támogatóink / sponsors média támogatóink / MEdia partners mozi tv színház

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "támogatóink / sponsors média támogatóink / MEdia partners www.fotohonap.hu mozi tv színház"

Átírás

1 támogatóink / sponsors hungarian month of photography A Magyar Fotóművészek Szövetsége fesztiválja Emberi Erőforrások Minisztériuma média támogatóink / MEdia partners mozi tv színház Média Adat Elemzés Rendezvény Trader

2 bevezetô / introduction A Magyar Fotóművészek Szövetsége immár hagyományos és hazánkban legrangosabb fotófesztiválja a Fotóhónap2012 rendezvénysorozat, amely 2012-ben hatvan kiállítással és rendezvénnyel várja a fotográfia iránt érdeklődő közönséget. A kétévente megrendezett esemény kezdetben a hazai fotográfusoknak teremtett bemutatkozási lehetőséget, majd az évek folyamán növekedett regionális, illetve nemzetközi rendezvénnyé. A Fotóhónap2012 munkálatai már az European Month of Photography szervezet tagjaként kezdődtek meg. Az együttműködés keretében több európai nagyvárosban egyidejűleg zajlanak a programok, hangsúlyosan a kortárs fotográfiai törekvésekre irányítva a figyelmet. A 2012-es események központi tematikáját a magyar szervezők az EMOP által is kidolgozott és támogatott megközelítés köré építik: realitás és fikció szerepét vizsgálva a kortárs fotóművészet alkotásaiban. A Fotóhónap2012 a tervezett tematikához kapcsolódó több nagyszabású, csoportos tárlatot, valamint kisebb léptékű, a témához illeszkedő kiállításokat mutat be. A fesztiváljaink korábbi gyakorlatát követve, a magyar alkotók műveinek bemutatásán kívül nemzetközi kitekintéssel is szolgál a fesztivál, megismerkedhetnek a látogatók a kortárs görög fotóművészettel, az osztrák fotótörténet közötti alkotóival, illetve baltikumi vendégei is lesznek a Fotóhónap2012 rendezvénysorozatnak. Fotóhónap2012 / Hungarian Month of Photography 2012, organised by the Association of Hungarian Photographers, has traditionally become the most prestigeous photofestival in our country. This year some sixty exhibitions and events await audience interested in photography. In the early years the biannual event offered an opportunity for domestic photographers to exhibit their work. Over the years it has grown to become a regional event by now Hungarian Month of Photography 2012 is truly international. Preparations for Hungarian Month of Photography 2012 already started as a member of the European Month of Photography organisation. As part of this cooperation programmes are held in various cities across Europe in parallel, giving emphasis to trends in contemporary photography. As worked out and supported by EMOP, the Hungarian organisers put fiction and reality in contemporary photography as the central theme of this year s events. Along these lines Hungarian Month of Photography 2012 host a number of larger group exhibitions and smaller events on this topic. Following our traditions, in addition to works from Hungarian artists, our festival offers an international outlook as well. Our visitors may familiarise with the contemporary Greek photographic art, select works from the Austrian history of photography from 1945 to 2012, and the series of events of Hungarian Month of Photography 2012 will host guests from the Baltic states as well. Szamódy Zsolt Olaf fesztiváligazgató / Festival Manager

3 Faust II. Faust II. Fikció és realitás a kortárs fotográfiában Budapest Galéria Kiállítóháza, Budapest október 25. december 2. Faust II Fiction and Reality in Contemporary Photography A címválasztásról. Kiállítási koncepciók indoklására bevett szokás irodalmi művekhez fordulni. Míg korábban a vizuális művészeteket használták illusztrációként About the title. It is a common practice to turn to literary works when trying az irodalmi szövegekhez, most megfordul az értelmezés játéka, a kép- to justify the concept of an exhibition. While formerly the visual arts provided alkotást követi az írás logikájának segítségül hívása. Különösen releváns lehet literary texts with illustrations, now the interpretative tables are turning and ez a fotográfiával / fotóművészettel kapcsolatban, amelynek a hétköznapi és the creation of the image is followed by the call for the help of the logic of művészeti gyakorlatba és a társadalmi kérdésekbe ágyazottsága tágabb interpretálási writing. This may be particularly relevant in the case of photography, which is lehetőségekre ad lehetőséget. Miért éppen Goethe művére esett a vá- marked by the endless development of technical possibilities, and an embed- lasztás? Mivel a Faust olyan összegző, enciklopédikus mű, amely egy jelképes dedness in everyday and artistic practice, as well as in social issues, which hős sokértelmű történetében átfogja az egész európai kultúra fejlődését, és encourages interpretation to move on an ever broader horizon. Why Goethe s a cselekvésben hívő ember alapkérdéseire keresi a választ. Teszi ezt szertelenül, piece, of all? Faust is a synthesising, encyclopaedic work, which in the am- telezsúfolva rejtélyekkel, amelybe szerzője sok mindent beletitkolt. Faust biguous story of a symbolic hero covers the development of the entire culture tehát a vezetőnk lesz, hogy eligazítson minket a kisebb tematikus csoportokba of Europe, and seeks answers for the fundamental questions of man who believes rendeződő kiállításban, amely legnagyobb részben a Magyar Fotóművészek in action. The whimsical story brims with mysteries, which invite ever Szövetségének tagjai képeiből válogat, megismertetve azokkal a szerteágazó new attempts to resolve them. Faust will thus become our guide, who will technikai-gondolati megoldásokkal, amelyeket a fiktív és reális világ(ok) építése lead us through an exhibition that is divided into smaller thematic segments. és bemutatása kapcsán alkalmaztak a fotóművészek. Felfejtve ennek a titkos, Most of the exhibitors are members of the Association of Hungarian Photographers, ördögi, félelmetes szerszámnak, a fényképezőgépnek immár a digitális világba and the selection exposes the wide ranging technical and theoretical és manipulációba is kiterjesztett, s ettől újra misztifikálódó rejtélyességét. solutions that the artists employed while creating and representing fictitious A Faust második része az antik mitikus világ felé fordul, kiszélesedik a nézőpont, and real worlds. The display highlights the mystery of this secret, diabolical allegorikus-fantasztikus helyszíneken járunk, a szépség születését és lé- machine, the camera, whose possibilities have been extended into the world tezésének feltételeit álmodja meg a főhős. A kiállítás koncepciója szerint tehát of digitization and manipulation, which have only added to the mystery. Faust elsősorban pragmatikusan az esztétikai és társadalmi kérdések mezején While the first part of Faust looked at sentimental man, the second part breaks igazít el a fotográfiára vonatkoztatott kérdések között. Faust antikvitás this mould and broadens the horizon by turning to antique mythology: visit- beli célhoz érése csak egy röpke pillanat, álomszerűen szertefoszlott. Maradt ing allegoric fantastic scenes, Faust conjures up the birth of beauty and the a természet és közösség formálásába vetett hit, amely a pusztító tettek szürke conditions for its existence. As regards the concept of the exhibition, Faust mezejére vezetett, s Gondjával megvakította hősünket. Önmarcangoló és önpusztító guides us, essentially and pragmatically, through the field of aesthetic and allegorikus utazása azonban megdicsőüléssel végződött, a művészet social issues as they relate to photography. Faust s reaching of the destina- és emberiség létébe és erejébe vetett hite jutalmat nyert. E patetikus befejezését tion is but a fleeting moment, which dissolves as in a dream. All he is left with a Faust második részének már saját korában is szarkasztikus bírálatok is the belief in the possibility to model nature and community, which led him érték, ám Faust rendületlen kíváncsisága és kitartása mint művészi-emberi to the grey realm of destructive acts, and which blinded the hero with its Care. magatartásminta máig megállja a helyét. At the end of his allegoric journey of self-reproach and self-destruction he is Művészek / Exhibited artists: Apáti-Tóth Sándor, Bibók Bea, Csontó Lajos, Erdős nonetheless glorified, his trust in the existence and power of art and humanity Gábor, Frankl Aliona, Gábor Enikő, Haris László, Hegedűs 2 László, Herendi Péter, is rewarded. Though this pathetic end to the second part of Faust already Horváth M. Judit, Horváth Péter, Kádas Levente, Károly Sándor Áron, Kocsis invited sarcastic critiques from Goethe s contemporaries, Faust s unwavering István, Kovács Endre, Kovács Melinda, Krajnik István, Landthaller Judit, Matyasi curiosity and resoluteness can to this day serve as a model for artistic and Gábor, Pecsics Mária, Rádócz Balász, Seres Géza, Síró Lajos, Soltész István, human conduct. Stalter György, Szamódy Zsolt, Szilágyi Lenke, Tarjáni Antal, Telek Balázs, Tóth Ego István, Varga Tamás, Andri Balcus (LV) Reinis Hofmanis (LV), Alexander Gabriella Uhl 2 Gronsky (LV), Maria Kapajeva (EST), Marge Monko (EST), Andreas Tali (EST) 3 Faust II.

4 Faust II. Faust II. 4 5 Haris László: Homoródalmási önarckép / Self-portrait in Homoródalmás, 2012 Szilágyi Lenke: A lovasok 1 / Riders, 2008

5 Faust II. Faust II. 6 7 Hegedűs 2 László: Trafikció sorozat / Trafiction series, 2009 Károly Sándor Áron: Budapest N E, 2012

6 Faust II. Faust II. 8 9 Maria Kapajeva: Hétköznapi nő vagyok / I Am Usual Woman, 2012 Kovács Endre: Variációk Spencer Finch művére / Through Finch, Transparency series, 2009 Krajnik István: Szegedi nyári játékok / Parade, 2009

7 Faust II. Faust II Stalter György: Józsefváros, 2005 Horváth M Judit: Légyölő Bambi, Csalóka látszat sorozat / Bambi Agaric, Hanky Panky series,2010

8 Faust II. Faust II Telek Balázs: Abstractor Kerekes Gábor / Abstractor Gábor Kerekes s Portrait, 2012 Vedres Ági: Hibrid természet Beavatkozás-sorozat 1. / Hybrid Nature, Intervention-series, 2011

9 Real Time Players Real-time players FUGA Budapesti Építészeti Központ, Budapest október 24. november 12. Real-time players The central topic of our exhibition is the relation of fiction and reality and its visual representation bond to the main theme of European Month of Photography. Az európai fotóhónap ez évi hívószavához kapcsolódván a valóság és a fikció Questioning the traditional mediator role of photography, our aim is to viszonya, annak képi megjelenítése képezi a kiállítás fő irányvonalát. Megkérdőjelezvén emphasis the playfulness and transitive position without marking the edges a fénykép hagyományos közvetítő szerepét, a két fogalom határvona- of the two worlds. While the boundary of fiction and reality is getting a broad lának meghúzása helyett a kiállított munkákon sokkal inkább azok játékossága, expanse, the present, its imitation, alteration and the illusory approach become átfedései kerülnek előtérbe. Miközben a fikció és a realitás közötti határmezsgye a central segment in the field of contemporary photography, due to our media folyamatosan szélesedik, a mediatizált kommunikáció hatására a valóság dominated communication. The intention of this exhibition is to show the fic- és annak szimulált, átrajzolt vagy elképzelt változata a kortárs fotográfia egyre tional and realistic approaches of photographers and their own personal filter markánsabb szegmensévé válik. A kiállításon szereplő fotósok célja a valóság to form all together a unique, consistent and mischievous picture of our time. különböző metszeteinek megmutatása, egyéni fikcióik szűrőjén keresztül. A realizmus The medium of photography is one of the most exquisite ways of representing fogalmát gyakran áthágva a fikció és a valóság feloldhatatlan összefo- reality. The alteration of elements taken from reality allows the manifestation nódása áll össze egy konzisztens, ugyanakkor játékos világképpé. of transition and authentication, dissolving the border of fiction and reality. The A fotográfia mint médium a valóság reprezentálásának legtökéletesebb eszköze, picturesque photographs of Gábor Erdős, resembling the paintings of Caravag- s a vizualitás területén a valóság elemeinek variálása teszi lehetővé az gio are the appropriations of art historical ancestors, retaining the visual play átmenetek megmutatását, hitelesítését, felszámolva a valós és valótlan határait. of contrasts and powerful emphasis on realistic compositions. The series Noh Erdős Gábor Caravaggiót idéző, festményszerű képei a művészettörté- Future of Róbert Szabó Benke guides us to the future, considered as the im- neti előkép kisajátítása által kelnek életre, megőrizvén a kontrasztok játékát aginary proof of reality. The digital montages of Tamás Ambrits called Dreamdoodling és a kompozíciók életszerűségének erőteljes hangsúlyát. Szabó Benke Róbert are composed of previously taken photographs using computer ma- jövőbe kalauzoló Noh Future sorozata egy elképzelt valóság lenyomata. nipulation. All pictures show an idea or symbol uprooted from the surreal, Ambrits Tamás Álomfirkák elnevezésű digitális montázsai korábbi képeinek transferred into a monochrome world. The polaroid pictures of Ákos Gábor felhasználásával, fotómanipuláció útján jöttek létre, mindegyik képen egyegy Varga are the fixations of the present where the story unfolds through the lay- érzést, szimbólumot ültetve át a szürreális világból a monokróm képekbe. ers of significance. The perpetuation of reality is observed in the photographs Varga Gábor Ákos polaroid felvételei a jelen egy-egy pillanatának rögzítése, of Ábel Szalontai that are rooted in the traditions of classical photography and melyeken a jelentésrétegek kapcsolódása által rajzolódik ki a narratíva. A valóság become a meditative, peaceful, almost transcendent representation of nakus megörökítésének szubtilis példái Szalontai Ábel tájképei, melyek a klassziture. The intact places of nature appear in the Green silence series of Dániel fotográfiai hagyományokból kiindulva, egy meditatív folyamaton át jutnak Kovalovszky, while the pictures of Enikő Gábor are taken without camera, recalling el a szinte transzcendens képi megfogalmazáshoz. A természet intakt helyszínei thus the encounter with nature. Lost Eden of László Szamosi and the elevenednek meg Kovalovszky Dániel Zöld csend sorozatának darabjain, photographs of Zsuzsanna Kemenesi show the experienced and imaginary míg Gábor Enikő fényképezőgép nélkül készült Valóságcsapdái a világgal való encounter of reality and fiction. Artúr Rajcsányi s works taken in Moscow are közvetlen találkozás eredményei, fotogramok formájában. Szamosi László Elvirágzott the true imprints of reality while Szilvia Mucsy was inspired by the surfaces Édenjén és Kemenesi Zsuzsanna Sado szigetén készült felvételein egy of everyday places. Windows appear to be the borders of subjective and ob- tapasztalt és fiktív világ találkozása elevenedik meg. Sebestyén László képein jective worlds in the photographs of László Sebestyén. And the latest series a szubjektív és objektív valóság határaként jelennek meg az ablakok. Rajcsányi of Balázs Telek are the true reversals of motions pictures, reversing the once Artúr Moszkvában készült életképei a valóság lenyomataként értelmezhetőek, recorded mapping of the worlds. míg Mucsy Szilviát a hétköznapi felületek művészi intenció nélkül alakított kis Exhibiting artists: Tamás Ambrits, Gábor Erdős, Enikő Gábor, Zsuzsanna Kemenesi, falszakaszai ihlették. Telek Balázs legújabb sorozata a mozgóképek világát fordítja Dániel Kovalovszky, Szilvia Mucsy, Artúr Rajcsányi, László Sebestyén, vissza a két dimenzió irányába, mobilszkennerrel rögzítve egy korábban Róbert Szabó Benke, Ábel Szalontai, László Szamosi, Balázs Telek and Gábor leképezett folyamat pillanatait. Ákos Varga 14 A kiállításon szereplő művészek: Ambrits Tamás, Erdős Gábor, Gábor Enikő, Somosi Rita 15 Kemenesi Zsuzsanna, Kovalovszky Dániel, Mucsy Szilvia, Rajcsányi Artúr, Sebestyén László, Szabó Benke Róbert, Szalontai Ábel, Szamosi László, Telek Balázs és Varga Gábor Ákos Real Time Players

10 Real Time Players Real Time Players Szalontai Ábel: Flamma 7, 2012 Mucsy Szilvia: Bari Olaszország / Italy, 2010 Kovalovszky Dániel: Rozsdás erdő / Rusty Forest, 2012 Szabó Benke Róbert: No hang / Noh Sound, 2007

11 Real Time Players Real Time Players Varga Gábor Ákos: Polaroid, polaroid, 2009 Sebestyén László: Ablak / Window, 2012 Ambrits Tamás: Álomfirkák / Dream Drawings, 2010

12 Real Time Players Real Time Players Erdős Gábor: Muzsikusok / Musicians, 2010 Gábor Enikő: Gorgó, Valóságcsapdák sorozat / Gorgon, Reality Traps series, 2007 Kemenesi Zsuzsanna: Sado szigete / Sado Island, 2008

13 Real Time Players Real Time Players Telek Balázs: Hymnus0001 / Hymnus Scan, 2012 Rajcsányi Artúr: Moszkva no.4 / Moscow no.4, 2008 Szamosi László: Cím nélkül, Az elvirágzott Éden sorozatból / Untitled, Overblown Paradise, 2010

14 Off-Plan kortárs görög fotómûvészeti kiállítás FUGA Budapesti Építészeti Központ, Budapest október 24. november 12. Az Off-Plan központi témája a VÁROS, a POLIS, ezen belül pedig a modern görög város bemutatása a jelenlegi társadalmi-gazdasági és politikai helyzetben. A VÁROS mint élő szervezet több millió különböző életet ölel át és olvaszt egybe. Off-Plan The central image of the exhibition is CITY and specifically modern Greek city in the current socio-economic and political situation. However a Greek city as a living organism, which encircles thousands and millions of different lives. A kiállítás címe, Off-Plan, olyan ingatlant jelent, amelynek építése még folyamatban van, a görög valóság szinonímájaként jelenik meg. Az ókorban a görög városok kialakulásakor területük egy részét szentnek nyilvánították. A modern görög városnak már nincsenek meghatározott keretei, határai, formája, nem tudni pontosan, hol kezdődik, és hol végződik, nincsen tudatos szerkezete, hanem élő organizmusként lüktet és terjeszkedik. Ez az állandóan változó, a különböző korok stílusát, a különböző tradíciók kéznyomát egybeolvasztó tér ad otthont a manapság forrongó görög hétköznapoknak. A kiállításon résztvevő fotósok fekete-fehér és színes képeiken mutatják meg, hogyan tükröződik egy város látképe a fényképezőgépük lencséjén. A kiállítás kurátorai Joanna Vasdeki és Jef Vanderpool. A kiállítók: Christos Dimitriou, Anna Maragoudaki, Marie Mauzy, Szilvia Mucsy, Eleni Papamanoli, Sotiris Papanikoloaou, Maria Pavlaki Anna Maragkoudaki: Várakozás / Waiting Off-Plan Off-Plan 24 25

15 Off-Plan Off-Plan Sotiris Papanikolaou: 21. századi munkásportré / Workor-portait of the 21st century Mucsy Szilvia: Pireas, Hotel Delfini Maria Pavlaki: Idős ember / Old Man Christos Dimitriou: Város-kép / Urban Landscapes

16 Mutációk II. Mozgó képek Mutációk II. Mozgó képek A22 Galéria, 1072 Budapest, Akácfa u november 7. november 30. Mutations II Moving Still The exhibition Mutations II belongs to the series of exhibitions, curated and produced by the international festival European Month of Photography (EMOP). A Mutációk II. tárlat az Európai Fotófesztiválok Szövetsége (EMOP) által útjára This series deals with a question of a shifting role of photography, determined indított fotókiállítás-sorozat része, amely a fotográfia szerepének válto- by development of technologies. So the first exhibition Mutations I (2006/2007) zását vizsgálja a technikai fejlődés következtében. A ben bemutatott focuses on a parallel existence of analogue and digital photographies in the Mutáció I. kiállítás az analóg és digitális fényképezés jelenlétét és változó contemporary art and the influence this phenomenon has on photograhic sub- befolyását kutatta a kortárs fotóművészetben. (Néhány név a kiállításból: jects and approaches (selected artists: Beate Gütschow, Marek Kvetán, Carine Beate Gütschow, Marek Kvetán, Carine & Elisabeth Krecké, AES+F, Philippe & Elisabeth Krecké, AES+F, Philippe Ramette, Eva Frapiccini, Nina Dick). Mutations Ramette, Eva Frapiccini, Nina Dick.) A Mutációk II. Mozgó képek ( ) II or Moving Still (2008/2009) explores artworks standing on a borderline tárlat a videó és a fotóművészet határterületéről válogatott alkotásokat, kísérletet between video and photography, dealing with a different character of time téve a két médium közötti határsáv átjárhatóságának feltérképezésére. passage in both media. Finally, the last of the Mutations series, Mutations III or A Mutációk-sorozat harmadik része (Public Images Private View) az internet világában Public Images Private Views, (2010/2011) examines the role of photography in vizsgálja a fotográfia szerepét, foglalkozik a szerzőség kérdésével, va- the framework of Internet, questions of authorship and interaction with pub- lamint a képek és közönség/közösség egymásra hatásával, az imagek közösségteremtő lic (selected artists: Rob Hornstra & Arnold van Bruggen, Ewen Chardronnet funkciójával. (A kiállításon bemutatott művészek: Rob Hornstra & Benjamin Cadon, Edmund Clark, Anders Bojen & Kristoffer Ørum, Susanne & Arnold van Bruggen, Ewen Chardronnet & Benjamin Cadon, Edmund Wehr, Paula Muhr, Yveline Loiseur & Bureau l Imprimante, Michele Cera & Federico Clark, Anders Bojen & Kristoffer Ørum, Susanne Wehr, Paula Muhr, Yveline Covre, Simon Bauer, Hubert Blanz). Loiseur & Bureau l Imprimante, Michele Cera & Federico Covre, Simon Mutations II, being probably the visually most appealing concept, has been Bauer, Hubert Blanz). chosen by new incoming members of EMOP, Budapest among them, to A Mutációk-sorozat az EMOP kurátorai által a meghatározott tematika szerint manifest their affiliation with the EMOP festival. Concept of each exhibition összeállított művészlistán alapul, amelyből egy-egy kiállítás alkalmával a kurátor from the Mutations series is based on a list of European artists and their art- válogat, helyspecifikus installációt hozva létre. A budapesti kiállításon works, essential for the given curatorial idea, so allowing a particular curator hét művész mutatkozik be Zuzana Lapitkova válogatásában. A svájci Peter to prepare a unique version of a show by making his/her own selection. So Aerschmann megmutatja és egyben át is hágja a fotográfia és a videó határát, the exhibition presented in Budapest can be devided into seven sections, according amikor két- és háromdimenziós teret és mozgást kombinál egységes belső to a solution each of the selected artists offers in regard to visualisa- világot teremtve, de az utcai jelenetek ciklikus ismétlődése nem bontakozik tion of a time passage. In his work 5th Street Peter Aerschmann (Switzerland) ki a térben. Christoph Brech (Németország) az idő folyását próbálja részekre both indicates and breaks the borderline between the video and photography bontva megragadni. Opus110A című munkájában egy karmester zakójának approach by combining 2- and 3-dimensional spaces and movement with gyűrődését látjuk, miközben Bach zeneművét dirigálja. Brech célja, hogy grafikusan stills in order to create one coherent work, an image of a street involving megjelenítse a mozgásfázisokat. A zene és a videó kombinációjával a cyclic movement but no development. Christoph Brech (Germany) decon- lehetősége nyílik a hangjegyek és a vizuális jelek közvetlen megfeleltetésére. structs a time flow into sequences of stills. His work Opus 110A, a detail view A kiállítás egy másik művében Jan Kuděj cseh fotográfus tesz kísérletet of a conductor s folding jacket while conducting Bach s piece Opus 110A, can a folyamatos idő ábrázolására. Projections című műve valójában állóképek be seen as a graphic description of the movement sequences. In combination kombinációja, amelyek végtelenített videóvá komponálva mutatják be az időpillanatok with the music the video gives a visual meaning to sequences of every still sokféleségét. A tárlaton látható videókban egy folyamatosan mű- position through music notes heard and a graphic representation of folded ködésben lévő mozgólépcső és egy vízesés mozgásfázisait követhetjük. Jutta textile visualised. A different solution to the deconstruction of time flow can Strohmaier (Ausztria) videója (Passanger) slide show-ba rendezett fotográfiák, be seen in the work Projections by the Czech photographer Jan Kuděj. Each amelyek egy ablakon beáramló fény változását mutatják különböző napszakokban. Projection is in fact a composition of a still image with incorporated video in A technikai megjelenítés ellenére Strohmaier az idő mulandóságára loop to represent a different possibility of movement fragmentation. In this 28 és nem részleteire koncentrál. A kiállító művészek egy szekciójának munkái exhibition we are showing two of total four works, a continuously running es- 29 Mutations II. Moving Still

17 Mutációk II. Mozgó képek a szemfényvesztés fogalmával jellemezhetők. Tuomo Rainio finn alkotó City című videójában egy maga által fejlesztett speciális program segítségével teszi láthatóvá a város körvonalait, miközben az utcazajok a valóságos hely illúzióját keltik. Sipos Melinda és Puklus Péter az ablakon beáramló napfény útját követik, áthatolva a falakon is Imported Lights című munkájukban. Az eddig jellemzett művek az állóképet próbálták a mozgás érzékeltetésére használni, ezzel ellentétes irányt követ Ori Gersh, Angliában élő izraeli fotográfus, amikor csendélet-videót készít. A három dimenziós barokk kép inspirálta csendélet (Big Bang) sokáig a mozdulatlanság illúzióját kelti a nézőben, s csak a mű végén döbbenünk rá a szemfényvesztésre. Végül Olga Chernyseva kis képernyőkre komponált műve ablakok mozaikjából építi össze egy panelház ismétlődő homlokzatát. Az egyes, banális jeleneteket mutató rövidfilmek a tömbház megszokott állandóságába és mozdulatlanságába vesznek. A Mutáció II. kiállított művészei által bemutatott alkotások azt mutatják, hogy a médiumok közötti határok feszegetése elsősorban megnövekedett technikai lehetőségekből ered. Mind kísérletek a technikai fejlődés művészi eszközhasználatára. A digitalizáció adta a legfőbb lehetőséget arra, hogy a különböző médiumok átfedései megmutatkozhassanak. Mint azt már korábban kifejtettem, a Mutáció II. kiállítás a fotográfia és a videó határát feszegeti, olyan művek segítségével, amelyek e két médium lehetőségeit kombinálják, építik egyetlen koherens műalkotásba. Ennek feltérképezése logikusan következik a Mutáció I. kiállítás kérdésfelvetéséből, amely a fotóművészeten belüli változásokat és elágazásokat mutatta be a technikai fejlődés és a témaváltozások tükrében. A Mutáció II. azt a kérdést feszegeti, hol húzódik a határ a fotó (állókép) sűrített ideje és a mozgókép időbeli szemlélhetősége között. Zuzana Lapitková calators and a water flow starting in one point and finishing in the other. The work Passenger by Jutta Strohmaier (Austria) is a slide show of photographs, capturing a window in a different daytime or nighttime light and so suggesting an effect of movement. Unlike the above mentioned artists, Strohmaier intends to present a continuous course of time, rather than to sequence a movie. There are three artists in this exhibition whose approach I would call cheating an eye. A piece City by Tuomo Rainio (Finland) slowly reveals outlines of a city in a special programme invented by the author. What pretends to be a still is in fact a video with a real sound. An artistic couple Deux, Melinda Sipos and Peter Puklus (Hungary) immitate a passage of a daylight through a window by using a photograph projected as a video and so moving across a wall, Imported Light. An oposite approach, a video immitating a still image, can be seen in the work by Ori Gersh (Israel, living and working in Great Britain). His video Big Bang, capturing a 3-dimensional still-life inspired by a Baroque painting, leaves a viewer, watching an image without a change for several minutes, believe that it is a still image to reveal its character only at the very end. Finally, Olga Chernysheva (Russia) presents small screens as a mosaic of windows, creating an impression of block of flats. A firm framework of the mosaic contrasts with independent movements and development of scenes on each screen, suggesting a clash of views (moving versus still) one might apply watching the whole installation. The authors of the Mutations II conception share an opinion that this current fascination by an artistic creation on a borderline of different kinds of art and media comes from technological possibilities. It is an experimentation given by opportunities of new technological development. Digitalization as a uniting principle by both, current video and photography production, brings an inspiration for artists to explore a point where one medium overlaps with the other. As stated above, the subject of Mutations II is an art on a borderline between photography and video art; an art that combines both approaches, photographic and the one of video, to create one coherent art piece. It is a logical step after the Mutations I conception dealing with an essential and general change (mutation) within the photography itself, its meaning determined by a change in technology and subject. Now Mutations II analyses a very current question, how far an artistic creation can go to be still regarded a photography. Zuzana Lapitková Mutations II. Moving Still 30 31

18 Mutációk II. Mozgó képek Mutations II. Moving Still Sipos Melinda & Puklus Péter: Imported Light, 2009 Peter Aerschmann: 5th Street, 2006

19 Mutációk II. Mozgó képek Mutations II. Moving Still Christoph Brech: Opus 110a, 2001 Ori Gersht: Big Bang, 2006

20 Mutációk II. Mozgó képek Mutations II. Moving Still Toumo Rainio: City, 2005 Jutta Strohmaier: Passanger, 2004

21 Pixelszag / Pixelszag A Nose for Pixels Magyar Fotográfusok Háza Mai Manó Ház, Budapest november 9. december 9. Eperjesi Ágnes A Fiatalok Fotóművészeti Stúdiója 2012-ben a kiállítás mint prezentációs forma újraértelmezésére tesz kísérletet. Nem a kész munkák és kurátori koncepció között próbál megfelelést találni, hanem műhelymunka jelleggel csoportot épít, gondolkodást generál, és az alkotás folyamatát követi végig. Az egyik workshop a 80-as generáció történetét dolgozza fel, a Pixelszag pedig a fotó médiumát teszi vizsgálata tárgyává. In 2012 the Fiatal Fotóművészek Stúdiója (Young Photographers Studio) attempts to reinterpret the exhibition as a form of presentation. Rather than trying to establish a correlation between the works and the curatorial concept, it builds a group via workshop activity, generates ideas, and recounts the creative process. One of the workshops deals with the history of the 1980s, while A Nose for Pixels explores the medium of photography. A médiumanalitikai műhelymunka során minden képet/képalapú munkát párhuzamosan két szempontból vizsgálunk. Az egyik szempont a munka által felvetett fotográfiai kérdésekről szól, a másik szempont pedig a kép szemantikájáról. A műhelymunka felvetései és a kiállításon szereplő művek egy dologban feltétlenül közösek: a fotót médiumként kezelik, és azt vizsgálják, hogy mire is alkalmas ez a médium. subject Photography as a technical medium can usually be approached from two directions: from the tools used to make the picture, and the meaning of the image, the way of reading it. The two have always been closely related. Yet, what with the broadening horizon of technical media and photo applications, approaching a work from the angle of meaning results in a multiplicity of choices as for the means of making the image. At the workshop we try to determine whether the artist uses the most adequate means out of the many available, and we attempt to establish a set of objective arguments that is founded on the possibilities of the technical means. During the workshop analysis of the medium we apply two criteria to every photo or photo-based work. One concerns the problems of photography the work poses, the other its semantic field. The ideas that emerge at the workshop and the works that are exhibited have at least this thing in common: they treat the photo as a medium, and look into what this medium is suitable for. Fodor Dániel János Digitális képrögzítő eszközökkel végzett hosszas kisérletezés után sikerült fény nélkül fényképet készítenem. téma A fotóhoz, mint a technikai médiumokhoz általában, két oldalról lehet közelíteni: a képkészítés során használt eszközök és a segítségükkel megjelenített kép jelentése, olvasata felől. A kettő mindig is szorosan együtt járt. A technikai médiumok és a fotó-alkalmazások horizontjának kitágulásával azonban, ha a jelentés felől közelítünk egy alkotáshoz, a képkészítés során használt eszközök közötti választási lehetőségeink is megsokasodnak. A műhelymunka során a technikai eszközök lehetőségeiből kiinduló objektív érvrendszert próbáltunk felépíteni, és igyekeztünk megtalálni a jelentést leginkább megerősítő fotográfiai eszközt. Martinkó Márk Olyan protézist készítek a fényképezőgép számára, amelylyel audio jelből képi információt készít. Ugyanazt az információ-tartalmat más csatornákon átvezetve teljesen eltérő eredményre juthatunk.

ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA I. VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY

ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA I. VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA I. VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY A feladatsor három részbol áll 1. A vizsgáztató társalgást kezdeményez a vizsgázóval. 2. A vizsgázó egy szituációs feladatban vesz részt a

Részletesebben

ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA I. VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY

ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA I. VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA I. VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY A feladatsor három részből áll 1. A vizsgáztató társalgást kezdeményez a vizsgázóval. 2. A vizsgázó egy szituációs feladatban vesz részt a

Részletesebben

Smaller Pleasures. Apróbb örömök. Keleti lakk tárgyak Répás János Sándor mûhelyébõl Lacquerware from the workshop of Répás János Sándor

Smaller Pleasures. Apróbb örömök. Keleti lakk tárgyak Répás János Sándor mûhelyébõl Lacquerware from the workshop of Répás János Sándor Smaller Pleasures Apróbb örömök Keleti lakk tárgyak Répás János Sándor mûhelyébõl Lacquerware from the workshop of Répás János Sándor Smaller Pleasures Oriental lacquer, or urushi by its frequently used

Részletesebben

Emelt szint SZÓBELI VIZSGA VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY VIZSGÁZTATÓI. (A részfeladat tanulmányozására a vizsgázónak fél perc áll a rendelkezésére.

Emelt szint SZÓBELI VIZSGA VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY VIZSGÁZTATÓI. (A részfeladat tanulmányozására a vizsgázónak fél perc áll a rendelkezésére. Emelt szint SZÓBELI VIZSGA VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY A feladatsor három részből áll 1. A vizsgáztató társalgást kezdeményez a vizsgázóval. 2. A vizsgázó egy vita feladatban vesz részt a

Részletesebben

Minta ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA II. Minta VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY

Minta ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA II. Minta VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA II. A feladatsor három részből áll VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY 1. A vizsgáztató társalgást kezdeményez a vizsgázóval. 2. A vizsgázó egy szituációs feladatban vesz részt a

Részletesebben

KELET-ÁZSIAI DUPLANÁDAS HANGSZEREK ÉS A HICHIRIKI HASZNÁLATA A 20. SZÁZADI ÉS A KORTÁRS ZENÉBEN

KELET-ÁZSIAI DUPLANÁDAS HANGSZEREK ÉS A HICHIRIKI HASZNÁLATA A 20. SZÁZADI ÉS A KORTÁRS ZENÉBEN Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem 28. számú művészet- és művelődéstörténeti tudományok besorolású doktori iskola KELET-ÁZSIAI DUPLANÁDAS HANGSZEREK ÉS A HICHIRIKI HASZNÁLATA A 20. SZÁZADI ÉS A KORTÁRS

Részletesebben

OLYMPICS! SUMMER CAMP

OLYMPICS! SUMMER CAMP OLYMPICS! SUMMER CAMP YOUNG BUSINESS CAMP 3D DESIGN CAMP OLYMPICS SUMMER CAMP 20 24 JUNE AND 27 JUNE 1 JULY AGE: 6-14 Our ESB native-speaking teachers will provide a strong English learning content throughout

Részletesebben

SAJTÓKÖZLEMÉNY Budapest 2011. július 13.

SAJTÓKÖZLEMÉNY Budapest 2011. július 13. SAJTÓKÖZLEMÉNY Budapest 2011. július 13. A MinDig TV a legdinamikusabban bıvülı televíziós szolgáltatás Magyarországon 2011 elsı öt hónapjában - A MinDig TV Extra a vezeték nélküli digitális televíziós

Részletesebben

3. MINTAFELADATSOR KÖZÉPSZINT. Az írásbeli vizsga időtartama: 30 perc. III. Hallott szöveg értése

3. MINTAFELADATSOR KÖZÉPSZINT. Az írásbeli vizsga időtartama: 30 perc. III. Hallott szöveg értése Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 XXI. századi közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz ANGOL NYELV 3. MINTAFELADATSOR KÖZÉPSZINT Az írásbeli vizsga időtartama: 30 perc

Részletesebben

USER MANUAL Guest user

USER MANUAL Guest user USER MANUAL Guest user 1 Welcome in Kutatótér (Researchroom) Top menu 1. Click on it and the left side menu will pop up 2. With the slider you can make left side menu visible 3. Font side: enlarging font

Részletesebben

2. Local communities involved in landscape architecture in Óbuda

2. Local communities involved in landscape architecture in Óbuda Év Tájépítésze pályázat - Wallner Krisztina 2. Közösségi tervezés Óbudán Óbuda jelmondata: Közösséget építünk, ennek megfelelően a formálódó helyi közösségeket bevonva fejlesztik a közterületeket. Békásmegyer-Ófaluban

Részletesebben

In the beginning of this project I started to collect unused spaces stuck in transition. Later I continued transforming and completing them with

In the beginning of this project I started to collect unused spaces stuck in transition. Later I continued transforming and completing them with UNDER CONSTRUCTION In the beginning of this project I started to collect unused spaces stuck in transition. Later I continued transforming and completing them with different motifs. I found a lot of abandoned

Részletesebben

Széchenyi István Egyetem www.sze.hu/~herno

Széchenyi István Egyetem www.sze.hu/~herno Oldal: 1/6 A feladat során megismerkedünk a C# és a LabVIEW összekapcsolásának egy lehetőségével, pontosabban nagyon egyszerű C#- ban írt kódból fordítunk DLL-t, amit meghívunk LabVIEW-ból. Az eljárás

Részletesebben

24th October, 2005 Budapest, Hungary. With Equal Opportunities on the Labour Market

24th October, 2005 Budapest, Hungary. With Equal Opportunities on the Labour Market 24th October, 2005 Budapest, Hungary Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Jogok With Equal Opportunities on the Labour Market Equal Opportunities for the Roma Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Jogok The government

Részletesebben

Can/be able to. Using Can in Present, Past, and Future. A Can jelen, múlt és jövő idejű használata

Can/be able to. Using Can in Present, Past, and Future. A Can jelen, múlt és jövő idejű használata Can/ Can is one of the most commonly used modal verbs in English. It be used to express ability or opportunity, to request or offer permission, and to show possibility or impossibility. A az egyik leggyakrabban

Részletesebben

1. MINTAFELADATSOR KÖZÉPSZINT. Az írásbeli vizsga időtartama: 30 perc. III. Hallott szöveg értése

1. MINTAFELADATSOR KÖZÉPSZINT. Az írásbeli vizsga időtartama: 30 perc. III. Hallott szöveg értése Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 XXI. századi közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz ANGOL NYELV 1. MINTAFELADATSOR KÖZÉPSZINT Az írásbeli vizsga időtartama: 30 perc

Részletesebben

Társadalmi-gazdasági szempontok Az ipari termelési folyamatok kedvezőbbé tétele és az ipari együttműködési láncok sűrűsége pozitív társadalmi és gazdasági eredmények létrejöttéhez is hozzájárul. A társadalmi

Részletesebben

TestLine - Angol teszt Minta feladatsor

TestLine - Angol teszt Minta feladatsor Minta felaatsor venég Téma: Általános szintfelmérő Aláírás:... Dátum: 2016.05.29 08:18:49 Kérések száma: 25 kérés Kitöltési iő: 1:17:27 Nehézség: Összetett Pont egység: +6-2 Értékelés: Alaértelmezett értékelés

Részletesebben

Performance Modeling of Intelligent Car Parking Systems

Performance Modeling of Intelligent Car Parking Systems Performance Modeling of Intelligent Car Parking Systems Károly Farkas Gábor Horváth András Mészáros Miklós Telek Technical University of Budapest, Hungary EPEW 2014, Florence, Italy Outline Intelligent

Részletesebben

program 1. nap / 1st day (április 15. / 15 april)

program 1. nap / 1st day (április 15. / 15 april) 1. nap / 1st day (április 15. / 15 april) 9:45 Dr. Király Mária a Ringier Axel Springer Magyarország COO-jának és Maróy Krisztina a Digital Media Campus vezetőjének nyitóbeszéde / Welcome by Dr. Mária

Részletesebben

ANGOL NYELVI SZINTFELMÉRŐ 2012 A CSOPORT. to into after of about on for in at from

ANGOL NYELVI SZINTFELMÉRŐ 2012 A CSOPORT. to into after of about on for in at from ANGOL NYELVI SZINTFELMÉRŐ 2012 A CSOPORT A feladatok megoldására 45 perc áll rendelkezésedre, melyből körülbelül 10-15 percet érdemes a levélírási feladatra szánnod. Sok sikert! 1. Válaszd ki a helyes

Részletesebben

Seven Verses. from the Bhagavad Gita. by Swami Shyam. in Hungarian. magyarul

Seven Verses. from the Bhagavad Gita. by Swami Shyam. in Hungarian. magyarul Seven Verses from the Bhagavad Gita by Swami Shyam Swami Shyam has translated the Bhagavad Gita from the original Sanskrit into English and Hindi. He selected these seven essential verses to be sung and

Részletesebben

(Asking for permission) (-hatok/-hetek?; Szabad ni? Lehet ni?) Az engedélykérés kifejezésére a következő segédigéket használhatjuk: vagy vagy vagy

(Asking for permission) (-hatok/-hetek?; Szabad ni? Lehet ni?) Az engedélykérés kifejezésére a következő segédigéket használhatjuk: vagy vagy vagy (Asking for permission) (-hatok/-hetek?; Szabad ni? Lehet ni?) SEGÉDIGÉKKEL Az engedélykérés kifejezésére a következő segédigéket használhatjuk: vagy vagy vagy A fenti felsorolásban a magabiztosság/félénkség

Részletesebben

ANGOL NYELVI SZINTFELMÉRŐ 2014 A CSOPORT

ANGOL NYELVI SZINTFELMÉRŐ 2014 A CSOPORT ANGOL NYELVI SZINTFELMÉRŐ 2014 A CSOPORT A feladatok megoldására 45 perc áll rendelkezésedre, melyből körülbelül 10-15 percet érdemes a fogalmazási feladatra szánnod. Megoldásaid a válaszlapra írd! 1.

Részletesebben

Ister-Granum EGTC. Istvan FERENCSIK Project manager. The Local Action Plans to improve project partners crossborder

Ister-Granum EGTC. Istvan FERENCSIK Project manager. The Local Action Plans to improve project partners crossborder Expertising Governance for Transfrontier Conurbations Ister-Granum EGTC Istvan FERENCSIK Project manager The Local Action Plans to improve project partners crossborder governance «EGTC» URBACT Final conference

Részletesebben

Képleírási segédlet középszintű angol nyelvi vizsgákhoz. Horváth Balázs Zsigmond, Lövey Zoltán. Publio kiadó. Minden jog fenntartva!

Képleírási segédlet középszintű angol nyelvi vizsgákhoz. Horváth Balázs Zsigmond, Lövey Zoltán. Publio kiadó. Minden jog fenntartva! Képleírási segédlet középszintű angol nyelvi vizsgákhoz Horváth Balázs Zsigmond, Lövey Zoltán 2015 Publio kiadó Minden jog fenntartva! Tisztelt Olvasó! Az önálló témakifejtés vagy más néven képleírás a

Részletesebben

Statistical Dependence

Statistical Dependence Statistical Dependence Petra Petrovics Statistical Dependence Deinition: Statistical dependence exists when the value o some variable is dependent upon or aected by the value o some other variable. Independent

Részletesebben

Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Kar Üzleti Információgazdálkodási és Módszertani Intézet Factor Analysis

Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Kar Üzleti Információgazdálkodási és Módszertani Intézet Factor Analysis Factor Analysis Factor analysis is a multiple statistical method, which analyzes the correlation relation between data, and it is for data reduction, dimension reduction and to explore the structure. Aim

Részletesebben

Longman Exams Dictionary egynyelvű angol szótár nyelvvizsgára készülőknek

Longman Exams Dictionary egynyelvű angol szótár nyelvvizsgára készülőknek Longman Exams Dictionary egynyelvű angol szótár nyelvvizsgára készülőknek Egynyelvű angol nagyszótár haladó nyelvtanulóknak és nyelvvizsgázóknak 212,000 szócikkel A szótárban minden definíció egyszerű

Részletesebben

Felhívás. érted is amit olvasol? (Apostolok Cselekedetei 8:30)

Felhívás. érted is amit olvasol? (Apostolok Cselekedetei 8:30) Felhívás Valamennyi Tiszáninneni református általános iskola és a miskolci egyházi iskolák 7-8. osztályosai részére meghirdetett Biblia-értő angol nyelvi versenyen való részvételre. érted is amit olvasol?

Részletesebben

ENROLLMENT FORM / BEIRATKOZÁSI ADATLAP

ENROLLMENT FORM / BEIRATKOZÁSI ADATLAP ENROLLMENT FORM / BEIRATKOZÁSI ADATLAP CHILD S DATA / GYERMEK ADATAI PLEASE FILL IN THIS INFORMATION WITH DATA BASED ON OFFICIAL DOCUMENTS / KÉRJÜK, TÖLTSE KI A HIVATALOS DOKUMENTUMOKBAN SZEREPLŐ ADATOK

Részletesebben

Előszó.2. Starter exercises. 3. Exercises for kids.. 9. Our comic...17

Előszó.2. Starter exercises. 3. Exercises for kids.. 9. Our comic...17 2011. december Tartalom Előszó.2 Starter exercises. 3 Exercises for kids.. 9 Our comic....17 1 Előszó Kedves angolul tanulók! A 2010/2011- es tanévben elkezdett újságunkat szeretnénk továbbra is szerkeszteni

Részletesebben

ó Ú ő ó ó ó ö ó ó ő ö ó ö ö ő ö ó ö ö ö ö ó ó ó ó ó ö ó ó ó ó Ú ö ö ó ó Ú ú ó ó ö ó Ű ő ó ó ó ő ó ó ó ó ö ó ó ó ö ő ö ó ó ó Ú ó ó ö ó ö ó ö ő ó ó ó ó Ú ö ö ő ő ó ó ö ö ó ö ó ó ó ö ö ő ö Ú ó ó ó ü ú ú ű

Részletesebben

Cashback 2015 Deposit Promotion teljes szabályzat

Cashback 2015 Deposit Promotion teljes szabályzat Cashback 2015 Deposit Promotion teljes szabályzat 1. Definitions 1. Definíciók: a) Account Client s trading account or any other accounts and/or registers maintained for Számla Az ügyfél kereskedési számlája

Részletesebben

82. FELADATLAP 3 feladat 3 szinten

82. FELADATLAP 3 feladat 3 szinten 82. FELADATLAP 3 feladat 3 szinten BEGINNER Egy kis nyelvtan mindenkinek kell! Sok tanuló azért akad el, akár már az elején, mert az angol nyelvtan összeakad a magyar nyelvtannal. Na nem feltétlen a különbségeket

Részletesebben

30. évfolyam 2015. 4. sz. AETAS TÖRTÉNETTUDOMÁNYI FOLYÓIRAT. A kiadványt szerkesztette: PELYACH ISTVÁN

30. évfolyam 2015. 4. sz. AETAS TÖRTÉNETTUDOMÁNYI FOLYÓIRAT. A kiadványt szerkesztette: PELYACH ISTVÁN 30. évfolyam 2015. 4. sz. AETAS TÖRTÉNETTUDOMÁNYI FOLYÓIRAT A kiadványt szerkesztette: PELYACH ISTVÁN Tartalom Tanulmányok TAKÁCS TIBOR A Weidemann-ügy, 1961. Sport, hatalom és állambiztonság a korai Kádár-korszakban...

Részletesebben

Using the CW-Net in a user defined IP network

Using the CW-Net in a user defined IP network Using the CW-Net in a user defined IP network Data transmission and device control through IP platform CW-Net Basically, CableWorld's CW-Net operates in the 10.123.13.xxx IP address range. User Defined

Részletesebben

A rosszindulatú daganatos halálozás változása 1975 és 2001 között Magyarországon

A rosszindulatú daganatos halálozás változása 1975 és 2001 között Magyarországon A rosszindulatú daganatos halálozás változása és között Eredeti közlemény Gaudi István 1,2, Kásler Miklós 2 1 MTA Számítástechnikai és Automatizálási Kutató Intézete, Budapest 2 Országos Onkológiai Intézet,

Részletesebben

Társasjáték az Instant Tanulókártya csomagokhoz

Társasjáték az Instant Tanulókártya csomagokhoz Társasjáték az Instant Tanulókártya csomagokhoz Játssz, szórakozz, tanulj! Hogyan tanulj játszva az Instant Tanulókártyákkal? Használati utasítás Az Instant Tanulókártya családhoz tartozó társasjátékkal

Részletesebben

NYOMÁSOS ÖNTÉS KÖZBEN ÉBREDŐ NYOMÁSVISZONYOK MÉRÉTECHNOLÓGIAI TERVEZÉSE DEVELOPMENT OF CAVITY PRESSURE MEASUREMENT FOR HIGH PRESURE DIE CASTING

NYOMÁSOS ÖNTÉS KÖZBEN ÉBREDŐ NYOMÁSVISZONYOK MÉRÉTECHNOLÓGIAI TERVEZÉSE DEVELOPMENT OF CAVITY PRESSURE MEASUREMENT FOR HIGH PRESURE DIE CASTING Anyagmérnöki Tudományok, 39/1 (2016) pp. 82 86. NYOMÁSOS ÖNTÉS KÖZBEN ÉBREDŐ NYOMÁSVISZONYOK MÉRÉTECHNOLÓGIAI TERVEZÉSE DEVELOPMENT OF CAVITY PRESSURE MEASUREMENT FOR HIGH PRESURE DIE CASTING LEDNICZKY

Részletesebben

Áprilisban 14%-kal nőtt a szálláshelyek vendégforgalma Kereskedelmi szálláshelyek forgalma, 2014. április

Áprilisban 14%-kal nőtt a szálláshelyek vendégforgalma Kereskedelmi szálláshelyek forgalma, 2014. április Közzététel: 2014. június 10. Következik: 2014. június 11. Fogyasztói árak, 2014. május Sorszám: 77. Áprilisban 14%-kal nőtt a szálláshelyek vendégforgalma Kereskedelmi szálláshelyek forgalma, 2014. április

Részletesebben

Megyei Angol csapatverseny 2015/16. MOVERS - 3. forduló

Megyei Angol csapatverseny 2015/16. MOVERS - 3. forduló MOVERS - 3. forduló Beküldő csapat tagjai:.. Beküldési határidő: 2016. január 29. Beküldési cím: Erzsébethelyi Általános Iskola, Baloghné Aradszki Gyöngyi 5600 Békéscsaba, Rózsa u. 21-23. 1. Look at the

Részletesebben

A jövedelem alakulásának vizsgálata az észak-alföldi régióban az 1997-99. évi adatok alapján

A jövedelem alakulásának vizsgálata az észak-alföldi régióban az 1997-99. évi adatok alapján A jövedelem alakulásának vizsgálata az észak-alföldi régióban az 1997-99. évi adatok alapján Rózsa Attila Debreceni Egyetem Agrártudományi Centrum, Agrárgazdasági és Vidékfejlesztési Intézet, Számviteli

Részletesebben

Skills Development at the National University of Public Service

Skills Development at the National University of Public Service Skills Development at the National University of Public Service Presented by Ágnes Jenei National University of Public Service Faculty of Public Administration Public Ethics and Communication 13. 12. 2013

Részletesebben

VILTIN. TIBOR Zsolt. aminek jönnie kell / let the chips fall where they may. 2014. március 26 április 26.

VILTIN. TIBOR Zsolt. aminek jönnie kell / let the chips fall where they may. 2014. március 26 április 26. VILTIN aminek jönnie kell / let the chips fall where they may TIBOR Zsolt 2014. március 26 április 26. TIBOR Zsolt / aminek jönnie kell Zsolt TIBOR / let the chips fall where they may A kiállítás központi

Részletesebben

ANGOL NYELVI SZINTFELMÉRŐ 2015 B CSOPORT

ANGOL NYELVI SZINTFELMÉRŐ 2015 B CSOPORT ANGOL NYELVI SZINTFELMÉRŐ 2015 B CSOPORT A feladatok megoldására 45 perc áll rendelkezésedre, melyből körülbelül 10-15 percet érdemes a fogalmazási feladatra szánnod. Megoldásaid a válaszlapra írd! 1.

Részletesebben

EXKLUZÍV AJÁNDÉKANYAGOD A Phrasal Verb hadsereg! 2. rész

EXKLUZÍV AJÁNDÉKANYAGOD A Phrasal Verb hadsereg! 2. rész A Phrasal Verb hadsereg! 2. rész FONTOS! Ha ennek az ajándékanyag sorozatnak nem láttad az 1. részét, akkor mindenképpen azzal kezdd! Fekete Gábor www.goangol.hu A sorozat 1. részét itt éred el: www.goangol.hu/ajandekok/phrasalverbs

Részletesebben

JAVÍTÓ VIZSGA ANGOL NYELV 2015/2016

JAVÍTÓ VIZSGA ANGOL NYELV 2015/2016 JAVÍTÓ VIZSGA ANGOL NYELV 2015/2016 9. osztály Könyv + Munkafüzet: Real Life Elementary (zöld) Leckék: Unit 1-8 A létige kifejezése (Starter Unit) Névmások: birtokos névmások, személyes névmások, mutató

Részletesebben

Discovering cleantech incubation possibilities Conference and stakeholder meeting MEGHÍVÓ/ INVITATION

Discovering cleantech incubation possibilities Conference and stakeholder meeting MEGHÍVÓ/ INVITATION Discovering cleantech incubation possibilities Conference and stakeholder meeting 02-03-04. November 2014 MEGHÍVÓ/ INVITATION 1 2014 November 3 (Hétfő). Gödöllő Helyszín: Szent István Egyetem: 2100 Gödöllő,

Részletesebben

HAGYOMÁNYOS NŐI SZEREPEK

HAGYOMÁNYOS NŐI SZEREPEK HAGYOMÁNYOS NŐI SZEREPEK Nok a populáris kultúrában és a folklórban Válogatta, a szöveget gondozta és szerkesztette KÜLLŐS IMOLA Magyar Néprajzi Társaság Szociális és Családügyi Minisztérium Nőképviseleti

Részletesebben

SAJTÓANYAG FOTÓHÓNAP2012 OKTÓBER 24. ÉS DECEMBER 4. KÖZÖTT ORSZÁGOS FOTÓMŰVÉSZETI KIÁLLÍTÁS SOROZAT FICTION &REALITY TEMATIKÁVAL

SAJTÓANYAG FOTÓHÓNAP2012 OKTÓBER 24. ÉS DECEMBER 4. KÖZÖTT ORSZÁGOS FOTÓMŰVÉSZETI KIÁLLÍTÁS SOROZAT FICTION &REALITY TEMATIKÁVAL SAJTÓANYAG FOTÓHÓNAP2012 OKTÓBER 24. ÉS DECEMBER 4. KÖZÖTT ORSZÁGOS FOTÓMŰVÉSZETI KIÁLLÍTÁS SOROZAT FICTION &REALITY TEMATIKÁVAL TARTALOMJEGYZÉK A FOTÓHÓNAPRÓL DIÓHÉJBAN... 2 A FOTÓHÓNAP2012 KIÁLLÍTÁSAI

Részletesebben

Unit 10: In Context 55. In Context. What's the Exam Task? Mediation Task B 2: Translation of an informal letter from Hungarian to English.

Unit 10: In Context 55. In Context. What's the Exam Task? Mediation Task B 2: Translation of an informal letter from Hungarian to English. Unit 10: In Context 55 UNIT 10 Mediation Task B 2 Hungarian into English In Context OVERVIEW 1. Hungarian and English in Context 2. Step By Step Exam Techniques Real World Link Students who have studied

Részletesebben

Év Tájépítésze pályázat Wallner Krisztina. 1. Vízparti sétány kiépítése Balatonfüreden, 3 km hosszon

Év Tájépítésze pályázat Wallner Krisztina. 1. Vízparti sétány kiépítése Balatonfüreden, 3 km hosszon Év Tájépítésze pályázat Wallner Krisztina 1. Vízparti sétány kiépítése Balatonfüreden, 3 km hosszon A következetes városrehabilitáció során Balatonfüred fürdő-városrészében, 2006-2015 között terveink alapján

Részletesebben

Paediatrics: introduction. Historical data.

Paediatrics: introduction. Historical data. Paediatrics: introduction. Historical data. Dr. György Fekete Aim of the present lecture To demonstrate: - the wonderful nature of this discipline - the differences as compared to other medical activities,

Részletesebben

Bevezetés a kvantum-informatikába és kommunikációba 2015/2016 tavasz

Bevezetés a kvantum-informatikába és kommunikációba 2015/2016 tavasz Bevezetés a kvantum-informatikába és kommunikációba 2015/2016 tavasz Kvantumkapuk, áramkörök 2016. március 3. A kvantummechanika posztulátumai (1-2) 1. Állapotleírás Zárt fizikai rendszer aktuális állapota

Részletesebben

Tel.: (+361)342-4905, FAX: (+361)342-1984 E-mail: rakoczi@mail.rakoczif.hu vagy rakoczif@mail.rakoczif.hu Honlap: http://www.rakoczif.

Tel.: (+361)342-4905, FAX: (+361)342-1984 E-mail: rakoczi@mail.rakoczif.hu vagy rakoczif@mail.rakoczif.hu Honlap: http://www.rakoczif. ÉRETTSÉGI TÉMAKÖRÖK 2011/2012-ES TANÉV Tantárgy: Angol nyelv Osztály: 13.A Szint: közép Budapest, 2011. december 1 1. Personal data When and where were you born? What are your interests or hobbies? Have

Részletesebben

RENDEZVÉNYTERMEK / EVENT VENUE

RENDEZVÉNYTERMEK / EVENT VENUE RENDEZVÉNYTERMEK / EVENT VENUE A tökéletes választás rendezvények, csapatépítő tréningek, konferenciák és üzleti találkozók számára. Az épület a város szívében helyezkedik el kiváló tömegközlekedési csatlakozással,

Részletesebben

Intézményi IKI Gazdasági Nyelvi Vizsga

Intézményi IKI Gazdasági Nyelvi Vizsga Intézményi IKI Gazdasági Nyelvi Vizsga Név:... Születési hely:... Születési dátum (év/hó/nap):... Nyelv: Angol Fok: Alapfok 1. Feladat: Olvasáskészséget mérő feladat 20 pont Olvassa el a szöveget és válaszoljon

Részletesebben

Angol érettségi témakörök 12.KL, 13.KM, 12.F

Angol érettségi témakörök 12.KL, 13.KM, 12.F Angol érettségi témakörök 12.KL, 13.KM, 12.F TÉMÁK VIZSGASZINTEK Középszint 1. Személyes vonatkozások, család - A vizsgázó személye, életrajza, életének fontos állomásai (fordulópontjai) - Családi élet,

Részletesebben

General information for the participants of the GTG Budapest, 2017 meeting

General information for the participants of the GTG Budapest, 2017 meeting General information for the participants of the GTG Budapest, 2017 meeting Currency is Hungarian Forint (HUF). 1 EUR 310 HUF, 1000 HUF 3.20 EUR. Climate is continental, which means cold and dry in February

Részletesebben

Tudok köszönni tegezve és önözve, és el tudok búcsúzni. I can greet people in formal and informal ways. I can also say goodbye to them.

Tudok köszönni tegezve és önözve, és el tudok búcsúzni. I can greet people in formal and informal ways. I can also say goodbye to them. Mérleg Your checklist Az alábbiakban a MagyarOK 1. tankönyv témáinak listáját találja. A mondatok mellett a kapcsolódó oldalak és gyakorlatok számát is megadtuk, hogy megkönnyítsük az ismétlést. This document

Részletesebben

N É H Á N Y A D A T A BUDAPESTI ÜGYVÉDEKRŐ L

N É H Á N Y A D A T A BUDAPESTI ÜGYVÉDEKRŐ L K Ö Z L E M É N Y E K N É H Á N Y A D A T A BUDAPESTI ÜGYVÉDEKRŐ L DR. HEINZ ERVIN A népesedésstatisztika igen fontos mutatószámai a népesség kormegoszlására és annak változására vonatkozó adatok. Ezért

Részletesebben

Az Open Data jogi háttere. Dr. Telek Eszter

Az Open Data jogi háttere. Dr. Telek Eszter Az Open Data jogi háttere Dr. Telek Eszter Egy kis ismétlés Open Data/Open Access/Open Knowledge gyökerei Open Source Software FLOSS (Free Libre Open Source Software) Szoftver esetében egyszerű alapok:

Részletesebben

ANGOL NYELVI SZINTFELMÉRŐ 2008 A CSOPORT

ANGOL NYELVI SZINTFELMÉRŐ 2008 A CSOPORT ANGOL NYELVI SZINTFELMÉRŐ 2008 A CSOPORT A feladatok megoldására 60 perc áll rendelkezésedre, melyből körülbelül 15 percet érdemes a levélírási feladatra szánnod. Sok sikert! 1. Válaszd ki a helyes megoldást.

Részletesebben

Utolsó frissítés / Last update: február Szerkesztő / Editor: Csatlós Árpádné

Utolsó frissítés / Last update: február Szerkesztő / Editor: Csatlós Árpádné Utolsó frissítés / Last update: 2016. február Szerkesztő / Editor: Csatlós Árpádné TARTALOM / Contents BEVEZETŐ / Introduction... 2 FELNŐTT TAGBÉLYEGEK / Adult membership stamps... 3 IFJÚSÁGI TAGBÉLYEGEK

Részletesebben

Ta rsadalmi szemle letforma la s e s va llalati kommunika cio? Gondolatok egy non-profit va llalat e s egy multinaciona lis ce g partnerse ge kapcsa n

Ta rsadalmi szemle letforma la s e s va llalati kommunika cio? Gondolatok egy non-profit va llalat e s egy multinaciona lis ce g partnerse ge kapcsa n Ta rsadalmi szemle letforma la s e s va llalati kommunika cio? Gondolatok egy non-profit va llalat e s egy multinaciona lis ce g partnerse ge kapcsa n Csillag Sa ra Rada csi La szló - Hidegh Anna A gondolatmenet

Részletesebben

Calendar. Ecuador, egy életre szóló élmény. Subscribe Share Past Issues Translate

Calendar. Ecuador, egy életre szóló élmény. Subscribe Share Past Issues Translate Subscribe Share Past Issues Translate 2015/16 Issue 20 Calendar 24 May Field trip to Polaris Observatory for Grade 4 27 May End of Term Festival 30 May Dragon boating at Lake Velence for Grade 5 1 June

Részletesebben

DF HELYETTESÍTŐ NYELVVIZSGA 1. (Angol nyelv) 2014. február 21. Név:. Neptunkód: 1. feladat 1... 2... 3... 4... 5... 6... 7... 8... 9... 10...

DF HELYETTESÍTŐ NYELVVIZSGA 1. (Angol nyelv) 2014. február 21. Név:. Neptunkód: 1. feladat 1... 2... 3... 4... 5... 6... 7... 8... 9... 10... Név:. Neptunkód: MEGOLDÓLAP 1. feladat 1.... 2.... 3.... 4.... 5.... 6.... 7.... 8.... 9.... 10.... Elért pontszám:. 2. feladat 1. 6. 11. 2. 7. 12. 3. 8. 13. 4. 9. 14. 5. 10. 15. Elért pontszám:. 3. feladat

Részletesebben

RÉZKULTÚRA BUDAPESTEN

RÉZKULTÚRA BUDAPESTEN RÉZKULTÚRA BUDAPESTEN A rezet megmunkálhatósága és idôtállósága miatt évszázadok óta használjuk. Alkalmazása egyértelmûen megbízható és gazdaságos. Színe, diszkrét fénye, a belôle készült tárgyak eleganciája

Részletesebben

már mindenben úgy kell eljárnunk, mint bármilyen viaszveszejtéses öntés esetén. A kapott öntvény kidolgozásánál még mindig van lehetőségünk

már mindenben úgy kell eljárnunk, mint bármilyen viaszveszejtéses öntés esetén. A kapott öntvény kidolgozásánál még mindig van lehetőségünk Budapest Régiségei XLII-XLIII. 2009-2010. Vecsey Ádám Fémeszterga versus viaszesztergálás Bev e z e t é s A méhviaszt, mint alapanyagot nehéz besorolni a műtárgyalkotó anyagok különböző csoportjaiba, mert

Részletesebben

we supply green Garden Bonsai Collection

we supply green Garden Bonsai Collection we supply green Garden Bonsai Collection www.orienttrend.eu Tisztelt Hölgyem/Uram! A katalógus, melyet kezében tart, hét év kitartó munkájának gyümölcse. Történetem a Japán Kerti Bonsaiokkal 2006-ban kezdődött,

Részletesebben

First experiences with Gd fuel assemblies in. Tamás Parkó, Botond Beliczai AER Symposium 2009.09.21 25.

First experiences with Gd fuel assemblies in. Tamás Parkó, Botond Beliczai AER Symposium 2009.09.21 25. First experiences with Gd fuel assemblies in the Paks NPP Tams Parkó, Botond Beliczai AER Symposium 2009.09.21 25. Introduction From 2006 we increased the heat power of our units by 8% For reaching this

Részletesebben

Magyar változat: 2-3. oldal. English version: page 4-5

Magyar változat: 2-3. oldal. English version: page 4-5 Magyar változat: 2-3. oldal English version: page 4-5 [2010. május 22. szeptember 5.] T Á G U L Ó Két világ határán Bátorfi Andrea fotó-grafikai installációja és fotó-animációs filmje Helyszín: Millenáris,

Részletesebben

A TÓGAZDASÁGI HALTERMELÉS SZERKEZETÉNEK ELEMZÉSE. SZATHMÁRI LÁSZLÓ d r.- TENK ANTAL dr. ÖSSZEFOGLALÁS

A TÓGAZDASÁGI HALTERMELÉS SZERKEZETÉNEK ELEMZÉSE. SZATHMÁRI LÁSZLÓ d r.- TENK ANTAL dr. ÖSSZEFOGLALÁS A TÓGAZDASÁGI HALTERMELÉS SZERKEZETÉNEK ELEMZÉSE SZATHMÁRI LÁSZLÓ d r.- TENK ANTAL dr. ÖSSZEFOGLALÁS A hazai tógazdasági haltermelés a 90-es évek közepén tapasztalt mélypontról elmozdult és az utóbbi három

Részletesebben

Please stay here. Peter asked me to stay there. He asked me if I could do it then. Can you do it now?

Please stay here. Peter asked me to stay there. He asked me if I could do it then. Can you do it now? Eredeti mondat Please stay here. Kérlek, maradj itt. Can you do it now? Meg tudod csinálni most? Will you help me tomorrow? Segítesz nekem holnap? I ll stay at home today. Ma itthon maradok. I woke up

Részletesebben

World IPv6 day experiences

World IPv6 day experiences World IPv6 day experiences 9th June 2011. Mohácsi János NIIF Institute IP address run-out Geoff Huston 2. oldal Address run out dates /2 3. oldal Forrás: Geoff Huston 2011 NIIF Hungarnet IPv6 topology

Részletesebben

A JUHTARTÁS HELYE ÉS SZEREPE A KÖRNYEZETBARÁT ÁLLATTARTÁSBAN ÉSZAK-MAGYARORSZÁGON

A JUHTARTÁS HELYE ÉS SZEREPE A KÖRNYEZETBARÁT ÁLLATTARTÁSBAN ÉSZAK-MAGYARORSZÁGON Bevezetés A JUHTARTÁS HELYE ÉS SZEREPE A KÖRNYEZETBARÁT ÁLLATTARTÁSBAN ÉSZAK-MAGYARORSZÁGON Abayné Hamar Enikő Marselek Sándor GATE Mezőgazdasági Főiskolai Kar, Gyöngyös A Magyarországon zajló társadalmi-gazdasági

Részletesebben

NYELVPICIK 9. Az it személyes névmás és a this mutató névmás 1/6

NYELVPICIK 9. Az it személyes névmás és a this mutató névmás 1/6 Az it személyes névmás és a this mutató névmás 1/6 AZ IT SZEMÉLYES NÉVMÁS NYELVPICIK 9 1. Alapvető különbség az it semleges nemű személyes névmás és a this mutató névmás között: What is this / that? This

Részletesebben

http://youtu.be/qnwuckcx76i

http://youtu.be/qnwuckcx76i KERKLECZ MÉDEA SÜMEGI ÉVA COSOVAN TAMÁS FENYVESI BORI HOSSZÚ GERGELY NAGY RICHÁRD KAVALECZ ESZTER WWW.... a nyitottság az emberi szabadság záloga, a szabadság pedig az együttműködés alapja. cosovan attila

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 201. MELLÉKLET : 1 db TÁRGY: Partnervárosi együttmőködés aláírása E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK 2013. június 27-i ÜLÉSÉRE

Részletesebben

1. Gyakorlat: Telepítés: Windows Server 2008 R2 Enterprise, Core, Windows 7

1. Gyakorlat: Telepítés: Windows Server 2008 R2 Enterprise, Core, Windows 7 1. Gyakorlat: Telepítés: Windows Server 2008 R2 Enterprise, Core, Windows 7 1.1. Új virtuális gép és Windows Server 2008 R2 Enterprise alap lemez létrehozása 1.2. A differenciális lemezek és a két új virtuális

Részletesebben

Dr. Sasvári Péter Egyetemi docens

Dr. Sasvári Péter Egyetemi docens A KKV-k Informatikai Infrastruktúrájának vizsgálata a Visegrádi országokban The Analysis Of The IT Infrastructure Among SMEs In The Visegrád Group Of Countries Dr. Sasvári Péter Egyetemi docens MultiScience

Részletesebben

Hearing. Smelling. E m oti o n. Service. Senses. Ta sti n g. látás. tapintás. hallás. szaglás. érzelem. szervíz. érzékek. ízlelés

Hearing. Smelling. E m oti o n. Service. Senses. Ta sti n g. látás. tapintás. hallás. szaglás. érzelem. szervíz. érzékek. ízlelés Seeing látás Hearing hallás Touching tapintás Smelling szaglás Service szervíz E m oti o n érzelem Magyarország / Szlovákia Ta sti n g ízlelés Senses érzékek MSense az új Szolgáltatás Filozófia a magyarországi

Részletesebben

Mellékeljük a meghívót. Az on vagy az alábbi telefon számon lehet rendelést tenni.

Mellékeljük a meghívót. Az on vagy az alábbi telefon számon lehet rendelést tenni. Invitation Meghívó (English and Hungarian) Az Amerikaiak a Magyarokért Alapítvány ezen belül az Amerikai Magyar Klub egy összekötő híd szerepét tölti be a két ország között. A magyar származású és érzelmű

Részletesebben

PIACI HIRDETMÉNY / MARKET NOTICE

PIACI HIRDETMÉNY / MARKET NOTICE PIACI HIRDETMÉNY / MARKET NOTICE HUPX DAM Másnapi Aukció / HUPX DAM Day-Ahead Auction Iktatási szám / Notice #: Dátum / Of: 18/11/2014 HUPX-MN-DAM-2014-0023 Tárgy / Subject: Változások a HUPX másnapi piac

Részletesebben

Regional Expert Meeting Livestock based Geographical Indication chains as an entry point to maintain agro-biodiversity

Regional Expert Meeting Livestock based Geographical Indication chains as an entry point to maintain agro-biodiversity How Code of Practice can address the question of biodiversity (indigenous breeds, peculiarities of feeding, rearing traditional or marginalized systems)? Rendek Olga, Kerekegyháza 2009 október 20. 1 2

Részletesebben

Strategy of Coaching Education Hungarian Handball Federation. Dr Zoltan Marczinka Director

Strategy of Coaching Education Hungarian Handball Federation. Dr Zoltan Marczinka Director Strategy of Coaching Education Hungarian Handball Federation Dr Zoltan Marczinka Director 2017 Hungarian Handball Federation International Coaching Education Centre Founded: 2001, Re-established: 2012

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó. A 1108INT számú nyomtatvány a http://www.nav.gov.hu webcímen a Letöltések Nyomtatványkitöltő programok fülön érhető el.

T Á J É K O Z T A T Ó. A 1108INT számú nyomtatvány a http://www.nav.gov.hu webcímen a Letöltések Nyomtatványkitöltő programok fülön érhető el. T Á J É K O Z T A T Ó A 1108INT számú nyomtatvány a http://www.nav.gov.hu webcímen a Letöltések Nyomtatványkitöltő programok fülön érhető el. A Nyomtatványkitöltő programok fület választva a megjelenő

Részletesebben

KN-CP50. MANUAL (p. 2) Digital compass. ANLEITUNG (s. 4) Digitaler Kompass. GEBRUIKSAANWIJZING (p. 10) Digitaal kompas

KN-CP50. MANUAL (p. 2) Digital compass. ANLEITUNG (s. 4) Digitaler Kompass. GEBRUIKSAANWIJZING (p. 10) Digitaal kompas KN-CP50 MANUAL (p. ) Digital compass ANLEITUNG (s. 4) Digitaler Kompass MODE D EMPLOI (p. 7) Boussole numérique GEBRUIKSAANWIJZING (p. 0) Digitaal kompas MANUALE (p. ) Bussola digitale MANUAL DE USO (p.

Részletesebben

EGYSZERŰNEK TŰNIK IV. RÉSZ

EGYSZERŰNEK TŰNIK IV. RÉSZ EGYSZERŰNEK TŰNIK IV. RÉSZ Lecke (Középhaladó 1. / 5.) MÉG TÖBBET A HAVE IGÉRŐL Igaz volt az előző leckére, igaz erre is. Részletes és átfogó. Kemény meló lesz ez is, de a kemény meló jellemző a profikra.

Részletesebben

Cloud computing. Cloud computing. Dr. Bakonyi Péter.

Cloud computing. Cloud computing. Dr. Bakonyi Péter. Cloud computing Cloud computing Dr. Bakonyi Péter. 1/24/2011 1/24/2011 Cloud computing 2 Cloud definició A cloud vagy felhő egy platform vagy infrastruktúra Az alkalmazások és szolgáltatások végrehajtására

Részletesebben

The Hungarian National Bibliography. Peter Dippold National Széchényi Library

The Hungarian National Bibliography. Peter Dippold National Széchényi Library The Hungarian National Bibliography Peter Dippold National Széchényi Library Historical overview 1711 David Czvittinger: Specimen Hungariae literatae 1803 István Sándor: Magyar Könyvesház = Hungarian Bibliography

Részletesebben

There is/are/were/was/will be

There is/are/were/was/will be There is/are/were/was/will be Forms - Képzése: [There + to be] [There + létige ragozott alakja] USE - HASZNÁLAT If you simply want to say that something exists or somebody is doing something then you start

Részletesebben

Mangalica: The VM-MOE Treaty. Olmos és Tóth Kft. Monte Nevado

Mangalica: The VM-MOE Treaty. Olmos és Tóth Kft. Monte Nevado Mangalica: The VM-MOE Treaty The agreement 2013 the Goverment of Hungary decided to launch a strategic cooperation with the MOE. The deal is based in the Hungarian Pig Development Strategy (3 to 6 millon

Részletesebben

BÍRÁLATOK ÉS KONFERENCIÁK

BÍRÁLATOK ÉS KONFERENCIÁK BÍRÁLATOK ÉS KONFERENCIÁK Sass Bálint sass.balint@itk.ppke.hu témavezető: dr. Prószéky Gábor Doktoranduszi szeminárium 2008. november 7. 1 BÍRÁLATOK 2 KONFERENCIÁK 3 CFP DB 1 BÍRÁLATOK 2 KONFERENCIÁK 3

Részletesebben

Fulbright Bizottság Budapest

Fulbright Bizottság Budapest Fulbright Bizottság Budapest Budapest Tel.: 462-8040 Fax: 252-0266 Baross u. 62. info@fulbright.hu H-1082 www.fulbright.hu Híd emberek és kultúrák között: A Fulbright Program Magyarországon Dr. Brückner

Részletesebben

Felnőttképzés Európában

Felnőttképzés Európában Felnőttképzés Európában Nincs szükség annyi diplomásra, amennyit képeznek Helyettük szakképzett emberekre lenne kereslet Az itthon OKJ-s képzés európai hagyományában két vonal érvényesül: - dán - német

Részletesebben

Munkahelykeresés. Önéletrajz és állásinterjú 12. ÉVFOLYAM. Felkészülés a felnőtt szerepekre. A modul szerzõje: Simon Gabriella SZKB_212_04

Munkahelykeresés. Önéletrajz és állásinterjú 12. ÉVFOLYAM. Felkészülés a felnőtt szerepekre. A modul szerzõje: Simon Gabriella SZKB_212_04 SZKB_212_04 Felkészülés a felnőtt szerepekre Munkahelykeresés Önéletrajz és állásinterjú A modul szerzõje: Simon Gabriella SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 12. ÉVFOLYAM 66 Szociális, életviteli

Részletesebben

A HATÁSOS PREZENTÁCIÓK TITKAI. Bincze Bea 2015. Szeptember 30.

A HATÁSOS PREZENTÁCIÓK TITKAI. Bincze Bea 2015. Szeptember 30. A HATÁSOS PREZENTÁCIÓK TITKAI Bincze Bea 2015. Szeptember 30. Hatásos Hogyan hatunk a hallgatóságra? Hang Tiszta kiejtés Tempó Hanglejtés érzéseket hordoz Szünet az információ feldolgozására Test beszéd

Részletesebben