V4.indd :53:40

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "V4.indd 1 2014.12.08. 13:53:40"

Átírás

1 V4.indd :53:40 1

2 2 V4.indd :53:41

3 Alternatív forrásteremtési technikák a gyakorlatban A projekt a Nemzetközi Visegrádi Alap támogatásával valósult meg. Standard grant Készült: 2014-ben 500 példányban Kötészeti munka: Tradeorg Nyomdaipari és Kereskedelmi Kft. V4.indd :53:41

4 V4.indd :53:41

5 Beköszöntő Új ismeretek megszerzése minden ember számára örömteli, felemelő dolog! Különösen izgalmas egymástól tanulni, mások kipróbált, megtapasztalt tudását átvenni és alkalmazni. A Veszprém Megyei Civil Hálózatért Közhasznú Egyesület a szomszédos országok partner civil szervezeteivel ezt a célt tűzte ki a Visegrádi Alap által támogatott projektjében. A civil szektor környezetét vizsgálva egy témakörre fókuszáltunk: a forrásteremtésre. Az európai országokban is megtapasztalt gazdasági válság, a társadalmi, jogi környezet változásai a civil szektor forrásteremtési lehetőségeit is sok helyen beszűkítették.. Tervünk az volt, hogy találjunk olyan mások számára is alkalmazható jó példákat, melyeket közreadva segíthetünk a civil szervezetek adománygyűjtési tevékenységét sikeresebbé tenni. Reméljük a projektben végzett munkánk mindenki számára hasznos lesz, s ha nem is adaptálható minden jó gyakorlat, olyan ötleteket generál, melyekkel jobb eredményeket érhetnek el ezen a területen! Projekt bemutatása Varga Endre A Veszprém Megyei Civil Hálózatért Közhasznú Egyesület elnöke A projektben részt vevő országok közös történelmi múlttal rendelkeznek. A civil szervezetek csak a 80-as évek végén a térség demokratikus átalakulása során kezdtek létrejönni, azonban azóta gombamód szaporodnak, s jelentős feladatokat látnak el a társadalomban. A nonprofit szervezetek működéséhez, munkájához a rendelkezésre álló pályázati források nem biztosak és időszakosak, így alternatív megoldásokhoz kell folyamodniuk. Jelen projektünkkel ezt a folyamatot kívánjuk segíteni. Projektünk célja az alternatív forrásteremtési technikák megismerése és gyakorlati alkalmazása a V4-es országokban és Ukrajnában. Egy közösen kidolgozott szempontrendszer alapján nemzeti szinten helyzetelemzéseket végzünk, ennek eredményeit összevetjük, megismerjük a nemzeti sajátosságokat, tapasztalatot cserélünk a gyakorlatról, jó és rossz példákról. A projekt eredményeit egy nyomtatott kiadványban összegezzük, mellyel segítjük a civil szektor résztvevőinek forrásteremtési technikáinak elmélyítését, hozzájárulunk munkájuk sikerességéhez. Ezzel támogatjuk a civil szektort és bázist teremtünk további együttműködésekre. A projekt elsődleges célcsoportja a projektben résztvevő országokban dolgozó, partnerekkel kapcsolatban lévő civil szervezetek összessége, hiszen a megszerzett tudás, információ az ő alternatív forrásteremtésüket bővítheti, rálátást kapnak nemzeti és nemzetközi helyzetről, gyakorlati példákat kapnak jó és rossz technikákról. Elvárt eredmények: összehangolt csapatmunka partnerek között, ezzel erősödik a partnerek és résztvevő országok közötti kapcsolat és alapot nyújt a későbbi együttműködésekre projekt előre meghatározott ütemtervének pontos betartása sikeres nemzeti szintű helyzetelemzés használható, gyakorlatorientált kiadvány összeállítása A projekt honlapja: 5 V4.indd :53:42

6 6 Projektben résztvevő szervezetek Csehország Czech Fundraising Center Cím: Severovychodní V/1523, Praha 4, , CZ tel/fax: web: A Cseh Forrásteremtő Központ vezető szerepet tölt be a Közép-Kelet-Európai region és más országok területén a források mozgósítása és a civil szféra vezetőinek fejlesztése területén. A Közép-Kelet-Európai országokban támogatja a civil szervezeteket magas minőségű tréningek, konzultációk és személyes támogatások keretében Elősegíti a fenntarthatóságot és a források mobilizálását a civil szférában, hogy azok elérhessék függetlenségüket, így kialakítva egy hiteles civil társadalmat a Közép- Kelet-Európai régióban Ezeken a földrajzi területeken kutatómunkát végez és magas minségű informácót kínál az illetékes döntéshozóknak a források mobilizálását illetően Megszervezi a kétévente megrendezésre kerülő Nemzetközi Forrásteremtő Fesztivált, illetve közreműködik a Professzonális Forrásteremtők Klubjában, hogy támogassa az etikai gyakorlato, tapasztalatot, tudásanyagot és készségeket osszon meg a források mobilizálása terén a Közép-Kelet-Európai országokban További információ: Lengyelország Good Network Foundation (Fundacja Dobra Sieć) Cím: ul. Marszalkowska 6/17, Warsawa, , PL tel/fax: web: Szervezetünk legfőképpen az interneten aktív, ahol szervezetünk céljait el tudjuk érni: önkéntességgel kapcsolatos tudás disszeminációja, e-önkéntesség, ösztöndíjak és új technológiák promóciója, melyek a civil társadalom megerősítését jelentik és a társadalmi kötelezettségvállalást növeli, valamint új teret kínál a civilek akcióknak az interneten keresztül. Két weboldalt hoztunk létre: a legnagyobb adatbázis ösztöndíjprogramokról Lengyelországban első weboldal Lengyelországban, mely az e-önkéntesség érdekében lett létrehozva Versenyeket szervezünk támogatások elnyerésére, tréningeket, konferenciákat szervezünk, kutatásokat végzünk és publikációat adunk ki. V4.indd :53:42

7 Magyarország Veszprém Megyei Civil Hálózatért Közhasznú Egyesület Veszprém, Stadion u. 1/B tel./fax: web: A Veszprém Megyei Civil Hálózatért Közhasznú Egyesület több mint 10 éve kezdte el tevékenységét, mellyel a civil szektor erősítését szolgálja. Az egyesület tagjai, munkatársai, önkéntesei a Veszprém megye területén működő 3200 civil szervezet munkáját segítik nonprofit szolgáltatásaikkal. Ezek között kiemelkednek a különböző tanácsadások (jogi, pénzügyi, pályázatírási, stb.), a szakmai fórumok, konferenciák, képzések, az információk áramoltatása ügyfélszolgálat keretein belül. A szervezet által működtetett Veszprémi Civil Háznak jelenleg két kiemelt projektje van : A Veszprém Megyei Civil Információs Centrum (CIC) működtetése és a Veszprém Megyei Család Esélyteremtési és Önkéntes Ház program, mely hátrányos helyzetben élők életét segíti az esélyegyenlőség jegyében. Szlovákia Gömöri Ifjúsági Társaság Penzión Jozefína, c.d.113, Krásnohorská Dlhá Lúka, tel: fax: weboldal: A Gömöri Ifjúsági Társaság 1999-ben alakult. Eredeti célkitűzése: programokat szervezni a Rozsnyói járásban élő fiataloknak, találkozóhelyet és hasznos információkat biztosítani a számukra. A GIT fokozatosan civil információs központtá vált, a Rozsnyói járás civilszervezetei számára nyújt pályázati tanácsadást, konzultációkat és infrastrukturális hátteret. Tagja a Dél-szlovákiai Civil Információs Hálózatnak és a Szlovákiai Magyarok Kerekasztalának. A szervezet fő tevékenységi területei: ifjúsági- és civil információs szerviz; ifjúsági programok szervezése, environmentális nevelés, képzések, közösségfejlesztés, turizmus fejlesztése, Európai Önkéntes Szolgálat. Ukrajna Ukrán-Magyar Területfejlesztési Iroda Ungvár, Duhnovics út 16/1. tel./fax: web: Az Ukrán Magyar Területfejlesztési Iroda immár tizedik éve munkálkodik Kárpátalja határ menti kapcsolatainak erősítésén, megyei fejlesztések megvalósításán. Az Iroda feladatai és céljai: az ukrán magyar határ menti térség gazdasági fejlődésének és felzárkóztatásának elősegítése, szemináriumok és konferenciák rendezése, 7 V4.indd :53:42

8 8 közvetítés a helyi, regionális és nemzetközi partnerek között, együttműködés magyarországi partnerekkel közös programok és projektek kivitelezésében, kiadványok szerkesztése és terjesztése, képzések lebonyolítása. Az elmúlt évek során szerveztünk képzéseket, továbbképzéseket, létrehoztunk tourinfo irodákat, majd megszerveztük azok hálózatos működését, építettünk kerékpárutakat és kerékpártárolót, szerveztünk fesztiválokat, kézműves vásárokat, szakmai utakat és tapasztalatcsere-látogatásokat, foglalkoztunk területfejlesztéssel, fogyasztóvédelemmel, fenntartható fejlődéssel, környezetvédelemmel, valamint a civil szektor fejlesztésével. Civil szervezetek helyzetének összehasonlítása a Visegrádi országokban és Ukrajnában: Magyaroszág Civil szervezetek támogatása - Civileket támogató rendszer: Civil Információs Centrumok hálózata, melyet a évi CLXXV. törvény Civil Törvény szabályoz. Országos hatókörben segíti a civil szervezetek működését. Emellett több országos hálózat és civil szervezet feladata a civil szektor közvetlen vagy közvetett támogatása. Támogatások: Adomány magánszemélyektől, gazdasági szereplőktől (tárgyi, szolgáltatás, pénz), 1+1%-os adófelajánlás lehetősége melyet a 1996 évi CXXVI törvény szabályoz. Forrásteremtés (állami támogatás, pályázat): Nemzeti Együttműködési Alapprogram ( NEA )/ A civil szervezetek működésükhöz és szakmai projektjeihez kaphatnak támogatást. A pályázatok kiírását, elbírálását 5 kollégium végzi a NEA Tanács irányításával. Nemzeti Kulturális Alap / Csak kulturális civil szervezetek pályázhatnak/ Minisztériumi ágazati támogatások / Kevés kiírás szól itt civil szervezeteknek. Önkormányzati civil alapok / Kevés a forrás, sok a pályázó, nem mindenhol van rá pénz Nemzetközi pályázati lehetőségek Kedvezmény az adományozónak Adományozó a társasági adóról szóló évi LXXXI. törvény 7. (1) bekezdés z) pontja szerinti adóalap-kedvezményt vehet igénybe, adomány összegét költségként elszámolhatja, továbbá közhasznú szervezetnek nyújtott egyszeri adományozás esetén az adomány 20 %-ának megfelelő, tartós adományozási szerződés esetén további 20 %-nak megfelelő mértékben csökkentheti az adózás előtti eredményt. Természetes személy az általa adott adomány után nem vehet igénybe adókedvezményt. Törvényi háttér: 2011.évi CLXXV. törvény. értelmében adomány a civil szervezetnek létesítő okiratban rögzített céljaira adóévben visszafizetési kötelezettség nélkül adott vagyon, áru, illetve nyújtott szolgáltatás. Az adományozó lehet magánszemély vagy valamely gazdasági társaság. A Társasági adó törvény 4. 1/a pontja értelmében január 1-től csak a közhasznú tevékenység támogatására, valamint külön törvényben meghatározott egyháznak V4.indd :53:42

9 adott támogatást, közérdekű kötelezettségvállalás céljára adott támogatást tekinti adománynak. Közhasznúság definíciója: Közfeladat (jogszabályban meghatározott állami vagy önkormányzati feladat) közvetlen vagy közvetett teljesítését szolgáló tevékenység. A közfeladat teljesítésének szolgálatával pedig mindez hozzájárul a társadalom és az egyén közös szükségleteinek kielégítéséhez. Jellemzői: A civil törvény által meghatározottan, a közhasznú szervezeteknek meg kell felelniük az erőforrás és társadalmi támogatottságot jelző mutatóknak. Törvényi háttér A közhasznú jogállásról évi CLXXV. törvény rendelkezik. Önkéntesség definíciója Közérdekű önkéntes tevékenység a törvény szerinti fogadó szervezetnél ellenszolgáltatás nélkül végzett munka, kivéve, ha: az önkéntes a tevékenységét saját maga vagy közeli hozzátartozója javára végzi, a tevékenység jogszabályon, jogerős bírósági határozaton, illetve hatósági kötelezésen alapul, vagy a felek között más jogviszony áll fenn. Jellemzői Törvény szabályozza, a törvény célja: A közérdekű önkéntes tevékenység, mint jogviszony szabályozása és intézményesítése, a magyar jogrendszerben. A törvény elfogadása előtt nem létezett az önkéntes jogállására vonatkozó szabályozás, Az önkéntesek és a fogadó szervezetek védelemben részesülnek a tisztázott feltételek mellett, A közérdekű önkéntes tevékenység támogatása és ösztönözése, A feketemunka visszaszorítása. Az önkéntes jogviszony alanya: fogadó szervezet és az önkéntes. Az önkéntesnek adható a törvényben meghatározott juttatás. Jogi háttér évi LXXXVIII. Törvény a közérdekű önkéntes tevékenységről Szlovákia Civil szervezetek támogatása - Civileket támogató rendszer: A civil társadalom munkáját segítő intézmények: - donorok fóruma; központi információs szerviz a civil szervezetek számára - az önkéntességet népszerűsítő portál - a 2 %-os adófelajánlást népszerűsítő portál - sk; az adományozás kultúráját fejlesztő kezdeményezés - adománygyűjtő portálok: darcovstvo.sk; képzőintézmények civil szervezetek részére: többnyelvű (HU/SK/PL/CZ/ENG) 9 V4.indd :53:42

10 10 információs és oktatási portál a civil szektorról: Forrásteremtés (állami támogatás, pályázat) Állami támogatások: minisztériumok ágazati támogatása; Önkormányzati támogatások: megyei önkormányzatok; helyi önkormányzatok; EU-s pályázati programok, Norvég Pénzügyi Mechanizmus, Svájci Pénzügyi Mechanizmus, Nemzetközi Visegrádi Alap, Nyitott Társadalomért Alapítvány, valamint más magánalapítványok - pl. bankok alapítványainak pályázati programjai. Kedvezmény az adományozónak Szlovákiában a 2%-os adófelajánlást lehetővé tevő törvény létrejöttével egy időben (2007) megszüntették az adományozás utáni adókedvezményeket. Közhasznúság definíciója Szlovákiában nem foglalkozik külön törvény a civil szervezetek közhasznúságának szabályozásával. Viszont vannak olyan állami dotációk, amelyben csak a közhasznú szolgáltatásokat nyújtó nonprofit szervezet jogi formát választó civil szervezetek részesülhetnek. Hosszú évek óta élénk vita zajlik a civil társadalomban egy ilyen törvény előkészítéséről és elfogadtatásáról. A közhasznúságot a jogalkotók az egyes szervezeti formákat meghatározó törvényekben definiálják csupán, felsorolva azokat a működési területeket, amelyek szerintük közhasznúak: Szellemi és kulturális értékek létrehozása, fejlesztése, védelme és bemutatása, emberi jogok védelme, vagy más humanitárius célok, környezetvédelem, a gyermekek és ifjúság jogainak védelme, a testi kultúra fejlesztése, nevelés és felvilágosítás, egyedi humanitárius segítség, sürgős segítséget igénylő egyéneknek és csoportoknak természeti katasztrófák esetén. Önkéntesség definíciója Az önkéntességről szóló törvény szerint a definíciója: Az önkéntes olyan természetes személy, aki szabad elhatározásból, bérmentesen más javára annak beleegyezésével vagy a köz érdekében önkéntes munkát végez a saját képességeinek, készségeinek és tudásának megfelelően, és teljesíti az önkéntességről szóló törvényben meghatározott feltételeket tehát, ha az önkéntes: az önkéntes tevékenységet a munkaszerződésbe, a törvényből eredő szolgálati szerződésbe, oktatásügyi rendszabályba, vagy egyéb, számára kötelező érvényű dokumentumba foglalt munkahelyi-, iskolai-, ill. szolgálati feladatainak teljesítése mellett végzi, az önkéntes munkát nem olyan jogi személy szerve vagy tisztségviselője számára végzi, amelynek tagja, alkalmazottja, tanulója vagy diákja, vállalkozói tevékenységén kívül végzi. Jellemzői A törvényt - szövege alapján - főleg az Európai Önkéntes Szolgálat (EVS) keretében önkéntes munkát végző fiatalok helyzetének tisztázása érdekében alkották, de a többi önkéntes és önkénteseket foglalkoztató szervezet munkáját is szabályozza januárja óta a szociális segélyből élő munkanélkülieknek kötelező havi min. 32 óra önkéntes munkát végezni valamilyen, a munkaügyi hivatal által akkreditált intézménynél - helyi önkormányzat, civil szervezet. Velük az önkéntes munkát végeztető intézmény is ennek a törvénynek az értelmében köt szerződést. V4.indd :53:42

11 Jogi háttér: Az önkéntességről szóló, 126/2011 sz. törvény: Zakon_o_dobrovolnictve.pdf Ukrajna Civil szervezetek támogatása - Civileket támogató rendszer: Az állami statisztikai hivatal adatai szerint a civilek számára a következő források állnak rendelkezésre: adományok magánszemélyektől, adományok vállalkozásoktól, tagdíjak, állami támogatások (aránya kevesebb, mint 2%). Forrásteremtés (állami támogatás, pályázat) A V4-es országokhoz képest Ukrajna a legelmaradottabb helyzetben van, nehezen nő ki a szovjet helyzetből. Kedvezmény az adományozónak Az éves jövedelmének maximum 4 %-ának mértékében jelölhet meg egy természetes vagy jogi személy a kiadásiban nonprofit szervezet támogatására fordított összeget. Tehát jogilag van lehetőség, de nem működik sajnos. Törvényi háttér évi 2755-VI sz. Ukrajnai adózási törvénykönyv Közhasznúság definíciója Nincs kimondott definíció. Viszont azon szervezetek jellemzőit, melyek ilyen státuszt kaphatnak, konkrétan megjelölik a következők szerint: 2 alapvető jellemzővel kell rendelkezzen a közhasznú szervezet: 1. társadalmi orientáció: a szervezet tevékenységének hasznos eredménye nyilvános kell legyen a lakosság nagytöbbségének. 2. hasznos eredmény: a szervezet céljának megvalósulása és elérése hasznos eredményt kell hozzon, a vonatkozó törvény értelmében, konkrét tényekkel és tevékenységekkel alátámasztva Önkéntesség definíciója Az önkéntesség teljesen ingyenesen, minden fizetség vagy előrelépési szándék nélkül végzett közösségi munka a jólét növelése és a társadalom fejlődésének elősegítése érdekében. Olyan személyt, aki önként ingyenes szociális szolgáltatásokat, valamint segítséget nyújt a fogyatékkal élők, a betegek, és egyéb rászoruló társadalmi csoportok számára, nevezik önkéntesnek. Jellemzői: elismeri minden férfi, nő és gyermek jogait, függetlenül annak minden faji, vallási vagy fizikai adottságától, avagy társadalmi és anyagi helyzetétől; tiszteli az emberi méltóságot ingyenesen nyújt személyes, avagy partnerség keretében szervezett segítséget a testvériség szellemében; felismeri a személyes és kollektív szükségletek fontosságát, elősegíti annak 11 V4.indd :53:42

12 12 biztosítását; önkéntes munkát úgy alakítja, hogy új tudás és készségek, valamint képzettség megszerzésében segítséget nyújt, támogatja ezt a kezdeményezést azzal, hogy mindenki számára igyekszik megteremteni annak a lehetőségét, hogy teremtő és nem csupán felhasználó vagy megfigyelő legyen; Jogi háttér Ukrajna törvénye az önkéntes tevékenység végzéséről: Csehország Civil szervezetek támogatása - Civileket támogató rendszer: Vannak szervezetek, melyek célja a civil szervezetek, azok konkrét projektjeinek támogatása nem csupán anyagilag, hanem személyi támogatással, önkéntes munkával, oktatással stb Léteznek információs weboldalak, ahol a civil szervezetek hirdethetik magukat: - www. neziskovky.cz, Ők műhelymunkákat, találkozókat, konzultációkat, pályázati tanácsadásokat nyújtanak a civil szervezeteknek. Forrásteremtés (állami támogatás, pályázat) nemzeti szintű támogatáok, pályázatok és szerződéses megállapodások a Minisztériumokkal (területenként, stratégiai tervnek megfelelően). Ezen állami támogatásnak köszönhetően sok nonprofit szervezet fennmaradása biztosított, hisz a legtöbb költségük fedezett (különösen az állami szerepvállalóknak, pl szociális területen ) nemzeti szinten minisztériumok újra elosztják az Európai Uniótól kapott forrásokat, néhány szervezet külföldi Alapítványoktól nyer forrásokat (Nemzetközi Visegrádi Alap) Kedvezmény az adományozónak Aki a civil szektornak adományoz csökkenthetik adóalapját, magánszemélyek 10% -ig, vállalatok max 5%-ig. Az egyéni adományozók száma nőtt a Cseh Köztársaságban az elmúlt 10 évben. Közhasznúság definíciója Közhasznú szervezet az, aki tevékenységét a közjó érdekében végzi. A közhasznú szervezetek számára külön forrásokat biztosítanak állami keretből, illetve adókedvezményt, valamint egyéb támogatásokat is kapnak. Jellemzői A Cseh Köztársaságban már elkészült a Közhasznúsági Törvény koncepciója, de még nem fogadták el. Ennek fő célja, hogy módosítsa a feltételeket, hogy a jogi személynek joga van közhasznúsági státuszba regisztrálni, meghatározza a jogokat és kötelezettségeket, beleértve a státusz szabályozását. Önkéntesség definíciója Önkéntes az a személy, aki idejét, tudását és tapasztalatát a rászoruló embereknek vagy V4.indd :53:42

13 eseményeknek szánja, mindenféle ellenszolgáltatás nélkül. Jellemzői Különböző végzettségű emberek lehetnek önkéntesek. Az önkéntesek többségének nincs speciális végzettsége a területre. A jövő önkénteseinek képzése attól függ, hogy milyen önkéntes tevékenységet fognak végezni. Gyakran csak már korábbi önkéntesek által végzett, jól bevált feladaton keresztül mutatják be, hogy milyennek kellene lennie a munkának. Sokszor teljesen véletlenszerűen helyezkednek el önkéntesként, de gyakran olyan területre mennek, ahol tudnak tanulni, vagy tudják, mit tanulhatnak. Az országunkban rengeteg önkéntes központ működik, minden nagyvárosban. Jogi háttér Az önkéntességgel foglalkozó törvény Act No. 198/2002 Coll. célja, az önkéntes szolgálat formáinak meghatározása, de meghatározza a feltételeket, melyek alapján az önkéntes tevékenység állami támogatásban részesülhet. A Cseh Köztársaságban az önkéntesség számos formája létezik, annak működésébe nem akarnak beleszólni különböző szabályozásokkal. Lengyelország Civil szervezetek támogatása - Civileket támogató rendszer: Több szervezet létezik Lengyelországban, akik a civil szervezetek mindennapi munkáját segítik: Közhasznúsági Minisztérium, Civil Szolgáltató Központok, melyeket a helyi önkormányzat alapított. Műhelymunkákat, találkozókat, konzultációkat, pályázati tanácsadásokat stb. biztosítanak Forrásteremtés (állami támogatás, pályázat) A Civil Kezdeményezési Alap (Polish: Fundusz Inicjatyw Obywatelskich) nonprofit szervezetek számára pályázati úton támogatást biztosít, mely segíthet megvalósítani közhasznú projektjeiket helyi önkormányzatok támogatása, központi állami támogatások (pl. minisztériumok). RE-Grant =Újra Elosztás módszere- a helyi önkormányzatok meghatározott célokat támogatnak, melyre biztosított a forrása, de kisebb szervezetek erre a pénzre nem tudnak pályázni. Ennek megoldásaként az önkormányzat szerződést köt egy nagy civil szervezettel, akin keresztül, pályázati úton számukra is elnyerhető a forrás. Kedvezmény az adományozónak Magánszemélyek és cégek is támogathatják felajánlásokkal a civil szektort. Adóalapjukat csökkenthetik a bevételük max 6%-áig. Magánszemélyek adójuk 1%ának felajánlásával támogathatják a közhasznú civil szervezeteket minden évben. Közhasznúság definíciója Közhasznú szervezet lehet egy nem-profitorientált szervezet (egyesület, alapítvány), amely néhány speciális követelménynek megfelel, pl. tevékenységeiket a köz hasznára vagy speciális célcsoport javára végzik; nem végeznek forprofit tevékenységet, illetve nem vesznek részt ilyen tevékenységekben, hogy ez fedezze a célszerinti tevékenységeik 13 V4.indd :53:42

14 elvégzését. Jellemzői A lengyel civil szervezetek megkaphatják a közhasznúsági státuszt, de speciális feltételeknek meg kell felelniük. Az adó 1%-a közhasznú szervezetek által gyűjthető. Ez egy nagyon fontos státusz Lengyelországban, ehhez nagyon stabil alapokkal kell rendelkezniük. Önkéntesség definíciója Az önkéntesség természetes személy által végzett, önkéntesen, ellenszolgáltatás nélkül, törvény által meghatározott keretek között végzett tevékenység. Egy egyesületi tag is lehet önkéntes. Jellemzői A lengyel civil szervezetek 94%-a foglalkozik önkéntesekkel, átlagosan 8 önkéntese van egy civil szervezetnek. Jogi háttér április 24-ei Közhasznúságról és Önkéntes Tevékenységről szóló törvény módosítva lett (Dz.U. No 96, item 873) 14 Tapasztalatok a kérdőíves felmérésről, alternatív forrásteremtési technikák, források A civil szervezetek alternatív forrásteremtéssel kapcsolatos tapasztalatainak összegyűjtése és a hatékony munka érdekében kérdőíves felmérést végeztünk a partnerországokban. Az elektronikus visszajelzések alacsony száma miatt, telefonos és személyes felkeresések segítségével gyűjtöttük még össze a jó példákat, melyeket kiadványunkban bemutatunk. Néhány apróbb változást eszközöltünk a kérdőívben, hogy a figyelemfelkeltő dizájn és a könnyebb, gyorsabb kitöltés tovább motiválja a civil szervezetek részvételét. A 3 hónapos kutatói munka során, a projektben résztvevő 5 országban összesen több mint 1000 címre juttattuk el a kérdéseket, s közel 140 kitöltött kérdőívet tudtunk feldolgozni a fent említett módszerekkel. A címzettek javarészt partnereink régióiból kerültek ki, de néhány helyen sikerült országos hatókörre is kiterjeszteni a felmérést (Magyarország, Lengyelország). Lengyelországban és a Cseh Köztársaságban működő nonprofit szervezetek egyre nagyobb arányban használnak alternatív módszereket a forrásteremtésre, szervezetük tevékenységeinek megvalósítására. Magyarországon az adományozói kultúra gyerek cipőben jár. A fővárosban adományoznak, és gyűjtenek a legtöbben, az ország nyugati részében vannak jó tapasztalatok, azonban Kelet-Magyarországon nem jellemző ez a forrásszerzési technika. Dél-Szlovákiában működő civil szervezetek esetében, a falusi szervezetek leghatékonyabb adománygyűjtési módszere a jótékonysági bálok szervezése. Akik rendelkeznek honlappal, azok a 2 %-os adófelajánlásokkal kapcsolatos felhívást V4.indd :53:42

15 szoktak közzé tenni, vagy a szervezet Facebook profilján kérnek segítséget. Dél- Szlovákiára nem jellemző a projekt során megismert, újszerű adománygyűjtési technikák tömeges kihasználása. Kárpátalján, ugyanúgy, mint Ukrajnában viszonylag gyenge a civil élet és a forrásteremtés az egyik legnagyobb probléma. A számos pályázati lehetőségnek köszönhetően nem fejlődött a térségben az alternatív forráskeresés gyakorlata. Az erre való igény mintegy 5 évvel ezelőtt kezdett megjelenni a köztudatban, amikor is a magyarországi források beszűkültek, az EU-s pályázatok pedig hatalmas, civil szervezetek számára elérhetetlen önerőt követelnek. Sajnos az 1%-os támogatás lehetősége, mely számos országban jelentős, Ukrajnában nem működik. A műhelymunkáikra nagy anyagi támogatásra volt szükségük. Az Egyesület elhatározta, hogy az ötletét felteszi a crowdfunding weboldalra: Feltöltötték projektjük leírását információs grafikonokkal, fotókkal és videókkal, mely bemutatja céljaikat és történetüket. Összesen zł-t sikerült összegyűjteniük ( zł-ra volt szükségük). További információ: Jó példák a gyakorlatban Csehország People in Need (PIN)-Rászoruókért nevű szervezet Real Gift, organization People in Need (Skutečný dárek, Člověk v tísni) Valódi ajándék c. projekt A Rászorulókért (People in Need (PIN)) szervezet 1992-ben alakult, háborús és külföldi tudósítók által, akik nem elégedtek meg azzal, hogy kizárólag információkat vittek a Cseh Köztársaságba. Ehelyett elkezdtek segélyeket küldeni. Végül egy tökéletesen szervezett humanitárius szervezetté váltak és problémás területekre küldtek segélyeket, valamint támogatják az emberi jogok érvényesülését. Az elmúlt 20 évben Közép-Európa legnagyobb civil szervezetévé váltak. A humanitárius segélyek és az emberi jogok érvényesülése mellett, megcélozták az oktatási területet, valamint a kirekesztett emberek segítését. A szervezet közhasznú 2009 óta. A működési területük főként nemzetközi, de sok nemzeti projektben is részt vesznek. Az alapelvek egyszerűek. A támogatók kecskére szóló ajándék utalványt vásárolhatnak, így hozzájárulnak a Megélhetési programhoz ( Livelihoods program ), mely által valódi kecskét vásárolnak ezért a pénzért. Amennyiben több kecskére jogosító ajándékutalványt vásároltak meg, mint amennyire szükség van, a programon belüli más ajándékra váltják. Hasonló szabályok érvényesek az Iskola, Egészség, Víz programokra is. A Valódi ajándék projekten belül 2011-ben fa magját vásárolták meg. Több száz nő adhatott egészségben életet gyermekének az egészségügyi központokban, hála a Bohémia és Moravia területén elő támogatóknak csirkét, 522 kecskét, 86 juhot, 40 nyulat, 59 tehenet, 40 szamarat adományoztak szekerekkel együtt, hogy segítség a farmerek munkáját a szállításban. Továbbá számos iskolát felszereltek padokkal, 15 V4.indd :53:42

16 16 székekkel és oktatási segédeszközökkel. Több mint 30 kutat megjavítottak, mely ivóvizet kínál a rászorulóknak,20 varrógépet az új boldog tulajdonosoknak. Szegény farmereknek megvásárolták a szükséges eszközöket. Árva gyermekeknek egy hektárnyi földet vásároltak, hogy ott zöldségeket termeszthessenek. Hogy megakadályozzák a HIV vírus továbbterjedését anyáról gyermekére, 742 doboz bébi tápszert adományoztak. További információ: or The Foundation fund of the Czech Radio Szentjánosbogár (Nadační fond Českého Rozhlasu - Světluška) A Szentjánosbogár nevű projekt a Cseh Rádió Alapítvány hosszútávú projektje, a szolidaritáson és az emberi jóakaraton alapul, akik szeretnének egy apró fényt adni a vak és látássérült embereknek. A program, különböző látássérülésben szenvedő gyerekeket és felnőtteket segíti. Eredetileg a projekt arra irányult, hogy bemutassák a látássérültek életét, másképpen. Café in the DARK ( Kávézó a sötétben ) t először 2006-ban mutatták be Karlovy Vary-ban a Nemzetközi Filmfesztiválon, majd nagyon hamar a legkeresettebb helyek közé tartozott. Azóta a Szentjánosbogár Kávézó minden nyáron több hétre megnyílik az érdeklődők előtt. A kávézó egy buszban lett kialakítva, az ablakokat teljesen lesötétítették. A kávézó vendégei semmit nem láthatnak, a felszolgálók vak emberek. A busz bejárja az egész országot óta az ott dolgozók feketekávét készítettek el és vendéget szolgáltak ki. A projektben 4,210,055 CZK ( )-t sikerült bevételként elkönyvelni. A projekt patrónusa Aneta Langerová, neves cseh énekesnő. További információ: I My (Us too) Én, az enyém (Mi is) ) nevű szervezet Little Ducks Grand Prix Kiskacsa Grand Prix projekt A szervezet küldetése, hogy támogassa a fogyatékkal élő gyermekek családjainak fejlődését és helyzetük jobb megértését, a Cseh Köztársaság déli régiójában. Korai gondozással támogatja a fogyatékkal élő gyermekek- és fejlődésben elmaradottak családjait. Szociális és adományteremtő eseményeket szervez, mely nyitott minden segíteni akaró számára. Önkéntesekkel dolgoznak, akik a gyermekekre felügyelnek a családokkal való találkozók során, vagy segítenek az egyszeri eseményeken. Ezen kívül fogyatékkal élő gyermekek családjainak szervez közös találkozókat, kialakítva egy közösséget, mely sok problémán keresztül segíthet nekik túljutni. A Kiskacsa Grand Prix nevű projekt tulajdonképpen egy verseny, ahol a folyóra eresztenek versenyezni sárga gumikacsákat. Ennek segítségével tudják támogatni a családokat, akik fogyatékkal élő gyermeket nevelnek, illetve az autizmussal élőket. A kacsákat különböző méretekben különböző árban lehet megvásárolni és elindítani a versenyen. A kacsákat a cégek gyakran logóval látják el, hiszen számukra ez kitűnő reklám. A támogatók díjat is nyerhetnek, de főként presztízs a versenyen való részvétel, az országban ennek nagy hagyománya van ban 1400 kacsa versenyzett és 3500 adomány folyt be. V4.indd :53:42

17 További információ: or Lengyelország A Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy (The Great Orchestra of Christmas Charity) A Karácsonyi Jótékonyság Nagy Zenekara, nemzeti szinten működő közhasznú alapítvány. Szervezet célja, hogy egészségügyi támogatást biztosítson elsősorban a fiatal betegeknek, támogassák a kezelésüket (http://en.wosp.org.pl/foundation/about_us#what_do_we_do_] Minden év januárjában a szervezet pénzgyűjtő akciót szervez, melynek neve: A nagy finálé. Minden évben más speciális célja van a gyűjtésnek, pl. szívbeteg gyerekek támogatása, gyermekek baleset megelőzése stb. A legfontosabb, hogy az események során különböző forrásteremtési technikák egyvelegét használják egy időben:online aukció, koncertek, crowdfunding projektek stb. Nagy hangsúlyt helyeznek az online eszközökre és az új technológiákra. Eddig 22 Nagy Finálét szervezetek, összesen több mint 110 millió USD-t gyűjtöttek. További információ: A Academy for the Development of Philantrophy in Poland- Akadémia a Filantrópa Fejlődéséért Akadémia a Filantrópia Fejlődéséért, nemzeti szinten működő egyesület. A szervezet eseményei elsősorban minden civil szervezetnek, civil csoportnak és üzleti körnek szól, de megcélozza a helyi önkormányzatot, médiát és a közösségi szemléletet. Az együttműködések során előnyt élveznek a helyi közösségek alapítványai és más civil szervezetek, akik kisebb közösségekben aktívak, mivel hozzájárulnak az önfejlesztésükhöz és helyi fejlődésükhöz. Az Akadémia évente egyszer megrendezi a Jótékony Hírességek Jótékonysági Bálját, ami a Jótékony Hírességek Versenyének záró eseménye. Az esemény során sok forrásteremtési technikát alkalmaznak: a résztvevők jegyet vásárolnak, hangos és néma aukciókat vagy lottót szerveznek. A Verseny célja, hogy megtalálják a társadalmilag leginkább elkötelezett lengyel hírességet, de főként az, hogy promotálják az értékes kezdeményezéseket, szervezeteket és a Jótékony Hírességek Emlék Alapja (Charity Celebrity Memorial Fund ) forrásteremtését, mely fogyatékkal élő gyermekek fejlesztését és oktatását támogatja. További információ: 17 V4.indd :53:42

18 Kolomotywa Egyesület 18 A Kolomotywa Egyesület, helyi szinten működő szervezet ben alakult, hogy támogassa a fogyatékkal élő és társadalmilag kirekesztett csoportokat. Az egyesület tagjai szülők, barátok, illetve miden tanár, diák, önkéntes, akik törődnek ezen emberekkel. A műhelymunkáikra nagy anyagi támogatásra volt szükségük. Az Egyesület elhatározta, hogy az ötletét felteszi a crowdfunding weboldalra: Feltöltötték projektjük leírását információs grafikonokkal, fotókkal és videókkal, mely bemutatja céljaikat és történetüket. Összesen zł-t sikerült összegyűjteniük ( zł-ra volt szükségük). További információ: Magyarország Nonprofit Információs és Oktató Központ Alapítvány (országos, alapítvány) Az alapítvány több mint 20 éve segíti a magyarországi civil szervezetek tevékenységét, fejlődését. Az 1% törvény megszületésben, az abban foglaltak megértésében, elterjesztésében, és a kampány népszerűsítésében kiemelkedő szerepet játszott. Adományozási portált hozott létre és működtet a magyarországi adományozási kultúra fejlesztéséért, az adományozás folyamatának egyszerűsítéséért, és átláthatóbbá tételéért. Adhat Vonal /www.adhatvonal.hu/ Ez az adománygyűjtési módszer 2012-ben indult el. A Adhat Vonallal egy gyors és kényelmes, mindenki számára könnyen elérhető adományozási rendszer jött létre, melynek koordinálását a NIOK végzi. Működtetését négy nagy hazai telekommunikációs szolgáltató összefogása teszi lehetővé. A jogi környezetet a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) szabályozása teremtette meg. Az Adhat Vonal programban a telefonhívások mellett, 2013 decemberétől már SMS-ben is lehet adományozni. Egy hívással vagy SMS küldésével 250 Ft ajánlható fel a kiválasztott civil szervezetek javára. A közhasznú szervezeteknek pályázatot kell benyújtaniuk, beadási határidő évente egyszer áprilisban van. Ha nyer, a pályázati projekt bekerülnek arra a címlistára, ami alapján az adományozók kiválaszthatják őt. A nyertes szervezet kap egy kétjegyű számot, mely a után téve, egy hívható telefonszámot hoz létre, melyet felhívva, a szervezet megkapja a hívásonként megállapított összeget.(jelenleg 61 nyertes szervezet gyűjthet így adományt.) ADJUK ÖSSZE /www.adjukossze.hu/ A módszer lényege a közösségi finanszírozás, adományozás (vagy ahogy sokan ismerik crowdfunding) egy olyan modell, amiben egymástól független személyek - akiket mindössze az köt össze, hogy hisznek egy projekt sikerében - saját hálózataikon keresztül, közös erőfeszítéssel járulnak hozzá egy kezdeményezés megvalósulásához. Ennek érdekében a NIOK weblapot üzemeltet /www.adjukossze.hu/ melynek keretében V4.indd :53:42

19 segít a civil szervezeteknek, hogy ötleteik, kezdeményezéseik professzionális formában jelenjenek meg. Regisztrált szervezet fotó és/vagy videó üzenettel, a projekt leírásával, a projekthez szükséges összeg meghatározásával indul az adományozói forrásokért. Nincs meghatározva: az adomány nagysága, az adományozói kör Meghatározott: mennyi pénz kell a projekt sikeréhez az adománygyűjtés határideje Ez az adományszervezési kampány a projekt befejezéséig, szerencsés esetben a kívánt adomány összegének megszerzéséig tart. Online adományozás bankkártyával Az adományszervezés felülete -www.adhat.hu-n jelenik meg, a módszert választó civil szervezetnek itt kell regisztrálnia. A kiválasztott szervezet számára az internetes vásárlásokkal megegyező módon online, bankkártyás fizetéssel adományozhat az adományozó. A honlapon nyilvántartott szervezeti adatbázisból választhatnak az adományozók számukra szimpatikus szervezetet. Lehet egyszeri és rendszeres támogatás. Egyszeri legkisebb támogatási összeg 2000,-Ft, rendszeres legkisebb támogatási összeg 1000,-Ft. A támogatásnak felső határa nincs, így nagyobb összegű adomány fogadására is lehetőség adódik. AutiSpektrum Egyesület (megyei, egyesület) Az egyesület a Veszprém megyében élő autista gyermekekért tevékenykedik. Az egyesület nincs még egy éves, így az adományszervezésen kívül számára más forrás még nem elérhető. Az adomány szerzés módszeréül azt választották, hogy egy neves eseményen, az autizmus világnapján (április 2.) az autizmus színét a kéket használták fel, hogy sikeres adományozói kampányt folytassanak. Rendezvényük helyszíne melletti cukrászdában kék színű süteményt gyártattak, amit, ha valaki megvett, nem csak egy finom süteményt vásárolt, hanem a süti árának egy részével az egyesület tevékenységét is támogatta. Az emberek számára megnyerő módszer sikeresnek bizonyult, ez által a szervezet világnapi rendezvénye is. Szlovákia JÓ ANGYAL internetes adománygyűjtő rendszer A Dobrý anjel (Jó angyal) közhasznú szolgáltatásokat nyújtó nonprofit szervezet internetes adománygyűjtő rendszere folyamatos havi pénzadománnyal segíti azokat a gyermekes családokat, anelyeknek valamelyik tagja rákos, vagy más súlyos betegségben szenved, s ahol a 19 V4.indd :53:42

20 20 betegség nehéz anyagi helyzetbe sodorta a családot. A rendszer egyedi mivolta abból fakad, hogy: 1. Rendszeresen minden hónapban segít a rászorulóknak, 2. Az adományokat az utolsó centig a betegeknek adja, 3. Az adományozó mindig pontosan tudja, hogy kinek segít. A kedvezményezettek kiválasztását onkológusok és gyermekorvosok végzik. A családok átlagban havi 120,- euró segélyben részesülnek. A szervezet eddig összesen 6309 családnak segített óta összesen több mint 24 millió eurót gyűjtött össze és osztott szét a adományozó JÓ ANGYAL segítségének köszönhetően. A rendszert két vállalkozó, Andrej Kiska és Igor Brossmann hozta létre. Andrej Kiskát 2014-ben Szlovákia polgárai köztársasági elnökké választották. Kárpáti Vándorút Pénzalap A szlovákiai Kárpátok Alapítvány 1994-ben alakult, Kelet-Szlovákia területén fejti ki tevékenységét. Fő célja a régió fejlesztése, az általános elszegényedés mérséklése és a helyi közösségek fejlesztése. Pályázati programjait főleg vállalatokkal kialakított együttműködések révén finanszírozza. Megalakulása óta több száz szervezet projektjét támogatta, a szétosztott grantok nagysága meghaladja az 1,8 millió eurót. A Kárpáti Vándorút Pénzalapot 2010 nyarán hozta létre az alapítvány. Az alap bevételeinek forrását az alapítvány által évente megszervezett 50 kilométeres, adománygyűjtő hegyi túra képezi. A túra résztvevői magánszemélyek, vállalkozók, cégek alkalmazottainak közössége. A túra minden év szeptemberében valósul meg, kiindulópontja Stószfürdő (Kúpele Štós) végcélja pedig Kassa központja. A részvételi díj egy főre 100,- euró óta összesen ,- euró gyűlt össze az alapba, amelyből 12 projekt részesült támogatásban. Az alapítvány az adományozókat is bevonja a projektek elbírálásába, és rendszeresen tájékoztatja őket azok eredményeiről, s nagy gondot fordít azok medializálására is. Ennek köszönhetően újabb támogatásokat is sikerült generálniuk a kedvezményezettek javára. Ukrajna Beregszászi Turisztikai Információs Központ (helyi, civil társaság) személyes megkeresés, telefonos megkeresés 7 éve A Beregszászi Turisztikai Információs Központ Kárpátalja Kincsei néven kiállítótermet és ajándéküzletet is üzemeltet, ahol kárpátaljai kézművesek és festők munkáiból egyrészt megtekinthetőek a kárpátaljai népi anyagi kultúra termékei, valamint meg is vásárolhatóak. A kiállító terem ötletét egy felmérés adta, melyből kiderült, hogy a helyi kézműves termékek számára nincs igazán értékesítési lehetőség, leszámítva azt a néhány fesztivált, melynek keretében termékbemutatókat tarthatnak. Ez viszont nem jelent folyamatos bevételt és értékesítést sem. A Beregszászi Turisztikai Információs V4.indd :53:42

A NONPROFIT INFORMÁCIÓS ÉS OKTATÓ KÖZPONT (NIOK) ALAPÍTVÁNY 2013. ÉVI BESZÁMOLÓJA A KAPOTT ADOMÁNYOK FELHASZNÁLÁSÁRÓL

A NONPROFIT INFORMÁCIÓS ÉS OKTATÓ KÖZPONT (NIOK) ALAPÍTVÁNY 2013. ÉVI BESZÁMOLÓJA A KAPOTT ADOMÁNYOK FELHASZNÁLÁSÁRÓL A NONPROFIT INFORMÁCIÓS ÉS OKTATÓ KÖZPONT (NIOK) ALAPÍTVÁNY 2013. ÉVI BESZÁMOLÓJA A KAPOTT ADOMÁNYOK FELHASZNÁLÁSÁRÓL Érkezett adományok áttekintés... 2 Könyvvizsgálat adomány... 2 Adhat Vonal támogatása...

Részletesebben

A NONPROFIT INFORMÁCIÓS ÉS OKTATÓ KÖZPONT (NIOK) ALAPÍTVÁNY 2014. ÉVI BESZÁMOLÓJA A KAPOTT ADOMÁNYOK FELHASZNÁLÁSÁRÓL

A NONPROFIT INFORMÁCIÓS ÉS OKTATÓ KÖZPONT (NIOK) ALAPÍTVÁNY 2014. ÉVI BESZÁMOLÓJA A KAPOTT ADOMÁNYOK FELHASZNÁLÁSÁRÓL A NONPROFIT INFORMÁCIÓS ÉS OKTATÓ KÖZPONT (NIOK) ALAPÍTVÁNY 2014. ÉVI BESZÁMOLÓJA A KAPOTT ADOMÁNYOK FELHASZNÁLÁSÁRÓL Érkezett adományok áttekintés... 2 Könyvvizsgálat adomány... 2 Adhat Vonal támogatása...

Részletesebben

NIOK Alapítvány a civil partner

NIOK Alapítvány a civil partner NIOK Alapítvány a civil partner Tudás, tapasztalat, infrastruktúra, szolgáltatások Egyre több vállalat fordít figyelmet a társadalmi felelősségvállalásra (CSR) és azon belül is a jótékonyságra, az adományozásra,

Részletesebben

A civil szervezetek előtt álló gyakorlati feladatok

A civil szervezetek előtt álló gyakorlati feladatok A civil szervezetek előtt álló gyakorlati feladatok Civil nap 2014. május 3. Schütt Margit Tartalom 1. Bevezető gondolatok 1.1. Civilség fogalma 1.2. Civil szféra helye, céljai (szabályozási és irányítási

Részletesebben

Civil törvény változásai. Péteri Község Önkormányzata

Civil törvény változásai. Péteri Község Önkormányzata Civil törvény változásai Péteri Község Önkormányzata Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. Törvény A civil szervezetek

Részletesebben

Zala Megyei Civil Információs Centrum. Horváth Rita - irodavezető

Zala Megyei Civil Információs Centrum. Horváth Rita - irodavezető Zala Megyei Civil Információs Centrum Horváth Rita - irodavezető Tevékenységek Szakmai tanácsadási rendszer biztosítása: Jogi, közhasznúsági Pénzügyi, könyvviteli és adózási Pályázati Forrásteremtési Számítógép-kezelési

Részletesebben

Ref # 1 A program neve: Kapacitásépítő támogatási program. Munkatársak Célcsoport száma 3 fő / ország Civil szervezetek és önkormányzat ok

Ref # 1 A program neve: Kapacitásépítő támogatási program. Munkatársak Célcsoport száma 3 fő / ország Civil szervezetek és önkormányzat ok Ref # 1 Kapacitásépítő támogatási program az 5 950 000 USD 212 088 USD fő / önkormányzat ok Az 5.000 USD támogatással indított Kapacitásépítő támogatási program célja a demokrácia és civil társadalom eszményeinek

Részletesebben

Nagykanizsai Civil Kerekasztal Egyesület

Nagykanizsai Civil Kerekasztal Egyesület Nagykanizsai Civil Kerekasztal Egyesület A szervezet célja A Dél-Zalai civil szektor tevékenységének, érdekvédelmének, forrásteremtésének és környezetvédelmi,- karitatív akcióinak koordinálása. Térségfejlesztési

Részletesebben

Beszámoló A GONDVISELÉS SEGÉLYSZERVEZET. működéséről

Beszámoló A GONDVISELÉS SEGÉLYSZERVEZET. működéséről Beszámoló A GONDVISELÉS SEGÉLYSZERVEZET működéséről A Segélyszervezettel kapcsolatos fontosabb adatok, információk Székhely 1055 Budapest, Alkotmány u. 12. Jogi forma egyesület Jelleg közhasznú Alakulás

Részletesebben

2013. évi Közhasznúsági jelentése

2013. évi Közhasznúsági jelentése REGINA Közhasznú Alapítvány 2100 Gödöllő, Röges utca 66. 2013. évi Közhasznúsági jelentése Gödöllő, 2014. május 15. Pilcsik Tünde sk. Kuratóriumi elnök 1. A szervezet adatai Név: REGINA Közhasznú Alapítvány

Részletesebben

A FOGLALKOZTATÁSBŐVÍTÉS ÚJ DIMENZIÓI PROJEKTVÁSÁR ÉS SZAKMAI RENDEZVÉNY SZOCIÁLIS SZÖVETKEZETEK SZÁMÁRA 2011.szeptember 29 30.

A FOGLALKOZTATÁSBŐVÍTÉS ÚJ DIMENZIÓI PROJEKTVÁSÁR ÉS SZAKMAI RENDEZVÉNY SZOCIÁLIS SZÖVETKEZETEK SZÁMÁRA 2011.szeptember 29 30. A FOGLALKOZTATÁSBŐVÍTÉS ÚJ DIMENZIÓI PROJEKTVÁSÁR ÉS SZAKMAI RENDEZVÉNY SZOCIÁLIS SZÖVETKEZETEK SZÁMÁRA 2011.szeptember 29 30. KoopeRáció kiemelt projekt eredményei KoopeRáció kiemelt projekt célja A TÁMOP

Részletesebben

Új lehetőségek a civilek számára. Morvay Levente

Új lehetőségek a civilek számára. Morvay Levente Új lehetőségek a civilek számára Morvay Levente Civil törvény főbb szabályozási területei Szervezeti formák Működés keretei Letétbe helyezés Civil Információs Portál Közhasznú jogállás szabályozása Nemzeti

Részletesebben

Adományszervezési ismeretek. Kebiche Nabila, Adományszervezési vezető Greenpeace 2014.03.21

Adományszervezési ismeretek. Kebiche Nabila, Adományszervezési vezető Greenpeace 2014.03.21 Adományszervezési ismeretek Kebiche Nabila, Adományszervezési vezető Greenpeace 2014.03.21 Mire gyűjtünk, mire kérünk? Projektünk összefoglalója Kinek érdeke minket támogatni? Milyen időszakra kérünk?

Részletesebben

AJÁNLAT. 2013. I. negyedévében civil szervezetek számára kínált lehetőségek

AJÁNLAT. 2013. I. negyedévében civil szervezetek számára kínált lehetőségek AJÁNLAT 2013. I. negyedévében civil szervezetek számára kínált lehetőségek IR Intelligens Régió Üzleti Kommunikációs Kft. 6725 Szeged, Kálvária sgt. 88-90. Telefon/Telefax: 62-444-188 Mobil: 0630-9381-702

Részletesebben

350/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet. a civil szervezetek gazdálkodása, az adománygyűjtés és a közhasznúság egyes kérdéseiről

350/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet. a civil szervezetek gazdálkodása, az adománygyűjtés és a közhasznúság egyes kérdéseiről 350/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet a civil szervezetek gazdálkodása, az adománygyűjtés és a közhasznúság egyes kérdéseiről A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 31. (1) bekezdés b) pontjában,

Részletesebben

(Az adományszervezés alapjai) AMBRUS KIRY NOÉMI

(Az adományszervezés alapjai) AMBRUS KIRY NOÉMI Vigyázz Kész - Rajt (Az adományszervezés alapjai) AMBRUS KIRY NOÉMI MI AZ ADOMÁNYSZERVEZÉS? Forrásteremtés Az adományszervezési (fundraising) stratégia a szervezet működéséhez, céljainak megvalósításához

Részletesebben

J Ó GYAKORLATOK. Előadó: Kósa Gyuláné

J Ó GYAKORLATOK. Előadó: Kósa Gyuláné J Ó GYAKORLATOK A CSALÁDSEGÍTÉS TERÜLETÉN Előadó: Kósa Gyuláné Bevezetés A családsegítés célja Jelzőrendszer ő Ellátandó célcsoportok jellemzői Jellemző probléma területek Igénybevétel Alapelvek, Szociális

Részletesebben

Budapest Főváros Terézváros Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2004. (V.25.) rendelete az Önkormányzat közművelődési feladatairól

Budapest Főváros Terézváros Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2004. (V.25.) rendelete az Önkormányzat közművelődési feladatairól Budapest Főváros Terézváros Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2004. (V.25.) rendelete az Önkormányzat közművelődési feladatairól Módosítás: a) 21/2009. (VI. 29.) ör. /2009. VII. 1- Budapest Főváros

Részletesebben

Adománygyűjtési ötletek az Adhat Vonalhoz

Adománygyűjtési ötletek az Adhat Vonalhoz Adománygyűjtési ötletek az Adhat Vonalhoz Felhasznált források: Angela Rosati: Adománygyűjtési technikák itthon és külföldön Adhat Vonal Programban résztvevő szervezetek anyagai (pl. weboldalak, Facebook)

Részletesebben

A Váci Római Katolikus Egyházmegyéhez tartozó, Csömör nagyközségben működő Karitász szervezet ALAPSZABÁLYA

A Váci Római Katolikus Egyházmegyéhez tartozó, Csömör nagyközségben működő Karitász szervezet ALAPSZABÁLYA A Váci Római Katolikus Egyházmegyéhez tartozó, Csömör nagyközségben működő Karitász szervezet ALAPSZABÁLYA Általános rendelkezések 1. A szervezet neve: Csömöri Szent Rita Karitász Közösség 2. A szervezet

Részletesebben

TÁJOLÓ A MAGYAR KÖZÖSSÉGI ALAPÍTVÁNYOKHOZ

TÁJOLÓ A MAGYAR KÖZÖSSÉGI ALAPÍTVÁNYOKHOZ TÁJOLÓ A MAGYAR KÖZÖSSÉGI ALAPÍTVÁNYOKHOZ TÁJOLÓ A MAGYAR KÖZÖSSÉGI ALAPÍTVÁNYOKHOZ Jelen dokumentum célja, hogy a közösségi alapítvány szervezése mellett elköteleződött személyeknek iránymutatásként,

Részletesebben

a szerkesztők =================

a szerkesztők ================= A Nonprofit Információs és Oktató Központ Alapítvány kéthetenként megjelenő, 9000 címre eljutó hírlevelének 266. számát böngészheti a Tisztelt Olvasó. Reméljük, talál benne hasznosíthatót. A www.nonprofit.hu

Részletesebben

Az EGT/Norvég Civil Támogatási Alap 2013-2016

Az EGT/Norvég Civil Támogatási Alap 2013-2016 Az EGT/Norvég Civil Támogatási Alap 2013-2016 A támogató és a lebonyolítók Forrás EGT és Norvég Finanszírozási Mechanizmus Lebonyolítók Ökotárs Alapítvány Autonómia Alapítvány Demokratikus Jogok Fejlesztéséért

Részletesebben

Fehérvár Travel Közhasznú Alapítvány a Rászorulókért Elnöki beszámoló 2011. január 1. 2011. december 31.

Fehérvár Travel Közhasznú Alapítvány a Rászorulókért Elnöki beszámoló 2011. január 1. 2011. december 31. Fehérvár Travel Közhasznú Alapítvány a Rászorulókért Elnöki beszámoló 2011. január 1. 2011. december 31. "Lemondani a feleslegről akkor, amikor másoknak a szükséges hiányzik: nem jótett, hanem kötelesség."

Részletesebben

A Nonprofit Információs és Oktató Központ Alapítvány kiemelten közhasznú szervezet Adószám:18063710-1-41

A Nonprofit Információs és Oktató Központ Alapítvány kiemelten közhasznú szervezet Adószám:18063710-1-41 A Nonprofit Információs és Oktató Központ Alapítvány kiemelten közhasznú szervezet Adószám:18063710-1-41 (NIOK Alapítvány 1027 Budapest, Margit krt. 43.-45.) 2003. évi közhasznú jelentése ----------------------------

Részletesebben

FORRÁSTEREMTÉS. Helyi ifjúsági munka (I. modul) Ordass Lajos Evangélikus Oktatási Központ

FORRÁSTEREMTÉS. Helyi ifjúsági munka (I. modul) Ordass Lajos Evangélikus Oktatási Központ FORRÁSTEREMTÉS Helyi ifjúsági munka (I. modul) Ordass Lajos Evangélikus Oktatási Központ Közéletre Nevelésért Alapítvány www.kozeletre.hu KÓSA András László Révfülöp, 2011. február 22-25. A forrásteremtés

Részletesebben

Dr.Hosszú Károly ügyvéd. Összefoglaló az Új Civil Törvényről

Dr.Hosszú Károly ügyvéd. Összefoglaló az Új Civil Törvényről Összefoglaló az Új Civil Törvényről -Magyarország Alaptörvénye (2011. április 25.) Vonatkozó jogszabályok - Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról

Részletesebben

Iskolaszanatórium Alapítvány 1118. Budapest, Rimaszombati u. 2-4. 2012. évi Közhasznúsági jelentése

Iskolaszanatórium Alapítvány 1118. Budapest, Rimaszombati u. 2-4. 2012. évi Közhasznúsági jelentése Iskolaszanatórium Alapítvány 1118. Budapest, Rimaszombati u. 2-4. 2012. évi Közhasznúsági jelentése Budapest, 2013. február 07. Az alapítvány vezetője 1 Az Iskolaszanatórium Alapítvány Közhasznúsági jelentése

Részletesebben

Életminőség Segélyező, Felvilágosító és Megelőző Alapítvány 4024 Debrecen, Rákóczi utca 42. 2008. évi Közhasznúsági jelentése

Életminőség Segélyező, Felvilágosító és Megelőző Alapítvány 4024 Debrecen, Rákóczi utca 42. 2008. évi Közhasznúsági jelentése Életminőség Segélyező, Felvilágosító és Megelőző Alapítvány 424 Debrecen, Rákóczi utca 42. 28. évi Közhasznúsági jelentése Debrecen, 29. február 18. Stercel Károly Kuratóriumi elnök Az Életminőség Alapítvány

Részletesebben

A civil társadalom erősítése. A civilbarát önkormányzatok és. kapacitásépítése és helyi szintű együttműködések fejlesztése

A civil társadalom erősítése. A civilbarát önkormányzatok és. kapacitásépítése és helyi szintű együttműködések fejlesztése A kedvezményezett neve 1. Aranyeső 2. Magyar Ökumenikus Segélyszervezet 3. Magyar Ökumenikus Segélyszervezet 4. Magyar Ökumenikus Segélyszervezet 5. MAGOSFA Környezeti nevelési és Ökoturisztikai 6. DemNet

Részletesebben

Élelmiszerlavina pályázati kiírás

Élelmiszerlavina pályázati kiírás Élelmiszerlavina pályázati kiírás 1. A pályázat célja A Magyar Élelmiszerbank Egyesület a Syngenta Kft. támogatásával Élelmiszerlavina címmel hirdet pályázatot azzal a céllal, hogy helyi összefogással

Részletesebben

TÁMOGATÁSI STRATÉGIA 3) Éves támogatási keret 4.) Támogatási alapelvek: a) Tartalmi alapelvek:

TÁMOGATÁSI STRATÉGIA 3) Éves támogatási keret 4.) Támogatási alapelvek: a) Tartalmi alapelvek: A Tesco Global Áruházak Zrt támogatási stratégiája Érvényes: 2010. szeptember 1-jétől Az alábbiakban olvasható a Tesco Global Áruházak Zrt. által követendő támogatási stratégia, mely vonatkozik a szponzorációs

Részletesebben

Autisták Országos Szövetsége 1053 Budapest Fejér György u. 10. Tel.: (1) 354-1073 E-mail: elnok@esoember.hu

Autisták Országos Szövetsége 1053 Budapest Fejér György u. 10. Tel.: (1) 354-1073 E-mail: elnok@esoember.hu A KÉRDŐÍV BIZALMASAN KEZELENDŐ! A VÁLASZADÁS ÖNKÉNTES! CSAK AZ AOSZ TAGSZERVEZETEITŐL KÉRDEZHETŐ! Tisztelt Válaszadó! A kérdőíves felmérés az NCTA-2014-8316-C azonosítószámú Vidéki tagszervezetek országos

Részletesebben

CIVIL FÓRUM. Jogszabályok a civil szervezetek életében. Kötelezettségek a működés során. 2015.február 9. helyett, március 3.

CIVIL FÓRUM. Jogszabályok a civil szervezetek életében. Kötelezettségek a működés során. 2015.február 9. helyett, március 3. CIVIL FÓRUM Jogszabályok a civil szervezetek életében. Kötelezettségek a működés során. 2015.február 9. helyett, március 3. 2015.február 9. Pakod Mit jelent a közhasznúság a törvény szerint? Érdemese-e

Részletesebben

POGÁNYÉRT ALAPÍTVÁNY. 2012. évről

POGÁNYÉRT ALAPÍTVÁNY. 2012. évről POGÁNYÉRT ALAPÍTVÁNY KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2012. évről Pogány, 2013. február 20. 2 Tartalom 1. A szervezet alapadatai 2. A Pogányért Alapítvány Számviteli beszámolója 3. Kimutatás a költségvetési támogatás

Részletesebben

MOZGÁSSÉRÜLTEK MEZŐKÖVESDI EGYESÜLETE

MOZGÁSSÉRÜLTEK MEZŐKÖVESDI EGYESÜLETE MOZGÁSSÉRÜLTEK MEZŐKÖVESDI EGYESÜLETE ADOMÁNYGYŰJTÉSI SZABÁLYZATA Érvényes: 2011. szeptember 1. Készítette: Újhelyiné Bukta Mónika Jóváhagyta: Bukta László elnök 1 A szabályzat részei: I. A szabályozás

Részletesebben

ÉLETREVALÓ U4 LIFE TPPA/2012/03/30

ÉLETREVALÓ U4 LIFE TPPA/2012/03/30 ÉLETREVALÓ U4 LIFE TPPA/2012/03/30 Hátrányos helyzetű fiatalok munkaerő-piaci integrációjában szerzett svájci és magyar tapasztalatok felhasználása egy közös módszertan kidolgozásához c. projekt bemutatása

Részletesebben

Egyesület megnevezése: Életminőségért Alapítvány Egyesület címe: 3300 Eger, Bajcsy-Zs. u. 9 Adószám:18571705-2-10. Közhasznúsági jelentés 2011.

Egyesület megnevezése: Életminőségért Alapítvány Egyesület címe: 3300 Eger, Bajcsy-Zs. u. 9 Adószám:18571705-2-10. Közhasznúsági jelentés 2011. Egyesület megnevezése: Életminőségért Alapítvány Egyesület címe: 3300 Eger, Bajcsy-Zs. u. 9 Adószám:18571705-2-10 Közhasznúsági jelentés 1 Tartalom: 1. Számviteli beszámoló (eredmény kimutatás és mérleg)

Részletesebben

Dr. Kállai Mária Dr. Kállai Mária Kormánymegbízott Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal

Dr. Kállai Mária Dr. Kállai Mária Kormánymegbízott Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal 4. Megyei Civil Partnerségi Fórum 2014. október 20. A közigazgatás és a civil szervezetek Dr. Kállai Mária Dr. Kállai Mária Kormánymegbízott Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal A területi közigazgatás

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében. Atipikus foglalkoztatási formák támogatása. Konvergencia régiók.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében. Atipikus foglalkoztatási formák támogatása. Konvergencia régiók. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében Atipikus foglalkoztatási formák támogatása Konvergencia régiók Kódszám: TAMOP 2.4.3. A-09/1 A projektek az Európai Unió támogatásával,

Részletesebben

Aktív polgárság EU 2013 nemzetközi civilpartnerség konferencia az International Visegrad Fund (IVF) támogatásával angol nyelven tolmácsolással

Aktív polgárság EU 2013 nemzetközi civilpartnerség konferencia az International Visegrad Fund (IVF) támogatásával angol nyelven tolmácsolással NEMZETKÖZI CIVILPARTNERSÉG KONFERENCIA ÉS PROGRAMOK VÁROSSZERTE 2. NEMZETKÖZI JÓTÉKONYSÁGSZIGET CIVILEK VADONATÚJ KIÁLLÍTÁSON CSUPA NŐK KÖZÖTT 2013. SZEPTEMBER 5-8. KONFERENCIA ÉS TALÁLKOZÁS CIVILEKKEL

Részletesebben

Új szolgáltatások-fiatalok foglalkoztatása regionális munkaerő-piaci program KOMPLEX BÖRTÖNPROGRAM MODELL

Új szolgáltatások-fiatalok foglalkoztatása regionális munkaerő-piaci program KOMPLEX BÖRTÖNPROGRAM MODELL Új szolgáltatások-fiatalok foglalkoztatása regionális munkaerő-piaci program KOMPLEX BÖRTÖNPROGRAM MODELL SZOLGÁLTATÁSÁNAK BEMUTATÁSA, EREDMÉNYEI, HATÁSA A SZERVEZET MŰKÖDÉSÉRE ÉS KÖRNYEZETÉRE Előzmények

Részletesebben

Fehérvár Travel Közhasznú Alapítvány a Rászorulókért Elnöki beszámoló 2013. január 1. 2013. december 31.

Fehérvár Travel Közhasznú Alapítvány a Rászorulókért Elnöki beszámoló 2013. január 1. 2013. december 31. Fehérvár Travel Közhasznú Alapítvány a Rászorulókért Elnöki beszámoló 2013. január 1. 2013. december 31. "Lemondani a feleslegről akkor, amikor másoknak a szükséges hiányzik: nem jótett, hanem kötelesség."

Részletesebben

TÁMOP 2.3.6. pályázat, tapasztalatok, jövőkép. Varga Kálmán Dél-dunántúli regionális vezető FIVOSZ

TÁMOP 2.3.6. pályázat, tapasztalatok, jövőkép. Varga Kálmán Dél-dunántúli regionális vezető FIVOSZ TÁMOP 2.3.6. pályázat, tapasztalatok, jövőkép Varga Kálmán Dél-dunántúli regionális vezető FIVOSZ Amiről szó lesz Fiatalok foglalkoztatási válsága Hazai körkép TÁMOP 2.3.6 pályázat Tartalma Folyamata Tapasztalatok

Részletesebben

2008. évi Közhasznúsági jelentése

2008. évi Közhasznúsági jelentése ÚTON Ifjúsági - Kulturális Egyesület 4024 Debrecen, Rákóczi u. 62./A. 2008. évi Közhasznúsági jelentése Debrecen, 2008. május 30. Szűcs Kornél Balázs Elnök 1 A z ÚTON Ifjúsági Kulturális Egyesület Közhasznúsági

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében. Az önkéntesség elterjesztése c. pályázati felhíváshoz.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében. Az önkéntesség elterjesztése c. pályázati felhíváshoz. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében Az önkéntesség elterjesztése c. pályázati felhíváshoz Kódszám: TÁMOP - 5.5.2/09/3 B komponens A konvergencia régiók területén A projektek

Részletesebben

Aktuális pályázatok. Nemzeti Együttműködési Alap Civil szervezetek működési célú támogatása 2013

Aktuális pályázatok. Nemzeti Együttműködési Alap Civil szervezetek működési célú támogatása 2013 Aktuális pályázatok Nemzeti Együttműködési Alap Civil szervezetek működési célú támogatása 2013 NEA-13-M Pályázat célja: A pályázat a civil társadalom erősítését, a civil szervezetek társadalmi szerepvállalásának

Részletesebben

A Kulturális Turisztikai Fesztiválok Ideiglenes Kollégiuma középtávú támogatási stratégiája 2012 2015.

A Kulturális Turisztikai Fesztiválok Ideiglenes Kollégiuma középtávú támogatási stratégiája 2012 2015. A Kulturális Turisztikai Fesztiválok Ideiglenes Kollégiuma középtávú támogatási stratégiája 2012 2015. 2012. június 30. A Kulturális Turisztikai Fesztiválok Ideiglenes Kollégiumának alapvető küldetése,

Részletesebben

A Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége

A Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége A Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége Alapítva: 1989 A múlt - TÖOSZ A szövetségek közül elsőként alakult meg a Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége (TÖOSZ) - 1989. március a települési

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2014. szeptember 16-i rendkívüli ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2014. szeptember 16-i rendkívüli ülésére Tárgy: Területi együttműködést segítő programok kialakítása az önkormányzatoknál a konvergencia régiókban című ÁROP-1.A.3.-2014 kódszámú felhívásra pályázat benyújtása Előkészítette: Tárnok Lászlóné jegyző

Részletesebben

Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2011. (VII.01.) önkormányzati rendelete a helyi közművelődési feladatok ellátásáról

Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2011. (VII.01.) önkormányzati rendelete a helyi közművelődési feladatok ellátásáról Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2011. (VII.01.) önkormányzati rendelete a helyi közművelődési feladatok ellátásáról Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság

Részletesebben

Fehérvár Travel Közhasznú Alapítvány a Rászorulókért Elnöki beszámoló 2012. január 1. 2012. december 31.

Fehérvár Travel Közhasznú Alapítvány a Rászorulókért Elnöki beszámoló 2012. január 1. 2012. december 31. Fehérvár Travel Közhasznú Alapítvány a Rászorulókért Elnöki beszámoló 2012. január 1. 2012. december 31. "Lemondani a feleslegről akkor, amikor másoknak a szükséges hiányzik: nem jótett, hanem kötelesség."

Részletesebben

K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S

K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S Maholnap Magyar Jóléti Alapítvány K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S 2001 Budapest, 2002. május 2 1. A szervezet alapadatai: Elnevezés: Bejegyzett nevén: Maholnap Magyar Jóléti Alapítvány Ma-holnap

Részletesebben

I. AZ ALAPÍTVÁNY ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI, CÉLJA ÉS FELADATAI (ALAPADATOK) II. A VAGYON FELHASZNÁLÁSÁVAL KAPCSOLATOS KIMUTATÁS

I. AZ ALAPÍTVÁNY ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI, CÉLJA ÉS FELADATAI (ALAPADATOK) II. A VAGYON FELHASZNÁLÁSÁVAL KAPCSOLATOS KIMUTATÁS A BETHESDA KÓRHÁZ ALAPÍTVÁNY KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE 2012.01.01.-TŐL 2012.12.31-IG TARTÓ BESZÁMOLÁSI IDŐSZAKRÓL TARTALOM: I. AZ ALAPÍTVÁNY ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI, CÉLJA ÉS FELADATAI (ALAPADATOK) II. A VAGYON

Részletesebben

30/846-9130, 30/681-0007 elestaregyesulet@gmail.com www.elestaregyesulet.mindenkilapja.hu

30/846-9130, 30/681-0007 elestaregyesulet@gmail.com www.elestaregyesulet.mindenkilapja.hu SOMOGY MEGYEI CIVIL INFORMÁCIÓS CENTRUM 7400 Kaposvár, Csokonai u.1. 3/5. - EGYÜD Árpád Kulturális Központ, Agóra - ÉLÉSTÁR Fogyasztóvédelmi és Jogvédő Egyesület 30/846-9130, 30/681-0007 elestaregyesulet@gmail.com

Részletesebben

Készítette: Kiss András Operatív igazgató, KEMAFI Sz-Sz-B megyei Civil Információs Centrum Kerekes Tímea irodavezető, CIC

Készítette: Kiss András Operatív igazgató, KEMAFI Sz-Sz-B megyei Civil Információs Centrum Kerekes Tímea irodavezető, CIC Készítette: Kiss András Operatív igazgató, KEMAFI Sz-Sz-B megyei Civil Információs Centrum Kerekes Tímea irodavezető, CIC Civil Információs Centrum általában az Emberi Erőforrás Minisztérium szakmai partnere

Részletesebben

Éves beszámoló 2010. A település élhetõbbé tétele szempontjából az itt élõk bevonása a község életébe az egyik legfontosabb célkitûzésünk.

Éves beszámoló 2010. A település élhetõbbé tétele szempontjából az itt élõk bevonása a község életébe az egyik legfontosabb célkitûzésünk. Éves beszámoló 2010 Tartalom 1. A szervezet alapadatai 2. Kapott támogatások és egyéb bevételek bemutatása 3. A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás 4. Vagyon kimutatás a 2010. évre 5. A cél szerinti

Részletesebben

Civil változások 2012. Dr. Orosz Ágnes jogász-könyvelő MADÁSZSZ Regionális Fórum 2012. március 26.

Civil változások 2012. Dr. Orosz Ágnes jogász-könyvelő MADÁSZSZ Regionális Fórum 2012. március 26. Civil változások 2012 Dr. Orosz Ágnes jogász-könyvelő MADÁSZSZ Regionális Fórum 2012. március 26. 2011. évi CLXXV. Tv. fogalmak Közhasznúság fogalma: minden olyan tevékenység, amely közfeladat teljesítését

Részletesebben

30/846-9130, 30/681-0007 elestaregyesulet@gmail.com www.elestaregyesulet.mindenkilapja.hu

30/846-9130, 30/681-0007 elestaregyesulet@gmail.com www.elestaregyesulet.mindenkilapja.hu SOMOGY MEGYEI CIVIL INFORMÁCIÓS CENTRUM 7400 Kaposvár, Csokonai u.1. 3/5. - EGYÜD Árpád Kulturális Központ, Agóra - ÉLÉSTÁR Fogyasztóvédelmi és Jogvédő Egyesület 30/846-9130, 30/681-0007 elestaregyesulet@gmail.com

Részletesebben

ÚTMUTATÓ. a társasági adókedvezménnyel igénybe vehető támogatásról. és a támogatási igazolásról

ÚTMUTATÓ. a társasági adókedvezménnyel igénybe vehető támogatásról. és a támogatási igazolásról ÚTMUTATÓ a társasági adókedvezménnyel igénybe vehető támogatásról és a támogatási igazolásról 2010 Az Útmutató az előadó-művészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól szóló

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS. A Magyarországi Camphill Egyesület 2010. évi működéséről

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS. A Magyarországi Camphill Egyesület 2010. évi működéséről KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS A Magyarországi Camphill Egyesület 2010. évi működéséről A beszámoló tartalma: 1. Egyszerűsített éves közhasznú beszámoló 2. A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás 3. A

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 247/2008

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 247/2008 MAGYARY ZOLTÁN FELSŐOKTATÁSI KÖZALAPÍTVÁNY székhely: 1055 Budapest, Szalay utca 10-14. postacím: 1461 Budapest, Pf.: 391. A kuratórium titkára: Galamb Veronika referens: Czinkos Tímea telefon: 30/755-0488

Részletesebben

Közhasznúsági melléklet kitöltési útmutató

Közhasznúsági melléklet kitöltési útmutató Országos Bírósági Hivatal Közhasznúsági melléklet Közhasznúsági melléklet kitöltési útmutató Tartalomjegyzék Általános tudnivalók... 2 Letöltés és telepítés... 3 Közhasznúsági melléklet... 4 Források,

Részletesebben

Társadalmi befogadás elősegítése a szociális és munkaügyi szolgáltatások együttműködési modelljének kidolgozásával

Társadalmi befogadás elősegítése a szociális és munkaügyi szolgáltatások együttműködési modelljének kidolgozásával Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program és EQUAL Közösségi Kezdeményezés Irányító Hatóság Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program és

Részletesebben

Svájci-Magyar Együttműködési Program. Testvértelepülési és Partnerségi Pályázati Alap

Svájci-Magyar Együttműködési Program. Testvértelepülési és Partnerségi Pályázati Alap Svájci-Magyar Együttműködési Program Testvértelepülési és Partnerségi Pályázati Alap Alapadatok A Svájci-Magyar Együttműködési Program speciális allokációja (Keretmegállapodás) 237/2008. (IX. 26.) Korm.

Részletesebben

Átalakuló civil világ. A 2012. évre vonatkozó, az új szabályok szerinti. beszámolót és közhasznúsági. mellékletet az elektronikus. bíróságnak.

Átalakuló civil világ. A 2012. évre vonatkozó, az új szabályok szerinti. beszámolót és közhasznúsági. mellékletet az elektronikus. bíróságnak. Átalakuló civil világ Tisztelt Ügyfelünk! Jelen hírlevelünkben, a civil szervezetek működési rendjének, a közhasznú jogállás megszerzés feltételeinek, a beszámolók elkészítésének és közzétételének módjának

Részletesebben

a Nemzeti Együttműködési Alap civil szervezetek működési célú támogatása 2013. c. pályázathoz NEA-13-M

a Nemzeti Együttműködési Alap civil szervezetek működési célú támogatása 2013. c. pályázathoz NEA-13-M SEGÉDLET a Nemzeti Együttműködési Alap civil szervezetek működési célú támogatása 2013. c. pályázathoz NEA-13-M Alapvető információk Szereplők Pályázó Az ügyfél Alapkezelő: EMET (Emberi Erőforrás Támogatáskezelő)

Részletesebben

Frekvencia Egyesület 4028, Debrecen, Damjanich u. 23. 2/9.

Frekvencia Egyesület 4028, Debrecen, Damjanich u. 23. 2/9. Adószám: 18997659-1-09 Bejegyző szerv: Hajdú-Bihar Megyei Bíróság Regisztrációs Pk. 60173/2007/4/I., 2007.12.14. szám: 4028, Debrecen, Damjanich u. 23. 2/9. 2008. Fordulónap: 2008. december 31. Beszámolási

Részletesebben

Hatálybalépés dátuma: Változat: 01 Oldal: 5/1

Hatálybalépés dátuma: Változat: 01 Oldal: 5/1 1. AZ CÉLJA Kialakítani egy olyan szabályozott folyamatot, mely egy éves időcikluson belül tartalmazza és feldolgozza a civil körrel és a vállalkozói szférával fenntartott kapcsolat módját, dokumentálását.

Részletesebben

FÖLDESI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT VEZETŐJE 4177 Földes,Rákóczi u. 5. Tel.: (54) 465-785 E-mail: tamogatofoldes@g.mail.com

FÖLDESI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT VEZETŐJE 4177 Földes,Rákóczi u. 5. Tel.: (54) 465-785 E-mail: tamogatofoldes@g.mail.com Iktatószám:../2015. FÖLDESI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT VEZETŐJE 4177 Földes,Rákóczi u. 5. Tel.: (54) 465-785 E-mail: tamogatofoldes@g.mail.com 3. E L Ő T E R J E S Z T É S - A Képviselő-testülethez

Részletesebben

A Consort Zenei Alapítvány közhasznúsági jelentése

A Consort Zenei Alapítvány közhasznúsági jelentése A Consort Zenei Alapítvány közhasznúsági jelentése 2011. évre CONSORT ZENEI ALAPÍTVÁNY 1. Az Alapítvány adatai Az alapítvány nyilvántartási száma: AM 2417 Az alapítvány neve: Consort Zenei Alapítvány Az

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Közhasznúsági jelentés A Lét Teljessége Egyesület 2011. január 01-jétől 2011. december 31-éig folytatott tevékenységéről 1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ Alkalmazott könyvelés: egyszeres könyvvitel. Az Egyesület

Részletesebben

EMLA ALAPÍTVÁNY. a Környezeti Oktatás Támogatására. 1076 Budapest, Garay u. 29-31. I/1. Alapító Okirat EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT

EMLA ALAPÍTVÁNY. a Környezeti Oktatás Támogatására. 1076 Budapest, Garay u. 29-31. I/1. Alapító Okirat EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT EMLA ALAPÍTVÁNY a Környezeti Oktatás Támogatására 1076 Budapest, Garay u. 29-31. I/1. Alapító Okirat EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT LEGUTÓBBI MÓDOSÍTÁS IDŐPONTJA: 2012. MÁJUS 7. Alapító Okirat

Részletesebben

Alternatív munkaerő-piaci szolgáltatások, képzések nyújtása és megismertetése. Kódszám: HEFOP 2.3.3-09/1

Alternatív munkaerő-piaci szolgáltatások, képzések nyújtása és megismertetése. Kódszám: HEFOP 2.3.3-09/1 PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program Alternatív munkaerő-piaci szolgáltatások, képzések nyújtása és megismertetése című pályázati kiírásához Kódszám: HEFOP 2.3.3-09/1 A projektek

Részletesebben

Közérdekű önkéntes munka. Batta Zsófia Századvég Politikai Iskola Alapítvány

Közérdekű önkéntes munka. Batta Zsófia Századvég Politikai Iskola Alapítvány Közérdekű önkéntes munka Batta Zsófia Századvég Politikai Iskola Alapítvány Önkéntesség közvetlenül vagy valamilyen szervezeten keresztül önszántukból, ingyen, ellenszolgáltatás, fizetség nélkül háztartásukon

Részletesebben

Pannon Novum Regionális Innovációs Ügynökség. Kalcsú Zoltán Szombathely, 2013. május 30.

Pannon Novum Regionális Innovációs Ügynökség. Kalcsú Zoltán Szombathely, 2013. május 30. Pannon Novum Regionális Innovációs Ügynökség Kalcsú Zoltán Szombathely, 2013. május 30. Az innovációs ügynökség Győr Szombathely Zalaegerszeg - A Nyugat-dunántúli régióban 2008 óta - 3 megyei jogú városban,

Részletesebben

A REGINA NőHáz története - múlt, jelen, jövő

A REGINA NőHáz története - múlt, jelen, jövő A REGINA NőHáz története - múlt, jelen, jövő 2014 október 3. Gödöllő A hazai nőházak fejlesztése Női terek hálózatosodása I. Műhelytalálkozó Háttér, előzmények REGINA Alapítvány 2002-ben alakult az első

Részletesebben

Vác Város Önkormányzat.../2013.(..) sz. rendelete a közművelődési tevékenység helyi feladatairól

Vác Város Önkormányzat.../2013.(..) sz. rendelete a közművelődési tevékenység helyi feladatairól Vác Város Önkormányzat.../2013.(..) sz. rendelete a közművelődési tevékenység helyi feladatairól Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: Önkormányzat) Magyarország Alaptörvényének XI.

Részletesebben

Közhasznúsági melléklet

Közhasznúsági melléklet Adószám: Törvényszék: Bejegyző határozat száma: Nyilvántartási szám: 18160525-1-42 01 Fővárosi Törvényszék 12 PK 60991 /1997/ 01/03/6836 BOKOR, HAZAI RÁSZORULÓK ALAPÍTVÁNY 1163 Budapest, GORDONKA utca

Részletesebben

Pályázati lehetőségek az Egész életen át tartó tanulás programban Tempus Közalapítvány Előadó: Csesztregi Eszter Tempus Közalapítvány Pályáztatás Egész életen át tartó tanulás program: Leonardo / Erasmus

Részletesebben

Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében a. kiemelt projekt elkészítéséhez. Kódszám: TÁMOP-2.3.2-09/1

Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében a. kiemelt projekt elkészítéséhez. Kódszám: TÁMOP-2.3.2-09/1 PROJEKTTERVEZÉSI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében a Munkaerő-piaci előrejelzések készítése, szerkezetváltási folyamatok előrejelzése c. kiemelt projekt elkészítéséhez Kódszám:

Részletesebben

A NYÍRTELEKI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT CSALÁDSEGÍTŐ SZOLGÁLAT NAGYCSERKESZ KÖZSÉG ELLÁTÁSI HELYÉNEK BESZÁMOLÓJA 2014. ÉVBEN VÉGZETT FELADATOKRÓL

A NYÍRTELEKI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT CSALÁDSEGÍTŐ SZOLGÁLAT NAGYCSERKESZ KÖZSÉG ELLÁTÁSI HELYÉNEK BESZÁMOLÓJA 2014. ÉVBEN VÉGZETT FELADATOKRÓL A NYÍRTELEKI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT CSALÁDSEGÍTŐ SZOLGÁLAT NAGYCSERKESZ KÖZSÉG ELLÁTÁSI HELYÉNEK BESZÁMOLÓJA 2014. ÉVBEN VÉGZETT FELADATOKRÓL Tartalom Az intézmény tevékenysége Szakmai egység, személyi

Részletesebben

DAMASZKUSZI ÚT ALAPÍTVÁNY KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS. 2011. év

DAMASZKUSZI ÚT ALAPÍTVÁNY KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS. 2011. év DAMASZKUSZI ÚT ALAPÍTVÁNY KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011. év Kelt: Veresegyház, 2012. március 26. 1 TARTALOM 1. A szervezet alapadatai 2. Számviteli beszámoló 3. Kimutatás a költségvetési támogatás felhasználásáról

Részletesebben

Az adományozás és az SZJA 1% jogszabályi környezete Magyarországon

Az adományozás és az SZJA 1% jogszabályi környezete Magyarországon Az adományozás és az SZJA 1% jogszabályi környezete Magyarországon Hartay Eszter Európai Nonprofit Jogi Központ Fundraising konferencia 2014. március 20. 1 Témák Irányadó jogszabályok Definíciók Alapelvek

Részletesebben

A Kárpátaljai Ferences Misszió Alapítvány közhasznúsági jelentése 2004.

A Kárpátaljai Ferences Misszió Alapítvány közhasznúsági jelentése 2004. A Kárpátaljai Ferences Misszió Alapítvány közhasznúsági jelentése 2004. Az alapítvány mőködése Az alapítvány tevékenysége az elmúlt évben is elsısorban adományok győjtésére terjedt ki, melyek segítségével

Részletesebben

NŐI KARRIER KORHATÁR NÉLKÜL

NŐI KARRIER KORHATÁR NÉLKÜL NŐI KARRIER KORHATÁR NÉLKÜL Ferenczi Andrea elnök Magyar Női Karrierfejlesztési Szövetség elnökségi tag Older Women Network Europe AZ ÖREGEDÉS MŰVÉSZETE Nyíregyházi Gerontológiai Napok IV. Nemzetközi Konferencia

Részletesebben

Nemzeti Együttműködési Alap Társadalmi Felelősségvállalás Kollégium 2012. évi bírálói tapasztalatai. Udvaros Renáta NEA- TF Kollégium Civil tagja

Nemzeti Együttműködési Alap Társadalmi Felelősségvállalás Kollégium 2012. évi bírálói tapasztalatai. Udvaros Renáta NEA- TF Kollégium Civil tagja Nemzeti Együttműködési Alap Társadalmi Felelősségvállalás Kollégium 2012. évi bírálói tapasztalatai Udvaros Renáta NEA- TF Kollégium Civil tagja NEA szabályozása A NEA működését a 5/ 2012 (II.16) KIM rendelet

Részletesebben

Forrásteremtés, Forrásszervezés. Civilek és az Önkéntesség

Forrásteremtés, Forrásszervezés. Civilek és az Önkéntesség Forrásteremtés, Forrásszervezés Civilek és az Önkéntesség Ifjúsági civil szervezetek forrásteremtési lehetőségei Alapfogalmak o Forrásteremtés vagy forrásszervezés o Projekt o Projektmenedzsment o Civil

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Közhasznúsági jelentés Készítette: KÖRNYÉSZ Oktató, Környezeti Nevelő és Hagyományőrző közhasznú Egyesület 2011.03.15. 1 I. Általános kiegészítések 1.Az Egyesület bemutatása elnevezése: KÖRNYÉSZ Oktató,

Részletesebben

Fogyatékosok Esélye Közalapítvány 2007

Fogyatékosok Esélye Közalapítvány 2007 Fogyatékosok Esélye Közalapítvány 2007 PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A Szociális és Munkaügyi Minisztérium megbízásából a Fogyatékosok Esélye Közalapítvány pályázatot hirdet Látássérült személyek elemi és foglalkozási

Részletesebben

Wings Spreaders ösztöndíj-program szabályai. I. Általános rendelkezések. II. Az Ösztöndíj elbírálási szabályai

Wings Spreaders ösztöndíj-program szabályai. I. Általános rendelkezések. II. Az Ösztöndíj elbírálási szabályai Wings Spreaders ösztöndíj-program szabályai Második éved mottója: Humanations 2011/2012-es tanulmányi év I. Általános rendelkezések 1. Az ösztöndíj-program célja a CSR filozófia és a jelen gazdasági világban

Részletesebben

KULTURÁLIS, OKTATÁSI ÉS NÉPJÓLÉTI BIZOTTSÁG

KULTURÁLIS, OKTATÁSI ÉS NÉPJÓLÉTI BIZOTTSÁG hirdet a Kulturális és tudományos keretből elnyerhető támogatásra. A felosztható keretösszeg: 3 millió Ft. 1. A 2012. évben megvalósítandó ünnepi rendezvényekre, eseményekre, kiemelten az irodalmi, történelmi,

Részletesebben

CIVIL SZERVEZETEK, EGYESÜLETEK, ALAPÍTVÁNYOK ADÓZÁSA AZ ÚJ CIVIL TÖRVÉNY TÜKRÉBEN. Dr. H. Nagy Dániel osztályvezető

CIVIL SZERVEZETEK, EGYESÜLETEK, ALAPÍTVÁNYOK ADÓZÁSA AZ ÚJ CIVIL TÖRVÉNY TÜKRÉBEN. Dr. H. Nagy Dániel osztályvezető CIVIL SZERVEZETEK, EGYESÜLETEK, ALAPÍTVÁNYOK ADÓZÁSA AZ ÚJ CIVIL TÖRVÉNY TÜKRÉBEN Dr. H. Nagy Dániel osztályvezető 2011. évi CLXXV. törvény az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil

Részletesebben

Társadalmi vállalkozás fejlesztése a műemléki topográfiai feladatok ellátására. Toborzó lap. anyja neve:... születési hely és idő: lakcím:.

Társadalmi vállalkozás fejlesztése a műemléki topográfiai feladatok ellátására. Toborzó lap. anyja neve:... születési hely és idő: lakcím:. Toborzó lap Tájékoztató: A pályázati program célja a műemléki topográfiák elkészítését segítő szakmai szolgáltatások társadalmi vállalkozási formában való megteremtése Magyarországon egy fenntartható innovatív

Részletesebben

Beszámoló a Kábítószerügyi Egyeztető Fórumok tevékenységéről, hálózatuk aktuális helyzetéről

Beszámoló a Kábítószerügyi Egyeztető Fórumok tevékenységéről, hálózatuk aktuális helyzetéről Beszámoló a Kábítószerügyi Egyeztető Fórumok tevékenységéről, hálózatuk aktuális helyzetéről A Kábítószerügyi Egyeztető Fórumok és az NDI kapcsolata Az NDI feladata, hogy az országban található összes

Részletesebben

2010. Közösségi felzárkóztatás a mélyszegénységben élők integrációjáért 2010.02.17.

2010. Közösségi felzárkóztatás a mélyszegénységben élők integrációjáért 2010.02.17. 2010. Közösségi felzárkóztatás a mélyszegénységben élők integrációjáért 2010.02.17. Kedves Pályázó! Ezúton szeretném Önöket értesíteni az alábbi pályázati lehetőségről. Amennyiben a megküldött pályázati

Részletesebben

Kulturális Fesztiválok Kollégiuma középtávú támogatási stratégiája 2012 2015.

Kulturális Fesztiválok Kollégiuma középtávú támogatási stratégiája 2012 2015. Kulturális Fesztiválok Kollégiuma középtávú támogatási stratégiája 2012 2015. A Kulturális Fesztiválok Kollégiumának alapvető küldetése, hogy a hazai rendezvénykínálatot a magyar nemzeti kultúra szerves

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS A Magyarországi Camphill Egyesület 2011. évi működéséről A beszámoló tartalma: 1. Egyszerűsített éves közhasznú beszámoló 2. A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás 3. A

Részletesebben