V4.indd :53:40

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "V4.indd 1 2014.12.08. 13:53:40"

Átírás

1 V4.indd :53:40 1

2 2 V4.indd :53:41

3 Alternatív forrásteremtési technikák a gyakorlatban A projekt a Nemzetközi Visegrádi Alap támogatásával valósult meg. Standard grant Készült: 2014-ben 500 példányban Kötészeti munka: Tradeorg Nyomdaipari és Kereskedelmi Kft. V4.indd :53:41

4 V4.indd :53:41

5 Beköszöntő Új ismeretek megszerzése minden ember számára örömteli, felemelő dolog! Különösen izgalmas egymástól tanulni, mások kipróbált, megtapasztalt tudását átvenni és alkalmazni. A Veszprém Megyei Civil Hálózatért Közhasznú Egyesület a szomszédos országok partner civil szervezeteivel ezt a célt tűzte ki a Visegrádi Alap által támogatott projektjében. A civil szektor környezetét vizsgálva egy témakörre fókuszáltunk: a forrásteremtésre. Az európai országokban is megtapasztalt gazdasági válság, a társadalmi, jogi környezet változásai a civil szektor forrásteremtési lehetőségeit is sok helyen beszűkítették.. Tervünk az volt, hogy találjunk olyan mások számára is alkalmazható jó példákat, melyeket közreadva segíthetünk a civil szervezetek adománygyűjtési tevékenységét sikeresebbé tenni. Reméljük a projektben végzett munkánk mindenki számára hasznos lesz, s ha nem is adaptálható minden jó gyakorlat, olyan ötleteket generál, melyekkel jobb eredményeket érhetnek el ezen a területen! Projekt bemutatása Varga Endre A Veszprém Megyei Civil Hálózatért Közhasznú Egyesület elnöke A projektben részt vevő országok közös történelmi múlttal rendelkeznek. A civil szervezetek csak a 80-as évek végén a térség demokratikus átalakulása során kezdtek létrejönni, azonban azóta gombamód szaporodnak, s jelentős feladatokat látnak el a társadalomban. A nonprofit szervezetek működéséhez, munkájához a rendelkezésre álló pályázati források nem biztosak és időszakosak, így alternatív megoldásokhoz kell folyamodniuk. Jelen projektünkkel ezt a folyamatot kívánjuk segíteni. Projektünk célja az alternatív forrásteremtési technikák megismerése és gyakorlati alkalmazása a V4-es országokban és Ukrajnában. Egy közösen kidolgozott szempontrendszer alapján nemzeti szinten helyzetelemzéseket végzünk, ennek eredményeit összevetjük, megismerjük a nemzeti sajátosságokat, tapasztalatot cserélünk a gyakorlatról, jó és rossz példákról. A projekt eredményeit egy nyomtatott kiadványban összegezzük, mellyel segítjük a civil szektor résztvevőinek forrásteremtési technikáinak elmélyítését, hozzájárulunk munkájuk sikerességéhez. Ezzel támogatjuk a civil szektort és bázist teremtünk további együttműködésekre. A projekt elsődleges célcsoportja a projektben résztvevő országokban dolgozó, partnerekkel kapcsolatban lévő civil szervezetek összessége, hiszen a megszerzett tudás, információ az ő alternatív forrásteremtésüket bővítheti, rálátást kapnak nemzeti és nemzetközi helyzetről, gyakorlati példákat kapnak jó és rossz technikákról. Elvárt eredmények: összehangolt csapatmunka partnerek között, ezzel erősödik a partnerek és résztvevő országok közötti kapcsolat és alapot nyújt a későbbi együttműködésekre projekt előre meghatározott ütemtervének pontos betartása sikeres nemzeti szintű helyzetelemzés használható, gyakorlatorientált kiadvány összeállítása A projekt honlapja: 5 V4.indd :53:42

6 6 Projektben résztvevő szervezetek Csehország Czech Fundraising Center Cím: Severovychodní V/1523, Praha 4, , CZ tel/fax: web: A Cseh Forrásteremtő Központ vezető szerepet tölt be a Közép-Kelet-Európai region és más országok területén a források mozgósítása és a civil szféra vezetőinek fejlesztése területén. A Közép-Kelet-Európai országokban támogatja a civil szervezeteket magas minőségű tréningek, konzultációk és személyes támogatások keretében Elősegíti a fenntarthatóságot és a források mobilizálását a civil szférában, hogy azok elérhessék függetlenségüket, így kialakítva egy hiteles civil társadalmat a Közép- Kelet-Európai régióban Ezeken a földrajzi területeken kutatómunkát végez és magas minségű informácót kínál az illetékes döntéshozóknak a források mobilizálását illetően Megszervezi a kétévente megrendezésre kerülő Nemzetközi Forrásteremtő Fesztivált, illetve közreműködik a Professzonális Forrásteremtők Klubjában, hogy támogassa az etikai gyakorlato, tapasztalatot, tudásanyagot és készségeket osszon meg a források mobilizálása terén a Közép-Kelet-Európai országokban További információ: Lengyelország Good Network Foundation (Fundacja Dobra Sieć) Cím: ul. Marszalkowska 6/17, Warsawa, , PL tel/fax: web: Szervezetünk legfőképpen az interneten aktív, ahol szervezetünk céljait el tudjuk érni: önkéntességgel kapcsolatos tudás disszeminációja, e-önkéntesség, ösztöndíjak és új technológiák promóciója, melyek a civil társadalom megerősítését jelentik és a társadalmi kötelezettségvállalást növeli, valamint új teret kínál a civilek akcióknak az interneten keresztül. Két weboldalt hoztunk létre: a legnagyobb adatbázis ösztöndíjprogramokról Lengyelországban első weboldal Lengyelországban, mely az e-önkéntesség érdekében lett létrehozva Versenyeket szervezünk támogatások elnyerésére, tréningeket, konferenciákat szervezünk, kutatásokat végzünk és publikációat adunk ki. V4.indd :53:42

7 Magyarország Veszprém Megyei Civil Hálózatért Közhasznú Egyesület Veszprém, Stadion u. 1/B tel./fax: web: A Veszprém Megyei Civil Hálózatért Közhasznú Egyesület több mint 10 éve kezdte el tevékenységét, mellyel a civil szektor erősítését szolgálja. Az egyesület tagjai, munkatársai, önkéntesei a Veszprém megye területén működő 3200 civil szervezet munkáját segítik nonprofit szolgáltatásaikkal. Ezek között kiemelkednek a különböző tanácsadások (jogi, pénzügyi, pályázatírási, stb.), a szakmai fórumok, konferenciák, képzések, az információk áramoltatása ügyfélszolgálat keretein belül. A szervezet által működtetett Veszprémi Civil Háznak jelenleg két kiemelt projektje van : A Veszprém Megyei Civil Információs Centrum (CIC) működtetése és a Veszprém Megyei Család Esélyteremtési és Önkéntes Ház program, mely hátrányos helyzetben élők életét segíti az esélyegyenlőség jegyében. Szlovákia Gömöri Ifjúsági Társaság Penzión Jozefína, c.d.113, Krásnohorská Dlhá Lúka, tel: fax: weboldal: A Gömöri Ifjúsági Társaság 1999-ben alakult. Eredeti célkitűzése: programokat szervezni a Rozsnyói járásban élő fiataloknak, találkozóhelyet és hasznos információkat biztosítani a számukra. A GIT fokozatosan civil információs központtá vált, a Rozsnyói járás civilszervezetei számára nyújt pályázati tanácsadást, konzultációkat és infrastrukturális hátteret. Tagja a Dél-szlovákiai Civil Információs Hálózatnak és a Szlovákiai Magyarok Kerekasztalának. A szervezet fő tevékenységi területei: ifjúsági- és civil információs szerviz; ifjúsági programok szervezése, environmentális nevelés, képzések, közösségfejlesztés, turizmus fejlesztése, Európai Önkéntes Szolgálat. Ukrajna Ukrán-Magyar Területfejlesztési Iroda Ungvár, Duhnovics út 16/1. tel./fax: web: Az Ukrán Magyar Területfejlesztési Iroda immár tizedik éve munkálkodik Kárpátalja határ menti kapcsolatainak erősítésén, megyei fejlesztések megvalósításán. Az Iroda feladatai és céljai: az ukrán magyar határ menti térség gazdasági fejlődésének és felzárkóztatásának elősegítése, szemináriumok és konferenciák rendezése, 7 V4.indd :53:42

8 8 közvetítés a helyi, regionális és nemzetközi partnerek között, együttműködés magyarországi partnerekkel közös programok és projektek kivitelezésében, kiadványok szerkesztése és terjesztése, képzések lebonyolítása. Az elmúlt évek során szerveztünk képzéseket, továbbképzéseket, létrehoztunk tourinfo irodákat, majd megszerveztük azok hálózatos működését, építettünk kerékpárutakat és kerékpártárolót, szerveztünk fesztiválokat, kézműves vásárokat, szakmai utakat és tapasztalatcsere-látogatásokat, foglalkoztunk területfejlesztéssel, fogyasztóvédelemmel, fenntartható fejlődéssel, környezetvédelemmel, valamint a civil szektor fejlesztésével. Civil szervezetek helyzetének összehasonlítása a Visegrádi országokban és Ukrajnában: Magyaroszág Civil szervezetek támogatása - Civileket támogató rendszer: Civil Információs Centrumok hálózata, melyet a évi CLXXV. törvény Civil Törvény szabályoz. Országos hatókörben segíti a civil szervezetek működését. Emellett több országos hálózat és civil szervezet feladata a civil szektor közvetlen vagy közvetett támogatása. Támogatások: Adomány magánszemélyektől, gazdasági szereplőktől (tárgyi, szolgáltatás, pénz), 1+1%-os adófelajánlás lehetősége melyet a 1996 évi CXXVI törvény szabályoz. Forrásteremtés (állami támogatás, pályázat): Nemzeti Együttműködési Alapprogram ( NEA )/ A civil szervezetek működésükhöz és szakmai projektjeihez kaphatnak támogatást. A pályázatok kiírását, elbírálását 5 kollégium végzi a NEA Tanács irányításával. Nemzeti Kulturális Alap / Csak kulturális civil szervezetek pályázhatnak/ Minisztériumi ágazati támogatások / Kevés kiírás szól itt civil szervezeteknek. Önkormányzati civil alapok / Kevés a forrás, sok a pályázó, nem mindenhol van rá pénz Nemzetközi pályázati lehetőségek Kedvezmény az adományozónak Adományozó a társasági adóról szóló évi LXXXI. törvény 7. (1) bekezdés z) pontja szerinti adóalap-kedvezményt vehet igénybe, adomány összegét költségként elszámolhatja, továbbá közhasznú szervezetnek nyújtott egyszeri adományozás esetén az adomány 20 %-ának megfelelő, tartós adományozási szerződés esetén további 20 %-nak megfelelő mértékben csökkentheti az adózás előtti eredményt. Természetes személy az általa adott adomány után nem vehet igénybe adókedvezményt. Törvényi háttér: 2011.évi CLXXV. törvény. értelmében adomány a civil szervezetnek létesítő okiratban rögzített céljaira adóévben visszafizetési kötelezettség nélkül adott vagyon, áru, illetve nyújtott szolgáltatás. Az adományozó lehet magánszemély vagy valamely gazdasági társaság. A Társasági adó törvény 4. 1/a pontja értelmében január 1-től csak a közhasznú tevékenység támogatására, valamint külön törvényben meghatározott egyháznak V4.indd :53:42

9 adott támogatást, közérdekű kötelezettségvállalás céljára adott támogatást tekinti adománynak. Közhasznúság definíciója: Közfeladat (jogszabályban meghatározott állami vagy önkormányzati feladat) közvetlen vagy közvetett teljesítését szolgáló tevékenység. A közfeladat teljesítésének szolgálatával pedig mindez hozzájárul a társadalom és az egyén közös szükségleteinek kielégítéséhez. Jellemzői: A civil törvény által meghatározottan, a közhasznú szervezeteknek meg kell felelniük az erőforrás és társadalmi támogatottságot jelző mutatóknak. Törvényi háttér A közhasznú jogállásról évi CLXXV. törvény rendelkezik. Önkéntesség definíciója Közérdekű önkéntes tevékenység a törvény szerinti fogadó szervezetnél ellenszolgáltatás nélkül végzett munka, kivéve, ha: az önkéntes a tevékenységét saját maga vagy közeli hozzátartozója javára végzi, a tevékenység jogszabályon, jogerős bírósági határozaton, illetve hatósági kötelezésen alapul, vagy a felek között más jogviszony áll fenn. Jellemzői Törvény szabályozza, a törvény célja: A közérdekű önkéntes tevékenység, mint jogviszony szabályozása és intézményesítése, a magyar jogrendszerben. A törvény elfogadása előtt nem létezett az önkéntes jogállására vonatkozó szabályozás, Az önkéntesek és a fogadó szervezetek védelemben részesülnek a tisztázott feltételek mellett, A közérdekű önkéntes tevékenység támogatása és ösztönözése, A feketemunka visszaszorítása. Az önkéntes jogviszony alanya: fogadó szervezet és az önkéntes. Az önkéntesnek adható a törvényben meghatározott juttatás. Jogi háttér évi LXXXVIII. Törvény a közérdekű önkéntes tevékenységről Szlovákia Civil szervezetek támogatása - Civileket támogató rendszer: A civil társadalom munkáját segítő intézmények: - donorok fóruma; központi információs szerviz a civil szervezetek számára - az önkéntességet népszerűsítő portál - a 2 %-os adófelajánlást népszerűsítő portál - sk; az adományozás kultúráját fejlesztő kezdeményezés - adománygyűjtő portálok: darcovstvo.sk; képzőintézmények civil szervezetek részére: többnyelvű (HU/SK/PL/CZ/ENG) 9 V4.indd :53:42

10 10 információs és oktatási portál a civil szektorról: Forrásteremtés (állami támogatás, pályázat) Állami támogatások: minisztériumok ágazati támogatása; Önkormányzati támogatások: megyei önkormányzatok; helyi önkormányzatok; EU-s pályázati programok, Norvég Pénzügyi Mechanizmus, Svájci Pénzügyi Mechanizmus, Nemzetközi Visegrádi Alap, Nyitott Társadalomért Alapítvány, valamint más magánalapítványok - pl. bankok alapítványainak pályázati programjai. Kedvezmény az adományozónak Szlovákiában a 2%-os adófelajánlást lehetővé tevő törvény létrejöttével egy időben (2007) megszüntették az adományozás utáni adókedvezményeket. Közhasznúság definíciója Szlovákiában nem foglalkozik külön törvény a civil szervezetek közhasznúságának szabályozásával. Viszont vannak olyan állami dotációk, amelyben csak a közhasznú szolgáltatásokat nyújtó nonprofit szervezet jogi formát választó civil szervezetek részesülhetnek. Hosszú évek óta élénk vita zajlik a civil társadalomban egy ilyen törvény előkészítéséről és elfogadtatásáról. A közhasznúságot a jogalkotók az egyes szervezeti formákat meghatározó törvényekben definiálják csupán, felsorolva azokat a működési területeket, amelyek szerintük közhasznúak: Szellemi és kulturális értékek létrehozása, fejlesztése, védelme és bemutatása, emberi jogok védelme, vagy más humanitárius célok, környezetvédelem, a gyermekek és ifjúság jogainak védelme, a testi kultúra fejlesztése, nevelés és felvilágosítás, egyedi humanitárius segítség, sürgős segítséget igénylő egyéneknek és csoportoknak természeti katasztrófák esetén. Önkéntesség definíciója Az önkéntességről szóló törvény szerint a definíciója: Az önkéntes olyan természetes személy, aki szabad elhatározásból, bérmentesen más javára annak beleegyezésével vagy a köz érdekében önkéntes munkát végez a saját képességeinek, készségeinek és tudásának megfelelően, és teljesíti az önkéntességről szóló törvényben meghatározott feltételeket tehát, ha az önkéntes: az önkéntes tevékenységet a munkaszerződésbe, a törvényből eredő szolgálati szerződésbe, oktatásügyi rendszabályba, vagy egyéb, számára kötelező érvényű dokumentumba foglalt munkahelyi-, iskolai-, ill. szolgálati feladatainak teljesítése mellett végzi, az önkéntes munkát nem olyan jogi személy szerve vagy tisztségviselője számára végzi, amelynek tagja, alkalmazottja, tanulója vagy diákja, vállalkozói tevékenységén kívül végzi. Jellemzői A törvényt - szövege alapján - főleg az Európai Önkéntes Szolgálat (EVS) keretében önkéntes munkát végző fiatalok helyzetének tisztázása érdekében alkották, de a többi önkéntes és önkénteseket foglalkoztató szervezet munkáját is szabályozza januárja óta a szociális segélyből élő munkanélkülieknek kötelező havi min. 32 óra önkéntes munkát végezni valamilyen, a munkaügyi hivatal által akkreditált intézménynél - helyi önkormányzat, civil szervezet. Velük az önkéntes munkát végeztető intézmény is ennek a törvénynek az értelmében köt szerződést. V4.indd :53:42

11 Jogi háttér: Az önkéntességről szóló, 126/2011 sz. törvény: Zakon_o_dobrovolnictve.pdf Ukrajna Civil szervezetek támogatása - Civileket támogató rendszer: Az állami statisztikai hivatal adatai szerint a civilek számára a következő források állnak rendelkezésre: adományok magánszemélyektől, adományok vállalkozásoktól, tagdíjak, állami támogatások (aránya kevesebb, mint 2%). Forrásteremtés (állami támogatás, pályázat) A V4-es országokhoz képest Ukrajna a legelmaradottabb helyzetben van, nehezen nő ki a szovjet helyzetből. Kedvezmény az adományozónak Az éves jövedelmének maximum 4 %-ának mértékében jelölhet meg egy természetes vagy jogi személy a kiadásiban nonprofit szervezet támogatására fordított összeget. Tehát jogilag van lehetőség, de nem működik sajnos. Törvényi háttér évi 2755-VI sz. Ukrajnai adózási törvénykönyv Közhasznúság definíciója Nincs kimondott definíció. Viszont azon szervezetek jellemzőit, melyek ilyen státuszt kaphatnak, konkrétan megjelölik a következők szerint: 2 alapvető jellemzővel kell rendelkezzen a közhasznú szervezet: 1. társadalmi orientáció: a szervezet tevékenységének hasznos eredménye nyilvános kell legyen a lakosság nagytöbbségének. 2. hasznos eredmény: a szervezet céljának megvalósulása és elérése hasznos eredményt kell hozzon, a vonatkozó törvény értelmében, konkrét tényekkel és tevékenységekkel alátámasztva Önkéntesség definíciója Az önkéntesség teljesen ingyenesen, minden fizetség vagy előrelépési szándék nélkül végzett közösségi munka a jólét növelése és a társadalom fejlődésének elősegítése érdekében. Olyan személyt, aki önként ingyenes szociális szolgáltatásokat, valamint segítséget nyújt a fogyatékkal élők, a betegek, és egyéb rászoruló társadalmi csoportok számára, nevezik önkéntesnek. Jellemzői: elismeri minden férfi, nő és gyermek jogait, függetlenül annak minden faji, vallási vagy fizikai adottságától, avagy társadalmi és anyagi helyzetétől; tiszteli az emberi méltóságot ingyenesen nyújt személyes, avagy partnerség keretében szervezett segítséget a testvériség szellemében; felismeri a személyes és kollektív szükségletek fontosságát, elősegíti annak 11 V4.indd :53:42

12 12 biztosítását; önkéntes munkát úgy alakítja, hogy új tudás és készségek, valamint képzettség megszerzésében segítséget nyújt, támogatja ezt a kezdeményezést azzal, hogy mindenki számára igyekszik megteremteni annak a lehetőségét, hogy teremtő és nem csupán felhasználó vagy megfigyelő legyen; Jogi háttér Ukrajna törvénye az önkéntes tevékenység végzéséről: Csehország Civil szervezetek támogatása - Civileket támogató rendszer: Vannak szervezetek, melyek célja a civil szervezetek, azok konkrét projektjeinek támogatása nem csupán anyagilag, hanem személyi támogatással, önkéntes munkával, oktatással stb Léteznek információs weboldalak, ahol a civil szervezetek hirdethetik magukat: - www. neziskovky.cz, Ők műhelymunkákat, találkozókat, konzultációkat, pályázati tanácsadásokat nyújtanak a civil szervezeteknek. Forrásteremtés (állami támogatás, pályázat) nemzeti szintű támogatáok, pályázatok és szerződéses megállapodások a Minisztériumokkal (területenként, stratégiai tervnek megfelelően). Ezen állami támogatásnak köszönhetően sok nonprofit szervezet fennmaradása biztosított, hisz a legtöbb költségük fedezett (különösen az állami szerepvállalóknak, pl szociális területen ) nemzeti szinten minisztériumok újra elosztják az Európai Uniótól kapott forrásokat, néhány szervezet külföldi Alapítványoktól nyer forrásokat (Nemzetközi Visegrádi Alap) Kedvezmény az adományozónak Aki a civil szektornak adományoz csökkenthetik adóalapját, magánszemélyek 10% -ig, vállalatok max 5%-ig. Az egyéni adományozók száma nőtt a Cseh Köztársaságban az elmúlt 10 évben. Közhasznúság definíciója Közhasznú szervezet az, aki tevékenységét a közjó érdekében végzi. A közhasznú szervezetek számára külön forrásokat biztosítanak állami keretből, illetve adókedvezményt, valamint egyéb támogatásokat is kapnak. Jellemzői A Cseh Köztársaságban már elkészült a Közhasznúsági Törvény koncepciója, de még nem fogadták el. Ennek fő célja, hogy módosítsa a feltételeket, hogy a jogi személynek joga van közhasznúsági státuszba regisztrálni, meghatározza a jogokat és kötelezettségeket, beleértve a státusz szabályozását. Önkéntesség definíciója Önkéntes az a személy, aki idejét, tudását és tapasztalatát a rászoruló embereknek vagy V4.indd :53:42

13 eseményeknek szánja, mindenféle ellenszolgáltatás nélkül. Jellemzői Különböző végzettségű emberek lehetnek önkéntesek. Az önkéntesek többségének nincs speciális végzettsége a területre. A jövő önkénteseinek képzése attól függ, hogy milyen önkéntes tevékenységet fognak végezni. Gyakran csak már korábbi önkéntesek által végzett, jól bevált feladaton keresztül mutatják be, hogy milyennek kellene lennie a munkának. Sokszor teljesen véletlenszerűen helyezkednek el önkéntesként, de gyakran olyan területre mennek, ahol tudnak tanulni, vagy tudják, mit tanulhatnak. Az országunkban rengeteg önkéntes központ működik, minden nagyvárosban. Jogi háttér Az önkéntességgel foglalkozó törvény Act No. 198/2002 Coll. célja, az önkéntes szolgálat formáinak meghatározása, de meghatározza a feltételeket, melyek alapján az önkéntes tevékenység állami támogatásban részesülhet. A Cseh Köztársaságban az önkéntesség számos formája létezik, annak működésébe nem akarnak beleszólni különböző szabályozásokkal. Lengyelország Civil szervezetek támogatása - Civileket támogató rendszer: Több szervezet létezik Lengyelországban, akik a civil szervezetek mindennapi munkáját segítik: Közhasznúsági Minisztérium, Civil Szolgáltató Központok, melyeket a helyi önkormányzat alapított. Műhelymunkákat, találkozókat, konzultációkat, pályázati tanácsadásokat stb. biztosítanak Forrásteremtés (állami támogatás, pályázat) A Civil Kezdeményezési Alap (Polish: Fundusz Inicjatyw Obywatelskich) nonprofit szervezetek számára pályázati úton támogatást biztosít, mely segíthet megvalósítani közhasznú projektjeiket helyi önkormányzatok támogatása, központi állami támogatások (pl. minisztériumok). RE-Grant =Újra Elosztás módszere- a helyi önkormányzatok meghatározott célokat támogatnak, melyre biztosított a forrása, de kisebb szervezetek erre a pénzre nem tudnak pályázni. Ennek megoldásaként az önkormányzat szerződést köt egy nagy civil szervezettel, akin keresztül, pályázati úton számukra is elnyerhető a forrás. Kedvezmény az adományozónak Magánszemélyek és cégek is támogathatják felajánlásokkal a civil szektort. Adóalapjukat csökkenthetik a bevételük max 6%-áig. Magánszemélyek adójuk 1%ának felajánlásával támogathatják a közhasznú civil szervezeteket minden évben. Közhasznúság definíciója Közhasznú szervezet lehet egy nem-profitorientált szervezet (egyesület, alapítvány), amely néhány speciális követelménynek megfelel, pl. tevékenységeiket a köz hasznára vagy speciális célcsoport javára végzik; nem végeznek forprofit tevékenységet, illetve nem vesznek részt ilyen tevékenységekben, hogy ez fedezze a célszerinti tevékenységeik 13 V4.indd :53:42

14 elvégzését. Jellemzői A lengyel civil szervezetek megkaphatják a közhasznúsági státuszt, de speciális feltételeknek meg kell felelniük. Az adó 1%-a közhasznú szervezetek által gyűjthető. Ez egy nagyon fontos státusz Lengyelországban, ehhez nagyon stabil alapokkal kell rendelkezniük. Önkéntesség definíciója Az önkéntesség természetes személy által végzett, önkéntesen, ellenszolgáltatás nélkül, törvény által meghatározott keretek között végzett tevékenység. Egy egyesületi tag is lehet önkéntes. Jellemzői A lengyel civil szervezetek 94%-a foglalkozik önkéntesekkel, átlagosan 8 önkéntese van egy civil szervezetnek. Jogi háttér április 24-ei Közhasznúságról és Önkéntes Tevékenységről szóló törvény módosítva lett (Dz.U. No 96, item 873) 14 Tapasztalatok a kérdőíves felmérésről, alternatív forrásteremtési technikák, források A civil szervezetek alternatív forrásteremtéssel kapcsolatos tapasztalatainak összegyűjtése és a hatékony munka érdekében kérdőíves felmérést végeztünk a partnerországokban. Az elektronikus visszajelzések alacsony száma miatt, telefonos és személyes felkeresések segítségével gyűjtöttük még össze a jó példákat, melyeket kiadványunkban bemutatunk. Néhány apróbb változást eszközöltünk a kérdőívben, hogy a figyelemfelkeltő dizájn és a könnyebb, gyorsabb kitöltés tovább motiválja a civil szervezetek részvételét. A 3 hónapos kutatói munka során, a projektben résztvevő 5 országban összesen több mint 1000 címre juttattuk el a kérdéseket, s közel 140 kitöltött kérdőívet tudtunk feldolgozni a fent említett módszerekkel. A címzettek javarészt partnereink régióiból kerültek ki, de néhány helyen sikerült országos hatókörre is kiterjeszteni a felmérést (Magyarország, Lengyelország). Lengyelországban és a Cseh Köztársaságban működő nonprofit szervezetek egyre nagyobb arányban használnak alternatív módszereket a forrásteremtésre, szervezetük tevékenységeinek megvalósítására. Magyarországon az adományozói kultúra gyerek cipőben jár. A fővárosban adományoznak, és gyűjtenek a legtöbben, az ország nyugati részében vannak jó tapasztalatok, azonban Kelet-Magyarországon nem jellemző ez a forrásszerzési technika. Dél-Szlovákiában működő civil szervezetek esetében, a falusi szervezetek leghatékonyabb adománygyűjtési módszere a jótékonysági bálok szervezése. Akik rendelkeznek honlappal, azok a 2 %-os adófelajánlásokkal kapcsolatos felhívást V4.indd :53:42

15 szoktak közzé tenni, vagy a szervezet Facebook profilján kérnek segítséget. Dél- Szlovákiára nem jellemző a projekt során megismert, újszerű adománygyűjtési technikák tömeges kihasználása. Kárpátalján, ugyanúgy, mint Ukrajnában viszonylag gyenge a civil élet és a forrásteremtés az egyik legnagyobb probléma. A számos pályázati lehetőségnek köszönhetően nem fejlődött a térségben az alternatív forráskeresés gyakorlata. Az erre való igény mintegy 5 évvel ezelőtt kezdett megjelenni a köztudatban, amikor is a magyarországi források beszűkültek, az EU-s pályázatok pedig hatalmas, civil szervezetek számára elérhetetlen önerőt követelnek. Sajnos az 1%-os támogatás lehetősége, mely számos országban jelentős, Ukrajnában nem működik. A műhelymunkáikra nagy anyagi támogatásra volt szükségük. Az Egyesület elhatározta, hogy az ötletét felteszi a crowdfunding weboldalra: Feltöltötték projektjük leírását információs grafikonokkal, fotókkal és videókkal, mely bemutatja céljaikat és történetüket. Összesen zł-t sikerült összegyűjteniük ( zł-ra volt szükségük). További információ: Jó példák a gyakorlatban Csehország People in Need (PIN)-Rászoruókért nevű szervezet Real Gift, organization People in Need (Skutečný dárek, Člověk v tísni) Valódi ajándék c. projekt A Rászorulókért (People in Need (PIN)) szervezet 1992-ben alakult, háborús és külföldi tudósítók által, akik nem elégedtek meg azzal, hogy kizárólag információkat vittek a Cseh Köztársaságba. Ehelyett elkezdtek segélyeket küldeni. Végül egy tökéletesen szervezett humanitárius szervezetté váltak és problémás területekre küldtek segélyeket, valamint támogatják az emberi jogok érvényesülését. Az elmúlt 20 évben Közép-Európa legnagyobb civil szervezetévé váltak. A humanitárius segélyek és az emberi jogok érvényesülése mellett, megcélozták az oktatási területet, valamint a kirekesztett emberek segítését. A szervezet közhasznú 2009 óta. A működési területük főként nemzetközi, de sok nemzeti projektben is részt vesznek. Az alapelvek egyszerűek. A támogatók kecskére szóló ajándék utalványt vásárolhatnak, így hozzájárulnak a Megélhetési programhoz ( Livelihoods program ), mely által valódi kecskét vásárolnak ezért a pénzért. Amennyiben több kecskére jogosító ajándékutalványt vásároltak meg, mint amennyire szükség van, a programon belüli más ajándékra váltják. Hasonló szabályok érvényesek az Iskola, Egészség, Víz programokra is. A Valódi ajándék projekten belül 2011-ben fa magját vásárolták meg. Több száz nő adhatott egészségben életet gyermekének az egészségügyi központokban, hála a Bohémia és Moravia területén elő támogatóknak csirkét, 522 kecskét, 86 juhot, 40 nyulat, 59 tehenet, 40 szamarat adományoztak szekerekkel együtt, hogy segítség a farmerek munkáját a szállításban. Továbbá számos iskolát felszereltek padokkal, 15 V4.indd :53:42

16 16 székekkel és oktatási segédeszközökkel. Több mint 30 kutat megjavítottak, mely ivóvizet kínál a rászorulóknak,20 varrógépet az új boldog tulajdonosoknak. Szegény farmereknek megvásárolták a szükséges eszközöket. Árva gyermekeknek egy hektárnyi földet vásároltak, hogy ott zöldségeket termeszthessenek. Hogy megakadályozzák a HIV vírus továbbterjedését anyáról gyermekére, 742 doboz bébi tápszert adományoztak. További információ: or The Foundation fund of the Czech Radio Szentjánosbogár (Nadační fond Českého Rozhlasu - Světluška) A Szentjánosbogár nevű projekt a Cseh Rádió Alapítvány hosszútávú projektje, a szolidaritáson és az emberi jóakaraton alapul, akik szeretnének egy apró fényt adni a vak és látássérült embereknek. A program, különböző látássérülésben szenvedő gyerekeket és felnőtteket segíti. Eredetileg a projekt arra irányult, hogy bemutassák a látássérültek életét, másképpen. Café in the DARK ( Kávézó a sötétben ) t először 2006-ban mutatták be Karlovy Vary-ban a Nemzetközi Filmfesztiválon, majd nagyon hamar a legkeresettebb helyek közé tartozott. Azóta a Szentjánosbogár Kávézó minden nyáron több hétre megnyílik az érdeklődők előtt. A kávézó egy buszban lett kialakítva, az ablakokat teljesen lesötétítették. A kávézó vendégei semmit nem láthatnak, a felszolgálók vak emberek. A busz bejárja az egész országot óta az ott dolgozók feketekávét készítettek el és vendéget szolgáltak ki. A projektben 4,210,055 CZK ( )-t sikerült bevételként elkönyvelni. A projekt patrónusa Aneta Langerová, neves cseh énekesnő. További információ: I My (Us too) Én, az enyém (Mi is) ) nevű szervezet Little Ducks Grand Prix Kiskacsa Grand Prix projekt A szervezet küldetése, hogy támogassa a fogyatékkal élő gyermekek családjainak fejlődését és helyzetük jobb megértését, a Cseh Köztársaság déli régiójában. Korai gondozással támogatja a fogyatékkal élő gyermekek- és fejlődésben elmaradottak családjait. Szociális és adományteremtő eseményeket szervez, mely nyitott minden segíteni akaró számára. Önkéntesekkel dolgoznak, akik a gyermekekre felügyelnek a családokkal való találkozók során, vagy segítenek az egyszeri eseményeken. Ezen kívül fogyatékkal élő gyermekek családjainak szervez közös találkozókat, kialakítva egy közösséget, mely sok problémán keresztül segíthet nekik túljutni. A Kiskacsa Grand Prix nevű projekt tulajdonképpen egy verseny, ahol a folyóra eresztenek versenyezni sárga gumikacsákat. Ennek segítségével tudják támogatni a családokat, akik fogyatékkal élő gyermeket nevelnek, illetve az autizmussal élőket. A kacsákat különböző méretekben különböző árban lehet megvásárolni és elindítani a versenyen. A kacsákat a cégek gyakran logóval látják el, hiszen számukra ez kitűnő reklám. A támogatók díjat is nyerhetnek, de főként presztízs a versenyen való részvétel, az országban ennek nagy hagyománya van ban 1400 kacsa versenyzett és 3500 adomány folyt be. V4.indd :53:42

17 További információ: or Lengyelország A Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy (The Great Orchestra of Christmas Charity) A Karácsonyi Jótékonyság Nagy Zenekara, nemzeti szinten működő közhasznú alapítvány. Szervezet célja, hogy egészségügyi támogatást biztosítson elsősorban a fiatal betegeknek, támogassák a kezelésüket (http://en.wosp.org.pl/foundation/about_us#what_do_we_do_] Minden év januárjában a szervezet pénzgyűjtő akciót szervez, melynek neve: A nagy finálé. Minden évben más speciális célja van a gyűjtésnek, pl. szívbeteg gyerekek támogatása, gyermekek baleset megelőzése stb. A legfontosabb, hogy az események során különböző forrásteremtési technikák egyvelegét használják egy időben:online aukció, koncertek, crowdfunding projektek stb. Nagy hangsúlyt helyeznek az online eszközökre és az új technológiákra. Eddig 22 Nagy Finálét szervezetek, összesen több mint 110 millió USD-t gyűjtöttek. További információ: A Academy for the Development of Philantrophy in Poland- Akadémia a Filantrópa Fejlődéséért Akadémia a Filantrópia Fejlődéséért, nemzeti szinten működő egyesület. A szervezet eseményei elsősorban minden civil szervezetnek, civil csoportnak és üzleti körnek szól, de megcélozza a helyi önkormányzatot, médiát és a közösségi szemléletet. Az együttműködések során előnyt élveznek a helyi közösségek alapítványai és más civil szervezetek, akik kisebb közösségekben aktívak, mivel hozzájárulnak az önfejlesztésükhöz és helyi fejlődésükhöz. Az Akadémia évente egyszer megrendezi a Jótékony Hírességek Jótékonysági Bálját, ami a Jótékony Hírességek Versenyének záró eseménye. Az esemény során sok forrásteremtési technikát alkalmaznak: a résztvevők jegyet vásárolnak, hangos és néma aukciókat vagy lottót szerveznek. A Verseny célja, hogy megtalálják a társadalmilag leginkább elkötelezett lengyel hírességet, de főként az, hogy promotálják az értékes kezdeményezéseket, szervezeteket és a Jótékony Hírességek Emlék Alapja (Charity Celebrity Memorial Fund ) forrásteremtését, mely fogyatékkal élő gyermekek fejlesztését és oktatását támogatja. További információ: 17 V4.indd :53:42

18 Kolomotywa Egyesület 18 A Kolomotywa Egyesület, helyi szinten működő szervezet ben alakult, hogy támogassa a fogyatékkal élő és társadalmilag kirekesztett csoportokat. Az egyesület tagjai szülők, barátok, illetve miden tanár, diák, önkéntes, akik törődnek ezen emberekkel. A műhelymunkáikra nagy anyagi támogatásra volt szükségük. Az Egyesület elhatározta, hogy az ötletét felteszi a crowdfunding weboldalra: Feltöltötték projektjük leírását információs grafikonokkal, fotókkal és videókkal, mely bemutatja céljaikat és történetüket. Összesen zł-t sikerült összegyűjteniük ( zł-ra volt szükségük). További információ: Magyarország Nonprofit Információs és Oktató Központ Alapítvány (országos, alapítvány) Az alapítvány több mint 20 éve segíti a magyarországi civil szervezetek tevékenységét, fejlődését. Az 1% törvény megszületésben, az abban foglaltak megértésében, elterjesztésében, és a kampány népszerűsítésében kiemelkedő szerepet játszott. Adományozási portált hozott létre és működtet a magyarországi adományozási kultúra fejlesztéséért, az adományozás folyamatának egyszerűsítéséért, és átláthatóbbá tételéért. Adhat Vonal /www.adhatvonal.hu/ Ez az adománygyűjtési módszer 2012-ben indult el. A Adhat Vonallal egy gyors és kényelmes, mindenki számára könnyen elérhető adományozási rendszer jött létre, melynek koordinálását a NIOK végzi. Működtetését négy nagy hazai telekommunikációs szolgáltató összefogása teszi lehetővé. A jogi környezetet a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) szabályozása teremtette meg. Az Adhat Vonal programban a telefonhívások mellett, 2013 decemberétől már SMS-ben is lehet adományozni. Egy hívással vagy SMS küldésével 250 Ft ajánlható fel a kiválasztott civil szervezetek javára. A közhasznú szervezeteknek pályázatot kell benyújtaniuk, beadási határidő évente egyszer áprilisban van. Ha nyer, a pályázati projekt bekerülnek arra a címlistára, ami alapján az adományozók kiválaszthatják őt. A nyertes szervezet kap egy kétjegyű számot, mely a után téve, egy hívható telefonszámot hoz létre, melyet felhívva, a szervezet megkapja a hívásonként megállapított összeget.(jelenleg 61 nyertes szervezet gyűjthet így adományt.) ADJUK ÖSSZE /www.adjukossze.hu/ A módszer lényege a közösségi finanszírozás, adományozás (vagy ahogy sokan ismerik crowdfunding) egy olyan modell, amiben egymástól független személyek - akiket mindössze az köt össze, hogy hisznek egy projekt sikerében - saját hálózataikon keresztül, közös erőfeszítéssel járulnak hozzá egy kezdeményezés megvalósulásához. Ennek érdekében a NIOK weblapot üzemeltet /www.adjukossze.hu/ melynek keretében V4.indd :53:42

19 segít a civil szervezeteknek, hogy ötleteik, kezdeményezéseik professzionális formában jelenjenek meg. Regisztrált szervezet fotó és/vagy videó üzenettel, a projekt leírásával, a projekthez szükséges összeg meghatározásával indul az adományozói forrásokért. Nincs meghatározva: az adomány nagysága, az adományozói kör Meghatározott: mennyi pénz kell a projekt sikeréhez az adománygyűjtés határideje Ez az adományszervezési kampány a projekt befejezéséig, szerencsés esetben a kívánt adomány összegének megszerzéséig tart. Online adományozás bankkártyával Az adományszervezés felülete -www.adhat.hu-n jelenik meg, a módszert választó civil szervezetnek itt kell regisztrálnia. A kiválasztott szervezet számára az internetes vásárlásokkal megegyező módon online, bankkártyás fizetéssel adományozhat az adományozó. A honlapon nyilvántartott szervezeti adatbázisból választhatnak az adományozók számukra szimpatikus szervezetet. Lehet egyszeri és rendszeres támogatás. Egyszeri legkisebb támogatási összeg 2000,-Ft, rendszeres legkisebb támogatási összeg 1000,-Ft. A támogatásnak felső határa nincs, így nagyobb összegű adomány fogadására is lehetőség adódik. AutiSpektrum Egyesület (megyei, egyesület) Az egyesület a Veszprém megyében élő autista gyermekekért tevékenykedik. Az egyesület nincs még egy éves, így az adományszervezésen kívül számára más forrás még nem elérhető. Az adomány szerzés módszeréül azt választották, hogy egy neves eseményen, az autizmus világnapján (április 2.) az autizmus színét a kéket használták fel, hogy sikeres adományozói kampányt folytassanak. Rendezvényük helyszíne melletti cukrászdában kék színű süteményt gyártattak, amit, ha valaki megvett, nem csak egy finom süteményt vásárolt, hanem a süti árának egy részével az egyesület tevékenységét is támogatta. Az emberek számára megnyerő módszer sikeresnek bizonyult, ez által a szervezet világnapi rendezvénye is. Szlovákia JÓ ANGYAL internetes adománygyűjtő rendszer A Dobrý anjel (Jó angyal) közhasznú szolgáltatásokat nyújtó nonprofit szervezet internetes adománygyűjtő rendszere folyamatos havi pénzadománnyal segíti azokat a gyermekes családokat, anelyeknek valamelyik tagja rákos, vagy más súlyos betegségben szenved, s ahol a 19 V4.indd :53:42

20 20 betegség nehéz anyagi helyzetbe sodorta a családot. A rendszer egyedi mivolta abból fakad, hogy: 1. Rendszeresen minden hónapban segít a rászorulóknak, 2. Az adományokat az utolsó centig a betegeknek adja, 3. Az adományozó mindig pontosan tudja, hogy kinek segít. A kedvezményezettek kiválasztását onkológusok és gyermekorvosok végzik. A családok átlagban havi 120,- euró segélyben részesülnek. A szervezet eddig összesen 6309 családnak segített óta összesen több mint 24 millió eurót gyűjtött össze és osztott szét a adományozó JÓ ANGYAL segítségének köszönhetően. A rendszert két vállalkozó, Andrej Kiska és Igor Brossmann hozta létre. Andrej Kiskát 2014-ben Szlovákia polgárai köztársasági elnökké választották. Kárpáti Vándorút Pénzalap A szlovákiai Kárpátok Alapítvány 1994-ben alakult, Kelet-Szlovákia területén fejti ki tevékenységét. Fő célja a régió fejlesztése, az általános elszegényedés mérséklése és a helyi közösségek fejlesztése. Pályázati programjait főleg vállalatokkal kialakított együttműködések révén finanszírozza. Megalakulása óta több száz szervezet projektjét támogatta, a szétosztott grantok nagysága meghaladja az 1,8 millió eurót. A Kárpáti Vándorút Pénzalapot 2010 nyarán hozta létre az alapítvány. Az alap bevételeinek forrását az alapítvány által évente megszervezett 50 kilométeres, adománygyűjtő hegyi túra képezi. A túra résztvevői magánszemélyek, vállalkozók, cégek alkalmazottainak közössége. A túra minden év szeptemberében valósul meg, kiindulópontja Stószfürdő (Kúpele Štós) végcélja pedig Kassa központja. A részvételi díj egy főre 100,- euró óta összesen ,- euró gyűlt össze az alapba, amelyből 12 projekt részesült támogatásban. Az alapítvány az adományozókat is bevonja a projektek elbírálásába, és rendszeresen tájékoztatja őket azok eredményeiről, s nagy gondot fordít azok medializálására is. Ennek köszönhetően újabb támogatásokat is sikerült generálniuk a kedvezményezettek javára. Ukrajna Beregszászi Turisztikai Információs Központ (helyi, civil társaság) személyes megkeresés, telefonos megkeresés 7 éve A Beregszászi Turisztikai Információs Központ Kárpátalja Kincsei néven kiállítótermet és ajándéküzletet is üzemeltet, ahol kárpátaljai kézművesek és festők munkáiból egyrészt megtekinthetőek a kárpátaljai népi anyagi kultúra termékei, valamint meg is vásárolhatóak. A kiállító terem ötletét egy felmérés adta, melyből kiderült, hogy a helyi kézműves termékek számára nincs igazán értékesítési lehetőség, leszámítva azt a néhány fesztivált, melynek keretében termékbemutatókat tarthatnak. Ez viszont nem jelent folyamatos bevételt és értékesítést sem. A Beregszászi Turisztikai Információs V4.indd :53:42

1. melléklet az 1068/2012. (III.20.) Korm. határozathoz. Nemzeti Önkéntes Stratégia 2012-2020

1. melléklet az 1068/2012. (III.20.) Korm. határozathoz. Nemzeti Önkéntes Stratégia 2012-2020 1. melléklet az 1068/2012. (III.20.) Korm. határozathoz Nemzeti Önkéntes Stratégia 2012-2020 Tartalomjegyzék I. HELYZETELEMZÉS 1. Az önkéntesség meghatározása 2. Az önkéntesség hazai történetének áttekintése

Részletesebben

Kistérségi Gyerekesély Stratégia Forrástérkép

Kistérségi Gyerekesély Stratégia Forrástérkép Kistérségi Gyerekesély Stratégia Forrástérkép TÁMOP-5.2.3-A-11/1-2011-0003 http://www.gyerekesely-delzselic.hu/ Szigetvár 2013. KISTÉRSÉGI GYEREKESÉLY STRATÉGIA - FORRÁSTÉRKÉP 2013. NOVEMBER Forrástérkép

Részletesebben

oldal Bevezetõ 3 Ertsey Katalin: United Way - Stratégiai partner a cégek társadalmi felelõsségvállalási programjában 19

oldal Bevezetõ 3 Ertsey Katalin: United Way - Stratégiai partner a cégek társadalmi felelõsségvállalási programjában 19 2 Tartalomjegyzék oldal Bevezetõ 3 F. Tóth András: A konferencia elé 4 Péterfi Ferenc: Az önkéntességrõl 7 Dr. Bódi György: Az önkéntesség és az állam 17 Ertsey Katalin: United Way - Stratégiai partner

Részletesebben

társadalmi vállalkozás

társadalmi vállalkozás A társadalmi vállalkozások ökoszisztémája közösség felelősség társadalmi hatás üzlet szükséglet motíváció fenntarthatóság vállalkozás kettős cél küldetés kreativitás finanszírozás megvalósíthatóság érték

Részletesebben

Magyar Public Relations Szövetség CSR Best Practice 2014 pályázat

Magyar Public Relations Szövetség CSR Best Practice 2014 pályázat Magyar Public Relations Szövetség CSR Best Practice 2014 pályázat A Budapest Bank társadalmi felelősségvállalása 2014. május 31. A pályázott kategória: Nemzetközi cég magyar nagyvállalata Pályázati anyag

Részletesebben

ADOMÁNYOZÁS, ÖNKÉNTESSÉG, TÁRSADALMI FELELŐSSÉGVÁLLALÁS MAGYARORSZÁGON

ADOMÁNYOZÁS, ÖNKÉNTESSÉG, TÁRSADALMI FELELŐSSÉGVÁLLALÁS MAGYARORSZÁGON ADOMÁNYOZÁS, ÖNKÉNTESSÉG, TÁRSADALMI FELELŐSSÉGVÁLLALÁS MAGYARORSZÁGON Arapovics Mária Kulcsfogalmak: lakossági adományozás, önkéntesség, vállalati társadalmi felelősségvállalás, CSR Az adományozás a támogatási

Részletesebben

E-Napraforgó KÖZÖSSÉGFEJLESZTŐ FOLYÓIRAT

E-Napraforgó KÖZÖSSÉGFEJLESZTŐ FOLYÓIRAT E-Napraforgó KÖZÖSSÉGFEJLESZTŐ FOLYÓIRAT ÖNKÉNTESEK TEVÉKENYSÉGÉNEK FELMÉRÉSE VÉGEGYHÁZÁN Januári számunkban kezdtük el a fenti címen megjelent kutatómunka tapasztalatainak ismertetését, amelyet most az

Részletesebben

KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGRŐL SZÓLÓ (RÖVID) TARTALMI BESZÁMOLÓ

KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGRŐL SZÓLÓ (RÖVID) TARTALMI BESZÁMOLÓ 1 KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGRŐL SZÓLÓ (RÖVID) TARTALMI BESZÁMOLÓ 2013 ( R Ö V I D) T A R T A LM I B E S Z Á M O L Ó 201 3 114/2 TARTALOMJEGYZÉK Bevezetés Hazai Intézmények Szociális és Fejlesztési Igazgatóság

Részletesebben

Az önkéntesség szerepe a fejlett piacgazdaságban. Szakmai dolgozat az ELTE-BTK Kulturális menedzserképző program számára

Az önkéntesség szerepe a fejlett piacgazdaságban. Szakmai dolgozat az ELTE-BTK Kulturális menedzserképző program számára Szakmai dolgozat az ELTE-BTK Kulturális menedzserképző program számára Budapest. 2003. 03. 29. Készítette: Szigeti Ferenc Albert Tartalomjegyzék I. Bevezetés 1. A téma bemutatása, aktualitásának hangsúlyozása

Részletesebben

A civil szektor fenntarthatósága előkészítő kutatási jelentés

A civil szektor fenntarthatósága előkészítő kutatási jelentés A civil szektor fenntarthatósága előkészítő kutatási jelentés az Új szereplők a pénzpiacon tervezés teljes költségmegtérüléssel (Full Cost Recovery FCR) a hosszú távú szervezeti fenntarthatóság eléréséhez

Részletesebben

Női terek II. [2013] Nőket segítő vidéki civil hálózat kiépítésének lehetőségei Magyarországon. Készítette: Milánkovics Kinga és Kövesdi Zsuzsa

Női terek II. [2013] Nőket segítő vidéki civil hálózat kiépítésének lehetőségei Magyarországon. Készítette: Milánkovics Kinga és Kövesdi Zsuzsa Női terek II. Nőket segítő vidéki civil hálózat kiépítésének lehetőségei Magyarországon Készítette: a REGINA Alapítvány megbízásából Milánkovics Kinga és Kövesdi Zsuzsa www.reginanet.hu A kiadvány a Svájci

Részletesebben

A kiadvány a Nemzeti Civil Alapprogram támogatásával jött létre. Tartalma nem feltétlenül tükrözi az NCA álláspontját.

A kiadvány a Nemzeti Civil Alapprogram támogatásával jött létre. Tartalma nem feltétlenül tükrözi az NCA álláspontját. A kiadvány a Nemzeti Civil Alapprogram támogatásával jött létre. Tartalma nem feltétlenül tükrözi az NCA álláspontját. NCA-DP-10-E-0027 Civil kezdeményezések a társadalmi szolidaritásért hiánypótló gyűjtemény

Részletesebben

Nemzetközi kitekintés a foglalkozási rehabilitációs célú módszertani intézmények működésére

Nemzetközi kitekintés a foglalkozási rehabilitációs célú módszertani intézmények működésére Nemzetközi kitekintés a foglalkozási rehabilitációs célú módszertani intézmények működésére Szerző: Kovács Anikó Készült: Az NPM Új Közmenedzsment Tanácsadó és Szolgáltató Betéti Társaság, valamint a PDCA

Részletesebben

A nonprofit szervezetek önfinanszírozó tevékenységére vonatkozó jogi szabályozás Magyarországon

A nonprofit szervezetek önfinanszírozó tevékenységére vonatkozó jogi szabályozás Magyarországon NESsT Jogi sorozat Magyarország Magyar 2012. május A nonprofit szervezetek önfinanszírozó tevékenységére vonatkozó jogi szabályozás Jogi útmutató társadalmi vállalkozásoknak Írta: Tóth Laura. Jogi szakértő:

Részletesebben

2013. Szimbiózis Alapítvány SRS riport. a Standard Társadalmi Jelentés. struktúrája alapján egybeszerkesztve

2013. Szimbiózis Alapítvány SRS riport. a Standard Társadalmi Jelentés. struktúrája alapján egybeszerkesztve 2013. Szimbiózis Alapítvány SRS riport a Standard Társadalmi Jelentés struktúrája alapján egybeszerkesztve for compiling a report in accordance with the Social Reporting Standard (SRS) véglegesítve: 2013.

Részletesebben

Új szereplők a pénzpiacon tervezés teljes költségmegtérüléssel (Full Cost Recovery FCR) a hosszú távú szervezeti fenntarthatóság eléréséhez

Új szereplők a pénzpiacon tervezés teljes költségmegtérüléssel (Full Cost Recovery FCR) a hosszú távú szervezeti fenntarthatóság eléréséhez Új szereplők a pénzpiacon tervezés teljes költségmegtérüléssel (Full Cost Recovery FCR) a hosszú távú szervezeti fenntarthatóság eléréséhez című műhelymunka előkészítő kutatásának összefoglaló kiadványa

Részletesebben

Módszertani kézikönyv

Módszertani kézikönyv OFA Hálózat KoopeRáció kiemelt projekt Módszertani kézikönyv Szociális szövetkezetek az alakulástól a fenntartható működésig Szerkesztő: Számadó Róza Nemzeti Fejlesztési Ügynökség www.ujszechenyiterv.gov.hu

Részletesebben

Ellentmondások a nem állami szociális ellátások körében

Ellentmondások a nem állami szociális ellátások körében Debreceni Egyetem Állam-és Jogtudományi Kar Ellentmondások a nem állami szociális ellátások körében Készítette: Kovács Mária Mónika V. évfolyam Konzulens: Dr. Horváth M. Tamás egyetemi tanár Debrecen 2008.

Részletesebben

Esélyegyenlôségi kézikönyv mikrovállalkozások számára

Esélyegyenlôségi kézikönyv mikrovállalkozások számára Esélyegyenlôségi kézikönyv mikrovállalkozások számára (Segítség a foglalkoztatáshoz, segítség a növekedéshez) SEED Kisvállalkozás-fejlesztési Alapítvány 2008. Szerzôk: Gárdián Szilvia Horváth Anna Dr.

Részletesebben

rita s) e rte Készítette: 2. LOT]

rita s) e rte Készítette: 2. LOT] A ta rsadalmi befogada st szolga lo fejleszte sek (TA MOP 5. prior rita s) e rte kele e se fu ggele k 2013. február 22. Készítette: Teller Nóra [Városkutatás HÉTFA 7. LOT] vezető értékelő ő Csite Andráss

Részletesebben

Fedezd fel az önkéntesség világát!

Fedezd fel az önkéntesség világát! Fedezd fel az önkéntesség világát! Útmutató az önkéntességhez Te vagy a változás! Szerzők: Demeter Virág Katalin (c) Furus Levente (c) Gyöngyösi Delinke Mária (c) Kis Hunor Pál (c) Szőcs Eszter (c) Kiadja

Részletesebben

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR. Levelező tagozat. Szolgáltatás és nonprofit szakirány

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR. Levelező tagozat. Szolgáltatás és nonprofit szakirány BGF KKFK Elektronikus Könyvtár Az elektronikus könyvtár teljes szövegű dokumentumokat tartalmaz biztosítva a szabad Információ-hozzáférést. A szerzői és egyéb jogok a dokumentum szerzőjét/tulajdonosát

Részletesebben

Szerencs Város Önkormányzatának Ifjúságpolitikai Koncepciója és Ifjúsági Cselekvési Terv (2008-2009)

Szerencs Város Önkormányzatának Ifjúságpolitikai Koncepciója és Ifjúsági Cselekvési Terv (2008-2009) Szerencs Város Önkormányzatának Ifjúságpolitikai Koncepciója és Ifjúsági Cselekvési Terv (2008-2009) Szerencs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 81/2007. (VI. 21.) határozatával elfogadta. A koncepció

Részletesebben

KÖZÖSSÉGI Délvidéki civil folyóirat

KÖZÖSSÉGI Délvidéki civil folyóirat 2010. április 15. I. évfolyam, 2.sz. KÖZÖSSÉGI Délvidéki civil folyóirat civil szféra határon innen, határon túl TÉR Fény Ifjúsági Szervezet Hódegyházán A Fény Ifjúsági Szervezet 2007. október 14-étôl

Részletesebben

AJÁNLÓ. Felelősség és lehetőség Az adózók csaknem fele nem rendelkezett adója egy százalékáról ennek okait vizsgálja írásunk. (9.

AJÁNLÓ. Felelősség és lehetőség Az adózók csaknem fele nem rendelkezett adója egy százalékáról ennek okait vizsgálja írásunk. (9. AJÁNLÓ Tisztelt Olvasó! A jó cselekedetek lapja Lapunk fejléce mellett ez olvasható: A jó cselekedetek lapja. Miért? Mert azt gondolom, az egymás érdekeiért vagy a közjóért való kiállás olyan erény, amely

Részletesebben

2003. 3. szám. Tartalom:

2003. 3. szám. Tartalom: "Segítőkéz" Lelkisegély Telefonszolgálat, Debrecen Tartalom: Bevezetés Rövid hírek, információk Konferenciák Délkeleti Régió hírei Tanulmányok az önkéntességről Mindentudás Egyeteme Könyvajánlat Idézetek

Részletesebben

Magyarország Nemzeti Programjának munkaterve

Magyarország Nemzeti Programjának munkaterve Magyarország Nemzeti Programjának munkaterve TARTALOMJEGYZÉK 1. ALAPVETÉSEK... 3 1.1. BEVEZETÉS... 3 1.2. ELŐZMÉNYEK... 3 1.3. AZ ÖNKÉNTESSÉG MAGYARORSZÁGI HELYZETE... 4 2. CÉLKITŰZÉSEK... 6 2.1. KIHÍVÁSOK...

Részletesebben

Fenntarthatósági Szótár. Útmutató a fenntartható fejlődéssel kapcsolatos szóhasználathoz

Fenntarthatósági Szótár. Útmutató a fenntartható fejlődéssel kapcsolatos szóhasználathoz Fenntarthatósági Szótár Útmutató a fenntartható fejlődéssel kapcsolatos szóhasználathoz 2 Magyar Telekom Fenntarthatósági Szótár A Magyar Telekom Csoport számára a fenntarthatóság, a környezet társadalom

Részletesebben

Hogyan kapcsolódik ez a Kolping mozgalom eszmeiségéhez? Mi is a

Hogyan kapcsolódik ez a Kolping mozgalom eszmeiségéhez? Mi is a Adományozás és Önkéntesség Bevezetı Az élethosszig tartó tanulás program második állomása a lengyelországi Krakkóban volt, 2011.december 1-3. között. Témája: Az adománygyőjtés és az önkéntesség. Elıadója:

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program

Helyi Esélyegyenlőségi Program Helyi Esélyegyenlőségi Program Nógrád Község Önkormányzata 2013. június 24. Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)... 3 Bevezetés... 3 A település bemutatása... 3 Értékeink, küldetésünk... 6 Célok...

Részletesebben