Hajléktalanok sorsa KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT INGYENES LAPJA. Megváltozott az ingatlaneladás adózása. Horoszkóp 2008-ra

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "10 12 14 Hajléktalanok sorsa KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT INGYENES LAPJA. Megváltozott az ingatlaneladás adózása. Horoszkóp 2008-ra"

Átírás

1 A VIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT INGYENES LAPJA XVI. évfolyam 1. szám I január 15. I Megjelenik: kéthetente Hajléktalanok sorsa Megváltozott az ingatlaneladás adózása Horoszkóp 2008-ra

2 KÉPES HÍREK Aranylakodalom a Polgármesteri Hivatalban A Tóti házaspár fél évszázada fogadott örök hûséget. Holló-Szabó Mária és Tóti István 1957 december 21-én kötöttek házasságot a Bp.VIII. kerületi Anyakönyvi Hivatalban. Fél évszázada élnek Józsefvárosban, a Népszínház utcában. Az elpergett évtizedek alatt egy lányuk született, Mária, aki két immár felnõtt unokával, Szilviával és Tamással ajándékozta meg õket. Kerületünkben immár hagyománnyá vált, hogy az aranylakodalmukat ünnepelõ házaspárok- elõzetes kérés és egyeztetés után- ünnepi külsõségek közepette megerõsítik házassági fogadalmukat, s azt rövid ceremónia kíséretében a kerület polgármestere szentesíti. A Tóti házaspár aranylakodalmán Csécsei Béla polgármester elõtt erõsítette meg házassági fogadalmát. A polgármester öt szál vörös rózsából kötött jubileumi csokorral, emléklappal, esküvõi tortával ajándékozta meg a jubiláló házaspárt, s a ceremónia után állófogadás keretében elevenítették fel az öt évtized emlékezetes állomásait. Külön meglepetést jelentett, hogy az aranylakodalom ünneplésének végén Csécsei Béla a József Attila Színház Legyen a feleségem címû darabjára nyújtott át tiszteletjegyeket Tótiéknak, akik a színdarab címe szerinti felhívásra ötven évvel ezelõtt egybehangzó igen - nel válaszoltak. h.i. Kormányzati stop Másodfokon is jóváhagyta lapunk bejegyzési határozatát az oktatási és kulturális miniszter. Korábban Karalyos József, az Impress-Régió Kiadó vezetõje, a lap elõzõ kiadója támadta meg az elsõfokú határozatot. A másodfokú hatóság megerõsítette, hogy a lap kiadására korábban megkötött szerzõdés felmondása és a kiadó megválasztása az önkormányzat joga. A minisztérium ugyanakkor elutasította Karalyos Józsefnek a Józsefvár címû lapra vonatkozó bejegyzési kérelmét, mivel az megtévesztette volna az olvasókat, azt a látszatot keltve, mintha a Józsefvár az önkormányzat megbízásából jelenne meg, nem pedig ahogy az ténylegesen történik Karalyos magánvállalkozásában. A döntéssel végre ismét egyértelmû a helyzet: a kerületben egyetlen önkormányzati lap van, a miénk, az újabban József körút névre hallgató havilap pedig független magánvállalkozás. (k.m.) Mégis lefújták a kormányzati negyed építését. Három nappal azután, hogy a kormányszóvivõ megerõsítette: a kormányzati negyed az eredeti tervek, és határidõ szerint felépül, a szóvivõ önmagát is megcáfolva bejelentette, a kormány mégis leállítja a beruházást. A Nyugati pályaudvar mögé tervezett kormányzati negyed építését eddig is számos bírálat és szakmai kifogás érte. A projekt megvalósítására eddig 632 millió forintot költött el a kormányzat. nyz Alföldi Róbert a Nemzeti Színház élén Nyári Gyula felvétele A kerületben több helyen rendeztek jótékony célú karácsonyi ünnepséget. Képünkön a Szent György Lovagrend tagjai osztanak ajándékokat a Dankó utcai óvodásoknak. Már közismert, hogy a Nemzeti Színház élére Hiller István miniszter a józsefvárosi Bárka Színház igazgatóját, Alföldi Róbertet nevezte ki. A hír nyilvánosságra kerülésének idõpontja után, telefoninterjút kértünk a frissen kinevezett igazgatótól, hogy egyrészt gratuláljunk, másrészt megtudakoljuk a Bárka Színház közvetlen és távolabbi jövõjét. Alföldi Róbert megköszönte a jókívánságokat, és úgy nyilatkozott, hogy a kerületi színház új igazgatójára és mûvészi terveire vonatkozó elképzeléseit az önkormányzat Kulturális Bizottságával folyamatosan egyezteti. Kijelentette, hogy életpályája egyik legfontosabb idõszakának tartja a Bárka Színház élén töltött éveket. Nem közömbös számára, hogy a színház a jövõben megtartja-e vagy bõvítheti is azokat az értékeket, melyeket a Bárkára hagyományoz. A bõvítés fogalomkörébe sokan a színház közérthetõségét és közszolgálatiságát is beleértik, amelyeket a józsefvárosi színházi hagyományok is éltetnek és követelnek. H. 2

3 Döntések a kerület fejlõdéséért Az év utolsó testületi ülésén több jelentõs, a városfejlesztést szolgáló döntés is született, amelyrõl az alábbiakban tájékoztatjuk Olvasóinkat Célkeresztben: az üres helyiségek Valószínûleg mindenki tud a környezetében olyan, évek óta üresen álló önkormányzati helyiségrõl, amelynek gazdátlansága sok kellemetlenséget okoz a környék lakóinak. Ami az embereknek boszszúság, az az önkormányzatnak több száz millió forint ablakon kidobott pénz, hiszen az ilyen helyiségek állagmegóvását, közös költségét is fizetni kell, vagy ha szeméttel töltötték meg, a szállítás, ha hajléktalanok költöznek be, a kiürítés és fertõtlenítés költségét is állni kell. Hosszú évekig nem történt semmi érdemleges e téren, de szeptemberben a testület felkérte a Kisfalu Kftt, hogy készítsen felmérést az üresen álló helyiségekrõl. A felmérés és a hasznosításra szóló javaslat elkészült: eszerint 823 tartósan üres helyiség van jelenleg a VIII. kerületben, nagy részük vegyes tulajdonú társasházban. A részletes ingatlanfelmérést hasznosítás követi: az önkormányzat megpróbálja ezeket sorra bérbeadni, értékesíteni. Dr. Juharos Róbert városfejlesztési tanácsnok (Fidesz) Pénzügyi stabilizálás Dr. Juharos Róbert városfejlesztési tanácsnok javaslatát elfogadva, 15 milliárd forint keretöszszegû kötvény kibocsátása mellett döntött az önkormányzat. A kötvénykibocsátás a kerület fejlesztéseinek fenntarthatóságát, a költségvetés kiegyensúlyozását és tervezhetõségét teszi lehetõvé Ezzel a döntéssel részben kiváltja az önkormányzat a Corvin sétány miatt vállalt több milliárdos hitelállományt, másrészt tartalékot képez fejlesztési terveinek megvalósításához, és önerõt a megnyíló európai uniós pályázatokhoz. Dicséretes az új szabályozás A képviselõ-testület májusban döntött új Kerületi Építési Szabályzat (JÓKÉSZ) a ÖNKORMÁNYZAT Kerületi Szabályozási Terv (JKSZT) készítésérõl. A kerület teljes területére kiterjedõ szabályozási terv sokoldalú egyeztetéseket igényelt. Az elmúlt hónapokban a lakosságtól, a társadalmi szervezetektõl és a telektulajdonosoktól érkezett jogos igények, az érintett állami szervektõl kapott észrevételek figyelembevételével átdolgozott tervet a Központi Tervtanács dicsérettel véleményezte. Néhány kiemelt terület építési szabályzatának hatályba léptetését azonban a testület még további eredményes egyeztetõ tárgyaláshoz kötötte, ilyenek: a MÁV-területek, a Horváth Mihály tér Német utca József utca Õr utca által határolt és a Kerepesi út Százados út Stróbl Alajos utca Asztalos Sándor utca által határolt tömbök. Hatékonyabb feladatellátás Nemcsak a hivatali létszám csökkentését, hanem a bürokrácia mérséklését is eredményezi az eddig a Polgármesteri Hivatal keretein belül végzett bizonyos feladatok kiszervezése. A vagyonkezeléssel kapcsolatos feladatokat már szeptembertõl kiszervezte a testület, most a közúti, karbantartási, felújítási, a kertészeti munkákat, a közterületek fenntartását, a karbantartást, a beruházási, felújítási és közbeszerzési feladatokat adta át március 1-tõl a Józsefvárosi Vagyonkezelõ Kft nek tól 1 milliárd többletbevétel A törvény változása miatt januártól a vállalkozás tulajdonában álló telek illetve építmény nem részesíthetõ telek-, ill. építményadó-mentességben. A testület a telekadóalapot az eddigi 200 Ft/nm/év rõl 240 Ft/nm/év-re, az építményadót 900 Ft/nm/év-rõl 1080 Ft /nm/évre emelte. A változtatások megközelítõen 1 milliárd forint többletbevételt jelentenek a kerületnek évente. -if- Veszteségüzem: 823 kihasználatlan helyiség után fizetett eddig az önkormányzat A Józsefvárosi Egészségügyi Szolgálat felhívja Tisztelt Betegei figyelmét, hogy február 1.-tõl kezdõdõen az érsebészeti rendelésre jelentkezõ betegek idõpontot az Auróra utcai Szakrendelõ 5. emeletén mûködõ sebészeti kartonozóban kérhetnek személyesen, vagy telefonon, a tól a ig terjedõ telefonszámok valamelyikén, és a 143-as melléken. Február 1-tõl a recepción történõ idõpont adása megszûnik! Az érsebészeti szakrendelés vizitdíj és beutalóköteles! 3

4 EGÉSZSÉGÜGY Kérdezz-felelek az egészségbiztosításról Összeállításunkban kissé lerövidítve, de a tartalom tiszteletben tartásával közöljük Hárs Gábor, országgyûlési képviselõ közleményét, és kivonatosan ismertetjük a Nemzeti Egészségügyi Kerekasztal álláspontját. Józsefváros országgyûlési képviselõjeként más kormánypárti képviselõkhöz hasonlóan számos levelet kaptam, amelyek azt a felszólítást, jobb esetben kérést tartalmazták, hogy ne szavazzam meg a társadalombiztosítás átalakításáról szóló törvényt. Az egészségügy rendszerének átalakítását elengedhetetlennek tartom. A törvénytervezetet módosító javaslatok december 11-én történt parlamenti elfogadása, majd az ezt követõen tartott frakcióülésen lefolytatott vita azonban meggyõzött arról, hogy nincs mire várni, az egészségügy reformjának megkezdése nem tûr halasztást. A szavazás után választóimnak tartozom azzal, hogy álláspontom motívumait röviden összefoglaljam különös tekintettel arra, hogy rendkívül sok a politikai indíttatású, szándékos félremagyarázásból adódó félreértés, illetve a törvényjavaslat talán nem kellõ megvilágításából származó ismerethiány. Az egészségügy jelenlegi rendszerének igazságtalan, pazarló és elégtelen voltát naponta tapasztaljuk. A magyar egészségügy szolgáltatási színvonala gyökeres finanszírozási és mûködési átalakítások nélkül az ott dolgozó tisztességes többség minden törekvése ellenére is folyamatosan romlik. Az eddigi kormányzatok erre a helyzetre adott válaszai kimerültek a járulékterhek folyamatos emelésében, a hiánynak az adóforintjainkból való fedezésében és a lassan kötelezõvé váló hálapénz megtûrésében. Mindehhez nem szabad tovább asszisztálni! A magyar állampolgárok érdekeit nem a semmitmondó mellébeszélés, a gyáva, a rossz beidegzõdéseken változtatni nem merõ politikusi magatartás, hanem az ország hosszú távú hasznát figyelembe vevõ döntések szolgálják. Az egészségbiztosítási pénztárakról szóló törvény újrateremti és megerõsíti a társadalmi szolidaritást. Az egészségügy finanszírozása a törvényjavaslat elfogadása után is az egységes nemzeti kockázatközösségen alapuló, szolidaritáselvû, kötelezõ társadalombiztosítás keretében történik. A törvény Melyik biztosítónak kellenek? garantálja, hogy senki nem maradhat ellátás nélkül, és nem lehet különbséget tenni az ellátásban gazdag és szegény között. Az új rendszerben amely hatékonyan fogja felhasználni befizetett járulékainkat egyetlen magyar állampolgár sem maradhat a másikéval egyenértékû biztosítás nélkül. Ugyanakkor az új rendszerbe belépõ pénztárak tisztább viszonyokat teremtenek, emelik az ellátás színvonalát. Az új rendszer tehát mindenkinek többet ad: a választás szabadsága mellett az összetartozás biztonságát is. Mindezekre tekintettel szavazatommal ismét támogatni fogom az egészségbiztosítás reformját. Hárs Gábor, országgyûlési és önkormányzati képviselõ (MSZP) Valami Amerika... Eddig legfeljebb a Vészhelyzetben láthattunk a mûtét után ébredésükkor a biztosításuk miatt aggódó betegeket, de az egészségügy átalakításáról szóló törvény életbe lépése után a filmvászonról életre kelhetnek nemcsak õk, hanem a Doktor House szigorú kórházigazgatónõje is. Most az Nemzeti Egészségügyi Kerekasztal megállapításaival ismertetjük meg Önöket. Még a fejlett piacgazdaságú országok szervezete, az OECD is azt mutatta ki, hogy egyetlen országban, ahol versengõ biztosítók léteznek, sem következett be a várt minõségi és hatékonysági javulás. Éppen ellenkezõleg: a piaci verseny társadalmi szinten rosszabb helyzetre vezetett, mint a változás elõtt volt. Tovább nõ az egyenlõtlenség és a nagy többség számára nehezül, drágul a szükséges ellátásokhoz, gyógyszerekhez, gyógyászati segédeszközökhöz jutás. A tartósan betegek járnak a legrosszabbul. A változások a fiatalabb, tanultabb, módosabb, egészségesebb, városi emberek számára kedvezõbbek. A biztosítási elv az egyéni kockázaton, a társadalombiztosítás a közösségi kockázat kezelésén alapul. Széleskörû külföldi tapasztalat, hogy az üzleti biztosítók stabilitásuk megõrzése és a nyereségesség miatt ellenérdekeltek a krónikus és veleszületett betegséggel küszködõk, az idõsek és a gyermekszüléssel kapcsolatos egészségügyi ellátásokra szorulók Biztosítás nélkül biztosításában. Egy biztosítónak az a legjobb üzlet, ha megbízható befizetõ, ugyanakkor várhatóan kevesebb kiadást jelentõ tehetõs, egészséges ügyfelei vannak. Erre befektetõi, részvényesei is rákényszerítik, akik azt várják tõle, hogy jövedelmezõségre törekedjen. Az Egyesült Államokban mára 45 millió embernek egyáltalán nincs egészségbiztosítása, 54 millióan pedig a legszegényebbeknek járó állami biztosítással rendelkeznek. Ezért kezdeményezte például Kalifornia kormányzója, Arnold Schwarzenegger is az egyfizetõs, egybiztosítós rendszer bevezetését. A szomszédos Kanadában pedig fejenként fele annyiért mindenkit garantáltan ellátó, jó színvonalú egészségügy mûködik hála az egységes, egybiztosítós rendszernek! Sok országban megbánták, hogy korábban bíztak a verseny jótékony hatásában. Példájuk arra tanít, hogy könnyen lehet veszélyes, jóvátehetetlen lépést tenni. Utoljára Szlovákiában ismerték be a kudarcát. Természetesen vannak, akik számára elfogadhatóan mûködik ez a rendszer. Õk jó környezetben, várakozásmentesen, jó minõségû, kényelmes ellátást kapnak, és ha akarnak, biztosítót is válthatnak. Magyarországon is vannak, akiknek ma sem okoz gondot társadalmi kapcsolataik révén és hálapénz megfizetésével ezt megkapni. A valódi megoldás nem egy gyökeresen új, valójában piaci alapon mûködõ rendszer bevezetése, hanem az OEP átgondolt reformja lehetne. A magánbiztosításnak nem szabadna teret nyernie a társadalombiztosítás rovására, hanem alternatívaként szabadna léteznie. 4

5 SZELEKTÍV HULLADÉKGYÛJTÉS KÖZTÉR Ha Mohamed nem megy a hegyhez a hegy megy Mohamedhez. Akár lehetne ez a mondás is a szlogenje az önkormányzat új környezetvédõ felhívásának. Aki eddig eléggé elszánt volt, eddig is elballagott szelektíven gyûjtött hulladékával a legközelebbi gyûjtõhelyre, de nagyon sokan nem veszik maguknak a fáradságot erre. A felmérések bizonyítják, hogy az emberek többsége legfeljebb 300 métert hajlandó tenni az ügy érdekében. Talán van megoldás. Szelektív hulladék begyûjtõ kocsi Erzsébetvárosban A szelektív hulladékgyûjtés új formája: házhoz megy Az emberek rohanása, lustasága, kényelmessége, végülis mindegy mi, de arra késztette a szolgáltatókat, hogy keressék a megoldást a szelektív hulladékgyûjtés elérhetõbbé tételére. A cél, hogy a szelektív hulladékgyûjtés olyan természetes mozdulatként épüljön be a mindennapokba, mint ahogy bevisszük az újságot a postaládából, vagy lekapcsoljuk a villanyt, ha elmegyünk otthonról mondja dr. Kocsis Máté alpolgármester (Fidesz) a program elõterjesztõje. A szelektív hulladékgyûjtés új formája ezért házhoz megy, és nem várja meg, amíg az emberek idõt, energiát szánnak arra, hogy õk menjenek a szelektív gyûjtõkhöz. Valljuk be, ez sokkal kényelmesebb. Budapesten már jó tapasztalatok vannak például Erzsébetvárosban, Gazdagréten. De hogy történik mindez? A szolgáltató elsõ lépésben kihelyezi az ingatlanok elé a gyûjtõedényeket és/vagy mûanyagzsákokat, amelybe a lakók elkülönítve gyûjthetik a háztartási hulladékot. A szállítóautó hetente érkezik a ház elé, üríti az edényeket. Mindez a lakóknak, társasházaknak nem kerül pénzbe. Különösen elõnyös lehet ez a módszer a családi házas övezeteken (pl. Tisztviselõ-telep), ahol eddig a távoli közös gyûjtõk egyáltalán nem voltak hatékonyak, de a társasházaknak is érdemes számolniuk, mert a szemétszállítási díj a külön kezelt mennyiség árával csökkenthetõ. Ingyenes és környezetkímélõ Mivel a szolgáltató nem szed díjat a gyûjtésért, számára nem a díjfizetés, hanem a begyûjtött hulladék jelenti hasznot, amelyet pénzzé tesz, újrahasznosít. Az önkormányzatnak ez a megoldás terhet vesz le a válláról, mert a hulladékgyûjtés törvényben elõírt feladatát megnyugtatóan, színvonalasan oldhatja meg. A lakóknak a kényelem és szemétszállítási díj csökkenése az azonnali kézzelfogható haszon, hiszen amennyivel több szelektíven gyûjtött hulladékot tudnak gyûjteni, annyival kevesebb lesz a hagyományosan gyûjtött szemét. Az Fõvárosi Közterület Felügyelet (FKF Rt.) által elszállított szemét tömege nagymértékben csökkenhet, ezért az FKF számára kihelyezett gyûjtõedények nagysága és száma csökkenthetõ. Az FKFnek fizetendõ szemétszállítási díj 30-50%-kal csökkenhet. Mindannyiunknak azonban a környezet kímélése a legfõbb haszon. Persze, számolni kell a hátrányokkal is. Helyet kell biztosítani például a tároló edényeknek. A szállítás is valamivel több idõt, munkát igényel, hiszen több helyen kell megállnia a szállítónak, több edényt kell kiüríteni. Csatlakozás Az önkormányzat úgy döntött, hogy megfelelõ számú jelentkezõ esetén támogatja a házhozmenõ szelektív hulladékgyûjtés bevezetését a kerületben. Természetesen, a házhozmenõ szelektív hulladékgyûjtés bevezetése nem szünteti meg az eddigi közös gyûjtõket. Amennyiben az ingatlantulajdonos, a társasház úgy dönt, hogy kipróbálná a házhozmenõ szelektív hulladékgyûjtést, e szándékát jeleznie kell az EMLA Környezeti Management és Jog Egyesületnél. Az egyesület a csatlakozni kívánó házakat összegyûjti, és ha megfelelõ számú jelentkezõ lesz a kerületben, az önkormányzat együttmûködési megállapodást köt a szolgáltatóval, közhasznú munkásokat biztosít a szállítás segítéséhez és elindítja a szolgáltatást. Felhívás Józsefváros közös képviselõihez, ingatlan tulajdonosaihoz A Józsefváros Önkormányzat Képviselõ-testülete minden kerületi ingatlan részére lehetõséget kíván teremteni az úgynevezett házhoz menõ szelektív hulladékgyûjtés bevezetésére. Kérjük, a józsefvárosi ingatlantulajdonosokat és társasházakat, hogy hozzanak döntést legkésõbb március 1-éig arról, hogy kívánnak-e csatlakozni a házhoz menõ szelektív hulladékgyûjtéshez! A csatlakozás és a szolgáltatás ingyenes. A házhoz menõ szelektív hulladékgyûjtéshez csatlakozhatnak: társasházak, családi házak, önálló ingatlannal rendelkezõ irodák, üzlethelységek, vendéglátóhelységek. Csatlakozási szándék bejelentése, további információ: Berki András (EMLA Egyesület) Telefon: /19 mellék 5

6 KÖZTÉR Önkormányzati büdzsé Vannak, akik at az önkormányzatok fekete évének tartják, és vannak, akik reménykednek: nem lesz igazuk. Tény, hogy összességében csökkennek az oktatásra, egészségügyre, szociális ellátásokra az önkormányzatoknak juttatott kormányzati pénzeszközök, és az önkormányzatoknak kell kifizetniük intézményeik megemelkedett gáz- és villanyszámláit is. Mi várható a Józsefvárosban érdeklõdtünk dr. Gotthard Gábor frakcióvezetõnél: Valóban, minden eddiginél rosszabb helyzetben kell gazdálkodnunk. Az önkormányzati rendszer kiépítésekor az állami támogatás aránya még 70%-os volt, és a helyhatóságoknak a fennmaradó 30%-ot kellett fedezniük, ma ez az arány éppen fordított: tevékenységünknek csak 30%-át finanszírozza az állami költségvetés. A kerület költségvetésének elõkészítése most kezdõdött el, de azt már látjuk, hogy minden területen ésszerûsítésre kell törekednünk. Meg kell vizsgálnunk, hogy melyek a kötelezõ feladatok, ezeket milyen költséggel látjuk el, és melyek azok, amelyek visszaadhatók, esetleg alacsonyabb szinten, olcsóbban is elláthatók. Már tavaly komoly változtatásokat hajtottunk végre a költségvetési hiány lefaragására, de ezt a munkát az idén is folytatni kell. Ami költséghatékonyabban látható el más formában, azt a feladatot meg kell próbálni másnak átadni, kiszervezni. Ahol párhuzamosságot látunk vagy pazarlást, azt megszüntetjük. Összességében úgy látom, hogy ilyen módon a több mint egymilliárdos hiány csökkentése sikerülni fog, és egy végrehajtható, intézményeink mûködését biztosító költségvetésünk lehet. koncz dr. Gotthard Gábor frakcióvezetõ (Fidesz) És nyert Magyarország! Az ünnepek után csöndesen mosogatok, takarítom a romokat, amikor a rádióban egy sportriporter örömittas, lelkendezõ szavaira figyelek fel: És nyert Magyarország! Szent ég! Vajon mit? Csak nem olimpiát, futballbajnokságot? kérdezem magamtól, de tudom, hogy ez sem az idõpont, sem az eredmények miatt nem valószínû, így figyelek tovább. Az extázisban lévõ riporter megismétli: Megnyertük! És rögvest megtudom, mit is: a színvonalas oktatást, az átlátható egészségügyet, az egyszerûsödõ közigazgatást, a kiszámítható nyugdíjrendszert és még néhány nagyszerû dolgot, amitõl a normális ember gyomra rögtön görcsbe rándul. A jót nem adják ingyen folytatja, azért mindenkinek tennie kell fejezi be diadalmámorban úszva, én meg csak állok kábán, kezembõl kicsúszik a tányér. Jól hallottam? kérdezem magam, vagy csak a szilveszteri kabarét ismétlik? Nem tudom ugyanis elképzelni, hogy ekkora pofátlanság létezik. Az emberek most kezdik igazán érezni a kormány megszorító intézkedéseinek valódi súlyát, megérkeznek az elsõ emelt díjas gáz- és villanyszámlák, drágább lesz a kenyér, a hús, tandíjat és vizitdíjat fizetünk, még azt várják, hogy ujjongjanak is közben? Vagy csak arról van szó, hogy a Miniszterelnöki Hivatal kommunikációs csapata sokmillió forintért ismét rendelt egy nagyszerû kampányt? Hát, ezt tényleg megnyertük. Segítség! (c.z) Néma kiáltás Folytatja éhségsztrájkját a jezsuita szerzetes Két jezsuita szerzetes, Vértesaljai László és Hofher József szolidaritásból a nemzet szegényeiért, az ellehetetlenült, peremre szorult, teljesen kilátástalan jövõ elõtt álló embertársaik iránt, és az egészségügyi törvény ellen december 17-én éhségsztrájkba kezdett. Terveik szerint az ételmegvonást vízkereszt napjáig, január hatodikáig folytatták volna, de mivel nem tapasztaltak semmiféle pozitív változást a kormányzat szándékaiban, így 6 Vértesaljai László meghatározatlan ideig továbbra is csak vízen és gyümölcsteán él, szerzetestársa pedig heti két napos böjtbe kezdett. Az éhségsztrájkot néma segélykiáltásnak szánták a szerzetesek, mint Vértesaljai László a Pesti Jézus Szíve templom igazgatója lapunknak elmondta, ilyen mértékû erkölcsileg, morálisan megalázó helyzetre, mint amibe az ország jutott az elmúlt tizenhét évben nem volt példa. A magyar választók akaratát nem veszi figyelembe a kormány, teljesen elszakadt a vezetés a néptõl, és intézkedéseinek semmi köze a normális élethez. Radikális tiltakozásukkal a kormány emberek tízezreit szegénységbe taszító intézkedéseire akarják felhívni a figyelmet. Úgy vélik, hogy az egészségügyi biztosítás parlamenti elfogadása felér a kettõs állampolgárságról szóló december 5-i szavazással, azzal a különbséggel, hogy most nem a nemzet lelkét, hanem a testét támadja a kormány. A szerzetesek akciójához már több paptársuk csatlakozott. Nyerges Zoltán Tájékoztató polgármesteri fogadóóráról Csécsei Béla polgármester következõ fogadóórája február 4-én (hétfõn) lesz. A fogadóórára elõzetes bejelentkezés szükséges a telefonszámon, vagy személyesen, ügyfélfogadási idõben a Polgármesteri Hivatal Önkormányzati Irodáján (I. em. 108.).

7 OKTATÁS Tanár, tankönyvszerzõ, vezetõ Beszélgetés Csepela Jánosnéval, a Józsefvárosi Történelem Munkaközösség vezetõjével, a Práter Ének-zene Tagozatos Általános Iskola vezetõtanárával, tankönyvíróval Kezdhetjük egy közelképpel? Kérem, mondja el, hogyan került a pályára! Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karán végeztem, történelem orosz nyelv és irodalom szakon. Késõbb latin nyelvbõl középfokú nyelvvizsgát szereztem. Az egyetem elvégzése után az ELTE Általános Iskolai Tanárképzõ Fõiskolai Karán és a II. Rákóczi Ferenc Gimnáziumban tanítottam, de a diplomaosztás óta fõállásban a Józsefvárosi Önkormányzat Práter Ének-zene Tagozatos Általános Iskolájának tanára vagyok óta vagyok az ELTE történelem vezetõtanára, 1985 óta a VIII. kerületi történelem munkaközösség vezetõje, és 1997 óta a kerületben mûködõ komplex társadalomismeret minõségmérés- és biztosítási team vezetõje. A tanítás mellett eddig 11 munkám jelent meg a Nemzeti Tankönyvkiadó gondozásában, valamint három cikkem a Módszerver internetes honlapon. Metodikai cikkeim jelentek meg a Történelemtanítás címû folyóiratban, részt vettem a RAABE Kiadó Tanári Kincsestárának összeállításában, a Stiefel Történelmi Atlasz készítésében, szerzõként illetve lektorként a Balázs Diák történelmi transzparenssorozatának összeállításában. Igazán nagy tapasztalatokkal rendelkezik. Megkérdezhetjük, milyen a jó diák? Több évtizedes tapasztalatom szerint a diákok jó része nem attól lesz jó, hogy becsöngettek, attól sem, hogy bejött a tanár. A diákok akkor tudnak leginkább értékes és hasznos tevékenységet folytatni, ha életkoruknak megfelelõ munkaformákkal tesszük változatossá a napi tanítást. A játékosság, a változatosság, az arányos képességfejlesztés és a folyamatos munkáltatás a garancia a diákok érdeklõdésének és tárgyszeretetének állandó ébrentartására. Ezt az alapelvet a kerületi történelem munkaközösség tagjai is vallják és hirdetik. Milyen ez a munkaközösség? Munkaközösségünk jelenleg 7 iskola tanáraiból tevõdik össze, létszámunk 11 fõ. Erõsségünk abban áll, hogy nemcsak jó munkakapcsolat, hanem baráti viszony is összefûz bennünket. A fluktuáció csaknem ismeretlen körünkben, a kollégák régóta a Aponthatárok megállapítására és a felvételi eredmények kihirdetésére január 15- én kerül sor. A felvételi döntésrõl a felsõoktatási intézmények a kihirdetés után írásban értesítik a jelentkezõket. A jelentkezõ az elsõ olyan helyre Képünk illusztráció nyer felvételt, ahol elérte a megállapított ponthatárt. Nem vehetõ fel felsõoktatási intézménybe az a pályázó, aki nem rendelkezik a képzéshez szükséges végzettséggel, nem éri el a megállapított ponthatárt vagy a jogszabályi minimum pontszámot (alap-, kerületben dolgoznak. Az elmúlt évek során neves elõadókat, tankönyvszerzõket hallgathattunk meg, és szakmai kirándulásainkon sikerült bejárnunk a történelmi és a mai Magyarország nevezetes helyszíneit. Az igényes tanórai munka mellett igyekszünk hozzájárulni a gyermekek szabadidejének tartalmas kitöltéséhez is: helytörténeti, honismereti és történelmi szakkörök mûködnek a kerület iskoláiban. Versenyeink szervezésében alapvetõ célunk, hogy minél több gyereket bevonjunk a tartalmi munkába. A többéves múltra visszatekintõ vetélkedõink közül több is regionális versennyé nõtte ki magát. Milyen sikerekkel büszkélkedhetünk? A Fejtöri verseny gyõztesei a Losonci Téri Általános Iskolából kerültek ki, 5. osztályban Matyi Ákos, 6.-ban Fehér Andrea, 7.-ben Saleh Omar, míg 8.-ban Diós Péter nyerte meg a versenyt. Érdemes megemlíteni felkészítõ tanáraikat is: Szabó Ritát, Földi Juditot és Horváth Zoltánt. Fontos megjegyezni, hogy az elmúlt években diákjaink (Somogyi, Vajda, Práter) budapesti eredményeik alapján bejutottak a Vas Megyei Pedagógiai Intézet által szervezett országos történelemverseny döntõjébe. Iskoláink indulnak a fõváros által szervezett Horváth Mihály történelem versenyen, a TITOK Országos levelezõ feladatmegoldó versenyen. Több iskola tanulói (Német, Losonci, Vajda, Práter) évek óta vesznek részt a Kálti Márk országos tesztversenyen, ahol általában az elsõ tíz helyezett között végeznek. Novák Imre Felvételi döntés a februárban induló képzésekrõl: január 15-én illetve egységes, osztatlan képzésben - az emelt szintû érettségiért járó többletpontokkal együtt, de a más jogcímet adható többletpontok nélkül számítva pont, felsõfokú szakképzésben pedig 140 pont). OFIK 7

8 INTERJÚ PRÁGER FERENC Ki vigyáz a Józsefvárosra? Új vezetõ a kerületi kapitányság élén Práger Ferenc ezredes, a VIII. kerületi rendõrkapitányság vezetõje 47 éves, nõs, hat gyermeke van óta dolgozik a rendõrség kötelékben, elõször a közlekedésrendészeten járõrként, késõbb baleseti helyszínelõként. A Rendõrtiszti Fõiskolát 1987-ben fejezte be ben került a IV. kerületi kapitányságra, nyomozóként. Egy évig a BM rendvédelmi Szolgálatánál teljesített szolgálatot, de 94-ben bûnügyi osztályvezetõként visszakerült Újpestre ban nevezték ki a IV. kerületi kapitányság vezetõjének január elsejétõl Józsefváros rendõrkapitánya. December végén forgószél söpört végig a budapesti kapitányságokon: hat kerületben váltottak le, helyeztek át, illetve neveztek ki új kapitányokat. Práger Ferenc ezredest ez a szél sodorta a negyedik kerületirõl a nyolcadik kerületi kapitányság élére. A közvélemény nem sokat tudott meg az intézkedések hátterérõl, de vajon az érintettek kaptak-e eligazítást, magyarázatot, indoklást? A választ az új rendõrkapitánytól várjuk, aki az interjú készítése idején még csak második munkanapját töltötte a kerületben, mégis készséggel állt olvasóink rendelkezésére. Eligazítás volt. A budapesti rendõrfõkapitány kért fel arra, hogy vállaljam el a nyolcadik kerületi kapitányság vezetõjének megüresedett helyét. Ide mindenképpen tapasztalt, gyakorlott vezetõ kellett. Engem a korábbi kapitánynyal, Perlaki Attilával egy idõben neveztek ki ban kapitánynak. Harmadik évtizede vagyok a rendõrségnél; a negyedik kerületben töltöttem másfél évtizedet, jórészt vezetõként. Perlaki kapitánnyal személyes, jó ismeretségben vagyok. Egyik lányom itt dolgozott nyomozóként, amíg ide nem kerültem, és pozícióink összeférhetetlenné nem váltak. Így nem volt teljesen ismeretlen a kerület elõttem. Ezzel együtt túlzás lenne azt állítani, hogy örömmel jöttem el Újpestrõl. Ott már kiépítettem egy mûködõ rendszert. Nem könnyû váltani, nehéz az új helyzethez alkalmazkodni, de nálunk fegyelem van; az utasításokat végre kell hajtani. Milyen tervekkel jött? Egy jól mûködõ kapitányságot vettem át csak folytatni kell a munkát. A helyi önkormányzattal és a közbiztonsági Kht-val együttmûködve szeretnék dolgozni a józsefvárosiak biztonságáért. A biztonságérzetet leginkább a létszámhiány megszüntetésével lehetne erõsíteni. Kapott-e erre vonatkozó ígéretet a budapesti fõkapitánytól? A helyi lehetõségek minél jobb kihasználásával szeretnék eredményt elérni. Ígéretet nem, de beszéltünk róla. A schengeni határok bevezetésével sok határõr került át rendõrségi állományba. A nyolcadikba nem jutott véletlenül? De, éppen most állt szolgálatba négy fõ bûnügyi területre. A járõrhiány azonban változatlanul nagy pedig éppen a járõrözõ rendõrök látványa adhatná meg az itt élõknek a biztonságérzetét. A helyi lehetõségek minél jobb kihasználásával és a kerület biztonságában érdekeltek együttmûködésével szeretnék eredményt elérni. Mit vár az önkormányzattól? Azt, hogy folytatódik az eddigi gyakorlat, és az eddigi támogatásokat anyagi és technikai segítségre gondolok továbbra is biztosítják a kerület érdekében végzett munkához. A kamerarendszer fejlesztésével például bizonyos fokig kompenzálni lehet a járõrök hiányát. Kollégáimmal minden reggel eldöntjük: aznap a kerületben hol van legnagyobb szükség a rendõri jelenlétre, és a döntésben szerepe van a kameráknak is. Milyenek az elsõ benyomásai? Milyen vezetõnek tartja magát? Ne várjon tõlem részletes beszámolót; ez még csak a második napom! Sok a fiatal kolléga itt, talán ennek is köszönhetõ, hogy dinamikus vezetõkkel találkoztam. Hogy milyen vagyok, azt inkább a munkatársaimtól kellene megkérdezni! Megkövetelem a munkát, de próbálok emberséges lenni. Maximalista vagyok fõleg, ha magamról van szó -, de odafigyelek az emberekre. Mi tölti ki az életét, ha éppen nincs szolgálatban? A család. Hat gyermekem van. Négyen már önállóak, dolgoznak, a két kisebb három- illetve hétéves. Egyik fiam hivatásos katona, a lányom mint említettem nyomozó. Nekem az a kikapcsolódás, ha otthon lehetek, vagy ha a kisebbekkel néha elmegyünk kirándulni. Mit szólt a család a változáshoz? Feleségem megedzõdött már mellettem. Tudja, hogy ha feladat van, akkor azt el kell végezni becsülettel, odaadással. Koncz Mária 8

4 7 10 Felsõoktatás iskolapélda KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT INGYENES LAPJA. Segítség az átképzéshez. Köztisztaság, közbátorság közbékesség

4 7 10 Felsõoktatás iskolapélda KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT INGYENES LAPJA. Segítség az átképzéshez. Köztisztaság, közbátorság közbékesség A VIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT INGYENES LAPJA XV. évfolyam I 2007. szeptember 11. I Megjelenik: kéthetente 4 7 10 Felsõoktatás iskolapélda Segítség az átképzéshez Köztisztaság, közbátorság közbékesség KÉPES

Részletesebben

ÚJBUDA. Az Idő igaz, s eldönti, ami nem az. Véget ért a Wass Albert születésének századik évfordulója alkalmából hirdetett Emlékévprogramsorozat.

ÚJBUDA. Az Idő igaz, s eldönti, ami nem az. Véget ért a Wass Albert születésének századik évfordulója alkalmából hirdetett Emlékévprogramsorozat. XIX. ÉVF. 1 2. SZÁM KELENFÖLD ÚJBUDA ŐRMEZŐ GAZDAGRÉT ALBERTFALVA KELENVÖLGY LÁGYMÁNYOS SASAD-SASHEGY GELLÉRTHEGY SZENTIMREVÁROS Az Idő igaz, s eldönti, ami nem az 2009. JANUÁR 28. WWW.UJBUDA.HU Az új

Részletesebben

Most vasárnap Április 11. Választás A jövõnk a kezünkben van KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT INGYENES LAPJA

Most vasárnap Április 11. Választás A jövõnk a kezünkben van KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT INGYENES LAPJA A VIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT INGYENES LAPJA XVIII. évfolyam 6. szám I 2010. április 6. I Megjelenik: kéthetente Most vasárnap Április 11. Választás A jövõnk a kezünkben van ÖNKORMÁNYZAT Minden napra egy

Részletesebben

Orosházi. volt váratlan a felmondás. Két évvel ezelõtt megegyeztünk

Orosházi. volt váratlan a felmondás. Két évvel ezelõtt megegyeztünk Élet Orosházi XIV. évfolyam. szám INGYENES VÁROSI HETILAP 9. február., péntek Kitartani a végek ekenen Az idei évi költségvetési rendeletet mutatta be dr. Dancsó József alpolgármester csütörtök reggel.

Részletesebben

HíRMONDÓ ZSOMBÓI. A folyamat elindult tájékoztatás a csatornázásról. Felhívás Falugyűlésre. Összefogással készült el az focipálya világítása!

HíRMONDÓ ZSOMBÓI. A folyamat elindult tájékoztatás a csatornázásról. Felhívás Falugyűlésre. Összefogással készült el az focipálya világítása! 2009. március VII. évfolyam 2. szám ZSOMBÓI HíRMONDÓ Zsombó Község Önkormányzatának hivatalos információs és kulturális kiadványa A folyamat elindult tájékoztatás a csatornázásról Felhívás Falugyűlésre

Részletesebben

Dunakeszi Polgár VÁROSI MAGAZIN. 2009. december. IX. évfolyam 12. szám FOTÓ: KESZIPRESSZ

Dunakeszi Polgár VÁROSI MAGAZIN. 2009. december. IX. évfolyam 12. szám FOTÓ: KESZIPRESSZ Dunakeszi Polgár IX. évfolyam 12. szám VÁROSI MAGAZIN 2009. december Idén is sok gyermeknek szerzett örömöt a Millenniumi Parkban berendezett Betlehemi élőkép. FOTÓ: KESZIPRESSZ hirdetés 2 Dunakeszi Polgár

Részletesebben

TAPOLCAI ÚJSÁG. Óriási siker volt

TAPOLCAI ÚJSÁG. Óriási siker volt Új TAPOLCAI ÚJSÁG XIII. (XIX.) évfolyam 1. szám TAPOLCA VÁROS LAPJA 2012. január Óriási siker volt Fegyelmezett gazdálkodás, kiegyensúlyozott működés Tapolca Város Önkormányzatának 2011. évi gazdálkodása

Részletesebben

Mátyás tér - egy közösségi ház egy közösségi téren

Mátyás tér - egy közösségi ház egy közösségi téren A VIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT INGYENES LAPJA XVI. évfolyam 9. szám I 2008. május 14. I Megjelenik: kéthetente Mátyás tér - egy közösségi ház egy közösségi téren KÉPES HÍREK Gyõztes Losisok Nyerges Zoltán

Részletesebben

Maradunk Csepelen. 16. oldal. 4. oldal 5. oldal. Elindult és máris sikeres a gyermektraumatológia. Sokaknak segített az új mentőautó

Maradunk Csepelen. 16. oldal. 4. oldal 5. oldal. Elindult és máris sikeres a gyermektraumatológia. Sokaknak segített az új mentőautó 2015. január 15. A XXI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA VI. évfolyam 1. szám Elindult és máris sikeres a gyermektraumatológia Maradunk Csepelen Cikkünk a 3. oldalon Cikkünk a 20-21. oldalon Ingyen használhatják

Részletesebben

Foci-EB Józsefvárosban is Teljes az egyet nem értés a szurkolók között

Foci-EB Józsefvárosban is Teljes az egyet nem értés a szurkolók között XX. évfolyam 12. szám 2012. június 26. Megjelenik: kéthetente Foci-EB Józsefvárosban is Teljes az egyet nem értés a szurkolók között ÖNKORMÁNYZAT Összefognak Szorosabb együttmûködés a rendvédelmi szervek

Részletesebben

Üllői. Közösségben az erő. Emberségből jeles. Év végi segítség. Jó kezekben az iskola. Üllői pofon a Vasasnak. A tartalomból:

Üllői. Közösségben az erő. Emberségből jeles. Év végi segítség. Jó kezekben az iskola. Üllői pofon a Vasasnak. A tartalomból: Költségvetés 2012 Nem lesz könnyű a 2012. esztendő. A nehézségek a város költségvetésén is tükröződnek. Több fronton várható szigorítás, ennek ellenére kijelenthető: a város még mindig irigylésre méltó

Részletesebben

A KERÜLET KÖZÉLETI LAPJA

A KERÜLET KÖZÉLETI LAPJA MUSTRA kulturális melléklet Tegyen javaslatot Ön is! Kit tartanak érdemesnek a Csepelért díjra? A Csepeli Önkormányzat minden évben a március 15-i ünnepséggel egyidõben CSEPELÉRT díjat adományoz mindazon

Részletesebben

KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT INGYENES LAPJA. XIX. évfolyam 12. szám I 2011. június 28. I Megjelenik: kéthetente. Nem lesz drágább a megújuló Teleki téri piac

KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT INGYENES LAPJA. XIX. évfolyam 12. szám I 2011. június 28. I Megjelenik: kéthetente. Nem lesz drágább a megújuló Teleki téri piac A VIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT INGYENES LAPJA XIX. évfolyam 12. szám I 2011. június 28. I Megjelenik: kéthetente Nem lesz drágább a megújuló Teleki téri piac ÖNKORMÁNYZAT Józsefváros vigyáz a gyermekekre

Részletesebben

Óbuda Napja testvérvárosi találkozóval, piknikkel

Óbuda Napja testvérvárosi találkozóval, piknikkel XVII. évfolyam 9. szám Megjelenik kéthetente 2011. május 11. Panelfelújításban segít a helyhatóság A Zöld beruházási rendszer klímabarát otthon panelprogramon több társasház, lakásszövetkezet nyert pályázati

Részletesebben

Ünnepváró Fogd meg a gombod, Józsefváros!

Ünnepváró Fogd meg a gombod, Józsefváros! A VIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT INGYENES LAPJA XVII. évfolyam 22. szám I 2009. december 15. I Megjelenik: kéthetente Ünnepváró Fogd meg a gombod, Józsefváros! DROGKONFERENCIA Kálvária tér: Drog és tû kontra

Részletesebben

HÍRADÓ. Albertirsai. 2008. február. XX. évfolyam, 2. szám. 80 Ft. Hogyan lehet. Albertirsát?: 15. oldal. élhetőbbé tenni. Közéleti és tájékoztató lap

HÍRADÓ. Albertirsai. 2008. február. XX. évfolyam, 2. szám. 80 Ft. Hogyan lehet. Albertirsát?: 15. oldal. élhetőbbé tenni. Közéleti és tájékoztató lap XX. évfolyam, 2. szám Hogyan lehet élhetőbbé tenni Albertirsát?: 15. oldal. Albertirsai HÍRADÓ Közéleti és tájékoztató lap Megjelenik minden hónap elsõ felében 80 Ft Megkezdődött a farsangi időszak MESÉLNEK

Részletesebben

Hat százalékkal csökken a távhődíj Szokatlan előjelű döntést hozott a képviselő-testület szeptember

Hat százalékkal csökken a távhődíj Szokatlan előjelű döntést hozott a képviselő-testület szeptember XVI. évf. 34. szám 2007. szeptember 20. Terjesztői ára: 75 Ft Képviselő-testület: vita a Volánbusz-tarifákról Hat százalékkal csökken a távhődíj Szokatlan előjelű döntést hozott a képviselő-testület szeptember

Részletesebben

MEZÕBERÉNYI HÍRMONDÓ. Ismét 1% + 1% AMI VÁLTOZOTT ÉS AMI NEM

MEZÕBERÉNYI HÍRMONDÓ. Ismét 1% + 1% AMI VÁLTOZOTT ÉS AMI NEM MEZÕBERÉNYI HÍRMONDÓ KzØleti informæcis lap Ismét 1% + 1% Ebben az évben ismét lehetõségünk van arra, hogy személyi jövedelemadónk 2 x 1 %-áról rendelkezzünk. Az elsõ 1 %-ot társadalmi szervezet, alapítvány

Részletesebben

Nyugodt szívvel, jó érzésekkel távozik Lovászi Zoltánné Anna, az Atomerőmű

Nyugodt szívvel, jó érzésekkel távozik Lovászi Zoltánné Anna, az Atomerőmű Nyugodt szívvel, jó érzésekkel távozik Lovászi Zoltánné Anna, az Atomerőmű újság nyugdíjba készülő főszerkesztője, mert úgy gondolja, összeszokott, jól együttműködni tudó csapatot hagy maga után. 15. oldal

Részletesebben

Sztárpalánták Csepelen

Sztárpalánták Csepelen ORSZÁGGYÛLÉSI VÁLASZTÁS 2010 Sztárpalánták Csepelen A KERÜLET KÖZÉLETI LAPJA LXII. évfolyam 8. szám 2010. február 26. Megjelenik 35 000 példányban, legközelebb március 5-én. Az újság díjtalan. Palcsó Tamás

Részletesebben

KÖRMENDI HÍRADÓ VÁROSI ÚJSÁG 2010. JANUÁR 29. VIII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM

KÖRMENDI HÍRADÓ VÁROSI ÚJSÁG 2010. JANUÁR 29. VIII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM KÖRMENDI HÍRADÓ VÁROSI ÚJSÁG 2010. JANUÁR 29. VIII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM Hangkatedrális épült a színházteremben Mit kezdjünk a harmadik évezredben a kultúrával? A magyar kultúra napját, január 22-ét reggel

Részletesebben

Van esély a Margit kórház újjáélesztésére

Van esély a Margit kórház újjáélesztésére XVIII. évfolyam 6. szám Megjelenik kéthetente 2012. március 22. Energetikai korszerûsítés a Kerék utcai iskolában Jelenleg a külsõ homlokzatot és a tetõt szigetelik, majd a gépészeti munkálatok következnek

Részletesebben

ÚJPESTI NAPLÓ. Klaudia a japánok kedvence INGYENES! MEGJELENIK MINDEN HÉTEN!

ÚJPESTI NAPLÓ. Klaudia a japánok kedvence INGYENES! MEGJELENIK MINDEN HÉTEN! INGYENES! MEGJELENIK MINDEN HÉTEN! 2012. november 8., VI. évf., 37. szám ÚJPESTI NAPLÓ ÚJPEST ÖNKORMÁNYZATÁNAK HIVATALOS LAPJA WWW.UJPEST.HU Klaudia a japánok kedvence Az újpesti Kozma Klaudia Japánban

Részletesebben

Szentesi Élet. XLV. évfolyam 48. szám 2013. november 29. Városi hetilap Ára: 175 Ft (elõfizetve 120 Ft) Egészséges felnõtteket...

Szentesi Élet. XLV. évfolyam 48. szám 2013. november 29. Városi hetilap Ára: 175 Ft (elõfizetve 120 Ft) Egészséges felnõtteket... Szentesi Élet XLV. évfolyam 48. szám 2013. november 29. Városi hetilap Ára: 175 Ft (elõfizetve 120 Ft) Kis diákok nagy döntése... Ez év szeptember 1-jétõl alapjaiban megváltozott a pedagógiai szakszolgálat

Részletesebben

Milliárdos beruházások Gödöllőn

Milliárdos beruházások Gödöllőn XIX. évf. 2. szám 2010. január 20. Terjesztői ára: 75 Ft www.szolgalat.com Lokálpatrióta hetilap Alapítva: 1992 Válság idején is új munkahelyek Milliárdos beruházások Gödöllőn Az idei esztendőben is folytatódnak

Részletesebben

Indul az e-napló. Györfi Sándor kiállítása

Indul az e-napló. Györfi Sándor kiállítása CEGLÉDI Kék Újság XVII. évfolyam 40. szám 2009. október 7. Ára: 147 Ft, előfizetve: 140 Ft TRANZIT TÜZÉP: Húsz éve az építkezők szolgálatában Indul az e-napló Ismét színesben! Színesen! KEDVES OLVASÓINK!

Részletesebben

Adjunk értelmet és örömöt egymás életének!

Adjunk értelmet és örömöt egymás életének! XVII. évfolyam 4. szám 2010. december Adjunk értelmet és örömöt egymás életének! Az idő soha meg nem áll, és folyton-folyvást változik. Elmúlt a karácsony ünnepe, és itt az újesztendő! Engedjék meg, hogy

Részletesebben

A Dunánál. A néhány érintett között, akik a csakazértis amúgy kell(!) megcsinálni

A Dunánál. A néhány érintett között, akik a csakazértis amúgy kell(!) megcsinálni 2 Farsang A rakodópart alsó kövén ültem, néztem, hogy úszik el a dinnyehéj. Alig hallottam, sorsomba merülten, hogy fecseg a felszín, hallgat a mély. Mintha szívemből folyt volna tova, zavaros, bölcs és

Részletesebben

Havonként megjelenõ közéleti lap. Ára: 150 Ft

Havonként megjelenõ közéleti lap. Ára: 150 Ft XIX. évfolyam 5. szám BADACSONY Havonként megjelenõ közéleti lap. Ára: 150 Ft Családostól ünnepelték a Flórián-napot A badacsonytomaji tûzoltók május kilencedikén tartották Flórián-napi ünnepségüket a

Részletesebben

2007. január 20. Ára: 80 Ft

2007. január 20. Ára: 80 Ft Hirdessen az Izsáki Hírekben és az Izsáki Televízióban XVII. évfolyam 1. szám Pince- és újborszentelõ Agárdyn 2007. január 20. Ára: 80 Ft Nappali középiskola Izsákon December 27-én hagyományteremtõ ünnepségre

Részletesebben