Abby Green Bosszú görög módra

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Abby Green Bosszú görög módra"

Átírás

1 Abby Green Bosszú görög módra Pazar esküvő a felső tízezer köreiben: a görög milliárdos hajómágnás feleségül veszi gyerekkori barátnőjét, a gyönyörű Kallie-t. Az újságok címlapján az ifjú pár szerelmesen mosolyog egymásra, ám a színfalak mögött korántsem ilyen idilli a kép. Alexandrosz valójában rákényszerítette Kallie-t a házasságra, hogy így álljon bosszút egy múltbeli sérelem miatt, és a két család egyesülése révén biztosítsa helyét az üzleti életben. A lány gyerekkora óta szerelmes volt Alexandroszba, de természetesen nem így képzelte a közös jövőt... 1

2 ELŐHANG Eleni megfogta az unokahúga karját, és villogó szemmel nézett rá. Kallie, még ma este beszélned kell Alexandrosszal mondta, különben soha nem fogja megtudni, hogy szereted. Te jövőre főiskolára mész, ő pedig két nap múlva hazautazik. Ez az utolsó esélyed, hogy bevalld neki, mit érzel iránta. Kallie gyanakodva méregette Elenit. Miért ilyen fontos ez neki? Ám azonnal el is szégyellte magát. Nem szép tőle, hogy rosszat feltételez az unokanővéréről, aki évek óta a bizalmasa, és mindig végighallgatta őt, amikor Alexandroszról áradozott. Most is csak segíteni akar. De hát két éve láttam őt utoljára válaszolta. Eleni határozottan megrázta a fejét. Nem számít. Alexandrosz mindig is gyengéd érzelmeket táplált irántad, és semmit sem változott. Az egyetlen különbség, hogy most már annyi a pénze, mint a pelyva. És sokkal érettebb lett. Ki fog nevetni, gondolta Kallie. Nem gyulladhatsz be buzdította tovább Eleni. Szemében az a türelmetlen kifejezés jelent meg, amelyet Kallie egy kicsit mindig is ijesztőnek talált. Végül azért vadul dobogó szívvel bólintott. Ha elnézett Eleni feje fölött, jól látta rajongása tárgyát, a huszonöt éves, hihetetlenül jóképű Alexandrosz Kuroszt. Éjfekete haja kékes fényben csillogott, egy leheletnyivel talán hosszabb volt a kelleténél, és lágy hullámokban omlott az inge gallérjára. Férfias vonásai megérintettek valamit Kallie lelkének legmélyén, és le sem tudta venni a szemét az egy méter kilencvennél is magasabbra nőtt, széles vállú Alexandroszról. Kallie a nyarakat mindig itt, a nagyanyjánál töltötte, akinek a háza közvetlenül a Kurosz család palotának is beillő villája mellett állt az Athén fölé magasodó hegyekben. Kuroszék minden évben megrendezték a 2

3 társasági élet egyik legnagyobb eseményének számító nyárbúcsúztató partijukat. A Kurosz Hajózási Vállalat a maga nemében az egyik legnagyobb volt a világon, és apja két éve bekövetkezett korai halála óta Alexandrosz vezette. Alexandrosz mindig csak barátot fog látni benned, ha nem adod értésére, hogy te többet szeretnél mondta Eleni. Igen, tudom. Kallie soha nem volt igazán bátor. Többnyire elbújt egy könyv mögé, vagy a kertben álmodozott a függőágyban. Nem tudta, hogy megtegye-e ezt a merész lépést. Miközben ezen tépelődött, Alexandrosz felvett egy üveg italt az asztalról, és kiment a teraszra. Eleni követte barátnője tekintetét. Most vagy soha, Kallie mondta. Egész életedben bánni fogod, ha kihagyod ezt a lehetőséget. Mire megint találkozol vele, Alexandrosznak már felesége és három gyereke lesz! Erre a gondolatra Kallie t valósággal rosszullét fogta el, bár annak az a bor is oka lehetett, amit Eleni bátorításképpen diktált bele. Életében most először ivott alkoholt, és szédült tőle. Indulj már! Most! nógatta az unokanővére. Kallie engedelmesen elindult a vendégek között, hogy kimenjen Alexandrosz után. Hamar inába szállt a bátorsága, és meg akart fordulni, de Eleni elállta az útját, és nem engedte, hogy megfutamodjon. A kertben először sehol sem látta a férfit, ám aztán felfedezte egy öreg fa mélyen lelógó ágai alatt. Zakóját közben levette, és egy falnak támaszkodott. Most vagy soha. Ha ma nem mondom el neki, soha nem fogja megtudni, mit érzek iránta. Kallie elszántan ismételgette magában ezeket a szavakat, miközben lélegzetét visszafojtva a lombsátor alatt álldogáló Alexandrosz felé indult. A férfi háttal állt neki, és éppen szájához emelte az üveget. Aztán meghallhatta a lány lépteit, mert hirtelen feléje fordult. Te vagy az, Kallie? kérdezte a sötétséget fürkészve. A lány tett még egy utolsó lépést. Igen, én felelte. Alexandrosz elfordult tőle. Vissza kellene menned a többiekhez mondta. 3

4 Egyértelműbben nem is jelezhette volna, hogy egyedül akar maradni. Kallie zavarba jött. Csak most tudatosult benne, hogy Alexandrosz egész este furcsa hangulatban volt. Komornak és rosszkedvűnek tűnt. A lány azonban most már nem akart meghátrálni, és odalépett a férfi mellé. Szíve olyan sebesen dobogott, hogy egészen kábának érezte magát. Inkább maradnék, ha nem bánod felelte. Alexandrosz csak megvonta a vállát, és megint kortyolt egyet az üvegből. Mielőtt még a férfi megakadályozhatta volna, Kallie elvette tőle a palackot, és ő is meghúzta. Az erős italtól azonnal heves köhögés tört rá. Alexandrosz megveregette a hátát, aztán lehúzta maga mellé az alacsony kőfalra, és bágyadtan elmosolyodott. Azt hitted, bort iszom? Mi ez? kérdezte Kallie könnybe lábadt szemmel. Ouzo. A lány csak most döbbent rá, hogy a férfi nagyon közel van hozzá, és önkéntelenül megborzongott. Alexandrosz előzékenyen vállára terítette a zakóját, és neki uralkodnia kellett magán, hogy ne hunyja le a szemét, és ne lélegezze be mélyen a férfi illatát, amelyet még őrzött a kölcsönkapott zakó. Hosszú percekig szótlanul ültek egymás mellett. Alexandroszon látszott, hogy komor gondolatok foglalkoztatják. A feszültség szinte kézzel tapintható volt. Kallie még lázasan azon gondolkodott, mit mondhatna, hogy megtörje a csendet, amikor a férfi hirtelen feléje fordult. Miért jöttél ide? Be kellene menned a házba. Lassan egészen besötétedik mondta. A lány megbántottan nézett rá. Én csak azért... Szívesen üldögélek itt veled. A férfi halkan felnyögött, és ujjaival beletúrt a hajába. Sajnálom. Ma este nem vagyok jó társaság szabadkozott. Kallie a karjára tette a kezét. Akarsz beszélni róla? kérdezte. Alexandrosz sokáig nézett rá szótlanul. Pillantása olyan átható volt, hogy a lány ismeretlen bizsergést érzett az ölében. Látta a férfin, hogy vívódik magával. Ám aztán ellazultak a vonásai, felemelte a kezét, és Kallie visszafojtotta a lélegzetét, amikor ujjai közé vette egy fürtjét. Tudod, hogy egészen különleges a bőröd? 4

5 A lány elhúzta a száját. Sok bajom van vele. Gyorsan leég, és nagyon könnyen elpirulok. Arról már nem is szólva, hogy kövér vagyok, tette hozzá magában. Alexandrosz a fejét rázta. Nem, te édesanyádra hasonlítasz. Igazi angol rózsa vagy... Apa mindig azt mondja, hogy éppen azért szeretett bele. A férfi arca egy pillanatra elsötétült, és elengedte a lány tincsét. Kallie egyszeriben egészen biztos lett abban, hogy minden hiába. Nem meri megvallani a szerelmét. Egyedül kell hagynia Alexandroszt, hogy megküzdhessen a démonokkal, amelyek szemlátomást kínozzák. Inkább mégis bemegyek mondta. Felállt, de megtántorodott, mert lába alól ki akart csúszni a talaj. Alexandrosz azonnal magához vonta, hogy megtartsa. A lányt forróság öntötte el, és egyszeriben már nem akart elmenni. Tenyere alatt ott érezte a férfi széles mellkasát, teste melegét, szíve egyenletes dobbanásait. Illata szinte elkábította, és amikor felnézett rá, valósággal elveszett sötét tekintetében. Tér és idő megszűnt létezni számára, miközben óvatosan felemelte a kezét, és ujjaival utánarajzolta Alexandrosz szájának a vonalát. Kallie, mit művelsz? A lány életében először érezte úgy, hogy hatalma van egy férfi fölött. Nem tudta, hogyan tett szert rá, de nem is kereste a magyarázatot. Ezt felelte egyszerűen, aztán lehunyta a szemét, és a férfi szájára tapasztotta a száját. Alexandrosz egy pillanatig semmit sem tett, őt mégis olyan édes és heves vágy járta át, hogy már-már megijedt tőle. Közben azonban a remény is felébredt a szívében. A férfi nem taszította el! Mindjárt viszonozni fogja a csókját... Ekkor azonban egy világ omlott össze benne. Alexandrosz felállt, és eltolta őt magától. Kallie válláról lecsúszott a zakó, és annyira bódult volt, hogy elesett volna, ha a férfi nem tartja meg egy pillanatra. Mi ütött beléd? kérdezte aztán. A lány testében beteljesülés után kiáltott a vágy. Ám hirtelen megdermedt, mert Alexandrosz hitetlenkedőn, megvetően és elborzadva nézett rá. 5

6 Sajnálom... Nem tudom, miért... hebegte Kallie, és hátrált egy lépést. Alexandrosz odalépett hozzá, és megfogta a vállát, hogy ne futhasson el. Miért csókoltál meg? akarta tudni. Kallie felnézett rá. Igézően szépnek látta, és tudta, hogy be kell vallania, mit érez iránta. Meg kell tennie. Itt és most. Mert... szeretlek. A férfi szinte kővé vált. Tessék? Én... szeretlek. Alexandrosz arcán a megdöbbenés helyét először zavarodottság, aztán viszolygás foglalta el. Olyan hirtelen engedte el Kallie vállát, mintha megégette volna a kezét. Nem tudom, mire készülsz, de bármi legyen is az, nem tetszik nekem. Még ma este bejelentem az eljegyzésemet. Ha valaki meglátott bennünket az előbb... A pokolba! Az lesz a legjobb, ha most elmész innen. Eljegyzés? Kivel? A férfi szavainak értelme csak lassan jutott el a lány tudatáig. Közel járt hozzá, hogy hisztérikus nevetésben törjön ki. Egyszeriben nagyon ostobának érezte magát. Ostobának és éretlennek. Sajnálom, Alexandrosz. Felejtsd el, ami történt, és engem is felejts el! mondta, aztán leszaladt a kertbe. Hallotta, hogy a férfi a nevét kiáltja, de nem állt meg. Egy idő után lerogyott a földre, és szabad folyást engedett a könnyeinek. Nem értette, miért engedett Eleni rábeszélésének. Ostoba volt, amikor elhitte, hogy egy olyan férfi, mint Alexandrosz Kurosz, bármit is akarhat tőle. Szó szerint a nyakába vetette magát, ő azonban ellökte, mert nem tehetett mást. A felismerés szörnyen fájt. Kallie végül megtörölte könnyes arcát. Eltökélte, hogy soha többé nem iszik egy korty szeszt sem, és boldogtalanul visszaindult a házba. A teraszajtónál nem állta meg, hogy ne lessen be a villába. A vendégek éppen most értesülhettek az eljegyzésről, s Alexandrosz Kuroszra és lélegzetelállítóan szép menyasszonyára, Pia Kiriapuloszra, a híres modellre emelték poharaikat. Kallie ijedten megfordult, amikor valaki megérintette a vállát. Eleni volt az, aki együtt érzőn nézett rá. Jaj, édesem, annyira sajnálom mondta. 6

7 Hangjában volt valami, amire Kallie felkapta a fejét. Eszébe jutott, amit az unokanővére nem sokkal korábban Alexandroszról mondott. Mire megint találkozol vele, neki már felesége és három gyereke lesz... Ugye, te tudtál erről? kérdezte. Eleni dacosan nézett vissza rá. Én csak szívességet tettem neked. Vagy talán beszéltél volna vele, ha tudsz az eljegyzéséről? Természetesen nem, gondolta Kallie. Úgy érezte, ebben a pillanatban valami meghalt benne. Vagy talán csak most nőtt fel igazán. Eleni tekintete rosszindulatúan szegeződött rá. Kallie látszólag közönyösen megrázta a fejét, pontosan úgy, ahogyan azt az unokatestvérétől már sokszor látta, és megrántotta a vállát. Semmi baj. A szépséges Piával amúgy sem vehetném fel a versenyt válaszolta, és még egy halvány mosolyt is sikerült összehoznia. De legalább megpróbáltam, ahogy te is mondtad tette hozzá. Aztán utolsó akaraterejét is mozgósította, megfordult, és mindent maga mögött hagyott. A vendégsereget, Elenit és Alexandroszt. Másnap reggelre Kallie szívéből még mindig nem tűnt el a tompa fájdalom. Egy pillanatig megpróbálta azt hinni, hogy az előző nap rossz álom volt csupán, de természetesen tudta, hogy nem álmodott. Csak azzal vigasztalhatta magát, hogy Alexandrosz már valószínűleg visszautazott Athénba. Remélhetőleg ott is marad, amíg ő holnap hazamegy Angliába. Akkor soha senki nem fogja megtudni, mi történt. Kivéve persze Elenit, de ő legalább nem volt tanúja a megalázó kerti jelenetnek, gondolta Kallie megkönnyebbülten. Amikor végül lement a szobájából a földszintre, odalent elképesztő jelenet fogadta. Édesanyja felháborodott arccal meredt Alexandroszra, apja pedig éppen egy újságot lobogtatott előtte. Hogy tehetted ezt? kiabálta. Mi megbíztunk benned. Kallie csak tizenhét éves, szinte még gyerek. Nem elég neked, hogy Athén egyik legszebb lánya lesz a feleséged? Az én lányomat is el kellett csábítanod? A szülei nem láthatták Kallie-t, mert Alexandrosz háta eltakarta előlük. Pia szülei meglepő módon nincsenek elragadtatva a gondolattól, hogy a lányuk olyan férfi felesége legyen, akinek a fényképe az újságok címlapján díszeleg felelte Alexandrosz halkan, de maró gúnnyal a hangjában. Hála a lányotoknak, ma reggel Pia már fel is bontotta az eljegyzésünket. 7

8 Kallie anyja odalépett Alexandroszhoz, és csattanós pofont kevert le neki. Tudtad, hogy a lányunk mindig is szerelmes volt beléd. Pedig mintha a fiunk lettél volna... Kallie gyomra összerándult, és rosszullét környékezte. Önkéntelenül felkiálthatott, mert egyszeriben mindenki feléje fordult. Te... kezdte Alexandrosz, de a házigazda a szavába vágott. Kurosz, azonnal hagyd el ezt a házat! És többé ne is gyere ide! mennydörögte. Alexandrosz megint feléje fordult. Ne aggódj, soha többé nem akarlak látni benneteket. Őt a legkevésbé tette hozzá, és megvető pillantást vetett Kallie-ra, mielőtt elsietett. A lány hirtelen ötletnek engedve elindult utána, és ügyet sem vetett a szülei tiltakozására. Alexandrosz már majdnem a két szomszédos telket összekötő kapunál járt. Várj! kiáltott rá Kallie, és majdnem nekiütközött a férfinak, amikor az hirtelen megállt. Alexandrosz megfogta a karját, és már nem tűnt dühösnek, csak szomorúnak. A lány fejében egymást kergették a gondolatok, és megpróbálta megérteni, mi történt itt valójában. Azt hittem, mi ketten barátok vagyunk, Kallie. Miért tetted ezt velem? Mindent elrontottál, és csak azért, mert visszautasítottalak? A férfi értetlenül ingatta a fejét. Csapdába csaltál, aztán mindent kifecsegtél. Sejtelmem sincs, miről... Alexandrosz egyetlen komor pillantással elhallgattatta a lányt. Önkéntelenül felidéződött benne, milyen merészen nézett rá előző este, mielőtt megcsókolta. Egyszeriben egészen biztos volt abban, hogy eddig valójában nem ismerte Kallie Demarkiszt. Ártatlannak, romlatlannak hitte...édes kis teremtésnek. A szüleit ugyanúgy félreismerte. Második apjának és anyjának tekintette őket, de most habozás nélkül száműzték az otthonukból és az életükből. Bolond volt, amikor megbízott bennük. Az utóbbi két évben valóban felnőttél, Kallie. Most már ugyanolyan vagy, mint mindenki más. Nyilván hallottál az eljegyzésemről, és úgy gondoltad, hogy teszel nálam egy próbát, így volt? Csakhogy az én ízlésemnek kissé fiatal egy tizenhét éves lányka. Benned semmi nincs meg abból, ami nekem kell. 8

9 A férfi Kallie elé tartotta a pletykalapot. Ó, és még egy jó tanács! Ha titokban akarod tartani a kilétedet, amikor majd újra eladsz egy csókról készült fotót a sajtónak, akkor ne a saját címedről küldd el a fényképet. Olcsó kis lotyó vagy, és annak sem igazán ravasz. Alexandrosz ezzel megfordult, és sietve távozott. A lány elképedten nézett utána, és semmit sem értett. Mi van az címével? És ki adott el a sajtónak egy csókról készült fotót? Végül lepillantott a lába elé dobott újságra, amely egy szemcsés, fekete fehér-fényképnél volt nyitva. A fotó egy párt ábrázolt, a férfi egyértelműen Alexandrosz volt, a nyakát átkulcsoló nőt viszont senki sem nézhette Pia Kiriapulosznak. Efelől a kíméletlen képaláírás sem hagyott kétséget: A vőlegény! Az eljegyzése estéjén... 9

10 1. FEJEZET Hét évvel később. Ritz hotel, Párizs Alexandrosz Kurosz unatkozott. Hosszú-hosszú ideje nem szabadulhatott ettől az érzéstől, és az unalom komor fellegként telepedett a lelkére. Akkor is, ha közben a világ egyik leggazdagabb embere volt. Fojtott hangok ütötték meg a fülét, hiába nem akart tudomást venni róluk. Évek óta ugyanezeket a szavakat hallotta, bármerre járt is éppen. Milyen jóképű, és még mindig milyen fiatal! Onasszisz óta a legsikeresebb hajómágnások egyike, de neki még nála is több pénze van... A legjobb parti... A szűnni nem akaró pusmogástól Alexandrosz hangulata csak még rosszabb lett. Kevesen értek el az övéhez hasonló sikereket. Keményen megdolgozott mindenért, és elégedettnek kellene lennie. Akkor viszont miért nem az? Bármit megkaphat, amit akar, egyetlen csettintésére megmozdul az üzleti világ, és mindenki úgy táncol, ahogyan ő fütyül. Ha nem erre vágyott, akkor mire? Tudata legmélyén felrémlett egy elhalványult emlék. Egy réges-régen szertefoszlott álom idéződött fel benne, ám ekkor valaki megérintette a karját. Nem gyengéden, hanem birtoklón, és az érintés egyszeriben visszazökkentette őt a valóságba. Vissza a mellette ülő nőhöz, akit sokan a világ legszebb asszonyának tartottak, és az utolsó volt azoknak a gyönyörű nőknek a hosszú sorában, akik már megfordultak Alexandrosz ágyában. Drágám... A férfi bosszúsan felsóhajtott, az udvariasság azonban nem engedte, hogy ne vegyen tudomást a kísérőjéről. Odafordult hozzá, és örömtelenül rámosolygott. Platinaszőke haját egyszeriben túlságosan rikítónak látta, gondosan kikészített arcán pedig kapzsiságot fedezett fel. Egyetlen másodperc elég volt ahhoz, hogy úgy döntsön, nem találja vonzónak ezt a nőt. Már abban sem volt biztos, hogy valaha is annak találta. 10

11 Isabelle Zolanz még nem sejtette, hogy kitelt az ideje Alexandrosz mellett. A férfi hetek óta most először érzett megkönnyebbülést. Az öröm, hogy megint szabad lesz, máris elűzött valamennyit az unalmából. Úgy döntött, azonnal hazaviszi Isabelle-t erről a partiról, és otthon véget vet a kapcsolatuknak. Már épp szóra nyitotta a száját, amikor szeme sarkából meglátott valamit, ami felkeltette a figyelmét. A helyiség szemközti oldalán egy nő bukkant fel az ajtóban. Most érkezhetett, mert lábujjhegyre állva fürkészőn körbenézett. Alexandrosz számára a másodperc törtrészéig elnémult a világ, és nem tudta levenni a szemét az ismeretlenről. Egyszerűen lélegzetelállítónak találta, bár nem igazán tudta, miért. A nő nem volt szabályos szépség, és különösebben magas sem, de a férfi tapasztalt szeme azonnal felfedezte, hogy az alakja tökéletes, noha kissé talán teltebb, mint manapság divatos. Teste elemi vágyakat ébresztett Alexandroszban. Az ismeretlen egyszerű szabású, fekete ruhája kiemelte viselője vékony derekát és feszes mellét. Nyakláncán egyetlen drágakő ragyogott a csillárok fényében. A férfi elképedt, amikor rádöbbent, hogy a legszívesebben azonnal odamenne hozzá, kézen fogva kivezetné a teremből, és kiderítené, valóban olyan puha és selymes-e a bőre, mint amilyennek látszik. Ez a késztetés olyan erős volt benne, hogy már el is indult feléje. El akarta tüntetni a többi férfi elől, akik már ugyancsak felfigyeltek rá. A nő vonásai finomak voltak, járomcsontja magasan ült, és Alexandrosz közelebbről is meg akarta nézni mandulaformájú szemét, hogy megtudja, milyen a színe. Az izgató teremtés szőke haja lágy hullámokban omlott alá a vállára, és mézszínű csíkok villantak meg benne. A férfi követte a tekintetével, ahogy kecsesen ringó csípővel keresztülvágott a termen. Amikor Alexandrosz megérezte, hogy valaki megrángatta a zakója ujját, kis híján ingerülten lesöpörte magáról az idegesítő kezet. Szerencsére még időben eszébe jutott, hogy ki ő, és kivel érkezett ide. Pár pillanatra megfeledkezett magáról, sőt az egész világról is. Most már egészen biztos volt abban, hogy tovább kell lépnie, és szakítania kell Isabelle-lel. Intő jel, hogy egy emberekkel teli teremben vágyat ébreszt benne egy másik nő, akit még csak nem is ismer. Vagy talán mégis ismeri? Olyan érzése volt, hogy látta már valahol. Komoly erőfeszítésébe került, hogy levegye róla a szemét, és 11

12 visszaforduljon Isabelle-hez. Azonnal eszébe jutott, hogy az előbb már eldöntötte, elmegy innen. Szelíd mosolyt varázsolt az arcára. Bocsáss meg, kérlek mondta. Holnap korán reggel fontos tárgyalásom lesz. Nem bánnád, ha most hazamennénk? Isabelle megszorította a férfi karját, és viszonozta a mosolyát. Nyilvánvalóan azt hitte, hogy kettesben akar maradni vele. Egyáltalán nem bánom, drágám. Csak hozom a kabátomat. Alexandrosznak halvány lelkifurdalása sem volt. Isabelle Zolanz olyan nő, aki ismeri a magafajta férfiak játékszabályait. Természetesen csalódott lesz, de mivel érzelmeket nem táplált iránta, csak a pénzének és a társadalmi helyzetének az elvesztését fogja siratni. Alexandrosz kapcsolatai kivétel nélkül ilyenek voltak, és igazából csak a vadászat izgalmát élvezte. Bár ha egészen őszinte akart lenni magához, akkor el kellett ismernie, hogy jó ideje minden hódítása keserű utóízt hagyott maga után. Már rég nem kellett megerőltetnie magát ahhoz, hogy célt érjen valakinél. Tekintetével önkéntelenül megint azt a másik nőt kereste, de sehol sem látta. Talán jobb is így, gondolta. Jól tudta, mi lesz az álmokból. A csodálatot elkerülhetetlenül csalódás követi. Kallie utat vágott magának a tömegben. Nyakát nyújtogatva a nagybátyját kereste, és végül meg is pillantotta egy csöndes sarokban. Odament hozzá, és arcon csókolta. Elnézésed kérem, Alekszej. Feltartottak a munkahelyemen. Semmi baj, kedvesem. Hozok neked egy italt. A férfi egy kicsit gyorsan beszélt, és Kallie idegesnek érezte. Ez a benyomása csak fokozódott, amikor bácsikája lekapott egy pohár vizet egy arra haladó pincér tálcájáról, és úgy nyomta az unokahúga kezébe, hogy közben kerülte a pillantását. Aztán még egy hatalmas pálma mögé is behúzta, és eléje állt, hogy eltakarja. Alekszej! tiltakozott Kallie. Nagybátyjának mindig is hajlama volt a drámára, de az már tőle is túlzásnak tűnt, hogy úgy tegyen, mintha egy kémfilm főszerepét alakítaná. A szeretőd elől bujkálunk? kérdezte a lány suttogva, és hamiskásan elmosolyodott. A férfi megbántottan nézett rá. Kallie Demarkisz, jól tudod, hogy számomra egyedül a feleségem létezik. Soha nem vetnék szemet más nőre. 12

13 A lány csitítóan nagybátyja karjára tette a kezét. Csak vicceltem. Mindenesetre nagyon furcsán viselkedsz. Most már előbújhatok innen? A férfi elsápadt, és úgy tűnt, hogy a terem másik végében felfedezett valamit. Kallie összeráncolta a homlokát, és lassanként félni kezdett. Mi a baj? kérdezte. Van itt valaki... Valaki, akit te nagyon régen nem láttál már... Valaki... Kicsoda? akarta tudni a lány, és kezdett bosszankodni. Bácsikája kitért a kérdés elöl. Megpróbáltalak elérni a mobiltelefonodon, hogy ne gyere ide, de nem vetted fel... Miért nem kellett volna eljönnöm? A férfi nagyot nyelt. Mert Alexandrosz Kurosz is itt van. Kallie egyszeriben távoli morajlásnak hallotta a terem zaját. Nagybátyja szavainak az értelme csak nehezen jutott el az agyáig. Hirtelen bénultság vett erőt rajta, és kicsúszott a kezéből a pohár. Bácsikájának az utolsó pillanatban még sikerült elkapnia, de a víz így is ráfröccsent a lány ruhájára. Szerencsére nem hagy majd foltot, futott át a fején az ebben a helyzetben teljességgel képtelen gondolat. Alexandrosz Kurosz... Ez csak egy név, gondolta kábultan. Egy híres, gazdag, vonzó és befolyásos férfi neve, aki nem az ő köreiben forog. Viszont a múltja egy részét is jelenti. Egy fontos részét, amelyet azóta sem tudott elfelejteni. Olyasvalakit jelent, akit álmában sem szeretne viszontlátni. És erre most itt van a teremben, talán csak pár méterre tőle. A lány halálra rémült. Nagybátyja megfogta a kezét, és Kallie erőnek erejével állta a tekintetét. Nagyon sajnálom, kincsem. Ha Kurosz meglát téged... A lány lassan bólintott. Elképzelni sem merte, mit tenne a férfi, ha észrevenné őt. Közben dühítette, hogy nem képes könnyed vállrándítással túltenni magát a dolgon. Eddig nem is sejtette, hogy Alexandrosz még mindig ilyen erős érzelmeket vált ki belőle. Hiszen csak egy csók volt! akarta hinni. Csakhogy annak a csóknak súlyos következményei lettek. Meghiúsította az évszázad esküvőjét. Alexandroszt otthagyta miatta az a nő, akit szeretett. Alekszej egyre izgatottabb lett. 13

14 Az a helyzet, Kallie... Neked eddig nem szóltam erről, mert nem akartalak nyugtalanítani, de megint üzleti kapcsolatban állok Kurosszal. Természetesen csak a szüleid halála óta. Édesapád soha nem egyezett volna bele, de meg kellett tennem. Senki máshoz nem fordulhattam, és amikor időpontot adott nekem... A férfi kurtán felnevetett. Időpontot nekem! Úgy tűnik, nem akarja bolygatni a múltat, legalábbis velem kapcsolatban nem. Ami viszont édesapádat illeti... Nos, az már más történet. Alekszej elhallgatott, és még erősebben szorította Kallie kezét. De ha most meglát téged... Alekszej, engem nem zavar, ha te üzletelsz Alexandrosszal. Komolyan nem. Most viszont elmegyek. Hidd el, én éppoly kevéssé akarom viszontlátni őt, mint amennyire ő engem. Hazudsz. Nagyon is szívesen találkoznál vele, mondta Kallie nak egy gonosz kis hang, és neki máris hevesebben kezdett dobogni a szíve. Tudta, hogy azonnal el kell mennie innen. Futó puszit nyomott a nagybátyja arcára. Holnap délelőtt felhívlak, és mindent megbeszélünk. Alekszej megkönnyebbülten bólintott. Lelki szemeivel alighanem már látta csődbe menni a cégét, ha Alexandrosz Kurosz meglátja itt az unokahúgával, és mégis a megkésett bosszú mellett dönt. Kallie leszegett fejjel, se jobbra, se balra nem nézve a kijárathoz indult. Azzal nyugtatta magát, hogy az elmúlt hét évben nagyon megváltozott, és Alexandrosz valószínűleg akkor sem ismerné meg, ha szembe jönne vele. Már majdnem elérte az ajtót, amikor ki kellett kerülnie egy poharakkal megrakott tálcát cipelő pincérnőt, és közben nekiütközött egy másik vendég hátának. Mind a ketten megfordultak, és Kallie döbbenten nézett fel a magas, széles vállú férfira. Fekete haja kicsit talán hosszabb volt a kelleténél, és lágy hullámokban omlott az inge gallérjára. 14

15 2. FEJEZET Kallie magán érezte egy fekete szempár kifürkészhetetlen pillantását, amelyet túlságosan is jól ismert. Tekintete a vonzó arca tapadt, amelynek a vonásai mindig is elevenen éltek az emlékezetében. Gépiesen elnézést akart kérni, de egyetlen hang sem jött ki a torkán. Alexandrosz Kurosz. A lány észre sem vette, hogy hangosan kimondta a férfi nevét. Miért pont vele kellett összeütköznie? Miért ilyen kegyetlen hozzá a sors? A férfi megállt, és egészen Kallie felé fordult. Ő az! Az a nő, akit az előbb látott. És ezek szerint valóban találkoztak már. Ismerjük egymást? Elnézést! mondta Kallie, és továbbindult. Néhány lépés után már remélte, hogy ennyivel megúszta, ám akkor egy erős kéz markolta meg a karját. Kallie Demarkisz? kérdezte Alexandrosz hitetlenkedve. A lány lehunyta a szemét. Legrosszabb rémálma vált valóra. A férfi vasmarokkal szorította, a keze alatt mégis izgatón bizseregni kezdett a bőre. Végül felnézett Alexandroszra, mert nem is volt más választása. Igen, én vagyok. A férfi arcáról semmit nem lehetett leolvasni, a szeme azonban megvillant. Tekintetét lassan végigjáratta Kallie testén. Lám, lám! A kis Kallie Demarkiszból felnőtt nő lett mondta tűnődve, inkább csak saját magának. A szemed árult el. Nincs még egy ilyen zöldeskék szempár. Máskülönben nem ismertelek volna fel. Nyilvánvaló, hogy valaki besegített a természetnek. Még emlékszem, milyen bizonytalan kislány voltál, de ez az eredmény megérte a fáradozást tette hozzá. Pillantása Kallie mellére siklott, és ő csak most értette meg, hogy a férfi mire célzott a megjegyzésével. Felháborodottan levegő után kapkodott, de végül sikerült legyűrnie a megrökönyödését, és kiszabadította a karját. 15

16 Túl sokat engedsz meg magadnak. Egyébként semmit sem változtattam meg magamon. Sajnálom, hogy neked mentem, és most, gondolom, kész örömmel megbocsátasz nekem, ha magadra hagylak. Nem azt sajnálod inkább, hogy miattad felbomlott az eljegyzésem? Vagy azt, hogy meghurcoltad a nevem a szennylapokban? Netán azt is sajnálod, hogy megaláztatok, amikor kidobtatok a házatokból, mintha közönséges tolvaj lettem volna? Ennyit a reményemről, hogy Alexandrosz Kurosz elfelejtette a múltat, gondolta Kallie, és lángba borult az arca. A férfi hiábavalóan próbálta visszanyerni az önuralmát. Kallie-t még mindig tökéletesnek látta, mégsem értette, hogyan sikerült őt ilyen gyorsan és könnyen visszarántania a múltba, amelyről pedig azt hitte, hogy örökre maga mögött hagyta. Hirtelen szédülés tört rá. Szédült, mert szemtől szemben állt azzal a nővel, aki már a terem túlsó végéből is óriási hatással volt rá. Megszédítette a szépsége. Ráadásul éppen Kallie Demarkisz van rá ilyen hatással. Az egykori kislány, aki majdnem tönkretette az életét. Most azonban már nem kislány, hanem felnőtt nő. Izgató nő, akitől felforr a vére, és feszítést érez az ágyékában. Kallie már éppen szóra nyitotta a száját, hogy végre mondjon valamit, ám ekkor egy szőke jelenség bukkant fel Alexandrosz oldalán, és a karjára tette a kezét, amelyen vörösre lakkozott körmök virítottak. Mozdulata egyértelműen azt fejezte ki, hogy ez a férfi az övé. Ezt persze senki sem róhatja fel neki, gondolta Kallie, elvégre Alexandrosszal egyetlen más férfi sem veheti fel itt a versenyt. Már fiatalkorában is jóképű volt, azóta viszont egyenesen lélegzetelállító lett. Arcát a múló évek még markánsabbá faragták. Olyan érzéki kisugárzás árad belőle, amilyet csak a kor, a magabiztosság és a tapasztalatok kölcsönözhetnek egy férfinak. Egyedül hullámos haja maradt meg ugyanolyannak, amilyen az ifjúságában volt, gondolta Kallie elgyötörtén. Töprengését végül a szőke nő finomkodó hangja zavarta meg. Nem akarsz bemutatni, drágám? Alexandrosz nem tudta levenni a szemét Kallie ról. Látta rajta, hogy neki is csak nehezen sikerül uralkodnia magán. Hosszú pillanatokra mind a ketten megfeledkeztek arról, hogy nyilvános helyen vannak, és emberek 16

17 veszik körül őket. A férfi tudta, hogy most Isabelle-lel kellene foglalkoznia, mégis Kallie találta meg előbb a hangját. Elnézést kérek, de okvetlenül találkoznom kell valakivel, mielőtt még elmenne a partiról. Alexandrosz... jó volt újra látni téged motyogta, aztán sietve elvegyült az emberek között. Szőke tincseit a férfi néha még megvillanni látta a tömegben, és szinte ellenállhatatlan késztetést érzett arra, hogy utánaeredjen. Unalma elszállt, és egyszeriben tele lett energiával. Ilyen erős vágyat már nagyon rég nem érzett. és az a vágy beteljesülés után kiáltott. Vonakodva követte Isabelle-t a kijárathoz, és fejében máris megszületőben volt egy terv. Évek óta nem gondolt Kallie-ra, és akkor is csak épphogy az eszébe villant, amikor Alekszej, a nagybátyja nemrégiben felkereste őt. Még gratulált is magának, hogy végre mindent sikerült elfelejtenie. Egészen biztos volt ebben. A mai estéig. Kallie Demarkisz. A férfi fejében egyre csak ez a név visszhangzott. Ki hitte volna, hogy ő is itt lesz ma ezen a partin? Ki hitte volna, hogy éppen ez a lány fogja fellobbantani benne a szunnyadó szenvedélyt? És ki hitte volna, hogy neki, Alexandrosz Kurosznak valaha is alkalma nyílik, hogy megtorolja Kallie-n a hét éve elkövetett galádságát, amelyért soha senki nem vonta felelősségre? Majdnem hangosan felnevetett, amikor arra gondolt, hogy jobbkor nem is találkozhatott volna a lánnyal. Az időzítés egyszerűen tökéletes. Előnyére fogja fordítani ezt a véletlent, és az utolsó cseppig kiélvezi a bosszút. Ahogyan Kallie Demarkiszt is. Két nappal később Kallie döbbenten meredt a házi telefonon villogó kijelzőre. A titkárnője megismételte az iménti bejelentését. Kallie, hallottad, amit mondtam? Alexandrosz Kurosz akar beszélni veled. A lánynak nagyot dobbant a szíve. Az utóbbi negyvennyolc órában szinte mást sem csinált, mint igyekezett elhitetni magával, hogy csak rosszat álmodott, és talán nem is találkozott Alexandrosszal. Köszönöm, Cécile. Most már kapcsolhatod a hívást mondta, amikor végre nagy nehezen sikerült megszólalnia. Mielőtt megnyomta a villogó lámpa alatti gombot, még egyszer nagy levegőt vett. Igen, tessék! 17

18 Kallie. Alexandrosz. A lányt meglepte, hogy a hangja semmit sem árult el a lelkében uralkodó zűrzavarból. A vágy, amelyet a váratlan viszontlátás ébresztett benne, most újra fellángolt, és ez megijesztette. Mit tehetek érted? Gondolom, nem a hogylétem felől akarsz érdeklődni. Mi tagadás, felkavaró volt az a tegnapelőtti találkozás. Mióta nem láttuk egymást? Hat éve? Hét. Kallie tudta, hogy túl gyorsan vágta rá a választ. Erősen remélte, hogy a férfinak ez nem tűnt fel. Sajnálom, ami a szüléiddel történt mondta. Kallie most már végképp nem értett semmit. Édesanyja felpofozta Alexandroszt, az apja kiutasította a házukból, ő pedig azt mondta neki, hogy soha többé nem akarja látni. Elképedésében a lány még szóhoz sem jutott, amikor a férfi hozzátette: A haláluk híre a történtek ellenére is elszomorított. Köszönöm felelte a lány, aztán megismételte a kérdését. Mit tehetek érted, Alexandrosz? A férfi sokáig nem válaszolt. Vacsorázz ma este velem! felelte végül elképesztő nyugalommal. Kallie egészen biztos volt abban, hogy Alexandrosz készül valamire. Lehetséges vacsorapartnereinek a listáján nála még Attila, a hunok királya is előkelőbb helyet foglalhat el. Alexandrosz a világ egyik végéből a másikba utazgat, sokmilliós üzleteket köt, államfőkkel találkozik, és olyan modellekkel meg színésznőkkel randevúzik, mint Isabelle Zolanz. És vele meg a többi szépséggel a férfi egészen biztosan nem csak vacsorázni szokott. Nehéz elhinnem, hogy tényleg ezt szeretnéd, Alexandrosz. Pedig ez az igazság. Beszélgethetnénk a régi szép időkről felelte a férfi könnyedén. Ez csakis rossz vicc lehet. Alexandrosz játszik vele. Én nem szeretnék veled vacsorázni jelentette ki Kallie. Te is azt mondtad, hogy soha többé nem akarsz látni engem. Megváltozott a véleményem. Miért? Mondjuk, mert tartozol nekem ennyivel. 18

19 Kallie lehunyta a szemét. Mit válaszolhatna erre? Lázasan keresett valami kifogást, de a férfi megelőzte. Beszélgettem kicsit a titkárnőddel, és ő igazán segítőkésznek mutatkozott. Elárulta, hogy ma estére nincs bejegyzés a határidőnaplódban. Kallie titokban a pokolba kívánta Cécile-t. Most már nem hivatkozhat az elfoglaltságára. Úgy tűnik, nincs más választásom mondta végül mereven. Hat óráig dolgozom. Neked mikor volna jó? Nyolcra foglaltattam asztalt a Crillon szállodában. Menjek érted, vagy küldjem inkább a sofőrömet? Inkább találkozzunk ott! felelte a lány sietve. Lelki szemeivel látta, amint Alexandrosz a vonal túlsó végén megvonja a vállát. Ahogy óhajtod. Akkor nyolckor! A bárnál foglak várni. 19

20 3. FEJEZET Alexandrosz letette a kagylót, és felállt a bőr karosszékből. Az ablakhoz sétált, mérték után készült, olasz nadrágja zsebébe süllyesztette a kezét, és felidézte magában a két nappal korábbi estét. A váratlan találkozás okozta döbbenet még mindig élénken élt az emlékezetében. Ugyanolyan élénken, mint az, hogy Kallie nagyon megváltozott, ő pedig hevesen megkívánta. Az előbb már a hangja hallatán is újból fellángolt benne a vágy. Tekintete a távolban magasodó Eiffel-toronyra tévedt, de gondolatai csak Kallie körül forogtak. Megjelent előtte zöldeskék szeme, és az eltelt hét évet egyszeriben hét másodpercnek érezte. Egykori érzései megint hatalmukba kerítették, pedig szentül hitte, hogy életének azt a fejezetét rég lezárta már. Nos, alighanem tévedett. Annak idején elképesztően hiszékeny volt. Hogyan gondolhatta valaha is, hogy Kallie családja közelebb áll hozzá, mint a sajátja? Keze ökölbe szorult, amikor felidézte magában, milyen bosszúszomjasan viselkedett a lány. És hogy őt milyen váratlanul érte a támadása. Kallie azon az estén csábító szirénné változott, és ő mindmáig nem felejtette el, mennyire meglepte az az átváltozás. Valósággal megbénította, azért nem tudott elhúzódni a lány csókja elől. Azzal pedig, hogy a saját címéről küldte el az újságnak a róluk készült képet és azt az írást, Kallie többszörösen is elárulta őt. Mert olyasmit is közhírré tett, amit ő egyedül neki árult el. Maradéktalanul megbízott benne, Kallie pedig minden kifecsegett, és nevetségessé tette őt. Alexandrosz összeszorította a száját. Apja halála után a keselyük azonnal ki akarták használni az ő esetleges gyengeségét, az eljegyzése felbomlása után pedig még alacsonyabban köröztek a feje fölött. És nem sok választotta el őket attól, hogy lecsapjanak rá. Az a bizonyos este fordulópontot jelentett az életében. Akkor tökélte el, hogy soha senkit nem fog közel engedni magához. Azóta egyedül járja az útját. És nincs is szüksége senkire. 20

21 A férfi haragosan ökölbe szorította a kezét. Elég ebből! Kallie Demarkisz hamarosan megtanulja, hogy jár az, aki keresztbe akar tenni Alexandrosz Kurosznak. Ideje, hogy a lány is kóstolót kapjon a valóságból, amit neki annak idején meg kellett ízlelnie. Alexandrosz gondolatai visszakanyarodtak azokhoz a tervekhez, amelyeket azóta szövögetett, hogy viszontlátta Kallie-t. Nem az a fajta ember volt, aki örömét leli a bosszúban. Számára ez mindig csak eszközt jelentett arra, hogy kihasználja az ellenfelei gyengeségét. A sikereit is részben éppen ennek a felfogásának köszönhette, ahogy azt is, hogy újra megerősödött, visszaszerezte a befolyását, és még túl is szárnyalta mindazt, amit az apja elért. Amikor Alekszej Demarkisz segítségért fordult hozzá, Alexandrosz sokáig fontolgatta, mit tegyen. Most már tudta, hogyan kell döntenie. A sors a kezére játszott, ő pedig immár készen áll arra, hogy átértékelje a bosszúról alkotott véleményét. Már csak azért is, mert a terv, amelyet kidolgozott, hihetetlenül csábító volt, és eddig még soha nem tapasztalt vágyat érzett. Elérkezettnek látta az időt, hogy végleg elhallgattassa a múlt suttogó kísérteteit, és mellékesen kellemes órákat szerezzen magának. Kallie Párizs utcáit nézegette a taxiból. Általában beérte a metróval, de ma az utolsó pillanatban feltartották az ügynökségen, és tömegközlekedéssel nem ért volna oda időben a Crillon szállodába. Magában idegesen azt találgatta, milyen lesz újra találkozni Alexandrosszal. A férfi mintha még magasabb lett volna, mint amilyennek az emlékezetében élt, de ugyanolyan karcsú és izmos volt, akár annak idején. A gondolatra furcsa bizsergés ébredt a lány testében, de sietve elhessegette magától az érzéki képeket. A lapokból tudta, hogy Alexandrosz nem nősült meg, miután Pia Kiriapulosz szakított vele. Pia viszont nagyon hamar férjhez ment egy másik férfihoz, amivel bizonyára csak újabb adag sót szórt az Alexandrosz szívén ütött sebbe. Mai eszével Kallie már tudta, hogy annak idején Alexandrosz iránt nem érzett többet kislányos rajongásnál. Abból azonban a férfi semmit sem vett észre, és soha nem is vett volna, ha ő Eleni biztatására nem keresi fel azon az estén. Éretlen kamaszként összetévesztette a vágyat a szerelemmel, de ma már felnőtt nő, aki képes uralkodni magán és az érzésein. 21

22 Amikor a taxi megállt a szálloda bejárata előtt, Kallie-t előbb forróság öntötte el, aztán kirázta a hideg. Egy portás odalépett a kocsihoz, és kinyitotta előtte az ajtót. A lány még habozott kicsit, mielőtt tűsarkú cipőjében kissé bizonytalanul lépkedve bement a mézszínű márvánnyal kirakott előcsarnokba. Azonnal meglátta Alexandroszt, és a legszívesebben megfutamodott volna, de erőt vett magán. A férfi egy bárszéken ült a pultnál, sötét színű itallal teli poharat forgatott a kezében, és olyan áthatóan méregette a tartalmát, mintha abban remélne válaszokat találni az őt gyötrő kérdésekre. Kallie megállt mellette. Alexandrosz szólította meg halkan, és bosszankodva hallotta, hogy remeg a hangja. A férfi felnézett rá, és sötét szemének pillantásával azonnal foglyul ejtette. Arca azonban akkor is kifejezéstelen maradt, amikor felállt, és lesegítette Kallie kabátját. A lány gondosan vigyázott arra, hogy közben ne érjen egymáshoz a kezük. Elnézést a késésért! Feltartottak az ügynökségen. Alexandrosz fanyar mosolyra húzta a száját, de a szeme nem mosolygott. Semmi baj. Iszunk egyet, aztán átmegyünk az étterembe. A férfi elbűvölően kedves volt, de Kallie nem hitt a látszatnak. Bizonytalan léptekkel követte Alexandroszt az egyik asztalhoz. Örült, hogy az egyszerű selyemblúz és az egyenes szabású, fekete szoknya mellett döntött, s nem tett kísérletet arra, hogy az öltözékével bármiféle hatást gyakoroljon a férfira. Amikor a pincér megállt mellettük, a lány csak ásványvizet kért. Alexandrosz magának whiskyt rendelt, s miután megint kettesben maradtak, felvonta a szemöldökét. Ma nem iszol? Kallie elvörösödött. Jól tudta, hogy a férfi arra az estére célzott, amelyen ő szabályosan kitépte a kezéből az üveg ouzót. Ezek szerint semmit sem felejtett el, gondolta. Válaszképpen csak megrázta a fejét. Természetesen nem fogja Alexandrosz orrára kötni, hogy az óta az éjszaka óta egyetlen csepp alkoholt sem ivott. Alkalma bőven lett volna rá, de már a szagától is rosszullét fogta el. 22

23 Nincs sok időm mondta. Mi lenne, ha most rögtön elmondanád, mit akarsz? Mindent a maga idejében, Kallie. Alexandrosz előrehajolt, a lány pedig csak nehezen tudta rávenni magát, hogy hátrább húzódjon. Egyre biztosabb volt abban, hogy olyan játék részese lett, amelynek nem ismeri a szabályait. Pókhálóban vergődő légynek érezte magát, és nem volt ínyére. Az még kevésbé tetszett neki, hogy Alexandrosz úgy nézett rá, mint egy zsákmányra leső pók. Mesélj! Hogy kerültél Párizsba? kérdezte a férfi egykedvűen, miután a pincér eléjük rakta az italokat. Nem Angliában jártál főiskolára? De igen bólintott Kallie. A szüleim halála után azonban elvágyódtam Londonból, és Párizst mindig is szerettem. A főiskola alatt eltöltöttem itt egy évet, és megtanultam franciául. A lány megvonta a vállát. Az örökségemből alapítottam egy kis céget, és szerencsém volt, mert nagyon gyorsan sikerült felfuttatnom. Itt angol vállalatokat vezetek be, Angliában pedig franciákat. Alexandrosz azokra az értesülésekre gondolt, amelyeket az elmúlt két napban szerzett be Kallie ról. Számtalan fényképet látott róla, amelyek fogadásokon készültek, és úgy tűnt, hogy mindenütt ő volt a középpontban. Ma este az öltözékével komoly üzletasszony benyomását igyekezett kelteni, a férfi azonban jól emlékezett csábos alakjára, amelyeket a Ritzben nem rejtett el az estélyi ruha. Bár most nem kért alkoholt, Alexandrosz nem hitte el Kallie nak, hogy soha nem iszik. Érezte, hogy erőt vesz rajta a harag, de elszántan igyekezett megőrizni a hidegvérét. Aligha csak a szerencsének köszönheted a sikereidet mondta. Több szakmai lapban is olvastam a cégedről. Azt is megírták, hogy tavaly te lettél az év vállalkozója az újonnan alapított kisvállalatok kategóriájában. A férfi dicséretében túl sok gúny volt ahhoz, hogy Kallie-t valódi büszkeség tölthesse el. Mint mondtam, jó volt az időzítésem. A Csalagút közelebb hozta egymáshoz Angliát és Franciaországot, és ez sok üzleti vállalkozásnak segített. Én csak egy voltam a sok közül. Igaz, de nem mindenki ért el akkora sikereket, mint te. Nyilvánvalóan megörökölted a Demarkiszok üzleti érzékét. 23

24 Az semmi a Kuroszokéhoz képest felelte Kallie mosolyogva. Már nem volt annyira feszült, tudta azonban, hogy könnyen veszélyes terepre tévedhet, ha ellankad a figyelme. Talán igen, talán nem mondta Alexandrosz. Tekintete a lány érzéki ajkára tapadt. A mosolyára nem volt felkészülve. Egyszeriben semmi másra nem tudott gondolni, csak arra, hogy milyen érzés lenne, ha megcsókolná... Alexandrosz megkönnyebbült, amikor a pincér odalépett hozzá. Mr. Kurosz, elnézést kérek a zavarásért, de felszabadult az asztaluk. Vagy esetleg parancsolnak még egy italt? Nem, Pierre, mehetünk felelte Alexandrosz. Egy ragadozó nagymacska kecsességével felállt, és megvárta, hogy Kallie is kövesse a példáját. Közben ökölbe kellett szorítania a kezét, mert hirtelen erős vágyat érzett arra, hogy megérintse a lányt. Egyelőre uralkodott magán, de hosszú idő óta most először nézett bizakodó várakozással a jövő elé. Alexandrosz a lányra emelte a tekintetét: Ízlett? A kérdés ártalmatlan volt, Kallie mégis gyanakvóan nézett rá. Hátradőlt a székén, és üres tányérjára tette az evőeszközét. Az étvágyammal sosincs gondom felelte. De erre még bizonyára te is emlékszel. A férfi végigjáratta a tekintetét a lány testén, legalábbis azon a részen, amelyet látott az asztal fölött. Kallie-t azonban már ettől is forróság öntötte el. Eszébe jutott Alexandrosz feltevése, miszerint plasztikai műtétet végeztetett magán. Egy kicsit még mindig bizonytalannak tűnsz jegyezte meg a férfi. Annak idején talán pufók voltál, de melyik bakfis nem az? Pufók? Kallie szégyenkezve gondolt vissza arra a régi estére és a saját szenvedélyességére. Teste akkor hevesen vágyott a férfi testére, és egy pillanatig azt képzelte, hogy Alexandrosz ugyanúgy érez iránta. Persze szó sem volt erről, és a férfi nagyon hamar felocsúdott első döbbenetéből. Kallie a legszívesebben lehunyta volna a szemét, hogy ne kelljen Alexandroszra néznie. 24

25 Nem gondolod, hogy most már ideje volna elmondanod... kezdte, de a férfi a szavába vágott. Nem, még nincs itt az ideje jelentette ki. Nyers hangjától Kallie összerezzent, ami nem kerülte el Alexandrosz figyelmét. Feszült vonásai elárulták, hogy erősen uralkodnia kell magán. Miért meséltél annak a szennylapnak a bizalmas beszélgetéseinkről? A fotó nem volt elég? kérdezte a férfi. Kallie a füle tövéig elvörösödött. Annak idején neki is borzalmas volt ráeszmélnie, hogy csúnyán visszaéltek a bizalmával. De megértené-e Alexandrosz, milyen volt egy kamaszlány számára átélni élete első szerelmi csalódását? Hogy mennyire kellett neki valaki, akivel megoszthatta a bánatát, és akiről azt hitte, megőrzi a titkát? Természetesen nem értené meg. A régi Alexandrosz talán igen, de ez a mostani egészen biztosan nem képes rá. Kallie most már örült, hogy sohasem árulta el Elenit, és megtartotta magának az igazságot. Talán ez is segítségére lesz abban, hogy megtudja, mit akar tőle Alexandrosz. Mert az egészen biztos, hogy akar tőle valamit. Azokat a beszélgetéseket, amelyekre a férfi most célzott, mintha egy korábbi életében folytatta volna. Az volt az ártatlanság kora. Akkoriban Alexandrosz Kurosz még nem vette át apjától a céget. Még arról álmodozott, hogy a legszívesebben művészettörténetet tanulna. Azóta egészen más ember lett belőle, és ebben az emberben ő már nem bízhat meg. Én nem... Nem úgy volt, ahogy gondolod válaszolta végül erőtlenül. A férfi előrehajolt. Valóban nem? És hogyan volt? kérdezte. Kallie megkönnyebbült. Egy dühös és gyűlölködő Alexandrosszal szemben meg tudja védeni magát. Soha nem akartam fájdalmat okozni neked, de felőlem azt hiszel, amit akarsz. Bármit mondok, úgysem tudom megváltoztatni a véleményedet. Nem okoztál fájdalmat nekem válaszolta a férfi maró gúnnyal. A felelőtlen viselkedéseddel viszont komoly kárt okoztál. Alekszej bácsikád... Alexandrosz nem fejezte be a mondatát. A lány nem volt felkészülve erre a váratlan témaváltásra, és fejében azonnal megszólaltak a vészcsengő. Mi van a nagybátyámmal? 25

26 Alexandrosz egykedvűen megvonta a vállát. Úgy hallottam, nehézségei vannak. Kallie-nak lelkifurdalása támadt. A parti óta még nem volt alkalma arra, hogy beszéljen a bácsikájával. Csak annyit tudott, hogy végső kétségbeesésében Alexandroszhoz fordult. Miféle nehézségei? kérdezte. Ebben a pillanatban gyűlölte Alexandroszt. A férfi szemlátomást a vacsora minden egyes pillanatát élvezte, főleg azt, hogy kínozhatja őt. Olyanok, amelyek néhány millió eurós tőkeinjekcióval könnyedén legyőzhetők. Kallie titkolni igyekezett a rémületét. Nyilvánvalóvá vált számára, hogy Alexandroszt bosszúvágy hajtja. Ugye, már nem a tiéd a szüleid részvénycsomagja a családi vállalkozásból? kérdezte a férfi váratlanul. A lány nem tudta, honnan valók Alexandrosz értesülései. Óvatosan megrázta a fejét. Azt sem voltál képes kivárni, hogy a szüleidet elföldeljék, máris pénzzé tetted a részvényeiket? Kallie nak a lélegzete is elakadt a férfi kegyetlen szavai hallatán. A vádaskodás ráadásul igazságtalan volt. A részvényeket Alekszejnek adta, aki aztán pénzzé tette a csomagot. Az árából ő csak egy kis részre tartott igényt, abból alapította meg a cégét. A többiről lemondott, mert a nagybátyjának nagyobb szüksége volt rá. A lány előrehajolt, és haragjában nem vette észre, hogy Alexandrosz így beláthat a blúzába. Semmi közöd ahhoz, hogy mit tettem vagy mit nem tettem a részvényeimmel! A férfi közönyösen megvonta a vállát, mintha nem igazán érdekelné, mi történt az értékpapírokkal. Kallie a legszívesebben egy pofonnal törölte volna le a képéről az önelégült vigyort. A lényeg, hogy a nagybátyád hozzám fordult segítségért folytatta Alexandrosz. Vagyis hitelért, hogy egészen pontos legyek. Kallie elfehéredett. Jaj, Alekszej, mit műveltél! gondolta kétségbeesetten. Mit akarsz tőlem? Ennek nyilván semmi köze ahhoz, ami sok-sok éve történt. 26

27 Miért ne lenne? Azt hiszed talán, hogy semmiség volt, amit akkor velem tettél? Hogy az idő mindent begyógyít? Megpróbáltál elcsábítani, és miután nem jártál sikerrel, bosszút álltál rajtam. Csakis miattad hiúsult meg az esküvőm. Alexandrosz... A lány hangja riadtan csengett. Biztosan mindent megmagyaráztál Piának. El kellett hinnie neked, hogy közöttünk semmi sem történt. Ha igazán szeretett téged, akkor... Hihetetlen vagy, Kallie! Még hogy szeretett! Közöttünk szó sem volt szerelemről. A házasságunk Piával egyszerű üzleti megállapodás lett volna, hogy egyesítsük a családjaink vagyonát. Az egészből persze semmi sem lett, mert az oktalan fecsegésednek köszönhetően Pia családja arra a meggyőződésre jutott, hogy nem vagyok alkalmas a közös cég irányítására. Kallie döbbenten hallgatott. Mindig is azt hitte, hogy Alexandrosz szerelmes volt Piába, és csak ezért volt lelkifurdalása a történtek miatt. Akkor is, ha ahhoz a szerencsétlen fotóhoz és a cikkhez valójában semmi köze nem volt. Már épp szóra nyitotta a száját, hogy megvédje magát, ám ekkor eszébe jutott Eleni. Ráébredt, hogy semmit sem mondhat. Tehetetlen dühében az asztalra dobta a szalvétáját, és fel akart állni, de Alexandrosz megfogta a kezét. A selymes bőr érintése, a verőér lüktetése az ujjai alatt megmozdított valamit a férfi lelkében, és egy pillanatra köd borult az agyára. Tudta azonban, hogy most nem veszítheti el az önuralmát, és nem szabad elfelejtenie, miért is van itt. Még nem fejeztük be, Kallie. Valójában még el sem kezdtem. A lány elrántotta a kezét. Most már nem is kezdheted el, mert én most elmegyek jelentette ki. Alexandrosz halk és fenyegető hangon válaszolt: Nem mész sehová. Ha felállsz, a vállamra doblak, és kiviszlek ebből az étteremből. Vagy itt beszélgetünk, vagy a lesifotósok legnagyobb örömére botrányt csapok, aztán pedig a lakásomon folytatjuk ezt a beszélgetést. Kallie lassan visszaereszkedett a székére. Biztos volt abban, hogy Alexandrosz beváltaná a fenyegetését. A férfi olyan könnyed hangon folytatta, mintha csak az időjárásról beszélgettek volna. 27

Romana 445. Abby Green Bosszú görög módra

Romana 445. Abby Green Bosszú görög módra Romana 445. Abby Green Bosszú görög módra Pazar esküvő a felső tízezer köreiben: a görög milliárdos hajómágnás feleségül veszi gyerekkori barátnőjét, a gyönyörű Kallie-t. Az újságok címlapján az ifjú pár

Részletesebben

Csöngettek az ajtón. Katus támolyogva

Csöngettek az ajtón. Katus támolyogva Olcsó krumpli Csöngettek az ajtón. Katus támolyogva ment ajtót nyitni. Nagy örömére, az édesanyja állt az ajtó előtt. Anyukám, de jó, hogy jössz. Alig állok a lábamon, olyan álmos vagyok. Kislányom! Csak

Részletesebben

MIATYÁNK (..., HOGY SZÍVÜNKBEN IS ÉLJEN AZ IMÁDSÁG)

MIATYÁNK (..., HOGY SZÍVÜNKBEN IS ÉLJEN AZ IMÁDSÁG) MIATYÁNK (..., HOGY SZÍVÜNKBEN IS ÉLJEN AZ IMÁDSÁG) Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy Igen? Kérlek, ne zavarj, imádkozom. De te megszólítottál! Én, Téged megszólítottalak? Biztos, hogy nem! Csak imádkozom:

Részletesebben

Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része

Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része Kislányként sok álmom volt. Embereknek szerettem volna segíteni, különösen idős, magányos embereknek. Arrol

Részletesebben

Csaplár Vilmos KURVA VAGYOK

Csaplár Vilmos KURVA VAGYOK Csaplár Vilmos KURVA VAGYOK Csaplár Vilmos Kurva vagyok (Karriertörténet) Regény 2011 Fapadoskonyv.hu Kft. Csaplár Vilmos 1. Elvárok mindenféle ajándékot férfiaktól, de a tudat, hogy nem vagyok rászorulva,

Részletesebben

Pálfalvi Ilona MÉG MEDDIG?

Pálfalvi Ilona MÉG MEDDIG? Pálfalvi Ilona MÉG MEDDIG? I. könyv Még meddig tart a dackorszak? PROLÓGUS Géza és Lina egymás mellett ültek a folyosói padon, a főorvosi szoba előtt. Várták, hogy beszólíttassanak. Nem beszéltek, mindegyikük

Részletesebben

Lily Tiffin: A bűnjel

Lily Tiffin: A bűnjel Lily Tiffin: A bűnjel Lily Tiffin A bűnjel (Részlet) Regény (Részlet) Lomart Kiadó A digitális kiadás a 2008-ban meg jelent ISBN 978-963-9632-15-8 számú kiadás változtatás nélküli másolata. A digitális

Részletesebben

magát. Kisvártatva Vakarcs, a kutya is csatlakozott hozzájuk. Kedveskedve hol a Papa, hol meg az unoka lábaira fektette meleg tappancsait.

magát. Kisvártatva Vakarcs, a kutya is csatlakozott hozzájuk. Kedveskedve hol a Papa, hol meg az unoka lábaira fektette meleg tappancsait. Göncölszekér M ári szólt asszonyához Pista, te csak maradj az ágyban, próbálj meg aludni. Ez a szegény lánygyerek folyton köhög. Nem hagy téged aludni. Nem tudsz pihenni. Lehet, hogy a komámnak lesz igaza.

Részletesebben

SZKB103_10. Konfliktusok a közösségben

SZKB103_10. Konfliktusok a közösségben SZKB103_10 Konfliktusok a közösségben tanulói konfliktusok a közösségben 3. évfolyam 103 Diákmelléklet D1 Tornai József: Ki tud tovább lefelé lógni? Kora tavasz köszöntött ránk meleg esővel, s mi a kunyhót

Részletesebben

Max Lucado: Értékes vagy

Max Lucado: Értékes vagy Max Lucado: Értékes vagy A foltmanók kicsi, fából készült emberkék voltak. Mindannyian Éli fafaragómester keze alól kerültek ki. A mester műhelye messze fent a hegyen állt, ahonnan szép kilátás nyílt a

Részletesebben

MAGYAR NEMZETI MÚZEUM Kolláber Antal op-art festőhegedű-művész kiállítása. NYITVA: Minden nap 10.00 órától (Vasárnap és hétfő szünnap)

MAGYAR NEMZETI MÚZEUM Kolláber Antal op-art festőhegedű-művész kiállítása. NYITVA: Minden nap 10.00 órától (Vasárnap és hétfő szünnap) a múzeum zárva van Az egész úgy kezdődött, hogy a barátnőm és én szerettük volna megnézni a Kolláber Antalkiállítást a Nemzeti Múzeumban. Oda is mentünk egy szép napfényes szerda délelőtt, hogy eme elhatározásunkat

Részletesebben

Egy férfi otthon bemegy a zuhanyzóba, miután a felesége éppen végzett a tusolással, amikor valaki csenget.

Egy férfi otthon bemegy a zuhanyzóba, miután a felesége éppen végzett a tusolással, amikor valaki csenget. 5 PERCES MENEDZSMENT TANFOLYAM 1. lecke Egy férfi otthon bemegy a zuhanyzóba, miután a felesége éppen végzett a tusolással, amikor valaki csenget. A feleség gyorsan maga köré csavar egy törölközőt, és

Részletesebben

Himmler Zsófia VARJÚFIVÉREK. Népmese-dramatizációk gyermekbábcsoportoknak. Himmler Zsófia Csemadok Művelődési Intézete, Dunaszerdahely

Himmler Zsófia VARJÚFIVÉREK. Népmese-dramatizációk gyermekbábcsoportoknak. Himmler Zsófia Csemadok Művelődési Intézete, Dunaszerdahely Himmler Zsófia VARJÚFIVÉREK Népmese-dramatizációk gyermekbábcsoportoknak Himmler Zsófia Csemadok Művelődési Intézete, Dunaszerdahely Forrás: Gyurcsó István Alapítvány Füzetek 14., Dunaszerdahely, 1999

Részletesebben

ÉLETRE ÍTÉLVE Életet Ígérve

ÉLETRE ÍTÉLVE Életet Ígérve Ozsváth Beáta ÉLETRE ÍTÉLVE Életet Ígérve Előszó Talán sokan meglepődnek a könyv címén. Rengetegen nem tudják, ezért mondom el a legelső kéziratom arról szólt, hogyan harcoltunk és küzdöttünk ketten a

Részletesebben

Pataky Zsófia vagyok, 14 éves. A legnagyobb gyerek a családban. Két testvérem van.

Pataky Zsófia vagyok, 14 éves. A legnagyobb gyerek a családban. Két testvérem van. A gyermekek Pataky Zsófia vagyok, 14 éves. A legnagyobb gyerek a családban. Két testvérem van. Pontosan 6 évvel ezelőtt, karácsonykor (amikor én 8 éves voltam a húgom pedig 5) kaptam a világ legszebb ajándékát.

Részletesebben

TÁRSAS JÁTÉK 2. ÉVAD 1. EPIZÓD A BALESET. Írta: Vészits Andrea. Vezeto író: Vészits Andrea. Dalit Kahan karakterei alapján. 8.

TÁRSAS JÁTÉK 2. ÉVAD 1. EPIZÓD A BALESET. Írta: Vészits Andrea. Vezeto író: Vészits Andrea. Dalit Kahan karakterei alapján. 8. TÁRSAS JÁTÉK 2. ÉVAD 1. EPIZÓD A BALESET Írta: Vészits Andrea Vezeto író: Vészits Andrea Dalit Kahan karakterei alapján 8. változat 2013. április 18. Pre-clearance Shooting Draft HBO Holding Zrt. H: 1026

Részletesebben

A CUNAMI Technika - esettanulmány. írta: Emma Roberts. fordította: Sághy András

A CUNAMI Technika - esettanulmány. írta: Emma Roberts. fordította: Sághy András A CUNAMI Technika - esettanulmány írta: Emma Roberts fordította: Sághy András Néha előfordul, hogy egy kliensnél semmilyen módon nem tudunk közelebb kerülni a kulcs-problémához, nincsenek emlékei, nem

Részletesebben

Mi az, hogy reméled? Nem t om, nincs túl nagy praxisom, még sohasem fogyasztottak el erdei manók. Pedig anyám sokszor mondta, hogy vigyen el a manó,

Mi az, hogy reméled? Nem t om, nincs túl nagy praxisom, még sohasem fogyasztottak el erdei manók. Pedig anyám sokszor mondta, hogy vigyen el a manó, Manó úr Hát, ha éppen tudni akarod, arról a magas hegyről származom mondta, mielőtt bármit is kérdezhettem volna. Hogy miért jöttem le erre az alacsonyabb hegyre? folytatta, még mindig kérdés nélkül nos,

Részletesebben

Ő is móriczos diák volt

Ő is móriczos diák volt Ő is móriczos diák volt 107 Az idén évkönyvünk vendége Gryllus Dorka színésznő, aki 1987 és 1991 között volt iskolánk diákja. Vöröslő arccal, zihálva rohantam be egy magyar népmese címére hallgató pesti

Részletesebben

Gyerekekre alkalmazta: Anthony A. Lee Illusztrálta: Rex John Irvine Fordította: Maryam Frazer Channának.

Gyerekekre alkalmazta: Anthony A. Lee Illusztrálta: Rex John Irvine Fordította: Maryam Frazer Channának. Gyerekekre alkalmazta: Anthony A. Lee Illusztrálta: Rex John Irvine Fordította: Maryam Frazer Channának. 1 2 Nagyon régen, mielőtt megszülettél, 'Abdu'lBahá ellátogatott Amerikába. Az utazás alatt Amerikában

Részletesebben

SZKB104_14. Körön kívül, körön belül II.

SZKB104_14. Körön kívül, körön belül II. SZKB104_14 Körön kívül, körön belül II. TANULÓI KÖRÖN KÍVÜL, KÖRÖN BELÜL II. 4. ÉVFOLYAM D1 Három szituáció képen 137 138 SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK TANULÓI D2 Fekete István: A két

Részletesebben

LVASNI JÓ Holly Webb

LVASNI JÓ Holly Webb OLVASNI JÓ! 6 Holly Webb HOLLY WEBB A MAG NYOS KISKUTYA Sophy Williams rajzaival Könyvmolyképző Kiadó Szeged, 2009 3 Alice-nek, Maxnak és Georgie-nak 5 Els fejezet Evie, ezt te raktad a bevásárlókocsiba?

Részletesebben

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN A versenyző neve: Forduló: I. Osztály: 3. Az iskola kódja: H- Elért pontszám: Javította: Visszaküldési határidő: Elérhető pontszám: 67p. 2014. november 17. Kedves

Részletesebben

NEGYEDÓRA AZ OLTÁRISZENTSÉG ELÔTT

NEGYEDÓRA AZ OLTÁRISZENTSÉG ELÔTT NEGYEDÓRA AZ OLTÁRISZENTSÉG ELÔTT Szent Claret Mária Antal (1807 1870) gondolatai alapján Szeretett gyermekem! Látogass meg engem gyakran az Oltáriszentségben! Nem szükséges hosszasan maradnod és sokat

Részletesebben

Míg mentek Yusu csak egy dologra gondolt, végig csak azon. elmélkedett miképpen vethet véget ennek az állapotnak. Tudta

Míg mentek Yusu csak egy dologra gondolt, végig csak azon. elmélkedett miképpen vethet véget ennek az állapotnak. Tudta 13. fejezet Az út melynek célja van Míg mentek Yusu csak egy dologra gondolt, végig csak azon elmélkedett miképpen vethet véget ennek az állapotnak. Tudta megtehetné azt is, hogy az éj leple alatt egyszerűen

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek. bemutatja

A Biblia gyermekeknek. bemutatja A Biblia gyermekeknek bemutatja Jézus és Lázár Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Janie Forest Átírta : Ruth Klassen Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org BFC

Részletesebben

A gazda és a házőrző róka magyar népmese

A gazda és a házőrző róka magyar népmese A gazda és a házőrző róka magyar népmese Hol volt, hol nem volt, volt egyszer egy együgyű gazda. Egész életében tett vett, dolgozott keményen, mégsem jutott ötről a hatra egész életében. Történt egyszer,

Részletesebben

ÉRZELMEK HANGULATOK ÍZEK. 2013. márciusi kiadás

ÉRZELMEK HANGULATOK ÍZEK. 2013. márciusi kiadás ÉRZELMEK HANGULATOK ÍZEK 2013. márciusi kiadás MéTa kiadó 2013 Minden jog fenntartva! Fotók: Qaradah Szimonetta Nyomtatás: Nemzeti Védelmi Szolgálat Tartalomjegyzék: Szerintük mit jelent. Szerinted mit

Részletesebben

Nyelvhasználat. - Legyen szíves! - Egészségedre! - Gyere be! - Mit tetszik kérni? - Jó éjszakát! Melyik a helyes válasz? Jelöld be!

Nyelvhasználat. - Legyen szíves! - Egészségedre! - Gyere be! - Mit tetszik kérni? - Jó éjszakát! Melyik a helyes válasz? Jelöld be! Nyelvhasználat Kinek mondod? Írj a mondatok mellé 1-est, ha gyereknek, 2-est, ha olyan felnıttnek, akivel nem tegezıdsz (nem Szia-t köszönsz neki), és X-et, ha mindkettınek! (5 pont) - Legyen szíves! -

Részletesebben

egy jó vállalkozás. Aztán nem egészen egy év alatt az egész elúszott. A pincéred elbokázta. Igaza lett apádnak! Haragszik rád.

egy jó vállalkozás. Aztán nem egészen egy év alatt az egész elúszott. A pincéred elbokázta. Igaza lett apádnak! Haragszik rád. Pista bácsi unokája A pesti kislány. A faluban csak így emlegették. Két éves lehetett, amikor az édesanyja hazavitte a faluba és a szülei segítségét kérte. Sírva panaszolta, hogy tovább már nem bírja a

Részletesebben

Szarvas Viktória: Tudatos készület a gyermek jövetelének váratlanságára. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

Szarvas Viktória: Tudatos készület a gyermek jövetelének váratlanságára. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szarvas Viktória: Tudatos készület a gyermek jövetelének váratlanságára Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szarvas Viktória vagyok. 25 éves négygyermekes édesanya. A legnagyobb 5 és fél éves, a legkisebb 3

Részletesebben

MagyarOK 1.: munkalapok 3

MagyarOK 1.: munkalapok 3 1. Mi a tárgy neve? kártyák telefon lámpa számítógép / laptop kulcs pénz igazolvány toll nyomtató asztal szék szemüveg könyv kávéfőző bögre buszjegy papír zsebkendő mobiltelefon ceruza Szita Szilvia és

Részletesebben

Kishegyi Nóra: de tudom, hogy van szeretet!

Kishegyi Nóra: de tudom, hogy van szeretet! Kishegyi Nóra: de tudom, hogy van szeretet! Mivel sem az én szüleim, sem férjem szülei nem álltak olyan jól anyagilag, hogy támogatni tudtak volna új otthonunk megteremtésében, esküvőnk után vidékre kötöztünk

Részletesebben

Nyelvhasználat Kinek mondod? Írj a mondatok mellé 1-est, ha gyereknek, 2-est, ha olyan feln ttnek, akivel nem tegez

Nyelvhasználat Kinek mondod? Írj a mondatok mellé 1-est, ha gyereknek, 2-est, ha olyan feln ttnek, akivel nem tegez Nyelvhasználat Kinek mondod? Írj a mondatok mellé 1-est, ha gyereknek, 2-est, ha olyan felnıttnek, akivel nem tegezıdsz (nem Szia-t köszönsz neki), és X-et, ha mindkettınek! (5 pont) - Legyen szíves! 2

Részletesebben

Itt ásta el, ahogy írta kiáltotta a főnyomozó Boltnak, aki határozott léptekkel közeledett felé.

Itt ásta el, ahogy írta kiáltotta a főnyomozó Boltnak, aki határozott léptekkel közeledett felé. 3. Ami azt illeti, Page inkább Vegast választotta volna, mert ott még sosem járt. Már látta is lelki szemei előtt a hatalmas, számokkal teli rulett asztalt és Annát, amint rámosolyog és egy nagyobb összeget

Részletesebben

Duna utca. családvers

Duna utca. családvers Terék Anna Duna utca családvers és lehet, én mégiscsak a Duna utcában voltam egész életemben a legboldogabb. öten laktunk két szobában, s apám sosem tudta nyugodtan megcsókolni anyámat, mi néztük őket

Részletesebben

MagyarOK A2+ munkalapok 1

MagyarOK A2+ munkalapok 1 1. Ismerkedünk munkalap / Kérdés Válasz 1. Jól hallom, hogy nem vagy magyar? Jól hallom, hogy nem magyar? 2. Hol dolgozol? Hol dolgozik? 3. Hol élsz? Hol él? 4. Mivel foglalkozol / foglalkozik? Milyen

Részletesebben

www.varosijogi.hu MESTEREKRŐL

www.varosijogi.hu MESTEREKRŐL MESTEREKRŐL Sok szó esik a régen élt és önmagát felismerő mesterekről, ám gyakran egyfajta misztikus ködbe burkolóznak bennünk, mintha elérhetetlenek, legendák volnának, amivé mi sosem válhatunk. Számtalan

Részletesebben

o r v o s - b e t e g K A P C S O L A T beszeljunk rola A Magyar Hospice Alapítvány Orvos-Beteg Kapcsolat Programja

o r v o s - b e t e g K A P C S O L A T beszeljunk rola A Magyar Hospice Alapítvány Orvos-Beteg Kapcsolat Programja o r v o s - b e t e g K A P C S O L A T beszeljunk rola A Magyar Hospice Alapítvány Orvos-Beteg Kapcsolat Programja Sok szerencsét kívánok önöknek, és ne felejtsék el, hogy a beteg is ember (A Budapest

Részletesebben

Szeretném hinni, hogy a pillanat, amikor 1983. szeptember 14-én először magamhoz öleltem újszülött kislányomat, örök életemre velem marad, csakhogy az a nap nem volt annyira egyszerű. Vannak olyan napok,

Részletesebben

Óvodába indulok én ( felkészülés az óvodára)

Óvodába indulok én ( felkészülés az óvodára) Óvodába indulok én ( felkészülés az óvodára) Bár az óvodai beszoktatás időszaka nagy kihívás, mégis van pár aranyszabály, amely felkészítik a gyerekeket, és a szülőket is (!) az óvodakezdésre. Nézzünk

Részletesebben

AMIN MAALOUF. A tévelygok

AMIN MAALOUF. A tévelygok AMIN MAALOUF A tévelygok Ami az erôszakkal kapcsolatba lép, az bemocskolódik, bármilyen legyen is ez a kapcsolat. Aki üt, és aki az ütést elszenvedi, egyként lealjasul. Simone Weil (1909 1943) Keresztnevemben

Részletesebben

TEST IZ MAĐARSKOG JEZIKA

TEST IZ MAĐARSKOG JEZIKA Student's name : E-mail: Test štampajte i skeniranog ga vratite na e-mail office@centarzaedukaciju.com U slučaju da nemate tehničke mogućnosti, prihvata se i da na datu e-mail adresu pošaljete odgovore

Részletesebben

7. Hiba Irreális igényeid vannak ahelyett, hogy tökéletes férfit nevelnél!

7. Hiba Irreális igényeid vannak ahelyett, hogy tökéletes férfit nevelnél! 7. Hiba Irreális igényeid vannak ahelyett, hogy tökéletes férfit nevelnél! Nicholas Victor www.ferficsabitas.com A hetedik végzetes hiba, amit a nők elkövetnek párválasztáskor: Irreális igényeid vannak,

Részletesebben

EVALUARE NAŢIONALĂ LA FINALUL CLASEI A IV-a 2014

EVALUARE NAŢIONALĂ LA FINALUL CLASEI A IV-a 2014 CENTRUL NAŢIONAL DE EVALUARE ŞI EXAMINARE EVALUARE NAŢIONALĂ LA FINALUL CLASEI A IV-a 2014 Test 1 Limba maternă maghiară pentru elevii de la şcolile şi secţiile cu predare în limba maghiară Judeţul/sectorul...

Részletesebben

S Z Í N E S JÁ T É K

S Z Í N E S JÁ T É K S Z Í N E S JÁ T É K 3 10 éves gyermekeknek Láttál már SZIVÁRVÁNYT? Ugye milyen szép? Hogyan keletkezik a szivárvány? Süt a nap és esik az eső, vagy eláll az eső és kisüt a nap. A levegőben sok a vízcsepp.

Részletesebben

Lelkes Miklós Zsolt. Kötéltánc. Rope dancer. A novel by Miklos Zsolt LELKES

Lelkes Miklós Zsolt. Kötéltánc. Rope dancer. A novel by Miklos Zsolt LELKES Lelkes Miklós Zsolt Kötéltánc Rope dancer. A novel by Miklos Zsolt LELKES 1. FEJEZET KI KORÁN KEL, KÖNNYEN KÜLDETÉSRE LEL Gerard Lynx utál felébredni. Jól tudja, hogy miért. Az ébredés visszazökkenti őt

Részletesebben

Az új Abby tökéletes. Nem iszik, kerüli a káromkodást, a pólói

Az új Abby tökéletes. Nem iszik, kerüli a káromkodást, a pólói Az új Abby tökéletes. Nem iszik, kerüli a káromkodást, a pólói kifogástalan rendben sorakoznak a szekrényében azt hiszi, elegendő távolság választja el a múltjában rejlő sötétségtől. De amikor megérkezik

Részletesebben

Bús Anikó LÉGVÁRLAKÓK. Illusztrálta: Milesz Ágnes Dóra

Bús Anikó LÉGVÁRLAKÓK. Illusztrálta: Milesz Ágnes Dóra Bús Anikó LÉGVÁRLAKÓK Illusztrálta: Milesz Ágnes Dóra 2008 1 2 Bús Anikó LÉGVÁRLAKÓK Lányaimak: Eszternek, Sárának, Dórának szeretettel 3 4 Csak egy mozdulat A kanapét a festőállvány mellett helyezte el,

Részletesebben

CSAJOZÁSI KÉZIKÖNYV. Bevezetés

CSAJOZÁSI KÉZIKÖNYV. Bevezetés CSAJOZÁSI KÉZIKÖNYV Alan Temesvari Publio Kiadó 2013 Minden jog fenntartva! Bevezetés Problémáid vannak a nőkkel, vagy egyáltalán nincs is semmilyen nő az életedben? Belefáradtál abba, hogy folyton lapátra

Részletesebben

Élethely. Egy kis hely az élethez? ...egy pici kis élet. Mert minden lélek számít

Élethely. Egy kis hely az élethez? ...egy pici kis élet. Mert minden lélek számít Élethely Egy kis hely az élethez?...egy pici kis élet Mert minden lélek számít CSAK egy kis élet? Kora reggel láttam meg őt a szállodai szobám ablaka alatt: egy pici cicagyerek, talán ha négy hetes lehet.

Részletesebben

Generációk közötti együttműködés. Tehetséggondozó foglalkozások

Generációk közötti együttműködés. Tehetséggondozó foglalkozások Generációk közötti együttműködés Tehetséggondozó foglalkozások (Drámajátékos improvizációk) Belinszky Bernadett Judit drámapedagógus 1. A család és a nagycsalád II. A csoportok improvizációs feladatainak

Részletesebben

És bizony: Ha az emberek nincsenek valami hatalmas és kemény kontroll alatt, felfalják egymást. Ez nem igaz.

És bizony: Ha az emberek nincsenek valami hatalmas és kemény kontroll alatt, felfalják egymást. Ez nem igaz. Van egy hamis adat. Íme: Az igazság fáj. Hídvégi Róbert Ez nem igaz. Persze van egy dolog, ami miatt igaznak tűnik. De nem az. Hogyan is használható? 1. Amitől jól érzed magad, abban igazság van 2. Ha

Részletesebben

GÁLIK PÉTER DIÁK MURPHY, avagy a problémák kezdete nem esik egybe a felnőttkor kezdetével. 1. rész. A felelet törvényei

GÁLIK PÉTER DIÁK MURPHY, avagy a problémák kezdete nem esik egybe a felnőttkor kezdetével. 1. rész. A felelet törvényei GÁLIK PÉTER DIÁK MURPHY, avagy a problémák kezdete nem esik egybe a felnőttkor kezdetével 1. rész A felelet törvényei FELELETELKERÜLÉSI ALAPTÖRVÉNY Ha a tanár azt keresi, hogy ki feleljen: 1. Szedd össze

Részletesebben

LVASNI JÓ Holly Webb

LVASNI JÓ Holly Webb OLVASNI JÓ! 6 Holly Webb HOLLY WEBB Cirmos barátra vágyik Sophy Williams rajzaival Könyvmolyképző Kiadó Szeged, 2011 3 Sophie-nak 5 Elsô fejezet Ma is a tanya felé megyünk? kérdezte reménykedve Rosie a

Részletesebben

Hallottalak sírni téged

Hallottalak sírni téged Haza melyik út vezet A szívem égtıl elzárt madár De érzem egyszer hazatalál Karodon vittél évekig És most is énrám vársz Már érzem haza melyik út vezet Nélküled minden nagyvárosban Az utcán kígyók közt

Részletesebben

Túléltem az első hetet! Megtanultam a környéket, ahol lakom! És azt is, hogy Japán szigetország! De gond nélkül hazataláltam! A színéről ismertem meg

Túléltem az első hetet! Megtanultam a környéket, ahol lakom! És azt is, hogy Japán szigetország! De gond nélkül hazataláltam! A színéről ismertem meg Túléltem az első hetet! Megtanultam a környéket, ahol lakom! És azt is, hogy Japán szigetország! De gond nélkül hazataláltam! A színéről ismertem meg a házat, mert utcanevek nincsenek Japánban! Megismerkedtem

Részletesebben

Bánhidi Tibor Helykereső 8. Változás 1. rész

Bánhidi Tibor Helykereső 8. Változás 1. rész Bánhidi Tibor Helykereső 8. Változás 1. rész Lőn pedig azokban a napokban, mikor Mózes felnevekedett, kiment az ő atyjafiaihoz, és látta az ő nehéz munkájukat, s látta, hogy egy egyiptombeli férfi ütött

Részletesebben

A legördögibb válási csapda

A legördögibb válási csapda A legördögibb válási csapda Írta: Dr. Mészáros Ádám www.valasinfo.hu Dr. Mészáros Ádám A legördögibb válási csapda Ha Ön most azt gondolja, hogy egy nagyszerű válási jogi tanáccsal látom el Önt, akkor

Részletesebben

Hogyan cseszte el a feminizmus a magánéletemet?

Hogyan cseszte el a feminizmus a magánéletemet? 3 Hogyan cseszte el a feminizmus a magánéletemet? Tudom, hogy manapság nem osztanak piros pontot annak, aki ilyeneket mond, de a feminizmus teljesen elcseszte a magánéletemet. Hozzátartozik az igazsághoz,

Részletesebben

ZIGÓTA MEGPRÓBÁLJA BEMUTATNI A CSALÁDJÁT. A nevem Vigóta. Befenyő Vigóta. Pöfe vagyok és nagyfogú, de ev a könyv nem rólam fól, hanem a faládomról.

ZIGÓTA MEGPRÓBÁLJA BEMUTATNI A CSALÁDJÁT. A nevem Vigóta. Befenyő Vigóta. Pöfe vagyok és nagyfogú, de ev a könyv nem rólam fól, hanem a faládomról. ZIGÓTA MEGPRÓBÁLJA BEMUTATNI A CSALÁDJÁT A nevem Vigóta. Befenyő Vigóta. Pöfe vagyok és nagyfogú, de ev a könyv nem rólam fól, hanem a faládomról. 3 ZIGÓTA MEGPRÓBÁLJA BEMUTATNI A CSALÁDJÁT Ő av apukám,

Részletesebben

A beteg és az orvos. Simon doktor rutinosan végezte a vizsgálatokat,

A beteg és az orvos. Simon doktor rutinosan végezte a vizsgálatokat, A beteg és az orvos Az orvosi rendelő várójában még mindig hatan ültek, pedig közeledett a rendelési idő vége. Az influenzajárvány már novemberben elkezdődött, s a napok óta tartó ködös idő kedvezett a

Részletesebben

Pénztárcakímélő, minőségi ruhatár legalább 22 variációban

Pénztárcakímélő, minőségi ruhatár legalább 22 variációban 1 Pénztárcakímélő, minőségi ruhatár legalább 22 variációban Beszélgetés Radics Edit szín- és stílustanácsadóval, a Stíluskommunikátor.hu honlap tulajdonosával (www.stiluskommunikator.hu) Szín- és stílustanácsadónak,

Részletesebben

Futó viszonyok, tartós kapcsolatok - a fiatalok párkapcsolatai napjainkban. Tóth Olga MTA Szociológiai Intézet PTE Illyés Gyula Főiskolai Kar

Futó viszonyok, tartós kapcsolatok - a fiatalok párkapcsolatai napjainkban. Tóth Olga MTA Szociológiai Intézet PTE Illyés Gyula Főiskolai Kar Futó viszonyok, tartós kapcsolatok - a fiatalok párkapcsolatai napjainkban Tóth Olga MTA Szociológiai Intézet PTE Illyés Gyula Főiskolai Kar Megváltozott házasságkötési szokások Magyarországon (Ezer hajadonra

Részletesebben

Kedves Kisbigyó! Székely Zoltán. Publio kiadó. Minden jog fenntartva!

Kedves Kisbigyó! Székely Zoltán. Publio kiadó. Minden jog fenntartva! Kedves Kisbigyó! Székely Zoltán 2014 Publio kiadó Minden jog fenntartva! Kedves Olvasó! Ez az egész egyszerű terápiának indult. Amikor megtudtuk, hogy végre jön a picur, a boldogság és a zavarodottság

Részletesebben

Mire jó a fejszámolás?

Mire jó a fejszámolás? Mire jó a fejszámolás? Még négyéves sem voltam, amikor menthetetlenül beleszerettem a számokba. Az 1000-nél kisebb számok világa voltak a játszóterem, a négy alapművelet pedig a csúszdám, a hintám, a libikókám

Részletesebben

Két embrió beszélgetett az édesanyjuk méhében. Az egyik a kis Kételkedő, a másik a kis Hívő volt.

Két embrió beszélgetett az édesanyjuk méhében. Az egyik a kis Kételkedő, a másik a kis Hívő volt. Két embrió beszélgetett az édesanyjuk méhében. Az egyik a kis Kételkedő, a másik a kis Hívő volt. A kis Kételkedő ezt kérdezte: Tényleg hiszel abban, hogy van élet a születés után? A kis Hívő így válaszolt:

Részletesebben

Színbe hozunk! Találd meg magadban Te is az önkéntest!

Színbe hozunk! Találd meg magadban Te is az önkéntest! Színbe hozunk! Találd meg magadban Te is az önkéntest! Szia! A Faipari Tudományos Alapítvány saját profiljába vágó önkéntes programot indított ZuzmóKa néven. Az egy éven át tartó rendezvénysorozat önkéntesek

Részletesebben

Küldetés. 10. összejövetel

Küldetés. 10. összejövetel Küldetés 10. összejövetel 67 Előkészítés Rendezzünk el körben annyi széket, ahányan vagyunk! Középre tegyük a Szentírást és egy gyertyát! Készítsünk ki papírokat és íróeszközöket, hogy az egyéni és közös

Részletesebben

Olvasd el a következő regényrészletet, majd válaszolj a hozzá kapcsolódó kérdésekre!

Olvasd el a következő regényrészletet, majd válaszolj a hozzá kapcsolódó kérdésekre! Tanuló neve: Dátum: Olvasd el a következő regényrészletet, majd válaszolj a hozzá kapcsolódó kérdésekre! Egérszegi Cincin más volt, mint a többi egér. Ilyen kicsi egeret még életemben nem láttam! jegyezte

Részletesebben

- Hallod-e, feleség! Elmegyek én Moldvába, s ott elvállalok valami kaszálnivalót, hogy egy kicsi pénzt szerezzek.

- Hallod-e, feleség! Elmegyek én Moldvába, s ott elvállalok valami kaszálnivalót, hogy egy kicsi pénzt szerezzek. A három jó tanács (népmese) Hol volt, hol nem volt, hetedhét országon túl, még az Óperenciás-tengeren is túl, volt egyszer egy szegény ember s egy szegény asszony. S azoknak volt egy kétesztendős forma

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. A Nílus hercege

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. A Nílus hercege A Biblia gyermekeknek bemutatja A Nílus hercege Írta : Edward Hughes Illusztrálta : M. Maillot és Lazarus Átírta : M. Maillot és Sarah S. Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children

Részletesebben

Az Este, az Éjfél meg a Hajnal lakodalma

Az Este, az Éjfél meg a Hajnal lakodalma Az Este, az Éjfél meg a Hajnal lakodalma Magyar népmese Illusztrációk: Szabó Enikő Egy királynak volt három leánya, akik már nagyra felnőttek, és mégsem eresztette őket atyjuk a napvilágra. Egyszer a legöregebbik

Részletesebben

VITT-VETÉLKEDŐ MÁGOCS

VITT-VETÉLKEDŐ MÁGOCS VITT-VETÉLKEDŐ MÁGOCS Tisztelet Önfegyelem Biztonság BEcsület Kedvesség leszünk! De hogyan??????? A vetélkedő ötlete, célja A diákok a helyes magatartást pont úgy sajátítják el, mint ahogyan minden mást

Részletesebben

Bosnyák Viktória Gözde Bitir Sındırgı. Mantyusok. Bátorság, Tomi! Copyright Gözde Bitir Sındırgı

Bosnyák Viktória Gözde Bitir Sındırgı. Mantyusok. Bátorság, Tomi! Copyright Gözde Bitir Sındırgı Bosnyák Viktória Gözde Bitir Sındırgı Mantyusok Bátorság, Tomi! Copyright Gözde Bitir Sındırgı OLVASNI JÓ! 6 Mantyusok Bátorság, Tomi! 1 2 Bosnyák Viktória Mantyusok Bátorság, Tomi! 3 Illusztrálta: Gözde

Részletesebben

II. János Pál vetélkedő

II. János Pál vetélkedő II. János Pál vetélkedő Hittan forduló Szent Benedek Gimnázium, Budapest 1 Hittan verseny keretében az utcán végigsétálva embereket kérdeztünk meg arról, hogy mi a véleményük a papokról. Több embert megkérdezvén

Részletesebben

SZKB104_15. Fordulópontok a barátságban

SZKB104_15. Fordulópontok a barátságban SZKB104_15 Fordulópontok a barátságban TANULÓI FORDULÓPONTOK A BARÁTSÁGBAN 4. ÉVFOLYAM 145 D1 Gyurkovics Tibor: Rád nem lehet számítani Jenő nem tud futballozni. De mindig odajön. Beveszem a hármas csapatba,

Részletesebben

Feri rágja a térdét. Rónási Márton

Feri rágja a térdét. Rónási Márton Feri rágja a térdét Rónási Márton Tavasz volt, amikor beköltöztünk abba a házba, ahol kamaszkoromat éltem meg, abba a házba, ahol a legjobb barátom lett Láncos, a hatalmas fekete kutya, akit tíz éve temettem

Részletesebben

ÉLEM ÉLETEM. Úttalan utakon.. A világban elveszve. Refr: Szabadságban szenvedéllyel, Átélt érzelmekkel, Boldogan élem életem, tovább.

ÉLEM ÉLETEM. Úttalan utakon.. A világban elveszve. Refr: Szabadságban szenvedéllyel, Átélt érzelmekkel, Boldogan élem életem, tovább. ÉLEM ÉLETEM Vándor vagy az úton, az élet vándora, Megállás nincs, messzeségbe vezet lépted. Az éjjeli úton mész,,közben megáll az ész Úttalan utakon, a semmi felé mész. Megfogadod, hogy holnap új élet

Részletesebben

.a Széchenyi iskoláról

.a Széchenyi iskoláról Negyedikesek írták....a Széchenyi iskoláról 7 éves koromban, szüleimmel azért választottuk ezt az iskolát, mert itt német nyelvet lehet tanulni. Én már óvodás korom óta tanulom a németet, így ragaszkodtunk

Részletesebben

A tanulásmódszertan alapjai 2

A tanulásmódszertan alapjai 2 2. Gyakorlat A tanulásmódszertan alapjai 2 Van helye és ideje a tanulásnak? Összeállítottátok a napirendet? Akkor mehetünk tovább. Ne feledd, a cél az, hogy a gyermeked egyedül tanuljon, ez az, ami mindig

Részletesebben

Egy nagyon egyszerű módszer - avagy hogyan egészítheted ki a jövedelmedet anélkül, hogy bármit is el kellene adnod

Egy nagyon egyszerű módszer - avagy hogyan egészítheted ki a jövedelmedet anélkül, hogy bármit is el kellene adnod Ebből a tortából most Te is vághatsz magadnak egy szeletet [SPEC1]! Egy nagyon egyszerű módszer - avagy hogyan egészítheted ki a jövedelmedet anélkül, hogy bármit is el kellene adnod Kedves [SPEC1]! Először

Részletesebben

Annus szobalányként dolgozott,

Annus szobalányként dolgozott, Annus döntése Annus szobalányként dolgozott, akkor már majdnem 10 éve, amikor az asszonya váratlan ajánlattal állt elő. Kedves Annuskám, tudja mennyire szeretjük magát, a férjem és én is. Családtagnak

Részletesebben

HOLLY WEBB CICA AZ ERD BEN. Sophy Williams rajzaival. második kiadás

HOLLY WEBB CICA AZ ERD BEN. Sophy Williams rajzaival. második kiadás Holly Webb HOLLY WEBB CICA AZ ERD BEN Sophy Williams rajzaival második kiadás Könyvmolyképző Kiadó Szeged, 2010 3 Tomnak 5 Els fejezet Pamacs cica hanyatt feküdt a kosarában szőrös hasát mutogatva, és

Részletesebben

Érzelmeink fogságában Dr. József István okl. szakpszichológus egyetemi docens Érzelmi intelligencia Emotional Intelligence Az érzelmi intelligencia az érzelmekkel való bánás képessége, az a képesség, amivel

Részletesebben

29. Hét 2010. július 21. Szerda

29. Hét 2010. július 21. Szerda Napii Ellemzéss 29. Hét 2010. július 21. Szerda Összegzés A pénteki esés után hétfőn még nem sok pozitívumot mutattak az amerikai piacok, azonban a tegnapi kereskedés elején már észre lehetett venni, hogy

Részletesebben

http://webovoda.blogspot.com/

http://webovoda.blogspot.com/ http://webovoda.blogspot.com/ B e t l e h e m e s j á t é k Szereplők: Király, szolga, Mária, József, egy paraszt család (akiknél a betlehemes játszódik), a betlehemet vivők, angyalok, pásztorok. Az egész

Részletesebben

Leült a fia mellé a földre. Ült, amíg ki nem aludtak az íves fények a szemében. Akkor megszólalt:

Leült a fia mellé a földre. Ült, amíg ki nem aludtak az íves fények a szemében. Akkor megszólalt: BALLADA Az öreg és a fiú együtt laktak a faházban. Az öregről mindenki úgy tudta, hogy egyedül él, és a fiúról senki sem tudta, hogy a fia. A patak egy negyedórányi járásra volt, a legközelebbi faház egy

Részletesebben

Gárdonyi Géza. Az ablak

Gárdonyi Géza. Az ablak Gárdonyi Géza Az ablak Egy tizenöt éves fiú is járt az iskolába. Daninak hívták. Leány is volt három olyan nagyocska. De azok mind vidámak voltak és kedvesek. Csak ez a Dani! Ült fakó arccal az első helyen,

Részletesebben

Miért olyan nehéz manapság Angliában munkát találni? és miért sikerül mégis egyeseknek napokon belül elhelyezkedni?

Miért olyan nehéz manapság Angliában munkát találni? és miért sikerül mégis egyeseknek napokon belül elhelyezkedni? Miért olyan nehéz manapság Angliában munkát találni? és miért sikerül mégis egyeseknek napokon belül elhelyezkedni? Hadd kezdjem egy statisztikával: Angliában jelenleg 8.4%-os a munkanélküliség (http://www.guardian.co.uk/business/2012/jan/18/unemployment-public-sectorstrikes).

Részletesebben

Fényképalbum. A fénykép készítésének éve:

Fényképalbum. A fénykép készítésének éve: Fényképalbum Az interjúalany neve: A fénykép készítésének helye: A fénykép készítésének éve: Szüleim Budapest 1980-as évek Ők a szüleim. Ez a kép már itt készült, Budapesten. Volt egy kicsi lakásuk, és

Részletesebben

SZAKMAI GYAKORLAT BESZÁMOLÓ LUKÁCS ZSÓFIA 2015/2016 MÁLTA

SZAKMAI GYAKORLAT BESZÁMOLÓ LUKÁCS ZSÓFIA 2015/2016 MÁLTA SZAKMAI GYAKORLAT BESZÁMOLÓ LUKÁCS ZSÓFIA 2015/2016 MÁLTA Szakmai gyakorlatomat Máltán, a Vera Sant Fournier Interior Design Studionál végeztem. Ez a csupán három főből álló cég elsősorban magánlakások

Részletesebben

Egy segítő hang. Ágostonné Nagy Zsuzsanna. (Képmás Családmagazin 2010/november)

Egy segítő hang. Ágostonné Nagy Zsuzsanna. (Képmás Családmagazin 2010/november) Egy segítő hang (Képmás Családmagazin 2010/november) Szöveg: Váczi Éva Kép: Hrabovszki Viktor Személyes válságainkban néha nagyon magányosnak érezzük magunkat. Néha hosszú ideig egyedül birkózunk problémáinkkal,

Részletesebben

1. Jaj, most vagyok csak igazán árva, sárgaház sahja, kékség királya, most vagyok én csak igazán árva: görbe fának is egyenes lángja!

1. Jaj, most vagyok csak igazán árva, sárgaház sahja, kékség királya, most vagyok én csak igazán árva: görbe fának is egyenes lángja! Utassy József Mikor az agyban téboly trónol Holtpont 1. Jaj, most vagyok csak igazán árva, sárgaház sahja, kékség királya, most vagyok én csak igazán árva: görbe fának is egyenes lángja! 2. Mint ama nagy,

Részletesebben

zsolnay eozina Ezt mondta? Ezt jelentette ki Kitkat ellentmondást nem tûrô hangon. Mikor megyünk?

zsolnay eozina Ezt mondta? Ezt jelentette ki Kitkat ellentmondást nem tûrô hangon. Mikor megyünk? zsolnay eozina Milyen szép név suttogta Kitkat egyik reggel. Micsoda? kérdezte Apu. Zsolnay Eozina felelte ábrándos szemmel. Vele álmodtál, Kitkat? Igen Ô egy szellemlány. Tündöklô zöld színe van. Ó! csodálkozott

Részletesebben

Dániel könyve. Világtörténelem dióhéjban

Dániel könyve. Világtörténelem dióhéjban Dániel könyve Világtörténelem dióhéjban 2300 éves prófécia Kr.e. 457 Kr.u. 34 Kr.u. 1844 490 év 1810 év 70 hét Rendelet 1. rész Evangélium 2. rész 10-11 Ki Mikáél? Mózes éneke Szólt az ellenség: `Üldözöm

Részletesebben

AZ EDZŐ ÉS A MÉDIA /THE COACH AND THE MEDIA/

AZ EDZŐ ÉS A MÉDIA /THE COACH AND THE MEDIA/ AZ EDZŐ ÉS A MÉDIA /THE COACH AND THE MEDIA/ Készült: Jacques Crevoisier előadása alapján (UEFA, Nyon, 2013) A média: A kommunikációs készség ugyanolyan fontos, mint a technikai készségek. A kérdések is

Részletesebben

EGÉSZség +BOLDOGSÁG teremtő IMA

EGÉSZség +BOLDOGSÁG teremtő IMA EGÉSZség +BOLDOGSÁG teremtő IMA Mágikus SZERtartás EGÉSZséges +boldog ÉLETedért! INGYENES EGÉSZséget és boldogságot teremtő IMA Mágikus SZERtartás, amit otthonodban végezhetsz EGÉSZséges +BOLDOG életedért!

Részletesebben

Egy visszautasíthatatlan ajánlat. A film alatt végig a nagy gengszterfilmekre, különösképp a Keresztapára hajazó zene szól lágyan a háttérben.

Egy visszautasíthatatlan ajánlat. A film alatt végig a nagy gengszterfilmekre, különösképp a Keresztapára hajazó zene szól lágyan a háttérben. Egy visszautasíthatatlan ajánlat A film alatt végig a nagy gengszterfilmekre, különösképp a Keresztapára hajazó zene szól lágyan a háttérben. Egy függönyökkel árnyékolt, tágas szobában járunk. A képen

Részletesebben

Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem?

Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem? Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem? Amikor úgy döntöttél, hogy behívod Jézust az életedbe, lehet, hogy felmerült benned a kérdés: Vajon Isten hallotta egyáltalán, amit mondtam?

Részletesebben