Csepela Jánosné TÖRTÉNELEM. munkafüzet. nyolcadikos tankönyvéhez MEGOLDÓKULCS

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Csepela Jánosné TÖRTÉNELEM. munkafüzet. nyolcadikos tankönyvéhez MEGOLDÓKULCS"

Átírás

1 Csepela Jánosné TÖRTÉNELEM munkafüzet 8. Játékos feladatok Horváth Péter nyolcadikos tankönyvéhez MEGOLDÓKULCS NEMZETI TANKÖNYVKIADÓ, BUDAPEST

2 Illusztrációk: Csomós Zoltán Csepela Jánosné, Nemzeti Tankönyvkiadó Zrt., 2011 Nemzeti Tankönyvkiadó Zrt. a Sanoma company Vevőszolgálat: info@ntk.hu Telefon: A kiadásért felel: Kiss János Tamás vezérigazgató Raktári szám: RE00881/M Felelős szerkesztő: Bartos Károly Műszaki igazgató: Babicsné Vasvári Etelka Műszaki szerkesztő: Gaugecz Istvánné Grafikai szerkesztő: Slezák Ilona 1. kiadás, 2011 Formakészítés: FoKa art

3 ÉV ELEJI ISMÉTLÉS 1. a) KOLUMBUS útját: 1492 MAGELLÁN útját: VASCO DA GAMA útját: b) A nagy földrajzi felfedezések oka: aranyéhség, a törökök által kivetett növekvő vámok. lehetősége(i): új tudományos világnézet (a Föld gömb alakú), új technikai találmányok és hajótípus (kormánylapát, osztott vitorlázat, karavella). következménye: új növények, gyarmatosítás, világkereskedelem, manufaktúrák. 2. XVI. század Észak-Amerika spanyolok, angolok, franciák spanyolok, britek Dél-Amerika spanyolok, portugálok XVII XVIII. század spanyolok, portugálok, hollandok, britek, franciák 4. a) ESZMEI célok NEMZETÁLLAMOK GAZDASÁGI célok KÖZÖS nyelv, kultúra, hagyomány EGYSÉGES úthálózat, vasúthálózat, pénz 3

4 5. a) k a p i t a l i z m u s MUSLIZTAPIKA b o s t o n TONBOS l i p c s e CSELIP f e l v i l á g o s o d á s DÁSSOGOLÁVIFEL k ö z t á r s a s á g SÁGSATÁRKÖZ b o u r b o n BONBOUR d i k t a t ú r a RATÚTADIK t ö r v é n y k ö n y v KÖNYVVÉNYTÖR v e t é s f o r g ó GÓFORTÉSVE f e u d a l i z m u s MUSLIZDAUFE g ő z h a j ó JÓHAGŐZ é r t e l m i s é g SÉGMITELÉR b a s t i l l e LETILBAS p u r i t á n TÁNRIPU a l k o t m á n y MÁNYKOTAL w a t e r l o o LOOTERWA v á l a s z t ó j o g JOGTÓLASZVÁ b é r m u n k á s KÁSMUNBÉR 6. osztrák piemonti háború 2 Garibaldi 2 rabszolga x Solferino 2 porosz osztrák háború 1 Königgrätz 1 Pápai Állam 2 MDCCCLXV x MDCCCLXX 2 Bismarck 1 Lincoln x konföderáció unió x farmer x MDCCCLXXI 1 vörösingesek 2 vöröskereszt 2 7. Viktória királynő a XIX. század első felének meghatározó uralkodója volt. második Uralkodása alatt Anglia gyarmatbirodalma két földrészre terjedt ki. négy A gyarmatosítás fő formája a meghódított területek kifosztása volt. tőkekivitel A gyarmatokon növekedtek a bérek, javult az egészségügyi ellátás és az oktatás. anyaországban A munkások kiharcolták a nyugdíjat, a betegbiztosítást és a 10 órás munkaidőt. 8 A királynőt halálakor a világ nagymamája -ként tisztelték. Európa 4

5 8. a b c d e például AB = t, BC = y, DE= o, BD = d, CE = b h u p s q a 1 utópista t n c x g b 2 szociáldemokrata f y v a m c 3 marxista z d r i k d 4 anarchista l j b o e e 5 keresztényszocialista 4 merényletek 3 proletárforradalom 2 parlamentáris út 5 munkásvédelem 1 jó példát mutató telepesek! 9. telefon varrógép filmvetítő telefonközpont hőlégballon repülőgép porlasztó röntgen fonográf villanykörte távíró írógép fonógép villanymozdony vasöntés 10. a) b) ANTANT, HÁRMAS SZÖVETSÉG Anglia Németország Oroszország OMM Olaszország Franciaország 11. a) s z a r a j e v ó ú 1 SZARAJEVÓ 1 TANK r d p t p i a v e l 2 PIAVE 2 REPÜLŐGÉP e o á e t a n k e z 3 VERDUN 3 ÁGYÚ p b r á ó s y i c á 4 DOBERDÓ 4 HARCI GÁZ ü e i g t o p s i g 5 PÁRIZS 5 AUTÓ l r z y u m l o l i 6 YPERN ő d s ú a m r n r c 7 ISONZÓ g ó v é l e n z o r 8 SOMME é v e r d u n ó g a 9 GORLICE p r á v r e t é p h 10 PÉTERVÁR b) piave, Doberdó, Isonzó, Gorlice c) ÁGYÚ középkortól használt harci eszköz d) ÚTLEVÉL 5

6 t a n u l j a t e g n a p b ó l, é l j a m á n a k, é s r e m é n y k e d j a h o l n a p b a n l e g f o n t o s a b b a z o n b a n, h o g y n e h a g y d a b b a a k é r d e Z é s t! 6

7 I. A VILÁG AZ 1920-AS ÉS AZ 1930-AS ÉVEKBEN 1. Európa az első világháború után , Párizs A győztes nagyhatalmak (Anglia, Franciaország, USA, Olaszország) 2. Oroszország, OMM, Németország, Törökország Osztrák Magyar Monarchia Németország, Törökország Törökország Törökország 3. Németország Versailles Ausztria Saint-Germaine Bulgária Neuilly Magyarország Trianon Törökország Sevres (Lausanne) 5. Németország, Oroszország és a Monarchia területéből újjáalakult: Lengyelország Oroszország és a Monarchia területéből növekedett: Románia A Monarchiából létrejött önálló ország: Csehszlovákia, Ausztria, Magyarország Oroszországtól elszakadt önálló országok: Észtország, Lettország, Litvánia, Finnország 8. Mi volt a Népszövetség célja? a béke megóvása Mi volt a Népszövetség korlátja? nem volt katonai ereje 9. Lásd az időszalagot! a) Lengyelország, Csehszlovákia, Szerb Horvát Szlovén Királyság b) négyet c) Genf A Népszövetség székhelye, közgyűlés, tanács, Hága nemzetközi bíróság 2. Demokrácia vagy diktatúra? 1. Miért válhatott az USA világhatalommá? gazdasági ereje miatt (nyersanyag- és késztermék eladások) törtek ki lázongások a vesztes országokban? a gazdasági és politikai válság miatt adósodtak el a győztesek? nyersanyag- és késztermékek vásárlása miatt következett be politikai és gazdasági válság Európában? a háború miatt 2. szélsőbal kommunista párt olasz kormányok fasiszta párt 66%-os győzelem szélsőjobb fasiszta párt 3. Legfőbb vezető szerve Fasiszta Nagytanács. Élén Mussolini. Az állam működését a fasiszta párt ellenőrizte. A parlament jelképessé vált. Több pártot és szakszervezetet feloszlattak. 4. Lásd az időszalagot! 7

8 5. á r u m e g á l l í t ó Fiume középkori joga p a r l a m e n t Törvényhozó testület d u c e Vezér r i j e k a Fiume mai elnevezése f a s i z m u s Szélsőjobboldali irányzat n e w y o r k A világ új pénzügyi központja k o m m u n i s t a Szélsőbaloldali érzelmű MARCIA SU ROMA 6. XIX. század Magyarország Osztrák Magyar Monarchia Szerb Horvát Szlovén Királyság Olaszország Jugoszlávia Horvátország 7. MOSÓGÉP, RÁDIÓ, PORSZÍVÓ, MOZI, INZULIN, PENICILLIN, TURIZMUS, SPORTKLUBOK BÁDOG BÖSKE F A N O M USA (2000) Anglia (434) Franciaország (500) Magyarország (18) Németország (172) Olaszország (92) Szovjetunió (2) Ország Év Ausztria A millenniumi ünnepségek után 22 évvel 1918 Csehszlovákia A német békeszerződés aláírása utáni évben 1920 Franciaország A trianoni béke megkötése után 24 évvel 1944 Görögország A Szovjetunió megalakulása után 30 évvel 1952 Jugoszlávia A fából faragott fürdőruha után 20 évvel 1949 Lengyelország Ausztriával egy időben 1918 Magyarország A szarajevói merénylet után 31 évvel 1945 Nagy-Britannia IV. Károly trónra lépése után 12 évvel 1928 Németország Lengyelországgal egy időben 1918 Norvégia A Népszövetség megalakulása előtt 6 évvel 1913 Románia A Budapest Fiume vasút átadása után 73 évvel 1946 Svájc Jugoszlávia(!) létrejötte után 42 évvel 1971 Szovjet-Oroszország Az USA első világháborúba lépése utáni évben

9 A filmvilág két óriása (Olvasmány) 1. a) b) c) OSCAR-DÍJ Időrend c 3 Aranyláz Charlie Chaplin í 7 Bambi Walt Disney d 6 A diktátor Charlie Chaplin j 8 Hamupipőke Walt Disney r 5 Hófehérke Walt Disney s 2 A kölyök Charlie Chaplin o 1 Kutyaélet Charlie Chaplin a 4 Modern idők Charlie Chaplin Alkotó Egy-egy mondat az Egyesült Államok második világháború utáni híresebb elnökeiről (Olvasmány) pont Wilson színes bőrű tábornok Megvédjük a szabad világot! lehallgatási botrány filmszínész négy ciklus meggyilkolták vietnami háború nőügyek Obama Eisenhower Truman Nixon Reagan Roosevelt Lincoln Johnson Clinton 2. a) 13 gyarmat alapította az Amerikai Egyesült Államokat. b) A jelmondat is 13 betűből áll. c) 3. Washington Jefferson Lincoln Roosevelt 9

10 3. A nagy gazdasági világválság és az Egyesült Államok 1. túltermelés: eladhatatlan árukészlet halmozódik fel, nagyobb a kínálat, mint a kereslet. részvény: értékpapír. tőzsde: áruk és értékpapírok adás-vételével foglalkozó intézmény. profit: haszon. osztalék: részesedés egy vállalat nyereségéből, a megvásárolt értékpapírok arányában. 2. Mi történt a fekete csütörtökön? Váratlan árfolyamzuhanás a New York-i tőzsdén. a fekete pénteken? A részvények értéke mélypontra zuhant. a fekete kedden? Az árfolyamok a korábbi érték 40%-ára estek vissza eladósodás a mezőgazdaságban 8 erősödnek a szélsőséges pártok 2 munkanélküliség 5 újabb elbocsájtások 4 tovább csökken a termelés 1 túltermelés 3 szűkül a belső piac 7 politikai válság 5. Lásd az időszalagot! 6. Anglia takarékossági intézkedések, domíniumok Franciaország takarékossági intézkedések 7. Lásd az időszalagot! Például: Szakítottak a szabad versenyes kapitalizmussal, az állam beavatkozott a gazdaságba. 8. A farmereknek kártérítést fizettek, ha csökkentették vetésterületüket és állatállományukat. Építkezéseket kezdeményeztek, hogy új munkahelyeket teremtsenek. Roosevelt kihasználta a rádió adta lehetőségeket, hogy minél többen megismerjék a válság megfékezése érdekében hozott intézkedéseit, támogassák a Kék Sas mozgalmat Védegylet a magyar ipar fejlesztésére USA 100% 80,7% 68,1% 53,8% 64,9% Németország 100% 88,3% 71,7% 59,8% 66,8% Anglia 100% 92,4% 83,8% 83,8% 86,1% Franciaország 100% 100,7% 89,2% 69,1% 77,4% Magyarország 100% 93,5% 86,9% 74,6% 82,3% 1930-ban Franciaország termelése emelkedett az előző évhez képest ben Anglia termelése ugyanakkora, mint 1932-ben hez viszonyítva mintegy 25%-kal esett vissza hazánk termelése 1932-ben között a legnagyobb növekedést az USA érte el. 10

11 4. A sztálini Szovjetunió 1. A földről szóló határozattal, mert szétosztotta a földesúri földeket a parasztok között. A békéről szóló határozattal, mert az emberek megelégelték a háború borzalmait. 2. a) Ki vezette a fehérek támadását? Kolcsak b) Milyen városokat támadtak meg a fehérek? például Omszk, Magnyitogorszk, Jekatyerinburg c) Hány köztársaság alapította a Szovjetuniót? négy elméletileg a valóságban proletárdiktatúra a munkásosztály hatalma egy kis csoport diktatórikus uralma Szovjetunió egyenrangú államok szövetsége Moszkva által irányított államok 4. Lásd az időszalagot! 5. intézkedések: tervgazdálkodás, a nehézipar túlzott fejlesztése, a mezőgazdaság és a könnyűipar háttérbe szorul ipar eredmény: élelmiszerhiány, a fogyasztási cikkek hiánya intézkedések: erőszakos kolhozszervezés, a kulákok megsemmisítése mezőgazdaság eredmény: éhínség, a falvak tönkretétele 6. A sztálini diktatúra a saját embereit állította a hivatalokba az ellenfeleit látszatperekben elítéltette a társadalmat megfélemlítette 7. a) Murmanszk Vorkuta Magadan: munkatáborok (GULAG) b) Kujbisev Irkutszk Taskent: ipari körzetek c) Baku Szahalin Kujbisev: kőolaj lelőhelyek 8. év munkás egyéni gazdálkodó kolhozparaszt alkalmazott, értelmiségi földbirtokos, polgár ,4% 74,9% 2,9% 5,2% 4,6% ,4% 2,6% 47,4% 16,6% például: Hét év alatt felszámolták a földbirtokosok, polgárok rétegét. Az erőszakos szervezés következtében a kolhozparasztok aránya növekedett a legnagyobb mértékben. A munkások aránya csaknem háromszorosára duzzadt. Szolzsenyicin könyve 1963-ban, az Európa Könyvkiadónál jelent meg. Először Wessely László fordította le. SARASKA a bebörtönzött tudósok és mérnökök tudományos kutató-fejlesztő munkát végeztek. PSZIKUSKA Elmegyógyintézetbe való bezárás. Különleges táborok kisgyerekes anyák, GYEREKEK illetve mozgássérültek számára (a megfélemlítésben volt fontos szerepük). Több ezer fogoly vett részt a kísérleti ATOMrobbantások (Novaja Zemlja, Szemipalatyinszk) előkészítésében és a SZENNYEZETT területek megtisztításában. 11

12 5. Németország a két világháború között. Hitler hatalomra jutása 1. megalázó békefeltételek jóvátétel-fizetés rossz munkakörülmények munkanélküliség DEMOKRATIKUS KORMÁNY kommunista erők szélsőbal szélsőjobb fasiszta erők 2. alkotmányosan jutott hatalomra! a náci párt szerezte a választásokon a legtöbb szavazatot, így nevezték ki Hitlert miniszterelnöknek felrúgott minden alkotmányosságot! a felhatalmazási törvény értelmében rendeletekkel kormányzott, diktatúrát valósított meg. 3. demagógia fajelmélet revízió tetszetős, végletesen leegyszerűsített ígéretek az emberiség különböző értékű csoportokból áll a Párizs környéki békék megváltoztatása 4. például: 1919-ben a kormánypártok döntő fölényben vannak. Az NSDAP szavazatai 5 év alatt csaknem 17-szeresükre növekedtek. A kormánypártok szavazótábora 5 év alatt kétharmadára csökkent. 6. Miért töltött 13 hónapot börtönben Hitler? A müncheni sörpuccs miatt ítélték el. választották a 301-t típusszámnak? Hitler hatalomra jutásának napjáról nevezték el. kaptak az érettségizők egy-egy példányt Hitler könyvéből? Hogy minél szélesebb körben terjeszthessék Hitler programját. lépett ki Németország a Népszövetségből? Erőszakos terjeszkedésre készült. 7. Lásd az időszalagot! A gyűlölet öröksége (Olvasmány) 12 m ü n c h e n A sörpuccs városa u z s o r a Nagyon magas kamat b e r l i n Németország fővárosa p o g r o m Tömeggyilkosság b o j k o t t Visszautasítás r a s s z Emberfajok elnevezése j u d e a Római provincia s á r g a Ilyen színnel i z r a e l Az ókori zsidó királyság g e t t ó Elkülönített terület Égő áldozat, embercsoportok tömeges elpusztítása, a zsidóság megsemmisítésének programja.

13 a római intézményés jogrendszer Az európai civilizáció három forrása a kereszténység Isten előtt mindenki egyenlő a görög emberközpontúság a rend és a jog helyébe diktatúra, terror a keresztény eszmeiség helyett fajelmélet a gondolkodó ember helyett engedelmeskedő ember 6. A második világháború előestéjén 1. A versailles-i béke revíziója, a nagynémet egység megteremtése. 2. A versailles-i béke rendelkezései Saar-vidék a Népszövetség ellenőrzése alá kerül 15 évre Rajna-vidék demilitarizált övezet Nem egyesülhet Ausztriával Elzász-Lotharingia Franciaországhoz kerül Határmódosítás Haderőcsökkentés Nem lehet légiereje, nehézfegyverzete Hitler lépései Népszavazás A Rajna-vidék megszállása Anschluss Franciaország lerohanása Szudéta-vidék megszállása Hadkötelezettség Fegyverkezés , Müncheni konferencia, Szudéta-vidék, Cseh-Morva Protektorátus, Szlovákia 5. Az európai nagyhatalmak bíztak abban, hogy Hitler megelégszik a területi engedményekkel, az USA a külpolitikai elzárkózást választotta. 13

14 6. Lásd az időszalagot! 7. Spanyol polgárháború köztársaságiak, szocialisták, kommunisták a katonai diktatúra hívei Külföldi segítség: Végkimenetel: (baloldal) Szovjetunió baloldali csoportok jobboldali győzelem, Franco (jobboldal) Németország Olaszország 8. Japán Társadalma belső válságok sorozatát élte át, mert természeti katasztrófák sújtották, terjedtek a szélsőbaloldali eszmék, éhséglázadások törtek ki, gazdasági és pénzügyi válsággal kellett megküzdeni. A kiút terve: Tanaka-terv Kilépett a Népszövetségből. Elfoglalta Mandzsúriát, támadást indított Kína nagyvárosai ellen. Aláírta az antikomintern paktumot. Az emberek viselkedése. Bécs: öröm, náci üdvözlés, karlendítés Prága: sírás, ökölrázás. Robert Capa fényképeken, Hemingway haditudósítóként, Pablo Picasso festményeken örökítették meg a spanyol polgárháború eseményeit. Schleswig Helyszín Hová került? Helyszín Hová került? Észak-Dánia, Közép és Dél-Németország Felső-Szilézia K-Németország Ny-Lengyelország Allenstein Németország Sopron Magyarország Cieszyn/Tesin Lengyelország, 1920 Saar-vidék Németország 14

15 A világ az 1920-as és az 1930-as években (Összefoglalás) Csak az I. világháború után jelölik a térképek fővárosként 1 - Bukarestet 2 - Rigát 3 - Berlint X - Szófiát 2. Keresd meg a helyes befejezéseket! Minden vesztes ország 1 - területet veszített 2 - csökkentette haderejét 3 - jóvátételt fizetett X ban kötött békét 3. Melyik kifejezés illik az 1920-as években a győztes országok kormányzására? 1 - parlamentáris 2 - diktatórikus 3 - dinasztikus X - monarchikus 4. A diktatórikus kormányzást saját bőrükön tapasztalták az 1920-as években 1 - a németek 2 - az olaszok 3 - az osztrákok X - az angolok 5. Melyek az USA, Anglia és Franciaország közös jellemzői az 1920-as években? 1 - parlamentáris demokrácia 2 - igazságos adórendszer 3 - politikai váltógazdálkodás X - népszövetségi tagság 6. Hogy nevezzük a több párt tagjaiból álló kormányt? 1 - konszolidációs 2 - kompatibilis 3 - koalíciós 4 - koncepciós 7. Melyik befejezés hamis? 1917-ben a bolsevikok 1 - földet osztottak a parasztoknak 2 - emelték a munkások fizetését 3 - demokratikus választásokat tartottak X - proletárdiktatúrát vezettek be 8. Melyik az európai hír? 1 - Ég a Reichstag! 2 - A tőzsde fekete napja. 3 - Gandhi állt a bojkott élére. X - Elesett Mandzsúria. 9. Mi volt a nagy gazdasági válság oka? 1 - túltermelés 2 - infláció 3 - politikai válság X - jóvátétel 10. Hol zajlott a második világháború főpróbája? 1 - Spanyolország 2- Mandzsúria 3 - Albánia X - Ausztria 11. Fejezed be a mondatot! Először a XX. századi fiatalok 1 - kaphattak penicillin-oltást 2 - laktak kollégiumban 3 - olvastak újságot X - mehettek könyvtárba 12. Döntsd el, hamis vagy igaz az állítás és indoklás (külön-külön), és válaszolj! Hitler terjeszkedését Csehszlovákia megszerzésével kezdte, ezért 1938-ban Nürnbergben német olasz angol francia értekezletet hívott össze. 1 - igaz igaz 2 - igaz hamis 3 - hamis hamis X - hamis igaz 13. Valóban elfoglalták 1 - a kínaiak Mandzsúriát 2 - az olaszok Abesszíniát 3 - a szovjetek Helsinkit X - Franco Madridot Mely városokba vonulnak be Hitler csapatai a II. világháború előtt? 1 - Bécsbe 2 - Varsóba 3 - Prágába X - Rómába 15

16 2. a) Város Évszám Esemény 1. Párizs béketárgyalások 2. Berlin 1933 Reichstag felgyújtása 3. München 1938 Csehszlovákia feldarabolása 4. Nürnberg 1935 faji törvények 5. Róma 1922 Mussolini hatalomra kerül 6. Genf 1919 Népszövetség 7. Bécs 1938 Anschluss 8. Prága 1939 német protektorátus b) Lengyelország Csehszlovákia Szerb-Horvát-Szlovén Királyság p u s o l ú z a s ó m z i o g r v á l j e v z e m i t b h á r á o t ó j g á t t l é a n t i s ő t é s o k r ú s é e é n e k d á s á b o t s g k ö s c ő l á d z a s z e k h n p s z v r e d a h t e r v g é f z ű t 16

17 1. polgárháború Szovjet-Oroszország, Spanyolország 2. választójog demokratikus kormányzás női választójog 3. jóvátétel a háborús károk megtérítése 4. antiszemitizmus zsidóüldözés, faji megkülönböztetés 5. Népszövetség a béke megóvására létrehozott szervezet 6. haderőcsökkentés a vesztes országok büntetése 7. tervgazdálkodás központilag meghatározott termelés (például Szovjetunió) 8. háborús tűzfészek például Mandzsúria, Abesszínia 4. millió fő a) b) t ő z s d e k o l h o z n e w d e a l d o m i n i u m i n f l á c i ó d e m a g ó g i a d i k t a t ú r a v e r s a i l l e s d e m o k r á c i a m u n k a t á b o r f a j e l m é l e t t a n a k a t e r v t ú l t e r m e l é s m u n k a n é l k ü l i 6. A versailles-i béke után HÉT évvel (1926-ban) hatálytalanították Németország LÉGHAJÓ építési tilalmát, így megkezdődhetett a GRAF ZEPPELIN építése. HAT évvel a Szovjetunió megalakulása után (1928- ban) többször átszelte az ÓCEÁNT. KILENC évvel az Anschluss előtt (1929-ben) körberepülte a Földet, HÁROM évvel Roosevelt elnökségének kezdete előtt (1930-ban) egy dél-amerikai út, Egyiptom és a Szovjetunió volt sikereinek állomása. 17

18 Magyarország történetéből (Ismétlés) 1. 1 II. József a ősiség 1 i 2 János Zsigmond b vármegyerendszer 2 j 3 Hunyadi Mátyás c Habsburg-ellenes felkelés 3 h 4 Nagy Lajos d tatárjárás 4 a 5 IV. Béla e kancellária 5 d 6 Bocskai István f aranyforint 6 c 7 Károly Róbert g úrbérrendezés 7 f 8 III. Béla h zsoldos hadsereg 8 e 9 Mária Terézia i türelmi rendelet 9 g 10 I. István j Erdélyi Fejedelemség 10 b 2. Pannonhalmán volt az első magyar iskola. Pécsett volt az első magyar egyetem. Ónodon mondták ki az első magyar trónfosztást. Vácra vezetett az első magyar vasútvonal. Gizella volt az első magyar királyné. Mária volt az első magyar királynő. Hess András alapította az első magyar nyomdát. Hunyadi János volt az első magyar kormányzó. Széchényi Ferenc alapította az első magyar múzeumot. Batthyány Lajos volt az első magyar miniszterelnök. Eötvös József volt az első magyar oktatási miniszter. Andrássy Gyula volt az első magyar dualizmus kori miniszterelnök. Hajós Alfréd volt az első magyar olimpiai bajnok. Lénárd Fülöp volt az első magyar Nobel-díjas tudós. 3. SZÉCHENYI ISTVÁN: MAGYAR JÁTÉKSZINRÜL, A SELYEMRÜL, MAGYARORSZÁG KIVÁLTSÁGOS LA- KOSAIHOZ, A KELET NÉPE KOSSUTH LAJOS: ORSZÁGGYŰLÉSI TUDÓSÍTÁSOK, PESTI HÍRLAP, CASSANDRA LEVÉL, TÖRVÉNY- HATÓSÁGI TUDÓSÍTÁSOK, FELELET GRÓF SZÉCHENYI ISTVÁNNAK DEÁK FERENC: HÚSVÉTI CIKK TÁNCSICS MIHÁLY: A NÉP SZAVA, ISTEN SZAVA WESSELÉNYI MIKLÓS: BALÍTÉLETEK 18

19 4. N R M O K Y Ó Z Á 1 W S S E D F Y F E H T E S E Á Y Z R 2 M K O L A Á Y N T C H W C S H T A E 3 Z M J E B S F E Ó S A NY R B Z Ó K I 4 Á B O Á G R N O R E G Y A N B N E Sz 5 S K L I M C R Á Ó K O R M Á N Y Z Ó 6 D E S S E W F F Y E S T E R H Á Z Y 7 A L K O T M Á N Y S C H W E C H A T 8 B E M J Ó Z S E F B R A NY I S Z K Ó 9 G Á B O R Á R O N N A G Y SZ E B E N 10 M I K L Ó S C Á R 5. a) Jellasics (1848. IX X.) Windischgrätz (1848. XII II.) tavaszi hadjárat (1849. III V.) Haynau (1849. VII VIII.) cári seregek b) Pákozd Kápolna Isaszeg Szolnok Temesvár Buda Buda Világos Schwechat 19

20 6. a) b) 3 A föld azé, aki megműveli. Táncsics Mihály 1 Példa kellett, hogy rettegjen az ország! Kazinczy Ferenc 5 Leborulok a nemzet nagysága előtt. Kossuth Lajos 4 Barátom, csudákat élünk. Az első felvonás gyönyörűen sikerült Széchenyi István 2 Ha feláll oly intézet, mely a magyar nyelvet kifejtse, birtokaim egyévi jövedelmét ajánlom fel e célra Széchenyi István 7. a) ILHET GEDÉVTYEL SORÁZSÉM BERGTENPOEL YVSCÉE HITEL VÉDEGYLET MÉSZÁROS POELTENBERG VÉCSEY ÖÖÜE KZSGYK ÍCHÁNDL KÖRÖT TIPES LAPHÍR AUÁLZLK KÖZÖS ÜGYEK LÁNCHÍD TÖRÖK PESTI HÍRLAP KLAUZÁL NOKMO ILÉT ŐTÖKIK MMLLNENIIU ZÓROKNYÁM AIMÉDAAK MONOK TÉLI KIKÖTŐ MILLENNIUM KORMÁNYZÓ AKADÉMIA HCINAJMAD LYÓNESREV ÁKED DRKÉEEEÍÉTYSGS TTYYBHNAÁ DAMJANICH LÓVERSENY DEÁK ÉRDEKEGYESÍTÉS BATTHYÁNY CHIZÉNK ŐEEÁAÁTKBRMLS ÖÖTVSE YNÉVRÖT IALOKSIPÉN KTÉ FVRSŐÁO KNÉZICH TŐKEBEÁRAMLÁS EÖTVÖS NÉPISKOLAI TÖRVÉNY KÉT FŐVÁROS b) A) = SZÉCHENYI ISTVÁN B) = KOSSUTH LAJOS C) = AZ ELSŐ FELELŐS KORMÁNY TAGJAI D) = ARADI VÉRTANÚK E) = DUALIZMUS 20

21 Párizs környéki békék Népszövetség Mussolini hatalomra jut A Szovjetunió létrejötte Az őszirózsás forradalom A köztársaság kikiáltása Tanácsköztársaság Trianoni béke Bethlen hivatalba lép 1925 A nagy gazdasági válság kezdete 1930 Roosevelt Hitler Gömbös hivatalba lép A spanyol polgárháború kezdete 1935 Anschluss Müncheni konferencia A spanyol polgárháború befejezése 1939 Felvidék visszacsatolása Kárpátalja visszacsatolása Észak-Erdély visszacsatolása 21

22 II. MAGYARORSZÁG A KÉT VILÁGHÁBORÚ KÖZÖTT 7. Forradalom és kommunista diktatúra 1. Függetlenségi és 48-as Párt Polgári Radikális Párt Milyen pártokból alakult? MSZDP Magyar Nemzeti Tanács Célkitűzései: a) új kormány b) választójog c) földreform d) béke 2. földkérdés választójog Károlyi Mihály miniszterelnök köztársaság kikiáltása fegyverszünet Magyar Nemzeti Tanács katonák csatlakozása rendőrség átállása tüntetések lánchídi csata függetlenség vágya háború gazdasági nehézségek 3. Lásd az időszalagot! Batthyány Tivadar belügy Szemere Bertalan Károlyi Mihály külügy Esterházy Pál Berinkey Dénes igazságügy Deák Ferenc Linder Béla hadügy Mészáros Lázár Buza Barna mezőgazdaság Klauzál Gábor Lovászi Márton oktatás Eötvös József Károlyi Mihály pénzügy Kossuth Lajos 22

23 4. A Vix-jegyzék elfogadhatatlan volt, mert újabb színmagyar területeket követelt. Elutasíthatatlan volt, mert háborús fenyegetést jelentett az országnak. 5. Államcsíny a kommunista programú új párt (KMP + MSZDP = Magyarországi Szocialista Párt) vezetésével. 6. kommunista vezetés, államosítás, tsz-szervezés, jelképes választójog, vallásüldözés, statárium, vörösterror 7. a) csehek, románok, szerbek, franciák b) nehézipari körzet, szovjet-orosz közeledés, csehek és románok egyesülésének megakadályozása c) Bártfa d) Szeged P R O K L A M Á C I Ó Kiáltvány latinul. N É P S Z A V A Az MSZDP újságja. H I T illúziók nélkül (Károlyi Mihály). G I Z E L L A T É R Ma Vörösmarty tér. J Á S Z F A L U S S Y Solt jegyzője, Szamuely áldozata. Á L L A M O S Í T Á S Köztulajdonba vétel. E C K A R T S A U Itt mond le IV. Károly. T I S Z A I S T V Á N Ezt a háborút elvesztettük! S T A T Á R I U M Rögtönítélő bíráskodás. H E R M I N A Ú T Itt lakott Tisza István. CIVITAS FORTISSIMA, a legbátrabb város. 8. Az ellenforradalom hatalomra jutása. Trianon 1. Miért jött létre a fehérterror? Válasz volt a vörösterrorra. gyilkolták meg a Népszava újságíróit? Tájékoztattak a megtorlásról. érkezett antant diplomata Budapestre? A rend helyreállítása érdekében. tiltakoztak a szomszédos államok a Habsburg-restauráció ellen? Önállóságukat féltették. készítette Teleki Pál a vörös térképet? A magyarlakta területeket akarta láttatni a békekonferencia döntéshozói előtt (etnikai hovatartozás). kapta Sopron a leghűségesebb város címet? Lakosai az 1921-es népszavazáskor Magyarországot választották III. 1. kormányzóválasztás Magyarország élén: Horthy Miklós törvényhozó hatalom: parlament államforma: király nélküli királyság 23

24 3. a)-b) Felvidék - Csehszlovákia Kárpátalja - Csehszlovákia Burgenland - Ausztria Partium - Románia Muraköz - SZHSZ Horvátország - SZHSZ Bácska - SZHSZ Bánát - Románia Erdély - Románia 4. a) Az új határokon belül maradt: a) 37% a) a városi lakosság 63%-a b) 18% b) a gépipar 82%-a c) 44% c) a gyáripar 56%-a d) 78% d) a faipar 22%-a e) 58% e) a vasúthálózat 42%-a f) 69% f) a mozdonyok 31%-a 100% 5. a) például Temesvár, Pozsony, Selmecbánya Bácska, Arad, Zágráb, Bánát b) például: a korábbi egység szétzilálódott (gyárak maradnak nyersanyagok más országhoz kerülnek, vasútvonalak vezetnek a semmibe, csökken a piac stb. 6. Megtiltották a hadkötelezettséget, maximálták a hadsereg létszámát ( fő) és megtiltották a modern fegyverek használatát. 7. A konszolidáció a válság utáni helyzet megszilárdítása. Miniszterelnöki megbízást kapott Teleki Pál. Felszámolta a fehérterrort. Aki az állam rendjét fel akarja forgatni, súlyosan meg kell büntetni. Az államhatalom eredményesen lépett fel a szélsőséges erőkkel szemben. A földreformtörvény törpebirtokokat juttatott parasztság egy részének. Az egyetemre felvehető hallgatók számát népfajok arányában korlátozták. 24

25 a) IV. Károlyról b) Zita c) Habsburg Ottó d) Habsburg György e) Anglia, USA, Franciaország, Olaszország f) Melyik országba kérhettél útlevelet Esemény Városnév 1925-ben? 2002-ben? II. Rákóczi Ferenc kriptája Kassa Csehszlovákia Szlovákia Zrínyi Ilona vára Munkács Csehszlovákia Ukrajna Hunyadi János 1456-os diadala Nándorfehérvár Szerb Horvát Szlovén Királyság Szerbia Hunyadi Mátyás szülővárosa Kolozsvár Románia Románia Az utolsó rendi országgyűlés helye Pozsony Csehszlovákia Szlovákia Zrínyi Miklós hídégetése Eszék Szerb Horvát Szlovén Királyság Horvátország Állítás Hamis Igaz 1920-ban hazánk területének egyharmadát elvették. V C Trianon egy francia kisváros neve. A S A békeküldöttséget Apponyi Albert vezette. E G A trianoni békét előbb kötötték, mint a versailles-i békét. O R Történelmünk mindhárom trónfosztását mai határainkon belül mondták ki. K N Horthy Miklós arisztokrata származású volt. L É Horthy az Otrantói-szorosban széttörte az antant tengeri blokádját. S A Horthy Miklós a velencei Tengerészeti Akadémián tanult. K Z Horthy Miklós történelmünk második kormányzója volt. Ó E A kiskormányzó a keleti fronton esett el. T K Az elcsatolt területekről menekülő magyarok számára a pályaudvarokon elhelyezett, használaton kívüli vasúti kocsikban biztosítottak ideiglenes lakhelyet. 25

26 9. A bethleni konszolidáció 1. Miért mondott le Teleki Pál? Meggyanúsították a királypuccsban való részvétellel. 2. Bethlen rendszere parlamentáris volt, mert a parlamentre támaszkodott. Nem volt igazán demokratikus, mert szűkítette a választójogot. A belső nyugalom érdekében megegyezett a Szociáldemokrata Párttal. 3. Lásd az időszalagot! 4. Trianon következtében A kilábalás módjai: Ipari üzemek megmaradtak könnyűipar fejlesztése Nyersanyag határon kívülre került más nyersanyagok feldolgozása Életszínvonal drasztikusan csökkent javul Termelés visszaesett növekszik Infláció hihetetlen méreteket öltött pengő bevezetése 5. Csehszlovákia Románia Szerb Horvát Szlovén Királyság Olaszország 6. A békeszerződés szerint A valóságban nemzetiségi jogok biztosítása, szabad nyelvhasználat magyarellenes politika, iskolahálózat felszámolása, betelepítések A Á B C D E BÉCS BUDAPEST BELGRÁD 2 É F G H I J BUDAPEST BUKAREST 3 K L M N O Ó BUDAPEST SIÓFOK 4 Ö Ő P Q R S PRÁGA BUDAPEST ZÁGRÁB 5 T U Ú Ü Ű V 6 W X Y Z A pengő elnevezést hagyományosan az ezüstpénzek megnevezésére használták (az arany CSENG, az ezüst PENG, a réz KONG). Az infláció miatt minden fémpénz eltűnt a forgalomból. Így a pengő pénznév kiválasztása (figyelembe véve a fenti jelentést) egyfajta stabilitást tükrözött. A független Magyarország valutájának nevét nem vita nélkül választották ki. Abban egyetértés mutatkozott, hogy magyar nevet kell választani. Olyan nevek merültek fel, mint: TURUL vagy TURÁN vagy LIBERTÁS vagy MÁRIÁS. 26

27 10. Magyarország a gazdasági válság idején 1. Jelentősen (néhol 50%-kal) visszaesett. Minden harmadik felnőtt munkanélkülivé vált. 2. Miért mondott le Bethlen István? Nem tudott úrrá lenni a válságon. éleződtek ki a politikai ellentétek? A kilátástalan és megoldatlan helyzet miatt. 3. szigorú takarékossági intézkedésekkel a földreform és a választójog programjával tömegtüntetés szervezésével 5. Állítás Igaz Hamis Az ipari termelés 1932-ben érte el mélypontját ban csökkentek a mezőgazdasági árak. A legtöbb munkanélkülit 1931-ben tarthatták nyilván. Az ipari termelés 1931-re bő 40%-kal csökkent. Az ipari termékek ára jobban növekedett, mint a gabonáé. A gabonaárak 1933-ban megközelítették az utolsó békeév árait ban kb. 10% az eltérés az ipari termékek és a gabona között. A mezőgazdasági árak között változatlanok voltak. X X X x X X X x 6. Lásd az időszalagot! 7. Belpolitika Gazdaság Ígéretek választójog kiterjesztése a munkanélküliség leküzdése, földreform, a nagytőke korlátozása Tettek parlament feloszlatása, új (erőszakos, nyílt) választások földreform elmarad Külpolitika békés revízió német és olasz kapcsolatok M O V E Magyar Országos Véderő Egylet G Y O S Z Gyáriparosok Országos Szövetsége R E V Í Z I Ó Felülvizsgálat (trianoni határok) C S E N D Ő R Vidéki rendfenntartó alakulat tagja V I A D U K T Völgyhíd (Biatorbágy) N Y I L A S O K Szélsőjobboldali (náci) szervezet tagjai K I S A N T A N T Környező államok szövetsége S T A T Á R I U M Rögtönítélő bíráskodás 27

28 11. Kényszerpályán a magyar külpolitika 1. a) d) csehszlovákia Kassa csehszlovákia kárpátalja ausztria Komárom felvidék Nagykároly Észak-Erdély románia muraköz Kolozsvár jugoszlávia Szabadka délvidék Újvidék románia 2. a) b) 100% ban 90% 1939-ben 10% 1940-ben 50% 1941-ben 40% Lásd az időszalagot! 4. Arad Léva Újvidék Pozsony Temesvár Kassa Baja Eperjes Marosvásárhely Losonc Zombor Nyitra Gyulafehérvár Nagybánya Szabadka Rozsnyó 5. Numerus clausus Maximálta az egyetemre felvehető zsidó hallgatók számát. I. zsidótörvény Maximálta az értelmiségi pályákon dolgozó zsidók számát. II. zsidótörvény Faji megkülönböztetés (felmenők szerint), további korlátozás az értelmiségi pályákon. 28

29 6. A németekkel kell mennünk, de csak egy bizonyos pontig Teleki Pál Erkölcsi kötelességüknek érezték, hogy megnyissák határaikat a lengyelek tízezrei előtt Joanna Stempinska Szószegők lettünk Teleki Pál Áldozata tisztára mosta nevét a történelem előtt Churchill Keresd meg a híres személyek szülővárosait, s húzd alá a visszacsatoltakat! Ady Endre Érmindszent Jókai Mór Komárom Arany János Nagyszalonta Kosztolányi Dezső Szabadka Bartók Béla Nagyszentmiklós Liszt Ferenc Doborján A Miniszterelnökség utasítása a magyar sajtónak (1939. IX.): Németország küzdelme általában rokon- szenvesnek állítandó be, anélkül azonban, hogy Németország ellenfeleinek sértegetése, lebecsülése vagy akár lekicsinylése megengedhető lenne. Olaszország politikáját meleg rokonszenvvel, az igaz barátság hangján mutassuk be ( ) Jugoszláviát rokonszenvvel kell beállítani ( ) Romániát hűvös tárgyilagossággal kell kezelni ( ) Az orosz kérdést csak óvatosan feszegessük. 12. Társadalom, életmód és kultúra a két világháború közötti Magyarországon 1. 1, 4 6, 7 3, 9 2, 5 8, Leányaik nem jelennek meg nyilvános bálokon Lakásukban cselédszoba is volt Ötórai teákra járnak Teniszeznek A közeli hegyekbe kirándulnak Szoba-konyhás lakásuk van Tarokkoznak Döngölt agyagpadlós házban laknak A konyhában töltik az estét Moziba járnak arisztokraták úri középosztály úri középosztály úri középosztály városi kispolgárok ipari munkások úri középosztály parasztság parasztság városi kispolgárok 29

30 3. 100% ban 31% 1920-ben 13% 1930-ben 9% 1940-ben 6% Alkotó Ady Endre Székely István Illyés Gyula Babits Mihály Kosztolányi Dezső Szentgyörgyi Albert Juhász Gyula Mihály Dénes Bartók Béla Kodály Zoltán Alkotás Üzenet egykori iskolámba Filmrendező (Hyppolit, a lakáj) Puszták népe Jónás könyve Például: Pacsirta, Édes Anna, Esti Kornél stb. C-vitamin Szegedi Szabadtéri Játékok távolbalátó készülék zongoraművész, zeneszerző, népzenekutató magyar népzenei elemek 7 A berlini olimpia évében Sellye János felfedezi a stresszt. 2 Az őszirózsás forradalom után nyolc évvel felavatják a Batthyány-örökmécsest. 5 A soproni népszavazás után 13 évvel elindul az első troli Óbudán. 4 Gömbös hatalomra kerülése évében elkészül a 0 kilométerkő a Lánchídnál. 1 Öt évvel a kormányzóválasztás után kezdi meg működését a Magyar Rádió. 8 Négy évvel a második bécsi döntés előtt elkészül a Petőfi híd. 9 Az első bécsi döntés évében bevezetik a családi pótlékot. 3 Jugoszlávia létrejöttének évében írja meg Kodály Háry János című művét. 6 Az Anschluss előtt négy évvel vezetik be az osztályfőnöki órákat. 10 A müncheni konferencia után három évvel vezetik be a jobbra hajts szabályt. 30

31 Magyarország a két világháború között (Összefoglalás) Melyek szerepeltek a Nemzeti Tanács programjában? 1 - proletárdiktatúra 2 - függetlenség 3 - béke X - választójog 2. Mit mondott ki az november 16-i I. számú néphatározat? 1 - a Tanácsköztársaság megalakulását 2 - a függetlenséget 3 - a Nemzeti Tanács létrejöttét X - a háború befejezését 3. Melyik rendelet került tévesen a Tanácsköztársaság döntései közé? 1 - földosztás 2 - béremelés 3 - statárium X - honvédelem 4. Ki biztosított először választójogot a magyar nőknek? 1 - Ferenc József 2 - Kun Béla 3 - Károlyi Mihály X - Horthy Miklós 5. A békekonferencián a győztesek meghatározták a vesztesek 1 - határait 2 - jóvátételét 3 - haderejét X - kormányzását 6. A trianoni béke következtében hazánk az 1920-as években vált. 1 - németbaráttá 2 - soknemzetiségűvé 3 - függetlenné X - köztársasággá 7. Milyen sorrendben jelentek meg a plakátok a pesti utcán? 1 - Népszövetségi kölcsön 2 - Nem, nem, soha! 3 - Köztársaság! 4 - Mindenkihez! X Kik írathatták névjegyükre: miniszterelnök? 1 - Károlyi Mihály 2 - Károlyi Sándor 3 - Klebelsberg Kuno X - Kun Béla 9. Melyik első igaz? 1 - kormányzó Horthy Miklós 2 - fasiszta államfő Hitler 3 - köztársasági elnök Károlyi Mihály X - békekötés Padova 10. Keresd meg az igaz állításokat! 1 - Bethlen miniszterelnöksége alatt a koronát pengő váltotta fel. 2 - Teleki földrajzi érvekkel igyekezett a trianoni döntéshozókat befolyásolni. 3 - Horthy kormányzása a parlamentáris rendszer keretein belül valósult meg. X - Az első zsidótörvényt Gömbös Gyula írta alá. 11. Bethlen István mely intézkedése szolgálta a konszolidációt? 1 - földreform 2 - Nemzeti Munkaterv 3 - megegyezés a kommunistákkal X - németbarát külpolitika 12. Melyik város nem került vissza a revízió során? 1 - Mátyás szülővárosa as békekötés helye 3 - a reformkori országgyűlések városa X - Zrínyi Ilona vára 13. Keresd meg a helyes sorrendet! 1 - kormányzóválasztás 2 - a trianoni béke 3 - lemond a tanács-kormány X - Károlyi Gyula kormánya X Melyik a leghűségesebb magyar város? 1 - MORÁMOK 2 - NORPOS 3 - DEGEZS X - RÁVSZOLOK 31

32 2. Meglévő királyi címem mellé országot keresek. IV. Károly Őszirózsa nevű virágüzletemet megnyitottam. Károlyi Mihály Több nyelven beszélő tengerésztiszt fehér ló jeligével állást keres. Horthy Miklós Választási kampányban remekül használható 95 pontos Nemzeti Munkaterv rendelhető. Gömbös Gyula Népiskolai tantermek tervezésében jártas építészt keresek. Klebelsberg Kuno Vörös térképem sokszorosításához nyomdát bérelek. Teleki Pál Külügyi népbiztosi irodámba tolmácsot keresek. Kun Béla Egységes Pártom tagfelvételt hirdet. Bethlen István 3. KOALÍCIÓ KORMÁNYZÓ KONVERTIBILIS KÖZTÁRSASÁG KONSZOLIDÁCIÓ IRREDENTIZMUS ANTISZEMITIZMUS Állítás Hamis Igaz A trianoni béke értelmében hazánk területéből négy ország részesült. 1 2 Gróf Teleki Pál kétszer töltött be miniszterelnöki tisztséget. 4 6 A háború kitörésekor Magyarország a fegyveres semlegesség álláspontjára helyezkedett. 3 1 A Tanácsköztársaság német mintájú diktatúra volt. 5 0 A két háború közti államformánk a király nélküli királyság volt ASZÓRIZSŐ SÁTÍSODÓMRÁTAH AIRÓTSA DÍHCNÁL LETÉTÁVÓJ ŐSZIRÓZSA HATÁRMÓDOSÍTÁS ASTÓRIA LÁNCHÍD JÓVÁTÉTEL MUTÁTKIDEKÉB YLÁHIM IYLORÁK SCÁNAT ITEZMEN NELHTEB NÁVTSI NÁVTSI AZSIT BÉKEDIKTÁTUM KÁROLYI MIHÁLY NEMZETI TANÁCS BETHLEN ISTVÁN TISZA ISTVÁN YLÉDRE-KAZSÉ EGROEG DYOLL ODNALRO LÁP IKELET NOSLIW ÉSZAK-ERDÉLY LLOYD GEORGE ORLANDO TELEKI PÁL WILSON AJLATÁPRÁK SÉTNEKKÖSCŐREDAH KÉDIVLÉD UAECNEMELC KÉDIVLEF KÁRPÁTALJA HADERŐCSÖKKENTÉS DÉLVIDÉK CLEMENCEAU FELVIDÉK 32

33 őszirózsás forradalom a vesztesek büntetése miniszterelnökök a Párizs-környéki békék döntéshozói visszacsatolt területek március 29-re meghívják a németeket egy Magyarország feletti bemutatóra. Az indulás március 28-án este 23 órára volt kitűzve Friedrichshafenben. A léghajó München, Salzburg és Bécs felett elrepülve ért magyar légtérbe. Itt a Fertő-tó után délkeletre fordult, majd Tihany és Székesfehérvár fölött elrepülve Budapestre érkezett. a) Melyik vonal jelzi a katonai kiadásokat: kulturális kiadásokat: b) Mikor költöttük a legkevesebbet katonai célokra és miért? 1931, válság c) Melyik évben a legnagyobb az eltérés a két kiadás között? 1920 d) Mi az 1929-es év érdekessége? Azonos a két kiadás. e) Mikor került sor a katonai kiadások legnagyobb növelésére? decemberében a HÉTFŐT és a PÉNTEKET hústalan nap -nak nyilvánították. A háziasszonyok ilyenkor zabnyáklevest, rántott KÖRTÉT és PARADICSOMOS burgonyát tálaltak ebédre, VACSORÁRA pedig puliszkát, igaz, túróval és TEJFÖLLEL. A RAKOTT KRUMPLIBA a tojás mellé kolbász helyett főtt SÁRGARÉPA szeletek kerültek. A húst belsőség pótolta, bizonyosan ízlett a TÖLTÖTT borjúszív, vagy a tüdőleves. A lóhúsból is lehetett FASÍROZOTTAT készíteni, a csikóhús kirántva pedig a szakácskönyv írója szerint olyan omlós és ízletes, mint a BORJÚhúsból készült bécsi szelet. 33

34 III. A MÁSODIK VILÁGHÁBORÚ. MAGYARORSZÁG RÉSZVÉTELE A HÁBORÚBAN 13. A második világháború kezdete 1. MCMXXXV-ben Saar-vidék (népszavazás) MCMXXXVI-ban Rajna-vidék (remilitarizálás) MCMXXXVIII-ban Ausztria (Anschluss) és a Szudéta-vidék (müncheni konferencia) MCXXXIX-ben Csehszlovákia feldarabolása és a Memel-vidék Állítás Hamis Igaz 1938-ban Németország hazánk közvetlen szomszédja lesz. É C Hitler célja a németek lakta területek megszerzése volt. A R A szovjet német diplomáciai kapcsolatokat Sztálin kezdeményezte. S D Az angol francia szovjet tárgyalások zátonyra futottak. E U A megnemtámadási szerződés titkos záradékot tartalmazott. K S A dokumentumot Hitler és Sztálin írták alá. B SZ Lettországra Hitler tarthatott igényt. E F Lengyelországot a két nagyhatalom felosztotta. É L A német küldöttség különvonattal érkezett Moszkvába. L R A paktum nemzetközi felháborodást váltott ki. A I a) CASUS BELLI háborús ok b) ÉRDEKSZFÉRA befolyási övezet Németország hódításai Szovjetunió hódításai 1939 Lengyelország Lengyelország 1940 Franciaország, Dánia, Norvégia, Benelux államok Észtország, Lettország, Litvánia 5. Az ellene elkövetett agresszióért a Szovjetuniót kizárják a Népszövetségből. Finnország Lemészárol lengyel katonatisztet. Szovjetunió Itt tárták fel a katonatiszt tömegsírját. Lengyelország 10 nap alatt megszűnik létezni. Lengyelország Meghiúsítja az Oroszlánfóka hadműveletet. Anglia Elfoglalásuk a furcsa háború befejezését jelenti. Dánia, Norvégia Északi részén német megszállás, délen bábkormány. Franciaország Lerohanására dolgozzák ki a Barbarossa-tervet! Szovjetunió 7. a) Lásd az időszalagot! b) Lásd a térképet! 34

35 14. Európai háborúból világháború 1. Barbarossa (Rőtszakállú) I. Frigyes német-római császárról (XII. század) 2. Miért álltak az elnyomott nemzetiségek a Szovjetunió mellé? Az életüket és a földjüket védték. kapta a Ladoga-tó jegén átvezető út az élet útja elnevezést? A befagyott tó jegén kaphatott utánpótlást a blokád alatti város. akarták a németek minden áron megszerezni Sztálingrádot? A kőolajmezők megszerzése miatt. nem vetettek be légierőt a németek Sztálingrád ostrománál? Saját csapataikat is pusztították volna, házról házra folyt a harc. adta meg magát Paulus tábornok? A kilátástalan helyzet miatt (üzemanyaghiány, élelemhiány). 3. a) Valamennyi földrészre b) Angola, Spanyol-Szahara, Mongólia c) Pearl Harbor, Midway, Guam 4. Lásd az időszalagot! 5. hány éves volt Zsukov az ostrom idején? 46 évig tartott Leningrád blokádja? 2 ½ kilométerre szorították vissza Moszkva alól a németeket? hónapig ostromolták Sztálingrádot a németek? 6 évszakon át tartott a sivatagi róka és Monty csatája? 2 perc alatt csökkent felére az amerikaiak csatahajó-állománya XII. 7-én? 3-4 támaszpontja volt a szövetségeseknek a Csendes-óceánon? 7 japán anyahajót süllyesztettek el Midwaynél? 4 európai állam maradt semleges? 5 + Törökország ország vezetője hozta létre az Atlanti Chartát? 2 ország csatlakozott a Chartához? a keleti fronton a Csendes-óceánon Afrikában Moszkvai ellentámadás, km-rel visszaszorították a németeket Midway-szigetek a japán terjeszkedés megállítása El-Alamein Marokkói partraszállás a) A MARHÁK A KORMÁNYBAN, A DISZNÓK A PÁRTBAN, A BIRKÁK A HARCTÉREN VANNAK. b) Sztálin, Roosevelt és Churchill Hitler megsemmisítését tervezik. Sztálin: A győzelemhez három dolog kell: pénz, ember és türelem. Churchill felkiált: Megvan a megoldás! AZ AMERIKAIAK ADJÁK A PÉNZT, A SZOVJETEK AZ EMBERT, AZ ANGOLOK PEDIG A TÜRELMET. a) Lásd a térképet! b) Lásd az időszalagot! c) d) Jamamoto, Nimitz 35

36 Paulus, Zsukov a) b) Rommel, Montgomery VICTORY GYŐZELEM 15. A totális háború. A holokauszt 1. a) Súlyos harcok folynak a hátországban. b) Folyamatosan bombázzák a városokat. c) Óvóhelyeken, folyamatos rettegésben él a polgári lakosság. d) A szőnyegbombázás teljes városokat dönt romba. 2. Melyek voltak az ellenállási mozgalom létrejöttének feltételei? tevékenységi formái? legjelentősebb területei? németellenes nemzeti összefogás földrajzi adottságok váratlan rajtaütések, robbantások, sínek, vezetékek megrongálása 3. Drezda, Coventry, Rotterdam Szőnyegbombázás pusztította el. Lidice, Oradour Lakóit elrettentésül végezték ki, illetve zárták koncentrációs táborba. 4. a) Égő áldozat, embercsoportok tömeges elpusztítása. b) sárga csillag gettó megsemmisítő tábor c) A munkatáborokban halálukig dolgoztatták az embereket. 5. Auschwitz-Birkenau, Dachau, Mauthausen, Buchenwald, Treblinka 6. Kijev, Kijev mellett egy nap alatt zsidót öltek meg. Varsó, A varsói gettó lakói 1943-ban egy hónapig küzdöttek elnyomóik ellen. Szovjetunió Franciaország Jugoszlávia 36

37 Hitler-ellenes jelszavak az autópálya avatáskor Münchenben működő antifasiszta csoport Hétköznapi ellenállás BBC Walkür-akció Egy ezredes bombát rejtett Hitler repülőgépébe Egy parancsnok agyon akarta lőni Hitlert 37

38 Lengyelország lerohanása Furcsa háború Nyugat-Európa elfoglalása (Franciaország, Hollandia, Belgium, Luxemburg, Norvégia 1939 IX Szovjet finn háború Észtország, Lettország, Litvánia bekebelezése Angliai csata 1941 Atlanti Charta Hadbalépés a SZU ellen Pearl Harbor 1942 Midway El-Alamein Sztálingrád Kurszk Szicíliai partraszállás Olaszország kapitulál Teheráni konferencia Normandiai partraszállás Voronyezsi katasztrófa Német megszállás Jaltai konferencia Németország kapitulál Potsdami konferencia Japán kapitulál IX. Kiugrási kísérlet Magyarországi harcok befejezése 38

39 Leningrád Moszkva London Kurszk Sztálingrád Vichy Kassa Jalta El-Alamein Vichy London Varsó Leningrád Moszkva Kurszk Jalta Sztálingrád El-Alamein Midway-szigetek Hirosima Pearl Harbor Los Alamos 39

40 16. Felülkerekednek a szövetségesek 1. a hadszíntereken gazdaságilag haditechnikailag Szicíliai partraszállás, második front megnyitása nagyobb kőolajtartalékok, nagyobb hadianyag-termelés légi fölény, korszerű fegyverek: radar, sorozatvetők 2. a) K E N T A németekkel elhitetett állomáshely C S I G A Olaszország felszabadítási hadművelete S Z I C Í L I A Partraszállás 1943 nyarán C H E R O K E Indián rejtjelezők H A N K S A Ryan közlegény című film főszereplője H O N I Lengyel hadsereg O V E R L O R D A partraszállás elnevezése H A W A I Itt található Pearl Harbor S H E R M A N Amerikai tanktípus N O R M A N D I A Itt nyílik meg a második front b) A normandiai partraszállás főparancsnoka. 3. MCMXLIII: Olaszország kapitulál MCMXLIV: Franciaország, Belgium, Hollandia, Luxemburg, Románia, Bulgária, Görögország, Jugoszlávia, Albánia, MCMXLV: Magyarország, Csehszlovákia, (Ausztria), (Norvégia), Németország 4. a) Lásd az időszalagot! b) Lásd a térképet! LARRÁSOK A NÁJRAK TLÁTÉS kosárral a karján sétált a szembenálló felek szüneteltették a tűzpárbajt, míg egy asszony összegyűjtötte a tojásokat. EHNYE SÁZLÚT enyhe túlzás kimerült a német hadsereg. DZÉN A TREGNET nézd a tengert Feketéllik a hajóktól! partraszállás. TÉKÉB LLEK INTÖK békét kell kötni mondta a nyugati front német parancsnoka. Varsó a XX. század Karthágója. Több alkalommal érte jelentős pusztítás a várost (1939 a háború kezdete, 1943 a varsói gettó felkelés, 1944 varsói felkelés (Honi Hadsereg) 1945-ben a város 85%-a romokban hever. 40

41 a) b) DOG GREEN DOG WHITE DOG RED EASY GREEN EASY RED FOX GREEN SZÖGESDRÓT AKNAMEZŐ 46 m domb 35 ágyú 85 géppuska 8 löveg c) Például: Búcsú a fegyverektől; Akiért a harang szól; Az öreg halász és a tenger stb. H Utah G Juno Z Sword Ö Gold O Omaha S Juno K június 7. R június 10. B június 13. után E Utah A Sword O Gold R 3 D 2 M 5 G Maginot-vonal T Atlanti fal V Berlini fal 41

42 RÁK MINDKÉT IRÁNYBAN VEZETHETŐ REPÜLŐ SZEMÉTLÁDA ORSÓS 17. A második világháború vége 1. a) A háborút közösen folytatják a fasizmus szétzúzásáig. b) 1944-ben második frontot nyitnak. Teherán november Roosevelt, Churchill, Sztálin (Helyszín) (Időpont) (Aláírók) a) Németország legyőzése után a Szovjetunió hadba lép Japán ellen. b) Elhatározzák az ENSZ létrehozását. c) Megállapítják Lengyelország keleti határait. d) Elismerik a hadműveletek során kialakult befolyási övezeteket. Jalta február Roosevelt, Churchill, Sztálin (Helyszín) (Időpont) (Aláírók) a) Megállapították Lengyelország új határait. b) Meghatározták a németországi és berlini megszállási övezeteket. c) Meghatározták az ausztriai megszállási övezeteket. d) Megállapodtak a háborús bűnösök felelősségre vonásában. Potsdam július Truman, Attlee, Sztálin (Helyszín) (Időpont) (Aláírók) 42

43 2. Jussunk dűlőre! mondta Churchill Moszkvában. tartsa csak meg! mondta Sztálin. Mi történt a két mondat között? Megállapodtak a balkáni befolyási övezetekben. 3. Anglia IX V. Németország IX V. Olaszország VI IX. Japán XII IX. Szovjetunió VI IX. USA XII IX IX IX. Ki írta alá az május 9-ei kapitulációt? Wilhelm Keitel (von Friedeburg, Stumpff) szeptember 2-ai kapitulációt? Mamoru Shigemitsu (Japán külügyminisztere) és Joshirijo Umezu tábornok 4. A náci párt és a náci propaganda központja volt. Sorold fel a per a) vádlottjait: a Harmadik Birodalom legfőbb (politikai, katonai és gazdasági) vezetői b) vádpontjait: az emberiség elleni és a háborús bűncselekmények c) ítélkezőit: a győztesek nemzetközi bírósága d) ítéleteit: 12 halálos (9 végrehajtott) ítélet, börtönbüntetés 5. Lásd az időszalagot! E SZŐ STU BÁ RE KÁK NYEG NO LO SZO CSO ZÁS BOM KÁ LA TOR DA MAN PÜ FEGY HAT GAY VER TAN LŐ A E LŐ NÁR RŐD RE NYA GÉP HA PÜ JÓ ENOLA GAY Német zuhanóbombázók STUKÁK Radar LOKÁTOR Hangradar SZONÁR Boeing B 17 REPÜLŐ ERŐD V 1, V 2 CSODAFEGYVER A nagyobbakon 90 repülő is elfér REPÜLŐGÉP ANYAHAJÓ Az atombomba titkos terve MANHATTAN Vízszintesen repülő gépek nagy területet pusztító csapása SZŐNYEGBOMBÁZÁS 43

44 18. Magyarország a második világháborúban 1. a) 1941 tavaszán Bárdossy Lászlót Teleki Pál váltotta a miniszterelnöki székben. b) június 16-án ismeretlen felségjelű gépek bombázták Kassát. c) június 27-én Magyarország hadat üzent a Szovjetuniónak. d) Hazánkat követve Románia és Szlovákia is belépett a szovjetek elleni háborúba. a) Teleki Pált Bárdossy László b) június 26-án c) hadba lépett d) Romániát és Szlovákiát követve 2. Kényszerpályán haladt az ország (földrajzi fekvés + Trianon) 3. Ki nevezte vonakodó csatlós -nak Magyarországot? Montgomery nagykövet. Miért vonakodó? Később, kis erőkkel léptünk be a háborúba. Miért csatlós? Teljesítette a német elvárásokat. 4. Horthy megbízta, hogy Kállay Miklós a németekkel lazítsa a kapcsolatokat. látszólag együttműködött. a szövetségesekkel teremtsen kapcsolatokat. titkos tárgyalásokat kezdett. 5. a) Lásd az időszalagot! b) Lásd a térképet! : = 0,575 = 57,5% március 19-én Kállay Miklós helyett Sztójay Döme (volt berlini követ) lett a miniszterelnök. Megkezdődött a baloldali és az ellenzéki politikusok letartóztatása. Kállay Miklós a török követségre menekült. Bethlen István bujkálni kényszerült. Bajcsy-Zsilinszky Endre fegyverrel állt ellen. a) légvédelmi figyelőőrsök például: Heringes, Széplakapáti, Rozália-hegy. b) katonai célpontok: légvédelmi figyelőörs, híradó laktanya. c) Enyickénél fel nem robbant bombát találtak. d) A bomba a dómot rongálta meg. 44

8.osztály. 1. Egészítsd ki a szövegrészletet!

8.osztály. 1. Egészítsd ki a szövegrészletet! 8.osztály 1. Egészítsd ki a szövegrészletet! 1914. 28-án, Bosznia fővárosában, egy terrorista pisztolylövésekkel meggyilkolta osztrák magyar trónörököst és feleségét. Az Osztrák Magyar Monarchia Szerbiának

Részletesebben

1.TOTÓ - Karikázd be a helyes választ!

1.TOTÓ - Karikázd be a helyes választ! 1.TOTÓ - Karikázd be a helyes választ! 1. Melyik országban működött a Gestapo? 1.) Olaszország 2.) Németország X.) Szovjetunió 2. Mennyiben határozta meg a békeszerződés a német haderő létszámát az I.

Részletesebben

VIII. TOLLFORGATÓ TEHETSÉGKUTATÓ VERSENY TÖRTÉNELEM 7-8. OSZTÁLY

VIII. TOLLFORGATÓ TEHETSÉGKUTATÓ VERSENY TÖRTÉNELEM 7-8. OSZTÁLY Monorierdei Fekete István Általános Iskola 2213 Monorierdő, Szabadság u. 43. Tel./Fax: 06-29-419-113 www.fekete-merdo.sulinet.hu VIII. TOLLFORGATÓ 2. forduló VIII. TOLLFORGATÓ TEHETSÉGKUTATÓ VERSENY TÖRTÉNELEM

Részletesebben

A nemzetközi kapcsolatok története (1914 1946)

A nemzetközi kapcsolatok története (1914 1946) A nemzetközi kapcsolatok története (1914 1946) 2012. szeptember Valki László www.nemzetkozi jog.hu 15 m halott I. világháború Összehasonlítás: áldozatok száma millióban 62 II. világháború 40 Mongol hódítások

Részletesebben

MAGYARORSZÁG A II. VILÁGHÁBORÚBAN június : Fegyveres semlegesség Belépés a háborúba Harc a tengely oldalán

MAGYARORSZÁG A II. VILÁGHÁBORÚBAN június : Fegyveres semlegesség Belépés a háborúba Harc a tengely oldalán MAGYARORSZÁG A II. VILÁGHÁBORÚBAN 1939-1941 1941. június 27. 1941-1945: Fegyveres semlegesség Belépés a háborúba Harc a tengely oldalán 1. A semlegesség időszaka: Semlegességi taktika: Magyarország a II.

Részletesebben

Történelem 5. évfolyam. - Redmentás feladatsorok - ISM.KELET. Gyakorlás

Történelem 5. évfolyam. - Redmentás feladatsorok - ISM.KELET. Gyakorlás Történelem 5. évfolyam - Redmentás feladatsorok - I. Az őskor és az ókori Kelet A történelem forrásai Őskori elődeink Az őskori kultúra Barlangokból a falvakba Holdévektől a napévekig Az első városok Mezopotámiában

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2015-2016

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2015-2016 Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2015-2016 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott

Részletesebben

Hallássérültek XXXII. Borbély Sándor Országos Tanulmányi Versenye

Hallássérültek XXXII. Borbély Sándor Országos Tanulmányi Versenye Hallássérültek XXXII. Borbély Sándor Országos Tanulmányi Versenye 2014. május 15-16. Országos forduló a komplex történelmi, társadalmi ismeretek tantárgyból 8.évfolyam Forrás: AFP/RIA Novosti 1 A második

Részletesebben

Az első világháború legfontosabb eseményei Az 1914-es háborús év

Az első világháború legfontosabb eseményei Az 1914-es háborús év Az első világháború legfontosabb eseményei Az 1914-es háborús év VIII. Német támadás Belgium és Franciaország ellen VIII. osztrákmagyar támadás Szerbia ellen IX. 1. marne-i csata állóháború kialakulása

Részletesebben

Osztályozó/Javító vizsga témakörei TÖRTÉNELEMBŐL. 40% fölött elégséges 20-40% között szóbeli vizsga 20% alatt elégtelen

Osztályozó/Javító vizsga témakörei TÖRTÉNELEMBŐL. 40% fölött elégséges 20-40% között szóbeli vizsga 20% alatt elégtelen Osztályozó/Javító vizsga témakörei TÖRTÉNELEMBŐL Írásbeli vizsga: teszt + esszé (60 perc) 40% fölött elégséges 20-40% között szóbeli vizsga 20% alatt elégtelen I. Az ókori kelet 9. évfolyam Mezopotámia

Részletesebben

MAGYARORSZÁQ NEMZETKÖZI KAPCSOLATAINAK TÖRTÉNETE

MAGYARORSZÁQ NEMZETKÖZI KAPCSOLATAINAK TÖRTÉNETE ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM Politikaelmélet tanszék HERCZEGH GÉZA ARDAY LAJOS JOHANCSIK JÁNOS MAGYARORSZÁQ NEMZETKÖZI KAPCSOLATAINAK TÖRTÉNETE SUB Göttingen 7 219 046 719 2006 A 6088 BUDAPEST,

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2014-2015

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2014-2015 Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2014-2015 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott

Részletesebben

Írásban kérem megválaszolni:

Írásban kérem megválaszolni: Házi feladat! Tisza István magyar miniszterelnök álláspontja a lehetséges magyar szerb háború kérdésében! Írásban kérem megválaszolni: Tankönyv 24. oldal 3. sz. feladat (A bal alsó sarokban lévő kérdésre

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2016-2017 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott

Részletesebben

Osztályozó vizsga témái. Történelem

Osztályozó vizsga témái. Történelem 9.ÉVFOLYAM Egyiptom, a Nílus ajándéka Athén, a demokrácia kialakulása és fénykora A görög perzsa háborúk (Kr. e. 492 448) A poliszok hanyatlása és Nagy Sándor birodalma A város alapításától a köztársaság

Részletesebben

1918. október július március 21. Kitör az őszirózsás forradalom. Az Osztrák-Magyar Monarchia hadat üzen Szerbiának

1918. október július március 21. Kitör az őszirózsás forradalom. Az Osztrák-Magyar Monarchia hadat üzen Szerbiának MAGYARORSZÁG 1900 1918. október 30. Kitör az őszirózsás forradalom 1914. július 28. Az Osztrák-Magyar Monarchia hadat üzen Szerbiának 1919. március 21. Kikiáltják a Tanácsköztársaságot 1910 1920. június

Részletesebben

LEADÁSI HATÁRIDŐ: március 21. Elérthető pont 100

LEADÁSI HATÁRIDŐ: március 21. Elérthető pont 100 FELHASZNÁLHATÓ IRODALOM: 1. Rubicon 1999/ 5-6, 1-2 rész 2. Tankönyv 3. Középiskolai atlasz 4. www.1000ev.hu 5. www.wikipedia.hu 6. www.holokausztmagyarorszagon.hu LEADÁSI HATÁRIDŐ: 2017. március 21. Elérthető

Részletesebben

Magyarország külpolitikája a XX. században

Magyarország külpolitikája a XX. században Fülöp Mihály-Sipos Péter Magyarország külpolitikája a XX. században SUB Göttingen 7 210 085 436 99 A 5460 Aula, 1998 TARTALOM Első fejezet MAGYARORSZÁG AZ ÚJ NEMZETKÖZI RENDBEN AZ I. VILÁGHÁBORÚ UTÁN 9

Részletesebben

1.TOTÓ - Karikázd be a helyes választ! 1.) Wilson 14 pont 2.) Stromfeld Aurél északi hadjárat X.)Horthy Miklós vörösterror

1.TOTÓ - Karikázd be a helyes választ! 1.) Wilson 14 pont 2.) Stromfeld Aurél északi hadjárat X.)Horthy Miklós vörösterror 1.TOTÓ - Karikázd be a helyes választ! 1. Ki ékeskedik "idegen tollakkal"? 1.) Wilson 14 pont 2.) Stromfeld Aurél északi hadjárat X.)Horthy Miklós vörösterror 2. Ki volt a német SS vezetője? 1.) Göring

Részletesebben

Történelmi tanulmányi verseny

Történelmi tanulmányi verseny Kováts Mihály Emléknapok Történelmi tanulmányi verseny 8. évfolyam 2006 1. Válaszd ki az idırendileg helyes sort! A. Károlyi M. kormányt alakít A Monarchia aláírja a fegyverszünetet Megalakul a Magyar

Részletesebben

9.1 Az Osztrák Magyar Monarchia felbomlása és következményei

9.1 Az Osztrák Magyar Monarchia felbomlása és következményei 9.1 Az Osztrák Magyar Monarchia felbomlása és következményei Az Osztrák-Magyar Monarchia felbomlása. Trianon gazdasági, társadalmi és etnikai hatásai. A Károlyi-kormány bel- és külpolitikai mozgástere

Részletesebben

TÖRTÉNELEM. Tanulmányok alatti vizsgák

TÖRTÉNELEM. Tanulmányok alatti vizsgák TÖRTÉNELEM Tanulmányok alatti vizsgák A vizsga felépítése: 1.) Feladatlap: A vizsgakövetelményben felsorolt 9. évfolyamos tananyag számonkérése egyszerű, rövid feladatokon keresztül, kifejtendő feladat

Részletesebben

1922. Egyiptom függetlensége (brit protektorátus ) angol kézen marad a Szuezi- csatorna Brit és francia mandátum-területek

1922. Egyiptom függetlensége (brit protektorátus ) angol kézen marad a Szuezi- csatorna Brit és francia mandátum-területek 1922. Egyiptom függetlensége (brit protektorátus ) angol kézen marad a Szuezi- csatorna Brit és francia mandátum-területek - Irak önállósulása Örményország függetlenségi harca Vörös Hadsereg leveri, ua.

Részletesebben

Osztályozó vizsga anyaga történelemből

Osztályozó vizsga anyaga történelemből Miskolci Magister Gimnázium Osztályozó vizsga anyaga történelemből Ismeretszerzési és feldolgozási képességek A tanulónak írott forrásokat kell tudni értelmezni, feldolgozni és feladatokban alkalmazni.

Részletesebben

Középszint A magyarság helyzetének f bb jellemz i a szomszédos országokban.

Középszint A magyarság helyzetének f bb jellemz i a szomszédos országokban. 10.1 A szovjet felszabadítás és megszállás A szovjet felszabadítás és megszállás. Az ország háborús emberáldozata és anyagi vesztesége. A nemzetközi helyzet hatása a magyar belpolitika alakulására 1945

Részletesebben

ETE_Történelem_2015_urbán

ETE_Történelem_2015_urbán T Ö R T É N E L E M ETE_Történelem_2015_urbán Szóbeli középszintű érettségi tételek / 2015-2016. év tavaszára / Gazdaság, gazdaságpolitika, anyagi kultúra 1, T é t e l A korai feudalizmus / középkor gazdálkodása

Részletesebben

TÖRTÉNELEM 8. évfolyamos tanulók számára 2. forduló Össz.pontszám:

TÖRTÉNELEM 8. évfolyamos tanulók számára 2. forduló Össz.pontszám: Nyíregyházi Evangélikus Kossuth Lajos Gimnázium 1 TÖRTÉNELEM 8. évfolyamos tanulók számára 2. forduló Össz.pontszám: 50p Név: Iskola neve, címe:.. I. Az alábbi feladat az 1848-49-es magyar forradalomra

Részletesebben

VÁZLATOK. II. Közép-Európa társadalomföldrajzi vonásai. közepes termet, zömök alkat Kis-Ázsia felől Közép-Európában: Alpokban, Kárpátok vidékén

VÁZLATOK. II. Közép-Európa társadalomföldrajzi vonásai. közepes termet, zömök alkat Kis-Ázsia felől Közép-Európában: Alpokban, Kárpátok vidékén VÁZLATOK II. Közép-Európa társadalomföldrajzi vonásai Népek, nyelvek, vallások Európa benépesedésének irányai: Ázsia, Afrika alpi típusú emberek közepes termet, zömök alkat Kis-Ázsia felől Közép-Európában:

Részletesebben

Történelem 13/I. 8. A francia abszolutizmus Mutassa be a francia abszolutizmust XIV. Lajos korában!

Történelem 13/I. 8. A francia abszolutizmus Mutassa be a francia abszolutizmust XIV. Lajos korában! Történelem 13/I 1. A középkori gazdaság Ismertesse a korai középkori gazdaság működését, a termelés színtereit és szereplőit, az eszközök és módszerek fejlődését a XI-XIII. századi, Európában! Mutassa

Részletesebben

ÉRETTSÉGI TÉTELEK TÖRTÉNELEM 2010

ÉRETTSÉGI TÉTELEK TÖRTÉNELEM 2010 ÉRETTSÉGI TÉTELEK TÖRTÉNELEM 2010 I. Témakör: Gazdaság, gazdaságpolitika, anyagi kultúra 1. Gazdasági változások az Anjouk idején. Mutassa be Károly Róbert gazdaságpolitikájának főbb tényezőit! Tárja fel

Részletesebben

TÖRTÉNELEM. Tanulmányok alatti vizsgák

TÖRTÉNELEM. Tanulmányok alatti vizsgák TÖRTÉNELEM Tanulmányok alatti vizsgák A vizsga felépítése: 1.) Feladatlap: A vizsgakövetelményben felsorolt 9. évfolyamos tananyag számonkérése egyszerű, rövid feladatokon keresztül, kifejtendő feladat

Részletesebben

Témakörök, amelyekbe a történelem kiegészítő tankönyv katolikus tartalmai beilleszthetőek (dőlt betűvel):

Témakörök, amelyekbe a történelem kiegészítő tankönyv katolikus tartalmai beilleszthetőek (dőlt betűvel): Iránytanmenet A táblázat bemutatja a katolikus tartalmak (dőlt betűvel) tananyagba építésének helyét és módját. Szemlélteti, hogy mikor, melyik anyagrész kapcsán érdemes a tartalmakat külön órán tanítani

Részletesebben

X. TOLLFORGATÓ TEHETSÉGKUTATÓ VERSENY TÖRTÉNELEM 7-8. OSZTÁLY. Tanuló neve: Osztálya: Iskola neve, címe: Felkészítő tanár neve:

X. TOLLFORGATÓ TEHETSÉGKUTATÓ VERSENY TÖRTÉNELEM 7-8. OSZTÁLY. Tanuló neve: Osztálya: Iskola neve, címe: Felkészítő tanár neve: Monorierdei Fekete István Általános Iskola 2213 Monorierdő, Szabadság u. 43. Tel./Fax: 06-29-419-113 www.fekete-merdo.sulinet.hu X. TOLLFORGATÓ 1. forduló X. TOLLFORGATÓ TEHETSÉGKUTATÓ VERSENY TÖRTÉNELEM

Részletesebben

Megoldókulcs a Kosáry Domokos Történelemverseny 1. (helyi) fordulójához Általános iskola, 8. osztály

Megoldókulcs a Kosáry Domokos Történelemverseny 1. (helyi) fordulójához Általános iskola, 8. osztály Megoldókulcs a Kosáry Domokos Történelemverseny 1. (helyi) fordulójához Általános iskola, 8. osztály 1. feladat: Az 1848 49-es szabadságharc eseményei a) 5. (isaszegi csata) b) 6. (pákozdi csata) c) 2.

Részletesebben

Osztályozó, illetve pótvizsga témakörök Történelem

Osztályozó, illetve pótvizsga témakörök Történelem Osztályozó, illetve pótvizsga témakörök Történelem 9. évfolyam Ókor A zsidó vallás fő jellemzői. Az athéni demokrácia működése a Kr.e. 5. században. A görög hitvilág. A római hitvilág. Julius Caesar egyeduralmi

Részletesebben

A weimari köztársaság

A weimari köztársaság dezs.extra.hu tételek gyûjteménye A weimari Szerzõ dezs Történelem tétel 1. A weimari 1918. nov.: forradalom / kieli matrózlázadás > Németország > Az új alkotmányt Weimarban dolgozták ki, ezért nevezik

Részletesebben

javítóvizsga tételek tanév

javítóvizsga tételek tanév javítóvizsga tételek 2017-18. tanév Történelem: SZAKGIMNÁZIUM 9. ÉVFOLYAM 1. Egyiptom 2. A görög vallás és a mítoszok. Az olimpia. 3. Spárta. Nevelés és család az ókori görögöknél. 4. Az athéni demokrácia

Részletesebben

Földünk a két világháború között

Földünk a két világháború között Hallássérültek XXXIV. Borbély Sándor Országos Tanulmányi Versenye 2016. május Országos forduló a komplex történelmi és társadalmi ismeretek tantárgyból 8. évfolyam Javítókulcs Földünk a két világháború

Részletesebben

Történelemtanulás egyszerűbben

Történelemtanulás egyszerűbben Ádám Gáspár Történelemtanulás egyszerűbben Vázlatok a történelem tantárgy 5-8. évfolyamának oktatásához Készült a 2012-es kerettanterv alapján Tartalom Előszó... 9 5. évfolyam... 11 I. Az őskor és az ókori

Részletesebben

USE ONLY EURÓPA ORSZÁGAI ÉS FŐVÁROSAI

USE ONLY EURÓPA ORSZÁGAI ÉS FŐVÁROSAI EURÓPA ORSZÁGAI ÉS FŐVÁROSAI 1. Észak-Európa Norvégia Oslo Svédország Stockholm Finnország Helsinki Dánia Koppenhága Izland Reykjavík 2. Nyugat-Európa Nagy-Britannia vagy Egyesült Királyság, United Kingdom

Részletesebben

V. TOLLFORGATÓ TEHETSÉGKUTATÓ VERSENY TÖRTÉNELEM 7-8. OSZTÁLY. Tanuló neve:... Osztálya:... Iskola neve: Címe: Felkészítő tanár neve:...

V. TOLLFORGATÓ TEHETSÉGKUTATÓ VERSENY TÖRTÉNELEM 7-8. OSZTÁLY. Tanuló neve:... Osztálya:... Iskola neve: Címe: Felkészítő tanár neve:... Fekete István Általános Iskola 2213 Monorierdő, Szabadság u. 43. Tel./Fax: 06-29-419-113 www.fekete-merdo.sulinet.hu V. TOLLFORGATÓ 2. forduló V. TOLLFORGATÓ TEHETSÉGKUTATÓ VERSENY TÖRTÉNELEM 7-8. OSZTÁLY

Részletesebben

Az írásbeli érettségi témakörei

Az írásbeli érettségi témakörei Az írásbeli érettségi témakörei Dőlt betűvel szerepelnek azok a részek, amelyeket csak emelt szinten kérnek. 1. AZ ÓKOR ÉS KULTÚRÁJA 1.1 Vallás és kultúra az ókori Keleten Az egyes civilizációk vallási

Részletesebben

TÖRTÉNELEM FELADATLAP

TÖRTÉNELEM FELADATLAP VÖRÖSMARTY MIHÁLY GIMNÁZIUM 2030 Érd, Széchenyi tér 1. TÖRTÉNELEM FELADATLAP 2016 Név:... Iskola:... A megoldásra 45 perc áll rendelkezésedre! Eredményes munkát kívánunk! A KÖVETKEZŐ KÉRDÉSEK AZ ÓKORI

Részletesebben

A versenyző neve: Iskolája: Elért pontszám: Elért helyezés:

A versenyző neve: Iskolája: Elért pontszám: Elért helyezés: Hallássérültek XXXIV. Borbély Sándor Országos Tanulmányi Versenye 2016. május Országos forduló a komplex történelmi és társadalmi ismeretek tantárgyból 8. évfolyam A versenyző neve: Iskolája: Elért pontszám:

Részletesebben

A Nagy Háború ( ) emlékezete Megyei Történelem Verseny. 1. forduló - megoldások

A Nagy Háború ( ) emlékezete Megyei Történelem Verseny. 1. forduló - megoldások A Nagy Háború (1914-1918) emlékezete Megyei Történelem Verseny 1. forduló - megoldások 1. feladat (10 pont) 1. Igaz 2. Hamis 3. Hamis 4. Igaz 5. Igaz 6. Hamis 7. Igaz 8. Igaz 9. Igaz 10. Hamis 2. feladat

Részletesebben

X X X X X. hatását a társadalom. szerkezetére, működésére! mutassa be az indiai vallások. ismeretei segítségével. 2. tétel: A források és

X X X X X. hatását a társadalom. szerkezetére, működésére! mutassa be az indiai vallások. ismeretei segítségével. 2. tétel: A források és 1. tétel: A források és mutassa be az indiai vallások hatását a társadalom szerkezetére, működésére! 2. tétel: A források és mutassa be a hódító háborúkat követő gazdasági változásokat és azok társadalmi

Részletesebben

Történelem 7-8. osztály. 2. Kiegyezés. Állítsd időrendbe az eseményeket! Olvasd össze a betűket, és megtudod az egyik koronázás ajándék nevét!

Történelem 7-8. osztály. 2. Kiegyezés. Állítsd időrendbe az eseményeket! Olvasd össze a betűket, és megtudod az egyik koronázás ajándék nevét! OM 037757 NÉV: IX. Tollforgató 2017.04.01. Monorierdei Fekete István Általános Iskola : 2213 Monorierdő, Szabadság út 43. : 06 29 / 419-113 : feketeiskola.monorierdo@gmail.com : http://www.fekete-merdo.sulinet.hu

Részletesebben

III. A középkori magyar állam megteremtése és virágkora század

III. A középkori magyar állam megteremtése és virágkora század III. A középkori magyar állam megteremtése és virágkora 1. 10 15. század 936 973: I. Ottó uralkodása 955: az augsburgi vereség 972 997: Géza fejedelem 997 1038: I. István uralkodása 1077: Canossa-járás

Részletesebben

A TENGELYHATALMAK SIKEREI ( )

A TENGELYHATALMAK SIKEREI ( ) A TENGELYHATALMAK SIKEREI (1939-41) 1. A furcsa háború (1939 ősze 1940 tavasza) Anglia és Franciaország a lengyelek lerohanása után ígéretükhöz híven hadat üzentek Hitlernek. A hadüzenetet azonban nem

Részletesebben

A TRIANONI BÉKE. Dátum: 1920. június 4. (nemzeti gyásznap) Aláírás helyszíne: a Kis-Trianon palota Párizs mellett innét kapta a nevét.

A TRIANONI BÉKE. Dátum: 1920. június 4. (nemzeti gyásznap) Aláírás helyszíne: a Kis-Trianon palota Párizs mellett innét kapta a nevét. A TRIANONI BÉKE Dátum: 1920. június 4. (nemzeti gyásznap) Aláírás helyszíne: a Kis-Trianon palota Párizs mellett innét kapta a nevét. 1. Általános jellemzők: a többihez hasonlóan megalázó rablóbéke területi

Részletesebben

Kovács Pál Baptista Gimnázium

Kovács Pál Baptista Gimnázium Történelem tanmenet 11.B Heti 3 óra, évi 108 óra Tankönyv: Száray Miklós, Történelem 11. Atlasz: Történelmi atlasz középiskolásoknak OFI Kádár Márta TANMENET I. A reformkor, forradalom és szabadságharc

Részletesebben

Ne feledd! A felvidéki magyarok üldözésével, kitelepítésével a haza egy darabja elveszni látszik!

Ne feledd! A felvidéki magyarok üldözésével, kitelepítésével a haza egy darabja elveszni látszik! Ne feledd! A felvidéki magyarok üldözésével, kitelepítésével a haza egy darabja elveszni látszik! A témaválasztás indoklása Felvidéki gyökerek Felvidék-Nagymácséd-Hajós (1947) Hajósra 16 felvidéki településről

Részletesebben

Történelem adattár. 11. modul A JELENKOR. Elérhetőségek Honlap: Telefon: +3620/

Történelem adattár. 11. modul A JELENKOR. Elérhetőségek Honlap:    Telefon: +3620/ Történelem adattár A JELENKOR 11. modul Elérhetőségek Honlap: www.tanszek.com Email: info@tanszek.com Telefon: +3620/409-5484 Tartalomjegyzék Fogalmak... 2 Európai integráció Globalizáció, globális világ...2

Részletesebben

1. A teheráni konferencia

1. A teheráni konferencia 12.tétel: A II. világháború lezárása és az új világrend kialakulása: a szövetségesek tanácskozásai: Teherán, Jalta és Potsdam, nemzetközi együttműködés, megszállások, békeszerződések 1. A teheráni konferencia

Részletesebben

20. SZÁZADI MAGYAR TÖRTÉNELEM

20. SZÁZADI MAGYAR TÖRTÉNELEM 20. SZÁZADI MAGYAR TÖRTÉNELEM 1900-1994 Egyetemi tankönyv / Második, bővített kiadás Szerkesztők PÖLÖSKEI FERENC, GERGELY JENŐ, IZSÁK LAJOS Korona Kiadó, Budapest, 1997 TARTALOM I. A KIEGYEZÉS VÁLSÁGJELEI

Részletesebben

Erdély. Erdőelve, azaz Erdőn túli. Latinul Transsylvania. Kétféle értelmezésben használjuk: - történelmi Erdély (Belső-Erdély) - jelenkori Erdély

Erdély. Erdőelve, azaz Erdőn túli. Latinul Transsylvania. Kétféle értelmezésben használjuk: - történelmi Erdély (Belső-Erdély) - jelenkori Erdély Erdély és a Partium Erdély Erdőelve, azaz Erdőn túli. Latinul Transsylvania. Kétféle értelmezésben használjuk: - történelmi Erdély (Belső-Erdély) - jelenkori Erdély Történelmi Erdély (Belső-Erdély) Az

Részletesebben

Európa Albánia Andorra Ausztria Belgium Bulgária Csehszlovákia Dánia Egyesült Királyság Észtország

Európa Albánia Andorra Ausztria Belgium Bulgária Csehszlovákia Dánia Egyesült Királyság Észtország Európa 1930 SW SU GE CS CH LI YU ES CS Albánia Andorra Ausztria Belgium Bulgária Csehszlovákia Dánia Egyesült Királyság Észtország YU Finnország Franciaország Görögország Hollandia Írország Izland Jugoszlávia

Részletesebben

TÖRTÉNELEM-FÖLDRAJZ MUNKAKÖZÖSSÉG

TÖRTÉNELEM-FÖLDRAJZ MUNKAKÖZÖSSÉG TÖRTÉNELEM-FÖLDRAJZ MUNKAKÖZÖSSÉG TÖRTÉNELEM NYOLCADIKOS VIZSGA 5-8. ÉVFOLYAM ANYAGÁBÓL SZÓBELI VIZSGA TÉTELEK ALAPJÁN A szóbeli vizsga menete: a tanulók a tétel kihúzása után kb. 30 perc felkészülési

Részletesebben

1. TOTÓ. 1. Széchenyi Ferenc 2. Széchenyi István X. Kossuth Lajos X pozsonyi 2. kéttáblás X. évenkénti

1. TOTÓ. 1. Széchenyi Ferenc 2. Széchenyi István X. Kossuth Lajos X pozsonyi 2. kéttáblás X. évenkénti 1. TOTÓ 1. Kire ismersz: ősiség eltörlése, Lánchíd, gőzhajó, kaszinó? 1. Széchenyi Ferenc 2. Széchenyi István X. Kossuth Lajos 2. Ebben az évben nyílik meg Magyarországon az első vasútvonal: 1. 1844 2.

Részletesebben

7. osztályos történelem osztályozóvizsga témakörei. Az őskor és az ókori kelet

7. osztályos történelem osztályozóvizsga témakörei. Az őskor és az ókori kelet 7. osztályos történelem osztályozóvizsga témakörei Az őskor és az ókori kelet 1. A történelem forrásai. 2. Az őskőkor világa. 3. Az újkőkor változásai (gazdaság, életmód, vallás). 4. Az ókori folyamvölgyi

Részletesebben

TÖRTÉNELEM 8. évfolyamos tanulók számára 3. forduló

TÖRTÉNELEM 8. évfolyamos tanulók számára 3. forduló TÖRTÉNELEM 8. évfolyamos tanulók számára 3. forduló 2013. január 30. Össz.pontszám: 30p Versenyző neve: Osztály:. Iskola neve:. Az utolsó fordulónak egyetlen témája van: a trianoni békediktátum (békeszerződés).

Részletesebben

Javítóvizsga témakörök Történelem, 11.c

Javítóvizsga témakörök Történelem, 11.c Javítóvizsga témakörök Történelem, 11.c 2017-18 1. Kora újkori egyetemes történelem a. Francia abszolutizmus i. Királyi hatalom meggyengülése ii. XIV. Lajos iii. Gazdaságpolitikája, hadserege b. Habsburgok

Részletesebben

TestLine - Magyarország a két világháború között Minta feladatsor

TestLine - Magyarország a két világháború között Minta feladatsor soport: 7/b átum: 2016.04.14. Típus: Témazáró dolgozat Intézmény: Kerecsendi Magyary Károly Általános Iskola Oktató: Nagy György Most Magyarország két világháború közötti kultúrájára, tudományára gondolj.

Részletesebben

a) Sztálin halála. Az osztrák államszerződés aláírása. b) Tüntetések Budapesten és Hruscsov beszédében leleplezi a kommunista

a) Sztálin halála. Az osztrák államszerződés aláírása. b) Tüntetések Budapesten és Hruscsov beszédében leleplezi a kommunista '56-os terem a) Sztálin halála. Az osztrák államszerződés aláírása. b) Tüntetések Budapesten és Hruscsov beszédében leleplezi a kommunista vidéki nagyvárosokban. rendszer bűneit. c) Magyarország felmondta

Részletesebben

TÖRTÉNELEM - G. ÍRÁSBELI FELVÉTELI FELADATOK JAVÍTÁSI ÚTMUTATÓ 2003. június 26.

TÖRTÉNELEM - G. ÍRÁSBELI FELVÉTELI FELADATOK JAVÍTÁSI ÚTMUTATÓ 2003. június 26. TÖRTÉNELEM - G ÍRÁSBELI FELVÉTELI FELADATOK JAVÍTÁSI ÚTMUTATÓ 2003. június 26. I. A tesztkérdések, illetve azok elemei (a,b,c stb.) rövid (a kérdezett adatot vagy tömör megfogalmazást tartalmazó) választ

Részletesebben

Tematikus terv. A pedagógus neve: Bagi László. A pedagógus szakja(i): magyar-történelem

Tematikus terv. A pedagógus neve: Bagi László. A pedagógus szakja(i): magyar-történelem Tematikus terv A pedagógus neve: Bagi László A pedagógus szakja(i): magyar-történelem Az iskola neve: Szent Erzsébet Katolikus Általános Iskola és Óvoda Tantárgy: történelem, társadalmi és állampolgári

Részletesebben

MAGYARORSZÁG A II. VILÁGHÁBORÚBAN. 1939-1941: 1941. június 27.: 1941-1945: A semlegesség időszaka Belépés a háborúba Harc a tengely oldalán

MAGYARORSZÁG A II. VILÁGHÁBORÚBAN. 1939-1941: 1941. június 27.: 1941-1945: A semlegesség időszaka Belépés a háborúba Harc a tengely oldalán MAGYARORSZÁG A II. VILÁGHÁBORÚBAN 1939-1941: 1941. június 27.: 1941-1945: A semlegesség időszaka Belépés a háborúba Harc a tengely oldalán 1. A semlegesség időszaka: a) Semlegességi taktika: Magyarország

Részletesebben

A vizsga szerkezete: A vizsga írásbeli és szóbeli vizsgarészből áll.

A vizsga szerkezete: A vizsga írásbeli és szóbeli vizsgarészből áll. Tantárgy: Történelem Osztály: Szakközépiskola 9-12 A vizsga szerkezete: A vizsga írásbeli és szóbeli vizsgarészből áll. 1.) Írásbeli vizsga Időtartama: 45 perc Elérhető pontszám: 60 pont Az írásbeli feladatok

Részletesebben

Tematikai egység A nemzetállamok kora és a gazdasági élet új jelenségei

Tematikai egység A nemzetállamok kora és a gazdasági élet új jelenségei 7 8. évfolyam Az alapfokú oktatást záró két évfolyam történelemtanításában már lehetőség van a múltat a korábbinál összetettebben, teljesebben, az általánosítás magasabb szintjét megragadva, sokoldalúbb

Részletesebben

Elbánál találkozik USA-UK-SZU Tartsay Vilmos százados

Elbánál találkozik USA-UK-SZU Tartsay Vilmos százados FOGALMAK Vörös Hadsereg Berlint elfoglalja Clement Attlee ÉVSZÁMOK lengyel kérdés Hitler öngyilkos Harry Truman 1 9 3 9 Lengyelország sérthetetlensége Németo. kapitulál Robert Oppenheimer 39. aug. 24 Hitler

Részletesebben

V. A POLGÁROSODÁS KIBONTAKOZÁSA MAGYARORSZÁGON. A DUALIZMUS KORA ( )

V. A POLGÁROSODÁS KIBONTAKOZÁSA MAGYARORSZÁGON. A DUALIZMUS KORA ( ) Óra sorszám V. A POLGÁROSODÁS KIBONTAKOZÁSA MAGYARORSZÁGON. A DUALIZMUS KORA (1849 1914) Az önkényuralom A kiegyezés Gazdasági felzárkózás A polgárosodó társadalom Városiasodás. A főváros fejlődése Népesedés.

Részletesebben

A trianoni békeszerződés

A trianoni békeszerződés A trianoni békeszerződés I. Út a békéhez 1918. nov. 3. Padova az OMM kapitulál A győztes hatalmak 19. jan-ban elkezdik a tanácskozásokat A négy nagy: - Wilson - Clemenceau - Lloyd George - Orlando A legyőzöttek

Részletesebben

Történelem társadalmi és állampolgári ismeretek 7. osztály I. félév. A nemzetállamok kora és a gazdasági élet új jelenségei

Történelem társadalmi és állampolgári ismeretek 7. osztály I. félév. A nemzetállamok kora és a gazdasági élet új jelenségei Történelem társadalmi és állampolgári ismeretek 7. osztály I. félév A nemzetállamok kora és a gazdasági élet új jelenségei Tudják a tanulók, hogy XIX. század politikai irányzatai közül az egyik legmeghatározóbb

Részletesebben

Hol találjuk a évi emelt szintű szóbeli érettségi anyagát a Forrásközpontú történelem sorozat tankönyveiben?

Hol találjuk a évi emelt szintű szóbeli érettségi anyagát a Forrásközpontú történelem sorozat tankönyveiben? Hol találjuk a 2009. évi emelt szintű szóbeli érettségi anyagát a Forrásközpontú történelem sorozat tankönyveiben? A hagyományoknak megfelelően közöljük, hogy a 2009. május júniusi történelem szóbeli érettségi

Részletesebben

ADOLF HITLER ÉS A NEMZETISZOCIALIZMUS (NÁCIZMUS)

ADOLF HITLER ÉS A NEMZETISZOCIALIZMUS (NÁCIZMUS) ADOLF HITLER ÉS A NEMZETISZOCIALIZMUS (NÁCIZMUS) 1. Miért lehetett népszerű a nemzetiszocializmus? A jóvátétel összege és a gazdasági válság Németországot nagy nyomorba taszította: Hitler programjában

Részletesebben

Slovenská komisia Dejepisnej olympiády

Slovenská komisia Dejepisnej olympiády Slovenská komisia Dejepisnej olympiády Krajské kolo Dejepisnej olympiády pre ZŠ a 8-ročné gymnáziá 8. ročník, školský rok 2015/16 Testové úlohy pre kategóriu C (9. ročník ZŠ a 4. ročník OG) -----------------

Részletesebben

SZÓBELI TEMATIKA TÖRTÉNELEM közpészint 2013

SZÓBELI TEMATIKA TÖRTÉNELEM közpészint 2013 Tatabányai Integrált Szakiskola Középiskola és Kollégium Cím: 2800 Tatabánya, Cseri u. 35. Telefon: +36 34 309 545 E-mail: ititkar@is-kola.hu Web: www.is-kola.hu Fax: +36 34 309 549 SZÓBELI TEMATIKA TÖRTÉNELEM

Részletesebben

Külképviseleti választás 2. forduló. (Végleges adatok alapján) 1. A külképviseleteken 2. fordulóban szavazó választópolgárok száma

Külképviseleti választás 2. forduló. (Végleges adatok alapján) 1. A külképviseleteken 2. fordulóban szavazó választópolgárok száma Külképviseleti választás 2. (Végleges adatok alapján) 1. A külképviseleteken 2. ban szavazó választópolgárok száma 2. külképviseleti Település Ország névjegyzéki létszám (fő) 1 Abu Dhabi Egyesült Arab

Részletesebben

A háborúnak vége: Hirosima

A háborúnak vége: Hirosima Nemzetközi kapcsolatok (1945-1990) A háborúnak vége: Drezda Valki László 2013. szeptember www.nemzetkozijog.hu A háborúnak vége: Hirosima A háborúnak vége: 62 millió halott A háborúnak vége: Holokauszt

Részletesebben

GRÓF KOHÁRY ISTVÁN MEGYEI TÖRTÉNELMI EMLÉKVERSENY II. FORDULÓ MEGOLDÁSOK

GRÓF KOHÁRY ISTVÁN MEGYEI TÖRTÉNELMI EMLÉKVERSENY II. FORDULÓ MEGOLDÁSOK GRÓF KOHÁRY ISTVÁN MEGYEI TÖRTÉNELMI EMLÉKVERSENY II. FORDULÓ MEGOLDÁSOK 1. középkori kereskedelem (elemenként 0,5 pont) a. Champagne 4 b. Velence 6 c. Firenze 7 d. Flandria 3 e. Svájc 5 2. Angol parlament

Részletesebben

100 órás féléves intenzív Érettségi Előkészítő Kurzus Emelt szint

100 órás féléves intenzív Érettségi Előkészítő Kurzus Emelt szint ELTE Érettségi és Felvételi Előkészítő Iroda 1088, Bp. Múzeum krt. 4/A Alagsor -159. http.://elteelokeszito.hu 100 órás féléves intenzív Érettségi Előkészítő Kurzus Emelt szint Történelem Tematika Kurzus

Részletesebben

A Magyar Államvasutak két különleges akciója a Nagy háború alatt. Prof. Dr. Majdán János Rektor emeritus Budapest, május 8.

A Magyar Államvasutak két különleges akciója a Nagy háború alatt. Prof. Dr. Majdán János Rektor emeritus Budapest, május 8. A Magyar Államvasutak két különleges akciója a Nagy háború alatt. Prof. Dr. Majdán János Rektor emeritus Budapest, 2019. május 8. KTE - BMGE Tartalom 1. Előzmények (1914-1916) 2. A Bruszilov offenzíva

Részletesebben

A POLGÁRI ÁTALAKULÁS KORA. Találmányok és feltalálók a XVIII XIX. században

A POLGÁRI ÁTALAKULÁS KORA. Találmányok és feltalálók a XVIII XIX. században A POLGÁRI ÁTALAKULÁS KORA Találmányok és feltalálók a XVIII XIX. században Párosítsd a századot a megfelelô évszámokkal! XVIII. század XIX. század 1801 1900-ig 1701 1800-ig Jelezd csíkozással a térképvázlatban

Részletesebben

1. táblázat - A világ tűzeseteinek összesített adatai az országokban ( )

1. táblázat - A világ tűzeseteinek összesített adatai az országokban ( ) 1. táblázat - A világ tűzeseteinek összesített adatai az országok (1993-2007) Év Országok Összes lakosság /milliárd fő/ Tűzesetek /millió db/ Tűzesetben elhunytak /ezer fő/ 1000 lakosra jutó tűzesetek

Részletesebben

A feladatlap visszaküldési határideje: 2014. november 28. 1. Válaszoljatok a képekkel kapcsolatos kérdésekre! (24 pont)

A feladatlap visszaküldési határideje: 2014. november 28. 1. Válaszoljatok a képekkel kapcsolatos kérdésekre! (24 pont) KTV I. forduló Az I. világháború eseményei, csatái A csapat neve... A csapat tagjai:......... A feladatlap visszaküldési határideje: 2014. november 28. 1. Válaszoljatok a képekkel kapcsolatos kérdésekre!

Részletesebben

1. TOTÓ Karikázd be a helyes választ!

1. TOTÓ Karikázd be a helyes választ! 1. TOTÓ Karikázd be a helyes választ! 1. Kinek a nevéhez kapcsolódik a passzív ellenállás politikája? 1. Andrássy Gyula 2. Deák Ferenc X. Vécsey Károly 2. Ki hiányzik a felsorolásból: Orlando Clemenceau

Részletesebben

Történelem J Írásbeli felvételi feladatok 2004. javítási útmutató

Történelem J Írásbeli felvételi feladatok 2004. javítási útmutató Történelem J Írásbeli felvételi feladatok 2004 javítási útmutató 1. Jogalkotók Nevezze meg a körülírt jogalkotó történeti személyiségeket! a) A kiváltságos papi osztály helyzetének megerősítését szolgáló

Részletesebben

8. Az első világháborútól a kétpólusú világ felbomlásáig

8. Az első világháborútól a kétpólusú világ felbomlásáig 8. Az első világháborútól a kétpólusú világ felbomlásáig 8.1 Az első világháború jellege, jellemzői; a Párizs környéki békék TK 9 18, 33-38 A világháború jellemzőinek (gépi háború, hadigazdaság, állóháború

Részletesebben

KÖZMŰVELTSÉGI TARTALMAK

KÖZMŰVELTSÉGI TARTALMAK KÖZMŰVELTSÉGI TARTALMAK 1. TÖRTÉNELEM (a sárgával kiemeltek nem politikatörténeti témák) 5-8. évfolyam 9-12. évfolyam Ismétlődő, illetve hosszmetszeti témák: család és lakóhely; hétköznapok, ünnepek; gyermekek

Részletesebben

I. feladatlap. I. Az 1956-os forradalom jelentős személyeit látod a képeken. Kik ők? Írd neveiket a válaszlap megfelelő betűjéhez!

I. feladatlap. I. Az 1956-os forradalom jelentős személyeit látod a képeken. Kik ők? Írd neveiket a válaszlap megfelelő betűjéhez! I. feladatlap I. Az 1956-os forradalom jelentős személyeit látod a képeken. Kik ők? Írd neveiket a válaszlap megfelelő betűjéhez! (8 pont) A B C D E F G H II. A forradalom belpolitikai előzménye a Rákosi-rendszer

Részletesebben

Témakörök, amelyekbe a történelem kiegészítő tankönyv katolikus tartalmai beilleszthetőek (dőlt betűvel):

Témakörök, amelyekbe a történelem kiegészítő tankönyv katolikus tartalmai beilleszthetőek (dőlt betűvel): Iránytanmenet A táblázat bemutatja a katolikus tartalmak (dőlt betűvel) tananyagba építésének helyét és módját. Szemlélteti, hogy mikor, melyik anyagrész kapcsán érdemes a tartalmakat külön órán tanítani

Részletesebben

Magyarország helyzete és részvétele a II. világháborúban

Magyarország helyzete és részvétele a II. világháborúban Magyarország helyzete és részvétele a II. világháborúban Előzmények az 1930-as évek jellemzői Az 1930-as években a magyar politikai életben erőteljes jobbratolódás figyelhető meg. Az ország kapcsolatai

Részletesebben

Európai ünnepnapok 2012

Európai ünnepnapok 2012 Európai ünnepnapok 2012 Ausztria október 26. december 8. Úrnapja Az örökös semlegesség ünnepe napja Szeplőtelen fogantatás ünnepe Belgium július 21. november 2. november 11. december 6. Nemzeti ünnep napja

Részletesebben

Az ókori Kelet. Az ókori Hellasz. Forráselemzés: Lükurgosz alkotmánya

Az ókori Kelet. Az ókori Hellasz. Forráselemzés: Lükurgosz alkotmánya TÖRTÉNELEM FAKULTÁCIÓ / 11.ÉVFOLYAM Az ókori Kelet A folyam menti civilizációk általános jellemzése(egyiptom,mezopotámia,kína, India) Tudomány és kultúra az ókori Keleten Vallások az ókori Keleten A zsidó

Részletesebben

A nemzetközi jog létrejöttének és fejlődésének feltételei

A nemzetközi jog létrejöttének és fejlődésének feltételei A nemzetközi jog létrejöttének és fejlődésének feltételei Valki László 2011. szeptember A nemzetközi jog létrejöttének előfeltételei 1. Tartósan elkülönült politikai entitások 2. Tényleges, intenzív kapcsolatok

Részletesebben

Az Amerikai Egyesült Államok

Az Amerikai Egyesült Államok Az amerikai külpolitika Az Amerikai Egyesült Államok Fehér Zoltán Zsigmond Király Főiskola Nemzetközi kapcsolatok szak III. évf. 2004. tavaszi félév Amerika mint kísérlet Perception Kivételesség-tudat

Részletesebben

5. évfolyam Minimum követelmények (Ókori Rómával bezárólag)

5. évfolyam Minimum követelmények (Ókori Rómával bezárólag) 5. évfolyam Minimum követelmények (Ókori Rómával bezárólag) 1. Témakör: Őskor Fogalmak: őskor, régészet, történelmi forrás, szakóca, ásóbot, eke, gyűjtögetés, vadászat, halászat, földművelés, állattenyésztés,

Részletesebben

Merénylet Szarajevóban LEGO

Merénylet Szarajevóban LEGO Merénylet Szarajevóban LEGO Augusztini Krisztián, Dombrovszky Borbála, Kovács-Osváth Apolka Városmajori Gimnázium A cél békés megoldás a szarajevói merénylet okozta helyzetre, és a belső konfliktusokra

Részletesebben

Az első világháború (1914 1918)

Az első világháború (1914 1918) SZAMOSI LÓRÁNT Az első világháború (1914 1918) 1. Európa a XX. század elején A XVI. századtól kezdve Európa folyamatosan gyarapodott, s a XIX. század végére már azt hitte, hogy a világ kiválasztott kontinense,

Részletesebben

Történelem levelező verseny II. FORDULÓ

Történelem levelező verseny II. FORDULÓ Történelem levelező verseny II. FORDULÓ I. Ismerd fel a leírások alapján és jelöld be a vaktérképen a forradalom és szabadságharc vidéki eseményeinek helyszíneit a számok megfelelő helyre történő beírásával!

Részletesebben