Cigány királynő. A kutya idomítására szolgáló kicsiny labda messzire repült el, és valahol a lakóház kapuja

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Cigány királynő. A kutya idomítására szolgáló kicsiny labda messzire repült el, és valahol a lakóház kapuja"

Átírás

1 Cigány királynő A kutya idomítására szolgáló kicsiny labda messzire repült el, és valahol a lakóház kapuja közelében landolt. A zsemleszínű kissé elhízott tacskó nem volt hajlandó utánaszaladni, gazdája hosszas unszolására sem. Lusta volt. Csupán a farkát csóválta, de nem mozdult. - Krupci, szaladj! Hozd ide! - hangzott el többször is a felszólítás, ám hiába. Én, aki akkortájt nyolc-kilenc esztendős gyermek voltam, és éppen házunk új lakója előtt haladtam el, készségesen átnyújtottam a kutya tulajdonosának az aprócska, szivárványszínű labdát. Így kezdődött el ismeretségem Kanalas Ágnes nénivel. Amikor éppen játszótárs híján voltam, és iskolai feladataimmal is elkészültem, valamint segítenem sem kellett otthon a ház körüli teendők elvégzésében, alkalmanként meglátogattam őt. Elnéztem, amint túláradó szeretetének megnyilvánulásával becézgette kutyáját, vakargatta a hasát, amit a kutyus hanyatt fekve, kéjesen elnyújtózva valósággal el is várt.

2 2 Kanalas Ágnes néni akkortájt túl az ötvenen lehetett. Alacsony termetű, sötét bőrszínű asszony volt. Visszaemlékezve rá, fő ékessége a sűrű, fekete, félhosszú, göndör haja volt, amelyben az ősz hajszálak csupán elvétve villantak elő. Szeretett élénk mintájú ruhákban járni. A pongyoláját is hatalmas, vörös rózsák ékesítették. Ágnes nénivel a ház lakóinak egy része nem volt beszélő viszonyban, a Szüleim igen. Az említett lakók éppen csak a köszönés szintjén érintkeztek vele. Én erre a tényre, gyermek lévén, nem találtam magyarázatot. Ma már tudatában vagyok a válasznak: Ágnes néni c i g á n y volt. Ráadásul élettársával, Winkler Lajossal nem voltak összeházasodva. A felnőttek körülöttem meg vetéssel suttogták egymás között: "Ezek vadházasságban élnek!" Napjainkban, a 21. században az élettársi kapcsolatok társadalmi szinten teljesen elfogadottak, számuk egyre szaporodik. A felszabadulásunk utáni években azonban, úgy tűnik, - s ekkor zajlik az én történetem - sok ember szerint ez a kapcsolat "bűn" volt, főképpen a vallásos, istenfélő emberek szemében. Visszatérve

3 3 Kanalas Ágnes történetére: AZ élettársához fűződő viszonya annak származása miatt bizarr, szokványosnak nem volt nevezhető, hiszen Winkler Lajos z s i d ó ember volt. E két különböző identitás azonban őket, az érintetteket egyáltalán nem zavarta. Ezért volt az ő együttesük csodálatos, szereteten alapuló viszony. Soha nem esküdtek meg templomban. Ugyan ki is eskette volna össze őket? Melyik felekezet? Ágnes néniék lakása, amelyet csupán kis jóindulattal lehetett annak nevezni, egyetlen helyiségből állott. Ám leleményességük által még ez a szűk kis odú is lakhatóvá vált: Egy kartonfüggönnyel, amely zsinegre volt kifeszítve, elválasztották a helyiséget. A szoba elülső része volt a nappali és a hálószoba, a függöny mögött pedig a konyha és a tisztálkodó helyiség. Emlékezetem szerint a házaspár rendkívül szűkös anyagi viszonyok között élt. Winkler Lajos fuvarosként kereste meg kettejük számára a mindennapi betevőt. Hajlott hátára, sovány alkatára, bozontos szemöldökére még ma is, hosszú évtizedek távlatából emlékszem.

4 4 Munkaeszköze egy ócska, nyikorgó kerekű taliga volt, ezen szállította a - hol kisebb, hol tetemes mennyiségű - terhet. Alkalmanként segített költözködéseknél is. Ez a munka nem éppen az ő égészségi állapotára szabott volt, hiszen - amint szárnyra kapott a hír - Winkler Lajos bácsi tüdőbeteg volt. Ám úgy tűnt, más munkalehetőséget nem talált (netán nem is próbált keresni?) - Ez az Ágnes kihasználja ezt a szegény embert - hallottam egy ízben az udvarunk elülső részén lakó Szikora nénitől (Winklerék hátul laktak). Én - akkori gyermeki tudatommal - csodálkoztam e megállapításon. Ágnes néni ugyan nem szerzett pénzt ebbe az élet- közösségbe, azonban példás rendben tartotta az aprócska háztartást. Lakásuk előtt, az udvaron kifeszített szárítókötélen állandóan kimosott férfiingek, fehérneműk száradtak. Naponta frissen készített ebéddel - hacsak igen egyszerűvel is - várta haza élete párját. - Húsétel csak nagyon ritka esetben kerül az asztalunkra - közölte velem egy alkalommal

5 5 Ágnes néni. Engem egyébként mindig "kislány"-nak nevezett, noha tudta a keresztnevem. - Nézz be hozzánk máskor is, kislány! - mondta nekem gyakorta, az ő jellegzetes mosolyával. Időnként meglátogatta őket Winkler Lajos öccse, Endre, aki testvérénél jobb külsejű volt, s feltételezhetően jobb anyagi körülmények között élt. S úgy tűnt, hogy a jó külső nemes emberi tulajdonságot takart. Soha nem érkezett üres kézzel. A távozását követő egy-egy napon már nem csupán a gyakorta érezhető paprikás krumpli, illetve köménymagos leves illata áradt ki a kicsiny lakásból az udvar légterébe, hanem esetenként az ínycsiklandó sült húsé is. Eközben Krupci kutyus egyre nőtt, gyarapodott súlyát tekintve is. Isten tudja, mivel és miből volt módjában etetnie kedvencét a gazdájának. Idővel elmaradt a labdával való idomítás is. Krupci - minden kétséget kizáróan; lusta kutya volt. Főképpen akkor mozgott, amikor a gazdája magával vitte őt a városba.

6 6 Egy idő elteltével Ágnes néni kutya- becézése közben felfigyeltem egy különös szóra. Amikor Krupci nevét mondta, mindig hozzámondta a "gyerek" szót is. A dédelgetés tehát eképpen hangzott: "Krupci gyerek". S amikor felhangzott Winkler Lajos taligájának jellegzetes zörgése, Ágnes néni így szólt a kutyához: - Megjött a Papa! "Ezek szerint - gondoltam magamban - ők hárman egy családot alkotnak. Hiszen gyermekük nincs!" Ezért volt tehát Krupci az ő "gyerekük". S ezért ragaszkodott hozzám, az "embergyerekhez" Ágnes néni. Egy alkalommal egy similabdát vásárolt nekem a vásárban, mely ajándék oly becses volt a számomra, hogy sokáig megtartottam a játékaim között. A vásár egyébként ott volt az utcánkban, a. Széchenyi utcában, mindössze ki kellett lépnünk a lakóházunk kapuján.

7 7 Amikor hazaérkezett a "PAPA", Ágnes néni nagy, fekete szeme különös fényben csillogott. Térült-fordult, megmelegítette az ebédet a "konyhában, a függöny mögötti sparhelten, vizet öntött a lavórba, mellé törülközőt helyezve. Ekkor már kora délután volt, hiszen a családfő nem akkor hagyta abba a munkát, amikor erre éppen kedve lett volna. Hazaérkezve, Lajos bácsi megcsókolta élete párját, és alkalmanként papírzacskóban valami cukorka-félét nyújtott át neki. Én ilyenkor gyermeki ösztönömmel mindig megéreztem, hogy nekem itt már semmi keresnivalóm nincs. Köszöntem, és mentem. Egy esős, őszi napon, iskolából hazaérkezve, az udvaron találkoztam Ágnes nénivel. Éppen a szemetet vitte ki a közös szeméttartóba. Szomorú hangon szólított meg: - Baj van, kislány! -Mi történt? - kérdeztem ijedten. Arra gondoltam, hogy talán Lajos bácsi betegedett meg.

8 8 -Krupci nem akar enni. Semmit nem fogad el tőlem, és állandóan nyöszörög. - Látta már az állatorvos? - kérdeztem együttérzően. - Ma elvisszük hozzá. Doktor Teszler, az állatorvos a szomszédos utcában rendelt. A nagy szegénységben elő emberektől nem kért pénzt a vizsgálatért. Megállapította, hogy Krupcinak emésztési problémája van. Még a gyógyszert is ingyen adta. Néhány nap múlva Krupci újra a régi kutya volt. Kéjesen hanyatt fekve várta gazdája becézgetését. Meleg nyári estéken, amikor a kánikula kissé alábbhagyott, és a csillagok is megjelentek az égbolton, Szüleimmel és testvéreimmel kiültünk a lakásunk előtti, hatalmas lombkoronájú eperfa alá hűsölni. Beszélgettünk, és olykor az is előfordult, hogy az édesapám az ő gyönyörű énekhangján énekelni kezdett. Az egyik kedvenc dala a "Szól a kakas már..." kezdetű volt és az "Akácos út" is sorra került, amelyet édesanyánknak húzatott a cigányokkal az esküvőjükön. Mi is vele dúdoltunk, persze ügyelve arra, hogy aludni vágyó szomszédainkat ne zavarjuk.

9 9 Közben észrevettem, hogy udvarunk túlsó végében Ágnes néni és Lajos bácsi szintén kiültek lakásuk elé hűsölni. Meghitten beszélgettek. Ők, ketten: egy roma asszony és egy zsidó férfi. Egy egymást őszintén szerető emberpár. Néhány nappal ezután, amikor még mindig vakítóan tűzött a nap és esőfelhőnek, enyhülést nyújtó szellőnek nyoma sem volt, ismét benéztem szomszédunkhoz, "Krupci-nézőbe". Ekkor már javában élveztem az iskolai nyári vakációt. Ágnes nénin a rózsamintájú pongyola volt, haját vörös pántlika ékesítette. Éppen cigarettázott, hatalmas füstkarikákat eregetve. Erős dohányos voltára még jól emlékszem, valamint arra is, hogy gyakran köhögött, mély, tüdőből jövő köhögéssel. Hellyel kínált, s megkérdezte: - Jól telik a vakáció, kislány? - Nem panaszkodom - feleltem felnőttesen. De azért jó lenne a strandra, a Nagyerdőre is kimenni. (Azt persze nem akartam hozzátenni, hogy Édesapám egyetlen fizetéséből, a hat gyereknek kissé problémás lett volna. Maradt tehát az otthoni játék, az árnyékban való

10 10 hűsölés.) Hitelen megszólalt Ágnes néni, mintegy a kutyához intézve szavait: - Nemsokára itthon lesz a Papa! Mindezt oly módon, hogy ránézett az ócska vekkerórára. És rövid idő elteltével a Papa valóban megérkezett. Homlokán verejtékcseppek gyöngyöztek, inge erősen átizzadva. Kezében egy szerény kinézetű virágcsokrot tartott. Ágnes nénihez lépett, és e szavak kíséretében nyújtotta át: - Az én királynőmnek! Napjainkban, hosszú évtizedek multával, a hosszú téli estéken ismét eszembe jutott ez az emberpár. S érdekes módon: minden alkalommal más-más adalék az életükből. Egy emberpárra gondolok, akik nem voltak hajlandóak a konvenciókra hagyatkozni. Amelyek a - jórészt rideg - emberközpontúságtól távol álló hagyományokra épülnek, s a legfontosabbat hagyják figyelmen kívül: az EMBERT! Ők, mindezzel ellentétben, élték közös életüket, saját

11 11 életfilozófiájuknak megfelelően. Szinte látom őket, amint lassan haladnak az utcán. Ők hárman: Ágnes néni egyik oldalán vezeti pórázon Krupci kutyát, a másik oldalán Winkler Lajos halad, átölelve Ágnes néni vállát. Lassan, kimért léptekkel haladnak, mígnem eltűnnek a sűrű ködben. Földesné Rézmovits Gizella

Kovács Eszter Réka: Még ép a roncs ág Bevezetés

Kovács Eszter Réka: Még ép a roncs ág Bevezetés Kovács Eszter Réka: Még ép a roncs ág (In: Grezsa Ferenc Takács Péter (szerk.): Még ép a roncs ág Válogatás erdélyi mentálhigiénés szakemberek dolgozataiból. Országos Addiktológiai Intézet. Budapest, 2005.

Részletesebben

NNCL1490-521v1.0. Fekete István. Téli berek MÓRA KÖNYVKIADÓ REICH KÁROLY RAJZAIVAL TIZEDIK KIADÁS

NNCL1490-521v1.0. Fekete István. Téli berek MÓRA KÖNYVKIADÓ REICH KÁROLY RAJZAIVAL TIZEDIK KIADÁS NNCL1490-521v1.0 Fekete István Téli berek MÓRA KÖNYVKIADÓ REICH KÁROLY RAJZAIVAL TIZEDIK KIADÁS Fekete István jogutódja, 1970 ISBN 963 11 5138 7 Móra Ferenc Ifjúsági Könyvkiadó, Budapest Felelős kiadó:

Részletesebben

Nemes 40 év NEMES-sel. A Teleki Blanka Közgazdasági Technikum 1962. október 26-án tartotta meg iskolabálját a Pénzügyminisztérium márványtermében.

Nemes 40 év NEMES-sel. A Teleki Blanka Közgazdasági Technikum 1962. október 26-án tartotta meg iskolabálját a Pénzügyminisztérium márványtermében. 1 Nemes 40 év NEMES-sel A Teleki Blanka Közgazdasági Technikum 1962. október 26-án tartotta meg iskolabálját a Pénzügyminisztérium márványtermében. Akkor én, Palócz Anna 16 éves voltam. Nem akartam elmenni

Részletesebben

Marion Lennox Nem kell mindig osztriga

Marion Lennox Nem kell mindig osztriga Marion Lennox Nem kell mindig osztriga Fiatal lány korában Fern elvesztette családját, s azóta senkit sem enged igazán közel magához. Szerelem és szenvedély helyett egy megbízható régi barátságra alapozná

Részletesebben

SHEILA HOCKEN Emma meg én

SHEILA HOCKEN Emma meg én SHEILA HOCKEN Emma meg én EGY GYEREK, AKI MÁS MINT A TÖBBI Iskolás koromig fogalmam sem volt arról, hogy nem látok rendesen. Homályos, bizonytalan képek és színek között éltem; mintha mindent fátyol borított

Részletesebben

Harper Lee Ne bántsátok a feketerigót!

Harper Lee Ne bántsátok a feketerigót! NNCL1493-521v2.0 Harper Lee Ne bántsátok a feketerigót! SIERRA Budapest, 1992 Sorozatszerkesztők: Császár Péter Dr. Fehér Erika A mű eredeti címe: To Kill a Mockingbird Fordította: Máthé Elek Harper Lee,

Részletesebben

A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA

A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA 2009./4. szám Mindig szeret a barát, de testvérré a nyomorúságban válik. Péld 17,17 A vidám szív a legjobb orvosság, a bánatos lélek pedig a csontokat is

Részletesebben

Áhítatok az év minden napjára óvodások számára

Áhítatok az év minden napjára óvodások számára Dráviczki Csaba Áhítatok az év minden napjára óvodások számára Bárányka füzetek I. 2012 Szakmai lektor: Dr. Jakab-Szászi Andrea Kiadja a Református Pedagógiai Intézet 1146 Budapest, Abonyi u. 21. www.refpedi.hu

Részletesebben

Tartalom 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42

Tartalom 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 Tartalom 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 II 2 3 4 5 6 7

Részletesebben

A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA 2007./3. szám

A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA 2007./3. szám A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA 2007./3. szám Még a fának is van reménysége: ha kivágják, újból kihajt, és nem fogynak el hajtásai. Még ha elvénül is a földben gyökere, ha elhal is a porban

Részletesebben

Kiliti Évszakok. Kilitin járt a Mikulás Lucanap és advent az óvodában A kilitiek Lujzi nénije Kilitiek hőstette a jeges Balatonon

Kiliti Évszakok. Kilitin járt a Mikulás Lucanap és advent az óvodában A kilitiek Lujzi nénije Kilitiek hőstette a jeges Balatonon Ha szeretné meghallgatni az éjféli harangszót, kattintson ide: http://kilitiek.hu/ujevi_harang.php Kilitin járt a Mikulás Lucanap és advent az óvodában A kilitiek Lujzi nénije Kilitiek hőstette a jeges

Részletesebben

Manna. Ne félj! Légy erős és bátor! Józsué 1,1 9

Manna. Ne félj! Légy erős és bátor! Józsué 1,1 9 Manna IV. évf. 1-2. szám A Budai Baptista Gyülekezet lapja De valóban nagy nyereség az istenfélelem megelégedéssel (1Tim 6,6) A nyereség Biztos, hogy ami fénylik, mind arany? Annak van többje, kinek többje"

Részletesebben

EMBER AZ ORSZÁGÚT SZÉLÉN

EMBER AZ ORSZÁGÚT SZÉLÉN Wass Albert EMBER AZ ORSZÁGÚT SZÉLÉN Zas Lóránt: ERDÉLY (Wass Albertnek) Választott az, akinek hegyei vannak, akinek csillag-indájú égboltot adott az Úr, hogy alatta őrizze a csendet, patakok ficánkolását

Részletesebben

agyarország ányuló migr ó jobb megé ééh é

agyarország ányuló migr ó jobb megé ééh é C vábbra is az ogy segítség adjunk a agyarország ányuló migr ó jobb megé ééh é? C vábbra is az ogy segítség adjunk a agyarország ányuló migr ó jobb megé ééh é? C vábbra is az ogy segítség adjunk a agyarország

Részletesebben

NEMERE ISTVÁN. Vadak között FANTASZTIKUS KÖNYVEK

NEMERE ISTVÁN. Vadak között FANTASZTIKUS KÖNYVEK NEMERE ISTVÁN Vadak között FANTASZTIKUS KÖNYVEK A borítót és a belső illusztrációkat készítette Vass Mihály Nemere István, 1987 ISSN 0237-7047 ISBN 963 322 4829 Kiadja a Népszava Lap- és Könyvkiadó A kiadásért

Részletesebben

katonai sátrakat, fedeztük a gyerekek táboroztatását. Az országosan szinte egyedülálló, kétszer két

katonai sátrakat, fedeztük a gyerekek táboroztatását. Az országosan szinte egyedülálló, kétszer két Lajoskomárom Nagyközség Önkormányzatának lapja II. évfolyam, 5. szám 2015. május A KUTAS HÍRMONDÓ minden megjelent száma elérhető már az interneten is! www. lajoskomarom.hu - kutas hírportál Feri bácsi,

Részletesebben

I. kötet. Hét év után. Alex W. Müller. Publio kiadó. Minden jog fenntartva!

I. kötet. Hét év után. Alex W. Müller. Publio kiadó. Minden jog fenntartva! Hét év után I. kötet Alex W. Müller 2014 Publio kiadó Minden jog fenntartva! Ez a három dolog csodálatos előttem, sőt négy dolgot nem értek: A sasnak az útját az égen, a kígyó útját a kősziklán, a hajó

Részletesebben

Húszéves lett az Alta Ripa halfőzőverseny

Húszéves lett az Alta Ripa halfőzőverseny XVII. évfolyam 8. szám Tolna város hivatalos honlapja: www.tolna.hu 2007. augusztus A kenyérszenteléstől az aratóbálig Szent István műve ma is áll, úgy hívják: Magyarország Mázlijuk volt a díszőrséget

Részletesebben

BE/KI/ZÁRVA. Fogvatartottak és szabadultak társadalmi és munkaerőpiaci beilleszkedése. (Munkacím: A kapukon kívül és belül. Börtön / ki / tekintés)

BE/KI/ZÁRVA. Fogvatartottak és szabadultak társadalmi és munkaerőpiaci beilleszkedése. (Munkacím: A kapukon kívül és belül. Börtön / ki / tekintés) Csáki Anikó - Mészáros Mercedes BE/KI/ZÁRVA Fogvatartottak és szabadultak társadalmi és munkaerőpiaci beilleszkedése (Munkacím: A kapukon kívül és belül. Börtön / ki / tekintés) 2011. A program megvalósulását

Részletesebben

MANNA. Anyák napi köszöntés. Anyám imája. Minden édesanya, édesapa, nagymama és nagypapa életére Isten áldását kívánjuk!

MANNA. Anyák napi köszöntés. Anyám imája. Minden édesanya, édesapa, nagymama és nagypapa életére Isten áldását kívánjuk! VI. évf. 5. szám A Budai Baptista Gyülekezet lapja Minden édesanya, édesapa, nagymama és nagypapa életére Isten áldását kívánjuk! Anyám imája Sok vad vihar vonult el már fölöttem. Mindből kivezetett az

Részletesebben

A TARTALOMBÓL. Jászboldogháza Község időszakos lapja. 2014. MÁRCIUS 15. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 250 Ft

A TARTALOMBÓL. Jászboldogháza Község időszakos lapja. 2014. MÁRCIUS 15. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 250 Ft Jászboldogháza Község időszakos lapja POLGÁRMESTERI H I V A T A L 5144 Jászboldogháza Rákóczi u. 27. Tel.: 06 (57) 460-023 faluujsag@jaszboldoghaza.hu www.jaszboldoghaza.hu 2014. MÁRCIUS 15. ÉVFOLYAM 1.

Részletesebben

q Vannak még csodák, ugye? w

q Vannak még csodák, ugye? w Vannak még csodák, ugye? w w e A KEZDET w Otthagytam a gimnáziumot az első osztály befejezése után. Előbb ugyan sokat töprengtem, mit tegyek. Azon a nyáron édesapámnak sűrűn voltak asztmás rohamai. Dohánnyal

Részletesebben

Légy hív mind halálig, és néked adom az életnek koronáját. (Jel 2,10)

Légy hív mind halálig, és néked adom az életnek koronáját. (Jel 2,10) 25 sz június.qxd 6/14/04 9:30 PM Page 1 Újfolyam A Budapest Fasori Református Egyházközség Hírmondója 2004. június 25., jubileumi szám Légy hív mind halálig, és néked adom az életnek koronáját. (Jel 2,10)

Részletesebben

Lisa Gardner. Nem bújhatsz el

Lisa Gardner. Nem bújhatsz el Lisa Gardner Nem bújhatsz el Ulpius-ház Könyvkiadó Budapest, 2012 1 Tizenhét éves voltam, amikor apám elmagyarázta, hogy a világ egy bonyolult rendszer. Az iskola is egyfajta bonyolult rendszer. A szomszédaink

Részletesebben

Menekülés. Totemrehívás

Menekülés. Totemrehívás Han Pál Menekülés Egy hétköznapi ember nem hétköznapi története Szerkesztette: Görbicz Tamás Görbicz Tamás Totemrehívás A magyar ősvallás a Biblia világosságában Budapest, 2005 ISBN 963 229 300 2 Szerzői

Részletesebben

Elérhetőségeink. Bankszámlaszámok

Elérhetőségeink. Bankszámlaszámok a j d á l a s c y g a Csaba testvér n y n á v ít p a l A c n e Szent Fer Elérhetőségeink ROMÁNIA SZENT FERENC ALAPÍTVÁNY (FUNDATIA SFANTUL FRANCISC) Cím: RO-330046 Deva, str Progresului nr. 6. Tel./fax:

Részletesebben

A Marosvásárhelyi X. Kövesdombi Református Gyülekezet lapja, XII. évf. 2. sz., 2010 december

A Marosvásárhelyi X. Kövesdombi Református Gyülekezet lapja, XII. évf. 2. sz., 2010 december ²1 A Marosvásárhelyi X. Kövesdombi Református Gyülekezet lapja, XII. évf. 2. sz., 2010 december Kőlap XII. évf. 2. sz., 2010 december A Marosvásárhelyi X. Kövesdombi Református Gyülekezet lapja Kiadja:

Részletesebben

Hermann Gmeiner professzor és Josef von Ferenczy mondott üdvözlô beszédet a gyermekfalu megnyitásakor.

Hermann Gmeiner professzor és Josef von Ferenczy mondott üdvözlô beszédet a gyermekfalu megnyitásakor. BATTONYA A TÖRTÉNET KÉPEKBEN 1983 1984 1986 ÉV TÖRTÉNET Sok lelkes, segítôkész ember munkájának köszönhetôen itt, Battonyán kezdett épülni az elsô magyarországi SOS Gyermekfalu. 2009 Megépülhettek a családi

Részletesebben

Amit a szexért meg kell tenni. Horváth Bianka. Publio kiadó. Minden jog fenntartva!

Amit a szexért meg kell tenni. Horváth Bianka. Publio kiadó. Minden jog fenntartva! Amit a szexért meg kell tenni Horváth Bianka 2014 Publio kiadó Minden jog fenntartva! Előszó Felszállok az első vonatra és felejtek. Legalább is próbálom elfelejteni az elmúlt másfél évet... Bár teljesen

Részletesebben

MI LENNE VELEM NÉLKÜLEM?

MI LENNE VELEM NÉLKÜLEM? ************************* Salga Attila MI LENNE VELEM NÉLKÜLEM? ************************* Salga Attila A regényben az írói fantázia által alkotott személyek szerepelnek. Aki a valós(nak tűnő) helyszínek

Részletesebben