Ünnepi megemlékezés és Apáti búcsú

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Ünnepi megemlékezés és Apáti búcsú"

Átírás

1 Gencsapáti polgárainak ingyenes, közéleti, információs lapja XII. évfolyam 7. szám július A tartalomból 1. oldal: Búcsúvárás Fogathajtó Akadály emlékhajtás Bodorkós József emlékére Megemlékezés és Apáti Búcsú 2 3. oldal: Önkormányzati hírek (Rövid tájékoztató a képviselô-testület üléseirôl, Válasz olvasói levélre, Új autóval a körzeti megbízott), Tolvajok a gencsi szôlôhegyen és környékén Véradás Gurigami napok 4 6. oldal: A Gencsapáti Plébánia hírei, aktualitásai Eleink eledelei Bajnok gencsapáti sakkozók 7. oldal: Pormentes a Deák Ferenc és a Zsigra utca Megalakult a Nemzeti Fórum Gencsapáti szervezete 8. oldal: Gencsapáti hagyományôrzôk a Mûvészetek Völgyében Készülôdés 9. oldal: Az V. Fogathajtó Akadály emlékhajtásról bôvebben Kis menhely nagy eredménye Búcsúvárás V. Fogathajtó Akadály Emlékhajtás Bodorkós József emlékére Big Mouse koncert, Unikum buli a rendezvénysátorban Sokan kilátogattak az ebédet követôen július 30-án, szombaton a hagyományos búcsúváró programra és az azt követô bálra. A verseny mellett fajátékok, mini golf, körhinta, pónilovazás várta a gyermekeket és szülôket a rendezvényen. A frissítô záport követôen nagy volt az érdeklôdés. 17 fogat nevezett az V. Fogathajtó versenyre Gencsapátiban. Az akadályhajtás két fordulós volt, egyszeri összevetéssel (ahol a legjobb 6 versenyzô szerepel). A hazai Geröly Tibor fogata a két forduló után magasan vezette a mezônyt, csak egy apró figyelmetlenség miatt nem sikerült az akadályhajtást megnyernie. A vadászhajtásban már nem volt hiba, Geröly Tibor és Bodorkós Róbert fogata nyerte a látványos kategóriát. Eredmények (Az elsô hat helyezést közöljük): Akadályhajtás: 1. Novák Szabolcs, 2. ifj. Szájer József, 3. Lebics István, 4. Komálovics Ottó, 5. Geröly Tibor, 6. Szalay Szabolcs Vadászhajtás: 1. Geröly Tibor, 2. Komálovics Ottó, 3. Horváth Károly, 4. ifj. Szájer József, 5. Nagy Róbert, 6. Nagy Máté Összetett: 1. Komálovics Ottó, 2. Geröly Tibor, 3. Ifj. Szájer József, 4. Horváth Károly, 5. Szalay Szabolcs, 6. Lebics István A versenyt követôen került sor a tombolasorsolásra, ahol sok-sok értékes nyeremény mellett kakasok, bárány, kecske, és póniló talált gazdára. A Big Mouse Band koncertje, majd az Unkium együttes bálja következett, ahol több százan táncoltak a rossz idô ellenére. Köszönjük a Szombathelyi Kistérség Többcélú Társulásának, Gencsapáti Község Önkormányzatának, a Mûszaki Csoportnak, a Nyugat Produkció Kft-nek, a Táplánszentkereszti Mûvelôdési Ház és Könyvtárnak együttmûködését, segítségét. A Fogathajtó Akadály Emlékhajtás támogatóit külön közöljük a 9. oldalon. Ünnepi megemlékezés és Apáti búcsú Kérünk, mint apostolunkat és az elsô királyunkat, Szent István nézz mennybôl le, a szép magyar népedre augusztus 20. (szombat) Helyszín: Apáti templom Gencsapáti Község Önkormányzata tisztelettel meghívja Önt és kedves családját Szent István király és a magyar államalapítás tiszteletére, valamint az apáti búcsú alkalmából rendezett ünnepi megemlékezésre Program: Ünnepi szentmise az Apáti templomban Megemlékezés Közremûködnek: Gencsapáti népmûvészeti csoportjai, Vendégként bemutatkozik: Lengyelországól Raciborz Néptáncegyüttese Ünnepi beszédet mond: Kovács Vince polgármester Minden érdeklôdôt szeretettel várunk!

2 2 HÍRMONDÓ JÚLIUS Rövid tájékoztató Gencsapáti Önkormányzat Képviselôtestületének június 8-án (szerda) órakor tartott képviselôtestületi ülésérôl Jelen voltak: Kovács Vince polgármester, Geröly Tibor alpolgármester, Abért Valentin, Bejczi Mónika, Kiss Attila, Dr. Ôry Ferenc, Dr. Varga József képviselôk (7 fô) Tanácskozási joggal meghívottan: Gerencsér Beáta iskolaigazgató, Mészárosné Baán Ildikó óvodavezetô, Palatin István mûszaki vezetô, Szanyi Viktória idôsek klubja vezetôje, Varga Albin mûvelôdési ház igazgatója A Polgármesteri Hivatal képviseletében: Dr. Görög István jegyzô, Tóth Andrea igazgatási elôadó Az ülés napirendje és határozatai: Napirend elôtt: Beszámoló a két testületi ülés közötti idôszak legfontosabb eseményeirôl és a lejárt határidejû határozatok végrehajtásáról: az Alkotmány utca burkolatjavítási munkálatairól, a Szombathelyi Kistérség ülésén elhangzottakról, az Apáti Találkozó elôkészítésérôl, önkormányzati külterületi utak kimérésérôl. 1. napirendi pont: A bizottsági szerkezet átalakításával kapcsolatos képviselô-testületi feladatok Képviselô-testületi ülés 2. napirendi pont: Gencsapáti Község Önkormányzata évi közbeszerzési tervének elfogadása 3. napirendi pont: Gencsapáti Község Önkormányzat Beszerzési tervének elfogadása 4. napirendi pont: Beszámoló a Gróf Apponyi Albert Általános Iskola évi szakmai tevékenységérôl 5. napirendi pont: Beszámoló a Gyöngyös-kert Óvoda évi szakmai tevékenységérôl 6. napirendi pont: Beszámoló az Idôsek Klubja évi szakmai tevékenységérôl 7. napirendi pont: Egyebek A napirend keretében a jegyzô, a polgármester és a képviselô-testület tagjai jelezték és megtárgyalták a napirendben nem szereplô aktuális ügyeket, kérelmeket, beadványokat és képviselôi kérdéseket: a sportöltözô munkálatainak befejezése, az iskolai és óvodai étkeztetési közbeszerzés állása, iskolai tankönyvtámogatás biztosítása, az éves könyvvizsgálói szerzôdés megkötése, a Téglagyári és a Perint-parti önkormányzati terület hasznosítása, a Perlaki-híd idôszerû javítási munkái. A Képviselô-testület ülésérôl szóló tájékoztatás csak rövidített és kivonatos változata a jegyzôkönyvnek. Az eredeti jegyzôkönyv a Polgármesteri Hivatalban megtekinthetô. Rövid tájékoztató Gencsapáti Önkormányzat Képviselôtestületének július 7-én (csütörtök) órakor tartott képviselôtestületi ülésérôl Jelen voltak: Kovács Vince polgármester, Geröly Tibor alpolgármester, Abért Valentin, Bejczi Mónika, Kiss Attila, Dr. Ôry Ferenc, Dr. Varga József képviselôk (7 fô) Tanácskozási joggal meghívottan: Gerencsér Beáta iskolaigazgató, Mészárosné Baán Ildikó óvodavezetô, Palatin István mûszaki vezetô A Polgármesteri Hivatal képviseletében: Dr. Görög István jegyzô, Kissné Sághi Rita igazgatási elôadó, Pintérné Szakács Zita pénzügyi elôadó Az ülés napirendje és határozatai: Napirend elôtt: Beszámoló a két testületi ülés közötti idôszak legfontosabb eseményeirôl és a lejárt határidejû határozatok végrehajtásáról: a Pünkösdi Vigasságok lebonyolításának tapasztalatairól, a gencsi temetô ravatalozó-elôtetô munkálatai befejezésérôl, az önkormányzati hidak állapotának felülvizsgálatáról, a kimért önkormányzati külterületi utak bejárásáról, a korábbi beruházások garanciális munkáiról. 1. napirendi pont: Az egyes szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendelet módosításáról júliusától az óvodai, iskolai és idôseknek járó közétkeztetést a Food Car biztosítja, jobb minôségben és több szolgáltatást nyújtva. 2. napirendi pont: Tájékoztató a Gróf Apponyi Albert Általános Iskola fûtéskorszerûsítési pályázatáról. Belügyminisztériumi pályázaton az iskola forintot nyert az elavult kazánrendszer és a kevésbé korszerû fûtôtestek cseréjére. Az ezen felül szükséges 20 % pályázati önerôt ( Ft) az Önkormányzat a évi költségvetés általános tartalékából biztosítja. Az elôkészítô és kivitelezôkiválasztási munkálatokat a Pénzügyi, gazdasági és ellenôrzô bizottság irányítja. A beszerzési eljárás lezárulásával, a munkálatok várhatóan augusztus-szeptember hónapban megtörténnek. 3. napirendi pont: Gencsapáti Község évi fejlesztéseivel, beruházásaival kapcsolatos önkormányzati feladatok. A korábbi beruházások garanciálismunka-igényeinek felmérése, azok érvényesítése (rekultivált szeméttelep, Szent Kút híd, Egészségház, Hunyadi úti járda), valamint a jelenlegi beruházások szabályszerûségének és hatékonyságának vizsgálata a Pénzügyi, gazdasági és ellenôrzô bizottság által (Petôfi utcai vízelvezetés, óvodai tornaszoba építése, ravatalozó-elôtetô építése). 4. napirendi pont: A Deák Ferenc utca, valamint a Zsigra utcának a Deák Ferenc utca- Hunyadi út közötti szakasza, útburkolatjavítási munkálatok kivitelezôjének kiválasztása. 5. napirendi pont: Önkormányzati társulási megállapodások felülvizsgálata. 6. napirendi pont: Egyebek A napirend keretében a polgármester és a képviselô-testület tagjai jelezték és megtárgyalták a napirendben nem szereplô aktuális ügyeket, kérelmeket, beadványokat és képviselôi kérdéseket: a rendôr körzeti megbízott, járôrautóval való ellátásához szükséges gépjármû-javítási hozzájárulás, a gencsi temetô melletti volt gázcseretelep bérbeadási ajánlata, a Hunyadi út-gyöngyös-utca-malom úti keresztezôdés beláthatóbbá tétele, rendszeres alpolgármesteri beszámoló kérdése. A Képviselô-testület ülésérôl szóló tájékoztatás csak rövidített és kivonatos változata a jegyzôkönyvnek. Az eredeti jegyzôkönyv a Polgármesteri Hivatalban megtekinthetô. A Képviselôtestület általában minden hónap elsô szerdáján ülésezik. A következô ülés augusztus 10-én (szerda) 17 órakor lesz a Polgármesteri Hivatalban.

3 2011. JÚLIUS HÍRMONDÓ 3 Válasz olvasói levélre Özv. Gyarmati Lászlóné a Hírmondó évi júniusi számában megjelent olvasói levelében nehezményezte, hogy Gencsapáti Község Önkormányzat Képviselô-testülete a korábbi testület döntését megváltoztatva június 30-tól megszüntette a házi segítségnyújtás térítésmentességét. A szociális alapellátások körébe tartozó házi segítségnyújtás térítésmentességének megszüntetése az alábbi okok miatt álláspontunk szerint a felelôs gazdálkodás érdekében született. Fuchs Balázs KMB az új járôrautóval Tolvajok a gencsi szôlôhegyen és környékén! A gazdák tájékoztatása szerint tolvajok dézsmálják a megtermelt gyümölcsöket, zöldségeket. Leszedik a paprikát, paradicsomot, uborkát, káposztát, kiszedik a földbôl a burgonyát. A termékeket saját szükségletet meghaladóan is lopják. Nem kímélik az erôs növényvédô szerrel frissen permetezett zöldségeket sem. Ez hasmenést, hányást és súlyos egészségkárosodást okozhat a tolvajoknak, továbbadás esetén a jóhiszemû fogyasztóknak. A gazdák szervezik figyelôszolgálatot és kérik a polgárôrség és a rendôrség rendszeres járôrözését. Felhívás véradásra A Magyar Vöröskereszt véradást hirdet a Gencsapáti Mûvelôdési Ház és Könyvtárban! Idôpont: ig Minden önkéntes jelentkezôt szeretettel várunk! Kérjük hozza magával személyi igazolványát, lakcímkártyáját, és TAJ-kártyáját! Köszönjük a véradást! Gurigami napok augusztus én a Mûvelôdési Ház és Könyvtárba 9 órától ig. Részvételi díj: 300 Ft/fô/nap Amit kérek, hogy hozzatok: Vonalzó, origami-papír, ragasztó és sok-sok türelem, mert ehhez a papír technikához elengedhetetlen. Érdeklôdni: Tóth Katánál 06/30/ Addig is szép nyarat, és sok mosolyt mindenkinek! 1. Az Önkormányzat évben szociális ellátásokra (bérpótló juttatás, lakásfenntartási támogatás, ápolási díj, átmeneti segély, temetési segély, étkeztetés, házi segítségnyújtás) Ft-ot tervezett. Az ingyenes házi segítségnyújtás biztosítása elsô félévében Ft önkormányzati hozzájárulást igényelt, azaz az Önkormányzat havonta és személyenként Ft támogatást biztosított. Álláspontunk szerint az Önkormányzat akkor jár el felelôsen, ha pontosan meghatározza az általa biztosított szolgáltatások körét és feltételeit, és a szolgáltatást igénybe vevôk jövedelmi és vagyoni viszonyaik függvényében hozzájárulnak a szolgáltatás igénybevételéhez. A rendeletmódosítást követôn minden ellátott kérte a szolgáltatás további biztosítását. A felülvizsgálatot követôen a házi segítségnyújtásért egyetlen rászoruló fizet teljes összegû térítési díjat (1.105 Ft/óra), a többi igénylô jelentôs kedvezménnyel, jövedelmi és vagyoni viszonyaitól függôen % közötti mértékben kell, hogy hozzájáruljon az önkormányzati kiadásokhoz. 100 %-os hozzájárulást csak annak kell fizetnie, az igénylôk között egyetlen ilyen ellátott van akinek az egy fôre jutó jövedelme meghaladja a Ft-ot. Az ingyenesség mind a szolgáltató és az igénybevevô számára értéktelenítette e szociális alapellátást, néhány esetben a házi segítségnyújtókkal a szolgáltatás körébe nem tartozó, megalázó munkákat végeztettek a rászorulók. Az egyes szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendelet különös méltánylást éremlô esetben a módosítást követôen is lehetôvé teszi a rászorulók részére a teljes térítésmentességet, de álláspontunk szerint a mindenkinek, tehát az alanyi jogon járó mentesség indokolatlan. 2. A Képviselô-testület kiemelt figyelmet fordít a lakosok anyagi terhelhetôségére, ezért elsô intézkedései között a kommunális adó mértékét , Ft-ról Ft-ra, az iparûzési adó mértékét 2%-ról 1,9%-ra csökkentette. Az Önkormányzat a Gencsapáti gyermekek szülei számára Ft tankönyvvásárlási támogatást biztosított, Ft-al támogatta a településen mûködô társadalmi szervezetek mûködését. A testület igyekszik gondoskodni idôs, elesett és rászoruló idôs polgárairól, így a 65 éven felüli egyedül élôk, valamint a lakásfenntartási támogatásban részesülôk teljes adómentességben részesülnek, az Önkormányzat 30 fô idôs személy helyett átvállalta a szemétszállítási díjat, mely negyedévente összesen kb Ft-os hozzájárulást igényel. Az Önkormányzat a házi segítségnyújtáshoz, az étkeztetéshez, valamint az Idôsek Klubja tagjainak étkeztetéséhez június 30-ig Ft-ot biztosított. Kérem, hogy településünk lakosai a fenti érvek mérlegelését követôen ítéljék meg képviselô-testületünk május 11-ei döntésének megalapozottságát. Kovács Vince, polgármester

4 4 HÍRMONDÓ JÚLIUS A GENCSAPÁTI TEMPLOM VÉDÔSZENTJE A Gencsapáti Plébánia hírei, aktualitásai A rovat szerkesztôje és rajzok készítôje: Horváth Attila A hónap szentje: Szent Jakab apostol Emlékezzetek meg elöljáróitokról, akik nektek Isten igéjét hirdették, nézzétek életük végét, és kövessétek hitüket! (Zsid 13,7) Az egyház képviselô testületének határozata alapján minden évben felújításra kerül egy papi síremlék a Gencsapáti temetôben. Ebben az évben Vlasics János Xavér kanonok, aki ig volt a falu plébánosa, síremlékét Molnár Szabolcs atya áldott meg. Ez alkalommal kerül sor a felújított és kibôvített ravatalozó megáldására is. A ravatalozónál Kovács Vince polgármester mondott beszédet. A ravatalozó tervezôje: Takács Péter Betszaidában született, Zebedeus fia, János apostol testvére. Heves természetük miatt az Úr a mennydörgés fiainak nevezte ôket. Jézus szûkebb körébe tartozott, így ott volt a Tábor hegyén és a Getszemánikertben is. Ô volt az elsô az apostolok között, aki vértanúságot szenvedett. Heródes végeztette ki 42 körül. A spanyolországi Compostelában templomot emeltek tiszteletére. A középkortól kezdve mind a mai napig jelentôs zarándokhely. Mindenható, örök Isten, aki az apostolok közül elôször Szent Jakabnak adtad meg, hogy feláldozhassa érted az életét, kérünk, add meg Egyházadnak, hogy apostolod vérrel megpecsételt hitvallása erôforrásunk, pártfogása pedig a segítségünk legyen! A Szent Jakab-út, spanyolul Camino de Santiago a világ harmadik legfôbb keresztény zarándokútja. Az út már a 11. századtól ismert, ma pedig igen népszerûvé vált: nem csak a vallásos emberek, hanem azok is megteszik, akik önmagukat keresik évente több, mint százezren kelnek útra. Az igen hosszú út megtétele, önmagunk legyôzése egy életre szóló élmény, mely megváltozathatja az embert. A rendkívül népszerû író, Paulo Coelho a Zarándoklat címû mûvében számol be az útjáról. A zarándokúthoz nem szükséges térkép: a sárga nyilak, és a kagylók mindenkit útbaigazítanak. Boldog II. János Pál pápa apostoli buzdítása (Familiaris Consortio) A GYERMEKEK A HÁZASSÁG LEGDRÁGÁBB AJÁNDÉKAI Isten tervének megfelelôen a házasság a nagyobb családi közösség alapja, mert maga a házasság intézménye és a házastársi szerelem a gyermekek világra hozására és nevelésére rendeltetett, és ebben teljesedik be. A szeretet belsô lényege szerint ajándék, s a házastársi szeretet miközben a házastársakat elvezeti arra a megismerésre, melynek következtében egy testté válnak sem merül ki csupán a házastársak egymásközti kapcsolatában, hiszen alkalmassá teszi ôket arra a lehetô legnagyobb ajándékozásra, amellyel Isten munkatársai lesznek egy új emberi élet adományozásában. Így tehát a házastársak, amikor egymásnak adták önmagukat, önmagukon túl magát a gyermeket ajándékozzák egymásnak, mint szerelmük eleven képét, a házastársi egyesülés örök jelét, továbbá saját állapotuknak azt az élô és feloldhatatlan bizonyságát, melynek következtében apa és anya lettek. Amikor a házastársak szülôvé lesznek, Istentôl egy új feladatot és a vele kapcsolatos felelôsség ajándékát kapják. Gyermekük számára ugyanis szülôi szeretetüknek az isteni szeretet látható jelévé kell válnia, Isten szeretetének jelévé, akitôl minden atyaság nevét kapja az égben és a földön. Mindazonáltal nem szabad elfelejteni, hogy ha egy házasságban nem születhet gyermek, emiatt a házastársak élete nem veszíti el értékét. A testi terméketlenség ugyanis alkalmat szolgáltathat a házastársaknak arra, hogy az emberi személy más természetû fontos szolgálatait végezzék, mint pl. az örökbefogadás, a nevelés különféle formái, vagy a más családoknak, valamint szegény, illetve nyomorék gyermekeknek nyújtott segítség. Gencsapáti temetôben papi síremlék felújítása és megáldása

5 2011. JÚLIUS HÍRMONDÓ 5 Hittantábor Perenye Idén nyáron is egy felejthetetlen hetet (júl ) tölthettünk együtt már hagyományossá hittantáborban. A gencsapáti iskolások táborának története több mint tíz éves múltra tekint vissza. Azóta az elsô generációk már felnôtté értek, néhányan közülük azóta is segítenek a tábor vezetésében. Az idei tábor kissé rendhagyóra sikeredett, ugyanis távolabbi település helyett Perenyében vertünk sátrat. A táborhely közelsége miatt a kisebbeknek is lehetôségük volt belekóstolni a táborozás ízébe. A helyválasztás célja az volt, hogy jobban megismerjük lakóhelyünket és környékét. Az elsô nap az elhelyezkedéssel, ismerkedéssel telt. Az éjszakákat sátorokban vészeltük át. Igaz nem sokat aludtunk, hiszen ki akarna egy nyüzsgô társaságban nyugovóra térni?! A reggeli mise miatti korán kelések kissé próbára tettek minket. Ennek ellenére minden nap sikerült idôben átérnünk a tem- Vlasics Jánosról Sz. Horvátzsidányban (Sopron vm.) jún. 11-én W. János és Orsolya szülôktôl. A teológiát Gyôrött hallgatta. Felsz körül. Plébh volt Mártonhelyen ( ), a sopronmegyei Bükön ( ), Kôszegszerdahelyen ( ), Nagygencsen aug. 24- tôl szept. 25-én beköv. haláláig óta tb. kanonok volt, a kerületnek egy ideig esperese, a szentszéknek pedig ülnöke volt 1779-tôl 1793-ig. Horvátul és németül jól, csehül, tótul és vendül közepesen beszélt. Ô fordította horvátra a Szily által kiadott miseénekeket. Jeles tehetségû, nagy munkabírású, buzgó pap volt. Szenvedélyes természete azonban belesodorta a Szily ellen 1793-ban beadott feljelentésbe. V. ö. Sz. E. T. I. k. 99. s köv. l. - Sokat áldozott egyházi célokra. A nagygencsi templomnak fontos harangot, miseruhákat és pluviálékat adott, értékes könyvtárát a plébániára hagyta, azonkívül Nagygencsen 400 frtos alapítványt tett szentmisére, 1800 frtosat szegények és szegénysorsú jó tanulók számára. Kôszegszerdahelyen 190 frtos misealapítványt tett, a Kelcz-Adélffy árvaházra 400 frtot hagyott. P. L. k. i jan. 10; márc. 2. szept Sz. E. T. II. 324, 329, 330. l. plomba. Az idôsebbeknek nagy segítséget nyújtott a mindennapi finom kávé. Egy egész napot töltöttünk a szombathelyi Tófürdôn, ahova Szabolcs atya is elkísért minket, biztosította a jó hangulatot és aktívan részt vett vizes játékokban. Másnap a Holdfény Ligetbe látogattunk, kipróbáltunk számos izgalmas szolgáltatást. Majd bepillantást nyerhettünk a Tájház szépségeibe. A biciklizés miatt kifáradt társaság alig várta a finom, meleg vacsorát. Az estét tábortûz és közös éneklés zárta. Csütörtökön akadályversenyt tartottunk, amit a rövid jégesô majdnem félbe is szakított. A délutánt kézmûves foglalkozással töltöttük, majd métázni mentünk perenyei focipályára. Az esti vihar miatt sajnos elmaradt a mindenki által áhított bátorságpróba. A zord idôjárás okán az összes táborlakó a plébániába kényszerült éjszakára. Az utolsó napot pakolással, a romok eltakarításával töltöttük. Eközben végigizgultuk a délelôttöt egyik táborvezetônk forgalmi vizsgája miatt, ami végül sikerrel zárult, így mindenki fellélegezhetett. A délutáni órákban szerencsésen, vidám arcokkal érkeztünk haza Gencsapátiba. Reméljük, hogy jövôre is hasonlóan jó táborban lesz részünk, és minden vállalkozó szellemû diákot szeretettel várunk!! Köszönjük a perenyeiek adományait, türelmét és a biztosított szállásterületet, melyek nagy segítséget nyújtottak a tábor minden kis és nagy lakójának. Hollósi Paméla & Tóth Dániel Házaspárok útja Horvátnádalján Két hatalmas platánfa fogadja a templomba érkezôt a kapunál. Talán a horvátnádaljai ôsök akkor ültették ôket, amikor a török elöl menekülve itt telepedtek le. Hatalmas a törzsük, a lombjuk pedig teljesen összeér. Talán a házasságot jelképezik. Isten férfit és nôt teremtett, majd a házasságban egy test és egy lélek lesznek. A bejáratnál kezdôdik a Házaspárok útjának 15 állomása és egy Szép Mária szobornál ér véget a plébánia udvarán. ** Szeretettel várja a Gencsapátiban élô házaspárokat Dr. Gyürki László ny. plébános pápai prelátus. Imádkozzunk együtt a családunkért és azokért a családokért, akik nehézségekkel küzdenek.

6 6 HÍRMONDÓ JÚLIUS Eleink eledelei Mottó: Nincs rossz kaja, csak keveset kaptunk. Nem a gyôzelem, hanem a készétel a fontos. Nagy nap a május vége kis hazánkban. Akkor minôsítette védett földrajzi jelzésû gyümölcsnek a magyar gönci kajszibarackot az európai unió. Ilyen nevet vagy földrajzi megjelölést más nem használhat. Nagy szeretettel dolgozzák fel a konzervgyárak, készítenek belôle pálinkát, lekvárt, befôttet, és piacra is kerül tetemes mennyiség. Szóval nagyon szeretjük a barackot, a nép csak így nevezi, a barack, vagy a kajszi, vagy egyszerûen csak sárgabaracknak becézi. Nézzünk meg most két receptet az óriási választékból, sajnos többre itt nincs hely, de, majd bepótoljuk az év folyamán. Jó étvágyat, és jó kísérletezést kívánok, az Önök híve: Soós Tibor a haspárt mb. elnöke SÁRGABARACKOS GOMBÓC Hozzávalók: 20 deka liszt, 60 deka héjában fôtt burgonya, 25 deka sárgabarack, 8 deka zsír, 10 deka zsemlemorzsa, 8 deka porcukor, csipet só, 1 kávéskanál ôrölt fahéj, 1 egész tojás. A lisztet a fôtt átpasszírozott burgonyával, sóval, tojással, 1 deka cukorral, 2 deka zsírral összegyúrjuk, a tésztát kinyújtjuk, 10x10 centiméteres kockára vágjuk. A barackot kimagozzuk, cukorral megszórjuk, a tésztába göngyöljük, széleit összenyomkodjuk, és enyhén sós vízben kifôzzük. Kiszedjük, leöblítjük, és szikkadni hagyjuk. Zsírban pirított morzsában meghempergetjük, és tálaláskor fahéjas porcukorral meghintjük. Mariazell: zarándoklat gyalog és kerékpárral Felmerülhet mindnyájunkban, hogy milyen belsô erô indíthatja el a zarándokokat egy ilyen hosszú út megtételére. Kép az indulókról. Magáról az útról, a következô számban már a résztvevôk fogják elmondani, hogy számukra a zarándoklat mit jelent. Kedves Zarándokok, szeretettel várjuk tanúságtételeteket és fotókat a gyalogos és kerékpáros zarándoklatról a címre. SÁRGABARACKDZSEM CUKOR NÉLKÜL Hozzávalók: 2 kiló érett sárgabarack, 10 teáskanál édesítôszer. A sárgabarackot alaposan megmossuk többször váltott vízben. Addig dörzsöljük, míg a víz teljesen tiszta nem lesz. Lecsepegtetjük, félbevágjuk és kimagozzuk. Befôzô lábasba tesszük, és kézzel kissé összetörjük. Nagyon kis lángon, (legjobb lángelosztót használni) legalább 40 percig fôzzük, közben többször megkeverjük, hogy ne égjen le. A tûzrôl levéve befedjük, és 24 órát állni hagyjuk. Másnap újra felforraljuk és addig fôzzük, míg besûrûsödik. Újra befedjük, és eltesszük a következô napig, szintén 24 órát pihentetjük. A harmadik napon újra felforraljuk, de, csak 20 percig fôzzük. Ekkor már belekeverjük az édesítôt, kis üvegekbe töltjük, száraz dunsztba hagyjuk kihûlni. (kb. 3 nap) Bajnok gencsapáti sakkozók Idén elôször indult a Megyei III. sakkbajnokság 5 fôs csapatokkal. A 10 induló csapat közül bajnok lett Gencsapáti. A mérkôzéseken Vincze Alajos, Kovács Róbert, Bodorkós János, Bodorkós Ferenc, Szalay István, Marton Dávid, Dömötör István és Pegyei András képviselte a gencsapáti színeket. A hazai mérkôzéseket a Mûvelôdési Ház és Könyvtárban rendezték meg, ideális körülmények között, jó hangulatban. Ôsztôl a csapat egy osztállyal feljebb léphet, amelyhez ezúton is gratulálunk!

7 2011. JÚLIUS HÍRMONDÓ 7 Pormentes a Deák Ferenc és a Zsigra utca A Deák Ferenc utca lakóinak (37 lakott ház, 132 lakos) kezdeményezésére, az Önkormányzat a tulajdonában lévô Deák Ferenc utca és a Zsigra utca belsô szakasza pormentesítésére pályázatot írt ki. A nyertes pályázó a vépi Geomé Geodéziai és Mélyépítô Kft. lett. Bekerülési költségek Bazalt anyag, szállítás, gépi és kézi munka díja Vörös kavics ára Mart aszfalt ára Összesen Ebbôl lakossági hozzájárulás* Az Önkormányzat által fizetett összeg Ft Ft Ft Ft Ft Ft Megalakult a Nemzeti Fórum Gencsapáti szervezete június 23-án megalakult községünkben a Nemzeti Fórum Egyesület alapszervezete. A Nemzeti Fórum elnökének, Lezsák Sándornak üdvözlô gondolatait a Vas megyei elnök, V. Németh Zsolt vidékfejlesztési államtitkár tolmácsolta a gencsapáti szervezet tagjainak. *A Deák Ferenc utca lakóinak szinte mindegyike és földterület-tulajdonosainak egy része, az Önkormányzathoz befizettek összesen forintot közcélú felajánlásként, melybôl az Önkormányzat a Magyar Közút Kht.-tôl vásárolt ún. mart aszfaltot (kátyúzó-útjavító anyag) az utcák pormentes felületének kialakítására. A fenti munkálatok csak útjavítást, és nem útépítést jelentenek (nem készült útalap, útszegély, útpadka, lehajtók, vízelvezetés, nincs ún. melegaszfaltos technológia). Az út a 2 nyomsávos utak átlagos 6 méteres szélességével szemben, mindössze 1-1,5 nyomsávra elegendô, közel 4 méteres szélességgel bír. A nyári meleg idôszak végére várható, hogy az út felülete viszonylag szilárd, egységes felületté áll össze. Az útjavítás nem eredményez olyan útminôséget és teherbírást, amilyennel az alappal bíró, kiépített aszfaltozott utak rendelkeznek. Emiatt, valamint az úttesten folyó gyalogos közlekedés és a kôfelverôdés-veszély miatt, az eddigi 30 km/h sebességkorlátozás továbbra is érvényben marad! Az út fenti mûszaki jellemzôi miatt nem alkalmas jelentôs átmenô forgalom levezetésére, ezért kérjük, lehetôleg csak célforgalomban használják. Kérjük, hogy ezek figyelembe vételével, úgy használják az utat, hogy az jó állapotban rendeltetésének minél tovább megfeleljen! Gencsapáti Község Képviselôtestülete A Nemzeti Fórum célja a magyar nemzet és a magyar haza szolgálata, a keresztény kultúra szellemi-erkölcsi értékei mentén gondolkodó és cselekvô társadalom összefogása. Küzd a közélet tisztaságáért, az igazságért, szavakkal és tettekkel egyaránt. A Nemzeti Fórum Gencsapáti szervezete 15 fôvel alakult meg. Elnöknek Bodorkós Ferencet, alelnöknek Orbán Imréné Benkô Gyöngyit és dr. Varga Józsefet választották. A hivatalos ceremónia után, az államtitkár úr áttekintô helyzetértékelést adott országunk politikai és gazdasági helyzetérôl, számos vidékfejlesztési témakört érintve. Az alapító összejövetel lassan baráti beszélgetéssé alakult, melynek hangulatát a rendezvény helyszínét biztosító Vígadó háziasszonya, Illés Miklósné Magdi által elkészített kitûnô vacsora remekül megalapozta. További részletek a nemzetiforum.hu és a vnemethzsolt.hu internetes oldalon olvashatók. Dr. Ôry Ferenc

8 8 HÍRMONDÓ JÚLIUS GENCSAPÁTI HAGYOMÁNYÔRZÔK A MÛVÉSZETEK VÖLGYÉBEN VIGÁNTPETENDEN JÚLIUS 24-ÉN, VASÁRNAP. Mûvészetek Völgye július között a 21. Mûvészetek Völgye keretében a Muharay Elemér Népmûvészeti Szövetség ismét völgylakóvá vált, azaz 10 napon át Vigántpetenden a Tókertben egész napos programokkal szerepelt a Szövetség sok kiváló együttese. (köztük Vas megyébôl a Gencsapáti Hagyományôrzô Néptáncegyüttes és ifjúsági csoportja az Ispiláng együttes) Ez alkalommal Vigántpetend, a hagyományok faluja néptánc, népzene, népszokás, népviselet bemutatókkal, néprajzi filmfesztivállal, közös mulatsággal és népi játékok sokaságával várta vendégeit. A gencsapátiak a Kapuvár Néptáncegyüttessel a Boglya Népzenei együttessel közösen mutatták be a régió szokásait, legényavató játékait, viseletét. Majd 18 órától színpadi mûsor és táncház várta az érdeklôdôket 22 óráig. A Boglya táncház vendége volt Halmos Béla. Az együttes nagy sikert aratott a közönség körében, jó hangulatú és színvonalas produkciókat mutattak be. Köztük gencsapáti népszokásaiból felidézték: a regrutázást, regölést, bolond lakodalmat és az aratás utáni áldomást. Népviselet bemutatót állítottak össze Vasvár megye viseleteibôl. A színpadi mûsorban igazán kitettek magukért a táncosok, sok-sok tapsot és elismerést kaptak is érte. Köszönjük a Savaria Múzeum Néprajzi Osztályának, Szabó Ernônek (Alsóôri Tájház), Gyarmati Tibornak (Ivánc), Szilágyi Írénnek, Fekete Miklósnénak, a Magyarországi Szlovén Szövetségnek (Szentgotthárd), a Gradisce Horvát Kulturális Egyesületnek (Szentpéterfa) a felkészüléshez, viselet-bemutatóhoz nyújtott segítségét, támogatását. A hagyományôrzôk nevében: Varga Albin Magyar birkózás a színpadon Pünkösdi szokások a színpadon Hát elérkezett újra. Hozzávetôlegesen egy évnyi várakozás után, újra itt van a nyaralási szezon. Sokan epedve várták, sokan inkább csak annyira, mint üveges tót a hanyatt esést, de akár így, akár úgy, benne vagyunk a kellôs közepében. Kicsit ugyan hebehurgya ez a nyár, mert egyszer ráolvad a ciklámenmintás pörgekalap az ember fejére, máskor meg sífutó versenyt rendezhetünk a baromfiudvarban. De hát, szemléljük ezeket az apró kellemetlenségeket az igazi bölcsek megingathatatlan nyugalmával és ne hagyjuk, hogy kiragadjon bennünket nyaralásra való felkészülés nyomasztó állapotából. Mert, akárhogy is nézzük, ennél a készülôdésnél kevés hervasztóbb dolog van a Földön. Egyszerûen mindenre gondolni kell. Igaz, hogy nyár van, de biztos, ami biztos, kezdjük a csomagolást egy hótaposóval, egy szôrmekucsmával és egy pár bundakesztyûvel. Kicsit feleslegesnek tûnhetnek ezek a dolgok nyáron, de jobb félni, mint megijedni. Persze azért tegyünk be a komplett tavaszi- és ôszi kollekciót is a kofferba, mert ki tudja milyen viszonyok közé keveredünk kétórányi autóútra az otthonunktól. A nyári garnitúra nem véletlenül maradt ki az eddigi felsorolásból. Hogy teljesen Készülôdés biztosra mehessünk, vigyük minden szükséges ruha dupláját. Látszólag ez persze nehezen védhetô észérvekkel, de hát mi lenne velünk a nyaraláskor, ha egy idôben kitörne az atomháború, hatalmas meteoritok csapódnának a teraszra, vagy ne adj isten, részeg hétfejû sárkányok csuklási rohamot kapnának az üdülôtelep kellôs közepén. Szépen néznénk ki az egy szett nyári ancugunkban a természet ilyen viharainak árnyékában. Szóval, akár innen nézzük, akár onnan, ne legyünk kisstílûek tömjük tele ruhával az összes táskánkat, plusz még azokat is, amelyeket a népes rokonságtól sikerült kölcsönkapnunk egy hétre. Nyilván ételbôl is vinnünk kell annyit, hogy gond nélkül lebonyolíthassunk napi ötszöri étkeztetést hét tömött futballstadion nézôi számára a repetákkal együtt. Az egyéb nélkülözhetetlen kiegészítôkre nem is térnék itt most ki részletesebben, elég, ha az ezeket szállító pótkocsis IFA sofôrjének könnyes szemeirôl emlékezek meg. Aztán nyaraláskor pihenés helyett, már elég csupán azon tépelôdni egy hétig, hogy hogyan a fenébe tudjuk majd ezt az egész pakkot hazaszállítmányozni. Nézelôdô

9 2011. JÚLIUS HÍRMONDÓ 9 Fogathajtás támogatói A FOGATHAJTÓ AKADÁLY EMLÉKHAJTÁS BODORKÓS JÓZSEF EMLÉKÉRE RENDEZVÉNY TÁMOGATÓI: Babócsi Péter, Benkô Péter, Geröly Tibor és családja, Bodorkós Józsefné és családja, Babócsi Gyula, Orbán Imre, Vinkó László, Mészáros László (Doki), Szíjártó család, Savaria Vadásztársaság, Óvári Barna és Óvári Andor, Varga Solar Kft., Hegyi József, Schmalzel Antal, Savaria Agrár Kft, Tatár Istvánné, Tokaji Nagy Sándor és családja, Riegler Ferenc, Tömô Ferenc, Szele György, Spanyó István, Geröly Szabolcs, Ludwig 2000 Bt., Gól Vendéglô, Faragó István, Horváth László és családja (Dózsa u.), Horváth Tibor, Borhi János, Dr. Sándor Imre, Dr. Nádasi Géza, Zsömbölygei Péter, Lady Bug Logostic Kft., System 2007 Kft., Mûvelôdési Ház és Könyvtár, Geröly József, Zsuzska Cukrászda, Gaál László, Tóth Györgyné, Csiszár Ferenc, Kiss Kertészet, Viserálek Sándor, Vargáné Perger Katalin, Domján Károly, Kercselics István és családja, Baumann Györgyné, Horváth József, Idôsek Klubja, Bódi Zsolt, Molnár Kálmán, Perintkert Kft., Polgármesteri Hivatal, Mészáros Kálmán, Salamon Mária, Geröly Zoltán és Szabolcs, Food- Car Kft., Tóth György, Király László és családja, Gergácz István, Geröly László, Hosszú család, Fazekas Ferenc, Pintér Endre, Katona Zoltán(Herény), Bodorkós Imre, Komálovics Ottó, Horváth Lajos, Jáger Imre, Tolnay Ákos, Ferenczi Endre, Bokor Zoltán, Tolnay Lászlóné, VE- KA kft., Fish Farm Kft., Gravitáció Kft., Galaxy Fitness Club, Geröly Szilvia, Marosi László, Bodorkós László és fia, Plajszer család, Nagy Róbert, Molnár Gábor, Ifj. Katona Zoltán, Kovács Vince, Gáncs Jánosné, Nika László, Kopcsándi Gyuláné, Balaton András, Fekete István és családja, Kápolnai István, Varga László és családja, Vincze Csaba és családja, Matolin Ágota, Tóth Tibor és családja, Kránitz Ferenc, Horváth László, Németh István, Balázs Attila és családja, Tömô Ákos, COOP Gencsapáti, Gergácz László, Katona László és családja, Kiss Ferenc, Bezdi Jánosné, GEOMÉ Kft., Bíró Attila, Geröly Flórián, Katona Zoltán (Hunyadi u.), Toronyi Pékség Novák Szabolcs fogata Komálovics Ottó fogathajtó A Mészáros testvérek KÖSZÖNET Szeretném megköszönni mindazoknak, akik az V. Fogathajtó Emlékhajtás megszervezésében és lebonyolításában bármi módon segítséget nyújtottak. Munkájukkal és támogatásukkal hozzájárultak az emlékverseny sikeréhez. Továbbá köszönöm a fogatosoknak és mindazoknak, akik jelenlétükkel a rendezvényt megtisztelték. Bodorkós Józsefné Geröly Tibor és Bodorkós Róbert Kis menhely nagy eredménye A Gencsapáti Állatotthont, közismert nevén a Kutyaparadicsomot besorolták Magyarország 5 legjobb menhelye közé. Ez azért is kiemelten örömteli elismerés, mert az idén ünnepli a Kutyaparadicsom fennállásának 10. évfordulóját. Mit is jelent ez a cím? A legfontosabb, hogy nincs helyezés szerinti besorolás, hanem a legjobb 5 hely van egyenrangúan értékelve. Jelenleg Magyarországon 32 állatotthon, vagy menhely rendelkezik törvények által elôírt összes engedéllyel. Ezekbôl a 3 legnagyobb szervezet a MÁTSZ, MAOSZ és a HEROSZ tesz javaslatot szakmai munkájuk alapján a 10 legjobb tagszervezetére, majd ezekbôl egy független szakértôi bizottság választja ki a legjobb 5 menhelyet. Vizsgálják az elôzô évek munkáját, kiemelten a 2010-es évet. Az elbírálásnál a legfontosabb a megmentett állatok darabszáma, de sokat nyom a latba a környezeti nevelést célzó programok, gyermek és iskolai programok szervezése is. A nyertes 5 menhely neve áprilisban kihirdetésre került, majd felkérték és felkészítették ôket egy novemberig tartó Pedigree Örökbefogadási Pályázat 2011 címû programban való aktív részvételre. Novemberben a gyôzteseket a MARS Magyarország Kft. 2 millió forintos támogatásban részesíti, melyet célirányosan kell felhasználni, elsôsorban ingatlan építés, fejlesztés, vagy jármûbeszerzés céljára. A Kutyaparadicsom egy állatmentô terepjáró vásárlását választotta, ami ha elkészül, a Nyugat-Dunántúl egyetlen állatmentô autója lesz (a legközelebbi Tatán van). Novemberig még sok feladat van hátra, többek között a programban való aktív részvétellel minél több kutya új gazdához, családhoz juttatása.

10 10 HÍRMONDÓ JÚLIUS Miért vásárolna írószereket, iskolaszereket úgy, hogy elôtte nem próbálta ki? Attól fél, hogy nem tudja majd megkülönböztetni az olcsó terméket a használhatatlantól? Nálunk kipróbálhatja a termékeket vásárlás elôtt! Megér Önnek plusz 150 Ft-ot gyermeke boldogsága a rajzórákon? Ha elege van abból, hogy a nagyáruházakban Önnek kell üldöznie az eladót, aki bujkál a vevôk elôl a polcok között, akkor látogasson el hozzánk és szívesen állunk rendelkezésére. NÉMETH ZOLTÁN Redôny, reluxa, harmonikaajtó, mobil és fix szúnyogháló, napellenzô szerelését, javítását vállalom Tel.: 06/30/ TV, VIDEÓ, HIFI, MONITOR, SZÁMÍTÓGÉP KÉSZÜLÉKEK JAVÍTÁSA AMIT KÍNÁLUNK: Vizuális és rajzeszközök, papír-írószer, iskolai eszközök, számítástechnikai kellékanyagok, kreatív hobbi kellékek, mûvészkellékek, rendelés esetén pc alkatrészek, számítógépek, irodai gépek, stb. Pintér István, elektromûszerész 9721 Gencsapáti, Kôszegi u. 22. Tel: 94/ , 06/30/ Apró Munkájára igényes korrekt, 40 éves nô vállalna hétvégeken egyéb háztartási munkát, esetleg idôs ember gondozását. Tel.: 06/20/ Elérhetôségek: 9700 Szombathely, Ady tér 5. (MMIK 2. emelet) 30/ , skype név: krcolorkft Nyitva tartás: H-P: ig szombaton ig 10% kedvezmény a kupon felmutatójának KUPON Pályázati táblák, óriásplakátok készítése Fólia dekorációk Cégtáblák, üzlet portálok tervezése, kivitelezése 3D dekorhab betûk, és táblák Kiállítási standok dekorációja Gépjármûdekoráció Nyomdai termékek tervezése és kivitelezése Honlapkészítés Csomagolóanyag-gyártás Irodatechnikai kellékanyagok Logótervezés Szitanyomás, reklámtárgyak feliratozása HÍRMONDÓ Megjelenik 1000 példányban havonta Kiadja: Kezdôkör Egyesület 9721 Gencsapáti, Szentegyház u. 5. Tel.: 94/ , 30/ ; Fax: 94/ ; Felelôs szerkesztô: Varga Albin Nyomdai elôkészítés: 30/ A következô lapzárta: augusztus 9. HIRDETÉS, REKLÁM LEHETôSÉG! 1/16-od old Ft 1/8-ad old Ft 1/4-ed old Ft Apróhirdetés 40 Ft/szó Lakossági apróhirdetés ingyenes!

Fábiáni TARTALOM: Szent Sebestyén Tûzoltó Egyesület Sport 19. Duna-Alpesi Kupa Véradás Családi események Egészségoldal

Fábiáni TARTALOM: Szent Sebestyén Tûzoltó Egyesület Sport 19. Duna-Alpesi Kupa Véradás Családi események Egészségoldal Fábiáni TARTALOM: Karácsonyi köszöntõ Polgármesteri beszámoló Közmeghallgatás Hírek az iskolából Népszokások Mûvészeti Iskola Fábiánsebestyén Gyermekeiért Alapítvány Az óvoda életébõl Falukarácsony Magányosok

Részletesebben

SZÁNTÓ Hírei. Zagyvaszántó Község Önkormányzatának lapja. Damjanich utcai pihenőpark kialakítása

SZÁNTÓ Hírei. Zagyvaszántó Község Önkormányzatának lapja. Damjanich utcai pihenőpark kialakítása Zagyvaszántó Község Önkormányzatának lapja Tisztelt Zagyvaszántói Lakosok! A 2013-as év a kiszámítható gazdálkodás jegyében telt. Az ötletek és tervek közül azokat választottuk ki, amelyek a település

Részletesebben

Genius díj a Gyulaiban

Genius díj a Gyulaiban 1 2007. január Abony Város Önkormányzatának lapja XV. évfolyam 1. szám 2007. január Ára: 150 Ft Genius díj a Gyulaiban 2007. január 20-án a Magyar Kultúra Napja alkalmából kitüntetéseket adtak át pedagógusoknak

Részletesebben

Baranyai Attila Anya

Baranyai Attila Anya Lellei XXIII. évfolyam 5. szám Újság 2014. május Baranyai Attila Anya Jubileumi majális Tíz évvel ezelőtt 2004. május első napján lett Magyarország az Európai Unió tagja, és azóta szervezi a város önkormányzata

Részletesebben

100. éves születésnap! 100 éves Ercsi legidősebb polgára.

100. éves születésnap! 100 éves Ercsi legidősebb polgára. jan2013_layout 1 2013.01.14. 9:45 Page 1 www.ercsi.hu Hoffmann Margit élt 90 évet A jó harcot megharcoltam, a pályát végig futottam, a hitet megtartottam. Most készen vár az igaz élet koronája, melyet

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATI HÍRADÓ 1848. MÁRCIUS 15. ÜZENETE BERHIDA. XXI. évfolyam 2. szám 2014. március. Városi Önkormányzat lapja

ÖNKORMÁNYZATI HÍRADÓ 1848. MÁRCIUS 15. ÜZENETE BERHIDA. XXI. évfolyam 2. szám 2014. március. Városi Önkormányzat lapja ÖNKORMÁNYZATI HÍRADÓ BERHIDA XXI. évfolyam 2. szám 2014. március Városi Önkormányzat lapja 1848. MÁRCIUS 15. ÜZENETE A hosszú, hideg téli napok után mindenki alig várja, hogy tavasz legyen. Évezredek óta

Részletesebben

HíRMONDÓ ZSOMBÓI. A folyamat elindult tájékoztatás a csatornázásról. Felhívás Falugyűlésre. Összefogással készült el az focipálya világítása!

HíRMONDÓ ZSOMBÓI. A folyamat elindult tájékoztatás a csatornázásról. Felhívás Falugyűlésre. Összefogással készült el az focipálya világítása! 2009. március VII. évfolyam 2. szám ZSOMBÓI HíRMONDÓ Zsombó Község Önkormányzatának hivatalos információs és kulturális kiadványa A folyamat elindult tájékoztatás a csatornázásról Felhívás Falugyűlésre

Részletesebben

GALGA. Köszönti az olvasót a képviselõ-testület nevében is Vanó András polgármester. Anyák napja

GALGA. Köszönti az olvasót a képviselõ-testület nevében is Vanó András polgármester. Anyák napja Ára: 100 Ft Elõfizetés 1 évre: 1000 Ft GALGA Havonta megjelenô olvasnivaló 05. szám 2011. MÁJUS HÉVÍZ Köszönti az olvasót a képviselõ-testület nevében is Vanó András polgármester Anyák napja Devecsery

Részletesebben

Saj (t) ó~szögedről. Az Önkormányzat ingyenes közérdekű kiadványa. Tartalom. 2013. március XVII. évfolyam 1. szám. Tisztelt Faluközösség!

Saj (t) ó~szögedről. Az Önkormányzat ingyenes közérdekű kiadványa. Tartalom. 2013. március XVII. évfolyam 1. szám. Tisztelt Faluközösség! Saj (t) ó~szögedről 2013. március XVII. évfolyam 1. szám Tartalom Összefoglaló a testületi ülésekről... 2 Zártkertek bejelentése........ 5 Megadom a szót 6 Anyakönyvi hírek... 6 Beruházások~fejlesztések..

Részletesebben

Az Arlechino-val történt az elmúlt hónapokban

Az Arlechino-val történt az elmúlt hónapokban HAVONTA MEGJELENŐ MAGAZIN MÓRAHALMI XXIV. ÉVF. 6. SZÁM 2013. JÚNIUS ÁRA: 100 FT Az Arlechino-val történt az elmúlt hónapokban Egyesületünk táncosai és a szülők sem panaszkodhatnak, volt részünk bőven az

Részletesebben

XXV. ÉVFOLYAM 1. szám ÁRA: 100,-Ft 2014. január SZENTKIRÁLYI. www.szentkiraly.hu MINDEN KEDVES OLVASÓNKNAK BOLDOG ÚJ ÉVET KÍVÁNUNK!

XXV. ÉVFOLYAM 1. szám ÁRA: 100,-Ft 2014. január SZENTKIRÁLYI. www.szentkiraly.hu MINDEN KEDVES OLVASÓNKNAK BOLDOG ÚJ ÉVET KÍVÁNUNK! XXV. ÉVFOLYAM 1. szám ÁRA: 100,-Ft 2014. január SZENTKIRÁLYI FÜGGETLEN KÖZÉLETI HELYI LAP www.szentkiraly.hu HÍRMONDÓ MINDEN KEDVES OLVASÓNKNAK BOLDOG ÚJ ÉVET KÍVÁNUNK! Boldog Új Évet, Szentkirály! Adjon

Részletesebben

A KAPOSMÉRŐI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA MEGJELENIK NEGYEDÉVENTE

A KAPOSMÉRŐI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA MEGJELENIK NEGYEDÉVENTE új ÉrtékMérő 2011/1 1.oldal 2011 A KAPOSMÉRŐI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA MEGJELENIK NEGYEDÉVENTE 2.oldal új ÉrtékMérő 2011/1 Feltámadás A t a v a s z érkeztével, ahogy a természet ébredezni kezd, kizöldül a fű,

Részletesebben

Ajánló. Ajánló. Kerékpárút avatás Füzesgyarmaton

Ajánló. Ajánló. Kerékpárút avatás Füzesgyarmaton Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Lapja XXV. évfolyam 7. szám 2013. augusztus Ajánló mûsort adtak az idôsek Dévaványán a Margaréta Nap keretében a gyarmati Idôsek Klubja vidám mûsorral lépett fel. 2.

Részletesebben

MEZŐFALVA. Polgármesteri évértékelő. Az én falum. Tisztelt Mezőfalviak! Tartalom

MEZŐFALVA. Polgármesteri évértékelő. Az én falum. Tisztelt Mezőfalviak! Tartalom Információs és közéleti havilap Az én falum MEZŐFALVA 2013. december Tartalom Csatornázásról 3. oldal Döntéseink 3. oldal Csúsztatások 3. oldal Térfigyelők 3. oldal Madár voltam álmomban 4. oldal Adventi

Részletesebben

KRÓNIKA PÉTFÜRDŐI. Szerencsésen megérkezett a több száz tonnás rakomány

KRÓNIKA PÉTFÜRDŐI. Szerencsésen megérkezett a több száz tonnás rakomány PÉTFÜRDŐI KRÓNIKA A Pétfürdői Önkormányzat közéleti lapja XIII. évfolyam, (137.) 2015. március 19. Szerencsésen megérkezett a több száz tonnás rakomány Március 5-én a vártnál korábban hajnali 1 óra 15

Részletesebben

NAPLÓ... 2-3 Jurtanap Hantoson... 5 Vigasságok Kálozon... 6 Ezüstös kézisek... 8 Lovagrend Sárbogárdon... 10

NAPLÓ... 2-3 Jurtanap Hantoson... 5 Vigasságok Kálozon... 6 Ezüstös kézisek... 8 Lovagrend Sárbogárdon... 10 A társadalom egyetlen önvédelmi fegyvere a nyilvánosság 2007. augusztus 16. - XVIII. évf. 33. szám 20 oldal, 150 Ft NAPLÓ......... 2-3 Jurtanap Hantoson..... 5 Vigasságok Kálozon..... 6 Ezüstös kézisek.......

Részletesebben

TURAI HIRLAP. Tábori beszámolók a 7. és a 10-14. oldalon. Szent István ünnepén. Átadták a Többsincs Óvoda és Bölcsõde felújított helyiségeit

TURAI HIRLAP. Tábori beszámolók a 7. és a 10-14. oldalon. Szent István ünnepén. Átadták a Többsincs Óvoda és Bölcsõde felújított helyiségeit ingyenes TURAI HIRLAP KÖZÉLETI HAVILAP 2008. SZEPTEMBER Szent István ünnepén Átadták a Többsincs Óvoda és Bölcsõde felújított helyiségeit Segítség és munkahelymegõrzés Tizenkét év után ismét van bölcsõdéje,

Részletesebben

Havonta megjelenõ közéleti lap. Ára: 150 Ft

Havonta megjelenõ közéleti lap. Ára: 150 Ft BADACSONY XXI. évfolyam 10. szám Havonta megjelenõ közéleti lap. Ára: 150 Ft 2011. október Szüreti fesztivál Badacsonyban Nagyszerű időjárás, élénk látogatottság mellett lezajlott településünk legnagyobb

Részletesebben

Üllői. Egész napos rendőri jelenlét. Jobb lesz-e a közbiztonság. Olvasni jó! a könyvtár hírei. Fehér László: Üllő története. XIII. Amatőr Sakk Kupa Ù

Üllői. Egész napos rendőri jelenlét. Jobb lesz-e a közbiztonság. Olvasni jó! a könyvtár hírei. Fehér László: Üllő története. XIII. Amatőr Sakk Kupa Ù Új évi fejlesztések Boldog új évet kíván Üllő város vezetése! Az új esztendő beköszöntével számos, a lakóközösség életét jobbító változást üdvözölhetünk. Megújul a bölcsőde, lesz ivóvízminőségjavítóprogram,

Részletesebben

24. évfolyam 6. szám 2013. június http://www.god.hu

24. évfolyam 6. szám 2013. június http://www.god.hu MEGYEI ELISMERÉS MEGÚJUL A FELSŐGÖDI BOZÓKY TÉR ZENÉS NYÁRI ESTÉK ZÖLD HÍREK AKADÉMIAI INTÉZET GÖDÖN ELBALLAGTAK A SZAKISKOLA DIÁKJAI EGY CSALÁD, KÉT VILÁG HAZAI SIKEREK A WESTERN KUPAFORDULÓN 24. évfolyam

Részletesebben

Téti Híradó Városi Folyóirat XVI. évfolyam 3. szám 2011. õsz

Téti Híradó Városi Folyóirat XVI. évfolyam 3. szám 2011. õsz Téti Híradó Városi Folyóirat XVI. évfolyam 3. szám 2011. õsz Tisztelt Városlakók! Tét várossá nyilvánításának 10. évfordulóját ünnepeltük 2011 augusztusában. Az itt élõk régi vágya egy évtizede teljesült,

Részletesebben

K I S B É R I Ú J S Á G

K I S B É R I Ú J S Á G K I S B É R I Ú J S Á G HÁNTA, KISBÉR KÖZÉLETI LAPJA XVII. ÉVFOLYAM 7. SZÁM 2005. JÚLIUS -AUGUSZTUS ÁRA: 100.- Ft Tartalomból: A VI. Kisbéri Napok részletes programja Tisztelt hántai és kisbéri polgárok...

Részletesebben

Atanévkezdésre elkészül

Atanévkezdésre elkészül XXIII. évfolyam 7. szám DUNAVARSÁNY ÖNKORMÁNYZATÁNAK HIVATALOS LAPJA 2012. július Jó ütemben halad a felújítás Atanévkezdésre elkészül az Árpád Fejedelem Általános Iskola megújult tornacsarnoka. Szeptember

Részletesebben

Az én házam imádság háza legyen! A rákóczifalvi katolikus Szűz Mária Neve templom leírása

Az én házam imádság háza legyen! A rákóczifalvi katolikus Szűz Mária Neve templom leírása Ebben az évben ünnepli templomunk fennállásának 120 éves évfordulóját, amelynek tiszteletére leközöljük Vass Béla általános iskolai tanár tudományos írását, amely megjelent 2007-ben a Jász-Nagykun-Szolnok

Részletesebben

Programok Testületi tájékoztató Átadták a Kulturális Központot!

Programok Testületi tájékoztató Átadták a Kulturális Központot! Fonyódi Hírmondó XV. évfolyam 7. szám www.fonyod.hu 2014. július Programok Testületi tájékoztató Átadták a Kulturális Központot! 2 Közérdekű információk Fonyódi Polgármesteri Hivatal Cím: 8640 Fonyód,

Részletesebben

23. évfolyam 6. szám 2012. június http://www.god.hu

23. évfolyam 6. szám 2012. június http://www.god.hu SZŐD-NEVELEK GÖDHÖZ CSATLAKOZIK HÁROMMILLIÓ FORINT JÁRDAÉPÍTÉSRE RÉGI ÉS ÚJABB HAGYOMÁNYOK BÓCSÁN ITT A STRANDSZEZON IRÁNY A DUNA- PART! HASZNOS NÖVÉNYEINK AMATŐR RÖPLABDATORNA A HUZELLÁBAN 23. évfolyam

Részletesebben

Képes. Krónika 4. TÁMOP-3.2.3-09/2-KMR-2010-0012

Képes. Krónika 4. TÁMOP-3.2.3-09/2-KMR-2010-0012 1. Képes Krónika 4. 3. 2. 5. TÁMOP-3.2.3-09/2-KMR-2010-0012 6. Imre Roheim az Európai Unió megbízásából Ukrajnában folytatott tárgyalást. Ezt követően útba ejtette Erdőkertest, hogy Zombor Istvántól átvegye

Részletesebben

MAJÁLIS KEDVES OLVASÓK, KEDVES JÁKÓI LAKOSOK!

MAJÁLIS KEDVES OLVASÓK, KEDVES JÁKÓI LAKOSOK! 1. évfolyam, 1. szám 2011. 07. 15. Bakonyjákó Község Önkormányzatának 4 havonta megjelenő, ingyenes kiadványa. MAJÁLIS A Vadvirág Néptáncegyüttes tagjai a nézőket is táncba hívták Mindenik embernek a lelkében

Részletesebben

Répcelaki. Hírmondó. Ismerem a városom? Kétfordulós helytörténeti vetélkedô. Tartalom:

Répcelaki. Hírmondó. Ismerem a városom? Kétfordulós helytörténeti vetélkedô. Tartalom: Répcelaki Répcelak Város Önkormányzatának lapja Hírmondó Megjelenik negyedévente 20. évfolyam 1. 2. szám 2014. március június Ismerem a városom? Kétfordulós helytörténeti vetélkedô A Répcelak története

Részletesebben

Nem csak pénzügy, szívügy is

Nem csak pénzügy, szívügy is Közmeghallgatások Tiszaújvárosi Tavaszi Fesztivál Szezonkezdet A Városházán folytatódott, majd Tiszaszederkényben zárult Tiszaújváros képviselő-testületének tavaszi közmeghallgatás sorozata. /3. oldal

Részletesebben