MFF 2013 Problémák és megoldások

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MFF 2013 Problémák és megoldások"

Átírás

1 MFF 2013 Problémák és megoldások Készült a Veszprémi BEST Bizottság egyesület Munkanélküli Fiatalok Fóruma 2013 elnevezésű, az Európai Unió által támogatott projektje keretében.

2 Tartalom Mi a Munkanélküli Fiatalok Fóruma 2013?... 1 Kitelepülések...2 Fórum tematikája...2 Alkalmazott módszerek...3 Brainstorming...3 SWOT analízis...4 Megoldásfa...4 Fórum eredményeinek bemutatása... 6 SWOT analízis...6 Megoldási lehetőségek keresése...7 Megoldásfa elkészítése...10 Fejlesztési pontok módszere Hol vállalnál munkát? Rendelkezel használható végzettséggel? IGEN/NEM Rendelkezel megfelelő kompetenciákkal? IGEN/NEM Rendelkezel használható idegen nyelvtudással? IGEN/NEM Vállalnál-e alternatív munkavégzési formát? IGEN/NEM...13 Plusz 1: Rendelkezel megfelelő szakmai tapasztalattal? IGEN/NEM...14 Összegzés...14 Projekt értékelése és jövője Résztvevők értékelése...16 Szervezői értékelés A projekt következtetései...16 Projekt jövője: Munkanélküli Fiatalok Fóruma 2014 (MFF/14)...17

3 Mi a Munkanélküli Fiatalok Fóruma 2013? A Fiatalok Lendületben Program támogatásával 2013 őszén első alkalommal valósult meg a Munkanélküli Fiatalok Fóruma 2013 (MFF 2013) programsorozatunk, mely a munkanélküli fiatalok problémáival foglalkozott. A projekt alapvető célkitűzése - a társadalom figyelmének felkeltése a fiatal munkanélküliek problémái iránt! - a fiatalok elhelyezkedési lehetőségeinek felmérése Békés megyében! - egy olyan módszertan kidolgozása, amely segít a fiatalok számára megoldani saját fennálló problémáikat! A projekt központi eleme egy 2 alkalomból álló, 15 fiatal számára szervezett fórum, melynek keretében közösen próbáltunk meg megoldást keresni fennálló problémáikra és munkanélküliségük okaira. Az elért eredményeket, lehetséges megoldási módszereket a fórumsorozat végén, jelen kötet keretein belül összegezzük. A kiadvány célja, hogy elért eredményeink, kidolgozott módszertanunk minél több fiatalhoz elérjenek és hasznosuljanak. Milyen elvekre épült az MFF2013? A legfontosabbak a - fiatalok társadalmi részvételének növelése! - kreativitás, problémamegoldó készségek fejlesztése! - Európa tudatosság! - hátrányos helyzetű, munkanélküli fiatalok bevonása! - kulturális sokszínűség! - diszkrimináció mentesség! - nem-formális oktatási elemek! A projekt része volt a fórumokon felül, egy kérdőíves felmérés is annak érdekében, hogy azokat a munkanélküli fiatalokat is elérjük, akik a találkozásokon nem tudtak részt venni. Ennek érdekében több békés megyei településen, egy-egy nagyobb eseményre standot állítottunk fel, ahol a fiatalok 1

4 személyesen válaszolhattak a kérdésekre, de a kérdőív Interneten keresztül is elérhető volt. A kérdőíveket végül a fórumok keretei között összesítettük, elemeztük, és a levont következtetéseket beépítettük a fórumokba is. Kitelepülések A projekt keretében az alábbi eseményeken, helyszíneken állítottunk fel standot résztvevők toborzása és kérdőívezés céljából: - Szeptember 28. XXI. Medgyesegyházi Napok (Medgyesegyháza) - Szeptember évi búcsú (Kaszaper) - Október 5. III. Grill Kupa (Füzesgyarmat) - Október 26. Kétegyháza (főtér), Gyula (a gyulai vár), Doboz (főtér) - November 9. V. Disznótoros és Böllér Pálinka verseny (Gyomaendrőd) - November 13. Békés Megyei Munkaügyi Központ (Békéscsaba) - November 16. III. Hagyományőrző Batyus Bál (Telekgerendás) - November 18. Békés Megyei Munkaügyi Központ (Békéscsaba) - November 21. Békés Megyei Munkaügyi Központ (Békéscsaba) Fórum tematikája Az eredetileg 10 alkalmasra tervezett fórum tematikáját a megvalósítás alkalmával, praktikussági okok miatt végül 2 alkalomra sűrítettük össze az alábbi módon: november 23. (szombat), 9 óra MTESZ Székház: Az első alkalommal a résztvevők megismerkedtek egymással és a projekttel, valamint a Fiatalok Lendületben Program által nyújtott pályázati lehetőségekkel. Ezt követően, rövid kreativitás-fejlesztő játékot játszottak, hogy minél nyitottabb elmével álljanak hozzá a SWOT analízis közös elkészítéséhez, mely a program fő eleme volt. 2

5 2013. december 22. (vasárnap), 9 óra Békés Megyei Könyvtár: A második alkalommal a félbehagyott munka folytatásaként a SWOT analízisbe beépítették a résztvevők a projekt folyamán végrehajtott kérdőíves felmérés eredményeit. Ezt követően pedig felvázolták az általuk és a kitöltők által legmegfelelőbbnek vélt megoldási javaslatokat és lehetőségeket, majd a kulcskérdések meghatározásával létrehozták a Megoldásfát, mely a projekt fő célja volt. Alkalmazott módszerek Az MFF 2013 megvalósítása folyamán a nem-formális oktatás eszköztárát és szellemiségét alkalmaztuk. Résztvevőinket igyekeztünk minél inkább bevonni a projektbe, interaktív foglalkozások keretében megszólaltatni, ahol a szervezők a résztvevőkkel egyenlő felekként viselkednek. Ennek megfelelően lettek kiválasztva a fórumokon alkalmazott munkamódszerek is, melyek az alábbiak: Brainstorming A brainstorming csoportban alkalmazandó intuitív módszer. Ez az egyik legszélesebb körben alkalmazott kreatív technika. Egy adott probléma megoldási lehetőségeinek spontán ötleteléssel történő keresésére használható. A brainstorming elején minden résztvevő egy papírra felírja gondolatait az adott témával kapcsolatban, majd a foglalkozás mentora egymás után mindenkit megkér, hogy mondja el, fejtse ki a leírtakat. Ezt követően a csoport együtt véleményezi az elhangzottakat, és összegzi azt. Fontos előnyei: - Mindenkinek kötelező véleményt nyilvánítania; - A kötött szabályok segítik az egyének közötti kommunikációs különbségek kiegyenlítését; - A felszólalásokat véleményezik, nem kritizálják; - A csoportban mindenki egyenlő, mindenki véleménye ugyanúgy számít, ami segíti a szabad eszmecserét. 3

6 SWOT analízis A SWOT analízis egy helyzetértékelési módszertan, amit általában az üzleti életben alkalmaznak. Jelen esetben kiindulási pontként egy átlagos, békés megyei fiatal mint munkapiaci szereplő helyzetének értékelésére alkalmazzuk a módszert. Az analízis folyamán az alábbi kérdésekre keressük a választ: - Strengths erősségek: Milyen belső erősségekkel rendelkezhet egy átlagos fiatal, mellyel könnyebben juthat munkához? - Weaknesses gyengeségek: Milyen gyengepontjai lehetnek egy átlagos fiatalnak, melyek hátráltatják az elhelyezkedését? - Opportunities lehetőségek: Milyen külső lehetőségek állnak a rendelkezésére, amelyek kihasználásával el tud helyezkedni? - Threats veszélyek: Milyen külső tényezők hátráltatják a munkavállalás lehetőségeit a jelenben és a jövőben? SWOT analízis SEGÍTIK a célok elérését GÁTOLJÁK a célok elérését BELSŐ TÉNYEZŐK STRENGTHS (erősségek) WEAKNESSES (gyengeségek) KULSŐ TÉNYEZŐK OPPORTUNITIES (Lehetőségek) THREATS (Veszélyek) Megoldásfa A Megoldásfa (közismertebb nevén problémafa) egy ágrajz, melynek célja a lehetséges problémák felvázolása, vagy az elérendő célokhoz vezető út meghatározása. Az ágrajz minden elágazási pontjában az azon haladó személynek egy-egy kérdést kell megválaszolnia, és a válaszától függ, hogy melyik ágon haladhat tovább. Az utolsó kérdés megválaszolásával az azon haladó személy végül eljut egy végpontba, mely a számára legmegfelelőbb megoldási lehetőségeket sorolja fel. 4

7 Kiindulási pont? Kérdés 1. Kérdés 2. Válasz 1 Válasz 1 Válasz 2 Válasz 2 Válasz 3 Az ágrajz létrehozásával a fiatalok könnyen megtalálhatják majd a számukra legalkalmasabb megoldást, fejlesztési pontot, és képessé válnak saját problémáik megoldására. Mint a későbbiekben látni fogjuk, a csoportmunka folyamán a résztvevők arra az eredményre jutottak, hogy bár a Megoldásfa kiválóan szemlélteti a problémát, azonban alkalmazása nehézkes. Az ágrajz sajnos már kevés kérdés és válaszlehetőség esetén is hatalmasra növő polippá változik, ami kevésbé átlátható és nehezen kezelhető. Éppen ezért helyette egy jóval kezelhetőbb módszert dolgoztak ki. 5

8 Fórum eredményeinek bemutatása SWOT analízis Az MFF 2013 első feladataként a résztvevők egy SWOT analízist készítettek, mely a teljes munka alapja volt: Erősségek - Optimizmus - Pozitív hozzáállás - Határozottság - Kitartás/munkabírás/terhelhetőség - Hiányszakma /munkaerő piachoz igazodó végzettség - Tudás - Racionális gondolkodás - Alkalmazkodó képesség - Tanulékonyság / gyors felfogás - Kooperációs készség - Motiváció - Jó megjelenés - Mobilitás - Egészséges önbizalom - Jó szociális háttér - Protekció Lehetőségek - Start kártya - Közmunka program - Munkaügyi Központ (gyenge) - Képzések (gyenge) - Külföldi munkavállalás - Önfoglalkoztatás - Munkavállalás más megyében Gyengeségek Az erősségek hiányán, ellentétein felül: - Hátrányos helyzet (ide értve annak valamennyi lehetséges formáját) Veszélyek - Infrastruktúra gyengesége - Elvándorlás - Helytelen kormányzati beavatkozás - Általános bizonytalanság versenyképesség csökkenése Fontos megfigyelés, hogy a résztvevők az Erősségek között jelentős részben kompetencia jellegű tulajdonságokat soroltak fel (16-ból 10 pont), melyek elsajátítására, megtanítására a hagyományos oktatás vagy alkalmatlan, vagy 6

9 eddig nem fordított megfelelő hangsúlyt. Ezzel szemben a megszerzett végzettség, tudás mindössze 2 alkalommal merült fel, mint fontos tényező. Érdekes ugyanakkor az is, hogy az idegen nyelvek ismerete a résztvevők szerint nem jelent előnyt a térségben a munkavállalás terén, amit a multinacionális cégek hiányával, valamint a turisták alacsony létszámával magyaráztak. A fiatalok továbbá a fizikai adottságaikat, lakhelyük jellegét, tanulási képességeiket sem tekintették Erősségnek, ezeket természetesnek gondolták. Egyedül a jó szociális hátteret tartották előnynek, más tényezők megléte előnyt nem jelent, hiánya azonban egyértelmű hátrány, azaz gyengeség. Ennek köszönhető, hogy a Gyengeségek között az Erősségek hiányán, ellentétén felül a hátrányos helyzetet sorolták csak fel. A Lehetőségek között főleg különböző állami szolgáltatásokat, valamint a mobilitással összefüggő megoldásokat soroltak fel. A Munkaügyi Központ tevékenységét, valamint az elérhető, ingyenesen kínált képzéseket gyenge lehetőségnek értékelték. Ezeknek a hatásfoka alacsony, az induló képzések és a résztvevők száma pedig kevés. Tapasztalataik alapján a Munkaügyi Központ apparátusa kicsi, túlterhelt, emiatt pedig alacsony hatékonyságú. A legnagyobb veszélynek a térség leszakadását, a versenyképesség romlását tekintik, amit először több oldalról is megközelítettek. A gyenge infrastruktúra, a tranzit jelleg elvesztése melynek korábban a megye a felemelkedését is köszönhette, az elvándorlás stb. mind erre utalnak. Továbbá inkább általános dolgokat soroltak fel, a helyi jellegű döntések és történések véleményük szerint csak kis mértékben befolyásolják a fiatalok boldogulását a megyében. Megoldási lehetőségek keresése Ezt követően, az elkészült analízis alapján, a kérdőíves felmérés eredményeit is felhasználva, a résztvevők arra keresték a választ, hogy az egyén számára milyen megoldási lehetőségek állnak vagy állhatnak a rendelkezésére. A SWOT analízis logikáját követve az alábbi felsorolást hozták létre a résztvevők: 7

10 BELSŐ KÜLSŐ Fejlődési Lehetőségek o ÚJ VÉGZETTSÉG o ÁLLÁSKERESÉSI KÉPZÉS o ÖNISMERETI KÉPZÉS o NYELVI KÉPZÉS o KÉSZSÉG FEJLESZTŐ TRÉNING o ÖNKÉNTES MUNKA o ÖNKÉPZÉS/ÖNFEJLESZTÉS Alternatív/Nem Szokványos Munkavégzés o ÖNFOGLALKOZTATÁS o RÉSZMUNKAIDŐ o KÖTETLEN IDEJŰ MUNKAVÉGZÉS o HATÁROZOTT IDEJŰ MUNKA o KÜLFÖLDI MUNKAVÁLLALÁS o MUNKAKERESÉS MÁS ORSZÁGRÉSZEN Jelen Jövő o o o o o o o KÜLFÖLDI KIKÜLDETÉS Külföldi munkavállalási, önkéntes, gyakornoki vagy egyéb programok START KÁRTYA PROGRAM MUNKAÜGYI KÖZPONT Munkakeresési költségek megtérítése FEJVADÁSZ CÉGEK ÁLLÁSBÖRZÉK MUNKAKEZDÉSI TÁMOGATÁS Új távolabbi munkahely esetén lakhatási támogatás NYELVI KÉPZÉSEK o GAZDASÁG ÉLÉNKÍTÉS o TÖBB TÁMOGATOTT KÉPZÉSI PROGRAM Beleértve az újabb diploma megszerzését is o JOBB MINŐSÉGŰ NYELVI KÉPZÉSEK ingyenes nyelvvizsgaszerzési lehetőség biztosítása o KÉSZSÉGFEJLESZTÉSI PROGRAMOK 8

11 Mint látható, a fiatalok a két nagy kategóriát saját szájízük szerint tovább bontották, így a belső, a fiatal munkavállalókon múló lehetőségeket az alábbi logika szerint osztották ketté: 1. Fejlesztési lehetőségek : melyek az egyén saját fejlődését célozzák meg képzések és egyéb tevékenységek révén; 2. Alternatív/Nem Szokványos Munkavégzés : nem szokványos munkavégzési formák keresése és elvállalása, ide értve az elvándorlást is. Érdekes, hogy a Fejlesztési lehetőségek között már megjelenik a nyelvi képzés, ami a külföldi, vagy más területeken történő munkavállalás lehetőségével függ össze, mivel a megyehatáron belül nem tekinthető előnynek, de más területeken igen. Ezen felül kiemelhető még az önismereti képzés is, mint konkrétan megjelölt téma, mivel a többi lehetőség jóval általánosabb jellegű. A résztvevők nagyon fontosnak tartják saját képességeik, adottságaik megfelelő ismeretét a továbblépéshez. Az Alternatív/Nem Szokványos Munkavégzések között kerültek felsorolásra a mobilitással kapcsolatos lehetőségek is. A résztvevők bár mobilnak gondolják magukat (nincs saját ingatlanuk, kiépített egzisztenciájuk stb.), és már maguk is próbálkoztak (Interneten keresztül vagy más módon) távolabbi munkát találni, mégis ezek a lehetőségek még mindig nem minősülnek egyértelműnek a számukra, még mindig jelentős fenntartásaik vannak ezekkel kapcsolatban. Ugyanakkor a létező alternatív munkalehetőségek közül is csak párat tekintenek valódi alternatívának, a távmunkát, az ügynöki tevékenységet, vagy akár a munkaerő kölcsönzés keretében végzett munkát (főleg annak ismeretlensége miatt) egyáltalán nem. Az alternatív lehetőségek fejlesztésében, elterjedésük támogatásában jelentős potenciál létezik ma Magyarországon, ami részben akár a fiatalok számára is jelenthet megoldást. A külső, a környezeten múló lehetőségeket a résztvevők szintén két kategóriába sorolták: 1. Jelen: Jelenleg is élő, igénybe vehető lehetőségek; 2. Jövő: Nem élő, de igényelt, a jövőben kiépítendő lehetőségek. 9

12 A jelenleg rendelkezésre álló programok között jól látható az állami túlsúly, de a piacban rejlő potenciál is felüti a fejét. A fejvadász cégeknek azonban leginkább országos szintű hatókörük miatt, illetve a hiányszakmák esetében van jelentőségük. A résztvevők ugyanakkor egyes programokat nem tartanak valóban hatékonynak, azok létrejöttét inkább csak pozitív statisztikai kimutatások gyártásának, semmint a valódi igényekre alapuló szolgáltatásnak tartják (pl.: munkakezdési költségtérítés, ha távolabb talál valaki munkát). A jövő nagy lehetőségeinek a résztvevők a képzési programok kiterjesztését, a másoddiploma, a munkaerő piac igényeinek jobban megfelelő képzések elvégzésének támogatását tartják. Kiemeltnek tekintik továbbá a készségek fejlesztését is, amik nagyon fontosak, mégis jelenleg kevés hangsúlyt fektetnek rá a különböző támogatási programok. Megoldásfa elkészítése Mind a SWOT analízis, mind a Megoldási lehetőségek keresése jó gyakorlat ahhoz, hogy rávilágítson arra, hogy mik azok a kulcspontosságú faktorok, melyek meghatározhatják egy fiatal munkavállalási képességét. Így a fórum résztvevői a kérdőív kitöltőinek véleményét is felhasználva az alábbi kulcs faktorokat tartják a legfontosabbnak a munkavállalás szempontjából: 1. Készségek és kompetenciák 2. Önfejlesztés és munkaerőpiachoz igazodó végzettség 3. Mobilitás és nyelvtudás 4. Alternatív lehetőségek 5. Szakmai tapasztalat A Megoldásfa elkészítéséhez elsősorban az elágazási, döntési pontok meghatározására van szükséges, tehát meg kell határozni azokat a kérdéseket, melyeket egy-egy fiatalnak fel kell tennie saját magának, hogy előrébb jusson. Ezeknek a kérdéseknek a kulcsfaktorokkal kell összhangban lenniük, ezért a résztvevők az alábbi kérdéseket fogalmazták meg, mint a Megoldásfa döntési elágazásai: 10

13 1. Hol vállalnál munkát? a. Lakhelyeden vagy annak környékén b. Belföldön bárhol c. Külföldön is 2. Rendelkezel használható végzettséggel? IGEN / NEM 3. Rendelkezel megfelelő kompetenciákkal? IGEN / NEM 4. Beszélsz valamilyen idegen nyelvet? IGEN / NEM 5. Vállalnál-e alternatív munkavégzési formát? IGEN / NEM Plusz 1: Rendelkezel megfelelő szakmai tapasztalattal? IGEN / NEM Ha felrajzoljuk a Megoldásfát, akkor láthatjuk, hogy bár a 6 kérdés kevésnek tűnik, és a válaszlehetőségek száma is kicsi, mégis nagy, és bonyolult ábrát kapunk, amit nehéz átlátni, és kezelni. Továbbá az egyes végpontokban található megoldási lehetőségek sem általánosak, sokkal inkább a negatív válaszokra adott reakciókkal azonosak. Fejlesztési pontok módszere Mivel a Fórumok folyamán a résztvevők arra jutottak, hogy a Megoldásfa módszertana nehezen alkalmazható jelen esetben, ezért mást találtak ki. Úgy vélték, hogy a kulcskérdések megválaszolásával az egyén megtalálhatja azokat a faktorokat önmagában, melyek fejlesztésével növeli elhelyezkedésének lehetőségét. Amennyiben egy-egy kérdésre a válasz negatív, akkor azt a tulajdonságát az egyénnek fejlesztenie szükséges, méghozzá az alábbi módon: 1. Hol vállalnál munkát? a. Lakhelyeden vagy annak környékén NEGATÍV b. Belföldön bárhol POZITÍV c. Külföldön is LEGPOZITÍVABB 11

14 Az a fiatal, aki akár külföldön is hajlandó munkát vállalni, nem korlátozza saját magát, több lehetősége van az elhelyezkedésre. A külföldi munkavállalást számos közvetítő cég segítheti, de természeténél fogva jelentős a kereslet az olcsó, keleti munkaerőre, így nem nehéz munkát találni. A belföldi mobilitást ezzel szemben az állam jóval komolyabban támogatja. Ma hazánkra jellemző a strukturális munkanélküliség, tehát hogy az egyes szakemberekből egyes területeken többlet, máshol pedig hiány van. Ha a magyar munkaerő jóval mobilabb lenne, az jelentősen képes lenne a problémákat orvosolni. Éppen ezért fontos, hogy aki csak szűk környezetében hajlandó munkát vállalni, legyen bátrabb, fejlessze mobilitási készségét. 2. Rendelkezel használható végzettséggel? IGEN/NEM Használható alatt a keresési területeden keresett és megfelelő szintű szakmát, kell érteni. Ennek a kérdésnek a megválaszolása a válaszoló fiatal saját keresési tapasztalatai alapján lehetséges. Nemleges válasz esetén érdemes vagy tovább tanulnod, vagy teljesen új szakmát elsajátítanod. 3. Rendelkezel megfelelő kompetenciákkal? IGEN/NEM A kérdés nehéz, hiszen összetett és a pontos válaszhoz jól kell ismerni saját magunkat. Hogyan kommunikálunk? Mennyire vagyunk türelmesek? Képesek vagyunk jól csapatban dolgozni? Ezek mind olyan készségek, melyek nehezen sajátíthatóak el, és a hagyományos magyar oktatás kevés hangsúlyt fektet rájuk. 12

15 Nemleges válasz esetén érdemes kompetenciáidat barátok, ismerősök, vagy akár szakemberek segítségével felmérni, és a leggyengébb készségeket fejleszteni. Elhelyezkedés szempontjából különösen fontos lehet a kommunikációs készség, illetve a pozitív szemlélet, sikerorientált gondolkodás kialakítása. A kompetenciák fejlesztése tréningek keretében bár piaci környezetben sok képzés érhető el nagyon drága mulatság, ezért nem is javasoljuk. Sokkal jobb, ha a különböző állami, vagy civil szervezetek által tartott ingyenes kurzusokon veszel részt, esetleg saját magad fejleszted könyvek, vagy különböző aktív tevékenységek (önkéntesség, egyéni vállalkozás stb.) révén. 4. Rendelkezel használható idegen nyelvtudással? IGEN/NEM Főleg nagyobb keresési területen fontos a kérdés, Békés megyében kevésbé, de könnyen elképzelhető, hogy egy helyi igényekhez igazodó nyelvtudással (román, szerb stb.) jóval könnyebben el tudsz helyezkedni akár a megyében is. Ebből kiindulva nemleges válasz esetén érdemes új nyelvet tanulnod, vagy fejleszteni jelenlegi tudásod. Számos, államilag támogatott nyelvprogram létezik ma is az országban, de az önfejlesztés, vagy az idegen nyelvterületre költözés is olcsó és jó gyakorlási lehetőséget biztosít. 5. Vállalnál-e alternatív munkavégzési formát? IGEN/NEM Sok esetben nem vagyunk tisztában azzal, hogy vannak más munkavállalási lehetőségek is, melyekkel élhetünk. Ezek hazánkban kevésbé elterjedtek, aminek az ismereteink hiányai is az oka. Pozitív válasz esetén mindenképpen keresd ezeket az új lehetőségeket is, tájékozódj róluk, érdeklődj! Hagyományosan az alábbi munka végzéseket tekintjük alternatívnak (a sorrend a munkatípusok ismertségét, elfogadottságát hivatott mutatni): 1. Határozott idejű munkaviszony, 2. Kötetlen munkaidejű munkaviszony, 13

16 3. Részmunkaidős munkaviszony, 4. Önfoglalkoztatás (pl.: ügynöki tevékenység, egyéni vagy társas vállalkozás), 5. Munkaerő kölcsönzés, 6. Távmunka, Ezen felül elképzelhetőek más formák is (pl.: projektmunka), vagy ezek kombinációi is. A lényeg, hogy ismerjük meg ezeket a lehetőségeket is, és legyünk rájuk nyitottak. Plusz 1: Rendelkezel megfelelő szakmai tapasztalattal? IGEN/NEM A szakmai tapasztalat hiányának problémája nagyon súlyos a fiatalok körében, azonban ez a kérdés az önmagába harapó kígyó ellentmondásos esete, hiszen szakmai tapasztalat nélkül nem vesznek fel senkit, munka nélkül pedig nem szerez tapasztalatot senki sem. A probléma kezelésére bizonyos szinten, bizonyos szakmaköröken van lehetőség (pl.: gyakornoki programok, önkéntesség, egyéni vállalkozás stb.) de széleskörű megoldást nem lehet rá adni, így nem is látjuk szükségesnek foglalkozni vele a módszer keretein belül. Összegzés A szervezők az MFF 2013 projektet alapvetően sikeresnek tekintik, egy véljük sikerült egy olyan módszertant létrehoznunk, mely alkalmas rá, hogy a fiatalok használják, megtalálják fejlesztési pontjaikat és akár önfejlesztés vagy más tevékenység keretében előre haladjanak. Természetesen a fentiekben felvázolt módszer nem csodafegyver, nem tud minden kérdésre választ adni, vagy egyik napról a másikra megoldani bárki problémáját. Célja az útmutatás, használata során pedig az alábbi tanácsokat kell szem előtt tartani: 1. A helyes használathoz szükséges saját magunk pontos ismerete. Legyünk mindig elfogulatlanok, ítéljük meg saját magunkat reálisan, kérjük meg ismerőseinket, barátainkat, hogy segítsenek ebben! 14

17 2. A kérdéseket egymástól függetlenül, a korábbi vagy későbbi válaszoktól elvonatkoztatva kell feltennünk magunknak! 3. Jól kell ismernünk a keresési környezetünk jellemzőit, az adott területen keresett hiányszakmákat, vagy többletképzéseket. Ezekről tájékozódjunk megfelelő alapossággal! Amennyiben egy fiatal minden kérdésre pozitív választ ad, de mégis munkanélküli marad, az nem jelenti azt, hogy a felvázolt módszer használhatatlan. A probléma több okra is visszavezethető lehet, mint például, hogy a válaszadó 1. nem ismeri eléggé saját magát és környezetét megfelelőképpen; 2. nem használta megfelelően a módszert; 3. nem keres munkát megfelelő intenzitással; 4. rövid ideje munkanélküli (még egy kiválóan képzett, hiányszakmában dolgozó szakember számára is nagyjából 1-3 hónap szükséges ahhoz, hogy megtalálja a számára legideálisabb állást). 5. Olyan problémával rendelkezik, melyre a módszer nem ad választ, nem foglalkozik (pl.: hátrányos helyzetű). Probléma esetén vegyük számba ezeket a lehetőségeket, és szükség esetén kezdjük újra a folyamatot. Reméljük továbbá, hogy hasznos módszertant sikerült a fiatal munkanélküliek kezébe adnunk, mely segíti őket, hogy elgondolkozzanak problémáikon, könnyebben felismerjék lehetőségeiket és fejlődési szükségleteiket. Sok sikert kívánunk mindenkinek a módszer alkalmazásához! Ne feledjétek, csak rajtatok múlik, hogy meddig juttok! 15

18 Projekt értékelése és jövője Résztvevők értékelése A Munkanélküli Fiatalok Fórum 2013 lezárását követően a fórumon résztvevő fiatalok egy értékelő kérdőívet töltöttek ki, mellyel a projekt folytatásához tudtak segítséget, iránymutatást adni. A legtöbben a Fórum információ gazdagságát és az eladó felkészültségét emelték ki, de a szervezést is sokan magasra értékelték. Ezzel szemben az alkalmazott módszerek terén szükségét látták még a fejlődésnek, hiszen a Megoldásfa módszertana végül nem lett megfelelő, illetve nagyon szkeptikusan állnak hozzá az eredmények hasznosíthatóságához is. Összességében azonban mindenki pozitív élményekkel gazdagodott a projekt folyamán, örült, hogy egy ilyen fiatalos, jó hangulatú, és a jövőben jelentős haszonnal kecsegtető projektben vehetett részt. Szervezői értékelés A projekt következtetései A Veszprémi BEST Bizottság a projekt zárásakor, az eredmények összegzéseként az alábbi következtetéseket vonta le: - A könnyebb elhelyezkedéshez szükséges a fiatalok kompetenciáinak, készségeinek és önismeretének fejlesztése, - Szükség van a képzési paletta szélesítésére, több ingyenesen elérhető képzés szervezésére, - A fiatalok nem számolnak valódi lehetőségként a nem szokványos munkavégzési formákkal, melynek egyik fő oka ismereteik hiánya, - A kizárólag Békés megyében munkát kereső fiatalok számára nem szükséges a nyelvi kompetenciák fejlesztése, azonban az országon belüli, és a határokon átívelő mobilitás fejlesztésének ez az egyik legjobb eszköze. 16

19 Az MFF 2013 egy megalapozó projekt volt, melynek folytatásával az egyesület már a kezdetektől fogva számol. A feltárt, számos fontos fejlesztési lehetőségre alapozva az egyesület a projekt megvalósításával párhuzamosan megtervezte a projekt folytatását is. Projekt jövője: Munkanélküli Fiatalok Fóruma 2014 (MFF/14) Az új projekt az MFF 2013 eredményeire és következtetéseire alapozva jött létre előzetes igényfelmérés alapján, és a Fiatalok Lendületben Program 3. pályázati fordulójának keretében az NCSSZI támogatásra érdemesnek találta. A projekt legfontosabb jellemzői az alábbiak: - Megvalósítás időszaka: február 1. augusztus Bevont résztvevők és szervezők száma: megközelítőleg 35 fő. - Főbb tevékenységek: o Felkészítő Tábor szervezők számára, o Önismereti tábor 15 fő részére, o Alternatív munkalehetőségek tábor 15 fő részére, o Mentor program 15 fő részére. Téged is szeretettel várunk! Vedd ki a részed az MFF/14-ből akár mint résztevő, akár mint szervező! Szólj bele te is! Csak rajtad múlik! 17

20 Projekt adatai: Címe: Munkanélküli Fiatalok Fóruma 2013 (MFF2013) Pályázati azonosítószám: HU-12-E R2 Hivatalos weblap: Projektvezető: Völgyes Attila Projektgazda: Veszprémi BEST Bizottság egyesület 8200 Veszprém, Egyetem u. 10. Tel: cím: Weblap: Elnök: Fodor Mercédesz A projekt szervezésében részt vettek: Völgyes Attila Papp Imre Chlebnyiczki Pál Chlebnyiczki Máté A megvalósulást segítette: Papp Zoltán (coach) Ez a projekt az Európai Bizottság támogatásával valósult meg, a Youth In Action (Fiatalok Lendületben Program) támogatási rendszerén keresztül, mint nemzeti ifjúsági kezdeményezést (1.2-es alprogram). Bővebb információ a YIA programról: (A projekt tartalma nem feltétlenül tükrözi az Európai Bizottság vagy a Magyar Nemzeti Iroda véleményét, mely intézmények felelőssége a projektre nem terjed ki.) 18

Ke rdo ı vek elemze se Munkane lku li Fiatalok Fo ruma 2013 MFF 2013

Ke rdo ı vek elemze se Munkane lku li Fiatalok Fo ruma 2013 MFF 2013 Ke rdo ı vek elemze se Munkane lku li Fiatalok Fo ruma 2013 MFF 2013 Készítette a Veszprémi BEST Bizottság a HU-12-E163-2013-R2 azonosítószámú pályázat keretében. A projektet az Európai Bizottság támogatásával

Részletesebben

Nők külföldi munkavállalással kapcsolatos attitűdje

Nők külföldi munkavállalással kapcsolatos attitűdje Nők külföldi munkavállalással kapcsolatos attitűdje Kutatási összefoglaló 2012 Készítette: Votisky Petra Pszichológus, coach és expat http://www.nokkulfoldon.hu/ Kutatás háttere: Külföldön élő nőként,

Részletesebben

Abaúji Területfejlesztési Önkormányzati Szövetség Borsod-Abaúj-Zemplén Megy Munkaügyi Központ Encsi Kirendeltsége. Kérdőív

Abaúji Területfejlesztési Önkormányzati Szövetség Borsod-Abaúj-Zemplén Megy Munkaügyi Központ Encsi Kirendeltsége. Kérdőív Abaúji Területfejlesztési Önkormányzati Szövetség Borsod-Abaúj-Zemplén Megy Munkaügyi Központ Encsi Kirendeltsége Kérdőív Foglalkoztatási stratégia kidolgozása Abaújban, a helyi foglalkoztatási kezdeményezések

Részletesebben

TÁMOP 5.3.1-08/2-2009-0052

TÁMOP 5.3.1-08/2-2009-0052 TÁMOP 5.3.1-08/2-2009-0052 A projekt célja és létrejötte A projekt olyan tartós, alacsony végzettségű, munkanélküli csoportot célzott meg, melynek tagjai a Gyulai Kistérségben hátrányos helyzetük miatt

Részletesebben

A karrier útvonal 5 szakaszból áll: SZAKASZOK CÉLOK TARTALOM KULCSFONTOSSÁGÚ KOMPETENCIÁK 'PUHA' KÉSZSÉGEK

A karrier útvonal 5 szakaszból áll: SZAKASZOK CÉLOK TARTALOM KULCSFONTOSSÁGÚ KOMPETENCIÁK 'PUHA' KÉSZSÉGEK AZ AGRONOMA BEVÁLT GYAKORLATOK ADAPTÁCIÓJÁNAK VÁZLATA - DEMETRAE TÁRSADALMI NEMEK SZEMPONTJÁBÓL ÉRZÉKENY SZAKKÉPZÉSI KARRIER ÚTMUTATÓ A MEZŐGAZDASÁGI-KÖRNYEZETVÉDELMI ÁGAZATHOZ A karrier útvonal 5 szakaszból

Részletesebben

Munkahely, megélhetőségi tervek. Szlávity Ágnes. MTT, Szabadka, 2006. február 22.

Munkahely, megélhetőségi tervek. Szlávity Ágnes. MTT, Szabadka, 2006. február 22. Munkahely, megélhetőségi tervek Szlávity Ágnes MTT, Szabadka, 2006. február 22. Tartalom Vajdaság munkaerő-piacának bemutatása A fiatalok munkaerő-piaci helyzete A magyar fiatalok továbbtanulással kapcsolatos

Részletesebben

Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar. Munkaerőpiac igények a. felnőttoktatási modell

Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar. Munkaerőpiac igények a. felnőttoktatási modell 2008. február 25. Szabadka Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar Munkaerőpiac igények a Vajdaságban és a regionális felnőttoktatási modell Fiatalok bizonytalan jövőképe - Egyetem választáskor kudarckerülő magatartás

Részletesebben

Felnőttképzési nyilvántartási szám: 01 0103 07

Felnőttképzési nyilvántartási szám: 01 0103 07 Felnőttképzési nyilvántartási szám: 01 0103 07 Beszélni és beszélgetni önmagában nem nehéz, viszont kevésbé sikert eredményező folyamat. Megértetni magunkat pontosan úgy, ahogy azt mi gondoljuk, illetve

Részletesebben

Foglalkoztatáspolitika 2005. Csizmár Gábor miniszter. III. Országos Távmunka (e-munka) Konferencia. 2004. december 9.

Foglalkoztatáspolitika 2005. Csizmár Gábor miniszter. III. Országos Távmunka (e-munka) Konferencia. 2004. december 9. Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium Foglalkoztatáspolitika 2005 Csizmár Gábor miniszter III. Országos Távmunka (e-munka) Konferencia 2004. december 9. Az Európai Foglalkoztatási Stratégia

Részletesebben

Az információs társadalom európai jövőképe. Dr. Bakonyi Péter c. Főiskolai tanár

Az információs társadalom európai jövőképe. Dr. Bakonyi Péter c. Főiskolai tanár Az információs társadalom európai jövőképe Dr. Bakonyi Péter c. Főiskolai tanár Tartalom Lisszaboni célok és az információs társadalom Az eeurope program félidős értékelése SWOT elemzés Az információs

Részletesebben

Támogatások. Ha nem sikerül elhelyezkedni, állami támogatásra lehet jogosult annak érdekében, hogy a munkavállalási esélyei javuljanak

Támogatások. Ha nem sikerül elhelyezkedni, állami támogatásra lehet jogosult annak érdekében, hogy a munkavállalási esélyei javuljanak ok ok Ha nem sikerül elhelyezkedni, állami támogatásra lehet jogosult annak érdekében, hogy a munkavállalási esélyei javuljanak A foglalkoztatása költségének csökkentése Segítő együttműködés az álláskeresésben

Részletesebben

Munkaerő-piaci folyamatok (2007/2008)

Munkaerő-piaci folyamatok (2007/2008) Munkaerő-piaci folyamatok (2007/2008) Dr. Teperics Károly egyetemi adjunktus E-mail: teperics@puma.unideb.hu Foglalkoztatottság, gazdasági aktivitás 4. 208.700 fő van jelen a munkaerőpiacon (15-64) Aktivitási

Részletesebben

Tájékoztató a programról

Tájékoztató a programról Tájékoztató a programról NYITOK HÁLÓZAT A TÁRSADALMI BEFOGADÁSÉRT TÁMOP-5.3.9-11/1-2012-0001 A program keretei, előzményei A szegénység, a társadalmi és a munkaerő-piaci hátrányok újratermelődésnek megakadályozása

Részletesebben

Munkavállalói ismeretek a szakközépiskolákban

Munkavállalói ismeretek a szakközépiskolákban Munkavállalói ismeretek a szakközépiskolákban Szőke Szilvia Pécsi Művészeti Gimnázium és Szakközépiskola Miről lesz szó? Miért aktuális és sürgető a jelen helyzet megoldása? A kérdőíves információ gyűjtés

Részletesebben

A térségfejlesztés modellje

A térségfejlesztés modellje Szereplők beazonosítása a domináns szervezetek Közigazgatás, önkormányzatok Szakmai érdekképviseletek (területi szervezetei) Vállalkozók Civil szervezetek Szakértők, falugazdászok A térségfejlesztés modellje

Részletesebben

Munkahely, megélhetőségi tervek

Munkahely, megélhetőségi tervek Munkahely, megélhetőségi tervek Tartalom Szerbia/Vajdaság munkaerő-piaca A fiatalok munkaerő-piaci helyzete A magyar fiatalok továbbtanulással kapcsolatos meglátásai empirikus kutatás A magyar fiatalok

Részletesebben

Mit tudott a szakról? Honnan volt ez az információja? (Itt rákérdezni: az egyetem informálta őt bármiről?)

Mit tudott a szakról? Honnan volt ez az információja? (Itt rákérdezni: az egyetem informálta őt bármiről?) DIÁKOK Előzmények a múlt: az egyetem előtti időszak Hol született? Meséljen a családjáról! (szülei foglalkozása, iskolai végzettsége, lakóhely típusa, testvérek száma) Hova járt középiskolába? (Milyen

Részletesebben

Továbbtanulást erősítő kezdeményezések a Keményben TÁMOP 3.3.10.A 12

Továbbtanulást erősítő kezdeményezések a Keményben TÁMOP 3.3.10.A 12 Továbbtanulást erősítő kezdeményezések a Tőlünk függ minden, csak akarjunk! Társadalmi Széchenyi Megújulás István Operatív Program Továbbtanulást erősítő Pályázati konstrukció Társadalmi Megújulás Operatív

Részletesebben

A FELNŐTTKÉPZÉS TERVEZÉSE ÉS A MUNKAERŐPIACI KÉPZÉS

A FELNŐTTKÉPZÉS TERVEZÉSE ÉS A MUNKAERŐPIACI KÉPZÉS A FELNŐTTK TTKÉPZÉS TERVEZÉSE ÉS S A MUNKAERŐPIACI KÉPZÉS 2005/2006. tanév őszi félévf 2. részr MUNKAKÖRI KOMPETENCIÁK A munkaköri kompetenciák k három h csoportja: 1. Ismeretek A feladatellátáshoz szüks

Részletesebben

Az e-learningben rejlő lehetőségek és buktatók a felsőoktatásban és a szakképzésben

Az e-learningben rejlő lehetőségek és buktatók a felsőoktatásban és a szakképzésben GDF ILIAS Gábor Dénes Főiskola Elektronikus TávOktatási Rendszer http://ilias.gdf.hu Az e-learningben rejlő lehetőségek és buktatók a felsőoktatásban és a szakképzésben Szász Antónia Gábor Dénes Főiskola,

Részletesebben

Utcai szociális Segítők Egyesületének Szakmai beszámolója. Pigmalion Foglalkoztatási Projekt

Utcai szociális Segítők Egyesületének Szakmai beszámolója. Pigmalion Foglalkoztatási Projekt Utcai szociális Segítők Egyesületének Szakmai beszámolója Pigmalion Foglalkoztatási Projekt Készítette: Lőrincz Norbert Projektmenedzser Tatabánya 2006. A Pigmalion Projekt Egyesületünk első EU-s pályázati

Részletesebben

Munkaerő-piaci folyamatok az Észak-Alföldön (2007/2008)

Munkaerő-piaci folyamatok az Észak-Alföldön (2007/2008) Munkaerő-piaci folyamatok az Észak-Alföldön (2007/2008) Dr. Teperics Károly egyetemi adjunktus E-mail: teperics@puma.unideb.hu A tartós álláskeresők aránya nő 2005: 24,5%, 2007: 28,3% a tartósan álláskeresők

Részletesebben

TANULÁSMÓDSZERTAN 5. évfolyam 36 óra

TANULÁSMÓDSZERTAN 5. évfolyam 36 óra TANULÁSMÓDSZERTAN 5. évfolyam 36 óra A tanulási folyamat születésünktől kezdve egész életünket végigkíséri, melynek környezete és körülményei életünk során gyakran változnak. A tanuláson a mindennapi életben

Részletesebben

Kosztyán Zsolt Tibor Diplomás pályakövetés intézményi on- line kutatás a Pannon Egyetemen, 2014

Kosztyán Zsolt Tibor Diplomás pályakövetés intézményi on- line kutatás a Pannon Egyetemen, 2014 2014.??.??. Kosztyán Zsolt Tibor Diplomás pályakövetés intézményi on- line kutatás a Pannon Egyetemen, 2014 A projekt célkitűzései Hallgatói érdeklődés felkeltése a tudományos pálya iránt, főleg az MTMI

Részletesebben

Telefonos lekérdezés kérdései

Telefonos lekérdezés kérdései Telefonos lekérdezés kérdései ETR-es azonosítás alapján háttéradatok Lakhely Jelenlegi munkahelyi státusz, munkával való elégedettség Karriertervezés, munkavállalást elısegítı tényezık Az ELTE megítélése

Részletesebben

Global HR kompetenciák. Budapest, 2012. május 22. Slide 1

Global HR kompetenciák. Budapest, 2012. május 22. Slide 1 Global HR kompetenciák Budapest, 2012. május 22. Slide 1 Tartalom Kihívások a vállalatvezetés számára Hatása a munkára Új tipusú munkavállalók Tehetségek megtalálása, megtartása HR csapat szerepe Slide

Részletesebben

STRATÉGIAALKOTÁS, ÜZLETI TERVEZÉS A VÁLLALKOZÁS KREATÍV RÉSZE

STRATÉGIAALKOTÁS, ÜZLETI TERVEZÉS A VÁLLALKOZÁS KREATÍV RÉSZE STRATÉGIAALKOTÁS, ÜZLETI TERVEZÉS A VÁLLALKOZÁS KREATÍV RÉSZE Mi az üzleti tervezés A józan ész diadala az önámítás felett A tervezés tisztán matematika Nagy számok törvénye Egy egész szám felírható néhány

Részletesebben

TÜRR ISTVÁN KÉPZŐ ÉS KUTATÓ INTÉZET 2011-07- 01

TÜRR ISTVÁN KÉPZŐ ÉS KUTATÓ INTÉZET 2011-07- 01 TÜRR ISTVÁN KÉPZŐ ÉS KUTATÓ INTÉZET 2011-07- 01 1 SZAKFELADATAINK 10 Területi Igazgatóságot tömörítő, országos állami felnőttképzési és kutatás-módszertani intézmény. Elsődleges célja a hátrányos helyzetű

Részletesebben

Személyes életút - vonatút. Múlt. Jelen. Helyzetelemzés SWOT analízis. Jövő Célkitűzések

Személyes életút - vonatút. Múlt. Jelen. Helyzetelemzés SWOT analízis. Jövő Célkitűzések Múlt Személyes életút - vonatút Jelen Helyzetelemzés SWOT analízis Jövő Célkitűzések Az önéletrajz bevezetése előtt tisztába kell jönnöd magaddal és céljaiddal. Ezért fontos, hogy tudd: Az állás, aminek

Részletesebben

Foglalkoztathatóság ösztönzése és a vállalati alkalmazkodóképesség fejlesztései. a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program 5.

Foglalkoztathatóság ösztönzése és a vállalati alkalmazkodóképesség fejlesztései. a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program 5. Foglalkoztathatóság ösztönzése és a vállalati alkalmazkodóképesség fejlesztései a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program 5. prioritásában 2014. május 28. I. Európai Szociális Alapból tervezett

Részletesebben

térítésmentes foglalkoztatási lehetőség munkaadók számára Érdemes az Ön cégének is kihasználni a TÁMOP 1.4.1. program által kínált lehetőséget, melyben 3,5 hónap időtartamra, 2009 márciusától, ingyenesen

Részletesebben

A TERMELŐISKOLAI MODELL mint a hátrányos helyzetű munkanélküli fiatalok munkaerő piaci re integrációjának KOMPLEX PROGRAMJA

A TERMELŐISKOLAI MODELL mint a hátrányos helyzetű munkanélküli fiatalok munkaerő piaci re integrációjának KOMPLEX PROGRAMJA A TERMELŐISKOLAI MODELL mint a hátrányos helyzetű munkanélküli fiatalok munkaerő piaci re integrációjának KOMPLEX PROGRAMJA MUTASS UTAT! Budapest, 2013. november 28. Alapítás: 1993 Cél: A Zala megyében

Részletesebben

Karner Orsolya ELTE PPK Tanácsadás Pszichológiája Tanszék. Álláskeresők részére nyújtott csoportos pályatanácsadás hatékonyságvizsgálata

Karner Orsolya ELTE PPK Tanácsadás Pszichológiája Tanszék. Álláskeresők részére nyújtott csoportos pályatanácsadás hatékonyságvizsgálata Karner Orsolya ELTE PPK Tanácsadás Pszichológiája Tanszék Álláskeresők részére nyújtott csoportos pályatanácsadás hatékonyságvizsgálata MPT Nagygyűlés Szombathely 2012. június 1. Társadalmi igény A társadalompolitikai

Részletesebben

Vasas Szakszervezeti Szövetség. Magyarország

Vasas Szakszervezeti Szövetség. Magyarország Vasas Szakszervezeti Szövetség Magyarország Ideiglenes foglalkoztatás Az atipikus foglalkoztatás térnyerése folyamatos Európa szerte. Egyre több munkavállaló dolgozik a tipikustól a szerződéses jogviszony

Részletesebben

CÉGBEMUTATÓ. Emberközpontú üzleti megoldások.

CÉGBEMUTATÓ. Emberközpontú üzleti megoldások. CÉGBEMUTATÓ Emberközpontú üzleti megoldások. A Viapan Group tíz üzletágával Magyarország meghatározó humánerőforrás-szolgáltatója. Cégcsoportunk komplex és egyedülállóan innovatív szolgáltatás nyújt, amelynek

Részletesebben

TÁMOP3.1.7-11/2-2011-0401. A ''Babus Jolán Középiskolai Kollégium'' felkészülésének segítése a referencia értékű gyakorlatok átadására

TÁMOP3.1.7-11/2-2011-0401. A ''Babus Jolán Középiskolai Kollégium'' felkészülésének segítése a referencia értékű gyakorlatok átadására A '''' felkészülésének JÓ GYAKORLAT LEÍRÁSA A '''' felkészülésének AZ INTÉZMÉNY JÓ GYAKORLATÁNAK BEMUTATÁSA Szülőkkel való kapcsolattartás módjai A "Jó gyakorlat" célja (folyamatban és eredményben) A szülőkkel

Részletesebben

Atipikus foglalkoztatás szabályozásának egyes kérdései. Nacsa Beáta nacsa@ajk.elte.hu 2012. május 14.

Atipikus foglalkoztatás szabályozásának egyes kérdései. Nacsa Beáta nacsa@ajk.elte.hu 2012. május 14. Atipikus foglalkoztatás szabályozásának egyes kérdései Nacsa Beáta nacsa@ajk.elte.hu 2012. május 14. Örökség a szocializmusból A nők (erőltetett és közel teljes) részvétele a munkaerő piacon Nemi szerepek

Részletesebben

Életminőség Segélyező, Felvilágosító és Megelőző Alapítvány 4024 Debrecen, Rákóczi utca 42. 2008. évi Közhasznúsági jelentése

Életminőség Segélyező, Felvilágosító és Megelőző Alapítvány 4024 Debrecen, Rákóczi utca 42. 2008. évi Közhasznúsági jelentése Életminőség Segélyező, Felvilágosító és Megelőző Alapítvány 424 Debrecen, Rákóczi utca 42. 28. évi Közhasznúsági jelentése Debrecen, 29. február 18. Stercel Károly Kuratóriumi elnök Az Életminőség Alapítvány

Részletesebben

Munkaerő-piaci visszacsatoló és oktatásfejlesztési döntéstámogató rendszer kialakítása AP

Munkaerő-piaci visszacsatoló és oktatásfejlesztési döntéstámogató rendszer kialakítása AP Munkaerő-piaci visszacsatoló és oktatásfejlesztési döntéstámogató rendszer kialakítása AP Az előrejelzés szempontjai 1. A munkapiac leírása és foglalkoztatási igények előrejelzése. 2. Az oktatási igények

Részletesebben

A fiatalok pályaválasztási motivációi és munkahely választási szempontjai. - statisztikai adatok másodelemzése -

A fiatalok pályaválasztási motivációi és munkahely választási szempontjai. - statisztikai adatok másodelemzése - TÁMOP-1.4.-1/1.-1-000 " Fejér megyei foglalkoztatási paktum támogatása A fiatalok pályaválasztási motivációi és munkahely választási szempontjai - statisztikai adatok másodelemzése - 14. február 7. Készítette:

Részletesebben

CIGÁNY KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT BALATONFÜRED Szám: 1054- /2008. Előkészítő: Horváth József E L Ő T E R J E SZ T É S A Képviselő-testület 2008. március 27-i ülésére Tárgy: Beszámoló a Cigány Kisebbségi Önkormányzat

Részletesebben

A Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program véleményezése

A Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program véleményezése A Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program véleményezése FÖK: A program egyike a legjobban kidolgozott anyagoknak. Tekintve az EU-források felhasználásában rejlő kockázatokat, az operatív program hangsúlyát

Részletesebben

Bevezetés, ráhangolódás

Bevezetés, ráhangolódás Beszélgetés Csoport helye: Edelény létszáma összesen (fő): 20 időpontja: 2010.11.26. ebből férfiak száma (fő) 8 moderátor: Lepsényi Ildikó életkor év (átlag vagy tól-ig) 12-18 Bevezetés, ráhangolódás 1.

Részletesebben

Észak-Alföldi Regionális Rehabilitációs Kerekasztal Találkozó

Észak-Alföldi Regionális Rehabilitációs Kerekasztal Találkozó Észak-Alföldi Regionális Rehabilitációs Kerekasztal Találkozó A Lépéselőny Egyesület június 3-án kerekasztal találkozót szervezett a Visszatérés Rehabilitációs munkaerő-piaci szolgáltatás beindítása TÁMOP

Részletesebben

M5004 FELADATOK. f) elegendő előny esetén meg tudja kezdeni a program előkészítését, és a feltételek megteremtését ISMERETEK

M5004 FELADATOK. f) elegendő előny esetén meg tudja kezdeni a program előkészítését, és a feltételek megteremtését ISMERETEK M5004 FELDTOK Felnőttoktatási és képzési tevékenysége során alkotó módon alkalmazza a felnőttek tanulásának lélektani 4 törvényszerűségeit a) a felnőtt tanuló motiválására formális tanulmányai 5 során

Részletesebben

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM Foglalkoztatás Versenyképes munkaerő Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program 5-6. prioritás Nemzetgazdasági Minisztérium Munkaerőpiaci Programok Főosztály Foglalkoztatáspolitikai

Részletesebben

KIÚT A HÁTRÁNYOS HELYZETBŐL Modell értékű program a Zalaegerszegi kistérségben

KIÚT A HÁTRÁNYOS HELYZETBŐL Modell értékű program a Zalaegerszegi kistérségben KIÚT A HÁTRÁNYOS HELYZETBŐL Modell értékű program a Zalaegerszegi kistérségben Molnár Máté programigazgató X. Országos Tranzitfoglalkoztatási Konferencia Debrecen, 2012. október 24. I. Előzmények Alapítási

Részletesebben

PÉLDA. Társadalmi Hatás - Végzett hallgatókat foglalkoztató cégek

PÉLDA. Társadalmi Hatás - Végzett hallgatókat foglalkoztató cégek EvaSys MISKOLCI EGYETEM Válasz jelölése: Javítás: Kérem, használjon tollat vagy vékony hegyű filcet. Az űrlap automatikus feldolgozásra kerül. Az optimális beolvasási eredmények érdekében kérem, kövesse

Részletesebben

Milton Kft. Tréning ajánló. Elérhető tudás hiteles forrásból. Nyílt és belső tréningek Vezetői tréningek Tréningek munkaadóknak és munkavállalóknak

Milton Kft. Tréning ajánló. Elérhető tudás hiteles forrásból. Nyílt és belső tréningek Vezetői tréningek Tréningek munkaadóknak és munkavállalóknak Milton Kft. Tréning ajánló Elérhető tudás hiteles forrásból Nyílt és belső tréningek Vezetői tréningek Tréningek munkaadóknak és munkavállalóknak Bevezetés Tisztelt Ügyfelünk! Kedves Hölgyem és Uram! Belső,

Részletesebben

10. A mai magyar társadalom helyzete. Kovács Ibolya szociálpolitikus

10. A mai magyar társadalom helyzete. Kovács Ibolya szociálpolitikus 10. A mai magyar társadalom helyzete Kovács Ibolya szociálpolitikus Népességi adatok Magyarország népessége 2014. január 1-jén 9 877 365 fő volt, amely 1981 óta a születések alacsony, és a halálozások

Részletesebben

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR gyakorlatunk: A 2003/2004-es tanévtől foglalkozunk tudatosan a HH és a HHH gyerekek fejlesztésével. Az intézményi dokumentumaink tartalmazzák az IPR elemeit. A napi

Részletesebben

Szociális információnyújtás a Pro-Team Nonprofit Kft.-nél

Szociális információnyújtás a Pro-Team Nonprofit Kft.-nél Szociális információnyújtás a Pro-Team Nonprofit Kft.-nél A szolgáltatás átfogó és operatív célja A Pro-Team Nonprofit Kft. rehabilitációs akkreditált foglalkoztató, ahol több mint 2000 fő megváltozott

Részletesebben

DIPLOMÁS PÁLYAKÖVETÉSI RENDSZER 2013/2014. TANÉV ŐSZI FÉLÉV

DIPLOMÁS PÁLYAKÖVETÉSI RENDSZER 2013/2014. TANÉV ŐSZI FÉLÉV DIPLOMÁS PÁLYAKÖVETÉSI RENDSZER 2013/2014. TANÉV ŐSZI FÉLÉV 1. Neme 2. Születési éve 3. Lakhelye 1 4. Melyik évben végzett? 5. Melyik szakon végzett? 2 6. Milyen tagozaton végzett? 7. Idegen nyelv ismerete

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó. a Képviselő-testülethez

T Á J É K O Z T A T Ó. a Képviselő-testülethez 1 FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5./Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 19. T Á J É K O Z T A T Ó a Képviselő-testülethez a TÁMOP- 1.4.3-12/1-2012-0141,,e-KARRIER

Részletesebben

A pályakezdő álláskeresők munkaerő-piaci helyzete és a számukra nyújtható támogatások. Székesfehérvár, 2012. szeptember 27.

A pályakezdő álláskeresők munkaerő-piaci helyzete és a számukra nyújtható támogatások. Székesfehérvár, 2012. szeptember 27. A pályakezdő álláskeresők munkaerő-piaci helyzete és a számukra nyújtható támogatások Székesfehérvár, 2012. szeptember 27. Jogszabályi vonatkozás Fogalom meghatározás A foglalkoztatás elsegítéséről és

Részletesebben

Foglalkoztatás- és szociálpolitika

Foglalkoztatás- és szociálpolitika Foglalkoztatás- és szociálpolitika Munkanélküliség 2008/09 I. félév Dr. Teperics Károly egyetemi adjunktus E-mail: teperics@puma.unideb.hu Gazdaságilag aktív nem aktív népesség A gazdaságilag aktív népesség

Részletesebben

Munkakörelemzés a Pro-Team Nonprofit Kft.-nél

Munkakörelemzés a Pro-Team Nonprofit Kft.-nél Munkakörelemzés a Pro-Team Nonprofit Kft.-nél 1. A szolgáltatás átfogó és operatív célja A Kft 2007-től munkaerő közvetítő irodát üzemeltet megváltozott munkaképességű munkavállalók számára. Mint olyan,

Részletesebben

I. TARTALOMJEGYZÉK... 3 II. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 5 III. MUNKATÁRSAK... 8 IV. BEVEZETÉS... 9

I. TARTALOMJEGYZÉK... 3 II. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 5 III. MUNKATÁRSAK... 8 IV. BEVEZETÉS... 9 Tartalomjegyzék I. TARTALOMJEGYZÉK... 3 II. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 5 III. MUNKATÁRSAK... 8 IV. BEVEZETÉS... 9 V. MÓDSZERTAN... 9 V. 1. Kérdőív... 9 V. 2. Próbafelmérések... 9 V. 3. Mintavétel... 10 V.

Részletesebben

Rendhagyó Zárónap az Iskolai közösségi Szolgálatról a Mag-házban

Rendhagyó Zárónap az Iskolai közösségi Szolgálatról a Mag-házban Rendhagyó Zárónap az Iskolai közösségi Szolgálatról a Mag-házban Világkávéház (World Cafe) és az Iskolai Közösségi Szolgálat összekapcsolása. Miért is ne? Rendhagyó, hisz nem feltétlenül a konkrét, elvégzett

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI BESZÁMOLÓ 2012

KÖZHASZNÚSÁGI BESZÁMOLÓ 2012 KÖZHASZNÚSÁGI BESZÁMOLÓ 2012 GENIUS TEHETSÉGGONDOZÓ ALAPÍTVÁNY Budapest, 2013. április 30. TARTALOM 1. Egyszerűsített éves beszámoló 2. Kiegészítő melléklet 3. Közhasznúsági melléklet KÖZHASZNÚSÁGI MELLÉKLET

Részletesebben

GARAY ÉVA mentálhigiénés szakember Békéscsabai Regionális Képző Központ. 2007. november 28-30. SZEGED

GARAY ÉVA mentálhigiénés szakember Békéscsabai Regionális Képző Központ. 2007. november 28-30. SZEGED Mentálhigiénés tréning pályakezdők részére Pályaorientációs programfejlesztés és kísérleti képzés Csoportot vezető szakemberek továbbképzési tapasztalatai GARAY ÉVA mentálhigiénés szakember Békéscsabai

Részletesebben

A fiatalok munkaerő-piaci helyzete 2013.10.10.

A fiatalok munkaerő-piaci helyzete 2013.10.10. A fiatalok munkaerő-piaci helyzete 2013.10.10. Kugler Krisztián osztályvezető Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja Mozgásban az ifjúság Európa 2020 stratégia része a Mozgásban

Részletesebben

Democracy for the people by the people opinion law rights vote

Democracy for the people by the people opinion law rights vote Democracy for the people by the people opinion law rights vote Policy Suggestion Booklet Fiatalok és a demokrácia projekt Cipruson A projekt, amit az Európai Unió, Fiatalok Lendületben Programja támogat,

Részletesebben

A hallgatói és partner elégedettségvizsgálat sajátosságai

A hallgatói és partner elégedettségvizsgálat sajátosságai A hallgatói és partner elégedettségvizsgálat sajátosságai Szentgyörgyi Szilárd Veszprémi Egyetem A felsőoktatási intézmények minőségkultúra váltásának pilot programja A felsőoktatási kiválóság-modell intézményi

Részletesebben

elemér ISKOLAI ÖNÉRTÉKELŐ RENDSZER TANULÓI KÉRDŐÍV

elemér ISKOLAI ÖNÉRTÉKELŐ RENDSZER TANULÓI KÉRDŐÍV TÁMOP 3.1.1-08/1-2008-0002 elemér ISKOLAI ÖNÉRTÉKELŐ RENDSZER az IKT 1 -eszközök és digitális pedagógiai módszerek iskolafejlesztő szemléletű használatához TANULÓI KÉRDŐÍV Ez a kérdőív az elemér 2 önértékelő

Részletesebben

Hogyan adjuk, és hogyan fogadjuk az önkéntes tevékenységet? Önkéntes motivációk és önkéntes menedzsment elemek. Groska Éva mentor

Hogyan adjuk, és hogyan fogadjuk az önkéntes tevékenységet? Önkéntes motivációk és önkéntes menedzsment elemek. Groska Éva mentor Hogyan adjuk, és hogyan fogadjuk az önkéntes tevékenységet? Önkéntes motivációk és önkéntes menedzsment elemek Groska Éva mentor Az önkéntes szemszögéből felmerülő szempontok 1. Milyen tevékenységeket

Részletesebben

Közbeszerzési Műszaki Specifikáció Feladat Meghatározás

Közbeszerzési Műszaki Specifikáció Feladat Meghatározás Közbeszerzési Műszaki Specifikáció Feladat Meghatározás Kompetencia alapú oktatás feltételeinek fejlesztésére a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat fenntartásában lévő egyes oktatási intézményeiben

Részletesebben

Lorem ipsum AZ ÚJ SZÉCHENYI TERV TÁMOP-GOP FORRÁSAI INDULÓ ÉS MÁR MEGLÉVŐ VÁLLALKOZÁSOK SZÁMÁRA

Lorem ipsum AZ ÚJ SZÉCHENYI TERV TÁMOP-GOP FORRÁSAI INDULÓ ÉS MÁR MEGLÉVŐ VÁLLALKOZÁSOK SZÁMÁRA Lorem ipsum AZ ÚJ SZÉCHENYI TERV TÁMOP-GOP FORRÁSAI INDULÓ ÉS MÁR MEGLÉVŐ VÁLLALKOZÁSOK SZÁMÁRA A fórum tematikája Széchenyi Programiroda Nonprofit Kft. Aktuális pályázati kiírások Kérdezz-felelek Aktuális

Részletesebben

Minden sikernek megvan a maga története. Junior Managers Program Vezető-utánpótlás program

Minden sikernek megvan a maga története. Junior Managers Program Vezető-utánpótlás program Minden sikernek megvan a maga története. Junior Managers Program Vezető-utánpótlás program 2 www.bosch.hu/jobs Junior Managers Program Egyedi karrierlehetőség a Bosch vezető-utánpótlás programjában A Bosch

Részletesebben

Fejlődés és fejlesztés, középpontban a munkaerő mobilitás és flexibilitás Németh Kinga, 2011.06.07.

Fejlődés és fejlesztés, középpontban a munkaerő mobilitás és flexibilitás Németh Kinga, 2011.06.07. Fejlődés és fejlesztés, középpontban a munkaerő mobilitás és flexibilitás Németh Kinga, 2011.06.07. Tartalom I. A munkaerő mobilitás és flexibilitás elméleti háttere II. Munkaerő mobilitás és flexibilitás

Részletesebben

Megjegyzések a gyakorlati oktatási kézikönyvhöz

Megjegyzések a gyakorlati oktatási kézikönyvhöz Megjegyzések a gyakorlati oktatási kézikönyvhöz Oktatás - Gyakorlat - Innováció TÁMOP-4.1.1.F-13/1-2013-0009 Soós Gabriella - Dr. Kádek István Eger, 2015. január 22. Alapelvek A kézikönyv a gyakorlati

Részletesebben

Az ÉAOP-1.1.3-12-es pályázati kiírással kapcsolatos Gyakran Ismételt Kérdések gyűjteménye

Az ÉAOP-1.1.3-12-es pályázati kiírással kapcsolatos Gyakran Ismételt Kérdések gyűjteménye Az ÉAOP-1.1.3-12-es pályázati kiírással kapcsolatos Gyakran Ismételt Kérdések gyűjteménye 1, Innovációs pályázati felhívás C.1.2. pontja a jogi szolgáltatások felsorolásakor az írja, hogy jogi szolgáltatásnak

Részletesebben

kiadvány bemutatása Lépéselőny Egyesület Huri Beáta, elnök 2011.11.15. Agora kiadvány bemutatása

kiadvány bemutatása Lépéselőny Egyesület Huri Beáta, elnök 2011.11.15. Agora kiadvány bemutatása kiadvány bemutatása Lépéselőny Egyesület Huri Beáta, elnök 2011.11.15. Agora kiadvány bemutatása Összegzés A női életpálya sajátosságai A nők munkaerő-piacra való visszatérését akadályozó tényezők Civil

Részletesebben

SP, ISZEF??? Mutass utat! Pillók Péter

SP, ISZEF??? Mutass utat! Pillók Péter SP, ISZEF??? eszköz, véleménynyilvánítás, csatorna, esély 2009 óta, előzményei: Ifjúságról szóló fehér könyv, 2001. Európai ifjúsági paktum, 2005. a Nemzeti Munkacsoport működése Nemzeti Ifjúsági Stratégia

Részletesebben

Rövid távú munkaerőpiaci előrejelzés és konjunktúra kutatás 2007. SZEPTEMBER - OKTÓBER

Rövid távú munkaerőpiaci előrejelzés és konjunktúra kutatás 2007. SZEPTEMBER - OKTÓBER SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM FOGLALKOZTATÁSI ÉS SZOCIÁLIS HIVATAL MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA GAZDASÁG- ÉS VÁLLALKOZÁSELEMZŐ INTÉZET kirendeltség kódja adatszolgáltató sorszáma Rövid távú

Részletesebben

Fordulópont Program TÁMOP-5.3.8.A3-12/1-2012-0013

Fordulópont Program TÁMOP-5.3.8.A3-12/1-2012-0013 Fordulópont Program TÁMOP-5.3.8.A3-12/1-2012-0013 ELŐZMÉNYEK A DDRFK PROGRAMTAPASZTALATAI OFA programok: Újra Dolgozom Program (tartós munkanélkülieknek) Roma referensi, Lépésről-lépésre Program (roma

Részletesebben

Guidance-Partnership-Services Alternatív munkaerő-piaci program a Dráva mentén IPA HUHR/1101/2.1.2/0006

Guidance-Partnership-Services Alternatív munkaerő-piaci program a Dráva mentén IPA HUHR/1101/2.1.2/0006 Guidance-Partnership-Services Alternatív munkaerő-piaci program a Dráva mentén IPA HUHR/1101/2.1.2/0006 A projekt bemutatása Gyurok Ernőné dr. Bódi Csilla Szakmai igazgató, projektmenedzser DDRFK Nonprofit

Részletesebben

keep talking E-talking Network TM You are not alone

keep talking E-talking Network TM You are not alone keep talking E-talking Network TM You are not alone Minden HR vezető rémálma, avagy hogyan tanítsuk meg angolul és németül beszélni a dolgozókat gyorsan, hatékonyan és garantált minőségben? keep talking

Részletesebben

Értelmi fogyatékos ügyfelek felkészítése önálló

Értelmi fogyatékos ügyfelek felkészítése önálló Down Alapítvány MENTÁLISAN AKADÁLYMENTES KÖZLEKEDÉS 1145 Budapest, Amerikai út 14. Tel.: (061) 363-63-53 e-mail: down@downalapitvany.hu Értelmi fogyatékos ügyfelek felkészítése önálló közlekedésre,, utazásra

Részletesebben

A mikrovállalkozók tipikus foglalkoztatási problémája a szezonalítás: megoldás az alkalmi foglalkoztatás.

A mikrovállalkozók tipikus foglalkoztatási problémája a szezonalítás: megoldás az alkalmi foglalkoztatás. A mikrovállalkozók tipikus foglalkoztatási problémája a szezonalítás: megoldás az alkalmi foglalkoztatás. Nonprofit Munkaerő Közvetítő Iroda bemutatása Mikrovállalkozás, növekedés, foglalkoztatás, esélyteremtés

Részletesebben

A Katolikus Ifjúsági és Felnőttképzési Egyesület immáron harmadik alkalommal szervezi meg a Felnőttképzési csoportvezető képzését.

A Katolikus Ifjúsági és Felnőttképzési Egyesület immáron harmadik alkalommal szervezi meg a Felnőttképzési csoportvezető képzését. A Katolikus Ifjúsági és Felnőttképzési Egyesület immáron harmadik alkalommal szervezi meg a Felnőttképzési csoportvezető képzését. A 128 órás (8X2 nap) képzés célja a résztvevők képessé tétele önkifejezésre,

Részletesebben

TÁMOP 1.1.2 A hátrányos helyzetűek foglalkoztathatóságának javítása /Decentralizált programok a konvergencia régiókban/

TÁMOP 1.1.2 A hátrányos helyzetűek foglalkoztathatóságának javítása /Decentralizált programok a konvergencia régiókban/ TÁMOP 1.1.2 A hátrányos helyzetűek foglalkoztathatóságának javítása /Decentralizált programok a konvergencia régiókban/ Gyula, 2013. október 17. Készítette: Szabó Imre Békés Megyei Kormányhivatal Szeghalmi

Részletesebben

Hogyan segítsük családtagjainkat, ismerőseinket, környezetünket az internet előnyeinek megismerésében és hasznosításában?

Hogyan segítsük családtagjainkat, ismerőseinket, környezetünket az internet előnyeinek megismerésében és hasznosításában? Hogyan segítsük családtagjainkat, ismerőseinket, környezetünket az internet előnyeinek megismerésében és hasznosításában? Ön, aki már ismeri és használja az internetet, természetes, hogy bármilyen élethelyzetben,

Részletesebben

QALL Végzettséget mindenkinek! A kamara támogató szerepe gazdasági szempontból

QALL Végzettséget mindenkinek! A kamara támogató szerepe gazdasági szempontból QALL Végzettséget mindenkinek! A kamara támogató szerepe gazdasági szempontból Piacsek László Zoltán szakképzési tanácsadó Iparkamara A kamara feladatai, szerepe a szakképzésben 1. Gyakorlati képzőhelyek

Részletesebben

Internetes ügyintézésben otthon, az emagyarország Ponton...

Internetes ügyintézésben otthon, az emagyarország Ponton... Internetes ügyintézésben otthon, az emagyarország Ponton... emagyarország Hálózat Az emagyarország Pontok hálózata: Közel 2000 emagyarország Ponttal, ahol az eközszolgáltatások igénybevételéhez az internet

Részletesebben

Társasági képzések az üzleti stratégia szolgálatában

Társasági képzések az üzleti stratégia szolgálatában Társasági képzések az üzleti stratégia szolgálatában Budapest, 2010. március 25. PSZE HR Szakmai nap Előadó: Kalocsai Katalin Oktatási Központ Alapok A humán n tőke t elemei képzettség végzett munkával

Részletesebben

BEMUTATKOZÁS A HOLNAP ÉS A MA SZAKEMBEREINEK ÖT ÉRV A CADTERV MELLETT TARTALOMJEGYZÉK. tervezhet velünk

BEMUTATKOZÁS A HOLNAP ÉS A MA SZAKEMBEREINEK ÖT ÉRV A CADTERV MELLETT TARTALOMJEGYZÉK. tervezhet velünk A HOLNAP ÉS A MA SZAKEMBEREINEK BEMUTATKOZÁS Csoportunkon belül a CAD-Terv Training Kft. a képzések háza. Célunk naprakész szakmai ismerete ket átadni a résztvevők számára, oly módon, hogy az könnyen tanulható

Részletesebben

Képzési összefoglaló Mátészalka Város Önkormányzatánál tartott tréningekről ÁROP-1.A.2/A-2008-0084

Képzési összefoglaló Mátészalka Város Önkormányzatánál tartott tréningekről ÁROP-1.A.2/A-2008-0084 Cím: 1148 Budapest, Nagy Lajos király útja 1-9. Tel.: Fax: E-mail: 06-1-2733090 06-1-2733099 mail@bkf.hu Képzési összefoglaló Mátészalka Város Önkormányzatánál tartott tréningekről ÁROP-1.A.2/A-2008-0084

Részletesebben

Referenciai- intézmény szolgáltatások működtetése (kézikönyv) Bajza József Gimnázium és Szakközépiskola. Hatvan

Referenciai- intézmény szolgáltatások működtetése (kézikönyv) Bajza József Gimnázium és Szakközépiskola. Hatvan Referenciai- intézmény szolgáltatások működtetése (kézikönyv) Bajza József Gimnázium és Szakközépiskola Hatvan : 3000 Hatvan, Balassi Bálint út 17. titkárság: 37/341-455, 37/540-103; TARTALOMJEGYZÉK 1.

Részletesebben

A bennem rejlő vezető. Eredményes iskolai kultúra kialakítása pedagógusok és diákok életvezetési kompetenciáinak fejlesztésével

A bennem rejlő vezető. Eredményes iskolai kultúra kialakítása pedagógusok és diákok életvezetési kompetenciáinak fejlesztésével A bennem rejlő vezető Eredményes iskolai kultúra kialakítása pedagógusok és diákok életvezetési kompetenciáinak fejlesztésével Mit jelent a vezetés? A vezetés azt jelenti, hogy olyan világosan kommunikáljuk

Részletesebben

Központi diplomás pályakövető program (DPR)

Központi diplomás pályakövető program (DPR) TÁMOP 4.1.3 DPR Központi diplomás pályakövető program (DPR) avagy amit a VAS elbír Fodor Szabolcs 11. Educatio Nemzetközi Oktatási Szakkiállítás 2011. január 21. Tudja Ön pontosan, hogy mennyi ma Magyarországon

Részletesebben

Hozd ki belőle a legtöbbet fiatalok egyéni támogatása coaching technikával

Hozd ki belőle a legtöbbet fiatalok egyéni támogatása coaching technikával Hozd ki belőle a legtöbbet fiatalok egyéni támogatása coaching technikával Szuhai Nóra ügyvezető, coach, tréner mentor Legjobb vagyok Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft. MUTASS UTAT! Európai hálózatok a

Részletesebben

8. sz. melléklet Pszicho-szociális nevelési program a foglalkoztathatóságért. - képzési program folyamata -

8. sz. melléklet Pszicho-szociális nevelési program a foglalkoztathatóságért. - képzési program folyamata - ELŐKÉSZÍTÉS: 8. sz. melléklet Pszicho-szociális nevelési program a foglalkoztathatóságért - képzési program folyamata - A tanfolyam meghirdetése időpontok megjelölésével Jelentkezők regisztrálása A jelentkezők

Részletesebben

.comtárs. Program címe: Tanúsítvány száma: 10/2014 Tanúsítvány érvényességi ideje: 2016. november 18.

.comtárs. Program címe: Tanúsítvány száma: 10/2014 Tanúsítvány érvényességi ideje: 2016. november 18. Program címe:.comtárs Tanúsítvány száma: 10/2014 Tanúsítvány érvényességi ideje: 2016. november 18. Kérelmező neve: Tiszta Jövőért Közhasznú Alapítvány Program rövid leírása Célunk a segítésre motivált

Részletesebben

ZÁRÓRENDEZVÉNY. Pécs és Kistérsége Foglalkoztatási Megállapodás. Az Ifjúsági Garancia Program lehetőségei. Sasvári Gábor igazgató-helyettes

ZÁRÓRENDEZVÉNY. Pécs és Kistérsége Foglalkoztatási Megállapodás. Az Ifjúsági Garancia Program lehetőségei. Sasvári Gábor igazgató-helyettes ZÁRÓRENDEZVÉNY Pécs és Kistérsége Foglalkoztatási Megállapodás Az Ifjúsági Garancia Program lehetőségei Sasvári Gábor igazgató-helyettes Pécs, 2014. december 11. A GDP alakulása Az ipari termelés volumenindexe

Részletesebben

EQUAL és "ÉRTÉKMŰHELY" 08-05-14 "ÉRTÉKMŰHELY" 1

EQUAL és ÉRTÉKMŰHELY 08-05-14 ÉRTÉKMŰHELY 1 EQUAL és "ÉRTÉKMŰHELY" 08-05-14 "ÉRTÉKMŰHELY" 1 Fő témáink EQUAL program bemutatása ÉRTÉKMŰHELY ismertetése 08-05-14 "ÉRTÉKMŰHELY" 2 Az EQUAL program háttere A Strukturális Alapokból támogatott közösségi

Részletesebben

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA. miért az. toborzás könnyen és átláthatóan az europass dokumentumokkal. europass. ÖnéletraJz?

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA. miért az. toborzás könnyen és átláthatóan az europass dokumentumokkal. europass. ÖnéletraJz? EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA europass ÖnéletraJz? toborzás könnyen és átláthatóan az europass dokumentumokkal munkált ató knak miért az miért kérje az europass ÖnéletraJzot? Jobb minőségű önéletrajzok

Részletesebben

Képzettségi elvárások:

Képzettségi elvárások: Az MP Solutions Személyzeti Tanácsadó Kft. - toborzási és kiválasztási csapata bővítésére - HR gyakornokot keres. HR gyakornok Feladat és felelősségi kör: szaksajtó figyelés és piackutatási projektekben

Részletesebben

TÁMOP-1.4.1-11/1-2012-0019

TÁMOP-1.4.1-11/1-2012-0019 Társadalmi Megújulás Operatív Program Közösségi feladatokhoz kapcsolódó munkaerő-piaci programok támogatása című pályázati felhívásához a konvergencia régiók területén Kódszám: TÁMOP-1.4.1-11/1 Hátrányos

Részletesebben

WP2 Képzési igények felmérés - Összefoglaló beszámoló

WP2 Képzési igények felmérés - Összefoglaló beszámoló 1. Célok és célcsoportok A WP2 célja az Entre-Coach szerepek, kompetenciák, a felnőttek tanulási szokásainak és az igényelt képzés tartalmának a meghatározása. A kutatás célcsoportja egyrészt az oktatási

Részletesebben