Ünnepi megemlékezés és Apáti búcsú

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Ünnepi megemlékezés és Apáti búcsú"

Átírás

1 Gencsapáti polgárainak ingyenes, közéleti, információs lapja XII. évfolyam 7. szám július A tartalomból 1. oldal: Búcsúvárás Fogathajtó Akadály emlékhajtás Bodorkós József emlékére Megemlékezés és Apáti Búcsú 2 3. oldal: Önkormányzati hírek (Rövid tájékoztató a képviselô-testület üléseirôl, Válasz olvasói levélre, Új autóval a körzeti megbízott), Tolvajok a gencsi szôlôhegyen és környékén Véradás Gurigami napok 4 6. oldal: A Gencsapáti Plébánia hírei, aktualitásai Eleink eledelei Bajnok gencsapáti sakkozók 7. oldal: Pormentes a Deák Ferenc és a Zsigra utca Megalakult a Nemzeti Fórum Gencsapáti szervezete 8. oldal: Gencsapáti hagyományôrzôk a Mûvészetek Völgyében Készülôdés 9. oldal: Az V. Fogathajtó Akadály emlékhajtásról bôvebben Kis menhely nagy eredménye Búcsúvárás V. Fogathajtó Akadály Emlékhajtás Bodorkós József emlékére Big Mouse koncert, Unikum buli a rendezvénysátorban Sokan kilátogattak az ebédet követôen július 30-án, szombaton a hagyományos búcsúváró programra és az azt követô bálra. A verseny mellett fajátékok, mini golf, körhinta, pónilovazás várta a gyermekeket és szülôket a rendezvényen. A frissítô záport követôen nagy volt az érdeklôdés. 17 fogat nevezett az V. Fogathajtó versenyre Gencsapátiban. Az akadályhajtás két fordulós volt, egyszeri összevetéssel (ahol a legjobb 6 versenyzô szerepel). A hazai Geröly Tibor fogata a két forduló után magasan vezette a mezônyt, csak egy apró figyelmetlenség miatt nem sikerült az akadályhajtást megnyernie. A vadászhajtásban már nem volt hiba, Geröly Tibor és Bodorkós Róbert fogata nyerte a látványos kategóriát. Eredmények (Az elsô hat helyezést közöljük): Akadályhajtás: 1. Novák Szabolcs, 2. ifj. Szájer József, 3. Lebics István, 4. Komálovics Ottó, 5. Geröly Tibor, 6. Szalay Szabolcs Vadászhajtás: 1. Geröly Tibor, 2. Komálovics Ottó, 3. Horváth Károly, 4. ifj. Szájer József, 5. Nagy Róbert, 6. Nagy Máté Összetett: 1. Komálovics Ottó, 2. Geröly Tibor, 3. Ifj. Szájer József, 4. Horváth Károly, 5. Szalay Szabolcs, 6. Lebics István A versenyt követôen került sor a tombolasorsolásra, ahol sok-sok értékes nyeremény mellett kakasok, bárány, kecske, és póniló talált gazdára. A Big Mouse Band koncertje, majd az Unkium együttes bálja következett, ahol több százan táncoltak a rossz idô ellenére. Köszönjük a Szombathelyi Kistérség Többcélú Társulásának, Gencsapáti Község Önkormányzatának, a Mûszaki Csoportnak, a Nyugat Produkció Kft-nek, a Táplánszentkereszti Mûvelôdési Ház és Könyvtárnak együttmûködését, segítségét. A Fogathajtó Akadály Emlékhajtás támogatóit külön közöljük a 9. oldalon. Ünnepi megemlékezés és Apáti búcsú Kérünk, mint apostolunkat és az elsô királyunkat, Szent István nézz mennybôl le, a szép magyar népedre augusztus 20. (szombat) Helyszín: Apáti templom Gencsapáti Község Önkormányzata tisztelettel meghívja Önt és kedves családját Szent István király és a magyar államalapítás tiszteletére, valamint az apáti búcsú alkalmából rendezett ünnepi megemlékezésre Program: Ünnepi szentmise az Apáti templomban Megemlékezés Közremûködnek: Gencsapáti népmûvészeti csoportjai, Vendégként bemutatkozik: Lengyelországól Raciborz Néptáncegyüttese Ünnepi beszédet mond: Kovács Vince polgármester Minden érdeklôdôt szeretettel várunk!

2 2 HÍRMONDÓ JÚLIUS Rövid tájékoztató Gencsapáti Önkormányzat Képviselôtestületének június 8-án (szerda) órakor tartott képviselôtestületi ülésérôl Jelen voltak: Kovács Vince polgármester, Geröly Tibor alpolgármester, Abért Valentin, Bejczi Mónika, Kiss Attila, Dr. Ôry Ferenc, Dr. Varga József képviselôk (7 fô) Tanácskozási joggal meghívottan: Gerencsér Beáta iskolaigazgató, Mészárosné Baán Ildikó óvodavezetô, Palatin István mûszaki vezetô, Szanyi Viktória idôsek klubja vezetôje, Varga Albin mûvelôdési ház igazgatója A Polgármesteri Hivatal képviseletében: Dr. Görög István jegyzô, Tóth Andrea igazgatási elôadó Az ülés napirendje és határozatai: Napirend elôtt: Beszámoló a két testületi ülés közötti idôszak legfontosabb eseményeirôl és a lejárt határidejû határozatok végrehajtásáról: az Alkotmány utca burkolatjavítási munkálatairól, a Szombathelyi Kistérség ülésén elhangzottakról, az Apáti Találkozó elôkészítésérôl, önkormányzati külterületi utak kimérésérôl. 1. napirendi pont: A bizottsági szerkezet átalakításával kapcsolatos képviselô-testületi feladatok Képviselô-testületi ülés 2. napirendi pont: Gencsapáti Község Önkormányzata évi közbeszerzési tervének elfogadása 3. napirendi pont: Gencsapáti Község Önkormányzat Beszerzési tervének elfogadása 4. napirendi pont: Beszámoló a Gróf Apponyi Albert Általános Iskola évi szakmai tevékenységérôl 5. napirendi pont: Beszámoló a Gyöngyös-kert Óvoda évi szakmai tevékenységérôl 6. napirendi pont: Beszámoló az Idôsek Klubja évi szakmai tevékenységérôl 7. napirendi pont: Egyebek A napirend keretében a jegyzô, a polgármester és a képviselô-testület tagjai jelezték és megtárgyalták a napirendben nem szereplô aktuális ügyeket, kérelmeket, beadványokat és képviselôi kérdéseket: a sportöltözô munkálatainak befejezése, az iskolai és óvodai étkeztetési közbeszerzés állása, iskolai tankönyvtámogatás biztosítása, az éves könyvvizsgálói szerzôdés megkötése, a Téglagyári és a Perint-parti önkormányzati terület hasznosítása, a Perlaki-híd idôszerû javítási munkái. A Képviselô-testület ülésérôl szóló tájékoztatás csak rövidített és kivonatos változata a jegyzôkönyvnek. Az eredeti jegyzôkönyv a Polgármesteri Hivatalban megtekinthetô. Rövid tájékoztató Gencsapáti Önkormányzat Képviselôtestületének július 7-én (csütörtök) órakor tartott képviselôtestületi ülésérôl Jelen voltak: Kovács Vince polgármester, Geröly Tibor alpolgármester, Abért Valentin, Bejczi Mónika, Kiss Attila, Dr. Ôry Ferenc, Dr. Varga József képviselôk (7 fô) Tanácskozási joggal meghívottan: Gerencsér Beáta iskolaigazgató, Mészárosné Baán Ildikó óvodavezetô, Palatin István mûszaki vezetô A Polgármesteri Hivatal képviseletében: Dr. Görög István jegyzô, Kissné Sághi Rita igazgatási elôadó, Pintérné Szakács Zita pénzügyi elôadó Az ülés napirendje és határozatai: Napirend elôtt: Beszámoló a két testületi ülés közötti idôszak legfontosabb eseményeirôl és a lejárt határidejû határozatok végrehajtásáról: a Pünkösdi Vigasságok lebonyolításának tapasztalatairól, a gencsi temetô ravatalozó-elôtetô munkálatai befejezésérôl, az önkormányzati hidak állapotának felülvizsgálatáról, a kimért önkormányzati külterületi utak bejárásáról, a korábbi beruházások garanciális munkáiról. 1. napirendi pont: Az egyes szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendelet módosításáról júliusától az óvodai, iskolai és idôseknek járó közétkeztetést a Food Car biztosítja, jobb minôségben és több szolgáltatást nyújtva. 2. napirendi pont: Tájékoztató a Gróf Apponyi Albert Általános Iskola fûtéskorszerûsítési pályázatáról. Belügyminisztériumi pályázaton az iskola forintot nyert az elavult kazánrendszer és a kevésbé korszerû fûtôtestek cseréjére. Az ezen felül szükséges 20 % pályázati önerôt ( Ft) az Önkormányzat a évi költségvetés általános tartalékából biztosítja. Az elôkészítô és kivitelezôkiválasztási munkálatokat a Pénzügyi, gazdasági és ellenôrzô bizottság irányítja. A beszerzési eljárás lezárulásával, a munkálatok várhatóan augusztus-szeptember hónapban megtörténnek. 3. napirendi pont: Gencsapáti Község évi fejlesztéseivel, beruházásaival kapcsolatos önkormányzati feladatok. A korábbi beruházások garanciálismunka-igényeinek felmérése, azok érvényesítése (rekultivált szeméttelep, Szent Kút híd, Egészségház, Hunyadi úti járda), valamint a jelenlegi beruházások szabályszerûségének és hatékonyságának vizsgálata a Pénzügyi, gazdasági és ellenôrzô bizottság által (Petôfi utcai vízelvezetés, óvodai tornaszoba építése, ravatalozó-elôtetô építése). 4. napirendi pont: A Deák Ferenc utca, valamint a Zsigra utcának a Deák Ferenc utca- Hunyadi út közötti szakasza, útburkolatjavítási munkálatok kivitelezôjének kiválasztása. 5. napirendi pont: Önkormányzati társulási megállapodások felülvizsgálata. 6. napirendi pont: Egyebek A napirend keretében a polgármester és a képviselô-testület tagjai jelezték és megtárgyalták a napirendben nem szereplô aktuális ügyeket, kérelmeket, beadványokat és képviselôi kérdéseket: a rendôr körzeti megbízott, járôrautóval való ellátásához szükséges gépjármû-javítási hozzájárulás, a gencsi temetô melletti volt gázcseretelep bérbeadási ajánlata, a Hunyadi út-gyöngyös-utca-malom úti keresztezôdés beláthatóbbá tétele, rendszeres alpolgármesteri beszámoló kérdése. A Képviselô-testület ülésérôl szóló tájékoztatás csak rövidített és kivonatos változata a jegyzôkönyvnek. Az eredeti jegyzôkönyv a Polgármesteri Hivatalban megtekinthetô. A Képviselôtestület általában minden hónap elsô szerdáján ülésezik. A következô ülés augusztus 10-én (szerda) 17 órakor lesz a Polgármesteri Hivatalban.

3 2011. JÚLIUS HÍRMONDÓ 3 Válasz olvasói levélre Özv. Gyarmati Lászlóné a Hírmondó évi júniusi számában megjelent olvasói levelében nehezményezte, hogy Gencsapáti Község Önkormányzat Képviselô-testülete a korábbi testület döntését megváltoztatva június 30-tól megszüntette a házi segítségnyújtás térítésmentességét. A szociális alapellátások körébe tartozó házi segítségnyújtás térítésmentességének megszüntetése az alábbi okok miatt álláspontunk szerint a felelôs gazdálkodás érdekében született. Fuchs Balázs KMB az új járôrautóval Tolvajok a gencsi szôlôhegyen és környékén! A gazdák tájékoztatása szerint tolvajok dézsmálják a megtermelt gyümölcsöket, zöldségeket. Leszedik a paprikát, paradicsomot, uborkát, káposztát, kiszedik a földbôl a burgonyát. A termékeket saját szükségletet meghaladóan is lopják. Nem kímélik az erôs növényvédô szerrel frissen permetezett zöldségeket sem. Ez hasmenést, hányást és súlyos egészségkárosodást okozhat a tolvajoknak, továbbadás esetén a jóhiszemû fogyasztóknak. A gazdák szervezik figyelôszolgálatot és kérik a polgárôrség és a rendôrség rendszeres járôrözését. Felhívás véradásra A Magyar Vöröskereszt véradást hirdet a Gencsapáti Mûvelôdési Ház és Könyvtárban! Idôpont: ig Minden önkéntes jelentkezôt szeretettel várunk! Kérjük hozza magával személyi igazolványát, lakcímkártyáját, és TAJ-kártyáját! Köszönjük a véradást! Gurigami napok augusztus én a Mûvelôdési Ház és Könyvtárba 9 órától ig. Részvételi díj: 300 Ft/fô/nap Amit kérek, hogy hozzatok: Vonalzó, origami-papír, ragasztó és sok-sok türelem, mert ehhez a papír technikához elengedhetetlen. Érdeklôdni: Tóth Katánál 06/30/ Addig is szép nyarat, és sok mosolyt mindenkinek! 1. Az Önkormányzat évben szociális ellátásokra (bérpótló juttatás, lakásfenntartási támogatás, ápolási díj, átmeneti segély, temetési segély, étkeztetés, házi segítségnyújtás) Ft-ot tervezett. Az ingyenes házi segítségnyújtás biztosítása elsô félévében Ft önkormányzati hozzájárulást igényelt, azaz az Önkormányzat havonta és személyenként Ft támogatást biztosított. Álláspontunk szerint az Önkormányzat akkor jár el felelôsen, ha pontosan meghatározza az általa biztosított szolgáltatások körét és feltételeit, és a szolgáltatást igénybe vevôk jövedelmi és vagyoni viszonyaik függvényében hozzájárulnak a szolgáltatás igénybevételéhez. A rendeletmódosítást követôn minden ellátott kérte a szolgáltatás további biztosítását. A felülvizsgálatot követôen a házi segítségnyújtásért egyetlen rászoruló fizet teljes összegû térítési díjat (1.105 Ft/óra), a többi igénylô jelentôs kedvezménnyel, jövedelmi és vagyoni viszonyaitól függôen % közötti mértékben kell, hogy hozzájáruljon az önkormányzati kiadásokhoz. 100 %-os hozzájárulást csak annak kell fizetnie, az igénylôk között egyetlen ilyen ellátott van akinek az egy fôre jutó jövedelme meghaladja a Ft-ot. Az ingyenesség mind a szolgáltató és az igénybevevô számára értéktelenítette e szociális alapellátást, néhány esetben a házi segítségnyújtókkal a szolgáltatás körébe nem tartozó, megalázó munkákat végeztettek a rászorulók. Az egyes szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendelet különös méltánylást éremlô esetben a módosítást követôen is lehetôvé teszi a rászorulók részére a teljes térítésmentességet, de álláspontunk szerint a mindenkinek, tehát az alanyi jogon járó mentesség indokolatlan. 2. A Képviselô-testület kiemelt figyelmet fordít a lakosok anyagi terhelhetôségére, ezért elsô intézkedései között a kommunális adó mértékét , Ft-ról Ft-ra, az iparûzési adó mértékét 2%-ról 1,9%-ra csökkentette. Az Önkormányzat a Gencsapáti gyermekek szülei számára Ft tankönyvvásárlási támogatást biztosított, Ft-al támogatta a településen mûködô társadalmi szervezetek mûködését. A testület igyekszik gondoskodni idôs, elesett és rászoruló idôs polgárairól, így a 65 éven felüli egyedül élôk, valamint a lakásfenntartási támogatásban részesülôk teljes adómentességben részesülnek, az Önkormányzat 30 fô idôs személy helyett átvállalta a szemétszállítási díjat, mely negyedévente összesen kb Ft-os hozzájárulást igényel. Az Önkormányzat a házi segítségnyújtáshoz, az étkeztetéshez, valamint az Idôsek Klubja tagjainak étkeztetéséhez június 30-ig Ft-ot biztosított. Kérem, hogy településünk lakosai a fenti érvek mérlegelését követôen ítéljék meg képviselô-testületünk május 11-ei döntésének megalapozottságát. Kovács Vince, polgármester

4 4 HÍRMONDÓ JÚLIUS A GENCSAPÁTI TEMPLOM VÉDÔSZENTJE A Gencsapáti Plébánia hírei, aktualitásai A rovat szerkesztôje és rajzok készítôje: Horváth Attila A hónap szentje: Szent Jakab apostol Emlékezzetek meg elöljáróitokról, akik nektek Isten igéjét hirdették, nézzétek életük végét, és kövessétek hitüket! (Zsid 13,7) Az egyház képviselô testületének határozata alapján minden évben felújításra kerül egy papi síremlék a Gencsapáti temetôben. Ebben az évben Vlasics János Xavér kanonok, aki ig volt a falu plébánosa, síremlékét Molnár Szabolcs atya áldott meg. Ez alkalommal kerül sor a felújított és kibôvített ravatalozó megáldására is. A ravatalozónál Kovács Vince polgármester mondott beszédet. A ravatalozó tervezôje: Takács Péter Betszaidában született, Zebedeus fia, János apostol testvére. Heves természetük miatt az Úr a mennydörgés fiainak nevezte ôket. Jézus szûkebb körébe tartozott, így ott volt a Tábor hegyén és a Getszemánikertben is. Ô volt az elsô az apostolok között, aki vértanúságot szenvedett. Heródes végeztette ki 42 körül. A spanyolországi Compostelában templomot emeltek tiszteletére. A középkortól kezdve mind a mai napig jelentôs zarándokhely. Mindenható, örök Isten, aki az apostolok közül elôször Szent Jakabnak adtad meg, hogy feláldozhassa érted az életét, kérünk, add meg Egyházadnak, hogy apostolod vérrel megpecsételt hitvallása erôforrásunk, pártfogása pedig a segítségünk legyen! A Szent Jakab-út, spanyolul Camino de Santiago a világ harmadik legfôbb keresztény zarándokútja. Az út már a 11. századtól ismert, ma pedig igen népszerûvé vált: nem csak a vallásos emberek, hanem azok is megteszik, akik önmagukat keresik évente több, mint százezren kelnek útra. Az igen hosszú út megtétele, önmagunk legyôzése egy életre szóló élmény, mely megváltozathatja az embert. A rendkívül népszerû író, Paulo Coelho a Zarándoklat címû mûvében számol be az útjáról. A zarándokúthoz nem szükséges térkép: a sárga nyilak, és a kagylók mindenkit útbaigazítanak. Boldog II. János Pál pápa apostoli buzdítása (Familiaris Consortio) A GYERMEKEK A HÁZASSÁG LEGDRÁGÁBB AJÁNDÉKAI Isten tervének megfelelôen a házasság a nagyobb családi közösség alapja, mert maga a házasság intézménye és a házastársi szerelem a gyermekek világra hozására és nevelésére rendeltetett, és ebben teljesedik be. A szeretet belsô lényege szerint ajándék, s a házastársi szeretet miközben a házastársakat elvezeti arra a megismerésre, melynek következtében egy testté válnak sem merül ki csupán a házastársak egymásközti kapcsolatában, hiszen alkalmassá teszi ôket arra a lehetô legnagyobb ajándékozásra, amellyel Isten munkatársai lesznek egy új emberi élet adományozásában. Így tehát a házastársak, amikor egymásnak adták önmagukat, önmagukon túl magát a gyermeket ajándékozzák egymásnak, mint szerelmük eleven képét, a házastársi egyesülés örök jelét, továbbá saját állapotuknak azt az élô és feloldhatatlan bizonyságát, melynek következtében apa és anya lettek. Amikor a házastársak szülôvé lesznek, Istentôl egy új feladatot és a vele kapcsolatos felelôsség ajándékát kapják. Gyermekük számára ugyanis szülôi szeretetüknek az isteni szeretet látható jelévé kell válnia, Isten szeretetének jelévé, akitôl minden atyaság nevét kapja az égben és a földön. Mindazonáltal nem szabad elfelejteni, hogy ha egy házasságban nem születhet gyermek, emiatt a házastársak élete nem veszíti el értékét. A testi terméketlenség ugyanis alkalmat szolgáltathat a házastársaknak arra, hogy az emberi személy más természetû fontos szolgálatait végezzék, mint pl. az örökbefogadás, a nevelés különféle formái, vagy a más családoknak, valamint szegény, illetve nyomorék gyermekeknek nyújtott segítség. Gencsapáti temetôben papi síremlék felújítása és megáldása

5 2011. JÚLIUS HÍRMONDÓ 5 Hittantábor Perenye Idén nyáron is egy felejthetetlen hetet (júl ) tölthettünk együtt már hagyományossá hittantáborban. A gencsapáti iskolások táborának története több mint tíz éves múltra tekint vissza. Azóta az elsô generációk már felnôtté értek, néhányan közülük azóta is segítenek a tábor vezetésében. Az idei tábor kissé rendhagyóra sikeredett, ugyanis távolabbi település helyett Perenyében vertünk sátrat. A táborhely közelsége miatt a kisebbeknek is lehetôségük volt belekóstolni a táborozás ízébe. A helyválasztás célja az volt, hogy jobban megismerjük lakóhelyünket és környékét. Az elsô nap az elhelyezkedéssel, ismerkedéssel telt. Az éjszakákat sátorokban vészeltük át. Igaz nem sokat aludtunk, hiszen ki akarna egy nyüzsgô társaságban nyugovóra térni?! A reggeli mise miatti korán kelések kissé próbára tettek minket. Ennek ellenére minden nap sikerült idôben átérnünk a tem- Vlasics Jánosról Sz. Horvátzsidányban (Sopron vm.) jún. 11-én W. János és Orsolya szülôktôl. A teológiát Gyôrött hallgatta. Felsz körül. Plébh volt Mártonhelyen ( ), a sopronmegyei Bükön ( ), Kôszegszerdahelyen ( ), Nagygencsen aug. 24- tôl szept. 25-én beköv. haláláig óta tb. kanonok volt, a kerületnek egy ideig esperese, a szentszéknek pedig ülnöke volt 1779-tôl 1793-ig. Horvátul és németül jól, csehül, tótul és vendül közepesen beszélt. Ô fordította horvátra a Szily által kiadott miseénekeket. Jeles tehetségû, nagy munkabírású, buzgó pap volt. Szenvedélyes természete azonban belesodorta a Szily ellen 1793-ban beadott feljelentésbe. V. ö. Sz. E. T. I. k. 99. s köv. l. - Sokat áldozott egyházi célokra. A nagygencsi templomnak fontos harangot, miseruhákat és pluviálékat adott, értékes könyvtárát a plébániára hagyta, azonkívül Nagygencsen 400 frtos alapítványt tett szentmisére, 1800 frtosat szegények és szegénysorsú jó tanulók számára. Kôszegszerdahelyen 190 frtos misealapítványt tett, a Kelcz-Adélffy árvaházra 400 frtot hagyott. P. L. k. i jan. 10; márc. 2. szept Sz. E. T. II. 324, 329, 330. l. plomba. Az idôsebbeknek nagy segítséget nyújtott a mindennapi finom kávé. Egy egész napot töltöttünk a szombathelyi Tófürdôn, ahova Szabolcs atya is elkísért minket, biztosította a jó hangulatot és aktívan részt vett vizes játékokban. Másnap a Holdfény Ligetbe látogattunk, kipróbáltunk számos izgalmas szolgáltatást. Majd bepillantást nyerhettünk a Tájház szépségeibe. A biciklizés miatt kifáradt társaság alig várta a finom, meleg vacsorát. Az estét tábortûz és közös éneklés zárta. Csütörtökön akadályversenyt tartottunk, amit a rövid jégesô majdnem félbe is szakított. A délutánt kézmûves foglalkozással töltöttük, majd métázni mentünk perenyei focipályára. Az esti vihar miatt sajnos elmaradt a mindenki által áhított bátorságpróba. A zord idôjárás okán az összes táborlakó a plébániába kényszerült éjszakára. Az utolsó napot pakolással, a romok eltakarításával töltöttük. Eközben végigizgultuk a délelôttöt egyik táborvezetônk forgalmi vizsgája miatt, ami végül sikerrel zárult, így mindenki fellélegezhetett. A délutáni órákban szerencsésen, vidám arcokkal érkeztünk haza Gencsapátiba. Reméljük, hogy jövôre is hasonlóan jó táborban lesz részünk, és minden vállalkozó szellemû diákot szeretettel várunk!! Köszönjük a perenyeiek adományait, türelmét és a biztosított szállásterületet, melyek nagy segítséget nyújtottak a tábor minden kis és nagy lakójának. Hollósi Paméla & Tóth Dániel Házaspárok útja Horvátnádalján Két hatalmas platánfa fogadja a templomba érkezôt a kapunál. Talán a horvátnádaljai ôsök akkor ültették ôket, amikor a török elöl menekülve itt telepedtek le. Hatalmas a törzsük, a lombjuk pedig teljesen összeér. Talán a házasságot jelképezik. Isten férfit és nôt teremtett, majd a házasságban egy test és egy lélek lesznek. A bejáratnál kezdôdik a Házaspárok útjának 15 állomása és egy Szép Mária szobornál ér véget a plébánia udvarán. ** Szeretettel várja a Gencsapátiban élô házaspárokat Dr. Gyürki László ny. plébános pápai prelátus. Imádkozzunk együtt a családunkért és azokért a családokért, akik nehézségekkel küzdenek.

6 6 HÍRMONDÓ JÚLIUS Eleink eledelei Mottó: Nincs rossz kaja, csak keveset kaptunk. Nem a gyôzelem, hanem a készétel a fontos. Nagy nap a május vége kis hazánkban. Akkor minôsítette védett földrajzi jelzésû gyümölcsnek a magyar gönci kajszibarackot az európai unió. Ilyen nevet vagy földrajzi megjelölést más nem használhat. Nagy szeretettel dolgozzák fel a konzervgyárak, készítenek belôle pálinkát, lekvárt, befôttet, és piacra is kerül tetemes mennyiség. Szóval nagyon szeretjük a barackot, a nép csak így nevezi, a barack, vagy a kajszi, vagy egyszerûen csak sárgabaracknak becézi. Nézzünk meg most két receptet az óriási választékból, sajnos többre itt nincs hely, de, majd bepótoljuk az év folyamán. Jó étvágyat, és jó kísérletezést kívánok, az Önök híve: Soós Tibor a haspárt mb. elnöke SÁRGABARACKOS GOMBÓC Hozzávalók: 20 deka liszt, 60 deka héjában fôtt burgonya, 25 deka sárgabarack, 8 deka zsír, 10 deka zsemlemorzsa, 8 deka porcukor, csipet só, 1 kávéskanál ôrölt fahéj, 1 egész tojás. A lisztet a fôtt átpasszírozott burgonyával, sóval, tojással, 1 deka cukorral, 2 deka zsírral összegyúrjuk, a tésztát kinyújtjuk, 10x10 centiméteres kockára vágjuk. A barackot kimagozzuk, cukorral megszórjuk, a tésztába göngyöljük, széleit összenyomkodjuk, és enyhén sós vízben kifôzzük. Kiszedjük, leöblítjük, és szikkadni hagyjuk. Zsírban pirított morzsában meghempergetjük, és tálaláskor fahéjas porcukorral meghintjük. Mariazell: zarándoklat gyalog és kerékpárral Felmerülhet mindnyájunkban, hogy milyen belsô erô indíthatja el a zarándokokat egy ilyen hosszú út megtételére. Kép az indulókról. Magáról az útról, a következô számban már a résztvevôk fogják elmondani, hogy számukra a zarándoklat mit jelent. Kedves Zarándokok, szeretettel várjuk tanúságtételeteket és fotókat a gyalogos és kerékpáros zarándoklatról a címre. SÁRGABARACKDZSEM CUKOR NÉLKÜL Hozzávalók: 2 kiló érett sárgabarack, 10 teáskanál édesítôszer. A sárgabarackot alaposan megmossuk többször váltott vízben. Addig dörzsöljük, míg a víz teljesen tiszta nem lesz. Lecsepegtetjük, félbevágjuk és kimagozzuk. Befôzô lábasba tesszük, és kézzel kissé összetörjük. Nagyon kis lángon, (legjobb lángelosztót használni) legalább 40 percig fôzzük, közben többször megkeverjük, hogy ne égjen le. A tûzrôl levéve befedjük, és 24 órát állni hagyjuk. Másnap újra felforraljuk és addig fôzzük, míg besûrûsödik. Újra befedjük, és eltesszük a következô napig, szintén 24 órát pihentetjük. A harmadik napon újra felforraljuk, de, csak 20 percig fôzzük. Ekkor már belekeverjük az édesítôt, kis üvegekbe töltjük, száraz dunsztba hagyjuk kihûlni. (kb. 3 nap) Bajnok gencsapáti sakkozók Idén elôször indult a Megyei III. sakkbajnokság 5 fôs csapatokkal. A 10 induló csapat közül bajnok lett Gencsapáti. A mérkôzéseken Vincze Alajos, Kovács Róbert, Bodorkós János, Bodorkós Ferenc, Szalay István, Marton Dávid, Dömötör István és Pegyei András képviselte a gencsapáti színeket. A hazai mérkôzéseket a Mûvelôdési Ház és Könyvtárban rendezték meg, ideális körülmények között, jó hangulatban. Ôsztôl a csapat egy osztállyal feljebb léphet, amelyhez ezúton is gratulálunk!

7 2011. JÚLIUS HÍRMONDÓ 7 Pormentes a Deák Ferenc és a Zsigra utca A Deák Ferenc utca lakóinak (37 lakott ház, 132 lakos) kezdeményezésére, az Önkormányzat a tulajdonában lévô Deák Ferenc utca és a Zsigra utca belsô szakasza pormentesítésére pályázatot írt ki. A nyertes pályázó a vépi Geomé Geodéziai és Mélyépítô Kft. lett. Bekerülési költségek Bazalt anyag, szállítás, gépi és kézi munka díja Vörös kavics ára Mart aszfalt ára Összesen Ebbôl lakossági hozzájárulás* Az Önkormányzat által fizetett összeg Ft Ft Ft Ft Ft Ft Megalakult a Nemzeti Fórum Gencsapáti szervezete június 23-án megalakult községünkben a Nemzeti Fórum Egyesület alapszervezete. A Nemzeti Fórum elnökének, Lezsák Sándornak üdvözlô gondolatait a Vas megyei elnök, V. Németh Zsolt vidékfejlesztési államtitkár tolmácsolta a gencsapáti szervezet tagjainak. *A Deák Ferenc utca lakóinak szinte mindegyike és földterület-tulajdonosainak egy része, az Önkormányzathoz befizettek összesen forintot közcélú felajánlásként, melybôl az Önkormányzat a Magyar Közút Kht.-tôl vásárolt ún. mart aszfaltot (kátyúzó-útjavító anyag) az utcák pormentes felületének kialakítására. A fenti munkálatok csak útjavítást, és nem útépítést jelentenek (nem készült útalap, útszegély, útpadka, lehajtók, vízelvezetés, nincs ún. melegaszfaltos technológia). Az út a 2 nyomsávos utak átlagos 6 méteres szélességével szemben, mindössze 1-1,5 nyomsávra elegendô, közel 4 méteres szélességgel bír. A nyári meleg idôszak végére várható, hogy az út felülete viszonylag szilárd, egységes felületté áll össze. Az útjavítás nem eredményez olyan útminôséget és teherbírást, amilyennel az alappal bíró, kiépített aszfaltozott utak rendelkeznek. Emiatt, valamint az úttesten folyó gyalogos közlekedés és a kôfelverôdés-veszély miatt, az eddigi 30 km/h sebességkorlátozás továbbra is érvényben marad! Az út fenti mûszaki jellemzôi miatt nem alkalmas jelentôs átmenô forgalom levezetésére, ezért kérjük, lehetôleg csak célforgalomban használják. Kérjük, hogy ezek figyelembe vételével, úgy használják az utat, hogy az jó állapotban rendeltetésének minél tovább megfeleljen! Gencsapáti Község Képviselôtestülete A Nemzeti Fórum célja a magyar nemzet és a magyar haza szolgálata, a keresztény kultúra szellemi-erkölcsi értékei mentén gondolkodó és cselekvô társadalom összefogása. Küzd a közélet tisztaságáért, az igazságért, szavakkal és tettekkel egyaránt. A Nemzeti Fórum Gencsapáti szervezete 15 fôvel alakult meg. Elnöknek Bodorkós Ferencet, alelnöknek Orbán Imréné Benkô Gyöngyit és dr. Varga Józsefet választották. A hivatalos ceremónia után, az államtitkár úr áttekintô helyzetértékelést adott országunk politikai és gazdasági helyzetérôl, számos vidékfejlesztési témakört érintve. Az alapító összejövetel lassan baráti beszélgetéssé alakult, melynek hangulatát a rendezvény helyszínét biztosító Vígadó háziasszonya, Illés Miklósné Magdi által elkészített kitûnô vacsora remekül megalapozta. További részletek a nemzetiforum.hu és a vnemethzsolt.hu internetes oldalon olvashatók. Dr. Ôry Ferenc

8 8 HÍRMONDÓ JÚLIUS GENCSAPÁTI HAGYOMÁNYÔRZÔK A MÛVÉSZETEK VÖLGYÉBEN VIGÁNTPETENDEN JÚLIUS 24-ÉN, VASÁRNAP. Mûvészetek Völgye július között a 21. Mûvészetek Völgye keretében a Muharay Elemér Népmûvészeti Szövetség ismét völgylakóvá vált, azaz 10 napon át Vigántpetenden a Tókertben egész napos programokkal szerepelt a Szövetség sok kiváló együttese. (köztük Vas megyébôl a Gencsapáti Hagyományôrzô Néptáncegyüttes és ifjúsági csoportja az Ispiláng együttes) Ez alkalommal Vigántpetend, a hagyományok faluja néptánc, népzene, népszokás, népviselet bemutatókkal, néprajzi filmfesztivállal, közös mulatsággal és népi játékok sokaságával várta vendégeit. A gencsapátiak a Kapuvár Néptáncegyüttessel a Boglya Népzenei együttessel közösen mutatták be a régió szokásait, legényavató játékait, viseletét. Majd 18 órától színpadi mûsor és táncház várta az érdeklôdôket 22 óráig. A Boglya táncház vendége volt Halmos Béla. Az együttes nagy sikert aratott a közönség körében, jó hangulatú és színvonalas produkciókat mutattak be. Köztük gencsapáti népszokásaiból felidézték: a regrutázást, regölést, bolond lakodalmat és az aratás utáni áldomást. Népviselet bemutatót állítottak össze Vasvár megye viseleteibôl. A színpadi mûsorban igazán kitettek magukért a táncosok, sok-sok tapsot és elismerést kaptak is érte. Köszönjük a Savaria Múzeum Néprajzi Osztályának, Szabó Ernônek (Alsóôri Tájház), Gyarmati Tibornak (Ivánc), Szilágyi Írénnek, Fekete Miklósnénak, a Magyarországi Szlovén Szövetségnek (Szentgotthárd), a Gradisce Horvát Kulturális Egyesületnek (Szentpéterfa) a felkészüléshez, viselet-bemutatóhoz nyújtott segítségét, támogatását. A hagyományôrzôk nevében: Varga Albin Magyar birkózás a színpadon Pünkösdi szokások a színpadon Hát elérkezett újra. Hozzávetôlegesen egy évnyi várakozás után, újra itt van a nyaralási szezon. Sokan epedve várták, sokan inkább csak annyira, mint üveges tót a hanyatt esést, de akár így, akár úgy, benne vagyunk a kellôs közepében. Kicsit ugyan hebehurgya ez a nyár, mert egyszer ráolvad a ciklámenmintás pörgekalap az ember fejére, máskor meg sífutó versenyt rendezhetünk a baromfiudvarban. De hát, szemléljük ezeket az apró kellemetlenségeket az igazi bölcsek megingathatatlan nyugalmával és ne hagyjuk, hogy kiragadjon bennünket nyaralásra való felkészülés nyomasztó állapotából. Mert, akárhogy is nézzük, ennél a készülôdésnél kevés hervasztóbb dolog van a Földön. Egyszerûen mindenre gondolni kell. Igaz, hogy nyár van, de biztos, ami biztos, kezdjük a csomagolást egy hótaposóval, egy szôrmekucsmával és egy pár bundakesztyûvel. Kicsit feleslegesnek tûnhetnek ezek a dolgok nyáron, de jobb félni, mint megijedni. Persze azért tegyünk be a komplett tavaszi- és ôszi kollekciót is a kofferba, mert ki tudja milyen viszonyok közé keveredünk kétórányi autóútra az otthonunktól. A nyári garnitúra nem véletlenül maradt ki az eddigi felsorolásból. Hogy teljesen Készülôdés biztosra mehessünk, vigyük minden szükséges ruha dupláját. Látszólag ez persze nehezen védhetô észérvekkel, de hát mi lenne velünk a nyaraláskor, ha egy idôben kitörne az atomháború, hatalmas meteoritok csapódnának a teraszra, vagy ne adj isten, részeg hétfejû sárkányok csuklási rohamot kapnának az üdülôtelep kellôs közepén. Szépen néznénk ki az egy szett nyári ancugunkban a természet ilyen viharainak árnyékában. Szóval, akár innen nézzük, akár onnan, ne legyünk kisstílûek tömjük tele ruhával az összes táskánkat, plusz még azokat is, amelyeket a népes rokonságtól sikerült kölcsönkapnunk egy hétre. Nyilván ételbôl is vinnünk kell annyit, hogy gond nélkül lebonyolíthassunk napi ötszöri étkeztetést hét tömött futballstadion nézôi számára a repetákkal együtt. Az egyéb nélkülözhetetlen kiegészítôkre nem is térnék itt most ki részletesebben, elég, ha az ezeket szállító pótkocsis IFA sofôrjének könnyes szemeirôl emlékezek meg. Aztán nyaraláskor pihenés helyett, már elég csupán azon tépelôdni egy hétig, hogy hogyan a fenébe tudjuk majd ezt az egész pakkot hazaszállítmányozni. Nézelôdô

9 2011. JÚLIUS HÍRMONDÓ 9 Fogathajtás támogatói A FOGATHAJTÓ AKADÁLY EMLÉKHAJTÁS BODORKÓS JÓZSEF EMLÉKÉRE RENDEZVÉNY TÁMOGATÓI: Babócsi Péter, Benkô Péter, Geröly Tibor és családja, Bodorkós Józsefné és családja, Babócsi Gyula, Orbán Imre, Vinkó László, Mészáros László (Doki), Szíjártó család, Savaria Vadásztársaság, Óvári Barna és Óvári Andor, Varga Solar Kft., Hegyi József, Schmalzel Antal, Savaria Agrár Kft, Tatár Istvánné, Tokaji Nagy Sándor és családja, Riegler Ferenc, Tömô Ferenc, Szele György, Spanyó István, Geröly Szabolcs, Ludwig 2000 Bt., Gól Vendéglô, Faragó István, Horváth László és családja (Dózsa u.), Horváth Tibor, Borhi János, Dr. Sándor Imre, Dr. Nádasi Géza, Zsömbölygei Péter, Lady Bug Logostic Kft., System 2007 Kft., Mûvelôdési Ház és Könyvtár, Geröly József, Zsuzska Cukrászda, Gaál László, Tóth Györgyné, Csiszár Ferenc, Kiss Kertészet, Viserálek Sándor, Vargáné Perger Katalin, Domján Károly, Kercselics István és családja, Baumann Györgyné, Horváth József, Idôsek Klubja, Bódi Zsolt, Molnár Kálmán, Perintkert Kft., Polgármesteri Hivatal, Mészáros Kálmán, Salamon Mária, Geröly Zoltán és Szabolcs, Food- Car Kft., Tóth György, Király László és családja, Gergácz István, Geröly László, Hosszú család, Fazekas Ferenc, Pintér Endre, Katona Zoltán(Herény), Bodorkós Imre, Komálovics Ottó, Horváth Lajos, Jáger Imre, Tolnay Ákos, Ferenczi Endre, Bokor Zoltán, Tolnay Lászlóné, VE- KA kft., Fish Farm Kft., Gravitáció Kft., Galaxy Fitness Club, Geröly Szilvia, Marosi László, Bodorkós László és fia, Plajszer család, Nagy Róbert, Molnár Gábor, Ifj. Katona Zoltán, Kovács Vince, Gáncs Jánosné, Nika László, Kopcsándi Gyuláné, Balaton András, Fekete István és családja, Kápolnai István, Varga László és családja, Vincze Csaba és családja, Matolin Ágota, Tóth Tibor és családja, Kránitz Ferenc, Horváth László, Németh István, Balázs Attila és családja, Tömô Ákos, COOP Gencsapáti, Gergácz László, Katona László és családja, Kiss Ferenc, Bezdi Jánosné, GEOMÉ Kft., Bíró Attila, Geröly Flórián, Katona Zoltán (Hunyadi u.), Toronyi Pékség Novák Szabolcs fogata Komálovics Ottó fogathajtó A Mészáros testvérek KÖSZÖNET Szeretném megköszönni mindazoknak, akik az V. Fogathajtó Emlékhajtás megszervezésében és lebonyolításában bármi módon segítséget nyújtottak. Munkájukkal és támogatásukkal hozzájárultak az emlékverseny sikeréhez. Továbbá köszönöm a fogatosoknak és mindazoknak, akik jelenlétükkel a rendezvényt megtisztelték. Bodorkós Józsefné Geröly Tibor és Bodorkós Róbert Kis menhely nagy eredménye A Gencsapáti Állatotthont, közismert nevén a Kutyaparadicsomot besorolták Magyarország 5 legjobb menhelye közé. Ez azért is kiemelten örömteli elismerés, mert az idén ünnepli a Kutyaparadicsom fennállásának 10. évfordulóját. Mit is jelent ez a cím? A legfontosabb, hogy nincs helyezés szerinti besorolás, hanem a legjobb 5 hely van egyenrangúan értékelve. Jelenleg Magyarországon 32 állatotthon, vagy menhely rendelkezik törvények által elôírt összes engedéllyel. Ezekbôl a 3 legnagyobb szervezet a MÁTSZ, MAOSZ és a HEROSZ tesz javaslatot szakmai munkájuk alapján a 10 legjobb tagszervezetére, majd ezekbôl egy független szakértôi bizottság választja ki a legjobb 5 menhelyet. Vizsgálják az elôzô évek munkáját, kiemelten a 2010-es évet. Az elbírálásnál a legfontosabb a megmentett állatok darabszáma, de sokat nyom a latba a környezeti nevelést célzó programok, gyermek és iskolai programok szervezése is. A nyertes 5 menhely neve áprilisban kihirdetésre került, majd felkérték és felkészítették ôket egy novemberig tartó Pedigree Örökbefogadási Pályázat 2011 címû programban való aktív részvételre. Novemberben a gyôzteseket a MARS Magyarország Kft. 2 millió forintos támogatásban részesíti, melyet célirányosan kell felhasználni, elsôsorban ingatlan építés, fejlesztés, vagy jármûbeszerzés céljára. A Kutyaparadicsom egy állatmentô terepjáró vásárlását választotta, ami ha elkészül, a Nyugat-Dunántúl egyetlen állatmentô autója lesz (a legközelebbi Tatán van). Novemberig még sok feladat van hátra, többek között a programban való aktív részvétellel minél több kutya új gazdához, családhoz juttatása.

10 10 HÍRMONDÓ JÚLIUS Miért vásárolna írószereket, iskolaszereket úgy, hogy elôtte nem próbálta ki? Attól fél, hogy nem tudja majd megkülönböztetni az olcsó terméket a használhatatlantól? Nálunk kipróbálhatja a termékeket vásárlás elôtt! Megér Önnek plusz 150 Ft-ot gyermeke boldogsága a rajzórákon? Ha elege van abból, hogy a nagyáruházakban Önnek kell üldöznie az eladót, aki bujkál a vevôk elôl a polcok között, akkor látogasson el hozzánk és szívesen állunk rendelkezésére. NÉMETH ZOLTÁN Redôny, reluxa, harmonikaajtó, mobil és fix szúnyogháló, napellenzô szerelését, javítását vállalom Tel.: 06/30/ TV, VIDEÓ, HIFI, MONITOR, SZÁMÍTÓGÉP KÉSZÜLÉKEK JAVÍTÁSA AMIT KÍNÁLUNK: Vizuális és rajzeszközök, papír-írószer, iskolai eszközök, számítástechnikai kellékanyagok, kreatív hobbi kellékek, mûvészkellékek, rendelés esetén pc alkatrészek, számítógépek, irodai gépek, stb. Pintér István, elektromûszerész 9721 Gencsapáti, Kôszegi u. 22. Tel: 94/ , 06/30/ Apró Munkájára igényes korrekt, 40 éves nô vállalna hétvégeken egyéb háztartási munkát, esetleg idôs ember gondozását. Tel.: 06/20/ Elérhetôségek: 9700 Szombathely, Ady tér 5. (MMIK 2. emelet) 30/ , skype név: krcolorkft Nyitva tartás: H-P: ig szombaton ig 10% kedvezmény a kupon felmutatójának KUPON Pályázati táblák, óriásplakátok készítése Fólia dekorációk Cégtáblák, üzlet portálok tervezése, kivitelezése 3D dekorhab betûk, és táblák Kiállítási standok dekorációja Gépjármûdekoráció Nyomdai termékek tervezése és kivitelezése Honlapkészítés Csomagolóanyag-gyártás Irodatechnikai kellékanyagok Logótervezés Szitanyomás, reklámtárgyak feliratozása HÍRMONDÓ Megjelenik 1000 példányban havonta Kiadja: Kezdôkör Egyesület 9721 Gencsapáti, Szentegyház u. 5. Tel.: 94/ , 30/ ; Fax: 94/ ; Felelôs szerkesztô: Varga Albin Nyomdai elôkészítés: 30/ A következô lapzárta: augusztus 9. HIRDETÉS, REKLÁM LEHETôSÉG! 1/16-od old Ft 1/8-ad old Ft 1/4-ed old Ft Apróhirdetés 40 Ft/szó Lakossági apróhirdetés ingyenes!

Készült: a Marcali Városi Önkormányzat nagytermében 2015. július 28-án megtartott soron kívüli nyilvános képviselő-testületi ülésen.

Készült: a Marcali Városi Önkormányzat nagytermében 2015. július 28-án megtartott soron kívüli nyilvános képviselő-testületi ülésen. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: a Marcali Városi Önkormányzat nagytermében 2015. július 28-án megtartott soron kívüli nyilvános képviselő-testületi ülésen. Helyszín: Marcali Közös Önkormányzati Hivatal

Részletesebben

ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. NOVEMBER 29-I NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. NOVEMBER 29-I NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. NOVEMBER 29-I NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Rendelet: 13/2012. (XI.30.) A helyi iparűzési adóról szóló 12/2003. (XII. 22.) önkormányzati E4 önkormányzati

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. május 2-i rendkívüli testületi ülésének jegyzőkönyvéből

J e g y z ő k ö n y v. Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. május 2-i rendkívüli testületi ülésének jegyzőkönyvéből Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2012. sz. J e g y z ő k ö n y v Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. május 2-i rendkívüli testületi ülésének jegyzőkönyvéből

Részletesebben

Tisztelt Bizottság! Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Bizottság! Tisztelt Képviselő-testület! Előterjesztés Báta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Gazdasági, pénzügyi és ügyrendi bizottságának 2014.01.31-i ülésére (3. napirendi pont) és Báta Község Önkormányzat Képviselő- Testületének 2014.01.31.-i

Részletesebben

MEGHÍVÓ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

MEGHÍVÓ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Monor Város Alpolgármestere 2200 Monor, Kossuth Lajos utca 78-80. Telefon: 06/29/612-310 Szám: 27-83-15/2014 MEGHÍVÓ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2014. SZEPTEMBER 25-ÉN CSÜTÖRTÖKÖN

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Kisberény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. november 28-án tartott üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Kisberény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. november 28-án tartott üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: Kisberény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. november 28-án tartott üléséről. Jelen vannak:, Horváth Tibor János alpolgármester Bogdán Gyula József, Németh Sándorné,

Részletesebben

Nagyacsád Község Önkormányzata 8521 Nagyacsád, Deák Ferenc u. 1-3. J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Nagyacsád Község Önkormányzata 8521 Nagyacsád, Deák Ferenc u. 1-3. J E G Y Z Ő K Ö N Y V ikt.szám: 78-3/2013. Nagyacsád Község Önkormányzata 8521 Nagyacsád, Deák Ferenc u. 1-3. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nagyacsád község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 27-én 18 óra 00

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Kányavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 29 - én megtartott nyílt ülésről.

Jegyzőkönyv. Kányavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 29 - én megtartott nyílt ülésről. 264/4/2015. Zala Megye Kányavár Jegyzőkönyv Kányavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 29 - én megtartott nyílt ülésről. Rendelet: 4/2015. (IV.30.) önkormányzati rendelet önkormányzat

Részletesebben

1. napirendi pont Előterjesztés Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 25-i testületi ülésére.

1. napirendi pont Előterjesztés Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 25-i testületi ülésére. 1. napirendi pont Előterjesztés Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 25-i testületi ülésére. Tárgy: Előadó: Döntés: Gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Kányavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 21- én megtartott közmeghallgatásról.

Jegyzőkönyv. Kányavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 21- én megtartott közmeghallgatásról. 183/15/2013. Zala Megye Kányavár Jegyzőkönyv Kányavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 21- én megtartott közmeghallgatásról. Rendelet: 10/2013.(XII.1.)önkormányzati rendelet szociális

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Az ülés napirendi pontjainak elfogadása. Spóner Tibor megválasztása jegyzőkönyvhitelesítőnek

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Az ülés napirendi pontjainak elfogadása. Spóner Tibor megválasztása jegyzőkönyvhitelesítőnek Községi Önkormányzat Lövő 2-1 /2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V H A T Á R O Z A T N A P I R E N D 4/2015.(II.03.) Az ülés napirendi pontjainak elfogadása 5/2015.(II.03.) Spóner Tibor megválasztása jegyzőkönyvhitelesítőnek

Részletesebben

KAZÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2011. ÉVRE SZÓLÓ ÜLÉSTERVE

KAZÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2011. ÉVRE SZÓLÓ ÜLÉSTERVE KAZÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2011. ÉVRE SZÓLÓ ÜLÉSTERVE Február 1. Kazár község Önkormányzata Képviselőtestületének 2011. évi ülésterve 2. Kazár Község Önkormányzatának 2010-2014 közötti

Részletesebben

A R. 22. (4)-(6) bekezdései helyébe a következő (4)-(6) bekezdések lépnek:

A R. 22. (4)-(6) bekezdései helyébe a következő (4)-(6) bekezdések lépnek: Akasztó Község Képviselőtestülete 2/2012. (II.23.) Önkormányzati rendelet a szociális ellátásokról szóló 7/2010. (IX.15.) Önkormányzati rendeletének módosításáról Akasztó Község Képviselőtestülete az Alkotmány

Részletesebben

6./ Beszámoló a Falugondnoki Szolgálat 2014. évi tevékenységéről Előterjesztő: Kiss Lajos polgármester

6./ Beszámoló a Falugondnoki Szolgálat 2014. évi tevékenységéről Előterjesztő: Kiss Lajos polgármester Bakonyság Község Önkormányzata 8557 Bakonyság, Béke u. 14. Szám: 33-5/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bakonyság Község Önkormányzati Képviselő-testülete 2015. április 30-án 9,00 órai kezdettel megtartott

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Egyházasrádóc Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. január 16-án megtartott rendes nyilvános üléséről. Az ülés helye: Egyházasrádóci Közös Önkormányzati Hivatal Egyházasrádóc

Részletesebben

A rendelet 1. -ának (2) bekezdését hatályát vesztette. 3. A rendelet 1. -ának (3) bekezdését hatályát vesztette.

A rendelet 1. -ának (2) bekezdését hatályát vesztette. 3. A rendelet 1. -ának (3) bekezdését hatályát vesztette. Tokodaltáró Község Önkormányzatának 13/2008. (VII.03.) rendelete a településen személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról szóló 3/2008. (II.14.)rendelet módosításáról (rövid megjelölés 13/2008.

Részletesebben

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE XV. évfolyam 11. szám _ ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE HIVATALOS LAP 2014. OKTÓBER 31. TARTALOM SZEMÉLYI RÉSZ ZMJVK 162/2014. (X.24.) sz. hat. A polgármester illetményének és költségtérítésének

Részletesebben

1.) Fogadja el a Képviselő-testület 2011. I. félévi munkatervét. 2.) Utasítsa a jegyzőt, hogy a napirendek előadóit írásban értesítse.

1.) Fogadja el a Képviselő-testület 2011. I. félévi munkatervét. 2.) Utasítsa a jegyzőt, hogy a napirendek előadóit írásban értesítse. ELŐTERJESZTÉS Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2010. december 14- ei ülésére. Tárgy: Javaslat a Képviselő-testület 2011. I. félévi munkatervére Határozati javaslat: Nyergesújfalu

Részletesebben

Kisbér Város Képviselő-testülete 6./2010. (III.29.) rendelete a szociális és gyermekvédelmi ellátásokról

Kisbér Város Képviselő-testülete 6./2010. (III.29.) rendelete a szociális és gyermekvédelmi ellátásokról Kisbér Város Képviselő-testülete 6./2010. (III.29.) rendelete a szociális és gyermekvédelmi ellátásokról Kisbér Város Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 16. (1) bek.,

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Körösladány Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 12.-én tartandó ülésére.

ELŐTERJESZTÉS. Körösladány Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 12.-én tartandó ülésére. Körösladány Város Önkormányzatának Polgármestere 5516 Körösladány, Dózsa György út 2. Tel:06/66/475-100 Fax:06/66/475-155 www.korosladany.hu/e-mail: polgarmester@korosladany.hu ELŐTERJESZTÉS Körösladány

Részletesebben

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS Hónap Február Rendezvény megnevezése 08. Katolikus bál 15. KISZE báb égetés Alapítványi Ház Rendezvény helyszíne Információ kérhető Telefonszám Alapítvány 20/283-2013 15. Ovis farsang 22. Zenés farsangi

Részletesebben

Mezőfalva Nagyközség Önkormányzatának 2014. évi programterve

Mezőfalva Nagyközség Önkormányzatának 2014. évi programterve Mezőfalva Nagyközség Önkormányzatának 2014. évi programterve Hónap Időpont Megvalósítás Program részletei Előkészítés Január 01-31. 01. 14. 9 12.00 Szervezési munkák Munkaterv, statisztika, beszámoló készítése

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Makkos Dóra képviselő (6 fő) Kelemen Dóra aljegyző (1 fő) I. NAPIRENDEK ELŐTT

JEGYZŐKÖNYV. Makkos Dóra képviselő (6 fő) Kelemen Dóra aljegyző (1 fő) I. NAPIRENDEK ELŐTT Győrladamér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Szám: 10/2014. JEGYZŐKÖNYV Készült: Győrladamér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. június 17-én 08.00 órai kezdettel a Polgármesteri

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Öttevény Község Önkormányzat Képviselő-testülete. J e g y z ő k ö n y v Készült: Öttevény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2009. november 27. napján 17 00 órakor a Faluház tanácstermében megtartott

Részletesebben

T Á R G Y S O R O Z A T

T Á R G Y S O R O Z A T Bököny Község Képviselő-testülete 2009. március 16-án tartott rendkívüli üléséről 132-10/2009. a./ jegyzőkönyve b./ tárgysorozata c./ határozatai (43-46/2009.) T Á R G Y S O R O Z A T 1) Döntés az Újfehértó-Bököny

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Pápakovácsi Község Önkormányzat képviselő-testülete 2012. április 17-én 18.00 órakor megtartott nyilvános testületi üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Pápakovácsi Község Önkormányzat képviselő-testülete 2012. április 17-én 18.00 órakor megtartott nyilvános testületi üléséről. PÁPAKOVÁCSI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8596 Pápakovácsi Fő utca 19. Szám:7-7 /2012. JEGYZŐKÖNYV Készült: Pápakovácsi Község Önkormányzat képviselő-testülete 2012. április 17-én 18.00 órakor

Részletesebben

K I V O N A T. Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete által 2015. március 25-én megtartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvébıl

K I V O N A T. Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete által 2015. március 25-én megtartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvébıl Alsónémedi Polgármesteri Hivatal 2351 Alsónémedi, Fı út 58. K I V O N A T Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete által 2015. március 25-én megtartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvébıl

Részletesebben

Szátok Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2014. sz. Jegyzőkönyve

Szátok Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2014. sz. Jegyzőkönyve 4/2014. sz. Jegyzőkönyve Készült: Szátok Község Önkormányzat Képviselő testületének üléséről, 2014. június 03. napján. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Szátok Az ülés ideje: 2014. június 03. napja,

Részletesebben

Hónap Rendezvény megnevezése Rendezvény helyszíne Információ kérhető Telefonszám Február

Hónap Rendezvény megnevezése Rendezvény helyszíne Információ kérhető Telefonszám Február Hónap Rendezvény megnevezése Rendezvény helyszíne Információ kérhető Telefonszám Február 09. Terápiás foglalkozás (kutyával) Alapítványi Ház 09. Katolikus bál 13. Hamvazószerda Katolikus templom 16. KISZE

Részletesebben

Készült: a Marcali Városi Önkormányzat nagytermében 2015. május 6-án megtartott soron kívüli nyilvános képviselő-testületi ülésen.

Készült: a Marcali Városi Önkormányzat nagytermében 2015. május 6-án megtartott soron kívüli nyilvános képviselő-testületi ülésen. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: a Marcali Városi Önkormányzat nagytermében 2015. május 6-án megtartott soron kívüli nyilvános képviselő-testületi ülésen. Helyszín: Marcali Közös Önkormányzati Hivatal (8700

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v N e m e s s z a l ó k K ö z s é g Ö n k o r m á n y z a t a 9 5 3 3 N e m e s s z a l ó k, R á k ó c z i u. 1 5. Tel: 89/400-200; 30/278-1096 Fax.: 89/342-642 e-mail: nemesszalok@emw.hu Szám: 52-4/2015.

Részletesebben

V. Mária Út Konferencia. Mária út, amely összeköt! Csíksomlyó 2015. október 16 17.

V. Mária Út Konferencia. Mária út, amely összeköt! Csíksomlyó 2015. október 16 17. V. Mária Út Konferencia Mária út, amely összeköt! Csíksomlyó 2015. október 16 17. 2015. október 16., péntek Helyszín: Csíksomlyó, Jakab Antal Tanulmányi és Felnőttképzési Központ - Hotel Salvator** 17.00

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Besenyszög Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 16-án megtartott üléséről

Jegyzőkönyv. Készült: Besenyszög Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 16-án megtartott üléséről Jegyzőkönyv Készült: Besenyszög Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 16-án megtartott üléséről Mutató: Határozat tárgya: Határozat száma: Old. Besenyszög község oktatási intézményeinek

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Napirendi pontok: 1.) Beszámoló az Egyesített Szociális Központ 2010. évi tevékenységéről Előadó: Molnár Sándor polgármester

JEGYZŐKÖNYV. Napirendi pontok: 1.) Beszámoló az Egyesített Szociális Központ 2010. évi tevékenységéről Előadó: Molnár Sándor polgármester Vásárosfalu Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2011. szám JEGYZŐKÖNYV Készült: a vásárosfalui polgármesteri hivatal hivatalos helyiségében 2011. június 2-án (csütörtökön) 19,30 órakor megtartott

Részletesebben

MEZŐFALVA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2014. ÉVI MUNKATERVE

MEZŐFALVA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2014. ÉVI MUNKATERVE 1 Mezőfalva Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete MEZŐFALVA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2014. ÉVI MUNKATERVE Összeállította: Márok Csaba polgármester 2 Közmeghallgatás 2014. február 10. 17.00

Részletesebben

Előterjesztés. Szigliget Község Önkormányzat és intézményei 2011. évi költségvetési gazdálkodásáról

Előterjesztés. Szigliget Község Önkormányzat és intézményei 2011. évi költségvetési gazdálkodásáról Előterjesztés Szigliget Község Önkormányzat és intézményei költségvetési gazdálkodásáról Előadó: Balassa Balázs polgármester Készítette: Lutár Mária körjegyző Páros Gyuláné pénzügyi előadó 2 Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 2015. évi MUNKATERVE

Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 2015. évi MUNKATERVE Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. évi MUNKATERVE Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. évi MUNKATERVE A képviselő-testület 2015. évben 9 ülést tart.

Részletesebben

Ipolytölgyes községi Önkormányzat Képviselő-Testületének 7/2009.(V. 13.) számú rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról.

Ipolytölgyes községi Önkormányzat Képviselő-Testületének 7/2009.(V. 13.) számú rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról. Ipolytölgyes községi Önkormányzat Képviselő-Testületének 7/2009.(V. 13.) számú rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról. Ipolytölgyes község Önkormányzatának Képviselő-Testület a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Meghívottak: Németh Béláné gazd.főea. Hortobágyiné Göndör Katalin iskolaigazgató Jasperné Vesztergom Gertrúd óvodavezető

Jegyzőkönyv. Meghívottak: Németh Béláné gazd.főea. Hortobágyiné Göndör Katalin iskolaigazgató Jasperné Vesztergom Gertrúd óvodavezető Jegyzőkönyv Készült: a Bakonyszentkirály Önkormányzati Képviselő-testület 2012. április 12-én (csütörtökön) 17 00 órai kezdettel tartott rendkívüli nyilvános üléséről. Az ülés helye: Művelődési Ház Bakonyszentkirály

Részletesebben

A képviselő-testületi ülés helye: Önkormányzat Hivatalának Tanácskozóterme, Maglóca

A képviselő-testületi ülés helye: Önkormányzat Hivatalának Tanácskozóterme, Maglóca Maglóca Község Képviselő-testülete 2-8/2009/Ny. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2009. december 1-jén tartott nyilvános üléséről, közmeghallgatásáról. A képviselő-testületi ülés kezdete: 14 00 óra A képviselő-testületi

Részletesebben

a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról szóló rendelet módosítására

a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról szóló rendelet módosítására E L Ő T E R J E S Z T É S a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról szóló rendelet módosítására Tisztelt Képviselő-testület! Répcelak Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális

Részletesebben

Vasvár Dr. Bendefy László Városi Könyvtár

Vasvár Dr. Bendefy László Városi Könyvtár Időpont Rendezvény neve Rendezvény helyszíne Programszervező Elérhetősége 2008. január 5. A titok- Kamráktól a jégtrónusokig (India, Nepál, Tibet) vetített képes előadás 2008. január 5. Jeles napok- népszokások

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hajdúbagos Község Önkormányzat 2013. szeptember 12-én megtartott rendkívüli nyílt Képviselő-testületi ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hajdúbagos Község Önkormányzat 2013. szeptember 12-én megtartott rendkívüli nyílt Képviselő-testületi ülésén. Ikt. szám: 6-17/2013. POLGÁRMESTERI HIVATAL HAJDÚBAGOS, Nagy u. 101. JEGYZŐKÖNYV Készült: Hajdúbagos Község Önkormányzat 2013. szeptember 12-én megtartott rendkívüli nyílt Képviselő-testületi ülésén. TARTALOMBÓL

Részletesebben

NYILVÁNTARTÁS a mûködési engedéllyel rendelkezõ üzletekrõl

NYILVÁNTARTÁS a mûködési engedéllyel rendelkezõ üzletekrõl Gencsapáti Község Polgármesteri Hivatal... önkormányzat e NYILVÁNTARTÁS a mûködési engedéllyel rendelkezõ üzletekrõl A nyilvántartás vezetése a 210/2009. (IX.29.) Korm. rendelet 9. (1) bekezdése alapján

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nyáregyháza Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 21. napján délután 17 00 órai kezdettel megtartott rendkívüli, nyilvános üléséről, Nyáregyháza,

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2.) A szociális ellátásokról szóló helyi rendelet módosítása Előadó: Horváth Zoltán polgármester

M E G H Í V Ó. 2.) A szociális ellátásokról szóló helyi rendelet módosítása Előadó: Horváth Zoltán polgármester Magyarszentmiklós község Polgármestere M E G H Í V Ó Tisztelettel értesítem, hogy a Települési Képviselők ülését 2009. július 29-én (szerdán) 18,00 órára összehívom. Az ülés helye: Önkormányzat hivatali

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat 2012. január 17-án megtartott rendkívüli üléséről

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat 2012. január 17-án megtartott rendkívüli üléséről Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat 3741.Izsófalva,Izsó Miklós út 64 sz. Szám: 235/1/2012. J e g y z ő k ö n y v Készült: Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat 2012. január 17-án megtartott rendkívüli üléséről

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: 2015. február 12-én (csütörtök), 17.00 órakor, a Közösségi Házban megtartott munkaterv szerinti üléséről Jelen vannak: Bárány Erzsébet jegyző Bárány Pál, Bocskayné Tóth Katalin,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV a bizottság 2014. december 18-án megtartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV a bizottság 2014. december 18-án megtartott üléséről SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA 11/2014. JEGYZŐKÖNYV a bizottság 2014. december 18-án megtartott üléséről Határozatok száma: 67-68. TARTALOMJEGYZÉK 67/2014.(XII.18.)

Részletesebben

Komlói Kistérség 2015. évi programok. Hónap Időpont Program Település TAVASZ-NYÁR. Húsvéti készülődés

Komlói Kistérség 2015. évi programok. Hónap Időpont Program Település TAVASZ-NYÁR. Húsvéti készülődés i Kistérség 2015. évi programok Hónap Időpont Program Település TAVASZ-NYÁR 3. Húsvétváró Húsvéti készülődés 4. Húsvét vigiliája 5. Locsolóbál 8. Óvodai húsvétolás 9. A költészet napja alkalmából Regionális

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. június 2- án tartott rendkívüli nyílt üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. június 2- án tartott rendkívüli nyílt üléséről. 290/5/2015. Z A L A megye P Á K A Község Önkormányzata J E G Y Z Ő K Ö N Y V P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. június 2- án tartott rendkívüli nyílt üléséről. Határozat: 45/2015.(VI.2.)kt.határozat

Részletesebben

Jelen vannak: Gérnyiné Hajba Erzsébet polgármester, Papp Gyula alpolgármester, Kertész László és Magyar Jánosné képviselők.

Jelen vannak: Gérnyiné Hajba Erzsébet polgármester, Papp Gyula alpolgármester, Kertész László és Magyar Jánosné képviselők. 1 Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Katafa 23-5/2013. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Katafa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete által 2013. március 12-én (kedden) 9.00 órakor a Katafa,

Részletesebben

ÁCS VÁROS RENDEZVÉNYNAPTÁRA /TERVEZET/ 2009.

ÁCS VÁROS RENDEZVÉNYNAPTÁRA /TERVEZET/ 2009. ÁCS VÁROS RENDEZVÉNYNAPTÁRA /TERVEZET/ 2009. Esemény Időpont Helyszín Szervező Újévi Koncert január 3. Ritmus zenekar, Évnyitó túra Január 3. Ökumenikus imahét Január 14. Mesevetélkedő Január 19. Jókai

Részletesebben

Petrivente Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2012. december 06-án megtartott testületi ülése

Petrivente Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2012. december 06-án megtartott testületi ülése 3-22/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V PETRIVENTE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 2012. december 06-án MEGTARTOTT ÜLÉSÉRŐL Határozatok: Sorszáma: Kódja 110/2012. (XII.06.) Z1 111/2012. (XII.06.) Z1

Részletesebben

A L S Ó N E M E S A P Á T I. Község ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2013. június 28-ai ny i l v á n o s ülésének. j e g y z ő k ö n y v e

A L S Ó N E M E S A P Á T I. Község ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2013. június 28-ai ny i l v á n o s ülésének. j e g y z ő k ö n y v e A L S Ó N E M E S A P Á T I Község ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013. június 28-ai ny i l v á n o s ülésének j e g y z ő k ö n y v e Szám: 149-7/2013/ANA. Tartalom: HATÁROZATOK KÓD 60/2013.(VI.28.)

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Ortaháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 15 - én megtartott nyílt ülésről. 45/2015(VI.15.) kt. határozat.

Jegyzőkönyv. Ortaháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 15 - én megtartott nyílt ülésről. 45/2015(VI.15.) kt. határozat. 165/6/2015. Zala Megye Ortaháza Jegyzőkönyv Ortaháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 15 - én megtartott nyílt ülésről. Határozatok: 40/2015(VI.15.) kt. határozat. 41/2015(VI.15.)

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV EGYHÁZASHOLLÓS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA. Határozatok: Amely készült 2014.augusztus 28-i rendkívüli nyilvános képviselő-testületi ülésről

JEGYZŐKÖNYV EGYHÁZASHOLLÓS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA. Határozatok: Amely készült 2014.augusztus 28-i rendkívüli nyilvános képviselő-testületi ülésről EGYHÁZASHOLLÓS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA JEGYZŐKÖNYV Amely készült 2014.augusztus 28-i rendkívüli nyilvános képviselő-testületi ülésről Határozatok: 47/2014 ( VIII.28.) sz. határozat: Helyi Választási Bizottság

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. július 28-án 18,00 órakor megtartott rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. július 28-án 18,00 órakor megtartott rendkívüli üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 152-22/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Dunaföldvár Város Képviselő-testülete Száma: 932-18/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Dunaföldvár Város Képviselő-testületének 2011. szeptember 15-én (Csütörtökön) 14,00 órakor megtartott rendkívüli

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V (Ülés ideje: 2014. május 19.) nyílt ülés

J E G Y Z Ő K Ö N Y V (Ülés ideje: 2014. május 19.) nyílt ülés Erdőkürt Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2176 Erdőkürt Kossuth út 51. Tel. 32/479-179 Fax:/32/782-909 E-mail: hivatal@erdokurt.hu 7. SZÁMÚ J E G Y Z Ő K Ö N Y V (Ülés ideje: 2014. május 19.) nyílt

Részletesebben

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag. RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette: dr. Varga Tibor jegyző Előterjeszti:

Részletesebben

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS Hónap Február Rendezvény megnevezése 08. Katolikus bál 15. KISZE báb égetés Alapítványi Ház Rendezvény helyszíne Információ kérhető Telefonszám 15. Ovis farsang 22. Zenés farsangi készülődés Dohóczki Mónika

Részletesebben

Készült: Maglóca Község Képviselő-testületének 2011. május 20-án tartott nyilvános üléséről.

Készült: Maglóca Község Képviselő-testületének 2011. május 20-án tartott nyilvános üléséről. Maglóca Község Képviselő-testülete 2-4/2011/Ny. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2011. május 20-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 10 00 óra A képviselő-testületi ülés helye:

Részletesebben

2013. ŐSZI PROGRAMAJÁNLÓJA

2013. ŐSZI PROGRAMAJÁNLÓJA Erkel Ferenc Művelődési Központ 2013. ŐSZI PROGRAMAJÁNLÓJA 2092 Budakeszi, Fő u. 108. Tel/fax: 06-23-451-161 www.efmk-budakeszi.hu, info@efmk-budakeszi.hu Szeptemberi programjaink Szeptember 20-án, (péntek)

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. május 12-i rendkívüli testületi üléséről

J e g y z ő k ö n y v. Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. május 12-i rendkívüli testületi üléséről Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2011. sz. J e g y z ő k ö n y v Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. május 12-i rendkívüli testületi üléséről 2 Hosszúhetény

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Kányavár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 16- án tartott nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Kányavár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 16- án tartott nyílt üléséről 264/2/2015. Z A L A megye KÁNYAVÁR Község Önkormányzata J E G Y Z Ő K Ö N Y V Kányavár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 16- án tartott nyílt üléséről Rendelet: 1/2015. (II.17.)

Részletesebben

Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu

Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu V Á R O S L Ő D K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T K É P V I S E L Ő - T E S T Ü L E T E Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu Szám: 2/2013. J E G Y Z Ő

Részletesebben

A nap fő programja a Városi Uszoda látogatása volt, valamint a Városi Streetball Bajnokság megtekintése.

A nap fő programja a Városi Uszoda látogatása volt, valamint a Városi Streetball Bajnokság megtekintése. Három nap veled A jászkiséri Csete Balázs Általános Iskola a Három nap veled elnevezésű pályázatot immár második éve nyeri meg. A 2007-2008-as tanévben az Egri Gyakorló Általános Iskola diákjaival tölthettünk

Részletesebben

V. Ongai Páros Pontyfogó Horgászverseny!

V. Ongai Páros Pontyfogó Horgászverseny! Ongai Horgász Egyesület V. Ongai Páros Pontyfogó Horgászverseny! Az idén V. alkalommal került megrendezésre a páros pontyfogó versenyünk, a közel 12 hektáros, VII. számú tavunkon. Ebben az évben is 34

Részletesebben

Előterjesztés. Szigliget Község Önkormányzat és intézményei 2012. I. félévi költségvetési gazdálkodásáról

Előterjesztés. Szigliget Község Önkormányzat és intézményei 2012. I. félévi költségvetési gazdálkodásáról Előterjesztés Szigliget Község Önkormányzat és intézményei 2012. I. félévi költségvetési gazdálkodásáról Előadó: Balassa Balázs polgármester Készítette: Lutár Mária körjegyző Páros Gyuláné pénzügyi előadó

Részletesebben

Készült: Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 31-én tartott nyilvános üléséről.

Készült: Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 31-én tartott nyilvános üléséről. Tárnokréti Község Képviselő-testülete 3/2013./NY. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2013. január 31-én tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 00 óra A képviselő-testületi ülés

Részletesebben

KUNSZIGET KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

KUNSZIGET KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE KUNSZIGET KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE MUNKATERV 2015. 1/11 Kunsziget Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. évi üléseinek tervezett időpontjai: 2015. január 29. (csütörtök) 18:00

Részletesebben

Csetény Község Önkormányzat Képviselőtestülete 8417 Csetény, Rákóczi u. 30. Ikt.sz.: /2014.

Csetény Község Önkormányzat Képviselőtestülete 8417 Csetény, Rákóczi u. 30. Ikt.sz.: /2014. Csetény Község Önkormányzat Képviselőtestülete 8417 Csetény, Rákóczi u. 30. Ikt.sz.: /2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2014. február 5-én 19 órakor kezdődő Csetény Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

Bököny Község Képviselő-testülete 2011. május 05-i rendkívüli üléséről 644-7/2011. a./ jegyzőkönyve. b./ tárgysorozata. c./ határozatai ( 76-79/2011.

Bököny Község Képviselő-testülete 2011. május 05-i rendkívüli üléséről 644-7/2011. a./ jegyzőkönyve. b./ tárgysorozata. c./ határozatai ( 76-79/2011. Bököny Község Képviselő-testülete 2011. május 05-i rendkívüli üléséről 644-7/2011. a./ jegyzőkönyve b./ tárgysorozata c./ határozatai ( 76-79/2011.) TÁRGYSOROZAT 1) Balogh Sándor bökönyi lakos ügyének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Vál Község Önkormányzat Képviselő-testület 2009. augusztus 13-i rendkívüli üléséről Jelen vannak: l./ Tóth Ferencné polgármester 2./ dr. Berecz Botond alpolgármester 3./

Részletesebben

KOMJÁTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLETE. 2/2011. (III.28) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról

KOMJÁTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLETE. 2/2011. (III.28) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról KOMJÁTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLETE 2/2011. (III.28) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról Komjáti község Önkormányzatának képviselőtestülete a szociális igazgatásról és szociális

Részletesebben

Bezi Község Német Nemzetiségi Önkormányzatának Elnökétől 9162 Bezi, Szabadság u 59. JEGYZŐKÖNYV

Bezi Község Német Nemzetiségi Önkormányzatának Elnökétől 9162 Bezi, Szabadság u 59. JEGYZŐKÖNYV Bezi Község Német Nemzetiségi Önkormányzatának Elnökétől 9162 Bezi, Szabadság u 59. 2/2012. JEGYZŐKÖNYV Készült: Bezi Község Német Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. április 26-án 18:30

Részletesebben

Zen Bu Kan Kempo Eger Kupa jegyzőkönyv

Zen Bu Kan Kempo Eger Kupa jegyzőkönyv Zen Bu Kan Kempo Eger Kupa jegyzőkönyv 103 fő versenyző (86 felnőtt, 17 junior) 24 egyesület Ács László Bakos Balázs (Gazdagréti Kempo HE) Barabás Béla (Agacu ZBKKSE) Balla Tamás Bognár Levente (Tatabánya

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Iktatószám: 1236-4/2011.

JEGYZŐKÖNYV. Iktatószám: 1236-4/2011. Iktatószám: 1236-4/2011. JEGYZŐKÖNYV Készült: Soponya Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. június 29. napján 13:00 órakor, a Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében (8123 Soponya,

Részletesebben

6. napirendi pont. Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 29-i ülésére

6. napirendi pont. Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 29-i ülésére 6. napirendi pont E LŐTERJESZTÉS Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 29-i ülésére Előterjesztés címe és tárgya: A 2015. évi Munkaterv és jogalkotási program elfogadása A tárgykört

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Sárpilis község Képviselő-testülete 7145 Béke tér 1.

JEGYZŐKÖNYV. Sárpilis község Képviselő-testülete 7145 Béke tér 1. Sárpilis község Képviselő-testülete 7145 Béke tér 1. Tel/Fax: 74/ 496-556.sz. példány JEGYZŐKÖNYV Sárpilis Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. április 24-én 16.00 órakor megtartott testületi

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések. 1. Eljárási rendelkezések

I. Fejezet Általános rendelkezések. 1. Eljárási rendelkezések Neszmély Község Önkormányzata megalkotja 9./2012(II.15.) önkormányzati rendeletét az egyes szociális és gyermekvédelmi ellátási formák helyi szabályozásáról Neszmély Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült 2014. szeptember 24-én a röjtökmuzsaji Faluház tanácskozó termében, a helyi Képviselő-testület ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült 2014. szeptember 24-én a röjtökmuzsaji Faluház tanácskozó termében, a helyi Képviselő-testület ülésén. Röjtökmuzsaj község Önkormányzata RÖJTÖKMUZSAJ Röjtöki u. 193. 9451. (Tel.: 99/544-052) 1-9/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült 2014. szeptember 24-én a röjtökmuzsaji Faluház tanácskozó termében, a helyi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 2/2015. számú jegyzőkönyv J E G Y Z Ő K Ö N Y V ÚJRÓNAFŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. február 16-án megtartott nyilvános testületi ülésről J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Újrónafő

Részletesebben

Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu

Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu V Á R O S L Ő D K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T K É P V I S E L Ő - T E S T Ü L E T E Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu Szám: 19/2013. J E G Y Z

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. A Piliscsévi Szlovák Önkormányzat 2014.02. 05-én (szerdán) 09.00 órakor megtartott kihelyezett üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. A Piliscsévi Szlovák Önkormányzat 2014.02. 05-én (szerdán) 09.00 órakor megtartott kihelyezett üléséről. PILISCSÉVI SZLOVÁK ÖNKORMÁNYZAT J e g y z ő k ö n y v Készült: Helye: A Piliscsévi Szlovák Önkormányzat 2014.02. 05-én (szerdán) 09.00 órakor megtartott kihelyezett üléséről. Piliscsévi Aranykapu Egységes

Részletesebben

1. Előterjesztés a szociális nyári gyermekétkeztetés céljára 2013. évben benyújtott támogatás igénybevételére.

1. Előterjesztés a szociális nyári gyermekétkeztetés céljára 2013. évben benyújtott támogatás igénybevételére. ÓPÁLYI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. május 15-én megtartott rendkívüli ülésének A./ TÁRGYSOROZATA B./ JEGYZŐKÖNYVE C./ HATÁROZATAI: 41-43. Száma: 1-56/2013. T Á R G Y S O R O Z A T 1. Előterjesztés

Részletesebben

Kiss Kálmán Művelődési Ház 2014. évi programterve

Kiss Kálmán Művelődési Ház 2014. évi programterve Kiss Kálmán Művelődési Ház 2014. évi programterve Hónap Időpont Megvalósítás Program részletei Előkészítés Január 01-31. Szervezési munkák Munkaterv, statisztika, beszámoló készítése Programok egyeztetése

Részletesebben

Kisbágyon Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 6. számú nyílt ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

Kisbágyon Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 6. számú nyílt ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Kisbágyon Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6. számú nyílt ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Készült: Kisbágyon Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 27-én megtartott rendkívüli

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Szociális és gyámügyi előadó

JEGYZŐKÖNYV. Szociális és gyámügyi előadó JEGYZŐKÖNYV Készült: 2011. április 28-án Hort Község Önkormányzat hivatalos helyiségében. Jelen vannak: Horváth Sándor Brunner Istvánné Köles Ferenc Sánta Mátyás Kormos Gábor Kiss Edit Rendik Anita Kerek

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Sajógalgóc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 18-án, 9:00 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Az ülés helye: Községháza tanácsterme

Részletesebben

Az önkormányzati képviselők névsorát az 1. számú melléklet tartalmazza.

Az önkormányzati képviselők névsorát az 1. számú melléklet tartalmazza. Rábakecöl Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2009.(VI.02.) rendelete az Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 3/2003.(V.05.) rendeletének módosításáról 1. Az önkormányzati

Részletesebben

Készült: Markotabödöge Község Képviselő-testületének 2011. május 30-án tartott nyilvános üléséről.

Készült: Markotabödöge Község Képviselő-testületének 2011. május 30-án tartott nyilvános üléséről. Markotabödöge Község Képviselő-testülete 128-5/2011./NY. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2011. május 30-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 00 óra A képviselő-testületi

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Pápakovácsi Község Önkormányzat képviselő-testülete 2012. május 7-én 18.00 órakor megtartott nyilvános testületi üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Pápakovácsi Község Önkormányzat képviselő-testülete 2012. május 7-én 18.00 órakor megtartott nyilvános testületi üléséről. PÁPAKOVÁCSI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8596 Pápakovácsi Fő utca 19. Szám:7-8 /2012. JEGYZŐKÖNYV Készült: Pápakovácsi Község Önkormányzat képviselő-testülete 2012. május 7-én 18.00 órakor megtartott

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Sokorópátka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 9112 Sokorópátka, Öreg utca 1. Tel. (96) 488-046, Fax: (96) 549-044, Mobil: (20) 440 3049 E-mail: polg.hiv@sokoropatka.hu Honlap: www.sokoropatka.hu

Részletesebben

fény VIVÁT HUSZÁR! Sárvár 2010. július 16-18. 2008-2010.

fény VIVÁT HUSZÁR! Sárvár 2010. július 16-18. 2008-2010. KÉPES KRÓNIKÁK fény VIVÁT HUSZÁR! Sárvár 2010. július 16-18. 2008-2010. 2 ELŐSZÓ HELYETT A történelem ismétli önmagát. 2008-ban Nagyvázsony adott otthont a VIVÁT HUSZÁR! elnevezésű viadalnak, s ennek alkalmából

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Csönge Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015.február 11.napján 17 órakor megtartott nyilvános testületi üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült: Csönge Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015.február 11.napján 17 órakor megtartott nyilvános testületi üléséről. Jegyzőkönyv Készült: Csönge Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015.február 11.napján 17 órakor megtartott nyilvános testületi üléséről. Az ülés helye: Csönge Község Önkormányzata hivatalos helyiségében

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. június 29-i üléséről 72-76/2009. (06. 29.) ÖK. sz. határozat 1 Készült: Ceglédbercel Község Önkormányzatának 2009. június

Részletesebben

Nyáregyháza Község Önkormányzatának

Nyáregyháza Község Önkormányzatának Nyáregyháza Község Önkormányzatának 9/2006. (VI.21.) sz. rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Nyáregyháza község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi

Részletesebben

VÁROSI AMATŐR MŰVÉSZETI CSOPORTOK 2012.ÉVI PÁLYÁZATI ELSZÁMOLÁSA

VÁROSI AMATŐR MŰVÉSZETI CSOPORTOK 2012.ÉVI PÁLYÁZATI ELSZÁMOLÁSA VÁROSI AMATŐR MŰVÉSZETI CSOPORTOK 2012.ÉVI PÁLYÁZATI ELSZÁMOLÁSA Rábaköz-Hanság Működési, utazási és Kiss József Turisztikai anyagköltség (Hanság Big Band) Szent Anna Plébánia Énekes Gitáros Csoportja

Részletesebben