SIÓFOK VÁROS JEGYZŐJE 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SIÓFOK VÁROS JEGYZŐJE 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1."

Átírás

1 SIÓFOK VÁROS JEGYZŐJE 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület márciusi ülésére Tárgy: az önkormányzati tulajdonú, behajtási tilalommal érintett közterületekre gépjárművel történő behajtás engedélyezésnek rendjéről szóló önkormányzati rendelet megalkotása Előterjesztő: Dr. Pavlek Tünde Jegyző Összeállította: Polgármesteri Kabinet, Beruházási- és Üzemeltetési Osztály, Hatósági Osztály, Városőrség Tárgyalja: Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság

2 2 Tisztelt Képviselő-testület! Az idegenforgalmi szezon közeledtével az elmúlt évi szezon tapasztalatait figyelembe véve áttekintettük a város egyes területeinek forgalmi szabályozását, és a lakossági igények figyelembe vételével javaslatot teszünk az önkormányzati tulajdonú, behajtási tilalommal érintett közterületekre gépjárművel történő behajtás engedélyezésnek rendjéről szóló új önkormányzati rendelet megalkotására. A Városőrség Osztályvezetője javaslatot tett új, a város közigazgatási területén súlykorlátozási tilalommal, teherautóval behajtási tilalommal valamint a mindkét irányból behajtani tilos és az utóbbival együtt alkalmazott kivéve engedéllyel közúti jelzőtáblák hatálya alá tartozó, behajtási tilalommal érintett közterületekre (út, útszakasz, park) való behajtás szabályozása tárgyában. A súlykorlátozás, valamint a teherautóval behajtani tilos korlátozás tekintetében a KRESZ előírásai az irányadóak azzal, hogy e rendelet-tervezetben meghatározott feltételek fennállása esetén behajtási engedély adható. A behajtási engedélyek kiadásának hatáskörét a képviselő-testület a Siófoki KÖH Jegyzőjére ruházná át, a Beruházási és Üzemeltetési Osztály készítené elő döntésre a kérelmeket, a rendőrség mellett a Városőrség ellenőrizné a behajtási engedélyek használatát és alkalmaznánk a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló CLXXXIX. törvény 143. (4) d) pontjában kapott felhatalmazást, tehát a közösségi együttélés szabályainak szabályozására arra az esetre, ha pl. arra jogosulatlan személy használja a kiadott engedélyt. Az engedély lehet behajtási engedély és útvonal engedély (súlykorlátozással érintett útszakasz tekintetében), a behajtási engedély a kérelmezett napon történő egyszeri ki- és behajtásra jogosítana és lenne 3, és 6 hónapos időszakra és éves időszakra. Speciális szabályokat tartalmaz a javaslat a Kálmán Imre sétányra és a Hock János közre, ahol meghatározott időintervallumban lehetne áruszállítást végezni (Kálmán Imre sétányon, valamint a Hock János köz területén, 6 órától 9 óráig, 16 órától 17 óráig). Az útvonal engedély érvényességét a gépjármű össztömege alapján differenciáltuk, lenne napi, heti és havi érvényességű azzal, hogy a 3,5 tonnánál nagyobb össztömegű gépjárművek csak indokolt esetben hajthatnának be a tilalommal érintett közterületre. Az ADR hatálya alá tartozó gépjármű szerelvények (veszélyes anyag szállítók) pedig csak akkor hajthatnak be siófoki helyi közútra, ha a fuvarokmányban szereplő címzett csak így közelíthető meg. A díjak tekintetében térítésmentesen kapna behajtási engedélyt a tilalommal érintett közterületről megközelíthető ingatlanban lakóhellyel, vagy tartózkodási rendelkező lakó, aki a gépjárművet a behajtási tilalommal érintett közterületről megközelíthető ingatlanon nem közterületen - helyezi el (pl. garázsban tárolja), ebben az esetben a kérelméhez mellékelnie kell a KÖH adóhivatala által kiállított igazolást arról, hogy nincs gépjármű-adó tartozása a város felé. A behajtási engedélyt a gépjármű tulajdonosa, vagy üzembentartója kérelmezheti, a behajtás célja tekintetében engedély adható tehát: - a kérelmezett területen áruszállítást végzőnek, ki és berakodás időtartamára, de legfeljebb 60 percre,

3 3 - állandó lakcímmel vagy tartózkodási hellyel rendelkező lakónak, aki a saját ingatlanán helyezi el a gépjárművét, - különleges alkalomra (pl. esküvő, filmfelvétel) - építőanyag szállítás, vagy egyéb fuvarozó tevékenységre, de itt is csak a legszükségesebb ideig. Ettől eltér tehát az útvonal engedély iránti kérelem, amely például egy építési beruházás során egy nagyobb össztömegű gépjármű behajtásának estére. A rendelet alapján a behajtási engedélyt a gépjármű tulajdonosa kérelmezheti, ha pl. felújítási munkát végeznek egy tilalommal érintett közterületről megközelíthető ingatlanon, akkor a felújítási munkát végző vállalkozónak kell megkérnie az engedélyt. Rendelet-tervezet címe: az önkormányzati tulajdonú, behajtási tilalommal érintett közterületekre gépjárművel történő behajtás engedélyezésnek rendjéről Rendelet-tervezet valamennyi jelentős hatása, különösen: a behajtási tilalommal érintett közterületekre gépkocsival történő behajtás szabályozása Társadalmi, gazdasági hatás: a helyi lakossági igényeknek megfelelő szabályozás kialakítása Költségvetési hatás: a tilalommal érintett közterületekről megközelíthető ingatlanok lakóhellyel, vagy tartózkodási hellyel rendelkező lakosai kivételével a behajtási engedélyek megváltása díjköteles Környezeti, egészségügyi következmények: nem változik Adminisztratív terheket befolyásoló hatás: a Városőrség jogosult a rendőrségen kívül a behajtási jogosultság ellenőrzésére Egyéb hatás: nincs A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek: Személyi: rendelkezésre áll Szervezeti: rendelkezésre áll Tárgyi: rendelkezésre áll Pénzügyi: rendelkezésre áll Kérem a T. Képviselő-testületet, hogy a az önkormányzati tulajdonú, behajtási tilalommal érintett közterületekre gépjárművel történő behajtás engedélyezésnek rendjéről szóló önkormányzati rendelet-tervezetet az előterjesztés 1. számú melléklete szerinti tartalommal hagyja jóvá. Siófok, március 25. Dr. Pavlek Tünde jegyző

4 4 az előterjesztés 1. számú melléklete SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2013. ( ) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE az önkormányzati tulajdonú, behajtási tilalommal érintett közterületekre gépjárművel történő behajtás engedélyezésnek rendjéről Siófok Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében, a közúti közlekedésről szóló évi I. törvény 3. (1) bekezdésében, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény 143. (4) d) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a közúti közlekedésről szóló évi I. törvény 34. (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: A rendelet hatálya 1. (1) A rendelet hatálya kiterjed minden természetes személy, jogi személy és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet gépjármű tulajdonosra és üzembentartóra, aki Siófok város közigazgatási területén Siófok Város Önkormányzatának tulajdonában lévő a (2) bekezdésben meghatározott közlekedési táblával ellátott közterületen (útszakasz, park) rendelet hatálya alá tartozó gépjárművel közlekedik. (2) A rendelet tárgyi hatálya kiterjed a) a mindkét irányból behajtani tilos és az utóbbival együtt alkalmazott kivéve engedéllyel közúti jelzőtáblák hatálya alá tartozó közterületre érvényes behajtási engedélyek, b) a súlykorlátozás és a teherautóval behajtani tilos közúti jelzőtáblák hatálya alá tartozó közterületre érvényes útvonalengedélyek kiadásának, felhasználásának és felülvizsgálatának, valamint visszavonásának rendjére. (3) A rendelet hatálya nem terjed ki a közfeladat ellátásának idejére: a) a fegyveres erők, a rendőrség, a nemzetbiztonsági szolgálatok, a büntetés-végrehajtás, a tűz-, polgári és katasztrófavédelem, valamint a Nemzeti Adó- és Vámhivatal szervezete által üzemben tartott, b) a katasztrófa elhárítást, megelőzést és segítségnyújtást végző, c) műszaki és baleseti mentést ellátó, d) a kommunális feladatot ellátó (ideértve a köztisztasági szolgáltatásokhoz, hulladékgazdálkodási közszolgáltatáshoz, valamint a közüzemi hibaelhárításhoz használt), e) az út-, vasút- vagy közműépítést, illetve az út, vasút vagy közmű fenntartást vagy tisztítást végző, f) a külön jogszabályban meghatározott postai szolgáltatást végző gépjárműre. (4) A behajtáshoz és várakozáshoz nem kell engedélyt kérni a (3) bekezdésében felsoroltakon kívül: a) a Siófoki Közös Önkormányzati Hivatal gépjárművei részére, b) Siófok Város Önkormányzata által kiadott szolgálati igazolvánnyal rendelkező gépjármű részére célforgalom esetén,

5 5 c) diplomácia mentességet élvező személy, ilyen hatósági jelzéssel ellátott gépjárművek részére, d) megkülönböztető fény- és hangjelző készülékkel rendelkező, és azt használó gépjármű részére, e) igazolvánnyal rendelkező mozgássérültet szállító gépjármű részére. Az önkormányzat tulajdonában lévő közterületekre vonatkozó különleges szabályok 2. (1) Siófok Város Önkormányzat Képviselő-testületének felhatalmazása alapján a polgármester jogosult az önkormányzat tulajdonában lévő útra ideiglenes forgalomkorlátozást, forgalmi rend-változást elrendelni, melyről a helyi lakosságot, rendőrséget, a Városőrséget a helyben szokásos módon, a város honlapján kötelező tájékoztatni. (2) A polgármester a rendelet hatálya alá tartozó közterületre behajtási engedélyt önkormányzati érdekből díjmentesen adhat ki. (3) A 3,5 tonna megengedett össztömeget meghaladó járműre a rendelet szerint útvonal engedélyt kiadni csak rendkívül indokolt esetben, az adott út, útszakasz, terület műszaki és egyéb sajátosságainak, valamint a lakók nyugalmának és a környezet szempontjainak fokozott figyelembevételével lehet. (4) Siófok Város közigazgatási területén lévő helyi közutat az ADR hatálya alá tartozó járműszerelvény csak a fuvarokmányban szereplő címzett(ek) elérése céljából veheti igénybe. Az engedély kiadásának feltételei 3. (1) A behajtási engedély kiadása iránti 1. számú melléklet szerinti kérelmet, a kérelmezett időpontot megelőzően, de legalább 8 nappal korábban, egy adott járműre vonatkozóan, a jogosultság feltételeinek egyidejű igazolása mellett a) a gépjármű tulajdonosa/üzembentartója, b) az a) pontban meghatározottak képviseletében eljáró személy, c) a kérelemben megjelölt, a behajtási tilalommal érintett közterületről megközelíthető ingatlanban lakóhellyel, vagy tartózkodási hellyel rendelkező személy nyújthatja be. (2) Az útvonalengedély iránti 2. számú melléklet szerinti kérelmet, a kérelmezett időpontot megelőzően, de legalább 8 nappal korábban, egy adott járműre vonatkozóan, a jogosultság feltételeinek egyidejű igazolása mellet a) a gépjármű tulajdonosa/üzembentartója, b) az a) pontban meghatározottak képviseletében eljáró személy nyújthatja be. (3) Az (1), (2) bekezdésekben meghatározott engedélyek (a továbbiakban engedély) kiadása iránti kérelmet a Siófoki Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzőjéhez kell benyújtani, aki a rendelet előírásainak megfelelő kérelem benyújtását követően határoz a behajtási vagy útvonalengedély kiadásáról, vagy a kérelem elutasításáról. (4) Rendkívül indokolt esetben a jegyző engedélyezheti a soron kívüli ügyintézést.

6 6 (5) Az engedély egy adott gépjárműre adható ki, a rendelet által előirt feltételek fennállásának megfelelő igazolása esetén. Amennyiben egy kérelmező több gépjárműre vonatkozóan kíván benyújtani engedély kiadása iránti kérelmet, úgy a kiadás feltételeinek fennállását mindegyik gépjárműre vonatkozóan külön kell igazolnia. Megfelelő igazolás esetén minden gépjárműre külön engedélyt lehet kiadni. (6) Az engedély kiadásának feltétele a kérelmezett időszakban történő be- es kihajtásra, valamint a meghatározott napon egyszeri be- es kihajtásra kiadott engedély esetében, hogy az alábbi feltételek valamelyike fennálljon: a) a gépjárművel a kérelemben megjelölt ingatlanhoz vagy onnan árut szállítanak, és az áru be- es kirakodása másként nem, vagy csak aránytalanul nagy nehézségek árán oldható meg, b) az engedély kiadásával érintett gépjármű forgalmi engedélyében a tulajdonos (üzembentartó), a tilalommal érintett közterületről megközelíthető ingatlanban lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkezik, vagy az ingatlanban székhellyel vagy telephellyel (fiókteleppel) rendelkező jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet képviseletére jogosult vagy ott székhellyel/telephellyel rendelkező egyéni vállalkozó és a kérelemben megjelölt gépjárművet a kérelemben megjelölt ingatlanon belül nem közterületen - garázsban, udvaron helyezi el, c) a tilalommal érintett közterületről megközelíthető ingatlanon építési, felújítási munkát végeznek és az építő- és egyéb anyagok odaszállítása, illetve bontási anyagok elszállítása másként nem oldható meg, d) különleges esemény (pl. esküvő, filmfelvétel) lebonyolítása céljából kívánják a tilalommal érintett közterületet használni. (7) Az (6) bekezdésben meghatározott feltételek fennállását a kérelmezőnek kérelme benyújtásakor megfelelően igazolnia kell úgy, hogy a feltételek fennállásáról szóló okiratok eredeti példányát az eljárásban részt vevő ügyintézőnek bemutatja és a fénymásolt példányt a kérelméhez csatolja. (8) Az engedély kiadásának további feltétele a (6) b) pontja esetén, hogy a gépjármű tulajdonosának a gépjárműadóról szóló évi LXXXII. törvényben meghatározott gépjárműadó hátraléka nincs Siófok Város Önkormányzata felé, vagy a törvény alapján gépjárműadó tekintetében adómentességet élvez. Az erről szóló igazolást a kérelmező köteles a behajtási engedély kiadása iránti kérelméhez csatolni. Ennek hiányában a kérelmet el kell utasítani. Az engedély megváltása 4. (1) A behajtási engedély iránti 1. számú melléklet, valamint az útvonal engedély iránti 2. számú melléklet szerinti kérelemben pontosan meg kell jelölni: a) magánszemély esetén a kérelmező nevét, lakóhelyét, elérhetőségét; b) jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet esetén a kérelmező elnevezését, székhelyét, telephelyét, adószámát, cégjegyzék számát, a képviselője nevét es elérhetőségét; c) a gépjármű tulajdonosának vagy üzembentartójának nevét, címét és elérhetőségét;

7 7 d) a gépjármű hatósági jelzését (forgalmi rendszámát). Amennyiben a járművet a vonatkozó jogszabályok szerint nem kell ellátni hatósági jelzéssel, úgy azt más azonosításra alkalmas módon kell meghatározni; e) a gépjármű gyártmányának, típusának megnevezését, megengedett legnagyobb össztömegét és azt, hogy a közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 3.) KPM- BM együttes rendelt 1. számú függelékének II. számú, a közúti járművekkel kapcsolatos fogalomtára szerint mely járműkategóriába tartozik; f) a kérelem indokait, illetve az 3. (6) bekezdésében meghatározott valamely feltétel fennállását; g) a behajtási tilalom alá tartozó útvonalat, útszakaszt, amelyre vonatkozóan a kérelmező az engedély kiadását kéri; h) a behajtással érintett ingatlan pontos meghatározását (cím, hrsz.); i) a kérelmezett érvényességi időtartamot, amelyre a behajtási engedélyt igényli. (2) Amennyiben a kérelemben szereplő helyrajzi számon, címen nyilvántartott ingatlanra a megközelíthetőség szempontjából több, az 1. (1)-(2) bekezdéseiben körülírt behajtási tilalom vonatkozik, a kérelemben pontosan meg kell jelölni, hogy az ingatlan tekintetében a kérelmező mely behajtási tilalommal érintett közterületre (út, útszakasz, park) igényli a behajtási engedély, vagy útvonal engedély kiállítását. Az engedély érvényességi ideje 5. (1) Az engedély a kiadás napjától kezdődően az engedélyben megjelölt időpontig érvényes. Az engedély érvényességének legrövidebb időtartama 1 nap, leghosszabb időtartama 1 év. (2) Az engedély az alábbi időszakokra adható ki: a) behajtási engedély esetén: meghatározott napon/kon történő egyszeri ki- és behajtásra, 3 hónap, 6 hónap, 1 év időtartamra. b) útvonal engedély esetén: az engedélyező határozatban megjelölt időtartamra. (3) Az engedély a (2) bekezdésben meghatározott érvényességi időn belül érvénytelenné válik, ha az engedély kiadásának az e rendeletben meghatározott feltételei már nem állnak fenn. Erről az engedély kiadóját az engedélyesnek a feltétel megszűnését követően 8 napon belül értesítenie kell. Az engedély díja 6. (1) Az engedély kiadásáért a kérelmezőnek a 3. számú mellékletben meghatározott díjat kell megfizetnie. (2) Térítésmentesen válthatja ki az engedélyt az 3. (1) bekezdés a) és b) pontjában meghatározott kérelmező a 3. (6) bekezdés b) pontjában meghatározott feltétel fennállta esetén. (3) Az időszakra meghatározott díjak egymást követő naptári napokban értendőek és az engedély kiadásának napja az időszak első naptári napjának számít. A naptári napban meghatározott időtartam az adott napon 0 órától 24 óráig érvényes.

8 8 (4) A 3. számú mellékletben meghatározott díjat az általános forgalmi adóról szóló törvényben meghatározott mértékű adó terheli. A díj mértékét évente felül kell vizsgálni. (6) Az engedélyek díját a Siófoki Közös Önkormányzati Hivatal számú számlájára kell befizetni átutalási postautalványon vagy banki átutalással. (7) Az engedély csak a (1) és (2) bekezdésekben meghatározott díj megfizetéséről szóló igazolás bemutatását követően adható át a kérelmezőnek. Az engedély felülvizsgálata és visszavonása 7. (1) Az engedély ellenőrzésére jogosult szervek (rendőrség, Városőrség) kezdeményezésére a jegyző az érvényes engedélyt felülvizsgálhatja es amennyiben indokolt, visszavonhatja. (2) Az ellenőrzést végző szerv jogosult azt az engedélyt a használótól elvenni: a) amelyet nem az arra jogosult használ, b) amelynél az engedély használatának jogcíme megszűnt, vagy nem arra a célra használják, c) amely hamis vagy nem az engedély eredeti példánya, d) amelyet a rendeletben meghatározottaktól eltérően használnak, e) amellyel bármely más módon visszaéltek. (3) Az ellenőrzést végző szerv köteles a (2) bekezdés alapján elvett engedélyt haladéktalanul visszajuttatni a jegyzőhöz. A jegyzőhöz visszajuttatott engedélyt a jegyző visszavonja és azt a kiadásának évében nem pótolja. A visszavonást követő időszakra befizetett díj arányos részét az önkormányzat nem téríti meg. Az engedély használata 8. (1) Az engedély csak az engedélyen feltüntetett forgalmi rendszámú járművel történő behajtásra használható fel, más járműre nem érvényes. (2) A 3. (6) bekezdése a) pontjában meghatározott feltétel esetén kiadott engedély a Kálmán Imre sétányon és a Hock János közben történő áruszállítás miatt reggel 6 órától 9 óráig illetve 16 órától 17 óráig jogosítja fel a jármű tulajdonosát/üzembentartóját a gépjárművel, a tilalommal érintett közterületre történő behajtásra és a (3) bekezdésben meghatározott ideig történő várakozásra. (3) Az engedély csak a 3. (6) bekezdés b), d) pontjaiban meghatározott áthaladás és esemény lebonyolításához, és a 3. (6) bekezdés a), c) pontjaiban meghatározott munka elvégzéséhez jogosít a behajtási tilalommal érintett területre történő behajtásra, illetve az ott a feltétlenül szükséges ideig, de legfeljebb 60 percig történő várakozásra. (4)Az engedélyt a gépjármű vezetőjének a tilalommal érintett területen történő közlekedés során magánál kell tartania és azt ellenőrzéskor az ellenőrző személynek át kell adnia. A várakozás idején a gépjármű szélvédőjének bal oldalán jól láthatóan kell elhelyezni.

9 9 (5) Az engedély csak az abban meghatározott korlátozás alá eső közterületekre történő behajtásra jogosít. (6) Az engedélyről bármilyen formában másolatot készíteni tilos. (1) Az engedély eredeti jogosultjának kérelmére a megrongálódott engedélyt annak leadásával egyidejűleg az engedély kiállítója díjmentesen kicseréli. (2) Az engedély elvesztését, ellopását, megsemmisülését az engedély kiállítója felé 3 munkanapon belül be kell jelenteni es az engedély pótlására kérelmet kell benyújtani. A pótlás díjmentes. (3) Amennyiben az engedéllyel rendelkező járművet a tulajdonosa az engedély érvényességi ideje alatt értékesíti, az engedélyt vissza kell szolgáltatni az önkormányzatnak. (4) Új engedélyt kell kiadni, ha a (3) bekezdésben foglalt esetben az engedély visszaadásával egyidejűleg a kérelmező másik járműre engedélyt igényel, amennyiben az alábbi feltételek teljesülnek: a) az igénylő hitelt érdemlően igazolja az adásvétel tényét, b) a gépjármű megengedett legnagyobb össztömege a korábban engedéllyel rendelkező gépjárművel megegyező, vagy annál kisebb. (5) A (4) bekezdésben foglalt engedély csere csak az ott szereplő feltételek teljesülése esetén lehetséges. Minden egyéb esetben az új engedély díját, az új engedélyt szerző járműre vonatkozó paraméterek alapján kell meghatározni. 9. (1) Az engedély birtokában a helyi közútban bizonyíthatóan az engedélyes gépjármű által okozott károk helyreállítása annak a kötelessége, akinek a nevére a közút tulajdonosa az engedélyt kiállította (helyreállítás kötelezettje). (2) A helyreállítást a károkozást követő legrövidebb időn belül, de legkésőbb 15 naptári napon belül el kell végezni. (3) A helyreállításig a helyreállítás kötelezettjének kell gondoskodni a károkozás helyszínén a biztonságos közlekedés feltételeinek biztosításáról. (4) A közút helyreállítását az eredetivel megegyező vagy azzal, egyenértékű pályaszerkezettel (rétegrenddel) kell végezni. Útszegéllyel ellátott közút esetén a helyreállítási kötelezettség az útszegélyre is vonatkozik. Amennyiben a szükséges helyreállítás szélessége meghaladja a forgalmi sáv 50%-át, akkor a helyreállítás a forgalmi sáv teljes szélességére vonatkozik. (5) A helyreállítás szakszerűségét es a közterület állapotát a helyi közút fenntartója ellenőrzi. 8.

10 10 (6) A helyreállítás kiváltható külön megállapodásban rögzített feltételek szerint a kár mértékével arányosan megállapított díjnak Siófok Város Önkormányzat 8. (6) bekezdésében feltüntetett számlájára történő befizetésével. Az engedélyes ellenőrzése 10. (1) A rendeletben meghatározott előírások betartását a rendőrség és a Városőrség ellenőrzi. (2) A tilalommal érintett önkormányzati terülteken az ellenőrző szervek jogosultak, a területre behajtó gépjárműre kiállított behajtási engedély meglétét és érvényességét ellenőrizni. Vegyes és záró rendelkezések 11. (1) A rendelet alkalmazásában Siófok város közigazgatási területén a közösségi együttélés alapvető szabályai megsértésének minősül, ha a természetes személy, jogi személy és jogi személyiséggel nem rendelkező szerezet gépjármű tulajdonos/üzembentartó a) a rendelet hatálya alá tartozó, tilalommal érintett közterületre engedély nélkül behajt, ott várakozik, b) a tilalommal érintett közterületen nem a 7. (3) bekezdésében meghatározott szükséges ideig, hanem 60 perc időtartamot meghaladóan várakozik, c) az ADR hatálya alá tartozó gépjármű szerelvénnyel a 2. (4) bekezdésében foglaltaktól eltérő módon hajt be önkormányzati közútra, d) a rendelet hatálya alá tartozó engedélyt jogosulatlanul használja, e) olyan engedélyt használ, melynek jogcíme megszűnt, vagy nem az engedélyben meghatározott célra használja, f) hamis, vagy bármilyen módon másolt engedélyt használ, g) a rendelet hatálya alá tartozó engedélyt a rendeletben meghatározottaktól eltérő célra használja, h) a rendelet hatálya alá tartozó engedéllyel bármely módon visszaél és ezen magatartása nem minősül szabálysértésnek vagy bűncselekménynek. (2) Az (1) bekezdésben meghatározott tilalmak megszegőjével szemben 5 000,- Ft-tól ,- Ft-ig terjedő helyszíni bírság vagy ,- Ft-tól Ft-ig terjedő pénzbírság (közigazgatási bírság) szabható ki, e rendeletben meghatározott eltérésekkel a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény rendelkezéseinek megfelelően. Az (1) bekezdés c) pontja esetén helyszíni bírság nem alkalmazható. (3) Az (1) bekezdésben a tilalmak megszegése miatt lefolytatott eljárás kizárólag hivatalból indítható, amely akkor sem minősül kérelemre indult eljárásnak, ha azt természetes személy, jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet jelenti be. (4) Az (1) bekezdésben meghatározott kötelezettségek elmulasztása, vagy a tilalmak megszegése miatti hatósági eljárás lefolytatása és a cselekmény elbírálása a jegyző hatáskörébe tartozik, jogorvoslat iránti kérelmet Siófoki Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzőjénél Siófok Város Önkormányzat Képviselő-testületéhez címezve lehet benyújtani. A jogorvoslat elbírálására a Képviselő-testület jogosult. (5) Az (1) bekezdésben meghatározott tilalmak megszegőjével szemben a közigazgatási hatósági eljárás

11 11 a) valamely cselekményben megnyilvánuló (1) bekezdésben meghatározott magatartás tanúsítása esetén a cselekmény elkövetésétől számított 120 napon belül; b) mulasztásban megnyilvánuló (1) bekezdésben meghatározott magatartás tanúsítása esetén a cselekmény elkövetésétől számított 120 napon belül; c) jogellenes állapot fenntartásában megnyilvánuló (1) bekezdésben meghatározott magatartás tanúsítása esetén a jogellenes állapot észleléstől számított 120 napon belül indítható meg. Ezt követően az (1) bekezdésben meghatározott magatartás, vagy mulasztás elkövetése miatt eljárás nem indítható. (6) A kiszabásra kerülő pénzbírság mértékének megállapításánál figyelembe kell venni a) a magatartás, vagy mulasztás súlyát és a felróhatóság mértékét, b) az érintett vagyoni helyzetét és jövedelmi viszonyait, amennyiben azokat az erre vonatkozó tájékoztatásra igazolja. (7) Az (1) bekezdésben meghatározott kötelezettségek elmulasztójával, vagy a tilalmak megszegőjével szemben kiszabott közigazgatási bírságot átutalási postautalványon vagy banki utalással Siófok Város Önkormányzatának számú pénzforgalmi számlájára kell befizetni. (8) A pénzbírság kiszabása helyett felszólítás alkalmazható, amennyiben a magatartás, vagy mulasztás az elkövetés körülményeire tekintettel csekély súlyú, és a magatartás, vagy mulasztás elkövetője személyi körülményeire is figyelemmel ettől az intézkedéstől kellő visszatartó erő várható. (9) A közigazgatási bírság kiszabása miatt lefolytatott eljárás nem mentesíti az elkövetőt a helyreállítási kötelezettség alól. 12. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit az ezt követően indult eljárásokra kell alkalmazni. Dr. Pavlek Tünde s. k. Dr. Balázs Árpád s. k. jegyző polgármester

12 12 a /2013. ( ) önkormányzati rendelet 1. számú melléklete BEHAJTÁSI ENGEDÉLY IRÁNTI KÉRELEM Siófok városban az önkormányzati tulajdonú, behajtási tilalommal érintett közterületekre gépjárművel történő behajtás engedélyezésnek rendjéről szóló /2013. ( ) önkormányzati rendelet szabályozza. A rendelet megtekinthető címen. Kérjük a kérelmet olvashatóan nyomtatott betűkkel kitöltetni, és aláírással ellátni! Minden gépjárműre külön kérelmet töltsön ki! I. Az engedélyt kérő neve:... anyja neve:.. lakcíme:.. posta címe:.. II. Az engedélyt kérő cég neve:. székhelye:.. telephelye:.. képviselő neve:... címe: cégnyilvántartási száma:.. kereskedelmi tevékenységre való hivatkozásnál annak nyilvántartásba vételi száma: Amennyiben olyan körülményre hivatkozik, amelyen hatósági nyilvántartás nem tartalmaz, a körülményt igazoló okiratot vagy annak másolati példányát kell becsatolni. Telefonszám: fax:. cím:.. III. A behajtásra kérelmezett hely (utca, házszám/hrsz): Az ingatlan területén parkolóhellyel (pl. garázs) rendelkezem/nem rendelkezem 1. IV. A kérelmezett időszak: tól -ig (legfeljebb 1 év időtartamra) V. A gépjármű forgalmi rendszáma: 1 A kívánt rész aláhúzandó!

13 13 típusa: forgalmi engedély száma:. a gépjármű össztömege:.. kg VI. A behajtás jogcíme, illetve a behajtást indokoló nyomós ok: (lakóhely, tartózkodási hely, ingatlan tulajdon, székhely, telephely, rendezvény, önkormányzati érdek, esküvő, áruszállítás stb.) Felhívjuk a figyelmet, hogy amennyiben a kérelmező nem a saját tulajdonában lévő gépjárműre kéri a behajtási engedélyt, akkor a gépjármű használati jogosultságát hitelt érdemlően igazolnia kell, az ezt igazoló okiratot vagy annak másolati példányát mellékelje a kérelemhez! A kérelemhez mellékelt iratok felsorolása:. Alulírott kijelentem, hogy a fent közölt adatok a valóságnak megfelelnek. Tudomásul veszem, hogy a behajtással, áruszállítással, várakozással kapcsolatos előírások megszegése közigazgatási bírságot von maga után, illetve visszaélés esetén az engedély visszavonható. A behajtási engedély használatának ellenőrzésére jogosult a rendőrség és a Városőrség közterület-felügyelője. Kötelező mellékletek: a forgalmi engedély, a lakcímet igazoló dokumentum és a személyazonosító igazolvány másolata a tartózkodási hely megközelítése esetén: lakásbérletnél a lakás tulajdonosának nyilatkozata a lakásbérlet időtartamára vonatkozóan, illetve egyéb saját tulajdonú ingatlan megközelítése esetén a tulajdonjog tulajdoni lappal történő igazolása, térítésmentesen kiváltani kívánt engedély esetén, a Siófoki Közös Önkormányzati Hivatal Adóhivatala által kiadott igazolás Érvényesség A behajtási idő korlátozása Díj 1 nap Siófok város közigazgatási 2 000,- Ft/nap területén a behajtási tilalommal érintett Kálmán Imre sétányon, valamint a Hock János köz területén, 6 órától 9 óráig, és 16 órától 17 óráig, a szükséges legrövidebb ideig történő, de 1 év maximum 60 perc várakozásra jogosít ,- Ft/1 év 3 hónap ,- Ft/3 hónap 6 hónap ,- Ft/6 hónap

14 14 Siófok, kérelmező

15 15 a /2013. ( ) önkormányzati rendelet 2. számú melléklete ÚTVONALENGEDÉLY IRÁNTI KÉRELEM Siófok városban az önkormányzati tulajdonú, behajtási tilalommal érintett közterületekre gépjárművel történő behajtás engedélyezésnek rendjéről szóló /2013. ( ) önkormányzati rendelet szabályozza. A rendelet megtekinthető címen. Kérjük a kérelmet olvashatóan nyomtatott betűkkel kitöltetni, és aláírással ellátni! Minden gépjárműre külön kérelmet töltsön ki! I. Az engedélyt kérő neve:... anyja neve:.. lakcíme:.. posta címe:.. II. Az engedélyt kérő cég neve:. székhelye:.. telephelye:.. képviselő neve:... címe: cégnyilvántartási száma:.. kereskedelmi tevékenységre való hivatkozásnál annak nyilvántartásba vételi száma: Amennyiben olyan körülményre hivatkozik, amelyen hatósági nyilvántartás nem tartalmaz, a körülményt igazoló okiratot vagy annak másolati példányát kell becsatolni. Telefonszám: fax:. cím:.. III. A behajtásra kérelmezett hely (utca, házszám/hrsz): IV. A kérelmezett időszak: tól -ig (legfeljebb 1 év időtartamra) V. A gépjármű forgalmi rendszáma: típusa: forgalmi engedély száma:. a gépjármű össztömege:.. kg

16 16 VI. A behajtás jogcíme, illetve a behajtást indokoló nyomós ok: Felhívjuk a figyelmet, hogy amennyiben a kérelmező nem a saját tulajdonában lévő gépjárműre kéri a behajtási engedélyt, akkor a gépjármű használati jogosultságát hitelt érdemlően igazolnia kell, az ezt igazoló okiratot vagy annak másolati példányát mellékelje a kérelemhez! A kérelemhez mellékelt iratok felsorolása:. Alulírott kijelentem, hogy a fent közölt adatok a valóságnak megfelelnek. Tudomásul veszem, hogy a behajtással, áruszállítással, várakozással kapcsolatos előírások megszegése közigazgatási bírságot von maga után, illetve visszaélés esetén az engedély visszavonható. A behajtási engedély használatának ellenőrzésére jogosult a rendőrség és a Városőrség közterület-felügyelője. Kötelező mellékletek: a gépjármű forgalmi engedélyének másolati példánya DÍJ Gépjármű össztömege Érvényesség 2 1 nap 1 hét 1 hónap 3,5-7,5 tonna 2 000,- Ft/nap 4 000,- Ft/hét ,- Ft/hónap 7,5 tonna felett 4 000,- Ft/nap 8 000,- Ft/hét ,- Ft/hónap Siófok, kérelmező 2 1 hónapot meghaladóan a díj értelem szerűen a hónapok számának megfelelően nő.

17 17 a /2013. ( ) önkormányzati rendelet 3. számú melléklete A BEHAJTÁSI ENGEDÉLY KIADÁSÁNAK TÉRÍTÉSI DÍJAI (A díjak bruttó díjak!) BEHAJTÁSI ENGEDÉLY DÍJA: Érvényesség A behajtási idő korlátozása Díj 1 nap Siófok város közigazgatási 2 000,- Ft/nap területén a behajtási 3 hónap tilalommal érintett Kálmán Imre sétányon, valamint a ,- Ft/3 hónap 6 hónap Hock János köz területén, 6 órától 9 óráig, ,- Ft/6 hónap 1 év és 16 órától 17 óráig, a szükséges legrövidebb ideig történő, de maximum 60 perc várakozásra jogosít ,- Ft/1 év ÚTVONAL ENGEDÉLY DÍJA: DÍJ Gépjármű Érvényesség 3 össztömege 1 nap 1 hét 1 hónap 3,5-7,5 tonna 2 000,- Ft/nap 4 000,- Ft/hét ,- Ft/hónap 7,5 tonna felett 4 000,- Ft/nap 8 000,- Ft/hét ,- Ft/hónap 3 1 hónapot meghaladóan a díj értelem szerűen a hónapok számának megfelelően nő.

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 1/2015. (I. 28.) önkormányzati rendelete

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 1/2015. (I. 28.) önkormányzati rendelete Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (I. 28.) önkormányzati rendelete az önkormányzati tulajdonú, behajtási tilalommal érintett közterületekre gépjárművel történő behajtás engedélyezésének

Részletesebben

SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2013.(IV.02.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2013.(IV.02.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2013.(IV.02.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE az önkormányzati tulajdonú, behajtási tilalommal érintett közterületekre gépjárművel történő behajtás engedélyezésnek

Részletesebben

1. A rendelet hatálya

1. A rendelet hatálya Ócsa Város Önkormányzatának 26/2010. (XII.24.) számú rendelete 1 A járművek közlekedésének önkormányzati tulajdonú utakon történő súlykorlátozásáról, a behajtási engedélyek kiadásának és felhasználásának

Részletesebben

SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2013.(IV.02.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2013.(IV.02.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2013.(IV.02.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE az önkormányzati tulajdonú, behajtási tilalommal érintett közterületekre gépjárművel történő behajtás engedélyezésnek

Részletesebben

I. Általános rendelkezések. 1. A rendelet hatálya

I. Általános rendelkezések. 1. A rendelet hatálya Kadarkút Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2017.(VIII. 25.) önkormányzati rendelete Kadarkút Város Önkormányzata tulajdonát képező, illetve üzemeltetésében lévő egyes közutak használatának

Részletesebben

7. 3 Hatályon kívül helyezve.

7. 3 Hatályon kívül helyezve. Kesztölc Község Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2011. (XII.15.) önkormányzati rendelete a járművek közlekedésének helyi közutakon történő súlykorlátozásáról, a behajtási engedélyek kiadásának és

Részletesebben

LÉBÉNY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2008. (VI.30.) rendelete a. behajtási engedélyek szabályozásáról

LÉBÉNY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2008. (VI.30.) rendelete a. behajtási engedélyek szabályozásáról LÉBÉNY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2008. (VI.30.) rendelete a behajtási engedélyek szabályozásáról Lébény Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések Borsodszirák Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2011.(IX.14.) önkormányzati rendelete A járművek közlekedésének helyi közutakon történő súlykorlátozásáról, a közútkezelői hozzájárulás kiadásának

Részletesebben

Enying Város Önkormányzat Képviselő-testületének /2015. (IX..) önkormányzati rendelete

Enying Város Önkormányzat Képviselő-testületének /2015. (IX..) önkormányzati rendelete Enying Város Önkormányzat Képviselő-testületének /2015. (IX..) önkormányzati rendelete az önkormányzat kezelésében lévő utakra történő behajtás rendjéről Enying Város Önkormányzat Képviselő-testülete az

Részletesebben

Bükkösd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2013. (X. 11.) önkormányzati rendelete a járművek közlekedésének helyi közutakon történő

Bükkösd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2013. (X. 11.) önkormányzati rendelete a járművek közlekedésének helyi közutakon történő Bükkösd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2013. (X. 11.) önkormányzati rendelete a járművek közlekedésének helyi közutakon történő súlykorlátozásáról, a behajtási engedélyek kiadásának és

Részletesebben

Súlykorlátozási tilalom 3. Az engedély kiadásának feltételei 4. 5.

Súlykorlátozási tilalom 3. Az engedély kiadásának feltételei 4. 5. Ivád Község Önkormányzat Képviselőtestületének 7/2017. (V. 31.) önkormányzati rendelete az önkormányzati utakon a tehergépjárművek közlekedésének súlykorlátozásáról, a behajtási engedélyek kiadásának és

Részletesebben

1. A rendelet célja. 2. A rendelet hatálya 2.

1. A rendelet célja. 2. A rendelet hatálya 2. Páty Község Önkormányzata Képvisel -testületének 16/2014. (VI.26.) önkormányzati rendelete Páty Község területén súlykorlátozáshoz kötött behajtás rendjér l Páty Község Önkormányzatának Képvisel -testülete

Részletesebben

12/2008. (03.28.) Kgy. rendelet. A járművek behajtási engedélyeinek kiadási és felülvizsgálati rendjéről

12/2008. (03.28.) Kgy. rendelet. A járművek behajtási engedélyeinek kiadási és felülvizsgálati rendjéről 12/2008. (03.28.) Kgy. rendelet A járművek behajtási engedélyeinek kiadási és felülvizsgálati rendjéről Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló többször módosított

Részletesebben

Tetétlen Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 20/2014. (XII.01.) önkormányzati rendelete

Tetétlen Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 20/2014. (XII.01.) önkormányzati rendelete Tetétlen Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2014. (XII.01.) önkormányzati rendelete Tetétlen Község területén súlykorlátozáshoz kötött behajtás rendjéről Tetétlen Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Mindszentkálla község Önkormányzata Képviselő- testületének

Mindszentkálla község Önkormányzata Képviselő- testületének Mindszentkálla község Önkormányzata Képviselő- testületének 15/2018. (XII. 03.) önkormányzati rendelete az önkormányzati tulajdonú utakon súlykorlátozás bevezetéséről Mindszentkálla Község Önkormányzatának

Részletesebben

A rendelet célja. A rendelet hatálya

A rendelet célja. A rendelet hatálya Hernád Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének /2015. (..) önkormányzati rendelete az önkormányzati utakon a tehergépjárművek közlekedésének súlykorlátozásáról, a behajtási engedélyek kiadásának

Részletesebben

MINDSZENTKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK

MINDSZENTKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK MINDSZENTKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 8/2018. (VI. 01.) önkormányzati rendelete az önkormányzati tulajdonú utakon súlykorlátozás bevezetéséről Mindszentkálla község Önkormányzatának

Részletesebben

SÁROSPATAK VÁROS KÉPVISELİ-TESTÜLETE 14/2007. (V.31.) r e n d e l e t e. a jármővek behajtási engedélyeinek kiadási és felülvizsgálati rendjérıl

SÁROSPATAK VÁROS KÉPVISELİ-TESTÜLETE 14/2007. (V.31.) r e n d e l e t e. a jármővek behajtási engedélyeinek kiadási és felülvizsgálati rendjérıl SÁROSPATAK VÁROS KÉPVISELİ-TESTÜLETE 14/2007. (V.31.) r e n d e l e t e a jármővek behajtási engedélyeinek kiadási és felülvizsgálati rendjérıl Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete a helyi

Részletesebben

TERVEZET Mágocs Város Önkormányzat Képviselő-testülete.../2015. (...) rendelete. a település belterületi úthálózatának környezetkímélő rendjéről

TERVEZET Mágocs Város Önkormányzat Képviselő-testülete.../2015. (...) rendelete. a település belterületi úthálózatának környezetkímélő rendjéről TERVEZET Mágocs Város Önkormányzat Képviselő-testülete../2015. (...) rendelete a település belterületi úthálózatának környezetkímélő rendjéről Mágocs Város Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország

Részletesebben

12/2008. (03.28.) Kgy. rendelet 1. A járművek behajtási engedélyeinek kiadási és felülvizsgálati rendjéről

12/2008. (03.28.) Kgy. rendelet 1. A járművek behajtási engedélyeinek kiadási és felülvizsgálati rendjéről 12/2008. (03.28.) Kgy. rendelet 1 A járművek behajtási engedélyeinek kiadási és felülvizsgálati rendjéről Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló többször módosított

Részletesebben

Mágocs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete. 20/2008. (XII. 31.) rendeletével módosított. 11/2005. (X. 01.) rendelete

Mágocs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete. 20/2008. (XII. 31.) rendeletével módosított. 11/2005. (X. 01.) rendelete Mágocs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 20/2008. (XII. 31.) rendeletével módosított 11/2005. (X. 01.) rendelete a nagyközség belterületi úthálózatának környezetkímélő rendjéről (a módosításokkal

Részletesebben

Képviselő-testülete. 19/2015.(XII.28.) rendeletével hatályon kívül helyezett. 20/2008. (XII. 31.), 7/2012.(VI.01.) rendeletével módosított

Képviselő-testülete. 19/2015.(XII.28.) rendeletével hatályon kívül helyezett. 20/2008. (XII. 31.), 7/2012.(VI.01.) rendeletével módosított 1 Mágocs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 19/2015.(XII.28.) rendeletével hatályon kívül helyezett 20/2008. (XII. 31.), 7/2012.(VI.01.) rendeletével módosított 11/2005. (X. 01.) rendelete a

Részletesebben

(egységes szerkezetben a 31/2012. (XI.30.), az 1/2013. (I.31.) és a 14/2013. (VI.27.) számú önkormányzati rendelettel)

(egységes szerkezetben a 31/2012. (XI.30.), az 1/2013. (I.31.) és a 14/2013. (VI.27.) számú önkormányzati rendelettel) Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2012. (VII.26.) önkormányzati rendelete az önkormányzati tulajdonú utakon a tehergépjárművek közlekedésének súlykorlátozásáról, a behajtási engedélyek

Részletesebben

A rendelet tárgykódja: Z0 Tárgykód megnevezése: Egyéb rendelet

A rendelet tárgykódja: Z0 Tárgykód megnevezése: Egyéb rendelet ÖNKORMÁNYZATI RENDELETEK ADATFELVÉTELI LAPJA Megye neve: H E V E S Település neve: H A T V AN város A rendelet címe: HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2016. (IV. 1.), 3/2018. (I. 26.)

Részletesebben

1. Általános rendelkezések

1. Általános rendelkezések Gödöllő Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2019. (II.22.) önkormányzati rendelete a súlykorlátozással érintett utak engedéllyel történő használatáról Gödöllő Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

a Képviselő-testület április 19-ei ülésére

a Képviselő-testület április 19-ei ülésére Gödöllő Város Polgármestere ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2018. április 19-ei ülésére Tárgy: Javaslat a Gödöllő város közterületeinek használatáról, a közterületek és a vásárok rendjéről szóló 23/2014

Részletesebben

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének 63/2008. (XII. 19.) rendelete a kerület közterületein a járművel várakozás rendjének szabályozásáról Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestülete

Részletesebben

Egységesítve: 2012.02.14.

Egységesítve: 2012.02.14. 30/2007. (XI.20.) számú Kt. rendelete Nagykovácsi Nagyközség területén súlykorlátozáshoz kötött behajtás rendjéről a módosításokkal egységes szerkezetben Nagykovácsi Nagyközség Képviselő-testülete az 1988.

Részletesebben

30/2007. (XI.20.) számú Kt. rendelete Nagykovácsi Nagyközség területén súlykorlátozáshoz kötött behajtás rendjéről

30/2007. (XI.20.) számú Kt. rendelete Nagykovácsi Nagyközség területén súlykorlátozáshoz kötött behajtás rendjéről 30/2007. (XI.20.) számú Kt. rendelete Nagykovácsi Nagyközség területén súlykorlátozáshoz kötött behajtás rendjéről Nagykovácsi Nagyközség Képviselő-testülete az 1988. évi I. törvény 34. (2) bekezdése,

Részletesebben

1. Általános rendelkezések

1. Általános rendelkezések Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2019. (VIII. 1.) önkormányzati rendelete a meghatározott össztömeget meghaladó gépjárművek helyi közutakra történő behajtásához szükséges behajtási engedély

Részletesebben

1. A rendelet hatálya

1. A rendelet hatálya Törökbálint Város Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2016. (IX. 26.) önkormányzati rendelete a megengedett legnagyobb össztömeget meghaladó gépjárművek helyi közútra történő behajtásához szükséges

Részletesebben

(2) A korlátozott forgalmú közutakat a rendelet 1. melléklete tartalmazza.

(2) A korlátozott forgalmú közutakat a rendelet 1. melléklete tartalmazza. Szalkszentmárton Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2015.(VIII.27.) önkormányzati rendelete Szalkszentmárton község közigazgatási területén a teherforgalom közlekedésének szabályozásáról Szalkszentmárton

Részletesebben

Maglód Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének. a település egyes területeire való behajtás rendjéről és a fizetendő díjakról 1

Maglód Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének. a település egyes területeire való behajtás rendjéről és a fizetendő díjakról 1 Hatályos: 2015. április elsejétől Maglód Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2007.(III.30.)Kt. rendelete a település egyes területeire való behajtás rendjéről és a fizetendő díjakról 1 ZÁRADÉK

Részletesebben

Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 20/2016.(IX.26.) önkormányzati rendelete 1

Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 20/2016.(IX.26.) önkormányzati rendelete 1 Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2016.(IX.26.) önkormányzati rendelete 1 a település korlátozással terhelt helyi közútjaira történő behajtás rendjéről és a fizetendő díjakról Kihirdetési

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. A rendelet hatálya

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. A rendelet hatálya Mályi község önkormányzat képviselő-testületének /2016. (..) Önkormányzati rendelete a település egyes területeire való behajtás rendjéről és a fizetendő díjakról Mályi Község Képviselő-testülete Magyarország

Részletesebben

Vágáshuta Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 9/2010.(IV.27.) rendelete. a helyi közutak járműforgalmának korlátozásáról

Vágáshuta Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 9/2010.(IV.27.) rendelete. a helyi közutak járműforgalmának korlátozásáról Vágáshuta Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2010.(IV.27.) rendelete a helyi közutak járműforgalmának korlátozásáról Vágáshuta Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2010.(VI.18.) sz. önkormányzati rendelete

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2010.(VI.18.) sz. önkormányzati rendelete A kihirdetés módja: kifüggesztés A kihirdetés napja: 2010. június 18. dr. Xantus Judit jegyző Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2010.(VI.18.) sz. önkormányzati

Részletesebben

Orfű Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 5/2005.(V.30.) számú R e n d e l e t e

Orfű Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 5/2005.(V.30.) számú R e n d e l e t e Orfű Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 5/2005.(V.30.) számú R e n d e l e t e a Horgászfaluba (A-B-C-D szektorok) való gépjárművel történő behajtás és várakozás rendjéről és díjáról Orfű Község Önkormányzatának

Részletesebben

(2) A rendelet hatálya kiterjed valamennyi rendszámmal rendelkező járműre és azok üzembentartójára.

(2) A rendelet hatálya kiterjed valamennyi rendszámmal rendelkező járműre és azok üzembentartójára. Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 59/2013. (XI.4.) önkormányzati rendelete Erzsébetváros közterületein a járművel várakozás rendjéről, a várakozási hozzájárulásokról

Részletesebben

1. A rendelet hatálya

1. A rendelet hatálya Pécel Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (II. 5.) önkormányzati rendelete a Pécel Város közigazgatási területén korlátozással terhelt helyi közutakra történő behajtás rendjéről és a fizetendő

Részletesebben

SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 45/2013.(XII.13.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 45/2013.(XII.13.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE 1 SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 45/2013.(XII.13.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról Siófok Város

Részletesebben

(2) A rendelet hatálya kiterjed valamennyi rendszámmal rendelkező járműre és azok üzembentartójára.

(2) A rendelet hatálya kiterjed valamennyi rendszámmal rendelkező járműre és azok üzembentartójára. Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 59/2013. (XI.4.) önkormányzati rendelete Erzsébetváros közterületein a járművel várakozás rendjéről, a várakozási hozzájárulásokról

Részletesebben

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő- testülete. 8/2017 (III. 31.) önkormányzati rendelete

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő- testülete. 8/2017 (III. 31.) önkormányzati rendelete Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő- testülete 8/2017 (III. 31.) önkormányzati rendelete a védett és korlátozott övezetekbe történő behajtás rendjéről Biatorbágy Város Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

a 42/2009. (IX. 30.) 3 és a 32/2010. (VII. 12.) 4 rendelettel egységes szerkezetben Általános rendelkezések

a 42/2009. (IX. 30.) 3 és a 32/2010. (VII. 12.) 4 rendelettel egységes szerkezetben Általános rendelkezések Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének 63/2008. (XII. 19.) 1 rendelete 2 a kerület közterületein a járművel várakozás rendjének szabályozásáról a 42/2009. (IX. 30.) 3 és a 32/2010. (VII.

Részletesebben

Tárgy: Javaslat a súlykorlátozással érintett utak engedéllyel történő önkormányzati rendelet megalkotására

Tárgy: Javaslat a súlykorlátozással érintett utak engedéllyel történő önkormányzati rendelet megalkotására GÖDÖLLŐ VÁROS POLGÁRMESTERE ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2019. február 21-én tartandó ülésére Tárgy: Javaslat a súlykorlátozással érintett utak engedéllyel történő önkormányzati rendelet megalkotására

Részletesebben

Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése, a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. tv. 34. -ban foglalt felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése, a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. tv. 34. -ban foglalt felhatalmazás alapján a következőket rendeli el: Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 12/1991. (VI.12.) önkormányzati rendelete a korlátozott forgalmú belváros közlekedési rendjéről Módosította: 5/1993. (III.10.) 23/1994. (VI.29.). 19/1995.

Részletesebben

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2010.(VI.18.) sz. önkormányzati rendelete

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2010.(VI.18.) sz. önkormányzati rendelete A kihirdetés módja: kifüggesztés A kihirdetés napja: 2010. június 18. dr. Xantus Judit jegyző Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2010.(VI.18.) sz. önkormányzati

Részletesebben

Általános feltételek 1..

Általános feltételek 1.. Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzatának 4/2005. (I. 21.) rendelete a Budapest Főváros V. kerület közterületein járművel várakozás rendjéről egységes szerkezetben a 15/2005. (III.21.),

Részletesebben

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének. 22/1999. (IX.14.) számú önkormányzati rendelete

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének. 22/1999. (IX.14.) számú önkormányzati rendelete Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének 22/1999. (IX.14.) számú önkormányzati rendelete a város egyes területein történő gépjárművel várakozás átmeneti szabályairól. A rendelet kihirdetésének

Részletesebben

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének /2017. (..) önkormányzati rendelete Velence Város parkolási rendjéről. A rendelet hatálya

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének /2017. (..) önkormányzati rendelete Velence Város parkolási rendjéről. A rendelet hatálya Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének /2017. (..) önkormányzati rendelete Velence Város parkolási rendjéről Velence Város Önkormányzat Képviselő-testülete a közúti közlekedésről szóló 1988.

Részletesebben

Egységes szerkezet A parkolási rendszer üzemeltetése. 3. A várakozási hozzájárulás

Egységes szerkezet A parkolási rendszer üzemeltetése. 3. A várakozási hozzájárulás Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 29/2013. (VII. 2.) önkormányzati rendelete a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat közigazgatási területén a járművel

Részletesebben

Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 14/2016.(VI.27.) önkormányzati rendelete 1

Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 14/2016.(VI.27.) önkormányzati rendelete 1 Hatályos: 2016. szeptember 2-től Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2016.(VI.27.) önkormányzati rendelete 1 a település korlátozással terhelt helyi közútjaira és egyéb övezeteibe történő

Részletesebben

VII. NAPIREND. Lukács László. A döntés formája: Előterjesztő: Előterjesztést készítette:

VII. NAPIREND. Lukács László. A döntés formája: Előterjesztő: Előterjesztést készítette: ELŐTERJESZTÉS DÉDESTAPOLCSÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. FEBRUÁR 24-EI MUNKATERV SZERINTI RENDES ÜLÉSÉRE. IKT. SZ: 1288-8/2015/D. MELLÉKLETEK SZÁMA: 1 DB VII. NAPIREND Tárgy: A járművek

Részletesebben

NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK 53/2012.(XII.14.) önkormányzat rendelete

NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK 53/2012.(XII.14.) önkormányzat rendelete NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK 53/2012.(XII.14.) önkormányzat rendelete a belváros forgalmi rendjéről szóló 24/1995.(VI.1.) önkormányzati rendelet módosításáról Nyíregyháza Megyei

Részletesebben

1. A rendelet hatálya. (2) A rendelet hatálya nem terjed ki a Herceghalom Gksz-2, Gksz-3 besorolási övezetre. 2. Közös szabályok

1. A rendelet hatálya. (2) A rendelet hatálya nem terjed ki a Herceghalom Gksz-2, Gksz-3 besorolási övezetre. 2. Közös szabályok Herceghalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének 26/2009. (XII.20.) rendelete a helyi közútra történő behajtás korlátozásáról (Egységes szerkezetbe foglalva a 3/2010.(II.05.), 7/2010. (IV.10.),

Részletesebben

.../2017. (...) önkormányzati rendelete

.../2017. (...) önkormányzati rendelete Minősített szótöbbség Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Képviselő-testülete.../2017. (......) önkormányzati rendelete az Újbuda közterületein a járművel várakozás rendjének egységes kialakításáról

Részletesebben

LAKITELEK POLGÁRMESTERE

LAKITELEK POLGÁRMESTERE LAKITELEK POLGÁRMESTERE 6065 Lakitelek, Széchenyi krt. 48. Telefon: 06-(76) - 449-011, 449-003 Fax.: 06-(76) - 449-055 404/1/2011 ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2011. február 3-i ülésére Tárgy: Rendeletalkotás

Részletesebben

Város Polgármestere. A védett és korlátozott övezetekbe történő behajtás rendjéről

Város Polgármestere. A védett és korlátozott övezetekbe történő behajtás rendjéről Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a Telefon: 06 23 310-174/233 mellék Fax: 06 23 310-135 E-mail: beruhazas@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Iktatószám: Ügyintéző: Zsók Anikó A védett

Részletesebben

Salföld Község Önkormányzat Képviselő-testület. 9/2003.(V.10.) rendelet. a fizető parkolók működéséről és igénybevételük rendjéről 1..

Salföld Község Önkormányzat Képviselő-testület. 9/2003.(V.10.) rendelet. a fizető parkolók működéséről és igénybevételük rendjéről 1.. Salföld Község Önkormányzat Képviselő-testület 9/2003.(V.10.) rendelet a fizető parkolók működéséről és igénybevételük rendjéről 1.. Területi hatály (1) Az Önkormányzati rendelet hatálya a község közigazgatási

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgy lésének 18/2010. (VI. 25.) önkormányzati rendelete a történelmi belváros környezetkímél forgalmi rendjér

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgy lésének 18/2010. (VI. 25.) önkormányzati rendelete a történelmi belváros környezetkímél forgalmi rendjér Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 18/2010. (VI. 25.) önkormányzati rendelete a történelmi belváros környezetkímélő forgalmi rendjéről, valamint a fizető parkolóhelyek működtetéséről szóló

Részletesebben

Zsámbék Város Képviselő-testületének. 9/2015. (III.30.) számú önkormányzati

Zsámbék Város Képviselő-testületének. 9/2015. (III.30.) számú önkormányzati Zsámbék Város Képviselő-testületének 9/2015. (III.30.) számú önkormányzati RENDELETE a belváros forgalmi rendjéről Zsámbék Város Önkormányzata a közúti közlekedésről szóló 1988.évi I. tv. 34. (2) bekezdésében,

Részletesebben

Szentlőrinc Városi Önkormányzat 18/2004. (X. 01.) KT. R e n d e l e t e

Szentlőrinc Városi Önkormányzat 18/2004. (X. 01.) KT. R e n d e l e t e Szentlőrinc Városi Önkormányzat 18/2004. (X. 01.) KT. R e n d e l e t e Szentlőrinc város közterületein tehergépjárművel várakozás rendjének egységes kialakításáról, a várakozás és behajtás díjáról (A

Részletesebben

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 2143 Kistarcsa, Szabadság út 48. Telefon: (28)- 507-133 Fax: (28)-470-357 Nyílt ülésen tárgyalandó ELŐTERJESZTÉS-KIEGÉSZÍTÉS A Képviselő-testület 2015. március

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S SIÓFOKI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL JEGYZŐJE 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 E L Ő T E R J E S Z T É S Siófok Város Képviselő-testületének 2014. májusi ülésére Tárgy: a

Részletesebben

2015. augusztus 1-től hatályos szöveg (egységes szerkezetben) KISVÁRDA VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 13/2008. (VI.26.) r e n d e l e t e

2015. augusztus 1-től hatályos szöveg (egységes szerkezetben) KISVÁRDA VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 13/2008. (VI.26.) r e n d e l e t e 2015. augusztus 1-től hatályos szöveg (egységes szerkezetben) KISVÁRDA VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 13/2008. (VI.26.) r e n d e l e t e a parkolás szabályairól és a parkolási díj megállapításáról

Részletesebben

Baja Város Önkormányzat Képviselő testületének 29/2012. (XII. 14.) önkormányzati rendelete a helyi közutak használatának rendjéről

Baja Város Önkormányzat Képviselő testületének 29/2012. (XII. 14.) önkormányzati rendelete a helyi közutak használatának rendjéről Baja Város Önkormányzat Képviselő testületének 29/2012. (XII. 14.) önkormányzati rendelete a helyi közutak használatának rendjéről Baja Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

12/2004. (IV.24.) Orosházi Önkormányzati rendelet

12/2004. (IV.24.) Orosházi Önkormányzati rendelet 12/2004. (IV.24.) Orosházi Önkormányzati rendelet a fizető-parkolóhelyek működésének és igénybevételének rendjéről egységes szerkezetben a módosítására kiadott 19/2004. (VII.15.) Orosházi Önkormányzati

Részletesebben

A rendelet hatálya. Általános rendelkezések

A rendelet hatálya. Általános rendelkezések Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete 9/2010. ( II.15. ) rendelete a védett (gyalogos) övezet járműforgalmának korlátozásáról (egységes szerkezetbe foglalva) Sátoraljaújhely Város Önkormányzat

Részletesebben

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testületének A VÁRAKOZÁSI TERÜLET HASZNÁLATÁNAK SZABÁLYAIRÓL SZÓLÓ

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testületének A VÁRAKOZÁSI TERÜLET HASZNÁLATÁNAK SZABÁLYAIRÓL SZÓLÓ Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testületének A VÁRAKOZÁSI TERÜLET HASZNÁLATÁNAK SZABÁLYAIRÓL SZÓLÓ a 15/2015. (IV.24.) és a 23/2015. (VI.19.) önkormányzati rendelet által módosított 46/2014.(XII.18.)

Részletesebben

A Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének. 5/2001. (IV.11.) Kt. sz. rendelete

A Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének. 5/2001. (IV.11.) Kt. sz. rendelete A Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2001. (IV.11.) Kt. sz. rendelete az I. kerület közterületein - a Budai Vár kivételével - a járművel várakozás rendjének egységes kialakításáról és a várakozás

Részletesebben

SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 18/2016. (VI.29.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 18/2016. (VI.29.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE 1 SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 18/2016. (VI.29.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE a parkolás szabályozásáról és a várakozás rendjéről szóló 14/2011. (V. 13.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

JEGYZŐJE E L Ő T E R J E S Z T É S

JEGYZŐJE E L Ő T E R J E S Z T É S SIÓFOKI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL JEGYZŐJE 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 E L Ő T E R J E S Z T É S Siófok Város Képviselő-testületének 2013. májusi ülésére Tárgy: a

Részletesebben

12/2005. (V.10.) Orosházi Önkormányzati rendelet. az önkormányzat tulajdonában lévő helyi közutak védelméről 12

12/2005. (V.10.) Orosházi Önkormányzati rendelet. az önkormányzat tulajdonában lévő helyi közutak védelméről 12 12/2005. (V.10.) Orosházi Önkormányzati rendelet az önkormányzat tulajdonában lévő helyi közutak védelméről 12 Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi

Részletesebben

PÁPA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 22/2004. (VII.7.) önkormányzati rendelete a belváros közlekedéséről /egységes szerkezetben/

PÁPA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 22/2004. (VII.7.) önkormányzati rendelete a belváros közlekedéséről /egységes szerkezetben/ PÁPA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 22/2004. (VII.7.) önkormányzati rendelete a belváros közlekedéséről /egységes szerkezetben/ Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

1. A rendelet hatálya. 2. Értelmező rendelkezések

1. A rendelet hatálya. 2. Értelmező rendelkezések Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2015.(V.26.) sz. rendelete a vendéglátó üzletek éjszakai nyitva tartásának rendjéről Budapest Főváros IX. kerület Ferencvárosi

Részletesebben

Kisoroszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2015. (VII.13.) önkormányzati rendelete

Kisoroszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2015. (VII.13.) önkormányzati rendelete Kisoroszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2015. (VII.13.) önkormányzati rendelete a Kisoroszi Szigetorrban kialakítandó díjköteles várakozási terület kijelöléséről, valamint üzemeltetésének

Részletesebben

Helyi joganyagok - Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 3/ 2. oldal (3) A bírságot megállapító határozat ellen fellebbezésnek va

Helyi joganyagok - Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 3/ 2. oldal (3) A bírságot megállapító határozat ellen fellebbezésnek va Helyi joganyagok - Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 3/ 1. oldal Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2018. (I. 29.) önkormányzati rendelete a közösségi

Részletesebben

Javaslat a közterületek rendjéről szóló 13/1998. (III.30.) számú rendelet módosítására.

Javaslat a közterületek rendjéről szóló 13/1998. (III.30.) számú rendelet módosítására. MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE KF.: Javaslat a közterületek rendjéről szóló 13/1998. (III.30.) számú rendelet módosítására. Összeállította: Egyeztetve: Papp Tamás főosztályvezető Közterület-felügyeleti

Részletesebben

K I V O N A T. 22/2012. (VII.26.) rendelet

K I V O N A T. 22/2012. (VII.26.) rendelet K I V O N A T Vecsés Város Önkormányzat Képviselı-testülete 2012. július 24-én megtartott ülésének jegyzıkönyvébıl Tárgy: Javaslat Vecsés Város Önkormányzata Képviselı-testületének./2012. (.) önkormányzati

Részletesebben

módosításokkal egységes szerkezetben 1. Általános rendelkezések 2. A közösségi együttélés szabályaival ellentétes magatartások

módosításokkal egységes szerkezetben 1. Általános rendelkezések 2. A közösségi együttélés szabályaival ellentétes magatartások Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2015. (IV. 29.) önkormányzati rendelete A közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről módosításokkal

Részletesebben

Baja Város Önkormányzat Képviselő testületének 29/2012. (XII. 14.) önkormányzati rendelete a helyi közutak használatának rendjéről

Baja Város Önkormányzat Képviselő testületének 29/2012. (XII. 14.) önkormányzati rendelete a helyi közutak használatának rendjéről Baja Város Önkormányzat Képviselő testületének 29/2012. (XII. 14.) önkormányzati rendelete a helyi közutak használatának rendjéről Baja Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

9. 1 10. 11. 1 Módosította a 18/2011.(VIII.5.) rendelet 1. -a, hatályos 2011. augusztus 1-től.

9. 1 10. 11. 1 Módosította a 18/2011.(VIII.5.) rendelet 1. -a, hatályos 2011. augusztus 1-től. Kerepes Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 25/2010. (XII. 17.) önkormányzati rendelete a teherforgalom szabályozásáról egységes szerkezetben az azt módosító 18/2011. (VIII. 5.) rendelettel

Részletesebben

Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2016. (VI.9.) önkormányzati rendelete

Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2016. (VI.9.) önkormányzati rendelete Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2016. (VI.9.) önkormányzati rendelete a közösségi együttélés alapvető szabályairól és azok elmulasztásának jogkövetkezményeiről Mélykút Város Önkormányzat

Részletesebben

1. (1) A rendelet területi hatálya Veszprém közigazgatási területén belül a kijelölt korlátozott forgalmú övezetre terjed ki.

1. (1) A rendelet területi hatálya Veszprém közigazgatási területén belül a kijelölt korlátozott forgalmú övezetre terjed ki. Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a 30/2013. (X.31.) Ör., a 6/2014. (II.27.) Ör., a 22/2014.(VI.30.) Ör., a 28/2016. (VI.29.)Ör, a 3/2018.(I.25.)Ör és a 29/2018.(VI.27) Ör-rel módosított

Részletesebben

Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő testülete 19/2015.(VIII.17.) önkormányzati rendelete Kozármisleny településnév használatáról

Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő testülete 19/2015.(VIII.17.) önkormányzati rendelete Kozármisleny településnév használatáról Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő testülete 19/2015.(VIII.17.) önkormányzati rendelete Kozármisleny településnév használatáról Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testülete Magyarország

Részletesebben

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 2143 Kistarcsa, Szabadság út 48. Telefon: (28)- 507-133 Fax: (28)-470-357 Nyílt ülésen tárgyalandó ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2015. február 18-i ülésére

Részletesebben

Vác Város Önkormányzat../2013. ( ) sz. rendelete

Vác Város Önkormányzat../2013. ( ) sz. rendelete Vác Város Önkormányzat../2013. ( ) sz. rendelete a korlátozott forgalmú övezetek behajtási rendjének szabályozásáról 3/2012. (I.20.) számú rendelet módosításáról (rendelet tervezet) Vác Város Önkormányzat

Részletesebben

1. Általános rendelkezések

1. Általános rendelkezések Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10 /2014. (XI. 11.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatás igénylésének helyi szabályairól Kápolnásnyék Község Önkormányzatának

Részletesebben

Bakonyszentlászló Község Önkormányzat. Képviselő-testületének. 11/2015. (XI. 2.) önkormányzati rendelete. az első lakáshoz jutók támogatásáról

Bakonyszentlászló Község Önkormányzat. Képviselő-testületének. 11/2015. (XI. 2.) önkormányzati rendelete. az első lakáshoz jutók támogatásáról Bakonyszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2015. (XI. 2.) önkormányzati rendelete az első lakáshoz jutók támogatásáról A rendeletet Bakonyszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Albertirsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2004. (VII. 30.) rendelete a fizető parkolók működéséről és igénybevételük rendjéről

Albertirsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2004. (VII. 30.) rendelete a fizető parkolók működéséről és igénybevételük rendjéről Albertirsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2004. (VII. 30.) rendelete a fizető parkolók működéséről és igénybevételük rendjéről Albertirsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi

Részletesebben

1.. (1) E rendelet hatálya Pincehely Nagyközség Önkormányzata tulajdonában lévő közterületek, közutak rendeltetéstől eltérő igénybevételére terjed ki.

1.. (1) E rendelet hatálya Pincehely Nagyközség Önkormányzata tulajdonában lévő közterületek, közutak rendeltetéstől eltérő igénybevételére terjed ki. Pincehely Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testületének 11/2011. (V.30. ) számú önkormányzati rendelete a közterület használatának rendjéről, valamint a helyi közút nem közlekedési célú igénybevételéért

Részletesebben

Város Polgármestere. Előterjesztés. Behajtási engedély védett övezetekbe

Város Polgármestere. Előterjesztés. Behajtási engedély védett övezetekbe Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a Telefon: 06 23 310-174/233 mellék Fax: 06 23 310-135 E-mail: beruhazas@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Előterjesztés Behajtási engedély védett

Részletesebben

Sokorópátka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2014. (XI.26.) önkormányzati rendelete az első lakáshoz jutók támogatásáról

Sokorópátka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2014. (XI.26.) önkormányzati rendelete az első lakáshoz jutók támogatásáról Sokorópátka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2014. (XI.26.) önkormányzati rendelete az első lakáshoz jutók támogatásáról Sokorópátka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Tápióság Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2012. (V.31.) önkormányzati rendelete

Tápióság Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2012. (V.31.) önkormányzati rendelete Tápióság Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2012. (V.31.) önkormányzati rendelete az egyes tiltott, közösségellenes magatartások szabályozásáról, valamint a szabálysértési tényállást tartalmazó

Részletesebben

46/2005. (X. 15.) Budapest Józsefváros Önkormányzati rendelet. Józsefváros területén történő parkolásról *

46/2005. (X. 15.) Budapest Józsefváros Önkormányzati rendelet. Józsefváros területén történő parkolásról * 46/2005. (X. 15.) Budapest Józsefváros Önkormányzati rendelet Józsefváros területén történő parkolásról * Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló, többször

Részletesebben

Füzesgyarmat Város Önkormányzatának 13/2011. (V. 26.) önkormányzati rendelete A FIZETŐ PARKOLÁSI RENDSZERRŐL

Füzesgyarmat Város Önkormányzatának 13/2011. (V. 26.) önkormányzati rendelete A FIZETŐ PARKOLÁSI RENDSZERRŐL Füzesgyarmat Város Önkormányzatának 13/2011. (V. 26.) önkormányzati rendelete A FIZETŐ PARKOLÁSI RENDSZERRŐL Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a közúti közlekedésről szóló 1988. évi

Részletesebben

Dabas Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 44 / (XII.1.) önkormányzati rendelete

Dabas Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 44 / (XII.1.) önkormányzati rendelete Dabas Város Önkormányzata Képviselő-testületének 44 / 2017. (XII.1.) önkormányzati rendelete Dabas Város vásárterének és a környező közterület parkolási rendjéről Dabas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 12/2013. (V.9.) önkormányzati rendelete a belváros közlekedéséről (egységes szerkezetben)

Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 12/2013. (V.9.) önkormányzati rendelete a belváros közlekedéséről (egységes szerkezetben) Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 12/2013. (V.9.) önkormányzati rendelete a belváros közlekedéséről (egységes szerkezetben) Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete az épített környezet

Részletesebben

a tiltott, közösségellenes magatartás elkövetőjével szembeni pénzbírság kiszabásának szabályairól szóló önkormányzati rendelet megalkotásáról

a tiltott, közösségellenes magatartás elkövetőjével szembeni pénzbírság kiszabásának szabályairól szóló önkormányzati rendelet megalkotásáról Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. E L Ő T E R J E S Z T É S a tiltott, közösségellenes magatartás elkövetőjével szembeni pénzbírság kiszabásának szabályairól szóló önkormányzati

Részletesebben

AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 287. MELLÉKLET:

AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 287. MELLÉKLET: AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 287. MELLÉKLET: TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének /2017. ( ) önkormányzati rendelete az önkormányzati tulajdonú utakon a behajtási engedélyek kiadásának

Részletesebben