3. (1) A fizető parkolókat "Várakozóhely" jelzőtáblával és az alatta elhelyezett, fizetésre utaló kiegészítő táblával kell ellátni.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "3. (1) A fizető parkolókat "Várakozóhely" jelzőtáblával és az alatta elhelyezett, fizetésre utaló kiegészítő táblával kell ellátni."

Átírás

1 Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 28/1996. (VI.27.) önkormányzati rendelete a fizetőparkolók működésének és igénybevételének rendjéről melyet a 45/1996.(XII.12.), a 40/1997.(XII.11.), a 33/1998.(XII.17.), a 35/1999.(XI.25.), a 14/2000.(IV.27.), a 35/2000.(XI.30.), a 39/2001.(XII.6.), a 11/2002.(V.30.), a 29/2002.(XII.12.), a 40/2003.(XI. 27.), a 21/2004.(IV.28.), a 32/2005.(X.27.), a 38/2005.(XI.24.), a 43/2006.(XII.14.), a 33/2007.(XI.29), a 17/2008.(X.3), a 13/2009. (VI.3), a 26/2009.(XI.04.) és a 19/2010. (VI.23) sz. önkormányzati rendelet módosított Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlése (a továbbiakban: Közgyűlés) a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. tv. 16. (1) bekezdésében, valamint a közúti közlekedésről szóló évi I. tv. 15. (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a fizető parkolók működése és igénybevétele biztosításának érdekében az alábbiakat rendeli el: A rendelet hatálya 1. (1) A rendelet területi hatálya a város közigazgatási területén belüli önkormányzati helyi közutakon, a helyi önkormányzat tulajdonában álló közforgalom elöl elzárt magánutakon, valamint tereken, parkokban és egyéb közterületeken fizető parkolóként kijelölt várakozóhelyekre terjed ki. (2) A rendelet tárgyi hatálya kiterjed valamennyi közúti közlekedésben résztvevőre, közúti járműre, kivéve a./ a megkülönböztető fény és hangjelzéssel jogszerűen felszerelt járművet; b./ a kétkerekű segédmotor-kerékpárokat és a kerékpárokat; c./ a parkolási engedéllyel rendelkező súlyosan mozgáskorlátozottak gépjárműveit, ha azt az engedélyes érdekében használják; d./ a diplomáciai mentességet élvező személy ilyen hatósági jelzéssel ellátott gépjárműveit. A fizető parkolóhelyek 2. (1) Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése (a továbbiakban: Közgyűlés) az 1. (1) bekezdésben meghatározott területen lévő, Önkormányzat (a továbbiakban: Fenntartó) által fenntartott egyes várakozóhelyeket a közúti közlekedésről szóló évi I. tv. 15/A. (1) bekezdése alapján fizető parkolóhellyé nyilváníthat. A fizető parkolóhelyek felsorolását és díjövezeti besorolását a rendelet I. sz. melléklete tartalmazza. (2) A fizető parkoló zónák területének kiterjesztésére, valamint az övezeti besorolás megváltoztatására - az illetékes bizottságok javaslata alapján - a Közgyűlés jogosult. (3) A fizető parkolókat a fenntartóval kötött szerződés alapján a Szombathelyi Városgazdálkodási Kft. jogutódja a Szombathelyi Vagyonhasznosító és Városgazdálkodási ZRt. üzemelteti (a továbbiakban: üzemeltető). 3. (1) A fizető parkolókat "Várakozóhely" jelzőtáblával és az alatta elhelyezett, fizetésre utaló kiegészítő táblával kell ellátni.

2 (2) A várakozás legfontosabb szabályairól és a parkolójegy megváltásának módjáról (jegykiadó automata vagy parkolóőr) a kiegészítő tábla tájékoztat. A kiegészítő táblán - a külföldiek számára is jól érthető módon, lehetőség szerint rajzjellel (piktogrammal) - fel kell tüntetni: a./ az adott helyen várakozók díjfizetési kötelezettségét, b./ a díjfizetési kötelezettség időbeni hatályát, c./ a várakozási díj összegét járműfajtánként, d./ a várakozási díj megfizetésének módját, e./ a pótdíj összegét, f./ az üzemeltető nevét és az ügyfélszolgálat címét, továbbá g./ a "nem őrzött" parkolóra utalást. 4. (1) E rendelet hatálya alá tartozó parkolóhelyeken kivéve a mentességgel rendelkező járműveket - a KRESZ és jelen rendelet szabályai megtartásával, díjfizetés ellenében lehet várakozni. (2) Üzemeltetési időn kívül a fizető parkolókban nem kell parkolási díjat fizetni. (3) A szolgáltatás a várakozó járművek őrzésére nem terjed ki. Üzemeltetési idő 5. (1) A fizető parkolóhelyek üzemeltetési ideje november 1-től október 31. napjáig terjedő időszakban az alábbi: - munkanapokon 8-18 óra között, (2) Az (1) bekezdésben foglaltaktól eltérően a Vásárcsarnok melletti fizető parkolóhelyek területén az üzemeltetési idő reggel 7 órakor kezdődik. (3) Az üzemeltető az üzemeltetési időt - a rendező szerv kérelmére - eseti jelleggel, egyedi elbírálás alapján a polgármester előzetes jóváhagyásával jelen rendeletben meghatározottaktól eltérően is megállapíthatja. (4) Az üzemeltetési idők megváltoztatásáról az üzemeltető a lakosságot - sajtóhirdetéssel, közleménnyel - előzetesen tájékoztatni köteles. (5) A Vásárcsarnok - jelentős városi érdekből - térítésmentesen jogosult igénybe venni az alábbi időpontokban és helyeken megjelölt parkolókat: a./ december között fenyőfa-árusítás céljára a Hunyadi üzletház mögött 14 db parkolót, valamint az OPTIKA-bolt előtt 6 db parkolót, b./ október 15 - november 2. között Halottak napja alkalmával koszorú árusítás céljára - Hunyadi Üzletház mögött 14 db parkolót. (6) A Szt. Márton utcai parkoló évente egy napra ingyenesen használható a Virágvásár megtartására. (7) A Savaria Történelmi Karnevál megrendezése idején évente 1 napon (pénteken) lezárásra kerülnek a Karnevál útvonalával érintett parkolók. (8) Minden év december 28. és 31-e közötti időszakban a Szent Márton u sz. társasház előtti parkoló közterület-foglalási díj ellenében árusításra igénybe vehető. A parkolási díjak 6. (1) A parkolásért fizetendő várakozási díjak, bérletjegyek és kizárólagos használatért fizetendő díjak (együttesen a továbbiakban: parkolási díjak) mértékét a közúti közlekedésről szóló évi I. tv. 15/A. alapján az üzemeltető javaslatára a Közgyűlés állapítja meg.

3 (2) A parkolási díjak és a pótdíj mértékét a rendelet II. sz. melléklete tartalmazza. (3) A minimálisan fizetendő várakozási díj az adott várakozási területen érvényes egy órai díj alapján számított, a.) jegykiadó automatából váltott jegy esetén a váltható legrövidebb idő 15 percnek b.) megfelelő összeg, mobiltelefonos parkolási díjfizetési rendszer használata esetén a váltható legrövidebb idő 15 percnek megfelelő összeg, kivéve, ha a díjfizetés leállítására irányuló kérés a díjfizetés megkezdése utáni első percben megtörténik, a leghosszabb váltható idő pedig a napi üzemelési idő. (4) A várakozási díjat a tervezett parkolás időtartamára előre kell megfizetni. (5) Az üzemeltető - a rendező szerv kérelmére - eseti jelleggel, egyedi elbírálás alapján a városközpontot érintő rendezvények esetén, kizárólag parkolási célra, a polgármester előzetes jóváhagyásával csoportos fizetésre is megállapodást köthet. Bérletrendszer 7. (1) A várakozási díj az A./ díjosztályba sorolt gépjárműre és motorkerékpárra (rendszámra) legalább egy hónapra előre - bérletjeggyel - egy összegben is megfizethető. A bérlet az üzemeltető ügyfélszolgálati irodájában vásárolható meg. (2) A bérletjegy kizárólagos használatra nem jogosít, csak a helyszíni díjfizetési kötelezettség alól mentesít. (3) A rendelet I. sz. melléklete szerinti I. (centrális) díjzóna kiemelt parkolóira nem érvényesek a bérletjegyek, a parkolók kizárólag parkolójeggyel használhatók. A díj megfizetésének igazolása 8. (1) A parkolási díj megfizetését a megváltott parkolójeggyel vagy bérlettel, illetve mobiltelefonos parkolási díjfizetési rendszeren keresztül kell igazolni. (2) A megváltott jegy csak a rajta feltüntetett helyre (díjövezetre) és a jegyen feltüntetett időtartamra, a bérletjegy pedig a rajta feltüntetett korlátozásokkal érvényes. (3) A megváltott jegyet vagy bérletet, valamint a díjmentességet igazoló engedélyt a gépjárműben az első szélvédő mögött kívülről jól látható módon úgy kell elhelyezni, hogy annak érvényességéről az ellenőrzést végző személy megbizonyosodhasson. (4) A mobiltelefonos díjfizetésnél a mobiltelefon rendszer üzemeltetőjéhez befizetett díj felhasználásáig vehetők igénybe a fizető parkoló zónák, úgy, hogy az adott parkoló zónában a parkolás kezdetét és a parkolás befejezését az igénybevevő regisztráltatja a megadott telefonszámon. Díjmentességek 9. A fizető parkolókban díjmentesen várakozhatnak: a./ b./ az utasra várakozó, foglalt jelzésű taxik, a Szombathely város területén működő felnőtt- és gyermekháziorvosok gépkocsijai foglalkozásuk gyakorlása idején, az üzemeltető által kiadott engedély alapján. Kizárólagos használati jog 10. (1) Azokon a parkolóhelyeken, ahol az forgalomtechnikai és műszaki szempontból megoldható (elkorlátozható terület), legalább egy évre kizárólagos használati jog is vásárolható az "A" díjosztályba tartozó járművek részére.

4 (2) A kizárólagos használathoz szükséges forgalomtechnikai kialakítás lehetőségéről a közút kezelője és az üzemeltető közösen dönt. (3) A kizárólagosan igénybevett parkolóhelyek száma nem haladhatja meg az adott parkolóban lévő várakozóhelyek 33 %-át. (4) A kizárólagos használat biztosítása érdekében a városban egységes kialakítású parkolásgátló elhelyezéséről - a használati díj megfizetése után - az üzemeltető gondoskodik. A parkolásgátló elhelyezésének költségei a használót terhelik. Lakossági kedvezmények 11. (1) Szombathelyen lakóhellyel vagy munkaviszonnyal, köztisztviselői illetőleg közalkalmazotti jogviszonnyal (a továbbiakban: munkaviszony) rendelkező természetes személyek, valamint a szombathelyi székhellyel (telephellyel vagy kirendeltséggel) rendelkező jogi személyek és jogi személyiséggel nem rendelkező más szervek (a továbbiakban: közületek) és a vásárcsarnokban árusítóbérlettel rendelkezők 33 %-os mérséklésű bérletjegy vásárlására jogosultak. A szombathelyi munkaviszonyt hitelt érdemlő módon igazolni kell. (2) A III. mellékletben meghatározott fizető parkoló övezetben lakóhellyel rendelkező természetes személyek lakásonként 1 db A./ díjosztályú járművel a lakásukhoz közeli parkolóban kivétel a kiemelt parkolóhelyek kedvezményes lakossági bérlet kiváltása után időkorlátozás nélkül várakozhatnak. Egy lakásra az érintett lakásban lakó természetes személyek számától függetlenül kizárólag 1 db kedvezményes lakossági bérlet adható ki. A lakásonként számított második és további A./ díjosztályú jármű vonatkozásában a használó köteles a fizető parkoló övezet szerinti díjat megfizetni, vagy bérletet megváltani. (3) A naptári évre szóló kedvezményes lakossági bérleteket az üzemeltető - kérelemre a kedvezményes lakossági éves díj és az előállítási költségek együttes összegének megtérítése ellenében állítja ki. A kedvezményes lakossági bérletre jogosultságot a személyi igazolvány és a forgalmi engedélyben megjelölt tulajdonos vagy üzembentartó lakcíme és telephelye alapján együtt kell elbírálni. A bérlet kiállításának előfeltétele az önkormányzati adóhatóság igazolása arról, hogy a kérelem benyújtásának időpontjában a kérelmező gépjárműadó bevallási kötelezettségének eleget tett és nincs gépjárműadó-hátraléka. Amennyiben a kérelmező a bevallási kötelezettségét elmulasztotta, illetve gépjárműadó-hátraléka van, részére kedvezményes lakossági bérlet csak a befizetési kötelezettség teljesítését követő hónap első napjától adható. (4) A kedvezményes lakossági bérletjegyen fel kell tüntetni a jármű rendszámát, az igénybe vehető parkoló(k) megjelölését, valamint az érvényesség időtartamát. (5) A kedvezményes lakossági bérleteket évente legkésőbb január 31. napjáig meg kell újítani. (6) Ha a kedvezményes lakossági bérletre jogosult lakóhelye vagy a gépjármű tulajdonosa megváltozik, a bérletet 8 napon belül az üzemeltetőnek vissza kell adni. Ennek elmulasztása szabálysértési eljárást von maga után. Ellenőrzés 12. (1) A fizető parkolóhelyek szabályszerű igénybevételét és a parkolási díj megfizetését az üzemeltető üzemidőben bármikor jogosult ellenőrizni. (2) A jogosulatlan használatért a rendelet II. mellékletben meghatározott pótdíjat kell fizetni. A kiszabott parkolási díj (pótdíj) megfizetéséért a gépjármű üzembentartója

5 tartozik felelősséggel. Üzemben tartó: a jármű tulajdonosa, illetve akit a jármű jogszerű üzemeltetésére szerződés vagy más hitelt érdemlően igazolt jogcím alapján a járműnyilvántartásba bejegyeztek. Jogosulatlan használatnak minősül a parkolóhely igénybevétele, ha a./ a jármű vezetője a várakozási díj megfizetése nélkül parkol, b./ érvényes parkolójegyét vagy bérletét, valamint a díjmentességet igazoló engedélyt nem ellenőrizhető módon helyezi el a gépjárműben, c./ az előre megfizetett várakozási idő és a meghatározott türelmi idő (egy óránál rövidebb időre történt fizetés esetén 5 perc, egy órára, vagy annál hosszabb időre történt fizetés esetén 15 perc) letelte után a parkolóhelyet továbbra is használja. d./ a kiemelt parkolóhelyeket bérlettel vette igénybe. (3) Jogosulatlan használat esetén pótdíj fizetési felszólítást a jármű szélvédő lapátján, vagy a járművön egyéb jól látható helyen kell elhelyezni, amelyen fel kell tüntetni az ellenőrzés időpontját, parkoló helyét, a gépkocsi rendszámát valamint a szabálytalanság megnevezését és a pótdíj megfizetésére vonatkozó információkat. (4) A pótdíjat a helyszínen a parkolóellenőrnek nyugta ellenében készpénzben, későbbi fizetés esetén pedig csekken vagy az üzemeltető ügyfélszolgálati irodájában készpénzben vagy átutalással kell megfizetni. (5) A pótdíj 60 napon belüli meg nem fizetése esetén az üzemeltető annak behajtása iránt köteles intézkedni. (6) A pótdíj fizetésére kötelezett a pótdíj jelen rendelet II. mellékletében meghatározott összegen túl köteles megfizetni az Üzemeltetőnél a jogosulatlan használó azonosítása során felmerülő adatszolgáltatási díj és a fizetési felszólítás postaköltségének összegét is. (7) A mobiltelefonos díjfizetésnél az igénybevétel jogszerűségét a parkoló üzemeltetője a regisztráció alapján ellenőrzi. (8) A jogosulatlan parkolás miatt keletkezett vitában az Üzemeltetővel folytatott levelezésnek, illetőleg személyes egyeztetésnek a fizetési kötelezettség teljesítésének határidejére halasztó hatálya nincs. (9) A parkolójegy megváltására biztosított türelmi idő 5 perc. 12/A. (1) A kiszabott pótdíj összege levonható a pótdíjazás napjától számított 2 munkanapon belül, az azonos övezetbe megváltott tárgyhavi bérlet árából kivétel, ha a pótdíjazás a kiemelt parkolóhelyen történik. (2) Az előre megváltott adott övezetre érvényes bérlettel rendelkező, 2 munkanapon belül 500 Ft adminisztratív költség megfizetése mellett a büntetés időpontjában érvényes bérletét az üzemeltető ügyfélszolgálati irodájában bemutatva mentesül a pótdíj fizetési kötelezettség alól. 13. A város területén a rendőrség - a vonatkozó jogszabályok betartásával - kerékbilincset alkalmazhat. (1) Aki: a.) Szabálysértés 14. a díjmentességet tanúsító igazolványt jogosulatlanul vagy lejárt érvényességgel használja,

6 b.) a lakossági kedvezményre jogosító bérletet a rendelet 11.. (5) bekezdésében foglaltak ellenére határidőben nem adja le. c.) a lakossági kedvezményt biztosító bérletjegyet jogosulatlanul használja, d.) a fizetőparkoló helyet rendeletetésétől eltérően veszi igénybe (nem gépjárművel foglalja el) szabálysértést követ el és harmincezer forintig terjedő pénzbírsággal sújtható. e.) hatályon kívül helyezve szabálysértést követ el, és harmincezer forintig terjedő pénzbírsággal sújtható. Amennyiben a bérlet és az igazolvány érvényességét nem tudják beazonosítani, akkor a gépjármű tulajdonosának - üzembentartójának, használójának kell bizonyítania. (2) Az (1) bekezdésben meghatározott szabálysértési cselekmény elkövetőjével szemben a közterület felügyelő, vagy a Polgármesteri Hivatal helyszíni bírságolási joggal felruházott ügyintézője 3.000, Ft-tól ,- Ft-ig terjedő helyszíni bírságot szabhat ki. (3) Hatályon kívül helyezve. Záró rendelkezések 15. (1) Hatályon kívül helyezve. (2) Ez a rendelet szeptember 1. napján lép hatályba.* (3) Hatályon kívül helyezve. (4) A rendelet hatályba lépésével egyidejűleg a parkolási díjakról szóló 24/1994. (VII.7.) sz. önkormányzati rendelet hatályát veszíti. Szombathely, június 27. * Wagner András sk. polgármester Dr. Kaczmarski János sk. jegyző * A módosító rendelet hatályba lépésének ideje: 45/1996. (XII.12.) sz. rendelet: január 1. 40/1997. (XII.11.) sz. rendelet: január 1. 33/1998.(XII.17.) sz. rendelet: január 1. 35/1999.(XI.25.) sz. rendelet: január 1. 14/2000. (IV.27.) sz. rendelet: május 1. 35/2000.(XI.30.) sz. rendelet: január (2) Ahol a rendelet szövegében az ingyenes használatot biztosító bérlet megjelölés szerepel, ott ezen elnevezés helyébe minden esetben a szürke lakossági bérlet elnevezés lép. 39/2001.(XII.6.) sz. rendelet: január 1. 11/2002.(V.30.) sz. rendelet: június /2002.(XII.12.) sz. rendelet: január 1. 40/2003. (XI. 27.) sz. rendelet: január 1. 21/2004.(IV.28.) sz. rendelet: május 1. 32/2005.(X.27.) sz. rendelet: november 1. 38/2005.(XI.24.) sz. rendelet: január 1. 43/2006.(XII.14.) sz. rendelet: január 1.

7 33/2007. (XI.29) sz. rendelet: Ez a rendelet az 1., a 2., a 3. és az 5. kivételével január 1. napján lép hatályba, rendelkezéseit az ezt követően indult ügyekben kell alkalmazni. A rendelet 1. -a az elfogadásának napján lép életbe. A rendelet 2. -a, a 3. -a és az 5. -a április 1. napján lép hatályba 17/2008. (X.3) sz. rendelet: az 1. kivételével január 1. napján lép hatályba, rendelkezéseit az ezt követő ügyekben kell alkalmazni. Az e rendelet 1. -ban foglalt rendelkezéseinek hatálya december május 31. közötti időszakra terjed ki. 13/2009. (VI.3) sz. rendelet: június 1., rendelkezéseit az ezt követően indult ügyekben kell alkalmazni. 26/2009.(XI.04.) sz. rendelet: november 1. Rendelkezéseit az ezt követően indult ügyekben kell alkalmazni. 19/2010. (VI.23) sz. rendelet: július 1. I. sz. melléklet 1./ A fizető parkoló övezet három differenciált díjfizetési zónával - a városközpontnak a Vörösmarty u. Deák F. u. Perint patak Mátyás király u. Zrínyi Ilona utcák által határolt területére - továbbá a Vásárcsarnok és környékére, a Nádor utcára, a Kinizsi Pál utcára, a Bercsényi M. utcára, a Gyöngyös utcára, a Vak Bottyán utcára, a Markusovszky utcára, a Hübner J. utcára, a Báthory utcára, a Domonkos utcára és a Kórház közre terjed ki. 2./ A fizető parkolók díjosztályokba sorolása: I. /CENTRÁLIS/ DÍJZÓNA 1. Széchenyi u.* 2. Berzsenyi téri parkoló 3. Hollán E. u. /Kiskar és Hefele M. u. között/ 4. Hefele M. u. Kossuth L. u. Fő tér foghíj Belsikátor által körbezárt terület 5. Kossuth L. u.* 6. Bejczy u.* 7. Thököly u.-i három belső parkoló /Fő tér és Fő tér között, Thököly u. 17./ 8. Thököly u.* 9. Uránia udvar /Mártírok tere 5. sz. mögötti bővítéssel együtt/ 10. Király u. /Király u. 3-tól Széll K. u./* 11. Király u.-i belső udvar /Király u mögött/ 12. VAOSZ parkoló 13. Kőszegi u. /a Fő tértől a Mártírok teréig/* 14. Szily J. u. 15. Mártírok tere 16. Levéltár /Hefele M. u. Kossuth L. u. Fő tér Levéltár által határolt belső parkolók/ 17. II. Rákóczi F. u. /Thököly u. Batthyány tér között/

8 18. Szent Márton u. eleje /Fő tér Wesselényi M. u. között/ * 19. Kőszegi u. /Mártírok tere Petőfi S. u. között/ * 20. Király u. /Széll K. u. Petőfi S. u. között/ 21. Fő tér * 22. Isis parkoló 23. APEH udvar * Az 1-es, 5-ös, 6-os, 8-as, 10-es, 13-as, 18-as, 19-es, és 21-es sorszámú, kiemelt parkolókra nem érvényesek a bérletek, kizárólag parkolójeggyel használhatók. II. /KÖZÉPSŐ/ DÍJZÓNA 24. Bürü u. parkoló 25. Kiskar u. 26. Kiskar u. két belső parkoló /Kiskar 3. mellett, Hollán E. 7. mellett/ 27. Sorok úti parkoló /Kiskar számmal szemben/ 28. Szily J. u. tömbbelső 29. Szelestey u. /Király - Vörösmarty/ 30. Szelestey u.-i két belső parkoló /Szelestey u. 12. mellett, és a Szelestey u. 13. mögött/ 31. Malom u. 32. Széll K. u. /Király - Vörösmarty/ 33. Kisfaludy S. u. /Király - Vörösmarty/ 34. Borostyánkő Áruház mögötti parkoló 35. Wesselényi u. /Szent Márton - Szelestey u./ 36. Wesselényi u.-i belső parkoló /Szent Márton sz. mögött/ 37. Szt. Márton úti parkoló /Szent Márton sz. előtt/ 38. Szt. Márton u., Király u., Kisfaludy u., Gyöngyösparti sétány közötti belső parkoló 39. Aréna u. 40. Szelestey L. u. Malom u. tömbbelső 41. Batthyány tér 42. Zrínyi u. 43. Karinthy F. u. 44. Karinthy F. u-i két belső parkoló / Karinthy F. u. 2. és Karinthy F. u. 3. mögött/ 45. Liszt F. u. 46. Könyvtár és környéke III. /VÉDŐ/ DÍJZÓNA 47. Markusovszky u. /Kórház/ Deák F. u. - Horváth B. körútig/ 48. Vásárcsarnok és környéke /Szent Márton u. - Barátság u. - Piac D-i oldali bejárati út - Hunyadi u./ 49. Március 15. tér 50. Deák F. u. (Paragvári u. Honvéd tér között) 51. Deák F. u-i belső parkoló /Március 15. tér 3/a. és 4. mögött/ 52. Báthory u. 53. Hübner u. 54. Domonkos u. 55. Kórház köz

9 56. Nádor u. 57. Bercsényi M. u. 58. Kinizsi Pál u. 59. Gyöngyös U. 60. Vak Bottyán u. II. sz. melléklet A parkolási díjak mértéke Díjosztályok A parkolási díjak szempontjából a közúti járműveket az alábbi két díjosztály egyikébe kell sorolni: A./ díjosztály: Az 5,50 m-nél nem hosszabb és 3500 kg összsúlyt meg nem haladó gépjárművek és rendszámos motorkerékpárok. /Személygépkocsik, vegyes használatú járművek és kisteherautók, lakóautók, stb./ B./ díjosztály Egyéb, 5,50 m-nél hosszabb vagy 3500 kg összsúlyt meghaladó járművek Alapdíjak óránként (Ft/óra): díjövezet A/díjosztály B/díjosztály az I. díjövezetben a II. díjövezetben a III. díjövezetben (A díjak általános forgalmi adót is tartalmaznak.) Havi bérletjegyek árai (Ft/hó): Bérlet csak az A./ díjosztályba tartozó járművekre váltható díjövezet 33 %-os mérs. lakossági 33 %-os mérs. közületi Teljes árú lakossági Teljes árú közületi összes parkolóra kiemelt kivételével a II-III.övezetre csak a III.öv.-re (ÁFÁ-val együtt, a bérlet előállításának költsége nélkül.) A kedvezményes lakossági bérletek éves díja Ft A bérletek előállítási költsége 200 Ft/db A kizárólagos használati jogok éves díjai (Ft/év): díjövezet lakossági közületi

10 az I. díjövezetben a II. díjövezetben a III. díjövezetben (ÁFÁ-val együtt) Pótdíjak: A pótdíj összege a pótdíj kiszabásának napját követő 15 napon belüli befizetés esetén az adott napon belül, az adott díjövezetre vonatkozó díjköteles időszakra és további két órai várakozásra számított várakozási díj, 15 napon túli befizetés esetén az egy órai várakozási díj negyvenszerese. Érvényes bérlet utólagos bemutatása: Adminisztratív költség: 500 Ft. III. sz. melléklet A fizető parkolóövezetben lévő ingyenes használatra jogosító házasingatlanok összefoglaló címjegyzéke 1./ Markusovszky u. 1., 1/A., 2., 2./ Domonkos u. 1/A. 3./ Honvéd u / Szily J. u , 2-42., 5./ Petőfi S. u. 12., , 39., 41., 45., 49., / Kőszegi u , 2-44., 7./ Király u , 2-14., 8./ Mártírok tere 1-5/A-C., 2-12., 9./ Széchenyi u , 1., 10./ Fő tér 1-46., 11./ Szelestey L. u , 2-34., 12./ Wesselényi M. u. 1-7., 2-16/A., 13./ Pável Á. Sétány 1-3., 14./ Gyöngyösparti sétány 1-5., 15./ Malom u , 2-16., 16./ Széll K. u , 2-20., 17./ Kisfaludy S. u , / Savaria tér 1/A / Szent Márton u. 13., 15., , / Barátság u / Hollán E. u. 2-6., / Kiskar u / Kossuth L. u , / Bejczy u / Thököly u , / Rákóczi F. u / Aréna u / Batthyány tér 1-8.

11 29./ Zrínyi I. u , 9-21., , 2-8., / Aréna u , / Karinthy F. u / Liszt F. u / Deák F. u. 1-3., / Báthory u. 1-3., / Hübner J. u / Domonkos u , / Kórház köz / Honvéd u. 5., 7., 39./ Március 15. tér 1., 3., 3/a., / Nádor u , / Bercsényi M. u / Kinizsi P. u , / Gyöngyös u / Vak Bottyán 1-23., 4-18.

21/2012. (V.10.) önkormányzati rendelet a fizetőparkolók működésének és igénybevételének rendjéről

21/2012. (V.10.) önkormányzati rendelet a fizetőparkolók működésének és igénybevételének rendjéről 21/2012. (V.10.) önkormányzati rendelet a fizetőparkolók működésének és igénybevételének rendjéről Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlése a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. (5) bekezdésében

Részletesebben

Albertirsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2004. (VII. 30.) rendelete a fizető parkolók működéséről és igénybevételük rendjéről

Albertirsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2004. (VII. 30.) rendelete a fizető parkolók működéséről és igénybevételük rendjéről Albertirsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2004. (VII. 30.) rendelete a fizető parkolók működéséről és igénybevételük rendjéről Albertirsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgy lésének 18/2010. (VI. 25.) önkormányzati rendelete a történelmi belváros környezetkímél forgalmi rendjér

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgy lésének 18/2010. (VI. 25.) önkormányzati rendelete a történelmi belváros környezetkímél forgalmi rendjér Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 18/2010. (VI. 25.) önkormányzati rendelete a történelmi belváros környezetkímélő forgalmi rendjéről, valamint a fizető parkolóhelyek működtetéséről szóló

Részletesebben

12/2004. (IV.24.) Orosházi Önkormányzati rendelet

12/2004. (IV.24.) Orosházi Önkormányzati rendelet 12/2004. (IV.24.) Orosházi Önkormányzati rendelet a fizető-parkolóhelyek működésének és igénybevételének rendjéről egységes szerkezetben a módosítására kiadott 19/2004. (VII.15.) Orosházi Önkormányzati

Részletesebben

Salföld Község Önkormányzat Képviselő-testület. 9/2003.(V.10.) rendelet. a fizető parkolók működéséről és igénybevételük rendjéről 1..

Salföld Község Önkormányzat Képviselő-testület. 9/2003.(V.10.) rendelet. a fizető parkolók működéséről és igénybevételük rendjéről 1.. Salföld Község Önkormányzat Képviselő-testület 9/2003.(V.10.) rendelet a fizető parkolók működéséről és igénybevételük rendjéről 1.. Területi hatály (1) Az Önkormányzati rendelet hatálya a község közigazgatási

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlésének november 29-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlésének november 29-i ülésére SZOMBATHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE SZOMBATHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS JEGYZŐJE Az előterjesztést megtárgyalták: - Ügyrendi Bizottság - Pénzügyi és Gazdasági Bizottság - Városfejlesztési és Környezetvédelmi

Részletesebben

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének /2017. (..) önkormányzati rendelete Velence Város parkolási rendjéről. A rendelet hatálya

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének /2017. (..) önkormányzati rendelete Velence Város parkolási rendjéről. A rendelet hatálya Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének /2017. (..) önkormányzati rendelete Velence Város parkolási rendjéről Velence Város Önkormányzat Képviselő-testülete a közúti közlekedésről szóló 1988.

Részletesebben

2. A fizető-parkolóhelyek működtetése, igénybevétele

2. A fizető-parkolóhelyek működtetése, igénybevétele ékéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 21/2010. (VI. 28.) önkormányzati rendelete a fizető-parkolóhelyek működésének és igénybevételének rendjéről ékéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat

Részletesebben

Szilvásvárad Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 6./2007. (III.21.) önkormányzati rendelete

Szilvásvárad Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 6./2007. (III.21.) önkormányzati rendelete Szilvásvárad Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6./2007. (III.21.) önkormányzati rendelete A fizető várakozóhelyek kijelöléséről és használatának szabályozásáról (Egységes szerkezetbe foglalva

Részletesebben

Szilvásvárad Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 6./2007. (III.21.) önkormányzati rendelete

Szilvásvárad Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 6./2007. (III.21.) önkormányzati rendelete Szilvásvárad Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6./2007. (III.21.) önkormányzati rendelete A fizető várakozóhelyek kijelöléséről és használatának szabályozásáról (Egységes szerkezetbe foglalva

Részletesebben

Dabas Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 44 / (XII.1.) önkormányzati rendelete

Dabas Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 44 / (XII.1.) önkormányzati rendelete Dabas Város Önkormányzata Képviselő-testületének 44 / 2017. (XII.1.) önkormányzati rendelete Dabas Város vásárterének és a környező közterület parkolási rendjéről Dabas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 19/1997. (V.22.) önkormányzati rendelete a fizető parkolók működéséről és igénybevételük rendjéről 1

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 19/1997. (V.22.) önkormányzati rendelete a fizető parkolók működéséről és igénybevételük rendjéről 1 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 19/1997. (V.22.) önkormányzati rendelete a fizető parkolók működéséről és igénybevételük rendjéről 1 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Füzesgyarmat Város Önkormányzatának 13/2011. (V. 26.) önkormányzati rendelete A FIZETŐ PARKOLÁSI RENDSZERRŐL

Füzesgyarmat Város Önkormányzatának 13/2011. (V. 26.) önkormányzati rendelete A FIZETŐ PARKOLÁSI RENDSZERRŐL Füzesgyarmat Város Önkormányzatának 13/2011. (V. 26.) önkormányzati rendelete A FIZETŐ PARKOLÁSI RENDSZERRŐL Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a közúti közlekedésről szóló 1988. évi

Részletesebben

1. Általános rendelkezések

1. Általános rendelkezések Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 21/2010. (VI. 28.) önkormányzati rendelete a fizető-parkolóhelyek működésének és igénybevételének rendjéről (Egységes szerkezetben a 37/2010. (XII.20.),

Részletesebben

A rendelet hatálya 1.

A rendelet hatálya 1. 458 Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2016. (VI.10.) önkormányzati rendelete a fizető-parkolóhelyek működésének és igénybevételének előírásairól Módosítva: 21/2016. (XI.11.) Szentes

Részletesebben

2015. augusztus 1-től hatályos szöveg (egységes szerkezetben) KISVÁRDA VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 13/2008. (VI.26.) r e n d e l e t e

2015. augusztus 1-től hatályos szöveg (egységes szerkezetben) KISVÁRDA VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 13/2008. (VI.26.) r e n d e l e t e 2015. augusztus 1-től hatályos szöveg (egységes szerkezetben) KISVÁRDA VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 13/2008. (VI.26.) r e n d e l e t e a parkolás szabályairól és a parkolási díj megállapításáról

Részletesebben

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2012. (III. 22.) Ör. sz. rendelete a fizető parkolási rendszerről

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2012. (III. 22.) Ör. sz. rendelete a fizető parkolási rendszerről Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2012. (III. 22.) Ör. sz. rendelete a fizető parkolási rendszerről Hajdúszoboszló város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Területi hatály. (3) A fizető parkolók felsorolását az 1. számú melléklet tartalmazza.

Területi hatály. (3) A fizető parkolók felsorolását az 1. számú melléklet tartalmazza. Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2008. (VII. 03.) Ör. sz. rendelete a fizető parkolási rendszerről (egységes szerkezetben a módosító 10/2009. (V.21.), illetve 9/2010. (V.20.)

Részletesebben

vasárnap), továbbá húsvéthétfő, május 1., pünkösdhétfő, augusztus 20., október 23.

vasárnap), továbbá húsvéthétfő, május 1., pünkösdhétfő, augusztus 20., október 23. Nagymaros Város Önkormányzatának 7/2011. (V. 2.) önkormányzati rendelete a fizető parkolási rendszerről Nagymaros Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény

Részletesebben

Területi hatály. (3) A fizető parkolók felsorolását és övezeti besorolását az I. sz. melléklet tartalmazza.

Területi hatály. (3) A fizető parkolók felsorolását és övezeti besorolását az I. sz. melléklet tartalmazza. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének többször módosított 19/1997. (V.22.) sz. önkormányzati rendelete a fizető parkolók működéséről és igénybevételük rendjéről A közúti közlekedésről szóló 1988.

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület november 26-i ülésére. Fizetőparkolók működéséről szóló helyi rendelet módosítása

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület november 26-i ülésére. Fizetőparkolók működéséről szóló helyi rendelet módosítása E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2014. november 26-i ülésére. Tárgy: Fizetőparkolók működéséről szóló helyi rendelet módosítása Tisztelt Képviselő-testület! Szentgotthárd Város Önkormányzata

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2014. május 29-én tartandó ülésére. Rendelettervezet a parkolás szabályozásáról és a várakozás rendjéről

ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2014. május 29-én tartandó ülésére. Rendelettervezet a parkolás szabályozásáról és a várakozás rendjéről Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Polgármesterétől 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. szám (66) 491-058, 491-401, Fax: 491-361 E-mail: polgarmester@fuzesgyarmat.hu ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület

Részletesebben

Sárvár város Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2011.(VI.24.) önkormányzati rendelete a parkolási rendről

Sárvár város Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2011.(VI.24.) önkormányzati rendelete a parkolási rendről Sárvár város Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2011.(VI.24.) önkormányzati rendelete a parkolási rendről Sárvár város Önkormányzati Képviselő-testülete a közúti közlekedésről szóló 1988.évi I.tv.

Részletesebben

PÁPA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 22/2004. (VII.7.) önkormányzati rendelete a belváros közlekedéséről /egységes szerkezetben/

PÁPA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 22/2004. (VII.7.) önkormányzati rendelete a belváros közlekedéséről /egységes szerkezetben/ PÁPA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 22/2004. (VII.7.) önkormányzati rendelete a belváros közlekedéséről /egységes szerkezetben/ Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

1. Általános rendelkezések

1. Általános rendelkezések Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 28/2012. (IV.28.) önkormányzati rendelete a fizető várakozás rendjéről (hatályos 2016. június 1-től) Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzatának

Részletesebben

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 27/2011. (XII. 12.) önkormányzati rendelete

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 27/2011. (XII. 12.) önkormányzati rendelete Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 27/2011. (XII. 12.) önkormányzati rendelete a parkolás szabályozásáról és a várakozás igénybevételének rendjéről szóló 13/2010. (VI. 21.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 19/1997. (V.22.) önkormányzati rendelete a fizető parkolók működéséről és igénybevételük rendjéről 1

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 19/1997. (V.22.) önkormányzati rendelete a fizető parkolók működéséről és igénybevételük rendjéről 1 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 19/1997. (V.22.) önkormányzati rendelete a fizető parkolók működéséről és igénybevételük rendjéről 1 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Kisoroszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2015. (VII.13.) önkormányzati rendelete

Kisoroszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2015. (VII.13.) önkormányzati rendelete Kisoroszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2015. (VII.13.) önkormányzati rendelete a Kisoroszi Szigetorrban kialakítandó díjköteles várakozási terület kijelöléséről, valamint üzemeltetésének

Részletesebben

*A rendelet hatálya *(Hatályos: október 14. napjától) 1.

*A rendelet hatálya *(Hatályos: október 14. napjától) 1. 458 Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2016. (VI.10.) önkormányzati rendelete a fizető-parkolóhelyek működésének és igénybevételének előírásairól Módosítva: 21/2016. (XI.11.), 11/2017.

Részletesebben

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2012. (III. 22.) Ör. sz. rendelete a fizető parkolási rendszerről

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2012. (III. 22.) Ör. sz. rendelete a fizető parkolási rendszerről Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2012. (III. 22.) Ör. sz. rendelete a fizető parkolási rendszerről (egységes szerkezetben a módosító 3/2015. (I.29.) Ör-tel.) Hajdúszoboszló város

Részletesebben

(Módosította: a 3/2018.(II.1.) önkormányzati rendelet)

(Módosította: a 3/2018.(II.1.) önkormányzati rendelet) Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 29/2017. (XI. 30.) önkormányzati rendelete a parkolási rendszerről és a fizetőparkolók működésének és igénybevételének rendjéről (Módosította: a

Részletesebben

A Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének. 5/2001. (IV.11.) Kt. sz. rendelete

A Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének. 5/2001. (IV.11.) Kt. sz. rendelete A Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2001. (IV.11.) Kt. sz. rendelete az I. kerület közterületein - a Budai Vár kivételével - a járművel várakozás rendjének egységes kialakításáról és a várakozás

Részletesebben

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 19/1997. (V.22.) önkormányzati rendelete a fizető parkolók működéséről és igénybevételük rendjéről 1

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 19/1997. (V.22.) önkormányzati rendelete a fizető parkolók működéséről és igénybevételük rendjéről 1 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 19/1997. (V.22.) önkormányzati rendelete a fizető parkolók működéséről és igénybevételük rendjéről 1 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének. 22/1999. (IX.14.) számú önkormányzati rendelete

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének. 22/1999. (IX.14.) számú önkormányzati rendelete Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének 22/1999. (IX.14.) számú önkormányzati rendelete a város egyes területein történő gépjárművel várakozás átmeneti szabályairól. A rendelet kihirdetésének

Részletesebben

SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 18/2016. (VI.29.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 18/2016. (VI.29.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE 1 SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 18/2016. (VI.29.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE a parkolás szabályozásáról és a várakozás rendjéről szóló 14/2011. (V. 13.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 3./2009. (III.03.) számú r e n d e l e t e

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 3./2009. (III.03.) számú r e n d e l e t e Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testületének 3./2009. (III.03.) számú r e n d e l e t e a fizető és ingyenes parkolók működéséről és igénybevételük rendjéről (módosításokkal egységes szerkezetben

Részletesebben

a közterületi várakozóhelyek kijelöléséről és használatának szabályozásáról szóló.../2011.(ii.17.) önkormányzati rendelet megalkotására

a közterületi várakozóhelyek kijelöléséről és használatának szabályozásáról szóló.../2011.(ii.17.) önkormányzati rendelet megalkotására Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Salgótarjáni Városgazdálkodási és Városfejlesztési és Városüzemeltetési Iroda Üzemeltetési Kft. 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. 3100 Salgótarján, Kertész

Részletesebben

1. Fogalom meghatározások

1. Fogalom meghatározások Vác Város Önkormányzat 13/2001.(IV.23.) sz. rendelete a parkolás szabályozásáról és a várakozóhelyek igénybevételének rendjéről /Az időközi módosításokkal egységes szerkezetben/ Vác Város Önkormányzat

Részletesebben

1. Fogalom meghatározások

1. Fogalom meghatározások M Á S O L A T Vác Város Önkormányzat Képviselő-testületének 32/2017. (XII.15.) önkormányzati rendelete a parkolás szabályozásáról és a várakozóhelyek igénybevételének rendjéről Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

(2).mobiltelefonos parkolás esetén a minimálisan megváltható várakozási jogosultság legrövidebb időtartama 15 perc. 2..

(2).mobiltelefonos parkolás esetén a minimálisan megváltható várakozási jogosultság legrövidebb időtartama 15 perc. 2.. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 44/2006. (12. 20.) sz. rendelete a történelmi belváros környezetkímélő forgalmi rendjéről, valamint a fizető parkolóhelyek működtetéséről szóló 81/2001.

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések Borsodszirák Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2011.(IX.14.) önkormányzati rendelete A járművek közlekedésének helyi közutakon történő súlykorlátozásáról, a közútkezelői hozzájárulás kiadásának

Részletesebben

(egységes szerkezetben a 33/2014.(XII.18.), 11/2015.(III.26.) önkormányzati rendeletekkel) 1. Általános rendelkezések

(egységes szerkezetben a 33/2014.(XII.18.), 11/2015.(III.26.) önkormányzati rendeletekkel) 1. Általános rendelkezések Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 24/2014.(X.29.) önkormányzati rendelete a közterületi várakozóhelyek kijelöléséről és használatának szabályozásáról (egységes szerkezetben a 33/2014.(XII.18.),

Részletesebben

Ózd város Önkormányzatának 18/2004. (IV. 15.) sz. rendelete a fizető parkolók kijelöléséről, üzemeltetéséről, díjáról (egységes szerkezetben)

Ózd város Önkormányzatának 18/2004. (IV. 15.) sz. rendelete a fizető parkolók kijelöléséről, üzemeltetéséről, díjáról (egységes szerkezetben) Ózd város Önkormányzatának 18/2004. (IV. 15.) sz. rendelete a fizető parkolók kijelöléséről, üzemeltetéséről, díjáról (egységes szerkezetben) Módosító rendeletek: - 40/2004. (XII. 28.) sz. rendelet, -

Részletesebben

Általános feltételek 1..

Általános feltételek 1.. Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzatának 4/2005. (I. 21.) rendelete a Budapest Főváros V. kerület közterületein járművel várakozás rendjéről egységes szerkezetben a 15/2005. (III.21.),

Részletesebben

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata 17/1998. (V. 20.) rendelete a fizető várakozóhelyek kijelöléséről és használatának szabályozásáról

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata 17/1998. (V. 20.) rendelete a fizető várakozóhelyek kijelöléséről és használatának szabályozásáról Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata 17/1998. (V. 20.) rendelete a fizető várakozóhelyek kijelöléséről és használatának szabályozásáról Egységes szerkezetben Módosította: 14/2013. (V. 24.) önkormányzati

Részletesebben

ZAMÁRDI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2018. (V.3.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A DÍJKÖTELES PARKOLÁS SZABÁLYOZÁSÁRÓL

ZAMÁRDI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2018. (V.3.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A DÍJKÖTELES PARKOLÁS SZABÁLYOZÁSÁRÓL ZAMÁRDI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2018. (V.3.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A DÍJKÖTELES PARKOLÁS SZABÁLYOZÁSÁRÓL (Egységes szerkezetben) Zamárdi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Mágocs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete. 20/2008. (XII. 31.) rendeletével módosított. 11/2005. (X. 01.) rendelete

Mágocs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete. 20/2008. (XII. 31.) rendeletével módosított. 11/2005. (X. 01.) rendelete Mágocs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 20/2008. (XII. 31.) rendeletével módosított 11/2005. (X. 01.) rendelete a nagyközség belterületi úthálózatának környezetkímélő rendjéről (a módosításokkal

Részletesebben

Nagykálló Város Önkormányzat. 5/2009. (II.06.) Önk. r e n d e l e t

Nagykálló Város Önkormányzat. 5/2009. (II.06.) Önk. r e n d e l e t Nagykálló Város Önkormányzat 5/2009. (II.06.) Önk. r e n d e l e t parkolóhelyek létesítéséről, valamint nem fizető parkolók üzemeltetésének szabályozásáról (egységes szerkezetben a 8/2010. (II.19.), 18/2012.

Részletesebben

12/2008. (03.28.) Kgy. rendelet. A járművek behajtási engedélyeinek kiadási és felülvizsgálati rendjéről

12/2008. (03.28.) Kgy. rendelet. A járművek behajtási engedélyeinek kiadási és felülvizsgálati rendjéről 12/2008. (03.28.) Kgy. rendelet A járművek behajtási engedélyeinek kiadási és felülvizsgálati rendjéről Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló többször módosított

Részletesebben

Maglód Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének. a település egyes területeire való behajtás rendjéről és a fizetendő díjakról 1

Maglód Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének. a település egyes területeire való behajtás rendjéről és a fizetendő díjakról 1 Hatályos: 2015. április elsejétől Maglód Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2007.(III.30.)Kt. rendelete a település egyes területeire való behajtás rendjéről és a fizetendő díjakról 1 ZÁRADÉK

Részletesebben

Polgármesteri Hivatal Műszaki Osztály 6600 Szentes, Kossuth tér 6. 63/

Polgármesteri Hivatal Műszaki Osztály 6600 Szentes, Kossuth tér 6. 63/ Polgármesteri Hivatal Műszaki Osztály 6600 Szentes, Kossuth tér 6. 63/510-300 Ikt.sz.:07-1451-4/2007. Témafelelős: Cseuz András, Dr. Bujdosó Károly Tárgy: A fizető parkolóhelyek működésének és igénybevételének

Részletesebben

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 58/2010.(XI.17.) önkormányzati rendelete

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 58/2010.(XI.17.) önkormányzati rendelete Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 58/2010.(XI.17.) önkormányzati rendelete a fizetőparkolók üzemeltetéséről Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a közúti közlekedésről

Részletesebben

SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 11/1999. /IV.23./ sz. RENDELETE. a parkolás szabályozásáról és a várakozás rendjéről

SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 11/1999. /IV.23./ sz. RENDELETE. a parkolás szabályozásáról és a várakozás rendjéről SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 11/1999. /IV.23./ sz. RENDELETE a parkolás szabályozásáról és a várakozás rendjéről (A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva és lezárva: 2004. június 1.) Siófok Város

Részletesebben

Képviselő-testülete. 19/2015.(XII.28.) rendeletével hatályon kívül helyezett. 20/2008. (XII. 31.), 7/2012.(VI.01.) rendeletével módosított

Képviselő-testülete. 19/2015.(XII.28.) rendeletével hatályon kívül helyezett. 20/2008. (XII. 31.), 7/2012.(VI.01.) rendeletével módosított 1 Mágocs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 19/2015.(XII.28.) rendeletével hatályon kívül helyezett 20/2008. (XII. 31.), 7/2012.(VI.01.) rendeletével módosított 11/2005. (X. 01.) rendelete a

Részletesebben

(2) A rendelet hatálya kiterjed valamennyi rendszámmal rendelkező járműre és azok üzembentartójára.

(2) A rendelet hatálya kiterjed valamennyi rendszámmal rendelkező járműre és azok üzembentartójára. Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 59/2013. (XI.4.) önkormányzati rendelete Erzsébetváros közterületein a járművel várakozás rendjéről, a várakozási hozzájárulásokról

Részletesebben

(2) A rendelet hatálya kiterjed valamennyi rendszámmal rendelkező járműre és azok üzembentartójára.

(2) A rendelet hatálya kiterjed valamennyi rendszámmal rendelkező járműre és azok üzembentartójára. Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 59/2013. (XI.4.) önkormányzati rendelete Erzsébetváros közterületein a járművel várakozás rendjéről, a várakozási hozzájárulásokról

Részletesebben

29/2015 (IX:25) módosítással egységes szerkezetben

29/2015 (IX:25) módosítással egységes szerkezetben Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 17/1998. (V. 20.) önkormányzati rendelete a fizető várakozóhelyek kijelöléséről és használatának szabályozásáról 29/2015 (IX:25) módosítással egységes

Részletesebben

MINDSZENTKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK

MINDSZENTKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK MINDSZENTKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 8/2018. (VI. 01.) önkormányzati rendelete az önkormányzati tulajdonú utakon súlykorlátozás bevezetéséről Mindszentkálla község Önkormányzatának

Részletesebben

I. A rendelet hatálya

I. A rendelet hatálya Lakitelek Nagyközség Önkormányzatának 9/2010. (VI. 24.) önkormányzati rendelete A közterületi parkolásért fizetendő díj megállapításáról Lakitelek Önkormányzatának Képviselő-testülete a közúti közlekedésről

Részletesebben

1. A rendelet hatálya 1.

1. A rendelet hatálya 1. Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva. Lezárva: 2017. 11. 30. Hatályos: 2018. 01. 01. - Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 64/2012. (XI. 30.) önkormányzati rendelete a fizető

Részletesebben

TERVEZET Mágocs Város Önkormányzat Képviselő-testülete.../2015. (...) rendelete. a település belterületi úthálózatának környezetkímélő rendjéről

TERVEZET Mágocs Város Önkormányzat Képviselő-testülete.../2015. (...) rendelete. a település belterületi úthálózatának környezetkímélő rendjéről TERVEZET Mágocs Város Önkormányzat Képviselő-testülete../2015. (...) rendelete a település belterületi úthálózatának környezetkímélő rendjéről Mágocs Város Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország

Részletesebben

FEHÉRGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK. 5/1996.(IV. 25.) Önk. számú rendelete

FEHÉRGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK. 5/1996.(IV. 25.) Önk. számú rendelete FEHÉRGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 5/1996.(IV. 25.) Önk. számú rendelete a parkolás szabályairól és a parkolási díjak megállapításáról Fehérgyarmat Város Képviselő- testülete a közúti

Részletesebben

2/2015. (II. 06.) 29/2014. (XI.18.)

2/2015. (II. 06.) 29/2014. (XI.18.) Ajka város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (II. 06.) önkormányzati rendelete Ajka város fizető parkolási rendszerének szabályozásáról szóló 29/2014. (XI.18.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

1. 1 Fogalom meghatározások

1. 1 Fogalom meghatározások M Á S O L A T Vác Város Önkormányzat Képviselő-testületének 32/2017. (XII.15.) önkormányzati rendelete a parkolás szabályozásáról és a várakozóhelyek igénybevételének rendjéről (módosításokkal egységes

Részletesebben

Egységes szerkezetben

Egységes szerkezetben Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 17/1998. (V. 20.) önkormányzati rendelete a fizető várakozóhelyek kijelöléséről és használatának szabályozásáról módosította: 2/2018 (I.26) önkormányzati

Részletesebben

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 19/1997. (V.22.) önkormányzati rendelete a fizető parkolók működéséről és igénybevételük rendjéről 1

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 19/1997. (V.22.) önkormányzati rendelete a fizető parkolók működéséről és igénybevételük rendjéről 1 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 19/1997. (V.22.) önkormányzati rendelete a fizető parkolók működéséről és igénybevételük rendjéről 1 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a közúti közlekedésről

Részletesebben

Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2010. (III. 31.) rendelete

Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2010. (III. 31.) rendelete Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2010. (III. 31.) rendelete Terézváros közterületein a járművel várakozás rendjének egységes kialakításáról, a lakossági várakozási

Részletesebben

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 13/2010. (VI. 21.) önkormányzati rendelete

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 13/2010. (VI. 21.) önkormányzati rendelete Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 13/2010. (VI. 21.) önkormányzati rendelete a parkolás szabályozásáról és a várakozás igénybevételének rendjéről (módosítással egybefoglalva és lezárva: 2019.

Részletesebben

12/2008. (03.28.) Kgy. rendelet 1. A járművek behajtási engedélyeinek kiadási és felülvizsgálati rendjéről

12/2008. (03.28.) Kgy. rendelet 1. A járművek behajtási engedélyeinek kiadási és felülvizsgálati rendjéről 12/2008. (03.28.) Kgy. rendelet 1 A járművek behajtási engedélyeinek kiadási és felülvizsgálati rendjéről Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló többször módosított

Részletesebben

Egységes szerkezet A parkolási rendszer üzemeltetése. 3. A várakozási hozzájárulás

Egységes szerkezet A parkolási rendszer üzemeltetése. 3. A várakozási hozzájárulás Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 29/2013. (VII. 2.) önkormányzati rendelete a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat közigazgatási területén a járművel

Részletesebben

Lakossági tájékoztató Vác város február 1-től érvényes parkolási rendjéről

Lakossági tájékoztató Vác város február 1-től érvényes parkolási rendjéről Lakossági tájékoztató Vác város 2018. február 1-től érvényes parkolási rendjéről AZ ÜZEMELTETŐ NEVE ÉS CÍME: Váci Városfejlesztő Kft. 2600 Vác, Köztársaság út 34. Telefon: 06-27/510-107 I. Ügyfélszolgálat

Részletesebben

Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése, a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. tv. 34. -ban foglalt felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése, a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. tv. 34. -ban foglalt felhatalmazás alapján a következőket rendeli el: Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 12/1991. (VI.12.) önkormányzati rendelete a korlátozott forgalmú belváros közlekedési rendjéről Módosította: 5/1993. (III.10.) 23/1994. (VI.29.). 19/1995.

Részletesebben

Orfű Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 5/2005.(V.30.) számú R e n d e l e t e

Orfű Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 5/2005.(V.30.) számú R e n d e l e t e Orfű Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 5/2005.(V.30.) számú R e n d e l e t e a Horgászfaluba (A-B-C-D szektorok) való gépjárművel történő behajtás és várakozás rendjéről és díjáról Orfű Község Önkormányzatának

Részletesebben

EGYSÉGES SZERKEZET. a fizető parkolási rendszerről. 1. Az önkormányzati rendelet hatálya 1. 2. Értelmező rendelkezések 2.

EGYSÉGES SZERKEZET. a fizető parkolási rendszerről. 1. Az önkormányzati rendelet hatálya 1. 2. Értelmező rendelkezések 2. 155. EGYSÉGES SZERKEZET Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 51/2012. (X. 30.) ÖR, 21/2012. (IV. 13.) ÖR, 9/2012. (III. 01.) számú rendelettel módosított 43/2011. (IX. 21.) önkormányzati

Részletesebben

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 19/1997. (V.22.) önkormányzati rendelete a fizető parkolók működéséről és igénybevételük rendjéről 1

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 19/1997. (V.22.) önkormányzati rendelete a fizető parkolók működéséről és igénybevételük rendjéről 1 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 19/1997. (V.22.) önkormányzati rendelete a fizető parkolók működéséről és igénybevételük rendjéről 1 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a közúti közlekedésről

Részletesebben

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének. 23/2007. (X. 31.) Önkormányzati Rendelete

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének. 23/2007. (X. 31.) Önkormányzati Rendelete Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 23/2007. (X. 31.) Önkormányzati Rendelete a fizetı parkolás rendjérıl Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete a közúti közlekedésrıl szóló

Részletesebben

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 19/1997. (V.22.) önkormányzati rendelete a fizető parkolók működéséről és igénybevételük rendjéről 1

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 19/1997. (V.22.) önkormányzati rendelete a fizető parkolók működéséről és igénybevételük rendjéről 1 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 19/1997. (V.22.) önkormányzati rendelete a fizető parkolók működéséről és igénybevételük rendjéről 1 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a közúti közlekedésről

Részletesebben

ZAMÁRDI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2018. (V.3.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A DÍJKÖTELES PARKOLÁS SZABÁLYOZÁSÁRÓL

ZAMÁRDI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2018. (V.3.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A DÍJKÖTELES PARKOLÁS SZABÁLYOZÁSÁRÓL ZAMÁRDI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2018. (V.3.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A DÍJKÖTELES PARKOLÁS SZABÁLYOZÁSÁRÓL (Egységes szerkezetben) Zamárdi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testületének A VÁRAKOZÁSI TERÜLET HASZNÁLATÁNAK SZABÁLYAIRÓL SZÓLÓ

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testületének A VÁRAKOZÁSI TERÜLET HASZNÁLATÁNAK SZABÁLYAIRÓL SZÓLÓ Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testületének A VÁRAKOZÁSI TERÜLET HASZNÁLATÁNAK SZABÁLYAIRÓL SZÓLÓ a 15/2015. (IV.24.) és a 23/2015. (VI.19.) önkormányzati rendelet által módosított 46/2014.(XII.18.)

Részletesebben

18/2007.( ) Kgy. sz. rendelet 1

18/2007.( ) Kgy. sz. rendelet 1 18/2007.(03. 21.) Kgy. sz. rendelet 1 Hódmezővásárhely közterületein a járművel várakozás rendjének egységes kialakításáról, a várakozási engedélyek fajtáiról és díjáról Hódmezővásárhely versenyképességének

Részletesebben

18/2007.(03. 21.) Kgy. sz. rendelet 1

18/2007.(03. 21.) Kgy. sz. rendelet 1 18/2007.(03. 21.) Kgy. sz. rendelet 1 Hódmezővásárhely közterületein a járművel várakozás rendjének egységes kialakításáról, a várakozási engedélyek fajtáiról és díjáról Hódmezővásárhely versenyképességének

Részletesebben

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő- testülete. 8/2017 (III. 31.) önkormányzati rendelete

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő- testülete. 8/2017 (III. 31.) önkormányzati rendelete Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő- testülete 8/2017 (III. 31.) önkormányzati rendelete a védett és korlátozott övezetekbe történő behajtás rendjéről Biatorbágy Város Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 12/2013. (V.9.) önkormányzati rendelete a belváros közlekedéséről (egységes szerkezetben)

Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 12/2013. (V.9.) önkormányzati rendelete a belváros közlekedéséről (egységes szerkezetben) Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 12/2013. (V.9.) önkormányzati rendelete a belváros közlekedéséről (egységes szerkezetben) Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete az épített környezet

Részletesebben

1.. (1) E rendelet hatálya Pincehely Nagyközség Önkormányzata tulajdonában lévő közterületek, közutak rendeltetéstől eltérő igénybevételére terjed ki.

1.. (1) E rendelet hatálya Pincehely Nagyközség Önkormányzata tulajdonában lévő közterületek, közutak rendeltetéstől eltérő igénybevételére terjed ki. Pincehely Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testületének 11/2011. (V.30. ) számú önkormányzati rendelete a közterület használatának rendjéről, valamint a helyi közút nem közlekedési célú igénybevételéért

Részletesebben

23/2015. (XI. 11.) önkormányzati rendelet

23/2015. (XI. 11.) önkormányzati rendelet 23/2015. (XI. 11.) önkormányzati rendelet A Hódmezővásárhely közterületein a járművel várakozás rendjének egységes kialakításáról, a várakozási engedélyek fajtáiról és díjáról Hódmezővásárhely versenyképességének

Részletesebben

1. A rendelet hatálya

1. A rendelet hatálya Balatonfüred Város Önkormányza Képviselő-testületének 11/2015. (III.27.) rendelete a fizető parkolás szabályozásáról és a várakozás igénybevételének rendjéről Balatonfüred Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Siófok Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2011. (V.13.) önkormányzati rendelete

Siófok Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2011. (V.13.) önkormányzati rendelete Siófok Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2011. (V.13.) önkormányzati rendelete a parkolás szabályozásáról és a várakozás rendjéről (A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva és lezárva:

Részletesebben

Vágáshuta Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 9/2010.(IV.27.) rendelete. a helyi közutak járműforgalmának korlátozásáról

Vágáshuta Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 9/2010.(IV.27.) rendelete. a helyi közutak járműforgalmának korlátozásáról Vágáshuta Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2010.(IV.27.) rendelete a helyi közutak járműforgalmának korlátozásáról Vágáshuta Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzatának 42/2007. (X. 19.) rendelete a kerékbilincs alkalmazásáról. Általános szabályok

Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzatának 42/2007. (X. 19.) rendelete a kerékbilincs alkalmazásáról. Általános szabályok Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzatának 42/2007. (X. 19.) rendelete a kerékbilincs alkalmazásáról Belváros-Lipótváros Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 1/2015. (I. 28.) önkormányzati rendelete

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 1/2015. (I. 28.) önkormányzati rendelete Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (I. 28.) önkormányzati rendelete az önkormányzati tulajdonú, behajtási tilalommal érintett közterületekre gépjárművel történő behajtás engedélyezésének

Részletesebben

Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 12/2013. (V.9.) önkormányzati rendelete a belváros közlekedéséről (egységes szerkezetben)

Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 12/2013. (V.9.) önkormányzati rendelete a belváros közlekedéséről (egységes szerkezetben) Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 12/2013. (V.9.) önkormányzati rendelete a belváros közlekedéséről (egységes szerkezetben) Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete az épített környezet

Részletesebben

Rendelet hatálya 1. Fogalom meghatározások 2.

Rendelet hatálya 1. Fogalom meghatározások 2. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 81/2001. (12. 20.) sz. rendelete a történelmi belváros környezetkímélő forgalmi rendjéről, valamint a fizető parkolóhelyek működtetéséről A helyi önkormányzatokról

Részletesebben

1. Általános rendelkezések

1. Általános rendelkezések Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2015. (IX.23.) önkormányzati rendelete a XIV. kerület közigazgatási területén a járművel várakozás rendjének kialakításáról,

Részletesebben

7. 3 Hatályon kívül helyezve.

7. 3 Hatályon kívül helyezve. Kesztölc Község Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2011. (XII.15.) önkormányzati rendelete a járművek közlekedésének helyi közutakon történő súlykorlátozásáról, a behajtási engedélyek kiadásának és

Részletesebben

3. NAPIREND Ügyiratszám: 14/33-3 /2007. E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület február 13-i nyilvános ülésére

3. NAPIREND Ügyiratszám: 14/33-3 /2007. E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület február 13-i nyilvános ülésére 3. NAPIREND Ügyiratszám: 14/33-3 /2007. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2007. február 13-i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Tapolca Város Önkormányzata

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 35/2001. ( ) számú rendelete

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 35/2001. ( ) számú rendelete Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 35/2001. (06. 22.) számú rendelete a Pécs város közigazgatási területén lévő közterületi parkolók üzemeltetéséről és a parkolási díjakról szóló 1993.

Részletesebben

1. (1) A rendelet területi hatálya Veszprém közigazgatási területén belül a kijelölt korlátozott forgalmú övezetre terjed ki.

1. (1) A rendelet területi hatálya Veszprém közigazgatási területén belül a kijelölt korlátozott forgalmú övezetre terjed ki. Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a 30/2013. (X.31.) Ör., a 6/2014. (II.27.) Ör., a 22/2014.(VI.30.) Ör., a 28/2016. (VI.29.)Ör, a 3/2018.(I.25.)Ör és a 29/2018.(VI.27) Ör-rel módosított

Részletesebben

A rendelet hatálya. A fizetı-parkolóhelyek mőködtetése, igénybevétele

A rendelet hatálya. A fizetı-parkolóhelyek mőködtetése, igénybevétele Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlésének 52 /2006.(XII.18.) rendelete a fizetı-parkolóhelyek mőködésének és igénybevételének rendjérıl szóló 33/2000.(IV.24.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 12/2013. (V.9.) önkormányzati rendelete a belváros közlekedéséről (egységes szerkezetben)

Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 12/2013. (V.9.) önkormányzati rendelete a belváros közlekedéséről (egységes szerkezetben) Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 12/2013. (V.9.) önkormányzati rendelete a belváros közlekedéséről (egységes szerkezetben) Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete az épített környezet

Részletesebben

LÉBÉNY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2008. (VI.30.) rendelete a. behajtási engedélyek szabályozásáról

LÉBÉNY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2008. (VI.30.) rendelete a. behajtási engedélyek szabályozásáról LÉBÉNY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2008. (VI.30.) rendelete a behajtási engedélyek szabályozásáról Lébény Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben