CCD Töltéscsatolt eszköz LCD. CCD Przetwornik obrazu CCD LCD. Automatikus fókuszbeállítás. Automatyczna regulacja ostroêci.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "CCD Töltéscsatolt eszköz LCD. CCD Przetwornik obrazu CCD LCD. Automatikus fókuszbeállítás. Automatyczna regulacja ostroêci."

Átírás

1 POLISH Kamera cyfrowa VP-M102/M105/M110 Digitális videokamera VP-M102/M105/M110 AF Automatyczna regulacja ostroêci CCD Przetwornik obrazu CCD LCD WyÊwietlacz ciek okrystaliczny AF Automatikus fókuszbeállítás CCD Töltéscsatolt eszköz LCD LCD-képernyŒ Podr cznik u ytkownika Przed przystàpieniem do eksploatacji urzàdzenia nale y dok adnie przeczytaç niniejszà instrukcj i zachowaç jà na przysz oêç. ELECTRONICS Használati útmutató MielŒtt a készüléket használatba venné, kérjük, figyelmesen olvassa el a használati útmutatót, és Œrizze meg, hogy késœbb is utánanézhessen a tudnivalóknak. Urzàdzenie spe nia za o enia dyrektyw 83/336 CEE, 73/23 CEE, 98/68 CEE. A termék megfelel a 89/336 CEE, 73/23 CEE, 93/68 CEE irányelvek elœírásainak. AD K

2 POLISH Spis treêci Tartalomjegyzék Uwagi i informacje o bezpieczeƒstwie... 8 Zalecenia dotyczàce kamery... 8 Uwagi dotyczàce praw autorskich... 9 Uwagi dotyczàce kondensacji wilgoci... 9 Uwagi dotyczàce kamery... 9 Uwagi dotyczàce akumulatora Uwagi dotyczàce znaku towarowego Uwagi dotyczàce obiektywu Uwagi dotyczàce wyêwietlacza LCD Zalecenia dotyczàce serwisowania Zalecenia dotyczàce cz Êci zamiennych Opis kamery Funkcje Akcesoria dostarczane z kamerà Nazwy cz Êci Widok z ty u (lewa strona) Widok z prawej i od do u WyÊwietlacz LCD Menu ekranowe (w trybie nagrywania i odtwarzania filmów) Menu ekranowe (w trybie fotografowania i wyêwietlania zdj ç) Menu ekranowe (w trybie nagrywania i odtwarzania plików MP3 oraz innych plików dêwi kowych) Eksploatacja akumulatora Instalowanie/wyjmowanie akumulatora Konserwacja akumulatora adowanie akumulatora és biztonsági elœírások... 8 A videokamera védelme és gondozása... 8 A SZERZÃI JOGRA vonatkozó tudnivalók... 9 Páralecsapódásra vonatkozó tudnivalók... 9 A videokamerára vonatkozó tudnivalók... 9 Az akkumulátorra vonatkozó tudnivalók A védjegyekkel kapcsolatos tudnivalók A lencsére vonatkozó tudnivalók Az LCD-képernyŒvel kapcsolatos tudnivalók A szervizeléssel kapcsolatos óvintézkedések A pótalkatrészekkel kapcsolatos óvintézkedések A videokamera szolgáltatásai és tartozékai Szolgáltatások A videikamera mellékelt tartozékok A kezelœszervek megnevezése Hátul- és bal oldalnézet Jobb oldal- és alulnézet LCD-képernyŒ OSD (képernyœkijelzœ video felvétel és lejátszás üzemmódban) OSD (képernyœkijelzœ fényképezœ és fényképnézœ üzemmódban) OSD (képernyœkijelzœ MP3 lejátszás/diktafon felvétel és lejátszás üzemmódban) Az akkumulátor használata Az akkumulátor behelyezése és kivétele Az akkumulátor karbantartása Az akkumulátor töltése

3 POLISH Spis treêci Tartalomjegyzék Informacje podstawowe Kolory diod LED Korzystanie z funkcji resetowania sprz tu Przed przystàpieniem do eksploatacji kamery Korzystanie z przycisku Function Korzystanie z przycisku Display Regulacja wyêwietlacza LCD Struktura folderów i plików Czas nagrywania i pojemnoêç Wybieranie rodzaju pami ci Korzystanie z karty pami ci Wybór trybu i menu Tryb Video (Wideo) Nagrywanie Nagrywanie Powi kszanie i pomniejszanie Odtwarzanie Odtwarzanie na wyêwietlaczu LCD Wybieranie opcji plików Usuwanie plików wideo Blokowanie plików wideo Kopiowanie plików wideo Ustawianie opcji PB Konfigurowanie ró nych funkcji Ustawianie rozmiaru pliku wideo Ustawianie jakoêci pliku wideo Ustawianie ostroêci Ustawianie funkcji elektronicznego stabilizatora obrazu (EIS) Ustawianie balansu bieli Ustawianie funkcji ekspozycji automatycznej (Program AE) Az elsœ lépések A LED színe A gyári alapértékek visszaállítása A videokamera üzembe helyezése elœtt Az Üzemmód gomb használata A Display gomb használata Az LCD-képernyŒ beállítása A mappák és fájlok szerkezete Felvételi idœhatárok és tárkapacitások A memóriatípus kiválasztása A Memory Stick használata Üzemmód- és menüválasztás Videokamera üzemmód Felvétel készítése Felvétel készítése Közelítés és távolítás Lejátszás Lejátszás az LCD-képernyŒn Fájlbeállítások kiválasztása Videofájlok törlése Videofájlok zárolása véletlen törlés ellen Videofájlok másolása A PB opció beállítása Különféle funkciók beállítása A videofájlok méretének beállítása A videofájlok minœségének beállítása A fókusztávolság beállítása Az EIS (elektronikus képstabilizátor) beállítása A fehéregyensúly beállítása A Program AE (programozott automatikus exponálás) beállítása

4 POLISH Spis treêci Tartalomjegyzék Ustawianie trybu kompensacji tylnego oêwietlenia (BLC) Ustawianie funkcji efektów specjalnych (Effect) Regulacja zoomu cyfrowego Tryb Photo <Aparat fotograficzny> Fotografowanie Wykonywanie zdj ç Powi kszanie i pomniejszanie WyÊwietlanie Oglàdanie zdj ç na wyêwietlaczu LCD Wybieranie opcji plików Usuwanie plików zdj ç Blokowanie plików zdj ç Konfigurowanie funkcji DPOF (Digital Print Order Format) Kopiowanie plików zdj ç Konfigurowanie ró nych funkcji Ustawianie rozmiaru pliku zdj cia Konfigurowanie ustawieƒ lampy Ustawianie ogniskowej Ustawianie funkcji elektronicznego stabilizatora obrazu (EIS) Ustawianie balansu bieli Ustawianie funkcji ekspozycji automatycznej (Program AE) Ustawianie trybu kompensacji tylnego oêwietlenia (BLC) Tryb MP Zapisywanie muzyki do pami ci urzàdzenia Kopiowanie plików muzycznych do pami ci Odtwarzanie Odtwarzanie plików muzycznych Ustawianie opcji odtwarzania A BLC (ellenfény-kiegyenlítés) beállítása Az effektusok beállítása A digitális zoom beállítása Photo <Fotó> üzemmód Fényképek készítése Fényképek készítése Közelítés és távolítás Fényképek megtekintése A fényképek megtekintése az LCD-képernyŒn Fájlbeállítások kiválasztása Fényképfájlok törlése Fényképfájlok zárolása véletlen törlés ellen A DPOF (digitális nyomtatási parancsformátum) funkció Fényképfájlok másolása Különféle üzemmódok beállítása A fényképfájlok méretének beállítása A lámpa beállítása A fókusztávolság beállítása Az EIS (elektronikus képstabilizátor) beállítása A fehéregyensúly beállítása A Program AE (programozott automatikus exponálás) beállítása A BLC (ellenfény-kiegyenlítés) beállítása MP3 üzemmód Zene betöltése a videokamera Zenefájlok másolása a videokamera Lejátszás Zenefájlok lejátszása Lejátszási beállítások kiválasztása

5 POLISH Spis treêci Tartalomjegyzék Konfigurowanie funkcji odtwarzania z powtarzaniem (Repeat Play) Wybieranie opcji plików Usuwanie plików muzycznych Blokowanie plików muzycznych Kopiowanie plików muzycznych Tryb Voice Recorder <Zapis g osu> Nagrywanie Nagrywanie g osu Odtwarzanie Odtwarzanie plików dêwi kowych Wybieranie opcji plików Usuwanie plików dêwi kowych Blokowanie plików dêwi kowych Kopiowanie plików dêwi kowych Korzystanie z przeglàdarki plików Usuwanie plików lub folderów Blokowanie plików Kopiowanie plików lub folderów WyÊwietlanie informacji o plikach Konfigurowanie ustawieƒ kamery Regulacja wyêwietlacza LCD Regulacja jasnoêci wyêwietlacza LCD Regulacja kolorów wyêwietlacza LCD Ustawianie daty/godziny Ustawianie godziny Ustawianie daty Ustawianie formatu daty Ustawianie formatu godziny Ismételt lejátszás Fájlbeállítások kiválasztása Zenefájlok törlése Zenefájlok zárolása véletlen törlés ellen Zenefájlok másolása Voice Recorder <Diktafon> üzemmód Felvétel készítése Diktálás Lejátszás A diktált szövegfájlok lejátszása Fájlbeállítások kiválasztása A diktált szövegfájlok törlése Diktált fájlok zárolása véletlen törlés ellen A diktált szövegfájlok másolása A fájltallózó használata Fájlok vagy mappák törlése Fájlok zárolása véletlen törlés ellen Fájlok vagy mappák másolása A fájlok adatainak megtekintése A videokamera beállítása Az LCD-képernyŒ beállítása Az LCD fényerejének beállítása Az LCD színének beállítása A dátum/idœ beállítása A dátum beállítása A pontos idœ beállítása A dátum formátumának beállítása Az idœ formátumának beállítása

6 POLISH Spis treêci Tartalomjegyzék Konfigurowanie systemu Konfigurowanie funkcji automatycznego wy àczania (Auto Shut off) Konfigurowanie funkcji prezentacji (Demo) Ustawianie trybu rozruchu (Start-up Mode) Konfigurowanie funkcji numeru pliku (File No.) Ustawianie g oênoêci sygna u dêwi kowego WyÊwietlanie informacji o wersji Konfigurowanie pami ci Wybieranie rodzaju pami ci Formatowanie pami ci WyÊwietlanie informacji o iloêci wolnego miejsca w pami ci Korzystanie z trybu USB Przechowywanie plików w pami ci zewn trznej Wymagania systemowe Korzystanie z urzàdzenia w trybie kamery komputerowej (PC Cam) Pod àczanie kamery do drukarki A rendszer beállítása Az Auto Shut off beállítása A bemutató funkció beállítása A bekapcsolás utáni üzemmód beállítása A File No. funkció beállítása Hangjelzés beállítása A verzióadatok megtekintése A memória beállítása A memóriatípus kiválasztása A memória formázása A memóriahely megtekintése Az USB üzemmód használata Fájlcsere a CAM és külsœ számítógép között Rendszerkörnyezet PC-kameraként való használat Nyomtatás a videokameráról Inne informacje Vegyes információk àczenie kamery z innymi urzàdzeniami A kamera csatlakozatása más készülékhez Pod àczanie kamery do telewizora A videokamera összekapcsolása tv-készülékekkel Pod àczanie kamery do magnetowidu lub nagrywarki DVD A videokamera összekapcsolása VCR vagy DVD felvevœvel Kopiowanie plików wideo na taêm wideo Videofájlok képmagnóra másolása Pod àczanie kamery do komputera za pomocà kabla USB A kamera összekapcsolása számítógéppel, USB kábel útján Instalowanie programów Programok telepítése Instalowanie programu Image Mixer Az Image Mixer telepítése Instalowanie oprogramowania niezb dnego do pracy w trybie A PC-kamera telepítœje PC-Cam A Windows98SE illesztœprogram telepítése Instalowanie sterownika systemu Windows 98 Wydanie drugie (csak Windows98SE operációs rendszernél) (tylko Windows 98 Wydanie drugie) Fényképek nyomtatása Drukowanie zdj ç Nyomtatás a PictBridge funkcióval Drukowanie za pomocà funkcji PictBridge Fényképek nyomtatása DPOF-fájlok segítségével Drukowanie zdj ç za pomocà plików DPOF

7 POLISH Spis treêci Tartalomjegyzék Konserwacja Czyszczenie i konserwacja kamery Po zakoƒczeniu eksploatacji Czyszczenie korpusu kamery Eksploatacja wbudowanego akumulatora Korzystanie z kamery za granicà Rozwiàzywanie problemów Komunikaty diagnostyczne Korzystanie z menu Parametry techniczne Indeks Karbantartás Tisztítás és karbantartás. Cancel! Használat után Tisztítás A beépített lítiumos akkucella használata A videokamera használata külföldön Hibaelhárítás Öndiagnosztikai képernyœ A menü áttekintése Mıszaki adatok Tárgymutató

8 POLISH Uwagi i informacje o bezpieczeƒstwie Zalecenia dotyczàce kamery Przy u ytkowaniu urzàdzenia nale y przestrzegaç poni szych zaleceƒ. Przechowywaç urzàdzenie w bezpiecznym miejscu. Urzàdzenie zawiera soczewk podatnà na uszkodzenia wskutek wstrzàsów. Przechowywaç w miejscu niedost pnym dla dzieci. Nie zostawiaç kamery w miejscach wilgotnych. Wilgoç i woda mogà spowodowaç nieprawid owe dzia anie urzàdzenia. Aby uniknàç pora enia pràdem, nie dotykaç urzàdzenia lub kabla zasilajàcego mokrymi r koma. Nie u ywaç lampy b yskowej blisko oczu innych osób. Lampa emituje silne Êwiat o i tak samo jak Êwiat o s oneczne mo e doprowadziç do uszkodzenia wzroku. Przy fotografowaniu niemowlàt zachowaç szczególnà ostro noêç, trzymajàc lamp nie bli ej ni 90 cm od dziecka. W przypadku niew aêciwego dzia ania urzàdzenia skontaktowaç si ze sprzedawcà lub autoryzowanym punktem serwisowym firmy Samsung. Samodzielny demonta urzàdzenia mo e spowodowaç trudne do naprawienia uszkodzenia. CzyÊciç urzàdzenie suchà, mi kkà szmatkà. Plamy usuwaç mi kkà szmatkà zwil onà s abym roztworem Êrodka czyszczàcego. Nie u ywaç rozpuszczalników, zw aszcza benzenowych, poniewa mogà one uszkodziç elementy wykoƒczenia urzàdzenia. Chroniç urzàdzenie przed deszczem i s onà wodà. Po u yciu wyczyêciç. S ona woda mo e spowodowaç korozj cz Êci. és biztonsági elœírások A kamera védelme és gondozása Kérjük, a használat során tartsa be a következœ óvintézkedéseket: A készüléket tartsa biztonságos helyen. A készülékben lévœ lencse ütœdés hatására megsérülhet. A készüléket tartsa gyermekektœl távol. Ne tegye a készüléket nedves helyre. A nedvesség és víz a készülékben mıködési zavarokat okozhat. Az áramütés elkerülése érdekében ne érintse meg a készüléket vagy a hálózati csatlakozókábelt nedves kézzel. A vakut ne használja mások szeme közelében. A vaku erœs fényt bocsát ki, mely a közvetlen napfényhez hasonlóan látáskárosodást okozhat. Különös gondossággal kell eljárni gyermekek fotózásakor, amikor is a vakunak a gyermekektœl legalább 1 méterre kell lennie. Ha a készülék nem mıködik szabályosan, kérjük, forduljon a legközelebbi kereskedéshez, vagy Samsung márkaszervizhez. Ha saját maga szedi szét a készüléket, visszafordíthatatlan, vagy igen nehezen helyreállítható károkat okozhat. A készüléket puha, száraz kendœvel tisztítsa. Foltok eltávolításához használjon enyhe mosószeres oldattal megnedvesített puha kendœt. Ne használjon semmiféle oldószert, különösen benzolt ne, amely súlyos károkat okozhat a készülék felületén. Készülékét olyan helyen tartsa, ahol nem érheti esœ és sós víz. Használat után tisztítsa meg. A sós víztœl korrodálódhatnak az alkatrészek. 8

9 POLISH Uwagi i informacje o bezpieczeƒstwie Uwagi dotyczàce praw autorskich Programy telewizyjne, kasety wideo z filmami, p yty DVD i inne materia y mogà byç obj te prawami autorskimi. Nagrywanie materia ów obj tych prawem autorskim bez wymaganej zgody mo e naruszaç prawa osób posiadajàcych prawa autorskie oraz pozostawaç w sprzecznoêci z ustawà. Wszystkie znaki firmowe i zarejestrowane znaki handlowe u yte w niniejszej instrukcji oraz innej dokumentacji dostarczanej z urzàdzeniami Samsung nale à do ich w aêcicieli. Uwagi dotyczàce kondensacji wilgoci 1. Nag y wzrost temperatury otoczenia mo e spowodowaç skroplenie si wilgoci wewnàtrz kamery. Na przyk ad: WejÊcie lub wyjêcie z nagrzanego pomieszczenia w ch odny dzieƒ mo e spowodowaç skroplenie si wilgoci wewnàtrz kamery. Aby temu zapobiec, przed wystawieniem urzàdzenia na nag e zmiany temperatury nale y umieêciç je w pokrowcu lub plastikowej torbie. Uwagi dotyczàce kamery 1. Nie nara aç kamery na dzia anie wysokich temperatur (powy ej 60 C). Na przyk ad w zaparkowanym samochodzie latem lub w pe nym s oƒcu. 2. Nie dopuszczaç do zawilgocenia kamery. Chroniç kamer przez deszczem, s onà wodà i wilgocià w innych postaciach. Zanurzenie w wodzie lub wystawienie na znacznà wilgoç mo e doprowadziç do uszkodzenia urzàdzenia. és biztonsági elœírások A SZERZÃI JOGRA vonatkozó tudnivalók Egyes televíziómısorok, mozifilmeket tartalmazó videokazetták, DVD filmek, játékfilmek és más anyagok szerzœi jogvédelem alatt állnak. A szerzœi jogvédelem alatt álló anyagok engedély nélküli rögzítése sértheti a szerzœi jog tulajdonosának jogait, és törvényszegésnek minœsül. A jelen kézikönyvben vagy a Samsung termékhez mellékelt más iratokban említett összes kereskedelmi név és bejegyzett védjegy azok tulajdonosainak márkaneve, illetve bejegyzett védjegye. Páralecsapódásra vonatkozó tudnivalók 1. A környezeti hœmérséklet hirtelen emelkedése következtében a kamera belsejében pára csapódhat le. Például: Ha hideg idœben fıtött helyiségbe viszi, vagy onnan kihozza a kamerát, annak belsejében pára csapódhat le. A páralecsapódás elkerülése érdekében helyezze a terméket hordtáskába vagy mıanyag zacskóba, mielœtt hirtelen hœmérsékletváltozásnak tenné ki. A kamerára vonatkozó tudnivalók 1. Óvja a videokamerát a 60 C feletti hœmérséklettœl. Például nyáron zárt autóban vagy közvetlen napfényben könnyen túlhevülhet a készülék. 2. A videokamerát ne érje nedvesség! Óvja a kamerát az esœ, a sós víz, vagy bármilyen más nedvesség hatásától. Vízbe merítve vagy nagyon nyirkos helyen a videokamera tönkremegy. 9

10 POLISH Uwagi i informacje o bezpieczeƒstwie Uwagi dotyczàce akumulatora Zaleca si korzystanie z oryginalnego akumulatora. Mo na go nabyç w centrum serwisowym firmy SAMSUNG. Przed przystàpieniem do nagrywania nale y sprawdziç, czy akumulator jest ca kowicie na adowany. JeÊli kamera nie jest u ywana, nale y jà wy àczyç. Pozwala to zaoszcz dziç energi akumulatora. Po 5 minutach bezczynnoêci przy za adowanej taêmie w trybie gotowoêci STBY urzàdzenie wy àczy si automatycznie. Pozwala to zaoszcz dziç energi akumulatora. Nale y sprawdziç, czy akumulator zosta prawid owo zainstalowany. Nowy akumulator dostarczany z urzàdzeniem nie jest na adowany. Przed u yciem akumulatora nale y go na adowaç. Na le y uwa aç, aby nie upuêciç akumulatora. Mo e to spowodowaç jego uszkodzenie. Pe ne roz adowanie akumulatora litowo-polimerowego powoduje uszkodzenie jego wewn trznych ogniw. Zwi ksza si te prawdopodobieƒstwo wycieku. Aby zapobiec uszkodzeniu akumulatora, nale y go wyjàç z urzàdzenia gdy jest ca kowicie roz adowany. Przed w o eniem akumulatora do kamery nale y oczyêciç jego styk i usunàç obce substancje. Gdy okres ywotnoêci akumulatora dobiegnie koƒca, nale y skontaktowaç si ze sprzedawcà. Akumulator jest odpadem chemicznym i nale y si go pozbyç w odpowiedni sposób. Przy wyjmowaniu akumulatora z kamery nale y uwa aç, aby go nie upuêciç. és biztonsági elœírások Az akkumulátorra vonatkozó tudnivalók Javasoljuk, hogy eredeti akkumulátort használjanak. Ez a SAMSUNG márkaszervizben kapható. A felvétel megkezdése elœtt gyœzœdjön meg arról, hogy az akkumulátor teljesen feltöltött állapotban van-e. Az akkumulátor energiatakarékos használata érdekében kapcsolja ki a kamerát, amikor nem használja. Ha behelyezett kazettával 5 percen túl STBY üzemmódban hagyják, a videokamera automatikusan kikapcsol, hogy kímélje az akkumulátort. GyŒzŒdjön meg arról, hogy az akkumulátor szilárdan a helyére van-e illesztve. A termékhez adott új akkumulátor nincs feltöltve. Az akkumulátort használat elœtt teljesen fel kell tölteni. Vigyázzon, hogy ne ejtse le az akkumulátort. Az akkumulátor az eséstœl megsérülhet. A lítium-polimeres akkumulátor teljes lemerítése károsítja az akkumulátor celláit. A teljesen lemerült akkumulátor hajlamos lehet a szivárgásra. Az akkumulátor sérülésének elkerülése érdekében vegye ki a lemerült akkumulátort a készülékbœl. Az akkumulátor behelyezése elœtt tisztítsa le érintkezœirœl az esetleges szennyezœdéseket. Ha lejárt az akkumulátor élettartama, kérjük, forduljon a márkakereskedœhöz. Az akkumulátorokat vegyi hulladékként kell kiselejtezni. Vigyázzon, ne ejtse le az akkumulátort, amikor a videokameráról kiveszi. 10 Uwagi dotyczàce znaku towarowego Logo DivX i DivX Licensed sà znakami towarowymi firmy DivX, Network, Inc i mo na je wykorzystywaç na podstawie licencji uzyskanej od tej firmy. A védjegyekkel kapcsolatos tudnivalók A DivX és DivX Licensed logó a DivX, Network, Inc. vállalat tulajdona és csak a vállalat engedélyével használható.

11 POLISH Uwagi i informacje o bezpieczeƒstwie Uwagi dotyczàce obiektywu Nie filmowaç z obiektywem kamery skierowanym prosto w stron s oƒca. BezpoÊredni kontakt ze Êwiat em s onecznym mo e doprowadziç do uszkodzenia przetwornika obrazu CCD (czujnika obrazu). Uwagi dotyczàce wyêwietlacza LCD 1. WyÊwietlacz LCD zosta wyprodukowany z zastosowaniem technologii wysokiej precyzji. Mogà si jednak pojawiaç na nim ma e kropki (czerwone, niebieskie lub zielone). Zjawisko to jest normalne i nie wp ywa na nagrywany obraz. 2. Podczas korzystania z wyêwietlacza LCD w pe nym s oƒcu lub na dworze mogà wystàpiç trudnoêci z wyraênym widzeniem obrazu. 3. BezpoÊredni kontakt ze Êwiat em s onecznym mo e uszkodziç wyêwietlacz LCD. Zalecenia dotyczàce serwisowania Nie nale y samodzielnie naprawiaç kamery. Otwieranie lub zdejmowanie os on mo e naraziç u ytkownika na kontakt z wysokim napi ciem lub inne niebezpieczeƒstwa. W sprawach napraw gwarancyjnych zwracaç si do wykwalifikowanego personelu serwisowego. Zalecenia dotyczàce cz Êci zamiennych Je eli potrzebne sà cz Êci zamienne, nale y dopilnowaç, aby stosowane by y cz Êci okreêlone przez producenta lub majàce takie same cechy jak cz Êci oryginalne. Samodzielna wymiana grozi wybuchem po aru, pora eniem pràdem lub innymi niebezpieczeƒstwami. és biztonsági elœírások A lencsére vonatkozó tudnivalók Ne filmezzen a videokamerával úgy, hogy az objektívet egyenesen a napra irányítja. A közvetlen napfény megrongálhatja a CCD-t (a töltéscsatolt eszközökkel mıködœ képérzékelœt). Az LCD-képernyŒvel kapcsolatos tudnivalók 1. Az LCD precíziós technológiával készített, minœségi termék. Mindemellett elœfordulhat, hogy apró (piros, kék vagy zöld színı) pontok jelennek meg rajta. Ez normális jelenség, és a rögzített képet semmilyen módon nem befolyásolja. 2. Ha az LCD-t közvetlen napfényben vagy szabadban használja, elœfordulhat, hogy nem látható tisztán a kép. 3. A közvetlen napfény megrongálhatja az LCD-képernyŒt. A szervizeléssel kapcsolatos óvintézkedések Ne kísérletezzen a kamera házilagos javításával. A burkolatok felnyitásával vagy eltávolításával veszélyes feszültségnek vagy egyéb veszélyeknek teheti ki magát. Minden javítási munkát bízzon szakemberre. A pótalkatrészekkel kapcsolatos óvintézkedések Ha a készülékben alkatrészt kell cserélni, gyœzœdjön meg arról, hogy a szerelœ a gyártó által elœírt és az eredetivel azonos jellemzœjı pótalkatrészt használt-e fel. A nem jóváhagyott pótalkatrészek tüzet, áramütést vagy egyéb veszélyeket okozhatnak. 11

12 POLISH Opis kamery Funkcje Po àczenie funkcji kamery cyfrowej i aparatu cyfrowego Niniejsze urzàdzenie cyfrowe do przetwarzania obrazu mo na atwo prze àczyç z trybu kamery cyfrowej do trybu aparatu cyfrowego, co pozwala na atwe i wygodne nagrywanie. Wysoka rozdzielczoêç obrazów (aparat cyfrowy) Dzi ki zastosowaniu przetwornika CCD o rozdzielczoêci 800 kilopikseli najwy szà dost pnà rozdzielczoêcià jest 800x600. Zoom cyfrowy 100x Umo liwia 100-krotne powi kszenie obrazu. Kolorowy wyêwietlacz LCD TFT Kolorowy wyêwietlacz TFT LCD o wysokiej rozdzielczoêci (210 K) pozwala na natychmiastowe odtworzenie nagranych plików i zapewnia wyraêny, ostry obraz. Elektroniczny stabilizator obrazu (EIS) Za pomocà kamery mo na zwi kszaç stabilnoêç obrazów, unikajàc skutków naturalnego dr enia ràk. Efekty cyfrowe Cyfrowe efekty specjalne (DSE, Digital Special Effects) umo liwiajà nadanie nagraniu charakterystycznego wyglàdu poprzez dodanie ró nych efektów specjalnych. Interfejs USB do transmisji danych Interfejs USB umo liwia przesy anie zdj ç, plików wideo oraz innych plików do komputera. Rozrywka - praca w trybie PC Cam Kamery mo na u ywaç jako kamery komputerowej do rozmów internetowych na ywo, wideokonferencji i innych zastosowaƒ. Du a pami ç - nagrywanie/odtwarzanie g osu Za pomocà kamery mo na nagrywaç g os, przechowywaç nagrania w pami ci wewn trznej oraz na kartach pami ci Memory Stick i Memory Stick Pro (opcja) i odtwarzaç je z tych noêników pami ci. Dodatkowa zaleta - MP3 Za pomocà kamery mo na odtwarzaç pliki MP3 zapisane w pami ci wewn trznej oraz na kartach pami ci Memory Stick i Memory Stick Pro (opcja). Kamera umo liwia ods uchiwanie ulubionych piosenek zapisanych w formacie MP3. 12 A videokamera szolgáltatásai és tartozékai Szolgáltatások Integrált digitális CAM/DSC mıködés A készülék használható videokameraként és DSC digitális fényképezœgépként is. Mindkét üzemmódban egyszerıen és kényelmesen kezelhetœ. Nagy felbontás (digitális fényképezœgépként) A képpontos CCD 800x600-as maximális képfelbontást tesz lehetœvé. 100x digitális zoom Segítségével a képet eredeti méretének 100-szorosára nagyíthatja fel. Színes TFT LCD (vékonyréteges tranzisztoros képernyœ) A nagy felbontású ( képpontos) színes TFT LCD tiszta, éles képet ad. További elœnye, hogy azonnal megtekintheti rajta felvételeit. Elektronikus képstabilizátor (EIS) A kamera elektronikusan kompenzálja a kézmozgások miatti képremegést. Különféle digitális effektusok A DSE (Digitális Speciális Effektusok) funkció segítségével Ön különféle speciális effektusokkal egészítheti ki filmjét, ezáltal különleges látványvilágot hozhat létre. USB adatcsatlakozó Az USB adatcsatlakozón keresztül PC-re küldhetœk az álló- és mozgóképek és a kamerán tárolt egyéb fájlok. PC-kamera üzemmód A videokamera PC-kameraként is használható videós csevegéshez, videokonferenciázáshoz és más PC-kamera alkalmazásokhoz. Diktafon üzemmód, óriási memóriával A kamera diktafonként is használható. A diktált szöveg rögzíthetœ a beépített memóriában, vagy a Memory Stick és a (külön vásárolható) Memory Stick Pro memóriakártyán, és bármikor visszahallgatható. És még MP3 is... A videokamerán lejátszhatja a beépített memóriában, vagy a Memory Stick és a (külön vásárolható) Memory Stick Pro memóriakártyán tárolt MP3 zenefájlokat is. A kamerát magával viheti és bárhol meghallgathatja kedvenc MP3 fájljait.

13 POLISH Informacje o kamerze Akcesoria dostarczane z kamerà: Nale y sprawdziç, czy razem z kamerà dostarczono poni sze akcesoria: A videokamera szolgáltatásai és tartozékai A kamerához mellékelt tartozékok EllenŒrizze, hogy digitális videokamera együtt megkapta-e a következœ alaptartozékokat. 1. Akumulator litowo-polimerowy 2. Zasilacz sieciowy 3. Przewód audio/wideo 4. Kabel USB 5. Stacja dokujàca 6. S uchawki 7. Pasek na r k 8. Etui 9. Instrukcja obs ugi/ Skrócona instrukcja obs ugi 10. P yta CD z oprogramowaniem 11. Os ona obiektywu 12. Pasek na szyj 13. PrzejÊciówka SCART (opcja) 14. Akumulator o przed u onej ywotnoêci (opcja) 1. Lithium Polymer Battery pack 4. USB Cable 7. Hand Strap 2. AC Power Adapter 3. Video/Audio Cable 5. Cradle 6. Earphones 10. Software CD 11. Lens Cover 12. Neck Strap 13. Scart Adapter(Option) 8. Carrying Case 9. Instruction Book/ Quick Guide 14. Extended life Battery Pack(Option) 1. Lítium-polimeres akkumulátor 2. Hálózati tápegység 3. Video/audio kábel 4. USB-kábel 5. Készüléktartó 6. Fülhallgató 7. Fogószíj 8. Hordtáska 9. Használati útmutató/kisokos 10. Szoftver CD 11. Lencsefedél 12. Nyakszíj 13. SCART adapter (külön vásárolható) 14. Hosszabb élettartamú akkumulátor (külön vásárolható) 13

14 POLISH Nazwy cz Êci Widok z ty u (lewa strona) A kezelœszervek megnevezése Hátul- és bal oldalnézet 1. Built-in MIC 2. LCD Monitor ( /Multi-Play ) / Left / Multi-Play Mode button Mode button switch [ ]switch (Zoom (Zoom out (W) out/ / RPS Rewind switch) ( ) switch) OK button(play, (Play/Pause) Pause) 9. [ ]switch (Zoom in/ FPS switch) Record/Stop button Record/Power/Charging / indicator indicator OFF Power switch / / Mode Selector Menu button 4. LCD(DISPLAY) 3. DISPLAY button Memory Stick Slot MP3 LOCK Hold switch Built-in Speaker 1. Wbudowany mikrofon 2. WyÊwietlacz LCD 3. Przycisk DISPLAY 4. Prze àcznik Hold trybu MP3 5. Wbudowany g oênik 6. Przycisk wstecz/multi-play 7. Prze àcznik [ ] (pomniejszenie/ RPS) 8. Przycisk OK (Play - odtwarzanie, Pause - pauza) Prze àcznik [ ] (powi kszenie/rps) 10. Przycisk Record/Stop 11. Wskaênik nagrywania/ zasilania/na adowania akumulatora 12. Prze àcznik zasilania/ prze àcznik trybu [MODE] 13. Przycisk Menu 14. Gniazdo karty pami ci Memory Stick 1. Beépített mikrofon 2. LCD-képernyŒ 3. DISPLAY gomb 4. MP3 Hold kapcsoló 5. Beépített hangszóró 6. Vissza/Multi-Play üzemmód gomb 7. [ ] kapcsoló (távolítás/ RPS kapcsoló) 8. OK gomb (lejátszás, szünet) 9. [ ] kapcsoló (közelítés/ FPS kapcsoló) 10. Felvétel/stop gomb 11. Felvétel//bekapcs./töltés jelzœ 12. FŒkapcsoló / Üzemmódválasztó 13. Menü gomb 14. Memory Stick kártyanyílás

15 POLISH Nazwy cz Êci Widok z prawej i od do u A kezelœszervek megnevezése Jobb oldal- és alulnézet Hanging Lens Cover on the CAM 1. Lens 2. Light 6. Volume +, - / MF button 3. Earphones and AV Output Jack /MF 7. Tripod Receptacle 4. Battery insertion part 8. Cradle Receptacle 5. Battery eject button 9. Strap Hook 1. Obiektyw 2. Lampa 3. wyjêcie s uchawkowe i audio/ wideo 4. Komora akumulatora 5. Przycisk wyjmowania akumulatora 6. Przycisk regulacji g oênoêci Volume +, -/ przycisk MF 7. Gniazdo statywu 8. Gniazdo stacji dokujàcej 9. Zaczep paska 1. Objektív 2. Lámpa 3. Fülhallgató és AV kimenet 4. Akkumulátortartó 5. Akkukiadó gomb 6. HangerŒ +, - / MF gomb 7. Állvány foglalat 8. Készüléktartó foglalat 9. Szíjtartó fül 15

16 16 POLISH Nazwy cz Êci: wyêwietlacz LCD Menu ekranowe (w trybie nagrywania i odtwarzania filmów) Tryb nagrywania filmów wideo 1. Wskaênik trybu 2. Wskaênik funkcji EIS 3. Wskaênik trybu Program AE 4. Wskaênik regulacji balansu bieli (White Balance) 5. Wskaênik funkcji BLC 6. Wskaênik ostroêci 7. Licznik (czas miniony/pozosta y) 8. Wskaênik trybu nagrywania/gotowoêci 9. Tekst trybu nagrywania/gotowoêci 10. Wskaênik efektu 11. Wskaênik powi kszenia/zmniejszenia obrazu 12. Wskaênik poziomu na adowania baterii 13. Wskaênik rodzaju pami ci 14. Wskaênik jakoêci/rozmiaru obrazu 15. Wskaênik ostrze enia i uwag Tryb odtwarzania filmów wideo 1. Wskaênik trybu 2. Wskaênik bie àcego trybu wyêwietlania 3. Wskaênik blokady 4. Wskaênik poziomu na adowania baterii 5. Wskaênik rodzaju pami ci 6. Licznik zdj ç (bie àce zdj cie) Tryb odtwarzania filmów wideo 7. Wskaênik ostrze enia i uwag 8. Licznik (czas miniony/wykorzystany) 9. Wskaênik trybu pracy (Play - odtwarzanie/ Pause - pauza/rps/fps) 10. Wskaênik g oênoêci Uwaga Ustawienia nie zostanà wymazane, nawet po ponownym uruchomieniu kamery BLC Video Record Mode Video Record 00:16 / 24:32 15 A kezelœszervek megnevezése: LCD-képernyŒ OSD (képernyœkijelzœ video felvétel és lejátszás üzemmódban) 14 SF / STBY Sepia Video Play Mode Video Play :16 / 10: Video Play Video Play Mode Videofelvétel üzemmód 1. ÜzemmódjelzŒ 2. EIS (elektronikus képstabilizátor) jelzœ 3. Program AE (programozott automatikus exponálás) jelzœ 4. White Balance (fehéregyensúly) jelzœ 5. BLC (ellenfény-kiegyenlítés) jelzœ 6. Fókusz-jelzŒ 7. Számláló (eltelt idœ/ hátralévœ idœ) 8. Felvétel/készenlét jelzœ 9. Felvétel/készenlét szöveg 10. Effektus jelzœ 11. Közelítés/távolítás jelzœ 12. Akkutöltöttség-jelzŒ 13. Memóriatípus-jelzŒ 14. KépminŒség/-méret jelzœ 15. Figyelmeztetések és tudnivalók jelzœ Videolejátszás üzemmód 1. ÜzemmódjelzŒ 2. Aktuális megjelenítés jelzœ 3. ZárolásjelzŒ 4. Akkutöltöttség-jelzŒ 5. Memóriatípus-jelzŒ 6. Képszámláló (aktuális kép) Videolejátszás üzemmód 7. Figyelmeztetések és tudnivalók jelzœ 8. Számláló (eltelt idœ/ teljes felvételidœ) 9. MıködésjelzŒ (lejátszás/szünet/rps/fps) 10. HangerŒjelzŒ A beállított funkciók nem törlœdnek a kamera ismételt bekapcsolásakor.

17 POLISH Nazwy cz Êci: wyêwietlacz LCD A kezelœszervek megnevezése: LCD-képernyŒ Menu ekranowe (w trybie fotografowania i wyêwietlania zdj ç) Tryb fotografowania 1. Wskaênik trybu 2. Wskaênik funkcji EIS 3. Wskaênik trybu Program AE 4. Wskaênik regulacji balansu bieli (White Balance) 5. Wskaênik funkcji BLC 6. Wskaênik ostroêci 7. Wskaênik powi kszenia/zmniejszenia obrazu 8. Wskaênik poziomu na adowania baterii 9. Wskaênik rodzaju pami ci 10. Wskaênik rozmiaru obrazu 11. Wskaênik ostrze enia i uwag 12. Wskaênik lampy Tryb wyêwietlania zdj ç 1. Wskaênik trybu 2. Wskaênik bie àcego trybu wyêwietlania 3. Numer odbitki Tryb wyêwietlania zdj ç 4. Wskaênik drukowania 5. Wskaênik blokady 6. Licznik zdj ç (bie àce zdj cie) Uwaga Ustawienia nie zostanà wymazane, nawet po ponownym uruchomieniu kamery BLC Photo Capture Mode 12 Photo Capture OSD (képernyœkijelzœ fényképezœ és fényképnézœ üzemmódban) Photo View Mode 9 Photo View Mode 6 Photo View Sepia FényképezŒ üzemmód 1. ÜzemmódjelzŒ 2. EIS (elektronikus képstabilizátor) jelzœ 3. Program AE (programozott automatikus exponálás) jelzœ 4. White Balance (fehéregyensúly) jelzœ 5. BLC (ellenfény-kiegyenlítés) jelzœ 6. Fókusz-jelzŒ 7. Közelítés/távolítás jelzœ 8. Akkutöltöttség-jelzŒ 9. Memóriatípus-jelzŒ 10. Képméret jelzœ 11. Figyelmeztetések és tudnivalók 12. LámpajelzŒ FényképnézŒ üzemmód 1. ÜzemmódjelzŒ 2. Aktuális megjelenítés jelzœ 3. Példányszám FényképnézŒ üzemmód 4. Print (nyomtatás) jelzœ 5. ZárolásjelzŒ 6. Képszámláló (aktuális kép) A beállított funkciók nem törlœdnek a kamera ismételt bekapcsolásakor. 2 Copies

18 POLISH Nazwy cz Êci: wyêwietlacz LCD A kezelœszervek megnevezése: LCD-képernyŒ 18 Menu ekranowe (w trybie nagrywania i odtwarzania plików MP3 oraz innych plików dêwi kowych) Tryb odtwarzania plików MP3 1. Wskaênik trybu 2. Numer pliku/nazwa pliku/format pliku 3. Rozmiar pliku 4. Cz stotliwoêç próbkowania/ Pr dkoêç transmisji danych 5. Pasek post pu 6. Czas miniony/ca kowity dost pny czas 7. Wskaênik trybu pracy 8. Wskaênik g oênoêci 9. Wskaênik poziomu na adowania baterii 10. Wskaênik rodzaju pami ci 11. Wskaênik powtarzania wszystkich utworów/jednego utworu Tryb zapisu g osu 1. Wskaênik trybu 2. WyÊwietlanie numeru pliku/daty i godziny 3. Cz stotliwoêç próbkowania/ Pr dkoêç transmisji danych 4. Czas miniony/ca kowity dost pny czas 5. Wskaênik trybu pracy 6. Tekst trybu nagrywania/gotowoêci Tryb odtwarzania g osu 7. Pasek post pu 8. Wskaênik blokady 9. Wskaênik g oênoêci Uwaga Ustawienia nie zostanà wymazane, nawet po ponownym uruchomieniu kamery MP3 Play 2. I belive I can fly.mp3 3.6 Mbytes Stereo 44.1KHz 128Kbps 00:34 / 03:46 Voice Record /01/01 12:51:04 AM Stereo 8KHz 128Kbps 00:00:12 / 00:05:12 REC OSD (képernyœkijelzœ MP3 lejátszás/diktafon felvétel és lejátszás üzemmódban) MP3 Play Mode Voice Play /01/01 12:51:04 AM 5.0Mbytes Stereo 8KHz 128Kbps 7 Voice Record Mode 00:00:12 / 00:05: Voice Play Mode MP3 lejátszás üzemmód 1. ÜzemmódjelzŒ 2. Fájlszám/fájlnév/fájlformátum 3. Fájlméret 4. Mintavételi sebesség/bitsebesség 5. FolyamatjelzŒ sáv 6. Eltelt idœ/összidœ 7. MıködésjelzŒ 8. HangerŒjelzŒ 9. Akkutöltöttség-jelzŒ 10. Memóriatípus-jelzŒ 11. Ismétlés: az összes/egy jelzœ Diktafon felvétel üzemmód 1. ÜzemmódjelzŒ 2. Fájlszám/dátum és idœpont 3. Mintavételi sebesség/bitsebesség 4. Eltelt idœ/összidœ 5. MıködésjelzŒ 6. Felvétel/készenlét szöveg Diktafon lejátszás üzemmód 7. FolyamatjelzŒ sáv 8. ZárolásjelzŒ 9. HangerŒjelzŒ A beállított funkciók nem törlœdnek a kamera ismételt bekapcsolásakor.

19 POLISH Eksploatacja akumulatora Instalowanie/wyjmowanie akumulatora Zaleca si zakup co najmniej jednego akumulatora zapasowego, co zapewni mo liwoêç ciàg ego korzystania z kamery. Az akkumulátor használata Az akkumulátor behelyezése és kivétele A videokamera folyamatos használatához célszerı egy vagy több pótakkumulátort vásárolni. Wk adanie akumulatora Wsuƒ akumulator i zamocuj go, tak aby zatrzasnà si w rowku. Az akkumulátor behelyezése Csúsztassa az akkumulátort a horonyba, majd kattintsa a helyére. Wyjmowanie akumulatora Odciàgnij zatrzask, aby wyjàç akumulator. Az akkumulátor kivétele Húzza el a nyíllal jelzett irányba az akkukiadó Uwaga Nale y oczyêciç styki akumulatora i usunàç obce substancje przed w o eniem akumulatora do kamery. Az akkumulátor behelyezése elœtt tisztítsa le érintkezœirœl az esetleges szennyezœdéseket. 19

20 POLISH Eksploatacja akumulatora Az akkumulátor használata Konserwacja akumulatora Akumulator nale y adowaç przy temperaturze otoczenia od 0 C do 40 C. Nie wolno adowaç akumulatora w pomieszczeniu, w którym panuje temperatura poni ej 0 C. U ywanie akumulatora przez d ugi okres czasu w temperaturach poni ej 0 C lub powy ej 40 C skraca jego ywotnoêç i pojemnoêç. Akumulatora nie nale y umieszczaç w pobli u êróde ciep a (np. ognia). Akumulatora nie wolno demontowaç, przerabiaç, naciskaç ani podgrzewaç. Nie wolno dopuêciç do zwarcia biegunów + i - akumulatora. Mo e to spowodowaç wyciek elektrolitu, emisj ciep a, wybuch po aru lub przegrzanie. Zaleca si korzystanie z oryginalnego akumulatora. Mo na go nabyç w centrum serwisowym firmy SAMSUNG. Az akkumulátor karbantartása Az akkumulátort 0 C és 40 C közötti hœmérsékleten kell feltölteni. Az akkumulátort nem szabad 0 C alatti hœmérsékleten tölteni. Ha 0 C alatti hœmérsékleten használják vagy hosszabb ideig 40 C fölötti hœmérsékleten hagyják, az akkumulátor élettartama és kapacitása lecsökken. Ne helyezze az akkumulátort semmilyen hœforrás (pl. tız vagy fıtœtest) közelébe. Az akkumulátort ne szerelje szét, ne dolgozza fel és ne gyakoroljon rá nyomást. Ne hagyja rövidre záródni az akkumulátor + és - pólusát! Ez szivárgást, hœtermelést, túlhevülést vagy tüzet okozhat. Javasoljuk, hogy eredeti akkumulátort használjanak. Ez a SAMSUNG márkaszervizben kapható. 20

VP-M2050S(B)/M2100S(B) /M2200S(B) VP-M2050S(B)/M2100S(B) /M2200S(B) Kamera cyfrowa. Digitális kamkorder AF CCD LCD

VP-M2050S(B)/M2100S(B) /M2200S(B) VP-M2050S(B)/M2100S(B) /M2200S(B) Kamera cyfrowa. Digitális kamkorder AF CCD LCD Kamera cyfrowa VP-M2050S(B)/M2100S(B) /M2200S(B) Digitális kamkorder VP-M2050S(B)/M2100S(B) /M2200S(B) AF Automatyczna regulacja ostroêci CCD Przetwornik obrazu CCD LCD WyÊwietlacz ciek okrystaliczny AF

Részletesebben

VP-D6550/ D6550i. VP-D6550/ D6550i. Digitális videokamera. Cyfrowa kamera wideo AF CCD LCD

VP-D6550/ D6550i. VP-D6550/ D6550i. Digitális videokamera. Cyfrowa kamera wideo AF CCD LCD Cyfrowa kamera wideo VP-D6550/ D6550i Digitális videokamera VP-D6550/ D6550i AF Automatyczna regulacja ostroêci CCD Przetwornik obrazu CCD LCD WyÊwietlacz ciek okrystaliczny AF CCD LCD Automatikus fókuszbeállítás

Részletesebben

Digitális videokamera. Cyfrowa kamera wideo. AF Automatikus fókuszbeállítás CCD Töltéscsatolt eszköz LCD Folyadékkristályos kijelzœ

Digitális videokamera. Cyfrowa kamera wideo. AF Automatikus fókuszbeállítás CCD Töltéscsatolt eszköz LCD Folyadékkristályos kijelzœ Cyfrowa kamera wideo AF VP-D351(i)/D352(i)/ D353(i)/D354(i)/ D355(i) Automatyczna regulacja ostroêci CCD Przetwornik obrazu CCD LCD WyÊwietlacz ciek okrystaliczny Digitális videokamera VP-D351(i)/D352(i)/

Részletesebben

Kamera cyfrowa. Digitális videokamera. AF Automatikus fókuszbeállítás. CCD Töltéscsatolt eszköz LCD Folyadékkristályos kijelzœ

Kamera cyfrowa. Digitális videokamera. AF Automatikus fókuszbeállítás. CCD Töltéscsatolt eszköz LCD Folyadékkristályos kijelzœ Kamera cyfrowa VP-D451(i)/D453(i)/ D454(i)/455(i) Digitális videokamera VP-D451(i)/D453(i)/ D454(i)/455(i) AF Automatyczna regulacja ostroêci CCD Przetwornik obrazu CCD LCD WyÊwietlacz ciek okrystaliczny

Részletesebben

Kamera cyfrowa. Digitális videokamera. AF Automatikus fókuszbeállítás. CCD Töltéscsatolt eszköz LCD Folyadékkristályos kijelzœ

Kamera cyfrowa. Digitális videokamera. AF Automatikus fókuszbeállítás. CCD Töltéscsatolt eszköz LCD Folyadékkristályos kijelzœ Kamera cyfrowa AF VP-D351(i)/D352(i)/ D353(i)/D354(i)/ D355(i) Automatyczna regulacja ostroêci CCD Przetwornik obrazu CCD LCD WyÊwietlacz ciek okrystaliczny Digitális videokamera VP-D351(i)/D352(i)/ D353(i)/D354(i)/

Részletesebben

Mini DV Használati útmutató

Mini DV Használati útmutató Mini DV Használati útmutató Készülék leírása 1: Akasztó furat 2: Bekapcsoló 3: Mód 4:Klipsz 5:Micro SD 6:Tartó 7: Mini USB 8: Kamera 9:Felvétel 10: Státusz indikátor 11: Mikrofon Tartozékok 12: Állvány

Részletesebben

DVR-338 DIGITÁLIS DIKTAFON HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

DVR-338 DIGITÁLIS DIKTAFON HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ DVR-338 DIGITÁLIS DIKTAFON HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ A készülék bemutatása 1 REC - Felvétel gomb 2 Stop/Kikapcsolás gomb 3 UP - FEL/Visszatekerés 4 DOWN LE/Előretekerés 5 HOLD - Billentyűzár 6 VOL + (hangerő

Részletesebben

SJ4000 Felhasználói útmutató

SJ4000 Felhasználói útmutató SJ4000 Felhasználói útmutató Oldal 1 Figyelmeztetés 1. Ez egy érzékeny termék, ne ejtse el. 2. Ne tegye a terméket erősen mágneses tárgyak közelébe, mint például mágnes és elektromos motor. Kerülje az

Részletesebben

XIAOMI NDZ-03-GA HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

XIAOMI NDZ-03-GA HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ XIAOMI NDZ-03-GA HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ Bevezetés Köszönjük, hogy Xiaomi terméket választott! Kérjük, használatba vétel előtt olvassa el figyelmesen ezt a használati utasítást, hogy a készüléket könnyen és

Részletesebben

Az Ön kézikönyve SAMSUNG VP-D23I http://hu.yourpdfguides.com/dref/790004

Az Ön kézikönyve SAMSUNG VP-D23I http://hu.yourpdfguides.com/dref/790004 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk, leírások, biztonsági

Részletesebben

SJ5000 Felhasználói útmutató

SJ5000 Felhasználói útmutató SJ5000 Felhasználói útmutató E l e c t r o p o i n t K f t., 1 0 4 4, B u d a p e s t M e g y e r i ú t 1 1 6. F s z. 1. Oldal 1 Figyelmeztetés 1. Ez egy érzékeny termék, ne ejtse el. 2. Ne tegye a terméket

Részletesebben

Felhasználói útmutató. kitvision.co.uk. JB. 3544 / Made in China. Kitvision 2014. Christchurch, Dorset. BH23 4FL. Li-ion

Felhasználói útmutató. kitvision.co.uk. JB. 3544 / Made in China. Kitvision 2014. Christchurch, Dorset. BH23 4FL. Li-ion Felhasználói útmutató kitvision.co.uk A k c i ó k a m e r a Li-ion Do not dispose of Lithium-ion batteries with general waste. Please return it to battery recycling collection point. JB. 3544 / Made in

Részletesebben

Felhasználói útmutató

Felhasználói útmutató Felhasználói útmutató E l e c t r o p o i n t K f t., 1 1 5 3, B u d a p e s t B o c s k a i u. 8 Oldal 1 Figyelmeztetés 1. Ez egy érzékeny termék, ne ejtse el. 2. Ne tegye a terméket erősen mágneses tárgyak

Részletesebben

SJM10 Felhasználói útmutató

SJM10 Felhasználói útmutató SJM10 Felhasználói útmutató E l e c t r o p o i n t K f t., 1 0 4 4 B u d a p e s t, M e g y e r i ú t 1 1 6. F s z. 1. Oldal 1 Figyelmeztetés 1. Ez egy érzékeny termék, ne ejtse el. 2. Ne tegye a terméket

Részletesebben

1. fejezet: Bevezetés. 2. fejezet: Első lépések

1. fejezet: Bevezetés. 2. fejezet: Első lépések 1. fejezet: Bevezetés A Media Player 100 olyan digitális médialejátszó, amely USB memóriához és kártyaolvasókhoz egyaránt csatlakoztatható. Az otthoni szórakoztatóközpontra csatlakozik, és lehetővé teszi

Részletesebben

Digitális videokamera. Cyfrowa Kamera Video. VP-D5000/D5000i. VP-D5000/D5000i AF CCD CCD LCD LCD AD J

Digitális videokamera. Cyfrowa Kamera Video. VP-D5000/D5000i. VP-D5000/D5000i AF CCD CCD LCD LCD AD J Cyfrowa Kamera Video VP-D5000/D5000i Digitális videokamera VP-D5000/D5000i AF CCD LCD Automatyczne ustawianie ostroêci Przetwornik obrazu WyÊwietlacz ciek okrystaliczny AF CCD LCD Autófókusz Töltéscsatolt

Részletesebben

Az Ön kézikönyve SAMSUNG VP-D20 http://hu.yourpdfguides.com/dref/790000

Az Ön kézikönyve SAMSUNG VP-D20 http://hu.yourpdfguides.com/dref/790000 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk, leírások, biztonsági

Részletesebben

Digitális videokamera. Cyfrowa Kamera Video. VP-D93(i)/D97(i)/D99(i) VP-D93(i)/D97(i)/D99(i) CCD Töltéscsatolt eszköz, képalkotó

Digitális videokamera. Cyfrowa Kamera Video. VP-D93(i)/D97(i)/D99(i) VP-D93(i)/D97(i)/D99(i) CCD Töltéscsatolt eszköz, képalkotó X2 POLISH Cyfrowa Kamera Video VP-D93(i)/D97(i)/D99(i) Digitális videokamera VP-D93(i)/D97(i)/D99(i) AF Automatyczne ustawianie ostroêci CCD Przetwornik obrazu LCD WyÊwietlacz ciek okrystaliczny START/

Részletesebben

DF-1050 10 digitális képkeret Használati utasítás

DF-1050 10 digitális képkeret Használati utasítás DF-1050 10 digitális képkeret Használati utasítás Biztonsági előírások Mindig tartsa be az alábbi előírásokat. Ezzel elkerülhető, hogy a képkeret használata során tűz, áramütés, vagy egyéb sérülés érje.

Részletesebben

JABRA MOVE WIRELESS. Használati útmutató. jabra.com/movewireless

JABRA MOVE WIRELESS. Használati útmutató. jabra.com/movewireless Használati útmutató jabra.com/movewireless 1. ÜDVÖZÖLJÜK...3 2. A DOBOZ TARTALMA... 4 3. A FEJHALLGATÓ VISELÉSE...5 3.1 A MAGASSÁG BEÁLLÍTÁSA 4. A FEJHALLGATÓ FELTÖLTÉSE... 6 4.1 AKKUMULÁTOR TÖLTÖTTSÉGJELZŐ

Részletesebben

Digitális videokamera. Cyfrowa Kamera Video. AF Autófókusz CCD Töltéscsatolt eszköz LCD Folyadékkristályos kijelzõ

Digitális videokamera. Cyfrowa Kamera Video. AF Autófókusz CCD Töltéscsatolt eszköz LCD Folyadékkristályos kijelzõ SELF TIMER A.DUB F.ADV DATE/ TIME SLOW X2 POLISH Cyfrowa Kamera Video VP-D30(i)/D31(i)/D33(i)/ D34(i)/D39(i) Digitális videokamera VP-D30(i)/D31(i)/D33(i)/ D34(i)/D39(i) AF Automatyczne ustawianie ostroêci

Részletesebben

Digitális videokamera. Cyfrowa Kamera Video. CCD Töltéscsatolt eszköz LCD Folyadékkristályos. CCD Przetwornik obrazu LCD WyÊwietlacz

Digitális videokamera. Cyfrowa Kamera Video. CCD Töltéscsatolt eszköz LCD Folyadékkristályos. CCD Przetwornik obrazu LCD WyÊwietlacz SELF TIMER F.ADV SLOW X2 POLISH Cyfrowa Kamera Video VP-D301(i)/D303(i)/D303D(i)/ D305(i)/D307(i) Digitális videokamera VP-D301(i)/D303(i)/D303D(i)/ D305(i)/D307(i) AF Automatyczne ustawianie ostroêci

Részletesebben

Digitális videokamera. Cyfrowa Kamera Video. AF Autófókusz CCD Töltéscsatolt eszköz LCD Folyadékkristályos kijelzœ

Digitális videokamera. Cyfrowa Kamera Video. AF Autófókusz CCD Töltéscsatolt eszköz LCD Folyadékkristályos kijelzœ X2 POLISH Cyfrowa Kamera Video VP-D26/D26i Digitális videokamera VP-D26/D26i AF Automatyczne ustawianie ostroêci CCD Przetwornik obrazu LCD WyÊwietlacz ciek okrystaliczny START/ STOP SELF TIMER PHOTO SEARCH

Részletesebben

VEZETÉK NÉLKÜLI SZÍNES INFRA KAMERA DIGITÁLIS VIDEO RÖGZÍTİVEL CIKKSZÁM GP-812BF (KAMERA GP-812T, DVR GP-7301)

VEZETÉK NÉLKÜLI SZÍNES INFRA KAMERA DIGITÁLIS VIDEO RÖGZÍTİVEL CIKKSZÁM GP-812BF (KAMERA GP-812T, DVR GP-7301) VEZETÉK NÉLKÜLI SZÍNES INFRA KAMERA HU DIGITÁLIS VIDEO RÖGZÍTİVEL CIKKSZÁM GP-812BF (KAMERA GP-812T, DVR GP-7301) Kérjük, olvassa el a használati útmutatót, mielıtt használatba venné a kamera szettet.

Részletesebben

ConCorde Roadcam HD20 Használati útmutató

ConCorde Roadcam HD20 Használati útmutató ConCorde Roadcam HD20 Használati útmutató www.concorde.hu Köszönjük, hogy a ConCorde Roadcam HD20 menetrögzítő készüléket választotta. A termék első használata előtt kérjük, olvassa el a mellékelt használati

Részletesebben

Digitális videokamera. Cyfrowa Kamera Video. VP-D903(i)/D903D(i) VP-D903(i)/D903D(i) CCD Töltéscsatolt eszköz, képalkotó

Digitális videokamera. Cyfrowa Kamera Video. VP-D903(i)/D903D(i) VP-D903(i)/D903D(i) CCD Töltéscsatolt eszköz, képalkotó X2 POLISH Cyfrowa Kamera Video VP-D903(i)/D903D(i) Digitális videokamera VP-D903(i)/D903D(i) AF Automatyczne ustawianie ostroêci CCD Przetwornik obrazu LCD WyÊwietlacz ciek okrystaliczny START/ STOP SELF

Részletesebben

1. Csomag tartalma. 2. A készülék áttekintése. Kezdő lépések

1. Csomag tartalma. 2. A készülék áttekintése. Kezdő lépések Kezdő lépések 1. Csomag tartalma 1. ekönyv olvasó főegység 2. Tápadapter 3. USB-kábel 4. Rövid használati útmutató 5. Garancialevél 6. Hordozótok 2. A készülék áttekintése 7 ekönyv olvasó HU - 1 1 2 3

Részletesebben

Vizsgálókamera (boroszkóp) Használati útmutató

Vizsgálókamera (boroszkóp) Használati útmutató Vizsgálókamera (boroszkóp) Használati útmutató A készülék bekapcsolása előtt, kérjük, olvassa el a használati útmutatót. Ez a használati útmutató fontos biztonsággal kapcsolatos információkat tartalmaz.

Részletesebben

A távirányító használata

A távirányító használata A távirányító használata A távirányító használata A távirányító használatával kapcsolatos óvintézkedések. Legyen óvatos a távirányítóval, különösen mert kicsi és könnyű. A leejtéstől vagy a kemény ütéstől

Részletesebben

- 1 - FUB-26 Használait útmutató

- 1 - FUB-26 Használait útmutató FUB-26 Használait útmutató Tartalom 1.1 Óvintézkedések 1.2 Lejátszó jellemzői 1.3 A termék felépítése. A csomag az alábbiakat tartalmazza: 1.4 PC követelmény 2 Funckiók leírása 2.1 Lejátszó kezelői felületének

Részletesebben

IRIScan Anywhere 5. Scan anywhere, go paperless! PDF. Mobile scanner & OCR software. for Windows and Mac

IRIScan Anywhere 5. Scan anywhere, go paperless! PDF. Mobile scanner & OCR software. for Windows and Mac IRIScan Anywhere 5 PDF Scan anywhere, go paperless! for Windows and Mac Mobile scanner & OCR software Kezdő lépések Jelen Gyorsismertető segítségével megkezdheti az IRIScan TM Anywhere 5 használatát. Kérjük,

Részletesebben

SJ4000 WIFI Felhaszna lo i u tmutato

SJ4000 WIFI Felhaszna lo i u tmutato SJ4000 WIFI Felhaszna lo i u tmutato Oldal 1 Figyelmeztetés 1. Ez egy érzékeny termék, ne ejtse el. 2. Ne tegye a terméket erősen mágneses tárgyak közelébe, mint például mágnes és elektromos motor. Kerülje

Részletesebben

Fontos biztonsági figyelmeztetések

Fontos biztonsági figyelmeztetések Fontos biztonsági figyelmeztetések Figyelem: HD-2400 FIGYELMEZTETÉS ÁRAMÜTÉS VESZÉLY! KINYITNI TILOS! Ez a jel veszélyes feszültség meglétére hívja fel a figyelmet a készülék belsejében, mely áramütést

Részletesebben

User manual HU. Termékleírás

User manual HU. Termékleírás User manual HU Termékleírás A termék felépítése 1)Felfelé gomb 2)Menü 3)Lefelé gomb 4)USB-aljzat 5)Kamera 6)Hangszóró 7)OK gomb 8)MODE gomb 9)Bekapcsológomb 10)Kijelző 11)SD-kártyaaljzat 12)LED-es éjszakai

Részletesebben

2015 myphone. Minden jog fenntartva. myphone Iron. Kezelési útmutató

2015 myphone. Minden jog fenntartva. myphone Iron. Kezelési útmutató 2015 myphone. Minden jog fenntartva. myphone Iron Kezelési útmutató Technikai specifikáció: RAM Memória: 1GB Dual Core Cortex A7 1.3GHz processzor 3,5 kapacitív érintőkijelző 320 x 480 px felbontással

Részletesebben

Autó DVR Használati Útmutató

Autó DVR Használati Útmutató Autó DVR Használati Útmutató Használat előtt kérjük, olvassa el az alábbi útmutatót. A termék jellemzői: A készülék kis kialakításával megkönnyíti a felvételt a legkülönfélébb helyzetekben 720 HD-s AVI

Részletesebben

Az Ön kézikönyve GENIUS D610 http://hu.yourpdfguides.com/dref/2861084

Az Ön kézikönyve GENIUS D610 http://hu.yourpdfguides.com/dref/2861084 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk, leírások, biztonsági

Részletesebben

CPA 601, CPA 602, CPA 603

CPA 601, CPA 602, CPA 603 CPA 601, CPA 602, CPA 603 Infravörös távvezérlő rendszer Felhasználói kézikönyv Olvassa el a teljes kezelési útmutatót a használatba helyezés előtt! A helytelen használat visszafordíthatatlan károkat okozhat!

Részletesebben

Rövid üzembe helyezési útmutató CD480/CD485

Rövid üzembe helyezési útmutató CD480/CD485 Rövid üzembe helyezési útmutató CD480/CD485 A doboz tartalma Kézibeszélő * Bázisállomás (CD485) Bázisállomás (CD480) Töltő * Adapter * Hálózati csatlakozóvezeték ** Felhasználói kézikönyv Rövid üzembe

Részletesebben

1 1. Nyissa ki az elemtartó rekesz fedelét.

1 1. Nyissa ki az elemtartó rekesz fedelét. TERMÉKINFORMÁCIÓ Elülső oldal Hátoldal Felső rész 1. Az önkioldó LED jelzőfénye 2. Vaku 3. Lencse 4. Szíjrögzítő karika Oldalnézet 1. Üzemmód gomb 2. Funkció gombok 3. Állványcsatlakozó 4. TFT LCD-kijelző

Részletesebben

DC E800 Digitális fényképezőgép Használati utasítás. Üdvözöljük!

DC E800 Digitális fényképezőgép Használati utasítás. Üdvözöljük! DC E800 Digitális fényképezőgép Használati utasítás Üdvözöljük! i Előszó Előszó A használati utasításról Ez a kézikönyv segíteni fogja Önt az új digitális fényképezőgépe használata során. A dokumentumban

Részletesebben

BESZERELÉSI ÉS HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ. Fejtámlamonitor

BESZERELÉSI ÉS HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ. Fejtámlamonitor BESZERELÉSI ÉS HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ Fejtámlamonitor FIGYELEM! KÉRJÜK, FIGYELMESEN OLVASSA EL A BESZERELÉSI ÉS HASZNÁLATI ÚTMUTATÓT, MIELŐTT ÜZEMBE HELYEZI A KÉSZÜLÉKET! BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK Saját és utasai

Részletesebben

CarCam F140 Autóba szerelhető Full HD videokamera

CarCam F140 Autóba szerelhető Full HD videokamera CarCam F140 Autóba szerelhető Full HD videokamera Használati útmutató Tisztelt felhasználó, Köszönjük, hogy ezt a Full-HD felbontású videókamerát választotta, amely jó szolgálatot tehet Önnek, a gépjárműve

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ. Áttekintés. Átdolgozott dizájn Az egyedi kialakításnak köszönhetően kézbe simuló forma.

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ. Áttekintés. Átdolgozott dizájn Az egyedi kialakításnak köszönhetően kézbe simuló forma. HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ Az MP3 a médialejátszók új generációja. Támogatja az MP2, MP3, WMA és WAV fájlok lejátszását. Magas színvonal, megbízhatóság és átdolgozott dizájn jellemzi. Áttekintés Átdolgozott dizájn

Részletesebben

Itt kezdje! Gyors üzembe helyezési útmutató

Itt kezdje! Gyors üzembe helyezési útmutató Blu-ray Disc /DVD házimozirendszer BDV-NF7220 HU Itt kezdje! Gyors üzembe helyezési útmutató BDV-NF7220 1 A doboz tartalma/a hangsugárzók üzembe helyezése BDV-NF7220 2 Televízió-készülék csatlakoztatása

Részletesebben

Di1611/Di2011. KEZELÉSI ÚTMUTATÓ: Twain

Di1611/Di2011. KEZELÉSI ÚTMUTATÓ: Twain Di1611/Di2011 KEZELÉSI ÚTMUTATÓ: Twain Driver Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék 1 A PC szkennelés beállítása 2 Csatlakozás az USB portra 3 A TWAIN meghajtó telepítése 3.1 A TWAIN meghajtó telepítése Plug

Részletesebben

Alapvetõ mûveletek Használati utasítás Digitális fényképezõgép

Alapvetõ mûveletek Használati utasítás Digitális fényképezõgép Alapvetõ mûveletek Használati utasítás Digitális fényképezõgép Típusszám:DMC-LS80 Használat elõtt kérjük, olvassa végig ezeket az utasításokat. Emellett tanulmányozza a (mellékelt) CD-ROM lemezen található

Részletesebben

1. Csomag tartalma. 2. A készülék áttekintése

1. Csomag tartalma. 2. A készülék áttekintése 1. Csomag tartalma 1. Prestigio autódvr 4. USB-kábel 7. Rövid használati útmutató 2. Tapadókorong 5. HDMI-kábel 8. Garancialevél 3. Autós töltő 6. AV kábel 9. GPS kábel (csak RR520G amelyek beépített GPS

Részletesebben

Digitális fényképezőgép Szoftver útmutató

Digitális fényképezőgép Szoftver útmutató EPSON Digitális fényképezőgép / Digitális fényképezőgép Szoftver útmutató Minden jog fenntartva. Jelen kézikönyv a SEIKO EPSON CORPORATION előzetes írásbeli engedélye nélkül sem részben sem egészben nem

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Bevezetés Megfelelõ gondozás 1 SmartMedia kártya 1 Elemek 1 A csomag tartalma 1. A fénképezõgép megismerése Elöl 1 Hátul 2

Tartalomjegyzék. Bevezetés Megfelelõ gondozás 1 SmartMedia kártya 1 Elemek 1 A csomag tartalma 1. A fénképezõgép megismerése Elöl 1 Hátul 2 Tartalomjegyzék Bevezetés Megfelelõ gondozás 1 SmartMedia kártya 1 Elemek 1 A csomag tartalma 1 A fénképezõgép megismerése Elöl 1 Hátul 2 A fényképezõgép elõkészítése használatra A tartószíj felerõsítése

Részletesebben

MP4 lejátszó használati utasítás

MP4 lejátszó használati utasítás MP4 lejátszó használati utasítás Köszönjük, hogy termékünket választotta. A készülék könnyebb kezelése érdekében olvassa át a használati utasítást. Jellemzők 3.0,400 240 felbontású, 262K színű TFT kijelző

Részletesebben

MAGYAR. Android 4.0 vagy újabb, vagy ios 5.0 vagy újabb operációs rendszerű készülék. WiFi útválasztó.

MAGYAR. Android 4.0 vagy újabb, vagy ios 5.0 vagy újabb operációs rendszerű készülék. WiFi útválasztó. IP kamera Bevezetés: MAGYAR Szem előtt tarthatja tulajdonát és értékeit ezzel a ténylegesen Plug & Play IP kamerával. Könnyen és egyszerűen használatba vehető, nem kell konfigurálni. Az ingyenes ucare

Részletesebben

GH200/205 sorozatú Digitális fényképezőgép Használati utasítás

GH200/205 sorozatú Digitális fényképezőgép Használati utasítás GH200/205 sorozatú Digitális fényképezőgép Használati utasítás A fényképezőgép felépítése Elölnézet 1. Zoomvezérlő 2. Exponáló gomb 3. Vaku 4. Főkapcsoló BE/KI 5. Előlapi visszajelző lámpa 6. Objektív

Részletesebben

MD-8 Nokia minihangszórók 9209478/1

MD-8 Nokia minihangszórók 9209478/1 MD-8 Nokia minihangszórók 9209478/1 7 2008 Nokia. Minden jog fenntartva. A Nokia, a Nokia Connecting People és az Eredeti Nokia tartozék (Nokia Original Accessories) logó a Nokia Corporation bejegyzett

Részletesebben

Kezdje itt Gyors üzembe helyezési útmutató

Kezdje itt Gyors üzembe helyezési útmutató Blu-ray Disc /DVD házimozi-rendszer BDV-EF420 BDV-EF220 HU Kezdje itt Gyors üzembe helyezési útmutató BDV-EF220 BDV-EF420 1 A csomagolás tartalma/a hangsugárzók beállítása BDV-EF420 2 A tv-készülék csatlakoztatása

Részletesebben

ConCorde RoadCam HD10 menetrögzítő kamera. Használati útmutató

ConCorde RoadCam HD10 menetrögzítő kamera. Használati útmutató ConCorde RoadCam HD10 menetrögzítő kamera Használati útmutató Köszönjük, hogy a ConCorde RoadCam HD10 menetrögzítő kamerát választotta. Kérjük, a készülék első használata előtt figyelmesen olvassa el a

Részletesebben

SJX1000 WIFI Felhaszna lo i u tmutato

SJX1000 WIFI Felhaszna lo i u tmutato SJX1000 WIFI Felhaszna lo i u tmutato E l e c t r o p o i n t K f t., 1 0 4 4 B u d a p e s t, M e g y e r i ú t 1 1 6. F s z. 1. Oldal 1 Előoldal Módválasztó funkciógomb: - kamera ki- és bekapcsolása

Részletesebben

piros LED visszatekercselés/hangerő + kék LED videokimenet előretekercselés/hangerő -

piros LED visszatekercselés/hangerő + kék LED videokimenet előretekercselés/hangerő - Conrad Szaküzlet 1067 Budapest, Teréz krt. 23. Tel: (061) 302-3588 Conrad Vevőszolgálat 1124 Budapest, Jagelló út 30. Tel: (061) 319-0250 AR36 akciókamera Rend. sz.: 86 06 00 Kérjük, az első használat

Részletesebben

Külső memóriakártyák Felhasználói útmutató

Külső memóriakártyák Felhasználói útmutató Külső memóriakártyák Felhasználói útmutató Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Az SD logó az embléma tulajdonosának védjegye. Az itt szereplő információ előzetes értesítés nélkül változhat.

Részletesebben

6. Akkumulátor 7. USB kábel 8. Ragasztós matrica (3M), 6 db 9. Magic tape, 2db 10. Biztonsági csuklószíj

6. Akkumulátor 7. USB kábel 8. Ragasztós matrica (3M), 6 db 9. Magic tape, 2db 10. Biztonsági csuklószíj Köszönjük, hogy az EVOLVE 4000HD v2 Sport kamerát választotta. - Kérjük, mielőtt a terméket a használatába venné, olvassa el a jelen használati útmutatót, a készülék helyes használata érdekében. - Kérjük,

Részletesebben

14 SZÍNES MONITOR. Modell: LSM C114M LSM C114P. Használati utasítás

14 SZÍNES MONITOR. Modell: LSM C114M LSM C114P. Használati utasítás 14 SZÍNES MONITOR Használati utasítás Modell: LSM C114M LSM C114P Mielőtt bekapcsolja, beállítja vagy használja a terméket, kérjük olvassa el az utasításokat! Fontos biztonsági figyelmeztetések 1. Olvassa

Részletesebben

Návod k obsluze LED televizor

Návod k obsluze LED televizor Polski TX-32DS600E Návod k obsluze LED televizor 2 Obsah 3 3 6 7 11 13 14 15 16 17 17 3 4 * * 5 R6 A 1 C D B 3 2 6 2 3 1 2 3 4 5 6 9 8 7 7 TV TV TV TV TV TV TV TV TV TV (EPG). 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Részletesebben

Rövid üzembe helyezési útmutató CD170/CD175

Rövid üzembe helyezési útmutató CD170/CD175 Rövid üzembe helyezési útmutató CD170/CD175 A doboz tartalma Kézibeszélő * Bázisállomás (CD175) Bázisállomás (CD170) Töltő * Adapter * Hálózati csatlakozóvezeték ** Felhasználói kézikönyv Rövid üzembe

Részletesebben

ALCOR HD-2500 KEZELÉSI ÚTMUTATÓ

ALCOR HD-2500 KEZELÉSI ÚTMUTATÓ ALCOR HD-2500 KEZELÉSI ÚTMUTATÓ Fontos biztonsági figyelmeztetések 1) Olvassa el ezeket az utasításokat! Figyelem! FIGYELMEZTETÉS ÁRAMÜTÉS VESZÉLY! KINYITNI TILOS! Ez a jel veszélyes feszültség meglétére

Részletesebben

Külső kártyaeszközök Felhasználói útmutató

Külső kártyaeszközök Felhasználói útmutató Külső kártyaeszközök Felhasználói útmutató Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. A Java a Sun Microsystems, Inc. Egyesült Államokban bejegyzett védjegye. Az SD embléma az embléma tulajdonosának

Részletesebben

Használati útmutató a Hungary Mérleg Kft. által forgalmazott T-Scale típusú hitelesített lapmérleghez

Használati útmutató a Hungary Mérleg Kft. által forgalmazott T-Scale típusú hitelesített lapmérleghez Használati útmutató a Hungary Mérleg Kft. által forgalmazott T-Scale típusú hitelesített lapmérleghez Használati útmutató a Hungary Mérleg Kft. által forgalmazott T-Scale típusú hitelesített lapmérleghez

Részletesebben

Hogyan tudhatja meg, hogy az Ön terméke érintett-e? (verzióellenőrzés) Amennyiben a Firmware 2-es verziójú, nincs szükség a frissítésre.

Hogyan tudhatja meg, hogy az Ön terméke érintett-e? (verzióellenőrzés) Amennyiben a Firmware 2-es verziójú, nincs szükség a frissítésre. Letöltés - Firmware-frissítés - Hogyan tudhatja meg, hogy az Ön terméke érintett-e? (verzióellenőrzés) Amennyiben a Firmware 2-es verziójú, nincs szükség a frissítésre. A fényképezőgép Firmwareverziójának

Részletesebben

PET916 utasítás Tölthető és vízálló Nyakörv üzemeltetési útmutató

PET916 utasítás Tölthető és vízálló Nyakörv üzemeltetési útmutató PET916 utasítás Tölthető és vízálló Nyakörv üzemeltetési útmutató Kérjük, olvassa el a teljes útmutatót, mielőtt kezdetét veszi a termék használatának Fontos biztonsági információk Figyelem Nem agresszív

Részletesebben

U-DRIVE LITE Car DVR Device

U-DRIVE LITE Car DVR Device U-DRIVE LITE Car DVR Device MT4037 Használati utasítás HU Index Index...2 Az autós kamera részei...2 Használatra való felkészülés...3 Memóriakártya behelyezése...3 A kamera használata...4 A menü használata

Részletesebben

Használati utasítások

Használati utasítások VOM-1200DV VOM-1200DX 12"Motor onitor és DVD Használati utasítások Video Stream Technologies Világítás Vezeték nélküli hangszóróval is használható (ez csak Figyelem Ne tartson mágneses tárgyat például

Részletesebben

HQ-CHARGER81 HQ SZUPERGYORS UNIVERZÁLIS TÖLTŐ AAA/AA/C/D/9V AKKUMULÁTOROKHOZ

HQ-CHARGER81 HQ SZUPERGYORS UNIVERZÁLIS TÖLTŐ AAA/AA/C/D/9V AKKUMULÁTOROKHOZ MAGYAR NYELVŰ FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV HQ-CHARGER81 HQ SZUPERGYORS UNIVERZÁLIS TÖLTŐ AAA/AA/C/D/9V AKKUMULÁTOROKHOZ TÖLTÉS ELŐTT OLVASSA EL AZ ÚTMUTATÓT Felhasználói kézikönyv Olvassa át alaposan ezt a kézikönyvet.

Részletesebben

Termékinformáció Adapter A: Video C: USB B: SVHS D: Jelzőlámpa az USB-porthoz csatlakoztatva világít

Termékinformáció Adapter A: Video C: USB B: SVHS D: Jelzőlámpa az USB-porthoz csatlakoztatva világít Termékinformáció Adapter A: Video C: USB B: SVHS D: Jelzőlámpa az USB-porthoz csatlakoztatva világít A Video Editor telepítése Kapcsolja be a számítógépet, és csatlakoztassa a Video Editor-t egy szabad

Részletesebben

Rövid üzembehelyezési útmutató SE888

Rövid üzembehelyezési útmutató SE888 Rövid üzembehelyezési útmutató SE888 A doboz tartalma Kézibeszélő * Bázisállomás Töltő * Adapter * Hálózati csatlakozóvezeték ** Gyors áttekintő útmutató CD-ROM Garancia Megjegyzés * A több kézibeszélőt

Részletesebben

Felhasználói Kézikönyv M300. Video Kaputelefon Monitor

Felhasználói Kézikönyv M300. Video Kaputelefon Monitor Felhasználói Kézikönyv M300 Video Kaputelefon Monitor TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS JELLEMZŐK 1.1 Monitor kijelző állapotok 2. KIJELZŐ FUNKCIÓK ÉS IKONOK LEÍRÁSA 2.1 Kitekintés funkció 2.2 Portás funkció

Részletesebben

Felhasználói kézikönyv. Audio Baby monitor PNI B6000 wireless

Felhasználói kézikönyv. Audio Baby monitor PNI B6000 wireless Felhasználói kézikönyv Audio Baby monitor PNI B6000 wireless A készülék első bekapcsolása vagy használata előtt, kérjük olvassa el figyelmesen ezeket az utasításokat és tartsa meg ezt a kézikönyvet a későbbi

Részletesebben

Kezdõ lépések. Nokia N93i-1

Kezdõ lépések. Nokia N93i-1 Kezdõ lépések Nokia N93i-1 A készülék gombjai és részei összecsukott mód 2. kiadás HU, 9253949 Típusszám: Nokia N93i-1. A további hivatkozásokban Nokia N93i néven szerepel. 1 A fõ kamera és az objektív.

Részletesebben

Külső kártyaeszközök Felhasználói útmutató

Külső kártyaeszközök Felhasználói útmutató Külső kártyaeszközök Felhasználói útmutató Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Az SD embléma az embléma tulajdonosának védjegye. Az itt szereplő információ előzetes értesítés nélkül

Részletesebben

Használat előtt kérjük figyelmesen olvassa végig használati utasításunkat és tartsa be a biztonsági szabályokat.

Használat előtt kérjük figyelmesen olvassa végig használati utasításunkat és tartsa be a biztonsági szabályokat. Használat előtt kérjük figyelmesen olvassa végig használati utasításunkat és tartsa be a biztonsági szabályokat. A csomag tartalma 1. Készülék 2. Rögzítő kulcs 3. Kétoldalú csatlakozógyűrű 4. Gumi tömítőgyűrű

Részletesebben

Felhasználói kézikönyv ACR Ébresztőórás rádió (Olvassa el használat előtt) Letölthető PDF formátum:

Felhasználói kézikönyv ACR Ébresztőórás rádió (Olvassa el használat előtt) Letölthető PDF formátum: ACR-3280 Ébresztőórás rádió (Olvassa el használat előtt) Letölthető PDF formátum: http://hu.akai-atd.com/hasznalati-utasitas 1 1. ON/OFF: Készülék ki/bekapcsolása vagy AM/FM mód váltás. 2. Set: Idő beállítása

Részletesebben

MULTIFUNKCIÓS INDÍTÁSI SEGÉLY

MULTIFUNKCIÓS INDÍTÁSI SEGÉLY MULTIFUNKCIÓS INDÍTÁSI SEGÉLY AXR YJ002 HASZNÁLATI UTASÍTÁS autó indítás kiemelkedő biztonság mobil töltés s.o.s. vészvillogó figyelmeztetés Kérjük, figyelmesen olvassa el a használati utasítást, melynek

Részletesebben

Használati útmutató. D Autós kamera HD PAP. Állapot: 2014/01 Verzió: _BDA_120x170_ indd :57

Használati útmutató. D Autós kamera HD PAP. Állapot: 2014/01 Verzió: _BDA_120x170_ indd :57 77 108 D Autós kamera HD Használati útmutató Gyártó cég: INTER-UNION Technohandel GmbH Klaus-von-Klitzin g-str. 2 76829 L an d a u G er m a ny www.inter-union.de Állapot: 2014/01 Verzió: 1.0 PAP I 77108_BDA_120x170_131209.indd

Részletesebben

Szünetmentes áramforrások. Felhasználói Kézikönyv PRO2050 - PRO2120 500VA 1200VA

Szünetmentes áramforrások. Felhasználói Kézikönyv PRO2050 - PRO2120 500VA 1200VA Szünetmentes áramforrások Felhasználói Kézikönyv PRO2050 - PRO2120 500VA 1200VA 1. Bemutatás Az UPS más néven szünetmentes áramforrás megvédi az ön elektromos berendezéseit, illetve a hálózat kimaradása

Részletesebben

Külső kártyaeszközök Felhasználói útmutató

Külső kártyaeszközök Felhasználói útmutató Külső kártyaeszközök Felhasználói útmutató Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Az SD embléma az embléma tulajdonosának védjegye. Az itt szereplő információ előzetes értesítés nélkül

Részletesebben

Külső memóriakártyák. Felhasználói útmutató

Külső memóriakártyák. Felhasználói útmutató Külső memóriakártyák Felhasználói útmutató Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Az SD logó a tulajdonosának védjegye. A Java a Sun Microsystems, Inc. Amerikai Egyesült Államokban bejegyzett

Részletesebben

h Számítógép h Akkumulátor

h Számítógép h Akkumulátor Köszönjük, hogy IBM ThinkPad G40 sorozatú számítógépet vásárolt. Hasonlítsa összes azt itt felsorolt elemeket a dobozban lévőkkel. Ha valamilyen tétel hiányzik vagy sérült, vegye fel a kapcsolatot a vásárlás

Részletesebben

Felhasználói kézikönyv. BL-112II-BT mobil hőnyomtatóhoz

Felhasználói kézikönyv. BL-112II-BT mobil hőnyomtatóhoz Felhasználói kézikönyv BL-112II-BT mobil hőnyomtatóhoz Tartalom 1. Bevezető... 3 1.1. Tulajdonságok... 3 1.2. Tartozékok... 3 2. Specifikáció... 3 2.1. Nyomtató... 3 2.2. Üzemeltetési feltételek... 4 2.3.

Részletesebben

WFM25VF. Kültéri valós Day&Night IR kamera. Felhasználói kézikönyv. Használat előtt olvassa el a kézikönyvet és őrizze meg a későbbiekre.

WFM25VF. Kültéri valós Day&Night IR kamera. Felhasználói kézikönyv. Használat előtt olvassa el a kézikönyvet és őrizze meg a későbbiekre. Bozsák Tamás WFM25VF Kültéri valós Day&Night IR kamera Felhasználói kézikönyv Használat előtt olvassa el a kézikönyvet és őrizze meg a későbbiekre. SZATELLIT Elektronikai Zrt. cnbtec.com TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Színes Video-kaputelefon

Színes Video-kaputelefon Home Network Színes Video-kaputelefon CDV-50P Köszönjük, hogy COMMAX terméket vásárolt. Az eszköz üzembe helyezése előtt, figyelmesen olvassa el a Felhasználói kézikönyvet és az üzemszerű működés érdekében,

Részletesebben

Külső memóriakártyák Felhasználói útmutató

Külső memóriakártyák Felhasználói útmutató Külső memóriakártyák Felhasználói útmutató Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Az SD logó az embléma tulajdonosának védjegye. Az itt szereplő információ előzetes értesítés nélkül változhat.

Részletesebben

2-VEZETÉKES KAPUTELEFON RENDSZER. Kiegészítő egység VDT SC6V. VDT-SC6V Leírás v1.0.pdf

2-VEZETÉKES KAPUTELEFON RENDSZER. Kiegészítő egység VDT SC6V. VDT-SC6V Leírás v1.0.pdf 2-VEZETÉKES KAPUTELEFON RENDSZER Kiegészítő egység VDT SC6V VDT-SC6V Leírás v1.0.pdf Tartalom 1 Ismertető... 3 2 Kaputábla leírása... 3 3 Rögzítés... 4 4 Kábelezési rajz... 4 5 Konfiguráció... 5 5.1 A

Részletesebben

RX 19 AM/FM/USB/SD/MMC FARÁDIÓ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

RX 19 AM/FM/USB/SD/MMC FARÁDIÓ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ RX 19 AM/FM/USB/SD/MMC FARÁDIÓ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ Figyelmeztetés Hogy elkerülje a tűz vagy elektromos sokk veszélyét, ne vegye le a készülék borítóját (vagy hátát)! Hiba esetén forduljon a szerviz szakképzett

Részletesebben

Wi-Fi karóra kamera használati utasítás - CW-Y30

Wi-Fi karóra kamera használati utasítás - CW-Y30 Wi-Fi karóra kamera használati utasítás - CW-Y30 Az Y-30 karóra kamera maximum 1280x720 pixeles felbontás mellett alkalmas videó felvételek rögzítésére, valamint azok élő megtekintésére mobiltelefonon

Részletesebben

Használati útmutató. A Hungary Mérleg Kft. által forgalmazott EQC típusú digitális mérleghez.

Használati útmutató. A Hungary Mérleg Kft. által forgalmazott EQC típusú digitális mérleghez. Használati útmutató A Hungary Mérleg Kft. által forgalmazott EQC típusú digitális mérleghez. Használati útmutató A Hungary Mérleg Kft. által forgalmazott ASC típusú digitális mérleghez. Kérjük, a mérleg

Részletesebben

Használati útmutató Tartalom

Használati útmutató Tartalom Használati útmutató Tartalom Általános ismertetés... 2 Belső akkumulátor tesztelése...2 Jármű indítása... 2 Belső akkumulátor töltése...2 Az akkumulátorra nincs garancia... 3 Javaslatok, figyelmeztetések...

Részletesebben

Magyar. BT-03i használati útmutató

Magyar. BT-03i használati útmutató BT-03i használati útmutató 1 Tartalomjegyzék Áttekintés Az első lépések Hogyan fogadja a telefonhívásokat Termékleírás 2 1. Áttekintés A B E D F 1-1 Funkció gombok: C A B C D E F Szilikon fülrögzítő Power

Részletesebben

FULL HD 1080P AUTÓS KAMERARENDSZER HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

FULL HD 1080P AUTÓS KAMERARENDSZER HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ FULL HD 1080P AUTÓS KAMERARENDSZER HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ Ez a nagy felbontású digitális HD minőségű kamerarendszer a legújabb fejlsztésekkel készült. Hagyományos HD kamera és autós kamerarendszernénk is

Részletesebben

GGMM M4. Használati útmutató. M4 vezeték nélküli hangrendszer csomag tartalma. Kezelő egység:

GGMM M4. Használati útmutató. M4 vezeték nélküli hangrendszer csomag tartalma. Kezelő egység: GGMM M4 Használati útmutató M4 vezeték nélküli hangrendszer csomag tartalma M4 hangszóró + PU bőr vállpánt + AC táp adapter + AUX audió kábel + + használati útmutató + garanciajegy Kezelő egység: POWER

Részletesebben

RX 19 AM/FM/USB/SD/MMC FARÁDIÓ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

RX 19 AM/FM/USB/SD/MMC FARÁDIÓ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ RX 19 AM/FM/USB/SD/MMC FARÁDIÓ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ Figyelmeztetés Hogy elkerülje a tűz vagy elektromos sokk veszélyét, ne vegye le a készülék borítóját (vagy hátát)! Hiba esetén forduljon a szerviz szakképzett

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ DG120. 2008 DreimGO.com All rights reserved. Website: www.dreimgo.com

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ DG120. 2008 DreimGO.com All rights reserved. Website: www.dreimgo.com HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ DG120 2008 DreimGO.com All rights reserved. Website: www.dreimgo.com 1 BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉSEK Saját biztonsága érdekében ne használja a készülék gombjait vezetés közben. Használja

Részletesebben

1. Prestigio MultiPad 2. Tápadapter 3. Hordozótok 4. USB-kábel 5. Rövid használati útmutató 6. Garancialevél 7. Jogi és biztonsági közlemény

1. Prestigio MultiPad 2. Tápadapter 3. Hordozótok 4. USB-kábel 5. Rövid használati útmutató 6. Garancialevél 7. Jogi és biztonsági közlemény 1. Csomag tartalma 1. 2. Tápadapter 3. Hordozótok 4. USB-kábel 5. 6. Garancialevél 7. Jogi és biztonsági közlemény 2. A készülék áttekintése 15 16 3 4 5 6 1 2 13 14 10 9 8 11 12 7 HU - 1 1 2 3 4 5 6 7

Részletesebben