JEGYZŐKÖNYV. Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének április 28-án megtartott n y í l t ü l é s é r ő l.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "JEGYZŐKÖNYV. Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2011. április 28-án megtartott n y í l t ü l é s é r ő l."

Átírás

1 1 JEGYZŐKÖNYV Készült: Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének április 28-án megtartott n y í l t ü l é s é r ő l. Jelen vannak: Bognár Ignác, Dr. Csarnó Ákos, Csathó Csaba, Csákvári Antal, Császár Zoltán, Ficzere György, Gál Judit, Habis László, Lombeczki Gábor, Martonné Adler Ildikó, Dr. Misz Mihály, Nagy István, Orosz Lászlóné, Pál György, Rázsi Botond, Sós István, Tóth István Tanácskozási joggal: Saárossy Kinga társadalmi megbízatású alpolgármester Dr. Kovács Luca jegyző Dr. Gál János könyvvizsgáló Jegyzőkönyvvezető: Zeleiné Ács Ildikó Habis László Köszönti a Közgyűlésen megjelent Képviselő hölgyet és urakat, meghívott szakembereket és minden kedves vendéget. Külön tisztelettel köszönti a Városi Rendőrkapitányság részéről megjelent Dr. Petrovics András ezredes urat. Mint ismeretes, Eger városa 10 évvel ezelőtt a tanulók támogatása érdekévben Eger város ösztöndíjasa címmel tanulmányi ösztöndíjat alapított. Tanulmányaikhoz támogatást Eger vűrpsban lakó diákok kaphatnak, akiknek tanulmányi eredményük jó. Az Önkormányzat 2- szer ír ki évente pályázatot. Az ösztöndíj összege havonta Ft. Díjátadás. Kéri képviselőtársait, a fekete gomb megnyomásával szíveskedjenek bejelentkezni. Megállapítja, hogy 18 képviselő közül jelen van 16 képviselő, így a Közgyűlés határozatképes, azt megnyitja. Kéri képviselőtársait, amennyiben a rendőrség képviselőjéhez kérdésük, észrevételük van, azt a napirendek tárgyalása előtt tegyék fel. Császár Zoltán Mindeneste a tv-ben újabb beszámoló érkezik, hogy a roma lakosság összeütközik bizonyos egyenruhát viselő társasággal, ez hol verekedéssé fajul, hol csak erőfitogtatássá. Kérése, hogy számoljon be a város lakosságának, hogyan áll ez a kérdés Eger városában? Biztonságot garantál-e a rendőrség?

2 2 Dr. Petrovics András Egerben már nem jellemző a Magyar Gárda és a roma kisebbség összetűzése. Gyöngyöspata nem az Egri Rendőrkapitánysághoz tartozik. Habis László Képviselő társai a meghívóban feltüntetett napirendi pontokat írásban megkapták. A helyi önkormányzatokról szóló évi 65. törvény 12. (4) bekezdése alapján a 28; 29-; 30; 31; 32-es számú napirendeket zárt ülésen tárgyalják. Javasolja továbbá, hogy a 27-es számú napirendet is zárt ülésen tárgyalják, mivel vagyoni ügyekről van szó és nyílt ülésen való tárgyalásuk üzleti érdeket sértene. Kéri, hogy szavazzanak a 27-es számú napirendetek zárt ülésen való tárgyalásáról. Megállapítja, hogy a Közgyűlés 12 igen 2 nem szavazattal a 27-es napirendet zárt ülésen tárgyalja. 175/2011. (IV. 28.) számú közgyűlési határozat Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy dönt, hogy a 27-es számú napirendet zárt ülésen tárgyalja, mivel vagyoni ügyről van szó és nyílt ülésen való tárgyalása üzleti érdeket sértene. Kéri, hogy szavazzanak a napirend elfogadásáról. Megállapítja, hogy 16 igen szavazattal a napirendeket elfogadták. Tájékoztatja az ülésen résztvevő kedves vendégeket, hogy az SZMSZ 28. -a lehetőséget ad arra, hogy az ülésen megjelent állampolgárok az utolsó napirendi pont lezárását követően felszólalási jeggyel az Önkormányzat és szervei a Polgármesteri Hivatal és a közszolgáltatók feladatkörébe tartozó ügyekben közérdekű felvetéseket, kérdéseket, észrevételeket intézhetnek a Közgyűléshez és annak bizottságaihoz. Egy felvető két ügyre térhet ki és legfeljebb 5 perces lehet. Az önkormányzat a választ azonnal szóban vagy 15 napon belül írásban is megadhatja. Felszólalási jegyet a Közgyűlés szervezőjétől, Turai Gertrúdtól lehet kérni, és így kéri hozzá eljuttatni. 1. Előterjesztés a bírósági ülnökök megválasztására Előterjesztő: Dr. Kovács Luca jegyző

3 3 Habis László Jegyző asszonynak szóbeli kiegészítése nincs. Képviselő társait kérdezi, van-e kérdésük, észrevételük az előterjesztéssel kapcsolatban? Kérdés, észrevétel nem lévén kéri, hogy szavazzanak minősített többséggel a I. határozati javaslatra. Megállapítja, hogy 16 igen szavazattal a Közgyűlés a határozatot elfogadta. Kéri, hogy szavazzanak minősített többséggel a II. határozati javaslatra. Megállapítja, hogy 16 igen szavazattal a Közgyűlés a határozatot elfogadta. 176/2011. (IV. 28.) számú közgyűlési határozat I. Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló évi LXVII. tv (1) bekezdése alapján az alábbi személyeket - az ott jelzett Egri Városi Bíróságra, az Egri Munkaügyi Bíróságra és a Heves Megyei Bíróságra - bírósági ülnökké megválasztotta. A bírósági ülnökök megbízatása 4 évre szól. AZ EGRI VÁROSI BÍRÓSÁGRA: 1. Bartuczné Árvai Ildikó Eger, Kallómalom u. 7. IV/1. 2. Berg Geroldné Eger, Törvényház u. 25. I/1. 3. Buczkó György Eger, Maklári u Dr. Kelemen Sándorné Eger, Cifrakapu u fsz Dr. Seress Gábor Eger, Szent Miklós u Ferkó Istvánné Eger, Servita u. 11. fsz Király Tibor Eger, Maklár út Kormos Imréné Eger, Kiskanda u. 5. III/1. 9. Kun Róbert Eger, Szarvas G. u. 7. IV/ Orosz Mihályné Eger, Cifrakapu tér 22. I/ Révész Istvánné Eger, Rózsa K. u Sipos Péterné Eger, Temesvári u Tarba András Eger, Béke utca Tóbiás Ottó Miklósné Eger, Barkóczy u Tóth Miklós Eger, Faiskola u. 4. III/ Weinzierlné Boros Mária Eger, Malomárok utca 10. VII/51. AZ EGRI MUNKAÜGYI BÍRÓSÁGRA: 1. Bárdos Ferenc András Eger, Gyóni Géza u Bárdos Ferenc Andrásné Eger, Gyóni Géza u Dedéné Hevesi Mária Eger, Törvényház u. 25. I/6. 4. Dr. Debreczeni József Eger, Vörösmarty Mihály u. 42. III/14.

4 4 5. Dr. Poczok Miklós Péterné Eger, Remenyik Zs. u Dr. Tóth Lászlóné Eger, Mária u Fodor Attila Sándor Eger, Kiskanda u. 5. IV/3. 8. Fodor Attila Sándorné Eger, Kiskanda u. 5. IV/3. 9. Gulyásné Zaniscsák Ágnes Eger, I.sz. Lakótelep u Hermann Péterné Egerbakta, Egri út Jankó Istvánné Eger, Szederkényi N. u Jánosi Zoltánné Eger, Hétvezér u Kármán Éva Erzsébet Eger, Malomárok u. 58. II/ Kiss Endréné Eger, Deák Ferenc u Lénártné dr. Halmai Klára Eger, Bartakovics u. 36. II/ Mészáros Imréné Eger, Menház u Molnár Andrásné Eger, Olasz u. 33. II/ Nagy Józsefné Eger, Kiskanda u. 5. III/ Neufeld Miklósné Eger, Cifrakapu u I/ Orbán Piroska Eger, Vörösmarty út 9. I/ Pénz Gáborné Eger, II. Rákóczi F. u. 52. V/ Petrinyecz Istvánné Eger, Kiskanda u. 8. fsz Prokaj Ferencné Eger, Cifrakapu u Rabóczki József Sándor Eger, Borsod u Rabóczki Józsefné Eger, Borsod u Sas Gáborné Eger, II. Rákóczi F. u. 25/A III/ Sebestyén Jánosné Eger, Tinódi Sebestyén u Seresné Juhász Erzsébet Eger, Epreskert u Szanyiné Nagy Mária Demjén, Szabadság u Szikláné Barócsi Éva Eger, Szabó Sebestyén u Tamás Józsefné Eger, Kertalja u Tács Gyuláné Felsőtárkány, Bocskai u Tóth Ferenc Eger, Kovács Jakab u Tóth Gábor Béla Eger, Malomárok u. 19. II/ Tóth Sándorné Eger, Malomárok u. 62. V/ Uhrig Edina Eger, Nagy-Eged u Uhrig László Mihályné Eger, Nagy-Eged u Utassy Gyula Eger, Deák F. u. 66. A HEVES MEGYEI BÍRÓSÁGRA: 1. Bukszár Alíz Katalin Eger, Kallómalom u. 18. III/ Császár Zoltán Tamásné Eger, Telekessy u Lippóczy Ákos Eger, Joó János u Nagy István Barna Eger, Gyóni Géza u Pohl Günterné Eger, Almagyar u Sándor József Eger, Árpád u. 18/A I/4. 7. Tóth-Pintér Andrea Eger, Malomárok u. 10. IV/28.

5 5 A Közgyűlés felkéri Eger Megyei Jogú Város Polgármesterét az ülnökválasztást követően- a megbízólevelek kiállítására. Felelős: Habis László polgármester Határidő: május /2011. (IV. 28.) számú közgyűlési határozat Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló évi LXVII. tv (1) bekezdése alapján az alábbi személyeket - az ott jelzett Egri Városi Bíróságra és a Heves Megyei Bíróságra - a fiatalkorúak büntető ügyeiben eljáró pedagógus - bírósági ülnökké megválasztotta. A bírósági ülnökök megbízatása 4 évre szól. AZ EGRI VÁROSI BÍRÓSÁGRA PADAGÓGUS ÜLNÖKÖK: 1. Bajzát Mária Eger, Apátfalvi u Bernát Zsolt Maklár, Zrínyi Miklós u Dingáné Szeredi Erzsébet Eger, Mátyás király u Eperjesi Józsefné Eger, II. Rákóczi Ferenc u Farkas Lajos Eger, Zólyomi u Dr. Farkas Sándorné Eger, Kis-Eged u. 1/2. 7. Hetényi Gáborné Eger, Szarvas G. út 3. 4/ Hotziné Dániel Katalin Eger, Kováts János u Hubertné Csapó Judit Eger, Rákóczi F. u. 26. III/ Királyné Fülöp Mária Eger, Rákóczi u Utassy Gyuláné Eger, Deák Ferenc u Utassy-Vadász Judit Szonja Eger, Görög u. 1. A HEVES MEGYEI BÍRÓSÁGRA PEDAGÓGUS ÜLNÖKÖK: 1. Bene László Eger, Almási Pál. u Pocsai Dánielné Eger, II. Rákóczi F. u. 33. fsz. 1. A Közgyűlés felkéri Eger Megyei Jogú Város Polgármesterét az ülnökválasztást követően- a megbízólevelek kiállítására. Felelős: Habis László polgármester Határidő: május 30.

6 6 Habis László Átadja az ülés vezetését Alpolgármester úrnak. 2. Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének rendelet-tervezete az Önkormányzat évi zárszámadásáról, a központi támogatások elszámolásáról, valamint a évi pénzmaradvány jóváhagyásáról Előterjesztő: Habis László polgármester Rázsi Botond Polgármester úrnak szóbeli kiegészítése nincs. Képviselő társait kérdezi, van-e kérdésük, észrevételük az előterjesztéssel kapcsolatban? Kérdés, észrevétel nem lévén kéri, hogy szavazzanak minősített többséggel a rendelet-tervezet elfogadásáról. Megállapítja, hogy 12 igen 4 tartózkodás mellett a Közgyűlés a rendeletet elfogadta. Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 14/2011. (IV.29.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat évi zárszámadásáról, a központi támogatások elszámolásáról, valamint a évi pénzmaradvány jóváhagyásáról Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése az államháztartásról szóló évi XXXVIII. tv a alapján az alábbi Önkormányzati rendeletet alkotja: 1. A Közgyűlés Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 10/2010. (II. 26.) rendeletével megállapított évi költségvetés zárszámadását a következő főösszegek szerint hagyja jóvá: 1. bevételi főösszeg ezer forint ezen belül: a. működési célú bevétel eft b. felhalmozási célú bevétel hitelfelvétel nélkül eft c. felhalmozási célú hitelfelvétel eft d. függő, átfutó, kiegyenlítő bevétel eft

7 7 2. kiadási főösszeg ezer forint ezen belül: 2.1. működési célú kiadások eft ebből: a. személyi jellegű kiadásai eft b. munkaadókat terhelő járulékok eft c. dologi jellegű kiadások eft d. ellátottak pénzbeli juttatásai eft e. speciális célú támogatások eft 2.2. felhalmozási célú kiadások hiteltörlesztés nélkül eft ebből: a. beruházási kiadások eft b. felújítások eft c. intézményi felhalmozási kiadások eft d. társulási felhalmozási kiadások eft e. egyéb felhalmozási célú kiadás, támogatás eft 2.3.felhalmozási célú hiteltörlesztés eft 2.4.függő, átfutó, kiegyenlítő kiadás eft 2. (1) A Közgyűlés az 1. -ban megállapított bevételi főösszeget az alábbiak szerint hagyja jóvá: a.) Saját bevételek (I. és II. fejezetek): b.) Polgármesteri Hivatal gazdálkodási körébe tartozó társulások (III. fejezet) c.) Helyi kisebbségi önkormányzatok (IV. fejezet): d.) Központi költségvetési támogatás (V. fejezet): e.) Polgármesteri Hivatal támogatásértékű bevételek és véglegesen átvett pénzeszközök (VI. fejezet): f.) Támogatási kölcsönök igénybevétele és visszatérülése (VII. fejezet): g.) Polgármesteri Hivatal előző évi pénzmaradvány (VIII. fejezet): h.) Hitelfelvétel, kötvénykibocsátás (IX. fejezet): eft eft eft eft eft eft eft eft

8 8 i.) Vállalkozási tevékenység maradványának visszaforgatása eft alaptevékenységre j.) Függő, átfutó, kiegyenlítő bevétel eft k.) Alulfinanszírozás, kiegészítés és elvonás miatti eft pézmaradvány igénybevétel l.) Intézményektől a pénzmaradvány elvonása eft m.) Alulfinanszírozás bevétele az intézményeknél eft n.) Továbbadási célra kapott működési bevétel eft (2) A bevételi főösszeget részletezett források szerint az 1. melléklet tartalmazza. (3) A Közgyűlés az 1. -ban megállapított kiadási főösszeget az alábbiak szerint hagyja jóvá: a.) Önkorm. költségvetési szervek működési költségvetés eft (I. fejezet/1 előir.csop.): b.) Önkorm. költségvetési szervek felhalmozási kiadások eft (I. fejezet/2 előir.csop.): c.) Polgármesteri Hivatal működési költségvetés eft (II. fejezet/1 előir.csop.): d.) Polgármesteri Hivatal vagyonnal kapcsolatos kiadások eft (II. fejezet/1, 2 előir.csop.): e.) Polgármesteri Hivatal felújítási kiadásai eft (II. fejezet/1, 2 előir.csop.): f.) Polgármesteri Hivatal nagyberuházások kiadásai eft (II. fejezet/1, 2 előir.csop.): g.) Polgármesteri Hivatal kis- és középberuházásai eft (II. fejezet/1, 2 előir.csop.): h.) Polgármesteri Hivatal pénzügyi befektetések kiadásai eft (II. fejezet/ 2 előir.csop.): i.) Polgármesteri Hivatal gazdálkodási körébe tartozó eft társulások kiadásai (III. fejezet) j.) Helyi kisebbségi önkormányzatok kiadásai eft (IV. fejezet): k.) Felhalmozási célra átadott pénzeszközök és eft támogatásértékű kiadások (V. fejezet): l.) Hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapírok beváltása eft (VI. fejezet): m.) Költségvetési befizetések eft (VIII. fejezet): n.) Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadás eft o.) Alulfinanszírozás és kiegészítés kiutalása az eft intézményeknek p.) Intézmények pénzmaradvány elvonásának befizetése eft q.) Vállalkozási tevékenység maradványának visszaforgatása eft alaptevékenységre r.) Továbbadási célra kapott működési kiadás eft

9 9 (4) A kiadási főösszeget részletezett tételek szerint a 2. melléklet tartalmazza. (5) A évi költségvetés mérlege bevételi források és kiadási tételek szerinti bontásban a 3. mellékletben szerepel. 3. A normatív állami hozzájárulás és normatív, kötött felhasználású támogatások elszámolását jogcímek szerint a 4. melléklet tartalmazza. A tényleges mutatószámok alapján eft befizetési kötelezettség keletkezett a központi költségvetésbe. A jövedelemkülönbség mérséklésének elszámolásából a központosított előirányzatok, a évi normatív kötött hozzájárulások elszámolásából valamint egyéb elszámolásokból eft visszafizetési kötelezettség keletkezett. A pénzmaradványt terhelő költségvetési befizetések részletezése az 5/l. mellékletben szerepel. 4. A Közgyűlés a évi módosított pénzmaradvány összegét a költségvetési befizetési kötelezettséggel együtt eft-ban hagyja jóvá az 5. mellékletben foglalt részletezés alapján. 5. (1) Az önkormányzati költségvetési szervek évi költségvetési pénzmaradványát és a személyi juttatás maradványának összegét az 5/a mellékletben foglalt intézményi részletezésnek megfelelően eft összegben - melyből a személyi jellegű kiadások maradványának összege eft - hagyja jóvá. (2) A Társadalombiztosítási Alapból folyósított pénzeszköznek maradványa nincs. (3) A személyi jellegű kiadás maradványának összege a személyi jellegű kiadások előirányzatát növeli és felhasználására az önkormányzat évi költségvetéséről szóló rendelet szabályai az irányadók. (4) A költségvetési szervek kötelezettséggel terhelt, valamint feladatokra előirányzott pénz-maradványának részletezését az 5/b melléklet tartalmazza. 6. (1) A Polgármesteri Hivatal gazdálkodási körébe tartozó társulások évi költségvetési pénzmaradványa az általuk hozott határozatok alapján eft-ban kerül beépítésre, melyből a személyi jellegű kiadások maradványa eft.

10 10 (2) Az (1) bekezdésből a Heves Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás évi költségvetési pénzmaradványa az általuk hozott határozat alapján eft-ban kerül beépítésre, melyből a személyi jellegű kiadások maradványa eft. (3) Az (1) bekezdésből az Eger és Körzete Kistérségi Területfejlesztési Önkormányzati Társulás évi költségvetési pénzmaradványa az általuk hozott határozat alapján eft-ban kerül beépítésre, mely személyi jellegű maradványt nem tartalmaz. (4) A jóváhagyott pénzmaradvány részletezését az 5/c. melléklet tartalmazza. 7. (1) A Polgármesteri Hivatal évi költségvetési pénzmaradványa összegét eft-ban az alábbiak szerint hagyja jóvá: a.) Működési költségvetés: ebből: személyi jellegű kiadások b.) Vagyonnal kapcsolatos kiadások c.) Felújítási kiadások d.) Beruházási kiadások e.) Felhalmozási célra átadott pénzeszközök és támogatásértékű kiadások f.) Hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése g.) Tartalékok h.) Működési célú hitel kiváltása i.) Fejlesztési hitel kiváltása eft eft eft eft eft eft eft eft eft eft (2) A személyi jellegű kiadások maradványából eft jutalomra fordítandó, melyből kötelezettséggel terhelt eft. (3) A személyi jellegű kiadás maradványának összege a személyi jellegű kiadások előirányzatát növeli és felhasználására az önkormányzat évi költségvetéséről szóló rendelet szabályai az irányadók. (4) A jóváhagyott pénzmaradvány kötelezettséggel terhelt, valamint feladatokra előirányzott részletezését az 5/d., 5/e., 5/f., 5/g., 5/i., 5/j. és az 5/k. mellékletek tartalmazzák. (5) A jóváhagyott pénzmaradványból a bérlakásértékesítéssel összefüggésben képződött maradvány eft, amelynek kötelezettséggel terhelt, valamint feladatokra előirányzott részletezését az 5/g., 5/i. és 5/k. mellékletek tartalmazzák.

11 11 8. (1) A Helyi kisebbségi önkormányzatok évi költségvetési pénzmaradványa az általuk hozott határozatok alapján eft-ban kerül jóváhagyásra, melyből a személyi jellegű kiadások maradványa eft. (2) A jóváhagyott pénzmaradvány kötelezettséggel terhelt, valamint feladatokra előirányzott részletezését önkormányzatonként az 5/h. melléklet tartalmazza. 9. A Közgyűlés az önkormányzati költségvetési szervek tartalékba helyezendő évi vállalkozási maradványát eft-ban hagyja jóvá. 10. (1) Az Önkormányzat közgyűlésének irányítása alá tartozó önállóan működő és gazdálkodó valamint önállóan működő költségvetési szervek, társulások és a Polgármesteri Hivatal létszámának alakulását a 6. melléklet alapján fogadja el a Közgyűlés. A munkanélküliek egyéb önkormányzati foglalkoztatott létszámának alakulását a 6/a. melléklet szerint fogadja el a Közgyűlés. (2) A Közgyűlés a közvetett támogatásokat azok jellege, mértéke, összege szerint a 7. melléklet szerinti részletezettségben hagyja jóvá. (3) A helyi kisebbségi önkormányzatok bevételeit és kiadásait mérlegszerűen, önkormányzatonként a 8/a., b. c. d. és e. mellékletek részletezik. (4) Az önkormányzati vagyon december 31-i állapotát a forgalomképesség szempontjából a 9. melléklet részletezi. (5) A 10. melléklet bemutatja az Európai Uniós támogatásból finanszírozott projektek évi bevételét és kiadását. (6) A december 31-én fennálló hitel és kötvényállományt a 11. melléklet tartalmazza a hitelintézetek és a célok szerinti bontásban. (7) Az önkormányzat többéves kihatással járó feladatait a 12. melléklet részletezi, szöveges indoklását a 12/a melléklet tartalmazza. (8) A évi módosított előirányzat és teljesítés adatainak működési és felhalmozási célú bontását a 13. melléklet szerint hagyja jóvá a Közgyűlés. (9) A évi zárszámadás könyvviteli mérlegének főösszegét eft összegben fogadja el a Közgyűlés, melynek tételes bontása eszköz- és forráscsoportonként a 14. mellékletben található. (10) A évi pénzmaradvány levezetését a 15. melléklet szerint hagyja jóvá a Közgyűlés.

12 A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert és a költségvetési szervek vezetőit, hogy a pénzmaradványnak a évi előirányzaton történő átvezetéséről a 3. és az ok szerint gondoskodjanak. 12. A Közgyűlés felhatalmazza a Jegyzőt, hogy a beszámoló elfogadásáról és a pénzmaradvány jóváhagyott összegéről a költségvetési szerveket a rendelet elfogadását követően haladéktalanul írásban értesítse. 13. Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba. Habis László polgármester Dr. Kovács Luca jegyző Rázsi Botond Visszaadja a szót Polgármester úrnak. 3. Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének rendelet-tervezete az Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 5/2008. (II.01.) önkormányzati rendeletének módosításáról, valamint előterjesztés az egri 6606/2 hrsz-ú ingatlan értékesítéséről Előterjesztő: Csathó Csaba tanácsnok Habis László Tanácsnok úrnak szóbeli kiegészítése nincs. Képviselő társait kérdezi, van-e kérdésük, észrevételük az előterjesztéssel kapcsolatban? Kérdés, észrevétel nem lévén kéri, hogy szavazzanak a határozati javaslatra vonatkozóan. Megállapítja, hogy 14 igen 2 nem 1 tartózkodás mellett a Közgyűlés a határozatot elfogadta.

13 13 Kéri, hogy szavazzanak a rendelet-tervezetre vonatkozóan. Megállapítja, hogy 14 igen 2 nem 1 tartózkodás mellett a Közgyűlés a rendeletet elfogadta. 178/2011. (IV. 28.) számú közgyűlési határozat Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határoz, hogy értékesíti az Önkormányzat kizárólagos tulajdonát képező, egri belterületi 6606/2 hrsz-ú, m 2 térmértékű, kivett közterület megnevezésű ingatlant telek kiegészítésként, nettó Ft összegben az Eger-Park Hotel Kft. (Eger, Szálloda u ) részére. Felelős: Dr. Kovács Luca Jegyző Asszony megbízásából: Gazdasági Iroda Jogi és Szervezési Iroda Határidő: május 31. Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 15/2011. (IV.29.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 5/2008. (II.01.) önkormányzati rendelet módosításáról 1. Az 5/2008. (II.01.) Vagyonrendelet 4. mellékletét képező közterületek között felsorolt törzsvagyon részét képező egri belterületi 6606/2 hrsz-on nyilvántartott m 2 térmértékű közterületi ingatlan teljes területét a törzsvagyoni körből kivonja. 2. Jelen rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba. Habis László Eger Megyei Jogú Város Polgármestere Dr. Kovács Luca Eger Megyei Jogú Város Jegyzője 4. Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének rendelet-tervezete a fizető várakozóhelyek kijelöléséről és használatának szabályozásáról szóló 17/1998. (V.20.) önkormányzati rendelet módosításáról Előterjesztő: Sós István alpolgármester

14 14 Sós István Eger városa súlyos parkolási gondokkal küzd. Kéri, hogy fogadják el a módosítást. Habis László Képviselő társait kérdezi, van-e kérdésük, észrevételük az előterjesztéssel kapcsolatban? Kérdés, észrevétel nem lévén kéri, hogy szavazzanak a rendelet-tervezetre vonatkozóan. Megállapítja, hogy 14 igen 3 tartózkodás mellett a Közgyűlés a rendeletet elfogadta. Kéri, hogy szavazzanak a határozati javaslatra vonatkozóan. Megállapítja, hogy 14 igen 3 tartózkodás mellett a Közgyűlés a határozatot elfogadta. Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 16/2011. (IV.29.) önkormányzati rendelete a fizető várakozóhelyek kijelöléséről és használatának szóló 17/1998. (V. 20.) számú önkormányzati rendelet módosítására A fizető várakozóhelyek kijelöléséről és használatának szabályozásáról szóló 17/1998. (V. 20.) számú önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 5. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 1. (1) Az egész évben üzemelő fizető parkolók üzemeltetési ideje: - munkanapokon 8-17 óráig - szombaton 8-13 óráig Petőfi tér, Fürdő utca október 01- április munkanapokon 8-17 óráig - szombaton 8-13 óráig május 01- szeptember minden nap 8-18 óráig Az idényjellegű parkolók üzemeltetési ideje: május szeptember az Ady E. utcában minden nap 8 órától 18 óráig, - a Szépasszony-völgy területén minden nap 12 órától 20 óráig. (1) A Rendelet 7. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 2. (1) A parkolásért fizetendő várakozási alapdíjak, pótdíjak, bérletjegyek, kizárólagos használatért fizetendő díjak és nem rendeltetésszerű használatért fizetendő díjak mértékét az üzemeltető javaslatára az illetékes bizottságok előzetes egyetértésével - a Közgyűlés állapítja meg.

15 15 Díjtételek január 1-től december 31-ig: Óránként (bruttó, Ft) Kiemelt és I. övezet 240,- II. övezet 160,- III. övezet 100,- Bazilika parkoló 200,- (2) A Rendelet 7. (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (3) Az idényjellegű parkolók várakozási díjai (bruttó, Ft): Szépasszony-völgy: Személygépkocsi esetén: Óránként 200,- Félnapi jegy (4 óra): 800,- Napijegy (8 óra): 1600,- Autóbusz esetén: Félnapi jegy (4 óra): 1500,- Napijegy (8 óra): 3000,- Ady E. utcai buszparkoló: Félnapi jegy (5 óra) bruttó 1500,- Ft Napijegy (10 óra) bruttó 3000,- Ft. 3. A Rendelet 1. melléklete helyébe jelen rendelet 1. melléklete lép. 4. Jelen rendelet június 01-jén lép hatályba. Habis László polgármester Dr. Kovács Luca jegyző

16 16 1. melléklet a 16/2011. (IV. 29.) önkormányzati rendelethez Egész évben üzemelő várakozóhelyek Kiemelt övezet Bajcsy-Zsilinszky u. - Fellner Jakab u. Kossuth L. u. Centrum parkoló Egészségház u. (Kertmozi területe is) I. övezet Belvárosi ABC udvara Katona István tér Katona István tér patakpart (Árva köz - Maczky Valér utca között) Zalár u. Csiky Sándor u. (Gimnáziumnál) DOMUS parkoló II. övezet Szúnyog köz Klapka György u. Szálloda u. Almagyar u. Telekessy u. Hatvani kapu tér Markhot Ferenc u. Petőfi tér, Fürdő u. (buszparkoló kivételével) Bartók B. tér- Neumayer utca III. övezet Knézich Károly u. Servita u., Szaicz Leó u. (Templom előtti tér) Törvényház utca (a Barkóczy úti kereszteződéstől a Vörösmarty utcáig) Dr. Nagy János utca Rózsa Károly utca (Barkóczy utca és Vörösmarty utca között) Csiky Sándor utca (a Gárdonyi Géza Gimnáziumtól a Vörösmarty utcáig) Tűzoltó tér Széchenyi utca (a patakpart mellett) 4844 és 4845 hrsz-ú területek (Markhot Ferenc Kórház északi oldala) Bazilika parkoló Idényjellegű parkolók Ady E. utcai buszparkoló Szépasszony-völgy parkolásra kijelölt területe

17 17 179/2011. (IV. 28.) számú közgyűlési határozat Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri az EVAT Zrt-t, hogy december 31-ig készítsen a fizető parkolók bővítési lehetőségéről szóló koncepciót, mely meghatározza a december 31-ig a fizetési kötelezettségbe bevonható parkolókat és a bevonás ütemezhetőségét. Felelős: Várkonyi György az EVAT Zrt. ügyvezető igazgatója Határidő: december Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének rendelet-tervezete az Eger Helyi Városrendezési és Építési Szabályzatáról szóló 27/2008.(VI.27.) önkormányzati rendelet módosításáról az Eger, Délkeleti külterület Helyi Építési Szabályzat és Szabályozási Terve kapcsán, valamint előterjesztés Eger Megyei Jogú Város Településszerkezeti Tervének módosítására Előterjesztő: Ficzere György tanácsnok Habis László Tanácsnok úrnak szóbeli kiegészítése nincs. Képviselő társait kérdezi, van-e kérdésük, észrevételük az előterjesztéssel kapcsolatban? Kérdés, észrevétel nem lévén kéri, hogy szavazzanak a határozati javaslatra vonatkozóan. Megállapítja, hogy 12 igen 1 tartózkodás mellett a Közgyűlés a határozatot elfogadta. Kéri, hogy szavazzanak a rendelet-tervezetre vonatkozóan. Megállapítja, hogy 12 igen 1 tartózkodás mellett a Közgyűlés a rendeletet elfogadta. 180/2011. (IV. 28.) számú közgyűlési határozat Eger MJV Képviselő-testülete az alábbiak szerint módosítja Eger MJV 279/2004. (VI. 24.) Kgy. sz. határozattal elfogadott Településszerkezeti tervét: 1. A Területfelhasználás változással érintett területek c. 1.(rajzi) mellékleten lehatárolt területek területfelhasználása következők szerint módosul: A terület jele Jelenlegi terület használa t Tervezet t terület használa t Módosítás indoka HRSZ

18 18 A terület jele Jelenlegi terület használa t Tervezet t terület használa t Módosítás indoka HRSZ BEÉPÍTÉSRE SZÁNT TERÜLETBŐL BEÉPÍTÉSRE SZÁNT TERÜLET Tényleges használatnak ; L1 Kpi Lk megfelelő besorolás Tényleges használatnak 25501/2, 0612/9, megfelelő besorolás, a már 0612/11,, 0612/13a, b, Gksz1 Kba Gksz művelésen kívüli bányaterületen 0612/14, 0612/24, T1 Kba Kt Kpi1 Gksz Kpi Az ÉD-i elkerülő út megépülése után az érintett bányaterület nem lesz művelhető Tényleges használatnak megfelelő besorolás 0612/28-31, 0623/1c 0575/1, 5832/4, 5832/ /2; 10379/3; 10380; 10381; /1, 0564/4 Kre1 Lke Kre Tényleges használatnak megfelelő besorolás Tényleges használatnak 0573/1, 0570/1f, 0569 megfelelő besorolás (út), 0564/1b Kre3 Kba Kre Tényleges használatnak 0623/1a, b, c, 0623/2, megfelelő besorolás, a már 0623/ 3 művelésen kívüli bányaterületen BEÉPÍTÉSRE NEM SZÁNT TERÜLETBŐL BEÉPÍTÉSRE SZÁNT TERÜLET Gksz2 E Gksz Tényleges használatnak 0656/4 megfelelő besorolás A területen engedéllyel üzemelő 0539/2-3 szolgáltató létesítmény Vk1 MáB Vk területének a szomszédos szolgáltató funkcióra kijelölt központi vegyes területhez való csatolása Kpi2 Mk Kpi Kre2 Má Kre Ksp1 MáB Ksp Ksp2 Mko Ksp Kre4 Tényleges használatnak megfelelő besorolás Tényleges használatnak megfelelő besorolás A Mátyus lovastanya a hatályos TSZT elfogadása óta eltelt időszakban épült létesítményei miatt módosuló területhasználati besorolás A Mátyus lovastanya a hatályos TSZT elfogadása óta eltelt időszakban épült létesítményei miatt módosuló területhasználati besorolás Mk Kre Tényleges használatnak megfelelő besorolás 25404/2, 5, 10-13, 20b 0570/1c, d, f, g, 0570/ /17c 0483 b, 0522, 0523 b 25501/2

19 19 A terület jele Jelenlegi terület használa t Tervezet t terület használa t Módosítás indoka HRSZ BEÉPÍTÉSRE SZÁNT TERÜLETBŐL BEÉPÍTÉSRE NEM SZÁNT TERÜLET E1 Gksz E Tényleges használatnak 0612/2, 0612/27, megfelelő besorolás 0623/1a Az út megépítését követően 5832/5, 5832/6 E2 Gip E kialakuló zárványterület kedvezőbb hasznosítása Tényleges használatnak 0538/2 K1 Vk Közlek megfelelő besorolás, a területen gépjármű forduló található E3 Kpi E Tényleges használatnak 0598/48 megfelelő besorolás Az OTÉK évi módosítása lehetővé teszi beépítésre nem szánt különleges területek 0623/1c, 0624/15; 0624/16, 0626/61, 0626/62a,b,c KkBa kijelölését. A külszíni művelésű 0575/1, 0575/5-12, Kba Kkba bányaterület 0575/20, 0575/21, területhasználatának ez a besorolás jobban megfelel. 0575/22a, b, 0575/23, 0576/1, 0578/2-8, MáB1 Lke MáB MáB2 Kba MáB Tényleges használatnak megfelelő besorolás Tényleges használatnak megfelelő besorolás 0578/28-32, 0564/ /1b, 2-25, 0564/46-55, 0565 (út), 0566/4a, b, 0566/ KkPi1 Gksz Kkpi Tényleges használatnak megfelelő besorolás V2 Gksz Köm Tényleges használatnak 0615 vízmű megfelelő besorolás BEÉPÍTÉSRE NEM SZÁNT TERÜLETBŐL BEÉPÍTÉSRE NEM SZÁNT TERÜLET Kba - Új A Gip ill. különleges 5832/4 csomópo bányaterület közötti kapcsolat K2 nt Közlek biztosítása kialakítá sa V1 MáB E4 Kközl E E5 Mk E Köm vízmű Tényleges használatnak megfelelő besorolás A földhivatali nyilvántartásnak és a tényleges használatnak megfelelő besorolás Tényleges használatnak megfelelő besorolás Az üzemtervezett erdőterületek változása miatti pontosítás, illetve tényleges használatnak 0560/1 0656/ / /1

20 20 A terület jele Jelenlegi terület használa t Tervezet t terület használa t Módosítás indoka megfelelő besorolás HRSZ E6 MáB E E7 Má E E8 Mko E A földhivatali nyilvántartásnak és a tényleges használatnak megfelelő besorolás Az üzemtervezett erdőterületek változása miatti pontosítás, kivéve a *-al jelölt hrsz-kat, melyek településszerkezeti okokból változnak, illetve beerdősülő területek Beerdősülő terület átsorolása erdőterületbe Az üzemtervezett erdőterületek változása miatti pontosítás 22925/2, /2a-b 0498/ /5b, 0431/6b, 0431/ /1b, 0431/3b, 0431/4 0431/1a 0425/7 0425/9b, 0425/ / /3 0480/ /13* 0556/55, 0503/ /17a 0656/46-68, /112* 0575/5 0622/2-5, 0622/7a, b, 0622/8, 0621/1 0389/a 0389/b /4 0388, 0387/1a 0387/1a 0434/75, 0434/ /34a 0425/34f 0439/5 0414v, 0413/1a 0413/1d 0413/1f 0413/2b, 0414l, 0413/1f 0411a, 0413/1d 0441, 0444/2b a, 0444/6, 0445/1, 0420a 0443/6a

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgy

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgy Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 17/2014. (IV.25) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2013. évi zárszámadásáról, a központi támogatások elszámolásáról Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata

Részletesebben

EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS RENDELETEINEK ÉS HATÁROZATAINAK TÁRA. 2010. június 24. 6. szám RENDELETEK

EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS RENDELETEINEK ÉS HATÁROZATAINAK TÁRA. 2010. június 24. 6. szám RENDELETEK EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS RENDELETEINEK ÉS HATÁROZATAINAK TÁRA 2010. június 24. 6. szám RENDELETEK 20/2010. (VI. 25.) sz. önk. rendelet Eger Helyi Városrendezési és Építési Szabályzatáról szóló 27/2008.(VI.27.)

Részletesebben

LŐRINCI VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE

LŐRINCI VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE LŐRINCI VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE LŐRINCI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 25/2004. (IV.29.) számú önkormányzati RENDELETTEL jóváhagyott, 23/2005. (XII.15.), 22/2006 (XI. 23.) és 8/2008.

Részletesebben

J E G Y Z Õ K Ö N Y V

J E G Y Z Õ K Ö N Y V Száma:5-5 /2011. J E G Y Z Õ K Ö N Y V Készült: Újfehértó Város Cigány Kisebbségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. február 14-én 14 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal hivatali helyiségében

Részletesebben

JÓVÁHAGYOTT MUNKARÉSZEK TARTALOMJEGYZÉK

JÓVÁHAGYOTT MUNKARÉSZEK TARTALOMJEGYZÉK RÁBATAMÁSI TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV RÉSZMÓDOSÍTÁS JÓVÁHAGYOTT MUNKARÉSZEK TARTALOMJEGYZÉK RÁBATAMÁSI KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV MÓDOSÍTÁSA - 14/2008 (III. 21.) SZÁMÚ ÖNKORMÁNYZATI HATÁROZAT (46/2003.

Részletesebben

(1) A HÉSZ 1. (1) bekezdés a) pontja az alábbi ponttal egészül ki:

(1) A HÉSZ 1. (1) bekezdés a) pontja az alábbi ponttal egészül ki: Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 15/2015 (V. 04) önkormányzati rendelete Eger Megyei Jogú Város Helyi Városrendezési és Építési Szabályzatáról szóló 27/2008.(VI.27.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

11/2002. (VI. 3.) rendelete

11/2002. (VI. 3.) rendelete BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT 11/2002. (VI. 3.) rendelete a Budapest XVI. kerület Bökényföldi út Zsemlékes út Íjász utca E-TG keretövezet által határolt terület szabályozási tervéről (Egységes

Részletesebben

Pomsár és Társai Építész Iroda Kft 1065 Budapest, Nagymező utca 25. Tel: ,

Pomsár és Társai Építész Iroda Kft 1065 Budapest, Nagymező utca 25. Tel: , BARACS KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV MÓDOSÍTÁSA HÉSZ ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSA kikötő bővítés, lakóterület bővítés, átminősítés gazdasági területté JÓVÁHAGYANDÓ MUNKARÉSZEK 2009. november egyeztetési

Részletesebben

(1) A HÉSZ 21. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

(1) A HÉSZ 21. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2015. (V. 1.) önkormányzati rendelete Püspökladány Város Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről szóló 7/2005. (V. 27.) önkormányzati

Részletesebben

Helyi építési szabályzat módosítása (Rendelettel jóváhagyandó). /2016.(..) önkormányzati rendelet-tervezet a HÉSZ módosításáról mellékletekkel

Helyi építési szabályzat módosítása (Rendelettel jóváhagyandó). /2016.(..) önkormányzati rendelet-tervezet a HÉSZ módosításáról mellékletekkel 1. JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZEK Településszerkezeti terv módosítása (Határozattal jóváhagyandó). /2016.(..) határozat-tervezet a településszerkezeti terv módosításáról melléklettel Helyi építési szabályzat

Részletesebben

Abádszalók Város Önkormányzatának 3/2010. (II. 11.) számú rendelete. Abádszalók helyi építési szabályzatának és szabályozási tervének módosításáról

Abádszalók Város Önkormányzatának 3/2010. (II. 11.) számú rendelete. Abádszalók helyi építési szabályzatának és szabályozási tervének módosításáról Abádszalók Város Önkormányzatának 3/2010. (II. 11.) számú rendelete Abádszalók helyi építési szabályzatának és szabályozási tervének módosításáról Abádszalók Város Önkormányzati Képviselőtestülete A helyi

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 27/2009.(IX.04.) Rendelet típusa: Módosító Rendelet címe: a Helyi Építési Szabályzatról Módosított rendelet azonosítója:

Részletesebben

Orfalu Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2014. (V.05.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi zárszámadásáról

Orfalu Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2014. (V.05.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi zárszámadásáról Orfalu Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2014. (V.05.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi zárszámadásáról Orfalu Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk

Részletesebben

A R. 40. (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

A R. 40. (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának 50/2015. (XI. 5.) önkormányzati rendelete Kaposvár Építési Szabályzatának és Szabályozási Tervének megállapításáról szóló 70/2005.(XII.15.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

Helyi építési szabályzat (HÉSZ) módosítása. /2015.(..) önkormányzati rendelet-tervezet a HÉSZ módosításáról mellékletekkel

Helyi építési szabályzat (HÉSZ) módosítása. /2015.(..) önkormányzati rendelet-tervezet a HÉSZ módosításáról mellékletekkel 1. JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZEK Településszerkezeti terv módosítása./2015.( ) határozat-tervezet mellékletekkel Helyi építési szabályzat (HÉSZ) módosítása. /2015.(..) önkormányzati rendelet-tervezet

Részletesebben

Somogyzsitfa Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2015.(V.27.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról

Somogyzsitfa Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2015.(V.27.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról Somogyzsitfa Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2015.(V.27.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról Somogyzsitfa Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról

Részletesebben

Z S Á M B O K TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA ZSÁMBOK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 57/2009. (IX. 17.) KT. HATÁROZATA. 2009.

Z S Á M B O K TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA ZSÁMBOK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 57/2009. (IX. 17.) KT. HATÁROZATA. 2009. Z S Á M B O K TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA ZSÁMBOK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 57/2009. (IX. 17.) KT. HATÁROZATA A 64/2005.(XI. 29.) ÖNK. HATÁROZATTAL ELFOGADOTT TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV

Részletesebben

P E T Ő H Á Z A TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV, SZABÁLYOZÁSI TERV ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁS

P E T Ő H Á Z A TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV, SZABÁLYOZÁSI TERV ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁS REGIOPLAN KÖRNYEZET ÉS TELEPÜLÉSTERVEZŐ KFT. 9022 GYŐR, APÁCA U. 44. TEL/FAX.: 96/529751, 311304 email: regioplan@regioplan.hu Munkaszám. Rp.I.1136 P E T Ő H Á Z A TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV, SZABÁLYOZÁSI

Részletesebben

1. JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZEK Településszerkezeti terv módosítása /2015.(..) határozat - tervezet mellékletekkel Helyi építési szabályzat (HÉSZ)

1. JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZEK Településszerkezeti terv módosítása /2015.(..) határozat - tervezet mellékletekkel Helyi építési szabályzat (HÉSZ) 1. JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZEK Településszerkezeti terv módosítása /2015.(..) határozat - tervezet mellékletekkel Helyi építési szabályzat (HÉSZ) módosítása. /2015.(..) önkormányzati rendelet-tervezet

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Nádudvar Város Önkormányzata képviseletében: Beke Imre polgármester,

Jegyzőkönyv. Nádudvar Város Önkormányzata képviseletében: Beke Imre polgármester, Jegyzőkönyv Készült: 2015. május 28-án de: 9,00 órai kezdettel a Nádudvari Polgármesteri Hivatal helyiségében a Nádudvari Mikrotérségi Szociális és Gyermekvédelmi Intézményfenntartó Társulási Tanács tanácsüléséről

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 15/2002. (III. 27.) számú. r e n d e l e t e

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 15/2002. (III. 27.) számú. r e n d e l e t e NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 15/2002. (III. 27.) számú r e n d e l e t e Sóstófürdő Kemecsei u. Állomás u. 15403 hrsz-ú út Napfény u., valamint a Kemecsei u. Állomás u. 27751/156 hrsz-ú

Részletesebben

Önkormányzata Közgyűlésének Egészségügyi és Szociális Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el. 1. A zárszámadás főösszegei

Önkormányzata Közgyűlésének Egészségügyi és Szociális Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el. 1. A zárszámadás főösszegei MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK 14/2015. (V. 22.) önkormányzati rendelete Az Önkormányzat 2014. évi zárszámadásának elfogadásáról Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö NY V : Készült Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. szeptember 08. napján 18 órakor megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö NY V : Készült Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. szeptember 08. napján 18 órakor megtartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö NY V : Készült Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. szeptember 08. napján 18 órakor megtartott üléséről. Ülés helye: Polgármesteri Hivatal, Tanácsterem A Képviselő-testület

Részletesebben

Bekecs községi Önkormányzat 8/2005.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE. az Önkormányzat 2004. évi gazdálkodásának zárszámadásáról

Bekecs községi Önkormányzat 8/2005.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE. az Önkormányzat 2004. évi gazdálkodásának zárszámadásáról Bekecs községi Önkormányzat 8/2005.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE az Önkormányzat 2004. évi gazdálkodásának zárszámadásáról Bekecs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló többször módosított

Részletesebben

SALGÓTARJÁN MEGYEI JOGÚ VÁROS FŐÉPÍTÉSZE 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1.

SALGÓTARJÁN MEGYEI JOGÚ VÁROS FŐÉPÍTÉSZE 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. SALGÓTARJÁN MEGYEI JOGÚ VÁROS FŐÉPÍTÉSZE 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. szám: 7399-5 /2008. Javaslat a településrendezési terv és a Salgótarján Megyei Jogú Város Helyi Építési Szabályzatának megállapításáról

Részletesebben

Petőháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 62/2011. (V. 30.) Kt. határozata a településszerkezeti terv módosításáról

Petőháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 62/2011. (V. 30.) Kt. határozata a településszerkezeti terv módosításáról REGIOPLAN KÖRNYEZET ÉS TELEPÜLÉSTERVEZŐ KFT. 9022 GYŐR, APÁCA U. 44. TEL/FAX.: 96/529751, 311304 email: regioplan@regioplan.hu Petőháza Község Önkormányzata Képviselőtestületének 62/2011. (V. 30.) Kt.

Részletesebben

JÓVÁHAGYÁSRA VÁRÓ KÖZZÉTETELI RENDELETTERVEZET

JÓVÁHAGYÁSRA VÁRÓ KÖZZÉTETELI RENDELETTERVEZET SÁRISÁP TSZT- HÉSZ- MÓDOSÍTÁSA HÉSZ-MÓDOSÍTÁS 18/2006. (IX. 27.) rendelettel elfogadott Helyi Építési Szabályzat módosítása JÓVÁHAGYÁSRA VÁRÓ KÖZZÉTETELI RENDELETTERVEZET PRO-TERRA Kft. MOBIL City Bt.

Részletesebben

Bekecs Község Önkormányzatának. 3/2007.(I.30.) számú Rendelete 1.. 2.. - ellátottak pénzbeli juttatásai: 48.127 e/ft 3..

Bekecs Község Önkormányzatának. 3/2007.(I.30.) számú Rendelete 1.. 2.. - ellátottak pénzbeli juttatásai: 48.127 e/ft 3.. Bekecs Község Önkormányzatának 3/2007.(I.30.) számú Rendelete az Önkormányzat 2006. évi költségvetéséről szóló 3/2006. (II.15.) számú rendeletének (továbbiakban : R ) módosításáról A R. 2.,-a az alábbiak

Részletesebben

RENDELET HATÁROZAT MELLÉKLET

RENDELET HATÁROZAT MELLÉKLET 2009. február 27. 2. szám Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal RENDELET 2/2009. (II. 27.) Kgy. A Baranya Megyei Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről 2 szóló 4/2008. (III. 7.) Kgy. rendelet módosítása 3/2009.

Részletesebben

Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat

Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat 38/2007. (XII. 21.) rendelettel módosított 32/2004. (IX. 27.) rendelete a Budapest, XVI. kerület Biztató út - Árpádföldi sor - HÉV vonal - (117579) hrsz. közterület

Részletesebben

1. A R. 2. -a kiegészül az alábbi új (4) bekezdéssel, mellyel egyidejűleg a korábbi (4)-(8) bekezdéseinek számozása (5)-(9) bekezdésekre módosul:

1. A R. 2. -a kiegészül az alábbi új (4) bekezdéssel, mellyel egyidejűleg a korábbi (4)-(8) bekezdéseinek számozása (5)-(9) bekezdésekre módosul: Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének /2011.. rendelete a Budapest, IX. ker. VÁGÓHÍD UTCA ÉS KÖRNYÉKE Soroksári út Haller utca Nagyvárad tér Szent László Kórház

Részletesebben

Kétvölgy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2014.(V.05.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi zárszámadásáról

Kétvölgy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2014.(V.05.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi zárszámadásáról Kétvölgy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2014.(V.05.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi zárszámadásáról Kétvölgy Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32.

Részletesebben

BALMAZÚJVÁROS VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK ÉVI MÓDOSÍTÁSA

BALMAZÚJVÁROS VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK ÉVI MÓDOSÍTÁSA 15/2008. (V. 24.) sz. rendelet BALMAZÚJVÁROS VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK 2008. ÉVI MÓDOSÍTÁSA Balmazújváros Város Önkormányzati Képviselő-testülete 46/2000.(XII. 15.) B.újv. Ör. sz. rendeletével

Részletesebben

6/2015. (IV.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2014. (II.06.) rendelet módosításáról

6/2015. (IV.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2014. (II.06.) rendelet módosításáról ÚJUDVAR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2015. (IV.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről szóló 1/2014. (06.) rendelet áról 1. (1) A 2015. július 1. és december 31.

Részletesebben

RAJZI SZABÁLYOZÁSI ELEMEK Nem települési döntési szint FELÜLETEK Települési döntési szint HATÁRVONALAK... polgármester I. rendű közlekedési célú közterület II. rendű közlekedési célú közterület (belterületen

Részletesebben

1. JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZEK Településszerkezeti terv módosítása /2015.( ) határozat-tervezet a szerkezeti terv módosításáról mellékletekkel

1. JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZEK Településszerkezeti terv módosítása /2015.( ) határozat-tervezet a szerkezeti terv módosításáról mellékletekkel 1. JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZEK Településszerkezeti terv módosítása /2015.( ) határozat-tervezet a szerkezeti terv módosításáról mellékletekkel Helyi építési szabályzat (HÉSZ) módosítása /2015.( ) önkormányzati

Részletesebben

Településszerkezeti terv módosítása (Határozattal jóváhagyandó). /2014.(..) számú határozat-tervezet a településszerkezeti terv módosításáról

Településszerkezeti terv módosítása (Határozattal jóváhagyandó). /2014.(..) számú határozat-tervezet a településszerkezeti terv módosításáról Településszerkezeti terv módosítása (Határozattal jóváhagyandó). /2014.(..) számú határozat-tervezet a településszerkezeti terv módosításáról melléklettel /2014.( ) határozat Településszerkezeti terv módosítása

Részletesebben

1. JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZEK Rendelettel jóváhagyandó. /2014.(..) számú rendelet-tervezet a HÉSZ módosításáról

1. JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZEK Rendelettel jóváhagyandó. /2014.(..) számú rendelet-tervezet a HÉSZ módosításáról 1. JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZEK Rendelettel jóváhagyandó. /2014.(..) számú rendelet-tervezet a HÉSZ módosításáról Lajosmizse Városának Önkormányzata Képviselő-testületének /2014. (.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Nádudvar Város Önkormányzata képviseletében: Beke Imre polgármester,

Jegyzőkönyv. Nádudvar Város Önkormányzata képviseletében: Beke Imre polgármester, Jegyzőkönyv Készült: 2016. május 25-én de: 9,00 órai kezdettel a Nádudvari Polgármesteri Hivatal helyiségében a Nádudvari Szociális Intézményfenntartó Társulás Társulási Tanács tanácsüléséről Jelen vannak:

Részletesebben

LÉTAVÉRTES VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE LÉTAVÉRTES VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK ÁPRILIS 30-ÁN MEGTARTOTT

LÉTAVÉRTES VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE LÉTAVÉRTES VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK ÁPRILIS 30-ÁN MEGTARTOTT LÉTAVÉRTES VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE LÉTAVÉRTES VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013. ÁPRILIS 30-ÁN MEGTARTOTT SOROS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVÉBŐL A Képviselő-testület 8 igen szavazattal

Részletesebben

BUDAPEST III. KERÜLET ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

BUDAPEST III. KERÜLET ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK BUDAPEST III. KERÜLET ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2013. (I. 31.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE 1 a a Budapest III. kerület által határolt terület kerületi szabályozási tervére vonatkozó,

Részletesebben

Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 8/2007. (IX. 28.) Kgy. rendelet

Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 8/2007. (IX. 28.) Kgy. rendelet Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 8/2007. (IX. 28.) a Baranya Megyei Önkormányzat 2007. évi költségvetéséről szóló 2/2007. (II. 2) módosításáról A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése (a továbbiakban:

Részletesebben

LUGOSI ÉS TÁRSAI ÉPÍTÉSZ BT 7625 PÉCS, ANTÓNIA U 5. TEL: 72/216898, 20/3651260 KÁRÁSZ HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSA (EGYEZTETÉSI ANYAG)

LUGOSI ÉS TÁRSAI ÉPÍTÉSZ BT 7625 PÉCS, ANTÓNIA U 5. TEL: 72/216898, 20/3651260 KÁRÁSZ HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSA (EGYEZTETÉSI ANYAG) LUGOSI ÉS TÁRSAI ÉPÍTÉSZ BT 7625 PÉCS, ANTÓNIA U 5. TEL: 72/216898, 20/3651260 KÁRÁSZ HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSA (EGYEZTETÉSI ANYAG) TERVEZŐ LUGOSI ÁGNES TT1-02-0141 PÉCS, 2013. JÚNIUS 30.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2008. május 05-én Újtikoson az önkormányzat hivatalos helyiségében Újtikos Községi Önkormányzat -testülete nyílt r e n d k í v ü l i ülésén. Szavazati joggal jelen van: Tóth

Részletesebben

(2) A Rendelet 7. (1) bekezdés paraméter-táblázata kiegészül a következő sorral: Építménymagasság. Beépítettsé g max. (%) (m)

(2) A Rendelet 7. (1) bekezdés paraméter-táblázata kiegészül a következő sorral: Építménymagasság. Beépítettsé g max. (%) (m) Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Bánhida, Madách-kert helyi építési szabályzatának felülvizsgálatával összefüggő../2014. (..) önkormányzati rendelete az 53/2009. (XII. 18.) önkormányzati

Részletesebben

A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT

A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT 2007. március 23. 3. szám A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT A KÖZGYŰLÉS HIVATALOS LAPJA Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal RENDELET 4/2007. (III. 23.) Kgy. A Baranya Megyei Önkormányzat 2007. évi költségvetéséről

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Juhászné dr. Krecz Erzsébet. Dr. Szalóczi Ilona. Tóthné Gyöngy Andrea

JEGYZŐKÖNYV. Juhászné dr. Krecz Erzsébet. Dr. Szalóczi Ilona. Tóthné Gyöngy Andrea 740-4/2008. JEGYZŐKÖNYV Készült: Eger Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala I. sz. tanácskozó termében 2008. február 20.-án a Pénzügyi Bizottság ülésén elhangzottakról. Jelen vannak: a bizottság elnöke

Részletesebben

1. napirendi pont: Döntés Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő testületének 3/2013. (III.25.)

1. napirendi pont: Döntés Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő testületének 3/2013. (III.25.) JEGYZŐKÖNYV Készült Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. március 17-én, 9.00 órakor kezdődő rendkívüli, nyílt ülésén, a Polgármesteri Hivatal 2230 Gyömrő, Szabadság út 1. sz. alatt, az

Részletesebben

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 2143 Kistarcsa, Szabadság út 48. Telefon: (28)- 507-133 Fax: (28)-470-357 ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2012. augusztus 29-i ülésére Tárgy: 3144/26 és a

Részletesebben

Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015.(II.26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015.(II.26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015.(II.26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről Bősárkány Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete - a Pénzügyi

Részletesebben

III. számú előterjesztés

III. számú előterjesztés A rendelet elfogadásához minősített többség szükséges! III. számú előterjesztés Őcsény község képviselőtestületének 2009. december 16.án, 17órakor megtartandó ülésére A 2009. évi költségvetésről szóló

Részletesebben

Taksony Helyi Építési Szabályzatának módosítása

Taksony Helyi Építési Szabályzatának módosítása BAU-URB Tsz.: 59/2014. Tervező és Tanácsadó Kft. 1112.Budapest, Dayka Gábor utca 94. Tel/Fax.: 319-36-44 Taksony Helyi Építési Szabályzatának módosítása Budapest, 2015. november hó Szabályozási Terv (bel-

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s. Püspökladány Város Szerkezeti és Szabályozási Tervének részbeni módosításáról

E l ő t e r j e s z t é s. Püspökladány Város Szerkezeti és Szabályozási Tervének részbeni módosításáról Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. sz. Készítette: Oláh Károly E l ő t e r j e s z t é s Püspökladány Város Szerkezeti és Szabályozási Tervének részbeni módosításáról

Részletesebben

1. Az önkormányzat költségvetési létszámkerete és a költségvetés teljesítése

1. Az önkormányzat költségvetési létszámkerete és a költségvetés teljesítése Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata Képviselő-testületének 26/2012. (VI.1.) önkormányzati rendelete a 2011. évi zárszámadásról és a pénzmaradvány felosztásáról Budapest Főváros XIV. Kerület

Részletesebben

Újrónafő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2009. (II. 16.) rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről. A rendelet hatálya

Újrónafő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2009. (II. 16.) rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről. A rendelet hatálya Újrónafő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2009. (II. 16.) rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről Újrónafő Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló -

Részletesebben

d) költségvetési kiadásit 11.333.567 ezer forintban, azaz Tizenegymilliárd-háromszázharminchárommillió-ötszázhatvanhétezer

d) költségvetési kiadásit 11.333.567 ezer forintban, azaz Tizenegymilliárd-háromszázharminchárommillió-ötszázhatvanhétezer A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 3/2012. (II. 20.) rendelete a Baranya Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 5/2011. (II. 24.) rendelet módosításáról A Baranya Megyei Önkormányzat

Részletesebben

Abádszalók Város Képviselőtestületének. 6/2010. ( III.18. ) rendelete

Abádszalók Város Képviselőtestületének. 6/2010. ( III.18. ) rendelete Abádszalók Város Képviselőtestületének 6/2010. ( III.18. ) rendelete AbádszalókVáros Önkormányzata költségvetési és zárszámadási rendelete tartalmának, mellékleteinek és szöveges indoklásának meghatározásáról

Részletesebben

Aszófő Község Önkormányzata Képviselőtestületének 3/2011.(III.16.) önkormányzati rendelete a évi költségvetésről. 1. A rendelet hatálya

Aszófő Község Önkormányzata Képviselőtestületének 3/2011.(III.16.) önkormányzati rendelete a évi költségvetésről. 1. A rendelet hatálya 1 Aszófő Község Önkormányzata Képviselőtestületének 3/2011.(III.16.) önkormányzati rendelete a 2011. évi költségvetésről. Aszófő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992.

Részletesebben

NYÍRPAZONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 5/2012 (IV.12.) önkormányzati rendelete

NYÍRPAZONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 5/2012 (IV.12.) önkormányzati rendelete NYÍRPAZONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 5/ (IV.12.) önkormányzati rendelete Az önkormányzat. évi költségvetéséről szóló 3/. (II.13.) önkormányzati rendelet módosításáról Nyírpazony Község

Részletesebben

Hangony Községi Önkormányzat Képviselő - Testületének. 7/2013. (V. 02.) önkormányzati rendelete

Hangony Községi Önkormányzat Képviselő - Testületének. 7/2013. (V. 02.) önkormányzati rendelete Hangony Községi Önkormányzat Képviselő - Testületének 7/2013. (V. 02.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 4/2013. (II. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról Hangony

Részletesebben

Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének november 21-i ülésének 3. napirendi pontjához

Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének november 21-i ülésének 3. napirendi pontjához ELŐTERJESZTÉS Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. november 21-i ülésének 3. napirendi pontjához A költségvetési rendelet módosítására az 1. információs táblában kimutatott javaslatok

Részletesebben

Tiszaszentmárton község Roma Nemzetiségi Önkormányzati Képviselőtestületének 2013.03.19-én megtartott ülésének:

Tiszaszentmárton község Roma Nemzetiségi Önkormányzati Képviselőtestületének 2013.03.19-én megtartott ülésének: Tiszaszentmárton község Roma Nemzetiségi Önkormányzati Képviselőtestületének 2013.03.19-én megtartott ülésének: a.) jegyzőkönyve b.) tárgysorozata c.) határozatai 2-8/2013 d.) melléletei N A P I R E N

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Kétvölgy Községi Önkormányzat február 9.-én tartandó képviselő-testületi ülésére.

E L Ő T E R J E S Z T É S Kétvölgy Községi Önkormányzat február 9.-én tartandó képviselő-testületi ülésére. E L Ő T E R J E S Z T É S Kétvölgy Községi Önkormányzat 2016. február 9.-én tartandó képviselő-testületi ülésére. Tárgy: Javaslat Kétvölgy Községi Önkormányzat 2015. évi költségvetésnek módosítására. Tisztelt

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Saárossy Kinga társadalmi megbízatású alpolgármester Dr. Kovács Luca jegyző Dr. Gál János könyvvizsgáló

JEGYZŐKÖNYV. Saárossy Kinga társadalmi megbízatású alpolgármester Dr. Kovács Luca jegyző Dr. Gál János könyvvizsgáló JEGYZŐKÖNYV Készült: Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2012. június 28-án megtartott n y í l t ü l é s é r ő l. Jelen vannak: Bognár Ignác, Csathó Csaba, Csákvári Antal, Ficzere György, Gál Judit,,

Részletesebben

zárszámadási rendelete

zárszámadási rendelete Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2014. ( III.27.) számú zárszámadási rendelete az Önkormányzat 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról Az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.

Részletesebben

FEKETEERDŐ. Településrendezési tervmódosítás Egyszerűsített eljárás Jóváhagyott dokumentáció 2014. szeptember TH-13-02-21

FEKETEERDŐ. Településrendezési tervmódosítás Egyszerűsített eljárás Jóváhagyott dokumentáció 2014. szeptember TH-13-02-21 FEKETEERDŐ Településrendezési tervmódosítás Egyszerűsített eljárás Jóváhagyott dokumentáció 2014. szeptember TH-13-02-21 2 Feketeerdő településrendezési terv módosítás Jóváhagyott dokumentáció Aláírólap

Részletesebben

3.. (1) Az önkormányzat 2013. december 31-i állapot szerinti vagyonát a következők szerint állapítja meg: 1..

3.. (1) Az önkormányzat 2013. december 31-i állapot szerinti vagyonát a következők szerint állapítja meg: 1.. Maglóca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2014.(IV.30.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi zárszámadásáról és a pénzmaradvány jóváhagyásáról Maglóca Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

GÁBORJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2013. (IV.25) önkormányzati rendelete a évi pénzügyi terv végrehajtásáról

GÁBORJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2013. (IV.25) önkormányzati rendelete a évi pénzügyi terv végrehajtásáról GÁBORJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2013. (IV.25) önkormányzati rendelete a pénzügyi terv végrehajtásáról Az önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.

Részletesebben

BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK TELJESÍTÉSE

BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK TELJESÍTÉSE HETES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2014. (IV.30.) ÖNKORMÁNYZATI R E N D E L E T E AZ ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁRÓL ÉS PÉNZMARADVÁNYÁRÓL Hetes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

RENDELET HATÁROZATOK MELLÉKLETEK

RENDELET HATÁROZATOK MELLÉKLETEK 2011. június 23. 12. szám Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal RENDELET 11/2011. (VI. 23.) önkormányzati rendelet A Baranya Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 5/2011. (II. 24.) önkormányzati

Részletesebben

ÉPÍTÉSI ÖVEZETEK ÉS ÖVEZETEK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA

ÉPÍTÉSI ÖVEZETEK ÉS ÖVEZETEK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA F1 ÉPÍTÉSI ÖVEZETEK ÉS ÖVEZETEK ÖSEFOGLALÓ TÁBLÁZATA 1. számú táblázat KISVÁROSIAS LAKÓTERÜLET ÉPÍTÉSI ÖVEZETEI 2. számú táblázat KERTVÁROSIAS LAKÓTERÜLET ÉPÍTÉSI ÖVEZETEI 3. számú táblázat FALUSIAS LAKÓTERÜLET

Részletesebben

Letenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 6/2014. (V.5.) önkormányzati rendelete

Letenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 6/2014. (V.5.) önkormányzati rendelete Letenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2014. (V.5.) önkormányzati rendelete a 2013. évi költségvetés végrehajtásáról és a pénzmaradvány megállapításáról Letenye Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

0 KL - 1 KISVÁROSIAS LAKÓTERÜLET ZÁRTSORÚ BEÉPÍTÉSSEL

0 KL - 1 KISVÁROSIAS LAKÓTERÜLET ZÁRTSORÚ BEÉPÍTÉSSEL 0 KL - 1 KISVÁROSIAS LAKÓTERÜLET ZÁRTSORÚ BEÉPÍTÉSSEL BEÉPÍTETTSÉ G meglévő teleknagyság 250 m 2 alatt 250-500 m 2 között 500 m 2 felett 60 (75)* de max.137,5(175) a telek beépítési százalék (% max) m

Részletesebben

A költségvetés főbb adatai

A költségvetés főbb adatai 3/2008. /II.25../ sz. KT. RENDELET Monostorpályi Község Önkormányzatának 2008. évi költségvetésére Monostorpályi Község Önkormányzati Képviselő Testülete a helyi önkormányzatokról szóló módosított 1990.

Részletesebben

A(z) 4255 HRSZ-Ú FÖLDRÉSZLETRE ( 2009 )

A(z) 4255 HRSZ-Ú FÖLDRÉSZLETRE ( 2009 ) 4001 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. Telefon: (42) 524-524 NYÍREGYHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERI HIVATALA A(z) 4255 HRSZ-Ú FÖLDRÉSZLETRE ( 2009 ) A jelen adatszolgáltatás tájékoztató jellegű Nyíregyháza

Részletesebben

RENDELET HATÁROZATOK

RENDELET HATÁROZATOK 2011. február 24. 6. szám Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal RENDELET 4/2011. (II. 24.) önkormányzati rendet 6/2011. (II. 24.) önkormányzati rendet 7/2011. (II. 24.) önkormányzati rendet A Baranya Megyei

Részletesebben

Bakonypölöske Község Önkormányzat képviselő-testületének 2/2016. (II.22.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Bakonypölöske Község Önkormányzat képviselő-testületének 2/2016. (II.22.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről Bakonypölöske Község Önkormányzat képviselő-testületének 2/2016. (II.22.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről Bakonypölöske Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

I III AI/2A , ,5 13

I III AI/2A , ,5 13 BUDAPEST FŐVÁROS III.KERÜLET, ÓBUDA BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK /2015.(.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE a Budapest III. kerület, Óbuda-Békásmegyer, a BÉCSI ÚT GELLÉRI ANDOR ENDRE UTCA (16385/2)

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s. Monostorapáti község Önkormányzati Képviselőtestületének február 3.-i ülésére.

E l ő t e r j e s z t é s. Monostorapáti község Önkormányzati Képviselőtestületének február 3.-i ülésére. E l ő t e r j e s z t é s Monostorapáti község Önkormányzati Képviselőtestületének 2016. február 3.-i ülésére. Tárgy: Önkormányzat 2016. évi költségvetése Előadó: Takács Péter polgármester 2 Tisztelt Képviselőtestület!

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Kiss Barnabás

JEGYZŐKÖNYV. Kiss Barnabás 740-15/2008. JEGYZŐKÖNYV Készült: Eger Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala I. sz. tanácskozó termében 2008. szeptember 25.-én a Pénzügyi Bizottság ülésén elhangzottakról. Jelen vannak: a bizottság

Részletesebben

Pannonhalma Város Önkormányzat.../2012. (...) rendeletének indoklása. az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről RÉSZLETES INDOKLÁS

Pannonhalma Város Önkormányzat.../2012. (...) rendeletének indoklása. az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről RÉSZLETES INDOKLÁS Pannonhalma Város Önkormányzat.../2012. (...) rendeletének indoklása az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről RÉSZLETES INDOKLÁS I. A költségvetés összeállításának általános keretei Az önkormányzat 2012

Részletesebben

A Társulás évi összesített bevételeinek előirányzatai megtalálhatók az 1. számú melléklet 1. számú táblázatában.

A Társulás évi összesített bevételeinek előirányzatai megtalálhatók az 1. számú melléklet 1. számú táblázatában. KAPUVÁR-BELEDI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA KAPUVÁR, FŐ TÉR 1.. napirendi pont KAPUVÁR-BELEDI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK JÓVÁHAGYÁSA A 2014. évi költségvetés összeállításánál

Részletesebben

Az R 2. -a az alábbiak szerint módosul:

Az R 2. -a az alábbiak szerint módosul: Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2012. (IX.07.) önkormányzati rendelete az önkormányzat és intézményei 2012. évi költségvetéséről 6/2012 (II.13.) Önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

Alsótold Község Önkormányzata Képviselőtestületének 5/2006.(IV.3.)számú rendelete. A helyi építési szabályzatról

Alsótold Község Önkormányzata Képviselőtestületének 5/2006.(IV.3.)számú rendelete. A helyi építési szabályzatról Alsótold Község Önkormányzata Képviselőtestületének 5/2006.(IV.3.)számú rendelete A helyi építési szabályzatról [ A 9/2009.(X.6.) számú rendelettel módosított és egységes szerkezetbe foglalt szöveg] I.

Részletesebben

1.. (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti. Kihirdetési záradék

1.. (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti. Kihirdetési záradék Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2015.(III.30.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről szóló 5/2015.(II.26.) önkormányzati rendelet módosításáról Bősárkány

Részletesebben

TISZATARJÁN KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK KISMÉRTÉKŰ MÓDOSÍTÁSÁHOZ JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZ

TISZATARJÁN KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK KISMÉRTÉKŰ MÓDOSÍTÁSÁHOZ JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZ PROVINCIA TERÜLETFEJLESZTÉSI ÉS ÉPÍTÉSZETI TERVEZŐ KFT Levélcím: 3529 Miskolc, Derkovits u 52 Telephely: 3527 Miskolc, Bajcsy- Zsilinszky út I/2 Tel/Fax: 46/356-345, Mobil:06/530-6676 E-mail: provinciaterv@gmailcom

Részletesebben

Aszófő Község Önkormányzata Képviselőtestületének 4/2010.(III.16.) önkormányzati rendelete a évi költségvetésről.

Aszófő Község Önkormányzata Képviselőtestületének 4/2010.(III.16.) önkormányzati rendelete a évi költségvetésről. Aszófő Község Önkormányzata Képviselőtestületének 4/2010.(III.16.) önkormányzati rendelete a 2010. évi költségvetésről. 1 Aszófő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992.

Részletesebben

Nyírbogát Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2005. (IV.15) rendelete. Nyírbogát Nagyközség Önkormányzata 2004. évi zárszámadásáról

Nyírbogát Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2005. (IV.15) rendelete. Nyírbogát Nagyközség Önkormányzata 2004. évi zárszámadásáról Nyírbogát Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2005. (IV.15) rendelete Nyírbogát Nagyközség Önkormányzata 2004. évi zárszámadásáról Nyírbogát Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a

Részletesebben

36/2008. (XI. 12.) 59/2003. (XII.

36/2008. (XI. 12.) 59/2003. (XII. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlés 36/2008. (XI. 12.) Kgy. rendelete a Szeged Megyei Jogú Város Építési Szabályzatáról szóló 59/2003. (XII. 5.) Kgy rendelet módosításáról Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése

Részletesebben

Csengőd Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2/2011.(II.15.) rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről

Csengőd Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2/2011.(II.15.) rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Csengőd Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2/2011.(II.15.) rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Csengőd Község Önkormányzata Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.

Részletesebben

Őcsény Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2014.(IV.28.) önkormányzati rendelete a 2013. évi zárszámadásról

Őcsény Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2014.(IV.28.) önkormányzati rendelete a 2013. évi zárszámadásról Őcsény Község Önkormányzat Képviselőtestületének 7/2014.(IV.28.) önkormányzati rendelete a 2013. évi zárszámadásról Őcsény Községi Önkormányzata Képviselőtestülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2)

Részletesebben

NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2015. augusztus 06-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2015. augusztus 06-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. augusztus 06-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Rendeletek: 9/2015.(VIII..07.) önkormányzati rendelet 10/2015.(VIII..07.) önkormányzati

Részletesebben

Mezőkovácsháza Város Román Nemzetiségi Önkormányzata 2015. évi előirányzatai bevételei forrásonként. Bevételi jogcímek

Mezőkovácsháza Város Román Nemzetiségi Önkormányzata 2015. évi előirányzatai bevételei forrásonként. Bevételi jogcímek Román Nemzetiségi Önkormányzat 10/2015. (II. 11.) RNÖ. sz. határozatának melléklete Mezőkovácsháza Város Román Nemzetiségi Önkormányzata 2015. évi előirányzatai bevételei forrásonként Bevételi jogcímek

Részletesebben

18/ (IV.28.) Dabas Város Önkormányzati Rendelete Dabas Város évi költségvetéséről szóló 7/2009. (II.16. ) rendeletének végrehajtásáról

18/ (IV.28.) Dabas Város Önkormányzati Rendelete Dabas Város évi költségvetéséről szóló 7/2009. (II.16. ) rendeletének végrehajtásáról 18/ 2010. (IV.28.) Dabas Város Önkormányzati Rendelete Dabas Város 2009. évi költségvetéséről szóló 7/2009. (II.16. ) rendeletének végrehajtásáról Dabas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS

EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS RENDELETEINEK ÉS HATÁROZATAINAK TÁRA 2010. augusztus 5. 8. szám R E N D E L E T 24/2010.(VIII.06.) sz. önk. rendelet Eger, Almagyar-Merengő Városrész Szabályozási Terve módosítása

Részletesebben

17/ (IV.29.) Dabas Város Önkormányzati Rendelete Dabas Város évi költségvetéséről szóló 7/2007. (II.15. ) rendeletének végrehajtásáról

17/ (IV.29.) Dabas Város Önkormányzati Rendelete Dabas Város évi költségvetéséről szóló 7/2007. (II.15. ) rendeletének végrehajtásáról 17/ 2008. (IV.29.) Dabas Város Önkormányzati Rendelete Dabas Város 2007. évi költségvetéséről szóló 7/2007. (II.15. ) rendeletének végrehajtásáról Dabas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

KISÚJSZÁLLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 31/2008. (X.29.) önkormányzati rendelete

KISÚJSZÁLLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 31/2008. (X.29.) önkormányzati rendelete KISÚJSZÁLLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 31/2008. (X.29.) önkormányzati rendelete a költségvetési és zárszámadási rendelet tartalmáról, a mellékleteiről és a szöveges indokolásról Kisújszállás Város Önkormányzatának

Részletesebben

PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE PÁPA, Fő utca 12. Tel.: 89/ Fax.: 89/

PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE PÁPA, Fő utca 12. Tel.: 89/ Fax.: 89/ PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 177. 8500 PÁPA, Fő utca 12. Tel.: 89/324-585 Fax.: 89/515-083 E-mail: polgarmester@papa.hu E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2010. december 16-i ülésére Tárgy: I. Pápa

Részletesebben

Halmaj Község Önkormányzatának 19/2009. (XI. 27.) rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 1/2009. (III.02.) rendelet módosításáról

Halmaj Község Önkormányzatának 19/2009. (XI. 27.) rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 1/2009. (III.02.) rendelet módosításáról Halmaj Község Önkormányzatának 19/2009. (XI. 27.) rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 1/2009. (III.02.) rendelet módosításáról Halmaj Község Önkormányzati képviselő-testülete a helyi

Részletesebben

KIVONAT. a Társulási Tanács november 24-i soros ülésének jegyzőkönyvéből HATÁROZAT HATÁROZAT

KIVONAT. a Társulási Tanács november 24-i soros ülésének jegyzőkönyvéből HATÁROZAT HATÁROZAT Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási Tanácsa KIVONAT a Társulási Tanács 2016. november 24-i soros ülésének jegyzőkönyvéből Kihagyva a kihagyandókat!

Részletesebben