves jelentés 2005. Radioaktív Hulladékokat Kezelő Közhasznú Társaság

Éves jelentés 2005. Radioaktív Hulladékokat Kezelő Közhasznú Társaság Éves jelentés 2005 Radioaktív Hulladékokat Kezelő Közhasznú Társaság Kedves Olvasó! Túlzás nélkül állítható, hogy az elmúlt esztendő meghatározó jelentőségű volt Társaságunk életében, de a magyar nukleáris

Részletesebben

A műszaki vizsgálatról

A műszaki vizsgálatról A műszaki vizsgálatról A Nemzeti Közlekedési Hatóság a kormány kijelölése alapján felelős többek között a közúti járművek műszaki megvizsgálásáért is. A járművek műszaki megvizsgálásáról rendelkező jogszabályok

Részletesebben

Horváth Miklós Törzskari Igazgató MVM Paks II. Zrt.

Horváth Miklós Törzskari Igazgató MVM Paks II. Zrt. Az atomenergia jövője Magyarországon Új blokkok a paksi telephelyen Horváth Miklós Törzskari Igazgató MVM Paks II. Zrt. 2015. Szeptember 24. Háttér: A hazai villamosenergia-fogyasztás 2014: Teljes villamosenergia-felhasználás:

Részletesebben

RADIOAKTÍV HULLADÉKOKAT KEZELŐ KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT. 2011. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE

RADIOAKTÍV HULLADÉKOKAT KEZELŐ KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT. 2011. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE RADIOAKTÍV HULLADÉKOKAT KEZELŐ KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT. 2011. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE Az Atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény, a 240/1997.(XII.18.) Korm. rendelet, valamint 2414/1997.(XII.17.)

Részletesebben

Az RHK Kht. HARMADIK KÖZÉP- ÉS HOSSZÚ TÁVÚ TERVE

Az RHK Kht. HARMADIK KÖZÉP- ÉS HOSSZÚ TÁVÚ TERVE Az RHK Kht. HARMADIK KÖZÉP- ÉS HOSSZÚ TÁVÚ TERVE A KÖZPONTI NUKLEÁRIS PÉNZÜGYI ALAPBÓL FINANSZÍROZANDÓ TEVÉKENYSÉGEKRE 2003. MÁJUS PAKS Tartalomjegyzék 1. BEVEZETÉS...3 2. RADIOAKTÍV HULLADÉKOK ÉS A KIÉGETT

Részletesebben

Tájékoztató a földgáz tárolásra vonatkozó működési engedély kérelemhez

Tájékoztató a földgáz tárolásra vonatkozó működési engedély kérelemhez 1 26. Tájékoztató a földgáz tárolásra vonatkozó működési engedély kérelemhez A földgáz-tárolási tevékenység a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény (GET) alapján (1) Az engedélyesnek a földgáztárolói

Részletesebben

R H K FELELŐSSÉGGEL A JÖVŐÉRT!

R H K FELELŐSSÉGGEL A JÖVŐÉRT! R H K FELELŐSSÉGGEL A JÖVŐÉRT! R A D I O A K T Í V H U L L A D É K O K A T K E Z E L Ő K F T. HARMÓNIA hatékony alternatív energiaforrások híján támogatom a nukleáris energia békés célú felhasználását,

Részletesebben

Környezetvédelmi és Környezetgazdasági Főosztály -környezetvédelmi termékdíjjal kapcsolatos hatáskörök gyakorlása -hatósági ellenőrzést tart

Környezetvédelmi és Környezetgazdasági Főosztály -környezetvédelmi termékdíjjal kapcsolatos hatáskörök gyakorlása -hatósági ellenőrzést tart Környezetügyért Felelős Államtitkárság Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőségek Nemzeti Park Igazgatóságok 1 Vidékfejlesztési

Részletesebben

HÍRLEVÉL. A Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal közleménye

HÍRLEVÉL. A Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal közleménye HÍRLEVÉL I. A Borsod-Abaúj Zemplén Megyei Kormányhivatal Miskolci Mérésügyi és Műszaki Biztonsági Hatósága által előírt tájékoztató a társasházi tulajdonosok részére A Magyar Kereskedelmi Engedélyezési

Részletesebben

SPORTÁGAK ÉS VILÁGVERSENYEK DEBRECENBEN

SPORTÁGAK ÉS VILÁGVERSENYEK DEBRECENBEN SPORTÁGAK ÉS VILÁGVERSENYEK DEBRECENBEN 1. Atlétika 2. Torna 3. Sportaerobic 4. Jégkorong 5. Kézilabda 6. Duatlon 7. Cselgáncs 8. Úszás 9. Kosárlabda 10. Vívás 11. RG 12. Kendó 13. Öttusa Sportágak Esemény

Részletesebben

Nukleáris energia. Radioaktiv hulladékok elhelyezése. Bárdossy György

Nukleáris energia. Radioaktiv hulladékok elhelyezése. Bárdossy György 1 Nukleáris energia Radioaktiv hulladékok elhelyezése Bárdossy György A nukleáris energia felhasználásának elengedhetetlen feltétele a keletkező radioaktív hulladékok elhelyezése. Az atomerőművek használatának

Részletesebben

Végső változat, 2010 Szeptember Integrált Irányítási Rendszer (IIR) a helyi és regionális szintű fenntartható fejlődésért

Végső változat, 2010 Szeptember Integrált Irányítási Rendszer (IIR) a helyi és regionális szintű fenntartható fejlődésért Végső változat, 2010 Szeptember Integrált Irányítási Rendszer (IIR) a helyi és regionális szintű fenntartható fejlődésért Hatókör Folyamatos kiterjesztés földrajzi és tartalmi értelemben: Adott helyszíntől

Részletesebben

Az Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség. Szervezeti és Működési Szabályzatának a

Az Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség. Szervezeti és Működési Szabályzatának a Az Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség Szervezeti és Működési Szabályzatának 1.-4. -a KÖLTSÉGVETÉSI ALAPOKMÁNY 2005. ÉVRE 1. Fejezeti szám, megnevezése: 16 Környezetvédelmi

Részletesebben

ELŐT E R J E S Z T É S. a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2015. június 18-i ülésére

ELŐT E R J E S Z T É S. a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2015. június 18-i ülésére VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu Szám:02/182-8/2015. ELŐT E R J E S Z T É S a Veszprém Megyei

Részletesebben

UL Tanúsítási Kézikönyv - ULKK / MRSZ - Motoros Könnyűrepülő Sport Szövetség

UL Tanúsítási Kézikönyv - ULKK / MRSZ - Motoros Könnyűrepülő Sport Szövetség A.4. Felelősségek az MRSZ - Motoros Könnyű repülő Sport Szövetség MKSSZ Légi alkalmasság Tanúsítás folyamatában: A.4.1. Felelősségek a SES A1 és az UL A2 területek Légi alkalmasság felülvizsgáló folyamatában:

Részletesebben

Az új atomerőművi blokkok telephelye vizsgálatának és értékelésének engedélyezése Az engedélyezési eljárás összefoglaló ismertetése

Az új atomerőművi blokkok telephelye vizsgálatának és értékelésének engedélyezése Az engedélyezési eljárás összefoglaló ismertetése Az új atomerőművi blokkok telephelye vizsgálatának és értékelésének engedélyezése Az engedélyezési eljárás összefoglaló ismertetése Közmeghallgatás, Paks, Polgármesteri Hivatal, 2014. május 5. 1 Tartalom

Részletesebben

SZÉCSÉNYI KISTÉRSÉG FOGLALKOZTATÁSI PAKTUM

SZÉCSÉNYI KISTÉRSÉG FOGLALKOZTATÁSI PAKTUM SZÉCSÉNYI KISTÉRSÉG FOGLALKOZTATÁSI PAKTUM Preambulum Az aláíró felek fontos feladatnak tartják a Szécsényi kistérség társadalmi-gazdasági fejlődésének támogatását a humánerőforrás fejlesztésével és a

Részletesebben

Veszélyes üzemekkel kapcsolatos engedélyezési és ellenőrzési tevékenység áttekintése

Veszélyes üzemekkel kapcsolatos engedélyezési és ellenőrzési tevékenység áttekintése Veszélyes üzemekkel kapcsolatos engedélyezési és ellenőrzési tevékenység áttekintése Tematikus Értekezlet 2012. január 23. Dr. Vass Gyula tű. ezredes, főosztályvezető Az előadás tartalma: 1. Veszélyes

Részletesebben

A Szekszárdi Kábítószerügyi Egyeztető Fórum Szervezeti és Működési Szabályzata

A Szekszárdi Kábítószerügyi Egyeztető Fórum Szervezeti és Működési Szabályzata A Szekszárdi Kábítószerügyi Egyeztető Fórum Szervezeti és Működési Szabályzata Szekszárd 2013. február I. A Szekszárdi Kábítószerügyi Egyeztető Fórum jogállása, feladatai A Kábítószerügyi Egyeztető Fórum

Részletesebben

Engedélyszám: 18211-2/2011-EAHUF Verziószám: 1. 2451-06 Vállalkozási alapismeretek követelménymodul szóbeli vizsgafeladatai

Engedélyszám: 18211-2/2011-EAHUF Verziószám: 1. 2451-06 Vállalkozási alapismeretek követelménymodul szóbeli vizsgafeladatai 1. feladat Az új gazdasági év tervezésénél egy vállalat marketing munkatársat kíván foglalkoztatni. A marketinges alkalmazásának feltételei során meg kell határozni a feladatokat. Fogalmazza meg a leendő

Részletesebben

Vaskor Dóra Környezettan alapszakos hallgató. Témavezető: Kiss Ádám egyetemi tanár

Vaskor Dóra Környezettan alapszakos hallgató. Témavezető: Kiss Ádám egyetemi tanár Vaskor Dóra Környezettan alapszakos hallgató Témavezető: Kiss Ádám egyetemi tanár Háttérsugárzás Természet része Nagyrészt természetes eredetű (radon, kozmikus, Föld, táplálék) Mesterséges (leginkább orvosi

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM KvVM/KJKF/1518/2008. Tervezet természetvédelmi kezelési tervéről (közigazgatási egyeztetés) Budapest, 2008. november természetvédelmi kezelési tervéről szóló KvVM

Részletesebben

DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.

DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG. DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.HU E l ő t e r j e s z t é s a Képviselő-testület 2008. március 28-i ülésére

Részletesebben

Lossos László-TIKÖVIZIG. 2010. November 19.

Lossos László-TIKÖVIZIG. 2010. November 19. Kutatási program a Körös-medence Bihar-Bihor területén, a határon átnyúló felszínalatti víztest hidrogeológiai viszonyainak, állapotának megismerésére (HURO/0801/047) Magyar oldali munkák ismertetése Lossos

Részletesebben

A 95%-os támogatású, 156 millió Ft összköltségű projekt a Támogatási Szerződés szerint 2014. január 1. napjával elkezdődött.

A 95%-os támogatású, 156 millió Ft összköltségű projekt a Támogatási Szerződés szerint 2014. január 1. napjával elkezdődött. SAJTÓKÖZLEMÉNYEK 2014 JANUÁR 15. Kalocsa Városa ismét elnyert pályázattal büszkélkedhet. Ezúttal az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával megvalósuló

Részletesebben

SUGÁRVÉDELMI HELYZET 2003-BAN

SUGÁRVÉDELMI HELYZET 2003-BAN 1 SUGÁRVÉDELMI HELYZET 2003-BAN 1. BEVEZETÉS Az atomerőműben folyó sugárvédelemi tevékenység fő területei 2003-ban is a munkahelyi sugárvédelem és a nukleáris környezetvédelem voltak. A sugárvédelemmel

Részletesebben

J a v a s l a t Ózd város 2013-2018. közötti időszakra készült Környezetvédelmi Programjának elfogadására

J a v a s l a t Ózd város 2013-2018. közötti időszakra készült Környezetvédelmi Programjának elfogadására J a v a s l a t Ózd város 2013-2018. közötti időszakra készült Környezetvédelmi Programjának elfogadására Ózd, 2012. március 28. Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: PH. Településfejl. és Vagyong. Osztály

Részletesebben

büszkén mondhatom, nagy érdeklődés közepette. Úgy vélem, ezt társaságunk nemzetközi elismertségének köszönhetjük, ami éppúgy szól másfél évtizedes,

büszkén mondhatom, nagy érdeklődés közepette. Úgy vélem, ezt társaságunk nemzetközi elismertségének köszönhetjük, ami éppúgy szól másfél évtizedes, 2013. december Kedves Olvasó! Nem egyszer értékeltük a magunk mögött hagyott esztendőt úgy, hogy igazán mozgalmas időszakot zártunk. Ám sosem volt ez még ennyire igaz, mint az idén. Eddigi működésünk során

Részletesebben

Projekt információk. Előszállás Nagyközség szennyvízelvezetése és szennyvíztisztítása KEOP-7.1.0/11-2011-0001

Projekt információk. Előszállás Nagyközség szennyvízelvezetése és szennyvíztisztítása KEOP-7.1.0/11-2011-0001 A projekt az Európai Unió támogatásával, a Kohéziós Alap társfinanszírozásával valósul meg. Projekt információk Előszállás Nagyközség szennyvízelvezetése és szennyvíztisztítása KEOP-7.1.0/11-2011-0001

Részletesebben

H/3883. számú. országgyűlési határozati javaslat. a kiégett üzemanyag és a radioaktív hulladék kezelésének nemzeti politikájáról

H/3883. számú. országgyűlési határozati javaslat. a kiégett üzemanyag és a radioaktív hulladék kezelésének nemzeti politikájáról MAGYARORSZÁG KORMÁNYA H/3883. számú országgyűlési határozati javaslat a kiégett üzemanyag és a radioaktív hulladék kezelésének nemzeti politikájáról Előadó: Dr. Seszták Miklós nemzeti fejlesztési miniszter

Részletesebben

A gazdasági szereplők és a felsőoktatás kapcsolódási pontjai a Paksi Atomerőműben

A gazdasági szereplők és a felsőoktatás kapcsolódási pontjai a Paksi Atomerőműben A gazdasági szereplők és a felsőoktatás kapcsolódási pontjai a Paksi Atomerőműben Dr. Kovács Antal kommunikációs igazgató A régió felsőoktatásának jelene és jövője konferencia Pécs, 2013. május 6. 1 Energiaellátási

Részletesebben

Jó Gyakorlatok! Fókuszban az önkormányzatok! - a III. témablokk előadásai

Jó Gyakorlatok! Fókuszban az önkormányzatok! - a III. témablokk előadásai Jó Gyakorlatok! Fókuszban az önkormányzatok! - a III. témablokk előadásai 2014-12-12 15:21:02 Az Állami Számvevőszék tervezési rendszere, az utóellenőrzések szerepe, az adatszolgáltatás és a számvevőszéki

Részletesebben

Kivonat FSU204_KIV_V02. Célja: A PA Zrt. területén történő munkavégzés alkalmával betartandó szabályok ismertetése.

Kivonat FSU204_KIV_V02. Célja: A PA Zrt. területén történő munkavégzés alkalmával betartandó szabályok ismertetése. FSU204_KIV_V02 Oldal: 1 / 7 Kivonat az FSU204 Sugárveszélyes tevékenységek felügyelete folyamatról FSU204_KIV_V02 Célja: A PA Zrt. területén történő munkavégzés alkalmával betartandó szabályok ismertetése.

Részletesebben

Szám: 16-7/2012. K I V O N A T. a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése szeptember 28-i ülésének jegyzőkönyvéből

Szám: 16-7/2012. K I V O N A T. a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése szeptember 28-i ülésének jegyzőkönyvéből Szám: 16-7/2012. K I V O N A T a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2012. szeptember 28-i ülésének jegyzőkönyvéből A Tolna Megyei Közgyűlés 44/2012. (IX. 28.) közgyűlési határozata a Tolna megye területfejlesztési

Részletesebben

Előterjesztés. a Képviselő-testület részére. Tárgy: A Polgármesteri Hivatal belső szervezeti tagozódásával kapcsolatos módosítási javaslatok

Előterjesztés. a Képviselő-testület részére. Tárgy: A Polgármesteri Hivatal belső szervezeti tagozódásával kapcsolatos módosítási javaslatok Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Alpolgármester A Képviselő-testület nyilvános ülésének anyaga (SZMSZ 17. (1) bek.). Előterjesztés a Képviselő-testület részére Tárgy: A Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

Nagy méretű projektekhez kapcsolódó kockázatok felmérése és kezelése a KKV szektor szemszögéből

Nagy méretű projektekhez kapcsolódó kockázatok felmérése és kezelése a KKV szektor szemszögéből Nagy méretű projektekhez kapcsolódó kockázatok felmérése és kezelése a KKV szektor szemszögéből Dr. Fekete István Budapesti Corvinus Egyetem tudományos munkatárs SzigmaSzervíz Kft. ügyvezető XXIII. Magyar

Részletesebben

A kiégett üzemanyag kezelésének nemzeti programja 1 Nős Bálint stratégiai és műszaki igazgató Radioaktív Hulladékokat Kezelő Kft.

A kiégett üzemanyag kezelésének nemzeti programja 1 Nős Bálint stratégiai és műszaki igazgató Radioaktív Hulladékokat Kezelő Kft. A kiégett üzemanyag kezelésének nemzeti programja 1 Nős Bálint stratégiai és műszaki igazgató Radioaktív Hulladékokat Kezelő Kft. nos.balint@rhk.hu Bevezetés Az atomerőművekben megvalósuló atommaghasadáson

Részletesebben

Jászivány Község Önkormányzata évi belső ellenőrzési terve

Jászivány Község Önkormányzata évi belső ellenőrzési terve Jászivány Község Önkormányzata 2016. évi belső ellenőrzési terve Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 61. -a szerint az államháztartási kontrollok célja az államháztartás

Részletesebben

AZ ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE TÜV RHEINLAND EGYETEMI TUDÁSKÖZPONT

AZ ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE TÜV RHEINLAND EGYETEMI TUDÁSKÖZPONT 1. verzió Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 1. melléklet Szervezeti és Működési Rend 11. függelék AZ ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE TÜV RHEINLAND EGYETEMI TUDÁSKÖZPONT

Részletesebben

Sajtótájékoztató. Baji Csaba Elnök-vezérigazgató, MVM Zrt. az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. Igazgatóságának elnöke

Sajtótájékoztató. Baji Csaba Elnök-vezérigazgató, MVM Zrt. az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. Igazgatóságának elnöke Sajtótájékoztató Baji Csaba Elnök-vezérigazgató, Zrt. az Igazgatóságának elnöke Hamvas István vezérigazgató Budapest, 2015. február 4. stratégia Küldetés Gazdaságpolitikai célok megvalósítása Az Csoport

Részletesebben

Tevékenység (szerződésben vállalt feladat) Szerződéses összeg Teljesítési határidő. Szerződéses dátum a pályázati dokumentáció részét képező

Tevékenység (szerződésben vállalt feladat) Szerződéses összeg Teljesítési határidő. Szerződéses dátum a pályázati dokumentáció részét képező Szerződő partner neve Immobi-Rat Kft. Zámbori Péter Kommunikációs és Stratégiai Tanácsadó Kft. Tevékenység (szerződésben vállalt feladat) Szerződéses összeg Teljesítési határidő Szerződéses dátum a pályázati

Részletesebben

Tájékoztatás a SPARK programról

Tájékoztatás a SPARK programról Hoippj^j Bnln jjjjkkk Társadalompolitikai Programok Értékelésének Támogatása Európában Tájékoztatás a SPARK programról Scharle Ágota/Váradi Balázs Vezető kutató, Budapest Szakpolitikai Elemző Intézet Hélène

Részletesebben

Kereskedelmi Program Kanadai-Magyar Kereskedelmi Kamara

Kereskedelmi Program Kanadai-Magyar Kereskedelmi Kamara Kereskedelmi Program Kanadai-Magyar Kereskedelmi Kamara A Kanadai Kereskedelmi Kamara úgy vállal felelősséget magyarországi jelenlétével, hogy felkészítő és képzési lehetőségeket nyújt, amelyek révén a

Részletesebben

Szakács Tamás Közigazgatási jog 3 kollokvium 2012.

Szakács Tamás Közigazgatási jog 3 kollokvium 2012. 12.A területfejlesztés és területrendezés jogintézményei és szervei /A területfejlesztés és területrendezés célja és feladata/ Szabályozás: 1996. évi XXI. törvény a területfejlesztésről és a területrendezésről

Részletesebben

Vas megyei, és Vas megyét érintő közútfejlesztési projektek bemutatása november 5.

Vas megyei, és Vas megyét érintő közútfejlesztési projektek bemutatása november 5. Vas megyei, és Vas megyét érintő közútfejlesztési projektek bemutatása 2015. november 5. 1 8. sz. főút és az M8-M9 gyorsforgalmi úti szakaszok 1.) M8 autópálya Országhatár Körmend Kelet közötti szakasz

Részletesebben

Állami minőségbiztosítás a védelmi beszerzésekben

Állami minőségbiztosítás a védelmi beszerzésekben XI. HONVÉDELMI MINŐSÉGTALÁLKOZÓ A HADIK TERV A MINŐSÉG FÓKUSZÁBAN Állami minőségbiztosítás a védelmi beszerzésekben Gyöngyösi Ferenc mk. alezredes HM FHH Haditechnikai Intézet Minőségirányítási, Kodifikációs

Részletesebben

Összeállította: Éger Ákos, Magyar Természetvédők Szövetsége, Iryna Holovko, NECU Ukrán Nemzeti Ökológiai Központ

Összeállította: Éger Ákos, Magyar Természetvédők Szövetsége, Iryna Holovko, NECU Ukrán Nemzeti Ökológiai Központ Nukleáris reaktorok élettartam hosszabbítása Ukrajnában. A szomszédoknak nincs beleszólása? Az Espooi egyezmény alkalmazása Ukrajnában a Nukleáris reaktorok élettartam hosszabbítása során Összeállította:

Részletesebben

A VASÚTI MŰSZAKI SZABÁLYOZÁSI RENDSZER FELÜLVIZSGÁLATA ÉS FOLYAMATOS MŰKÖDÉSI MODELLJÉNEK KIALAKÍTÁSA

A VASÚTI MŰSZAKI SZABÁLYOZÁSI RENDSZER FELÜLVIZSGÁLATA ÉS FOLYAMATOS MŰKÖDÉSI MODELLJÉNEK KIALAKÍTÁSA A VASÚTI MŰSZAKI SZABÁLYOZÁSI RENDSZER FELÜLVIZSGÁLATA ÉS FOLYAMATOS MŰKÖDÉSI MODELLJÉNEK KIALAKÍTÁSA DR. HORVÁT FERENC főiskolai tanár 1. BEVEZETÉS KözOP-2.5.0-09-11-2011-0008 sz. projekt: Vasúti műszaki

Részletesebben