a csörögi lerakó rekonstrukciójának tervei, ezek engedélyezése után sor kerül a közbeszerzési eljárásra a kivitelezõ kiválasztására.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "a csörögi lerakó rekonstrukciójának tervei, ezek engedélyezése után sor kerül a közbeszerzési eljárásra a kivitelezõ kiválasztására."

Átírás

1 VI. évfolyam 9. szám Kiadja Csörög Község Önkormányzata október Elkezdõdik a csatornázás Közmeghallgatás közszolgáltatókkal A rendõri jelenlét nem mindig látható A tartalomból: - Közkifolyó Kecskerágón 2. oldal - Bursa Hungarica 2. oldal - A postáról 3. oldal - A közbiztonságról 4. oldal - Helytörténet 7. oldal Közmeghallgatást tartott a képviselõtestület szeptember 26-án az Egészségházban, amelyen jelen voltak a közszolgáltatást végzõ cégek képviselõi is. Hegedûsné Kripák Ildikó polgármester felkérésére elõször Hegedûs Árpád, az õrbottyáni rendõrõrs parancsnok-helyettese beszélt az õrs helyzetérõl, feladatairól, a látható rendõrség megteremtésének lehetõségérõl, arról, hogy fontosnak tartja az idõs emberek tájékoztatását a trükkös lopások megelõzése érdekében. Almási Gábor, a Duna Menti Regionális Vízmû Zrt. Balparti Üzemigazgatóságának üzemvezetõje elmondta, hogy Kecskerágó vízellátása érdekében, október végére elkészül a közkifolyó. Az A. S. A. Magyarország Kft. képviselõje, Mondel Marietta a cég tevékenységérõl és a községnek nyújtott támogatásról adott képet, Csonka Ferencné, a Váci Víziközmû Társulat elnöke bejelentette, hogy a napokban sor kerül a hitel felvételére, a csatorna-beruházáshoz szükséges önrész fedezetére. Mivel sokan egy összegben fizették be a hozzájárulást, nem kell a teljes 800 millió forintos hitelt felvenni, 143 millióval már rendelkezik a társulat. Garamszegi Géza, Vácrátót polgármestere, az Õrbottyán és Térsége Víziközmû Társulás elnökhelyettese bejelentette, hogy a csatornaépítés már az idén elkezdõdik, a csonkot, amelyre az ingatlanok csatlakoznak, a telekhatártól egy méterre viszik be. Gyenes Szilárd, a Zöld Híd PIU projektvezetõje elmondta, hogy elkészültek a csörögi lerakó rekonstrukciójának tervei, ezek engedélyezése után sor kerül a közbeszerzési eljárásra a kivitelezõ kiválasztására. Közben folyik a lerakó gázmentesítésének elõkészítése is. Hegedûsné Kripák Ildikó polgármester bejelentette, hogy jelen voltak a Kerepes ökörtelek-völgyi új hulladékkezelõ központ alapkõ-letételén. A Közvill Hálózati Kft. területi felelõse, Ludányiné Gréczi Katalin tájékoztatta a jelenlévõket, hogy a közvilágítás üzemeltetését a cég végzi, ezért az ezzel kapcsolatos gondokkal nem az ELMÛ-t kell megkeresni. (Az üzemeltetõ elérhetõsége lapunk a 8. oldalán található.) A hálózat-átépítés, új oszlopok elhelyezése, a közvilágítást veszélyeztetõ fák eltávolítása továbbra is az ELMÛ feladata. folytatás a 2. oldalon Gyermekvédelmi kedvezmény Tájékoztatjuk a tisztelt ügyfeleinket, hogy akinek a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultsága tárgyév november 1-jén még fennáll, a jogosultak részére december hóban pénzbeni támogatást folyósítunk. Ez évben a pénzbeni támogatás összege gyermekenként Ft. Ha a fenti határidõ elõtt már lejárt a jogosultság ideje, a kérelmeket ismételten be kell nyújtani a Polgármesteri Hivatalba. Az új kérelmek benyújtásának határideje: október 31. napja, ennek elmulasztása jogvesztõ hatállyal bír. Kidobott pénz, elmaradt nyaralás A Pest Megyei Gyermek- és Ifjúsági Alapítvány kuratóriuma idén augusztusban is szociális-karitatív gyermektáboroztatást szervezett a Balatonnál, Zamárdi üdülõhelyen. Két fordulóban, egyhetes, igényes programok várták az általános iskola felsõ tagozatos diákjait. A rendkívüli, kedvezõ lehetõséget megragadva, önkormányzatunk két jelentkezõnek biztosított személyenként 15 ezer forint támogatást a táborozáson való részvételhez. A két jelentkezõ késõbb visszamondta az utazást, helyettük két másik személyt javasolt Virág József, a CKÖ vezetõje. A polgármesteri hivatal elõkészíttette a két fiatal utazását, beszereztette a szükséges orvosi igazolásokat és befizette a 30 ezer forint hozzájárulást. Mindezek után a két gyermek nem jelent meg induláskor a pályaudvaron. Így kárba veszett a velük való foglalkozás, és az adófizetõk 30 ezer forintja. No comment. Öröm és szomorúság Elszámolt az önkormányzat a Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium által meghirdetett és elnyert parlagfû-mentesítési pályázat teljesítésérõl. Az elszámolást ellenõrizték, és pontosságát, szakszerûségét megdicsérték. Ez önmagában öröm a hivatal számára. A szomorúság az, hogy olyan pályázatról kellett elszámolni, amelynek elnyert tárgyát a fûkaszát - a parlagfû-mentesítés befejezése elõtt egy hónappal ellopták. DR. FEKETÉNÉ DR. GULYÁS TÜNDE

2 2 Csörögi Hírlevél Közmeghallgatás közszolgáltatókkal A szeptember 26-i közmeghallgatás fõ témájává vált Kecskerágó vízellátása. Bevezetõben a DMRV Zrt. képviselõje bejelentette, hogy október végére elkészül a közkifolyó. Erre is reagálva, több kecskerágói lakos elmondta, tíz éve küszködnek azzal, hogy nincs vízhálózat a településrészen, és ennyi idõ után egy közkút nem oldja meg a problémát. Továbbra is hordani kell a vizet, közel száz ember életkörülményeit, és több vállalkozás életét rontja le a vezetékes víz hiánya. Felháborító és megengedhetetlen, hogy a fõvárostól harminc kilométerre, a huszonegyedik században így kell élni embereknek, hangzott el a közmeghallgatáson. Felvetették azt is, hogy évekkel ezelõtt többen voltak, akik befizettek 70 ezer forintot a vezetékes ivóvíz reményében, de abból nem lett semmi, a pénzük pedig eltûnt. Lapunk elõzõ számában számoltunk be arról, hogy a DMRV Zrt. nemrégiben levélben tájékoztatta Csörög polgármesterét arról, hogy a Közép-Duna-Völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelõség megküldte a vízjogi létesítési engedélyérõl szóló határozatát. E határozat szerint két ütemben valósulhat meg Kecskerágó ivóvíz-ellátása. Elsõ ütemben a betápláló vezeték épül meg a már elkészült tervdokumentáció alapján, egy minõsített közkút elhelyezésével. A második ütemben valósulhat meg a további hálózat kiépítése, amelyre a vízjogi engedély lejártáig, július 30-ig van lehetõség. A folytatás az 1. oldalról A közmeghallgatás fõ témájává Kecskerágó vízellátása vált (a véleményekrõl, érvekrõl külön írásunk szól), a csatornával kapcsolatban felmerült az egyéni víztisztítás lehetõsége is, amely csak vízjogi engedély birtokában valósítható meg. Antal László képviselõ felhívta a figyelmet arra, hogy a csatornahálózatba való bekötést minden ingatlan esetében meg kell terveztetni, de lehetséges, hogy ebben segítséget kapnak az érintettek. Egyelõre csak ajánlati terv van, tehát a kivitelezés pontos ütemét, utcák vagy körzetek szerint, még nem tudják közölni. Kérdés hangzott el azzal kapcsolatban is, hogy a kertes házakban a locsolásra használt víz után is kell-e csatornadíjat fizetni. A DMRV képviselõje elmondta, hogy locsolási kedvezményként a szennyvízdíjból évi hat hónapon át 10 százalék elengedése kérhetõ. A szelektív hulladékgyûjtéssel kapcsolatban feltett kérdésre az A. S. A. képviselõje elmondta, hogy átlátszó zsákban helyezhetõ el a papír, a mûanyag palack és a fémhulladék. A veszélyes-hulladék összegyûjtésével kapcsolatban pedig Gyenes Szilárd mondta el, hogy a kisebb településeken gyûjtõ járatokat terveznek. A legközelebbi hulladékudvar Vácon épül, szelektívhulladék-gyûjtõ szigeteket az önkormányzat jelöli ki. Ezek, mint a polgármester asszony mondta, Kecskerágó, Kiscsörög területén és a Kossuth utcában lesznek. A közmeghallgatás utolsó szakaszában már csak egyetlen téma körül folyt a vita. Kurucz Attiláné képviselõ vetette fel, hogy szinte tehetetlenek az ismétlõdõ betörésekkel kapcsolatban, nem biztosított a magántulajdon védelme. Hegedûs Árpád õrsparancsnok-helyettes szerint, valóban az egyik legproblémásabb település Csörög, de a fokozott rendõri jelenléthez nagyobb létszám kellene. De sokat segít a polgárõrség, és nem minden akcióról értesül a lakosság. Ezt támasztotta alá Pálinkás Lajos alpolgármester is, aki köszönetet is mondott a rendõrségnek, hogy ahányszor csak kérték, mindig jött a rendõrjárõr, és sikeres közös akciók voltak nyomozókkal is. Hegedûsné Kripák Ildikó polgármester a rendõrséggel való szorosabb együttmûködés lehetõségeit is sorra vette. Elmondta, hogy az önkormányzattól ellopott eszközök pótlására, Lakatos Pál kezdeményezésére, gyûjtés indult, amelynek eredményeként már több mint 100 ezer forint gyûlt össze. Közkifolyó Kecskerágón A lakosok ivóvízhálózatot szeretnének közmeghallgatáson Almási Gábor, a DMRV képviselõje is elmondta, hogy a közkifolyó csak átmeneti megoldás. A vízvezeték kiépítéséhez azonban belterületbe kell vonni a településrészt, ehhez pedig módosítani kell a rendezési tervet, és újra engedélyeztetni a vízhálózat tervét. Hegedûsné Kripák Ildikó polgármester szerint komoly eredmény, hogy van már víz, de természetesen egy végleges megoldásban érdekelt az önkormányzat is. Ehhez viszont anyagi fedezetre lenne szükség. Gond az is, hogy annak idején a telkek kijelölése összevissza történt, így nehéz a megfelelõ szélességû utcákat kijelölni. A felszólaló kecskerágóiak szerint azonban fel lehet és fel kell gyorsítani a belterületbe vonást, az utak kiépítésére van megoldás, és közel száz aláírás bizonyítja, hogy hozzájárulnak a vízvezeték kiépítéséhez, sõt, anyagilag is támogatnák. Ami az évekkel korábban befizetett összeg sorsát illeti, pontos választ nem tudtak adni a jelenlévõk, de Almási Gábor szerint elképzelhetõ, hogy a hulladéklerakó mellett épült mintegy négyszáz méter hosszú, használaton kívüli csõvezeték építésére költötték. Az elhangzottakat a képviselõ-testület októberi ülésén értékeli. Hegedûsné Kripák Ildikó polgármester már a pontos feladatok és azok költség-kihatásai ismeretében a településrészen élõk számára külön közmeghallgatást kíván tartani. BURSA HUNGARICA A Csörög Község Önkormányzata az Oktatási és Kulturális Minisztériummal együttmûködve a évre kiírja az A típusú Bursa Hungarica Felsõoktatás Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot felsõoktatási hallgatók számára 2008/2009. tanév II. és a 2009/2010. tanév I. félévére vonatkozóan. A pályázatra azok az önkormányzat területén, állandó lakóhellyel rendelkezõ, hátrányos szociális helyzetû felsõoktatási hallgatók jelentkezhetnek, akik képzésre vonatkozó keretidõn belül államilag támogatott, teljes idejû (nappali tagozatos) felsõfokú alapképzésben, mesterképzésben, egységes, osztatlan képzésben, felsõfokú szakképzésben folytatják tanulmányaikat. A pályázat benyújtásának határideje: október 31. További tudnivalók és információ az interneten a csatolt dokumentumokban találhatók, illetve felvilágosítás kérhetõ a Polgármesteri Hivatalban. Csatolt dokumentum: Pályázati kiírás A doc. Igazolás bursa A. doc. Bursaurlap A doc BURSA melléklet doc. BURSA HUNGARICA B Csörög Község Önkormányzata az Oktatási és Kulturális Minisztériummal együttmûködve a évre kiírja a B típusú Bursa Hungarica Felsõoktatás Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot felsõoktatási tanulmányokat kezdeni kívánó fiatalok számára. A pályázatra azok az önkormányzat területén állandó lakóhellyel rendelkezõ, hátrányos szociális helyzetû fiatalok (a 2008/2009. tanévben utolsó éves, érettségi elõtt álló középiskolások, illetve felsõfokú diplomával nem rendelkezõ, felsõoktatási intézménybe még felvételt nem nyert érettségizettek) jelentkezhetnek, akik 2009/2010. tanévtõl kezdõdõen felsõoktatási intézmény keretében államilag támogatott, teljes idejû (nappali tagozatos) felsõfokú alapképzésben, egységes osztatlan képzésben, felsõfokú szakképzésben kívánnak részt venni. A pályázat benyújtásának határideje: október 31. További tudnivalók és információ a csatolt dokumentumokban találhatók, illetve felvilágosítás kérhetõ a Polgármesteri Hivatalban. Csatolt dokumentumok: Pályázati kiírás B doc. BURSA melléklet doc. Pályázati urlap B doc

3 Csörögi Hírlevél 3 Posta a csörögi postáról A közmeghallgatás egyik meghívottja volt a Magyar Posta Zrt. képviseletében Horváth Tiborné hálózati irodavezetõ, aki személyesen nem tudott eljönni, de egy részletes írásbeli tájékoztatást adott a csörögi postaszolgáltatásról. Eszerint a jelenlegi irodakonténerben mûködõ postával végleg megoldódtak Csörögben a szolgáltatás ellátásának problémái. Mint azt a hálózati irodavezetõ tájékoztatójából kiderül, a KSH adatait figyelembe véve, a január 1-jei közigazgatási állapot szerint településünknek lakója és 573 darab címhelye van. A lakosság széleskörû postai szolgáltatásokat vehet igénybe, úgymint: levélpostai küldemények, postautalványok, postacsomagok felvétele, továbbítása, készpénz-átutalási megbízások teljesítése, takarékszolgálat (Erste Bank, OTP), értékpapír eladás visszaváltás (Erste Bank, OTP, Államkincstár), érkezett és értesített postai küldemények postahelyi kézbesítése, sorsjegyárusítás, postai és pénzügyi értékcikkek, kereskedelmi áruk forgalmazása. Mindezt egy személy, jelenleg Hegyi Lászlóné (Marika) végzi nagyon lelkiismeretesen, a XXI. századi munkakörülményeknek nem nevezhetõ, nyáron meleg, télen hideg, kényelmetlen, rossz szagú és mosdó, toalett nélküli konténerben. Nem csoda, hogy az eddig eltelt röpke négy év alatt már többen is megfordultak már ezen a nagyvállalat által nagyvonalúan felvételi-ügyfélkapcsolati munkahelynek titulált helyen. Községünkben a szõdi posta két alkalmazottja látja el a kézbesítõ feladatokat, míg a csomagokat a váci 1. számú posta gépkocsija szállítja házhoz. A napközben felvett küldemények, és a kihelyezett levélszekrényekbõl begyûjtött levélposta naponta továbbításra kerül, így azok már másnap eljutnak a címzettekhez. A postahely tevékenységével kapcsolatban az elmúlt években nem érkezett panasz, bejelentés, ezért a cég pozitívan minõsíti az itt végzett munkát. A 2008/2007. évi forgalmi adatokból kitûnik, hogy a levelezésben kiugróan magas arányú a tértivevényes levelek feladása, ezt követik az ajánlott küldemények, majd az értéklevelek, a közönséges levelek, a hivatalos iratok. A forgalom jelentõs százalékát a csomagküldés teszi ki. A csörögiek jó postai vásárlók is, a kereskedelmi eladás számottevõ, és nem kevés sorsjegyet adnak el. A POS terminál befizetések aránya kicsi, a kifizetéseké viszont meglehetõsen nagy. Mindez azonban mennyiségileg minimálisnak mondható egy másik település szolgáltató helyéhez képest. A forgalmi adatok alapján mindössze 0,3 fõ napi 2 órai foglalkoztatása lenne indokolt a jelenlegi 1 fõ 8 órai foglalkoztatásával és a 7 órás nyitva tartással szemben állapítja meg tájékoztatójában a hálózati iroda vezetõje, Horváth Tiborné. Épül a járda a vasútállomásnál Vége a sárban, latyakban járásnak! A MÁV malmai lassan õrölnek ugyan, de végül is két nap alatt elkészült a régóta áhított betonjárda a vasútállomáshoz felvezetõ lépcsõsor és a peron között. Képünkön a munkálatok folynak. Természetesen most is akadtak, akik úgy érezték, hogy cipõtalpuk nyomát éppen a friss betonon örökítsék meg az utókor számára. Megkezdõdik a csatornaépítés Mint a közmeghallgatáson Garamszegi Géza, Vácrátót polgármestere, az Õrbottyán és Térsége Víziközmû Társulás elnökhelyettese bejelentette, a csatornaépítés már az idén elkezdõdik. Tisztázódott az is, hogy a csonkot, amelyre az ingatlanok csatlakoznak, a telekhatártól egy méterre viszik be. A csatornacsonkra való rákötést, mint Antal László elmondta, külön meg kell terveztetni. Az egész csatorna-beruházást - Hegedûsné Kripák Ildikó polgármester megbízására az önkormányzat részérõl Antal László képviselõ, mûszaki szakember kíséri figyelemmel. A kiviteli terv és az ütemterv ismeretében a lakosság részletes tájékoztatást kap a munkák menetérõl. Közbeszerzési pályázat alapján a Szabadics Közmû és Mélyépítõ Zrt. nyerte meg a víziközmû társulás tagközségei területén folyó szennyvízcsatorna-rendszer kivitelezési munkálatait. Az 1990-ben alapított zalakarosi illetõségû cég eddig Zala, Somogy, Veszprém, Baranya és Vas megyében tevékenykedett. Mint Dancs Balázstól, a kivitelezõ cég építésvezetõjétõl megtudtuk, a szükséges dokumentációk kézhezvételét követõen, október 13-án fognak hozzá a csatornahálózat kiépítéséhez, és reményeik szerint legkésõbb december végéig szeretnék befejezni Csörögben a 13 kilométer hosszú gerincvezeték megépítését. A Szabadics Zrt elõzetesen értesíti az érintett településrészeken lakókat a munkálatok megkezdésérõl, hogy az idõközönként elõforduló forgalomkorlátozásra és az azzal járó kellemetlenségekre fel tudjanak készülni. - Egy idõben, négy brigádban negyven munkás úgynevezett kéthetelésben dolgozik majd a területen - tájékoztatott Dancs Balázs. - Hétfõtõl a következõ hét csütörtökéig, hétvégeken is. Ha az idõjárás engedi, december 20-ig egyfolytában dolgozunk. A telekhatártól egy méterre állunk be az ingatlan területére a tulajdonosokkal való egyeztetés és a mûszaki szükségszerûségek figyelembe vételével. A gerincvezeték kiépítése szakaszosan történik, és a mûszaki ellenõrzés után vissza is lesz temetve a munkaárok. Az esetleges közlekedési vagy más problémákat a helyszínen tartózkodó munkavezetõvel lehet majd megbeszélni.

4 4 Csörögi Hírlevél Ki védi a csörögi polgárt? Interjú Pálinkás Lajossal a közbiztonságról Pálinkás Lajos alpolgármestert, a helyi polgárõrség aktív tagját kérdeztük településünk közbiztonságáról. - Az elmúlt hetek betöréssorozatai is azt mutatják, hogy a Csörögi Polgárõr Egyesület és a rendõrség minden eddigi erõfeszítése kevés ahhoz, hogy a Csörögben közismert bûnözõ személyeket megfékezzék és hatástalanítsák. Mit tehet önkormányzatunk az itt élõ emberek és vagyonuk biztonsága érdekében? Milyen eszközök állnak rendelkezésre a bûnözés felszámolására? - Elsõsorban a rendõrséggel és a polgárõrséggel való kapcsolat fejlesztése és erõsítése jöhet szóba válaszol Pálinkás Lajos. - Ezért hívtuk meg a szeptember 26-i közmeghallgatásra az õrbottyáni rendõrõrs parancsnokhelyettesét, Hegedûs Árpádot, hogy tájékoztatást kérjünk a rendõrség Csörögben végzett tevékenységérõl, és arról, hogyan lehetne hatékonyabbá tenni a bûnüldözési és bûnmegelõzési feladatok ellátását településünkön. Itt szó volt az idõs emberek védelmérõl és a felvilágosító munkáról, hogy ne essenek áldozatul a legrafináltabb módszerekkel elkövetett bûncselekményeknek. Ebben a felvilágosító propagandában nekünk is aktívabbnak kellene lennünk, hiszen gyakran a jóhiszemûség, a figyelmetlenség szolgáltatja ki az idõseket a visszaéléseknek. Az egyedülálló, idõs vagy beteg emberek védtelenségét csökkentheti a szomszédok odafigyelése. Ezen a téren pedig a közömbösség ellen kell harcolnunk. Sok értelmes, normális életvezetésû ember nem túl okos módon teljesen elzárkózik a közéletben való részvételtõl. Ez a kívülállás nem oldja meg a problémákat, hosszú távon a deviancia kiterjedését segíti elõ. Nagyon nagy elõrelépést jelentene, ha ezen a téren kibontakozna egy társadalmi összefogás a faluban. - Hozott-e változást a körzeti megbízott kinevezése? - Jelentõs lépés volt a körzeti megbízott kinevezése. Cseke Péter minden hónap utolsó péntekén félfogadást tart a polgármesteri hivatalban, és tanácsadással, adott esetben rendõrségi intézkedés kezdeményezésével nyújt segítséget a hozzá fordulóknak. A polgármesteri hivatalban folyó szabálysértési ügyintézést is meg kell említenem, de hozzá kell tennem, hogy itt csak írásbeli, ellenõrizhetõ bejelentés alapján tudnak érdemben intézkedni. Önkormányzatunk pénzbeli támogatást folyósított a korábbi polgárõrség számára, és erejéhez mérten támogatja az újonnan szervezõdött Csörögi Polgárõr Egyesület tevékenységét. Errõl nyugodtan elmondhatjuk, hogy pozitív hatást gyakorol a közbiztonság erõsítésére, de nyilván nem képes minden problémát megoldani. - Vannak kifejezetten bûnözõ életmódot folytató emberek Csörögben, fittyet hányva minden emberi és társadalmi normának. Öntörvényû életvezetésükkel folyamatos feszültséget, félelmet keltenek az emberekben. Rossz hírét keltik Csörögnek, emiatt a helyi ingatlanok leértékelõdtek, vagyis mindenkinek veszteséget és kárt okoznak. Mindemellett úgy tûnik, hogy az igazságszolgáltatás nem igazán éri utol õket. Ön évtizedekig a büntetés végrehajtás területén dolgozott. Hogyan látja, ki vagy mi nem védi eléggé a csörögi polgárt és tulajdonát? - Ez a kérdés nem szakítható el a társadalmi összefüggéseitõl. Különbséget kell tenni a bûnözõ és a bûnelkövetõ között. Az elõbbi folyamatosan követ el bûncselekményeket, ezeket a rendõrség ellenõrzi. Az alkalmi bûnelkövetõkkel szemben nincs ilyen lehetõség. A rendszerváltással humanizálódtak a törvények, elõtérbe kerültek a személyiségi jogok, amelyek védelme nehezíti a személyi tulajdon védelmét, és a rendõrség társadalmi tekintélye sem megfelelõ. Korábban az ítélet megszületése elõtt szigorú elzárási körülmények között lehetett tartani az elkövetõt, s így nem volt lehetõsége kapcsolatot tartani a bandájával. Ez ma nem lehetséges. Megfélemlítik a tanukat, eltüntetnek dolgokat, egymásnak igazolják az alibit. Ha mindezek ellenére sikerül bizonyítani a bûncselekményt, még hátravan a bírósági ítélkezés, ami nem egységes, véleményem szerint olykor túlzottan humánus. Az önvédelem gyakorlásának jogi lehetõsége nálunk eléggé korlátozott más országok gyakorlatához képest. A büntetés végrehajtás rendjét is humanizálták, elõfordul, hogy jobb körülmények közé kerül a bûnözõ, mint amiben otthon élt, s így átmeneti szállásnak tekinti a büntetését. - És ezekben a családokban ebben a szellemben nõ fel a következõ generáció is - Igen, a másik ok a családban keresendõ. Ha egy gyerek lelkében nem jelenik meg a jó és a rossz fogalma, nem tanulja meg a legalapvetõbb erkölcsi szabályokat, az otthon látott mintát fogja követni. Csörögben a lakosság számot tevõ része mások munkájából való részesedésre rendezkedett be. Némely család számára a gyerekeik után felvehetõ segélyek a megélhetés forrásai, egyébként ki vannak csapva az utcára, vagy deviáns életet élõ felnõttek veszik körül õket, s kikerülhetetlenül belesodródnak és áldozataivá válnak a kábítószeres, alkoholista környezetnek, s végül a bûnözésnek, mert a drog és az ital megszerzése is pénzbe kerül. Ha felnõ egy nemzedék, aki nem látta a szüleit dolgozni, nem is tanították meg a munkára, akkor nyilván azokat a nemtelen és jogtalan lehetõségeket keresi meg, amivel az igényeit ki tudja elégíteni. - A közmeghallgatáson Hegedûs Árpád, az õrbottyáni rendõrõrs parancsnok-helyettese arról a tervérõl beszélt, miszerint erõsítenék Csörögben a látható rendõri jelenlétet. - Erre nagyon nagy szükség volna. De a rendõri és a polgárõri tevékenységnek van egy háttérben zajló, úgynevezett nem látható része is. Például olyan helyek feltérképezése, ahol feltételezhetõ a fekete áruk tárolása. A közelmúltban polgárõrségünket is bevonták ilyen akciókba, melyek során különbözõ közmûvekrõl ellopott fémtárgyak, magánszemélyekhez történt betörésekbõl származó holmik kerültek elõ. Országos bûnözõhálózat mûködik Csörögben, amely más megyékben ellopott kábeleket, aknafedeleket értékesít. Ezeket tettenéréssel, rendõri felderítéssel lehet kiszûrni, amihez hatékony nyomozati munkára van szükség. A látható jelenlét, a demonstráció elengedhetetlen nálunk, ahol motorizált csapatban lopják az utak melletti vasanyagokat, jelzõtáblákat, mindent, ami fémbõl van. Ki mer rájuk rászólni? A betörõbandák képlékenyek, alkalmi érdekek alapján szervezõdnek a bûnözõ életmódot folytató rétegben. Elõször felderítik a faluban, hogy hová érdemes betörni. Megfigyelik a helyszínt, az ott lakók mozgását, szokásait, és éjszaka ellopják az udvarból a kint tárolt holmit. Ha kell, gyerekeket is bevonnak az akciójukba. Lesik a polgárõrség mozgását is, hogy biztosra menjenek. A sûrûbb rendõri járõrözés komoly segítséget jelenthetne. - A jelekbõl ítélve sok fiatal kábítószerezik a faluban, gyakran a nyílt utcán. Jelzések érkeznek a polgárõrséghez éjszakai drogpartikról, fiatalok randalírozásáról, vagy kábítószeres, alkoholos állapotban zajló családi botrányokról. Ki és mit tesz ezek ellen? - Ezzel kapcsolatosan egyedül a rendõrségnek van intézkedési joga. Több esetben kaptunk fülest kábítószeres összejöve-

5 Csörögi Hírlevél 5 Vác déli bejáratánál, a 2-es fõút mellett, elkezdõdött a leendõ Déli Kereskedelmi Központ 24 hektáros területének közmûvesítése. A több lépcsõs fejlesztés keretében elõször a Tesco hipermarket épül meg, nyolcezer négyzetméteren. A Tesco mellett egy üzemanyagtöltõ-állomást, egy gyorsétkezdét, valamint egy bevásárló-, szórakoztató-, illetve szolgáltató központot terveznek. A további területeken kis- és középvállalkozók telepedhetnek meg. Az elképzelések szerint itt Csöröghöz igen közel - alakulhat ki Vác kereskedelmi és szolgáltató központja. A Tesco áruház és a kapcsolódó betelekrõl, de mire odaért a rendõrség, eltûntek. Konkrét esetet mondok. Egy polgárõrünk bejelentette, hogy itt és itt ilyen parti zajlik. Kijött a rendõrség, semmit és senkit nem találtak a helyszínen. Nem is nagyon örültek a fölösleges kivonulásnak. Ahogy elmentek, a parti újra kezdõdött, a polgárõr a mobiltelefonján rögzítette a hangokat. Hogy miért nem kapják el a dílereket, akik itt tevékenykednek, nem tudom megmondani. Hegedûsné Kripák Ildikó polgármester asszony tavaly nyáron szervezett egy más témával közös önkormányzati rendezvényt a drogprevenció érdekében. Idén nyáron egészségnap keretében szerveztünk filmvetítést és tanácsadást a dohányzás, kábítószer-fogyasztás, szexuális higiénia kérdéskörében a falunapon. Egyetlen érdeklõdõ sem vette igénybe a lehetõséget. Ez is olyan probléma a falu életében, amit nem lehet megkerülni, tenni kell a kábítószerezés ellen. Ehhez viszont szakemberekre, pénzügyi támogatásra lenne szükségünk. Anyagi forrás, eszközök, s nem utolsósorban helyiség hiányában eddig még nem tudtuk megteremteni egy színvonalas, ifjúsági sportélet lehetõségét a faluban, amibe bevonhatnánk a csellengõ, alkoholizáló, drogos fiatalokat. Ugyanakkor komoly összegeket fizet ki önkormányzatunk szociális támogatásra, amire a rászorultak között olyan emberek is igényt tartanak, akik amúgy méregdrága, márkás autóval furikáznak az utcán. Világos, hogy nem a bank hitelezte meg nekik, és nem a gazdag rokon adta kölcsön. Ilyen világban élünk. - VM - A templom Jeromos-napi búcsúja Szeptember 20-án rendezte meg nagyszabású Jeromos-napi zarándoklatát és búcsúját a Csörögi Szent Jeromos, Szent Kristóf és Boldog Vácz remete templom közössége. Tesco és kereskedelmi központ épül Vácon Pályázatnyertes a váci kórház Több mint két milliárd támogatás a rekonstrukcióhoz A kormány szeptember 17-i döntése nyomán folytatódhat a kórház rekonstrukciója, a 2,3 milliárd forint támogatás révén lehetõvé válik a fõépület még fel nem újított felének komfortosítása és további három épület korszerûsítése. Ez lesz a negyedik és egyben befejezõ üteme a kórház-rekonstrukciónak, amely ezelõtt tíz évvel kezdõdött, de 1988 és 2002 között leállt. A beruházásban a váci önkormányzatnak várhatóan százalékos önrészt kell állnia. A rekonstrukció elvégzésére a szerzõdéskötéstõl számított két év áll rendelkezésre. A kórház fõigazgatója elmondta, hogy az elõkészítõ munkákat követõen, tavasszal kezdõdhet el a kivitelezés, és 2010 végén már a huszonegyedik század követelményeinek megfelelõ, jól felszerelt intézményben gyógyulhatnak a betegek. Vagyis, ezzel befejezõdik a teljes fekvõbeteg-ellátás korszerûsítése, de a járóbetegszakellátás hasonló szintre emeléséhez és újabb mûszerek beszerzésére továbbra is benyújtanak majd pályázatokat. vásárlóközpont kivitelezése tavasszal kezdõdik, és megnyitását is 2009-re tervezik. A terület közmûvesítése várhatóan az év végéig elkészül, és megépülnek az utak is. Komoly változás lesz, hogy a 2- es fõúton kétsávos körforgalmú csomópont készül, hogy a várható nagy forgalom zavartalanul bonyolódhasson le. Gyalogos és kerékpárút is épül, buszmegállót létesítenek, és kiépítik a közvilágítást. A helyi csatornahálózatot a hamarosan megépülõ és Csörögöt is érintõ - Õrbottyán-Vác regionális csatornába kötik be.

6 6 Csörögi Hírlevél Fotók Csörögrõl már a könyvtár falait díszítik Az én Csörögöm címmel hirdetett fotópályázatot az önkormányzat, s a beérkezett képekbõl kiállítást is rendeztek a falunapon. A képek készítõi, Veres Mária és Molnár László, felvételeiket az önkormányzatnak ajándékozták. Ezek már a könyvtárt díszítik, és továbbra is megtekinthetõek. (Képünkön Molnár László panoráma-felvétele, amelynek eredetije természetesen színes.) A mûvelõdési ház októberi programjai: Okt. 7. kedd, 10-tõl 12-ig: Kismama klub Okt. 8. szerda 14-tõl 18-ig: könyvtár, 15- tõl Kézimunka kör Okt. 9. csütörtök 14-tõl ig: könyvtár Okt. 11. szombat, 10-tõl 11-ig: Kézmûves foglalkozás gyerekeknek, felnõtteknek: textilképek és préselt levél képek textilkerettel Okt. 14. kedd, 9-tõl: Képviselõtestületi ülés Okt. 15., szerda 14-tõl 18-ig: könyvtár, 15- tõl Kézimunka kör Okt. 16., csütörtök: 14-tõl ig: könyvtár Okt. 18., szombat: 10-tõl 11-ig rajz szakköri foglalkozás gyerekeknek: állatrajzok, állatmese illusztrálás Okt. 21., kedd: 10-tõl 12-ig: Kismama klub Okt. 22., szerda: 14-tõl 18-ig: könyvtár, 15- tõl Kézimunka kör Okt. 25., szombat: 10-tõl 11-ig: Kézmûves foglalkozás gyerekeknek, felnõtteknek: õszi levél zsírkrétával, karcolt mintával, õszi díszek termésekbõl, levelekbõl Okt. 28., kedd: 10-tõl 12-ig: Kismama klub Okt. 29., szerda: 14-tõl 18-ig: könyvtár, 15- tõl Kézimunka kör Okt. 30., csütörtök: 14-tõl ig: könyvtár Okt. 31., péntek: 17-tõl a Csörögi Baráti Kör találkozója Újra vár a Kismama klub! Új tagok jelentkezésére is számítunk Mûvelõdési házunkban már bevált és jól mûködõ klubunkba új tagokat várunk szeretettel, valamint azokat a régi tagokat, akik az utóbbi hetekben nem jöttek. Mind a kicsik, mind az anyukák azért járnak a klubba, hogy elsõsorban a babák játéka és szórakozása legyen a cél, ezért a jövõben a klub keretein belüli termékbemutatókat mellõzzük. Tehát minden régebbi és új tagot szeretettel várunk a mûvelõdési házba (Csörög, Arany J. u. 53.) minden kedden 10-tõl 12 óráig! K. A. Felélesztjük a kézimunkázás divatját! Akik szeretnék velem együtt feléleszteni a kézimunkázás divatját, azokat ismét szeretettel várom foglalkozásainkra, minden szerdán 15-tõl 18 óráig a mûvelõdési házban. Az érdeklõdõk például a következõket próbálhatják ki foglalkozásainkon: hímzés farmerra, egyéb ruhadarabokra ezzel egyedivé varázsolhatjuk ruháinkat-, keresztszemes és lapos hímzés vászonra, napszövetre, kongréra stb. ebbõl terítõt, könyvjelzõt, és még sok más egyéb dísztárgyat készíthetünk. Ezen kívül mást is kipróbálhatunk, amit hímzõfonallal csinálni lehet: fonott karkötõk, nyakláncok, mobiltelefon tokok stb. Kötést, horgolást, gobelint és más egyéb, egyedi technikával készült munkát is szívesen látunk, tanulunk. Minden alkalommal örömmel fogadjuk tagjaink régebbi vagy otthon készült munkáit, amivel ötleteket adhatnak másoknak is. Tanuljunk egymástól! Szakköreink ingyenesek. Idõset és fiatalt egyaránt szeretettel várunk! Elérhetõség: a mûvelõdési ház nyitva tartása szerint, vagy a 30/ as számon. K. A. Kézmûves hétvégék és rajz szakköri foglalkozások Kedves Gyerekek, Felnõttek, Szülõk! Mûvelõdési házunkban õsztõl ismét elindítjuk kézmûves hétvégéinket, minden szombaton 10-tõl 11 óráig. Ha szeretnétek kézügyességeteket továbbfejleszteni, családtagjaitokat, ismerõseiteket pedig ünnepi alkalmakkor saját készítésû ajándékkal meglepni, nálunk színes programokon tehetitek ezt meg. A rajzolástól a textilezésen, papírmunkákon, kézimunkázáson át a természetes anyagok, termések megmunkálásáig sok mindennel várunk Benneteket. Alkossunk együtt! KOVÁCS ANDREA MÛVELÕDÉSIHÁZ-VEZETÕ Új könyvek a könyvtárban Janikovszky Éva: Már iskolás vagyok. Épp aktuális e könyvet ajánlanom, hiszen múlt hónapban sok gyereknek lett boldogság és dicsõség az elsõ iskolatáska. Dani, az iskolába induló fiú és kis óvodás társa történetét az írónõ játékosan adja elõ. A színesen illusztrált könyvet kisiskolásoknak és szüleiknek ajánljuk. Marék Veronika: Kippkopp és Tipptopp. Az írónõ kedves gesztenyefiúja, Kippkopp ezúttal lány társával Tipptoppal indul õszi kalandjaira. Az erdõt járva Tipptopp számtalan állattal találkozik, míg végül összeakad Kippkoppal, akivel együtt berendezkedik egy otthonos barlangban, majd együtt indulnak erdei barangolásra egy õszi falevélen Kippkopp összes többi történetét megtalálhatjátok könyvtárunkban. Ken Follett: A katedrális, Az idõk végezetéig. Az író híres regénye, a Katedrális, valamint annak folytatása. A középkor sötét nyomorúságában egy nagyszerû székesegyház felépítésérõl szóló történet megigézett már sok olvasót. Tizennyolc évvel késõbb írta meg Ken Follett a folytatást, mely az elsõ részhez hasonlóan ragadja magával olvasóit. Paulo Coelho: A Zahir. Esther tízévi házasság után hagyja el férjét, a fényûzõ életet élõ sikeres írót. Ennek látszólag semmi oka nem volt. Egy nap feltûnik a titokzatos Mikhail, aki ígéretet tesz az írónak, hogy elvezeti feleségéhez. Az út Kazahsztán sztyeppéire vezet, ahol az író egy spirituális hagyomány segítségével különös felfedezést tesz. Varga Tímea: Szilánkokra hullva. E könyv bepillantást enged tizenhárom fiatalember életébe, gondolkodásmódjába, a neveltetésükbõl eredõ hiányosságokba és a drogokba való menekülés okaiba. Többféle kábítószerrel kapcsolatos hatás megtalálható a könyvben, melyek legfõképpen negatívak. Megtalálhatók továbbá az okok, amik ide vezettek. Tornay Judit: Halálunk óráján. A könyv hõse, Éva középkorú nõ, férje, két fia, anyja és barátnõi mellett küzd a rákkal, és a betegség mellett ugyanúgy meglévõ hétköznapi gondjaival, teendõivel. Mélységesen megrendítõ lélekrajz. Segít átérezni és megérteni a rákkal vagy más súlyos betegséggel küzdõk végtelen magányát és különleges igényeit.

7 Csörögi Hírlevél 7 A csörögi honlapról HELYTÖRTÉNET I. rész A beteljesületlen száz éves álom A csörögi gyógyfürdõ és mûvésztelep Régen írtunk honlapunkról, a csorog.hu-ról, ezért most összegyûjtöttünk néhány közérdekû adatot. Tavaly március óta, azaz a weboldal újraindítása óta most érjük el a napokban a ik egyedi honlap-látogatást, a webrobotokat nem számítva. Havonta átlagosan 1000 látogató nyitja meg községünk honlapját, információkat keresve, híreinket tallózva, vagy csak egyszerûen érdeklõdést mutatva kis falunk iránt, a megközelítést keresve, térképünket böngészve. A világ számos országából regisztráltunk egyéni keresést, ezek közül leggyakrabban Hollandiából, Németországból, még az USA-ból is. Létezik az interneten egy mérõszám, az úgynevezett Pagerank, mely egy honlap látogatottságát mutatja 1-tõl 10- ig. Idén elértük a 4-es pozíciót, mely nem rossz, a lakosságra vetítve, ha pl. a váci önkormányzati honlapot 5-ösre értékelik. Igyekszünk folyamatosan új rovatokat indítani, sok látogatót vonzott már környezetvédelmi témánk, az Önkormányzati hírekben a csatorna-beruházásról szóló hírek népszerûek a statisztika szerint, de legújabb rovatunk, az Egyházi hírek is megszólított olyan lakosokat, akik eddig az internet iránt nem sok érdeklõdést mutattak. Az önkormányzati és más fontosabb pályázatok megjelentetésével igyekszünk megkönnyíteni az eligazodást a szabályok útvesztõjében a hátrányos helyzetû lakosok számára éppúgy, mint a pályakezdõknek. Az APEH információival segíteni kívánjuk mind a vállalkozók, mind a magánszemélyek adózását. Az apróhirdetések rovatot ajánljuk minden helybéli ill. közeli lakónak, itt ingyen hirdethet állást, ingatlant, egyebeket. Szeretnénk, ha a helyi vállalkozások felsorolása is hasonló népszerûséget érne el, ezáltal is segítendõ mûködésüket. Köszönjük mindazok segítségét, akik fontosnak érzik, hogy településünk is kivegye részét a világháló nyújtotta lehetõségekbõl, s ehhez ötleteket, támogatást nyújtottak, a késõbbiekben is számítunk rájuk. MOLNÁR LÁSZLÓ WEBSZERKESZTÕ Az idõsebbek talán még emlékeznek arra, létezett egy mára elfeledett ötlet, Csörögöt fürdõhellyé tenni. Ahogy az a 20. század elején kiadott ismertetõben szerepel, Géza Kertváros (Gajáry Gézáról elnevezve) és a Szõd Gyógyfürdõ területén vásárolt telkek jó befektetésnek számítottak. A Csörögi Hírlevél olvasói négyrészes sorozatunkból megismerhetik a fürdõ ötletadóját, a politikus Gajáryt, az Árpád-majorban lakó Matisse tanítvány Bornemisszát, a gyógyfürdõ és az Írók és Mûvészek Villatelepének történetét. A parcellázás megálmodója, a politikus Gajáry Géza Gajáry Géza õsei, még Bethlehem néven, magyarul nem tudó pozsonyi zsidók voltak. Közülük Antal ( ), mint 1848-as huszárkapitány, késõbbi Pest vármegyei fõszolgabíró tûnik fel, aki 1862-ben Gajáryra változtatta nevét. Az asszimiláció útjára lépett család 25 évvel késõbb már a magyar nemesek közé tartozott! Bettelheim-Gajáry Antal második házasságából 1863-ban született meg a csörögi és váci helytörténet vonatkozásában kiemelkedõ helyet betöltõ Géza. A késõbbi helyi földbirtokos tanulmányait Kalocsán, majd Budapesten végezte. Bírói praxisát már Vácott szerezte meg, majd 1886-ban a fõszolgabírói hivatalban tiszteletbeli szolgabírói címet kapott. A feltörekvõ hivatalnokot 1887-ben Vác fõjegyzõvé, majd 1890-ben a város polgármesterévé választották. Mandátumának lejárta után a kerület országgyûlési képviselõje lett és 1905 között a váci, ezt követõen harmadik ciklusában már a felvidéki Trencsén vármegyei Nagybiccse (ma Bytca) érdekeinek szószólója lett. Karrierje azonban egy évvel késõbb megtört, mivel 1906-ban a belpolitikai válság másokkal együtt elsodorta õt. Több társadalmi funkciója mellett között neofita keresztényként világi elnöke volt a szõdi egyházközségi képviselõ-testületnek is. Gajáry a szõdi templomnak Pataky László Amerikában is kiállított, népies stílusban festett, a betlehemi barlangban a Szent Családot ábrázoló nagyméretû, értékes festményét ajándékozta. Felesége a mûkedvelõ festõ Kovách Elvira ( ) a negyvennyolcas galsai Kovách Ernõ õrnagy, késõbb fegyintézeti igazgató lánya volt. A család, Géza polgármesteri mandátumának lejárta után költözött ki az akkori szõdi (2002-tõl csörögi) Árpád-pusztára. A Reiser-Révész Bélával közösen mûködtetett gazdaságuk ben már 424 holdat tett ki. A Gajáry gyerekek: György, László, Márta és Lívia voltak. György 1892-ben még Vácott, László 1902-ben már a pusztán született. A Gajáry-pusztánál Lívia 1919-ben 100 korona költségen egy fakeresztet emeltetett, mely késõbb kõkeresztre lett kicserélve (a csörögi önkormányzat 2006-ban ezt helyesen a helyi védettségre javasolt létesítmények közé vette). Gajáry 1932-ben 69 évesen hunyt el. Földi hamvait Budapestrõl a szõdi római katolikus templomban történõ felravatalozása után nyomban Vácra szállíttatták, ahol a - mára már felszámolt - középvárosi temetõben nyugalomba helyezték. Gajáry régi birtokán Szõdi Mezõgazdasági Rt. néven 1932-ben egy intenzív mezõgazdasági tevékenységet folytató üzem kezdte meg mûködését. Gajáry Géza 1896-ban A II. részben a Matisse tanítvány Bornemisszát, a Gajáry-Bornemissza-kúria, valamint az Árpád-major lakóit mutatjuk be. VOLENTICS GYULA HELYTÖRTÉNETI-KUTATÓ

8 8 Csörögi Hírlevél Értesítés a kötelezõ tüdõszûrésrõl Értesítem a Tisztelt Lakosságot, hogy az ÁNTSZ Közép-magyarországi regionális tiszti fõorvosa határozatilag elrendeli évi CLIV, Tv a alapján a régiók területén, így Csörög közigazgatási területén is, a lakosság körében a kötelezõ tüdõszûrést. Kötelezõ tüdõszûrésen kell részt venni az állandó bejelentéssel vagy tartózkodási hellyel rendelkezõ, 30 év feletti lakosoknak. Szûrõvizsgálaton nem kell részt vennie: - azoknak a személyeknek, akik 1 éven belül ilyen vizsgálaton részt vettek, - akik a tüdõgondozó intézetben kezelés alatt állnak, - akik a kórházban vagy más intézményben részt vettek alkalmassági vagy tüdõszûrõ vizsgálaton, - akik betegségük vagy mozgáskorlátozottságuk miatt nem tudnak megjelenni. Tüdõszûrés helye: Jávorszky Ödön Kórház Tüdõgondozó Intézet Vác, Argentin Döme tér 1-3. Tüdõszûrés ideje: október október 30. között, hétfõ, kedd, szerda, csütörtök: 7h 16h ig. Felhívom az érintettek figyelmét, hogy a kötelezõ tüdõszûrésen saját és környezetükben élõk érdekében is a fentieknek megfelelõen vegyenek részt! DR. FEKETÉNÉ DR. GULYÁS TÜNDE SK. JEGYZÕ Ingyenes védõoltások Október elsejétõl ingyenes a pneomococcus elleni védõoltás minden két év alatti gyermek számára. A vakcina véd a súlyos, életveszélyes betegségeket, tüdõgyulladást, agyhártyagyulladást, arcüreg- vagy középfülgyulladást okozó baktériumoktól. A vakcina beadatását a szülõk kérhetik gyermekük számára, az oltás nem kötelezõ. A fiatalok esetében, kortól függõen két, három vagy négy oltást kell beadni, és a négy vakcina eddig 64 ezer forintba került. A veszélyeztetettek, idõsek, krónikus betegek ingyen kaphatnak influenza elleni védõoltást a rendelõkben. A vírus új típusának megjelenése miatt, a járvány elkerülése érdekében, az oltás hatóanyagának három összetevõjét megváltoztatta az Egészségügyi Világszervezet. Az ÁNTSZ 1,3 millió vakcinát rendelt, amelyet a gyógyszertárakban is meg lehet vásárolni. Közérdekû tudnivalók Háziorvos Felhívjuk az orvosi rendelõt felkeresõ betegek figyelmét, hogy a rendelési idõ vége elõtt legalább fél órával keressék fel a körzeti orvost. Minden hónap harmadik szerdáján továbbképzés miatt a rendelés szünetel, ez idõ alatt központi ügyelet mûködik. Csörög község körzeti orvosa: dr. Bonyhády Elemér 2135 Csörög, Csépány u. Telefon: 06-27/ , 06-70/ Munkanapokon hívható 7-17 óráig Rendelési idõ: hétfõn óra között, kedden 14,30-16,30 között, szerdán 8-11 óra között, csütörtökön 9-11 óra között pénteken óra között. Központi ügyelet: délután 17 órától, hétvégén és ünnepnapon. Telefon: 104, mobil: 06/27/ Védõnõ Sulyánné Kalács-ka Katalin Orvossal együtt tartott csecsemõ és gyermek tanácsadás: csütörtök 8-9 óráig, - védõnõi tanácsadás: csütörtök 9-11-ig, - terhes-tanácsadás: péntek 8,30-10-ig 2135 Csörög, Arany János u. 53. Telefon: 06-27/ Gyermekorvos dr. Lakos Gábor Rendelési idõ: Szerda 15-16,30 óráig Postahivatal 2135 Csörög Kisfaludy u. 40. Telefon: Nyitva tartás: Hétfõ: 8-13 és 14-17,30 Keddtõl csütörtökig: 8-12 és 12,30-15,30 Péntek: 8-12 és 12,30-13,30 Postaláda ürítése:13,30 Felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy pénz be- és kifizetésekre a nyitva tartás rendje szerint a zárás elõtt fél óráig van lehetõség! Köszönetnyilvánítás Ezúton szeretnénk köszönetet mondani mindazoknak, akik férjem, Garaba László temetési gyászszertartásán eljöttek végtisztességet adni, és kifejezték részvétüket. ÖZV. GARABA LÁSZLÓNÉ ÉS CSALÁDJA Fogászat dr. Hevér László 2134 Szõd, Dózsa György út 48. Telefon: 06/27/ Rendelési idõ: hétfõ, szerda, péntek óráig, kedd iskolai fogászat, csütörtök 9-15 óráig. Gyógyszertár Az Egészségházban mûködõ gyógyszertár nyitva tartása megegyezik a háziorvosi rendelés idejével, kivéve csütörtököt, amikor zárva van. Tüdõgondozó Tüdõgondozó (a váci Jávorszky kórház udvarából nyílik). Rendelési idõ: hétfõn és kedden 12,30-17 óráig, szerdán: 8,30-12,30 óráig, csütörtökön 8,30-13,30 óráig, pénteken 8,30-12,30 óráig. Tüdõszûrés: hétfõtõl csütörtökig 7-17 óráig, pénteken 7-12 óráig Állatorvos dr. Pajor Csaba 2154 Váchartyán, Halászi K. u. 6. Telefon: 06/27/ Mobil: 06/20/ Rendelési idõ: hétfõn és csütörtökön óráig, szombaton 8-8,30 óráig Zöld Menedék Állatvédõ Alapítvány Telephely: Vác, Külsõ-Rádi õt. Telefon: 06/ Újra élõben a Vidám Vasárnap! Októbertõl újra élõben közvetíti az ATV a Vidám Vasárnap interaktív istentiszteletet a budapesti HIT csarnokból. Interneten a weboldalon lehet megtekinteni, ugyanitt hallgatható meg a Hit Rádió online mûsora is. Kérdéseiket és imakéréseiket az alábbi elérhetõségeken juttathatják el a Vidám Vasárnap szerkesztõségébe: Telefon: 06/1/ , Fax: 06/1/ , A Vidám Vasárnap délután fél ötkor folytatódik Vácon, a Park u. 1. sz. alatt. (A Naszálytej épülete mögött.) Az istentiszteletre szeretettel várjuk a gyülekezet csörögi tagjait, és minden érdeklõdõt. (X) Ügyfélfogadás A polgármesteri hivatal ügyfélfogadási rendje: hétfõ: ig kedd: - szerda: 9-16 óráig csütörtök: - péntek: 9-12 óráig A polgármester ügyfélfogadásának ideje: hétfõ: óráig A jegyzõ ügyfélfogadásának ideje: szerda: 9-16 óráig A képviselõ-testület kéri a lakosságot, hogy a hivatalt kizárólag ügyfélfogadási idõben keressék fel! DR.FEKETÉNÉ DR. GULYÁS TÜNDE JEGYZÕ Polgárõr egyesület A Csörögi Polgárõr Egyesület éjjel-nappal hívható telefonszámai: 06-20/ , 06-20/ , 06/ Közvilágítási hibák bejelentése A közvilágítással kapcsolatos problémákat, kéréseket reggel 8 órától délután fél ötig lehet bejelenteni az alábbi üzenetrögzítõs telefonszámon: 06-40/ , illetve az internetcímen. Az oszlopáthelyezéssel, és más mûködési problémákkal kapcsolatban az ELMÜ-t kell megkeresni a 48- as hívószámon. Munkát keres Megbízható, korrekt, dolgozó hölgy - munka mellett - lakástakarítást, pipere-takarítást, ablaktisztítást vállal. Telefon: 06/20/ Csörögi Hírlevél Kiadja: Csörög Község Önkormányzata 2135 Csörög, Kisfaludy u. 40. Telefon/fax: 27/ Felelõs szerkesztõ: Borgó János Munkatárs: Veres Mária Fejléc: Kovács Andrea Grafika és nyomtatás: DunaPress Multimédia Bt 2626 Nagymaros, Mihály hegy u. 6.

1. Művelődési Osztály

1. Művelődési Osztály 1. Művelődési Osztály Pápa Város Önkormányzata az Oktatási- és Kulturális Minisztériummal együttműködve minden évben meghirdeti a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot. A pályázatra

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Szám:D-17-16 /2014. J e g y z ő k ö n y v Készült: Doba Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. december 5-én 18 órai kezdettel megtartott közmeghallgatásról. Ülés helye: Művelődési Ház Doba, Kossuth u.

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2.) A szociális ellátásokról szóló helyi rendelet módosítása Előadó: Horváth Zoltán polgármester

M E G H Í V Ó. 2.) A szociális ellátásokról szóló helyi rendelet módosítása Előadó: Horváth Zoltán polgármester Magyarszentmiklós község Polgármestere M E G H Í V Ó Tisztelettel értesítem, hogy a Települési Képviselők ülését 2009. július 29-én (szerdán) 18,00 órára összehívom. Az ülés helye: Önkormányzat hivatali

Részletesebben

2013. ÉVI MUNKATERVE

2013. ÉVI MUNKATERVE NAGYMAROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 222/2012. (XI. 26.) számú határozatával elfogadott 2013. ÉVI MUNKATERVE Nagymaros Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. évi munkatervét az

Részletesebben

Polgármester: Szöllősi József Ügyfélfogadási rendje: minden héten szerdán 8.00 12.00 13.00 16.00

Polgármester: Szöllősi József Ügyfélfogadási rendje: minden héten szerdán 8.00 12.00 13.00 16.00 Szajoli Polgármesteri Hivatal 5081 Szajol, Rózsák tere 1. Tel.: 56/446-000 Fax: 56/446-447 E-mail: titkarsag@szajolph.t-online.hu Polgármester: Szöllősi József Ügyfélfogadási rendje: minden héten szerdán

Részletesebben

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. március 28-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. március 28-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Zirc Város Polgármestere 8420 Zirc, Március 15. tér 1. J E L E N T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. március 28-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról A lejárt határidejű

Részletesebben

Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2015. évi ÜLÉS- ÉS MUNKATERVE

Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2015. évi ÜLÉS- ÉS MUNKATERVE 1 Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. évi ÜLÉS- ÉS MUNKATERVE 2 I. fejezet Általános rendelkezések Balatonberény Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban: képvsielőtestület)

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. a Pusztaszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 29-én megtartott rendes, nyilvános üléséről

JEGYZŐKÖNYV. a Pusztaszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 29-én megtartott rendes, nyilvános üléséről Psz/59/25/2014.ny. JEGYZŐKÖNYV a Pusztaszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 29-én megtartott rendes, nyilvános üléséről 111/2014. (XII.29.) sz. Képviselőtestületi Határozat

Részletesebben

Látássérültek Észak-alföldi Regionális. Egyesülete. 26/2015. számú hírlevél. Tartalom. 3. Elérhetőségünk és félfogadási rendünk

Látássérültek Észak-alföldi Regionális. Egyesülete. 26/2015. számú hírlevél. Tartalom. 3. Elérhetőségünk és félfogadási rendünk Látássérültek Észak-alföldi Regionális Egyesülete 26/2015. számú hírlevél Tartalom 1. Tájékoztatás a MÁK igazolványról 2. Út a diplomához 2015-2016 3. Elérhetőségünk és félfogadási rendünk 1. Tájékoztatás

Részletesebben

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE XIII. évfolyam 12. szám _ ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE HIVATALOS LAP 2012. OKTÓBER 11. TARTALOM A KÖZGYŰLÉS HATÁROZATAI ZMJVK 158/2012. (X.10.) sz. hat. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. sz. Készítette: Fodorné Szabó Mária E L Ő T E R J E S Z T É S megüresedett házi gyermekorvosi körzet betöltésére irányuló pályázat kiírására

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2012. július 17-én 17,30 órai kezdettel. tartott rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2012. július 17-én 17,30 órai kezdettel. tartott rendkívüli üléséről 12/2012. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V 2012. július 17-én 17,30 órai kezdettel tartott rendkívüli üléséről A rendkívüli képviselő-testületi ülés helyszíne: Eplény Közösségi Ház Jelen vannak: Fiskál János

Részletesebben

Készült Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2010. október 7-én, du. 16 órakor a Polgármesteri Hivatal üléstermében megtartott üléséről.

Készült Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2010. október 7-én, du. 16 órakor a Polgármesteri Hivatal üléstermében megtartott üléséről. Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testülete 9144 Kóny, Rákóczi u. 30. Tel.: 96/280-140. Szám: 1-15/2010. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2010. október 7-én,

Részletesebben

Interpellációnak nevezett, de kérdéseket tartalmazó irományára az alábbiakat válaszolom:

Interpellációnak nevezett, de kérdéseket tartalmazó irományára az alábbiakat válaszolom: Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. Iktatószám: 1037-15/2014. Kincses László települési képviselő részére Püspökladány Kodály Z. u. 9. Interpellációnak nevezett, de kérdéseket

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Adorjánháza, Csögle, Egeralja községek képviselő-testületei Szám: 989-2/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Adorjánháza, Csögle, Egeralja községek képviselő-testületeinek 2013. október 3-án 17 órától

Részletesebben

Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1 Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. évi MUNKATERVE A Képviselő-testület 8/2013.(II.07.) számú határozatával a 2013. évi Munkatervét elfogadta. Balatonberény, 2013. február

Részletesebben

Beszámoló a 35/2013. (V.22.) VM rendelet támogatásával megvalósult beruházásról

Beszámoló a 35/2013. (V.22.) VM rendelet támogatásával megvalósult beruházásról Beszámoló a 35/2013. (V.22.) VM rendelet támogatásával megvalósult beruházásról Pályázó neve: Palotási Polgárőr Egyesület Pályázó címe: 3042 Palotás Kossuth út 1. Ügyfél-azonosító: 1004795335 Támogatási

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Kányavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 15 - én megtartott nyílt ülésről. 43/2015.(VI.15.) kt. határozat.

Jegyzőkönyv. Kányavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 15 - én megtartott nyílt ülésről. 43/2015.(VI.15.) kt. határozat. 264/7/2015. Zala Megye Kányavár Jegyzőkönyv Kányavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 15 - én megtartott nyílt ülésről. Határozatok: 40/2015.(VI.15.) kt. határozat. 41/2015.(VI.15.)

Részletesebben

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2010. évben Szálka községben végzett tevékenységéről

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2010. évben Szálka községben végzett tevékenységéről Beszámoló a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának 2010. évben Szálka községben végzett tevékenységéről A beszámoló a 149/1997. (IX.10.) Kormányrendelet 10. számú

Részletesebben

DUNASZEG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

DUNASZEG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE DUNASZEG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE MUNKATERV 2015. 1/10 Dunaszeg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. évi üléseinek tervezett időpontjai: 2015. január 26. (hétfő) 18:00 2015.

Részletesebben

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Kérjük, vá laszában hivatkozzon iktatószá munkra! Ikt. sz.: KTVF: 1957-10/2010. Tárgy: Szentendre, Északi Vízmű vízbázis védőterület

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2007. év november 26.-i ülésére Tárgy: A közterületek tisztántartásáról és a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 9-ei rendes, nyílt ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 9-ei rendes, nyílt ülésére Dunavarsány Város Önkormányzatának Polgármestere 2336 Dunavarsány, Kossuth Lajos utca 18., titkarsag@dunavarsany.hu 24/521-040, 24/521-051, Fax: 24/521-056 www.dunavarsany.hu ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány

Részletesebben

1. A rendelet hatálya. 2. Értelmező rendelkezések

1. A rendelet hatálya. 2. Értelmező rendelkezések Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2015.(V.26.) sz. rendelete a vendéglátó üzletek éjszakai nyitva tartásának rendjéről Budapest Főváros IX. kerület Ferencvárosi

Részletesebben

2./ Hulladékgazdálkodási rendelet módosítása

2./ Hulladékgazdálkodási rendelet módosítása Módosított határozati javaslatok 2011. december 12-i ülésre 2./ Hulladékgazdálkodási rendelet módosítása A PVB javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a XII.16-i ülésen a szolgáltatóval történt egyeztetést

Részletesebben

Kérelem rendkívüli települési támogatás megállapítására tanévkezdéshez B e n y ú j t h a t ó a tárgyév június 1-je és június 30-a között.

Kérelem rendkívüli települési támogatás megállapítására tanévkezdéshez B e n y ú j t h a t ó a tárgyév június 1-je és június 30-a között. T-RTT S á r v á r i K ö z ö s Ö n k o r m á n y z a t i H i v a t a l H a t ó s á g i I r o d a 9600 Sárvár, Várkerület u. 2. levelezési cím: 9601 Sárvár, Pf. 78., fax: (06 95) 523-157 telefonszámok: (06

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült a Pusztazámor Községi Önkormányzat Képviselő-testületének testületi üléséről

Jegyzőkönyv. Készült a Pusztazámor Községi Önkormányzat Képviselő-testületének testületi üléséről Jegyzőkönyv Készült a Pusztazámor Községi Önkormányzat Képviselő-testületének testületi üléséről Az ülés helye: a Községháza tanácskozóterme (Pusztazámor, Munkácsy Mihály u. 1.) Az ülés időpontja: 2014.

Részletesebben

Készült: a Marcali Városi Önkormányzat nagytermében 2015. május 6-án megtartott soron kívüli nyilvános képviselő-testületi ülésen.

Készült: a Marcali Városi Önkormányzat nagytermében 2015. május 6-án megtartott soron kívüli nyilvános képviselő-testületi ülésen. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: a Marcali Városi Önkormányzat nagytermében 2015. május 6-án megtartott soron kívüli nyilvános képviselő-testületi ülésen. Helyszín: Marcali Közös Önkormányzati Hivatal (8700

Részletesebben

Nagyigmánd Nagyközség Képviselő-testületének 2007. évi M U N K A T E R V E

Nagyigmánd Nagyközség Képviselő-testületének 2007. évi M U N K A T E R V E Nagyigmánd Nagyközség Képviselő-testületének 2007. évi M U N K A T E R V E Január 31. Február 14. 1. Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés között 2. Önkormányzat 2007.

Részletesebben

a képviselő-testület 2012. szeptember 13-án megtartott nyílt üléséről

a képviselő-testület 2012. szeptember 13-án megtartott nyílt üléséről Jegyzőkönyv a képviselő-testület 2012. szeptember 13-án megtartott nyílt üléséről 2. Napirend: a)tájékoztató az I. félévben engedélyezett előirányzatokról és az igényelt támogatásokról b) A 2012. évi költségvetési

Részletesebben

(/I,. (2 ELŐTERJESZTÉS. NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE

(/I,. (2 ELŐTERJESZTÉS. NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE Ügyiratszám: 20037-8/2012/05. Ügyintéző: dr. Krizsai Anita NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE 4401 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. Pf.: 83. Telefon: (42) 524-500 Fax: (42) 524-501 E-maii: polgbrmester@nyiregvhbzb.hu

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült a Bugyi Nagyközségi Önkormányzat 2012. augusztus 03-i rendkívüli ülésén

J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült a Bugyi Nagyközségi Önkormányzat 2012. augusztus 03-i rendkívüli ülésén J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült a Bugyi Nagyközségi Önkormányzat 2012. augusztus 03-i rendkívüli ülésén Hozott határozatok: 128/2012. (VIII.03.) tól 130/2012.(VIII.03.) ig Hozott rendelet: 17/2012.

Részletesebben

BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 398/2015. (VI.25.) Kt. határozattal elfogadott. 2015. II. félévi.

BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 398/2015. (VI.25.) Kt. határozattal elfogadott. 2015. II. félévi. BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 398/2015. (VI.25.) Kt. határozattal elfogadott 2015. II. félévi Munkaterve SZEPTEMBER 24. (csütörtök) Az előterjesztések leadási határideje:

Részletesebben

Ennek kapcsán 1992. november 24 én megalakult az Országos Baleset megelőzési Bizottság, majd sora egymás után a megyei és

Ennek kapcsán 1992. november 24 én megalakult az Országos Baleset megelőzési Bizottság, majd sora egymás után a megyei és Veszprém, 2013. április 17. Gradvolt Szilveszter r. őrnagy Pécs VBB. Titkára I. Pécs Városi Baleset megelőzési Bizottság bemutatása Aközlekedésről szóló 1988. évi I. tv. a közlekedési propaganda tevékenységet

Részletesebben

Közérdekű munkával kapcsolatos tapasztalatok a Munkaügyi Szervezetnél

Közérdekű munkával kapcsolatos tapasztalatok a Munkaügyi Szervezetnél Közérdekű munkával kapcsolatos tapasztalatok a Munkaügyi Szervezetnél Közérdekű foglalkoztatás szervezésének feladatai Nyilvántartás vezetése: foglalkoztatókról, bejelentett munkalehetőségek adatairól

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Kunbaracs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 6. /2012. J e g y z ő k ö n y v Készült: Kunbaracs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. október 24-én (szerdán) 16: 00 órakor tartott

Részletesebben

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDŐPONTJA: Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. május 29-i ülésére ELŐTERJESZTÉS TÁRGYA: Beszámoló az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak

Részletesebben

BAKONYKOPPÁNY. Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. augusztus 26. napján 19 óra 30 perckor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve

BAKONYKOPPÁNY. Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. augusztus 26. napján 19 óra 30 perckor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve Szám: 129-7/2015. BAKONYKOPPÁNY Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. augusztus 26. napján 19 óra 30 perckor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve 2 Önkormányzat Képviselő-testülete 8571 Bakonykoppány,

Részletesebben

2009. évi munkaterv.

2009. évi munkaterv. 2009. évi munkaterv. Tisztelt Képviselő-testület! A Képviselő-testület a 2008. évi munkaterve alapján napirendre tűzte a 2009. évi munkaterv elfogadását. A Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Részletesebben

NAPIREND Ügyiratszám: 4/2131-6/2008. E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2008. október 21-i - rendkívüli -ülésére

NAPIREND Ügyiratszám: 4/2131-6/2008. E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2008. október 21-i - rendkívüli -ülésére NAPIREND Ügyiratszám: 4/2131-6/2008. E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2008. október 21-i - rendkívüli -ülésére Tárgy: Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat pályázati

Részletesebben

TULAJDONOSI, ELIDEGENITÉSI ÉS LAKÁS BIZOTTSÁGA valamint a V ÁROSFEJLESZTÉSI, MŰEMLÉKVÉDELMI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI BIZOTTSÁGA

TULAJDONOSI, ELIDEGENITÉSI ÉS LAKÁS BIZOTTSÁGA valamint a V ÁROSFEJLESZTÉSI, MŰEMLÉKVÉDELMI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI BIZOTTSÁGA BELVÁROS-LIPÓTVÁROS BUDAPEST FÖV ÁROS V. KERÜLET ÖNKORMÁNYZATA ÁLTAL társasházak és szövetkezeti formában működő lakóépületek részére adható támogatás elnyerésére V. kerület Önkormányzat Képviselő Belváros-Lipótváros,

Részletesebben

Rendelet hatálya 1. Pénzbeli ellátások 2. 1 3.. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás

Rendelet hatálya 1. Pénzbeli ellátások 2. 1 3.. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás TAKTASZADA KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/1999. (IV.28.) számú rendelete a gyermekvédelmi támogatásokról és a gyámügyi ellátásokról Taktaszada Község Képviselőtestülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

Nagycenk Nagyközség Önkormányzatának Polgármestere 9485 Nagycenk, Gyár u. 2. : (99) 532-030, Fax: (99) 360-012, E-mail: polgarmester@nagycenk.

Nagycenk Nagyközség Önkormányzatának Polgármestere 9485 Nagycenk, Gyár u. 2. : (99) 532-030, Fax: (99) 360-012, E-mail: polgarmester@nagycenk. Nagycenk Nagyközség Önkormányzatának Polgármestere 9485 Nagycenk, Gyár u. 2. : (99) 532-030, Fax: (99) 360-012, E-mail: polgarmester@nagycenk.hu Készítette: Percze Szilvia jegyző Nagycenk Nagyközség Önkormányzatánál

Részletesebben

hatályos: 2014.10.20 - A szakvizsgára vonatkozó hatályos rendelkezéseket a 16/2010. (IV. 15.) EüM rendelet tartalmazza.

hatályos: 2014.10.20 - A szakvizsgára vonatkozó hatályos rendelkezéseket a 16/2010. (IV. 15.) EüM rendelet tartalmazza. A Nemzeti Vizsgabizottság tájékoztatója rendkívüli vizsgaidőszakra szakvizsgákra jelentkezésről és vizsganaptáráról a 2014. december 1. 2015. január 31. közötti vizsgaidőszakra I. Általános tudnivalók

Részletesebben

MEGHÍVÓ. 1.) Használt autóbusz vásárlása, a közbeszerzési eljárás megindítása. Előadó: alpolgármester

MEGHÍVÓ. 1.) Használt autóbusz vásárlása, a közbeszerzési eljárás megindítása. Előadó: alpolgármester Cserkeszőlő Község Polgármesterétől 5465 Cserkeszőlő, Köztársaság tér 1. telefon: (56) 568-451 fax: (56) 568-462 MEGHÍVÓ Cserkeszőlő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015.szeptember 03-án csütörtök)14,00

Részletesebben

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2012. évben Szálka községben végzett tevékenységéről

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2012. évben Szálka községben végzett tevékenységéről Beszámoló a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának 2012. évben Szálka községben végzett tevékenységéről A beszámoló a 149/1997. (IX.10.) Kormányrendelet 10. számú

Részletesebben

Varbó Község Önkormányzata képviselő-testületének 5/2011. (III. 25.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól

Varbó Község Önkormányzata képviselő-testületének 5/2011. (III. 25.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól Varbó Község Önkormányzata képviselő-testületének 5/2011. (III. 25.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól Varbó Község Önkormányzatának képviselő-testülete a gyermekek

Részletesebben

Kérem, a súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeiről szóló többször módosított 164/1995. (XII. 27.) Korm.

Kérem, a súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeiről szóló többször módosított 164/1995. (XII. 27.) Korm. KÖZLEKEDÉSI KEDVEZMÉNYEK IRÁNTI KÉRELEM Kérelmező adatai: családi és utóneve:... születési neve:... anyja neve:... születési helye, ideje:..., év... hó... nap... családi állapota:... személyi ig. száma:...

Részletesebben

Tájékoztató a Polgári Polgárőr Egyesület tevékenységéről

Tájékoztató a Polgári Polgárőr Egyesület tevékenységéről Tájékoztató a Polgári Polgárőr Egyesület tevékenységéről 2014 Szabó Tiborné Az egyesület elnöke Tájékoztató a Polgári Polgárőr Egyesület tevékenységéről Az egyesület jogállása: A polgárőrség önálló civil

Részletesebben

Ágasegyháza Község Önkormányzat 10/2003. (VIII.26.) számú rendelete. A felsőoktatási intézményekben tanuló hallgatók támogatásáról

Ágasegyháza Község Önkormányzat 10/2003. (VIII.26.) számú rendelete. A felsőoktatási intézményekben tanuló hallgatók támogatásáról Ágasegyháza Község Önkormányzat 10/2003. (VIII.26.) számú rendelete /egységes szerkezetben/ A felsőoktatási intézményekben tanuló hallgatók támogatásáról Ádám Józsefné sk. polgármester dr. Fazekas István

Részletesebben

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ME 01 Minőségirányítási Eljárás 1. melléklet ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDŐPONTJA: Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. július 28-i ülésére ELŐTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat Vecsés

Részletesebben

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2014. évben Szálka községben végzett tevékenységéről

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2014. évben Szálka községben végzett tevékenységéről Beszámoló a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának 2014. évben Szálka községben végzett tevékenységéről A beszámoló a 149/1997. (IX.10.) Kormányrendelet 10. számú

Részletesebben

P Á L Y Á Z A T I K I Í R Á S

P Á L Y Á Z A T I K I Í R Á S P Á L Y Á Z A T I K I Í R Á S BELVÁROS- LIPÓTVÁROS BUDAPEST FŐVÁROS V. KERÜLET ÖNKORMÁNYZATA ÁLTAL társasházak és szövetkezeti formában működő lakóépületek részére adható támogatás elnyerésére 2012. Belváros-Lipótváros

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testület ülése 2011. augusztus 18. J E G Y Z Ő K Ö N Y V JEGYZŐKÖNYV Készült: Tárnok Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. augusztus 18-án 17.00

Részletesebben

ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. AUGUSZTUS 12-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. AUGUSZTUS 12-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. AUGUSZTUS 12-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Rendeletek: 8/2015. (VIII.13.) önkormányzati rendelete 9/2015. (VIII.13.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

3. számú melléklet Felvételi szabályzat

3. számú melléklet Felvételi szabályzat 3. számú melléklet Felvételi szabályzat 1. AZ ELLÁTÁSRA JOGOSULTAK KÖRE 1.1. A Lenvirág Bölcsőde Nagykovácsi Nagyközség közigazgatási területén lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkezőknek 20 hetestől

Részletesebben

Készült: a Marcali Városi Önkormányzat nagytermében 2015. július 7-én megtartott soron kívüli nyilvános képviselő-testületi ülésen.

Készült: a Marcali Városi Önkormányzat nagytermében 2015. július 7-én megtartott soron kívüli nyilvános képviselő-testületi ülésen. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: a Marcali Városi Önkormányzat nagytermében 2015. július 7-én megtartott soron kívüli nyilvános képviselő-testületi ülésen. Helyszín: Marcali Közös Önkormányzati Hivatal (8700

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTERE

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTERE BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTERE Tárgy: Javaslat a Budapest XVI. kerületi Közbiztonsági Alapítvány támogatására Tisztelt Képviselő-testület! Az Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. augusztus 25-i rendkívüli testületi üléséről

J e g y z ő k ö n y v. Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. augusztus 25-i rendkívüli testületi üléséről Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 9/2014. sz. J e g y z ő k ö n y v Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. augusztus 25-i rendkívüli testületi üléséről 2 Hosszúhetény

Részletesebben

Város Polgármestere. Tájékoztató az Ország úti zajvédő fal létesítésével összefüggő kérdésekről

Város Polgármestere. Tájékoztató az Ország úti zajvédő fal létesítésével összefüggő kérdésekről Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/112, 113, 142 mellék Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Tájékoztató az Ország úti

Részletesebben

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testület 2005. december 19-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testület 2005. december 19-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Zirc Város Polgármestere 8420 Zirc, Március 15. tér 1. J E L E N T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testület 2005. december 19-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról A lejárt határidejű

Részletesebben

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2015. (..) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről. 1.

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2015. (..) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről. 1. Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2015. (..) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Beleg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

ÓPÁLYI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. január 9-én megtartott ülésének

ÓPÁLYI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. január 9-én megtartott ülésének ÓPÁLYI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. január 9-én megtartott ülésének A./ TÁRGYSOROZATA B./ JEGYZŐKÖNYVE C./ HATÁROZATAI: 1-3. D./ RENDELETEI: - Száma: 1-6/2014. T Á R G Y S O R O Z A T

Részletesebben

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a határozati javaslat támogatására.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a határozati javaslat támogatására. BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTERE Készült a Képviselő-testület 2015. április 1-i ülésére Készítette: dr. Kozma Enikő alpolgármesteri jogi referens Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ a Képviselő-testület 2013. április 25-i ülésére Salgóbányai Ifjúsági tábor 2012. évi működéséről

TÁJÉKOZTATÓ a Képviselő-testület 2013. április 25-i ülésére Salgóbányai Ifjúsági tábor 2012. évi működéséről Székhely: H-2740 Abony, Kossuth tér 1. Telephely: H-2740 Abony, Vasút út 15. Tel./Fax: (53) 562-070 Adószám: 20244075-2-13 E-mail: abokom@pr.hu Pest Megyei Cégbíróság Cg.: 13-09-118514 Az előterjesztés

Részletesebben

PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK VÍZIKÖZMŰ FEJLESZTÉSI DÍJAK RÉSZLETFIZETÉSI SZABÁLYZATA

PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK VÍZIKÖZMŰ FEJLESZTÉSI DÍJAK RÉSZLETFIZETÉSI SZABÁLYZATA PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK VÍZIKÖZMŰ FEJLESZTÉSI DÍJAK RÉSZLETFIZETÉSI SZABÁLYZATA 1 Általános rész 1.1 A Szabályzat célja Jelen szabályzat célja a közműfejlesztési hozzájárulási díjak részletfizetési

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2013. szeptember 18. Dr. Pavlek Tünde

Részletesebben

HERÉD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI MUNKATERVE

HERÉD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI MUNKATERVE HERÉD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ - TESTÜLETÉNEK 2014. ÉVI MUNKATERVE 1 MUNKATERV 2014. év Heréd község Képviselő-testületének 2014. évi munkaterve 1. 2014. január 27. (hétfő) 17 óra Együttes ülés Nagykökényes

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK. www.nyekladhaza.hu JÓ ÜTEMBEN HALAD AZ EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT FELÚJÍTÁSA

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK. www.nyekladhaza.hu JÓ ÜTEMBEN HALAD AZ EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT FELÚJÍTÁSA ÖNKORMÁNYZATI HÍREK www.nyekladhaza.hu JUTALOM A JÓ GAZDÁLKODÁSÉRT Azok az önkormányzatok, amelyek nem halmoztak fel adósságállományt, most lehetőséget kaptak a Belügyminisztériumtól támogatási összeg

Részletesebben

Káli szennyvízelvezetési agglomeráció csatornázása és szennyvíztisztítása beruházás. A Káli Kistérség Víziközmű Társulatának tájékoztatója

Káli szennyvízelvezetési agglomeráció csatornázása és szennyvíztisztítása beruházás. A Káli Kistérség Víziközmű Társulatának tájékoztatója Káli szennyvízelvezetési agglomeráció csatornázása és szennyvíztisztítása beruházás TISZTELT INGATLANTULAJDONOSOK! Örömmel értesítjük Önöket, hogy a Káli szennyvízelvezetési agglomeráció csatornázása és

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Napirend:

Jegyzőkönyv. Napirend: Jegyzőkönyv Készült: Szálka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. november 16-án 16 órakor megtartott üléséről Jelen vannak: Pálfi János polgármester, Dr. Sudár Zsolt alpolgármester, Majkut

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: EPL/6/5/2015. E l ő t e r j e s z t é s Képviselő-testülete 2015. május 27-i ülésére Tárgy: Döntés önkormányzati ingatlanok bérleményként történő hasznosításáról

Részletesebben

KELEBIA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK MUNKATERVE

KELEBIA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK MUNKATERVE KELEBIA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK MUNKATERVE 2013. február: 1.) Kelebia Község 2013. évi költségvetési rendeletének tárgyalása 2.) 2013. évi munkaterv elfogadása 3.) Kilépési nyilatkozat

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS 2. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember 26-i rendkívüli ülésére

ELŐTERJESZTÉS 2. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember 26-i rendkívüli ülésére ELŐTERJESZTÉS 2. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember 26-i rendkívüli ülésére Tárgy : Csatlakozás a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszerhez Az

Részletesebben

a Corvin Művelődési Ház magasabb vezetőjének megbízására kiírt pályázattal kapcsolatos döntés Zárt ülést igényel az Mötv 46. (2) b) pontja alapján!

a Corvin Művelődési Ház magasabb vezetőjének megbízására kiírt pályázattal kapcsolatos döntés Zárt ülést igényel az Mötv 46. (2) b) pontja alapján! BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Készült a képviselő-testület 2014. május 14-ei ülésére. Készítette: Müller Kinga Intézményi Irodavezető Tárgy: Corvin Művelődési Ház magasabb vezetői

Részletesebben

I. A temetkezési szolgáltatási tevékenység végzőjének adatai

I. A temetkezési szolgáltatási tevékenység végzőjének adatai Heves Megyei Kormányhivatal Gyöngyösi Járási Hivatalának Hatósági Osztálya 3200 Gyöngyös, Fő tér 13. Telefon: 06-37/510-351, 510-354 Fax: 06-37/510-300/433 mellék K É R E L E M TEMETKEZÉSI SZOLGÁLTATÁS

Részletesebben

KUNSZIGET KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

KUNSZIGET KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE KUNSZIGET KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE MUNKATERV 2015. 1/11 Kunsziget Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. évi üléseinek tervezett időpontjai: 2015. január 29. (csütörtök) 18:00

Részletesebben

Litér Község Önkormányzata 8196 Litér, Álmos u. 37. Tel./Fax: 88/598-010 Honlap: www.liter.hu E-mail: referens@liter.hu

Litér Község Önkormányzata 8196 Litér, Álmos u. 37. Tel./Fax: 88/598-010 Honlap: www.liter.hu E-mail: referens@liter.hu E L Ő T E R J E S Z T É S, 2014. április hó 08 napján tartott együttes Képviselő-testületi ülésére Tisztelt Képviselő-testületek! Litér Község Önkormányzata Balatonfűzfő Város és Szentkirályszabadja Község

Részletesebben

Kedves Szülők! Milyen korú gyermekek jelentkezhetnek Bölcsődébe, és meddig maradhatnak itt?

Kedves Szülők! Milyen korú gyermekek jelentkezhetnek Bölcsődébe, és meddig maradhatnak itt? Kedves Szülők! Bölcsődénk már több mint tíz éve neveli-gondozza szeretettel a ránk bízott gyermekeket, szüleik nagy megelégedésére. Az alábbiakban csokorba szedtem a bölcsődei felvétellel kapcsolatos fontosabb

Részletesebben

T Á P I Ó S Á G Képviselő-testületének. 2008. február 25-én, 18 órakor tartott kihelyezett ülésének. j e g y z ő k ö ny v e

T Á P I Ó S Á G Képviselő-testületének. 2008. február 25-én, 18 órakor tartott kihelyezett ülésének. j e g y z ő k ö ny v e T Á P I Ó S Á G Képviselő-testületének 2008. február 25-én, 18 órakor tartott kihelyezett ülésének j e g y z ő k ö ny v e 42/2008. sz. Képviselő-testületi határozat: Jegyzőkönyv hitelesítők elfogadása

Részletesebben

SZAFI Egyesület tevékenységéről szóló beszámoló 2009. évről

SZAFI Egyesület tevékenységéről szóló beszámoló 2009. évről SZAFI Egyesület tevékenységéről szóló beszámoló 2009. évről Egyesületünk 2005. október 27 én alakult szülői kezdeményezésre. Célja: Tápiószecsőn és a környező Tápió vidék - Kistérségben értelmi vagy testi

Részletesebben

BAJNAI KÉPÚJSÁG Utoljára frissítve: 2015. június 15.

BAJNAI KÉPÚJSÁG Utoljára frissítve: 2015. június 15. Utoljára frissítve: 2015. június 15. MŰSOROK Tisztelt Nézők! A Képújság műsorán A Magyar Viselet Ünnepén készült felvételt láthatják. Időpont: 2015. június 22. (hétfő) 19.00 óra Bárándi Zoltán szerkesztő

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere. Javaslat a salgótarjáni 6225/14 és 6225/15 helyrajzi számú, Ipari Parkban lévő területek megszerzésére

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere. Javaslat a salgótarjáni 6225/14 és 6225/15 helyrajzi számú, Ipari Parkban lévő területek megszerzésére Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere Szám: 13253/2013. Javaslat a salgótarjáni 6225/14 és 6225/15 helyrajzi számú, Ipari Parkban lévő területek megszerzésére Tisztelt Közgyűlés! A Salgó Vagyon Kft

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Enying Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 14. napján tartandó rendkívüli nyílt ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Enying Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 14. napján tartandó rendkívüli nyílt ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Enying Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 14. napján tartandó rendkívüli nyílt ülésére Tárgy: Döntési javaslatok az Enying város önkormányzati épületeinek

Részletesebben

Előterjesztés Parkoló kialakításhoz támogatási kérelem. Tisztelet Képviselőtestület

Előterjesztés Parkoló kialakításhoz támogatási kérelem. Tisztelet Képviselőtestület Előterjesztés Parkoló kialakításhoz támogatási kérelem Tisztelet Képviselőtestület Kecskés Szabina Répcelak, Petőfi S. utca 19. szám alatti lakos, mint egyéni vállalkozó azzal a kéréssel fordult az Önkormányzat

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Meghívottak: Molnárné Tarman Renáta jegyző Miklós Imréné jegyzőkönyvvezető

JEGYZŐKÖNYV. Meghívottak: Molnárné Tarman Renáta jegyző Miklós Imréné jegyzőkönyvvezető Iktatószám: 571-3/2013. JEGYZŐKÖNYV Készült: Soponya Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. március 22. napján 12:30 órakor, a Polgármesteri Hivatalban (8123 Soponya, Petőfi S. u. 32.) tartott,

Részletesebben

EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁG ELNÖKE E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2009. február 27-i ülésére Tárgy: Beszámoló a fogászati alapellátás 2008. évi munkájáról Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2013. július 15-én 8,30 órakor Apc község Önkormányzatának a polgármesteri hivatal tanácstermében megtartott - rendkívüli képviselő-testületi üléséről. Jelen vannak: jelenléti

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: 2009.április 21-én Mezőzombor Községi Önkormányzat Képviselőtestületének

Jegyzőkönyv. Készült: 2009.április 21-én Mezőzombor Községi Önkormányzat Képviselőtestületének Jegyzőkönyv Készült: 2009.április 21-én Mezőzombor Községi Önkormányzat Képviselőtestületének soron következő üléséről. Jelen vannak: Biró Ferenc polgármester Czabányi Attila Sándor képviselő Csatlós Csaba

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Varsány Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. március 26-án (hétfő) 18 órakor megtartott rendkívüli ülésén, a Polgármesteri Hivatalban. Jelen vannak: Pintérné

Részletesebben

1. melléklet a 40/2014. (VII. 24.) önkormányzati rendelethez. Pályázati felhívás-minta

1. melléklet a 40/2014. (VII. 24.) önkormányzati rendelethez. Pályázati felhívás-minta 1. melléklet a 40/2014. (VII. 24.) önkormányzati rendelethez Pályázati felhívás-minta P Á L Y Á Z A T I F E L H Í V Á S Kazincbarcika város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 40/2014. (VII. 24.) önkormányzati

Részletesebben

SZABÁLYZAT. ösztöndíj odaítélésének és folyósításának rendjéről

SZABÁLYZAT. ösztöndíj odaítélésének és folyósításának rendjéről SZABÁLYZAT Épületgépészet a Környezetért Alapítvány ösztöndíj programja a hátrányos helyzetű, kiemelkedő szakmai munkát végző, jó tanulmányi eredményű épületgépészeti szakmákat tanuló diákok számára ösztöndíj

Részletesebben

Szabályzat a Zita Királyné Közalapítvány tanulmányi ösztöndíja elnyeréséhez

Szabályzat a Zita Királyné Közalapítvány tanulmányi ösztöndíja elnyeréséhez Szabályzat a Zita Királyné Közalapítvány tanulmányi ösztöndíja elnyeréséhez A Zita Királyné Közalapítvány pályázata keretében a Marcali vagy Somogyzsitfa középfokú intézményeiben érettségizett és egyetemen

Részletesebben

A 3.. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

A 3.. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Apátfalva Község Önkormányzat Képviselő-testülete 17/007.(VIII.9.) Ör az önkormányzat 007. évi költségvetéséről szóló 1/007. (I.1.) Ör módosításáról 1. A.. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés

Részletesebben

Iklódbördőce Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2013. december 3 án 17,00 órakor megtartott közmeghallgatásáról. I k l ó d b ö r d ő c e

Iklódbördőce Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2013. december 3 án 17,00 órakor megtartott közmeghallgatásáról. I k l ó d b ö r d ő c e J e g y z ők ö n y v : K é s z ü l t : Iklódbördőce Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2013. december 3 án 17,00 órakor megtartott közmeghallgatásáról Az ülés helye: IKSZT épület I k l ó d b ö

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. augusztus 06. napján megtartott ülésén.

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. augusztus 06. napján megtartott ülésén. Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3596 Szakáld, Aradi út. 4. Jegyzőkönyv Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. augusztus 06. napján megtartott ülésén. Jelen vannak:

Részletesebben

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK OKTATÁSI, KULTURÁLIS, IFJÚSÁGI ÉS SPORT BIZOTTSÁGA

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK OKTATÁSI, KULTURÁLIS, IFJÚSÁGI ÉS SPORT BIZOTTSÁGA 1 509-8/2013. MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK OKTATÁSI, KULTURÁLIS, IFJÚSÁGI ÉS SPORT BIZOTTSÁGA 2013. szeptember 30-án megtartott üléséről 8. számú J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 2 J E

Részletesebben

Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 2015. évi MUNKATERVE

Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 2015. évi MUNKATERVE Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. évi MUNKATERVE Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. évi MUNKATERVE A képviselő-testület 2015. évben 9 ülést tart.

Részletesebben

Drávatamási Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2006 (XI.27.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Drávatamási Község

Drávatamási Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2006 (XI.27.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Drávatamási Község Drávatamási Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2006 (XI.27.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Drávatamási Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a gyermekek védelméről és

Részletesebben