VP-M2050S(B)/M2100S(B) /M2200S(B) VP-M2050S(B)/M2100S(B) /M2200S(B) Kamera cyfrowa. Digitális kamkorder AF CCD LCD

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "VP-M2050S(B)/M2100S(B) /M2200S(B) VP-M2050S(B)/M2100S(B) /M2200S(B) Kamera cyfrowa. Digitális kamkorder AF CCD LCD"

Átírás

1 Kamera cyfrowa VP-M2050S(B)/M2100S(B) /M2200S(B) Digitális kamkorder VP-M2050S(B)/M2100S(B) /M2200S(B) AF Automatyczna regulacja ostroêci CCD Przetwornik obrazu CCD LCD WyÊwietlacz ciek okrystaliczny AF CCD LCD Auto fókusz Töltéscsatolt eszköz Folyadékkristályos képernyœ Podr cznik u ytkownika Przed przystàpieniem do eksploatacji urzàdzenia nale y dok adnie przeczytaç niniejszà instrukcj i zachowaç jà na przysz oêç. Urzàdzenie spe nia za o enia dyrektyw 89/336 CEE, 73/23 CEE, 98/68 CEE. Stosowaç wy àcznie zatwierdzone akumulatory. W przeciwnym wypadku mo e wyst powaç zagro enie przegrzaniem, po arem lub wybuchem. Firma Samsung nie ponosi odpowiedzialnoêci za problemy powsta e w wyniku stosowania nieodpowiednich akumulatorów. Használati útmutató MielŒtt a készüléket használatba venné, kérjük, figyelmesen olvassa el a kezelési útmutatót, és Œrizze meg, hogy késœbb is utánanézhessen a tudnivalóknak. A termék megfelel a 89/336 CEE, 73/23 CEE, 93/68 CEE irányelvek elœírásainak. Csak a gyártó által jóváhagyott akkumulátort használjon. Egyébként az akku túlmelegedhet, tüzet vagy robbanást okozhat. A Samsung nem felelœs a nem ajánlott akkumulátorok okozta problémákért. AD L

2 Spis treêci Tartalomjegyzék i informacje o bezpieczeƒstwie... 8 Zalecenia dotyczàce kamery...8 dotyczàce praw autorskich...9 dotyczàce kondensacji wilgoci...9 dotyczàce kamery...9 dotyczàce akumulatora...10 dotyczàce obiektywu...11 dotyczàce wyêwietlacza LCD...11 Zalecenia dotyczàce serwisowania...11 Zalecenia dotyczàce cz Êci zamiennych...11 Informacje o kamerze Funkcje...12 Akcesoria dostarczane z kamerà...13 Nazwy cz Êci Widok z ty u (lewa strona)...14 Widok od spodu (prawa strona)...15 WyÊwietlacz LCD...16 Menu ekranowe (w trybie Nagryw. wideo i Odtw. wideo)...16 Menu ekranowe (w trybie Fotografowanie i WyÊw. zdj ç)...17 Menu ekranowe (w trybie Odt. MP3/Zapis g osu/ Odtw. g osu)...18 Eksploatacja akumulatora Instalowanie/wyjmowanie akumulatora...19 Konserwacja akumulatora...20 adowanie akumulatora...23 Korzystanie z funkcji resetowania sprz tu...23 Kolory diod LED...24 Tudnivalók és biztonsági óvintézkedések...8 A kamera védelme és gondozása...8 A SZERZÃI JOGRA vonatkozó tudnivalók...9 Páralecsapódásra vonatkozó tudnivalók...9 A kamkorderre vonatkozó tudnivalók...9 Az akkumulátorra vonatkozó tudnivalók...10 Az objektívre vonatkozó megjegyzés...11 Az LCD-képernyŒvel kapcsolatos tudnivalók...11 A szervizeléssel kapcsolatos óvintézkedések...11 A pótalkatrészekkel kapcsolatos óvintézkedések...11 A kamkorder szolgáltatásai és tartozékai Szolgáltatások...12 A kamkorderhez mellékelt tartozékok...13 A kezelœszervek megnevezése...14 Hátul- és bal oldalnézet...14 Jobb oldal- és alulnézet...15 LCD-képernyŒ...16 OSD (képernyœkijelzœ video felvétel és lejátszás üzemmódban)...16 OSD (képernyœkijelzœ fénykép felvétel és lejátszás üzemmódban)...17 OSD (képernyœkijelzœ MP3 lejátszás, hangfelvétel éshanglejátszás üzemmódban)...18 Az akkumulátor használata Az akkumulátor behelyezése és kivétele...19 Az akkumulátor karbantartása...20 Az akkumulátor töltése...23 A gyári alapértékek visszaállítása...23 A LED színe

3 Spis treêci Informacje podstawowe Korzystanie z wyêwietlacza LCD...24 Przed przystàpieniem do eksploatacji kamery...25 Korzystanie z przycisku funkcyjnego...26 Korzystanie z przycisku DISPLAY...27 Regulacja wyêwietlacza LCD...28 Struktura folderów i plików...29 Czas nagrywania i pojemnoêç...30 Wybieranie rodzaju pami ci...32 Korzystanie z karty pami ci (wyposa enie dodatkowe)...33 Wybór trybu i menu...34 Tryb wideo Nagrywanie...36 Nagrywanie...36 Powi kszanie i pomniejszanie...37 Odtwarzanie...38 Odtwarzanie na wyêwietlaczu LCD...38 Wybieranie opcji plików...40 Usuwanie plików wideo...40 Blokowanie plików wideo...41 Kopiowanie plików wideo...42 Wybór wielokrotny...43 Ustawianie opcji odtwarzania...44 Konfigurowanie ró nych funkcji...45 Ustawianie rozmiaru pliku wideo...45 Ustawianie jakoêci pliku wideo...46 Ustawianie trybu nagrywania pliku wideo...47 Konfigurowanie zewn trznego wejêcia/wyjêcia...48 Ustawianie ostroêci...49 Ustawianie funkcji elektronicznego stabilizatora obrazu (ESO)..50 Ustawianie balansu bieli...51 Tartalomjegyzék Az elsœ lépések...24 Az LCD monitor használata...24 A kamera üzembe helyezése elœtt...25 A funkciógomb használata...26 A DISPLAY gomb használata...27 Az LCD monitor beállítása...28 A mappák és fájlok szerkezete...29 Felvételi idœhatárok és tárkapacitások...30 A memóriatípus kiválasztása...32 Memóriakártya használata (opcionális kiegészítœ)...33 Üzemmód- és menüválasztás...34 Video üzemmód...35 Felvétel...36 Felvétel...36 Közelítés és távolítás...37 Lejátszás...38 Lejátszás az LCD-képernyŒn...38 Fájlok kiválasztása...40 Videofájlok törlése...40 Videofájlok zárolása...41 Videofájlok másolása...42 Több elem kiválasztása...43 A Lejátszás opció beállítása...44 Különféle funkciók beállítása...45 A videofájlok méretének beállítása...45 A videofájlok minœségének beállítása...46 A videofájl felvételi módjának beállítása...47 A külsœ bemenet/kimenet beállítása...48 A fókusz beállítása...49 Az EKS (Elektronikus képstabilizátor) beállítása...50 A fehér-egyensúly beállítása

4 Spis treêci Tartalomjegyzék 4 Ustawianie funkcji ekspozycji automatycznej (Program AE)...52 Ustawianie trybu kompensacji tylnego oêwietlenia (BLC)...53 Ustawianie funkcji efektów specjalnych...54 Regulacja zoomu cyfrowego...55 Konfiguracja automatycznej kontroli podêwietlenia...56 Tryb Zdj cia Fotografowanie...58 Wykonywanie zdj ç...58 Powi kszanie i pomniejszanie...59 Oglàdanie...60 Oglàdanie zdj ç na wyêwietlaczu LCD...60 Wybieranie opcji plików...61 Usuwanie plików zdj ç...61 Blokowanie plików zdj ç...62 Kopiowanie plików zdj ç...63 Konfigurowanie funkcji DPOF (Digital Print Order Format)...64 Wybór wielokrotny...65 Konfigurowanie ró nych funkcji...66 Ustawianie rozmiaru pliku zdj cia...66 Ustawianie lampy b yskowej...67 Ustawianie ostroêci...68 Ustawianie balansu bieli...69 Ustawianie trybu kompensacji tylnego oêwietlenia (BLC)...70 Konfiguracja automatycznej kontroli podêwietlenia...71 A Program AE (Programozott automatikus exponálás) beállítása...52 A EFK (Ellenfény-kompenzáció) beállítása...53 Az effektusok beállítása...54 A digitális zoom beállítása...55 A háttérvilágítás automatikus vezérlésének beállítása...56 Kép üzemmód...57 Képrögzítés Fényképek készítése...58 Közelítés és távolítás...59 Megtekintés...60 A fényképek megtekintése az LCD-képernyŒn...60 Fájlok kiválasztása...61 A Fényképfájlok törlése...61 A Fényképfájlok zárolása...62 A Fényképfájlok másolása...63 A DPOF (Digitális nyomtatási parancsformátum) funkció...64 Több elem kiválasztása...65 Különféle funkciók beállítása...66 A fényképfájlok méretének beállítása...66 A vaku beállítása...67 A fókusz beállítása...68 A fehér-egyensúly beállítása...69 A EFK (Ellenfény-kompenzáció) beállítása...70 A háttérvilágítás automatikus vezérlésének beállítása...71 Tryb MP3/Dyktafon/Korzystanie z przeglàdarki plików MP3 üzemmód/diktafon üzem-mód/a fájlböngészœ használata Tryb MP Zapisywanie muzyki za pomocà kamery...73 MP3 üzemmód...73 Kopiowanie plików muzycznych do kamery...73 Zene betöltése a kamerába...73 Odtwarzanie...74 Zenefájlok másolása a kamerába...73 Lejátszás...74

5 Spis treêci Tartalomjegyzék Odtwarzanie plików muzycznych...74 Wybieranie opcji plików...75 Konfigurowanie funkcji odtwarzania z powtarzaniem...75 Usuwanie plików muzycznych...76 Blokowanie plików muzycznych...77 Kopiowanie plików muzycznych...78 Konfigurowanie funkcji odtwarzania losowego...79 Dyktafon Nagrywanie...80 Nagrywanie g osu...80 Odtwarzanie...81 Odtwarzanie plików dêwi kowych...81 Wybieranie opcji plików...82 Usuwanie plików dêwi kowych...82 Blokowanie plików dêwi kowych...83 Kopiowanie plików dêwi kowych...84 Korzystanie z przeglàdarki plików Usuwanie plików lub folderów...85 Blokowanie plików...86 Kopiowanie plików lub folderów...87 WyÊwietlanie informacji o plikach...88 Konfigurowanie ustawieƒ kamery Regulacja wyêwietlacza LCD...90 Regulacja jasnoêci wyêwietlacza LCD...90 Regulacja kolorów wyêwietlacza LCD...91 Ustawianie daty/godziny...92 Ustawianie godziny...92 Ustawianie daty...93 Ustawianie formatu daty...94 Zenefájlok lejátszása...74 Fájlok kiválasztása...75 Ismételt lejátszás...75 Zenefájlok törlése...76 Zenefájlok zárolása véletlen törlés ellen...77 Zenefájlok másolása...78 Véletlenszerı lejátszás beállítása...79 Diktafon üzemmód...80 Felvétel...80 Hangfelvétel...80 Lejátszás...81 Hangfelvételek lejátszása...81 Fájlok kiválasztása...82 Hangfelvételek törlése...82 Hangfelvételek zárolása véletlen törlés ellen...83 Hangfelvételek másolása...84 A fájlböngészœ használata...85 Fájlok vagy mappák törlése...85 Fájlok zárolása véletlen törlés ellen...86 Fájlok vagy mappák másolása...87 A fájlok adatainak megtekintése...88 A kamera beállítása Az LCD monitor beállítása...90 Az LCD fényerejének beállítása...90 Az LCD színének beállítása...91 A dátum/idœ beállítása...92 Pontos idœ beállítása...92 Dátum beállítása...93 Dátum formátumának beállítása

6 Spis treêci Tartalomjegyzék 6 Ustawianie formatu godziny...95 Konfigurowanie systemu...96 Konfigurowanie funkcji automatycznego wy àczania...96 Konfigurowanie funkcji demonstracji...97 Ustawianie trybu rozruchu...98 Konfigurowanie funkcji numeru pliku...99 Ustawianie sygna u dêwi kowego WyÊwietlanie informacji o wersji Konfigurowanie pami ci Wybieranie rodzaju pami ci Formatowanie pami ci WyÊwietlanie informacji o iloêci wolnego miejsca w pami ci Ustawianie j zyka Wybór j zyka Korzystanie z trybu USB Przesy anie plików do komputera Po àczenie USB z komputerem Wymagania systemowe Korzystanie z urzàdzenia w trybie kamery komputerowej Pod àczanie kamery do drukarki àczenie kamery z innymi urzàdzeniami Pod àczanie kamery do telewizora Pod àczanie kamery do magnetowidu Kopiowanie plików wideo na taêm wideo Nagrywanie materia ów niekodowanych z innych urzàdzeƒ cyfrowych Pod àczanie kamery do komputera za pomocà kabla USB Instalowanie programów Instalowanie programu DV Media Pro Interfejs USB do transmisji danych Drukowanie zdj ç Az idœ formátumának beállítása...95 A rendszer beállítása...96 Az automatikus kikapcsolás beállítása...96 A demonstrációs funkció beállítása...97 A bekapcsolás utáni üzemmód beállítása...98 A fájlszámozás funkció beállítása...99 Hangjelzés beállítása A verzióadatok megtekintése A memória beállítása Tárolóeszköz kiválasztása Memória formázása Tárkapacitás megtekintése Nyelv beállítása Nyelv kiválasztása Az USB üzemmód használata Fájlok átmásolása a számítógépre USB csatlakoztatás a számítógéphez Rendszerkörnyezet Webkamera üzemmód Nyomtatás a kameráról Inne informacje Egyéb információk A kamkorder összekapcsolása más készülékekkel A kamera összekapcsolása a tévével A kamera összekapcsolása a videomagnóval Videofájlok videomagnóra másolása Másolásvédelem nélküli tartalmak felvétele más eszközökrœl..114 A kamera összekapcsolása a számítógéppel USB-kábellel Programok telepítése A DV Media Pro 1.0 telepítése USB adatcsatlakozó Fényképek nyomtatása...119

7 Spis treêci Tartalomjegyzék Drukowanie za pomocà funkcji PictBridge Drukowanie zdj ç za pomocà plików DPOF Konserwacja Czyszczenie i konserwacja kamery Po zakoƒczeniu eksploatacji Czyszczenie korpusu kamery Eksploatacja wbudowanego akumulatorka Informacje dotyczàce akumulatora Korzystanie z kamery za granicà Rozwiàzywanie problemów Komunikaty diagnostyczne Korzystanie z menu Parametry techniczne Indeks Nyomtatás a PictBridge funkcióval Fényképek nyomtatása DPOF-fájlok segítségével Karbantartás A kamkorder tisztítása és karbantartása Használat után A burkolat tisztítása A beépített akkumulátor használata Az akkumulátorról A kamkorder használata külföldön Hibaelhárítás Öndiagnosztikai képernyœ A menü használata Mıszaki adatok Tárgymutató

8 i informacje o bezpieczeƒstwie Zalecenia dotyczàce kamery Przy u ytkowaniu urzàdzenia nale y przestrzegaç poni szych zaleceƒ: Przechowywaç urzàdzenie w bezpiecznym miejscu. Urzàdzenie zawiera soczewk podatnà na uszkodzenia wskutek wstrzàsów. Urzàdzenie przechowywaç w miejscach niedost pnych dla dzieci. Tudnivalók és biztonsági óvintézkedések A kamera védelme és gondozása Vegye figyelembe a következœ elœvigyázatossági intézkedéseket: A készüléket tartsa biztonságos helyen. A készülékben lévœ lencse ütœdés hatására megsérülhet. GyermekektŒl tartsa távol. Nie k aêç kamery w miejscach wilgotnych. Wilgoç i woda mogà spowodowaç nieprawid owe dzia anie urzàdzenia. Aby uniknàç pora enia pràdem, nie dotykaç urzàdzenia lub kabla zasilajàcego mokrymi r koma. Nie u ywaç lampy b yskowej blisko oczu innych osób. Lampa emituje silne Êwiat o i tak samo jak Êwiat o s oneczne mo e doprowadziç do uszkodzenia wzroku. Przy fotografowaniu niemowlàt zachowaç szczególnà ostro noêç, trzymajàc lamp nie bli ej ni 90 cm od dziecka. W przypadku niew aêciwego dzia ania urzàdzenia skontaktowaç si ze sprzedawcà lub autoryzowanym punktem serwisowym firmy Samsung. Samodzielny demonta urzàdzenia mo e spowodowaç trudne do naprawienia uszkodzenia. CzyÊciç urzàdzenie suchà, mi kkà Êciereczkà. Plamy usuwaç mi kkà Êciereczkà zwil onà s abym roztworem Êrodka czyszczàcego. Nie u ywaç rozpuszczalników, zw aszcza benzenowych, poniewa mogà one uszkodziç elementy wykoƒczenia urzàdzenia. Chroniç urzàdzenie przed deszczem i s onà wodà. Po u yciu wyczyêciç. S ona woda mo e spowodowaç korozj cz Êci. Ne tegye a készüléket nedves helyre. A nedvesség és víz a készülékben mıködési zavarokat okozhat. Az áramütés elkerülése érdekében ne érintse meg nedves kézzel a készüléket vagy a hálózati csatlakozókábelt. A vakut ne használja mások szeme közelében. A vaku erœs fényt bocsát ki, amely hasonló károkat tud okozni a szemben, mint a közvetlen napfény. Különösen figyeljen csecsemœ fotózásakor, és ne vakuzzon 1 méternél kisebb távolságról. Ha a készülék nem mıködik megfelelœen, kérjük, forduljon a legközelebbi kereskedéshez vagy Samsung márkaszervizhez. Ha saját maga szedi szét a készüléket, visszafordíthatatlan, igen nehezen helyreállítható károkat okozhat. A készüléket puha, száraz kendœvel tisztítsa. Foltok eltávolításához használjon enyhe mosószeres oldattal megnedvesített puha kendœt. Ne használjon semmiféle oldószert a tisztításhoz, különösen benzolt ne, amely súlyos károkat okozhat a készülék felületén. Készülékét tartsa olyan helyen, ahol nem érheti esœ és sós víz. Használat után tisztítsa meg. A sós víztœl korrodálódhatnak az alkatrészek. 8

9 i informacje o bezpieczeƒstwie dotyczàce praw autorskich Programy telewizyjne, kasety wideo z filmami, p yty DVD i inne materia y mogà byç obj te prawami autorskimi. Nagrywanie materia ów obj tych prawem autorskim bez wymaganej zgody mo e naruszaç prawa osób posiadajàcych prawa autorskie oraz pozostawaç w sprzecznoêci z ustawà. Wszystkie znaki firmowe i zarejestrowane znaki handlowe u yte w niniejszej instrukcji oraz innej dokumentacji dostarczanej z urzàdzeniami firmy Samsung nale à do ich w aêcicieli. dotyczàce kondensacji wilgoci 1. Nag y wzrost temperatury otoczenia mo e spowodowaç skroplenie si wilgoci wewnàtrz kamery. Na przyk ad: WejÊcie do lub wyjêcie z nagrzanego pomieszczenia w ch odny dzieƒ mo e spowodowaç skroplenie si wilgoci wewnàtrz kamery. Aby temu zapobiec, przed wystawieniem urzàdzenia na nag e zmiany temperatury nale y umieêciç je w pokrowcu lub plastikowej torbie. dotyczàce kamery 1. Nie nara aç KAMERY na dzia anie wysokich temperatur (powy ej 60 C). Na przyk ad w zaparkowanym samochodzie latem lub w pe nym s oƒcu. 2. Nie dopuszczaç do zawilgocenia KAMERY. Chroniç KAMER przez deszczem, s onà wodà i wilgocià w innych postaciach. Zanurzenie w wodzie lub wystawienie na znacznà wilgoç mo e doprowadziç do uszkodzenia urzàdzenia. Tudnivalók és biztonsági óvintézkedések A SZERZÃI JOGRA vonatkozó tudnivalók Egyes televízió-mısorok, mozifilmeket tartalmazó videokazetták, DVD-filmek, játékfilmek és más anyagok szerzœi jogvédelem alatt állnak. A szerzœi jogvédelem alatt álló anyagok engedély nélküli rögzítése sértheti a szerzœi jog tulajdonosának jogait, és törvényszegésnek minœsül. Minden márkanév és bejegyzett márkanév ebben az útmutatóban és más dokumentációban, melyet ehhez a Samsung termékhez mellékeltünk a tulajdonosok márkaneve és bejegyzett márkaneve. Páralecsapódásra vonatkozó tudnivalók 1. A környezeti hœmérséklet hirtelen emelkedése következtében a KAMERA belsejében pára csapódhat le. Például: Ha hideg idœben fıtött helyiségbe viszi, vagy onnan kihozza a kamkordert, annak belsejében pára csapódhat le. A páralecsapódás elkerülése érdekében helyezze a terméket hordtáskába vagy mıanyag zacskóba, mielœtt hirtelen hœmérsékletváltozásnak tenné ki. A kamkorderre vonatkozó tudnivalók 1. Ne tegye ki a KAMERÁT magas hœmérsékletnek (60 C felett). Például nyáron zárt autóban vagy közvetlen napfényben könnyen túlhevülhet a kamera. 2. A KAMKORDERT ne érje nedvesség. Óvja a KAMKORDERT az esœ, a sós víz vagy bármilyen más nedvesség hatásától. Vízbe merítve vagy nagyon nyirkos helyen a kamera tönkremegy. 9

10 i informacje o bezpieczeƒstwie dotyczàce akumulatora Zaleca si korzystanie z oryginalnego akumulatora. Mo na go nabyç w centrum serwisowym firmy SAMSUNG. Przed przystàpieniem do nagrywania nale y sprawdziç, czy akumulator jest ca kowicie na adowany. JeÊli kamera nie jest u ywana, nale y jà wy àczyç. Pozwala to zaoszcz dziç energi akumulatora. Po 5 minutach bezczynnoêci w trybie GOT kamera wy àczy si automatycznie. Pozwala to zaoszcz dziç energi akumulatora. Nale y sprawdziç, czy akumulator zosta prawid owo zainstalowany. Nowy akumulator dostarczany z urzàdzeniem nie jest na adowany. Przed u yciem akumulatora nale y go ca kowicie na adowaç. Nale y uwa aç, aby nie upuêciç akumulatora. Mo e to spowodowaç jego uszkodzenie. Pe ne roz adowanie akumulatora litowo-polimerowego powoduje uszkodzenie jego wewn trznych ogniw. Zwi ksza si te prawdopodobieƒstwo wycieku elektrolitu. Aby zapobiec uszkodzeniu akumulatora, nale y go wyjàç z urzàdzenia, gdy jest ca kowicie roz adowany. Przed w o eniem akumulatora do kamery nale y oczyêciç jego styk i usunàç obce substancje. Gdy okres ywotnoêci akumulatora dobiegnie koƒca, nale y skontaktowaç si ze sprzedawcà. Akumulator jest odpadem chemicznym i nale y si go pozbyç w odpowiedni sposób. Przy wyjmowaniu akumulatora z kamery nale y uwa aç, aby go nie upuêciç. Tudnivalók és biztonsági óvintézkedések Az akkumulátorra vonatkozó tudnivalók Javasoljuk, hogy eredeti akkumulátort használjon. Ez a SAMSUNG márkaszervizben kapható. A felvétel megkezdése elott gyœzœdjön meg arról, hogy az akkumulátor teljesen feltöltött állapotban van-e. Az akkumulátor energiatakarékos használata érdekében kapcsolja ki a kamkordert, amikor nem használja. Ha behelyezett kazettával 5 percen túl KÉSZ üzemmódban hagyják, a kamera automatikusan kikapcsol, hogy kímélje az akkumulátort. GyŒzŒdjön meg arról, hogy az akkumulátor pontosan a helyére van-e illesztve. A termékhez adott új akkumulátor nincs feltöltve. Az akkumulátort használat elœtt teljesen fel kell tölteni. Vigyázzon, hogy ne ejtse le az akkumulátort. Az akkumulátor az eséstœl megsérülhet. A lítium-polimeres akkumulátor teljes lemerítése károsítja az akkumulátor celláit. A teljesen lemerült akkumulátor szivároghat. Az akkumulátor sérülésének elkerülése érdekében vegye ki a lemerült akkumulátort a készülékbœl. Az akkumulátor behelyezése elœtt tisztítsa le az érintkezœkrol az esetleges szennyezœdéseket. Ha lejárt az akkumulátor élettartama, kérjük, forduljon a márkakereskedœhöz. Az akkumulátorokat vegyi hulladékként kell kiselejtezni. Vigyázzon, ne ejtse le az akkumulátort, amikor kiveszi a kamkorderbœl. 10

11 i informacje o bezpieczeƒstwie Tudnivalók és biztonsági óvintézkedések Nie filmowaç z obiektywem kamery skierowanym prosto w stron s oƒca. BezpoÊredni kontakt ze Êwiat em s onecznym mo e doprowadziç do uszkodzenia przetwornika obrazu CCD (czujnika obrazu). 1. WyÊwietlacz LCD zosta wyprodukowany z zastosowaniem technologii o wysokiej precyzji. Mogà si jednak pojawiaç na nim ma e kropki (czerwone, niebieskie lub zielone). Zjawisko to jest normalne i nie wp ywa na nagrywany obraz. 2. Podczas korzystania z wyêwietlacza LCD w pe nym s oƒcu lub na dworze mogà wystàpiç trudnoêci z wyraênym widzeniem obrazu. 3. BezpoÊredni kontakt ze Êwiat em s onecznym mo e uszkodziç wyêwietlacz LCD. Nie nale y samodzielnie naprawiaç kamery. Otwieranie lub zdejmowanie os on mo e naraziç u ytkownika na kontakt z wysokim napi ciem lub inne niebezpieczeƒstwa. W sprawach napraw gwarancyjnych zwracaç si do wykwalifikowanego personelu serwisowego. dotyczàce obiektywu dotyczàce wyêwietlacza LCD Zalecenia dotyczàce serwisowania Zalecenia dotyczàce cz Êci zamiennych Je eli potrzebne sà cz Êci zamienne, nale y dopilnowaç, aby stosowane by y cz Êci okreêlone przez producenta lub majàce takie same cechy jak cz Êci oryginalne. Dokonywanie wymiany na niezatwierdzone cz Êci grozi wybuchem po aru, pora eniem pràdem elektrycznym lub innymi niebezpieczeƒstwami. Ne filmezzen a kamerával úgy, hogy az objektívet egyenesen a napba irányítja. A közvetlen napfény megrongálhatja a CCD-t (a töltéscsatolt eszközökkel mıködœ képérzékelœt). 1. Az LCD precíziós technológiával készített, minœségi termék. Mindemellett elœfordulhat, hogy apró (piros, kék vagy zöld színı) pontok jelennek meg rajta. Ez normális jelenség, és a rögzített képet semmilyen módon nem befolyásolja. 2. Ha az LCD monitort közvetlen napfényben vagy szabadban használja, elœfordulhat, hogy nem látható tisztán a kép. 3. A közvetlen napfény megrongálhatja az LCD-képernyŒt. Ne kísérletezzen a kamera házilagos javításával. A burkolatok felnyitásával vagy eltávolításával veszélyes feszültségnek vagy egyéb veszélyeknek teheti ki magát. Minden javítási munkát bízzon szakemberre. Az objektívre vonatkozó megjegyzés Az LCD-képernyŒvel kapcsolatos tudnivalók A szervizeléssel kapcsolatos óvintézkedések A pótalkatrészekkel kapcsolatos óvintézkedések Ha alkatrészre van szüksége, bizonyosodjon meg róla, hogy a szakember a gyártó által megjelölt alkatrészt használta, amely az eredeti alkatrésszel megegyezœ tulajdonságokkal rendelkezik. A nem jóváhagyott pótalkatrészek tüzet, áramütést vagy egyéb veszélyeket okozhatnak. Prawid owe usuwanie produktu (zu yty sprz t elektryczny i elektroniczny) Oznaczenie umieszczone na produkcie lub w odnoszàcych si do niego tekstach wskazuje, e produktu po up ywie okresu u ytkowania nie nale y usuwaç z innymi odpadami pochodzàcymi z gospodarstw domowych. Aby uniknàç szkodliwego wp ywu na Êrodowisko naturalne i zdrowie ludzi wskutek niekontrolowanego usuwania odpadów, prosimy o oddzielenie produktu od innego typu odpadów oraz odpowiedzialny recykling w celu promowania ponownego u ycia zasobów materialnych jako sta ej praktyki. W celu uzyskania informacji na temat miejsca i sposobu bezpiecznego dla Êrodowiska recyklingu tego produktu u ytkownicy w gospodarstwach domowych powinni skontaktowaç si z punktem sprzeda y detalicznej, w którym dokonali zakupu produktu, lub z organem w adz lokalnych. U ytkownicy w firmach powinni skontaktowaç si ze swoim dostawcà i sprawdziç warunki umowy zakupu. Produktu nie nale y usuwaç razem z innymi odpadami komercyjnymi. A termék megfelelœ leadása (Elektromos és elektronikus készülékek hulladékkezelése) A terméken vagy a hozzá tartozó dokumentáción szereplœ jelzés arra utal, hogy hasznos élettartama végén a terméket nem szabad háztartási hulladékkal együtt kidobni. Annak érdekében, hogy megelœzhetœ legyen a szabálytalan hulladékleadás által okozott környezet- és egészségkárosodás, különítse ezt el a többi hulladéktól, és felelœsségteljesen gondoskodjon a hulladék leadásáról, a hulladékanyagok fenntartható szintı újrafelhasználása céljából. A háztartási felhasználók a termék forgalmazójától vagy a helyi önkormányzati szervektœl kérjenek tanácsot arra vonatkozóan, hová és hogyan vihetik el ez elhasznált terméket a környezetvédelmi szempontból biztonságos hulladékleadás céljából. Az üzleti felhasználók lépjenek kapcsolatba a forgalmazóval, és vizsgálják meg az adásvételi szerzœdés feltételeit. A terméket nem szabad leadni kereskedelmi forgalomból származó egyéb hulladékkal együtt. 11

12 12 POLSKI Informacje o kamerze Funkcje Po àczenie funkcji kamery cyfrowej i aparatu cyfrowego To urzàdzenie cyfrowe do przetwarzania obrazu mo na atwo prze àczyç z trybu kamery cyfrowej do trybu aparatu cyfrowego, co pozwala na atwe i wygodne nagrywanie. Wysoka rozdzielczoêç obrazów (aparat cyfrowy) Dzi ki zastosowaniu przetwornika CCD o rozdzielczoêci 2,1 mln pikseli najwy szà dost pnà rozdzielczoêcià jest 2400x krotny zoom cyfrowy Umo liwia 100-krotne powi kszenie obrazu. Kolorowy wyêwietlacz LCD TFT Kolorowy wyêwietlacz LCD TFT o wysokiej rozdzielczoêci (210 tys. pikseli) pozwala na natychmiastowe odtworzenie nagranych plików i zapewnia wyraêny, ostry obraz. Elektroniczny stabilizator obrazu (EIS) Za pomocà kamery mo na zwi kszaç stabilnoêç obrazów, poprzez minimalizacj skutków naturalnego dr enia ràk. Efekty cyfrowe Cyfrowe efekty specjalne (DSE, Digital Special Effects) umo liwiajà nadanie nagraniu charakterystycznego wyglàdu poprzez dodanie ró nych efektów specjalnych. Interfejs USB do transmisji danych Interfejs USB umo liwia przesy anie zdj ç, plików wideo oraz innych plików do komputera. Rozrywka praca w trybie Kamera PC Kamery mo na u ywaç jako kamery komputerowej do rozmów internetowych na ywo, wideokonferencji i innych zastosowaƒ. Du a pami ç nagrywanie/odtwarzanie g osu Za pomocà kamery mo na nagrywaç g os, przechowywaç nagrania w pami ci wewn trznej oraz na kartach pami ci SD, MMC, Memory Stick i Memory Stick Pro (opcja) i odtwarzaç je z tych noêników pami ci. Dodatkowa zaleta MP3 Za pomocà kamery mo na odtwarzaç pliki MP3 zapisane w pami ci wewn trznej oraz na kartach pami ci SD, MMC, Memory Stick i Memory Stick Pro (opcja). Kamera umo liwia ods uchiwanie ulubionych piosenek zapisanych w formacie MP3. Funkcja PictBridge/DPOF Po pod àczeniu kamery do drukarki obs ugujàcej protokó PictBridge i funkcj DPOF (Digital Printing Order Format) za pomocà kabla USB mo na drukowaç zapisane obrazy bez komputera PC. A kamera szolgáltatásai és tartozékai Szolgáltatások A beépített digitális kamera/fényképezœgép mıködése A készülék használható kamkorderként és digitális fényképezœgépként is. Mindkét üzemmódban egyszerıen és kényelmesen kezelhetœ. Nagy felbontású kép (digitális fényképezœgép) A képpontos CCD 2400x1800-as maximális képfelbontást tesz lehetœvé. 100x digitális zoom Segítségével a képet eredeti méretének 100-szorosára nagyíthatja fel. Színes TFT LCD A nagy felbontású ( képpontos) színes TFT LCD tiszta, éles képet ad. További elœnye, hogy azonnal megtekintheti rajta felvételeit. Elektronikus képstabilizátor (EKS) A kamera elektronikusan minimalizálja a kézmozgások miatti képremegést. Különféle digitális effektusok A DSE (Digitális Speciális Effektusok) funkció segítségével Ön különféle speciális effektusokkal egészítheti ki filmjét, ezáltal különleges látványvilágot hozhat létre. USB adatcsatlakozó Az USB adatcsatlakozón keresztül PC-re küldhetœk az álló- és mozgóképek és a kamkorderen tárolt egyéb fájlok. PC-kamera üzemmód A kamkorder webkameraként is használható videós csevegéshez, videokonferenciához és más PC-kamera alkalmazásokhoz. Hangfelvétel/-lejátszás óriási memóriával A kamkorder diktafonként is használható. A diktált szöveg rögzíthetœ a beépített memóriában, vagy a Memory Stick és a (külön vásárolható) SD, MMC, Memory Stick Pro memóriakártyán, és bármikor visszahallgatható. És még MP3 is... A kamkorderen lejátszhatja a beépített memóriában vagy a Memory Stick és a (külön vásárolható) SD, MMC, Memory Stick Pro memóriakártyán tárolt MP3 zenefájlokat is. A kamkorderen magával viheti és bárhol meghallgathatja kedvenc MP3 fájljait. PictBridge/DPOF funkció Ha kameráját egy PictBridge-el ellátott nyomtatóhoz csatlakoztatja és a DPOF (Digital Printing Order Format) funkciót használja, akkor az eltárolt képeket számítógép nélkül is kinyomtathatja.

13 Informacje o kamerze Akcesoria dostarczane z kamerà Nale y sprawdziç, czy razem z kamerà dostarczono poni sze akcesoria. A kamera szolgáltatásai és tartozékai A kamerához mellékelt tartozékok EllenŒrizze, hogy digitális kamkorderével együtt megkapta-e a következœ alaptartozékokat. Akcesoria podstawowe 1. Akumulator litowo-polimerowy 1. Lithium Polymer Battery Pack 2. AC Power Adapter 3. Audio/Video Cable Alaptartozékok 1. Lítium-polimer akkumulátor 2. Zasilacz sieciowy 2. Hálózati tápegység 3. Przewód audio/wideo 4. Przewód USB 4. USB Cable 5. Earphones 6. Hand Strap/Necklace Strap 3. Audio/Video kábel 4. USB-kábel 5. S uchawki 5. Fülhallgató 6. Pasek na r k /pasek na szyj 7. Etui 8. Instrukcja obs ugi/ Skrócona instrukcja obs ugi 7. Carrying Case 8. Instruction Book/Quick Guide 9. Software CD 6. Kézi heveder/nyakba akasztható heveder 7. Hordtáska 8. Kezelési útmutató/kisokos 9. P yta CD z oprogramowaniem 9. Szoftver CD 10. Os ona obiektywu 10. Lens Cover 11. Tripod Gender 10. Lencsefedél 11. Statyw 11. Fotóállvány Akcesoria opcjonalne 12. PrzejÊciówka SCART 13. Akumulator o przed u onej ywotnoêci 12. Scart Adapter (Option) 13. Extended life Battery Pack (Option) Külön beszerezhetœ tartozékok 12. Scart adapter 13. Hosszabb élettartamú akkumulátor 13

14 14 POLSKI Nazwy cz Êci Widok z ty u (lewa strona) 1. Built-in MIC 2. LCD Monitor 3. DISPLAY button 4. VOL +,-/MF +,- (Volume/Manual Focus) button 5. HOLD switch 6. Built-in Speaker 1. Wbudowany mikrofon 2. WyÊwietlacz LCD 3. Przycisk DISPLAY 4. Przycisk VOL +,-/MF +,- (g oênoêç/ r czna regulacja ostroêci) 5. Przycisk HOLD 6. Wbudowany g oênik 7. Przycisk Nagrywanie/Stop 8. Przycisk [ œ ] (przewijanie do ty u, RPS) 9. Przycisk W (pomniejszanie, ekran Multi-play, przesuni cie do góry) 10. Przycisk OK (odtwarzanie, pauza) 11. Przycisk [ ] (przewijanie do przodu, FPS) 12. Przycisk T (powi kszanie, przesuni cie w dó ) 13. Wskaênik nagrywania/zasilania/ na adowania akumulatora 14. Przycisk MENU 15. Przycisk blokowania/zwalniania 16. Prze àcznik ZASILANIE/TRYB 17. Uniwersalne gniazdo karty Obs ugiwane karty pami ci Memory Stick Memory Stick PRO A kezelœszervek megnevezése Hátul- és bal oldalnézet 7. Record/Stop button 8. [ œ ] button (Move backward, RPS) 9. W button (Zoom out, Multi-play screen, Move up) 10. OK button (Play, Pause) 11. [ ] button (Move forward, FPS) 12. T button (Zoom in, Move down) 13. Record/Power/Charging indicator 14. MENU button 15. Lock/Release button 16. POWER/MODE Selector 17. MULTI CARD slot 1. Beépített mikrofon 2. LCD-képernyŒ 3. DISPLAY gomb 4. VOL +,-/MF +,- (Volume/Manual Focus) (HangerŒ/Kézi fókusz) gomb 5. HOLD (BILLENTYÙZÁR) kapcsoló Használható memóriakártyák SD MMC 6. Beépített hangszóró 7. Record/Stop (Felvétel/Stop) gomb 8. [ œ ] gomb (Hátrafelé mozgás, RPS) 9. W gomb (Távolítás, több képes képernyœ, felfelé mozgás) 10. OK gomb (Lejátszás, szünet) 11. [ ] gomb (ElŒre mozgás, FPS) 12. T gomb (Közelítés, lefelé mozgás) 13. Felvétel/bekapcsolás/töltés jelzœ 14. MENU gomb 15. Lock/Release (Zár/Felold) gomb 16. POWER/MODE választó 17. Memóriakártya nyílás

15 Nazwy cz Êci Widok od spodu (prawa strona) A kezelœszervek megnevezése Jobb oldal- és alulnézet Hanging Lens Cover on the CAM 1. Lens 2. Flash 3. Battery Pack 4. Earphones and AV jack 8. Power Adapter Receptacle 5. Battery ejection button 6. USB Port 7. Strap Hook 9. Tripod Receptacle 1. Obiektyw 6. Port USB 1. Lencse 6. USB Port 2. Lampa b yskowa 7. Zaczep paska 2. Vaku 7. Szíjtartó fül 3. Akumulator 8. Gniazdo zasilania 3. Akkumulátor 8. Tápellátó dugaszaljzat 4. Gniazdo s uchawek i AV 5. Przycisk wyjmowania akumulatora 9. Gniazdo statywu 4. Fülhallgató és AV csatlakozó 5. Akkumulátor kiadó gomb 9. Állványfoglalat 15

16 00906L M2100 POL+HUN ~035 10/24/05 6:44 PM Page 16 POLSKI A kezelœszervek megnevezése: LCD-képernyŒ Nazwy cz Êci: wyêwietlacz LCD Menu ekranowe (w trybie Nagryw. wideo i Odtw. wideo) Tryb Nagryw. wideo 1. Wskaênik trybu 2. Wskaênik funkcji EIS 3. Wskaênik trybu Program AE 4. Wskaênik regulacji balansu bieli 5. Wskaênik funkcji BLC* 6. Wskaênik ostroêci* 7. Licznik (czas miniony /czas pozosta y) 8. Wskaênik trybu nagrywania/gotowoêci 9. Wskaênik efektu 10. Wskaênik powi kszenia/zmniejszenia obrazu 11. Wskaênik zoomu cyfrowego 12. Wskaênik poziomu na adowania akumulatora 13. Wskaênik rodzaju pami ci 14. Wskaênik jakoêci obrazu/rozmiaru/ trybu nagrywania 15. Wskaênik ostrze enia i uwag Tryb Odtw. wideo 1. Wskaênik bie àcego trybu wyêwietlania 2. Wskaênik blokady 3. Wskaênik trybu 4. Licznik zdj ç (bie àce zdj cie) 5. Wskaênik rodzaju pami ci 6. Wskaênik poziomu na adowania akumulatora 7. Wskaênik ostrze enia i uwag 8. Wskaênik rozmiaru obrazu 9. Licznik (czas miniony/wykorzystany) 10. Wskaênik trybu pracy (odtwarzanie/pauza/stop/rps/fps) 11. Wskaênik g oênoêci 12. Pasek przewijania 13. Wskaênik wyboru wielokrotnego OSD (képernyœkijelzœ videofelvétel és Videolej. üzemmódban) Video Record Mode Video Record F / 720i 10 4 Recording... BLC :00:02 / 00:43:39 STBY Sepia Video Play Mode Video Play Mode 4 3 Video Play Videofelvétel üzemmód 1. Üzemmód jelzœ 2. EKS (elektronikus képstabilizátor) jelzœ 3. Program AE (programozott automatikus exponálás) jelzœ 4. White Balance (fehéregyensúly) jelzœ 5. EFK (ellenfény-kompenzáció) jelzœ* 6. Fókusz-jelzŒ* 7. Számláló (Eltelt idœ/fennmaradó idœ) 8. Felvétel/Készenlét jelzœ 9. Effektus jelzœ 10. Közelítés/távolítás jelzœ 11. Digitális zoom jelzœ 12. Akkutöltöttség-jelzŒ 13. Memóriatípus-jelzŒ 14. KépminŒség/Méret/Felvételi üzemmód jelzœ 15. Figyelmeztetések és tudnivalók Videolej. üzemmód 1. Aktuális megjelenítés jelzœ 2. ZárolásjelzŒ 3. Üzemmód-jelzŒ 4. Képszámláló (Aktuális kép) 5. Memóriatípus-jelzŒ 6. Akkutöltöttség-jelzŒ 7. Figyelmeztetések és tudnivalók 8. Képméret jelzœ 9. Számláló (Eltelt idœ/teljes felvételidœ) 10. MıködésjelzŒ (Lejátszás/Szünet/Stop/RPS/FPS) 11. HangerŒjelzŒ 12. GörgetŒsáv 13. Több-választás jelzœ Funkcje nieoznaczone symbolem * zostanà zapisane po wy àczeniu kamery. Wskaêniki menu ekranowego niniejszego produktu dotyczà modelu VP-M2100S(B). Wskaêniki menu ekranowego dotyczà pami ci wewn trznej. Low Battery x576 00:00:02/00:10: A *-gal jelölt beállítások a kamkorder kikapcsolt állapotában is megmaradnak. A termék OSD jelzœinek alapjául a VP-M2100S(B) modell szolgál. Az OSD ábrák a belsœ memória alapján készültek.

17 00906L M2100 POL+HUN ~035 10/24/05 6:44 PM Page 17 POLSKI A kezelœszervek megnevezése: LCD-képernyŒ Nazwy cz Êci: wyêwietlacz LCD Menu ekranowe (w trybie Fotografowanie i WyÊw. zdj ç) Tryb Fotografowanie OSD (képernyœkijelzœ Fényképezés és Fotó nézet üzemmódban) Fényképezés üzemmód Photo Capture Mode Wskaênik trybu Wskaênik lampy b yskowej Wskaênik regulacji balansu bieli Wskaênik funkcji BLC* Wskaênik ostroêci* Wskaênik powi kszenia/zmniejszenia obrazu 7. Wskaênik poziomu na adowania akumulatora 8. Wskaênik rodzaju pami ci 9. Wskaênik rozmiaru obrazu 10. Wskaênik ostrze enia i uwag Photo Capture Capturing... 6 BLC 5 Photo View Mode Wskaênik bie àcego trybu wyêwietlania Wskaênik trybu Numer odbitki Wskaênik drukarki Wskaênik blokady Licznik zdj ç (bie àce zdj cie) Pasek przewijania Wskaênik wyboru wielokrotnego Wskaênik ostrze enia i uwag Photo View Mode Aktuális megjelenítés jelzœ Üzemmód-jelzŒ Példányszám Print (nyomtatás) jelzœ Zárolás jelzœ Képszámláló (Aktuális kép) GörgetŒsáv Több-választás jelzœ Figyelmeztetések és tudnivalók 6 2 Photo View Uwaga Funkcje nieoznaczone symbolem * zostanà zapisane po wy àczeniu kamery. 1. Üzemmód jelzœ 2. Vaku jelzœ 3. White Balance (fehéregyensúly) jelzœ 4. EFK (ellenfény-kompenzáció) jelzœ* 5. Fókusz-jelzŒ* 6. Közelítés/távolítás jelzœ 7. Akkutöltöttség-jelzŒ 8. Memóriatípus-jelzŒ 9. Képméret jelzœ 10. Figyelmeztetések és tudnivalók Fotó nézet üzemmód 5 Tryb WyÊw. zdj ç Tudnivalók 9 A *-gal jelölt beállítások a kamkorder kikapcsolt állapotában is megmaradnak. Wait please... 1 Copies

18 Nazwy cz Êci: wyêwietlacz LCD A kezelœszervek megnevezése: LCD-képernyŒ Menu ekranowe w trybie Odt. MP3/ Zapis g osu / Odtw. g osu) OSD (KépernyŒkijelzŒ MP3 Play/ Hangfelvétel és hanglejátszás üzemmódban) Tryb Odt. MP3 1. Wskaênik trybu 2. Nazwa pliku/format pliku 3. Cz stotliwoêç próbkowania/ Pr dkoêç transmisji danych 4. Pasek post pu 5. Czas miniony/ca kowity dost pny czas 6. Wskaênik trybu pracy 7. Wskaênik blokady 8. Wskaênik g oênoêci 9. Wskaênik poziomu na adowania akumulatora 10. Wskaênik rodzaju pami ci 11. Wskaênik powtarzania wszystkich utworów/jednego utworu 12. Wskaênik odtwarzania losowego Tryb Zapis g osu 1. Wskaênik trybu 2. Numer pliku/data i godzina 3. Cz stotliwoêç próbkowania/pr dkoêç transmisji danych 4. Czas miniony/ca kowity pozosta y 5. Wskaênik trybu pracy 6. Wskaênik poziomu na adowania akumulatora 7. Wskaênik rodzaju pami ci Tryb Odtw. g osu 1. Pasek post pu 2. Wskaênik g oênoêci 3. Wskaênik blokady 4. Czas miniony/wykorzystany Uwaga Funkcje zostanà zapisane po wy àczeniu 18 kamery MP3 Play Mode MP3 Play I believe i can fly.mp3 Stereo 44.1KHz 128Kbps 00:00:34 / 00:03:46 5 Voice Record Mode Voice Record /01/01 12:51:04 Stereo 8KHz 64Kbps 00:00:12/35:17:51 Voice Play /01/01 12:51: Kbytes Stereo 8KHz 64Kbps 00:00:12/00:05:12 6 AM REC 5 Voice Play Mode AM MP3 Play üzemmód 1. Üzemmód jelzœ 2. Fájl név/fájl formátum 3. Mintavételi sebesség/bitsebesség 4. FolyamatjelzŒ sáv 5. Eltelt idœ/összes idœ 6. Mıvelet jelzœ 7. ZárolásjelzŒ 8. HangerŒjelzŒ 9. Akkutöltöttség-jelzŒ 10. Memóriatípus-jelzŒ 11. Ismétlés (összes/egy) jelzœ 12. Véletlenszerı lejátszás jelzœ Hangfelvétel üzemmód 1. Üzemmód jelzœ 2. Fájl szám/dátum és idœpont 3. Mintavételi sebesség/bitsebesség 4. Eltelt idœ/fennmaradó idœ 5. Mıvelet jelzœ 6. Akkutöltöttség-jelzŒ 7. Memóriatípus-jelzŒ Hanglejátszás üzemmód 1. FolyamatjelzŒ sáv 2. HangerŒjelzŒ 3. ZárolásjelzŒ 4. Eltelt idœ/felvételi idœ Tudnivalók A beállítások a kamkorder kikapcsolt állapotában is megmaradnak.

19 Eksploatacja akumulatora Az akkumulátor használata Instalowanie/wyjmowanie akumulatora Zaleca si zakup co najmniej jednego akumulatora zapasowego, co zapewni mo liwoêç ciàg ego korzystania z kamery. Az akkumulátor behelyezése és kivétele A kamera folyamatos használatához célszerı egy vagy több pótakkumulátort vásárolni. Wk adanie akumulatora Przesuƒ akumulator i zamocuj go, tak aby zatrzasnà si w rowku. Wyjmowanie akumulatora Odciàgnij zatrzask, aby wyjàç akumulator. Akumulator Akumulator standardowy Akumulator o przed u onej ywotnoêci (opcja) <Insert> <Eject> Az akkumulátor behelyezése Csúsztassa az akkumulátort a horonyba, majd kattintsa a helyére. Az akkumulátor kivétele Húzza el a nyíllal jelzett irányba az [Battery ejection] [Akkukiadó] gombot. Akkumulátor Standard akkumulátor Hosszabb élettartamú akkumulátor (külön vásárolható) Nale y oczyêciç styki akumulatora i usunàç obce substancje przed w o eniem akumulatora do kamery. Je eli kamera nie b dzie u ywana przez d u szy czas, nale y wyjàç z niej akumulator. Az akkumulátor behelyezése elœtt tisztítsa le érintkezœirœl az esetleges szennyezœdéseket. Ha a kamerát hosszabb ideig nem használja, vegye ki az akkumulátort a kamerából. Ostrze enie Podczas wyjmowania akumulatora z kamery nale y trzymaç go mocno i uwa aç, aby go nie upuêciç. Figyelmeztetés Az akkumulátor kiadógombjának kihúzásakor tegye a kezét az akku alá, hogy ne essen a földre. 19

20 Eksploatacja akumulatora Az akkumulátor használata Konserwacja akumulatora Akumulator nale y adowaç przy temperaturze otoczenia pomi dzy 0 C a 40 C. Nie wolno adowaç akumulatora w pomieszczeniu, w którym panuje temperatura poni ej 0 C. U ywanie akumulatora przez d ugi czas w temperaturach poni ej 0 C lub powy ej 40 C skraca jego ywotnoêç i pojemnoêç. Akumulatora nie nale y umieszczaç w pobli u êróde ciep a (np. ognia). Akumulatora nie wolno demontowaç, przerabiaç, naciskaç ani podgrzewaç. Nie wolno dopuêciç do zwarcia biegunów + i - akumulatora. Mo e to spowodowaç wyciek elektrolitu, emisj ciep a, wybuch po aru lub przegrzanie. Zaleca si korzystanie z oryginalnego akumulatora. Mo na go nabyç w centrum serwisowym firmy SAMSUNG. Az akkumulátor karbantartása Az akkumulátort 0 C és 40 C között kell újratölteni. Az akkumulátort sohasem szabad olyan szobában feltölteni, ahol a hœmérséklet 0 C alatt van. Az akkumulátor élettartama és kapacitása csökken, ha azt hosszú ideig 0 C hœmérséklet alatt vagy 40 C hœmérséklet felett használják. Ne helyezze az akkumulátort semmilyen hœforrás (pl. tız vagy láng) közelébe. Az akkumulátort ne szerelje szét, ne dolgozza fel, ne melegítse és ne gyakoroljon rá nyomást. Ne hagyja az akkumulátor + és - pólusait rövidre záródni. Ez szivárgást, hœtermelést okozhat, tüzet és túlmelegedést idézhet elœ. Javasoljuk, hogy eredeti akkumulátort használjon. Ez a SAMSUNG márkaszervizben kapható. 20

21 Eksploatacja akumulatora Az akkumulátor használata Maksymalny czas nagrywania zale nie od rodzaju akumulatora Zamkni cie wyêwietlacza LCD powoduje jego automatyczne wy àczenie. Maksymalne czasy ciàg ego nagrywania podane w poni szej tabeli sà wartoêciami przybli onymi. Rzeczywisty czas nagrywania zale y od sposobu eksploatacji. Akumulator Czas Akumulator standardowy Akumulator o przed u onej ywotnoêci (opcja) Maksymalny czas nagrywania WyÊwietlacz LCD w àczony oko o 50 min. oko o 80 min. PodÊwietlenie wy àczone oko o 60 min. oko o 100 min. Folyamatos felvételi idœ az akkumulátor típusának függvényében Ha becsukja az LCD-t, az automatikusan kikapcsol. A lenti táblázatban megadott felvételi idœk közelítœ értékek. A tényleges felvételi idœ a használattól függ. Akkumulátor IdŒ Standard akkumulátor Hosszabb élettartamú akkumulátor (külön vásárolható) Folyamatos felvételi idœ Bekapcsolt LCD Kb. 50 perc Kb. 80 perc Ellenfény KIKAPCSOLVA Kb. 60 perc Kb. 100 perc JeÊli kamera ma byç u ywana na dworze, nale y przygotowaç akumulator zapasowy. Nowy akumulator mo na zakupiç w centrum serwisowym firmy Samsung. Czas nagrywania jest krótszy, je eli u ywany jest zoom. Maksymalny czas nagrywania wyznacza czas bez ciàg ego korzystania z funkcji zoomu, odtwarzania plików wideo i nagrywania plików wideo przy wy àczonej funkcji ESO ( ). Készítsen elœ egy vagy több pótakkumulátort, ha a szabadban kívánja használni a kamkordert. Pótakkumulátor vásárlásával kapcsolatban keresse fel a Samsung márkaszervizt. A zoomolás használata csökkenti a felvételi idœt. A Folyamatos felvételi idœ azt az idœt jelzi, amely során Ön videofelvételt rögzít az EKS (Elektronikus képstabilizátor) ( ) funkció kikapcsolt állapotában, zoomolás és videofájlok lejátszása nélkül. 21

22 Eksploatacja akumulatora Az akkumulátor használata Wskaênik poziomu na adowania akumulatora Wskaênik poziomu na adowania akumulatora pokazuje iloêç pozosta ej energii. Wskaênik poziomu na adowania akumulatora Stan Ca kowicie na adowany Roz adowany w 40~60% Roz adowany w 60~80% Roz adowany w 80~95% Ca kowicie roz adowany (miga) Urzàdzenie nied ugo si wy àczy. Nale y jak najszybciej Komunikat wymieniç akumulator. (miga) Urzàdzenie wy àczy si po Niski poz. 5 sekundach. ak. Wskazówki dotyczàce identyfikacji akumulatora Na akumulatorze znajduje si wskaênik u atwiajàcy okreêlenie stanu jego na adowania. JeÊli akumulator jest ca kowicie na adowany, wskaênik na adowania jest zielony. Podczas adowania akumulatora wskaênik zmienia kolor na pomaraƒczowy. JeÊli wystàpi problem z akumulatorem, wskaênik adowania miga. Photo Capture Akkumulátor töltéskijelzœ Az akku töltéskijelzœje az akkumulátorban levœ energia mennyiségét mutatja. Akkumulátor töltéskijelzœ Állapot Teljesen feltöltött 40-60%-ig használt 60-80%-ig használt 80-95%-ig használt Üzenet Lemerült (villog) A készülék hamarosan kikapcsol. Töltse fel az akkumulátort minél hamarabb. (villog) A készülék 5 másodperc múlva kikapcsol. - Low battery (Alacsony akkufeszültség) Tippek az akkumulátor állapotának felismeréséhez Az akkumulátoron a töltöttségi jel mutatja az akku feltöltöttségét. Teljesen feltöltött akkumulátoron a jel színe zöld. Ha az akkumulátort tölti, a töltésjelzœ színe narancssárga. Az akkumulátor rendellenes állapotát a jel villogása jelzi. Czas nagrywania zale nie od rodzaju akumulatora PojemnoÊç Zasilanie w àczone Zasilanie wy àczone Akumulator standardowy oko o 7 godz. oko o 1 godz. 50 min. Akumulator o przed u onej ywotnoêci (opcja) oko o 13 godz. oko o 3 godz. 20 min. 22 Töltési idœ az akkumulátor típusának függvényében Kapacitás A kamera bekapcsolva Kamera kikapcsolva Standard akkumulátor Kb. 7 óra Kb. 1 óra 50 perc Hosszabb élettartamú akkumulátor (külön vásárolható) Kb. 13 óra Kb. 3 óra 20 perc

23 Eksploatacja akumulatora Az akkumulátor használata 1. W ó akumulator do kamery. 2. Przesuƒ prze àcznik [ZASILANIE/TRYB] w gór, aby wy àczyç kamer. 3. Pod àcz zasilacz sieciowy do kamery. Zasilacz sieciowy mo na od àczyç, naciskajàc przyciski znajdujàce si po bokach na wtyczce przewodu zasilacza i jednoczeênie wyciàgajàc go. 4. W ó zasilacz sieciowy do gniazda. Uwaga Akumulator mo na adowaç podczas korzystania z kamery, jednak proces ten zajmuje wówczas stosunkowo du o czasu. Ostrze enie Przed przystàpieniem do eksploatacji akumulatora nale y go ca kowicie na adowaç. Akumulator nale y adowaç tylko w temperaturze otoczenia od 0 C do 40 C. 1. Wyjmij akumulator i od àcz zasilacz sieciowy. 2. NaciÊnij i przytrzymaj naciêni ty przez jednà sekund przycisk [RESET] [RESETUJ]. adowanie akumulatora Korzystanie z funkcji resetowania sprz tu Uwaga Po zresetowaniu kamery w àczane sà wszystkie funkcje skonfigurowane przez u ytkownika. Charging directly to the CAM 4 3 Az akkumulátor töltése 1 1. Helyezze fel a kamkorderre az akkumulátort. 2. A [POWER/MODE] választó felsœ állásba váltásával kapcsolja ki a kamerát. 3. Csatlakoztassa a töltœkábelt kamkorderhez. A töltœkábelt kihúzás közben a dugójának oldalán lévœ gombok nyomva tartásával választhatja le. 4. Illessze a konnektorba a hálózati tápegységet. Tudnivalók Az akkumulátort a kamerán is töltheti viszonylag hosszú töltési idœ mellett. Figyelmeztetés Javasoljuk, hogy használat elœtt teljesen töltse fel az akkumulátort. Az akkumulátort csak 0 C és 40 C közötti hœmérsékleten töltse. A gyári alapértékek visszaállítása 1. Távolítsa el az akkumulátort és a hálózati tápegységet. 2. Nyomja meg és tartsa nyomva a [RESET] [VISSZAÁLLÍTÁS] gombot több, mint egy másodpercig. Tudnivalók A kamera gyári alapértékekre való visszaállítása törli az összes egyéni beállítást. 23

24 Informacje podstawowe Kolory diod LED Kolor diody LED zale y od stanu na adowania akumulatora lub stanu jego adowania. Po pod àczeniu zasilacza sieciowego (przy w o onym akumulatorze) Az elsœ lépések A LED színe A LED színe az akkumulátor állapotától függ. Ha a hálózati tápegység be van dugva (ha az akkumulátor be van helyezve.) Kolor diody LED Czerwony Zielony Pomaraƒczowy Zielony Pomaraƒczowy (dioda miga) Zasilanie Nagrywanie wideo/dêwi ku W àczone Wy àczone Wy àczone - Stan adowania - - adowanie Ca kowicie na adowany B àd A LED színe Vörös Zöld Narancs Zöld Narancs (villog) Tápellátás Video/Hangrögzítés On (Be) Off (Ki) Off (Ki) - Töltési állapot - - Folyik a töltés Teljesen feltöltött Hiba Po w o eniu akumulatora (przy od àczonym zasilaczu sieciowym) Ha be van helyezve az akkumulátor (amikor a hálózati tápegység ki van húzva.) Kolor diody LED Czerwony Zielony Zasilanie Nagrywanie wideo/dêwi ku W àczone Stan adowania - - A LED színe Vörös Zöld Tápellátás Video/Hangrögzítés On (Be) Töltési állapot Korzystanie z wyêwietlacza LCD 1. Przesuƒ wyêwietlacz LCD do góry, aby go otworzyç. WyÊwietlacz otwiera si maksymalnie pod kàtem Obróç wyêwietlacz LCD. WyÊwietlacz obraca si maksymalnie pod kàtem 270. WyÊwietlacz mo na zamknàç pod kàtem 180. Az LCD-képernyŒ használata 1. A kinyitáshoz mozgassa az LCD-képernyŒt felfelé. 90 -ig nyílik fel. 2. Fordítsa az LCD-képernyŒt felfelé ig nyílik fel nál zárható be.

25 Informacje podstawowe Az elsœ lépések Przed przystàpieniem do eksploatacji kamery Przed przystàpieniem do eksploatacji kamery nale y zapoznaç si z informacjami na niniejszej stronie. Dzi ki temu obs uga urzàdzenia b dzie atwiejsza. Karta pami ci stanowi wyposa enie dodatkowe i nie jest do àczona. 1. Zamontuj akumulator i w ó kart pami ci do uniwersalnego gniazda pami ci. (Zob. strona 33.) 2. Na aduj akumulator, pod àczajàc zasilacz bezpoêrednio do kamery. (Zob. strona 23.) 3. Przesuƒ prze àcznik [ZASILANIE/TRYB] w dó, aby w àczyç kamer, a nast pnie przesuƒ go ponownie w dó. Jako tryb poczàtkowy mo na wybraç opcj Tryb wideo lub Poprzedni tryb w menu Ustaw. syst. (Zob. strona 98.) 4. Za pomocà przycisku [W/T] wybierz àdany tryb, a nast pnie naciênij przycisk [OK]. automatycznie prze àczy si na wybrany tryb w ciàgu dwóch sekund, nawet jeêli przycisk [OK] nie zosta naciêni ty. 5. NaciÊnij przycisk [OK], aby fotografowaç, nagrywaç filmy, s uchaç muzyki lub nagrywaç g os. NaciÊnij przycisk [MENU], aby wyêwietliç menu. 6. Po zakoƒczeniu przesuƒ prze àcznik [ZASILANIE/TRYB] w gór, aby wy àczyç kamer. Na przyk ad:aby wybraç tryb Wideo 1. Video (Wideo): W tym trybie mo na nagrywaç i 2. odtwarzaç pliki wideo. Photo (Zdj cia): W tym trybie mo na wykonywaç 1 Video i oglàdaç zdj cia. 3. MP3 (MP3): W tym trybie mo na pobieraç muzyk i s uchaç jej Voice Recorder (Dyktafon): W tym trybie mo na nagrywaç i odtwarzaç g os File Browser (Przegl. plików): W tym trybie mo na usuwaç, blokowaç i kopiowaç pliki oraz wyêwietlaç informacje o nich Settings (Ustaw. syst.): W tym trybie mo na ustawiaç jasnoêç/kolor wyêwietlacza LCD, dat /godzin, konfigurowaç ustawienia system, pami ci i j zyka. A kamera üzembe helyezése elœtt MielŒtt használatba venné a kamerát, olvassa el ezt az oldalt. A memóriakártya külön vásárolható tartozék, nincs a csomagban. 1. Helyezze az akkumulátort és a memóriakártyát a memóriakártya nyílásba. (Lásd a 33. oldalt.) 2. Töltse fel az akkumulátort a hálózati tápegység és a kamera közvetlen összekötésével. (Lásd a 23. oldalt.) 3. Mozgassa [POWER/MODE kiválasztót] lefelé a kamera bekapcsolásához és mozgassa ismét lefelé. Választhatja a video vagy az elœzœ üzemmódot indítási üzemmódként a rendszerbeállításoknál. (Lásd a 98. oldalt.) 4. Mozgassa a [W/T] gombot a kívánt üzemmód kiválasztásához és nyomja meg az [OK] gombot. A rendszer automatikusan a kiválasztott üzemmódra vált két másodpercen belül, még ha az [OK] gombot nem is nyomta meg. 5. Az [OK] gomb megnyomásával fényképet vagy videofelvételt készíthet, zenét hallgathat vagy diktálhat. A [MENU] gombbal megtekintheti a menüt. 6. Ha végzett, a [POWER/MODE kiválasztó] felsœ állásba mozgatásával kapcsolja ki a kamerát. Például:Ha a Video üzemmódot akarja választani 1. Video: Videofelvételeket készíthet és játszhat le. 2. Photo (Kép): Fényképeket készíthet és tekinthet meg. 3. MP3: Zenét tölthet le és hallgathat. 4. Voice Recorder (HangrögzítŒ): Diktálhat és meghallgathatja a feldiktált szöveget. 5. File Browser (FájlböngészŒ): Itt törölhet, zárolhat, másolhat fájlokat és megtekintheti adataikat. 6. Settings (Beállítások): Beállíthatja az LCD fényerejét és színét, a dátumot és idœt, a rendszert, a memóriát és a nyelvet. 25

CCD Töltéscsatolt eszköz LCD. CCD Przetwornik obrazu CCD LCD. Automatikus fókuszbeállítás. Automatyczna regulacja ostroêci.

CCD Töltéscsatolt eszköz LCD. CCD Przetwornik obrazu CCD LCD. Automatikus fókuszbeállítás. Automatyczna regulacja ostroêci. POLISH Kamera cyfrowa VP-M102/M105/M110 Digitális videokamera VP-M102/M105/M110 AF Automatyczna regulacja ostroêci CCD Przetwornik obrazu CCD LCD WyÊwietlacz ciek okrystaliczny AF Automatikus fókuszbeállítás

Részletesebben

VP-D6550/ D6550i. VP-D6550/ D6550i. Digitális videokamera. Cyfrowa kamera wideo AF CCD LCD

VP-D6550/ D6550i. VP-D6550/ D6550i. Digitális videokamera. Cyfrowa kamera wideo AF CCD LCD Cyfrowa kamera wideo VP-D6550/ D6550i Digitális videokamera VP-D6550/ D6550i AF Automatyczna regulacja ostroêci CCD Przetwornik obrazu CCD LCD WyÊwietlacz ciek okrystaliczny AF CCD LCD Automatikus fókuszbeállítás

Részletesebben

Digitális videokamera. Cyfrowa kamera wideo. AF Automatikus fókuszbeállítás CCD Töltéscsatolt eszköz LCD Folyadékkristályos kijelzœ

Digitális videokamera. Cyfrowa kamera wideo. AF Automatikus fókuszbeállítás CCD Töltéscsatolt eszköz LCD Folyadékkristályos kijelzœ Cyfrowa kamera wideo AF VP-D351(i)/D352(i)/ D353(i)/D354(i)/ D355(i) Automatyczna regulacja ostroêci CCD Przetwornik obrazu CCD LCD WyÊwietlacz ciek okrystaliczny Digitális videokamera VP-D351(i)/D352(i)/

Részletesebben

Kamera cyfrowa. Digitális videokamera. AF Automatikus fókuszbeállítás. CCD Töltéscsatolt eszköz LCD Folyadékkristályos kijelzœ

Kamera cyfrowa. Digitális videokamera. AF Automatikus fókuszbeállítás. CCD Töltéscsatolt eszköz LCD Folyadékkristályos kijelzœ Kamera cyfrowa VP-D451(i)/D453(i)/ D454(i)/455(i) Digitális videokamera VP-D451(i)/D453(i)/ D454(i)/455(i) AF Automatyczna regulacja ostroêci CCD Przetwornik obrazu CCD LCD WyÊwietlacz ciek okrystaliczny

Részletesebben

Kamera cyfrowa. Digitális videokamera. AF Automatikus fókuszbeállítás. CCD Töltéscsatolt eszköz LCD Folyadékkristályos kijelzœ

Kamera cyfrowa. Digitális videokamera. AF Automatikus fókuszbeállítás. CCD Töltéscsatolt eszköz LCD Folyadékkristályos kijelzœ Kamera cyfrowa AF VP-D351(i)/D352(i)/ D353(i)/D354(i)/ D355(i) Automatyczna regulacja ostroêci CCD Przetwornik obrazu CCD LCD WyÊwietlacz ciek okrystaliczny Digitális videokamera VP-D351(i)/D352(i)/ D353(i)/D354(i)/

Részletesebben

Mini DV Használati útmutató

Mini DV Használati útmutató Mini DV Használati útmutató Készülék leírása 1: Akasztó furat 2: Bekapcsoló 3: Mód 4:Klipsz 5:Micro SD 6:Tartó 7: Mini USB 8: Kamera 9:Felvétel 10: Státusz indikátor 11: Mikrofon Tartozékok 12: Állvány

Részletesebben

DVR-338 DIGITÁLIS DIKTAFON HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

DVR-338 DIGITÁLIS DIKTAFON HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ DVR-338 DIGITÁLIS DIKTAFON HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ A készülék bemutatása 1 REC - Felvétel gomb 2 Stop/Kikapcsolás gomb 3 UP - FEL/Visszatekerés 4 DOWN LE/Előretekerés 5 HOLD - Billentyűzár 6 VOL + (hangerő

Részletesebben

Felhasználói útmutató. kitvision.co.uk. JB. 3544 / Made in China. Kitvision 2014. Christchurch, Dorset. BH23 4FL. Li-ion

Felhasználói útmutató. kitvision.co.uk. JB. 3544 / Made in China. Kitvision 2014. Christchurch, Dorset. BH23 4FL. Li-ion Felhasználói útmutató kitvision.co.uk A k c i ó k a m e r a Li-ion Do not dispose of Lithium-ion batteries with general waste. Please return it to battery recycling collection point. JB. 3544 / Made in

Részletesebben

XIAOMI NDZ-03-GA HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

XIAOMI NDZ-03-GA HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ XIAOMI NDZ-03-GA HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ Bevezetés Köszönjük, hogy Xiaomi terméket választott! Kérjük, használatba vétel előtt olvassa el figyelmesen ezt a használati utasítást, hogy a készüléket könnyen és

Részletesebben

Digitális videokamera. Cyfrowa Kamera Video. VP-D5000/D5000i. VP-D5000/D5000i AF CCD CCD LCD LCD AD J

Digitális videokamera. Cyfrowa Kamera Video. VP-D5000/D5000i. VP-D5000/D5000i AF CCD CCD LCD LCD AD J Cyfrowa Kamera Video VP-D5000/D5000i Digitális videokamera VP-D5000/D5000i AF CCD LCD Automatyczne ustawianie ostroêci Przetwornik obrazu WyÊwietlacz ciek okrystaliczny AF CCD LCD Autófókusz Töltéscsatolt

Részletesebben

1. fejezet: Bevezetés. 2. fejezet: Első lépések

1. fejezet: Bevezetés. 2. fejezet: Első lépések 1. fejezet: Bevezetés A Media Player 100 olyan digitális médialejátszó, amely USB memóriához és kártyaolvasókhoz egyaránt csatlakoztatható. Az otthoni szórakoztatóközpontra csatlakozik, és lehetővé teszi

Részletesebben

SJ5000 Felhasználói útmutató

SJ5000 Felhasználói útmutató SJ5000 Felhasználói útmutató E l e c t r o p o i n t K f t., 1 0 4 4, B u d a p e s t M e g y e r i ú t 1 1 6. F s z. 1. Oldal 1 Figyelmeztetés 1. Ez egy érzékeny termék, ne ejtse el. 2. Ne tegye a terméket

Részletesebben

SJ4000 Felhasználói útmutató

SJ4000 Felhasználói útmutató SJ4000 Felhasználói útmutató Oldal 1 Figyelmeztetés 1. Ez egy érzékeny termék, ne ejtse el. 2. Ne tegye a terméket erősen mágneses tárgyak közelébe, mint például mágnes és elektromos motor. Kerülje az

Részletesebben

Az Ön kézikönyve SAMSUNG VP-D23I http://hu.yourpdfguides.com/dref/790004

Az Ön kézikönyve SAMSUNG VP-D23I http://hu.yourpdfguides.com/dref/790004 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk, leírások, biztonsági

Részletesebben

DF-1050 10 digitális képkeret Használati utasítás

DF-1050 10 digitális képkeret Használati utasítás DF-1050 10 digitális képkeret Használati utasítás Biztonsági előírások Mindig tartsa be az alábbi előírásokat. Ezzel elkerülhető, hogy a képkeret használata során tűz, áramütés, vagy egyéb sérülés érje.

Részletesebben

ConCorde Roadcam HD20 Használati útmutató

ConCorde Roadcam HD20 Használati útmutató ConCorde Roadcam HD20 Használati útmutató www.concorde.hu Köszönjük, hogy a ConCorde Roadcam HD20 menetrögzítő készüléket választotta. A termék első használata előtt kérjük, olvassa el a mellékelt használati

Részletesebben

Fontos biztonsági figyelmeztetések

Fontos biztonsági figyelmeztetések Fontos biztonsági figyelmeztetések Figyelem: HD-2400 FIGYELMEZTETÉS ÁRAMÜTÉS VESZÉLY! KINYITNI TILOS! Ez a jel veszélyes feszültség meglétére hívja fel a figyelmet a készülék belsejében, mely áramütést

Részletesebben

Digitális videokamera. Cyfrowa Kamera Video. AF Autófókusz CCD Töltéscsatolt eszköz LCD Folyadékkristályos kijelzõ

Digitális videokamera. Cyfrowa Kamera Video. AF Autófókusz CCD Töltéscsatolt eszköz LCD Folyadékkristályos kijelzõ SELF TIMER A.DUB F.ADV DATE/ TIME SLOW X2 POLISH Cyfrowa Kamera Video VP-D30(i)/D31(i)/D33(i)/ D34(i)/D39(i) Digitális videokamera VP-D30(i)/D31(i)/D33(i)/ D34(i)/D39(i) AF Automatyczne ustawianie ostroêci

Részletesebben

Felhasználói útmutató

Felhasználói útmutató Felhasználói útmutató E l e c t r o p o i n t K f t., 1 1 5 3, B u d a p e s t B o c s k a i u. 8 Oldal 1 Figyelmeztetés 1. Ez egy érzékeny termék, ne ejtse el. 2. Ne tegye a terméket erősen mágneses tárgyak

Részletesebben

Digitális videokamera. Cyfrowa Kamera Video. CCD Töltéscsatolt eszköz LCD Folyadékkristályos. CCD Przetwornik obrazu LCD WyÊwietlacz

Digitális videokamera. Cyfrowa Kamera Video. CCD Töltéscsatolt eszköz LCD Folyadékkristályos. CCD Przetwornik obrazu LCD WyÊwietlacz SELF TIMER F.ADV SLOW X2 POLISH Cyfrowa Kamera Video VP-D301(i)/D303(i)/D303D(i)/ D305(i)/D307(i) Digitális videokamera VP-D301(i)/D303(i)/D303D(i)/ D305(i)/D307(i) AF Automatyczne ustawianie ostroêci

Részletesebben

SJM10 Felhasználói útmutató

SJM10 Felhasználói útmutató SJM10 Felhasználói útmutató E l e c t r o p o i n t K f t., 1 0 4 4 B u d a p e s t, M e g y e r i ú t 1 1 6. F s z. 1. Oldal 1 Figyelmeztetés 1. Ez egy érzékeny termék, ne ejtse el. 2. Ne tegye a terméket

Részletesebben

Digitális videokamera. Cyfrowa Kamera Video. VP-D93(i)/D97(i)/D99(i) VP-D93(i)/D97(i)/D99(i) CCD Töltéscsatolt eszköz, képalkotó

Digitális videokamera. Cyfrowa Kamera Video. VP-D93(i)/D97(i)/D99(i) VP-D93(i)/D97(i)/D99(i) CCD Töltéscsatolt eszköz, képalkotó X2 POLISH Cyfrowa Kamera Video VP-D93(i)/D97(i)/D99(i) Digitális videokamera VP-D93(i)/D97(i)/D99(i) AF Automatyczne ustawianie ostroêci CCD Przetwornik obrazu LCD WyÊwietlacz ciek okrystaliczny START/

Részletesebben

JABRA MOVE WIRELESS. Használati útmutató. jabra.com/movewireless

JABRA MOVE WIRELESS. Használati útmutató. jabra.com/movewireless Használati útmutató jabra.com/movewireless 1. ÜDVÖZÖLJÜK...3 2. A DOBOZ TARTALMA... 4 3. A FEJHALLGATÓ VISELÉSE...5 3.1 A MAGASSÁG BEÁLLÍTÁSA 4. A FEJHALLGATÓ FELTÖLTÉSE... 6 4.1 AKKUMULÁTOR TÖLTÖTTSÉGJELZŐ

Részletesebben

Digitális videokamera. Cyfrowa Kamera Video. AF Autófókusz CCD Töltéscsatolt eszköz LCD Folyadékkristályos kijelzœ

Digitális videokamera. Cyfrowa Kamera Video. AF Autófókusz CCD Töltéscsatolt eszköz LCD Folyadékkristályos kijelzœ X2 POLISH Cyfrowa Kamera Video VP-D26/D26i Digitális videokamera VP-D26/D26i AF Automatyczne ustawianie ostroêci CCD Przetwornik obrazu LCD WyÊwietlacz ciek okrystaliczny START/ STOP SELF TIMER PHOTO SEARCH

Részletesebben

1. Csomag tartalma. 2. A készülék áttekintése. Kezdő lépések

1. Csomag tartalma. 2. A készülék áttekintése. Kezdő lépések Kezdő lépések 1. Csomag tartalma 1. ekönyv olvasó főegység 2. Tápadapter 3. USB-kábel 4. Rövid használati útmutató 5. Garancialevél 6. Hordozótok 2. A készülék áttekintése 7 ekönyv olvasó HU - 1 1 2 3

Részletesebben

VEZETÉK NÉLKÜLI SZÍNES INFRA KAMERA DIGITÁLIS VIDEO RÖGZÍTİVEL CIKKSZÁM GP-812BF (KAMERA GP-812T, DVR GP-7301)

VEZETÉK NÉLKÜLI SZÍNES INFRA KAMERA DIGITÁLIS VIDEO RÖGZÍTİVEL CIKKSZÁM GP-812BF (KAMERA GP-812T, DVR GP-7301) VEZETÉK NÉLKÜLI SZÍNES INFRA KAMERA HU DIGITÁLIS VIDEO RÖGZÍTİVEL CIKKSZÁM GP-812BF (KAMERA GP-812T, DVR GP-7301) Kérjük, olvassa el a használati útmutatót, mielıtt használatba venné a kamera szettet.

Részletesebben

IRIScan Anywhere 5. Scan anywhere, go paperless! PDF. Mobile scanner & OCR software. for Windows and Mac

IRIScan Anywhere 5. Scan anywhere, go paperless! PDF. Mobile scanner & OCR software. for Windows and Mac IRIScan Anywhere 5 PDF Scan anywhere, go paperless! for Windows and Mac Mobile scanner & OCR software Kezdő lépések Jelen Gyorsismertető segítségével megkezdheti az IRIScan TM Anywhere 5 használatát. Kérjük,

Részletesebben

CPA 601, CPA 602, CPA 603

CPA 601, CPA 602, CPA 603 CPA 601, CPA 602, CPA 603 Infravörös távvezérlő rendszer Felhasználói kézikönyv Olvassa el a teljes kezelési útmutatót a használatba helyezés előtt! A helytelen használat visszafordíthatatlan károkat okozhat!

Részletesebben

Digitális videokamera. Cyfrowa Kamera Video. VP-D903(i)/D903D(i) VP-D903(i)/D903D(i) CCD Töltéscsatolt eszköz, képalkotó

Digitális videokamera. Cyfrowa Kamera Video. VP-D903(i)/D903D(i) VP-D903(i)/D903D(i) CCD Töltéscsatolt eszköz, képalkotó X2 POLISH Cyfrowa Kamera Video VP-D903(i)/D903D(i) Digitális videokamera VP-D903(i)/D903D(i) AF Automatyczne ustawianie ostroêci CCD Przetwornik obrazu LCD WyÊwietlacz ciek okrystaliczny START/ STOP SELF

Részletesebben

Autó DVR Használati Útmutató

Autó DVR Használati Útmutató Autó DVR Használati Útmutató Használat előtt kérjük, olvassa el az alábbi útmutatót. A termék jellemzői: A készülék kis kialakításával megkönnyíti a felvételt a legkülönfélébb helyzetekben 720 HD-s AVI

Részletesebben

A távirányító használata

A távirányító használata A távirányító használata A távirányító használata A távirányító használatával kapcsolatos óvintézkedések. Legyen óvatos a távirányítóval, különösen mert kicsi és könnyű. A leejtéstől vagy a kemény ütéstől

Részletesebben

Az Ön kézikönyve GENIUS D610 http://hu.yourpdfguides.com/dref/2861084

Az Ön kézikönyve GENIUS D610 http://hu.yourpdfguides.com/dref/2861084 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk, leírások, biztonsági

Részletesebben

Az Ön kézikönyve SAMSUNG VP-D20 http://hu.yourpdfguides.com/dref/790000

Az Ön kézikönyve SAMSUNG VP-D20 http://hu.yourpdfguides.com/dref/790000 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk, leírások, biztonsági

Részletesebben

GH200/205 sorozatú Digitális fényképezőgép Használati utasítás

GH200/205 sorozatú Digitális fényképezőgép Használati utasítás GH200/205 sorozatú Digitális fényképezőgép Használati utasítás A fényképezőgép felépítése Elölnézet 1. Zoomvezérlő 2. Exponáló gomb 3. Vaku 4. Főkapcsoló BE/KI 5. Előlapi visszajelző lámpa 6. Objektív

Részletesebben

OS 214 PLUS OS 214 TT HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ KÉRJÜK FIGYELMESEN OLVASSA EL A HASZNÁLATI ÚTMUTATÓT, MAJD ALT CASH KFT. TEL.

OS 214 PLUS OS 214 TT HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ KÉRJÜK FIGYELMESEN OLVASSA EL A HASZNÁLATI ÚTMUTATÓT, MAJD ALT CASH KFT. TEL. HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ OS 214 TT OS 214 PLUS KÉRJÜK FIGYELMESEN OLVASSA EL A HASZNÁLATI ÚTMUTATÓT, MAJD A SIKERES ÜZEMELTETÉS ÉRDEKÉBEN VÉGEZZEN KALIBRÁCIÓT A NYOMTATÁS MEGKEZDÉSE ELİTT. KÖSZÖNJÜK, HOGY ÖN

Részletesebben

Külső kártyaeszközök Felhasználói útmutató

Külső kártyaeszközök Felhasználói útmutató Külső kártyaeszközök Felhasználói útmutató Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Az SD embléma az embléma tulajdonosának védjegye. Az itt szereplő információ előzetes értesítés nélkül

Részletesebben

Maverick HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

Maverick HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ Maverick HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ MEGJEGYZÉS Ez a használati útmutató csak referenciaként szolgál. A folyamatos fejlesztés miatt a módosítás joga fenntartva. Nagyon sok meghatározó és szép emléket kívánunk

Részletesebben

MULTIFUNKCIÓS INDÍTÁSI SEGÉLY

MULTIFUNKCIÓS INDÍTÁSI SEGÉLY MULTIFUNKCIÓS INDÍTÁSI SEGÉLY AXR YJ002 HASZNÁLATI UTASÍTÁS autó indítás kiemelkedő biztonság mobil töltés s.o.s. vészvillogó figyelmeztetés Kérjük, figyelmesen olvassa el a használati utasítást, melynek

Részletesebben

Külső memóriakártyák Felhasználói útmutató

Külső memóriakártyák Felhasználói útmutató Külső memóriakártyák Felhasználói útmutató Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Az SD logó az embléma tulajdonosának védjegye. Az itt szereplő információ előzetes értesítés nélkül változhat.

Részletesebben

Návod k obsluze LED televizor

Návod k obsluze LED televizor Polski TX-32DS600E Návod k obsluze LED televizor 2 Obsah 3 3 6 7 11 13 14 15 16 17 17 3 4 * * 5 R6 A 1 C D B 3 2 6 2 3 1 2 3 4 5 6 9 8 7 7 TV TV TV TV TV TV TV TV TV TV (EPG). 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Részletesebben

MD-8 Nokia minihangszórók 9209478/1

MD-8 Nokia minihangszórók 9209478/1 MD-8 Nokia minihangszórók 9209478/1 7 2008 Nokia. Minden jog fenntartva. A Nokia, a Nokia Connecting People és az Eredeti Nokia tartozék (Nokia Original Accessories) logó a Nokia Corporation bejegyzett

Részletesebben

2015 myphone. Minden jog fenntartva. myphone Iron. Kezelési útmutató

2015 myphone. Minden jog fenntartva. myphone Iron. Kezelési útmutató 2015 myphone. Minden jog fenntartva. myphone Iron Kezelési útmutató Technikai specifikáció: RAM Memória: 1GB Dual Core Cortex A7 1.3GHz processzor 3,5 kapacitív érintőkijelző 320 x 480 px felbontással

Részletesebben

VIDEÓ KAPUTELEFON SZÍNES CMOS KAMERÁVAL

VIDEÓ KAPUTELEFON SZÍNES CMOS KAMERÁVAL VIDEÓ KAPUTELEFON SZÍNES CMOS KAMERÁVAL CIKKSZÁM: HD-2253 Köszönjük, hogy az általunk forgalmazott terméket választotta! Ez a videó kaputelefon könnyen telepíthető, használata egyszerű. A legoptimálisabb

Részletesebben

Külső kártyaeszközök Felhasználói útmutató

Külső kártyaeszközök Felhasználói útmutató Külső kártyaeszközök Felhasználói útmutató Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. A Java a Sun Microsystems, Inc. Egyesült Államokban bejegyzett védjegye. Az SD embléma az embléma tulajdonosának

Részletesebben

Rövid üzembe helyezési útmutató CD480/CD485

Rövid üzembe helyezési útmutató CD480/CD485 Rövid üzembe helyezési útmutató CD480/CD485 A doboz tartalma Kézibeszélő * Bázisállomás (CD485) Bázisállomás (CD480) Töltő * Adapter * Hálózati csatlakozóvezeték ** Felhasználói kézikönyv Rövid üzembe

Részletesebben

Polski. Návod k obsluze LED televizor

Polski. Návod k obsluze LED televizor Polski Návod k obsluze LED televizor Obsah 3 4 7 11 17 19 20 20 21 22 22 2 3 4 * * 10 10 10 10 5 6 7 3 B 1 A D F A C E 4 G 2 3 B 1 A D A C F E 4 G 2 9 3 B 1 A A 4 G C D E F 2 2 3 4 5 8 9 10 11 1 2 3 4

Részletesebben

Felhasználói Kézikönyv Rii i28c Vezetéknélküli Billentyűzet

Felhasználói Kézikönyv Rii i28c Vezetéknélküli Billentyűzet Felhasználói Kézikönyv Rii i28c Vezetéknélküli Billentyűzet 1141 Budapest, Fogarasi út 77. 1095 Budapest, Mester u. 34. Tel.: *220-7940, 220-7814, 220-7959, Tel.: *218-5542, 215-9771, 215-7550, 216-7017,

Részletesebben

Külső kártyaeszközök Felhasználói útmutató

Külső kártyaeszközök Felhasználói útmutató Külső kártyaeszközök Felhasználói útmutató Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Az SD embléma az embléma tulajdonosának védjegye. Az itt szereplő információ előzetes értesítés nélkül

Részletesebben

HQ-CHARGER81 HQ SZUPERGYORS UNIVERZÁLIS TÖLTŐ AAA/AA/C/D/9V AKKUMULÁTOROKHOZ

HQ-CHARGER81 HQ SZUPERGYORS UNIVERZÁLIS TÖLTŐ AAA/AA/C/D/9V AKKUMULÁTOROKHOZ MAGYAR NYELVŰ FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV HQ-CHARGER81 HQ SZUPERGYORS UNIVERZÁLIS TÖLTŐ AAA/AA/C/D/9V AKKUMULÁTOROKHOZ TÖLTÉS ELŐTT OLVASSA EL AZ ÚTMUTATÓT Felhasználói kézikönyv Olvassa át alaposan ezt a kézikönyvet.

Részletesebben

Kozmetikai tükör Használati útmutató

Kozmetikai tükör Használati útmutató Kozmetikai tükör Használati útmutató HU A termék első használatba vétele előtt olvassa el a használati útmutatót, akkor is, ha hasonló termék használatát már ismeri. A kozmetikai tükröt csak a használati

Részletesebben

HD720P Sport Kamera használati útmutató

HD720P Sport Kamera használati útmutató HD720P Sport Kamera használati útmutató Tartalom: Figyelmeztetések 1 Szerkezet 2 Jellemzők 3 Műszaki leírás 4 Útmutató 5 Általános problémák 8 Csomag tartalma 9 Figyelmeztetések 1. Ne használja a kamerát

Részletesebben

CarCam F140 Autóba szerelhető Full HD videokamera

CarCam F140 Autóba szerelhető Full HD videokamera CarCam F140 Autóba szerelhető Full HD videokamera Használati útmutató Tisztelt felhasználó, Köszönjük, hogy ezt a Full-HD felbontású videókamerát választotta, amely jó szolgálatot tehet Önnek, a gépjárműve

Részletesebben

DRÓTNÉLKÜLI FEJHALLGATÓ STEREO

DRÓTNÉLKÜLI FEJHALLGATÓ STEREO DRÓTNÉLKÜLI FEJHALLGATÓ STEREO Használati útmutató Köszönjük, hogy megvásárolta termékünket. A használati útmutatót olvassa el és őrizze meg késõbbi áttekintésre is. Műszaki jellemzők Jeladó készülék Frekvencia

Részletesebben

Felhasználói kézikönyv. BL-112II-BT mobil hőnyomtatóhoz

Felhasználói kézikönyv. BL-112II-BT mobil hőnyomtatóhoz Felhasználói kézikönyv BL-112II-BT mobil hőnyomtatóhoz Tartalom 1. Bevezető... 3 1.1. Tulajdonságok... 3 1.2. Tartozékok... 3 2. Specifikáció... 3 2.1. Nyomtató... 3 2.2. Üzemeltetési feltételek... 4 2.3.

Részletesebben

Felhasználói Kézikönyv M300. Video Kaputelefon Monitor

Felhasználói Kézikönyv M300. Video Kaputelefon Monitor Felhasználói Kézikönyv M300 Video Kaputelefon Monitor TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS JELLEMZŐK 1.1 Monitor kijelző állapotok 2. KIJELZŐ FUNKCIÓK ÉS IKONOK LEÍRÁSA 2.1 Kitekintés funkció 2.2 Portás funkció

Részletesebben

Vizsgálókamera (boroszkóp) Használati útmutató

Vizsgálókamera (boroszkóp) Használati útmutató Vizsgálókamera (boroszkóp) Használati útmutató A készülék bekapcsolása előtt, kérjük, olvassa el a használati útmutatót. Ez a használati útmutató fontos biztonsággal kapcsolatos információkat tartalmaz.

Részletesebben

Külső memóriakártyák. Felhasználói útmutató

Külső memóriakártyák. Felhasználói útmutató Külső memóriakártyák Felhasználói útmutató Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Az SD logó a tulajdonosának védjegye. A Java a Sun Microsystems, Inc. Amerikai Egyesült Államokban bejegyzett

Részletesebben

1. Gombok és funkciók

1. Gombok és funkciók Kezelési útmutató 1. Gombok és funkciók 1. Első kamera 2. Hangerő + gomb 3. Hangerő - gomb 4. Hátoldali kamera 5. Fülhallgatóaljzat 6. SIM-kártya nyílása 7. Főkapcsoló és zár gomb 8. Áramkábel (DC-bemenet)

Részletesebben

Színes Video-kaputelefon

Színes Video-kaputelefon Home Network Színes Video-kaputelefon CDV-50P Köszönjük, hogy COMMAX terméket vásárolt. Az eszköz üzembe helyezése előtt, figyelmesen olvassa el a Felhasználói kézikönyvet és az üzemszerű működés érdekében,

Részletesebben

MCMD-R1 Sony Corporation 2004 Printed in Czech Republic

MCMD-R1 Sony Corporation 2004 Printed in Czech Republic 2-189-280-11(1) Čtečka paměťových karet pouze pro Hi-MD walkman Čítačka pamäťových kariet určená len pre Hi-MD Walkman Czytnik kart pamięci (tylko do odtwarzaczy Hi-MD Walkman) Memóriakártya olvasó (csak

Részletesebben

Digitális fényképezőgép Szoftver útmutató

Digitális fényképezőgép Szoftver útmutató EPSON Digitális fényképezőgép / Digitális fényképezőgép Szoftver útmutató Minden jog fenntartva. Jelen kézikönyv a SEIKO EPSON CORPORATION előzetes írásbeli engedélye nélkül sem részben sem egészben nem

Részletesebben

DC E800 Digitális fényképezőgép Használati utasítás. Üdvözöljük!

DC E800 Digitális fényképezőgép Használati utasítás. Üdvözöljük! DC E800 Digitális fényképezőgép Használati utasítás Üdvözöljük! i Előszó Előszó A használati utasításról Ez a kézikönyv segíteni fogja Önt az új digitális fényképezőgépe használata során. A dokumentumban

Részletesebben

Külső memóriakártyák Felhasználói útmutató

Külső memóriakártyák Felhasználói útmutató Külső memóriakártyák Felhasználói útmutató Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Az SD logó az embléma tulajdonosának védjegye. Az itt szereplő információ előzetes értesítés nélkül változhat.

Részletesebben

Használati útmutató a Hungary Mérleg Kft. által forgalmazott T-Scale típusú hitelesített lapmérleghez

Használati útmutató a Hungary Mérleg Kft. által forgalmazott T-Scale típusú hitelesített lapmérleghez Használati útmutató a Hungary Mérleg Kft. által forgalmazott T-Scale típusú hitelesített lapmérleghez Használati útmutató a Hungary Mérleg Kft. által forgalmazott T-Scale típusú hitelesített lapmérleghez

Részletesebben

Alapvetõ mûveletek Használati utasítás Digitális fényképezõgép

Alapvetõ mûveletek Használati utasítás Digitális fényképezõgép Alapvetõ mûveletek Használati utasítás Digitális fényképezõgép Típusszám:DMC-LS80 Használat elõtt kérjük, olvassa végig ezeket az utasításokat. Emellett tanulmányozza a (mellékelt) CD-ROM lemezen található

Részletesebben

ALCOR HD-2500 KEZELÉSI ÚTMUTATÓ

ALCOR HD-2500 KEZELÉSI ÚTMUTATÓ ALCOR HD-2500 KEZELÉSI ÚTMUTATÓ Fontos biztonsági figyelmeztetések 1) Olvassa el ezeket az utasításokat! Figyelem! FIGYELMEZTETÉS ÁRAMÜTÉS VESZÉLY! KINYITNI TILOS! Ez a jel veszélyes feszültség meglétére

Részletesebben

1. Csomag tartalma. 2. A készülék áttekintése

1. Csomag tartalma. 2. A készülék áttekintése 1. Csomag tartalma 1. Prestigio autódvr 4. USB-kábel 7. Rövid használati útmutató 2. Tapadókorong 5. HDMI-kábel 8. Garancialevél 3. Autós töltő 6. AV kábel 9. GPS kábel (csak RR520G amelyek beépített GPS

Részletesebben

Swivel Sweeper G6 vezetéknélküli elektromos seprű

Swivel Sweeper G6 vezetéknélküli elektromos seprű HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ Köszönjük, hogy termékünket választotta. Kérjük, olvassa el figyelmesen a Használati útmutatót. Biztonsági figyelmeztetések Győződjön meg róla, hogy az elektromos seprűt használat előtt

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Bevezetés Megfelelõ gondozás 1 SmartMedia kártya 1 Elemek 1 A csomag tartalma 1. A fénképezõgép megismerése Elöl 1 Hátul 2

Tartalomjegyzék. Bevezetés Megfelelõ gondozás 1 SmartMedia kártya 1 Elemek 1 A csomag tartalma 1. A fénképezõgép megismerése Elöl 1 Hátul 2 Tartalomjegyzék Bevezetés Megfelelõ gondozás 1 SmartMedia kártya 1 Elemek 1 A csomag tartalma 1 A fénképezõgép megismerése Elöl 1 Hátul 2 A fényképezõgép elõkészítése használatra A tartószíj felerõsítése

Részletesebben

MAGYAR. Android 4.0 vagy újabb, vagy ios 5.0 vagy újabb operációs rendszerű készülék. WiFi útválasztó.

MAGYAR. Android 4.0 vagy újabb, vagy ios 5.0 vagy újabb operációs rendszerű készülék. WiFi útválasztó. IP kamera Bevezetés: MAGYAR Szem előtt tarthatja tulajdonát és értékeit ezzel a ténylegesen Plug & Play IP kamerával. Könnyen és egyszerűen használatba vehető, nem kell konfigurálni. Az ingyenes ucare

Részletesebben

MD-4 Nokia mini hangszórók

MD-4 Nokia mini hangszórók MD-4 Nokia mini hangszórók 9252823/2 MAGYAR E kompakt sztereó hangszórók kiváló hangminõséget biztosítanak el egy kompatibilis Nokia készüléken vagy más audiokészüléken történõ zenevagy rádióhallgatás

Részletesebben

Használati útmutató Tartalom

Használati útmutató Tartalom Használati útmutató Tartalom Általános ismertetés... 2 Belső akkumulátor tesztelése...2 Jármű indítása... 2 Belső akkumulátor töltése...2 Az akkumulátorra nincs garancia... 3 Javaslatok, figyelmeztetések...

Részletesebben

Használati útmutató. A legjobb teljesítmény elérése érdekében, a fényképezõgép használata elõtt, kérjük, olvassa el a használati útmutatót.

Használati útmutató. A legjobb teljesítmény elérése érdekében, a fényképezõgép használata elõtt, kérjük, olvassa el a használati útmutatót. Digitális Fényképezõgép Használati útmutató A legjobb teljesítmény elérése érdekében, a fényképezõgép használata elõtt, kérjük, olvassa el a használati útmutatót. Köszönjük, hogy megvásárolta a PENTAX

Részletesebben

Használat előtt kérjük figyelmesen olvassa végig használati utasításunkat és tartsa be a biztonsági szabályokat.

Használat előtt kérjük figyelmesen olvassa végig használati utasításunkat és tartsa be a biztonsági szabályokat. Használat előtt kérjük figyelmesen olvassa végig használati utasításunkat és tartsa be a biztonsági szabályokat. A csomag tartalma 1. Készülék 2. Rögzítő kulcs 3. Kétoldalú csatlakozógyűrű 4. Gumi tömítőgyűrű

Részletesebben

Kezdje itt Gyors üzembe helyezési útmutató

Kezdje itt Gyors üzembe helyezési útmutató Blu-ray Disc /DVD házimozi-rendszer BDV-EF420 BDV-EF220 HU Kezdje itt Gyors üzembe helyezési útmutató BDV-EF220 BDV-EF420 1 A csomagolás tartalma/a hangsugárzók beállítása BDV-EF420 2 A tv-készülék csatlakoztatása

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ PARMEZÁN RESZELŐ DARÁLÓ

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ PARMEZÁN RESZELŐ DARÁLÓ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ PARMEZÁN RESZELŐ DARÁLÓ FIGYELMEZTETÉS FIGYELEM: Olvassa el figyelmesen ezt a használati útmutató, mely fontos előírásokat tartalmaz a biztonságos használatra és a készülék karbantartására

Részletesebben

Az Ön kézikönyve PANASONIC NV-GS250 http://hu.yourpdfguides.com/dref/3730776

Az Ön kézikönyve PANASONIC NV-GS250 http://hu.yourpdfguides.com/dref/3730776 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk, leírások, biztonsági

Részletesebben

Szünetmentes áramforrások. Felhasználói Kézikönyv PRO2050 - PRO2120 500VA 1200VA

Szünetmentes áramforrások. Felhasználói Kézikönyv PRO2050 - PRO2120 500VA 1200VA Szünetmentes áramforrások Felhasználói Kézikönyv PRO2050 - PRO2120 500VA 1200VA 1. Bemutatás Az UPS más néven szünetmentes áramforrás megvédi az ön elektromos berendezéseit, illetve a hálózat kimaradása

Részletesebben

SJ4000 WIFI Felhaszna lo i u tmutato

SJ4000 WIFI Felhaszna lo i u tmutato SJ4000 WIFI Felhaszna lo i u tmutato Oldal 1 Figyelmeztetés 1. Ez egy érzékeny termék, ne ejtse el. 2. Ne tegye a terméket erősen mágneses tárgyak közelébe, mint például mágnes és elektromos motor. Kerülje

Részletesebben

Fontos megjegyzés: Telepítse először az illesztőprogramot, majd csatlakoztassa a VideoCAM ExpressII eszközt az USB porthoz!

Fontos megjegyzés: Telepítse először az illesztőprogramot, majd csatlakoztassa a VideoCAM ExpressII eszközt az USB porthoz! Fontos megjegyzés: Telepítse először az illesztőprogramot, majd csatlakoztassa a VideoCAM ExpressII eszközt az USB porthoz! Telepítés előtt olvassa el ezt a fontos megjegyzést! 1. A VideoCAM ExpressII

Részletesebben

Rövid üzembe helyezési útmutató CD170/CD175

Rövid üzembe helyezési útmutató CD170/CD175 Rövid üzembe helyezési útmutató CD170/CD175 A doboz tartalma Kézibeszélő * Bázisállomás (CD175) Bázisállomás (CD170) Töltő * Adapter * Hálózati csatlakozóvezeték ** Felhasználói kézikönyv Rövid üzembe

Részletesebben

GGMM M4. Használati útmutató. M4 vezeték nélküli hangrendszer csomag tartalma. Kezelő egység:

GGMM M4. Használati útmutató. M4 vezeték nélküli hangrendszer csomag tartalma. Kezelő egység: GGMM M4 Használati útmutató M4 vezeték nélküli hangrendszer csomag tartalma M4 hangszóró + PU bőr vállpánt + AC táp adapter + AUX audió kábel + + használati útmutató + garanciajegy Kezelő egység: POWER

Részletesebben

TX-40AX630E TX-48AX630E TX-55AX630E

TX-40AX630E TX-48AX630E TX-55AX630E TX-40AX630E TX-48AX630E TX-55AX630E Obsah 3 4 7 8 12 15 16 17 17 19 20 20 2 3 4 * * 10 10 10 10 5 6 A B C D 1 A C D 7 2 3 B 1 2 3 B 2 3 A 4 5 6 7 8 9 10 8 7 OK 8 [Volby] 10 11 12 13 14 15 16 Konec 17

Részletesebben

Digitális Fényképezõgép. Használati útmutató

Digitális Fényképezõgép. Használati útmutató Digitális Fényképezõgép Használati útmutató A legjobb teljesítmény elérése érdekében, a fényképezõgép használata elõtt, kérjük, olvassa el a használati útmutatót. Köszönjük, hogy megvásárolta a PENTAX

Részletesebben

Felhasználói kézikönyv. Audio Baby monitor PNI B6000 wireless

Felhasználói kézikönyv. Audio Baby monitor PNI B6000 wireless Felhasználói kézikönyv Audio Baby monitor PNI B6000 wireless A készülék első bekapcsolása vagy használata előtt, kérjük olvassa el figyelmesen ezeket az utasításokat és tartsa meg ezt a kézikönyvet a későbbi

Részletesebben

piros LED visszatekercselés/hangerő + kék LED videokimenet előretekercselés/hangerő -

piros LED visszatekercselés/hangerő + kék LED videokimenet előretekercselés/hangerő - Conrad Szaküzlet 1067 Budapest, Teréz krt. 23. Tel: (061) 302-3588 Conrad Vevőszolgálat 1124 Budapest, Jagelló út 30. Tel: (061) 319-0250 AR36 akciókamera Rend. sz.: 86 06 00 Kérjük, az első használat

Részletesebben

ALKOHOLSZONDA. Az alkoholszonda a kilélegzett levegő vér-alkohol koncentrációjának mérésére szolgál. Az alkoholszonda által

ALKOHOLSZONDA. Az alkoholszonda a kilélegzett levegő vér-alkohol koncentrációjának mérésére szolgál. Az alkoholszonda által ALKOHOLSZONDA Használati útmutató Az első használat előtt olvassa el a használati útmutatót. Az útmutatót őrizze meg. AZ ALKOHOLSZONDA A VÉRBEN LÉVŐ ALKOHOLSZINT TÁJÉKOZTATÓ JELLEGŰ MÉRÉSÉRE SZOLGÁL! A

Részletesebben

Rövid üzembehelyezési útmutató SE888

Rövid üzembehelyezési útmutató SE888 Rövid üzembehelyezési útmutató SE888 A doboz tartalma Kézibeszélő * Bázisállomás Töltő * Adapter * Hálózati csatlakozóvezeték ** Gyors áttekintő útmutató CD-ROM Garancia Megjegyzés * A több kézibeszélőt

Részletesebben

Külső kártyaeszközök. Felhasználói kézikönyv

Külső kártyaeszközök. Felhasználói kézikönyv Külső kártyaeszközök Felhasználói kézikönyv Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Az SD embléma az embléma tulajdonosának védjegye. Az itt található információ értesítés nélkül változhat.

Részletesebben

FULL HD 1080P AUTÓS KAMERARENDSZER HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

FULL HD 1080P AUTÓS KAMERARENDSZER HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ FULL HD 1080P AUTÓS KAMERARENDSZER HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ Ez a nagy felbontású digitális HD minőségű kamerarendszer a legújabb fejlsztésekkel készült. Hagyományos HD kamera és autós kamerarendszernénk is

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ DG120. 2008 DreimGO.com All rights reserved. Website: www.dreimgo.com

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ DG120. 2008 DreimGO.com All rights reserved. Website: www.dreimgo.com HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ DG120 2008 DreimGO.com All rights reserved. Website: www.dreimgo.com 1 BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉSEK Saját biztonsága érdekében ne használja a készülék gombjait vezetés közben. Használja

Részletesebben

Polski. Návod k obsluze LCD televizor

Polski. Návod k obsluze LCD televizor Polski Návod k obsluze LCD televizor 2 Obsah 3 3 6 7 11 13 14 15 16 17 17 3 * * 4 5 1 A C D R6 2 6 2 3 3 B 1 2 3 4 5 6 9 8 7 7 TV TV TV TV TV TV TV TV TV TV (EPG). 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

Részletesebben

Használati útmutató. D Autós kamera HD PAP. Állapot: 2014/01 Verzió: _BDA_120x170_ indd :57

Használati útmutató. D Autós kamera HD PAP. Állapot: 2014/01 Verzió: _BDA_120x170_ indd :57 77 108 D Autós kamera HD Használati útmutató Gyártó cég: INTER-UNION Technohandel GmbH Klaus-von-Klitzin g-str. 2 76829 L an d a u G er m a ny www.inter-union.de Állapot: 2014/01 Verzió: 1.0 PAP I 77108_BDA_120x170_131209.indd

Részletesebben

Kamera. Hálózati kupolakamera. Gyors üzemelési útmutató magyar

Kamera. Hálózati kupolakamera. Gyors üzemelési útmutató magyar Kamera Hálózati kupolakamera Gyors üzemelési útmutató magyar Ez a gyors útmutató a következő készülékekre vonatkozik: DS-2CD4312F-(I)(Z)(H)(S), DS-2CD4312FWD-(I)(Z)(H)(S), DS-2CD4324F-(I)(Z)(H)(S), DS-2CD4332FWD-(I)(Z)(H)(S)

Részletesebben

2-VEZETÉKES KAPUTELEFON RENDSZER. Kiegészítő egység VDT SC6V. VDT-SC6V Leírás v1.0.pdf

2-VEZETÉKES KAPUTELEFON RENDSZER. Kiegészítő egység VDT SC6V. VDT-SC6V Leírás v1.0.pdf 2-VEZETÉKES KAPUTELEFON RENDSZER Kiegészítő egység VDT SC6V VDT-SC6V Leírás v1.0.pdf Tartalom 1 Ismertető... 3 2 Kaputábla leírása... 3 3 Rögzítés... 4 4 Kábelezési rajz... 4 5 Konfiguráció... 5 5.1 A

Részletesebben

ConCorde RoadCam HD10 menetrögzítő kamera. Használati útmutató

ConCorde RoadCam HD10 menetrögzítő kamera. Használati útmutató ConCorde RoadCam HD10 menetrögzítő kamera Használati útmutató Köszönjük, hogy a ConCorde RoadCam HD10 menetrögzítő kamerát választotta. Kérjük, a készülék első használata előtt figyelmesen olvassa el a

Részletesebben

Z80TAPE FELHASZNÁLÓI ÚTMUTATÓ

Z80TAPE FELHASZNÁLÓI ÚTMUTATÓ Z80TAPE FELHASZNÁLÓI ÚTMUTATÓ Tartalomjegyzék 1. A készülék ismertetése 2. Üzembe helyezés 3. Főmenü 4. COMPUTER 5. OPEN FILE 6. PLAY 7. LEVEL 8. SOUND 9. REMOTE 10. SAVE A Z80TAPE készülék 1. A készülék

Részletesebben

Ismerkedés a PadFone 2 készülékkel

Ismerkedés a PadFone 2 készülékkel Gyors útmutató E7674 Első kiadás Copyright 2012 ASUSTeK COMPUTER INC. Minden jog fenntartva. Az ASUSTeK COMPUTER INC. ( ASUS ) előzetes írásos engedélye nélkül ennek a kiadványnak, illetve a benne leírt

Részletesebben

Használati útmutató DG110. 2007 DreimGO.com All rights reserved. Website: www.dreimgo.com

Használati útmutató DG110. 2007 DreimGO.com All rights reserved. Website: www.dreimgo.com Használati útmutató DG110 2007 DreimGO.com All rights reserved. Website: www.dreimgo.com 1 TARTALOMJEGYZÉK Biztonsági Figyelmeztetések...3 Az akkumulátor töltése...3 Bekapcsolás...4 Beállítás...4 Az autóban...6

Részletesebben

Itt kezdje! Gyors üzembe helyezési útmutató

Itt kezdje! Gyors üzembe helyezési útmutató Blu-ray Disc /DVD házimozirendszer BDV-NF7220 HU Itt kezdje! Gyors üzembe helyezési útmutató BDV-NF7220 1 A doboz tartalma/a hangsugárzók üzembe helyezése BDV-NF7220 2 Televízió-készülék csatlakoztatása

Részletesebben