hírmondó OKTÓBER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "hírmondó 2013. OKTÓBER"

Átírás

1 HALÁSZTELKI Népünk dicsőséges felkelése lerázta a nép és az ország nyakáról a Rákosiuralmat, kivívta a nép szabadságát és az ország függetlenségét Büszkék vagyunk arra, hogy a fegyveres felkelésben és annak vezetésében becsülettel helytálltatok E szavak nem Nagy Imre, Losonczy Géza, Maléter Pál vagy Bibó István szájából hangzottak el november 1-jén este a Szabad Kossuth Rádió hullámhosszán. A parlament 107. és 108. szobája előtti folyósón rendezték be október 30-án azt az ideiglenes stúdiót, ahonnan Kádár János intézte e szavakat az ország nyilvánosságához. Itt szólalt meg Mindszenty József is november 3-án, majd másnap hajnalban innen tájékoztatta Nagy Imre az országot és a világ közvéleményét a szovjet támadásról illetve arról, hogy a kormány helyén van. Mindenkinek más irányba vezetett az útja ebből az ideiglenes stúdióból: Mindszenty az amerikai, Nagy Imre és Losonczy Géza a jugoszláv nagykövetségre menekült, Maléter Pált Tökölön november 3-án este letartóztatták, Bibó István pedig parlamenti dolgozószobájában végezte munkáját, amíg tehette (november 7.). Kádár beszéde másnapján pedig már Ungváron tűnt fel, s szervezte a szabadság és függetlenség felszámolását. Cselekedetei mindenkiről elárulták, hogy színből vagy szívből beszélt. A szabadság és függetlenség ezért nem köthető Kádárhoz és örököseihez. hírmondó H a l á s z t e l e k v á r o s ö n k o r m á n y z a t á n a k l a p j a Színből vagy szívből október október 31-én és november 1-jén dőlt el minden 56-os szereplő számára, hogy hogyan emlékezhetünk róluk 2013-ban. Nagy Imre pályafutása során ez a pár óra döntötte el az utókor hálás és tiszteletteljes emlékezését, hisz ekkor lett internacionalista moszkovita kommunistából egyszerűen csak magyar ember október között több kísérlete volt a forradalom megállítására: október 23-án még csak az 1953-as kormányprogramhoz való visszatérést ígéri, másnap csak amnesztiát ígér, 25-én távolítják el Rákosi követőit (Kádár éppen Gerő helyére kerül a párt vezetésében), 27- én már a kisgazda Tildy Zoltánt és Kovács Bélát is beveszi a kormányba, 28-án a követelések nagy részét elfogadja s tárgyalásokat kezd a szovjet csapatok kivonásáról, feloszlatják az ÁVH-t, de nem vezetik be a többpártrendszert, s nem hirdetik ki a semlegességet. Nagy Imre végül teljesen azonosul a forradalom célkitűzéseivel: október 30-án felszámolja az egypártrendszert, majd november 1-jén bejelenti a kilépést a Varsói Szerződésből, azaz Magyarország Ausztriához hasonlóan semleges állam lesz. Ezt követően hangzott el a Szabad Kossuth Rádióban Kádár János beszéde. Ő már tudta, hogy október 31-én megszületett Moszkvában a döntés a katonai beavatkozásról. Az utókor azonban mindig a tettek alapján ítél. dr. Papp Kornél M e g h í v ó Tisztelettel meghívjuk Halásztelek város lakosságát október 23-án az 1956-os forradalom évfordulója alkalmából megrendezésre kerülő városi ünnepségre órakor: ünnepi Istentisztelet Helye: Római katolikus templom, Halásztelek, Kisgyár u. 44. nyári időszakban a városüzemeltetés szervezte és bonyolította a A felújításokat, fejlesztéseket. Ez volt az első év, hogy egy szinten jelenik meg a város, az iskola, az óvodák, a művelődési ház szükséges és kívánatos felújításai. Egy új tantermet alakítottunk ki a régi iskolai büfé helyén, hiszen minden évben kettővel több osztály indul a Hunyadiban. Felújításra került a konyha melletti vizesblokk és az aula férfi mosdója a szokásos teremfejlesztések és burkolatjavítások mellett. Burkolatjavítás történt a Hajnal és a Kossuth Lajos utcákban és új útalapok készültek a Megyedűlőn. Folyamatosan vásároljuk a gáton túli területeket, melyeket a gazdálkodást abbahagyó gazdák ajánlanak fel, erdősítést tervezünk a telkeken. A bölcsőde építés elindításával pótolunk egy régóta hiányzó intézményt, ezzel az intézményi infrastruktúra újra eléri az 1990-es szintet, mikor volt elegendő iskola, óvoda és bölcsődei férőhely. Az önkormányzati rendszer átszervezésével Halásztelek rosszabbul járt, hiszen az átengedett szja, a gépjárműadó több bevételt hozott, mint az iskolai többletkiadások. Éves szinten ez a 180 millió forint hiányzik a városfejlesztésből között évi 200 millió saját forrásból fejlesztünk ez most szigorú gazdálkodás mellett is csak millió forint marad. Közel 2 milliárdos beruházással órakor: Városi ünnepség a Márai Sándor Közösségi Házban, majd utána ünnepi koszorúzás a Kopjafánál a Szent László téren. Mindenkit szeretettel várunk a rendezvényre! Összefoglaló a városi fejlesztésekről elindult Halásztelek-Szigethalom- Tököl közös szennyvíztelepének felújítása, bővítése és egy második gáton túli nyomóvezeték építése. Ezek a fejlesztések biztonságos szennyvízgazdálkodást garantálnak a városnak. Uniós források nélkül nincs városfejlesztés, közötti időszakban már legfeljebb 1-2 nagy projekthez nyerhetünk forrást. Öt fontos fejlesztésre van szükség a jelenlegi ingatlan-színvonal megtartásához. 1. Városközpont kialakítás szükséges a Kisgyár utca-szent Erzsébet tér területén, melynek keretében meg kell oldani a lakótelep csapadékvíz elvezetését és a Kisgyár utcai vezetékek cseréjét. 2. A városi sportcsarnok építése időszerűvé vált a kötelező testnevelés bevezetésével. 3. A városi úthálózat elöregedett, a közötti burkolatok erősítése is időszerűvé válik. Párhuzamosan kell gondoskodni a régi úthálózat felújításáról és az újonnan beépülő utcák burkolásáról. 4. A bölcsőde után a következő szociális intézmény az idősek otthonának kell lennie, a Kisgyár utcai ingatlanunk erre alkalmas lenne, de magántőke bevonása nélkül nem tud a város erre forrást biztosítani. 5. A kastély visszavásárlása, mely méltó és színvonalas városházát jelentene Halászteleknek. A következő időszak feladatai a projektek tervezése és előkészítése lesz. Szentgyörgyi József polgármester

2 2 HALÁSZTELKI HÍRMONDÓ ÖNKORMÁNYZAT Beszámoló a képviselő-testület üléséről Munkaterv szerint rendes ülését szeptember 12-én tartotta a Képviselő-testület. A két testületi ülés közötti eseményekről szóló beszámolójában Szentgyörgyi József polgármester tájékoztatta a jelenlévőket arról, hogy az önkormányzat megőrizte likviditását. Beszámolt arról, hogy az iskola régi szárnyában három vizesblokkot felújított az önkormányzat, illetve egy tanterem kialakításra került. Az óvodában a bútorok bővítésére, javítására került sor a nyár folyamán, illetve az Iskola utcában az óvodai játszótér áthelyezésére a bölcsődei építkezés miatt. Hangsúlyozta, folyamatosan arra törekszenek, hogy jó körülményeket teremtsenek az óvodában. Szólt arról is, hogy befejeződtek az útfelújítások, szeptemberben a Hajnal utcai lakópark is elvégeztette az általa vállalt útfelújítást. A napirendek tárgyalását a évi költségvetés II. számú módosításával kezdte a testület, melyet a Pénzügyi, Ellenőrző és Településfejlesztési Bizottság javaslatára a képviselők valamennyien megszavaztak. Egyhangú szavazással elfogadta a testület az önkormányzat évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről szóló beszámolót. Majd határozatot fogadtak el a Csepel-sziget és Környéke Többcélú Önkormányzati Társulás jogutód nélküli megszűnéséről. A napirendek sorában következőként, elfogadta a Képviselő-testület a Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási Tanácsa által ugyanezen napon tárgyalt üzemeltetési koncepciót, mely szerint a Társulás egy saját 100% tulajdonú céget hoz létre a KEOP /2F/ számú pályázat során létrehozott és beszerzett vagyon hasznosítására, valamint jóváhagyta a Társulási Megállapodás módosítását. Ötödik napirendi pontként megtárgyalta és jóváhagyta a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat évi rendszeréhez történő csatlakozást, felkérve a Polgármestert, hogy a végleges kiírás ismeretében a évi Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj pályázathoz szükséges önkormányzati önrész fedezet biztosításáról gondoskodjon. Következő napirendjében névszerinti szavazással döntött a Halásztelek 078/14 hrsz. és a 078/20 hrsz. alatti ingatlanok megvételéről, mellyel folytatják a gáton túli árterületek felvásárlását a majdani erdősítéshez. Hetedik napirendként névszerinti szavazással egyhangúlag elfogadta a Halásztelek, 1346/28 hrsz. alatti önkormányzati ingatlan elidegenítésére vonatkozó javaslatot. Majd ismét névszerinti szavazással a költségvetésében meghatározott bevétel teljesítése érdekében döntött a Halásztelek, Hold u. 3/A. sz. 2556/1 hrsz., a Hold u. 3/B. sz. 2556/2 hrsz. és a Hold u. 3/C. sz. 2556/3 hrsz. alatti önkormányzati ingatlanok nyílt licites versenytárgyaláson történő eladásáról. A testület egyhangú szavazattal elfogadta az Aries Kft. Hulladékgazdálkodási Közszolgáltatási Tervét. Következőként döntött az ARIES Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft és az Önkormányzat között meglévő szolgáltatási szerződés június 30. napjával történő felmondásáról. A képviselő-testület megtárgyalta és döntött a Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat létszámbővítéséről. Október 1-től házi segítségnyújtást 2 fő látja el napi nyolc órában, a szociális étkeztetésben 1 fő társadalmi aktíva működik közre.. A következő két napirendi pontban sor került a Halásztelki Polgármesteri Hivatal, valamint a Halásztelki Tündérkert Óvoda Alapító Okiratának módosítására, melyet a testület egyhangúlag támogatott. Az Egyebek napirendi ponton belül a Képviselő-testület egyhangú szavazatával egyszeri ,- Ft támogatásban részesítette a Húskirály Lovasudvar Felsőlajos Sport Egyesületet, melynek tagja ifj. Nagy Tibor halásztelki sportoló, aki a szlovákiai Kistapolcsányban tartott fogathajtó világbajnokságon csapatban aranyérmet szerzett. Szintén az Egyebek napirenden belül egyhangú szavazattal fogadta el a Képviselő-testület a polgármester javaslatát a város három házi orvosának, valamint egy házi gyermekorvosának egyszeri támogatására, melyből eszközbeszerzésre és rendelő felújításra kerül sor. Zárt ülés keretén belül bírálta el a Képviselő-testület a szociális gondozói álláshelyre benyújtott pályázatokat. Baloghné dr. Nagy Edit jegyző M E G H Í V Ó Halásztelek Város Önkormányzatának Képviselő-testülete november 7-én csütörtökön 18 órától a Hunyadi Mátyás Általános Iskola aulájában (2314 Halásztelek, Somogyi Béla utca 50.) közmeghallgatást tart, amelyre tisztelettel meghívok és szeretettel várok minden érdeklődőt. A közmeghallgatás napirendje: 1. Beszámoló a évi pénzügyi, gazdálkodási adatokról, az önkormányzat működéséről, és a évi fejlesztésekről. 2. A jelenlévők kérdéseinek, javaslatainak megtárgyalása a jelentkezés sorrendjében. 3. Az előzetesen írásban feltett kérdések, javaslatok megtárgyalása a benyújtás sorrendjében. Szentgyörgyi József polgármester ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY Halásztelek Város Önkormányzata nyilvános árverésen értékesíteni kívánja a tulajdonában lévő 2314 Halásztelek, 1. Hold utca 3/A. sz. 2556/1 hrsz.-ú 881 m 2 közművesítetlen, beépítetlen, építési telkét. Kikiáltási ára: 6, ,- Ft.; 2. Hold utca 3/B. sz. 2556/2 hrsz.-ú 798 m 2 közművesítetlen, beépítetlen, építési telkét. Kikiáltási ára: 5, ,- Ft. 3. Hold utca 3/C. sz. 2556/3 hrsz.-ú 779 m 2 közművesítetlen, beépítetlen, építési telkét. Kikiáltási ára: 5, ,- Ft. 4. Diófasor u. 84. sz hrsz.-ú 942 m 2 alatti belterületi, közművesített, beépítetlen építési telkét. Kikiáltási ára: 6, ,- Ft. Árverés ideje: november 5.-én (kedden) 10:00 órától sorszám szerint folyamatosan. Árverés helye: Halásztelek Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala (2314 Halásztelek, Posta köz 1.) Polgármesteri Iroda. Licitlépcső: ,- Ft. Részvételi feltétel: november 5.-én 9:30 óráig írásban jelentkezéssel, az önkormányzat számlájára K&H Bank Nyrt.: ) 10% kaució befizetésével (amely nyertes ajánlat esetén foglaló, a sikertelen licitálás esetében visszajár!) További információk: Tóth Viktor településfejlesztési referens ,

3 CIVIL SZFÉRA HALÁSZTELKI HÍRMONDÓ 3 Búcsúzunk A Mozgáskorlátozottak, Nyugdíjasok Egyesülete nevében Királyné Vaskó Erzsébet elnök így búcsúzott Alberkovics Sándorné Marikától. Drága Marikám! Összetört szívvel kísérünk el utolsó utadra. Éveket töltöttünk együtt mint barátnők és mint klubtársak, hiszen Te voltál az elnökhelyettesem. Mindig együtt vállvetve, ha dolgozni kellett a klubért, a városért, ha kirándulni mentünk, ha ünnepségeinken főztél, majd együtt mulattunk. Csillag volt, mert szívből szerettél, s mi úgy szerettünk ahogy csak lehetett. Mégis elmentél tőlünk mint a lenyugvó nap, de szívünkben élsz és örökre ott maradsz. Még 30-án is együtt töltöttük az időt a klubnapon, jókedvűen tervezve a jövőt, a közös kirándulásokat, és a III. negyedéves ünnepséget. És 31-én jött reggel a tragikus hír, hogy nem vagy többé velünk, pedig úgy gondoltad nagyon akarsz élni még, érezni a szívünk melegét. Nem adta meg a sors Neked, elvámolta az életed. Búcsú nélkül kellett elmenned, de szívünkbe itt maradsz velünk. Mert szíved nemes volt, kezed dolgos, életed nehéz volt, álmod legyen boldog! Csak az hal meg, akit elfelednek, örökké él kit nagyon szeretnek. Így engedünk mi el Téged, Isten Veled! Hospice Ház épül kistérségünkben A Református Dunamenti Kistérségi Diakónia (REDUKIDI) a szigetszentmiklósi járás 14 településén, köztük Halásztelken is működő hospice ellátást, a daganatos betegek OEP által finanszírozott, ingyenes otthoni ápolását látja el ápolási eszközök biztosítása mellett. Ápolási eszközeinket bárki országos szinten igénybe veheti. A megváltozott támogatási rendszerek és megnövekedett igények miatt várólistát kellett életbe léptetnünk a kórházi ágyak és tolókocsik kölcsönzésénél. Ezen eszközök 99%-a jelenleg betegek használatában van. Pest megyében nagyon magas a tumoros megbetegedések és a szociálisan rászoruló betegek száma. Szolgálatunk gondozottjainak 65%-a hátrányos helyzetű. Az emberek többsége (a megkérdezettek 70 80%-a) nem kórházban, hanem a saját megszokott, otthoni környezetében, családtagjai között szeretné eltölteni az utolsó napjait. A gondozottak lakáskörülményei sok esetben nem alkalmasak a beteg ápolására, vagy magányos személy, akiről nem gondoskodik család. Ezért épül Majosházán a 15 férőhelyes hospice ház. Az intézmény a kistérség 20 településén élő daganatos betegek palliatív ellátását fogja biztosítani barátságos, otthonos környezetben. Az építkezés idén nyáron elkezdődött, az I ütem szerint a pincével, a főépület és raktárépület alapozási munkálataival elkészültünk. Mindez köszönhetően a nagylelkű támogatóknak, akik augusztus 31-ig Ft adományt juttattak el hozzánk. Az építkezés eddigi kiadása Ft volt. A II. ütemben szeretnénk a főépület falazásával és a zárófödémek építésével elkészülni, ennek anyagköltségeit fedezni tudjuk, azonban a munkadíjak költségével még nem rendelkezünk. Bízunk az adományozókban, az épülő Hospice Ház támogatható Téglajegy vásárlásával személyesen Bán Ágnes körzeti nővérnél tel: 06-70/ , Tóth Mihálynénál tel: 06-70/ , Dévai Katalinnál Bocskai Oktatatási Központ tel: 06-20/ Adományát banki átutalással is megteheti az OTP-nél vezetett sz. bankszámlára, Hospice Ház megjelöléssel. Cégeknek adóigazolást adunk. A betegeink nevében köszönjük az eddigi nagylelkű támogatásokat! Kontha Benőné diakónus - elnök, tel: 06-20/ Református Dunamenti Kistérségi Diakónia 2339 Majosháza, Kossuth u. 71/a. Adószámunk: Weboldal: Ápolási eszközök kölcsönözhetők Tel: 06-20/ (munkaidőben) M E G H Í V Ó Az ÖSSZEFOGÁS HALÁSZTELEKÉRT EGYESÜLET szeretettel meghívja Önt és családját november 16-án, A II. HALÁSZTELKI ÖSSZEFOGÁS NAPJA alkalmával megrendezésre kerülő programjaira. Idei mottónk: Közlekedésünk biztonsága, avagy vigyázz magadra és másokra, mert hazavárunk! Közlekedésbiztonsági Roadshow Szent László tér órakor Ki a mester két keréken? - Kerékpáros rutinpálya. Biztonsági öv szimulátor. Részeg szemüveg. KRESZ teszt, értékes nyereményekkel. (A Magyar Autóklub közlekedésbiztonsági bemutatója.) Jótékonysági batyus bál a Bocskaiban órakor Belépőjegyek elővételben 2000 Ft-os áron rendelhetők a +36/30/ telefonszámon. Éjfélkor töltött káposztás vacsora, bor és pálinkaverseny, értékes tombolanyeremények, élőzene. A bál bevételét egyesületünk idén is a hátrányos helyzetű halásztelki gyermekek támogatására fordítja. Bulgária függetlenségének kikiáltása alkalmából volt ünnepség a Bolgárkeréknél, melyen részt vett Bulgária magyarországi nagykövetasszonya, a bolgár országos, illetve a Halásztelki Bolgár Nemzetiségi Önkormányzat elnöke és Halásztelek polgármestere is. (Részletes információ a fenti telefonszámon.) Bolgár ünnep

4 4 HALÁSZTELKI HÍRMONDÓ PROGRAMOK Márai Sándor Közművelődési Intézmény és Városi Könyvtár PROGRAM AJÁNLÓ Márai Sándor Közösségi Ház 2314 Halásztelek, Posta köz 1. Városi Könyvtár 2314 Halásztelek, Erkel Ferenc u. 2. ÁLLANDÓ KLUBOK, KÖRÖK: Lányok, Asszonyok Kézimunka Klub Foglalkozásai: kéthetente szerdán óra között Időpontja: október16, 30 november 13, 27. A klub tagjai számára ingyenes a varrógép használata! Vezeti: Halmai Jánosné Sakk-kör Foglalkozások: kedden óra között Vezeti: Sitkei András Halásztelki Társasjáték Kör Foglalkozásai: pénteken óra között Vezeti: Nyúl Ferencné Garabonciás Egyesület Foglalkozásai: csütörtökön között Vezeti: Popov Szimeonov Trifon Halásztelek Mozgáskorlátozottak és Nyugdíjasok Egyesülete Foglalkozásai: csütörtökön óra között Vezeti: Királyné Vaskó Erzsébet Halásztelki Nyugdíjas Baráti Kör Egyesület Foglalkozásai: kedden óra között Vezeti: Szilágyi Emilné Halásztelki Nyugdíjas Egyesület Foglalkozásai: hétfőn óra között Vezeti:Rozsnyik Jánosné Kattanj rá! számítógép használati ismeretek kezdőknek a könyvtárban keddenként óra között. KIRÁNDULÁS november 9-én szombaton uticél a Domicai Cseppkőbarlang és a Füleki vár Részvételi díj: 5000 Ft + a belépők EU-ban Jelentkezés: Szilágyi Emilnénél, és a közösségi házban. A jelentkezés és az első részlet befizetése október 31-ig. Vitalitás Klub A vitalitás mindaz, ami az élet számára fontos dolgok összessége. Jelentése: életre képes, életre való, létfontosságú, eleven, életet alkotó. Október 29-én kedden 18 órakor ŐSZI IMMUNERŐSÍTÉS (immunerősítő saláták immunerősítő masszázspontok) ELMÉLET és GYAKORLAT Vezeti: Kerényi Ágnes Részvételi díj: felnőttekenk: 1000 Ft, gyermekeknek 500 Ft amely tartalmazza a nyersanyagok árát is. Alakformáló torna hétfő-szerda: óra között Kíméli az izületeket, a szerveket, a szöveteket, erősíti az izmokat, csontozatot, immunrendszert, regenerál, pihentet, lazít és feltölt energiával. Vezeti: Kerényi Ágnes Részvételi díj: 800 Ft/alkalom A tanfolyam 8 fő jelentkezővel indul. Tervezett kezdés: október 14. hétfő Csikung hétfő-szerda: óra között A csikung az életerő, a belső energia művelése. Célja a test és lélek energiáinak harmonizálása az egészség megőrzése, a hosszabb élet, a szellemi fejlődés vagy nagyobb teljesítmény érdekében. Vezeti: Kerényi Ágnes Részvételi díj: 800 Ft/alkalom A tanfolyam 8 fő jelentkezővel indul. Tervezett kezdés: október 14. hétfő Tág a világ, mint az álom, mégis elfér egy virágon Kézműves népi bútorfestő- Szakkör Most lehetőség nyílik elsajátítani a bútorfestés fortélyait. Bútorfestés tanulása alapozástól kezdve a díszítő festésig. Megismerkedünk a magyar népművészet forma- és mintavilágával. A tanfolyamon résztvevők számára az évad végén alkotótábort szervezünk Erdélybe. Vezeti: Szabó Ildikó Foglalkozás: szerda 16 órától A tanfolyam 10 fő jelentkezésével indul. Tervezett kezdés: október 16. A tanfolyamokra és klubokba jelentkezni személyesen (a közösségi házban) vagy a ös telefonon lehet. RENDEZVÉNYEK október 18-án pénteken 19 órakor Filmklub Valami Amerika című magyar film vetítése. Az est házigazdája: Szabó Dénes az intézmény munkatársa október 19. szombat délután Halásztelki Nyugdíjas Egyesület szervezésében Nyugdíjas délután október 26-án szombat délután a Halásztelki Mozgáskorlátozottak és Nyugdíjasok Egyesülete szevezésében Nyugdíjas délután november én péntek 16-tól, szombat-vasárnap óra között LÁNYOK ASSZONYOK KÉZIMUNKA SZAKKÖR MUNKÁINAK KIÁLLÍTÁSA Minden érdeklődőt szeretettel várunk! PÉNTEK ESTI RANDEVÚ Minden hónap utolsó péntek estén bemutatkozási lehetőséget biztosítunk kezdő, amatőr zenekaroknak. Jelentkezni lehet az intézményben (Posta köz 1.) vagy egyeztetni a ös telefonon lehet. Fantasy a sarokban Szeptember utolsó csütörtökén ismét találkoztak az Olvasósarok könyvbarátai a Márai könyvtárában. Ezúttal egy elsőkönyves fiatal író, Fényes Mihály (képünkön) volt a vendég, aki bemutatta Szövetség a Biztonságos Holnapért című fantasy alkotását. A magánkiadásban megjelent művet az alkotó három kötetesre tervezi és mint mondta, folyamatosan dolgozik a folytatáson. Az Olvasósarok tagjai ezúttal nem választották meg a hónap könyvét, mivel annyi tudományos és szépirodalmi művet lapozgattak a nyáron, hogy a színes kavalkádból lehetetlen lett volna a legjobbat kiválasztani. A következő összejövetelt amelyre a többi könyvbarátot is várják október 31-én tartják. Addig is a PROGRAMOK A KÖNYVTÁRBAN október 28. csütörtök 17 óra KÖNYVKLUB november 15-én (pénteken) 17 órakor Bagaméry Ábelné Hatvany Viktória festőművész SZÍNTÉR című kiállításának ünnepélyes megnyitója A kiállítás a könyvtár nyitvatartási idejében december 13-ig látogatható. a közösségi házban: november 12-én kedden 14 órakor a Halásztelki Nyugadíjas Egyesület POGÁCSASÜTŐ VERSENYT rendez Minden érdeklődőt szeretettel várunk! Kövesse figyelemmel programjainkat a Facebookon: Márai Sándor Közművelődési Intézmény Facebook közösségi portálon ajánlanak egymásnak jobbnál-jobb alkotásokat. A csoporthoz bárki csatlakozhat. Bódy Géza

5 MESENAP HALÁSZTELKI HÍRMONDÓ 5 varázslatos mesenap A zsúfolásig telt színházterem a megnyitón Az óvónénik társulata vastapsot kapott Halásztelek választott királya az ezüstsisakos lovag A Ládafia előadása Érdemes Halásztelken mesenapot rendezni!!! Ez kiderült már a VI. Mesenapok megnyitóján is. Annyi pályamű rajz, makett és korona érkezett, hogy az eredményhirdetés is felért egy hosszú műsorszámmal. A pályaművek el sem fértek, egy részüket a görögkatolikus templomban helyezték el. A meglepetés azonban ezután következett: a Tündérkert Óvoda óvónénijeinek meseelőadását bizony profik is megirigyelhették volna. A színültig telt közösségi házban egy gombostűt sem lehetett leejteni. Az előadást vastaps jutalmazta és reméljük, hogy még láthatják a gyerekek, netán felnőttek is. A másnapi műsorfolyam is tartalmas és változatos volt. A Ládafia vásári előadástól kezdve az iskolások meseelőadásain keresztül, bábjáték és A díjakat Prodán Gábor görögkatolikus lelkész és Szentgyörgyi József polgármester adták át a gyerekeknek táncház közül mindenki megtalálhatta a neki kedvére való programot. Külön ki kell emelnünk a görögkatolikus hittanosok másfél órás előadását, akik Sienkiewicz regényéből Szecsődi Leó által készített színdarabot az Üveghegyen innen és túl címűt állították színre Prodán Gáborné Emese rendezésében. A látogatók nevében is köszönjük a szervezők és fellépők munkáját, egyben gratulálunk is a színvonalas rendezvényhez... És persze várjuk a hetediket.

6 6 HALÁSZTELKI HÍRMONDÓ HITÉLET Beiktatták Jelényi Lászlót A református lelkészbeiktató ünnepi istentiszteletre október 6-án került sor a templomban. Igét hirdetett Dr. Szabó István a Dunamelléki Református Egyházkerület Püspöke, majd ezt követően Takaró András a Délpesti Református Egyházmegye Esperese iktatta be lelkipásztori tisztébe Jelényi László megválasztott lelkipásztort, aki a következő Igéről szólt a gyülekezetnek: Növekedjetek a kegyelemben és a mi Urunk üdvözítő Jézus Krisztusunk ismeretében. Övé a dicsőség most és az örökkévalóságban! Az ünnepélyes istentisztelet után a Bocskai István Református Oktatási Központban a meghívottakat szeretetvendégség várta. Bódy Géza Jelényi László átveszi a református templom kulcsát Takaró Andrástól Hit- és erkölcstan Boldog az a szem, amely látja, amit ti láttok! Lk10,23 Hosszú évtizedek tudatos erkölcsrombolása után végre visszakerülhetett az általános iskolások órarendjébe a hitoktatás. A Hunyadi Iskola évnyitóján egy asztalnál ültünk az intézmény tanáraival mi, a történelmi egyházak képviseletében. A szülők választhattak, hogy erkölcstanra vagy hit- és erkölcstanra íratják gyermekeiket. Ezúton köszönjük meg döntésüket azoknak, akik ránk bízták - Jézus nevében - kicsinyeiket. Az ember erkölcsös lény, lelkiismerete van. Mennyei Atyánk így alkotott saját képére mindannyiunkat. Ezért a boldogulás mindkét ösvénye ugyanoda vezet, végső célja egy. A fiatal felnőtt nemzedék ismerje meg az igazi értékrendet és tudjon helyesen dönteni jó és rossz között. Legyen testben, lélekben EGÉSZséges, teljes, tettükért felelősséget vállaló személy. Mi hisszük, tapasztaljuk, hogy ennek mindkét útját Teremtő Istenünk motiválja. Ö vonzza szívünket a jóra, igazra, szépre. Azért, hogy a szeretet országa épüljön bennünk, családjainkban és magyarságunkban is. Balázs Tibor lelkipásztori munkatárs Elkészült a templom új kalapja A kalap még a földön Templomok éjszakája a református templomban A daru elvégezte feladatát Szeptember 14-én, a Templomok Éjszakáján sokan látogattak el a Református Templomba, ahol 15 és 22 óra között különféle programok között válogathattak. A látvány belűlről is impozáns Kézműves foglalkozás gyerekeknek A Sziget Hangja Kórus műsora A gyülekezet tagjai szívesen hallgatták Ghile Gábor előadását a templomépítészetről A fotókat Nemestóthy Anna készítette A Katolikus Caritas ingyenes ruharaktár elköltözött a Dózsa György út 1. szám alá. Nyitvatartás: hétfőn ig.

7 KÖZTÜNK ÉLNEK Egy székely ezermester Mag Árpád munka közben Szürkemarha és vaddisznó malacok a Dugocskában HALÁSZTELKI HÍRMONDÓ Mag Árpád alighanem a legsokoldalúbb halásztelki vállalkozó. Cégét a tíz legjobb műemlék-felújító bádogos cég között tartják számon az országban, többek közt a kiemelt kormányberuházáson, a budai Várkert Bazár felújításán dolgoznak. A gáton innen és túl húsz hektár földet művel, kaszál. Legújabban pedig belevágott az állattenyésztésbe is, dugocskai tanyáján tizenötféle állatot tart, a szürkemarhától a lovon át a vaddisznóig. Fél ötkor kel, éjjel tizenegykor fekszik. Harmadszor egyeztetjük a találkozót, mire végre sikerül összefutni vele az egyik munkája színhelyén, a római katolikus templomban (képeink a 6. oldalon). A Csete György által tervezett nagyhírű építmény lefejezve áll a kis dombon, Kispál György plébános hasonlata szerint megemelte a kalapját az Úr előtt. Örökké beázott a vasszerkezetes, üvegkeresztes tetővilágító kupolája, már nem lehetett tovább halogatni a felújítását. Egy daruval leemelték és újraüvegezik, festik, szigetelik. Idelent, a templomkertben látszik csak, hogy milyen nagy szerkezet. Jártál már a Panteonban, Rómában? Nekem az a kedvenc ókori épületem. Most ennek is pont olyan kerek bevilágító nyílás van a kupolájában mutat felfelé. Mi volt a baj, miért kellett az egészet leemelni? Ennek az építménynek sosem volt rendesen kitalálva a vízzárása, amióta csak megépült, beázik. A kupola üvegezését annak idején gittel végezték, ami jó egy függőleges faablaknál, de itt a napsugárzástól kiszáradt, megrepedezett, a vízszintes szögvas-elemeknél a kis árkokban megállt a víz és folyamatosan beszivárogott. Másrészt az átszellőzését sem oldották meg normálisan, egyetlen kis ventillátort építettek bele, nem gondoskodtak a beszívó nyílásokról és légátöblítési utakról. Most ezt is teljesen átalakítjuk. Két nagyteljesítményű ventillátort építünk be, rétegrend szerinti légrést alakítunk ki a héjalás alatt, gondoskodunk a benti pára elvezetéséről. A felső galérián, ahol kicsi a lejtés, a bádogos munkáknál nem akasztott, hanem korcolt rézlemez fedést alkalmazunk. A tervezői engedély nélkül feltett és szintén beázást okozó üvegkereszt helyére visszatesszük a Cseteféle eredeti vaskeresztet. Miért pont téged kértek fel generálkivitelezőnek? Mit kell tudni a Magnex Hungária Kft.-ről, korábbi munkáitokról? Több mint húsz éve foglalkozunk templom restaurálásokkal. Dolgoztunk többek között a kelenföldi római katolikus templom tetején, a Petőfi hídnál lévő Expo-kápolnán, de mi végeztük a halásztelki görög katolikus templom kibővítésének és felújításának a bádogos munkáit is. Jelenleg a legnagyobb feladatunk az Ybl Miklós által tervezett budai Duna-parti Várkert Bazár ács és bádogos munkáinak az elvégzése. Itt a műemléki követelményeknek megfelelően a száz évvel ezelőtti technológiával, francia fedéssel, lécbetétes fémlemezzel kell dolgoznunk, az eredeti párkányokat és héjazatot visszaalakítanunk. Október közepe a mi határidőnk, az egésznek az átadása jövő tavasszal várható. Amúgy főállásban csak öten vagyunk, viszont sok bedolgozót, alvállalkozót foglalkoztatunk. Beszéljünk rólad is. A Hargitából telepedtél át Magyarországra. Igen, székely vagyok, Lövétén nőttem fel, amely Csíkszereda és Székelyudvarhely között félúton található. Az eredeti szakmám géplakatos, a balánbányai réz-lelőhelyen bányafelvonó gépészként dolgoztam ben elvettem egy székely lányt, ide jöttünk nászútra. A lajosmizsei rokonoknál látogatást téve megjavítottam egy javíthatatlannak gondolt hidraulikus gépet. Fizetést és alkalmazást ajánlottak, először csak három hónapra, aztán határozatlan időre. Huszonnégy éves voltam akkor. Semmink sem volt, amikor a nászútra átjöttünk. Nem akartunk itt maradni, de valahogy itt ragadtunk. Sokfelé laktunk, Pesthidegkúttól Békásmegyerig ben összejött annyi pénzünk, hogy telket tudtunk vásárolni Halásztelken a Duna sorban, egy kis ház is volt rajta. Újabb öt év múlva kezdtünk neki az építkezésnek, és azóta kényelmes otthonban lakhatunk. Család? Van egy fiam, 13 éves, jó eszű, nincs problémája a tanulással. Ma már két testvérem, Szilveszter és Béla is itt élnek a családjukkal, dolgoznak a cégben, a gazdaságban. Így szinte családi vállalkozásként működünk. A harmadik testvérem viszont semmi szín alatt nem akar hallani arról, hogy otthagyja a Székelyföldet. Mi tagadás, engem is visszahúz a szívem, de itt tart a biztos megélhetés, amiért viszont rengeteget kell dolgozni. Az állatok, növények szeretetét Erdélyből hoztad magaddal? Igen, legszívesebben egy erdőben élnék, úgy szeretem a természetet. Az iparűzés mellett ezért is fogtam bele a gazdálkodásba. A Megyedűlő út végén, a Dugocskában vettem egy háromszáz méter hosszú telket, én csak tanyának hívom. Eredetileg csak két birkát tartottam, hogy nyírják le a füvet, mert ez a legkörnyezetbarátabb 7 megoldás. Ehhez képest ma van két lovam, tíz birkám, húsz kecském, nyolc mangalicám, kilenc vaddisznóm és még vagy tízféle állat, a nyúltól a csirkén át a tenyészgalambig. Nemrég adtam el huszonöt szürkemarhát, így abból már csak kettő van. A takarmányt úgy oldom meg, hogy van a gáton túl másfél hektár saját földem, hozzá bérelek még húszat művelésre a Vízügytől és magántulajdonosoktól. Kukoricát, lucernát, kalászost termelek, kaszálok, legeltetek. Őstermelői igazolványom és tenyészkódom van. Hússal ellátom az egész szűkebb rokonságomat, abszolút bio élelmiszer, nem kell senkinek a plázákban megvásárolnia. Közéleti ember és lokálpatrióta vagy, szereped volt a szentegyházi kórus idehozásában is. Az úgy volt, hogy a Petőfi szobor avatásán, ahol az Összefogás Halásztelekért alapító tagjaként voltam jelen, beszélgettünk Nick Ferenccel, a Falvak Kulturájáért Alapítvány kuratóriumi elnökével. Ekkor alakult ki, hogy jó lenne a szülőfalum szomszédságában fekvő Szentegyháza világot járó együttesét, a Gyermekfilharmóniát meghívni, karnagyukat, Haász Sándort pedig a Magyar Kultúra Lovagja címre javasolni. Ő aztán meg is kapta a megérdemelt elismerést, a kórust pedig sokan hallhatták a Szent László téren. Befejezésül áruld el: hogy lehet ennyi mindennel foglalkozni, hogyan jut erre időd? Minden reggel, hétvégén is fél ötkor kelek, körbejárom a munkaterületeket, este kilenc-tíz óra felé jutok haza. Tele van az életem kihívással, változatossággal, ez ad energiát. Azért néha csinálok egy kis szabad időt magamnak. Most például hazautazunk négy napra Erdélybe. Hiányoznak a fenyvesek, a barátok, a pálinka Holakovszky László

8 8 HALÁSZTELKI HÍRMONDÓ ESEMÉNY Szüreti mulatság felsőfokon! Színes kavalkád fogadta a halásztelkieket az immár hagyományos szüreti felvonuláson. A Posta közben gyülekező lovas kocsik, a gyermek- és nyugdíjas táncosok valamint a csikós- és huszárruhába öltözött lovasok már a felsorakozáskor izgalomba hozták a közönséget. Hát még mikor a Pittyendáré zenekar a tömeg közepére vonult, hogy kísérje a táncosokat. Őket követte a Hunyadi néptánccsoportja a piros masnit viselő táncos lányokkal, akik egy hagyományosabb tánccal készültek. A zene aztán felerősödött és a szekéren utazók elindultak, hogy Halásztelek utcáit felvidítsák jókedvükkel. A Kisgyár utcai Termelői Hangyapiacnál már a Lámpás Református óvodás gyermekek és a Garabonciás Együttes is táncra perdült. A kocsikra bármelyik vállalkozó kedvű halásztelki lakos felszállhatott. A felvonulók aztán a SPAR-hoz érkeztek, ahol Török Mátyás és barátai a megfáradt utasokat bőséges étellel és szomjoltóval kínálták. Akinek még ezután is korgott a gyomra, a Somogyi utcában az Összefogás Halásztelekért Egyesület asztalainál is csillapíthatta éhségét. A szervezők szintén sokféle finomsággal készültek itt is. Ezután mulatozók a Tündérkert ovi Iskola utcai állomásához hajtattak, ahol az apróságokat látták vendégül, majd következett az utolsó megállóhely. A sportcentrumba érkező tömeget a Mozgáskorlátozottak, Nyugdíjasok Egyesülete köszöntötte és kínálta a lovasokat és a szereplőket meleg étellel, ahol a lehűlt levegő ellenére a táncosok és a zenészek újra forró hangulatot teremtettek. Köszönjük a lovasoknak és kocsisoknak, a vállalkozóknak, szervezőknek valamint a fáradhatatlan táncosoknak a sok segítséget! Szabó Dénes Az Idősek Világnapja alkamából rendezett ünnepségen több mint 350 regisztrált résztvevő volt jelen. Az Hunyadi aulájában tartott eseményen a polgármester köszöntötte a megjelenteket, köztük a legidősebb hölgyet és a legidősebb urat. A város milánói makarónival és rátott hússal vendégelte meg az időseket. Természetesen a desszert sem maradt el, csokoládé vagy torta között lehetett választani. Ezután a meglepetés-vendégművészek Gergely Róbert és partnere fellépése koronázta meg az eseményt. Idősek világnapja október 1. Az ENSZ közgyűlése 1991-ben nyilvánította október 1-jét az Idősek Világnapjává. Napjainkban körülbelül 600 millió hatvan év feletti személy él a világon. Számuk, döbbenetesen nő, 2025-re akár meg is kétszereződhet a felmérések szerint.

9 ESEMÉNY-OKTATÁS A Zene Világnapja Perecsényi Zsuzsanna és Géczy Andrea Október elsején már délelőtt elkezdődött a program a Hunyadi iskolában, az óraközi szünetekben a Zeneiskola tanulói koncerteztek a főbejárati aulában. Este aztán a Hunyadi Zeneiskola tanárai és a Bel Canto kamarakórus adott nagy sikerű koncertet a Zeneteremben. Az egész estés műsor Bozsókiné Németi Gabriella és Tóth Zoltánné zongora négykezesével kezdődött, majd Géczy Andrea fuvolázta Schubert csodaszép Ave Mariáját Hujber Géczy Andrea, Hujber Tibor Tibor gitárkíséretével. Perecsényi Zsuzsanna szóló vibrafon száma után az ő zongora kíséretével Géczy Andrea énekelte el Cimarosa egyik művét, majd Dovgomelja Miroszlav furulyázott, nagy tapsot aratva. Szécsi Attila népi együttese széki négyessel és csárdással zárta a tanárok koncertjét. Végül a Bel Canto klasszikus kórusművekből álló önálló műsorblokkja zárta az estét, amely emlékezetes élményt szerzett minden résztvevőnek. HALÁSZTELKI HÍRMONDÓ Az Út 9 Ha az ünnep elérkezik életedbe, ünnepelj egészen. (Márai) Szeptember 27-én ünnepelt a Tündérkert Óvoda Pillangó csoportjának apraja-nagyja. Jó néhány éve tervezzük a mára már balesetveszélyessé vált betonos bicikli utunk rendbehozatalát. Az álmunk egy KRESZ pálya volt, ahol a gyerekek játszva megtanulhatják a balesetmentes közlekedés alapjait. Az álom az idén, a PILLANGÓ csoport szülői közösségének köszönhetően megvalósult! Ők minden évben hozzájárulnak ahhoz, hogy a gyermekeket körülvevő világ szebb legyen. Így építették, alakították ki mostani udvarunkat. A galériát és az otromba alumínium konténert hangulatos játéktárolóvá varázsolta az Igonda család; kemencét, szobai bolt-pavilont, játéktároló polcrendszert, kerti padot a Trefiman család stb. stb. A fent leírt tervünkhöz nagyon sok pénzt kellett összegyűjtenünk. A búcsúzó Kiss család indította el a megvalósuláshoz vezető utat, akik Ft-ot ajánlottak fel indításként. Az Incze család Ft-tal, a Hajdu család Ft-tal... és elkezdtünk kilincselni, pályázni, kérvényezni, és a cél érdekében táncházat szerveztünk, lángost sütöttünk. Referencia munkákat néztek, Incze és Ács apukák vállalkozót kerestek a hozzáértők..., és lassan a szülői adományokból Ft gyűlt össze. Ami persze még mindig nem volt elég, de azután mint a mesében: a Tündérkerti Gyermekekért alapítványtól Ft-ot, a Tündérkert Óvodától Ft-ot, Szentgyörgyi József polgármesternek köszönhetően a várostól Ft-ot kaptunk, melyből megépült a majd 100 négyzetméteres útszakaszunk! Hálásan köszönjük, a Bihari, Farkas, Hajdu, a két Halmai, Igonda, Incze, Kalácska, Kiss, Kristóf, Kun, Lytwyn, Melczner, Micheller, Oláh, Pekker, Perényi, Perger, Rózsa, Somogyi, Tóth, Trefiman, Zsivnovszki és Ács családoknak, hogy a világnak ezt az apró de nem jelentéktelen szegletét szebbé tették! F.V. Felvételi tájékoztató ös tanév - 9. évfolyam Halásztelki Hunyadi Mátyás Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola 2314 Halásztelek Somogyi Béla u. 50. Tagozatkód: 01 Dovgomelja Miroszlav Közép- és emelt szintű érettségire való felkészítés Emelt óraszámú idegen nyelvi/informatikai képzés ECDL vizsgalehetőség Felvétel: az általános iskolai eredmények és a központi írásbeli vizsga alapján Nyílt napok: nov. 12-én és 14-én 9.00 órától, előzetes bejelentkezéssel. Tel.: 24/ Ingyenes felvételi előkészítő november 6-tól szerdánként ig.

10 10 HALÁSZTELKI HÍRMONDÓ OKTATÁS-SPORT Bocskai hírek 2013/14-ben immár 17 osztály A kezdte meg a tanévet a Bocskai István Református Oktatási Központ Középiskolájában. Idén indult a rendészeti képzés is, a Szigetszentmiklósi Rendőrkapitánysággal szorosan együttműködve, melyre óriási volt az érdeklődés. Szeptember közepén az esti tagozatos gimnáziumi képzés, illetve az esti szakmai képzés is elkezdődött. Létszám bővülésével párhuzamosan intézményünk képzési struktúrája is szélesedik. A Bocskai István Református Oktatási Központ idén is 3 képzést hirdet meg a 2014/15 tanévre. 5 évfolyamos gimnáziumban a múltban is eredményes magyar keresztyén pedagógiai hagyományokat kívánjuk folytatni mindennapi munkánkban. A gimnáziumban biztosítjuk a felkészülést az emelt és a középszintű érettségi vizsgára, az érettségi utáni továbbtanulásra. Egyes tantárgyak (idegen nyelvek, matematika) tanulása valamennyi évfolyamon kiscsoportos foglalkozás keretében történik. Mindezen felül a gimnáziumi osztály egyik csoportja emelt szintű képzésben részesül biológiából. Ez a szabadon választható órakeretből 2 majd 3-3 tanóra igénybe vételét jelenti A 2014/15. tanévben a Bocskai 2 szakközépiskolai osztályt indít, mindegyikben két 18 fős csoportot állítunk össze. A csoportok szervezése a választott orientációs szakirány szerint történik. Intézményünkben a 2014/15. tanévtől a kertészeti és az informatikai szakirány mellett a rendészeti szakirány is választható. A rendészeti pályára előkészítő képzés célja a rendészeti szakmákra (rendőr, határőr, tűzoltó, katasztrófavédelmi szakember) felkészítés belügyi rendészeti ismeret, speciális társadalomismeret és kommunikáció tantárgyak keretein belül. Szakiskolai osztályunkba jelentkező diákok 4 szakma közül választhatnak: virágkötő és virágkereskedő, dísznövénykertész, számítógép-szerelő,- karbantartó, elektronikai műszerész. A Bocskai István Református Oktatási Központba 8. évfolyamos diákok számára a jelentkezési határidő: február 14. A gimnáziumi (11. és 12. kód) és a szakközépiskolai (21., 22. és 23. kód) tagozatkódokat megjelölő jelentkezők középfokú felvételi írásbeli vizsgát tesznek, melynek időpontja: január 18. (szombat) óra. A felvételi írásbeli vizsgára december 10-ig lehet jelentkezni a vizsgát szervező középiskolákban. Leendő diákjainkkal február között szóbeli felvételi beszélgetésen találkoznak az iskola pedagógusai. A szóbeli felvételi beszélgetésen bioló- giából emelt szintű képzésre jelentkezők számot adnak általános iskolában tanult biológiai ismereteikről, az informatikai, ügyviteli szakirányra jelentkezők pedig informatikai ismereteikről is. Felvételi pontszámítás: hozott osztályzatok 100 pont [magyar nyelv és irodalom, történelem, matematika, idegen nyelv, biológia vagy informatika], írásbeli vizsga 200 pont, szóbeli vizsga 100 pont. Szeretettel vár mindenkit a Bocskai a nyílt napokon (október ; november ) Ingyenes felvételi előkészítő november 15-től indul. Bővebb felvilágosítás honlapunkon:www.bocskai. halasztelek.hu Kállai Attila Épüljetek fel lelki házzá Szeptember 22-én vasárnap délután a Bocskai István Református Oktatási Központ Lámpás Óvodájának tanévnyitó istentiszteletére gyűltünk össze. Minden ünnep jelentősége az, hogy lehetőséget ad a hétköznapok megállítására, a lélek feltöltődésére, az összetartozás megélésre. Ünnepünkön az óvodások verssel és énekekkel készültek a templomi szolgálatra, amit mindannyian örömmel és meghatódottsággal fogadtunk. A gyülekezetet és a családokat Jelényi László lelkipásztor köszöntötte. Először a gyermekekhez szólt, a bibliai történetet koruknak megfelelő kifejezésekkel, példákkal mondta el, így aktív részesévé váltak az istentiszteletnek. Majd a családokhoz és a gyülekezethez szólt arról, hogyan lehet közösségünk lelki házzá, ahol otthont, menedéket, testvéri támogatást találunk. Az igehirdetés végén Isten áldását kérte a nevelési év minden résztvevőjére: gyermekekre, szülőkre, pedagógusokra és az óvoda minden dolgozójára. A tanévnyitót követően a templom alagsorában szeretetvendégségre jöttünk össze, ahol a gyakorlatban is megélhettük testvéri közösségünket. Ezúton is szeretnénk megköszönni a kedves szülőknek a sok finom süteményt. Áldást és Békességet kívánva: Szűtsné Kovács Erika óvodavezető Egyszer volt, hol nem volt Szeptember 30., a magyar népmese napja, ennek alkalmából szervezett versenyt a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Szigetszentmiklósi Tankerülete. A pályázó iskolák diákjai megmutathatták fantáziájukat, kreativitásukat, hiszen Az égig érő mesefát kellett elképzelniük és megvalósítaniuk. A Halásztelki Hunyadi Mátyás Általános Iskola 3.a és 4.c osztályos tanulói több napon keresztül készítették jó hangulatban, vidáman mesefájukat, amit az iskola aulájában állítottak fel. Az alkotók remélik, nemcsak maguknak, hanem diáktársaiknak is örömet okoztak. Budapest Open karate verseny Huszonöt ország 144 klubjából közel 800 versenyző érkezett Budapestre szeptember 2. hétvégéjén. A rangos versenyen a halásztelki karatésok is részt vettek, a legkisebbektől a junior korosztályig. A halásztelki versenyzőink ezzel a nagyszabású versennyel kezdték a szezont. Minden kategóriában több mint 20 versenyző indult, ezért az érem szerzéshez legalább 5-6 meccset kellett nyerni. Versenyzőink több mint fele új, magasabb kategóriában indul ettől a szezontól kezdve, ami azt jelenti, hogy az új kategóriában ők a legfiatalabbak. Horváth Krisztián is most ugrott egy kategóriát, ennek ellenére egyesületünk legidősebb versenyzője szépen helyt állt, hiszen a 3. körben esett ki az egyenes ágról. Ahhoz, hogy Krisztián küzdhessen a 3. helyért, az kellett, hogy ellenfele a következő mérkőzését is megnyerje és bejusson a döntőbe. De egy komoly sérülés miatt Krisztián ellenfele nem tudta folytatni a versenyt, és nem állt ki a következő küzdelmére, ami Krisztiánnak a verseny végét jelentette. Elég balszerencsés eset volt az övé. Hasonlóképp Dolezsál Ricsié, aki az ifjúsági korosztály legkisebb súlycsoportjában a 3. fordulóban bírói döntéssel 3:2 arányban maradt alul ellenfelével szemben. A bírói döntés nem volt egyértelmű és meggyőző a számomra, hiszen Ricsi az előző 2 mérkőzését maximális pontkülönbséggel 8:0-ra nyerte. Ugyanebben a kategóriában Pintér Dániel viszont megszerezte a 3. helyet, szoros és izgalmas küzdelmeket vívva. Szőllősi Patrik a döntőben A éves korosztályban debütáló Miheller András a döntőbe jutásért kapott ki 4 küzdelem után. A 3. helyért csak egy meccset kellett küzdeni, amit sikerült is megnyernie, így megszerezte a 3. helyet. Mones Omyd ugyancsak ebben a kategóriában 5 küzdelem után a másik ágon ugyancsak a döntőbe jutásért kapott ki, viszont sajnos ő elvesztette a 3. helyért folyó küzdelmét és az 5. helyen végzett. Ugyanebben a kategóriában csak egy súlykategóriával feljebb Szőllősi Patrik 4 küzdelem után került a döntőbe, amit ugyancsak simán nyert, így a dobogó legfelső fokára állhatott. A lányok között Végh Dorina is elvesztette a 3. helyért folyó mérkőzését és ő is az 5. helyen végzett. Ugyanebben a kategóriában Miheller Zsófi sajnos az első körben búcsúzott a versenytől. A kadet lányok között Tóth Viktória egy nyert meccs után, a 2. körben búcsúzott a versenytől, a kadet fiúk között pedig Kandev Angel ugyancsak a 3. helyért kapott ki. A következő versenyük szeptember végén Pilsenben lesz a Cseh országi Grand Prix, amely ugyancsak nívós versenynek számít. Először veszünk részt ezen a versenyen, de optimista vagyok és bízom a csapatban. Hegedűs Nikolett

11 PROGRAMOK HALÁSZTELKI HÍRMONDÓ 11 Musical stúdió indul a Máraiban Tehetségesnek érzed magad? Szeretnél szerepelni? Remek alkalom lehet, ha jelentkezel a Máraiban induló Musical Stúdióba! A részletekről mesélt az ötletgazda, Mészáros László, színművész és zeneszerző. Honnan az ötlet? Mikor indul a stúdiótok, kiket vártok és mi lesz a két, féléves tananyag? Szerencsés vagyok, hiszen sok színházi darabhoz írtam zenét, szerepeltem is, valamint rendeztem is. Mindenki, aki csak velem dolgozik diplomás színművész. Úgy látom, azt a bázist, amelyet az évek során felépítettem, itt Halásztelken is tudjuk kamatoztatni és átadni a szakmai tudásunkat a fiatal érdeklődőknek. Mivel többször tartottunk már előadásokat a városban, úgy látjuk egy ilyen képzésre is lenne igény. Rogács László barátommal kezdjük a képzést, aki 1996 óta a Budapesti Operettszínház művésze, 2001 óta színház Musical Együttesének vezetője ben megkapta a Magyar Köztársaság Arany Érdemkeresztjét. Ebből is látszik, a minőséget képviseljük. Az én színészi és zeneszerzői tapasztalatomat ötvözzük, sőt csatlakozik hozzánk Makay Andrea is, aki szintén elismert színművész, valamint jön Mező Zoltán a Rocktenorsból is. Így négyen alkotjuk az alappillért, de más tanárok is csatlakoznak. Ami a korosztályt illeti, 10 és 40 év között várjuk a jelentkezőket, hiszen 10 éves korban már látszik a rátermettség, a 40 pedig azért ennyi, mert a saját társulatomat is szeretném gyarapítani. Ami a tanmenetet illeti: október 19-én lesz a nyílt napunk a Máraiban, amelyre a leendő tanárokat és sztárvendégeket, no meg persze az érdeklődőket várjuk. Ezen a napon ismerhetik meg a csapatunkat és a tanmenetet. Tanagyag lesz például a beszéd- és énektechnika, a színészmesterség, a színpadi mozgás és smink, no meg persze szerepek tanulása. De sa- ját stúdiónkban például szinkronizálást is oktatunk majd. Amint látszik, érdekes és átfogó program vár a jelentkezőkre, sőt minden félévben vizsgaelőadások lesznek. Mennyi elfoglaltsággal jár mindez? Minden hétvégén, szombaton lesznek a tanfolyamok. Reggel 9 órakor kezdünk és 13-óráig tartjuk a képzést. Mennyibe kerül a kurzus? Miután a színészeket is fizetnünk kell, 6000 forint/hónapban állapítottuk meg az összeget. Nagyszabású tervek! Ha sikerül összefognod a csapatot, amelyhez te is kellő tapasztalattal és komoly referenciákkal rendelkezel, akkor bizonyosan születhet nálunk is megasztár. Természetesen a tudásom legjavát igyekszem adni, izgalmas a pályám: például a Dracula című darabomat a Margitszigeti Szabadtéri Színpadon mutatták be, de folyamatos az együttműködés a Budapesti Bábszínházzal, a rendezők közül Mundruczó Kornéllal, de dolgoztam a Nemzeti Színháznak is. A skála tehát széles és színes, ki tudja, lehet, hogy éppen mi találjuk majd meg a jövő sztárjait! Bódy Géza Musical Stúdió szombat délelőtt 9-13 óra között a Máraiban! Színpadi mozgás, beszédtechnika, tánc- és énekoktatás színészmesterség, szinpadi smink. Vezeti: Rogács László és Mészáros László Érdeklődni és jelentkezni lehet a es telefonon. Részvételi díj: 6000 Ft/hó Nyílt nap: október 19. szombat 9 óra MÁRAI SZÍNHÁZI BÉRLET a három előadásból álló bérlet ára: Ft október 27. (vasárnap) 19 óra Harold Pinter: Az étellift komédia Két figura egy szobában. Várják, hogy elkezdhessék a melót. Különös üzenetek érkeznek, s a légkör egyre fojtogatóbb... Pinter darabjában a külső események végzetesen összekeverednek a személyiség útvesztőiben. Hétköznapi haláltánc a bohóctréfák nyelvén. Egyszeri belépő ára: 2000 Ft november 30. (szombat) 19 óra Drakula musical A jól ismert erdélyi gróf, Drakula történetét most egy musical meséli el. A darab kreatív díszletei, a helyszínváltások lenyűgözik az embert. Ha ez mégsem lenne elég, akkor a rendező gondoskodik róla, hogy mi is a darabban érezzük magunkat. Nemcsak a színpad adta lehetőségeket használja ki, hanem a nézőteret is kreatívan kihasználja. Egyszeri belépő ára: 2000 Ft december 28. (szombat) 19 óra Hair musical Milos Forman 1979-es kultfilmjében hippikkel, zenével, tánccal és drogokkal eleveníti fel a vietnámi háború korszakát, melynek segítségével ma is átérezhetjük, mit is jelentett akkoriban a szabadság fogalma. Egyszeri belépő ára: 2000 Ft MEGHÍVÓ a Halásztelki Református Egyházközség Jótékonysági Báljára, melynek bevételét templomunk felújítására fordítjuk. A bál október 19-én szombaton, 19 órai kezdettel kerül megrendezésre a Bocskai István Református Oktatási Központ éttermében. (Halásztelek, II. Rákóczi F. u. 17.) A meghívó egyben belépőjegyként is szolgál, melynek ára: 3.500,- Ft egy személyre. A bált megnyitja Jelényi László lelkipásztor. Műsort adnak az Oktatási Központ Művészeti Iskolájának zenetanárai. A mulatság alatt a Sétahajó Zenekar játszik. Kedves vendégeinket svédasztalos vacsorával várjuk. Éjfélkor tombolahúzásra kerül sor. Belépők igényelhetők Popov Simeonov Trifonnénál a Kossuth Lajos utca 16. szám alatt. Telefon:

12 12 HALÁSZTELKI HÍRMONDÓ SPORT Akire büszke lehet Halásztelek Városunk pár hónapja újabb világbajnok sportolóval büszkélkedhet. Ifj. Nagy Tibor fogathajtónkat kérdeztük a kezdetekről, a lovak iránti szeretetről, illetve a világbajnokságról. A fiatal sportoló pár év alatt fantasztikus eredményeket ért el, amelyet az idén megkoronázott! Mikor kezdtél versenyezni, honnan a lovak iránti érdeklődés? A fogathajtás 14 éves koromban kezdődött, de a lovak szeretete gyerekkoromra nyúlik vissza. Minden, amely a lóval kapcsolatos tárgy, fotó és festmény, illetve matrica a kezembe került, azt rögtön begyűjtöttem. Ezt a megszállottságot nem sikerült kinőnöm, ráadásul a családomnak olyan baráti köre volt, ahol élőben is simogathattam az állatokat. Ebből a körből páran versenyeztek is, fogatot hajtottak, igaz amatőr szinten. Innen már csak egy lépés volt, amikor tizenévesen az első pónilovamat megkaptam. A fogathajtás így már nem volt kérdéses, ekkor döntöttem el, ez a sport nekem való. Pár év pónifogathajtás után már átnyergeltem a nagylovakra. Szerencsére az amatőr szintről, hamar a profik közé kerülhettem és sikerült bizonyítanom is. Versenyek, versenyt követtek, mégpedig egyre komolyabb szinten. Az idei magyar fogathajtó válogatott összetételéről és a bejutásodról mit kell tudni? A hazai keretbe négy hazai verseny, három legjobb eredményével lehetett bekerülni a pontozásos ágon. Az első verseny Fábiánsebestyénen, a második Vecsésen, a harmadik Zombán és a negyedik Szilvásváradon zajlott. Én a negyedik versenyen már nem is indultam el, mert egyrészt már a pontjaim alapján biztos kerettag voltam, másrészt a világbajnokság előtt nem akartam kockáztatni. Az első három versenyen, a papírforma teljesült, így mindig Lázárék után a harmadik helyen végeztem, de a vecsési nemzetközi versenyt sikerült megnyerni, mert Lázár Zoltán és Vilmos azon a versenyen nem tudott elindulni. A csapat negyedik tagja lett Osztertág Márk is, aki fél ponttal többet ért el Nyúl Zoltánnál. Azt hiszem, jól jellemzi a hazai A osztályú versenyzőket, hogy ez a fél pont előny abból következett, hogy Nyúl Zoltán lovai még fiatalok. De azt tudni kell, nagyon erős a hazai mezőny. Persze ahhoz, hogy a keretbe bekerüljek, korábban már bizonyítanom kellett. Talán az első komolyabb eredményem 2006-ra tehető, amikor regionális bajnok lettem. Ekkor kerültem fel korengedménnyel az úgynevezett A kategóriába. Sikerélmények voltak, de akkor még a nagyoktól távol álltam. A profi, azaz az A kategória mit jelent és mit kell teljesíteni? A díj, akadály és a maraton hajtásokat foglalja magába. Az első jelentősebb eredményeket igazán 2008-tól értem el, amikor a Magyar Bajnokságban harmadik, 2009-ben pedig második lettem, aztán szépen lassan egyre több érmet szereztem. Most, hogy csapatban világbajnokságot nyertetek, egyéniben pedig az ötödik lettél mekkora felelősség hárult rád? Hatalmas! Mint mondtam, igen erős a hazai fogathajtó és a lovassport mezőny. Most sem pihenek, jelenleg nyelvvizsgára készülök, ám minden a lovak körül forog az életemben. Még tovább szeretnék bizonyítani magamnak és azoknak, akik értem szurkoltak. Hisznek és bíznak bennem, és ez motivál a későbbiekre is. De példát is szeretnék mutatni a jövőben, hogy nem csupán jókor és jó helyen voltam. A tanulással hogyan tudtad a versenyzést, a mindennapi edzést öszszeegyeztetni? Nem volt egyszerű, főleg a középiskolai, illetve a főiskolai évek alatt. Szeretném megköszönni a Bocskais középiskolai tanáraimnak a hozzám való türelmüket és segítségüket, de köszönet illeti a kecskeméti kertészeti főiskola oktatóit is, akik nélkül nem szereztem volna vidékfejlesztési diplomát. Kora hajnalban már edzettem, utána iskola, végül késő estig tartó edzések következtek. Folyamatos volt az ingázás az iskolák és Felsőlajos között, ahol a lovakat tartjuk, hiszen állandóan gyakorolni kellett. Ez most sincs másképpen: hetente 3-4 edzés biztosan van, csak így lehet készülni nekik is, nekem is. Hiszen az edzések és a kitartás nélkül ered- Verseny a halakkal MEGOLDÁS SZIGET SZERVÍZ ÉS ALKATRÉSZBOLT Lakásán: mosógép, bojler, tűzhely, hűtő stb. üzletünkben: mikró, porszívó stb. javítása Alkatrészcserénél 1 év garancia! Szigetszentmiklós, Tököli u. 33. Bajcsy Zs. sarok H-P 8-17, SZ , JAVÍTÁSNÁL A KISZÁLLÁS INGYENES! Minőségi szolgáltatás elérhető áron már 17 éve! mény sincsen! Továbbá köszönöm a családomnak, a csapattársaimnak és támogatóimnak, hogy bíztak és bíznak bennem. Bódy Géza Főbb eredmények: Magyar Bajnokság, I. hely Franciaország Conty, VB csapat IV. hely, egyéni VII. hely Duna Alpesi kupa I. hely Szlovákia, VB Topolicianky, egyéni V. hely, csapat I. hely Vecsés, nemzetközi I. hely. A Halásztelki Sporthorgász Egyesület idei versenyén leginkább a hideg vízzel kellett a horgásztársaknak versenyezni. Bármi furfang és fondorlat ellenére sem kaptak a halak, úgy ahogy szerették volna. Mondhatni a verseny egy halas volt, a tavalyi tarolással szemben. A 23 felnőtt és 8 ifi versenyző reggel 9-13 óráig küzdött. Sajnos az ifiknek nem sikerült a halfogás, ezért a számukra kijelölt díjakat sorsolással osztották ki. A felnőtteknél (képünkön) I. helyen Kalácska Zoltán végzett 2,7 kg összsúllyal egyben a legkisebb hal (7 cm!) díját is ő vittel el, II. helyen Hamler László 2,12 kg (egyben a legnagyobb hal is!), III. helyen Blazsán Péter állt 1,6 kg-os pontyával. Gratulálunk a nyerteseknek! ASZTALOS Egyedi bútorgyártás Halásztelki Kutyakozmetika! Mátyás u. 4. Tel.: Hirdetések megrendelése személyesen, ügyfélszolgálati időben a polgármesteri titkárságon. Érdeklődni lehet telefonon: 06-24/ vagy ben: Halásztelki Hírmondó Halásztelek Város Önkormányzatának hivatalos lapja. Az Önkormányzat megbízásából kiadja a Navigar Kft. Főszerkesztő: Bódy Géza. Szerkesztőbizottság: Fekete Violetta, Holakovszky László, Dr. Papp Kornél, Prodán Gábor, Szabó Julianna. Tervezőszerkesztő: Halmai Csaba. Szerkesztőség címe: 2314 Halásztelek, Posta köz 1. cím: A szerkesztőség fenntartja magának a kéziratok rövidítésének jogát, az írás tartalmáért a szerző felel. Kéziratokat nem őrzünk meg, és nem küldünk vissza. A Halásztelki Hírmondó bármely részének másolásával, terjesztésével, az adatok elektronikus tárolásával és feldolgozásával kapcsolatos minden jog fenntartva. Értesüléseket átvenni csak a Halásztelki Hírmondó-ra hivatkozva lehet. Halásztelek Város Önkormányzatának elérhetősége: 2314 Halásztelek, Posta Köz 1. Tel.: , A Halásztelki Hírmondó szerkesztősége a Titkárságra várja az olvasói leveleket, megkereséseket. ISSN: Megjelenik 3500 példányban.

!"#$ ,"-*"$"$ "-%!$)"%""-%*(. / -&0& 1 -*" ,#*"5,#! 1 A! $ "" $ & B! "" $ '(" $ " " A!% E % D2"% D D

!#$ ,-*$$ -%!$)%-%*(. / -&0& 1 -* ,#*5,#! 1 A! $  $ & B!  $ '( $   A!% E % D2% D D $ % $ & & '(& )'(' +,-./01 ) & 20(3 % & 4( 3 5 $ & 6 7 % )& (%83% 2 ) 5 98..'1 : & % $ $% $ $& 7 % % ; & & % $ ) &<

Részletesebben

DERECSKE VÁROS BÁLJÁRA,

DERECSKE VÁROS BÁLJÁRA, Felhívás! A Derecske Városi Mûvelõdési Központ és Könyvtár 2011. december 21-2012. január 2-ig zárva tart. Nyitás 2012. január 3-án. Derecske Város Önkormányzata tisztelettel meghívja Önt és partnerét

Részletesebben

Halásztelek Város Önkormányzata Képviselő-testület szeptember 28-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

Halásztelek Város Önkormányzata Képviselő-testület szeptember 28-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből H a t á r o z a t k i v o n a t Halásztelek Város Önkormányzata Képviselő-testület 2016. szeptember 28-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Napirend 1. pontja: Beszámoló a 2016. évi költségvetés I. félévi

Részletesebben

Biharkeresztes Őszi Kulturális Programok

Biharkeresztes Őszi Kulturális Programok Biharkeresztes 2013. Őszi Kulturális Programok Szeptember havi programok ITTHON VAGY MAGYARORSZÁG, SZERETLEK Szüreti Felvonulás és Bál Időpont: 2013. szeptember 28. 14.00 óra Helyszín: Városi Sportcsarnok

Részletesebben

DECEMBER 10. (csütörtök) 18 óra. DECEMBER 13. (vasárnap) 19 óra

DECEMBER 10. (csütörtök) 18 óra. DECEMBER 13. (vasárnap) 19 óra Móricz Zsigmond - Kocsák Tibor - Miklós Tibor: Légy jó mindhalálig musical premiere DECEMBER 10. (csütörtök) 18 óra Belépõdíj: 1000 Ft Eisemann Mihály- Szilágyi László ÉN ÉS A KISÖCSÉM zenés bohózat 2

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Kunbaracs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 6. /2012. J e g y z ő k ö n y v Készült: Kunbaracs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. október 24-én (szerdán) 16: 00 órakor tartott

Részletesebben

8181 Berhida, Kossuth u. 18. 06/88/455-400 email: kulturhaz@berhida.hu

8181 Berhida, Kossuth u. 18. 06/88/455-400 email: kulturhaz@berhida.hu 8181 Berhida, Kossuth u. 18. 06/88/455-400 email: kulturhaz@berhida.hu Tisztelt Képviselő-testület! Idén 21. alkalommal rendezzük meg a Városnapokat szeptember 13. és 15. között, ahol a legkülönfélébb

Részletesebben

SZÍNHÁZ. A Derecske Városi Mûvelõdési Központ és Könyvtár 2010/2011-es színházi bérletes elõadásai: Bérletvásárlás és további információ:

SZÍNHÁZ. A Derecske Városi Mûvelõdési Központ és Könyvtár 2010/2011-es színházi bérletes elõadásai: Bérletvásárlás és további információ: SZÍNHÁZ A Derecske Városi Mûvelõdési Központ és Könyvtár 2010/2011-es színházi bérletes elõadásai: 2010. október 30. Cirkuszhercegnõ (operett) 2010. november 27. Vidám kísértet (komédia) 2011. január 29.

Részletesebben

MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK I. FÉLÉVI MUNKATERVE

MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK I. FÉLÉVI MUNKATERVE MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2016. I. FÉLÉVI MUNKATERVE A Képviselő-testület - Monor Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról 27/2014. (X. 27.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

honismereti, kerámia, grafikai, népdalkör, könyvbarát, szûrrátét, citera, leánykórus. (A szakkörök havi díja: 500 Ft).

honismereti, kerámia, grafikai, népdalkör, könyvbarát, szûrrátét, citera, leánykórus. (A szakkörök havi díja: 500 Ft). 2007. SZEPTEMBER KÖNYVTÁR ISKOLAI PROGRAMOK SPORT KLUBOK, FOGLALKOZÁSOK ZENÉS RENDEZVÉNYEK EGYHÁZI ÉLET MOZI, SZÍNHÁZ OÁZIS KIÁLLÍTÁS, VÁSÁR SZAKKÖRÖK, TANFOLYAMOK A MÛVELÕDÉSI KÖZPONTBAN: Szeptemberben

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2.) A szociális ellátásokról szóló helyi rendelet módosítása Előadó: Horváth Zoltán polgármester

M E G H Í V Ó. 2.) A szociális ellátásokról szóló helyi rendelet módosítása Előadó: Horváth Zoltán polgármester Magyarszentmiklós község Polgármestere M E G H Í V Ó Tisztelettel értesítem, hogy a Települési Képviselők ülését 2009. július 29-én (szerdán) 18,00 órára összehívom. Az ülés helye: Önkormányzat hivatali

Részletesebben

A legnagyobb tanári művészet, hogy az alkotás és felismerés örömét ébresszék. /A. Einstein/

A legnagyobb tanári művészet, hogy az alkotás és felismerés örömét ébresszék. /A. Einstein/ DÉR NAPOK RENDEZVÉNYSOROZAT Mottó: A legnagyobb tanári művészet, hogy az alkotás és felismerés örömét ébresszék. /A. Einstein/ Iskolánk 2003-ban vette fel Dér István festőművész (1937 1993) nevét. A település

Részletesebben

Földes Ferenc Gimnázium (a 2015/2016-os tanévi beiskolázás)

Földes Ferenc Gimnázium (a 2015/2016-os tanévi beiskolázás) Földes Ferenc Gimnázium (a 2015/2016-os tanévi beiskolázás) 1. A felvételi vizsgák jelentkezési határideje: 2014. december 9. (kedd)-ig jelentkezés a hat és a négy, illetve öt évfolyamos képzésre jelentkezők

Részletesebben

Tisztelt Igazgató Úr /Asszony! Tisztelt Kollégák!

Tisztelt Igazgató Úr /Asszony! Tisztelt Kollégák! Kedves Szülők! Kedves Diákok! Tisztelt Igazgató Úr /Asszony! Tisztelt Kollégák! Kiadványunkkal tájékoztatni szeretnénk leendő diákjainkat, szüleiket, osztályfőnökeiket a 2015-2016. tanévben indítandó osztályainkról.

Részletesebben

Bocskai István Gimnázium, Szakközépiskola, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat és Szakmai Szolgáltató

Bocskai István Gimnázium, Szakközépiskola, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat és Szakmai Szolgáltató Bocskai István Gimnázium, Szakközépiskola, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat és Szakmai Szolgáltató OM azonosító: 200886 Cím: 3900 Szerencs, Ondi út 1. Telefon: 47/362-533 47/361-444 47/362-132 Fax: 47/362-533/102-es

Részletesebben

MEGHÍVÓ. Dunavarsányi Napok 2011. június 2-5.

MEGHÍVÓ. Dunavarsányi Napok 2011. június 2-5. MEGHÍVÓ Dunavarsányi Napok 2011. június 2-5. 2011. június 2. csütörtök 18.00 óra A Dunavarsányi Napok rendezvénysorozat nyitóünnepsége, az Erkel Ferenc Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Év végi Hangversenye

Részletesebben

TÉL-FÉNY 2011. 2011. március. szavazni a képekre és a legtöbb szavazatot kapott képet most

TÉL-FÉNY 2011. 2011. március. szavazni a képekre és a legtöbb szavazatot kapott képet most 2011. március 3 TÉL-FÉNY 2011. XI. alkalommal megrendezett fotókiállításon Afrikától Furugyon át Új-Zélandig láthattunk fényképeket a tárlaton. Először lehetett szavazni a képekre és a legtöbb szavazatot

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR A ES TANÉVRE

ESEMÉNYNAPTÁR A ES TANÉVRE / Székesfehérvári Nemes Nagy Ágnes Kollégium 8000 Székesfehérvár Gyümölcs u. 13. Tel: 22-500-231 Fax: 22-500-290 ESEMÉNYNAPTÁR A 2016-2017-ES TANÉVRE Készítette: Nyikusné Tatai Szilvia igazgatóhelyettes

Részletesebben

Az Önkéntesség Európai Éve keretében meghirdetett Önkéntesek Hete alkalmából pályázatot nyújtott be Alapítványunk az Önkéntes Központ Alapítványhoz.

Az Önkéntesség Európai Éve keretében meghirdetett Önkéntesek Hete alkalmából pályázatot nyújtott be Alapítványunk az Önkéntes Központ Alapítványhoz. A Csabacsűdi játszótér felújítása az Önkéntesek Hete keretében című projekt megvalósulása Csabacsűdön Pályázó: Tiszta Környezetünkért Alapítvány Csabacsűd Az Önkéntesség Európai Éve keretében meghirdetett

Részletesebben

a képviselő-testület 2012. szeptember 13-án megtartott nyílt üléséről

a képviselő-testület 2012. szeptember 13-án megtartott nyílt üléséről Jegyzőkönyv a képviselő-testület 2012. szeptember 13-án megtartott nyílt üléséről 2. Napirend: a)tájékoztató az I. félévben engedélyezett előirányzatokról és az igényelt támogatásokról b) A 2012. évi költségvetési

Részletesebben

A 2014/2015. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje)

A 2014/2015. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje) IDŐPONTOK 2014. augusztus 21. csütörtök 9 00 ESEMÉNYEK MEGNEVEZÉSE Együttes alakuló értekezlet Tűz és balesetvédelmi oktatás 2014. augusztus 22. péntek 8 00-12 00 Konzultáció (javító- és osztályozó vizsgás

Részletesebben

Tervezett képzési formák, tagozatok, osztályok, szakmacsoportok és ezek belső kódszámai: Képzési szakképzési célcsoportok:

Tervezett képzési formák, tagozatok, osztályok, szakmacsoportok és ezek belső kódszámai: Képzési szakképzési célcsoportok: Információ a 2016-2017. évi Megyei Pályaválasztási Tájékoztatóhoz Intézmény neve: Gimnázium, Informatikai, Közgazdasági, Nyomdaipari Szakközépiskola és Szakiskola Intézmény címe: 3300 Eger, Mátyás király

Részletesebben

AVASI GIMNÁZIUM FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2014/2015-ÖS TANÉV. Általános kerettantervű képzés, emelt szintű nyelvoktatással (Tagozatkód: 13)

AVASI GIMNÁZIUM FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2014/2015-ÖS TANÉV. Általános kerettantervű képzés, emelt szintű nyelvoktatással (Tagozatkód: 13) AVASI GIMNÁZIUM FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2014/2015-ÖS TANÉV Cím: 3524 Miskolc, Klapka Gy. u. 2. OM kód: 029264 Telefon: 46/562-289; 46/366-620 E-mail: titkarsag@avasi.hu Honlap: www.avasi.hu I. A 2014/2015.

Részletesebben

Készült: Maglóca Község Képviselő-testületének 2010. június 8-án tartott nyilvános üléséről.

Készült: Maglóca Község Képviselő-testületének 2010. június 8-án tartott nyilvános üléséről. Maglóca Község Képviselő-testülete 2-4/2010/Ny. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2010. június 8-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 13 30 óra A képviselő-testületi ülés helye:

Részletesebben

A 2012/2013. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje)

A 2012/2013. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje) IDŐPONTOK 2012. augusztus 21. kedd 9 00 Alakuló értekezlet 2012. augusztus 22-24. szerda-péntek Gólyatábor ESEMÉNYEK MEGNEVEZÉSE 2012. augusztus 24. péntek 9 00 Konzultáció (javító- és osztályozó vizsgás

Részletesebben

Derecskei Zenei Esték

Derecskei Zenei Esték MÁJUS 1. (szombat) 10.00 óra Majális Helyszín: Sárostói Sportpálya Az idén elõször lehetõség lesz támogatói jegy vásárlására is, mellyel a rendezvényt támogathatják. Az támogatói jegy ára 550 Ft. Egy támogatói

Részletesebben

Galgagyörki Napló. Galgagyörk község Önkormányzatának lapja II. évfolyam 3. szám - 2012. május

Galgagyörki Napló. Galgagyörk község Önkormányzatának lapja II. évfolyam 3. szám - 2012. május Galgagyörki Napló Galgagyörk község Önkormányzatának lapja II. évfolyam 3. szám 2012. május ÖNKORMÁNYZATI HÍREK Lőrik László átveszi a Köznevelésért díjat Fristáczki Erik 8. osztályos tanuló Izgatottan

Részletesebben

Igazgató neve: Molnár György Pályaválasztási felelős neve: Gajdácsi Andrea igazgatóhelyettes Intézmény egyedi kódszáma:101496

Igazgató neve: Molnár György Pályaválasztási felelős neve: Gajdácsi Andrea igazgatóhelyettes Intézmény egyedi kódszáma:101496 Információ a 2017-2018. évi Megyei Pályaválasztási Tájékoztatóhoz Intézmény neve: Gimnázium, Informatikai, Közgazdasági, Nyomdaipari Szakgimnázium és Szakközépiskola Intézmény címe: 3300 Eger, Mátyás király

Részletesebben

Révfülöpi Nyár 2008. JÚNIUS

Révfülöpi Nyár 2008. JÚNIUS Révfülöpi Nyár 2008. JÚNIUS 2008. június 14. szombat 18 óra RAFFAY BÉLA szobrászművész kiállításának megnyitója a Tóparti Galériában (Révfülöp, Halász utca 6.). A kiállítást megnyitja: Kancsal Károly,

Részletesebben

A Kossuth Szövetség arany okleveles díjazottja lettem

A Kossuth Szövetség arany okleveles díjazottja lettem A Kossuth Szövetség arany okleveles díjazottja lettem A Kossuth Szövetség az idén is pályázatot hirdetett, A szó az első, a tett a második címmel, melynek célja a hagyományok ápolása, a kossuthi emlékek

Részletesebben

KÖZÖSSÉGI PROGRAMOK KISTÉRSÉGI MAJÁLIS DERECSKÉN, A SÁROSTÓI SPORTPÁLYÁN 2012. MÁJUS 1. Program

KÖZÖSSÉGI PROGRAMOK KISTÉRSÉGI MAJÁLIS DERECSKÉN, A SÁROSTÓI SPORTPÁLYÁN 2012. MÁJUS 1. Program KÖZÖSSÉGI PROGRAMOK KISTÉRSÉGI MAJÁLIS DERECSKÉN, A SÁROSTÓI SPORTPÁLYÁN 2012. MÁJUS 1. Program 10 - A Bocskai István Ált. Isk. és AMI fúvószenekarának és majorette csoportjának bemutatója - Bocskai István

Részletesebben

Kaskantyú, Hunyadi J. u. 16

Kaskantyú, Hunyadi J. u. 16 Kaskantyú Községi Önkormányzat Képviselő - Testülete 8/2013. Test. ül. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kaskantyú Községi Önkormányzat képviselő - testületének 2015. június 14.-én (péntek) napján 8 00 órai

Részletesebben

Cseh József polgármester

Cseh József polgármester ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8493 ISZKÁZ Szám: 154/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Iszkáz Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. szeptember 12-én (csütörtök) 18,00 órai kezdettel megtartott

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére 10220-1/2009. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére Tárgy: Kerekegyháza Város Önkormányzata 2010. évi rendezvénytervének elfogadása

Részletesebben

J E G Y Z Ő K ÖN Y V E

J E G Y Z Ő K ÖN Y V E Iktatószám: 370/21/2016 Magyarcsanádi Község Önkormányzat Szociális Bizottságának 2016. szeptember 15. napján 16.00 órakor megtartott soros, nyílt ülésének Határozatok: J E G Y Z Ő K ÖN Y V E 366/2016.

Részletesebben

Mit kínál a Szekszárdi I. Béla Gimnázium?

Mit kínál a Szekszárdi I. Béla Gimnázium? Mit kínál a Szekszárdi I. Béla Gimnázium? Helytálljunk, mégis szabadon szaladjunk (Illyés Gyula) Szekszárdi I. Béla Gimnázium Akkreditált Kiváló Tehetségpont Ökoiskola, Madárbarát Iskola, Mentoráló intézmény

Részletesebben

Az EGRI SZILÁGYI ERZSÉBET GIMNÁZIUM 2014-2015. tanévre vonatkozó felvételi tájékoztatója

Az EGRI SZILÁGYI ERZSÉBET GIMNÁZIUM 2014-2015. tanévre vonatkozó felvételi tájékoztatója Az EGRI SZILÁGYI ERZSÉBET GIMNÁZIUM 2014-2015. tanévre vonatkozó felvételi tájékoztatója 1. Az intézmény neve: EGRI SZILÁGYI ERZSÉBET GIM- NÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM 2. Címe, telefonszáma: 3300 EGER, IFJÚSÁG

Részletesebben

2013. ŐSZI PROGRAMAJÁNLÓJA

2013. ŐSZI PROGRAMAJÁNLÓJA Erkel Ferenc Művelődési Központ 2013. ŐSZI PROGRAMAJÁNLÓJA 2092 Budakeszi, Fő u. 108. Tel/fax: 06-23-451-161 www.efmk-budakeszi.hu, info@efmk-budakeszi.hu Szeptemberi programjaink Szeptember 20-án, (péntek)

Részletesebben

A 2015-2016-os TANÉV RENDJE, FELADATAI

A 2015-2016-os TANÉV RENDJE, FELADATAI A 2015-2016-os TANÉV RENDJE, FELADATAI A 28/2015. (V. 28.) EMMI rendelet a 2015/2016. tanév rendjéről alapján. 1. A TANÉV A tanítási év első tanítási napja 2015. szeptember 1. A tanítási év első féléve

Részletesebben

NTP-TM-13-0003 A szem muzsikája. A szem muzsikája című projekt szakmai beszámolója

NTP-TM-13-0003 A szem muzsikája. A szem muzsikája című projekt szakmai beszámolója A szem muzsikája című projekt szakmai beszámolója Az Orosházi Táncsics Mihály Tehetséggondozó Gimnázium, Szakközépiskola, Általános Iskola és Kollégium Vörösmarty Mihály Tagintézményében az ének-zenei

Részletesebben

Képzési formák. Hatosztályos gimnázium. Négyosztályos gimnázium. Szakközépiskolai képzés

Képzési formák. Hatosztályos gimnázium. Négyosztályos gimnázium. Szakközépiskolai képzés Képzési formák Hatosztályos gimnázium Négyosztályos gimnázium Szakközépiskolai képzés (kertész- és növényvédelmi technikus, bor és pezsgőgyártó technikus 4+1 év) A gimnáziumi képzés eredményei Célja, hogy

Részletesebben

Dunavecse Város Önkormányzat Képviselő Testületének. 2013. évi M U N K A T E R V E

Dunavecse Város Önkormányzat Képviselő Testületének. 2013. évi M U N K A T E R V E Dunavecse Város Önkormányzat Képviselő Testületének 2013. évi M U N K A T E R V E 2013. január 30. (szerda) 15 óra 2.) Javaslat a városi rendezvények, ünnepségek előkészítésére vonatkozó elképzelések pontosítására,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Dunaegyháza Község Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat 2014. március 27. napján megtartott üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Dunaegyháza Község Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat 2014. március 27. napján megtartott üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V Dunaegyháza Község Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat 2014. március 27. napján megtartott üléséről DUNAEGYHÁZA KÖZSÉG SZLOVÁK NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült:

Részletesebben

Maroslele Község Polgármesterétől

Maroslele Község Polgármesterétől Maroslele Község Polgármesterétől 6921 Maroslele, Szabadság tér 1. Tel/Fax: 62/256 033 E-mail: marosleleph@vnet.hu Maroslele Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Maroslele Tárgy: Polgármesteri tájékoztató

Részletesebben

A 2013/2014. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje)

A 2013/2014. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje) be. IDŐPONTOK ESEMÉNYEK MEGNEVEZÉSE 2013. augusztus 21. szerda 9 00 Együttes alakuló értekezlet 2013. augusztus 23-24. péntek-szombat TÁMOP 3.1.7 képzés / Hajdúszoboszló 2013. augusztus 23. péntek 9 00

Részletesebben

XIV. évfolyam - 10. szám 2013. Október II.Furioso Emlékverseny és szakmai nap 2013. szeptember 21. folytatásaz első oldalról Balról a művész úr, aki a kopjafát készítette. Gumis kocsik versenyében Banka

Részletesebben

A tanév szervezési feladatai

A tanév szervezési feladatai 1. Szorgalmi idő A tanév szervezési feladatai Esemény Időpont Felelős a befejező évfolyamon A tanév utolsó napja Első félév vége Szülők értesítése a tanulmányi eredményekről 2. Rendkívüli munkanapok Munkanap

Részletesebben

MEZŐKÖVESD VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK M U N K A T E R V E 2015. ÉV

MEZŐKÖVESD VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK M U N K A T E R V E 2015. ÉV MEZŐKÖVESD VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK M U N K A T E R V E 2015. ÉV 2015. január 28. (szerda) 1. Az önkormányzat 2015. évi költségvetése (első olvasat) 2. A Mezőkövesdi Roma Nemzetiségi Önkormányzattal

Részletesebben

Tájékoztató. a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról

Tájékoztató. a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról Tájékoztató a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról Kedves leendő első osztályosok, Tisztelt Szülők! Hamarosan első osztályba kell íratniuk

Részletesebben

Különös közzétételi lista:

Különös közzétételi lista: Különös közzétételi lista: 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. Nevelő oktató munkát segítők száma, szakképzettsége 3. Iskolai

Részletesebben

Információk: Ponácz Ferenc igazgatóhelyettes, tel.: 22/ 506-162 Titkárság, tel.: 22/ 506-472. web: www.telekiblanka.hu. e-mail: budai@telekiblanka.

Információk: Ponácz Ferenc igazgatóhelyettes, tel.: 22/ 506-162 Titkárság, tel.: 22/ 506-472. web: www.telekiblanka.hu. e-mail: budai@telekiblanka. Kedves Szülők! Köszönjük érdeklődésüket iskolánk hat évfolyamos gimnáziumi képzése iránt. E tájékoztató honlapunkon történő megjelentetésével is szeretnénk hozzájárulni ahhoz, hogy Önök minél több információhoz

Részletesebben

Nevelőtestületi alakuló értekezlet Munkaközösségi értekezletek Javító- pótló-osztályozó- különbözeti vizsgák

Nevelőtestületi alakuló értekezlet Munkaközösségi értekezletek Javító- pótló-osztályozó- különbözeti vizsgák A 2012/2013-as tanév helyi rendje 2012. augusztus augusztus 22-24. augusztus 27. augusztus 28. augusztus 29. Gólyatábor 9. évfolyam Nevelőtestületi alakuló értekezlet Munkaközösségi értekezletek Javító-

Részletesebben

12/2013. sz. jegyzőkönyv

12/2013. sz. jegyzőkönyv 12/2013. sz. jegyzőkönyv Készült: Alsózsolca Város Polgármesteri Hivatalban megtartott rendkívüli képviselő-testületi ülésről, mely 2013. június 17-én 16 órakor kezdődött. Jelen vannak: Zsiros Sándorné

Részletesebben

Beszámoló a Vissza a múltba történelmi tehetségműhely munkájáról és a Tehetségnapról

Beszámoló a Vissza a múltba történelmi tehetségműhely munkájáról és a Tehetségnapról Beszámoló a Vissza a múltba történelmi tehetségműhely munkájáról és a Tehetségnapról Iskolánk, a tornyosi Tömörkény István Általános Iskola (Tehetségpont) 2010. júniusában megnyerte az Oktatási Közalapítvány

Részletesebben

Előterjesztés Biatorbágy Város Önkormányzata 2013 évi munkatervéről

Előterjesztés Biatorbágy Város Önkormányzata 2013 évi munkatervéről Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/112, 113 Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Tisztelt Képviselő-testület! Előterjesztés

Részletesebben

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 30/2013. (I. 30.) számú. h a t á r o z a t a. a 2013. évre tervezett kulturális programokról

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 30/2013. (I. 30.) számú. h a t á r o z a t a. a 2013. évre tervezett kulturális programokról ÚJFEHÉRTÓ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghiv@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu K i v o n a t Képviselő-testületének 2013.

Részletesebben

Méltó születésnapi ajándék

Méltó születésnapi ajándék Szeged gazdálkodásának egyre nagyobb hányadát teszik ki azok az állami és uniós pályázatok, melyeket teljes egészében a város fejlesztésére fordítanak. Az idén 32 milliárd forintot fektetnek be a város

Részletesebben

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 22/2015. (I. 28.) számú h a t á r o z a t a. Újfehértó Város 2015. évi eseménynaptáráról

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 22/2015. (I. 28.) számú h a t á r o z a t a. Újfehértó Város 2015. évi eseménynaptáráról ÚJFEHÉRTÓI POLGÁRMESTERI HIVATAL 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghiv@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu K i v o n a t Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2016. I. FÉLÉVI MUNKATERVE A Képviselő-testület - Monor Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról 27/2014. (X. 27.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 17. évfordulója alkalmából

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 17. évfordulója alkalmából A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 17. évfordulója alkalmából Visszapillantó 2015. november 14 Visszapillantó 2015. november 14 A Debreceni Főnix

Részletesebben

JUBILEUMI VÁCI HÉT 2014. FEBRUÁR 10 MÁRCIUS 7.

JUBILEUMI VÁCI HÉT 2014. FEBRUÁR 10 MÁRCIUS 7. JUBILEUMI VÁCI HÉT 2014. FEBRUÁR 10 MÁRCIUS 7. KEDVES INTÉZMÉNYVEZETŐ! Egy ünnepi programfüzetet tart a kezében, amely a Váci Mihály Gimnázium fennállásának 50. évfordulója alkalmából színes, tartalmas,

Részletesebben

Programfüzet. Vizsoly Község Önkormányzatának és Egyházközségeinek hivatalos programja

Programfüzet. Vizsoly Község Önkormányzatának és Egyházközségeinek hivatalos programja Programfüzet Vizsoly Község Önkormányzatának és Egyházközségeinek hivatalos programja Augusztus 8. péntek Futóverseny Göncről Vizsolyba 10.00 Szenczi Molnár Albert nyomában futóverseny Gönc és Vizsoly

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ Bolyai János Gimnázium és Kereskedelmi Szakközépiskola 2364 ÓCSA, Falu Tamás u. 35. Telefon/Fax: 29/378-045 Honlap: www.bogim.hu E-mail: gimi@bogim.hu OM azonosító: 032552 FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ Középiskolánk

Részletesebben

MEZŐKÖVESD VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK M U N K A T E R V E ÉV

MEZŐKÖVESD VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK M U N K A T E R V E ÉV MEZŐKÖVESD VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK M U N K A T E R V E 2013. ÉV 2013. január 30. (szerda) 1.1. Az önkormányzat 2013. évi költségvetése (első olvasat) 1.2. Önkormányzat intézményeinél biztosított gyermekétkeztetés

Részletesebben

Alapítás éve: 1997 Gimnázium, Informatikai, Közgazdasági, Nyomdaipari Szakgimnázium és Szakközépiskola Tel/Fax.: 36/

Alapítás éve: 1997 Gimnázium, Informatikai, Közgazdasági, Nyomdaipari Szakgimnázium és Szakközépiskola Tel/Fax.: 36/ Alapítás éve: 1997 Gimnázium, Informatikai, Közgazdasági, Nyomdaipari Szakgimnázium és Szakközépiskola 3300 Eger, Mátyás király út 165. Tel/Fax.: 36/516-8 E-mail: igazgato@iqpont.hu Honlap: www.iqpont.hu

Részletesebben

SZAKMAI BESZÁMOLÓ A MÚZEUMOK ÉJSZAKÁJA RENDEZVÉNYRŐL

SZAKMAI BESZÁMOLÓ A MÚZEUMOK ÉJSZAKÁJA RENDEZVÉNYRŐL Vasvári Pál Múzeum 4440 Tiszavasvári, Kálvin út. 7. Mobil:+36/30-676-8514 www.vasvaripalmuzeum.hu e-mail: info@vasvaripalmuzeum Nyitva tartás: Április 1-től - október 31-ig: K-V: 09-18 óráig November 1-től

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 9-ei rendes, nyílt ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 9-ei rendes, nyílt ülésére Dunavarsány Város Önkormányzatának Polgármestere 2336 Dunavarsány, Kossuth Lajos utca 18., titkarsag@dunavarsany.hu 24/521-040, 24/521-051, Fax: 24/521-056 www.dunavarsany.hu ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány

Részletesebben

XIV. évfolyam - 9. szám 2013. Szeptember megoldásában, közben a gyerekek játszva fejlesztik saját képességeiket. A pedagógusok a tesztmegoldást követően azonnal megkapott viszszajelzések segítségével figyelemmel

Részletesebben

Készült Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2010. október 7-én, du. 16 órakor a Polgármesteri Hivatal üléstermében megtartott üléséről.

Készült Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2010. október 7-én, du. 16 órakor a Polgármesteri Hivatal üléstermében megtartott üléséről. Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testülete 9144 Kóny, Rákóczi u. 30. Tel.: 96/280-140. Szám: 1-15/2010. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2010. október 7-én,

Részletesebben

ISB 7. hírlevél. Üdvözöljük Önöket! Fontos információ

ISB 7. hírlevél. Üdvözöljük Önöket! Fontos információ 2015. 12. 11. Fontos információ Karácsonyi vásár - december 12. szombat Bethlehem - december 17. csütörtök Karácsonyi műsor - december 18. péntek Téli szünet - december 19-2016. január 4. Első tanítási

Részletesebben

2016/2017 tanév rendje

2016/2017 tanév rendje 2016/2017 tanév rendje 2016/2017. tanév rendjéről a 12/2016. EMMI rendelete alapján 2016. augusztus 23. kedd Gólyatáboros szülői értekezlet 2016. augusztus 24-26. sz - cs - p Gólyatábor - Révfülöp 2016.

Részletesebben

Kedves Tanuló! A 2015/2016-os tanévre meghirdetett osztályok OM azonosító: 029280

Kedves Tanuló! A 2015/2016-os tanévre meghirdetett osztályok OM azonosító: 029280 Kedves Tanuló! Bizonyára nehéz feladat előtt állsz, hiszen döntened kell arról, hogy milyen iskolában akarsz tanulni az elkövetkezendő néhány évben. Tájékoztatónkkal szeretnénk számodra segítséget nyújtani,

Részletesebben

Képzési formák. Hatosztályos gimnázium. Négyosztályos gimnázium. Szakközépiskolai képzés

Képzési formák. Hatosztályos gimnázium. Négyosztályos gimnázium. Szakközépiskolai képzés Képzési formák Hatosztályos gimnázium Négyosztályos gimnázium Szakközépiskolai képzés (kertész- és növényvédelmi technikus, bor és pezsgőgyártó technikus 4+1 év) A gimnáziumi képzés eredményei Célja, hogy

Részletesebben

Derecskei I. Rákóczi György Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium

Derecskei I. Rákóczi György Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium Derecskei I. Rákóczi György Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium 50 ÉVES A RÁKÓCZI Középiskolai Intézményegység Gimnázium Szakközépiskola Kollégiumi Intézményegység Gimnáziumi képzés A gimnáziumi oktatás

Részletesebben

Mit kínál a Szekszárdi I. Béla Gimnázium?

Mit kínál a Szekszárdi I. Béla Gimnázium? Mit kínál a Szekszárdi I. Béla Gimnázium? Helytálljunk, mégis szabadon szaladjunk (Illyés Gyula) Az I. Béla Gimnázium Tehetséggondozó Középiskola Tehetségpont Ökoiskola, Madárbarát Iskola, Pénziránytű

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS a képviselő-testület évi munkaterve

ELŐ TERJESZTÉS a képviselő-testület évi munkaterve 9. Napirend 2017. évi munkaterv 9. Napirend ELŐ TERJESZTÉS a képviselő-testület 2017. évi munkaterve Tisztelt Képviselő-testület! Bánk Község Önkormányzata képviselő-testületének a Szervezeti és Működési

Részletesebben

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2015/16-os tanévre

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2015/16-os tanévre A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2015/16-os tanévre OM azonosító: 031936 Székhely/telephely kódja: 001 Igazgató: Kovács Miklós Pályaválasztási felelős: Polyóka Tamás igazgatóhelyettes

Részletesebben

MEGHÍVÓ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

MEGHÍVÓ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Monor Város Alpolgármestere 2200 Monor, Kossuth Lajos utca 78-80. Telefon: 06/29/612-310 Szám: 27-83-15/2014 MEGHÍVÓ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2014. SZEPTEMBER 25-ÉN CSÜTÖRTÖKÖN

Részletesebben

Szent-Györgyi Albert Általános Iskola és Gimnázium FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. 2012-2013-as tanév

Szent-Györgyi Albert Általános Iskola és Gimnázium FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. 2012-2013-as tanév Szent-Györgyi Albert Általános Iskola és Gimnázium FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2012-2013-as tanév A L SÓ TAGOZAT P edagógiai programunkban célul tűztük ki, hogy minden tanulónkat képességének megfelelő szinten

Részletesebben

Héhalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2013. évi munkaterve. Készült: a Képviselő-testület 2013. február 14-i ülésére

Héhalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2013. évi munkaterve. Készült: a Képviselő-testület 2013. február 14-i ülésére Héhalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. évi munkaterve Készült: a Képviselő-testület 2013. február 14-i ülésére 1 M U N K A P R O G R A M 2013. január 1-től lényeges változások következtek

Részletesebben

Előterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének március 9-i ülésére

Előterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének március 9-i ülésére Előterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. március 9-i ülésére 3. Tárgy: Testvérvárosi Találkozó támogatására irányuló pályázat benyújtásának jóváhagyása Az előterjesztést

Részletesebben

.a Széchenyi iskoláról

.a Széchenyi iskoláról Negyedikesek írták....a Széchenyi iskoláról 7 éves koromban, szüleimmel azért választottuk ezt az iskolát, mert itt német nyelvet lehet tanulni. Én már óvodás korom óta tanulom a németet, így ragaszkodtunk

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Amely készült Endrefalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2007. március 30-án 17 00 órai nyílt testületi ülésén. Jelen vannak: Csóri Péter polgármester, Papp Gábor alpolgármester,

Részletesebben

Kökönyösi Gimnázium 7300 Komló, Alkotmány u. 2/B 2016-2017. TANÉVBEN INDULÓ OSZTÁLYOK

Kökönyösi Gimnázium 7300 Komló, Alkotmány u. 2/B 2016-2017. TANÉVBEN INDULÓ OSZTÁLYOK Kökönyösi Gimnázium 7300 Komló, Alkotmány u. 2/B OM azonosító: 201286 Telephely kód: 001 Igazgató: Vámos Ágnes Pályaválasztási felelős: Varga Margit Telefon: 72/482-367 E-mail: gimnazium@nagylaszlo-komlo.sulinet.hu

Részletesebben

Halásztelek Város Önkormányzata Képviselő-testület 2015. március 25-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

Halásztelek Város Önkormányzata Képviselő-testület 2015. március 25-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. H a t á r o z a t k i v o n a t Halásztelek Város Önkormányzata Képviselő-testület 2015. március 25-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. Napirend 1. pontja: Beszámoló a helyi önkormányzati képviselők

Részletesebben

3./ A Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat 2011. háromnegyed éves beszámolójának megtárgyalása

3./ A Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat 2011. háromnegyed éves beszámolójának megtárgyalása 5. Jegyzőkönyv Készült: Egyházasdengeleg Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat 2011. november 04.-én, 13.00 órától megtartott üléséről. Jelen vannak: Egyházas Gyula, Jakus Árpádné, Zsiga Tamás képviselők, Dukáné

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK. www.nyekladhaza.hu JÓ ÜTEMBEN HALAD AZ EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT FELÚJÍTÁSA

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK. www.nyekladhaza.hu JÓ ÜTEMBEN HALAD AZ EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT FELÚJÍTÁSA ÖNKORMÁNYZATI HÍREK www.nyekladhaza.hu JUTALOM A JÓ GAZDÁLKODÁSÉRT Azok az önkormányzatok, amelyek nem halmoztak fel adósságállományt, most lehetőséget kaptak a Belügyminisztériumtól támogatási összeg

Részletesebben

MÁJUSI ELÕZETES Május 1. Majális a Sárostói Sportpályán tervezett program

MÁJUSI ELÕZETES Május 1. Majális a Sárostói Sportpályán tervezett program ÁPRILIS 1-3. (csütörtök-szombat) III. Bihar-Bihor Amatõr Diákszínjátszó Fesztivál színházterme ÁPRILIS 8. (csütörtök) 17 óra A GOBLEIN kör gyûlést tart Szõllõsi Imréné vezetésével Munkákat lehet hozni

Részletesebben

14/2015. (VII.23.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július 23-án megtartott rendkívüli üléséről

14/2015. (VII.23.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július 23-án megtartott rendkívüli üléséről Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete 14/2015. (VII.23.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július 23-án megtartott rendkívüli üléséről 2 Bátonyterenye

Részletesebben

Somogyzsitfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8734 Somogyzsitfa, Május 1. u Tel/Fax:

Somogyzsitfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8734 Somogyzsitfa, Május 1. u Tel/Fax: Somogyzsitfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8734 Somogyzsitfa, Május 1. u. 64.. Email: zsitfa@level.datanet.hu Tel/Fax: 85-310-323 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Az ülés helye: Mártírok u. 64.)

Részletesebben

napirendi pont E L Ő T E R J E S Z T É S Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testületének november 30-i ülésére

napirendi pont E L Ő T E R J E S Z T É S Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testületének november 30-i ülésére napirendi pont E L Ő T E R J E S Z T É S Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. november 30-i ülésére Előterjesztés címe és tárgya: A 2016. évi Munkaterv és jogalkotási program

Részletesebben

Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat 2015. február 25-i határozatai

Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat 2015. február 25-i határozatai Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat 2015. február 25-i határozatai 1/2015. (II.25.) SZKT határozat 3 igen, 0 nem és 0 fő tartózkodott A Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat Képviselő-testülete ülésének jegyzőkönyv

Részletesebben

A tanév fontosabb iskolai szintű eseményei: Első tanítási nap tanévnyitó az első órában.

A tanév fontosabb iskolai szintű eseményei: Első tanítási nap tanévnyitó az első órában. A 2016-2017. tanév fontosabb iskolai szintű eseményei: Időpont Esemény 2016. 08.31. Tanévnyitó értekezlet. (nevelőtestület) 2016. 09. 01. Első tanítási nap tanévnyitó az első órában. 2016. 09. 05-ig Jelentkezés

Részletesebben

2014-2015. TANÉVBEN INDULÓ OSZTÁLYOK

2014-2015. TANÉVBEN INDULÓ OSZTÁLYOK Kökönyösi Szakközépiskola Nagy László Gimnáziuma 7300 Komló, Alkotmány u. 2. OM azonosító: 201286 Telephely kódja: 013 Igazgató: Vámos Ágnes Pályaválasztási felelős: Varga Margit Telefon: 72/482367 E-mail:

Részletesebben

Készült: Lovászpatona Község Önkormányzati Képviselő-testülete február 15-én 17,00 órai kezdettel megtartott nyilvános testületi üléséről

Készült: Lovászpatona Község Önkormányzati Képviselő-testülete február 15-én 17,00 órai kezdettel megtartott nyilvános testületi üléséről Lovászpatona Község Önkormányzata Lovászpatona, Kossuth tér 2. Szám: 39-3/2016. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Lovászpatona Község Önkormányzati Képviselő-testülete 2016. február 15-én 17,00 órai kezdettel

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Besenyszög Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 16-án megtartott üléséről

Jegyzőkönyv. Készült: Besenyszög Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 16-án megtartott üléséről Jegyzőkönyv Készült: Besenyszög Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 16-án megtartott üléséről Mutató: Határozat tárgya: Határozat száma: Old. Besenyszög község oktatási intézményeinek

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v 7/2014. szám. J e g y z ő k ö n y v Készült az Ágfalvi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. június 25-én az Ágfalvi Közös Önkormányzati Hivatal Tanácstermében (Ágfalva, Soproni u.

Részletesebben

Iktatószám: /2011. Melléklet: 1 db. Beszámoló a Napközi otthonos Óvoda évi működéséről, gazdálkodásáról. Bakóné Mászáros Tímea óvodavezető

Iktatószám: /2011. Melléklet: 1 db. Beszámoló a Napközi otthonos Óvoda évi működéséről, gazdálkodásáról. Bakóné Mászáros Tímea óvodavezető E L Ő T E R J E S Z T É S PÉR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2011. MÁRCIUS 22 - ÉN TARTANDÓ NYILVÁNOS ÜLÉSÉRE Iktatószám: /2011. Melléklet: 1 db Tárgy: Beszámoló a Napközi otthonos Óvoda 2010.

Részletesebben

Jegyzőkönyv készült a Kulturális, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság 2015. június 17-én 11.00 órakor megtartott rendes üléséről

Jegyzőkönyv készült a Kulturális, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság 2015. június 17-én 11.00 órakor megtartott rendes üléséről Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros ának Kulturális, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottsága Jegyzőkönyv készült a Kulturális, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság 2015. június 17-én 11.00 órakor megtartott

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR a 2014/2015-ös tanévre

ESEMÉNYNAPTÁR a 2014/2015-ös tanévre ESEMÉNYNAPTÁR a 2014/2015-ös tanévre Hét Hónap, nap Eseménytervezet szeptember 1.hét 1. "A" hét 1. hétfő Első tanítási nap: munkavédelmi oktatás a 9.évfolyam számára 2. 2. kedd 3. 3. szerda Tanévnyitó

Részletesebben