Duna-Adony. Az egykori hősökre emlékeztünk. Mit hoz az új év? Ára: 100 Ft.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Duna-Adony. Az egykori hősökre emlékeztünk. Mit hoz az új év? Ára: 100 Ft. www.4kadony.hu"

Átírás

1 Ára: 100 Ft Január HE LYI KÖZ ÉLE TI HÍR ADÓ XXIII. év fo lyam 1. szám Mit hoz az új év? Sokan felteszik a kérdést az új év kezdetén, aztán többnyire az a válasz, hogy bármit hoz is, csak legalább rosszabb ne legyen. Most, amikor politikusok, művészek, közgazdászok egybecsengő véleménye szerint kritikus évhez érkeztünk, különösen aktuális a jövőn elgondolkodni. Ezúttal nem is elsősorban a begyűrűzött világgazdasági válság, illetve annak hatásai miatt nehezen kiszámítható az új esztendő (bár önmagában ez is elég lenne), valójában aggodalomra ad okot az is, hogy rohamtempóban születnek olyan új szabályzások, melyeknek nemcsak gazdaságot, hanem egész életterünket átalakító hatásai kiszámíthatatlanok. Az oktatási reform esetében, ahol szintén alaposan átalakítják a struktúrát, az ígéret szerint ezt a gyermekeink nem fogják érzékelni. Mi pedig hisszük is, nem is. Szurkolunk, hogy sikerüljön, elfogadjuk, sőt régóta vártuk is a változásokat, melyekhez kinekkinek volt is egy-egy saját tuti ötlete. Ha a helyi hivatal helyett a napos ügyeket továbbra is ott lehet intézni, a fogósabbakat pedig a jól megközelíthető járási hivatalban, egyetlen ablak előtt, akkor ennek örülhetünk sőt, ha olcsóbb és jobban működik, akkor ideje is volt ezt meglépni. De ha azt látjuk, hogy a kardiológiára, vagy szinte sorolhatnám az összes szakrendelést - mennyi a várakozási idő, akkor bizony megrettenünk; van-e anynyi időnk, hogy ezt a sort kivárjuk? A változás mindig nehéz, a begyakorlott, megszokott dolgoktól való eltérést viszont könnyen elfogadjuk, ha az végső soron egyszerűsíti életüket. Az egykori hősökre emlékeztünk December 8-án az I. világháborús emlékmű 80 évvel ezelőtt történt felállítására, felszentelésére emlékeztünk. A két I. világháborús katonaruhát viselő, zászlót tartó fiatalember, valamint az égő fáklyát tartó két cserkész által közrefogott szobornál Percsi Tibor, a művelődési ház munkatársa köszöntötte a megjelenteket, majd előbb Suszter László művelődési ház igazgató szavalta el Babits Mihály egyik legszebb háború ellenes versét, majd Ármai Balázs énekelte el a Kimegyek a doberdói harctérre című katonanótát. Ezt követően RózsafiJános harctérkutató ünnepi beszédében méltatta a hősöket, és szólt arról a hosszas kutatásról is, melynek eredményeként sikerült újabb 29 adonyi katona nevét feltérni, márványtáblára vésni, és elhelyezni a többi hősi halált halt katona névsora mellé. Miután az új táblát Ronyecz Péter polgármester leleplezte, Szabó Gyula plébános megáldotta azt és az emlékművet. Ezt követően az egyház és az önkormányzat helyezte el közös koszorúját, majd az ünnepséget Adonyért Alapítvány és az Adonyiak Baráti Köre Egyesület is koszorúzott. Az ünnepséget Bencsik Csaba zárta a trombitán eljátszott Il Szilenció hangjaival. Az új márványtáblán a következő nevek szerepelnek: Bajzág Dezső, Battyányi József, Csavajda Ferenc, Csefkó Ferenc, Dobos Mihály, Feliczi György, Födelevics György, Grüll Mihály, Matus József, Mészáros Sándor, Nagy IV. József, Pajer János, Pelek Sándor, Pencz József, Prímász János, Radinkó István, Sarkadi János, Szalkovics Ferenc, Székely János, Szigeti György, Szűcs István, Takács Géza, Tenczer Izadel, Tész Ignác, Tolnai Ferenc, Varga Ferenc, Véni Ferenc, Virág József, Zsupán Márton. Emléküket a többi hőssel együtt örökre megőrizzük! Bízunk abban, hogy most ez fog történni, és ehhez kívánunk minden kedves olvasónknak sikerekben gazdag, boldog új esztendőt. Percsi Tibor felelős szerkesztő

2 ÖNKORMÁNYZATI HÍREK December 12-én a képviselő-testület soros ülésén első napirendi pontban tárgyalta és fogadta el a fogorvosi alapellátás megszervezésével kapcsolatos feladat ellátási szerződést. Mint az a napirend ismertetése során elhangzott, legutóbb 2000-ben készült ilyen szerződés, így ezt frissítették, igazították az újabb jogszabályoknak megfelelően. A testület az új szerződést jóváhagyta. A következőkben a téma komolyságának megfelelő, hosszas vélemény-egyeztetéseket követően szavazta meg a testület a Szent István Iskola és AMI állami működtetésbe adását. Szinte minden képviselő hozzászólt a napirendhez, mely során elhangzott, hogy még most is nagy a bizonytalanság az információhiány miatt. Elhangzott, hogy anyagilag talán valamivel kevesebbe kerülne a fenntartás helyi finanszírozása, viszont az ezzel járó felelősség aránytalanul nagyobb, több terhet rakna az önkormányzatra, amit a jelenlegi információhiány, a szakmai munka terén is érezhető bizonytalanság miatt a testület nem kíván felvállalni. Mindemellett a működtetés állami kézbe adása mellett szól az is, hogy a várható elvonások mértékét látva szinte nem is marad más lehetősége a testületnek, mint az iskola működtetésének átadása. A napirend összegzésekor Ronyecz Péter polgármester még jelezte, hogy az iskola átvételénél feltételezi az állam jó szándékát, az iskolák közötti egyenlőtlenségek megszüntetésével, ám ha valamilyen oknál fogva ez a modell mégsem válna be, a döntését a testület 2015-ben felülbírálhatja, megváltoztathatja. Ezek után a testület elfogadta, hogy az iskola állami fenntartásba vételére vonatkozó átadás-átvételi megállapodást is, melynek aláírására felhatalmazta a polgármestert. Ezt követően a képviselő-testület ismételten tárgyalta az orvosi ügyelet ellátására vonatkozó szerződést, melyet elfogadott. Döntött a testület arról, hogy nem módosítja a köztemetőre vonatkozó díjakat. A képviselő-testület évi munkatervének elfogadása után a testület tudomásul vette, hogy a DRV Zrt. által a víztoronynál felszerelt túlfolyást megakadályozó egység a Zrt. tulajdonába kerül. Hozzájárult a testület egy adonyi ingatlan gáz leágazó vezeték közterületi biztonsági övezetté nyilvánításához, majd a úgy nyilatkozott, hogy nem kíván részt venni Perkáta nagyközség településrendezési tervének módosítási eljárásában. Ezt követően került sor az adósságrendezéssel kapcsolatos döntés meghozatalára. Ennek lényege, hogy az állam átvállalja Adony pénzintézettel szembeni adósságát. De ez nem jelenti azt, hogy pluszforrások maradnának az önkormányzatnál, mivel gyakorlatilag a megmaradó részt az állam az adókból elvonja. Amennyiben még is keletkezne maradvány, úgy ezzel a zárszámadáskor az önkormányzatnak el kell számolnia. A döntés egy másik, kedvezőbb aspektusára hívta fel a figyelmet a polgármester, miszerint a banki adósság megszüntetésével ismét lehetősége lesz a településnek likvid hitelt felvenni, ami nagymértékben stabilizálja az önkormányzat működését, hiszen a folyamatos kiadások mellett a bevételek ütemezetten érkeznek, két érkezés között viszont nincs elég forrás a működtetésre. A Bejelentések napirendben dr. Glaszhütter Csaba alpolgármester 100 eft-ot ajánlott fel a rendelkezésére álló keretből az indiai nővérek által fenntartott Idősek Otthona eszközvásárlásához. Az alpolgármester egyben visszaidézte Ani nővér december 8-án megfogalmazott aggodalmát, miszerint az állam csökkentette a feladat finanszírozásához nyújtott normatívát. Ebből pedig az következik, hogy az ellátás további biztosítása érdekében az önkormányzatnak is áldoznia kell e szakfeladat ellátására. Friedrichné képviselő asszony végezetül elismerését fejezte ki a sikeres adventi vásár szervezőinek, Ronyecz Péter polgármester pedig az I. világháborús emlékmű jubileumi ünnepség színvonalas megszervezéséért mondott köszönetet. Összegzés Tisztelt Polgármester Úr! Mielőtt a szokásos évértékelőnkre térnénk, kérem, értelmezze, hogy mit jelent Adony számára az, hogy az uszoda állami tulajdonba kerül, onnan pedig valószínűleg a kistérség fogja megkapni üzemeltetésre? - Erről többet most még én sem tudok, de az biztos, hogy az uszodát fent kell tartanunk, illetve a kistérségi társulás is azt a célt fogalmazta meg, hogy az uszodát nyitva kell tartani, és a gyermekek úszásoktatásának lehetőségét biztosítanunk kell. Hogy a továbbiakban ezt milyen keretek között, hogyan valósítjuk meg, az jelen pillanatban még nem világos, de azt reméljük, és az a célunk, hogy az új üzemeltető kiválasztását követően a fenntartási költségeket kordában tartsuk, a lehetőleg alacsonyabb szinten határozzuk meg. Adony város évértékelője, esélylatolgatója E kis aktualitása miatt tett kitérő után, viszszalapozva az elmúlt évi összegzőhöz, ott két fontos szempontot emelt ki. Az egyik az, hogy a 2011-es év legnagyobb eredménye az lesz, ha ezt a költségvetés keretein belül túléljük, (tegyük is rögtön hozzá, hogy ez sikerült, Adony nem csődölt be). A másik előrejelzése az volt, hogy a 2012-es év még ennél is nehezebb lesz. Most, a lezárt 2012-es év után, melyet megint csak sikerült átvészelnünk, hogyan értékeli az eltelt év teljesítését? - Erre is azt mondhatom, túléltük, csőd nélkül, felszámolás nélkül. Mondhatom, hogy nem történt semmi olyan jelentősebb esemény, mely komolyabban befolyásolta volna a település életét. Az év nagy kérdése volt; mi lesz az iskolával? Ezt sikerült rendeznünk, minden iskolával kapcsolatos anyagi kérdést lezártunk, az iskolát birtokba vehettük, én ezt egy igen jelentős eredménynek tartom. Sajnos ezt az évet is végigkísérték a likviditási helyzetünkből adódó problémák. Sőt, rontott ezen a helyzeten a Magtárház felszámolása, de végül ott is sikerült, ha nem is a teljes összeget, de annyit visszanyernünk, amivel a település biztonságos működőképességét megőrizhettük. Az elmúlt év sötét pillanataihoz tartozott az a feljelentés, mely szinte valamennyi önkormányzati beruházás kapcsán született az azóta már ismertté vált feljelentő révén. Hol tart most ez az ügy? -Jelenleg is folyik még a nyomozás az önkormányzat ellen. Még akkor elvitték a szükséges iratokat, azóta nem igazán tudunk újabb információkról. Sem gyanúsítottkénti, sem tanukénti kihallgatásra az önkormányzattól nem hívtak senkit. Mielőtt rátérnénk a 2013-as évre, javaslom, 2

3 hogy tekintsük át a kormányhivatalok, a járási székhelyek beindulásával kapcsolatosan történteket, hiszen ennek mentén születik meg az új feladatköre, illetve a települési költségvetés is. - Több dolog már végleges. Az elmúlt év vége felé a járási hivatalok szervezése miatt komoly változásokat kellett nekünk is végiggondolnunk. Ennek részünkre személyi következményei is vannak. Jelenleg 12-en dolgozunk a hivatalban, plusz a polgármester. Maradtak a pénzügyesek, a hatósági jogkört pozitívan érinti, hogy maradt az aljegyző is. Kiírásra került a jegyzői pályázat, miután a jegyzőnk más munkakörbe távozott. Azt mondhatom tehát, hogy az önkormányzat személyi állománya jó. A járási hivatalhoz átkerült az építésügy két fővel, tekintettel arra, hogy a járási hivatalok elvitték a kiemelt építésügyi jogköröket. Emellett üres álláshelyet is adtunk át a járási hivatalhoz a teljes okmányirodai létszámmal együtt. Ők természetesen helyben dolgoznak tovább, de a járási hivatal irányítja a munkájukat. Szerencse a mi esetünkben, hogy a munkájukat eddig irányító aljegyző továbbra is a mi önkormányzatunk dolgozója marad, de az okmányirodai feladatokat jól ismerve közreműködésével egy olyan jó együttműködés alakulhat ki, aminek a lakosság fogja a legnagyobb hasznát élvezni. Érezhetően most alakul ki az újfajta feladatleosztás, ami új kihívást fog jelenteni az önkormányzat számára is. Mielőtt ennek szellemében tekintenénk át az idei feladatokat, lehetőségeket, kérem, mondja el személyes benyomását a tapasztal és várható további változásokkal kapcsolatosan. - Azt a klasszikus önkormányzatiságot, - mely során beszámoltatásokat, tájékoztatásokat kért be a polgármester, majd ezeket megvitatva fogalmazott meg döntéseket a képviselő-testület el kell felejteni, más alapokra kell helyezni. Hogy ez jó vagy rossz, azt nem tudom megítélni, de a változást el kell fogadni. Magam egyébként mindig azt vallottam, hogy hozzá kell nyúlni az önkormányzati rendszerhez, mert ezt a rendszert nem bírja sokáig fenntartani az ország, és nem is túl hatékony. Ezalatt természetesen nem a helyi szabadságot, a helyi demokrácia kérdéseit értem, hanem azt a tényt, hogy így minden önkormányzat végül kiszolgáltatott helyzetbe került. Aki ügyesebb, bátrabb volt, az nyerhetett valamennyit, de a felelősség mindig a településen maradt. Ebbe jön most be a járási rendszer, mely a megyei kormányhivatalok meghosszabbított keze, ahol koncentrálódnak a pénzek is. Gyakorlatilag a továbbiakban az önkormányzatok számára szabad forrás nem lesz. Ily módon ha tetszik, csökken az önkormányzatok szabad mozgástere, ugyanakkor egy szabályozott rendszerben okos párbeszéddel, előre vívő ötletekkel, pályázatokkal az eddigieknél ellenőrzöttebb módon de marad elegendő mozgástér. Nagyon fontos azt látni, hogy a közigazgatás szereplőinek együttműködési képtelensége mekkora károkat képes okozni, ugyanakkor a támogató együttműködés menynyi hasznos erőt, energiát képes a fejlesztés szolgálatába állítani. A szándékaink pedig, és ezt nagyon komolyan mondom a pártszimpátia alapján kétkedőknek is közösek, és abban összegezhetők, hogy a rendelkezésünkre álló erőforrásokkal a legoptimálisabb eredményeket érjük el. Ez a magánember, de ez az állami, illetve a közigazgatás bármely területén dolgozó intézmény, munkatárs érdeke is. Ez nyilvánvalóvá igazán akkor válik, ha az új követelmények között tekintjük át az egyes intézmények, ebben különösen az iskola jövőbeni működtetését. - Igen, erre valóban jó példa lesz ez. Eddig az önkormányzat tartotta fent az intézményt, nevezte ki annak igazgatóját, tehát mondhatjuk, hogy felügyelte, irányította az iskola tágabb működését, miközben a fenntartás költségeit is az önkormányzat fizette. Most az iskola szakmai felügyeletét, esetünkben fenntartását is átveszi az állam. Az állam nevezi ki az iskola igazgatóját, egységes szakmai irányításával valósul meg az oktatás-nevelés. A helyi önkormányzatnak ezekben a kérdésekben még véleményezési joga sem marad. Ám ezzel együtt a felelősség áttételesen mégis közös, hiszen annak az iskolának, mely a helyi polgárokat neveli, nem lehet közömbös a teljesítménye. Közös érdekünk, hogy ebből az iskolából is a lehető legértékesebb tudással, okos fiatalok kerüljenek ki, akik felnőttként majd építik tovább a települést. Mindemellett itt emelném ki azt a tényt is, hogy a működtetés átadása anyagilag nem jelent előnyt a településnek, mert amit ezzel nyertünk azt más téren vonják el. Ugyanez igaz az adósságrendezésre is, melyről azt kell tudni, hogy ettől Adonynak nem marad több pénze, mert amennyivel mentesültünk, más oldalon annyival többet el is vont a kormány. Ebben a konstrukcióban tehát nincs plusz pénz, csak ezzel szemben nincs kezelhetetlen adósságunk. Hogy érdemes volt-e az elmúlt években erőltetett tempóban, pályázati forrásokat bevonva 500 millióból intézményeink fejlesztését, korszerűsítését elvégezni, 1,5 milliárdos értékkel a települést gazdagítani azt hiszem, ez nem kérdés. Mi ezt egyébként a saját bevételünkből tudtuk is volna finanszírozni, adósságunkat magunk is tudtuk volna rendre törleszteni. Ez természetesen addig igaz, amíg a Magtártól származó tervezett bevételünkre számíthattunk. Ezért is kulcskérdésnek tartom Adony jövője szempontjából, hogy a Magtárháznál a tulajdonosváltás mielőbb rendeződjön, az új tulajdonos a bázist működtesse, fejlesztéseket hajtson végre, és nekünk ebből a tervezett bevétel befolyjon. Ha ez megtörténik, településünk úgy tud megállni a saját lábán, hogy a környezetünkben Adony központi szerepvállalása iránt még mindig élő igényt is látva látom a település fejlődésének hosszú távú lehetőségét. Az elmondottakból is kitűnik, hogy egyrészt a Magtárház jövőbeni sorsának alakulása, másrészt a központi költségvetésből várt, vagy a helyben maradó bevételek alakulása körüli bizonytalanság miatt korai még az egyes intézmények előtt álló feladatokat, lehetőségeket konkrétan körbejárni. Egy dolog, a menetrend nem változott; tehát január, február hónapban készül a helyi költségvetés, amit egy közmeghallgatást követően kell február végéig véglegesíteni. Percsi Tisztelt Olvasók! A 2013-as évre szóló előfizetéshez a csekket jelen lapszámunkban megtalálják, ezt kérjük január végéig szíveskedjenek feladni. Bízunk abban, hogy sokan élnek az előfizetés lehetőségével, mert az 1000 Ft-os előfizetési díj kedvezőbb, mint a példányonkénti vásárlás, ezen túlmenően pedig kényelmesebb is, mert az újságot házhoz viszik. Ha valaki mégis a példányonkénti vásárlást részesíti előnyben, az a főtéri újságos pavilonnál tudja a lapot megvásárolni. Az Adonyiak Baráti Köre Egyesület tagjait kérjük, hogy az újságra ne fizessenek elő, ők azt díjmentesen kapják. Percsi 3

4 Új nővér érkezett Adonyba December 8-án, hagyományosan a Ház napja ünnepén erősítették meg fogadalmukat az indiai Szeplőtelen Szűz Mária Szolgáló Leányai Szerzetesrend Adonyban dolgozó tagjai. A jeles eseményen köszönthették Spányi Antal megyéspüspököt, valamint az indiai rend legfőbb elöljáróját, Pidiyath Thomakutty Rosily főnővért is, aki első ízben látogatott Magyarországra. A ház idős lakói, a meghívott vendégek előtt Spányi Antal megyés püspök és Szabó Gyula plébános közösen mutatták be az istentiszteletet, majd ezt követően került sor az indiai nővérek fogadalomtételének megerősítésére. A nővérek egy-egy szál meggyújtott gyertyával erősítették meg fogadalmukat, közöttük Maliakkal Lazer Dinny nővér, aki 25 éve vette fel először a szerzetesi ruhát, külön olajlámpát gyújtott az alkalom tiszteletére. És külön köszöntötték Padinjakara Poulose Shainthy nővért, aki most érkezett, és kezdi meg adonyi szolgálatát. Balról: Pidiyath Thomakutty Rosily főnővér, mögötte Ani nővér Maliakkal Lazer Dinny nővér, aki 25 éve vette fel először a szerzetesi ruhát Köszönet Ani nővér ezúttal is köszönetet mond Friedrich Istvánné, Leicht Ferenc és Neichl Mihály képviselőknek, akik a rendelkezésükre álló összegből forrást ajánlottak fel a Szűz Mária Gondozóház építkezéséhez, eszközbeszerzéséhez. Adventi gondolatok Spányi Antal megyéspüspök úrtól A püspök úr, plébános úr után Ani nővér köszönte meg az elhangzott jókívánságokat, majd szólt arról, hogy a tavaly ilyenkor bejelentett építkezés mára a szerkezetkész állapotig jutott. Az építkezés befejezéséhez, berendezések beszerzéséhez még további adományokra van szükség, aminek érkezésében Ani nővér bizakodik. Ugyanakkor a hosszú távú működtetésben komoly gondokat okozhat az a szóban már elhangzott információ, hogy az állam csökkenti az idősek ellátásához eddig biztosított normatívát, sőt, ezen felül egyben zárolja is azt a jelenlegi szinten. Ez azt jelenti, hogy az egyébként a szolgáltatás iránti igény kielégítése miatt szükségessé vált bővítést követően az új beköltözők után már nem kap normatívát az intézmény. Ez az otthon további működőképességét alapvetően befolyásolja. Amennyiben ez bekövetkezik, akkor már tényleg csak az isteni gondviselés iránti hittel elkötelezett nővérek bizodalma nyújthat reményt a továbbéléshez. Percsi 4 December 8-án, az indiai nővérek fogadalomtételének megerősítése alkalmából érkezett az Idősek Otthonába Spányi Antal megyéspüspök úr, akitől az ünnepséget követően kértünk útbaigazító gondolatot. Spányi Antal megyéspüspök: A naptári év vége hagyományosan az egyházi év kezdete. Megkezdtük az adventi időt, melyben várjuk az Úr érkezését. Természetesen az Úr nemcsak karácsonykor érkezik hozzánk, de az eljövetele ünnepén erre fokozottan készülünk. Úton-útfélen számtalan jel emlékeztet bennünket az Úr érkezésére annak az Úrnak az érkezésére, akivel nap mint nap

5 találkoznunk kell. Ahhoz, hogy Ő megtaláljon bennünket fontos, hogy meghalljuk, és felismerjük az Ő szavát. Ehhez pedig az kell, hogy ebben a nyüzsgő, zajos világban találjunk egy kis csöndet, békességet. Ez kell ahhoz, hogy egy kicsit magunkba tudjunk fordulni, végiggondoljuk a napunkat, elvégezzük a számvetést a megtett és az elmaradott dolgaink áttekintésével. És ekkor van lehetőségünk a történt jó dolgokért köszönetet mondani, az elkövetett rosszért, bűnért, gyengeségért pedig bocsánatot kérni. Az Isten mindig jön felénk. Rátalálhatunk egy szegény emberben, egy szerető gesztusban, rátalálhatunk bármely embertársunkban. Csak az a kérdés; felismerjük-e bennük Őt. Felismerjük-e ezekben a dolgokban az Úr érkezését? Ő nem kér nagy dolgot tőlünk, csak azt, hogy legyünk türelmesek, megértőek, elnézőek egymás iránt, egymásról tételezzük fel a jó szándékot, mert így élhetünk majd békességben és szeretetben. Az pedig különösen fontos, hogy ez a békesség és szeretet jellemezze családjaink életét. Annak a családnak az életét, amely a mi számunkra Szent István király családjától, tehát Szent István, Gizella és Imre, az első magyar szent családtól egy keresztény küldetés is Kétségtelen, hogy országunk is, mint egész Európa, az egész világ elszegényedett. A szegénység oka nem valamiféle csillagok világából ránk szakadó nehézség, hanem emberi kapzsiság következménye. Kifosztottak bennünket és tönkretettek. Majdnem úgy, mint ahogyan tönkretették Görögországot, tönkretették Spanyolországot vagy megrengették Franciaországot. Ahogyan tönkrement Olaszország, mi is majdnem az ő sorsukra jutottunk. Ott vagyunk a szakadék szélén, ahova a felsoroltak már-már be is estek. Ahhoz, hogy mindezt ki tudjuk bírni, erkölcsi tartás kell. Ez a válság gazdasági válság, de oka alapvetően az erkölcsi válságban keresendő. Amíg tudunk egymással szolidárisak lenni, ha nem a gyűlölködést, a bűnbakokat keressük, és nem mutogatunk a másikra, hanem megpróbálunk összefogni, akkor képesek leszünk ebből a bajból fölemelkedni egész Európával együtt, hiszen fontos látnunk, hogy ez nem a mi pechünk, nem a mi szerencsétlenségünk, nem a mi tehetségtelenségünk miatt alakult ki. Sőt, sikerült nekünk, magyaroknak most olyan utakat találnunk, amelyeket eddig nem jártak előttünk népek, és most jönnek utánunk. Mert azt mondják,; ebben van fantázia, ebben talán lehet valami előre vivőt találni. Nagy európai népek, demokráciák jönnek utánunk, csak fontos, hogy ne engedjük elrabolni a reményünket, a jövőbe vetett hitünket. Ne hagyjuk, hogy elhitessék velünk; mi vagyunk a legszerencsétlenebbek, ne hallgassunk a gyűlölet-keltőkre. Próbáljunk meg testvérként szeretetben élni, és akkor biztos vagyok benne, hogy a jövő nem sötét, hanem a reménységében beteljesedő jövő lesz számunkra is. Szívből kívánom tehát, hogy a családok békében, egészségben, derűben és szeretetben tudják élni a napjaikat, és mindig érezzék magukon a Jó Isten áldását, amely erőt is ad a nehézségek elviseléséhez, és a békesség megteremtéséhez. Kívánom a Jó Isten áldását az idősekre, a magányosokra, a betegekre, hogy ne egyedül cipeljék életük keresztjét, hanem érezzék, hogy közel van hozzájuk az Isten, aki szereti őket, nem hagyja magukra őket. A keresztjüknek, fájdalmuknak egy részét biztosan Krisztus magára veszi. Nem kell egyedül szenvedjenek. Ha tudnak imádkozva szenvedni, ha tudják keresztként fogadni azt, ami nehéz az életükben, akkor könnyebb lesz azt elviselni. Ha nem is gyógyulnak meg a bajból, ha nem is szabadulnak meg a nehézségektől, lelki kincseket, lelki gazdagodást biztosan találnak. Kívánom, hogy ez a következő esztendő, amely már itt kopogtat az ajtónkon, valóban legyen békés, Istentől megáldott, boldog új esztendő mindannyiunk számára. -ti- ALLIANZ Hungária Biztosító Zrt. Hungária Nyugdíjpénztár és az FHB Bank Zrt. 1. Teljes körű biztosítási ügyintézés, tanácsadás. 2. Teljes körű hitel ügyintézés (személyi hitelek, építési hitelek, jelzálog alapú hitelek, lakásvásárlás, bankszámlák, hitelkártyák, adósságrendezés) 3. Lakáshitelek a legkorszerűbb feltételekkel. Régebbi hiteleinek átcsoportosítása kedvezőbb konstrukcióra - akár több bank kínálatából is. CSITI HUNGARY KFT. Csikós Tibor Adony, Rákóczi u allianz.hu Tel.: Eredményes volt az árverés December 8-án a rácalmási POMÓTHYházban rendezték az adonyi első szakkör jótékonysági kiállítását, ahol Nógrádi Katalin tanítványai: Ecsődi Lászlóné Mária, Lencsésné Takács Margit, Solti Ferencné Erzsébet, Müllerné Nagy Éva, Matyikné Erzsébet, Fónad Nelli, Pécseliné Rózsahegyi Mária, Pásztorné Kriszta, Horváth Tímea, Kremmerné Margit, Dudás Éva és Őcsényből Berényi Ildikó 1-1 festményt ajánlottak fel. Az árverés bevételét a budapesti tűzoltó utcai II. számú gyermekklinika támogatására fordították. Minden festmény a kikiáltási ár felett kelt el, a befolyt Forintot Gyenesné dr. Barna Marianna, az ENDOPED Alapítvány képviselője vehette át az aukció végén. Köszönjük a felajánlott képeket, a licitálóknak pedig azt, hogy vásárlásukkal hozzájárultak a veseelégedetlenséggel született gyermekek támogatásához. Köszönjük a fellépők színvonalas előadását, valamint a POMÓTHY-család támogatását. Nógrádi Katalin festő-és grafikusművész 5

6 6 Mit ajánl a főszakács? Erről kérdeztük Kozmér Amandát, az idén választott borkirálynőt és édesapját, Kozmér Lajost. Karácsony előtt egy nappal még ugyancsak csöndesek voltak a présházak, de ennek meg is van a magyarázata, hiszen karácsony előtt a munkálatok már befejeződnek. Az új borok kezelése ilyentájt már befejeződött mondja Amanda, ekkor már kiforrott, tiszta borok pihennek a hordókban. Ez idő tájt már inkább a szórakozás kerülne előtérbe, de Adonyban ennek nincs nagy divatja, így inkább csak a karácsonyi asztalra szánt borért jönnek ki a gazdák egyesével vagy kisebb társaságban. Magát a karácsonyt sem tölti kint senki, legfeljebb az, akinek itt van az állandó lakása. Ennek viszont éppen Amanda mond ellent, hiszen a karácsonykor tartandó születésnapját ezúttal szerette volna baráti körben a présházban tölteni, ám ezt a tervet a tönkrement kandalló meghiúsította. Érdekes módon egyébként a szilveszter sem sorolható a szőlőhegyi ünnepek közé, még a szomszédoktól sem hallották, hogy kint szilvesztereztek volna. Talán oka lehet ennek, hogy az is, hogy egész napon, éjszakán át tartósan fűteni kevés pincét lehet, Az ünnepre készülődve látogattuk meg a termelőszövetkezet konyháját bérlő Rác Menza Kft-t ahol Molnárné Iván Zsuzsanna üzletvezető és az adonyi Steiger Imréné Jutka szakács fogadott minket. Megtudtuk tőlük, hogy tavaly október óta dolgoznak itt, menüztetéssel és közétkeztetéssel foglalkoznak. Jelenleg Rácalmáson 300 gyermeket ebédeltetnek, tízóraiztatnak, uzsonnáztatnak, továbbá menüztetnek Ercsiben, Martonvásáron, Iváncsán Ráckeresztúron, valamint Adonyban. Összesen mintegy 500 főre főznek. Az ételt 5 asszony főzi, ezen túl dolgozik náluk négyórás alkalmazott, valamint foglalkoztatnak három tanulót is. A kiszállítást egy nagy autóval oldják meg, ezekről veszik át településenként a kisebb szállítók az ételt. Az ételekről elmondható, hogy A és B menü között lehet választani. Riportunk készítésekor előtti napon (karácsony előtt két nappal) kivételesen háromféle étel közül lehetett válogatni. Az óvodások ünnepi menüje gyümölcsleves, sült csirkecomb, zöldséges rizs. A felnőttek választhattak csirkecombot vagy almás, lila hagymás csirkemellett, sültburgonyával steak burgonyával. A következő napon viszont paprikás krumpli, virsli volt az egyik kínálat, lencsefőzelék sültkolbásszal a másik. Az ovisok rántott szeletet kaptak párolt zöldséggel, tejszínes sajtkrém levessel. Ezzel aztán be is fejezték a munkát a Rác Menzán, de koránt sem végeztek, hiszen megkezdődött az ünnepi műszak otthon, a családnak. Steiger Jutka első nap pihent, majd másnap kezdte az ünnepi menü készítését, melyben egyebek mellett szerepelt hagyományosan az adonyi töltöttkáposzta, halászlé, pontyfilé orly módra, töltött gombafejek tartármártással, majonézes burgonyával, végül szenteste elengedhetetlen a családnál a gyümölcssaláta. A karácsonyi-szilveszteri ajánlatunk ugyan már megkésik, hiszen e lapszám január 10-e körül kerül csak olvasóink kezébe, viszont akinek felkelti az érdeklődését az alábbi recept, az tegye el jövőre! Sertéspecsenye ananásszal 4-5 személyre kell 60 deka sertéscomb, 7-8 deka pörköltmogyoró, 2 deka kukoricapehely, húsleves, vörcseszter, vaj, 10 deka ananászbe- Mi történik a Szőlőhegyen karácsony táján? anélkül pedig már nem is olyan barátságos a pince mélye. Kozmér Lajos mindehhez hozzá teszi, hogy a nyári alkalmakhoz hasonlóan télen is kijárnak a gazdák szombatonként bort kóstolni, hazavinni. Ilyenkor rendszerint több gazda is összebeszél, egyszerre jönnek ki, és sorra látogatják egymás pincéit, kóstolgatják egymás borait. Amanda elmondta még, hogy az ünnepi menünél érdemes arra figyelni, hogy a paprikás, nehezebb magyaros ételekhez, a káposztához jól illik a kékfrankos, illetve a vörösborok, ám gyümölcsös húsokhoz, szárnyasokhoz általában a muskotályos borok illenek, míg a zöldségesen készített szárnyasokhoz a száraz fehér borok passzolnak. A karácsonyi desszertekhez pedig desszert bort kínáljunk, amit a tokai kivételével nálunk nemigen készítenek. Kozmér Lajos elmondta, hogy ő maga ugyan nem készít forralt bort, de a baráti társaságban többen is készítenek erőspaprikásat vagy borsos forralt bort. Az elkészítés módja nagyjából az, hogy fele bor, fele víz arányhoz tesznek fahéjat, szegfűszeget, borsot, cukrot, de jót tesz neki a narancskarika is, és ami a legfontosabb: nem szabad forralni, csak melegíteni, mert forraláskor kipárolog a borból az alkohol. Véfőtt, 2,5 deci víz, 1,5 deka porcukor., só, bors. A vajat felolvasztom, abban a porcukrot félig megpirítom, karamellizálom. Ebbe belerakom a csíkokra vágott sertéshúst, jöhet egy kis só, bors, és így együtt pirítom. Amikor megpirult, felengedem húslevessel, hozzáadom a durvára vágott pörköltmogyorót, kevés sóval, vörcseszterrel ízesítem és még 45 percig párolom. Amikor már majdnem megpuhult, akkor a kukoricapehellyel sűrítem és összeforralom. (A kukoricapelyhet ici-pici kevés vízzel kikeverem, gyorsan beleöntöm. Utólag lehet még ízesíteni, pikánsabbá tenni még egy kis vörcseszterrel, sóval, borssal. Tálalás előtt a kockára vágott ananászt belekeverem vajas kelvirággal kínálom. Jó étvágyat kívánunk! gül megemlítették még a borból készült ételek közül a rizskókhoz készített borsodót, aminek receptjét viszont már csak a ház asszonya tudja. Ismét csak Amanda hívta fel a figyelmünket egy talán tévedésen alapuló -, mindenképpen helytelen eljárásra. A jó magyar szokás szerint étkezés előtt iszunk aperitif gyanánt egy kupica jó erős pálinkát. Nos ez a pálinka rögtön le is blokkolja nyelvünk érzelő bimbóit, így a finom húsleves, egyéb finom étek meglévő aromáját már kevésbé érezzük. Ezzel szemben ennek étkezést követő fogyasztása az emésztést nagymértékben segíti. Javasoljuk is kedves olvasóinknak: erre igyunk! Egészségünkre! -tip-

7 Iskolai hírek Október Labdarúgó diákolimpia - Pusztaszabolcs A IV. korcsoportos fiú labdarúgó csapatunk 3 győzelemmel, veretlenül nyerte meg az őszi fordulót. Gratulálunk az eredményhez és tavaszra hasonló szép sikert kívánunk! A csapat tagjai: Barocsai Bence, Bere Dávid, Bicskei Benjamin, Broschek Patrik, Holentoner Edvin, Késmárky Bence, Lédeczi Levente, Magyar Boldizsár, Schnierer Balázs, Sátor Zsombor, Tóth Dániel, Vukajlovics Péter. Október-november - Őszi hulladékgyűjtés Az idei tanévben is sikeresen lezajlott az őszi papír- és vasgyűjtés. A rossz idő ellenére is nagyon aktívak voltak a gyerekek, főleg a papírgyűjtéskor. Az osztályok versenyében a következő eredmények születtek: Papírgyűjtés - alsó tagozat: a kg, b kg, a kg felső tagozat: a kg, b kg, a kg Vasgyűjtés - alsó tagozat: a kg, b kg, a kg felső tagozat: b kg, b kg, a kg Csak így tovább, tavasszal folytatjuk! December 5. - Mikulás-kupa - Iváncsa Az uszodában került sor a hagyományos térségi úszásversenyre. Tanulóink nagyon szépen szerepeltek. Eredményeik a különböző korcsoportokban: 25 m-es gyorsúszás: 1. - Barocsai Bianka, 3. - Kozma Aletta () 50 m-es gyorsúszás: 4. - Magyar Zoltán, 9. - Krausz János, 1. - Battyányi Dorka 100 m-es gyorsúszás: 2. - Sólyom Roland, 3. - Páj Krisztián 25 m-es hátúszás: 1. - Szabó Flóra, 2. - Leicht Kitti 50 m-es hátúszás: 3. - Elek Balázs, 4. - Bokor Jónás, 4. - Mester Fanni Váltóban a fiúk és a lányok is első helyen végeztek. A csapattagok: Lányok: Barocsai Bianka, Battyányi Dorka, Késmárky Vivien, Vukajlovics Darinka Fiúk: Elek Balázs, Magyar Zoltán, Páj Krisztián, Sólyom Roland Gratulálunk minden versenyzőnek! December 6. - Angol nyelvű versmondó verseny - Budapest Országos angol nyelvű vers- és prózamondó versenyen vettek részt angol tagozatosaink. A Kapocs Általános és Magyar-Angol Két Tannyelvű Iskola és a Kétnyelvű Iskoláért Egyesülettel közös rendezésű megmérettetésen közel 100 általános iskolás indult, ahol tanulóink nagyon szép eredményeket értek el. Viczai Zsombor 4.a - arany minősítés, Virág Gréta 3.a - ezüst minősítést és Battyányi Dorka 5.a - bronz minősítést kapott. Gratulálunk a tanulóknak és felkészítőiknek! December Informatika verseny - Dunaújváros A Bánki Donát Gimnázium és Szakközépiskola adott otthont a nyolcadikosak számára megrendezett számítástechnikai versenynek. 45 résztvevőből Feket Balázs 8.a osztályos tanuló 1. helyen végzett, iskolánk a 9 iskolából 2. legjobbként szerepelt a csapatversenyben. A csapat tagjai: Fekete Balázs, Fábián Patrik, Klein Dániel, Jakoda Benedek, Kolonics Alex, Molnár Péter. Gratulálunk a versenyzőknek és felkészítő tanáruknak! December Játékos sorverseny - Ráckeresztúr Alsós tanulóink ismét nagyon ügyesen versenyeztek a térségi sportvetélkedőn. Eredményük 3. helyezés lett, amihez szívből gratulálunk mind a gyerekeknek, mind felkészítő tanáruknak! December Szövegalkotó Pályázat - Dunaújváros Felső tagozatosaink az idén is indultak az írói pályázaton, melynek eredményhirdetésére december végén került sor a Móricz Zsigmond Általános Iskolában. Ismét van Aranytoll Díj nyertesünk, Alsóházi Boglárka 5.a, akinek olyan jól sikerült a beadott fogalmazása, hogy a zsűri felolvasásra méltónak tartotta a díjátadó rendezvényen. Gratulálunk a kimagasló teljesítményhez! Őszi kézilabdás eredmények Szivacskézilabda A Szent István Általános Iskola fiú kézilabdásai a dunaújvárosi szivacs kézilabda tornán november 18-án, az U-9-s korcsoportban elsők lettek a Dunaújvárosi Városi Sportiskolát és Szigetszentmiklós csapatát megelőzve. A Gólkiráy is adonyi tehetség, Schnierer Toldi Joel lett, a legjobb kapus különdíjasa pedig csapattársa Parti Dominik lett. Az U-8-s korcsoportban a fiúknak bronzérem jutott a kézilabda tornán - legutóbbi Üstöcske Kupa győztes - Szigetszentmiklós és a DVSI mögött. Leány - IV. korcsoport - 2. hely A IV. korcsoportban szereplő kézilabdás lányok a Diákolimpia őszi fordulójában a Nagyvenyim ellen 23-5-re, a Pusztaszabolcs ellen re győztek, míg a Baracstól ra kikaptak. Így a második helyről várják a tavaszi fordulót. Fiú - III. korcsoport - 1. hely A kézilabda Diákolimpia III. korcsoportos fiú csapatainak körzeti versenyén a Szent István Általános Iskola gárdája nagy küzdelemben a Pusztaszabolcs ellen 10-7-re, a Rácalmással szemben pedig magabiztosan nyert 26-5 re és ezzel első helyen várhatják a tavaszi folytatást! Fiú - IV. korcsoport - 1. hely Az iskola IV. korcsoportos fiú kézi csapata veretlenül végezett a Diákolimpia körzeti versenyén Ercsiben. A fiúk a sérülés miatt hiányzó Késmárky Bencéért és Bere Dávidért is küzdöttek!!! Eredményeik: Adony-Pusztaszabolcs: 11-9 Adony - Rácalmás: 17-7 Adony - Nagyvenyim: 13-6 Adony - Ercsi: 14-6 Gratulálunk a csapatoknak és edzőjüknek! Művészetoktatás A 2012/13-as tanévben 164 tanuló kezdte meg tanulmányait zeneművészeti, táncművészeti, képzőművészeti és színművészeti ág képzésének valamelyikén iskolánkban. Közülük sokan már túl vannak az első félévet záró vizsgaelőadásokon. Az adonyi zenészek december 17-én hangversenyen adtak számot felkészültségükről, ahol a karácsonyt váró hangulatot a tagozaton tanító zenetanárok produkciója és a szolfézscsoportok éneklése is gazdagította. A telephelyünkön tanuló kortárstáncos és zongorista növendékek december 16-án Iváncsán a Faluházban ünnepi esten mutatták be tánctudásukat és zongorajátékukat Iváncsa és Besnyő lakosságának. Az adonyi kortárstánc, néptánc és színjáték szakosok egy nagyon színes előadással készültek a vizsgára. A néptáncosok külön csoport produkcióit Csajkovszkij: Diótörőjének részleteivel folytatták a kortárstáncosok. Az előadás második felvonásában Misi Mókus kalandjai jelentettek vidám perceket az érdeklődők számára. Gratulálunk minden vizsgázónak és felkészítő tanáraiknak! Bálinthné Sándor Andrea igazgatóhelyettes 7

8 Közösségi- Kulturális Központ és Könyvtár KÖNYVTÁRI JÁTÉK Kedves Gyermekek! Az új évben is folytatjuk könyvtári játékunkat, melyre megoldásaitokat továbbra is havonta 25-éig adhatjátok le az iskolai vagy a városi könyvtárban Januári feladványunk 1. Mi volt Petőfi Sándor eredeti családneve, mielőtt magyarosította volna? 2. Elbeszélő költeménye, mely híressé tette. 3. Melyik versből való az alábbi idézet? Fényesebb a láncnál a kard, Jobban ékesíti a kart 4. Ki volt Petőfi felesége? 5. Egészítsd ki a verssort! Reszket a bokor, mert.....szállott rá Jó munkát kívánunk! Kati néni, Piroska néni Decemberi feladványunkra helyes megfejtést küldtek: Safárik Fanni, Gipper Milla HÍREK - PROGRAMAJÁNLÓ Január 12-én 16 órától a művelődési házban A DONI ÁTTÖRÉS Címmel előadást tart Rózsafi János harctérkutató Január 19-én 16 órától a művelődési házban A Favorit Dance School bemutatja A Hip-hap Varázslat címmel az Óz a a nagy varázsló történet átdolgozása táncos szemmel c. darabját. Január 26-án 16 órától a művelődési házban KONCERT A KULTÚRA NAPJA ALKALMÁBÓL Közreműködik az arany fokú minősítéssel bíró Gyöngyvirág Női Kar, valamint a dunaújvárosi Sándor Frigyes Zeneiskola zenekara. Karnagy: Horváth Péter Január 27-én 9 órától ÉVES HORGÁSZ KÖZGYÜLÉST Aki ráérzett az önkéntes munka szépségére Olsewszki Margit egy OKJ-s tanfolyamon hallott először az önkéntes munka lehetőségéről. Aztán másutt, egy más alkalommal már tudatosan végighallgatott egy erről szóló tájékoztatást, majd megszületett benne az elhatározás; egy évig szünetelteti a tanulmányait, és kimegy Lengyelországba, azon belül is Bydgoszcz városába, ahol egy katolikus szervezet önkéntes munkavállalókat keres. Nagy elhatározás volt ez a 19 éves lánytól, aki ugyan lakott már középiskolai évei alatt a szülőktől távol, ám a rendszeres hétvégi hazalátogatás, az ott felpakolt élelemadag, a kimosott, vasalt ruhákkal visszatérni a kollégiumba mégiscsak más volt, mint most, teljesen egyedül egy idegen, ráadásul külföldi városba költözni. És először ehhez még le kellett győzni a szülők ellenkezését is, akik természetesen féltették Margitot. Ma már mindenki csak mosolyog ezeken a dolgokon, sőt Margit édesanyja elmondta, hogy olyan pozitív változást tapasztalt a lányánál, hogy utólag mindenképpen örül maga is annak, hogy engedékenyek voltak, és hagyták, próbáljon meg a saját lábára állni. A felelős felnőtté váláson túl a kislány önbecsülése, hangulata, lelki harmóniája helyreállt. Olyannyira átalakította az önkéntes munka, hogy most már határozottan tudja élete célját, ennek érdekében szakmát is vált; a korábban elhatározott óvodai pedagógia helyett a szociális területen szeretne megfelelő végzettséggel elhelyezkedni. A pozitív életszemlélet-váltás hátterében mindenképpen a befogadó intézménynél tapasztalt fogadtatást, az itt rábízott feladatok sikeres ellátását kell keresni. Az önkéntes munkát felajánló egyházi intézmény tevékenységét a hazai viszonyok között egy olyan művelődési házéhoz tudnánk hasonlítani, ahol nem ingyenes vagy belépődíjas programszervezéssel csábítják a nézőket, hanem különféle eszközökkel, társasjátékokkal, sportszerekkel felszerelt térben az animátorok fogadják a fiatalokat. Velük foglalkoznak, beszélgetnek, segítenek a házi feladat megoldásában, összeismertetik egymással őket, tehát remek alkalom ez a kamasz korosztályt egyébként is jellemző zárkózottságon átsegítve új barátokhoz juttatni. De vannak különböző klubszerű foglalkozások is, ahol közösen tanulhatnak táncot, vagy közösen zenélhetnek. Mindezt körbe lengi egy nem erőszakolt vallásos elkötelezettség. Az intézményt egy emberileg, erkölcsileg mindenki által nagyon tisztelt pap vezeti, mellette valamennyi munkatárs önkéntesként dolgozik. Margit a heti öt napon, hat órában végzett animátori feladatok ellátásáért teljes ellátást, szállást (egyedül egy szobában), utiköltséget és némi zsebpénzt tart az Adony és Környéke Horgász Egyesület a művelődési házban Február 2-án 18 órai kezdettel a művelődési házban BATYUS SVÁB TÁNCESTET rendez a Bandy Band Fúvószenekar Belépő: ingyenes Február 9-én 19 órai kezdettel rendezzük meg a hagyományos Jótékonysági Batyus Óvodabálunkat a Művelődési Házban. Nyitótánc: a Madárkák óvodai német tánccsoport. Nagyon sok szeretettel várjuk az óvodás gyermekeink szüleit, és Mindenkit akik szeretik a jó hangulatot és a vidám társaságot. A zenéről gondoskodik Lédeczi Szilveszter és Árvai István. Asztalfoglalás a Hóvirág Óvoda Halacska csoportjában vagy a telefonszámon. kap, az önkéntes munkáról szóló igazolás alapján pedig az iskolájában elfogadják e tevékenységet szakmai gyakorlatnak. E kerek, szép és igaz történet alapján persze joggal merülhet fel a kérdés az olvasóban, hogyan lehetne ilyesfajta önkéntes tevékenységet idehaza is jobban népszerűsíteni, ehhez teret, lehetőséget biztosítani. Ennek kapcsán elmondhatjuk, hogy ezt a folyamatot már itthon is törvényi szabályozás segíti, a tavaly novemberben Besnyőn megalakult Mezőföldi Önkéntes Pont pedig kézzelfogható közelségbe hozta egyelőre a hazai, néhány hónapon belül pedig már a határokat átlépően is az önkéntes munka vállalásának, teljesítésének lehetőségét. A fenti iroda területi koordinátorokkal működik, igy Adony és Kulcs területén az ilyen irányú kéréseket, ajánlkozásokat Percsi Tibor területi koordinátor látja el, aki a ös telefonszámon áll az érdeklődők rendelkezésére. -ti- 8

9 Karácsony a Nyugdíjas Klubban Ebben az évben december 7-én délután került megrendezésre a nyugdíjasok klubjának karácsonyi rendezvénye. Zenével, vacsorával, tombolával telt az este, nagyon jó hangulatban. Köszönetet mondunk a konyhai dolgozóknak a finom vacsoráért, az iskola igazgatónőjének a rendelkezésünkre bocsátott teremért. A kiváló zenét Lédeczi Szilveszter és Ármai István szolgáltatta. Külön köszönetet mondunk az adonyi vállalkozóknak, (akik hozzájárultak a tombolához): ABC, Gazdabolt, Heni Bolt, Bartos Gábor, Papyrus papír és írószerbolt, Fenyvesi Jánosné, Erika virágbolt, Sebestyén Gábor zöldségesbolt, Szili Italdiszkont, Králl Márta, Bagaméri cukrászda. Lőrincz Gyöngyi klubvezető Szamárság Bálint gazda forralt borral, teával, sült gesztenyével kínálta a vendégeket, akiket a cserkészek szórakoztattak az Élő Betlehem első napján. Másnap a Salina énekkel köszöntötte őket, a harmadik napon pedig a Rozmarin még táncra is perdült a szakadó esőben. Hagyományosan jó hangulatban telt az Élő Betlehem, aminek lényegét Szabó Gyula plébános úgy fogalmazta meg a program zárásakor, hogy annak értelme a szeretet, a szeretetben együtt töltött idő. Sajnos, volt egy programot veszélyeztető elem is. Az adonyi szamár útját ide egyengető hölgy érthetetlen módon többszöri ígérete ellenére sem beszélte meg a dolgot a testvérével, így amikor 24-én reggel Ronyecz Péter és fia, Ricsi utánfutóval felszerelve megjelentek a szamárért, kiderült, hogy éppen csak a gazda nem tudott a szamár három napos programjáról. Szerencsénkre Ronyeczék nem adták fel a dolgot, hanem elhajtottak Perkátára, ahonnan Kapócs Tibor és Horváth Árpád uram nagyvo- Kedves Adonyi Polgárok! nalúságának köszönhetően elhozhatták a sokak által már személyesen is ismert Zsuzsit is az előzetesen lebeszélt bárányok mellett. Köszönjük Péternek, Ricsinek, Kapócs és Horváth uramnak a segítséget, akiknek ígéretét elnyerve a jövőben is megkapjuk a jószágot, ezért az adonyi szamárral a továbbiakban nem foglalkozunk. Percsi Köszönjük! A 2. b osztály nevében szeretnénk megköszönni Gipper Millának, Németh Dorottyának és édesanyjának, hogy az ajándékukkal színesebbé tették a karácsonyi ünnepségünket. Fazekas Ildikó, Szabó Réka Az Adony Tánc Együttes megköszöni minden támogatójának és a lakosságnak egész éves lelkes kedves segítségét, a sok bíztatást,elismerést,és szeretetet melyet a 2012-es esztendőben Adony városától kaptunk! Köszönjük az adonyi Közösségi- Kulturális Központ és Könyvtárnak Suszter László Igazgató Úrnak és munkatársainak, Ronyecz Péter Polgármester Úrnak és a Polgármesteri Hivatal munkatársainak, egész éves munkájukat, támogatásukat! Köszönjük a Városi Karácsonyon nyújtott segítségét :Varga Tibornak,Braun Gizikének és családjának, Varsányiné Kremmer Brigittának, és a Kedves Szülőknek! Istentől Megáldott Boldog Békés Ünnepeket és Örömökben Gazdag Sikeres Új Esztendőt kívánunk szeretettel! Az Adony Táncegyüttes nevében Iker Józsefné néptánc pedagógus- koreográfus, az Adony Táncegyüttes vezetője Adonyi Karate Egyesület November 17.-én az évad első versenyén, a V. Mezőföld Kupán vettünk részt Pusztaszabolcson. A verseny meghívásos volt. Nyolc egyesület 97 sportolója jelent meg az pusztaszabolcsi József Attila Általános Iskola tornateremben. Adonyból 5 versenyző vett részt a megmérettetésen, és ahhoz képest, hogy a szezon elején járunk, jó formát mutattak. Eredményeink: Kata (formagyakorlat) versenyszám: 6 éves korosztály: II. Pletser Ármin 10 éves korosztály: I. Oroszi Arion 10 éves korosztály: III. Pletser Dominik 10 éves korosztály II. Lőrincz Laura 11 éves korosztály: I. Oroszi Zsanett Kumite (küzdés) versenyszám: 6 éves korosztály: II. Pletser Ármin 10 éves korosztály: III. Oroszi Arion 10 éves korosztály: III. Pletser Dominik 10 éves korosztály II. Lőrincz Laura 11 éves korosztály: III. Oroszi Zsanett December 01.-én került megrendezésre Ercsiben a már hagyományos Mikulás Kupa Fudokan Országos Bajnokság, amely az év utolsó versenye. Az ország minden tájáról érkezett 12 egyesületet 192 versenyző képviselte. Adonyból 8 versenyző vett részt a megmérettetésen. Szokásához híven a Mikulás is megjelent a verseny megnyitóján, és édességgel kedveskedett a gyerekeknek. Ezután következett a verseny. Eredményeink: Kata (formagyakorlat) versenyszám: 6 éves korosztály: III. Pletser Ármin 8 éves korosztály: III. Bokor Iza 10 éves korosztály: III. Oroszi Arion 10 éves korosztály: IV. Pletser Dominik 10 éves korosztály: III. Lőrincz Laura 11 éves korosztály: IV. Oroszi Zsanett 13 éves korosztály: II. Hetyei Réka 15 éves korosztály: II. Hetyei Gina Kumite (küzdés) versenyszám: 6 éves korosztály: III. Pletser Ármin 10 éves korosztály: IV. Oroszi Arion 10 éves korosztály: IV. Pletser Dominik 10 éves korosztály: II. Lőrincz Laura 11 éves korosztály: IV. Oroszi Zsanett 15 éves korosztály: III. Hetyei Gina Az elért eredményekhez gratulálunk, és további sikeres versenyzést kívánunk! Rónyai 9

10 Köszöntjük Adony Ifjú Polgárait! ÁRNYÉKOLÁSTECHNIKA Redőnyök, reluxák, napellenzők, roletták, harmonikaajtók, szalagfüggönyök, szúnyoghálók (fix, keretes és redőnyhöz kapcsolható), műanyag nyílászárók, szerelése, javítása. Minőségi munka rövid határidővel. Egy év teljes körű garancia! RÓNYAI és TÁRSA BT. Adony, Kis u. 11. Tel.: , December 17. Vészi Krisztián Kende, Kossuth L. u. 8. Január 02. Pisek Dominik, Esze Tamás u. STYX TEMETKEZÉSI KFT. SÍRKŐKÉSZÍTÉS Gránit-, márvány-, műkő munkák a megrendelő elképzelése szerint. Betűvésés, felújítás, kripta építés Háder Sárát névnapja alkalmából sok szeretettel köszönti Anya, Apa és Drága Nagyszülei. Pusztaszabolcs, Velencei út 86. Tel.: , TEMETKEZÉSI KFT. ÉJJEL NAPPAL Anyakönyveztetés, temetkezési kellékek, Halott szállítás (külföldre és külföldről is), Hamvasztás, urnaszállítás, sírásás, ravatalozás, temetés, Koszorúrendelés, sírkőbontás és visszaállítás. Adony, Magyar u. 44. Tel.: , Besnyő Tel.: Mikodiné, Széchenyi u. 10. Tel.: Iváncsa, Beloiannisz: Tel.: Perkáta, Dózsa Gy. U. 14. Tel.: Pusztaszabolcs, Velencei u. 86. Tel.: , Szabadegyháza, Szabadság tér 8. (virágbolt) Tel.: , Szállítási ügyelet: , , ,

11 DÉSZOLG Dunamenti Építő és Szolgáltató Kft Adony, Dózsa Gy. u. 64. tel/fax: 06-25/ web: ADONY VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA OKMÁNYIRODÁJA ELÉRHETŐSÉG: 2457 Adony, Rákóczi u. 21. Tel.: , Fax: ÜGYFÉLFOGADÁS: HÉTFŐ: , SZERDA: , PÉNTEK: Jöjjetek Énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és megterheltettetek, és én megnyugosztlak titeket Máté 11:18 A kötelező közszolgáltatáson felül vállaljuk nagyobb mennyiségű hulladékok (pl. építési törmelék, lomhulladék stb.) szállítását 5 m 3 -es konténerekben. A konténeres hulladékszállítás megrendelése a 25/ as telefonszámon lehetséges. AGROSZERVIZ KFT. Műszaki vizsgáztatási lehetőség NAPONTA!!! Szeretettel és tisztelettel meghívjuk Önt és kedves családját ingyenes, gyógyítással egybekötött ISTENTISZTELETÜNKRE. Időpont: minden csütörtökön 17 órától. Helyszín: Adony, Civil ház Mindenkit szeretettel várunk! Itt az ősz itt van újra! Megújult kibővült árukészlettel várjuk kedves vásárlóinkat! Őszi dughagymák, őszi virághagymák széles választékban kaphatók! Ősz után jön a tél, már most kapható Pepó begyújtós (még tavalyi áron). Újdonságok: Zsákos szén, fa brikett, tőzeg brikett rendelhető! Kerékpáralkatrészek, külső belső gumik kaphatók! Mindez egy helyen a GAZDABOLTBAN!! Adony Bajcsy-Zs. út 7. Tel: Nyitva: H-P: , , Sz: Adony, Ady E. út 82. Telefon: 25/ /126-os mellék, 30/ , Nyitvatartási idő: H-Cs: , P: helyi közéleti híradó Kiadja: Adony Város Képviselő-Testülete Felelős szerkesztő: Percsi Tibor Szerkesztőség: KKKK Adony, Rákóczi u. 28. Tel.: , , Készült: Rolling Nyomda Bt. Dunaújváros, Magyar u. 106/b. Tel.: 25/ , Az újságban megjelent írások nem feltétlenül tükrözik a szerkesztőség álláspontját. A fenntartja magának a kéziratok rövidítésének és szerkesztésének jogát. Kéziratokat nem őrzünk meg, névtelen cikkeket nem jelentetünk meg. 11

12 Így búcsúztunk az évtől!

13

Ára: 100 Ft. 2013. Október HE LYI KÖZ ÉLE TI HÍR ADÓ XXIII. év fo lyam 10. szám

Ára: 100 Ft. 2013. Október HE LYI KÖZ ÉLE TI HÍR ADÓ XXIII. év fo lyam 10. szám Ára: 100 Ft. www.4kadony.hu 2013. Október HE LYI KÖZ ÉLE TI HÍR ADÓ XXIII. év fo lyam 10. szám Lassan végeznek a gazdák a szürettel Többnyire két részletben szüretelnek a gazdák az adonyi Szőlőhegyen.

Részletesebben

Fábiáni TARTALOM: Szent Sebestyén Tûzoltó Egyesület Sport 19. Duna-Alpesi Kupa Véradás Családi események Egészségoldal

Fábiáni TARTALOM: Szent Sebestyén Tûzoltó Egyesület Sport 19. Duna-Alpesi Kupa Véradás Családi események Egészségoldal Fábiáni TARTALOM: Karácsonyi köszöntõ Polgármesteri beszámoló Közmeghallgatás Hírek az iskolából Népszokások Mûvészeti Iskola Fábiánsebestyén Gyermekeiért Alapítvány Az óvoda életébõl Falukarácsony Magányosok

Részletesebben

MEZŐFALVA. Polgármesteri évértékelő. Az én falum. Tisztelt Mezőfalviak! Tartalom

MEZŐFALVA. Polgármesteri évértékelő. Az én falum. Tisztelt Mezőfalviak! Tartalom Információs és közéleti havilap Az én falum MEZŐFALVA 2013. december Tartalom Csatornázásról 3. oldal Döntéseink 3. oldal Csúsztatások 3. oldal Térfigyelők 3. oldal Madár voltam álmomban 4. oldal Adventi

Részletesebben

100. éves születésnap! 100 éves Ercsi legidősebb polgára.

100. éves születésnap! 100 éves Ercsi legidősebb polgára. jan2013_layout 1 2013.01.14. 9:45 Page 1 www.ercsi.hu Hoffmann Margit élt 90 évet A jó harcot megharcoltam, a pályát végig futottam, a hitet megtartottam. Most készen vár az igaz élet koronája, melyet

Részletesebben

MEZÕBERÉNYI HÍRMONDÓ. Ismét 1% + 1% AMI VÁLTOZOTT ÉS AMI NEM

MEZÕBERÉNYI HÍRMONDÓ. Ismét 1% + 1% AMI VÁLTOZOTT ÉS AMI NEM MEZÕBERÉNYI HÍRMONDÓ KzØleti informæcis lap Ismét 1% + 1% Ebben az évben ismét lehetõségünk van arra, hogy személyi jövedelemadónk 2 x 1 %-áról rendelkezzünk. Az elsõ 1 %-ot társadalmi szervezet, alapítvány

Részletesebben

KISÚJSZÁLLÁS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HÍRLEVELE. Tegyünk az egészségért!

KISÚJSZÁLLÁS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HÍRLEVELE. Tegyünk az egészségért! XXII. évfolyam, 2014. május 31. 5. KISBÍRÓ WWW.KISUJSZALLAS.HU KISÚJSZÁLLÁS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HÍRLEVELE Tegyünk az egészségért! Felelősek vagyunk magunkért és másokért. Így van ez az egészség védelmében

Részletesebben

MEGHÍVÓ. Gyermeknap alkalmából köszöntjük a gyermekeket!

MEGHÍVÓ. Gyermeknap alkalmából köszöntjük a gyermekeket! 2005. május Ára: 150 Ft XI. évfolyam 5. szám Babits Mihály Ritmus a könyvrôl részlet Óh ne mondjátok azt, hogy a Könyv ma nem kell, hogy a Könyvnél több az Élet és az Ember: mert a Könyv is Élet, és él,

Részletesebben

A tartalomból: Kiskalendárium

A tartalomból: Kiskalendárium A tartalomból: ÜLLÕ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA 2008. MÁRCIUS XVIII. ÉVFOLYAM 3. SZÁM Március 15. 2 Meghívó 3 Üllõi sport 4 Használtautó hírek 5 Ülésterembõl jelentjük 6-7 Kultúra 8-9 Báloztunk 10-11

Részletesebben

ISTEN, ÁLDD MEG A MAGYART

ISTEN, ÁLDD MEG A MAGYART NYERGESÚJFALUI HÍRMONDÓ NYERGESÚJFALU VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA 2014-ben huszonöt éves a város MEGJELENIK HAVONTA XXIV. ÉVFOLYAM 2014. FEBRUÁR havonta ingyenesen 3200 otthonban a város szolgálatában

Részletesebben

Adjunk értelmet és örömöt egymás életének!

Adjunk értelmet és örömöt egymás életének! XVII. évfolyam 4. szám 2010. december Adjunk értelmet és örömöt egymás életének! Az idő soha meg nem áll, és folyton-folyvást változik. Elmúlt a karácsony ünnepe, és itt az újesztendő! Engedjék meg, hogy

Részletesebben

KELLEMES HÚSVÉTI ÜNNEPEKET KÍVÁNUNK!

KELLEMES HÚSVÉTI ÜNNEPEKET KÍVÁNUNK! Nagybajom város ingyenes lapja V. évfolyam 1. szám 2008. március KELLEMES HÚSVÉTI ÜNNEPEKET KÍVÁNUNK! Megyenap - 2008. január 11. Felsõs farsang - 2008. február 1. Ünnepi mûsor a 8.a elõadásában - 2008.

Részletesebben

Havonként megjelenõ közéleti lap. Ára: 150 Ft

Havonként megjelenõ közéleti lap. Ára: 150 Ft XIX. évfolyam 5. szám BADACSONY Havonként megjelenõ közéleti lap. Ára: 150 Ft Családostól ünnepelték a Flórián-napot A badacsonytomaji tûzoltók május kilencedikén tartották Flórián-napi ünnepségüket a

Részletesebben

2007. január Ára: 130 Ft XIII. évfolyam 1. szám M E G H Í V Ó

2007. január Ára: 130 Ft XIII. évfolyam 1. szám M E G H Í V Ó 2007. január Ára: 130 Ft XIII. évfolyam 1. szám Mesehallgatás Fotó: Yetik Éva M E G H Í V Ó Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete értesíti a lakosságot, hogy 2007. február 1-jén

Részletesebben

Genius díj a Gyulaiban

Genius díj a Gyulaiban 1 2007. január Abony Város Önkormányzatának lapja XV. évfolyam 1. szám 2007. január Ára: 150 Ft Genius díj a Gyulaiban 2007. január 20-án a Magyar Kultúra Napja alkalmából kitüntetéseket adtak át pedagógusoknak

Részletesebben

SZABOLCS HÍRADÓ. Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc 166. évfordulójára emlékeztünk. Ember lenni mindig, minden körülményben.

SZABOLCS HÍRADÓ. Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc 166. évfordulójára emlékeztünk. Ember lenni mindig, minden körülményben. SZABOLCS HÍRADÓ PUSZTASZABOLCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS LAPJA XXIV. ÉVFOLYAM 2014. MÁRCIUS Ára: 120 Ft Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc 166. évfordulójára emlékeztünk Tompa Mihály:

Részletesebben

Üllői. Közösségben az erő. Emberségből jeles. Év végi segítség. Jó kezekben az iskola. Üllői pofon a Vasasnak. A tartalomból:

Üllői. Közösségben az erő. Emberségből jeles. Év végi segítség. Jó kezekben az iskola. Üllői pofon a Vasasnak. A tartalomból: Költségvetés 2012 Nem lesz könnyű a 2012. esztendő. A nehézségek a város költségvetésén is tükröződnek. Több fronton várható szigorítás, ennek ellenére kijelenthető: a város még mindig irigylésre méltó

Részletesebben

Évértékelés- 2006. több település együtt nyújt be. Ezért az a legjobb megoldás, ha olyan helyi feladatok. Valentin Károly Gábor A HERNÁDI, ÚJLENGYELI

Évértékelés- 2006. több település együtt nyújt be. Ezért az a legjobb megoldás, ha olyan helyi feladatok. Valentin Károly Gábor A HERNÁDI, ÚJLENGYELI Szép és békés Karácsonyt, eredményekben gazdag, sikeres és boldog új évet kívánunk Hernád és Újlengyel valamennyi polgárának és családjuk minden tagjának bárhol is élnek e hazában vagy a nagyvilágban!

Részletesebben

VÁROSI KÖZÉLETI LAP. Erdei Sándor felelős szerkesztő

VÁROSI KÖZÉLETI LAP. Erdei Sándor felelős szerkesztő Nádudvari VÁROSI KÖZÉLETI LAP 2011. június XVI. évfolyam 6. szám Ára: 99 Ft JUBILEUM Köszönet, Kollégák! Június 10-én ünnepelték, ünnepeltük mi, a szerkesztőség tagjai valamint a kiállítás-megnyitóra és

Részletesebben

Közhírré tétetik! Közmeghallgatás

Közhírré tétetik! Közmeghallgatás XIX. évfolyam, 2011. december 17. 10. KISBÍRÓ WWW.KISUJSZALLAS.HU KISÚJSZÁLLÁS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HÍRLEVELE Közhírré tétetik! Közmeghallgatás Kisújszállás Város Önkormányzata 2011. december 20-án 16.00 órakor

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATI HÍRADÓ 1848. MÁRCIUS 15. ÜZENETE BERHIDA. XXI. évfolyam 2. szám 2014. március. Városi Önkormányzat lapja

ÖNKORMÁNYZATI HÍRADÓ 1848. MÁRCIUS 15. ÜZENETE BERHIDA. XXI. évfolyam 2. szám 2014. március. Városi Önkormányzat lapja ÖNKORMÁNYZATI HÍRADÓ BERHIDA XXI. évfolyam 2. szám 2014. március Városi Önkormányzat lapja 1848. MÁRCIUS 15. ÜZENETE A hosszú, hideg téli napok után mindenki alig várja, hogy tavasz legyen. Évezredek óta

Részletesebben

56-ról ötvenhatodszor

56-ról ötvenhatodszor XXVIII. évfolyam 10. szám V I S E G R Á D V Á R O S Ö N K O R M Á N Y Z A T Á N A K L A P J A 2012. október 56-ról ötvenhatodszor Tollas Tibor: Október 23. Rian a föld, a falak dőlnek, Kék harsonákkal

Részletesebben

XXV. ÉVFOLYAM 1. szám ÁRA: 100,-Ft 2014. január SZENTKIRÁLYI. www.szentkiraly.hu MINDEN KEDVES OLVASÓNKNAK BOLDOG ÚJ ÉVET KÍVÁNUNK!

XXV. ÉVFOLYAM 1. szám ÁRA: 100,-Ft 2014. január SZENTKIRÁLYI. www.szentkiraly.hu MINDEN KEDVES OLVASÓNKNAK BOLDOG ÚJ ÉVET KÍVÁNUNK! XXV. ÉVFOLYAM 1. szám ÁRA: 100,-Ft 2014. január SZENTKIRÁLYI FÜGGETLEN KÖZÉLETI HELYI LAP www.szentkiraly.hu HÍRMONDÓ MINDEN KEDVES OLVASÓNKNAK BOLDOG ÚJ ÉVET KÍVÁNUNK! Boldog Új Évet, Szentkirály! Adjon

Részletesebben

KISÚJSZÁLLÁS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HÍRLEVELE. Ezzel a segítséggel hatalmasat lépett előre Kisújszállás

KISÚJSZÁLLÁS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HÍRLEVELE. Ezzel a segítséggel hatalmasat lépett előre Kisújszállás XXII. évfolyam, 2014. április 5. 3. KISBÍRÓ WWW.KISUJSZALLAS.HU KISÚJSZÁLLÁS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HÍRLEVELE Ezzel a segítséggel hatalmasat lépett előre Kisújszállás Nagyon szép nap ez a mai mondtam április

Részletesebben

HÍRek LAjosmizse Portáján. VII. évfolyam 4. szám, 2012. december

HÍRek LAjosmizse Portáján. VII. évfolyam 4. szám, 2012. december HÍRek LAjosmizse Portáján VII. évfolyam 4. szám, 2012. december Lajosmizse Város Önkormányzata és Lajosmizse Város Polgármesteri Hivatala 6050 Lajosmizse, Városház tér 1. Tel./fax: 76/457-575 E-mail: lajosmizse@lajosmizse.hu

Részletesebben

Já nos hal ma Vá ros ön kor mány za tá nak lap ja

Já nos hal ma Vá ros ön kor mány za tá nak lap ja HUNYADI NÉPE Já nos hal ma Vá ros ön kor mány za tá nak lap ja Megjelenik minden hónap első péntekén. Ára: 150 forint XXV. év fo lyam 3. szám Nőnapi gondolatok Hála neked, nő, aki édesanya vagy, aki egyedülállóan

Részletesebben

A 2011/2012-es tanévben is ingyen kapják a tankönyvet a Fábiánsebestyénre járó diákok!

A 2011/2012-es tanévben is ingyen kapják a tankönyvet a Fábiánsebestyénre járó diákok! Fábiáni Fábiánsebestyéni Önkormányzat tájékoztató kiadványa 2011. január - június A 2011/2012-es tanévben is ingyen kapják a tankönyvet a Fábiánsebestyénre járó diákok! Tartalom: Polgármesteri beszámoló

Részletesebben

Éli, Éli, lamá sabaktáni! azaz: Én Istenem, én Istenem, miért hagytál el engem? (Máté 27,46)

Éli, Éli, lamá sabaktáni! azaz: Én Istenem, én Istenem, miért hagytál el engem? (Máté 27,46) 260. SZÁM Elôállítás költsége: 93 Ft www.tahitotfalu.hu A tartalomból: Polgármesteri beszámoló 2. Falutörténet régi sírkövek 4. Éli, Éli, lamá sabaktáni! azaz: Én Istenem, én Istenem, miért hagytál el

Részletesebben

Köszöntõ MEGHÍVÓ. Perkáta Karácsonya 2012. december 21-én, pénteken 16 órai. a templomban és a templomkertben.

Köszöntõ MEGHÍVÓ. Perkáta Karácsonya 2012. december 21-én, pénteken 16 órai. a templomban és a templomkertben. XXII. ÉVFOLYAM, 2012. 12. SZÁM DECEMBER Pavlicsek Zsolt Ünnepre vágyunk Lótva-futva késõ estig, lényegét így gyakran veszti, lelkünk békés csöndje, s elillan a meg sem érkezett Karácsony igaz öröme. Forgatag

Részletesebben

Útjaink százfelé válnak

Útjaink százfelé válnak 2012. JÚNIUS 1 Útjaink százfelé válnak Június 16-án (szombaton) 36 végzôsnek szólt utoljára a csengôszó a Kállay Miklós Általános Iskola ballagási ünnepségén. A hagyományoknak megfelelôen átadásra kerültek

Részletesebben