Hajléktalanok sorsa KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT INGYENES LAPJA. Megváltozott az ingatlaneladás adózása. Horoszkóp 2008-ra

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "10 12 14 Hajléktalanok sorsa KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT INGYENES LAPJA. Megváltozott az ingatlaneladás adózása. Horoszkóp 2008-ra"

Átírás

1 A VIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT INGYENES LAPJA XVI. évfolyam 1. szám I január 15. I Megjelenik: kéthetente Hajléktalanok sorsa Megváltozott az ingatlaneladás adózása Horoszkóp 2008-ra

2 KÉPES HÍREK Aranylakodalom a Polgármesteri Hivatalban A Tóti házaspár fél évszázada fogadott örök hûséget. Holló-Szabó Mária és Tóti István 1957 december 21-én kötöttek házasságot a Bp.VIII. kerületi Anyakönyvi Hivatalban. Fél évszázada élnek Józsefvárosban, a Népszínház utcában. Az elpergett évtizedek alatt egy lányuk született, Mária, aki két immár felnõtt unokával, Szilviával és Tamással ajándékozta meg õket. Kerületünkben immár hagyománnyá vált, hogy az aranylakodalmukat ünnepelõ házaspárok- elõzetes kérés és egyeztetés után- ünnepi külsõségek közepette megerõsítik házassági fogadalmukat, s azt rövid ceremónia kíséretében a kerület polgármestere szentesíti. A Tóti házaspár aranylakodalmán Csécsei Béla polgármester elõtt erõsítette meg házassági fogadalmát. A polgármester öt szál vörös rózsából kötött jubileumi csokorral, emléklappal, esküvõi tortával ajándékozta meg a jubiláló házaspárt, s a ceremónia után állófogadás keretében elevenítették fel az öt évtized emlékezetes állomásait. Külön meglepetést jelentett, hogy az aranylakodalom ünneplésének végén Csécsei Béla a József Attila Színház Legyen a feleségem címû darabjára nyújtott át tiszteletjegyeket Tótiéknak, akik a színdarab címe szerinti felhívásra ötven évvel ezelõtt egybehangzó igen - nel válaszoltak. h.i. Kormányzati stop Másodfokon is jóváhagyta lapunk bejegyzési határozatát az oktatási és kulturális miniszter. Korábban Karalyos József, az Impress-Régió Kiadó vezetõje, a lap elõzõ kiadója támadta meg az elsõfokú határozatot. A másodfokú hatóság megerõsítette, hogy a lap kiadására korábban megkötött szerzõdés felmondása és a kiadó megválasztása az önkormányzat joga. A minisztérium ugyanakkor elutasította Karalyos Józsefnek a Józsefvár címû lapra vonatkozó bejegyzési kérelmét, mivel az megtévesztette volna az olvasókat, azt a látszatot keltve, mintha a Józsefvár az önkormányzat megbízásából jelenne meg, nem pedig ahogy az ténylegesen történik Karalyos magánvállalkozásában. A döntéssel végre ismét egyértelmû a helyzet: a kerületben egyetlen önkormányzati lap van, a miénk, az újabban József körút névre hallgató havilap pedig független magánvállalkozás. (k.m.) Mégis lefújták a kormányzati negyed építését. Három nappal azután, hogy a kormányszóvivõ megerõsítette: a kormányzati negyed az eredeti tervek, és határidõ szerint felépül, a szóvivõ önmagát is megcáfolva bejelentette, a kormány mégis leállítja a beruházást. A Nyugati pályaudvar mögé tervezett kormányzati negyed építését eddig is számos bírálat és szakmai kifogás érte. A projekt megvalósítására eddig 632 millió forintot költött el a kormányzat. nyz Alföldi Róbert a Nemzeti Színház élén Nyári Gyula felvétele A kerületben több helyen rendeztek jótékony célú karácsonyi ünnepséget. Képünkön a Szent György Lovagrend tagjai osztanak ajándékokat a Dankó utcai óvodásoknak. Már közismert, hogy a Nemzeti Színház élére Hiller István miniszter a józsefvárosi Bárka Színház igazgatóját, Alföldi Róbertet nevezte ki. A hír nyilvánosságra kerülésének idõpontja után, telefoninterjút kértünk a frissen kinevezett igazgatótól, hogy egyrészt gratuláljunk, másrészt megtudakoljuk a Bárka Színház közvetlen és távolabbi jövõjét. Alföldi Róbert megköszönte a jókívánságokat, és úgy nyilatkozott, hogy a kerületi színház új igazgatójára és mûvészi terveire vonatkozó elképzeléseit az önkormányzat Kulturális Bizottságával folyamatosan egyezteti. Kijelentette, hogy életpályája egyik legfontosabb idõszakának tartja a Bárka Színház élén töltött éveket. Nem közömbös számára, hogy a színház a jövõben megtartja-e vagy bõvítheti is azokat az értékeket, melyeket a Bárkára hagyományoz. A bõvítés fogalomkörébe sokan a színház közérthetõségét és közszolgálatiságát is beleértik, amelyeket a józsefvárosi színházi hagyományok is éltetnek és követelnek. H. 2

3 Döntések a kerület fejlõdéséért Az év utolsó testületi ülésén több jelentõs, a városfejlesztést szolgáló döntés is született, amelyrõl az alábbiakban tájékoztatjuk Olvasóinkat Célkeresztben: az üres helyiségek Valószínûleg mindenki tud a környezetében olyan, évek óta üresen álló önkormányzati helyiségrõl, amelynek gazdátlansága sok kellemetlenséget okoz a környék lakóinak. Ami az embereknek boszszúság, az az önkormányzatnak több száz millió forint ablakon kidobott pénz, hiszen az ilyen helyiségek állagmegóvását, közös költségét is fizetni kell, vagy ha szeméttel töltötték meg, a szállítás, ha hajléktalanok költöznek be, a kiürítés és fertõtlenítés költségét is állni kell. Hosszú évekig nem történt semmi érdemleges e téren, de szeptemberben a testület felkérte a Kisfalu Kftt, hogy készítsen felmérést az üresen álló helyiségekrõl. A felmérés és a hasznosításra szóló javaslat elkészült: eszerint 823 tartósan üres helyiség van jelenleg a VIII. kerületben, nagy részük vegyes tulajdonú társasházban. A részletes ingatlanfelmérést hasznosítás követi: az önkormányzat megpróbálja ezeket sorra bérbeadni, értékesíteni. Dr. Juharos Róbert városfejlesztési tanácsnok (Fidesz) Pénzügyi stabilizálás Dr. Juharos Róbert városfejlesztési tanácsnok javaslatát elfogadva, 15 milliárd forint keretöszszegû kötvény kibocsátása mellett döntött az önkormányzat. A kötvénykibocsátás a kerület fejlesztéseinek fenntarthatóságát, a költségvetés kiegyensúlyozását és tervezhetõségét teszi lehetõvé Ezzel a döntéssel részben kiváltja az önkormányzat a Corvin sétány miatt vállalt több milliárdos hitelállományt, másrészt tartalékot képez fejlesztési terveinek megvalósításához, és önerõt a megnyíló európai uniós pályázatokhoz. Dicséretes az új szabályozás A képviselõ-testület májusban döntött új Kerületi Építési Szabályzat (JÓKÉSZ) a ÖNKORMÁNYZAT Kerületi Szabályozási Terv (JKSZT) készítésérõl. A kerület teljes területére kiterjedõ szabályozási terv sokoldalú egyeztetéseket igényelt. Az elmúlt hónapokban a lakosságtól, a társadalmi szervezetektõl és a telektulajdonosoktól érkezett jogos igények, az érintett állami szervektõl kapott észrevételek figyelembevételével átdolgozott tervet a Központi Tervtanács dicsérettel véleményezte. Néhány kiemelt terület építési szabályzatának hatályba léptetését azonban a testület még további eredményes egyeztetõ tárgyaláshoz kötötte, ilyenek: a MÁV-területek, a Horváth Mihály tér Német utca József utca Õr utca által határolt és a Kerepesi út Százados út Stróbl Alajos utca Asztalos Sándor utca által határolt tömbök. Hatékonyabb feladatellátás Nemcsak a hivatali létszám csökkentését, hanem a bürokrácia mérséklését is eredményezi az eddig a Polgármesteri Hivatal keretein belül végzett bizonyos feladatok kiszervezése. A vagyonkezeléssel kapcsolatos feladatokat már szeptembertõl kiszervezte a testület, most a közúti, karbantartási, felújítási, a kertészeti munkákat, a közterületek fenntartását, a karbantartást, a beruházási, felújítási és közbeszerzési feladatokat adta át március 1-tõl a Józsefvárosi Vagyonkezelõ Kft nek tól 1 milliárd többletbevétel A törvény változása miatt januártól a vállalkozás tulajdonában álló telek illetve építmény nem részesíthetõ telek-, ill. építményadó-mentességben. A testület a telekadóalapot az eddigi 200 Ft/nm/év rõl 240 Ft/nm/év-re, az építményadót 900 Ft/nm/év-rõl 1080 Ft /nm/évre emelte. A változtatások megközelítõen 1 milliárd forint többletbevételt jelentenek a kerületnek évente. -if- Veszteségüzem: 823 kihasználatlan helyiség után fizetett eddig az önkormányzat A Józsefvárosi Egészségügyi Szolgálat felhívja Tisztelt Betegei figyelmét, hogy február 1.-tõl kezdõdõen az érsebészeti rendelésre jelentkezõ betegek idõpontot az Auróra utcai Szakrendelõ 5. emeletén mûködõ sebészeti kartonozóban kérhetnek személyesen, vagy telefonon, a tól a ig terjedõ telefonszámok valamelyikén, és a 143-as melléken. Február 1-tõl a recepción történõ idõpont adása megszûnik! Az érsebészeti szakrendelés vizitdíj és beutalóköteles! 3

4 EGÉSZSÉGÜGY Kérdezz-felelek az egészségbiztosításról Összeállításunkban kissé lerövidítve, de a tartalom tiszteletben tartásával közöljük Hárs Gábor, országgyûlési képviselõ közleményét, és kivonatosan ismertetjük a Nemzeti Egészségügyi Kerekasztal álláspontját. Józsefváros országgyûlési képviselõjeként más kormánypárti képviselõkhöz hasonlóan számos levelet kaptam, amelyek azt a felszólítást, jobb esetben kérést tartalmazták, hogy ne szavazzam meg a társadalombiztosítás átalakításáról szóló törvényt. Az egészségügy rendszerének átalakítását elengedhetetlennek tartom. A törvénytervezetet módosító javaslatok december 11-én történt parlamenti elfogadása, majd az ezt követõen tartott frakcióülésen lefolytatott vita azonban meggyõzött arról, hogy nincs mire várni, az egészségügy reformjának megkezdése nem tûr halasztást. A szavazás után választóimnak tartozom azzal, hogy álláspontom motívumait röviden összefoglaljam különös tekintettel arra, hogy rendkívül sok a politikai indíttatású, szándékos félremagyarázásból adódó félreértés, illetve a törvényjavaslat talán nem kellõ megvilágításából származó ismerethiány. Az egészségügy jelenlegi rendszerének igazságtalan, pazarló és elégtelen voltát naponta tapasztaljuk. A magyar egészségügy szolgáltatási színvonala gyökeres finanszírozási és mûködési átalakítások nélkül az ott dolgozó tisztességes többség minden törekvése ellenére is folyamatosan romlik. Az eddigi kormányzatok erre a helyzetre adott válaszai kimerültek a járulékterhek folyamatos emelésében, a hiánynak az adóforintjainkból való fedezésében és a lassan kötelezõvé váló hálapénz megtûrésében. Mindehhez nem szabad tovább asszisztálni! A magyar állampolgárok érdekeit nem a semmitmondó mellébeszélés, a gyáva, a rossz beidegzõdéseken változtatni nem merõ politikusi magatartás, hanem az ország hosszú távú hasznát figyelembe vevõ döntések szolgálják. Az egészségbiztosítási pénztárakról szóló törvény újrateremti és megerõsíti a társadalmi szolidaritást. Az egészségügy finanszírozása a törvényjavaslat elfogadása után is az egységes nemzeti kockázatközösségen alapuló, szolidaritáselvû, kötelezõ társadalombiztosítás keretében történik. A törvény Melyik biztosítónak kellenek? garantálja, hogy senki nem maradhat ellátás nélkül, és nem lehet különbséget tenni az ellátásban gazdag és szegény között. Az új rendszerben amely hatékonyan fogja felhasználni befizetett járulékainkat egyetlen magyar állampolgár sem maradhat a másikéval egyenértékû biztosítás nélkül. Ugyanakkor az új rendszerbe belépõ pénztárak tisztább viszonyokat teremtenek, emelik az ellátás színvonalát. Az új rendszer tehát mindenkinek többet ad: a választás szabadsága mellett az összetartozás biztonságát is. Mindezekre tekintettel szavazatommal ismét támogatni fogom az egészségbiztosítás reformját. Hárs Gábor, országgyûlési és önkormányzati képviselõ (MSZP) Valami Amerika... Eddig legfeljebb a Vészhelyzetben láthattunk a mûtét után ébredésükkor a biztosításuk miatt aggódó betegeket, de az egészségügy átalakításáról szóló törvény életbe lépése után a filmvászonról életre kelhetnek nemcsak õk, hanem a Doktor House szigorú kórházigazgatónõje is. Most az Nemzeti Egészségügyi Kerekasztal megállapításaival ismertetjük meg Önöket. Még a fejlett piacgazdaságú országok szervezete, az OECD is azt mutatta ki, hogy egyetlen országban, ahol versengõ biztosítók léteznek, sem következett be a várt minõségi és hatékonysági javulás. Éppen ellenkezõleg: a piaci verseny társadalmi szinten rosszabb helyzetre vezetett, mint a változás elõtt volt. Tovább nõ az egyenlõtlenség és a nagy többség számára nehezül, drágul a szükséges ellátásokhoz, gyógyszerekhez, gyógyászati segédeszközökhöz jutás. A tartósan betegek járnak a legrosszabbul. A változások a fiatalabb, tanultabb, módosabb, egészségesebb, városi emberek számára kedvezõbbek. A biztosítási elv az egyéni kockázaton, a társadalombiztosítás a közösségi kockázat kezelésén alapul. Széleskörû külföldi tapasztalat, hogy az üzleti biztosítók stabilitásuk megõrzése és a nyereségesség miatt ellenérdekeltek a krónikus és veleszületett betegséggel küszködõk, az idõsek és a gyermekszüléssel kapcsolatos egészségügyi ellátásokra szorulók Biztosítás nélkül biztosításában. Egy biztosítónak az a legjobb üzlet, ha megbízható befizetõ, ugyanakkor várhatóan kevesebb kiadást jelentõ tehetõs, egészséges ügyfelei vannak. Erre befektetõi, részvényesei is rákényszerítik, akik azt várják tõle, hogy jövedelmezõségre törekedjen. Az Egyesült Államokban mára 45 millió embernek egyáltalán nincs egészségbiztosítása, 54 millióan pedig a legszegényebbeknek járó állami biztosítással rendelkeznek. Ezért kezdeményezte például Kalifornia kormányzója, Arnold Schwarzenegger is az egyfizetõs, egybiztosítós rendszer bevezetését. A szomszédos Kanadában pedig fejenként fele annyiért mindenkit garantáltan ellátó, jó színvonalú egészségügy mûködik hála az egységes, egybiztosítós rendszernek! Sok országban megbánták, hogy korábban bíztak a verseny jótékony hatásában. Példájuk arra tanít, hogy könnyen lehet veszélyes, jóvátehetetlen lépést tenni. Utoljára Szlovákiában ismerték be a kudarcát. Természetesen vannak, akik számára elfogadhatóan mûködik ez a rendszer. Õk jó környezetben, várakozásmentesen, jó minõségû, kényelmes ellátást kapnak, és ha akarnak, biztosítót is válthatnak. Magyarországon is vannak, akiknek ma sem okoz gondot társadalmi kapcsolataik révén és hálapénz megfizetésével ezt megkapni. A valódi megoldás nem egy gyökeresen új, valójában piaci alapon mûködõ rendszer bevezetése, hanem az OEP átgondolt reformja lehetne. A magánbiztosításnak nem szabadna teret nyernie a társadalombiztosítás rovására, hanem alternatívaként szabadna léteznie. 4

5 SZELEKTÍV HULLADÉKGYÛJTÉS KÖZTÉR Ha Mohamed nem megy a hegyhez a hegy megy Mohamedhez. Akár lehetne ez a mondás is a szlogenje az önkormányzat új környezetvédõ felhívásának. Aki eddig eléggé elszánt volt, eddig is elballagott szelektíven gyûjtött hulladékával a legközelebbi gyûjtõhelyre, de nagyon sokan nem veszik maguknak a fáradságot erre. A felmérések bizonyítják, hogy az emberek többsége legfeljebb 300 métert hajlandó tenni az ügy érdekében. Talán van megoldás. Szelektív hulladék begyûjtõ kocsi Erzsébetvárosban A szelektív hulladékgyûjtés új formája: házhoz megy Az emberek rohanása, lustasága, kényelmessége, végülis mindegy mi, de arra késztette a szolgáltatókat, hogy keressék a megoldást a szelektív hulladékgyûjtés elérhetõbbé tételére. A cél, hogy a szelektív hulladékgyûjtés olyan természetes mozdulatként épüljön be a mindennapokba, mint ahogy bevisszük az újságot a postaládából, vagy lekapcsoljuk a villanyt, ha elmegyünk otthonról mondja dr. Kocsis Máté alpolgármester (Fidesz) a program elõterjesztõje. A szelektív hulladékgyûjtés új formája ezért házhoz megy, és nem várja meg, amíg az emberek idõt, energiát szánnak arra, hogy õk menjenek a szelektív gyûjtõkhöz. Valljuk be, ez sokkal kényelmesebb. Budapesten már jó tapasztalatok vannak például Erzsébetvárosban, Gazdagréten. De hogy történik mindez? A szolgáltató elsõ lépésben kihelyezi az ingatlanok elé a gyûjtõedényeket és/vagy mûanyagzsákokat, amelybe a lakók elkülönítve gyûjthetik a háztartási hulladékot. A szállítóautó hetente érkezik a ház elé, üríti az edényeket. Mindez a lakóknak, társasházaknak nem kerül pénzbe. Különösen elõnyös lehet ez a módszer a családi házas övezeteken (pl. Tisztviselõ-telep), ahol eddig a távoli közös gyûjtõk egyáltalán nem voltak hatékonyak, de a társasházaknak is érdemes számolniuk, mert a szemétszállítási díj a külön kezelt mennyiség árával csökkenthetõ. Ingyenes és környezetkímélõ Mivel a szolgáltató nem szed díjat a gyûjtésért, számára nem a díjfizetés, hanem a begyûjtött hulladék jelenti hasznot, amelyet pénzzé tesz, újrahasznosít. Az önkormányzatnak ez a megoldás terhet vesz le a válláról, mert a hulladékgyûjtés törvényben elõírt feladatát megnyugtatóan, színvonalasan oldhatja meg. A lakóknak a kényelem és szemétszállítási díj csökkenése az azonnali kézzelfogható haszon, hiszen amennyivel több szelektíven gyûjtött hulladékot tudnak gyûjteni, annyival kevesebb lesz a hagyományosan gyûjtött szemét. Az Fõvárosi Közterület Felügyelet (FKF Rt.) által elszállított szemét tömege nagymértékben csökkenhet, ezért az FKF számára kihelyezett gyûjtõedények nagysága és száma csökkenthetõ. Az FKFnek fizetendõ szemétszállítási díj 30-50%-kal csökkenhet. Mindannyiunknak azonban a környezet kímélése a legfõbb haszon. Persze, számolni kell a hátrányokkal is. Helyet kell biztosítani például a tároló edényeknek. A szállítás is valamivel több idõt, munkát igényel, hiszen több helyen kell megállnia a szállítónak, több edényt kell kiüríteni. Csatlakozás Az önkormányzat úgy döntött, hogy megfelelõ számú jelentkezõ esetén támogatja a házhozmenõ szelektív hulladékgyûjtés bevezetését a kerületben. Természetesen, a házhozmenõ szelektív hulladékgyûjtés bevezetése nem szünteti meg az eddigi közös gyûjtõket. Amennyiben az ingatlantulajdonos, a társasház úgy dönt, hogy kipróbálná a házhozmenõ szelektív hulladékgyûjtést, e szándékát jeleznie kell az EMLA Környezeti Management és Jog Egyesületnél. Az egyesület a csatlakozni kívánó házakat összegyûjti, és ha megfelelõ számú jelentkezõ lesz a kerületben, az önkormányzat együttmûködési megállapodást köt a szolgáltatóval, közhasznú munkásokat biztosít a szállítás segítéséhez és elindítja a szolgáltatást. Felhívás Józsefváros közös képviselõihez, ingatlan tulajdonosaihoz A Józsefváros Önkormányzat Képviselõ-testülete minden kerületi ingatlan részére lehetõséget kíván teremteni az úgynevezett házhoz menõ szelektív hulladékgyûjtés bevezetésére. Kérjük, a józsefvárosi ingatlantulajdonosokat és társasházakat, hogy hozzanak döntést legkésõbb március 1-éig arról, hogy kívánnak-e csatlakozni a házhoz menõ szelektív hulladékgyûjtéshez! A csatlakozás és a szolgáltatás ingyenes. A házhoz menõ szelektív hulladékgyûjtéshez csatlakozhatnak: társasházak, családi házak, önálló ingatlannal rendelkezõ irodák, üzlethelységek, vendéglátóhelységek. Csatlakozási szándék bejelentése, további információ: Berki András (EMLA Egyesület) Telefon: /19 mellék 5

6 KÖZTÉR Önkormányzati büdzsé Vannak, akik at az önkormányzatok fekete évének tartják, és vannak, akik reménykednek: nem lesz igazuk. Tény, hogy összességében csökkennek az oktatásra, egészségügyre, szociális ellátásokra az önkormányzatoknak juttatott kormányzati pénzeszközök, és az önkormányzatoknak kell kifizetniük intézményeik megemelkedett gáz- és villanyszámláit is. Mi várható a Józsefvárosban érdeklõdtünk dr. Gotthard Gábor frakcióvezetõnél: Valóban, minden eddiginél rosszabb helyzetben kell gazdálkodnunk. Az önkormányzati rendszer kiépítésekor az állami támogatás aránya még 70%-os volt, és a helyhatóságoknak a fennmaradó 30%-ot kellett fedezniük, ma ez az arány éppen fordított: tevékenységünknek csak 30%-át finanszírozza az állami költségvetés. A kerület költségvetésének elõkészítése most kezdõdött el, de azt már látjuk, hogy minden területen ésszerûsítésre kell törekednünk. Meg kell vizsgálnunk, hogy melyek a kötelezõ feladatok, ezeket milyen költséggel látjuk el, és melyek azok, amelyek visszaadhatók, esetleg alacsonyabb szinten, olcsóbban is elláthatók. Már tavaly komoly változtatásokat hajtottunk végre a költségvetési hiány lefaragására, de ezt a munkát az idén is folytatni kell. Ami költséghatékonyabban látható el más formában, azt a feladatot meg kell próbálni másnak átadni, kiszervezni. Ahol párhuzamosságot látunk vagy pazarlást, azt megszüntetjük. Összességében úgy látom, hogy ilyen módon a több mint egymilliárdos hiány csökkentése sikerülni fog, és egy végrehajtható, intézményeink mûködését biztosító költségvetésünk lehet. koncz dr. Gotthard Gábor frakcióvezetõ (Fidesz) És nyert Magyarország! Az ünnepek után csöndesen mosogatok, takarítom a romokat, amikor a rádióban egy sportriporter örömittas, lelkendezõ szavaira figyelek fel: És nyert Magyarország! Szent ég! Vajon mit? Csak nem olimpiát, futballbajnokságot? kérdezem magamtól, de tudom, hogy ez sem az idõpont, sem az eredmények miatt nem valószínû, így figyelek tovább. Az extázisban lévõ riporter megismétli: Megnyertük! És rögvest megtudom, mit is: a színvonalas oktatást, az átlátható egészségügyet, az egyszerûsödõ közigazgatást, a kiszámítható nyugdíjrendszert és még néhány nagyszerû dolgot, amitõl a normális ember gyomra rögtön görcsbe rándul. A jót nem adják ingyen folytatja, azért mindenkinek tennie kell fejezi be diadalmámorban úszva, én meg csak állok kábán, kezembõl kicsúszik a tányér. Jól hallottam? kérdezem magam, vagy csak a szilveszteri kabarét ismétlik? Nem tudom ugyanis elképzelni, hogy ekkora pofátlanság létezik. Az emberek most kezdik igazán érezni a kormány megszorító intézkedéseinek valódi súlyát, megérkeznek az elsõ emelt díjas gáz- és villanyszámlák, drágább lesz a kenyér, a hús, tandíjat és vizitdíjat fizetünk, még azt várják, hogy ujjongjanak is közben? Vagy csak arról van szó, hogy a Miniszterelnöki Hivatal kommunikációs csapata sokmillió forintért ismét rendelt egy nagyszerû kampányt? Hát, ezt tényleg megnyertük. Segítség! (c.z) Néma kiáltás Folytatja éhségsztrájkját a jezsuita szerzetes Két jezsuita szerzetes, Vértesaljai László és Hofher József szolidaritásból a nemzet szegényeiért, az ellehetetlenült, peremre szorult, teljesen kilátástalan jövõ elõtt álló embertársaik iránt, és az egészségügyi törvény ellen december 17-én éhségsztrájkba kezdett. Terveik szerint az ételmegvonást vízkereszt napjáig, január hatodikáig folytatták volna, de mivel nem tapasztaltak semmiféle pozitív változást a kormányzat szándékaiban, így 6 Vértesaljai László meghatározatlan ideig továbbra is csak vízen és gyümölcsteán él, szerzetestársa pedig heti két napos böjtbe kezdett. Az éhségsztrájkot néma segélykiáltásnak szánták a szerzetesek, mint Vértesaljai László a Pesti Jézus Szíve templom igazgatója lapunknak elmondta, ilyen mértékû erkölcsileg, morálisan megalázó helyzetre, mint amibe az ország jutott az elmúlt tizenhét évben nem volt példa. A magyar választók akaratát nem veszi figyelembe a kormány, teljesen elszakadt a vezetés a néptõl, és intézkedéseinek semmi köze a normális élethez. Radikális tiltakozásukkal a kormány emberek tízezreit szegénységbe taszító intézkedéseire akarják felhívni a figyelmet. Úgy vélik, hogy az egészségügyi biztosítás parlamenti elfogadása felér a kettõs állampolgárságról szóló december 5-i szavazással, azzal a különbséggel, hogy most nem a nemzet lelkét, hanem a testét támadja a kormány. A szerzetesek akciójához már több paptársuk csatlakozott. Nyerges Zoltán Tájékoztató polgármesteri fogadóóráról Csécsei Béla polgármester következõ fogadóórája február 4-én (hétfõn) lesz. A fogadóórára elõzetes bejelentkezés szükséges a telefonszámon, vagy személyesen, ügyfélfogadási idõben a Polgármesteri Hivatal Önkormányzati Irodáján (I. em. 108.).

7 OKTATÁS Tanár, tankönyvszerzõ, vezetõ Beszélgetés Csepela Jánosnéval, a Józsefvárosi Történelem Munkaközösség vezetõjével, a Práter Ének-zene Tagozatos Általános Iskola vezetõtanárával, tankönyvíróval Kezdhetjük egy közelképpel? Kérem, mondja el, hogyan került a pályára! Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karán végeztem, történelem orosz nyelv és irodalom szakon. Késõbb latin nyelvbõl középfokú nyelvvizsgát szereztem. Az egyetem elvégzése után az ELTE Általános Iskolai Tanárképzõ Fõiskolai Karán és a II. Rákóczi Ferenc Gimnáziumban tanítottam, de a diplomaosztás óta fõállásban a Józsefvárosi Önkormányzat Práter Ének-zene Tagozatos Általános Iskolájának tanára vagyok óta vagyok az ELTE történelem vezetõtanára, 1985 óta a VIII. kerületi történelem munkaközösség vezetõje, és 1997 óta a kerületben mûködõ komplex társadalomismeret minõségmérés- és biztosítási team vezetõje. A tanítás mellett eddig 11 munkám jelent meg a Nemzeti Tankönyvkiadó gondozásában, valamint három cikkem a Módszerver internetes honlapon. Metodikai cikkeim jelentek meg a Történelemtanítás címû folyóiratban, részt vettem a RAABE Kiadó Tanári Kincsestárának összeállításában, a Stiefel Történelmi Atlasz készítésében, szerzõként illetve lektorként a Balázs Diák történelmi transzparenssorozatának összeállításában. Igazán nagy tapasztalatokkal rendelkezik. Megkérdezhetjük, milyen a jó diák? Több évtizedes tapasztalatom szerint a diákok jó része nem attól lesz jó, hogy becsöngettek, attól sem, hogy bejött a tanár. A diákok akkor tudnak leginkább értékes és hasznos tevékenységet folytatni, ha életkoruknak megfelelõ munkaformákkal tesszük változatossá a napi tanítást. A játékosság, a változatosság, az arányos képességfejlesztés és a folyamatos munkáltatás a garancia a diákok érdeklõdésének és tárgyszeretetének állandó ébrentartására. Ezt az alapelvet a kerületi történelem munkaközösség tagjai is vallják és hirdetik. Milyen ez a munkaközösség? Munkaközösségünk jelenleg 7 iskola tanáraiból tevõdik össze, létszámunk 11 fõ. Erõsségünk abban áll, hogy nemcsak jó munkakapcsolat, hanem baráti viszony is összefûz bennünket. A fluktuáció csaknem ismeretlen körünkben, a kollégák régóta a Aponthatárok megállapítására és a felvételi eredmények kihirdetésére január 15- én kerül sor. A felvételi döntésrõl a felsõoktatási intézmények a kihirdetés után írásban értesítik a jelentkezõket. A jelentkezõ az elsõ olyan helyre Képünk illusztráció nyer felvételt, ahol elérte a megállapított ponthatárt. Nem vehetõ fel felsõoktatási intézménybe az a pályázó, aki nem rendelkezik a képzéshez szükséges végzettséggel, nem éri el a megállapított ponthatárt vagy a jogszabályi minimum pontszámot (alap-, kerületben dolgoznak. Az elmúlt évek során neves elõadókat, tankönyvszerzõket hallgathattunk meg, és szakmai kirándulásainkon sikerült bejárnunk a történelmi és a mai Magyarország nevezetes helyszíneit. Az igényes tanórai munka mellett igyekszünk hozzájárulni a gyermekek szabadidejének tartalmas kitöltéséhez is: helytörténeti, honismereti és történelmi szakkörök mûködnek a kerület iskoláiban. Versenyeink szervezésében alapvetõ célunk, hogy minél több gyereket bevonjunk a tartalmi munkába. A többéves múltra visszatekintõ vetélkedõink közül több is regionális versennyé nõtte ki magát. Milyen sikerekkel büszkélkedhetünk? A Fejtöri verseny gyõztesei a Losonci Téri Általános Iskolából kerültek ki, 5. osztályban Matyi Ákos, 6.-ban Fehér Andrea, 7.-ben Saleh Omar, míg 8.-ban Diós Péter nyerte meg a versenyt. Érdemes megemlíteni felkészítõ tanáraikat is: Szabó Ritát, Földi Juditot és Horváth Zoltánt. Fontos megjegyezni, hogy az elmúlt években diákjaink (Somogyi, Vajda, Práter) budapesti eredményeik alapján bejutottak a Vas Megyei Pedagógiai Intézet által szervezett országos történelemverseny döntõjébe. Iskoláink indulnak a fõváros által szervezett Horváth Mihály történelem versenyen, a TITOK Országos levelezõ feladatmegoldó versenyen. Több iskola tanulói (Német, Losonci, Vajda, Práter) évek óta vesznek részt a Kálti Márk országos tesztversenyen, ahol általában az elsõ tíz helyezett között végeznek. Novák Imre Felvételi döntés a februárban induló képzésekrõl: január 15-én illetve egységes, osztatlan képzésben - az emelt szintû érettségiért járó többletpontokkal együtt, de a más jogcímet adható többletpontok nélkül számítva pont, felsõfokú szakképzésben pedig 140 pont). OFIK 7

8 INTERJÚ PRÁGER FERENC Ki vigyáz a Józsefvárosra? Új vezetõ a kerületi kapitányság élén Práger Ferenc ezredes, a VIII. kerületi rendõrkapitányság vezetõje 47 éves, nõs, hat gyermeke van óta dolgozik a rendõrség kötelékben, elõször a közlekedésrendészeten járõrként, késõbb baleseti helyszínelõként. A Rendõrtiszti Fõiskolát 1987-ben fejezte be ben került a IV. kerületi kapitányságra, nyomozóként. Egy évig a BM rendvédelmi Szolgálatánál teljesített szolgálatot, de 94-ben bûnügyi osztályvezetõként visszakerült Újpestre ban nevezték ki a IV. kerületi kapitányság vezetõjének január elsejétõl Józsefváros rendõrkapitánya. December végén forgószél söpört végig a budapesti kapitányságokon: hat kerületben váltottak le, helyeztek át, illetve neveztek ki új kapitányokat. Práger Ferenc ezredest ez a szél sodorta a negyedik kerületirõl a nyolcadik kerületi kapitányság élére. A közvélemény nem sokat tudott meg az intézkedések hátterérõl, de vajon az érintettek kaptak-e eligazítást, magyarázatot, indoklást? A választ az új rendõrkapitánytól várjuk, aki az interjú készítése idején még csak második munkanapját töltötte a kerületben, mégis készséggel állt olvasóink rendelkezésére. Eligazítás volt. A budapesti rendõrfõkapitány kért fel arra, hogy vállaljam el a nyolcadik kerületi kapitányság vezetõjének megüresedett helyét. Ide mindenképpen tapasztalt, gyakorlott vezetõ kellett. Engem a korábbi kapitánynyal, Perlaki Attilával egy idõben neveztek ki ban kapitánynak. Harmadik évtizede vagyok a rendõrségnél; a negyedik kerületben töltöttem másfél évtizedet, jórészt vezetõként. Perlaki kapitánnyal személyes, jó ismeretségben vagyok. Egyik lányom itt dolgozott nyomozóként, amíg ide nem kerültem, és pozícióink összeférhetetlenné nem váltak. Így nem volt teljesen ismeretlen a kerület elõttem. Ezzel együtt túlzás lenne azt állítani, hogy örömmel jöttem el Újpestrõl. Ott már kiépítettem egy mûködõ rendszert. Nem könnyû váltani, nehéz az új helyzethez alkalmazkodni, de nálunk fegyelem van; az utasításokat végre kell hajtani. Milyen tervekkel jött? Egy jól mûködõ kapitányságot vettem át csak folytatni kell a munkát. A helyi önkormányzattal és a közbiztonsági Kht-val együttmûködve szeretnék dolgozni a józsefvárosiak biztonságáért. A biztonságérzetet leginkább a létszámhiány megszüntetésével lehetne erõsíteni. Kapott-e erre vonatkozó ígéretet a budapesti fõkapitánytól? A helyi lehetõségek minél jobb kihasználásával szeretnék eredményt elérni. Ígéretet nem, de beszéltünk róla. A schengeni határok bevezetésével sok határõr került át rendõrségi állományba. A nyolcadikba nem jutott véletlenül? De, éppen most állt szolgálatba négy fõ bûnügyi területre. A járõrhiány azonban változatlanul nagy pedig éppen a járõrözõ rendõrök látványa adhatná meg az itt élõknek a biztonságérzetét. A helyi lehetõségek minél jobb kihasználásával és a kerület biztonságában érdekeltek együttmûködésével szeretnék eredményt elérni. Mit vár az önkormányzattól? Azt, hogy folytatódik az eddigi gyakorlat, és az eddigi támogatásokat anyagi és technikai segítségre gondolok továbbra is biztosítják a kerület érdekében végzett munkához. A kamerarendszer fejlesztésével például bizonyos fokig kompenzálni lehet a járõrök hiányát. Kollégáimmal minden reggel eldöntjük: aznap a kerületben hol van legnagyobb szükség a rendõri jelenlétre, és a döntésben szerepe van a kameráknak is. Milyenek az elsõ benyomásai? Milyen vezetõnek tartja magát? Ne várjon tõlem részletes beszámolót; ez még csak a második napom! Sok a fiatal kolléga itt, talán ennek is köszönhetõ, hogy dinamikus vezetõkkel találkoztam. Hogy milyen vagyok, azt inkább a munkatársaimtól kellene megkérdezni! Megkövetelem a munkát, de próbálok emberséges lenni. Maximalista vagyok fõleg, ha magamról van szó -, de odafigyelek az emberekre. Mi tölti ki az életét, ha éppen nincs szolgálatban? A család. Hat gyermekem van. Négyen már önállóak, dolgoznak, a két kisebb három- illetve hétéves. Egyik fiam hivatásos katona, a lányom mint említettem nyomozó. Nekem az a kikapcsolódás, ha otthon lehetek, vagy ha a kisebbekkel néha elmegyünk kirándulni. Mit szólt a család a változáshoz? Feleségem megedzõdött már mellettem. Tudja, hogy ha feladat van, akkor azt el kell végezni becsülettel, odaadással. Koncz Mária 8

9 JELES NAPOK Farsangi mulatság és karnevál A vízkereszt napjától a nagyböjt kezdetét jelentõ hamvazószerdáig tartó farsangi idõszak a mulatságok, bálok, ünnepi lakmározások és a maszkos felvonulások idõszaka. Az ókori eredetû, tavaszköszöntõ, téltemetõ ünnep a kereszténység térhódítását követõen kezdetben csak megtûrt, majd jelentõs hagyományokkal rendelkezõ szokásként maradt fenn. A farsang a német Fastnacht (bõjtelõéj) szóból ered, amely a farsangi idõszak végét jelentõ húshagyókeddre utal. A farsangi ünnepkör legjellemzõbb mozzanata hazánkban éppúgy, mint más európai népeknél, a jelmezes-álarcos alakoskodás. Már a XV. század óta szólnak különbözõ adatok a férfi-nõi ruhacserérõl, álarcviselésrõl, az állatalakoskodás különbözõ formáiról. A farsangi idõszakban újra közéleti eseménnyé váltak a tizenkilencedik században divatba jött bálozások. Az óvodások és iskolások körében pedig minden éven sikert arat a jelmezes bál, amikor a gyerekek a legkülönbözõbb személyek, figurák bõrébe bújhatnak. A farsangi mulatságok, jelmezes felvonulások kapcsán elõszeretettel használjuk a karnevál kifejezést is, ha ezt halljuk, rögtön két helyszín jut eszünkbe, Rio és a nem is olyan távoli Velence, ahol évrõl-évre világlátványosságnak számít az álarcok és jelmezek mögé bújt emberek táncos felvonulása. Szerencsére, hazánkban is egyre több farsangi néphagyományt elevenítenek fel. Ezek közül az egyik legjellegzetesebb a mohácsi busójárás, a környékén élõ délszlávok (sokácok) farsang végi alakoskodása. A helybeliek ilyenkor rémisztõ maszkok mögé rejtik az arcukat, és állatbõrbe bújnak, hogy így ijesszék el a telet. Mindeközben hatalmas ricsajt csapnak, hogy még hatásosabb legyen a fellépésük. A tavaszváró hagyománykörbe tartozó ünnepen a busók kiáltásokkal, kürtöléssel, kolompolással és kerepeléssel házról házra mennek, végigjárják az udvart, hamut szórnak a ház földjére, a küszöbre, az istálló szalmájára. Aztán a férfiak a város fõterén mérik össze erejüket, végül pedig elégetik a telet jelképezõ szalmabábut. Ezek a cselekmények egyrészt gonoszûzésre, másrészt termékenységvarázslásra utalnak. Vízkereszt Háromkirályok napja (január 6.) a harmadik században keletkezett keresztény ünnep, a karácsony utáni tizenkettedik nap. Eredetileg Jézus születésének ünnepe volt, ezt mutatja a liturgiában használt Epiphania Domini név, amely a hellenisztikus vallás kultuszaiban az istenek megjelenésének az ünnepét jelentette. A Keleti egyházban megõrizte ezt a tartalmát, ezért az ortodox vallás hívei ezen a napon ünneplik a karácsonyt. A Nyugati egyházban a negyedik században Krisztus születésének napját áthelyezték (a római napisten Sol ünnepnapjára) december 25-re. A vízkereszt pedig Jézus isteni mivoltának, a napkeleti bölcsek látogatásának, Jézus megkeresztelésének és elsõ csodatételének ünnepe lett. A római egyházi szertartás szerint ezen a napon vizet szentelnek, a víz megszentelésének, azaz megkeresztelésének szertartásából ered az ünnep magyar neve. Nyerges Zoltán 9

10 FÓKUSZBAN Szatyorba zsugorodott életek Európa nagyobb városai évtizedek óta hadakoznak hajléktalanná lett, utcán élõ lakosaik ellátásával. Budapesten, és ezen belül a Józsefvárosban is az utcán vagy aluljárókban, hidak alatt sok ezren telelnek. Köztük az állását, családját, józan eszét vesztett, diplomás jogásztól az analfabéta alkoholistáig minden szerencsétlenbõl akad, és mindnyájan a Dankó utcai fapadosban húzzák meg magukat. Évekkel korábban élénk politikai vita kísérte a kerületi hajléktalan-gondozást, hiszen a többnyire jóakarat vezérelte józsefvárosi intézményalapítások ide koncentrálták azt a lakhelyét, munkáját, életcélját vesztett budapesti réteget, mely egy kerület számára komoly gondot és anyagi terhet jelent. Farkas Barnabás Farkas Barnabás, szociális munkás, a Fûtött utca elnevezésû karitatív hajléktalan-szálló vezetõje, megszokta, hogy a tél beálltával, az ünnepek közeledtével megszaporodnak az itt kilincselõ újságírók és riporterek. A társadalom lelkiismeretfurdalásának biztos jele ez mondja, aztán, vagy éppen ezért, keményen, kendõzetlenül fogalmaz. Ez a társadalom, az életével fizet a társadalmi változásokért. Legtöbbje bejelentetlenül dolgozott, nyugdíjra jogosulatlan, munkátlan, céltalan, családját, lakását vesztett ember. Tíz-húsz évvel látszanak öregebbnek a valós koruknál; az utcai élet kegyetlen ellenfél decemberében Háros Ferenc 15 éve lakója a fapadosnak. Bevonták a jogosítványát, bevallja: iszik. Reménye sincs, hogy sofõrként dolgozhat, elromlott a szeme, zörög a tüdeje. Elvált. A gyerekei nem tudnak róla, igaz, õ se róluk. Tudja, hogy a fapados a létra legalja, reménye sincs, hogy az átmenetibe valaha is bekerüljön. Pusztai Lajos alól csõdbe ment a kft., ahol dolgozott, munkakeresés ürügyén jött össze a korábbi szakikkal, akik közös ivászatba fojtották a bánatukat. Az asszony elvált, a gyerekeket és a lakást nekik ítélték. Marós szakmunkás lenne, de ha bemondja, hogy a Dankó utcában él, máris másé az állás. Szõrös és ápolatlan, azt mondja, nem zavarja, mert itt nem feltûnõ. nyitottunk az Oltalom Karitatív Egyesület részeként februárjától a Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség az intézmény mûködtetõje, jórészt állami, fõvárosi és kerületi anyagi segítségbõl élünk. Alapelvünk egyszerû: mindenkit befogadunk, akit máshová, bármilyen okkal, kifogással nem engednek be. Bizonyos, hogy az átlagemberek elszörnyednének, ha ide vetõdnének ez bizony a kerület szegényekkel teli negyede. Elkeserítõ és diadalmas egyszerre amit itt lát. Lesújtó, hogy a XXI. században, 19 évvel a rendszerváltás után így vegetálnak emberek, és diadalmas, hogy az utca helyett, itt, melegben étellel, tévével, könyvtárral, mosdóval, orvosi szobával adunk elviselhetõ keretet az elviselhetetlennek. Sokan mégis inkább a szabad ég alatt telelnek... A kinti, azaz a normális társadalom tagjai a lakásukon belül falakkal választják el az életterüket, itt harminc centis légrés választja el az embereket ennyi a két vaságy közötti távolság. Ha ez a kiindulási alap, itt békésebben tûrik egymást az emberek, mint odakint. Nappal kiáramlanak, estére visszaszivárognak. Nincs bérlet, naponta kell sorba állni a bekerülésért. ez a befejezõ aktusa a haszontalan napnak, amikor parkokban, feltört lakásokban, raktárakban, bontási Butykó Emilia tíz éve lakó. Hatvannak néz ki, de bevallása szerint negyven. Majszolja a kenyeret, mert egyetlen foga nincs. Adatfeldolgozó volt, ma alkalmi takarító. Ápolónõi képzettségrõl beszél, de az a bánata, hogy nem hiszik el, az iratait pedig ellopták. Jó ez a szálló, mert kodekulált mondja, s nincs szívem kijavítani. Fuzsaj Józsefnek két általánosa van, elment segédmunkásnak, mikor egy vállalkozó itt bent a fapadosban toborzott. Négy napig téglát talicskázott, aztán a fõnök egy fillért se fizetett neki, sõt tanúkkal bizonyította, hogy Fuzsaj József be nem tette a lábát az építkezésére. Nem tudja, ki orvosolná a baját, mert a személyijét ellopták, igazolni se tudja magát. területen húzódnak meg, illetve keresnek kapcsolatot a kinti világ embereivel, vagy pénzt. Mi nappali melegedõvel, éjjeli menedékkel és szüntelen szociális munkával állunk csatasorba, kevés sikerélménnyel, sok pofonnal és csalódással megélve választott hivatásunk mindennapjait. Évente hatvanezer betérõnk van nappal, és ugyanannyi éjjel is. Naponta kétszázötven, éjjelente kétszázhúsz a menedéket keresõ. Több szociális munkás hiányolja a törvényi szabályozást, amely a lakhatási jogokat deklarálná! A rendeletek nem követik a való életet. Érvényes egy olyan paragrafus, mely három négyzetméterben szabályozza a hajléktalan ember melegedõben elfoglalandó területét. És ha mínusz 15 fok van? Akkor kezdjem lecentizni a szabad területet? Inkább kiszólok: Jóember, jöjjön be! A legtöbb ember reklámszatyorban hozza a motyóját. Furcsa fintor, hogy a bevásárlóközpontok a szatyorfeliratokkal reklá- 10

11 FÓKUSZBAN Meddig élsz? Nyári Gyula fotói mozzák magukat itt, a hajléktalanok közt.. Elcsodálkozna, hogy egyegy ember mit tart fontosnak belerakni a korábbi életébõl. Fényképek, iratok s jobbára olyan csecse-becsék, amik egy újrakezdésnél teljesen feleslegesek. Talán meglepõ, de személyi igazolvány már alig található. Miért? Annak most ötezer forint az ára, eladni és lopni is érdemes. Gondolja meg, most már az Európai Unió hány országába érvényes! Van diplomás jogászunk, több tanárember és egyre több analfabéta. Tanfolyamot is szerveztünk nekik. Karácsonyra saját írással küldhettek üdvözletet azoknak, akikkel évek óta nem volt kapcsolatuk. Tudja, mekkora dolog ez? kérdezi Farkas Balázs, s megnyugtatom: tudom. Ezzel együtt megrendülten távozom. H.I. Az emberek átlagéletkora az utóbbi évtizedekben jelentõsen növekedett de nem mindenütt egyformán. A nõk közismerten tovább élnek, jobban ellenállnak az élet viszontagságainak, de különbségek nemcsak a nemtõl függnek, hanem a lakóhelytõl is. Az MTA Társadalomkutató Központjában végzett vizsgálat fényt derített arra, hogy Budapesten a legmagasabb életkort a budai zöldövezetekben élõk érik el, a legrövidebb várható élettartamra pedig a józsefvárosiak számíthatnak. A csaknem tíz évnyi különbség sokféle okra vezethetõ vissza: a környezet, a levegõ minõségének jelentõs különbségeire, valamint a Józsefvárosban élõk rosszabb anyagi-társadalmi helyzetére, aminek következtében kevesebb idõt, pénzt, energiát tudnak fordítani az egészséges táplálkozásra, a betegségek megelõzésére, s portolásra és a személyi higiéniára. k.m. Életmentõ hajléktalanok Életmentõ kitüntetés átadására hívták Gyarmati Jánost és Makó Sándort, akik október 7-én a budapesti Árpád híd pesti hídfõjénél megmentették Janza Györgyné életét, aki öngyilkossági szándékkal a Dunába vetette magát. A folyóban sodródó, fuldokló hölgyre a híd közelében tartózkodó két férfi figyelt fel, mindketten a vízbe ugrottak és a fuldoklót közösen a partra segítették. A hírt a Közigazgatási Hivatal levelébõl tudtuk meg. A hivatalos levél hangsúlyozza, hogy Janza Györgyné életét önfeláldozó cselekedetükkel, saját életük veszélyeztetésével Gyarmati János és Makó Sándor mentették meg. A kormány nevében, a pénzjutalommal járó Életmentõkitüntetést december 21-én dr. Forgács Imre hivatalvezetõ adta volna át, ha a kitüntetettek megjelentek volna. A hivatal értesülése szerint mindkét életmentõ hajléktalan, s idõnként a józsefvárosi fûtött utcában, a Dankó utca 15. szám alatt találhatók. A Józsefváros újság szerkesztõsége kapcsolatba lépett a szálló vezetésével, ahonnan azt a felvilágosítást kaptuk, hogy a kitüntetettek tudnak az elismerésrõl, s legjobb belátásuk szerint cselekednek. A szerkesztõség szándékai szerint az életmentõ hajléktalanokról késõbb riportot jelentetünk meg. H. INGYENES JOGI tanácsadás a Menhely Alapítványnál lakással, lakhatással kapcsolatos ügyekben, a lakásvesztés megelõzése céljából. Lakáscsere és adásvétel feltételei, ügymenete; lakhatást érintõ kérdések (adó, illeték, haszonélvezet, öröklés); lakáseladás, - vétel, -csere buktatóinak kikerülése; adásvételi, csere-, ajándékozási, bérleti szerzõdések véleményezése. Telefonos tanácsadás, idõpont egyeztetés hétköznap ig. Tel.: 06-20/

12 CÍMLAPSZTORI INGATLAN Hogyan változott meg az ingatlaneladás adóztatása? Fizetni, fizetni, fizetni Megváltozott a lakáseladás utáni személyi jövedelemadó (SZJA) fizetési kötelezettség szabályrendszere. Ha Önnek a lakáseladásból származó jövedelmét nem kell lakásvásárlásra költenie, vélhetõen jól járt azzal, hogy megvárta a január elsejét. Ha azonban lakáscélra fordítja az összeget, úgy nagy eséllyel nem Ajanuártól életbe lépõ jogszabályt figyelembe véve a családi kassza legjobban akkor gyarapszik, ha öt évig megtartjuk ingatlanunkat, mert ez esetben egy fillér jövedelemadót sem kell fizetnünk. Ha korábban kell megválnunk házunktól, lakásunktól, akkor le kell rónunk a 25%-os adót. Azért ennyit, mert az ingatlaneladásból származó jövedelem külön A kivétel A személyi jövedelemadózásban megszûnik a lakásszerzési kedvezmény. Amennyiben valaki eladja a lakását, a jövõben adóznia kell, az adófizetést új ingatlan vásárlásával sem lehet elkerülni. Egyetlen kivétel akad, ha a lakásból szerzett jövedelem közeli hozzátartozó nyugdíjasotthonban történõ ellátására fordítják. adózó jövedelemnek minõsül. Korábban, amennyiben a lakáseladásból származó jövedelmet hatvan hónapon belül lakáscélra fordítottuk, az APEH visszatérítette a befizetett adót. Januártól ez is változott, hiszen ez évtõl az adóhatóság vizsgálhatja vagyoni, jövedelmi, szociális helyzetünket, sõt, utána járhat annak is: mire költjük a lakáseladásból nyert pénzt. Kedvezõ elbírálás esetén az adó egésze vagy része továbbra is visszajár, peches esetben viszont a befizetett szja-ról lemondhatunk. Viszonylag szerencsés helyzetben vannak, akik korábban (már 2007-ben) eladták lakásukat, és ez év január 1-je után (de öt éven belül!) új lakásba költöznek, hisz õk szintén visszakapják a befizetett adót. Áfaköteles eladás Januártól vezették be azt a szabályt is, hogy azoknak a magánszemélyeknek, akik sorozatjelleggel értékesítik a telkeket, használatba nem vett, vagy legfeljebb kétéves lakásuk után áfát kell fizetniük. Az áfatörvény értelmében a magánszemélyek is áfaalanyokká válnak, ha két év alatt négy lakást, épületet, telket adnak el. Szakértõk szerint az új jogszabályok miatt az újszerû lakások piaca szinte teljesen eltûnik, a használt lakások forgalma pedig csökken. fizetni. Az önkormányzatoknak ezt az adót kötelezõ lesz kivetni. A változás azokat a vállalkozásokat érinti, amelyek tulajdonosai és nem bérlõi az általuk használt ingatlannak. A vállalkozónak az eddigi tíz év helyett húsz évig kell figyelnie, hogy a megvásárolt ingatlant (amelynek visszaigényelte az áfáját) áfaköteles tevékenység végzésére használja-e, és milyen mértékben. Ha az ingatlant áfamentes tevékenységre is használja, a visszakapott áfa egy részének újbóli befizetésére válik kötelezetté. Bevételarányosan. LL VM Meghívó A telkek Januártól megváltoztatták a telkek illetékmentességére vonatkozó szabályokat is. Ez évtõl a telekvásárlás (öröklés, ajándékozás) csak akkor illetékmentes, ha a négy éven belül ráépített ház alapterülete eléri, meghaladja a maximális beépíthetõség 10 százalékát. Eddig nem volt ilyen megkötés. A kormány 2008-tól 50 százalékos rátát akart, de a tervezetet a parlamenti képviselõk végülis enyhítették. A vállalkozások A vállalkozásoknak mostantól értékalapú építményadót kell A Kekec (Társasházak érdekképviseleti szervezete) 2008 január 25-én 16 órakor a Józsefvárosi Galéria társalgójában (József krt. 70 sz.) fórumot tart. A rendezvény témái: tetõtér, illetve foghíj - beépítések jogi témái, tartozások behajtásának módozatai, elszámoló közgyûlésekkel kapcsolatos jogi problémák.elõadó: dr. Molnár Erika ügyvéd. A rendezõk várják a társasházi közös képviselõket, lakókat, és minden érdeklõdõt. A fórum keretében a jelenlevõk a témákkal kapcsolatos kérdéseire az elõadó válaszol. 12

13 Reneszánszév 2008 és mûvészeti kiállítások, valamint kulturális rendezvények teszik emlékezetessé a neves évfordulót. A programsorozat közös gondolkodásra, összefogásra ösztönzi a kulturális intézményeket, a mûvészeti és a tudományos élet képviselõit. Az Iparmûvészeti Múzeum együttmûködve a Budapesti Történeti Múzeummal, a Magyar Nemzeti Galériával és az Országos Széchenyi Könyvtárral a 4X a Reneszánszról címû közös kiállítással kapcsolódik az emlékév rendezvényeihez. KULTÚRA Mátyás király öröksége, a gótikától a barokkig: reneszánsz mûvészet Magyarországon (16-17 század) Magyar Nemzeti Galéria, március 28 június 30. Csillag a holló árnyékában Vitéz János és a magyar humanizmus kezdetei Országos Széchenyi Könyvtár március 14 június 14. Jövõre ünnepeljük Hunyadi Mátyás királlyá választásának és trónra lépésének ötszázötvenedik évfordulóját. A 2008-as esztendõt ezért az Oktatási és Kulturális Minisztérium a Magyar reneszánsz évének nyilvánította. Jövõre az egész éven át tartó programsorozat mutatja be a reneszánsz korát; történeti Hagyomány és megújulás a magyar királyi udvarban Budapesti Történeti Múzeum, március 19 - június 30. Az itáliai majolikamûvészet és Mátyás király udvara Iparmûvészeti Múzeum, március 25 június 30. Könyvajánló Zerkovitz Béla életregénye Nem vaskos, de nagyon tartalmas könyvvel adózott a Rózsavölgyi Kiadó Zerkovitz Béla sokak számára kedves emlékének. Gál Róbert a Lehár- életrajz után Mi muzsikus lelkek címmel írta meg a zeneszerzõ színidirektor életének epizódjait születésétõl a 20-as évek végéig. 14 éves volt amikor családjával Szegedrõl a fõvárosba költözött, a terézvárosi Eötvös utca 29-be, innen járt a Markó utcai fõreáliskolába, amelyet késõbb Karinthy oly emlékezetesen örökített meg a Tanár úr kérem!- ben. Kitüntetéssel szerez építészdiplomát a Mûegyetemen, de már végzõsként éneklik kupléit a Nagymezõ utcai Fõvárosi Orfeumban. Elsõ nagy sikere a Bözsi, ne sírjon, amelybõl néhány hét alatt kottát adtak el, a szöveget is õ írta. Részese lesz a pesti irodalmárok-zenészek társaságának, mindig meg lehet találni a New York kávéház irodalmi asztalánál, esetleg a közeli Balaton kávéházban, a Rákóczi út józsefvárosi oldalán. Mindenki kedveli, a nehéz természetû Ady is szerette tavaszán megírja elsõ operettjét, az Aranyesõt, amelyet a Népoperában mutatnak be. Kapcsolata megmarad akkor is a mai Erkel Színházzal, amikor már Városi Színháznak nevezik. Kötõdik a kerülethez, talán nem véletlen, hogy egyik kedvenc operettje a Csókos asszony itt játszódik. A 30-as években átveszi a József körúton megjelenõ Magyar Vaskereskedõ címû lap szerkesztését; ezt az érdeklõdésétõl távol esõ feladatot is jól látja el között õ igazgatja az Erzsébet körúton a Royal Orfeumot, késõbb már bérli. Ismeri és szereti az Erzsébetvárost, apósa a Jósika utcában lakik, gyakran sétál gyermekeivel az akkor még a VII. kerülethez tartozó Városligetben. De otthon volt õ az egész városban. Még az akkor még beépítetlen Duna-parton is meg-megfordult: szeretett itt sétálni gyermekeivel az üres telkek, raktárak között. Rengeteg név, Budapest jellegzetes figurái jelennek meg a könyv lapjain. Epilógusban Zerkovitz sanzonjai, operettjei sorakoznak idõrendben, szépen fejezve be az illusztrációkkal bõven ékesített kötetet. Róbert Péter A Mantuai herceg elköszönt Egyik 2007-es lapszámunk Arcél rovatában mutattuk be B. Nagy János operaénekest, aki számos kitüntetése betetõzéseként március 15-én részesült Kossuth Díjban. A szeretett, mûvészetében és emberségében igazi józsefvárosi tenorista, karácsony elõtt, türelemmel viselt hosszú betegség után hunyt el. Kényszerpályán telt az élete, mert aki olyan Isten-áldotta hanggal születik, mint Õ, annak elõbb-utóbb énekesnek kell lennie. Az volt, azzá lett, s közben soha egy pillanatra nem tagadta meg kézmûves õseit és saját életének cserépkályha-építõ fejezetét. Kályha-remekekben örökítette meg alkotói egyéniségének egyik felét. Másik fele szerint, innen a szomszédból, a Lovassy László utcából, generációnk legfényesebb, legolaszosabb tenorjával énekelte végig az operairodalom legnehezebb tenorszerepeit, s közben esendõ és szeretetreméltó ember maradt. A klasszikus zene, és a magyar opera minden ismerõje és rajongója között, fájdalommal köszönnek el tõle józsefvárosi barátai és az újság szerkesztõsége is. hegyi 13

14 HOROSZKÓP Meteorológia A jelentés, amit kaptam Rövid, alig néhány szavas: Olyan heves hóhullás van, Hogy már egész Heves havas! Kelet felõl havat jósol Délnyugatról szelet Csak tudnám, a Krúdy utca Nyugat-e vagy Kelet? ************** A hálapénz nem bálapénz! Kérem én a doktor úrnak Most hálapénzt hoztam, Ahogy újesztendõ táján Száz év óta szoktam Gyütt vóna a zuram is de Õ meg szegény pára Másik borítékot vitt a Zurológiára. Elintézzük néném, rögtön, Be is lehet menni, Csak elõbb a vizitdíjat Tessék idetenni! ************** A balek A kenõpénzt együtt Fölöztük le mutyiban Miért vagyok mégis Egyedül a dutyiban? ************** Csõd Disznótorba hívtak, Köszönettel veszem, Hurka-kolbász helyett Müzli-csülköt eszem! Zrufkó Jóslat 2008-ra Kos A kos lendületesen udvarol, lendületesen él és lendületesen vitatkozik. Hûség, érzelmi stabilitás jellemzi, nagy szíve van, szeretetre méltó társ szerencsés, kinél a kos családtag ban a kos ügyesen, szerencsésen veti majd magát az élet dolgaiba. Jó érzékkel köt üzletet, navigál vállalkozást, elképzeléseit, terveit nagy eséllyel váltja valóra. A kosnak minden oka megvan rá, hogy 2008-ban jó reményekkel kezdjen bele bármi újba. Jó belépõk után könnyedén veszi az akadályokat. Szinte nem is kell ugrania, csak szökkennie ********** Bika A bika számára a testi-lelki építkezés ideális éve lehet a mostani. Ez évben az egészség terén is szerencsésnek mondhatók a bika kilátásai. E jegyben születetteknek 2008-ban azonban érdemes kicsit ügyelniük az anyagiakra! Ne kezdjen minden alkalommal rohanni, ha villog az akció felirat, mert a vásárlások után könnyen kapja magát azon, hogy üres a pénztárcája. Járjon el körültekintõen, ha családban él, mielõtt nagyobb pénzügyi kérdésekben döntene. Feltétlen hagyatkozzék kedvesére, rokonára. Persze csak akkor, ha nem bika, mint Ön ********** Ikrek Ezen jegyben született ember társaságban érzi jól magát. Kíváncsi érdeklõdõ, sokoldalú. A 2008-as esztendõ számos nagyszerû utazást, kalandot hozhat el számára. Az ikreknek fontos a figyelem, de megesik, hogy felületes és figyelmetlen. Kritikusai szerint olyan könnyen képes összetéveszteni a dolgokat, mint átlagember az egypetéjû ikreket ban, még akkor is, ha eddig soha nem tette, használjon határidõnaplót! Jegyezzen fel mindent, és próbáljon megfelelni környezete elvárásainak! A munkában sok nehézséget hozhat az év eleje, az ikrek azonban képes megkétszerezni erejét, így elõbb-utóbb a siker sem maradhat el. ********** Rák A rák számára fontos a nyugodt környezet és a család. A ráknak ráadásul mindig szép a körme, annak ellenére, hogy kisollóját nem mindig találja... Ez nem lesz másként 2008-ban sem, hiszen Ön szeszélyes és szobája néha rendetlen ban meglepetések sorával kápráztatja el szûkebb környezete. A rák erre rá is szolgál, hisz megértõ társ, és általában nem vágja el a házasság és a barátság fonalát. Míg emberi kapcsolatok tekintetében sikert, harmóniát hoz az év, a karrierépítés terén kicsit nehezebben halad elõre. ********** Oroszlán Két dudás még 2008-ban sem fér el egy csárdában, fõleg ha mindkettõ oroszlán. Az oroszlán szeret szerepelni, dicsekedni, uralkodni. Ugyanakkor szeret segíteni, gondoskodni és szeretni is. Ha jól választ párt, az oroszlán a türelmet segítséggel, odafigyeléssel képes viszonozni. Számukra a 2008-as esztendõ a munka mellett az aktív pihenést hozza majd. Ez lehet akár egzotikus utazás, gyakori kikapcsolódás, vagy éppen fürdõzés. A lényeg: a korábbi feszített tempó után a legtöbb oroszlánnak lesz ideje kicsit lustálkodni, amit nem is nagyon bán majd. ********** Szûz A szûz az év elején kicsit bánatos, úgy érzi kevesen törõdnek vele. Ne essen depresszióba, néhány hét, és a helyzet megváltozik. Hogyne változna, hiszen a szûz rendszeretõ, precíz, takarékos, megbízható: Ön minden leendõ férj és feleség álma! A szûz azonban félénk, és bár kedveli munkáját, gyakran önbizalomhiánnyal küzd. Hiába birtokolja õ a távirányítót, rendszerint párjuk mondja meg: hova kapcsoljanak. Ettõl függetlenül ban munkahelyén viszonylagos nyugalomra, párkapcsolatában pedig szeretetteljes légkörre számíthat. Igaz idén is összekap jó párszor házastársával, de ezek nem lesznek hosszú életû zördülések. ********** Mérleg Szereti méricskélni embertársait, a világ dolgait és a vacsoráját is. Ez valahol jó tulajdonság, hiszen különleges helyzetekhez is képes igazodni, ám jó étvágya miatt néhol ruháját is igazítani kell. Így karácsony után nem ártana megszabadulni a fölös kilóktól! A tavasz erre remek alkalom, ha erõt vesz magán, és vállalja a sétát, kocogást, megjósoljuk: fogyni fog. A sovány mérlegeknek sem árt a tavaszi mozgás, ezáltal õk gyöngécske izomzatukat erõsítik. A lustálkodásnál amúgy is fontosabb az egészség! ********** Skorpió Ön temperamentumos, teli rengeteg energiával és mindig van célja. Néha szép, néha csúnya 14

15 HOROSZKÓP dolgokat tesz, a fontos: megmutathassa, mire képes. Szereti a kihívásokat, de 2008-ban végre próbáljon meg csakis jó dolgokat tenni! Törje fejét nagyszerû találmányokon, szerezzen meglepetést, szervezzen partikat, rendezvényeket, vagy éppen lakáscserét, felújítást. Jól bírja a stresszhelyzeteket, így párja sokkal hamarabb kikészül, mialatt Ön megvalósítja álmait. Jól terhelhetõ, nem riad vissza a veszélytõl, sõt keresi azt ban is kockázatokat vállal, amit az esetek nagy többségében sikerrel tesz. ********** Nyilas A nyilas bája, bûvereje ez évben növekszik, így a többi jegynek érdemes 2008-ban vigyázni a nyilassal! Igaz, akár szerencsés is lehet az, aki útjába kerül, ha a nyilas érzelmei õszinték. Ámor nyilaival pontosan és kíméletlenül céloz, egy vesszõvel akár még az ikreket is leteríti. Nagyon sok nyilas ez évben találhatja el (meg) élete párját, míg a párkapcsolatban élõ nyilasok számára gyermekáldást hozhat a as esztendõ (akár ikreket is ). A még független nyilasok számára házasságkötésre kiválóan alkalmas az esztendõ. ********** Bak Ön idén is sokat bosszankodik majd a magyar labdarúgás vagy politikusaink szereplésén. Elegáns, megvet mindent, ami közönséges. A fentieken túl a bak-jegyben született emberek többsége megbízható. A férfiak számára a bak nõ ideális társ, hûsége páratlan és számos sikerre, eredményre sarkalja párját. A bak a földön jár, és ez nem változik meg a as esztendõben sem. Racionálisan gondolkozik, fokozatosan halad elõre, pedig neki is akadna lehetõsége számos hitel közül választani. A bak ezzel ellentétben nem kockáztat, így pezsgés helyett nyugalmat, rendet hoz számára a 2008-as év. ********** Vízöntõ Az Ön számára az új év ünneplések sorával indul. A csendes többség januárban csak az új évre koccint, míg a vízöntõ ekkor ünnepli születésnapját is. Különc mivolta ellenére emberi kapcsolatai javulnak, szerettei, kollégái egyre inkább elismerik. A vízöntõk barátságosak, sajátjuk az információk pontos áramoltatása, és értékeik, egyediségük tudatában is szerényen kezelik azt a tényt, hogy a világon belõlük van a legkevesebb. Mérsékelt, nyugodt magatartásával 2008-ban a vízöntõ elismerése növekszik, hisz egyre többen szomjazzák a szeretetet, megbékélést; a lángoló haragot a vízöntõ képes leginkább eloltani ********** Halak Ön halak, így gyakran úszik együtt az árral Mivel hazánkban az árak emelkednek, így Ön is kénytelen emelkedni A halak jegyében születettek ezt persze az idei évben sem kopoltyúval teszik a 2008-as évben egyre többen emelkednek a hivatali ranglétrán. A halak számára jót jósolnak a csillagok, a folyóban élõknek a pikkelyeik, a földön élõknek a pénze gyarapszik: sikeresen építik cégüket, karrierjüket. A halak gyenge pontja, hogy megtéveszthetõek. Ezért legfontosabb tanácsunk: inkább döntsön a tisztességes, de lassabb gyarapodás mellett, és kerülje azt, aki a zavarosban halászik. LL Apróhirdetés VEGYES FOGSORJAVÍTÁS megvárható Orczy út 29. Nyitva: 8-16 óráig. Tel: VILLANYOS netán vizes gondja van? Hívjon! Tel: , ELMÛ minõsített vállalkozó. KOLLAGÉNES testfeszesítés, svédmasszázs: ; talpmasszázs: Judit Stúdió, Dohány u. 67. INGATLAN TÁRSASHÁZAK közös képviselete. Tartozások behajtását kiemelten kezeljük. Generál F. Kft., a klinikák közelében. Tel/Fax: ZÁRHATÓ GARÁZS bérleti joga átadó a Bacsó Béla utcában, megegyezéssel. Érd.: MÁRIA UTCÁBAN PARKOLÓHE- LYEK bérelhetõk. Érd. munkaidõben: telefonszámon. ELADÓ tulajdonostól felújított 2 szobás 65 m2-es lakás, rendezett liftes társasház elsõ emeletén. Ára: 14,9 mft. Érd.: m2-es helyiség utcai bejárattal bérbeadó a Tömõ utcában, Szemklinikával szemben. Érd: Kedves Józsefvárosi Sorstársunk! A Mozgássérültek Budapesti Egyesületének Józsefvárosi Csoportja tisztelettel meghív minden érintettet a minden hónap elsõ péntekjén óráig tartandó összejövetelére. Helyszín: Józsefvárosi Galéria 1085 Budapest, József krt.70. Amit nyújthatunk: Segítség az ügyintézésben. (parkoló kártya, lakás átalakítási támogatás, tömegközlekedéshez kapcsolódó kedvezmény, stb.) sorstársi tanácsadás, a budapesti egyesületi életrõl, programokról való tájékoztatás, kulturális és szórakoztató programok. Tea, harapnivaló. Az akadálymentes bejutás klubnapjainkon megoldott. További információ: Halas Emese Gyöngyi DélUtán a 45 év feletti emberek ingyenes telefonos lelkisegély szolgálata Minden nap, hétvégén és az ünnepnapokon is: 18-tól 21 óráig Jogi és betegjogi tanácsadás: minden hónap elsõ és harmadik csütörtökén Orvosi tanácsadás: minden második szerdán Családi, párkapcsolati, szomszédsági konfliktuskezelés (meditáció):

16 HELYTÖRTÉNET Postakocsis A Magyar Posta önálló intézménnyé válásának 140. évfordulója és a Postai Világnap alkalmából leplezték le Soproni Stöckert Károly Postakocsis címû alkotását. Stöckert Károly 1910-ben született Sopronban ban a Képzõmûvészeti Fõiskolán szerzett diplomát tól a Százados úti mûvésztelepen dolgozott egészen 1991-ben bekövetkezett halálig ig nem volt olyan köztéri alkotás, amely a múlt postását ábrázolta volna, ezért a Közlekedési- és Postaügyi Minisztérium a Magyar Népköztársaság Képzõmûvészeti Alapjától postai témájú szobrot rendelt. Az 1955-ben kiírt pályázatot Stöckert Károly szobrászmûvész nyerte meg. Alkotása a Rákóczi-kor postását, a postakocsiról éppen leszálló kocsist ábrázolja kürttel és ostorral a kezében. A 2,60 méter magas szobrot alumíniumba öntötték, bronzszerûen imitálva. Az újfajta eljárás lényege az volt, hogy az BKV-matek alumínium öntvényre mattfényû metallemezt borítottak, amely a szobor felületén oxidálódott, és teljesen a bronz hatását keltette a szemlélõben. Az elkészült szobrot elõször a Budapesti Fõposta elõcsarnokában, július 24-én pedig a székesfehérvári pályaudvar postaépületének kiszögelésében állították fel. A 70-es években, amikor az állomás elõtti parkot autóbusz pályaudvarrá alakították át, a szobor elkerült eredeti helyérõl, és az épületegyüttestõl távolabb, a vasúti teherposta melletti kerítésszakaszon kapott helyet ban a posta kiköltözött az állomásépületbõl, és e helyszíntõl nem messze új postai feldolgozó központ épült. A Posta Feldolgozó Üzem munkatársai az évek folyamán többször kezdeményezték a szobor új helyre történõ áthelyezését, amely most munkájuk és összefogásuk eredményeként megvalósult. Az új helyszín a postások és Józsefváros lakói megelégedésére szolgál, hiszen mi is büszkén vallhatjuk e mûalkotást magunkénak, hiszen e kerület híres mûvésztelepén született. Máté András Aki a napokban bérletet akart vásárolni, az jól tette, ha aznapra szabadnapot vett ki, esetleg hideg élelmet is vitt magával, mert akkora sorok kígyóztak a pénztárak elõtt, amekkorára azóta, hogy nem jegyre adják a kenyeret, ember nem emlékszik. Mindez annak a díjnyertes ötletnek köszönhetõ, amely megint valami BKV-fõokos fejébõl pattant ki a budapestiek bosszantására, és amely szerint a havi bérlet helyett harminc napon át érvényes bérletet lehet csak venni. Megjegyezzük, ilyen eddig is volt, de a rendes havi bérlet mellett. A következményt akár elõre lehetett volna látni: mivel kézzel kell a bérletszelvények érvényességét beírni, ez tetemes pluszmunkát jelent az árusítóhelyeken. Kétségtelen, hogy harmincnapos bérletet bármikor lehet venni, de az emberek zöme már csak olyan, hogy rendszeresen jár munkába; hó elején megveszi a bérletet, utána meg gond nélkül furikázik a BKV-val egész hónapban világos, hogy ezt a típust meg kellett szüntetni. Ha valami közbejött, és az utazó nem tudta megvenni bérletét, nem történt semmi baj, mert az érvényes volt még a követezõ hónap ötödikéig. Mostantól kezdve viszont nem lesz az, ezért jó, ha mindenki felírja magának valami jól látható helyre, hogy mikor vette a bérletet, mert ha az aktuális hónapban elfelejti, hogy elõzõleg 29-én, 30-án netán 1-jén vette, akkor abból súlyos büntetés, pótdíj néz ki. És ez még nem minden: a pénztárosok jellemzõen nem a szépíróversenyek gyõztesei közül kerülnek ki, ezért az általuk bejegyzett dátum nem könnyû olvasmány. Már látom, hogy próbálják majd kisilabizálni a Móricz Zsigmond téri pénztáros hieroglifáit az Emkénél a jegyellenõrök, jócskán feltartva ezzel a mozgólépcsõrõl kiáramló tömeg egymásra torlódó hullámait. Hát, nem lesz egyszerû dolog ellenõrnek lenni ezekben a percekben! Ráadásul nemcsak a pénztárosokkal meg az ellenõrökkel szúrtak ki, hanem minket is jól átvertek. A tizenkét havi bérlet eddig az év 365 napján volt érvényes. Most a tizenkét harmincnapos csak 360-ra, vagyis nemcsak hogy felemelték a bérlet árát, de még el is loptak tõlünk öt napot. Bocs, szökõév van, így rögtön hatot. Hát, utasnak sem egyszerû lenni Budapesten. Ráadásul nem is olyan rentábilis, mint fõfejnek a BKV-nál. (koncz) Megjegyzés: az ellenõrök munkába álltak, de mindenkit átengednek, aki bérlettel vagy bérletnek látszó tárggyal a kezében igyekszik a metróra felszállni. Úgy látszik, hogy legalább õk tudják: egy valódi ellenõrzés teljesen megbénítaná a forgalmat. 16

17 PROGRAMAJÁNLÓ Kiállítás Képes kövek - Ásványkiállítás Dr. Arnoth József, az ötven éve Svájcban élõ magyar származású mineralogus tavaly tavasszal adományozta rendkívüli értékû ásványgyûjteményét a Magyar Természettudományi Múzeumnak. A gyûjtemény válogatott darabjaiból létrehozott kiállítás január közepéig látogatható. Reneszánsz Panoptikum a reneszánsz éve, Mátyás király trónra lépésének 550. évfordulója. A kort idézi fel a CodeEx kiállítása (Váci u. 31/c.), ahol közel harminc élethû viaszfigura mutatja be Mátyás országát. A ruhák, a drapériák az akkor használatos színekben, formákban készültek és a díszletek, az illatok a megszólaló dallamok is a kor hangulatát idézik Bp. Orczy út 1. Telefon: , Fax: Ügyvezetõ igazgató: Szabó Lajos Látogatható minden nap 6-tól 22 óráig mozi Kalandorok Három generáció, nagyapa, apa és fia kalandjai. Az autójában lakó Elekes Géza (Rudolf Péter) egy hakni hajnalán felkerekedik fiával, hogy meglátogassák a nagyapát (Haumann Péter). A legfiatalabb Elekes (Schruff Milán) még odafelé menet gyorsan eljátssza barátnõje pénzét és meg is van az alaphangulat. Otthon is áll a bál, a nagymama féltékenységi jeleneteit tovább tûrni képtelen Elekes István a fiához költözne, ha egy élet beférne a csomagtartóba. De nem fér be. Némi huzavona és több kupica pálinka elfogyasztása után egy tetõcsomagtartóval felszerelkezve nagyapa, apa és fia mégis elindul Pestre és ezzel együtt a bonyodalmak sorozata Bemutató dátuma: január 24. (Forgalmazó: Budapest Film) Digitális fotótanfolyam indul neves hazai fotósok közremûködésével kezdõk és haladók részére január 15-én 18 órakor. Kreatív Mozgás-Zene-Tánc foglalkozás a Tánc-Lánc Egyesület szervezésében Táncterápia Nagy Márton vezetésével Tanfolyamok: Zöld Torna, Orczy - Foci Suli, Orczy - Deák Foci Suli, Capoiera tanfolyam, Hatha jóga tanfolyam Magyar néptánc tanfolyam táncházasoknak Táncklub Rögbi edzés koncert színház Téka táncház január 17. (csütörtök) 22:00, január 31. (csütörtök) 22:00 Budapest Jazz Klub 1088 Budapest, VIII. kerület, Múzeum utca 7. A TÉKA Együttes, 1976-ban alakult Budapesten, hangszeres magyar népzenét játszik, autentikus stílusban, az eredeti hangzásvilág megõrzésére és megismertetésére törekedve. Jordi Galcerán: A Grönholm-módszer Magyarországi õsbemutató Rendezõ: Baksa Imre Négy pályázó három férfi és egy nõ felvételi beszélgetésre érkezik egy multinacionális vállalathoz, ahol kereskedelmi igazgatót keresnek. A korábbi szûrõkön már átjutottak ez lesz az utolsó megmérettetés. A jelentkezõknek azonban a hagyományos interjú helyett meglehetõsen szokatlan feladatokat kell megoldaniuk, melyek egyre bizarrabb és feszültebb helyzeteket teremtenek Vajon mi mindenrõl hajlandóak lemondani, hogy megszerezzék az állást? Milyen erõfeszítéseket tesznek, meddig képesek elmenni ebben a harcban? Vannak-e tabuk, morális határok? S vajon mindenki az-e, akinek mutatja magát? Bemutató: január :40 óra Elõadások: január :10 óra, január :10 óra, február 1. 22:10 óra Új színház, Budapest 1061 Budapest Paulay Ede u.35 Várjuk jelentkezésüket a januárban induló, új tanfolyamainkra: Jazz balett ovisoknak és kisiskolásoknak, karate tanfolyam ovisoknak és kisiskolásoknak Nõi alakformáló torna Hastánc Joós Judittal Latin cardio Tánciskola kezdõknek Jógatorna Etka anyó módszerével Tanfolyamainkról részletes tájékoztatást a /113-as telefonszámon kérhetnek. Szabadtéri sportolási lehetõségek: Mûfüves labdarúgó pálya Labdarúgó nagypálya Atlétika pálya KRESZ park Erdei futópálya A programokkal, a tanfolyamokkal és pályabérlésekkel kapcsolatban érdeklõdjenek a mas telefonszámon napközben reggel tõl délután ig Deák Csaba sportszervezõnél. 17

18 POSTALÁDA Olvasói levelek Az olvasói leveleket szerkesztve és rövidítve közöljük, a levélírók véleményének tiszteletben tartásával. A megjelent levelek nem mindig tükrözik a szerkesztõség álláspontját. Tisztelt Józsefváros! Több nem tetszõ dolog miatt ragadtam tollat. Az egyik: több szó esett már arról, hogy a kutyaguminak kihelyezett kukák tele vannak mindenféle szeméttel. Ez teljes mértékben igaz, de szerintem ebbõl azt kellene látnia az illetékeseknek, hogy az itt élõk (egy részének) meg van az igénye arra, hogy a szemetesbe helyezze a szemetét. Ergo: nincs elég szemetes, ha oda dobják. Miért nem lehet a sötétzöld kutyaszargyûjtõ közelébe egy narancssárga, egyéb szemét gyûjtésére alkalmasat is helyezni? Persze mindegy, ha nem ürítik egyiket sem. Többször írtam mind a józsefvárosi területfenntartóknak, mind a fõvárosinak. A válasz (már ha volt): õk eleget szállítják el, több kuka kihelyezésére pedig nincs mód. Hát, biztos nem a kerületben laknak, mert nincs olyan pontja a kerületnek, hogy ne púposodna ki a szemét a szemétgyûjtõkbõl. Érdekelne, hogy az önkormányzatunk miért nézi le teljes mértékben lakói értelmi képességét: Megszûnt a Fórum - tény, hogy néhány hozzászólónak a hangvétele nem volt kulturált -, de miért írják azt, hogy ideiglenesen, amikor látszik, hogy nem errõl van szó. S a lényeg: munkám során sokféle nyomtatványra van szükségem, többek között a lakásrezsi támogatására szolgálóra is. Próbáltam ehhez is hozzájutni a honlapon keresztül, azt hittem, nem jól látok: a 2004-es évre szóló nyomtatvány tölthetõ le onnan! Írtam az önkormányzatnak kb. két hónapja ez ügyben, választ sem kaptam természetesen. Természetesen? Fekete Miklósné, Györgyi Baross u. Tisztelt szerkesztõség! Atéma sokakat érint. Mindazokat, akik a kerületben vegyes tulajdonú házban laknak. Az a ház, ami miatt írok, évtizedekig szenvedte egy házaspár házfelügyelõi munkáját, amit kosz, bûz, takarítatlanság jellemzett leginkább. A lakók egyetlen alkalommal konfrontálódtak a házmesterrel, amikor szóvá tették az öszszeokádott lift állapotát, nos azóta még a köszönõ-viszony is megszûnt. A közös képviselõ évente egyszer összehívja a lakókat, és annyi... Amikor megkérdezték tõle, hogy ki felügyeli a házmesterek munkáját, megtudtuk, hogy valami Védõháló nevû szerv, ami megszûnt. A leváltott házmester utóda egy kétgyerekes asszony, akinek nem fizették ki a havibérét, mondván nincs Városi alapfelszerelés Térfigyelõ túltelítettség pénz. Miért nincs? Mert a tetõtérben építkezõ jómódúak nem fizetnek közös költséget. Mondtuk neki, perelje be õket. Válasz: az is pénzbe kerülne. Az önkormányzat jogásza nem segítene? Hiszen vegyes tulajdonú a ház, az állapotok az önkormányzatot is érintik. A régi és új házmester váltásakor nem történt átadás-átvétel, így aztán se zászló, se zászlórúd, se vödör, se seprõ, se slag. Amúgy a Palotanegyed egyik legpatinásabb részérõl lenne szó. A közös képviselõ általános védekezése: sajnos õhozzá nyolc másik ház is tartozik. Így lenne szabályos? K.K.-né a Krúdy utcából Köszönet kérelemmel Köszöntöm önöket, mint a megújult Józsefváros szerkesztõit! Gratulálok a laphoz, nívós, olvasmányos, értékes lapot csináltak a korábbi bulvároshoz képest. Kérem, hogy ne változtassanak a jelenlegi szerkesztési elveken. Ha már ilyen jó felütéssel indítottam a levelet, szeretném kéréssel folytatni. Mentségemre szolgáljon, hogy az Orczy út környékén élõk általános panaszáról van szó. A 24-es villamos sínjeinek cseréje a téma, amit az indokol, hogy a villamoskocsikban szinte halomra dülöngélnek az emberek, a sínek 18

19 POSTALÁDA Indokolt szigor Nyáron a legyek lepték el, most meg a szag! Szóval nem oda való... Nem tudom megérteni, hogy a hatóságok /ÁNTSZ, Tisztiorvosi Szolgálat Polgármesteri Hivatal/ hogyan adhatott engedélyt a tartály ide helyezésére. Vagy talán engedély nélkül történt? Részemrõl és sok vásárló nevében kérem, hogy a KISCSIBÉSZ szobor mellett lévõ zöld területre helyezzék át. Egészségünk érdekében, már elõre is köszönjük. Tisztelettel: M. K. ide-oda dobálják a kocsikat, elõbbutóbb kisiklás lesz a vége. Csakhogy! Nem is olyan régen, teljes síncsere zajlott, valakik tehát trehány munkát végeztek, ami most mindnyájunknak bosszússágába és pénzébe kerül. Elvárnám, elvárnánk, hogy errõl tájékoztatást kapjunk, hogy ne lehessen azt mondani, hogy ez egy következmények nélküli ország! Tudnak ebben segíteni? Varju Lászó Kerületi lakos, hû olvasójuk Látlelet Ez a kép valóban látlelet lehetne, hiszen önmagában szimbolizálja azt a szemléletet, ami, sajnos, általános a kerületben. A Palotanegyedben járunk, a Mária utcában. Itt, a 21-es számú telek elõtt, kutyapiszok-tároló hirdeti, hogy nálunk a téma napirenden van, a tisztaságról gondoskodva vagyon. De hogyan? Úgy, hogy szeméthegyen kell átgázolni, hogy a tárolót elérjük, ami rendszerint dugig tömve, semmi lehetõséget nem kínál annak elhelyezésére. Elõször a Fõvárosi Közterület-fenntartó Zrt.- nél érdeklõdtem, ahol azt mondták, hogy a kutyaürülék tárolói a kerületi polgármesteri hivatalok városüzemeltetéséhez tartoznak. Ide -t küldtem, hogy ellenõrizzék a kiürítést. Éppen fél éve ellenõrzik, illetve fél éve nem válaszolnak. Ennél a szemetesnél még rosszabb a Krúdy és Mária utca sarkán álló kuka, melyet mintha még soha nem ürítettek volna. A tisztább kerületért megteendõ intézkedések legfontosabbja: ürítsék a kukákat, ha már vannak! Üdvözlettel: Nóra jeligéjû olvasójuk Vizitdíj a valóságban Összegyûjtöttem a vizitdíj-nyugtákat, s mert éppen húsz darab volt, bementem az Ügyfélszolgálathoz, abban reménykedve, hogy amit úton-útfélen hallani, kifizetik nekem. Az elõadó nagyon elõzékenyen összerendezte a cetliket, s közölte, hogy Nem úgy van az!, mert a háziorvosi és szakorvosi vizitdíj-cetlik nem összesíthetõk, a tizenöt háziorvosihoz még produkáljak ötöt, illetve a szakorvosihoz még tizenötöt, s ha meg van, akkor az utána következõ cetliket térítik meg, és nem az összegyûjtött húsz- húszat. Mondhatom, nagy volt a megrökönyödésem, mert nyomorúságos körülmények között élek, leszázalékolt vagyok, s azt is nehezen emésztem meg, hogy mint krónikus beteg szó se esik róla, hogy én esetleg ne is fizessek vizitdíjat. Az ügyfélszolgálatnál mondták, hogy naponta húsz- harminc kisnyugdíjast küldenek el, akik mind-mind azt hiszik, hogy az összegyûjtött cetlik alapján térítik meg számukra az orvos-látogatás díját. Ha ehhez hozzáveszem lapjuk törésvonal címû rovatában azt a kormányközlést, hogy a vizitdíj kérdés rendezve van és nem is teher, hát azt kell mondanom,hogy rosszul van rendezve és igenis teher. Balla Jánosné VIII. Fiumei út VI em.121 Nem oda való! AVIII. kerületünkben a Krúdy utca 20. szám alatt (József krt. sarok) mûködik a GROBY-Szupermarket. Sajnos a bejárati ajtó elé kb. 1 m-re helyezték el a kutyaürülék tároló edényt. Tisztelt kerületi Közlekedési Hatóság! Kerületünkben a Népszínház utca elején van a 28-as, 37-es villamos végállomása. A villamos-pályatestet az úttól egy 3 m széles és 150 m hosszú járdasziget választja el középen. Itt minden nap nagyon erõs a gyalogosforgalom. A járdasziget meghosszabbított vonalában 12 m x 3 m hosszú FOR- GALOM ELÖL ELZÁRT TERÜLET van felfestve. Pontosabban csak volt, mert elkopott. Így a Víg utca felöl: 2.sz. a KÖTELEZÕ HALADÁSI IRÁNYT jelzõtáblát figyelmen kívül hagyják! Majd a kopott útburkolati jelet is. Így ez már nagy baleseti veszélyt jelent! Arról nem is beszélve, hogy a Térfigyelõ Kamera kb 3-4 méterrõl semmit sem lát! Miért?... Kérés lenne, hogy fessék fel ezt a FOR- GALOM ELÕL ELZÁRT TERÜLET jelét. Itt akkor azonnal kulturáltabb, biztonságosabb, sõt balesetmentes lesz a közlekedés. Köszönjük. Tisztelettel: Magyar Károly Mobil kutyavécé Menkó László rajzai 19

20 KIHÍVÁS Pekingi hajrá Az idei év egyik legjelentõsebb eseménye minden bizonynyal a Pekingi Olimpia lesz. Nem csak azért, mert az olimpiai játékokra négy évet kell várniuk a versenyzõknek és nekünk nézõknek egyaránt, hanem mert Kína minden bizonnyal az újkori olimpiák történetének legnagyobb szabású versenyét kívánja megrendezni. A jövõ nagyhatalma számára presztízskérdés, hogy minden gigantikusabb legyen, mint az korábban volt. Most, év elején a magyar kvóta-esélyeket és a kvalifikációs helyzetet tekintjük át. Sajnos, az már bizonyosnak látszik, hogy Pekingben nem lesz annyi magyar sportoló, mint 2004-ben Athénban volt. Akkor 219 magyar versenyzõért izgulhattunk, most úgy tûnik, csak fõs lesz olimpiai csapatunk. Eddig összesen 85 magyar sportoló szerzett jogot az olimpiai részvételre, illetve teljesítette az A és B nevezési szintet. A 2008-as olimpiára január 3-ig negyven sportoló ( 28 férfi és 12 nõ) valamint a férfi vízilabda-válogatott (13 fõ) szerzett részvételi jogosultságot, továbbá az atlétikában és úszásban 19- en az A szintet és 13-an a B" szintet teljesítették. A Magyar Olimpiai Bizottság elnöksége szerint a pekingi olimpiai felkészüléshez és a jó szerepléshez elegendõ az állami támogatás mértéke. Ugyanakkor az elõzõ évek súlyos forráshiánya rányomta bélyegét a kvalifikációs szereplésre, amelynek következménye az olimpiai csapat kisebb létszáma. A 2008-as évben azonban még több sportágban nyílik lehetõség a részvételi jog megszerzésére, illetve a nevezési szintek teljesítésére: atlétika, kajak-kenu, kézilabda, birkózás, ökölvívás, úszás, vitorlázás, vívás, súlyemelés, hogy csak néhány sportágat említsünk. A Budapesti Öttusa Világbajnokság, amelyet május 27. és június 1. között rendeznek meg a fõvárosban, szintén izgalmas, és - várhatóan - remek hangulatú verseny lesz. Itt az egyéni versenyek dobogósai szerezhetnek még indulási jogot Pekingbe. nyerges Kérdõív a közterületek rendben tartásáról 441-en válaszolták meg az önkormányzat és a Józsefváros újság közös kérdõíves felmérését, amely a kerület jelenlegi köztisztasági helyzetérõl és a közterület-felügyeleti feladatok ellátásának módjáról faggatta a lakosságot. A Ki legyen a gazdája? címmel végzett, önkéntes válaszadásra épülõ közvélemény-kutatásra közel félezer válasz érkezett, nagyon sokan személyes észrevételeiket is bõvebben lejegyezték. A soksok önkéntes válasz és kézzel írt sorok mögött egyértelmû, hogy olyan közügyrõl van szó, amelyrõl szinte mindenkinek van rossz tapasztalata. A válaszadók 72%-a tartja rossznak a kerület köztisztasági helyzetét (47% nagyon rossznak, 25% rossznak minõsítette); 28% az elfogadhatónál jobbnak ítéli meg (21% szerint elfogadható, 6 % szerint megfelelõ, 1% szerint jó a kerület köztisztasága). A válaszadók 97%-a támogatja azt az elképzelést, hogy a kerületi közterület-felügyelet átvegyen bizonyos feladatokat a fõvárostól, annak érdekében, hogy hatékonyabb, rugalmasabb legyen a fellépésük. A közterületi feladatok közül elsõ helyen a takarítást és a szemétkezelését tartották a legfontosabbnak a kerületi lakosok, második helyen a szabálysértõkkel szembeni fellépést, harmadik helyen a parkolási helyzet javítását. A fõvárosi önkormányzat által elõírt felmérés összegzését dr. Kocsis Máté, alpolgármester, a Fõvárosi Közgyûlés tagja adta át a Fõvárosi Önkormányzat illetékes osztályvezetõjének. A Fõvárosi Közgyûlés várhatóan következõ ülésén napirendre veszi a józsefvárosiak véleményét és megtörténhet a feladatátadás, amelytõl a kerület a közterületek rendben tartásának hatékonyabb ellátását reméli. 20

POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103

POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2014. január 14. Dr. Pavlek Tünde sk.

Részletesebben

1. A fiatal házasok első lakáshoz jutásának támogatása

1. A fiatal házasok első lakáshoz jutásának támogatása Budapest főváros XIV. kerület Zugló Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2010. (IV.23.) önkormányzati rendelete a lakásépítés és lakásvásárlás támogatásának szabályairól /egységes szerkezetben a 35/2010.

Részletesebben

ADATLAP Magánszemély (egyéni vállalkozó) mérséklésre irányuló kérelmének elbírálásához

ADATLAP Magánszemély (egyéni vállalkozó) mérséklésre irányuló kérelmének elbírálásához ADATLAP Magánszemély (egyéni vállalkozó) mérséklésre irányuló kérelmének elbírálásához 1. Adózó azonosító adatai: a) neve:... b) adóazonosító szám:... c) lakcíme:... d) telefonszáma:...mobil telefonszáma:

Részletesebben

ALPOLGÁRMESTER B E S Z Á M O L Ó. a szociális és gyermekjóléti feladatokra vonatkozó ellátási szerződések végrehajtásáról

ALPOLGÁRMESTER B E S Z Á M O L Ó. a szociális és gyermekjóléti feladatokra vonatkozó ellátási szerződések végrehajtásáról BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA ALPOLGÁRMESTER B E S Z Á M O L Ó a szociális és gyermekjóléti feladatokra vonatkozó ellátási szerződések végrehajtásáról Készítette: Szimoncsikné dr. Laza Margit

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Foktő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 25-én, 17 órakor kezdődő üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Foktő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 25-én, 17 órakor kezdődő üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Foktő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 25-én, 17 órakor kezdődő üléséről Ülés helye: Önkormányzati Hivatal tanácsterme Jelen vannak: Bakai Károly

Részletesebben

ADATLAP. Magánszemély (egyéni vállalkozó) fizetési könnyítésre (fizetési halasztás, részletfizetés) irányuló kérelmének elbírálásához

ADATLAP. Magánszemély (egyéni vállalkozó) fizetési könnyítésre (fizetési halasztás, részletfizetés) irányuló kérelmének elbírálásához ADATLAP Magánszemély (egyéni vállalkozó) fizetési könnyítésre (fizetési halasztás, részletfizetés) irányuló kérelmének elbírálásához 1. Adózó azonosító adatai: a) neve:... b) adóazonosító szám:... c) lakcíme:...

Részletesebben

ADATLAP Magánszemély (egyéni vállalkozó) fizetési könnyítésre (fizetési halasztás, részletfizetés) irányuló kérelmének elbírálásához

ADATLAP Magánszemély (egyéni vállalkozó) fizetési könnyítésre (fizetési halasztás, részletfizetés) irányuló kérelmének elbírálásához II. számú melléklet a 7004/2006. (AEÉ4.) APEH irányelvhez ADATLAP Magánszemély (egyéni vállalkozó) fizetési könnyítésre (fizetési halasztás, részletfizetés) irányuló kérelmének elbírálásához 1. Adózó azonosító

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Szőc Község Önkormányzata Képviselő-testületének. nyilvános üléséről. 2015. január 27.

JEGYZŐKÖNYV. Szőc Község Önkormányzata Képviselő-testületének. nyilvános üléséről. 2015. január 27. Ügyszám: 16-9/2015. JEGYZŐKÖNYV Szőc Község Önkormányzata Képviselő-testületének nyilvános üléséről 2015. január 27. Szőc 2015 1 Jegyzőkönyv Készült: Az ülés helye: Szőc Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Méltányossági kérelem

Méltányossági kérelem Mutató: Méltányossági kérelem Név: Szül::. Adóazonosító jele:..adószáma: Anyja neve:. Leánykori neve::.. Város: Utca alatti lakos az alábbi kérelemmel fordulok Szentes Város önkormányzati adóhatóságához:

Részletesebben

24/2002. (VII. 18.) Belváros Lipótváros Önkormányzati rendelet

24/2002. (VII. 18.) Belváros Lipótváros Önkormányzati rendelet 24/2002. (VII. 18.) Belváros Lipótváros Önkormányzati rendelet az Önkormányzat által lakás vásárlásához, illetve tetőtér beépítéshez nyújtott kamatmentes kölcsön feltételeiről Belváros-Lipótváros Budapest

Részletesebben

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 18/2008. (XII.12.) önkormányzati rendelete. a fiatal családok első lakáshoz jutásának támogatásáról 1

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 18/2008. (XII.12.) önkormányzati rendelete. a fiatal családok első lakáshoz jutásának támogatásáról 1 PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 18/2008. (XII.12.) önkormányzati rendelete a fiatal családok első lakáshoz jutásának támogatásáról 1 Pétfürdő Nagyközség Önkormányzati Képviselő-testülete a helyi

Részletesebben

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 49/2008. (IX. 30.) RENDELETE 1 EGYES HELYI ADÓKRÓL

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 49/2008. (IX. 30.) RENDELETE 1 EGYES HELYI ADÓKRÓL ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 49/2008. (IX. 30.) RENDELETE 1 EGYES HELYI ADÓKRÓL A 47/2010. (IX. 8.) 2, AZ 50/2010. (XI. 2.) 3, AZ 57/2010. (XII. 17.) 4, AZ 1/2011. (I. 31.) 5, A

Részletesebben

29/1996.(V.17.) sz. önk. rendelet

29/1996.(V.17.) sz. önk. rendelet 29/1996.(V.17.) sz. önk. rendelet a lakásépítés támogatásának rendszerérõl, valamint a fiatal házasok elsõ lakáshoz jutásának támogatásáról * A helyi Önkormányzatokról szóló, módosított 1990. évi LXV.

Részletesebben

Tisztelt Hölgyem/Uram!

Tisztelt Hölgyem/Uram! Tisztelt Hölgyem/Uram! Az alábbi felmérés melyet Szentes Város Önkormányzata Szociális Irodája készít célja, hogy hatékonyabban tudjunk segíteni Önnek ha olyan élethelyzetbe kerül, amikor az önkormányzat

Részletesebben

PAKS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 17/1994. (VI.30.) számú rendelete

PAKS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 17/1994. (VI.30.) számú rendelete PAKS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 17/1994. (VI.30.) számú rendelete az önkormányzati tulajdonú lakások és helyiségek elidegenítéséről. (Egységes szerkezetbe foglalva) A lakások és helyiségek bérletére, valamint

Részletesebben

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Adóigazgatási Osztály ADATLAP

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Adóigazgatási Osztály ADATLAP ADATLAP Magánszemély (egyéni vállalkozó) fizetési könnyítésre (fizetési halasztás, részletfizetés) és/vagy mérséklésre irányuló kérelmének elbírálásához 1. Adózó azonosító adatai: a) neve:... b) adóazonosító

Részletesebben

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. ELŐTERJESZTÉS a képviselő-testület 2010. október 28-i rendes ülésére

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. ELŐTERJESZTÉS a képviselő-testület 2010. október 28-i rendes ülésére RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Tárgyalja: PVB Képviselő-testület nyílt egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS a képviselő-testület 2010. október 28-i rendes ülésére A HELYI ADÓK MÉRTÉKÉNEK MEGÁLLAPÍTÁSÁRÓL

Részletesebben

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 18/2008. (XII.12.) önkormányzati rendelete. a fiatal családok első lakáshoz jutásának támogatásáról 1

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 18/2008. (XII.12.) önkormányzati rendelete. a fiatal családok első lakáshoz jutásának támogatásáról 1 PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 18/2008. (XII.12.) önkormányzati rendelete a fiatal családok első lakáshoz jutásának támogatásáról 1 Pétfürdő Nagyközség Önkormányzati Képviselő-testülete a helyi

Részletesebben

Tisztelt Igazgató Úr /Asszony! Tisztelt Kollégák!

Tisztelt Igazgató Úr /Asszony! Tisztelt Kollégák! Kedves Szülők! Kedves Diákok! Tisztelt Igazgató Úr /Asszony! Tisztelt Kollégák! Kiadványunkkal tájékoztatni szeretnénk leendő diákjainkat, szüleiket, osztályfőnökeiket a 2015-2016. tanévben indítandó osztályainkról.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. március 26-i rendes ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. március 26-i rendes ülésére 17. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. március 26-i rendes ülésére Tárgy: A házhoz menő szelektív hulladékgyűjtés gyakoriságának

Részletesebben

JOGI HÍRLEVÉL 2012/10. Ecovis Holding Budapest

JOGI HÍRLEVÉL 2012/10. Ecovis Holding Budapest WWW.ECOVIS.HU WWW.ECOVIS.COM Tartalom HÓNAP témája: A kisadózó vállalkozások tételes adója és a kisvállalati adó Dr. Balogh Péter Róbert ügyvéd, senior partner, irodavezető Változik a lakásszerzés illetéke

Részletesebben

FKM-13-01. Az adóhatóság tölti ki! Az űrlap mezőit kérjük nyomtatott nagybetűkkel, olvashatóan kitöltetni! 1. Adózó azonosító adatai:

FKM-13-01. Az adóhatóság tölti ki! Az űrlap mezőit kérjük nyomtatott nagybetűkkel, olvashatóan kitöltetni! 1. Adózó azonosító adatai: ADATLAP magánszemély (egyéni vállalkozó) fizetési könnyítésre, illetve mérséklésre irányuló kérelmének elbírálásához Pécs Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Főosztály Adóügyi Osztály Pécs,

Részletesebben

ADATLAP magánszemély (egyéni vállalkozó) mérséklésre irányuló kérelmének elbírálásához

ADATLAP magánszemély (egyéni vállalkozó) mérséklésre irányuló kérelmének elbírálásához Öttevény Község Önkormányzata 9153 Öttevény, Fő u. 100. Tel.: 06/96/552-200 ADATLAP magánszemély (egyéni vállalkozó) mérséklésre irányuló kérelmének elbírálásához 1.) Adózó azonosító adatai: Neve: Adóazonosító

Részletesebben

A Kőbánya számít Rád szociális alapú tanulmányi ösztöndíj pályázati felhívása

A Kőbánya számít Rád szociális alapú tanulmányi ösztöndíj pályázati felhívása A Kőbánya számít Rád szociális alapú tanulmányi ösztöndíj pályázati felhívása Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének a Kőbánya számít Rád szociális alapú tanulmányi ösztöndíjról

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. 2013. március 28-i rendes ülésére

ELŐTERJESZTÉS. 2013. március 28-i rendes ülésére 14. számú előterjesztés Minősített többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 28-i rendes ülésére Tárgy: A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos helyi

Részletesebben

Felsőtárkány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2013. (VI.13.) önkormányzati rendelete a lakáshoz jutás helyi támogatásának rendjéről

Felsőtárkány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2013. (VI.13.) önkormányzati rendelete a lakáshoz jutás helyi támogatásának rendjéről Felsőtárkány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2013. (VI.13.) önkormányzati rendelete a lakáshoz jutás helyi támogatásának rendjéről Felsőtárkány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Bakonysárkány Község Önkormányzata 12/2004. (VI.28.). rendelete A települési szilárd hulladékkezelési közszolgáltatás igénybevételéről

Bakonysárkány Község Önkormányzata 12/2004. (VI.28.). rendelete A települési szilárd hulladékkezelési közszolgáltatás igénybevételéről Bakonysárkány Község Önkormányzata 12/2004. (VI.28.). rendelete A települési szilárd hulladékkezelési közszolgáltatás igénybevételéről /Egységes szerkezetbe/ 6 Bakonysárkány Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

1. A rendelet hatálya

1. A rendelet hatálya Ete Község Képviselőtestülete 19/2007.(XI.5.) sz. rendelete A fiatalok első lakáshoz jutásának, Ete községben történő letelepedésének önkormányzati támogatásáról Ete Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Kányavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 29 - én megtartott nyílt ülésről.

Jegyzőkönyv. Kányavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 29 - én megtartott nyílt ülésről. 264/4/2015. Zala Megye Kányavár Jegyzőkönyv Kányavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 29 - én megtartott nyílt ülésről. Rendelet: 4/2015. (IV.30.) önkormányzati rendelet önkormányzat

Részletesebben

Törökbálint Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 45/2004.(XII.20.) rendelete a helyi adókról a módosító 30/2005. (XII. 12.

Törökbálint Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 45/2004.(XII.20.) rendelete a helyi adókról a módosító 30/2005. (XII. 12. Törökbálint Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 45/2004.(XII.20.) rendelete a helyi adókról a módosító 30/2005. (XII. 12.) rendelettel EGYSÉGES SZERKEZETBEN Törökbálint Nagyközség Önkormányzatának

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. augusztus 29-én megtartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. augusztus 29-én megtartott üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. augusztus 29-én megtartott üléséről Határozat száma: 88/2012.(VIII.29.) 89/2012.(VIII.29.) 90/2012.(VIII.29.) 91/2012.(VIII.29.)

Részletesebben

A társadalombiztosítási és egyes szociális jogszabályok legfőbb változásai 2009-ben

A társadalombiztosítási és egyes szociális jogszabályok legfőbb változásai 2009-ben A társadalombiztosítási és egyes szociális jogszabályok legfőbb változásai 2009-ben A társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint a szolgáltatások fedezetéről szóló törvény

Részletesebben

Miért nem érdemes CSAK a gázszámlára hagyatkozni vásárláskor?

Miért nem érdemes CSAK a gázszámlára hagyatkozni vásárláskor? Miért nem érdemes CSAK a gázszámlára hagyatkozni vásárláskor? Hogyan lehet sokkal nagyobb a fűtésköltség, mint azt Ön várta? Nádas Krisztián Ön ingatlanvásárlás előtt áll Talán már ki is nézte a megfelelőt:

Részletesebben

Az ülés helye: Önkormányzat hivatali helyisége (8782 Zalacsány, Zrínyi u. 6.)

Az ülés helye: Önkormányzat hivatali helyisége (8782 Zalacsány, Zrínyi u. 6.) Jegyzőkönyv Készült: Zalacsány község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. június 9.-én 11 óra kezdettel megtartott üléséről Az ülés helye: Önkormányzat hivatali helyisége (8782 Zalacsány, Zrínyi

Részletesebben

A D A T L A P. 1. Adózó azonosító adatai: a) neve:... b) adóazonosító jele:..., adószáma: ... ... ...

A D A T L A P. 1. Adózó azonosító adatai: a) neve:... b) adóazonosító jele:..., adószáma: ... ... ... GYOMAENDRŐDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL JEGYZŐJE Adó Osztály 5500 Gyomaendrőd, Selyem út 124. Tel: (66) 386-122, Fax.: (66) 283-288 www.gyomaendrod.hu ado@gyomaendrod.hu A D A T L A P Egyéni vállalkozó

Részletesebben

INGATLANPIACI KILÁTÁSOK

INGATLANPIACI KILÁTÁSOK ORSZÁGOS ÁTLAGBAN VÁLTOZATLAN, BUDAPESTEN KISSÉ JAVULÓ INGATLANPIACI KILÁTÁSOK (A GKI 2013. OKTÓBERI FELMÉRÉSEI ALAPJÁN) A GKI évente kétszer szervez felmérést a vállalatok, az ingatlanokkal foglalkozó

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s. Készült: Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testülete által. 2015. augusztus 12-én tartandó testületi ülésére

E l ő t e r j e s z t é s. Készült: Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testülete által. 2015. augusztus 12-én tartandó testületi ülésére E l ő t e r j e s z t é s Készült: Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testülete által 2015. augusztus 12-én tartandó testületi ülésére Tárgy: Talajterhelési díjról szóló 10/2009.(IX.15.)önkormányzati

Részletesebben

ADATLAP Magánszemély (egyéni vállalkozó) fizetési könnyítésre és mérséklésre irányuló (vegyes) kérelmének elbírálásához

ADATLAP Magánszemély (egyéni vállalkozó) fizetési könnyítésre és mérséklésre irányuló (vegyes) kérelmének elbírálásához ADATLAP Magánszemély (egyéni vállalkozó) fizetési könnyítésre és mérséklésre irányuló (vegyes) kérelmének elbírálásához 1. Adózó azonosító adatai: a) neve:... b) adóazonosító szám:... c) lakcíme:... d)

Részletesebben

A kedvezmény igénybevétele alól nem zárták ki azokat sem, akik az elmúlt 1 2 évben vásároltak vagy építettek lakást és megfelelnek a feltételeknek.

A kedvezmény igénybevétele alól nem zárták ki azokat sem, akik az elmúlt 1 2 évben vásároltak vagy építettek lakást és megfelelnek a feltételeknek. Mi a szocpol? A szocpol hivatalos nevén szociálpolitikai támogatási rendszer. Arra találták ki, hogy támogassák azokat a családokat, akik több gyereket vállalnak, és saját lakást szeretnének vásárolni

Részletesebben

35/2007. (VI.04.) Budapest Főváros VIII. kerület. Józsefvárosi Önkormányzati rendelet. A Józsefvárosi Diákösztöndíjról

35/2007. (VI.04.) Budapest Főváros VIII. kerület. Józsefvárosi Önkormányzati rendelet. A Józsefvárosi Diákösztöndíjról 35/2007. (VI.04.) Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzati rendelet A Józsefvárosi Diákösztöndíjról Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat (továbbiakban: Önkormányzat)

Részletesebben

VÁLTOZÁS SZEPT. 1-TŐL, HA FELVESZ EGY ÚJ DOLGOZÓT

VÁLTOZÁS SZEPT. 1-TŐL, HA FELVESZ EGY ÚJ DOLGOZÓT REZON IRODA HÍRLEVÉL 2012. SZEPTEMBER KEDVES ÜGYFELÜNK! ITT VAN AZ ŐSZ, ITT VAN ÚJRA Visszatértünk. Ugye milyen gyorsan elröppent a szabadságunk? Vagy csak nekünk? Hiányoztunk? Ne restellje, ha nemmel

Részletesebben

ADATLAP Magánszemély (egyéni vállalkozó) fizetési könnyítésre (fizetési halasztás, részletfizetés) irányuló kérelmének elbírálásához

ADATLAP Magánszemély (egyéni vállalkozó) fizetési könnyítésre (fizetési halasztás, részletfizetés) irányuló kérelmének elbírálásához ADATLAP Magánszemély (egyéni vállalkozó) fizetési könnyítésre (fizetési halasztás, részletfizetés) irányuló kérelmének elbírálásához 1. Adózó azonosító adatai: a) Neve:... b) Adóazonosító szám: :... c)

Részletesebben

Az ügytípus megnevezése: Helyi lakáscélú támogatás

Az ügytípus megnevezése: Helyi lakáscélú támogatás Az ügytípus megnevezése: Helyi lakáscélú támogatás Eljáró osztály: Illetékességi terület: Eljárási illeték: Ügyintézéshez szükséges dokumentumok Hatósági Osztály Sárbogárd Város közigazgatási területe

Részletesebben

Dr. Letenyei Róbert jegyző

Dr. Letenyei Róbert jegyző 9. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 215. május 28-i rendes ülésére Tárgy: Tájékoztató a lakosság Művelődési Házzal szemben elvárt igényeiről

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Szociális és gyámügyi előadó

JEGYZŐKÖNYV. Szociális és gyámügyi előadó JEGYZŐKÖNYV Készült: 2011. április 28-án Hort Község Önkormányzat hivatalos helyiségében. Jelen vannak: Horváth Sándor Brunner Istvánné Köles Ferenc Sánta Mátyás Kormos Gábor Kiss Edit Rendik Anita Kerek

Részletesebben

POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103

POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2014. szeptember 10. Dr. Pavlek Tünde

Részletesebben

ADATLAP. Egyéni vállalkozó fizetési könnyítésre és / vagy mérséklésre / törlésre irányuló kérelmének elbírálásához ...

ADATLAP. Egyéni vállalkozó fizetési könnyítésre és / vagy mérséklésre / törlésre irányuló kérelmének elbírálásához ... ADATLAP Egyéni vállalkozó fizetési könnyítésre és / vagy mérséklésre / törlésre irányuló kérelmének elbírálásához (Az illetékekről szóló módosított 1990. évi XCIII. Tv. (Itv.) 33.. (2) bekezdésének 23.

Részletesebben

KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 19/2006. ( VIII.23. ) rendelete

KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 19/2006. ( VIII.23. ) rendelete KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 19/2006. ( VIII.23. ) rendelete az önkormányzat által fenntartott nevelési-oktatási intézményekben fizetendő térítési és tandíj megállapításának szabályairól

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2011. szeptember 22-én Hort Község Önkormányzat hivatalos helyiségében. Jelen vannak: Horváth Sándor Brunner Istvánné Köles Ferenc Sánta Mátyás Kormos Gábor Rózsavölgyi Jánosné

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Somlóvásárhely Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 8481 Somlóvásárhely, Szabadság tér 1. Szám: 317-8/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Somlóvásárhely Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2013.

Részletesebben

2010/2011-es tanév II. félévére

2010/2011-es tanév II. félévére Pályázati felhívás Bőcs Község Önkormányzatának Képviselőtestülete pályázatot hirdet középiskolában nappali tagozaton tanulói jogviszonnyal rendelkezők tanulmányainak támogatására. 2010/2011-es tanév II.

Részletesebben

MÉLTÁNYOSSÁGI KÉRELEM

MÉLTÁNYOSSÁGI KÉRELEM Iktatószám:... /2012. Ügyintéző: Kérelemhez Adatlap tartozik! A kérelem 3000 Ft eljárási illeték alá esik! MÉLTÁNYOSSÁGI KÉRELEM Magánszemély (Egyéni vállalkozó) részére Adózó neve:... Születési neve:...

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. A Képviselő-testület 2012. február 16-ai rendkívüli ülésére

ELŐTERJESZTÉS. A Képviselő-testület 2012. február 16-ai rendkívüli ülésére Iktatószám: Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Ripka András Emberjogi tanácsnok Napirendi pont:... ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2012. február 16-ai rendkívüli ülésére Tárgy:

Részletesebben

Kazincbarcika Város Önkormányzatának 14/2010. (IV. 16.) számú rendelete önkormányzati tulajdonú lakótelek megvásárlásának támogatásáról

Kazincbarcika Város Önkormányzatának 14/2010. (IV. 16.) számú rendelete önkormányzati tulajdonú lakótelek megvásárlásának támogatásáról Kazincbarcika Város Önkormányzatának 14/2010. (IV. 16.) számú rendelete önkormányzati tulajdonú lakótelek megvásárlásának támogatásáról Kazincbarcika Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyar

Részletesebben

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Nógrádmegyer Községi Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2015. július 31.) 1 Jegyzőkönyv Készült: Nógrádmegyer Községi Önkormányzat 2015. július 31-én 11.00 órakor megtartott

Részletesebben

KÉRELEM ÖNKORMÁNYZATI SEGÉLY IGÉNYLÉSÉRE

KÉRELEM ÖNKORMÁNYZATI SEGÉLY IGÉNYLÉSÉRE KÉRELEM ÖNKORMÁNYZATI SEGÉLY IGÉNYLÉSÉRE I. Személyi adatok Kérelmező személyi adatai: Házastárs / élettárs személyi adatai: Név: Születési név: Születési helye, ideje: Anyja neve: TAJ száma: Állampolgársága:

Részletesebben

Nagyacsád Község Önkormányzata 8521 Nagyacsád, Deák Ferenc u. 1-3. J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Nagyacsád Község Önkormányzata 8521 Nagyacsád, Deák Ferenc u. 1-3. J E G Y Z Ő K Ö N Y V ikt.szám: 78-3/2013. Nagyacsád Község Önkormányzata 8521 Nagyacsád, Deák Ferenc u. 1-3. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nagyacsád község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 27-én 18 óra 00

Részletesebben

Tard község önkormányzat képviselő-testülete az OTP Bank Nyrt.-től 5 503 000 Ft munkabér hitel felvételével egyetért.

Tard község önkormányzat képviselő-testülete az OTP Bank Nyrt.-től 5 503 000 Ft munkabér hitel felvételével egyetért. 30./2012. (IV. 19.) határozata Tárgy: ÖNHIKI pályázat benyújtása 1. Tard község Önkormányzat képviselő-testülete a Magyarország 2012. évi központi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény 6.

Részletesebben

1. oldal, összesen: 21

1. oldal, összesen: 21 KMR-101 KMR-102 KMR-103 KMR-104 KMR-105 KMR-106 KMR-107 KMR-108 KMR-109 Misszió Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség Szociális Gondozó Központ 1194 Budapest, Viola utca 30. Dankó u. 11. 2030 Érd,

Részletesebben

ADATLAP Magánszemély (egyéni vállalkozó) fizetési könnyítésre (fizetési halasztás, részletfizetés) irányuló kérelmének elbírálásához

ADATLAP Magánszemély (egyéni vállalkozó) fizetési könnyítésre (fizetési halasztás, részletfizetés) irányuló kérelmének elbírálásához ADATLAP Magánszemély (egyéni vállalkozó) fizetési könnyítésre (fizetési halasztás, részletfizetés) irányuló kérelmének elbírálásához 1. Adózó azonosító adatai: a) neve:... b) adóazonosító szám:... c) lakcíme:...

Részletesebben

Ügyfél Neve. Iktatószám: Átvétel dátuma:

Ügyfél Neve. Iktatószám: Átvétel dátuma: Iktatószám: Átvétel dátuma: Ügyfél Neve PÁTRIA Takarékszövetkezet 2230 Gyömrő, Szent István u. 28. Telefon: 06-29-530-210, Fax: 06-29-530-213 kozpont@patriatakarek.hu HITELKÉRELEM LAKOSSÁGI ÜGYFELEK RÉSZÉRE

Részletesebben

ALPOLGÁRMESTERE. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést tárgyalja meg és hozza meg döntését!

ALPOLGÁRMESTERE. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést tárgyalja meg és hozza meg döntését! BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KER. ALPOLGÁRMESTERE ÖNKORMÁNYZATÁNAK Tisztelt Képviselő-testület! Tárgy: Javaslat a Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének a szociális szolgáltatásokról,

Részletesebben

A humán munkaközösség félévi beszámolója. 2014-15. tanév

A humán munkaközösség félévi beszámolója. 2014-15. tanév A humán munkaközösség félévi beszámolója 2014-15. tanév Készítette: Ipcsicsné Weinhoffer Csilla mkv. Zalaszentgrót, 2015. január 27. A munkaközösség tagjai magyar, történelem, valamint ének tantárgyakat

Részletesebben

Az ügytípus megnevezése Hatáskörrel rendelkező szerv Eljáró szerv Illetékességi terület Eljárási illeték. Ügyintézéshez szükséges dokumentumok

Az ügytípus megnevezése Hatáskörrel rendelkező szerv Eljáró szerv Illetékességi terület Eljárási illeték. Ügyintézéshez szükséges dokumentumok Az ügytípus megnevezése Hatáskörrel rendelkező szerv Eljáró szerv Illetékességi terület Eljárási illeték Ügyintézéshez szükséges dokumentumok Alapvető eljárási szabályok (jogszabályok) Eljárás megindító

Részletesebben

T á r g y s o r o z a t a

T á r g y s o r o z a t a 1 Nyírparasznya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 30-án megtartott rendes ülésének a, jegyzőkönyve b, tárgysorozata c, határozatai: 39/2011.(V. 30.) d, rendeletei: Iktatószáma: 1-30/2011.

Részletesebben

A KÉRELEM mellékletét képezi az ADATLAP

A KÉRELEM mellékletét képezi az ADATLAP A KÉRELEM mellékletét képezi az ADATLAP Cím: DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT JEGYZŐJE ADÓÜGYI OSZTÁLY 4001 Debrecen, Pf. 110. Kálvin tér 11. www.debrecen.hu Tel. : 52/517-700 Fax : 52/517-712 Ügyiratszám:

Részletesebben

A D A T L A P. b, Adószáma:... ...

A D A T L A P. b, Adószáma:... ... B é k é s s z e n t a n d r á s N a g y k ö z s é g P o l g á r m e s t e r i H i v a t a l a 5 5 6 1 B é k é s s z e n t a n d r á s, H ő s ö k t e r e 1. T e l e f o n : 6 6 / 2 1 8 / 3 4 4 / 1 4 m e

Részletesebben

Mire törekszünk szülőként?

Mire törekszünk szülőként? Gyermekeink jövője Mire törekszünk szülőként? A szülők legszebb és egyben legnehezebb feladata, hogy gyermekeiket felkészítsék az ÉLETRE, hogy olyan értékrendszert és tudást közvetítsenek feléjük, amelynek

Részletesebben

ADATLAP Magánszemély (egyéni vállalkozó) fizetési könnyítésre és mérséklésre irányuló kérelmének elbírálásához

ADATLAP Magánszemély (egyéni vállalkozó) fizetési könnyítésre és mérséklésre irányuló kérelmének elbírálásához ADATLAP Magánszemély (egyéni vállalkozó) fizetési könnyítésre és mérséklésre irányuló kérelmének elbírálásához 1. Adózó azonosító adatai: a) neve:... b) adóazonosító szám:... c) lakcíme:... d) telefonszáma:...

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V I K I V O N A T

J E G Y Z Ő K Ö N Y V I K I V O N A T Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottsága J E G Y Z Ő K Ö N Y V I K I V O N A T Készült: A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság 2011. november

Részletesebben

A gazdasági társaságok vezető tisztségviselőinek jogviszonya, biztosítási és járulékfizetési kötelezettsége 2010.05.07.

A gazdasági társaságok vezető tisztségviselőinek jogviszonya, biztosítási és járulékfizetési kötelezettsége 2010.05.07. A gazdasági társaságok vezető tisztségviselőinek jogviszonya, biztosítási és járulékfizetési kötelezettsége 2010.05.07. [Gt. 21., 22. (1)-(2) bekezdés, Tbj. 5. (1) bekezdés a) és g) pontja, Eho 3. (1)

Részletesebben

Ócsa Város Önkormányzat Képviselőtestületének 12/1991./XII.2./ ÖK. rendelete a helyi adókról 1. I.Fejezet

Ócsa Város Önkormányzat Képviselőtestületének 12/1991./XII.2./ ÖK. rendelete a helyi adókról 1. I.Fejezet Ócsa Város Önkormányzat Képviselőtestületének 12/1991./XII.2./ ÖK. rendelete a helyi adókról 1 I.Fejezet 1.. 2 A Helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 2. -a, valamint a Helyi önkormányzatokról szóló

Részletesebben

MÉLTÁNYOSSÁGI KÉRELEM /magánszemély, egyéni vállalkozó részére/

MÉLTÁNYOSSÁGI KÉRELEM /magánszemély, egyéni vállalkozó részére/ MÉLTÁNYOSSÁGI KÉRELEM /magánszemély, egyéni vállalkozó részére/ 1./ Adózó azonosító adatai /kérjük az összes vonatkozó adatot kitölteni!/: a) neve:... b) születési helye és ideje:. c) anyja neve:. d) adóazonosító

Részletesebben

ADATLAP Magánszemély fizetési könnyítésre és mérséklésre irányuló kérelmének elbírálásához

ADATLAP Magánszemély fizetési könnyítésre és mérséklésre irányuló kérelmének elbírálásához ADATLAP Magánszemély fizetési könnyítésre és mérséklésre irányuló kérelmének elbírálásához 1. Adózó azonosító adatai: Neve:... Adóazonosító szám:... Lakcíme:... Munkahely megnevezése és címe:... 2. A kérelemmel

Részletesebben

tenyekeservek.qxd 2006.11.20. 15:20 Page 1 A HAZUGSÁG ÁRA TÉNYEK ÉS ÉRVEK A GYURCSÁNY-CSOMAGRÓL

tenyekeservek.qxd 2006.11.20. 15:20 Page 1 A HAZUGSÁG ÁRA TÉNYEK ÉS ÉRVEK A GYURCSÁNY-CSOMAGRÓL tenyekeservek.qxd 2006.11.20. 15:20 Page 1 A HAZUGSÁG ÁRA TÉNYEK ÉS ÉRVEK A GYURCSÁNY-CSOMAGRÓL tenyekeservek.qxd 2006.11.20. 15:20 Page 2 MEGSZORÍTÁSOK Gyurcsány Ferenc nyilatkozata a választások előtt:

Részletesebben

KÉRELEM. egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság szociális rászorultsági alapon való megállapítására

KÉRELEM. egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság szociális rászorultsági alapon való megállapítására Városi Polgármesteri Hivatal Intézményirányítási és Szociális Osztály Levélcím: 3060 Pásztó, Kölcsey F. út 35. : (32) 460-155 A Hivatal tölti ki! ÁTVETTEM Dátum: Aláírás: Melléklet: KÉRELEM egészségügyi

Részletesebben

IZSÁK NAGYKÖZSÉG KÉPVISELŐTESTÜLETE

IZSÁK NAGYKÖZSÉG KÉPVISELŐTESTÜLETE IZSÁK NAGYKÖZSÉG KÉPVISELŐTESTÜLETE 1/1994.(I.19.) számú rendelete és a módosításáról szóló 17/2003.(XII.24.) kt. sz.; 7/2004. (IV.28.) kt. sz. rendelete A vállalkozók kommunális adójáról. (Egységes szerkezetbe

Részletesebben

A D A T L A P. Magánszemély fizetési könnyítésre (fizetési halasztás, részletfizetés) és/vagy mérséklésre, törlésre irányuló kérelmének elbírálásához

A D A T L A P. Magánszemély fizetési könnyítésre (fizetési halasztás, részletfizetés) és/vagy mérséklésre, törlésre irányuló kérelmének elbírálásához GYOMAENDRŐDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL JEGYZŐJE Adó Osztály 5500 Gyomaendrőd, Selyem út 124. Tel: (66) 386-122, Fax.: (66) 283-288 www.gyomaendrod.hu ado@gyomaendrod.hu A D A T L A P Magánszemély fizetési

Részletesebben

Készült: a Marcali Városi Önkormányzat nagytermében 2015. május 6-án megtartott soron kívüli nyilvános képviselő-testületi ülésen.

Készült: a Marcali Városi Önkormányzat nagytermében 2015. május 6-án megtartott soron kívüli nyilvános képviselő-testületi ülésen. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: a Marcali Városi Önkormányzat nagytermében 2015. május 6-án megtartott soron kívüli nyilvános képviselő-testületi ülésen. Helyszín: Marcali Közös Önkormányzati Hivatal (8700

Részletesebben

SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ

SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ Ingatlan bérbeadás Amennyiben az ingatlan bérbeadásból származó jövedelem meghaladja az egy millió forintot és így a bérbeadó magánszemély 14%-os egészségügyi hozzájárulás (EHO) fizetésére

Részletesebben

HORT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/1998.(XI. 25.) RENDELETE AZ ÉPÍTMÉNYADÓ BEVEZETÉSÉRŐL

HORT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/1998.(XI. 25.) RENDELETE AZ ÉPÍTMÉNYADÓ BEVEZETÉSÉRŐL HORT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/1998.(XI. 25.) RENDELETE AZ ÉPÍTMÉNYADÓ BEVEZETÉSÉRŐL Hort Község Önkormányzatának képviselőtestülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (továbbiakban

Részletesebben

Or«Ággyülés Hivatala. irornányszám :

Or«Ággyülés Hivatala. irornányszám : irornányszám : Or«Ággyülés Hivatala Érkezett : 2005 O KT 0 5. Országgyűlési Képviselő Módosító javaslat Dr. Szili Katalinnak az Országgyűlés elnökének Helyben Tisztelt Elnök Asszony! A házszabály 94. (1)

Részletesebben

ADATLAP Magánszemély (egyéni vállalkozó) fizetési könnyítésre és mérséklésre irányuló kérelmének elbírálásához

ADATLAP Magánszemély (egyéni vállalkozó) fizetési könnyítésre és mérséklésre irányuló kérelmének elbírálásához ADATLAP Magánszemély (egyéni vállalkozó) fizetési könnyítésre és mérséklésre irányuló kérelmének elbírálásához. Adózó azonosító adatai: Az adózó neve:.. Születési ideje: Lakcíme:.. Elérhetősége:. Telefonszáma:

Részletesebben

Kapolcs község Önkormányzata Képviselő-testülete. /2015.(...)önkormányzatai rendelete. a talajterhelési díjról. (tervezet)

Kapolcs község Önkormányzata Képviselő-testülete. /2015.(...)önkormányzatai rendelete. a talajterhelési díjról. (tervezet) Kapolcs község Önkormányzata Képviselő-testülete /2015.(...)önkormányzatai rendelete a talajterhelési díjról (tervezet) Kapolcs község Önkormányzata Képviselő-testülete./2015.(...)önkormányzatai rendelete

Részletesebben

14. sz. melléklet Kérdőív kódszáma A kérdőív kitöltése önkéntes! Szociális szükségletfelmérő kérdőív

14. sz. melléklet Kérdőív kódszáma A kérdőív kitöltése önkéntes! Szociális szükségletfelmérő kérdőív 14. sz. melléklet Kérdőív kódszáma A kérdőív kitöltése önkéntes! Az adatokat bizalmasan kezeljük, csak a kutatás céljára használjuk fel. Szociális szükségletfelmérő kérdőív A kérdőív Győr Megyei Jogú Város

Részletesebben

CIGÁNY KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT BALATONFÜRED Szám: 1054- /2008. Előkészítő: Horváth József E L Ő T E R J E SZ T É S A Képviselő-testület 2008. március 27-i ülésére Tárgy: Beszámoló a Cigány Kisebbségi Önkormányzat

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015.április 29. napján megtartott ülésén.

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015.április 29. napján megtartott ülésén. Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3596 Szakáld, Aradi út. 4. Jegyzőkönyv Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015.április 29. napján megtartott ülésén. Jelen vannak:

Részletesebben

Előterjesztés Kéthely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 27-én tartott soros ülésének 7. napirendi pontjához

Előterjesztés Kéthely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 27-én tartott soros ülésének 7. napirendi pontjához 1 Kéthely Község Önkormányzatának P o l g á r m e s t e r e 8713 Kéthely, Ady E. u. 1. Tel.:85/539-036 Előterjesztés Kéthely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 27-én tartott soros

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V I K I V O N A T

J E G Y Z Ő K Ö N Y V I K I V O N A T Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottsága J E G Y Z Ő K Ö N Y V I K I V O N A T Készült: A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság 2012. szeptember

Részletesebben

Vámosgyörk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2009. (VI. 30.) rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről

Vámosgyörk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2009. (VI. 30.) rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Vámosgyörk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2009. (VI. 30.) rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Vámosgyörk Község Önkormányzata Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

ADATLAP Magánszemély (egyéni vállalkozó) fizetési könnyítésre és mérséklésre irányuló (vegyes) kérelmének elbírálásához

ADATLAP Magánszemély (egyéni vállalkozó) fizetési könnyítésre és mérséklésre irányuló (vegyes) kérelmének elbírálásához ADATLAP Magánszemély (egyéni vállalkozó) fizetési könnyítésre és mérséklésre irányuló (vegyes) kérelmének elbírálásához 1. Adózó azonosító adatai: a.) neve: b.) adóazonosító szám:. c.) születési helye,

Részletesebben

A D A T L A P. f, Munkahely megnevezése és címe:...

A D A T L A P. f, Munkahely megnevezése és címe:... Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. Tv. (Itv.) 33.. (2) bekezdés 23. pontja szerint illetékmentes az adóügyben az adóhatóságnál kezdeményezett első fokú eljárás (fizetési könnyítés-, adómérséklés).

Részletesebben

K É R E L E M. Pásztó Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala. Figyelmeztetés!

K É R E L E M. Pásztó Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala. Figyelmeztetés! Pásztó Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala Figyelmeztetés! Az ügyfél vagy képviselője, ha más tudomása ellenére az ügy szempontjából jelentős valótlan tényt állít, illetve kötelező adatszolgáltatás

Részletesebben

Hírlevél. Tartalom. 2014. évi 7. hírlevél 2014. április 11. További információért keressen minket:

Hírlevél. Tartalom. 2014. évi 7. hírlevél 2014. április 11. További információért keressen minket: Hírlevél 2014. évi 7. hírlevél 2014. április 11. Tartalom Adómentes munkáltatói lakáscélú ú hitel 2014. április 4-án hatályba lépett a 15/2014. (IV. 3.) NGM rendelet az adómentes munkáltatói lakáscélú

Részletesebben

2. Az R. 6.. (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

2. Az R. 6.. (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2011. (VI.29.) önkormányzati rendelete a közművelődésről szóló 45/2004.(XII.3.) Kt. számú rendelet módosításáról Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2013. október 29 (kedd) 17 órai kezdettel megtartandó képviselő-testületi ülésére

Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2013. október 29 (kedd) 17 órai kezdettel megtartandó képviselő-testületi ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2013. október 29 (kedd) 17 órai kezdettel megtartandó képviselő-testületi ülésére 14. napirendhez. Tárgy: Előterjesztő:

Részletesebben

Dunavarsány Város Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2011. (XII. 14.) önkormányzati rendelete a helyi adókról

Dunavarsány Város Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2011. (XII. 14.) önkormányzati rendelete a helyi adókról Dunavarsány Város Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2011. (XII. 14.) önkormányzati rendelete a helyi adókról Dunavarsány Város Önkormányzatának képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült a Bugyi Nagyközségi Önkormányzat 2012. augusztus 03-i rendkívüli ülésén

J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült a Bugyi Nagyközségi Önkormányzat 2012. augusztus 03-i rendkívüli ülésén J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült a Bugyi Nagyközségi Önkormányzat 2012. augusztus 03-i rendkívüli ülésén Hozott határozatok: 128/2012. (VIII.03.) tól 130/2012.(VIII.03.) ig Hozott rendelet: 17/2012.

Részletesebben

KÁLLÓSEMJÉN NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 9 /2014.(IX. 25.) rendelete. az első lakáshoz jutók pénzügyi támogatásáról.

KÁLLÓSEMJÉN NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 9 /2014.(IX. 25.) rendelete. az első lakáshoz jutók pénzügyi támogatásáról. KÁLLÓSEMJÉN NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 9 /2014.(IX. 25.) rendelete az első lakáshoz jutók pénzügyi támogatásáról. Kállósemjén Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Önkormányzati Képviselő-testület 8294 Kapolcs Száma: 271-10/2012. J e g y z ő k ö n y v Készült: Kapolcs község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. július 9-én (hétfőn) 18 órai kezdettel megtartott

Részletesebben