a csörögi lerakó rekonstrukciójának tervei, ezek engedélyezése után sor kerül a közbeszerzési eljárásra a kivitelezõ kiválasztására.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "a csörögi lerakó rekonstrukciójának tervei, ezek engedélyezése után sor kerül a közbeszerzési eljárásra a kivitelezõ kiválasztására."

Átírás

1 VI. évfolyam 9. szám Kiadja Csörög Község Önkormányzata október Elkezdõdik a csatornázás Közmeghallgatás közszolgáltatókkal A rendõri jelenlét nem mindig látható A tartalomból: - Közkifolyó Kecskerágón 2. oldal - Bursa Hungarica 2. oldal - A postáról 3. oldal - A közbiztonságról 4. oldal - Helytörténet 7. oldal Közmeghallgatást tartott a képviselõtestület szeptember 26-án az Egészségházban, amelyen jelen voltak a közszolgáltatást végzõ cégek képviselõi is. Hegedûsné Kripák Ildikó polgármester felkérésére elõször Hegedûs Árpád, az õrbottyáni rendõrõrs parancsnok-helyettese beszélt az õrs helyzetérõl, feladatairól, a látható rendõrség megteremtésének lehetõségérõl, arról, hogy fontosnak tartja az idõs emberek tájékoztatását a trükkös lopások megelõzése érdekében. Almási Gábor, a Duna Menti Regionális Vízmû Zrt. Balparti Üzemigazgatóságának üzemvezetõje elmondta, hogy Kecskerágó vízellátása érdekében, október végére elkészül a közkifolyó. Az A. S. A. Magyarország Kft. képviselõje, Mondel Marietta a cég tevékenységérõl és a községnek nyújtott támogatásról adott képet, Csonka Ferencné, a Váci Víziközmû Társulat elnöke bejelentette, hogy a napokban sor kerül a hitel felvételére, a csatorna-beruházáshoz szükséges önrész fedezetére. Mivel sokan egy összegben fizették be a hozzájárulást, nem kell a teljes 800 millió forintos hitelt felvenni, 143 millióval már rendelkezik a társulat. Garamszegi Géza, Vácrátót polgármestere, az Õrbottyán és Térsége Víziközmû Társulás elnökhelyettese bejelentette, hogy a csatornaépítés már az idén elkezdõdik, a csonkot, amelyre az ingatlanok csatlakoznak, a telekhatártól egy méterre viszik be. Gyenes Szilárd, a Zöld Híd PIU projektvezetõje elmondta, hogy elkészültek a csörögi lerakó rekonstrukciójának tervei, ezek engedélyezése után sor kerül a közbeszerzési eljárásra a kivitelezõ kiválasztására. Közben folyik a lerakó gázmentesítésének elõkészítése is. Hegedûsné Kripák Ildikó polgármester bejelentette, hogy jelen voltak a Kerepes ökörtelek-völgyi új hulladékkezelõ központ alapkõ-letételén. A Közvill Hálózati Kft. területi felelõse, Ludányiné Gréczi Katalin tájékoztatta a jelenlévõket, hogy a közvilágítás üzemeltetését a cég végzi, ezért az ezzel kapcsolatos gondokkal nem az ELMÛ-t kell megkeresni. (Az üzemeltetõ elérhetõsége lapunk a 8. oldalán található.) A hálózat-átépítés, új oszlopok elhelyezése, a közvilágítást veszélyeztetõ fák eltávolítása továbbra is az ELMÛ feladata. folytatás a 2. oldalon Gyermekvédelmi kedvezmény Tájékoztatjuk a tisztelt ügyfeleinket, hogy akinek a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultsága tárgyév november 1-jén még fennáll, a jogosultak részére december hóban pénzbeni támogatást folyósítunk. Ez évben a pénzbeni támogatás összege gyermekenként Ft. Ha a fenti határidõ elõtt már lejárt a jogosultság ideje, a kérelmeket ismételten be kell nyújtani a Polgármesteri Hivatalba. Az új kérelmek benyújtásának határideje: október 31. napja, ennek elmulasztása jogvesztõ hatállyal bír. Kidobott pénz, elmaradt nyaralás A Pest Megyei Gyermek- és Ifjúsági Alapítvány kuratóriuma idén augusztusban is szociális-karitatív gyermektáboroztatást szervezett a Balatonnál, Zamárdi üdülõhelyen. Két fordulóban, egyhetes, igényes programok várták az általános iskola felsõ tagozatos diákjait. A rendkívüli, kedvezõ lehetõséget megragadva, önkormányzatunk két jelentkezõnek biztosított személyenként 15 ezer forint támogatást a táborozáson való részvételhez. A két jelentkezõ késõbb visszamondta az utazást, helyettük két másik személyt javasolt Virág József, a CKÖ vezetõje. A polgármesteri hivatal elõkészíttette a két fiatal utazását, beszereztette a szükséges orvosi igazolásokat és befizette a 30 ezer forint hozzájárulást. Mindezek után a két gyermek nem jelent meg induláskor a pályaudvaron. Így kárba veszett a velük való foglalkozás, és az adófizetõk 30 ezer forintja. No comment. Öröm és szomorúság Elszámolt az önkormányzat a Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium által meghirdetett és elnyert parlagfû-mentesítési pályázat teljesítésérõl. Az elszámolást ellenõrizték, és pontosságát, szakszerûségét megdicsérték. Ez önmagában öröm a hivatal számára. A szomorúság az, hogy olyan pályázatról kellett elszámolni, amelynek elnyert tárgyát a fûkaszát - a parlagfû-mentesítés befejezése elõtt egy hónappal ellopták. DR. FEKETÉNÉ DR. GULYÁS TÜNDE

2 2 Csörögi Hírlevél Közmeghallgatás közszolgáltatókkal A szeptember 26-i közmeghallgatás fõ témájává vált Kecskerágó vízellátása. Bevezetõben a DMRV Zrt. képviselõje bejelentette, hogy október végére elkészül a közkifolyó. Erre is reagálva, több kecskerágói lakos elmondta, tíz éve küszködnek azzal, hogy nincs vízhálózat a településrészen, és ennyi idõ után egy közkút nem oldja meg a problémát. Továbbra is hordani kell a vizet, közel száz ember életkörülményeit, és több vállalkozás életét rontja le a vezetékes víz hiánya. Felháborító és megengedhetetlen, hogy a fõvárostól harminc kilométerre, a huszonegyedik században így kell élni embereknek, hangzott el a közmeghallgatáson. Felvetették azt is, hogy évekkel ezelõtt többen voltak, akik befizettek 70 ezer forintot a vezetékes ivóvíz reményében, de abból nem lett semmi, a pénzük pedig eltûnt. Lapunk elõzõ számában számoltunk be arról, hogy a DMRV Zrt. nemrégiben levélben tájékoztatta Csörög polgármesterét arról, hogy a Közép-Duna-Völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelõség megküldte a vízjogi létesítési engedélyérõl szóló határozatát. E határozat szerint két ütemben valósulhat meg Kecskerágó ivóvíz-ellátása. Elsõ ütemben a betápláló vezeték épül meg a már elkészült tervdokumentáció alapján, egy minõsített közkút elhelyezésével. A második ütemben valósulhat meg a további hálózat kiépítése, amelyre a vízjogi engedély lejártáig, július 30-ig van lehetõség. A folytatás az 1. oldalról A közmeghallgatás fõ témájává Kecskerágó vízellátása vált (a véleményekrõl, érvekrõl külön írásunk szól), a csatornával kapcsolatban felmerült az egyéni víztisztítás lehetõsége is, amely csak vízjogi engedély birtokában valósítható meg. Antal László képviselõ felhívta a figyelmet arra, hogy a csatornahálózatba való bekötést minden ingatlan esetében meg kell terveztetni, de lehetséges, hogy ebben segítséget kapnak az érintettek. Egyelõre csak ajánlati terv van, tehát a kivitelezés pontos ütemét, utcák vagy körzetek szerint, még nem tudják közölni. Kérdés hangzott el azzal kapcsolatban is, hogy a kertes házakban a locsolásra használt víz után is kell-e csatornadíjat fizetni. A DMRV képviselõje elmondta, hogy locsolási kedvezményként a szennyvízdíjból évi hat hónapon át 10 százalék elengedése kérhetõ. A szelektív hulladékgyûjtéssel kapcsolatban feltett kérdésre az A. S. A. képviselõje elmondta, hogy átlátszó zsákban helyezhetõ el a papír, a mûanyag palack és a fémhulladék. A veszélyes-hulladék összegyûjtésével kapcsolatban pedig Gyenes Szilárd mondta el, hogy a kisebb településeken gyûjtõ járatokat terveznek. A legközelebbi hulladékudvar Vácon épül, szelektívhulladék-gyûjtõ szigeteket az önkormányzat jelöli ki. Ezek, mint a polgármester asszony mondta, Kecskerágó, Kiscsörög területén és a Kossuth utcában lesznek. A közmeghallgatás utolsó szakaszában már csak egyetlen téma körül folyt a vita. Kurucz Attiláné képviselõ vetette fel, hogy szinte tehetetlenek az ismétlõdõ betörésekkel kapcsolatban, nem biztosított a magántulajdon védelme. Hegedûs Árpád õrsparancsnok-helyettes szerint, valóban az egyik legproblémásabb település Csörög, de a fokozott rendõri jelenléthez nagyobb létszám kellene. De sokat segít a polgárõrség, és nem minden akcióról értesül a lakosság. Ezt támasztotta alá Pálinkás Lajos alpolgármester is, aki köszönetet is mondott a rendõrségnek, hogy ahányszor csak kérték, mindig jött a rendõrjárõr, és sikeres közös akciók voltak nyomozókkal is. Hegedûsné Kripák Ildikó polgármester a rendõrséggel való szorosabb együttmûködés lehetõségeit is sorra vette. Elmondta, hogy az önkormányzattól ellopott eszközök pótlására, Lakatos Pál kezdeményezésére, gyûjtés indult, amelynek eredményeként már több mint 100 ezer forint gyûlt össze. Közkifolyó Kecskerágón A lakosok ivóvízhálózatot szeretnének közmeghallgatáson Almási Gábor, a DMRV képviselõje is elmondta, hogy a közkifolyó csak átmeneti megoldás. A vízvezeték kiépítéséhez azonban belterületbe kell vonni a településrészt, ehhez pedig módosítani kell a rendezési tervet, és újra engedélyeztetni a vízhálózat tervét. Hegedûsné Kripák Ildikó polgármester szerint komoly eredmény, hogy van már víz, de természetesen egy végleges megoldásban érdekelt az önkormányzat is. Ehhez viszont anyagi fedezetre lenne szükség. Gond az is, hogy annak idején a telkek kijelölése összevissza történt, így nehéz a megfelelõ szélességû utcákat kijelölni. A felszólaló kecskerágóiak szerint azonban fel lehet és fel kell gyorsítani a belterületbe vonást, az utak kiépítésére van megoldás, és közel száz aláírás bizonyítja, hogy hozzájárulnak a vízvezeték kiépítéséhez, sõt, anyagilag is támogatnák. Ami az évekkel korábban befizetett összeg sorsát illeti, pontos választ nem tudtak adni a jelenlévõk, de Almási Gábor szerint elképzelhetõ, hogy a hulladéklerakó mellett épült mintegy négyszáz méter hosszú, használaton kívüli csõvezeték építésére költötték. Az elhangzottakat a képviselõ-testület októberi ülésén értékeli. Hegedûsné Kripák Ildikó polgármester már a pontos feladatok és azok költség-kihatásai ismeretében a településrészen élõk számára külön közmeghallgatást kíván tartani. BURSA HUNGARICA A Csörög Község Önkormányzata az Oktatási és Kulturális Minisztériummal együttmûködve a évre kiírja az A típusú Bursa Hungarica Felsõoktatás Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot felsõoktatási hallgatók számára 2008/2009. tanév II. és a 2009/2010. tanév I. félévére vonatkozóan. A pályázatra azok az önkormányzat területén, állandó lakóhellyel rendelkezõ, hátrányos szociális helyzetû felsõoktatási hallgatók jelentkezhetnek, akik képzésre vonatkozó keretidõn belül államilag támogatott, teljes idejû (nappali tagozatos) felsõfokú alapképzésben, mesterképzésben, egységes, osztatlan képzésben, felsõfokú szakképzésben folytatják tanulmányaikat. A pályázat benyújtásának határideje: október 31. További tudnivalók és információ az interneten a csatolt dokumentumokban találhatók, illetve felvilágosítás kérhetõ a Polgármesteri Hivatalban. Csatolt dokumentum: Pályázati kiírás A doc. Igazolás bursa A. doc. Bursaurlap A doc BURSA melléklet doc. BURSA HUNGARICA B Csörög Község Önkormányzata az Oktatási és Kulturális Minisztériummal együttmûködve a évre kiírja a B típusú Bursa Hungarica Felsõoktatás Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot felsõoktatási tanulmányokat kezdeni kívánó fiatalok számára. A pályázatra azok az önkormányzat területén állandó lakóhellyel rendelkezõ, hátrányos szociális helyzetû fiatalok (a 2008/2009. tanévben utolsó éves, érettségi elõtt álló középiskolások, illetve felsõfokú diplomával nem rendelkezõ, felsõoktatási intézménybe még felvételt nem nyert érettségizettek) jelentkezhetnek, akik 2009/2010. tanévtõl kezdõdõen felsõoktatási intézmény keretében államilag támogatott, teljes idejû (nappali tagozatos) felsõfokú alapképzésben, egységes osztatlan képzésben, felsõfokú szakképzésben kívánnak részt venni. A pályázat benyújtásának határideje: október 31. További tudnivalók és információ a csatolt dokumentumokban találhatók, illetve felvilágosítás kérhetõ a Polgármesteri Hivatalban. Csatolt dokumentumok: Pályázati kiírás B doc. BURSA melléklet doc. Pályázati urlap B doc

3 Csörögi Hírlevél 3 Posta a csörögi postáról A közmeghallgatás egyik meghívottja volt a Magyar Posta Zrt. képviseletében Horváth Tiborné hálózati irodavezetõ, aki személyesen nem tudott eljönni, de egy részletes írásbeli tájékoztatást adott a csörögi postaszolgáltatásról. Eszerint a jelenlegi irodakonténerben mûködõ postával végleg megoldódtak Csörögben a szolgáltatás ellátásának problémái. Mint azt a hálózati irodavezetõ tájékoztatójából kiderül, a KSH adatait figyelembe véve, a január 1-jei közigazgatási állapot szerint településünknek lakója és 573 darab címhelye van. A lakosság széleskörû postai szolgáltatásokat vehet igénybe, úgymint: levélpostai küldemények, postautalványok, postacsomagok felvétele, továbbítása, készpénz-átutalási megbízások teljesítése, takarékszolgálat (Erste Bank, OTP), értékpapír eladás visszaváltás (Erste Bank, OTP, Államkincstár), érkezett és értesített postai küldemények postahelyi kézbesítése, sorsjegyárusítás, postai és pénzügyi értékcikkek, kereskedelmi áruk forgalmazása. Mindezt egy személy, jelenleg Hegyi Lászlóné (Marika) végzi nagyon lelkiismeretesen, a XXI. századi munkakörülményeknek nem nevezhetõ, nyáron meleg, télen hideg, kényelmetlen, rossz szagú és mosdó, toalett nélküli konténerben. Nem csoda, hogy az eddig eltelt röpke négy év alatt már többen is megfordultak már ezen a nagyvállalat által nagyvonalúan felvételi-ügyfélkapcsolati munkahelynek titulált helyen. Községünkben a szõdi posta két alkalmazottja látja el a kézbesítõ feladatokat, míg a csomagokat a váci 1. számú posta gépkocsija szállítja házhoz. A napközben felvett küldemények, és a kihelyezett levélszekrényekbõl begyûjtött levélposta naponta továbbításra kerül, így azok már másnap eljutnak a címzettekhez. A postahely tevékenységével kapcsolatban az elmúlt években nem érkezett panasz, bejelentés, ezért a cég pozitívan minõsíti az itt végzett munkát. A 2008/2007. évi forgalmi adatokból kitûnik, hogy a levelezésben kiugróan magas arányú a tértivevényes levelek feladása, ezt követik az ajánlott küldemények, majd az értéklevelek, a közönséges levelek, a hivatalos iratok. A forgalom jelentõs százalékát a csomagküldés teszi ki. A csörögiek jó postai vásárlók is, a kereskedelmi eladás számottevõ, és nem kevés sorsjegyet adnak el. A POS terminál befizetések aránya kicsi, a kifizetéseké viszont meglehetõsen nagy. Mindez azonban mennyiségileg minimálisnak mondható egy másik település szolgáltató helyéhez képest. A forgalmi adatok alapján mindössze 0,3 fõ napi 2 órai foglalkoztatása lenne indokolt a jelenlegi 1 fõ 8 órai foglalkoztatásával és a 7 órás nyitva tartással szemben állapítja meg tájékoztatójában a hálózati iroda vezetõje, Horváth Tiborné. Épül a járda a vasútállomásnál Vége a sárban, latyakban járásnak! A MÁV malmai lassan õrölnek ugyan, de végül is két nap alatt elkészült a régóta áhított betonjárda a vasútállomáshoz felvezetõ lépcsõsor és a peron között. Képünkön a munkálatok folynak. Természetesen most is akadtak, akik úgy érezték, hogy cipõtalpuk nyomát éppen a friss betonon örökítsék meg az utókor számára. Megkezdõdik a csatornaépítés Mint a közmeghallgatáson Garamszegi Géza, Vácrátót polgármestere, az Õrbottyán és Térsége Víziközmû Társulás elnökhelyettese bejelentette, a csatornaépítés már az idén elkezdõdik. Tisztázódott az is, hogy a csonkot, amelyre az ingatlanok csatlakoznak, a telekhatártól egy méterre viszik be. A csatornacsonkra való rákötést, mint Antal László elmondta, külön meg kell terveztetni. Az egész csatorna-beruházást - Hegedûsné Kripák Ildikó polgármester megbízására az önkormányzat részérõl Antal László képviselõ, mûszaki szakember kíséri figyelemmel. A kiviteli terv és az ütemterv ismeretében a lakosság részletes tájékoztatást kap a munkák menetérõl. Közbeszerzési pályázat alapján a Szabadics Közmû és Mélyépítõ Zrt. nyerte meg a víziközmû társulás tagközségei területén folyó szennyvízcsatorna-rendszer kivitelezési munkálatait. Az 1990-ben alapított zalakarosi illetõségû cég eddig Zala, Somogy, Veszprém, Baranya és Vas megyében tevékenykedett. Mint Dancs Balázstól, a kivitelezõ cég építésvezetõjétõl megtudtuk, a szükséges dokumentációk kézhezvételét követõen, október 13-án fognak hozzá a csatornahálózat kiépítéséhez, és reményeik szerint legkésõbb december végéig szeretnék befejezni Csörögben a 13 kilométer hosszú gerincvezeték megépítését. A Szabadics Zrt elõzetesen értesíti az érintett településrészeken lakókat a munkálatok megkezdésérõl, hogy az idõközönként elõforduló forgalomkorlátozásra és az azzal járó kellemetlenségekre fel tudjanak készülni. - Egy idõben, négy brigádban negyven munkás úgynevezett kéthetelésben dolgozik majd a területen - tájékoztatott Dancs Balázs. - Hétfõtõl a következõ hét csütörtökéig, hétvégeken is. Ha az idõjárás engedi, december 20-ig egyfolytában dolgozunk. A telekhatártól egy méterre állunk be az ingatlan területére a tulajdonosokkal való egyeztetés és a mûszaki szükségszerûségek figyelembe vételével. A gerincvezeték kiépítése szakaszosan történik, és a mûszaki ellenõrzés után vissza is lesz temetve a munkaárok. Az esetleges közlekedési vagy más problémákat a helyszínen tartózkodó munkavezetõvel lehet majd megbeszélni.

4 4 Csörögi Hírlevél Ki védi a csörögi polgárt? Interjú Pálinkás Lajossal a közbiztonságról Pálinkás Lajos alpolgármestert, a helyi polgárõrség aktív tagját kérdeztük településünk közbiztonságáról. - Az elmúlt hetek betöréssorozatai is azt mutatják, hogy a Csörögi Polgárõr Egyesület és a rendõrség minden eddigi erõfeszítése kevés ahhoz, hogy a Csörögben közismert bûnözõ személyeket megfékezzék és hatástalanítsák. Mit tehet önkormányzatunk az itt élõ emberek és vagyonuk biztonsága érdekében? Milyen eszközök állnak rendelkezésre a bûnözés felszámolására? - Elsõsorban a rendõrséggel és a polgárõrséggel való kapcsolat fejlesztése és erõsítése jöhet szóba válaszol Pálinkás Lajos. - Ezért hívtuk meg a szeptember 26-i közmeghallgatásra az õrbottyáni rendõrõrs parancsnokhelyettesét, Hegedûs Árpádot, hogy tájékoztatást kérjünk a rendõrség Csörögben végzett tevékenységérõl, és arról, hogyan lehetne hatékonyabbá tenni a bûnüldözési és bûnmegelõzési feladatok ellátását településünkön. Itt szó volt az idõs emberek védelmérõl és a felvilágosító munkáról, hogy ne essenek áldozatul a legrafináltabb módszerekkel elkövetett bûncselekményeknek. Ebben a felvilágosító propagandában nekünk is aktívabbnak kellene lennünk, hiszen gyakran a jóhiszemûség, a figyelmetlenség szolgáltatja ki az idõseket a visszaéléseknek. Az egyedülálló, idõs vagy beteg emberek védtelenségét csökkentheti a szomszédok odafigyelése. Ezen a téren pedig a közömbösség ellen kell harcolnunk. Sok értelmes, normális életvezetésû ember nem túl okos módon teljesen elzárkózik a közéletben való részvételtõl. Ez a kívülállás nem oldja meg a problémákat, hosszú távon a deviancia kiterjedését segíti elõ. Nagyon nagy elõrelépést jelentene, ha ezen a téren kibontakozna egy társadalmi összefogás a faluban. - Hozott-e változást a körzeti megbízott kinevezése? - Jelentõs lépés volt a körzeti megbízott kinevezése. Cseke Péter minden hónap utolsó péntekén félfogadást tart a polgármesteri hivatalban, és tanácsadással, adott esetben rendõrségi intézkedés kezdeményezésével nyújt segítséget a hozzá fordulóknak. A polgármesteri hivatalban folyó szabálysértési ügyintézést is meg kell említenem, de hozzá kell tennem, hogy itt csak írásbeli, ellenõrizhetõ bejelentés alapján tudnak érdemben intézkedni. Önkormányzatunk pénzbeli támogatást folyósított a korábbi polgárõrség számára, és erejéhez mérten támogatja az újonnan szervezõdött Csörögi Polgárõr Egyesület tevékenységét. Errõl nyugodtan elmondhatjuk, hogy pozitív hatást gyakorol a közbiztonság erõsítésére, de nyilván nem képes minden problémát megoldani. - Vannak kifejezetten bûnözõ életmódot folytató emberek Csörögben, fittyet hányva minden emberi és társadalmi normának. Öntörvényû életvezetésükkel folyamatos feszültséget, félelmet keltenek az emberekben. Rossz hírét keltik Csörögnek, emiatt a helyi ingatlanok leértékelõdtek, vagyis mindenkinek veszteséget és kárt okoznak. Mindemellett úgy tûnik, hogy az igazságszolgáltatás nem igazán éri utol õket. Ön évtizedekig a büntetés végrehajtás területén dolgozott. Hogyan látja, ki vagy mi nem védi eléggé a csörögi polgárt és tulajdonát? - Ez a kérdés nem szakítható el a társadalmi összefüggéseitõl. Különbséget kell tenni a bûnözõ és a bûnelkövetõ között. Az elõbbi folyamatosan követ el bûncselekményeket, ezeket a rendõrség ellenõrzi. Az alkalmi bûnelkövetõkkel szemben nincs ilyen lehetõség. A rendszerváltással humanizálódtak a törvények, elõtérbe kerültek a személyiségi jogok, amelyek védelme nehezíti a személyi tulajdon védelmét, és a rendõrség társadalmi tekintélye sem megfelelõ. Korábban az ítélet megszületése elõtt szigorú elzárási körülmények között lehetett tartani az elkövetõt, s így nem volt lehetõsége kapcsolatot tartani a bandájával. Ez ma nem lehetséges. Megfélemlítik a tanukat, eltüntetnek dolgokat, egymásnak igazolják az alibit. Ha mindezek ellenére sikerül bizonyítani a bûncselekményt, még hátravan a bírósági ítélkezés, ami nem egységes, véleményem szerint olykor túlzottan humánus. Az önvédelem gyakorlásának jogi lehetõsége nálunk eléggé korlátozott más országok gyakorlatához képest. A büntetés végrehajtás rendjét is humanizálták, elõfordul, hogy jobb körülmények közé kerül a bûnözõ, mint amiben otthon élt, s így átmeneti szállásnak tekinti a büntetését. - És ezekben a családokban ebben a szellemben nõ fel a következõ generáció is - Igen, a másik ok a családban keresendõ. Ha egy gyerek lelkében nem jelenik meg a jó és a rossz fogalma, nem tanulja meg a legalapvetõbb erkölcsi szabályokat, az otthon látott mintát fogja követni. Csörögben a lakosság számot tevõ része mások munkájából való részesedésre rendezkedett be. Némely család számára a gyerekeik után felvehetõ segélyek a megélhetés forrásai, egyébként ki vannak csapva az utcára, vagy deviáns életet élõ felnõttek veszik körül õket, s kikerülhetetlenül belesodródnak és áldozataivá válnak a kábítószeres, alkoholista környezetnek, s végül a bûnözésnek, mert a drog és az ital megszerzése is pénzbe kerül. Ha felnõ egy nemzedék, aki nem látta a szüleit dolgozni, nem is tanították meg a munkára, akkor nyilván azokat a nemtelen és jogtalan lehetõségeket keresi meg, amivel az igényeit ki tudja elégíteni. - A közmeghallgatáson Hegedûs Árpád, az õrbottyáni rendõrõrs parancsnok-helyettese arról a tervérõl beszélt, miszerint erõsítenék Csörögben a látható rendõri jelenlétet. - Erre nagyon nagy szükség volna. De a rendõri és a polgárõri tevékenységnek van egy háttérben zajló, úgynevezett nem látható része is. Például olyan helyek feltérképezése, ahol feltételezhetõ a fekete áruk tárolása. A közelmúltban polgárõrségünket is bevonták ilyen akciókba, melyek során különbözõ közmûvekrõl ellopott fémtárgyak, magánszemélyekhez történt betörésekbõl származó holmik kerültek elõ. Országos bûnözõhálózat mûködik Csörögben, amely más megyékben ellopott kábeleket, aknafedeleket értékesít. Ezeket tettenéréssel, rendõri felderítéssel lehet kiszûrni, amihez hatékony nyomozati munkára van szükség. A látható jelenlét, a demonstráció elengedhetetlen nálunk, ahol motorizált csapatban lopják az utak melletti vasanyagokat, jelzõtáblákat, mindent, ami fémbõl van. Ki mer rájuk rászólni? A betörõbandák képlékenyek, alkalmi érdekek alapján szervezõdnek a bûnözõ életmódot folytató rétegben. Elõször felderítik a faluban, hogy hová érdemes betörni. Megfigyelik a helyszínt, az ott lakók mozgását, szokásait, és éjszaka ellopják az udvarból a kint tárolt holmit. Ha kell, gyerekeket is bevonnak az akciójukba. Lesik a polgárõrség mozgását is, hogy biztosra menjenek. A sûrûbb rendõri járõrözés komoly segítséget jelenthetne. - A jelekbõl ítélve sok fiatal kábítószerezik a faluban, gyakran a nyílt utcán. Jelzések érkeznek a polgárõrséghez éjszakai drogpartikról, fiatalok randalírozásáról, vagy kábítószeres, alkoholos állapotban zajló családi botrányokról. Ki és mit tesz ezek ellen? - Ezzel kapcsolatosan egyedül a rendõrségnek van intézkedési joga. Több esetben kaptunk fülest kábítószeres összejöve-

5 Csörögi Hírlevél 5 Vác déli bejáratánál, a 2-es fõút mellett, elkezdõdött a leendõ Déli Kereskedelmi Központ 24 hektáros területének közmûvesítése. A több lépcsõs fejlesztés keretében elõször a Tesco hipermarket épül meg, nyolcezer négyzetméteren. A Tesco mellett egy üzemanyagtöltõ-állomást, egy gyorsétkezdét, valamint egy bevásárló-, szórakoztató-, illetve szolgáltató központot terveznek. A további területeken kis- és középvállalkozók telepedhetnek meg. Az elképzelések szerint itt Csöröghöz igen közel - alakulhat ki Vác kereskedelmi és szolgáltató központja. A Tesco áruház és a kapcsolódó betelekrõl, de mire odaért a rendõrség, eltûntek. Konkrét esetet mondok. Egy polgárõrünk bejelentette, hogy itt és itt ilyen parti zajlik. Kijött a rendõrség, semmit és senkit nem találtak a helyszínen. Nem is nagyon örültek a fölösleges kivonulásnak. Ahogy elmentek, a parti újra kezdõdött, a polgárõr a mobiltelefonján rögzítette a hangokat. Hogy miért nem kapják el a dílereket, akik itt tevékenykednek, nem tudom megmondani. Hegedûsné Kripák Ildikó polgármester asszony tavaly nyáron szervezett egy más témával közös önkormányzati rendezvényt a drogprevenció érdekében. Idén nyáron egészségnap keretében szerveztünk filmvetítést és tanácsadást a dohányzás, kábítószer-fogyasztás, szexuális higiénia kérdéskörében a falunapon. Egyetlen érdeklõdõ sem vette igénybe a lehetõséget. Ez is olyan probléma a falu életében, amit nem lehet megkerülni, tenni kell a kábítószerezés ellen. Ehhez viszont szakemberekre, pénzügyi támogatásra lenne szükségünk. Anyagi forrás, eszközök, s nem utolsósorban helyiség hiányában eddig még nem tudtuk megteremteni egy színvonalas, ifjúsági sportélet lehetõségét a faluban, amibe bevonhatnánk a csellengõ, alkoholizáló, drogos fiatalokat. Ugyanakkor komoly összegeket fizet ki önkormányzatunk szociális támogatásra, amire a rászorultak között olyan emberek is igényt tartanak, akik amúgy méregdrága, márkás autóval furikáznak az utcán. Világos, hogy nem a bank hitelezte meg nekik, és nem a gazdag rokon adta kölcsön. Ilyen világban élünk. - VM - A templom Jeromos-napi búcsúja Szeptember 20-án rendezte meg nagyszabású Jeromos-napi zarándoklatát és búcsúját a Csörögi Szent Jeromos, Szent Kristóf és Boldog Vácz remete templom közössége. Tesco és kereskedelmi központ épül Vácon Pályázatnyertes a váci kórház Több mint két milliárd támogatás a rekonstrukcióhoz A kormány szeptember 17-i döntése nyomán folytatódhat a kórház rekonstrukciója, a 2,3 milliárd forint támogatás révén lehetõvé válik a fõépület még fel nem újított felének komfortosítása és további három épület korszerûsítése. Ez lesz a negyedik és egyben befejezõ üteme a kórház-rekonstrukciónak, amely ezelõtt tíz évvel kezdõdött, de 1988 és 2002 között leállt. A beruházásban a váci önkormányzatnak várhatóan százalékos önrészt kell állnia. A rekonstrukció elvégzésére a szerzõdéskötéstõl számított két év áll rendelkezésre. A kórház fõigazgatója elmondta, hogy az elõkészítõ munkákat követõen, tavasszal kezdõdhet el a kivitelezés, és 2010 végén már a huszonegyedik század követelményeinek megfelelõ, jól felszerelt intézményben gyógyulhatnak a betegek. Vagyis, ezzel befejezõdik a teljes fekvõbeteg-ellátás korszerûsítése, de a járóbetegszakellátás hasonló szintre emeléséhez és újabb mûszerek beszerzésére továbbra is benyújtanak majd pályázatokat. vásárlóközpont kivitelezése tavasszal kezdõdik, és megnyitását is 2009-re tervezik. A terület közmûvesítése várhatóan az év végéig elkészül, és megépülnek az utak is. Komoly változás lesz, hogy a 2- es fõúton kétsávos körforgalmú csomópont készül, hogy a várható nagy forgalom zavartalanul bonyolódhasson le. Gyalogos és kerékpárút is épül, buszmegállót létesítenek, és kiépítik a közvilágítást. A helyi csatornahálózatot a hamarosan megépülõ és Csörögöt is érintõ - Õrbottyán-Vác regionális csatornába kötik be.

6 6 Csörögi Hírlevél Fotók Csörögrõl már a könyvtár falait díszítik Az én Csörögöm címmel hirdetett fotópályázatot az önkormányzat, s a beérkezett képekbõl kiállítást is rendeztek a falunapon. A képek készítõi, Veres Mária és Molnár László, felvételeiket az önkormányzatnak ajándékozták. Ezek már a könyvtárt díszítik, és továbbra is megtekinthetõek. (Képünkön Molnár László panoráma-felvétele, amelynek eredetije természetesen színes.) A mûvelõdési ház októberi programjai: Okt. 7. kedd, 10-tõl 12-ig: Kismama klub Okt. 8. szerda 14-tõl 18-ig: könyvtár, 15- tõl Kézimunka kör Okt. 9. csütörtök 14-tõl ig: könyvtár Okt. 11. szombat, 10-tõl 11-ig: Kézmûves foglalkozás gyerekeknek, felnõtteknek: textilképek és préselt levél képek textilkerettel Okt. 14. kedd, 9-tõl: Képviselõtestületi ülés Okt. 15., szerda 14-tõl 18-ig: könyvtár, 15- tõl Kézimunka kör Okt. 16., csütörtök: 14-tõl ig: könyvtár Okt. 18., szombat: 10-tõl 11-ig rajz szakköri foglalkozás gyerekeknek: állatrajzok, állatmese illusztrálás Okt. 21., kedd: 10-tõl 12-ig: Kismama klub Okt. 22., szerda: 14-tõl 18-ig: könyvtár, 15- tõl Kézimunka kör Okt. 25., szombat: 10-tõl 11-ig: Kézmûves foglalkozás gyerekeknek, felnõtteknek: õszi levél zsírkrétával, karcolt mintával, õszi díszek termésekbõl, levelekbõl Okt. 28., kedd: 10-tõl 12-ig: Kismama klub Okt. 29., szerda: 14-tõl 18-ig: könyvtár, 15- tõl Kézimunka kör Okt. 30., csütörtök: 14-tõl ig: könyvtár Okt. 31., péntek: 17-tõl a Csörögi Baráti Kör találkozója Újra vár a Kismama klub! Új tagok jelentkezésére is számítunk Mûvelõdési házunkban már bevált és jól mûködõ klubunkba új tagokat várunk szeretettel, valamint azokat a régi tagokat, akik az utóbbi hetekben nem jöttek. Mind a kicsik, mind az anyukák azért járnak a klubba, hogy elsõsorban a babák játéka és szórakozása legyen a cél, ezért a jövõben a klub keretein belüli termékbemutatókat mellõzzük. Tehát minden régebbi és új tagot szeretettel várunk a mûvelõdési házba (Csörög, Arany J. u. 53.) minden kedden 10-tõl 12 óráig! K. A. Felélesztjük a kézimunkázás divatját! Akik szeretnék velem együtt feléleszteni a kézimunkázás divatját, azokat ismét szeretettel várom foglalkozásainkra, minden szerdán 15-tõl 18 óráig a mûvelõdési házban. Az érdeklõdõk például a következõket próbálhatják ki foglalkozásainkon: hímzés farmerra, egyéb ruhadarabokra ezzel egyedivé varázsolhatjuk ruháinkat-, keresztszemes és lapos hímzés vászonra, napszövetre, kongréra stb. ebbõl terítõt, könyvjelzõt, és még sok más egyéb dísztárgyat készíthetünk. Ezen kívül mást is kipróbálhatunk, amit hímzõfonallal csinálni lehet: fonott karkötõk, nyakláncok, mobiltelefon tokok stb. Kötést, horgolást, gobelint és más egyéb, egyedi technikával készült munkát is szívesen látunk, tanulunk. Minden alkalommal örömmel fogadjuk tagjaink régebbi vagy otthon készült munkáit, amivel ötleteket adhatnak másoknak is. Tanuljunk egymástól! Szakköreink ingyenesek. Idõset és fiatalt egyaránt szeretettel várunk! Elérhetõség: a mûvelõdési ház nyitva tartása szerint, vagy a 30/ as számon. K. A. Kézmûves hétvégék és rajz szakköri foglalkozások Kedves Gyerekek, Felnõttek, Szülõk! Mûvelõdési házunkban õsztõl ismét elindítjuk kézmûves hétvégéinket, minden szombaton 10-tõl 11 óráig. Ha szeretnétek kézügyességeteket továbbfejleszteni, családtagjaitokat, ismerõseiteket pedig ünnepi alkalmakkor saját készítésû ajándékkal meglepni, nálunk színes programokon tehetitek ezt meg. A rajzolástól a textilezésen, papírmunkákon, kézimunkázáson át a természetes anyagok, termések megmunkálásáig sok mindennel várunk Benneteket. Alkossunk együtt! KOVÁCS ANDREA MÛVELÕDÉSIHÁZ-VEZETÕ Új könyvek a könyvtárban Janikovszky Éva: Már iskolás vagyok. Épp aktuális e könyvet ajánlanom, hiszen múlt hónapban sok gyereknek lett boldogság és dicsõség az elsõ iskolatáska. Dani, az iskolába induló fiú és kis óvodás társa történetét az írónõ játékosan adja elõ. A színesen illusztrált könyvet kisiskolásoknak és szüleiknek ajánljuk. Marék Veronika: Kippkopp és Tipptopp. Az írónõ kedves gesztenyefiúja, Kippkopp ezúttal lány társával Tipptoppal indul õszi kalandjaira. Az erdõt járva Tipptopp számtalan állattal találkozik, míg végül összeakad Kippkoppal, akivel együtt berendezkedik egy otthonos barlangban, majd együtt indulnak erdei barangolásra egy õszi falevélen Kippkopp összes többi történetét megtalálhatjátok könyvtárunkban. Ken Follett: A katedrális, Az idõk végezetéig. Az író híres regénye, a Katedrális, valamint annak folytatása. A középkor sötét nyomorúságában egy nagyszerû székesegyház felépítésérõl szóló történet megigézett már sok olvasót. Tizennyolc évvel késõbb írta meg Ken Follett a folytatást, mely az elsõ részhez hasonlóan ragadja magával olvasóit. Paulo Coelho: A Zahir. Esther tízévi házasság után hagyja el férjét, a fényûzõ életet élõ sikeres írót. Ennek látszólag semmi oka nem volt. Egy nap feltûnik a titokzatos Mikhail, aki ígéretet tesz az írónak, hogy elvezeti feleségéhez. Az út Kazahsztán sztyeppéire vezet, ahol az író egy spirituális hagyomány segítségével különös felfedezést tesz. Varga Tímea: Szilánkokra hullva. E könyv bepillantást enged tizenhárom fiatalember életébe, gondolkodásmódjába, a neveltetésükbõl eredõ hiányosságokba és a drogokba való menekülés okaiba. Többféle kábítószerrel kapcsolatos hatás megtalálható a könyvben, melyek legfõképpen negatívak. Megtalálhatók továbbá az okok, amik ide vezettek. Tornay Judit: Halálunk óráján. A könyv hõse, Éva középkorú nõ, férje, két fia, anyja és barátnõi mellett küzd a rákkal, és a betegség mellett ugyanúgy meglévõ hétköznapi gondjaival, teendõivel. Mélységesen megrendítõ lélekrajz. Segít átérezni és megérteni a rákkal vagy más súlyos betegséggel küzdõk végtelen magányát és különleges igényeit.

7 Csörögi Hírlevél 7 A csörögi honlapról HELYTÖRTÉNET I. rész A beteljesületlen száz éves álom A csörögi gyógyfürdõ és mûvésztelep Régen írtunk honlapunkról, a csorog.hu-ról, ezért most összegyûjtöttünk néhány közérdekû adatot. Tavaly március óta, azaz a weboldal újraindítása óta most érjük el a napokban a ik egyedi honlap-látogatást, a webrobotokat nem számítva. Havonta átlagosan 1000 látogató nyitja meg községünk honlapját, információkat keresve, híreinket tallózva, vagy csak egyszerûen érdeklõdést mutatva kis falunk iránt, a megközelítést keresve, térképünket böngészve. A világ számos országából regisztráltunk egyéni keresést, ezek közül leggyakrabban Hollandiából, Németországból, még az USA-ból is. Létezik az interneten egy mérõszám, az úgynevezett Pagerank, mely egy honlap látogatottságát mutatja 1-tõl 10- ig. Idén elértük a 4-es pozíciót, mely nem rossz, a lakosságra vetítve, ha pl. a váci önkormányzati honlapot 5-ösre értékelik. Igyekszünk folyamatosan új rovatokat indítani, sok látogatót vonzott már környezetvédelmi témánk, az Önkormányzati hírekben a csatorna-beruházásról szóló hírek népszerûek a statisztika szerint, de legújabb rovatunk, az Egyházi hírek is megszólított olyan lakosokat, akik eddig az internet iránt nem sok érdeklõdést mutattak. Az önkormányzati és más fontosabb pályázatok megjelentetésével igyekszünk megkönnyíteni az eligazodást a szabályok útvesztõjében a hátrányos helyzetû lakosok számára éppúgy, mint a pályakezdõknek. Az APEH információival segíteni kívánjuk mind a vállalkozók, mind a magánszemélyek adózását. Az apróhirdetések rovatot ajánljuk minden helybéli ill. közeli lakónak, itt ingyen hirdethet állást, ingatlant, egyebeket. Szeretnénk, ha a helyi vállalkozások felsorolása is hasonló népszerûséget érne el, ezáltal is segítendõ mûködésüket. Köszönjük mindazok segítségét, akik fontosnak érzik, hogy településünk is kivegye részét a világháló nyújtotta lehetõségekbõl, s ehhez ötleteket, támogatást nyújtottak, a késõbbiekben is számítunk rájuk. MOLNÁR LÁSZLÓ WEBSZERKESZTÕ Az idõsebbek talán még emlékeznek arra, létezett egy mára elfeledett ötlet, Csörögöt fürdõhellyé tenni. Ahogy az a 20. század elején kiadott ismertetõben szerepel, Géza Kertváros (Gajáry Gézáról elnevezve) és a Szõd Gyógyfürdõ területén vásárolt telkek jó befektetésnek számítottak. A Csörögi Hírlevél olvasói négyrészes sorozatunkból megismerhetik a fürdõ ötletadóját, a politikus Gajáryt, az Árpád-majorban lakó Matisse tanítvány Bornemisszát, a gyógyfürdõ és az Írók és Mûvészek Villatelepének történetét. A parcellázás megálmodója, a politikus Gajáry Géza Gajáry Géza õsei, még Bethlehem néven, magyarul nem tudó pozsonyi zsidók voltak. Közülük Antal ( ), mint 1848-as huszárkapitány, késõbbi Pest vármegyei fõszolgabíró tûnik fel, aki 1862-ben Gajáryra változtatta nevét. Az asszimiláció útjára lépett család 25 évvel késõbb már a magyar nemesek közé tartozott! Bettelheim-Gajáry Antal második házasságából 1863-ban született meg a csörögi és váci helytörténet vonatkozásában kiemelkedõ helyet betöltõ Géza. A késõbbi helyi földbirtokos tanulmányait Kalocsán, majd Budapesten végezte. Bírói praxisát már Vácott szerezte meg, majd 1886-ban a fõszolgabírói hivatalban tiszteletbeli szolgabírói címet kapott. A feltörekvõ hivatalnokot 1887-ben Vác fõjegyzõvé, majd 1890-ben a város polgármesterévé választották. Mandátumának lejárta után a kerület országgyûlési képviselõje lett és 1905 között a váci, ezt követõen harmadik ciklusában már a felvidéki Trencsén vármegyei Nagybiccse (ma Bytca) érdekeinek szószólója lett. Karrierje azonban egy évvel késõbb megtört, mivel 1906-ban a belpolitikai válság másokkal együtt elsodorta õt. Több társadalmi funkciója mellett között neofita keresztényként világi elnöke volt a szõdi egyházközségi képviselõ-testületnek is. Gajáry a szõdi templomnak Pataky László Amerikában is kiállított, népies stílusban festett, a betlehemi barlangban a Szent Családot ábrázoló nagyméretû, értékes festményét ajándékozta. Felesége a mûkedvelõ festõ Kovách Elvira ( ) a negyvennyolcas galsai Kovách Ernõ õrnagy, késõbb fegyintézeti igazgató lánya volt. A család, Géza polgármesteri mandátumának lejárta után költözött ki az akkori szõdi (2002-tõl csörögi) Árpád-pusztára. A Reiser-Révész Bélával közösen mûködtetett gazdaságuk ben már 424 holdat tett ki. A Gajáry gyerekek: György, László, Márta és Lívia voltak. György 1892-ben még Vácott, László 1902-ben már a pusztán született. A Gajáry-pusztánál Lívia 1919-ben 100 korona költségen egy fakeresztet emeltetett, mely késõbb kõkeresztre lett kicserélve (a csörögi önkormányzat 2006-ban ezt helyesen a helyi védettségre javasolt létesítmények közé vette). Gajáry 1932-ben 69 évesen hunyt el. Földi hamvait Budapestrõl a szõdi római katolikus templomban történõ felravatalozása után nyomban Vácra szállíttatták, ahol a - mára már felszámolt - középvárosi temetõben nyugalomba helyezték. Gajáry régi birtokán Szõdi Mezõgazdasági Rt. néven 1932-ben egy intenzív mezõgazdasági tevékenységet folytató üzem kezdte meg mûködését. Gajáry Géza 1896-ban A II. részben a Matisse tanítvány Bornemisszát, a Gajáry-Bornemissza-kúria, valamint az Árpád-major lakóit mutatjuk be. VOLENTICS GYULA HELYTÖRTÉNETI-KUTATÓ

8 8 Csörögi Hírlevél Értesítés a kötelezõ tüdõszûrésrõl Értesítem a Tisztelt Lakosságot, hogy az ÁNTSZ Közép-magyarországi regionális tiszti fõorvosa határozatilag elrendeli évi CLIV, Tv a alapján a régiók területén, így Csörög közigazgatási területén is, a lakosság körében a kötelezõ tüdõszûrést. Kötelezõ tüdõszûrésen kell részt venni az állandó bejelentéssel vagy tartózkodási hellyel rendelkezõ, 30 év feletti lakosoknak. Szûrõvizsgálaton nem kell részt vennie: - azoknak a személyeknek, akik 1 éven belül ilyen vizsgálaton részt vettek, - akik a tüdõgondozó intézetben kezelés alatt állnak, - akik a kórházban vagy más intézményben részt vettek alkalmassági vagy tüdõszûrõ vizsgálaton, - akik betegségük vagy mozgáskorlátozottságuk miatt nem tudnak megjelenni. Tüdõszûrés helye: Jávorszky Ödön Kórház Tüdõgondozó Intézet Vác, Argentin Döme tér 1-3. Tüdõszûrés ideje: október október 30. között, hétfõ, kedd, szerda, csütörtök: 7h 16h ig. Felhívom az érintettek figyelmét, hogy a kötelezõ tüdõszûrésen saját és környezetükben élõk érdekében is a fentieknek megfelelõen vegyenek részt! DR. FEKETÉNÉ DR. GULYÁS TÜNDE SK. JEGYZÕ Ingyenes védõoltások Október elsejétõl ingyenes a pneomococcus elleni védõoltás minden két év alatti gyermek számára. A vakcina véd a súlyos, életveszélyes betegségeket, tüdõgyulladást, agyhártyagyulladást, arcüreg- vagy középfülgyulladást okozó baktériumoktól. A vakcina beadatását a szülõk kérhetik gyermekük számára, az oltás nem kötelezõ. A fiatalok esetében, kortól függõen két, három vagy négy oltást kell beadni, és a négy vakcina eddig 64 ezer forintba került. A veszélyeztetettek, idõsek, krónikus betegek ingyen kaphatnak influenza elleni védõoltást a rendelõkben. A vírus új típusának megjelenése miatt, a járvány elkerülése érdekében, az oltás hatóanyagának három összetevõjét megváltoztatta az Egészségügyi Világszervezet. Az ÁNTSZ 1,3 millió vakcinát rendelt, amelyet a gyógyszertárakban is meg lehet vásárolni. Közérdekû tudnivalók Háziorvos Felhívjuk az orvosi rendelõt felkeresõ betegek figyelmét, hogy a rendelési idõ vége elõtt legalább fél órával keressék fel a körzeti orvost. Minden hónap harmadik szerdáján továbbképzés miatt a rendelés szünetel, ez idõ alatt központi ügyelet mûködik. Csörög község körzeti orvosa: dr. Bonyhády Elemér 2135 Csörög, Csépány u. Telefon: 06-27/ , 06-70/ Munkanapokon hívható 7-17 óráig Rendelési idõ: hétfõn óra között, kedden 14,30-16,30 között, szerdán 8-11 óra között, csütörtökön 9-11 óra között pénteken óra között. Központi ügyelet: délután 17 órától, hétvégén és ünnepnapon. Telefon: 104, mobil: 06/27/ Védõnõ Sulyánné Kalács-ka Katalin Orvossal együtt tartott csecsemõ és gyermek tanácsadás: csütörtök 8-9 óráig, - védõnõi tanácsadás: csütörtök 9-11-ig, - terhes-tanácsadás: péntek 8,30-10-ig 2135 Csörög, Arany János u. 53. Telefon: 06-27/ Gyermekorvos dr. Lakos Gábor Rendelési idõ: Szerda 15-16,30 óráig Postahivatal 2135 Csörög Kisfaludy u. 40. Telefon: Nyitva tartás: Hétfõ: 8-13 és 14-17,30 Keddtõl csütörtökig: 8-12 és 12,30-15,30 Péntek: 8-12 és 12,30-13,30 Postaláda ürítése:13,30 Felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy pénz be- és kifizetésekre a nyitva tartás rendje szerint a zárás elõtt fél óráig van lehetõség! Köszönetnyilvánítás Ezúton szeretnénk köszönetet mondani mindazoknak, akik férjem, Garaba László temetési gyászszertartásán eljöttek végtisztességet adni, és kifejezték részvétüket. ÖZV. GARABA LÁSZLÓNÉ ÉS CSALÁDJA Fogászat dr. Hevér László 2134 Szõd, Dózsa György út 48. Telefon: 06/27/ Rendelési idõ: hétfõ, szerda, péntek óráig, kedd iskolai fogászat, csütörtök 9-15 óráig. Gyógyszertár Az Egészségházban mûködõ gyógyszertár nyitva tartása megegyezik a háziorvosi rendelés idejével, kivéve csütörtököt, amikor zárva van. Tüdõgondozó Tüdõgondozó (a váci Jávorszky kórház udvarából nyílik). Rendelési idõ: hétfõn és kedden 12,30-17 óráig, szerdán: 8,30-12,30 óráig, csütörtökön 8,30-13,30 óráig, pénteken 8,30-12,30 óráig. Tüdõszûrés: hétfõtõl csütörtökig 7-17 óráig, pénteken 7-12 óráig Állatorvos dr. Pajor Csaba 2154 Váchartyán, Halászi K. u. 6. Telefon: 06/27/ Mobil: 06/20/ Rendelési idõ: hétfõn és csütörtökön óráig, szombaton 8-8,30 óráig Zöld Menedék Állatvédõ Alapítvány Telephely: Vác, Külsõ-Rádi õt. Telefon: 06/ Újra élõben a Vidám Vasárnap! Októbertõl újra élõben közvetíti az ATV a Vidám Vasárnap interaktív istentiszteletet a budapesti HIT csarnokból. Interneten a weboldalon lehet megtekinteni, ugyanitt hallgatható meg a Hit Rádió online mûsora is. Kérdéseiket és imakéréseiket az alábbi elérhetõségeken juttathatják el a Vidám Vasárnap szerkesztõségébe: Telefon: 06/1/ , Fax: 06/1/ , A Vidám Vasárnap délután fél ötkor folytatódik Vácon, a Park u. 1. sz. alatt. (A Naszálytej épülete mögött.) Az istentiszteletre szeretettel várjuk a gyülekezet csörögi tagjait, és minden érdeklõdõt. (X) Ügyfélfogadás A polgármesteri hivatal ügyfélfogadási rendje: hétfõ: ig kedd: - szerda: 9-16 óráig csütörtök: - péntek: 9-12 óráig A polgármester ügyfélfogadásának ideje: hétfõ: óráig A jegyzõ ügyfélfogadásának ideje: szerda: 9-16 óráig A képviselõ-testület kéri a lakosságot, hogy a hivatalt kizárólag ügyfélfogadási idõben keressék fel! DR.FEKETÉNÉ DR. GULYÁS TÜNDE JEGYZÕ Polgárõr egyesület A Csörögi Polgárõr Egyesület éjjel-nappal hívható telefonszámai: 06-20/ , 06-20/ , 06/ Közvilágítási hibák bejelentése A közvilágítással kapcsolatos problémákat, kéréseket reggel 8 órától délután fél ötig lehet bejelenteni az alábbi üzenetrögzítõs telefonszámon: 06-40/ , illetve az internetcímen. Az oszlopáthelyezéssel, és más mûködési problémákkal kapcsolatban az ELMÜ-t kell megkeresni a 48- as hívószámon. Munkát keres Megbízható, korrekt, dolgozó hölgy - munka mellett - lakástakarítást, pipere-takarítást, ablaktisztítást vállal. Telefon: 06/20/ Csörögi Hírlevél Kiadja: Csörög Község Önkormányzata 2135 Csörög, Kisfaludy u. 40. Telefon/fax: 27/ Felelõs szerkesztõ: Borgó János Munkatárs: Veres Mária Fejléc: Kovács Andrea Grafika és nyomtatás: DunaPress Multimédia Bt 2626 Nagymaros, Mihály hegy u. 6.

Látássérültek Észak-alföldi Regionális. Egyesülete. 26/2015. számú hírlevél. Tartalom. 3. Elérhetőségünk és félfogadási rendünk

Látássérültek Észak-alföldi Regionális. Egyesülete. 26/2015. számú hírlevél. Tartalom. 3. Elérhetőségünk és félfogadási rendünk Látássérültek Észak-alföldi Regionális Egyesülete 26/2015. számú hírlevél Tartalom 1. Tájékoztatás a MÁK igazolványról 2. Út a diplomához 2015-2016 3. Elérhetőségünk és félfogadási rendünk 1. Tájékoztatás

Részletesebben

DUNASZEG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

DUNASZEG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE DUNASZEG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE MUNKATERV 2015. 1/10 Dunaszeg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. évi üléseinek tervezett időpontjai: 2015. január 26. (hétfő) 18:00 2015.

Részletesebben

NAPIREND Ügyiratszám: 4/2131-6/2008. E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2008. október 21-i - rendkívüli -ülésére

NAPIREND Ügyiratszám: 4/2131-6/2008. E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2008. október 21-i - rendkívüli -ülésére NAPIREND Ügyiratszám: 4/2131-6/2008. E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2008. október 21-i - rendkívüli -ülésére Tárgy: Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat pályázati

Részletesebben

Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2015. évi ÜLÉS- ÉS MUNKATERVE

Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2015. évi ÜLÉS- ÉS MUNKATERVE 1 Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. évi ÜLÉS- ÉS MUNKATERVE 2 I. fejezet Általános rendelkezések Balatonberény Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban: képvsielőtestület)

Részletesebben

KUNSZIGET KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

KUNSZIGET KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE KUNSZIGET KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE MUNKATERV 2015. 1/11 Kunsziget Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. évi üléseinek tervezett időpontjai: 2015. január 29. (csütörtök) 18:00

Részletesebben

2014-2019. Kapolcs község Önkormányzata

2014-2019. Kapolcs község Önkormányzata 2014-2019 Kapolcs község Önkormányzata 2 BEVEZETŐ Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 116. -a kimondja, hogy a képviselő-testület hosszú távú fejlesztési elképzeléseit

Részletesebben

Rezi Község Önkormányzata Képviselő-testülete. 19/2008. (XI.24.) önkormányzati rendelettel módosított 13/2006. (XI.30.) önkormányzati rendelete

Rezi Község Önkormányzata Képviselő-testülete. 19/2008. (XI.24.) önkormányzati rendelettel módosított 13/2006. (XI.30.) önkormányzati rendelete Rezi Község Önkormányzata Képviselő-testülete 19/2008. (XI.24.) önkormányzati rendelettel módosított 13/2006. (XI.30.) önkormányzati rendelete a felsőoktatási intézményekben tanuló rezi fiataloknak adható

Részletesebben

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2010. évben Szálka községben végzett tevékenységéről

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2010. évben Szálka községben végzett tevékenységéről Beszámoló a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának 2010. évben Szálka községben végzett tevékenységéről A beszámoló a 149/1997. (IX.10.) Kormányrendelet 10. számú

Részletesebben

Szátok Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2014. sz. Jegyzőkönyve

Szátok Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2014. sz. Jegyzőkönyve 4/2014. sz. Jegyzőkönyve Készült: Szátok Község Önkormányzat Képviselő testületének üléséről, 2014. június 03. napján. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Szátok Az ülés ideje: 2014. június 03. napja,

Részletesebben

Hegyesd község Önkormányzata. gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak. átfogó értékelése 2011.

Hegyesd község Önkormányzata. gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak. átfogó értékelése 2011. Hegyesd község Önkormányzata gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak átfogó értékelése 2011. Tisztelt Képviselőtestület! A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló, többször módosított

Részletesebben

Jelen vannak: Gérnyiné Hajba Erzsébet polgármester, Papp Gyula alpolgármester, Kertész László és Magyar Jánosné képviselők.

Jelen vannak: Gérnyiné Hajba Erzsébet polgármester, Papp Gyula alpolgármester, Kertész László és Magyar Jánosné képviselők. 1 Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Katafa 23-5/2013. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Katafa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete által 2013. március 12-én (kedden) 9.00 órakor a Katafa,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült 2014. szeptember 24-én a röjtökmuzsaji Faluház tanácskozó termében, a helyi Képviselő-testület ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült 2014. szeptember 24-én a röjtökmuzsaji Faluház tanácskozó termében, a helyi Képviselő-testület ülésén. Röjtökmuzsaj község Önkormányzata RÖJTÖKMUZSAJ Röjtöki u. 193. 9451. (Tel.: 99/544-052) 1-9/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült 2014. szeptember 24-én a röjtökmuzsaji Faluház tanácskozó termében, a helyi

Részletesebben

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK OKTATÁSI, KULTURÁLIS, IFJÚSÁGI ÉS SPORT BIZOTTSÁGA

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK OKTATÁSI, KULTURÁLIS, IFJÚSÁGI ÉS SPORT BIZOTTSÁGA 1 509-8/2013. MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK OKTATÁSI, KULTURÁLIS, IFJÚSÁGI ÉS SPORT BIZOTTSÁGA 2013. szeptember 30-án megtartott üléséről 8. számú J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 2 J E

Részletesebben

ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA. I. Szervezeti, személyzeti adatok

ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA. I. Szervezeti, személyzeti adatok Bugac és Bugacpusztaháza Községek Önkormányzatának Jegyzőjétől 6114 Bugac Béke u. 10. Tel: 76/575-100 Fax: 76/575-107 ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA I. Szervezeti, személyzeti adatok 1.) A közfeladatot ellátó

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 9-ei rendes, nyílt ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 9-ei rendes, nyílt ülésére Dunavarsány Város Önkormányzatának Polgármestere 2336 Dunavarsány, Kossuth Lajos utca 18., titkarsag@dunavarsany.hu 24/521-040, 24/521-051, Fax: 24/521-056 www.dunavarsany.hu ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány

Részletesebben

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2015. (..) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről. 1.

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2015. (..) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről. 1. Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2015. (..) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Beleg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

Készült: a Marcali Városi Önkormányzat nagytermében 2015. május 6-án megtartott soron kívüli nyilvános képviselő-testületi ülésen.

Készült: a Marcali Városi Önkormányzat nagytermében 2015. május 6-án megtartott soron kívüli nyilvános képviselő-testületi ülésen. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: a Marcali Városi Önkormányzat nagytermében 2015. május 6-án megtartott soron kívüli nyilvános képviselő-testületi ülésen. Helyszín: Marcali Közös Önkormányzati Hivatal (8700

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2.) A szociális ellátásokról szóló helyi rendelet módosítása Előadó: Horváth Zoltán polgármester

M E G H Í V Ó. 2.) A szociális ellátásokról szóló helyi rendelet módosítása Előadó: Horváth Zoltán polgármester Magyarszentmiklós község Polgármestere M E G H Í V Ó Tisztelettel értesítem, hogy a Települési Képviselők ülését 2009. július 29-én (szerdán) 18,00 órára összehívom. Az ülés helye: Önkormányzat hivatali

Részletesebben

Dunakanyari Csatornamu Ví zgazda lkoda si Ta rsulat TÁRSULATI HOZZÁJÁRULÁS KIVETÉS

Dunakanyari Csatornamu Ví zgazda lkoda si Ta rsulat TÁRSULATI HOZZÁJÁRULÁS KIVETÉS Dunakanyari Csatornamu Ví zgazda lkoda si Ta rsulat TÁRSULATI HOZZÁJÁRULÁS KIVETÉS A Dunakanyari Csatornamű Vízgazdálkodási Társulat közgyűlése a 3/2010.(11.24.) számú érdekeltségi hozzájárulás egységnyi

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. sz. Készítette: Fodorné Szabó Mária E L Ő T E R J E S Z T É S megüresedett házi gyermekorvosi körzet betöltésére irányuló pályázat kiírására

Részletesebben

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2014. évben Szálka községben végzett tevékenységéről

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2014. évben Szálka községben végzett tevékenységéről Beszámoló a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának 2014. évben Szálka községben végzett tevékenységéről A beszámoló a 149/1997. (IX.10.) Kormányrendelet 10. számú

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. 1./ 2009. I. félévi beszámoló megvitatása és elfogadása Előadó: Biró Ferenc polgármester

JEGYZŐKÖNYV. 1./ 2009. I. félévi beszámoló megvitatása és elfogadása Előadó: Biró Ferenc polgármester JEGYZŐKÖNYV Készült: 2009 szeptember 15-én Mezőzombor Községi Önkormányzat képviselőtestületének soron következő üléséről. Jelen vannak: Biró Ferenc polgármester Czabányi Attila Sándor képviselő Fercsák

Részletesebben

Beszámoló a 35/2013. (V.22.) VM rendelet támogatásával megvalósult beruházásról

Beszámoló a 35/2013. (V.22.) VM rendelet támogatásával megvalósult beruházásról Beszámoló a 35/2013. (V.22.) VM rendelet támogatásával megvalósult beruházásról Pályázó neve: Palotási Polgárőr Egyesület Pályázó címe: 3042 Palotás Kossuth út 1. Ügyfél-azonosító: 1004795335 Támogatási

Részletesebben

hatályos: 2014.10.20 - A szakvizsgára vonatkozó hatályos rendelkezéseket a 16/2010. (IV. 15.) EüM rendelet tartalmazza.

hatályos: 2014.10.20 - A szakvizsgára vonatkozó hatályos rendelkezéseket a 16/2010. (IV. 15.) EüM rendelet tartalmazza. A Nemzeti Vizsgabizottság tájékoztatója rendkívüli vizsgaidőszakra szakvizsgákra jelentkezésről és vizsganaptáráról a 2014. december 1. 2015. január 31. közötti vizsgaidőszakra I. Általános tudnivalók

Részletesebben

EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁG ELNÖKE E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2009. február 27-i ülésére Tárgy: Beszámoló a fogászati alapellátás 2008. évi munkájáról Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

ÓPÁLYI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. október 9-én megtartott rendkívüli ülésének

ÓPÁLYI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. október 9-én megtartott rendkívüli ülésének ÓPÁLYI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. október 9-én megtartott rendkívüli ülésének A./ TÁRGYSOROZATA B./ JEGYZŐKÖNYVE C./ HATÁROZATAI: 80-82. Száma: 1-115/2013. T Á R G Y S O R O Z A T 1.

Részletesebben

Tájékoztató a Polgári Polgárőr Egyesület tevékenységéről

Tájékoztató a Polgári Polgárőr Egyesület tevékenységéről Tájékoztató a Polgári Polgárőr Egyesület tevékenységéről 2014 Szabó Tiborné Az egyesület elnöke Tájékoztató a Polgári Polgárőr Egyesület tevékenységéről Az egyesület jogállása: A polgárőrség önálló civil

Részletesebben

Ágasegyháza Község Önkormányzat 10/2003. (VIII.26.) számú rendelete. A felsőoktatási intézményekben tanuló hallgatók támogatásáról

Ágasegyháza Község Önkormányzat 10/2003. (VIII.26.) számú rendelete. A felsőoktatási intézményekben tanuló hallgatók támogatásáról Ágasegyháza Község Önkormányzat 10/2003. (VIII.26.) számú rendelete /egységes szerkezetben/ A felsőoktatási intézményekben tanuló hallgatók támogatásáról Ádám Józsefné sk. polgármester dr. Fazekas István

Részletesebben

SALFÖLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 139/2014. (XI. 25.) HATÁROZATA. A salföldi honlap megújításának tervéről

SALFÖLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 139/2014. (XI. 25.) HATÁROZATA. A salföldi honlap megújításának tervéről J e l e n t é s Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. március 31-i nyilvános ülésére Tárgy: Jelentés a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról. Előterjesztő:

Részletesebben

Mátramindszent Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 30-i ülésének 13/2013. számú Jegyzőkönyve

Mátramindszent Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 30-i ülésének 13/2013. számú Jegyzőkönyve Mátramindszent Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 30-i ülésének 13/2013. számú Jegyzőkönyve JEGYZŐKÖNYV Készült: Mátramindszent Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november

Részletesebben

GELSE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 14/2012. (VIII.24) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi szabályairól

GELSE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 14/2012. (VIII.24) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi szabályairól GELSE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 14/2012. (VIII.24) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi szabályairól Gelse Község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Somlójenő Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 8478 Somlójenő, Petőfi u. 99. Szám: 214-10/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Somlójenő Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2013. október 10-én

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 15-én tartott nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 15-én tartott nyílt üléséről 170/16/2014. Z A L A megye P Á K A Község Önkormányzata J E G Y Z Ő K Ö N Y V P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 15-én tartott nyílt üléséről Határozatok: 106/2014. (IX.15.)

Részletesebben

Rákóczifalva Nagyközség Képviselő-testületének. 16/2008. (IX.12.) önkormányzati rendelete

Rákóczifalva Nagyközség Képviselő-testületének. 16/2008. (IX.12.) önkormányzati rendelete Rákóczifalva Nagyközség Képviselő-testületének 16/2008. (IX.12.) önkormányzati rendelete a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj pályázat helyi szabályairól Rákóczifalva Nagyközség Önkormányzatának

Részletesebben

206/2012. /X.11./ számú képviselő-testületi határozat

206/2012. /X.11./ számú képviselő-testületi határozat 1 206/2012. /X.11./ számú képviselő-testületi határozat Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete: a/ Csatlakozni kíván a felsőoktatási intézmények hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatói,

Részletesebben

MEZŐFALVA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2014. ÉVI MUNKATERVE

MEZŐFALVA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2014. ÉVI MUNKATERVE 1 Mezőfalva Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete MEZŐFALVA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2014. ÉVI MUNKATERVE Összeállította: Márok Csaba polgármester 2 Közmeghallgatás 2014. február 10. 17.00

Részletesebben

Hírlevél 1. Mozgó Tüdőszűrő Program

Hírlevél 1. Mozgó Tüdőszűrő Program Hírlevél 1 Mozgó Tüdőszűrő Program 1995-ben indult, és máig egyedülálló programként működik a hajléktalan emberek TBC szűrése és az ehhez kapcsolódó gyógyítás, utógondozás, illetve a nyomon követés megszervezése.

Részletesebben

Megbízási szerződés minta (gazdasági társaság, önkormányzati tulajdonú rendelő) Megbízási szerződés önálló orvosi tevékenység végzéséről

Megbízási szerződés minta (gazdasági társaság, önkormányzati tulajdonú rendelő) Megbízási szerződés önálló orvosi tevékenység végzéséről Szám: 07-7/ /200_.. Megbízási szerződés minta (gazdasági társaság, önkormányzati tulajdonú rendelő) Megbízási szerződés önálló orvosi tevékenység végzéséről 1. számú melléklet amely létrejött egyrészről

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Kányavár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 16- án tartott nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Kányavár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 16- án tartott nyílt üléséről 264/2/2015. Z A L A megye KÁNYAVÁR Község Önkormányzata J E G Y Z Ő K Ö N Y V Kányavár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 16- án tartott nyílt üléséről Rendelet: 1/2015. (II.17.)

Részletesebben

Alcsútdoboz Települési Önkormányzatának. Szabályzata. a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat elbírálásának rendjéről

Alcsútdoboz Települési Önkormányzatának. Szabályzata. a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat elbírálásának rendjéről Alcsútdoboz Települési Önkormányzatának Szabályzata a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat elbírálásának rendjéről Alcsútdoboz Település Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban:

Részletesebben

Jegyzőkönyvi kivonat

Jegyzőkönyvi kivonat Jegyzőkönyvi kivonat Készült: Demecser Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. október 22. napján a Demecser Város Önkormányzata (4516. Demecser, Gábor Áron út 4.) Ebédlőjében megtartott rendkívüli

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 10-ei rendes, nyílt ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 10-ei rendes, nyílt ülésére Dunavarsány Város Önkormányzatának Polgármestere 2336 Dunavarsány, Kossuth Lajos utca 18., titkarsag@dunavarsany.hu 24/521-040, 24/521-041, Fax: 24/521-056 www.dunavarsany.hu ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány

Részletesebben

BAJNAI KÉPÚJSÁG Utoljára frissítve: 2015. június 15.

BAJNAI KÉPÚJSÁG Utoljára frissítve: 2015. június 15. Utoljára frissítve: 2015. június 15. MŰSOROK Tisztelt Nézők! A Képújság műsorán A Magyar Viselet Ünnepén készült felvételt láthatják. Időpont: 2015. június 22. (hétfő) 19.00 óra Bárándi Zoltán szerkesztő

Részletesebben

NYÍLT ÜLÉSE. 17. számú jegyzőkönyve (2010. NOVEMBER 29.) Határozatok: 129/2010-131/2010. Kt. hat Határozatok: 133/2010. Kt. hat.

NYÍLT ÜLÉSE. 17. számú jegyzőkönyve (2010. NOVEMBER 29.) Határozatok: 129/2010-131/2010. Kt. hat Határozatok: 133/2010. Kt. hat. Nyárlőrinc Község Képviselő-testületének NYÍLT ÜLÉSE 17. számú jegyzőkönyve (2010. NOVEMBER 29.) Határozatok: 129/2010-131/2010. Kt. hat Határozatok: 133/2010. Kt. hat. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nyárlőrinc

Részletesebben

ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. NOVEMBER 29-I NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. NOVEMBER 29-I NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. NOVEMBER 29-I NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Rendelet: 13/2012. (XI.30.) A helyi iparűzési adóról szóló 12/2003. (XII. 22.) önkormányzati E4 önkormányzati

Részletesebben

Öttömös Község. Képviselő-testületének. 2012. évi MUNKATERVE

Öttömös Község. Képviselő-testületének. 2012. évi MUNKATERVE Öttömös Község Képviselő-testületének 2012. évi MUNKATERVE A KÉPVISELŐTESTÜLET ÜLÉSEINEK HELYE, IDEJE, NAPIRENDJEI A Képviselő-testület üléseire meghívottak a képviselőkön kívül a Szervezeti és Működési

Részletesebben

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Nógrádmegyer Községi Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2015. július 31.) 1 Jegyzőkönyv Készült: Nógrádmegyer Községi Önkormányzat 2015. július 31-én 11.00 órakor megtartott

Részletesebben

Család és Gyermekjóléti Ellátás Intézet. Családsegítő Szolgálat

Család és Gyermekjóléti Ellátás Intézet. Családsegítő Szolgálat Sopron és Környéke Család és Gyermekjóléti Ellátás Intézet Családsegítő Szolgálat A Sopron és Környéke Család és Gyermekjóléti Ellátás Intézetének Házirendjét Sopron és Környéke Szociális - Gyermekjóléti

Részletesebben

A Szent István Egyetem Alkalmazott Bölcsészeti és Pedagógiai Kar Jászberényi Könyvtár. Könyvtárhasználati és Szolgáltatási Szabályzat

A Szent István Egyetem Alkalmazott Bölcsészeti és Pedagógiai Kar Jászberényi Könyvtár. Könyvtárhasználati és Szolgáltatási Szabályzat 1 A Szent István Egyetem Alkalmazott Bölcsészeti és Pedagógiai Kar Jászberényi Könyvtár Könyvtárhasználati és Szolgáltatási Szabályzat (Az Ügyrend 2. sz. melléklete) Készítette: Fenyvesi Olga Jászberény,

Részletesebben

VECSÉS TELEPÜLÉSI POLGÁRŐR EGYESÜLET

VECSÉS TELEPÜLÉSI POLGÁRŐR EGYESÜLET VECSÉS TELEPÜLÉSI POLGÁRŐR EGYESÜLET 2220 Vecsés, Fő út 112. Telefon: 06-30-758-5420 E-mail: info@vtpe.hu Bírósági bejegyzés száma: 4PK.60.187/2001 OPSZ tanúsítvány száma: 01/0053 Adószám: 18692512-1-13

Részletesebben

Készült: a Marcali Városi Önkormányzat nagytermében 2015. július 28-án megtartott soron kívüli nyilvános képviselő-testületi ülésen.

Készült: a Marcali Városi Önkormányzat nagytermében 2015. július 28-án megtartott soron kívüli nyilvános képviselő-testületi ülésen. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: a Marcali Városi Önkormányzat nagytermében 2015. július 28-án megtartott soron kívüli nyilvános képviselő-testületi ülésen. Helyszín: Marcali Közös Önkormányzati Hivatal

Részletesebben

A FELVÉTELI ELJÁRÁS RENDJE. 1. fejezet

A FELVÉTELI ELJÁRÁS RENDJE. 1. fejezet II. RÉSZ A FELVÉTELI ELJÁRÁS RENDJE 1. fejezet BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK Személyi hatály 195. (1) A felvételi eljárás rendjének hatálya az Nftv. 40. -ában foglaltak alapján az alapképzésre, az osztatlan képzésre

Részletesebben

I. Általános rendelkezések

I. Általános rendelkezések Gara Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014.(II.12.) önkormányzati rendelete az államháztartáson kívüli források átvételéről és az önkormányzat által államháztartáson kívülre nyújtott támogatásokról

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Az egyes alprogramokra vonatkozó pályázati feltételek és tudnivalók az alprogramokról szóló mellékletekben találhatók meg.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Az egyes alprogramokra vonatkozó pályázati feltételek és tudnivalók az alprogramokról szóló mellékletekben találhatók meg. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Fadd Nagyközség Önkormányzata tanulmányi ösztöndíj pályázatot hirdet roma tanulók/hallgatók részére tanulmányi sikerességük előmozdításának támogatására Fadd Nagyközség Önkormányzata

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Egyházasrádóc Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. január 16-án megtartott rendes nyilvános üléséről. Az ülés helye: Egyházasrádóci Közös Önkormányzati Hivatal Egyházasrádóc

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Kunbaracs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 6. /2012. J e g y z ő k ö n y v Készült: Kunbaracs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. október 24-én (szerdán) 16: 00 órakor tartott

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. február 25- ei ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. február 25- ei ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. február 25- ei ülésére Tárgy: Tájékoztató az önkormányzat által 2008. évben támogatásban részesített szervezetek elszámolásáról

Részletesebben

Varbó Község Önkormányzata képviselő-testületének 5/2011. (III. 25.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól

Varbó Község Önkormányzata képviselő-testületének 5/2011. (III. 25.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól Varbó Község Önkormányzata képviselő-testületének 5/2011. (III. 25.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól Varbó Község Önkormányzatának képviselő-testülete a gyermekek

Részletesebben

Család és Gyermekjóléti Ellátás Intézet. Gyermekjóléti Központ

Család és Gyermekjóléti Ellátás Intézet. Gyermekjóléti Központ Sopron és Környéke Család és Gyermekjóléti Ellátás Intézet Gyermekjóléti Központ A Sopron és Környéke Család és Gyermekjóléti Ellátás Intézetének Házirendjét Sopron és Környéke Szociális - Gyermekjóléti

Részletesebben

GONDOZÁSI KÖZPONT CSALÁDSEGÍTŐ ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT

GONDOZÁSI KÖZPONT CSALÁDSEGÍTŐ ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT Encs és Térsége Szociális Társulás fenntartásában- által működtetett Gondozási Központ Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat GONDOZÁSI KÖZPONT CSALÁDSEGÍTŐ ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT INÁNCS TELEPÜLÉSRŐL

Részletesebben

H I D JELNYEVI TOLMÁCSSZOLGÁLAT BUDAPEST

H I D JELNYEVI TOLMÁCSSZOLGÁLAT BUDAPEST HALLÁSSÉRÜLTEK IDENTITÁSÁÉRT KÖZHASZNÚ EGYESÜLET H I D JELNYEVI TOLMÁCSSZOLGÁLAT BUDAPEST SZOLGÁLTATÁSI REND Szolgáltatási rend HID Tolmácsszolgálat Budapest Módosítva: 2015.04.16. 52 1. A tolmácsszolgálat

Részletesebben

Pátka Község Önkormányzata képviselő-testületének 14/2012.(IV.25.) önkormányzati rendelete a 2011. évi költségvetés végrehajtásáról

Pátka Község Önkormányzata képviselő-testületének 14/2012.(IV.25.) önkormányzati rendelete a 2011. évi költségvetés végrehajtásáról Pátka Község Önkormányzata képviselő-testületének 14/2012.(IV.25.) önkormányzati rendelete a 2011. évi költségvetés végrehajtásáról Pátka község Önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló

Részletesebben

Bödeháza Község Önkormányzata képviselő-testületének 29/2015.(IV.28.) határozata gazdasági program jóváhagyásáról

Bödeháza Község Önkormányzata képviselő-testületének 29/2015.(IV.28.) határozata gazdasági program jóváhagyásáról Bödeháza Község Önkormányzata képviselő-testületének 29/2015.(IV.28.) határozata gazdasági program jóváhagyásáról Bödeháza Község Önkormányzati Képviselő-testülete az előterjesztésnek megfelelően az Önkormányzat

Részletesebben

Nyitva tartás. Könyvtári TOP lista - január. Új klubjaink. Nyitva tartás. X-box Klub. DerekSzínpad - színjátszó kör. Akvarisztikai Klub. 2012.

Nyitva tartás. Könyvtári TOP lista - január. Új klubjaink. Nyitva tartás. X-box Klub. DerekSzínpad - színjátszó kör. Akvarisztikai Klub. 2012. 2012 Január Nyitva tartás Nyitva tartás Dr Brusznyai Árpád Művelődési Ház és Könyvtár Integrált Közösségi Szolgáltató Tér Érvényes: 2012 február 1-től visszavonásig Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek Szombat

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 22/2013.(IV.25.) önkormányzati rendelete az Itt van az otthonunk, itt van a jövőnk!

Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 22/2013.(IV.25.) önkormányzati rendelete az Itt van az otthonunk, itt van a jövőnk! Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 22/2013.(IV.25.) önkormányzati rendelete az Itt van az otthonunk, itt van a jövőnk! ösztöndíjról (egységes szerkezetben a 48/2013.(X.31.), 34/2014.(XII.18.),

Részletesebben

Hajdúhadház Város Önkormányzata Jegyzőjétől Hajdúhadház, Bocskai tér l. sz.

Hajdúhadház Város Önkormányzata Jegyzőjétől Hajdúhadház, Bocskai tér l. sz. Hajdúhadház Város Önkormányzata Jegyzőjétől Hajdúhadház, Bocskai tér l. sz. Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 13-án tartandó rendkívüli - ülésére Tisztelt

Részletesebben

Szám:... /2014. Jelen vannak: Kiss László polgármester

Szám:... /2014. Jelen vannak: Kiss László polgármester Szám:... /2014. JEGYZŐKÖNYV Készült: Márianosztra Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. április 3. napján megtartott rendkívüli testületi üléséről. Az idő rövidsége miatt a képviselők telefonon

Részletesebben

Előterjesztés Parkoló kialakításhoz támogatási kérelem. Tisztelet Képviselőtestület

Előterjesztés Parkoló kialakításhoz támogatási kérelem. Tisztelet Képviselőtestület Előterjesztés Parkoló kialakításhoz támogatási kérelem Tisztelet Képviselőtestület Kecskés Szabina Répcelak, Petőfi S. utca 19. szám alatti lakos, mint egyéni vállalkozó azzal a kéréssel fordult az Önkormányzat

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v N e m e s s z a l ó k K ö z s é g Ö n k o r m á n y z a t a 9 5 3 3 N e m e s s z a l ó k, R á k ó c z i u. 1 5. Tel: 89/400-200; 30/278-1096 Fax.: 89/342-642 e-mail: nemesszalok@emw.hu Szám: 104-10/2014.

Részletesebben

Javaslat A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer helyi szabályozásáról szóló rendelet megalkotására

Javaslat A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer helyi szabályozásáról szóló rendelet megalkotására PÁSZTÓI POLGÁRMESTERI HIVATAL 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-155 FAX: (06-32) 460-918 Szám: 1-107/2014. A döntés meghozatala minősített szavazattöbbséget igényel! Javaslat A Bursa Hungarica

Részletesebben

VEGYESCIKK KEReSKEDÉS

VEGYESCIKK KEReSKEDÉS DERECSKEI PROGRAMFÜZET E-mail:programfuzet@gmail.com 2007. DECEMBER HÓ Közösségi programok Klubok, tanfolyamok Zenés rendezvények Iskolai programok Kiállítás, vásár Színház, mozi Egyházi élet Áldott, Békés

Részletesebben

Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 2015. évi MUNKATERVE

Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 2015. évi MUNKATERVE Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. évi MUNKATERVE Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. évi MUNKATERVE A képviselő-testület 2015. évben 9 ülést tart.

Részletesebben

Felsőpakony Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2006. (VIII.14.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályairól

Felsőpakony Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2006. (VIII.14.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályairól Felsőpakony Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2006. (VIII.14.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályairól Felsőpakony Község Önkormányzata A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról

Részletesebben

BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2014. SZEPTEMBER 15-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2014. SZEPTEMBER 15-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. SZEPTEMBER 15-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Rendelet: 10/2014. (IX.16.) önkormányzati rendelet az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

Részletesebben

35/2007. (VI.04.) Budapest Főváros VIII. kerület. Józsefvárosi Önkormányzati rendelet. A Józsefvárosi Diákösztöndíjról

35/2007. (VI.04.) Budapest Főváros VIII. kerület. Józsefvárosi Önkormányzati rendelet. A Józsefvárosi Diákösztöndíjról 35/2007. (VI.04.) Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzati rendelet A Józsefvárosi Diákösztöndíjról Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat (továbbiakban: Önkormányzat)

Részletesebben

VAS MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG

VAS MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG VAS MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG PÁLYÁZATI FELHÍVÁS AZ ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG A VAS MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG ÚTJÁN PÁLYÁZATOT HIRDET: a középfokú oktatási intézmények első, második vagy harmadik

Részletesebben

JELENTKEZÉSI ADATLAP 2013/2014. tanév őszi félévére Czinka Panna Vidékfejlesztő Roma Fiatalok Ösztöndíjprogram

JELENTKEZÉSI ADATLAP 2013/2014. tanév őszi félévére Czinka Panna Vidékfejlesztő Roma Fiatalok Ösztöndíjprogram A bekeretezett részt a NAKVI tölti ki! 5141-../2013/NAKVI Beadási határidő: 2013. október 21. 23.59 JELENTKEZÉSI ADATLAP 2013/2014. tanév őszi félévére Czinka Panna Vidékfejlesztő Roma Fiatalok Ösztöndíjprogram

Részletesebben

1. A rendelet hatálya. 2. Értelmező rendelkezések

1. A rendelet hatálya. 2. Értelmező rendelkezések Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2015.(V.26.) sz. rendelete a vendéglátó üzletek éjszakai nyitva tartásának rendjéről Budapest Főváros IX. kerület Ferencvárosi

Részletesebben

Tisztelt Igazgató Úr /Asszony! Tisztelt Kollégák!

Tisztelt Igazgató Úr /Asszony! Tisztelt Kollégák! Kedves Szülők! Kedves Diákok! Tisztelt Igazgató Úr /Asszony! Tisztelt Kollégák! Kiadványunkkal tájékoztatni szeretnénk leendő diákjainkat, szüleiket, osztályfőnökeiket a 2015-2016. tanévben indítandó osztályainkról.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. nem képviselő, a bizottság tagja

JEGYZŐKÖNYV. nem képviselő, a bizottság tagja JEGYZŐKÖNYV Készült: Tiszalök Városi Önkormányzat Képviselő- testületének Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 2010. december 14-én tartott üléséről. Jelen vannak: Zrinszki István B.Tóth Attila

Részletesebben

Gyermek-háziorvosok. Védőnői Szolgálat

Gyermek-háziorvosok. Védőnői Szolgálat Háziorvosok Dr. Csók László Tel.: 424-126 hétfőtől - péntekig: 9.30-12.00; 14.30-16.00 Rendelési időn kívül 8 órától 16 óráig sürgős, életveszélyes esetekben hívható: 06/20/9830-222 Helyettesítő orvos:

Részletesebben

Beszámoló. Medgyesbodzás Község Önkormányzat tanyagondnoki szolgálatának. 2013. évi tevékenységéről

Beszámoló. Medgyesbodzás Község Önkormányzat tanyagondnoki szolgálatának. 2013. évi tevékenységéről Beszámoló Medgyesbodzás Község Önkormányzat tanyagondnoki szolgálatának 2013. évi tevékenységéről A tanyagondnoki szolgáltatás célja a hátrányos helyzetű, szolgáltatáshiányos egyéb belterületi lakott hely,

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. március 31-én tartandó ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. március 31-én tartandó ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. március 31-én tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: Közműfejlesztési hozzájárulás elengedése Iktatószám: 8268/2011.

Részletesebben

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KORMÁNYHIVATAL KORMÁNYMEGBÍZOTT

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KORMÁNYHIVATAL KORMÁNYMEGBÍZOTT KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KORMÁNYHIVATAL KORMÁNYMEGBÍZOTT Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal átmeneti ügyfélfogadási rendje 2013. augusztus 21-24. közötti időszakra A hivatal központi elérhetőségei

Részletesebben

Cserszegtomaj Község Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2006.(IX.26.) rendelete a felsőoktatási önkormányzati ösztöndíjról

Cserszegtomaj Község Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2006.(IX.26.) rendelete a felsőoktatási önkormányzati ösztöndíjról Cserszegtomaj Község Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2006.(IX.26.) rendelete a felsőoktatási önkormányzati ösztöndíjról 1. (1) A támogatás célja, hogy Cserszegtomaj Község Önkormányzata a nappali

Részletesebben

Az önkormányzati képviselők névsorát az 1. számú melléklet tartalmazza.

Az önkormányzati képviselők névsorát az 1. számú melléklet tartalmazza. Rábakecöl Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2009.(VI.02.) rendelete az Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 3/2003.(V.05.) rendeletének módosításáról 1. Az önkormányzati

Részletesebben

Január 23. péntek 16,00 óra

Január 23. péntek 16,00 óra III. Képviselő-testületi ülések időpontja és a javasolt napirendek Január 23. péntek 16,00 óra (SZB. ülés időpontja: január 19 hétfő 16.00 óra (PVB. ülés időpontja: január 20 kedd 16.00 óra Előterjesztések

Részletesebben

Magyar Államkincstár családtámogatási ügyfélszolgálatok

Magyar Államkincstár családtámogatási ügyfélszolgálatok Magyar Államkincstár családtámogatási ügyfélszolgálatok (anyasági támogatás, családi pótlék, gyermekgondozási segély, gyermeknevelési támogatás) Figyelem! Az összeállítás a 2011. augusztus 18-i aktuális

Részletesebben

MEGHÍVÓ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

MEGHÍVÓ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Monor Város Alpolgármestere 2200 Monor, Kossuth Lajos utca 78-80. Telefon: 06/29/612-310 Szám: 27-83-15/2014 MEGHÍVÓ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2014. SZEPTEMBER 25-ÉN CSÜTÖRTÖKÖN

Részletesebben

Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 6-án megtartott rendkívüli, nyílt üléséről készült jegyzőkönyv

Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 6-án megtartott rendkívüli, nyílt üléséről készült jegyzőkönyv Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 6-án megtartott rendkívüli, nyílt üléséről készült jegyzőkönyv T a r t a l o m: Jegyzőkönyv Jelenléti ív Mellékletek Határozat száma

Részletesebben

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 27/2011. (XII.02.) önkormányzati rendelete a Befektetés a jövőbe Zalaegerszegi Felsőoktatási Ösztöndíjról

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 27/2011. (XII.02.) önkormányzati rendelete a Befektetés a jövőbe Zalaegerszegi Felsőoktatási Ösztöndíjról Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 27/2011. (XII.02.) önkormányzati rendelete a Befektetés a jövőbe Zalaegerszegi Felsőoktatási Ösztöndíjról Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése az Alaptörvény

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Vál Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. szeptember 29-i rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Vál Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. szeptember 29-i rendkívüli üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Vál Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. szeptember 29-i rendkívüli üléséről Helye: Közösségi ház, 2473. Vál, Vajda János u. 16. Jelen vannak:bechtold Tamás polgármester,

Részletesebben

Csernák Lajos s.k. pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető

Csernák Lajos s.k. pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető E L Ő T E R J E S Z T É S Kiskunhalas Város Képviselő-testülete 2015. szeptember 24-i ülésére Tárgy: Csatlakozás a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz (Bursa Szabályzat a helyi

Részletesebben

1.) Fogadja el a Képviselő-testület 2011. I. félévi munkatervét. 2.) Utasítsa a jegyzőt, hogy a napirendek előadóit írásban értesítse.

1.) Fogadja el a Képviselő-testület 2011. I. félévi munkatervét. 2.) Utasítsa a jegyzőt, hogy a napirendek előadóit írásban értesítse. ELŐTERJESZTÉS Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2010. december 14- ei ülésére. Tárgy: Javaslat a Képviselő-testület 2011. I. félévi munkatervére Határozati javaslat: Nyergesújfalu

Részletesebben

I. fejezet Általános rendelkezések

I. fejezet Általános rendelkezések Hortobágy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2006. (IV. 25.) Hö. r e n d e l e t e a gyermekvédelem helyi rendszeréről 1 (a módosításokkal egységes szerkezetben) A képviselő-testület a helyi

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2015. május 6-i soron kívüli ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2015. május 6-i soron kívüli ülésére Tárgy: Pályázat benyújtása gyermekszegénység elleni program keretében nyári étkeztetés biztosítása támogatására Előkészítette: Tárnok Lászlóné jegyző, dr. Bimbó Mária osztályvezető Igazgatási Osztály Sorszám:

Részletesebben

Kérelem rendkívüli települési támogatás megállapítására tanévkezdéshez B e n y ú j t h a t ó a tárgyév június 1-je és június 30-a között.

Kérelem rendkívüli települési támogatás megállapítására tanévkezdéshez B e n y ú j t h a t ó a tárgyév június 1-je és június 30-a között. T-RTT S á r v á r i K ö z ö s Ö n k o r m á n y z a t i H i v a t a l H a t ó s á g i I r o d a 9600 Sárvár, Várkerület u. 2. levelezési cím: 9601 Sárvár, Pf. 78., fax: (06 95) 523-157 telefonszámok: (06

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2013. december 12-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2013. december 12-i ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 237/2013. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2013. december 12-i ülésére Tárgy: A Szim Salom Progresszív Zsidó Egyesület támogatási szerződése

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült a Bugyi Nagyközségi Önkormányzat 2012. augusztus 03-i rendkívüli ülésén

J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült a Bugyi Nagyközségi Önkormányzat 2012. augusztus 03-i rendkívüli ülésén J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült a Bugyi Nagyközségi Önkormányzat 2012. augusztus 03-i rendkívüli ülésén Hozott határozatok: 128/2012. (VIII.03.) tól 130/2012.(VIII.03.) ig Hozott rendelet: 17/2012.

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. szeptember 18-i rendkívüli testületi ülésének jegyzőkönyvéből

J e g y z ő k ö n y v. Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. szeptember 18-i rendkívüli testületi ülésének jegyzőkönyvéből Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 10/2013. sz. J e g y z ő k ö n y v Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. szeptember 18-i rendkívüli testületi ülésének jegyzőkönyvéből

Részletesebben