támogatóink / sponsors média támogatóink / MEdia partners mozi tv színház

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "támogatóink / sponsors média támogatóink / MEdia partners www.fotohonap.hu mozi tv színház"

Átírás

1 támogatóink / sponsors hungarian month of photography A Magyar Fotóművészek Szövetsége fesztiválja Emberi Erőforrások Minisztériuma média támogatóink / MEdia partners mozi tv színház Média Adat Elemzés Rendezvény Trader

2 bevezetô / introduction A Magyar Fotóművészek Szövetsége immár hagyományos és hazánkban legrangosabb fotófesztiválja a Fotóhónap2012 rendezvénysorozat, amely 2012-ben hatvan kiállítással és rendezvénnyel várja a fotográfia iránt érdeklődő közönséget. A kétévente megrendezett esemény kezdetben a hazai fotográfusoknak teremtett bemutatkozási lehetőséget, majd az évek folyamán növekedett regionális, illetve nemzetközi rendezvénnyé. A Fotóhónap2012 munkálatai már az European Month of Photography szervezet tagjaként kezdődtek meg. Az együttműködés keretében több európai nagyvárosban egyidejűleg zajlanak a programok, hangsúlyosan a kortárs fotográfiai törekvésekre irányítva a figyelmet. A 2012-es események központi tematikáját a magyar szervezők az EMOP által is kidolgozott és támogatott megközelítés köré építik: realitás és fikció szerepét vizsgálva a kortárs fotóművészet alkotásaiban. A Fotóhónap2012 a tervezett tematikához kapcsolódó több nagyszabású, csoportos tárlatot, valamint kisebb léptékű, a témához illeszkedő kiállításokat mutat be. A fesztiváljaink korábbi gyakorlatát követve, a magyar alkotók műveinek bemutatásán kívül nemzetközi kitekintéssel is szolgál a fesztivál, megismerkedhetnek a látogatók a kortárs görög fotóművészettel, az osztrák fotótörténet közötti alkotóival, illetve baltikumi vendégei is lesznek a Fotóhónap2012 rendezvénysorozatnak. Fotóhónap2012 / Hungarian Month of Photography 2012, organised by the Association of Hungarian Photographers, has traditionally become the most prestigeous photofestival in our country. This year some sixty exhibitions and events await audience interested in photography. In the early years the biannual event offered an opportunity for domestic photographers to exhibit their work. Over the years it has grown to become a regional event by now Hungarian Month of Photography 2012 is truly international. Preparations for Hungarian Month of Photography 2012 already started as a member of the European Month of Photography organisation. As part of this cooperation programmes are held in various cities across Europe in parallel, giving emphasis to trends in contemporary photography. As worked out and supported by EMOP, the Hungarian organisers put fiction and reality in contemporary photography as the central theme of this year s events. Along these lines Hungarian Month of Photography 2012 host a number of larger group exhibitions and smaller events on this topic. Following our traditions, in addition to works from Hungarian artists, our festival offers an international outlook as well. Our visitors may familiarise with the contemporary Greek photographic art, select works from the Austrian history of photography from 1945 to 2012, and the series of events of Hungarian Month of Photography 2012 will host guests from the Baltic states as well. Szamódy Zsolt Olaf fesztiváligazgató / Festival Manager

3 Faust II. Faust II. Fikció és realitás a kortárs fotográfiában Budapest Galéria Kiállítóháza, Budapest október 25. december 2. Faust II Fiction and Reality in Contemporary Photography A címválasztásról. Kiállítási koncepciók indoklására bevett szokás irodalmi művekhez fordulni. Míg korábban a vizuális művészeteket használták illusztrációként About the title. It is a common practice to turn to literary works when trying az irodalmi szövegekhez, most megfordul az értelmezés játéka, a kép- to justify the concept of an exhibition. While formerly the visual arts provided alkotást követi az írás logikájának segítségül hívása. Különösen releváns lehet literary texts with illustrations, now the interpretative tables are turning and ez a fotográfiával / fotóművészettel kapcsolatban, amelynek a hétköznapi és the creation of the image is followed by the call for the help of the logic of művészeti gyakorlatba és a társadalmi kérdésekbe ágyazottsága tágabb interpretálási writing. This may be particularly relevant in the case of photography, which is lehetőségekre ad lehetőséget. Miért éppen Goethe művére esett a vá- marked by the endless development of technical possibilities, and an embed- lasztás? Mivel a Faust olyan összegző, enciklopédikus mű, amely egy jelképes dedness in everyday and artistic practice, as well as in social issues, which hős sokértelmű történetében átfogja az egész európai kultúra fejlődését, és encourages interpretation to move on an ever broader horizon. Why Goethe s a cselekvésben hívő ember alapkérdéseire keresi a választ. Teszi ezt szertelenül, piece, of all? Faust is a synthesising, encyclopaedic work, which in the am- telezsúfolva rejtélyekkel, amelybe szerzője sok mindent beletitkolt. Faust biguous story of a symbolic hero covers the development of the entire culture tehát a vezetőnk lesz, hogy eligazítson minket a kisebb tematikus csoportokba of Europe, and seeks answers for the fundamental questions of man who believes rendeződő kiállításban, amely legnagyobb részben a Magyar Fotóművészek in action. The whimsical story brims with mysteries, which invite ever Szövetségének tagjai képeiből válogat, megismertetve azokkal a szerteágazó new attempts to resolve them. Faust will thus become our guide, who will technikai-gondolati megoldásokkal, amelyeket a fiktív és reális világ(ok) építése lead us through an exhibition that is divided into smaller thematic segments. és bemutatása kapcsán alkalmaztak a fotóművészek. Felfejtve ennek a titkos, Most of the exhibitors are members of the Association of Hungarian Photographers, ördögi, félelmetes szerszámnak, a fényképezőgépnek immár a digitális világba and the selection exposes the wide ranging technical and theoretical és manipulációba is kiterjesztett, s ettől újra misztifikálódó rejtélyességét. solutions that the artists employed while creating and representing fictitious A Faust második része az antik mitikus világ felé fordul, kiszélesedik a nézőpont, and real worlds. The display highlights the mystery of this secret, diabolical allegorikus-fantasztikus helyszíneken járunk, a szépség születését és lé- machine, the camera, whose possibilities have been extended into the world tezésének feltételeit álmodja meg a főhős. A kiállítás koncepciója szerint tehát of digitization and manipulation, which have only added to the mystery. Faust elsősorban pragmatikusan az esztétikai és társadalmi kérdések mezején While the first part of Faust looked at sentimental man, the second part breaks igazít el a fotográfiára vonatkoztatott kérdések között. Faust antikvitás this mould and broadens the horizon by turning to antique mythology: visit- beli célhoz érése csak egy röpke pillanat, álomszerűen szertefoszlott. Maradt ing allegoric fantastic scenes, Faust conjures up the birth of beauty and the a természet és közösség formálásába vetett hit, amely a pusztító tettek szürke conditions for its existence. As regards the concept of the exhibition, Faust mezejére vezetett, s Gondjával megvakította hősünket. Önmarcangoló és önpusztító guides us, essentially and pragmatically, through the field of aesthetic and allegorikus utazása azonban megdicsőüléssel végződött, a művészet social issues as they relate to photography. Faust s reaching of the destina- és emberiség létébe és erejébe vetett hite jutalmat nyert. E patetikus befejezését tion is but a fleeting moment, which dissolves as in a dream. All he is left with a Faust második részének már saját korában is szarkasztikus bírálatok is the belief in the possibility to model nature and community, which led him érték, ám Faust rendületlen kíváncsisága és kitartása mint művészi-emberi to the grey realm of destructive acts, and which blinded the hero with its Care. magatartásminta máig megállja a helyét. At the end of his allegoric journey of self-reproach and self-destruction he is Művészek / Exhibited artists: Apáti-Tóth Sándor, Bibók Bea, Csontó Lajos, Erdős nonetheless glorified, his trust in the existence and power of art and humanity Gábor, Frankl Aliona, Gábor Enikő, Haris László, Hegedűs 2 László, Herendi Péter, is rewarded. Though this pathetic end to the second part of Faust already Horváth M. Judit, Horváth Péter, Kádas Levente, Károly Sándor Áron, Kocsis invited sarcastic critiques from Goethe s contemporaries, Faust s unwavering István, Kovács Endre, Kovács Melinda, Krajnik István, Landthaller Judit, Matyasi curiosity and resoluteness can to this day serve as a model for artistic and Gábor, Pecsics Mária, Rádócz Balász, Seres Géza, Síró Lajos, Soltész István, human conduct. Stalter György, Szamódy Zsolt, Szilágyi Lenke, Tarjáni Antal, Telek Balázs, Tóth Ego István, Varga Tamás, Andri Balcus (LV) Reinis Hofmanis (LV), Alexander Gabriella Uhl 2 Gronsky (LV), Maria Kapajeva (EST), Marge Monko (EST), Andreas Tali (EST) 3 Faust II.

4 Faust II. Faust II. 4 5 Haris László: Homoródalmási önarckép / Self-portrait in Homoródalmás, 2012 Szilágyi Lenke: A lovasok 1 / Riders, 2008

5 Faust II. Faust II. 6 7 Hegedűs 2 László: Trafikció sorozat / Trafiction series, 2009 Károly Sándor Áron: Budapest N E, 2012

6 Faust II. Faust II. 8 9 Maria Kapajeva: Hétköznapi nő vagyok / I Am Usual Woman, 2012 Kovács Endre: Variációk Spencer Finch művére / Through Finch, Transparency series, 2009 Krajnik István: Szegedi nyári játékok / Parade, 2009

7 Faust II. Faust II Stalter György: Józsefváros, 2005 Horváth M Judit: Légyölő Bambi, Csalóka látszat sorozat / Bambi Agaric, Hanky Panky series,2010

8 Faust II. Faust II Telek Balázs: Abstractor Kerekes Gábor / Abstractor Gábor Kerekes s Portrait, 2012 Vedres Ági: Hibrid természet Beavatkozás-sorozat 1. / Hybrid Nature, Intervention-series, 2011

9 Real Time Players Real-time players FUGA Budapesti Építészeti Központ, Budapest október 24. november 12. Real-time players The central topic of our exhibition is the relation of fiction and reality and its visual representation bond to the main theme of European Month of Photography. Az európai fotóhónap ez évi hívószavához kapcsolódván a valóság és a fikció Questioning the traditional mediator role of photography, our aim is to viszonya, annak képi megjelenítése képezi a kiállítás fő irányvonalát. Megkérdőjelezvén emphasis the playfulness and transitive position without marking the edges a fénykép hagyományos közvetítő szerepét, a két fogalom határvona- of the two worlds. While the boundary of fiction and reality is getting a broad lának meghúzása helyett a kiállított munkákon sokkal inkább azok játékossága, expanse, the present, its imitation, alteration and the illusory approach become átfedései kerülnek előtérbe. Miközben a fikció és a realitás közötti határmezsgye a central segment in the field of contemporary photography, due to our media folyamatosan szélesedik, a mediatizált kommunikáció hatására a valóság dominated communication. The intention of this exhibition is to show the fic- és annak szimulált, átrajzolt vagy elképzelt változata a kortárs fotográfia egyre tional and realistic approaches of photographers and their own personal filter markánsabb szegmensévé válik. A kiállításon szereplő fotósok célja a valóság to form all together a unique, consistent and mischievous picture of our time. különböző metszeteinek megmutatása, egyéni fikcióik szűrőjén keresztül. A realizmus The medium of photography is one of the most exquisite ways of representing fogalmát gyakran áthágva a fikció és a valóság feloldhatatlan összefo- reality. The alteration of elements taken from reality allows the manifestation nódása áll össze egy konzisztens, ugyanakkor játékos világképpé. of transition and authentication, dissolving the border of fiction and reality. The A fotográfia mint médium a valóság reprezentálásának legtökéletesebb eszköze, picturesque photographs of Gábor Erdős, resembling the paintings of Caravag- s a vizualitás területén a valóság elemeinek variálása teszi lehetővé az gio are the appropriations of art historical ancestors, retaining the visual play átmenetek megmutatását, hitelesítését, felszámolva a valós és valótlan határait. of contrasts and powerful emphasis on realistic compositions. The series Noh Erdős Gábor Caravaggiót idéző, festményszerű képei a művészettörté- Future of Róbert Szabó Benke guides us to the future, considered as the im- neti előkép kisajátítása által kelnek életre, megőrizvén a kontrasztok játékát aginary proof of reality. The digital montages of Tamás Ambrits called Dreamdoodling és a kompozíciók életszerűségének erőteljes hangsúlyát. Szabó Benke Róbert are composed of previously taken photographs using computer ma- jövőbe kalauzoló Noh Future sorozata egy elképzelt valóság lenyomata. nipulation. All pictures show an idea or symbol uprooted from the surreal, Ambrits Tamás Álomfirkák elnevezésű digitális montázsai korábbi képeinek transferred into a monochrome world. The polaroid pictures of Ákos Gábor felhasználásával, fotómanipuláció útján jöttek létre, mindegyik képen egyegy Varga are the fixations of the present where the story unfolds through the lay- érzést, szimbólumot ültetve át a szürreális világból a monokróm képekbe. ers of significance. The perpetuation of reality is observed in the photographs Varga Gábor Ákos polaroid felvételei a jelen egy-egy pillanatának rögzítése, of Ábel Szalontai that are rooted in the traditions of classical photography and melyeken a jelentésrétegek kapcsolódása által rajzolódik ki a narratíva. A valóság become a meditative, peaceful, almost transcendent representation of nakus megörökítésének szubtilis példái Szalontai Ábel tájképei, melyek a klassziture. The intact places of nature appear in the Green silence series of Dániel fotográfiai hagyományokból kiindulva, egy meditatív folyamaton át jutnak Kovalovszky, while the pictures of Enikő Gábor are taken without camera, recalling el a szinte transzcendens képi megfogalmazáshoz. A természet intakt helyszínei thus the encounter with nature. Lost Eden of László Szamosi and the elevenednek meg Kovalovszky Dániel Zöld csend sorozatának darabjain, photographs of Zsuzsanna Kemenesi show the experienced and imaginary míg Gábor Enikő fényképezőgép nélkül készült Valóságcsapdái a világgal való encounter of reality and fiction. Artúr Rajcsányi s works taken in Moscow are közvetlen találkozás eredményei, fotogramok formájában. Szamosi László Elvirágzott the true imprints of reality while Szilvia Mucsy was inspired by the surfaces Édenjén és Kemenesi Zsuzsanna Sado szigetén készült felvételein egy of everyday places. Windows appear to be the borders of subjective and ob- tapasztalt és fiktív világ találkozása elevenedik meg. Sebestyén László képein jective worlds in the photographs of László Sebestyén. And the latest series a szubjektív és objektív valóság határaként jelennek meg az ablakok. Rajcsányi of Balázs Telek are the true reversals of motions pictures, reversing the once Artúr Moszkvában készült életképei a valóság lenyomataként értelmezhetőek, recorded mapping of the worlds. míg Mucsy Szilviát a hétköznapi felületek művészi intenció nélkül alakított kis Exhibiting artists: Tamás Ambrits, Gábor Erdős, Enikő Gábor, Zsuzsanna Kemenesi, falszakaszai ihlették. Telek Balázs legújabb sorozata a mozgóképek világát fordítja Dániel Kovalovszky, Szilvia Mucsy, Artúr Rajcsányi, László Sebestyén, vissza a két dimenzió irányába, mobilszkennerrel rögzítve egy korábban Róbert Szabó Benke, Ábel Szalontai, László Szamosi, Balázs Telek and Gábor leképezett folyamat pillanatait. Ákos Varga 14 A kiállításon szereplő művészek: Ambrits Tamás, Erdős Gábor, Gábor Enikő, Somosi Rita 15 Kemenesi Zsuzsanna, Kovalovszky Dániel, Mucsy Szilvia, Rajcsányi Artúr, Sebestyén László, Szabó Benke Róbert, Szalontai Ábel, Szamosi László, Telek Balázs és Varga Gábor Ákos Real Time Players

10 Real Time Players Real Time Players Szalontai Ábel: Flamma 7, 2012 Mucsy Szilvia: Bari Olaszország / Italy, 2010 Kovalovszky Dániel: Rozsdás erdő / Rusty Forest, 2012 Szabó Benke Róbert: No hang / Noh Sound, 2007

11 Real Time Players Real Time Players Varga Gábor Ákos: Polaroid, polaroid, 2009 Sebestyén László: Ablak / Window, 2012 Ambrits Tamás: Álomfirkák / Dream Drawings, 2010

12 Real Time Players Real Time Players Erdős Gábor: Muzsikusok / Musicians, 2010 Gábor Enikő: Gorgó, Valóságcsapdák sorozat / Gorgon, Reality Traps series, 2007 Kemenesi Zsuzsanna: Sado szigete / Sado Island, 2008

13 Real Time Players Real Time Players Telek Balázs: Hymnus0001 / Hymnus Scan, 2012 Rajcsányi Artúr: Moszkva no.4 / Moscow no.4, 2008 Szamosi László: Cím nélkül, Az elvirágzott Éden sorozatból / Untitled, Overblown Paradise, 2010

14 Off-Plan kortárs görög fotómûvészeti kiállítás FUGA Budapesti Építészeti Központ, Budapest október 24. november 12. Az Off-Plan központi témája a VÁROS, a POLIS, ezen belül pedig a modern görög város bemutatása a jelenlegi társadalmi-gazdasági és politikai helyzetben. A VÁROS mint élő szervezet több millió különböző életet ölel át és olvaszt egybe. Off-Plan The central image of the exhibition is CITY and specifically modern Greek city in the current socio-economic and political situation. However a Greek city as a living organism, which encircles thousands and millions of different lives. A kiállítás címe, Off-Plan, olyan ingatlant jelent, amelynek építése még folyamatban van, a görög valóság szinonímájaként jelenik meg. Az ókorban a görög városok kialakulásakor területük egy részét szentnek nyilvánították. A modern görög városnak már nincsenek meghatározott keretei, határai, formája, nem tudni pontosan, hol kezdődik, és hol végződik, nincsen tudatos szerkezete, hanem élő organizmusként lüktet és terjeszkedik. Ez az állandóan változó, a különböző korok stílusát, a különböző tradíciók kéznyomát egybeolvasztó tér ad otthont a manapság forrongó görög hétköznapoknak. A kiállításon résztvevő fotósok fekete-fehér és színes képeiken mutatják meg, hogyan tükröződik egy város látképe a fényképezőgépük lencséjén. A kiállítás kurátorai Joanna Vasdeki és Jef Vanderpool. A kiállítók: Christos Dimitriou, Anna Maragoudaki, Marie Mauzy, Szilvia Mucsy, Eleni Papamanoli, Sotiris Papanikoloaou, Maria Pavlaki Anna Maragkoudaki: Várakozás / Waiting Off-Plan Off-Plan 24 25

15 Off-Plan Off-Plan Sotiris Papanikolaou: 21. századi munkásportré / Workor-portait of the 21st century Mucsy Szilvia: Pireas, Hotel Delfini Maria Pavlaki: Idős ember / Old Man Christos Dimitriou: Város-kép / Urban Landscapes

16 Mutációk II. Mozgó képek Mutációk II. Mozgó képek A22 Galéria, 1072 Budapest, Akácfa u november 7. november 30. Mutations II Moving Still The exhibition Mutations II belongs to the series of exhibitions, curated and produced by the international festival European Month of Photography (EMOP). A Mutációk II. tárlat az Európai Fotófesztiválok Szövetsége (EMOP) által útjára This series deals with a question of a shifting role of photography, determined indított fotókiállítás-sorozat része, amely a fotográfia szerepének válto- by development of technologies. So the first exhibition Mutations I (2006/2007) zását vizsgálja a technikai fejlődés következtében. A ben bemutatott focuses on a parallel existence of analogue and digital photographies in the Mutáció I. kiállítás az analóg és digitális fényképezés jelenlétét és változó contemporary art and the influence this phenomenon has on photograhic sub- befolyását kutatta a kortárs fotóművészetben. (Néhány név a kiállításból: jects and approaches (selected artists: Beate Gütschow, Marek Kvetán, Carine Beate Gütschow, Marek Kvetán, Carine & Elisabeth Krecké, AES+F, Philippe & Elisabeth Krecké, AES+F, Philippe Ramette, Eva Frapiccini, Nina Dick). Mutations Ramette, Eva Frapiccini, Nina Dick.) A Mutációk II. Mozgó képek ( ) II or Moving Still (2008/2009) explores artworks standing on a borderline tárlat a videó és a fotóművészet határterületéről válogatott alkotásokat, kísérletet between video and photography, dealing with a different character of time téve a két médium közötti határsáv átjárhatóságának feltérképezésére. passage in both media. Finally, the last of the Mutations series, Mutations III or A Mutációk-sorozat harmadik része (Public Images Private View) az internet világában Public Images Private Views, (2010/2011) examines the role of photography in vizsgálja a fotográfia szerepét, foglalkozik a szerzőség kérdésével, va- the framework of Internet, questions of authorship and interaction with pub- lamint a képek és közönség/közösség egymásra hatásával, az imagek közösségteremtő lic (selected artists: Rob Hornstra & Arnold van Bruggen, Ewen Chardronnet funkciójával. (A kiállításon bemutatott művészek: Rob Hornstra & Benjamin Cadon, Edmund Clark, Anders Bojen & Kristoffer Ørum, Susanne & Arnold van Bruggen, Ewen Chardronnet & Benjamin Cadon, Edmund Wehr, Paula Muhr, Yveline Loiseur & Bureau l Imprimante, Michele Cera & Federico Clark, Anders Bojen & Kristoffer Ørum, Susanne Wehr, Paula Muhr, Yveline Covre, Simon Bauer, Hubert Blanz). Loiseur & Bureau l Imprimante, Michele Cera & Federico Covre, Simon Mutations II, being probably the visually most appealing concept, has been Bauer, Hubert Blanz). chosen by new incoming members of EMOP, Budapest among them, to A Mutációk-sorozat az EMOP kurátorai által a meghatározott tematika szerint manifest their affiliation with the EMOP festival. Concept of each exhibition összeállított művészlistán alapul, amelyből egy-egy kiállítás alkalmával a kurátor from the Mutations series is based on a list of European artists and their art- válogat, helyspecifikus installációt hozva létre. A budapesti kiállításon works, essential for the given curatorial idea, so allowing a particular curator hét művész mutatkozik be Zuzana Lapitkova válogatásában. A svájci Peter to prepare a unique version of a show by making his/her own selection. So Aerschmann megmutatja és egyben át is hágja a fotográfia és a videó határát, the exhibition presented in Budapest can be devided into seven sections, according amikor két- és háromdimenziós teret és mozgást kombinál egységes belső to a solution each of the selected artists offers in regard to visualisa- világot teremtve, de az utcai jelenetek ciklikus ismétlődése nem bontakozik tion of a time passage. In his work 5th Street Peter Aerschmann (Switzerland) ki a térben. Christoph Brech (Németország) az idő folyását próbálja részekre both indicates and breaks the borderline between the video and photography bontva megragadni. Opus110A című munkájában egy karmester zakójának approach by combining 2- and 3-dimensional spaces and movement with gyűrődését látjuk, miközben Bach zeneművét dirigálja. Brech célja, hogy grafikusan stills in order to create one coherent work, an image of a street involving megjelenítse a mozgásfázisokat. A zene és a videó kombinációjával a cyclic movement but no development. Christoph Brech (Germany) decon- lehetősége nyílik a hangjegyek és a vizuális jelek közvetlen megfeleltetésére. structs a time flow into sequences of stills. His work Opus 110A, a detail view A kiállítás egy másik művében Jan Kuděj cseh fotográfus tesz kísérletet of a conductor s folding jacket while conducting Bach s piece Opus 110A, can a folyamatos idő ábrázolására. Projections című műve valójában állóképek be seen as a graphic description of the movement sequences. In combination kombinációja, amelyek végtelenített videóvá komponálva mutatják be az időpillanatok with the music the video gives a visual meaning to sequences of every still sokféleségét. A tárlaton látható videókban egy folyamatosan mű- position through music notes heard and a graphic representation of folded ködésben lévő mozgólépcső és egy vízesés mozgásfázisait követhetjük. Jutta textile visualised. A different solution to the deconstruction of time flow can Strohmaier (Ausztria) videója (Passanger) slide show-ba rendezett fotográfiák, be seen in the work Projections by the Czech photographer Jan Kuděj. Each amelyek egy ablakon beáramló fény változását mutatják különböző napszakokban. Projection is in fact a composition of a still image with incorporated video in A technikai megjelenítés ellenére Strohmaier az idő mulandóságára loop to represent a different possibility of movement fragmentation. In this 28 és nem részleteire koncentrál. A kiállító művészek egy szekciójának munkái exhibition we are showing two of total four works, a continuously running es- 29 Mutations II. Moving Still

17 Mutációk II. Mozgó képek a szemfényvesztés fogalmával jellemezhetők. Tuomo Rainio finn alkotó City című videójában egy maga által fejlesztett speciális program segítségével teszi láthatóvá a város körvonalait, miközben az utcazajok a valóságos hely illúzióját keltik. Sipos Melinda és Puklus Péter az ablakon beáramló napfény útját követik, áthatolva a falakon is Imported Lights című munkájukban. Az eddig jellemzett művek az állóképet próbálták a mozgás érzékeltetésére használni, ezzel ellentétes irányt követ Ori Gersh, Angliában élő izraeli fotográfus, amikor csendélet-videót készít. A három dimenziós barokk kép inspirálta csendélet (Big Bang) sokáig a mozdulatlanság illúzióját kelti a nézőben, s csak a mű végén döbbenünk rá a szemfényvesztésre. Végül Olga Chernyseva kis képernyőkre komponált műve ablakok mozaikjából építi össze egy panelház ismétlődő homlokzatát. Az egyes, banális jeleneteket mutató rövidfilmek a tömbház megszokott állandóságába és mozdulatlanságába vesznek. A Mutáció II. kiállított művészei által bemutatott alkotások azt mutatják, hogy a médiumok közötti határok feszegetése elsősorban megnövekedett technikai lehetőségekből ered. Mind kísérletek a technikai fejlődés művészi eszközhasználatára. A digitalizáció adta a legfőbb lehetőséget arra, hogy a különböző médiumok átfedései megmutatkozhassanak. Mint azt már korábban kifejtettem, a Mutáció II. kiállítás a fotográfia és a videó határát feszegeti, olyan művek segítségével, amelyek e két médium lehetőségeit kombinálják, építik egyetlen koherens műalkotásba. Ennek feltérképezése logikusan következik a Mutáció I. kiállítás kérdésfelvetéséből, amely a fotóművészeten belüli változásokat és elágazásokat mutatta be a technikai fejlődés és a témaváltozások tükrében. A Mutáció II. azt a kérdést feszegeti, hol húzódik a határ a fotó (állókép) sűrített ideje és a mozgókép időbeli szemlélhetősége között. Zuzana Lapitková calators and a water flow starting in one point and finishing in the other. The work Passenger by Jutta Strohmaier (Austria) is a slide show of photographs, capturing a window in a different daytime or nighttime light and so suggesting an effect of movement. Unlike the above mentioned artists, Strohmaier intends to present a continuous course of time, rather than to sequence a movie. There are three artists in this exhibition whose approach I would call cheating an eye. A piece City by Tuomo Rainio (Finland) slowly reveals outlines of a city in a special programme invented by the author. What pretends to be a still is in fact a video with a real sound. An artistic couple Deux, Melinda Sipos and Peter Puklus (Hungary) immitate a passage of a daylight through a window by using a photograph projected as a video and so moving across a wall, Imported Light. An oposite approach, a video immitating a still image, can be seen in the work by Ori Gersh (Israel, living and working in Great Britain). His video Big Bang, capturing a 3-dimensional still-life inspired by a Baroque painting, leaves a viewer, watching an image without a change for several minutes, believe that it is a still image to reveal its character only at the very end. Finally, Olga Chernysheva (Russia) presents small screens as a mosaic of windows, creating an impression of block of flats. A firm framework of the mosaic contrasts with independent movements and development of scenes on each screen, suggesting a clash of views (moving versus still) one might apply watching the whole installation. The authors of the Mutations II conception share an opinion that this current fascination by an artistic creation on a borderline of different kinds of art and media comes from technological possibilities. It is an experimentation given by opportunities of new technological development. Digitalization as a uniting principle by both, current video and photography production, brings an inspiration for artists to explore a point where one medium overlaps with the other. As stated above, the subject of Mutations II is an art on a borderline between photography and video art; an art that combines both approaches, photographic and the one of video, to create one coherent art piece. It is a logical step after the Mutations I conception dealing with an essential and general change (mutation) within the photography itself, its meaning determined by a change in technology and subject. Now Mutations II analyses a very current question, how far an artistic creation can go to be still regarded a photography. Zuzana Lapitková Mutations II. Moving Still 30 31

18 Mutációk II. Mozgó képek Mutations II. Moving Still Sipos Melinda & Puklus Péter: Imported Light, 2009 Peter Aerschmann: 5th Street, 2006

19 Mutációk II. Mozgó képek Mutations II. Moving Still Christoph Brech: Opus 110a, 2001 Ori Gersht: Big Bang, 2006

20 Mutációk II. Mozgó képek Mutations II. Moving Still Toumo Rainio: City, 2005 Jutta Strohmaier: Passanger, 2004

21 Pixelszag / Pixelszag A Nose for Pixels Magyar Fotográfusok Háza Mai Manó Ház, Budapest november 9. december 9. Eperjesi Ágnes A Fiatalok Fotóművészeti Stúdiója 2012-ben a kiállítás mint prezentációs forma újraértelmezésére tesz kísérletet. Nem a kész munkák és kurátori koncepció között próbál megfelelést találni, hanem műhelymunka jelleggel csoportot épít, gondolkodást generál, és az alkotás folyamatát követi végig. Az egyik workshop a 80-as generáció történetét dolgozza fel, a Pixelszag pedig a fotó médiumát teszi vizsgálata tárgyává. In 2012 the Fiatal Fotóművészek Stúdiója (Young Photographers Studio) attempts to reinterpret the exhibition as a form of presentation. Rather than trying to establish a correlation between the works and the curatorial concept, it builds a group via workshop activity, generates ideas, and recounts the creative process. One of the workshops deals with the history of the 1980s, while A Nose for Pixels explores the medium of photography. A médiumanalitikai műhelymunka során minden képet/képalapú munkát párhuzamosan két szempontból vizsgálunk. Az egyik szempont a munka által felvetett fotográfiai kérdésekről szól, a másik szempont pedig a kép szemantikájáról. A műhelymunka felvetései és a kiállításon szereplő művek egy dologban feltétlenül közösek: a fotót médiumként kezelik, és azt vizsgálják, hogy mire is alkalmas ez a médium. subject Photography as a technical medium can usually be approached from two directions: from the tools used to make the picture, and the meaning of the image, the way of reading it. The two have always been closely related. Yet, what with the broadening horizon of technical media and photo applications, approaching a work from the angle of meaning results in a multiplicity of choices as for the means of making the image. At the workshop we try to determine whether the artist uses the most adequate means out of the many available, and we attempt to establish a set of objective arguments that is founded on the possibilities of the technical means. During the workshop analysis of the medium we apply two criteria to every photo or photo-based work. One concerns the problems of photography the work poses, the other its semantic field. The ideas that emerge at the workshop and the works that are exhibited have at least this thing in common: they treat the photo as a medium, and look into what this medium is suitable for. Fodor Dániel János Digitális képrögzítő eszközökkel végzett hosszas kisérletezés után sikerült fény nélkül fényképet készítenem. téma A fotóhoz, mint a technikai médiumokhoz általában, két oldalról lehet közelíteni: a képkészítés során használt eszközök és a segítségükkel megjelenített kép jelentése, olvasata felől. A kettő mindig is szorosan együtt járt. A technikai médiumok és a fotó-alkalmazások horizontjának kitágulásával azonban, ha a jelentés felől közelítünk egy alkotáshoz, a képkészítés során használt eszközök közötti választási lehetőségeink is megsokasodnak. A műhelymunka során a technikai eszközök lehetőségeiből kiinduló objektív érvrendszert próbáltunk felépíteni, és igyekeztünk megtalálni a jelentést leginkább megerősítő fotográfiai eszközt. Martinkó Márk Olyan protézist készítek a fényképezőgép számára, amelylyel audio jelből képi információt készít. Ugyanazt az információ-tartalmat más csatornákon átvezetve teljesen eltérő eredményre juthatunk.

Konferencia-kiadvány Konference Materials

Konferencia-kiadvány Konference Materials Magyar Szociológiai Társaság Wesley János Lelkészképző Főiskola Konfliktus és társadalmi innováció a Magyar Szociológiai Társaság éves konferenciája és közgyűlése 2010. november 5-7., Wesley János Lelkészképző

Részletesebben

Munkák és napok ( 2004-2008 )

Munkák és napok ( 2004-2008 ) Komoróczky Tamás Munkák és napok ( 2004-2008 ) www.komoroczky.com Unholy Ghosts, installation,neon, pumpkins, microphone, sound, text on the wall, 2008 Creation Teremtés digital print, 68 x 60 cm, 2006

Részletesebben

Rippl-Rónai József Válogatás az Antal Lusztig Gyűjteményből

Rippl-Rónai József Válogatás az Antal Lusztig Gyűjteményből Rippl-Rónai József Válogatás az Antal Lusztig Gyűjteményből Válogatás az Antal Lusztig Gyűjteményből A Selection from the Antal Lusztig Collection Rippl-Rónai József József Rippl-Rónai Válogatás az Antal

Részletesebben

A próféták hazatérnek V.

A próféták hazatérnek V. A próféták hazatérnek V. értékesítéssel egybekötött kiállítás Out of mind/az elmén túl Sárközy Pál / Werner Hornung 2010. február 8 26. A kiállítást megnyitja Rubik Ernô építész 2010. február 7-én, vasárnap

Részletesebben

K O K E S C H Á D Á M. Paksi Képtár Art Gallery Paks

K O K E S C H Á D Á M. Paksi Képtár Art Gallery Paks K O K E S C H Á D Á M Paksi Képtár Art Gallery Paks Prosek Zoltán MINTASZERÛ VISZONY AN EXEMPLARY RELATIONSHIP Az érzékszerveinkkel felfogott valóság nem más, mint jelzések [signal] sokasága, amelyek azonban

Részletesebben

horizon Anglia: kiraly! ' Right royal England 2011/9 Ingyenes példány complimentary Copy www.malev.com

horizon Anglia: kiraly! ' Right royal England 2011/9 Ingyenes példány complimentary Copy www.malev.com horizon 2011/9 Ingyenes példány complimentary Copy www.malev.com Anglia: kiraly! ' Right royal England YOUR CHOICES IN BUDAPEST BUDAPEST MARRIOTT HOTEL The only hotel in Budapest offering a magnificent

Részletesebben

Előszó. Dr. Koltai Dénes Borbáth Erika Dr. Németh Balázs egyetemi tanár főigazgató egyetemi docens PTE FEEK MMIKL PTE FEEK

Előszó. Dr. Koltai Dénes Borbáth Erika Dr. Németh Balázs egyetemi tanár főigazgató egyetemi docens PTE FEEK MMIKL PTE FEEK Előszó Rendhagyó számot tart a kezében az olvasó: olyan dolgozatok olvashatóak itt összegyűjtött és szerkesztett formában, melyeket az UNESO CONFINTEA VI (6. Felnőttoktatási Világtalálkozó) budapesti 2008.

Részletesebben

LIVING IN EUROPE. The Annual Report of the Hungarian European Business Council. EURÓPÁBAN ÉLÜNK A Magyar Európai Üzleti Tanács éves jelentése.

LIVING IN EUROPE. The Annual Report of the Hungarian European Business Council. EURÓPÁBAN ÉLÜNK A Magyar Európai Üzleti Tanács éves jelentése. 2012 LIVING IN EUROPE The Annual Report of the Hungarian European Business Council EURÓPÁBAN ÉLÜNK A Magyar Európai Üzleti Tanács éves jelentése 14 Years H E B C R E P O R T 2 0 1 2 Hungarian European

Részletesebben

Absztraktok Abstracts

Absztraktok Abstracts Magyar Szociológiai Társaság Miskolci Egyetem Kollektív traumák, határhelyzetek, természeti és társadalmi katasztrófák a Magyar Szociológiai Társaság éves konferenciája és közgyűlése 2011. november 11-13.,

Részletesebben

Az év támogatottja program 2011-12. Charity of the Year Programme 2011-12

Az év támogatottja program 2011-12. Charity of the Year Programme 2011-12 Az év támogatottja program 2011-12 Charity of the Year Programme 2011-12 1 Az év támogatottja programról Tartalom Table of contents Az év támogatottja programot Magyarországon 2003-ban hagyományteremtő

Részletesebben

Transart Communication

Transart Communication Transart Communication Performance & Multimedia Art Studio erté 1987 2007 Gábor Hushegyi Zsolt Sőrés Edited by: Gábor Hushegyi József R. Juhász Ilona Németh KALLIGRAM, 2008 Bratislava / Pozsony Roland

Részletesebben

DIPLOMÁK MENKYO - TAGSÁG Nemzetközi RAJI Budóiskola ; Jaff RAJI iskolaalapító tanár (Head-Instructor) ALL about MENKYO MEMBERSHIP CERTIFICATES

DIPLOMÁK MENKYO - TAGSÁG Nemzetközi RAJI Budóiskola ; Jaff RAJI iskolaalapító tanár (Head-Instructor) ALL about MENKYO MEMBERSHIP CERTIFICATES EUROPE HONBU DOJO 7 rue André Désilles 35000 RENNES France membership@ecoledebudo.com www.aikido-jaffraji.com DIPLOMÁK MENKYO - TAGSÁG Nemzetközi RAJI Budóiskola ; Jaff RAJI iskolaalapító tanár (Head-Instructor)

Részletesebben

M EDICINAEET S OCIOLOGICA

M EDICINAEET S OCIOLOGICA A CTA M EDICINAEET S OCIOLOGICA Vol.5. No.14-15. 2014 Acta Medicina et Sociologica Vol 3., 2013 5 Acta Medicinae et Sociologica Vol.5. No.14-15. 2014. Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar, Nyíregyháza Acta

Részletesebben

ÚJ TÍPUSÚ TURIZMUS, ÚJ TÍPUSÚ TURIZMUS MARKETING A NEW TYPES OF TOURISM AND TOURISM MARKETING IN THE POST-INDUSTRIAL WORLD POST-INDUSZTRIÁLIS KORBAN

ÚJ TÍPUSÚ TURIZMUS, ÚJ TÍPUSÚ TURIZMUS MARKETING A NEW TYPES OF TOURISM AND TOURISM MARKETING IN THE POST-INDUSTRIAL WORLD POST-INDUSZTRIÁLIS KORBAN ÁRVA LÁSZLÓ ÚJ TÍPUSÚ TURIZMUS, ÚJ TÍPUSÚ TURIZMUS MARKETING A POST-INDUSZTRIÁLIS KORBAN LÁSZLÓ ÁRVA NEW TYPES OF TOURISM AND TOURISM MARKETING IN THE POST-INDUSTRIAL WORLD Szolnoki Főiskola 2012 ÚJ TÍPUSÚ

Részletesebben

FISLI ÉVA KÉPEK ÉS EMBEREK 1

FISLI ÉVA KÉPEK ÉS EMBEREK 1 KÖRETEK / GARNISH FISLI ÉVA KÉPEK ÉS EMBEREK 1 A teremtett dolgoknak teremtő erejük van összegezhetnénk a Családi képektől a családképekig című, a Magyar Nemzeti Múzeumban 2010. március 4-én rendezett

Részletesebben

Jánossy Ferenc Emlékkonferencia 2012

Jánossy Ferenc Emlékkonferencia 2012 március 9. (Van-e) Helyünk és jövőnk Európában? Programfüzet P R O G R A M F Ü Z E T J ÁNOS S Y F E R E N C E M L É K K O N F E R E N C I A 2012 (Van-e) Helyünk és jövőnk Európában? N a g y o b b r á

Részletesebben

Film letöltés / Movie Download

Film letöltés / Movie Download Zöld ház 2 Film letöltés / Movie Download Green Buildings www.knx.org KNX Association cvba 2008 KNX is registered trademark of KNX Association cvba February 2008 A füzet teljes tartalma film formában három

Részletesebben

Takarékbank Zrt. 2011. Szerkesztette: Gégöl Sarolta Nyomdai elõkészítés: Bognár Tamás Nyomda: Folpress Nyomdaipari Kft. 1145 Budapest, Bosnyák u. 20.

Takarékbank Zrt. 2011. Szerkesztette: Gégöl Sarolta Nyomdai elõkészítés: Bognár Tamás Nyomda: Folpress Nyomdaipari Kft. 1145 Budapest, Bosnyák u. 20. Takarékbank Zrt. 2011. Szerkesztette: Gégöl Sarolta Nyomdai elõkészítés: Bognár Tamás Nyomda: Folpress Nyomdaipari Kft. 1145 Budapest, Bosnyák u. 20. Felelõs vezetõ: Várlaki Imre, ügyvezetõ igazgató Fotó/Photo:

Részletesebben

TAMÁSINÉ DSUPIN BORBÁLA A NÉPI JÁTÉKOK ÉS A MOZGÁS RELÁCIÓJA, ÉS FUNKCIÓJA A 3-7 ÉVES GYERMEKEK SZEMÉLYISÉGFEJLŐDÉSÉBEN

TAMÁSINÉ DSUPIN BORBÁLA A NÉPI JÁTÉKOK ÉS A MOZGÁS RELÁCIÓJA, ÉS FUNKCIÓJA A 3-7 ÉVES GYERMEKEK SZEMÉLYISÉGFEJLŐDÉSÉBEN TAMÁSINÉ DSUPIN BORBÁLA A NÉPI JÁTÉKOK ÉS A MOZGÁS RELÁCIÓJA, ÉS FUNKCIÓJA A 3-7 ÉVES GYERMEKEK SZEMÉLYISÉGFEJLŐDÉSÉBEN JYVÄSKYLÄ 2010 A NÉPI JÁTÉKOK ÉS A MOZGÁS RELÁCIÓJA, ÉS FUNKCIÓJA A 3-7 ÉVES GYERMEKEK

Részletesebben

Üzleti jelentés Annual Report

Üzleti jelentés Annual Report Üzleti jelentés Annual Report 2010 UNIQA Biztosító Zrt. Az új generáció biztosítója. The insurance of a new generation. 20 éve Önökért! For 20 years at your service! 3 Előszó Foreword 4 UNIQA Európában

Részletesebben

PROPERTY WATCH. www.eston.hu. Volt egyszer egy vadnyugat 4-6. OLDAL Once upon a time in the West PAGE 4 6

PROPERTY WATCH. www.eston.hu. Volt egyszer egy vadnyugat 4-6. OLDAL Once upon a time in the West PAGE 4 6 Kiadás Issue 2/2008 PROPERTY WATCH ESTON International Property Advisors 1024 Budapest, Lövôház u. 39. Tel.: (+36-1) 877-1000 Fax: (+36-1) 877-1001 Ingyenes Free Volt egyszer egy vadnyugat 4-6. OLDAL Once

Részletesebben

Észak-magyarországi Stratégiai Füzetek

Észak-magyarországi Stratégiai Füzetek Észak-magyarországi Stratégiai Füzetek a regionális kutatások periodikus kiadványa, az észak-magyarországi regionális fejlesztés szakmai folyóirata Megjelenik félévenként az Észak-magyarországi Regionális

Részletesebben

Petőfi Sándor: Itt van az ősz, itt van újra...

Petőfi Sándor: Itt van az ősz, itt van újra... 2008. SZEPTEMBER szeptember 26. évfolyam 7. szám 1 September 2008 Volume SEPTEMBER 26, Issue 20087. A Washingtoni Magyar Amerikai Szövetség Lapja Newsletter of the Hungarian American Association of Washington

Részletesebben

Jet Set Golf & luxuséletmód magazin Golf & Luxury Lifestyle Magazine

Jet Set Golf & luxuséletmód magazin Golf & Luxury Lifestyle Magazine Tartalom /Content Gerincsérvtől a sípályáig! Úgy érzem, hogy a saját gerincbetegségemmel vívott sikeres harcom példájából merítve, többeknek nyílik majd lehetőségük arra, hogy ők is visszataláljanak a

Részletesebben

Köszönjük! / Thank you

Köszönjük! / Thank you támogatók, szervezők, partner Köszönjük! / Thank you! főtám ogató / main spons or szerve zők / organ isers támogatók / spons ors progr amtám ogatók / progr am spons ors szakm ai partne rek / Profes sional

Részletesebben

Egy kép az egyenlô. HBLF Szervezeti Sokszínûség Fotóalbum. HBLF Corporate Diversity Photo Album

Egy kép az egyenlô. HBLF Szervezeti Sokszínûség Fotóalbum. HBLF Corporate Diversity Photo Album Egy kép az egyenlô esélyekrôl SZÜLÔKÉNT A MUNKÁBAN ÉS TELJESÍTMÉNY MEGVÁLTOZOTT MUNKAKÉPESSÉGGEL HBLF Corporate Diversity Photo Album www.hblf.hu 1 A PHOTO ABOUT EQUAL OPPORTUNITIES WORKING PARENTS AND

Részletesebben

Pannon GSM Távközlési Zrt. 2040 Budaörs, Baross u. 165. www.pannon.hu. Vállalati felelősségvállalási jelentés corporate responsibility Report

Pannon GSM Távközlési Zrt. 2040 Budaörs, Baross u. 165. www.pannon.hu. Vállalati felelősségvállalási jelentés corporate responsibility Report Pannon GSM Távközlési Zrt. 2040 Budaörs, Baross u. 165. www.pannon.hu Vállalati felelősségvállalási jelentés corporate responsibility Report Tartalomjegyzék Table of Content Vállalati információk 7 Company

Részletesebben

Sri Nisargadatta Maharaj I AM THAT, magyarul: Én Az vagyok

Sri Nisargadatta Maharaj I AM THAT, magyarul: Én Az vagyok Q: You seem to take for granted that there can be a dream without a dreamer and that I identify myself with the dream of my own sweet will. But I am the dreamer and the dream too. Who is to stop dreaming?

Részletesebben

For God so loved the world that he gave his one and only Son, that whoever believes in him shall not perish but have eternal life.

For God so loved the world that he gave his one and only Son, that whoever believes in him shall not perish but have eternal life. VOLUME 89. No. 4. OCTOBER-NOVEMBER-DECEMBER 2010. 89. ÉVFOLYAM 4. SZÁM 2010. OKTÓBER-NOVEMBER-DECEMBER Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az Ő egyszülött Fiát adta, hogy aki hisz Őbenne, el ne vesszen,

Részletesebben

ANDRAGÓGIA ÉS MŰVELŐDÉSELMÉLET

ANDRAGÓGIA ÉS MŰVELŐDÉSELMÉLET ANDRAGÓGIA ÉS MŰVELŐDÉSELMÉLET ANDRAGOGY AND CULTURAL THEORY II. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 2014 Tanulmányok / Studies Brachinger Tamás Közösségi művelődés valódi lehetőség-e a kulturális ágazatban? Maróti Andor

Részletesebben