Duna-Adony. Az egykori hősökre emlékeztünk. Mit hoz az új év? Ára: 100 Ft.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Duna-Adony. Az egykori hősökre emlékeztünk. Mit hoz az új év? Ára: 100 Ft. www.4kadony.hu"

Átírás

1 Ára: 100 Ft Január HE LYI KÖZ ÉLE TI HÍR ADÓ XXIII. év fo lyam 1. szám Mit hoz az új év? Sokan felteszik a kérdést az új év kezdetén, aztán többnyire az a válasz, hogy bármit hoz is, csak legalább rosszabb ne legyen. Most, amikor politikusok, művészek, közgazdászok egybecsengő véleménye szerint kritikus évhez érkeztünk, különösen aktuális a jövőn elgondolkodni. Ezúttal nem is elsősorban a begyűrűzött világgazdasági válság, illetve annak hatásai miatt nehezen kiszámítható az új esztendő (bár önmagában ez is elég lenne), valójában aggodalomra ad okot az is, hogy rohamtempóban születnek olyan új szabályzások, melyeknek nemcsak gazdaságot, hanem egész életterünket átalakító hatásai kiszámíthatatlanok. Az oktatási reform esetében, ahol szintén alaposan átalakítják a struktúrát, az ígéret szerint ezt a gyermekeink nem fogják érzékelni. Mi pedig hisszük is, nem is. Szurkolunk, hogy sikerüljön, elfogadjuk, sőt régóta vártuk is a változásokat, melyekhez kinekkinek volt is egy-egy saját tuti ötlete. Ha a helyi hivatal helyett a napos ügyeket továbbra is ott lehet intézni, a fogósabbakat pedig a jól megközelíthető járási hivatalban, egyetlen ablak előtt, akkor ennek örülhetünk sőt, ha olcsóbb és jobban működik, akkor ideje is volt ezt meglépni. De ha azt látjuk, hogy a kardiológiára, vagy szinte sorolhatnám az összes szakrendelést - mennyi a várakozási idő, akkor bizony megrettenünk; van-e anynyi időnk, hogy ezt a sort kivárjuk? A változás mindig nehéz, a begyakorlott, megszokott dolgoktól való eltérést viszont könnyen elfogadjuk, ha az végső soron egyszerűsíti életüket. Az egykori hősökre emlékeztünk December 8-án az I. világháborús emlékmű 80 évvel ezelőtt történt felállítására, felszentelésére emlékeztünk. A két I. világháborús katonaruhát viselő, zászlót tartó fiatalember, valamint az égő fáklyát tartó két cserkész által közrefogott szobornál Percsi Tibor, a művelődési ház munkatársa köszöntötte a megjelenteket, majd előbb Suszter László művelődési ház igazgató szavalta el Babits Mihály egyik legszebb háború ellenes versét, majd Ármai Balázs énekelte el a Kimegyek a doberdói harctérre című katonanótát. Ezt követően RózsafiJános harctérkutató ünnepi beszédében méltatta a hősöket, és szólt arról a hosszas kutatásról is, melynek eredményeként sikerült újabb 29 adonyi katona nevét feltérni, márványtáblára vésni, és elhelyezni a többi hősi halált halt katona névsora mellé. Miután az új táblát Ronyecz Péter polgármester leleplezte, Szabó Gyula plébános megáldotta azt és az emlékművet. Ezt követően az egyház és az önkormányzat helyezte el közös koszorúját, majd az ünnepséget Adonyért Alapítvány és az Adonyiak Baráti Köre Egyesület is koszorúzott. Az ünnepséget Bencsik Csaba zárta a trombitán eljátszott Il Szilenció hangjaival. Az új márványtáblán a következő nevek szerepelnek: Bajzág Dezső, Battyányi József, Csavajda Ferenc, Csefkó Ferenc, Dobos Mihály, Feliczi György, Födelevics György, Grüll Mihály, Matus József, Mészáros Sándor, Nagy IV. József, Pajer János, Pelek Sándor, Pencz József, Prímász János, Radinkó István, Sarkadi János, Szalkovics Ferenc, Székely János, Szigeti György, Szűcs István, Takács Géza, Tenczer Izadel, Tész Ignác, Tolnai Ferenc, Varga Ferenc, Véni Ferenc, Virág József, Zsupán Márton. Emléküket a többi hőssel együtt örökre megőrizzük! Bízunk abban, hogy most ez fog történni, és ehhez kívánunk minden kedves olvasónknak sikerekben gazdag, boldog új esztendőt. Percsi Tibor felelős szerkesztő

2 ÖNKORMÁNYZATI HÍREK December 12-én a képviselő-testület soros ülésén első napirendi pontban tárgyalta és fogadta el a fogorvosi alapellátás megszervezésével kapcsolatos feladat ellátási szerződést. Mint az a napirend ismertetése során elhangzott, legutóbb 2000-ben készült ilyen szerződés, így ezt frissítették, igazították az újabb jogszabályoknak megfelelően. A testület az új szerződést jóváhagyta. A következőkben a téma komolyságának megfelelő, hosszas vélemény-egyeztetéseket követően szavazta meg a testület a Szent István Iskola és AMI állami működtetésbe adását. Szinte minden képviselő hozzászólt a napirendhez, mely során elhangzott, hogy még most is nagy a bizonytalanság az információhiány miatt. Elhangzott, hogy anyagilag talán valamivel kevesebbe kerülne a fenntartás helyi finanszírozása, viszont az ezzel járó felelősség aránytalanul nagyobb, több terhet rakna az önkormányzatra, amit a jelenlegi információhiány, a szakmai munka terén is érezhető bizonytalanság miatt a testület nem kíván felvállalni. Mindemellett a működtetés állami kézbe adása mellett szól az is, hogy a várható elvonások mértékét látva szinte nem is marad más lehetősége a testületnek, mint az iskola működtetésének átadása. A napirend összegzésekor Ronyecz Péter polgármester még jelezte, hogy az iskola átvételénél feltételezi az állam jó szándékát, az iskolák közötti egyenlőtlenségek megszüntetésével, ám ha valamilyen oknál fogva ez a modell mégsem válna be, a döntését a testület 2015-ben felülbírálhatja, megváltoztathatja. Ezek után a testület elfogadta, hogy az iskola állami fenntartásba vételére vonatkozó átadás-átvételi megállapodást is, melynek aláírására felhatalmazta a polgármestert. Ezt követően a képviselő-testület ismételten tárgyalta az orvosi ügyelet ellátására vonatkozó szerződést, melyet elfogadott. Döntött a testület arról, hogy nem módosítja a köztemetőre vonatkozó díjakat. A képviselő-testület évi munkatervének elfogadása után a testület tudomásul vette, hogy a DRV Zrt. által a víztoronynál felszerelt túlfolyást megakadályozó egység a Zrt. tulajdonába kerül. Hozzájárult a testület egy adonyi ingatlan gáz leágazó vezeték közterületi biztonsági övezetté nyilvánításához, majd a úgy nyilatkozott, hogy nem kíván részt venni Perkáta nagyközség településrendezési tervének módosítási eljárásában. Ezt követően került sor az adósságrendezéssel kapcsolatos döntés meghozatalára. Ennek lényege, hogy az állam átvállalja Adony pénzintézettel szembeni adósságát. De ez nem jelenti azt, hogy pluszforrások maradnának az önkormányzatnál, mivel gyakorlatilag a megmaradó részt az állam az adókból elvonja. Amennyiben még is keletkezne maradvány, úgy ezzel a zárszámadáskor az önkormányzatnak el kell számolnia. A döntés egy másik, kedvezőbb aspektusára hívta fel a figyelmet a polgármester, miszerint a banki adósság megszüntetésével ismét lehetősége lesz a településnek likvid hitelt felvenni, ami nagymértékben stabilizálja az önkormányzat működését, hiszen a folyamatos kiadások mellett a bevételek ütemezetten érkeznek, két érkezés között viszont nincs elég forrás a működtetésre. A Bejelentések napirendben dr. Glaszhütter Csaba alpolgármester 100 eft-ot ajánlott fel a rendelkezésére álló keretből az indiai nővérek által fenntartott Idősek Otthona eszközvásárlásához. Az alpolgármester egyben visszaidézte Ani nővér december 8-án megfogalmazott aggodalmát, miszerint az állam csökkentette a feladat finanszírozásához nyújtott normatívát. Ebből pedig az következik, hogy az ellátás további biztosítása érdekében az önkormányzatnak is áldoznia kell e szakfeladat ellátására. Friedrichné képviselő asszony végezetül elismerését fejezte ki a sikeres adventi vásár szervezőinek, Ronyecz Péter polgármester pedig az I. világháborús emlékmű jubileumi ünnepség színvonalas megszervezéséért mondott köszönetet. Összegzés Tisztelt Polgármester Úr! Mielőtt a szokásos évértékelőnkre térnénk, kérem, értelmezze, hogy mit jelent Adony számára az, hogy az uszoda állami tulajdonba kerül, onnan pedig valószínűleg a kistérség fogja megkapni üzemeltetésre? - Erről többet most még én sem tudok, de az biztos, hogy az uszodát fent kell tartanunk, illetve a kistérségi társulás is azt a célt fogalmazta meg, hogy az uszodát nyitva kell tartani, és a gyermekek úszásoktatásának lehetőségét biztosítanunk kell. Hogy a továbbiakban ezt milyen keretek között, hogyan valósítjuk meg, az jelen pillanatban még nem világos, de azt reméljük, és az a célunk, hogy az új üzemeltető kiválasztását követően a fenntartási költségeket kordában tartsuk, a lehetőleg alacsonyabb szinten határozzuk meg. Adony város évértékelője, esélylatolgatója E kis aktualitása miatt tett kitérő után, viszszalapozva az elmúlt évi összegzőhöz, ott két fontos szempontot emelt ki. Az egyik az, hogy a 2011-es év legnagyobb eredménye az lesz, ha ezt a költségvetés keretein belül túléljük, (tegyük is rögtön hozzá, hogy ez sikerült, Adony nem csődölt be). A másik előrejelzése az volt, hogy a 2012-es év még ennél is nehezebb lesz. Most, a lezárt 2012-es év után, melyet megint csak sikerült átvészelnünk, hogyan értékeli az eltelt év teljesítését? - Erre is azt mondhatom, túléltük, csőd nélkül, felszámolás nélkül. Mondhatom, hogy nem történt semmi olyan jelentősebb esemény, mely komolyabban befolyásolta volna a település életét. Az év nagy kérdése volt; mi lesz az iskolával? Ezt sikerült rendeznünk, minden iskolával kapcsolatos anyagi kérdést lezártunk, az iskolát birtokba vehettük, én ezt egy igen jelentős eredménynek tartom. Sajnos ezt az évet is végigkísérték a likviditási helyzetünkből adódó problémák. Sőt, rontott ezen a helyzeten a Magtárház felszámolása, de végül ott is sikerült, ha nem is a teljes összeget, de annyit visszanyernünk, amivel a település biztonságos működőképességét megőrizhettük. Az elmúlt év sötét pillanataihoz tartozott az a feljelentés, mely szinte valamennyi önkormányzati beruházás kapcsán született az azóta már ismertté vált feljelentő révén. Hol tart most ez az ügy? -Jelenleg is folyik még a nyomozás az önkormányzat ellen. Még akkor elvitték a szükséges iratokat, azóta nem igazán tudunk újabb információkról. Sem gyanúsítottkénti, sem tanukénti kihallgatásra az önkormányzattól nem hívtak senkit. Mielőtt rátérnénk a 2013-as évre, javaslom, 2

3 hogy tekintsük át a kormányhivatalok, a járási székhelyek beindulásával kapcsolatosan történteket, hiszen ennek mentén születik meg az új feladatköre, illetve a települési költségvetés is. - Több dolog már végleges. Az elmúlt év vége felé a járási hivatalok szervezése miatt komoly változásokat kellett nekünk is végiggondolnunk. Ennek részünkre személyi következményei is vannak. Jelenleg 12-en dolgozunk a hivatalban, plusz a polgármester. Maradtak a pénzügyesek, a hatósági jogkört pozitívan érinti, hogy maradt az aljegyző is. Kiírásra került a jegyzői pályázat, miután a jegyzőnk más munkakörbe távozott. Azt mondhatom tehát, hogy az önkormányzat személyi állománya jó. A járási hivatalhoz átkerült az építésügy két fővel, tekintettel arra, hogy a járási hivatalok elvitték a kiemelt építésügyi jogköröket. Emellett üres álláshelyet is adtunk át a járási hivatalhoz a teljes okmányirodai létszámmal együtt. Ők természetesen helyben dolgoznak tovább, de a járási hivatal irányítja a munkájukat. Szerencse a mi esetünkben, hogy a munkájukat eddig irányító aljegyző továbbra is a mi önkormányzatunk dolgozója marad, de az okmányirodai feladatokat jól ismerve közreműködésével egy olyan jó együttműködés alakulhat ki, aminek a lakosság fogja a legnagyobb hasznát élvezni. Érezhetően most alakul ki az újfajta feladatleosztás, ami új kihívást fog jelenteni az önkormányzat számára is. Mielőtt ennek szellemében tekintenénk át az idei feladatokat, lehetőségeket, kérem, mondja el személyes benyomását a tapasztal és várható további változásokkal kapcsolatosan. - Azt a klasszikus önkormányzatiságot, - mely során beszámoltatásokat, tájékoztatásokat kért be a polgármester, majd ezeket megvitatva fogalmazott meg döntéseket a képviselő-testület el kell felejteni, más alapokra kell helyezni. Hogy ez jó vagy rossz, azt nem tudom megítélni, de a változást el kell fogadni. Magam egyébként mindig azt vallottam, hogy hozzá kell nyúlni az önkormányzati rendszerhez, mert ezt a rendszert nem bírja sokáig fenntartani az ország, és nem is túl hatékony. Ezalatt természetesen nem a helyi szabadságot, a helyi demokrácia kérdéseit értem, hanem azt a tényt, hogy így minden önkormányzat végül kiszolgáltatott helyzetbe került. Aki ügyesebb, bátrabb volt, az nyerhetett valamennyit, de a felelősség mindig a településen maradt. Ebbe jön most be a járási rendszer, mely a megyei kormányhivatalok meghosszabbított keze, ahol koncentrálódnak a pénzek is. Gyakorlatilag a továbbiakban az önkormányzatok számára szabad forrás nem lesz. Ily módon ha tetszik, csökken az önkormányzatok szabad mozgástere, ugyanakkor egy szabályozott rendszerben okos párbeszéddel, előre vívő ötletekkel, pályázatokkal az eddigieknél ellenőrzöttebb módon de marad elegendő mozgástér. Nagyon fontos azt látni, hogy a közigazgatás szereplőinek együttműködési képtelensége mekkora károkat képes okozni, ugyanakkor a támogató együttműködés menynyi hasznos erőt, energiát képes a fejlesztés szolgálatába állítani. A szándékaink pedig, és ezt nagyon komolyan mondom a pártszimpátia alapján kétkedőknek is közösek, és abban összegezhetők, hogy a rendelkezésünkre álló erőforrásokkal a legoptimálisabb eredményeket érjük el. Ez a magánember, de ez az állami, illetve a közigazgatás bármely területén dolgozó intézmény, munkatárs érdeke is. Ez nyilvánvalóvá igazán akkor válik, ha az új követelmények között tekintjük át az egyes intézmények, ebben különösen az iskola jövőbeni működtetését. - Igen, erre valóban jó példa lesz ez. Eddig az önkormányzat tartotta fent az intézményt, nevezte ki annak igazgatóját, tehát mondhatjuk, hogy felügyelte, irányította az iskola tágabb működését, miközben a fenntartás költségeit is az önkormányzat fizette. Most az iskola szakmai felügyeletét, esetünkben fenntartását is átveszi az állam. Az állam nevezi ki az iskola igazgatóját, egységes szakmai irányításával valósul meg az oktatás-nevelés. A helyi önkormányzatnak ezekben a kérdésekben még véleményezési joga sem marad. Ám ezzel együtt a felelősség áttételesen mégis közös, hiszen annak az iskolának, mely a helyi polgárokat neveli, nem lehet közömbös a teljesítménye. Közös érdekünk, hogy ebből az iskolából is a lehető legértékesebb tudással, okos fiatalok kerüljenek ki, akik felnőttként majd építik tovább a települést. Mindemellett itt emelném ki azt a tényt is, hogy a működtetés átadása anyagilag nem jelent előnyt a településnek, mert amit ezzel nyertünk azt más téren vonják el. Ugyanez igaz az adósságrendezésre is, melyről azt kell tudni, hogy ettől Adonynak nem marad több pénze, mert amennyivel mentesültünk, más oldalon annyival többet el is vont a kormány. Ebben a konstrukcióban tehát nincs plusz pénz, csak ezzel szemben nincs kezelhetetlen adósságunk. Hogy érdemes volt-e az elmúlt években erőltetett tempóban, pályázati forrásokat bevonva 500 millióból intézményeink fejlesztését, korszerűsítését elvégezni, 1,5 milliárdos értékkel a települést gazdagítani azt hiszem, ez nem kérdés. Mi ezt egyébként a saját bevételünkből tudtuk is volna finanszírozni, adósságunkat magunk is tudtuk volna rendre törleszteni. Ez természetesen addig igaz, amíg a Magtártól származó tervezett bevételünkre számíthattunk. Ezért is kulcskérdésnek tartom Adony jövője szempontjából, hogy a Magtárháznál a tulajdonosváltás mielőbb rendeződjön, az új tulajdonos a bázist működtesse, fejlesztéseket hajtson végre, és nekünk ebből a tervezett bevétel befolyjon. Ha ez megtörténik, településünk úgy tud megállni a saját lábán, hogy a környezetünkben Adony központi szerepvállalása iránt még mindig élő igényt is látva látom a település fejlődésének hosszú távú lehetőségét. Az elmondottakból is kitűnik, hogy egyrészt a Magtárház jövőbeni sorsának alakulása, másrészt a központi költségvetésből várt, vagy a helyben maradó bevételek alakulása körüli bizonytalanság miatt korai még az egyes intézmények előtt álló feladatokat, lehetőségeket konkrétan körbejárni. Egy dolog, a menetrend nem változott; tehát január, február hónapban készül a helyi költségvetés, amit egy közmeghallgatást követően kell február végéig véglegesíteni. Percsi Tisztelt Olvasók! A 2013-as évre szóló előfizetéshez a csekket jelen lapszámunkban megtalálják, ezt kérjük január végéig szíveskedjenek feladni. Bízunk abban, hogy sokan élnek az előfizetés lehetőségével, mert az 1000 Ft-os előfizetési díj kedvezőbb, mint a példányonkénti vásárlás, ezen túlmenően pedig kényelmesebb is, mert az újságot házhoz viszik. Ha valaki mégis a példányonkénti vásárlást részesíti előnyben, az a főtéri újságos pavilonnál tudja a lapot megvásárolni. Az Adonyiak Baráti Köre Egyesület tagjait kérjük, hogy az újságra ne fizessenek elő, ők azt díjmentesen kapják. Percsi 3

4 Új nővér érkezett Adonyba December 8-án, hagyományosan a Ház napja ünnepén erősítették meg fogadalmukat az indiai Szeplőtelen Szűz Mária Szolgáló Leányai Szerzetesrend Adonyban dolgozó tagjai. A jeles eseményen köszönthették Spányi Antal megyéspüspököt, valamint az indiai rend legfőbb elöljáróját, Pidiyath Thomakutty Rosily főnővért is, aki első ízben látogatott Magyarországra. A ház idős lakói, a meghívott vendégek előtt Spányi Antal megyés püspök és Szabó Gyula plébános közösen mutatták be az istentiszteletet, majd ezt követően került sor az indiai nővérek fogadalomtételének megerősítésére. A nővérek egy-egy szál meggyújtott gyertyával erősítették meg fogadalmukat, közöttük Maliakkal Lazer Dinny nővér, aki 25 éve vette fel először a szerzetesi ruhát, külön olajlámpát gyújtott az alkalom tiszteletére. És külön köszöntötték Padinjakara Poulose Shainthy nővért, aki most érkezett, és kezdi meg adonyi szolgálatát. Balról: Pidiyath Thomakutty Rosily főnővér, mögötte Ani nővér Maliakkal Lazer Dinny nővér, aki 25 éve vette fel először a szerzetesi ruhát Köszönet Ani nővér ezúttal is köszönetet mond Friedrich Istvánné, Leicht Ferenc és Neichl Mihály képviselőknek, akik a rendelkezésükre álló összegből forrást ajánlottak fel a Szűz Mária Gondozóház építkezéséhez, eszközbeszerzéséhez. Adventi gondolatok Spányi Antal megyéspüspök úrtól A püspök úr, plébános úr után Ani nővér köszönte meg az elhangzott jókívánságokat, majd szólt arról, hogy a tavaly ilyenkor bejelentett építkezés mára a szerkezetkész állapotig jutott. Az építkezés befejezéséhez, berendezések beszerzéséhez még további adományokra van szükség, aminek érkezésében Ani nővér bizakodik. Ugyanakkor a hosszú távú működtetésben komoly gondokat okozhat az a szóban már elhangzott információ, hogy az állam csökkenti az idősek ellátásához eddig biztosított normatívát, sőt, ezen felül egyben zárolja is azt a jelenlegi szinten. Ez azt jelenti, hogy az egyébként a szolgáltatás iránti igény kielégítése miatt szükségessé vált bővítést követően az új beköltözők után már nem kap normatívát az intézmény. Ez az otthon további működőképességét alapvetően befolyásolja. Amennyiben ez bekövetkezik, akkor már tényleg csak az isteni gondviselés iránti hittel elkötelezett nővérek bizodalma nyújthat reményt a továbbéléshez. Percsi 4 December 8-án, az indiai nővérek fogadalomtételének megerősítése alkalmából érkezett az Idősek Otthonába Spányi Antal megyéspüspök úr, akitől az ünnepséget követően kértünk útbaigazító gondolatot. Spányi Antal megyéspüspök: A naptári év vége hagyományosan az egyházi év kezdete. Megkezdtük az adventi időt, melyben várjuk az Úr érkezését. Természetesen az Úr nemcsak karácsonykor érkezik hozzánk, de az eljövetele ünnepén erre fokozottan készülünk. Úton-útfélen számtalan jel emlékeztet bennünket az Úr érkezésére annak az Úrnak az érkezésére, akivel nap mint nap

5 találkoznunk kell. Ahhoz, hogy Ő megtaláljon bennünket fontos, hogy meghalljuk, és felismerjük az Ő szavát. Ehhez pedig az kell, hogy ebben a nyüzsgő, zajos világban találjunk egy kis csöndet, békességet. Ez kell ahhoz, hogy egy kicsit magunkba tudjunk fordulni, végiggondoljuk a napunkat, elvégezzük a számvetést a megtett és az elmaradott dolgaink áttekintésével. És ekkor van lehetőségünk a történt jó dolgokért köszönetet mondani, az elkövetett rosszért, bűnért, gyengeségért pedig bocsánatot kérni. Az Isten mindig jön felénk. Rátalálhatunk egy szegény emberben, egy szerető gesztusban, rátalálhatunk bármely embertársunkban. Csak az a kérdés; felismerjük-e bennük Őt. Felismerjük-e ezekben a dolgokban az Úr érkezését? Ő nem kér nagy dolgot tőlünk, csak azt, hogy legyünk türelmesek, megértőek, elnézőek egymás iránt, egymásról tételezzük fel a jó szándékot, mert így élhetünk majd békességben és szeretetben. Az pedig különösen fontos, hogy ez a békesség és szeretet jellemezze családjaink életét. Annak a családnak az életét, amely a mi számunkra Szent István király családjától, tehát Szent István, Gizella és Imre, az első magyar szent családtól egy keresztény küldetés is Kétségtelen, hogy országunk is, mint egész Európa, az egész világ elszegényedett. A szegénység oka nem valamiféle csillagok világából ránk szakadó nehézség, hanem emberi kapzsiság következménye. Kifosztottak bennünket és tönkretettek. Majdnem úgy, mint ahogyan tönkretették Görögországot, tönkretették Spanyolországot vagy megrengették Franciaországot. Ahogyan tönkrement Olaszország, mi is majdnem az ő sorsukra jutottunk. Ott vagyunk a szakadék szélén, ahova a felsoroltak már-már be is estek. Ahhoz, hogy mindezt ki tudjuk bírni, erkölcsi tartás kell. Ez a válság gazdasági válság, de oka alapvetően az erkölcsi válságban keresendő. Amíg tudunk egymással szolidárisak lenni, ha nem a gyűlölködést, a bűnbakokat keressük, és nem mutogatunk a másikra, hanem megpróbálunk összefogni, akkor képesek leszünk ebből a bajból fölemelkedni egész Európával együtt, hiszen fontos látnunk, hogy ez nem a mi pechünk, nem a mi szerencsétlenségünk, nem a mi tehetségtelenségünk miatt alakult ki. Sőt, sikerült nekünk, magyaroknak most olyan utakat találnunk, amelyeket eddig nem jártak előttünk népek, és most jönnek utánunk. Mert azt mondják,; ebben van fantázia, ebben talán lehet valami előre vivőt találni. Nagy európai népek, demokráciák jönnek utánunk, csak fontos, hogy ne engedjük elrabolni a reményünket, a jövőbe vetett hitünket. Ne hagyjuk, hogy elhitessék velünk; mi vagyunk a legszerencsétlenebbek, ne hallgassunk a gyűlölet-keltőkre. Próbáljunk meg testvérként szeretetben élni, és akkor biztos vagyok benne, hogy a jövő nem sötét, hanem a reménységében beteljesedő jövő lesz számunkra is. Szívből kívánom tehát, hogy a családok békében, egészségben, derűben és szeretetben tudják élni a napjaikat, és mindig érezzék magukon a Jó Isten áldását, amely erőt is ad a nehézségek elviseléséhez, és a békesség megteremtéséhez. Kívánom a Jó Isten áldását az idősekre, a magányosokra, a betegekre, hogy ne egyedül cipeljék életük keresztjét, hanem érezzék, hogy közel van hozzájuk az Isten, aki szereti őket, nem hagyja magukra őket. A keresztjüknek, fájdalmuknak egy részét biztosan Krisztus magára veszi. Nem kell egyedül szenvedjenek. Ha tudnak imádkozva szenvedni, ha tudják keresztként fogadni azt, ami nehéz az életükben, akkor könnyebb lesz azt elviselni. Ha nem is gyógyulnak meg a bajból, ha nem is szabadulnak meg a nehézségektől, lelki kincseket, lelki gazdagodást biztosan találnak. Kívánom, hogy ez a következő esztendő, amely már itt kopogtat az ajtónkon, valóban legyen békés, Istentől megáldott, boldog új esztendő mindannyiunk számára. -ti- ALLIANZ Hungária Biztosító Zrt. Hungária Nyugdíjpénztár és az FHB Bank Zrt. 1. Teljes körű biztosítási ügyintézés, tanácsadás. 2. Teljes körű hitel ügyintézés (személyi hitelek, építési hitelek, jelzálog alapú hitelek, lakásvásárlás, bankszámlák, hitelkártyák, adósságrendezés) 3. Lakáshitelek a legkorszerűbb feltételekkel. Régebbi hiteleinek átcsoportosítása kedvezőbb konstrukcióra - akár több bank kínálatából is. CSITI HUNGARY KFT. Csikós Tibor Adony, Rákóczi u allianz.hu Tel.: Eredményes volt az árverés December 8-án a rácalmási POMÓTHYházban rendezték az adonyi első szakkör jótékonysági kiállítását, ahol Nógrádi Katalin tanítványai: Ecsődi Lászlóné Mária, Lencsésné Takács Margit, Solti Ferencné Erzsébet, Müllerné Nagy Éva, Matyikné Erzsébet, Fónad Nelli, Pécseliné Rózsahegyi Mária, Pásztorné Kriszta, Horváth Tímea, Kremmerné Margit, Dudás Éva és Őcsényből Berényi Ildikó 1-1 festményt ajánlottak fel. Az árverés bevételét a budapesti tűzoltó utcai II. számú gyermekklinika támogatására fordították. Minden festmény a kikiáltási ár felett kelt el, a befolyt Forintot Gyenesné dr. Barna Marianna, az ENDOPED Alapítvány képviselője vehette át az aukció végén. Köszönjük a felajánlott képeket, a licitálóknak pedig azt, hogy vásárlásukkal hozzájárultak a veseelégedetlenséggel született gyermekek támogatásához. Köszönjük a fellépők színvonalas előadását, valamint a POMÓTHY-család támogatását. Nógrádi Katalin festő-és grafikusművész 5

6 6 Mit ajánl a főszakács? Erről kérdeztük Kozmér Amandát, az idén választott borkirálynőt és édesapját, Kozmér Lajost. Karácsony előtt egy nappal még ugyancsak csöndesek voltak a présházak, de ennek meg is van a magyarázata, hiszen karácsony előtt a munkálatok már befejeződnek. Az új borok kezelése ilyentájt már befejeződött mondja Amanda, ekkor már kiforrott, tiszta borok pihennek a hordókban. Ez idő tájt már inkább a szórakozás kerülne előtérbe, de Adonyban ennek nincs nagy divatja, így inkább csak a karácsonyi asztalra szánt borért jönnek ki a gazdák egyesével vagy kisebb társaságban. Magát a karácsonyt sem tölti kint senki, legfeljebb az, akinek itt van az állandó lakása. Ennek viszont éppen Amanda mond ellent, hiszen a karácsonykor tartandó születésnapját ezúttal szerette volna baráti körben a présházban tölteni, ám ezt a tervet a tönkrement kandalló meghiúsította. Érdekes módon egyébként a szilveszter sem sorolható a szőlőhegyi ünnepek közé, még a szomszédoktól sem hallották, hogy kint szilvesztereztek volna. Talán oka lehet ennek, hogy az is, hogy egész napon, éjszakán át tartósan fűteni kevés pincét lehet, Az ünnepre készülődve látogattuk meg a termelőszövetkezet konyháját bérlő Rác Menza Kft-t ahol Molnárné Iván Zsuzsanna üzletvezető és az adonyi Steiger Imréné Jutka szakács fogadott minket. Megtudtuk tőlük, hogy tavaly október óta dolgoznak itt, menüztetéssel és közétkeztetéssel foglalkoznak. Jelenleg Rácalmáson 300 gyermeket ebédeltetnek, tízóraiztatnak, uzsonnáztatnak, továbbá menüztetnek Ercsiben, Martonvásáron, Iváncsán Ráckeresztúron, valamint Adonyban. Összesen mintegy 500 főre főznek. Az ételt 5 asszony főzi, ezen túl dolgozik náluk négyórás alkalmazott, valamint foglalkoztatnak három tanulót is. A kiszállítást egy nagy autóval oldják meg, ezekről veszik át településenként a kisebb szállítók az ételt. Az ételekről elmondható, hogy A és B menü között lehet választani. Riportunk készítésekor előtti napon (karácsony előtt két nappal) kivételesen háromféle étel közül lehetett válogatni. Az óvodások ünnepi menüje gyümölcsleves, sült csirkecomb, zöldséges rizs. A felnőttek választhattak csirkecombot vagy almás, lila hagymás csirkemellett, sültburgonyával steak burgonyával. A következő napon viszont paprikás krumpli, virsli volt az egyik kínálat, lencsefőzelék sültkolbásszal a másik. Az ovisok rántott szeletet kaptak párolt zöldséggel, tejszínes sajtkrém levessel. Ezzel aztán be is fejezték a munkát a Rác Menzán, de koránt sem végeztek, hiszen megkezdődött az ünnepi műszak otthon, a családnak. Steiger Jutka első nap pihent, majd másnap kezdte az ünnepi menü készítését, melyben egyebek mellett szerepelt hagyományosan az adonyi töltöttkáposzta, halászlé, pontyfilé orly módra, töltött gombafejek tartármártással, majonézes burgonyával, végül szenteste elengedhetetlen a családnál a gyümölcssaláta. A karácsonyi-szilveszteri ajánlatunk ugyan már megkésik, hiszen e lapszám január 10-e körül kerül csak olvasóink kezébe, viszont akinek felkelti az érdeklődését az alábbi recept, az tegye el jövőre! Sertéspecsenye ananásszal 4-5 személyre kell 60 deka sertéscomb, 7-8 deka pörköltmogyoró, 2 deka kukoricapehely, húsleves, vörcseszter, vaj, 10 deka ananászbe- Mi történik a Szőlőhegyen karácsony táján? anélkül pedig már nem is olyan barátságos a pince mélye. Kozmér Lajos mindehhez hozzá teszi, hogy a nyári alkalmakhoz hasonlóan télen is kijárnak a gazdák szombatonként bort kóstolni, hazavinni. Ilyenkor rendszerint több gazda is összebeszél, egyszerre jönnek ki, és sorra látogatják egymás pincéit, kóstolgatják egymás borait. Amanda elmondta még, hogy az ünnepi menünél érdemes arra figyelni, hogy a paprikás, nehezebb magyaros ételekhez, a káposztához jól illik a kékfrankos, illetve a vörösborok, ám gyümölcsös húsokhoz, szárnyasokhoz általában a muskotályos borok illenek, míg a zöldségesen készített szárnyasokhoz a száraz fehér borok passzolnak. A karácsonyi desszertekhez pedig desszert bort kínáljunk, amit a tokai kivételével nálunk nemigen készítenek. Kozmér Lajos elmondta, hogy ő maga ugyan nem készít forralt bort, de a baráti társaságban többen is készítenek erőspaprikásat vagy borsos forralt bort. Az elkészítés módja nagyjából az, hogy fele bor, fele víz arányhoz tesznek fahéjat, szegfűszeget, borsot, cukrot, de jót tesz neki a narancskarika is, és ami a legfontosabb: nem szabad forralni, csak melegíteni, mert forraláskor kipárolog a borból az alkohol. Véfőtt, 2,5 deci víz, 1,5 deka porcukor., só, bors. A vajat felolvasztom, abban a porcukrot félig megpirítom, karamellizálom. Ebbe belerakom a csíkokra vágott sertéshúst, jöhet egy kis só, bors, és így együtt pirítom. Amikor megpirult, felengedem húslevessel, hozzáadom a durvára vágott pörköltmogyorót, kevés sóval, vörcseszterrel ízesítem és még 45 percig párolom. Amikor már majdnem megpuhult, akkor a kukoricapehellyel sűrítem és összeforralom. (A kukoricapelyhet ici-pici kevés vízzel kikeverem, gyorsan beleöntöm. Utólag lehet még ízesíteni, pikánsabbá tenni még egy kis vörcseszterrel, sóval, borssal. Tálalás előtt a kockára vágott ananászt belekeverem vajas kelvirággal kínálom. Jó étvágyat kívánunk! gül megemlítették még a borból készült ételek közül a rizskókhoz készített borsodót, aminek receptjét viszont már csak a ház asszonya tudja. Ismét csak Amanda hívta fel a figyelmünket egy talán tévedésen alapuló -, mindenképpen helytelen eljárásra. A jó magyar szokás szerint étkezés előtt iszunk aperitif gyanánt egy kupica jó erős pálinkát. Nos ez a pálinka rögtön le is blokkolja nyelvünk érzelő bimbóit, így a finom húsleves, egyéb finom étek meglévő aromáját már kevésbé érezzük. Ezzel szemben ennek étkezést követő fogyasztása az emésztést nagymértékben segíti. Javasoljuk is kedves olvasóinknak: erre igyunk! Egészségünkre! -tip-

7 Iskolai hírek Október Labdarúgó diákolimpia - Pusztaszabolcs A IV. korcsoportos fiú labdarúgó csapatunk 3 győzelemmel, veretlenül nyerte meg az őszi fordulót. Gratulálunk az eredményhez és tavaszra hasonló szép sikert kívánunk! A csapat tagjai: Barocsai Bence, Bere Dávid, Bicskei Benjamin, Broschek Patrik, Holentoner Edvin, Késmárky Bence, Lédeczi Levente, Magyar Boldizsár, Schnierer Balázs, Sátor Zsombor, Tóth Dániel, Vukajlovics Péter. Október-november - Őszi hulladékgyűjtés Az idei tanévben is sikeresen lezajlott az őszi papír- és vasgyűjtés. A rossz idő ellenére is nagyon aktívak voltak a gyerekek, főleg a papírgyűjtéskor. Az osztályok versenyében a következő eredmények születtek: Papírgyűjtés - alsó tagozat: a kg, b kg, a kg felső tagozat: a kg, b kg, a kg Vasgyűjtés - alsó tagozat: a kg, b kg, a kg felső tagozat: b kg, b kg, a kg Csak így tovább, tavasszal folytatjuk! December 5. - Mikulás-kupa - Iváncsa Az uszodában került sor a hagyományos térségi úszásversenyre. Tanulóink nagyon szépen szerepeltek. Eredményeik a különböző korcsoportokban: 25 m-es gyorsúszás: 1. - Barocsai Bianka, 3. - Kozma Aletta () 50 m-es gyorsúszás: 4. - Magyar Zoltán, 9. - Krausz János, 1. - Battyányi Dorka 100 m-es gyorsúszás: 2. - Sólyom Roland, 3. - Páj Krisztián 25 m-es hátúszás: 1. - Szabó Flóra, 2. - Leicht Kitti 50 m-es hátúszás: 3. - Elek Balázs, 4. - Bokor Jónás, 4. - Mester Fanni Váltóban a fiúk és a lányok is első helyen végeztek. A csapattagok: Lányok: Barocsai Bianka, Battyányi Dorka, Késmárky Vivien, Vukajlovics Darinka Fiúk: Elek Balázs, Magyar Zoltán, Páj Krisztián, Sólyom Roland Gratulálunk minden versenyzőnek! December 6. - Angol nyelvű versmondó verseny - Budapest Országos angol nyelvű vers- és prózamondó versenyen vettek részt angol tagozatosaink. A Kapocs Általános és Magyar-Angol Két Tannyelvű Iskola és a Kétnyelvű Iskoláért Egyesülettel közös rendezésű megmérettetésen közel 100 általános iskolás indult, ahol tanulóink nagyon szép eredményeket értek el. Viczai Zsombor 4.a - arany minősítés, Virág Gréta 3.a - ezüst minősítést és Battyányi Dorka 5.a - bronz minősítést kapott. Gratulálunk a tanulóknak és felkészítőiknek! December Informatika verseny - Dunaújváros A Bánki Donát Gimnázium és Szakközépiskola adott otthont a nyolcadikosak számára megrendezett számítástechnikai versenynek. 45 résztvevőből Feket Balázs 8.a osztályos tanuló 1. helyen végzett, iskolánk a 9 iskolából 2. legjobbként szerepelt a csapatversenyben. A csapat tagjai: Fekete Balázs, Fábián Patrik, Klein Dániel, Jakoda Benedek, Kolonics Alex, Molnár Péter. Gratulálunk a versenyzőknek és felkészítő tanáruknak! December Játékos sorverseny - Ráckeresztúr Alsós tanulóink ismét nagyon ügyesen versenyeztek a térségi sportvetélkedőn. Eredményük 3. helyezés lett, amihez szívből gratulálunk mind a gyerekeknek, mind felkészítő tanáruknak! December Szövegalkotó Pályázat - Dunaújváros Felső tagozatosaink az idén is indultak az írói pályázaton, melynek eredményhirdetésére december végén került sor a Móricz Zsigmond Általános Iskolában. Ismét van Aranytoll Díj nyertesünk, Alsóházi Boglárka 5.a, akinek olyan jól sikerült a beadott fogalmazása, hogy a zsűri felolvasásra méltónak tartotta a díjátadó rendezvényen. Gratulálunk a kimagasló teljesítményhez! Őszi kézilabdás eredmények Szivacskézilabda A Szent István Általános Iskola fiú kézilabdásai a dunaújvárosi szivacs kézilabda tornán november 18-án, az U-9-s korcsoportban elsők lettek a Dunaújvárosi Városi Sportiskolát és Szigetszentmiklós csapatát megelőzve. A Gólkiráy is adonyi tehetség, Schnierer Toldi Joel lett, a legjobb kapus különdíjasa pedig csapattársa Parti Dominik lett. Az U-8-s korcsoportban a fiúknak bronzérem jutott a kézilabda tornán - legutóbbi Üstöcske Kupa győztes - Szigetszentmiklós és a DVSI mögött. Leány - IV. korcsoport - 2. hely A IV. korcsoportban szereplő kézilabdás lányok a Diákolimpia őszi fordulójában a Nagyvenyim ellen 23-5-re, a Pusztaszabolcs ellen re győztek, míg a Baracstól ra kikaptak. Így a második helyről várják a tavaszi fordulót. Fiú - III. korcsoport - 1. hely A kézilabda Diákolimpia III. korcsoportos fiú csapatainak körzeti versenyén a Szent István Általános Iskola gárdája nagy küzdelemben a Pusztaszabolcs ellen 10-7-re, a Rácalmással szemben pedig magabiztosan nyert 26-5 re és ezzel első helyen várhatják a tavaszi folytatást! Fiú - IV. korcsoport - 1. hely Az iskola IV. korcsoportos fiú kézi csapata veretlenül végezett a Diákolimpia körzeti versenyén Ercsiben. A fiúk a sérülés miatt hiányzó Késmárky Bencéért és Bere Dávidért is küzdöttek!!! Eredményeik: Adony-Pusztaszabolcs: 11-9 Adony - Rácalmás: 17-7 Adony - Nagyvenyim: 13-6 Adony - Ercsi: 14-6 Gratulálunk a csapatoknak és edzőjüknek! Művészetoktatás A 2012/13-as tanévben 164 tanuló kezdte meg tanulmányait zeneművészeti, táncművészeti, képzőművészeti és színművészeti ág képzésének valamelyikén iskolánkban. Közülük sokan már túl vannak az első félévet záró vizsgaelőadásokon. Az adonyi zenészek december 17-én hangversenyen adtak számot felkészültségükről, ahol a karácsonyt váró hangulatot a tagozaton tanító zenetanárok produkciója és a szolfézscsoportok éneklése is gazdagította. A telephelyünkön tanuló kortárstáncos és zongorista növendékek december 16-án Iváncsán a Faluházban ünnepi esten mutatták be tánctudásukat és zongorajátékukat Iváncsa és Besnyő lakosságának. Az adonyi kortárstánc, néptánc és színjáték szakosok egy nagyon színes előadással készültek a vizsgára. A néptáncosok külön csoport produkcióit Csajkovszkij: Diótörőjének részleteivel folytatták a kortárstáncosok. Az előadás második felvonásában Misi Mókus kalandjai jelentettek vidám perceket az érdeklődők számára. Gratulálunk minden vizsgázónak és felkészítő tanáraiknak! Bálinthné Sándor Andrea igazgatóhelyettes 7

8 Közösségi- Kulturális Központ és Könyvtár KÖNYVTÁRI JÁTÉK Kedves Gyermekek! Az új évben is folytatjuk könyvtári játékunkat, melyre megoldásaitokat továbbra is havonta 25-éig adhatjátok le az iskolai vagy a városi könyvtárban Januári feladványunk 1. Mi volt Petőfi Sándor eredeti családneve, mielőtt magyarosította volna? 2. Elbeszélő költeménye, mely híressé tette. 3. Melyik versből való az alábbi idézet? Fényesebb a láncnál a kard, Jobban ékesíti a kart 4. Ki volt Petőfi felesége? 5. Egészítsd ki a verssort! Reszket a bokor, mert.....szállott rá Jó munkát kívánunk! Kati néni, Piroska néni Decemberi feladványunkra helyes megfejtést küldtek: Safárik Fanni, Gipper Milla HÍREK - PROGRAMAJÁNLÓ Január 12-én 16 órától a művelődési házban A DONI ÁTTÖRÉS Címmel előadást tart Rózsafi János harctérkutató Január 19-én 16 órától a művelődési házban A Favorit Dance School bemutatja A Hip-hap Varázslat címmel az Óz a a nagy varázsló történet átdolgozása táncos szemmel c. darabját. Január 26-án 16 órától a művelődési házban KONCERT A KULTÚRA NAPJA ALKALMÁBÓL Közreműködik az arany fokú minősítéssel bíró Gyöngyvirág Női Kar, valamint a dunaújvárosi Sándor Frigyes Zeneiskola zenekara. Karnagy: Horváth Péter Január 27-én 9 órától ÉVES HORGÁSZ KÖZGYÜLÉST Aki ráérzett az önkéntes munka szépségére Olsewszki Margit egy OKJ-s tanfolyamon hallott először az önkéntes munka lehetőségéről. Aztán másutt, egy más alkalommal már tudatosan végighallgatott egy erről szóló tájékoztatást, majd megszületett benne az elhatározás; egy évig szünetelteti a tanulmányait, és kimegy Lengyelországba, azon belül is Bydgoszcz városába, ahol egy katolikus szervezet önkéntes munkavállalókat keres. Nagy elhatározás volt ez a 19 éves lánytól, aki ugyan lakott már középiskolai évei alatt a szülőktől távol, ám a rendszeres hétvégi hazalátogatás, az ott felpakolt élelemadag, a kimosott, vasalt ruhákkal visszatérni a kollégiumba mégiscsak más volt, mint most, teljesen egyedül egy idegen, ráadásul külföldi városba költözni. És először ehhez még le kellett győzni a szülők ellenkezését is, akik természetesen féltették Margitot. Ma már mindenki csak mosolyog ezeken a dolgokon, sőt Margit édesanyja elmondta, hogy olyan pozitív változást tapasztalt a lányánál, hogy utólag mindenképpen örül maga is annak, hogy engedékenyek voltak, és hagyták, próbáljon meg a saját lábára állni. A felelős felnőtté váláson túl a kislány önbecsülése, hangulata, lelki harmóniája helyreállt. Olyannyira átalakította az önkéntes munka, hogy most már határozottan tudja élete célját, ennek érdekében szakmát is vált; a korábban elhatározott óvodai pedagógia helyett a szociális területen szeretne megfelelő végzettséggel elhelyezkedni. A pozitív életszemlélet-váltás hátterében mindenképpen a befogadó intézménynél tapasztalt fogadtatást, az itt rábízott feladatok sikeres ellátását kell keresni. Az önkéntes munkát felajánló egyházi intézmény tevékenységét a hazai viszonyok között egy olyan művelődési házéhoz tudnánk hasonlítani, ahol nem ingyenes vagy belépődíjas programszervezéssel csábítják a nézőket, hanem különféle eszközökkel, társasjátékokkal, sportszerekkel felszerelt térben az animátorok fogadják a fiatalokat. Velük foglalkoznak, beszélgetnek, segítenek a házi feladat megoldásában, összeismertetik egymással őket, tehát remek alkalom ez a kamasz korosztályt egyébként is jellemző zárkózottságon átsegítve új barátokhoz juttatni. De vannak különböző klubszerű foglalkozások is, ahol közösen tanulhatnak táncot, vagy közösen zenélhetnek. Mindezt körbe lengi egy nem erőszakolt vallásos elkötelezettség. Az intézményt egy emberileg, erkölcsileg mindenki által nagyon tisztelt pap vezeti, mellette valamennyi munkatárs önkéntesként dolgozik. Margit a heti öt napon, hat órában végzett animátori feladatok ellátásáért teljes ellátást, szállást (egyedül egy szobában), utiköltséget és némi zsebpénzt tart az Adony és Környéke Horgász Egyesület a művelődési házban Február 2-án 18 órai kezdettel a művelődési házban BATYUS SVÁB TÁNCESTET rendez a Bandy Band Fúvószenekar Belépő: ingyenes Február 9-én 19 órai kezdettel rendezzük meg a hagyományos Jótékonysági Batyus Óvodabálunkat a Művelődési Házban. Nyitótánc: a Madárkák óvodai német tánccsoport. Nagyon sok szeretettel várjuk az óvodás gyermekeink szüleit, és Mindenkit akik szeretik a jó hangulatot és a vidám társaságot. A zenéről gondoskodik Lédeczi Szilveszter és Árvai István. Asztalfoglalás a Hóvirág Óvoda Halacska csoportjában vagy a telefonszámon. kap, az önkéntes munkáról szóló igazolás alapján pedig az iskolájában elfogadják e tevékenységet szakmai gyakorlatnak. E kerek, szép és igaz történet alapján persze joggal merülhet fel a kérdés az olvasóban, hogyan lehetne ilyesfajta önkéntes tevékenységet idehaza is jobban népszerűsíteni, ehhez teret, lehetőséget biztosítani. Ennek kapcsán elmondhatjuk, hogy ezt a folyamatot már itthon is törvényi szabályozás segíti, a tavaly novemberben Besnyőn megalakult Mezőföldi Önkéntes Pont pedig kézzelfogható közelségbe hozta egyelőre a hazai, néhány hónapon belül pedig már a határokat átlépően is az önkéntes munka vállalásának, teljesítésének lehetőségét. A fenti iroda területi koordinátorokkal működik, igy Adony és Kulcs területén az ilyen irányú kéréseket, ajánlkozásokat Percsi Tibor területi koordinátor látja el, aki a ös telefonszámon áll az érdeklődők rendelkezésére. -ti- 8

9 Karácsony a Nyugdíjas Klubban Ebben az évben december 7-én délután került megrendezésre a nyugdíjasok klubjának karácsonyi rendezvénye. Zenével, vacsorával, tombolával telt az este, nagyon jó hangulatban. Köszönetet mondunk a konyhai dolgozóknak a finom vacsoráért, az iskola igazgatónőjének a rendelkezésünkre bocsátott teremért. A kiváló zenét Lédeczi Szilveszter és Ármai István szolgáltatta. Külön köszönetet mondunk az adonyi vállalkozóknak, (akik hozzájárultak a tombolához): ABC, Gazdabolt, Heni Bolt, Bartos Gábor, Papyrus papír és írószerbolt, Fenyvesi Jánosné, Erika virágbolt, Sebestyén Gábor zöldségesbolt, Szili Italdiszkont, Králl Márta, Bagaméri cukrászda. Lőrincz Gyöngyi klubvezető Szamárság Bálint gazda forralt borral, teával, sült gesztenyével kínálta a vendégeket, akiket a cserkészek szórakoztattak az Élő Betlehem első napján. Másnap a Salina énekkel köszöntötte őket, a harmadik napon pedig a Rozmarin még táncra is perdült a szakadó esőben. Hagyományosan jó hangulatban telt az Élő Betlehem, aminek lényegét Szabó Gyula plébános úgy fogalmazta meg a program zárásakor, hogy annak értelme a szeretet, a szeretetben együtt töltött idő. Sajnos, volt egy programot veszélyeztető elem is. Az adonyi szamár útját ide egyengető hölgy érthetetlen módon többszöri ígérete ellenére sem beszélte meg a dolgot a testvérével, így amikor 24-én reggel Ronyecz Péter és fia, Ricsi utánfutóval felszerelve megjelentek a szamárért, kiderült, hogy éppen csak a gazda nem tudott a szamár három napos programjáról. Szerencsénkre Ronyeczék nem adták fel a dolgot, hanem elhajtottak Perkátára, ahonnan Kapócs Tibor és Horváth Árpád uram nagyvo- Kedves Adonyi Polgárok! nalúságának köszönhetően elhozhatták a sokak által már személyesen is ismert Zsuzsit is az előzetesen lebeszélt bárányok mellett. Köszönjük Péternek, Ricsinek, Kapócs és Horváth uramnak a segítséget, akiknek ígéretét elnyerve a jövőben is megkapjuk a jószágot, ezért az adonyi szamárral a továbbiakban nem foglalkozunk. Percsi Köszönjük! A 2. b osztály nevében szeretnénk megköszönni Gipper Millának, Németh Dorottyának és édesanyjának, hogy az ajándékukkal színesebbé tették a karácsonyi ünnepségünket. Fazekas Ildikó, Szabó Réka Az Adony Tánc Együttes megköszöni minden támogatójának és a lakosságnak egész éves lelkes kedves segítségét, a sok bíztatást,elismerést,és szeretetet melyet a 2012-es esztendőben Adony városától kaptunk! Köszönjük az adonyi Közösségi- Kulturális Központ és Könyvtárnak Suszter László Igazgató Úrnak és munkatársainak, Ronyecz Péter Polgármester Úrnak és a Polgármesteri Hivatal munkatársainak, egész éves munkájukat, támogatásukat! Köszönjük a Városi Karácsonyon nyújtott segítségét :Varga Tibornak,Braun Gizikének és családjának, Varsányiné Kremmer Brigittának, és a Kedves Szülőknek! Istentől Megáldott Boldog Békés Ünnepeket és Örömökben Gazdag Sikeres Új Esztendőt kívánunk szeretettel! Az Adony Táncegyüttes nevében Iker Józsefné néptánc pedagógus- koreográfus, az Adony Táncegyüttes vezetője Adonyi Karate Egyesület November 17.-én az évad első versenyén, a V. Mezőföld Kupán vettünk részt Pusztaszabolcson. A verseny meghívásos volt. Nyolc egyesület 97 sportolója jelent meg az pusztaszabolcsi József Attila Általános Iskola tornateremben. Adonyból 5 versenyző vett részt a megmérettetésen, és ahhoz képest, hogy a szezon elején járunk, jó formát mutattak. Eredményeink: Kata (formagyakorlat) versenyszám: 6 éves korosztály: II. Pletser Ármin 10 éves korosztály: I. Oroszi Arion 10 éves korosztály: III. Pletser Dominik 10 éves korosztály II. Lőrincz Laura 11 éves korosztály: I. Oroszi Zsanett Kumite (küzdés) versenyszám: 6 éves korosztály: II. Pletser Ármin 10 éves korosztály: III. Oroszi Arion 10 éves korosztály: III. Pletser Dominik 10 éves korosztály II. Lőrincz Laura 11 éves korosztály: III. Oroszi Zsanett December 01.-én került megrendezésre Ercsiben a már hagyományos Mikulás Kupa Fudokan Országos Bajnokság, amely az év utolsó versenye. Az ország minden tájáról érkezett 12 egyesületet 192 versenyző képviselte. Adonyból 8 versenyző vett részt a megmérettetésen. Szokásához híven a Mikulás is megjelent a verseny megnyitóján, és édességgel kedveskedett a gyerekeknek. Ezután következett a verseny. Eredményeink: Kata (formagyakorlat) versenyszám: 6 éves korosztály: III. Pletser Ármin 8 éves korosztály: III. Bokor Iza 10 éves korosztály: III. Oroszi Arion 10 éves korosztály: IV. Pletser Dominik 10 éves korosztály: III. Lőrincz Laura 11 éves korosztály: IV. Oroszi Zsanett 13 éves korosztály: II. Hetyei Réka 15 éves korosztály: II. Hetyei Gina Kumite (küzdés) versenyszám: 6 éves korosztály: III. Pletser Ármin 10 éves korosztály: IV. Oroszi Arion 10 éves korosztály: IV. Pletser Dominik 10 éves korosztály: II. Lőrincz Laura 11 éves korosztály: IV. Oroszi Zsanett 15 éves korosztály: III. Hetyei Gina Az elért eredményekhez gratulálunk, és további sikeres versenyzést kívánunk! Rónyai 9

10 Köszöntjük Adony Ifjú Polgárait! ÁRNYÉKOLÁSTECHNIKA Redőnyök, reluxák, napellenzők, roletták, harmonikaajtók, szalagfüggönyök, szúnyoghálók (fix, keretes és redőnyhöz kapcsolható), műanyag nyílászárók, szerelése, javítása. Minőségi munka rövid határidővel. Egy év teljes körű garancia! RÓNYAI és TÁRSA BT. Adony, Kis u. 11. Tel.: , December 17. Vészi Krisztián Kende, Kossuth L. u. 8. Január 02. Pisek Dominik, Esze Tamás u. STYX TEMETKEZÉSI KFT. SÍRKŐKÉSZÍTÉS Gránit-, márvány-, műkő munkák a megrendelő elképzelése szerint. Betűvésés, felújítás, kripta építés Háder Sárát névnapja alkalmából sok szeretettel köszönti Anya, Apa és Drága Nagyszülei. Pusztaszabolcs, Velencei út 86. Tel.: , TEMETKEZÉSI KFT. ÉJJEL NAPPAL Anyakönyveztetés, temetkezési kellékek, Halott szállítás (külföldre és külföldről is), Hamvasztás, urnaszállítás, sírásás, ravatalozás, temetés, Koszorúrendelés, sírkőbontás és visszaállítás. Adony, Magyar u. 44. Tel.: , Besnyő Tel.: Mikodiné, Széchenyi u. 10. Tel.: Iváncsa, Beloiannisz: Tel.: Perkáta, Dózsa Gy. U. 14. Tel.: Pusztaszabolcs, Velencei u. 86. Tel.: , Szabadegyháza, Szabadság tér 8. (virágbolt) Tel.: , Szállítási ügyelet: , , ,

11 DÉSZOLG Dunamenti Építő és Szolgáltató Kft Adony, Dózsa Gy. u. 64. tel/fax: 06-25/ web: ADONY VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA OKMÁNYIRODÁJA ELÉRHETŐSÉG: 2457 Adony, Rákóczi u. 21. Tel.: , Fax: ÜGYFÉLFOGADÁS: HÉTFŐ: , SZERDA: , PÉNTEK: Jöjjetek Énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és megterheltettetek, és én megnyugosztlak titeket Máté 11:18 A kötelező közszolgáltatáson felül vállaljuk nagyobb mennyiségű hulladékok (pl. építési törmelék, lomhulladék stb.) szállítását 5 m 3 -es konténerekben. A konténeres hulladékszállítás megrendelése a 25/ as telefonszámon lehetséges. AGROSZERVIZ KFT. Műszaki vizsgáztatási lehetőség NAPONTA!!! Szeretettel és tisztelettel meghívjuk Önt és kedves családját ingyenes, gyógyítással egybekötött ISTENTISZTELETÜNKRE. Időpont: minden csütörtökön 17 órától. Helyszín: Adony, Civil ház Mindenkit szeretettel várunk! Itt az ősz itt van újra! Megújult kibővült árukészlettel várjuk kedves vásárlóinkat! Őszi dughagymák, őszi virághagymák széles választékban kaphatók! Ősz után jön a tél, már most kapható Pepó begyújtós (még tavalyi áron). Újdonságok: Zsákos szén, fa brikett, tőzeg brikett rendelhető! Kerékpáralkatrészek, külső belső gumik kaphatók! Mindez egy helyen a GAZDABOLTBAN!! Adony Bajcsy-Zs. út 7. Tel: Nyitva: H-P: , , Sz: Adony, Ady E. út 82. Telefon: 25/ /126-os mellék, 30/ , Nyitvatartási idő: H-Cs: , P: helyi közéleti híradó Kiadja: Adony Város Képviselő-Testülete Felelős szerkesztő: Percsi Tibor Szerkesztőség: KKKK Adony, Rákóczi u. 28. Tel.: , , Készült: Rolling Nyomda Bt. Dunaújváros, Magyar u. 106/b. Tel.: 25/ , Az újságban megjelent írások nem feltétlenül tükrözik a szerkesztőség álláspontját. A fenntartja magának a kéziratok rövidítésének és szerkesztésének jogát. Kéziratokat nem őrzünk meg, névtelen cikkeket nem jelentetünk meg. 11

12 Így búcsúztunk az évtől!

13

VERSENYEREDMÉNYEK 2013-14., 1. FÉLÉV

VERSENYEREDMÉNYEK 2013-14., 1. FÉLÉV VERSENYEREDMÉNYEK 2013-14., 1. FÉLÉV (EREDMÉNYHIRDETÉS: 2013. december 21., szombat) REGIONÁLIS VERSENYEREMÉNYEINK A Széna Téri Általános Iskola és a Kedvenc rejtvényújság szerkesztősége által 3-8. évfolyamos

Részletesebben

Tollaslabda diákolimpia Észak-Magyarországi területi döntő. Pest megye, Heves megye Nógrád megye Tollaslabda B kategória II-VI.

Tollaslabda diákolimpia Észak-Magyarországi területi döntő. Pest megye, Heves megye Nógrád megye Tollaslabda B kategória II-VI. TERÜLETI TOLLASLABDA DIÁKOLIMPIA i Batthyány Sportiskolai 2015.02.07. Tollaslabda diákolimpia Észak-Magyarországi területi döntő Pest megye, Heves megye Nógrád megye Tollaslabda B kategória II-VI. korcsoport

Részletesebben

VERSENYEREDMÉNYEK. 1. osztály. Bendegúz matematika levelezős verseny. Berki Andrea bronz Berki Milán bronz Bertók Eliza ezüst Németh Boglárka arany

VERSENYEREDMÉNYEK. 1. osztály. Bendegúz matematika levelezős verseny. Berki Andrea bronz Berki Milán bronz Bertók Eliza ezüst Németh Boglárka arany VERSENYEREDMÉNYEK 1. osztály Bendegúz matematika levelezős verseny Berki Andrea bronz Berki Milán bronz Bertók Eliza ezüst Németh Boglárka arany Irodalom, szövegértés Péter Dominik ezüst Felkészítő pedagógus:

Részletesebben

Iszkaszentgyörgyi Általános Iskola

Iszkaszentgyörgyi Általános Iskola iszkaisko la.hu http://iszkaisko la.hu/versenyek3.html Iszkaszentgyörgyi Általános Iskola Versenyek Archívum: 2009/2010, 2010/2011, 2011/2012 2010/2011 A 2011. évi Országos Z rínyi Ilona Matematikaverseny

Részletesebben

Gratulálunk a gyerekeknek a szép eredményekhez, és reméljük, hogy jövőre is ilyen szép számmal jelentkeznek majd tanulóink erre a versenyre!

Gratulálunk a gyerekeknek a szép eredményekhez, és reméljük, hogy jövőre is ilyen szép számmal jelentkeznek majd tanulóink erre a versenyre! Sikerek 2013/2014: Iskolánkban nagyon népszerű a Bendegúz Levelezős Verseny. Az idén is több diákunk jutott el a Tatán megrendezett megyei fordulóba, ahonnan nagyon szép helyezésekkel tértek haza. Bencz

Részletesebben

Makó Csenge 1. Baky Boglárka Makó Csenge 2. Hegyi Petra Szűcs Helga 21:08 3. Rétháti Lili Kiss Fanni Dóra Makó Csenge 4. Makó Csenge Kiss Fanni 21:16

Makó Csenge 1. Baky Boglárka Makó Csenge 2. Hegyi Petra Szűcs Helga 21:08 3. Rétháti Lili Kiss Fanni Dóra Makó Csenge 4. Makó Csenge Kiss Fanni 21:16 Makó Csenge 1. Baky Boglárka Makó Csenge 2. Hegyi Petra Szűcs Helga 21:08 3. Rétháti Lili Kiss Fanni Dóra Makó Csenge 4. Makó Csenge Kiss Fanni 21:16 5.-6. Kiss Fanni Kovács Debóra 21:14 Kiss Fanni 5.-6.

Részletesebben

2013/2014. TANÉV ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA

2013/2014. TANÉV ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA 2013/201 TANÉV ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA V., VI. korcsoport V-VI. korcsoport BARANYA MEGYE Helyszín: PÉCS, PVSK SPORTTELEP Időpont: 201 május 8-9. A Versenybizottság elnöke: HAÁSZ JÁNOS Korcsoportok: V. kcs.:

Részletesebben

Fizika. Környezetismeret. Városi Angol Verseny

Fizika. Környezetismeret. Városi Angol Verseny Fizika 2014. április 8-án Hidy Gábor 8.c osztályos tanulónk részt vett az Eötvös Lóránd Fizikai Társulat által szervezett Öveges József Fizikaverseny megyei fordulóján és továbbjutott az országos döntőbe.

Részletesebben

VEGYESCIKK KEReSKEDÉS

VEGYESCIKK KEReSKEDÉS DERECSKEI PROGRAMFÜZET E-mail:programfuzet@gmail.com 2007. DECEMBER HÓ Közösségi programok Klubok, tanfolyamok Zenés rendezvények Iskolai programok Kiállítás, vásár Színház, mozi Egyházi élet Áldott, Békés

Részletesebben

Szakmacsoportos szakmai előkészítő érettségi tantárgyak versenye (2009. április 8.)

Szakmacsoportos szakmai előkészítő érettségi tantárgyak versenye (2009. április 8.) 2008/2009-es tanév Szakmacsoportos szakmai előkészítő érettségi tantárgyak versenye (2009. április 8.) Iskolánk tanulói az országos döntőben az alábbi eredményeket érték el. Fliszár Tímea (12.B osztály)

Részletesebben

Az alsó tagozat versenyeredményei a 2014/15-ös tanévben

Az alsó tagozat versenyeredményei a 2014/15-ös tanévben Az alsó tagozat versenyeredményei a 2014/15-ös tanévben 1/6 I. Tanulmányi versenyek 1. MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM Iskolai szavalóverseny 3-4. osztály 2. helyezés : Nagy Gréta 3.a és Győri Barnabás 3.a 3.

Részletesebben

Készült: a Marcali Városi Önkormányzat nagytermében 2015. július 28-án megtartott soron kívüli nyilvános képviselő-testületi ülésen.

Készült: a Marcali Városi Önkormányzat nagytermében 2015. július 28-án megtartott soron kívüli nyilvános képviselő-testületi ülésen. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: a Marcali Városi Önkormányzat nagytermében 2015. július 28-án megtartott soron kívüli nyilvános képviselő-testületi ülésen. Helyszín: Marcali Közös Önkormányzati Hivatal

Részletesebben

DIÁKSPORT RENDEZVÉNYEK

DIÁKSPORT RENDEZVÉNYEK DIÁKSPORT RENDEZVÉNYEK Óbuda-Békásmegyeren 2010-2011. tanév II. félév Pedagógiai Szolgáltató Intézet 2011. június 6. DIÁKSPORT RENDEZVÉNYEK Óbuda-Békásmegyeren 2010-2011. tanév II. félév. Tartalom 1. Általános

Részletesebben

Az osztályfőnöki munkaközösség beszámolója a 2014/2015-öss tanév I. félévi munkájáról

Az osztályfőnöki munkaközösség beszámolója a 2014/2015-öss tanév I. félévi munkájáról Az osztályfőnöki munkaközösség beszámolója a 2014/2015-öss tanév I. félévi munkájáról Első féléves munkánkat a Pedagógiai Programunkkal összhangban, a munkatervben meghatározott feladatok alapján végeztük.

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére 10220-1/2009. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére Tárgy: Kerekegyháza Város Önkormányzata 2010. évi rendezvénytervének elfogadása

Részletesebben

Tisztelt Szerkesztőség!

Tisztelt Szerkesztőség! TÁMOP-3.4.3-08/2-2009-0034 Össze-Tett A tehetség a gyermeknek adottság, a pedagógusnak felelősség Lilla Téri Általános Iskola - Kazinczy Ferenc Általános Iskola és AMI Tisztelt Szerkesztőség! Előzetes

Részletesebben

Szeptemberi októberi programok

Szeptemberi októberi programok Szeptemberi októberi programok Szeptember 17 én, 18 án iskolánkban papírgyűjtés volt. A felsőtagozat összesen 5623 kg papírt gyűjtött. A tavalyi évben többet gyűjtöttünk. Reméljük a következő tanévben

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Bag Nagyközség Önkormányzat 2010. augusztus 02. rendkívüli képviselő-testületi ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Bag Nagyközség Önkormányzat 2010. augusztus 02. rendkívüli képviselő-testületi ülésén. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bag Nagyközség Önkormányzat 2010. augusztus 02. rendkívüli képviselő-testületi ülésén. Jelen vannak: Dr. Balatoni Gyöngyi, Dr. Péter Mihály, Antal Istvánné, Balázs Gusztáv,

Részletesebben

2014. október. Szakkörök. Vers és rejtvény. Őszi hulladékgyűjtés. Szeptemberi sikerek

2014. október. Szakkörök. Vers és rejtvény. Őszi hulladékgyűjtés. Szeptemberi sikerek 2014. október S ul i - H a r s o n a Szakkörök Vers és rejtvény Szeptemberi sikerek Őszi hulladékgyűjtés M e g új ul ó i s k o l á n k Aktualitások Szeptember 1-jén ismét gyerekzsivajtól hangos aula fogadott

Részletesebben

Iskolai versenyek. Név Osztály Tantárgy Helyezés Felkészítő tanár

Iskolai versenyek. Név Osztály Tantárgy Helyezés Felkészítő tanár Iskolai versenyek Név Osztály Tantárgy Helyezés Felkészítő tanár Iványi Martin 5.a I. Knotz Lászlóné Sági Márton Matematika verseny 5. évfolyam II. Buzás Istvánné Fekete Zsombor III. Buzás Istvánné Lakatos

Részletesebben

Szombathely 2015. április 20 hétfő

Szombathely 2015. április 20 hétfő Szombathely 2015. április 20 hétfő Tavaszi Csótó-pótló Hegyifutó A Szombathelyi Szabadidősport Szövetség, a Szombathelyi Egyetemi SE és a NYME Sporttudományi Intézete közösen rendezte meg a major s papír

Részletesebben

AKIKRE BÜSZKÉK VAGYUNK

AKIKRE BÜSZKÉK VAGYUNK AKIKRE BÜSZKÉK VAGYUNK 2009/2010 ALSÓ TAGOZAT Móricz verses mesemondó verseny, helyi Felkészítő tanár Virág Zsuzsa 3. b 1. helyezett Kissné Berencsi M. Póti Mariann 4. b 1. helyezett Szikszainé H. A. Horváth

Részletesebben

A humán munkaközösség félévi beszámolója. 2014-15. tanév

A humán munkaközösség félévi beszámolója. 2014-15. tanév A humán munkaközösség félévi beszámolója 2014-15. tanév Készítette: Ipcsicsné Weinhoffer Csilla mkv. Zalaszentgrót, 2015. január 27. A munkaközösség tagjai magyar, történelem, valamint ének tantárgyakat

Részletesebben

Készült: Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 31-én tartott nyilvános üléséről.

Készült: Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 31-én tartott nyilvános üléséről. Tárnokréti Község Képviselő-testülete 3/2013./NY. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2013. január 31-én tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 00 óra A képviselő-testületi ülés

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Balajt Község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormányzat@balajt.hu 82-7/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balajt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 28. napján

Részletesebben

SZÁMOLÁSI VERSENY - JÓZSEF ATTILA ÁLTALÁNOS ISKOLA 2014. MÁJUS 5. 1. évfolyam. megoldás próbálkozás

SZÁMOLÁSI VERSENY - JÓZSEF ATTILA ÁLTALÁNOS ISKOLA 2014. MÁJUS 5. 1. évfolyam. megoldás próbálkozás 1. évfolyam idő 1. Timár Bálint 1.b 104 104 7,14 2. Ozorai Zsóka 1.c 104 104 8,22 3. Ignácz András 1.b 103 104 8,18 4. Porcsa Tamás 1.c 103 104 8,20 5. Lesták Eszter Boglárka 1.c 103 104 8,50 6. Balika

Részletesebben

Tisztelt Szülők! Badacsonytomaj, 2015. március Tisztelettel: Krisztin N. Lászlóné igazgató

Tisztelt Szülők! Badacsonytomaj, 2015. március Tisztelettel: Krisztin N. Lászlóné igazgató Tisztelt Szülők! Gyermekük hamarosan betölti a bűvös életkort, iskolás lesz. Önök is, gyermekük is örömteli várakozással, izgalommal, s talán némi szorongással néznek a jövendő és az első tanévnyitó elébe.

Részletesebben

Paks, Energetikai Szakközépiskola Sportcsarnok 2015. január 17-18.

Paks, Energetikai Szakközépiskola Sportcsarnok 2015. január 17-18. TOLNA MEGYEI DIÁKSPORT TANÁCS 2014/2015. TANÉV ORSZÁGOS DÖNTŐ VÉGEREDMÉNY Paks, Energetikai Szakközépiskola Sportcsarnok 2015. január 17-18. 1 2014/2015. TANÉVI FIÚ Hely Megye Iskola Település Testnevelő

Részletesebben

5. sz melléklet: Tanulmányi versenyek eredményei a 2011/12.tanévben

5. sz melléklet: Tanulmányi versenyek eredményei a 2011/12.tanévben Alsó tagozat 2011. december Adventi feladatok 4 fordulós könyvtári vetélkedő. résztvevők száma: 37 fő, mely 2-3-4. osztályosok vettek részt. Kiemelkedően teljesített, könyvjutalmat kapott 21 tanuló. Helyi

Részletesebben

Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat 2015. február 25-i határozatai

Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat 2015. február 25-i határozatai Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat 2015. február 25-i határozatai 1/2015. (II.25.) SZKT határozat 3 igen, 0 nem és 0 fő tartózkodott A Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat Képviselő-testülete ülésének jegyzőkönyv

Részletesebben

Duna-Adony. www.4kadony.hu. Ára: 100 Ft. 2015. Január HE LYI KÖZ ÉLE TI HÍR ADÓ XXV. év fo lyam 1. szám

Duna-Adony. www.4kadony.hu. Ára: 100 Ft. 2015. Január HE LYI KÖZ ÉLE TI HÍR ADÓ XXV. év fo lyam 1. szám Ára: 100 Ft. www.4kadony.hu 2015. Január HE LYI KÖZ ÉLE TI HÍR ADÓ XXV. év fo lyam 1. szám December 6-án az indiai nővérek az általuk üzemeltetett Gondozóházban erősítették meg fogadalmukat, mellyel ismét

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Megállapítja, hogy a Képviselő-testület a kiküldött napirendi pontokat 8 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadja.

JEGYZŐKÖNYV. Megállapítja, hogy a Képviselő-testület a kiküldött napirendi pontokat 8 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadja. JEGYZŐKÖNYV Készült Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 19-i rendkívüli testületi ülésén, a Polgármesteri Hivatal alpolgármesteri tárgyalójában. Jelen vannak: Gyenes Levente

Részletesebben

1. Napirend Beszámoló a Sportegyesület 2013/2014. évi tevékenységéről, és elszámolás a 2013. évi önkormányzati támogatással

1. Napirend Beszámoló a Sportegyesület 2013/2014. évi tevékenységéről, és elszámolás a 2013. évi önkormányzati támogatással Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2014. JEGYZŐKÖNYVE Készült: 2014. július 22-én 15 00 órai kezdettel megtartott rendkívüli képviselő-testületi ülésről Ülés helye: Bánk Község Önkormányzata,

Részletesebben

Délelőtt a 4.c osztályosokkal előkészültünk a műsorra. Felraktuk a dekorációt, berendeztük az aulát. 14 órakor kezdődött a

Délelőtt a 4.c osztályosokkal előkészültünk a műsorra. Felraktuk a dekorációt, berendeztük az aulát. 14 órakor kezdődött a Az Újpesti Csokonai Vitéz Mihály Általános Iskola és Gimnáziumban ezen a pénteki napon került megrendezésre a Gyerek-Faktor. Az előző években elkezdett Csillag Születik vetélkedőt folytattam, csak a nevét

Részletesebben

PUSZTASZABOLCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. SZEPTEMBER 11-I RENDKÍVÜLI ÜLÉSÉNEK

PUSZTASZABOLCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. SZEPTEMBER 11-I RENDKÍVÜLI ÜLÉSÉNEK Ikt.szám: 53-20/2013. PUSZTASZABOLCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. SZEPTEMBER 11-I RENDKÍVÜLI ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE HATÁROZATOK SZÁMA: 557, 558, 559, 560/2013. (IX. 11.) 2 Jegyzőkönyv Készült

Részletesebben

SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. Szám: 2/7/2013. J e g y z ő k ö n y v

SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. Szám: 2/7/2013. J e g y z ő k ö n y v 1 SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: 2/7/2013. J e g y z ő k ö n y v Készült Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 21. napján 7.30 órakor a Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

Ünnepi elnökségi ülés napirendi pontjai

Ünnepi elnökségi ülés napirendi pontjai Ünnepi elnökségi ülés napirendi pontjai 1./ Az elnökség 2014. évi tevékenységének értékelése, évzáró. Előterjesztő: Kárpáti Zoltán megyei elnök Előterjesztés módja: írásban illetve szóban 2./ A jelenlévők

Részletesebben

6. Karácsony előtt dr. Sztakó József ellátogatott az óvodákba, ahol Minden évben a karácsonyi koncerten kerül kiosztásra a Tótkomlós ifjú tehetsége díj. A fiatalokat a helyi oktatási a Képviselő-testület

Részletesebben

Fehérvár Rugby Club 2012. évi. Beszámolója.

Fehérvár Rugby Club 2012. évi. Beszámolója. Fehérvár Rugby Club 2012. évi. Beszámolója. 2012. január: Iskolai csoportedzések, István Király ált iskola, minden hétfő 14 órától Gyolcsos Ferenc vezetésével 15 fő. Táncsics Mihály Általános iskola kedd

Részletesebben

Készült: Buj község Önkormányzat Képviselőtestületének 2011. május 12-én 14 00 -kor megtartott rendkívüli testületi üléséről.

Készült: Buj község Önkormányzat Képviselőtestületének 2011. május 12-én 14 00 -kor megtartott rendkívüli testületi üléséről. Készült: Buj község Önkormányzat Képviselőtestületének 2011. május 12-én 14 00 -kor megtartott rendkívüli testületi üléséről. tárgysorozata: határozata: 34-36 rendelete: TÁRGYSOROZAT 1. Döntéshozatal közbeszerzésekkel

Részletesebben

Remekül szerepeltek az MKKSZ versenyzői

Remekül szerepeltek az MKKSZ versenyzői Ismét Nyírmada! 54 fő állt a sorban szombaton reggel, hogy megmutassa tudását. Alapvetően gyerekek vizsgáztak színes csíkokra és övekre október második hétvégéjén, Nyírmadán. Iván János és Király György

Részletesebben

1000-32/2008. 268/2008. sz. határozat

1000-32/2008. 268/2008. sz. határozat Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 1000-32/2008. 268/2008. sz. határozat J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. július 30-i rendkívüli

Részletesebben

A GÖDÖLLŐI TÖRÖK IGNÁC GIMNÁZIUM TANULÓINAK EREDMÉNYEI A 2010/2011. TANÉVBEN

A GÖDÖLLŐI TÖRÖK IGNÁC GIMNÁZIUM TANULÓINAK EREDMÉNYEI A 2010/2011. TANÉVBEN A GÖDÖLLŐI TÖRÖK IGNÁC GIMNÁZIUM TANULÓINAK EREDMÉNYEI A 2010/2011. TANÉVBEN A Bolyai Matematika Csapatverseny Pest megyei fordulójának eredményei: V.A osztály 7. hely, (220 induló csapat) csapattagok:

Részletesebben

MAKÓ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE VICEMAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE VICEMAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE VICEMAYOR OF MAKÓ 1/162-1/2015/I. Ea: Varga Erika Tárgy: Czirbus Gábor alpolgármester tájékoztatója az előző ülés óta történt fontosabb tárgyalásokról, eseményekről.

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: 2015. február 12-én (csütörtök), 17.00 órakor, a Közösségi Házban megtartott munkaterv szerinti üléséről Jelen vannak: Bárány Erzsébet jegyző Bárány Pál, Bocskayné Tóth Katalin,

Részletesebben

Pataky Zsófia vagyok, 14 éves. A legnagyobb gyerek a családban. Két testvérem van.

Pataky Zsófia vagyok, 14 éves. A legnagyobb gyerek a családban. Két testvérem van. A gyermekek Pataky Zsófia vagyok, 14 éves. A legnagyobb gyerek a családban. Két testvérem van. Pontosan 6 évvel ezelőtt, karácsonykor (amikor én 8 éves voltam a húgom pedig 5) kaptam a világ legszebb ajándékát.

Részletesebben

Szóbeli beosztás angol nyelvből

Szóbeli beosztás angol nyelvből Szóbeli beosztás angol nyelvből Név Nap időpont Andl-Beck Boróka péntek 12.30 óra Bali Bence csütörtök 13. 30 óra Balogh Zita péntek 12..30 óra Baráth Amanda Alexandra csütörtök 13.30 óra Becker Sára Melánia

Részletesebben

Eseménynaptár 2014/2015

Eseménynaptár 2014/2015 Eseménynaptár 2014/2015 SZEPTEMBER 01. hétfő Tanévnyitó ünnepély 1. tanítási nap 8:00 óra 03. szerda Modul órák, szakköri foglalkozások megkezdése. Modul óra és szakkörvezetők 09. kedd Iskolavezetőségi

Részletesebben

Rendezvénynaptár 2015.

Rendezvénynaptár 2015. Rendezvénynaptár 2015. Hónap Nap Időpont Program Helyszín Szervező Január 18. 15 00 Magyar Kultúra Napja Művelődési Ház Művelődési Ház 30. közgyűlése Művelődési Ház Február 13. Tűzoltó közgyűlés Művelődési

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2015. (I.27.) számú határozata a 2015. január 27-i együttes ülés jegyzőkönyv hitelesítőiről

JEGYZŐKÖNYV. Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2015. (I.27.) számú határozata a 2015. január 27-i együttes ülés jegyzőkönyv hitelesítőiről JEGYZŐKÖNYV Készült: Helye: Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete, Gyúró Község Önkormányzat Képviselő-testülete és Kajászó Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. január 27-i együttes üléséről

Részletesebben

A 2011/2012-es tanév eredményei

A 2011/2012-es tanév eredményei A legjelentősebb eredményeink A 2011/2012-es tanév eredményei Alsó tagozat Az esélyegyenlőségi napi programon iskolánk díjazottja a FIT KID iskolai csoportból Bakonyi Lili4. b. osztályos tanuló lett. Az

Részletesebben

2014/2015. TANÉV ORSZÁGOS DÖNTŐ NYILVÁNOS SORSOLÁS VI. KORCSOPORT. Budapest, 2015. január 09.

2014/2015. TANÉV ORSZÁGOS DÖNTŐ NYILVÁNOS SORSOLÁS VI. KORCSOPORT. Budapest, 2015. január 09. 2014/2015. TANÉV ORSZÁGOS DÖNTŐ NYILVÁNOS SORSOLÁS VI. KORCSOPORT Budapest, 2015. január 09. 1 2014/2015. TANÉVI KOSÁRLABDA DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ VI. KORCSOPORT Kaposvár, 2015. január 23-25. RÉSZTVEVŐK

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S 7/2015. E L Ő T E R J E S Z T É S Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. január 29-ei ülésére Jegyzői törvényességi észrevétel: nincs. Tárgy: Beszámoló a civil szervezetek 2014.

Részletesebben

FORGATÓKÖNYV. MEGNYITÓ MŰSOR: Köszöntő: (Földi Erika)

FORGATÓKÖNYV. MEGNYITÓ MŰSOR: Köszöntő: (Földi Erika) FORGATÓKÖNYV Esemény: Madarak és fák napja Időpont: 2014. május 12. (hétfő) A program szervezői: Földi Erika, Török Éva, Vinnai Krisztina, Helyszín: PARK, Művelődési ház előtti terület, Iskolai ebédlő

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Önkormányzat 8294 Kapolcs, Kossuth u. 62. Száma: 47-6/2010.

JEGYZŐKÖNYV. Önkormányzat 8294 Kapolcs, Kossuth u. 62. Száma: 47-6/2010. Önkormányzat 8294 Kapolcs, Kossuth u. 62. Száma: 47-6/2010. JEGYZŐKÖNYV Készült: Kapolcs község Önkormányzata képviselőtestülete 2010. június 28-án 16.30 órai kezdettel megtartott rendkívüli ülésén. Jelen

Részletesebben

A 2014/15-ES TANÉV FELADATTERVE 2014. SZEPTEMBER

A 2014/15-ES TANÉV FELADATTERVE 2014. SZEPTEMBER A 2014/15-ES TANÉV FELADATTERVE 2014. SZEPTEMBER 8. osztályok 1. (hétfő) 7.45 ELSŐ TANÍTÁSI NAP 8. (hétfő) 17.00 Szülői értekezlet alsó tagozat 11. (csütörtök) 16.30 Szülői Munkaközösségi értekezlet 15.

Részletesebben

Apátfalva Község Polgármestere 6931 Apátfalva, Templom u. 69. Te.: (62) 520-040; Fax: (62) 520-043 E-mail: apatfalva.polg@vnet.hu

Apátfalva Község Polgármestere 6931 Apátfalva, Templom u. 69. Te.: (62) 520-040; Fax: (62) 520-043 E-mail: apatfalva.polg@vnet.hu Apátfalva Község Polgármestere 6931 Apátfalva, Templom u. 69. Te.: (62) 520-040; Fax: (62) 520-043 E-mail: apatfalva.polg@vnet.hu 29-92/2014. Ea.: Varga Gy.-né Tárgy: Tájékoztató Apátfalva Község Cigány

Részletesebben

Készült: a Marcali Városi Önkormányzat nagytermében 2015. május 6-án megtartott soron kívüli nyilvános képviselő-testületi ülésen.

Készült: a Marcali Városi Önkormányzat nagytermében 2015. május 6-án megtartott soron kívüli nyilvános képviselő-testületi ülésen. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: a Marcali Városi Önkormányzat nagytermében 2015. május 6-án megtartott soron kívüli nyilvános képviselő-testületi ülésen. Helyszín: Marcali Közös Önkormányzati Hivatal (8700

Részletesebben

T Á R G Y S O R O Z A T A. 1./ A közétkeztetés és az önkormányzat által üzemeltetésre átadott konyha helyzetének áttekintése.

T Á R G Y S O R O Z A T A. 1./ A közétkeztetés és az önkormányzat által üzemeltetésre átadott konyha helyzetének áttekintése. NYÍRGELSE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLET 2013.február 13.-án megtartott Képviselő-testületi ülésének a.) jegyzőkönyve b.) határozata c.) előterjesztése d.) tárgysorozata T Á R G Y S O R O Z A

Részletesebben

Ikt.sz: 35-30/2011. Jegyzőkönyv. Határozatok: 67-től 70-ig. Határozat száma. 0-tól 0-ig. Rendeletek:

Ikt.sz: 35-30/2011. Jegyzőkönyv. Határozatok: 67-től 70-ig. Határozat száma. 0-tól 0-ig. Rendeletek: Ikt.sz: 35-30/2011. Jegyzőkönyv Készült: Hevesaranyos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. szeptember 6- án megtartott rendkívüli testületi üléséről Határozatok: 67-től 70-ig Határozat száma

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. március 14-én tartott rendkívüli nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. március 14-én tartott rendkívüli nyílt üléséről HAJDÚ-BIHAR MEGYE SÁRRÉTUDVARI NAGYKÖZSÉG J E G Y Z Ő K Ö N Y V Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. március 14-én tartott rendkívüli nyílt üléséről Tartalmazza a: 24/2014./III.14./

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Napirendi pontok: Nyílt ülésen: 1.) Előterjesztés a szociális ellátásokról szóló rendelet elfogadására. Előterjesztő: polgármester

Jegyzőkönyv. Napirendi pontok: Nyílt ülésen: 1.) Előterjesztés a szociális ellátásokról szóló rendelet elfogadására. Előterjesztő: polgármester Jegyzőkönyv Készült: 2012. november 27- én, 15 óra 30 perctől megtartott nyílt üléséről. Jelen vannak: a jelenléti ív szerint. A polgármester megállapítja a határozatképességet. A képviselőtestület ülése

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. június 29-i üléséről 72-76/2009. (06. 29.) ÖK. sz. határozat 1 Készült: Ceglédbercel Község Önkormányzatának 2009. június

Részletesebben

REGINA Fórum Hírlevél 2011. 2. szám

REGINA Fórum Hírlevél 2011. 2. szám REGINA Fórum Hírlevél 2011. 2. szám Kedves Olvasó! Örömmel mondhatjuk el, hogy REGINA Fórum jótékonysági boltunkat a februári nyitás óta nagy érdeklődéssel fedezi fel a lakosság, és örömének ad hangot,

Részletesebben

Heves Megyei Diák- és Szabadidősport Egyesület 2014/2015. TANÉV ORSZÁGOS DÖNTŐ III. KORCSOPORT. Eger, 2015. június 14-16.

Heves Megyei Diák- és Szabadidősport Egyesület 2014/2015. TANÉV ORSZÁGOS DÖNTŐ III. KORCSOPORT. Eger, 2015. június 14-16. Heves Megyei Diák- és Szabadidősport Egyesület 2014/2015. TANÉV ORSZÁGOS DÖNTŐ III. KORCSOPORT Eger, 2015. június 14-16. 1 TELEKOM LABDARÚGÓ DIÁKOLIMPIA 2014/2015. TANÉVI DIÁKOLIMPIAI LABDAJÁTÉKOK III.

Részletesebben

Csatlós Csaba Úszó Emlékverseny 2014/2015. tanév I. forduló. I. korcsoport 25 m fiú gyors

Csatlós Csaba Úszó Emlékverseny 2014/2015. tanév I. forduló. I. korcsoport 25 m fiú gyors Csatlós Csaba Úszó Emlékverseny 2014/2015. tanév I. forduló I. korcsoport 25 m fiú gyors 1. Mócsány Dominik Gagarin 22,2 10p 2. Vágvölgyi Ádám Gagarin 22,5 8p 3. Fehér Romvald Gagarin 28,1 7p 4. Tóth Ármin

Részletesebben

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kézilabdaszövetség beszámolója 2013/14

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kézilabdaszövetség beszámolója 2013/14 A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kézilabdaszövetség beszámolója 2013/14 2014. október 17-én került sor a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kézilabdaszövetségben rendkívüli tisztújításra. A korábbi elnök, Birta

Részletesebben

VÁROSI AMATŐR MŰVÉSZETI CSOPORTOK 2012.ÉVI PÁLYÁZATI ELSZÁMOLÁSA

VÁROSI AMATŐR MŰVÉSZETI CSOPORTOK 2012.ÉVI PÁLYÁZATI ELSZÁMOLÁSA VÁROSI AMATŐR MŰVÉSZETI CSOPORTOK 2012.ÉVI PÁLYÁZATI ELSZÁMOLÁSA Rábaköz-Hanság Működési, utazási és Kiss József Turisztikai anyagköltség (Hanság Big Band) Szent Anna Plébánia Énekes Gitáros Csoportja

Részletesebben

KÉZILABDA RÉSZTVEVŐ CSAPATOK FIÚ

KÉZILABDA RÉSZTVEVŐ CSAPATOK FIÚ KÉZILABDA RÉSZTVEVŐ CSAPATOK FIÚ Ssz. Megye: Iskola: Település: 1 Bács-Kiskun II Kalocsa és Térsége Általános Iskolája Kalocsa 2 Békés I Békési Kistérségi Dr. Hepp Ferenc Általános Iskola, Sportiskola,

Részletesebben

Balajt község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormanyzat@balajt.hu

Balajt község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormanyzat@balajt.hu Balajt község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormanyzat@balajt.hu 82-5/2014. JEGYZŐKÖNYV Balajt község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. évi március hó 26. napján, szerdán 10

Részletesebben

Csongrád Megyei Diáksport Egyesület

Csongrád Megyei Diáksport Egyesület Csongrád Megyei Diáksport Egyesület 2014/2015. TANÉV VÉGEREDMÉNY 1 VÉGEREDMÉNY LEÁNYOK Megye Iskola neve Település Testnevelő, felkészítő 1. Békés Békéscsabai Andrássy Gyula Gimnázium és Kollégium Békéscsaba

Részletesebben

Országos sportversenyek 2011/2012-es tanév

Országos sportversenyek 2011/2012-es tanév Országos sportversenyek 2011/2012-es tanév Verseny neve Helyezés Résztvevők Felkészítő tanár Atlétika, csapatbajnokság 12. Brogli Réka, Besenyei Boglárka, Polonkai Eszter, Tanyi Ramóna Móth Éva országos

Részletesebben

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS FÖLDES, 2012. MÁRCIUS 28.

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS FÖLDES, 2012. MÁRCIUS 28. FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 4. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez a Földesen működő civil

Részletesebben

A Haza és haladás vetélkedő döntője

A Haza és haladás vetélkedő döntője A Haza és haladás vetélkedő döntője 2013. május 27. Debrecen Részletek az előzetes feladatokból A megnyitó A csapatok munka közben Nézzük, kit rejt a léggömb? A zsűri a feladatok értékelése közben, nagy

Részletesebben

A Nyitra Utcai Általános Művelődési Központ többcélú intézmény.

A Nyitra Utcai Általános Művelődési Központ többcélú intézmény. Kedves Lakók, Szülők, Gyerekek! A Nyitra Utcai Általános Művelődési Központ többcélú intézmény. Alaptevékenysége az iskoláskorúak általános iskolai oktatása, napközi otthonos ellátásuk, a gyermekek, fiatalok,

Részletesebben

Helyezések-B kategória

Helyezések-B kategória Helyezések-B kategória Helyezés Név Megjegyzés I-kcs. fiú Boros Gergely (2001) Bolyai János Általános Iskola Érd Kis Kasza Miklós (2004) Batthyány Általános Iskola és Sportiskola Érd Pintér Olivér (2001)

Részletesebben

IV. Ongai Páros Pontyfogó Horgászverseny!

IV. Ongai Páros Pontyfogó Horgászverseny! IV. Ongai Páros Pontyfogó Horgászverseny! Az idén IV. alkalommal került megrendezésre a páros pontyfogó versenyünk, a közel 12 hektáros, VII. számú tavunkon. Ebben az évben is 37 párost tudtunk egymás

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! Közművelődési, Oktatási, Sport, Ifjúságpolitikai és Egészségügyi Bizottság Tisztelt Képviselő-testület! Tárgy: Beszámoló a Polgármesteri Hivatal Humánszolgáltatási Irodája által szervezett 2008. évi sportversenyekről

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. A képviselőtestület a napirendekre tett ajánlást 12 igen szavazattal elfogadta. Sóki László képviselő megérkezett!

JEGYZŐKÖNYV. A képviselőtestület a napirendekre tett ajánlást 12 igen szavazattal elfogadta. Sóki László képviselő megérkezett! 1 JEGYZŐKÖNYV Készült Mezőfalva Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 2009. március 18-án 16 órai kezdettel megtartott rendkívüli képviselőtestületi üléséről. Jelen vannak: Márok Csaba polgármester

Részletesebben

Pesterzsébeti Ifjúsági és Gyermekönkormányzat munkaterve a 2012-2013-as tanévre

Pesterzsébeti Ifjúsági és Gyermekönkormányzat munkaterve a 2012-2013-as tanévre ADY ENDRE ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS PESTERZSÉBETI PEDAGÓGIAI INTÉZET 1204 Budapest, Ady Endre u. 98. Tel/fax: 284-01-38; Tel.: 421-07-71 Email: pepe20@pepint.sulinet.hu Honlap: www.pepint.hu Pesterzsébeti Ifjúsági

Részletesebben

Bodajk Város Önkormányzat 2014. évi Rendezvényterve

Bodajk Város Önkormányzat 2014. évi Rendezvényterve Bodajk Város Önkormányzat 2014. évi terve Január 1. Szerda 2. Csütörtök 3. Péntek 4. Szombat Pótszilveszter Nyugdíjas Klub 18-5. Vasárnap 6. Hétfő Taggyűlés Nyugdíjas Klub 18-7. Kedd 8. Szerda 9. Csütörtök

Részletesebben

Az ülés helye: Önkormányzat hivatali helyisége (8782 Zalacsány, Zrínyi u. 6.)

Az ülés helye: Önkormányzat hivatali helyisége (8782 Zalacsány, Zrínyi u. 6.) Jegyzőkönyv Készült: Zalacsány község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. június 9.-én 11 óra kezdettel megtartott üléséről Az ülés helye: Önkormányzat hivatali helyisége (8782 Zalacsány, Zrínyi

Részletesebben

Postázási cím és név:

Postázási cím és név: 2009. november 17-én a Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület ünnepélyes keretek között köszöntötte a kisapostagi Bárka Vendéglőben az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program III. tengely 4 intézkedésének

Részletesebben

V. Ongai Páros Pontyfogó Horgászverseny!

V. Ongai Páros Pontyfogó Horgászverseny! Ongai Horgász Egyesület V. Ongai Páros Pontyfogó Horgászverseny! Az idén V. alkalommal került megrendezésre a páros pontyfogó versenyünk, a közel 12 hektáros, VII. számú tavunkon. Ebben az évben is 34

Részletesebben

PEST MEGYEI DIÁKOLIMPIA 2014. EREDMÉNYJEGYZÉK Százhalombatta, Dunafüredi út 3. Versenynaptári szám: 385/C-10/07 2014.10.11

PEST MEGYEI DIÁKOLIMPIA 2014. EREDMÉNYJEGYZÉK Százhalombatta, Dunafüredi út 3. Versenynaptári szám: 385/C-10/07 2014.10.11 PEST MEGYEI DIÁKOLIMPIA 2014. EREDMÉNYJEGYZÉK Százhalombatta, Dunafüredi út 3. Versenynaptári szám: 385/C-10/07 2014.10.11 légpuska 20, "A" kat. leány I. Fábián Fanni 2000 Arany János Ált. Isk. Százhalombatta

Részletesebben

Matematika 5. és 7. évf. verseny

Matematika 5. és 7. évf. verseny Mohay Lili 5 ált. iskola Bánlakiné Németh Ildikó Dr. Béres József 1. Körtvélyessy László 5 ált. iskola Pártos Péterné Nyelvű 2. Wang Anna 5 ált. iskola Borsos Irén Óbudai Nagy László 3. Antók Etele 5 ált.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Vál Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 10-i üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Vál Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 10-i üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Vál Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 10-i üléséről Helye: Váli Közös Önkormányzati Hivatal, emeleti tanácskozó terme Jelen vannak:bechtold Tamás polgármester,

Részletesebben

NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 5/2015. sz. jegyzőkönyve. a 2015. március 4 én megtartott ülésről

NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 5/2015. sz. jegyzőkönyve. a 2015. március 4 én megtartott ülésről NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 5/2015. sz. jegyzőkönyve a 2015. március 4 én megtartott ülésről 1 Jegyzőkönyv Készült: Nemti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015. március

Részletesebben

OSZTÁLYOK 2010-2011 1. OSZTÁLY ISKOLAOTTHON DR. SZABÓ JÁNOSNÉ VARGÁNÉ MOLNÁR ÉVA

OSZTÁLYOK 2010-2011 1. OSZTÁLY ISKOLAOTTHON DR. SZABÓ JÁNOSNÉ VARGÁNÉ MOLNÁR ÉVA OSZTÁLYOK 2010-2011 1. OSZTÁLY ISKOLAOTTHON DR. SZABÓ JÁNOSNÉ VARGÁNÉ MOLNÁR ÉVA BAGA LAJOS BAKÓ ERZSÉBET KLÁRA BALOGH NORBERT CSANÁDI NIKOLETT DEÁK NIKOLETT GAZSÓ ZSANETT FÜLÖP GÁBOR DÁVID GYÖKERES MÁRIA

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 30. (kedd) napján 18.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén

Jegyzőkönyv. Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 30. (kedd) napján 18.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén Jegyzőkönyv Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 30. (kedd) napján 18.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén Helyszín: Polgármesteri Hivatal 2135 Csörög, Kisfaludy u. 40. Jelen

Részletesebben

Jelen vannak: Gérnyiné Hajba Erzsébet polgármester, Papp Gyula alpolgármester, Kertész László és Magyar Jánosné képviselők.

Jelen vannak: Gérnyiné Hajba Erzsébet polgármester, Papp Gyula alpolgármester, Kertész László és Magyar Jánosné képviselők. 1 Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Katafa 23-5/2013. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Katafa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete által 2013. március 12-én (kedden) 9.00 órakor a Katafa,

Részletesebben

AMPLIFON Atlétikai Országos Bajnokság 2009. május 23.

AMPLIFON Atlétikai Országos Bajnokság 2009. május 23. 60 m Leány - I. kcs. 1 4 Varga Viktória Debrecen 9,06 16 II. if. 2 67 Fábián Dóra Kaposvár 9,19 15 I. if. 3 52 Mihály Réka Szeged 9,26 14 II. if. 4 99 Molnár Patrícia Sopron 9,49 13 I. if. 5 3 Gál Rita

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Öttevény Község Önkormányzat Képviselő-testülete. J e g y z ő k ö n y v Készült: Öttevény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2009. november 27. napján 17 00 órakor a Faluház tanácstermében megtartott

Részletesebben

XII. Hódmezővásárhelyi Szenior Nemzetközi Úszóverseny 2014.11.08-2014.11.09

XII. Hódmezővásárhelyi Szenior Nemzetközi Úszóverseny 2014.11.08-2014.11.09 XII. Hódmezővásárhelyi Szenior Nemzetközi Úszóverseny 2014.11.08-2014.11.09 Rendezők: Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Hód-Fürdő Szolgáltató és Üzemeltető Kft Hódmezővásárhelyi

Részletesebben

XI. Kecskemét Kupa Országos Ju-Jitsu Verseny

XI. Kecskemét Kupa Országos Ju-Jitsu Verseny ZÁRÓ JEGYZŐKÖNYV 2005.11.26 2.oldal 1.Jurandori versenyszám (61 nevezés) Jurandori Mini Fiú (6 nevezés) I. Mintál Erik Halasi Harcművész Egyesület II. Náder Ákos Hetényegyházi Ju-Jitsu Klub III. Buda Szabolcs

Részletesebben

Kishegyi Nóra: de tudom, hogy van szeretet!

Kishegyi Nóra: de tudom, hogy van szeretet! Kishegyi Nóra: de tudom, hogy van szeretet! Mivel sem az én szüleim, sem férjem szülei nem álltak olyan jól anyagilag, hogy támogatni tudtak volna új otthonunk megteremtésében, esküvőnk után vidékre kötöztünk

Részletesebben

Pesterzsébeti Ifjúsági és Gyermekönkormányzat munkaterve a 2014-2015-ös tanévre

Pesterzsébeti Ifjúsági és Gyermekönkormányzat munkaterve a 2014-2015-ös tanévre Pesterzsébeti Ifjúsági és Gyermekönkormányzat munkaterve a 2014-2015-ös tanévre Készítette: apigyö képviselő-testülete és Oláhné Horváth Ildikó apigyö patronálója Pesterzsébeti Ifjúsági és Gyermekönkormányzat

Részletesebben

XIV. Országos Friss Antal Gordonkaverseny Szolnok, 2014. november 21-23.

XIV. Országos Friss Antal Gordonkaverseny Szolnok, 2014. november 21-23. XIV. Országos Friss Antal Gordonkaverseny Szolnok, 2014. november 21-23. Díjazottak: I. korcsoport I.díj: Jeong Jin Seok Prehoffer Júlia Szombathelyi Bartók Béla Zenei AMI tanára: Pálköviné Békefi Cecília

Részletesebben

ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA III. KORCSOPORT

ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA III. KORCSOPORT 2013/201 TANÉV ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA III. KORCSOPORT EGYÉNI PÁLYABAJNOKSÁG BARANYA MEGYE Helyszín: PÉCS, PVSK SPORTTELEP Időpont: 201 MÁJUS A Versenybizottság elnöke: HAÁSZ JÁNOS III. korcsoport: 2001-2002-ben

Részletesebben

2014. SZEPTEMBERI KRÓNIKA

2014. SZEPTEMBERI KRÓNIKA 2014. SZEPTEMBERI KRÓNIKA Szeptember 1. Szeptember 5. Szeptember 16. Szeptember 17. Szeptember 18. Szeptember 19. Szeptember 20. Tanévnyitó ünnepség a 2. osztályosok szereplésével Az alsó tagozatos osztályok

Részletesebben