Abby Green Bosszú görög módra

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Abby Green Bosszú görög módra"

Átírás

1 Abby Green Bosszú görög módra Pazar esküvő a felső tízezer köreiben: a görög milliárdos hajómágnás feleségül veszi gyerekkori barátnőjét, a gyönyörű Kallie-t. Az újságok címlapján az ifjú pár szerelmesen mosolyog egymásra, ám a színfalak mögött korántsem ilyen idilli a kép. Alexandrosz valójában rákényszerítette Kallie-t a házasságra, hogy így álljon bosszút egy múltbeli sérelem miatt, és a két család egyesülése révén biztosítsa helyét az üzleti életben. A lány gyerekkora óta szerelmes volt Alexandroszba, de természetesen nem így képzelte a közös jövőt... 1

2 ELŐHANG Eleni megfogta az unokahúga karját, és villogó szemmel nézett rá. Kallie, még ma este beszélned kell Alexandrosszal mondta, különben soha nem fogja megtudni, hogy szereted. Te jövőre főiskolára mész, ő pedig két nap múlva hazautazik. Ez az utolsó esélyed, hogy bevalld neki, mit érzel iránta. Kallie gyanakodva méregette Elenit. Miért ilyen fontos ez neki? Ám azonnal el is szégyellte magát. Nem szép tőle, hogy rosszat feltételez az unokanővéréről, aki évek óta a bizalmasa, és mindig végighallgatta őt, amikor Alexandroszról áradozott. Most is csak segíteni akar. De hát két éve láttam őt utoljára válaszolta. Eleni határozottan megrázta a fejét. Nem számít. Alexandrosz mindig is gyengéd érzelmeket táplált irántad, és semmit sem változott. Az egyetlen különbség, hogy most már annyi a pénze, mint a pelyva. És sokkal érettebb lett. Ki fog nevetni, gondolta Kallie. Nem gyulladhatsz be buzdította tovább Eleni. Szemében az a türelmetlen kifejezés jelent meg, amelyet Kallie egy kicsit mindig is ijesztőnek talált. Végül azért vadul dobogó szívvel bólintott. Ha elnézett Eleni feje fölött, jól látta rajongása tárgyát, a huszonöt éves, hihetetlenül jóképű Alexandrosz Kuroszt. Éjfekete haja kékes fényben csillogott, egy leheletnyivel talán hosszabb volt a kelleténél, és lágy hullámokban omlott az inge gallérjára. Férfias vonásai megérintettek valamit Kallie lelkének legmélyén, és le sem tudta venni a szemét az egy méter kilencvennél is magasabbra nőtt, széles vállú Alexandroszról. Kallie a nyarakat mindig itt, a nagyanyjánál töltötte, akinek a háza közvetlenül a Kurosz család palotának is beillő villája mellett állt az Athén fölé magasodó hegyekben. Kuroszék minden évben megrendezték a 2

3 társasági élet egyik legnagyobb eseményének számító nyárbúcsúztató partijukat. A Kurosz Hajózási Vállalat a maga nemében az egyik legnagyobb volt a világon, és apja két éve bekövetkezett korai halála óta Alexandrosz vezette. Alexandrosz mindig csak barátot fog látni benned, ha nem adod értésére, hogy te többet szeretnél mondta Eleni. Igen, tudom. Kallie soha nem volt igazán bátor. Többnyire elbújt egy könyv mögé, vagy a kertben álmodozott a függőágyban. Nem tudta, hogy megtegye-e ezt a merész lépést. Miközben ezen tépelődött, Alexandrosz felvett egy üveg italt az asztalról, és kiment a teraszra. Eleni követte barátnője tekintetét. Most vagy soha, Kallie mondta. Egész életedben bánni fogod, ha kihagyod ezt a lehetőséget. Mire megint találkozol vele, Alexandrosznak már felesége és három gyereke lesz! Erre a gondolatra Kallie t valósággal rosszullét fogta el, bár annak az a bor is oka lehetett, amit Eleni bátorításképpen diktált bele. Életében most először ivott alkoholt, és szédült tőle. Indulj már! Most! nógatta az unokanővére. Kallie engedelmesen elindult a vendégek között, hogy kimenjen Alexandrosz után. Hamar inába szállt a bátorsága, és meg akart fordulni, de Eleni elállta az útját, és nem engedte, hogy megfutamodjon. A kertben először sehol sem látta a férfit, ám aztán felfedezte egy öreg fa mélyen lelógó ágai alatt. Zakóját közben levette, és egy falnak támaszkodott. Most vagy soha. Ha ma nem mondom el neki, soha nem fogja megtudni, mit érzek iránta. Kallie elszántan ismételgette magában ezeket a szavakat, miközben lélegzetét visszafojtva a lombsátor alatt álldogáló Alexandrosz felé indult. A férfi háttal állt neki, és éppen szájához emelte az üveget. Aztán meghallhatta a lány lépteit, mert hirtelen feléje fordult. Te vagy az, Kallie? kérdezte a sötétséget fürkészve. A lány tett még egy utolsó lépést. Igen, én felelte. Alexandrosz elfordult tőle. Vissza kellene menned a többiekhez mondta. 3

4 Egyértelműbben nem is jelezhette volna, hogy egyedül akar maradni. Kallie zavarba jött. Csak most tudatosult benne, hogy Alexandrosz egész este furcsa hangulatban volt. Komornak és rosszkedvűnek tűnt. A lány azonban most már nem akart meghátrálni, és odalépett a férfi mellé. Szíve olyan sebesen dobogott, hogy egészen kábának érezte magát. Inkább maradnék, ha nem bánod felelte. Alexandrosz csak megvonta a vállát, és megint kortyolt egyet az üvegből. Mielőtt még a férfi megakadályozhatta volna, Kallie elvette tőle a palackot, és ő is meghúzta. Az erős italtól azonnal heves köhögés tört rá. Alexandrosz megveregette a hátát, aztán lehúzta maga mellé az alacsony kőfalra, és bágyadtan elmosolyodott. Azt hitted, bort iszom? Mi ez? kérdezte Kallie könnybe lábadt szemmel. Ouzo. A lány csak most döbbent rá, hogy a férfi nagyon közel van hozzá, és önkéntelenül megborzongott. Alexandrosz előzékenyen vállára terítette a zakóját, és neki uralkodnia kellett magán, hogy ne hunyja le a szemét, és ne lélegezze be mélyen a férfi illatát, amelyet még őrzött a kölcsönkapott zakó. Hosszú percekig szótlanul ültek egymás mellett. Alexandroszon látszott, hogy komor gondolatok foglalkoztatják. A feszültség szinte kézzel tapintható volt. Kallie még lázasan azon gondolkodott, mit mondhatna, hogy megtörje a csendet, amikor a férfi hirtelen feléje fordult. Miért jöttél ide? Be kellene menned a házba. Lassan egészen besötétedik mondta. A lány megbántottan nézett rá. Én csak azért... Szívesen üldögélek itt veled. A férfi halkan felnyögött, és ujjaival beletúrt a hajába. Sajnálom. Ma este nem vagyok jó társaság szabadkozott. Kallie a karjára tette a kezét. Akarsz beszélni róla? kérdezte. Alexandrosz sokáig nézett rá szótlanul. Pillantása olyan átható volt, hogy a lány ismeretlen bizsergést érzett az ölében. Látta a férfin, hogy vívódik magával. Ám aztán ellazultak a vonásai, felemelte a kezét, és Kallie visszafojtotta a lélegzetét, amikor ujjai közé vette egy fürtjét. Tudod, hogy egészen különleges a bőröd? 4

5 A lány elhúzta a száját. Sok bajom van vele. Gyorsan leég, és nagyon könnyen elpirulok. Arról már nem is szólva, hogy kövér vagyok, tette hozzá magában. Alexandrosz a fejét rázta. Nem, te édesanyádra hasonlítasz. Igazi angol rózsa vagy... Apa mindig azt mondja, hogy éppen azért szeretett bele. A férfi arca egy pillanatra elsötétült, és elengedte a lány tincsét. Kallie egyszeriben egészen biztos lett abban, hogy minden hiába. Nem meri megvallani a szerelmét. Egyedül kell hagynia Alexandroszt, hogy megküzdhessen a démonokkal, amelyek szemlátomást kínozzák. Inkább mégis bemegyek mondta. Felállt, de megtántorodott, mert lába alól ki akart csúszni a talaj. Alexandrosz azonnal magához vonta, hogy megtartsa. A lányt forróság öntötte el, és egyszeriben már nem akart elmenni. Tenyere alatt ott érezte a férfi széles mellkasát, teste melegét, szíve egyenletes dobbanásait. Illata szinte elkábította, és amikor felnézett rá, valósággal elveszett sötét tekintetében. Tér és idő megszűnt létezni számára, miközben óvatosan felemelte a kezét, és ujjaival utánarajzolta Alexandrosz szájának a vonalát. Kallie, mit művelsz? A lány életében először érezte úgy, hogy hatalma van egy férfi fölött. Nem tudta, hogyan tett szert rá, de nem is kereste a magyarázatot. Ezt felelte egyszerűen, aztán lehunyta a szemét, és a férfi szájára tapasztotta a száját. Alexandrosz egy pillanatig semmit sem tett, őt mégis olyan édes és heves vágy járta át, hogy már-már megijedt tőle. Közben azonban a remény is felébredt a szívében. A férfi nem taszította el! Mindjárt viszonozni fogja a csókját... Ekkor azonban egy világ omlott össze benne. Alexandrosz felállt, és eltolta őt magától. Kallie válláról lecsúszott a zakó, és annyira bódult volt, hogy elesett volna, ha a férfi nem tartja meg egy pillanatra. Mi ütött beléd? kérdezte aztán. A lány testében beteljesülés után kiáltott a vágy. Ám hirtelen megdermedt, mert Alexandrosz hitetlenkedőn, megvetően és elborzadva nézett rá. 5

6 Sajnálom... Nem tudom, miért... hebegte Kallie, és hátrált egy lépést. Alexandrosz odalépett hozzá, és megfogta a vállát, hogy ne futhasson el. Miért csókoltál meg? akarta tudni. Kallie felnézett rá. Igézően szépnek látta, és tudta, hogy be kell vallania, mit érez iránta. Meg kell tennie. Itt és most. Mert... szeretlek. A férfi szinte kővé vált. Tessék? Én... szeretlek. Alexandrosz arcán a megdöbbenés helyét először zavarodottság, aztán viszolygás foglalta el. Olyan hirtelen engedte el Kallie vállát, mintha megégette volna a kezét. Nem tudom, mire készülsz, de bármi legyen is az, nem tetszik nekem. Még ma este bejelentem az eljegyzésemet. Ha valaki meglátott bennünket az előbb... A pokolba! Az lesz a legjobb, ha most elmész innen. Eljegyzés? Kivel? A férfi szavainak értelme csak lassan jutott el a lány tudatáig. Közel járt hozzá, hogy hisztérikus nevetésben törjön ki. Egyszeriben nagyon ostobának érezte magát. Ostobának és éretlennek. Sajnálom, Alexandrosz. Felejtsd el, ami történt, és engem is felejts el! mondta, aztán leszaladt a kertbe. Hallotta, hogy a férfi a nevét kiáltja, de nem állt meg. Egy idő után lerogyott a földre, és szabad folyást engedett a könnyeinek. Nem értette, miért engedett Eleni rábeszélésének. Ostoba volt, amikor elhitte, hogy egy olyan férfi, mint Alexandrosz Kurosz, bármit is akarhat tőle. Szó szerint a nyakába vetette magát, ő azonban ellökte, mert nem tehetett mást. A felismerés szörnyen fájt. Kallie végül megtörölte könnyes arcát. Eltökélte, hogy soha többé nem iszik egy korty szeszt sem, és boldogtalanul visszaindult a házba. A teraszajtónál nem állta meg, hogy ne lessen be a villába. A vendégek éppen most értesülhettek az eljegyzésről, s Alexandrosz Kuroszra és lélegzetelállítóan szép menyasszonyára, Pia Kiriapuloszra, a híres modellre emelték poharaikat. Kallie ijedten megfordult, amikor valaki megérintette a vállát. Eleni volt az, aki együtt érzőn nézett rá. Jaj, édesem, annyira sajnálom mondta. 6

7 Hangjában volt valami, amire Kallie felkapta a fejét. Eszébe jutott, amit az unokanővére nem sokkal korábban Alexandroszról mondott. Mire megint találkozol vele, neki már felesége és három gyereke lesz... Ugye, te tudtál erről? kérdezte. Eleni dacosan nézett vissza rá. Én csak szívességet tettem neked. Vagy talán beszéltél volna vele, ha tudsz az eljegyzéséről? Természetesen nem, gondolta Kallie. Úgy érezte, ebben a pillanatban valami meghalt benne. Vagy talán csak most nőtt fel igazán. Eleni tekintete rosszindulatúan szegeződött rá. Kallie látszólag közönyösen megrázta a fejét, pontosan úgy, ahogyan azt az unokatestvérétől már sokszor látta, és megrántotta a vállát. Semmi baj. A szépséges Piával amúgy sem vehetném fel a versenyt válaszolta, és még egy halvány mosolyt is sikerült összehoznia. De legalább megpróbáltam, ahogy te is mondtad tette hozzá. Aztán utolsó akaraterejét is mozgósította, megfordult, és mindent maga mögött hagyott. A vendégsereget, Elenit és Alexandroszt. Másnap reggelre Kallie szívéből még mindig nem tűnt el a tompa fájdalom. Egy pillanatig megpróbálta azt hinni, hogy az előző nap rossz álom volt csupán, de természetesen tudta, hogy nem álmodott. Csak azzal vigasztalhatta magát, hogy Alexandrosz már valószínűleg visszautazott Athénba. Remélhetőleg ott is marad, amíg ő holnap hazamegy Angliába. Akkor soha senki nem fogja megtudni, mi történt. Kivéve persze Elenit, de ő legalább nem volt tanúja a megalázó kerti jelenetnek, gondolta Kallie megkönnyebbülten. Amikor végül lement a szobájából a földszintre, odalent elképesztő jelenet fogadta. Édesanyja felháborodott arccal meredt Alexandroszra, apja pedig éppen egy újságot lobogtatott előtte. Hogy tehetted ezt? kiabálta. Mi megbíztunk benned. Kallie csak tizenhét éves, szinte még gyerek. Nem elég neked, hogy Athén egyik legszebb lánya lesz a feleséged? Az én lányomat is el kellett csábítanod? A szülei nem láthatták Kallie-t, mert Alexandrosz háta eltakarta előlük. Pia szülei meglepő módon nincsenek elragadtatva a gondolattól, hogy a lányuk olyan férfi felesége legyen, akinek a fényképe az újságok címlapján díszeleg felelte Alexandrosz halkan, de maró gúnnyal a hangjában. Hála a lányotoknak, ma reggel Pia már fel is bontotta az eljegyzésünket. 7

8 Kallie anyja odalépett Alexandroszhoz, és csattanós pofont kevert le neki. Tudtad, hogy a lányunk mindig is szerelmes volt beléd. Pedig mintha a fiunk lettél volna... Kallie gyomra összerándult, és rosszullét környékezte. Önkéntelenül felkiálthatott, mert egyszeriben mindenki feléje fordult. Te... kezdte Alexandrosz, de a házigazda a szavába vágott. Kurosz, azonnal hagyd el ezt a házat! És többé ne is gyere ide! mennydörögte. Alexandrosz megint feléje fordult. Ne aggódj, soha többé nem akarlak látni benneteket. Őt a legkevésbé tette hozzá, és megvető pillantást vetett Kallie-ra, mielőtt elsietett. A lány hirtelen ötletnek engedve elindult utána, és ügyet sem vetett a szülei tiltakozására. Alexandrosz már majdnem a két szomszédos telket összekötő kapunál járt. Várj! kiáltott rá Kallie, és majdnem nekiütközött a férfinak, amikor az hirtelen megállt. Alexandrosz megfogta a karját, és már nem tűnt dühösnek, csak szomorúnak. A lány fejében egymást kergették a gondolatok, és megpróbálta megérteni, mi történt itt valójában. Azt hittem, mi ketten barátok vagyunk, Kallie. Miért tetted ezt velem? Mindent elrontottál, és csak azért, mert visszautasítottalak? A férfi értetlenül ingatta a fejét. Csapdába csaltál, aztán mindent kifecsegtél. Sejtelmem sincs, miről... Alexandrosz egyetlen komor pillantással elhallgattatta a lányt. Önkéntelenül felidéződött benne, milyen merészen nézett rá előző este, mielőtt megcsókolta. Egyszeriben egészen biztos volt abban, hogy eddig valójában nem ismerte Kallie Demarkiszt. Ártatlannak, romlatlannak hitte...édes kis teremtésnek. A szüleit ugyanúgy félreismerte. Második apjának és anyjának tekintette őket, de most habozás nélkül száműzték az otthonukból és az életükből. Bolond volt, amikor megbízott bennük. Az utóbbi két évben valóban felnőttél, Kallie. Most már ugyanolyan vagy, mint mindenki más. Nyilván hallottál az eljegyzésemről, és úgy gondoltad, hogy teszel nálam egy próbát, így volt? Csakhogy az én ízlésemnek kissé fiatal egy tizenhét éves lányka. Benned semmi nincs meg abból, ami nekem kell. 8

9 A férfi Kallie elé tartotta a pletykalapot. Ó, és még egy jó tanács! Ha titokban akarod tartani a kilétedet, amikor majd újra eladsz egy csókról készült fotót a sajtónak, akkor ne a saját címedről küldd el a fényképet. Olcsó kis lotyó vagy, és annak sem igazán ravasz. Alexandrosz ezzel megfordult, és sietve távozott. A lány elképedten nézett utána, és semmit sem értett. Mi van az címével? És ki adott el a sajtónak egy csókról készült fotót? Végül lepillantott a lába elé dobott újságra, amely egy szemcsés, fekete fehér-fényképnél volt nyitva. A fotó egy párt ábrázolt, a férfi egyértelműen Alexandrosz volt, a nyakát átkulcsoló nőt viszont senki sem nézhette Pia Kiriapulosznak. Efelől a kíméletlen képaláírás sem hagyott kétséget: A vőlegény! Az eljegyzése estéjén... 9

10 1. FEJEZET Hét évvel később. Ritz hotel, Párizs Alexandrosz Kurosz unatkozott. Hosszú-hosszú ideje nem szabadulhatott ettől az érzéstől, és az unalom komor fellegként telepedett a lelkére. Akkor is, ha közben a világ egyik leggazdagabb embere volt. Fojtott hangok ütötték meg a fülét, hiába nem akart tudomást venni róluk. Évek óta ugyanezeket a szavakat hallotta, bármerre járt is éppen. Milyen jóképű, és még mindig milyen fiatal! Onasszisz óta a legsikeresebb hajómágnások egyike, de neki még nála is több pénze van... A legjobb parti... A szűnni nem akaró pusmogástól Alexandrosz hangulata csak még rosszabb lett. Kevesen értek el az övéhez hasonló sikereket. Keményen megdolgozott mindenért, és elégedettnek kellene lennie. Akkor viszont miért nem az? Bármit megkaphat, amit akar, egyetlen csettintésére megmozdul az üzleti világ, és mindenki úgy táncol, ahogyan ő fütyül. Ha nem erre vágyott, akkor mire? Tudata legmélyén felrémlett egy elhalványult emlék. Egy réges-régen szertefoszlott álom idéződött fel benne, ám ekkor valaki megérintette a karját. Nem gyengéden, hanem birtoklón, és az érintés egyszeriben visszazökkentette őt a valóságba. Vissza a mellette ülő nőhöz, akit sokan a világ legszebb asszonyának tartottak, és az utolsó volt azoknak a gyönyörű nőknek a hosszú sorában, akik már megfordultak Alexandrosz ágyában. Drágám... A férfi bosszúsan felsóhajtott, az udvariasság azonban nem engedte, hogy ne vegyen tudomást a kísérőjéről. Odafordult hozzá, és örömtelenül rámosolygott. Platinaszőke haját egyszeriben túlságosan rikítónak látta, gondosan kikészített arcán pedig kapzsiságot fedezett fel. Egyetlen másodperc elég volt ahhoz, hogy úgy döntsön, nem találja vonzónak ezt a nőt. Már abban sem volt biztos, hogy valaha is annak találta. 10

11 Isabelle Zolanz még nem sejtette, hogy kitelt az ideje Alexandrosz mellett. A férfi hetek óta most először érzett megkönnyebbülést. Az öröm, hogy megint szabad lesz, máris elűzött valamennyit az unalmából. Úgy döntött, azonnal hazaviszi Isabelle-t erről a partiról, és otthon véget vet a kapcsolatuknak. Már épp szóra nyitotta a száját, amikor szeme sarkából meglátott valamit, ami felkeltette a figyelmét. A helyiség szemközti oldalán egy nő bukkant fel az ajtóban. Most érkezhetett, mert lábujjhegyre állva fürkészőn körbenézett. Alexandrosz számára a másodperc törtrészéig elnémult a világ, és nem tudta levenni a szemét az ismeretlenről. Egyszerűen lélegzetelállítónak találta, bár nem igazán tudta, miért. A nő nem volt szabályos szépség, és különösebben magas sem, de a férfi tapasztalt szeme azonnal felfedezte, hogy az alakja tökéletes, noha kissé talán teltebb, mint manapság divatos. Teste elemi vágyakat ébresztett Alexandroszban. Az ismeretlen egyszerű szabású, fekete ruhája kiemelte viselője vékony derekát és feszes mellét. Nyakláncán egyetlen drágakő ragyogott a csillárok fényében. A férfi elképedt, amikor rádöbbent, hogy a legszívesebben azonnal odamenne hozzá, kézen fogva kivezetné a teremből, és kiderítené, valóban olyan puha és selymes-e a bőre, mint amilyennek látszik. Ez a késztetés olyan erős volt benne, hogy már el is indult feléje. El akarta tüntetni a többi férfi elől, akik már ugyancsak felfigyeltek rá. A nő vonásai finomak voltak, járomcsontja magasan ült, és Alexandrosz közelebbről is meg akarta nézni mandulaformájú szemét, hogy megtudja, milyen a színe. Az izgató teremtés szőke haja lágy hullámokban omlott alá a vállára, és mézszínű csíkok villantak meg benne. A férfi követte a tekintetével, ahogy kecsesen ringó csípővel keresztülvágott a termen. Amikor Alexandrosz megérezte, hogy valaki megrángatta a zakója ujját, kis híján ingerülten lesöpörte magáról az idegesítő kezet. Szerencsére még időben eszébe jutott, hogy ki ő, és kivel érkezett ide. Pár pillanatra megfeledkezett magáról, sőt az egész világról is. Most már egészen biztos volt abban, hogy tovább kell lépnie, és szakítania kell Isabelle-lel. Intő jel, hogy egy emberekkel teli teremben vágyat ébreszt benne egy másik nő, akit még csak nem is ismer. Vagy talán mégis ismeri? Olyan érzése volt, hogy látta már valahol. Komoly erőfeszítésébe került, hogy levegye róla a szemét, és 11

12 visszaforduljon Isabelle-hez. Azonnal eszébe jutott, hogy az előbb már eldöntötte, elmegy innen. Szelíd mosolyt varázsolt az arcára. Bocsáss meg, kérlek mondta. Holnap korán reggel fontos tárgyalásom lesz. Nem bánnád, ha most hazamennénk? Isabelle megszorította a férfi karját, és viszonozta a mosolyát. Nyilvánvalóan azt hitte, hogy kettesben akar maradni vele. Egyáltalán nem bánom, drágám. Csak hozom a kabátomat. Alexandrosznak halvány lelkifurdalása sem volt. Isabelle Zolanz olyan nő, aki ismeri a magafajta férfiak játékszabályait. Természetesen csalódott lesz, de mivel érzelmeket nem táplált iránta, csak a pénzének és a társadalmi helyzetének az elvesztését fogja siratni. Alexandrosz kapcsolatai kivétel nélkül ilyenek voltak, és igazából csak a vadászat izgalmát élvezte. Bár ha egészen őszinte akart lenni magához, akkor el kellett ismernie, hogy jó ideje minden hódítása keserű utóízt hagyott maga után. Már rég nem kellett megerőltetnie magát ahhoz, hogy célt érjen valakinél. Tekintetével önkéntelenül megint azt a másik nőt kereste, de sehol sem látta. Talán jobb is így, gondolta. Jól tudta, mi lesz az álmokból. A csodálatot elkerülhetetlenül csalódás követi. Kallie utat vágott magának a tömegben. Nyakát nyújtogatva a nagybátyját kereste, és végül meg is pillantotta egy csöndes sarokban. Odament hozzá, és arcon csókolta. Elnézésed kérem, Alekszej. Feltartottak a munkahelyemen. Semmi baj, kedvesem. Hozok neked egy italt. A férfi egy kicsit gyorsan beszélt, és Kallie idegesnek érezte. Ez a benyomása csak fokozódott, amikor bácsikája lekapott egy pohár vizet egy arra haladó pincér tálcájáról, és úgy nyomta az unokahúga kezébe, hogy közben kerülte a pillantását. Aztán még egy hatalmas pálma mögé is behúzta, és eléje állt, hogy eltakarja. Alekszej! tiltakozott Kallie. Nagybátyjának mindig is hajlama volt a drámára, de az már tőle is túlzásnak tűnt, hogy úgy tegyen, mintha egy kémfilm főszerepét alakítaná. A szeretőd elől bujkálunk? kérdezte a lány suttogva, és hamiskásan elmosolyodott. A férfi megbántottan nézett rá. Kallie Demarkisz, jól tudod, hogy számomra egyedül a feleségem létezik. Soha nem vetnék szemet más nőre. 12

13 A lány csitítóan nagybátyja karjára tette a kezét. Csak vicceltem. Mindenesetre nagyon furcsán viselkedsz. Most már előbújhatok innen? A férfi elsápadt, és úgy tűnt, hogy a terem másik végében felfedezett valamit. Kallie összeráncolta a homlokát, és lassanként félni kezdett. Mi a baj? kérdezte. Van itt valaki... Valaki, akit te nagyon régen nem láttál már... Valaki... Kicsoda? akarta tudni a lány, és kezdett bosszankodni. Bácsikája kitért a kérdés elöl. Megpróbáltalak elérni a mobiltelefonodon, hogy ne gyere ide, de nem vetted fel... Miért nem kellett volna eljönnöm? A férfi nagyot nyelt. Mert Alexandrosz Kurosz is itt van. Kallie egyszeriben távoli morajlásnak hallotta a terem zaját. Nagybátyja szavainak az értelme csak nehezen jutott el az agyáig. Hirtelen bénultság vett erőt rajta, és kicsúszott a kezéből a pohár. Bácsikájának az utolsó pillanatban még sikerült elkapnia, de a víz így is ráfröccsent a lány ruhájára. Szerencsére nem hagy majd foltot, futott át a fején az ebben a helyzetben teljességgel képtelen gondolat. Alexandrosz Kurosz... Ez csak egy név, gondolta kábultan. Egy híres, gazdag, vonzó és befolyásos férfi neve, aki nem az ő köreiben forog. Viszont a múltja egy részét is jelenti. Egy fontos részét, amelyet azóta sem tudott elfelejteni. Olyasvalakit jelent, akit álmában sem szeretne viszontlátni. És erre most itt van a teremben, talán csak pár méterre tőle. A lány halálra rémült. Nagybátyja megfogta a kezét, és Kallie erőnek erejével állta a tekintetét. Nagyon sajnálom, kincsem. Ha Kurosz meglát téged... A lány lassan bólintott. Elképzelni sem merte, mit tenne a férfi, ha észrevenné őt. Közben dühítette, hogy nem képes könnyed vállrándítással túltenni magát a dolgon. Eddig nem is sejtette, hogy Alexandrosz még mindig ilyen erős érzelmeket vált ki belőle. Hiszen csak egy csók volt! akarta hinni. Csakhogy annak a csóknak súlyos következményei lettek. Meghiúsította az évszázad esküvőjét. Alexandroszt otthagyta miatta az a nő, akit szeretett. Alekszej egyre izgatottabb lett. 13

14 Az a helyzet, Kallie... Neked eddig nem szóltam erről, mert nem akartalak nyugtalanítani, de megint üzleti kapcsolatban állok Kurosszal. Természetesen csak a szüleid halála óta. Édesapád soha nem egyezett volna bele, de meg kellett tennem. Senki máshoz nem fordulhattam, és amikor időpontot adott nekem... A férfi kurtán felnevetett. Időpontot nekem! Úgy tűnik, nem akarja bolygatni a múltat, legalábbis velem kapcsolatban nem. Ami viszont édesapádat illeti... Nos, az már más történet. Alekszej elhallgatott, és még erősebben szorította Kallie kezét. De ha most meglát téged... Alekszej, engem nem zavar, ha te üzletelsz Alexandrosszal. Komolyan nem. Most viszont elmegyek. Hidd el, én éppoly kevéssé akarom viszontlátni őt, mint amennyire ő engem. Hazudsz. Nagyon is szívesen találkoznál vele, mondta Kallie nak egy gonosz kis hang, és neki máris hevesebben kezdett dobogni a szíve. Tudta, hogy azonnal el kell mennie innen. Futó puszit nyomott a nagybátyja arcára. Holnap délelőtt felhívlak, és mindent megbeszélünk. Alekszej megkönnyebbülten bólintott. Lelki szemeivel alighanem már látta csődbe menni a cégét, ha Alexandrosz Kurosz meglátja itt az unokahúgával, és mégis a megkésett bosszú mellett dönt. Kallie leszegett fejjel, se jobbra, se balra nem nézve a kijárathoz indult. Azzal nyugtatta magát, hogy az elmúlt hét évben nagyon megváltozott, és Alexandrosz valószínűleg akkor sem ismerné meg, ha szembe jönne vele. Már majdnem elérte az ajtót, amikor ki kellett kerülnie egy poharakkal megrakott tálcát cipelő pincérnőt, és közben nekiütközött egy másik vendég hátának. Mind a ketten megfordultak, és Kallie döbbenten nézett fel a magas, széles vállú férfira. Fekete haja kicsit talán hosszabb volt a kelleténél, és lágy hullámokban omlott az inge gallérjára. 14

15 2. FEJEZET Kallie magán érezte egy fekete szempár kifürkészhetetlen pillantását, amelyet túlságosan is jól ismert. Tekintete a vonzó arca tapadt, amelynek a vonásai mindig is elevenen éltek az emlékezetében. Gépiesen elnézést akart kérni, de egyetlen hang sem jött ki a torkán. Alexandrosz Kurosz. A lány észre sem vette, hogy hangosan kimondta a férfi nevét. Miért pont vele kellett összeütköznie? Miért ilyen kegyetlen hozzá a sors? A férfi megállt, és egészen Kallie felé fordult. Ő az! Az a nő, akit az előbb látott. És ezek szerint valóban találkoztak már. Ismerjük egymást? Elnézést! mondta Kallie, és továbbindult. Néhány lépés után már remélte, hogy ennyivel megúszta, ám akkor egy erős kéz markolta meg a karját. Kallie Demarkisz? kérdezte Alexandrosz hitetlenkedve. A lány lehunyta a szemét. Legrosszabb rémálma vált valóra. A férfi vasmarokkal szorította, a keze alatt mégis izgatón bizseregni kezdett a bőre. Végül felnézett Alexandroszra, mert nem is volt más választása. Igen, én vagyok. A férfi arcáról semmit nem lehetett leolvasni, a szeme azonban megvillant. Tekintetét lassan végigjáratta Kallie testén. Lám, lám! A kis Kallie Demarkiszból felnőtt nő lett mondta tűnődve, inkább csak saját magának. A szemed árult el. Nincs még egy ilyen zöldeskék szempár. Máskülönben nem ismertelek volna fel. Nyilvánvaló, hogy valaki besegített a természetnek. Még emlékszem, milyen bizonytalan kislány voltál, de ez az eredmény megérte a fáradozást tette hozzá. Pillantása Kallie mellére siklott, és ő csak most értette meg, hogy a férfi mire célzott a megjegyzésével. Felháborodottan levegő után kapkodott, de végül sikerült legyűrnie a megrökönyödését, és kiszabadította a karját. 15

16 Túl sokat engedsz meg magadnak. Egyébként semmit sem változtattam meg magamon. Sajnálom, hogy neked mentem, és most, gondolom, kész örömmel megbocsátasz nekem, ha magadra hagylak. Nem azt sajnálod inkább, hogy miattad felbomlott az eljegyzésem? Vagy azt, hogy meghurcoltad a nevem a szennylapokban? Netán azt is sajnálod, hogy megaláztatok, amikor kidobtatok a házatokból, mintha közönséges tolvaj lettem volna? Ennyit a reményemről, hogy Alexandrosz Kurosz elfelejtette a múltat, gondolta Kallie, és lángba borult az arca. A férfi hiábavalóan próbálta visszanyerni az önuralmát. Kallie-t még mindig tökéletesnek látta, mégsem értette, hogyan sikerült őt ilyen gyorsan és könnyen visszarántania a múltba, amelyről pedig azt hitte, hogy örökre maga mögött hagyta. Hirtelen szédülés tört rá. Szédült, mert szemtől szemben állt azzal a nővel, aki már a terem túlsó végéből is óriási hatással volt rá. Megszédítette a szépsége. Ráadásul éppen Kallie Demarkisz van rá ilyen hatással. Az egykori kislány, aki majdnem tönkretette az életét. Most azonban már nem kislány, hanem felnőtt nő. Izgató nő, akitől felforr a vére, és feszítést érez az ágyékában. Kallie már éppen szóra nyitotta a száját, hogy végre mondjon valamit, ám ekkor egy szőke jelenség bukkant fel Alexandrosz oldalán, és a karjára tette a kezét, amelyen vörösre lakkozott körmök virítottak. Mozdulata egyértelműen azt fejezte ki, hogy ez a férfi az övé. Ezt persze senki sem róhatja fel neki, gondolta Kallie, elvégre Alexandrosszal egyetlen más férfi sem veheti fel itt a versenyt. Már fiatalkorában is jóképű volt, azóta viszont egyenesen lélegzetelállító lett. Arcát a múló évek még markánsabbá faragták. Olyan érzéki kisugárzás árad belőle, amilyet csak a kor, a magabiztosság és a tapasztalatok kölcsönözhetnek egy férfinak. Egyedül hullámos haja maradt meg ugyanolyannak, amilyen az ifjúságában volt, gondolta Kallie elgyötörtén. Töprengését végül a szőke nő finomkodó hangja zavarta meg. Nem akarsz bemutatni, drágám? Alexandrosz nem tudta levenni a szemét Kallie ról. Látta rajta, hogy neki is csak nehezen sikerül uralkodnia magán. Hosszú pillanatokra mind a ketten megfeledkeztek arról, hogy nyilvános helyen vannak, és emberek 16

17 veszik körül őket. A férfi tudta, hogy most Isabelle-lel kellene foglalkoznia, mégis Kallie találta meg előbb a hangját. Elnézést kérek, de okvetlenül találkoznom kell valakivel, mielőtt még elmenne a partiról. Alexandrosz... jó volt újra látni téged motyogta, aztán sietve elvegyült az emberek között. Szőke tincseit a férfi néha még megvillanni látta a tömegben, és szinte ellenállhatatlan késztetést érzett arra, hogy utánaeredjen. Unalma elszállt, és egyszeriben tele lett energiával. Ilyen erős vágyat már nagyon rég nem érzett. és az a vágy beteljesülés után kiáltott. Vonakodva követte Isabelle-t a kijárathoz, és fejében máris megszületőben volt egy terv. Évek óta nem gondolt Kallie-ra, és akkor is csak épphogy az eszébe villant, amikor Alekszej, a nagybátyja nemrégiben felkereste őt. Még gratulált is magának, hogy végre mindent sikerült elfelejtenie. Egészen biztos volt ebben. A mai estéig. Kallie Demarkisz. A férfi fejében egyre csak ez a név visszhangzott. Ki hitte volna, hogy ő is itt lesz ma ezen a partin? Ki hitte volna, hogy éppen ez a lány fogja fellobbantani benne a szunnyadó szenvedélyt? És ki hitte volna, hogy neki, Alexandrosz Kurosznak valaha is alkalma nyílik, hogy megtorolja Kallie-n a hét éve elkövetett galádságát, amelyért soha senki nem vonta felelősségre? Majdnem hangosan felnevetett, amikor arra gondolt, hogy jobbkor nem is találkozhatott volna a lánnyal. Az időzítés egyszerűen tökéletes. Előnyére fogja fordítani ezt a véletlent, és az utolsó cseppig kiélvezi a bosszút. Ahogyan Kallie Demarkiszt is. Két nappal később Kallie döbbenten meredt a házi telefonon villogó kijelzőre. A titkárnője megismételte az iménti bejelentését. Kallie, hallottad, amit mondtam? Alexandrosz Kurosz akar beszélni veled. A lánynak nagyot dobbant a szíve. Az utóbbi negyvennyolc órában szinte mást sem csinált, mint igyekezett elhitetni magával, hogy csak rosszat álmodott, és talán nem is találkozott Alexandrosszal. Köszönöm, Cécile. Most már kapcsolhatod a hívást mondta, amikor végre nagy nehezen sikerült megszólalnia. Mielőtt megnyomta a villogó lámpa alatti gombot, még egyszer nagy levegőt vett. Igen, tessék! 17

18 Kallie. Alexandrosz. A lányt meglepte, hogy a hangja semmit sem árult el a lelkében uralkodó zűrzavarból. A vágy, amelyet a váratlan viszontlátás ébresztett benne, most újra fellángolt, és ez megijesztette. Mit tehetek érted? Gondolom, nem a hogylétem felől akarsz érdeklődni. Mi tagadás, felkavaró volt az a tegnapelőtti találkozás. Mióta nem láttuk egymást? Hat éve? Hét. Kallie tudta, hogy túl gyorsan vágta rá a választ. Erősen remélte, hogy a férfinak ez nem tűnt fel. Sajnálom, ami a szüléiddel történt mondta. Kallie most már végképp nem értett semmit. Édesanyja felpofozta Alexandroszt, az apja kiutasította a házukból, ő pedig azt mondta neki, hogy soha többé nem akarja látni. Elképedésében a lány még szóhoz sem jutott, amikor a férfi hozzátette: A haláluk híre a történtek ellenére is elszomorított. Köszönöm felelte a lány, aztán megismételte a kérdését. Mit tehetek érted, Alexandrosz? A férfi sokáig nem válaszolt. Vacsorázz ma este velem! felelte végül elképesztő nyugalommal. Kallie egészen biztos volt abban, hogy Alexandrosz készül valamire. Lehetséges vacsorapartnereinek a listáján nála még Attila, a hunok királya is előkelőbb helyet foglalhat el. Alexandrosz a világ egyik végéből a másikba utazgat, sokmilliós üzleteket köt, államfőkkel találkozik, és olyan modellekkel meg színésznőkkel randevúzik, mint Isabelle Zolanz. És vele meg a többi szépséggel a férfi egészen biztosan nem csak vacsorázni szokott. Nehéz elhinnem, hogy tényleg ezt szeretnéd, Alexandrosz. Pedig ez az igazság. Beszélgethetnénk a régi szép időkről felelte a férfi könnyedén. Ez csakis rossz vicc lehet. Alexandrosz játszik vele. Én nem szeretnék veled vacsorázni jelentette ki Kallie. Te is azt mondtad, hogy soha többé nem akarsz látni engem. Megváltozott a véleményem. Miért? Mondjuk, mert tartozol nekem ennyivel. 18

19 Kallie lehunyta a szemét. Mit válaszolhatna erre? Lázasan keresett valami kifogást, de a férfi megelőzte. Beszélgettem kicsit a titkárnőddel, és ő igazán segítőkésznek mutatkozott. Elárulta, hogy ma estére nincs bejegyzés a határidőnaplódban. Kallie titokban a pokolba kívánta Cécile-t. Most már nem hivatkozhat az elfoglaltságára. Úgy tűnik, nincs más választásom mondta végül mereven. Hat óráig dolgozom. Neked mikor volna jó? Nyolcra foglaltattam asztalt a Crillon szállodában. Menjek érted, vagy küldjem inkább a sofőrömet? Inkább találkozzunk ott! felelte a lány sietve. Lelki szemeivel látta, amint Alexandrosz a vonal túlsó végén megvonja a vállát. Ahogy óhajtod. Akkor nyolckor! A bárnál foglak várni. 19

20 3. FEJEZET Alexandrosz letette a kagylót, és felállt a bőr karosszékből. Az ablakhoz sétált, mérték után készült, olasz nadrágja zsebébe süllyesztette a kezét, és felidézte magában a két nappal korábbi estét. A váratlan találkozás okozta döbbenet még mindig élénken élt az emlékezetében. Ugyanolyan élénken, mint az, hogy Kallie nagyon megváltozott, ő pedig hevesen megkívánta. Az előbb már a hangja hallatán is újból fellángolt benne a vágy. Tekintete a távolban magasodó Eiffel-toronyra tévedt, de gondolatai csak Kallie körül forogtak. Megjelent előtte zöldeskék szeme, és az eltelt hét évet egyszeriben hét másodpercnek érezte. Egykori érzései megint hatalmukba kerítették, pedig szentül hitte, hogy életének azt a fejezetét rég lezárta már. Nos, alighanem tévedett. Annak idején elképesztően hiszékeny volt. Hogyan gondolhatta valaha is, hogy Kallie családja közelebb áll hozzá, mint a sajátja? Keze ökölbe szorult, amikor felidézte magában, milyen bosszúszomjasan viselkedett a lány. És hogy őt milyen váratlanul érte a támadása. Kallie azon az estén csábító szirénné változott, és ő mindmáig nem felejtette el, mennyire meglepte az az átváltozás. Valósággal megbénította, azért nem tudott elhúzódni a lány csókja elől. Azzal pedig, hogy a saját címéről küldte el az újságnak a róluk készült képet és azt az írást, Kallie többszörösen is elárulta őt. Mert olyasmit is közhírré tett, amit ő egyedül neki árult el. Maradéktalanul megbízott benne, Kallie pedig minden kifecsegett, és nevetségessé tette őt. Alexandrosz összeszorította a száját. Apja halála után a keselyük azonnal ki akarták használni az ő esetleges gyengeségét, az eljegyzése felbomlása után pedig még alacsonyabban köröztek a feje fölött. És nem sok választotta el őket attól, hogy lecsapjanak rá. Az a bizonyos este fordulópontot jelentett az életében. Akkor tökélte el, hogy soha senkit nem fog közel engedni magához. Azóta egyedül járja az útját. És nincs is szüksége senkire. 20

21 A férfi haragosan ökölbe szorította a kezét. Elég ebből! Kallie Demarkisz hamarosan megtanulja, hogy jár az, aki keresztbe akar tenni Alexandrosz Kurosznak. Ideje, hogy a lány is kóstolót kapjon a valóságból, amit neki annak idején meg kellett ízlelnie. Alexandrosz gondolatai visszakanyarodtak azokhoz a tervekhez, amelyeket azóta szövögetett, hogy viszontlátta Kallie-t. Nem az a fajta ember volt, aki örömét leli a bosszúban. Számára ez mindig csak eszközt jelentett arra, hogy kihasználja az ellenfelei gyengeségét. A sikereit is részben éppen ennek a felfogásának köszönhette, ahogy azt is, hogy újra megerősödött, visszaszerezte a befolyását, és még túl is szárnyalta mindazt, amit az apja elért. Amikor Alekszej Demarkisz segítségért fordult hozzá, Alexandrosz sokáig fontolgatta, mit tegyen. Most már tudta, hogyan kell döntenie. A sors a kezére játszott, ő pedig immár készen áll arra, hogy átértékelje a bosszúról alkotott véleményét. Már csak azért is, mert a terv, amelyet kidolgozott, hihetetlenül csábító volt, és eddig még soha nem tapasztalt vágyat érzett. Elérkezettnek látta az időt, hogy végleg elhallgattassa a múlt suttogó kísérteteit, és mellékesen kellemes órákat szerezzen magának. Kallie Párizs utcáit nézegette a taxiból. Általában beérte a metróval, de ma az utolsó pillanatban feltartották az ügynökségen, és tömegközlekedéssel nem ért volna oda időben a Crillon szállodába. Magában idegesen azt találgatta, milyen lesz újra találkozni Alexandrosszal. A férfi mintha még magasabb lett volna, mint amilyennek az emlékezetében élt, de ugyanolyan karcsú és izmos volt, akár annak idején. A gondolatra furcsa bizsergés ébredt a lány testében, de sietve elhessegette magától az érzéki képeket. A lapokból tudta, hogy Alexandrosz nem nősült meg, miután Pia Kiriapulosz szakított vele. Pia viszont nagyon hamar férjhez ment egy másik férfihoz, amivel bizonyára csak újabb adag sót szórt az Alexandrosz szívén ütött sebbe. Mai eszével Kallie már tudta, hogy annak idején Alexandrosz iránt nem érzett többet kislányos rajongásnál. Abból azonban a férfi semmit sem vett észre, és soha nem is vett volna, ha ő Eleni biztatására nem keresi fel azon az estén. Éretlen kamaszként összetévesztette a vágyat a szerelemmel, de ma már felnőtt nő, aki képes uralkodni magán és az érzésein. 21

22 Amikor a taxi megállt a szálloda bejárata előtt, Kallie-t előbb forróság öntötte el, aztán kirázta a hideg. Egy portás odalépett a kocsihoz, és kinyitotta előtte az ajtót. A lány még habozott kicsit, mielőtt tűsarkú cipőjében kissé bizonytalanul lépkedve bement a mézszínű márvánnyal kirakott előcsarnokba. Azonnal meglátta Alexandroszt, és a legszívesebben megfutamodott volna, de erőt vett magán. A férfi egy bárszéken ült a pultnál, sötét színű itallal teli poharat forgatott a kezében, és olyan áthatóan méregette a tartalmát, mintha abban remélne válaszokat találni az őt gyötrő kérdésekre. Kallie megállt mellette. Alexandrosz szólította meg halkan, és bosszankodva hallotta, hogy remeg a hangja. A férfi felnézett rá, és sötét szemének pillantásával azonnal foglyul ejtette. Arca azonban akkor is kifejezéstelen maradt, amikor felállt, és lesegítette Kallie kabátját. A lány gondosan vigyázott arra, hogy közben ne érjen egymáshoz a kezük. Elnézést a késésért! Feltartottak az ügynökségen. Alexandrosz fanyar mosolyra húzta a száját, de a szeme nem mosolygott. Semmi baj. Iszunk egyet, aztán átmegyünk az étterembe. A férfi elbűvölően kedves volt, de Kallie nem hitt a látszatnak. Bizonytalan léptekkel követte Alexandroszt az egyik asztalhoz. Örült, hogy az egyszerű selyemblúz és az egyenes szabású, fekete szoknya mellett döntött, s nem tett kísérletet arra, hogy az öltözékével bármiféle hatást gyakoroljon a férfira. Amikor a pincér megállt mellettük, a lány csak ásványvizet kért. Alexandrosz magának whiskyt rendelt, s miután megint kettesben maradtak, felvonta a szemöldökét. Ma nem iszol? Kallie elvörösödött. Jól tudta, hogy a férfi arra az estére célzott, amelyen ő szabályosan kitépte a kezéből az üveg ouzót. Ezek szerint semmit sem felejtett el, gondolta. Válaszképpen csak megrázta a fejét. Természetesen nem fogja Alexandrosz orrára kötni, hogy az óta az éjszaka óta egyetlen csepp alkoholt sem ivott. Alkalma bőven lett volna rá, de már a szagától is rosszullét fogta el. 22

23 Nincs sok időm mondta. Mi lenne, ha most rögtön elmondanád, mit akarsz? Mindent a maga idejében, Kallie. Alexandrosz előrehajolt, a lány pedig csak nehezen tudta rávenni magát, hogy hátrább húzódjon. Egyre biztosabb volt abban, hogy olyan játék részese lett, amelynek nem ismeri a szabályait. Pókhálóban vergődő légynek érezte magát, és nem volt ínyére. Az még kevésbé tetszett neki, hogy Alexandrosz úgy nézett rá, mint egy zsákmányra leső pók. Mesélj! Hogy kerültél Párizsba? kérdezte a férfi egykedvűen, miután a pincér eléjük rakta az italokat. Nem Angliában jártál főiskolára? De igen bólintott Kallie. A szüleim halála után azonban elvágyódtam Londonból, és Párizst mindig is szerettem. A főiskola alatt eltöltöttem itt egy évet, és megtanultam franciául. A lány megvonta a vállát. Az örökségemből alapítottam egy kis céget, és szerencsém volt, mert nagyon gyorsan sikerült felfuttatnom. Itt angol vállalatokat vezetek be, Angliában pedig franciákat. Alexandrosz azokra az értesülésekre gondolt, amelyeket az elmúlt két napban szerzett be Kallie ról. Számtalan fényképet látott róla, amelyek fogadásokon készültek, és úgy tűnt, hogy mindenütt ő volt a középpontban. Ma este az öltözékével komoly üzletasszony benyomását igyekezett kelteni, a férfi azonban jól emlékezett csábos alakjára, amelyeket a Ritzben nem rejtett el az estélyi ruha. Bár most nem kért alkoholt, Alexandrosz nem hitte el Kallie nak, hogy soha nem iszik. Érezte, hogy erőt vesz rajta a harag, de elszántan igyekezett megőrizni a hidegvérét. Aligha csak a szerencsének köszönheted a sikereidet mondta. Több szakmai lapban is olvastam a cégedről. Azt is megírták, hogy tavaly te lettél az év vállalkozója az újonnan alapított kisvállalatok kategóriájában. A férfi dicséretében túl sok gúny volt ahhoz, hogy Kallie-t valódi büszkeség tölthesse el. Mint mondtam, jó volt az időzítésem. A Csalagút közelebb hozta egymáshoz Angliát és Franciaországot, és ez sok üzleti vállalkozásnak segített. Én csak egy voltam a sok közül. Igaz, de nem mindenki ért el akkora sikereket, mint te. Nyilvánvalóan megörökölted a Demarkiszok üzleti érzékét. 23

24 Az semmi a Kuroszokéhoz képest felelte Kallie mosolyogva. Már nem volt annyira feszült, tudta azonban, hogy könnyen veszélyes terepre tévedhet, ha ellankad a figyelme. Talán igen, talán nem mondta Alexandrosz. Tekintete a lány érzéki ajkára tapadt. A mosolyára nem volt felkészülve. Egyszeriben semmi másra nem tudott gondolni, csak arra, hogy milyen érzés lenne, ha megcsókolná... Alexandrosz megkönnyebbült, amikor a pincér odalépett hozzá. Mr. Kurosz, elnézést kérek a zavarásért, de felszabadult az asztaluk. Vagy esetleg parancsolnak még egy italt? Nem, Pierre, mehetünk felelte Alexandrosz. Egy ragadozó nagymacska kecsességével felállt, és megvárta, hogy Kallie is kövesse a példáját. Közben ökölbe kellett szorítania a kezét, mert hirtelen erős vágyat érzett arra, hogy megérintse a lányt. Egyelőre uralkodott magán, de hosszú idő óta most először nézett bizakodó várakozással a jövő elé. Alexandrosz a lányra emelte a tekintetét: Ízlett? A kérdés ártalmatlan volt, Kallie mégis gyanakvóan nézett rá. Hátradőlt a székén, és üres tányérjára tette az evőeszközét. Az étvágyammal sosincs gondom felelte. De erre még bizonyára te is emlékszel. A férfi végigjáratta a tekintetét a lány testén, legalábbis azon a részen, amelyet látott az asztal fölött. Kallie-t azonban már ettől is forróság öntötte el. Eszébe jutott Alexandrosz feltevése, miszerint plasztikai műtétet végeztetett magán. Egy kicsit még mindig bizonytalannak tűnsz jegyezte meg a férfi. Annak idején talán pufók voltál, de melyik bakfis nem az? Pufók? Kallie szégyenkezve gondolt vissza arra a régi estére és a saját szenvedélyességére. Teste akkor hevesen vágyott a férfi testére, és egy pillanatig azt képzelte, hogy Alexandrosz ugyanúgy érez iránta. Persze szó sem volt erről, és a férfi nagyon hamar felocsúdott első döbbenetéből. Kallie a legszívesebben lehunyta volna a szemét, hogy ne kelljen Alexandroszra néznie. 24

25 Nem gondolod, hogy most már ideje volna elmondanod... kezdte, de a férfi a szavába vágott. Nem, még nincs itt az ideje jelentette ki. Nyers hangjától Kallie összerezzent, ami nem kerülte el Alexandrosz figyelmét. Feszült vonásai elárulták, hogy erősen uralkodnia kell magán. Miért meséltél annak a szennylapnak a bizalmas beszélgetéseinkről? A fotó nem volt elég? kérdezte a férfi. Kallie a füle tövéig elvörösödött. Annak idején neki is borzalmas volt ráeszmélnie, hogy csúnyán visszaéltek a bizalmával. De megértené-e Alexandrosz, milyen volt egy kamaszlány számára átélni élete első szerelmi csalódását? Hogy mennyire kellett neki valaki, akivel megoszthatta a bánatát, és akiről azt hitte, megőrzi a titkát? Természetesen nem értené meg. A régi Alexandrosz talán igen, de ez a mostani egészen biztosan nem képes rá. Kallie most már örült, hogy sohasem árulta el Elenit, és megtartotta magának az igazságot. Talán ez is segítségére lesz abban, hogy megtudja, mit akar tőle Alexandrosz. Mert az egészen biztos, hogy akar tőle valamit. Azokat a beszélgetéseket, amelyekre a férfi most célzott, mintha egy korábbi életében folytatta volna. Az volt az ártatlanság kora. Akkoriban Alexandrosz Kurosz még nem vette át apjától a céget. Még arról álmodozott, hogy a legszívesebben művészettörténetet tanulna. Azóta egészen más ember lett belőle, és ebben az emberben ő már nem bízhat meg. Én nem... Nem úgy volt, ahogy gondolod válaszolta végül erőtlenül. A férfi előrehajolt. Valóban nem? És hogyan volt? kérdezte. Kallie megkönnyebbült. Egy dühös és gyűlölködő Alexandrosszal szemben meg tudja védeni magát. Soha nem akartam fájdalmat okozni neked, de felőlem azt hiszel, amit akarsz. Bármit mondok, úgysem tudom megváltoztatni a véleményedet. Nem okoztál fájdalmat nekem válaszolta a férfi maró gúnnyal. A felelőtlen viselkedéseddel viszont komoly kárt okoztál. Alekszej bácsikád... Alexandrosz nem fejezte be a mondatát. A lány nem volt felkészülve erre a váratlan témaváltásra, és fejében azonnal megszólaltak a vészcsengő. Mi van a nagybátyámmal? 25

26 Alexandrosz egykedvűen megvonta a vállát. Úgy hallottam, nehézségei vannak. Kallie-nak lelkifurdalása támadt. A parti óta még nem volt alkalma arra, hogy beszéljen a bácsikájával. Csak annyit tudott, hogy végső kétségbeesésében Alexandroszhoz fordult. Miféle nehézségei? kérdezte. Ebben a pillanatban gyűlölte Alexandroszt. A férfi szemlátomást a vacsora minden egyes pillanatát élvezte, főleg azt, hogy kínozhatja őt. Olyanok, amelyek néhány millió eurós tőkeinjekcióval könnyedén legyőzhetők. Kallie titkolni igyekezett a rémületét. Nyilvánvalóvá vált számára, hogy Alexandroszt bosszúvágy hajtja. Ugye, már nem a tiéd a szüleid részvénycsomagja a családi vállalkozásból? kérdezte a férfi váratlanul. A lány nem tudta, honnan valók Alexandrosz értesülései. Óvatosan megrázta a fejét. Azt sem voltál képes kivárni, hogy a szüleidet elföldeljék, máris pénzzé tetted a részvényeiket? Kallie nak a lélegzete is elakadt a férfi kegyetlen szavai hallatán. A vádaskodás ráadásul igazságtalan volt. A részvényeket Alekszejnek adta, aki aztán pénzzé tette a csomagot. Az árából ő csak egy kis részre tartott igényt, abból alapította meg a cégét. A többiről lemondott, mert a nagybátyjának nagyobb szüksége volt rá. A lány előrehajolt, és haragjában nem vette észre, hogy Alexandrosz így beláthat a blúzába. Semmi közöd ahhoz, hogy mit tettem vagy mit nem tettem a részvényeimmel! A férfi közönyösen megvonta a vállát, mintha nem igazán érdekelné, mi történt az értékpapírokkal. Kallie a legszívesebben egy pofonnal törölte volna le a képéről az önelégült vigyort. A lényeg, hogy a nagybátyád hozzám fordult segítségért folytatta Alexandrosz. Vagyis hitelért, hogy egészen pontos legyek. Kallie elfehéredett. Jaj, Alekszej, mit műveltél! gondolta kétségbeesetten. Mit akarsz tőlem? Ennek nyilván semmi köze ahhoz, ami sok-sok éve történt. 26

27 Miért ne lenne? Azt hiszed talán, hogy semmiség volt, amit akkor velem tettél? Hogy az idő mindent begyógyít? Megpróbáltál elcsábítani, és miután nem jártál sikerrel, bosszút álltál rajtam. Csakis miattad hiúsult meg az esküvőm. Alexandrosz... A lány hangja riadtan csengett. Biztosan mindent megmagyaráztál Piának. El kellett hinnie neked, hogy közöttünk semmi sem történt. Ha igazán szeretett téged, akkor... Hihetetlen vagy, Kallie! Még hogy szeretett! Közöttünk szó sem volt szerelemről. A házasságunk Piával egyszerű üzleti megállapodás lett volna, hogy egyesítsük a családjaink vagyonát. Az egészből persze semmi sem lett, mert az oktalan fecsegésednek köszönhetően Pia családja arra a meggyőződésre jutott, hogy nem vagyok alkalmas a közös cég irányítására. Kallie döbbenten hallgatott. Mindig is azt hitte, hogy Alexandrosz szerelmes volt Piába, és csak ezért volt lelkifurdalása a történtek miatt. Akkor is, ha ahhoz a szerencsétlen fotóhoz és a cikkhez valójában semmi köze nem volt. Már épp szóra nyitotta a száját, hogy megvédje magát, ám ekkor eszébe jutott Eleni. Ráébredt, hogy semmit sem mondhat. Tehetetlen dühében az asztalra dobta a szalvétáját, és fel akart állni, de Alexandrosz megfogta a kezét. A selymes bőr érintése, a verőér lüktetése az ujjai alatt megmozdított valamit a férfi lelkében, és egy pillanatra köd borult az agyára. Tudta azonban, hogy most nem veszítheti el az önuralmát, és nem szabad elfelejtenie, miért is van itt. Még nem fejeztük be, Kallie. Valójában még el sem kezdtem. A lány elrántotta a kezét. Most már nem is kezdheted el, mert én most elmegyek jelentette ki. Alexandrosz halk és fenyegető hangon válaszolt: Nem mész sehová. Ha felállsz, a vállamra doblak, és kiviszlek ebből az étteremből. Vagy itt beszélgetünk, vagy a lesifotósok legnagyobb örömére botrányt csapok, aztán pedig a lakásomon folytatjuk ezt a beszélgetést. Kallie lassan visszaereszkedett a székére. Biztos volt abban, hogy Alexandrosz beváltaná a fenyegetését. A férfi olyan könnyed hangon folytatta, mintha csak az időjárásról beszélgettek volna. 27

Romana 445. Abby Green Bosszú görög módra

Romana 445. Abby Green Bosszú görög módra Romana 445. Abby Green Bosszú görög módra Pazar esküvő a felső tízezer köreiben: a görög milliárdos hajómágnás feleségül veszi gyerekkori barátnőjét, a gyönyörű Kallie-t. Az újságok címlapján az ifjú pár

Részletesebben

Bányai Tamás. A Jóság völgye

Bányai Tamás. A Jóság völgye Bányai Tamás A Jóság völgye - Nem sikerült - suttogta Ria alig hallhatóan. - Azt hiszem senkinek sem fog sikerülni. Gézu értetlenül és csodálkozva nézett rá. A kötés alatt mintha kikerekedett volna egy

Részletesebben

A Feldegg-kúria teraszán 1914 nyár elején két ifjú hölgy üldögélt. Élvezték az elsõ meleg napsugarakat, és közben kézimunkáztak. Bárcsak tudnám, mi

A Feldegg-kúria teraszán 1914 nyár elején két ifjú hölgy üldögélt. Élvezték az elsõ meleg napsugarakat, és közben kézimunkáztak. Bárcsak tudnám, mi I. A Feldegg-kúria teraszán 1914 nyár elején két ifjú hölgy üldögélt. Élvezték az elsõ meleg napsugarakat, és közben kézimunkáztak. Bárcsak tudnám, mi értelme ennek az unalmas hímzésnek! A mamának már

Részletesebben

Frank megállt kocsijával a folyó előtt, ami enyhén szakadékos partjával és sötét vizével tiszteletet parancsolt. Mindennek lehetett nevezni, csak jó

Frank megállt kocsijával a folyó előtt, ami enyhén szakadékos partjával és sötét vizével tiszteletet parancsolt. Mindennek lehetett nevezni, csak jó 1. Frank megállt kocsijával a folyó előtt, ami enyhén szakadékos partjával és sötét vizével tiszteletet parancsolt. Mindennek lehetett nevezni, csak jó barátnak nem. A motort nem állította le, halk zúgása

Részletesebben

A döntés meghozatalában, miszerint egy lélekgyermeket vesz magához, Bonaria számára a legnagyobb problémát természetesen nem az emberek kíváncsisága,

A döntés meghozatalában, miszerint egy lélekgyermeket vesz magához, Bonaria számára a legnagyobb problémát természetesen nem az emberek kíváncsisága, A döntés meghozatalában, miszerint egy lélekgyermeket vesz magához, Bonaria számára a legnagyobb problémát természetesen nem az emberek kíváncsisága, sokkal inkább a házába befogadott kislány kezdeti viselkedése

Részletesebben

Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része

Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része Kislányként sok álmom volt. Embereknek szerettem volna segíteni, különösen idős, magányos embereknek. Arrol

Részletesebben

Ötven egész esztendővel a csokoládés uzsonna után kezdődik Magdaléna két életének tulajdonképpeni története... *****

Ötven egész esztendővel a csokoládés uzsonna után kezdődik Magdaléna két életének tulajdonképpeni története... ***** Ötven egész esztendővel a csokoládés uzsonna után kezdődik Magdaléna két életének tulajdonképpeni története... ***** Ezüst gyertyatartók fénye mellet egy fiatal férfi hajol íróasztala fölé. Az arca márványfehér,

Részletesebben

Aztán eljött a nap, amikor már nem kapta a segélyt, csak valami járuléknak nevezett, nevetségesen kicsi összeget

Aztán eljött a nap, amikor már nem kapta a segélyt, csak valami járuléknak nevezett, nevetségesen kicsi összeget Kovács Gabriella Hát ennyi volt... Hát ennyi volt érezte, hogy itt az út vége. Tehetetlenül, fáradtan feküdt a hideg kövön a fagyos szélben és nem akart többé engedelmeskedni a teste. Már nem érzett fájdalmat

Részletesebben

V i c z i á n Á k o s. Halálos haszonszerzés

V i c z i á n Á k o s. Halálos haszonszerzés V i c z i á n Á k o s Halálos haszonszerzés Nem is emlékszem, hogy mikor aludtam ilyen jót, igaz nem volt több hat óránál, de ennyit ritkán alszom. Nyújtózkodtam egy hatalmasat, majd felkeltem az ágyból,

Részletesebben

Szeretet volt minden kincsünk

Szeretet volt minden kincsünk Szeretet volt minden kincsünk Azt mondják, mindenkinek meg van írva a sorskönyvében az élete. Mindenkinek ki van jelölve z út, mint a kerti ösvény, szélekkel, jelekkel, hogy ne lehessen letérni róla. Van

Részletesebben

Azt akarod mondani, hogy szeretnéd, ha más szülné meg a gyerekünket? Paul elkerekedett szemmel bámult rá, de a tekintetében Teri a döbbenet mellett

Azt akarod mondani, hogy szeretnéd, ha más szülné meg a gyerekünket? Paul elkerekedett szemmel bámult rá, de a tekintetében Teri a döbbenet mellett 16 Azt akarod mondani, hogy szeretnéd, ha más szülné meg a gyerekünket? Paul elkerekedett szemmel bámult rá, de a tekintetében Teri a döbbenet mellett mást is felfedezni vélt. Dühöt, talán. Kétségbeesést.

Részletesebben

A mi fánk. "Fa nélkül egy fillért sem ér a táj, S üres a fa, ha nincs rajta madár. Én azt hiszem, nem kelne föl a nap,

A mi fánk. Fa nélkül egy fillért sem ér a táj, S üres a fa, ha nincs rajta madár. Én azt hiszem, nem kelne föl a nap, A mi fánk "Fa nélkül egy fillért sem ér a táj, S üres a fa, ha nincs rajta madár. Én azt hiszem, nem kelne föl a nap, Ha nem lennének fák és madarak." (Horváth Imre) 2013.04.30. 1-2. óra Magyar nyelv és

Részletesebben

SZEPES MÁRIA PÖTTYÖS PANNI. az idôvonaton MÓRA KÖNYVKIADÓ

SZEPES MÁRIA PÖTTYÖS PANNI. az idôvonaton MÓRA KÖNYVKIADÓ SZEPES MÁRIA PÖTTYÖS PANNI az idôvonaton MÓRA KÖNYVKIADÓ A Móra Könyvkiadó a Szepes Mária Alapítvány támogatója. Az alapítvány célja az író teljes életmûvének gondozása, még kiadatlan írásainak megjelentetése,

Részletesebben

MIATYÁNK (..., HOGY SZÍVÜNKBEN IS ÉLJEN AZ IMÁDSÁG)

MIATYÁNK (..., HOGY SZÍVÜNKBEN IS ÉLJEN AZ IMÁDSÁG) MIATYÁNK (..., HOGY SZÍVÜNKBEN IS ÉLJEN AZ IMÁDSÁG) Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy Igen? Kérlek, ne zavarj, imádkozom. De te megszólítottál! Én, Téged megszólítottalak? Biztos, hogy nem! Csak imádkozom:

Részletesebben

Kutasi Heléna. Szerelmeskalandos. avagy a boldogságra várni kell. Borító: Ráth Márton www.facebook.com/rathmartonsalon

Kutasi Heléna. Szerelmeskalandos. avagy a boldogságra várni kell. Borító: Ráth Márton www.facebook.com/rathmartonsalon Kutasi Heléna Szerelmeskalandos avagy a boldogságra várni kell Borító: Ráth Márton www.facebook.com/rathmartonsalon Amikor először megláttam őt, azonnal tudtam, nem lesz mindennapi történet. Biztos többen

Részletesebben

Andersen meséi AZ ÖREG UTCAI LÁMPÁS

Andersen meséi AZ ÖREG UTCAI LÁMPÁS Andersen meséi AZ ÖREG UTCAI LÁMPÁS Hallottad-e már az öreg utcai lámpás történetét? Igaz, nem éppen vidám história, de azért egyszer végighallgathatod. Volt egyszer egy jóravaló, öreg utcai lámpás, aki

Részletesebben

Csöngettek az ajtón. Katus támolyogva

Csöngettek az ajtón. Katus támolyogva Olcsó krumpli Csöngettek az ajtón. Katus támolyogva ment ajtót nyitni. Nagy örömére, az édesanyja állt az ajtó előtt. Anyukám, de jó, hogy jössz. Alig állok a lábamon, olyan álmos vagyok. Kislányom! Csak

Részletesebben

A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com. Korrektúra: Egri Anikó

A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com. Korrektúra: Egri Anikó A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com Korrektúra: Egri Anikó 2 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 3 Az összefogás döbbenetes ereje... 4 Depressziós helyett bajnok... 6 Na

Részletesebben

Válogatott verseim. Christin Dor. Publio kiadó. Minden jog fenntartva!

Válogatott verseim. Christin Dor. Publio kiadó. Minden jog fenntartva! Válogatott verseim Christin Dor 2015 Publio kiadó Minden jog fenntartva! Valami Valami váratlan, Valami ismeretlen, Valami, ami magához vonz. Valami érzéki, Valami felülmúlhatatlan, Valami, ami megbabonáz.

Részletesebben

Megbánás nélkül (No regrets)

Megbánás nélkül (No regrets) Stargate SG1- Megbánás nélkül (No Regrets) Kategória: Stargate SG1 Romantika Rövid ismertető: Bárcsak a Jég foglyai néhány perccel tovább tartott volna... Írta: Alli Snow Web: http://www.samandjack.net/fanfics/viewstory.php?sid=1251

Részletesebben

- Ne szégyelld magad, nem tehetsz róla tette még hozzá a szőke ismeretlen, akiről álmodott, s aki most ott guggolt mellette. Lágyan megsimogatta a

- Ne szégyelld magad, nem tehetsz róla tette még hozzá a szőke ismeretlen, akiről álmodott, s aki most ott guggolt mellette. Lágyan megsimogatta a BEVEZETÉS Esti fényben fürdött a füstös, külvárosi utca. A néma falak egymást nézték, s egy kósza szellő susogását hallgatták. Lassan szállingózott lefelé a tisztító köd, illatos nedvességgel árasztva

Részletesebben

Buddha pedig azt mondta a tanítványainak:

Buddha pedig azt mondta a tanítványainak: Buddha egy fa alatt ült, és a tanítványainak magyarázott. Odament hozzá egy férfi, és beleköpött az arcába. Buddha megtörölte az arcát, és visszakérdezett: - És most?akarsz még mondani valamit? A férfi

Részletesebben

Az élet napos oldala

Az élet napos oldala Az élet napos oldala írta Mercz Tamás E-mail: mercz_tomi@hotmail.com Első rész Minden kicsiben kezdődik el A fűnyíró idegesítő berregő motorhangja teljesen betölti szobám zegzugait. Zúg a rikítóan kék

Részletesebben

TÁVOL TŐLED 2 A MI SZÉTTÉPETT SZÍVEINK 2 KÉTSÉGEK KÖZÖTT 3 ESTE 3 GONDOLATBAN 4 EGY PÁR A PADON 4

TÁVOL TŐLED 2 A MI SZÉTTÉPETT SZÍVEINK 2 KÉTSÉGEK KÖZÖTT 3 ESTE 3 GONDOLATBAN 4 EGY PÁR A PADON 4 TÁVOL TŐLED 2 A MI SZÉTTÉPETT SZÍVEINK 2 KÉTSÉGEK KÖZÖTT 3 ESTE 3 GONDOLATBAN 4 EGY PÁR A PADON 4 ŐRZÖM AZ ÁLMODAT 5 AZ IGAZ SZERETET 5 MA EGY VERSEM KAPCSÁN 6 BIZONY! 7 A HÁRSFAILLATÚ ESTÉKEN 7 A MI VERSÜNK

Részletesebben

Aikido és a harmónia ereje, avagy Oszkár átváltozása

Aikido és a harmónia ereje, avagy Oszkár átváltozása Aikido és a harmónia ereje, avagy Oszkár átváltozása Aikido-történet gyerekeknek Richard Moon és Chas Fleischman tollából Vass Anikó és Erszény Krisztián fordításában Előszó Ezt a történetet közel huszonöt

Részletesebben

A Dumort Hotel tündöklése

A Dumort Hotel tündöklése A Dumort Hotel tündöklése Bane krónikák 5. CASSANDRA CLARE MAUREEN JOHNSON B A N E K R Ó N I K Á K Ötödik könyv A Dumort Hotel tündöklése Könyvmolyképző Kiadó, 2014 3 A Dumort Hotel tündöklése Bane krónikák

Részletesebben

34 tiszatáj. Közönséges történet

34 tiszatáj. Közönséges történet 34 tiszatáj NAGY KOPPÁNY ZSOLT Közönséges történet Amikor Virág hazaérkezett, Gábor a pamlagon feküdt, behúzott sötétítőkkel. Nem mozdult akkor sem, amikor felesége már a cipőiből lépett ki. Virág mint

Részletesebben

Mindig a holnapra mosolygok, Elvágyom onnan, ahol bolygok, Úgy vágytam ide s most már szállnék. Óh, én bolond, bús, beteg árnyék.

Mindig a holnapra mosolygok, Elvágyom onnan, ahol bolygok, Úgy vágytam ide s most már szállnék. Óh, én bolond, bús, beteg árnyék. Mindig a holnapra mosolygok, Elvágyom onnan, ahol bolygok, Úgy vágytam ide s most már szállnék. Óh, én bolond, bús, beteg árnyék. Ady Endre Utálok hajnalban kikelni az ágyamból. Nagy bögre kávé nélkül

Részletesebben

1. fejezet. Dorset, 2010 Egy évvel késõbb

1. fejezet. Dorset, 2010 Egy évvel késõbb 1. fejezet Dorset, 2010 Egy évvel késõbb A napok egyre rövidebbek. A fûre hullott almákat megcsipkedték a varjak. Viszem be a fát, és rálépek az egyik puha gyümölcsre; szétnyomódik a lábam alatt. November

Részletesebben

A BARÁT. Moncsinak, aki végig kitartott mellettem és támogatott. Andrásnak, aki szereti az írásaim, de ezt a könyvet még nem olvasta.

A BARÁT. Moncsinak, aki végig kitartott mellettem és támogatott. Andrásnak, aki szereti az írásaim, de ezt a könyvet még nem olvasta. Bódi Zsolt Publio Kiadó 2012 Minden jog fenntartva! A BARÁT Moncsinak, aki végig kitartott mellettem és támogatott. Andrásnak, aki szereti az írásaim, de ezt a könyvet még nem olvasta. Szüleimnek, testvéreimnek,

Részletesebben

VERASZTÓ ANTAL AKIKKEL AZ ÉLET TÖRTÉNIK

VERASZTÓ ANTAL AKIKKEL AZ ÉLET TÖRTÉNIK VERASZTÓ ANTAL AKIKKEL AZ ÉLET TÖRTÉNIK A következő történet szereplői közül példaként egy olyan helybéli embert állíthatunk, akit a neve miatt mindenki Bokor Mihálynak szólított, és akiről semmi rosszat

Részletesebben

Írnod kell kislányom, erre születtél! visszhangzik fülemben Édesanyám hangja

Írnod kell kislányom, erre születtél! visszhangzik fülemben Édesanyám hangja Írnod kell kislányom, erre születtél! Írnod kell kislányom, erre születtél! visszhangzik fülemben Édesanyám hangja Tudom Édes, írnom kellene, de bajban vagyok. Talán azt a témát kéne papírra vetnem, amit

Részletesebben

Claire Kenneth. Randevú Rómában

Claire Kenneth. Randevú Rómában Claire Kenneth Randevú Rómában CLAIRE KENNETH Randevú Rómában Regény 2010 Fapadoskonyv.hu Kft. honlap: www.fapadoskonyv.hu e-mail: info@fapadoskonyv.hu A könyv az alábbi kiadás alapján készült: Claire

Részletesebben

LEE CHILD 10 RÖGÖS ÚT

LEE CHILD 10 RÖGÖS ÚT 1. fejezet Jack Reacher egy dupla feketét rendelt, csokireszelék és cukor nélkül, nem porceláncsészében, hanem mûanyag pohárban, és még mielõtt kihozták volna a kávét az asztalához, végignézte, ahogy egy

Részletesebben

Nem fogom lelõni magát, Delaware doktor. Pedig meg kellene

Nem fogom lelõni magát, Delaware doktor. Pedig meg kellene 1. fejezet Nem fogom lelõni magát, Delaware doktor. Pedig meg kellene tennem. Mégis mi a megfelelõ reakció egy ilyen helyzetben? Hû, kösz, értékelem a megfontoltságát. Remélem, nem gondolja meg magát.

Részletesebben

Sokféleképpen belefoghatnék ebbe a történetbe. Ábrándosabb lelkületű olvasóim, akik nem közömbösek régmúlt csaták és elporladt hősök iránt, bizonyára nem vennék zokon, ha úgy kezdeném: régesrég, azokban

Részletesebben

Gegus Ida: LILIOM KIRÁLYKISASSZONY

Gegus Ida: LILIOM KIRÁLYKISASSZONY Gegus Ida: LILIOM KIRÁLYKISASSZONY Volt egyszer a világon egy király, akit a népe nagyon szeretett. Csak egy búsította az ország népét. A király hallani sem akarta, amikor arról beszéltek neki, hogy ültessen

Részletesebben

Én Istenem! Miért hagytál el engem?

Én Istenem! Miért hagytál el engem? Édes Illat Én Istenem! Miért hagytál el engem? Sóhajtotta Jézus, miközben a fakereszten felfüggesztve, vércseppek csöpögtek végig a testén. És akkor, nem lélegzett többet. Nem, te voltál minden reményem!

Részletesebben

Pálfalvi Ilona MÉG MEDDIG?

Pálfalvi Ilona MÉG MEDDIG? Pálfalvi Ilona MÉG MEDDIG? I. könyv Még meddig tart a dackorszak? PROLÓGUS Géza és Lina egymás mellett ültek a folyosói padon, a főorvosi szoba előtt. Várták, hogy beszólíttassanak. Nem beszéltek, mindegyikük

Részletesebben

magát. Kisvártatva Vakarcs, a kutya is csatlakozott hozzájuk. Kedveskedve hol a Papa, hol meg az unoka lábaira fektette meleg tappancsait.

magát. Kisvártatva Vakarcs, a kutya is csatlakozott hozzájuk. Kedveskedve hol a Papa, hol meg az unoka lábaira fektette meleg tappancsait. Göncölszekér M ári szólt asszonyához Pista, te csak maradj az ágyban, próbálj meg aludni. Ez a szegény lánygyerek folyton köhög. Nem hagy téged aludni. Nem tudsz pihenni. Lehet, hogy a komámnak lesz igaza.

Részletesebben

FARKAS KATALIN. Félvér Tigris. Derna krónikák 1.

FARKAS KATALIN. Félvér Tigris. Derna krónikák 1. FARKAS KATALIN Félvér Tigris Derna krónikák 1. 1. Meglepetés A mai napom is ugyanúgy kezdődött, mint minden hétköznapom. Kicsit morcosan keltem fel, unottan ettem meg a reggelit, lassan öltöztem fel és

Részletesebben

Joanne Harris Garantált Örök Élet Biztosítási Társaság. Fordította: Bálint Anna Szerkesztette: Szabó Ágnes

Joanne Harris Garantált Örök Élet Biztosítási Társaság. Fordította: Bálint Anna Szerkesztette: Szabó Ágnes Joanne Harris Garantált Örök Élet Biztosítási Társaság Fordította: Bálint Anna Szerkesztette: Szabó Ágnes Az áldozatok vére éppen hogy megszáradt, amikor Terry fülét kopogás ütötte meg. Kippkopp, hallatszott

Részletesebben

Bizony mondom néktek, ha meg nem tértek, és olyanok nem lesztek, mint a kis gyermekek,

Bizony mondom néktek, ha meg nem tértek, és olyanok nem lesztek, mint a kis gyermekek, Bizony mondom néktek, ha meg nem tértek, és olyanok nem lesztek, mint a kis gyermekek, semmiképpen nem mentek be a mennyeknek országába. Máté 18:3 (Károli Gáspár fordítása) Prológus Angyalok az Arby s-ban

Részletesebben

válni a helyzet. Kész csoda, hogy ilyen sokáig maradt. Alig ha nem arra az ideje indulni -érzésre várt, amely néhány évenként rendre a hatalmába

válni a helyzet. Kész csoda, hogy ilyen sokáig maradt. Alig ha nem arra az ideje indulni -érzésre várt, amely néhány évenként rendre a hatalmába 2. fejezet Huszonnégy órányi utazás után finoman szólva jólesett feküdnie. A háta hónapok, de talán régebb óta fájt maga sem igazán tudta, mióta. A Kongói Demokratikus Köztársaság Bukavu nevű településén

Részletesebben

Boldogságóra. munkafüzet. 6-10 éveseknek. Bagdi Bella - Petőné Honvári Jolán

Boldogságóra. munkafüzet. 6-10 éveseknek. Bagdi Bella - Petőné Honvári Jolán Bagdi Bella - Petőné Honvári Jolán Boldogságóra munkafüzet 6-10 éveseknek Boldogságóra munkafüzet 6-10 éveseknek Írta: Bagdi Bella, Petőné Honvári Jolán Szerkesztette: Feledi Eszter Illusztráció: Tarjányi

Részletesebben

folyton felesel Furfangos Fruzsi Bé Megszeretteti az olvasást a gyerekekkel. Publishers Weekly

folyton felesel Furfangos Fruzsi Bé Megszeretteti az olvasást a gyerekekkel. Publishers Weekly Furfangos Fruzsi Bé folyton felesel OLVASNI JÓ! 6 Megszeretteti az olvasást a gyerekekkel. Publishers Weekly Furfangos Fruzsi Bé folyton felesel 1 Furfangos Fruzsi Bé folyton felesel Könyvmolyképző Kiadó

Részletesebben

2014. október - november hónap

2014. október - november hónap 2014. október - november hónap Téma: A Lélek gyümölcse 5. hét Szeretet 2014. szeptember 30., kedd Tapasztald meg Isten szeretetét Ige: Drágának tartalak, és becsesnek (Ézsaiás 43,4) Max Lucado: Értékes

Részletesebben

útja a szabadság felé

útja a szabadság felé Szandra útja a szabadság felé Szandra útja a szabadság felé Szandra egy teljesen hétköznapi erdélyi kisvárosban nőtt fel. A családi házuk két kis szobából és egy nappali-konyhából állt. Két húga volt és

Részletesebben

Eresszen! Legyen olyan kedves, Lang úr. Most szépen elalszik még két órácskára, aztán mikor már világos lesz, elmehet sétálni.

Eresszen! Legyen olyan kedves, Lang úr. Most szépen elalszik még két órácskára, aztán mikor már világos lesz, elmehet sétálni. Amikor Konrad Lang felébredt, sötét volt. Idegen ágyban feküdt. Keskeny volt és magas, Elisabeth nem feküdt mellette. Fel akart kelni, de nem tudott. Az ágy két oldalán rács volt. Hé! kiáltotta. Majd hangosabban.

Részletesebben

Helle Helle Rödby Puttgarden (regényrészlet)

Helle Helle Rödby Puttgarden (regényrészlet) Észak hírnökei 4023 Helle Helle Rödby Puttgarden (regényrészlet) Az Opera szálló Hamburg külterületén, egy építkezés mellett állt. Jóval éjfél után érkeztünk meg, útközben többször is megálltunk, hogy

Részletesebben

a viszonyuk. És a lány nem is hozta rendbe a dolgokat, mielőtt az apja oly hirtelen elment. Visszatekintve már látta, hogy nagyon sok a hasonlóság

a viszonyuk. És a lány nem is hozta rendbe a dolgokat, mielőtt az apja oly hirtelen elment. Visszatekintve már látta, hogy nagyon sok a hasonlóság ELSŐ FEJEZET Nem így kellett volna történnie. Addie Folsom úgy képzelte, a középiskola után hat évvel tehetősen és egy jó kocsi volánjánál ülve tér majd haza. Ehelyett behúzott nyakkal és egy közel háromszázezer

Részletesebben

KIHALT, CSENDES UTCA

KIHALT, CSENDES UTCA KIHALT, CSENDES UTCA Göb megállt egy hosszú kőkerítés mellett. Nem messze innen, rézsút egy valamivel szélesebb utca nyílt, s vége felé, a házak falára már bevilágítottak az állomás fényei. Utazótáskáját

Részletesebben

Gerlóczy Márton ELVONÓKÚRA

Gerlóczy Márton ELVONÓKÚRA Gerlóczy Márton ELVONÓKÚRA scolar Je n ai pas peur de la route Faudrait voir, faut qu on y goûte Des méandres au creux des reins Et tout ira bien là Le vent nous portera Noir Désir: Le vent nous portera

Részletesebben

A kis betlehemi csillag /Szende Ákos fordítása/

A kis betlehemi csillag /Szende Ákos fordítása/ A kis betlehemi csillag /Szende Ákos fordítása/ A kis csillag a milliárdnyi többi között állt fenn az égen. Végtelenül messzi kis fehér pont volt csupán. Senki sem vette észre - éppen ez volt bánata. Hajnalban

Részletesebben

Szilánkok TÚL A VALÓSÁGON. Téboly

Szilánkok TÚL A VALÓSÁGON. Téboly Szilánkok TÚL A VALÓSÁGON Téboly Annának nem volt sok dolga, hiszen rajtam kívül egy teremtett lélek sem volt a presszóban, amin nem is lehet csodálkozni, hiszen kinek jutna eszébe éppen vasárnap éjjel

Részletesebben

Szentendrei emlék BALLAI LÁSZLÓ COPYRIGHT 2002, BALLAI LÁSZLÓ, MINDEN JOG FENNTARTVA.

Szentendrei emlék BALLAI LÁSZLÓ COPYRIGHT 2002, BALLAI LÁSZLÓ, MINDEN JOG FENNTARTVA. BALLAI LÁSZLÓ Szentendrei emlék COPYRIGHT 2002, BALLAI LÁSZLÓ, MINDEN JOG FENNTARTVA. MEGJELENT AZ EZREDVÉG IRODALMI, MŰVÉSZETI ÉS TÁRSADALOMKRITIKAI FOLYÓIRAT XIV ÉVFOLYAM, 6-7. (2004. JÚNIUS-JÚLIUSI)

Részletesebben

A boldogság benned van

A boldogság benned van Halász Emese A boldogság benned van 50 lépés a boldogság felé Előszó Kedves Olvasó! Levelem hozzád, azzal kezdeném, hogy el kell mondanom pár dolgot Neked! Nagyszerű híreim vannak ugyanis. Képzeld, a boldogság

Részletesebben

démontámadást, akkor tanulta meg, hogy képes előre jelezni, ha démonok közelednek. Apja a király, nem lepődött meg fia képességein, a szíve mélyén

démontámadást, akkor tanulta meg, hogy képes előre jelezni, ha démonok közelednek. Apja a király, nem lepődött meg fia képességein, a szíve mélyén 1. A támadás Viktor az erőd tetejéről nézte a közeli erdőt. Minden nyugodtnak tűnt mozgásnak semmi nyomát nem látta. Pedig érezte a jelenlétüket, tudta, hogy a közelben vannak, nem látja őket, de valahol

Részletesebben

Himmler Zsófia VARJÚFIVÉREK. Népmese-dramatizációk gyermekbábcsoportoknak. Himmler Zsófia Csemadok Művelődési Intézete, Dunaszerdahely

Himmler Zsófia VARJÚFIVÉREK. Népmese-dramatizációk gyermekbábcsoportoknak. Himmler Zsófia Csemadok Művelődési Intézete, Dunaszerdahely Himmler Zsófia VARJÚFIVÉREK Népmese-dramatizációk gyermekbábcsoportoknak Himmler Zsófia Csemadok Művelődési Intézete, Dunaszerdahely Forrás: Gyurcsó István Alapítvány Füzetek 14., Dunaszerdahely, 1999

Részletesebben

HOLLY WEBB MASZAT, AZ ELRABOLT. Sophy Williams rajzaival

HOLLY WEBB MASZAT, AZ ELRABOLT. Sophy Williams rajzaival HOLLY WEBB MASZAT, AZ ELRABOLT kiscica Sophy Williams rajzaival Könyvmolyképző Kiadó Szeged, 2013 3 Robinnak 5 Elso fejezet Füttyszó hasított a levegőbe. Ben Williams és Rob Ford! Most azonnal gyertek

Részletesebben

Csillag-csoport 10 parancsolata

Csillag-csoport 10 parancsolata Csillag-csoport 10 parancsolata 1. Nagyon jól érezd magad mindig, mert ilyen hely nem lesz több a világon. (Panka) 2. Próbálj meg normálisan viselkedni, hogy ne legyenek rád dühösek. (Vince) 3. Kitartóan

Részletesebben

Károlyi Pályázat. Kémia. Írta: Elefánti Barbara 10. A

Károlyi Pályázat. Kémia. Írta: Elefánti Barbara 10. A Károlyi Pályázat Kémia Írta: Elefánti Barbara 10. A 2007. november 3. Tartalomjegyzék 2. oldal: Tartalomjegyzék 3. oldal: Bevezetés 4. oldal: Emil Fischer élete és munkássága 5.-7. oldal: Beszélgetés Emil

Részletesebben

mondott, és nem kimondott gondolataival. Még senki sem tudta így elmondani ezeket, akár burkoltan is, bizony ezek a dalok gyakran kimondják azt,

mondott, és nem kimondott gondolataival. Még senki sem tudta így elmondani ezeket, akár burkoltan is, bizony ezek a dalok gyakran kimondják azt, II. fejezet [...] Legyél az esernyőm, Óvj a széltől, és ha mégis elázom, Te legyél az égen a Nap, Te melegíts át, ha néha fázom! Én meg olyan leszek hozzád, mint a gazdájához a véreb Amikor először láttam

Részletesebben

Wittinger László: Passiójáték

Wittinger László: Passiójáték Wittinger László: Passiójáték I. (AZ UTOLSÓ VACSORA) ELSŐ APOSTOL: Íme, Mester, elkészítettük az ételt, ahogyan kérted! JÉZUS: Vágyva vágytam arra, hogy a húsvéti bárányt veletek együtt fogyasszam el.

Részletesebben

DÖRNYEI KÁLMÁN: BANKI MESÉK 13-15. FEJEZET

DÖRNYEI KÁLMÁN: BANKI MESÉK 13-15. FEJEZET DÖRNYEI KÁLMÁN: BANKI MESÉK 13-15. FEJEZET 13. Ha megnyerte, nehogy vigye! Egyre kevésbé tudok a küldetésemre koncentrálni. Lehet, hogy az illuzionista megsejtette, hogy a nyomában vagyok, és mindenféle

Részletesebben

Prológus. Hová rejtőzhetek? Találhatok menedéket? Visszafordulhatok? Van még vissza?

Prológus. Hová rejtőzhetek? Találhatok menedéket? Visszafordulhatok? Van még vissza? Prológus Újabb lövés dördült el a lombkorona fölött. A hajtók kiáltozása sokkal kivehetőbbé vált. A vére a fülében lüktetett, miközben a tüdeje égett a levegőtől, amely szaporán és jegesen járta át légzőszerveit.

Részletesebben

Lily Tiffin: A bűnjel

Lily Tiffin: A bűnjel Lily Tiffin: A bűnjel Lily Tiffin A bűnjel (Részlet) Regény (Részlet) Lomart Kiadó A digitális kiadás a 2008-ban meg jelent ISBN 978-963-9632-15-8 számú kiadás változtatás nélküli másolata. A digitális

Részletesebben

jor ge bucay Caminò a könnyek útja

jor ge bucay Caminò a könnyek útja jor ge bucay Caminò a könnyek útja A Z ÚT RÉTEGEI Biztosan van egy út, mely bizonyára sok mindenben személyes és különleges. Bizonyára van egy út, mely biztosan sok mindenben közös mindenki számára. Van

Részletesebben

A Bélyegzési Ceremónia

A Bélyegzési Ceremónia xx. fejezet A Bélyegzési Ceremónia ár mindenki a Szentélyben várakozott. A kör alakú, kupolás, középkori terem teteje a magasba nyúlt, ezért úgy tűnt, mintha a hatalmas, kovácsoltvas, méteres fehér gyertyákkal

Részletesebben

- E szerint elégedett vagy? - Több, - boldog. Boldog! Milyen különösen hangzott ez a szó, ebben a dohosszagú, szegényes, díván nélküli odúban.

- E szerint elégedett vagy? - Több, - boldog. Boldog! Milyen különösen hangzott ez a szó, ebben a dohosszagú, szegényes, díván nélküli odúban. A SZERELEMRŐL Tavaly, június elején abban a kisvárosban voltam, ahol születtem. A városban most is az a sajátságos csend, mintha halottak közt járnék. Két hét alatt beteltem vele, kivágytam belőle, akárhová,

Részletesebben

SZŰNJ MEG, VARÁZS GOBBY FEHÉR GYULA

SZŰNJ MEG, VARÁZS GOBBY FEHÉR GYULA SZŰNJ MEG, VARÁZS GOBBY FEHÉR GYULA Pósa János egyetemista akkor ismerte meg Bucskó Ilonát, mikor az a fenekébe szúrt. János már lefeküdt a paraván mögött levő keskeny ágyra, nadrágját engedelmesen letolta

Részletesebben

A szenvede ly hatalma

A szenvede ly hatalma Előhang Leonard Kastner mostanában egyre többször gondolt ar ra, hogy vissza kéne vonulnia. Miért is ne? Az időzítés tökéletes lenne. Annyi pénzt keresett már, amiről régebben álmodni sem mert volna, ráadásul

Részletesebben

Petőcz András. Idegenek. Harminc perccel a háború előtt

Petőcz András. Idegenek. Harminc perccel a háború előtt Petőcz András Idegenek Harminc perccel a háború előtt Peut-être à cause des ombres sur son visage, il avait l air de rire. (Camus) Megyünk anyámmal haza, a plébániára. Szeretek az anyámmal kézen fogva

Részletesebben

Kata. Megvagyok mondja. Kimegyünk? Á, jó itt.

Kata. Megvagyok mondja. Kimegyünk? Á, jó itt. Kata Az egyik budapesti aluljáró, metróbejárat előtt találkozunk, azt mondta, itt szokta napjainak nagy részét tölteni. Mocsok van, bűz és minden tele hajléktalanokkal. Alszanak dobozokon, koszos rongyokon,

Részletesebben

Velence ártatlan volt. Megtette, amit tudott, hogy beteljesítse a romantikáról alkotott elképzeléseit. Csakhogy színes gondoláival és zöld lagúnáival

Velence ártatlan volt. Megtette, amit tudott, hogy beteljesítse a romantikáról alkotott elképzeléseit. Csakhogy színes gondoláival és zöld lagúnáival 9 Velence ártatlan volt. Megtette, amit tudott, hogy beteljesítse a romantikáról alkotott elképzeléseit. Csakhogy színes gondoláival és zöld lagúnáival együtt is eleve esélytelen volt Hannes Bergtalerral

Részletesebben

1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút

1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút 1 1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút És lőn abban az időben, hogy Abimélek és Pikhól annak hadvezére megszólíták Ábrahámot mondván: Az Isten van te veled mindenben, a mit cselekszel. Mostan azért

Részletesebben

Sofi Oksanen. Baby Jane. Scolar

Sofi Oksanen. Baby Jane. Scolar Sofi Oksanen Baby Jane Scolar Helsinki, 1995 2002 EGY True love You re the one I m dreaming of Your heart fits me like a glove And I m gonna be true blue baby I love you No more sadness, I kiss it goodbye

Részletesebben

Bettina Gerold az elegánsan berendezett ebédlõ ablakánál állt. A csinos, negyvenes asszony a kert pázsitján túl magasodó gyárépületet figyelte,

Bettina Gerold az elegánsan berendezett ebédlõ ablakánál állt. A csinos, negyvenes asszony a kert pázsitján túl magasodó gyárépületet figyelte, I. Bettina Gerold az elegánsan berendezett ebédlõ ablakánál állt. A csinos, negyvenes asszony a kert pázsitján túl magasodó gyárépületet figyelte, fivére, Fritz Herbig üzemét. Ebédidõ volt. A gyár kürtje

Részletesebben

SZKB103_10. Konfliktusok a közösségben

SZKB103_10. Konfliktusok a közösségben SZKB103_10 Konfliktusok a közösségben tanulói konfliktusok a közösségben 3. évfolyam 103 Diákmelléklet D1 Tornai József: Ki tud tovább lefelé lógni? Kora tavasz köszöntött ránk meleg esővel, s mi a kunyhót

Részletesebben

Szűcs Ilona: Zongora az éjben. Nyitott ablakomban állva A kerten át, hallgatom, Hogy finom, játszi ujjak Hangot csiholnak a zongorán.

Szűcs Ilona: Zongora az éjben. Nyitott ablakomban állva A kerten át, hallgatom, Hogy finom, játszi ujjak Hangot csiholnak a zongorán. A Miskolci Andrássy Gyula Szakközépiskolában helyezték ki az ország első Verstablóját csütörtökön. Az Irodalmi Rádió akciójának segítségével a fiatalok a kortárs alkotók művészetéhez kerülhetnek közelebb.

Részletesebben

ANDALÚZIAI SZERENÁD. SuSANNA AgoStINo

ANDALÚZIAI SZERENÁD. SuSANNA AgoStINo ANDALÚZIAI SZERENÁD SuSANNA AgoStINo 1. fejezet Éjszaka eleredt a hó, és reggelre már vastagon ellepte az Alpok téli üdülőhelyeit. A sűrű hópelyhek között a hegycsúcsok körvonalai elmosódtak, és a táj

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Jézus csodái

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Jézus csodái A Biblia gyermekeknek bemutatja Jézus csodái Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Byron Unger és Lazarus Átírta : E. Frischbutter és Sarah S. Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children

Részletesebben

A három narancs spanyol népmese

A három narancs spanyol népmese BOLDOG KARÁCSONYT! Veronika meséi A három narancs spanyol népmese Sok-sok évvel ezel tt élt egy faluban egy öregasszony, akinek három feln tt fia volt. Éppen házasulandó korban, de sajnos nem találtak

Részletesebben

SZEPES MÁRIA PÖTTYÖS PANNI. Bolondos szerszámok MÓRA KÖNYVKIADÓ

SZEPES MÁRIA PÖTTYÖS PANNI. Bolondos szerszámok MÓRA KÖNYVKIADÓ SZEPES MÁRIA PÖTTYÖS PANNI Bolondos szerszámok MÓRA KÖNYVKIADÓ A Móra Könyvkiadó a Szepes Mária Alapítvány támogatója. Az alapítvány célja az író teljes életmûvének gondozása, még kiadatlan írásainak megjelentetése,

Részletesebben

Legyen, BELÉPŐ ??? !!! JULIE FISON

Legyen, BELÉPŐ ??? !!! JULIE FISON Legyen, BELÉPŐ???!!! ahogy akarod! ÁLOM vagy VALÓSÁG JULIE FISON Elsô fejezet Ahogy leszálltam a buszról, már tudtam, hogy nagy hír vár rám. Nagyon nagy. Elindultam a folyosón a barátnôim felé, remegve

Részletesebben

Egy férfi otthon bemegy a zuhanyzóba, miután a felesége éppen végzett a tusolással, amikor valaki csenget.

Egy férfi otthon bemegy a zuhanyzóba, miután a felesége éppen végzett a tusolással, amikor valaki csenget. 5 PERCES MENEDZSMENT TANFOLYAM 1. lecke Egy férfi otthon bemegy a zuhanyzóba, miután a felesége éppen végzett a tusolással, amikor valaki csenget. A feleség gyorsan maga köré csavar egy törölközőt, és

Részletesebben

Talabér Gergő Ugrani muszály...

Talabér Gergő Ugrani muszály... Talabér Gergő Ugrani muszály... Épp az ablak előtt álltam, amikor a harang tizenkettőt ütött. Figyeltem a sürgő-forgó város kavalkádját. Emberek siettek a dolguk után a főtér macskakövein botladozva. Némelyek

Részletesebben

A SZÁZEGYEDIK ASSZONY

A SZÁZEGYEDIK ASSZONY A SZÁZEGYEDIK ASSZONY (Egy kis tréfa) 1883 Sok tarkabarka dolgot írt meg hajdan a pajkos tollú Boccaccio. Veronai, florenci asszonyok segítették benne. Amennyi rossz fát azok a tuzre tettek, annak a hamujában

Részletesebben

Eredetileg a szerző honlapján jelent meg. Lásd itt.

Eredetileg a szerző honlapján jelent meg. Lásd itt. Eredetileg a szerző honlapján jelent meg. Lásd itt. Andrassew Iván A folyó, a tó és a tenger A platón ültünk Avrammal, a teherautót egy szerzetes vezette. A hegyoldalból a menekülttábor nem tűnt nagynak.

Részletesebben

A fölkelő nap legendája

A fölkelő nap legendája Prof. Dr. Tapolyai Mihály A fölkelő nap legendája Máréfalvi barátaimnak mestereim egyikéről Dr. Szalay Károly pszichiáter emlékére Dr. Szalay Károly pszichiáter élete (1894-1973) Régen mesternek hívtuk

Részletesebben

Homloka a hűvös márványpadlót érintette. Te most hallgass, Szávitri! emelte fel lá nyát maga mellé Aszvapati király. Náradához fordult: Te meg

Homloka a hűvös márványpadlót érintette. Te most hallgass, Szávitri! emelte fel lá nyát maga mellé Aszvapati király. Náradához fordult: Te meg Szatjavánt. Meglátták és felnevettek. A nagyobbik felkapott egy elszáradt, tavalyi fügét, és megdobta a lányt. A másik a fér fit vette célba. Ide építsd! ujjongott Szávitri. Ide építsd a palotánkat! Ezek

Részletesebben

Csaplár Vilmos KURVA VAGYOK

Csaplár Vilmos KURVA VAGYOK Csaplár Vilmos KURVA VAGYOK Csaplár Vilmos Kurva vagyok (Karriertörténet) Regény 2011 Fapadoskonyv.hu Kft. Csaplár Vilmos 1. Elvárok mindenféle ajándékot férfiaktól, de a tudat, hogy nem vagyok rászorulva,

Részletesebben

E D V I N Írta Korcsmáros András

E D V I N Írta Korcsmáros András E D V I N Írta Korcsmáros András A színen a Fiú, aki egy padon ül, majd előveszi a telefonját. Szia! Én vagy az, Dávid! Most hallasz? Nem? Na és most? Nagyszerű! Minden rendben. Nem, nincs baj. Éppen ebédszünetem

Részletesebben

Lázár Éva AJÁNDÉK. regény

Lázár Éva AJÁNDÉK. regény Lázár Éva AJÁNDÉK regény Az élet furcsa játéka, a beletörődés és a küzdelem. A belső és külső lélek harca. A féltés, a halál, a megértés, a szeretet és az elfogadás játéka. Egy lány lelki tusája, a család

Részletesebben

Hé, hát így kell bánni egy vendéggel? hallatszott egy rikácsoló férfihang.

Hé, hát így kell bánni egy vendéggel? hallatszott egy rikácsoló férfihang. Jackie megpróbálta felvenni a borítékot. Ez marha nehéz, gondolta. No, nem a boríték volt az, hanem a kidobó, aki a kezén állt, miközben ő a borítékot markolta. Az történt, hogy leejtette, egy két méter

Részletesebben

Mándy Iván. A huszonegyedik utca. Regény

Mándy Iván. A huszonegyedik utca. Regény Mándy Iván A huszonegyedik utca Regény 2011 Gábor megállt az öreg, púpos hátú ház előtt, egy véznán fityegő cédulánál. Kiadó szoba Letette ráncos barna bőröndjét, kalapját feljebb tolta homlokán. Általában

Részletesebben

Horváth Szabolcs. Visszatapsolva MÁSODIK VERSKÖTET

Horváth Szabolcs. Visszatapsolva MÁSODIK VERSKÖTET Horváth Szabolcs Visszatapsolva MÁSODIK VERSKÖTET Lenni Egy kis tréning sosem árthat meg, Így egy rossz papíron nevezlek, Téged, kit oly nagyon kedvellek, S el nem engedlek. De látod, így néz ki szobám,

Részletesebben

Létezés a végtelenben. Pásztor Magdolna. Publio kiadó. Minden jog fenntartva!

Létezés a végtelenben. Pásztor Magdolna. Publio kiadó. Minden jog fenntartva! Létezés a végtelenben Pásztor Magdolna 2014 Publio kiadó Minden jog fenntartva! ÉJELI FOHÁSZ Üres, üres vagyok, a messzeségbe rohanok. Látok egy utat, ami arany, látom a fákat, ami ezüst. Látom a holdat,

Részletesebben

Michael Peinkofer. 1. kötet. A griff bűvöletében. Scolar

Michael Peinkofer. 1. kötet. A griff bűvöletében. Scolar Michael Peinkofer 1. kötet A griff bűvöletében Scolar E lőhang Több száz évvel ezelőtt, régi, sötét korokban A felhőkön átszűrődő sápadt holdfényben az emberi szem alig tudta kivenni a kőrakások gyűrűjét.

Részletesebben

Benedek Elek: JÉGORSZÁG KIRÁLYA

Benedek Elek: JÉGORSZÁG KIRÁLYA Benedek Elek: JÉGORSZÁG KIRÁLYA Volt egyszer egy szegény ember. Ennek a szegény embernek annyi fia volt, mint a rosta lika, még eggyel több. Éjjel-nappal búslakodott szegény, hogy mit csináljon ezzel a

Részletesebben