Duna-Adony. Az egykori hősökre emlékeztünk. Mit hoz az új év? Ára: 100 Ft.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Duna-Adony. Az egykori hősökre emlékeztünk. Mit hoz az új év? Ára: 100 Ft. www.4kadony.hu"

Átírás

1 Ára: 100 Ft Január HE LYI KÖZ ÉLE TI HÍR ADÓ XXIII. év fo lyam 1. szám Mit hoz az új év? Sokan felteszik a kérdést az új év kezdetén, aztán többnyire az a válasz, hogy bármit hoz is, csak legalább rosszabb ne legyen. Most, amikor politikusok, művészek, közgazdászok egybecsengő véleménye szerint kritikus évhez érkeztünk, különösen aktuális a jövőn elgondolkodni. Ezúttal nem is elsősorban a begyűrűzött világgazdasági válság, illetve annak hatásai miatt nehezen kiszámítható az új esztendő (bár önmagában ez is elég lenne), valójában aggodalomra ad okot az is, hogy rohamtempóban születnek olyan új szabályzások, melyeknek nemcsak gazdaságot, hanem egész életterünket átalakító hatásai kiszámíthatatlanok. Az oktatási reform esetében, ahol szintén alaposan átalakítják a struktúrát, az ígéret szerint ezt a gyermekeink nem fogják érzékelni. Mi pedig hisszük is, nem is. Szurkolunk, hogy sikerüljön, elfogadjuk, sőt régóta vártuk is a változásokat, melyekhez kinekkinek volt is egy-egy saját tuti ötlete. Ha a helyi hivatal helyett a napos ügyeket továbbra is ott lehet intézni, a fogósabbakat pedig a jól megközelíthető járási hivatalban, egyetlen ablak előtt, akkor ennek örülhetünk sőt, ha olcsóbb és jobban működik, akkor ideje is volt ezt meglépni. De ha azt látjuk, hogy a kardiológiára, vagy szinte sorolhatnám az összes szakrendelést - mennyi a várakozási idő, akkor bizony megrettenünk; van-e anynyi időnk, hogy ezt a sort kivárjuk? A változás mindig nehéz, a begyakorlott, megszokott dolgoktól való eltérést viszont könnyen elfogadjuk, ha az végső soron egyszerűsíti életüket. Az egykori hősökre emlékeztünk December 8-án az I. világháborús emlékmű 80 évvel ezelőtt történt felállítására, felszentelésére emlékeztünk. A két I. világháborús katonaruhát viselő, zászlót tartó fiatalember, valamint az égő fáklyát tartó két cserkész által közrefogott szobornál Percsi Tibor, a művelődési ház munkatársa köszöntötte a megjelenteket, majd előbb Suszter László művelődési ház igazgató szavalta el Babits Mihály egyik legszebb háború ellenes versét, majd Ármai Balázs énekelte el a Kimegyek a doberdói harctérre című katonanótát. Ezt követően RózsafiJános harctérkutató ünnepi beszédében méltatta a hősöket, és szólt arról a hosszas kutatásról is, melynek eredményeként sikerült újabb 29 adonyi katona nevét feltérni, márványtáblára vésni, és elhelyezni a többi hősi halált halt katona névsora mellé. Miután az új táblát Ronyecz Péter polgármester leleplezte, Szabó Gyula plébános megáldotta azt és az emlékművet. Ezt követően az egyház és az önkormányzat helyezte el közös koszorúját, majd az ünnepséget Adonyért Alapítvány és az Adonyiak Baráti Köre Egyesület is koszorúzott. Az ünnepséget Bencsik Csaba zárta a trombitán eljátszott Il Szilenció hangjaival. Az új márványtáblán a következő nevek szerepelnek: Bajzág Dezső, Battyányi József, Csavajda Ferenc, Csefkó Ferenc, Dobos Mihály, Feliczi György, Födelevics György, Grüll Mihály, Matus József, Mészáros Sándor, Nagy IV. József, Pajer János, Pelek Sándor, Pencz József, Prímász János, Radinkó István, Sarkadi János, Szalkovics Ferenc, Székely János, Szigeti György, Szűcs István, Takács Géza, Tenczer Izadel, Tész Ignác, Tolnai Ferenc, Varga Ferenc, Véni Ferenc, Virág József, Zsupán Márton. Emléküket a többi hőssel együtt örökre megőrizzük! Bízunk abban, hogy most ez fog történni, és ehhez kívánunk minden kedves olvasónknak sikerekben gazdag, boldog új esztendőt. Percsi Tibor felelős szerkesztő

2 ÖNKORMÁNYZATI HÍREK December 12-én a képviselő-testület soros ülésén első napirendi pontban tárgyalta és fogadta el a fogorvosi alapellátás megszervezésével kapcsolatos feladat ellátási szerződést. Mint az a napirend ismertetése során elhangzott, legutóbb 2000-ben készült ilyen szerződés, így ezt frissítették, igazították az újabb jogszabályoknak megfelelően. A testület az új szerződést jóváhagyta. A következőkben a téma komolyságának megfelelő, hosszas vélemény-egyeztetéseket követően szavazta meg a testület a Szent István Iskola és AMI állami működtetésbe adását. Szinte minden képviselő hozzászólt a napirendhez, mely során elhangzott, hogy még most is nagy a bizonytalanság az információhiány miatt. Elhangzott, hogy anyagilag talán valamivel kevesebbe kerülne a fenntartás helyi finanszírozása, viszont az ezzel járó felelősség aránytalanul nagyobb, több terhet rakna az önkormányzatra, amit a jelenlegi információhiány, a szakmai munka terén is érezhető bizonytalanság miatt a testület nem kíván felvállalni. Mindemellett a működtetés állami kézbe adása mellett szól az is, hogy a várható elvonások mértékét látva szinte nem is marad más lehetősége a testületnek, mint az iskola működtetésének átadása. A napirend összegzésekor Ronyecz Péter polgármester még jelezte, hogy az iskola átvételénél feltételezi az állam jó szándékát, az iskolák közötti egyenlőtlenségek megszüntetésével, ám ha valamilyen oknál fogva ez a modell mégsem válna be, a döntését a testület 2015-ben felülbírálhatja, megváltoztathatja. Ezek után a testület elfogadta, hogy az iskola állami fenntartásba vételére vonatkozó átadás-átvételi megállapodást is, melynek aláírására felhatalmazta a polgármestert. Ezt követően a képviselő-testület ismételten tárgyalta az orvosi ügyelet ellátására vonatkozó szerződést, melyet elfogadott. Döntött a testület arról, hogy nem módosítja a köztemetőre vonatkozó díjakat. A képviselő-testület évi munkatervének elfogadása után a testület tudomásul vette, hogy a DRV Zrt. által a víztoronynál felszerelt túlfolyást megakadályozó egység a Zrt. tulajdonába kerül. Hozzájárult a testület egy adonyi ingatlan gáz leágazó vezeték közterületi biztonsági övezetté nyilvánításához, majd a úgy nyilatkozott, hogy nem kíván részt venni Perkáta nagyközség településrendezési tervének módosítási eljárásában. Ezt követően került sor az adósságrendezéssel kapcsolatos döntés meghozatalára. Ennek lényege, hogy az állam átvállalja Adony pénzintézettel szembeni adósságát. De ez nem jelenti azt, hogy pluszforrások maradnának az önkormányzatnál, mivel gyakorlatilag a megmaradó részt az állam az adókból elvonja. Amennyiben még is keletkezne maradvány, úgy ezzel a zárszámadáskor az önkormányzatnak el kell számolnia. A döntés egy másik, kedvezőbb aspektusára hívta fel a figyelmet a polgármester, miszerint a banki adósság megszüntetésével ismét lehetősége lesz a településnek likvid hitelt felvenni, ami nagymértékben stabilizálja az önkormányzat működését, hiszen a folyamatos kiadások mellett a bevételek ütemezetten érkeznek, két érkezés között viszont nincs elég forrás a működtetésre. A Bejelentések napirendben dr. Glaszhütter Csaba alpolgármester 100 eft-ot ajánlott fel a rendelkezésére álló keretből az indiai nővérek által fenntartott Idősek Otthona eszközvásárlásához. Az alpolgármester egyben visszaidézte Ani nővér december 8-án megfogalmazott aggodalmát, miszerint az állam csökkentette a feladat finanszírozásához nyújtott normatívát. Ebből pedig az következik, hogy az ellátás további biztosítása érdekében az önkormányzatnak is áldoznia kell e szakfeladat ellátására. Friedrichné képviselő asszony végezetül elismerését fejezte ki a sikeres adventi vásár szervezőinek, Ronyecz Péter polgármester pedig az I. világháborús emlékmű jubileumi ünnepség színvonalas megszervezéséért mondott köszönetet. Összegzés Tisztelt Polgármester Úr! Mielőtt a szokásos évértékelőnkre térnénk, kérem, értelmezze, hogy mit jelent Adony számára az, hogy az uszoda állami tulajdonba kerül, onnan pedig valószínűleg a kistérség fogja megkapni üzemeltetésre? - Erről többet most még én sem tudok, de az biztos, hogy az uszodát fent kell tartanunk, illetve a kistérségi társulás is azt a célt fogalmazta meg, hogy az uszodát nyitva kell tartani, és a gyermekek úszásoktatásának lehetőségét biztosítanunk kell. Hogy a továbbiakban ezt milyen keretek között, hogyan valósítjuk meg, az jelen pillanatban még nem világos, de azt reméljük, és az a célunk, hogy az új üzemeltető kiválasztását követően a fenntartási költségeket kordában tartsuk, a lehetőleg alacsonyabb szinten határozzuk meg. Adony város évértékelője, esélylatolgatója E kis aktualitása miatt tett kitérő után, viszszalapozva az elmúlt évi összegzőhöz, ott két fontos szempontot emelt ki. Az egyik az, hogy a 2011-es év legnagyobb eredménye az lesz, ha ezt a költségvetés keretein belül túléljük, (tegyük is rögtön hozzá, hogy ez sikerült, Adony nem csődölt be). A másik előrejelzése az volt, hogy a 2012-es év még ennél is nehezebb lesz. Most, a lezárt 2012-es év után, melyet megint csak sikerült átvészelnünk, hogyan értékeli az eltelt év teljesítését? - Erre is azt mondhatom, túléltük, csőd nélkül, felszámolás nélkül. Mondhatom, hogy nem történt semmi olyan jelentősebb esemény, mely komolyabban befolyásolta volna a település életét. Az év nagy kérdése volt; mi lesz az iskolával? Ezt sikerült rendeznünk, minden iskolával kapcsolatos anyagi kérdést lezártunk, az iskolát birtokba vehettük, én ezt egy igen jelentős eredménynek tartom. Sajnos ezt az évet is végigkísérték a likviditási helyzetünkből adódó problémák. Sőt, rontott ezen a helyzeten a Magtárház felszámolása, de végül ott is sikerült, ha nem is a teljes összeget, de annyit visszanyernünk, amivel a település biztonságos működőképességét megőrizhettük. Az elmúlt év sötét pillanataihoz tartozott az a feljelentés, mely szinte valamennyi önkormányzati beruházás kapcsán született az azóta már ismertté vált feljelentő révén. Hol tart most ez az ügy? -Jelenleg is folyik még a nyomozás az önkormányzat ellen. Még akkor elvitték a szükséges iratokat, azóta nem igazán tudunk újabb információkról. Sem gyanúsítottkénti, sem tanukénti kihallgatásra az önkormányzattól nem hívtak senkit. Mielőtt rátérnénk a 2013-as évre, javaslom, 2

3 hogy tekintsük át a kormányhivatalok, a járási székhelyek beindulásával kapcsolatosan történteket, hiszen ennek mentén születik meg az új feladatköre, illetve a települési költségvetés is. - Több dolog már végleges. Az elmúlt év vége felé a járási hivatalok szervezése miatt komoly változásokat kellett nekünk is végiggondolnunk. Ennek részünkre személyi következményei is vannak. Jelenleg 12-en dolgozunk a hivatalban, plusz a polgármester. Maradtak a pénzügyesek, a hatósági jogkört pozitívan érinti, hogy maradt az aljegyző is. Kiírásra került a jegyzői pályázat, miután a jegyzőnk más munkakörbe távozott. Azt mondhatom tehát, hogy az önkormányzat személyi állománya jó. A járási hivatalhoz átkerült az építésügy két fővel, tekintettel arra, hogy a járási hivatalok elvitték a kiemelt építésügyi jogköröket. Emellett üres álláshelyet is adtunk át a járási hivatalhoz a teljes okmányirodai létszámmal együtt. Ők természetesen helyben dolgoznak tovább, de a járási hivatal irányítja a munkájukat. Szerencse a mi esetünkben, hogy a munkájukat eddig irányító aljegyző továbbra is a mi önkormányzatunk dolgozója marad, de az okmányirodai feladatokat jól ismerve közreműködésével egy olyan jó együttműködés alakulhat ki, aminek a lakosság fogja a legnagyobb hasznát élvezni. Érezhetően most alakul ki az újfajta feladatleosztás, ami új kihívást fog jelenteni az önkormányzat számára is. Mielőtt ennek szellemében tekintenénk át az idei feladatokat, lehetőségeket, kérem, mondja el személyes benyomását a tapasztal és várható további változásokkal kapcsolatosan. - Azt a klasszikus önkormányzatiságot, - mely során beszámoltatásokat, tájékoztatásokat kért be a polgármester, majd ezeket megvitatva fogalmazott meg döntéseket a képviselő-testület el kell felejteni, más alapokra kell helyezni. Hogy ez jó vagy rossz, azt nem tudom megítélni, de a változást el kell fogadni. Magam egyébként mindig azt vallottam, hogy hozzá kell nyúlni az önkormányzati rendszerhez, mert ezt a rendszert nem bírja sokáig fenntartani az ország, és nem is túl hatékony. Ezalatt természetesen nem a helyi szabadságot, a helyi demokrácia kérdéseit értem, hanem azt a tényt, hogy így minden önkormányzat végül kiszolgáltatott helyzetbe került. Aki ügyesebb, bátrabb volt, az nyerhetett valamennyit, de a felelősség mindig a településen maradt. Ebbe jön most be a járási rendszer, mely a megyei kormányhivatalok meghosszabbított keze, ahol koncentrálódnak a pénzek is. Gyakorlatilag a továbbiakban az önkormányzatok számára szabad forrás nem lesz. Ily módon ha tetszik, csökken az önkormányzatok szabad mozgástere, ugyanakkor egy szabályozott rendszerben okos párbeszéddel, előre vívő ötletekkel, pályázatokkal az eddigieknél ellenőrzöttebb módon de marad elegendő mozgástér. Nagyon fontos azt látni, hogy a közigazgatás szereplőinek együttműködési képtelensége mekkora károkat képes okozni, ugyanakkor a támogató együttműködés menynyi hasznos erőt, energiát képes a fejlesztés szolgálatába állítani. A szándékaink pedig, és ezt nagyon komolyan mondom a pártszimpátia alapján kétkedőknek is közösek, és abban összegezhetők, hogy a rendelkezésünkre álló erőforrásokkal a legoptimálisabb eredményeket érjük el. Ez a magánember, de ez az állami, illetve a közigazgatás bármely területén dolgozó intézmény, munkatárs érdeke is. Ez nyilvánvalóvá igazán akkor válik, ha az új követelmények között tekintjük át az egyes intézmények, ebben különösen az iskola jövőbeni működtetését. - Igen, erre valóban jó példa lesz ez. Eddig az önkormányzat tartotta fent az intézményt, nevezte ki annak igazgatóját, tehát mondhatjuk, hogy felügyelte, irányította az iskola tágabb működését, miközben a fenntartás költségeit is az önkormányzat fizette. Most az iskola szakmai felügyeletét, esetünkben fenntartását is átveszi az állam. Az állam nevezi ki az iskola igazgatóját, egységes szakmai irányításával valósul meg az oktatás-nevelés. A helyi önkormányzatnak ezekben a kérdésekben még véleményezési joga sem marad. Ám ezzel együtt a felelősség áttételesen mégis közös, hiszen annak az iskolának, mely a helyi polgárokat neveli, nem lehet közömbös a teljesítménye. Közös érdekünk, hogy ebből az iskolából is a lehető legértékesebb tudással, okos fiatalok kerüljenek ki, akik felnőttként majd építik tovább a települést. Mindemellett itt emelném ki azt a tényt is, hogy a működtetés átadása anyagilag nem jelent előnyt a településnek, mert amit ezzel nyertünk azt más téren vonják el. Ugyanez igaz az adósságrendezésre is, melyről azt kell tudni, hogy ettől Adonynak nem marad több pénze, mert amennyivel mentesültünk, más oldalon annyival többet el is vont a kormány. Ebben a konstrukcióban tehát nincs plusz pénz, csak ezzel szemben nincs kezelhetetlen adósságunk. Hogy érdemes volt-e az elmúlt években erőltetett tempóban, pályázati forrásokat bevonva 500 millióból intézményeink fejlesztését, korszerűsítését elvégezni, 1,5 milliárdos értékkel a települést gazdagítani azt hiszem, ez nem kérdés. Mi ezt egyébként a saját bevételünkből tudtuk is volna finanszírozni, adósságunkat magunk is tudtuk volna rendre törleszteni. Ez természetesen addig igaz, amíg a Magtártól származó tervezett bevételünkre számíthattunk. Ezért is kulcskérdésnek tartom Adony jövője szempontjából, hogy a Magtárháznál a tulajdonosváltás mielőbb rendeződjön, az új tulajdonos a bázist működtesse, fejlesztéseket hajtson végre, és nekünk ebből a tervezett bevétel befolyjon. Ha ez megtörténik, településünk úgy tud megállni a saját lábán, hogy a környezetünkben Adony központi szerepvállalása iránt még mindig élő igényt is látva látom a település fejlődésének hosszú távú lehetőségét. Az elmondottakból is kitűnik, hogy egyrészt a Magtárház jövőbeni sorsának alakulása, másrészt a központi költségvetésből várt, vagy a helyben maradó bevételek alakulása körüli bizonytalanság miatt korai még az egyes intézmények előtt álló feladatokat, lehetőségeket konkrétan körbejárni. Egy dolog, a menetrend nem változott; tehát január, február hónapban készül a helyi költségvetés, amit egy közmeghallgatást követően kell február végéig véglegesíteni. Percsi Tisztelt Olvasók! A 2013-as évre szóló előfizetéshez a csekket jelen lapszámunkban megtalálják, ezt kérjük január végéig szíveskedjenek feladni. Bízunk abban, hogy sokan élnek az előfizetés lehetőségével, mert az 1000 Ft-os előfizetési díj kedvezőbb, mint a példányonkénti vásárlás, ezen túlmenően pedig kényelmesebb is, mert az újságot házhoz viszik. Ha valaki mégis a példányonkénti vásárlást részesíti előnyben, az a főtéri újságos pavilonnál tudja a lapot megvásárolni. Az Adonyiak Baráti Köre Egyesület tagjait kérjük, hogy az újságra ne fizessenek elő, ők azt díjmentesen kapják. Percsi 3

4 Új nővér érkezett Adonyba December 8-án, hagyományosan a Ház napja ünnepén erősítették meg fogadalmukat az indiai Szeplőtelen Szűz Mária Szolgáló Leányai Szerzetesrend Adonyban dolgozó tagjai. A jeles eseményen köszönthették Spányi Antal megyéspüspököt, valamint az indiai rend legfőbb elöljáróját, Pidiyath Thomakutty Rosily főnővért is, aki első ízben látogatott Magyarországra. A ház idős lakói, a meghívott vendégek előtt Spányi Antal megyés püspök és Szabó Gyula plébános közösen mutatták be az istentiszteletet, majd ezt követően került sor az indiai nővérek fogadalomtételének megerősítésére. A nővérek egy-egy szál meggyújtott gyertyával erősítették meg fogadalmukat, közöttük Maliakkal Lazer Dinny nővér, aki 25 éve vette fel először a szerzetesi ruhát, külön olajlámpát gyújtott az alkalom tiszteletére. És külön köszöntötték Padinjakara Poulose Shainthy nővért, aki most érkezett, és kezdi meg adonyi szolgálatát. Balról: Pidiyath Thomakutty Rosily főnővér, mögötte Ani nővér Maliakkal Lazer Dinny nővér, aki 25 éve vette fel először a szerzetesi ruhát Köszönet Ani nővér ezúttal is köszönetet mond Friedrich Istvánné, Leicht Ferenc és Neichl Mihály képviselőknek, akik a rendelkezésükre álló összegből forrást ajánlottak fel a Szűz Mária Gondozóház építkezéséhez, eszközbeszerzéséhez. Adventi gondolatok Spányi Antal megyéspüspök úrtól A püspök úr, plébános úr után Ani nővér köszönte meg az elhangzott jókívánságokat, majd szólt arról, hogy a tavaly ilyenkor bejelentett építkezés mára a szerkezetkész állapotig jutott. Az építkezés befejezéséhez, berendezések beszerzéséhez még további adományokra van szükség, aminek érkezésében Ani nővér bizakodik. Ugyanakkor a hosszú távú működtetésben komoly gondokat okozhat az a szóban már elhangzott információ, hogy az állam csökkenti az idősek ellátásához eddig biztosított normatívát, sőt, ezen felül egyben zárolja is azt a jelenlegi szinten. Ez azt jelenti, hogy az egyébként a szolgáltatás iránti igény kielégítése miatt szükségessé vált bővítést követően az új beköltözők után már nem kap normatívát az intézmény. Ez az otthon további működőképességét alapvetően befolyásolja. Amennyiben ez bekövetkezik, akkor már tényleg csak az isteni gondviselés iránti hittel elkötelezett nővérek bizodalma nyújthat reményt a továbbéléshez. Percsi 4 December 8-án, az indiai nővérek fogadalomtételének megerősítése alkalmából érkezett az Idősek Otthonába Spányi Antal megyéspüspök úr, akitől az ünnepséget követően kértünk útbaigazító gondolatot. Spányi Antal megyéspüspök: A naptári év vége hagyományosan az egyházi év kezdete. Megkezdtük az adventi időt, melyben várjuk az Úr érkezését. Természetesen az Úr nemcsak karácsonykor érkezik hozzánk, de az eljövetele ünnepén erre fokozottan készülünk. Úton-útfélen számtalan jel emlékeztet bennünket az Úr érkezésére annak az Úrnak az érkezésére, akivel nap mint nap

5 találkoznunk kell. Ahhoz, hogy Ő megtaláljon bennünket fontos, hogy meghalljuk, és felismerjük az Ő szavát. Ehhez pedig az kell, hogy ebben a nyüzsgő, zajos világban találjunk egy kis csöndet, békességet. Ez kell ahhoz, hogy egy kicsit magunkba tudjunk fordulni, végiggondoljuk a napunkat, elvégezzük a számvetést a megtett és az elmaradott dolgaink áttekintésével. És ekkor van lehetőségünk a történt jó dolgokért köszönetet mondani, az elkövetett rosszért, bűnért, gyengeségért pedig bocsánatot kérni. Az Isten mindig jön felénk. Rátalálhatunk egy szegény emberben, egy szerető gesztusban, rátalálhatunk bármely embertársunkban. Csak az a kérdés; felismerjük-e bennük Őt. Felismerjük-e ezekben a dolgokban az Úr érkezését? Ő nem kér nagy dolgot tőlünk, csak azt, hogy legyünk türelmesek, megértőek, elnézőek egymás iránt, egymásról tételezzük fel a jó szándékot, mert így élhetünk majd békességben és szeretetben. Az pedig különösen fontos, hogy ez a békesség és szeretet jellemezze családjaink életét. Annak a családnak az életét, amely a mi számunkra Szent István király családjától, tehát Szent István, Gizella és Imre, az első magyar szent családtól egy keresztény küldetés is Kétségtelen, hogy országunk is, mint egész Európa, az egész világ elszegényedett. A szegénység oka nem valamiféle csillagok világából ránk szakadó nehézség, hanem emberi kapzsiság következménye. Kifosztottak bennünket és tönkretettek. Majdnem úgy, mint ahogyan tönkretették Görögországot, tönkretették Spanyolországot vagy megrengették Franciaországot. Ahogyan tönkrement Olaszország, mi is majdnem az ő sorsukra jutottunk. Ott vagyunk a szakadék szélén, ahova a felsoroltak már-már be is estek. Ahhoz, hogy mindezt ki tudjuk bírni, erkölcsi tartás kell. Ez a válság gazdasági válság, de oka alapvetően az erkölcsi válságban keresendő. Amíg tudunk egymással szolidárisak lenni, ha nem a gyűlölködést, a bűnbakokat keressük, és nem mutogatunk a másikra, hanem megpróbálunk összefogni, akkor képesek leszünk ebből a bajból fölemelkedni egész Európával együtt, hiszen fontos látnunk, hogy ez nem a mi pechünk, nem a mi szerencsétlenségünk, nem a mi tehetségtelenségünk miatt alakult ki. Sőt, sikerült nekünk, magyaroknak most olyan utakat találnunk, amelyeket eddig nem jártak előttünk népek, és most jönnek utánunk. Mert azt mondják,; ebben van fantázia, ebben talán lehet valami előre vivőt találni. Nagy európai népek, demokráciák jönnek utánunk, csak fontos, hogy ne engedjük elrabolni a reményünket, a jövőbe vetett hitünket. Ne hagyjuk, hogy elhitessék velünk; mi vagyunk a legszerencsétlenebbek, ne hallgassunk a gyűlölet-keltőkre. Próbáljunk meg testvérként szeretetben élni, és akkor biztos vagyok benne, hogy a jövő nem sötét, hanem a reménységében beteljesedő jövő lesz számunkra is. Szívből kívánom tehát, hogy a családok békében, egészségben, derűben és szeretetben tudják élni a napjaikat, és mindig érezzék magukon a Jó Isten áldását, amely erőt is ad a nehézségek elviseléséhez, és a békesség megteremtéséhez. Kívánom a Jó Isten áldását az idősekre, a magányosokra, a betegekre, hogy ne egyedül cipeljék életük keresztjét, hanem érezzék, hogy közel van hozzájuk az Isten, aki szereti őket, nem hagyja magukra őket. A keresztjüknek, fájdalmuknak egy részét biztosan Krisztus magára veszi. Nem kell egyedül szenvedjenek. Ha tudnak imádkozva szenvedni, ha tudják keresztként fogadni azt, ami nehéz az életükben, akkor könnyebb lesz azt elviselni. Ha nem is gyógyulnak meg a bajból, ha nem is szabadulnak meg a nehézségektől, lelki kincseket, lelki gazdagodást biztosan találnak. Kívánom, hogy ez a következő esztendő, amely már itt kopogtat az ajtónkon, valóban legyen békés, Istentől megáldott, boldog új esztendő mindannyiunk számára. -ti- ALLIANZ Hungária Biztosító Zrt. Hungária Nyugdíjpénztár és az FHB Bank Zrt. 1. Teljes körű biztosítási ügyintézés, tanácsadás. 2. Teljes körű hitel ügyintézés (személyi hitelek, építési hitelek, jelzálog alapú hitelek, lakásvásárlás, bankszámlák, hitelkártyák, adósságrendezés) 3. Lakáshitelek a legkorszerűbb feltételekkel. Régebbi hiteleinek átcsoportosítása kedvezőbb konstrukcióra - akár több bank kínálatából is. CSITI HUNGARY KFT. Csikós Tibor Adony, Rákóczi u allianz.hu Tel.: Eredményes volt az árverés December 8-án a rácalmási POMÓTHYházban rendezték az adonyi első szakkör jótékonysági kiállítását, ahol Nógrádi Katalin tanítványai: Ecsődi Lászlóné Mária, Lencsésné Takács Margit, Solti Ferencné Erzsébet, Müllerné Nagy Éva, Matyikné Erzsébet, Fónad Nelli, Pécseliné Rózsahegyi Mária, Pásztorné Kriszta, Horváth Tímea, Kremmerné Margit, Dudás Éva és Őcsényből Berényi Ildikó 1-1 festményt ajánlottak fel. Az árverés bevételét a budapesti tűzoltó utcai II. számú gyermekklinika támogatására fordították. Minden festmény a kikiáltási ár felett kelt el, a befolyt Forintot Gyenesné dr. Barna Marianna, az ENDOPED Alapítvány képviselője vehette át az aukció végén. Köszönjük a felajánlott képeket, a licitálóknak pedig azt, hogy vásárlásukkal hozzájárultak a veseelégedetlenséggel született gyermekek támogatásához. Köszönjük a fellépők színvonalas előadását, valamint a POMÓTHY-család támogatását. Nógrádi Katalin festő-és grafikusművész 5

6 6 Mit ajánl a főszakács? Erről kérdeztük Kozmér Amandát, az idén választott borkirálynőt és édesapját, Kozmér Lajost. Karácsony előtt egy nappal még ugyancsak csöndesek voltak a présházak, de ennek meg is van a magyarázata, hiszen karácsony előtt a munkálatok már befejeződnek. Az új borok kezelése ilyentájt már befejeződött mondja Amanda, ekkor már kiforrott, tiszta borok pihennek a hordókban. Ez idő tájt már inkább a szórakozás kerülne előtérbe, de Adonyban ennek nincs nagy divatja, így inkább csak a karácsonyi asztalra szánt borért jönnek ki a gazdák egyesével vagy kisebb társaságban. Magát a karácsonyt sem tölti kint senki, legfeljebb az, akinek itt van az állandó lakása. Ennek viszont éppen Amanda mond ellent, hiszen a karácsonykor tartandó születésnapját ezúttal szerette volna baráti körben a présházban tölteni, ám ezt a tervet a tönkrement kandalló meghiúsította. Érdekes módon egyébként a szilveszter sem sorolható a szőlőhegyi ünnepek közé, még a szomszédoktól sem hallották, hogy kint szilvesztereztek volna. Talán oka lehet ennek, hogy az is, hogy egész napon, éjszakán át tartósan fűteni kevés pincét lehet, Az ünnepre készülődve látogattuk meg a termelőszövetkezet konyháját bérlő Rác Menza Kft-t ahol Molnárné Iván Zsuzsanna üzletvezető és az adonyi Steiger Imréné Jutka szakács fogadott minket. Megtudtuk tőlük, hogy tavaly október óta dolgoznak itt, menüztetéssel és közétkeztetéssel foglalkoznak. Jelenleg Rácalmáson 300 gyermeket ebédeltetnek, tízóraiztatnak, uzsonnáztatnak, továbbá menüztetnek Ercsiben, Martonvásáron, Iváncsán Ráckeresztúron, valamint Adonyban. Összesen mintegy 500 főre főznek. Az ételt 5 asszony főzi, ezen túl dolgozik náluk négyórás alkalmazott, valamint foglalkoztatnak három tanulót is. A kiszállítást egy nagy autóval oldják meg, ezekről veszik át településenként a kisebb szállítók az ételt. Az ételekről elmondható, hogy A és B menü között lehet választani. Riportunk készítésekor előtti napon (karácsony előtt két nappal) kivételesen háromféle étel közül lehetett válogatni. Az óvodások ünnepi menüje gyümölcsleves, sült csirkecomb, zöldséges rizs. A felnőttek választhattak csirkecombot vagy almás, lila hagymás csirkemellett, sültburgonyával steak burgonyával. A következő napon viszont paprikás krumpli, virsli volt az egyik kínálat, lencsefőzelék sültkolbásszal a másik. Az ovisok rántott szeletet kaptak párolt zöldséggel, tejszínes sajtkrém levessel. Ezzel aztán be is fejezték a munkát a Rác Menzán, de koránt sem végeztek, hiszen megkezdődött az ünnepi műszak otthon, a családnak. Steiger Jutka első nap pihent, majd másnap kezdte az ünnepi menü készítését, melyben egyebek mellett szerepelt hagyományosan az adonyi töltöttkáposzta, halászlé, pontyfilé orly módra, töltött gombafejek tartármártással, majonézes burgonyával, végül szenteste elengedhetetlen a családnál a gyümölcssaláta. A karácsonyi-szilveszteri ajánlatunk ugyan már megkésik, hiszen e lapszám január 10-e körül kerül csak olvasóink kezébe, viszont akinek felkelti az érdeklődését az alábbi recept, az tegye el jövőre! Sertéspecsenye ananásszal 4-5 személyre kell 60 deka sertéscomb, 7-8 deka pörköltmogyoró, 2 deka kukoricapehely, húsleves, vörcseszter, vaj, 10 deka ananászbe- Mi történik a Szőlőhegyen karácsony táján? anélkül pedig már nem is olyan barátságos a pince mélye. Kozmér Lajos mindehhez hozzá teszi, hogy a nyári alkalmakhoz hasonlóan télen is kijárnak a gazdák szombatonként bort kóstolni, hazavinni. Ilyenkor rendszerint több gazda is összebeszél, egyszerre jönnek ki, és sorra látogatják egymás pincéit, kóstolgatják egymás borait. Amanda elmondta még, hogy az ünnepi menünél érdemes arra figyelni, hogy a paprikás, nehezebb magyaros ételekhez, a káposztához jól illik a kékfrankos, illetve a vörösborok, ám gyümölcsös húsokhoz, szárnyasokhoz általában a muskotályos borok illenek, míg a zöldségesen készített szárnyasokhoz a száraz fehér borok passzolnak. A karácsonyi desszertekhez pedig desszert bort kínáljunk, amit a tokai kivételével nálunk nemigen készítenek. Kozmér Lajos elmondta, hogy ő maga ugyan nem készít forralt bort, de a baráti társaságban többen is készítenek erőspaprikásat vagy borsos forralt bort. Az elkészítés módja nagyjából az, hogy fele bor, fele víz arányhoz tesznek fahéjat, szegfűszeget, borsot, cukrot, de jót tesz neki a narancskarika is, és ami a legfontosabb: nem szabad forralni, csak melegíteni, mert forraláskor kipárolog a borból az alkohol. Véfőtt, 2,5 deci víz, 1,5 deka porcukor., só, bors. A vajat felolvasztom, abban a porcukrot félig megpirítom, karamellizálom. Ebbe belerakom a csíkokra vágott sertéshúst, jöhet egy kis só, bors, és így együtt pirítom. Amikor megpirult, felengedem húslevessel, hozzáadom a durvára vágott pörköltmogyorót, kevés sóval, vörcseszterrel ízesítem és még 45 percig párolom. Amikor már majdnem megpuhult, akkor a kukoricapehellyel sűrítem és összeforralom. (A kukoricapelyhet ici-pici kevés vízzel kikeverem, gyorsan beleöntöm. Utólag lehet még ízesíteni, pikánsabbá tenni még egy kis vörcseszterrel, sóval, borssal. Tálalás előtt a kockára vágott ananászt belekeverem vajas kelvirággal kínálom. Jó étvágyat kívánunk! gül megemlítették még a borból készült ételek közül a rizskókhoz készített borsodót, aminek receptjét viszont már csak a ház asszonya tudja. Ismét csak Amanda hívta fel a figyelmünket egy talán tévedésen alapuló -, mindenképpen helytelen eljárásra. A jó magyar szokás szerint étkezés előtt iszunk aperitif gyanánt egy kupica jó erős pálinkát. Nos ez a pálinka rögtön le is blokkolja nyelvünk érzelő bimbóit, így a finom húsleves, egyéb finom étek meglévő aromáját már kevésbé érezzük. Ezzel szemben ennek étkezést követő fogyasztása az emésztést nagymértékben segíti. Javasoljuk is kedves olvasóinknak: erre igyunk! Egészségünkre! -tip-

7 Iskolai hírek Október Labdarúgó diákolimpia - Pusztaszabolcs A IV. korcsoportos fiú labdarúgó csapatunk 3 győzelemmel, veretlenül nyerte meg az őszi fordulót. Gratulálunk az eredményhez és tavaszra hasonló szép sikert kívánunk! A csapat tagjai: Barocsai Bence, Bere Dávid, Bicskei Benjamin, Broschek Patrik, Holentoner Edvin, Késmárky Bence, Lédeczi Levente, Magyar Boldizsár, Schnierer Balázs, Sátor Zsombor, Tóth Dániel, Vukajlovics Péter. Október-november - Őszi hulladékgyűjtés Az idei tanévben is sikeresen lezajlott az őszi papír- és vasgyűjtés. A rossz idő ellenére is nagyon aktívak voltak a gyerekek, főleg a papírgyűjtéskor. Az osztályok versenyében a következő eredmények születtek: Papírgyűjtés - alsó tagozat: a kg, b kg, a kg felső tagozat: a kg, b kg, a kg Vasgyűjtés - alsó tagozat: a kg, b kg, a kg felső tagozat: b kg, b kg, a kg Csak így tovább, tavasszal folytatjuk! December 5. - Mikulás-kupa - Iváncsa Az uszodában került sor a hagyományos térségi úszásversenyre. Tanulóink nagyon szépen szerepeltek. Eredményeik a különböző korcsoportokban: 25 m-es gyorsúszás: 1. - Barocsai Bianka, 3. - Kozma Aletta () 50 m-es gyorsúszás: 4. - Magyar Zoltán, 9. - Krausz János, 1. - Battyányi Dorka 100 m-es gyorsúszás: 2. - Sólyom Roland, 3. - Páj Krisztián 25 m-es hátúszás: 1. - Szabó Flóra, 2. - Leicht Kitti 50 m-es hátúszás: 3. - Elek Balázs, 4. - Bokor Jónás, 4. - Mester Fanni Váltóban a fiúk és a lányok is első helyen végeztek. A csapattagok: Lányok: Barocsai Bianka, Battyányi Dorka, Késmárky Vivien, Vukajlovics Darinka Fiúk: Elek Balázs, Magyar Zoltán, Páj Krisztián, Sólyom Roland Gratulálunk minden versenyzőnek! December 6. - Angol nyelvű versmondó verseny - Budapest Országos angol nyelvű vers- és prózamondó versenyen vettek részt angol tagozatosaink. A Kapocs Általános és Magyar-Angol Két Tannyelvű Iskola és a Kétnyelvű Iskoláért Egyesülettel közös rendezésű megmérettetésen közel 100 általános iskolás indult, ahol tanulóink nagyon szép eredményeket értek el. Viczai Zsombor 4.a - arany minősítés, Virág Gréta 3.a - ezüst minősítést és Battyányi Dorka 5.a - bronz minősítést kapott. Gratulálunk a tanulóknak és felkészítőiknek! December Informatika verseny - Dunaújváros A Bánki Donát Gimnázium és Szakközépiskola adott otthont a nyolcadikosak számára megrendezett számítástechnikai versenynek. 45 résztvevőből Feket Balázs 8.a osztályos tanuló 1. helyen végzett, iskolánk a 9 iskolából 2. legjobbként szerepelt a csapatversenyben. A csapat tagjai: Fekete Balázs, Fábián Patrik, Klein Dániel, Jakoda Benedek, Kolonics Alex, Molnár Péter. Gratulálunk a versenyzőknek és felkészítő tanáruknak! December Játékos sorverseny - Ráckeresztúr Alsós tanulóink ismét nagyon ügyesen versenyeztek a térségi sportvetélkedőn. Eredményük 3. helyezés lett, amihez szívből gratulálunk mind a gyerekeknek, mind felkészítő tanáruknak! December Szövegalkotó Pályázat - Dunaújváros Felső tagozatosaink az idén is indultak az írói pályázaton, melynek eredményhirdetésére december végén került sor a Móricz Zsigmond Általános Iskolában. Ismét van Aranytoll Díj nyertesünk, Alsóházi Boglárka 5.a, akinek olyan jól sikerült a beadott fogalmazása, hogy a zsűri felolvasásra méltónak tartotta a díjátadó rendezvényen. Gratulálunk a kimagasló teljesítményhez! Őszi kézilabdás eredmények Szivacskézilabda A Szent István Általános Iskola fiú kézilabdásai a dunaújvárosi szivacs kézilabda tornán november 18-án, az U-9-s korcsoportban elsők lettek a Dunaújvárosi Városi Sportiskolát és Szigetszentmiklós csapatát megelőzve. A Gólkiráy is adonyi tehetség, Schnierer Toldi Joel lett, a legjobb kapus különdíjasa pedig csapattársa Parti Dominik lett. Az U-8-s korcsoportban a fiúknak bronzérem jutott a kézilabda tornán - legutóbbi Üstöcske Kupa győztes - Szigetszentmiklós és a DVSI mögött. Leány - IV. korcsoport - 2. hely A IV. korcsoportban szereplő kézilabdás lányok a Diákolimpia őszi fordulójában a Nagyvenyim ellen 23-5-re, a Pusztaszabolcs ellen re győztek, míg a Baracstól ra kikaptak. Így a második helyről várják a tavaszi fordulót. Fiú - III. korcsoport - 1. hely A kézilabda Diákolimpia III. korcsoportos fiú csapatainak körzeti versenyén a Szent István Általános Iskola gárdája nagy küzdelemben a Pusztaszabolcs ellen 10-7-re, a Rácalmással szemben pedig magabiztosan nyert 26-5 re és ezzel első helyen várhatják a tavaszi folytatást! Fiú - IV. korcsoport - 1. hely Az iskola IV. korcsoportos fiú kézi csapata veretlenül végezett a Diákolimpia körzeti versenyén Ercsiben. A fiúk a sérülés miatt hiányzó Késmárky Bencéért és Bere Dávidért is küzdöttek!!! Eredményeik: Adony-Pusztaszabolcs: 11-9 Adony - Rácalmás: 17-7 Adony - Nagyvenyim: 13-6 Adony - Ercsi: 14-6 Gratulálunk a csapatoknak és edzőjüknek! Művészetoktatás A 2012/13-as tanévben 164 tanuló kezdte meg tanulmányait zeneművészeti, táncművészeti, képzőművészeti és színművészeti ág képzésének valamelyikén iskolánkban. Közülük sokan már túl vannak az első félévet záró vizsgaelőadásokon. Az adonyi zenészek december 17-én hangversenyen adtak számot felkészültségükről, ahol a karácsonyt váró hangulatot a tagozaton tanító zenetanárok produkciója és a szolfézscsoportok éneklése is gazdagította. A telephelyünkön tanuló kortárstáncos és zongorista növendékek december 16-án Iváncsán a Faluházban ünnepi esten mutatták be tánctudásukat és zongorajátékukat Iváncsa és Besnyő lakosságának. Az adonyi kortárstánc, néptánc és színjáték szakosok egy nagyon színes előadással készültek a vizsgára. A néptáncosok külön csoport produkcióit Csajkovszkij: Diótörőjének részleteivel folytatták a kortárstáncosok. Az előadás második felvonásában Misi Mókus kalandjai jelentettek vidám perceket az érdeklődők számára. Gratulálunk minden vizsgázónak és felkészítő tanáraiknak! Bálinthné Sándor Andrea igazgatóhelyettes 7

8 Közösségi- Kulturális Központ és Könyvtár KÖNYVTÁRI JÁTÉK Kedves Gyermekek! Az új évben is folytatjuk könyvtári játékunkat, melyre megoldásaitokat továbbra is havonta 25-éig adhatjátok le az iskolai vagy a városi könyvtárban Januári feladványunk 1. Mi volt Petőfi Sándor eredeti családneve, mielőtt magyarosította volna? 2. Elbeszélő költeménye, mely híressé tette. 3. Melyik versből való az alábbi idézet? Fényesebb a láncnál a kard, Jobban ékesíti a kart 4. Ki volt Petőfi felesége? 5. Egészítsd ki a verssort! Reszket a bokor, mert.....szállott rá Jó munkát kívánunk! Kati néni, Piroska néni Decemberi feladványunkra helyes megfejtést küldtek: Safárik Fanni, Gipper Milla HÍREK - PROGRAMAJÁNLÓ Január 12-én 16 órától a művelődési házban A DONI ÁTTÖRÉS Címmel előadást tart Rózsafi János harctérkutató Január 19-én 16 órától a művelődési házban A Favorit Dance School bemutatja A Hip-hap Varázslat címmel az Óz a a nagy varázsló történet átdolgozása táncos szemmel c. darabját. Január 26-án 16 órától a művelődési házban KONCERT A KULTÚRA NAPJA ALKALMÁBÓL Közreműködik az arany fokú minősítéssel bíró Gyöngyvirág Női Kar, valamint a dunaújvárosi Sándor Frigyes Zeneiskola zenekara. Karnagy: Horváth Péter Január 27-én 9 órától ÉVES HORGÁSZ KÖZGYÜLÉST Aki ráérzett az önkéntes munka szépségére Olsewszki Margit egy OKJ-s tanfolyamon hallott először az önkéntes munka lehetőségéről. Aztán másutt, egy más alkalommal már tudatosan végighallgatott egy erről szóló tájékoztatást, majd megszületett benne az elhatározás; egy évig szünetelteti a tanulmányait, és kimegy Lengyelországba, azon belül is Bydgoszcz városába, ahol egy katolikus szervezet önkéntes munkavállalókat keres. Nagy elhatározás volt ez a 19 éves lánytól, aki ugyan lakott már középiskolai évei alatt a szülőktől távol, ám a rendszeres hétvégi hazalátogatás, az ott felpakolt élelemadag, a kimosott, vasalt ruhákkal visszatérni a kollégiumba mégiscsak más volt, mint most, teljesen egyedül egy idegen, ráadásul külföldi városba költözni. És először ehhez még le kellett győzni a szülők ellenkezését is, akik természetesen féltették Margitot. Ma már mindenki csak mosolyog ezeken a dolgokon, sőt Margit édesanyja elmondta, hogy olyan pozitív változást tapasztalt a lányánál, hogy utólag mindenképpen örül maga is annak, hogy engedékenyek voltak, és hagyták, próbáljon meg a saját lábára állni. A felelős felnőtté váláson túl a kislány önbecsülése, hangulata, lelki harmóniája helyreállt. Olyannyira átalakította az önkéntes munka, hogy most már határozottan tudja élete célját, ennek érdekében szakmát is vált; a korábban elhatározott óvodai pedagógia helyett a szociális területen szeretne megfelelő végzettséggel elhelyezkedni. A pozitív életszemlélet-váltás hátterében mindenképpen a befogadó intézménynél tapasztalt fogadtatást, az itt rábízott feladatok sikeres ellátását kell keresni. Az önkéntes munkát felajánló egyházi intézmény tevékenységét a hazai viszonyok között egy olyan művelődési házéhoz tudnánk hasonlítani, ahol nem ingyenes vagy belépődíjas programszervezéssel csábítják a nézőket, hanem különféle eszközökkel, társasjátékokkal, sportszerekkel felszerelt térben az animátorok fogadják a fiatalokat. Velük foglalkoznak, beszélgetnek, segítenek a házi feladat megoldásában, összeismertetik egymással őket, tehát remek alkalom ez a kamasz korosztályt egyébként is jellemző zárkózottságon átsegítve új barátokhoz juttatni. De vannak különböző klubszerű foglalkozások is, ahol közösen tanulhatnak táncot, vagy közösen zenélhetnek. Mindezt körbe lengi egy nem erőszakolt vallásos elkötelezettség. Az intézményt egy emberileg, erkölcsileg mindenki által nagyon tisztelt pap vezeti, mellette valamennyi munkatárs önkéntesként dolgozik. Margit a heti öt napon, hat órában végzett animátori feladatok ellátásáért teljes ellátást, szállást (egyedül egy szobában), utiköltséget és némi zsebpénzt tart az Adony és Környéke Horgász Egyesület a művelődési házban Február 2-án 18 órai kezdettel a művelődési házban BATYUS SVÁB TÁNCESTET rendez a Bandy Band Fúvószenekar Belépő: ingyenes Február 9-én 19 órai kezdettel rendezzük meg a hagyományos Jótékonysági Batyus Óvodabálunkat a Művelődési Házban. Nyitótánc: a Madárkák óvodai német tánccsoport. Nagyon sok szeretettel várjuk az óvodás gyermekeink szüleit, és Mindenkit akik szeretik a jó hangulatot és a vidám társaságot. A zenéről gondoskodik Lédeczi Szilveszter és Árvai István. Asztalfoglalás a Hóvirág Óvoda Halacska csoportjában vagy a telefonszámon. kap, az önkéntes munkáról szóló igazolás alapján pedig az iskolájában elfogadják e tevékenységet szakmai gyakorlatnak. E kerek, szép és igaz történet alapján persze joggal merülhet fel a kérdés az olvasóban, hogyan lehetne ilyesfajta önkéntes tevékenységet idehaza is jobban népszerűsíteni, ehhez teret, lehetőséget biztosítani. Ennek kapcsán elmondhatjuk, hogy ezt a folyamatot már itthon is törvényi szabályozás segíti, a tavaly novemberben Besnyőn megalakult Mezőföldi Önkéntes Pont pedig kézzelfogható közelségbe hozta egyelőre a hazai, néhány hónapon belül pedig már a határokat átlépően is az önkéntes munka vállalásának, teljesítésének lehetőségét. A fenti iroda területi koordinátorokkal működik, igy Adony és Kulcs területén az ilyen irányú kéréseket, ajánlkozásokat Percsi Tibor területi koordinátor látja el, aki a ös telefonszámon áll az érdeklődők rendelkezésére. -ti- 8

9 Karácsony a Nyugdíjas Klubban Ebben az évben december 7-én délután került megrendezésre a nyugdíjasok klubjának karácsonyi rendezvénye. Zenével, vacsorával, tombolával telt az este, nagyon jó hangulatban. Köszönetet mondunk a konyhai dolgozóknak a finom vacsoráért, az iskola igazgatónőjének a rendelkezésünkre bocsátott teremért. A kiváló zenét Lédeczi Szilveszter és Ármai István szolgáltatta. Külön köszönetet mondunk az adonyi vállalkozóknak, (akik hozzájárultak a tombolához): ABC, Gazdabolt, Heni Bolt, Bartos Gábor, Papyrus papír és írószerbolt, Fenyvesi Jánosné, Erika virágbolt, Sebestyén Gábor zöldségesbolt, Szili Italdiszkont, Králl Márta, Bagaméri cukrászda. Lőrincz Gyöngyi klubvezető Szamárság Bálint gazda forralt borral, teával, sült gesztenyével kínálta a vendégeket, akiket a cserkészek szórakoztattak az Élő Betlehem első napján. Másnap a Salina énekkel köszöntötte őket, a harmadik napon pedig a Rozmarin még táncra is perdült a szakadó esőben. Hagyományosan jó hangulatban telt az Élő Betlehem, aminek lényegét Szabó Gyula plébános úgy fogalmazta meg a program zárásakor, hogy annak értelme a szeretet, a szeretetben együtt töltött idő. Sajnos, volt egy programot veszélyeztető elem is. Az adonyi szamár útját ide egyengető hölgy érthetetlen módon többszöri ígérete ellenére sem beszélte meg a dolgot a testvérével, így amikor 24-én reggel Ronyecz Péter és fia, Ricsi utánfutóval felszerelve megjelentek a szamárért, kiderült, hogy éppen csak a gazda nem tudott a szamár három napos programjáról. Szerencsénkre Ronyeczék nem adták fel a dolgot, hanem elhajtottak Perkátára, ahonnan Kapócs Tibor és Horváth Árpád uram nagyvo- Kedves Adonyi Polgárok! nalúságának köszönhetően elhozhatták a sokak által már személyesen is ismert Zsuzsit is az előzetesen lebeszélt bárányok mellett. Köszönjük Péternek, Ricsinek, Kapócs és Horváth uramnak a segítséget, akiknek ígéretét elnyerve a jövőben is megkapjuk a jószágot, ezért az adonyi szamárral a továbbiakban nem foglalkozunk. Percsi Köszönjük! A 2. b osztály nevében szeretnénk megköszönni Gipper Millának, Németh Dorottyának és édesanyjának, hogy az ajándékukkal színesebbé tették a karácsonyi ünnepségünket. Fazekas Ildikó, Szabó Réka Az Adony Tánc Együttes megköszöni minden támogatójának és a lakosságnak egész éves lelkes kedves segítségét, a sok bíztatást,elismerést,és szeretetet melyet a 2012-es esztendőben Adony városától kaptunk! Köszönjük az adonyi Közösségi- Kulturális Központ és Könyvtárnak Suszter László Igazgató Úrnak és munkatársainak, Ronyecz Péter Polgármester Úrnak és a Polgármesteri Hivatal munkatársainak, egész éves munkájukat, támogatásukat! Köszönjük a Városi Karácsonyon nyújtott segítségét :Varga Tibornak,Braun Gizikének és családjának, Varsányiné Kremmer Brigittának, és a Kedves Szülőknek! Istentől Megáldott Boldog Békés Ünnepeket és Örömökben Gazdag Sikeres Új Esztendőt kívánunk szeretettel! Az Adony Táncegyüttes nevében Iker Józsefné néptánc pedagógus- koreográfus, az Adony Táncegyüttes vezetője Adonyi Karate Egyesület November 17.-én az évad első versenyén, a V. Mezőföld Kupán vettünk részt Pusztaszabolcson. A verseny meghívásos volt. Nyolc egyesület 97 sportolója jelent meg az pusztaszabolcsi József Attila Általános Iskola tornateremben. Adonyból 5 versenyző vett részt a megmérettetésen, és ahhoz képest, hogy a szezon elején járunk, jó formát mutattak. Eredményeink: Kata (formagyakorlat) versenyszám: 6 éves korosztály: II. Pletser Ármin 10 éves korosztály: I. Oroszi Arion 10 éves korosztály: III. Pletser Dominik 10 éves korosztály II. Lőrincz Laura 11 éves korosztály: I. Oroszi Zsanett Kumite (küzdés) versenyszám: 6 éves korosztály: II. Pletser Ármin 10 éves korosztály: III. Oroszi Arion 10 éves korosztály: III. Pletser Dominik 10 éves korosztály II. Lőrincz Laura 11 éves korosztály: III. Oroszi Zsanett December 01.-én került megrendezésre Ercsiben a már hagyományos Mikulás Kupa Fudokan Országos Bajnokság, amely az év utolsó versenye. Az ország minden tájáról érkezett 12 egyesületet 192 versenyző képviselte. Adonyból 8 versenyző vett részt a megmérettetésen. Szokásához híven a Mikulás is megjelent a verseny megnyitóján, és édességgel kedveskedett a gyerekeknek. Ezután következett a verseny. Eredményeink: Kata (formagyakorlat) versenyszám: 6 éves korosztály: III. Pletser Ármin 8 éves korosztály: III. Bokor Iza 10 éves korosztály: III. Oroszi Arion 10 éves korosztály: IV. Pletser Dominik 10 éves korosztály: III. Lőrincz Laura 11 éves korosztály: IV. Oroszi Zsanett 13 éves korosztály: II. Hetyei Réka 15 éves korosztály: II. Hetyei Gina Kumite (küzdés) versenyszám: 6 éves korosztály: III. Pletser Ármin 10 éves korosztály: IV. Oroszi Arion 10 éves korosztály: IV. Pletser Dominik 10 éves korosztály: II. Lőrincz Laura 11 éves korosztály: IV. Oroszi Zsanett 15 éves korosztály: III. Hetyei Gina Az elért eredményekhez gratulálunk, és további sikeres versenyzést kívánunk! Rónyai 9

10 Köszöntjük Adony Ifjú Polgárait! ÁRNYÉKOLÁSTECHNIKA Redőnyök, reluxák, napellenzők, roletták, harmonikaajtók, szalagfüggönyök, szúnyoghálók (fix, keretes és redőnyhöz kapcsolható), műanyag nyílászárók, szerelése, javítása. Minőségi munka rövid határidővel. Egy év teljes körű garancia! RÓNYAI és TÁRSA BT. Adony, Kis u. 11. Tel.: , December 17. Vészi Krisztián Kende, Kossuth L. u. 8. Január 02. Pisek Dominik, Esze Tamás u. STYX TEMETKEZÉSI KFT. SÍRKŐKÉSZÍTÉS Gránit-, márvány-, műkő munkák a megrendelő elképzelése szerint. Betűvésés, felújítás, kripta építés Háder Sárát névnapja alkalmából sok szeretettel köszönti Anya, Apa és Drága Nagyszülei. Pusztaszabolcs, Velencei út 86. Tel.: , TEMETKEZÉSI KFT. ÉJJEL NAPPAL Anyakönyveztetés, temetkezési kellékek, Halott szállítás (külföldre és külföldről is), Hamvasztás, urnaszállítás, sírásás, ravatalozás, temetés, Koszorúrendelés, sírkőbontás és visszaállítás. Adony, Magyar u. 44. Tel.: , Besnyő Tel.: Mikodiné, Széchenyi u. 10. Tel.: Iváncsa, Beloiannisz: Tel.: Perkáta, Dózsa Gy. U. 14. Tel.: Pusztaszabolcs, Velencei u. 86. Tel.: , Szabadegyháza, Szabadság tér 8. (virágbolt) Tel.: , Szállítási ügyelet: , , ,

11 DÉSZOLG Dunamenti Építő és Szolgáltató Kft Adony, Dózsa Gy. u. 64. tel/fax: 06-25/ web: ADONY VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA OKMÁNYIRODÁJA ELÉRHETŐSÉG: 2457 Adony, Rákóczi u. 21. Tel.: , Fax: ÜGYFÉLFOGADÁS: HÉTFŐ: , SZERDA: , PÉNTEK: Jöjjetek Énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és megterheltettetek, és én megnyugosztlak titeket Máté 11:18 A kötelező közszolgáltatáson felül vállaljuk nagyobb mennyiségű hulladékok (pl. építési törmelék, lomhulladék stb.) szállítását 5 m 3 -es konténerekben. A konténeres hulladékszállítás megrendelése a 25/ as telefonszámon lehetséges. AGROSZERVIZ KFT. Műszaki vizsgáztatási lehetőség NAPONTA!!! Szeretettel és tisztelettel meghívjuk Önt és kedves családját ingyenes, gyógyítással egybekötött ISTENTISZTELETÜNKRE. Időpont: minden csütörtökön 17 órától. Helyszín: Adony, Civil ház Mindenkit szeretettel várunk! Itt az ősz itt van újra! Megújult kibővült árukészlettel várjuk kedves vásárlóinkat! Őszi dughagymák, őszi virághagymák széles választékban kaphatók! Ősz után jön a tél, már most kapható Pepó begyújtós (még tavalyi áron). Újdonságok: Zsákos szén, fa brikett, tőzeg brikett rendelhető! Kerékpáralkatrészek, külső belső gumik kaphatók! Mindez egy helyen a GAZDABOLTBAN!! Adony Bajcsy-Zs. út 7. Tel: Nyitva: H-P: , , Sz: Adony, Ady E. út 82. Telefon: 25/ /126-os mellék, 30/ , Nyitvatartási idő: H-Cs: , P: helyi közéleti híradó Kiadja: Adony Város Képviselő-Testülete Felelős szerkesztő: Percsi Tibor Szerkesztőség: KKKK Adony, Rákóczi u. 28. Tel.: , , Készült: Rolling Nyomda Bt. Dunaújváros, Magyar u. 106/b. Tel.: 25/ , Az újságban megjelent írások nem feltétlenül tükrözik a szerkesztőség álláspontját. A fenntartja magának a kéziratok rövidítésének és szerkesztésének jogát. Kéziratokat nem őrzünk meg, névtelen cikkeket nem jelentetünk meg. 11

12 Így búcsúztunk az évtől!

13

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére 10220-1/2009. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére Tárgy: Kerekegyháza Város Önkormányzata 2010. évi rendezvénytervének elfogadása

Részletesebben

I. Szitás Róbert 18.000 gr,

I. Szitás Róbert 18.000 gr, Általános iskolás horgászaink részt vettek május 11-én az általános iskolák közötti horgászversenyen, amit a szegedi Herman Ottó HE. rendezett. A résztvevő csapat tagjai: Cseh Dániel, Csuhaj András 6.osztály,

Részletesebben

Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat 2015. február 25-i határozatai

Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat 2015. február 25-i határozatai Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat 2015. február 25-i határozatai 1/2015. (II.25.) SZKT határozat 3 igen, 0 nem és 0 fő tartózkodott A Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat Képviselő-testülete ülésének jegyzőkönyv

Részletesebben

VERSENYEREDMÉNYEK 2013-14., 1. FÉLÉV

VERSENYEREDMÉNYEK 2013-14., 1. FÉLÉV VERSENYEREDMÉNYEK 2013-14., 1. FÉLÉV (EREDMÉNYHIRDETÉS: 2013. december 21., szombat) REGIONÁLIS VERSENYEREMÉNYEINK A Széna Téri Általános Iskola és a Kedvenc rejtvényújság szerkesztősége által 3-8. évfolyamos

Részletesebben

Makó Csenge 1. Baky Boglárka Makó Csenge 2. Hegyi Petra Szűcs Helga 21:08 3. Rétháti Lili Kiss Fanni Dóra Makó Csenge 4. Makó Csenge Kiss Fanni 21:16

Makó Csenge 1. Baky Boglárka Makó Csenge 2. Hegyi Petra Szűcs Helga 21:08 3. Rétháti Lili Kiss Fanni Dóra Makó Csenge 4. Makó Csenge Kiss Fanni 21:16 Makó Csenge 1. Baky Boglárka Makó Csenge 2. Hegyi Petra Szűcs Helga 21:08 3. Rétháti Lili Kiss Fanni Dóra Makó Csenge 4. Makó Csenge Kiss Fanni 21:16 5.-6. Kiss Fanni Kovács Debóra 21:14 Kiss Fanni 5.-6.

Részletesebben

Fizika. Környezetismeret. Városi Angol Verseny

Fizika. Környezetismeret. Városi Angol Verseny Fizika 2014. április 8-án Hidy Gábor 8.c osztályos tanulónk részt vett az Eötvös Lóránd Fizikai Társulat által szervezett Öveges József Fizikaverseny megyei fordulóján és továbbjutott az országos döntőbe.

Részletesebben

Szakmacsoportos szakmai előkészítő érettségi tantárgyak versenye (2009. április 8.)

Szakmacsoportos szakmai előkészítő érettségi tantárgyak versenye (2009. április 8.) 2008/2009-es tanév Szakmacsoportos szakmai előkészítő érettségi tantárgyak versenye (2009. április 8.) Iskolánk tanulói az országos döntőben az alábbi eredményeket érték el. Fliszár Tímea (12.B osztály)

Részletesebben

A szerkesztôség e-mail címe: derekpont@freemail.hu telefon: 0620-389-58-53. Zetelakán jártunk Aki járt már Derekegyház testvértelepülésén Zetelakán az bizonyára igen kellemes tapasztalatokat szerzett az

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Jegyzőkönyv

Jegyzőkönyv. Jegyzőkönyv Jegyzőkönyv Készült: Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. június 19-én megtartott soron kívüli üléséről Határozat tárgya: Határozat száma: Old. A Képviselő-testület 2014. június 20-i

Részletesebben

Sporteredmények (március)

Sporteredmények (március) Tanács Levente 3.b Bak Péter 4.a Szeri Ádám 4.a 2. hely Városi Mezei Futóbajnokság (Diákolimpia) Tóth Gergely 4.a Kapic Amir 4.a Szabó Csenge 5.a Király Csenge 3.a Koltai Anna 3.b Lukács Noémi 4.a Mukus

Részletesebben

Derecskei Zenei Esték

Derecskei Zenei Esték MÁJUS 1. (szombat) 10.00 óra Majális Helyszín: Sárostói Sportpálya Az idén elõször lehetõség lesz támogatói jegy vásárlására is, mellyel a rendezvényt támogathatják. Az támogatói jegy ára 550 Ft. Egy támogatói

Részletesebben

A szerkesztôség e-mail címe: kultura.derekegyhaz@gmail.com Telefon: 06 20/258-55-11 december 14. (péntek) 18:00 Derekegyházi Horgász Egyesület taggyűlése Könyvtár TOP lista - november 1. Kristin Cashore:

Részletesebben

Gratulálunk a gyerekeknek a szép eredményekhez, és reméljük, hogy jövőre is ilyen szép számmal jelentkeznek majd tanulóink erre a versenyre!

Gratulálunk a gyerekeknek a szép eredményekhez, és reméljük, hogy jövőre is ilyen szép számmal jelentkeznek majd tanulóink erre a versenyre! Sikerek 2013/2014: Iskolánkban nagyon népszerű a Bendegúz Levelezős Verseny. Az idén is több diákunk jutott el a Tatán megrendezett megyei fordulóba, ahonnan nagyon szép helyezésekkel tértek haza. Bencz

Részletesebben

Tollaslabda diákolimpia Észak-Magyarországi területi döntő. Pest megye, Heves megye Nógrád megye Tollaslabda B kategória II-VI.

Tollaslabda diákolimpia Észak-Magyarországi területi döntő. Pest megye, Heves megye Nógrád megye Tollaslabda B kategória II-VI. TERÜLETI TOLLASLABDA DIÁKOLIMPIA i Batthyány Sportiskolai 2015.02.07. Tollaslabda diákolimpia Észak-Magyarországi területi döntő Pest megye, Heves megye Nógrád megye Tollaslabda B kategória II-VI. korcsoport

Részletesebben

2014-2015-ÖS TANÉV EREDMÉNYEI

2014-2015-ÖS TANÉV EREDMÉNYEI 2014-2015-ÖS TANÉV EREDMÉNYEI Horvát nyelv, kulturális élet A tanévet megelőző nyári programok: 1) 2014.Június 22-29.- Pag (Horvátország)- Horvát nyelvi tábor 6 tanuló vett részt az egy hetes horvátországi

Részletesebben

Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 1000-47/2008. Tárgy: jkv-i kivonat

Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 1000-47/2008. Tárgy: jkv-i kivonat Abony Város Képviselőtestülete 2740 Abony, 1. 100047/2008. Tárgy: jkvi kivonat Készült: Abony Város Képviselőtestületének 2008. november 27i üléséről. Napirend: A 2009. évi rendezvényterv elfogadása 409/2008.

Részletesebben

2014/2015. TANÉVI ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA ÜGYESSÉGI ÉS VÁLTÓFUTÓ CSAPATBAJNOKSÁG III-IV. KORCSOPORT. Hajdú - Bihar MEGYEI DÖNTŐ

2014/2015. TANÉVI ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA ÜGYESSÉGI ÉS VÁLTÓFUTÓ CSAPATBAJNOKSÁG III-IV. KORCSOPORT. Hajdú - Bihar MEGYEI DÖNTŐ 2014/2015. TANÉVI ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA III-IV. KORCSOPORT Hajdú - Bihar MEGYEI DÖNTŐ Helyszín (település, és versenyhelyszín): Gyulai István Atlétika Stadion, 4032 Debrecen, Oláh Gábor utca 5. Időpont

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 3. számú J E G Y Z Ő K Ö N Y V Tiszabura Község Képviselő-testületének 2014. március 04-én megtartott rendkívüli testületi ülésén Határozat/Rendelet száma Határozat!Rendelet tárgya 15/2014.(III.04.)Ök.

Részletesebben

Készült: Buj község Önkormányzat Képviselőtestületének 2011. május 12-én 14 00 -kor megtartott rendkívüli testületi üléséről.

Készült: Buj község Önkormányzat Képviselőtestületének 2011. május 12-én 14 00 -kor megtartott rendkívüli testületi üléséről. Készült: Buj község Önkormányzat Képviselőtestületének 2011. május 12-én 14 00 -kor megtartott rendkívüli testületi üléséről. tárgysorozata: határozata: 34-36 rendelete: TÁRGYSOROZAT 1. Döntéshozatal közbeszerzésekkel

Részletesebben

Szeptemberi októberi programok

Szeptemberi októberi programok Szeptemberi októberi programok Szeptember 17 én, 18 án iskolánkban papírgyűjtés volt. A felsőtagozat összesen 5623 kg papírt gyűjtött. A tavalyi évben többet gyűjtöttünk. Reméljük a következő tanévben

Részletesebben

MAKÓ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE VICEMAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE VICEMAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE VICEMAYOR OF MAKÓ 1/162-1/2015/I. Ea: Varga Erika Tárgy: Czirbus Gábor alpolgármester tájékoztatója az előző ülés óta történt fontosabb tárgyalásokról, eseményekről.

Részletesebben

PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. augusztus 6-án (kedd) 18:00 órai kezdettel megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről készült JEGYZŐKÖNYV Perkáta, 2013. augusztus 6.

Részletesebben

DECEMBER 10. (csütörtök) 18 óra. DECEMBER 13. (vasárnap) 19 óra

DECEMBER 10. (csütörtök) 18 óra. DECEMBER 13. (vasárnap) 19 óra Móricz Zsigmond - Kocsák Tibor - Miklós Tibor: Légy jó mindhalálig musical premiere DECEMBER 10. (csütörtök) 18 óra Belépõdíj: 1000 Ft Eisemann Mihály- Szilágyi László ÉN ÉS A KISÖCSÉM zenés bohózat 2

Részletesebben

Rendezvénynaptár 2015.

Rendezvénynaptár 2015. Rendezvénynaptár 2015. Hónap Nap Időpont Program Helyszín Szervező Január 18. 15 00 Magyar Kultúra Napja Művelődési Ház Művelődési Ház 30. közgyűlése Művelődési Ház Február 13. Tűzoltó közgyűlés Művelődési

Részletesebben

6. Karácsony előtt dr. Sztakó József ellátogatott az óvodákba, ahol Minden évben a karácsonyi koncerten kerül kiosztásra a Tótkomlós ifjú tehetsége díj. A fiatalokat a helyi oktatási a Képviselő-testület

Részletesebben

Körzeti Diákolimpia Úszás 2011.11.28. 14:00 0. KORCSOPORT - FIÚ 0. KORCSOPORT - LÁNY

Körzeti Diákolimpia Úszás 2011.11.28. 14:00 0. KORCSOPORT - FIÚ 0. KORCSOPORT - LÁNY Körzeti Diákolimpia Úszás 2011.11.28. 14:00 Helyszín: KOMÁROM GYÓGYFÜRDŐ FEDETT USZODA EREDMÉNYEK 0. KORCSOPORT - FIÚ 33,3 m GYORS 1. Halász Viktor (oklevél) 1 : 05 : 30 Gesztenyés Óvoda 33,3 MELL 1. Halász

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. 3./ napirendi pont: A Pozsonyi Vakok Uniója Intézményével való esélyegyenlőségi megállapodás megvitatása.

JEGYZŐKÖNYV. 3./ napirendi pont: A Pozsonyi Vakok Uniója Intézményével való esélyegyenlőségi megállapodás megvitatása. JEGYZŐKÖNYV Készült: 2010. XI. 26.-án, Szarvas Város Szlovák Önkormányzatának képviselő-testületi ülésén, a Szlovák Önkormányzat székházában. (Szarvas, Eötvös u. 44/1.) Jelen vannak: Mótyán Tibor elnök

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nyáregyháza Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 21. napján délután 17 00 órai kezdettel megtartott rendkívüli, nyilvános üléséről, Nyáregyháza,

Részletesebben

IX. évfolyam I. szám 2011. március Ladánybene Polgármesteri Hivatalának Információs Kiadványa. Önkormányzati hírek

IX. évfolyam I. szám 2011. március Ladánybene Polgármesteri Hivatalának Információs Kiadványa. Önkormányzati hírek Benei Hírmondó IX. évfolyam I. szám 2011. március Ladánybene Polgármesteri Hivatalának Információs Kiadványa Önkormányzati hírek Az önkormányzat képviselő-testülete 2011. február 14-én testületi ülést

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Kaposvár Megyei Jogú Város Lengyel Nemzetiségi Önkormányzata a módosított napirendet elfogadta.

Jegyzőkönyv. Kaposvár Megyei Jogú Város Lengyel Nemzetiségi Önkormányzata a módosított napirendet elfogadta. Jegyzőkönyv Készült Kaposvár Megyei Jogú Város Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat Kaposvár, Szent Imre u. 14. II/12. sz. alatti székhelyén 2013. február 19-én 10.00-kor megtartott üléséről. Jelen voltak:

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Szám:D-17-16 /2014. J e g y z ő k ö n y v Készült: Doba Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. december 5-én 18 órai kezdettel megtartott közmeghallgatásról. Ülés helye: Művelődési Ház Doba, Kossuth u.

Részletesebben

Héhalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2013. évi munkaterve. Készült: a Képviselő-testület 2013. február 14-i ülésére

Héhalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2013. évi munkaterve. Készült: a Képviselő-testület 2013. február 14-i ülésére Héhalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. évi munkaterve Készült: a Képviselő-testület 2013. február 14-i ülésére 1 M U N K A P R O G R A M 2013. január 1-től lényeges változások következtek

Részletesebben

2340 Kiskunlacháza, Vörösmarty u. 3. tel: 06-20-569-7031

2340 Kiskunlacháza, Vörösmarty u. 3. tel: 06-20-569-7031 Közérdekű információk Kiskunlacházi Polgármesteri Hivatal Cím: 2340 Kiskunlacháza Kossuth Lajos tér 1. Tel./Fax: 06-24-519-830, 06-24-519-840 E-mail: pmhivatal@kiskunlachaza.hu dr. Répás József polgármester:

Részletesebben

BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. JÚNIUS 10-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. JÚNIUS 10-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. JÚNIUS 10-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Határozatok: 39/2014. (VI. 10.) számú BKt. határozat 40/2014. (VI. 10.) számú BKt. határozat 41/2014.

Részletesebben

HERÉD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI MUNKATERVE

HERÉD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI MUNKATERVE HERÉD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ - TESTÜLETÉNEK 2014. ÉVI MUNKATERVE 1 MUNKATERV 2014. év Heréd község Képviselő-testületének 2014. évi munkaterve 1. 2014. január 27. (hétfő) 17 óra Együttes ülés Nagykökényes

Részletesebben

VERSENYEREDMÉNYEK. 1. osztály. Bendegúz matematika levelezős verseny. Berki Andrea bronz Berki Milán bronz Bertók Eliza ezüst Németh Boglárka arany

VERSENYEREDMÉNYEK. 1. osztály. Bendegúz matematika levelezős verseny. Berki Andrea bronz Berki Milán bronz Bertók Eliza ezüst Németh Boglárka arany VERSENYEREDMÉNYEK 1. osztály Bendegúz matematika levelezős verseny Berki Andrea bronz Berki Milán bronz Bertók Eliza ezüst Németh Boglárka arany Irodalom, szövegértés Péter Dominik ezüst Felkészítő pedagógus:

Részletesebben

Készült: Maglóca Község Képviselő-testületének 2009. június 2-án tartott nyilvános üléséről.

Készült: Maglóca Község Képviselő-testületének 2009. június 2-án tartott nyilvános üléséről. Maglóca Község Képviselő-testülete 2-4/2009/Ny. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2009. június 2-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 14 00 óra A képviselő-testületi ülés helye:

Részletesebben

Falusi Ízek Fesztiválja Magyaregregy 2 0 1 0 V e r s e n y k i í r á s Törökkor hazánkban nem csak negatívumokkal írható le, sok új ételnyersanyagot nekik köszönhetünk, másrészt történelmünk része. Tudomásul

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ a Képviselő-testület 2013. április 25-i ülésére Salgóbányai Ifjúsági tábor 2012. évi működéséről

TÁJÉKOZTATÓ a Képviselő-testület 2013. április 25-i ülésére Salgóbányai Ifjúsági tábor 2012. évi működéséről Székhely: H-2740 Abony, Kossuth tér 1. Telephely: H-2740 Abony, Vasút út 15. Tel./Fax: (53) 562-070 Adószám: 20244075-2-13 E-mail: abokom@pr.hu Pest Megyei Cégbíróság Cg.: 13-09-118514 Az előterjesztés

Részletesebben

Jegyzőkönyv. A képviselő-testület 5 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát. Határozat

Jegyzőkönyv. A képviselő-testület 5 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát. Határozat Jegyzőkönyv Készült: Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének Szegvár Nagyközség Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében 2011. december 15-én tartott nyílt üléséről. Jelen voltak: Gémes

Részletesebben

Készült: Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 31-én tartott nyilvános üléséről.

Készült: Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 31-én tartott nyilvános üléséről. Tárnokréti Község Képviselő-testülete 3/2013./NY. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2013. január 31-én tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 00 óra A képviselő-testületi ülés

Részletesebben

Az alsó tagozat versenyeredményei a 2014/15-ös tanévben

Az alsó tagozat versenyeredményei a 2014/15-ös tanévben Az alsó tagozat versenyeredményei a 2014/15-ös tanévben 1/6 I. Tanulmányi versenyek 1. MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM Iskolai szavalóverseny 3-4. osztály 2. helyezés : Nagy Gréta 3.a és Győri Barnabás 3.a 3.

Részletesebben

Ára: 100 Ft. 2014. Február HE LYI KÖZ ÉLE TI HÍR ADÓ XXIV. év fo lyam 2. szám

Ára: 100 Ft. 2014. Február HE LYI KÖZ ÉLE TI HÍR ADÓ XXIV. év fo lyam 2. szám Ára: 100 Ft. www.4kadony.hu 2014. Február HE LYI KÖZ ÉLE TI HÍR ADÓ XXIV. év fo lyam 2. szám Bejáráson ismerkedtek a Gondozóház új szárnyával Január 29-én Adonyban dr. Galambos Dénes kormánymegbízott és

Részletesebben

KIVONAT. Kemecse Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 28-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

KIVONAT. Kemecse Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 28-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. KIVONAT Kemecse Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 28-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot

Részletesebben

DIÁKSPORT RENDEZVÉNYEK

DIÁKSPORT RENDEZVÉNYEK DIÁKSPORT RENDEZVÉNYEK Óbuda-Békásmegyeren 2010-2011. tanév II. félév Pedagógiai Szolgáltató Intézet 2011. június 6. DIÁKSPORT RENDEZVÉNYEK Óbuda-Békásmegyeren 2010-2011. tanév II. félév. Tartalom 1. Általános

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Bakonyság Község Önkormányzata 8557 Bakonyság, Béke u. 14. Szám: 268-9/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bakonyság Község Önkormányzati Képviselő-testülete 2014. november 20-án 10,00 órai kezdettel

Részletesebben

Ünnepi elnökségi ülés napirendi pontjai

Ünnepi elnökségi ülés napirendi pontjai Ünnepi elnökségi ülés napirendi pontjai 1./ Az elnökség 2014. évi tevékenységének értékelése, évzáró. Előterjesztő: Kárpáti Zoltán megyei elnök Előterjesztés módja: írásban illetve szóban 2./ A jelenlévők

Részletesebben

Aranyosok Arany-hete

Aranyosok Arany-hete Aranyosok Arany-hete Arany János születésének 197. évfordulója alkalmából március másodikától egy teljes tanítási héten keresztül változatos programokon idéztük meg iskolánk névadójának szellemét, tudtunk

Részletesebben

Ára: 100 Ft. 2014. Március HE LYI KÖZ ÉLE TI HÍR ADÓ XXIV. év fo lyam 3. szám

Ára: 100 Ft. 2014. Március HE LYI KÖZ ÉLE TI HÍR ADÓ XXIV. év fo lyam 3. szám Ára: 100 Ft. www.4kadony.hu 2014. Március HE LYI KÖZ ÉLE TI HÍR ADÓ XXIV. év fo lyam 3. szám Közmeghallgatás Február 13-án az Adonyi Városházán megrendezett közmeghallgatáson viszonylag szép számú érdeklődő

Részletesebben

Sporteredmények (április, május)

Sporteredmények (április, május) Sporteredmények (április, május) Területi bajnokság 1. hely 100 m mellúszás Szabó Luca 1.a Gyarmati Kupa 1. hely 100 m gyorsúszás Szőke Gergő 2.a Nemzetközi verseny gyorsasági 1. hely görkorcsolya (ügyességi)

Részletesebben

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testület

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testület Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3346 Bélapátfalva, József Attila u. 19. Tel.: 36/ 554-300 Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testület 2014. február 10.-i ülésének J E G Y Z Ő

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 18-án tartott rendkívüli üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült: Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 18-án tartott rendkívüli üléséről. Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6076 Ágasegyháza, Szent István tér 1. Web: http://agasegyhaza.hu Tel.:76/388-211 Fax: 76/388-387 E-mail: pmstrh@t-online.hu -------------------------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

A legnagyobb tanári művészet, hogy az alkotás és felismerés örömét ébresszék. /A. Einstein/

A legnagyobb tanári művészet, hogy az alkotás és felismerés örömét ébresszék. /A. Einstein/ DÉR NAPOK RENDEZVÉNYSOROZAT Mottó: A legnagyobb tanári művészet, hogy az alkotás és felismerés örömét ébresszék. /A. Einstein/ Iskolánk 2003-ban vette fel Dér István festőművész (1937 1993) nevét. A település

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2013. november 26-án 13 órakor tartott rendkívüli, nyílt üléséről. Az ülés helye: Városháza tárgyaló terme Jelen vannak:

Részletesebben

TÉL-FÉNY 2011. 2011. március. szavazni a képekre és a legtöbb szavazatot kapott képet most

TÉL-FÉNY 2011. 2011. március. szavazni a képekre és a legtöbb szavazatot kapott képet most 2011. március 3 TÉL-FÉNY 2011. XI. alkalommal megrendezett fotókiállításon Afrikától Furugyon át Új-Zélandig láthattunk fényképeket a tárlaton. Először lehetett szavazni a képekre és a legtöbb szavazatot

Részletesebben

2010/2011-es tanév GRATULÁLUNK!

2010/2011-es tanév GRATULÁLUNK! MŐVÉSZETOKTATÁS 2010/2011-es tanév GRATULÁLUNK! II. Látványtánc Európa - bajnokságot 2011. június 3-5-ig rendezték meg Kaposváron. Perdülı táncegyüttesünk is bejutott az Európa - bajnokságra, az országos

Részletesebben

Képek a Gondozási Központ életéből

Képek a Gondozási Központ életéből 2010. május 5 Képek a Gondozási Központ életéből Várják az ebédet! Mini ló - mini lovas A gyerekek táncoltak az időseknek A Népdalkör Anyák Napi műsora MEGHÍVÓ Tisztelettel meghívjuk Önt 2010. május 30-án

Részletesebben

Kaskantyú, Hunyadi J. u. 16

Kaskantyú, Hunyadi J. u. 16 Kaskantyú Községi Önkormányzat Képviselő - Testülete 8/2013. Test. ül. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kaskantyú Községi Önkormányzat képviselő - testületének 2015. június 14.-én (péntek) napján 8 00 órai

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Kincsesbánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének nyilvános, rendkívüli üléséről.

Jegyzőkönyv. Kincsesbánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének nyilvános, rendkívüli üléséről. 1 Jegyzőkönyv Kincsesbánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének nyilvános, rendkívüli üléséről. Időpont: 2010. május 26. Helyszín: Községi Önkormányzat székhelye, 8044 Kincsesbánya, Kincsesi u.

Részletesebben

2013. évi 20. szám. Tiszaszentimre Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2013. október 29-én megtartott rendkívüli üléséről készült

2013. évi 20. szám. Tiszaszentimre Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2013. október 29-én megtartott rendkívüli üléséről készült 2013. évi 20. szám Tiszaszentimre Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. október 29-én megtartott rendkívüli üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V T Á R G Y M U T A T Ó Határozat/Rendelet száma

Részletesebben

Pesterzsébeti Ifjúsági és Gyermekönkormányzat munkaterve a 2014-2015-ös tanévre

Pesterzsébeti Ifjúsági és Gyermekönkormányzat munkaterve a 2014-2015-ös tanévre Pesterzsébeti Ifjúsági és Gyermekönkormányzat munkaterve a 2014-2015-ös tanévre Készítette: apigyö képviselő-testülete és Oláhné Horváth Ildikó apigyö patronálója Pesterzsébeti Ifjúsági és Gyermekönkormányzat

Részletesebben

1000-32/2008. 268/2008. sz. határozat

1000-32/2008. 268/2008. sz. határozat Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 1000-32/2008. 268/2008. sz. határozat J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. július 30-i rendkívüli

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 5/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Egyek Nagyközség Polgármesteri Hivatalának hivatalos helységében 2014. május 27. napján 15:20 órai kezdettel a Fenntartható Településfejlesztési, Oktatási, Közművelődési,

Részletesebben

SZAKMAI BESZÁMOLÓ ORSZÁGOS KÖNYVTÁRI NAPOK ÉS RENDEZVÉNYEK MEGRENDEZÉSE SOMOGY MEGYÉBEN

SZAKMAI BESZÁMOLÓ ORSZÁGOS KÖNYVTÁRI NAPOK ÉS RENDEZVÉNYEK MEGRENDEZÉSE SOMOGY MEGYÉBEN Pályázati azonosító: 3508/01174 SZAKMAI BESZÁMOLÓ ORSZÁGOS KÖNYVTÁRI NAPOK ÉS RENDEZVÉNYEK MEGRENDEZÉSE SOMOGY MEGYÉBEN Árny az árnyban. Versszínház Radnóti Miklós utolsó pillanatáról Időpont: 2014.11.10.

Részletesebben

NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 5/2015. sz. jegyzőkönyve. a 2015. március 4 én megtartott ülésről

NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 5/2015. sz. jegyzőkönyve. a 2015. március 4 én megtartott ülésről NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 5/2015. sz. jegyzőkönyve a 2015. március 4 én megtartott ülésről 1 Jegyzőkönyv Készült: Nemti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015. március

Részletesebben

Ikt.sz: 35-30/2011. Jegyzőkönyv. Határozatok: 67-től 70-ig. Határozat száma. 0-tól 0-ig. Rendeletek:

Ikt.sz: 35-30/2011. Jegyzőkönyv. Határozatok: 67-től 70-ig. Határozat száma. 0-tól 0-ig. Rendeletek: Ikt.sz: 35-30/2011. Jegyzőkönyv Készült: Hevesaranyos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. szeptember 6- án megtartott rendkívüli testületi üléséről Határozatok: 67-től 70-ig Határozat száma

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S 7/2015. E L Ő T E R J E S Z T É S Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. január 29-ei ülésére Jegyzői törvényességi észrevétel: nincs. Tárgy: Beszámoló a civil szervezetek 2014.

Részletesebben

19. sz. JEGYZŐKÖNYV RENDELETEK MUTATÓJA ... 13/2013. (X.22.) számú rendelet A közterületek elnevezéséről és a házszámozás szabályairól

19. sz. JEGYZŐKÖNYV RENDELETEK MUTATÓJA ... 13/2013. (X.22.) számú rendelet A közterületek elnevezéséről és a házszámozás szabályairól 19. sz. JEGYZŐKÖNYV Készült: Tiszagyenda Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 22. napján megtartott soron kívüli testületi ülésének jegyzőkönyvéből... RENDELETEK MUTATÓJA 13/2013.

Részletesebben

A Beszédes József Általános Iskola felső tagozatán az alábbi magyar versenyeken vettek részt tanulóink:

A Beszédes József Általános Iskola felső tagozatán az alábbi magyar versenyeken vettek részt tanulóink: A Beszédes József Általános Iskola felső tagozatán az alábbi magyar versenyeken vettek részt tanulóink: A MESEMONDÓ VERSENYEN, Pakson 2014. október 20-án STINGLI JÓZSEF 3. helyezést ért el! A BOLYAY ANYANYELVI

Részletesebben

T Á R G Y S O R O Z A T A. 1./ A közétkeztetés és az önkormányzat által üzemeltetésre átadott konyha helyzetének áttekintése.

T Á R G Y S O R O Z A T A. 1./ A közétkeztetés és az önkormányzat által üzemeltetésre átadott konyha helyzetének áttekintése. NYÍRGELSE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLET 2013.február 13.-án megtartott Képviselő-testületi ülésének a.) jegyzőkönyve b.) határozata c.) előterjesztése d.) tárgysorozata T Á R G Y S O R O Z A

Részletesebben

VERSENYEREDMÉNYEK A 2009-2010-ES TANÉVBEN

VERSENYEREDMÉNYEK A 2009-2010-ES TANÉVBEN VERSENYEREDMÉNYEK A 2009-2010-ES TANÉVBEN "BRODARICS TERÜLETI ANYANYELVI VERSENY 13. hely: Balogh Zita (4.o) Felkészítő tanár: Horváth Ildikó 2. hely: Merzay Csenge(5.o) 2. hely: Péterffy Orsolya (5.o)

Részletesebben

Szeptember 16-ig megtekinthető a művelődési központ galériájában A Rétsági Fotókör Magyar Fotográfia Napja alkalmából rendezett kiállítása

Szeptember 16-ig megtekinthető a művelődési központ galériájában A Rétsági Fotókör Magyar Fotográfia Napja alkalmából rendezett kiállítása Programajánló Szeptember 12-ig megtekinthető Előtéri fotókiállítás: Nyugat-nógrádi barangoló Szeptember 16-ig megtekinthető a művelődési központ galériájában A Rétsági Fotókör Magyar Fotográfia Napja alkalmából

Részletesebben

Pannonhalmi Radnóti Miklós Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 9090 Pannonhalma, Petőfi u. 27. Tel.: 96/470-043, 06/20/468-56-16

Pannonhalmi Radnóti Miklós Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 9090 Pannonhalma, Petőfi u. 27. Tel.: 96/470-043, 06/20/468-56-16 Pannonhalmi Radnóti Miklós Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 9090 Pannonhalma, Petőfi u. 27. Tel.: 96/470-043, 06/20/468-56-16 E-mail: titkarsag@pannonhalmaiskola.hu ÉVZÁRÓ LEVÉL 2013/2014.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2014. december 18-i rendes ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2014. december 18-i rendes ülésére 41. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2014. december 18-i rendes ülésére Tárgy: Dombóvár Város 2015. évi rendezvénynaptára Előterjesztő:

Részletesebben

ALSÓ TAGOZAT. 2014/2015-ös tanév. Nyár. Triatlon OB. III. hely: Balassagyarmat - Csontos Dóra 3.b III. hely: Eger - Csontos Dóra 3.

ALSÓ TAGOZAT. 2014/2015-ös tanév. Nyár. Triatlon OB. III. hely: Balassagyarmat - Csontos Dóra 3.b III. hely: Eger - Csontos Dóra 3. ALSÓ TAGOZAT 2014/2015-ös tanév Nyár Triatlon OB III. hely: Balassagyarmat - Csontos Dóra 3.b III. hely: Eger - Csontos Dóra 3.b Augusztus 30. Triatlon verseny Tiszaújváros III. hely: Trungel-Nagy Zalán

Részletesebben

A pécsváradi Tourinform iroda 2014/ÁPRILIS. Tisztelt Olvasó!

A pécsváradi Tourinform iroda 2014/ÁPRILIS. Tisztelt Olvasó! A pécsváradi Tourinform iroda HÍRLEVELE 2014/ÁPRILIS Tisztelt Olvasó! Ön a pécsváradi Tourinform Iroda 2014. évi negyedik hírlevelét olvassa, amellyel célunk, hogy mind partnereinket, mind pedig az érdeklődőket

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Megállapítja, hogy a képviselő-testület a jegyzőkönyv-hitelesítőre tett javaslatot egyhangúlag (4fővel) elfogadja.

JEGYZŐKÖNYV. Megállapítja, hogy a képviselő-testület a jegyzőkönyv-hitelesítőre tett javaslatot egyhangúlag (4fővel) elfogadja. JEGYZŐKÖNYV Készült: 2010. I. 19-én, Szarvas Város Szlovák Önkormányzatának képviselő-testületi ülésén, a Szlovák Önkormányzat székházában. (Szarvas, Eötvös u. 44/1.) Jelen vannak: Mótyán Tibor- Elnök

Részletesebben

KARDOSKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2015. MÁJUS 28. NAPJÁN TARTOTT RENDES, NYÍLT KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

KARDOSKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2015. MÁJUS 28. NAPJÁN TARTOTT RENDES, NYÍLT KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE KARDOSKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2015. MÁJUS 28. NAPJÁN TARTOTT RENDES, NYÍLT KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE 1 11/2015. ÖKÜ J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Iszkaszentgyörgyi Általános Iskola

Iszkaszentgyörgyi Általános Iskola iszkaisko la.hu http://iszkaisko la.hu/versenyek3.html Iszkaszentgyörgyi Általános Iskola Versenyek Archívum: 2009/2010, 2010/2011, 2011/2012 2010/2011 A 2011. évi Országos Z rínyi Ilona Matematikaverseny

Részletesebben

V. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 2014. január-február

V. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 2014. január-február Pontot TETT-ek az alszerzõdések végére 3. oldal TETT HÍRLAP BÁTASZÉK BÁTAAPÁTI CIKÓ FEKED MÓRÁGY MÕCSÉNY VÉMÉND V. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 2014. január-február EZÉRT TET(T)SZIK NEKEM A TELEPÜLÉSEM... Fogalmazásíró

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: 2015. február 12-én (csütörtök), 17.00 órakor, a Közösségi Házban megtartott munkaterv szerinti üléséről Jelen vannak: Bárány Erzsébet jegyző Bárány Pál, Bocskayné Tóth Katalin,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Balajt Község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormányzat@balajt.hu 82-7/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balajt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 28. napján

Részletesebben

SPORTEREDMÉNYEK. Id pont Verseny megnevezése Helyezés Tanuló

SPORTEREDMÉNYEK. Id pont Verseny megnevezése Helyezés Tanuló SPORTEREDMÉNYEK Id pont Verseny megnevezése Helyezés Tanuló 1997. Megyei Mezei Futóverseny 3. Kovács András Országos Mezei Futóverseny 52. Kovács András Megyei Atlétika 100 m síkfutás 1. Ács Tamás Országos

Részletesebben

2012. január 16., Városi B kategóriás úszó diákolimpia, Nagykanizsa

2012. január 16., Városi B kategóriás úszó diákolimpia, Nagykanizsa 2012. január 16., Városi B kategóriás úszó diákolimpia, Nagykanizsa I. kcs., fiú 50 m gyors: 2. Soós Bence 48.00 3. Nyakas Kristóf 48.25 6. Úr Bendegúz 50.70 leány 50 m gyors: 4. Bogos Csenge 51.58 fiú

Részletesebben

Dunavecse Város Önkormányzat Képviselő Testületének. 2013. évi M U N K A T E R V E

Dunavecse Város Önkormányzat Képviselő Testületének. 2013. évi M U N K A T E R V E Dunavecse Város Önkormányzat Képviselő Testületének 2013. évi M U N K A T E R V E 2013. január 30. (szerda) 15 óra 2.) Javaslat a városi rendezvények, ünnepségek előkészítésére vonatkozó elképzelések pontosítására,

Részletesebben

Versenyek 2012 I. negyedév

Versenyek 2012 I. negyedév Versenyek 2012 I. negyedév 1. A Polgárőrség Biztonságos közlekedés című rajzpályázata (2012. 03.09.) 1.helyezett: Takács Kitti 4.s Különdíj: Kerek Martina és Tóth Szelina 4.s Felkészítő tanáruk: Némethné

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2015. (I.27.) számú határozata a 2015. január 27-i együttes ülés jegyzőkönyv hitelesítőiről

JEGYZŐKÖNYV. Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2015. (I.27.) számú határozata a 2015. január 27-i együttes ülés jegyzőkönyv hitelesítőiről JEGYZŐKÖNYV Készült: Helye: Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete, Gyúró Község Önkormányzat Képviselő-testülete és Kajászó Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. január 27-i együttes üléséről

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2015. április 15-én 15 órakor tartott rendkívüli, nyílt üléséről. Az ülés helye: Városháza tárgyaló terme Jelen vannak:

Részletesebben

Kishegyi Nóra: de tudom, hogy van szeretet!

Kishegyi Nóra: de tudom, hogy van szeretet! Kishegyi Nóra: de tudom, hogy van szeretet! Mivel sem az én szüleim, sem férjem szülei nem álltak olyan jól anyagilag, hogy támogatni tudtak volna új otthonunk megteremtésében, esküvőnk után vidékre kötöztünk

Részletesebben

PUSZTASZABOLCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. SZEPTEMBER 11-I RENDKÍVÜLI ÜLÉSÉNEK

PUSZTASZABOLCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. SZEPTEMBER 11-I RENDKÍVÜLI ÜLÉSÉNEK Ikt.szám: 53-20/2013. PUSZTASZABOLCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. SZEPTEMBER 11-I RENDKÍVÜLI ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE HATÁROZATOK SZÁMA: 557, 558, 559, 560/2013. (IX. 11.) 2 Jegyzőkönyv Készült

Részletesebben

Román Nemzetiségi Önkormányzat 5665 Pusztaottlaka Felszabadulás 10. Tel. / Fax: 68/428-000 E-mail: ottlaka@freemail.hu JEGYZŐKÖNYV

Román Nemzetiségi Önkormányzat 5665 Pusztaottlaka Felszabadulás 10. Tel. / Fax: 68/428-000 E-mail: ottlaka@freemail.hu JEGYZŐKÖNYV Román Nemzetiségi Önkormányzat 5665 Pusztaottlaka Felszabadulás 10. Tel. / Fax: 68/428-000 E-mail: ottlaka@freemail.hu Iktatószám: 76-6/2014./Önk. JEGYZŐKÖNYV Készült: Pusztaottlaka Román Nemzetiségi Önkormányzat

Részletesebben

TANULMÁNYI VERSENYEK

TANULMÁNYI VERSENYEK TANULMÁNYI VERSENYEK Német nemzetiségi vers- és prózamondó verseny megyei forduló Felkészítő: Cser Márta, Kornerné Kosztich Julianna, Tóth Zoltánné Kelemen Mária 1. kategória 2. hely: Tánczos Regina 2.a

Részletesebben

K I V O N A T. Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlés 2014. június 13-i, rendes, nyílt ülésének jegyzőkönyvéből H A T Á R O Z A T

K I V O N A T. Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlés 2014. június 13-i, rendes, nyílt ülésének jegyzőkönyvéből H A T Á R O Z A T K I V O N A T Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlés 2014. június 13-i, rendes, nyílt ülésének jegyzőkönyvéből 176/2014. (06. 13.) Kgy.h. Tárgy: Döntés energetikai célú felújításokhoz, magánszemélyeknek

Részletesebben

8181 Berhida, Kossuth u. 18. 06/88/455-400 email: kulturhaz@berhida.hu

8181 Berhida, Kossuth u. 18. 06/88/455-400 email: kulturhaz@berhida.hu 8181 Berhida, Kossuth u. 18. 06/88/455-400 email: kulturhaz@berhida.hu Tisztelt Képviselő-testület! Idén 21. alkalommal rendezzük meg a Városnapokat szeptember 13. és 15. között, ahol a legkülönfélébb

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2014. április 30-án 14 órakor tartott rendes, nyílt üléséről. Az ülés helye: Városháza tárgyaló terme Jelen vannak: Pádár

Részletesebben

100 m. fiú gyorsúszás 1. versenyszám Országos csúcs: 0:47.31 (Takács Krisztián - 2009)

100 m. fiú gyorsúszás 1. versenyszám Országos csúcs: 0:47.31 (Takács Krisztián - 2009) 100 m. fiú gyorsúszás 1. versenyszám Országos csúcs: 0:47.31 (Takács Krisztián - 2009) 1. Holoda Péter 1996 Hőgyes G SZKI Hszob. 0:52,74 2. Gyulai Dávid 1996 Tóth Á G Debrecen 0:56,12 3. Kosina Gergő Péter

Részletesebben

14/2015. (VII.23.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július 23-án megtartott rendkívüli üléséről

14/2015. (VII.23.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július 23-án megtartott rendkívüli üléséről Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete 14/2015. (VII.23.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július 23-án megtartott rendkívüli üléséről 2 Bátonyterenye

Részletesebben

a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T

a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. március 30-án a Városháza Dísztermében (Edelény, István király útja 52.) megtartott rendkívüli nyílt ülésének a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./

Részletesebben

Maroslele Község Polgármesterétől

Maroslele Község Polgármesterétől Maroslele Község Polgármesterétől 6921 Maroslele, Szabadság tér 1. Tel/Fax: 62/256 033 E-mail: marosleleph@vnet.hu Maroslele Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Maroslele Tárgy: Polgármesteri tájékoztató

Részletesebben

PUSZTAFÖLDVÁRI HÍRMONDÓ

PUSZTAFÖLDVÁRI HÍRMONDÓ PUSZTAFÖLDVÁRI HÍRMONDÓ 2010. ÁPRILIS Tisztelt Pusztaföldváriak! Az április előreláthatólag igen sok eseményt tartogat számunkra. A legjelentősebbek az országgyűlési képviselőválasztások. Szeretném itt

Részletesebben