JEGYZŐKÖNYV MÁTRATERENYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE NOVEMBER 9-I ÜLÉSÉRŐL

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "JEGYZŐKÖNYV MÁTRATERENYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. NOVEMBER 9-I ÜLÉSÉRŐL"

Átírás

1 JEGYZŐKÖNYV MÁTRATERENYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE NOVEMBER 9-I ÜLÉSÉRŐL 1

2 Készült: Mátraterenye község önkormányzatának Képviselő-testülete november 9-én megtartott üléséről. Az ülés helye: Mátraterenye Községháza tanácskozó terme Mátraterenye, Kossuth út 178. Jelen vannak: Gecse László polgármester, Almádi Balázs József alpolgármester, Gyurcsák Tamás, Almádi István, Gecse László, Kürti Jánosné, Serfőző Péter képviselők. Állandó meghívott: Balogh Maja körjegyző Kertész Mónika pénzügyi főtanácsos Véghné Nádasdi Zsuzsanna jkv. vezető Meghívott: Végh József Mátranovák és Mátraterenye Települések Víziközmű Társulata Elnöke Gecse László polgármester: Köszönti a képviselő-testület tagjait, megállapítja, hogy a 7 fős képviselő-testületből 7 fő jelen van, a képviselő-testület határozatképes. A testületi ülés napirendjére az írásban kiküldött meghívó szerint tesz javaslatot az alábbiak szerint: NAPIRENDI JAVASLAT 1.) Mátranovák és Mátraterenye Települések Víziközmű Társulata pénzügyi helyzete, különös tekintettel a társulati hitel törlesztésére. Javaslat a pénzügyi helyzet rendezésére, kapcsolódó döntések meghozatala Előterjesztő: Gecse László polgármester és Végh József társulat elnöke 2.) Egyéb időszerű feladatok 2/1.) A Szervezeti és Működési Szabályzat egyes mellékleteinek jóváhagyása 2/2.) A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás helyi szabályiról szóló rendelet jóváhagyása 2/3.) Bejelentések, tájékoztatások 2

3 A testület a javaslatnak megfelelően 7 igen szavazattal megállapítja ülése napirendjét. 1.) Mátranovák és Mátraterenye Települések Víziközmű Társulata pénzügyi helyzete, különös tekintettel a társulati hitel törlesztésére. Javaslat a pénzügyi helyzet rendezésére, kapcsolódó döntések meghozatala Előterjesztő: Gecse László polgármester és Végh József társulat elnöke (Előterjesztés, rendelet-tervezet a jegyzőkönyv melléklete.) Gecse László polgármester: A 2005-ben alakult Víziközmű Társulat számláján folyamatosan fogy a pénz. Részben a lakossági befizetések sem úgy alakultak, ahogyan azt a pénzügyi konstrukció tartalmazta, magyarán nem minden megkötött szerződés után fizettek a lakók havi rendszerességgel, vagy egyáltalán nem. Másrészt az alapítványi pénzből sem tudták a tervezett kétirányú fizetést megvalósítani. A mi számításaink szerint, ha a Társulat által most kért több, mint 17 mft-ot az önkormányzat megfizeti még valamivel több, mint 40 mft teher marad, amit a testületnek ki kell egyenlítenie. A teher vagy ingatlan eladásból befolyt plusz bevételből, vagy hosszú távra felvett hitelből lesz rendezhető. Végh József Víziközmű Társulat elnöke: Köszöni, hogy ismételten meghívást kapott a testület ülésére. Tájékoztatja a képviselőket, hogy irodájuk megszűnt Mátranovákon. Mindkét önkormányzatnak megküldték a jelenlegi pénzügyi helyzetről szóló rövid kimutatást, illetve a befizetendő összegről szóló tervet. Október 31-én lejárt a 74 hónapos futamidő azoknak, akik a kezdetektől beléptek és fizették az LTP-t. A holnapi napon lesz egyeztetés a Víziközmű, az önkormányzatok és az OTP Bank között az LTP szerződések kifuttatásának lehetőségeiről. Jelen állás szerint, ahogyan azt az anyag is tartalmazza Mátraterenye esetében 502 db. szerződés zárható le. Ha kérdés merül fel, amire tud szívesen válaszol. Balogh Maja körjegyző: Mindenki azonosult most már azzal, hogy az önkormányzatnak kell megoldani a Társulat problémáit, hiszen az önkormányzat lesz a jogutódja. Eddig sem kapott a testület a Társulattól semmilyen értékelő, elemző és előremutató előterjesztést. Sajnos a gesztor önkormányzattól sem érkezik semmilyen információ. Most ott tartunk, hogy a hivatal munkatársa vette át az előterjesztés felelősségét és az ezzel kapcsolatos munkát, pedig ezt n a társulatnak kellett volna megtennie. Különösen ilyen helyzetben érezhető ennek veszélye, 3

4 amikor nincsenek pontos információink. A jövőben az önkormányzatnak célszerű lenne egy pénzügyi ütemtervet készíteni és már a költségvetésbe is be kellene építeni ezeket a kiadásokat, rendszeresen felülvizsgálva annak realitását-. Gecse László polgármester: Igaz, hogy a gesztor részéről csak részinformációnk van, hiába a Társulat elnökének segítőkészsége, ő sem tud mindent. A Gazdasági bizottság ülésén is tárgyaltak erről, hogy milyen megoldás van, illetve lesz erre a problémára. Most a költségvetés módosítására teszünk javaslatot, hogy a szükséges összeget átutalhassuk a Víziközmű Társulat számlájára ahhoz, hogy kifuttatható legyen a lejárt és rendezett LTP szerződések első nagyobb része. Gyurcsák Tamás képviselő: Nekünk 10 millió forintunk van a kis tó eladásából, de Társulat több, mint 17,5 mft-ot kér, honnan, miből lesz meg a további összeg? Kertész Mónika pénzügyi főtanácsos: A Víziközmű Társulat 2006-ban 640 mft hitelt vett fel, amiből a bank azonnal leemelt több, mint 3,5 mft folyósítási díjat, majd a maradékot a társulat számlájára utalta, amiből 49%-os arányban Mátraterenyére jutó hitelösszeg Ft, erre vállalt kezességet az önkormányzat. A hitel eredeti és módosított ütemezésére vonatkozóan kiadtunk két részletes táblázatot, ahol nyomon követhető hol tart és mi várható a hitel és annak kamatai vonatkozásában. Az Alapítványi támogatás még Mátraterenyére jutó részéből szeretnénk megelőlegezni a hiányzó összeget. Érdekünk, hogy minél előbb befizessük és kifuttassuk a lejárt szerződéseket, hiszen akkor a maradó tartozás és annak kamata jelentősen csökkenhet. A kamattámogatás miatt pedig, meg kell kísérelni a bankkal megkötött szerződés alapján, hozzájárulásuk esetén a leghosszabb időre ig kitolni a kamat megfizetését. A Ft visszafizetésére addig kell megtalálni a testületnek a megfelelő megoldást. A polgármester szavazásra teszi fel a költségvetési rendelet módosító tervezetét, azt a képviselő-testület 7 igen szavazattal elfogadja és az alábbi rendeletet alkotja: Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 20/2011. ( XI. 10.) Önkormányzati rendelete Az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2011 (II.14.) önkormányzati rendelete módosításáról 4

5 (A rendelet a jegyzőkönyv melléklete, de attól elkülönítve a Nógrád Megyei Kormányhivatalhoz felterjesztve.) 2.) Egyéb időszerű feladatok 2/1.) A Szervezeti és Működési Szabályzat egyes mellékleteinek jóváhagyása (Előterjesztés, rendelet-tervezet a jegyzőkönyv melléklete.) Balogh Maja körjegyző: Az SZMSZ-hez tartozó mellékletek jóváhagyása kerül a testület elé azzal, hogy a 2. -ban ismertetett két alternatíva közül az 1. változatot javasoljuk jóváhagyni, mivel a Településrészi önkormányzat tagjai lemondtak, nem működik az önkormányzat. A polgármester szavazásra teszi fel a rendelet- tervezetet, azt a képviselő-testület szavazattal elfogadja és az alábbi rendeletet alkotja: 7 igen Mátraterenye Község Önkormányzati Képviselő-testülete 21/2011. ( XI. 10. ) önkormányzati rendelete Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról (A rendelet a jegyzőkönyv melléklete, de attól elkülönítve a Nógrád Megyei Kormányhivatalhoz felterjesztve.) 2/2.) A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás helyi szabályiról szóló rendelet jóváhagyása (Előterjesztés, rendelet-tervezet a jegyzőkönyv melléklete.) Balogh Maja körjegyző: A hatáskörök leszűkültek, s hogy az SZMSZ-el is összhangban legyenek, ezért a mostani rendelet-tervezet 1. számú mellékletének 8.) pontja 8/2-es alternatívája kiesik és a II. rész is törlésre kerül. A polgármester szavazásra teszi fel a rendelet- tervezetet, azt a képviselő-testület szavazattal elfogadja és az alábbi rendeletet alkotja: 7 igen 5

6 Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 22 /2011. ( XI. 10. ) önkormányzati rendelete a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás helyi szabályairól (A rendelet a jegyzőkönyv melléklete, de attól elkülönítve a Nógrád Megyei Kormányhivatalhoz felterjesztve.) 2/3.) Bejelentések, tájékoztatások Intézmények téli üzemeltetése, Baráti Egyesület helyiséghasználata Gecse László polgármester: Nádújfaluért Baráti Egyesület rendezvényekkel kapcsolatos beadványára tér vissza. Az óvoda épületénél az Adventi díszkivilágítás, Betlehem felállítása megoldható. Még mindig kérdéses a december 29-i rendezvény, de az ilyen jellegű igények miatt is célszerű lenne az intézményi épületek ideiglenes bezárásáról dönteni a testületnek tekintettel a takarékossági intézkedések szükségességére. Javasolja, hogy az előző év tapasztalata alapján Homokterenye községrészben a Művelődési ház december 1-től március 15-ig, míg Nádújfalu községrészben a Vendégház november 15- től március 15-ig legyen zárva, kivéve azokat az időpontokat, már eldöntött, vagy halaszthatatlan rendezvény van. A képviselő-testület a javaslattal egyetért, és 7 igen szavazattal az alábbi határozattal a következő döntést hozza 114 / (XI. 9.) Határozat Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyes önkormányzati épületek, létesítmények használatát, működését takarékossági okokból korlátozza az alábbiak szerint: 1.) Művelődési ház és mozgókönyvtár (Mátraterenye, Kossuth út 178.-Homokterenye településrész) december1-től március 15-ig 2.) Vendégház (Mátraterenye, Kossuth út 325. Nádújfalu településrész) november 15-től december 15-ig január 1-től február 3-ig február 6-tól március 15-ig. Határidő: határozat szerint Felelős: Gecse László polgármester Kürti Jánosné szabadidő-szervező 6

7 Gecse László polgármeter: Javasolja, hogy a december 29-i Vendég használathoz készüljön el a szokásos megállapodás az egyesület és az önkormányzat között. A fűtést most még vállalja fel az önkormányzat azzal, hogy a fogyasztásból kiderül majd, hogy mennyibe kerül egy ilyen egy napos rendezvény megtartása a Vendégházban fűtési idényben. A képviselő-testület 7 igen szavazattal vita mellőzésével elfogadja a polgármester javaslatát és az alábbi határozatot hozza: 115 / (XI. 9.) Határozat Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a képviselő-testület és a Nádújfaluért Baráti Egyesület közötti Vendégház használata tárgyában létrejött megállapodást a határozat melléklete szerint jóváhagyja. Határidő: azonnal és január 2. Felelős: Gecse László polgármester Gecse László képviselő: Rendszeresen tapasztalja, hogy hétvégén, de hétköznap is hajnalig ott vannak a fiatalok az Ifjúsági klub épületében, ráadásul újabb helyiséget is elfoglaltak, ami az önkormánzatnak volt fenntartva. Kürti Jánosné képviselő: Tőle nem kértek engedélyt ahogy itt értesül, a polgármestertől sem. A klubnak van nyitvatartása, aminek betartását már sokszor megígérték a fiatalok, de a jelek szerint nem tartják be. Rá fog kérdezni a vezetőjükre, de ha nem tartanak be semmit, engedély nélkül elfoglalnak helyiségeket, akkor azt az épületet is be kell zárni. Más napirend nem lévén a polgármester órakor a testület ülését bezárja. K.m.f. Gecse László polgármester Balogh Maja körjegyző 7

JEGYZŐKÖNYV MÁTRATERENYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. FEBRUÁR 10-I ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV MÁTRATERENYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. FEBRUÁR 10-I ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV MÁTRATERENYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. FEBRUÁR 10-I ÜLÉSÉRŐL Készült: Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő testülete - 2011. 1 február 10-én megtartott - üléséről.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV MÁTRATERENYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. ÁPRILIS 25-I ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV MÁTRATERENYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. ÁPRILIS 25-I ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV MÁTRATERENYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. ÁPRILIS 25-I ÜLÉSÉRŐL 1 Készült: Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. április 25-én megtartott üléséről. Az

Részletesebben

NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 17/2013. sz. jegyzőkönyve. a 2013. november 27-én megtartott üléséről

NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 17/2013. sz. jegyzőkönyve. a 2013. november 27-én megtartott üléséről NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 17/2013. sz. jegyzőkönyve a 2013. november 27-én megtartott üléséről Jegyzőkönyv Készült: Nemti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. november

Részletesebben

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Nógrádmegyer Községi Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2013. november 21.) 1 Jegyzőkönyv Készült: Nógrádmegyer Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november

Részletesebben

Nyírparasznya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. augusztus 27.-én megtartott ülésének. T á r g y s o r o z a t a

Nyírparasznya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. augusztus 27.-én megtartott ülésének. T á r g y s o r o z a t a Nyírparasznya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. augusztus 27.-én megtartott ülésének a, jegyzőkönyve b, tárgysorozata c, határozatai: 116-120 d, rendelete: T á r g y s o r o z a t a 1.)

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Vál Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 04-én megtartott nyílt üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Vál Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 04-én megtartott nyílt üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Helye: 2014. február 04-én megtartott nyílt üléséről A Váli Közös Önkormányzati Hivatal emeleti tanácskozó terem Jelen vannak: Bechtold Tamás polgármester, Ádám Zsuzsanna alpolgármester,

Részletesebben

Olvasásra olvasásra olvasásra

Olvasásra olvasásra olvasásra Apaj Község Önkormányzata 2345. Apaj, Fõ tér 2. Jegyzõkönyv Készült Apaj Község Képviselõ-testületének 2010. november 11-én megtartott testületi ülésérõl Hozott határozatok: 97/2010.(XI.11.) Kt.számú határozat

Részletesebben

3/2015. (II.25.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 25-én megtartott üléséről

3/2015. (II.25.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 25-én megtartott üléséről Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete 3/2015. (II.25.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 25-én megtartott üléséről 2 Bátonyterenye Város Önkormányzata

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. A javaslattal a testület egyetértve 5 igen szavazattal az alábbi napirendet fogadja el:

JEGYZŐKÖNYV. A javaslattal a testület egyetértve 5 igen szavazattal az alábbi napirendet fogadja el: Bak község Önkormányzati Képviselő-testülete 8945 Bak, Rákóczi u. 2/a. Bak, 2012. október 25-i nyílt testületi ülés jegyzőkönyv. JEGYZŐKÖNYV Készült: Bak község Önkormányzati Képviselő-testületének 2012.

Részletesebben

2345. Apaj, Fő tér 2. ᔗ卷 v ül vi lᔗ卷- ül 2010. u 17- ül ᔗ卷l ᔗ卷 v ül, Apaj Község Képviselő-testületének 2010. u 17- megtartott ül ᔗ卷l. Ül h l : Apaj Község Polgármesteri Hivatal tárgyalótermében 2345.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Ádánd Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2014. május 6-án megtartott soros, NYILVÁNOS üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Ádánd Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2014. május 6-án megtartott soros, NYILVÁNOS üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Ádánd Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2014. május 6-án megtartott soros, NYILVÁNOS üléséről Az ülés kezdete: 14.00 óra Az ülés helye: Ádándi Közös Önkormányzati Hivatal

Részletesebben

T Á R G Y S O R O Z A T A

T Á R G Y S O R O Z A T A Nagyhalász Város Önkormányzat Képviselőtestületének 2009. október 08-i ülésének a./ tárgysorozata b./ jegyzőkönyve c./ határozatai : 232-24 - ig d./ rendelete: 2. T Á R G Y S O R O Z A T A Napirend:.)

Részletesebben

Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 27-ei testületi üléséről készült jegyzőkönyv

Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 27-ei testületi üléséről készült jegyzőkönyv Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 27-ei testületi üléséről készült jegyzőkönyv napirendjei: - Lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló tájékoztatás - 2012.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzati Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 2012. február 9-én 8,00 órakor a Polgármesteri Hivatal kis tanácskozó termében

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v 1 SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: 2/39/2012. J e g y z ő k ö n y v Készült Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 17. napján 7.30 órakor a Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 28-án megtartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 28-án megtartott üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 28-án megtartott üléséről Határozat Tárgya: száma: 52/2014. (IV.28.) A Horti Településüzemeltetési Nonprofit Közhasznú

Részletesebben

Szentiványi Ferenc Kft. mb. ügyvezető

Szentiványi Ferenc Kft. mb. ügyvezető JEGYZŐKÖNYV Készült: Balatonszemes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 19-én a Latinovits Zoltán Művelődési Ház földszinti tanácskozó termében 16 órakor kezdődő nyilvános üléséről.

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Mezőszilas község önkormányzat képviselőtestületének 2009. február 18-án tartott üléséről. Ülés helye: Mezőszilas községháza Jelen vannak: Magyar József polgármester, Kiss

Részletesebben

Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének. 2008. július 2-án tartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyve

Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének. 2008. július 2-án tartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyve Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 2008. július 2-án tartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyve Határozatok: 93, 94, 95, 96, 97, Elkészült: 2008. 2 Tartalomjegyzék Az ülés megnyitása.

Részletesebben

Jegyzőkönyv. A Képviselő-testület 7 igen egybehangzó szavazattal az alábbi határozatot hozza.

Jegyzőkönyv. A Képviselő-testület 7 igen egybehangzó szavazattal az alábbi határozatot hozza. 1 Jegyzőkönyv Készült Balatonberény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. február 02-án 15.00 h kezdettel a Művelődési Ház tanácskozótermében (8649 Balatonberény, Kossuth tér 1.) megtartott

Részletesebben

J E G Y Z Õ K Ö N Y V

J E G Y Z Õ K Ö N Y V J E G Y Z Õ K Ö N Y V amely készült Makád község Képviselõ-testületének 2009.november 17-i, rendkívüli ülésérõl a Makád és Lórév Körjegyzõségi Hivatalban - Makádon Jelen vannak: Baski Gábor polgármester

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Foktő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 25-én, 17 órakor kezdődő üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Foktő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 25-én, 17 órakor kezdődő üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Foktő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 25-én, 17 órakor kezdődő üléséről Ülés helye: Önkormányzati Hivatal tanácsterme Jelen vannak: Bakai Károly

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Gyömrő Város Önkormányzat rendkívüli testületi ülésén, 2006. március 3-án, a Polgármesteri Hivatal A épületi tanácskozó termében. Jelen vannak: Gyenes Levente polgármester,

Részletesebben

Püspökladány Város Önkormányzatának Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága

Püspökladány Város Önkormányzatának Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága Püspökladány Város Önkormányzatának Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága 2011. március 29-i soron következő ülésének Jegyzőkönyve 8/2011. (III. 29.) számú Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság határozata A Víziközmű

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V CSÁKÁNYDOROSZLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2013. december 12-i üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V CSÁKÁNYDOROSZLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2013. december 12-i üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V CSÁKÁNYDOROSZLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013. december 12-i üléséről Önkormányzati rendelet: 12-13/2013.(12.12) Határozat: 120-133 /2013. (12.12.) 2 J E G Y Z

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott rendes nyílt ülésének

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott rendes nyílt ülésének Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott rendes nyílt ülésének a. napirendje b. jegyzőkönyve c. határozatok: 4-8/2015. (II. 16.) számú határozatok. d. rendeletek:-

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült a Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. február 14-én megtartott ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült a Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. február 14-én megtartott ülésén. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült a Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. február 14-én megtartott ülésén. Jelen vannak: Mellékelt jelenléti ív szerint. Bencze István polgármester köszönti

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Makád község Képviselő-testületének 2011. február 15-i üléséről a Makád és Lórév Körjegyzőségi Hivatalban - Makádon Jelen vannak: Dosztály László Márkus László Száraz

Részletesebben

INÁRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

INÁRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA INÁRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Jegyzőkönyv Képviselő-testületi ülésről 2012. 11. 28. Jegyzőkönyvet készítette: Marosi Magdolna jegyzőkönyv-vezető Iktatószám: 198- /2012. Jegyzőkönyv Inárcs Községi Önkormányzat

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Petőfiszállás Községi Önkormányzati Képviselő-testületének 2013. február 27-én a Körjegyzőségi Hivatal hivatalos helyiségében megtartott üléséről. Jelen vannak: ( A jelenléti

Részletesebben