B E S Z Á M O L Ó. Készítette: Karacs Károly tűzoltó százados tűzoltóparancsnok. Püspökladány, január 28.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "B E S Z Á M O L Ó. Készítette: Karacs Károly tűzoltó százados tűzoltóparancsnok. Püspökladány, 2014. január 28."

Átírás

1 B E S Z Á M O L Ó A Hajdú-Bihar Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Püspökladányi Katasztrófavédelmi Kirendeltség Püspökladányi Hivatásos Tűzoltó parancsnokságának évi tevékenységéről Készítette: Karacs Károly tűzoltó százados tűzoltóparancsnok Püspökladány, január 28.

2 TARTALOMJEGYZÉK I. BEVEZETÉS 3 II. VEZETÉS-IRÁNYÍTÁS, HUMÁN HELYZET 3 Hivatásos tűzoltóságok helyzete, szerepe a katasztrófavédelemben 3 Személyügyi tevékenység 4 Munkavédelmi helyzet 5 Oktatás, képzés 6 Elismerések, fegyelmi helyzet 6 Sajtótevékenység 6 Rendezvények, sporttevékenység 7 III. TŰZOLTÓSÁGI SZAKTERÜLET 7 Működési terület jellemzői 7 Technikai háttér 8 Képzés, továbbképzés, gyakorlatok 8 Ellenőrzések 10 MT-k, TMMT-k, EMÜ-k 10 Tűzoltási, műszaki mentési és katasztrófa felszámolási szaktevékenység 11 Adatszolgáltatás, ügyeleti és riasztási rendszer 13 IV. POLGÁRI VÉDELMI SZAKTERÜLET 13 Polgári Védelmi szervezetek megalakítása 13 Lakosságfelkészítés 14 Ellenőrzések 14 V. IPARBIZTONSÁGI SZAKTERÜLET 15 Alsó-, felső küszöbös üzemek, SKET, veszélyes anyagos üzemek 15 Ellenőrzések 15 VI. ÖSSZEGZÉS 15 2

3 I. BEVEZETÉS A január 01-én hatályba lépett, katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló évi CXXVIII. Törvény (továbbiakban: katasztrófavédelmi törvény) szerint a katasztrófavédelem nemzeti ügy, a védekezés egységes irányítása állami feladat. A törvény szerint a december 31-ig önkormányzati felügyelet alatt állt tűzoltóságok állami irányítás alá kerültek, integrálódtak a katasztrófavédelem szervezetébe, viszont a Tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló évi XXXI. törvény 30. (5) bekezdése alapján a tűzoltó parancsnok vagy kijelölt helyettese évente beszámol a hivatásos tűzoltóság működési területén működő települési önkormányzat képviselőtestületének a település tűzvédelmi helyzetéről, a tűzvédelem érdekében tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról. II. VEZETÉS-IRÁNYÍTÁS, HUMÁN HELYZET A hivatásos tűzoltó parancsnokság helye és feladata a katasztrófavédelemben A hivatásos katasztrófavédelmi szervek tagozódása: - országos illetékességgel működő központi szerv (OKF), - megyei, fővárosi illetékességgel működő szervek, - helyi szervek (katasztrófavédelmi kirendeltségek, hivatásos tűzoltóságok). A központi szerv (BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság) Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv. A hivatásos katasztrófavédelmi szerv központi szerve vezetője vezeti a központi szervet, irányítja a hivatásos katasztrófavédelmi szerv területi és helyi szervei működését és szakmai tevékenységét, gyakorolja a katasztrófavédelmi törvényben és végrehajtási rendeleteiben meghatározott jogokat. A területi szerv (Hajdú-Bihar Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság) A hivatásos katasztrófavédelmi szerv területi szervei a megyei katasztrófavédelmi igazgatóságok. A megyei igazgatóságok önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek, amelyek jogszabályban meghatározott ügyekben hatóságként járnak el, ellátják a jogszabályokban részükre meghatározott feladatokat, irányítják a katasztrófavédelmi kirendeltségeket és a hivatásos tűzoltóságokat. 3

4 Helyi szervek A helyi szervek katasztrófavédelmi kirendeltségek és a hivatásos tűzoltóparancsnokságok. Hajdú-Bihar megyében három - Debrecen, Hajdúnánás, Püspökladány - kirendeltség került felállításra. A hatósági és szakhatósági tevékenységek a tűzoltóságokról a kirendeltségekre kerültek át. Püspökladány a Püspökladányi Katasztrófavédelmi Kirendeltséghez (továbbiakban: Püspökladány KVK) tartozik, melynek illetékessége összesen 37 településre terjed ki és felügyelete alá tartozik a Püspökladányi Hivatásos Tűzoltó parancsnokság (továbbiakban: Püspökladány HTP), és a Berettyóújfalui Hivatásos Tűzoltó parancsnokság. A hivatásos tűzoltó parancsnokságok feladatrendszere lényegesen átalakult. A Püspökladány HTP a működési területén lévő 11 településen (Báránd, Biharnagybajom, Földes, Kaba, Nagyrábé, Nádudvar, Püspökladány, Sáp, Sárrétudvari, Szerep, Tetétlen) ellátja a tűzoltási és műszaki mentési tevékenységet, továbbá a tűzoltó egyesületek szakmai irányítását és felügyeletét. E mellett Püspökladány Járási Hivatal illetékességi területéhez igazodva (Báránd, Bihardancsháza, Bihartorda, Biharnagybajom, Földes, Kaba, Nagyrábé, Püspökladány, Sáp, Sárrétudvari, Szerep, Tetétlen) polgári védelmi és katasztrófavédelmi megbízotti feladatokat is végrehajt. Személyügyi tevékenység A Püspökladány HTP önálló állománytáblával nem rendelkezik, létszáma legfeljebb 60 fő lehet, melyből jelenleg 4 státusz nincs feltöltve. A tűzoltóparancsnok, a parancsnok-helyettes és a műszaki-biztonsági tiszt hivatali munkarendben dolgozik. A parancsnok-helyettes látja el a katasztrófavédelmi megbízotti feladatokat is csatolt munkakörben. Váltásos munkarendben 53 fő tűzoltó lát el szolgálatot. Év közben 1 fő a Nemzeti Közszolgálati Egyetemre, 1 fő pedig a Debrecen KVK Hatósági Osztályára került áthelyezésre. A létszámhiány pótlása 1 fő áthelyezésével Berettyóújfalu HTP állományából, valamint 1 fő újonnan felszerelésével lett megoldva. 4

5 Jelentős személyügyi feladat az állomány egészségügyi helyzetének, fizikai és pszichikai állapotának figyelemmel kísérése. A 2013-as év második félévében a Hajdú-Bihar Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság (továbbiakban HBM KI) Területi Egészségügyi, Pszichológiai és Munkabiztonsági Ellátó Központjában (továbbiakban: TEPMEK), Debrecenben került sor. Az állomány fizikai felmérése éves szinten egy alkalommal van végrehajtva, amelyen mindenki megfelelt az előírt követelményeknek. A megfelelő fizikai és pszichikai állapot megszerzéséhez fenntartásához a szükséges feltételek biztosítva vannak. Az egészségmegőrzés és egészségtudatos életmód népszerűsítése érdekében, ezzel kapcsolatos előadást szerveztünk a Püspökladány HTP állományának. A HBM KI szociális bizottságába parancsnokságunk is delegált tagot. A fentiekben taglalt feladatokon túl végrehajtottuk a 2013 II. félév teljesítményértékelésével kapcsolatos értékelő- és kontrolvezetői feladatokat is, meghatároztuk a kompetenciacélokat a teljes állomány vonatkozásában. Munkavédelmi helyzet A munkavédelmi tevékenység koordinálása, balesetek kivizsgálása, egészségvédelmi megbízotti feladatok ellátása a műszaki-biztonsági tiszt feladata. A műszaki-biztonsági tiszt középfokú munkavédelmi technikusi képesítéssel rendelkezik, valamint a Püspökladány HTP állományából 9 fő rendelkezik érvényes munkavédelmi vizsgával, akik havi jelentésben tájékoztatják a tűzoltóparancsnokot az aktuális munkavédelmi helyzetről, valamint a halasztást nem tűrő esetekről azonnal. A készenléti állomány részére a munkavédelmi (általános és kisgépkezelői), valamint tűzvédelmi oktatások megtartásra kerültek, az oktatások dokumentálása megtörtént. A hiányzók oktatása a szolgálatba lépésük napján megtörtént. Több esetben soron kívüli oktatások lettek elrendelve. A készenléti állomány minden tagja rendelkezik megfelelő minőségű, rendszeresített védőfelszereléssel évben 21 db magyar gyártású R13 teljes tűzoltó védőruházat cseréjére került sor. Az előírt ruhaszemléket megtartottuk, azok anyagát a Püspökladány KVK-ra továbbítottuk. A parancsnokság az elmúlt évben 1 db A típusú vegyvédelmi védőruhát kapott, központi beszerzésből. Az egyéni védőeszközök 5

6 időszakos felülvizsgálata megtörtént. A parancsnokságon lévő tűzoltó létrák, kötelek, mászóövek és tűzoltó tömlők terhelési próbáját az állományból arra kiképzett személyek hajtották végre Berettyóújfalu és Püspökladány HTP tekintetében is. Az elmúlt évben 3,- felmentéssel járó - baleset történt, kiképzéssel kapcsolatos sporttevékenység közben. A balesetek kivizsgálása minden esetben megtörtént, a szükséges jegyzőkönyvek (sérült és tanúmeghallgatási) felvételre kerültek. Alkoholszondás ellenőrzéseket minden hónapban végeztünk, összesen 381 alkalommal melyek eredménye minden esetben negatív lett. Oktatás, képzés A Püspökladány HTP állományából évben 2 fő sikeres vizsgát tett a BM Katasztrófavédelmi Oktatási Központ (továbbiakban: BM KOK) szerparancsnoki képzésén. A műszaki-biztonsági tiszti státuszt betöltő 1 fő nem rendelkezik szakmai felsőfokú képesítéssel, beiskolázására a HBM KI ütemezése alapján kerül sor, valamint a tűzoltó-parancsnoki beosztás betöltéséhez előírt képesítések megszerzésének határideje december 31-e. Elismerések, fegyelmi helyzet évben három alkalommal került sor megyei szintű elismerések átadására, összesen 12 fő rendfokozatban történő soron kívüli előléptetésére. Főigazgatói elismerések átadására 2 esetben került sor: Faragó Zoltán tűzoltó főhadnagy soron kívüli századossá történő előléptetésére a munkakörében hosszú időn át nyújtott kimagasló teljesítménye elismeréseként, valamint Baráth Attila tűzoltó százados főigazgatói tárgyjutalomban történő részesítésére a sporttevékenységben nyújtott kimagasló teljesítményéért. A parancsnokság fegyelmi helyzete jó, évben fegyelmi eljárás nem indult. Sajtótevékenység A működési területünkön lévő káresetekről, eseményekről, rendezvényekről a HBM KI megyei katasztrófavédelmi szóvivőjét folyamatosan tájékoztatjuk képi és írott formában. 6

7 Rendezvények, sporttevékenység A Püspökladány HTP hagyományaihoz híven a végzett sporttevékenységekben 2013 évben is kimagasló teljesítményt nyújtott. Az állomány tagságából került ki Püspökladány Város újabb Iron Man -je, aki mind Püspökladány Város, mind pedig a Katasztrófavédelem hírnevét öregbíti teljesítményével. A HBM KI labdarúgó csapatába 1-2 főt delegált a Püspökladány HTP. A III. Országos Kismotorfecskendő Szerelési Bajnokságon a Püspökladány HTP csapata képviselte megyénket, ahol összesítettben az előkelő 3. helyet szerezték meg. A versenysorozat VI. fordulójának Püspökladány Városa adott otthont. A forduló szervezését a HBM KI, a Püspökladány KVK és a Püspökladány HTP közösen hajtotta végre. Püspökladány Város Ladányi Nyár című rendezvénysorozatának kimagasló színvonalán került megrendezésre a verseny, mely nagyban köszönhető Püspökladány Város Önkormányzatának hathatós támogatásának. A kismotorfecskendő szerelési bajnokságon kívül városunkban került megtartásra a évi Megyei Tűzoltó Nap, melyen részt vett a HBM KI vezetői állománya. Az ünnepség keretein belül jutalmak átadására került sor, valamint egy, a társszervekkel közösen megtartott gyakorlatra. A BM Országos Pontszerző Bajnokság keretein belül több versenyszámban is részt vett és pontot szerzett a Püspökladány HTP több tagja is. Az eredményes részvétel eredményeként országosan a 4. helyet sikerült megszereznie a HBM KI-nak. Október hónapban részt vettünk a HBM KI által szervezett sportnapon, valamint a Vöröskereszt Városi Szervezete által szervezett ELME napon, melyen a Püspökladány HTP bemutatót tartott, melynek tárgya egy közúti baleset felszámolása volt. A biztonságos és sérülésmentes sporttevékenység végzése céljából a HBM KI parancsnokságonként 3 fő részvételével, több alkalommal továbbképzést szervezett. A továbbképzést a Terror Elhárítási Központ szakembere tartotta. III. TŰZOLTÓSÁGI SZAKTERÜLET Működési terület jellemzői Működési területünk központja Püspökladány városa. A város határában található a 4-es és 42-es számú főközlekedési utak csomópontja. Mindkét főút jelentős forgalmat bonyolít le mind személy, mind teherforgalom szempontjából. A két főútvonal kb. 50 km-es szakasza, 7

8 tartozik parancsnokságunk működési területéhez. Működési területünkön halad keresztül a Budapest-Záhony villamosított vasútvonal, és Püspökladányból indul a Biharkeresztesen át Romániába tartó vonal, valamint a Püspökladány Szeghalom - Vésztő szárnyvonal, melyek jelentősek a nemzetközi személy- és teherszállításban. Működési területünk területe 923, 97 km 2 és lakossága kb fő. A működési területünk lévő önkéntes tűzoltó egyesületek közül 4 egyesülettel együttműködési megállapodást kötöttünk. Területünk elsősorban mezőgazdasági terület az összterület 96%-a - és hozzá tartozik a Hortobágyi Nemzeti Park egy jelentős része, valamint több mezőgazdasági létesítmény is. A működési területünkön kiemelt figyelmet kell szentelni az alsó-, és felső küszöbértékes üzemekre, a Súlyos Káresemény Elhárítási Terv (továbbiakban: SKET) készítésére kötelezett üzemekre, valamint a veszélyes anyagokkal foglalkozó üzemekre, továbbá a 3 db. pszichiátriai betegek, értelmi fogyatékosok és szenvedélybetegek otthonára, valamint a több mint 50 fő elhelyezésére szolgáló idősek otthonára. Technikai háttér A Püspökladány HTP-n jelenleg használatban lévő tűzoltó szerek a koruknak (átlagéletkor: 10 év) megfelelő állapotban vannak, egyre több javítást igényelnek. A javításokat a BM HEROS Zrt. végzi el. A HTP-n lévő szakfelszerelések, kisgépek állapota az előírásoknak megfelelő, használatra alkalmasak, de koruk miatt egyre több ráfordítást igényelnek a készenlétben tartáshoz. Központi beszerzésből a 2013-as évben 17 db. ROSENBAUER tűzoltó sisakot, 56 db. Tűzoltó védőkámzsát, 21 db. R13 tűzoltó védőruhát és 1 db. DRAGER CPS 7000 gáztömör vegyvédelmi ruhát kaptunk. A védőruházat, védőfelszerelések meghibásodása, elhasználódása miatti pótlások folyamatosak a HBM KI részéről évben az állomány az újonnan bevezetésre kerülő M10 mintájú gyakorló ruházattal el lett látva. Képzés, továbbképzés, gyakorlatok A Püspökladány HTP képzése a Püspökladány KVK által jóváhagyott Kiképzési Terv szerint zajlott. Az előírt foglalkozások a Kiképzési Terv szerinti időben kerültek megtartásra, kivéve a káreset miatt elmaradt foglalkozásokat, amik a parancsnoki idő terhére pótolva lettek. Az 8

9 önálló tanulásra kötelezett állomány a Kiképzési Terv szerint végrehajtotta a képzést. A foglalkozások az előírásoknak megfelelően, oktatási naplóban dokumentálva lettek. A féléves és az év végi beszámoltatás csoportonként megtörtént, melyek tapasztalatai alapján elmondható, hogy a beavatkozói állomány felkészülése jó. A szolgálati csoportok elosztásának köszönhetően a három szolgálati csoport teljesítménye kiegyenlített. A tűz- és munkavédelmi oktatások, valamint a kisgépkezelői munkavédelmi oktatások az előírásoknak megfelelő ütemben, megfelelő tartalommal kerültek megtartásra. Az új védőeszközök használatának megkezdése előtt a munkavédelmi oktatások megtörténtek, azok dokumentálva lettek. A 33/2012 BM OKF Főigazgató Intézkedése alapján az előírt gyakorlatok meg voltak tartva. A helyismereti gyakorlatok csoportonként eltérő helyszínen kerültek megtartásra, a csoportok által megjelölt helyszíneken, így a működési terület 45 különböző létesítményét ismerhette meg az állomány. A helyismereti gyakorlatokról minden esetben jelentés és a helyszínről helyszínrajz készült, melyeket a másik két szolgálati csoport foglalkozás keretein belül kiértékelt. Két esetben történt soron kívüli parancsnoki ellenőrző gyakorlat, két oktatási intézményben, mindkét esetben az oktatási intézmény tűzvédelméért felelős személy kérésére, tűzriadó terv gyakoroltatása céljából. Elmaradt gyakorlat nem volt. A parancsnok és a parancsnok-helyettes a begyakorló és parancsnoki gyakorlatokat minden esetben ellenőrizte. A gyakorlatokat több alkalommal a Hajdú-KMSZ, L-10 és L-50 is ellenőrizte, minden esetben megfelelőre értékelték a gyakorlatot. A Püspökladány HTP-n 1 alkalommal Megyei ellenőrző gyakorlatra került sor, melyet az ellenőrző személyek megfelelőre értékeltek. Vezetési törzsgyakorlat Megyei ellenőrző gyakorlat Parancsnoki ellenőrző gyakorlat Helyismereti gyakorlat Szituációs begyakorló gyakorlat Gyakorlatok megoszlása típus szerint 9

10 Ellenőrzések A Püspökladány HTP 2013 évben az 1/2013 BM OKF Főigazgatói intézkedés alapján hajtotta végre az ellenőrzéseit. A Püspökladány HTP által tartott ellenőrzések az állományt (szolgálat átadás-átvétel, szerelési- és technika kezelői gyakorlatok, vezetési gyakorlatok dokumentálása, hivatali munkaidőn túli ellenőrzések, menetlevelek ellenőrzése) és a működési területünkön lévő, együttműködési megállapodással rendelkező önkéntes tűzoltó egyesületeket érintették. Az ellenőrzések során kisebb hiányosságok kerültek feltárásra, melyek haladéktalanul meg lettek szüntetve. Az év folyamán a Hajdú-Bihar Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatósággal és a Püspökladányi Katasztrófavédelmi Kirendeltséggel közösen átfogó ellenőrzés lett végrehajtva az együttműködési megállapodással rendelkező önkéntes tűzoltó egyesületeknél. A napi pontosítások, heti vezetői koordinációk, valamint a havi vezetői értekezletek (továbbiakban: fórumrendszer) meg voltak tartva, melyek dokumentálása megtörtént. Ezen vezetői fórumokon történt meg a kiadott feladatok visszacsatolása, az új, idő közben felmerült feladatok felelősének kijelölése, valamint a beosztotti és vezetői állomány felkészültségének felmérése. A fentiekben említett fórumok adtak lehetőséget az állomány tagjaival történő kötetlen elbeszélgetésekre is. MT-k, TMMT-k, EMÜ-k A Püspökladány HTP működési területéhez 11 település tartozik, minden település a Hajdú- Bihar Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság által jóváhagyott Műveletirányító Tervadatlappal (továbbiakban: MT) rendelkezik. A működési területen lévő, vonatkozó Főigazgatói intézkedés előírásai alapján a Tűzoltási és Műszaki Mentési Terv (továbbiakban: TMMT) készítésére kötelezett létesítmények, intézmények meglévő TMMT-it átdolgoztuk, valamint az intézkedésben meghatározott létesítményekét, intézményekét elkészítettük. A feltételeknek megfelelő tűzoltó egyesületekkel Együttműködési Megállapodást (továbbiakban: EMÜ) kötöttünk, mely megállapodásokban a tevékenységük, jogaik, kötelességeik szabályozottabb keretek közé kerültek. Az EMÜ-k megkötésének legfőbb akadálya a megfelelő képesítési követelmény hiánya volt. Pályázati források igénybevételére csak EMÜ-vel rendelkező önkéntes tűzoltó egyesület jogosult. 10

11 Tűzoltási, műszaki mentési és katasztrófa felszámolási szaktevékenység évben a Püspökladány HTP működési területén 105 tűzeset, 106 műszaki mentés és 77 segítségnyújtás történt. A fenti eseményekből 181 eset tűzoltói beavatkozást igényelt, 6 eset kiérkezés előtt felszámolt és 26 eset téves jelzés volt. Szándékosan megtévesztő jelzés 1 esetben érkezett parancsnokságunkra. Utólagos jelzés 4 esetben történt, minden esetben továbbításra kerültek az illetékes szakhatóság felé. Az állomány a kárfelszámoló munkálatokat jó színvonalon végezte. A kibővült feladatkör elsajátítása megtörtént, a kárfelszámoló munkálatok nem érnek véget a tűz eloltásával, vagy a műszaki mentés befejezésével. A szükséges esetekben a közbiztonsági referenssel, polgármesterrel a kapcsolatfelvételt végrehajtják, nem hagyják magára a károsultat, elvégzik a szükséges lakosságvédelmi intézkedéseket SZMJ Utólagos Téves jelzés Segítségnyújtás Műszaki mentés Tűzeset 10 0 Ja nuár F ebr u á r Á pri li s M á r c i u s Má jus Jún ius J ú l i u s Auguszt us Sze p t eerm b O któ bre N o mb v e e r D e mc ee br SZMJ Műszaki mentés Téves jelzés Esetek megoszlása havi bontásban 11

12 Esetek megoszlása jelleg szerint A káresetek riasztási fokozat szerinti megoszlása: I.-es: 209 esetben II.-es: 1 esetben III.-as: 1 esetben IV.-es: 0 esetben V.-ös: 0 esetben. A tűzesetek túlnyomó részében szabad területen (42) és otthon jellegű létesítményben (24) keletkeztek. Tűzesetek során személyi sérülés, elhalálozás nem történt. A műszaki mentésekből 29 eset közúti baleset volt, melyek során 2 fő elhalálozott, további 23 fő pedig megsérült. 1 fő a lakásában szenvedett sérülést, a lakásba történő behatolásra voltak igénybe véve a tűzoltó erők. A káresetekkel összefüggésben további 2 fő halálozott el (1 fő csatornába fulladt, 1 fő önakasztást hajtott végre). Tűzoltói sérülés nem történt a kárfelszámoló munkálatok közben. Tűzoltó gépjármű baleset nem történt 2013 évben. Működési területünkön 2 esetben történtek kiemelkedő események. A vonulásra kötelezett magasabb beosztású személy minden esetben értesítve lett. Tűzoltás vezetésének átvétele egy esetben történt a Püspökladány KVK részéről. Az átvételt a tűz nagy kiterjedése, valamint a veszélyeztetés jellege (több lakóház) indokolta. 12

13 Adatszolgáltatás, ügyeleti és riasztási rendszer Az adatszolgáltatási kötelezettségnek a hatályos belső szabályozók alapján tesz eleget a Püspökladány HTP. A határidős jelentéseket (humán, technikai, anyagi, tevékenységi, beavatkozás elemzés, stb.), kimutatásokat a megfelelő ütemezésben, elektronikus formában továbbítjuk a Püspökladány KVK-ra. Az esetlegesen előforduló eseti adatszolgáltatásoknak a legrövidebb időn belül eleget teszünk. Az Online KAP rendszer figyelemmel kísérése folyamatos a parancsnok és a parancsnokhelyettes részéről is. Jóváhagyói jogosultsággal ez a 2 fő rendelkezik. Az előírt adattárakat határidőben feltöltöttük, elkészítettük az előírt helyen elhelyeztük. A rendszer frissítéseit, újításait a rendszer használói folyamatosan figyelemmel kísérik, feldolgozzák azokat. A Püspökladány HTP 24 órás ügyeleti szolgálattal rendelkezik, amely ellátja a Püspökladány KVK ügyeleti feladatait is. Bevezetésre került a PAJZS riasztás kezelő rendszer, mely nagyban megkönnyíti a befutott jelzések értékelését. A 105-ös és 112-es számokra befutó jelzések a HBM KI Műveletirányítására kerülnek továbbításra, ahol a jelzések értékelése megtörténik, meghatározásra kerül a riasztási fokozat és a jelzés ezek után fut be a hivatásos tűzoltóság ügyeletére. A megyei műveletirányítás irányítja, koordinálja, segíti a bevetésen lévő egységek tevékenységét, nagy terhet levéve a kárhelyszínen lévő, irányító parancsnok válláról. IV. POLGÁRI VÉDELMI SZAKTERÜLET Polgári Védelmi szervezetek megalakítása A Püspökladány HTP-n a polgári védelmi szakterület feladatait a Katasztrófavédelmi Megbízott (KVMB) látja el a tűzoltóparancsnok és a polgári védelmi felügyelő irányításával. A Püspökladány HTP tevékenyen részt vállalt a települési köteles és munkahelyi polgári védelmi szervezetek felkészítésében és kiképzésében. A Püspökladány HTP illetékességi területéhez tartozó 12 településen az alapképzést végrehajtottuk, ezen belül a felkészítés Bihartorda, Szerep és Sárrétudvari településeken ár- és belvízvédelmi gyakorlattal lett kiegészítve, melyet a gyakorlaton részt vevő állomány jó szinten hajtott végre. A felkészítések és gyakorlatok a Püspökladány KVK Vezetőjének és Polgári Védelmi Felügyelőjének ellenőrzésével, felügyeletével kerültek végrehajtásra. 13

14 Lakosságfelkészítés A lakosságfelkészítő tevékenység megvalósulása elsődlegesen a 3 x 3-as akcióterv keretein belül történik. A gyermek- és ifjúságfelkészítő akcióterv legfőbb célja, hogy az általános iskolás korú gyermekek részére a polgári védelmi, tűzvédelmi és iparbiztonsági feladatokat bemutassa, valamint egy céltudatos, önmagára és környezetére, a környezetében lévő veszélyforrásokra, veszélyeztető tényezőkre odafigyelő nemzedéket neveljen. A felkészítést minden esetben a Püspökladány HTP. tiszti állománya hajtotta végre. A 3 x 3-as akciótervben végrehajtott megfelelő felkészítés alapjául szolgálhat a közösségi szolgálatnak, amely a középiskolás gyermekek számára a sikeres érettségi vizsga letételének feltétele. Jelenleg a Püspökladányi HTP-n 5 fő teljesíti közösségi szolgálatát. Az eddigi előrejelzések alapján, nagyobb létszámú közösségi szolgálatosra lehet számítani a jövőben. A közösségi szolgálaton részt vevők megismerik a katasztrófavédelem hierarchiáját, működését és tevékenyen részt vesznek a tűzoltóság mindennapi életében. A fentieken túl 2 alkalommal vettünk részt Külső Védelmi Terv részgyakoroltatásán Püspökladány, illetve Nádudvar településeken. Ellenőrzések A Polgári Védelmi Felügyelő Úr szakmai irányításával a polgári védelmi szakterületen az alábbi feladatokat hajtottuk végre: Supervisori ellenőrzés keretében végrehajtottuk a - befogadó helyek ellenőrzését a HBMKH Hajdúszoboszlói Járási Hivatal, Járási Népegészségügyi Intézettel közösen, - belterületi veszélyes fák és fasorok utóellenőrzését, - belterületi vízelvezetők utóellenőrzését TIVIZIG-el közösen, - MOLARI végpontok ellenőrzését az E-On-al közösen, - telepített és fix hóvédművek ellenőrzését a Magyar Közút Nonprofit Zrt.-vel közösen. 14

15 További, polgári védelmi szakterületen végrehajtott feladatok, melyeket végrehajtottunk: - árvízvédelmi bejárás TIVIZIG-el közösen, - elsődleges és másodlagos közúti parkolók kijelölése a rendőrséggel közösen, ezen adatok rögzítése google earth alkalmazásban, - melegedő helyek ellenőrzése - települések adattárainak, elérhetőségeinek pontosítása, összesítése, - települések ár- és belvízi adattárának összesítése, - technikai-eszköz lebiztosítási adatlapok összesítése, - vízkár elhárítási tervek utóellenőrzése. V. IPARBIZTONSÁGI SZAKTERÜLET Alsó- és felső küszöbértékű üzemek, SKET-es üzemek, veszélyes anyagokkal foglalkozó üzemek A Püspökladány HTP működési területén 1 db. felső küszöbértékes üzem (Klorid Zrt) és 2 db. alsó küszöbértékes üzem (Nádudvari Agrokémia Kft. és az Evonik Agroferm Zrt.) található. A fenti üzemekre, valamint a veszélyes anyagokkal foglalkozó és SKET készítésére kötelezett üzemekre TMMT-vel rendelkezik a Püspökladány HTP. Ezen üzemek területén a legveszélyesebb technológiára, gyártási folyamatra, esetlegesen előforduló káreseményre folyamatosan gyakorlatokat szervez. Ellenőrzések Az iparbiztonsági szakterület ellenőrzésein 5 alkalommal vettünk részt. 3 alkalommal veszélyes vasúti szállítmányok (RID) ellenőrzésében, 1 alkalommal veszélyes közúti szállítmányok (ADR) ellenőrzésében és további 1 alkalommal az Evonik Agroferm Zrt. telephelyén, telephelyi ellenőrzésen. VI. ÖSSZEGZÉS A Püspökladányi Hivatásos Tűzoltóság 2013 évi tevékenységét jóra értékelem, mivel a célkitűzések elérése sikeres volt, a kárfelszámoló munkálatok minden esetben a megfelelő erők bevonásával történtek meg, túlriasztás nem történt. Az előírt 15

16 gyakorlatokat megtartottuk, azok színvonala jó volt. A féléves és év végi beszámolókat megtartottuk, az állomány elméleti és gyakorlati felkészültsége jó. A kért adatszolgáltatásoknak minden esetben határidőre eleget tettünk. A társzervekkel és egyéb beavatkozókkal a kapcsolat a kárfelszámoló munkálatok során és civilben is jó. A Püspökladányi Hivatásos Tűzoltóságon történt ellenőrzések során nagy fajsúlyú hibát, hiányosságot nem tártak fel, a feltárt hiányosságok a legrövidebb időn belül kijavításra kerültek. Püspökladány, január 28. Karacs Károly sk. tűzoltó százados tűzoltóparancsnok 16

Hivatásos Tűzoltó Parancsnokság és Önkéntes Tűzoltó Egyesület közötti Megállapodás megkötésének részletes szabályai

Hivatásos Tűzoltó Parancsnokság és Önkéntes Tűzoltó Egyesület közötti Megállapodás megkötésének részletes szabályai Hivatásos Tűzoltó Parancsnokság és Önkéntes Tűzoltó Egyesület közötti Megállapodás megkötésének részletes szabályai ( A tűzoltósági főfelügyelő 1635/1/2012/ÁLT. és 1635/2/2012. ÁLT. levelei alapján) I.

Részletesebben

A katasztrófavédelem megújított rendszere

A katasztrófavédelem megújított rendszere A katasztrófavédelem megújított rendszere MAGYARORSZÁG BIZTONSÁGA ÁLLAM BM OKF ÁLLAM- POLGÁR... A régi Kat. törvény alapvetően jó volt DE 10 év 2010. évi árvízi veszélyhelyzet; vörösiszap katasztrófa kezelésének

Részletesebben

Gyöngyösi Katasztrófavédelmi Kirendeltség. Jásziványi Önkéntes Tűzoltó Egyesület 2013. évi szakmai értékelése

Gyöngyösi Katasztrófavédelmi Kirendeltség. Jásziványi Önkéntes Tűzoltó Egyesület 2013. évi szakmai értékelése Gyöngyösi Katasztrófavédelmi Kirendeltség Szám: 95-6/2014/GYKK Jásziványi Önkéntes Tűzoltó Egyesület 2013. évi szakmai értékelése A Jásziványi ÖTE II-es típusú együttműködési megállapodást kötött a Gyöngyösi

Részletesebben

JOGSZABÁLYI KERETEK ÖSSZEFOGLALÁSA A tűzvédelemről

JOGSZABÁLYI KERETEK ÖSSZEFOGLALÁSA A tűzvédelemről JOGSZABÁLYI KERETEK ÖSSZEFOGLALÁSA A tűzvédelemről Jelen dokumentum az ÁROP-1.2.18/A-2013-2013-0012 azonosító számú Szervezetfejlesztési program az Országos Egészségbiztosítási Pénztárban című projekt

Részletesebben

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS 4. sz. melléklet a 16/2013. BM OKF Utasításhoz Jóváhagyom! Budapest,... Dr. Bakondi György tű. altábornagy főigazgató EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS (beavatkozó önkéntes tűzoltó egyesület) amely létrejött

Részletesebben

Az Önkéntes Tűzoltó Egyesületek helye, szerepe a mentő tűzvédelem rendszerében, lehetséges szerepvállalásuk a hatósági feladatok végrehajtásában.

Az Önkéntes Tűzoltó Egyesületek helye, szerepe a mentő tűzvédelem rendszerében, lehetséges szerepvállalásuk a hatósági feladatok végrehajtásában. Magyarország szolgálatában a biztonságért! Főigazgató-helyettesi Szervezet Országos Tűzoltósági Fő Az Önkéntes Tűzoltó Egyesületek helye, szerepe a mentő tűzvédelem rendszerében, lehetséges szerepvállalásuk

Részletesebben

A mentő tűzvédelem diszlokációja

A mentő tűzvédelem diszlokációja Főigazgató-helyettesi Szervezet Országos Tűzoltósági Főfelügyelőség A mentő tűzvédelem diszlokációja 2013. november 06. Fülep Zoltán tű. ezredes Tűzoltósági Főosztályvezető A mentő tűzvédelem magyarországi

Részletesebben

Kiskunhalas Hivatásos Tűzoltóság 2013. évi Beszámoló jelentése

Kiskunhalas Hivatásos Tűzoltóság 2013. évi Beszámoló jelentése Kiskunhalas Hivatásos Tűzoltóság 2013. évi Beszámoló jelentése F E L T E R J E S Z T E M! Orbán Balázs tű. szds. tűzoltóparancsnok 2014. 2 BEVEZETÉS A Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

Részletesebben

KISKŐRÖS HIVATÁSOS TŰZOLTÓSÁG 2013. évi BESZÁMOLÓ

KISKŐRÖS HIVATÁSOS TŰZOLTÓSÁG 2013. évi BESZÁMOLÓ Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Kiskunhalas Katasztrófavédelmi Kirendeltség Kiskőrös Hivatásos Tűzoltóság 1 H-62 Kiskőröst, Szent László utca 2. Tel:(36-78) 412-15 Fax:(36-78) 412-15

Részletesebben

Kárpát-medencei Önkéntes Tűzoltóságok Konferenciája Szarvas, 2015. április 18. Dr. Bérczi László tű. dandártábornok országos tűzoltósági főfelügyelő

Kárpát-medencei Önkéntes Tűzoltóságok Konferenciája Szarvas, 2015. április 18. Dr. Bérczi László tű. dandártábornok országos tűzoltósági főfelügyelő Kárpát-medencei Önkéntes Tűzoltóságok Konferenciája Szarvas, 2015. április 18. Dr. Bérczi László tű. dandártábornok országos tűzoltósági főfelügyelő Magyarország mentő tűzvédelme Hivatásos tűzoltóság 105

Részletesebben

A tűzoltóság tevékenysége Borsod-Abaúj-Zemplén megyében

A tűzoltóság tevékenysége Borsod-Abaúj-Zemplén megyében A tűzoltóság tevékenysége Borsod-Abaúj-Zemplén megyében Központi Statisztikai Hivatal 213. február Tartalom Bevezetés... 2 Működési terület... 2 Tűzoltói tevékenység... 3 Sérülések, halálesetek... 6 A

Részletesebben

Az önkormányzati miniszter. rendelete

Az önkormányzati miniszter. rendelete Az önkormányzati miniszter /2009. ( ) ÖM rendelete a katasztrófák elleni védekezésért felelős miniszter irányítása alá tartozó szervek irányítási és működési rendjéről, valamint katasztrófavédelmi feladatairól

Részletesebben

A JÁSZBERÉNYI KATASZTRÓFAVÉDELMI KIRENDELTSÉG TÁJÉKOZTATÓJA A 2013. ÉVI ÉS A 2014. I. FÉLÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL

A JÁSZBERÉNYI KATASZTRÓFAVÉDELMI KIRENDELTSÉG TÁJÉKOZTATÓJA A 2013. ÉVI ÉS A 2014. I. FÉLÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL A JÁSZBERÉNYI KATASZTRÓFAVÉDELMI KIRENDELTSÉG TÁJÉKOZTATÓJA A 2013. ÉVI ÉS A 2014. I. FÉLÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL A 2012. január 1-jén végbement átalakulás következtében új egységes, állami katasztrófavédelmi

Részletesebben

A Kormány /2008. ( ) Korm. rendelete az önkéntes tűzoltóságokra vonatkozó részletes szabályokról

A Kormány /2008. ( ) Korm. rendelete az önkéntes tűzoltóságokra vonatkozó részletes szabályokról A Kormány /2008. ( ) Korm. rendelete az önkéntes tűzoltóságokra vonatkozó részletes szabályokról A Kormány a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény 35. -a (1) bekezdésének b) pontjában

Részletesebben

Előterjesztés. Békés Város Képviselő-testülete 2015. április 29-i ülésére

Előterjesztés. Békés Város Képviselő-testülete 2015. április 29-i ülésére Tárgy: Előkészítette: Véleményező bizottság: Beszámoló a Békéscsabai Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2014. évi tevékenységéről Viczián György tű. alezredes, tűzoltóparancsnok Békéscsabai Hivatásos Tűzoltóparancsnokság

Részletesebben

Az iparbiztonsági szakterület aktuális kérdései 2014. április 15.

Az iparbiztonsági szakterület aktuális kérdései 2014. április 15. Az iparbiztonsági szakterület aktuális kérdései 2014. április 15. Dr. Vass Gyula tű. ezredes BM OKF Veszélyes Üzemek Főosztály vezetője 1) Veszélyes üzemek hatósági felügyelet alatt tartása 2) Katasztrófavédelem

Részletesebben

Békés megyére jellemző katasztrófavédelmi sajátosságok, feladatok, végrehajtás kérdései, a polgármester feladatai

Békés megyére jellemző katasztrófavédelmi sajátosságok, feladatok, végrehajtás kérdései, a polgármester feladatai Békés megyére jellemző katasztrófavédelmi sajátosságok, feladatok, végrehajtás kérdései, a polgármester feladatai Haskó György tű. alezredes polgári védelmi főfelügyelő 2012. február 15. A hatálytalanított

Részletesebben

2015. június 26-i rendes ülésére

2015. június 26-i rendes ülésére 3. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2015. június 26-i rendes ülésére Tárgy: Beszámoló Dombóvár tűzvédelmi helyzetéről, a tűzvédelem

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A PAKSI KATASZTRÓFAVÉDELMI KIRENDELTSÉG 2013-2014. ÉVI SZAKMAI TEVÉKENYSÉGÉRŐL

TÁJÉKOZTATÓ A PAKSI KATASZTRÓFAVÉDELMI KIRENDELTSÉG 2013-2014. ÉVI SZAKMAI TEVÉKENYSÉGÉRŐL TOLNA MEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG Paksi Katasztrófavédelmi Kirendeltség Szám: 17.3/411-2/2014/P. TÁJÉKOZTATÓ A PAKSI KATASZTRÓFAVÉDELMI KIRENDELTSÉG 2013-2014. ÉVI SZAKMAI TEVÉKENYSÉGÉRŐL Paks,

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S 5. Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 25-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S 5. Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 25-i ülésére 1 E L Ő T E R J E S Z T É S 5. Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 25-i ülésére Tárgy: Beszámoló a Kecskeméti Hivatásos Tűzoltó Parancsnokság 2013. évi munkájáról Az

Részletesebben

B E S Z Á M O L Ó. Tisztelt Közgyűlés!

B E S Z Á M O L Ó. Tisztelt Közgyűlés! Csabrendek Község Önkéntes Tűzoltó és Polgárőr Egyesülete Kiemelkedően Közhasznú Szervezet 8474 Csabrendek, Árpád u. 4. Tel: 06 87 / 553 033 E-mail: csabrendekotpe@freemail.hu B E S Z Á M O L Ó Csabrendek

Részletesebben

FŐVÁROSI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG ALAPÍTÓ OKIRATA A MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALVA

FŐVÁROSI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG ALAPÍTÓ OKIRATA A MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALVA 105 5. számú függelék az FKI SZMSZ-hez: AZ FKI ALAPÍTÓ OKIRATA FŐVÁROSI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG ALAPÍTÓ OKIRATA A MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALVA A katasztrófavédelemről és a hozzá

Részletesebben

H-1135 Budapest, Zsinór utca 8-12. : 1555 Budapest, Pf.: 3. Tel: (36-1) 459-2371 Fax: (36-1) 459-2372 e-mail: eszakpest@tuzoltosagbp.hu.

H-1135 Budapest, Zsinór utca 8-12. : 1555 Budapest, Pf.: 3. Tel: (36-1) 459-2371 Fax: (36-1) 459-2372 e-mail: eszakpest@tuzoltosagbp.hu. Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság Észak- pesti Katasztrófavédelmi Kirendeltség H-1135 Budapest, Zsinór utca 8-12. : 1555 Budapest, Pf.: 3. Tel: (36-1) 459-2371 Fax: (36-1) 459-2372 e-mail: eszakpest@tuzoltosagbp.hu

Részletesebben

IV. ORSZÁGOS KISMOTORFECSKENDŐ-SZERELÉSI BAJNOKSÁG 2. forduló Berettyóújfalu

IV. ORSZÁGOS KISMOTORFECSKENDŐ-SZERELÉSI BAJNOKSÁG 2. forduló Berettyóújfalu Hajdú-Bihar Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság H-4027 Debrecen, Böszörményi út 46-56. *: 4001 Debrecen, Pf.: 155 Tel: (52) 521-920; 521-912 Fax: (52) 521-945; 521923 e-mail: hajdu.titkarsag@katved.gov.hu

Részletesebben

Költségvetési szerv alapokmánya

Költségvetési szerv alapokmánya Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató H-1081 Budapest, Dologház utca 1. : 1443 Budapest, Pf.: 154. Tel: (06-1) 459-2400 Fax: (06-1) 459-2429 Szám: 15-1/2012/HCGY Tárgy: FKI 2012. évi költségvetési

Részletesebben

Monor Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2013. évi beszámoló jelentése

Monor Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2013. évi beszámoló jelentése Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Monor Katasztrófavédelmi Kirendeltség Monor Hivatásos Tűzoltóparancsnokság H- 2200 Monor, Péteri út 25. sz. : 2200 Monor, Péteri út 25. sz. Tel:(06-29)610-010,

Részletesebben

Aktuális és jövőbeni jogszabályi változások a bejelentés köteles tűzvédelmi szolgáltatások terén

Aktuális és jövőbeni jogszabályi változások a bejelentés köteles tűzvédelmi szolgáltatások terén Aktuális és jövőbeni jogszabályi változások a bejelentés köteles tűzvédelmi szolgáltatások terén Barta-Vámos László tű. százados 2013.06.05-06. Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

Részletesebben

Beszámoló A Marcali Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 2014. évi tevékenységéről

Beszámoló A Marcali Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 2014. évi tevékenységéről 1 Somogy Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Marcali Katasztrófavédelmi Kirendeltség Marcali Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság Tűzoltóparancsnok H-8701 Marcali, Árpád u. 10. Tel: (36-85) 515-280 Fax: (36-85)

Részletesebben

H-2030 Érd, Fehérvári út 79/a. : 2030 Érd, Fehérvári út 79/a Tel: (36-23) 524-570 Fax: (36-23)524-571 e-mail: erd.kk@katved.gov.

H-2030 Érd, Fehérvári út 79/a. : 2030 Érd, Fehérvári út 79/a Tel: (36-23) 524-570 Fax: (36-23)524-571 e-mail: erd.kk@katved.gov. Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Érd Katasztrófavédelmi Kirendeltség H-2030 Érd, Fehérvári út 79/a. : 2030 Érd, Fehérvári út 79/a Tel: (36-23) 524-570 Fax: (36-23)524-571 e-mail: erd.kk@katved.gov.hu

Részletesebben

118/1996. (VII. 24.) Korm. rendelet. a létesítményi tűzoltóságokra vonatkozó részletes szabályokról. A létesítményi tűzoltóság feladata

118/1996. (VII. 24.) Korm. rendelet. a létesítményi tűzoltóságokra vonatkozó részletes szabályokról. A létesítményi tűzoltóság feladata 118/1996. (VII. 24.) Korm. rendelet a létesítményi tűzoltóságokra vonatkozó részletes szabályokról A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény 47. -a

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S 10. NAPIREND Ügyiratszám: 1/ 272/2008. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2008. április 04-i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Tájékoztató az Önkormányzati

Részletesebben

BEÉPÍTETT TŰZVÉDELMI BERENDEZÉSEK ENGEDÉLYEZÉSI ELJÁRÁSA

BEÉPÍTETT TŰZVÉDELMI BERENDEZÉSEK ENGEDÉLYEZÉSI ELJÁRÁSA I. KATONAI HATÓSÁGI KONFERENCIA Balatonkenese, 2012. május 8 9. BEÉPÍTETT TŰZVÉDELMI BERENDEZÉSEK ENGEDÉLYEZÉSI ELJÁRÁSA Készítette: Fóti Zoltán vezető tanácsos HM Hatósági Hivatal Veszélyes Katonai Objektum

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S 4. E L Ő T E R J E S Z T É S Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. március 6-i ülésére Tárgy: Beszámoló a Lajosmizsei Önkormányzati Tűzoltó Parancsnokság 2014. évi munkájáról Az

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. a jogerősen kiszabott bírságok, valamint a hozzájárulások befizetésével, továbbá az igazgatási szolgáltatási díj fizetésével kapcsolatban

TÁJÉKOZTATÓ. a jogerősen kiszabott bírságok, valamint a hozzájárulások befizetésével, továbbá az igazgatási szolgáltatási díj fizetésével kapcsolatban TÁJÉKOZTATÓ a jogerősen kiszabott bírságok, valamint a hozzájárulások befizetésével, továbbá az igazgatási szolgáltatási díj fizetésével kapcsolatban B Í R S Á G A hivatásos katasztrófavédelmi szerv által

Részletesebben

Tisztelt Partnerünk! És hogy mikor lép hatályba, az (5) bekezdés vonatkozik rá:

Tisztelt Partnerünk! És hogy mikor lép hatályba, az (5) bekezdés vonatkozik rá: Tisztelt Partnerünk! A biztonság mindannyiunk számára fontos paraméter. A költséghatékony, ugyanakkor hatékony biztonság mindannyiunk érdeke. A következőkben összefoglaljuk Önnek / Önöknek azokat a törvényi

Részletesebben

KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT. A KSZ teljesítésének megkezdése előtt a tanuló munkavédelmi oktatásban részesül, melyről nyilatkoznak annak megtartását követően.

KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT. A KSZ teljesítésének megkezdése előtt a tanuló munkavédelmi oktatásban részesül, melyről nyilatkoznak annak megtartását követően. KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT A 2016. január 1-je után megkezdett érettségi vizsgák feltételéül szolgáló közösségi szolgálat teljesítése a hivatásos katasztrófavédelmi szervezetnél (a továbbiakban: katasztrófavédelem)

Részletesebben

Magyarország szolgálatában a biztonságért! Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

Magyarország szolgálatában a biztonságért! Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Magyarország szolgálatában a biztonságért! Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 1 Miért volt szükséges a megalkotása? 1999. évi LXXIV. Tv. korrekciója Polgári védelmi szervezetek működése Tűzvédelem

Részletesebben

Vízügyi hatósági feladatok a hivatásos katasztrófavédelmi szervnél

Vízügyi hatósági feladatok a hivatásos katasztrófavédelmi szervnél Vízügyi hatósági feladatok a hivatásos katasztrófavédelmi szervnél 2014. november 7. Dr. Mógor Judit tű. ezredes főosztályvezető Az előadás tartalma - Integrált katasztrófavédelmi hatóság - A vízügyi és

Részletesebben

Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Szeghalmi Katasztrófavédelmi Kirendeltség Szeghalmi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság BESZÁMOLÓ

Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Szeghalmi Katasztrófavédelmi Kirendeltség Szeghalmi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság BESZÁMOLÓ Szám:111-2/2013/SZEGHHT Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Szeghalmi Katasztrófavédelmi Kirendeltség Szeghalmi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság H-5520 Szeghalom, Széchenyi u. 2-8. Tel: 06/66 371-211

Részletesebben

Tűzvédelem aktuális kérdései 2013-02-05

Tűzvédelem aktuális kérdései 2013-02-05 Tűzvédelem aktuális kérdései 2013-02-05 Tűzoltóság integrációja a Katasztrófavédelembe Polgári védelem: - települések veszélyeztetettségi besorolása - önkéntes és köteles polgári védelmi egységek létrehozása

Részletesebben

pinter.ferenc@t-online.hu www.gyorituzoltosag.hu

pinter.ferenc@t-online.hu www.gyorituzoltosag.hu Köszöntök mindenkit! Pintér Ferenc alezredes vagyok a Győri Tűzoltóság parancsnokhelyettese E-mail címem: pinter.ferenc@t-online.hu Internet címünk www.gyorituzoltosag.hu A beavatkozás veszélyei tűzesetek,

Részletesebben

I. rész Az önkéntes tűzoltó egyesület önálló tűzoltási, műszaki mentési feladatok végzéséhez szükséges feltételek

I. rész Az önkéntes tűzoltó egyesület önálló tűzoltási, műszaki mentési feladatok végzéséhez szükséges feltételek HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 2014. évi 3. szám 277 A BM országos katasztrófavédelmi főigazgató 2/2014. (I. 17.) BM OKF utasítása az önkéntes tűzoltó egyesület önálló beavatkozásának feltételeiről és a beavatkozó

Részletesebben

ORFK TÁJÉKOZTATÓ. Tartalomjegyzék

ORFK TÁJÉKOZTATÓ. Tartalomjegyzék 2009/19. szám Budapest, 2009. szeptember 10. Szám: 29271/2009. ált. AZ ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG HIVATALOS LAPJA ORFK TÁJÉKOZTATÓ Tartalomjegyzék Együttműködési megállapodások: 1. az Országos Rendőr-főkapitányság

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEIJOGÚ VAROS

BÉKÉSCSABA MEGYEIJOGÚ VAROS BÉKÉSCSABA MEGYEIJOGÚ VAROS POLGÁRMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt. sz.: 1. 63512015. Előadó: Viczián György tű. alezds., Belanka Zsolt Mell.: Beszámoló Hiv. sz.: - Postacím: 5601 Pf 112.

Részletesebben

BESZÁMOLÓ. a Békéscsabai Hivatásos Tűzoltőparancsnokság 2014, évi tevékenységéről

BESZÁMOLÓ. a Békéscsabai Hivatásos Tűzoltőparancsnokság 2014, évi tevékenységéről I Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Békéscsabai Katasztrófavédelnii Kirendeltség BékéscsabaiHivatásosTűzoltóparancsnokság H-5600 Békéscsaba, Kazinczy utca 9 Tej: 06/66 549-471 Fax: 06/66 322-188

Részletesebben

Tájékoztató a Monor Katasztrófavédelmi Kirendeltség, Monor Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2012. évi munkájáról

Tájékoztató a Monor Katasztrófavédelmi Kirendeltség, Monor Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2012. évi munkájáról Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Monor Katasztrófavédelmi Kirendeltség Monor Hivatásos Tűzoltóparancsnokság Cím: 2200 Monor, Virág u. 21. Tel: (06-29) 610-010, Fax: (06-29) 610-011 e-mail: hivatasostuzoltosag.monor@katved.gov.hu

Részletesebben

A BM ORSZÁGOS KATASZTRÓFAVÉDELMI FŐIGAZGATÓ U T A S Í T Á S A

A BM ORSZÁGOS KATASZTRÓFAVÉDELMI FŐIGAZGATÓ U T A S Í T Á S A A BM ORSZÁGOS KATASZTRÓFAVÉDELMI FŐIGAZGATÓ 3/2013. számú U T A S Í T Á S A az önkéntes tűzoltó egyesületek támogatásának, tűzoltó szakmai irányításának és felügyeletének katasztrófavédelmi feladatairól

Részletesebben

Katasztrófavédelmi Igazgatás rendszer változásai 1976-tól napjainkig különös tekintettel a védelemben résztvevő szervezetekre

Katasztrófavédelmi Igazgatás rendszer változásai 1976-tól napjainkig különös tekintettel a védelemben résztvevő szervezetekre Katasztrófavédelmi Igazgatás rendszer változásai 1976-tól napjainkig különös tekintettel a védelemben résztvevő szervezetekre Budapest, 2014. március 04. Dr. Schweickhardt Gotthilf A katasztrófavédelem

Részletesebben

Nógrád megyei sajátosságok az erdőtüzek megelőző és mentő tűzvédelmében. Erdőtűz megelőzési konferencia 2014. július 2.

Nógrád megyei sajátosságok az erdőtüzek megelőző és mentő tűzvédelmében. Erdőtűz megelőzési konferencia 2014. július 2. Nógrád megyei sajátosságok az erdőtüzek megelőző és mentő tűzvédelmében Erdőtűz megelőzési konferencia 2014. július 2. Az erdők tűzvédelmére vonatkozó főbb jogszabályok: 2009. évi XXXVII. törvény az erdőről,

Részletesebben

MTSZ közgyűlés Tájékoztató a 2014. évi mentő-tűzvédelem feladatairól Budapest, 2015. február 21.

MTSZ közgyűlés Tájékoztató a 2014. évi mentő-tűzvédelem feladatairól Budapest, 2015. február 21. Főigazgató-helyettesi Szervezet Országos Tűzoltósági Főfelügyelőség MTSZ közgyűlés Tájékoztató a 2014. évi mentő-tűzvédelem feladatairól Budapest, 2015. február 21. Dr. Bérczi László tű. dandártábornok

Részletesebben

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS BM ORSZÁGOS KATASZTRÓFAVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG. és az ORSZÁGOS POLGÁRŐR SZÖVETSÉG. között

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS BM ORSZÁGOS KATASZTRÓFAVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG. és az ORSZÁGOS POLGÁRŐR SZÖVETSÉG. között Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Szám:1068-1/2011/alt. OKF Országos Polgárőr Szövetség Szám: 544-2/2011 OPSZ EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS a BM ORSZÁGOS KATASZTRÓFAVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG

Részletesebben

Pfeiffer Ferenc elnök

Pfeiffer Ferenc elnök Pfeiffer Ferenc elnök MMSZ, felépítés, feladata Alapításának okai - Hazánkban a katasztrófák elleni védekezés 100-150 éves múltra tekint vissza. - Megjelentek az úgynevezett speciális mentő szervezetek,

Részletesebben

119/1996. (VII. 24.) Korm. rendelet. az önkéntes tűzoltóságokra vonatkozó részletes szabályokról. Az önkéntes tűzoltóság feladata

119/1996. (VII. 24.) Korm. rendelet. az önkéntes tűzoltóságokra vonatkozó részletes szabályokról. Az önkéntes tűzoltóság feladata 119/1996. (VII. 24.) Korm. rendelet az önkéntes tűzoltóságokra vonatkozó részletes szabályokról A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény 47. -a (1)

Részletesebben

BEVEZETÉS. I. Vezetés, irányítás

BEVEZETÉS. I. Vezetés, irányítás 2 BEVEZETÉS A Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság helyi szerveként 2012.01.01- én alakult meg a Kiskunhalasi Katasztrófavédelmi Kirendeltség (továbbiakban: Kirendeltség). A kirendeltség területe

Részletesebben

Beépített tűzjelző berendezés üzemeltetési és karbantartási napló

Beépített tűzjelző berendezés üzemeltetési és karbantartási napló Beépített tűzjelző berendezés üzemeltetési és karbantartási napló 9/2008 (II.22.) ÖTM. Rendelet OTSZ. Szerint Létesítmény neve:............ Megnyitás ideje:... Zárás ideje:... BEFOGADÓ LÉTESÍTMÉNY (NEVE,

Részletesebben

Az üzemeltetéshez kapcsolódó jogszabályi környezet bemutatása

Az üzemeltetéshez kapcsolódó jogszabályi környezet bemutatása Az üzemeltetéshez kapcsolódó jogszabályi környezet bemutatása Katasztrófavédelem Tűzvédelem Polgári védelem Iparbiztonság Katasztrófavédelem szervezeti felépítése Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. március 28-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. március 28-i ülésére 2909-1/2012. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. március 28-i ülésére Tárgy: Kerekegyháza Tűzoltó Köztestület önkormányzati tűzoltóságként történő működtetésével

Részletesebben

Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Szeghalmi Katasztrófavédelmi Kirendeltség Szeghalmi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság

Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Szeghalmi Katasztrófavédelmi Kirendeltség Szeghalmi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Szeghalmi Katasztrófavédelmi Kirendeltség Szeghalmi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság H-5520 Szeghalom, Széchenyi u. 2-8. Tel: 06/66 371-211 Fax: 06/66 371-962

Részletesebben

Változások a vízügyi és vízvédelmi hatósági feladatokban

Változások a vízügyi és vízvédelmi hatósági feladatokban Változások a vízügyi és vízvédelmi hatósági feladatokban Siófok, 2015. április 08. Dr. Mógor Judit tű. ezredes, főosztályvezető Az előadás tartalma - Alapelvek - Integrált katasztrófavédelmi hatóság -

Részletesebben

Közbiztonsági referensek képzése Védekezési feladatok logisztikai biztosítása

Közbiztonsági referensek képzése Védekezési feladatok logisztikai biztosítása Közbiztonsági referensek képzése Védekezési feladatok logisztikai biztosítása 2012.10.02. Logisztika jelentése. A logisztika az erőforrások mozgatásának és fenntartásának tervezési és végrehajtási területe.

Részletesebben

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDŐPONTJA: Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. július 30-i ülésére ELŐTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat a Monor Hivatásos Tűzoltóparancsnokság éves tájékoztatásának

Részletesebben

Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Szentesi Katasztrófavédelmi Kirendeltség

Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Szentesi Katasztrófavédelmi Kirendeltség Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Szentesi Katasztrófavédelmi Kirendeltség H-6600. Szentes, Kossuth u. 47. : 6600. Szentes, Kossuth u. 47. Tel: 36-63/ 561-041 Fax: 36-63/561-049 e-mail: szentes.kk.@katved.gov.hu

Részletesebben

MUNKAVÉDELEM A GYAKORLATBAN

MUNKAVÉDELEM A GYAKORLATBAN MUNKAVÉDELEM A GYAKORLATBAN Készítette: Szabó László Global Safety Kft. A MUNKAVÉDELEM ALAPJAI A MUNKAVÉDELEM JOGI SZABÁLYOZÁSA 1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelet

Részletesebben

Önkéntes Tűzoltó Egyesületek gazdálkodási, valamint egyes műszaki feladataival összefüggő aktualitások

Önkéntes Tűzoltó Egyesületek gazdálkodási, valamint egyes műszaki feladataival összefüggő aktualitások Önkéntes Tűzoltó Egyesületek gazdálkodási, valamint egyes műszaki feladataival összefüggő aktualitások Dr. Demény Ádám PhD tű. alezredes BM OKF GEK igazgató Budapest, 2012. január 14. Az előadás felépítése

Részletesebben

Előterjesztés. Békés Város Képviselő-testülete 2013. április 25-i ülésére. Sorszám: III/2.

Előterjesztés. Békés Város Képviselő-testülete 2013. április 25-i ülésére. Sorszám: III/2. Tárgy: Beszámoló a Békéscsabai Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2012. évi tevékenységéről Előkészítette: Viczián György tű. alezredes, tűzoltóparancsnok Békéscsabai Hivatásos Tűzoltóparancsnokság Véleményező

Részletesebben

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2014. november 28-i ülése 2. számú napirendi pontja

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2014. november 28-i ülése 2. számú napirendi pontja Egyszerű többség A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2014. november 28-i ülése 2. számú napirendi pontja Tájékoztató a katasztrófavédelem által Tolna megyében végzett 2014. 1-9 havi munkáról Előadó:

Részletesebben

A Belügyminiszter /2012. (..) BM rendelete

A Belügyminiszter /2012. (..) BM rendelete 1 T E R V E Z E T!! A Belügyminiszter /2012. (..) BM rendelete a hivatásos katasztrófavédelmi szerv szervezeti változásával összefüggésben egyes miniszteri rendeletek módosításáról A fegyveres szervek

Részletesebben

Nemzeti Közszolgálati Egyetem új Katasztrófavédelem szak. 2013. szeptembertől

Nemzeti Közszolgálati Egyetem új Katasztrófavédelem szak. 2013. szeptembertől Nemzeti Közszolgálati Egyetem új Katasztrófavédelem szak 2013. szeptembertől Legyen a hallgatónk! Nemzeti Közszolgálati Egyetem Katasztrófavédelmi Intézet Képzési és kimeneti követelmények 1. Az új alapképzési

Részletesebben

Beszállítói Fórum. Százhalombatta, 2010. december 20. Varga Attila Finomítás FF és EBK

Beszállítói Fórum. Százhalombatta, 2010. december 20. Varga Attila Finomítás FF és EBK Beszállítói Fórum Százhalombatta, 2010. december 20. Varga Attila Finomítás FF és EBK Tartalomjegyzék Védőeszköz Leválasztótranszformátor EBK Kiskönyv Tűzvédelmi szakvizsga Védőeszköz Védőeszköz Védőeszköz

Részletesebben

Kérem a Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a határozati javaslat elfogadására.

Kérem a Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a határozati javaslat elfogadására. BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLET ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Készült a Képviselő-testület 2015. április 1-i ülésére Készítette: dr. Sulcz Andrea jegyzői kabinetvezető Tárgy: Beszámoló a XIV. kerületi Hivatásos

Részletesebben

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2012. november 30-i ülése 2. számú napirendi pontja

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2012. november 30-i ülése 2. számú napirendi pontja Egyszerű többség A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2012. november 30-i ülése 2. számú napirendi pontja Tájékoztató a katasztrófavédelmet érintő ezévi jogszabályváltozásokról, a normaváltozásból

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 319/2000. (XII.18.) számú. h a t á r o z a t a

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 319/2000. (XII.18.) számú. h a t á r o z a t a NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 319/2000. (XII.18.) számú h a t á r o z a t a a Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság parancsnokának felmentéséről, pályázat kiírásáról A Közgyűlés a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Magyar Tűzoltó Szövetség. 2014. szeptember 19-20. Balatonföldvár

Magyar Tűzoltó Szövetség. 2014. szeptember 19-20. Balatonföldvár Magyar Tűzoltó Szövetség 2014. szeptember 19-20. Balatonföldvár Tisztelt Olvasónk! A MTSZ múltja, elődeink eredményei köteleznek arra minket, hogy szervezetünk élen járjon mindazon területeken, amely a

Részletesebben

Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Szeghalmi Katasztrófavédelmi Kirendeltség Szeghalmi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság

Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Szeghalmi Katasztrófavédelmi Kirendeltség Szeghalmi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság Szám:92-27/2014/SZEGHHT Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Szeghalmi Katasztrófavédelmi Kirendeltség Szeghalmi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság H-5520 Szeghalom, Széchenyi u. 2-8. Tel: 06/66 371-211

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ JELENTÉS A CSONGRÁDI HIVATÁSOS TŰZOLTÓPARANCSNOKSÁG 2013. ÉVBEN VÉGZETT TEVÉKENYSÉGÉRŐL

ÉVES BESZÁMOLÓ JELENTÉS A CSONGRÁDI HIVATÁSOS TŰZOLTÓPARANCSNOKSÁG 2013. ÉVBEN VÉGZETT TEVÉKENYSÉGÉRŐL Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Szentesi Katasztrófavédelmi Kirendeltség Csongrádi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság H-6640 Csongrád, Hunyadi tér 11/a. Tel/Fax: +36-63/571-265 E-mail: csongrad.hot@katved.gov.hu

Részletesebben

Az Iparbiztonság aktuális helyzete

Az Iparbiztonság aktuális helyzete Az Iparbiztonság aktuális helyzete. Dr. Vass Gyula tű. ezredes főosztályvezető Iparbiztonsági Szakértői napok 2012. november 8-9. -1- -2- Hatósági tevékenység egységességének biztosítása I. Iparbiztonsági

Részletesebben

Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Szentesi Katasztrófavédelmi Kirendeltség Szentesi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság

Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Szentesi Katasztrófavédelmi Kirendeltség Szentesi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Szentesi Katasztrófavédelmi Kirendeltség Szentesi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság H-6600 Szentes, Kossuth u. 47. Tel: +36-63/561-041 Fax: +36-63/561-049 E-mail:

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T

A L A P Í T Ó O K I R A T A L A P Í T Ó O K I R A T A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény alapján Püspökladány Város Önkormányzata a

Részletesebben

1 ORSZÁGGYŰLÉSI T E R V E Z E T! KÉPVISELŐ 2007.december 17. Melléklet a./2007.számú önálló képviselői indítványhoz T/ /2008. számú törvényjavaslat 2008. évi.. törvény az önkéntes tűzoltó egyesületekről

Részletesebben

IPARBIZTONSÁGI KÉPZÉS- ÉS TOVÁBBKÉPZÉS MAGYARORSZÁGON. Iparbiztonsági szakértői napok

IPARBIZTONSÁGI KÉPZÉS- ÉS TOVÁBBKÉPZÉS MAGYARORSZÁGON. Iparbiztonsági szakértői napok IPARBIZTONSÁGI KÉPZÉS- ÉS TOVÁBBKÉPZÉS MAGYARORSZÁGON Dr. KÁTAI-URBÁN Lajos tű. alezredes, PhD egyetemi docens Nemzeti Közszolgálati Egyetem Katasztrófavédelmi Intézet Iparbiztonsági szakértői napok Visegrád,

Részletesebben

KATASZTRÓFAVÉDELMI SZABÁLYZATA

KATASZTRÓFAVÉDELMI SZABÁLYZATA A TESTNEVELÉSI EGYETEM KATASZTRÓFAVÉDELMI SZABÁLYZATA Jóváhagyta a Testnevelési Egyetem Szenátusa 47/2015. sz. határozatával BUDAPEST 2015. 1 Tartalom Preambulum... 3 A Szabályzat célja, hatálya... 4 A

Részletesebben

Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 14/2012. számú Igazgatósági paranccsal közzétett 2. oldal, összesen: 99 Szervezeti és Működési Szabályzata

Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 14/2012. számú Igazgatósági paranccsal közzétett 2. oldal, összesen: 99 Szervezeti és Működési Szabályzata 14/2012. számú Igazgatósági paranccsal közzétett 2. oldal, összesen: 99 14/2012. számú Igazgatósági paranccsal közzétett 3. oldal, összesen: 99 TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK...3 FÜGGELÉK...5 I. FEJEZET...6

Részletesebben

Szám: 435-1/2014/ÁLT. Jóváhagyom! Budapest, 2014. Dr. Bakondi György tű. altábornagy főigazgató. Felterjesztem: Varga Béla tű.

Szám: 435-1/2014/ÁLT. Jóváhagyom! Budapest, 2014. Dr. Bakondi György tű. altábornagy főigazgató. Felterjesztem: Varga Béla tű. Szám: 435-1/2014/ÁLT. Jóváhagyom! Budapest, 2014. Dr. Bakondi György tű. altábornagy főigazgató TÁJÉKOZTATÓ a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés részére a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Katasztrófavédelmi

Részletesebben

A BM OKF Országos Iparbiztonsági Főfelügyelőség nukleárisbalesetelhárítási tevékenysége

A BM OKF Országos Iparbiztonsági Főfelügyelőség nukleárisbalesetelhárítási tevékenysége ORSZÁGOS IPARBIZTONSÁGI FŐFELÜGYELŐSÉG A BM OKF Országos Iparbiztonsági Főfelügyelőség nukleárisbalesetelhárítási tevékenysége A XXXVII. Sugárvédelmi Továbbképző Tanfolyam Programja 2012. április 24-26.

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! Szám: 09/1/701-2/2013/DB KIR. TÁJÉKOZTATÓ Egyek Nagyközség Önkormányzata részére Debrecen Katasztrófavédelmi Kirendeltség 2012. évi munkájáról Összeállította: Szeifert Imre tű. főhadnagy polgári védelmi

Részletesebben

Tűzvizsgálati tevékenység bemutatása. Fentor László tű. alezredes tanácsos Országos Tűzoltósági Főfelügyelőség

Tűzvizsgálati tevékenység bemutatása. Fentor László tű. alezredes tanácsos Országos Tűzoltósági Főfelügyelőség Tűzvizsgálati tevékenység bemutatása Fentor László tű. alezredes tanácsos Országos Tűzoltósági Főfelügyelőség A tűzvizsgt zvizsgálat Felderítő vagy kutató tevékenység, mely a veszély elmúltával, a keletkezés

Részletesebben

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 845/2011. 28. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez a Támasz Családsegítő

Részletesebben

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2013. április 25-i ülésére

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2013. április 25-i ülésére Tárgy: Beszámoló a Békési Önkormányzati Tűzoltóság 2012. évi tevékenységéről Előkészítette: Zahorán Gyula Csaba tűzoltóparancsnok Békési Önkormányzati Tűzoltóság Véleményező bizottság: Ügyrendi, Lakásügyi,

Részletesebben

A tűz- és hibaátjelző rendszerek kialakításával, átalakításával kapcsolatos változások

A tűz- és hibaátjelző rendszerek kialakításával, átalakításával kapcsolatos változások A tűz- és hibaátjelző rendszerek kialakításával, átalakításával kapcsolatos változások Barta-Vámos László tű. százados 2013.06.05-06. Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Országos

Részletesebben

B E S Z Á M O L Ó a Képviselő-testülethez

B E S Z Á M O L Ó a Képviselő-testülethez FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 1608-2/2013. ; 1607-3/2013. 2. a.) a helyi Polgárőrség B E S Z

Részletesebben

B E S Z Á M O L Ó. Tisztelt Közgyűlés!

B E S Z Á M O L Ó. Tisztelt Közgyűlés! Csabrendek Község Önkéntes Tűzoltó és Polgárőr Egyesülete Kiemelkedően Közhasznú Szervezet 8474 Csabrendek, Árpád u. 4. Tel: 06 87 / 553 033 E-mail: csabrendekotpe@freemail.hu B E S Z Á M O L Ó Csabrendek

Részletesebben

BEMUTATKOZÁS. Céljaink a következők:

BEMUTATKOZÁS. Céljaink a következők: BEMUTATKOZÁS Az ENVIRIDIS KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS KERESKEDELMI BT. segítséget nyújt a munka- és tűzvédelemről, a kémiai biztonságról, környezetvédelemről és a telepengedélyeztetés rendjéről szóló törvényekben

Részletesebben

~fl. J(~ Dr. Szabó Khsztián. jegyző (e~ ' Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere. Tartalmi összefoglaló

~fl. J(~ Dr. Szabó Khsztián. jegyző (e~ ' Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere. Tartalmi összefoglaló Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere ~ G~J. szám ú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság Közép-pesti Katasztrófavédelmi

Részletesebben

A CSONGRÁD MEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG SZEGEDI KATASZTRÓFAVÉDELMI KIRENDELTSÉG

A CSONGRÁD MEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG SZEGEDI KATASZTRÓFAVÉDELMI KIRENDELTSÉG Szám: 35610/1219-3/2015.ált. 2014 ÉVIBESZÁMOLÓ A CSONGRÁD MEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG SZEGEDI KATASZTRÓFAVÉDELMI KIRENDELTSÉG Ördög István tű alezredes kirendeltség-vezető TARTALOMJEGYZÉK I.

Részletesebben

H-7400 Kaposvár, Somssich Pál u. 7. H-7401 Kaposvár, Pf.: 71 Tel: (36-82) 528-990 Fax: (36-82) 424-983 e-mail: somogy.titkarsag@katved.gov.

H-7400 Kaposvár, Somssich Pál u. 7. H-7401 Kaposvár, Pf.: 71 Tel: (36-82) 528-990 Fax: (36-82) 424-983 e-mail: somogy.titkarsag@katved.gov. Somogy Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató H-7400 Kaposvár, Somssich Pál u. 7. H-7401 Kaposvár, Pf.: 71 Tel: (36-82) 528-990 Fax: (36-82) 424-983 e-mail: somogy.titkarsag@katved.gov.hu Szám:

Részletesebben

B E S Z Á M O L Ó. a Békési Önkormányzati Tűzoltóság 2013. évi tevékenységéről. Békési Önkormányzati Tűzoltóság Parancsnok

B E S Z Á M O L Ó. a Békési Önkormányzati Tűzoltóság 2013. évi tevékenységéről. Békési Önkormányzati Tűzoltóság Parancsnok Tárgy: Beszámoló a Békési Önkormányzati Tűzoltóság 2013. évi tevékenységéről Előkészítette: Zahorán Gyula Csaba tűzoltóparancsnok Békési Önkormányzati Tűzoltóság Véleményező bizottság: Ügyrendi, Lakásügyi,

Részletesebben

Polgári védelmi szervezetek alapképzése. Beosztotti jogok, kötelezettségek

Polgári védelmi szervezetek alapképzése. Beosztotti jogok, kötelezettségek Polgári védelmi szervezetek alapképzése Beosztotti jogok, kötelezettségek Polgári védelmi kötelezettség A polgári védelmi kötelezettség személyes kötelezettség az emberi élet és a létfenntartáshoz szükséges

Részletesebben

A Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 18/2013. számú igazgatói intézkedéssel közzétett Szervezeti és Működési Szabályzata

A Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 18/2013. számú igazgatói intézkedéssel közzétett Szervezeti és Működési Szabályzata A Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 18/2013. számú igazgatói intézkedéssel közzétett Szervezeti és Működési Szabályzata 2. oldal A Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 18/2013. számú igazgatói

Részletesebben

Belső ellenőrzési terve

Belső ellenőrzési terve Belső ellenőrzési terve A vezetői feladatokat ellátók, továbbá a pedagógus és más munkakörben foglalkoztatottak ellenőrzése, értékelése az éves munkatervben ütemezett módon történik. Az intézmény egy tanévre

Részletesebben

BESZÁMOLÓ a Dombóvári Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2012-2013. évi tevékenységéről és a térség tűzvédelmi helyzetéről

BESZÁMOLÓ a Dombóvári Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2012-2013. évi tevékenységéről és a térség tűzvédelmi helyzetéről TOLNA MEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG Dombóvári Katasztrófavédelmi Kirendeltség Szám: 17.2/286-2/2013/D. Jóváhagyom: Szabó Jenő tű. alezredes kirendeltség-vezető BESZÁMOLÓ a Dombóvári Hivatásos Tűzoltóparancsnokság

Részletesebben