JEGYZŐKÖNYV. Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "JEGYZŐKÖNYV. Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke"

Átírás

1 JEGYZŐKÖNYV A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének december 7-én 9.00 órai kezdettel Veszprémben, a Megyeháza I. emeleti Szent István termében megtartott nyilvános üléséről. Jelen voltak:, a megyei közgyűlés elnöke Ács János Dr. Áldozó Tamás Baky György Bikádi László Károly Boros Dénes Farkas Béla Fülöp Zoltán Gaálné Vörösmarty Éva Galambos Szilvia Geipl Miklósné Hári Lenke Dr. Hermann István Horváth László Judi József Kovács József Dr. Kovács Zoltán Kovács Zoltán János Könnyid István Kropf Miklós Kuti Csaba Lévai József Máhl Ferenc Márton Szabolcs Dr. Németh Márta Pál Béla Pálfy Sándor Pandur Ferenc Papp Tamás Pintér Ferenc Polgárdy Imre Pusztai István Stolár Mihály Szedlák Attila Takács Szabolcs Talabér Márta Dr. Zongor Gábor képviselők Távolmaradásukat bejelentették: Bebesi István Leszkovszki Tibor

2 2 Trosits Bernadett képviselők Jelen voltak továbbá: Dr. Zsédenyi Imre megyei főjegyző Dr. Molnár Ibolya megyei aljegyző Dr. Rácz Jenő Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház-Rendelőintézet, Veszprém Madarász Lajos Veszprém Megyei Levéltár, Veszprém Bodor Imre Megyei Tüdőgyógyintézet, Farkasgyepű Kaiser Márta Alexandra Megyei Pedagógiai Intézet és Szakszolgálat, Veszprém Turi Sándor Öves József Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium, Fűzfőgyártelep Szőke Rozália Idősek Otthona, Peremartongyártelep Pócsik József Bartos Sándor Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola, Várpalota Takács Pál Acsády Ignác Szakképző Iskola és Kollégium, Pápa Horváth György Horváth és Társai Kft, Veszprém Szabó József Attila Reguly Antal Szakképző Iskola, Zirc Szabó József Pszichiátriai Betegek Otthona, Kamond Czuczor Sándor Magyar-Angol Tannyelvű Gimnázium Óvári István Idősek Otthona, Szőc Külső bizottsági tagok: Farnadi Gyula Trosits András Forintos Erzsébet, Horváth László, Sándor Tamás, Vörös Kálmán, Csajka Györgyné irodavezetők, Séllei István hivatalvezető-helyettes, Agg Zoltán és Veiland László hivatalvezetők, Krámli János, Koronczainé Mészáros Anett, testületi ügyek referensei Köszöntötte a testület ülésén megjelent képviselőket, a hivatal és az intézmények, továbbá a sajtó munkatársait, valamennyi megjelentet. A jelenléti ív alapján megállapította, hogy a 40 fő közgyűlési tag közül 36 fő jelen van, az ülés határozatképes. A képviselők közül távolmaradásukat bejelentették: Bebesi István, Leszkovszki Tibor és Trosits Bernadett képviselők. (Pandur Ferenc jelezte, hogy az ülésre kb. 1 órával később érkezik.) Bejelentette, hogy a Kulturális, Kisebbségi és Vallásügyi Bizottság 2 külső bizottsági tagja, Farnadi Gyula és Trosits András az október 26-ai ülésen nem tudtak részt venni, viszont képviselők jogállásáról szóló törvény alapján a bizottságokba megválasztott külső bizottsági tagoknak a közgyűlés ülésén esküt kell tenni.

3 3 Megállapította, hogy mindketten jelen vannak, így felkérte őket, hogy az eskütételhez fáradjanak a terem középső részére és ott előtte tegyék le az esküt, majd azt követően aláírásukkal igazolják az eskü letételét. Felkérte a jelenlévőket, hogy az eskü alatt szíveskedjenek felállni. Eskü (Az Eskü szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) Az ülés napirendjével kapcsolatban a következő bejelentéseket tette: - Dr. Kovács Zoltán két interpellációt nyújtott be a közgyűlés elnökéhez az Onkológiai Centrum létrehozásával, valamint a fiatalok egészségügyi szűrésére biztosított előirányzattal kapcsolatosan, melyeket a vegyes ügyekben a lejárt határidejű határozatokról szóló jelentés előtt javasolt megtárgyalni. - Bejelentette, hogy az Ügyrendi Bizottság december 6-i ülésén valamennyi napirendi tervezetet, valamint a benyújtott módosító indítványokat tárgyalásra alkalmasnak minősítette. Javasolta, hogy a meghívóban szereplő I/1. számú A Megyei Önkormányzatot képviselő tagok delegálása az intézményfenntartó társulási tanácsokba, az iskolaszékekbe, az érdekképviseleti fórumokba, az alapítványok kuratóriumaiba, valamint az EIP Kht-ba című előterjesztést az ülés végén a közmeghallgatást megelőzően tárgyalja meg a közgyűlés. Kérte, aki a javaslattal egyetért, igennel szavazzon. A megyei közgyűlés tagjai közül jelen volt 35 fő képviselő. Ezt követően a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 33 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal, 1 tartózkodás mellett támogatta a napirend módosítására vonatkozó javaslatot. Indítványozta, hogy a közgyűlés döntsön az ülés napirendjének elfogadásáról. A megyei közgyűlés tagjai közül jelen volt 36 fő képviselő. Ezt követően a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 35 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül meghozta az alábbi 132/2006. (XII. 7.) MÖK határozatot A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a december 7-ei ülésének napirendjét a következők szerint állapította meg: 1. Tájékoztató a Veszprém Megyei Önkormányzat évi költségvetésének I-III. negyedévi és az év végéig várható teljesítéséről Előadó:, a megyei közgyűlés elnöke

4 4 2. Veszprém Megyei Önkormányzat évi költségvetési koncepciója Előadó:, a megyei közgyűlés elnöke 3. A Veszprém Megyei Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2006. (II. 23.) rendeletének módosítása Előadó:, a megyei közgyűlés elnöke 4. A Veszprém Megyei Önkormányzat által fenntartott intézményekben alkalmazandó napi élelmezési nyersanyagköltségekről szóló rendelet megalkotása Előadó:, a megyei közgyűlés elnöke 5. A Veszprém Megyei Önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérletéről, valamint elidegenítéséről szóló 26/1993. (XII. 15.) rendelet módosítása Előadó: Gazdasági és Területrendezési Bizottság megbízásából: Ács János a bizottság elnöke 6. A kéményseprő-ipari közszolgáltatások kötelező igénybevételéről szóló, többször módosított 13/2001. (X. 1.) rendelet módosítása Előadó:, a megyei közgyűlés elnöke 7. A megyei önkormányzat fenntartásában lévő személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények térítési díjairól szóló 11/1997. (XI. 27.) rendelet módosítása Előadó:, a megyei közgyűlés elnöke 8. A Veszprém Megyei Illetékhivatal január 1-jei szervezeti változásával kapcsolatos intézkedések Előadó:, a megyei közgyűlés elnöke 9. Beszámoló a Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház Rendelőintézetben az önkormányzati biztos tevékenységéről Előadó:, a megyei közgyűlés elnöke Kató Gábor önkormányzati biztos 10. Létszámcsökkentés a Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház- Rendelőintézetben Előadó: Dr. Rácz Jenő főigazgató 11. A Veszprém megyében található önkormányzati fenntartású kórházak közös pályázata az egészségügyi ellátórendszer struktúrájának átalakítására Előadó: Dr. Rácz Jenő főigazgató 12. Hitelfelvétel a Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház Rendelőintézet adósságállományának kezelésére Előadó:, a megyei közgyűlés elnöke 13. A Veszprém Megyei Önkormányzat évi ellenőrzési terve Előadó:, a megyei közgyűlés elnöke

5 5 14. Beszámoló a megyei önkormányzat által alapított közalapítványok évi tevékenységéről Előadó:, a megyei közgyűlés elnöke a közalapítványok, és alapítvány kuratóriumi elnökei 15. A köztisztviselői teljesítménykövetelmények alapját képező évi célok meghatározása Előadó:, a megyei közgyűlés elnöke 16. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése I. félévi munkatervének megállapítása Előadó:, a megyei közgyűlés elnöke 17. Döntés az önkormányzati fejlesztési célú, európai uniós pályázatok előkészítésének támogatására érkezett pályázatról Előadó: Gazdasági és Területrendezési Bizottság megbízásából: Ács János a bizottság elnöke 18. Döntés alapítványok támogatásáról Előadó:, a megyei közgyűlés elnöke 19. Interpelláció 20. Jelentés a lejárt határidejű határozatokról (I.), a bizottsági döntésekről (II.) a közgyűlés elnökének átruházott hatáskörben hozott döntéséről (III.) Előadó:, a megyei közgyűlés elnöke 21. Tájékoztató az elmúlt időszak legfontosabb eseményeiről (2006. október november 20.) Előadó:, a megyei közgyűlés elnöke 22. A Megyei Önkormányzatot képviselő tagok delegálása az intézményfenntartó társulási tanácsokba, az iskolaszékekbe, az érdekképviseleti fórumokba, az alapítványok kuratóriumaiba, valamint az EIP Kht-ba Előadó:, a megyei közgyűlés elnöke 23. Közmeghallgatás Határidő: Felelős: azonnal, a megyei közgyűlés elnöke Bejelentette, hogy az ülés megkezdése előtt a képviselők megkapták, illetve kiosztásra kerültek a következő anyagok: - A Megyei Önkormányzatot képviselő tagok delegálása az intézményfenntartó társulási tanácsokba, az iskolaszékekbe, az érdekképviseleti fórumokba, az alapítványok kuratóriumaiba, valamint az EIP Kht-ba c. előterjesztés - Módosító indítványok - Ajánlat kedvező MÖOSZ-tarifacsomag vásárlásra

6 6 - Darcsi István: Gyöngyszem a páston című könyve - A Régió Régia évi 11. száma - A Megyeházi Tudósítások decemberi száma - A Comitatus évi 10. száma NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA 1. Tájékoztató a Veszprém Megyei Önkormányzat évi költségvetésének I-III. negyedévi és az év végéig várható teljesítéséről Megadta a szót a Gazdasági és Területrendezési, a Szociális és Gyermekvédelmi, az Oktatási, Ifjúsági és Sport, a Pénzügyi és Ellenőrzési, valamint az Egészségügyi Bizottságok elnökeinek a bizottsági vélemény ismertetésére. Ács János Bejelentette, hogy az előterjesztést megtárgyalta a Gazdasági és Területrendezési Bizottság december 4-ei ülésén. A bizottság az előterjesztést 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadásra javasolta a közgyűlés részére. Dr. Németh Márta Bejelentette, hogy az előterjesztést megtárgyalta a Szociális és Gyermekvédelmi Bizottság december 4-ei ülésén. A bizottság az előterjesztést 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadásra javasolta a közgyűlés részére. Stolár Mihály Bejelentette, hogy az előterjesztést megtárgyalta az Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottság december 5-ei ülésén. A bizottság az előterjesztést 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadásra javasolta a közgyűlés részére. Pusztai István Bejelentette, hogy az előterjesztést megtárgyalta a Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság december 6-ai ülésén. A bizottság az előterjesztést 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 2 tartózkodás mellett elfogadásra javasolta a közgyűlés részére. Dr. Kovács Zoltán Bejelentette, hogy az előterjesztést megtárgyalta az Egészségügyi Bizottság december 6-ai ülésén. A bizottság az előterjesztést 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadásra javasolta a közgyűlés részére. Kérdés nem hangzott el. Hozzászólások Kovács Zoltán János Elmondta, hogy a beszámoló lényegében az időarányos bevételi-kiadási teljesítéseket tartalmazza. Kiderül belőle, hogy néhány intézmény időarányost kicsit meghaladó felhasználásainak kivételével az intézményrendszer működésében nem keletkeztek zavarok.

7 7 Kiemelte, hogy a főszámok alapján várhatóan 19,7 milliárd forintos működési költséggel szemben mintegy 2,6 millió forintos felhalmozási költség jelenik meg. Megítélése szerint az idén egy jó tendencia indult el, a Balatontourist-os pénzek részleges felhasználásának köszönhetően. A felhalmozási kiadások növekedésének következtében elsősorban az intézményrendszerben a színvonal növekszik, mely reményei szerint a következő években is példamutató folyamattá válik. Felhívta a figyelmet, hogy a költségvetés tervezésekor jelentős hitelfelvétellel számoltak, annak ellenére, hogy az ingatlan értékesítések nem olyan mértékben teljesültek, mint ahogy tervezték, hitelfelvételre nem került sor, és vélhetően az év hátralévő időszakában nem is fog. Megítélése szerint olyan szempontból a helyzet megnyugtató, hogy az intézmények biztonságos működése biztosítva volt. Dr. Áldozó Tamás Nem értett egyet az elhangzott véleménnyel, ugyanis aki ismeri az önkormányzatok költségvetését és ciklikusságát, az jól tudja, hogy mindig a választási, illetve azt megelőző években szokott megnőni a költségvetésen belül a felhalmozásra fordítható pénzösszegek aránya, és a megyei önkormányzatnál is ez történt. Emlékeztetett a évi költségvetéssel kapcsolatos vitákra, amikor számos módosító indítványt tettek, éppen az intézményhálózat működőképességének javítása érdekében. Ezeket az indítványokat az akkori többség elutasította, majd később saját módosító indítványaként visszahozta. Ezek forrása a legtöbb esetben a Balatontourist értékesítéséből befolyt pénzösszeg volt, így abból festésre, fehérnemű vásárlásra, és olyan kiadásokra került sor, amelyeket nem feltétlenül ebből kellett volna fedezni. Utalt arra, hogy a évi vita során többször hangsúlyozták, hogy a évi költségvetés tervezésénél tekintsék úgy, mintha a Balatontourist eladásából a közgyűlésnek nem is lenne forrása. Megítélése szerint a költségvetés viszonylagos stabilitását az okozza, hogy a Balatontouristos bevételt működésre költötték. Az intézményrendszer működésében meglátásuk szerint a következő félév olyan nehézségeket fok okozni, amely során feltétlenül a fenntartó beavatkozását fogják igényelni. Többek között a közüzemi díjak, valamint az ÁFA emelése előre nem tervezett kiadásokat fognak jelenteni valamennyi intézmény számára. A beruházások terén a dákai intézménynél a címzett támogatással megkezdett beruházás során felmerülő komoly problémákat emelte ki. Kétségessé teszi bizonyos részhatáridők teljesítését a kivitelező óriási lemaradása. Felhívta a figyelmet, hogy a kiadások időarányosan teljesültek, az azt jelenti, hogy a megyei közgyűlés vezetése mandátumának lejártát követően is bizonyos pénzek elköltésén igyekezett. Jelezte, hogy erre a kérdésre majd egy interpelláció keretében kíván visszatérni. Komoly veszélyt jelent továbbá az Onkológiai Centrum beruházása tekintetében eddig megtörtént számos esemény. Annak érdekében, hogy a megyének aránytalan kötelezettséget ne kelljen vállalni, még bizonyos eljárások lefolytatására lesz szükség. A költségvetés stabilitásához járult hozzá az is, hogy az illeték bevételek a másik oldal számára váratlanul felül teljesültek, amely megítélése szerint az alultervezés következménye. Véleménye szerint az igazi mérleg megvonására akkor lesz lehetőség, ha az utolsó negyedév tényszámai is ismertté válnak. Dr. Kovács Zoltán Örömmel nyugtázta, hogy Kovács Zoltán János saját munkájukat is némi kritikával illette. Kiegészítette dr. Áldozó Tamás által elmondottakat azzal, hogy az általuk megfogalmazott megjegyzések, amelyek az idei költségvetésbe nem kerültek be, most visszaköszönnek. Példaként említette az ingatlanértékesítési bevételek elmaradását, amit már a tervezéskor

8 8 jeleztek. A beruházások elmaradásával kapcsolatban kiemelte a dákai beruházás hihetetlen mértékű lemaradását, melyet már félévkor észre kellett volna venni, nem pedig a 3. negyedévben, vagy azt követően. Konklúzióként levonható viszont, hogy az intézmények utolsó negyedévi pénzellátása nem kerül veszélybe, annak ellenére, hogy nemrég kiderült, volt néhány olyan pénzügyi döntés, amely nehézzé tette a 2. félévi teljesítést. Jelezte, hogy a beszámolót elfogadják, de felhívta a figyelmet, hogy az előző közgyűlés olyan forrásokat használt fel működésre, ami nem lett volna indokolt, amennyiben egy-két évvel ezelőtt elkezdett volna racionálisabban gondolkozni az intézmények működtetése terén. Utalt a következő napirendre, melyben tárgyalni fogják, hogy közel 1 milliárd forinttal kevesebb forrásból kell gazdálkodni, mint amennyivel az előző közgyűlés tervezhetett. Véleménye szerint a működés biztonságának alapjait már korábban is le lehetett volna rakni, hiszen látható volt, hogy az önkormányzatok folyamatosan egyre nehezebb helyzetbe kerülnek. Indítványozta, hogy a közgyűlés döntsön az előterjesztés elfogadásáról. A megyei közgyűlés tagjai közül jelen volt 34 fő képviselő. Ezt követően a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 33 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül meghozta az alábbi 133/2006. (XII. 7.) MÖK határozatot 1.) A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a évi költségvetés I-III. negyedévi és az év végéig várható teljesítéséről szóló tájékoztatót elfogadja. 2.) A Veszprém Megyei Önkormányzat a megyei fenntartású intézmények működőképességének a megőrzése érdekében felhívja a megyei közgyűlés elnökét, hogy évben azon intézmények részére, amelyeknél a költségvetés a tervezett bevételek elmaradása vagy indokolt kiadások miatt nem nyújt fedezetet a számlák kifizetésére, az összeg erejéig tegyen javaslatot a megyei közgyűlésnek a megelőlegezésre, amelyet a évi költségvetés vagy a évi pénzmaradvány terhére lehet elszámolni. Határidő: április 30. Felelős:, a megyei közgyűlés elnöke 3.) A megyei főjegyző folyamatosan kísérje figyelemmel a megyei intézmények költségvetésének alakulását, a költségvetési folyamatokat és a pénzellátás helyzetét. Az átmeneti finanszírozást kérő intézményeknél rendeljen el célvizsgálatot. Határidő: december 31. Felelős: Dr. Zsédenyi Imre megyei főjegyző 4.) A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése felhívja a megyei intézmények igazgatóinak figyelmét, hogy az általuk irányított intézmények gazdálkodásában szigorú takarékosságot érvényesítsenek. Költségvetési gazdálkodásukat a jóváhagyott költségvetés alapján szervezzék, a kiemelt előirányzatokat tartsák be, és az

9 9 államháztartás működési rendjét szabályozó jogszabályokat következetesen alkalmazzák. Határidő: azonnal Felelős: megyei intézmények igazgatói 2. Veszprém Megyei Önkormányzat évi költségvetési koncepciója Bejelentette, hogy az előterjesztést, illetve a határozati javaslatot az alábbiakkal kívánja kiegészíteni: - A 7. Kitekintés a évekre címszó alatt szereplő harmadik mondatot elírás miatt a következők szerint pontosította: A bruttó hazai termék növekedése a évinek a felére csökken A határozati javaslat 1. pontjában a 4. francia bekezdés utolsó mondata a következők szerint módosul: Új felvételhez a közgyűlés elnökével előzetes egyeztetés szükséges. Megadta a szót a Gazdasági és Területrendezési, a Szociális és Gyermekvédelmi, a Kulturális, Kisebbségi és Vallásügyi, a Nemzetközi Kapcsolatok és Turizmus, az Oktatási, Ifjúsági és Sport, a Pénzügyi és Ellenőrzési, valamint az Egészségügyi Bizottságok elnökeinek a bizottsági vélemény ismertetésére. Ács János Bejelentette, hogy az előterjesztést megtárgyalta a Gazdasági és Területrendezési Bizottság december 4-ei ülésén. A bizottság az előterjesztést 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodás mellett elfogadásra javasolta a közgyűlés részére. Dr. Németh Márta Bejelentette, hogy az előterjesztést megtárgyalta a Szociális és Gyermekvédelmi Bizottság december 4-ei ülésén. A bizottság az előterjesztést 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadásra javasolta a közgyűlés részére. Dr. Hermann István Bejelentette, hogy az előterjesztést megtárgyalta a Kulturális, Kisebbségi és Vallásügyi Bizottság december 5-ei ülésén. A bizottság az előterjesztést 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadásra javasolta a közgyűlés részére azzal a kiegészítéssel, hogy a hivatal a mosoda végleges megszüntetése előtt vizsgálja meg a kórház mosodája gazdaságos működtetésének lehetőségét. Horváth László Bejelentette, hogy az előterjesztést megtárgyalta a Nemzetközi Kapcsolatok és Turizmus Bizottsága december 5-ei ülésén. A bizottság az előterjesztést 2 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 3 tartózkodás mellett nem javasolta elfogadásra javasolta a közgyűlés részére. Stolár Mihály Bejelentette, hogy az előterjesztést megtárgyalta az Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottság december 5-ei ülésén. A bizottság az előterjesztést 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 4 tartózkodás mellett elfogadásra javasolta a közgyűlés részére.

10 10 A bizottság 4 igen szavazattal, 5 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül nem támogatta a határozati javaslat 5. pontjára vonatkozó módosító indítványt, a kisebbségi vélemény ismertetésére felkérte a kisebbségi álláspont megfogalmazói által megbízott Geipl Miklósnét, a bizottság alelnökét. Geipl Miklósné Elmondta, hogy a módosító javaslat arra irányult, hogy egyetértenek a feladatok áttekintésével, a szükséges racionalizálások elvégzésével, azzal viszont nem, hogy célként a létszámcsökkentés fogalmazódjon meg. Véleményük szerint a feladatfinanszírozás az oktatási intézmények területén közel olyan helyzetet teremtett, amely a as tanévben bevezetendő finanszírozás alapjául szolgálhat. Így a tanulólétszám csökkenésétől eltérően nagy létszámcsökkentésre nem lesz szükség. Pusztai István Bejelentette, hogy az előterjesztést megtárgyalta a Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság december 6-ai ülésén. A bizottság az előterjesztést 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 2 tartózkodás mellett elfogadásra javasolta a közgyűlés részére. Dr. Kovács Zoltán Bejelentette, hogy az előterjesztést megtárgyalta az Egészségügyi Bizottság december 6-ai ülésén. A bizottság az előterjesztést 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadásra javasolta a közgyűlés részére. Kérdés nem hangzott el. Hozzászólások Galambos Szilvia Reagált Geipl Miklósné által elhangzott kisebbségi véleményre, mely szerinte rossz helyen hangzott el. Hangsúlyozta, ezért a koncepcióért a megyei közgyűlést ilyen helyzetbe hozó döntéshozók a felelősek. Amikor a jövő évben 800 millió forint elvonás várható a megyei közgyűléstől, majd 2007 szeptemberétől az oktatási normatívák csökkenésével még további 100 millió forint elvonásra lehet számítani, mely összességében közel 1 milliárd forintot tesz ki, ilyen helyzetben a közgyűlés kénytelen a koncepcióban fájdalmas lépéseket megfogalmazni. Pusztai István Kiemelte a közgyűlésnek azt a feladatát, hogy a rendelkezésre álló keretek között találjon megoldást a feladatok ellátására. A feltételek befolyásolására irányuló vitákat pedig nem itt kell lefolytatni. A költségvetési koncepció során valóban nem volt könnyű helyzetben sem a hivatal, sem az önkormányzat vezetése, mivel szűkebb pénzügyi feltételek és keretek között kel a feladatellátás koncepcióját megalkotni. Támogatásukról biztosította a koncepcióban megfogalmazott pozitív elemeket, melyből kiemelte, hogy a szociális intézmények fejlesztése kapjon kiemelt szerepet. Támogatják továbbá a kincstári rendszerbe történő áttérést, a feladatellátás igényére a gazdasági társasággá való átalakításra vonatkozó felvetéseket. A felsoroltakat véleménye szerint nem feltétlen a forrás csökkenés miatt, hanem a közpénzekkel való racionális és hatékony gazdálkodás miatt kell meglépni. Ugyanakkor a mai közgyűlési anyagokra elmondható, hogy az igazság néhány pillanatát tartalmazzák. Ezek szerint a Fidesz-KDNP oldal is el tudja képzelni, hogy intézmény összevonásokat kell végrehajtani. Emlékei szerint a

11 11 gyermekvédelmi igazgatóságok összevonásakor teljesen más álláspontot képviseltek. Úgy látszik, lehet racionálisabb létszámgazdálkodást alkalmazni. Feltette a kérdést, hogy most miért nem fáj a hiányzó szociális foglalkoztatottak létszáma néhány képviselőnek, mint ahogy az az elmúlt négy évben fájt. Most nem vall szociális demagógiára a térítési díjemelés támadása, kritizálása? Megítélése szerint ha már az előző ciklusban születtek volna meg ezek a felismerések, valószínűleg együttműködőbb lett volna a két oldal viszonya. Hangsúlyozta, hogy az ésszerű, racionális javaslatokat támogatni fogják a következő időszakban. Felhívta a figyelmet, hogy a koncepcióban előfordulnak zavarok. Nehéz mit kezdeni azzal a fogalommal, amelyik a felvállalt feladatok struktúrájával foglalkozik. A kötelező feladatok tekintetében nincs meg az a lehetőség az önkormányzatnak, hogy szelektáljon és a felvállalt feladatok között rangsoroljon, viszont arra van lehetősége, hogy az ellátás módját szabályozza. Ez a fogalomzavar végighúzódik az anyagon. Jelezte mivel a hozzászólásra rendelkezésre álló idő lejárt folytatja hozzászólását az SZMSZ-ben a képviselőcsoport vezetője részére biztosított hozzászólási idő terhére. A hiány eltüntetésének módja nagyon általános, ködösen megfogalmazott, pillanatnyilag nem számszerűsíthető. Összevetve a határozati javaslatban levő időpontokkal és a munkatervvel, számára nehezen képzelhető el, hogy a költségvetés benyújtásához olyan számszerűsített ügyek lesznek, amelyek a költségvetési hiány eltüntetését biztosítani fogják. Hiányolta a vagyonhasznosítási koncepciót, véleményük szerint ez is bizonytalansági pontot eredményez. Aggályosnak tartják a létszámgazdálkodásra vonatkozó határozati javaslatot, jogilag, szakmailag és politikailag egyaránt, annak ellenére, hogy a közgyűlés elnöke bejelentett módosításával korrigálta azt. Hangsúlyozta, hogy a létszámgazdálkodás korlátja az engedélyezett létszám. A létszámgazdálkodást az engedélyezett létszámon keresztül kell befolyásolni. Világos üzeneteket kell az intézményeknek küldeni, hogy sor kerül racionalizálásra a kincstári rendezés és egyéb okok miatt. Ebből az intézményvezetők tudni fogják, hogy a megüresedő, illetve a pótolható státuszokat nem töltik be. A társulások által elvállalt feladatokkal kapcsolatban felhívta a figyelmet arra, hogy az a megyei önkormányzat számára feladatcsökkentést, tehát tehermentesítést is jelent. Aggályosnak tartotta az anyag azon megállapítását ami egyébként szükséges amely intenzív együttműködésről tesz említést a megyei önkormányzat és a megyei jogú város között. Amennyiben azt veszi figyelembe, hogy a kórház gép-műszer beszerzésnél csak 24 millió forinttal tervez a koncepció, ez vagy azt jelenti, hogy a megyei önkormányzat vezetése jelentősen csökkenteni akarja az erre szánt összeget ami egyébként nem több, mint a korábbi években vagy pedig fennáll annak veszélye, hogy az intenzív együttműködésből intenzív erőlködés lesz. Pandur Ferenc 9.48-kor megérkezett az ülésre. Felhívta a frakcióvezetők figyelmét, hogy az SZMSZ szerint a vita megkezdése előtt a bizottsági elnökökkel egyidőben ismertethetik a frakciók álláspontját. Ezt jelezni kell a vita megkezdése előtt, mert a vitában csak mint képviselők szólalhatnak meg. Horváth László 9.50-kor távozott az ülésről.

12 12 Stolár Mihály Elmondta, a költségvetési koncepció azt tükrözi, hogy az intézményeknek olyan feltételek között kell működniük, amire az elmúlt években nem nagyon volt példa. Utalt a választások előtti dübörgő gazdaságra vonatkozó és a választások utáni másfél évig nem csináltunk semmit kijelentésekre. Ugyanakkor most számonkérik a jobboldaltól, hogy miért ilyen előterjesztés készült. Véleménye szerint azért mert a feltételekhez kell igazítani a körülményeket. A közoktatásra vonatkozó garanciális elemeket kiemelték, így a normatíva kiszámítható növekedése megszűnt. A pedagógusok óraszámának 20 %-kal való növelése következtében kialakult krízishelyzetet is kezelni kell. Számolni kell, hogy a 20 % óraemelés milyen anyagi és személyi vonzattal jár, mert különben mit mondanak azoknak, akiket el kell bocsátani? Azért kell a tervezésben szerepeltetni, hogy az oktatás minőségének színvonala egész évben biztosítható legyen. Megítélése szerint a közüzemi díjak drasztikus mértékű emelkedése melyeket nem a megyei önkormányzat határoz meg valamint az 1 milliárd forinttal alacsonyabb támogatás miatt az oktatás színvonalát fenntartani őrületesen nehéz lesz. Ezért nem ért egyet a kisebbségi vélemény megfogalmazójával, miért nehezményezik azt, hogy előrelátható módon kíván a többségi oldal tervezni. Pusztai István hozzászólásának 1. felét korrektnek minősítette, hiszen elfogadta, hogy ilyen feltételek mellett egy ilyen kemény koncepciót kell megfogalmazni. Kérte az előterjesztés támogatását, mert megítélése szerint az intézmények gazdálkodása az oktatás minőségének színvonala ezzel a koncepcióval biztosítható. Talabér Márta Emlékeztetett a 2002-es MSZP-s kampányra, miszerint jóléti rendszerváltást kell megvalósítani, mert ugyan nagyon jó volt az addigi gazdaságpolitika, de nem adott oda a Fidesz az embereknek annyit, mint amennyit adhatott volna. Az elmúlt 4 év szocialista kormányzása gyakorlatilag mindent visszavett, illetve vissza fog venni, amit a polgári kormány adott. Leszögezte, hogy a koncepcióban megfogalmazottak annak következményei, hogy az Országgyűlés elé beterjesztett költségvetési koncepcióban Veszprém megyét mintegy - 1 milliárd forint érinti a jövő évben. Nem esik jól senkinek, hogy esetleg intézményeket kell összevonni, ha létszámot kell csökkenteni, és továbbra is fáj, hogy a szakmai létszámhiány megmarad. A 4 %-os térítési díjemeléssel kapcsolatban elmondta, hogy a szociális szférában ennél jóval magasabb emelések voltak a korábbi időszakban. Megjegyezte, hogy a bizottsági ülésen MSZP-s bizottsági tag volt az, aki a 4 %-os mértéknél magasabb díjemelést javasolt. Kuti Csaba Felhívta a közgyűlés elnökének figyelmét arra a mondatra, hogy az önként vállalt feladatokra fordított pénzt csökkenteni kell. Megítélése szerint megfogalmazás ily módon rendkívül veszélyes, mert belefér egy nagyon nagymértékű csökkentés is. Kérte, hogy személyesen vigyázzon arra, hogy az a csökkenés minél kisebb legyen, mert akkor talán az elmúlt másfél évtized szellemi és kulturális értékeire vonatkozó vívmányait sikerül fenntartani, amellyel mindig jelentősen meghaladta a megye az országos átlagot. Geipl Miklósné Elmondta, hogy a évi költségvetési koncepció erőteljes, markáns gazdasági szemlélettel készült, éppen ezért felhívta a figyelmet arra, hogy a kijelölt célok között a hiány eltüntetésének 3 módját veti fel az anyag. Véleménye szerint van még egy koncepcionálisan felvethető 4. mód is, nevezetesen a dologi költségek csökkentésére alkalmas energetikai beruházásokat hozta fel példának. A határozati javaslatban a szociális intézmények

13 13 tekintetében ez már megfogalmazódott, melyet hiányolt a közoktatási intézmények esetében. Kérte, hogy a szociális területen megfogalmazottakat értsék a következő évben a közoktatási intézmények ilyen típusú fejlesztésére is. Előkészítését a hivatal már elvégezte, az intézményekben a racionalizálás alapjainak kidolgozása megtörtént. Megítélése szerint tekintettel a tervezett közel 180 millió forintos intézményi beruházásokra az általa említett célokat is tartalmazza, ha mégsem, abban az esetben kérte azok szerepeltetését. Meggyőződése szerint a következő időszakban a fejlesztések egyik legfontosabb forrása az Európai Uniós pályázati lehetőségek kihasználása. Bár az anyag említést tesz róla, de megítélése szerint nem kellő mélységben foglalkozik vele. Azzal, hogy a megyei önkormányzat létrehozta a Pályázati Önerő Kiegészítő Keretet, és működteti az egységes pályázati keretet, nagyon jó úton jár, a hagyományokat tartva, de mégsem tesz meg eleget ahhoz, hogy az intézmények ki tudják használni mindazt a lehetőséget, ami 2007-ben rendelkezésre áll. Szerinte az intézmények nincsenek kellőképpen felkészítve, ha más nem, külső szakemberek igénybevételével kellene megoldani, ami mindig sok pénzbe kerül. Pálfy Sándor Örömmel nyugtázta, hogy Pusztai István hozzászólása azt sugallta, hogy a jövőben számos kérdésben egyet tudnak érteni. Leszögezte, hogy a tények nagyon makacs dolgok, a számok viszont még makacsabbak. Utalt az anyagban is szereplő normatív állami támogatások terén várható elvonásokra, amely várhatóan 819 millió forintos hiányt fog eredményezni. Ahhoz, hogy a megyei önkormányzat talpon tudjon maradni, arra van szükség, hogy tudjon együtt és jól gondolkozni. Számára azért nem érthető és megdöbbentő a közelmúlt kormányzati magatartása, mely a megyéket úgy kezeli, mintha már nem is léteznének. Sokan nem is gondolják végig, hogy ma a megyék nélkül nem lenne oktatás, egészségügy, szociális ellátás, és kulturális tevékenység. E feladatok ellátása amíg nincs jobb megoldás a megye kötelezettsége, mely csak úgy működik, ha pénzt rendelnek hozzá. Hangsúlyozta, hogy ma a megye a legnagyobb foglalkoztató, és ebből adódóan a legnagyobb pénzköltő. Ezért rendkívül fontosnak ítélte meg, hogy a megye és a megye polgárai közötti kapcsolatok jól működjenek. Ezért hallotta örömmel, hogy a szocialista frakció támogatásáról biztosította a többségi oldalt és a kényszerintézkedések végrehajtásában partnerséget ajánlott fel. Geipl Miklósné észrevételére úgy reagált, hogy az általa felvetetteken már dolgoznak. Hangsúlyozta, a Fidesz Polgári Szövetség abszolút elkötelezett a humán erőforrással való gazdálkodás tekintetében. Az esetleges, de el nem kerülhető munkahely-megszűntetést, mint legutolsó eszközt próbálják pénzmegtakarítás érdekében alkalmazni. A megyei önkormányzat és a megyei jogú város kapcsolatát próbálják optimálissá tenni, példaként említette az energiaracionalizálás terén az olyan közös vásárlási lehetőségekre való kezdeményezést, amelyek jelentős költségcsökkentést okoznának. Hangsúlyozta, hogy a megye jelenlegi vezetése és frakciójuk maximálisan elkötelezett abban, hogy ebben az abszolút lehetetlen állapotban, amiben rendkívül nehéz gazdálkodni az utolsó kényszereszköz legyen az, hogy embereket a munkájuktól megfosszanak. Dr. Hermann István Véleménye szerint a kultúra támogatását továbbra is folytatni kell, mert jelentős értékeket képvisel. Fontosnak ítélte meg a megye-város jó együttműködését, különös tekintettel a kulturális intézmények fenntartására. Kifogásolta a koncepcióban több helyen szereplő méretgazdaságosság kifejezés nyelvészeti és értelmezési szempontból egyaránt. Megítélése szerint a méret kialakításánál a szükségletekből, lehetőségekből együttesen kell kiindulni és az optimális mértéket kell

14 14 megkeresni. Azért sem tartja célszerűnek a kifejezés használatát, mert eleve magában hordozza annak lehetőségét, hogy a gazdaságosság határozza meg a méretet. Szedlák Attila A hiány számszerűsítésére vonatkozóan elmondta, hogy számára a Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság ülésén elhangzott 986 millió forint kissé drasztikus és szomorú volt. A koncepcióban számára egyetlen zavaró tényező szerepel, nevezetesen a 38/2006. (IV. 20.) MÖK határozat, melynek értelmében az 1 milliárd forintos Balatontourist-os jövő évi pénz 80 %-át már 2006-ban lekötötték. A kisebbségi véleményre reagálva elmondta, hogy Geipl Miklósné által elfogadott 4. pont, illetve az 5. pontban elfogadott rész egyaránt kihat a mondatrész elhagyása ellenére a létszámcsökkentésre. Ács János Felhívta a figyelmet tekintettel arra, a testületben sok települési polgármester és önkormányzati képviselő van számukra közismert, hogy egy koncepció megtervezése és megalkotása nem egyszerű dolog, főleg amikor jelentős hiány áll fenn. Véleménye szerint a hiány forrását nem minden esetben itt a megyegyűlésben kell keresni. A koncepció megpróbálta megragadni azokat a bevételi és kiadási lehetőségeket a viszonylag kevés, kormányzat által beterjesztett költségvetésről szóló információhoz képest amelyekkel majd a évi költségvetést biztonsággal el tudja készíteni. A pályázatokkal kapcsolatban reagált Geipl Miklósné hozzászólására, hogy nemcsak szőrmentén érintve lennének pályázatok, ha megfontoltabb, meggondoltabb és előre jobban ismertetett kormányzati elképzelések lennének. Utalt a rádióban elhangzott nemzeti fejlesztésekért felelős elsőszámú vezető nyilatkozatára, melyben csak 4-5 elképzelést jelölt meg irányvonalként. Megítélése szerint ismeretek hiányában egyelőre az önkormányzatok, így a megyei önkormányzat sem tud ennél konkrétabban mit kezdeni a pályázatok kezelésével. Meggyőződése, hogy a megyegyűlés mindkét oldalán ülők egyaránt azon pályázatok benyújtása érdekében dolgoznak, amelyekkel bevételt, illetve fejlesztéseket próbálnak elérni. Pusztai István Rámutatott, hogy a két alelnök hozzászólásából kétféle megközelítést, kétféle koncepciót hallott ki. Az egyik hozzáállás alapján együtt tudnak működni, viszont nem fognak tudni együttműködni azon az alapon, amely számonkérésből, a Gyurcsány-kormány mindent visszavett demagógiából indul ki. Ezt elvi-politikai álláspontként rögzítette. Kérte, hogy a Balatontourist-os pénz elköltését először önmaguk között tisztázzák. Ellentmondásosnak tartja azt a kijelentést, hogy a jövő évi turisztos bevételt az előző vezetés elköltötte, miközben az anyagban meg az szerepel, hogy 1,3 milliárd forint le van kötve. Reményét fejezte ki, hogy ez az aggodalom elvezet oda is, hogy a szociális és gyermekvédelmi intézmények tárgyi eszközeire fordítandó 20 millió forintot visszavonják és más forrásra fogják költeni. Dr. Áldozó Tamás Emlékeztetett arra, hogy a Fidesz-kormány rendszeresen tervezett pénzösszeget az országimázsra, de jóval kisebb összeget, mint a jelenlegi kormány. Utalt Keller László számításaira, ami azt tartalmazta, hogy abból az összegből hetente mennyi lélegeztető készüléket lehetne vásárolni különböző intézmények számára. Jelezte, amennyiben Keller László érvelését akkor elfogadta a baloldal, akkor most az övét is el kell fogadni, bár szerinte ez éppoly érvénytelen, mint ahogy az is az volt. Elmondta, hogy a jelenlegi kormány 20

15 15 milliárd forintot kíván költeni kormánypropagandára, mely kb. annyi, mint amit az összes megyei közgyűléstől megvon. Éppen ezért, ha valaki a létszámleépítésbe bele fog esni, annak azt lehet mondani, hogy az ő munkájára azért nincs szükség, mert ebből a pénzből éppen a Financial Times-ban jelenik meg Kóka János aktuális böszmesége a robogó magyar gazdaságról és arról, hogy bennünket irigyel egész Európa. A létszámleépítés célként való megjelölésénél emlékeztetett arra, hogy mintha a kormányprogram hasonló célokat fogalmazna meg a közszolgálat területén. Ha a kormányprogram és az ország működését meghatározó költségvetés egész rendszere erre a logikára épül, akkor megkérdezte, hogy másfajta logikát ennek valamelyik alrendszere képes lenne-e elviselni. A megyei önkormányzat által fenntartott intézményhálózat megítélése szerint korántsem esett át olyan racionalizáláson, újraszervezésen, mint bármely Veszprém megyében található város által fenntartott helyi intézményhálózat. Leszámítva a Pusztai István által említett gyermekvédelmi igazgatóságok esetét. Nem emlékszik olyan esetre, hogy a megyei intézményhálózatban a feladatellátási struktúra átgondolásra került volna. Célszerűnek tartaná koncepcionálisan megvizsgálni a következő hét évre vonatkozóan, hogy Veszprémnek, mint régiós társközpontnak aki a megyei intézmények sokaságát tartja fenn (utalt a megyei könyvtárra és különböző művelődési intézményekre) milyen kapcsolódási pontjai lehetnének, illetve, hogy a társközponti státuszból hogyan tudna profitálni a város, a szűkebb és tágabb környék egyaránt. A cél ez lenne, melyet a megyei közgyűlés nélkül nehéz lenne megvalósítani. Pusztai István felvetéseire reagálva elmondta, hogy az önként vállalt feladatokat felvállalt feladatnak, míg a törvény által kötelezően megyei önkormányzatra osztott feladatokat kötelező feladatnak tekinti. Egyetértett azzal a megállapítással, demagógia az, hogy a Gyurcsány-kormány mindent visszavett, amit korábban is adott, mert ez így nem igaz. Szerinte ugyanis jóval többet vett vissza, mint amennyit adott. Kovács Zoltán János Elmondta a vitában elhangzottakat is figyelembe véve hogy a koncepció jó irányba mutat. Megkerülhetetlen irány, hogy a jövő évtől kezdve a megyei önkormányzatnak és intézményeinek jóval költséghatékonyabban és költségtakarékosabban kell működni. De nemcsak az a lényeg, hogy a cél, az irány jól van-e megjelölve, hanem a módszerek, eszközök konkrét feladathoz való hozzárendelése hogyan történik. Felhívta a figyelmet, hogy a költségvetés készítése során ahol lehet, ott költségtakarékos működtetést kell biztosítani, kivételt képeznek ez alól az olyan területek, ahol az ellátás színvonalából nem lehet engedni. Megítélése szerint a jelenleg látható bevétel és kiadás közötti eltérés mértéke miatt nem kell tragédiát csinálni, annak ellenére, hogy elég komoly szám szerepel erre vonatkozóan az előterjesztésben. Utalt a évi költségvetési koncepcióra, akkor is úgy indult a költségvetés készítése, hogy közel 600 millió forintos eltérés volt a bevételek és kiadások között. Hitelbeállítással a költségvetés már elfogadhatóvá vált, és a végén még hitelt sem kellett felvenni. Valószínű, a jövő év nem lesz ilyen szép, de a vészharangot megítélése szerint nem kell még húzogatni. A költségvetés részleteit előkészítők felelősségére hívta fel a figyelmet, hogy a vészharang kongatásra a költségvetés elfogadásakor és a jövő évben se kerüljön sor. Megköszönte az észrevételeket, a vitát lezárta. Elmondta, hogy a kormányprogramban szereplő nagy mértékű köztisztviselői, közalkalmazotti létszámleépítési szándék ismeretében nem érti Geipl Miklósné kisebbségi véleményében megfogalmazottakat. Tekintettel arra, hogy a működtetést, az ellátás

16 16 biztosítását ugyanúgy meg kell oldani, mint eddig, de tudni kell hozzá, hogy a költségek %-a bérjellegű költség. Mindenki számára fájdalmas lesz, ha esetleg dolgozóktól kell megválni, mert az egyben családok sorsát is meghatározza. Felhívta a figyelmet a várható intézményátadásokra, ami azt jelentheti, hogy közel 20 intézmény kerülhet vissza megyei fenntartásba, amely tovább nehezíti a jelenlegi helyzetet is. Pont az eddig kitartó önkormányzatok adják vissza intézményeiket, mert saját költségvetésük szétfeszítése miatt nem bírják azokat tovább fenntartani. Kérte elsősorban MSZP-s képviselőtársait, hogy kritikai megjegyzéseik előtt gondolkodjanak el a tényeken. Kiemelte, a évi magyar gazdaságot jellemző makrómutatók közül, hogy az akkori kormányzat az államadósságot folyamatosan tudta csökkenteni, a munkanélküliség folyamatosan csökkent, és a bérek folyamatosan nőttek. Megköszönte a javaslatokat. Elmondta, hogy a költségvetés készítésekor várja minden képviselőtársa beépíthető javaslatát, a költségvetési szigor szem előtt tartása mellett. Indítványozta, hogy a közgyűlés döntsön az előterjesztés elfogadásáról. A megyei közgyűlés tagjai közül jelen volt 34 fő képviselő. Ezt követően a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 27 igen szavazattal, 1 ellenszavazat 6 tartózkodás mellett meghozta az alábbi 134/2006. (XII. 7.) MÖK határozatot 1. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a évi költségvetési és vagyongazdálkodási koncepcióját a következő kiemelt célokkal határozza meg: A megyei önkormányzat az általa fenntartott intézmények, feladatok működtetését a költségvetési keretei között oldja meg, elsőbbséget adva a kötelező önkormányzati feladatok ellátásának. Felül kell vizsgálni a felvállalt feladatok struktúráját, nagyságrendjét, indokoltságát. A méretgazdaság követelményeinek megfelelően a feladatok szűkülésének, a feladatmutatók állománya csökkenésének arányában csökkenteni kell az intézményi kapacitásokat. Egyes intézményeket meg kell szűntetni, vagy új feladattal teret adni a társasági formában való működésnek. Szűkíteni kell az önként vállalt feladatok körét, felül kell vizsgálni az önkormányzatokkal kötelező vagy önként vállalat feladatok ellátására kötött megállapodásokat. Az önként vállalt feladatok költségvetési támogatását csökkenteni kell. A feladatváltozásokat kövesse a létszám alakulása. A pedagógus óraszám-növelés, a kincstári rendszer kialakítása, a feladatok szűkítése, racionálisabb létszámgazdálkodás megyei szinten differenciáltan, kórházak nélkül érezhető megtakarítást eredményező létszám-csökkenést hozzon. E célból a Közgyűlés január 1-től létszámfelvételi korlátozást ír elő. Új felvételhez a közgyűlés elnökével előzetes egyeztetés szükséges. A költségvetési gazdálkodásban erősíteni kell a bevételszerző tevékenységet. Ösztönözni kell a pályázati lehetőségek kihasználását az Egységes Pályázati Keret működtetése révén is. Ki kell használni a közös közbeszerzésben lévő előnyöket is. A Megyei Önkormányzat Közgyűlése döntéseinek megfelelően továbbra is működtetni kell a Pályázati Önerő Kiegészítő Keret -et a Baltontourist részvények eladásából képződő bevételek terhére.

17 17 A megyei önkormányzat által a támogatási szerződéssel nyújtott támogatások finanszírozása utófinanszírozással történhet. Az intézmények és feladatok költségvetési szükségleteinek a kialakítása során figyelemmel kell lenni arra, hogy az önkormányzat eladósodása ne haladja meg a törvényben engedélyezett mértéket. A évi költségvetést finanszírozási műveletekkel hitel, vagyoneladás kell egyensúlyba hozni. Határidő: február 15. és folyamatos Felelős:, a közgyűlés elnöke 2. Javaslatot kell kidolgozni egyes intézmények társasági formában való működtetésére. Határidő: február 28. Felelős: Dr. Zsédenyi Imre főjegyző 3. Meg kell teremteni a gici Sztehlo Gábor Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és Kollégiumnak Veszprémben, a hasonló profilú Kozmutza Flóra Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium épületállományában vagy más intézményekben való elhelyezésének lehetőségét. E célból számításokat kell végezni a veszprémi épület bővítési költségeire. Határidő: március 31. Felelős: Dr. Zsédenyi Imre főjegyző 4. Javaslatot kell kidolgozni a megyei önkormányzat által finanszírozott intézmények gazdasági ügyviteli feladatai kincstári rendszerben való megoldására. Első ütemben, ben a Veszprém székhelyű intézmények, 2008-tól valamennyi megyei intézmény gazdasági ügyvitelét kincstári rendszerben kell megoldani. Határidő: június 30. Felelős: Dr. Zsédenyi Imre főjegyző 5. Javaslatot kell kidolgozni a méretgazdaságosságnak megfelelő intézménynagyságra, a pedagógus óraszámnövelés, a kincstári rendszerben végzett gazdasági ügyvitel és a racionálisabb létszámgazdálkodás eredményeként végrehajtható létszámcsökkentésre. Határidő: március 31. Felelős: Dr. Zsédenyi Imre főjegyző 6. Az Onkológiai Centrum a Nemzeti Fejlesztési Terv részeként EU forrásokból valósulhat meg, amelyhez a saját erőt a Megyei Önkormányzat biztosítja. Pályázati úton szükséges pénzügyi fedezetet teremteni a pápakovácsi Idősek Otthona, a nyírlaki Pszichiátriai Betegek Otthona, a kamondi Dr. Magyar Károly Pszichiátriai Betegek Otthona rekonstrukciója, a Kozmutza Flóra Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és Kollégium bővítése és az Öveges József Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium leánykollégiuma kialakítása céljából. Határidő: június 30. Felelős: Dr. Zsédenyi Imre főjegyző 7. Felül kell vizsgálni a közművelődési, közgyűjteményi és pedagógiai szolgáltatásokat ellátó intézmények működését, más formában történő feladatellátását és egyes intézmények elhelyezését. Határidő: március 31. Felelős: Dr. Zsédenyi Imre főjegyző

18 18 8. A Megyei Önkormányzat támogatja a megye egészségügyi ellátó rendszere struktúra átalakítását és a megyében lévő kórházak együttműködését. Határidő: március 31. Felelős:, a közgyűlés elnöke 9. A Balatontourist részvények eladásából származó bevételeket pályázati önerő biztosítására és fejlesztésekre kell felhasználni, különösen a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények rekonstrukciójához és az energetikai rendszerek korszerűsítéséhez. E célból ki kell használni a Nemzeti Fejlesztési Terv adta lehetőségeket is. Határidő: folyamatos Felelős:, a közgyűlés elnöke 10. Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatával meg kell állapodni a Megye-Város Egyeztető Bizottság útján a következő témákban: - A Megyei Csolnoky Ferenc Kórház-Rendelőintézet orvosigép-műszer céltámogatási pályázat önrésze kórházi igénybevétellel arányos vállalásáról - A megyei és városi feladatokat egyaránt ellátó Veszprém székhelyű intézmények működésének támogatásáról. Határidő: december 31. Felelős:, a közgyűlés elnöke 11. A települési önkormányzatokkal meg kell állapodni a társulásban működtetett intézmények költségvetéséről, a támogatás nagyságáról. Meg kell állapodni a városi önkormányzatokkal az önkormányzati ciklus idejére az előző ciklusban átadott vagy átadásra kerülő intézmények átvételének feltételeiről. Határidő: június 30. Felelős:, a közgyűlés elnöke 12. A Megyei Önkormányzat Közgyűléséhez be kell nyújtani a költségvetési javaslatot megalapozó rendelet-tervezeteket. Határidő: február 15. Felelős:, a közgyűlés elnöke 13. A évi költségvetési javaslatnak az intézményeket érintő fejezetét egyeztető tárgyalás keretében ismertetni kell az intézmények vezetőivel. Határidő: január 15. Felelős: Dr. Zsédenyi Imre főjegyző 14. A megyei érdekképviseletekkel meg kell állapodni a dolgozók élet- és munkakörülményeit érintő tervezett intézkedésekről, és az azt alátámasztó költségvetési előirányzatokról. Határidő: január 15. Felelős: Dr. Zsédenyi Imre főjegyző 15. A Veszprém Megyei Önkormányzat évi költségvetéséről szóló rendelet-tervezetet a Magyar Köztársaság évi költségvetéséről szóló törvény kihirdetését követően, február 15-ig a könyvvizsgáló jelentésével és a Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság véleményével a megyei közgyűléshez be kell terjeszteni. Határidő: február 15. Felelős:, a közgyűlés elnöke

19 19 3. A Veszprém Megyei Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2006. (II. 23.) rendeletének módosítása Bejelentette, hogy az előterjesztést az alábbiakkal kívánja kiegészíteni: A Puskás Ferenc Emlékbizottság megkeresésére a temetés költségeihez való hozzájárulás címén a megyei önkormányzat 1 millió forintot biztosít. Fedezete a évi költségvetés 6/c melléklet III/7. pontján energetikai vizsgálati program folytatása címén rendelkezésre álló 1 millió forint előirányzat. Az előterjesztés lezárását követően egyes megyei intézmények kiemelt előirányzataik között az alábbi előirányzat-átcsoportosítást kezdeményezték: Magyar-Angol Tannyelvű Gimnázium és Kollégium Balatonalmádi, Személyi juttatások -760 ezer forint Munkaadókat terhelő járulékok +760 ezer forint, Csecsemő és Fogyatékos Személyek Otthona Veszprém, Munkaadókat terhelő járulékok +50 ezer forint, Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások -50 ezer forint. Pszichiátriai Betegek és Fogyatékosok Otthona, Lesencetomaj, Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások -110 ezer forint, Beruházási kiadások +110 ezer forint, Pszichiátriai Betegek Otthona, Nyírlak, Személyi juttatások ezer forint, Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások ezer forint. Jelezte, hogy a kiegészítés a költségvetés főösszegeit nem érinti. Jelezte továbbá, hogy az előterjesztéshez módosító indítványt nyújtott be a Szociális és Gyermekvédelmi Bizottság, valamint Dr. Németh Márta tanácsnok. Megadta a szót a Gazdasági és Területrendezési, a Szociális és Gyermekvédelmi, a Nemzetközi Kapcsolatok és Turizmus, az Oktatási, Ifjúsági és Sport, a Pénzügyi és Ellenőrzési, az Egészségügyi Bizottságok elnökeinek a bizottsági vélemények ismertetésére. Ács János Bejelentette, hogy az előterjesztést megtárgyalta a Gazdasági és Területrendezési Bizottság december 4-ei ülésén. A bizottság az előterjesztést 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadásra javasolta a közgyűlés részére. Dr. Németh Márta Bejelentette, hogy az előterjesztést megtárgyalta a Szociális és Gyermekvédelmi Bizottság december 4-ei ülésén. A Bizottság az előterjesztést 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a közgyűlés részére az alábbi módosító indítvánnyal együtt elfogadásra javasolta: a dákai Batthyány Ilona Fogyatékosok Otthona folyamatban lévő rekonstrukciójával is összefüggésben az intézmény sportcsarnokához 80 folyóméter szennyvíz csatorna kiépítéséhez Ft összeget, a Veszprém Megyei Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat által Veszprém-Gyulafirátót Németh u. 52. szám alatt működtetett befogadó otthon bútorzatának a cseréjére, mely elhasználódott, s a gyermekek november 25-én megrongálták, Ft-ot, valamint a peremartoni Idősek Otthonába 2004-ben beépített új kazánhoz vízlágyító berendezés beépítésére, és a távolabbi lakórészekben a megfelelő hőfok biztosítása érdekében 2 db nagyobb teljesítményű keringető szivattyú beszerzésére ,- Ft-ot biztosítson a megyei önkormányzat évi költségvetése központilag kezelt működési és egyes

20 20 felhalmozási kiadásokról szóló 6/c. számú mellékletének V/53. pontjában, fiatalok egészségügyi szűrésének a céljára elkülönített, és a költségvetés módosítása során 5,4 millió Ft-tal csökkenteni javasolt 15 millió Ft-os előirányzat terhére. Könnyid István Bejelentette, hogy az előterjesztést megtárgyalta a Nemzetközi Kapcsolatok és Turizmus Bizottsága december 5-ei ülésén. A bizottság az előterjesztést 2 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 3 tartózkodás mellett nem javasolta elfogadásra a közgyűlés részére. Stolár Mihály Bejelentette, hogy az előterjesztést megtárgyalta az Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottság december 5-ei ülésén. A bizottság az előterjesztést 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadásra javasolta a közgyűlés részére. Pusztai István Bejelentette, hogy az előterjesztést megtárgyalta a Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság december 6-ai ülésén. A bizottság az előterjesztést 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 2 tartózkodás mellett elfogadásra javasolta a közgyűlés részére. A bizottság a Szociális és Gyermekvédelmi Bizottság módosító indítványát 3 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 3 tartózkodás mellett nem támogatta. A bizottság Dr. Németh Márta képviselő módosító indítványát 2 igen szavazattal, 2 ellenszavazattal, 2 tartózkodás mellett nem támogatta. Dr. Kovács Zoltán Bejelentette, hogy az előterjesztést megtárgyalta az Egészségügyi Bizottság december 6-ai ülésén. A bizottság az előterjesztést 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadásra javasolta a közgyűlés részére. Kérdések Pusztai István A kérdés feltétele előtt elmondta, hogy az előbb elfogadott költségvetés I-III. negyedévi beszámoló határozati javaslatában az szerepel, hogy a likviditási problémával küzdő intézmények pénzügyi rendezésére a közgyűlés elnöke tegyen javaslatot a megyei közgyűlésnek. Kiemelte, a jelen rendelet-tervezetben pedig az szerepel, hogy a közgyűlés elnöke gondoskodjon a nehéz likvid helyzetben lévő intézmények december végéig tartó finanszírozásáról. Megkérdezte a főjegyzőtől, jogilag hogyan ítéli meg az ellentmondó helyzetet. Véleménye szerint a határozat és a rendelet-tervezet nem koherens. Az elnöktől megkérdezte, hogy amennyiben az I-III. negyedévi beszámolónál az a határozat van, akkor miért nincsenek konkrét javaslatok a pénzügyi helyzet rendezésére azoknál az intézményeknél, ahol arra szükség van. Dr. Hermann István Kiemelte, hogy az előterjesztésben szerepel Mikszáth Kálmán Társaság, Salgótarján: Madách Imre tanulmányaiból készült kötet kiadási költségeihez hozzájárulás, amely nem kapcsolódik Veszprém megyéhez. Megkérdezte, hogy került bele az anyagba ez az egy tétel.

A VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ÉVI MUNKATERVE

A VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ÉVI MUNKATERVE 221/2007. (XII. 13.) MÖK határozat melléklete A VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2008. ÉVI MUNKATERVE február 14. (csütörtök) 1. A Veszprém Megyei Önkormányzat 2008. évi költségvetésének megállapítása

Részletesebben

16. sz. melléklet C Í M R E N D I. KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK Cím száma neve Alcím száma neve gazdálkodási jogköre: teljes önállóan gazdálkodó részben

16. sz. melléklet C Í M R E N D I. KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK Cím száma neve Alcím száma neve gazdálkodási jogköre: teljes önállóan gazdálkodó részben 16. sz. melléklet C Í M R E N D I. KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK Cím Alcím gazdálkodási jogköre: teljes önállóan gazdálkodó részben önállóan gazdálkodó 1. Megyei Önkormányzat Hivatala 1.1. Közgyűlés és bizottságai

Részletesebben

A VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ÉVI MUNKATERVE

A VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ÉVI MUNKATERVE A 212/2008. (XII. 4.) MÖK határozat melléklete A VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2009. ÉVI MUNKATERVE február 19. (csütörtök) 1. Egyetértés a Veszprém Megyei Közművelődési Intézet igazgatóhelyettesének

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Jelen voltak: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke

JEGYZŐKÖNYV. Jelen voltak: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke JEGYZŐKÖNYV A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2008. szeptember 18-án 9.30 órai kezdettel Veszprémben, a Megyeháza I. emeleti Szent István termében megtartott nyilvános üléséről. Jelen voltak:,

Részletesebben

A 12/2007. (VI.15.) rendelet 1-10. számú mellékletei KIMUTATÁS. a Veszprém Megyei Önkormányzat 2007. évi költségvetési bevételeinek alakulásáról

A 12/2007. (VI.15.) rendelet 1-10. számú mellékletei KIMUTATÁS. a Veszprém Megyei Önkormányzat 2007. évi költségvetési bevételeinek alakulásáról A 12/2007. (VI.15.) rendelet 1-10. számú mellékletei 1. sz. melléklet (1. sz. melléklet) KIMUTATÁS a Veszprém Megyei Önkormányzat 2007. évi költségvetési bevételeinek alakulásáról adatok ezer forintban

Részletesebben

KIMUTATÁS a Veszprém Megyei Önkormányzat 2005. évi költségvetési bevételeinek alakulásáról. Előirányzat megnevezése

KIMUTATÁS a Veszprém Megyei Önkormányzat 2005. évi költségvetési bevételeinek alakulásáról. Előirányzat megnevezése 1. sz. melléklet (1. sz. melléklet) KIMUTATÁS a Veszprém Megyei Önkormányzat 2005. évi költségvetési bevételeinek alakulásáról Előirányzat száma Előirányzat megnevezése 2005. évi eredeti előirányzat adatok

Részletesebben

KIMUTATÁS a Veszprém Megyei Önkormányzat 2005. évi költségvetési bevételeinek alakulásáról

KIMUTATÁS a Veszprém Megyei Önkormányzat 2005. évi költségvetési bevételeinek alakulásáról 1. sz. melléklet (1. sz. melléklet) KIMUTATÁS a Veszprém Megyei Önkormányzat 2005. évi költségvetési bevételeinek alakulásáról Előirányzat száma Előirányzat megnevezése 2005. évi eredeti előirányzat adatok

Részletesebben

KIMUTATÁS a Veszprém Megyei Önkormányzat 2005. évi költségvetési bevételeinek alakulásáról. Előirányzat megnevezése

KIMUTATÁS a Veszprém Megyei Önkormányzat 2005. évi költségvetési bevételeinek alakulásáról. Előirányzat megnevezése 1. sz. melléklet (1. sz. melléklet) KIMUTATÁS a Veszprém Megyei Önkormányzat 2005. évi költségvetési bevételeinek alakulásáról adatok ezer forintban Előirányzat száma Előirányzat megnevezése 2005. évi

Részletesebben

módosított Előirányzat megnevezése eredeti

módosított Előirányzat megnevezése eredeti 8/2006. (VI.20.) rendelet 1. sz. melléklete (1. sz. melléklet) KIMUTATÁS a Veszprém Megyei Önkormányzat 2006. évi költségvetési bevételeinek alakulásáról adatok ezer forintban 2006. évi 2006. évi Elő-

Részletesebben

KIMUTATÁS a Veszprém Megyei Önkormányzat 2005. évi költségvetési bevételeinek alakulásáról. 2005. évi eredeti előirányzat

KIMUTATÁS a Veszprém Megyei Önkormányzat 2005. évi költségvetési bevételeinek alakulásáról. 2005. évi eredeti előirányzat 1. sz. melléklet (1. sz. melléklet) KIMUTATÁS a Veszprém Megyei Önkormányzat 2005. évi költségvetési bevételeinek alakulásáról adatok ezer forintban Előirányzat száma Előirányzat megnevezése 2005. évi

Részletesebben

KIMUTATÁS a Veszprém Megyei Önkormányzat 2002-2003. évi költségvetési bevételeinek alakulásáról

KIMUTATÁS a Veszprém Megyei Önkormányzat 2002-2003. évi költségvetési bevételeinek alakulásáról 1. sz. melléklet KIMUTATÁS a Veszprém Megyei Önkormányzat 2002-2003. évi költségvetési bevételeinek alakulásáról adatok ezer forintban Elő- 2003. évi 2003. évi 2003. évi 2003. évi teljesítés irányzat Előirányzat

Részletesebben

KIMUTATÁS a Veszprém Megyei Önkormányzat 2003-2004. évi költségvetési bevételeinek alakulásáról

KIMUTATÁS a Veszprém Megyei Önkormányzat 2003-2004. évi költségvetési bevételeinek alakulásáról Előirányzat Előirányzat megnevezése KIMUTATÁS a Veszprém Megyei Önkormányzat 2003-2004. évi költségvetési bevételeinek alakulásáról 2003. évi tény 1. sz. melléklet adatok ezer forintban 2004. évi teljesítés

Részletesebben

KIMUTATÁS a Veszprém Megyei Önkormányzat évi költségvetési bevételeinek alakulásáról

KIMUTATÁS a Veszprém Megyei Önkormányzat évi költségvetési bevételeinek alakulásáról Előirányzat száma 1.sz. melléklet KIMUTATÁS a Veszprém Megyei Önkormányzat 2004. évi költségvetési bevételeinek alakulásáról ezer forintban 2004. évi 2004. évi utolsó Előirányzat megnevezése Változás módosított

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. 17/2008. (IX. 5.) MNÖ határozatot

JEGYZŐKÖNYV. 17/2008. (IX. 5.) MNÖ határozatot JEGYZŐKÖNYV Készült: A Veszprém Megyei Német Önkormányzat testületének 2008. szeptember 5-én 14 30 órai kezdettel Veszprémben, a Német Házban (Thököly u. 11.) megtartott nyilvános üléséről. Jelen voltak:

Részletesebben

1.sz. melléklet. KIMUTATÁS a Veszprém Megyei Önkormányzat évi költségvetési bevételeinek alakulásáról

1.sz. melléklet. KIMUTATÁS a Veszprém Megyei Önkormányzat évi költségvetési bevételeinek alakulásáról 1.sz. melléklet Előirányzat száma KIMUTATÁS a Veszprém Megyei Önkormányzat 2004. évi költségvetési bevételeinek alakulásáról Előirányzat megnevezése 2004. évi eredeti Változás ezer forintban 2004. évi

Részletesebben

16. sz. melléklet C Í M R E N D

16. sz. melléklet C Í M R E N D 16. sz. melléklet C Í M R E N D I. KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK Cím Alcím rövid neve gazdálkodási jogköre: teljes önállóan gazdálkodó részben önállóan gazdálkodó 1. Megyei Önkormányzat Hivatala 1.1. Közgyűlés

Részletesebben

1.sz.melléklet. KIMUTATÁS a Veszprém Megyei Önkormányzat évi költségvetési bevételeinek alakulásáról. ezer forintban

1.sz.melléklet. KIMUTATÁS a Veszprém Megyei Önkormányzat évi költségvetési bevételeinek alakulásáról. ezer forintban 1.sz.melléklet KIMUTATÁS a Veszprém Megyei Önkormányzat 2004. évi költségvetési bevételeinek alakulásáról Előirányzat száma Előirányzat megnevezése 2004. évi utolsó módosított Változás ezer forintban 2004.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Babits Emil Hofferné Hanich Erika Kovács Attila Oszvald József Ruppert Báláné Scheer József Schindler László Tihanyiné Baki Zsuzsanna

JEGYZŐKÖNYV. Babits Emil Hofferné Hanich Erika Kovács Attila Oszvald József Ruppert Báláné Scheer József Schindler László Tihanyiné Baki Zsuzsanna JEGYZŐKÖNYV A Veszprém Megyei Német Kisebbségi Önkormányzat testületének 2007. március 14-én 10.00 órai kezdettel Veszprémben, a Megyeháza I. emeleti Szent István termében megtartott alakuló üléséről.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Polgárdi Város Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2007. november 27. napján 15.30 órakor megtartott üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak: Polgármesteri Hivatal Alagsori terme

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült Vanyola község Önkormányzati Képviselő-testülete 2012. november 29-én 08,00 órakor megtartott nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült Vanyola község Önkormányzati Képviselő-testülete 2012. november 29-én 08,00 órakor megtartott nyilvános üléséről. Önkormányzati Képviselő-testület V A N Y O L A Szám: 12/2012. J e g y z ő k ö n y v Készült Vanyola község Önkormányzati Képviselő-testülete 2012. november 29-én 08,00 órakor megtartott nyilvános üléséről.

Részletesebben

Pápateszér Község Önkormányzati Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV

Pápateszér Község Önkormányzati Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV JEGYZŐKÖNYV Szám: 14/2012. Készült Pápateszér Község Önkormányzati Képviselő-testülete 2012. november 28-án 19 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Pápateszér, Petőfi u. 17. Jelen

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Dr. Zsédenyi Imre főjegyző

JEGYZŐKÖNYV. Dr. Zsédenyi Imre főjegyző JEGYZŐKÖNYV A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2002. november 4-én 10.00 órai kezdettel Veszprémben, a Megyeháza I. emeleti Szent István termében megtartott alakuló üléséről. Jelen voltak: korelnök

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Intézményfenntartó Társulása 8296 Monostorapáti, Petőfi u. 123. Száma: 3117-4/2013. J e g y z ő k ö n y v Készült: Intézményfenntartó Társulása 2013. október 30-án /szerdán/ 18.05 órai kezdettel megtartott

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Kuti Csaba a megyei közgyűlés elnöke Dr. Zsédenyi Imre főjegyző

JEGYZŐKÖNYV. Kuti Csaba a megyei közgyűlés elnöke Dr. Zsédenyi Imre főjegyző JEGYZŐKÖNYV A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2003. december 11-én 9.00 órai kezdettel Veszprémben, a Megyeháza I. emeleti Szent István termében megtartott nyilvános üléséről. Jelen voltak:

Részletesebben

1.sz. melléklet. A Veszprém Megyei Önkormányzat 2005.évi bevételei címenkénti részletezésben

1.sz. melléklet. A Veszprém Megyei Önkormányzat 2005.évi bevételei címenkénti részletezésben 1.sz. melléklet 1 A Veszprém Megyei Önkormányzat 2005.évi bevételei címenkénti részletezésben 01 Megyei Önkormányzat 01 Megyei Közgyűlés és Hivatala bizottságainak működésével kapcsolatos kiadások 12 Önkormányzat

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Oszvald József elnökhelyettes Babits Emil képviselő Ruppert Béláné képviselő Scheer József képviselő Tihanyiné Baki Zsuzsanna képviselő

JEGYZŐKÖNYV. Oszvald József elnökhelyettes Babits Emil képviselő Ruppert Béláné képviselő Scheer József képviselő Tihanyiné Baki Zsuzsanna képviselő JEGYZŐKÖNYV Készült: A Veszprém Megyei Német Önkormányzat testületének 2009. november 6-án 15 00 órai kezdettel Veszprémben, a Német Házban (Thököly u. 11.) megtartott nyilvános üléséről. Jelen voltak:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Pápateszér Község Önkormányzata Képviselő-testülete október 30-án 08 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült Pápateszér Község Önkormányzata Képviselő-testülete október 30-án 08 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. JEGYZŐKÖNYV Szám: 15/2013. Készült Pápateszér Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. október 30-án 08 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Pápateszér, Petőfi u. 17. Jelen

Részletesebben

a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2007. december 13-ai ülésére

a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2007. december 13-ai ülésére VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT Gazdasági és Területrendezési Bizottsága Szám: 02/228-2/2007. ELŐTERJESZTÉS a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2007. december 13-ai ülésére Tárgy: A Veszprém Megyei

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Ezt követően a Veszprém Megyei Német Önkormányzat 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi

JEGYZŐKÖNYV. Ezt követően a Veszprém Megyei Német Önkormányzat 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi JEGYZŐKÖNYV Készült: A Veszprém Megyei Német Önkormányzat testületének 2011. november 8-án 15 30 órai kezdettel Veszprémben, a Német Házban (Thököly u. 11.) megtartott nyilvános üléséről. Jelen voltak:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke

JEGYZŐKÖNYV. Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke JEGYZŐKÖNYV A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2009. május 21-én 9.00 órai kezdettel Veszprémben, a Megyeháza I. emeleti Szent István termében megtartott nyilvános üléséről. Jelen voltak:, a

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88) , Fax: (88)

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88) , Fax: (88) Szám: 14/349-5/2011. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu ELŐTERJESZTÉS a Veszprém Megyei Önkormányzat

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYFENNTARTÓ TÁRSULÁS TÁRSULÁSI TANÁCSA Szám: 645-1/2009. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: A Lesence Völgye Általános Iskola közös fenntartására létrejött Közoktatási Intézményfenntartó

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. 22/2013.( IX.6.) MNÖ határozatot:

JEGYZŐKÖNYV. 22/2013.( IX.6.) MNÖ határozatot: JEGYZŐKÖNYV Készült: A Veszprém Megyei Német Önkormányzat testületének 2013. szeptember 6-án 15 30 órai kezdettel Veszprémben, a Német Házban (Thököly u. 11.) megtartott nyilvános üléséről. Jelen voltak:

Részletesebben

Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8352 Bazsi, Fő u. 91. Tel/Fax: 87/ J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8352 Bazsi, Fő u. 91. Tel/Fax: 87/ J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám: 40-32/2010. 1. Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8352 Bazsi, Fő u. 91. Tel/Fax: 87/352-201 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2010. április 21-én 18,05 órakor megtartott nyilvános üléséről.

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye. Szám: 14/676-26/2011. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu ELŐTERJESZTÉS a Veszprém Megyei Önkormányzat

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 30 - án tartott nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 30 - án tartott nyílt üléséről 170/21/2014. Z A L A megye P Á K A Község Önkormányzata J E G Y Z Ő K Ö N Y V P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 30 - án tartott nyílt üléséről Rendeletek: 14/2014 (XII.31.

Részletesebben

László Kálmán polgármester Kérte szavazzanak a fentiek szerint ismertetett napirendi pontok sorrendjének és tartalmának elfogadásáról.

László Kálmán polgármester Kérte szavazzanak a fentiek szerint ismertetett napirendi pontok sorrendjének és tartalmának elfogadásáról. Szákszend Község Önkormányzat Képviselő-testületétől Szákszend, Száki u. 91. Ügyiratszám: 97-7/2016. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült : Szákszend Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. április 27

Részletesebben

Szőc Község Önkormányzata Polgármesterétől 8452 Szőc, Kossuth Lajos utca 41. Tel., fax: 88/513-525; www.szoc.hu; e-mail: polgarmester@szoc.

Szőc Község Önkormányzata Polgármesterétől 8452 Szőc, Kossuth Lajos utca 41. Tel., fax: 88/513-525; www.szoc.hu; e-mail: polgarmester@szoc. Szőc Község Önkormányzata Polgármesterétől 8452 Szőc, Kossuth Lajos utca 41. Tel., fax: 88/513-525; www.szoc.hu; e-mail: polgarmester@szoc.hu 3. napirendi pont Ügyiratszám: 16-65/2015. Előterjesztő: Németh

Részletesebben

Az ülés helye: VMJV Polgármesteri Hivatalának (Veszprém, Óváros tér 9.) II. emeleti Komjáthy-terme.

Az ülés helye: VMJV Polgármesteri Hivatalának (Veszprém, Óváros tér 9.) II. emeleti Komjáthy-terme. J E GY Z Ő K Ö NY V 2016. november 21-én 15,00 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről Szám: KOZP/1264-19/2016. Az ülés helye: VMJV Polgármesteri Hivatalának (Veszprém, Óváros tér 9.) II. emeleti

Részletesebben

Pápateszér Község Önkormányzati Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV

Pápateszér Község Önkormányzati Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV JEGYZŐKÖNYV Szám: 1/2013. Készült Pápateszér Község Önkormányzati Képviselő-testülete 2013. január 30-án 18 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Pápateszér, Petőfi u. 17. Jelen

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Pördefölde Községi Önkormányzat Képviselő-testületének október 31-én megtartott nyílt ülésről

Jegyzőkönyv. Pördefölde Községi Önkormányzat Képviselő-testületének október 31-én megtartott nyílt ülésről 64/13/2013 Zala Megye Pördefölde Jegyzőkönyv Pördefölde Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 31-én megtartott nyílt ülésről Határozatok: 87/2013.(X.31.) kt. határozat 88/2013.(X.31.)

Részletesebben

Valente József képviselő késése okát előre jelezte.

Valente József képviselő késése okát előre jelezte. 1 Sümegprága Települési Önkormányzat Képviselő-testülete 8351 Sümegprága, Rákóczi u. 17. T: 87/350-587, Fax:87/550-038. Szám: 20-64/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: és Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Pápateszér Község Önkormányzati Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV

Pápateszér Község Önkormányzati Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV JEGYZŐKÖNYV Szám: 7/2012. Készült Pápateszér Község Önkormányzati Képviselő-testülete 2012. április 25-én 19 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Pápateszér, Petőfi u. 17. Jelen

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Kuti Csaba a megyei közgyűlés elnöke Dr. Zsédenyi Imre főjegyző

JEGYZŐKÖNYV. Kuti Csaba a megyei közgyűlés elnöke Dr. Zsédenyi Imre főjegyző JEGYZŐKÖNYV A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2004. december 9-én 9.00 órai kezdettel Veszprémben, a Megyeháza I. emeleti Szent István termében megtartott nyilvános üléséről. Jelen voltak: a

Részletesebben

PÁPAKOVÁCSI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8596 Pápakovácsi, Fő u. 19. Szám:7-6/2011. JEGYZŐKÖNYV

PÁPAKOVÁCSI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8596 Pápakovácsi, Fő u. 19. Szám:7-6/2011. JEGYZŐKÖNYV PÁPAKOVÁCSI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8596 Pápakovácsi, Fő u. 19. Szám:7-6/2011. JEGYZŐKÖNYV Készült: Pápakovácsi, Ganna, Döbrönte Kup, Nóráp Község Önkormányzat Képviselő-testületeinek 2011.

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE XVI. (XLIV.) évfolyam 8. szám 2006. december 12. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE TARTALOM I. SZEMÉLYI RÉSZ 147/2006. (XII. 7.) MÖK határozat: Köszönetnyilvánításról a lejárt megbízatású

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Polgárdi Város Cigány Kisebbségi Önkormányzatának 2009. április 15. napján 15.30 órakor megtartott ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. Készült Polgárdi Város Cigány Kisebbségi Önkormányzatának 2009. április 15. napján 15.30 órakor megtartott ülésén. JEGYZŐKÖNYV Készült Polgárdi Város Cigány Kisebbségi Önkormányzatának 2009. április 15. napján 15.30 órakor megtartott ülésén. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal félemeleti tárgyalóterme Jelen vannak:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal részéről: dr. Szikszai Márta Komendáné Nagy Márta Bánkutiné Katona Mária

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal részéről: dr. Szikszai Márta Komendáné Nagy Márta Bánkutiné Katona Mária Készült: Jelen vannak: J E G Y Z Ő K Ö N Y V Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szociális és Lakásügyi Bizottsága 2012. november 26-án (hétfő) 15:00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v PÁPA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA E L N Ö K É T Ő L Szám: 7/4-18/2011. J e g y z ő k ö n y v Készül: a Pénzügyi Bizottság 2011. november 23-án 10 óra 05 perckor kezdődő, a Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. március 28.-án 17 órai kezdettel, a Községházán megtartott üléséről. Jelen vannak: Pusztai László polgármester,

Részletesebben

A VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ÉVI MUNKATERVE

A VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ÉVI MUNKATERVE A 253/2011. (XII. 29.) MÖK határozat melléklete A VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2012. ÉVI MUNKATERVE 2012. február 16. (csütörtök) 1. A Veszprém Megyei Önkormányzat Szervezeti és Működési

Részletesebben

Tiszaszentmárton község Roma Nemzetiségi Önkormányzati Képviselőtestületének 2013.03.19-én megtartott ülésének:

Tiszaszentmárton község Roma Nemzetiségi Önkormányzati Képviselőtestületének 2013.03.19-én megtartott ülésének: Tiszaszentmárton község Roma Nemzetiségi Önkormányzati Képviselőtestületének 2013.03.19-én megtartott ülésének: a.) jegyzőkönyve b.) tárgysorozata c.) határozatai 2-8/2013 d.) melléletei N A P I R E N

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Szegvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 9-én tartott üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült: Szegvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 9-én tartott üléséről. Jegyzőkönyv Készült: Szegvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 9-én tartott üléséről. Jelen vannak: Varga Ferenc elnök Berta Sándor képviselő A jelenléti íven feltüntetett

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYFENNTARTÓ TÁRSULÁS TÁRSULÁSI TANÁCSA Szám: 437-2/2010. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: A Lesence Völgye Általános Iskola közös fenntartására létrejött Közoktatási Intézményfenntartó

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Kuti Csaba a megyei közgyűlés elnöke Dr. Zsédenyi Imre főjegyző

JEGYZŐKÖNYV. Kuti Csaba a megyei közgyűlés elnöke Dr. Zsédenyi Imre főjegyző JEGYZŐKÖNYV A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2004. június 17-én 9.00 órai kezdettel Veszprémben, a Megyeháza I. emeleti Szent István termében megtartott nyilvános üléséről. Jelen voltak: a

Részletesebben

Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 VESZPRÉM, MEGYEHÁZ TÉR 1. TEL.: (88)545-011, FAX: (88)545-012 E-MAIL: MOKELNOK@VPMEGYE.

Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 VESZPRÉM, MEGYEHÁZ TÉR 1. TEL.: (88)545-011, FAX: (88)545-012 E-MAIL: MOKELNOK@VPMEGYE. Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 VESZPRÉM, MEGYEHÁZ TÉR 1. TEL.: (88)545-011, FAX: (88)545-012 E-MAIL: MOKELNOK@VPMEGYE.HU Szám: 02/16-14/2010. ELŐTERJESZTÉS a Veszprém Megyei Önkormányzat

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Kaposvár Megyei Jogú Város Német Kisebbségi Önkormányzata a módosított napirendet elfogadta.

Jegyzőkönyv. Kaposvár Megyei Jogú Város Német Kisebbségi Önkormányzata a módosított napirendet elfogadta. Jegyzőkönyv Készült Kaposvár Megyei Jogú Város Német Kisebbségi Önkormányzat Kaposvár, Szent Imre u. 14 sz. alatti székhelyén 2011. december 7-én megtartott üléséről. Jelen voltak: a csatolt jelenléti

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült Felsőegerszeg Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 26. napján tartott testületi üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült Felsőegerszeg Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 26. napján tartott testületi üléséről. Jegyzőkönyv Készült Felsőegerszeg Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 26. napján tartott testületi üléséről. Testületi ülés helye: Felsőegerszeg. Faluház 7370 Felsőegerszeg. Fő utca 7. Jelen

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Az Ádándi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének március 16-ai üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Az Ádándi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének március 16-ai üléséről JEGYZŐKÖNYV 1 Az Ádándi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 16-ai üléséről 2 JEGYZŐKÖNYV Készült: Ádándi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015.március

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Önkormányzati Képviselő-testület 8293 Vigántpetend Száma: 270-6 /2012. J e g y z ő k ö n y v Készült: Vigántpetend község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. április 19-én (csütörtökön ) 18 órai

Részletesebben

KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK JOGI, ÜGYRENDI ÉS ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV

KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK JOGI, ÜGYRENDI ÉS ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK JOGI, ÜGYRENDI ÉS ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV amely készült Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottsága

Részletesebben

PALOZNAK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA PALOZNAK

PALOZNAK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA PALOZNAK PALOZNAK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA PALOZNAK Szám: 2/189-3/2013. JEGYZŐKÖNYV KÉSZÜLT: ÜLÉS HELYE: JELEN VANNAK: BEJELENTÉSSEL TÁVOL: TANÁCSKOZÁSI JOGGAL MEGHÍVOTT: Paloznak Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Uraiújfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. március 26-án 17 órakor az Uraiújfalui Közös Önkormányzati Hivatal tanácskozó termében megtartott képviselőtestületi

Részletesebben

Tárgy : Javaslat az önkormányzat évi költségvetésének koncepciójára

Tárgy : Javaslat az önkormányzat évi költségvetésének koncepciójára Emőd Város Önkormányzat Polgármesterétől 3432 Emőd, Kossuth tér 1. Tel.: 46/476-206 Ikt.sz.:5996/2012. Tárgy : Javaslat az önkormányzat 2013. évi költségvetésének koncepciójára Emőd Város Önkormányzat

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. a Pusztaszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 29-én megtartott rendes, nyilvános üléséről

JEGYZŐKÖNYV. a Pusztaszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 29-én megtartott rendes, nyilvános üléséről Psz/59/25/2014.ny. JEGYZŐKÖNYV a Pusztaszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 29-én megtartott rendes, nyilvános üléséről 111/2014. (XII.29.) sz. Képviselőtestületi Határozat

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV MOLNÁRI HORVÁT NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT. Molnári Horvát Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. április 30 -ai ülése

JEGYZŐKÖNYV MOLNÁRI HORVÁT NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT. Molnári Horvát Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. április 30 -ai ülése Szám: 6-4/2013. JEGYZŐKÖNYV MOLNÁRI HORVÁT NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013. ÁPRILIS 30-ÁN MEGTARTOTT ÜLÉSÉRŐL Határozatok sorszáma Kódja 11 G8 12 G 2 13 G 2 14 G 2 15 G 2 JEGYZŐKÖNYV

Részletesebben

o k t ó b e r á n. m e g t a r t o t t r e n d k í v ü l i n y i l v á n o s ü l é s é r ő l

o k t ó b e r á n. m e g t a r t o t t r e n d k í v ü l i n y i l v á n o s ü l é s é r ő l Nagydorog Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 7044 Nagydorog Kossuth L. u. 81. Tel.: 75/ 532-019, Fax: 332-047 e-mail: nagydorogonk@axelero.net J E G Y Z Ő K Ö N Y V N A G Y D O R O G N A G

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Czövekné Duduma Ildikó. Zsobrákné Balogh Mária. Távol vannak: Krausz Balázs képviselő (Isztimér) Napirend előtti esemény

Jegyzőkönyv. Czövekné Duduma Ildikó. Zsobrákné Balogh Mária. Távol vannak: Krausz Balázs képviselő (Isztimér) Napirend előtti esemény Jegyzőkönyv Készült: Isztimér és inek 2012. szeptember 17-én 16 órakor megtartott együttes üléséről. Az ülés helye: Községháza 8044 Kincsesbánya, Kincsesi u. 39. Jelen vannak: Isztimér: Orbán Tibor Nesztor

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: A Hidegkúti Német Nemzetiségi Önkormányzat november 20 án 16,30 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: A Hidegkúti Német Nemzetiségi Önkormányzat november 20 án 16,30 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről HIDEGKÚTI NÉMET NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETE Szám: HID/29 6/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: A Hidegkúti Német Nemzetiségi Önkormányzat 2014. november 20 án 16,30 órai kezdettel megtartott

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Stolár Mihály Ferenc Indítványozta, hogy a tanács az ülés napirendjét a kiküldött meghívóban foglaltak szerint fogadja el.

Jegyzőkönyv. Stolár Mihály Ferenc Indítványozta, hogy a tanács az ülés napirendjét a kiküldött meghívóban foglaltak szerint fogadja el. Szám: 08/8-6/2014 Jegyzőkönyv Készült: 2014. május 14-én 10.00 órai kezdettel a 8-as főút Térségi Fejlesztési Tanácsnak a Veszprém Megyei Önkormányzat elnöki irodájában megtartott üléséről. Jelen van a

Részletesebben

KIMUTATÁS a Veszprém Megyei Önkormányzat 2002-2004. évi költségvetési bevételeinek alakulásáról

KIMUTATÁS a Veszprém Megyei Önkormányzat 2002-2004. évi költségvetési bevételeinek alakulásáról Előirányzat száma Előirányzat megnevezése KIMUTATÁS a Veszprém Megyei Önkormányzat 2002-2004. évi költségvetési bevételeinek alakulásáról 2002. évi tény 2003. évi eredeti 2003. évi módosított 2003. évi

Részletesebben

8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-021 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu

8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-021 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu Szám: 02/32-14/2009. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-021 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu ELŐTERJESZTÉS a Veszprém Megyei Önkormányzat

Részletesebben

Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu MEGHÍVÓ

Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu MEGHÍVÓ V Á R O S L Ő D K Ö Z S É G P O L G Á R M E S T E R É T Ő L Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu MEGHÍVÓ Városlőd Község Polgármestere összehívja Csehbánya

Részletesebben

Készült: Domony Község Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének június 30.-án megtartott testületi ülésén.

Készült: Domony Község Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének június 30.-án megtartott testületi ülésén. J E G Y ZŐKÖNYV Készült: Domony Község Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 30.-án megtartott testületi ülésén. Helye: Polgármesteri Hivatal Domony, Fő út 98. Jelen vannak:

Részletesebben

PUSZTASZABOLCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. SZEPTEMBER 11-I RENDKÍVÜLI ÜLÉSÉNEK

PUSZTASZABOLCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. SZEPTEMBER 11-I RENDKÍVÜLI ÜLÉSÉNEK Ikt.szám: 53-20/2013. PUSZTASZABOLCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. SZEPTEMBER 11-I RENDKÍVÜLI ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE HATÁROZATOK SZÁMA: 557, 558, 559, 560/2013. (IX. 11.) 2 Jegyzőkönyv Készült

Részletesebben

Báta Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2013.(.) önkormányzati rendelete a 2012. évi költségvetésről

Báta Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2013.(.) önkormányzati rendelete a 2012. évi költségvetésről Báta Község Önkormányzata Képviselőtestületének./2013.(.) önkormányzati rendelete a 2012. évi költségvetésről Báta Községi Önkormányzata Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Polgárdi Város Cigány Kisebbségi Önkormányzatának 2010. április 30. napján 15.30 órakor megtartott ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. Készült Polgárdi Város Cigány Kisebbségi Önkormányzatának 2010. április 30. napján 15.30 órakor megtartott ülésén. JEGYZŐKÖNYV Készült Polgárdi Város Cigány Kisebbségi Önkormányzatának 2010. április 30. napján 15.30 órakor megtartott ülésén. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal félemeleti tárgyalóterme Jelen vannak:

Részletesebben

6076 Ágasegyháza, Szent István tér 1. Web: http://agasegyhaza.hu Tel.:76/388-211 Fax: 76/388-387 E-mail: pmstrh@t-online.hu.

6076 Ágasegyháza, Szent István tér 1. Web: http://agasegyhaza.hu Tel.:76/388-211 Fax: 76/388-387 E-mail: pmstrh@t-online.hu. Ágasegyháza Község Önkormányzat Ügyrendi Bizottsága 6076 Ágasegyháza, Szent István tér 1. Web: http://agasegyhaza.hu Tel.:76/388-211 Fax: 76/388-387 E-mail: pmstrh@t-online.hu Jegyzőkönyv Készült: Ágasegyháza

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Polgárdi Város Cigány Kisebbségi Önkormányzatának november 21. napján órakor megtartott ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. Készült Polgárdi Város Cigány Kisebbségi Önkormányzatának november 21. napján órakor megtartott ülésén. JEGYZŐKÖNYV Készült Polgárdi Város Cigány Kisebbségi Önkormányzatának 2011. november 21. napján 15.30 órakor megtartott ülésén. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal 8154 Polgárdi, Batthyány u. 132. Jelen

Részletesebben

MUTATÓ. Vezseny Községi Önkormányzat Képviselő-testületének június 23-án megtartott nyílt együttes testületi üléséről. Hat. Rend.

MUTATÓ. Vezseny Községi Önkormányzat Képviselő-testületének június 23-án megtartott nyílt együttes testületi üléséről. Hat. Rend. MUTATÓ Vezseny Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. június 23-án megtartott nyílt együttes testületi üléséről Tárgy: Hat. Rend. száma: Vezseny Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. A képviselő-testület 2011. augusztus 31-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. A képviselő-testület 2011. augusztus 31-i ülésére 2. ELŐTERJESZTÉS A képviselő-testület 2011. augusztus 31-i ülésére Tárgy: Beszámoló az önkormányzat 2011. évi költségvetésének első félévi teljesítéséről Ikt. szám: 91-73/2011. Előterjesztés jellege: Rendelet-tervezet

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. október 24-én 17 órakor megtartott rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. október 24-én 17 órakor megtartott rendkívüli üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 476-28/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Abádszalók Város Képviselő-testületének 2010. november 11-én megtartott soron kívüli üléséről. Az ülés helye: Városháza földszinti nagyterme Jelen vannak: Kovács Mihály polgármester,

Részletesebben

KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK JOGI, ÜGYRENDI ÉS ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV

KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK JOGI, ÜGYRENDI ÉS ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK JOGI, ÜGYRENDI ÉS ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV amely készült Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottsága

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Jelen vannak:

JEGYZŐKÖNYV. Jelen vannak: JEGYZŐKÖNYV Uraiújfalu, Vasegerszeg,Nagygeresd, Nemesládony, Simaság és Vámoscsalád községek képviselő-testületeinek 2014. december 18-án 17 óra 30 perckor az Uraiújfalui Közös Önkormányzati Hivatal tanácskozó

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Uraiújfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 12-én 18 órakor az Uraiújfalui Közös Önkormányzati Hivatal tanácskozó termében megtartott képviselőtestületi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült 2014. június 18. napján a Jánossomorjai Közös Önkormányzati Hivatal hivatalos helyiségében megtartott önkormányzati képviselő-testületi ülésről. Jelen vannak: Jelenléti ív

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Ajka város Önkormányzatának Képviselő-testülete február 22-én 9.00 órakor megtartott rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Ajka város Önkormányzatának Képviselő-testülete február 22-én 9.00 órakor megtartott rendkívüli üléséről Ügyszám: 1/8-5/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ajka város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. február 22-én 9.00 órakor megtartott rendkívüli üléséről Ülés helye: Jelen vannak: Polgármesteri

Részletesebben

Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének. 2012. március 29-én tartott rendkívüli nyilvános ülésének jegyzőkönyve

Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének. 2012. március 29-én tartott rendkívüli nyilvános ülésének jegyzőkönyve Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 2012. március 29-én tartott rendkívüli nyilvános ülésének jegyzőkönyve Határozatok: 43/2012. (III. 29.) 44/2012. (III. 29.) 45/2012. (III. 29.) 46/2012.

Részletesebben

KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK JOGI, ÜGYRENDI ÉS ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV

KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK JOGI, ÜGYRENDI ÉS ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK JOGI, ÜGYRENDI ÉS ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV amely készült Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottsága

Részletesebben

A Gazdasági Bizottság 192/2014. számú határozatával az előterjesztést 11 igen szavazattal és 1 tartózkodás mellett támogatta.

A Gazdasági Bizottság 192/2014. számú határozatával az előterjesztést 11 igen szavazattal és 1 tartózkodás mellett támogatta. 2 Tisztelt Közgyűlés! Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 6/2007. (II.9.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: SzMSz) 9. -a értelmében a közgyűlés féléves

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV - FELJEGYZÉS JELENLÉTI ÍV

JEGYZŐKÖNYV - FELJEGYZÉS JELENLÉTI ÍV SZOMBATHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK LAKÁSÉPÍTÉSI ÉS FENNTARTÁSI BIZOTTSÁGA 9700 Szombathely, Kossuth L. u. 1-3. JEGYZŐKÖNYV - FELJEGYZÉS Tárgy: Lakásépítési és Fenntartási Bizottság ülése Helyszín:

Részletesebben

Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu MEGHÍVÓ

Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu MEGHÍVÓ V Á R O S L Ő D K Ö Z S É G P O L G Á R M E S T E R É T Ő L Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu MEGHÍVÓ Városlőd Község Polgármestere összehívja Csehbánya

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2011. április 28-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2011. április 28-i ülésére Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-096 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu Szám: 14/144-30/2011. E L Ő T E R J E S Z T É S a Veszprém

Részletesebben

8294 Kapolcs 8293 Vigántpetend JEGYZŐKÖNYV

8294 Kapolcs 8293 Vigántpetend JEGYZŐKÖNYV Önkormányzati Képviselő-testület Önkormányzati Képviselő-testület 8294 Kapolcs 8293 Vigántpetend Száma: 332-16/2012. JEGYZŐKÖNYV Készült: Kapolcs község Önkormányzata Képviselőtestülete és Vigántpetend

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2007. május 14-én 16,15 órai kezdettel. tartott rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2007. május 14-én 16,15 órai kezdettel. tartott rendkívüli üléséről 14 / 2007. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2007. május 14-én 16,15 órai kezdettel tartott rendkívüli üléséről A rendkívüli képviselő-testületi ülés helyszíne:

Részletesebben

a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2009. december 17-ei ülésére

a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2009. december 17-ei ülésére VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-096 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu Szám: 02/285-7/2009. ELŐTERJESZTÉS a Veszprém Megyei Önkormányzat

Részletesebben

PÁPAKOVÁCSI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8596 Pápakovácsi, Fő u. 19. Szám:7-5/2011. JEGYZŐKÖNYV

PÁPAKOVÁCSI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8596 Pápakovácsi, Fő u. 19. Szám:7-5/2011. JEGYZŐKÖNYV PÁPAKOVÁCSI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8596 Pápakovácsi, Fő u. 19. Szám:7-5/2011. JEGYZŐKÖNYV Készült: Pápakovácsi, Ganna, Döbrönte Kup, Nóráp Község Önkormányzat Képviselő-testületeinek 2011.

Részletesebben

14/2015. (VII.23.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július 23-án megtartott rendkívüli üléséről

14/2015. (VII.23.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július 23-án megtartott rendkívüli üléséről Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete 14/2015. (VII.23.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július 23-án megtartott rendkívüli üléséről 2 Bátonyterenye

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Juhászné dr. Krecz Erzsébet. Dr. Szalóczi Ilona. Tóthné Gyöngy Andrea

JEGYZŐKÖNYV. Juhászné dr. Krecz Erzsébet. Dr. Szalóczi Ilona. Tóthné Gyöngy Andrea 740-4/2008. JEGYZŐKÖNYV Készült: Eger Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala I. sz. tanácskozó termében 2008. február 20.-án a Pénzügyi Bizottság ülésén elhangzottakról. Jelen vannak: a bizottság elnöke

Részletesebben