BETON UTÓKEZELÉS ESETFELVETÉS MUNKAHELYZET. 1. ábra Betonozás melegben 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "BETON UTÓKEZELÉS ESETFELVETÉS MUNKAHELYZET. 1. ábra Betonozás melegben 1"

Átírás

1

2 BETON UTÓKEZELÉS ESETFELVETÉS MUNKAHELYZET Betonozási munkát kell végeznie nyáron, magas hőmérséklet és erős szél esetén. Milyen eljárásokkal tudja megvédeni a betont a károsodásoktól. Ismertesse a megrendelővel ennek fontosságát. 1. ábra Betonozás melegben 1 1 Forrás:

3 SZAKMAI INFORMÁCIÓTARTALOM 1. BETON ALKOTÓRÉSZEINEK KEZELÉSE A betonalkotók kezelésén - a cement szállítását, tárolását, mérését - az adalékanyag kitermelését, szállítását, tárolását, mosását, osztályozását, aprítását, mérését, továbbá - a keverővíz nyerését, az adalékanyag víztartalmának mérését, az adagolandó víz mérését, valamint az esetenként alkalmazott - adalékszerek tárolását, mérését, értjük. 1. A cement kezelése: A többrétegű papírba csomagolt, (50, 25 kg -os egységenként) zsákolt cementet az építési helyeken - megemelt fapadlójú, - csapadék ellen jól szigetelt, - zárható épületben kell tárolni

4 2. ábra Kötésbe, raklapon tárolt zsákos cement 2 2. Az adalékanyag kezelése A hazai betonok előállítására általában folyami kotrásból vagy bányákból kitermelt homokos kavicsot, kisebb mértékben zúzottkövet és homokot, használnak adalékanyagként. Az adalékanyag osztályozása, mosása: A kitermelt, natúr homokos kavics szemszerkezeti összetétele kevés kivételtől eltekintve betonkeverék készítésére alkalmatlan, ezért a szemszerkezetet meg kell vizsgálni és az adalékot (különbözö szemnanyságú csoportokba szétválasztva, sorolva) kézi vagy gépi úton osztályozni kell. - Kézi osztályozás ma már csak egyedi esetként, kis mennyiségnél fordul elő. - Gépi osztályozás száraz és vizes módszerekkel végezhető. Míg a kavicsrészeket általában száraz, a homokrészeket rendszerint vizes osztályozással választják szét. A nagy kavicsszemcsék csak aprítják a betontechnológia számára: - pofás törők - kúpos törők, - hengeres törők, - kalapácsos törők és - röpítőtörők segítségével. 2 Forrás:

5 3 Forrás: 3. ábra homokos kavics depók 3

6 Az aprított adalékot ismételt osztályozásnak vetik alá és a már osztályozott anyagokkal együtt tárolják, hogy a későbbi munkafolyamatok zavartalanul elvégezhetők legyenek. Az adalékanyag tárolása: Az osztályozott adalékanyagot vízszintes vagy függőleges rendszerű elrendezésben lehet tárolni. - Vízszintes tárolás: A vízszintes megoldás nagy területet igényel és az adalék mérlegbe juttatásáról is gondoskodni kell (géplapáttal, vonóvederrel). Legyezőszerűen rendezik el a különböző frakciókat a csillag depóniákban, Az egyes frakciók körcikkalakú tárolótereit (előregyártott acélvázas fapalánkos) rekeszfalak választják el egymástól. A centrumban elhelyezett adalékgyűjtőben méréshez előtárolhatják a vonóvederrel behúzott adalékanyagot. - Az adalékanyag függőleges tárolása: Az adalékanyagot sorolt acélbunkerekben, vagy toronytárolókban tárolhatják. 4. ábra Osztályozott kavics 4 A betonkeverékben az egyes alkotók tervezett tömegarányát mérlegeléssel biztosítják. Működési elvük alapján a mérlegek: - karosak - erőmérők - összegezve és párhuzamosan mérők is lehetnek. 4 Forrás:

7 A karos mérlegek ma már automatizált változatokban: - mérőtartályos mérleg (SAWO) - puttonymérleg, - akna mérleg - kocsizó mérleg - szalagmérleg formájában használják. Az összegző mérlegek: egy tartályba gyűjtve mérik össze a frakciónkénti adalékmennyiségeket, míg a párhuzamos mérőeszközök az adalékanyag bunkerek alatt kötött vagy kötetlen pályán mozogva mérik, és egyenként adagolják a keverőgépbe azokat. Az erőmérésen alapuló működésű mérlegek: - rugós dinamométerek, - hidraulikus, - elektromos, elektronikus üzeműek lehetnek A betonüzemekben általában elektronikus mérlegeket használnak. Az adalékanyag nedvességtartalmának a mérése: A betonkeverék előírt víz-cement tényezőjének megtartása érdekében meg kell határozni az adalék természetes nedvességtartalmát és a keverékbe adagolandó víz pontos mennyiségét. A mérési lehetőségek: - mintavételt igénylő - mintavételt nélkül Mintavételt nem igénylő eljárások: - az elektromos ellenállás mérése - az elektromágneses mérés, - a neutron szóródásos és abszorbciós mérés - a keverési energia mérése.

8 A friss betonkeverék konzisztenciájának megfelelő biztosítása lehet: - az adalék víztartalmának meghatározása és ennek megfelelővíz adagolás. (nem zavarja és a korrekció a keverést), vagy - a betonkeverék keverés közbeni folyamatos víztartalom mérése és a szükség szerinti vízadagolás. (előnye, hogy a keverék víztartalmát jelzi, hátrány a lassúbb keverés és a víz túladagolásának a veszélye.) 3. Adalékszerek a betontechnológiában Ma már széles körben alkalmazzák a különféle adalékszereket a betonkeverék, a bedolgozott, valamint a megszilárdult beton egyes tulajdonságainak megváltoztatására, javítására, ugyanis a sokrétű és fokozott mértékű igénybevételek kikövetelik, hogy növeljük a beton bedolgozhatóságát, a fagyállóságát, a vízzáróságát, a vegyi ellenállását, Az első betonjavító vegyszert 1805-ben Angliában készítették. Hazánkban 1930-ban a Helvey Vegyészeti gyár készítette az első adalékszereket. ( Nevezetesen a TRICOSÁL S III. tömítő ill. szilárdulás gyorsító adalékszerkezet.) Az adalékszerek elterjedésének elsősorban gazdasági és műszaki okai vannak. A gazdasági okok közül legfontosabbak: - a cement megtakarítás, - a gyors kizsaluzhatóság ezzel - a sablonforduló meggyorsítása, valamint az - időállóság (a tartós betonok iránti igény) Alapvető műszaki okok - a szállíthatóság és a - a könnyű bedolgozhatóság biztosítása - a fagyállóság, - a nagyobb szilárdság, - a nagyobb tömörség, iránti igény kielégítése - a vízzáróság fokozása, - a zsaluzati oldalnyomás csökkentése, - a szilárdulás gyorsítása,

9 - a kötésidő elnyújtása, - az exoterm (kötési- ) hőfejlődés szabályozása Az adalékszerek egy része a hidratáció (a beton vízfelvétellel járó kötése) folyamán kapcsolódik be a beton létrejöttének bonyolult folyamatába. Mások a felületi feszültség csökkentésével fejtik ki hatásukat. Ezért az adalékszerek egy része olyan folyadék vagy por alakú vegyipari termék, amelyet a betonkeverékbe adagolnak, azzal a céllal, hogy a beton egyes tulajdonságait kedvezőbbé tegyék, míg az adalékszerek egy másik csoportja a kizsaluzott beton felületére, vagy a zsaluzatra felhordva hat. Az adalékszerek főhatása a tervezett kedvező hatás, amelyért a beton tulajdonságának megváltoztatására használjuk, a betonra és a betontechnológiára kedvező vagy kedvezőtlen melléhatásaik pedig a főhatás mellett az igénytől függetlenül jelentkezhetnek. A járulékos hatás pedig az a kedvezőtlen mellékhatás, melyet már a beton tervezésénél figyelembe kell venni (például a szilárdulás-gyorsító szerek csökkentik a végszilárdságot, a kloridos vegyszerek az acélbetéteket korrodálják). 5. ábra Murexin FS 10 beton és habarcsfagyásgátló adalékszer 5 Kettős főhatású az az adalékszer, amellyel kétféle betontechnológiai főhatás érhető el (pl. képlékenyítés és késleltetés) Főhatásuk szerint a beton adalékszerei 5 Forrás:

10 - képlékenyítők "P" - folyósítók "F" - késleltetők "K" - szilárdulás gyorsítók "S" - légbuborékképzők "L" - tömitők "T" - fagyásgátlók "FG" lehetnek. A betonadalékszerek csomagolásán a vonatkozó adatokat (főhatás, mellékhatás, járulékos hatás, kloridtartalom, kizáró okok, tárolás, kezelés, tűzveszély, mérgező hatásfok, hőmérsékleti adatok, javasolt adagolás a cementtömegére vonatkoztatva alsó és felső határral,) a felhasználóval közölni kell. Az adalékszerek lehetnek kloridtartalmúak és kloridmentesek lehetnek. A klorid káros (járulékos) hatással van a cementkőre és az acélbetétekre. Az adalékszerek főhatásai - A képlékenyitő adalékszerek változatlan víz-cement tényező esetén a betonkeverék kezelési tulajdonságait (pl. tömöríthetőségét, szivattyúzhatóságát) javítják. - A folyósító adalékszerek változatlan víz-cement tényezővel a frissbeton bedolgozhatóságát jelentősen javítják, akár "önterülő" betonkeverékek is készíthetők velük. - A szilárdulásgyorsító szerek növelik a beton korai szilárdságát, miáltal rövidül a kizsaluzási idő is, valamint. az alacsony (esetenként fagypont alatti) hőmérsékleten végzett betonozáskor jelent előnyt, amikor a cement szilárdulási sebessége lényegesen kisebb. Felhasználásukkal rövidíthető a hőérlelési idő, illetve csökkenthető az érlelési hőenergia. Kloridtartalmú szerek alkalmazása vasbeton, előfeszített szerkezetekben és a hőérleléssel szilárdított szerkezetek betonjához nem ajánlott. - A késleltető adalékszerek mennyiségüktől, az alkalmazott cement típusától és a hőmérséklettől függő mértékben a frissbeton kötését késleltetik (megnő a bedolgozhatóság időtartama, vagyis az eltarthatóság),. - A tömítő (vízzáróságot fokozó) adalékszerek a beton kapilláris pórusait tömítik, vagy a pórusfalakat víztaszítóvá teszik, vagy pedig a beton porozitását más módon csökkentve; a beton vízfölvételét és a nyomás alatti víznek a betonba való behatolását, illetve az átszivárgás mértékét csökkentik.

11 - A légpórusképő- vagy légbuborékképző adalékszerek a friss betonban gömb alakú, általában 300 mikronnál kisebb átmérőjű, egyenletesen eloszló buborékokat hoznak létre, ami a szilárd beton hézagrendszerének vízzel való teljes telítődését megakadályozza.. - A fagyásgátló adalékszerek fagyponton vagy fagypont alatti betonozáskor a frissbeton keverékben levő víz fagyáspontjának csökkentése, és a beton hőháztartásának javítása révén lerövidítik azt az időtartamot, amely a fiatal beton fagyállóságának eléréséhez szükséges. 6. ábra MIKROPOL egy légpórus-képző és képlékenyítő habarcs-adalékszer 6 4. A beton keverése A keverés célja, hogy a betonalkotókat egyenletes eloszlású anyaggá alakítsa, miközben az adalékszemcséket nedvessé teszi és cementpéppel bevonja A keverés akkor eredményes, ha rövid idő alatt végbemegy egyenletes minőségű keveréket, friss betont eredményez. Az előállított beton minőségét alapvetően meghatározza: - a keverés módja (kézi vagy gépi), - a keverőgép működése, - az adagolás sorrendje, - a keverőedény feltöltöttsége, - a keverési idő, 6 Forrás:

12 - a keverőgép fordulatszáma, - az ürítés módja,, ugyanakkor a keverési mód összefügg - a gazdaságossággal, - a tervezett beton elvárt tulajdonságaival (konzisztencia, szilárdság, tartósság) - alkalmazási területével (szerkezeti beton, látszó beton, vízzáró beton) - a felhasznált betonalkotók jellemzőivel (szemnagyság, cementminőség, adalékszerek) is. A betonozási helyszín előkészítése: A kivitelezőnek a betonozás megkezdése előtt ellenőriznie kell a zsaluzatot, vasbeton esetén a statikus tervezőtől engedélyt kell kérni a további munka folytatására. A vizsgálatok eredményét és a betonozási munkák megkezdésére adott engedélyt az építési naplóban rögzíteni kell. 5. A zsaluzat, "zsaluüregek", betonozandó felületek előkészítése A betonozás megkezdése előtt a zsaluzatok - belső felületét és az acélbetéteket minden idegen anyagtól, szennyeződéstől gondosan meg kell tisztítani (nagyméretű, magas szerkezeteknél tisztítónyílásokon át), majd a tiszta zsaluzatot - vizzel jól meg kell locsolni vagy speciális zsaluleválasztó anyaggal ( agyagszuszpenzió, H2 panel olaj, Partikon, Szilor EBG, Sitardol K, ) bevonni. - Idomtestekkel határolt, vagy bennmaradó (kéreg-)zsaluhéjas szerkezetek zsaluüregeit is - tisztítani, szükség esetén a réseket tömíteni kell, majd az üregképzők anyagának nedvszívó képességétől függő mértékben - nedvesíteni kell. - Kő, szikla, (meglévő beton) felületére való betonozás előtt a laza részeket el kell távolítani, a felületet erős vízsugárral le kell mosni, az összegyűlt vizet is el kell távolítani. A betonozás megkezdése előtt a betonozandó felületre 5 cm vastag betonkeveréket terítsünk, amely a szerkezet betonjától csak abban különbözik, hogy a maximális szemnagysága csak 5 mm. (a felületet betonozás előtt cementtejjel leönteni nem szabad!)

13 7. ábra Zsaluzat előkészítése betonozásra 7 Vasbeton szerkezetek építésekor - vasalt alaplemez vagy alaptest készítésekor a talajfelület előkészítése után a vasszerelés megkezdése előtt 5 cm vastag szerelőbeton lemezt kell készíteni - a zsaluleválasztókat még a vasszerelés előtt kell felhordani a zsaluzatra - a betonkeverék zsaluzatba, (zsaluüregbe,) helyezése - a betonkeverék zsaluzatba juttatásának módja - a szerkezet helyzetétől - a szerkezet alakjától - a szerkezet terjedelmétől - a vasalás kialakításától, sűrűségétől - a betonkeverék összetételétől, és - a betonkeverék konzisztenciájától, függ. 7 Forrás:

14 A megkevert betont - a hőmérsékleti viszonyoktól és a beton összetételétől függően a keverés befejezésétől számított 0,5-2 órán belül be kell dolgozni, ha a keverés után ezidő alatt mégsem dolgozták be a betont és annak konzisztenciája megváltozott, akkor - újabb vízmennyiség hozzáadása nélkül - a bedolgozás előtt át kell keverni. (Azt a betonkeveréket, amelynek konzisztenciája az átkeverés után sem megfelelő, az eredeti célra felhasználni nem szabad!) A betonkeverék elhelyezésének általános szabályai közül kiemelendő, hogy: - a betonkeveréket lehetőleg közvetlenül a zsaluzatba ürítsük, ha ez nem lehetséges, úgy melléhelyezett acéllemezre kell a betonkeveréket rakni - a betonkeverék zsaluzatba ürítésekor ügyeljünk, hogy az szét ne osztályozódjék, ezért a betonkeverék megengedhető legnagyobb ejtési magassága 1,50 m lehet, nagyobb magasság esetén ormánycső, betonozó duda - vagy szakaszos zsaluzásbetonozás, betonozó nyílások, zsebek - használata válik szükségessé; - mind az ormánycső, mind a betonozó duda (lefelé kúposan szűkülő cső) alkalmazásakor, a szétosztályozódás elkerülése érdekében a betonkeverék a csövet teljes hosszában töltse ki. (Az ormánycsövet ne függőlegesen, hanem kissé ferdén elfektetve vezessük a betonozó hely fölé!) ; - szétosztályozódott vagy módosult konzisztenciájú betont nem szabad a zsaluzatba helyezni ; - a betonkeverék elhelyezése közben kerüljük a felső vasbetétek betonnal való szennyezését, ugyanis a később beépített betonréteg és az acélbetétek tapadását kedvezőtlenül befolyásolja, ezért a mégis szennyezett acélbetétekről a betonnal való elfedés előtt a rászáradt cementgélt el kell távolítani - a zsaluzatok és az azt alátámasztó állványzatok állapotát a betonozás ideje alatt folyamatosan ellenőrizzük - a zsaluzatba juttatott betonkeveréket - a tömörítés előtt - rendszerint lapáttal, kőműves kanállal egyengetjük el A beton tömörítése A beton beépítésének egyik legfontosabb folyamata a tömörítés, ugyanis a (zsaluzatba, zsaluüregekbe,) helyezett betonkeverék szemcséi egymás mellett lazán helyezkednek el, ezért addig kell tömöríteni, amíg a pórustartalma a legkisebb lesz és hiánytalanul ki nem tölti a zsaluzatot (és körül nem veszi az acélbetéteket)

15 A laza keverék elemei külső hatások hiányában nyugalomban vannak, viszont a tömörítés hatására az erők egyensúlya felborul, a betonkeverék szemcséi a súrlódást legyőzve egymáshoz közelebb, tömörebb helyzetbe kerülnek, miközben a keverék levegőtartalma eltávozik, ám ez az állapotváltozás (a zsaluzatba öntött betonkeverék térfogata abszolút mértékben csökken, sűrűsége pedig abszolút értelemben nő) csak munkavégzéssel valósítható meg. A tömörített betonkeverék hatása a zsaluzatra A tömörítéssel bedolgozott betonkeverék jelentős terhelést ad a zsaluzatra és a gyámolító alátámasztó állványzatra, amelynek mértéke többek között jelentős mértében - a beton konzisztenciájától - a betonozás sebességétől - a bedolgozás módjától - a beton és a környezet hőmérsékletétől - a zsaluhéj alakjától és felületi megmunkálásától, függ. Munkahézagok kialakítása: 8. ábra Függőleges munkahézagok 8 A beton bedolgozásának megszakításakor - a kötési idő elteltével - a munkát csak megfelelő helye és módon képzett munkahézag közbeiktatásával lehet folytatni. A munkahézagokat vagy már a tervezőasztalon megtervezik és megjelennek a kiviteli terveken, vagy kialakításukat - lehetőség szerint - el kell kerülni. 8 Forrás:

16 Munkamegszakítás váratlan okok: - géphiba következtében - "az időjárás közbeszól" - építésszervezési problémák, gondok miatt is bekövetkezhet. A szakszerűtlen munkahézagok műszaki-gazdasági és esztétikai problémákat vetnek fel, ugyanakkor a megtervezett munkahézagok szakszerű kivitelezése anyagi áldozatokkal jár. Munkahézagot csak ott szabad kialakítani, ahol a betonban számottevő húzó-nyíró erő nem alakul ki s a betonozás megszakítása a végleges szerkezet egységes működését nem veszélyezteti. Munkahézagot nem szabad beiktatni - vízzáró betonoknál - a kéttámaszú gerendák betonozásánál - a kétirányban vasalt vb. lemezeknél - a vasbeton konzolgerendáknál - a vasbeton konzolos lemezeknél a konzolra merőlegesen - a gombafödém oszlopfej és a födém lemez csatlakozásnál és - a húzásra igénybe vett szerkezetekben A munkahézagok helyét az építési naplóban rögzítve a tervezővel is jóvá kell hagyatni! 6. A beton utókezelése A beton kötéséhez és szilárdulásához szükséges nedvességtartalom biztosítása az utókezelés alapvető célja. Ismeretes, hogy a keveréshez felhasznált víz elegendő a cement hidratációjához, a kötés idején keletkező jelentős hő azonban olyan belső nyomást hoz létre, amely a keverésnél adagolt vizet a betonból kinyomja, a nap és a szél szárító hatása pedig a felületen megjelenő vizet elpárologtatja. A vízpárolgás nyári időszakban 1 liter/m2/ órát is kitehet, ezt az eltávozott nedvességet kell pótolni (a betonozást követő 4-edik órától kezdve). A felhasznált cementminőség alapvetően meghatározza a nedvesen tartás idejét: - a portlandcementekkel készült betonokat 7 napig,

17 - a heterogén cementekkel készülteket pedig 14 napig állandóan nedvesen kell tartani, akárcsak - cementminőségtől függetlenül - a nagyszilárdságú előregyártott beton és vasbeton elemeket. Az állandó nedvességtartalom nem csak a cement hidratációját biztosítja, hanem a beton erőteljes zsugorodását is csökkenti. A kötés és az előszilárdulás szakaszában: - a betonokat óvnunk kell a túlzott hőmérsékletváltozásoktól, az egy-két napos betonokat pedig - az erőteljes dinamikus hatásoktól, rázkódásoktól - a fiatal betont védeni kell áramló víz és a vízben oldott agresszív hatású anyagok károsításaitól is. Nyáron, magasabb hőmérséklet és erős szél esetén a párolgás fokozódik. Így a kapilláris zsugorodás, a repedésképződésre való hajlam, a felület közeli rétegek szilárdságára, kopásállóságára, valamint tömörségére vonatkozó káros hatások jelentősek. Az utókezelés időtartamát úgy kell megválasztani, hogy a felület közeli zónák betonszerkezete is megfelelő tömörséget és szilárdságot érjen el. Ez nem csak a beton, de a vasalás korrózióvédelme szempontjából is meghatározó. A szilárdság függ ezenkívül az adott szerkezet méreteitől és elhelyezkedésétől is. Az utókezelés módszerei Vizet visszatartó utókezelési eljárások: - Zsaluban tartás, vagyis a zsaluzat eltávolításának késleltetése - A betonfelület letakarása párazásó fóliával - Párolgás elleni védelmet nyújtó utókezelő szer alkalmazása Vízpótló utókezelési eljárások: - Víztároló képességgel rendelkező réteg lefektetése, és annak folyamatos nedvesen tartása - Folyamatos permetezés vízzel, miután a víz a betont a megszilárdult kötés miatt már nem tudja kimosni - Víz alatt tárolás

18 Az utókezelés során a beton teljes tömegét nedvesen kell tartani ahhoz, hogy a cement kötéséhez szükséges víz mindig jelen legyen. Kiszáradás esetén a kötéshez nem marad elég víz, és a szilárdulás nem tud befejeződni. Így a beton felülete kifehéredhet, felpattogzás jelenhet meg rajta, szétmorzsolhatóvá válhat. A beton ilyenkor megég. A meleg mellett a hideg hőmérséklet is káros a szilárdulás szempontjából. A téli hónapokban a hideg környezet következtében ugyanis a cement hidratációja lelassul. A megfagyott víz a térfogatának a növekedése miatt káros. A befejezetlen hidratáció és a fagyás miatt a beton szilárdsága csökken. A betonban lévő vízmegfagyása addig veszélyezteti fokozottan a beton szilárdulását, amíg az el nem éri a kritikus 5 N/mm 2 nyomószilárdságot. Amíg a beton kisebb szilárdságú, addig nem képes felvenni a megfagyó víz térfogat-növekedéséből, a beton pórusfalaira ható erőkből származó feszültségeket, és maradandó károsodásokat szenved. A hideg hatásai, illetve a megfagyás ellen többféleképpen védekezhetünk: - Az adalékanyagot és a keverővizet keverés előtt elő lehet melegíteni, illetve javasolt - nagyobb hőfejlesztésű magasabb szilárdsági osztályú cementet használjunk. - A kritikus nyomószilárdság gyorsabb elérése érdekében képlékenyítő, vagy folyósító adalékszerekkel csökkenteni kell a beton víz-cement tényezőjét. 9. ábra A kritikus szilárdság elérése 9 Hőkezelés: A beton szilárdulása hőkezeléssel is gyorsítható. Azonban a hőkezelt részeket is nedvesen kell tartani, mert a hőkezelés végén a szilárdulás még nem fejeződik be, és a beton a lehűlés során nagyon kiszárad. A hőkezelés történhet légköri és magas nyomáson is, a hőmérséklet azonban nem haladhatja meg a 100 C-ot. Az atmoszférikus nyomáson történő szilárdítás leggyakoribb eljárása a gőzzel való érlelés. 9 Forrás: Szerényi Attila-Szerényi István: Betonozási feladatok, monolit beton készítése tankönyv 120.oldala

19 10. ábra Ha a beton utókezelése nem megfelelő repedések jönnek létre Vízzáró betonok utókezelése A vízzáró betonokat legalább 28 napos korukig állandóan nedvesen kell tartani. A beton bedolgozása közben elkövethető kivitelezési hibák: - nem töltik ki a zsaluzatot, zsaluüregeket - a szennyeződéseket nem távolítják el - a betonkeveréket 1,5 méternél magasabbról ejtik - szennyezett betonacélra hordják be a betonkeveréket - túl vastag rétegekben dolgozzák be a betont - a zsaluhéjakat, betonozandó felületeket a betonozás előtt nem nedvesítik, kezelik - nem kellően tömörítik a betonkeverékét - a hosszadalmas tömörítésre a betonkeverék szétosztályozódik - nem a szükséges tömegerejű tömörítő eszközt alkalmazzák 10 Forrás:

20 - vibrálják a zsaluzatot és az acélbetéteket - a munkahézagot nem az épülő szerkezet erőtani szempontjainak figyelembe vételével alakítják - a bedolgozott betont nem óvják a rázkódásoktól - a bedolgozott betont nem védik a káros meteorológiai hatásoktól - a betont nem nedvesítik, így a hidratációhoz szükséges vizet nem kapja meg a szerkezet - a nagytömegű betont nem hűtik. Esetfelvetés-munkahelyzet: Nyáron, magasabb hőmérséklet és erős szél esetén a párolgás fokozódik. Így a kapilláris zsugorodás, a repedésképződésre való hajlam, a felület közeli rétegek szilárdságára, kopásállóságára, valamint tömörségére vonatkozó káros hatások jelentősek. Az utókezelés időtartamát úgy kell megválasztani, hogy a felület közeli zónák betonszerkezete is megfelelő tömörséget és szilárdságot érjen el. Ez nem csak a beton, de a vasalás korrózióvédelme szempontjából is meghatározó. A szilárdság függ ezenkívül az adott szerkezet méreteitől és elhelyezkedésétől is. Megoldást jelent: - Zsaluban tartás, vagyis a zsaluzat eltávolításának késleltetése - A betonfelület letakarása párazáró fóliával - Párolgás elleni védelmet nyújtó utókezelő szer alkalmazása - Víztároló képességgel rendelkező réteg lefektetése, és annak folyamatos nedvesen tartása - Folyamatos permetezés vízzel, miután a víz a betont a megszilárdult kötés miatt már nem tudja kimosni - Víz alatt tárolás

21 ÖNELLENŐRZŐ FELADATOK 1. feladat Sorold fel a vizet visszatartó utókezelési eljárásokat! 2. feladat Sorold fel a vizet pótló utókezelési eljárásokat! 3. feladat Hogyan védekezhetünk a beton megfagyása ellen?

22 4. feladat Hol nem lehet munkahézagot kialakítani? 5. feladat Mi az utókezelés célja?

23 MEGOLDÁSOK 1. feladat Sorold fel a vizet visszatartó utókezelési eljárásokat! - Zsaluban tartás, vagyis a zsaluzat eltávolításának késleltetése - A betonfelület letakarása párazáró fóliával - Párolgás ellen védelmet nyújtó utókezelő szer alkalmazása 2. feladat Sorold fel a vizet pótló utókezelési eljárásokat! - Víztároló képességgel rendelkező réteg lefektetése, és annak folyamatos nedvesentartása - Folyamatos permetezés vízzel, miután a víz a betont a megindult kötés miatt már nem tudja kimosni - Víz alatt tárolás 3. feladat Hogyan védekezhetünk a beton megfagyása ellen? - Az adalékanyagot és a keverővizet keverés előtt elő lehet melegíteni, illetve javasolt - nagyobb hőfejlesztésű magasabb szilárdsági osztályú cementet használnunk - képlékenyítő vagy folyósító adalékszerekkel csökkenteni kell a beton víz-cement tényezőjét

24 4. feladat Hol nem lehet munkahézagot kialakítani? - vízzáró betonoknál, - kéttámaszú gerendák betonozásánál, - a kétirányban vasalt vb. lemezeknél - vasbeton konzolgerendáknál, - a vasbeton konzolos lemezeknél a konzolra merőlegesen - a gombafödém oszlopfej és a födém lemez csatlakozásnál, - a húzásra igénybevett szerkezetekben 5. feladat Mi az utókezelés célja? A beton kötéséhez és szilárdulásához szükséges nedvességtartalom biztosítása az utókezelés alapvető célja. irodalomjegyzék FELHASZNÁLT IRODALOM Szerényi Attila-Szerényi István: Betonozási feladatok, monolit beton készítése

25

26

Betonadalékszerek. Betontechnológiai igények:

Betonadalékszerek. Betontechnológiai igények: Betonadalékszerek Betontechnológiai igények: - bedolgozhatóság, szivattyúzhatóság - nagy kezdőszilárdság - fagyállóság, vízzáróság, stb. Felhasználásuk célja: - betonkeverék tulajdonságának javítása -

Részletesebben

NSZ/NT betonok alkalmazása az M7 ap. S65 jelű aluljáró felszerkezetének építésénél

NSZ/NT betonok alkalmazása az M7 ap. S65 jelű aluljáró felszerkezetének építésénél NSZ/NT betonok alkalmazása az M7 ap. S65 jelű aluljáró felszerkezetének építésénél Betontechnológiai kísérletek Az I. kísérlet sorozatban azt vizsgáltuk, hogy azonos betonösszetétel mellett milyen hatást

Részletesebben

Betonadalékszerek deszközeizei

Betonadalékszerek deszközeizei Betonadalékszerek A minőség g segédeszk deszközeizei M6 egyik alagútja 2008. július Asztalos István SZTE Mérnöki szerkezetek Budapest, 2009. február 17. 2 Beton - Concrete Bevezetés A beton minősége tartóssága

Részletesebben

Betontervezés Tervezés a Palotás-Bolomey módszer használatával

Betontervezés Tervezés a Palotás-Bolomey módszer használatával Építőanyagok II - Laborgyakorlat Betontervezés Tervezés a Palotás-Bolomey módszer használatával A tervezés elvei Cél: előírt nyomószilárdságú beton összetételének és keverési arányának megtervezése úgy,

Részletesebben

Előkészítő munkák (bontás és irtás) Tereprendezés és földmunkák

Előkészítő munkák (bontás és irtás) Tereprendezés és földmunkák Előkészítő munkák (bontás és irtás) Tereprendezés és földmunkák Talajosztályok: 1 Homok, laza termőtalaj 2 Nedves homok, kavics, tömör termőföld 3 Homokas agyag, száraz lösz 4 Tömör agyag, nagyszemű kavics

Részletesebben

Anyagtan II. Építőanyagok (2014) kiemelt vizsgakérdések (ismeretük nélkül, elégtelen az érdemjegy)

Anyagtan II. Építőanyagok (2014) kiemelt vizsgakérdések (ismeretük nélkül, elégtelen az érdemjegy) Anyagtan II. Építőanyagok (2014) kiemelt vizsgakérdések (ismeretük nélkül, elégtelen az érdemjegy) 1. A mész szilárdulása, cementszerű kötése (képlet) - A cement pernyetartalma miért csökkenti a beton

Részletesebben

MONOLIT VASBETON ÉPÍTÉSI MUNKÁK ÉPÍTÉSTECHNOLÓGIÁJA BME ÉPÍTÉSKIVITELEZÉS 2012. ELŐADÓ: KLUJBER RÓBERT

MONOLIT VASBETON ÉPÍTÉSI MUNKÁK ÉPÍTÉSTECHNOLÓGIÁJA BME ÉPÍTÉSKIVITELEZÉS 2012. ELŐADÓ: KLUJBER RÓBERT MONOLIT VASBETON ÉPÍTÉSI MUNKÁK ÉPÍTÉSTECHNOLÓGIÁJA BME ÉPÍTÉSKIVITELEZÉS 2012. ELŐADÓ: KLUJBER RÓBERT FOGALOMTÁR MONOLIT VASBETON helyszínen készített vasbeton szerkezet,széles körben elterjedt építéstechnológia

Részletesebben

A BETON KONZISZTENCIÁJA

A BETON KONZISZTENCIÁJA Betontechnológiai Szakirányú Továbbképzés MINŐSÉGBIZTOSÍTÁS A BETON KONZISZTENCIÁJA Finom szemek fogalma A friss beton tulajdonságainak minősítése, 2. rész Dr. Kausay Tibor 2016. február 1 FOGALOM-MEGHATÁROZÁSOK

Részletesebben

VÍZZÁRÓSÁG, VÍZZÁRÓSÁG VIZSGÁLAT

VÍZZÁRÓSÁG, VÍZZÁRÓSÁG VIZSGÁLAT 1 VÍZZÁRÓSÁG, VÍZZÁRÓSÁG VIZSGÁLAT Az MSZ 47981:2004 (az MSZ EN 2061:2002 európai betonszabvány magyar nemzeti alkalmazási dokumentuma) szabvány érvényre lépésével a beton vízzáróságának régi, MSZ 4719:1982

Részletesebben

A beton készítése. A betonkészítés munkamenete:

A beton készítése. A betonkészítés munkamenete: A beton készítése A betonkészítés munkamenete: - alapanyagok fogadása és tárolása - betonösszetevők mérése és adagolása - a beton keverése - a friss betonkeverék szállítása - a beton bedolgozása és tömörítése

Részletesebben

NSZ/NT beton és hídépítési alkalmazása

NSZ/NT beton és hídépítési alkalmazása NSZ/NT beton és hídépítési alkalmazása Farkas Gy.-Huszár Zs.-Kovács T.-Szalai K. R forgalmi terhelésű utak - megnövekedett forgalmi terhelés - fokozott tartóssági igény - fenntartási idő és költségek csökkentése

Részletesebben

MONOLIT VASBETON ÉPÍTÉSI MUNKÁK ÉPÍTÉSTECHNOLÓGIÁJA BME ÉPÍTÉSKIVITELEZÉS 2013. ELŐADÓ: KLUJBER RÓBERT

MONOLIT VASBETON ÉPÍTÉSI MUNKÁK ÉPÍTÉSTECHNOLÓGIÁJA BME ÉPÍTÉSKIVITELEZÉS 2013. ELŐADÓ: KLUJBER RÓBERT MONOLIT VASBETON ÉPÍTÉSI MUNKÁK ÉPÍTÉSTECHNOLÓGIÁJA BME ÉPÍTÉSKIVITELEZÉS 2013. ELŐADÓ: KLUJBER RÓBERT FOGALOMTÁR MONOLIT VASBETON helyszínen készített vasbeton szerkezet,széles körben elterjedt építéstechnológia

Részletesebben

Termékek Javítási segédletek BETONMEGOLDÁSOK

Termékek Javítási segédletek BETONMEGOLDÁSOK Termékek Javítási segédletek BETONMEGOLDÁSOK Betonszerkezetek Betonszerkezetek vízszigetelése vízszigetelése kristályos kristályos technológiával technológiával BETONMEGOLDÁSOK Tartalomjegyzék Repedések

Részletesebben

e-ut 07.02.11:2011 (ÚT 2-3.402)

e-ut 07.02.11:2011 (ÚT 2-3.402) (ÚT 2-3.402) Közúti hidak építése I. Beton, vasbeton és feszített vasbeton hídszerkezetek Tóth Emília VIA-PONTIS Kft. Útügyi Szabályozási Napok, Sopron, 2011. május 3-4. Az Eurocode-nak megfelelő tervezés

Részletesebben

a NAT-1-1258/2007 számú akkreditált státuszhoz

a NAT-1-1258/2007 számú akkreditált státuszhoz Nemzeti Akkreditáló Testület MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZÕ OKIRAT a NAT-1-1258/2007 számú akkreditált státuszhoz A Budapesti Mûszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Építõmérnöki Kar Építõanyagok és Mérnökgeológia

Részletesebben

vagy 0,1 tömeg%-nál (feszített vb. esetén) nagyobb;

vagy 0,1 tömeg%-nál (feszített vb. esetén) nagyobb; A beton jele 1 A beton jele Magyarországon, az MSZ 4798-1:2004 szabvány szerint a következőket tartalmazza: a beton nyomószilárdsági osztályának jelét; a nehézbetonok jelölésére a HC (heavy concrete) betűjelet;

Részletesebben

ELŐREGYÁRTOTT VB. SZERKEZETEK ÉPÍTÉSTECHNOLÓGIÁJA BME ÉPÍTÉSKIVITELEZÉS 2013. ELŐADÓ: KLUJBER RÓBERT

ELŐREGYÁRTOTT VB. SZERKEZETEK ÉPÍTÉSTECHNOLÓGIÁJA BME ÉPÍTÉSKIVITELEZÉS 2013. ELŐADÓ: KLUJBER RÓBERT ELŐREGYÁRTOTT VB. SZERKEZETEK ÉPÍTÉSTECHNOLÓGIÁJA BME ÉPÍTÉSKIVITELEZÉS 2013. ELŐADÓ: KLUJBER RÓBERT FOGALOMTÁR ÜZEMI ELŐREGYÁRTÁS üzemi jellegű körülmények között vasbeton szerkezetek előállítása HELYSZÍNI

Részletesebben

LEÍRÁS A Mapefluid N200 minőségi (vízálló, tartós, nagy szilárdságú) betonok készítésére használható folyékony folyósító adalékszer.

LEÍRÁS A Mapefluid N200 minőségi (vízálló, tartós, nagy szilárdságú) betonok készítésére használható folyékony folyósító adalékszer. MAPEFLUID N200 Folyósító adalékszer betonhoz LEÍRÁS A Mapefluid N200 minőségi (vízálló, tartós, nagy szilárdságú) betonok készítésére használható folyékony folyósító adalékszer. ALKALMAZÁSI TERÜLET Mivel

Részletesebben

Építőanyag MSC Szerkezet-építőmérnök MSC hallgatók részére

Építőanyag MSC Szerkezet-építőmérnök MSC hallgatók részére PTE Pollack Mihály Műszaki és Informatikai Kar 7624 Pécs, Boszorkány út 2. Építőanyag MSC Szerkezet-építőmérnök MSC hallgatók részére Betonok minősítése és jelölése (MSZ 4798 szabvány) - Cementek fajtái

Részletesebben

KÖZLEKEDÉSI, HÍRKÖZLÉSI ÉS ENERGIAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység

KÖZLEKEDÉSI, HÍRKÖZLÉSI ÉS ENERGIAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység KÖZLEKEDÉSI, HÍRKÖZLÉSI ÉS ENERGIAÜGYI MINISZTÉRIUM Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 06-06/2 A közlekedésépítéssel kapcsolatos gyakori hibák felismerése (segédanyag felhasználásával)

Részletesebben

Nemzeti Akkreditáló Testület. SZŰKÍTETT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAT-1-1244/2012 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

Nemzeti Akkreditáló Testület. SZŰKÍTETT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAT-1-1244/2012 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz Nemzeti Akkreditáló Testület SZŰKÍTETT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAT-1-1244/2012 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz Az INNOTESZT Minőségvizsgáló, Technológiai és Fejlesztési Kft. Mobil Nagylabor

Részletesebben

Beton. (Könnyű)betonok alkalmazása Már az ókortól kezdve alkalmazzák pl.: Colosseum, Pantheon. Dr. Józsa Zsuzsanna. Első vasbeton.

Beton. (Könnyű)betonok alkalmazása Már az ókortól kezdve alkalmazzák pl.: Colosseum, Pantheon. Dr. Józsa Zsuzsanna. Első vasbeton. Beton (Könnyű)betonok alkalmazása Már az ókortól kezdve alkalmazzák pl.: Colosseum, Pantheon Dr. Józsa Zsuzsanna Beton 1 Beton 2 2 A beton fogalma Első vasbeton Lambot-féle betoncsónak 1854 Rostock 2003

Részletesebben

Alkalmazási példák A Mapecure SRA különösen olyan betongyártásra ajánlott, amelyek:

Alkalmazási példák A Mapecure SRA különösen olyan betongyártásra ajánlott, amelyek: Mapecure SRA A hidraulikus zsugorodás és a hajszálrepedés képződés csökkentésére alkalmazható belső utókezelő szer LEÍRÁS A Mapegrout termékcsalád (Mapegrout T40, Mapegrout T60, Mapegrout Tissotropico,

Részletesebben

Monolit VB elem zsaluzása

Monolit VB elem zsaluzása Monolit VB elem zsaluzása Monolit vb. elemek zsaluzása előtt a zsaluelemekre belülről pl.oldószermentes, felhasználásra kész, hígfolyós ásványi olaj alapú zsaluleválasztó anyagot kell felhordani. Takarékos

Részletesebben

TERMÉK ADATLAP. Sika Patch-5 TERMÉKLEÍRÁS

TERMÉK ADATLAP. Sika Patch-5 TERMÉKLEÍRÁS TERMÉK ADATLAP Gyorskötésű és gyors kikeményedésű, egykomponensű, szálerősített, önthető (SCC) szerkezeti javítóhabarcs padlókhoz és beton elemekhez TERMÉKLEÍRÁS A egy cementkötésű, egykomponensű, gyorskötésű

Részletesebben

ELŐREGYÁRTOTT VB. SZERKEZETEK ÉPÍTÉSTECHNOLÓGIÁJA BME ÉPÍTÉSKIVITELEZÉS ELŐADÓ: KLUJBER RÓBERT

ELŐREGYÁRTOTT VB. SZERKEZETEK ÉPÍTÉSTECHNOLÓGIÁJA BME ÉPÍTÉSKIVITELEZÉS ELŐADÓ: KLUJBER RÓBERT ELŐREGYÁRTOTT VB. SZERKEZETEK ÉPÍTÉSTECHNOLÓGIÁJA BME ÉPÍTÉSKIVITELEZÉS 2009. ELŐADÓ: KLUJBER RÓBERT FOGALOMTÁR ÜZEMI ELŐREGYÁRTÁS üzemi jellegű körülmények között vasbeton szerkezetek előállítása HELYSZÍNI

Részletesebben

Betonpadlók a betontechnológus elképzelése és az új MSZ 4798 : 2014 betonszabvány lehetőségei szerint

Betonpadlók a betontechnológus elképzelése és az új MSZ 4798 : 2014 betonszabvány lehetőségei szerint Betonpadlók a betontechnológus elképzelése és az új MSZ 4798 : 2014 betonszabvány lehetőségei szerint Hódmezővásárhely 2014. november 6. Kovács József BTC Kft. Speciális betonok: Piaci igények alacsonyabb

Részletesebben

Sokoldalú betonadalékszer enyhe kötéskésleltető hatással

Sokoldalú betonadalékszer enyhe kötéskésleltető hatással Mapemix R64 Sokoldalú betonadalékszer enyhe kötéskésleltető hatással LEÍRÁS A Mapemix R64 olyan rugalmasan adagolható folyékony betonadalékszer, amely alacsonyabb adagoláskor képlékenyítőként, magasabb

Részletesebben

Légpórusképző adalékszer betonhoz és cementbázisú habarcshoz

Légpórusképző adalékszer betonhoz és cementbázisú habarcshoz [Mapei logo] Mapeplast PT Légpórusképző adalékszer betonhoz és cementbázisú habarcshoz LEÍRÁS Légpórusképző adalékszer ismétlődő fagyásnak-olvadásnak kitett betonok és habarcsok készítéséhez. ALKALMAZÁSI

Részletesebben

A friss beton konzisztenciájának mérése a roskadási mérték meghatározásával MSZ 4714-3:1986 MSZ EN 12350-2:2000

A friss beton konzisztenciájának mérése a roskadási mérték meghatározásával MSZ 4714-3:1986 MSZ EN 12350-2:2000 A friss beton konzisztenciájának mérése a roskadási mérték meghatározásával MSZ 4714-3:1986 MSZ EN 12350-2:2000 A betonkeverék és a friss beton vizsgálata. A konzisztencia meghatározása 2. fejezet: A roskadás

Részletesebben

MUNKAANYAG. Forrai Jánosné. Előkészítő munka. A követelménymodul megnevezése: Monolit beton készítése I.

MUNKAANYAG. Forrai Jánosné. Előkészítő munka. A követelménymodul megnevezése: Monolit beton készítése I. Forrai Jánosné Előkészítő munka A követelménymodul megnevezése: Monolit beton készítése I. A követelménymodul száma: 0482-06 A tartalomelem azonosító száma és célcsoportja: SzT-002-30 ELŐKÉSZÍTŐMUNKA

Részletesebben

Betontechnológia Dr. Bálint Julianna, PhD. Főiskolai tanár 2010. Bálint J: Betontechnológia 1

Betontechnológia Dr. Bálint Julianna, PhD. Főiskolai tanár 2010. Bálint J: Betontechnológia 1 Betontechnológia Dr. Bálint Julianna, PhD. Főiskolai tanár 2010. Bálint J: Betontechnológia 1 Szakirodalom Bálint J: Építőanyagok I Jegyzet. SZIE YMÉK. 2005 MSZ 4798-1: 2004 MSZ 4798-1: 2004. Alkalmazási

Részletesebben

Termékek. Vázlatrajzok BETONMEGOLDÁSOK

Termékek. Vázlatrajzok BETONMEGOLDÁSOK Termékek Vázlatrajzok BETONMEGOLDÁSOK Betonszerkezetek vízszigetelése kristályos technológiával Betonszerkezetek vízszigetelése kristályos technológiával Tartalomjegyzék BETONMEGOLDÁSOK Szabványos szerkezeti

Részletesebben

A beton kúszása és ernyedése

A beton kúszása és ernyedése A beton kúszása és ernyedése A kúszás és ernyedés reológiai fogalmak. A reológia görög eredetű szó, és ebben az értelmezésben az anyagoknak az idő folyamán lejátszódó változásait vizsgáló műszaki tudományág

Részletesebben

A vizsgafeladat ismertetése: Beton-, vasbetonszerkezetek készítésének részletes technológiai előírásai és szempontjai

A vizsgafeladat ismertetése: Beton-, vasbetonszerkezetek készítésének részletes technológiai előírásai és szempontjai A vizsgafeladat ismertetése: Beton-, vasbetonszerkezetek készítésének részletes technológiai előírásai és szempontjai A tételhez segédeszköz nem használható. A feladatsor első részében található 1 25-ig

Részletesebben

Betonadalékszerek. Concrete admixtures Franciául: Adjuvants pour béton

Betonadalékszerek. Concrete admixtures Franciául: Adjuvants pour béton Németül: Angolul: Betonzusatzmittel Concrete admixtures Franciául: Adjuvants pour béton Betonadalékszerek Mind a friss, mind a megszilárdult beton tulajdonságai különleges rendeltetésű építőipari vegyi

Részletesebben

MŰSZAKI TÁJÉKOZTATÓ. Copyright Minden jog fenntartva!

MŰSZAKI TÁJÉKOZTATÓ. Copyright Minden jog fenntartva! ALÉPÍTMÉNY Alépítmények és burkolatkialakítások különböző terheléseknél és felhasználáskor GYALOGOS FORGALOMRA 1. Stabilizer burkolat tömörítve 5 cm (lazán 6,5 cm) 2. Zúzottkő fagyálló alépítmény tömörítve

Részletesebben

Betonpadló (ipari padló) a betongyártó szemüvegén keresztül!

Betonpadló (ipari padló) a betongyártó szemüvegén keresztül! Strength. Performance. Passion. Betonpadló (ipari padló) a betongyártó szemüvegén keresztül! A betontervezés jelentősége a betonpadló készítésben 2013 Holcim Magyarország Kft. Hol építünk betonpadlókat

Részletesebben

MUNKAANYAG. Horváth Imréné dr. Baráti Ilona. Beton utókezelése. A követelménymodul megnevezése: Monolit beton készítése I.

MUNKAANYAG. Horváth Imréné dr. Baráti Ilona. Beton utókezelése. A követelménymodul megnevezése: Monolit beton készítése I. Horváth Imréné dr. Baráti Ilona Beton utókezelése A követelménymodul megnevezése: Monolit beton készítése I. A követelménymodul száma: 0482-06 A tartalomelem azonosító száma és célcsoportja: SzT-011-30

Részletesebben

a NAT /2008 számú akkreditálási ügyirathoz

a NAT /2008 számú akkreditálási ügyirathoz Nemzeti Akkreditáló Testület RÉSZLETEZÕ OKIRAT a NAT-1-1383/2008 számú akkreditálási ügyirathoz A MÉLYÉPÍTÕ LABOR Mûszaki Szolgáltató Kft. (1144 Budapest, Füredi út 74-76.) akkreditált mûszaki területe

Részletesebben

LEÍRÁS A Mapefluid N100 minőségi (vízzáró, tartós és nagyszilárdságú) betonok készítésére használható folyékony folyósító adalékszer.

LEÍRÁS A Mapefluid N100 minőségi (vízzáró, tartós és nagyszilárdságú) betonok készítésére használható folyékony folyósító adalékszer. Mapefluid N100 Folyósító adalékszer enyhe kötéskésleltető hatással LEÍRÁS A Mapefluid N100 minőségi (vízzáró, tartós és nagyszilárdságú) betonok készítésére használható folyékony folyósító adalékszer.

Részletesebben

LEÍRÁS Az Expancrete olyan por alakú szervetlen termék, amely a beton más összetevőihez adva kompenzálja a száradási zsugorodást.

LEÍRÁS Az Expancrete olyan por alakú szervetlen termék, amely a beton más összetevőihez adva kompenzálja a száradási zsugorodást. EXPANCRETE Térfogatnövelő adalékszer zsugorodáskompenzált betonokhoz LEÍRÁS Az Expancrete olyan por alakú szervetlen termék, amely a beton más összetevőihez adva kompenzálja a száradási zsugorodást. ALKALMAZÁSI

Részletesebben

Légpórusképző adalékszer betonhoz és cementkötésű habarcshoz

Légpórusképző adalékszer betonhoz és cementkötésű habarcshoz [Mapei logo] Mapeplast PT1 Légpórusképző adalékszer betonhoz és cementkötésű habarcshoz LEÍRÁS Légpórusképző adalékszer ismétlődő fagyásnak-olvadásnak kitett betonok és habarcsok készítéséhez. ALKALMAZÁSI

Részletesebben

A keverővíz-mennyiséget nagymértékben csökkenteni képes finomszemcseméret-pótló, kötésgyorsító folyósítószer nagy kezdeti szilárdságú betonokhoz

A keverővíz-mennyiséget nagymértékben csökkenteni képes finomszemcseméret-pótló, kötésgyorsító folyósítószer nagy kezdeti szilárdságú betonokhoz Dynamon SX 18 [CE logo] A keverővíz-mennyiséget nagymértékben csökkenteni képes finomszemcseméret-pótló, kötésgyorsító folyósítószer nagy kezdeti szilárdságú betonokhoz LEÍRÁS A Dynamon SX 18 folyékony

Részletesebben

Vasalási távtartók muanyagból

Vasalási távtartók muanyagból Vasalási távtartók muanyagból Távolságtartó sín (hossz: m) Rúd alakú távolságtartó sín, alsó fogazással. Alaplemezek és födémek, rámpák alsó vasalásának távolságtartására. További méretek: 60 mm és 70

Részletesebben

Construction. Beton- és habarcsadalékszerek Kiegészítő anyagok Építési segédanyagok Berendezések

Construction. Beton- és habarcsadalékszerek Kiegészítő anyagok Építési segédanyagok Berendezések Construction Beton- és habarcsadalékszerek Kiegészítő anyagok Építési segédanyagok Berendezések 1. Betonadalékszerek 1.1. Képlékenyítő adalékszerek Sika BV 1 M 1,20 kg/dm 3 Sika BV 3 M 1,14 kg/dm 3 Plastiment

Részletesebben

Betonok. Betonkeverés hagyományos. és korszerő felfogásban ??? Új betonkeverési elvek, eljárások

Betonok. Betonkeverés hagyományos. és korszerő felfogásban ??? Új betonkeverési elvek, eljárások Betonok Betonkeverés hagyományos és korszerő felfogásban??? Új betonkeverési elvek, eljárások A beton mesterséges kı Teherátadásnál meghatározó szempontok: szemcseváz minısége (teherátadás a szemcsevázon

Részletesebben

Különleges betontechnológiák

Különleges betontechnológiák Különleges betontechnológiák Különleges betontechnológiák Lőtt beton Öntömörödő beton Pörgetett beton Tömegbeton Vákuum beton Ciklop- és úsztatott beton Víz alatti betonozás Dermesztett beton Betonozás

Részletesebben

VÍZZÁRÓ BETONOK. Beton nyomószilárdsági. Környezeti osztály jele. osztálya, legalább

VÍZZÁRÓ BETONOK. Beton nyomószilárdsági. Környezeti osztály jele. osztálya, legalább VÍZZÁRÓ BETONOK 1. A VÍZZÁRÓ BETONOK KÖRNYEZETI OSZTÁLYAI A beton a használati élettartam alatt akkor lesz tartós, ha a környezeti hatásokat károsodás nélkül viseli. Így a beton, vasbeton, feszített vasbeton

Részletesebben

A friss beton konzisztenciájának mérése. a VEBE-méteres átformálási idő meghatározásával

A friss beton konzisztenciájának mérése. a VEBE-méteres átformálási idő meghatározásával A friss beton konzisztenciájának mérése a VEBE-méteres átformálási idő meghatározásával MSZ 4714-3:1986 A betonkeverék és a friss beton vizsgálata. A konzisztencia meghatározása 5. fejezet: Az átformáláshoz

Részletesebben

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre i napló a 20 /20. tanévre Kőműves és hidegburkoló szakma gyakorlati oktatásához OKJ száma: 34 582 08 A napló vezetéséért felelős: A napló megnyitásának dátuma: A napló lezárásának dátuma: Tanulók adatai

Részletesebben

ALKALMAZÁSI TERÜLET Nagyszilárdságú, zsugorodáskompenzált, konszolidáló injektálóhabarcsok, habarcsok és szivattyúzható beton készítése.

ALKALMAZÁSI TERÜLET Nagyszilárdságú, zsugorodáskompenzált, konszolidáló injektálóhabarcsok, habarcsok és szivattyúzható beton készítése. Stabilcem Nagy folyóképességű, duzzadó cement kötőanyag injektálóhabarcsok, habarcsok és betonok készítéséhez ALKALMAZÁSI TERÜLET Nagyszilárdságú, zsugorodáskompenzált, konszolidáló injektálóhabarcsok,

Részletesebben

Kristályos betonszigetelés. Hidak

Kristályos betonszigetelés. Hidak Kristályos betonszigetelés Hidak Megfelelni a kihívásoknak Hídszerkezetek védelme A hidak betonszerkezetei folyamatosan ki vannak téve a nedvesség és a kloridok okozta korróziónak. Megfelelő védelem nélkül

Részletesebben

Építőanyag. új Ház és Kert

Építőanyag. új Ház és Kert ÉPÍTŐANYAGOK 28 Építőanyag új Ház és Kert TERMÉKEINK: Tömör téglák fagyálló kivitelben is Falazóblokkok, Hanggátló tégla, Köpenyelem, Válaszfaltéglák, Laptéglák különböző méretekben, Párkánytéglák, Éktéglák,

Részletesebben

MUNKAANYAG. Horváth Imréné dr. Baráti Ilona. Különleges beton- és vasbetonszerkezetek. A követelménymodul megnevezése: Monolit beton készítése I.

MUNKAANYAG. Horváth Imréné dr. Baráti Ilona. Különleges beton- és vasbetonszerkezetek. A követelménymodul megnevezése: Monolit beton készítése I. Horváth Imréné dr. Baráti Ilona Különleges beton- és vasbetonszerkezetek A követelménymodul megnevezése: Monolit beton készítése I. A követelménymodul száma: 0482-06 A tartalomelem azonosító száma és célcsoportja:

Részletesebben

El hormigón estructural y el transcurso del tiempo Structural concrete and time A szerkezeti beton és az idő

El hormigón estructural y el transcurso del tiempo Structural concrete and time A szerkezeti beton és az idő El hormigón estructural y el transcurso del tiempo Structural concrete and time A szerkezeti beton és az idő fib Szimpózium La Plata, Argentina, 2005. Szeptember 28.-30. 1 El hormigón estructural y el

Részletesebben

PÖRGETETT BETON CÖLÖPÖK

PÖRGETETT BETON CÖLÖPÖK PÖRGETETT BETON CÖLÖPÖK CÖLÖPÖK Típusválaszték: - Kúpos cölöp Max. 22 m Nagy teherbírás - Hengeres cölöp Max. 20 m - Cölöp és pillér egy szerkezetben - Egyedi tervezésű cölöpök - Minőségbiztosítás - Minden

Részletesebben

Nemzeti Akkreditáló Testület. MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (3) a NAT /2012 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

Nemzeti Akkreditáló Testület. MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (3) a NAT /2012 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz Nemzeti Akkreditáló Testület MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (3) a NAT-1-1383/2012 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz A MÉLYÉPÍTŐ LABOR Műszaki Szolgáltató Kft. KÖZPONTI ÉS TERÜLETI LABORATÓRIUMOK

Részletesebben

A BEDOLGOZOTT FRISS BETON LEVEGŐTARTALMA

A BEDOLGOZOTT FRISS BETON LEVEGŐTARTALMA A BEDOLGOZOTT FRISS BETON LEVEGŐTARTALA 1 A friss beton levegőtartalmának meghatározása testsűrűségmérés eredményéből számítással 2 A levegőtartalom tervezett értéke: V 1000 cement adalékanyag levegő -

Részletesebben

Kristályos betonszigetelés. Általános szerkezetek Alapozások

Kristályos betonszigetelés. Általános szerkezetek Alapozások Kristályos betonszigetelés Általános szerkezetek Alapozások Megfelelni a kihívásoknak Betonalapok védelme A betonszerkezetek és épületalapok szerkezeti integritását komolyan befolyásolja a hidrosztatikai

Részletesebben

ANYAGTUDOMÁNY. Nagyszilárdságú öntömörödő betonok (HSSCC) szilárdulási folyamatai I.

ANYAGTUDOMÁNY. Nagyszilárdságú öntömörödő betonok (HSSCC) szilárdulási folyamatai I. ANYAGTUDOMÁNY Nagyszilárdságú öntömörödő betonok (HSSCC) szilárdulási folyamatai I. Dr. Salem G. Nehme PhD. BME Építőanyagok és Mérnökgeológia Tanszék Dr. Kovács Imre PhD. Debreceni Egyetem Műszaki Főiskolai

Részletesebben

A keverővíz-mennyiséget nagymértékben csökkenteni képes finomszemcseméret-pótló, folyósítószer alacsony bedolgozhatóság romlású transzportbetonokhoz

A keverővíz-mennyiséget nagymértékben csökkenteni képes finomszemcseméret-pótló, folyósítószer alacsony bedolgozhatóság romlású transzportbetonokhoz Dynamon SX 14 A keverővíz-mennyiséget nagymértékben csökkenteni képes finomszemcseméret-pótló, folyósítószer alacsony bedolgozhatóság romlású transzportbetonokhoz LEÍRÁS A Dynamon SX 14 új, folyékony hiperfolyósító

Részletesebben

EXTRACEM KFT. PAGEL V1, V12, V13 öntőhabarcsok. Építőipari Alkalmassági Bizonyítvány száma: A-1264/994.

EXTRACEM KFT. PAGEL V1, V12, V13 öntőhabarcsok. Építőipari Alkalmassági Bizonyítvány száma: A-1264/994. EXTRACEM KFT. Különleges Építőanyagipari Termékeket Gyártó és Forgalmazó Korlátolt felelősségű társaság Extracem GmbH für Herstellung und Umsatz von specialen Baustoffprodukten Cím: 2832, Héreg, Damjanich

Részletesebben

PRE MIUM CEMENT KIRA LYEGYHA ZA RO L SZÜRKE RAPID

PRE MIUM CEMENT KIRA LYEGYHA ZA RO L SZÜRKE RAPID 2 PRE MIUM CEMENT KIRA LYEGYHA ZA RO L SZÜRKE RAPID Nagy kezdő-, közepes végszilárdságú prémium cement, kifejezetten ajánlott téli viszonyok közötti bedolgozásra, teherviselő szerkezetek kialakítására.

Részletesebben

BETONTECHNOLÓGIA ESETFELVETÉS MUNKAHELYZET. 1. ábra Betonozás 1. Betontechnológia

BETONTECHNOLÓGIA ESETFELVETÉS MUNKAHELYZET. 1. ábra Betonozás 1. Betontechnológia 1 BETONTECHNOLÓGIA ESETFELVETÉS MUNKAHELYZET Ön elvállal egy betonozási munkát. A tulajdonos szeretné tudni, mennyi időt vesz igénybe a munka és milyen eszközöket, gépeket használ az ön cége a kivitelezés

Részletesebben

VÁLTOZÓ 1+1+1+1 VÁLTOZÓ

VÁLTOZÓ 1+1+1+1 VÁLTOZÓ FORMLINER Fa mintázat Típus 001 4000x100 mm 90 85 Típus 002 90 100 Típus 00 4000x1250 mm 1 50 2 Fa mintázat Típus 004 4000x1250 mm 90 50 Típus 005 4000x100 mm 1 100 Típus 006 4000x100 mm 1+1+1+1 Fa mintázat

Részletesebben

MUNKAANYAG. Csizmár János. Az útépítési betonok előállításához, bedolgozásához szükséges gépek fajtái. A követelménymodul megnevezése:

MUNKAANYAG. Csizmár János. Az útépítési betonok előállításához, bedolgozásához szükséges gépek fajtái. A követelménymodul megnevezése: Csizmár János Az útépítési betonok előállításához, bedolgozásához szükséges gépek fajtái A követelménymodul megnevezése: Burkolat, útkörnyezet kezelése A követelménymodul száma: 0598-019 A tartalomelem

Részletesebben

Körgyűrű keresztmetszetű, pörgetett vasbeton rudak nyírási ellenállása 1. rész Völgyi István Témavezető: Dr Farkas György Kutatás felépítése 1. Anyagvizsgálatok 2. Nyírási ellenállás 3. Modellalkotás -

Részletesebben

A beton és vasbeton készítés új műszaki irányelvei (ÉSZKMI 19-77)

A beton és vasbeton készítés új műszaki irányelvei (ÉSZKMI 19-77) 1 Magyar Építőipar 1977. 8. pp. 480-485. A beton és vasbeton készítés új műszaki irányelvei (ÉSZKMI 19-77) Dr.Ujhelyi János, a műszaki tudományok kandidátusa, Alpár-érmes 1. Az Irányelv elkészítésének

Részletesebben

Különleges hidraulikus kötőanyag normál kötésidejű és gyorsszáradású (4 nap) zsugorodáskompenzált esztrichek készítéséhez

Különleges hidraulikus kötőanyag normál kötésidejű és gyorsszáradású (4 nap) zsugorodáskompenzált esztrichek készítéséhez Topcem Különleges hidraulikus kötőanyag normál kötésidejű és gyorsszáradású (4 nap) zsugorodáskompenzált esztrichek készítéséhez ALKALMAZÁSI TERÜLET Úsztatott, csúsztatott vagy kötött esztrichek készítése

Részletesebben

A BETON KONZISZTENCIÁJA

A BETON KONZISZTENCIÁJA A BETON KONZISZTENCIÁJA 1 A konzisztencia a friss beton mozgékonyságának kifejezője, amely nem csak a bedolgozhatóságra, hanem a szilárd beton tulajdonságaira is hatással van. Gyakorlati fogalom, amelynek

Részletesebben

Tartószerkezetek I. (Vasbeton szilárdságtan) Szép János

Tartószerkezetek I. (Vasbeton szilárdságtan) Szép János Tartószerkezetek I. (Vasbeton szilárdságtan) Szép János VASBETON SZERKEZETEK TERVEZÉSE 2 Szabvány A tartószerkezetek tervezése jelenleg Magyarországon és az EU államaiban az Euronorm szabványsorozat alapján

Részletesebben

rendszer, azaz kristályképző anyag A Radmyx - az ÖSSZES kapilláris vízszigetelő használható, ahol alacsony a hőstressz, azaz

rendszer, azaz kristályképző anyag A Radmyx - az ÖSSZES kapilláris vízszigetelő használható, ahol alacsony a hőstressz, azaz Bemutatja A vízszigetelés világa és beton szerkezet-védelem Mi is a Radmyx? A Radmyx egy kapilláris vízszigetelő rendszer, azaz kristályképző anyag A Radmyx - az ÖSSZES kapilláris vízszigetelő rendszerhez

Részletesebben

Kristályos betonszigetelés. Alagutak

Kristályos betonszigetelés. Alagutak Kristályos betonszigetelés Alagutak Megfelelni a kihívásoknak Alagutak védelme Az alagutak köszönhetően jellegüknek és elhelyezkedésüknek komoly hidrosztatikai nyomásnak, magas talajvízszintnek és vízszivárgásnak

Részletesebben

Beton pályaburkolatok tervezése és építése. Vörös Zoltán UTIBER Kft 2008. november

Beton pályaburkolatok tervezése és építése. Vörös Zoltán UTIBER Kft 2008. november Beton pályaburkolatok tervezése és építése Vörös Zoltán UTIBER Kft 2008. november Általános előírások Betonburkolatok - Hézagaiban vasalt betonburkolatok (hossz- és kereszthézagok) - Hézag nélküli betonburkolatok

Részletesebben

Dr. Farkas György, egyetemi tanár Németh Orsolya Ilona, doktorandusz

Dr. Farkas György, egyetemi tanár Németh Orsolya Ilona, doktorandusz XV. NEMZETKÖZI ÉPÍTÉSTUDOMÁNYI KONFERENCIA CSÍKSOMLYÓ 2011 Dr. Farkas György, egyetemi tanár Németh Orsolya Ilona, doktorandusz y, Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Építőmérnöki Kar Hidak

Részletesebben

ÉPÜLETSZERKEZETTAN 1 FÖDÉMEK II. HAGYOMÁNYOS FÖDÉMEK, GERENDÁS FÖDÉMEK, TERVEZÉSI SZERKESZTÉSI ELVEK

ÉPÜLETSZERKEZETTAN 1 FÖDÉMEK II. HAGYOMÁNYOS FÖDÉMEK, GERENDÁS FÖDÉMEK, TERVEZÉSI SZERKESZTÉSI ELVEK Dr. Czeglédi Ottó ÉPÜLETSZERKEZETTAN 1 FÖDÉMEK II. HAGYOMÁNYOS FÖDÉMEK, GERENDÁS FÖDÉMEK, TERVEZÉSI SZERKESZTÉSI ELVEK ÉPSZ 1. EA/CO FÖDÉMEK II. 1 Födémek fejlődése, története (sík födémek) Hagyományos

Részletesebben

MUNKAANYAG. Forrai Jánosné. A beton minősítések, minőség ellenőrzés. A követelménymodul megnevezése: Monolit beton készítése I.

MUNKAANYAG. Forrai Jánosné. A beton minősítések, minőség ellenőrzés. A követelménymodul megnevezése: Monolit beton készítése I. Forrai Jánosné A beton minősítések, minőség ellenőrzés A követelménymodul megnevezése: Monolit beton készítése I. A követelménymodul száma: 0482-06 A tartalomelem azonosító száma és célcsoportja: SzT-010-30

Részletesebben

ÉPÍTÉSZETI ÉS ÉPÍTÉSI ALAPISMERETEK

ÉPÍTÉSZETI ÉS ÉPÍTÉSI ALAPISMERETEK Név:... osztály:... ÉRETTSÉGI VIZSGA 2006. október 24. ÉPÍTÉSZETI ÉS ÉPÍTÉSI ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2006. október 24. 14:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati

Részletesebben

Víznyomás elleni, vízhatlanságot biztosító szigetelés a Penetron rendszerrel

Víznyomás elleni, vízhatlanságot biztosító szigetelés a Penetron rendszerrel Víznyomás elleni, vízhatlanságot biztosító szigetelés a Penetron rendszerrel A fehér kád egy beton szerkezet, amely nagy hidrosztatikai nyomással szemben is vízhatlan, porszáraz belső felületű mégpedig

Részletesebben

Jelentés a friss beton konzisztenciájának (folyósságának) mérésére vonatkozó vizsgálatokról

Jelentés a friss beton konzisztenciájának (folyósságának) mérésére vonatkozó vizsgálatokról - 1 - Jelentés a friss beton konzisztenciájának (folyósságának) mérésére vonatkozó vizsgálatokról Budapest, 1952. szeptember 29. Az Építéshelyi anyagvizsgálati módszerek kutatása témakörben kísérleteket

Részletesebben

Kristályos betonszigetelés. Vízművek Vízkezelés

Kristályos betonszigetelés. Vízművek Vízkezelés Kristályos betonszigetelés Vízművek Vízkezelés Megfelelni a kihívásoknak A vízkezelési infrastruktúra védelme A vízkezelő üzemek tartályainak és medencéinek szerkezeti sértetlensége teljes mértékben attól

Részletesebben

Kristályos vízszigetelő habarcs - szürke

Kristályos vízszigetelő habarcs - szürke Kristályos vízszigetelő habarcs - szürke {tab=termékleírás} Cementbázisú, kapillárisan aktív vízszigetelő habarcs. Negatív és pozitív víznyomás ellen (

Részletesebben

TÖMEGÁLLANDÓSÁG FOGALMA

TÖMEGÁLLANDÓSÁG FOGALMA 1 TÖMEGÁLLANDÓSÁG FOGALMA A tömegállandóság fogalma azt fejezi ki, hogy kiszárított állapotban az anyagot tovább szárítva a tömege nem csökken. A tömegállandóság fogalma a szabványokban nem egységes, gyakorlati

Részletesebben

Építőanyagok 1. minimumkérdések és válaszok

Építőanyagok 1. minimumkérdések és válaszok Építőanyagok 1. minimumkérdések és válaszok 1. Adalékszerek Mind a friss, mind a megszilárdult beton tulajdonságai különleges rendeltetésű vegyi anyagokkal, ún. adalékszerekkel befolyásolhatók. Az adalékszerek

Részletesebben

BETONTECHNOLÓGIA I. 1. BEVEZETÉS. Dr. Ujhelyi János

BETONTECHNOLÓGIA I. 1. BEVEZETÉS. Dr. Ujhelyi János 1 VÍZÉPÍTÉSI SEGÉDLETEK Dr. Ujhelyi János BETONTECHNOLÓGIA I. Lektor: Dr. Kausay Tibor Szerkesztő: Vaskó László VÍZDOK Budapest 1985 1. BEVEZETÉS A termékek anyagköltsége az elmúlt évtizedben fokozatosan

Részletesebben

Nemzeti Akkreditáló Testület. SZŰKÍTETT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (4) a NAT /2011 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

Nemzeti Akkreditáló Testület. SZŰKÍTETT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (4) a NAT /2011 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz Nemzeti Akkreditáló Testület SZŰKÍTETT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (4) a NAT-1-1271/2011 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz A MAÉPTESZT Magyar Építőmérnöki Minőségvizsgáló és Fejlesztő Kft. Minőségvizsgáló

Részletesebben

Egy munkafelület felhordása után, a kötés ütemétől függően (hogy húz az anyag) kerülhet sor a betömörítésre és struktúraképzésre. Az eldolgozás szerszáma műanyagsimító. Kemény PVC, vagy plexi. Helytelen

Részletesebben

2013. Magyarországi referenciák. Chem-Beton 2000 Kft Int. Penetron LTD Magyarország www. penetron.hu

2013. Magyarországi referenciák. Chem-Beton 2000 Kft Int. Penetron LTD Magyarország www. penetron.hu 2013. Magyarországi referenciák Chem-Beton 2000 Kft Int. Penetron LTD Magyarország www. penetron.hu Néhány a Penetron rendszerrel szigetelt vasbeton szerkezetek közül: A Penetron kristályosodó termékei

Részletesebben

Nagyszilárdságú, nagy teljesítőképességű betonok technológiája

Nagyszilárdságú, nagy teljesítőképességű betonok technológiája Rövid kivonat Nagyszilárdságú, nagy teljesítőképességű betonok technológiája Dr. Farkas György egyetemi tanár, tanszékvezető, BME Hidak és Szerkezetek Tanszéke Az elmúlt évek tapasztalatai szerint a vasbeton

Részletesebben

A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, mérési tartomány. Megszilárdult beton vizsgálata. vízáteresztés. 1-5 bar, 0-150 mm

A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, mérési tartomány. Megszilárdult beton vizsgálata. vízáteresztés. 1-5 bar, 0-150 mm Nemzeti Akkreditáló Testület SZŰKÍTETT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAT-1-1331/2012 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz A Magyar Közút Nonprofit Zrt. Közúti szolgáltató igazgatóság, Útállapot vizsgálati

Részletesebben

Kalorflex Kft. Üzlet cím: 1205 Budapest, Határ út 88. Tel: +36 1 285 0756 Mobil: +36 30 549 1674 Fax: +36 1 289 0170 Honlap: www.mosogatonet.

Kalorflex Kft. Üzlet cím: 1205 Budapest, Határ út 88. Tel: +36 1 285 0756 Mobil: +36 30 549 1674 Fax: +36 1 289 0170 Honlap: www.mosogatonet. Nagykonyhai - ipari kivitelű csaptelepek robosztus kivitel, hosszú élettartam Asztali csaptelep test - univerzális felhasználás - szerelhető különböző hosszúságú kifolyószárral nagy méretű mosogató medencékhez

Részletesebben

Beton. (Könnyű)betonok alkalmazása Már az ókortól kezdve alkalmazzák pl.: Colosseum, Pantheon. Dr. Józsa Zsuzsanna. Első vasbeton.

Beton. (Könnyű)betonok alkalmazása Már az ókortól kezdve alkalmazzák pl.: Colosseum, Pantheon. Dr. Józsa Zsuzsanna. Első vasbeton. Beton (Könnyű)betonok alkalmazása Már az ókortól kezdve alkalmazzák pl.: Colosseum, Pantheon Dr. Józsa Zsuzsanna Beton 1 Beton 2 2 A beton fogalma Első vasbeton Lambot-féle betoncsónak 1854 Rostock 2003

Részletesebben

Construction. R4 besorolású szerkezeti javítóhabarcs. Termékleírás. Vizsgálatok

Construction. R4 besorolású szerkezeti javítóhabarcs. Termékleírás. Vizsgálatok Termék Adatlap Kiadás dátuma: 2009.04.15. Verziószám: 04 R4 besorolású szerkezeti javítóhabarcs Construction Termékleírás Alkalmazási terület Termékjellemzők / előnyök A egykomponensű, szálerősített, csekély

Részletesebben

Pattex CF 850. Műszaki tájékoztató

Pattex CF 850. Műszaki tájékoztató BETON / TÖMÖR KŐ HASZNÁLAT FELHASZNÁLÁSI ÚTMUTATÓ 1. ALKALMAZÁSI TERÜLETEK ALAP ANYAGA: beton, tömör kő Nehéz terhet hordozó elemek rögzítése tömör kőben, betonban, porózus betonban és könnyű betonban.

Részletesebben

Menjen biztosra! Saint-Gobain Weber Terranova Építôanyagipari Kft.

Menjen biztosra! Saint-Gobain Weber Terranova Építôanyagipari Kft. Saint-Gobain Weber Terranova Építôanyagipari Kft. 2085 Pilisvörösvár, Bécsi út külterület (Pf. 46.) 26-567-600 26-567-601 e-mail: headoffice@weber-terranova.hu www.weber-terranova.hu Menjen biztosra! Színes

Részletesebben

Construction. SikaRep. R4-es osztályú szerkezeti javítóhabarcs. Termékleírás. Termékadatok. Megjelenés

Construction. SikaRep. R4-es osztályú szerkezeti javítóhabarcs. Termékleírás. Termékadatok. Megjelenés Termék Adatlap Kiadás dátuma 2013.08.22. Termékazonosító szám: 01 03 02 04 0 030 000016 Verziószám: 04 SikaRep SikaRep R4-es osztályú szerkezeti javítóhabarcs Construction Termékleírás A SikaRep egykomponensű,

Részletesebben

Méréstechnika. Hőmérséklet mérése

Méréstechnika. Hőmérséklet mérése Méréstechnika Hőmérséklet mérése Hőmérséklet: A hőmérséklet a termikus kölcsönhatáshoz tartozó állapotjelző. A hőmérséklet azt jelzi, hogy egy test hőtartalma milyen szintű. Amennyiben két eltérő hőmérsékletű

Részletesebben

MUNKAANYAG. Csáti Péter. Zsaluzatok szerkezeti kialakításának, készítésének, a zsaluanyag megmunkálásnak alapismerete. A követelménymodul megnevezése:

MUNKAANYAG. Csáti Péter. Zsaluzatok szerkezeti kialakításának, készítésének, a zsaluanyag megmunkálásnak alapismerete. A követelménymodul megnevezése: Csáti Péter Zsaluzatok szerkezeti kialakításának, készítésének, a zsaluanyag megmunkálásnak alapismerete A követelménymodul megnevezése: Hagyományos zsaluzat készítése A követelménymodul száma: 0460-06

Részletesebben