Bereczki Sándor. Ha döntöttél... Igehirdetések 5. Mindenki Temploma

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Bereczki Sándor. Ha döntöttél... Igehirdetések 5. Mindenki Temploma"

Átírás

1 Bereczki Sándor Igehirdetések 5. Ha döntöttél... Mindenki Temploma

2

3 Ha döntöttél Sokan az életüknek csak egy bizonyos szakaszában keresik Istent. Vannak olyanok is, akik a haláluk órájában is lázadnak Isten ellen. Egyesek az értelmükkel akarják megérteni Istent, aki lélek. Mások az érzelmeikkel igyekszenek megközelíteni az Örökkévalót. Megint mások azt gondolják, hogy nekik nem kell Istent keresni, mert van már vallásuk, és megtalálták nyugalmukat az áhítatos ceremóniákban. Kevesen keresik az élő Istent a Bibliában. Nem is tudják, hogy ott megtalálható! Isten a szívedhez szól, megérinti lelkedet, ha közeledsz Hozzá. A Biblia nem könnyű olvasmány, csak a Szentlélek által értheted meg. A Szentlélek, mint egy tolmács, lefordítja neked az üzenetet érthető nyelvre. Kérjed a Szentlélek Istent, hogy tolmácsolja neked, amit az Úr mond! Rájössz, hogy Jézus tényleg nem ugyanazon a nyelven beszél, mint te. Tolmácsra van szükséged! Te a karrieredről beszélsz, Krisztus pedig a Golgotához vezető útról. Te panaszkodsz, hogy nem szeretnek az emberek, Krisztus pedig arról beszél, hogy Isten szeret téged. Te azon siránkozol, hogy keveset értél el az életben, Krisztus pedig arról, hogy milyen sokra juthatsz a lelki életben. Panaszkodsz a családodra, és azt várnád, hogy ők változzanak meg, Krisztus pedig azt mondja, hogy először neked kell megváltoznod! Te a pénzügyi problémáid megoldásán töröd a fejed, Krisztus pedig mennyei kincseket kínál neked. Te egy kicsit meg akarsz nyugodni, mert krízisben vagy, Ő pedig ennél nagyobbat, megváltott életet kínál neked. Ha döntöttél... 3

4 4 Ne azokat a dolgokat keresd, melyektől boldogabb lehetsz, hanem magát az Urat! A Szentlélek nemcsak tolmácsol, nemcsak megérteti veled, amit az Úr mond, hanem el is vezet Istenhez. A megfeszített és feltámadott Krisztussal eggyé tesz, átalakít téged. Mit vársz Istentől? Elsősorban ugye azt, hogy szeressen téged?! Akkor hát lépj be az Ő szeretetének vonzáskörébe! Mindenkinek meg kell jelenni egy napon Isten ítélőszéke előtt. Hogyan készülsz az Istennel való találkozásra? Közeledsz Hozzá? A közeledés azt jelenti, hogy egyszerű szavakkal imádkozol, hogy túljuss a külső és belső akadályokon. (Pl.: rossz haverok csábítása, barátnőd véleménye, kételkedésed stb.) Most ne azt mérlegeld, hogy mennyire tudod szeretni Istent, hanem azt, hogy mennyire tudod magad átadni Jézus Krisztusnak! Mert szeretni csak az tanul meg, aki kinyitja lelkét Isten hatalmas szeretete előtt, és azzal feltöltekezik. Isten szeret téged, bárki vagy is, bárhogy éltél is. A Biblia beszél egy fiúról, aki elkérte apjától a reá eső örökséget, és azt az utolsó fillérig eltékozolta. Amikor azonban szakadtan, piszkosan, üres zsebbel ismét hazament, az apja visszafogadta, és ugyanúgy bánt vele, mint korábban, és még egy lehetőséget adott neki az újrakezdéshez. Ha eddig menekültél Isten elől, és hátat fordítottál Neki, akkor most menj oda hozzá, térj vissza Hozzá! Megérted, hogy nem vallásos szabályok, hanem az élő Jézus Krisztus ereje által maradsz meg egy magasabb lelki és erkölcsi szinten. Az Istenhez való visszatérés lemondás a bűnről, és önmagunk elkötelezése arra, hogy harcolni fogunk a bűneink ellen, és Krisztussal a legszorosabb közösségben élünk. Ha Krisztusban nemcsak hiszünk, hanem Ő hit által bennünk is lakik, akkor a gondolkodásunk, az érzelmi világunk és a viselkedésünk gyökeresen megváltozik. Jézus Krisztussal ez a bensőséges közösség a bűnbánat útján érhető el. A Biblia mondja: Térjetek meg hozzám teljes szívvel, böjtölve,

5 sírva és gyászolva! Szíveteket szaggassátok meg, ne a ruhátokat, úgy térjetek meg Istenetekhez, az Úrhoz! (Jóel 2,12-13) Tartsunk bűnbánatot, és vizsgáljuk meg, milyen gondolati, érzelmi és cselekedeti bűnök választanak el minket Istentől és az emberektől! Isten ellen elkövetett bűnök: Isten létezésének kétségbe vonása, nevének káromlása, okkult dolgok (babonaság, csillagjóslás, tenyérjóslás stb.), gőgös, lázadó magatartás Istennel szemben, Isten vádolása az élet nehézségei miatt, magzatelhajtás, kalmár viszonyulás Istenhez: a bajok idején sóhajtozunk, hogy segítsen meg, s ha megsegít, a sikereket magunknak tulajdonítjuk stb. A társadalom ellen elkövetett bűnök: fajgyűlölet, korrupció, vesztegetés, jóhiszemű emberek kihasználása, rágalmazás, rablás, lopás (bolti lopás, autófeltörés stb.), verekedések (utcán, futballmérkőzéseken stb.), súlyos testi sértés elkövetése, ittas vezetés, károkozás graffitival, falfirkával stb. A családdal kapcsolatos bűnök: az őszinteség és a tisztelet hiánya, hűtlenség, kicsapongás, a partnerek váltogatása, hazugságok, a gondoskodás elmulasztása, a szülők meglopása, fösvénység, pénzimádat, felelőtlenség, vádaskodás, harag, verekedés, szeretetmegvonás, mások örömének az elrontása, bűntudatkeltés, a családtagok egymás ellen fordítása, uralkodás, stb. Embertársaink, barátaink, munkatársaink, iskolatársaink elleni bűnök: jellemtelenség, megbízhatatlanság, a kiszolgáltatottak kihasználása, az igazság szándékos elfordítása, az emberek lenézése és megvetése másságuk miatt, képmutatás, kétszínűség, álalázat, gyűlölködés, haragtartás, személyválogatás, karrierizmus, kapzsiság, zsugoriság, pazarlás, csalás, hanyag munkavégzés, összeférhetetlenség, könyörtelenség, kíméletlenség, kár-öröm, mások megszégyenítése, irigység, önzés, pletykázás, könnyelműség, a felelősség el- és áthárítása, házasság nélküli szex, szexuális erőszak, fajtalankodás: férfi férfival, nő nővel, gyerekkel, biszex... Ha döntöttél... 5

6 6 Önmagunk ellen elkövetett bűnök: önkielégítés, tisztátalan kívánságok, mértéktelenség, az anyagi dolgok hajszolása, az egészségkárosító életmód: alkoholizálás, drogozás, öngyilkossági kísérlet, öncsonkítás stb. A természet, az állatok ellen elkövetett bűnök: pusztítás (pl.: tűzzel), rongálás, kegyetlenkedés, kínzás, állattal való szexuális kapcsolat létesítése stb. Mit mond a Biblia a bűnről? A bűnös ember szíve mélyén ott suttog a bűn. Nem számít neki az istenfélelem ( Zsolt. 36,2) Bizony, bizony, mondom néktek, hogy aki bűnt cselekszik, a bűn szolgája. (Ján. 8,34) A bűn az, hogy nem hisznek énbennem (Ján. 16,9) Mert a bűn zsoldja a halál, az Isten kegyelmi ajándéka pedig az örök élet Krisztus Jézusban, a mi Urunkban. (Róm. 6,23) Krisztus is egyszer áldoztatott fel, hogy sokak bűnét elvegye; másodszor majd a bűn hordozása nélkül fog megjelenni azoknak, akik várják őt üdvösségükre. (Zsid. 9,28) A test cselekedetei azonban nyilvánvalók, mégpedig ezek: házasságtörés, paráznaság, tisztátalanság, bujálkodás, bálványimádás, varázslás, ellenségeskedés, viszálykodás, féltékenység, harag, önzés, széthúzás, pártoskodás; irigység, gyilkosság, részegeskedés, tobzódás és ezekhez hasonlók. Ezekről előre megmondom nektek, amint már korábban is mondtam, akik ilyeneket cselekszenek, nem öröklik Isten országát. (Gal. 5,19-21) Ha szabadulni szeretnénk bűneinkből, a Biblia ezt mondja: Ha megvalljuk bűneinket, hű és igaz ő: megbocsátja bűneinket, és megtisztít minket minden gonoszságtól. (1 Ján. 1,9) Kész vagy-e tényleg Isten elé állni, és számot adni eddigi életedről? Ha őszintén megbánod bűneidet, akkor hitben feltárul előtted a golgotai kereszt titka: Jézus Krisztus önmagát adta értünk, hogy megváltson minket minden gonoszságtól, és megtisztítson minket a maga népévé, amely jó cselekedetre törekszik. (Tit. 2,14)

7 Isten szeretetből, Jézus Krisztus golgotai áldozatáért megbocsát és megtisztít, új és szabad emberré tesz, ha hittel elfogadod a felkínált kegyelmet. Istentől nem félned kell, hanem Őt kell félned! Ő nem ellenséged, Ő Immánuel, velünk és nem ellenünk van. Ha félsz Tőle, akkor nem ismerted meg a szeretetét. Ha viszont Őt féled, akkor mindig engedelmeskedsz neki. Nem leszel többé egyedül. Van honnan erőt meríteni, sőt erejével a gyöngéknek is támasza leszel. Mindig érzed, hogy szeret téged, s ha rád sem néznek az emberek, az Úr tekintete mindig rajtad nyugszik. Mindig számíthatsz Rá. A legnehezebb kísértések között sem hagy magadra, kimenekít azokból. S ha megbotlanál, és valami kiszorítaná Őt az életedből, akkor is újra odaáll ajtód elé: Íme, az ajtó előtt állok, és zörgetek: ha valaki meghallja a hangomat, és kinyitja az ajtót, bemegyek ahhoz, és vele vacsorálok, ő pedig énvelem. Aki győz, annak megadom, hogy velem együtt üljön az én trónusomon; mint ahogy én is győztem, és Atyámmal együtt ülök az ő trónusán. (Jel. 3,20-21) Nem leszel többé idegen, megvetett, mert Akik pedig befogadták, azokat felhatalmazta arra, hogy Isten gyermekeivé legyenek; mindazokat, akik hisznek az ő nevében, akik nem vérből, sem a test, sem a férfi akaratából, hanem Istentől születtek. (Ján. 1,12-13) Szeretnéd befogadni Őt? Higgy, és máris a tiéd! Megtérni öröm, Krisztushoz tartozni kegyelem! Ha eldöntötted, hogy a szívedet az Úrnak adod, és Őt befogadod Uradnak és Megváltódnak, akkor imádkozz ilyen egyszerűen, saját szavaiddal: Uram, hiszek benned. Én bűnös és elveszett vagyok. Hiszem, hogy a Golgotán az én bűneimért is meghaltál, és az Atya a Te áldozatodért nekem is megbocsátott. Lakozz a szívemben, és maradj velem. Hálát adok Neked, hogy megmentettél a kárhozatból, és én ezért a gyermeked lehetek. Ez igaz! Ámen. Ha döntöttél... 7

8 Mindenki Temploma, Budapest, Cserkesz utca 7-9.

Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem?

Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem? Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem? Amikor úgy döntöttél, hogy behívod Jézust az életedbe, lehet, hogy felmerült benned a kérdés: Vajon Isten hallotta egyáltalán, amit mondtam?

Részletesebben

Egy tiszta evangéliumi üzenet

Egy tiszta evangéliumi üzenet Egy tiszta evangéliumi üzenet - Zac Poonen Ebben a cikkben el szeretném magyarázni, mit jelent újjászületettnek vagy megmentettnek lenni. Az első lépés ebben a folyamatban a megtérés. Ahhoz, hogy megtérj

Részletesebben

BIBLIA-TANULMÁNYOK 2010/3., 1. RÉSZ A RÓMABELIEKHEZ ÍRT LEVÉL

BIBLIA-TANULMÁNYOK 2010/3., 1. RÉSZ A RÓMABELIEKHEZ ÍRT LEVÉL BIBLIA-TANULMÁNYOK 2010/3., 1. RÉSZ A RÓMABELIEKHEZ ÍRT LEVÉL BIBLIA-TANULMÁNYOK 2010/3. A RÓMABELIEKHEZ ÍRT LEVÉL 1. rész BIK KÖNYVKIADÓ BUDAPEST, 2010 A tanulmányokat összeállította: Hites Gábor TARTALOM

Részletesebben

Szombati Bibliai Tanulmányok. Mint van megírva (II.) 2009. április - június

Szombati Bibliai Tanulmányok. Mint van megírva (II.) 2009. április - június Szombati Bibliai Tanulmányok Mint van megírva (II.) 2009. április - június Szombati Bibliai Tanulmányok Mint van megírva (II.) 2009. április - június Tartalom 1. Bűnbánat és megtérés 5 2. Keresztény tökéletesség

Részletesebben

Karizma vagy karizmánia

Karizma vagy karizmánia Chuck Smith Karizma vagy karizmánia A könyv eredeti címe: Charisma vs. charismania by Chuck Smith 1983 by Harvest House Publishers Fordította: Dr. Gerzsenyi László Válaszkeresés Gyermek- és serdülőkorom

Részletesebben

A H A N G 20. Egy katolikus pap párbeszéde ÉGI LÉNYEKKEL

A H A N G 20. Egy katolikus pap párbeszéde ÉGI LÉNYEKKEL A H A N G 20. Egy katolikus pap párbeszéde ÉGI LÉNYEKKEL Én csak szerény húrja vagyok annak a GITÁRNAK, melynek rezonáló-doboza és főleg PENGETŐJE maga A H A N G 1 1923. E L Ő SZ Ó "Drága Jézusom! Tudom,

Részletesebben

A szeretet türelmes. Első nap

A szeretet türelmes. Első nap Első nap A szeretet türelmes Szeretetünket sokféle módon közölhetjük, de szavaink gyakran szívünk állapotát tükrözik. A következő napra határozd el, hogy türelmes leszel és semmi negatívat nem mondasz

Részletesebben

Abba, Atya! AZ ATYA GYERMEKEI. 2 AZ ATYA GYERMEKEI Kármel 2009/6. Kármel 2009/6

Abba, Atya! AZ ATYA GYERMEKEI. 2 AZ ATYA GYERMEKEI Kármel 2009/6. Kármel 2009/6 Újra ránk köszönt a Karácsony, Urunk születését ünnepeljük. Figyelmünk a Megváltóra és áldott Szüleire irányul. Egy Családra, ahol befogadják Istent; minden új és meglepetésszerû megnyilatkozásával. Ünneplésünk

Részletesebben

Idézetek Boldog Charles de Foucauld írásaiból

Idézetek Boldog Charles de Foucauld írásaiból Idézetek Boldog Charles de Foucauld írásaiból Forrás: P. Gabriele di S. M. Maddalena O.C.D.: Benső végtelen 2. kiadás, SzIT, Budapest, 2006 Fordította: Puskely Mária SSND Ó Istenem, taníts engem, de ne

Részletesebben

1Móz 6,1-22 Az özönvíz előtti kor

1Móz 6,1-22 Az özönvíz előtti kor 1Móz 6,1-22 Az özönvíz előtti kor Lőn pedig, hogy az emberek sokasodni kezdének a föld színén, és leányaik születének. És láták az Istennek fiai az emberek leányait, hogy szépek azok, és vevének magoknak

Részletesebben

URADAT, ISTENEDET IMÁDD, ÉS CSAK NEKI SZOLGÁLJ!

URADAT, ISTENEDET IMÁDD, ÉS CSAK NEKI SZOLGÁLJ! URADAT, ISTENEDET IMÁDD, ÉS CSAK NEKI SZOLGÁLJ! Hittem-e valaha hamis istenekben (Buddha, Krisna, hindu istenek, esetleg egy magam teremtette isten stb )? Jártam-e sátánisták, vagy krisnások összejöveteleire?

Részletesebben

Teljes öröm van Tenálad Apostol Imre

Teljes öröm van Tenálad Apostol Imre Teljes öröm van Tenálad Apostol Imre Elhangzott: Marghita, 2013.06.14. Testvérek, olvassunk el először egy zsoltárverset, a 16. Zsoltár 11. versét! Te tanítasz engem az élet ösvényére, teljes öröm van

Részletesebben

BIBLIA-TANULMÁNYOK 2010/3., 2. RÉSZ A RÓMABELIEKHEZ ÍRT LEVÉL

BIBLIA-TANULMÁNYOK 2010/3., 2. RÉSZ A RÓMABELIEKHEZ ÍRT LEVÉL BIBLIA-TANULMÁNYOK 2010/3., 2. RÉSZ A RÓMABELIEKHEZ ÍRT LEVÉL BIBLIA-TANULMÁNYOK 2010/3. A RÓMABELIEKHEZ ÍRT LEVÉL 2. rész BIK KÖNYVKIADÓ BUDAPEST, 2010 A tanulmányokat összeállította: Hites Gábor (7 11.,

Részletesebben

Az Isteni Irgalmasságról nevezett Máriával készített második interjú

Az Isteni Irgalmasságról nevezett Máriával készített második interjú Az Isteni Irgalmasságról nevezett Máriával készített második interjú A kérdéseket Selymes József atya állította össze 2011. november Lilla: Szeretettel köszöntelek, kedves Mária a magam és Selymes József

Részletesebben

"Ki kötelezi el még magát közületek az Úrnak?"

Ki kötelezi el még magát közületek az Úrnak? "Ki kötelezi el még magát közületek az Úrnak?" 1 Krón 29,5 Gyógyulásunk és megerősödésünk akkor történik, amikor fenntartás nélkül átadjuk magunkat Jézusnak. Minél jobban megnyílunk, és engedjük, hogy

Részletesebben

Elsőáldozásra készülök!

Elsőáldozásra készülök! Elsőáldozásra készülök! Katolikus köszöntés: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Mindörökké. Ámen. Laudetur Jesus Christus! In aeternum. Amen. Keresztvetés: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Ámen. Szentháromság

Részletesebben

Budapest-Külső-Kelenföldi Református Egyházközség 1115 Budapest, Ildikó tér 1. Ifjúsági Gitáros Füzet

Budapest-Külső-Kelenföldi Református Egyházközség 1115 Budapest, Ildikó tér 1. Ifjúsági Gitáros Füzet Budapest-Külső-Kelenföldi Református Egyházközség 1115 Budapest, Ildikó tér 1. Ifjúsági Gitáros Füzet 2009 Tartalomjegyzék A mélyből Hozzád száll szavam 40. A Nap felkelésétől lenyugvásáig 10. A sár lehúz,

Részletesebben

és teheti az oltárra. Csak papoknak szabad azonban a felszentelt ostyát a szentségtartóból kivenni és egy szentségtartóba tenni.

és teheti az oltárra. Csak papoknak szabad azonban a felszentelt ostyát a szentségtartóból kivenni és egy szentségtartóba tenni. 3. fejezet: Jézus, az egyetlen megmentő és megváltó Ki nekem Jézus? Lukács evangéliumában olvassuk, amikor a pásztorok nyájukat legeltették, megjelent nekik egy angyal: az angyal így szólt hozzájuk: "Ne

Részletesebben

A REFORMÁCIÓ. Az Első Szeretetedhez. Térj vissza. Imanapi felolvasás, 2010 december 3-12. 51. évfolyam 6. szám

A REFORMÁCIÓ. Az Első Szeretetedhez. Térj vissza. Imanapi felolvasás, 2010 december 3-12. 51. évfolyam 6. szám A REFORMÁCIÓ 51. évfolyam 6. szám Hírnöke Térj vissza Az Első Szeretetedhez Imanapi felolvasás, 2010 december 3-12. A REFORMÁCIÓ Hírnöke 51. évfolyam 6. szám 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Tartalomjegyzék Az elvesztett

Részletesebben

Ki az én felebarátom?

Ki az én felebarátom? Ki az én felebarátom? Az igazgyöngy Az igazgyöngy a fájdalom szülötte : egyes kagylófajtáknak a kagylóhéjon belül oda kerülő idegen testecske lehet egy nagyobb homokszem irritálja az állat testét. Az állat

Részletesebben

Isten Országa a Bibliában. A Szentlélek a Bibliában

Isten Országa a Bibliában. A Szentlélek a Bibliában Dr. Kovács L. P. Bánk OFM BIZONY MONDOM NEKED, MÉG MA VELEM LESZEL A PARADICSOMBAN Lk 23,43 Isten Országa a Bibliában A Szentlélek a Bibliában Készült XVI. Benedek pápa PORTA FIDEI motu propio apostoli

Részletesebben

1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA

1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA 1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA A mi Urunk Jézus Krisztus így szól: Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és meg vagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek. (Mt 11,28) Tőle kaptuk ezt

Részletesebben

14. fejezet: Család Istennel

14. fejezet: Család Istennel 14. fejezet: Család Istennel Isten nélkül senki nem építhet fel egy családot: Ha az Úr nem építi a házat, az építők hiába fáradnak. Hogyha az Úr nem őrzi a várost, az őr hiába őrködik fölötte. (Zsolt127,1)

Részletesebben

Ez a nap az, amelyet az Úr rendelt!

Ez a nap az, amelyet az Úr rendelt! VII. évf. 5. szám A Budai Baptista Gyülekezet lapja Kezek A nagymosás után jelentve: kész Letette jó anyánk elénk az ételt. Gyermekszemem egy síkba volt kezével, S döbbenten láttam: véres volt a kéz S

Részletesebben

43. 2007. augusztus. Sok szeretettel Mária. A FVR hivatása, karizmája, küldetése Benedetto Lino ofs

43. 2007. augusztus. Sok szeretettel Mária. A FVR hivatása, karizmája, küldetése Benedetto Lino ofs 1 Kedves Testvérek! Istennek legyen hála! Elkészült a Nemzetközi Tanács által szervezett képzési kurzus anyagának gyakorlatilag teljes fordítása. Köszönetet mondok azoknak, akik segítettek a munkában:

Részletesebben

A H A N G 12. Egy katolikus pap párbeszéde ÉGI LÉNYEKKEL

A H A N G 12. Egy katolikus pap párbeszéde ÉGI LÉNYEKKEL A H A N G 12. Egy katolikus pap párbeszéde ÉGI LÉNYEKKEL Én csak szerény húrja vagyok annak a GITÁRNAK, melynek rezonáló-doboza és főleg PENGETŐJE maga A H A N G 1 993. E L Ő S Z Ó Hálát adok Istennek

Részletesebben

A MAI KOR VALLÁSA NEGYEDIK KIADÁS BUDAPEST, 1940. NÉVTELEN SZELLEM URBÁNYI ISTVÁN KÖNYVNYOMDAI MŰINTÉZET ESZTER MÉDIUM ÁLTAL ÍRTA

A MAI KOR VALLÁSA NEGYEDIK KIADÁS BUDAPEST, 1940. NÉVTELEN SZELLEM URBÁNYI ISTVÁN KÖNYVNYOMDAI MŰINTÉZET ESZTER MÉDIUM ÁLTAL ÍRTA 1 A MAI KOR VALLÁSA ESZTER MÉDIUM ÁLTAL ÍRTA NÉVTELEN SZELLEM 1913 NEGYEDIK KIADÁS BUDAPEST, 1940. URBÁNYI ISTVÁN KÖNYVNYOMDAI MŰINTÉZET 2 Minden jog, a fordítás joga is fenntartva. Felelős kiadó: Böhm

Részletesebben

Az evangélium tantételei

Az evangélium tantételei Az evangélium tantételei Eljutnak tehát Megváltójuk és tana minden egyes pontjának megismerésére, hogy tudhassák, miként jöjjenek hozzá és legyenek megszabadítva. 1 Nefi 15:14 Az evangélium tantételei

Részletesebben

Szerzetesi élet ez is egy mód az Istennek szentelt élet megélésére, ezzel foglalkozunk a mostani számban. Istennek szentelt élet A kifejezés

Szerzetesi élet ez is egy mód az Istennek szentelt élet megélésére, ezzel foglalkozunk a mostani számban. Istennek szentelt élet A kifejezés Szerzetesi élet ez is egy mód az Istennek szentelt élet megélésére, ezzel foglalkozunk a mostani számban. Istennek szentelt élet A kifejezés megdobogtatja a legtöbbünk szívét! Azt hiszem azért, mert mindannyian,

Részletesebben