JEGYZŐKÖNYV. Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "JEGYZŐKÖNYV. Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke"

Átírás

1 JEGYZŐKÖNYV A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének december 7-én 9.00 órai kezdettel Veszprémben, a Megyeháza I. emeleti Szent István termében megtartott nyilvános üléséről. Jelen voltak:, a megyei közgyűlés elnöke Ács János Dr. Áldozó Tamás Baky György Bikádi László Károly Boros Dénes Farkas Béla Fülöp Zoltán Gaálné Vörösmarty Éva Galambos Szilvia Geipl Miklósné Hári Lenke Dr. Hermann István Horváth László Judi József Kovács József Dr. Kovács Zoltán Kovács Zoltán János Könnyid István Kropf Miklós Kuti Csaba Lévai József Máhl Ferenc Márton Szabolcs Dr. Németh Márta Pál Béla Pálfy Sándor Pandur Ferenc Papp Tamás Pintér Ferenc Polgárdy Imre Pusztai István Stolár Mihály Szedlák Attila Takács Szabolcs Talabér Márta Dr. Zongor Gábor képviselők Távolmaradásukat bejelentették: Bebesi István Leszkovszki Tibor

2 2 Trosits Bernadett képviselők Jelen voltak továbbá: Dr. Zsédenyi Imre megyei főjegyző Dr. Molnár Ibolya megyei aljegyző Dr. Rácz Jenő Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház-Rendelőintézet, Veszprém Madarász Lajos Veszprém Megyei Levéltár, Veszprém Bodor Imre Megyei Tüdőgyógyintézet, Farkasgyepű Kaiser Márta Alexandra Megyei Pedagógiai Intézet és Szakszolgálat, Veszprém Turi Sándor Öves József Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium, Fűzfőgyártelep Szőke Rozália Idősek Otthona, Peremartongyártelep Pócsik József Bartos Sándor Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola, Várpalota Takács Pál Acsády Ignác Szakképző Iskola és Kollégium, Pápa Horváth György Horváth és Társai Kft, Veszprém Szabó József Attila Reguly Antal Szakképző Iskola, Zirc Szabó József Pszichiátriai Betegek Otthona, Kamond Czuczor Sándor Magyar-Angol Tannyelvű Gimnázium Óvári István Idősek Otthona, Szőc Külső bizottsági tagok: Farnadi Gyula Trosits András Forintos Erzsébet, Horváth László, Sándor Tamás, Vörös Kálmán, Csajka Györgyné irodavezetők, Séllei István hivatalvezető-helyettes, Agg Zoltán és Veiland László hivatalvezetők, Krámli János, Koronczainé Mészáros Anett, testületi ügyek referensei Köszöntötte a testület ülésén megjelent képviselőket, a hivatal és az intézmények, továbbá a sajtó munkatársait, valamennyi megjelentet. A jelenléti ív alapján megállapította, hogy a 40 fő közgyűlési tag közül 36 fő jelen van, az ülés határozatképes. A képviselők közül távolmaradásukat bejelentették: Bebesi István, Leszkovszki Tibor és Trosits Bernadett képviselők. (Pandur Ferenc jelezte, hogy az ülésre kb. 1 órával később érkezik.) Bejelentette, hogy a Kulturális, Kisebbségi és Vallásügyi Bizottság 2 külső bizottsági tagja, Farnadi Gyula és Trosits András az október 26-ai ülésen nem tudtak részt venni, viszont képviselők jogállásáról szóló törvény alapján a bizottságokba megválasztott külső bizottsági tagoknak a közgyűlés ülésén esküt kell tenni.

3 3 Megállapította, hogy mindketten jelen vannak, így felkérte őket, hogy az eskütételhez fáradjanak a terem középső részére és ott előtte tegyék le az esküt, majd azt követően aláírásukkal igazolják az eskü letételét. Felkérte a jelenlévőket, hogy az eskü alatt szíveskedjenek felállni. Eskü (Az Eskü szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) Az ülés napirendjével kapcsolatban a következő bejelentéseket tette: - Dr. Kovács Zoltán két interpellációt nyújtott be a közgyűlés elnökéhez az Onkológiai Centrum létrehozásával, valamint a fiatalok egészségügyi szűrésére biztosított előirányzattal kapcsolatosan, melyeket a vegyes ügyekben a lejárt határidejű határozatokról szóló jelentés előtt javasolt megtárgyalni. - Bejelentette, hogy az Ügyrendi Bizottság december 6-i ülésén valamennyi napirendi tervezetet, valamint a benyújtott módosító indítványokat tárgyalásra alkalmasnak minősítette. Javasolta, hogy a meghívóban szereplő I/1. számú A Megyei Önkormányzatot képviselő tagok delegálása az intézményfenntartó társulási tanácsokba, az iskolaszékekbe, az érdekképviseleti fórumokba, az alapítványok kuratóriumaiba, valamint az EIP Kht-ba című előterjesztést az ülés végén a közmeghallgatást megelőzően tárgyalja meg a közgyűlés. Kérte, aki a javaslattal egyetért, igennel szavazzon. A megyei közgyűlés tagjai közül jelen volt 35 fő képviselő. Ezt követően a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 33 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal, 1 tartózkodás mellett támogatta a napirend módosítására vonatkozó javaslatot. Indítványozta, hogy a közgyűlés döntsön az ülés napirendjének elfogadásáról. A megyei közgyűlés tagjai közül jelen volt 36 fő képviselő. Ezt követően a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 35 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül meghozta az alábbi 132/2006. (XII. 7.) MÖK határozatot A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a december 7-ei ülésének napirendjét a következők szerint állapította meg: 1. Tájékoztató a Veszprém Megyei Önkormányzat évi költségvetésének I-III. negyedévi és az év végéig várható teljesítéséről Előadó:, a megyei közgyűlés elnöke

4 4 2. Veszprém Megyei Önkormányzat évi költségvetési koncepciója Előadó:, a megyei közgyűlés elnöke 3. A Veszprém Megyei Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2006. (II. 23.) rendeletének módosítása Előadó:, a megyei közgyűlés elnöke 4. A Veszprém Megyei Önkormányzat által fenntartott intézményekben alkalmazandó napi élelmezési nyersanyagköltségekről szóló rendelet megalkotása Előadó:, a megyei közgyűlés elnöke 5. A Veszprém Megyei Önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérletéről, valamint elidegenítéséről szóló 26/1993. (XII. 15.) rendelet módosítása Előadó: Gazdasági és Területrendezési Bizottság megbízásából: Ács János a bizottság elnöke 6. A kéményseprő-ipari közszolgáltatások kötelező igénybevételéről szóló, többször módosított 13/2001. (X. 1.) rendelet módosítása Előadó:, a megyei közgyűlés elnöke 7. A megyei önkormányzat fenntartásában lévő személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények térítési díjairól szóló 11/1997. (XI. 27.) rendelet módosítása Előadó:, a megyei közgyűlés elnöke 8. A Veszprém Megyei Illetékhivatal január 1-jei szervezeti változásával kapcsolatos intézkedések Előadó:, a megyei közgyűlés elnöke 9. Beszámoló a Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház Rendelőintézetben az önkormányzati biztos tevékenységéről Előadó:, a megyei közgyűlés elnöke Kató Gábor önkormányzati biztos 10. Létszámcsökkentés a Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház- Rendelőintézetben Előadó: Dr. Rácz Jenő főigazgató 11. A Veszprém megyében található önkormányzati fenntartású kórházak közös pályázata az egészségügyi ellátórendszer struktúrájának átalakítására Előadó: Dr. Rácz Jenő főigazgató 12. Hitelfelvétel a Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház Rendelőintézet adósságállományának kezelésére Előadó:, a megyei közgyűlés elnöke 13. A Veszprém Megyei Önkormányzat évi ellenőrzési terve Előadó:, a megyei közgyűlés elnöke

5 5 14. Beszámoló a megyei önkormányzat által alapított közalapítványok évi tevékenységéről Előadó:, a megyei közgyűlés elnöke a közalapítványok, és alapítvány kuratóriumi elnökei 15. A köztisztviselői teljesítménykövetelmények alapját képező évi célok meghatározása Előadó:, a megyei közgyűlés elnöke 16. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése I. félévi munkatervének megállapítása Előadó:, a megyei közgyűlés elnöke 17. Döntés az önkormányzati fejlesztési célú, európai uniós pályázatok előkészítésének támogatására érkezett pályázatról Előadó: Gazdasági és Területrendezési Bizottság megbízásából: Ács János a bizottság elnöke 18. Döntés alapítványok támogatásáról Előadó:, a megyei közgyűlés elnöke 19. Interpelláció 20. Jelentés a lejárt határidejű határozatokról (I.), a bizottsági döntésekről (II.) a közgyűlés elnökének átruházott hatáskörben hozott döntéséről (III.) Előadó:, a megyei közgyűlés elnöke 21. Tájékoztató az elmúlt időszak legfontosabb eseményeiről (2006. október november 20.) Előadó:, a megyei közgyűlés elnöke 22. A Megyei Önkormányzatot képviselő tagok delegálása az intézményfenntartó társulási tanácsokba, az iskolaszékekbe, az érdekképviseleti fórumokba, az alapítványok kuratóriumaiba, valamint az EIP Kht-ba Előadó:, a megyei közgyűlés elnöke 23. Közmeghallgatás Határidő: Felelős: azonnal, a megyei közgyűlés elnöke Bejelentette, hogy az ülés megkezdése előtt a képviselők megkapták, illetve kiosztásra kerültek a következő anyagok: - A Megyei Önkormányzatot képviselő tagok delegálása az intézményfenntartó társulási tanácsokba, az iskolaszékekbe, az érdekképviseleti fórumokba, az alapítványok kuratóriumaiba, valamint az EIP Kht-ba c. előterjesztés - Módosító indítványok - Ajánlat kedvező MÖOSZ-tarifacsomag vásárlásra

6 6 - Darcsi István: Gyöngyszem a páston című könyve - A Régió Régia évi 11. száma - A Megyeházi Tudósítások decemberi száma - A Comitatus évi 10. száma NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA 1. Tájékoztató a Veszprém Megyei Önkormányzat évi költségvetésének I-III. negyedévi és az év végéig várható teljesítéséről Megadta a szót a Gazdasági és Területrendezési, a Szociális és Gyermekvédelmi, az Oktatási, Ifjúsági és Sport, a Pénzügyi és Ellenőrzési, valamint az Egészségügyi Bizottságok elnökeinek a bizottsági vélemény ismertetésére. Ács János Bejelentette, hogy az előterjesztést megtárgyalta a Gazdasági és Területrendezési Bizottság december 4-ei ülésén. A bizottság az előterjesztést 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadásra javasolta a közgyűlés részére. Dr. Németh Márta Bejelentette, hogy az előterjesztést megtárgyalta a Szociális és Gyermekvédelmi Bizottság december 4-ei ülésén. A bizottság az előterjesztést 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadásra javasolta a közgyűlés részére. Stolár Mihály Bejelentette, hogy az előterjesztést megtárgyalta az Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottság december 5-ei ülésén. A bizottság az előterjesztést 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadásra javasolta a közgyűlés részére. Pusztai István Bejelentette, hogy az előterjesztést megtárgyalta a Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság december 6-ai ülésén. A bizottság az előterjesztést 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 2 tartózkodás mellett elfogadásra javasolta a közgyűlés részére. Dr. Kovács Zoltán Bejelentette, hogy az előterjesztést megtárgyalta az Egészségügyi Bizottság december 6-ai ülésén. A bizottság az előterjesztést 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadásra javasolta a közgyűlés részére. Kérdés nem hangzott el. Hozzászólások Kovács Zoltán János Elmondta, hogy a beszámoló lényegében az időarányos bevételi-kiadási teljesítéseket tartalmazza. Kiderül belőle, hogy néhány intézmény időarányost kicsit meghaladó felhasználásainak kivételével az intézményrendszer működésében nem keletkeztek zavarok.

7 7 Kiemelte, hogy a főszámok alapján várhatóan 19,7 milliárd forintos működési költséggel szemben mintegy 2,6 millió forintos felhalmozási költség jelenik meg. Megítélése szerint az idén egy jó tendencia indult el, a Balatontourist-os pénzek részleges felhasználásának köszönhetően. A felhalmozási kiadások növekedésének következtében elsősorban az intézményrendszerben a színvonal növekszik, mely reményei szerint a következő években is példamutató folyamattá válik. Felhívta a figyelmet, hogy a költségvetés tervezésekor jelentős hitelfelvétellel számoltak, annak ellenére, hogy az ingatlan értékesítések nem olyan mértékben teljesültek, mint ahogy tervezték, hitelfelvételre nem került sor, és vélhetően az év hátralévő időszakában nem is fog. Megítélése szerint olyan szempontból a helyzet megnyugtató, hogy az intézmények biztonságos működése biztosítva volt. Dr. Áldozó Tamás Nem értett egyet az elhangzott véleménnyel, ugyanis aki ismeri az önkormányzatok költségvetését és ciklikusságát, az jól tudja, hogy mindig a választási, illetve azt megelőző években szokott megnőni a költségvetésen belül a felhalmozásra fordítható pénzösszegek aránya, és a megyei önkormányzatnál is ez történt. Emlékeztetett a évi költségvetéssel kapcsolatos vitákra, amikor számos módosító indítványt tettek, éppen az intézményhálózat működőképességének javítása érdekében. Ezeket az indítványokat az akkori többség elutasította, majd később saját módosító indítványaként visszahozta. Ezek forrása a legtöbb esetben a Balatontourist értékesítéséből befolyt pénzösszeg volt, így abból festésre, fehérnemű vásárlásra, és olyan kiadásokra került sor, amelyeket nem feltétlenül ebből kellett volna fedezni. Utalt arra, hogy a évi vita során többször hangsúlyozták, hogy a évi költségvetés tervezésénél tekintsék úgy, mintha a Balatontourist eladásából a közgyűlésnek nem is lenne forrása. Megítélése szerint a költségvetés viszonylagos stabilitását az okozza, hogy a Balatontouristos bevételt működésre költötték. Az intézményrendszer működésében meglátásuk szerint a következő félév olyan nehézségeket fok okozni, amely során feltétlenül a fenntartó beavatkozását fogják igényelni. Többek között a közüzemi díjak, valamint az ÁFA emelése előre nem tervezett kiadásokat fognak jelenteni valamennyi intézmény számára. A beruházások terén a dákai intézménynél a címzett támogatással megkezdett beruházás során felmerülő komoly problémákat emelte ki. Kétségessé teszi bizonyos részhatáridők teljesítését a kivitelező óriási lemaradása. Felhívta a figyelmet, hogy a kiadások időarányosan teljesültek, az azt jelenti, hogy a megyei közgyűlés vezetése mandátumának lejártát követően is bizonyos pénzek elköltésén igyekezett. Jelezte, hogy erre a kérdésre majd egy interpelláció keretében kíván visszatérni. Komoly veszélyt jelent továbbá az Onkológiai Centrum beruházása tekintetében eddig megtörtént számos esemény. Annak érdekében, hogy a megyének aránytalan kötelezettséget ne kelljen vállalni, még bizonyos eljárások lefolytatására lesz szükség. A költségvetés stabilitásához járult hozzá az is, hogy az illeték bevételek a másik oldal számára váratlanul felül teljesültek, amely megítélése szerint az alultervezés következménye. Véleménye szerint az igazi mérleg megvonására akkor lesz lehetőség, ha az utolsó negyedév tényszámai is ismertté válnak. Dr. Kovács Zoltán Örömmel nyugtázta, hogy Kovács Zoltán János saját munkájukat is némi kritikával illette. Kiegészítette dr. Áldozó Tamás által elmondottakat azzal, hogy az általuk megfogalmazott megjegyzések, amelyek az idei költségvetésbe nem kerültek be, most visszaköszönnek. Példaként említette az ingatlanértékesítési bevételek elmaradását, amit már a tervezéskor

8 8 jeleztek. A beruházások elmaradásával kapcsolatban kiemelte a dákai beruházás hihetetlen mértékű lemaradását, melyet már félévkor észre kellett volna venni, nem pedig a 3. negyedévben, vagy azt követően. Konklúzióként levonható viszont, hogy az intézmények utolsó negyedévi pénzellátása nem kerül veszélybe, annak ellenére, hogy nemrég kiderült, volt néhány olyan pénzügyi döntés, amely nehézzé tette a 2. félévi teljesítést. Jelezte, hogy a beszámolót elfogadják, de felhívta a figyelmet, hogy az előző közgyűlés olyan forrásokat használt fel működésre, ami nem lett volna indokolt, amennyiben egy-két évvel ezelőtt elkezdett volna racionálisabban gondolkozni az intézmények működtetése terén. Utalt a következő napirendre, melyben tárgyalni fogják, hogy közel 1 milliárd forinttal kevesebb forrásból kell gazdálkodni, mint amennyivel az előző közgyűlés tervezhetett. Véleménye szerint a működés biztonságának alapjait már korábban is le lehetett volna rakni, hiszen látható volt, hogy az önkormányzatok folyamatosan egyre nehezebb helyzetbe kerülnek. Indítványozta, hogy a közgyűlés döntsön az előterjesztés elfogadásáról. A megyei közgyűlés tagjai közül jelen volt 34 fő képviselő. Ezt követően a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 33 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül meghozta az alábbi 133/2006. (XII. 7.) MÖK határozatot 1.) A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a évi költségvetés I-III. negyedévi és az év végéig várható teljesítéséről szóló tájékoztatót elfogadja. 2.) A Veszprém Megyei Önkormányzat a megyei fenntartású intézmények működőképességének a megőrzése érdekében felhívja a megyei közgyűlés elnökét, hogy évben azon intézmények részére, amelyeknél a költségvetés a tervezett bevételek elmaradása vagy indokolt kiadások miatt nem nyújt fedezetet a számlák kifizetésére, az összeg erejéig tegyen javaslatot a megyei közgyűlésnek a megelőlegezésre, amelyet a évi költségvetés vagy a évi pénzmaradvány terhére lehet elszámolni. Határidő: április 30. Felelős:, a megyei közgyűlés elnöke 3.) A megyei főjegyző folyamatosan kísérje figyelemmel a megyei intézmények költségvetésének alakulását, a költségvetési folyamatokat és a pénzellátás helyzetét. Az átmeneti finanszírozást kérő intézményeknél rendeljen el célvizsgálatot. Határidő: december 31. Felelős: Dr. Zsédenyi Imre megyei főjegyző 4.) A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése felhívja a megyei intézmények igazgatóinak figyelmét, hogy az általuk irányított intézmények gazdálkodásában szigorú takarékosságot érvényesítsenek. Költségvetési gazdálkodásukat a jóváhagyott költségvetés alapján szervezzék, a kiemelt előirányzatokat tartsák be, és az

9 9 államháztartás működési rendjét szabályozó jogszabályokat következetesen alkalmazzák. Határidő: azonnal Felelős: megyei intézmények igazgatói 2. Veszprém Megyei Önkormányzat évi költségvetési koncepciója Bejelentette, hogy az előterjesztést, illetve a határozati javaslatot az alábbiakkal kívánja kiegészíteni: - A 7. Kitekintés a évekre címszó alatt szereplő harmadik mondatot elírás miatt a következők szerint pontosította: A bruttó hazai termék növekedése a évinek a felére csökken A határozati javaslat 1. pontjában a 4. francia bekezdés utolsó mondata a következők szerint módosul: Új felvételhez a közgyűlés elnökével előzetes egyeztetés szükséges. Megadta a szót a Gazdasági és Területrendezési, a Szociális és Gyermekvédelmi, a Kulturális, Kisebbségi és Vallásügyi, a Nemzetközi Kapcsolatok és Turizmus, az Oktatási, Ifjúsági és Sport, a Pénzügyi és Ellenőrzési, valamint az Egészségügyi Bizottságok elnökeinek a bizottsági vélemény ismertetésére. Ács János Bejelentette, hogy az előterjesztést megtárgyalta a Gazdasági és Területrendezési Bizottság december 4-ei ülésén. A bizottság az előterjesztést 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodás mellett elfogadásra javasolta a közgyűlés részére. Dr. Németh Márta Bejelentette, hogy az előterjesztést megtárgyalta a Szociális és Gyermekvédelmi Bizottság december 4-ei ülésén. A bizottság az előterjesztést 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadásra javasolta a közgyűlés részére. Dr. Hermann István Bejelentette, hogy az előterjesztést megtárgyalta a Kulturális, Kisebbségi és Vallásügyi Bizottság december 5-ei ülésén. A bizottság az előterjesztést 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadásra javasolta a közgyűlés részére azzal a kiegészítéssel, hogy a hivatal a mosoda végleges megszüntetése előtt vizsgálja meg a kórház mosodája gazdaságos működtetésének lehetőségét. Horváth László Bejelentette, hogy az előterjesztést megtárgyalta a Nemzetközi Kapcsolatok és Turizmus Bizottsága december 5-ei ülésén. A bizottság az előterjesztést 2 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 3 tartózkodás mellett nem javasolta elfogadásra javasolta a közgyűlés részére. Stolár Mihály Bejelentette, hogy az előterjesztést megtárgyalta az Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottság december 5-ei ülésén. A bizottság az előterjesztést 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 4 tartózkodás mellett elfogadásra javasolta a közgyűlés részére.

10 10 A bizottság 4 igen szavazattal, 5 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül nem támogatta a határozati javaslat 5. pontjára vonatkozó módosító indítványt, a kisebbségi vélemény ismertetésére felkérte a kisebbségi álláspont megfogalmazói által megbízott Geipl Miklósnét, a bizottság alelnökét. Geipl Miklósné Elmondta, hogy a módosító javaslat arra irányult, hogy egyetértenek a feladatok áttekintésével, a szükséges racionalizálások elvégzésével, azzal viszont nem, hogy célként a létszámcsökkentés fogalmazódjon meg. Véleményük szerint a feladatfinanszírozás az oktatási intézmények területén közel olyan helyzetet teremtett, amely a as tanévben bevezetendő finanszírozás alapjául szolgálhat. Így a tanulólétszám csökkenésétől eltérően nagy létszámcsökkentésre nem lesz szükség. Pusztai István Bejelentette, hogy az előterjesztést megtárgyalta a Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság december 6-ai ülésén. A bizottság az előterjesztést 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 2 tartózkodás mellett elfogadásra javasolta a közgyűlés részére. Dr. Kovács Zoltán Bejelentette, hogy az előterjesztést megtárgyalta az Egészségügyi Bizottság december 6-ai ülésén. A bizottság az előterjesztést 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadásra javasolta a közgyűlés részére. Kérdés nem hangzott el. Hozzászólások Galambos Szilvia Reagált Geipl Miklósné által elhangzott kisebbségi véleményre, mely szerinte rossz helyen hangzott el. Hangsúlyozta, ezért a koncepcióért a megyei közgyűlést ilyen helyzetbe hozó döntéshozók a felelősek. Amikor a jövő évben 800 millió forint elvonás várható a megyei közgyűléstől, majd 2007 szeptemberétől az oktatási normatívák csökkenésével még további 100 millió forint elvonásra lehet számítani, mely összességében közel 1 milliárd forintot tesz ki, ilyen helyzetben a közgyűlés kénytelen a koncepcióban fájdalmas lépéseket megfogalmazni. Pusztai István Kiemelte a közgyűlésnek azt a feladatát, hogy a rendelkezésre álló keretek között találjon megoldást a feladatok ellátására. A feltételek befolyásolására irányuló vitákat pedig nem itt kell lefolytatni. A költségvetési koncepció során valóban nem volt könnyű helyzetben sem a hivatal, sem az önkormányzat vezetése, mivel szűkebb pénzügyi feltételek és keretek között kel a feladatellátás koncepcióját megalkotni. Támogatásukról biztosította a koncepcióban megfogalmazott pozitív elemeket, melyből kiemelte, hogy a szociális intézmények fejlesztése kapjon kiemelt szerepet. Támogatják továbbá a kincstári rendszerbe történő áttérést, a feladatellátás igényére a gazdasági társasággá való átalakításra vonatkozó felvetéseket. A felsoroltakat véleménye szerint nem feltétlen a forrás csökkenés miatt, hanem a közpénzekkel való racionális és hatékony gazdálkodás miatt kell meglépni. Ugyanakkor a mai közgyűlési anyagokra elmondható, hogy az igazság néhány pillanatát tartalmazzák. Ezek szerint a Fidesz-KDNP oldal is el tudja képzelni, hogy intézmény összevonásokat kell végrehajtani. Emlékei szerint a

11 11 gyermekvédelmi igazgatóságok összevonásakor teljesen más álláspontot képviseltek. Úgy látszik, lehet racionálisabb létszámgazdálkodást alkalmazni. Feltette a kérdést, hogy most miért nem fáj a hiányzó szociális foglalkoztatottak létszáma néhány képviselőnek, mint ahogy az az elmúlt négy évben fájt. Most nem vall szociális demagógiára a térítési díjemelés támadása, kritizálása? Megítélése szerint ha már az előző ciklusban születtek volna meg ezek a felismerések, valószínűleg együttműködőbb lett volna a két oldal viszonya. Hangsúlyozta, hogy az ésszerű, racionális javaslatokat támogatni fogják a következő időszakban. Felhívta a figyelmet, hogy a koncepcióban előfordulnak zavarok. Nehéz mit kezdeni azzal a fogalommal, amelyik a felvállalt feladatok struktúrájával foglalkozik. A kötelező feladatok tekintetében nincs meg az a lehetőség az önkormányzatnak, hogy szelektáljon és a felvállalt feladatok között rangsoroljon, viszont arra van lehetősége, hogy az ellátás módját szabályozza. Ez a fogalomzavar végighúzódik az anyagon. Jelezte mivel a hozzászólásra rendelkezésre álló idő lejárt folytatja hozzászólását az SZMSZ-ben a képviselőcsoport vezetője részére biztosított hozzászólási idő terhére. A hiány eltüntetésének módja nagyon általános, ködösen megfogalmazott, pillanatnyilag nem számszerűsíthető. Összevetve a határozati javaslatban levő időpontokkal és a munkatervvel, számára nehezen képzelhető el, hogy a költségvetés benyújtásához olyan számszerűsített ügyek lesznek, amelyek a költségvetési hiány eltüntetését biztosítani fogják. Hiányolta a vagyonhasznosítási koncepciót, véleményük szerint ez is bizonytalansági pontot eredményez. Aggályosnak tartják a létszámgazdálkodásra vonatkozó határozati javaslatot, jogilag, szakmailag és politikailag egyaránt, annak ellenére, hogy a közgyűlés elnöke bejelentett módosításával korrigálta azt. Hangsúlyozta, hogy a létszámgazdálkodás korlátja az engedélyezett létszám. A létszámgazdálkodást az engedélyezett létszámon keresztül kell befolyásolni. Világos üzeneteket kell az intézményeknek küldeni, hogy sor kerül racionalizálásra a kincstári rendezés és egyéb okok miatt. Ebből az intézményvezetők tudni fogják, hogy a megüresedő, illetve a pótolható státuszokat nem töltik be. A társulások által elvállalt feladatokkal kapcsolatban felhívta a figyelmet arra, hogy az a megyei önkormányzat számára feladatcsökkentést, tehát tehermentesítést is jelent. Aggályosnak tartotta az anyag azon megállapítását ami egyébként szükséges amely intenzív együttműködésről tesz említést a megyei önkormányzat és a megyei jogú város között. Amennyiben azt veszi figyelembe, hogy a kórház gép-műszer beszerzésnél csak 24 millió forinttal tervez a koncepció, ez vagy azt jelenti, hogy a megyei önkormányzat vezetése jelentősen csökkenteni akarja az erre szánt összeget ami egyébként nem több, mint a korábbi években vagy pedig fennáll annak veszélye, hogy az intenzív együttműködésből intenzív erőlködés lesz. Pandur Ferenc 9.48-kor megérkezett az ülésre. Felhívta a frakcióvezetők figyelmét, hogy az SZMSZ szerint a vita megkezdése előtt a bizottsági elnökökkel egyidőben ismertethetik a frakciók álláspontját. Ezt jelezni kell a vita megkezdése előtt, mert a vitában csak mint képviselők szólalhatnak meg. Horváth László 9.50-kor távozott az ülésről.

12 12 Stolár Mihály Elmondta, a költségvetési koncepció azt tükrözi, hogy az intézményeknek olyan feltételek között kell működniük, amire az elmúlt években nem nagyon volt példa. Utalt a választások előtti dübörgő gazdaságra vonatkozó és a választások utáni másfél évig nem csináltunk semmit kijelentésekre. Ugyanakkor most számonkérik a jobboldaltól, hogy miért ilyen előterjesztés készült. Véleménye szerint azért mert a feltételekhez kell igazítani a körülményeket. A közoktatásra vonatkozó garanciális elemeket kiemelték, így a normatíva kiszámítható növekedése megszűnt. A pedagógusok óraszámának 20 %-kal való növelése következtében kialakult krízishelyzetet is kezelni kell. Számolni kell, hogy a 20 % óraemelés milyen anyagi és személyi vonzattal jár, mert különben mit mondanak azoknak, akiket el kell bocsátani? Azért kell a tervezésben szerepeltetni, hogy az oktatás minőségének színvonala egész évben biztosítható legyen. Megítélése szerint a közüzemi díjak drasztikus mértékű emelkedése melyeket nem a megyei önkormányzat határoz meg valamint az 1 milliárd forinttal alacsonyabb támogatás miatt az oktatás színvonalát fenntartani őrületesen nehéz lesz. Ezért nem ért egyet a kisebbségi vélemény megfogalmazójával, miért nehezményezik azt, hogy előrelátható módon kíván a többségi oldal tervezni. Pusztai István hozzászólásának 1. felét korrektnek minősítette, hiszen elfogadta, hogy ilyen feltételek mellett egy ilyen kemény koncepciót kell megfogalmazni. Kérte az előterjesztés támogatását, mert megítélése szerint az intézmények gazdálkodása az oktatás minőségének színvonala ezzel a koncepcióval biztosítható. Talabér Márta Emlékeztetett a 2002-es MSZP-s kampányra, miszerint jóléti rendszerváltást kell megvalósítani, mert ugyan nagyon jó volt az addigi gazdaságpolitika, de nem adott oda a Fidesz az embereknek annyit, mint amennyit adhatott volna. Az elmúlt 4 év szocialista kormányzása gyakorlatilag mindent visszavett, illetve vissza fog venni, amit a polgári kormány adott. Leszögezte, hogy a koncepcióban megfogalmazottak annak következményei, hogy az Országgyűlés elé beterjesztett költségvetési koncepcióban Veszprém megyét mintegy - 1 milliárd forint érinti a jövő évben. Nem esik jól senkinek, hogy esetleg intézményeket kell összevonni, ha létszámot kell csökkenteni, és továbbra is fáj, hogy a szakmai létszámhiány megmarad. A 4 %-os térítési díjemeléssel kapcsolatban elmondta, hogy a szociális szférában ennél jóval magasabb emelések voltak a korábbi időszakban. Megjegyezte, hogy a bizottsági ülésen MSZP-s bizottsági tag volt az, aki a 4 %-os mértéknél magasabb díjemelést javasolt. Kuti Csaba Felhívta a közgyűlés elnökének figyelmét arra a mondatra, hogy az önként vállalt feladatokra fordított pénzt csökkenteni kell. Megítélése szerint megfogalmazás ily módon rendkívül veszélyes, mert belefér egy nagyon nagymértékű csökkentés is. Kérte, hogy személyesen vigyázzon arra, hogy az a csökkenés minél kisebb legyen, mert akkor talán az elmúlt másfél évtized szellemi és kulturális értékeire vonatkozó vívmányait sikerül fenntartani, amellyel mindig jelentősen meghaladta a megye az országos átlagot. Geipl Miklósné Elmondta, hogy a évi költségvetési koncepció erőteljes, markáns gazdasági szemlélettel készült, éppen ezért felhívta a figyelmet arra, hogy a kijelölt célok között a hiány eltüntetésének 3 módját veti fel az anyag. Véleménye szerint van még egy koncepcionálisan felvethető 4. mód is, nevezetesen a dologi költségek csökkentésére alkalmas energetikai beruházásokat hozta fel példának. A határozati javaslatban a szociális intézmények

13 13 tekintetében ez már megfogalmazódott, melyet hiányolt a közoktatási intézmények esetében. Kérte, hogy a szociális területen megfogalmazottakat értsék a következő évben a közoktatási intézmények ilyen típusú fejlesztésére is. Előkészítését a hivatal már elvégezte, az intézményekben a racionalizálás alapjainak kidolgozása megtörtént. Megítélése szerint tekintettel a tervezett közel 180 millió forintos intézményi beruházásokra az általa említett célokat is tartalmazza, ha mégsem, abban az esetben kérte azok szerepeltetését. Meggyőződése szerint a következő időszakban a fejlesztések egyik legfontosabb forrása az Európai Uniós pályázati lehetőségek kihasználása. Bár az anyag említést tesz róla, de megítélése szerint nem kellő mélységben foglalkozik vele. Azzal, hogy a megyei önkormányzat létrehozta a Pályázati Önerő Kiegészítő Keretet, és működteti az egységes pályázati keretet, nagyon jó úton jár, a hagyományokat tartva, de mégsem tesz meg eleget ahhoz, hogy az intézmények ki tudják használni mindazt a lehetőséget, ami 2007-ben rendelkezésre áll. Szerinte az intézmények nincsenek kellőképpen felkészítve, ha más nem, külső szakemberek igénybevételével kellene megoldani, ami mindig sok pénzbe kerül. Pálfy Sándor Örömmel nyugtázta, hogy Pusztai István hozzászólása azt sugallta, hogy a jövőben számos kérdésben egyet tudnak érteni. Leszögezte, hogy a tények nagyon makacs dolgok, a számok viszont még makacsabbak. Utalt az anyagban is szereplő normatív állami támogatások terén várható elvonásokra, amely várhatóan 819 millió forintos hiányt fog eredményezni. Ahhoz, hogy a megyei önkormányzat talpon tudjon maradni, arra van szükség, hogy tudjon együtt és jól gondolkozni. Számára azért nem érthető és megdöbbentő a közelmúlt kormányzati magatartása, mely a megyéket úgy kezeli, mintha már nem is léteznének. Sokan nem is gondolják végig, hogy ma a megyék nélkül nem lenne oktatás, egészségügy, szociális ellátás, és kulturális tevékenység. E feladatok ellátása amíg nincs jobb megoldás a megye kötelezettsége, mely csak úgy működik, ha pénzt rendelnek hozzá. Hangsúlyozta, hogy ma a megye a legnagyobb foglalkoztató, és ebből adódóan a legnagyobb pénzköltő. Ezért rendkívül fontosnak ítélte meg, hogy a megye és a megye polgárai közötti kapcsolatok jól működjenek. Ezért hallotta örömmel, hogy a szocialista frakció támogatásáról biztosította a többségi oldalt és a kényszerintézkedések végrehajtásában partnerséget ajánlott fel. Geipl Miklósné észrevételére úgy reagált, hogy az általa felvetetteken már dolgoznak. Hangsúlyozta, a Fidesz Polgári Szövetség abszolút elkötelezett a humán erőforrással való gazdálkodás tekintetében. Az esetleges, de el nem kerülhető munkahely-megszűntetést, mint legutolsó eszközt próbálják pénzmegtakarítás érdekében alkalmazni. A megyei önkormányzat és a megyei jogú város kapcsolatát próbálják optimálissá tenni, példaként említette az energiaracionalizálás terén az olyan közös vásárlási lehetőségekre való kezdeményezést, amelyek jelentős költségcsökkentést okoznának. Hangsúlyozta, hogy a megye jelenlegi vezetése és frakciójuk maximálisan elkötelezett abban, hogy ebben az abszolút lehetetlen állapotban, amiben rendkívül nehéz gazdálkodni az utolsó kényszereszköz legyen az, hogy embereket a munkájuktól megfosszanak. Dr. Hermann István Véleménye szerint a kultúra támogatását továbbra is folytatni kell, mert jelentős értékeket képvisel. Fontosnak ítélte meg a megye-város jó együttműködését, különös tekintettel a kulturális intézmények fenntartására. Kifogásolta a koncepcióban több helyen szereplő méretgazdaságosság kifejezés nyelvészeti és értelmezési szempontból egyaránt. Megítélése szerint a méret kialakításánál a szükségletekből, lehetőségekből együttesen kell kiindulni és az optimális mértéket kell

14 14 megkeresni. Azért sem tartja célszerűnek a kifejezés használatát, mert eleve magában hordozza annak lehetőségét, hogy a gazdaságosság határozza meg a méretet. Szedlák Attila A hiány számszerűsítésére vonatkozóan elmondta, hogy számára a Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság ülésén elhangzott 986 millió forint kissé drasztikus és szomorú volt. A koncepcióban számára egyetlen zavaró tényező szerepel, nevezetesen a 38/2006. (IV. 20.) MÖK határozat, melynek értelmében az 1 milliárd forintos Balatontourist-os jövő évi pénz 80 %-át már 2006-ban lekötötték. A kisebbségi véleményre reagálva elmondta, hogy Geipl Miklósné által elfogadott 4. pont, illetve az 5. pontban elfogadott rész egyaránt kihat a mondatrész elhagyása ellenére a létszámcsökkentésre. Ács János Felhívta a figyelmet tekintettel arra, a testületben sok települési polgármester és önkormányzati képviselő van számukra közismert, hogy egy koncepció megtervezése és megalkotása nem egyszerű dolog, főleg amikor jelentős hiány áll fenn. Véleménye szerint a hiány forrását nem minden esetben itt a megyegyűlésben kell keresni. A koncepció megpróbálta megragadni azokat a bevételi és kiadási lehetőségeket a viszonylag kevés, kormányzat által beterjesztett költségvetésről szóló információhoz képest amelyekkel majd a évi költségvetést biztonsággal el tudja készíteni. A pályázatokkal kapcsolatban reagált Geipl Miklósné hozzászólására, hogy nemcsak szőrmentén érintve lennének pályázatok, ha megfontoltabb, meggondoltabb és előre jobban ismertetett kormányzati elképzelések lennének. Utalt a rádióban elhangzott nemzeti fejlesztésekért felelős elsőszámú vezető nyilatkozatára, melyben csak 4-5 elképzelést jelölt meg irányvonalként. Megítélése szerint ismeretek hiányában egyelőre az önkormányzatok, így a megyei önkormányzat sem tud ennél konkrétabban mit kezdeni a pályázatok kezelésével. Meggyőződése, hogy a megyegyűlés mindkét oldalán ülők egyaránt azon pályázatok benyújtása érdekében dolgoznak, amelyekkel bevételt, illetve fejlesztéseket próbálnak elérni. Pusztai István Rámutatott, hogy a két alelnök hozzászólásából kétféle megközelítést, kétféle koncepciót hallott ki. Az egyik hozzáállás alapján együtt tudnak működni, viszont nem fognak tudni együttműködni azon az alapon, amely számonkérésből, a Gyurcsány-kormány mindent visszavett demagógiából indul ki. Ezt elvi-politikai álláspontként rögzítette. Kérte, hogy a Balatontourist-os pénz elköltését először önmaguk között tisztázzák. Ellentmondásosnak tartja azt a kijelentést, hogy a jövő évi turisztos bevételt az előző vezetés elköltötte, miközben az anyagban meg az szerepel, hogy 1,3 milliárd forint le van kötve. Reményét fejezte ki, hogy ez az aggodalom elvezet oda is, hogy a szociális és gyermekvédelmi intézmények tárgyi eszközeire fordítandó 20 millió forintot visszavonják és más forrásra fogják költeni. Dr. Áldozó Tamás Emlékeztetett arra, hogy a Fidesz-kormány rendszeresen tervezett pénzösszeget az országimázsra, de jóval kisebb összeget, mint a jelenlegi kormány. Utalt Keller László számításaira, ami azt tartalmazta, hogy abból az összegből hetente mennyi lélegeztető készüléket lehetne vásárolni különböző intézmények számára. Jelezte, amennyiben Keller László érvelését akkor elfogadta a baloldal, akkor most az övét is el kell fogadni, bár szerinte ez éppoly érvénytelen, mint ahogy az is az volt. Elmondta, hogy a jelenlegi kormány 20

15 15 milliárd forintot kíván költeni kormánypropagandára, mely kb. annyi, mint amit az összes megyei közgyűléstől megvon. Éppen ezért, ha valaki a létszámleépítésbe bele fog esni, annak azt lehet mondani, hogy az ő munkájára azért nincs szükség, mert ebből a pénzből éppen a Financial Times-ban jelenik meg Kóka János aktuális böszmesége a robogó magyar gazdaságról és arról, hogy bennünket irigyel egész Európa. A létszámleépítés célként való megjelölésénél emlékeztetett arra, hogy mintha a kormányprogram hasonló célokat fogalmazna meg a közszolgálat területén. Ha a kormányprogram és az ország működését meghatározó költségvetés egész rendszere erre a logikára épül, akkor megkérdezte, hogy másfajta logikát ennek valamelyik alrendszere képes lenne-e elviselni. A megyei önkormányzat által fenntartott intézményhálózat megítélése szerint korántsem esett át olyan racionalizáláson, újraszervezésen, mint bármely Veszprém megyében található város által fenntartott helyi intézményhálózat. Leszámítva a Pusztai István által említett gyermekvédelmi igazgatóságok esetét. Nem emlékszik olyan esetre, hogy a megyei intézményhálózatban a feladatellátási struktúra átgondolásra került volna. Célszerűnek tartaná koncepcionálisan megvizsgálni a következő hét évre vonatkozóan, hogy Veszprémnek, mint régiós társközpontnak aki a megyei intézmények sokaságát tartja fenn (utalt a megyei könyvtárra és különböző művelődési intézményekre) milyen kapcsolódási pontjai lehetnének, illetve, hogy a társközponti státuszból hogyan tudna profitálni a város, a szűkebb és tágabb környék egyaránt. A cél ez lenne, melyet a megyei közgyűlés nélkül nehéz lenne megvalósítani. Pusztai István felvetéseire reagálva elmondta, hogy az önként vállalt feladatokat felvállalt feladatnak, míg a törvény által kötelezően megyei önkormányzatra osztott feladatokat kötelező feladatnak tekinti. Egyetértett azzal a megállapítással, demagógia az, hogy a Gyurcsány-kormány mindent visszavett, amit korábban is adott, mert ez így nem igaz. Szerinte ugyanis jóval többet vett vissza, mint amennyit adott. Kovács Zoltán János Elmondta a vitában elhangzottakat is figyelembe véve hogy a koncepció jó irányba mutat. Megkerülhetetlen irány, hogy a jövő évtől kezdve a megyei önkormányzatnak és intézményeinek jóval költséghatékonyabban és költségtakarékosabban kell működni. De nemcsak az a lényeg, hogy a cél, az irány jól van-e megjelölve, hanem a módszerek, eszközök konkrét feladathoz való hozzárendelése hogyan történik. Felhívta a figyelmet, hogy a költségvetés készítése során ahol lehet, ott költségtakarékos működtetést kell biztosítani, kivételt képeznek ez alól az olyan területek, ahol az ellátás színvonalából nem lehet engedni. Megítélése szerint a jelenleg látható bevétel és kiadás közötti eltérés mértéke miatt nem kell tragédiát csinálni, annak ellenére, hogy elég komoly szám szerepel erre vonatkozóan az előterjesztésben. Utalt a évi költségvetési koncepcióra, akkor is úgy indult a költségvetés készítése, hogy közel 600 millió forintos eltérés volt a bevételek és kiadások között. Hitelbeállítással a költségvetés már elfogadhatóvá vált, és a végén még hitelt sem kellett felvenni. Valószínű, a jövő év nem lesz ilyen szép, de a vészharangot megítélése szerint nem kell még húzogatni. A költségvetés részleteit előkészítők felelősségére hívta fel a figyelmet, hogy a vészharang kongatásra a költségvetés elfogadásakor és a jövő évben se kerüljön sor. Megköszönte az észrevételeket, a vitát lezárta. Elmondta, hogy a kormányprogramban szereplő nagy mértékű köztisztviselői, közalkalmazotti létszámleépítési szándék ismeretében nem érti Geipl Miklósné kisebbségi véleményében megfogalmazottakat. Tekintettel arra, hogy a működtetést, az ellátás

16 16 biztosítását ugyanúgy meg kell oldani, mint eddig, de tudni kell hozzá, hogy a költségek %-a bérjellegű költség. Mindenki számára fájdalmas lesz, ha esetleg dolgozóktól kell megválni, mert az egyben családok sorsát is meghatározza. Felhívta a figyelmet a várható intézményátadásokra, ami azt jelentheti, hogy közel 20 intézmény kerülhet vissza megyei fenntartásba, amely tovább nehezíti a jelenlegi helyzetet is. Pont az eddig kitartó önkormányzatok adják vissza intézményeiket, mert saját költségvetésük szétfeszítése miatt nem bírják azokat tovább fenntartani. Kérte elsősorban MSZP-s képviselőtársait, hogy kritikai megjegyzéseik előtt gondolkodjanak el a tényeken. Kiemelte, a évi magyar gazdaságot jellemző makrómutatók közül, hogy az akkori kormányzat az államadósságot folyamatosan tudta csökkenteni, a munkanélküliség folyamatosan csökkent, és a bérek folyamatosan nőttek. Megköszönte a javaslatokat. Elmondta, hogy a költségvetés készítésekor várja minden képviselőtársa beépíthető javaslatát, a költségvetési szigor szem előtt tartása mellett. Indítványozta, hogy a közgyűlés döntsön az előterjesztés elfogadásáról. A megyei közgyűlés tagjai közül jelen volt 34 fő képviselő. Ezt követően a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 27 igen szavazattal, 1 ellenszavazat 6 tartózkodás mellett meghozta az alábbi 134/2006. (XII. 7.) MÖK határozatot 1. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a évi költségvetési és vagyongazdálkodási koncepcióját a következő kiemelt célokkal határozza meg: A megyei önkormányzat az általa fenntartott intézmények, feladatok működtetését a költségvetési keretei között oldja meg, elsőbbséget adva a kötelező önkormányzati feladatok ellátásának. Felül kell vizsgálni a felvállalt feladatok struktúráját, nagyságrendjét, indokoltságát. A méretgazdaság követelményeinek megfelelően a feladatok szűkülésének, a feladatmutatók állománya csökkenésének arányában csökkenteni kell az intézményi kapacitásokat. Egyes intézményeket meg kell szűntetni, vagy új feladattal teret adni a társasági formában való működésnek. Szűkíteni kell az önként vállalt feladatok körét, felül kell vizsgálni az önkormányzatokkal kötelező vagy önként vállalat feladatok ellátására kötött megállapodásokat. Az önként vállalt feladatok költségvetési támogatását csökkenteni kell. A feladatváltozásokat kövesse a létszám alakulása. A pedagógus óraszám-növelés, a kincstári rendszer kialakítása, a feladatok szűkítése, racionálisabb létszámgazdálkodás megyei szinten differenciáltan, kórházak nélkül érezhető megtakarítást eredményező létszám-csökkenést hozzon. E célból a Közgyűlés január 1-től létszámfelvételi korlátozást ír elő. Új felvételhez a közgyűlés elnökével előzetes egyeztetés szükséges. A költségvetési gazdálkodásban erősíteni kell a bevételszerző tevékenységet. Ösztönözni kell a pályázati lehetőségek kihasználását az Egységes Pályázati Keret működtetése révén is. Ki kell használni a közös közbeszerzésben lévő előnyöket is. A Megyei Önkormányzat Közgyűlése döntéseinek megfelelően továbbra is működtetni kell a Pályázati Önerő Kiegészítő Keret -et a Baltontourist részvények eladásából képződő bevételek terhére.

17 17 A megyei önkormányzat által a támogatási szerződéssel nyújtott támogatások finanszírozása utófinanszírozással történhet. Az intézmények és feladatok költségvetési szükségleteinek a kialakítása során figyelemmel kell lenni arra, hogy az önkormányzat eladósodása ne haladja meg a törvényben engedélyezett mértéket. A évi költségvetést finanszírozási műveletekkel hitel, vagyoneladás kell egyensúlyba hozni. Határidő: február 15. és folyamatos Felelős:, a közgyűlés elnöke 2. Javaslatot kell kidolgozni egyes intézmények társasági formában való működtetésére. Határidő: február 28. Felelős: Dr. Zsédenyi Imre főjegyző 3. Meg kell teremteni a gici Sztehlo Gábor Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és Kollégiumnak Veszprémben, a hasonló profilú Kozmutza Flóra Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium épületállományában vagy más intézményekben való elhelyezésének lehetőségét. E célból számításokat kell végezni a veszprémi épület bővítési költségeire. Határidő: március 31. Felelős: Dr. Zsédenyi Imre főjegyző 4. Javaslatot kell kidolgozni a megyei önkormányzat által finanszírozott intézmények gazdasági ügyviteli feladatai kincstári rendszerben való megoldására. Első ütemben, ben a Veszprém székhelyű intézmények, 2008-tól valamennyi megyei intézmény gazdasági ügyvitelét kincstári rendszerben kell megoldani. Határidő: június 30. Felelős: Dr. Zsédenyi Imre főjegyző 5. Javaslatot kell kidolgozni a méretgazdaságosságnak megfelelő intézménynagyságra, a pedagógus óraszámnövelés, a kincstári rendszerben végzett gazdasági ügyvitel és a racionálisabb létszámgazdálkodás eredményeként végrehajtható létszámcsökkentésre. Határidő: március 31. Felelős: Dr. Zsédenyi Imre főjegyző 6. Az Onkológiai Centrum a Nemzeti Fejlesztési Terv részeként EU forrásokból valósulhat meg, amelyhez a saját erőt a Megyei Önkormányzat biztosítja. Pályázati úton szükséges pénzügyi fedezetet teremteni a pápakovácsi Idősek Otthona, a nyírlaki Pszichiátriai Betegek Otthona, a kamondi Dr. Magyar Károly Pszichiátriai Betegek Otthona rekonstrukciója, a Kozmutza Flóra Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és Kollégium bővítése és az Öveges József Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium leánykollégiuma kialakítása céljából. Határidő: június 30. Felelős: Dr. Zsédenyi Imre főjegyző 7. Felül kell vizsgálni a közművelődési, közgyűjteményi és pedagógiai szolgáltatásokat ellátó intézmények működését, más formában történő feladatellátását és egyes intézmények elhelyezését. Határidő: március 31. Felelős: Dr. Zsédenyi Imre főjegyző

18 18 8. A Megyei Önkormányzat támogatja a megye egészségügyi ellátó rendszere struktúra átalakítását és a megyében lévő kórházak együttműködését. Határidő: március 31. Felelős:, a közgyűlés elnöke 9. A Balatontourist részvények eladásából származó bevételeket pályázati önerő biztosítására és fejlesztésekre kell felhasználni, különösen a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények rekonstrukciójához és az energetikai rendszerek korszerűsítéséhez. E célból ki kell használni a Nemzeti Fejlesztési Terv adta lehetőségeket is. Határidő: folyamatos Felelős:, a közgyűlés elnöke 10. Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatával meg kell állapodni a Megye-Város Egyeztető Bizottság útján a következő témákban: - A Megyei Csolnoky Ferenc Kórház-Rendelőintézet orvosigép-műszer céltámogatási pályázat önrésze kórházi igénybevétellel arányos vállalásáról - A megyei és városi feladatokat egyaránt ellátó Veszprém székhelyű intézmények működésének támogatásáról. Határidő: december 31. Felelős:, a közgyűlés elnöke 11. A települési önkormányzatokkal meg kell állapodni a társulásban működtetett intézmények költségvetéséről, a támogatás nagyságáról. Meg kell állapodni a városi önkormányzatokkal az önkormányzati ciklus idejére az előző ciklusban átadott vagy átadásra kerülő intézmények átvételének feltételeiről. Határidő: június 30. Felelős:, a közgyűlés elnöke 12. A Megyei Önkormányzat Közgyűléséhez be kell nyújtani a költségvetési javaslatot megalapozó rendelet-tervezeteket. Határidő: február 15. Felelős:, a közgyűlés elnöke 13. A évi költségvetési javaslatnak az intézményeket érintő fejezetét egyeztető tárgyalás keretében ismertetni kell az intézmények vezetőivel. Határidő: január 15. Felelős: Dr. Zsédenyi Imre főjegyző 14. A megyei érdekképviseletekkel meg kell állapodni a dolgozók élet- és munkakörülményeit érintő tervezett intézkedésekről, és az azt alátámasztó költségvetési előirányzatokról. Határidő: január 15. Felelős: Dr. Zsédenyi Imre főjegyző 15. A Veszprém Megyei Önkormányzat évi költségvetéséről szóló rendelet-tervezetet a Magyar Köztársaság évi költségvetéséről szóló törvény kihirdetését követően, február 15-ig a könyvvizsgáló jelentésével és a Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság véleményével a megyei közgyűléshez be kell terjeszteni. Határidő: február 15. Felelős:, a közgyűlés elnöke

19 19 3. A Veszprém Megyei Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2006. (II. 23.) rendeletének módosítása Bejelentette, hogy az előterjesztést az alábbiakkal kívánja kiegészíteni: A Puskás Ferenc Emlékbizottság megkeresésére a temetés költségeihez való hozzájárulás címén a megyei önkormányzat 1 millió forintot biztosít. Fedezete a évi költségvetés 6/c melléklet III/7. pontján energetikai vizsgálati program folytatása címén rendelkezésre álló 1 millió forint előirányzat. Az előterjesztés lezárását követően egyes megyei intézmények kiemelt előirányzataik között az alábbi előirányzat-átcsoportosítást kezdeményezték: Magyar-Angol Tannyelvű Gimnázium és Kollégium Balatonalmádi, Személyi juttatások -760 ezer forint Munkaadókat terhelő járulékok +760 ezer forint, Csecsemő és Fogyatékos Személyek Otthona Veszprém, Munkaadókat terhelő járulékok +50 ezer forint, Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások -50 ezer forint. Pszichiátriai Betegek és Fogyatékosok Otthona, Lesencetomaj, Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások -110 ezer forint, Beruházási kiadások +110 ezer forint, Pszichiátriai Betegek Otthona, Nyírlak, Személyi juttatások ezer forint, Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások ezer forint. Jelezte, hogy a kiegészítés a költségvetés főösszegeit nem érinti. Jelezte továbbá, hogy az előterjesztéshez módosító indítványt nyújtott be a Szociális és Gyermekvédelmi Bizottság, valamint Dr. Németh Márta tanácsnok. Megadta a szót a Gazdasági és Területrendezési, a Szociális és Gyermekvédelmi, a Nemzetközi Kapcsolatok és Turizmus, az Oktatási, Ifjúsági és Sport, a Pénzügyi és Ellenőrzési, az Egészségügyi Bizottságok elnökeinek a bizottsági vélemények ismertetésére. Ács János Bejelentette, hogy az előterjesztést megtárgyalta a Gazdasági és Területrendezési Bizottság december 4-ei ülésén. A bizottság az előterjesztést 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadásra javasolta a közgyűlés részére. Dr. Németh Márta Bejelentette, hogy az előterjesztést megtárgyalta a Szociális és Gyermekvédelmi Bizottság december 4-ei ülésén. A Bizottság az előterjesztést 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a közgyűlés részére az alábbi módosító indítvánnyal együtt elfogadásra javasolta: a dákai Batthyány Ilona Fogyatékosok Otthona folyamatban lévő rekonstrukciójával is összefüggésben az intézmény sportcsarnokához 80 folyóméter szennyvíz csatorna kiépítéséhez Ft összeget, a Veszprém Megyei Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat által Veszprém-Gyulafirátót Németh u. 52. szám alatt működtetett befogadó otthon bútorzatának a cseréjére, mely elhasználódott, s a gyermekek november 25-én megrongálták, Ft-ot, valamint a peremartoni Idősek Otthonába 2004-ben beépített új kazánhoz vízlágyító berendezés beépítésére, és a távolabbi lakórészekben a megfelelő hőfok biztosítása érdekében 2 db nagyobb teljesítményű keringető szivattyú beszerzésére ,- Ft-ot biztosítson a megyei önkormányzat évi költségvetése központilag kezelt működési és egyes

20 20 felhalmozási kiadásokról szóló 6/c. számú mellékletének V/53. pontjában, fiatalok egészségügyi szűrésének a céljára elkülönített, és a költségvetés módosítása során 5,4 millió Ft-tal csökkenteni javasolt 15 millió Ft-os előirányzat terhére. Könnyid István Bejelentette, hogy az előterjesztést megtárgyalta a Nemzetközi Kapcsolatok és Turizmus Bizottsága december 5-ei ülésén. A bizottság az előterjesztést 2 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 3 tartózkodás mellett nem javasolta elfogadásra a közgyűlés részére. Stolár Mihály Bejelentette, hogy az előterjesztést megtárgyalta az Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottság december 5-ei ülésén. A bizottság az előterjesztést 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadásra javasolta a közgyűlés részére. Pusztai István Bejelentette, hogy az előterjesztést megtárgyalta a Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság december 6-ai ülésén. A bizottság az előterjesztést 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 2 tartózkodás mellett elfogadásra javasolta a közgyűlés részére. A bizottság a Szociális és Gyermekvédelmi Bizottság módosító indítványát 3 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 3 tartózkodás mellett nem támogatta. A bizottság Dr. Németh Márta képviselő módosító indítványát 2 igen szavazattal, 2 ellenszavazattal, 2 tartózkodás mellett nem támogatta. Dr. Kovács Zoltán Bejelentette, hogy az előterjesztést megtárgyalta az Egészségügyi Bizottság december 6-ai ülésén. A bizottság az előterjesztést 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadásra javasolta a közgyűlés részére. Kérdések Pusztai István A kérdés feltétele előtt elmondta, hogy az előbb elfogadott költségvetés I-III. negyedévi beszámoló határozati javaslatában az szerepel, hogy a likviditási problémával küzdő intézmények pénzügyi rendezésére a közgyűlés elnöke tegyen javaslatot a megyei közgyűlésnek. Kiemelte, a jelen rendelet-tervezetben pedig az szerepel, hogy a közgyűlés elnöke gondoskodjon a nehéz likvid helyzetben lévő intézmények december végéig tartó finanszírozásáról. Megkérdezte a főjegyzőtől, jogilag hogyan ítéli meg az ellentmondó helyzetet. Véleménye szerint a határozat és a rendelet-tervezet nem koherens. Az elnöktől megkérdezte, hogy amennyiben az I-III. negyedévi beszámolónál az a határozat van, akkor miért nincsenek konkrét javaslatok a pénzügyi helyzet rendezésére azoknál az intézményeknél, ahol arra szükség van. Dr. Hermann István Kiemelte, hogy az előterjesztésben szerepel Mikszáth Kálmán Társaság, Salgótarján: Madách Imre tanulmányaiból készült kötet kiadási költségeihez hozzájárulás, amely nem kapcsolódik Veszprém megyéhez. Megkérdezte, hogy került bele az anyagba ez az egy tétel.

JEGYZŐKÖNYV. Kuti Csaba, a megyei közgyűlés elnöke

JEGYZŐKÖNYV. Kuti Csaba, a megyei közgyűlés elnöke JEGYZŐKÖNYV A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2005. június 16-án 9.00 órai kezdettel Veszprémben, a Megyeháza I. emeleti Szent István termében megtartott nyilvános üléséről. Jelen voltak:, a

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE XV. (XLIII.) évfolyam 1. szám 2005. február 23. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE TARTALOM I. SZEMÉLYI RÉSZ 2/2005. (II. 17.) MÖK határozat: Biróné Bognár Ágnes, a Kabóca Bábszínház igazgatói

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2005. március 3-án, 9 órai kezdettel a Városháza dísztermében megtartott üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2005. március 3-án, 9 órai kezdettel a Városháza dísztermében megtartott üléséről. MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE III70.105/2005. JEGYZŐKÖNYV Készült: Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2005. március 3án, 9 órai kezdettel a Városháza dísztermében megtartott üléséről. Jelen

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8301 Tapolca, Hősök tere 15. Ügyiratszám: 1/187-2/2005. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2006. február 10-én

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Tisztelt Képviselő-testület, a napirendekkel kapcsolatban tájékoztatom Önöket, hogy az alábbi előterjesztést az előterjesztő visszavonta.

JEGYZŐKÖNYV. Tisztelt Képviselő-testület, a napirendekkel kapcsolatban tájékoztatom Önöket, hogy az alábbi előterjesztést az előterjesztő visszavonta. JEGYZŐKÖNYV Készült Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testület 2011. december 15-én 14.00 órakor a Józsefvárosi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal III. em. 300-as tárgyalójában megtartott 18.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült 2015. február 18-án 16 órakor a Jánossomorjai Közös Önkormányzati Hivatal hivatalos helyiségében megtartott képviselő-testületi ülésről. Jelen vannak: Jelenléti ív szerint

Részletesebben

9. SZ. JEGYZŐKÖNYV. Készült: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2014. május 29-i üléséről.

9. SZ. JEGYZŐKÖNYV. Készült: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2014. május 29-i üléséről. SALGÓTARJÁN MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 9. SZ. JEGYZŐKÖNYV Készült: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2014. május 29-i üléséről. Jelen vannak: 1. a Közgyűlés tagjai a mellékelt jelenléti ív

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: 2015. február 16-án, a Heves Megyei Közgyűlés üléséről

Jegyzőkönyv. Készült: 2015. február 16-án, a Heves Megyei Közgyűlés üléséről Jegyzőkönyv Készült: 2015. február 16-án, a Heves Megyei Közgyűlés üléséről Az ülés helye: Megyeháza II. emeleti Barkóczy terme Eger, Kossuth Lajos utca 9. Jelen voltak: Csik Balázs, Dudás Róbert, Érsek

Részletesebben

TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE JEGYZŐKÖNYV. KÉSZÜLT: a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2011. január 21-i soros üléséről.

TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE JEGYZŐKÖNYV. KÉSZÜLT: a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2011. január 21-i soros üléséről. TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE Szám: 2/2011. JEGYZŐKÖNYV KÉSZÜLT: a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2011. január 21-i soros üléséről. AZ ÜLÉS HELYE: Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE J E G Y Z Ő K Ö N Y V A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 2009. április 16-án (csütörtökön) megtartott

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2010. november 18-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2010. november 18-i ülésére Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-096 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu Szám:02/254-2/2010. E L Ő T E R J E S Z T É S a Veszprém

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Ü L É S É R Ő L

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Ü L É S É R Ő L Füzesgyarmat Város Önkormányzat K é p v i s e lő- testülete 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. sz. (66) 491-058, 491-401, Fax: 491-361 E-mail: fgyphiv@globonet.hu -------------------------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

117-122, 135-159/2011. sz. határozat 13-14/2011. sz. rendelet

117-122, 135-159/2011. sz. határozat 13-14/2011. sz. rendelet Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 3-8/2011/JT. 117-122, 135-159/2011. sz. határozat 13-14/2011. sz. rendelet J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Siófok Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. március 6-án megtartott rendes üléséről Jelen vannak: Dr. Balázs Árpád polgármester Csorba Ottó, Gömbös Katalin,

Részletesebben

Nagyhegyes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015. február 25.

Nagyhegyes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015. február 25. Nagyhegyes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015. február 25. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Pult Név Voks Frakció 1. Bajusz Istvánné polgármester 1-2. Buczi Zoltán képviselő 1-3. Kissné Pusztai Ibolya

Részletesebben

259-260, Z-261-Z-262, 263-278/2010. sz. határozat 20/2010. sz. rendelet

259-260, Z-261-Z-262, 263-278/2010. sz. határozat 20/2010. sz. rendelet Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 2-39/2010/JT 259-260, Z-261-Z-262, 263-278/2010. sz. határozat 20/2010. sz. rendelet J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

2. sz. J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

2. sz. J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Ikt.szám: 589-2/2014. MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK PÉNZÜGYI ÉS GAZDASÁGFEJLESZTÉSI BIZOTTSÁGA 2014. február 24-én 18.00 órakor megtartott ülésének 2. sz. J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Varga Nelli

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Varga Nelli J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kalocsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 26-i üléséről Ülés helye: Városháza Díszterme Jelen vannak: Dr. Filvig Géza Loibl László Simon Zoltán Tihanyi

Részletesebben

Tanácskozási joggal jelen volt: Fedorné dr. Fráter Zsófia címzetes főjegyző, Brősztl Gyula a Városvédő és Szépítő Egyesület elnöke

Tanácskozási joggal jelen volt: Fedorné dr. Fráter Zsófia címzetes főjegyző, Brősztl Gyula a Városvédő és Szépítő Egyesület elnöke Sátoraljaújhelyi Város Önkormányzat Képviselő-testülete Szám: 8-2/2014. JEGYZŐKÖNYV Készült: Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete rendkívüli nyílt ülésén A Képviselő-testületi ülés ideje:

Részletesebben

A hivatal az átalakítás 2011. Napirenden az új önkormányzati törvénytervezet. huszonegyedik évfolyam, 210 211. szám ÖNKORMÁNYZATI FOLYÓIRAT

A hivatal az átalakítás 2011. Napirenden az új önkormányzati törvénytervezet. huszonegyedik évfolyam, 210 211. szám ÖNKORMÁNYZATI FOLYÓIRAT 2011. 10 11. szám huszonegyedik évfolyam, 210 211. szám ÖNKORMÁNYZATI FOLYÓIRAT www.onkorkep.hu www.onkornet.hu Napirenden az új önkormányzati törvénytervezet A hivatal az átalakítás alatt zavartalanul

Részletesebben

Garamszegi Sándor, Szilágyi Árpád képviselő. Varga Ernő jegyző Volcz Zoltánné irodavezető Kissné Páska Andrea mb. pü. irodavezető

Garamszegi Sándor, Szilágyi Árpád képviselő. Varga Ernő jegyző Volcz Zoltánné irodavezető Kissné Páska Andrea mb. pü. irodavezető J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének rendes testületi ülésén, 2007. január 22-én, Gyömrőn, a Szabadság tér 1. sz. alatti tanácskozó teremben. Jelen vannak: Gyenes

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2011. február 15-én (kedd) 17 órakor

M E G H Í V Ó. 2011. február 15-én (kedd) 17 órakor Albertirsa Város Polgármesterétől 2730 Albertirsa, Irsay K. u. 2. M E G H Í V Ó Albertirsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. február 15-én (kedd) 17 órakor tartja rendkívüli ülését, melyre ezúton

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 / 69 > J E G Y Z Ő K Ö N Y V Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete 2003. augusztus hó 27. napján, a városháza I. emeleti nagytanácskozó termében megtartott 12. üléséről. Jelen vannak: Dr. Buzás

Részletesebben

Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület. 2014. február 4-én megtartott nyílt ülésének. Jegyzőkönyve

Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület. 2014. február 4-én megtartott nyílt ülésének. Jegyzőkönyve 102-4/2014. Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület 2014. február 4-én megtartott nyílt ülésének Jegyzőkönyve Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2014. (II.4.) önkormányzati határozata

Részletesebben

Napirendi pontok tárgyalása

Napirendi pontok tárgyalása Rábakecöl Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 12/2012. szám JEGYZŐKÖNYV Készült: a 2012. november 30-án (pénteken) 17,00 órakor megtartott közmeghallgatásról. Az ülés helye: Soós Imre Kulturális

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült 2015. március 25-én 16 órakor a Jánossomorjai Közös Önkormányzati Hivatal hivatalos helyiségében megtartott képviselő-testületi ülésről. Jelen vannak: Jelenléti ív szerint

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Dömös Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2011. január 27-én megtartott munkaterv szerinti rendes üléséről

Jegyzőkönyv. Készült: Dömös Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2011. január 27-én megtartott munkaterv szerinti rendes üléséről Jegyzőkönyv Készült: 2011. január 27-én megtartott munkaterv szerinti rendes üléséről Jelen vannak: Novák Lajos polgármester Dr. Pálinkási Csaba Szilágyi Gábor Pálmai József Csonka József Pál Bartók László

Részletesebben

HAJDÚHADHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KONCEPCIÓJA. Általános gazdasági helyzet

HAJDÚHADHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KONCEPCIÓJA. Általános gazdasági helyzet HAJDÚHADHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KONCEPCIÓJA Tisztelt Képviselő Testület! Az államháztartásról szóló módosított 2011. évi CXCV. törvény 24. -ában foglaltak alapján Hajdúhadház Város

Részletesebben

J E GY Z Ő K Ö NY V E

J E GY Z Ő K Ö NY V E Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás 2011. április 20-án megtartott ülésének J E GY Z Ő K Ö NY V E - 1 - Az ülésről hangfelvétel készült! J e gy z ő k ö ny v Készült: a Zalaegerszeg és

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2005. ÁPRILIS 28-I ÜLÉSÉRE. dr. Kékes Ferenc, a közgyűlés elnöke

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2005. ÁPRILIS 28-I ÜLÉSÉRE. dr. Kékes Ferenc, a közgyűlés elnöke E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2005. ÁPRILIS 28-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 186-16/2005. MELLÉKLETEK: 27 DB TÁRGY: A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének /2005. ( ) Kgy. rendelete

Részletesebben