Területi hatály. (3) A fizető parkolók felsorolását és övezeti besorolását az I. sz. melléklet tartalmazza.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Területi hatály. (3) A fizető parkolók felsorolását és övezeti besorolását az I. sz. melléklet tartalmazza."

Átírás

1 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének többször módosított 19/1997. (V.22.) sz. önkormányzati rendelete a fizető parkolók működéséről és igénybevételük rendjéről A közúti közlekedésről szóló évi I.tv. 15. (3) bekezdésében, és az önkormányzatokról szóló évi LXV. tv. 16. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése az alábbiakat rendeli el: 1. Területi hatály (1) Az önkormányzati rendelet hatálya a város közigazgatási területén belül az önkormányzati tulajdonú közutakon, továbbá a közterületeken, illetve közhasználatra átadott területeken fizető parkolóként kijelölt, az önkormányzat gazdasági társasága (Parkoló-Gazda Kft.) által üzemeltetett várakozóhelyekre terjed ki. 1 (2) Fizető parkolók azok, amelyeket a KRESZ 110. ábra szerinti "Várakozóhely", vagy a KRESZ 61/A. ábra szerinti "Korlátozott várakozási övezet" jelzőtáblával, valamint az alatta elhelyezett, a díjfizetési kötelezettségre és annak módjára utaló kiegészítő táblával jelöltek meg. 2 (3) A fizető parkolók felsorolását és övezeti besorolását az I. sz. melléklet tartalmazza. (4) A fizető parkoló zónák területi kiterjesztése vagy az övezeti besorolás megváltoztatása a Közgyűlés hatásköre. (5) Fizető parkoló csak szilárd burkolatú vagy salakkal, kőzúzalékkal terített por- és sármentes területen jelölhető ki. (6) Rendezvények alkalmával - a rendezvényhez kapcsolódóan - ideiglenes jelleggel létesített újabb parkolóhelyek kijelölésére a polgármester jogosult Tárgyi hatály (1) A rendelet tárgyi hatálya kiterjed valamennyi közúti járműre, kivéve 4 a) a megkülönböztetett jelzéssel ellátott járműveket (mentők, tűzoltók, rendőrség, orvosi ügyeletet ellátó járművek), továbbá az intézkedő rendőr járművét, valamint közúti ellenőrzés során a ZM. Közútkezelő KHT és a ZM. Közlekedési Felügyelet járműveit, b) a figyelmeztető jelzést használó kommunális szolgáltató és a közműhiba-elhárítást végző járműveket c) a segédmotorkerékpárokat és a kerékpárokat 1 A 16/2006. (IV.14.) sz. rendelet 1. -a mód (2) bekezdését a 46/1997. (XII.18.) sz. rendelet 1. -a módosította 3 A 42/2005. (X.28.) sz. rendelet 7. (1) bek. mód (1) bekezdését a 46/1997. (XII.18.) sz. rendelet 2. -a módosította

2 - 2 - d) 5 mozgáskorlátozottak által vezetett, illetve az őket szállító járműveket a 218/2003. (XII.11.) Kormányrendelet alapján kiadott, érvényes parkolási igazolvány használata esetén. 3. Személyi hatály A rendelet személyi hatálya kiterjed a rendeletben megjelölt fizető parkolót igénybe vevő gépjármű üzemben tartójára. Üzembentartó e rendelet alkalmazásában a jármű forgalmi engedélyébe bejegyzett tulajdonos vagy üzembentartó, továbbá aki a járművet egyéb jogcímen használja A fizető parkolóhelyek igénybevételének szabályai (1) A fizető parkolóhelyeken várakozni az üzemeltetési idő alatt csak díjfizetés ellenében, a KRESZ és jelen rendelet szabályai szerint lehet. (2) A várakozás legfontosabb szabályairól és a díjfizetés módjáról a kiegészítő tábla ad tájékoztatást. (3) A fizető parkolókat jelölő kiegészítő táblán az alábbi információkat kell a külföldiek számára is jól érthető módon - lehetőség szerint rajzjellel piktogramokkal - közölni: - az adott helyen várakozók díjfizetési kötelezettségét - a díjfizetési kötelezettség időbeni hatályát - a várakozási díj összegét járműfajtánként - a pótdíj és a bírság összegét - a várakozási díj megfizetésének módját - a nem őrzött parkolóra utalást - az üzemeltető nevét és az ügyfélszolgálat címét (4) A szolgáltatás a várakozó járművek őrzésére nem terjed ki. (5) Üzemeltetési időn kívül a fizető parkolókban nem kell várakozási díjat fizetni. 5. A fizető parkolók üzemeltetése (1) A fizető parkolókat Parkológazda Kft. az Önkormányzattal megkötött (üzemeltetési) szerződésben rögzített szabályok szerint üzemelteti. 7 5 A 64/2005. (XII.23.) sz. rendelet 1. -a mód. 6 A 64/2005. (XII.23.) sz. rendelet 2. -a mód. 7 A 38/2001. (XII.21.) sz. rendelet 1. -a módosította.

3 - 3 - (2) Az üzemeltető a fizető parkolókat az Önkormányzat előzetes hozzájárulásával díjbeszedés nélkül is üzemeltetheti és az 6. -ban meghatározott általános üzemeltetési időt csökkentheti. (3) Az üzemeltetési idő az Önkormányzat előzetes hozzájárulásával a nagyobb tömegeket vonzó rendezvények, kereskedelmi akciók időtartamára kiterjeszthető. (4) Az üzemeltetési idők megváltozásáról a lakosságot - sajtóhirdetéssel, közleménnyel, stb. - előzetesen tájékoztatni kell. 6. Általános üzemeltetési idők (1) A fizető parkolóhelyek üzemeltetési ideje 8 a.) munkanapokon - a piactéren a piaci üzemelési időn kívül óra - a piac környékén (Munkácsy u., Jákum u., Sütő u., Budai Nagy Antal u., Mérleg tér, Várkör) óra - a város többi részén óra közötti időszak b.) szombaton, illetve a Munkaügyi Miniszter által pihenőnapként elrendelt napokon - a piactéren a piaci üzemelési időn kívül óra - a piac környékén óra - a város többi részén óra közötti időszak (2) az általános üzemeltetési idő a 5. szerint módosítható. 7. Várakozási díjak (1) A parkolásért fizetendő várakozási díjak, bérletjegyek és kizárólagos használatért fizetendő díjak /együttesen a továbbiakban: parkolási díjak/ valamint a jogosulatlan használatért fizetendő pótdíjak mértékét - az üzemeltető javaslatára az illetékes bizottság előzetes egyeztetésével - a közgyűlés állapítja meg. (2) A parkolási díjak és a pótdíj mértékét a rendelet II. sz. melléklete tartalmazza. (3) Az üzemeltető - a rendező szerv kérelmére - eseti jelleggel, egyedi elbírálás alapján a városközpontot érintő rendezvények esetén, kizárólagos parkolási célra, a polgármester előzetes jóváhagyásával csoportos fizetésre is megállapodást köthet (1) bek. a 23/1997. (VII.3.) sz. rendelet 1. -a módosította

4 - 4 - A díjfizetés módja (1) A várakozási díjat a II. sz. melléklet 2. pontjában rögzített minimális díjak figyelembevételével minden megkezdett negyed órára előre kell megfizetni a szándékolt várakozási időnek megfelelő parkolójegy vagy bérlet megváltásával. 9 (2) A fizető parkolóhelyen a rendelet I. sz. mellékletének 1. és 2. pontjában meghatározott díjövezetekben a váltható legrövidebb idő 15 perc, az I. sz. mellékelt 3. pontjában meghatározott díjövezetben pedig 30 perc a legrövidebb idő. A leghosszabb idő nincs korlátozva. 10 (3) 11 (4) A díj megfizetésének igazolása (1) A várakozási díj megfizetését érvényes parkolójeggyel vagy bérlettel kell igazolni. 13 (2) A megváltott jegy és bérlet a rajta feltűntetett időtartamra, az adott díjövezetre, továbbá minden alacsonyabb díjszabású övezetre érvényes. 14 (3) Az érvényes jegyet vagy bérletet illetve a díjmentességet igazoló engedélyt a gépjárműben az első szélvédő mögött kívülről jól látható módon úgy kell elhelyezi, hogy érvényességéről az ellenőr megbizonyosodhasson Szabálytalan parkolásra vonatkozó szabályok (1) Pótdíjat kell fizetni: a) utólagos fizetés esetén (érvényes jegy vagy bérlet hiányában) a parkolóhely igénybevételéért; b) az előre megfizetett várakozási idő leteltével a parkolóhely további megváltás nélküli igénybevételéért; c) ha az érvényes jegy, bérlet vagy a díjmentességet tanúsító igazolvány a gépkocsiban jól látható módon nincs kihelyezve, és azt 8 napon belül az üzemeltető Ügyfélszolgálati Irodáján nem mutatják be. (2) Az (1) bekezdés b) pontjában meghatározott esetben nem kell pótdíjat fizetni, ha a parkolás napján a jegykiadó automatánál a tényleges és az előzetesen megfizetett várakozási idő különbözetének megfelelő alapdíjat megfizetik, és ezt az utólagosan megváltott 9 A 8. (1) bekezdését a 49/2000. (XI.24) sz. rendelet 1. -a módosította (1), (2) bekezdését a 36/1999. (XII.3.) sz. rendelet 1. -a módosította 11 Hatályon kívül helyezte a 64/2005. (XII.23.) sz. rendelet 9. (2) bek. 12 Hatályon kívül helyezte a 42/2005. (X.28.) sz. rendelet 23. (2) bek (1) bek. a 46/1997. (XII.18.) sz. rendelet 4. -a módosította (2) bek. a 42/1998. (XII.11.) sz. rendelet 1. -a módosította 15 A 64/2005. (XII.23.) sz. rendelet 3. -a mód.

5 - 5 - parkolójegy bemutatásával az üzemeltető Ügyfélszolgálati Irodáján legkésőbb a következő munkanapon igazolják. (3) A szabálytalanul parkoló gépjármű szélvédőjén az ellenőr pótdíj-fizetési felszólítást hagy. (4) A fizetési felszólításon a szabálytalanság tényét, helyét, időpontját, a gépkocsi rendszámát, valamint a várakozási díjkülönbözet, illetve pótdíj megfizetésére, továbbá a követendő eljárásra vonatkozó összes tudnivalót fel kell tüntetni. (5) Pótdíjat csekken, illetve az üzemeltető Ügyfélszolgálati Irodáján lehet megfizetni. (6) A pótdíj összegét a rendelet II. sz. melléklete tartalmazza. 11. Díjmentességek (1) A fizető parkolókban díjmentesen várakozhatnak: a) a foglalt jelzésű taxik külön engedély nélkül b) a város közigazgatási területén működő háziorvosok (a jegyző működési területre vonatkozó igazolása alapján. 16 c) Díjmentes használatra jogosító bérlettel vagy mozgáskorlátozottak parkolási engedélyével rendelkezők. d.) A fizető parkoló rendszer területén működő háziápolók (a szervezet működési engedélye alapján) Lakossági kedvezmények (1) 19 A III. sz. mellékletben meghatározott címeken (a parkoló övezetben) lakó gépjárműtulajdonos vagy üzembentartó egy db 5,50 m-nél nem hosszabb személygépkocsija az lakóhelyéhez közeli fizető parkoló(k)ban ún. "korlátozott területre érvényes" bérlettel kedvezményesen és időkorlátozás nélkül elhelyezhető. (2) A korlátozott területre érvényes éves bérletet az üzemeltető a kedvezményezett kérésére állítja ki. (3) A korlátozott területre érvényes bérletet évente meg kell újítani. A bérlet a következő év január 31. napjáig érvényes. (4) A korlátozott területre érvényes kedvezményes bérlet háztartásonként legfeljebb két gépjárműre adható ki. A bérlet árát a II. sz. melléklet tartalmazza. 16 A 42/2005. (X.28.) sz. rendelet 7. (2) bek. mód. 17 A 36/2002. (XI.29.) sz. rendelet 1. -a egészítette ki. 18 A 38/2001. (XII.21.) sz. rendelet 2. -a módosította. 19 A 64/2005. (XII.23.) sz. rendelet 4. (1) bek. mód.

6 - 6 - (5) 20 A lakossági kedvezményt a tulajdonos vagy üzemben tartó bejelentett lakcíme alapján kell elbírálni. A lakóhelyet az annak igazolására alkalmas hivatalos okmány felmutatásával, a gépjármű tulajdonjogát vagy üzemeltetői jogát pedig forgalmi engedéllyel kell igazolni. (6) A kedvezményes használatra jogosító bérlet a járműre (rendszámra) a bérleten feltüntetett parkoló(k)ra és időszakra érvényes. Kedvezményes bérlettel nem lehet parkolni a kiemelt övezetben. (7) Ha a kedvezményezett lakóhelye, illetve a gépjármű tulajdonosa vagy üzembentartója az érvényességi időszak alatt megváltozik, akkor a bérletet 8 munkanapon belül vissza kell szolgáltatni, ennek elmulasztása szabálysértési eljárást von maga után. 13. Bérletrendszer (1) A várakozási díjak megfizetése bérletrendszerben is lehetséges. Bérlet az 5,50 m-nél nem hosszabb gépjárműre és motorkerékpárra (a rendszámra), naptári heti, naptári havi és több havi időtartamra váltható legfeljebb azonban az év utolsó napjáig. 21 (2) 22 (3) 23 (4) A bérlet kizárólagos használatra nem, csak az éppen üres férőhely elfoglalására jogosít. (5) A bérletek árait a II. sz. melléklet tartalmazza. 14. Kizárólagos használat (1) 24 Azokra a férőhelyekre, amelyeknél a kizárólagos használatot biztosító jelölés közlekedési szempontból és műszakilag is lehetséges kizárólagos használati jog is bérelhető. (2) 25 A kizárólagos használatú férőhelyeket abból a célból, hogy azokat más járművek ne foglalhassák el, a bérlő köteles megjelölni. (3) 26 (4) A kizárólagosan igénybevett parkolók száma nem haladhatja meg az adott parkolóban lévő férőhelyek 33 %-át. 20 A 64/2005. (XII.23.) sz. rendelet 4. (2) bek. mód (1) bek. a 46/1997. (XII.18.) sz. rendelet 11. -a módosította 22 Hatályon kívül helyezte az 51/2009. (XI.27.) sz. rendelet 1. -a 23 Hatályon kívül helyezte a 64/2005. (XII.23.) sz. rendelet 9. (2) bek. 24 A 64/2005. (XII.23.) sz. rendelet 6. -a mód. 25 A 64/2005. (XII.23.) sz. rendelet 6. -a mód. 26 Hatályon kívül helyezte a 64/2005. (XII.23.) sz. rendelet 9. (2) bek.

7 - 7 - (5) A kizárólagos használat díjait a II. sz. melléklet tartalmazza. 15. Ellenőrzés és szankcionálás A fizető parkolóhelyek szabályszerű igénybevételét és a parkolási díj megfizetését az üzemeltető bármikor jogosult ellenőrizni, és a pótdíjakat is az üzemeltető szedi be. 16. Szabálysértések (1) Szabálysértést követ el és Ft-ig terjedő pénzbírsággal sújtható az, aki a fizető parkolókban 27 a) 28 b) díjmentességet tanúsító igazolványt vagy bérletet jogosulatlanul 29 használja c) megváltott jegyet, bérletet, kedvezményre jogosító igazolványt másra átruházza (2) A szabálysértés elkövetőjével szemben Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Jegyzője jár el Záró rendelkezések E rendelet szeptember 1-jén lép hatályba. A 23/1997. (VII.3.) sz. rendelettel módosított részek szeptember 1-jén, a 32/1997. (IX.25.) sz. rendelettel módosított részek IX. 25-én, a 46/1997. (XII.18.) sz. rendelettel módosított részek XII. 18-án, a 42/1998. (XII.11.) sz. rendelettel módosított részek január 1-jén, a 17/1999. (VI.18.) sz. rendelettel módosított részek július 1-jén, a 36/1999. (XII.3.) sz. rendelettel módosított részek január 1-jén, a 14/2000. (III.3.) sz. rendelettel módosított részek III. 4-én, a 26/2000. (V.12.) sz. rendelettel módosított részek június 1-jén, a 49/2000. (XI.24.) sz. rendelettel módosított részek január 1- jén lépnek hatályba. A 38/2001. (XII.21.) sz. rendelettel módosított rendelkezések január 1-jén lépnek hatályba. A 27/2002. (IX.20.) sz. rendelettel módosított rendelkezések november 1-jén lépnek hatályba. A 36/2002. (XI.29.) sz. rendelet január 1-jén lép hatályba. A rendelet I. sz. mellékletének a kiemelt díjövezetre vonatkozó módosítása a kihirdetés napján lép hatályba (1) bek. a pénzbírság összegét a 14/2000. (III.3.) sz. rendelet 1. -a módosította 28 Hatályon kívül helyezte a 42/2005. (X.28.) sz. rendelet 23. (2) bek. 29 A 42/2005. (X.28.) sz. rendelet 23. (2) bek. mód (3) bekezdését a 46/1997. (XII.18.) sz. rendelet 15. -a helyezte hatályon kívül

8 - 8 - A 44/2002. (XII.28.) sz. rendelettel módosított rendelkezések december 28. napján lépnek hatályba. A 28/2003. (IX.19.) sz. rendelettel módosított rendelkezések szeptember 19-én lépnek hatályba. A 49/2003. (XII.23.) sz. rendelettel módosított rendelkezések január 1-jén lépnek hatályba. A 38/2005. (IX.23.) sz. önkormányzati rendelettel módosított rendelkezések október 1- jén lépnek hatályba. A 42/2005. (X.28.) sz. önkormányzati rendelet 7. -ával, 23. (2) 1. pontjával módosított rendelkezések november 1-jén lépnek hatályba, melyeket a hatályba lépése után indult ügyekben és a megismételt eljárásban kell alkalmazni. Az 50/2005. (XI.25.) sz. önkormányzati rendelettel módosított rendelkezések január 1- jén lépnek hatályba. A 64/2005. (XII.23.) sz. önkormányzati rendelettel módosított rendelkezések január 1- jén lépnek hatályba. A 16/2006. (IV.14.) sz. önkormányzati rendelettel módosított rendelkezések április 15- én lépnek hatályba. A 33/2006. (VII.14.) sz. önkormányzati rendelettel módosított rendelkezések augusztus 1-jén lépnek hatályba. A 41/2007. (X.26.) sz. önkormányzati rendelettel módosított rendelkezések november 1-jén lépnek hatályba. Az 53/2007. (XI.30.) sz. önkormányzati rendelettel módosított rendelkezések január 1- jén lépnek hatályba. A 46/2008. (XI.28.) sz. önkormányzati rendelettel módosított rendelkezések január 1- jén lépnek hatályba. A 18/2009. (V.29.) sz. önkormányzati rendelettel módosított rendelkezések július 1-jén lépnek hatályba. Az 51/2009. (XI.27.) sz. önkormányzati rendelettel módosított rendelkezések január 1- jén lépnek hatályba. Dr. Kovács Gábor sk. jegyző Dr. Gyimesi Endre sk. polgármester

9 - 9 - I. sz. melléklet 31 A fizető parkolást szabályozó rendelet területi hatálya kiterjed az itt felsorolt kiemelt övezet, centrális övezet, valamint védő övezet minden parkolóhelyére. A fizető parkolók felsorolása díjövezetek szerint: 1. Kiemelt díjövezet 1. Kazinczy tér Mindszenty tér, valamint Batthyány u. (Mindszenty tér és Budai Nagy Antal u. között). 3. Széchenyi tér 4. Kossuth L. u. (Széchenyi tér és Petőfi u. között) 5. Dísz tér északi oldala 6. Eötvös utca (Ady utcától keletre) 2. (centrális) I. díjövezet 6. Kosztolányi u sz. előtti parkoló. 7. Kisfaludy u sz. előtti és mögötti, valamint a Zsinagóga mögötti parkoló Kossuth L. u. (Petőfi utcától délre) 9. Kisfaludy S. u. (OTP előtti szakasz) 10. Kisfaludy u. OTP mögötti tömbbelső 11. Tüttőssy u. (Petőfi u. - Dísz tér között) 12. Kosztolányi u. 9. sz. mögötti parkoló Kossuth u. 34. sz. mögötti, sz. mögötti, valamint Csány L. tér 2-4. sz. mögötti parkolók. 14. Petőfi Sándor u. (Kossuth L. u. - Tüttőssy u. között) Zrínyi Miklós utcának a Csány L. tér és a Tomori P. u. közötti szakasza. 16. Takarék köz 17. Dísz tér déli oldala 18. Tudomány és Technika Háza mögötti parkoló 19. Ady E. u. (Kisfaludy u. és Kazinczy tér között) 20. Tompa M. u. 21. Iskola köz 22. Berzsenyi D. u. (Kossuth u. és Kosztolányi u. közötti szakasz) 23. Kovács Károly tér 24. Munkácsy Mihály u 25. Rákóczi u sz. épület előtt leállósáv 26. Rákóczi u sz. mögötti parkoló, valamint az épület melletti kőzúzalékos parkoló 27. Rákóczi u sz. mögötti parkoló 31 A 36/2002. (XI.29.) sz. rendelet 2. -a mód. 32 A 33/2006. (VII.14.) sz. rendelet 1. -a mód. 33 A 16/2006. (IV.14.) sz. rendelet 2. -a az eredeti 8. sort hatályon kívül helyezte és a további sorszámozást megváltoztatta. 34 Az 51/2009. (XI.27.) sz. rendelet 4. (1) bek. mód. 35 Az 51/2009. (XI.27.) sz. rendelet 4. (1) bek. mód.

10 (védő) II. díjövezet 28. Kovács Károly tér 4-8. sz. mögötti tömbbelső 29. Kisfaludy S. u. (Mártírok útja - Ady u. között) 30. Ady E. u. (Vörösmarty u. és Kisfaludy u. között) 31. Kosztolányi D. u. 32. Kosztolányi D. tér 33. Béke-ligeti u. 34. Bíró Márton u. (Petőfi utcától északra) 35. Pázmány P. u Berzsenyi u. 11., 13., 15., 17. és 26. szám, valamint Stadion u. 1. sz. parkolói. 37. Sütő u. 38. Piac tér 39. Budai Nagy Antal u. 40. Várkör 41. Mérleg tér 42. Jákum u. (Budai Nagy Antal u. - Rákóczi u. között) 43. Kosztolányi u. 8. és Kosztolányi tér 1. számú épületek belső udvara 44. Petőfi köz 45. Kosztolányi D. u. 2. és Berzsenyi D. u sz. épületek közös belső udvara 46. Göcseji út Gorkij u. kereszteződésben lévő közterületi parkoló. A temetőlátogatók számára használata ingyenes, egyéb esetben pedig csak bérlettel vehető igénybe 47. Kölcsey Ferenc utca Kis utca Kelemen Imre utca Flórián utca 51. Síp utca, beleértve a déli végén lévő önkormányzati tulajdonú területeket is 52. A Mártírok útja 50. sz. mögötti, 3226/2 hrsz-ú parkoló Zrínyi Miklós utcának a Tomori P. u. és a Bajcsy-Zsilinszky tér közötti szakasza. 54. Zrínyi M. u. 2. sz. (vasút melletti kisposta) előtti parkoló: 1557/2 hrsz Szent László utca (József A. utcától északra) 56. Dobó Katalin utca 57. Tomori Pál utca 58. Zárda utca (Tomori P. utcától északra) 59. Rózsák tere Mátyás király utca (Olajmunkás és Május 1. utca között), valamint Olajmunkás u. 1/A. melletti parkoló. 36 A 33/2006. (VII.14.) sz. rendelet 1. -a mód. 37 A 38/2005. (IX.23.) sz. rendelet 1. -a iktatta be. 38 A 38/2005. (IX.23.) sz. rendelet 1. -a iktatta be. 39 Az 50/2005. (XI.25.) sz. rendelet 1. -a iktatta be az sorokat 40 Az 51/2009. (XI.27.) sz. rendelet 4. (2) bek. mód. 41 Az sorokat a 18/2009. (V.29.) sz. rendelet 1. -a iktatta be. 42 Az 51/2009. (XI.27.) sz. rendelet 4. (2) bek. mód.

11 II. sz. melléklet 43 A parkolási díjak mértéke. A díjak az ÁFA-t és a bérletkártya költségét tartalmazzák. 1) Díjosztályok A parkolási díjak szempontjából a közúti járműveket két díjosztály egyikébe kell sorolni: A) díjosztály: Az 5,50 m-nél nem hosszabb gépjárművek és rendszámos motorkerékpárok. (Személygépkocsik, vegyes használatú járművek és kisteherautók, lakóautók, stb. ) B) díjosztály: Egyéb, 5,50 m-nél hosszabb vagy 3500 kg összsúlyt meghaladó járművek. ( Autóbuszok, teherautók, járműszerelvények, stb. ) 2) 44 Alapdíjak óránként: A parkolási díjak szempontjából a fizetőparkoló rendszer területe három díjövezetre oszlik: díjövezet A) díjosztály B) díjosztály óradíjak minimális díj óradíjak minimális díj kiemelt övezet 260 Ft/óra 65 Ft az I. díjövezetben 240 Ft/óra 60 Ft a II. díjövezetben 100 Ft/óra 50 Ft 3) Pótdíjak: A) díjosztály X az elfoglalt helyek száma a) 2 munkanapon belüli fizetés esetén az 1 órai várakozási díj 10-szerese, melynek 10 %- a alapdíj (ÁFA-t tartalmaz). b) 2 munkanapon túli fizetés esetén az 1 órai várakozási díj 20-szorosa, melynek 10 %-a alapdíj (ÁFA-t tartalmaz). c) 30 munkanapon túli fizetés esetén az 1 órai várakozási díj 40-szerese, melynek 5 %-a alapdíj (ÁFA-t tartalmaz). d) A második, postai úton küldött (ügyvédi) felszólításban megjelölt teljesítési határidő eredménytelen elteltét követő naptól az 1 órai várakozási díj 40-szerese késedelmi kamatokkal növelt összegben, a kiértesítés és felszólítás költsége, továbbá az eset legesen felmerült per- és végrehajtási költség fizetendő. 4/a.) 45 Havi bérletárak: 43 Az 53/2007. (XI.30.) sz. rendelet 1. -a mód. 44 Az 51/2009. (XI.27.) sz. rendelet 2. -a mód.

12 díjövezet kiemelt övezet 7800 az I. díjövezetben 5800 a II. díjövezetben /b.) 46 Heti bérletárak: díjövezet kiemelt övezet 2350 az I. díjövezetben 1760 a II. díjövezetben 890 4/c.) 47 A rendszám nélküli bérletek árai: díjövezet kiemelt övezet az I. díjövezetben 8770 a II. díjövezetben /d.) A bérletvásárlásoknál alkalmazható kedvezmények: előre megvásárolt hónapok száma kedvezmények % - ban negyedévre 3 % félévre 6 % egészévre 10 % 4/e.) A bérletcsere kiállítási díja, valamint a díjmentességet igazoló éves bérletek ára 500 Ft. 4/f.) A korlátozott területre érvényes kedvezményes éves bérletek ára: lakossági kedvezményes 1. autóra autóra /a.) 48 A kizárólagos használati jogok éves díjai: 45 Az 51/2009. (XI.27.) sz. rendelet 3. -a mód. 46 Az 51/2009. (XI.27.) sz. rendelet 3. -a mód. 47 Az 51/2009. (XI.27.) sz. rendelet 3. -a mód.

13 díjövezet kiemelt övezetben az I. II. díjövezetben /b.) 49 A kizárólagos használati jogok havi díjai: díjövezet kiemelt övezetben az I. II. díjövezetben Az 51/2009. (XI.27.) sz. rendelet 3. -a mód. 49 Az 51/2009. (XI.27.) sz. rendelet 3. -a mód.

14 III. sz. melléklet 50 A fizető parkolási övezetben korlátozott területre érvényes kedvezményes használatra jogosító lakásingatlanok összefoglaló címjegyzéke: Kossuth L. u., Széchenyi tér, Kosztolányi D. u., Béke ligeti u., Kosztolányi D. tér, Pázmány P. u., Kovács Károly tér, Eötvös J. u., Tompa M. u., Iskola köz, Kazinczy tér, Sütő u., Piac tér, Deák F. tér, Várkör, Munkácsy M. u., Jákum F. u., Szeglet u., Budai Nagy Antal u., Tüttőssy u., Dísz tér, Takarék köz, Ady E. u ig és 2-42-ig, Rákóczi u. 1-9-ig és ig, Berzsenyi u ig és 2-26-ig, Bíró M. u ig és 8-44-ig, Stadion u. 1. és 2-8-ig, Balatoni u. 3., Petőfi u ig és 8-38-ig, Kisfaludy u. 13. és ig, Szabadság tér, Petőfi köz, Kölcsey F. u., Kis u., Kelemen I. u., Flórián u., Síp utca, Batthyány u. 2-4-ig és 1-19-ig, Zrínyi u ig 51, Szent László utca 1-15-ig és 2-16-ig, Dobó Katalin utca, Tomori Pál utca, Zárda utca 1-15-ig, Mátyás király utca 52, Csány László tér , Hunyadi János u , Olajmunkás u. 1/A A 33/2006. (VII.14.) sz. rendelet 2. -a mód. 51 A 41/2007. (X.26.) sz. rendelet 2. -a iktatta be. 52 A 18/2009. (V.29.) sz. rendelet 2. -a iktatta be. 53 Az 51/2009. (XI.27.) sz. rendelet 5. -a iktatta be. 54 Az 51/2009. (XI.27.) sz. rendelet 5. -a iktatta be. 55 Az 51/2009. (XI.27.) sz. rendelet 5. -a iktatta be.

Albertirsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2004. (VII. 30.) rendelete a fizető parkolók működéséről és igénybevételük rendjéről

Albertirsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2004. (VII. 30.) rendelete a fizető parkolók működéséről és igénybevételük rendjéről Albertirsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2004. (VII. 30.) rendelete a fizető parkolók működéséről és igénybevételük rendjéről Albertirsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi

Részletesebben

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 19/1997. (V.22.) önkormányzati rendelete a fizető parkolók működéséről és igénybevételük rendjéről 1

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 19/1997. (V.22.) önkormányzati rendelete a fizető parkolók működéséről és igénybevételük rendjéről 1 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 19/1997. (V.22.) önkormányzati rendelete a fizető parkolók működéséről és igénybevételük rendjéről 1 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Salföld Község Önkormányzat Képviselő-testület. 9/2003.(V.10.) rendelet. a fizető parkolók működéséről és igénybevételük rendjéről 1..

Salföld Község Önkormányzat Képviselő-testület. 9/2003.(V.10.) rendelet. a fizető parkolók működéséről és igénybevételük rendjéről 1.. Salföld Község Önkormányzat Képviselő-testület 9/2003.(V.10.) rendelet a fizető parkolók működéséről és igénybevételük rendjéről 1.. Területi hatály (1) Az Önkormányzati rendelet hatálya a község közigazgatási

Részletesebben

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 19/1997. (V.22.) önkormányzati rendelete a fizető parkolók működéséről és igénybevételük rendjéről 1

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 19/1997. (V.22.) önkormányzati rendelete a fizető parkolók működéséről és igénybevételük rendjéről 1 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 19/1997. (V.22.) önkormányzati rendelete a fizető parkolók működéséről és igénybevételük rendjéről 1 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 19/1997. (V.22.) önkormányzati rendelete a fizető parkolók működéséről és igénybevételük rendjéről 1

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 19/1997. (V.22.) önkormányzati rendelete a fizető parkolók működéséről és igénybevételük rendjéről 1 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 19/1997. (V.22.) önkormányzati rendelete a fizető parkolók működéséről és igénybevételük rendjéről 1 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a közúti közlekedésről

Részletesebben

12/2004. (IV.24.) Orosházi Önkormányzati rendelet

12/2004. (IV.24.) Orosházi Önkormányzati rendelet 12/2004. (IV.24.) Orosházi Önkormányzati rendelet a fizető-parkolóhelyek működésének és igénybevételének rendjéről egységes szerkezetben a módosítására kiadott 19/2004. (VII.15.) Orosházi Önkormányzati

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2014. május 29-én tartandó ülésére. Rendelettervezet a parkolás szabályozásáról és a várakozás rendjéről

ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2014. május 29-én tartandó ülésére. Rendelettervezet a parkolás szabályozásáról és a várakozás rendjéről Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Polgármesterétől 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. szám (66) 491-058, 491-401, Fax: 491-361 E-mail: polgarmester@fuzesgyarmat.hu ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület

Részletesebben

Sárvár város Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2011.(VI.24.) önkormányzati rendelete a parkolási rendről

Sárvár város Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2011.(VI.24.) önkormányzati rendelete a parkolási rendről Sárvár város Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2011.(VI.24.) önkormányzati rendelete a parkolási rendről Sárvár város Önkormányzati Képviselő-testülete a közúti közlekedésről szóló 1988.évi I.tv.

Részletesebben

Területi hatály. (3) A fizető parkolók felsorolását az 1. számú melléklet tartalmazza.

Területi hatály. (3) A fizető parkolók felsorolását az 1. számú melléklet tartalmazza. Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2008. (VII. 03.) Ör. sz. rendelete a fizető parkolási rendszerről (egységes szerkezetben a módosító 10/2009. (V.21.), illetve 9/2010. (V.20.)

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgy lésének 18/2010. (VI. 25.) önkormányzati rendelete a történelmi belváros környezetkímél forgalmi rendjér

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgy lésének 18/2010. (VI. 25.) önkormányzati rendelete a történelmi belváros környezetkímél forgalmi rendjér Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 18/2010. (VI. 25.) önkormányzati rendelete a történelmi belváros környezetkímélő forgalmi rendjéről, valamint a fizető parkolóhelyek működtetéséről szóló

Részletesebben

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2012. (III. 22.) Ör. sz. rendelete a fizető parkolási rendszerről

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2012. (III. 22.) Ör. sz. rendelete a fizető parkolási rendszerről Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2012. (III. 22.) Ör. sz. rendelete a fizető parkolási rendszerről Hajdúszoboszló város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

2015. augusztus 1-től hatályos szöveg (egységes szerkezetben) KISVÁRDA VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 13/2008. (VI.26.) r e n d e l e t e

2015. augusztus 1-től hatályos szöveg (egységes szerkezetben) KISVÁRDA VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 13/2008. (VI.26.) r e n d e l e t e 2015. augusztus 1-től hatályos szöveg (egységes szerkezetben) KISVÁRDA VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 13/2008. (VI.26.) r e n d e l e t e a parkolás szabályairól és a parkolási díj megállapításáról

Részletesebben

Szilvásvárad Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 6./2007. (III.21.) önkormányzati rendelete

Szilvásvárad Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 6./2007. (III.21.) önkormányzati rendelete Szilvásvárad Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6./2007. (III.21.) önkormányzati rendelete A fizető várakozóhelyek kijelöléséről és használatának szabályozásáról (Egységes szerkezetbe foglalva

Részletesebben

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 3./2009. (III.03.) számú r e n d e l e t e

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 3./2009. (III.03.) számú r e n d e l e t e Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testületének 3./2009. (III.03.) számú r e n d e l e t e a fizető és ingyenes parkolók működéséről és igénybevételük rendjéről (módosításokkal egységes szerkezetben

Részletesebben

2. A fizető-parkolóhelyek működtetése, igénybevétele

2. A fizető-parkolóhelyek működtetése, igénybevétele ékéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 21/2010. (VI. 28.) önkormányzati rendelete a fizető-parkolóhelyek működésének és igénybevételének rendjéről ékéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat

Részletesebben

Szilvásvárad Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 6./2007. (III.21.) önkormányzati rendelete

Szilvásvárad Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 6./2007. (III.21.) önkormányzati rendelete Szilvásvárad Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6./2007. (III.21.) önkormányzati rendelete A fizető várakozóhelyek kijelöléséről és használatának szabályozásáról (Egységes szerkezetbe foglalva

Részletesebben

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2012. (III. 22.) Ör. sz. rendelete a fizető parkolási rendszerről

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2012. (III. 22.) Ör. sz. rendelete a fizető parkolási rendszerről Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2012. (III. 22.) Ör. sz. rendelete a fizető parkolási rendszerről (egységes szerkezetben a módosító 3/2015. (I.29.) Ör-tel.) Hajdúszoboszló város

Részletesebben

vasárnap), továbbá húsvéthétfő, május 1., pünkösdhétfő, augusztus 20., október 23.

vasárnap), továbbá húsvéthétfő, május 1., pünkösdhétfő, augusztus 20., október 23. Nagymaros Város Önkormányzatának 7/2011. (V. 2.) önkormányzati rendelete a fizető parkolási rendszerről Nagymaros Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény

Részletesebben

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének. 23/2007. (X. 31.) Önkormányzati Rendelete

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének. 23/2007. (X. 31.) Önkormányzati Rendelete Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 23/2007. (X. 31.) Önkormányzati Rendelete a fizetı parkolás rendjérıl Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete a közúti közlekedésrıl szóló

Részletesebben

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 27/2011. (XII. 12.) önkormányzati rendelete

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 27/2011. (XII. 12.) önkormányzati rendelete Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 27/2011. (XII. 12.) önkormányzati rendelete a parkolás szabályozásáról és a várakozás igénybevételének rendjéről szóló 13/2010. (VI. 21.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

(2).mobiltelefonos parkolás esetén a minimálisan megváltható várakozási jogosultság legrövidebb időtartama 15 perc. 2..

(2).mobiltelefonos parkolás esetén a minimálisan megváltható várakozási jogosultság legrövidebb időtartama 15 perc. 2.. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 44/2006. (12. 20.) sz. rendelete a történelmi belváros környezetkímélő forgalmi rendjéről, valamint a fizető parkolóhelyek működtetéséről szóló 81/2001.

Részletesebben

Füzesgyarmat Város Önkormányzatának 13/2011. (V. 26.) önkormányzati rendelete A FIZETŐ PARKOLÁSI RENDSZERRŐL

Füzesgyarmat Város Önkormányzatának 13/2011. (V. 26.) önkormányzati rendelete A FIZETŐ PARKOLÁSI RENDSZERRŐL Füzesgyarmat Város Önkormányzatának 13/2011. (V. 26.) önkormányzati rendelete A FIZETŐ PARKOLÁSI RENDSZERRŐL Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a közúti közlekedésről szóló 1988. évi

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület november 26-i ülésére. Fizetőparkolók működéséről szóló helyi rendelet módosítása

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület november 26-i ülésére. Fizetőparkolók működéséről szóló helyi rendelet módosítása E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2014. november 26-i ülésére. Tárgy: Fizetőparkolók működéséről szóló helyi rendelet módosítása Tisztelt Képviselő-testület! Szentgotthárd Város Önkormányzata

Részletesebben

3. (1) A fizető parkolókat "Várakozóhely" jelzőtáblával és az alatta elhelyezett, fizetésre utaló kiegészítő táblával kell ellátni.

3. (1) A fizető parkolókat Várakozóhely jelzőtáblával és az alatta elhelyezett, fizetésre utaló kiegészítő táblával kell ellátni. Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 28/1996. (VI.27.) önkormányzati rendelete a fizetőparkolók működésének és igénybevételének rendjéről melyet a 45/1996.(XII.12.), a 40/1997.(XII.11.),

Részletesebben

PÁPA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 22/2004. (VII.7.) önkormányzati rendelete a belváros közlekedéséről /egységes szerkezetben/

PÁPA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 22/2004. (VII.7.) önkormányzati rendelete a belváros közlekedéséről /egységes szerkezetben/ PÁPA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 22/2004. (VII.7.) önkormányzati rendelete a belváros közlekedéséről /egységes szerkezetben/ Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Kisoroszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2015. (VII.13.) önkormányzati rendelete

Kisoroszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2015. (VII.13.) önkormányzati rendelete Kisoroszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2015. (VII.13.) önkormányzati rendelete a Kisoroszi Szigetorrban kialakítandó díjköteles várakozási terület kijelöléséről, valamint üzemeltetésének

Részletesebben

A Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének. 5/2001. (IV.11.) Kt. sz. rendelete

A Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének. 5/2001. (IV.11.) Kt. sz. rendelete A Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2001. (IV.11.) Kt. sz. rendelete az I. kerület közterületein - a Budai Vár kivételével - a járművel várakozás rendjének egységes kialakításáról és a várakozás

Részletesebben

FEHÉRGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK. 5/1996.(IV. 25.) Önk. számú rendelete

FEHÉRGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK. 5/1996.(IV. 25.) Önk. számú rendelete FEHÉRGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 5/1996.(IV. 25.) Önk. számú rendelete a parkolás szabályairól és a parkolási díjak megállapításáról Fehérgyarmat Város Képviselő- testülete a közúti

Részletesebben

1. Fogalom meghatározások

1. Fogalom meghatározások Vác Város Önkormányzat 13/2001.(IV.23.) sz. rendelete a parkolás szabályozásáról és a várakozóhelyek igénybevételének rendjéről /Az időközi módosításokkal egységes szerkezetben/ Vác Város Önkormányzat

Részletesebben

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 58/2010.(XI.17.) önkormányzati rendelete

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 58/2010.(XI.17.) önkormányzati rendelete Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 58/2010.(XI.17.) önkormányzati rendelete a fizetőparkolók üzemeltetéséről Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a közúti közlekedésről

Részletesebben

Ózd város Önkormányzatának 18/2004. (IV. 15.) sz. rendelete a fizető parkolók kijelöléséről, üzemeltetéséről, díjáról (egységes szerkezetben)

Ózd város Önkormányzatának 18/2004. (IV. 15.) sz. rendelete a fizető parkolók kijelöléséről, üzemeltetéséről, díjáról (egységes szerkezetben) Ózd város Önkormányzatának 18/2004. (IV. 15.) sz. rendelete a fizető parkolók kijelöléséről, üzemeltetéséről, díjáról (egységes szerkezetben) Módosító rendeletek: - 40/2004. (XII. 28.) sz. rendelet, -

Részletesebben

Polgármesteri Hivatal Műszaki Osztály 6600 Szentes, Kossuth tér 6. 63/

Polgármesteri Hivatal Műszaki Osztály 6600 Szentes, Kossuth tér 6. 63/ Polgármesteri Hivatal Műszaki Osztály 6600 Szentes, Kossuth tér 6. 63/510-300 Ikt.sz.:07-1451-4/2007. Témafelelős: Cseuz András, Dr. Bujdosó Károly Tárgy: A fizető parkolóhelyek működésének és igénybevételének

Részletesebben

Mágocs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete. 20/2008. (XII. 31.) rendeletével módosított. 11/2005. (X. 01.) rendelete

Mágocs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete. 20/2008. (XII. 31.) rendeletével módosított. 11/2005. (X. 01.) rendelete Mágocs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 20/2008. (XII. 31.) rendeletével módosított 11/2005. (X. 01.) rendelete a nagyközség belterületi úthálózatának környezetkímélő rendjéről (a módosításokkal

Részletesebben

I. A rendelet hatálya

I. A rendelet hatálya Lakitelek Nagyközség Önkormányzatának 9/2010. (VI. 24.) önkormányzati rendelete A közterületi parkolásért fizetendő díj megállapításáról Lakitelek Önkormányzatának Képviselő-testülete a közúti közlekedésről

Részletesebben

Általános rendelkezések. A rendelet hatálya 2. 2

Általános rendelkezések. A rendelet hatálya 2. 2 ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK többször módosított 25/1997. (VII. 3.) sz. önkormányzati rendelete A GÉPJÁRMŰ VÁRAKOZÓHELYEK MEGVÁLTÁSÁRÓL. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi

Részletesebben

SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 11/1999. /IV.23./ sz. RENDELETE. a parkolás szabályozásáról és a várakozás rendjéről

SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 11/1999. /IV.23./ sz. RENDELETE. a parkolás szabályozásáról és a várakozás rendjéről SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 11/1999. /IV.23./ sz. RENDELETE a parkolás szabályozásáról és a várakozás rendjéről (A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva és lezárva: 2004. június 1.) Siófok Város

Részletesebben

Képviselő-testülete. 19/2015.(XII.28.) rendeletével hatályon kívül helyezett. 20/2008. (XII. 31.), 7/2012.(VI.01.) rendeletével módosított

Képviselő-testülete. 19/2015.(XII.28.) rendeletével hatályon kívül helyezett. 20/2008. (XII. 31.), 7/2012.(VI.01.) rendeletével módosított 1 Mágocs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 19/2015.(XII.28.) rendeletével hatályon kívül helyezett 20/2008. (XII. 31.), 7/2012.(VI.01.) rendeletével módosított 11/2005. (X. 01.) rendelete a

Részletesebben

Nagykálló Város Önkormányzat. 5/2009. (II.06.) Önk. r e n d e l e t

Nagykálló Város Önkormányzat. 5/2009. (II.06.) Önk. r e n d e l e t Nagykálló Város Önkormányzat 5/2009. (II.06.) Önk. r e n d e l e t parkolóhelyek létesítéséről, valamint nem fizető parkolók üzemeltetésének szabályozásáról (egységes szerkezetben a 8/2010. (II.19.), 18/2012.

Részletesebben

A Rendelet 3. (1) és (2) bekezdései helyébe a következő rendelkezések lépnek:

A Rendelet 3. (1) és (2) bekezdései helyébe a következő rendelkezések lépnek: Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 14/2017. (IV.04.) önkormányzati rendelete a Szeged városban működő fizető-parkolóhelyek üzemeltetésének és használatának szabályairól szóló 23/2016.

Részletesebben

Területi hatály. Tárgyi hatály

Területi hatály. Tárgyi hatály TARTALOM Területi hatály... 2 Tárgyi hatály... 2 Személyi hatály... 3 A fizető parkolóhelyek igénybevételének szabályai... 3 A fizető parkolók üzemeltetése... 3 Általános üzemeltetési idők... 4 Várakozási

Részletesebben

Általános feltételek 1..

Általános feltételek 1.. Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzatának 4/2005. (I. 21.) rendelete a Budapest Főváros V. kerület közterületein járművel várakozás rendjéről egységes szerkezetben a 15/2005. (III.21.),

Részletesebben

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének. 22/1999. (IX.14.) számú önkormányzati rendelete

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének. 22/1999. (IX.14.) számú önkormányzati rendelete Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének 22/1999. (IX.14.) számú önkormányzati rendelete a város egyes területein történő gépjárművel várakozás átmeneti szabályairól. A rendelet kihirdetésének

Részletesebben

TERVEZET Mágocs Város Önkormányzat Képviselő-testülete.../2015. (...) rendelete. a település belterületi úthálózatának környezetkímélő rendjéről

TERVEZET Mágocs Város Önkormányzat Képviselő-testülete.../2015. (...) rendelete. a település belterületi úthálózatának környezetkímélő rendjéről TERVEZET Mágocs Város Önkormányzat Képviselő-testülete../2015. (...) rendelete a település belterületi úthálózatának környezetkímélő rendjéről Mágocs Város Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország

Részletesebben

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 13/2010. (VI. 21.) önkormányzati rendelete

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 13/2010. (VI. 21.) önkormányzati rendelete Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 13/2010. (VI. 21.) önkormányzati rendelete a parkolás szabályozásáról és a várakozás igénybevételének rendjéről Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

2/2015. (II. 06.) 29/2014. (XI.18.)

2/2015. (II. 06.) 29/2014. (XI.18.) Ajka város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (II. 06.) önkormányzati rendelete Ajka város fizető parkolási rendszerének szabályozásáról szóló 29/2014. (XI.18.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 12/2013. (V.9.) önkormányzati rendelete a belváros közlekedéséről (egységes szerkezetben)

Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 12/2013. (V.9.) önkormányzati rendelete a belváros közlekedéséről (egységes szerkezetben) Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 12/2013. (V.9.) önkormányzati rendelete a belváros közlekedéséről (egységes szerkezetben) Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete az épített környezet

Részletesebben

(egységes szerkezetben a 33/2014.(XII.18.), 11/2015.(III.26.) önkormányzati rendeletekkel) 1. Általános rendelkezések

(egységes szerkezetben a 33/2014.(XII.18.), 11/2015.(III.26.) önkormányzati rendeletekkel) 1. Általános rendelkezések Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 24/2014.(X.29.) önkormányzati rendelete a közterületi várakozóhelyek kijelöléséről és használatának szabályozásáról (egységes szerkezetben a 33/2014.(XII.18.),

Részletesebben

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata 17/1998. (V. 20.) rendelete a fizető várakozóhelyek kijelöléséről és használatának szabályozásáról

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata 17/1998. (V. 20.) rendelete a fizető várakozóhelyek kijelöléséről és használatának szabályozásáról Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata 17/1998. (V. 20.) rendelete a fizető várakozóhelyek kijelöléséről és használatának szabályozásáról Egységes szerkezetben Módosította: 14/2013. (V. 24.) önkormányzati

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések Borsodszirák Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2011.(IX.14.) önkormányzati rendelete A járművek közlekedésének helyi közutakon történő súlykorlátozásáról, a közútkezelői hozzájárulás kiadásának

Részletesebben

Maglód Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének. a település egyes területeire való behajtás rendjéről és a fizetendő díjakról 1

Maglód Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének. a település egyes területeire való behajtás rendjéről és a fizetendő díjakról 1 Hatályos: 2015. április elsejétől Maglód Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2007.(III.30.)Kt. rendelete a település egyes területeire való behajtás rendjéről és a fizetendő díjakról 1 ZÁRADÉK

Részletesebben

18/2007.( ) Kgy. sz. rendelet 1

18/2007.( ) Kgy. sz. rendelet 1 18/2007.(03. 21.) Kgy. sz. rendelet 1 Hódmezővásárhely közterületein a járművel várakozás rendjének egységes kialakításáról, a várakozási engedélyek fajtáiról és díjáról Hódmezővásárhely versenyképességének

Részletesebben

Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 12/2013. (V.9.) önkormányzati rendelete a belváros közlekedéséről (egységes szerkezetben)

Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 12/2013. (V.9.) önkormányzati rendelete a belváros közlekedéséről (egységes szerkezetben) Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 12/2013. (V.9.) önkormányzati rendelete a belváros közlekedéséről (egységes szerkezetben) Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete az épített környezet

Részletesebben

A parkolás rendjéről. (2) A város zöldterületeire gépjárművel behajtani, ott parkolni tilos.

A parkolás rendjéről. (2) A város zöldterületeire gépjárművel behajtani, ott parkolni tilos. A Visegrádi Önkormányzat 9/2005. (VIII. 1.) ör. rendelete a parkolás rendjéről, valamint a parkoló- és rakodóhelyek megváltásáról [Egységes szerkezetben, a *5/2007. (IV. 1.) számú, a 11/2011. (VI.08.),

Részletesebben

EGYSÉGES SZERKEZET. a fizető parkolási rendszerről. 1. Az önkormányzati rendelet hatálya 1. 2. Értelmező rendelkezések 2.

EGYSÉGES SZERKEZET. a fizető parkolási rendszerről. 1. Az önkormányzati rendelet hatálya 1. 2. Értelmező rendelkezések 2. 155. EGYSÉGES SZERKEZET Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 51/2012. (X. 30.) ÖR, 21/2012. (IV. 13.) ÖR, 9/2012. (III. 01.) számú rendelettel módosított 43/2011. (IX. 21.) önkormányzati

Részletesebben

29/2015 (IX:25) módosítással egységes szerkezetben

29/2015 (IX:25) módosítással egységes szerkezetben Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 17/1998. (V. 20.) önkormányzati rendelete a fizető várakozóhelyek kijelöléséről és használatának szabályozásáról 29/2015 (IX:25) módosítással egységes

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 35/2001. ( ) számú rendelete

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 35/2001. ( ) számú rendelete Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 35/2001. (06. 22.) számú rendelete a Pécs város közigazgatási területén lévő közterületi parkolók üzemeltetéséről és a parkolási díjakról szóló 1993.

Részletesebben

PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 146. 8500 Pápa, Fő utca 12. Tel.: 89/515-000 Fax.: 89/313-989

PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 146. 8500 Pápa, Fő utca 12. Tel.: 89/515-000 Fax.: 89/313-989 PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 146. 8500 Pápa, Fő utca 12. Tel.: 89/515-000 Fax.: 89/313-989 E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2010. november 12-i ülésére Tárgy: Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének.../2010.

Részletesebben

A rendelet hatálya. A fizetı-parkolóhelyek mőködtetése, igénybevétele

A rendelet hatálya. A fizetı-parkolóhelyek mőködtetése, igénybevétele Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlésének 52 /2006.(XII.18.) rendelete a fizetı-parkolóhelyek mőködésének és igénybevételének rendjérıl szóló 33/2000.(IV.24.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

1. A rendelet hatálya

1. A rendelet hatálya Balatonfüred Város Önkormányza Képviselő-testületének 11/2015. (III.27.) rendelete a fizető parkolás szabályozásáról és a várakozás igénybevételének rendjéről Balatonfüred Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

a közterületi várakozóhelyek kijelöléséről és használatának szabályozásáról szóló.../2011.(ii.17.) önkormányzati rendelet megalkotására

a közterületi várakozóhelyek kijelöléséről és használatának szabályozásáról szóló.../2011.(ii.17.) önkormányzati rendelet megalkotására Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Salgótarjáni Városgazdálkodási és Városfejlesztési és Városüzemeltetési Iroda Üzemeltetési Kft. 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. 3100 Salgótarján, Kertész

Részletesebben

18/2007.(03. 21.) Kgy. sz. rendelet 1

18/2007.(03. 21.) Kgy. sz. rendelet 1 18/2007.(03. 21.) Kgy. sz. rendelet 1 Hódmezővásárhely közterületein a járművel várakozás rendjének egységes kialakításáról, a várakozási engedélyek fajtáiról és díjáról Hódmezővásárhely versenyképességének

Részletesebben

12/2008. (03.28.) Kgy. rendelet 1. A járművek behajtási engedélyeinek kiadási és felülvizsgálati rendjéről

12/2008. (03.28.) Kgy. rendelet 1. A járművek behajtási engedélyeinek kiadási és felülvizsgálati rendjéről 12/2008. (03.28.) Kgy. rendelet 1 A járművek behajtási engedélyeinek kiadási és felülvizsgálati rendjéről Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló többször módosított

Részletesebben

Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2010. (III. 31.) rendelete

Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2010. (III. 31.) rendelete Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2010. (III. 31.) rendelete Terézváros közterületein a járművel várakozás rendjének egységes kialakításáról, a lakossági várakozási

Részletesebben

18/2007.(03. 21.) Kgy. sz. rendelet 1

18/2007.(03. 21.) Kgy. sz. rendelet 1 18/2007.(03. 21.) Kgy. sz. rendelet 1 Hódmezővásárhely közterületein a járművel várakozás rendjének egységes kialakításáról, a várakozási engedélyek fajtáiról és díjáról Hódmezővásárhely versenyképességének

Részletesebben

Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 12/2013. (V.9.) önkormányzati rendelete a belváros közlekedéséről (egységes szerkezetben)

Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 12/2013. (V.9.) önkormányzati rendelete a belváros közlekedéséről (egységes szerkezetben) Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 12/2013. (V.9.) önkormányzati rendelete a belváros közlekedéséről (egységes szerkezetben) Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete az épített környezet

Részletesebben

31/2016. (XII.1.) 14/2004. (IV.1.)

31/2016. (XII.1.) 14/2004. (IV.1.) Esztergom Város Önkormányzat Képviselő-testületének 31/2016. (XII.1.) önkormányzati rendelete a parkolás rendjéről, a kerékbilincs használatáról, valamint a parkolóhelyek megváltásáról szóló 14/2004. (IV.1.)

Részletesebben

Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése, a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. tv. 34. -ban foglalt felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése, a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. tv. 34. -ban foglalt felhatalmazás alapján a következőket rendeli el: Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 12/1991. (VI.12.) önkormányzati rendelete a korlátozott forgalmú belváros közlekedési rendjéről Módosította: 5/1993. (III.10.) 23/1994. (VI.29.). 19/1995.

Részletesebben

12/2008. (03.28.) Kgy. rendelet. A járművek behajtási engedélyeinek kiadási és felülvizsgálati rendjéről

12/2008. (03.28.) Kgy. rendelet. A járművek behajtási engedélyeinek kiadási és felülvizsgálati rendjéről 12/2008. (03.28.) Kgy. rendelet A járművek behajtási engedélyeinek kiadási és felülvizsgálati rendjéről Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló többször módosított

Részletesebben

Balatonfüred Város Önkormányza Képviselő-testületének. 6/2004. (II.27.) rendelete

Balatonfüred Város Önkormányza Képviselő-testületének. 6/2004. (II.27.) rendelete Balatonfüred Város Önkormányza Képviselő-testületének 6/2004. (II.27.) rendelete a fizető parkolás szabályozásáról és a várakozás igénybevételének rendjéről Balatonfüred Város Képviselő-testülete a közúti

Részletesebben

(2) A rendelet hatálya kiterjed valamennyi rendszámmal rendelkező járműre és azok üzembentartójára.

(2) A rendelet hatálya kiterjed valamennyi rendszámmal rendelkező járműre és azok üzembentartójára. Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 59/2013. (XI.4.) önkormányzati rendelete Erzsébetváros közterületein a járművel várakozás rendjéről, a várakozási hozzájárulásokról

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlésének november 29-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlésének november 29-i ülésére SZOMBATHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE SZOMBATHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS JEGYZŐJE Az előterjesztést megtárgyalták: - Ügyrendi Bizottság - Pénzügyi és Gazdasági Bizottság - Városfejlesztési és Környezetvédelmi

Részletesebben

23/2015. (XI. 11.) önkormányzati rendelet 1

23/2015. (XI. 11.) önkormányzati rendelet 1 23/2015. (XI. 11.) önkormányzati rendelet 1 A Hódmezővásárhely közterületein a járművel várakozás rendjének egységes kialakításáról, a várakozási engedélyek fajtáiról és díjáról Hódmezővásárhely versenyképességének

Részletesebben

Egységes szerkezet A parkolási rendszer üzemeltetése. 3. A várakozási hozzájárulás

Egységes szerkezet A parkolási rendszer üzemeltetése. 3. A várakozási hozzájárulás Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 29/2013. (VII. 2.) önkormányzati rendelete a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat közigazgatási területén a járművel

Részletesebben

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 16/2003. (IV.11.) önkormányzati rendelete az Egerszeg Kártyáról 1. I. fejezet Általános rendelkezések

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 16/2003. (IV.11.) önkormányzati rendelete az Egerszeg Kártyáról 1. I. fejezet Általános rendelkezések Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 16/2003. (IV.11.) önkormányzati rendelete az Egerszeg Kártyáról 1 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése az Alkotmány 44/A. (2) bekezdésében meghatározott

Részletesebben

18/2007.(03. 21.) Kgy. sz. rendelet 1

18/2007.(03. 21.) Kgy. sz. rendelet 1 18/2007.(03. 21.) Kgy. sz. rendelet 1 Hódmezővásárhely közterületein a járművel várakozás rendjének egységes kialakításáról, a várakozási engedélyek fajtáiról és díjáról Hódmezővásárhely versenyképességének

Részletesebben

Szentes Városellátó Nonprofit Kft Szentes, Kossuth tér 6. Ikt.sz: 080/2016/6 Témafelelős: Dr. Bujdosó Károly

Szentes Városellátó Nonprofit Kft Szentes, Kossuth tér 6. Ikt.sz: 080/2016/6 Témafelelős: Dr. Bujdosó Károly Szentes Városellátó Nonprofit Kft Szentes, Kossuth tér 6. Ikt.sz: 080/2016/6 Témafelelős: Dr. Bujdosó Károly SZENTES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szentes Tárgy: Szentes, Ady Endre utca 13-15.

Részletesebben

Orfű Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 5/2005.(V.30.) számú R e n d e l e t e

Orfű Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 5/2005.(V.30.) számú R e n d e l e t e Orfű Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 5/2005.(V.30.) számú R e n d e l e t e a Horgászfaluba (A-B-C-D szektorok) való gépjárművel történő behajtás és várakozás rendjéről és díjáról Orfű Község Önkormányzatának

Részletesebben

23/2015. (XI. 11.) önkormányzati rendelet

23/2015. (XI. 11.) önkormányzati rendelet 23/2015. (XI. 11.) önkormányzati rendelet A Hódmezővásárhely közterületein a járművel várakozás rendjének egységes kialakításáról, a várakozási engedélyek fajtáiról és díjáról Hódmezővásárhely versenyképességének

Részletesebben

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Képviselő-testülete. /2017. (... ) önkormányzati rendelete

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Képviselő-testülete. /2017. (... ) önkormányzati rendelete Minősített szótöbbség Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Képviselő-testülete /2017. (... ) önkormányzati rendelete az Újbuda közterületein a járművel várakozás rendjének egységes kialakításáról

Részletesebben

A nemzeti fejlesztési miniszter. 57/2014. (XII.30.) NFM rendelete

A nemzeti fejlesztési miniszter. 57/2014. (XII.30.) NFM rendelete A nemzeti fejlesztési miniszter 57/2014. (XII.30.) NFM rendelete az útdíjfizetési rendszer átalakításával összefüggő egyes miniszteri rendeletek módosításáról Az 1. és a 2. alcím tekintetében a közúti

Részletesebben

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2010.(VI.18.) sz. önkormányzati rendelete

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2010.(VI.18.) sz. önkormányzati rendelete A kihirdetés módja: kifüggesztés A kihirdetés napja: 2010. június 18. dr. Xantus Judit jegyző Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2010.(VI.18.) sz. önkormányzati

Részletesebben

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 1/2015. (I. 28.) önkormányzati rendelete

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 1/2015. (I. 28.) önkormányzati rendelete Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (I. 28.) önkormányzati rendelete az önkormányzati tulajdonú, behajtási tilalommal érintett közterületekre gépjárművel történő behajtás engedélyezésének

Részletesebben

Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzatának 42/2007. (X. 19.) rendelete a kerékbilincs alkalmazásáról. Általános szabályok

Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzatának 42/2007. (X. 19.) rendelete a kerékbilincs alkalmazásáról. Általános szabályok Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzatának 42/2007. (X. 19.) rendelete a kerékbilincs alkalmazásáról Belváros-Lipótváros Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének 63/2008. (XII. 19.) rendelete a kerület közterületein a járművel várakozás rendjének szabályozásáról Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestülete

Részletesebben

Vágáshuta Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 9/2010.(IV.27.) rendelete. a helyi közutak járműforgalmának korlátozásáról

Vágáshuta Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 9/2010.(IV.27.) rendelete. a helyi közutak járműforgalmának korlátozásáról Vágáshuta Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2010.(IV.27.) rendelete a helyi közutak járműforgalmának korlátozásáról Vágáshuta Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Szentes Város Önkormányzata Képviselı-testületének 11/2007. (IV.16.) rendelete. a fizetı-parkolóhelyek mőködésének és igénybevételének elıírásairól

Szentes Város Önkormányzata Képviselı-testületének 11/2007. (IV.16.) rendelete. a fizetı-parkolóhelyek mőködésének és igénybevételének elıírásairól Szentes Város Önkormányzata Képviselı-testületének 11/2007. (IV.16.) rendelete a fizetı-parkolóhelyek mőködésének és igénybevételének elıírásairól Módosította: 18/2007. (VI.29), 27/2007. (XI.12.), 14/2009.

Részletesebben

LÉBÉNY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2008. (VI.30.) rendelete a. behajtási engedélyek szabályozásáról

LÉBÉNY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2008. (VI.30.) rendelete a. behajtási engedélyek szabályozásáról LÉBÉNY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2008. (VI.30.) rendelete a behajtási engedélyek szabályozásáról Lébény Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 11/2012. (V. 2.) önkormányzati rendelete. a járművek elhelyezéséről és parkolóhelyek biztosításáról

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 11/2012. (V. 2.) önkormányzati rendelete. a járművek elhelyezéséről és parkolóhelyek biztosításáról Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 11/2012. (V. 2.) önkormányzati rendelete a járművek elhelyezéséről és parkolóhelyek biztosításáról Tapolca Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi

Részletesebben

a 42/2009. (IX. 30.) 3 és a 32/2010. (VII. 12.) 4 rendelettel egységes szerkezetben Általános rendelkezések

a 42/2009. (IX. 30.) 3 és a 32/2010. (VII. 12.) 4 rendelettel egységes szerkezetben Általános rendelkezések Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének 63/2008. (XII. 19.) 1 rendelete 2 a kerület közterületein a járművel várakozás rendjének szabályozásáról a 42/2009. (IX. 30.) 3 és a 32/2010. (VII.

Részletesebben

ellenőrzést végző járművei, továbbá a Baranya Megyei Polgárőr Egyesületek Szövetsége járőrszolgálatot ellátó járműve.

ellenőrzést végző járművei, továbbá a Baranya Megyei Polgárőr Egyesületek Szövetsége járőrszolgálatot ellátó járműve. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének./2015. (VI.) önkormányzati rendelete Pécs város környezetkímélő forgalmi rendjéről, a fizetőparkoló-helyek működtetéséről, valamint a várakozás díjairól

Részletesebben

Siófok Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2011. (V.13.) önkormányzati rendelete

Siófok Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2011. (V.13.) önkormányzati rendelete Siófok Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2011. (V.13.) önkormányzati rendelete a parkolás szabályozásáról és a várakozás rendjéről (A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva és lezárva:

Részletesebben

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2010.(VI.18.) sz. önkormányzati rendelete

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2010.(VI.18.) sz. önkormányzati rendelete A kihirdetés módja: kifüggesztés A kihirdetés napja: 2010. június 18. dr. Xantus Judit jegyző Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2010.(VI.18.) sz. önkormányzati

Részletesebben

1. A rendelet hatálya

1. A rendelet hatálya Ócsa Város Önkormányzatának 26/2010. (XII.24.) számú rendelete 1 A járművek közlekedésének önkormányzati tulajdonú utakon történő súlykorlátozásáról, a behajtási engedélyek kiadásának és felhasználásának

Részletesebben

7. 3 Hatályon kívül helyezve.

7. 3 Hatályon kívül helyezve. Kesztölc Község Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2011. (XII.15.) önkormányzati rendelete a járművek közlekedésének helyi közutakon történő súlykorlátozásáról, a behajtási engedélyek kiadásának és

Részletesebben

PARKOLÁSI SZABÁLYZAT

PARKOLÁSI SZABÁLYZAT PARKOLÁSI SZABÁLYZAT LEHEL CSARNOK 1134 Budapest, Váci út 9-15. 1. A parkolási szabályzat hatálya Jelen parkolási rend területi hatálya kiterjed a 1134 Budapest, Váci út 9-15. alatt működő Lehel Csarnok

Részletesebben

A rendelet hatálya. Várakozási övezet

A rendelet hatálya. Várakozási övezet 230/2011. A Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének.../2011 (...) önkormányzati rendelete Ferencváros közterületein a járművel várakozás rendjéről, a várakozási hozzájárulásokról

Részletesebben

A rendelet hatálya. Általános rendelkezések

A rendelet hatálya. Általános rendelkezések Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete 9/2010. ( II.15. ) rendelete a védett (gyalogos) övezet járműforgalmának korlátozásáról (egységes szerkezetbe foglalva) Sátoraljaújhely Város Önkormányzat

Részletesebben

II. fejezet. Parkolóhelyek létesítése, kialakítása és működtetése. 3. Parkolóhelyek létesítése

II. fejezet. Parkolóhelyek létesítése, kialakítása és működtetése. 3. Parkolóhelyek létesítése Kisbér Város Önkormányzatának Képviselő-testületének 7/2011.(III.10.) számú rendelete a járművek parkoló-és tárolóhelyei kialakításáról, használatáról, a parkolóhelyek megváltásáról Kisbér Város Önkormányzatának

Részletesebben

A pótdíjazás folyamata

A pótdíjazás folyamata A pótdíjazás folyamata A pótdíjazási esemény a várakozó gépjármű ellenőrzésével indul. A parkolási ellenőrök, egy számukra kijelölt útszakaszon minden egyes várakozó járművet ellenőriznek, melynek során

Részletesebben

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének. a kerület közterületein a járművel történő várakozás rendjéről

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének. a kerület közterületein a járművel történő várakozás rendjéről Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének 35/2013. (V. 31.) 1 önkormányzati rendelete a kerület közterületein a járművel történő várakozás rendjéről a 32/2015.

Részletesebben