JEGYZŐKÖNYV MÁTRATERENYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE MÁJUS 29-I ÜLÉSÉRŐL

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "JEGYZŐKÖNYV MÁTRATERENYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. MÁJUS 29-I ÜLÉSÉRŐL"

Átírás

1 JEGYZŐKÖNYV MÁTRATERENYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE MÁJUS 29-I ÜLÉSÉRŐL 1

2 Készült: Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete május 29-én megtartott üléséről. Az ülés helye: Mátraterenye Községháza tanácskozó terme Mátraterenye, Kossuth út 178. Jelen vannak: Állandó meghívott: Gecse László polgármester, Almádi Balázs József alpolgármester, Almádi István, Gecse László, Kürti Jánosné, Gyurcsák Tamás, Serfőző Péter képviselők. Kertész Mónika pénzügyi főtanácsos a jegyző megbízásából Véghné Nádasdi Zsuzsanna jkv. vezető Gecse László polgármester: A képviselő-testület ülését megnyitja, megállapítja, hogy a testület határozatképes, 7 fő jelen van. A polgármester javaslatot tesz a napirendre az alábbiak szerint : NAPIRENDI JAVASLAT 1.) Javaslat a Salgótarjáni Vízmű Kft. megszüntetésére, javaslat a vízellátás további megszervezésére 2.) Roma nemzetiségi önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás felülvizsgálata, a megállapodás beépítése az SZMSZ-be 3.) Közérdekű adatok megismerésére vonatkozó szabályzat jóváhagyása 4.) Egyéb időszerű feladatok 4/1.) Mátraterenye, Albert Pál út 4.sz. ingatlan elidegenítése 4/2.) Bejelentések, tájékoztatások A képviselő-testület a napirendi javaslatot 7 igen szavazattal elfogadja. 2

3 1.) Javaslat a Salgótarjáni Vízmű Kft. megszüntetésére, javaslat a vízellátás további megszervezésére (Előterjesztés, határozati javaslatok a jegyzőkönyvhöz csatolva) Gecse László polgármester: Elmondhatjuk, hogy a VÍZMŰ esetében bekövetkezett, amiért eddig küzdöttünk. Másik szolgáltatótól olcsóbb ivóvizet kapunk a jövőben, ha a mostani elképzeléseknek megfelelően sikerül az önkormányzatoknak és a VÍZMŰ Kft-nek lebonyolítani a szerződések felbontását, és az új szolgáltatóval (ÉRV-vel) történő megállapodások aláírását. Ehhez szükséges a kiadott határozatok mai, testületi jóváhagyása, melyet a holnapi utolsó VÍZMŰ Közgyűlés ülésére kell minden polgármesternek vinnie és ott helyben a még szükséges aláírásokat megejteni. Minden elképzelésünk nem teljesül, de nem akarunk kerékkötők lenni és az olcsóbb vízdíj útjába állni. Az ÉRV is csak úgy veszi át a rendszert, hogy Mátraterenye esetében a vezeték Homokterenyén 70%, Nádújfaluban 30% közös tulajdonban marad. Más településeken is volt probléma, jogi vita az átadott vagyon miatt, de ott is a közérdek a kedvezőbb ár - került előtérbe. Kérdés, hozzászólás hiányában a polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatokat. 44/2013. (V. 29.) számú Határozat Mátraterenye Község Önkormányzat Képviselő-testülete javasolja a Salgótarján és Környéke Vízmű Kft. taggyűlésének, hogy hagyja jóvá, hogy a cég ügyvezetése a víziközműszolgáltatásról szóló évi CCIX. törvény alapján nem nyújt be a május 31. utáni időszakra működési engedély iránti kérelmet a Magyar Energetikai és Közműszabályozási Hivatalhoz. 45/2013. (V. 29.) számú Határozat 3

4 Mátraterenye Község Önkormányzat Képviselőtestülete javasolja a Salgótarján és Környéke Vízmű Kft. taggyűlésének, hogy állapítsa meg, hogy a tagönkormányzatok és a Salgótarján és Környéke Önkormányzatainak Vízmű Tulajdonközössége (Vízmű Tulajdonközösség), valamint a Salgótarján és Környéke Vízmű Kft. között decemberében kötött, és január 1. napján hatályba lépett, a,,víziközmű-szolgáltatásról szóló évi CCIX. törvény szerinti (ivóvíz-szolgáltatási) víziközművek január 1. napját követő üzemeltetésének kérdéseiről, az üzemeltetés jogfolytonosságáról szóló megállapodás (Megállapodás) áprilisában kelt 1. sz. módosítása a szükséges aláírások hiányában nem lépett hatályba, és a Megállapodás közös megegyezéssel történő megszüntetését hagyja jóvá az 1. melléklet szerint, és hatalmazza fel az ügyvezetőt a megállapodás aláírására. Mátraterenye Község Önkormányzat Képviselőtestülete az önkormányzat nevében megállapítja, hogy a Megállapodás áprilisában kelt 1. sz. módosítása a szükséges aláírások hiányában nem lépett hatályba, és a Megállapodás közös megegyezéssel történő megszüntetését az 1. melléklet szerint jóváhagyja és felhatalmazza a polgármestert annak aláírására. 46/2013. (V. 29.) számú Határozat Mátraterenye Község Önkormányzat Képviselőtestülete javasolja a Salgótarján és Környéke Vízmű Kft. taggyűlésének, hogy az önkormányzatok és a Salgótarján és Környéke Vízmű Kft., valamint a Vízmű Tulajdonközösség és a Salgótarján és Környéke Vízmű Kft. között januárjában létrejött bérleti szerződések közös megegyezéssel történő megszüntetését a 2. és 3. mellékletek szerint hagyja jóvá, és hatalmazza fel az ügyvezetőt azok aláírására. Mátraterenye Község Önkormányzat Képviselőtestülete az önkormányzat nevében az önkormányzat és a Salgótarján és Környéke Vízmű Kft., valamint a Vízmű Tulajdonközösség és a Salgótarján és Környéke Vízmű Kft. között januárjában létrejött bérleti szerződések közös megegyezéssel történő megszüntetését a 2. és 3. mellékletek szerint jóváhagyja és felhatalmazza a polgármestert azok aláírására. 47/2013. (V. 29.) számú Határozat 4

5 Mátraterenye Község Önkormányzat Képviselőtestülete javasolja a Salgótarján és Környéke Vízmű Kft. taggyűlésének, hogy a 2-3. pontokban nem említett üzemeltetési szerződések május 31. napjával közös megegyezéssel történő megszüntetésére hatalmazza fel az ügyvezetőt. 48 /2013. (V. 29.) számú Határozat Mátraterenye Község Önkormányzat Képviselőtestülete javasolja a Salgótarján és Környéke Vízmű Kft. taggyűlésének, hogy a Salgótarján és Környéke Vízmű Kft. és az Északmagyarországi Regionális Vízművek Zrt. (ÉRV. Zrt.) között kötendő,,megállapodás munkavállalók átadás-átvételéről a munkáltató személyében bekövetkező változás miatt című megállapodást az 5. melléklet szerint hagyja jóvá, és hatalmazza fel az ügyvezetőt annak aláírására, azzal a feltétellel, hogy a tagönkormányzatok és a Vízmű Tulajdonközösség, valamint az ÉRV Zrt. között kötendő, mellékletek szerinti bérleti-üzemeltetési szerződések aláírása május 31-ig megtörténik. 49 /2013. (V. 29.) számú Határozat Mátraterenye Önkormányzat Képviselőtestülete javasolja a Salgótarján és Környéke Vízmű Kft. taggyűlésének, hogy a Salgótarján és Környéke Vízmű Kft. és az ÉRV. Zrt. között kötendő, a Salgótarján és Környéke Vízmű Kft. tulajdonában lévő, víziközmű működtető vagyonra (ingatlanok, gépjárművek, egyéb ingó eszközök) vonatkozó bérleti szerződést a 6. melléklet szerint hagyja jóvá, és hatalmazza fel az ügyvezetőt annak aláírására, azzal a feltétellel, hogy a tagönkormányzatok és a Vízmű Tulajdonközösség, valamint az ÉRV Zrt. között kötendő, mellékletek szerinti bérleti-üzemeltetési szerződések aláírása május 31-ig 5

6 megtörténik. 50 /2013. (V. 29.) számú Határozat Mátraterenye Község önkormányzat Képviselőtestülete javasolja a Salgótarján és Környéke Vízmű Kft. taggyűlésének, hogy állapítsa meg, hogy a szükséges aláírások hiányában a április 25-én kelt, a víziközmű-szolgáltatásról szóló évi CCIX. Törvény szerinti (ivóvízszolgáltatási) víziközművek önkormányzatok tulajdonába történő átszállásáról szóló megállapodás (Vagyonátszállási megállapodás) 1.sz. módosítása nem lépett hatályba, továbbá a Vagyonátszállási megállapodás módosítását visszamenőleges, január 1-i hatállyal a 7. melléklet szerint hagyja jóvá, és hatalmazza fel az ügyvezetőt annak aláírásra. Mátraterenye Község Önkormányzat Képviselőtestülete az önkormányzat nevében megállapítja, hogy a szükséges aláírások hiányában a április 25-én kelt, a Vagyonátszállási megállapodás 1.sz. módosítása nem lépett hatályba, továbbá a Vagyonátszállási megállapodás módosítását visszamenőleges, január 1-i hatállyal a 7. melléklet szerint jóváhagyja, és felhatalmazza a polgármestert annak aláírásra. 51 /2013. (V. 29.) számú Határozat Mátraterenye Község Önkormányzat Képviselőtestülete javasolja a Vízmű Kft. taggyűlésének, hogy nyilatkozzon, miszerint ha az ÉRV Zrt. a Salgótarján és Környéke Vízmű Kft. tagjainak legalább Ft-nak megfelelő ajánlatot tesz a Salgótarján és Környéke Vízmű Kft. üzletrészei 100%-ának megvételére, mely esetben a vételár a tagönkormányzatok között a törzsbetétek arányában oszlik meg, a gazdasági társaságokról szóló évi IV. törvény szerinti, és a társasági szerződésbe foglalt elővásárlási jogával élni nem kíván, és az üzletrészek adásvétele kapcsán harmadik személyt sem jelöl meg az elővásárlási jog gyakorlására. A Képviselőtestület javasolja a taggyűlésnek, hogy nyilatkozzon, hogy a tagok üzletrészeinek kívülállóra történő átruházásához hozzájárul, valamint jelen pontban foglalt nyilatkozatot az ÉRV Zrt. konkrét ajánlatának megérkezését követően ismételt taggyűlési határozattal megerősíti. A Képviselőtestület javasolja a taggyűlésnek, hogy a 8. melléklet szerinti nyilatkozat aláírására hatalmazza fel az ügyvezetőt., az ismételt, végleges taggyűlési határozat meghozatalára értelemszerűen 6

7 Mátraterenye Község Önkormányzat Képviselőtestülete az önkormányzat nevében nyilatkozik, hogy amennyiben az ÉRV Zrt. a Salgótarján és Környéke Vízmű Kft. tagjainak legalább Ft-nak megfelelő ajánlatot tesz a Salgótarján és Környéke Vízmű Kft. üzletrészei 100%-ának megvételére, mely esetben a vételár a tagönkormányzatok között a törzsbetétek arányában oszlik meg, abban az esetben az önkormányzat adásvételi szerződés útján át kívánja ruházni az üzletrészét az ÉRV Zrt.-re. A Képviselőtestület az önkormányzat nevében előzetesen nyilatkozik, hogy a gazdasági társaságokról szóló évi IV. törvény szerinti, és a társasági szerződésbe foglalt elővásárlási jogával a többi tagönkormányzat üzletrésze vonatkozásában élni nem kíván, és ezen nyilatkozatát az Érv. Zrt. konkrét ajánlatának megérkezését követően ismételt képviselőtestületi határozattal megerősíti. A Képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert a 9. melléklet szerinti nyilatkozat aláírására., a kezdeményezés eljuttatására értelemszerűen 52 /2013. (V. 29.) számú Határozat Mátraterenye Község Önkormányzat Képviselőtestülete javasolja a Salgótarján és Környéke Vízmű Kft. taggyűlésének, hogy a határozzon arról, hogy a társaság felügyelőbizottságának elnöke és tagjai június 1. napjától tevékenységüket díjazás nélkül lássák el. 53 /2013. (V. 29.) számú Határozat Mátraterenye Község Önkormányzat Képviselőtestülete az önkormányzat nevében nyilatkozik, hogy az Érv. Zrt. csatolt ajánlata alapján, az Érv. Zrt. által megadott időben és ütemezésben tulajdonrészt kíván szerezni az Érv. Zrt.-ben 10 eft névértékű részvény megszerzésével. Az önkormányzat erre vonatkozó végleges döntését a konkrét ajánlat beérkezését követően hozza meg. A Képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert, hogy a kezdeményezés ÉRV. Zrt. részére történő eljuttatásáról gondoskodjon., az ismételt, végleges közgyűlési határozat meghozatalára értelemszerűen 7

8 54 /2013. (V. 29.) számú Határozat Mátraterenye Község Önkormányzat Képviselőtestülete az önkormányzat nevében jóváhagyja az önkormányzat és az ÉRV Zrt. között kötendő bérleti-üzemeltetési szerződést a 10. melléklet szerint, a Vízmű Tulajdonközösség és az ÉRV Zrt. között kötendő bérleti-üzemeltetési szerződést a 11. melléklet szerint és felhatalmazza a polgármestert azok aláírására. 2.) Roma nemzetiségi önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás felülvizsgálata, a megállapodás beépítése az SZMSZ-be ( Előterjesztés, rendelet-tervezet a jegyzőkönyv melléklete) Gecse László polgármester: Jogszabályi kötelzettség az együttműködési megállapodás felülvizsgálata a Roma Nemzetiségi Önkormányzat és a Községi Önkormányzat között. A mostani felülvizsgálat megállapítása, hogy nem szükséges módosítani a megállapodást, de az SZMSZ-t módosítani kell a kiadott rendelet-tervezetnek megfelelően. Ezt követően a polgármester szavazásra teszi fel a rendelet-tervezetet, azt a képviselőtestület 7 igen szavazattal elfogadja, az alábbi rendeletet alkotja: Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 11/ ( VI. 6. ) önkormányzati rendelete a Mátraterenye Község Önkormányzatának szervezeti és működési szabályzatának módosításáról (A rendelet a 23/2012.(V.25.).KIM rendelet szerint a Nógrád Megyei Kormányhivatalhoz felterjesztve.) 8

9 3.) Közérdekű adatok megismerésére vonatkozó szabályzat jóváhagyása (Szabályzat-tervezete a jegyzőkönyvhöz csatolva) Gecse László polgármester: Mivel az önkormányzatnak igény alapján bárki számára megismerhetővé kell tenni bizonyos közérdekű adatokat, ezért szükséges annak módját szabályozni az ún. Info törvényben foglaltaknak megfelelően. Van olyan település a közös hivatalon belül is, ahol erre állandó igény van. Itt nem jellemző, de a szabályzat jóváhagyása a testület feladata, hogy szükség esetén ennek megfelelően kaphassanak tájékoztatást az érdeklődők. Gyurcsák Tamás képviselő: Korábbi üléseken már volt szó a települési honlapról. Tudja, hogy most már van matraterenye.hu oldal, de milyen? Meg kell nézni a környező települések honlapját színes, minden esemény, fontos tájékoztatás rajta van. Orvosi rendelések ideje, civilek elérhetősége, stb. Miért nem lehet a miénk is ilyen? Egyszer kell szépen megcsinálni és kész, a nevezetességek fotóját nem kell frissíteni. Igény lenne rá, és nem olyan nagy dolog ez már manapság. Kertész Mónika főtanácsos, jegyző megbízásából: A mi hivatalos honlapunk a jogszabályban meghatározott paraméterek szerinti adatokat, információkat tartalmazza. Arra nem kerül, se fotó, se reklámanyag, mert az nem odavaló. Most egy kapcsolt munkakört ellátó ügyintéző továbbítja mindhárom hivatalban jegyzői kontroll után az informatikusnak, hogy mit, hova kell felrakni. Sajnos ebből adódóan így se mindig naprakész, csúszások vannak a frissítések esetében, egyszerűen nincs rá elegendő idő. Ez egy külön munkakör lenne, de ilyen státuszra nincs pénz. Törekszünk a jogszabályi kritériumok megtartására. Van több települési honlap, az egyéb információk azokról is megszerezhetők. A legtöbben még mindig a telefonos tájékozódást részesítik előnyben. Gecse László képviselő: Nagyon sokan azt se tudják, hol kell bekapcsolni a számítógépet, nem ez a legnagyobb problémánk. A korábbi üléseken elhangzott, hogy a megjelenő információkért valakinek a felelősséget is vállalni kell. Ami most látható, annak felelőse is van, nem kell más. Egyetért a tervezetben foglaltakkal, azt támogatja. 9

10 Kürti Jánosné képviselő: Ha lehet ilyen, mint a rendelési idő vagy a civilek elérhetősége nem lenne rossz, ha felkerülne, de szerinte is jó, ami van, főleg, ha azt nézzük, hogy mennyi más feladat mellett kell ezt is ellátni. 55 /2013. (V. 29.) számú Határozat Mátraterenye Község Önkormányzat Képviselő-testülete az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló évi CXII. törvény 30.. (6) bekezdésében foglaltak alapján a határozat melléklete szerint jóváhagyja a közérdekű adatok megismerésére irányuló igények teljesítésének rendjéről szóló szabályzatot. 4.) Egyéb időszerű feladatok 4/1.) Mátraterenye, Albert Pál út 4.sz. ingatlan elidegenítése (Határozati javaslat csatolva a jegyzőkönyvhöz.) Gecse László polgármester: nem újonnan kijelölt lakásról van szó, hanem egy tavaly decemberben már eladásra kijelölt lakás esetében változik a vevő személye, szintén bérlőről van szó. A határozati javaslat elfogadását követően dönteni kell a korábbi határozat visszavonásáról is. A képviselő-testület 7 igen szavazattal vita mellőzésével -a javaslatot elfogadja, és a következő határozatokat 56 /2013. (V. 29.) számú Határozat Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 9/10 részben tulajdonát képező Mátraterenye Albert Pál út 4. szám alatti, Mátraterenye 294/10 helyrajzi számú, 23576m2 alapterületű lakóház, udvar, gazdasági épület funkciójú ingatlan 1/10 részét (2358 m2) Bohács Erika kérelmére, mint bentlakónak eladja. A lakás nettó alapterülete 61,45 m2, főfunkciójú helyiségek 2 db szoba; konyha-étkező; kamra; szélfogó. Az ingatlan értékbecslés szerinti értéke, azaz Ft 10

11 Az adásvétel egyéb kérdéseit Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 10/2012. (VIII.21.) önkormányzati rendelete szabályozza. Az ingatlan értékesítéséhez kapcsolódó adás-vétel lebonyolítást megbízás alapján Dr Papp János ügyvéd (Salgótarján, Rákóczi út 13.) végzi. Egyúttal a 140/2012.(XII.28.) számú határozatát a testület visszavonja. Határidő: azonnal Feleső: Gecse László polgármester 57/2013. (V.29.) számú Határozat Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Mátraterenye Albert Pál út 4. sz. alatti önkormányzati bérlakás elidegenítése tárgyában hozott 140/2012. (XII.28.) számú határozatát visszavonja, mivel a határozatban kijelölt vevő, Bohács Jőzsefné bérlő a vételi szándékától elállt. 4/2.) Bejelentések, tájékoztatások Gecse László polgármester: Tájékoztatja a testületet, hogy Bíró Judit felajánlotta az önkormányzatnak megvételre korábbi ingatlanait Nádújfalu, Kossuth út 339 és 341. szám alatt. A volt varroda és lakás épületeiről van szó. A megbeszélésen már tájékoztatta az eladót, hogy az önkormányzatnak ilyen célra sincs pénze, ráadásul több, mint 10 mft hitel is terheli az ingatlant. Szeretné, ha a képviselők is tudnának róla, illetve megerősítenék, ha érdeklődik, hogy akkor, amikor azt sem tudjuk, hogy a következő hónapban miből fizetünk segélyt és munkabért, nem tudunk foglalkozni ilyen ügyekkel. Almádi Balázs József alpolgármester: Mi is csak ezt tudjuk megerősíteni, tájékoztassa a polgármester a felajánlót, hogy forráshiány miatt nem áll módunkban megvásárolni az ingatlant. Sajnos a képviselők sem tudnak mást mondani. Gecse László polgármester: A közmunka viszonylag rendben folyik, a vállalt kétféle feladat: vízelvezető árkok karbantartása és a földutak rendbetétele. Nem könnyű ezeket az embereket a helyes irányba terelni, de mostanra már belerázódtak. Megalakult a Mátrai Önkormányzati Társulás, melynek célja az óvoda kiszervezése a kistérségből. Az új társulás esetében is lehetnek az első 1-2 hónapban pénzügyi gondok, mert a normatívát még a kistérség hívta le, Bátonyterenyének adta át, még nem lehet tudni, mi lesz 11

12 a megoldás. Kiírtuk az óvoda-vezetői pályázatot is. Azt, hogy a szociális ellátásokat ki lehet-e hasonló módon szervezni, azt még nem lehet tudni, mert jelentős pályázatokról is született ott korábban döntés, nem tudjuk azokkal mi lesz. Ezen a héten került sor a Víziközmű Társulat küldöttgyűlésére. Még mindig nem tudunk pontos összeget a csatorna LTP-kel kapcsolatban. A Víziközmű Társulat most hivatalosan is megkérte az OTP-től és a K&H Banktól a szükséges kimutatásokat, ha az rendelkezésre áll, akkor látunk majd tisztán. Más napirend nem lévén a polgármester 17,30 órakor a testület ülpését bezárja. K.m.f. Gecse László polgármester Kertész Mónika jegyző megbízásából 12

- 1 - J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Kazár Község Önkormányzata Képviselő-testületének május 29-én megtartott nyílt üléséről.

- 1 - J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Kazár Község Önkormányzata Képviselő-testületének május 29-én megtartott nyílt üléséről. - 1 - Kazár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 3127 Kazár, Tanács út 1. Tel/fax.: 32/341-333 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kazár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. május 29-én

Részletesebben

NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 9/2013. sz. jegyzőkönyve. a 2013. május 29-én megtartott üléséről

NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 9/2013. sz. jegyzőkönyve. a 2013. május 29-én megtartott üléséről NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 9/2013. sz. jegyzőkönyve a 2013. május 29-én megtartott üléséről Jegyzőkönyv Készült: Nemti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. május 29-én

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV MÁTRATERENYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. JANUÁR 31-I ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV MÁTRATERENYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. JANUÁR 31-I ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV MÁTRATERENYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. JANUÁR 31-I ÜLÉSÉRŐL 1 Készült: Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. január 31-én megtartott üléséről. Az ülés

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV MÁTRATERENYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE JÚLIUS 20-I ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV MÁTRATERENYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE JÚLIUS 20-I ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV MÁTRATERENYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. JÚLIUS 20-I ÜLÉSÉRŐL Készült: Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő testülete - 2011. 1 Az ülés helye: Jelen vannak: Állandó

Részletesebben

NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 3/2013. sz. jegyzőkönyve. a február 21-én megtartott üléséről

NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 3/2013. sz. jegyzőkönyve. a február 21-én megtartott üléséről NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 3/2013. sz. jegyzőkönyve a 2013. február 21-én megtartott üléséről Jegyzőkönyv Készült: Nemti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. február

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV MÁTRATERENYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. ÁPRILIS 17-I ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV MÁTRATERENYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. ÁPRILIS 17-I ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV MÁTRATERENYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. ÁPRILIS 17-I ÜLÉSÉRŐL 1 Készült: Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. április 17-én megtartott rendkívüli üléséről.

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Dorogháza község Önkormányzat Képviselő-testületének május 28. napján tartott üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült: Dorogháza község Önkormányzat Képviselő-testületének május 28. napján tartott üléséről. 1 Jegyzőkönyv Készült: Dorogháza község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 28. napján tartott üléséről. Jelen vannak: Farkasházy András polgármester, Urbán Róbertné, Pintér Zoltán, Farkasházy

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV MÁTRATERENYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. NOVEMBER 9-I ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV MÁTRATERENYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. NOVEMBER 9-I ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV MÁTRATERENYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. NOVEMBER 9-I ÜLÉSÉRŐL 1 Készült: Mátraterenye község önkormányzatának Képviselő-testülete 2011. november 9-én megtartott üléséről. Az

Részletesebben

a. napirendje b. jegyzőkönyve c. határozatok: 68-74/2014. (XI. 6.) számú határozat. d. rendeletek: - Ügyiratszám:.

a. napirendje b. jegyzőkönyve c. határozatok: 68-74/2014. (XI. 6.) számú határozat. d. rendeletek: - Ügyiratszám:. Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. november 6.-án megtartott (helye: 4275 Monostorpályi, Bajcsy Zs. utca 1/C., Művelődési Ház terme) rendkívüli nyílt ülésének a. napirendje

Részletesebben

BÁRÁND KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 4161 Báránd Kossuth tér 1. Telefon: 06/54-466-030 Fax: 06/54-466-291 E-mail: barandhivatal@gmail.com

BÁRÁND KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 4161 Báránd Kossuth tér 1. Telefon: 06/54-466-030 Fax: 06/54-466-291 E-mail: barandhivatal@gmail.com BÁRÁND KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 4161 Báránd Kossuth tér 1. Telefon: 06/54-466-030 Fax: 06/54-466-291 E-mail: barandhivatal@gmail.com Báránd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. október 9-én megtartott

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 14-én megtartott rendkívüli nyílt ülésének

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 14-én megtartott rendkívüli nyílt ülésének Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 14-én megtartott rendkívüli nyílt ülésének a. napirendje b. jegyzőkönyve c. határozatok: 1-3/2015. (I. 14.) számú határozatok. d. rendeletek:-

Részletesebben

Somogyzsitfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8734 Somogyzsitfa, Május 1. u Tel/Fax:

Somogyzsitfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8734 Somogyzsitfa, Május 1. u Tel/Fax: Somogyzsitfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8734 Somogyzsitfa, Május 1. u. 64. Email: zsitfa@level.datanet.hu Tel/Fax: 85-310-323 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Az ülés helye: Mártírok u. 64.)

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere Szám: 19977/2013. Javaslat a salgótarjáni víziközművek üzemeltetésével kapcsolatos döntések meghozatalára Tisztelt Közgyűlés! Az 1990-es években a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2012. évi ellátásáról.

Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2012. évi ellátásáról. 1 Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Katafa 23-7/2013. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Katafa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete által 2013. május 28-án (kedden) 15.30 órakor a Katafa,

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Napirend

Jegyzőkönyv. Napirend Jegyzőkönyv Készült: Szálka Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 30-án 16 órakor megtartott rendkívüli üléséről Jelen vannak: Pálfi János polgármester, Dr. Sudár Zsolt, Csernik József,

Részletesebben

Készült: Maglóca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. június 10-én tartott nyilvános üléséről.

Készült: Maglóca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. június 10-én tartott nyilvános üléséről. Maglóca Község Képviselő-testülete 2-4/2014/Ny. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2014. június 10-én tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 10 00 óra A képviselő-testületi ülés helye:

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere Szám: 3901-3/2016. Javaslat a Salgótarjáni Csatornamű Szolgáltató Kft. alapító okiratának módosítására, továbbá a víziközmű működtető vagyon bérleti szerződéseinek

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Bakonyság Község Önkormányzata 8557 Bakonyság, Béke u. 14. Szám: 268-9/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bakonyság Község Önkormányzati Képviselő-testülete 2014. november 20-án 10,00 órai kezdettel

Részletesebben

a.) Tárgysorozata b.) Jegyzőkönyve c.) Határozatai ( ) 1.) Előterjesztés víziközmű üzemeltetése tárgyában Előadó: Pálosi László polgármester

a.) Tárgysorozata b.) Jegyzőkönyve c.) Határozatai ( ) 1.) Előterjesztés víziközmű üzemeltetése tárgyában Előadó: Pálosi László polgármester Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. július 12-én megtartott rendkívüli ülésének: a.) Tárgysorozata b.) Jegyzőkönyve c.) Határozatai (111-112) T á rg ysoroza t 1.) Előterjesztés víziközmű

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV MÁTRATERENYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. MÁRCIUS 25-I ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV MÁTRATERENYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. MÁRCIUS 25-I ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV MÁTRATERENYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. MÁRCIUS 25-I ÜLÉSÉRŐL Készült: Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő testülete - 2011. 1 március 25-én megtartott - üléséről.

Részletesebben

A polgármester megállapítja, hogy az ülés határozatképes, mert 6 fő képviselő jelen van.

A polgármester megállapítja, hogy az ülés határozatképes, mert 6 fő képviselő jelen van. 330 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Rakamaz Város Képviselő-testületének 2012. november 8. napján megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Farkas Ernő polgármester Cseh Béla Héri Viktor Palsics János

Részletesebben

b./ Tanácskozási joggal résztvevők: Dr. Reichert László aljegyző, Fehér Ildikó jegyzőkönyvvezető

b./ Tanácskozási joggal résztvevők: Dr. Reichert László aljegyző, Fehér Ildikó jegyzőkönyvvezető Lovászpatona Község Önkormányzata Lovászpatona, Kossuth tér 2. Szám: 39-9/2016. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Lovászpatona Község Önkormányzati Képviselő-testülete 2016. augusztus 30.-án 17,00 órai kezdettel

Részletesebben

Készült: Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének szeptember 29-én tartott nyilvános üléséről.

Készült: Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének szeptember 29-én tartott nyilvános üléséről. Tárnokréti Község Képviselő-testülete 3-6/2014 J e g y z ő k ö n y v Készült: 2014. szeptember 29-én tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 30 óra A képviselő-testületi ülés

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete. 2015. május 21-i üléséről 10/2015.

JEGYZŐKÖNYV. Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete. 2015. május 21-i üléséről 10/2015. JEGYZŐKÖNYV Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015. május 21-i üléséről 10/2015. 1 Készült: Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő testülete - 2015. május 21-én megtartott

Részletesebben

2/2014. Kishartyán Községi Önkormányzat február 19-én megtartott ülésének jegyzőkönyve

2/2014. Kishartyán Községi Önkormányzat február 19-én megtartott ülésének jegyzőkönyve 2/2014. Kishartyán Községi Önkormányzat 2014. február 19-én megtartott ülésének jegyzőkönyve 1 Jegyzőkönyv Készült: Kishartyán Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 19-én 15.00 órakor

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E SAJÓBÁBONY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2013. június 12. napján megtartott rendkívüli, nyílt ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E HATÁROZAT száma 130/2013. (VI.12.) önkormányzati határozat 131/2013.

Részletesebben

8/2012. KT. Szám JEGYZŐKÖNYV KISTELEK VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. MÁJUS 09. NAPJÁN MEGTARTOTT VIII. RENDKÍVÜLI NYÍLT TESTÜLETI ÜLÉSÉRŐL

8/2012. KT. Szám JEGYZŐKÖNYV KISTELEK VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. MÁJUS 09. NAPJÁN MEGTARTOTT VIII. RENDKÍVÜLI NYÍLT TESTÜLETI ÜLÉSÉRŐL 8/2012. KT. Szám JEGYZŐKÖNYV KISTELEK VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. MÁJUS 09. NAPJÁN MEGTARTOTT VIII. RENDKÍVÜLI NYÍLT TESTÜLETI ÜLÉSÉRŐL 1 Napirendi pontok: 1. napirendi pontok elfogadása 2. hitelszerződés

Részletesebben

Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 23. napján megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről

Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 23. napján megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 23. napján megtartott rendkívüli -testületi üléséről Hozott döntések: Határozat száma 35/2014.(VII.23.) önkormányzati határozat 36/2014.(VII.23.)

Részletesebben

Jegyzőkönyv. 3./ Szekszárd és Térsége Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodás megtárgyalása

Jegyzőkönyv. 3./ Szekszárd és Térsége Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodás megtárgyalása Jegyzőkönyv Készült: Szálka Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. március 13-án 16 órakor a Községháza tárgyaló termében megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Pálfi János polgármester,

Részletesebben

b./ Tanácskozási joggal résztvevők:

b./ Tanácskozási joggal résztvevők: Lovászpatona Község Önkormányzata Lovászpatona, Kossuth tér 2. Szám: 32-2/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Lovászpatona Község Önkormányzati Képviselő-testülete 2015. február 12-én 18,00 órai kezdettel

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Abádszalók Város Képviselő-testületének 2013. szeptember 26-án tartott üléséről. Rendeletek és Határozatok mutatója

JEGYZŐKÖNYV. Abádszalók Város Képviselő-testületének 2013. szeptember 26-án tartott üléséről. Rendeletek és Határozatok mutatója JEGYZŐKÖNYV Abádszalók Város Képviselő-testületének 2013. szeptember 26-án tartott üléséről Rendeletek és Határozatok mutatója 11/2013. (IX: 27.) önkormányzati rendelet A lakások és helyiségek bérletéről,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Balajt Község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormányzat@balajt.hu 82-18/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balajt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 17. napján

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2015. augusztus 7-én megtartott rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2015. augusztus 7-én megtartott rendkívüli üléséről SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 12/1/2015. JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2015. augusztus 7-én megtartott rendkívüli üléséről Határozatok száma: 57-58. 1 TARTALOMJEGYZÉK HATÁROZATOK: 57/2015.(VIII.7.)

Részletesebben

Kisbágyon Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 11/a. számú nyílt ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

Kisbágyon Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 11/a. számú nyílt ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Kisbágyon Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/a. számú nyílt ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Készült: Kisbágyon Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. július 29-én megtartott nyilvános

Részletesebben

KIVONAT. A Tulajdonosi, Elidegenítési és Lakás Bizottság 2015. november 10. -ei üléséről. 742/2015. (11.10.)TELB. Határozat

KIVONAT. A Tulajdonosi, Elidegenítési és Lakás Bizottság 2015. november 10. -ei üléséről. 742/2015. (11.10.)TELB. Határozat +Belváros-Lipótváros V. ker. Önkormányzat a A Tárgy:napirend 742/2015. (11.10.)TELB. Határozat A úgy dönt, hogy a kiküldött 27/2015 sorszámú meghívóban szereplő napirendi pontokat elfogadja, azzal a módosítással,

Részletesebben

Polgármester javasolja, hogy a testület a meghívóban 1. sz. melléklet szereplő, alábbi napirend szerint tartsa az ülését:

Polgármester javasolja, hogy a testület a meghívóban 1. sz. melléklet szereplő, alábbi napirend szerint tartsa az ülését: 1 SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: 002/9/2015. J e g y z ő k ö n y v Készült Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 12. napján 7.30 órakor a Szikszói Közös Önkormányzati

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Rakamaz Város Önkormányzata Pénzügyi Bizottságának november 14. napján megtartott rendkívüli üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Rakamaz Város Önkormányzata Pénzügyi Bizottságának november 14. napján megtartott rendkívüli üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2013. november 14. napján megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Héri Viktor a bizottság elnöke, Hercegfalvi Frida bizottsági tag, Farkas Ernő polgármester, Kovácsné

Részletesebben

a u g u s z t u s 27- é n. m e g t a r t o t t r e n d k í v ü l i n y i l v á n o s ü l é s é r ő l

a u g u s z t u s 27- é n. m e g t a r t o t t r e n d k í v ü l i n y i l v á n o s ü l é s é r ő l Nagydorog Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 7044 Nagydorog Kossuth L. u. 81. Tel.: 75/ 532-019, Fax: 332-047 e-mail: nagydorogonk@axelero.net J E G Y Z Ő K Ö N Y V N A G Y D O R O G N A G

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Napirend:

Jegyzőkönyv. Napirend: Jegyzőkönyv Készült: Szálka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. november 16-án 16 órakor megtartott üléséről Jelen vannak: Pálfi János polgármester, Dr. Sudár Zsolt alpolgármester, Majkut

Részletesebben

A L S Ó N E M E S A P Á T I. Község ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2013. június 28-ai ny i l v á n o s ülésének. j e g y z ő k ö n y v e

A L S Ó N E M E S A P Á T I. Község ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2013. június 28-ai ny i l v á n o s ülésének. j e g y z ő k ö n y v e A L S Ó N E M E S A P Á T I Község ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013. június 28-ai ny i l v á n o s ülésének j e g y z ő k ö n y v e Szám: 149-7/2013/ANA. Tartalom: HATÁROZATOK KÓD 60/2013.(VI.28.)

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v 1 J e g y z ő k ö n y v Készült: 2013. június 28-án, du. 13,00 órai kezdettel tartott rendkívüli nyílt testületi üléséről. Az ülés helye: Önkormányzat tanácskozó terme (3733 Rudabánya Gvadányi J. u. 47.)

Részletesebben

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Nógrádmegyer Községi Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2015. március 30.) 1 Jegyzőkönyv Készült: Nógrádmegyer Községi Önkormányzat 2014. március 30-án 15.00 órakor megtartott

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. A Képviselő-testület 3 igen, 0 nem, 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta meg: 1/2015. (I. 22.) Kt. határozat

JEGYZŐKÖNYV. A Képviselő-testület 3 igen, 0 nem, 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta meg: 1/2015. (I. 22.) Kt. határozat JEGYZŐKÖNYV Készült: Gamás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. január 22-én, 13:00 órai kezdettel megtartott, Képviselő-testületi üléséről a Gamási Önkormányzat tanácstermében. Jelen vannak:

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Napirend

Jegyzőkönyv. Napirend Jegyzőkönyv Készült: Szálka Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 16-án 16 órakor a Szálka Petőfi u. 2. szám alatt, a Községháza tárgyalótermében megtartott rendkívüli üléséről. Jelen

Részletesebben

NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 5/2015. sz. jegyzőkönyve. a 2015. március 4 én megtartott ülésről

NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 5/2015. sz. jegyzőkönyve. a 2015. március 4 én megtartott ülésről NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 5/2015. sz. jegyzőkönyve a 2015. március 4 én megtartott ülésről 1 Jegyzőkönyv Készült: Nemti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015. március

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. augusztus 29-én megtartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. augusztus 29-én megtartott üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. augusztus 29-én megtartott üléséről Határozat száma: 88/2012.(VIII.29.) 89/2012.(VIII.29.) 90/2012.(VIII.29.) 91/2012.(VIII.29.)

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült Vanyola Község Önkormányzata Képviselő-testülete április 18-án 15 órakor megtartott nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült Vanyola Község Önkormányzata Képviselő-testülete április 18-án 15 órakor megtartott nyilvános üléséről. Önkormányzati Képviselő-testület V A N Y O L A Szám: 6/2016. J e g y z ő k ö n y v Készült Vanyola Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2016. április 18-án 15 órakor megtartott nyilvános üléséről.

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott rendes nyílt ülésének

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott rendes nyílt ülésének Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott rendes nyílt ülésének a. napirendje b. jegyzőkönyve c. határozatok: 4-8/2015. (II. 16.) számú határozatok. d. rendeletek:-

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Barbacs Községi Önkormányzat 9169 Barbacs, Kossuth utca 5. 91-10/2015.NY. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2015. november 26-án 16.30 órakor a barbacsi Önkormányzat tanácskozó termében megtartott üléséről.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Mezőszilas Község Önkormányzatának. rendkívüli nyílt képviselő-testületi üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Mezőszilas Község Önkormányzatának. rendkívüli nyílt képviselő-testületi üléséről. Sorszám: 19 /2013. Ikt.szám: M 2389/2013. JEGYZŐKÖNYV Mezőszilas Község Önkormányzatának 2013. augusztus 29-én, 17 00 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt képviselő-testületi üléséről. Napirendi

Részletesebben

NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 13/2013. sz. jegyzőkönyve. a 2013. július 29-én megtartott üléséről

NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 13/2013. sz. jegyzőkönyve. a 2013. július 29-én megtartott üléséről NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 13/2013. sz. jegyzőkönyve a 2013. július 29-én megtartott üléséről Jegyzőkönyv Készült: Nemti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. július

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2015. 03. 23-án megtartott testületi üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2015. 03. 23-án megtartott testületi üléséről. Szám:600/4/2015. 4. JEGYZŐKÖNYV Készült 2015. 03. 23-án megtartott testületi üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Nagyterme Az ülés kezdési időpontja: 16:00 óra Jelenlévők: Dr. Szentes-Mabda

Részletesebben

Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat

Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Szám: IV.128-9/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V a Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. szeptember 9-én (szerdán) 9 órakor a Babits Mihály Kulturális Központ Palánk termében megtartott

Részletesebben

BAKONYSZÜCS. Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 18. napján 16 óra 30 perckor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve

BAKONYSZÜCS. Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 18. napján 16 óra 30 perckor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve Szám: 137-3/2015. BAKONYSZÜCS Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 18. napján 16 óra 30 perckor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve 2 Önkormányzat Képviselő-testület 8572 Bakonyszücs,

Részletesebben

24. számú. Jegyzőkönyv. Mátraverebély Községi Önkormányzat. Képviselő-testületének

24. számú. Jegyzőkönyv. Mátraverebély Községi Önkormányzat. Képviselő-testületének 24. számú Jegyzőkönyv ének 2014. december 10-én megtartott rendkívüli üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: ének a Polgármesteri Hivatalban 2014. december 10-én megtartott rendkívüli üléséről Jelen vannak:

Részletesebben

Kisbágyon Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9. számú nyílt ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

Kisbágyon Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9. számú nyílt ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Kisbágyon Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9. számú nyílt ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Készült: Kisbágyon Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. május 27-én megtartott nyilvános rendkívüli

Részletesebben

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. január 07-én tartott ülésének jegyzőkönyve Az ülésen hozott rendelet száma Tárgya Az ülésen hozott határozat száma Tárgya 1/2013. (I. 07.)

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének december 03-án órakor megtartott nyilvános testületi üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének december 03-án órakor megtartott nyilvános testületi üléséről. KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Ikt.szám: 58-10//2013/ÁBR. JEGYZŐKÖNYV Készült: Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. december 03-án 14.30 órakor megtartott nyilvános testületi üléséről. Az ülés

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. . Képviselő-testületének 2014. év. napján tartandó rendkívüli, nyílt ülésére

ELŐTERJESZTÉS. . Képviselő-testületének 2014. év. napján tartandó rendkívüli, nyílt ülésére ELŐTERJESZTÉS Előterjesztő:. polgármester Mellékletek száma: nincs. Képviselő-testületének 2014. év. napján tartandó rendkívüli, nyílt ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Önkormányzat tulajdonában lévő víziközművek

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v 1 SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: 002/24/2015. J e g y z ő k ö n y v Készült Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. december 10. napján 7.30 órakor a Szikszói Közös

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete november 6-i üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete november 6-i üléséről JEGYZŐKÖNYV Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2014. november 6-i üléséről 1 Készült: Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő testülete - 2014. november 6-án megtartott üléséről.

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Napirend: 3./ Javaslat a 2010. évi költségvetés végrehajtásáról szóló rendelet és szöveges beszámoló elfogadására

Jegyzőkönyv. Napirend: 3./ Javaslat a 2010. évi költségvetés végrehajtásáról szóló rendelet és szöveges beszámoló elfogadására Jegyzőkönyv Készült: Szálka Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. április 26-án 16 órakor megtartott üléséről Jelen vannak: Pálfi János polgármester, Dr. Sudár Zsolt alpolgármester, Csernik

Részletesebben

2./ Hulladékgazdálkodási rendelet módosítása

2./ Hulladékgazdálkodási rendelet módosítása Módosított határozati javaslatok 2011. december 12-i ülésre 2./ Hulladékgazdálkodási rendelet módosítása A PVB javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a XII.16-i ülésen a szolgáltatóval történt egyeztetést

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Abádszalók Város Képviselő-testületének december 14-én megtartott soron kívüli üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Abádszalók Város Képviselő-testületének december 14-én megtartott soron kívüli üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Abádszalók Város Képviselő-testületének 2011. december 14-én megtartott soron kívüli üléséről. Az ülés helye: Városháza földszinti nagyterme. Jelen vannak: Kovács Mihály polgármester,

Részletesebben

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Nógrádmegyer Községi Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2013. október 31.) 1 Jegyzőkönyv Készült: Nógrádmegyer Községi Önkormányzat 2013. október 31-én 15.00 órakor megtartott

Részletesebben

SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. Szám: SZ/17-5/2016. J e g y z ő k ö n y v

SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. Szám: SZ/17-5/2016. J e g y z ő k ö n y v 1 SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: SZ/17-5/2016. J e g y z ő k ö n y v Készült Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. április 7. napján 7.30 órakor a Szikszói Közös

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV MÁTRATERENYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE AUGUSZTUS 18-I ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV MÁTRATERENYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE AUGUSZTUS 18-I ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV MÁTRATERENYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. AUGUSZTUS 18-I ÜLÉSÉRŐL 1 Készült: Mátraterenye község önkormányzatának Képviselő-testülete 2011. augusztus 18-án megtartott üléséről.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV MÁTRATERENYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. JÚNIUS 26-I ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV MÁTRATERENYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. JÚNIUS 26-I ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV MÁTRATERENYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. JÚNIUS 26-I ÜLÉSÉRŐL 1 Készült: Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. június 26-án megtartott üléséről. Az ülés

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Balajt Község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormányzat@balajt.hu 82-7/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balajt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 28. napján

Részletesebben

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának Városfejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottsága Szám: 17-3/6/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának Városfejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottsága Szám: 17-3/6/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának Városfejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottsága Szám: 17-3/6/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V amely készült Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente

Részletesebben

193/2014. (XI.13.) számú határozat

193/2014. (XI.13.) számú határozat 2014. november 13. napján 18.30 órakor tartott ülésének könyvéből. A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyhangúlag Tárgy: napirend elfogadása 193/2014. (XI.13.)

Részletesebben

Medina Község Önkormányzata

Medina Község Önkormányzata Medina Község Önkormányzata MEDINA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ TESTÜLETE 2013. április 29. napján megtartott rendkívüli nyilvános ülésének JEGYZŐKÖNYVE Az ülésen hozott határozatok száma: tárgya: 82/2013.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 2/2015. számú jegyzőkönyv J E G Y Z Ő K Ö N Y V ÚJRÓNAFŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. február 16-án megtartott nyilvános testületi ülésről J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Újrónafő

Részletesebben

BIHARKERESZTES VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2015. JANUÁR 22-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

BIHARKERESZTES VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2015. JANUÁR 22-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE BIHARKERESZTES VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. JANUÁR 22-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Rendelet: 1/2015. (I. 23.) önkormányzati rendelet Biharkeresztes Város Önkormányzat Szervezeti

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete október 21-i alakuló üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete október 21-i alakuló üléséről JEGYZŐKÖNYV Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2014. október 21-i alakuló üléséről 1 Készült: Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő testülete - 2014. október 21-én megtartott

Részletesebben

Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének március 21-én tartott rendkívüli nyílt üléséről készült jegyzőkönyv

Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének március 21-én tartott rendkívüli nyílt üléséről készült jegyzőkönyv Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. március 21-én tartott rendkívüli nyílt üléséről készült jegyzőkönyv T a r t a l o m : Jegyzőkönyv Jelenléti ív Mellékletek Határozat száma

Részletesebben

m á r c i u s á n. m e g t a r t o t t r e n d k í v ü l i n y i l v á n o s ü l é s é r ő l

m á r c i u s á n. m e g t a r t o t t r e n d k í v ü l i n y i l v á n o s ü l é s é r ő l Nagydorog Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 7044 Nagydorog Kossuth L. u. 81. Tel.: 75/ 532-019, Fax: 332-047 e-mail: nagydorogonk@axelero.net J E G Y Z Ő K Ö N Y V N A G Y D O R O G N A G

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Maglóca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 26-án tartott nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Maglóca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 26-án tartott nyilvános üléséről. Maglóca Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2-2/2015. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2015. február 26-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 16 00 óra A képviselő-testületi

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. január 14-én 7.00 órakor tartott rendkívüli üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. január 14-én 7.00 órakor tartott rendkívüli üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: Ülés helye: Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. január 14-én 7.00 órakor tartott rendkívüli üléséről. Vámosgyörki Közös Önkormányzati Hivatal Tanácskozóterem

Részletesebben

4/2013. (II. 8.) önkormányzati rendelet módosításáról. használatáról

4/2013. (II. 8.) önkormányzati rendelet módosításáról. használatáról 188 GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. november 23-án 14 órakor megtartott rendkívüli üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E A Képviselő-testület döntései Rendelet 21/2013.

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő - testület 2007. február 22.-i ülésére. Juhászné Varga Éva bérlakás megvásárlására irányuló kérelme

E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő - testület 2007. február 22.-i ülésére. Juhászné Varga Éva bérlakás megvásárlására irányuló kérelme E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő - testület 2007. február 22.-i ülésére 32. Napirendi pont Tárgy: Juhászné Varga Éva bérlakás megvásárlására irányuló kérelme Készítette: Csényi István ügyintéző Képviseli:

Részletesebben

NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 9/2014. sz. jegyzőkönyve. a 2014. október 2. án megtartott ülésről

NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 9/2014. sz. jegyzőkönyve. a 2014. október 2. án megtartott ülésről NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 9/2014. sz. jegyzőkönyve a 2014. október 2. án megtartott ülésről Jegyzőkönyv Készült: Nemti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2014. október

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült május 29-én a röjtökmuzsaji Faluház tanácskozó termében, a helyi Képviselőtestület

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült május 29-én a röjtökmuzsaji Faluház tanácskozó termében, a helyi Képviselőtestület Röjtökmuzsaj község Önkormányzata RÖJTÖKMUZSAJ Röjtöki u. 193. 9451. (Tel.: 99/544-052) 1-9/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült 2013. május 29-én a röjtökmuzsaji Faluház tanácskozó termében, a helyi Képviselőtestület

Részletesebben

Polgármester javasolja, hogy a testület a meghívóban 1. sz. melléklet - szereplő napirend szerint tartsa ülését, az alábbi kiegészítéssel:

Polgármester javasolja, hogy a testület a meghívóban 1. sz. melléklet - szereplő napirend szerint tartsa ülését, az alábbi kiegészítéssel: 1 SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: 2/21/2013. J e g y z ő k ö n y v Készült Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június 17. napján 7.30 órakor a Szikszói Közös Önkormányzati

Részletesebben

ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. ÁPRILIS 12-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. ÁPRILIS 12-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. ÁPRILIS 12-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Rendeletek: 6/2012. (IV. 13.) A személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátások

Részletesebben

Tarhos Község Önkormányzata 4 igen szavazattal - ellenszavazat és tartózkodás nélkül - a jegyzőkönyv hitelesítő személyére tett javaslatot elfogadja.

Tarhos Község Önkormányzata 4 igen szavazattal - ellenszavazat és tartózkodás nélkül - a jegyzőkönyv hitelesítő személyére tett javaslatot elfogadja. Tarhos Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5641 Tarhos, Petőfi u. 2. J e g y z ő k ö n y v Készült: Tarhos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. február 17-én megtartott soron következő

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Távol maradtak: Nagy Ramón Sándor és Egyed Béla képviselők, igazoltan.

Jegyzőkönyv. Távol maradtak: Nagy Ramón Sándor és Egyed Béla képviselők, igazoltan. Jegyzőkönyv Készült 2014. augusztus 25.-én a Községházán 13 órai kezdettel megtartott soron kívüli nyilvános üléséről. Jelen vannak: Tamás Csaba polgármester, Horváth Józsefné alpolgármester és Major Mária

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Sárrétudvari Közös Önkormányzati Hivatal /Kossuth u. 72./ hivatali helyiségében 2014. január 13-án, Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének nyilvános

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Jármi Község Önkormányzata Képviselő-testületének március 5-én megtartott rendkívüli üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült: Jármi Község Önkormányzata Képviselő-testületének március 5-én megtartott rendkívüli üléséről. - 99- Jegyzőkönyv Készült: Jármi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. március 5-én megtartott rendkívüli üléséről. Az ülés helye: Jármi Község Önkormányzata Képviselő-testületének hivatali

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Borszörcsök Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 8479 Borszörcsök, Petőfi u. 198. Szám: 80-8/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Borszörcsök Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2013. május 29-én

Részletesebben

A polgármester köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a 7 fős testület 6 tagja jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitja.

A polgármester köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a 7 fős testület 6 tagja jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitja. J e g y z ő k ö n y v Készült: Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. július 26.-án, az önkormányzat házasságkötő termében 10 órai kezdettel megtartott, soron kívüli nyilvános üléséről.

Részletesebben

Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu

Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu V Á R O S L Ő D K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T K É P V I S E L Ő - T E S T Ü L E T E Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu Szám: 19/2013. J E G Y Z

Részletesebben

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Nógrádmegyer Községi Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2015. április 29.) 1 Jegyzőkönyv Készült: Nógrádmegyer Községi Önkormányzat 2015. április 29-én 13.00 órakor megtartott

Részletesebben

Készült: Maglóca Község Önkormányzata Képviselő-testületének október 21-én tartott nyilvános alakuló üléséről.

Készült: Maglóca Község Önkormányzata Képviselő-testületének október 21-én tartott nyilvános alakuló üléséről. Maglóca Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2-7/2014 J e g y z ő k ö n y v Készült: 2014. október 21-én tartott nyilvános alakuló üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 16 00 óra A képviselő-testületi

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV MÁTRATERENYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. NOVEMBER 29-I ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV MÁTRATERENYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. NOVEMBER 29-I ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV MÁTRATERENYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. NOVEMBER 29-I ÜLÉSÉRŐL 1 Készült: Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. november 29-én megtartott üléséről.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. augusztus 13. napján megtartott rendkívüli üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. augusztus 13. napján megtartott rendkívüli üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. augusztus 13. napján megtartott rendkívüli üléséről. Ülés helye: Polgármesteri Hivatal, Tanácsterem Jelen vannak: Bukodi Károly

Részletesebben

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Nógrádmegyer Községi Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2015. július 31.) 1 Jegyzőkönyv Készült: Nógrádmegyer Községi Önkormányzat 2015. július 31-én 11.00 órakor megtartott

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Baks Községi Önkormányzat Képviselő testületének május 14. napján megtartott rendkívüli üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült: Baks Községi Önkormányzat Képviselő testületének május 14. napján megtartott rendkívüli üléséről. Jegyzőkönyv Készült: Baks Községi Önkormányzat Képviselő testületének 2013. május 14. napján megtartott rendkívüli üléséről. Jelen voltak: Búza Zsolt polgármester Lépné Soós Anita képviselő, alpolgármester

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 30-án megtartott rendkívüli üléséről. Tárgya:

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 30-án megtartott rendkívüli üléséről. Tárgya: JEGYZŐKÖNYV Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 30-án megtartott rendkívüli üléséről Határozat száma: 1/2013.(I.30.) Rendelet száma: 1/2013.(I.30.) Tárgya: A 139/2012.(XI.28.)

Részletesebben

2013. évi 20. szám. Tiszaszentimre Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2013. október 29-én megtartott rendkívüli üléséről készült

2013. évi 20. szám. Tiszaszentimre Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2013. október 29-én megtartott rendkívüli üléséről készült 2013. évi 20. szám Tiszaszentimre Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. október 29-én megtartott rendkívüli üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V T Á R G Y M U T A T Ó Határozat/Rendelet száma

Részletesebben