JEGYZŐKÖNYV. Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének április 28-án megtartott n y í l t ü l é s é r ő l.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "JEGYZŐKÖNYV. Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2011. április 28-án megtartott n y í l t ü l é s é r ő l."

Átírás

1 1 JEGYZŐKÖNYV Készült: Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének április 28-án megtartott n y í l t ü l é s é r ő l. Jelen vannak: Bognár Ignác, Dr. Csarnó Ákos, Csathó Csaba, Csákvári Antal, Császár Zoltán, Ficzere György, Gál Judit, Habis László, Lombeczki Gábor, Martonné Adler Ildikó, Dr. Misz Mihály, Nagy István, Orosz Lászlóné, Pál György, Rázsi Botond, Sós István, Tóth István Tanácskozási joggal: Saárossy Kinga társadalmi megbízatású alpolgármester Dr. Kovács Luca jegyző Dr. Gál János könyvvizsgáló Jegyzőkönyvvezető: Zeleiné Ács Ildikó Habis László Köszönti a Közgyűlésen megjelent Képviselő hölgyet és urakat, meghívott szakembereket és minden kedves vendéget. Külön tisztelettel köszönti a Városi Rendőrkapitányság részéről megjelent Dr. Petrovics András ezredes urat. Mint ismeretes, Eger városa 10 évvel ezelőtt a tanulók támogatása érdekévben Eger város ösztöndíjasa címmel tanulmányi ösztöndíjat alapított. Tanulmányaikhoz támogatást Eger vűrpsban lakó diákok kaphatnak, akiknek tanulmányi eredményük jó. Az Önkormányzat 2- szer ír ki évente pályázatot. Az ösztöndíj összege havonta Ft. Díjátadás. Kéri képviselőtársait, a fekete gomb megnyomásával szíveskedjenek bejelentkezni. Megállapítja, hogy 18 képviselő közül jelen van 16 képviselő, így a Közgyűlés határozatképes, azt megnyitja. Kéri képviselőtársait, amennyiben a rendőrség képviselőjéhez kérdésük, észrevételük van, azt a napirendek tárgyalása előtt tegyék fel. Császár Zoltán Mindeneste a tv-ben újabb beszámoló érkezik, hogy a roma lakosság összeütközik bizonyos egyenruhát viselő társasággal, ez hol verekedéssé fajul, hol csak erőfitogtatássá. Kérése, hogy számoljon be a város lakosságának, hogyan áll ez a kérdés Eger városában? Biztonságot garantál-e a rendőrség?

2 2 Dr. Petrovics András Egerben már nem jellemző a Magyar Gárda és a roma kisebbség összetűzése. Gyöngyöspata nem az Egri Rendőrkapitánysághoz tartozik. Habis László Képviselő társai a meghívóban feltüntetett napirendi pontokat írásban megkapták. A helyi önkormányzatokról szóló évi 65. törvény 12. (4) bekezdése alapján a 28; 29-; 30; 31; 32-es számú napirendeket zárt ülésen tárgyalják. Javasolja továbbá, hogy a 27-es számú napirendet is zárt ülésen tárgyalják, mivel vagyoni ügyekről van szó és nyílt ülésen való tárgyalásuk üzleti érdeket sértene. Kéri, hogy szavazzanak a 27-es számú napirendetek zárt ülésen való tárgyalásáról. Megállapítja, hogy a Közgyűlés 12 igen 2 nem szavazattal a 27-es napirendet zárt ülésen tárgyalja. 175/2011. (IV. 28.) számú közgyűlési határozat Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy dönt, hogy a 27-es számú napirendet zárt ülésen tárgyalja, mivel vagyoni ügyről van szó és nyílt ülésen való tárgyalása üzleti érdeket sértene. Kéri, hogy szavazzanak a napirend elfogadásáról. Megállapítja, hogy 16 igen szavazattal a napirendeket elfogadták. Tájékoztatja az ülésen résztvevő kedves vendégeket, hogy az SZMSZ 28. -a lehetőséget ad arra, hogy az ülésen megjelent állampolgárok az utolsó napirendi pont lezárását követően felszólalási jeggyel az Önkormányzat és szervei a Polgármesteri Hivatal és a közszolgáltatók feladatkörébe tartozó ügyekben közérdekű felvetéseket, kérdéseket, észrevételeket intézhetnek a Közgyűléshez és annak bizottságaihoz. Egy felvető két ügyre térhet ki és legfeljebb 5 perces lehet. Az önkormányzat a választ azonnal szóban vagy 15 napon belül írásban is megadhatja. Felszólalási jegyet a Közgyűlés szervezőjétől, Turai Gertrúdtól lehet kérni, és így kéri hozzá eljuttatni. 1. Előterjesztés a bírósági ülnökök megválasztására Előterjesztő: Dr. Kovács Luca jegyző

3 3 Habis László Jegyző asszonynak szóbeli kiegészítése nincs. Képviselő társait kérdezi, van-e kérdésük, észrevételük az előterjesztéssel kapcsolatban? Kérdés, észrevétel nem lévén kéri, hogy szavazzanak minősített többséggel a I. határozati javaslatra. Megállapítja, hogy 16 igen szavazattal a Közgyűlés a határozatot elfogadta. Kéri, hogy szavazzanak minősített többséggel a II. határozati javaslatra. Megállapítja, hogy 16 igen szavazattal a Közgyűlés a határozatot elfogadta. 176/2011. (IV. 28.) számú közgyűlési határozat I. Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló évi LXVII. tv (1) bekezdése alapján az alábbi személyeket - az ott jelzett Egri Városi Bíróságra, az Egri Munkaügyi Bíróságra és a Heves Megyei Bíróságra - bírósági ülnökké megválasztotta. A bírósági ülnökök megbízatása 4 évre szól. AZ EGRI VÁROSI BÍRÓSÁGRA: 1. Bartuczné Árvai Ildikó Eger, Kallómalom u. 7. IV/1. 2. Berg Geroldné Eger, Törvényház u. 25. I/1. 3. Buczkó György Eger, Maklári u Dr. Kelemen Sándorné Eger, Cifrakapu u fsz Dr. Seress Gábor Eger, Szent Miklós u Ferkó Istvánné Eger, Servita u. 11. fsz Király Tibor Eger, Maklár út Kormos Imréné Eger, Kiskanda u. 5. III/1. 9. Kun Róbert Eger, Szarvas G. u. 7. IV/ Orosz Mihályné Eger, Cifrakapu tér 22. I/ Révész Istvánné Eger, Rózsa K. u Sipos Péterné Eger, Temesvári u Tarba András Eger, Béke utca Tóbiás Ottó Miklósné Eger, Barkóczy u Tóth Miklós Eger, Faiskola u. 4. III/ Weinzierlné Boros Mária Eger, Malomárok utca 10. VII/51. AZ EGRI MUNKAÜGYI BÍRÓSÁGRA: 1. Bárdos Ferenc András Eger, Gyóni Géza u Bárdos Ferenc Andrásné Eger, Gyóni Géza u Dedéné Hevesi Mária Eger, Törvényház u. 25. I/6. 4. Dr. Debreczeni József Eger, Vörösmarty Mihály u. 42. III/14.

4 4 5. Dr. Poczok Miklós Péterné Eger, Remenyik Zs. u Dr. Tóth Lászlóné Eger, Mária u Fodor Attila Sándor Eger, Kiskanda u. 5. IV/3. 8. Fodor Attila Sándorné Eger, Kiskanda u. 5. IV/3. 9. Gulyásné Zaniscsák Ágnes Eger, I.sz. Lakótelep u Hermann Péterné Egerbakta, Egri út Jankó Istvánné Eger, Szederkényi N. u Jánosi Zoltánné Eger, Hétvezér u Kármán Éva Erzsébet Eger, Malomárok u. 58. II/ Kiss Endréné Eger, Deák Ferenc u Lénártné dr. Halmai Klára Eger, Bartakovics u. 36. II/ Mészáros Imréné Eger, Menház u Molnár Andrásné Eger, Olasz u. 33. II/ Nagy Józsefné Eger, Kiskanda u. 5. III/ Neufeld Miklósné Eger, Cifrakapu u I/ Orbán Piroska Eger, Vörösmarty út 9. I/ Pénz Gáborné Eger, II. Rákóczi F. u. 52. V/ Petrinyecz Istvánné Eger, Kiskanda u. 8. fsz Prokaj Ferencné Eger, Cifrakapu u Rabóczki József Sándor Eger, Borsod u Rabóczki Józsefné Eger, Borsod u Sas Gáborné Eger, II. Rákóczi F. u. 25/A III/ Sebestyén Jánosné Eger, Tinódi Sebestyén u Seresné Juhász Erzsébet Eger, Epreskert u Szanyiné Nagy Mária Demjén, Szabadság u Szikláné Barócsi Éva Eger, Szabó Sebestyén u Tamás Józsefné Eger, Kertalja u Tács Gyuláné Felsőtárkány, Bocskai u Tóth Ferenc Eger, Kovács Jakab u Tóth Gábor Béla Eger, Malomárok u. 19. II/ Tóth Sándorné Eger, Malomárok u. 62. V/ Uhrig Edina Eger, Nagy-Eged u Uhrig László Mihályné Eger, Nagy-Eged u Utassy Gyula Eger, Deák F. u. 66. A HEVES MEGYEI BÍRÓSÁGRA: 1. Bukszár Alíz Katalin Eger, Kallómalom u. 18. III/ Császár Zoltán Tamásné Eger, Telekessy u Lippóczy Ákos Eger, Joó János u Nagy István Barna Eger, Gyóni Géza u Pohl Günterné Eger, Almagyar u Sándor József Eger, Árpád u. 18/A I/4. 7. Tóth-Pintér Andrea Eger, Malomárok u. 10. IV/28.

5 5 A Közgyűlés felkéri Eger Megyei Jogú Város Polgármesterét az ülnökválasztást követően- a megbízólevelek kiállítására. Felelős: Habis László polgármester Határidő: május /2011. (IV. 28.) számú közgyűlési határozat Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló évi LXVII. tv (1) bekezdése alapján az alábbi személyeket - az ott jelzett Egri Városi Bíróságra és a Heves Megyei Bíróságra - a fiatalkorúak büntető ügyeiben eljáró pedagógus - bírósági ülnökké megválasztotta. A bírósági ülnökök megbízatása 4 évre szól. AZ EGRI VÁROSI BÍRÓSÁGRA PADAGÓGUS ÜLNÖKÖK: 1. Bajzát Mária Eger, Apátfalvi u Bernát Zsolt Maklár, Zrínyi Miklós u Dingáné Szeredi Erzsébet Eger, Mátyás király u Eperjesi Józsefné Eger, II. Rákóczi Ferenc u Farkas Lajos Eger, Zólyomi u Dr. Farkas Sándorné Eger, Kis-Eged u. 1/2. 7. Hetényi Gáborné Eger, Szarvas G. út 3. 4/ Hotziné Dániel Katalin Eger, Kováts János u Hubertné Csapó Judit Eger, Rákóczi F. u. 26. III/ Királyné Fülöp Mária Eger, Rákóczi u Utassy Gyuláné Eger, Deák Ferenc u Utassy-Vadász Judit Szonja Eger, Görög u. 1. A HEVES MEGYEI BÍRÓSÁGRA PEDAGÓGUS ÜLNÖKÖK: 1. Bene László Eger, Almási Pál. u Pocsai Dánielné Eger, II. Rákóczi F. u. 33. fsz. 1. A Közgyűlés felkéri Eger Megyei Jogú Város Polgármesterét az ülnökválasztást követően- a megbízólevelek kiállítására. Felelős: Habis László polgármester Határidő: május 30.

6 6 Habis László Átadja az ülés vezetését Alpolgármester úrnak. 2. Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének rendelet-tervezete az Önkormányzat évi zárszámadásáról, a központi támogatások elszámolásáról, valamint a évi pénzmaradvány jóváhagyásáról Előterjesztő: Habis László polgármester Rázsi Botond Polgármester úrnak szóbeli kiegészítése nincs. Képviselő társait kérdezi, van-e kérdésük, észrevételük az előterjesztéssel kapcsolatban? Kérdés, észrevétel nem lévén kéri, hogy szavazzanak minősített többséggel a rendelet-tervezet elfogadásáról. Megállapítja, hogy 12 igen 4 tartózkodás mellett a Közgyűlés a rendeletet elfogadta. Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 14/2011. (IV.29.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat évi zárszámadásáról, a központi támogatások elszámolásáról, valamint a évi pénzmaradvány jóváhagyásáról Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése az államháztartásról szóló évi XXXVIII. tv a alapján az alábbi Önkormányzati rendeletet alkotja: 1. A Közgyűlés Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 10/2010. (II. 26.) rendeletével megállapított évi költségvetés zárszámadását a következő főösszegek szerint hagyja jóvá: 1. bevételi főösszeg ezer forint ezen belül: a. működési célú bevétel eft b. felhalmozási célú bevétel hitelfelvétel nélkül eft c. felhalmozási célú hitelfelvétel eft d. függő, átfutó, kiegyenlítő bevétel eft

7 7 2. kiadási főösszeg ezer forint ezen belül: 2.1. működési célú kiadások eft ebből: a. személyi jellegű kiadásai eft b. munkaadókat terhelő járulékok eft c. dologi jellegű kiadások eft d. ellátottak pénzbeli juttatásai eft e. speciális célú támogatások eft 2.2. felhalmozási célú kiadások hiteltörlesztés nélkül eft ebből: a. beruházási kiadások eft b. felújítások eft c. intézményi felhalmozási kiadások eft d. társulási felhalmozási kiadások eft e. egyéb felhalmozási célú kiadás, támogatás eft 2.3.felhalmozási célú hiteltörlesztés eft 2.4.függő, átfutó, kiegyenlítő kiadás eft 2. (1) A Közgyűlés az 1. -ban megállapított bevételi főösszeget az alábbiak szerint hagyja jóvá: a.) Saját bevételek (I. és II. fejezetek): b.) Polgármesteri Hivatal gazdálkodási körébe tartozó társulások (III. fejezet) c.) Helyi kisebbségi önkormányzatok (IV. fejezet): d.) Központi költségvetési támogatás (V. fejezet): e.) Polgármesteri Hivatal támogatásértékű bevételek és véglegesen átvett pénzeszközök (VI. fejezet): f.) Támogatási kölcsönök igénybevétele és visszatérülése (VII. fejezet): g.) Polgármesteri Hivatal előző évi pénzmaradvány (VIII. fejezet): h.) Hitelfelvétel, kötvénykibocsátás (IX. fejezet): eft eft eft eft eft eft eft eft

8 8 i.) Vállalkozási tevékenység maradványának visszaforgatása eft alaptevékenységre j.) Függő, átfutó, kiegyenlítő bevétel eft k.) Alulfinanszírozás, kiegészítés és elvonás miatti eft pézmaradvány igénybevétel l.) Intézményektől a pénzmaradvány elvonása eft m.) Alulfinanszírozás bevétele az intézményeknél eft n.) Továbbadási célra kapott működési bevétel eft (2) A bevételi főösszeget részletezett források szerint az 1. melléklet tartalmazza. (3) A Közgyűlés az 1. -ban megállapított kiadási főösszeget az alábbiak szerint hagyja jóvá: a.) Önkorm. költségvetési szervek működési költségvetés eft (I. fejezet/1 előir.csop.): b.) Önkorm. költségvetési szervek felhalmozási kiadások eft (I. fejezet/2 előir.csop.): c.) Polgármesteri Hivatal működési költségvetés eft (II. fejezet/1 előir.csop.): d.) Polgármesteri Hivatal vagyonnal kapcsolatos kiadások eft (II. fejezet/1, 2 előir.csop.): e.) Polgármesteri Hivatal felújítási kiadásai eft (II. fejezet/1, 2 előir.csop.): f.) Polgármesteri Hivatal nagyberuházások kiadásai eft (II. fejezet/1, 2 előir.csop.): g.) Polgármesteri Hivatal kis- és középberuházásai eft (II. fejezet/1, 2 előir.csop.): h.) Polgármesteri Hivatal pénzügyi befektetések kiadásai eft (II. fejezet/ 2 előir.csop.): i.) Polgármesteri Hivatal gazdálkodási körébe tartozó eft társulások kiadásai (III. fejezet) j.) Helyi kisebbségi önkormányzatok kiadásai eft (IV. fejezet): k.) Felhalmozási célra átadott pénzeszközök és eft támogatásértékű kiadások (V. fejezet): l.) Hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapírok beváltása eft (VI. fejezet): m.) Költségvetési befizetések eft (VIII. fejezet): n.) Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadás eft o.) Alulfinanszírozás és kiegészítés kiutalása az eft intézményeknek p.) Intézmények pénzmaradvány elvonásának befizetése eft q.) Vállalkozási tevékenység maradványának visszaforgatása eft alaptevékenységre r.) Továbbadási célra kapott működési kiadás eft

9 9 (4) A kiadási főösszeget részletezett tételek szerint a 2. melléklet tartalmazza. (5) A évi költségvetés mérlege bevételi források és kiadási tételek szerinti bontásban a 3. mellékletben szerepel. 3. A normatív állami hozzájárulás és normatív, kötött felhasználású támogatások elszámolását jogcímek szerint a 4. melléklet tartalmazza. A tényleges mutatószámok alapján eft befizetési kötelezettség keletkezett a központi költségvetésbe. A jövedelemkülönbség mérséklésének elszámolásából a központosított előirányzatok, a évi normatív kötött hozzájárulások elszámolásából valamint egyéb elszámolásokból eft visszafizetési kötelezettség keletkezett. A pénzmaradványt terhelő költségvetési befizetések részletezése az 5/l. mellékletben szerepel. 4. A Közgyűlés a évi módosított pénzmaradvány összegét a költségvetési befizetési kötelezettséggel együtt eft-ban hagyja jóvá az 5. mellékletben foglalt részletezés alapján. 5. (1) Az önkormányzati költségvetési szervek évi költségvetési pénzmaradványát és a személyi juttatás maradványának összegét az 5/a mellékletben foglalt intézményi részletezésnek megfelelően eft összegben - melyből a személyi jellegű kiadások maradványának összege eft - hagyja jóvá. (2) A Társadalombiztosítási Alapból folyósított pénzeszköznek maradványa nincs. (3) A személyi jellegű kiadás maradványának összege a személyi jellegű kiadások előirányzatát növeli és felhasználására az önkormányzat évi költségvetéséről szóló rendelet szabályai az irányadók. (4) A költségvetési szervek kötelezettséggel terhelt, valamint feladatokra előirányzott pénz-maradványának részletezését az 5/b melléklet tartalmazza. 6. (1) A Polgármesteri Hivatal gazdálkodási körébe tartozó társulások évi költségvetési pénzmaradványa az általuk hozott határozatok alapján eft-ban kerül beépítésre, melyből a személyi jellegű kiadások maradványa eft.

10 10 (2) Az (1) bekezdésből a Heves Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás évi költségvetési pénzmaradványa az általuk hozott határozat alapján eft-ban kerül beépítésre, melyből a személyi jellegű kiadások maradványa eft. (3) Az (1) bekezdésből az Eger és Körzete Kistérségi Területfejlesztési Önkormányzati Társulás évi költségvetési pénzmaradványa az általuk hozott határozat alapján eft-ban kerül beépítésre, mely személyi jellegű maradványt nem tartalmaz. (4) A jóváhagyott pénzmaradvány részletezését az 5/c. melléklet tartalmazza. 7. (1) A Polgármesteri Hivatal évi költségvetési pénzmaradványa összegét eft-ban az alábbiak szerint hagyja jóvá: a.) Működési költségvetés: ebből: személyi jellegű kiadások b.) Vagyonnal kapcsolatos kiadások c.) Felújítási kiadások d.) Beruházási kiadások e.) Felhalmozási célra átadott pénzeszközök és támogatásértékű kiadások f.) Hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése g.) Tartalékok h.) Működési célú hitel kiváltása i.) Fejlesztési hitel kiváltása eft eft eft eft eft eft eft eft eft eft (2) A személyi jellegű kiadások maradványából eft jutalomra fordítandó, melyből kötelezettséggel terhelt eft. (3) A személyi jellegű kiadás maradványának összege a személyi jellegű kiadások előirányzatát növeli és felhasználására az önkormányzat évi költségvetéséről szóló rendelet szabályai az irányadók. (4) A jóváhagyott pénzmaradvány kötelezettséggel terhelt, valamint feladatokra előirányzott részletezését az 5/d., 5/e., 5/f., 5/g., 5/i., 5/j. és az 5/k. mellékletek tartalmazzák. (5) A jóváhagyott pénzmaradványból a bérlakásértékesítéssel összefüggésben képződött maradvány eft, amelynek kötelezettséggel terhelt, valamint feladatokra előirányzott részletezését az 5/g., 5/i. és 5/k. mellékletek tartalmazzák.

11 11 8. (1) A Helyi kisebbségi önkormányzatok évi költségvetési pénzmaradványa az általuk hozott határozatok alapján eft-ban kerül jóváhagyásra, melyből a személyi jellegű kiadások maradványa eft. (2) A jóváhagyott pénzmaradvány kötelezettséggel terhelt, valamint feladatokra előirányzott részletezését önkormányzatonként az 5/h. melléklet tartalmazza. 9. A Közgyűlés az önkormányzati költségvetési szervek tartalékba helyezendő évi vállalkozási maradványát eft-ban hagyja jóvá. 10. (1) Az Önkormányzat közgyűlésének irányítása alá tartozó önállóan működő és gazdálkodó valamint önállóan működő költségvetési szervek, társulások és a Polgármesteri Hivatal létszámának alakulását a 6. melléklet alapján fogadja el a Közgyűlés. A munkanélküliek egyéb önkormányzati foglalkoztatott létszámának alakulását a 6/a. melléklet szerint fogadja el a Közgyűlés. (2) A Közgyűlés a közvetett támogatásokat azok jellege, mértéke, összege szerint a 7. melléklet szerinti részletezettségben hagyja jóvá. (3) A helyi kisebbségi önkormányzatok bevételeit és kiadásait mérlegszerűen, önkormányzatonként a 8/a., b. c. d. és e. mellékletek részletezik. (4) Az önkormányzati vagyon december 31-i állapotát a forgalomképesség szempontjából a 9. melléklet részletezi. (5) A 10. melléklet bemutatja az Európai Uniós támogatásból finanszírozott projektek évi bevételét és kiadását. (6) A december 31-én fennálló hitel és kötvényállományt a 11. melléklet tartalmazza a hitelintézetek és a célok szerinti bontásban. (7) Az önkormányzat többéves kihatással járó feladatait a 12. melléklet részletezi, szöveges indoklását a 12/a melléklet tartalmazza. (8) A évi módosított előirányzat és teljesítés adatainak működési és felhalmozási célú bontását a 13. melléklet szerint hagyja jóvá a Közgyűlés. (9) A évi zárszámadás könyvviteli mérlegének főösszegét eft összegben fogadja el a Közgyűlés, melynek tételes bontása eszköz- és forráscsoportonként a 14. mellékletben található. (10) A évi pénzmaradvány levezetését a 15. melléklet szerint hagyja jóvá a Közgyűlés.

12 A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert és a költségvetési szervek vezetőit, hogy a pénzmaradványnak a évi előirányzaton történő átvezetéséről a 3. és az ok szerint gondoskodjanak. 12. A Közgyűlés felhatalmazza a Jegyzőt, hogy a beszámoló elfogadásáról és a pénzmaradvány jóváhagyott összegéről a költségvetési szerveket a rendelet elfogadását követően haladéktalanul írásban értesítse. 13. Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba. Habis László polgármester Dr. Kovács Luca jegyző Rázsi Botond Visszaadja a szót Polgármester úrnak. 3. Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének rendelet-tervezete az Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 5/2008. (II.01.) önkormányzati rendeletének módosításáról, valamint előterjesztés az egri 6606/2 hrsz-ú ingatlan értékesítéséről Előterjesztő: Csathó Csaba tanácsnok Habis László Tanácsnok úrnak szóbeli kiegészítése nincs. Képviselő társait kérdezi, van-e kérdésük, észrevételük az előterjesztéssel kapcsolatban? Kérdés, észrevétel nem lévén kéri, hogy szavazzanak a határozati javaslatra vonatkozóan. Megállapítja, hogy 14 igen 2 nem 1 tartózkodás mellett a Közgyűlés a határozatot elfogadta.

13 13 Kéri, hogy szavazzanak a rendelet-tervezetre vonatkozóan. Megállapítja, hogy 14 igen 2 nem 1 tartózkodás mellett a Közgyűlés a rendeletet elfogadta. 178/2011. (IV. 28.) számú közgyűlési határozat Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határoz, hogy értékesíti az Önkormányzat kizárólagos tulajdonát képező, egri belterületi 6606/2 hrsz-ú, m 2 térmértékű, kivett közterület megnevezésű ingatlant telek kiegészítésként, nettó Ft összegben az Eger-Park Hotel Kft. (Eger, Szálloda u ) részére. Felelős: Dr. Kovács Luca Jegyző Asszony megbízásából: Gazdasági Iroda Jogi és Szervezési Iroda Határidő: május 31. Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 15/2011. (IV.29.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 5/2008. (II.01.) önkormányzati rendelet módosításáról 1. Az 5/2008. (II.01.) Vagyonrendelet 4. mellékletét képező közterületek között felsorolt törzsvagyon részét képező egri belterületi 6606/2 hrsz-on nyilvántartott m 2 térmértékű közterületi ingatlan teljes területét a törzsvagyoni körből kivonja. 2. Jelen rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba. Habis László Eger Megyei Jogú Város Polgármestere Dr. Kovács Luca Eger Megyei Jogú Város Jegyzője 4. Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének rendelet-tervezete a fizető várakozóhelyek kijelöléséről és használatának szabályozásáról szóló 17/1998. (V.20.) önkormányzati rendelet módosításáról Előterjesztő: Sós István alpolgármester

14 14 Sós István Eger városa súlyos parkolási gondokkal küzd. Kéri, hogy fogadják el a módosítást. Habis László Képviselő társait kérdezi, van-e kérdésük, észrevételük az előterjesztéssel kapcsolatban? Kérdés, észrevétel nem lévén kéri, hogy szavazzanak a rendelet-tervezetre vonatkozóan. Megállapítja, hogy 14 igen 3 tartózkodás mellett a Közgyűlés a rendeletet elfogadta. Kéri, hogy szavazzanak a határozati javaslatra vonatkozóan. Megállapítja, hogy 14 igen 3 tartózkodás mellett a Közgyűlés a határozatot elfogadta. Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 16/2011. (IV.29.) önkormányzati rendelete a fizető várakozóhelyek kijelöléséről és használatának szóló 17/1998. (V. 20.) számú önkormányzati rendelet módosítására A fizető várakozóhelyek kijelöléséről és használatának szabályozásáról szóló 17/1998. (V. 20.) számú önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 5. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 1. (1) Az egész évben üzemelő fizető parkolók üzemeltetési ideje: - munkanapokon 8-17 óráig - szombaton 8-13 óráig Petőfi tér, Fürdő utca október 01- április munkanapokon 8-17 óráig - szombaton 8-13 óráig május 01- szeptember minden nap 8-18 óráig Az idényjellegű parkolók üzemeltetési ideje: május szeptember az Ady E. utcában minden nap 8 órától 18 óráig, - a Szépasszony-völgy területén minden nap 12 órától 20 óráig. (1) A Rendelet 7. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 2. (1) A parkolásért fizetendő várakozási alapdíjak, pótdíjak, bérletjegyek, kizárólagos használatért fizetendő díjak és nem rendeltetésszerű használatért fizetendő díjak mértékét az üzemeltető javaslatára az illetékes bizottságok előzetes egyetértésével - a Közgyűlés állapítja meg.

15 15 Díjtételek január 1-től december 31-ig: Óránként (bruttó, Ft) Kiemelt és I. övezet 240,- II. övezet 160,- III. övezet 100,- Bazilika parkoló 200,- (2) A Rendelet 7. (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (3) Az idényjellegű parkolók várakozási díjai (bruttó, Ft): Szépasszony-völgy: Személygépkocsi esetén: Óránként 200,- Félnapi jegy (4 óra): 800,- Napijegy (8 óra): 1600,- Autóbusz esetén: Félnapi jegy (4 óra): 1500,- Napijegy (8 óra): 3000,- Ady E. utcai buszparkoló: Félnapi jegy (5 óra) bruttó 1500,- Ft Napijegy (10 óra) bruttó 3000,- Ft. 3. A Rendelet 1. melléklete helyébe jelen rendelet 1. melléklete lép. 4. Jelen rendelet június 01-jén lép hatályba. Habis László polgármester Dr. Kovács Luca jegyző

16 16 1. melléklet a 16/2011. (IV. 29.) önkormányzati rendelethez Egész évben üzemelő várakozóhelyek Kiemelt övezet Bajcsy-Zsilinszky u. - Fellner Jakab u. Kossuth L. u. Centrum parkoló Egészségház u. (Kertmozi területe is) I. övezet Belvárosi ABC udvara Katona István tér Katona István tér patakpart (Árva köz - Maczky Valér utca között) Zalár u. Csiky Sándor u. (Gimnáziumnál) DOMUS parkoló II. övezet Szúnyog köz Klapka György u. Szálloda u. Almagyar u. Telekessy u. Hatvani kapu tér Markhot Ferenc u. Petőfi tér, Fürdő u. (buszparkoló kivételével) Bartók B. tér- Neumayer utca III. övezet Knézich Károly u. Servita u., Szaicz Leó u. (Templom előtti tér) Törvényház utca (a Barkóczy úti kereszteződéstől a Vörösmarty utcáig) Dr. Nagy János utca Rózsa Károly utca (Barkóczy utca és Vörösmarty utca között) Csiky Sándor utca (a Gárdonyi Géza Gimnáziumtól a Vörösmarty utcáig) Tűzoltó tér Széchenyi utca (a patakpart mellett) 4844 és 4845 hrsz-ú területek (Markhot Ferenc Kórház északi oldala) Bazilika parkoló Idényjellegű parkolók Ady E. utcai buszparkoló Szépasszony-völgy parkolásra kijelölt területe

17 17 179/2011. (IV. 28.) számú közgyűlési határozat Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri az EVAT Zrt-t, hogy december 31-ig készítsen a fizető parkolók bővítési lehetőségéről szóló koncepciót, mely meghatározza a december 31-ig a fizetési kötelezettségbe bevonható parkolókat és a bevonás ütemezhetőségét. Felelős: Várkonyi György az EVAT Zrt. ügyvezető igazgatója Határidő: december Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének rendelet-tervezete az Eger Helyi Városrendezési és Építési Szabályzatáról szóló 27/2008.(VI.27.) önkormányzati rendelet módosításáról az Eger, Délkeleti külterület Helyi Építési Szabályzat és Szabályozási Terve kapcsán, valamint előterjesztés Eger Megyei Jogú Város Településszerkezeti Tervének módosítására Előterjesztő: Ficzere György tanácsnok Habis László Tanácsnok úrnak szóbeli kiegészítése nincs. Képviselő társait kérdezi, van-e kérdésük, észrevételük az előterjesztéssel kapcsolatban? Kérdés, észrevétel nem lévén kéri, hogy szavazzanak a határozati javaslatra vonatkozóan. Megállapítja, hogy 12 igen 1 tartózkodás mellett a Közgyűlés a határozatot elfogadta. Kéri, hogy szavazzanak a rendelet-tervezetre vonatkozóan. Megállapítja, hogy 12 igen 1 tartózkodás mellett a Közgyűlés a rendeletet elfogadta. 180/2011. (IV. 28.) számú közgyűlési határozat Eger MJV Képviselő-testülete az alábbiak szerint módosítja Eger MJV 279/2004. (VI. 24.) Kgy. sz. határozattal elfogadott Településszerkezeti tervét: 1. A Területfelhasználás változással érintett területek c. 1.(rajzi) mellékleten lehatárolt területek területfelhasználása következők szerint módosul: A terület jele Jelenlegi terület használa t Tervezet t terület használa t Módosítás indoka HRSZ

18 18 A terület jele Jelenlegi terület használa t Tervezet t terület használa t Módosítás indoka HRSZ BEÉPÍTÉSRE SZÁNT TERÜLETBŐL BEÉPÍTÉSRE SZÁNT TERÜLET Tényleges használatnak ; L1 Kpi Lk megfelelő besorolás Tényleges használatnak 25501/2, 0612/9, megfelelő besorolás, a már 0612/11,, 0612/13a, b, Gksz1 Kba Gksz művelésen kívüli bányaterületen 0612/14, 0612/24, T1 Kba Kt Kpi1 Gksz Kpi Az ÉD-i elkerülő út megépülése után az érintett bányaterület nem lesz művelhető Tényleges használatnak megfelelő besorolás 0612/28-31, 0623/1c 0575/1, 5832/4, 5832/ /2; 10379/3; 10380; 10381; /1, 0564/4 Kre1 Lke Kre Tényleges használatnak megfelelő besorolás Tényleges használatnak 0573/1, 0570/1f, 0569 megfelelő besorolás (út), 0564/1b Kre3 Kba Kre Tényleges használatnak 0623/1a, b, c, 0623/2, megfelelő besorolás, a már 0623/ 3 művelésen kívüli bányaterületen BEÉPÍTÉSRE NEM SZÁNT TERÜLETBŐL BEÉPÍTÉSRE SZÁNT TERÜLET Gksz2 E Gksz Tényleges használatnak 0656/4 megfelelő besorolás A területen engedéllyel üzemelő 0539/2-3 szolgáltató létesítmény Vk1 MáB Vk területének a szomszédos szolgáltató funkcióra kijelölt központi vegyes területhez való csatolása Kpi2 Mk Kpi Kre2 Má Kre Ksp1 MáB Ksp Ksp2 Mko Ksp Kre4 Tényleges használatnak megfelelő besorolás Tényleges használatnak megfelelő besorolás A Mátyus lovastanya a hatályos TSZT elfogadása óta eltelt időszakban épült létesítményei miatt módosuló területhasználati besorolás A Mátyus lovastanya a hatályos TSZT elfogadása óta eltelt időszakban épült létesítményei miatt módosuló területhasználati besorolás Mk Kre Tényleges használatnak megfelelő besorolás 25404/2, 5, 10-13, 20b 0570/1c, d, f, g, 0570/ /17c 0483 b, 0522, 0523 b 25501/2

19 19 A terület jele Jelenlegi terület használa t Tervezet t terület használa t Módosítás indoka HRSZ BEÉPÍTÉSRE SZÁNT TERÜLETBŐL BEÉPÍTÉSRE NEM SZÁNT TERÜLET E1 Gksz E Tényleges használatnak 0612/2, 0612/27, megfelelő besorolás 0623/1a Az út megépítését követően 5832/5, 5832/6 E2 Gip E kialakuló zárványterület kedvezőbb hasznosítása Tényleges használatnak 0538/2 K1 Vk Közlek megfelelő besorolás, a területen gépjármű forduló található E3 Kpi E Tényleges használatnak 0598/48 megfelelő besorolás Az OTÉK évi módosítása lehetővé teszi beépítésre nem szánt különleges területek 0623/1c, 0624/15; 0624/16, 0626/61, 0626/62a,b,c KkBa kijelölését. A külszíni művelésű 0575/1, 0575/5-12, Kba Kkba bányaterület 0575/20, 0575/21, területhasználatának ez a besorolás jobban megfelel. 0575/22a, b, 0575/23, 0576/1, 0578/2-8, MáB1 Lke MáB MáB2 Kba MáB Tényleges használatnak megfelelő besorolás Tényleges használatnak megfelelő besorolás 0578/28-32, 0564/ /1b, 2-25, 0564/46-55, 0565 (út), 0566/4a, b, 0566/ KkPi1 Gksz Kkpi Tényleges használatnak megfelelő besorolás V2 Gksz Köm Tényleges használatnak 0615 vízmű megfelelő besorolás BEÉPÍTÉSRE NEM SZÁNT TERÜLETBŐL BEÉPÍTÉSRE NEM SZÁNT TERÜLET Kba - Új A Gip ill. különleges 5832/4 csomópo bányaterület közötti kapcsolat K2 nt Közlek biztosítása kialakítá sa V1 MáB E4 Kközl E E5 Mk E Köm vízmű Tényleges használatnak megfelelő besorolás A földhivatali nyilvántartásnak és a tényleges használatnak megfelelő besorolás Tényleges használatnak megfelelő besorolás Az üzemtervezett erdőterületek változása miatti pontosítás, illetve tényleges használatnak 0560/1 0656/ / /1

20 20 A terület jele Jelenlegi terület használa t Tervezet t terület használa t Módosítás indoka megfelelő besorolás HRSZ E6 MáB E E7 Má E E8 Mko E A földhivatali nyilvántartásnak és a tényleges használatnak megfelelő besorolás Az üzemtervezett erdőterületek változása miatti pontosítás, kivéve a *-al jelölt hrsz-kat, melyek településszerkezeti okokból változnak, illetve beerdősülő területek Beerdősülő terület átsorolása erdőterületbe Az üzemtervezett erdőterületek változása miatti pontosítás 22925/2, /2a-b 0498/ /5b, 0431/6b, 0431/ /1b, 0431/3b, 0431/4 0431/1a 0425/7 0425/9b, 0425/ / /3 0480/ /13* 0556/55, 0503/ /17a 0656/46-68, /112* 0575/5 0622/2-5, 0622/7a, b, 0622/8, 0621/1 0389/a 0389/b /4 0388, 0387/1a 0387/1a 0434/75, 0434/ /34a 0425/34f 0439/5 0414v, 0413/1a 0413/1d 0413/1f 0413/2b, 0414l, 0413/1f 0411a, 0413/1d 0441, 0444/2b a, 0444/6, 0445/1, 0420a 0443/6a

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgy

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgy Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 17/2014. (IV.25) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2013. évi zárszámadásáról, a központi támogatások elszámolásáról Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata

Részletesebben

J E G Y Z Õ K Ö N Y V

J E G Y Z Õ K Ö N Y V Száma:5-5 /2011. J E G Y Z Õ K Ö N Y V Készült: Újfehértó Város Cigány Kisebbségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. február 14-én 14 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal hivatali helyiségében

Részletesebben

Tervezõk névsora. Tóalmás Településszerkezeti-, Övezeti Tervének (külterület), valamint a Helyi Építési Szabályzatának módosítása

Tervezõk névsora. Tóalmás Településszerkezeti-, Övezeti Tervének (külterület), valamint a Helyi Építési Szabályzatának módosítása BAU-URB Tsz.: 56/2012. Tervező és Tanácsadó Kft. 1112.Budapest, Dayka Gábor utca 94. Tel/Fax.: 319-36-44 Tervezõk névsora Tóalmás Településszerkezeti-, Övezeti Tervének (külterület), valamint a Helyi Építési

Részletesebben

Tervezet ARNÓT KÖZSÉG Önkormányzat Képviselő-testületének../2013.(V.18.) önkormányzati rendelete

Tervezet ARNÓT KÖZSÉG Önkormányzat Képviselő-testületének../2013.(V.18.) önkormányzati rendelete Tervezet ARNÓT KÖZSÉG Önkormányzat Képviselő-testületének../2013.(V.18.) önkormányzati rendelete A Helyi Építési Szabályzatról szóló a hatályos 21/2008.(XII.17.) önkormányzati rendelet módosításáról ARNÓT

Részletesebben

Újrónafő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2009. (II. 16.) rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről. A rendelet hatálya

Újrónafő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2009. (II. 16.) rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről. A rendelet hatálya Újrónafő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2009. (II. 16.) rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről Újrónafő Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló -

Részletesebben

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 43/2009. (IX. 30.) ÖK. SZÁMÚ RENDELETE 1

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 43/2009. (IX. 30.) ÖK. SZÁMÚ RENDELETE 1 ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 43/2009. (IX. 30.) ÖK. SZÁMÚ RENDELETE 1 Budapest, III. kerület POMÁZI ÚT BÉCSI ÚT ARANYVÖLGY UTCA ÁLTAL HATÁROLT TERÜLET kerületi szabályozási tervére

Részletesebben

Önkormányzata Közgyűlésének Egészségügyi és Szociális Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el. 1. A zárszámadás főösszegei

Önkormányzata Közgyűlésének Egészségügyi és Szociális Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el. 1. A zárszámadás főösszegei MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK 14/2015. (V. 22.) önkormányzati rendelete Az Önkormányzat 2014. évi zárszámadásának elfogadásáról Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése

Részletesebben

Somogyzsitfa Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2015.(V.27.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról

Somogyzsitfa Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2015.(V.27.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról Somogyzsitfa Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2015.(V.27.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról Somogyzsitfa Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról

Részletesebben

1. napirendi pont: Döntés Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő testületének 3/2013. (III.25.)

1. napirendi pont: Döntés Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő testületének 3/2013. (III.25.) JEGYZŐKÖNYV Készült Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. március 17-én, 9.00 órakor kezdődő rendkívüli, nyílt ülésén, a Polgármesteri Hivatal 2230 Gyömrő, Szabadság út 1. sz. alatt, az

Részletesebben

(2) A Rendelet 7. (1) bekezdés paraméter-táblázata kiegészül a következő sorral: Építménymagasság. Beépítettsé g max. (%) (m)

(2) A Rendelet 7. (1) bekezdés paraméter-táblázata kiegészül a következő sorral: Építménymagasság. Beépítettsé g max. (%) (m) Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Bánhida, Madách-kert helyi építési szabályzatának felülvizsgálatával összefüggő../2014. (..) önkormányzati rendelete az 53/2009. (XII. 18.) önkormányzati

Részletesebben

Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 8/2007. (IX. 28.) Kgy. rendelet

Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 8/2007. (IX. 28.) Kgy. rendelet Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 8/2007. (IX. 28.) a Baranya Megyei Önkormányzat 2007. évi költségvetéséről szóló 2/2007. (II. 2) módosításáról A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése (a továbbiakban:

Részletesebben

A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT

A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT 2007. március 23. 3. szám A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT A KÖZGYŰLÉS HIVATALOS LAPJA Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal RENDELET 4/2007. (III. 23.) Kgy. A Baranya Megyei Önkormányzat 2007. évi költségvetéséről

Részletesebben

TELEPÍTÉSI TANULMÁNYTERV. Debrecen, 2013. augusztus hó

TELEPÍTÉSI TANULMÁNYTERV. Debrecen, 2013. augusztus hó LENGYEL ÉPÍTÉSZ MŰTEREM KFT. 4027 Debrecen, Egyetem sgt. 21. 1/2. Telefon / fax: (52) 425 428, (52) 532 896 E-mail: lengyel @ lengyelepitesz.t-online.hu Debrecen, 41. számú vrk. Debrecen-Nagykereki vasútvonal

Részletesebben

1 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye. Tartalomjegyzék

1 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye. Tartalomjegyzék 1 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal SZEMÉLYI RÉSZ 168/2004. (XII. 16.) Kgy. Bizottsági tagok választása 3 169/2004. (XII. 16.) Kgy. Külső bizottsági tag választása 3

Részletesebben

Bekecs községi Önkormányzat 8/2005.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE. az Önkormányzat 2004. évi gazdálkodásának zárszámadásáról

Bekecs községi Önkormányzat 8/2005.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE. az Önkormányzat 2004. évi gazdálkodásának zárszámadásáról Bekecs községi Önkormányzat 8/2005.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE az Önkormányzat 2004. évi gazdálkodásának zárszámadásáról Bekecs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló többször módosított

Részletesebben

III. számú előterjesztés

III. számú előterjesztés A rendelet elfogadásához minősített többség szükséges! III. számú előterjesztés Őcsény község képviselőtestületének 2009. december 16.án, 17órakor megtartandó ülésére A 2009. évi költségvetésről szóló

Részletesebben

ÉPÍTÉSI ÖVEZETEK ÉS ÖVEZETEK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA

ÉPÍTÉSI ÖVEZETEK ÉS ÖVEZETEK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA F1 ÉPÍTÉSI ÖVEZETEK ÉS ÖVEZETEK ÖSEFOGLALÓ TÁBLÁZATA 1. számú táblázat KISVÁROSIAS LAKÓTERÜLET ÉPÍTÉSI ÖVEZETEI 2. számú táblázat KERTVÁROSIAS LAKÓTERÜLET ÉPÍTÉSI ÖVEZETEI 3. számú táblázat FALUSIAS LAKÓTERÜLET

Részletesebben

26/2005. (VI.15.) Budapest Józsefváros Önkormányzati rendelet

26/2005. (VI.15.) Budapest Józsefváros Önkormányzati rendelet 26/2005. (VI.15.) Budapest Józsefváros Önkormányzati rendelet A Józsefváros Kerületi Városrendezési és Építési Szabályzatáról és Szabályozási tervéről szóló 35/2004. (VII. 15.) ök. számú rendelet módosítása

Részletesebben

A módosítások elhelyezkedése

A módosítások elhelyezkedése SZENTKIRÁLYSZABADJA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK MÓDOSÍTÁSA A MÓDOSÍTÁSI IGÉNYEK BEMUTATÁSA, CÉLJA ÉS HATÁSA 9 8 5 7 6 1 3 4 2 A módosítások elhelyezkedése 1. A 638/3 hrsz-ú telket érintő módosítás Az ingatlan

Részletesebben

A rendelet hatálya. (2) Az önkormányzat címrendjét teljes körűen az 1. számú melléklet tartalmazza. Az önkormányzat 2011.

A rendelet hatálya. (2) Az önkormányzat címrendjét teljes körűen az 1. számú melléklet tartalmazza. Az önkormányzat 2011. Nagymizdó Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 1/2011. (II. 09.) r e n d e l e t e az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Nagymizdó Községi Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban képviselő-testület)

Részletesebben

Javaslat az Egri Törvényszék, valamint az Egri Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság ülnökeinek megválasztására

Javaslat az Egri Törvényszék, valamint az Egri Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság ülnökeinek megválasztására 41-2/2015/231 Heves Megyei Közgyűlés Helyben Javaslat az Egri Törvényszék, valamint az Egri Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság ülnökeinek megválasztására Tisztelt Közgyűlés! Magyarország Alaptörvénye Bíróság

Részletesebben

Abony Városi Önkormányzat. Az előterjesztés készítésében közreműködött: Településfejlesztési Osztály

Abony Városi Önkormányzat. Az előterjesztés készítésében közreműködött: Településfejlesztési Osztály Abony Városi Önkormányzat Polgármesterétől H-2740 Abony Kossuth tér 1. Telefon/fax: (53) 360-049 Az előterjesztés készítésében közreműködött: Településfejlesztési Osztály Az előterjesztést véleményezte:

Részletesebben

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 37/2010.(VII. 12.) önkormányzati rendelete *

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 37/2010.(VII. 12.) önkormányzati rendelete * ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 37/2010.(VII. 12.) önkormányzati rendelete * BUDAPEST, III. KERÜLET BATTHYÁNY UTCA PÜNKÖSDFÜRDŐ UTCA ÁRPÁD UTCA IPARTELEP UTCA ÁLTAL HATÁROLT TERÜLET

Részletesebben

1. A SZERKEZETI TERV LEÍRÁSA

1. A SZERKEZETI TERV LEÍRÁSA SZERKEZETI TERV LEÍRÁS a 251 sz. főút és a 2502 j. ök. út építési területére megnevezésű Szerkezeti tervlaphoz 1. A SZERKEZETI TERV LEÍRÁSA 1. 1. A területfelhasználás Beépítésre nem szánt területek KÖu

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 52/2001. (IX. 10.) számú. r e n d e l e t e

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 52/2001. (IX. 10.) számú. r e n d e l e t e NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 52/2001. (IX. 10.) számú r e n d e l e t e a Garibaldi u. Korányi F. u. Krúdy Gy. u. - Ószőlő u. közötti terület Szabályozási Tervének elfogadásáról és a Helyi

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének Jogi és Ügyrendi Bizottsága 2010. május 19-i ülésén elhangzottakról

JEGYZŐKÖNYV. Készült Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének Jogi és Ügyrendi Bizottsága 2010. május 19-i ülésén elhangzottakról JEGYZŐKÖNYV Készült Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének Jogi és Ügyrendi Bizottsága 2010. május 19-i ülésén elhangzottakról Jelen vannak: elnök tag Dr. Megyesi Melinda tag Hiányzik: Demeter Ervin tag

Részletesebben

A kerületi szabályozási tervre vonatkozó rendelkezések

A kerületi szabályozási tervre vonatkozó rendelkezések ÓBUDA - BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2008. (III.12.) RENDELETE * a Budapest, III. kerület Mozaik utca Óbudai rakpart Duna folyam HÉV vonal által határolt terület kerületi szabályozási

Részletesebben

BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2014. SZEPTEMBER 15-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2014. SZEPTEMBER 15-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. SZEPTEMBER 15-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Rendelet: 10/2014. (IX.16.) önkormányzati rendelet az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

Részletesebben

Halmaj Község Önkormányzatának 19/2009. (XI. 27.) rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 1/2009. (III.02.) rendelet módosításáról

Halmaj Község Önkormányzatának 19/2009. (XI. 27.) rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 1/2009. (III.02.) rendelet módosításáról Halmaj Község Önkormányzatának 19/2009. (XI. 27.) rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 1/2009. (III.02.) rendelet módosításáról Halmaj Község Önkormányzati képviselő-testülete a helyi

Részletesebben

Tiszaszentmárton község Roma Nemzetiségi Önkormányzati Képviselőtestületének 2013.03.19-én megtartott ülésének:

Tiszaszentmárton község Roma Nemzetiségi Önkormányzati Képviselőtestületének 2013.03.19-én megtartott ülésének: Tiszaszentmárton község Roma Nemzetiségi Önkormányzati Képviselőtestületének 2013.03.19-én megtartott ülésének: a.) jegyzőkönyve b.) tárgysorozata c.) határozatai 2-8/2013 d.) melléletei N A P I R E N

Részletesebben

zárszámadási rendelete

zárszámadási rendelete Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2014. ( III.27.) számú zárszámadási rendelete az Önkormányzat 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról Az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.

Részletesebben

/1/ A rendelet 3.. /1/ bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

/1/ A rendelet 3.. /1/ bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Harsány Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/21.(XII.15.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 21. évi költségvetéséről szóló 2/21. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról Harsány Község

Részletesebben

Bánhorváti Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 6/2014. (III. 12.) önkormányzati rendelete

Bánhorváti Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 6/2014. (III. 12.) önkormányzati rendelete Bánhorváti Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Hatályos:2014-03-17 -tól Bánhorváti Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Bánhorváti Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Bánhorváti Községi

Részletesebben

Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015.(II.26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015.(II.26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015.(II.26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről Bősárkány Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete - a Pénzügyi

Részletesebben

13/2001. (VIII.29.) 18/1993. (VI.

13/2001. (VIII.29.) 18/1993. (VI. Ercsi Város Önkormányzatának 13/2001. (VIII.29.) Kt. számú rendelete a többször módosított 18/1993. (VI. 29.) Kt. Ercsi Nagyközség helyi építési szabályzat 19. -ának kiegészítéséről, illetve módosításáról,

Részletesebben

CELLDÖMÖLK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK. 10/2015./IX.03./ önkormányzati rendelete

CELLDÖMÖLK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK. 10/2015./IX.03./ önkormányzati rendelete CELLDÖMÖLK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 10/2015./IX.03./ önkormányzati rendelete Celldömölk Város Önkormányzata 2015. évi költségvetésről szóló 1/2015./II.12./ önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

Sajóhídvég Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2014. (II.11.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

Sajóhídvég Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2014. (II.11.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Sajóhídvég Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2014. (II.11.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről Sajóhídvég Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól

Részletesebben

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2015. június 23-án tartott. n y í l t ülésének jegyzőkönyve

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2015. június 23-án tartott. n y í l t ülésének jegyzőkönyve Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. június 23-án tartott n y í l t ülésének jegyzőkönyve Az ülésen alkotott rendelet száma Tárgya 9/2015. (VI. 24.) 2015. évi költségvetési rendelet

Részletesebben

ÓBUDA - BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEKŰ 39/2005. (IX.20.) ÖK. SZÁMÚ RENDELETE

ÓBUDA - BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEKŰ 39/2005. (IX.20.) ÖK. SZÁMÚ RENDELETE ÓBUDA - BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEKŰ 39/2005. (IX.20.) ÖK. SZÁMÚ RENDELETE BUDAPEST, III. KERÜLET MIKOVINY U. - FOLYONDÁR U. - PODOLIN U. - DOBERDÓ ÚT KÖZÖTTI TERÜLET KERÜLETI SZABÁLYOZÁSI

Részletesebben

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat 21/2005. (X.28.) Kt. számú rendelete. A költségvetési témájú rendeletek tartalmának meghatározásáról

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat 21/2005. (X.28.) Kt. számú rendelete. A költségvetési témájú rendeletek tartalmának meghatározásáról Pusztaszabolcs Város Önkormányzat 21/2005. (X.28.) Kt. számú rendelete A költségvetési témájú rendeletek tartalmának meghatározásáról (Módosítással egységes szerkezetbe foglalt szöveg. Szövege hatályos:

Részletesebben

Mezőkovácsháza Város Román Nemzetiségi Önkormányzata 2015. évi előirányzatai bevételei forrásonként. Bevételi jogcímek

Mezőkovácsháza Város Román Nemzetiségi Önkormányzata 2015. évi előirányzatai bevételei forrásonként. Bevételi jogcímek Román Nemzetiségi Önkormányzat 10/2015. (II. 11.) RNÖ. sz. határozatának melléklete Mezőkovácsháza Város Román Nemzetiségi Önkormányzata 2015. évi előirányzatai bevételei forrásonként Bevételi jogcímek

Részletesebben

3.. (1) Az önkormányzat 2013. december 31-i állapot szerinti vagyonát a következők szerint állapítja meg: 1..

3.. (1) Az önkormányzat 2013. december 31-i állapot szerinti vagyonát a következők szerint állapítja meg: 1.. Maglóca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2014.(IV.30.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi zárszámadásáról és a pénzmaradvány jóváhagyásáról Maglóca Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Őcsény Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2014.(IV.28.) önkormányzati rendelete a 2013. évi zárszámadásról

Őcsény Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2014.(IV.28.) önkormányzati rendelete a 2013. évi zárszámadásról Őcsény Község Önkormányzat Képviselőtestületének 7/2014.(IV.28.) önkormányzati rendelete a 2013. évi zárszámadásról Őcsény Községi Önkormányzata Képviselőtestülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2)

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT 22/2005. (VII. 11.) rendelete

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT 22/2005. (VII. 11.) rendelete BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT 22/2005. (VII. 11.) rendelete A Kerületi Városrendezési és Építési Szabályzatról szóló 30/2000. (VII. 14.) rendelet módosításáról és a Budapest, XVI. kerület

Részletesebben

Pannonhalma Város Önkormányzat.../2012. (...) rendeletének indoklása. az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről RÉSZLETES INDOKLÁS

Pannonhalma Város Önkormányzat.../2012. (...) rendeletének indoklása. az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről RÉSZLETES INDOKLÁS Pannonhalma Város Önkormányzat.../2012. (...) rendeletének indoklása az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről RÉSZLETES INDOKLÁS I. A költségvetés összeállításának általános keretei Az önkormányzat 2012

Részletesebben

I. Fejezet Az Önkormányzat költségvetése

I. Fejezet Az Önkormányzat költségvetése Szentgotthárd Város Önkormányzata képviselő - testületének 6/2007.(III.01.) sz. rendelete Szentgotthárd Város Önkormányzata költségvetési és zárszámadási rendeleteinek tartalmi követelményeiről Módosítva

Részletesebben

M E N D E. 2014. január

M E N D E. 2014. január M E N D E TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA A 0126/17 HRSZ. TERÜLETRE VONATKOZÓAN MENDE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 22/2013. (XII. 20.) KT. RENDELETE A 11/2002. (X. 8.) KT. RENDELETTEL

Részletesebben

TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK KISMÉRTÉKŰ MÓDOSÍTÁSA ÉS AKTUALIZÁLÁSA

TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK KISMÉRTÉKŰ MÓDOSÍTÁSA ÉS AKTUALIZÁLÁSA PROVINCIA TERÜLETFEJLESZTÉSI ÉS ÉPÍTÉSZETI TERVEZŐ KFT Levélcím: 3529 Miskolc, Derkovits u. 52. Telephely: 3527 Miskolc, Bajcsy-Zsilinszky út 9. I/2 Tel/Fax: /46/ 356-345, /46/ 313-476 E-mail: provinciaterv@gmail.com

Részletesebben

2007. december 6. 12. szám. Tartalomjegyzék. 101/2007. (XI. 22.) Kgy. A Baranya Megyei Rendőr-főkapitányság vezetője kinevezésének véleményezése

2007. december 6. 12. szám. Tartalomjegyzék. 101/2007. (XI. 22.) Kgy. A Baranya Megyei Rendőr-főkapitányság vezetője kinevezésének véleményezése 2007. december 6. 12. szám Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal SZEMÉLYI RÉSZ 101/2007. (XI. 22.) Kgy. A Baranya Megyei Rendőr-főkapitányság vezetője kinevezésének véleményezése 3 RENDELET 9/2007. (XII. 6.)

Részletesebben

Előterjesztés Az önkormányzat 2015. évi költségvetésére

Előterjesztés Az önkormányzat 2015. évi költségvetésére Előterjesztés Az önkormányzat 2015. évi költségvetésére A helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991.

Részletesebben

Gyöngyöshalász Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015. (I.23.) önkormányzati rendelete

Gyöngyöshalász Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015. (I.23.) önkormányzati rendelete Gyöngyöshalász Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015. (I.23.) önkormányzati rendelete Gyöngyöshalász Község Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről szóló 14/2012. (VII. 11.)

Részletesebben

Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc - Pestszentimre Önkormányzatának Képviselőtestülete. 15/2011. (V.03.) önkormányzati rendelete

Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc - Pestszentimre Önkormányzatának Képviselőtestülete. 15/2011. (V.03.) önkormányzati rendelete Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc - Pestszentimre Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2011. (V.03.) önkormányzati rendelete a Pestszentlőrinc Pestszentimre Városrendezési és Építési Szabályzatáról

Részletesebben

2.. 3.. (1) Az önkormányzat 2013. december 31-i állapot szerinti vagyonát a következők szerint állapítja meg: 1..

2.. 3.. (1) Az önkormányzat 2013. december 31-i állapot szerinti vagyonát a következők szerint állapítja meg: 1.. Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2014.(V.5) önkormányzati rendelete az önkormányzat zárszámadásáról és a pénzmaradvány jóváhagyásáról Tárnokréti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. december 17 - i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. december 17 - i ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. december 17 - i ülésére Tárgy: Rendelet-tervezet Kerekegyháza Város Önkormányzatnak költségvetése és zárszámadása

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. - a Képviselő - testülethez - Mátészalka Város Önkormányzata 2008. évi költségvetésének módosításáról

ELŐTERJESZTÉS. - a Képviselő - testülethez - Mátészalka Város Önkormányzata 2008. évi költségvetésének módosításáról MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERÉTŐL 4700. Mátészalka, Hősök tere 9. Tel.: 501-358. Fax.: 501-360. Száma: 169-24/2008. ELŐTERJESZTÉS - a Képviselő - testülethez - Mátészalka Város Önkormányzata

Részletesebben

Maglóca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Maglóca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Maglóca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről Maglóca Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk

Részletesebben

NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2014. szeptember 15-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2014. szeptember 15-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. szeptember 15-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Rendelet: 8/2014. (IX. 16.) önkormányzati rendelet Nagykereki Községi Önkormányzat 2014.

Részletesebben

Előterjesztés száma: 159 / 2013. A határozati javaslat elfogadásához minősített többség szükséges!

Előterjesztés száma: 159 / 2013. A határozati javaslat elfogadásához minősített többség szükséges! Előterjesztés száma: 159 / 2013. A határozati javaslat elfogadásához minősített többség szükséges! Decs nagyközség képviselő-testületének 2013. augusztus 28-án, 18-órakor megtartandó ülésére A nagyközségi

Részletesebben

NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2015. augusztus 06-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2015. augusztus 06-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. augusztus 06-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Rendeletek: 9/2015.(VIII..07.) önkormányzati rendelet 10/2015.(VIII..07.) önkormányzati

Részletesebben

Püspökmolnári Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2013.(II.15.) számú önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről

Püspökmolnári Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2013.(II.15.) számú önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Püspökmolnári Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2013.(II.15.) számú önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Püspökmolnári Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Pátka Község Önkormányzata és költségvetési szervei

Pátka Község Önkormányzata és költségvetési szervei Pátka Község a és költségvetési szervei 2009. évi zárszámadása Pátka Község a 8092 Pátka, Vak Bottyán tér 4. Tel: (22) 580-506; fax: (22) 580-509 E-mail: ktvpatka@datatrans.hu, ktvpatka@citromail.hu www.patka.hu

Részletesebben

Kisoroszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1./2011.(II.28.) rendelete a 2011. évi önkormányzati költségvetésről

Kisoroszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1./2011.(II.28.) rendelete a 2011. évi önkormányzati költségvetésről Kisoroszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1./2011.(II.28.) rendelete a 2011. évi önkormányzati költségvetésről Kisoroszi Község Önkormányzat képviselő-testülete az Alkotmány 44/A. (2) bekezdése,az

Részletesebben

MEGHÍVÓ. Tisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület 2015. március 5. napján 14:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen:

MEGHÍVÓ. Tisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület 2015. március 5. napján 14:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen: Csárdaszállás Község Önkormányzata 5621 Csárdaszállás, Petőfi utca 17. MEGHÍVÓ Tisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület 2015. március 5. napján 14:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen:

Részletesebben

KÁCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2./2012./II.20./ ÖK. sz. r e n d e l e t e. az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről

KÁCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2./2012./II.20./ ÖK. sz. r e n d e l e t e. az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről KÁCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2./2012./II.20./ ÖK. sz. r e n d e l e t e az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről Az Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.

Részletesebben

Nemesvid Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015. (II.13.) önkormányzati rendelete Nemesvid Község Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről

Nemesvid Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015. (II.13.) önkormányzati rendelete Nemesvid Község Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről Nemesvid Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015. (II.13.) önkormányzati rendelete Nemesvid Község Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről Nemesvid Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

1.. (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti. Kihirdetési záradék

1.. (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti. Kihirdetési záradék Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2015.(III.30.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről szóló 5/2015.(II.26.) önkormányzati rendelet módosításáról Bősárkány

Részletesebben

NAGYMÁNYOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐTESTÜLETE 8/2010 (IV.30. )számú rendelete

NAGYMÁNYOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐTESTÜLETE 8/2010 (IV.30. )számú rendelete A rendelet kihirdetésének napja: 2010. április 30. Nagymányok, 2010. április 30. Dr. Klausz Judit jegyző NAGYMÁNYOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐTESTÜLETE 8/2010 (IV.30. )számú rendelete Az önkormányzat

Részletesebben

2007. szeptember 28. 10. szám. Tartalomjegyzék

2007. szeptember 28. 10. szám. Tartalomjegyzék 2007. szeptember 28. 10. szám Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal SZEMÉLYI RÉSZ 87/2007. (IX. 20.) Kgy. A Baranya Megyei Önkormányzat Gazdasági Igazgatósága vezetője közalkalmazotti jogviszonyának megszüntetése

Részletesebben

Isaszeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2011.(II.16.) önkormányzati rendelete Isaszeg Város Önkormányzat 2011. évi költségvetésről

Isaszeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2011.(II.16.) önkormányzati rendelete Isaszeg Város Önkormányzat 2011. évi költségvetésről Isaszeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2011.(II.16.) önkormányzati rendelete Isaszeg Város Önkormányzat 2011. évi költségvetésről 1 Isaszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi

Részletesebben

Báta Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2013.(.) önkormányzati rendelete a 2012. évi költségvetésről

Báta Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2013.(.) önkormányzati rendelete a 2012. évi költségvetésről Báta Község Önkormányzata Képviselőtestületének./2013.(.) önkormányzati rendelete a 2012. évi költségvetésről Báta Községi Önkormányzata Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.

Részletesebben

Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2014. (X.1) RENDELETE. a helyi építési szabályzat és szabályozási terv módosításáról Preambulum

Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2014. (X.1) RENDELETE. a helyi építési szabályzat és szabályozási terv módosításáról Preambulum Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2014. (X.1) RENDELETE a helyi építési szabályzat és szabályozási terv módosításáról Preambulum Bánk Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az épített

Részletesebben

1.) Új kereskedelmi-szolgáltató gazdasági terület kijelölése: (jelen tanulmány témája!)

1.) Új kereskedelmi-szolgáltató gazdasági terület kijelölése: (jelen tanulmány témája!) C Í V I S T E R V VÁROSTERVEZŐ ÉS ÉPÍTÉSZ IRODA BETÉTI TÁRSASÁG Levelezési cím: 4031 Debrecen, Derék utca 245 Iroda: 4025 Debrecen, Széchenyi utca 8 sz. Tel:(30) 9818-172, Tel/fax: (52) 531-732 Email:

Részletesebben

Építésztervezők: Materny Károly okl. építészmérnök É 01 3417/13. Sződy Tamás okl. építészmérnök É2 01-4755/05. Budapest 2012.

Építésztervezők: Materny Károly okl. építészmérnök É 01 3417/13. Sződy Tamás okl. építészmérnök É2 01-4755/05. Budapest 2012. Építészeti műszaki leírás a Budapest, VIII. ker. Kőfaragó utca 8., hrsz.36471:, többlakásos lakóépület, utcai földszinti üzletek, többszintes parkolóház, felső szinteken irodák beépítést tisztázó elvi

Részletesebben

Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének. 21/2009.(IX.28.) r e n d e l e t e

Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének. 21/2009.(IX.28.) r e n d e l e t e Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2009.(IX.28.) r e n d e l e t e a nagyközségi önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 4/2009. (II.27.) rendelet módosításáról Decs Nagyközség

Részletesebben

Előterjesztések A Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 2010. augusztus 11. napján tartott üléséről

Előterjesztések A Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 2010. augusztus 11. napján tartott üléséről Előterjesztések A Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 2010. augusztus 11. napján tartott üléséről Napirend 1. Balatonbozsoki lakosok kérelme forgalomcsillapító sziget kialakítására vonatkozóan

Részletesebben

(4) A képviselő testület Gyömrő Önkormányzat 2014.évi összesített felhalmozási célú bevételeit és kiadásait a 4. számú melléklet tartalmazza.

(4) A képviselő testület Gyömrő Önkormányzat 2014.évi összesített felhalmozási célú bevételeit és kiadásait a 4. számú melléklet tartalmazza. Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének 4/215. (III. 17.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 214. évi költségvetéséről szóló 2/214. (III. 11.) önkormányzati rendelet módosításáról Gyömrő

Részletesebben

K I V O N A T. Készült: Sényő Község Képviselőtestületének 2007. január 31-én tartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. Készült: Sényő Község Képviselőtestületének 2007. január 31-én tartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből. SÉNYŐ KÖZSÉG KÉPVISELŐTESTÜLETE 4533. Sényő, Kossuth u. 69. 233-2/2007. K I V O N A T Készült: Sényő Község Képviselőtestületének 2007. január 31-én tartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből. Tárgy: Sényő

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Zagyva Jánosné

JEGYZŐKÖNYV. Zagyva Jánosné 2965-10/2010. JEGYZŐKÖNYV Készült: Eger Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalában 2010. augusztus 18-án megtartott Pénzügyi Bizottsági ülésen elhangzottakról. Jelen vannak: Orosz Lászlóné Kiss Barnabás

Részletesebben

1.. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. Kihirdetési záradék

1.. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. Kihirdetési záradék Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről szóló 2/2014.(II.21.) önkormányzati rendelet módosításáról Tárnokréti Község

Részletesebben

Vác Város Önkormányzat Képviselő - testületének 5/2014.(II.21) önkormányzati rendelete Vác Város Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

Vác Város Önkormányzat Képviselő - testületének 5/2014.(II.21) önkormányzati rendelete Vác Város Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Vác Város Önkormányzat Képviselő - testületének 5/2014.(II.21) önkormányzati rendelete Vác Város Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről (Időközi módosításokkal egységes szerkezetben) Vác Város Képviselő-testület

Részletesebben

TISZADOB NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2012. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete

TISZADOB NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2012. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete TISZADOB NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2012. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 7/2012. (III. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

Mátraverebély Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (II.05.) önkormányzati rendelete a

Mátraverebély Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (II.05.) önkormányzati rendelete a Mátraverebély Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (II.05.) önkormányzati rendelete a Mátraverebély Községi Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól.

Részletesebben

Vác Város Önkormányzat 2014. évi költségvetése

Vác Város Önkormányzat 2014. évi költségvetése Vác Város Önkormányzat 2014. évi költségvetése V Á C 2014. Vác Város Önkormányzat Képviselő - testületének 5/2014.(II.21) önkormányzati rendelete Vác Város Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről (Időközi

Részletesebben

Balatonederics Község Önkormányzata. Képviselő-testületének 7/2015. (V.11.) önkormányzati rendelete. 1. A költségvetés bevételei és kiadásai

Balatonederics Község Önkormányzata. Képviselő-testületének 7/2015. (V.11.) önkormányzati rendelete. 1. A költségvetés bevételei és kiadásai Balatonederics Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2015. (V.11.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetésének zárszámadásáról. Balatonederics Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Gyenes Levente polgármester, Hodruszky Lajos alpolgármester, Fábián Béla, Garamszegi Sándor, Spaits Miklós, Tölli László képviselők.

JEGYZŐKÖNYV. Gyenes Levente polgármester, Hodruszky Lajos alpolgármester, Fábián Béla, Garamszegi Sándor, Spaits Miklós, Tölli László képviselők. JEGYZŐKÖNYV Készült Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. július 17 én, 8.15 órakor kezdődő rendkívüli, nyílt ülésén, a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében. Jelen vannak: Gyenes

Részletesebben

9/2004.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE. az Önkormányzat 2003. évi gazdálkodásának zárszámadásáról

9/2004.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE. az Önkormányzat 2003. évi gazdálkodásának zárszámadásáról 9/2004.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE az Önkormányzat 2003. évi gazdálkodásának zárszámadásáról Bekecs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló többször módosított 1992. évi XXXVIII.

Részletesebben

SÁRRÉTUDVARI NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV

SÁRRÉTUDVARI NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV Jóváhagyott dokumentáció - 2013. 10.29. SÁRRÉTUDVARI NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV 1.2- jelű területegységhez kapcsolódó 2013. évi módosítás I. TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV MÓDOSÍTÁSA II /A. BELTERÜLET

Részletesebben

A RENDELET HATÁLYA 1.. A ZÁRSZÁMADÁS FŐ ÖSSZEGE 2..

A RENDELET HATÁLYA 1.. A ZÁRSZÁMADÁS FŐ ÖSSZEGE 2.. Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2010.(IV.23.) rendelete Lakitelek Önkormányzatának 2009. évi zárszámadásáról Lakitelek Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992.

Részletesebben

Mány Község Önkormányzata 5/2009. (IV.22.) számú rendelete a 2008. évi zárszámadásáról

Mány Község Önkormányzata 5/2009. (IV.22.) számú rendelete a 2008. évi zárszámadásáról 5/2009. (IV.22.) számú rendelete a 2008. évi zárszámadásáról Mány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló, többször módosított 1992. évi XXXVIII. tv. 82. -a alapján a 2008.

Részletesebben

Budapest Főváros XIX. ker. Kispest Önkormányzata képviselõ-testületének 6/2009. (IV.24.) rendelete az Önkormányzat 2008. évi zárszámadásáról

Budapest Főváros XIX. ker. Kispest Önkormányzata képviselõ-testületének 6/2009. (IV.24.) rendelete az Önkormányzat 2008. évi zárszámadásáról Budapest Főváros XIX. ker. Kispest Önkormányzata képviselõ-testületének 6/2009. (IV.24.) rendelete az Önkormányzat 2008. évi zárszámadásáról Budapest, Főváros XIX. ker. Kispest Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Bekecs Községi Önkormányzat 7/2005.(V.1.) SZÁMÚ RENDLETE 1.. 2..

Bekecs Községi Önkormányzat 7/2005.(V.1.) SZÁMÚ RENDLETE 1.. 2.. Bekecs Községi Önkormányzat 7/2005.(V.1.) SZÁMÚ RENDLETE az Önkormányzat 2004. évi költségvetéséről szóló 5/2004. (III.1.) számú rendeletének ( továbbiakban : R) módosításáról. A R. 3..-a az alábbiak szerint

Részletesebben

Pátka Község Önkormányzata képviselő-testületének 14/2012.(IV.25.) önkormányzati rendelete a 2011. évi költségvetés végrehajtásáról

Pátka Község Önkormányzata képviselő-testületének 14/2012.(IV.25.) önkormányzati rendelete a 2011. évi költségvetés végrehajtásáról Pátka Község Önkormányzata képviselő-testületének 14/2012.(IV.25.) önkormányzati rendelete a 2011. évi költségvetés végrehajtásáról Pátka község Önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló

Részletesebben

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE B E V É T E L E K

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE B E V É T E L E K 28/2015. számú előterjesztés 1. melléklete PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE B E V É T E L E K Sorszám Bevételi jogcím 2013. évi tény 2014. évi várható 2015.

Részletesebben

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE XIV. évfolyam 2. szám _ ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE HIVATALOS LAP 2013. FEBRUÁR 12. TARTALOM A KÖZGYŰLÉS RENDELETE ZMJVK 6/2013. (II.12.) ÖR. a 2012. évi költségvetésről szóló 7/2012.(II.10.)

Részletesebben

Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 10/2015.(V. 5.) önkormányzati rendelete

Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 10/2015.(V. 5.) önkormányzati rendelete Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2015.(V. 5.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról Ötvöskónyi Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

KIVONAT. Kemecse Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 10-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. Képviselő-testületének

KIVONAT. Kemecse Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 10-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. Képviselő-testületének KIVONAT Kemecse Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 10-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi

Részletesebben

ALSÓNEMESAPÁTI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2013. április 29-ei nyilvános ülésének. j e g y z ő k ö n y v e HATÁROZATOK

ALSÓNEMESAPÁTI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2013. április 29-ei nyilvános ülésének. j e g y z ő k ö n y v e HATÁROZATOK ALSÓNEMESAPÁTI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013. április 29-ei nyilvános ülésének j e g y z ő k ö n y v e Szám: 152-3/2013. HATÁROZATOK Tartalom: KÓD 8/2013.(IV.29.) határozat

Részletesebben

2012 Elemi költségvetés

2012 Elemi költségvetés A fejezet megnevezése, székhelye:......... Irányító szerv:......... Számjel 324809 1091 03 02/01 264967 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Címrend ÁHT A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 2012......

Részletesebben

Záró rendelkezések. (1) Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba. (2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző a helyben szokásos módon gondoskodik.

Záró rendelkezések. (1) Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba. (2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző a helyben szokásos módon gondoskodik. 31 Kozármisleny Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2006. (VI.20.) Ök.sz. rendelete az Önkormányzat 2006. évi költségvetéséről szóló 1/2006.(II.14.) Ök. sz. rendelet módosításáról Kozármisleny

Részletesebben

Településszerkezeti terv módosítása (határozattal jóváhagyandó)./2015.( ) határozat-tervezet mellékletekkel

Településszerkezeti terv módosítása (határozattal jóváhagyandó)./2015.( ) határozat-tervezet mellékletekkel Településszerkezeti terv módosítása (határozattal jóváhagyandó)./2015.( ) határozat-tervezet mellékletekkel /2015.(...) KT Soltvadkert településszerkezeti tervének módosítása HATÁROZAT-TERVEZET Soltvadkert

Részletesebben