A Magyar Mentő és Mentőtiszti Egyesület évi közhasznúsági jelentése

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A Magyar Mentő és Mentőtiszti Egyesület 2012. évi közhasznúsági jelentése"

Átírás

1 A Magyar Mentő és Mentőtiszti Egyesület évi közhasznúsági jelentése 1./ Az Egyesület azonosító adatai: Az Egyesület neve: Magyar Mentő és Mentőtiszti Egyesület Az Egyesület székhelye: 1134 Budapest, Róbert Károly krt. 77. Az Egyesület működési területe: Magyar Köztársaság Az Egyesület székhelye adószáma: Az Egyesület nyilvántartási száma: Az Egyesület bejegyzése: július 23. (6.Pk /1990/1.) Az Egyesület közhasznú szervezetté minősítése: május 12. (14.Pk /1990/7.) 2./ Az Egyesület jogállása: Az Egyesület önálló jogi személy, mely céljai megvalósítása érdekében a tevékenysége során ellátandó feladatait a közhasznú szervezetekről szóló évi CLVI. törvény (a továbbiakban: Kszt.) alapján közhasznú szervezetként látja el. 3./ Az Egyesület céljai: A magyarországi mentés, elsősegélynyújtás és sürgősségi betegellátás kutatási, gyógyítási, oktatási tevékenységének javítása, színvonalának emelése, szervezése és érdekeinek képviselete a megfelelő fórumokon más, az e területen működő, hasonló tevékenységet folytató szervezetekkel együttműködésben. E cél érdekében az Egyesület összehangolja tagjai szakmai tevékenységét és elősegíti tagjai tevékenységi színvonalának emelését, továbbá szakmai és etikai érdekérvényesítését. Figyelemmel kíséri a szakterületét érintő szakmai, egészségpolitikai és oktatási kérdéseket, valamint közreműködik a tagok tevékenységére vonatkozó jogi, szakmai és etikai szabályozás kidolgozásában. Tagjai tevékenységének minél szélesebb körben történő társadalmi megismertetése és elismertetése érdekében munkálkodik. 4./ Az Egyesület feladatai: A tagok szakmai, etikai érdekeinek megfogalmazása, érvényesítése, képviselete, gazdasági és szociális érdekeinek képviselete. Részvétel a korszerű oxyológiai tevékenység elvi, szakmai feltételeinek kidolgozásában, megteremtésében. Részvétel a tagok, valamint a mentéssel, sürgősségi betegellátással foglalkozó szervezetek többek között az OMSZ orvosainak, mentőtisztjeinek, mentőápolóinak képzésében, továbbképzésében, vizsgáztatásában és ezen tevékenységek támogatásában. Részvétel a korszerű elsősegélynyújtás elvi, szakmai feltételeinek kidolgozásában, megteremtésében és a társadalom számára minél szélesebb körben való megismertetésében. Elsősegélynyújtás oktatás, képzés és vizsgáztatás szervezése, lebonyolítása, támogatása. Az egészségügyi reformkoncepciók keretén belül ajánlatokat tenni a mentés, az oxyológiai tevékenységet érintő tervek, normatívák, jogszabályok kidolgozásában. Az Egyesület működése, szolgáltatásai és beszámolói nyilvánosságának biztosítására sajtótermékek, tájékoztatók, szakmai kiadványok megjelentetése. Tudományos ülések, szakmai fórumok, versenyek szervezése, illetőleg olyan rendezvények szervezése és lebonyolítása, melyek az Egyesület tevékenységét, továbbá a tevékenysége által felölelt szakmai területek munkáját, szakmai és tudományos eredményeit széles körben megismerhetővé teszik. 1

2 Az Egyesület és tagjai nemzetközi kapcsolatteremtésének, kapcsolattartásának elősegítése. Szakvélemény adása. Az Egyesület célkitűzéseinek megvalósítása, eredményeinek bemutatása érdekében a kellő nyilvánosság megteremtése, az Egyesület tagjainak rendszeres tájékoztatása. Tagjai részére jogi tanácsadás, a tag felkérésére jogi képviselet biztosítása. Szolgálatteljesítés közben megsérült tag vagy az elhunyt tag hozzátartozói részére támogatás nyújtása. 5./ Az Egyesület közhasznú feladatai: Neveléssel, oktatással, képességfejlesztéssel és ismeretterjesztéssel (mint közhasznú tevékenységek végzésével) közreműködik a magyarországi mentés, elsősegélynyújtás és sürgősségi betegellátás szakmai színvonalának fejlesztésében, egyúttal igyekszik a rendelkezésére álló eszközöket alkalmazva elérni, hogy e képzéseken résztvevők megfelelő és magas színvonalú elméleti és gyakorlati képzésben, továbbá magas szintű és korrekt vizsgáztatásban részesüljenek. Népszerűsíti az elsősegélynyújtást, a balesetmegelőzést, az egészséges életmódra nevelést, továbbá ezeken a szakmai területeken elméleti, gyakorlati programokat szervez (versenyek, tréningek, szakmai rendezvények, továbbképzések és konferenciák). A vonatkozó tevékenységi engedélyek alapján iskolai rendszerű vagy iskolarendszeren kívüli képzést-oktatást szervezhet. A mentés és a sürgősségi betegellátás, valamint a betegszállítás területén dolgozó szakemberek érdekében munkálkodik, működésük kereteit és feltételeit figyelemmel kíséri. Széles körű kommunikációval hívja fel a figyelmet a mentés és a sürgősségi betegellátás szakterületének kérdéseire. A mentés és a sürgősségi betegellátás, mint tudományos és szakmai tevékenység minél szélesebb körben történő társadalmi megismertetése és elismertetése érdekében munkálkodik. Kapcsolatot épít ki és tart fenn a szakterületen működő hatóságokkal, azokkal egyeztet, képviseli a szakmai terület álláspontját, a szakma és a hatóságok zökkenőmentes kapcsolatán munkálkodik, valamint szakmai, engedélyeztetési, fegyelmi és eljárási kérdésekben segítséget nyújt. Kapcsolatot épít ki és tart fenn más szakmai és civil szervezetekkel: széles körű kommunikációval és tájékoztatással törekszik arra, hogy a mentés és a sürgősségi betegellátás területén dolgozó szakemberek, a hasonló tevékenységet végző belföldi és külföldi szakmai szervezetek közötti együttműködés és kapcsolat elmélyüljön. Figyelemmel kíséri és véleményezi a szakterületét érintő szakmai, egészségpolitikai és oktatási kérdéseket, részt vesz a szakterület programjainak kidolgozásában, továbbá közreműködik a tagjai és az egészségügyi szakképzésben dolgozók tevékenységére vonatkozó jogi, szakmai és etikai szabályozások megfogalmazásában. Figyelemmel kíséri a nemzetközi szervezetek és különösen az Európai Unió egészségpolitikai programjait, egyúttal munkálkodik azok hazai meghonosításán, továbbá szakmai tevékenységével elősegíti a minél magasabb szakmai képzési módszerek és standardok hazai gyakorlati megvalósítását. A hazai képzési színvonal és kultúra erősítése érdekében a szakma területén dolgozók, továbbá saját tagjai részére ingyenes és/vagy önköltséges képzések, alapképzések, továbbképzések, tanfolyamok és szakmai konferenciák megszervezése. 6./ Az Egyesület közhasznú tevékenységei: Egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs tevékenység. Tudományos tevékenység, kutatás. Nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés. Közrend és közlekedésbiztonság védelme, önkéntes tűzoltás, mentés, katasztrófa-elhárítás. Közhasznú szervezetek számára biztosított - csak közhasznú szervezetek által igénybe vehető szolgáltatások. 2

3 7./ Az Egyesület vagyona, gazdálkodása: Az Egyesület tagdíjaiból, részére juttatott támogató befizetésekből és esetleges egyéb jövedelmekből gazdálkodik. Az Egyesület a vagyonával önállóan gazdálkodik, tartozásaiért saját vagyonával felel. Az Egyesület gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt az Alapszabályban meghatározott tevékenységére fordítja. 8./ Az Egyesület szervezete: Az Intézőbizottság (elnökség): az Egyesület legfelsőbb választott szerve, mely két közgyűlés között gyakorolja a közgyűlés hatáskörébe nem tartozó jogait. Az Intézőbizottság elnökét, titkárát és további 5 tagját a Közgyűlés egyszerű többséggel, 4 (négy) év időtartamra választja. Tagjai: Tóth Attila elnök, Sziki Zoltán titkár, Újvárosy András tag, Torbágyi Pál tag, Süveges Szabolcs tag, Dr. Váradi Zsolt tag, Horváth Erika tag. Az Ellenőrző Bizottság: az Ellenőrző Bizottság elnökből és 2 tagból áll. Az Ellenőrző Bizottság 3 tagját a Közgyűlés egyszerű többséggel 4 (négy) év időtartamra választja. Tagjai: Kusper Róbert, Pintér Lajos tag, Kis-Ádám János tag. 9./ Az Egyesület képviselete: Az Egyesületet az Elnök önállóan képviseli. Az Egyesület bankszámlája felett az Elnök önállóan jogosult rendelkezni. 10./ Az Egyesület évi közhasznú tevékenysége: Az Egyesület által a 2012-es évben megvalósított közhasznú tevékenységekről, képzésekről, programokról szóló tartalmi összefoglalót a jelentés Tevékenységi Melléklete tartalmazza. Az Egyesület által a 2012-es évben megvalósított közhasznú tevékenységek: képzések, programok, tanfolyamok középpontjában a súlyos sérültek helyszíni ellátása, azaz az ITLS (International Trauma Life Support) képzések álltak. Az Egyesület tudományos konferenciáira a hirtelen szívhalál, a kardiológiai oxyológia, az újraélesztés speciális, különleges esetekben, valamint a súlyosan sérült gyermekek sürgősségi ellátásának aktuális irányelvei témájában került sor. Tanfolyamot tartott az Egyesület az ITLS instruktorok továbbképzésére is. Az Egyesület a képzéseket részben térítésmentesen, illetve önköltségi alapon, részben kedvezményesen valósította meg jellemzően az egészségügyi dolgozók számára előírt kreditrendszerű képzésben. Az Egyesület 2012-ben 9 alkalommal szervezett konferenciát, illetve továbbképzést a fenti témákban melyeken összesen 824 fő, egészségügyi dolgozó és szakdolgozó vett részt. Az Egyesület a képzéseket részben térítésmentesen, illetve önköltségi alapon, részben kedvezményesen valósította meg. Az Országos Mentőszolgálat (OMSZ) képzési rendszerében az Egyesület finanszírozta az OMSZ mentőorvosainak és mentőtisztjeinek országos képzését a helyszíni sérült-ellátás témakörében. Ezeken a képzéseken 625 fő orvos és mentőtiszt vett részt. 11./ Számviteli beszámoló: A számvitelről szóló évi C. törvény felhatalmazása és a számviteli törvény szerinti egyes egyéb szervezetek beszámoló-készítési és könyvvezetési sajátosságairól szóló 224/2000. (XII.19.) Korm. rendelet alapján az Egyesület a tárgyévre vonatkozó hatályos jogszabályok alapján állította össze a beszámolóját. A mérleg főösszege Ft, a saját tőke Ft. A részletes kimutatást a jelentés Pénzügyi Melléklete tartalmazza, mely áll a mérlegből és a közhasznú szervezeti eredménykimutatásából. Az Egyesület könyvvezetési módja: kettős könyvvitel. 12./ Az egyesület vagyonának felhasználása: 3

4 Az előző évhez képest az Egyesület forrásai (vagyona) kismértékben, Ft összeggel, eredménye pedig Ft-al csökkent. A vagyon felhasználását részleteiben jelentésünk Pénzügyi Melléklete mutatja be. 13./ Költségvetési támogatások felhasználása: A tárgyévben az Egyesület Ft támogatást kapott (Közhasznú célú működésre kapott támogatás) 1% felajánlásából. Pályázati támogatásban nem részesült. 14./ A kapott támogatásokról szóló kimutatás: Az Egyesület tagdíjbevétele a tárgyévben Ft volt. Az Egyesület a támogatásokat elsősorban a Tevékenységi Mellékletben írt közhasznú tevékenységek megvalósítására, továbbá működésére fordította. 15./ Cél szerinti juttatások kimutatása: Az Egyesület a tárgyévben alaptevékenysége keretében adományt, díjakat, más juttatást (cél szerinti juttatás) nem nyújtott. Az Alapítvány vállalkozási tevékenységet nem folytatott. Kiadásai és ráfordításai a cél szerinti tevékenység megvalósításához járultak hozzá. 16./ Közhasznú tevékenység bevételei és ráfordításai Az Egyesület a tárgyévben közhasznú tevékenységével Ft bevételt ért el, míg a közhasznú tevékenység ráfordításai Ft-ot tettek ki. 17./ Vezető tisztségviselők juttatásai Az Egyesület vezető tisztségviselői közül a tárgyévben az elnök tiszteletdíjban részesült, Ft összegben. Budapest, március 2. Tóth Attila elnök 4

5 Tevékenységi Melléklet A évben megtartott továbbképzések tanfolyamok, konferenciák évben megtartott továbbképzések - tanfolyamok Dátum Hely Témakör Résztvevők száma Berekfürdő Hirtelen szívhalál 231 fő Debrecen ITLS 21 ITLS- A súlyosan sérült gyermek Budapest- Bázis ellátása Csopak Újraélesztés sajátos esetekben Budapest- Bázis ITLS- A súlyos sérült ellátása Budapest- Bázis ITLS instruktor frissítő kurzus 4 ITLS-A súlyosan sérült gyermek Budapest- Bázis ellátása Budapest- Bázis Újraélesztés sajátos esetekben Budapest- Bázis ITLS- A súlyos sérült ellátása 32 Helyszíni sérült ellátás (OMSZ Országosan képzés) 625 összesen

6 Pénzügyi Melléklet Számviteli beszámoló Eredménykimutatás Sor-szám A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) módosításai adatok eft-ban Tárgyév a b c d e 1 A.Összes közhasznú tevékenység bevétele ( ) Közhasznú célú működésre kapott támogatás a) alapítótól 4 b) Központi költségvetésből 5 d) egyéb, ebből 1% ( ) KÉSZLETEK 7. 2.Pályázati úton elnyert támogatás Közhasznú tevékenységből származó bevétel Tagdíjból származó bevétel Egyéb bevétel B.Vállalkozási tevékenység bevétele C.ÖSSZES BEVÉTEL (A.+B.) D.Közhasznú tevékenység ráfordításai ( ) Anyagjellegű ráfordítások Személyi jellegű ráfordítások Értékcsökkenési leírás Egyéb ráfordítások Pénzügyi műveletek ráfordításai Rendkívüli ráfordítások 20. E.Vállalkozási tevékenység ráfordításai ( ) Anyagjellegű ráfordítások Személyi jellegű ráfordítások Értékcsökkenési leírás Egyéb ráfordítások Pénzügyi műveletek ráfordításai Rendkívüli ráfordítások 27. F.ÖSSZES RÁFORDÍTÁS (D+E) G.Adózás előtti vállalkozási eredmény H.Adófizetési kötelezettség 30. I.Tárgyévi vállalkozási eredmény J.Tárgyévi közhasznú eredmény K.Tárgyévi eredmény Dátum: Budapest, március 02. 6

7 Mérleg Sorszám A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) módosításai Tárgyév a b c d e 1 A. Befektetett eszközök I. IMMATERIÁLIS JAVAK 3 II. TÁRGYI ESZKÖZÖK III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK 5 B. Forgóeszközök I. KÉSZLETEK 7. II. KÖVETELÉSEK ebből: pénzkiadásból származó követelések 9. ebből: pénzmozgáshoz nem kapcsolódó köv. 10. III. ÉRTÉKPAPÍROK IV. PÉNZESZKÖZÖK C. Aktív időbeli elhatárolások 12. Eszközök összesen C. Saját tőke I. JEGYZETT TŐKE 15. II. EREDMÉNYTARTALÉK III. LEKÖTÖTT TARTALÉK 17. IV. TÁRGYÉVI EREDMÉNY ALAPTEV.-BŐL V. TÁRGYÉVI EREDMÉNY VÁLLALK.TEV.- BŐL 19. D. Tartalék 20. E. Céltartalékok 21. F. Kötelezettségek I. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK 23. II. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK ebből: pénzbevételből származó kötelezettség 25. ebből pénzmozgáshoz nem kapcs.kötelezetts. 21 G Passzív időbeli elhatárolások 26. Források összesen Dátum: Budapest, március 02. 7

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója 2 0 1 1 év NAGYMAROS VÁROS FEJLESZTÉSÉÉRT KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY egyéb szervezet megnevezése 2626 NAGYMAROS, FŐ TÉR

Részletesebben

IFELORE. 2012. évi Közhasznúsági jelentés

IFELORE. 2012. évi Közhasznúsági jelentés KSH: 18079052-9499-529-01 Adószám: 18079052-1-42 Bejegyezve: 1995.11.28. 9.Pk.61407/95 Közhasznú: 2001.05.11. Nytsz: 6761 IFELORE Ifjúsági Elsősegélynyújtók Országos Egyesülete 1105 Budapest, Előd utca

Részletesebben

A Zselici Vidékfejlesztő Közhasznú Egyesület 2010. évi Közhasznúsági jelentése

A Zselici Vidékfejlesztő Közhasznú Egyesület 2010. évi Közhasznúsági jelentése A Zselici Vidékfejlesztő Közhasznú Egyesület 2010. évi Közhasznúsági jelentése Szenna, 2011. február 5. Orbán Balázs Elnök Az egyesület adatai A szervezet neve: A szervezet bejegyzésének ideje, száma:

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója. Két Kéz Segítő Alapítvány egyéb szervezet megnevezése

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója. Két Kéz Segítő Alapítvány egyéb szervezet megnevezése 1 8 0 0 0 6 2 7-1 - 4 3 Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám) A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója 2 0 1 2 Két Kéz Segítő Alapítvány egyéb szervezet

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: Tárgyév: 06 Szegedi Törvényszék 2 0 1 4 2015.06.10 09:56:00 Szervezet székhelye: Irányítószám: 6 7 2 4 Település: Szeged Közterület neve: Eszperantó Közterület jellege: utca Házszám: 5 Lépcsőház:

Részletesebben

Pilis-Budai Kutyamentők Közhasznú Egyesület 2086 Tinnye, Ady Endre u. 48. 2011. évi Közhasznúsági jelentése

Pilis-Budai Kutyamentők Közhasznú Egyesület 2086 Tinnye, Ady Endre u. 48. 2011. évi Közhasznúsági jelentése Pilis-Budai Kutyamentők Közhasznú Egyesület 2086 Tinnye, Ady Endre u. 48. 2011. évi Közhasznúsági jelentése Budapest, 2012. április 20. Szabó Csilla elnök Pilis Budai Kutyamentők Közhasznúsági jelentése

Részletesebben

Magyar Anime Társaság Közhasznúsági jelentés 2012. év 2030 Érd, Napvirág utca 3. A Magyar Anime Társaság 2012. évi Közhasznúsági jelentése

Magyar Anime Társaság Közhasznúsági jelentés 2012. év 2030 Érd, Napvirág utca 3. A Magyar Anime Társaság 2012. évi Közhasznúsági jelentése A Magyar Anime Társaság 2012. évi Közhasznúsági jelentése Király Dávid elnök A Magyar Anime Társaság Közhasznúsági jelentése a 2012-es esztendőről 1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ A Magyar Anime Társaság a 2012.

Részletesebben

Zsámbék Város Önkéntes Tűzoltó Egyesület. 2072. Zsámbék Petőfi S.út 110

Zsámbék Város Önkéntes Tűzoltó Egyesület. 2072. Zsámbék Petőfi S.út 110 Zsámbék Város Önkéntes Tűzoltó Egyesület 2072 Zsámbék Petőfi S. u. 110. Tel: +36 / 303-111-505 +36 / 309-660-704 fax: +36/23 342-120 e-mail: ote-zsambek@freemail.hu www.tuzoltosagzsambek.hu adószám: 18668621-1-13

Részletesebben

Menedék Migránsokat Segítő Egyesület kiemelten közhasznú szervezet

Menedék Migránsokat Segítő Egyesület kiemelten közhasznú szervezet Menedék Migránsokat Segítő Egyesület kiemelten közhasznú szervezet (1081 Budapest, Népszínház utca 16. Tel.: 322-1502; fax: 479-0272 www.menedek.hu; menedek@menedek.hu) 2011. évi közhasznúsági jelentése

Részletesebben

Ny.v.:1.0 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2014.05.30 09.11.50

Ny.v.:1.0 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2014.05.30 09.11.50 Ny.v.:1.0 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2014.05.30 09.11.50 Ny.v.:1.0 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2014.05.30 09.11.51 Ny.v.:1.0 A nyomtatvány papír alapon

Részletesebben

Civil (nonprofit) szervezetek gazdálkodása, számvitele. Készítette: Baracskainé dr Boór Judit

Civil (nonprofit) szervezetek gazdálkodása, számvitele. Készítette: Baracskainé dr Boór Judit Civil (nonprofit) szervezetek gazdálkodása, számvitele Készítette: Baracskainé dr Boór Judit Témák Jogszabályi környezet Civil szervezetek elválasztása a vállalkozói szervezetektől Fogalmak Cél szerinti

Részletesebben

Az InfoPark Alapítvány 2008 évi közhasznúsági jelentése

Az InfoPark Alapítvány 2008 évi közhasznúsági jelentése Az InfoPark Alapítvány 2008 évi közhasznúsági jelentése 2009. május 25. 1. Számviteli beszámoló 1.1. Mérleg adatok E Ftban Tételszám A tétel megnevezése Előző év Tárgyév a b c d 1 A. Befektetett eszközök

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója 1 8 2 1 5 0 4 1-1 - 0 2 A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója 2011. év Pécsi Operáért Alapítvány 7621 Pécs, Perczel u. 17. Kelt: Pécs, 2012. 05. 30....

Részletesebben

Opten Törvénytár Opten Kft. I. 224/2000. (XII. 19.) Korm. rendelet. A 2009.12.29. óta hatályos szöveg

Opten Törvénytár Opten Kft. I. 224/2000. (XII. 19.) Korm. rendelet. A 2009.12.29. óta hatályos szöveg Opten Törvénytár Opten Kft. I. 224/2000. (XII. 19.) Korm. rendelet 224/2000. (XII. 19.) Korm. rendelet a számviteli törvény szerinti egyes egyéb szervezetek beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének

Részletesebben

A Magyar VHL (Von Hippel-Lindau) Társaság ALAPSZABÁLYA

A Magyar VHL (Von Hippel-Lindau) Társaság ALAPSZABÁLYA A Magyar VHL (Von Hippel-Lindau) Társaság ALAPSZABÁLYA Bevezető A von Hippel-Lindau szindróma olyan örökletes rendellenesség, amelynek oka a hármas kromoszóma rövid karján lévő hiba. Jellemzője, hogy bizonyos

Részletesebben

K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S A T Á M A S Z A L A P Í T V Á N Y 2 0 1 1. É V I T E V É K E N Y S É G É R Ő L

K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S A T Á M A S Z A L A P Í T V Á N Y 2 0 1 1. É V I T E V É K E N Y S É G É R Ő L K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S A T Á M A S Z A L A P Í T V Á N Y 2 0 1 1. É V I T E V É K E N Y S É G É R Ő L 1 Tartalom 1. A szervezet alapadatai 2. Számviteli beszámoló 3. Kimutatás a költségvetési

Részletesebben

NESsT EUROPE NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 2010 ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE BUDAPEST, 2011. ÁPRILIS 4.

NESsT EUROPE NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 2010 ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE BUDAPEST, 2011. ÁPRILIS 4. NESsT EUROPE NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 2010 ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE BUDAPEST, 2011. ÁPRILIS 4. Társaság vezetője TARTALOM 1. A társaság adatainak ismertetése 2. Számviteli beszámoló

Részletesebben

JELENTÉS. a Betegjogi, Ellátottjogi és Gyermekjogi Közalapítvány gazdálkodásának ellenőrzéséről. 0720 2007. július

JELENTÉS. a Betegjogi, Ellátottjogi és Gyermekjogi Közalapítvány gazdálkodásának ellenőrzéséről. 0720 2007. július JELENTÉS a Betegjogi, Ellátottjogi és Gyermekjogi Közalapítvány gazdálkodásának ellenőrzéséről 0720 2007. július 3. Önkormányzati és Területi Ellenőrzési Igazgatóság 3.1. Szabályszerűségi Ellenőrzési Főcsoport

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója 1 8 6 7 4 8 6 0 9 4 9 9 5 2 9 1 3 Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám) Alapítvány a Néptánchagyományok Ápolásáért egyéb szervezet megnevezés 2084 Pilisszentiván, Táncsics u. 29. az egyéb

Részletesebben

Adultus Alapítvány módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirata.

Adultus Alapítvány módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirata. Adultus Alapítvány módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirata. 1 TARTALOMJEGYZÉK 1 Az Alapítvány neve, székhelye, jogi személyisége, közhasznú szervezeti jellege és közhasznú jogállása...

Részletesebben

224/2000. (XII. 19.) Korm. rendelet

224/2000. (XII. 19.) Korm. rendelet A jogszabály mai napon hatályos állapota 224/2000. (X 19.) Korm. rendelet a számviteli törvény szerinti egyes egyéb szervezetek beszámolókészítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól A számvitelről

Részletesebben

KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ

KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 2012. ÉV Statisztikai számjel: 21827958-8730-113-11 Cégjegyzék szám: 11-09-014301 Telefon: 06-33/361-180 Lábatlan, 2013.május 27. Pajorné Hajba Csilla ügyvezető

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete PK-142 Törvényszék: 06 Szegedi Törvényszék Tárgyév: 2 0 1 3 Beküldő adatai Viselt név: Születési név:

Részletesebben

A Marvel Team Testépítő Szabadidő Sport Egyesület alapszabálya

A Marvel Team Testépítő Szabadidő Sport Egyesület alapszabálya A Marvel Team Testépítő Szabadidő Sport Egyesület alapszabálya I. Általános rendelkezések 1. Az Egyesület neve: Marvel Team Testépítő Szabadidő Sport Egyesület 2. Az Egyesület rövidített neve: Marvel Team

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. 2./ Az Alapítvány székhelye: 1139 Budapest, Kartács u. 17/b.

ALAPÍTÓ OKIRAT. 2./ Az Alapítvány székhelye: 1139 Budapest, Kartács u. 17/b. ALAPÍTÓ OKIRAT A CSODÁK CSODÁJA ALAPÍTVÁNY létrehozásáról, amelyet a II./1. pontban írt alapító az 1959. évi IV. tv. (Polgári Törvénykönyv - a továbbiakban: Ptk.) és az 1997. évi CLVI. tv. (A közhasznú

Részletesebben

A Kormány 224/2000. (XII. 19.) rendelete

A Kormány 224/2000. (XII. 19.) rendelete A Kormány 224/2000. (XII. 19.) rendelete A számviteli törvény szerinti egyes egyéb szervezetek beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól (egységes szerkezeti szöveg) A számvitelről

Részletesebben

EGYÜTT SIKERES NOVÁÉRT EGYESÜLET

EGYÜTT SIKERES NOVÁÉRT EGYESÜLET EGYÜTT SIKERES NOVÁÉRT EGYESÜLET egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA 2011 I. ÁLTALÁNOS ADATOK 1. Az Egyesület neve: Az Egyesület neve angolul: Együtt Sikeres Nováért Egyesület Association for Successfull

Részletesebben

Orosháza, 2012.május 30... vállalkozás vezetıje (képviselıje)

Orosháza, 2012.május 30... vállalkozás vezetıje (képviselıje) Lurkó Családi Napközi Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelısségő Társaság 5900 Orosháza, Szılı krt.34. Adóig. szám: 23277201-1-04 Cégjegyzék szám: 04-09-010615 Stat.sz: 23277201-8891-572-04 2011. évi közhasznúsági

Részletesebben

I. CSAT Egyesület a Hátrányos Helyzetű Rétegek Munkaerőpiaci Csatlakozásáért adatai

I. CSAT Egyesület a Hátrányos Helyzetű Rétegek Munkaerőpiaci Csatlakozásáért adatai I. CSAT Egyesület a Hátrányos Helyzetű Rétegek Munkaerőpiaci Csatlakozásáért adatai NÉV: RÖVID NÉV: CSAT EGYESÜLET A HÁTRÁNYOS HELYZETŰ RÉTEGEK MUNKAERŐPIACI CSATLAKOZÁSÁÉRT CSAT EGYESÜLET SZÉKHELY: 4025

Részletesebben

A PK-142 nyomtatvány kitöltési útmutató

A PK-142 nyomtatvány kitöltési útmutató A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámolója és közhasznúsági melléklete PK-142 A PK-142 nyomtatvány kitöltési útmutató Tartalomjegyzék Általános tudnivalók... 2 Letöltés

Részletesebben