B E S Z Á M O L Ó. Készítette: Karacs Károly tűzoltó százados tűzoltóparancsnok. Püspökladány, január 28.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "B E S Z Á M O L Ó. Készítette: Karacs Károly tűzoltó százados tűzoltóparancsnok. Püspökladány, 2014. január 28."

Átírás

1 B E S Z Á M O L Ó A Hajdú-Bihar Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Püspökladányi Katasztrófavédelmi Kirendeltség Püspökladányi Hivatásos Tűzoltó parancsnokságának évi tevékenységéről Készítette: Karacs Károly tűzoltó százados tűzoltóparancsnok Püspökladány, január 28.

2 TARTALOMJEGYZÉK I. BEVEZETÉS 3 II. VEZETÉS-IRÁNYÍTÁS, HUMÁN HELYZET 3 Hivatásos tűzoltóságok helyzete, szerepe a katasztrófavédelemben 3 Személyügyi tevékenység 4 Munkavédelmi helyzet 5 Oktatás, képzés 6 Elismerések, fegyelmi helyzet 6 Sajtótevékenység 6 Rendezvények, sporttevékenység 7 III. TŰZOLTÓSÁGI SZAKTERÜLET 7 Működési terület jellemzői 7 Technikai háttér 8 Képzés, továbbképzés, gyakorlatok 8 Ellenőrzések 10 MT-k, TMMT-k, EMÜ-k 10 Tűzoltási, műszaki mentési és katasztrófa felszámolási szaktevékenység 11 Adatszolgáltatás, ügyeleti és riasztási rendszer 13 IV. POLGÁRI VÉDELMI SZAKTERÜLET 13 Polgári Védelmi szervezetek megalakítása 13 Lakosságfelkészítés 14 Ellenőrzések 14 V. IPARBIZTONSÁGI SZAKTERÜLET 15 Alsó-, felső küszöbös üzemek, SKET, veszélyes anyagos üzemek 15 Ellenőrzések 15 VI. ÖSSZEGZÉS 15 2

3 I. BEVEZETÉS A január 01-én hatályba lépett, katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló évi CXXVIII. Törvény (továbbiakban: katasztrófavédelmi törvény) szerint a katasztrófavédelem nemzeti ügy, a védekezés egységes irányítása állami feladat. A törvény szerint a december 31-ig önkormányzati felügyelet alatt állt tűzoltóságok állami irányítás alá kerültek, integrálódtak a katasztrófavédelem szervezetébe, viszont a Tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló évi XXXI. törvény 30. (5) bekezdése alapján a tűzoltó parancsnok vagy kijelölt helyettese évente beszámol a hivatásos tűzoltóság működési területén működő települési önkormányzat képviselőtestületének a település tűzvédelmi helyzetéről, a tűzvédelem érdekében tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról. II. VEZETÉS-IRÁNYÍTÁS, HUMÁN HELYZET A hivatásos tűzoltó parancsnokság helye és feladata a katasztrófavédelemben A hivatásos katasztrófavédelmi szervek tagozódása: - országos illetékességgel működő központi szerv (OKF), - megyei, fővárosi illetékességgel működő szervek, - helyi szervek (katasztrófavédelmi kirendeltségek, hivatásos tűzoltóságok). A központi szerv (BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság) Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv. A hivatásos katasztrófavédelmi szerv központi szerve vezetője vezeti a központi szervet, irányítja a hivatásos katasztrófavédelmi szerv területi és helyi szervei működését és szakmai tevékenységét, gyakorolja a katasztrófavédelmi törvényben és végrehajtási rendeleteiben meghatározott jogokat. A területi szerv (Hajdú-Bihar Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság) A hivatásos katasztrófavédelmi szerv területi szervei a megyei katasztrófavédelmi igazgatóságok. A megyei igazgatóságok önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek, amelyek jogszabályban meghatározott ügyekben hatóságként járnak el, ellátják a jogszabályokban részükre meghatározott feladatokat, irányítják a katasztrófavédelmi kirendeltségeket és a hivatásos tűzoltóságokat. 3

4 Helyi szervek A helyi szervek katasztrófavédelmi kirendeltségek és a hivatásos tűzoltóparancsnokságok. Hajdú-Bihar megyében három - Debrecen, Hajdúnánás, Püspökladány - kirendeltség került felállításra. A hatósági és szakhatósági tevékenységek a tűzoltóságokról a kirendeltségekre kerültek át. Püspökladány a Püspökladányi Katasztrófavédelmi Kirendeltséghez (továbbiakban: Püspökladány KVK) tartozik, melynek illetékessége összesen 37 településre terjed ki és felügyelete alá tartozik a Püspökladányi Hivatásos Tűzoltó parancsnokság (továbbiakban: Püspökladány HTP), és a Berettyóújfalui Hivatásos Tűzoltó parancsnokság. A hivatásos tűzoltó parancsnokságok feladatrendszere lényegesen átalakult. A Püspökladány HTP a működési területén lévő 11 településen (Báránd, Biharnagybajom, Földes, Kaba, Nagyrábé, Nádudvar, Püspökladány, Sáp, Sárrétudvari, Szerep, Tetétlen) ellátja a tűzoltási és műszaki mentési tevékenységet, továbbá a tűzoltó egyesületek szakmai irányítását és felügyeletét. E mellett Püspökladány Járási Hivatal illetékességi területéhez igazodva (Báránd, Bihardancsháza, Bihartorda, Biharnagybajom, Földes, Kaba, Nagyrábé, Püspökladány, Sáp, Sárrétudvari, Szerep, Tetétlen) polgári védelmi és katasztrófavédelmi megbízotti feladatokat is végrehajt. Személyügyi tevékenység A Püspökladány HTP önálló állománytáblával nem rendelkezik, létszáma legfeljebb 60 fő lehet, melyből jelenleg 4 státusz nincs feltöltve. A tűzoltóparancsnok, a parancsnok-helyettes és a műszaki-biztonsági tiszt hivatali munkarendben dolgozik. A parancsnok-helyettes látja el a katasztrófavédelmi megbízotti feladatokat is csatolt munkakörben. Váltásos munkarendben 53 fő tűzoltó lát el szolgálatot. Év közben 1 fő a Nemzeti Közszolgálati Egyetemre, 1 fő pedig a Debrecen KVK Hatósági Osztályára került áthelyezésre. A létszámhiány pótlása 1 fő áthelyezésével Berettyóújfalu HTP állományából, valamint 1 fő újonnan felszerelésével lett megoldva. 4

5 Jelentős személyügyi feladat az állomány egészségügyi helyzetének, fizikai és pszichikai állapotának figyelemmel kísérése. A 2013-as év második félévében a Hajdú-Bihar Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság (továbbiakban HBM KI) Területi Egészségügyi, Pszichológiai és Munkabiztonsági Ellátó Központjában (továbbiakban: TEPMEK), Debrecenben került sor. Az állomány fizikai felmérése éves szinten egy alkalommal van végrehajtva, amelyen mindenki megfelelt az előírt követelményeknek. A megfelelő fizikai és pszichikai állapot megszerzéséhez fenntartásához a szükséges feltételek biztosítva vannak. Az egészségmegőrzés és egészségtudatos életmód népszerűsítése érdekében, ezzel kapcsolatos előadást szerveztünk a Püspökladány HTP állományának. A HBM KI szociális bizottságába parancsnokságunk is delegált tagot. A fentiekben taglalt feladatokon túl végrehajtottuk a 2013 II. félév teljesítményértékelésével kapcsolatos értékelő- és kontrolvezetői feladatokat is, meghatároztuk a kompetenciacélokat a teljes állomány vonatkozásában. Munkavédelmi helyzet A munkavédelmi tevékenység koordinálása, balesetek kivizsgálása, egészségvédelmi megbízotti feladatok ellátása a műszaki-biztonsági tiszt feladata. A műszaki-biztonsági tiszt középfokú munkavédelmi technikusi képesítéssel rendelkezik, valamint a Püspökladány HTP állományából 9 fő rendelkezik érvényes munkavédelmi vizsgával, akik havi jelentésben tájékoztatják a tűzoltóparancsnokot az aktuális munkavédelmi helyzetről, valamint a halasztást nem tűrő esetekről azonnal. A készenléti állomány részére a munkavédelmi (általános és kisgépkezelői), valamint tűzvédelmi oktatások megtartásra kerültek, az oktatások dokumentálása megtörtént. A hiányzók oktatása a szolgálatba lépésük napján megtörtént. Több esetben soron kívüli oktatások lettek elrendelve. A készenléti állomány minden tagja rendelkezik megfelelő minőségű, rendszeresített védőfelszereléssel évben 21 db magyar gyártású R13 teljes tűzoltó védőruházat cseréjére került sor. Az előírt ruhaszemléket megtartottuk, azok anyagát a Püspökladány KVK-ra továbbítottuk. A parancsnokság az elmúlt évben 1 db A típusú vegyvédelmi védőruhát kapott, központi beszerzésből. Az egyéni védőeszközök 5

6 időszakos felülvizsgálata megtörtént. A parancsnokságon lévő tűzoltó létrák, kötelek, mászóövek és tűzoltó tömlők terhelési próbáját az állományból arra kiképzett személyek hajtották végre Berettyóújfalu és Püspökladány HTP tekintetében is. Az elmúlt évben 3,- felmentéssel járó - baleset történt, kiképzéssel kapcsolatos sporttevékenység közben. A balesetek kivizsgálása minden esetben megtörtént, a szükséges jegyzőkönyvek (sérült és tanúmeghallgatási) felvételre kerültek. Alkoholszondás ellenőrzéseket minden hónapban végeztünk, összesen 381 alkalommal melyek eredménye minden esetben negatív lett. Oktatás, képzés A Püspökladány HTP állományából évben 2 fő sikeres vizsgát tett a BM Katasztrófavédelmi Oktatási Központ (továbbiakban: BM KOK) szerparancsnoki képzésén. A műszaki-biztonsági tiszti státuszt betöltő 1 fő nem rendelkezik szakmai felsőfokú képesítéssel, beiskolázására a HBM KI ütemezése alapján kerül sor, valamint a tűzoltó-parancsnoki beosztás betöltéséhez előírt képesítések megszerzésének határideje december 31-e. Elismerések, fegyelmi helyzet évben három alkalommal került sor megyei szintű elismerések átadására, összesen 12 fő rendfokozatban történő soron kívüli előléptetésére. Főigazgatói elismerések átadására 2 esetben került sor: Faragó Zoltán tűzoltó főhadnagy soron kívüli századossá történő előléptetésére a munkakörében hosszú időn át nyújtott kimagasló teljesítménye elismeréseként, valamint Baráth Attila tűzoltó százados főigazgatói tárgyjutalomban történő részesítésére a sporttevékenységben nyújtott kimagasló teljesítményéért. A parancsnokság fegyelmi helyzete jó, évben fegyelmi eljárás nem indult. Sajtótevékenység A működési területünkön lévő káresetekről, eseményekről, rendezvényekről a HBM KI megyei katasztrófavédelmi szóvivőjét folyamatosan tájékoztatjuk képi és írott formában. 6

7 Rendezvények, sporttevékenység A Püspökladány HTP hagyományaihoz híven a végzett sporttevékenységekben 2013 évben is kimagasló teljesítményt nyújtott. Az állomány tagságából került ki Püspökladány Város újabb Iron Man -je, aki mind Püspökladány Város, mind pedig a Katasztrófavédelem hírnevét öregbíti teljesítményével. A HBM KI labdarúgó csapatába 1-2 főt delegált a Püspökladány HTP. A III. Országos Kismotorfecskendő Szerelési Bajnokságon a Püspökladány HTP csapata képviselte megyénket, ahol összesítettben az előkelő 3. helyet szerezték meg. A versenysorozat VI. fordulójának Püspökladány Városa adott otthont. A forduló szervezését a HBM KI, a Püspökladány KVK és a Püspökladány HTP közösen hajtotta végre. Püspökladány Város Ladányi Nyár című rendezvénysorozatának kimagasló színvonalán került megrendezésre a verseny, mely nagyban köszönhető Püspökladány Város Önkormányzatának hathatós támogatásának. A kismotorfecskendő szerelési bajnokságon kívül városunkban került megtartásra a évi Megyei Tűzoltó Nap, melyen részt vett a HBM KI vezetői állománya. Az ünnepség keretein belül jutalmak átadására került sor, valamint egy, a társszervekkel közösen megtartott gyakorlatra. A BM Országos Pontszerző Bajnokság keretein belül több versenyszámban is részt vett és pontot szerzett a Püspökladány HTP több tagja is. Az eredményes részvétel eredményeként országosan a 4. helyet sikerült megszereznie a HBM KI-nak. Október hónapban részt vettünk a HBM KI által szervezett sportnapon, valamint a Vöröskereszt Városi Szervezete által szervezett ELME napon, melyen a Püspökladány HTP bemutatót tartott, melynek tárgya egy közúti baleset felszámolása volt. A biztonságos és sérülésmentes sporttevékenység végzése céljából a HBM KI parancsnokságonként 3 fő részvételével, több alkalommal továbbképzést szervezett. A továbbképzést a Terror Elhárítási Központ szakembere tartotta. III. TŰZOLTÓSÁGI SZAKTERÜLET Működési terület jellemzői Működési területünk központja Püspökladány városa. A város határában található a 4-es és 42-es számú főközlekedési utak csomópontja. Mindkét főút jelentős forgalmat bonyolít le mind személy, mind teherforgalom szempontjából. A két főútvonal kb. 50 km-es szakasza, 7

8 tartozik parancsnokságunk működési területéhez. Működési területünkön halad keresztül a Budapest-Záhony villamosított vasútvonal, és Püspökladányból indul a Biharkeresztesen át Romániába tartó vonal, valamint a Püspökladány Szeghalom - Vésztő szárnyvonal, melyek jelentősek a nemzetközi személy- és teherszállításban. Működési területünk területe 923, 97 km 2 és lakossága kb fő. A működési területünk lévő önkéntes tűzoltó egyesületek közül 4 egyesülettel együttműködési megállapodást kötöttünk. Területünk elsősorban mezőgazdasági terület az összterület 96%-a - és hozzá tartozik a Hortobágyi Nemzeti Park egy jelentős része, valamint több mezőgazdasági létesítmény is. A működési területünkön kiemelt figyelmet kell szentelni az alsó-, és felső küszöbértékes üzemekre, a Súlyos Káresemény Elhárítási Terv (továbbiakban: SKET) készítésére kötelezett üzemekre, valamint a veszélyes anyagokkal foglalkozó üzemekre, továbbá a 3 db. pszichiátriai betegek, értelmi fogyatékosok és szenvedélybetegek otthonára, valamint a több mint 50 fő elhelyezésére szolgáló idősek otthonára. Technikai háttér A Püspökladány HTP-n jelenleg használatban lévő tűzoltó szerek a koruknak (átlagéletkor: 10 év) megfelelő állapotban vannak, egyre több javítást igényelnek. A javításokat a BM HEROS Zrt. végzi el. A HTP-n lévő szakfelszerelések, kisgépek állapota az előírásoknak megfelelő, használatra alkalmasak, de koruk miatt egyre több ráfordítást igényelnek a készenlétben tartáshoz. Központi beszerzésből a 2013-as évben 17 db. ROSENBAUER tűzoltó sisakot, 56 db. Tűzoltó védőkámzsát, 21 db. R13 tűzoltó védőruhát és 1 db. DRAGER CPS 7000 gáztömör vegyvédelmi ruhát kaptunk. A védőruházat, védőfelszerelések meghibásodása, elhasználódása miatti pótlások folyamatosak a HBM KI részéről évben az állomány az újonnan bevezetésre kerülő M10 mintájú gyakorló ruházattal el lett látva. Képzés, továbbképzés, gyakorlatok A Püspökladány HTP képzése a Püspökladány KVK által jóváhagyott Kiképzési Terv szerint zajlott. Az előírt foglalkozások a Kiképzési Terv szerinti időben kerültek megtartásra, kivéve a káreset miatt elmaradt foglalkozásokat, amik a parancsnoki idő terhére pótolva lettek. Az 8

9 önálló tanulásra kötelezett állomány a Kiképzési Terv szerint végrehajtotta a képzést. A foglalkozások az előírásoknak megfelelően, oktatási naplóban dokumentálva lettek. A féléves és az év végi beszámoltatás csoportonként megtörtént, melyek tapasztalatai alapján elmondható, hogy a beavatkozói állomány felkészülése jó. A szolgálati csoportok elosztásának köszönhetően a három szolgálati csoport teljesítménye kiegyenlített. A tűz- és munkavédelmi oktatások, valamint a kisgépkezelői munkavédelmi oktatások az előírásoknak megfelelő ütemben, megfelelő tartalommal kerültek megtartásra. Az új védőeszközök használatának megkezdése előtt a munkavédelmi oktatások megtörténtek, azok dokumentálva lettek. A 33/2012 BM OKF Főigazgató Intézkedése alapján az előírt gyakorlatok meg voltak tartva. A helyismereti gyakorlatok csoportonként eltérő helyszínen kerültek megtartásra, a csoportok által megjelölt helyszíneken, így a működési terület 45 különböző létesítményét ismerhette meg az állomány. A helyismereti gyakorlatokról minden esetben jelentés és a helyszínről helyszínrajz készült, melyeket a másik két szolgálati csoport foglalkozás keretein belül kiértékelt. Két esetben történt soron kívüli parancsnoki ellenőrző gyakorlat, két oktatási intézményben, mindkét esetben az oktatási intézmény tűzvédelméért felelős személy kérésére, tűzriadó terv gyakoroltatása céljából. Elmaradt gyakorlat nem volt. A parancsnok és a parancsnok-helyettes a begyakorló és parancsnoki gyakorlatokat minden esetben ellenőrizte. A gyakorlatokat több alkalommal a Hajdú-KMSZ, L-10 és L-50 is ellenőrizte, minden esetben megfelelőre értékelték a gyakorlatot. A Püspökladány HTP-n 1 alkalommal Megyei ellenőrző gyakorlatra került sor, melyet az ellenőrző személyek megfelelőre értékeltek. Vezetési törzsgyakorlat Megyei ellenőrző gyakorlat Parancsnoki ellenőrző gyakorlat Helyismereti gyakorlat Szituációs begyakorló gyakorlat Gyakorlatok megoszlása típus szerint 9

10 Ellenőrzések A Püspökladány HTP 2013 évben az 1/2013 BM OKF Főigazgatói intézkedés alapján hajtotta végre az ellenőrzéseit. A Püspökladány HTP által tartott ellenőrzések az állományt (szolgálat átadás-átvétel, szerelési- és technika kezelői gyakorlatok, vezetési gyakorlatok dokumentálása, hivatali munkaidőn túli ellenőrzések, menetlevelek ellenőrzése) és a működési területünkön lévő, együttműködési megállapodással rendelkező önkéntes tűzoltó egyesületeket érintették. Az ellenőrzések során kisebb hiányosságok kerültek feltárásra, melyek haladéktalanul meg lettek szüntetve. Az év folyamán a Hajdú-Bihar Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatósággal és a Püspökladányi Katasztrófavédelmi Kirendeltséggel közösen átfogó ellenőrzés lett végrehajtva az együttműködési megállapodással rendelkező önkéntes tűzoltó egyesületeknél. A napi pontosítások, heti vezetői koordinációk, valamint a havi vezetői értekezletek (továbbiakban: fórumrendszer) meg voltak tartva, melyek dokumentálása megtörtént. Ezen vezetői fórumokon történt meg a kiadott feladatok visszacsatolása, az új, idő közben felmerült feladatok felelősének kijelölése, valamint a beosztotti és vezetői állomány felkészültségének felmérése. A fentiekben említett fórumok adtak lehetőséget az állomány tagjaival történő kötetlen elbeszélgetésekre is. MT-k, TMMT-k, EMÜ-k A Püspökladány HTP működési területéhez 11 település tartozik, minden település a Hajdú- Bihar Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság által jóváhagyott Műveletirányító Tervadatlappal (továbbiakban: MT) rendelkezik. A működési területen lévő, vonatkozó Főigazgatói intézkedés előírásai alapján a Tűzoltási és Műszaki Mentési Terv (továbbiakban: TMMT) készítésére kötelezett létesítmények, intézmények meglévő TMMT-it átdolgoztuk, valamint az intézkedésben meghatározott létesítményekét, intézményekét elkészítettük. A feltételeknek megfelelő tűzoltó egyesületekkel Együttműködési Megállapodást (továbbiakban: EMÜ) kötöttünk, mely megállapodásokban a tevékenységük, jogaik, kötelességeik szabályozottabb keretek közé kerültek. Az EMÜ-k megkötésének legfőbb akadálya a megfelelő képesítési követelmény hiánya volt. Pályázati források igénybevételére csak EMÜ-vel rendelkező önkéntes tűzoltó egyesület jogosult. 10

11 Tűzoltási, műszaki mentési és katasztrófa felszámolási szaktevékenység évben a Püspökladány HTP működési területén 105 tűzeset, 106 műszaki mentés és 77 segítségnyújtás történt. A fenti eseményekből 181 eset tűzoltói beavatkozást igényelt, 6 eset kiérkezés előtt felszámolt és 26 eset téves jelzés volt. Szándékosan megtévesztő jelzés 1 esetben érkezett parancsnokságunkra. Utólagos jelzés 4 esetben történt, minden esetben továbbításra kerültek az illetékes szakhatóság felé. Az állomány a kárfelszámoló munkálatokat jó színvonalon végezte. A kibővült feladatkör elsajátítása megtörtént, a kárfelszámoló munkálatok nem érnek véget a tűz eloltásával, vagy a műszaki mentés befejezésével. A szükséges esetekben a közbiztonsági referenssel, polgármesterrel a kapcsolatfelvételt végrehajtják, nem hagyják magára a károsultat, elvégzik a szükséges lakosságvédelmi intézkedéseket SZMJ Utólagos Téves jelzés Segítségnyújtás Műszaki mentés Tűzeset 10 0 Ja nuár F ebr u á r Á pri li s M á r c i u s Má jus Jún ius J ú l i u s Auguszt us Sze p t eerm b O któ bre N o mb v e e r D e mc ee br SZMJ Műszaki mentés Téves jelzés Esetek megoszlása havi bontásban 11

12 Esetek megoszlása jelleg szerint A káresetek riasztási fokozat szerinti megoszlása: I.-es: 209 esetben II.-es: 1 esetben III.-as: 1 esetben IV.-es: 0 esetben V.-ös: 0 esetben. A tűzesetek túlnyomó részében szabad területen (42) és otthon jellegű létesítményben (24) keletkeztek. Tűzesetek során személyi sérülés, elhalálozás nem történt. A műszaki mentésekből 29 eset közúti baleset volt, melyek során 2 fő elhalálozott, további 23 fő pedig megsérült. 1 fő a lakásában szenvedett sérülést, a lakásba történő behatolásra voltak igénybe véve a tűzoltó erők. A káresetekkel összefüggésben további 2 fő halálozott el (1 fő csatornába fulladt, 1 fő önakasztást hajtott végre). Tűzoltói sérülés nem történt a kárfelszámoló munkálatok közben. Tűzoltó gépjármű baleset nem történt 2013 évben. Működési területünkön 2 esetben történtek kiemelkedő események. A vonulásra kötelezett magasabb beosztású személy minden esetben értesítve lett. Tűzoltás vezetésének átvétele egy esetben történt a Püspökladány KVK részéről. Az átvételt a tűz nagy kiterjedése, valamint a veszélyeztetés jellege (több lakóház) indokolta. 12

13 Adatszolgáltatás, ügyeleti és riasztási rendszer Az adatszolgáltatási kötelezettségnek a hatályos belső szabályozók alapján tesz eleget a Püspökladány HTP. A határidős jelentéseket (humán, technikai, anyagi, tevékenységi, beavatkozás elemzés, stb.), kimutatásokat a megfelelő ütemezésben, elektronikus formában továbbítjuk a Püspökladány KVK-ra. Az esetlegesen előforduló eseti adatszolgáltatásoknak a legrövidebb időn belül eleget teszünk. Az Online KAP rendszer figyelemmel kísérése folyamatos a parancsnok és a parancsnokhelyettes részéről is. Jóváhagyói jogosultsággal ez a 2 fő rendelkezik. Az előírt adattárakat határidőben feltöltöttük, elkészítettük az előírt helyen elhelyeztük. A rendszer frissítéseit, újításait a rendszer használói folyamatosan figyelemmel kísérik, feldolgozzák azokat. A Püspökladány HTP 24 órás ügyeleti szolgálattal rendelkezik, amely ellátja a Püspökladány KVK ügyeleti feladatait is. Bevezetésre került a PAJZS riasztás kezelő rendszer, mely nagyban megkönnyíti a befutott jelzések értékelését. A 105-ös és 112-es számokra befutó jelzések a HBM KI Műveletirányítására kerülnek továbbításra, ahol a jelzések értékelése megtörténik, meghatározásra kerül a riasztási fokozat és a jelzés ezek után fut be a hivatásos tűzoltóság ügyeletére. A megyei műveletirányítás irányítja, koordinálja, segíti a bevetésen lévő egységek tevékenységét, nagy terhet levéve a kárhelyszínen lévő, irányító parancsnok válláról. IV. POLGÁRI VÉDELMI SZAKTERÜLET Polgári Védelmi szervezetek megalakítása A Püspökladány HTP-n a polgári védelmi szakterület feladatait a Katasztrófavédelmi Megbízott (KVMB) látja el a tűzoltóparancsnok és a polgári védelmi felügyelő irányításával. A Püspökladány HTP tevékenyen részt vállalt a települési köteles és munkahelyi polgári védelmi szervezetek felkészítésében és kiképzésében. A Püspökladány HTP illetékességi területéhez tartozó 12 településen az alapképzést végrehajtottuk, ezen belül a felkészítés Bihartorda, Szerep és Sárrétudvari településeken ár- és belvízvédelmi gyakorlattal lett kiegészítve, melyet a gyakorlaton részt vevő állomány jó szinten hajtott végre. A felkészítések és gyakorlatok a Püspökladány KVK Vezetőjének és Polgári Védelmi Felügyelőjének ellenőrzésével, felügyeletével kerültek végrehajtásra. 13

14 Lakosságfelkészítés A lakosságfelkészítő tevékenység megvalósulása elsődlegesen a 3 x 3-as akcióterv keretein belül történik. A gyermek- és ifjúságfelkészítő akcióterv legfőbb célja, hogy az általános iskolás korú gyermekek részére a polgári védelmi, tűzvédelmi és iparbiztonsági feladatokat bemutassa, valamint egy céltudatos, önmagára és környezetére, a környezetében lévő veszélyforrásokra, veszélyeztető tényezőkre odafigyelő nemzedéket neveljen. A felkészítést minden esetben a Püspökladány HTP. tiszti állománya hajtotta végre. A 3 x 3-as akciótervben végrehajtott megfelelő felkészítés alapjául szolgálhat a közösségi szolgálatnak, amely a középiskolás gyermekek számára a sikeres érettségi vizsga letételének feltétele. Jelenleg a Püspökladányi HTP-n 5 fő teljesíti közösségi szolgálatát. Az eddigi előrejelzések alapján, nagyobb létszámú közösségi szolgálatosra lehet számítani a jövőben. A közösségi szolgálaton részt vevők megismerik a katasztrófavédelem hierarchiáját, működését és tevékenyen részt vesznek a tűzoltóság mindennapi életében. A fentieken túl 2 alkalommal vettünk részt Külső Védelmi Terv részgyakoroltatásán Püspökladány, illetve Nádudvar településeken. Ellenőrzések A Polgári Védelmi Felügyelő Úr szakmai irányításával a polgári védelmi szakterületen az alábbi feladatokat hajtottuk végre: Supervisori ellenőrzés keretében végrehajtottuk a - befogadó helyek ellenőrzését a HBMKH Hajdúszoboszlói Járási Hivatal, Járási Népegészségügyi Intézettel közösen, - belterületi veszélyes fák és fasorok utóellenőrzését, - belterületi vízelvezetők utóellenőrzését TIVIZIG-el közösen, - MOLARI végpontok ellenőrzését az E-On-al közösen, - telepített és fix hóvédművek ellenőrzését a Magyar Közút Nonprofit Zrt.-vel közösen. 14

15 További, polgári védelmi szakterületen végrehajtott feladatok, melyeket végrehajtottunk: - árvízvédelmi bejárás TIVIZIG-el közösen, - elsődleges és másodlagos közúti parkolók kijelölése a rendőrséggel közösen, ezen adatok rögzítése google earth alkalmazásban, - melegedő helyek ellenőrzése - települések adattárainak, elérhetőségeinek pontosítása, összesítése, - települések ár- és belvízi adattárának összesítése, - technikai-eszköz lebiztosítási adatlapok összesítése, - vízkár elhárítási tervek utóellenőrzése. V. IPARBIZTONSÁGI SZAKTERÜLET Alsó- és felső küszöbértékű üzemek, SKET-es üzemek, veszélyes anyagokkal foglalkozó üzemek A Püspökladány HTP működési területén 1 db. felső küszöbértékes üzem (Klorid Zrt) és 2 db. alsó küszöbértékes üzem (Nádudvari Agrokémia Kft. és az Evonik Agroferm Zrt.) található. A fenti üzemekre, valamint a veszélyes anyagokkal foglalkozó és SKET készítésére kötelezett üzemekre TMMT-vel rendelkezik a Püspökladány HTP. Ezen üzemek területén a legveszélyesebb technológiára, gyártási folyamatra, esetlegesen előforduló káreseményre folyamatosan gyakorlatokat szervez. Ellenőrzések Az iparbiztonsági szakterület ellenőrzésein 5 alkalommal vettünk részt. 3 alkalommal veszélyes vasúti szállítmányok (RID) ellenőrzésében, 1 alkalommal veszélyes közúti szállítmányok (ADR) ellenőrzésében és további 1 alkalommal az Evonik Agroferm Zrt. telephelyén, telephelyi ellenőrzésen. VI. ÖSSZEGZÉS A Püspökladányi Hivatásos Tűzoltóság 2013 évi tevékenységét jóra értékelem, mivel a célkitűzések elérése sikeres volt, a kárfelszámoló munkálatok minden esetben a megfelelő erők bevonásával történtek meg, túlriasztás nem történt. Az előírt 15

16 gyakorlatokat megtartottuk, azok színvonala jó volt. A féléves és év végi beszámolókat megtartottuk, az állomány elméleti és gyakorlati felkészültsége jó. A kért adatszolgáltatásoknak minden esetben határidőre eleget tettünk. A társzervekkel és egyéb beavatkozókkal a kapcsolat a kárfelszámoló munkálatok során és civilben is jó. A Püspökladányi Hivatásos Tűzoltóságon történt ellenőrzések során nagy fajsúlyú hibát, hiányosságot nem tártak fel, a feltárt hiányosságok a legrövidebb időn belül kijavításra kerültek. Püspökladány, január 28. Karacs Károly sk. tűzoltó százados tűzoltóparancsnok 16

Istennek dicsőség, Embernek segítség.

Istennek dicsőség, Embernek segítség. H NYÍREGYHÁZI HIVATÁSOS ÖNKORMÁNYZATI TŰZOLTÓSÁG 4400. Nyíregyháza, Erdő sor 5. : 0 6 4 2 / 4 0 4-4 4 4 F a x : 0 6 4 2 / 5 0 9-1 4 4 E-mail cím: nyirtuzolto@chello.hu A NYÍREGYHÁZI HIVATÁSOS ÖNKORMÁNYZATI

Részletesebben

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag. RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette:vargáné Fodor Rita pü.csop.v. Előterjeszti:Tömör

Részletesebben

1. Mely törvény szól a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról?

1. Mely törvény szól a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról? 1. Mely törvény szól a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról? a. Alaptörvény b. 2011. évi CXXVIII. törvény c. 2011. évi CXIII. törvény 2. Mely rendelet szabályozza a

Részletesebben

2011. évi CXXVIII. törvény a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról

2011. évi CXXVIII. törvény a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó 2011. évi CXXVIII. törvény a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról 1 Az Országgyűlés, a lakosság biztonságának és biztonságérzetének

Részletesebben

219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről

219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről OptiJus Opten Kft. I. 219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet 219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről A 2012.1.1. óta hatályos szöveg Tartalomjegyzék

Részletesebben

Az önkéntes tűzoltóság bemutatása a ruzsai tűzoltóság alapján

Az önkéntes tűzoltóság bemutatása a ruzsai tűzoltóság alapján Sipos Zoltán Rendőrtiszti Főiskola Katasztrófavédelmi Tanszék Az önkéntes tűzoltóság bemutatása a ruzsai tűzoltóság alapján Tudományos Diákköri Dolgozat Budapest, 2010 Konzulens: Dr. Joó Bálint ny. tűzoltó

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 39. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 39. szám MAGYAR KÖZLÖNY 39. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2015. március 25., szerda Tartalomjegyzék 64/2015. (III. 25.) Korm. rendelet A Magyar Kémény Korlátolt Felelősségű Társaság stratégiailag kiemelt jelentőségű

Részletesebben

A magyar önkéntes polgári védelmi szervezetek szerepe hazánkban, az új katasztrófavédelmi törvény alapján A szükséges változás Gyakorlati problémák

A magyar önkéntes polgári védelmi szervezetek szerepe hazánkban, az új katasztrófavédelmi törvény alapján A szükséges változás  Gyakorlati problémák Dr. Endrődi István A magyar önkéntes polgári védelmi szervezetek szerepe hazánkban, az új katasztrófavédelmi törvény alapján A polgári védelem szerepe a biztonságos élet- és munkakörülmények fenntartása,

Részletesebben

ORFK TÁJÉKOZTATÓ. Tartalomjegyzék

ORFK TÁJÉKOZTATÓ. Tartalomjegyzék 2009/19. szám Budapest, 2009. szeptember 10. Szám: 29271/2009. ált. AZ ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG HIVATALOS LAPJA ORFK TÁJÉKOZTATÓ Tartalomjegyzék Együttműködési megállapodások: 1. az Országos Rendőr-főkapitányság

Részletesebben

Iparbiztonsági képzés és továbbképzés kialakulása és fejlesztése 2. rész: Az iparbiztonsági képzési igények és követelmények értékelése

Iparbiztonsági képzés és továbbképzés kialakulása és fejlesztése 2. rész: Az iparbiztonsági képzési igények és követelmények értékelése Kátai-Urbán Lajos Iparbiztonsági képzés és továbbképzés kialakulása és fejlesztése 2. rész: Az iparbiztonsági képzési igények és követelmények értékelése 10.17047/HADTUD.2015.25.1-2.57 A 2012. évben hatályba

Részletesebben

POLGÁRI VÉDELMI SZEMLE. Hetven éves a Magyar Polgári Védelmi Szövetség

POLGÁRI VÉDELMI SZEMLE. Hetven éves a Magyar Polgári Védelmi Szövetség POLGÁRI VÉDELMI SZEMLE Hetven éves a Magyar Polgári Védelmi Szövetség BUDAPEST, 2008 K I A D V Á N Y U N K S Z E R Z Ô I : Bajnai Gordon miniszter Dr. Balogh Endre Róbert az Országos Polgárôr Szövetség

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT KÖZÉPISKOLAI LEÁNYKOLLÉGIUM BUDAPEST, UZSOKI U. 34/A 2014. Tartalomjegyzék I. Bevezetés... 6 1. Jogszabályi háttér...6 2. Az SZMSZ legitimációja, nyilvánossága...6 3.

Részletesebben

Füzesgyarmat Város Önkormányzatának. A Füzesgyarmati Polgármesteri Hivatal 2012. évi munkájáról

Füzesgyarmat Város Önkormányzatának. A Füzesgyarmati Polgármesteri Hivatal 2012. évi munkájáról Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Jegyzőjétől 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. szám (66) 491-058, 491-401, Fax: 491-361 E-mail: jegyzo@fuzesgyarmat.hu BESZÁMOLÓ a Képviselő-testület 2013. október

Részletesebben

11/2009. VIG. számú vezérigazgatói utasítás a MÁV-TRAKCIÓ Zrt. Oktatási Utasításáról

11/2009. VIG. számú vezérigazgatói utasítás a MÁV-TRAKCIÓ Zrt. Oktatási Utasításáról 1 Készítette: Zórád Zoltán Mérnöki és elvi ügyek Változatszám: 1 Hatálybalépés időpontja: 2009. március 1. 11/2009. VIG. sz. UTASÍTÁS 11/2009. VIG. számú vezérigazgatói utasítás a MÁV-TRAKCIÓ Zrt. Oktatási

Részletesebben

Pitypang Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzata

Pitypang Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzata Pitypang Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata 1 A szervezeti és működési szabályzat célja: A Pitypang Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata foglalja össze mindenekelőtt az intézmény szervezeti rendjét,

Részletesebben

A NÓGRÁD MEGYEI PEDAGÓGIAI INTÉZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A NÓGRÁD MEGYEI PEDAGÓGIAI INTÉZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A NÓGRÁD MEGYEI PEDAGÓGIAI INTÉZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2014. Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések... 3 1.1. A szervezeti és működési szabályzat célja és jogszabályi alapjai... 3 1.2.

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Budapest XIII. Kerületi Pannónia Német Nemzetiségi Kétnyelvű és Angol Nyelvet Oktató Általános Iskola 1133 Budapest Tutaj u. 7-11. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Budapest, 2014. június 02. Varga Márta

Részletesebben

A TOLNA MEGYEI PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A TOLNA MEGYEI PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A TOLNA MEGYEI PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Tartalomjegyzék I. Bevezetés... 6. old. II. Az SZMSZ hatálya és nyilvánossága... 6. old. III. Általános rendelkezések... 7. old.

Részletesebben

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. A Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalának közleménye elveszett törzskönyvekrõl 1857

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. A Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalának közleménye elveszett törzskönyvekrõl 1857 HIVATALOS ÉRTESÍTÕ A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2011. március 1., kedd 14. szám Tartalomjegyzék I. Utasítások 13/2011. (III. 1.) KIM utasítás a Nemzeti Államigazgatási Központ Szervezeti

Részletesebben

a Képviselő-testületnek az önkormányzat 2014. évi átfogó értékelése a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátására

a Képviselő-testületnek az önkormányzat 2014. évi átfogó értékelése a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátására 1 FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 1729-3/2015. 28. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testületnek az önkormányzat

Részletesebben

A Türr István Gazdasági Szakközépiskola. Szervezeti és Működési. Szabályzata

A Türr István Gazdasági Szakközépiskola. Szervezeti és Működési. Szabályzata 6500 Baja, Bácska tér 1 A Türr István Gazdasági Szakközépiskola Szervezeti és Működési Szabályzata 1 6500 Baja, Bácska tér 1 Tartalom I Általános rendelkezések 6 1 A szervezeti és működési szabályzat célja,

Részletesebben

ZALAEGERSZEGI POLGÁRMESTERI HIVATAL BELSŐ KONTROLLRENDSZERE ÁLTALÁNOS RÉSZ

ZALAEGERSZEGI POLGÁRMESTERI HIVATAL BELSŐ KONTROLLRENDSZERE ÁLTALÁNOS RÉSZ 4. számú melléklet 1 ZALAEGERSZEGI POLGÁRMESTERI HIVATAL BELSŐ KONTROLLRENDSZERE A Zalaegerszegi Polgármesteri Hivatal belső kontrollrendszerét az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, (a továbbiakban

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. a Polgármesteri Hivatal 2013. évi tevékenységéről

TÁJÉKOZTATÓ. a Polgármesteri Hivatal 2013. évi tevékenységéről KUNHEGYES VÁROS JEGYZŐJÉTŐL 5340 Kunhegyes, Szabadság tér 1. Tel.: 59/530-500; Telefax: 59/326-057 E-mail: jegyzo@kunhegyes.hu TÁJÉKOZTATÓ a Polgármesteri Hivatal 2013. évi tevékenységéről A Képviselő-testület

Részletesebben

Bevezető... 5. A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatal 2013. évi bűnmegelőzési tevékenységének bemutatása... 6.

Bevezető... 5. A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatal 2013. évi bűnmegelőzési tevékenységének bemutatása... 6. BÁCS-KISKUN MEGYEI KORMÁNYHIVATAL SZOCIÁLIS ÉS GYÁMHIVATALA J e l e n t é s A gyermekkorú, illetve fiatalkorú bűnelkövetés Bács-Kiskun megyei helyzetéről, a bűnmegelőzési tevékenység 2 0 13. évi értékeléséről

Részletesebben

A Váci Rendőrkapitányság 2014. évi tevékenységéről

A Váci Rendőrkapitányság 2014. évi tevékenységéről VÁCI RENDŐRKAPITÁNYSÁG VEZETŐJE 2600 Vác, Zrínyi utca 7. Levélcím: 2601 Vác, Pf. 266 Tel: 27/501-955, BM: 03-30-3510 E-mail: latorovszkyg@pest.police.hu Szám: 13100-233/2015. ált. Ö N K O R M Á N Y Z AT

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Napköziotthonos Óvoda Kelebia SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2009 Tartalomjegyzék I. Szervezeti és Működési Szabályzat 1. Az óvoda működésének általános szabályai,munkarendje Alapító okirat Helyi Nevelési

Részletesebben

MÓDOSÍTOTT HATÁROZATI JAVASLATOK. A./2013. (III.22.) kt. határozata

MÓDOSÍTOTT HATÁROZATI JAVASLATOK. A./2013. (III.22.) kt. határozata MÓDOSÍTOTT HATÁROZATI JAVASLATOK 1) Rétsági Rendőrkapitányság beszámolója A./2013. (III.22.) kt. határozata Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Rétsági Rendőrkapitányság 2012. évi tevékenységéről,

Részletesebben

GYÓGYSZERÉSZETI ÉS EGÉSZSÉGÜGYI MINŐSÉG- ÉS SZERVEZETFEJLESZTÉSI INTÉZET 1125 BUDAPEST, DIÓS ÁROK 3.

GYÓGYSZERÉSZETI ÉS EGÉSZSÉGÜGYI MINŐSÉG- ÉS SZERVEZETFEJLESZTÉSI INTÉZET 1125 BUDAPEST, DIÓS ÁROK 3. GYÓGYSZERÉSZETI ÉS EGÉSZSÉGÜGYI MINŐSÉG- ÉS SZERVEZETFEJLESZTÉSI INTÉZET 1125 BUDAPEST, DIÓS ÁROK 3. Szöveges indoklás a 2012. évi költségvetési beszámolóhoz I. Általános indoklás 1. Az intézmény feladatkörének,

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 55. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 55. szám MAGYAR KÖZLÖNY 55. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2015. április 21., kedd Tartalomjegyzék 13/2015. (IV. 21.) MNB rendelet A jegybanki alapkamat mértékéről 5068 22/2015. (IV. 21.) MvM rendelet A közigazgatási,

Részletesebben

A KODÁLY ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2011.

A KODÁLY ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2011. A KODÁLY ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2011. H A T V A N, G É Z A F E J E D E L E M U T C A 2. Tartalom I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 I.1. AZ OKTATÁSI INTÉZMÉNY... 3 I.2.

Részletesebben