R H K FELELŐSSÉGGEL A JÖVŐÉRT!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "R H K FELELŐSSÉGGEL A JÖVŐÉRT!"

Átírás

1 R H K FELELŐSSÉGGEL A JÖVŐÉRT! R A D I O A K T Í V H U L L A D É K O K A T K E Z E L Ő K F T.

2 HARMÓNIA hatékony alternatív energiaforrások híján támogatom a nukleáris energia békés célú felhasználását, mint a gazdag és a szegény országok közötti szociális és gazdasági szakadék áthidalásának egyik leghatékonyabb eszközét Dalai Láma Bevezető A XXI. században az emberiség folyamatosan növekvő energiaigénnyel néz szembe. Ennek kielégítését Magyarországon is nehéz lenne elképzelni atomenergia nélkül. Ráadásul a radioizotópokat és a nukleáris technológiát hazánkban is széles körben alkalmazzák ipari, mezőgazdasági, egészségügyi és kutatási céllal. Ezen tevékenységek különféle típusú radioaktív hulladék, az atomerőművek reaktorainak működése pedig kiégett fűtőelem keletkezésével is jár. Mindezt a sugárzó anyagot (beleértve azt is, ami majd a nukleáris létesítmények leszerelésekor keletkezik) hosszú távon kell felelősséggel, biztonsággal, garanciákkal kezelni, tárolni, véglegesen elhelyezni. A Paksi Atomerőmű éves villamosenergiatermelése 2014 óta 1,2%-kal növekedett Ezt felismerve született meg a régit kiváltva az atomenergiáról szóló évi CXVI. törvény (a továbbiakban atomtörvény, amely Társaságunk működését is szabályozza). Az atomtörvény előírta, hogy a radioaktív hulladékok és a kiégett fűtőelemek elhelyezésével kapcsolatos minden feladatot egy, a Kormány által kijelölt szerv végezzen. Így június 2-án megalakult a Radioaktív Hulladékokat Kezelő Közhasznú Társaság (2008. január 7. óta Radioaktív Hulladékokat Kezelő Közhasznú Nonprofit Kft., vagyis RHK Kft. - igazodva az Európai Unió többi szervezetéhez). A különböző típusú radioaktív izotópok más-más tulajdonsággal bírnak, ha pedig hulladékká válnak, másképp is kell kezelni és tárolni őket. A nemzetközi előírások és a hazai szabályozás változásai befolyásolják Társaságunk működését. Új feladatokat (pl. a nemzeti politika és a nemzeti program kidolgozása) írt elő a 2011/70/EURATOM tanácsi irányelv a kiégett fűtőelemek és a radioaktív hulladék felelősségteljes és biztonságos kezelését szolgáló közösségi keret létrehozásáról, amit 2011-ben fogadott el az Európa Tanács. Az atomtörvény évi módosítása egyrészt az irányelvnek való megfelelést szolgálta, másrészt további jelentős változásokat hozott: a radioaktívhulladék-kezelés anyagi fedezetét jelentő Központi Nukleáris Pénzügyi Alap (KNPA) kezelését a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium (NFM) vette át, ugyanakkor az Országos Atomenergia Hivatal (OAH) új, szélesebb, a radioaktívhulladék-tárolókra is kiterjedő szabályozási és ellenőrzési jogkört kapott, és július 1-től ellátja Társaságunk minden létesítményének hatósági felügyeletét is. Fontosnak tartjuk, hogy a jogszabályokban megfogalmazott kötelezett- Hazai villamosenergia-termelés 2015-ben Nukleáris 52,7 % Szénhidrogén 17,4 % Szén és lignit 19,9 % Megújuló 10,0 % ségeinknek maradéktalanul eleget tegyünk, miközben folyamatosan szem előtt tartjuk rövid és hosszú távú feladatainkat. Arra is törekszünk, hogy ezt a munkát a mai kor követelményeinek megfelelve, egyre magasabb színvonalon, egyre hatékonyabban végezzük. Fontos számunkra az atomenergia alkalmazásának átláthatóbbá, ily módon elfogadhatóbbá tétele, és annak felismertetése, hogy az atomenergiát alkalmazó szakértők felelősen gondolkodnak és cselekszenek, mind a környezet, mind pedig a jövő generációjának érdekében. Hiszünk a nyílt és őszinte kommunikációban, és valljuk: a hatékony szakmai munka feltétele a lakosság bizalmának, befogadó készségének megléte. Ehhez pedig elengedhetetlen, hogy mindenki megismerhesse tevékenységünket, és meggyőződjön annak biztonságosságáról. Évente keletkező radioaktív hulladék 485 tonna ebből körülbelül 70 tonna kiégett fűtőelem A Magyarországon keletkező hulladékfajták és mennyiségük 2014-ben (KSH adat) Ipari és egyéb gazdálkodói hulladék: tonna Építési-bontási hulladék: tonna Települési hulladékok: tonna Mezőgazdasági és élelmiszeripari hulladék: tonna Veszélyes hulladék: tonna Radioaktív hulladék: 485 tonna 2 3

3 Feladatok FELELŐSSÉG Finanszírozás 4 Tervezési és beszámolási feladatok * javaslat kidolgozása a radioaktív hulladék és a kiégett üzemanyag kezelésére vonatkozó nemzeti politikára és nemzeti programra, valamint azok felülvizsgálatára, * közép- és hosszú távú tervek előkészítése és felülvizsgálata, javaslat készítése a Központi Nukleáris Pénzügyi Alapba való adott évi befizetési kötelezettségek mértékére, * a Központi Nukleáris Pénzügyi Alapból finanszírozott tevékenységek éves munkaprogramjának előkészítése, szakmai és pénzügyi beszámolók előkészítése, * a Központi Nukleáris Pénzügyi Alap kezelője által igényelt egyéb tervezési és beszámolási tevékenység. Az évente felülvizsgált közép- és hosszú távú terveket és az éves munkaprogramot a KNPA Szakbizottság javaslatát figyelembe véve az Alappal rendelkező miniszter hagyja jóvá. A létesítéssel kapcsolatos feladatok * a kis és közepes aktivitású radioaktív hulladék végleges elhelyezésére szolgáló tárolók bővítése, * a kiégett üzemanyag átmeneti tárolójának bővítése, * a nagy aktivitású radioaktív hulladék végleges elhelyezésére szolgáló tároló létesítésének előkészítése, a telephely-kiválasztási kutatásokat szolgáló felszín alatti kutatólaboratórium létesítése. A radioaktív hulladék és a kiégett üzemanyag tárolásával összefüggő feladatok * a kis és közepes aktivitású radioaktívhulladék-tárolók működtetése, őrzése, lezárása, * a kiégett üzemanyag átmeneti tárolójának működtetése, őrzése, * a nagy aktivitású radioaktív hulladék végleges elhelyezésére szolgáló tároló működtetése, őrzése, lezárása (ez a tevékenység még jó ideig nem aktuális - jelenleg a nagy aktivitású tároló helyének kijelölését célzó kutatások folynak), * kis, közepes és nagy aktivitású radioaktív hulladék beszállítása a tárolókba. RHK Kft. A nukleáris létesítmények leszerelésével összefüggő feladatok * az előzetes leszerelési terv felülvizsgálata, a végleges leszerelési terv elkészítése, és felülvizsgálata, * a nukleáris létesítmény végleges leállítását követően leszerelésükig azok fenntartása és őrzése, * a nukleáris létesítmény lebontása, helyszínének helyreállítása, Bár ezek a feladatok még nem a közeljövőben lesznek aktuálisak, az RHK Kft. ebben is hosszú távon, előre gondolkodik, az előzetes leszerelési tervek felülvizsgálata a hatósági előírásoknak megfelelően rendszeresen megtörténik. A radioaktív hulladékról való gondoskodás, legyen szó atomerőművi, vagy intézményi hulladékról, hosszú távú feladat. Az atomtörvény alapelvei és a nemzetközi követelmények szerint a hulladék elhelyezésének, illetve a nukleáris létesítmények leszerelésének költségeit annak a generációnak kell fizetnie, amely az atomerőművi villamosenergia-termelés és az atomenergia alkalmazás hasznait élvezi. Az atomtörvény 1998 január 1-jével hozta létre a Központi Nukleáris Pénzügyi Alapot (Alap, KNPA), amely a radioaktív hulladék végleges elhelyezésének, a kiégett üzemanyag átmeneti tárolásának és a nukleárisüzemanyag-ciklus lezárásának, továbbá a nukleáris létesítmények leszerelésével összefüggő feladatoknak a finanszírozására szolgál. Az elkülönített állami pénzalap mindenkori befizetői a radioaktív hulladékot termelő cégek - legnagyobb mértékben természetesen a Paksi Atomerőmű. Kisebb befizető a Magyar Tudományos Akadémia Energiatudományi Kutatóközpont Budapesti Kutatóreaktora, illetve a Budapesti Műszaki Egyetem Nukleáris Technikai Intézet oktatóreaktora. Esetükben a radioaktív hulladékkal kapcsolatos költségeket azok esedékességekor a központi költségvetés biztosítja, a működtető intézményen keresztül. Az atomenergiát alkalmazó egyéb intézmények, felhasználók az atomtörvényben meghatározott befizetési kötelezettségüket akkor teljesítik, amikor hulladékukat a tárolóba beszállítják. A Központi Nukleáris Pénzügyi Alappal az OAH felügyeletére kijelölt miniszter rendelkezik. A KNPA kezelő szerve a kijelölt miniszter által vezetett minisztérium (jelenleg az NFM). A KNPA - az értékállóság biztosítása érdekében - a központi költségvetésből támogatásban részesül. Az Alap felhasználására közép- és hosszú távú terv készül, egészen a nukleáris létesítmények leszereléséig, amit éves munkaprogramokra lebontva kell megvalósítani. A dokumentumok előkészítése az RHK Kft. feladata. A közép- és hosszú távú tervek felülvizsgálata évente történik, a szükséges aktualizálások elvégzésével. Ez a munka azért fontos, hogy az Alap, a távoli jövőben esedékes kiadások előzetes tervezésével, reális fedezetet biztosíthasson. Így valósulhat meg az az alapelv, hogy az atomenergiát felhasználó generáció fizesse meg a keletkező hulladékkal kapcsolatos költségeket, hogy ne hagyjon indokolatlan terheket a következő generációkra. 5

4 Nemzeti Politika és Nemzeti Program Az RHK Kft. programjai TUDÁS A kiégett fűtőelemek, valamint a radioaktív hulladék felelősségteljes és biztonságos kezelését szolgáló közösségi keret létrehozásáról július 19-én irányelvet adott ki az Európai Atomenergia Közösség. A 2011/70/ Euratom tanácsi irányelv előírja, hogy a tagállamoknak a kiégett fűtőelemek és a radioaktív hulladékok kezelésére vonatkozóan nemzeti politikát kell kidolgozniuk és fenntartaniuk. Ennek megvalósításáról az Atomtörvény úgy rendelkezett, hogy a nemzeti politikára vonatkozó javaslat kidolgozásában az RHK Kft. is közreműködjön. Ez a munka elején lezárult. A Társaság szakmai javaslatait is tartalmazó tervezet az egyeztetések után a magyar Országgyűlés elé került, mely a kiégett üzemanyag és a radioaktív hulladék kezelésének nemzeti politikájáról szóló 21/2015. (V. 4.) határozatával elfogadta a dokumentumot. A nemzeti politika bemutatja a radioaktív hulladék és a kiégett üzemanyag kezelése, valamint a nukleáris létesítmények leszerelése során alkalmazandó alapelveket, rögzíti a nemzeti program peremfeltételeit. Ezen alapelvekre épülve kezdődött meg a nemzeti program kialakítása, amelyet szintén az Európai Atomenergia Közösség irányelve ír elő a tagállamok számára. A szakmai egyeztetések nyomán az RHK Kft. közreműködésével elkészült a nemzeti program műszaki tervezete, amit határidőre, augusztus 23-ig be is küldtek az illetékesek az Európai Bizottsághoz. Ezzel egyidejűleg az irányelv hazai alkalmazásáról szóló nemzeti jelentést is benyújtotta az Országos Atomenergia Hivatal a Bizottságnak. A nemzeti programot a Kormány az 1459/2016. (VIII. 24.) Korm. határozattal hagyta jóvá. Paks KKÁT Kiégett Kazetták Átmeneti Tárolója Kiégett fűtőelemek Nyugat- Mecsek Mélységi geológiai tároló kutatási területe Nagy aktivitású radioaktív hulladék és kiégett fűtőelemek Püspökszilágy RHFT Radioaktív Hulladék Feldolgozó és Tároló Intézményi eredetű, kis és közepes aktivitású radioaktív hulladék Bátaapáti NRHT Nemzeti Radioaktívhulladék-tároló Atomerőművi eredetű, kis és közepes aktivitású radioaktív hulladék 6 7

5 TAPASZTALAT A Püspökszilágy és Kisnémedi határában működő tároló alapvetően a nem atomerőművi eredetű radioaktív hulladék végleges elhelyezésére, illetve átmeneti tárolására szolgál. Ezek az anyagok az ipari, a mezőgazdasági és a gyógyászati alkalmazások során, valamint az izotópok gyártásakor, illetve felhasználásakor, a kísérleti- és tanreaktor üzemeltetésekor keletkeznek. A telephelyen a hordókba tömörített hulladék felszínközeli tárolómedencébe kerül. Az elhasznált sugárforrásokat úgynevezett forrókamrában dolgozzák fel. A munkafolyamatot manipulátorok (robotkarok) segítségével végzik a szakemberek, a sugárvédelmet a vastag ólomfalak és a kémlelőablak biztosítják. A sugárforrások radioaktív anyagát még a forrókamrában rozsdamentes acél tárolótokokba zárják, melyeket végül csőkutakban helyeznek el. Radioaktív Hulladék Feldolgozó és Tároló RHFT Püspökszilágy Az RHFT az 1970-es évek közepén épült, kezelője, 1998-as megalakulása óta, az RHK Kft. Az üzemeltetést Társaságunk teljes körűen saját személyzettel oldja meg - beleértve a radioaktív hulladékok beszállítását, feldolgozását és tárolását, valamint a létesítmény őrzését is. A biztonságos működés érdekében a kezdetektől folyamatosan korszerűsítjük a létesítményt. A szükséges engedélyeket a hazai szabályozásnak megfelelően ugyancsak rendszeresen megújítjuk. Feladatunk a régebben itt elhelyezett hulladékcsomagok mai követelményeknek megfelelő átcsomagolása is. Ez a munka, az alaptevékenységekkel (hulladékátvétel és beszállítás, hulladékkezelés és biztonságos elhelyezés) párhuzamosan folyik. A program várhatóan 2030-ra fejeződik be. Erre elsősorban a hosszú távú biztonság növelése érdekében van szükség, de végrehajtása során tárolóhely is felszabadul, így az RHFT üzemeltetése még évtizedekig fenntartható. Az RHFT üzemeltetési feladatainak szerves részét képezik a sugárvédelmi, kibocsátás-és környezetellenőrzési tevékenységek is. A telephely és környezetének radiológiai állapotát Társaságunk rendszeresen ellenőrzi, a hatóság által elfogadott program alapján, saját környezetvédelmi laboratóriuma bevonásával. Amikor az RHK Kft. átvette az RHFT üzemeltetését, az egyik első fontos beruházás, a biztonságnövelő program részeként, egy átmeneti tároló létrehozása volt és 2005 között a telephely komoly korszerűsítésen esett át. Az úgynevezett demonstrációs programot 2009-re fejeztük be négy tárolómedence tartalmának átválogatásával. Ezt a hulladékot tömörítve, újracsomagolva helyeztük vissza. Így növeltük a biztonságot és tárolóhelyet szabadítottunk fel. A további medencék tartalmának szelektálása egy teljes medencesort lefedő, könnyűszerkezetes csarnok felállítása és a technológiai rendszerek kialakítása után kezdődhet. A munka várhatóan 2030 táján fejeződik be, miközben folyamatosan tárolókapacitás szabadul fel az újracsomagolást megelőző tömörítésnek köszönhetően. Az elmúlt évek korszerűsítései az RHFT informatikai hálózatát is érintették, új Hulladék-nyilvántartó Rendszert és egyéb, a munkát segítő informatikai programokat is telepítettünk. A működés még biztonságosabbá tételét célozta az üzemi épület légtechnikai rendszerének teljes rekonstrukciója, az elektromos hálózat korszerűsítése, és az üzemcsarnokban lévő, a radioaktív hulladék szelektálását végző válogatóbox átalakítása, motoros meghajtóval való felszerelése. Fontos fejlesztés volt a diszpécserközpont és a portaépület átépítése, a fizikai védelmi rendszer kibővítése is. Az RHFT környezetellenőrző laboratóriumába korszerű elszívó-rendszer került, a feldolgozandó minták kereszt-szennyeződésének megakadályozására. Mindennek, és több kisebb fejlesztésnek köszönhetően az intézményi kis és közepes aktivitású radioaktív hulladék kezelése, tárolása nemzetközi mércével mérve is magas műszaki színvonalon valósul meg. 8 9

6 ELŐRELÁTÁS Az atomerőmű elhasznált üzemanyag kazettáinak oroszországi visszaszállítása a rendszerváltás után bizonytalanná vált. Megoldást kellett találni az erősen sugárzó fűtőelemek elhelyezésére, ezért létesült az erőmű melletti telephelyen a kamramodulos felépítésű KKÁT. A létesítmény 1997 óta fogadja a kiégett kazettákat, 1998-as megalakulása után az RHK Kft. lett a kezelője. Azóta az üzemeltetés mellett az átmeneti tároló folyamatosan bővül, az elhasznált üzemanyag kazetták mennyiségének megfelelően épülnek a KKÁT újabb tárolókamrái. Az érvényes engedélyek szerint a tároló a kiégett kazetták 50 éves átmeneti tárolására alkalmas, ez alatt az idő alatt kell a fokozatosan lehűlő és sugárzásának egy részét elvesztő kazetták végleges sorsára a nukleáris üzemanyag ciklus lezárására megfelelő megoldást találni. Kiégett Kazetták Átmeneti Tárolója KKÁT Paks 10 A kiégett fűtőelemek betárolása mindig kiemelt esemény, amit nagy körültekintéssel végeznek a szakemberek. A kazettákat 3-5 év pihentetés után szállítja át az atomerőműből egy speciális tehervonat sugárzás-biztos konténerben a néhány száz méterre található tárolóba. Itt a KKÁT-ban a kazetták mozgatását végző berendezés, az úgynevezett átrakógép különleges, biztonságos kialakítású tárolócsövekbe helyezi azokat. A kiégett kazetták így a következő évtizedeket ezekben töltik biztonságos, az esetleges korróziót meggátló körülmények között. Az acélcsövek csaknem két méter falvastagságú vasbeton kamrákban sorakoznak függőleges helyzetben. A közöttük áramló levegő biztosítja a megfelelő hűtést a kiégett fűtőelemek számára. Ez a kémény-hatáson alapuló passzív rendszer emberi vagy egyéb műszaki beavatkozás nélkül is folyamatosan működik, tehát nem kell a hűtőrendszer meghibásodásától tartani. A telephelyen komoly figyelmet fordítunk a kazetták fizikai védelmére is. Az elhasznált fűtőelemekben található nukleáris anyagok védelmét és megőrzését a nemzetközi szervezetek például a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség és az EURATOM kiemelten figyelik, ellenőrzik. A KKÁT üzemeltetése a tervek szerint a tároló kamramoduljainak kiürítésével (2064 és 2072 között) ér véget. Eddig az időpontig Társaságunk felelőssége, hogy a létesítmény mind a környezetét, a környéken élőket, mind pedig az ott dolgozókat tekintve biztonságosan töltse be szerepét. A KKÁT üzemeltetésével kapcsolatos feladatokat az RHK Kft. részben saját munkaerővel, részben vállalkozási szerződések keretein belül, külső vállalkozók bevonásával végzi. A KKÁT operatív üzemeltetési és karbantartási feladatait az MVM Paksi Atomerőmű Zrt.-vel kötött szerződés alapján az erőmű szakemberei látják el. A kiégett kazetták átmeneti tárolására 1997 óta a létesítmény öt modulja, vagyis húsz tárolókamra készült el. Az így kialakított tárolótérben összesen 9308 kiégett fűtőelem helyezhető el. A kamrákban található tároló csövek számát a tizenkettedik kamrától 450- ről 527-re növeltük. A huszonötödik kamrától további kapacitásnövelést tervezünk, melynek köszönhetően helyet, időt és nem utolsósorban jelentős összeget takarítunk meg. Az elhasznált üzemanyag kazetták számára szükséges tárolókapacitást, a Paksi Atomerőmű kiszállítási ütemtervéhez illeszkedve, folyamatosan biztosítani kell. Mire az utolsó, huszadik kamra, várhatóan 2018-ban, megtelik, egy új tárolómodulnak készen kell lennie, mely újabb 4 kamrát tartalmaz. Egy ilyen bonyolult, sokszoros védelmet jelentő rendszernek az építése három évig tart, és komoly műszaki tudást, pontos tervezést, előkészítést, illetve kivitelezést igényel. Az éppen befejezés előtt álló, legújabb egység tényleges kialakítása 2014 októberében kezdődött: a munkálatok előtt kicseréltük a talajt, így stabilabbá vált a terület, ahová a bővítések során az újabb modulok létesülnek. A talajcserét követően kibővült a fizikai védelmi rendszer, majd elkészült a tárolóépület speciális vasbeton szerkezetű, szigetelt alapja ben kezdődött a tárolóépület másfél méter vastag alaplemezének, illetve a tíz emelet magas betonfalaknak az építése, a betöltő csarnok acélszerkezetének a szerelése, majd a szellőzőkürtő is elkészült. A tároló-csövek beépítése és a végső szerelés után az új kamrák készen állnak az üzembe helyezési próbákra. A próbák sikeres végrehajtását követően az új csarnokrész is alkalmas lesz a kiégett kazetták fogadására, amely várhatóan 2017-ben kezdheti meg működését. 11

7 BIZTONSÁG Nemzeti Radioaktívhulladék-tároló NRHT Bátaapáti Már az első kamra üzembe vételével párhuzamosan elindult az NRHT továbbépítésének előkészítése. Egy olyan új elhelyezési rendszer kialakítására törekszünk, ami lehetővé teszi a kamrák hatékonyabb helykihasználását, a meglévő magas biztonsági színvonal megtartásával. A jelen elképzelés szerint a mostani vasbeton konténerek helyett új típusú kompakt hulladékcsomagok kerülnek a föld alá. A négy hordó befogadására alkalmas fémkonténerekben az üres térrészt olyan aktív cementpép tölti majd ki, amit a szilárdítást igénylő folyékony radioaktív hulladékkal kevernek ki. A kompakt hulladékcsomagok a tároló kamrákban kialakított vasbeton medencékbe kerülnek. A második tároló kialakítása már eszerint kezdődött, és 2017-ben már az új koncepció szerint kerül ide a hulladék, komoly megtakarításokat eredményezve. A beruházási tevékenység éppúgy nagy körültekintést, komoly előkészítő munkát, szigorú hatósági felügyeletet, fegyelmezettséget követel, miként az üzemeltetés, hiszen a majdani biztonságos tárolást ezzel lehet megalapozni. A betonkonténerekbe 9 hordó kerül. Az üres teret cementpéppel töltik ki a szakemberek, majd 7 nap pihentetés után szállítják a föld alatti I-K1 kamrába. 12 Az atomerőmű áramtermelésekor folyamatosan keletkezik kis és közepes aktivitású radioaktív hulladék. A különféle elszennyeződött védőfelszereléseknek, szerszámoknak, az üzemi rendszerekben felgyülemlő radioaktív anyagoknak, illetve a majdani lebontásból származó ilyen típusú hulladéknak a végleges, biztonságos elhelyezésére épült a Nemzeti Radioaktívhulladék-tároló (NRHT) Bátaapátiban. A telephely felszíni egysége 2008 óta üzemel, 2012-ben pedig megnyílt a föld alatti, végleges tároló első kamrája is. Társaságunk a szükséges engedélyek birtokában a hulladékok átvételét, tárolásra való előkészítését, és a felszín alatti tárolást saját személyzettel végzi. A létesítmény üzemeltetése (a hulladék átvétele, beszállítása, felszín alatti végleges elhelyezése, illetve a tároló folyamatos őrzése) még évtizedekig feladatunk lesz. Az NRHT lezárására várhatóan 2084-ben kerül sor. Az üzemeltetés részeként folyamatosan sugár- és környezetvédelmi monitoring tevékenység is zajlik a tároló környezetében: a levegő-, víz-, iszap-, csapadék- és talajvizsgálat mellett növényi, és állati eredetű minták begyűjtése, az adatok kiértékelése is feladat a saját laboratórium bevonásával. Beruházás az NRHT-ben Hosszú felszíni kutató munkát és az érintett térséggel folytatott társadalmi párbeszédet követően 2008-ban nyílt meg Bátaapátiban az NRHT felszíni létesítménye, a Paksi Atomerőmű kis és közepes aktivitású hulladékának ideiglenes elhelyezésére, 2012-től pedig itt folyik a végleges tárolás előkészítése. Ekkor adtuk át az első földalatti tároló kamrát, ami lehetővé tette, hogy a felszínen addig elhelyezett 3000 hordó leszállításával további hulladékcsomagok érkezhessenek a Paksi Atomerőműből. Miután az első kamrába végleges helyére kerül az utolsó betonkonténer, 4833 hordó lesz a föld alatt. A következő, a kettes tárolókamrának már a technológiai szerelése is folyik, így a hulladékbeszállításban nem lesz fennakadás. A további bővítés érdekében két másik kamra bányászati kialakítását is elvégeztük. I-N2 I-N1 A kamrák 250 méter mélységben lettek kialakítva. Az alagútrendszer több mint 5 kilométer hosszú. I-K1 I-K2 I-K3 I-K4 Az I-K2 kamrába már az új kompakt hulladékcsomagok kerülnek. Az új elhelyezési módszerrel helyet takarítunk meg, így növelve a költséghatékonyságot. Az I-K3 és I-K4 kamrák térkiképzése már befejeződött, a későbbiekben majd az I-N1 és I-N2 kamrákkal bővül tovább a tároló. A hat kamra együttesen képes lesz befogadni az atomerőmű első négy blokkjának üzemelésekor keletkező hulladékot, beleértve a leszerelést is. 13

8 A nagy aktivitású radioaktív hulladék végleges elhelyezésére irányuló kutatási program FEJLŐDÉS A jelenlegi műszaki tervek szerint a kiégett fűtőelemek rézkonténerekben kerülnek a tároló kamráinak bentonitgyűrűkkel kibélelt furataiba. A hazai és külföldi szakemberek véleménye megegyezik abban, hogy a nagy aktivitású, illetve hosszú élettartamú radioaktív hulladék elhelyezését egy megfelelő befogadó kőzetben kialakított mélységi geológiai tárolóban lehet biztonságosan megoldani. Egy ilyen létesítmény alkalmas lehet mind az elhasznált atomerőművi üzemanyag (kiégett kazetták) közvetlen elhelyezésére, mind a kazetták esetleges feldolgozása során keletkező hulladék befogadására is. Magyarországon a lehetséges tároló helyszínét kijelölő kutatási program 1993 végén indult el, a mecseki uránbányából nyitott vágatokban, a Bodai Agyagkő Formáció vizsgálatával. Az akkori elemzések nem tártak fel olyan körülményt, ami a kőzetet alkalmatlanná tenné a mélységi geológiai tároló kialakítására ben az ország egész területére kiterjedő értékelés szerint is ez a képződmény bizonyult a legígéretesebb befogadó kőzetnek. Ennek alapján az RHK Kft. több fázisra tagolódó, felszíni (2030-ig tartó) majd felszín alatti földtani kutatási programot irányzott elő a nagy aktivitású hulladék elhelyezésére alkalmas telephely és egy új földalatti kutatólaboratórium helyszínének kijelölésére a Nyugat-Mecsekben. Ha a kutatások eredményesek, a tároló 2064-ben léphet üzembe. A kutatás I. felszíni fázisának 1. szakasza 2004-ben kezdődött meg és egészen 2010-ig tartott. Mélyfúrások létesültek, geofizikai mérések történtek, számos értékelés készült, valamint egy vízföldtani és geodinamikai monitoring rendszert alakítottunk ki, amely a mai napig üzemel. Az RHK Kft ben kezdte meg az I. kutatási fázis 2. szakaszának előkészítését, a 2014-től esedékes feladatok kijelölését. A munkálatokat a Pécsi Bányakapitányság által 2013-ban jóváhagyott kutatási terv alapján végezzük. A jelenleg folyó kutatási fázis feladata az agyagkő általános jellemzése, elterjedésének meghatározása, valamint a biztonsági értékeléshez szükséges földtani adatok és információk összegyűjtése, azzal a céllal, hogy a térségben a további kutatás lehetséges területeit rangsoroljuk. Az újraindult földtani kutatások során két mélyfúrás létesült, amelyek vizsgálata és az eredmények kiértékelése 2015-ben befejeződött. A fúrások igazolták a Bodai Agyagkő Formáció kedvező tulajdonságait. A további terepi munkák részeként földtani, vízföldtani és geomorfológiai térképezés történt, illetve folytatódott a környezeti és geodinamikai megfigyelő rendszer üzemeltetése. A későbbiekben további kutatófúrásokat tervezünk, melyeknek végső célja, hogy a 87 négyzetkilométeres területen kijelöljük az esetleges tároló végső helyét ban Cserdi-szőlőhegy völgyében egy kutatóárok létesült, azzal a céllal, hogy megállapítsuk: a terület egyik fontos törészónája mentén az utóbbi pár millió évben történt-e tektonikai mozgás. A kutatóárok nem tárt fel semmilyen fiatal mozgásra utaló jelenséget. Több mint egy évig tartó laboratóriumi vizsgálatot is végeztünk radioizotópokkal az agyagkő transzport tulajdonságainak meghatározására. A földtani kutatás eddigi eredményeiről zárójelentést nyújtunk be a hatóságnak

9 Nemzetközi kapcsolatok Társadalmi/lakossági és médiakapcsolatok BIZALOM Társaságunk megalakulásától kezdve aktívan részt vesz a nemzetközi szervezetek a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség, az OECD Nukleáris Energia Ügynökség (OECD NEA) és az Európai Unió munkabizottságaiban, programjaiban. E szervezeteknek a radioaktív hulladékok kezelésével kapcsolatos szabályozásai, irányelvei, ajánlásai fontos útmutatót jelentenek számunkra is. Különösen aktív a kapcsolatunk a Nemzetközi Atomenergia Ügynökséggel. Társaságunk fennállása óta többször rendezett a szervezettel közös műhelyértekezleteket. A NAÜ műszaki segítségnyújtási programjaihoz csatlakozva szakembereink szakértői missziókban vettek és vesznek részt, ugyanakkor ennek keretében Társaságunk is kapott már szakmai támogatást - például a püspökszilágyi hulladéktároló biztonságnövelő intézkedéseinek előkészítéséhez. Rendszeresen közreműködünk a NAÜ műszaki dokumentációinak kidolgozásában, adatbázisainak feltöltésében, és évek óta jelentős szerepet vállalunk a kiégett fűtőelemek, illetve a radioaktív hulladék kezelésének biztonságáról szóló Közös Egyezmény munkájában. A nemzetközi szervezet felkérésére rendszeresen fogadunk telephelyeinken külföldi ösztöndíjasokat. Társaságunk tagja a Club of Agencies szervezetnek, amely az Európai Unió radioaktívhulladék-kezeléssel foglalkozó társaságait tömöríti. Az éves összejövetelek kiváló fórumot biztosítanak az információcserére. Tagjai vagyunk az OECD NEA égisze alatt működő két munkabizottságnak is. Az egyik a biztonsági elemzések módszertanának fejlesztésével, míg a másik az érintettek bizalmának erősítésével foglalkozik. Mindkét téma szorosan kapcsolódik programjainkhoz. Az Agyag Klub amely szintén az OECD NEA része azokat az országokat fogja össze, amelyek a radioaktív hulladék elhelyezését részben vagy teljesen agyagos kőzetben kialakított tárolóban tervezik. Magyarország a kilencvenes évektől tagja a szervezetnek, az utóbbi években aktívan bekapcsolódtunk a Klub munkájába is. A kétoldalú kapcsolatok közül fontos megemlíteni a belga-magyar kormányközi együttműködést: évek óta konzultációs segítséget kapunk a radioaktívhulladék-kezeléssel kapcsolatban. Az elmúlt tíz évben a fent említett nemzetközi szervezeteken keresztül - illetve üzleti alapon - számos külföldi cég és szakértő segített projektjeink előkészítésében, végrehajtásában, értékelésében. Kisnémedi, Püspökszilágy, Váckisújfalu, Váchartyán, Őrbottyán, Penc, Püspökhatvan, Rád, Vácduka, Galgagyörk, Kalocsa, Bátya, Dunaszentgyörgy, Dunaszentbenedek, Fadd, Foktő, Géderlak, Gerjen, Ordas, Paks, Pusztahencse, Tengelic, Uszód, Bakonya, Boda, Cserkút, Hetvehely, Kővágószőlős, Kővágótöttös, Bükkösd, Cserdi,Helesfa, Paks, Kalocsa, Uszód, Dunaszentbenedek, Foktő, Dunaszentgyörgy, Fadd, Pusztahencse, Gerjen, Tengelic, Ordas, Géderlak, Bátya, Az RHK Kft. kezdettől nagy hangsúlyt fektet az érintett települések lakóinak nyílt és korrekt tájékoztatására. A törvényi kötelezettségekkel összhangban törekszünk arra, hogy rendszeresen informáljuk a közvéleményt a radioaktív hulladék kezelésével és elhelyezésével összefüggő témákról. A hazai és nemzetközi tapasztalatok egyaránt azt mutatják, hogy a széleskörű társadalmi közmegegyezés és támogatás megszerzése elengedhetetlen a radioaktív hulladék biztonságos elhelyezésének megvalósításához. Kiemelt jelentősége van tehát a helyi lakossággal, a helyben működő önkormányzati társulásokkal és a civil szerveződésekkel folytatott kapcsolatépítésnek, párbeszédnek. Az RHK Kft. kommunikációs programja ugyanakkor figyelmet fordít az országos közvéleménnyel, az egyes csoportokkal (a kormány, a média, a környezetvédők és az atomenergia-ellenes aktivisták) való párbeszédre is. A helyi népszavazáson 75%-os részvételi arány mellett a lakosság 91%-a értett egyet azzal, hogy kis és közepes aktivitású radioaktívhulladék-tároló épüljön Bátaapátiban. A 2005-ös parlamenti szavazás során 338 fő támogatta, 4 ellenezte a Nemzeti Radioaktívhulladék-tároló megépítését, Nyolcan tartózkodtak. A lehető legközérthetőbb tájékoztatás megvalósítására törekszünk, mind szóban (rendezvényeken, lakossági fórumokon, falugyűléseken, nyílt napokon, látogatóközpontunkban, bemutatótermünkben) mind pedig írásban (tájékoztató kiadványok, fényújságok, a társulások lapjai, videó-hírlevelek, honlap). Fontos a tárolók és a nyugat-mecseki kutatás körzetében működő önkormányzati társulásokkal való konstruktív együttműködés, illetve a létesítményeinkben dolgozók és a civil szervezetek támogatása is. Az információ-áramlásban a társulások ellenőrző bizottsága ugyancsak tevékenyen részt vesz: tagjai rendszeresen informálják a helybelieket a telephelyeken szerzett tapasztalataikról. Annak érdekében, hogy az érintett települések lakosai személyesen is megtapasztalják a radioaktívhulladék-kezelés biztonságosságát, rendszeresen szervezünk látogatásokat bátaapáti látogatóközpontunkba és paksi bemutatótermünkbe. Ugyanilyen célt szolgálnak ismeretterjesztő és tevékenységünket bemutató filmjeink és a honlapunk. A fiatal generáció, mint a jövő döntéshozói szintén fontos célközönség az RHK Kft.-nek. Már hagyománnyá váló gyermekvetélkedők, fizika-kémia versenyek, előadások, játékos feladatok keretein belül adja át tudását a Társaság a kisebbeknek a radioaktívhulladék-kezelésről

10 Elérhetőségeink GARANCIA Szervezeti felépítés A Radioaktív Hulladékokat Kezelő Közhasznú Nonprofit Kft. tulajdonosa a Magyar Állam, a tulajdonosi jogok gyakorlója a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (MNV Zrt.). A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium, mint a Központi Nukleáris Pénzügyi Alap kezelője, az atomenergiáról szóló évi CXVI. törvényben meghatározott feladatok végrehajtására évente szerződést köt az RHK Kft.-vel. A Társaság tevékenységét az ügyvezető igazgató irányítja, akit az MNV Zrt. vezérigazgatója nevez ki. A Társaság vezetőségének tagjai különböző területek tapasztalt szakemberei. Ügyvezető Igazgató Belső Ellenőr Jogtanácsos Titkárság Stratégiai és Műszaki Igazgatóság Kutatási Osztály Műszaki Osztály Koordinációs és Gazdasági Igazgatóság Koordinációs Osztály Gazdasági és Munkaügyi Osztály Üzemeltetési Igazgatóság KKÁT NRHT Fióktelep Rendészeti Önálló Osztály Kommunikációs Önálló Osztály Műszaki Biztonsági Önálló Osztály Beruházási Igazgatóság KKÁT Beruházás NRHT Beruházás Budaörsi Központ Postacím: 2040 Budaörs, Puskás T. u. 11. telefon: (+36) Paksi Kirendeltség Postacím: 7031 Paks, Pf.:12. telefon: (+36) , (+36) és (+36) Radioaktív Hulladék Feldolgozó és Tároló Postacím: 2166 Püspökszilágy telefon: (+36) Nemzeti Radioaktívhulladék-tároló Postacím: 7164 Bátaapáti, Mórágyi-völgy 4. telefon: (+36) RHFT Fióktelep Informatikai Csoport RHFT Beruházás Látogatásra jelentkezni: 18

11 F E L E L Ő S S É G G E L B I Z T O N S Á G G A L G A R A N C I Á K K A L RHK Kft. Felelős kiadó: Dr. Kereki Ferenc Szerkesztő: Honti Gabriella Grafika: bátec Nyomda: Páskum Nyomda Kft. Szekszárd 2016

A RADIOAKTÍV HULLADÉKKEZELÉS PROGRAMJA MAGYARORSZÁGON. Dr. Kereki Ferenc ügyvezető igazgató RHK Kft. 2015. 06. 02.

A RADIOAKTÍV HULLADÉKKEZELÉS PROGRAMJA MAGYARORSZÁGON. Dr. Kereki Ferenc ügyvezető igazgató RHK Kft. 2015. 06. 02. A RADIOAKTÍV HULLADÉKKEZELÉS PROGRAMJA MAGYARORSZÁGON Dr. Kereki Ferenc ügyvezető igazgató RHK Kft. 2015. 06. 02. Programjaink RHFT Püspökszilágy Paks KKÁT NRHT MKKB Kutatási helyszín Boda Kővágószőlős

Részletesebben

Szabályozás. Alapkezelő: Országos Atomenergia Hivatal Befizetők: a hulladék termelők Felügyelet: Nemzeti Fejlesztési Miniszter

Szabályozás. Alapkezelő: Országos Atomenergia Hivatal Befizetők: a hulladék termelők Felügyelet: Nemzeti Fejlesztési Miniszter PURAM Dr. Kereki Ferenc Ügyvezető igazgató RHK Kft. Szabályozás Az Atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. Tv. határozza meg a feladatokat: 1. Radioaktív hulladékok elhelyezése 2. Kiégett fűtőelemek tárolása

Részletesebben

Nemzeti Radioaktívhulladék-tároló

Nemzeti Radioaktívhulladék-tároló Nemzeti Radioaktívhulladék-tároló Az atomenergia felhasználása közben sugárzó, radioizotóppal különböző mértékben szennyezett hulladék anyagok maradnak vissza, amelyek biztonságos kezelésére, tárolására

Részletesebben

Nagy aktivitású kutatás

Nagy aktivitású kutatás B AF Nagy aktivitású kutatás Milyen hulladék elhelyezését kell megoldani? Az atomenergia alkalmazásának legismertebb és legjelentősebb területe a villamosenergia-termelés. A négy, egyenként 500 MW névleges

Részletesebben

LXVI. Központi Nukleáris Pénzügyi Alap

LXVI. Központi Nukleáris Pénzügyi Alap LXVI. Központi Nukleáris Pénzügyi Alap Alap fejezet száma és megnevezése: Alap felett rendelkező megnevezése: Alapkezelő megnevezése: LXVI. Központi Nukleáris Pénzügyi Alap Nemzeti Fejlesztési Miniszter

Részletesebben

Kiégett KKÁT. Kazetták Átmeneti Tárolója

Kiégett KKÁT. Kazetták Átmeneti Tárolója Kiégett KKÁT Kazetták Átmeneti Tárolója KIÉGETT KAZETTÁK ÁTMENETI TÁROLÓJA Az atomerőmű szomszédságában álló Kiégett Kazetták Átmeneti Tárolója (KKÁT) fontos feladatot lát el: ide kerülnek a Paksi Atomerőműben

Részletesebben

LXVI. Központi Nukleáris Pénzügyi Alap

LXVI. Központi Nukleáris Pénzügyi Alap LXVI. Központi Nukleáris Pénzügyi Alap Alap fejezet száma és megnevezése: Alap felett rendelkező megnevezése: Alapkezelő megnevezése: LXVI. Központi Nukleáris Pénzügyi Alap Nemzeti Fejlesztési Miniszter

Részletesebben

Radioaktív Hulladékokat Kezelő Közhasznú Nonprofit Kft.

Radioaktív Hulladékokat Kezelő Közhasznú Nonprofit Kft. Radioaktív Hulladékokat Kezelő Közhasznú Nonprofit Kft. Kedves Olvasó! Az iparilag fejlett világ országaihoz hasonlóan Magyarország is alkalmazza az emberek egészsége, életkörülményeinek javítása érdekében

Részletesebben

LXVI. Központi Nukleáris Pénzügyi Alap

LXVI. Központi Nukleáris Pénzügyi Alap LXVI. Központi Nukleáris Pénzügyi Alap Alap fejezet száma és megnevezése: Alap felett rendelkező megnevezése: Alapkezelő megnevezése: LXVI. Központi Nukleáris Pénzügyi Alap Nemzeti Fejlesztési Miniszter

Részletesebben

Atomerőmű. Radioaktívhulladék-kezelés

Atomerőmű. Radioaktívhulladék-kezelés Atomerőmű. Radioaktívhulladék-kezelés Lajos Máté lajos.mate@osski.hu OSSKI Bővített fokozatú sugárvédelmi tanfolyam 2016. október 13. Országos Közegészségügyi Központ (OKK) Országos Sugárbiológiai és Sugáregészségügyi

Részletesebben

RADIOAKTÍV HULLADÉKOK MAGYARORSZÁGI KEZELÉSE ÉS ELHELYEZÉSE

RADIOAKTÍV HULLADÉKOK MAGYARORSZÁGI KEZELÉSE ÉS ELHELYEZÉSE Bevezetés 518 RADIOAKTÍV HULLADÉKOK MAGYARORSZÁGI KEZELÉSE ÉS ELHELYEZÉSE Az atomenergia alkalmazása során keletkező radioaktív hulladékok kezelése Magyarországon is élettartamuktól és aktivitásuktól függően

Részletesebben

Közérthető összefoglaló. a KKÁT üzemeltetési engedélyének módosításáról. Kiégett Kazetták Átmeneti Tárolója

Közérthető összefoglaló. a KKÁT üzemeltetési engedélyének módosításáról. Kiégett Kazetták Átmeneti Tárolója Közérthető összefoglaló a KKÁT üzemeltetési engedélyének módosításáról Kiégett Kazetták Átmeneti Tárolója Bevezetés A világ iparilag fejlett országaihoz hasonlóan a nukleáris technológiát Magyarországon

Részletesebben

Ipari hulladék: 2 milliárd m 3 / év. Toxikus hulladék: 36 millió t/év (EU-15, 2000.) Radioaktív hulladék: 40 000 m 3 /év

Ipari hulladék: 2 milliárd m 3 / év. Toxikus hulladék: 36 millió t/év (EU-15, 2000.) Radioaktív hulladék: 40 000 m 3 /év Ipari hulladék: 2 milliárd m 3 / év Toxikus hulladék: 36 millió t/év (EU-15, 2000.) Radioaktív hulladék: 40 000 m 3 /év Nagy aktivitású hulladék: 240 m 3 /év Európai Unióban keletkezı radioaktív hulladékok

Részletesebben

VÁLTOZÁS A RADIOAKTÍV HULLADÉKTÁROLÓK HATÓSÁGI FELÜGYELETÉBEN. Nagy Gábor nukleáris biztonsági felügyelő, Országos Atomenergia Hivatal

VÁLTOZÁS A RADIOAKTÍV HULLADÉKTÁROLÓK HATÓSÁGI FELÜGYELETÉBEN. Nagy Gábor nukleáris biztonsági felügyelő, Országos Atomenergia Hivatal VÁLTOZÁS A RADIOAKTÍV HULLADÉKTÁROLÓK HATÓSÁGI FELÜGYELETÉBEN Nagy Gábor nukleáris biztonsági felügyelő, Országos Atomenergia Hivatal Hullán Szabolcs mb. főigazgató-helyettes, Országos Atomenergia Hivatal

Részletesebben

Radioaktív. Hulladékokat. Feldolgozó. és Tároló Kft.

Radioaktív. Hulladékokat. Feldolgozó. és Tároló Kft. Radioaktív Hulladékokat Feldolgozó és Tároló Kft. Tisztelt Olvasó! Az intézményi radioaktív hulladékok kezelését és tárolását végző RHFT - jelen szakmai kiadványunk tárgya társaságunk megalakulásakor került

Részletesebben

Bátaapáti Nemzeti Radioaktívhulladék-tároló engedélyezési eljárása

Bátaapáti Nemzeti Radioaktívhulladék-tároló engedélyezési eljárása Bátaapáti Nemzeti Radioaktívhulladék-tároló engedélyezési eljárása Volentné Daróczi Beáta, Bertalan Csaba Tolna Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerv Sugáregészségügyi Decentrum ELFT

Részletesebben

Radioaktív hulladékok kezelése az atomerőműben

Radioaktív hulladékok kezelése az atomerőműben Radioaktív kezelése az atomerőműben 1 Elter Enikő, Feil Ferenc MVM Paksi Atomerőmű Zrt. Tartalom Célok, feladatmegosztás Hulladékkezelési koncepciók Koncepció megvalósítás folyamata A kis és közepes aktivitású

Részletesebben

Nemzeti Nukleáris Kutatási Program

Nemzeti Nukleáris Kutatási Program Magyar Tudományos Akadémia Energiatudományi Kutatóközpont Nemzeti Nukleáris Kutatási Program 2014-2018 Horváth Ákos Főigazgató, MTA EK foigazgato@energia.mta.hu Előzmények 2010. Elkészül a hazai nukleáris

Részletesebben

MET 7. Energia műhely

MET 7. Energia műhely MET 7. Energia műhely Atomenergetikai körkép Paks II. a kapacitás fenntartásáért Nagy Sándor vezérigazgató MVM Paks II. Atomerőmű Fejlesztő Zrt. 2012. december 13. Nemzeti Energia Stratégia 2030 1 Fő célok:

Részletesebben

Radioaktív hulladékok osztályozása (javaslat a szabályozás fejlesztésére)

Radioaktív hulladékok osztályozása (javaslat a szabályozás fejlesztésére) Radioaktív hulladékok osztályozása (javaslat a szabályozás fejlesztésére) Sebestyén Zsolt Nukleáris biztonsági felügyelő 1 Tartalom 1. Feladat forrása 2. VLLW kategória indokoltsága 3. Az osztályozás hazai

Részletesebben

NyMTIT KÖZVÉLEMÉNYKUTATÁS 2015 NYUGAT-MECSEKI TÉRSÉG

NyMTIT KÖZVÉLEMÉNYKUTATÁS 2015 NYUGAT-MECSEKI TÉRSÉG NyMTIT KÖZVÉLEMÉNYKUTATÁS 2015 NYUGAT-MECSEKI TÉRSÉG Kutatási alapadatok Minta 2007: 800 fő megkérdezése 2009: 801 fő megkérdezése 2011: 804 fő megkérdezése 2013: 1001 fő megkérdezése 2015: 1003 fő megkérdezése

Részletesebben

Magyarország nemzeti programja a kiégett üzemanyag és a radioaktív hulladék kezelésére Stratégiai Környezeti Vizsgálatának felépítése

Magyarország nemzeti programja a kiégett üzemanyag és a radioaktív hulladék kezelésére Stratégiai Környezeti Vizsgálatának felépítése Magyarország nemzeti programja a kiégett üzemanyag és a radioaktív hulladék kezelésére Stratégiai Környezeti Vizsgálatának felépítése Egyeztetési anyag Véglegesített változat a hatósági vélemények figyelembe

Részletesebben

RADIOAKTÍV HULLADÉKOKAT KEZELŐ KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE

RADIOAKTÍV HULLADÉKOKAT KEZELŐ KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE RADIOAKTÍV HULLADÉKOKAT KEZELŐ KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT. 2008. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE Az Atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény, a 240/1997.(XII.18.) Korm. rendelet, valamint 2414/1997.(XII.17.)

Részletesebben

RADIOAKTÍV HULLADÉKOKAT KEZELŐ KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE

RADIOAKTÍV HULLADÉKOKAT KEZELŐ KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE RADIOAKTÍV HULLADÉKOKAT KEZELŐ KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT. 2010. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE Az Atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény, a 240/1997.(XII.18.) Korm. rendelet, valamint 2414/1997.(XII.17.)

Részletesebben

Horváth Miklós Törzskari Igazgató MVM Paks II. Zrt.

Horváth Miklós Törzskari Igazgató MVM Paks II. Zrt. Az atomenergia jövője Magyarországon Új blokkok a paksi telephelyen Horváth Miklós Törzskari Igazgató MVM Paks II. Zrt. 2015. Szeptember 24. Háttér: A hazai villamosenergia-fogyasztás 2014: Teljes villamosenergia-felhasználás:

Részletesebben

2015. évi VII. törvény

2015. évi VII. törvény 2015. évi VII. törvény a Paksi Atomerőmű kapacitásának fenntartásával kapcsolatos beruházásról, valamint az ezzel kapcsolatos egyes törvények módosításáról 1 Az Országgyűlés az Alaptörvény Q) cikkében

Részletesebben

Fichtinger Gyula, Horváth Kristóf

Fichtinger Gyula, Horváth Kristóf A sugárvédelmi hatósági feladatok átvételével kapcsolatos feladatok és kihívások Fichtinger Gyula, Horváth Kristóf Országos Atomenergia Hivatal 2015.04.21. Sugárvédelmi hatósági feladatok átvétele 1 Tartalom

Részletesebben

Új atomerőművi blokkok nukleáris biztonsági engedélyezése

Új atomerőművi blokkok nukleáris biztonsági engedélyezése Új atomerőművi blokkok nukleáris biztonsági engedélyezése 2014.11.12. 1 Legyen? 2 3 Szempontok 4 Szempontok 5 Szempontok 6 Szempontok 7 Szempontok 8 Biztonságos? 9 Kellően biztonságos az autónk? Fék Kézifék

Részletesebben

A kis és közepes aktivitású radioaktív hulladékok elhelyezése és tárolása

A kis és közepes aktivitású radioaktív hulladékok elhelyezése és tárolása A kis és közepes aktivitású radioaktív hulladékok elhelyezése és tárolása Eleso Denis Környezettan alapszakos hallgató Témavezető: Kiss Ádám Egyetemi tanár A radioaktív anyag a természetben előforduló

Részletesebben

Telephely vizsgálati és értékelési program Közmeghallgatás - tájékoztató

Telephely vizsgálati és értékelési program Közmeghallgatás - tájékoztató Telephely vizsgálati és értékelési program Közmeghallgatás - tájékoztató Eck József projektmenedzsment igazgató MVM Paks II. Zrt. Paks, 2014. május 5. Tartalom Törvényi háttér Telephely bemutatása Telephely

Részletesebben

A Radioaktív Hulladékokat Kezelő Közhasznú Nonprofit Kft. 2014. évi beszámolója. 2015. március 30.

A Radioaktív Hulladékokat Kezelő Közhasznú Nonprofit Kft. 2014. évi beszámolója. 2015. március 30. A Radioaktív Hulladékokat Kezelő Közhasznú Nonprofit Kft. 2014. évi beszámolója 2015. március 30. KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS ÜZLETI JELENTÉS MÉRLEG EREDMÉNY KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS Radioaktív

Részletesebben

Definíciók. Aktivitás szerint: N < 2kW / m 3 KKAH. N > 2KW / m 3 NAH. Felezési idı szerint: T ½ < 30 év RÉH. T ½ > 30 év HÉH

Definíciók. Aktivitás szerint: N < 2kW / m 3 KKAH. N > 2KW / m 3 NAH. Felezési idı szerint: T ½ < 30 év RÉH. T ½ > 30 év HÉH Definíciók Források: 1996. évi CXVI. törvény //47/2003. ESzCsM// MSz 14344-1 Radioaktív hulladékok: Tovább nem használható, de aktív... Kiégett nukleáris üzemanyag: Reaktorban nem, de azon kívül újrahasznosítható,

Részletesebben

LXVI. Központi Nukleáris Pénzügyi Alap

LXVI. Központi Nukleáris Pénzügyi Alap LXVI. Központi Nukleáris Pénzügyi Alap Alap fejezet száma és megnevezése: Alap felett rendelkező megnevezése: Alapkezelő megnevezése: LXVI. Központi Nukleáris Pénzügyi Alap Nemzeti Fejlesztési Miniszter

Részletesebben

PAKS NPP GENERAL OVERVIEW OF THE WWER-440 TECHNOLOGY

PAKS NPP GENERAL OVERVIEW OF THE WWER-440 TECHNOLOGY PAKS NPP GENERAL OVERVIEW OF THE WWER-440 TECHNOLOGY October 2012 Vietnami szakemberek képzése a paksi atomerőműben Bodnár Róbert, Kiss István MVM Paksi Atomerőmű Zrt. Attila Szőke Head of Section Paks

Részletesebben

Igazgatói előszó. Kedves Olvasó! Dr. Hegyháti József ügyvezető igazgató. Radioaktív Hulladékokat Kezelő Közhasznú Társaság

Igazgatói előszó. Kedves Olvasó! Dr. Hegyháti József ügyvezető igazgató. Radioaktív Hulladékokat Kezelő Közhasznú Társaság Aki többet szeretne tudni... Társaságunk telephelyeiről és tevékenységéről többet is megtudhat az érdeklődő, ha felkeresi internetes honlapunkat (www.rhk.hu), ahonnan érdekes információkat szerezhet a

Részletesebben

Tájékoztatás a személyes adatok kezeléséről Kötelező adatkezelés A közmeghallgatásról a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

J E L E N T É S. Helyszín, időpont: Krsko (Szlovénia), 2010. május 14-17. NYMTIT szakmai út Résztvevő: Nős Bálint, Somogyi Szabolcs (RHK Kft.

J E L E N T É S. Helyszín, időpont: Krsko (Szlovénia), 2010. május 14-17. NYMTIT szakmai út Résztvevő: Nős Bálint, Somogyi Szabolcs (RHK Kft. Ú T I J E L E N T É S Helyszín, időpont: Krsko (Szlovénia), 2010. május 14-17. Tárgy: NYMTIT szakmai út Résztvevő: Nős Bálint, Somogyi Szabolcs (RHK Kft.) 1. A szakmai program A szakmai program két látogatásból

Részletesebben

Sajtótájékoztató január 26. Süli János vezérigazgató

Sajtótájékoztató január 26. Süli János vezérigazgató Sajtótájékoztató 2010. január 26. Süli János vezérigazgató 1 A 2009. évi üzleti terv Legfontosabb cél: biztonságos üzemeltetés stratégiai projektek előkészítésének és megvalósításának folytatása Megnevezés

Részletesebben

H/3883. számú. országgyűlési határozati javaslat. a kiégett üzemanyag és a radioaktív hulladék kezelésének nemzeti politikájáról

H/3883. számú. országgyűlési határozati javaslat. a kiégett üzemanyag és a radioaktív hulladék kezelésének nemzeti politikájáról MAGYARORSZÁG KORMÁNYA H/3883. számú országgyűlési határozati javaslat a kiégett üzemanyag és a radioaktív hulladék kezelésének nemzeti politikájáról Előadó: Dr. Seszták Miklós nemzeti fejlesztési miniszter

Részletesebben

A kiégett üzemanyag kezelésének nemzeti programja 1 Nős Bálint stratégiai és műszaki igazgató Radioaktív Hulladékokat Kezelő Kft.

A kiégett üzemanyag kezelésének nemzeti programja 1 Nős Bálint stratégiai és műszaki igazgató Radioaktív Hulladékokat Kezelő Kft. A kiégett üzemanyag kezelésének nemzeti programja 1 Nős Bálint stratégiai és műszaki igazgató Radioaktív Hulladékokat Kezelő Kft. nos.balint@rhk.hu Bevezetés Az atomerőművekben megvalósuló atommaghasadáson

Részletesebben

Az Energiaklub észrevételei és javaslatai a Magyarország nemzeti programja a kiégett üzemanyag és a radioaktív hulladék kezelésére c.

Az Energiaklub észrevételei és javaslatai a Magyarország nemzeti programja a kiégett üzemanyag és a radioaktív hulladék kezelésére c. Az Energiaklub észrevételei és javaslatai a Magyarország nemzeti programja a kiégett üzemanyag és a radioaktív hulladék kezelésére c. dokumentumhoz Budapest, 2016. június 10. Az Európai Unió Tanácsának

Részletesebben

RADIOLÓGIAI FELMÉRÉS A PAKSI ATOMERŐMŰ LESZERELÉSI TERVÉNEK AKTUALIZÁLÁSÁHOZ

RADIOLÓGIAI FELMÉRÉS A PAKSI ATOMERŐMŰ LESZERELÉSI TERVÉNEK AKTUALIZÁLÁSÁHOZ Nagy Gábor 1, Zsille Ottó 1, Csurgai József 1, Pintér István 1, Bujtás Tibor 2, Bacskó Gábor 3, Nős Bálint 3, Kerekes Andor 4, Solymosi József 1 1 SOMOS Kft., Budapest 2 Sugár- és Környezetvédelmi Főosztály,

Részletesebben

Kiégett KKÁT. Kazetták Átmeneti Tárolója

Kiégett KKÁT. Kazetták Átmeneti Tárolója Kiégett KKÁT Kazetták Átmeneti Tárolója ELŐSZÓ Az 1996. évi atomtörvény értelmében a radioaktív hulladék végleges elhelyezésével, valamint a kiégett üzemanyag átmeneti tárolásával és végleges elhelyezésével,

Részletesebben

TÍZ ÉVE A RADIOAKTÍVHULLADÉK-KEZELÉS SZOLGÁLATÁBAN MCMXCVIII XMMVIII FELELŐSSÉGGEL BIZTONSÁGGAL - GARANCIÁKKAL

TÍZ ÉVE A RADIOAKTÍVHULLADÉK-KEZELÉS SZOLGÁLATÁBAN MCMXCVIII XMMVIII FELELŐSSÉGGEL BIZTONSÁGGAL - GARANCIÁKKAL TÍZ ÉVE A RADIOAKTÍVHULLADÉK-KEZELÉS SZOLGÁLATÁBAN MCMXCVIII XMMVIII FELELŐSSÉGGEL BIZTONSÁGGAL - GARANCIÁKKAL ÜGYVEZETÕI KÖSZÖNTÕ Amit érdemes csinálni, azt érdemes jól csinálni. Lord Chesterfield Dr.

Részletesebben

KKÁT Kiégett Kazetták Átmeneti Tárolója

KKÁT Kiégett Kazetták Átmeneti Tárolója KKÁT Kiégett Kazetták Átmeneti Tárolója Előszó Az 1996. évi atomtörvény értelmében a radioaktív hulladék végleges elhelyezésével, valamint a kiégett üzemanyag átmeneti tárolásával és végleges elhelyezésével,

Részletesebben

RADIOAKTÍV HULLADÉKOKAT KEZELŐ KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT. 2011. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE

RADIOAKTÍV HULLADÉKOKAT KEZELŐ KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT. 2011. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE RADIOAKTÍV HULLADÉKOKAT KEZELŐ KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT. 2011. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE Az Atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény, a 240/1997.(XII.18.) Korm. rendelet, valamint 2414/1997.(XII.17.)

Részletesebben

Tervezett üzemidő lejártát követő üzemeltetés a Paksi Atomerőmű 2. számú blokkján

Tervezett üzemidő lejártát követő üzemeltetés a Paksi Atomerőmű 2. számú blokkján 3. melléklet Az OAH-2013-01505-0012/2014 számú jegyzőkönyvhöz Tervezett üzemidő lejártát követő üzemeltetés a Paksi Atomerőmű 2. számú blokkján Az engedélyezési eljárás összefoglaló ismertetése Közmeghallgatás,

Részletesebben

KIS ÉS KÖZEPES AKTIVITÁSÚ RADIOKTÍV HULLADÉKOK KEZELÉSE ÉS ELHELYEZÉSE

KIS ÉS KÖZEPES AKTIVITÁSÚ RADIOKTÍV HULLADÉKOK KEZELÉSE ÉS ELHELYEZÉSE KIS ÉS KÖZEPES AKTIVITÁSÚ RADIOKTÍV HULLADÉKOK KEZELÉSE ÉS ELHELYEZÉSE Készítette: KOCSIS ERIKA Témavezető: Prof. Kiss Ádám 2015. 01. 29. Célkitűzés A radioaktív hulladékok kezelésének és kategorizálásának

Részletesebben

A Bátaapáti kis és közepes aktivitású radioaktív hulladéktároló üzemeltetés előtti környezeti felmérése

A Bátaapáti kis és közepes aktivitású radioaktív hulladéktároló üzemeltetés előtti környezeti felmérése A Bátaapáti kis és közepes aktivitású radioaktív hulladéktároló üzemeltetés előtti környezeti felmérése Janovics R. 1, Bihari Á. 1, Major Z. 1, Molnár M. 1, Mogyorósi M. 1, Palcsu L. 1, Papp L. 1, Veres

Részletesebben

Készítette: Magyar Norbert Környezettudomány Msc I. évfolyam

Készítette: Magyar Norbert Környezettudomány Msc I. évfolyam Készítette: Magyar Norbert Környezettudomány Msc I. évfolyam Vázlat Radioaktív hulladék fogalmának, csoportosítási lehetőségeinek, keletkezésének rövid áttekintése Nagy aktivitású radioaktív hulladék kezelése

Részletesebben

Éves jelentés. Radioaktív Hulladékokat Kezelő Közhasznú Nonprofit Kft.

Éves jelentés. Radioaktív Hulladékokat Kezelő Közhasznú Nonprofit Kft. Éves jelentés Radioaktív Hulladékokat Kezelő Közhasznú Nonprofit Kft. Tisztelt Olvasó! A nukleáris energiatermelésben és a Elsőként legrégebbi telephelyünkről, Paksi telephelyünkön, az atom- alakításával

Részletesebben

T/ számú törvényjavaslat

T/ számú törvényjavaslat MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/11101. számú törvényjavaslat az atomenergiával, valamint az energetikával kapcsolatos egyes törvények, továbbá a fegyveres biztonsági őrségről, a természetvédelmi és a mezei őrszolgálatról

Részletesebben

Bátaapáti Nemzeti Radioaktívhulladék-tároló Mott MacDonald Magyarország Kft.

Bátaapáti Nemzeti Radioaktívhulladék-tároló Mott MacDonald Magyarország Kft. Sándor Csaba Hegedűs Tamás Váró Ágnes Kandi Előd Hogyor Zoltán Mott MacDonald Mo. Kft. tervezői művezetés Mecsekérc Zrt. geodéziai irányítás Az I-K1 és I-K2 tárolókamra építése során végzett optikai konvergencia-mérések

Részletesebben

Éves. jelentés. Radioaktív Hulladékokat Kezelő Közhasznú Nonprofit Kft.

Éves. jelentés. Radioaktív Hulladékokat Kezelő Közhasznú Nonprofit Kft. Éves jelentés 2015 Radioaktív Hulladékokat Kezelő Közhasznú Nonprofit Kft. Tisztelt Olvasó! Összesen 8347 elhasznált fűtőelem Pakson, a Kiégett Kazetták Átmeneti Tárolójában (KKÁT), 451 betonkonténer kis

Részletesebben

Paks Kiégett Kazetták Átmeneti Tárolójának (KKÁT) építése, a technológiai szerelés mérnökgeodéziai munkái

Paks Kiégett Kazetták Átmeneti Tárolójának (KKÁT) építése, a technológiai szerelés mérnökgeodéziai munkái Paks Kiégett Kazetták Átmeneti Tárolójának (KKÁT) építése, a technológiai szerelés mérnökgeodéziai munkái Magyar János FTVV Tolna Megyei Földmérő Nap 2016. Március 25. Előzmények A kiégett kazetták átmeneti

Részletesebben

A fenntartható fejlődés megjelenése az ÚMFT végrehajtása során Tóth Tamás Koordinációs Irányító Hatóság Nemzeti Fejlesztési Ügynökség 2009. szeptember 30. Fenntartható fejlődés A fenntarthatóság célja

Részletesebben

DÓZISMEGSZORÍTÁS ALKALMAZÁSA

DÓZISMEGSZORÍTÁS ALKALMAZÁSA DÓZISMEGSZORÍTÁS ALKALMAZÁSA Juhász László 1, Kerekes Andor 2, Ördögh Miklós 2, Sági László 2, Volent Gábor 3, Pellet Sándor 4 1 Országos Frédéric Joliot-Curie Sugárbiológiai és Sugáregészségügyi Kutató

Részletesebben

Sugárvédelmi szervezet változása a Paksi Atomerőműben

Sugárvédelmi szervezet változása a Paksi Atomerőműben Sugárvédelmi szervezet változása a Paksi Atomerőműben Bujtás Tibor Paksi Atomerőmű Zrt. Sugár- és Környezetvédelmi Hajdúszoboszló, 2010. április 27. Történeti áttekintés A Sugárvédelmi (SVO) vezetői: -

Részletesebben

A gazdasági szereplők és a felsőoktatás kapcsolódási pontjai a Paksi Atomerőműben

A gazdasági szereplők és a felsőoktatás kapcsolódási pontjai a Paksi Atomerőműben A gazdasági szereplők és a felsőoktatás kapcsolódási pontjai a Paksi Atomerőműben Dr. Kovács Antal kommunikációs igazgató A régió felsőoktatásának jelene és jövője konferencia Pécs, 2013. május 6. 1 Energiaellátási

Részletesebben

J/8482. számú JELENTÉS. az atomenergia 2009., 2010. és 2011. évi hazai alkalmazásának biztonságáról

J/8482. számú JELENTÉS. az atomenergia 2009., 2010. és 2011. évi hazai alkalmazásának biztonságáról MAGYARORSZÁG KORMÁNYA J/8482. számú JELENTÉS az atomenergia 2009., 2010. és 2011. évi hazai alkalmazásának biztonságáról Előadó: Németh Lászlóné nemzeti fejlesztési miniszter Budapest, 2012. szeptember

Részletesebben

Az építészeti öregedéskezelés rendszere és alkalmazása

Az építészeti öregedéskezelés rendszere és alkalmazása DR. MÓGA ISTVÁN -DR. GŐSI PÉTER Az építészeti öregedéskezelés rendszere és alkalmazása Magyar Energetika, 2007. 5. sz. A Paksi Atomerőmű üzemidő hosszabbítása előkészítésének fontos feladata annak biztosítása

Részletesebben

Az új atomerőművi blokkok telephelye vizsgálatának és értékelésének engedélyezése Az engedélyezési eljárás összefoglaló ismertetése

Az új atomerőművi blokkok telephelye vizsgálatának és értékelésének engedélyezése Az engedélyezési eljárás összefoglaló ismertetése Az új atomerőművi blokkok telephelye vizsgálatának és értékelésének engedélyezése Az engedélyezési eljárás összefoglaló ismertetése Közmeghallgatás, Paks, Polgármesteri Hivatal, 2014. május 5. 1 Tartalom

Részletesebben

B/4349. számú. jelentés. az atomenergia 2013. évi hazai alkalmazásának biztonságáról

B/4349. számú. jelentés. az atomenergia 2013. évi hazai alkalmazásának biztonságáról MAGYARORSZÁG KORMÁNYA B/4349. számú jelentés az atomenergia 2013. évi hazai alkalmazásának biztonságáról Előadó: Dr. Seszták Miklós nemzeti fejlesztési miniszter Budapest, 2015. április 1 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Radioaktív Hulladékokat Kezelô Közhasznú Nonprofit Kft. éves jelentés

Radioaktív Hulladékokat Kezelô Közhasznú Nonprofit Kft. éves jelentés Radioaktív Hulladékokat Kezelô Közhasznú Nonprofit Kft. éves jelentés Ügyvezetôi köszöntô 1 Kiégett üzemanyag tárolás 2 Intézményi hulladékok elhelyezése 6 Atomerômûvi kis és közepes aktivitású hulladékok

Részletesebben

TERVEZET A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM TERVEZET

TERVEZET A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM TERVEZET KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM KvVM/KJKF/471/2008. TERVEZET a biológiai biztonságról szóló, Nairobiban, 2000. május 24-én aláírt és a 2004. évi

Részletesebben

Környezetbarát elektromos energia az atomerőműből. Pécsi Zsolt Paks, november 24.

Környezetbarát elektromos energia az atomerőműből. Pécsi Zsolt Paks, november 24. Környezetbarát elektromos energia az atomerőműből Pécsi Zsolt Paks, 2011. november 24. Jövőképünk, környezetpolitikánk A Paksi Atomerőmű az elkövetkezendő évekre célul tűzte ki, hogy az erőműben a nukleáris

Részletesebben

Sajtótájékoztató. Baji Csaba Elnök-vezérigazgató, MVM Zrt. az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. Igazgatóságának elnöke

Sajtótájékoztató. Baji Csaba Elnök-vezérigazgató, MVM Zrt. az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. Igazgatóságának elnöke Sajtótájékoztató Baji Csaba Elnök-vezérigazgató, Zrt. az Igazgatóságának elnöke Hamvas István vezérigazgató Budapest, 2015. február 4. stratégia Küldetés Gazdaságpolitikai célok megvalósítása Az Csoport

Részletesebben

SAJTÓTÁJÉKOZTATÓ. 2012. január 30. az MVM Zrt. elnök-vezérigazgatója

SAJTÓTÁJÉKOZTATÓ. 2012. január 30. az MVM Zrt. elnök-vezérigazgatója SAJTÓTÁJÉKOZTATÓ 2012. január 30. Baji Csaba a PA Zrt. Igazgatóságának elnöke az MVM Zrt. elnök-vezérigazgatója Hamvas István a PA Zrt. vezérigazgatója 1 2011. évi eredmények Eredményeink: - Terven felüli,

Részletesebben

Radioaktív Hulladékokat Kezelő Kft.

Radioaktív Hulladékokat Kezelő Kft. amely egyrészről: Neve: M E G Á L L A P O D Á S (tervezet) Ügyfél-azonosító szám: --- Radioaktív Korlátolt Felelősségű Társaság. Radioaktív Kezelő Kft. Rövidített cégneve: Székhelye: 2040 Budaörs, Puskás

Részletesebben

Nukleáris energia. Radioaktiv hulladékok elhelyezése. Bárdossy György

Nukleáris energia. Radioaktiv hulladékok elhelyezése. Bárdossy György 1 Nukleáris energia Radioaktiv hulladékok elhelyezése Bárdossy György A nukleáris energia felhasználásának elengedhetetlen feltétele a keletkező radioaktív hulladékok elhelyezése. Az atomerőművek használatának

Részletesebben

befogadó kőzet: Mórágyi Gránit Formáció elhelyezési mélység: ~200-250 m (0 mbf) megközelítés: lejtősaknákkal

befogadó kőzet: Mórágyi Gránit Formáció elhelyezési mélység: ~200-250 m (0 mbf) megközelítés: lejtősaknákkal Új utak a földtudományban előadássorozat MBFH, Budapest, 212. április 18. Hidrogeológiai giai kutatási módszerek m Bátaapátibantiban Molnár Péter főmérnök Stratégiai és Mérnöki Iroda RHK Kft. A tárolt

Részletesebben

KKÁT. Kiégett Kazetták Átmeneti Tárolója

KKÁT. Kiégett Kazetták Átmeneti Tárolója KKÁT Kiégett Kazetták Átmeneti Tárolója ELŐSZÓ Az 1996. évi atomtörvény értelmében "a radioaktív hulladék végleges elhelyezésével, valamint a kiégett üzemanyag átmeneti tárolásával és végleges elhelyezésével,

Részletesebben

Radioaktív hulladékok és besorolásuk

Radioaktív hulladékok és besorolásuk Radioaktív hulladékok és besorolásuk Radioaktív hulladéknak azokat a radioaktivitást tartalmazó anyagokat tekintjük, amelyek további felhasználásra már nem alkalmasak, illetve amelyek felhasználójának,

Részletesebben

Az NRHT kutatása és építése gondolatok és tapasztalatok a mérések, adatgyűjtés és értékelés területéről Hámos Gábor, Szebényi Géza, Szongoth Gábor

Az NRHT kutatása és építése gondolatok és tapasztalatok a mérések, adatgyűjtés és értékelés területéről Hámos Gábor, Szebényi Géza, Szongoth Gábor Az NRHT kutatása és építése gondolatok és tapasztalatok a mérések, adatgyűjtés és értékelés területéről Hámos Gábor, Szebényi Géza, Szongoth Gábor NRHT Konferencia, RHK Kft., Budapest, 2013. szeptember

Részletesebben

HATÓSÁGI SZABÁLYOZÁS WENRA MEGFELELÉSE, ÖREGEDÉSKEZELÉS ÖNÉRTÉKELÉSE

HATÓSÁGI SZABÁLYOZÁS WENRA MEGFELELÉSE, ÖREGEDÉSKEZELÉS ÖNÉRTÉKELÉSE HATÓSÁGI SZABÁLYOZÁS WENRA MEGFELELÉSE, ÖREGEDÉSKEZELÉS ÖNÉRTÉKELÉSE Lehota Mihály, Petőfi Gábor, Lázár István Országos Atomenergia Hivatal 2016. december 9. XV. Nukleáris Technikai Szimpózium Paks Tartalom

Részletesebben

Szám: 16-7/2012. K I V O N A T. a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése szeptember 28-i ülésének jegyzőkönyvéből

Szám: 16-7/2012. K I V O N A T. a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése szeptember 28-i ülésének jegyzőkönyvéből Szám: 16-7/2012. K I V O N A T a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2012. szeptember 28-i ülésének jegyzőkönyvéből A Tolna Megyei Közgyűlés 44/2012. (IX. 28.) közgyűlési határozata a Tolna megye területfejlesztési

Részletesebben

SUGÁRVÉDELMI HELYZET 2003-BAN

SUGÁRVÉDELMI HELYZET 2003-BAN 1 SUGÁRVÉDELMI HELYZET 2003-BAN 1. BEVEZETÉS Az atomerőműben folyó sugárvédelemi tevékenység fő területei 2003-ban is a munkahelyi sugárvédelem és a nukleáris környezetvédelem voltak. A sugárvédelemmel

Részletesebben

Vaskor Dóra Környezettan alapszakos hallgató. Témavezető: Kiss Ádám egyetemi tanár

Vaskor Dóra Környezettan alapszakos hallgató. Témavezető: Kiss Ádám egyetemi tanár Vaskor Dóra Környezettan alapszakos hallgató Témavezető: Kiss Ádám egyetemi tanár Háttérsugárzás Természet része Nagyrészt természetes eredetű (radon, kozmikus, Föld, táplálék) Mesterséges (leginkább orvosi

Részletesebben

Éves jelentés 2005. Radioaktív Hulladékokat Kezelő Közhasznú Társaság

Éves jelentés 2005. Radioaktív Hulladékokat Kezelő Közhasznú Társaság Éves jelentés 2005 Radioaktív Hulladékokat Kezelő Közhasznú Társaság Kedves Olvasó! Túlzás nélkül állítható, hogy az elmúlt esztendő meghatározó jelentőségű volt Társaságunk életében, de a magyar nukleáris

Részletesebben

Éves jelentés. Radioaktív Hulladékokat Kezelő. Közhasznú Nonprofit Kft.

Éves jelentés. Radioaktív Hulladékokat Kezelő. Közhasznú Nonprofit Kft. Éves jelentés 2013 Radioaktív Hulladékokat Kezelő Közhasznú Nonprofit Kft. Tisztelt Olvasó! Minden szervezet életében vannak időszakok, amiket a kemény munka fémjelez, máskor pedig a megelőző hetek-hónapok

Részletesebben

Stratégia felülvizsgálat, szennyvíziszap hasznosítási és elhelyezési projektfejlesztési koncepció készítés című, KEOP- 7.9.

Stratégia felülvizsgálat, szennyvíziszap hasznosítási és elhelyezési projektfejlesztési koncepció készítés című, KEOP- 7.9. Stratégia felülvizsgálat, szennyvíziszap hasznosítási és elhelyezési projektfejlesztési koncepció készítés című, KEOP- 7.9.0/12-2013-0009 azonosítószámú projekt Előzmények A Nemzeti Települési Szennyvízelvezetési

Részletesebben

III. Vízbázisvédelem fázisai

III. Vízbázisvédelem fázisai III. Vízbázisvédelem fázisai Horváth Szabolcs okleveles hidrogeológus mérnök Igazgató Környezetvédelmi és Vízgazdálkodási Üzletág Aquaprofit Zrt. Az előadás tartalma 1. Diagnosztikai fázis 2. Biztonságba

Részletesebben

Kerek évfordulót ünnepel a társulás Közösségi rendezvényeinkre figyelünk

Kerek évfordulót ünnepel a társulás Közösségi rendezvényeinkre figyelünk Kerek évfordulót ünnepel a társulás Közösségi rendezvényeinkre figyelünk A nyár általában a pihenés ideje, ennek ellenére vannak feladatok, amik nem tűrnek halasztást. Az NYMTIT életében ilyen az idei

Részletesebben

büszkén mondhatom, nagy érdeklődés közepette. Úgy vélem, ezt társaságunk nemzetközi elismertségének köszönhetjük, ami éppúgy szól másfél évtizedes,

büszkén mondhatom, nagy érdeklődés közepette. Úgy vélem, ezt társaságunk nemzetközi elismertségének köszönhetjük, ami éppúgy szól másfél évtizedes, 2013. december Kedves Olvasó! Nem egyszer értékeltük a magunk mögött hagyott esztendőt úgy, hogy igazán mozgalmas időszakot zártunk. Ám sosem volt ez még ennyire igaz, mint az idén. Eddigi működésünk során

Részletesebben

Az RHK Kht. HARMADIK KÖZÉP- ÉS HOSSZÚ TÁVÚ TERVE

Az RHK Kht. HARMADIK KÖZÉP- ÉS HOSSZÚ TÁVÚ TERVE Az RHK Kht. HARMADIK KÖZÉP- ÉS HOSSZÚ TÁVÚ TERVE A KÖZPONTI NUKLEÁRIS PÉNZÜGYI ALAPBÓL FINANSZÍROZANDÓ TEVÉKENYSÉGEKRE 2003. MÁJUS PAKS Tartalomjegyzék 1. BEVEZETÉS...3 2. RADIOAKTÍV HULLADÉKOK ÉS A KIÉGETT

Részletesebben

Nagy méretű projektekhez kapcsolódó kockázatok felmérése és kezelése a KKV szektor szemszögéből

Nagy méretű projektekhez kapcsolódó kockázatok felmérése és kezelése a KKV szektor szemszögéből Nagy méretű projektekhez kapcsolódó kockázatok felmérése és kezelése a KKV szektor szemszögéből Dr. Fekete István Budapesti Corvinus Egyetem tudományos munkatárs SzigmaSzervíz Kft. ügyvezető XXIII. Magyar

Részletesebben

Dr. Pintér Tamás osztályvezető

Dr. Pintér Tamás osztályvezető Mit kezdjünk az atomreaktorok melléktermékeivel? Folyékony radioaktív hulladékok Dr. Pintér Tamás osztályvezető 2014. október 2. MINT MINDEN TECHNOLÓGIÁNAK, AZ ENERGIA- TERMELÉSNEK IS VAN MELLÉKTERMÉKE

Részletesebben

Frank-Elektro Kft. BEMUTATKOZÓ ANYAG

Frank-Elektro Kft. BEMUTATKOZÓ ANYAG Frank-Elektro Kft. 5440 Kunszentmárton Zrínyi u. 42. Telefon: 56/560-040, 30/970-5749 frankelektro.kft@gmail.com BEMUTATKOZÓ ANYAG Frank-Elektro Kft. telephely korszerűsítése, építési munkái. A Frank-Elektro

Részletesebben

HÍRLAP. Bõvíti létesítményeit az RHK Kft. TÁRSADALMI ELLENÕRZÕ TÁJÉKOZTATÓ TÁRSULÁS. 2015. november-december VI. ÉVFOLYAM 6. SZÁM

HÍRLAP. Bõvíti létesítményeit az RHK Kft. TÁRSADALMI ELLENÕRZÕ TÁJÉKOZTATÓ TÁRSULÁS. 2015. november-december VI. ÉVFOLYAM 6. SZÁM BÁTASZÉK VI. ÉVFOLYAM 6. SZÁM 2015. november-december TÁRSADALMI ELLENÕRZÕ TÁJÉKOZTATÓ TÁRSULÁS HÍRLAP A TÁRSADALMI ELLENÕRZÕ TÁJÉKOZTATÓ TÁRSULÁS INGYENES KIADVÁNYA. MEGJELENIK KÉTHAVONTA BÁTASZÉK, BÁTAAPÁTI,

Részletesebben

Agrár-környezetvédelmi Modul Agrár-környezetvédelem, agrotechnológia. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc

Agrár-környezetvédelmi Modul Agrár-környezetvédelem, agrotechnológia. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Agrár-környezetvédelmi Modul Agrár-környezetvédelem, agrotechnológia KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Az IPPC irányelv, Integrált szennyezés-megelőzés és csökkentés. 113.lecke

Részletesebben

Tizenöt éves az RHK Kft.

Tizenöt éves az RHK Kft. 12 Az eredmények értelmezése: A Paksi Atomerőmű 30 km-es körzetében a környezeti gammasugárzás havi átlagos dózisteljesítménye 2013. július, a Társadalmi Ellenőrző, Információs és Településfejlesztési

Részletesebben

SAJTÓTÁJÉKOZTATÓ február 01. Magyar Villamos Művek Zrt. vezérigazgatója

SAJTÓTÁJÉKOZTATÓ február 01. Magyar Villamos Művek Zrt. vezérigazgatója SAJTÓTÁJÉKOZTATÓ 2011. február 01. Baji Csaba PA Zrt. Igazgatóságának elnöke Magyar Villamos Művek Zrt. vezérigazgatója Hamvas István PA Zrt. vezérigazgatója 1 A 2010. évi eredmények - Az erőmű történetének

Részletesebben

Nyíregyháza, 2014.06.27. Cseszlai István Nemzeti Agrárgazdasági Kamara

Nyíregyháza, 2014.06.27. Cseszlai István Nemzeti Agrárgazdasági Kamara A megújuló energiák alkalmazásának szerepe és eszközei a vidék fejlesztésében, a Vidékfejlesztési Program 2014-20 energetikai vonatkozásai Nyíregyháza, 2014.06.27. Cseszlai István Nemzeti Agrárgazdasági

Részletesebben

J/6755. számú jelentés

J/6755. számú jelentés MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA J/6755. számú jelentés AZ ATOMENERGIA 2007. ÉVI HAZAI ALKALMAZÁSÁNAK BIZTONSÁGÁRÓL Előadó: Dr. Szabó Pál közlekedési, hírközlési és energiaügyi miniszter Budapest, 2008. november

Részletesebben

Radioaktív. Hulladékokat. Kezelő. Közhasznú. Nonprofit KFT. 2010. évi. jelentése

Radioaktív. Hulladékokat. Kezelő. Közhasznú. Nonprofit KFT. 2010. évi. jelentése A Radioaktív Hulladékokat Kezelő Közhasznú Nonprofit KFT. 2010. évi jelentése Kedves Olvasó! A Radioaktív Hulladékokat Kezelő Kft. átgondolt, az illetékesek által jóváhagyott éves úgynevezett munkaprogram

Részletesebben

Energiapolitika Magyarországon

Energiapolitika Magyarországon Energiapolitika Magyarországon Dr. Aradszki András államtitkár Keresztény Értelmiségiek Szövetsége Zugló, 2016. június 9. Nemzeti Energiastratégia Célok Ellátásbiztonság Fenntarthatóság Versenyképesség

Részletesebben

A projekt kezdete: január 20. A projekt zárása: június 30.

A projekt kezdete: január 20. A projekt zárása: június 30. Sajtóközlemény Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség illetékességi területéhez tartozó monitoring rendszer korszerűsítés és mérőeszközök beszerzése SH / 3 / 10 Mottó:

Részletesebben

HÍRLEVÉL. A Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal közleménye

HÍRLEVÉL. A Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal közleménye HÍRLEVÉL I. A Borsod-Abaúj Zemplén Megyei Kormányhivatal Miskolci Mérésügyi és Műszaki Biztonsági Hatósága által előírt tájékoztató a társasházi tulajdonosok részére A Magyar Kereskedelmi Engedélyezési

Részletesebben

Kivonat FSU204_KIV_V02. Célja: A PA Zrt. területén történő munkavégzés alkalmával betartandó szabályok ismertetése.

Kivonat FSU204_KIV_V02. Célja: A PA Zrt. területén történő munkavégzés alkalmával betartandó szabályok ismertetése. FSU204_KIV_V02 Oldal: 1 / 7 Kivonat az FSU204 Sugárveszélyes tevékenységek felügyelete folyamatról FSU204_KIV_V02 Célja: A PA Zrt. területén történő munkavégzés alkalmával betartandó szabályok ismertetése.

Részletesebben

Biogáztelep hulladék CO 2 -jének, -szennyvizének, és -hőjének zárt ciklusú újrahasznosítása biomasszával

Biogáztelep hulladék CO 2 -jének, -szennyvizének, és -hőjének zárt ciklusú újrahasznosítása biomasszával Biogáztelep hulladék CO 2 -jének, -szennyvizének, és -hőjének zárt ciklusú újrahasznosítása biomasszával Projekt bemutatása ELSŐ MAGYAR ENERGIATÁROLÁSI KLASZTER NONPROFIT KFT. V e z e t ő p a r t n e r

Részletesebben