Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének"

Átírás

1 1 / :13 Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 44/2008. ( ) rendelete a történelmi belváros környezetkímélő forgalmi rendjéről, valamint a fizető parkolóhelyek működtetéséről Az Alkotmány 44/A. (2) bekezdésében, valamint az évi I. tv. 3. /1/ bekezdésében és a 15. /3/ bekezdésében kapott felhatalmazás alapján Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlése a város közigazgatási határain belül kijelölt parkolóhelyek ésszerű hasznosítása és a világörökséget is magába foglaló történelmi belváros korlátozott és fokozottan korlátozott forgalmú övezeteinek a közúti közlekedés károsító hatásaitól való megóvása érdekében az alábbi rendeletet alkotja. A rendelet hatálya 1. /1/ A rendelet területi hatálya a Pécs város közigazgatási területén belül kijelölt korlátozott és fokozottan korlátozott forgalmú (gyalogos, sétáló) övezetekre, illetve parkolási zónákra terjed ki, függetlenül a közterület funkciójától, jellegétől. /2/ A rendelet tárgyi hatálya kiterjed valamennyi gépjárműre, kivéve: a) a megkülönböztető fény- és hangjelző készülékkel felszerelt gépjárműveket, b) az OEP megbízásából betegszállítást végző, továbbá a halottszállító gépjárműveket, c) a sárga villogó figyelmeztető jelzést jogosan használó kommunális szolgáltató járműveket, d) A mozgásukban korlátozott személyek parkolási igazolványával rendelkező mozgáskorlátozottakat, illetve az őket szállítók gépjárműveit, amennyiben az engedélyesek érdekében használják. e) a diplomáciai mentességet élvező személy erre utaló jelzéssel ellátott gépjárműveit. Fogalom meghatározások 2. /1/ E rendelet alkalmazásában: a) korlátozott forgalmú övezet: a KRESZ 14. /1/ bekezdés n) pontja szerint Mindkét irányból behajtani tilos jelzőtáblával kijelölt terület, amelyben a behajtás engedélyhez kötött, a történelmi belváros közterületeit foglalja magában és amely övezetbe a gépjárművel való behajtás feltételekhez kötött, b) A fokozottan korlátozott sétáló övezet: a KRSZ 14. /1/ bekezdés n.) pontja szerint Mindkét irányból behajtani tilos, a KRESZ 15. /1/ bekezdése szerint Megállni tilos, Kivéve áruszállítás óráig jelzőtáblával kijelölt terület, mely a történelmi belváros kiemelt közterületeit foglalja magába és amely övezetbe a gépjárművel való behajtás feltételekhez kötött. c) Fokozottan korlátozott gyalogos övezet a KRESZ 13. /1/ bekezdés g) pontja szerint Gyalogos övezet (zóna) táblával kijelölt terület, mely a korlátozott forgalmú övezeten belül is fokozott védelmet élvez és amely övezetbe a gépjárművel való behajtás feltételekhez

2 2 / :13 kötött, d) parkolási zónák: a KRESZ 17. /1/ bekezdésének e) pontjában meghatározott módon kijelölt közterületek, és a parkolási zóna határain belül lévő minden várakozásra alkalmas közterület, amelyek várakozásra díj fizetése ellenében, parkolójegy automatákból vásárolt jegy, mobiltelefonos díjfizetés vagy parkolási jogot tanúsító bérletek, engedélyek alapján vehetők igénybe. e) jogosult magánszemély: akinek állandó lakóhelye a korlátozott, a fokozottan korlátozott övezetben, illetve a parkolási zóna övezetekben van és saját (vagy házastárssal közös) tulajdonú, lízingelt, vagy általa üzemben tartott A díjosztályba tartozó gépjárművel rendelkezik, melynek forgalmi engedélyébe az állandó lakhelye került bejegyzésre. f) jogosított magánszemély: akinek állandó lakóhelye, vagy garázsa van a korlátozott, a fokozottan korlátozott övezetekben van és a saját (vagy házastárssal közös tulajdonú) jogi személynek minősülő vagy jogi személyiséggel nem rendelkező egyéb szervezet tulajdonában álló, lízingelt vagy általa üzemben tartott A díjosztályba tartozó gépjárművel állandó teljeskörű meghatalmazással rendelkezik, valamint a meghatalmazást adó, jogi személynek minősülő vagy jogi személyiséggel nem rendelkező egyéb szervezet alkalmazottja, a meghatalmazás, illetve az alkalmazotti jogviszony tartamára. g) jogosult intézmény: a rendelet területi hatálya alá tartozó területen székhellyel, telephellyel, fiókteleppel rendelkező jogi személy, gazdálkodási tevékenységet folytató székhellyel, telephellyel vagy fiókteleppel rendelkező egyéni vállalkozó vagy más, jogi személynek minősülő vagy jogi személyiséggel nem rendelkező egyéb szervezet (alapítvány, egyesület, kamara stb.), a tulajdonában lévő, általa lízingelt vagy üzemben tartott A díjosztályba tartozó gépjárművei tekintetében, h) gépjármű: a KRESZ 1. számú függelék II/b. pontja szerinti jármű, i) Intézmény dolgozói: a) az e rendelet alapján, a jogosult intézmények dolgozói, ha a jogosult intézmény a dolgozói részére magánparkolóhelyet biztosít. b) az e rendelet alapján, a jogosult intézmények dolgozói, ha a jogosult intézmény a dolgozói részére magán parkolóhelyet nem biztosít, de a gépjármű a dolgozó tulajdonában van. j) közterület-kezelő: Pécs Holding Városi Vagyonkezelő Zrt., k) üzemeltető: a közterület kezelője, vagy megbízottja, l) magánparkoló: a jogosult magánszemély és a jogosult intézmény tulajdonában (használatában) álló ingatlan vagy ingatlanrész ( így különösen a belső udvar, kapualj), amely a saját gépjármű(vek) parkolási lehetőségét biztosítja. m) világörökségi zóna: a belvárosnak a rendelet 1. sz. melléklete I/1. pontjában megjelölt azon övezete, amelyet a Világörökség részének nyilvánított ókeresztény temető környezetének a közúti forgalom ártalmaival szemben az önkormányzat különös védelemben részesít, tekintettel az Európai Unióhoz kapcsolódó kötelezettségvállalásra is. A jelzőtáblával jelölt Világörökségi Zóna e rendelet szempontjából korlátozott forgalmú övezetnek minősül. /2/ A korlátozott, fokozottan korlátozott sétáló és a fokozottan korlátozott forgalmú övezetbe történő behajtás feltételeinek biztosítása, illetőleg a fizető parkolók üzemeltetése a közterület-kezelő feladata. Behajtás a történelmi belváros korlátozott és fokozottan korlátozott forgalmú övezeteibe 3.

3 3 / :13 /1/ A történelmi belvárosnak az e rendelet 1. sz. mellékletében megjelölt területei korlátozott, illetve fokozottan korlátozott övezetnek minősülnek. /2/ A korlátozott, illetve fokozottan korlátozott övezetbe behajtani csak lakossági, intézményi, áruszállítási, építési és ingatlan-fenntartási vagy közfeladat ellátására vonatkozó, vagy az e rendeletben meghatározott egyéb, a közterület-kezelő által díj ellenében, illetve díjfizetés nélkül kiadott behajtási engedély alapján lehet. /3/ Aki a korlátozott, illetve a fokozottan korlátozott övezetekbe történő behajtás díjait és pótdíjait e rendeletben meghatározott engedély nélkül, vagy engedély jogosultságán túl terjedően a történelmi belváros övezeteiben tartózkodik, pótdíjat köteles fizetni. A behajtás díjait és pótdíjait a rendelet 2. számú melléklete tartalmazza. 4. /1/ A korlátozott forgalmú övezetbe behajtási bérletet kell biztosítani a jogosult intézményeknek és a jogosított magánszemélyeknek és abban az övezetben, amelyben állandó lakóhelyük, székhelyük, (telephely, fióktelep is) található. A jogosult és jogosított magánszemélyek csak egy övezetre jogosultak behajtási bérletet igényelni. A jogosult vagy jogosított lakásonként, lakóingatlanonként maximum kettő darab behajtási bérletet igényelhet, a 2. sz. mellékletben meghatározott áron. A jogosultak az engedélyen megjelölt korlátozott forgalmú övezetbe behajthatnak, de közterületen csak akkor tartózkodhatnak (álló gépjárművel), ha a gépjármű elhelyezése garázsban, saját területen, (ideértve bérlet vagy egyéb jogcím alapján használt területet is) nem biztosítható. /2/ A korlátozott forgalmú övezetbe az /1/ bekezdésben foglaltakon túl álló gépjárművel való tartózkodásra is jogosító eseti vagy napi behajtási engedéllyel, illetőleg a jogosult intézményeknek rendszeres áruszállításra és saját területen történő parkolásra adott behajtási engedéllyel vagy az e rendeletben meghatározott egyéb engedéllyel lehet behajtani. Az eseti vagy napi behajtásra szóló engedély időbeni korlátozással is kiadható a Király és Ferencesek utcájába óráig, a Citrom utcába, a Graz és Fellbach térre és óra között. /3/ a) Az Irgalmasok u., a Városház köz, a Boltív köz és Kazinczy u., valamint a Citrom u., Graz, Fellbach és Jókai tér jogosult magánszemélyei és intézményei számára a hozzájuk legközelebb eső parkoló zóna legközelebbi szektorának a használatára vonatkozó kedvezményes éves parkolóbérletet kell biztosítani. A Mátyás király és Teréz utca jogosult magánszemélyei behajtási bérlet helyett e bekezdésben foglaltak szerint kedvezményes éves parkoló bérletet igényelhetnek a hozzájuk legközelebb eső parkolózóna legközelebbi szektorának a használatára.

4 4 / :13 b) Az Aradi Vértanúk útjának díszburkolattal ellátott szervízútja felett elhelyezkedő Vilmos utca, Nyíl utca, Nyíl köz, Mecsek utca jogosult magánszemélyei és intézménye részére behajtási bérletet kell biztosítani a 4. sz. korlátozott forgalmú övezetre (az engedély álló gépjárművel közterületi tartózkodásra nem jogosít). /4/ A korlátozott forgalmú övezetbe behajthat és díjfizetés nélkül várakozhat: a) taxi és a tehertaxi üzemeltetője a be- és kiszálláshoz, valamint a rakodáshoz szükséges legfeljebb 1 óra időtartamra, b) a sürgősségi betegellátást végző orvos feladatának ellátása idejére, de legfeljebb 60 percig, a közterület-kezelő által sürgősségi betegellátás megjelöléssel a behajtási bérlet pótlására és cseréjére megállapított díjnak megfelelő költségtérítés ellenében kiállított, órával ellátott engedély alapján. Az engedélyt a közterület-kezelő a jegyző átirata alapján adja ki. c) a bölcsődés, óvodás, általános iskola alsó tagozatos gyermeket az intézménybe szállító vagy elhozó személy az intézmény üzemelésének napjain a szükséges időre, de legfeljebb 30 percig a közterület-kezelő által költségtérítés ellenében órával ellátott engedély felhasználásával. Az engedély díja megegyezik a behajtási bérlet pótlásának és cseréjének díjával. Családonként egy db gyermek szállítására vonatkozó engedély igényelhető. A gyermek szállítására vonatkozó engedély munkanapokon és óra között illetve óra között jogosít a behajtásra. A gyermek szállítói engedély a bölcsődés, óvodás, általános iskola alsó tagozatos gyermek szállítása érdekében használható fel, az engedélyt jogosulatlanul használók pótdíjat köteles fizetni. /5/ Az /1/, /2/ és a /6/ bekezdés b) és c) pontjaiban meghatározott esetekben a tartózkodás megkezdésének időpontját a járművön gépkocsi esetében a jármű (első) szélvédő üvege mögött (a műszerfalon) elhelyezett órán jelezni kell. Az óra jelzését a jármű eltávozása és az övezet elhagyása nélkül megváltoztatni tilos. /6/ A Király utca és Ferencesek utcája korlátozott forgalmú övezetében lakó jogosult magánszemélyek saját területen történő parkolás céljából behajthatnak. Akik a gépkocsi tárolást saját területen nem tudják biztosítani, közterületi tartózkodásra is jogosító behajtási bérletet válthatnak a legközelebbi korlátozott forgalmú övezetbe. /7/ A korlátozott és a fokozottan korlátozott forgalmú övezetekbe díjfizetés nélkül hajthatnak be az üzemeltető és az ellenőrzést végző Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság, a közúti ellenőrzést végző Közlekedési Felügyelet és a rendőrség ellenőrzéshez használt hivatali járművei. /8/ A korlátozott övezetekbe engedély alapján behajthat: a) a jogosult és jogosított magánszemély és intézmény magán-parkolóhelyének megközelítése céljából, b) magánparkolóval nem rendelkező intézmény vagy magánszemély áruszállítás, szolgáltatás céljából, c) a korlátozott övezetekben telephellyel, székhellyel magán parkolóval, nem rendelkező közüzemi szolgáltató szerelés, szolgáltatás céljából, kivéve a hibaelhárítást, d) más személy előzetesen beszerzett eseti engedély alapján, e) a sürgősségi betegellátást végző orvos feladatainak ellátása idejére, de legfeljebb 60 percig.

5 5 / :13 5. /1/ A korlátozott forgalmú övezetben lakó jogosult magánszemélyek és intézmények részére kérelemre a 4. /1/ bekezdésében megjelölt behajtási bérletet a közterület-kezelő az igényjogosultság igazolása után adja ki. /2/ A 4. /1/ bekezdésében meghatározott jogosultaknak kérelemre az üzemeltető a 10. /6/ bekezdésben megjelöltek szerint biztosít parkoló bérletet. /3/ A fokozottan korlátozott övezetbe tartozó Jókai téren, az Esze Tamás utcában, a Király utcában, a Ferencesek utcájában, a Citrom utcában a behajtást korlátozó műszaki gát alkalmazható, melynek megépítése esetén a behajtást a magánparkolóval rendelkező jogosultak részére biztosítani kell. /4/ A korlátozott forgalmú övezetre vonatkozó előírásokat időbeli korlátozás nélkül kell alkalmazni. 6. Díjmentesség, díjkedvezmények /1/ A Polgármester átirata alapján, amely tartalmazza a jogosult nevét, a gépjármű rendszámát, és a kérelem jogcímét a rendelet 1. számú melléklete 1., 2. és 3. számú korlátozott forgalmú övezetébe behajthatnak és a kezelő által kiadott igazolvánnyal tartózkodhatnak, a parkolóövezetbe díjmentesen parkolhatnak az alábbiak: a) Baranya Megyében mandátumhoz jutott országgyűlési képviselők mandátumuk lejártáig; b) Országos listáról mandátumhoz jutott országgyűlési képviselők mandátumuk lejártáig, amennyiben Pécsett állandó bejelentett lakóhellyel rendelkeznek; c) Pécs Megyei Jogú Város önkormányzati képviselői és a kisebbségi képviselők a megbízatás lejártáig; d) Pécs Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának jegyzője, aljegyzője, főépítésze a közszolgálati jogviszonyuk fennállásáig; e) Baranya Megye Közgyűlésének Elnöke, Alelnöke és Főjegyzője részére; f) Baranya Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság egy gépkocsija; g) Az illetékes Közigazgatási Hivatal vezetője h) A korlátozott és a fokozottan korlátozott övezetben és parkolózónában székhellyel rendelkező többségi tulajdonú önkormányzati cégek vezetői részére 1 gépkocsira. /2/ Állami, önkormányzati és egyéb közfeladatot ellátó intézmények, szervezetek, valamint az önkormányzat és szervei A díjosztályba tartozó gépjárműveire és közérdekű feladatot ellátó dolgozóik egy db A díjosztályba tartozó gépjárművére kérelemre polgármesteri hozzájárulás alapján az intézményre megállapított díjtétel 50 %-os csökkentésével kell a behajtási bérletet kiadni. /3/ A Polgármester írásbeli kérelemére Pécs Holding Zrt. a Pécsi Többcélú Kistérségi Társuláshoz csatlakozott települések polgármesterei

6 6 / :13 számára díjmentes behajtási eseti engedélyt adhat. /4/ Az díjmentes és csökkentett díjú behajtási és parkolási igazolványt a Pécs Holding Zrt. személyre és rendszámra vonatkozóan bocsátja ki. Személyenként 1 db parkolási igazolvány adható. /5/ A 6. -ban meghatározott természetes személyek részére díjmentes vagy csökkentett díjú parkolásra jogosító igazolvány akkor adható, ha a kérelemben meghatározott személygépkocsi a kérelmező tulajdonát képezi, vagy üzemeltetésében áll. /6/ A Pécs Holding Zrt. az ingyenes behajtási és parkolási igazolványok kiadásáról nyilvántartást vezet. /7/ A díjmentes parkolásra és behajtásra jogosító igazolványra jogosultak részére a díjmentes parkolásra jogosító igazolvány kiállítási díj ellenében állítható ki, illetve érvényesíthető. Az igazolvány kiállítási és nyilvántartási díja 3.500,-Ft/év. Amennyiben az adott évben a díjmentes parkolásra és behajtásra jogosító igazolvánnyal már rendelkező kérelmező az érvényesség időtartama alatt gépkocsit cserél, úgy a bérletcsere díját meg kell fizetni. A díjmentes vagy csökkentett díjú parkolásra jogosító igazolvány a tárgyévet követő év január 31. napjáig érvényes. /8/ A díjmentes vagy csökkentett díjú parkolásra jogosító igazolvány használata másra nem ruházható át. Aki a díjmentes parkolásra jogosító igazolványt nem e rendeletben meghatározott módon használja, annak igazolványa érvényét veszti, és a nyilvántartásból törlésre kerül. /9/ A díjmentes vagy csökkentett díjú parkolásra jogosító igazolvánnyal rendelkező a 6. -ban meghatározott természetes személy a lakcímében, valamint a gépjármű tulajdonjogában, üzemeltetési jogában bekövetkezett változást, valamint az igazolvány elvesztését tizenöt napon belül köteles bejelenteni a Pécs Holding Zrt.-hez. A bejelentési kötelezettség elmulasztása esetén az igazolvány érvényét veszti, és a nyilvántartásból törlésre kerül. /10/ A díjmentes vagy csökkentett díjú behajtásra jogosító igazolványt a gépjárműben az első szélvédő mögött (a műszerfalon), kívülről jól látható módon úgy kell elhelyezni, hogy annak érvényességéről az ellenőrzést végző személy megbizonyosodhasson. Ennek elmulasztása díj- és pótdíjfizetési kötelezettséget von maga után. /11/ A díjmentes vagy csökkentett díjú behajtásra jogosító igazolvány mintáját e rendelet 6. számú melléklete tartalmazza. Fizető parkoló zónák és a parkoló helyek használata 7. Az önkormányzat a rendelet 3. számú mellékletében Pécs város megjelölt területein lévő parkolózónákat fizető parkoló zónákká nyilvánítja. 8.

7 7 / :13 A fizető parkolókat az önkormányzat három parkoló zónába sorolja, ahol a fizető zónát Várakozási övezet (zóna) jelzőtáblával és a fizetésre utaló kiegészítő jelzőtáblával kell ellátni. 9. /1/ A parkolásért, illetve a parkolózóna egyéb igénybevételéért fizetendő díjak, parkoló-bérletek és kizárólagos használatú várakozóhely engedélyezési díjak, továbbá a jogosulatlan használat miatt fizetendő díjak és pótdíjak mértékét a rendelet 4. számú melléklete határozza meg. A díjak és pótdíjak beszedése az üzemeltető feladata. /2/ A fizető parkolózónában megváltható várakozási jogosultság legrövidebb időtartama 30 perc, mobiltelefonos parkolás esetén a minimálisan megváltható várakozási jogosultság legrövidebb időtartama 15 perc. /3/ Az előzetes fizetési kötelezettség elmulasztása és időtúllépés esetén egy órai alapdíj és a 4. számú mellékletben meghatározott mértékű pótdíj megfizetésére kötelezhető a mulasztó. A parkolási idő túllépése esetén az időtúllépés jogkövetkezményeit csak akkor alkalmazza az üzemeltető, ha a túllépés a 10 percet meghaladta. /4/ A parkolózónákban a közterület várakozási célú használatáért a díjfizetési kötelezettség hétfőtől péntekig 8-18 óráig, szombaton 8-13 óráig áll fenn. A Vásárcsarnoknál a díjfizetési kötelezettség hétfőtől péntekig 7-17, szombaton 7-13 óráig tart. /5/ A parkolóhasználat ideje alatt az üzemeltető nem biztosítja a jármű őrzését és a járműben keletkezett károk megtérítéséért, továbbá a jármű eltulajdonításáért nem felel. /6/ A parkolási idő meghosszabbítása csak új jogosultság megvásárlásával történhet. /7/ A fizető parkolózónák nem parkolási célú igénybevétele Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának polgármestere által tett írásbeli nyilatkozat alapján történhet. Azt a kérdést, hogy mely tervezett rendezvény a város mely közterületén tartható meg, a közterülethasználatról szóló 31/2008. ( ) sz. Ör. előírásai alapján kell eldönteni. Parkolóbérlet 10. /1/ A parkolózónák igénybevételére forgalmi rendszámhoz kötött bérlet váltható. /2/ A parkolási zónákban a jogosult magánszemélyek és jogosult intézmények kedvezményes, az állandó lakhelyük, székhelyük, telephelyük szerinti szektorra éves parkolóbérlet vásárlására jogosultak. A kedvezményes parkolóbérlet alapján a zónában jogosult magánszemélyek

8 8 / :13 és intézmények a rendelet 3. számú mellékletében meghatározott parkolási szektorokat vehetik igénybe parkolás céljából. /3/ Kérelemre a jogosult magánszemélynek kedvezményes éves parkolóbérletet kell kiadni egy db A díjosztályba tartozó gépjárműre. Egy lakásban élő közeli hozzátartozók részére jogosultságuk igazolása alapján legfeljebb két db A díjosztályba tartozó gépjárműre adható kedvezményes parkolóbérlet. /4/ Állami, önkormányzati és egyéb közfeladatot ellátó intézmények, valamint az önkormányzat és szervei A díjosztályba tartozó gépkocsijaira és közérdekű feladatot ellátó dolgozóik egy db A díjosztályba tartozó gépkocsijára kérelemre polgármesteri hozzájárulás alapján az intézményre megállapított díjtétel 50 %-os csökkentésével kell a parkoló-bérletet kiadni. /5/ A parkolózónában lakó jogosult magánszemély vagy intézmény kérelmére kedvezményes éves parkolóbérlet a jogosultság helyénél alacsonyabb díjosztályú parkoló zónáira is kiadható. Ugyanezt a szabályt kell alkalmazni a fokozottan korlátozott övezetben behajtási engedélyre jogosultak esetében is. /6/ A korlátozott, illetve fokozottan korlátozott forgalmú övezetben jogosult magánszemély/intézmény, aki/amely saját választása alapján valamely parkolózónára jogosító bérletet válthat, az állandó lakhelyéhez, székhelyéhez, telephelyéhez legközelebb eső parkolózóna legközelebbi szektorába. /7/ A parkolásra jogosító bérlet naptári évre, negyedévre vagy egy hónapi időtartamra, a kedvezményes parkolóbérlet naptári évre vagy félévre vásárolható. Jogosultságok, mentességek 11. /1/ A parkolózónában működő intézmények szállításait és szolgáltatásait biztosító járművek munkanapokon 8-9 óra között a feladat ellátásának időtartamára, de legfeljebb egy órára díjfizetési kötelezettség nélkül tartózkodhatnak a zónában a folyamatos rakodás ideje alatt. /2/ Az /1/ bekezdésben megjelölt időn túl a parkoló használatért díjat kell fizetni. /3/ A díjzóna területén engedély nélkül várakozhat: a) a taxi üzemeltetője a be- és kiszállás, tehertaxi üzemeltetője pedig a fel- lerakodás idejéig, b) a sürgősségi betegellátást végző orvos feladatának ellátása idejére de legfeljebb 60 percig, a jegyző átirata alapján kiadott engedély használatával, melyet a közterület-kezelő költségtérítés ellenében órával ellátott sürgősségi betegellátás megjelöléssel a mindenkori behajtási bérlet pótlására és cseréjére megállapított díj fizetése ellenében biztosít, c) az üzemeltető, az ellenőrzést végző Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság, a közúti ellenőrzést végző Közlekedési Felügyelet és rendőrség ellenőrzéshez használt hivatali járművei,

9 9 / :13 d) a bölcsődés, óvodás, általános iskola alsó tagozatos gyermeket az intézménybe szállító vagy elhozó személy az intézmény üzemelésének napjain, legfeljebb 30 percig, a közterület-kezelő által a mindenkori behajtási bérlet pótlására és cseréjére megállapított díjért kiadott, órával ellátott engedély használatával. Ilyen engedély családonként egy db igényelhető. Kizárólagos használatú várakozóhely 12. A kizárólagos használatú várakozóhely az olyan közterület, amely kizárólagos parkolási jogot biztosít az engedélyes épülete előtt. 13. /1/ Kizárólagos használatú várakozóhely e rendelet alapján kérelemre biztosítható a területi közigazgatási szervek, az önkormányzat hivatalai, az igazságügyi szervek, a fegyveres erők és rendvédelmi szervek, valamint humán egészségügyi feladatokat ellátó szervezetek (kórházak, orvosi rendelőintézetek, elsősegélynyújtó helyek) székházainál. /2/ Az /1/ bekezdésben megjelölt várakozóhelyért a rendelet 4. számú mellékletében meghatározott mértékű díjat kell fizetni. /3/ Természeti csapás, tűz, illetve út vagy közművek meghibásodása esetén a kizárólagos használat kártalanítás és kártérítés fizetése nélkül, a javítás, helyreállítás időtartamáig korlátozható. A díj megfizetésének igazolása 14. /1/ E rendeletben előírt behajtási, illetve parkolási jogosultságot bérlettel vagy a megváltott jeggyel kell igazolni. A jegyváltással egyenértékű a mobiltelefonos parkolókártyával (matricával) rendelkező bejelentkezés is. /2/ A parkolójegy a rajta feltüntetett helyre és időtartamra, a mobiltelefonos bejelentkezés a megjelölt helyre és időtartamra, a parkolóbérlet pedig a rajta feltüntetett korlátozásokkal érvényes. /3/ A megváltott jegyet, bérletet és a mozgáskorlátozottak parkolási igazolványát a járműben az első szélvédő mögött, a jármű műszerfalán, kívülről jól látható módon úgy kell elhelyezni, hogy annak érvényességéről az ellenőrzést végző személy megbizonyosodhasson. Ugyanígy kell eljárni a mobiltelefonos parkolókártyák (matricák) elhelyezésekor. Ha az igénybevevő az ellenőrizendő okmányt nem ellenőrizhető módon helyezte el, vagy az órával ellátott engedély esetén a várakozás megkezdésének időpontját nem állította be, az igénybevétel szabálytalannak tekintendő.

10 10 / :13 /4/ A csak időkorláttal érvényes (órával ellátott) bérlettel rendelkezők kivételével, aki a korlátozott forgalmú övezetben vagy a parkolózónában a /3/ bekezdésben meghatározottak be nem tartása miatt pótdíj fizetésre vonatkozó felhívást kapott, amennyiben a pótdíjazásra okot adó esemény időpontjától számított 8 napon belül az igénybevételre jogosító bérletét, engedélyét a kezelőnél, illetve az üzemeltetőnél bemutatja és a behajtása, illetve a parkolása egyébként szabályos volt, a pótdíjat törölni kell. /5/ A /4/ bekezdésben meghatározott esetben csak akkor kell törölni a pótdíjat és az ezekhez kapcsolódó költségeket, ha az igénybevevő a parkolásra illetve a behajtásra jogosító bérletét, engedélyét 8 napon belül bemutatja, az ellenőrzés költségeit megfizeti. Az ellenőrzés költsége a bérletcsere díjával megegyező mértékű. Amennyiben az igénybevevő az ellenőrzés költségeit a fenti határidőre nem fizeti meg, úgy köteles a teljes pótdíjat és az ellenőrzés költségeit a kezelőnek, illetve az üzemeltetőnek megfizetni. /6/ Ha az igénybevevő parkolójegyet azért nem tud vásárolni, mert a jegyautomata meghibásodott, köteles másik automatánál jegyet vásárolni. Ha 150 m-en belül másik jegyautomata nincs, úgy az igénybevevő parkolása ingyenes. /7/ Akinek behajtásra vagy parkolásra jogosító engedélye van és az erre való jogosultsága megszűnt, köteles azt a megszűnéstől számított 8 napon belül az üzemeltetőnél leadni.

11 11 / :13 Ellenőrzés a korlátozott, fokozottan korlátozott övezetben és a parkolózónákban 15. /1/ A korlátozott és fokozottan korlátozott övezet szabályszerű igénybevételét és a díj megfizetését a közterület-kezelő, a parkolózónák szabályszerű használatát pedig az üzemeltető bármikor jogosult ellenőrizni. /2/ A rendeletben foglalt engedélyek meglétét, a mozgáskorlátozottak részére kijelölt parkolóhelyek használatának jogosultságát az üzemeltető és a közterület-felügyelet, a KRESZ szabályainak megfelelő igénybevételt pedig a közterület-felügyelet jogosult ellenőrizni. /3/ A korlátozott forgalmú övezetekben és a parkolózónákban a díjfizetés elmulasztásával járó jogkövetkezmények érvényesítésére kezelő és az üzemeltető jogosult. /4/ Az üzemeltető, illetve a kezelő a pótdíjfizetési felszólítást a gépkocsi szélvédőjére köteles elhelyezni, melyen fel kell tüntetni az ellenőrzés időpontját, a parkolás helyét, a gépkocsi rendszámát, a szabálytalanság megjelölését, az alap- és pótdíj megállapításához szükséges információkat. /5/ Aki a mozgáskorlátozottak részére fenntartott helyen jogosulatlanul várakozik valamely parkolózónában vagy korlátozott forgalmú övezetben, 1 órai díjat, valamint az 1 órai díj 20-szorosát, ha pedig érvényes parkolójeggyel, bérlettel vagy behajtási engedéllyel rendelkezett, 10-szeresét tartozik megfizetni. Szabálysértés 16. /1/ Szabálysértést követ el, és a szabálysértési hatóság Ft-ig terjedő pénzbírsággal sújthatja, akinek a korlátozott, vagy a fokozottan korlátozott forgalmú övezetekre,továbbá a fizető parkolókra vonatkozóan: a) az ingyenes használati joga megszűnt és az engedélyt az üzemeltetőnek nem adja vissza, (14. /7/ bek.) b) a díjmentességet jogosulatlanul veszi igénybe. (a 6. /4/ és 11. /3/ b), c), d) pontok) /2/ A közterület-felügyelő Ft-tól Ft-ig terjedő helyszínbírságot szabhat ki, arra a személyre, aki az /1/ bekezdés a), és b) pontjában foglaltakat megszegi. Vegyes és záró rendelkezések 17.

12 12 / :13 /1/ A parkolójegy automaták használatának, továbbá a parkolójegy, behajtási és parkolóbérlet megváltásának módját, valamint a chipkártyás és mobiltelefonos díjfizetés szabályait a rendelet 5. sz. melléklete állapítja meg. /2/ Motorkerékpár parkolására, behajtására a személygépkocsira vonatkozó szabályokat kell alkalmazni azzal az eltéréssel, hogy a motorkerékpárért a személygépkocsira megállapított díjtételek 50 %-át kell megfizetni, ha behajtása jogosult és a járművet úgy helyezi el, hogy ezáltal nem korlátozza a gépkocsival történő parkolást. Ellenkező esetben a személygépkocsira megállapított díjat kell fizetni. /3/ Lakóautó, lakókocsi, utánfutó, pótkocsi parkolása esetén az elfoglalt parkolóhelyek számának megfelelő díjfizetési kötelezettség áll fenn. /4/ Az adott parkoló zónában lévő parkolóhelyek számát meghaladó mértékben parkolóbérlet nem adható ki. /5/ Az üzemeltető több zónára, övezetre szóló kombinált bérletet adhat ki, melynek díjtételét a 4. számú melléklet tartalmazza. /6/ Behajtási és parkolási bérletek pótlásáért és cseréjéért díjat kell fizetni, melynek mértékét a 2. és a 4. számú mellékletek tartalmazzák. /7/ A korlátozott forgalmú övezetekben a közterület-kezelő, a parkoló zónákban az üzemeltető a díjak pótdíjak meg nem fizetése esetén Ft ügyviteli és postaköltség átalánydíj felszámítására jogosult és a díjak (pótdíjak) jogi úton történő érvényesítése során igényelheti további egyéb költségeinek megtérítését. /8/ A díjfizetés elmulasztásáért a gépkocsi üzembentartója és a tulajdonosa egyetemlegesen felelnek, a jogkövetkezmények érvényesítésére a korlátozott forgalmú övezetek tekintetében a kezelő, a parkolózónák vonatkozásában az üzemeltető jogosult. 18. /1/ E rendelet január 1-jén lép hatályba. /2/ jén kezdődik a díjfizetés a III. díjzónába tartozó Lokomotív u. Kálvin u. Vasút u. az Alkotmány u. úttengely Rókus utcától nyugatra Ifjúság u. úttengely Pacsirta u. Zichy Gy. utcáig Kürt u. Szigeti u. úttengely, továbbá a Harangöntő u. Felsővámház u. Farkas István u. Zsolnay V. u. Lánc Felsőbalokány u. a Harangöntő utcáig terjedő terület parkolóhelyein. /3/ A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályukat vesztik a 81/2001. ( ), a 32/2002. (04.30.), a 16/2003. ( ), a 44/2003. ( ), a 66/ ), a 34/2004. (11.26.), a 44/2006. (12.20.), a 23/2007. (06.29.) sz. önkormányzati rendeletek. Tasnádi Péter s. k. Dr. Papp Judit s. k. polgármester címzetes főjegyző Záradék Megalkotta a Közgyűlés a december 11-i ülésén

13 13 / :13 Kihirdetve: december hó 15. napján

14 14 / :13 44/2008. ( ) Ör. 1. sz. melléklete A történelmi belváros korlátozott és fokozottan korlátozott forgalmú (sétáló, gyalogos-) övezetei: I. Korlátozott forgalmú övezetek: 1. Aradi vértanúk útja - Hunyadi János út - Széchenyi tér - Ferencesek utcája - Klimó György utca által határolt terület, mely magában foglalja a Világörökségi Zónát és a Széchenyi teret (a tér felújításának megkezdési időpontjától kezdve) 2.) Király utca - Hunyadi út Kálvária u. - dr. Majorossy Imre u. által határolt terület 3.) Mátyás király u. és Teréz u., Irgalmasok utcája (a Kossuth téri mélygarázs tervezett kijáratáig terjedően) 4.) Az Aradi Vértanúk útjának díszburkolattal ellátott szervíz útja, a Damjanich utcától a Hunyadi utcáig és a Kálvária út, a Hunyadi utcától az István utcáig terjedő szakasza. 5.) Európa-Terracina tér 6.) Városház köz, Boltív köz, Kazinczy utca II. Fokozottan korlátozott sétáló övezet: 7.) Ferencesek utcájának a Váradi Antal utcától a Jókai térig terjedő szakasza, 8./ a Király utcának a Széchenyi tértől a Nagy Flórián utca Lyceum utcáig terjedő szakasza 9.) a Citrom utca (a Graz és Fellbach térrel) 10.) Esze Tamás utca III. Fokozottan korlátozott forgalmú (gyalogos) övezet: 11.)Jókai tér, a Ferencesek utcájának a Jókai tértől az Apáca utca vonalába felállított útelzáró bólyákig tartó szakasza

15 15 / :13

16 16 / :13 1.) Díjtételek a.) Eseti behajtási engedélyének díja (I. sz. melléklet pontjai) (közterületi tartózkodásra is jogosít) A korlátozott forgalmú övezetekbe történő behajtási engedélyek alap- és pótdíjai A korlátozott forgalmú övezetekbe történő behajtási engedélyek alap- és pótdíjai b.) Napi behajtási engedély díja (I. sz. melléklet pontjai) (közterületi tartózkodásra is jogosít) c.) A korlátozott forgalmú övezetekben jogosult magánszemélyek behajtási bérletének díja (közterületi tartózkodásra nem jogosít) (közterületi tartózkodásra jogosít) cc.) jogosult nyugdíjas magányszemélyek behajtási bérletének díja (közterületi tartózkodásra is jogosít) d.) A korlátozott övezetben jogosított magánszemélyek behajtási bérletének díja e.) Az 1./c.) pontban meghatározott behajtási engedélyek díja saját területen történő tartózkodás céljából (közterületi tartózkodásra nem jogosít) 400 Ft/óra/övezet Ft/nap/övezet Ft/év/övezet Ft/év/övezet Ft/év/övezet Ft/év/övezet Ft/év/övezet f.) Jogosult intézmények részére kiadott behajtási bérlet díja Ft/év/övezet (közterületi tartózkodásra is jogosít) g.) Intézmény dolgozói a) közterületi tartózkodásra is jogosít) Ft/év/övezet b) közterületi tartózkodásra nem jogosít) Ft/év/övezet h.) Intézmények rendszeres áruszállítására és saját területen történő tartózkodásra adott behajtási engedélyek díja (közterületi tartózkodásra a rakodási idő kivételével nem jogosít) Ft/év/övezet 44/2008. ( ) Ör. 2. sz. melléklete

17 17 / :13 i.) magánparkolóval, telephellyel, székhellyel a korlátozott övezetekben nem rendelkező közüzemi szolgáltató maximum 1 órás tartózkodásra jogosít Ft/év/övezet j.) Az 1. sz. melléklet 5., 6., 7., 8.,9. pontjában meghatározott övezetbe az eseti behajtásra adott engedély díja Ft/alk./övezet k.) 1. sz. melléklet 5., 6., 7., 8.,9. pontjában meghatározott övezetbe áruszállításra időbeli korlátozással kiadott engedély díja Ft/övezet l.) I. sz. melléklet 5., 6. pontjában és II. címének a 7., 8., 9., pontjában meghatározott övezetekbe áruszállításra időbeli korlátozással kiadott engedély díja Ft/övezet m.) Behajtási bérlet pótlásának, cseréjének költségtérítése n.) Építési és ingatlan-fenntartási célra kiadott behajtási engedélyek díja o.) Díjmentes behajtási és tartózkodási igazolvány kiállításának és nyilvántartásának díja Ft/db Ft/hét/övezet vagy Ft/hó/övezet Ft/év 2.) Pótdíjak a.) Az 1. sz. melléklet 1-4. sz. korlátozott forgalmú övezeteibe engedély nélkül vagy attól eltérő módon behajtót az 1. a.) pontban meghatározott alapdíj figyelembevételével alapdíj és pótdíj megfizetésére kötelezi az üzemeltető. aa.) Az 1. sz. melléklet sz., illetve fokozottan korlátozott forgalmú (gyalogos) övezeteibe engedély nélkül vagy attól eltérő módon behajtót az 1. j.) pontban meghatározott alapdíj figyelembe vételével alapdíj és pótdíj megfizetésére kötelezi az üzemeltető. b.) A pótdíj az a./ pontban meghatározott alapdíj 10-szerese, illetve az aa.) pont szerint meghatározott mérték 5-szöröse, ha a kötelezett az esedékesség napjától számított 8 napon belül megfizeti. c.) A pótdíj az a./ pontban meghatározott alapdíj 20-szorosa, illetve az aa.) pont szerint meghatározott mérték 10-szerese, ha a kötelezett az esedékesség napjától számított 8 és 20 nap között megfizeti. d.). A pótdíj az a./ pontban meghatározott alapdíj 30-szorosa, illetve az aa.) pont szerint meghatározott mérték 15-szöröse, ha a kötelezett az esedékesség napjától számított 20 napon túl fizeti meg. 3.) Az 1. pontban megjelölt díjak az ÁFÁ-t tartalmazzák, a 2. pontban meghatározott pótdíj ÁFÁ-t nem tartalmaz. 4.) Jogvita esetén amennyiben a járműről fényképfelvétel készült a használó költségtérítés ellenében kérheti azt. A költségtérítés mértéke Ft+ÁFA/db.

18 18 / :13 44/2008. ( ) Ör. 3. sz. melléklete 1./ Díjzónák Az I. díjzóna határai: Ferencesek utcája Széchenyi tér Király utca Felsőmalom utca Alsómalom utca úttengely, Nagy Lajos király útja úttengely, József Attila utca úttengely. Rét utca, Rákóczi út Kórház tér által határolt területen belül a I. zóna parkolóhelyei: Az I. díjzóna parkoló: Széchenyi tér (a tér felújításának megkezdési időpontjáig) Perczel utca Munkácsy M. utca Tímár utca Lyceum utca Gábor utca Goldmark K. utca Bercsényi utca Toldi M. utca Bajcsy Zs. E. utca Ny-i oldalán fekvő ú.n. Centrum-tömb Nagy Lajos király u Kereskedők Háza déli oldala Nagy Lajos király u. ÁNTSZ, APEH-tömb déli és északi oldala Czinderi utca Alsómalom-Rákóczi út kereszteződésében kialakított parkoló Jókai utca (Nagy Lajos király úttól É-ra eső szakasza) Eötvös utca Dischka Gy. utca Zrínyi M. utca Dr. Váradi A. utca Ferencesek utcája (Sétatér és Dr. Váradi utca közötti szakasz) Rét utca (József A. úttól É-ra eső szakasz) Rákóczi u., ill. Kórház tér (volt Tűzoltó laktanya előtti parkoló) Iparos Ház belső tömbje József A. u számú ingatlanok tömbbelsője Iparosház É-i oldala. I. díjzóna szektorai a) Az Irgalmasok utca és Bajcsy Zs. E. utcától Ny-ra eső és az I. sz. parkolózónához tartozó parkoló, b) Az Irgalmasok utcától K-re eső és az I. sz. parkolózónához tartozó parkoló illetve a Széchenyi tér. A II. díjzóna határai Klimó Gy. utca Kodály Z. utca Alkotmány u. (Rókus utca előtti szakasza) Rókus utca Hungária út Madách I. utca József Attila utca Szendrey Júlia utca Garay utca Kórház tér által határolt terület. Vásárcsarnok. Rákóczi út úttengely Zsolnay V. út úttengely Lánc utca Alsóhavi utca úttengely Ágoston tér dr. Majorossy I. utca Felsőmalom utca (Rákóczi útig terjedő szakasz) által határolt területeken belül a II. zóna parkoló.

19 19 / :13 II. díjzóna parkoló: Klimó Gy. utca Kodály Z. utca Alkotmány utca Rókus utca (Ny-i oldalon fekvő tömbbelsővel) Zója utca Őz utca Dr. Nagy J. utca Attila utca Báthory utca Tábor utca Forbáth A. utca Sánc utca Alajos utca Kóczián S. utca Dr. Nagy J. u. Hungária út Madách I. utca Erreth L. utca Hargita utca Garay utca Petőfi utca (József A. úttól É-ra eső szakasz) Jászai M. utca Hőgyes E. utca Szendrey J. utca Nagy Lajos király utcától D-re fekvő Vásárcsarnok belső tömbje. Felsőmalom, illetve dr. Majorossy I. utca Egyetem utca Rákóczi úttól É-ra fekvő szakasza Koller utca Lenke utca Nagy Lajos utca Harangöntő utca Béri Balog Á. utca Lánc utca Búza tér Király utca (Felsőmalom utca Búza tér közötti szakasz). II. díjzóna szektorai a) A Hungária út és az úttól É-ra fekvő II-es zónához tartozó parkoló b) A Hungária út és a József Attila út között fekvő, a II. parkolózónához tartozó parkoló, c) A Vásárcsarnok tömbbelső, II. parkolózónához tartozó parkoló (a szektorban ingatlannal rendelkező igényjogosult magánszemélyek és intézmények a III. díjzóna b.) szektorának parkoló igénybevételére is jogosultak). d) A Felsőmalom és Rákóczi út kereszteződésétől ÉK-re eső, a II. parkolózónához tartozó parkoló. Az III. díjzóna határai Alsómalom utca (úttengely) Rákóczi út (úttengely) Vargha Damján utca (úttengely) Bacsó B. út Somogyi B. utca (úttengely) által határolt, József A. utca úttengely Nagy Lajos király útja (úttengely) Bajcsy Zs. E. utca (úttengely) Móricz Zs. tér Lokomotív u. Kálvin u. Vasút u. ( től) Indóház tér Rét utca Kolozsvár utca Petőfi S. utca által határolt területen belül a III. zóna parkoló: Alkotmány u. úttengely Rókus u-tól nyugatra Ifjúság u. úttengely Pacsirta u. Zichy Gy. utcáig Kürt u. Szigeti u. úttengely ( től) Harangöntő u. Felsővámház u. Farkas István u. Zsolnay V. u. Lánc u. a Harangöntő utcáig ( től) A III. díjzóna parkolóhelyei Somogyi B. utca Liszt F. utca Zsinkó I. utca Légszeszgyár utca (Somogyi B. utcától É-ra eső szakasz) Dohány utca Vasvári P. utca Egyetem utca (Rákóczi úttól D-re eső szakasz) Vargha Damján és a Vasvári P. utca 48-as tér ( től).

20 20 / :13 Móricz Zs. tér (és az ettől É-ra fekvő tömbbelső) Jókai utca (Nagy Lajos király útjától D-re eső szakasz) Lokomotív u. ( től) - Indóház tér Kálvin utca Vasút utca ( től) Móricz Zs. utca Gizella utca Kafka M. utca Szabadság utca (József A. utcától D-re eső szakasza) Heim P. utca Igló utca Lőcse utca Eperjes utca Rét utca (József A. utcától D-re eső szakasz) Köztársaság tér Marosvásárhely utca Bajnok utca Szabó J. utca - Semmelweis utca (Kolozsvár utcától É-ra eső szakasza) Temesvár utca Kolozsvár utca Kolozsvár u. 1. Mártírok u. kereszteződés közötti terület - Petőfi utca (József A. utcától D-re eső szakasz) Nagyvárad utca (Semmelweis és Petőfi utca közötti szakasz) Ifjúság u. déli oldala Pacsirta u. a Zichy Gy. utcáig Kürt u. Honvéd u. Váci M. u. Veres P. u. Budai Nagy Antal u. ( től) Harangöntő u. Felsővámház u. Felsőbalokány u. Farkas I. u. ( től.) III. díjzóna szektorai a.) Rókus utca Ifjúság útja Kürt utca Szigeti út által határolt terület, valamint a Pacsirta u. (Ifjúság útja és a Zichy Gyula utca közötti szakasz) III. parkolózónához tartozó parkoló ( től) b.) A Rét utca és a Rét utcától Ny-ra eső, valamint a III. parkolózónához tartozó parkoló, c.) A Rét utcától a Bajcsy Zs. E, utcáig terjedően a III. parkolózónához tartozó parkoló d.) Az Alsómalom utcától É-K-re eső, a III. parkolózónához tartozó parkoló, e.) A Harangöntő u. - Felsővámház u. - Farkas I. u. - Zsolnay V. u. - Lánc utcáig terjedően ( től) a III. parkolózónához tartozó parkoló. 2.) Díjosztályok A parkolási díjak szempontjából a közúti gépjárműveket az alábbi két díjosztályba kell sorolni. A) díjosztály Az 5,50 m-nél nem hosszabb és 3500 kg összsúlyt meg nem haladó gépjárművek, (személygépkocsik, vegyes használatú járművek és kisteherautók stb.) a járműnek minősülő lakó és pótkocsik. B) díjosztály Egyéb 5,50 m-nél hosszabb és 3500 kg összsúlyt meghaladó gépjárművek, a járműnek minősülő lakó és pótkocsik.

21 21 / :13

22 22 / :13 44/2008. (12.15.) Ör. 4. sz. melléklete A parkolás díjai és pótdíjai 1.) Parkolási díjak: díjövezet A/ díjosztály B/ díjosztály I. díjövezet 300 Ft/óra 600 Ft/óra II. díjövezet 160 Ft/óra 400 Ft/óra III. díjövezet 100 Ft/óra 200 Ft/óra 2.) Parkolóbérlet havi, negyedéves és éves díjai (csak az A/ díjosztályba tartozó járművekre váltható) díjövezet havi bérlet negyedéves bérlet éves bérlet I. díjövezet Ft Ft Ft II. díjövezet Ft Ft Ft III. díjövezet Ft Ft Ft összevont bérlet (I-III. övezet) Ft Ft Ft 3.) Parkolóbérlet váltható az egyes díjzónákban lakó jogosult magánszemélyek és intézmények, valamint az önkormányzat és intézményei részére az alábbi feltételekkel: (éves/féléves időszakra) a.) Jogosult magánszemélyek: - I. övezetben 6.600/3.600 Ft - II. övezetben 4.800/2.600 Ft - III. övezetben 3.600/2.000 Ft aa.) jogosult nyugdíjas magánszemélyek (bármely díjövezetben) Ft b.) Jogosult intézmények: - I. övezetben / Ft - II. övezetben / Ft - III. övezetben /6500 Ft c.) Kizárólagos használatú várakozóhely díja: I. díjövezet: Ft/év/parkolóhely II. díjövezet: Ft/év/parkolóhely III. díjövezet: Ft/év/parkolóhely

23 23 / :13 d.) Parkolóbérlet cseréjének, pótlásának díja Ft/db 4.) A parkolási díjak pótdíjai: a.) Az engedély nélküli parkolás vagy késedelmes fizetés esetén az 1.) pontban megjelölt alap és pótdíjat kell fizetni a parkoló övezetre meghatározott egy órára eső alapdíj figyelembevételével. b.) A pótdíj az a.) pont szerint meghatározott mérték 10-szerese, ha a kötelezett az esedékesség napjától számított 8 napon belül megfizeti. c.) 8 és 20 nap közötti fizetés esetén a pótdíj az a.) pont szerinti mérték 20-szorosa. d.) 20 napon túli fizetés esetén a pótdíj az a.) pontban meghatározott mérték 30-szorosa. e.) A 4.a), b) pont alapján meghatározott pótdíj 50 %-kal csökkentett mértékben fizethető, ha a parkoló igénybevétele a megváltott parkolási időn túl történt, de az igénybevevő a díj és a csökkentett pótdíj fizetésére vonatkozó kötelezettségének aznap, vagy a következő munkanapon eleget tesz. 5.) A mellékletben meghatározott parkolási díjak magukban foglalják az ÁFÁ-t is, a pótdíjak ÁFÁ-t nem tartalmaznak.

24 24 / :13 44/2008. ( ) Ör. 5. sz. melléklete A korlátozott forgalmú övezetek és parkolózónák használatáról, valamint a használatra jogosító engedélyekről 1. A parkolózónában parkolni a parkolójegy automatából pénzérmével vagy chipkártyával váltott parkolójegy, vagy előre váltott napi parkolójegy (10 órai parkolási összeg) alapján, mobiltelefonos díjfizetéssel, érvényes bérlettel, vagy engedéllyel lehet. Mobiltelefonos díjfizetéssel igénybe vehető legrövidebb parkolási időtartam 15 perc. A parkolóbérlet, kedvezményes és kombinált parkolóbérlet az A/díjosztályhoz tartozó járművekre, chipkártya és mobiltelefonos kártya (matrica) a közterület-kezelő által megbízott Kerident Kft irodájában vásárolható (Pécs, Lánc u. 2.). A parkolójegyet a parkolójegy automatából kell megvásárolni fémpénz bedobásával vagy chipkártyával. A legrövidebb időtartam, amelyre parkolójegy vásárolható, 30 perc. A várakozási idő meghosszabbítása új parkolójegy megváltásával történhet. A parkolóhely igénybevétele úgy történhet, hogy az elfoglaláskor a gépkocsi első szélvédője mögött jól látható módon kell elhelyezni a jogosultságot igazoló jegyet vagy bérletet, illetve a fizetési mentességet biztosító engedélyt. A mobiltelefonos díjfizetésnél az üzemeltetőhöz befizetett díj felhasználásáig a fizető parkolóhelyek korlátozás nélkül vehetők igénybe úgy, hogy az adott parkolóhelyen a parkolás kezdetét és a parkolás befejezését az igénybe vevő regisztráltatja a megadott telefonszámon. Az igénybevétel jogszerűségét az ellenőrök a regisztráció alapján ellenőrzik. 2. A korlátozott forgalmú övezet igénybevételére vonatkozó behajtási engedély vagy behajtási bérlet a közterület-kezelő Pécs Holding Zrt. irodájában vásárolható (7626 Pécs, Búza tér 8/b.) Behajtási engedélyt, bérletet a közterület-kezelő a jogosultság és a díj befizetésének igazolása alapján a gépjármű rendszámának feltüntetésével adja ki.

25 25 / :13

26 26 / :13

27 27 / :13

28 28 / :13

29 29 / :13

30 30 / :13

31 31 / :13

32 32 / :13

33 33 / :13

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgy lésének 18/2010. (VI. 25.) önkormányzati rendelete a történelmi belváros környezetkímél forgalmi rendjér

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgy lésének 18/2010. (VI. 25.) önkormányzati rendelete a történelmi belváros környezetkímél forgalmi rendjér Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 18/2010. (VI. 25.) önkormányzati rendelete a történelmi belváros környezetkímélő forgalmi rendjéről, valamint a fizető parkolóhelyek működtetéséről szóló

Részletesebben

(2).mobiltelefonos parkolás esetén a minimálisan megváltható várakozási jogosultság legrövidebb időtartama 15 perc. 2..

(2).mobiltelefonos parkolás esetén a minimálisan megváltható várakozási jogosultság legrövidebb időtartama 15 perc. 2.. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 44/2006. (12. 20.) sz. rendelete a történelmi belváros környezetkímélő forgalmi rendjéről, valamint a fizető parkolóhelyek működtetéséről szóló 81/2001.

Részletesebben

Rendelet hatálya 1. Fogalom meghatározások 2.

Rendelet hatálya 1. Fogalom meghatározások 2. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 81/2001. (12. 20.) sz. rendelete a történelmi belváros környezetkímélő forgalmi rendjéről, valamint a fizető parkolóhelyek működtetéséről A helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 35/2001. ( ) számú rendelete

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 35/2001. ( ) számú rendelete Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 35/2001. (06. 22.) számú rendelete a Pécs város közigazgatási területén lévő közterületi parkolók üzemeltetéséről és a parkolási díjakról szóló 1993.

Részletesebben

A rendelet hatálya 1. 1

A rendelet hatálya 1. 1 Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 44/2008. (12. 15.) rendelete a történelmi belváros környezetkímélő forgalmi rendjéről, valamint a fizető parkolóhelyek működtetéséről Az Alkotmány 44/A.

Részletesebben

A rendelet hatálya 1. 1

A rendelet hatálya 1. 1 Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 44/2008. (12. 15.) rendelete a történelmi belváros környezetkímélő forgalmi rendjéről, valamint a fizető parkolóhelyek működtetéséről Az Alkotmány 44/A.

Részletesebben

12/2004. (IV.24.) Orosházi Önkormányzati rendelet

12/2004. (IV.24.) Orosházi Önkormányzati rendelet 12/2004. (IV.24.) Orosházi Önkormányzati rendelet a fizető-parkolóhelyek működésének és igénybevételének rendjéről egységes szerkezetben a módosítására kiadott 19/2004. (VII.15.) Orosházi Önkormányzati

Részletesebben

Albertirsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2004. (VII. 30.) rendelete a fizető parkolók működéséről és igénybevételük rendjéről

Albertirsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2004. (VII. 30.) rendelete a fizető parkolók működéséről és igénybevételük rendjéről Albertirsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2004. (VII. 30.) rendelete a fizető parkolók működéséről és igénybevételük rendjéről Albertirsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi

Részletesebben

1. A rendelet hatálya

1. A rendelet hatálya Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 49/2011. (X.31.) önkormányzati rendelete Pécs Város környezetkímélő forgalmi rendjéről, a fizetőparkoló-helyek működtetéséről, valamint a várakozási díjakról

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 49/2011. (X.31.) önkormányzati rendelete Pécs Város környezetkímélő forgalmi rendjéről,

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 49/2011. (X.31.) önkormányzati rendelete Pécs Város környezetkímélő forgalmi rendjéről, Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 49/2011. (X.31.) önkormányzati rendelete Pécs Város környezetkímélő forgalmi rendjéről, a fizetőparkoló-helyek működtetéséről, valamint a várakozási díjakról

Részletesebben

1. Általános rendelkezések

1. Általános rendelkezések Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 28/2012. (IV.28.) önkormányzati rendelete a fizető várakozás rendjéről (hatályos 2016. június 1-től) Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzatának

Részletesebben

1. A rendelet hatálya

1. A rendelet hatálya Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 49/2011. (X.31.) önkormányzati rendelete Pécs Város környezetkímélő forgalmi rendjéről, a fizetőparkoló-helyek működtetéséről, valamint a várakozási díjakról

Részletesebben

Általános feltételek 1..

Általános feltételek 1.. Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzatának 4/2005. (I. 21.) rendelete a Budapest Főváros V. kerület közterületein járművel várakozás rendjéről egységes szerkezetben a 15/2005. (III.21.),

Részletesebben

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének /2017. (..) önkormányzati rendelete Velence Város parkolási rendjéről. A rendelet hatálya

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének /2017. (..) önkormányzati rendelete Velence Város parkolási rendjéről. A rendelet hatálya Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének /2017. (..) önkormányzati rendelete Velence Város parkolási rendjéről Velence Város Önkormányzat Képviselő-testülete a közúti közlekedésről szóló 1988.

Részletesebben

melléklet 1. A rendelet hatálya

melléklet 1. A rendelet hatálya melléklet Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 49/2011. (X.31.) önkormányzati rendelete Pécs Város környezetkímélő forgalmi rendjéről, a fizetőparkoló-helyek működtetéséről, valamint a várakozási

Részletesebben

Sárvár város Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2011.(VI.24.) önkormányzati rendelete a parkolási rendről

Sárvár város Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2011.(VI.24.) önkormányzati rendelete a parkolási rendről Sárvár város Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2011.(VI.24.) önkormányzati rendelete a parkolási rendről Sárvár város Önkormányzati Képviselő-testülete a közúti közlekedésről szóló 1988.évi I.tv.

Részletesebben

2015. augusztus 1-től hatályos szöveg (egységes szerkezetben) KISVÁRDA VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 13/2008. (VI.26.) r e n d e l e t e

2015. augusztus 1-től hatályos szöveg (egységes szerkezetben) KISVÁRDA VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 13/2008. (VI.26.) r e n d e l e t e 2015. augusztus 1-től hatályos szöveg (egységes szerkezetben) KISVÁRDA VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 13/2008. (VI.26.) r e n d e l e t e a parkolás szabályairól és a parkolási díj megállapításáról

Részletesebben

1. A rendelet hatálya

1. A rendelet hatálya Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 49/2011. (X.31.) önkormányzati rendelete Pécs Város környezetkímélő forgalmi rendjéről, a fizetőparkoló-helyek működtetéséről, valamint a várakozási díjakról

Részletesebben

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő- testülete. 8/2017 (III. 31.) önkormányzati rendelete

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő- testülete. 8/2017 (III. 31.) önkormányzati rendelete Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő- testülete 8/2017 (III. 31.) önkormányzati rendelete a védett és korlátozott övezetekbe történő behajtás rendjéről Biatorbágy Város Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Salföld Község Önkormányzat Képviselő-testület. 9/2003.(V.10.) rendelet. a fizető parkolók működéséről és igénybevételük rendjéről 1..

Salföld Község Önkormányzat Képviselő-testület. 9/2003.(V.10.) rendelet. a fizető parkolók működéséről és igénybevételük rendjéről 1.. Salföld Község Önkormányzat Képviselő-testület 9/2003.(V.10.) rendelet a fizető parkolók működéséről és igénybevételük rendjéről 1.. Területi hatály (1) Az Önkormányzati rendelet hatálya a község közigazgatási

Részletesebben

PÁPA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 22/2004. (VII.7.) önkormányzati rendelete a belváros közlekedéséről /egységes szerkezetben/

PÁPA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 22/2004. (VII.7.) önkormányzati rendelete a belváros közlekedéséről /egységes szerkezetben/ PÁPA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 22/2004. (VII.7.) önkormányzati rendelete a belváros közlekedéséről /egységes szerkezetben/ Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

A Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének. 5/2001. (IV.11.) Kt. sz. rendelete

A Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének. 5/2001. (IV.11.) Kt. sz. rendelete A Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2001. (IV.11.) Kt. sz. rendelete az I. kerület közterületein - a Budai Vár kivételével - a járművel várakozás rendjének egységes kialakításáról és a várakozás

Részletesebben

Dabas Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 44 / (XII.1.) önkormányzati rendelete

Dabas Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 44 / (XII.1.) önkormányzati rendelete Dabas Város Önkormányzata Képviselő-testületének 44 / 2017. (XII.1.) önkormányzati rendelete Dabas Város vásárterének és a környező közterület parkolási rendjéről Dabas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Szilvásvárad Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 6./2007. (III.21.) önkormányzati rendelete

Szilvásvárad Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 6./2007. (III.21.) önkormányzati rendelete Szilvásvárad Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6./2007. (III.21.) önkormányzati rendelete A fizető várakozóhelyek kijelöléséről és használatának szabályozásáról (Egységes szerkezetbe foglalva

Részletesebben

vasárnap), továbbá húsvéthétfő, május 1., pünkösdhétfő, augusztus 20., október 23.

vasárnap), továbbá húsvéthétfő, május 1., pünkösdhétfő, augusztus 20., október 23. Nagymaros Város Önkormányzatának 7/2011. (V. 2.) önkormányzati rendelete a fizető parkolási rendszerről Nagymaros Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény

Részletesebben

Kisoroszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2015. (VII.13.) önkormányzati rendelete

Kisoroszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2015. (VII.13.) önkormányzati rendelete Kisoroszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2015. (VII.13.) önkormányzati rendelete a Kisoroszi Szigetorrban kialakítandó díjköteles várakozási terület kijelöléséről, valamint üzemeltetésének

Részletesebben

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének. 22/1999. (IX.14.) számú önkormányzati rendelete

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének. 22/1999. (IX.14.) számú önkormányzati rendelete Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének 22/1999. (IX.14.) számú önkormányzati rendelete a város egyes területein történő gépjárművel várakozás átmeneti szabályairól. A rendelet kihirdetésének

Részletesebben

1. A rendelet hatálya

1. A rendelet hatálya Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 49/2011. (X.31.) önkormányzati rendelete Pécs Város környezetkímélő forgalmi rendjéről, a fizetőparkoló-helyek működtetéséről, valamint a várakozási díjakról

Részletesebben

Szilvásvárad Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 6./2007. (III.21.) önkormányzati rendelete

Szilvásvárad Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 6./2007. (III.21.) önkormányzati rendelete Szilvásvárad Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6./2007. (III.21.) önkormányzati rendelete A fizető várakozóhelyek kijelöléséről és használatának szabályozásáról (Egységes szerkezetbe foglalva

Részletesebben

Füzesgyarmat Város Önkormányzatának 13/2011. (V. 26.) önkormányzati rendelete A FIZETŐ PARKOLÁSI RENDSZERRŐL

Füzesgyarmat Város Önkormányzatának 13/2011. (V. 26.) önkormányzati rendelete A FIZETŐ PARKOLÁSI RENDSZERRŐL Füzesgyarmat Város Önkormányzatának 13/2011. (V. 26.) önkormányzati rendelete A FIZETŐ PARKOLÁSI RENDSZERRŐL Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a közúti közlekedésről szóló 1988. évi

Részletesebben

Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése, a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. tv. 34. -ban foglalt felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése, a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. tv. 34. -ban foglalt felhatalmazás alapján a következőket rendeli el: Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 12/1991. (VI.12.) önkormányzati rendelete a korlátozott forgalmú belváros közlekedési rendjéről Módosította: 5/1993. (III.10.) 23/1994. (VI.29.). 19/1995.

Részletesebben

Ózd város Önkormányzatának 18/2004. (IV. 15.) sz. rendelete a fizető parkolók kijelöléséről, üzemeltetéséről, díjáról (egységes szerkezetben)

Ózd város Önkormányzatának 18/2004. (IV. 15.) sz. rendelete a fizető parkolók kijelöléséről, üzemeltetéséről, díjáról (egységes szerkezetben) Ózd város Önkormányzatának 18/2004. (IV. 15.) sz. rendelete a fizető parkolók kijelöléséről, üzemeltetéséről, díjáról (egységes szerkezetben) Módosító rendeletek: - 40/2004. (XII. 28.) sz. rendelet, -

Részletesebben

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 58/2010.(XI.17.) önkormányzati rendelete

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 58/2010.(XI.17.) önkormányzati rendelete Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 58/2010.(XI.17.) önkormányzati rendelete a fizetőparkolók üzemeltetéséről Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a közúti közlekedésről

Részletesebben

Orfű Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 5/2005.(V.30.) számú R e n d e l e t e

Orfű Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 5/2005.(V.30.) számú R e n d e l e t e Orfű Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 5/2005.(V.30.) számú R e n d e l e t e a Horgászfaluba (A-B-C-D szektorok) való gépjárművel történő behajtás és várakozás rendjéről és díjáról Orfű Község Önkormányzatának

Részletesebben

2/2015. (II. 06.) 29/2014. (XI.18.)

2/2015. (II. 06.) 29/2014. (XI.18.) Ajka város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (II. 06.) önkormányzati rendelete Ajka város fizető parkolási rendszerének szabályozásáról szóló 29/2014. (XI.18.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

Lakossági tájékoztató Vác város február 1-től érvényes parkolási rendjéről

Lakossági tájékoztató Vác város február 1-től érvényes parkolási rendjéről Lakossági tájékoztató Vác város 2018. február 1-től érvényes parkolási rendjéről AZ ÜZEMELTETŐ NEVE ÉS CÍME: Váci Városfejlesztő Kft. 2600 Vác, Köztársaság út 34. Telefon: 06-27/510-107 I. Ügyfélszolgálat

Részletesebben

Területi hatály. (3) A fizető parkolók felsorolását az 1. számú melléklet tartalmazza.

Területi hatály. (3) A fizető parkolók felsorolását az 1. számú melléklet tartalmazza. Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2008. (VII. 03.) Ör. sz. rendelete a fizető parkolási rendszerről (egységes szerkezetben a módosító 10/2009. (V.21.), illetve 9/2010. (V.20.)

Részletesebben

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2012. (III. 22.) Ör. sz. rendelete a fizető parkolási rendszerről

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2012. (III. 22.) Ör. sz. rendelete a fizető parkolási rendszerről Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2012. (III. 22.) Ör. sz. rendelete a fizető parkolási rendszerről Hajdúszoboszló város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

2. A fizető-parkolóhelyek működtetése, igénybevétele

2. A fizető-parkolóhelyek működtetése, igénybevétele ékéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 21/2010. (VI. 28.) önkormányzati rendelete a fizető-parkolóhelyek működésének és igénybevételének rendjéről ékéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat

Részletesebben

A rendelet hatálya 1.

A rendelet hatálya 1. 458 Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2016. (VI.10.) önkormányzati rendelete a fizető-parkolóhelyek működésének és igénybevételének előírásairól Módosítva: 21/2016. (XI.11.) Szentes

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2014. május 29-én tartandó ülésére. Rendelettervezet a parkolás szabályozásáról és a várakozás rendjéről

ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2014. május 29-én tartandó ülésére. Rendelettervezet a parkolás szabályozásáról és a várakozás rendjéről Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Polgármesterétől 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. szám (66) 491-058, 491-401, Fax: 491-361 E-mail: polgarmester@fuzesgyarmat.hu ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések Borsodszirák Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2011.(IX.14.) önkormányzati rendelete A járművek közlekedésének helyi közutakon történő súlykorlátozásáról, a közútkezelői hozzájárulás kiadásának

Részletesebben

12/2008. (03.28.) Kgy. rendelet. A járművek behajtási engedélyeinek kiadási és felülvizsgálati rendjéről

12/2008. (03.28.) Kgy. rendelet. A járművek behajtási engedélyeinek kiadási és felülvizsgálati rendjéről 12/2008. (03.28.) Kgy. rendelet A járművek behajtási engedélyeinek kiadási és felülvizsgálati rendjéről Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló többször módosított

Részletesebben

Mágocs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete. 20/2008. (XII. 31.) rendeletével módosított. 11/2005. (X. 01.) rendelete

Mágocs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete. 20/2008. (XII. 31.) rendeletével módosított. 11/2005. (X. 01.) rendelete Mágocs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 20/2008. (XII. 31.) rendeletével módosított 11/2005. (X. 01.) rendelete a nagyközség belterületi úthálózatának környezetkímélő rendjéről (a módosításokkal

Részletesebben

TERVEZET Mágocs Város Önkormányzat Képviselő-testülete.../2015. (...) rendelete. a település belterületi úthálózatának környezetkímélő rendjéről

TERVEZET Mágocs Város Önkormányzat Képviselő-testülete.../2015. (...) rendelete. a település belterületi úthálózatának környezetkímélő rendjéről TERVEZET Mágocs Város Önkormányzat Képviselő-testülete../2015. (...) rendelete a település belterületi úthálózatának környezetkímélő rendjéről Mágocs Város Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország

Részletesebben

12/2008. (03.28.) Kgy. rendelet 1. A járművek behajtási engedélyeinek kiadási és felülvizsgálati rendjéről

12/2008. (03.28.) Kgy. rendelet 1. A járművek behajtási engedélyeinek kiadási és felülvizsgálati rendjéről 12/2008. (03.28.) Kgy. rendelet 1 A járművek behajtási engedélyeinek kiadási és felülvizsgálati rendjéről Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló többször módosított

Részletesebben

Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2010. (III. 31.) rendelete

Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2010. (III. 31.) rendelete Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2010. (III. 31.) rendelete Terézváros közterületein a járművel várakozás rendjének egységes kialakításáról, a lakossági várakozási

Részletesebben

SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 18/2016. (VI.29.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 18/2016. (VI.29.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE 1 SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 18/2016. (VI.29.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE a parkolás szabályozásáról és a várakozás rendjéről szóló 14/2011. (V. 13.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

FEHÉRGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK. 5/1996.(IV. 25.) Önk. számú rendelete

FEHÉRGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK. 5/1996.(IV. 25.) Önk. számú rendelete FEHÉRGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 5/1996.(IV. 25.) Önk. számú rendelete a parkolás szabályairól és a parkolási díjak megállapításáról Fehérgyarmat Város Képviselő- testülete a közúti

Részletesebben

Polgármesteri Hivatal Műszaki Osztály 6600 Szentes, Kossuth tér 6. 63/

Polgármesteri Hivatal Műszaki Osztály 6600 Szentes, Kossuth tér 6. 63/ Polgármesteri Hivatal Műszaki Osztály 6600 Szentes, Kossuth tér 6. 63/510-300 Ikt.sz.:07-1451-4/2007. Témafelelős: Cseuz András, Dr. Bujdosó Károly Tárgy: A fizető parkolóhelyek működésének és igénybevételének

Részletesebben

Képviselő-testülete. 19/2015.(XII.28.) rendeletével hatályon kívül helyezett. 20/2008. (XII. 31.), 7/2012.(VI.01.) rendeletével módosított

Képviselő-testülete. 19/2015.(XII.28.) rendeletével hatályon kívül helyezett. 20/2008. (XII. 31.), 7/2012.(VI.01.) rendeletével módosított 1 Mágocs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 19/2015.(XII.28.) rendeletével hatályon kívül helyezett 20/2008. (XII. 31.), 7/2012.(VI.01.) rendeletével módosított 11/2005. (X. 01.) rendelete a

Részletesebben

1. A rendelet hatálya

1. A rendelet hatálya Ócsa Város Önkormányzatának 26/2010. (XII.24.) számú rendelete 1 A járművek közlekedésének önkormányzati tulajdonú utakon történő súlykorlátozásáról, a behajtási engedélyek kiadásának és felhasználásának

Részletesebben

I. A rendelet hatálya

I. A rendelet hatálya Lakitelek Nagyközség Önkormányzatának 9/2010. (VI. 24.) önkormányzati rendelete A közterületi parkolásért fizetendő díj megállapításáról Lakitelek Önkormányzatának Képviselő-testülete a közúti közlekedésről

Részletesebben

ellenőrzést végző járművei, továbbá a Baranya Megyei Polgárőr Egyesületek Szövetsége járőrszolgálatot ellátó járműve.

ellenőrzést végző járművei, továbbá a Baranya Megyei Polgárőr Egyesületek Szövetsége járőrszolgálatot ellátó járműve. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének./2015. (VI.) önkormányzati rendelete Pécs város környezetkímélő forgalmi rendjéről, a fizetőparkoló-helyek működtetéséről, valamint a várakozás díjairól

Részletesebben

Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 12/2013. (V.9.) önkormányzati rendelete a belváros közlekedéséről (egységes szerkezetben)

Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 12/2013. (V.9.) önkormányzati rendelete a belváros közlekedéséről (egységes szerkezetben) Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 12/2013. (V.9.) önkormányzati rendelete a belváros közlekedéséről (egységes szerkezetben) Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete az épített környezet

Részletesebben

1. Fogalom meghatározások

1. Fogalom meghatározások M Á S O L A T Vác Város Önkormányzat Képviselő-testületének 32/2017. (XII.15.) önkormányzati rendelete a parkolás szabályozásáról és a várakozóhelyek igénybevételének rendjéről Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK 53/2012.(XII.14.) önkormányzat rendelete

NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK 53/2012.(XII.14.) önkormányzat rendelete NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK 53/2012.(XII.14.) önkormányzat rendelete a belváros forgalmi rendjéről szóló 24/1995.(VI.1.) önkormányzati rendelet módosításáról Nyíregyháza Megyei

Részletesebben

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2010.(VI.18.) sz. önkormányzati rendelete

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2010.(VI.18.) sz. önkormányzati rendelete A kihirdetés módja: kifüggesztés A kihirdetés napja: 2010. június 18. dr. Xantus Judit jegyző Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2010.(VI.18.) sz. önkormányzati

Részletesebben

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2010.(VI.18.) sz. önkormányzati rendelete

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2010.(VI.18.) sz. önkormányzati rendelete A kihirdetés módja: kifüggesztés A kihirdetés napja: 2010. június 18. dr. Xantus Judit jegyző Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2010.(VI.18.) sz. önkormányzati

Részletesebben

7. 3 Hatályon kívül helyezve.

7. 3 Hatályon kívül helyezve. Kesztölc Község Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2011. (XII.15.) önkormányzati rendelete a járművek közlekedésének helyi közutakon történő súlykorlátozásáról, a behajtási engedélyek kiadásának és

Részletesebben

Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 12/2013. (V.9.) önkormányzati rendelete a belváros közlekedéséről (egységes szerkezetben)

Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 12/2013. (V.9.) önkormányzati rendelete a belváros közlekedéséről (egységes szerkezetben) Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 12/2013. (V.9.) önkormányzati rendelete a belváros közlekedéséről (egységes szerkezetben) Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete az épített környezet

Részletesebben

*A rendelet hatálya *(Hatályos: október 14. napjától) 1.

*A rendelet hatálya *(Hatályos: október 14. napjától) 1. 458 Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2016. (VI.10.) önkormányzati rendelete a fizető-parkolóhelyek működésének és igénybevételének előírásairól Módosítva: 21/2016. (XI.11.), 11/2017.

Részletesebben

1. Általános rendelkezések

1. Általános rendelkezések Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 21/2010. (VI. 28.) önkormányzati rendelete a fizető-parkolóhelyek működésének és igénybevételének rendjéről (Egységes szerkezetben a 37/2010. (XII.20.),

Részletesebben

LÉBÉNY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2008. (VI.30.) rendelete a. behajtási engedélyek szabályozásáról

LÉBÉNY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2008. (VI.30.) rendelete a. behajtási engedélyek szabályozásáról LÉBÉNY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2008. (VI.30.) rendelete a behajtási engedélyek szabályozásáról Lébény Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Maglód Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének. a település egyes területeire való behajtás rendjéről és a fizetendő díjakról 1

Maglód Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének. a település egyes területeire való behajtás rendjéről és a fizetendő díjakról 1 Hatályos: 2015. április elsejétől Maglód Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2007.(III.30.)Kt. rendelete a település egyes területeire való behajtás rendjéről és a fizetendő díjakról 1 ZÁRADÉK

Részletesebben

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2012. (III. 22.) Ör. sz. rendelete a fizető parkolási rendszerről

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2012. (III. 22.) Ör. sz. rendelete a fizető parkolási rendszerről Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2012. (III. 22.) Ör. sz. rendelete a fizető parkolási rendszerről (egységes szerkezetben a módosító 3/2015. (I.29.) Ör-tel.) Hajdúszoboszló város

Részletesebben

(2) A rendelet hatálya kiterjed valamennyi rendszámmal rendelkező járműre és azok üzembentartójára.

(2) A rendelet hatálya kiterjed valamennyi rendszámmal rendelkező járműre és azok üzembentartójára. Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 59/2013. (XI.4.) önkormányzati rendelete Erzsébetváros közterületein a járművel várakozás rendjéről, a várakozási hozzájárulásokról

Részletesebben

Egységes szerkezet A parkolási rendszer üzemeltetése. 3. A várakozási hozzájárulás

Egységes szerkezet A parkolási rendszer üzemeltetése. 3. A várakozási hozzájárulás Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 29/2013. (VII. 2.) önkormányzati rendelete a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat közigazgatási területén a járművel

Részletesebben

Város Polgármestere. Előterjesztés. Behajtási engedély védett övezetekbe

Város Polgármestere. Előterjesztés. Behajtási engedély védett övezetekbe Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a Telefon: 06 23 310-174/233 mellék Fax: 06 23 310-135 E-mail: beruhazas@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Előterjesztés Behajtási engedély védett

Részletesebben

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 1/2015. (I. 28.) önkormányzati rendelete

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 1/2015. (I. 28.) önkormányzati rendelete Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (I. 28.) önkormányzati rendelete az önkormányzati tulajdonú, behajtási tilalommal érintett közterületekre gépjárművel történő behajtás engedélyezésének

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület november 26-i ülésére. Fizetőparkolók működéséről szóló helyi rendelet módosítása

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület november 26-i ülésére. Fizetőparkolók működéséről szóló helyi rendelet módosítása E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2014. november 26-i ülésére. Tárgy: Fizetőparkolók működéséről szóló helyi rendelet módosítása Tisztelt Képviselő-testület! Szentgotthárd Város Önkormányzata

Részletesebben

A rendelet hatálya. Általános rendelkezések

A rendelet hatálya. Általános rendelkezések Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete 9/2010. ( II.15. ) rendelete a védett (gyalogos) övezet járműforgalmának korlátozásáról (egységes szerkezetbe foglalva) Sátoraljaújhely Város Önkormányzat

Részletesebben

Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 12/2013. (V.9.) önkormányzati rendelete a belváros közlekedéséről (egységes szerkezetben)

Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 12/2013. (V.9.) önkormányzati rendelete a belváros közlekedéséről (egységes szerkezetben) Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 12/2013. (V.9.) önkormányzati rendelete a belváros közlekedéséről (egységes szerkezetben) Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete az épített környezet

Részletesebben

PARKOLÁSI SZABÁLYZAT

PARKOLÁSI SZABÁLYZAT PARKOLÁSI SZABÁLYZAT LEHEL CSARNOK 1134 Budapest, Váci út 9-15. 1. A parkolási szabályzat hatálya Jelen parkolási rend területi hatálya kiterjed a 1134 Budapest, Váci út 9-15. alatt működő Lehel Csarnok

Részletesebben

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 19/1997. (V.22.) önkormányzati rendelete a fizető parkolók működéséről és igénybevételük rendjéről 1

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 19/1997. (V.22.) önkormányzati rendelete a fizető parkolók működéséről és igénybevételük rendjéről 1 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 19/1997. (V.22.) önkormányzati rendelete a fizető parkolók működéséről és igénybevételük rendjéről 1 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

1. A rendelet hatálya 1.

1. A rendelet hatálya 1. Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva. Lezárva: 2017. 11. 30. Hatályos: 2018. 01. 01. - Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 64/2012. (XI. 30.) önkormányzati rendelete a fizető

Részletesebben

(2) A rendelet hatálya kiterjed valamennyi rendszámmal rendelkező járműre és azok üzembentartójára.

(2) A rendelet hatálya kiterjed valamennyi rendszámmal rendelkező járműre és azok üzembentartójára. Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 59/2013. (XI.4.) önkormányzati rendelete Erzsébetváros közterületein a járművel várakozás rendjéről, a várakozási hozzájárulásokról

Részletesebben

a Képviselő-testület április 19-ei ülésére

a Képviselő-testület április 19-ei ülésére Gödöllő Város Polgármestere ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2018. április 19-ei ülésére Tárgy: Javaslat a Gödöllő város közterületeinek használatáról, a közterületek és a vásárok rendjéről szóló 23/2014

Részletesebben

Nagykálló Város Önkormányzat. 5/2009. (II.06.) Önk. r e n d e l e t

Nagykálló Város Önkormányzat. 5/2009. (II.06.) Önk. r e n d e l e t Nagykálló Város Önkormányzat 5/2009. (II.06.) Önk. r e n d e l e t parkolóhelyek létesítéséről, valamint nem fizető parkolók üzemeltetésének szabályozásáról (egységes szerkezetben a 8/2010. (II.19.), 18/2012.

Részletesebben

(egységes szerkezetben a 33/2014.(XII.18.), 11/2015.(III.26.) önkormányzati rendeletekkel) 1. Általános rendelkezések

(egységes szerkezetben a 33/2014.(XII.18.), 11/2015.(III.26.) önkormányzati rendeletekkel) 1. Általános rendelkezések Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 24/2014.(X.29.) önkormányzati rendelete a közterületi várakozóhelyek kijelöléséről és használatának szabályozásáról (egységes szerkezetben a 33/2014.(XII.18.),

Részletesebben

1. 1 Fogalom meghatározások

1. 1 Fogalom meghatározások M Á S O L A T Vác Város Önkormányzat Képviselő-testületének 32/2017. (XII.15.) önkormányzati rendelete a parkolás szabályozásáról és a várakozóhelyek igénybevételének rendjéről (módosításokkal egységes

Részletesebben

SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 11/1999. /IV.23./ sz. RENDELETE. a parkolás szabályozásáról és a várakozás rendjéről

SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 11/1999. /IV.23./ sz. RENDELETE. a parkolás szabályozásáról és a várakozás rendjéről SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 11/1999. /IV.23./ sz. RENDELETE a parkolás szabályozásáról és a várakozás rendjéről (A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva és lezárva: 2004. június 1.) Siófok Város

Részletesebben

1. (1) A rendelet területi hatálya Veszprém közigazgatási területén belül a kijelölt korlátozott forgalmú övezetre terjed ki.

1. (1) A rendelet területi hatálya Veszprém közigazgatási területén belül a kijelölt korlátozott forgalmú övezetre terjed ki. Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a 30/2013. (X.31.) Ör., a 6/2014. (II.27.) Ör., a 22/2014.(VI.30.) Ör., a 28/2016. (VI.29.)Ör, a 3/2018.(I.25.)Ör és a 29/2018.(VI.27) Ör-rel módosított

Részletesebben

Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzatának 42/2007. (X. 19.) rendelete a kerékbilincs alkalmazásáról. Általános szabályok

Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzatának 42/2007. (X. 19.) rendelete a kerékbilincs alkalmazásáról. Általános szabályok Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzatának 42/2007. (X. 19.) rendelete a kerékbilincs alkalmazásáról Belváros-Lipótváros Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 27/2011. (XII. 12.) önkormányzati rendelete

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 27/2011. (XII. 12.) önkormányzati rendelete Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 27/2011. (XII. 12.) önkormányzati rendelete a parkolás szabályozásáról és a várakozás igénybevételének rendjéről szóló 13/2010. (VI. 21.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

Értelmező rendelkezések 2.

Értelmező rendelkezések 2. Harkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2015. (IV.09.) számú rendelete egységes szerkezetben a 19/2015.(VI. 19.), a 36/2015. (XII. 30.), a 11/2017. (VII. 07.), a 16/2017. (VIII. 29.) és a

Részletesebben

Bükkösd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2013. (X. 11.) önkormányzati rendelete a járművek közlekedésének helyi közutakon történő

Bükkösd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2013. (X. 11.) önkormányzati rendelete a járművek közlekedésének helyi közutakon történő Bükkösd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2013. (X. 11.) önkormányzati rendelete a járművek közlekedésének helyi közutakon történő súlykorlátozásáról, a behajtási engedélyek kiadásának és

Részletesebben

Vágáshuta Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 9/2010.(IV.27.) rendelete. a helyi közutak járműforgalmának korlátozásáról

Vágáshuta Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 9/2010.(IV.27.) rendelete. a helyi közutak járműforgalmának korlátozásáról Vágáshuta Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2010.(IV.27.) rendelete a helyi közutak járműforgalmának korlátozásáról Vágáshuta Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Területi hatály. (3) A fizető parkolók felsorolását és övezeti besorolását az I. sz. melléklet tartalmazza.

Területi hatály. (3) A fizető parkolók felsorolását és övezeti besorolását az I. sz. melléklet tartalmazza. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének többször módosított 19/1997. (V.22.) sz. önkormányzati rendelete a fizető parkolók működéséről és igénybevételük rendjéről A közúti közlekedésről szóló 1988.

Részletesebben

21/2012. (V.10.) önkormányzati rendelet a fizetőparkolók működésének és igénybevételének rendjéről

21/2012. (V.10.) önkormányzati rendelet a fizetőparkolók működésének és igénybevételének rendjéről 21/2012. (V.10.) önkormányzati rendelet a fizetőparkolók működésének és igénybevételének rendjéről Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlése a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. (5) bekezdésében

Részletesebben

18/2007.(03. 21.) Kgy. sz. rendelet 1

18/2007.(03. 21.) Kgy. sz. rendelet 1 18/2007.(03. 21.) Kgy. sz. rendelet 1 Hódmezővásárhely közterületein a járművel várakozás rendjének egységes kialakításáról, a várakozási engedélyek fajtáiról és díjáról Hódmezővásárhely versenyképességének

Részletesebben

A Rendelet 3. (1) és (2) bekezdései helyébe a következő rendelkezések lépnek:

A Rendelet 3. (1) és (2) bekezdései helyébe a következő rendelkezések lépnek: Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 14/2017. (IV.04.) önkormányzati rendelete a Szeged városban működő fizető-parkolóhelyek üzemeltetésének és használatának szabályairól szóló 23/2016.

Részletesebben

3. (1) A fizető parkolókat "Várakozóhely" jelzőtáblával és az alatta elhelyezett, fizetésre utaló kiegészítő táblával kell ellátni.

3. (1) A fizető parkolókat Várakozóhely jelzőtáblával és az alatta elhelyezett, fizetésre utaló kiegészítő táblával kell ellátni. Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 28/1996. (VI.27.) önkormányzati rendelete a fizetőparkolók működésének és igénybevételének rendjéről melyet a 45/1996.(XII.12.), a 40/1997.(XII.11.),

Részletesebben

Értelmező rendelkezések 2.

Értelmező rendelkezések 2. Harkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2015. (IV.09.) számú rendelete egységes szerkezetben a 19/2015.(VI. 19.), a 36/2015. (XII. 30.), a 11/2017. (VII. 07.), a 16/2017. (VIII. 29.), a 21/2017.

Részletesebben

1. Fogalom meghatározások

1. Fogalom meghatározások Vác Város Önkormányzat 13/2001.(IV.23.) sz. rendelete a parkolás szabályozásáról és a várakozóhelyek igénybevételének rendjéről /Az időközi módosításokkal egységes szerkezetben/ Vác Város Önkormányzat

Részletesebben

MINDSZENTKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK

MINDSZENTKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK MINDSZENTKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 8/2018. (VI. 01.) önkormányzati rendelete az önkormányzati tulajdonú utakon súlykorlátozás bevezetéséről Mindszentkálla község Önkormányzatának

Részletesebben

14/2001. (VI.27.) Budapest Hegyvidék XII. kerületi Önkormányzat

14/2001. (VI.27.) Budapest Hegyvidék XII. kerületi Önkormányzat 14/2001. (VI.27.) Budapest Hegyvidék XII. kerületi Önkormányzat rendelete a XII. kerületi korlátozott várakozási övezetekről, a lakossági és intézményi közterületi várakozási engedélyekről A Budapest Hegyvidék

Részletesebben

1.. (1) E rendelet hatálya Pincehely Nagyközség Önkormányzata tulajdonában lévő közterületek, közutak rendeltetéstől eltérő igénybevételére terjed ki.

1.. (1) E rendelet hatálya Pincehely Nagyközség Önkormányzata tulajdonában lévő közterületek, közutak rendeltetéstől eltérő igénybevételére terjed ki. Pincehely Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testületének 11/2011. (V.30. ) számú önkormányzati rendelete a közterület használatának rendjéről, valamint a helyi közút nem közlekedési célú igénybevételéért

Részletesebben

18/2007.( ) Kgy. sz. rendelet 1

18/2007.( ) Kgy. sz. rendelet 1 18/2007.(03. 21.) Kgy. sz. rendelet 1 Hódmezővásárhely közterületein a járművel várakozás rendjének egységes kialakításáról, a várakozási engedélyek fajtáiról és díjáról Hódmezővásárhely versenyképességének

Részletesebben

1. A rendelet hatálya

1. A rendelet hatálya Törökbálint Város Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2016. (IX. 26.) önkormányzati rendelete a megengedett legnagyobb össztömeget meghaladó gépjárművek helyi közútra történő behajtásához szükséges

Részletesebben