MFF 2013 Problémák és megoldások

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MFF 2013 Problémák és megoldások"

Átírás

1 MFF 2013 Problémák és megoldások Készült a Veszprémi BEST Bizottság egyesület Munkanélküli Fiatalok Fóruma 2013 elnevezésű, az Európai Unió által támogatott projektje keretében.

2 Tartalom Mi a Munkanélküli Fiatalok Fóruma 2013?... 1 Kitelepülések...2 Fórum tematikája...2 Alkalmazott módszerek...3 Brainstorming...3 SWOT analízis...4 Megoldásfa...4 Fórum eredményeinek bemutatása... 6 SWOT analízis...6 Megoldási lehetőségek keresése...7 Megoldásfa elkészítése...10 Fejlesztési pontok módszere Hol vállalnál munkát? Rendelkezel használható végzettséggel? IGEN/NEM Rendelkezel megfelelő kompetenciákkal? IGEN/NEM Rendelkezel használható idegen nyelvtudással? IGEN/NEM Vállalnál-e alternatív munkavégzési formát? IGEN/NEM...13 Plusz 1: Rendelkezel megfelelő szakmai tapasztalattal? IGEN/NEM...14 Összegzés...14 Projekt értékelése és jövője Résztvevők értékelése...16 Szervezői értékelés A projekt következtetései...16 Projekt jövője: Munkanélküli Fiatalok Fóruma 2014 (MFF/14)...17

3 Mi a Munkanélküli Fiatalok Fóruma 2013? A Fiatalok Lendületben Program támogatásával 2013 őszén első alkalommal valósult meg a Munkanélküli Fiatalok Fóruma 2013 (MFF 2013) programsorozatunk, mely a munkanélküli fiatalok problémáival foglalkozott. A projekt alapvető célkitűzése - a társadalom figyelmének felkeltése a fiatal munkanélküliek problémái iránt! - a fiatalok elhelyezkedési lehetőségeinek felmérése Békés megyében! - egy olyan módszertan kidolgozása, amely segít a fiatalok számára megoldani saját fennálló problémáikat! A projekt központi eleme egy 2 alkalomból álló, 15 fiatal számára szervezett fórum, melynek keretében közösen próbáltunk meg megoldást keresni fennálló problémáikra és munkanélküliségük okaira. Az elért eredményeket, lehetséges megoldási módszereket a fórumsorozat végén, jelen kötet keretein belül összegezzük. A kiadvány célja, hogy elért eredményeink, kidolgozott módszertanunk minél több fiatalhoz elérjenek és hasznosuljanak. Milyen elvekre épült az MFF2013? A legfontosabbak a - fiatalok társadalmi részvételének növelése! - kreativitás, problémamegoldó készségek fejlesztése! - Európa tudatosság! - hátrányos helyzetű, munkanélküli fiatalok bevonása! - kulturális sokszínűség! - diszkrimináció mentesség! - nem-formális oktatási elemek! A projekt része volt a fórumokon felül, egy kérdőíves felmérés is annak érdekében, hogy azokat a munkanélküli fiatalokat is elérjük, akik a találkozásokon nem tudtak részt venni. Ennek érdekében több békés megyei településen, egy-egy nagyobb eseményre standot állítottunk fel, ahol a fiatalok 1

4 személyesen válaszolhattak a kérdésekre, de a kérdőív Interneten keresztül is elérhető volt. A kérdőíveket végül a fórumok keretei között összesítettük, elemeztük, és a levont következtetéseket beépítettük a fórumokba is. Kitelepülések A projekt keretében az alábbi eseményeken, helyszíneken állítottunk fel standot résztvevők toborzása és kérdőívezés céljából: - Szeptember 28. XXI. Medgyesegyházi Napok (Medgyesegyháza) - Szeptember évi búcsú (Kaszaper) - Október 5. III. Grill Kupa (Füzesgyarmat) - Október 26. Kétegyháza (főtér), Gyula (a gyulai vár), Doboz (főtér) - November 9. V. Disznótoros és Böllér Pálinka verseny (Gyomaendrőd) - November 13. Békés Megyei Munkaügyi Központ (Békéscsaba) - November 16. III. Hagyományőrző Batyus Bál (Telekgerendás) - November 18. Békés Megyei Munkaügyi Központ (Békéscsaba) - November 21. Békés Megyei Munkaügyi Központ (Békéscsaba) Fórum tematikája Az eredetileg 10 alkalmasra tervezett fórum tematikáját a megvalósítás alkalmával, praktikussági okok miatt végül 2 alkalomra sűrítettük össze az alábbi módon: november 23. (szombat), 9 óra MTESZ Székház: Az első alkalommal a résztvevők megismerkedtek egymással és a projekttel, valamint a Fiatalok Lendületben Program által nyújtott pályázati lehetőségekkel. Ezt követően, rövid kreativitás-fejlesztő játékot játszottak, hogy minél nyitottabb elmével álljanak hozzá a SWOT analízis közös elkészítéséhez, mely a program fő eleme volt. 2

5 2013. december 22. (vasárnap), 9 óra Békés Megyei Könyvtár: A második alkalommal a félbehagyott munka folytatásaként a SWOT analízisbe beépítették a résztvevők a projekt folyamán végrehajtott kérdőíves felmérés eredményeit. Ezt követően pedig felvázolták az általuk és a kitöltők által legmegfelelőbbnek vélt megoldási javaslatokat és lehetőségeket, majd a kulcskérdések meghatározásával létrehozták a Megoldásfát, mely a projekt fő célja volt. Alkalmazott módszerek Az MFF 2013 megvalósítása folyamán a nem-formális oktatás eszköztárát és szellemiségét alkalmaztuk. Résztvevőinket igyekeztünk minél inkább bevonni a projektbe, interaktív foglalkozások keretében megszólaltatni, ahol a szervezők a résztvevőkkel egyenlő felekként viselkednek. Ennek megfelelően lettek kiválasztva a fórumokon alkalmazott munkamódszerek is, melyek az alábbiak: Brainstorming A brainstorming csoportban alkalmazandó intuitív módszer. Ez az egyik legszélesebb körben alkalmazott kreatív technika. Egy adott probléma megoldási lehetőségeinek spontán ötleteléssel történő keresésére használható. A brainstorming elején minden résztvevő egy papírra felírja gondolatait az adott témával kapcsolatban, majd a foglalkozás mentora egymás után mindenkit megkér, hogy mondja el, fejtse ki a leírtakat. Ezt követően a csoport együtt véleményezi az elhangzottakat, és összegzi azt. Fontos előnyei: - Mindenkinek kötelező véleményt nyilvánítania; - A kötött szabályok segítik az egyének közötti kommunikációs különbségek kiegyenlítését; - A felszólalásokat véleményezik, nem kritizálják; - A csoportban mindenki egyenlő, mindenki véleménye ugyanúgy számít, ami segíti a szabad eszmecserét. 3

6 SWOT analízis A SWOT analízis egy helyzetértékelési módszertan, amit általában az üzleti életben alkalmaznak. Jelen esetben kiindulási pontként egy átlagos, békés megyei fiatal mint munkapiaci szereplő helyzetének értékelésére alkalmazzuk a módszert. Az analízis folyamán az alábbi kérdésekre keressük a választ: - Strengths erősségek: Milyen belső erősségekkel rendelkezhet egy átlagos fiatal, mellyel könnyebben juthat munkához? - Weaknesses gyengeségek: Milyen gyengepontjai lehetnek egy átlagos fiatalnak, melyek hátráltatják az elhelyezkedését? - Opportunities lehetőségek: Milyen külső lehetőségek állnak a rendelkezésére, amelyek kihasználásával el tud helyezkedni? - Threats veszélyek: Milyen külső tényezők hátráltatják a munkavállalás lehetőségeit a jelenben és a jövőben? SWOT analízis SEGÍTIK a célok elérését GÁTOLJÁK a célok elérését BELSŐ TÉNYEZŐK STRENGTHS (erősségek) WEAKNESSES (gyengeségek) KULSŐ TÉNYEZŐK OPPORTUNITIES (Lehetőségek) THREATS (Veszélyek) Megoldásfa A Megoldásfa (közismertebb nevén problémafa) egy ágrajz, melynek célja a lehetséges problémák felvázolása, vagy az elérendő célokhoz vezető út meghatározása. Az ágrajz minden elágazási pontjában az azon haladó személynek egy-egy kérdést kell megválaszolnia, és a válaszától függ, hogy melyik ágon haladhat tovább. Az utolsó kérdés megválaszolásával az azon haladó személy végül eljut egy végpontba, mely a számára legmegfelelőbb megoldási lehetőségeket sorolja fel. 4

7 Kiindulási pont? Kérdés 1. Kérdés 2. Válasz 1 Válasz 1 Válasz 2 Válasz 2 Válasz 3 Az ágrajz létrehozásával a fiatalok könnyen megtalálhatják majd a számukra legalkalmasabb megoldást, fejlesztési pontot, és képessé válnak saját problémáik megoldására. Mint a későbbiekben látni fogjuk, a csoportmunka folyamán a résztvevők arra az eredményre jutottak, hogy bár a Megoldásfa kiválóan szemlélteti a problémát, azonban alkalmazása nehézkes. Az ágrajz sajnos már kevés kérdés és válaszlehetőség esetén is hatalmasra növő polippá változik, ami kevésbé átlátható és nehezen kezelhető. Éppen ezért helyette egy jóval kezelhetőbb módszert dolgoztak ki. 5

8 Fórum eredményeinek bemutatása SWOT analízis Az MFF 2013 első feladataként a résztvevők egy SWOT analízist készítettek, mely a teljes munka alapja volt: Erősségek - Optimizmus - Pozitív hozzáállás - Határozottság - Kitartás/munkabírás/terhelhetőség - Hiányszakma /munkaerő piachoz igazodó végzettség - Tudás - Racionális gondolkodás - Alkalmazkodó képesség - Tanulékonyság / gyors felfogás - Kooperációs készség - Motiváció - Jó megjelenés - Mobilitás - Egészséges önbizalom - Jó szociális háttér - Protekció Lehetőségek - Start kártya - Közmunka program - Munkaügyi Központ (gyenge) - Képzések (gyenge) - Külföldi munkavállalás - Önfoglalkoztatás - Munkavállalás más megyében Gyengeségek Az erősségek hiányán, ellentétein felül: - Hátrányos helyzet (ide értve annak valamennyi lehetséges formáját) Veszélyek - Infrastruktúra gyengesége - Elvándorlás - Helytelen kormányzati beavatkozás - Általános bizonytalanság versenyképesség csökkenése Fontos megfigyelés, hogy a résztvevők az Erősségek között jelentős részben kompetencia jellegű tulajdonságokat soroltak fel (16-ból 10 pont), melyek elsajátítására, megtanítására a hagyományos oktatás vagy alkalmatlan, vagy 6

9 eddig nem fordított megfelelő hangsúlyt. Ezzel szemben a megszerzett végzettség, tudás mindössze 2 alkalommal merült fel, mint fontos tényező. Érdekes ugyanakkor az is, hogy az idegen nyelvek ismerete a résztvevők szerint nem jelent előnyt a térségben a munkavállalás terén, amit a multinacionális cégek hiányával, valamint a turisták alacsony létszámával magyaráztak. A fiatalok továbbá a fizikai adottságaikat, lakhelyük jellegét, tanulási képességeiket sem tekintették Erősségnek, ezeket természetesnek gondolták. Egyedül a jó szociális hátteret tartották előnynek, más tényezők megléte előnyt nem jelent, hiánya azonban egyértelmű hátrány, azaz gyengeség. Ennek köszönhető, hogy a Gyengeségek között az Erősségek hiányán, ellentétén felül a hátrányos helyzetet sorolták csak fel. A Lehetőségek között főleg különböző állami szolgáltatásokat, valamint a mobilitással összefüggő megoldásokat soroltak fel. A Munkaügyi Központ tevékenységét, valamint az elérhető, ingyenesen kínált képzéseket gyenge lehetőségnek értékelték. Ezeknek a hatásfoka alacsony, az induló képzések és a résztvevők száma pedig kevés. Tapasztalataik alapján a Munkaügyi Központ apparátusa kicsi, túlterhelt, emiatt pedig alacsony hatékonyságú. A legnagyobb veszélynek a térség leszakadását, a versenyképesség romlását tekintik, amit először több oldalról is megközelítettek. A gyenge infrastruktúra, a tranzit jelleg elvesztése melynek korábban a megye a felemelkedését is köszönhette, az elvándorlás stb. mind erre utalnak. Továbbá inkább általános dolgokat soroltak fel, a helyi jellegű döntések és történések véleményük szerint csak kis mértékben befolyásolják a fiatalok boldogulását a megyében. Megoldási lehetőségek keresése Ezt követően, az elkészült analízis alapján, a kérdőíves felmérés eredményeit is felhasználva, a résztvevők arra keresték a választ, hogy az egyén számára milyen megoldási lehetőségek állnak vagy állhatnak a rendelkezésére. A SWOT analízis logikáját követve az alábbi felsorolást hozták létre a résztvevők: 7

10 BELSŐ KÜLSŐ Fejlődési Lehetőségek o ÚJ VÉGZETTSÉG o ÁLLÁSKERESÉSI KÉPZÉS o ÖNISMERETI KÉPZÉS o NYELVI KÉPZÉS o KÉSZSÉG FEJLESZTŐ TRÉNING o ÖNKÉNTES MUNKA o ÖNKÉPZÉS/ÖNFEJLESZTÉS Alternatív/Nem Szokványos Munkavégzés o ÖNFOGLALKOZTATÁS o RÉSZMUNKAIDŐ o KÖTETLEN IDEJŰ MUNKAVÉGZÉS o HATÁROZOTT IDEJŰ MUNKA o KÜLFÖLDI MUNKAVÁLLALÁS o MUNKAKERESÉS MÁS ORSZÁGRÉSZEN Jelen Jövő o o o o o o o KÜLFÖLDI KIKÜLDETÉS Külföldi munkavállalási, önkéntes, gyakornoki vagy egyéb programok START KÁRTYA PROGRAM MUNKAÜGYI KÖZPONT Munkakeresési költségek megtérítése FEJVADÁSZ CÉGEK ÁLLÁSBÖRZÉK MUNKAKEZDÉSI TÁMOGATÁS Új távolabbi munkahely esetén lakhatási támogatás NYELVI KÉPZÉSEK o GAZDASÁG ÉLÉNKÍTÉS o TÖBB TÁMOGATOTT KÉPZÉSI PROGRAM Beleértve az újabb diploma megszerzését is o JOBB MINŐSÉGŰ NYELVI KÉPZÉSEK ingyenes nyelvvizsgaszerzési lehetőség biztosítása o KÉSZSÉGFEJLESZTÉSI PROGRAMOK 8

11 Mint látható, a fiatalok a két nagy kategóriát saját szájízük szerint tovább bontották, így a belső, a fiatal munkavállalókon múló lehetőségeket az alábbi logika szerint osztották ketté: 1. Fejlesztési lehetőségek : melyek az egyén saját fejlődését célozzák meg képzések és egyéb tevékenységek révén; 2. Alternatív/Nem Szokványos Munkavégzés : nem szokványos munkavégzési formák keresése és elvállalása, ide értve az elvándorlást is. Érdekes, hogy a Fejlesztési lehetőségek között már megjelenik a nyelvi képzés, ami a külföldi, vagy más területeken történő munkavállalás lehetőségével függ össze, mivel a megyehatáron belül nem tekinthető előnynek, de más területeken igen. Ezen felül kiemelhető még az önismereti képzés is, mint konkrétan megjelölt téma, mivel a többi lehetőség jóval általánosabb jellegű. A résztvevők nagyon fontosnak tartják saját képességeik, adottságaik megfelelő ismeretét a továbblépéshez. Az Alternatív/Nem Szokványos Munkavégzések között kerültek felsorolásra a mobilitással kapcsolatos lehetőségek is. A résztvevők bár mobilnak gondolják magukat (nincs saját ingatlanuk, kiépített egzisztenciájuk stb.), és már maguk is próbálkoztak (Interneten keresztül vagy más módon) távolabbi munkát találni, mégis ezek a lehetőségek még mindig nem minősülnek egyértelműnek a számukra, még mindig jelentős fenntartásaik vannak ezekkel kapcsolatban. Ugyanakkor a létező alternatív munkalehetőségek közül is csak párat tekintenek valódi alternatívának, a távmunkát, az ügynöki tevékenységet, vagy akár a munkaerő kölcsönzés keretében végzett munkát (főleg annak ismeretlensége miatt) egyáltalán nem. Az alternatív lehetőségek fejlesztésében, elterjedésük támogatásában jelentős potenciál létezik ma Magyarországon, ami részben akár a fiatalok számára is jelenthet megoldást. A külső, a környezeten múló lehetőségeket a résztvevők szintén két kategóriába sorolták: 1. Jelen: Jelenleg is élő, igénybe vehető lehetőségek; 2. Jövő: Nem élő, de igényelt, a jövőben kiépítendő lehetőségek. 9

12 A jelenleg rendelkezésre álló programok között jól látható az állami túlsúly, de a piacban rejlő potenciál is felüti a fejét. A fejvadász cégeknek azonban leginkább országos szintű hatókörük miatt, illetve a hiányszakmák esetében van jelentőségük. A résztvevők ugyanakkor egyes programokat nem tartanak valóban hatékonynak, azok létrejöttét inkább csak pozitív statisztikai kimutatások gyártásának, semmint a valódi igényekre alapuló szolgáltatásnak tartják (pl.: munkakezdési költségtérítés, ha távolabb talál valaki munkát). A jövő nagy lehetőségeinek a résztvevők a képzési programok kiterjesztését, a másoddiploma, a munkaerő piac igényeinek jobban megfelelő képzések elvégzésének támogatását tartják. Kiemeltnek tekintik továbbá a készségek fejlesztését is, amik nagyon fontosak, mégis jelenleg kevés hangsúlyt fektetnek rá a különböző támogatási programok. Megoldásfa elkészítése Mind a SWOT analízis, mind a Megoldási lehetőségek keresése jó gyakorlat ahhoz, hogy rávilágítson arra, hogy mik azok a kulcspontosságú faktorok, melyek meghatározhatják egy fiatal munkavállalási képességét. Így a fórum résztvevői a kérdőív kitöltőinek véleményét is felhasználva az alábbi kulcs faktorokat tartják a legfontosabbnak a munkavállalás szempontjából: 1. Készségek és kompetenciák 2. Önfejlesztés és munkaerőpiachoz igazodó végzettség 3. Mobilitás és nyelvtudás 4. Alternatív lehetőségek 5. Szakmai tapasztalat A Megoldásfa elkészítéséhez elsősorban az elágazási, döntési pontok meghatározására van szükséges, tehát meg kell határozni azokat a kérdéseket, melyeket egy-egy fiatalnak fel kell tennie saját magának, hogy előrébb jusson. Ezeknek a kérdéseknek a kulcsfaktorokkal kell összhangban lenniük, ezért a résztvevők az alábbi kérdéseket fogalmazták meg, mint a Megoldásfa döntési elágazásai: 10

13 1. Hol vállalnál munkát? a. Lakhelyeden vagy annak környékén b. Belföldön bárhol c. Külföldön is 2. Rendelkezel használható végzettséggel? IGEN / NEM 3. Rendelkezel megfelelő kompetenciákkal? IGEN / NEM 4. Beszélsz valamilyen idegen nyelvet? IGEN / NEM 5. Vállalnál-e alternatív munkavégzési formát? IGEN / NEM Plusz 1: Rendelkezel megfelelő szakmai tapasztalattal? IGEN / NEM Ha felrajzoljuk a Megoldásfát, akkor láthatjuk, hogy bár a 6 kérdés kevésnek tűnik, és a válaszlehetőségek száma is kicsi, mégis nagy, és bonyolult ábrát kapunk, amit nehéz átlátni, és kezelni. Továbbá az egyes végpontokban található megoldási lehetőségek sem általánosak, sokkal inkább a negatív válaszokra adott reakciókkal azonosak. Fejlesztési pontok módszere Mivel a Fórumok folyamán a résztvevők arra jutottak, hogy a Megoldásfa módszertana nehezen alkalmazható jelen esetben, ezért mást találtak ki. Úgy vélték, hogy a kulcskérdések megválaszolásával az egyén megtalálhatja azokat a faktorokat önmagában, melyek fejlesztésével növeli elhelyezkedésének lehetőségét. Amennyiben egy-egy kérdésre a válasz negatív, akkor azt a tulajdonságát az egyénnek fejlesztenie szükséges, méghozzá az alábbi módon: 1. Hol vállalnál munkát? a. Lakhelyeden vagy annak környékén NEGATÍV b. Belföldön bárhol POZITÍV c. Külföldön is LEGPOZITÍVABB 11

14 Az a fiatal, aki akár külföldön is hajlandó munkát vállalni, nem korlátozza saját magát, több lehetősége van az elhelyezkedésre. A külföldi munkavállalást számos közvetítő cég segítheti, de természeténél fogva jelentős a kereslet az olcsó, keleti munkaerőre, így nem nehéz munkát találni. A belföldi mobilitást ezzel szemben az állam jóval komolyabban támogatja. Ma hazánkra jellemző a strukturális munkanélküliség, tehát hogy az egyes szakemberekből egyes területeken többlet, máshol pedig hiány van. Ha a magyar munkaerő jóval mobilabb lenne, az jelentősen képes lenne a problémákat orvosolni. Éppen ezért fontos, hogy aki csak szűk környezetében hajlandó munkát vállalni, legyen bátrabb, fejlessze mobilitási készségét. 2. Rendelkezel használható végzettséggel? IGEN/NEM Használható alatt a keresési területeden keresett és megfelelő szintű szakmát, kell érteni. Ennek a kérdésnek a megválaszolása a válaszoló fiatal saját keresési tapasztalatai alapján lehetséges. Nemleges válasz esetén érdemes vagy tovább tanulnod, vagy teljesen új szakmát elsajátítanod. 3. Rendelkezel megfelelő kompetenciákkal? IGEN/NEM A kérdés nehéz, hiszen összetett és a pontos válaszhoz jól kell ismerni saját magunkat. Hogyan kommunikálunk? Mennyire vagyunk türelmesek? Képesek vagyunk jól csapatban dolgozni? Ezek mind olyan készségek, melyek nehezen sajátíthatóak el, és a hagyományos magyar oktatás kevés hangsúlyt fektet rájuk. 12

15 Nemleges válasz esetén érdemes kompetenciáidat barátok, ismerősök, vagy akár szakemberek segítségével felmérni, és a leggyengébb készségeket fejleszteni. Elhelyezkedés szempontjából különösen fontos lehet a kommunikációs készség, illetve a pozitív szemlélet, sikerorientált gondolkodás kialakítása. A kompetenciák fejlesztése tréningek keretében bár piaci környezetben sok képzés érhető el nagyon drága mulatság, ezért nem is javasoljuk. Sokkal jobb, ha a különböző állami, vagy civil szervezetek által tartott ingyenes kurzusokon veszel részt, esetleg saját magad fejleszted könyvek, vagy különböző aktív tevékenységek (önkéntesség, egyéni vállalkozás stb.) révén. 4. Rendelkezel használható idegen nyelvtudással? IGEN/NEM Főleg nagyobb keresési területen fontos a kérdés, Békés megyében kevésbé, de könnyen elképzelhető, hogy egy helyi igényekhez igazodó nyelvtudással (román, szerb stb.) jóval könnyebben el tudsz helyezkedni akár a megyében is. Ebből kiindulva nemleges válasz esetén érdemes új nyelvet tanulnod, vagy fejleszteni jelenlegi tudásod. Számos, államilag támogatott nyelvprogram létezik ma is az országban, de az önfejlesztés, vagy az idegen nyelvterületre költözés is olcsó és jó gyakorlási lehetőséget biztosít. 5. Vállalnál-e alternatív munkavégzési formát? IGEN/NEM Sok esetben nem vagyunk tisztában azzal, hogy vannak más munkavállalási lehetőségek is, melyekkel élhetünk. Ezek hazánkban kevésbé elterjedtek, aminek az ismereteink hiányai is az oka. Pozitív válasz esetén mindenképpen keresd ezeket az új lehetőségeket is, tájékozódj róluk, érdeklődj! Hagyományosan az alábbi munka végzéseket tekintjük alternatívnak (a sorrend a munkatípusok ismertségét, elfogadottságát hivatott mutatni): 1. Határozott idejű munkaviszony, 2. Kötetlen munkaidejű munkaviszony, 13

16 3. Részmunkaidős munkaviszony, 4. Önfoglalkoztatás (pl.: ügynöki tevékenység, egyéni vagy társas vállalkozás), 5. Munkaerő kölcsönzés, 6. Távmunka, Ezen felül elképzelhetőek más formák is (pl.: projektmunka), vagy ezek kombinációi is. A lényeg, hogy ismerjük meg ezeket a lehetőségeket is, és legyünk rájuk nyitottak. Plusz 1: Rendelkezel megfelelő szakmai tapasztalattal? IGEN/NEM A szakmai tapasztalat hiányának problémája nagyon súlyos a fiatalok körében, azonban ez a kérdés az önmagába harapó kígyó ellentmondásos esete, hiszen szakmai tapasztalat nélkül nem vesznek fel senkit, munka nélkül pedig nem szerez tapasztalatot senki sem. A probléma kezelésére bizonyos szinten, bizonyos szakmaköröken van lehetőség (pl.: gyakornoki programok, önkéntesség, egyéni vállalkozás stb.) de széleskörű megoldást nem lehet rá adni, így nem is látjuk szükségesnek foglalkozni vele a módszer keretein belül. Összegzés A szervezők az MFF 2013 projektet alapvetően sikeresnek tekintik, egy véljük sikerült egy olyan módszertant létrehoznunk, mely alkalmas rá, hogy a fiatalok használják, megtalálják fejlesztési pontjaikat és akár önfejlesztés vagy más tevékenység keretében előre haladjanak. Természetesen a fentiekben felvázolt módszer nem csodafegyver, nem tud minden kérdésre választ adni, vagy egyik napról a másikra megoldani bárki problémáját. Célja az útmutatás, használata során pedig az alábbi tanácsokat kell szem előtt tartani: 1. A helyes használathoz szükséges saját magunk pontos ismerete. Legyünk mindig elfogulatlanok, ítéljük meg saját magunkat reálisan, kérjük meg ismerőseinket, barátainkat, hogy segítsenek ebben! 14

17 2. A kérdéseket egymástól függetlenül, a korábbi vagy későbbi válaszoktól elvonatkoztatva kell feltennünk magunknak! 3. Jól kell ismernünk a keresési környezetünk jellemzőit, az adott területen keresett hiányszakmákat, vagy többletképzéseket. Ezekről tájékozódjunk megfelelő alapossággal! Amennyiben egy fiatal minden kérdésre pozitív választ ad, de mégis munkanélküli marad, az nem jelenti azt, hogy a felvázolt módszer használhatatlan. A probléma több okra is visszavezethető lehet, mint például, hogy a válaszadó 1. nem ismeri eléggé saját magát és környezetét megfelelőképpen; 2. nem használta megfelelően a módszert; 3. nem keres munkát megfelelő intenzitással; 4. rövid ideje munkanélküli (még egy kiválóan képzett, hiányszakmában dolgozó szakember számára is nagyjából 1-3 hónap szükséges ahhoz, hogy megtalálja a számára legideálisabb állást). 5. Olyan problémával rendelkezik, melyre a módszer nem ad választ, nem foglalkozik (pl.: hátrányos helyzetű). Probléma esetén vegyük számba ezeket a lehetőségeket, és szükség esetén kezdjük újra a folyamatot. Reméljük továbbá, hogy hasznos módszertant sikerült a fiatal munkanélküliek kezébe adnunk, mely segíti őket, hogy elgondolkozzanak problémáikon, könnyebben felismerjék lehetőségeiket és fejlődési szükségleteiket. Sok sikert kívánunk mindenkinek a módszer alkalmazásához! Ne feledjétek, csak rajtatok múlik, hogy meddig juttok! 15

18 Projekt értékelése és jövője Résztvevők értékelése A Munkanélküli Fiatalok Fórum 2013 lezárását követően a fórumon résztvevő fiatalok egy értékelő kérdőívet töltöttek ki, mellyel a projekt folytatásához tudtak segítséget, iránymutatást adni. A legtöbben a Fórum információ gazdagságát és az eladó felkészültségét emelték ki, de a szervezést is sokan magasra értékelték. Ezzel szemben az alkalmazott módszerek terén szükségét látták még a fejlődésnek, hiszen a Megoldásfa módszertana végül nem lett megfelelő, illetve nagyon szkeptikusan állnak hozzá az eredmények hasznosíthatóságához is. Összességében azonban mindenki pozitív élményekkel gazdagodott a projekt folyamán, örült, hogy egy ilyen fiatalos, jó hangulatú, és a jövőben jelentős haszonnal kecsegtető projektben vehetett részt. Szervezői értékelés A projekt következtetései A Veszprémi BEST Bizottság a projekt zárásakor, az eredmények összegzéseként az alábbi következtetéseket vonta le: - A könnyebb elhelyezkedéshez szükséges a fiatalok kompetenciáinak, készségeinek és önismeretének fejlesztése, - Szükség van a képzési paletta szélesítésére, több ingyenesen elérhető képzés szervezésére, - A fiatalok nem számolnak valódi lehetőségként a nem szokványos munkavégzési formákkal, melynek egyik fő oka ismereteik hiánya, - A kizárólag Békés megyében munkát kereső fiatalok számára nem szükséges a nyelvi kompetenciák fejlesztése, azonban az országon belüli, és a határokon átívelő mobilitás fejlesztésének ez az egyik legjobb eszköze. 16

19 Az MFF 2013 egy megalapozó projekt volt, melynek folytatásával az egyesület már a kezdetektől fogva számol. A feltárt, számos fontos fejlesztési lehetőségre alapozva az egyesület a projekt megvalósításával párhuzamosan megtervezte a projekt folytatását is. Projekt jövője: Munkanélküli Fiatalok Fóruma 2014 (MFF/14) Az új projekt az MFF 2013 eredményeire és következtetéseire alapozva jött létre előzetes igényfelmérés alapján, és a Fiatalok Lendületben Program 3. pályázati fordulójának keretében az NCSSZI támogatásra érdemesnek találta. A projekt legfontosabb jellemzői az alábbiak: - Megvalósítás időszaka: február 1. augusztus Bevont résztvevők és szervezők száma: megközelítőleg 35 fő. - Főbb tevékenységek: o Felkészítő Tábor szervezők számára, o Önismereti tábor 15 fő részére, o Alternatív munkalehetőségek tábor 15 fő részére, o Mentor program 15 fő részére. Téged is szeretettel várunk! Vedd ki a részed az MFF/14-ből akár mint résztevő, akár mint szervező! Szólj bele te is! Csak rajtad múlik! 17

20 Projekt adatai: Címe: Munkanélküli Fiatalok Fóruma 2013 (MFF2013) Pályázati azonosítószám: HU-12-E R2 Hivatalos weblap: Projektvezető: Völgyes Attila Projektgazda: Veszprémi BEST Bizottság egyesület 8200 Veszprém, Egyetem u. 10. Tel: cím: Weblap: Elnök: Fodor Mercédesz A projekt szervezésében részt vettek: Völgyes Attila Papp Imre Chlebnyiczki Pál Chlebnyiczki Máté A megvalósulást segítette: Papp Zoltán (coach) Ez a projekt az Európai Bizottság támogatásával valósult meg, a Youth In Action (Fiatalok Lendületben Program) támogatási rendszerén keresztül, mint nemzeti ifjúsági kezdeményezést (1.2-es alprogram). Bővebb információ a YIA programról: (A projekt tartalma nem feltétlenül tükrözi az Európai Bizottság vagy a Magyar Nemzeti Iroda véleményét, mely intézmények felelőssége a projektre nem terjed ki.) 18

intervenciós eszközként is alkalmazható. A nemzetközi gyakorlatban használatos eszközöket az 1. táblázatban és az 1. ábrán foglaljuk össze.

intervenciós eszközként is alkalmazható. A nemzetközi gyakorlatban használatos eszközöket az 1. táblázatban és az 1. ábrán foglaljuk össze. NEMZETKÖZI ÁTTEKINTÉS A KORAI ISKOLAELHAGYÁS KEZELÉSÉRE SZOLGÁLÓ HÁTRÁNYKOMPENZÁCIÓS ESZKÖZÖKRŐL Adamecz Anna Nagy Edit Orosz Anna Scharle Ágota Váradi Balázs 1. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ Tanulmányunkban a

Részletesebben

A HÁZ ELHAGYÁSA A SZOCIÁLIS MUNKÁS SZEMÉLYISÉGÉNEK KIBONTAKOZÁSA - Jelige: napraforgó

A HÁZ ELHAGYÁSA A SZOCIÁLIS MUNKÁS SZEMÉLYISÉGÉNEK KIBONTAKOZÁSA - Jelige: napraforgó A HÁZ ELHAGYÁSA A SZOCIÁLIS MUNKÁS SZEMÉLYISÉGÉNEK KIBONTAKOZÁSA - Jelige: napraforgó 1. BEVEZETÉS 2 1.1 A szociális munkás saját személyiségével dolgozik. 2 1.2 A személyiség kibontakoztatásának lehetősége

Részletesebben

Támogatott foglalkoztatás szolgáltatás

Támogatott foglalkoztatás szolgáltatás Jásper Éva Csányi Zsuzsanna Támogatott foglalkoztatás szolgáltatás Jegyzet EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM BÁRCZI GUSZTÁV GYÓGYPEDAGÓGIAI KAR Budapest, 2009 A jegyzet a következő kézikönyv átdolgozásával

Részletesebben

A Kormány ifjúságpolitikai keretprogramja 2012

A Kormány ifjúságpolitikai keretprogramja 2012 A Kormány ifjúságpolitikai keretprogramja 2012 A Kormány ifjúságpolitikai keretprogramja 2012 KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM www.ujnemzedek.hu www.facebook.com/ujnemzedek

Részletesebben

Pályakövetési rendszer kialakítása és pályakövetési szabályzat

Pályakövetési rendszer kialakítása és pályakövetési szabályzat Pályakövetési rendszer kialakítása és pályakövetési szabályzat a Bakonyi Szakképzés-szervezési Társulás részére Készült a TÁMOP-2.2.3-07/2-2F A szak- és felnőttképzés struktúrájának átalakítása című konstrukció

Részletesebben

Az idõs felnõtt rétegek (45 év felettiek) felnõttképzési igényei és képzési lehetõségei

Az idõs felnõtt rétegek (45 év felettiek) felnõttképzési igényei és képzési lehetõségei Sz. Molnár Anna Az idõs felnõtt rétegek (45 év felettiek) felnõttképzési igényei és képzési lehetõségei Kutatási zárótanulmány Háttértanulmányok Budapest, 2005 A kutatásban részt vettek: Arapovics Mária,

Részletesebben

Orosz Andrea A munka világa

Orosz Andrea A munka világa Orosz Andrea A munka világa Orosz Andrea A MUNKA VILÁGA SZTE JGYPK Szeged, 2013 Projektcím: Dél-alföldi Felnõttképzési Szakképzési Tudástár és Tanácsadó Központ létrehozása /DAF-FSZTTK/ Pályázati azonosító:

Részletesebben

Fedezze fel az önkéntesség tanulási hasznát!

Fedezze fel az önkéntesség tanulási hasznát! Fedezze fel az önkéntesség tanulási hasznát! Az Európai Bizottság támogatást nyújtott ennek a projektnek a költségeihez. (Hivatkozási szám: 517741-LLP-1-2011-1-AT-GRUNDTVIG-GMP) A kiadvány a szerző nézeteit

Részletesebben

Maradj az iskolában /Rămâi la şcoală

Maradj az iskolában /Rămâi la şcoală HURO/0901/165/2.3.1 Maradj az iskolában/ramai la scoala www.huro-cbc.eu www.hungary-romania-cbc.eu Maradj az iskolában /Rămâi la şcoală Módszertani kézikönyv 1 Maradj az iskolában /Rămâi la şcoală Módszertani

Részletesebben

Ösztönző módszertani anyag a gyakornoki programban résztvevő gyakornokokat fogadó szervezetek, mentorok és gyakornokok részére

Ösztönző módszertani anyag a gyakornoki programban résztvevő gyakornokokat fogadó szervezetek, mentorok és gyakornokok részére Dolgozva tanulj - C komponens Ösztönző módszertani anyag a gyakornoki programban résztvevő gyakornokokat fogadó szervezetek, mentorok és gyakornokok részére Kódszám: TÁMOP-2.3.4.B projekt C komponens 2014-2015

Részletesebben

ÜZLETI TANÁCSOK INDULÓ KREATÍVIPARI VÁLLALKOZÓK SZÁMÁRA 2015. 10.

ÜZLETI TANÁCSOK INDULÓ KREATÍVIPARI VÁLLALKOZÓK SZÁMÁRA 2015. 10. ÜZLETI TANÁCSOK INDULÓ KREATÍVIPARI VÁLLALKOZÓK SZÁMÁRA 2015. 10. TARTALOMJEGYZÉK 1. Ajánlás 3 2. Bevezető 4 3. Mielőtt nekikezdenél... 5 4.1. Üzleti tervezés 7 4.2. SWOT analízis 10 4.3. Piackutatás 13

Részletesebben

NEMZETKÖZI PROJEKT KOORDINÁTOR JEGYZET

NEMZETKÖZI PROJEKT KOORDINÁTOR JEGYZET REGIOLINE NONPROFIT KFT. NEMZETKÖZI PROJEKT KOORDINÁTOR JEGYZET 2014. E - 0 0 0 7 5 4 / 2 0 1 4 / B 0 0 3 PÁLYÁZATKÉSZÍTÉS ÉS PROJEKT TERVEZÉS 2 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék 3 Projekttervezés 8 Üzletiterv-készítés

Részletesebben

Vállalkozói ismeretek a szakképzésben

Vállalkozói ismeretek a szakképzésben Vállalkozói ismeretek a szakképzésben A szakértői csoport zárójelentése Európai Bizottság Vállalkozás és ipar EURÓPAI BIZOTTSÁG VÁLLALKOZÁSPOLITIKAI ÉS IPARI FŐIGAZGATÓSÁG A kis- és középvállalkozások

Részletesebben

1. melléklet az 1068/2012. (III.20.) Korm. határozathoz. Nemzeti Önkéntes Stratégia 2012-2020

1. melléklet az 1068/2012. (III.20.) Korm. határozathoz. Nemzeti Önkéntes Stratégia 2012-2020 1. melléklet az 1068/2012. (III.20.) Korm. határozathoz Nemzeti Önkéntes Stratégia 2012-2020 Tartalomjegyzék I. HELYZETELEMZÉS 1. Az önkéntesség meghatározása 2. Az önkéntesség hazai történetének áttekintése

Részletesebben

Az ifju sa gi munkane lku lise g cso kkente se t ce lzo NSRK-fejleszte sek ta rsadalmi-gazdasa gi ha ttere nek felta ra sa - 2.

Az ifju sa gi munkane lku lise g cso kkente se t ce lzo NSRK-fejleszte sek ta rsadalmi-gazdasa gi ha ttere nek felta ra sa - 2. Az ifju sa gi munkane lku lise g cso kkente se t ce lzo NSRK-fejleszte sek ta rsadalmi-gazdasa gi ha ttere nek felta ra sa - 2. kötet mellékletek Értékelési zárójelentés végleges változat 2013. január

Részletesebben

Mit ér a bölcsészdiploma?

Mit ér a bölcsészdiploma? Szerkesztette: Forgó Melinda - Brenner Koloman - Halmi Eszter - Nyerges Andrea MŰHELY felsô oktatási Mit ér a bölcsészdiploma? szerkesztett kerekasztal-beszélgetés munkaadókkal és munkaerô-közvetítôkkel

Részletesebben

Idősödő munkaerő mint lehetőség a vállalatok számára

Idősödő munkaerő mint lehetőség a vállalatok számára Idősödő munkaerő mint lehetőség a vállalatok számára A tagszövetségei Idősödő munkaerő mint lehetőség a vállalatok számára 1 Készült Magyarországon, 2010 júniusában. A kiadvány az Ageing Workforce 2 Ensuring

Részletesebben

Esélyegyenlôségi kézikönyv mikrovállalkozások számára

Esélyegyenlôségi kézikönyv mikrovállalkozások számára Esélyegyenlôségi kézikönyv mikrovállalkozások számára (Segítség a foglalkoztatáshoz, segítség a növekedéshez) SEED Kisvállalkozás-fejlesztési Alapítvány 2008. Szerzôk: Gárdián Szilvia Horváth Anna Dr.

Részletesebben

Közvélemény-kutatások az életen át tartó tanulásról. Kutatási zárótanulmány

Közvélemény-kutatások az életen át tartó tanulásról. Kutatási zárótanulmány Közvélemény-kutatások az életen át tartó tanulásról Kutatási zárótanulmány Budapest, 2006 Sorozatszerkesztő: Lada László Összeállította: Lada László Kiadja: Nemzeti Felnőttképzési Intézet Felelős kiadó:

Részletesebben

3. Szervezeti működés, támogató környezet kialakítása a felsőoktatási intézményekben

3. Szervezeti működés, támogató környezet kialakítása a felsőoktatási intézményekben 3. fejezet 3. SZERVEZETI MŰKÖDÉS, TÁMOGATÓ KÖRNYEZET KIALAKÍTÁSA... 67 3. Szervezeti működés, támogató környezet kialakítása a felsőoktatási intézményekben 3.1 Bevezető: a DPR működését meghatározó alapvető

Részletesebben

A FIATALOK TÁMOGATÁSA AZ ISKOLÁBÓL A MUNKA VILÁGÁBA VEZETŐ ÚTON

A FIATALOK TÁMOGATÁSA AZ ISKOLÁBÓL A MUNKA VILÁGÁBA VEZETŐ ÚTON A FIATALOK TÁMOGATÁSA AZ ISKOLÁBÓL A MUNKA VILÁGÁBA VEZETŐ ÚTON Foglalkoztatás & Európai Szociális Alap Példák az Európai Szociális Alap projektjeire Foglalkoztatási és szociális ügyek Európai Bizottság

Részletesebben

Közszolgálati életpálya és emberi erőforrás gazdálkodás

Közszolgálati életpálya és emberi erőforrás gazdálkodás Közszolgálati életpálya és emberi erőforrás gazdálkodás Szabó Szilvia Az emberi erőforrás fejlesztés humánfolyamata a közszolgálatban ( Közszolgálati Humán Tükör 2013 résztanulmány) ISBN 978-615-5269-46-2

Részletesebben

Oktatási, képzési, ifjúsági. és sportpolitika. Oktatás és képzés A jövőnk záloga KÖZÉRTHETŐEN AZ EURÓPAI UNIÓ SZAKPOLITIKÁIRÓL

Oktatási, képzési, ifjúsági. és sportpolitika. Oktatás és képzés A jövőnk záloga KÖZÉRTHETŐEN AZ EURÓPAI UNIÓ SZAKPOLITIKÁIRÓL KÖZÉRTHETŐEN AZ EURÓPAI UNIÓ SZAKPOLITIKÁIRÓL Oktatási, képzési, ifjúsági Oktatás és képzés A jövőnk záloga és sportpolitika Az oktatásba és a képzésbe való befektetés kulcsfontosságú a fiatalok személyes

Részletesebben

A felnőttképzés alapjai Segédanyag a kulturális alapellátásban dolgozó szakemberek számára

A felnőttképzés alapjai Segédanyag a kulturális alapellátásban dolgozó szakemberek számára A felnőttképzés alapjai Segédanyag a kulturális alapellátásban dolgozó szakemberek számára Készült az Ózdi Nők Munka Család című projekt segédanyagként (TÁMOP 3.2.3-09/1-2009-0023) Ózdi Művelődési Intézmények

Részletesebben

Stratégiai alternatívák kialakítása az egyes kistérségi, helyi szintű szociális, társadalmi problémák megoldására

Stratégiai alternatívák kialakítása az egyes kistérségi, helyi szintű szociális, társadalmi problémák megoldására Stratégiai alternatívák kialakítása az egyes kistérségi, helyi szintű szociális, társadalmi problémák megoldására Országos Tranzitfoglalkoztatási Egyesület és Sáránd Község Önkormányzata TÁMOP-5.1.1-11/1/B-2012-0006,

Részletesebben

Kompetencia áttekintés

Kompetencia áttekintés oldal 1 / 22 Kompetencia áttekintés Cél a kifejezés áttekintése, különböző szempontok alapján. Hozzáértés, szakmai, technical knowledge, theoretival knowledge Management magas elégedettség Marketing alacsony

Részletesebben

Ifjúsági munkanélküliség: a probléma jellemzése, eddigi intézkedések hatása, további teendők

Ifjúsági munkanélküliség: a probléma jellemzése, eddigi intézkedések hatása, további teendők Dr. Gere Ilona Ifjúsági munkanélküliség: a probléma jellemzése, eddigi intézkedések hatása, további teendők Az Európai Unió foglalkoztatási irányvonalainak 1. pontja az ifjúsági munkanélküliség elleni

Részletesebben

B ERDE ÉVA CZENKY KLÁRA GYÖRGYI ZOLTÁN H ÍVES TAMÁS MORVAY ENDRE SZEREPI ANNA. Diplomával a munkaerőpiacon

B ERDE ÉVA CZENKY KLÁRA GYÖRGYI ZOLTÁN H ÍVES TAMÁS MORVAY ENDRE SZEREPI ANNA. Diplomával a munkaerőpiacon B ERDE ÉVA CZENKY KLÁRA GYÖRGYI ZOLTÁN H ÍVES TAMÁS MORVAY ENDRE SZEREPI ANNA Diplomával a munkaerőpiacon A tanulmányok A munkaerő-piaci igények és a felsőoktatási képzési programok összehangolása c. kutatás

Részletesebben

2013/2. Én-márka és karrier ISSN 2063-6679

2013/2. Én-márka és karrier ISSN 2063-6679 2013/2. Én-márka és karrier ISSN 2063-6679 2013. április Magyar Coachszemle Az első magyar online coaching folyóirat II. évfolyam 2. szám 2013. április Főszerkesztő: Dobos Elvira és Örvényesi Rita Olvasószerkesztő:

Részletesebben

IFM Humán Erőforrás Háttértanulmányok

IFM Humán Erőforrás Háttértanulmányok IFM Humán Erőforrás Háttértanulmányok Integrációs és Fejlesztéspolitikai Munkacsoport Humánerőforrás-fejlesztési Szakmai Munkacsoport 2004/1/3.5. AZ ÉLETHOSSZIG TANULÁS MAGYARORSZÁGI INTÉZMÉNYRENDSZERE

Részletesebben