KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS Másság Alapítvány

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2004. Másság Alapítvány"

Átírás

1 KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2004 Másság Alapítvány székhely: 1082 Budapest, Üllői út 68. adószám: statisztikai számjel: bírósági bejegyzés száma: 4477 közhasznúsági fokozat: közhasznú szervezet Budapest, május 23.

2 Tartalom: I. Számviteli beszámoló - mérleg - eredménykimutatás - kimutatás a, a kötelezettségekről b, a követelésekről c, az időbeli elhatárolásokról II. Kimutatás a költségvetési támogatás felhasználásáról III. A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás IV. Programok szerinti felhasználások kimutatása - részletes kimutatás a programok szerinti felhasználásról V. Cél szerinti juttatások kimutatása VI. A központi költségvetésből és egyéb szervezetektő l kapott támogatások mértékének kimutatása VII. A vezet ő tisztségviselőknek nyújtott juttatások kimutatása VIII. A közhasznú tevékenység rövid tartalmi beszámolója 2

3 Sorszám I. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ Kettős könyvvitelt vezet ő egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolójának mérlege 2004.év A tétel megnevezése Előz ő év (e Ft-ban) Előz ő évek helyesbítése Tárgyév 1. A. Befektetett eszközök I. Immateriális javak II. Tárgyi eszközök III. Befektetett pénzügyi eszközök 5. IV. Befektetett eszközök értékhelyesbítése 6. B. Forgóeszközök I. Készletek 8. II. Követelések III. Értékpapírok 10. IV. Pénzeszközök C. Aktív időbeli elhatárolások Eszközök (Aktívák) összesen (A+B+C) D. Saját tőke I. Induló tőke II. Tőkeváltozás III. Lekötött tartalék 17. IV. Értékelési tartalék 18. V.Tárgyévi eredmény alaptevékenységb ől VI. Tárgyévi edmény váll.tevékenységbő l 20. E. Céltartalék 21. F. Kötelezettségek I. Hátrasorolt kötelezettségek 23. II. Hosszú lejáratú kötelezettségek 24. III. Rövid lejáratú kötelezettségek G. Passzív időbeli elhatárolások Források (Passzívák) összesen (D+E+F +G)

4 Sorszám Kettős könyvvitelt vezet ő egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolójának eredménykimutatása 2004.év A tétel megnevezése Előző év Előz ő évek helyesbítése Tárgyév 1. A. Összes közhasznú tevékenység bevétele ( ) Közhasznú célú működésre kapott támogatás a.) alapítótól 4. b.) központi költségvetésbő l 5. c.) helyi önkormányzattól 6. d.) egyéb Pályázati úton elnyert támogatás Közhasznú tevékenységbő l származó bevétel Tagdíjból származó bevétel Egyéb bevétel B. Vállalkozási tevékenység bevétele C. Összes bevétel (A+B) D. Közhasznú tevékenység ráfordításai Anyagjelleg ű ráfordításai Személyi jelleg ű ráfordítások Értékcsökkenési leírás Egyéb ráfordítások Pénzügyi műveletek ráfordításai Rendkívüli ráfordítások 20. E. Vállalkozási tevékenység ráfordításai Anyagjelleg ű ráfordításai 22. Személyi jelleg ű ráfordítások 23. Értékcsökkenési leírás 24. Egyéb ráfordítások 25. Pénzügyi mű veletek ráfordításai 26. Rendkívüli ráfordítások 27. F. Összes ráfordítás (D+E) G. Adózás előtti eredmény (C-F) H. Adófizetési kötelezettség I. Tárgyévi vállalkozási eredmény (B-E-H) J. Tárgyévi közhasznú eredmény (A-D) Tájékoztató adatok A. Személyi jelleg ű ráfordítások Bérköltség ebből: - megbízási díjak tiszteletdíjak 2. Személyi jelleg ű egyéb kifizetések Bérjárulékok B. A szervezet által nyújtott támogatások

5 Kimutatás a kötelezettségekről, a követelésekről, az idő beli elhatárolásokról a, Kötelezettségek (Ft) Szállítók Adók Összesen: b, Követelések (Ft) Adók Adott előlegek Összesen: c, Időbeli elhatárolások Aktív időbeli elhatárolások (Ft) CD jogtár Bírósági Határozatok gyűjteménye Közlönyök Hírlapok Összesen: Passzív időbeli elhatárolások (Ft) Belügyminisztérium 2004 program fel nem használt részének visszautalása Takarítás Posta, telefon Térítés nélkül kapott tárgyi eszközök értékcsökkenéssel el nem számolt része Összesen:

6 II. KIMUTATÁS A KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁS FELHASZNÁLÁSÁRÓL Az Alapítvány közvetlen normatív céltámogatásban nem részesült, nem normatív költségvetési támogatást csak pályázati úton kapott. Támogató szervezetek: Belügyminisztérium Esélyegyenlőségi Kormányhivatal Informatikai és Hírközlési Minisztérium Nemzeti Civil Alapprogram Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Hivatal Miniszterelnöki Hivatal Roma Ügyekért Felelős Politikai Államtitkársága III. A VAGYON FELHASZNÁLÁSÁVAL KAPCSOLATOS KIMUTATÁS I jei saját tőke BEVÉTELEK: Sorszám Bevétel forrása Bevétel összege (Ft) II. Belügyminisztérium III. Esélyegyenlőségi Kormányhivatal IV. European Roma Rights Center V. Európai Unió VI. Európai Unió (Phare Access 2001 program) VII. Európai Unió (Phare Access 2002 program) VIII. Miniszterelnöki Hivatal Roma Ügyekért Felelős Politikai Államtitkársága IX. Nemzeti Civil Alapprogram X. Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Hivatal XI. Open Society Institute XII. Szerencsejáték Rt XIII. Térítés nélkül kapott tárgyi eszközök bevételei XIV. Magánszemélyek adományai XV. SZJA 1 % XVI. Kapott kamatok XVII. Kerekítések XVIII. Egyéb bevételek (perköltség) Bevétel összesen I-XVIII. összesen * A XIII. pontban feltüntetett összeg a térítés nélkül kapott tárgyi eszközök értékének a számviteli törvény szerint 2004-re kimutatható értékét jelöli. Az Informatikai és Hírközlési Minisztérium forint összegű tárgyi eszközökkel támogatta irodánkat. KIADÁSOK Sorszám Kiadás jellege Kiadás összege (Ft) I. Anyagjelleg ű ráfordítások Anyagköltség rezsianyagok energia költségek

7 - nyomtatvány, irodaszer Igénybevett szolgáltatások utazási költség fuvarköltség javítások, karbantartások posta, telefon hírlapok, szakkönyvek nyomdaköltség bérleti díjak ügyvédi díjak oktatás, továbbképzés költségtérítések köztisztasági díjak egyéb anyagjelleg ű költségek egyéb igénybevett szolgáltatások Egyéb szolgáltatások bankköltség hatósági díjak, illetékek biztosítási díjak II. Személyi jelleg ű ráfordítások Bérköltség Személyi jelleg ű költségek reprezentáció és közterhei betegszabadság étkezési hozzájárulás munkába járás költségtérítése tényfeltárás: étkezés tényfeltárás: utazás tényfeltárás: telefon tényfeltárás: egyéb megbízási díjak Bérjárulékok III. Értékcsökkenési leírás IV. Selejtezések V. Kerekítések 824 VI. Árfolyamveszteség VII. Térítés nélkül adott tárgyi eszközök ráfordításai I-VII. Kiadás összesen Egyenleg Rendelkezésre álló pénzeszköz én: Ft Követelések: Ft Kötelezettségek: Ft Elhatárolások: Ft Befektetett eszközök: Ft i saját tő ke: Ft 7

8 IV. PROGRAMOK SZERINTI FELHASZNÁLÁSOK KIMUTATÁSA Sorszám Támogató szervezet Nyitóegyenleg Bevételek Kiadások Egyenleg 1 Belügyminisztérium Belügyminisztérium Esélyegyenlő ségi Kormányhivatal 4 Európai Unió Phare Access 2001 program 5 Európai Unió Phare Access 2002 program 6 Európai Unió European Roma Rights Center European Roma Rights Center Ford Alapítvány Magyarországi Cigányokért Közalapítvány 11 Magyarországi Cigányokért Közalapítvány 12 Miniszterelnöki Hivatal Roma Ügyekért Felelő s Politikai Államtitkársága 13 Migration Policy Group Nemzeti Civil Alapprogram Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Hivatal 16 Open Society Institute Open Society Institute Open Society Institute Open Society Institute Soros Alapítvány Soros Alapítvány Soros Alapítvány - OSI - COLPI Soros Alapítvány - OSI - COLPI Soros Alapítvány - OSI - COLPI Szerencsejáték Rt TÁRGYÉV ÖSSZESEN A bevétel Ft banktól kapott kamatot tartalmaz 5. A bevétel Ft banktól kapott kamatot tartalmaz 10. A záróegyenlegbő l értékcsökkenéssel el nem számolt rész Ft 11. A záróegyenlegbő l Forint CD jogtár + újság évi előfizetése 17. A bevétel egésze banktól kapott kamat, a záróegyenlegből értékcsökkenéssel el nem számolt rész Ft 18. A záróegyenlegbő l Ft rendezvényre fizetett előleg 21. Ösztöndíj támogatás mely a Magyar Soros Alapítvány kezelésében került felhasználásra 22. Ösztöndíj támogatás mely a Magyar Soros Alapítvány kezelésében került felhasználásra 23. Ösztöndíj támogatás mely a Magyar Soros Alapítvány kezelésében került felhasználásra 24. Ösztöndíj támogatás mely a Magyar Soros Alapítvány kezelésében került felhasználásra 8

9 Részletes kimutatás a programok szerinti felhasználásról Belügyminisztérium A sértetti illetve áldozati jogok érvényesülének vizsgálata Magyarországon "Együtt a belüggyel" program Nyitó egyenleg: Bevétel: 0 Tényfeltárás étkezési költsége 665 Kiadás összesen: 665 Egyenleg: Belügyminisztérium A magas színvonalú és egyenl ő esélyeket biztosító közszolgáltatásokért program Nyitó egyenleg 0 Bevétel: Tényfeltárás étkezési költsége Tényfeltárás utazási költsége Tényfeltárás egyéb költsége 99 Megbízási díj Bérjárulék Ügyvédi díj Költségtérítés Összes kiadás: Egyenleg: Esélyegyenlőségi Kormányhivatal Roma jogvéd ő konferencia Nyitó egyenleg: 0 Bevétel: Utazási költség Fuvarköltség Nyomtatvány, irodaszer Posta, telefon Reprezentáció Megbízási díj Bérjárulék Bérleti díj Konferencia anyagának gépelési költsége Összes kiadás: Egyenleg:

10 Európai Unió (Phare Access 2001 program) A roma munkavállalók jogainak védelme és az ehhez kapcsolódó társadalmi párbeszéd elősegítése program Nyitó egyenleg: Bevétel: Utazási költség Fuvarköltség Nyomtatvány, irodaszer Posta, telefon Nyomdaköltség Fordítás Tényfeltárás étkezési költsége Tényfeltárás utazási költsége Tényfeltárás telefonköltsége Megbízási díj Bérjárulék Ügyvédi díj Oktatás, továbbképzés Költségtérítés Bankköltség Összes kiadás: Egyenleg: Európai Unió (Phare Access 2002 program) Az emberi jogok népszerű sítése és érvényesítése program Nyitó Egyenleg: 0 Bevétel: Nyomtatvány, irodaszer 600 Posta, telefon 140 Reprezentáció Megbízási díj Bérjárulék Ügyvédi díj Projektasszisztens megbízási díja, feliratozás Bankköltség Kiadás összesen: Egyenleg: Európai Unió Bírák, ügyészek képzése program Nyitó egyenleg: 0 Bevétel

11 Megbízási díj Bérjárulék Ügyvédi díj Összes kiadás: Egyenleg: 64 European Roma Rights Center Diszkriminációs ügyek vitele (2003-as program) Nyitó egyenleg: Bevétel: Megbízási díj Bérjárulék Ügyvédi díj Kiadás összesen: Egyenleg: 3 European Roma Rights Center Egy diszkriminációs ügy vitele (2003/2-es program) Nyitó egyenleg: Bevétel 0 Összes kiadás: 0 Egyenleg: Ford Alapítvány Kisebbségi jogvédelem Nyitó egyenleg: Bevétel 0 Rezsianyag költség Energia költség Fuvarköltség Posta, telefon Nyomdaköltség Fordítás Tényfeltárás utazási költsége Tényfeltárás telefonköltsége Tényfeltárás egyéb költsége Megbízási díj Bérjárulék Bérleti díj Ügyvédi díj Oktatás, továbbképzés Költségtérítés

12 Összes kiadás: Egyenleg: Magyarországi Cigányokért Közalapítvány Roma jogvédelem (P/2665-ös program) Nyitó egyenleg: Bevétel: 0 Hírlapok, szakkönyvek Értékcsökkenési leírás Összes kiadás: Egyenleg: Magyarországi Cigányokért Közalapítvány Roma jogvédelem (P/3381-es program) Nyitó egyenleg: Bevétel: 0 Rezsi anyagok Fuvarköltség Nyomtatvány, irodaszer Javítások, karbantartások Posta, telefon Hírlapok, szakkönyvek Fóliázás 250 Reprezentáció Tényfeltárás étkezési költsége Tényfeltárás utazási költsége Tényfeltárás telefonköltsége Tényfeltárás egyéb költsége Oktatás, továbbképzés Költségtérítés Honlap készítés, egyéb szolgáltatás Hatósági díj 500 Összes kiadás: Egyenleg: Miniszterelnöki Hivatal Roma Ügyekért Tényfeltáró program Felelős Politikai Államtitkársága Nyitó egyenleg: 0 Bevétel: Kiadás Rezsi anyagok költsége

13 Utazási költség Reprezentáció Tényfeltárás étkezési költsége Tényfeltárás utazási költsége Tényfeltárás telefonköltsége Tényfeltárás egyéb költsége Megbízási díj Bérjárulék Ügyvédi díj Oktatás, továbbképzés Költségtérítés Tényfeltáró riport gépelési díja Összes kiadás: Egyenleg: 2 Migration Policy Group P. községi szociális ügyek vitele Nyitó egyenleg: Bevétel: 0 Tényfeltárás étkezési költsége Tényfeltárás utazási költsége Tényfeltárás egyéb költsége Megbízási díj Bérjárulék Ügyvédi díj Költségtérítés Összes kiadás: Egyenleg: Nemzeti Civil Alapprogram Működési támogatás Nyitó egyenleg: 0 Bevétel: Rezsianyagok költsége Energia költség Fuvarköltség Nyomtatvány, irodaszer Javítás, karbantartás Posta, telefon Hírlap, szakkönyv Nyomdaköltség Bérköltség Betegszabadság Étkezési hozzájárulás

14 Munkába járás költségtérítése Megbízási díj Bérjárulék Kisérték ű tárgyi eszköz Ügyvédi díj Oktatás, továbbképzés Költségtérítés Takarítás, könyvelés, weblap szerkesztés, tervezés Bankköltség Hatósági díj Kiadás összesen: Egyenleg: 0 Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Hivatal Roma jogvédelem Nyitó egyenleg: Bevétel: Rezsi anyagok költsége Energia költség Nyomtatvány, irodaszer Javítás, karbantartás Posta, telefon Hírlap, szakkönyv Étkezési hozzájárulás Munkába járás költségtérítése Megbízási díj Bérjárulék Oktatás, továbbképzés Költségtérítés Könyvelés Bankköltség Biztosítási díj Kiadás összesen: Egyenleg: -31 Open Society Institute A romák integrációját szolgáló toleranciafejleszt ő program Nyitó egyenleg: Bevétel: 0 Értékcsökkenési leírás Kiadás összesen: Egyenleg: 0 14

15 Open Society Institute Tolerancia díj program Nyitó egyenleg: Bevétel: 931 Nyomtatvány, irodaszer Értékcsökkenési leírás Társadalomtudományi kutatás, könyvelés Bankköltség Kiadás összesen: Egyenleg: Open Society Institute Roma jogvédelem (2003-as program) Nyitó egyenleg: Bevétel: 0 Utazási költség Javítás, karbantartás Hírlap, szakkönyv Nyomdaköltség Fordítás Reprezentáció Megbízási díj Bérjárulék Bérleti díj Ügyvédi díj Lektorálás, tanácsadás Kiadás összesen: Egyenleg: Open Society Institute Roma jogvédelem (2004-es program) Nyitó egyenleg: 0 Bevétel: Bérköltség Megbízási díj Bérjárulék Ügyvédi díj Költségtérítés Üzletviteli tanácsadás Összes kiadás: Egyenleg: -9 15

16 Soros Alapítvány Roma jogvédelem (862/201-es program) Nyitó egyenleg: Bevétel: 0 Tényfeltárás utazási költsége Költségtérítés Összes kiadás: Egyenleg: 50 Soros Alapítvány Roma jogvédelem (862/141-es program) Nyitó egyenleg: Bevétel: 0 Igazgató Ügyvéd Ügyvéd Ügyvéd Jogi referens Jogi referens Szociális referens Vezet ő asszisztens Technikai asszisztens Összes kiadás: Egyenleg: 0 Soros Alapítvány -OSI-COLPI Tesztelés a rejtett diszkrimináció feltárására (585/17-es program) Nyitó egyenleg: Bevétel: 0 Teszteléseken résztvevők díja Összes kiadás: Egyenleg: 0 Soros Alapítvány -OSI-COLPI Emberi jogi és korrupcióellenes program (550/85) Nyitó egyenleg: Bevétel: 0 Fehér Füzet 2003 fordítói díja

17 Összes kiadás: Egyenleg: 0 Soros Alapítvány -OSI-COLPI Emberi jogi és korrupcióellenes program 550/131 Nyitó egyenleg: Bevétel: 0 Fehér Füzet 2003 fordítói díja Összes kiadás: Egyenleg: 0 Szerencsejáték Rt. Fehér Füzet 2004 cím ű kiadvány kiadása Nyitó egyenleg: 0 Bevétel: Nyomtatvány, irodaszer Posta, telefon Megbízási díj Bérjárulék Összes kiadás: Egyenleg: 0 V. CÉL SZERINTI JUTTATÁSOK KIMUTATÁSA A Másság Alapítvány Alapító Okirata 1.a illetve az 1.b,1; 1.b,2 és 1.b,3 pontjaiban megfogalmazott cél szerinti és egyben közhasznú tevékenység értelmében cél szerinti juttatásban a következ ő személyeket részesítette: Nem pénzbeli szolgáltatásban részesültek: Irodánkhoz a közhasznúsági jelentés idő szakában 127 bejelentés érkezett, melyeket az Alapító Okiratban vállaltaknak megfelelő en vizsgáltunk ki (az ügy feltárásával és vitelével kapcsolatos költségeket az Alapítvány minden esetben átvállalja az ügyféltő l). A beérkezett panaszok közül 21 esetben volt megállapítható az, hogy etnikai diszkrimináció történt. Előbbi ügyekbő l december 31-ig 16 esetben indult el az eljárás. A 16 diszkriminációs ügy mellett további 17 olyan ügyet képviseltünk, melyekben a különböz ő jogi eljárások korábbi években kezdő dtek. A Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Jogvéd ő Iroda 33 panaszos számára nyújtott tehát térítés nélkül jogi képviseletet a kérdéses idő szakban. Az ügyekkel kapcsolatos adatok kezelését az ügyvédi törvénynek megfelelően - az ügyfelek személyi adatainak anonimitásával - végzi Irodánk. 17

18 VI. A KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSBŐ L ÉS EGYÉB SZERVEZETEKTŐ L KAPOTT TÁMOGATÁSOK MÉRTÉKÉNEK KIMUTATÁSA Támogató megnevezése Bevétel összege (Ft) Százalékos arány Központi állami támogatás ,67 Költségvetésből származó nem normatív ,67 Belügyminisztérium ,47 Esélyegyenlőségi Kormányhivatal ,88 Európai Unió Phare Access 2002 program ,11 társfinanszírozás MEH Romaügyi Hivatal ,36 Nemzeti Civil Alapprogram ,48 Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Hivatal ,34 SZJA 1 % ,04 Belföldi magántámogatás ,33 Vállalatoktól, vállalkozóktól ,33 Szerencsejáték Rt ,27 Magánszemélyektől ,06 Külföldi támogatás ,00 Állami szervtől, intézménytő l, nemzetközi ,53 programból Európai Unió ,53 Alapítványoktól, társadalmi szervezetektől ,47 Open Society Institue ,93 European Roma Rights Center ,54 Összesen: ,00 VII. A VEZET Ő TISZTSÉGVISELŐ KNEK NYÚJTOTT JUTTATÁSOK KIMUTATÁSA A MÁSSÁG ALAPÍTVÁNY 2004-ben pénzbeli és természetbeni támogatást vezető tisztségviselőinek nem nyújtott. 18

19 VIII. A KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGRŐ L SZÓLÓ RÖVID TARTALMI BESZÁMOLÓ A Másság Alapítványt 1993 decemberében alapította a Magyar Humanisták Egyesülete azzal a céllal, hogy az alapítvány létrehozza és fenntartsa a Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Jogvédő Irodát. Az alapítvány jogi személy, független az államtól (NGO), pártoktól, politikai szervezetektől. A NEKI 1994 januárjában kezdte meg működését a Magyarországon él ő nemzeti és etnikai kisebbség jogainak védelme céljából, az els ő ilyen jelleg ű jogvéd ő irodaként. Az alapítvány január 1. óta közhasznú szervezet. Az Alapító Okiratban rögzített céljainknak megfelelően vállalt tevékenységeink: ő Az országban tapasztalható előítéletek csökkenésének elősegítése. ő A nyílt vagy rejtett diszkriminációk feltárása, a diszkrimináció áldozatainak segítése. A A gyakorlati jogvéd ő munka keretében a beérkezett panaszok részletes kivizsgálása, feltárása helyszíni interjúk, tényfeltárások, teszteléses vagy más eljárások segítségével, a szükséges iratok beszerzése és elemzése, megoldási alternatívák kidolgozása. s Ügyfél képviselete a bírósági tárgyalásokon és/vagy más hatóságok elő tt, vagy más lehetséges megoldási módok kivitelezésében (pl. peren kívüli egyezség létrehozása). l A magyar jogrendben tapasztalható hiányosságok megszű ntetésének, az esetlegesen rossz bírósági gyakorlat megváltoztatásának elősegítése. ő Jogszabályok és joggyakorlat elemzése, szükség esetén az illetékesek figyelmének felhívása. f Más országok joggyakorlatának-, nemzetközi egyezmények magyarországi érvényesítési lehetőségeinek vizsgálata, nemzetközi fórumok megkeresése (Hága, Strasbourg, Genf stb.). ő Jogszabály-módosítási javaslatok kidolgozása, alkotmánybírósági beadványok készítése. J Kapcsolattartás a hazai roma szervezetekkel, igényeik és a NEKI lehető ségei szerint a működés összehangolása. ű Összefoglaló tanulmányok készítése. A 2004-es év szakmai értékelése Irodánk 2004-ben 127 beérkezett panaszt vizsgált meg. Az előzetes adatgyű jtés, tényfeltárás során a beérkezett panaszok 16,54 %-ában (21 esetben) állapította meg, hogy hátrányos megkülönböztetés történt a következők szerint: A jogsértések 4,76 %-a az oktatásban, 9,52 %-a az egészségügyben, 9.52 %-a a vendéglátásban, 14,29 %-a az önkormányzat területén, 19,05 %-a a rendőrség vagy ügyészség előtt, és 28,57 %- a a munkavállalás frontján fordult el ő. Az esetek további 14,29 %-a az előz ő kategóriákba nem sorolható egyéb ügy. A 21 diszkriminációs ügybő l három esetet sikerült az év végéig eredményesen lezárni, tizenhárom ügy van jelenleg bíróság, rendőrség, ügyészség vagy egyéb hatóság elő tt, öt eset pedig per előtti szakban. Ezeken kívül jelenleg tizenhét ügy van folyamatban, melyek az előző években indultak. Tanulmányok, publikációk 19

20 Esélytelenül, Faji alapú megkülönböztetés a munkaerő piacon ("A roma munkavállalók jogainak védelme és az ehhez kapcsolódó társadalmi párbeszéd elősegítése" program) ő Fehér Füzet 2004 Jogvédelem a gyakorlatban (- képzési segédlet - "Emberi jogok népszerű sítése és érvényesítése" program) é Kisebbségi Jogvédelem, Szakmai fórum Budapest, 2004 (kiadvány a október 29-i szakmai konferencia anyagából) s Összefoglaló tanulmány (a Belügyminisztérium által kiírt A magas színvonalú és egyenlő esélyeket biztosító közszolgáltatásokért elnevezés ű pályázat keretében a Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Jogvéd ő Iroda által folytatott kutatásról) ő Tényfeltáró program (A Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Jogvéd ő Iroda beszámoló tanulmánya a januárja és júniusa között a Miniszterelnöki Hivatal Roma Ügyekért Felelő s Politikai Államtitkársága megbízásából lebonyolított tényfeltáró program eredményeiről) A Holland Nagykövetség támogatásával a Filmplus Kft. által készített Daráló című dokumentumfilm 2005-ben bemutatásra került a hazai filmszemlén. A Másság Alapítvány évi programjai: "Tesztelés a rejtett diszkriminációk feltárására" program Befejezéséhez érkezett a 2000 januárjában a Magyar Soros Alapítvány, a Budapesti Nyílt Társadalom Intézet Alapítvány valamint az Alkotmány- és Jogpolitikai Intézet közös támogatásával indított "Tesztelés a rejtett diszkriminációk feltárására" program. A programban alkalmazott tesztelési eljárás módszerérő l a 2003-as közhasznúsági jelentésben részletesen írtunk ben első sorban vendéglátó-ipari diszkriminációkra utaló bejelenések kapcsán végeztünk teszteléseket (lásd Fehér Füzet oldalak "Debreceni panzió" valamint "R. Ágnes ügye"). Ezeken túlmenő en "A roma munkavállalók jogainak védelme és az ehhez kapcsolódó társadalmi párbeszéd elő segítése" programunkba építve gyorséttermi hálózatok tesztelésére alkalmaztuk ezt a módszert. A tesztelések eredményére az említett program leírásánál térünk ki. Emberi jogi és korrupcióellenes program ( 550/85; 550/131 ) Befejező dött a 2001 júniusában a Magyar Soros Alapítvány támogatásával indított program, amely keretében olyan ügyekben nyújtottunk jogi segítséget, amelyekben a roma származású személyeket ért jogsérelem okozója a rendő rség, illetve annak valamely tagja volt. Befejeződött továbbá az elő bbi program folytatásaként 2002-ben indított program, melyben a sértettek büntető eljárásban való képviselete mellett polgári eljárást is kezdeményeztünk, ezúttal már a sértettet, mint felperest képviselve. A programokban végzett tevékenységek részletes leírása az "Összefoglaló a Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Jogvéd ő Iroda rendő rséggel kapcsolatos ügyeibő l ", valamint a "Visszakézből, azaz a bű ncselekmények áldozatainak igényérvényesítése polgári jogi eszközökkel" cím ű tanulmányokban olvasható. A fenti két programról részletesebben a tavalyi közhasznúsági jelentésben olvashattak. A programokban, 2004-ben a még befejezetlen peres eljárások ügyvitelét látta el Irodánk. 20

21 Diszkrimináció-ellenes pereskedés Folytatódott az Európai Roma Jogok Központja támogatásával a diszkrimináció-ellenes pereskedés elősegítése céljával indított program, amely keretében a következ ő területekre összpontosítottunk: faji diszkrimináció az egészségügyi ellátásban, a foglalkoztatásban, a szociális ellátásban, a lakhatás területén és a vendéglátásban. Idén egy vendéglátó-iparban elő fordult diszkriminációs ügy sértettjének jogi képviseletét vállaltuk. Az ügy részletes leírását a Fehér Füzet 2004 cím ű kiadványunk tartalmazza ( oldal: R. Ágnes ügye). "A roma munkavállalók jogainak védelme és az ehhez kapcsolódó társadalmi párbeszéd elősegítése" (Phare Access 2001 program) Az egyéves program júniusában vette kezdetét az Európai Unió Phare ACCESS 2001 keretében. A program alapvet ő célkitű zése a roma származású munkavállalók helyzetének javítása a munkaerőpiacon, valamint az esélyegyenlőség elő mozdítása volt. Tevékenységünk irányultsága ennek megfelelő en az volt, hogy a roma származású munkavállalókkal megismertessük az őket megillet ő jogokat, törvény adta lehető ségeiket, felhívjuk a figyelmet azokra a társadalmunkban előforduló kirekeszt ő mechanizmusokra, melyek a kisebbséghez tartozó munkavállalókat érik munkakeresésük és elhelyezkedésük során, valamint jogi segítséget nyújtsunk a munkavállalás terén előforduló diszkriminációs esetekben. A program els ő lépéseként, ahogy arról már tavalyi jelentésünkben beszámoltunk, elkészítettünk egy közérthet ő nyelven megfogalmazott kiadványt, Jogi útmutató munkavállalóknak címmel. Az Útmutatóba a munkaviszony létesítésére, megszüntetésére, a munkanélküliekre, és az önkormányzatok által szervezett közcélú, közhasznú munkára vonatkozó legfontosabb szabályok kerültek, mindenki számára közérthet ő nyelven. A tízezer példányban készült kiadványt eljuttattuk az ország valamennyi cigány kisebbségi önkormányzatának, a tizenkilenc megyei munkaügyi központnak, valamint a romák által sűrűbben lakott megyék munkaügyi kirendeltségeinek. A munkaügyi panaszok feltárása érdekében úgynevezett panasznapokat tartottunk Nógrád-, Szabolcs-Szatmár-Bereg és Borsod-Abaúj-Zemplén megyében. A feltárt panaszok kapcsán sok esetben elég volt csak tanácsot nyújtani, egyes ügyekben azonban peres eljárásokat kezdeményeztünk. Négy ügyben indítottunk munkaügyi pert, két ügyben pedig polgári peres eljárást. (F-né T. Terézia ügye Fehér Füzet oldal, B. István és társai ügye I-II Fehér Füzet oldal, Cs. Gyula ügye Fehér Füzet old., B. Elek ügye Fehér Füzet oldal: A. Kft., B. József ügye Fehér Füzet oldal) A program lezárásaként összefoglaló tanulmánykötetet készítettünk "Esélytelenül, Faji alapú megkülönböztetés a munkaerőpiacon" címmel, melyben a munkaügyi diszkriminációs esetek kezelése során szerzett tízéves tapasztalatunkat, illetve a program lebonyolítása során szerzett benyomásainkat foglaltuk össze és tettük közzé. A programot országos munkaügyi konferencia zárta a megyei munkaügyi központok, munkaügyi felügyelő ségek, és a Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium érintett munkatársai részvételével. 21

22 A programidő szak alatt az Irodánkhoz érkezett információk alapján - miszerint a hazai gyorséttermi hálózatokban nem alkalmaznak roma munkavállalókat - kértük a program meghosszabbítását, és megvizsgáltuk hat étterem foglalkoztatási szokásait. A tesztelés nem igazolta a diszkriminációval kapcsolatos elő feltevéseket. Volt olyan étterem, ahová a roma és a nem roma tesztelő ket is felvették volna, és volt olyan, ahol egyáltalán nem alkalmaztak senkit, függetlenül a jelentkez ő származásától. Az emberi jogok népszerűsítése és érvényesítése (Phare Access program) Az Európai Unió Phare Irodája pályázati programot hirdetett Az emberi jogok népszerű sítése és érvényesítése címmel. A pályázat egyik nyerteseként július 15-én kezdtük meg programunk lebonyolítását. A program során arra vállalkoztunk, hogy oktatás keretében ismertetjük meg a roma kisebbségi jogvéd ő irodákkal, és kisebbségi önkormányzatokkal az új 1 Esélyegyenlőségi törvény adta lehető ségeket, illetve peres eljárásokat kezdeményezünk, az új jogszabályra alapítva a keresetet január 27-én lépett hatályba az Egyenl ő bánásmódról és az esélyegyenlő ség előmozdításáról szóló törvény (továbbiakban Esélyegyenlő ségi törvény). A jogszabály számos olyan új lehető séget tartalmaz, amely a magyar joggyakorlatban példa nélküli. Olyan hiányokat pótol, mint például a közvetlen hátrányos megkülönböztetés definíciója, vagy a személyi hatály pontos megfogalmazása. Ezen túlmenő en olyan, a magyar jogban eddig ismeretlen eszközöket ad a jogvédelemmel foglalkozó szervezetek kezébe, amelyek talán elő segíthetik majd a hatékonyabb jogérvényesítést. Ide sorolható például a társadalmi szervezet képviseleti joga, vagy a közérdek ű perlés lehetősége. Újszülött még a törvény, kicsit idegen is a magyar gyakorlattól, így a program keretében a törvény megismertetésén túlmenő en arra is vállalkoztunk, hogy megnézzük, hogyan tud érvényesülni a gyakorlatban, hogyan reagálnak a jogszabály alapján indított perekre a bíróságok. A program végrehajtási helyszínéül öt olyan megyét választottunk ki - Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, Hajdú-Bihar megye, Nógrád megye, Baranya megye, és Pest megye -, ahol romák nagy számban élnek, és ahonnan az elmúlt évek során számos diszkriminációs panasz érkezett. Kérdőíves megkeresés formájában felmértük a kiválasztott megyékben működ ő kisebbségi önkormányzatok és roma jogvéd ő szervezetek képzéssel kapcsolatos igényeit. A felmérés eredménye, valamint a korábbi tapasztalataink figyelembe vétele alapján képzési segédkönyvet készítettünk Jogvédelem a gyakorlatban címmel, első sorban a gyakorlati kérdésekre összpontosítva decemberében került sor az els ő képzésre Budapesten, a többi négy megyébe tavaszán utaztak munkatársaink. A képzések lebonyolítása mellett vállaltuk, hogy hat diszkriminációs ügyben az Esélyegyenlő ségi törvény alapján pert kezdeményezünk. Év végéig két ügyben folytattunk tényfeltárást, melyekben már az új törvény alapján nyújthattunk be keresetet. A pályázati programban vállaltuk azt is, hogy január 1-ét követő en hatósági eljárást indítunk, a törvényben meghatározott esélyegyenlőségi hatóság előtt évi CXXV. törvény 22

23 A program lezárásaként jöv ő májusában elkészül egy összefoglaló tanulmány, amelyben összegezzük az egy év során szerzett tapasztalatainkat. Célunk, hogy az esélyegyenlő ségi törvényt a középpontba állítva, eredményeinket megosszuk azokkal a szervezetekkel, akik a védett csoportok jogvédelmével foglalkoznak, ezzel segítve munkájukat a diszkrimináció elleni küzdelemben. A magas színvonalú és esélyegyenlőséget biztosító közszolgáltatásokért program A Belügyminisztérium által támogatott pályázati program keretében Irodánk a rendő rség központi, helyi és területei szervei és az Országos Cigány Önkormányzat, annak területi képviselő i, valamint más roma civil szervezetek, cigány kisebbségi önkormányzatok közötti együttműködési megállapodásokat vizsgálta. Kutatásunk első sorban a megállapodások szövegének elemzésére terjedt ki, amelynek során a rendő rség, valamint a roma szervezetek vállalásait vizsgáltuk meg, illetve hasonlítottuk össze. A program során beszereztük az összes hozzáférhet ő megállapodást a megyei rendőr- főkapitányságok útján. A program előkészít ő fázisában megbíztunk egy jogász szakértő t a programterv véleményezésével, valamint azzal, hogy a vizsgálat alapjául szolgáló szempontrendszer előkészítésében, véleményezésében közremű ködjön. Ez a szempontrendszer első sorban a megállapodások kiértékelésében játszott szerepet. A szempontrendszert igyekeztünk úgy összeállítani, hogy annak alapján a megállapodások fő bb pontjaira, a bennük rejl ő problémákra, de természetesen a pozitívumokra is rá tudjunk világítani. A pályázat keretében két helyszínen tényfeltárást végeztünk. A tényfeltárásokon a megyei rendőr-fő kapitányságok, illetve a városi kapitányságok ezzel a területtel foglalkozó szakemberével beszéltük át a témára vonatkozó leglényegesebb kérdéseket. A helyszíni kutatások eredményeképpen átfogóbb képet alkothattunk a megállapodások alapján ténylegesen működ ő rendszerről, a tényleges együttműködésekr ől. A részünkre megküldött együttmű ködési megállapodásokból általánosságban azt a következtetést vonhattuk le, hogy a kormányzati, minisztériumi, illetve a rendőrség felső vezetésének szintjén kialakított átfogó elképzeléseket nevezetesen azt az igény, hogy a helyi sajátosságok figyelembe vételével történjen a megállapodások megkötése nem sikerült maradéktalanul megvalósítaniuk az egyes rendő ri szerveknek. A megállapodások mindenekelő tt túlzottan általános síkon kerültek megfogalmazásra, a legtöbb esetben a konkrét ügyekben való együttes fellépést tulajdonképpen kizárták, ezzel pedig azt a lehető séget is, hogy a kisebbségi önkormányzat egy adott ügyben hatékonyan felléphessen az érintett, cigány kisebbséghez tartozó személy védelme, vagy jogainak megóvása érdekében. Természetesen e vonatkozásban is akadnak kivételek, elsősorban azokon a helyeken, ahol az együttmű ködés a kötelezően előírt megállapodás megkötése elő tti években is már körvonalazódott, vagy ki is alakult. Ezen utóbbi esetekben a rendőrség és a roma vezető k közötti szakmai kapcsolatok is magasabb szinten állnak, ebből eredően a kapcsolattartás és az együttmű ködés fórumai is működő- és életképesebbek. A program során szerzett tapasztalatainkról a pályázat lezárásaként egy átfogó tanulmányt készítettünk, amelyet a pályázat kiírójának és támogatójának, a Belügyminisztériumnak megküldtünk. A tanulmányban a NEKI munkatársai összegezték a pályázat eredményeit, illetve véleményezték a megállapodásokat. 23

24 A tanulmány részét képezi ezen túlmenően a programban részt vett szakért ő által jegyzett tanulmány, amely átfogóan elemzi az együttmű ködési megállapodások elvi kérdéseit, tükrözi a szakért ő véleményét. Célunk a tanulmánnyal most sem más, mint hogy a pályázatot kiíró minisztérium a programban áttekintett rendő rségi tevékenységi területet, annak mindenekfelett finanszírozási, a személyi állományban és a szervezetrendszerben elfoglal helyének kérdéseit átgondolja, esetleg át is szervezze. Azt ugyanis most is megállapíthattuk, hogy a rendő rség, azon belül is a megyei főkapitányságok és a városi kapitányságok a számukra elő írt feladatokat, az ezzel járó tevékenységet lehető ségeikhez, anyagi helyzetükhöz mérten jól oldották meg. Azokért a nehézségekért, amelyek az együttmű ködési megállapodásokhoz általános síkon kapcsolódnak, ezek a szervek nem tehetők felelőssé. Ezen problémák megoldása, az együttmű ködés elvi és gyakorlati lehetőségeinek továbbfejlesztése, és az ezzel járó felelő sség mindaddig, amíg a konkrét megállapodások megkötését és tartalommal való megtöltését előírják és nem lehető vé teszik ugyanúgy a kormányzati, minisztériumi szinteken döntést hozók vállán nyugszik. Tényfeltáró program január és június között Irodánk a Miniszterelnöki Hivatal Roma Ügyekért Felelő s Politikai Államtitkársága megbízásából egy problémafeltáró programot bonyolított le. Ennek célja az ország különböz ő településein él ő roma - nem roma lakosság, illetve a roma lakosság és a helyi hivatalok közti konfliktusok feltérképezése volt. Szerettük volna feltárni azt is, hogy a településen élők helyi szinten milyen megoldási lehetőségeket látnak a gondok kezelésére. A program lebonyolítása során öt magyarországi megyében (Pest, Nógrád, Szabolcs-Szatmár, és Tolna) kiválasztott településen munkatársaink modell érték ű tényfeltárásokat végeztek. A tényfeltárások során arra kerestük a választ, hogy a település meghatározó vezető i, legfontosabb hivatalainak munkatársai milyen, a roma lakosságot érint ő napi problémákkal találkoznak, milyen ötleteik, javaslataik vannak ezen konfliktusok kezelésére, illetve ehhez milyen állami beavatkozásra, forrásokra lenne szükségük. A tényfeltárások további célja a települések szociális-, egészségügyi-, foglalkoztatási gondjainak feltérképezése, eszköz és erőforrás igények felmérése volt. Valamennyi helyszínre két-két munkatársunk utazott, ahol három napot töltöttek el, miközben interjúkat készítettek a település meghatározó szereplőivel, így a polgármesterrel, jegyző vel, iskolaigazgatóval, szociális iroda vezető jével, roma kisebbségi önkormányzat elnökével, stb. Az elkészült interjúkat egy összefoglaló tanulmányban dolgoztuk fel a program végén, melyet eljuttatunk a megrendel ő Miniszterelnöki Hivatal Roma Ügyekért Felelő s Politikai Államtitkárságnak. A program részletes leírása olvasható a 2004-es Fehér Füzetben. 24

25 Roma jogvéd ő konferencia október 29-én az Ifjúsági, Családügyi, Szociális és Esélyegyenlő ségi Minisztérium az Igazságügyi Minisztériummal együtt szakmai konferenciát rendezett a hazai roma jogvédő szervezetek számára. A konferencia megszervezéséhez és lebonyolításához kapcsolódó feladatokkal a két minisztérium Irodánkat (NEKI) bízta meg. A rendezvény célja az volt, hogy a romák hátrányos megkülönböztetése ellen fellép ő civil szervezetek ismertessék tevékenységüket, kicseréljék tapasztalataikat, illető leg megfogalmazhassák elvárásaikat, javaslataikat a kormányzati, és jogalkotó szervek felé. A fórumon a résztvevőknek lehető ségük nyílt arra is, hogy megvitassák a mindennapos gyakorlatban, jogalkalmazásban felmerül ő problémáikat. A konferencián elhangzott elő adások és hozzászólások anyagából egy kiadványt készítettünk, melyet valamennyi résztvev ő számára megküldtünk. A kiadvány tartalmaz egy adatbázist is a hazai jogvéd ő szervezetek rövid leírásával, elérhetőségével. A fenti Közhasznúsági jelentést a Kuratórium a 2005.május 30-án tartott ülésén egyhangúlag elfogadta. Budapest, május dr. Éliás Sára a kuratórium elnöke 25

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010. KEIKO AIKIDÓ ALAPÍTVÁNY mint Közhasznú Szervezet

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010. KEIKO AIKIDÓ ALAPÍTVÁNY mint Közhasznú Szervezet KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010 KEIKO AIKIDÓ ALAPÍTVÁNY mint Közhasznú Szervezet székhely: 1046 Budapest, Bajza u. 42. adószám: 18107779-1-41 statisztikai számjel:18107779 9319 569 01 bírósági bejegyzés száma:

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS GYERMEKVARÁZS ALAPÍTVÁNY 8800 Nagykanizsa, Teleki u. 7/C KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010 évről Készítette: Naprakész Könyvelő és Szolgáltató Egyesület Tartalom 1. A szervezet alapadatai 2. Számviteli beszámoló

Részletesebben

Jövőnk nukleáris energetikusáért alapítvány 2011.ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS SZÁMSZAKI ADATOK

Jövőnk nukleáris energetikusáért alapítvány 2011.ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS SZÁMSZAKI ADATOK Jövőnk nukleáris energetikusáért alapítvány 211.ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS SZÁMSZAKI ADATOK Az alapítvány neve: JÖVŐNK ENERGETIKUSÁÉRT ALAPITVÁNY Képviselők neve: Dr. Csom Gyula Budapest Dr. Bihari Péter

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója 2009. év. Klímabarát Települések Szövetsége

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója 2009. év. Klímabarát Települések Szövetsége 18135365-1-41 A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója 29. év Klímabarát Települések Szövetsége 138 Budapest, Templom utca 64. Budapest, 21. január 11.

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011. KEIKO AIKIDÓ ALAPÍTVÁNY mint Közhasznú Szervezet

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011. KEIKO AIKIDÓ ALAPÍTVÁNY mint Közhasznú Szervezet KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011 KEIKO AIKIDÓ ALAPÍTVÁNY mint Közhasznú Szervezet székhely: 1046 Budapest, Bajza u. 42. adószám: 18107779-1-41 statisztikai számjel:18107779 9319 569 01 bírósági bejegyzés száma:

Részletesebben

KÖRZETI TŰZOLTÓ EGYESÜLET LETENYE KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

KÖRZETI TŰZOLTÓ EGYESÜLET LETENYE KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS KÖRZETI TŰZOLTÓ EGYESÜLET LETENYE 8868 Letenye, Kossuth L. u.58. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2013 évről Készítette: Talentum Kontakt kft 2014-04-22 Tartalom 1. A szervezet alapadatai 2. Számviteli beszámoló

Részletesebben

Készült: 2012. április 26... aláírás

Készült: 2012. április 26... aláírás Adószám: 18131677-1-41 Statisztikai számjel: 18131677-9499-569-01 Székhely: 1135 Budapest, Szent László út 15. V/8. EUROPA VARIETAS ALAPÍTVÁNY KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011. Készült: 2012. április 26....

Részletesebben

Gyerekszem Művészeti Egyesület EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 2010. 1 8 1 2 7 2 7 2 9 1 3 3 5 2 9 0 KSH 1 1 5 6 / 0 7 NYILVÁNTARTÁSI SZÁM

Gyerekszem Művészeti Egyesület EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 2010. 1 8 1 2 7 2 7 2 9 1 3 3 5 2 9 0 KSH 1 1 5 6 / 0 7 NYILVÁNTARTÁSI SZÁM 1 8 1 2 7 2 7 2 9 1 3 3 5 2 9 0 KSH 1 1 5 6 / 0 7 NYILVÁNTARTÁSI SZÁM Gyerekszem Művészeti Egyesület 1012 Budapest, Kuny Domokos u. 1. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 2010. Egyszerűsített éves beszámoló

Részletesebben

A Fekete Gyémánt Fúvószenekarért Egyesület

A Fekete Gyémánt Fúvószenekarért Egyesület A Fekete Gyémánt Fúvószenekarért Egyesület Közhasznúsági jelentése 2010 Közhasznúsági jelentés 1/9. oldal Közhasznúsági Jelentés az A Fekete Gyémánt Fúvószenekarért Egyesület 2010. évi működéséről A szervezet

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS Beszámolási időszak: 01.01. - 12.31 AZ ALAPÍTVÁNY ADATAI: Alapítás éve: 2008. Működés kezdete: 2009.02.04. Bírósági bejegyzés száma: 9. Pk.60.716/2008/2. Bejegyezte: Fővárosi Bíróság

Részletesebben

K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S

K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S Bókay Gyermekklinikáért Kiemelten Közhasznú Alapítvány K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S 2011.02.23-2011.12.31. Budapest, 2012. 2 T a r t a l o m 1. A Bókay Gyermekklinikáért Kiemelten Közhasznú

Részletesebben

2011. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

2011. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS az egyéb szervezetmegnevezése az egyéb szervezet címe 2011. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011. 01. 01.-2011. 12. 31. 1. Számviteli beszámoló ( közhasznú egyszerűsített beszámoló) a) Mérleg b) Eredménylevezetés

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Másság Alapítvány 1082 Budapest, Üllői út 68.2/15 Nyilvántartási száma: 01-01-0004477 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Képviselők: DR.MUHI ERIKA 1034 Budapest, Pacsirtamező u.36. fsz/2. Mérlegképes könyvelő: LÉDERER

Részletesebben

K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S

K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S Moravcsik Alapítvány K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S 2011 Budapest, 2012. 2 T a r t a l o m 1. A szervezet alapadatai 2. A Moravcsik Alapítvány számviteli beszámolója 3. Kimutatás a költségvetési

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS ÉV FÉLÚTON ALAPÍTVÁNY

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS ÉV FÉLÚTON ALAPÍTVÁNY Statisztikai számjel Adószám: 18057966-1-42 KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2007. ÉV FÉLÚTON ALAPÍTVÁNY Tartalom: 1. Számviteli beszámoló Közhasznú egyszerűsített éves beszámoló a./ Mérleg b./ Közhasznú eredménykimutatás

Részletesebben

K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S

K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S Moravcsik Alapítvány K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S 2009 Budapest, 2010. 2 T a r t a l o m 1. A szervezet alapadatai 2. A Moravcsik Alapítvány számviteli beszámolója 3. Kimutatás a költségvetési

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója 2014 év Tüttő János Nótaklub Közhasznú Egyesület egyéb szervezet megnevezése 8800 Nagykanizsa, Munkás u. 1/B címe Nagykanizsa,

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS MURASZEMENYE KÖZSÉGÉRT KÖZALAPÍTVÁNY 8872 MURASZEMENYE, BÉKE U. 2. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010 évről Készítette: Naprakész Könyvelő és Szolgáltató Egyesület Tartalom 1. A szervezet alapadatai 2. Számviteli

Részletesebben

SZUVERÉN NONPROFIT KFT

SZUVERÉN NONPROFIT KFT 2 2 6 6 6 8 1 4 1 1 9 9 3 5 5 3 A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója 211.1.1-211.12.31. egyéb szervezet megnevezése 137 BUDAPEST, MÁTYÁSHEGYI ÚT 13.

Részletesebben

KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK EREDMÉNYKIMUTATÁSA

KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK EREDMÉNYKIMUTATÁSA Református Közéleti és Kulturális Központ Alapítvány Közhasznúsági Beszámoló 2013 Bírósági nyilvántartási szám: 7.PK.60669/2005/3 Adószám: 18187616-1-42 Református Közéleti és Kulturális Központ Alapítvány

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója 1 8 4 8 9 5 5 4 9 1 9 9 3 3 3 7 Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám) A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója 2 8 év DEMOKRATIKUS IFJÚSÁGÉRT

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2003

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2003 KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2003 Másság Alapítvány székhely: 1082 Budapest, Üllői út 68. adószám: 18251922-1-42 statisztikai számjel: 18051922-9133-569-01 bírósági bejegyzés száma: 4477 közhasznúsági fokozat:

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés év

Közhasznúsági jelentés év 1133 Budapest, Visegrádi utca 113. Közhasznúsági jelentés 2012. év Tartalma: 1. Számviteli beszámoló I. Közhasznú éves beszámoló I.A Mérleg I.B Közhasznú eredménykimutatás 2. Kimutatás a költségvetési

Részletesebben

2010. évi Egyszerűsített éves beszámoló

2010. évi Egyszerűsített éves beszámoló Közhasznúsági jelentés 1. számú melléklete 18693001-1-13 Pk.60.266/2001 Ceglédi Őszikék Szociális Alapítvány 2700 Cegléd Bajcsy-Zs. u. 1 2010. évi Egyszerűsített éves beszámoló Tartalma: Egyszerűsített

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS az egyéb szervezetmegnevezése az egyéb szervezet címe, telefonszáma 2014 évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2014. 01.01. - 2014 12.31. 1. Számviteli beszámoló ( közhasznú egyszerűsített beszámoló) a) Mérleg b)

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója 2012 év Tüttő János Nótaklub Közhasznú Egyesület egyéb szervezet megnevezése 8800 Nagykanizsa, Munkás u. 1/B címe

Részletesebben

Közhasznúsági Beszámoló. a Képző és Iparművészeti Közalapítvány a XXII. Kerület Kultúrájáért Kiemelten közhasznú Alapítvány évi tevékenységéről

Közhasznúsági Beszámoló. a Képző és Iparművészeti Közalapítvány a XXII. Kerület Kultúrájáért Kiemelten közhasznú Alapítvány évi tevékenységéről Közhasznúsági Beszámoló a Képző és Iparművészeti Közalapítvány a XXII. Kerület Kultúrájáért Kiemelten közhasznú Alapítvány 21. évi tevékenységéről AZ ALAPÍTVÁNY BEMUTATÁS A.,Képző és Iparművészeti Közalapítvány

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés 1 8 6 7 9 4 9 4 9 4 9 9 5 6 9 1 Statisztikai számjel Pest Megyei Orvosokért Alapítvány a szervezet megnevezése 1115 Budapest Fraknó utca 26/B F.3. a szervezet címe 211. január 1-211. december 31.időszakról

Részletesebben

Őszi Napsugár Alapítvány

Őszi Napsugár Alapítvány alpitványi beszámoló 2014 1 8 6 9 1 3 7 7-9 4 9 0-5 6 2014.01.01-2014.12.31 9-1 3 Statisztikai számjel Őszi Napsugár Alapítvány 2112 Veresegyház fő út. 106 Közhasznú Egyéb Szervezet Egyszerűsített Éves

Részletesebben

Alapítvány a klinikai biostatisztikai színvonal emeléséért Közhasznúsági jelentés 2011. évre

Alapítvány a klinikai biostatisztikai színvonal emeléséért Közhasznúsági jelentés 2011. évre Alapítvány a klinikai biostatisztikai színvonal emeléséért Közhasznúsági jelentés 2011. évre Készítette: 2012. április 20. Alapítvány a klinikai biostatisztikai színvonal emeléséért 1138 Budapest, Népfürdő

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Közhasznúsági jelentés 2011 Magánorvosok Országos Szövetsége (MAOOSZ) 1135 Budapest, Kerekes utca 9. 5/7. Közhasznúsági jelentés részei: 1. Számviteli beszámoló 2. Költségvetési támogatás felhasználása

Részletesebben

Szervezet neve: Hajdú-Bihar Megyei Mérnöki Kamara Ikt. Sz.:.. /2006.K Jóváhagyom:.. elnök KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS a Hajdú- Bihar Megyei Mérnöki Kamara 2005. évi gazdálkodásáról 1 KIMUTATÁS A KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSI

Részletesebben

FACULTAS NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT.

FACULTAS NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS FACULTAS KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT 2011. évi tevékenységéről (készült a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. Törvény 19. előírásai szerint) FACULTAS NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT.

Részletesebben

KÖZHASZHÚSÁGI JELENTÉS

KÖZHASZHÚSÁGI JELENTÉS KÖZHASZHÚSÁGI JELENTÉS 29. Beszámolási időszak: 29.2.4. - 29.12.31 AZ ALAPÍTVÁNY ADATAI: Alapítás éve: 28. Működés kezdete: 29.2.4. Bírósági bejegyzés száma: 9. Pk.6.716/28/2. Bejegyezte: Fővárosi Bíróság

Részletesebben

ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Kiemelten Közhasznú Alapítvány 2010. évi egyszerűsített éves beszámolója

ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Kiemelten Közhasznú Alapítvány 2010. évi egyszerűsített éves beszámolója 1 8 4 0 0 6 5 6 Statisztikai számjel - - Cégjegyzék száma 1 1 ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Kiemelten Közhasznú Alapítvány 2010. évi egyszerűsített éves beszámolója 1 8 4 0 0 6 5 6 Statisztikai

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS. a Hajdú- Bihar Megyei Mérnöki Kamara 2012. évi gazdálkodásáról

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS. a Hajdú- Bihar Megyei Mérnöki Kamara 2012. évi gazdálkodásáról Szervezet neve: Hajdú-Bihar Megyei Mérnöki Kamara Ikt. Sz.:../2013.K KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS a Hajdú- Bihar Megyei Mérnöki Kamara 2012. évi gazdálkodásáról Jóváhagyom:... elnök 1 KIMUTATÁS A KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSI

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés 1 8 6 7 9 4 9 4 9 4 9 9 5 6 9 1 Statisztikai számjel Pest Megyei Orvosokért Alapítvány a szervezet megnevezése 1115 Budapest Fraknó utca 26/B F.3. a szervezet címe 29.Január 1-29. december 31.. Közhasznúsági

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló 0 1-0 9-9 3 5 3 5 1. Szkéné Színház Nonprofit Közhasznú Kft. 1111 Budapest Műegyetem rkp. 3.

Egyszerűsített éves beszámoló 0 1-0 9-9 3 5 3 5 1. Szkéné Színház Nonprofit Közhasznú Kft. 1111 Budapest Műegyetem rkp. 3. 1 2 4 5 9 4 1 8 9 0 0 1 5 7 2 0 1 Statisztikai számjel 0 1-0 9-9 3 5 3 5 1 Cégjegyzék száma A vállalkozás megnevezése: A vállalkozás címe, telefonszáma: 1111 Budapest Műegyetem rkp. 3., 1-463-3970 2013.

Részletesebben

1427 VÍZILABDA SPORTEGYESÜLET

1427 VÍZILABDA SPORTEGYESÜLET 1 2 P K 6 0 0 1 1 2 0 0 5 3 Bírósági végzés száma 1427 VÍZILABDA SPORTEGYESÜLET 2014. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE Budapest, 2015. május 4. Tartalomjegyzék: I. Számviteli beszámoló II. III. IV. Költségvetési

Részletesebben

K Ö Z H A S Z N Ú J E L E N T É S

K Ö Z H A S Z N Ú J E L E N T É S Bogáncs Kisállatotthon Alapítvány 2500 Esztergom, Bíróréti dűlő 10.453. hrsz. K Ö Z H A S Z N Ú J E L E N T É S a 2007. december 31i KÖZHASZNÚ egyszerűsített beszámolóhoz Keltezés: Esztergom, 2008. május

Részletesebben

EGYÉB BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK, GÉPEK, JÁRMŰVEK

EGYÉB BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK, GÉPEK, JÁRMŰVEK FŐKÖNYVI KIVONAT 2013.01.01-2013.12.31 Psalmus Humanus Egyesület - 2013 Forgalom Fők.szám Megnevezés Tartozik Követel 1 14 3 31 36 38 381 384 39 392 4 41 45 454 463 464 471 474 49 5 51 143 145 149 1491

Részletesebben

Egyéb Szervezet Egyszerűsített Éves Beszámolója

Egyéb Szervezet Egyszerűsített Éves Beszámolója 1 8 1 2 5 0 6 7-9 4 9 9-5 2 9-0 1 Egyéb Szervezet Egyszerűsített Éves Beszámolója Éves zárómérleg 2010. január 01. - 2010. december 31. 2010 Kelt Budapest, 2011. május 20. 1 8 1 2 5 0 6 7-9 4 9 9-5 2 9-0

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Közhasznúsági jelentés 2013 Magyar Magánbőrgyógyászok Közhasznú Egyesülete (MMKE) 8000 Székesfehérvár Palotai út 8/b Közhasznúsági jelentés részei: 1. Számviteli beszámoló 2. Költségvetési támogatás felhasználása

Részletesebben

2010. évi Közhasznúsági jelentés

2010. évi Közhasznúsági jelentés Törökbálinti Városőrség Polgárőr Egyesület, Törökbálint 18028049-1-13 i Közhasznúsági jelentés Kelt: Törökbálint, 2011. május 10. képviselő 1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ A szervezet ben gazdálkodásáról a számviteli

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2010.év

Közhasznúsági jelentés 2010.év EuropTec-Zalavíz Zalaegerszegi Úszó Klub 8900 Zalaegerszeg, Égerfa utca 9. Közhasznúsági jelentés 2010.év Tartalma: 1. Számviteli beszámoló I. Közhasznú éves beszámoló I.A Mérleg I.B Közhasznú eredménykimutatás

Részletesebben

2010. január december 31.

2010. január december 31. Közhasznúsági jelentés 2010. január 1-2010. december 31. I. A szervezet alapadatai Budapest, 2011.05.31 1 a Társaság vezetője 1. Név: Magyar Sürgösségi Orvostani Társaság Közhasznú Egyesület 2. Képviselő:Dr

Részletesebben

A 3. Szektor Közhasznú Alapítvány évi Közhasznúsági jelentése

A 3. Szektor Közhasznú Alapítvány évi Közhasznúsági jelentése A 3. Szektor Közhasznú Alapítvány 2011. évi Közhasznúsági jelentése 1. Számviteli beszámoló A 3. Szektor Közhasznú Alapítvány 2011. évi gazdálkodásáról a számviteli törvénynek és a közhasznúsági törvénynek

Részletesebben

2009. évi közhasznúsági jelentés

2009. évi közhasznúsági jelentés Alapítva: 1986 M E N E D É K A L A P Í T V Á N Y KIEMELKEDŐEN KÖZHASZNÚ SZERVEZET Székhely: 1221 Budapest Leányka u. 34. III/21. Adószám: 19004909-2-43 Telefon/Fax: (1) 229-3542 Levélcím: Segítő Kéz Iroda

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója SURDI SPORTHORGÁSZ EGYESÜLET 8831 Nagykanizsa, Gárdonyi u. 8. 1. A szervezet alapadatai 1. Elnevezés: Surdi Sporthorgász Egyesület 2. Képviselő: Kovács Tibor 3. Székhely: 8831 Nagykanizsa Gárdonyi u. 8.

Részletesebben

Közhasznú Egyszerûsített éves beszámoló

Közhasznú Egyszerûsített éves beszámoló Bírósági határozat szám Adószám nincsenek alátámasztva. a vállalkozás megnevezése: TEVAN Alapítvány címe, telefonszáma: 1146 Budapest, Cházár András utca 15. 03/01. Közhasznú Egyszerûsített éves beszámoló

Részletesebben

2012.évi A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója

2012.évi A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója 1 9 8 0 6 0 7 9 9 2 6 2 5 2 1 0 1 MAGYAR TESTNEVELÉSI EGYETEM SPORTEGYESÜLETE a egyéb szervezet megnevezése 1123 Budapest, Alkotás u. 44. az egyéb szervezet címe 2012.évi A számviteli törvény szerinti

Részletesebben

Élő Kövek Alapítvány 8056 Bakonycsernye Dózsa Gy. út 1. 2013. évi Közhasznúsági jelentése

Élő Kövek Alapítvány 8056 Bakonycsernye Dózsa Gy. út 1. 2013. évi Közhasznúsági jelentése Élő Kövek Alapítvány 8056 Bakonycsernye Dózsa Gy. út 1. 2013. évi Közhasznúsági jelentése Bakonycsernye 2014..május 14. Szabó János elnök Közhasznúsági jelentése a 2013-as esztendőről 1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ

Részletesebben

KERESZTÚRI REFORMÁTUS MISSZIÓ ALAPÍTVÁNY. Tartalom

KERESZTÚRI REFORMÁTUS MISSZIÓ ALAPÍTVÁNY. Tartalom KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2009 Székhely: 1173. BUDAPEST, Pesti út 31 Adószám: 18195998-1-42 Közhasznúsági fokozat: közhasznú alapítvány Tartalom 1. Számviteli beszámoló 2. Kimutatás a költségvetési támogatás

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Budapest, Akácfa u.45.4/2. Mérlegképes könyvelő: LÉDERER GYÖRGYNÉ reg.szám: Budaörs, Rózsa u 12/1

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Budapest, Akácfa u.45.4/2. Mérlegképes könyvelő: LÉDERER GYÖRGYNÉ reg.szám: Budaörs, Rózsa u 12/1 EMMA Közhasznú Egyesület 1072 Budapest, Akácfa u.45.4/2.. Nyilvántartási száma: 01-02-0006774 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Képviselő: FAZAKAS PÁLMA 1072 Budapest, Akácfa u.45.4/2. Mérlegképes könyvelő: LÉDERER

Részletesebben

Közhasznúsági Jelentés. Tudásmenedzsmentért, Tudás alapú Technológiáért Alapítvány 1095 Budapest, Soroksári út 48. 14 ép. 2009. évi tevékenységér!

Közhasznúsági Jelentés. Tudásmenedzsmentért, Tudás alapú Technológiáért Alapítvány 1095 Budapest, Soroksári út 48. 14 ép. 2009. évi tevékenységér! Közhasznúsági Jelentés Tudásmenedzsmentért, Tudás alapú Technológiáért Alapítvány 195 Budapest, Soroksári út 48. 14 ép. 29. évi tevékenységér!l 1 I. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ A Tudásmenedzsmentért, Tudás alapú

Részletesebben

Mágocs Jövőjéért Közalapítvány 7342 Mágocs, Szabadság utca 39. Adószám: 18315055-1-02

Mágocs Jövőjéért Közalapítvány 7342 Mágocs, Szabadság utca 39. Adószám: 18315055-1-02 Mágocs Jövőjéért Közalapítvány Adószám: 18315055-1-02 2007. évi Közhasznú beszámolója Tartalma: Számviteli beszámoló Költségvetési támogatások Vagyon-felhasználás Cél szerinti juttatások Önkormányzati

Részletesebben

Jánossomorja Kultúrájáért Közalapítvány 9241 Jánossomorja, Szabadság u évi Közhasznúsági jelentése

Jánossomorja Kultúrájáért Közalapítvány 9241 Jánossomorja, Szabadság u évi Közhasznúsági jelentése Jánossomorja Kultúrájáért Közalapítvány 9241 Jánossomorja, Szabadság u. 39. 2012. évi Közhasznúsági jelentése Jánossomorja, 2013. március 29. Lacknerné Fördős Klára elnök Jánossomorja Kultúrájáért Közalapítvány

Részletesebben

Élő Kövek Alapítvány 8056 Bakonycsernye Dózsa Gy. út 1. 2012. évi Közhasznúsági jelentése

Élő Kövek Alapítvány 8056 Bakonycsernye Dózsa Gy. út 1. 2012. évi Közhasznúsági jelentése Élő Kövek Alapítvány 8056 Bakonycsernye Dózsa Gy. út 1. 2012. évi Közhasznúsági jelentése Bakonycsernye 2013.május 24. Surányi Gábor elnök Közhasznúsági jelentése a 2012-es esztendőről 1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2008.

Közhasznúsági jelentés 2008. Közhasznúsági jelentés 2008. I. Számviteli beszámoló (mérleg, eredmény levezetés) II. Kimutatás a vagyon felhasználásáról III. Kimutatás a kapott támogatásokról IV. Beszámolás a közhasznú tevékenységről

Részletesebben

2010. évi Közhasznúsági jelentése

2010. évi Közhasznúsági jelentése A Sonkádi Európa Nostra Díjas Református Templomért Alapítvány 4954 Sonkád, Rákóczi u. 36. i Közhasznúsági jelentése Sonkád, 2011.03.21. Róka Edit Alapítvány elnöke 1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ A Sonkádi Európa

Részletesebben

2011. évi Egyszerűsített éves beszámoló

2011. évi Egyszerűsített éves beszámoló Közhasznúsági jelentés 1. számú melléklete 2011. évi Egyszerűsített éves beszámoló Tartalma: Egyszerűsített mérleg Közhasznú eredmény-kimutatás Szolnok, 2012. május 20. Szegedi György a Kuratórium elnöke

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Közhasznúsági jelentés 2011. január 1. - 2011. december 31. I. A szervezet alapadatai 1. Név: Magyar Bothmer Gimnasztika Egyesület 2. Elnök: Szalay László 3. Székhely: 9941.Öriszentpéter Galambosszer 16/C.

Részletesebben

FIATALOK KÜLDETÉSSEL ALAPÍTVÁNY 1061. BUDAPEST, PAULAY EDE UTCA 15.

FIATALOK KÜLDETÉSSEL ALAPÍTVÁNY 1061. BUDAPEST, PAULAY EDE UTCA 15. FIATALOK KÜLDETÉSSEL ALAPÍTVÁNY 1061. BUDAPEST, PAULAY EDE UTCA 15. 2012. évi Közhasznúsági jelentése Budapest, 2013. május 30. Steven Johnson képviselő FIATALOK KÜLDETÉSSEL ALAPÍTVÁNY Közhasznúsági jelentés

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója 2 0 1 1 év NAGYMAROS VÁROS FEJLESZTÉSÉÉRT KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY egyéb szervezet megnevezése 2626 NAGYMAROS, FŐ TÉR

Részletesebben

Közhasznú Egyszerûsített éves beszámoló

Közhasznú Egyszerûsített éves beszámoló Bírósági határozat szám Adószám A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva. a vállalkozás megnevezése: Médiakutató Alapítvány címe, telefonszáma: 1094 Budapest, Tûzoltó u. 73. III. em.

Részletesebben

KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK EREDMÉNYKIMUTATÁSA év

KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK EREDMÉNYKIMUTATÁSA év Adószám: 18348567-1-03 KISKŐRÖS VÁROSÉRT ALAPÍTVÁNY 6200, Petőfi tér 1. KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK EREDMÉNYKIMUTATÁSA 2009. év adatok e Ft-

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám): 18067295913352901 A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója 2010. év Martin György Néptáncszövetség

Részletesebben

Hajós Alfréd Általános Iskola Alapítvány

Hajós Alfréd Általános Iskola Alapítvány A számviteli törvény szerinti Közhasznú szervezetek egyszerűsített beszámolója 2010. év Hajós Alfréd Általános Iskola Alapítvány Gödöllő, 2011. március 8. Közhasznúsági jelentés 2010. A Hajós Alfréd Általános

Részletesebben

Kozmikus Tudat Közhasznú Egyesület

Kozmikus Tudat Közhasznú Egyesület 1 8 7 2 5 5 6 4-9 4 9 9-5 2 9-1 3 Közhasznú Egyéb Szervezet Egyszerűsített Éves Beszámolója Éves zárómérleg 2009. augusztus 18. - 2009. december 31. 2009 Kelt Budapest, 2010. május 31. P. H. A vállakozás

Részletesebben

Segítőszándék Alapítvány. Kettős Könyvvitelt vezető egyéb szervezetek közhasznú egyszerüsített éves beszámolója 2011

Segítőszándék Alapítvány. Kettős Könyvvitelt vezető egyéb szervezetek közhasznú egyszerüsített éves beszámolója 2011 Statisztikai számjel: Bejegyzés száma: 1 8 1 1 4 5 1 7 9 4 9 9 5 6 9 1 16.PK.6. 512/24/2.9277 A vállalkozás megnevezése: Segítőszándék Alapítvány A vállalkozás címe: 147. Budapest, Battyhyány utca 11/a.

Részletesebben

Nemzeti Zenede Alapítvány. Közhasznú alapítványok, közhasznú közalapítványok közhasznú egyszerűsített éves beszámolója

Nemzeti Zenede Alapítvány. Közhasznú alapítványok, közhasznú közalapítványok közhasznú egyszerűsített éves beszámolója 18198898 8552 569 01 Nemzeti Zenede Alapítvány 1065 Budapest, Nagymező utca 1. Közhasznú alapítványok, közhasznú közalapítványok közhasznú egyszerűsített éves beszámolója 2009 A közzétett adatok könyvvizsgálattal

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2007.

Közhasznúsági jelentés 2007. Adószám: 18259089-1-43 Bejegyző szerv: Fővárosi Bíróság Regisztrációs szám: 12215. Közhasznúsági jelentés 2007. Fordulónap: 2007. december 31. Beszámolási időszak: 2007. január 01. - 2007. december 31.

Részletesebben

Magyar ILIAS Közösség Egyesület 2085, Pilisvörösvár, Horgászsor u. 3/B.

Magyar ILIAS Közösség Egyesület 2085, Pilisvörösvár, Horgászsor u. 3/B. Bírósági határozat száma: Pk.60553/2010/1/II, 2011.01.25 Magyar ILIAS Közösség Egyesület 2085, Pilisvörösvár, Horgászsor u. 3/B. Közhasznú egyszerűsített éves beszámoló 2013. január 1. - számviteli évről

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló 2011

Egyszerűsített éves beszámoló 2011 Közhasznúsági jelentés 1. sz. melléklete Pk.60.147/2007/2 Szent Kristóf Természetjáró Egyesület 8622 Szántód Iskola u.9. Egyszerűsített éves beszámoló 2011 Tartalma: Egyszerűsített mérleg Közhasznú eredménykimutatás

Részletesebben

DR. SZAKÁL SÁNDOR ALAPÍTVÁNY

DR. SZAKÁL SÁNDOR ALAPÍTVÁNY 1 1 0 1-4 - - 1 00 PÁPA, MÁRCIUS 1. TÉR. Közhasznú Egyéb Szervezet Egyszerűsített Éves Beszámolója Éves zárómérleg 20. január 01. - 20. december 31. 20 Kelt Pápa, 2012. január 31. P. H. Az adatok 0 könyvvizsgálattal

Részletesebben

Napsárkányok Kajak-kenu és Sárkányhajó Klub 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 7.. 2012. évi Közhasznúsági jelentése

Napsárkányok Kajak-kenu és Sárkányhajó Klub 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 7.. 2012. évi Közhasznúsági jelentése Napsárkányok Kajak-kenu és Sárkányhajó Klub 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 7.. 2012. évi Közhasznúsági jelentése Budapest, 2013. április 09. Kállay Kristóf elnök A Napsárkányok Közhasznúsági jelentése

Részletesebben

KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJA

KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJA 1 8 0 1 9 6 4 9-1 - 4 3 adószáma cégjegyzék száma KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJA 2 0 1 4 ÉV A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva

Részletesebben

MOVE NONPROFIT KÖZHASZNÚ ZRT. KÖZHASZNÚ JELENTÉS 2011

MOVE NONPROFIT KÖZHASZNÚ ZRT. KÖZHASZNÚ JELENTÉS 2011 MOVE REHABILITÁCIÓS IPARI ÉS SZOLGÁLTATÓ NONPROFIT KÖZHASZNÚ ZRT. (8500 Pápa, Komáromi u. 87.) KÖZHASZNÚSÁGI E. december 31. Mellékletek: I. Számviteli beszámoló II. Költségvetési támogatás felhasználása

Részletesebben

ŐCSÉNYI REPÜLŐKLUB SE K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S

ŐCSÉNYI REPÜLŐKLUB SE K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S ŐCSÉNYI REPÜLŐKLUB SE K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S 2010 TARTALOM 1. Számviteli beszámoló 2. Költségvetési támogatás felhasználása 3. A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás 4. Cél

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója Statisztikai számjel: 18261774-9499-569-1 A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója 27. év Tudásmenedzsmentért, Tudás alapú Technológiáért Alapítvány egyéb

Részletesebben

2012. évi Közhasznúsági jelentés

2012. évi Közhasznúsági jelentés Törökbálinti Városőrség Polgárőr Egyesület, Törökbálint Adószám: 18028049-1-13 Bírósági végzés száma: 13.Pk.60.467/2009/6.sz. Képviselő neve: Géczy Krisztián i Közhasznúsági jelentés Kelt: Törökbálint,

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2009.év

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2009.év Név: " Koháry István " Alapítvány Székhely: 6000 Kecskemét, Piaristák tere 5. Adószám: 18354517-1-03 KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2009.év Tartalma: 1. Számviteli beszámoló I. Közhasznú éves beszámoló ( Korm.rendelet

Részletesebben

SZUVERÉN NONPROFIT KFT

SZUVERÉN NONPROFIT KFT 2 2 6 6 6 8 1 4 1 1 9 9 3 5 5 3 A viteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beolója 21.3.5-21.12.31. egyéb szervezet megnevezése 137 BUDAPEST, MÁTYÁSHEGYI ÚT 13. címe A beolót

Részletesebben

Rotary Club Győr Alapítvány Közhasznúsági jelentés

Rotary Club Győr Alapítvány Közhasznúsági jelentés Rotary Club Győr Alapítvány Közhasznúsági jelentés Készítette: Sys & Co Kft 2015. május 27. Rotary Club Győr Alapítvány 9086 Töltéstava, Virág u. 2/A 2014. évi Közhasznúsági jelentése Győr, 2015. május

Részletesebben

Közhasznú egyszerűsített éves beszámoló. 2011 évről

Közhasznú egyszerűsített éves beszámoló. 2011 évről 1 8 2 5 7 3 9 3-2 - 4 3 Adószám A vállalkozás megnevezése 1205 BUDAPEST RÉVAY UTCA 22. A vállalkozás címe, telefonszáma EGYÉB SZERVEZET Közhasznú egyszerűsített éves beszámoló 2011 évről 2011. 01. 01-2011.

Részletesebben

Közhasznú egyszerűsített éves beszámoló. 2012 évről

Közhasznú egyszerűsített éves beszámoló. 2012 évről 1 8 2 5 7 3 9 3-2 - 4 3 Adószám A vállalkozás megnevezése 1205 BUDAPEST RÉVAY UTCA 22. A vállalkozás címe, telefonszáma EGYÉB SZERVEZET Közhasznú egyszerűsített éves beszámoló 2012 évről 2012. 01. 01-2012.

Részletesebben

Gyermekünk a jövő Közhasznú Alapítvány

Gyermekünk a jövő Közhasznú Alapítvány K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S 2009 Gyermekünk a jövő Közhasznú Alapítvány székhely: 5000.Szolnok, Széchenyi krt.22. adószám: 18830297-1-16 közhasznúsági fokozat: közhasznú szervezet közhasznúsági

Részletesebben

2009. évi Közhasznúsági jelentése

2009. évi Közhasznúsági jelentése MÁKVIRÁG VIRÁGAI Gyermekellátási és Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Székesfehérvár, Nefelejcs u. 79-1. 8000 2009. évi Közhasznúsági jelentése Székesfehérvár, 2010. május 22.. Pintérné

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS A ÉVRŐL

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS A ÉVRŐL KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS A 2011. ÉVRŐL I. Egyszerűsített éves beszámoló - mérleg - eredménykimutatás II. Általános rész III. Vagyon felhasználásának bemutatása IV. Cél szerinti juttatások és azok felhasználása

Részletesebben

Mérleg fordulónapja: 2009 12 31 (év/hó/nap) A tétel megnevezése Előző év módosításai Tárgyév

Mérleg fordulónapja: 2009 12 31 (év/hó/nap) A tétel megnevezése Előző év módosításai Tárgyév Közhasznú egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámoló Eredménykimutatás A tétel megnevezése Előző év módosításai Tárgyév Előző év(ek) a b c d e A Összes közhasznú tevékenység bevétele 81 797-70 279 1.

Részletesebben

M E N E D É K A L A P Í T V Á N Y

M E N E D É K A L A P Í T V Á N Y M E N E D É K A L A P Í T V Á N Y Ki e melkedően közhaszn ú szervezet 1 2 21 Budapest L eá nyk a u 34. 3/21. Telefon / Fax: 1/229-3542 A kuratórium elnöke: Kovács Zoltán 2010. évi közhasznúsági jelentés

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010.év

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010.év Név: " Koháry István " Alapítvány Székhely: 6000 Kecskemét, Piaristák tere 5. Adószám: 18354517-1-03 KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010.év Tartalma: 1. Számviteli beszámoló I. Közhasznú éves beszámoló ( Korm.rendelet

Részletesebben

NAGYKOVÁCSI TERMÉSZET ÉS KÖRNYEZETVÉDŐ EGYESÜLET 2094 NAGYKOVÁCSI, TELKI UTCA 3. Adószám:

NAGYKOVÁCSI TERMÉSZET ÉS KÖRNYEZETVÉDŐ EGYESÜLET 2094 NAGYKOVÁCSI, TELKI UTCA 3. Adószám: NAGYKOVÁCSI TERMÉSZET ÉS KÖRNYEZETVÉDŐ EGYESÜLET 2094 NAGYKOVÁCSI, TELKI UTCA 3. Adószám: 18704211 1 13 2013. évi Közhasznúsági jelentése Budapest, 2014. február 4. Bárdos Zsuzsanna elnök NAGYKOVÁCSI TERMÉSZET

Részletesebben

adatok eft-ban Sor A tétel megnevezése Előző év Tárgyév

adatok eft-ban Sor A tétel megnevezése Előző év Tárgyév 1. SZ. MELLÉKLET AZ PILI ALAPÍTVÁNY SZÁMVITELI BESZÁMOLÓJA 18896053-8040-569-01 Statisztikai számjel 167 Nyilvántartási szám PILI Alapítvány Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE adatok eft-ban Sor A tétel

Részletesebben

HAZAFELÉ KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS DECEMBER 31.

HAZAFELÉ KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS DECEMBER 31. HAZAFELÉ KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2003. DECEMBER 31. Készült: 2004. május 25. Kondor Péterné I. ÉVES BESZÁMOLÓ ESZKÖZÖK MÉRLEG, 2003. DECEMBER 31. FORRÁSOK (eft) előző év tárgy év előző

Részletesebben

GYENESDIÁSI ÓVODÁS GYERMEKEKÉRT ALAPÍTVÁNY 2012. év KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

GYENESDIÁSI ÓVODÁS GYERMEKEKÉRT ALAPÍTVÁNY 2012. év KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS GYENESDIÁSI ÓVODÁS GYERMEKEKÉRT ALAPÍTVÁNY 2012. év KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS Készült:2013.03.03. 8315 Gyenesdiás Kossuth L. u. 97. www.gyenesdiasovoda.hu Alapítvány vezetője Alapítványunk a ZM Bíróság Apk.60.039/1995/6

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2007.

Közhasznúsági jelentés 2007. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2008. JÚNIUS Adószám: 19011211-2-13 Bejegyzõ szerv: Fõvárosi Bíróság Regisztrációs szám: 378 Magyar Pulmonológiai Alapítvány 2045 Törökbálint, Munkácsy Mihály út 70. Közhasznúsági

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011.

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011. Zöld Liliom Alapítvány Székhely: 1114 Budapest, Villányi út 27. Adószám: 18696664-1-43 Közhasznúsági fokozat: közhasznú Közhasznúsági végzés: 2002.08.15. Budapest, 2012. május 22. Készítette: A kuratórium

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS Szociális Háló Egyesület 7960 Sellye Batthyány u. 4. Közhasznúsági fokozat: Kiemelten közhasznú Közhasznúsági végzés: Pk. 60.163/1995/22 2008.év Tartalom: I. Közhasznú beszámoló

Részletesebben

SIKERES GAZDASÁGÉRT KÖZHASZNÚ EGYESÜLET 2007. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

SIKERES GAZDASÁGÉRT KÖZHASZNÚ EGYESÜLET 2007. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS SIKERES GAZDASÁGÉRT KÖZHASZNÚ EGYESÜLET 2007. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS Készítette: Alf Martienssen elnök sk. - 2 - T A R T A L O M 1. A 2007. évi számviteli beszámoló 2. A költségvetési támogatás felhasználása

Részletesebben