JEGYZŐKÖNYV. Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének április 28-án megtartott n y í l t ü l é s é r ő l.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "JEGYZŐKÖNYV. Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2011. április 28-án megtartott n y í l t ü l é s é r ő l."

Átírás

1 1 JEGYZŐKÖNYV Készült: Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének április 28-án megtartott n y í l t ü l é s é r ő l. Jelen vannak: Bognár Ignác, Dr. Csarnó Ákos, Csathó Csaba, Csákvári Antal, Császár Zoltán, Ficzere György, Gál Judit, Habis László, Lombeczki Gábor, Martonné Adler Ildikó, Dr. Misz Mihály, Nagy István, Orosz Lászlóné, Pál György, Rázsi Botond, Sós István, Tóth István Tanácskozási joggal: Saárossy Kinga társadalmi megbízatású alpolgármester Dr. Kovács Luca jegyző Dr. Gál János könyvvizsgáló Jegyzőkönyvvezető: Zeleiné Ács Ildikó Habis László Köszönti a Közgyűlésen megjelent Képviselő hölgyet és urakat, meghívott szakembereket és minden kedves vendéget. Külön tisztelettel köszönti a Városi Rendőrkapitányság részéről megjelent Dr. Petrovics András ezredes urat. Mint ismeretes, Eger városa 10 évvel ezelőtt a tanulók támogatása érdekévben Eger város ösztöndíjasa címmel tanulmányi ösztöndíjat alapított. Tanulmányaikhoz támogatást Eger vűrpsban lakó diákok kaphatnak, akiknek tanulmányi eredményük jó. Az Önkormányzat 2- szer ír ki évente pályázatot. Az ösztöndíj összege havonta Ft. Díjátadás. Kéri képviselőtársait, a fekete gomb megnyomásával szíveskedjenek bejelentkezni. Megállapítja, hogy 18 képviselő közül jelen van 16 képviselő, így a Közgyűlés határozatképes, azt megnyitja. Kéri képviselőtársait, amennyiben a rendőrség képviselőjéhez kérdésük, észrevételük van, azt a napirendek tárgyalása előtt tegyék fel. Császár Zoltán Mindeneste a tv-ben újabb beszámoló érkezik, hogy a roma lakosság összeütközik bizonyos egyenruhát viselő társasággal, ez hol verekedéssé fajul, hol csak erőfitogtatássá. Kérése, hogy számoljon be a város lakosságának, hogyan áll ez a kérdés Eger városában? Biztonságot garantál-e a rendőrség?

2 2 Dr. Petrovics András Egerben már nem jellemző a Magyar Gárda és a roma kisebbség összetűzése. Gyöngyöspata nem az Egri Rendőrkapitánysághoz tartozik. Habis László Képviselő társai a meghívóban feltüntetett napirendi pontokat írásban megkapták. A helyi önkormányzatokról szóló évi 65. törvény 12. (4) bekezdése alapján a 28; 29-; 30; 31; 32-es számú napirendeket zárt ülésen tárgyalják. Javasolja továbbá, hogy a 27-es számú napirendet is zárt ülésen tárgyalják, mivel vagyoni ügyekről van szó és nyílt ülésen való tárgyalásuk üzleti érdeket sértene. Kéri, hogy szavazzanak a 27-es számú napirendetek zárt ülésen való tárgyalásáról. Megállapítja, hogy a Közgyűlés 12 igen 2 nem szavazattal a 27-es napirendet zárt ülésen tárgyalja. 175/2011. (IV. 28.) számú közgyűlési határozat Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy dönt, hogy a 27-es számú napirendet zárt ülésen tárgyalja, mivel vagyoni ügyről van szó és nyílt ülésen való tárgyalása üzleti érdeket sértene. Kéri, hogy szavazzanak a napirend elfogadásáról. Megállapítja, hogy 16 igen szavazattal a napirendeket elfogadták. Tájékoztatja az ülésen résztvevő kedves vendégeket, hogy az SZMSZ 28. -a lehetőséget ad arra, hogy az ülésen megjelent állampolgárok az utolsó napirendi pont lezárását követően felszólalási jeggyel az Önkormányzat és szervei a Polgármesteri Hivatal és a közszolgáltatók feladatkörébe tartozó ügyekben közérdekű felvetéseket, kérdéseket, észrevételeket intézhetnek a Közgyűléshez és annak bizottságaihoz. Egy felvető két ügyre térhet ki és legfeljebb 5 perces lehet. Az önkormányzat a választ azonnal szóban vagy 15 napon belül írásban is megadhatja. Felszólalási jegyet a Közgyűlés szervezőjétől, Turai Gertrúdtól lehet kérni, és így kéri hozzá eljuttatni. 1. Előterjesztés a bírósági ülnökök megválasztására Előterjesztő: Dr. Kovács Luca jegyző

3 3 Habis László Jegyző asszonynak szóbeli kiegészítése nincs. Képviselő társait kérdezi, van-e kérdésük, észrevételük az előterjesztéssel kapcsolatban? Kérdés, észrevétel nem lévén kéri, hogy szavazzanak minősített többséggel a I. határozati javaslatra. Megállapítja, hogy 16 igen szavazattal a Közgyűlés a határozatot elfogadta. Kéri, hogy szavazzanak minősített többséggel a II. határozati javaslatra. Megállapítja, hogy 16 igen szavazattal a Közgyűlés a határozatot elfogadta. 176/2011. (IV. 28.) számú közgyűlési határozat I. Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló évi LXVII. tv (1) bekezdése alapján az alábbi személyeket - az ott jelzett Egri Városi Bíróságra, az Egri Munkaügyi Bíróságra és a Heves Megyei Bíróságra - bírósági ülnökké megválasztotta. A bírósági ülnökök megbízatása 4 évre szól. AZ EGRI VÁROSI BÍRÓSÁGRA: 1. Bartuczné Árvai Ildikó Eger, Kallómalom u. 7. IV/1. 2. Berg Geroldné Eger, Törvényház u. 25. I/1. 3. Buczkó György Eger, Maklári u Dr. Kelemen Sándorné Eger, Cifrakapu u fsz Dr. Seress Gábor Eger, Szent Miklós u Ferkó Istvánné Eger, Servita u. 11. fsz Király Tibor Eger, Maklár út Kormos Imréné Eger, Kiskanda u. 5. III/1. 9. Kun Róbert Eger, Szarvas G. u. 7. IV/ Orosz Mihályné Eger, Cifrakapu tér 22. I/ Révész Istvánné Eger, Rózsa K. u Sipos Péterné Eger, Temesvári u Tarba András Eger, Béke utca Tóbiás Ottó Miklósné Eger, Barkóczy u Tóth Miklós Eger, Faiskola u. 4. III/ Weinzierlné Boros Mária Eger, Malomárok utca 10. VII/51. AZ EGRI MUNKAÜGYI BÍRÓSÁGRA: 1. Bárdos Ferenc András Eger, Gyóni Géza u Bárdos Ferenc Andrásné Eger, Gyóni Géza u Dedéné Hevesi Mária Eger, Törvényház u. 25. I/6. 4. Dr. Debreczeni József Eger, Vörösmarty Mihály u. 42. III/14.

4 4 5. Dr. Poczok Miklós Péterné Eger, Remenyik Zs. u Dr. Tóth Lászlóné Eger, Mária u Fodor Attila Sándor Eger, Kiskanda u. 5. IV/3. 8. Fodor Attila Sándorné Eger, Kiskanda u. 5. IV/3. 9. Gulyásné Zaniscsák Ágnes Eger, I.sz. Lakótelep u Hermann Péterné Egerbakta, Egri út Jankó Istvánné Eger, Szederkényi N. u Jánosi Zoltánné Eger, Hétvezér u Kármán Éva Erzsébet Eger, Malomárok u. 58. II/ Kiss Endréné Eger, Deák Ferenc u Lénártné dr. Halmai Klára Eger, Bartakovics u. 36. II/ Mészáros Imréné Eger, Menház u Molnár Andrásné Eger, Olasz u. 33. II/ Nagy Józsefné Eger, Kiskanda u. 5. III/ Neufeld Miklósné Eger, Cifrakapu u I/ Orbán Piroska Eger, Vörösmarty út 9. I/ Pénz Gáborné Eger, II. Rákóczi F. u. 52. V/ Petrinyecz Istvánné Eger, Kiskanda u. 8. fsz Prokaj Ferencné Eger, Cifrakapu u Rabóczki József Sándor Eger, Borsod u Rabóczki Józsefné Eger, Borsod u Sas Gáborné Eger, II. Rákóczi F. u. 25/A III/ Sebestyén Jánosné Eger, Tinódi Sebestyén u Seresné Juhász Erzsébet Eger, Epreskert u Szanyiné Nagy Mária Demjén, Szabadság u Szikláné Barócsi Éva Eger, Szabó Sebestyén u Tamás Józsefné Eger, Kertalja u Tács Gyuláné Felsőtárkány, Bocskai u Tóth Ferenc Eger, Kovács Jakab u Tóth Gábor Béla Eger, Malomárok u. 19. II/ Tóth Sándorné Eger, Malomárok u. 62. V/ Uhrig Edina Eger, Nagy-Eged u Uhrig László Mihályné Eger, Nagy-Eged u Utassy Gyula Eger, Deák F. u. 66. A HEVES MEGYEI BÍRÓSÁGRA: 1. Bukszár Alíz Katalin Eger, Kallómalom u. 18. III/ Császár Zoltán Tamásné Eger, Telekessy u Lippóczy Ákos Eger, Joó János u Nagy István Barna Eger, Gyóni Géza u Pohl Günterné Eger, Almagyar u Sándor József Eger, Árpád u. 18/A I/4. 7. Tóth-Pintér Andrea Eger, Malomárok u. 10. IV/28.

5 5 A Közgyűlés felkéri Eger Megyei Jogú Város Polgármesterét az ülnökválasztást követően- a megbízólevelek kiállítására. Felelős: Habis László polgármester Határidő: május /2011. (IV. 28.) számú közgyűlési határozat Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló évi LXVII. tv (1) bekezdése alapján az alábbi személyeket - az ott jelzett Egri Városi Bíróságra és a Heves Megyei Bíróságra - a fiatalkorúak büntető ügyeiben eljáró pedagógus - bírósági ülnökké megválasztotta. A bírósági ülnökök megbízatása 4 évre szól. AZ EGRI VÁROSI BÍRÓSÁGRA PADAGÓGUS ÜLNÖKÖK: 1. Bajzát Mária Eger, Apátfalvi u Bernát Zsolt Maklár, Zrínyi Miklós u Dingáné Szeredi Erzsébet Eger, Mátyás király u Eperjesi Józsefné Eger, II. Rákóczi Ferenc u Farkas Lajos Eger, Zólyomi u Dr. Farkas Sándorné Eger, Kis-Eged u. 1/2. 7. Hetényi Gáborné Eger, Szarvas G. út 3. 4/ Hotziné Dániel Katalin Eger, Kováts János u Hubertné Csapó Judit Eger, Rákóczi F. u. 26. III/ Királyné Fülöp Mária Eger, Rákóczi u Utassy Gyuláné Eger, Deák Ferenc u Utassy-Vadász Judit Szonja Eger, Görög u. 1. A HEVES MEGYEI BÍRÓSÁGRA PEDAGÓGUS ÜLNÖKÖK: 1. Bene László Eger, Almási Pál. u Pocsai Dánielné Eger, II. Rákóczi F. u. 33. fsz. 1. A Közgyűlés felkéri Eger Megyei Jogú Város Polgármesterét az ülnökválasztást követően- a megbízólevelek kiállítására. Felelős: Habis László polgármester Határidő: május 30.

6 6 Habis László Átadja az ülés vezetését Alpolgármester úrnak. 2. Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének rendelet-tervezete az Önkormányzat évi zárszámadásáról, a központi támogatások elszámolásáról, valamint a évi pénzmaradvány jóváhagyásáról Előterjesztő: Habis László polgármester Rázsi Botond Polgármester úrnak szóbeli kiegészítése nincs. Képviselő társait kérdezi, van-e kérdésük, észrevételük az előterjesztéssel kapcsolatban? Kérdés, észrevétel nem lévén kéri, hogy szavazzanak minősített többséggel a rendelet-tervezet elfogadásáról. Megállapítja, hogy 12 igen 4 tartózkodás mellett a Közgyűlés a rendeletet elfogadta. Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 14/2011. (IV.29.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat évi zárszámadásáról, a központi támogatások elszámolásáról, valamint a évi pénzmaradvány jóváhagyásáról Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése az államháztartásról szóló évi XXXVIII. tv a alapján az alábbi Önkormányzati rendeletet alkotja: 1. A Közgyűlés Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 10/2010. (II. 26.) rendeletével megállapított évi költségvetés zárszámadását a következő főösszegek szerint hagyja jóvá: 1. bevételi főösszeg ezer forint ezen belül: a. működési célú bevétel eft b. felhalmozási célú bevétel hitelfelvétel nélkül eft c. felhalmozási célú hitelfelvétel eft d. függő, átfutó, kiegyenlítő bevétel eft

7 7 2. kiadási főösszeg ezer forint ezen belül: 2.1. működési célú kiadások eft ebből: a. személyi jellegű kiadásai eft b. munkaadókat terhelő járulékok eft c. dologi jellegű kiadások eft d. ellátottak pénzbeli juttatásai eft e. speciális célú támogatások eft 2.2. felhalmozási célú kiadások hiteltörlesztés nélkül eft ebből: a. beruházási kiadások eft b. felújítások eft c. intézményi felhalmozási kiadások eft d. társulási felhalmozási kiadások eft e. egyéb felhalmozási célú kiadás, támogatás eft 2.3.felhalmozási célú hiteltörlesztés eft 2.4.függő, átfutó, kiegyenlítő kiadás eft 2. (1) A Közgyűlés az 1. -ban megállapított bevételi főösszeget az alábbiak szerint hagyja jóvá: a.) Saját bevételek (I. és II. fejezetek): b.) Polgármesteri Hivatal gazdálkodási körébe tartozó társulások (III. fejezet) c.) Helyi kisebbségi önkormányzatok (IV. fejezet): d.) Központi költségvetési támogatás (V. fejezet): e.) Polgármesteri Hivatal támogatásértékű bevételek és véglegesen átvett pénzeszközök (VI. fejezet): f.) Támogatási kölcsönök igénybevétele és visszatérülése (VII. fejezet): g.) Polgármesteri Hivatal előző évi pénzmaradvány (VIII. fejezet): h.) Hitelfelvétel, kötvénykibocsátás (IX. fejezet): eft eft eft eft eft eft eft eft

8 8 i.) Vállalkozási tevékenység maradványának visszaforgatása eft alaptevékenységre j.) Függő, átfutó, kiegyenlítő bevétel eft k.) Alulfinanszírozás, kiegészítés és elvonás miatti eft pézmaradvány igénybevétel l.) Intézményektől a pénzmaradvány elvonása eft m.) Alulfinanszírozás bevétele az intézményeknél eft n.) Továbbadási célra kapott működési bevétel eft (2) A bevételi főösszeget részletezett források szerint az 1. melléklet tartalmazza. (3) A Közgyűlés az 1. -ban megállapított kiadási főösszeget az alábbiak szerint hagyja jóvá: a.) Önkorm. költségvetési szervek működési költségvetés eft (I. fejezet/1 előir.csop.): b.) Önkorm. költségvetési szervek felhalmozási kiadások eft (I. fejezet/2 előir.csop.): c.) Polgármesteri Hivatal működési költségvetés eft (II. fejezet/1 előir.csop.): d.) Polgármesteri Hivatal vagyonnal kapcsolatos kiadások eft (II. fejezet/1, 2 előir.csop.): e.) Polgármesteri Hivatal felújítási kiadásai eft (II. fejezet/1, 2 előir.csop.): f.) Polgármesteri Hivatal nagyberuházások kiadásai eft (II. fejezet/1, 2 előir.csop.): g.) Polgármesteri Hivatal kis- és középberuházásai eft (II. fejezet/1, 2 előir.csop.): h.) Polgármesteri Hivatal pénzügyi befektetések kiadásai eft (II. fejezet/ 2 előir.csop.): i.) Polgármesteri Hivatal gazdálkodási körébe tartozó eft társulások kiadásai (III. fejezet) j.) Helyi kisebbségi önkormányzatok kiadásai eft (IV. fejezet): k.) Felhalmozási célra átadott pénzeszközök és eft támogatásértékű kiadások (V. fejezet): l.) Hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapírok beváltása eft (VI. fejezet): m.) Költségvetési befizetések eft (VIII. fejezet): n.) Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadás eft o.) Alulfinanszírozás és kiegészítés kiutalása az eft intézményeknek p.) Intézmények pénzmaradvány elvonásának befizetése eft q.) Vállalkozási tevékenység maradványának visszaforgatása eft alaptevékenységre r.) Továbbadási célra kapott működési kiadás eft

9 9 (4) A kiadási főösszeget részletezett tételek szerint a 2. melléklet tartalmazza. (5) A évi költségvetés mérlege bevételi források és kiadási tételek szerinti bontásban a 3. mellékletben szerepel. 3. A normatív állami hozzájárulás és normatív, kötött felhasználású támogatások elszámolását jogcímek szerint a 4. melléklet tartalmazza. A tényleges mutatószámok alapján eft befizetési kötelezettség keletkezett a központi költségvetésbe. A jövedelemkülönbség mérséklésének elszámolásából a központosított előirányzatok, a évi normatív kötött hozzájárulások elszámolásából valamint egyéb elszámolásokból eft visszafizetési kötelezettség keletkezett. A pénzmaradványt terhelő költségvetési befizetések részletezése az 5/l. mellékletben szerepel. 4. A Közgyűlés a évi módosított pénzmaradvány összegét a költségvetési befizetési kötelezettséggel együtt eft-ban hagyja jóvá az 5. mellékletben foglalt részletezés alapján. 5. (1) Az önkormányzati költségvetési szervek évi költségvetési pénzmaradványát és a személyi juttatás maradványának összegét az 5/a mellékletben foglalt intézményi részletezésnek megfelelően eft összegben - melyből a személyi jellegű kiadások maradványának összege eft - hagyja jóvá. (2) A Társadalombiztosítási Alapból folyósított pénzeszköznek maradványa nincs. (3) A személyi jellegű kiadás maradványának összege a személyi jellegű kiadások előirányzatát növeli és felhasználására az önkormányzat évi költségvetéséről szóló rendelet szabályai az irányadók. (4) A költségvetési szervek kötelezettséggel terhelt, valamint feladatokra előirányzott pénz-maradványának részletezését az 5/b melléklet tartalmazza. 6. (1) A Polgármesteri Hivatal gazdálkodási körébe tartozó társulások évi költségvetési pénzmaradványa az általuk hozott határozatok alapján eft-ban kerül beépítésre, melyből a személyi jellegű kiadások maradványa eft.

10 10 (2) Az (1) bekezdésből a Heves Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás évi költségvetési pénzmaradványa az általuk hozott határozat alapján eft-ban kerül beépítésre, melyből a személyi jellegű kiadások maradványa eft. (3) Az (1) bekezdésből az Eger és Körzete Kistérségi Területfejlesztési Önkormányzati Társulás évi költségvetési pénzmaradványa az általuk hozott határozat alapján eft-ban kerül beépítésre, mely személyi jellegű maradványt nem tartalmaz. (4) A jóváhagyott pénzmaradvány részletezését az 5/c. melléklet tartalmazza. 7. (1) A Polgármesteri Hivatal évi költségvetési pénzmaradványa összegét eft-ban az alábbiak szerint hagyja jóvá: a.) Működési költségvetés: ebből: személyi jellegű kiadások b.) Vagyonnal kapcsolatos kiadások c.) Felújítási kiadások d.) Beruházási kiadások e.) Felhalmozási célra átadott pénzeszközök és támogatásértékű kiadások f.) Hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése g.) Tartalékok h.) Működési célú hitel kiváltása i.) Fejlesztési hitel kiváltása eft eft eft eft eft eft eft eft eft eft (2) A személyi jellegű kiadások maradványából eft jutalomra fordítandó, melyből kötelezettséggel terhelt eft. (3) A személyi jellegű kiadás maradványának összege a személyi jellegű kiadások előirányzatát növeli és felhasználására az önkormányzat évi költségvetéséről szóló rendelet szabályai az irányadók. (4) A jóváhagyott pénzmaradvány kötelezettséggel terhelt, valamint feladatokra előirányzott részletezését az 5/d., 5/e., 5/f., 5/g., 5/i., 5/j. és az 5/k. mellékletek tartalmazzák. (5) A jóváhagyott pénzmaradványból a bérlakásértékesítéssel összefüggésben képződött maradvány eft, amelynek kötelezettséggel terhelt, valamint feladatokra előirányzott részletezését az 5/g., 5/i. és 5/k. mellékletek tartalmazzák.

11 11 8. (1) A Helyi kisebbségi önkormányzatok évi költségvetési pénzmaradványa az általuk hozott határozatok alapján eft-ban kerül jóváhagyásra, melyből a személyi jellegű kiadások maradványa eft. (2) A jóváhagyott pénzmaradvány kötelezettséggel terhelt, valamint feladatokra előirányzott részletezését önkormányzatonként az 5/h. melléklet tartalmazza. 9. A Közgyűlés az önkormányzati költségvetési szervek tartalékba helyezendő évi vállalkozási maradványát eft-ban hagyja jóvá. 10. (1) Az Önkormányzat közgyűlésének irányítása alá tartozó önállóan működő és gazdálkodó valamint önállóan működő költségvetési szervek, társulások és a Polgármesteri Hivatal létszámának alakulását a 6. melléklet alapján fogadja el a Közgyűlés. A munkanélküliek egyéb önkormányzati foglalkoztatott létszámának alakulását a 6/a. melléklet szerint fogadja el a Közgyűlés. (2) A Közgyűlés a közvetett támogatásokat azok jellege, mértéke, összege szerint a 7. melléklet szerinti részletezettségben hagyja jóvá. (3) A helyi kisebbségi önkormányzatok bevételeit és kiadásait mérlegszerűen, önkormányzatonként a 8/a., b. c. d. és e. mellékletek részletezik. (4) Az önkormányzati vagyon december 31-i állapotát a forgalomképesség szempontjából a 9. melléklet részletezi. (5) A 10. melléklet bemutatja az Európai Uniós támogatásból finanszírozott projektek évi bevételét és kiadását. (6) A december 31-én fennálló hitel és kötvényállományt a 11. melléklet tartalmazza a hitelintézetek és a célok szerinti bontásban. (7) Az önkormányzat többéves kihatással járó feladatait a 12. melléklet részletezi, szöveges indoklását a 12/a melléklet tartalmazza. (8) A évi módosított előirányzat és teljesítés adatainak működési és felhalmozási célú bontását a 13. melléklet szerint hagyja jóvá a Közgyűlés. (9) A évi zárszámadás könyvviteli mérlegének főösszegét eft összegben fogadja el a Közgyűlés, melynek tételes bontása eszköz- és forráscsoportonként a 14. mellékletben található. (10) A évi pénzmaradvány levezetését a 15. melléklet szerint hagyja jóvá a Közgyűlés.

12 A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert és a költségvetési szervek vezetőit, hogy a pénzmaradványnak a évi előirányzaton történő átvezetéséről a 3. és az ok szerint gondoskodjanak. 12. A Közgyűlés felhatalmazza a Jegyzőt, hogy a beszámoló elfogadásáról és a pénzmaradvány jóváhagyott összegéről a költségvetési szerveket a rendelet elfogadását követően haladéktalanul írásban értesítse. 13. Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba. Habis László polgármester Dr. Kovács Luca jegyző Rázsi Botond Visszaadja a szót Polgármester úrnak. 3. Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének rendelet-tervezete az Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 5/2008. (II.01.) önkormányzati rendeletének módosításáról, valamint előterjesztés az egri 6606/2 hrsz-ú ingatlan értékesítéséről Előterjesztő: Csathó Csaba tanácsnok Habis László Tanácsnok úrnak szóbeli kiegészítése nincs. Képviselő társait kérdezi, van-e kérdésük, észrevételük az előterjesztéssel kapcsolatban? Kérdés, észrevétel nem lévén kéri, hogy szavazzanak a határozati javaslatra vonatkozóan. Megállapítja, hogy 14 igen 2 nem 1 tartózkodás mellett a Közgyűlés a határozatot elfogadta.

13 13 Kéri, hogy szavazzanak a rendelet-tervezetre vonatkozóan. Megállapítja, hogy 14 igen 2 nem 1 tartózkodás mellett a Közgyűlés a rendeletet elfogadta. 178/2011. (IV. 28.) számú közgyűlési határozat Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határoz, hogy értékesíti az Önkormányzat kizárólagos tulajdonát képező, egri belterületi 6606/2 hrsz-ú, m 2 térmértékű, kivett közterület megnevezésű ingatlant telek kiegészítésként, nettó Ft összegben az Eger-Park Hotel Kft. (Eger, Szálloda u ) részére. Felelős: Dr. Kovács Luca Jegyző Asszony megbízásából: Gazdasági Iroda Jogi és Szervezési Iroda Határidő: május 31. Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 15/2011. (IV.29.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 5/2008. (II.01.) önkormányzati rendelet módosításáról 1. Az 5/2008. (II.01.) Vagyonrendelet 4. mellékletét képező közterületek között felsorolt törzsvagyon részét képező egri belterületi 6606/2 hrsz-on nyilvántartott m 2 térmértékű közterületi ingatlan teljes területét a törzsvagyoni körből kivonja. 2. Jelen rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba. Habis László Eger Megyei Jogú Város Polgármestere Dr. Kovács Luca Eger Megyei Jogú Város Jegyzője 4. Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének rendelet-tervezete a fizető várakozóhelyek kijelöléséről és használatának szabályozásáról szóló 17/1998. (V.20.) önkormányzati rendelet módosításáról Előterjesztő: Sós István alpolgármester

14 14 Sós István Eger városa súlyos parkolási gondokkal küzd. Kéri, hogy fogadják el a módosítást. Habis László Képviselő társait kérdezi, van-e kérdésük, észrevételük az előterjesztéssel kapcsolatban? Kérdés, észrevétel nem lévén kéri, hogy szavazzanak a rendelet-tervezetre vonatkozóan. Megállapítja, hogy 14 igen 3 tartózkodás mellett a Közgyűlés a rendeletet elfogadta. Kéri, hogy szavazzanak a határozati javaslatra vonatkozóan. Megállapítja, hogy 14 igen 3 tartózkodás mellett a Közgyűlés a határozatot elfogadta. Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 16/2011. (IV.29.) önkormányzati rendelete a fizető várakozóhelyek kijelöléséről és használatának szóló 17/1998. (V. 20.) számú önkormányzati rendelet módosítására A fizető várakozóhelyek kijelöléséről és használatának szabályozásáról szóló 17/1998. (V. 20.) számú önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 5. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 1. (1) Az egész évben üzemelő fizető parkolók üzemeltetési ideje: - munkanapokon 8-17 óráig - szombaton 8-13 óráig Petőfi tér, Fürdő utca október 01- április munkanapokon 8-17 óráig - szombaton 8-13 óráig május 01- szeptember minden nap 8-18 óráig Az idényjellegű parkolók üzemeltetési ideje: május szeptember az Ady E. utcában minden nap 8 órától 18 óráig, - a Szépasszony-völgy területén minden nap 12 órától 20 óráig. (1) A Rendelet 7. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 2. (1) A parkolásért fizetendő várakozási alapdíjak, pótdíjak, bérletjegyek, kizárólagos használatért fizetendő díjak és nem rendeltetésszerű használatért fizetendő díjak mértékét az üzemeltető javaslatára az illetékes bizottságok előzetes egyetértésével - a Közgyűlés állapítja meg.

15 15 Díjtételek január 1-től december 31-ig: Óránként (bruttó, Ft) Kiemelt és I. övezet 240,- II. övezet 160,- III. övezet 100,- Bazilika parkoló 200,- (2) A Rendelet 7. (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (3) Az idényjellegű parkolók várakozási díjai (bruttó, Ft): Szépasszony-völgy: Személygépkocsi esetén: Óránként 200,- Félnapi jegy (4 óra): 800,- Napijegy (8 óra): 1600,- Autóbusz esetén: Félnapi jegy (4 óra): 1500,- Napijegy (8 óra): 3000,- Ady E. utcai buszparkoló: Félnapi jegy (5 óra) bruttó 1500,- Ft Napijegy (10 óra) bruttó 3000,- Ft. 3. A Rendelet 1. melléklete helyébe jelen rendelet 1. melléklete lép. 4. Jelen rendelet június 01-jén lép hatályba. Habis László polgármester Dr. Kovács Luca jegyző

16 16 1. melléklet a 16/2011. (IV. 29.) önkormányzati rendelethez Egész évben üzemelő várakozóhelyek Kiemelt övezet Bajcsy-Zsilinszky u. - Fellner Jakab u. Kossuth L. u. Centrum parkoló Egészségház u. (Kertmozi területe is) I. övezet Belvárosi ABC udvara Katona István tér Katona István tér patakpart (Árva köz - Maczky Valér utca között) Zalár u. Csiky Sándor u. (Gimnáziumnál) DOMUS parkoló II. övezet Szúnyog köz Klapka György u. Szálloda u. Almagyar u. Telekessy u. Hatvani kapu tér Markhot Ferenc u. Petőfi tér, Fürdő u. (buszparkoló kivételével) Bartók B. tér- Neumayer utca III. övezet Knézich Károly u. Servita u., Szaicz Leó u. (Templom előtti tér) Törvényház utca (a Barkóczy úti kereszteződéstől a Vörösmarty utcáig) Dr. Nagy János utca Rózsa Károly utca (Barkóczy utca és Vörösmarty utca között) Csiky Sándor utca (a Gárdonyi Géza Gimnáziumtól a Vörösmarty utcáig) Tűzoltó tér Széchenyi utca (a patakpart mellett) 4844 és 4845 hrsz-ú területek (Markhot Ferenc Kórház északi oldala) Bazilika parkoló Idényjellegű parkolók Ady E. utcai buszparkoló Szépasszony-völgy parkolásra kijelölt területe

17 17 179/2011. (IV. 28.) számú közgyűlési határozat Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri az EVAT Zrt-t, hogy december 31-ig készítsen a fizető parkolók bővítési lehetőségéről szóló koncepciót, mely meghatározza a december 31-ig a fizetési kötelezettségbe bevonható parkolókat és a bevonás ütemezhetőségét. Felelős: Várkonyi György az EVAT Zrt. ügyvezető igazgatója Határidő: december Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének rendelet-tervezete az Eger Helyi Városrendezési és Építési Szabályzatáról szóló 27/2008.(VI.27.) önkormányzati rendelet módosításáról az Eger, Délkeleti külterület Helyi Építési Szabályzat és Szabályozási Terve kapcsán, valamint előterjesztés Eger Megyei Jogú Város Településszerkezeti Tervének módosítására Előterjesztő: Ficzere György tanácsnok Habis László Tanácsnok úrnak szóbeli kiegészítése nincs. Képviselő társait kérdezi, van-e kérdésük, észrevételük az előterjesztéssel kapcsolatban? Kérdés, észrevétel nem lévén kéri, hogy szavazzanak a határozati javaslatra vonatkozóan. Megállapítja, hogy 12 igen 1 tartózkodás mellett a Közgyűlés a határozatot elfogadta. Kéri, hogy szavazzanak a rendelet-tervezetre vonatkozóan. Megállapítja, hogy 12 igen 1 tartózkodás mellett a Közgyűlés a rendeletet elfogadta. 180/2011. (IV. 28.) számú közgyűlési határozat Eger MJV Képviselő-testülete az alábbiak szerint módosítja Eger MJV 279/2004. (VI. 24.) Kgy. sz. határozattal elfogadott Településszerkezeti tervét: 1. A Területfelhasználás változással érintett területek c. 1.(rajzi) mellékleten lehatárolt területek területfelhasználása következők szerint módosul: A terület jele Jelenlegi terület használa t Tervezet t terület használa t Módosítás indoka HRSZ

18 18 A terület jele Jelenlegi terület használa t Tervezet t terület használa t Módosítás indoka HRSZ BEÉPÍTÉSRE SZÁNT TERÜLETBŐL BEÉPÍTÉSRE SZÁNT TERÜLET Tényleges használatnak ; L1 Kpi Lk megfelelő besorolás Tényleges használatnak 25501/2, 0612/9, megfelelő besorolás, a már 0612/11,, 0612/13a, b, Gksz1 Kba Gksz művelésen kívüli bányaterületen 0612/14, 0612/24, T1 Kba Kt Kpi1 Gksz Kpi Az ÉD-i elkerülő út megépülése után az érintett bányaterület nem lesz művelhető Tényleges használatnak megfelelő besorolás 0612/28-31, 0623/1c 0575/1, 5832/4, 5832/ /2; 10379/3; 10380; 10381; /1, 0564/4 Kre1 Lke Kre Tényleges használatnak megfelelő besorolás Tényleges használatnak 0573/1, 0570/1f, 0569 megfelelő besorolás (út), 0564/1b Kre3 Kba Kre Tényleges használatnak 0623/1a, b, c, 0623/2, megfelelő besorolás, a már 0623/ 3 művelésen kívüli bányaterületen BEÉPÍTÉSRE NEM SZÁNT TERÜLETBŐL BEÉPÍTÉSRE SZÁNT TERÜLET Gksz2 E Gksz Tényleges használatnak 0656/4 megfelelő besorolás A területen engedéllyel üzemelő 0539/2-3 szolgáltató létesítmény Vk1 MáB Vk területének a szomszédos szolgáltató funkcióra kijelölt központi vegyes területhez való csatolása Kpi2 Mk Kpi Kre2 Má Kre Ksp1 MáB Ksp Ksp2 Mko Ksp Kre4 Tényleges használatnak megfelelő besorolás Tényleges használatnak megfelelő besorolás A Mátyus lovastanya a hatályos TSZT elfogadása óta eltelt időszakban épült létesítményei miatt módosuló területhasználati besorolás A Mátyus lovastanya a hatályos TSZT elfogadása óta eltelt időszakban épült létesítményei miatt módosuló területhasználati besorolás Mk Kre Tényleges használatnak megfelelő besorolás 25404/2, 5, 10-13, 20b 0570/1c, d, f, g, 0570/ /17c 0483 b, 0522, 0523 b 25501/2

19 19 A terület jele Jelenlegi terület használa t Tervezet t terület használa t Módosítás indoka HRSZ BEÉPÍTÉSRE SZÁNT TERÜLETBŐL BEÉPÍTÉSRE NEM SZÁNT TERÜLET E1 Gksz E Tényleges használatnak 0612/2, 0612/27, megfelelő besorolás 0623/1a Az út megépítését követően 5832/5, 5832/6 E2 Gip E kialakuló zárványterület kedvezőbb hasznosítása Tényleges használatnak 0538/2 K1 Vk Közlek megfelelő besorolás, a területen gépjármű forduló található E3 Kpi E Tényleges használatnak 0598/48 megfelelő besorolás Az OTÉK évi módosítása lehetővé teszi beépítésre nem szánt különleges területek 0623/1c, 0624/15; 0624/16, 0626/61, 0626/62a,b,c KkBa kijelölését. A külszíni művelésű 0575/1, 0575/5-12, Kba Kkba bányaterület 0575/20, 0575/21, területhasználatának ez a besorolás jobban megfelel. 0575/22a, b, 0575/23, 0576/1, 0578/2-8, MáB1 Lke MáB MáB2 Kba MáB Tényleges használatnak megfelelő besorolás Tényleges használatnak megfelelő besorolás 0578/28-32, 0564/ /1b, 2-25, 0564/46-55, 0565 (út), 0566/4a, b, 0566/ KkPi1 Gksz Kkpi Tényleges használatnak megfelelő besorolás V2 Gksz Köm Tényleges használatnak 0615 vízmű megfelelő besorolás BEÉPÍTÉSRE NEM SZÁNT TERÜLETBŐL BEÉPÍTÉSRE NEM SZÁNT TERÜLET Kba - Új A Gip ill. különleges 5832/4 csomópo bányaterület közötti kapcsolat K2 nt Közlek biztosítása kialakítá sa V1 MáB E4 Kközl E E5 Mk E Köm vízmű Tényleges használatnak megfelelő besorolás A földhivatali nyilvántartásnak és a tényleges használatnak megfelelő besorolás Tényleges használatnak megfelelő besorolás Az üzemtervezett erdőterületek változása miatti pontosítás, illetve tényleges használatnak 0560/1 0656/ / /1

20 20 A terület jele Jelenlegi terület használa t Tervezet t terület használa t Módosítás indoka megfelelő besorolás HRSZ E6 MáB E E7 Má E E8 Mko E A földhivatali nyilvántartásnak és a tényleges használatnak megfelelő besorolás Az üzemtervezett erdőterületek változása miatti pontosítás, kivéve a *-al jelölt hrsz-kat, melyek településszerkezeti okokból változnak, illetve beerdősülő területek Beerdősülő terület átsorolása erdőterületbe Az üzemtervezett erdőterületek változása miatti pontosítás 22925/2, /2a-b 0498/ /5b, 0431/6b, 0431/ /1b, 0431/3b, 0431/4 0431/1a 0425/7 0425/9b, 0425/ / /3 0480/ /13* 0556/55, 0503/ /17a 0656/46-68, /112* 0575/5 0622/2-5, 0622/7a, b, 0622/8, 0621/1 0389/a 0389/b /4 0388, 0387/1a 0387/1a 0434/75, 0434/ /34a 0425/34f 0439/5 0414v, 0413/1a 0413/1d 0413/1f 0413/2b, 0414l, 0413/1f 0411a, 0413/1d 0441, 0444/2b a, 0444/6, 0445/1, 0420a 0443/6a

MISKOLC. Megyei Jogú Város HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVE. 2008. július

MISKOLC. Megyei Jogú Város HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVE. 2008. július 2008. július MISKOLC Megyei Jogú Város HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVE Mûépítész Építészeti Tervezõiroda Kft. * VÁTI Városépítési Tanácsadó és Tervezõ Iroda Kft. MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS

Részletesebben

ÉRD MJV HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA

ÉRD MJV HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA ÉRD MJV HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA Az új HÉSZ a korábbi szerkezetet jelentős részben megtartja, azonban a 2007 októberi HÉSZ felülvizsgálatának megfelelő módosítások, a már egyeztetett Településszerkezeti

Részletesebben

HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT

HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT Törökbálint Nagyközség Önkormányzatának 18/2001.(IX.18.) ÖK. rendelete Törökbálint Nagyközség Építési Szabályzatáról (egységes szerkezetbe foglalva 2013. április 22-én + ) Törökbálint

Részletesebben

ÁLL.IG. EGYEZTETÉS TERVDOK. - VÉLEMÉNYEZÉSI SZAKASZ - 314/2012. KORM.R. 38. 2 0 1 4. M Á J U S H Ó

ÁLL.IG. EGYEZTETÉS TERVDOK. - VÉLEMÉNYEZÉSI SZAKASZ - 314/2012. KORM.R. 38. 2 0 1 4. M Á J U S H Ó NÓGRÁD 0104/50 HRSZ, 0208/1, 2 HRSZ ÉS 097/17 HRSZ TERÜLETEK TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSA (TSZT/M1 ÉS TSZT/M2 ÉS SZT/M1 ÉS SZT/M2) 2 0 1 4. M Á J U S H Ó Z. É. M Ű H E L Y V

Részletesebben

Révi Zsolt városi főépítész előterjesztése

Révi Zsolt városi főépítész előterjesztése 2 Révi Zsolt városi főépítész előterjesztése Javaslat Győr Megyei Jogú Város Településszerkezeti tervének, valamint a Győri Építési Szabályzatról (GYÉSZ-ről) és Győr Szabályozási Tervéről szóló 1/2006.

Részletesebben

ÚJPEST VÁROSRENDEZÉSI ÉS ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA UKVSZ

ÚJPEST VÁROSRENDEZÉSI ÉS ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA UKVSZ ÚJPEST VÁROSRENDEZÉSI ÉS ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA UKVSZ II. KÖTET: JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZEK A szabályzatot a Képviselő-testület a 20/2014. (VI. 27.) számú rendelettel fogadta el. 2 Budapest Főváros IV.

Részletesebben

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE XI. évfolyam 2. szám ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE HIVATALOS LAP 2010. MÁRCIUS 19. TARTALOM SZEMÉLYI RÉSZ ZMJVK 46/2010. sz. hat. Önkormányzati tag megválasztása a helyi birtokhasznosítási bizottságba

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 14/2005. (VIII. 10.) Budapest Hegyvidék XII. kerületi Önkormányzat rendelete a Budapest Hegyvidék XII. kerület Városrendezési és Építési Szabályzatáról 1 A Budapest Hegyvidék XII. kerületi Önkormányzat

Részletesebben

2015. évi 9. szám 2015. május 1. TARTALOMJEGYZÉK. 10/2015. (V. 1.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról

2015. évi 9. szám 2015. május 1. TARTALOMJEGYZÉK. 10/2015. (V. 1.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról 2015. évi 9. szám 2015. május 1. TARTALOMJEGYZÉK HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2015. (V. 1.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról 11/2015. (V. 1.) önkormányzati

Részletesebben

Jegyzőkönyv. a Költségvetési és Gazdálkodási Bizottság nyílt üléséről

Jegyzőkönyv. a Költségvetési és Gazdálkodási Bizottság nyílt üléséről 1 Jegyzőkönyv a Költségvetési és Gazdálkodási Bizottság nyílt üléséről Felvéve: Polgármesteri Hivatal, Eger, Dobó tér 2 I. Tanácskozó Ideje: 2013. 01.23. Jelen vannak: A bizottság részéről: Csathó Csaba

Részletesebben

GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS 14. SZÁMÚ FŐÚT HOLT-MOSONI-DUNA MOSONI-DUNA RÁBA 1

GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS 14. SZÁMÚ FŐÚT HOLT-MOSONI-DUNA MOSONI-DUNA RÁBA 1 GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS 14. SZÁMÚ FŐÚT HOLT-MOSONI-DUNA MOSONI-DUNA RÁBA 1. SZÁMÚ FŐÚT KÖZIGAZGATÁSI HATÁR ÁLTAL HATÁROLT TERÜLET TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA I. KÖTET 2013. AUGUSZTUS MEGBÍZÓ:

Részletesebben

I. évfolyam. 12. szám Érd Megyei Jogú Város hivatalos lapja

I. évfolyam. 12. szám Érd Megyei Jogú Város hivatalos lapja október 26. Érdi I. évfolyam. 12. szám Érd Megyei Jogú Város hivatalos lapja Tartalom I. Rendeletek 2 68/ (X.26.) önkormányzati rendelet a közterületek használatáról 2 69/ (X.26.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

GÁRDONY TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSA

GÁRDONY TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSA GÁRDONY TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSA Véleményezésre elkészített terv 2015. április Készítette: Ertl Antal TT 07-0075 településtervező TARTALOMJEGYZÉK:

Részletesebben

253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet az országos településrendezési és építési követelményekről

253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet az országos településrendezési és építési követelményekről OptiJUS Opten Kft. I 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet az országos településrendezési és építési követelményekről 2014.3.15. óta hatályos szöveg Tartalomjegyzék I.

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Önkormányzat Répcelak 596-25/2011. szám J e g y z ő k ö n y v Répcelak Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 2011. december 15-én 17.30 órakor a Polgármesteri Hivatalban megtartott üléséről. Jelen

Részletesebben

253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet. az országos településrendezési és építési követelményekről

253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet. az országos településrendezési és építési követelményekről 1. oldal 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet az országos településrendezési és építési követelményekről A Kormány az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. Józsefváros Kerületi Építési Szabályzatának hatálya

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. Józsefváros Kerületi Építési Szabályzatának hatálya Budapest Főváros VIII. kerület Józsefváros Önkormányzata Képviselő-testületének 66/2007.(XII.12.) rendelete Józsefváros Kerületi Építési Szabályzatáról (JÓKÉSZ) Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi

Részletesebben

KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS

KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS VÁTI VÁROSÉPÍTÉSI TANÁCSADÓ ÉS TERVEZŐ IRODA KFT. H-1085 BUDAPEST, JÓZSEF KRT. 29. WWW.VATIKFT.HU TELEFON: (36 1) 413 0959 FAX: (36 1) 413 0958 TÁBORFALVA NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK FELÜLVIZSGÁLATÁHOZ

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Mezőkövesd Város Képviselő-testületének 2011. február 23-án megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Mezőkövesd Város Képviselő-testületének 2011. február 23-án megtartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Mezőkövesd Város Képviselő-testületének 2011. február 23-án megtartott üléséről. Helye: Polgármesteri Hivatal B épület félemeleti nagytanácskozó terem Mezőkövesd, Mátyás

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Alsóörs község Önkormányzat Képviselő-testület 2014. november 27-én 16.30 órai kezdettel megtartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Alsóörs község Önkormányzat Képviselő-testület 2014. november 27-én 16.30 órai kezdettel megtartott üléséről ALSÓÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETE Szám: 14 /2014. JEGYZŐKÖNYV KÉSZÜLT: Alsóörs község Önkormányzat Képviselő-testület 2014. november 27-én 16.30 órai kezdettel megtartott üléséről Az ülés

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Siófok Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. március 6-án megtartott rendes üléséről Jelen vannak: Dr. Balázs Árpád polgármester Csorba Ottó, Gömbös Katalin,

Részletesebben

Előterjesztés a Képviselő-testület 2012. február 29-i ülésére. Tárgy: Szentgotthárd Város Önkormányzata 2012. évi költségvetési rendelet-tervezete

Előterjesztés a Képviselő-testület 2012. február 29-i ülésére. Tárgy: Szentgotthárd Város Önkormányzata 2012. évi költségvetési rendelet-tervezete Előterjesztés a Képviselő-testület 2012. február 29-i ülésére Tárgy: Szentgotthárd Város Önkormányzata 2012. évi költségvetési rendelet-tervezete Tisztelt Képviselő-testület! Szentgotthárd Város Önkormányzata

Részletesebben

POLGÁRMESTERE. Tisztelt Képviselő-testület!

POLGÁRMESTERE. Tisztelt Képviselő-testület! BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI POLGÁRMESTERE ÖNKORMÁNYZAT Tárgy: Csömör Nagyközség MO útgyűrű 65. km szelvényében komplex pihenőhely kialakításához szükséges településszerkezeti terv, helyi építési szabályzat

Részletesebben

KISÚJSZÁLLÁS VÁROS SZABÁLYOZÁSI TERVE 2011. ÉVI FELÜLVIZSGÁLAT

KISÚJSZÁLLÁS VÁROS SZABÁLYOZÁSI TERVE 2011. ÉVI FELÜLVIZSGÁLAT yeztetések után véglegesített, jóváhagyásra előkészített dokumentáció 0. 0. KISÚJSZÁLLÁS VÁROS SZABÁLYOZÁSI ERVE 0. ÉVI FELÜLVIZSGÁLA A SZABÁLYOZÁSI ERV BEN BEKÖVEKEZE VÁLOZÁSOK BEMUAÁSA SZ- SZ- SZ- Külterület

Részletesebben

Készült: Szentes Város Polgármesteri Hivatala Közgazdasági Osztályán, 2006 februárjában

Készült: Szentes Város Polgármesteri Hivatala Közgazdasági Osztályán, 2006 februárjában Készült: Szentes Város Polgármesteri Hivatala Közgazdasági Osztályán, 2006 februárjában Szentes Város ÖNKORMÁNYZATA 2006. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE 2 ELŐTERJESZTÉS Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE XII. évfolyam 5. szám ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE HIVATALOS LAP 2011. MÁJUS 19. TARTALOM SZEMÉLYI RÉSZ ZMJVK 98/2011. (V.11.) sz. hat. Az Ügyrendi, Jogi és Vagyonnyilatkozatot Ellenőrző Bizottságba

Részletesebben

Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2004. március 25-én megtartott soros ülésén az Aranyszöm Rendezvényház dísztermében.

Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2004. március 25-én megtartott soros ülésén az Aranyszöm Rendezvényház dísztermében. J e g y z ő k ö n y v Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2004. március 25-én megtartott soros ülésén az Aranyszöm Rendezvényház dísztermében. Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester Balogh

Részletesebben

Marcali Város Önkormányzata Képviselő-testületének az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló /2015.(II..) önkormányzati rendeletének

Marcali Város Önkormányzata Képviselő-testületének az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló /2015.(II..) önkormányzati rendeletének Marcali Város Önkormányzatának Polgármestere 8700 Marcali, Rákóczi u. 11. Marcali Város Önkormányzata Képviselő-testületének az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló /2015.(II..) önkormányzati

Részletesebben

Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének 5/2015. (II. 16.) önkormányzati rendelete Budapest főváros rendezési szabályzatáról

Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének 5/2015. (II. 16.) önkormányzati rendelete Budapest főváros rendezési szabályzatáról 28 FŐVÁROSI KÖZLÖNY 2015. február 16. Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének 5/2015. (II. 16.) önkormányzati rendelete Budapest főváros rendezési szabályzatáról Budapest Főváros Közgyűlése az épített

Részletesebben

KEREPES ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 107./2007. (VI.28.) SZ. KT. HATÁROZATA A KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉRŐL

KEREPES ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 107./2007. (VI.28.) SZ. KT. HATÁROZATA A KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉRŐL KEREPES ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 107./2007. (VI.28.) SZ. KT. HATÁROZATA A KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉRŐL Kerepes nagyközség Önkormányzatának Képviselő testülete az 1990. évi LXV. tv. szerint,

Részletesebben