A modul neve: Ember által okozott környezeti problémák, megoldási lehetőségek

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A modul neve: Ember által okozott környezeti problémák, megoldási lehetőségek"

Átírás

1 A modul neve: Ember által okozott környezeti problémák, megoldási lehetőségek A modul célja: Környezettudatos magatartás megalapozása. Az ember által okozott több globális környezeti probléma közül a globális felmelegedés alapos megismerése. A CO 2 kibocsátás szükségességének felismertetése. Az információk járuljanak hozzá ahhoz, hogy a gyerekek megértsék, hogy miért kell az energiával takarékoskodni, és szerezzenek információkat arról, milyen lehetőségek vannak az energia környezetbarát előállítására. A modul pedagógiai célja: A feladat végrehajtása közben a tanulók együttműködési és kommunikációs készsége fejlődik. Az információgyűjtés során használják az internetet. Tapasztalatokat szereznek arról, hogy a közösen végzett munka hatékony, a feladatok könnyebben elvégezhetőek, ha segítik egymást. Fejlődik a környezettudatos gondolkodásmódjuk. A probléma felvetésének lehetőségei: Az energia, az energiával való ésszerű takarékosság és az alternatív, környezetet kímélő energiaforrások alkalmazása a legégetőbb, globális társadalmi kérdések egyike. Mai világunkban rohamosan nő a fejlett társadalmak energia iránti igénye, és ezzel egyidejűleg egyre aggasztóbb méreteket ölt az eközben okozott környezetszennyezés. Ez a terület lehetővé teszi, hogy globális kérdéseket is megbeszéljünk a gyerekekkel, alakítva ezzel környezeti felelősségüket, és beszélgethessünk az emberi fejlődés fenntarthatóságáról. Fejlesztett kompetenciák: olvasás szövegértés szókincsbővítés, szövegalkotás írásban és szóban önálló ismeretszerzés, digitális kompetenciák, tapasztalaton alapuló tanulás, szociális készségek (együttműködés, kommunikáció) kritikai gondolkodás (környezetvédelem szükségessége) Célcsoport: Az iskola 9 és 10 évfolyamának tanulói

2 Erőforrások: Személyi: (diákok, szaktanárok) Tárgyi: (számítógépek, internet, nyomtató, vázlatlapok, kartonok, ragasztó, színes lapok stb.) Időtartam: tanítási óra, hét, hónap Tanórai keretek között biológia és kémia órákon, 4 tanítási óra Kapcsolódó tárgyak: biológia kémia szövegértés és szövegalkotás rajz és vizuális kultúra informatika Finanszírozás: Az iskolában rendelkezésre állnak. Eredmény: az energiatakarékosság magatartás kialakítása. A tanulók megértik, hogy az ember hatással van környezetére Megbecsülik a természet által adott értékes javakat és a környezet értékeinek védelme érdekében cselekednek Fejlődik a környezettudatos gondolkodásuk. Együttműködési és szociális kompetenciák javulnak Információ szerző és feldolgozó képességek fejlődése Értékelés: plakátok értékelése csoportos érékelés egyéni értékelés dicséret Kockázatelemzés: Az informatika órákba be kell illeszteni az említett témákban a az információgyűjtés lehetőségét!

3 A tevékenység leírása 1. óra Ember által okozott környezeti problémák Kooperatív tanulással, munkalap vezérelt csoportmunkával környezetkárosító hatások feldolgozása. A környezetkárosító hatások feldolgozásának három szempontja van: 1. hatása a környezetre/emberre 2. A káros hatás közvetlen okai 3. A megoldás lehetőségei Az elemzendő problémák: ózonlyuk, szmog/levegőszennyezés, vizek szennyezése, zajszennyezés, fényszennyezés, globális felmelegedés. Az információk gyűjtése csoportmunkával, az interneten keresztül történik. A csoportok által gyűjtött információk megbeszélése, különös tekintettel a megoldási lehetőségekre. 2. óra A globális felmelegedés Szövegfeldolgozás csoportmunkában a és a honlapok felhasználásával. Csoportonként bemutató tabló készítése. A tablókból derüljön ki, hogy mi is globális felmelegedés lényege, milyen okai, milyen veszélyei vannak. Mi várható a közeli, illetve a távoli jövőben. Mit tehetünk a káros hatások megelőzése érdekében? 3. óra Energiatakarékosság a háztartásban Csoportmunkával dolgozzák fel az alábbi témákat a és a honlapok alapján. A hagyományos és energiatakarékos izzó energiafelhasználásának összehasonlítása Energiafelhasználás a konyhában Hűtés fűtés Energiafelhasználás a fürdőszobában Hőszigetelés Stand by üzemmód A csoportok bemutatják a többieknek az általuk feldolgozott témát. Azt kell bemutatniuk, hogy az adott területen hogyan lehet takarékoskodni az energiával.

4 4. óra Megújuló energiák Bemutató vagy plakát készítése a megújuló energiaforrásokról (szél, nap, víz, bioenergia, geotermikus energia). A feldolgozás csoportmunkával történik. Mindegyik csoport kap szöveget egy megújuló energiaforrásról, de ezek mellett az interneten is lehet kutatni, a már megismert honlapokon, de információ sok helyen található a témával kapcsolatosan. Az óra végén feladatok megoldása az alábbi helyről:

5 A modul neve: A hulladékok kezelési lehetőségei A modul célja: a tanulók ismerkedjenek meg a keletkező hulladékok típusaival. Lássák az összefüggéseket a növekvő fogyasztással. Tudják, hogy hulladékok keletkezése, nem megfelelő kezelése súlyosan szennyezi környezetünket. Ismerjék fel, hogy a környezetszennyezés nemcsak környezetünkre, hanem testi és lelki életünkre is káros hatással van. Becsüljék, értékeljék a tiszta, rendezett környezetet. Tanúsítsanak elítélő magatartást a káros környezeti hatásokkal szemben. Tudják, hogy a hulladékok okozta problémák kezelésében az elsődleges cél a hulladék keletkezésének a megelőzése, majd sorban: az újrahasználat, az újrafelhasználás, a hasznosítás, és végső esetben az ártalmatlanítás. Tudják, hogy a szelektív hulladékgyűjtés fontos cél, de csak a megelőzés, illetve a újrahasználat után! A modul pedagógiai célja: A feladat végrehajtása közben a tanulók együttműködési és kommunikációs készsége fejlődik. Az információgyűjtés során használják az internetet. Tapasztalatokat szereznek arról, hogy a közösen végzett munka hatékony, a feladatok könnyebben elvégezhetőek, ha segítik egymást. Fejlődik a környezettudatos gondolkodásmódjuk. A probléma felvetésének lehetőségei: A fogyasztói társadalom egyik alapvető jellemzője a nagy mennyiségű hulladék keletkezése és ezzel tanulóink is nap, mint nap szembesülnek. A szelektív hulladékgyűjtésre alkalmas szigetek településeinken is megjelentek, de sajnálatosan kevés olyan inger éri a társadalmat, ami a hulladékprobléma valódi megoldása irányába mutatna. Tanítási órákon szükséges a probléma kifejtése. Fejlesztett kompetenciák: olvasás szövegértés szókincsbővítés, szövegalkotás írásban és szóban önálló ismeretszerzés, digitális kompetenciák, tapasztalaton alapuló tanulás, szociális készségek (együttműködés, kommunikáció) kritikai gondolkodás (környezetvédelem szükségessége) Célcsoport: Az iskola 9 és 10 évfolyamának tanulói

6 Erőforrások: Személyi: (diákok, szaktanárok) Tárgyi: ( hulladékkezeléssel foglalkozó cég tájékoztató anyagai, számítógépek, internet, nyomtató, vázlatlapok, kartonok, ragasztó, színes lapok stb.) Időtartam: tanítási óra, hét, hónap Tanórai keretek között kémia órákon, 5 tanítási óra Kapcsolódó tárgyak: biológia kémia szövegértés és szövegalkotás rajz és vizuális kultúra informatika Finanszírozás: Az iskolában rendelkezésre állnak. Eredmény: Képesek lesznek a lakosságnál keletkező hulladékok csoportosítására, a hulladék környezetvédelmi szempontok szerinti gyűjtésére. A kevesebb hulladék keletkezésével járó eszközöket, eljárásokat részesítik előnyben Fejlődik a környezettudatos gondolkodásuk. Együttműködési és szociális kompetenciák javulnak Információ szerző és feldolgozó képességek fejlődése Újrapapír házi készítése Csökken az iskola szemetessége Értékelés: plakátok értékelése csoportos érékelés egyéni értékelés dicséret a mellékelt hulladékos feladatlapok megoldása Kockázatelemzés: Az informatika órákba be kell illeszteni az említett témákban a az információgyűjtés lehetőségét!

7 A tevékenység leírása: 1. óra A hulladékok fajtái Ismerkedés a keletkező hulladék típusaival, összefüggések keresése a növekvő fogyasztással. Megoldási lehetőségek: megelőzés, újra használat, újrahasznosítás, lerakás, ártalmatlanítás. A hulladékok csoportosítása veszélyességük, illetve anyagfajták szerint. A környezet szennyezése miatt kialakuló veszélyhelyzetek felismerése, önvédelem lehetőségeinek megismerése. Csoportmunka: megoldási lehetőségek az iskolában keletkező hulladék mennyiség csökkentésére. 2. óra Hulladékok keletkezésének megelőzése Példák újrahasználatra: beszélgetés a betétdíjas rendszerről. Ismerkedés az üvegkészítés múltjával, gyártásának folyamatával. Miért a legkörnyezetbarátabb csomagolás az üveg? Tanulók ismerjék és értsék meg, hogy miért fontos a betétdíjas üveg használata, ennek híján ezek megfelelő szelektív gyűjtése. Csoportmunkában a tanulók beszéljék meg a betétdíjas és nem betétdíjas üveg előnyeit és hátrányait. Plakátkészítés: ötletek gyűjtése arra vonatkozólag, hogyan lehetne a műanyag csomagolóanyagokat és használati tárgyakat környezetkímélőbb alapanyagokkal kiváltani. Hogyan lehet csökkenteni a műanyaghulladékok mennyiségét? Csoportmunkában beszéljék meg az alábbi lehetőségeket a huladékok mennyiségének csökkentésére: 1. CSÖKKENTSD A FOGYASZTÁST! Tudatosan vásárolj! Gondolkozz, mielőtt választasz! Gondold meg, valóban szükséged van rá? Nem tudod kölcsönözni, bérelni? Meg tudod osztani másokkal, amit vennél? Tartós, jó minőségű árut vegyél! 2. J AVÍTSD MEG, HASZNÁLD ÚJRA! A visszaváltható, környezetbarát, többutas csomagolást vedd! Vásárolj utántöltő, nagyobb kiszerelésű termékeket! Javítsd meg dolgaidat, mielőtt újat vennél! Amire nincs szükséged, add oda másoknak! 3. óra A szelektív hulladékgyűjtésről 1. Ismerkedés a település szelektív gyűjtési rendszerével: gyűjtőszigetes gyűjtés, intézményi gyűjtés; fogalmak ismertetése, szelektív hulladék útja. Az iskola mellett lévő szelektív hulladékgyűjtő sziget megtekintése, az ott látottak értékelése, rögzítése. Tanulók ismerjék fel a gyűjtés fontosságát valamint sajátítsák el a hulladék útjának állomásait. Alakuljon ki problémaérzékenységük a gyűjtés iránt. Összefoglaló tabló készítése a szelektív gyűjtéssel kapcsolatosan.

8 4. óra A szelektív hulladékgyűjtésről 2. Hulladék válogatós: válogasd ki, hogy melyik műanyag hulladékok helyezhetőek a szelektív gyűjtőkonténerben! Beszélgetés a műanyag történetéről, műanyag fajtákról. Elemi ismeretkör kialakítása a műanyag hulladék gyűjtésével, újrahasznosításával, termékké válásával kapcsolatosan. Tanulók értsék meg, hogy az ember hatással van környezetére, ezt becsülje meg. Különböző italcsomagolások összehasonlítása: milyen előnyei hátrányai vannak a különböző csomagolásoknak: visszaváltható üveg, PET palackok, italos kartondobozok, fém (alumínium) italdobozok Páros munka: papír tulajdonságainak összegyűjtése, szelektíven gyűjthető papír hulladékok kiválasztása kártyák segítségével, majd helyes elhelyezés a megfelelő gyűjtőedényzetben. Papír hulladék újrahasznosításának nyomon követése. Újrapapír készítése. 5. óra Lakossági veszélyes hulladékok keletkezése, kezelése, hulladékos ismeretek rendszerezése Fényképek alapján ismerkedés a veszélyes hulladékokkal és fogalmukkal. Veszélyes hulladékok keletkezésének helye. Páros munka: háztartási veszélyes hulladékok képeinek kiválasztása, helyes elhelyezési módja. Ötletroham: hogyan és mivel tudjuk helyettesíteni a veszélyes anyagok használatát? Az óra második felében az alábbi (vagy hasonló mintára készülő) feladatlap megoldása, majd a kérdések megbeszélése.

9 Hul l a d é k o s t o t ó 1. Keletkezik e a természetben hulladék? a. igen, az állatok sokat szemetelnek b. igen, rengeteg (például a lehullott falevél) c. nem, minden anyag része a körforgásnak 2. Melyik a szelektív hulladékgyűjtés helyes megfogalmazása? a. azt a hulladékot gyűjtöm, amit nem tudok máshová kidobni, eltüntetni b. anyagfajták szerint külön gyűjtjük a hulladékokat c. amikor leviszem a szemetet és a kukába kidobom 3. Miért gyűjtjük szelektíven a vissza nem váltható üveget? a. mert a színes konténer szebb a hagyományosnál b. mert tisztítják, beolvasztják, formába öntik, s így nem kell újat gyártani c. ez csak egy plusz lehetőség azoknak, akiket érdekel 4. Válaszd ki a környezetvédelmi szempontból legjobb csomagolást! a. alumínium doboz b. visszaváltható üveg c. eldobható műanyag palack 5. Milyen hulladékokat lehet kidobni a szelektív hulladékgyűjtőbe? a. doboz, fa, elem, kinőtt ruha, üveg b. papír, fém, üveg, műanyag c. fém, papír, növényi hulladékok, üveg, veszélyes hulladékok 6. Hány kilogramm hulladékot termel Magyarországon egy városlakó/nap? a. 5 kg b. 0,4 kg c. 1 kg 7. Egy tonna papírhulladékkal hány db élő fa menthető meg a kivágástól? a. 10 fa b. 5 fa c. 1 fa 8. Miért kell összepréselni a műanyag flakonokat, mielőtt kidobjuk? a. mert így könnyebben feldolgozzák b. mert kisebb helyet foglal, így több fér egy konténerbe c. nem kell 9. Mi a komposztálás lényege? a. szerves anyagok hasznosítása, körfolyamatban tartása b. környezettudatos időtöltés c. a szelektív hulladékgyűjtés 10. Mit lehet komposztálni? a. labda, üveg, hús, alma b. száraz virág, betelt füzet, palack, elem c. krumplihéj, levágott fő, almacsutka, kávézacc 11. Válaszd ki a legjobb megoldást! a. műanyag palackos ásványvizet vásárolok b. kólát iszom fémdobozból c. szódavizet vásárolok újratölthető palackban 12. Válaszd ki a legjobb megoldást! a. hulladék megelőzés tudatos vásárlással b. szelektív hulladékgyűjtés c. szupermarketben nagybevásárlás

10 2. Húzd alá páronként, melyik jobb környezetvédelmi szempontból? Vászon bevásárló szatyor, VAGY műanyag (nylon) zacskó Száraz elem, VAGY tölthető akku Eldobható borotva, VAGY villanyborotva Golyós dezodor, VAGY hajtógázas dezodor Műanyagflakonos mustár, VAGY üveges mustár Zacskós tej, VAGY dobozos tej Filteres tea, VAGY teafű 3. Hová kell helyesen elhelyezni a következő hulladékokat? Egy hulladékfajta, több helyr e is ír ható! 1. fém italos doboz tisztán, laposra taposva 2. celofán 6. műanyag PET palack tisztán, laposra taposva 5. tiszta reklámszatyor 9. kartondoboz szennyeződésmentesen, lapra hajtogatva 13. chipses zacskó 10. zsíros pizzás doboz 14. használt szalvéta 3. fekete fehér újság 7. használt gombelem 11. hungarocell 15. ablaküveg 4. joghurtos, margarinos doboz kimosva 8. konzerves doboz tisztán Hulladék gyűjtésének, elhelyezésének módja Fémgyűjtő konténerben Papírgyűjtő konténerben Üveggyűjtő konténerben Műanyaggyűjtő konténer Háztartási vegyes hulladékkal gyűjtendő 12. műanyag PET palack kupakja Elemgyűjtőben helyezendő el Iskolai szelektív gyűjtés keretein belül gyűjtendő 16. befőttes üveg tisztán, zárókupak nélkül Hulladék száma

11 A modul neve: A tudatos fogyasztó. A modul célja: A tanulók ismerjék meg a reklámok manipulatív hatását, a fogyasztói társadalom negatív hatásait és az ezekből származó környezet károsító hatást. Tanúsítsanak elítélő magatartást a reklámok kapcsán. Elemi ismeretkör elsajátítása az etikus fogyasztással kapcsolatosan. Alakuljon ki környezetbarát vásárlási szokás. A tanulók értsék meg, hogy az ember fogyasztási szokásai hatással vannak a környezetére. Tudatosuljon bennük az egyéni cselekvés fontossága. A probléma felvetésének lehetőségei: A ma emberét, s így a diákokat is számtalan helyről bombázzák reklámokkal.a reklámok nagy részének a célja a fogyasztás generálása. A társadalom fogyasztási szokásaival környezetét jelentős mértékben károsítja, az elkövetkező generációk lehetőségeit csökkenti. Szükséges egy elemi ismeretkör elsajátítása az etikus fogyasztással kapcsolatosan. Alakuljon ki környezetbarát vásárlási szokások iránti igény a tanulókban. Fejlesztett kompetenciák: olvasás szövegértés szókincsbővítés,szövegalkotás írásban és szóban önálló ismeretszerzés, tapasztalaton alapuló tanulás, szociális készségek (együttműködés, kommunikáció) kritikai gondolkodás (reklámok céljainak és hatásainak elemzése) Célcsoport: Az iskola 9 és 10 évfolyamának tanulói Erőforrások: Személyi: (diákok, szaktanárok) Tárgyi: feladatlapok, rajzok, füzet, írószer, kirakó, kártyák, reklámújságok, rövid reklámfilmek, számítógép, projektor

12 Időtartam: tanítási óra, hét, hónap Tanórai keretek között, osztályfőnöki órákon 3 tanítási óra Kapcsolódó tárgyak: biológia szövegértés és szövegalkotás rajz és vizuális kultúra informatika Finanszírozás: Az iskolában rendelkezésre állnak. Eredmény: A tanulók megismerik a reklámok manipulatív hatását Megismerik a fogyasztói társadalom negatív környezeti hatásait Környezetbarát vásárlási szokások kialakulása. Együttműködési és szociális kompetenciák javulnak Információ szerző és feldolgozó képességek fejlődése vitakészség fejlődése Értékelés: Az értékelést maguk a gyerekek végzik el, amikor a tevékenység végén egymást értékelik A tevékenység leírása:, 1. óra: Reklám, fogyasztás Beszélgetés a reklámok funkciójáról, működéséről, hatásáról. Relámfilmek megtekintése, elemzése Csoportmunka: az egyik csoport tagjai egy újságban takarják ki a reklámozott termék nevét. A másik csoport találja ki, hogy mit reklámozhat az adott reklám! Vita: reklámok elemzése az elérni kívánt hatás és a valóság között, ebből összefoglaló napló készítése, majd bemutatása. Viták során észszerű érveket hozzon fel véleménye mellett. 2. óra: Vásárlási szokások; hipermarketek szerepe Bevásárló központ tervezése a tanteremben: hipermarketek vásárlásra ösztönző fogásainak összegyűjtése (pl. bevásárlókosár szerepe, alapvető élelmiszerek elhelyezése, akciók, zene vásárláshoz) Szituációs játék: lakossági fórum egy bevásárló központ létesítésével kapcsolatosan (szereplők: a fórum levezetője (tanár), vállalkozó, lakosok,

13 környezetvédő, kiskereskedő, polgármester). Viták során észszerű érveket hozzon fel véleménye mellett. 3. óra: Környezettudatos vásárlás Ismerkedés a környezettudatos vásárlás alapelveivel, a környezetbarát termékek jelzéseivel, típusaival. Árucikkek életútjának az értelmezése. A különböző származási hely, tartósság, csomagolás jellegének hatása a környezetre. Vásárolj okosan! környezetbarát vásárlás gyakorlása. Termékek jellemzőinek a leírása alapján a környezetbarátabb termékek kiválasztása. Fölösleges termékek versenye. A diákok (szóban) gyűjtsenek olyan termékeket, amelyek értelmetlenek, jelentős mértékben környezetkárosítók, s az osztály együtt döntse el, hogy melyiknek ítélnek citromdíjat!

Ne légy Jeti! Hatástanulmány

Ne légy Jeti! Hatástanulmány Hatástanulmány a NE LÉGY JETI! fenntarthatósági rendezvénysorozat a kiskunfélegyházi kistérségben című pályázat keretében megrendezésre kerülő programsorozatának hatásosság méréséről HBF Hungaricum Kft.

Részletesebben

A kiadványt fellapozva információkat kaphat arról, hogy mit tehet Ön környezetünk megóvása érdekében, mely közös ügyünk.

A kiadványt fellapozva információkat kaphat arról, hogy mit tehet Ön környezetünk megóvása érdekében, mely közös ügyünk. Mindennapi életünk fontos környezeti problémája a keletkezô hulladékok mennyisége és sokfélesége. Mivel a hulladékot mi magunk termeljük, fontos tudni, hogy ezek mennyiségét, hogyan csökkenthetjük, milyen

Részletesebben

Kiadó: Duna-Dráva Cement Kft.

Kiadó: Duna-Dráva Cement Kft. www.duna-drava.hu Kiadó: Duna-Dráva Cement Kft. 2600 Vác, Kôhídpart dûlô 2. 06 27 511 600 Felelôs kiadó: Szarkándi János, elnök-vezérigazgató Petrillák Mária, kommunikációs vezetô Szakmai konzulens: Bocskay

Részletesebben

A z a k i n c s, a m i n i n c s!

A z a k i n c s, a m i n i n c s! A z a k i n c s, a m i n i n c s! Paradigmaváltás a hulladékgazdálkodásban - javaslatok a hulladékmegelőzési stratégiához Hulladék Munkaszövetség, 2005 Szerkesztette: Szilágyi László Közreműködött: Balogh

Részletesebben

Salgótarjáni Általános Iskola és Kollégium Pedagógiai program

Salgótarjáni Általános Iskola és Kollégium Pedagógiai program Salgótarjáni Általános Iskola és Kollégium Pedagógiai program VII. SPECIÁLIS TANTÁRGYI TANTERVEK 1-8. évfolyam (2013. szeptember 1-jétől felmenő rendszerben) A kerettantervek kiadásának és jogállásának

Részletesebben

Ökoiskolai jó gyakorlatok gyűjteménye

Ökoiskolai jó gyakorlatok gyűjteménye Ökoiskolai jó gyakorlatok gyűjteménye Ez a gyűjtemény iskolák, magánszemélyek által rendelkezésre bocsátott és az Internetről összegyűjtött, iskolai keretek között működőképes, az ökoiskola szellemiség

Részletesebben

Hangyasuli Környezeti Nevelési Hálózat EZ A FÖLD A TIED IS!

Hangyasuli Környezeti Nevelési Hálózat EZ A FÖLD A TIED IS! Hangyasuli Környezeti Nevelési Hálózat EZ A FÖLD A TIED IS! Útmutató óvodáskorú gyermekek környezetvédelmi neveléséhez A rohanó 21. század elején segítsünk megmenteni az élő természetet, annak varázsát.

Részletesebben

Miért hal ki naponta több* állatfaj? Miért fenyeget bennünket

Miért hal ki naponta több* állatfaj? Miért fenyeget bennünket . FEJEZET Zelenák Adrián és Krassován Krisztina A környezettudatos ember Bevezetô, avagy miért kell odafigyelnünk környezetünkre? Miért hal ki naponta több* állatfaj? Miért fenyeget bennünket globális

Részletesebben

Földünk és környezetünk tantárgyi program

Földünk és környezetünk tantárgyi program LOVASSY LÁSZLÓ GIMNÁZIUM Lovassy-László-Gymnasium Pedagógiai Program Földünk és környezetünk tantárgyi program 2010. FÖLDÜNK ÉS KÖRNYEZETÜNK 9-13. A földünk és környezetünk tantárgy kerettanterve és a

Részletesebben

Hulladékanalízis és -kezelés

Hulladékanalízis és -kezelés Moduláris korszerű szakmai gyakorlatok környezetvédelmi területre Hulladékanalízis és -kezelés II/14. évfolyam tanulói jegyzet A TISZK rendszer továbbfejlesztése Petrik TISZK TÁMOP-2.2.3-07/1-2F-2008-0011

Részletesebben

Komplex természettudományos terület

Komplex természettudományos terület Komplex kommunikációs és természettudományi csomag Komplex természettudományos terület 11. évfolyam tanári kézikönyv A TISZK rendszer továbbfejlesztése Petrik TISZK TÁMOP-2.2.3-07/1-2F-2008-0011 A projekt

Részletesebben

Környezettudatosság az óvodában - Apró lépés az óvodásnak, nagy lépés a világnak!

Környezettudatosság az óvodában - Apró lépés az óvodásnak, nagy lépés a világnak! Környezettudatosság az óvodában - Apró lépés az óvodásnak, nagy lépés a világnak! Oktatási segédanyag az informális környezeti nevelésröl óvodapedagógusoknak Támogatta Izland, Liechtenstein és Norvégia,

Részletesebben

Közszolgáltatási Hulladékgazdálkodási Terv 2013.

Közszolgáltatási Hulladékgazdálkodási Terv 2013. Közszolgáltatási Hulladékgazdálkodási Terv 2013. Szervezet neve: Kaposvári Városgazdálkodási Zártkörűen működő Részvénytársaság Címe: 7400 Kaposvár, Cseri u.16. Cégjegyzékszáma: 14-10-300008 Adószáma:

Részletesebben

Hogyan készítsünk környezeti jelentést? Skwarek Kristóf Éri Vilma Steve Brookes

Hogyan készítsünk környezeti jelentést? Skwarek Kristóf Éri Vilma Steve Brookes Skwarek Kristóf Éri Vilma Steve Brookes Budapest, 2002. június Készült a Tetra Alapítvány támogatásával. Tetra Alapítvány Budapest, 2002. június TARTALOM 1. BEVEZETŐ...1 1.1. A környezeti jelentésről...1

Részletesebben

MI A VESZÉLYES HULLADÉK?

MI A VESZÉLYES HULLADÉK? Általános ismeretek mindennapjainkból MI A VESZÉLYES HULLADÉK? Sokat hallottunk, hallunk és fogunk hallani a veszélyes hulladékokról. Mindennapjainkat érintő helyeken bukkannak fel, sőt a korábban veszélyesnek

Részletesebben

Projektek a fenntarthatóságra nevelésben

Projektek a fenntarthatóságra nevelésben Dr. Budayné dr. Kálóczi Ildikó Projektek a fenntarthatóságra nevelésben Bevezetés A projekt egy sajátos tanulási egység, amelynek a középpontjában egy probléma áll. A feladat nem egyszerűen a probléma

Részletesebben

Társadalomismeret tantárgyi program

Társadalomismeret tantárgyi program LOVASSY LÁSZLÓ GIMNÁZIUM Lovassy-László-Gymnasium Pedagógia Program Társadalomismeret tantárgyi program 2010. TÁRSADALOMISMERET 9 13. évfolyam Célok és feladatok Az önálló tematikával megjelenő, de más

Részletesebben

Tanári kézikönyv a Technika és életvitel 7. évfolyamhoz

Tanári kézikönyv a Technika és életvitel 7. évfolyamhoz Technika_7_KK_hodzsi.qxp:pitrik kk.qxp 10/18/11 2:21 PM Page 1 Pitrik József Tanári kézikönyv a Technika és életvitel 7. évfolyamhoz Celldömölk Technika_7_KK_hodzsi.qxp:pitrik kk.qxp 10/18/11 2:21 PM Page

Részletesebben

A környezeti nevelés a fenntartható fejlődésért néhány témakörének lehetséges megközelítése több tudományágat felhasználó projektekkel

A környezeti nevelés a fenntartható fejlődésért néhány témakörének lehetséges megközelítése több tudományágat felhasználó projektekkel hétfő január 4. Semmi sem tartható fenn, csak a változás. Hérakleitosz Az oktatás fő célja olyan embereket nevelni, akik képesek új dolgokat létrehozni, nem csupán megismételni azt, amit az előző nemzedékek

Részletesebben

Vásárlásnál válasszuk azt, ami tartós, hosszú ideig szolgál bennünket, valamint az ár és a minőség szempontjából is megfelelő!

Vásárlásnál válasszuk azt, ami tartós, hosszú ideig szolgál bennünket, valamint az ár és a minőség szempontjából is megfelelő! Hulladék a családi házban Összeállította: Munkácsy Béla Rajzolta: Tóth Róbert A fényképfelvételeket készítette: Munkácsy Béla Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium 2002. május 30. Az, hogy valaki környezetvédő,

Részletesebben

Hor váth Mik lós Szent ir mai né Bre csok Má ria. Ké zi könyv a 4. évfolyamos Környezet is me ret ta ní tásá hoz

Hor váth Mik lós Szent ir mai né Bre csok Má ria. Ké zi könyv a 4. évfolyamos Környezet is me ret ta ní tásá hoz Hor váth Mik lós Szent ir mai né Bre csok Má ria Ké zi könyv a 4. évfolyamos Környezet is me ret ta ní tásá hoz CELLDÖMÖLK, 2011 AP 040933 ISBN 978-963-464-699-0 A kiadó a kiadói jogot fenntartja. A kiadó

Részletesebben

ÉLETVITEL ÉS GYAKORLAT TANTÁRGY HELYI TANTERVE

ÉLETVITEL ÉS GYAKORLAT TANTÁRGY HELYI TANTERVE Célok és feladatok A hetedik évfolyamon a család által használt összetettebb műszaki rendszerek, közművek, közszolgáltatások összefoglalásával befejeződik, teljessé válik a háztartás, a lakókörnyezet megismerése.

Részletesebben

Életciklus elemzés készítése

Életciklus elemzés készítése II. kötet Életciklus elemzés készítése Dr. Tamaska László Dr. Rédey Ákos Vizi Szilárd ISBN 963 00 6829 X Életciklus elemzés készítése 2. oldal Cím: Szerzők: ISBN szám: Sorozat: Sorozatszerkesztő: Zilahy

Részletesebben

ÁRNYALT TANULÓÉRTÉKELÉS

ÁRNYALT TANULÓÉRTÉKELÉS ÁRNYALT TANULÓÉRTÉKELÉS PEDAGÓGUS-TOVÁBBKÉPZÉSI KÉZIKÖNYV ÍRTÁK: TALLÉR JÚLIA ZÁGON BERTALANNÉ A képzések és a regionális szakmai műhelyek tapasztalatainak felhasználásával átdolgozta: Zágon Bertalanné

Részletesebben

VILÁGVÁROS VAGY VILÁGFALU. -avagy fenntartható építés és településfejlesztés Budapesten és az agglomerációban

VILÁGVÁROS VAGY VILÁGFALU. -avagy fenntartható építés és településfejlesztés Budapesten és az agglomerációban VILÁGVÁROS VAGY VILÁGFALU -avagy fenntartható építés és településfejlesztés Budapesten és az agglomerációban ÉPÍTÉSZ SZEMINÁRIUM 2004 Megjelent a Phare Access (2001 HU 0104-03-01-0017) támogatásával Program

Részletesebben

1. 5. 1. 5. 1. 1. 5. 2 1. 6. 2. NEVELÉSI PROGRAM...

1. 5. 1. 5. 1. 1. 5. 2 1. 6. 2. NEVELÉSI PROGRAM... Tartalomjegyzék 1. BEVEZETŐ... 4 1. 1. Kedves Olvasó!... 4 1. 2. Rövid iskolatörténet... 4 1. 3. Intézményünk fő tevékenység-területei az alapító okiratunk alapján... 4 1. 3. 1. Alapvető szakfeladataink:...

Részletesebben

A gazdaság zöldre vált! Tájékoztató és szemléletformáló kiadvány

A gazdaság zöldre vált! Tájékoztató és szemléletformáló kiadvány A gazdaság zöldre vált! Tájékoztató és szemléletformáló kiadvány A kiadás éve: 2014. Tartalomjegyzék Köszöntő 4 A mintaprojekt bemutatása 5 A mintaprojekt főbb állomásai 6 Kommunikációs eszközök bemutatása

Részletesebben

TELEPÜLÉSI KLÍMASTRATÉGIA

TELEPÜLÉSI KLÍMASTRATÉGIA SZEKSZÁRD: A KLÍMABARÁT TELEPÜLÉS TELEPÜLÉSI KLÍMASTRATÉGIA Szekszárd, 2010. november Összeállította: Zöldtárs Környezetvédelmi Alapítvány (Tel.: 74/414-217, E-mail: info@zoldtars.hu, www.zoldtars.hu)

Részletesebben

TÁMOP 3.1.4-08/2-2009-0093. Moduláris oktatási program 2009/2010. Egészséges életmódra nevelés

TÁMOP 3.1.4-08/2-2009-0093. Moduláris oktatási program 2009/2010. Egészséges életmódra nevelés TÁMOP 3.1.4-08/2-2009-0093 Moduláris oktatási program 2009/2010 Egészséges életmódra nevelés Újfehértói Általános, Művészeti Iskola, Pedagógiai Szakszolgálat és Szakiskola Mályváskerti Általános Iskolai

Részletesebben

Móra Ferenc Általános Iskola Sülysáp. Pedagógiai Program

Móra Ferenc Általános Iskola Sülysáp. Pedagógiai Program Móra Ferenc Általános Iskola Sülysáp Pedagógiai Program 2013 2 "A siker azokhoz pártol, akik energikusak, hogy dolgozzanak érte, elég bizakodóak hogy higgyenek benne, elég türelmesek, hogy várjanak rá,

Részletesebben