SEGÉDLET. 2/2. rész. a Magyarország évi központi költségvetéséről szóló évi CCIV. törvény 2. melléklete

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SEGÉDLET. 2/2. rész. a Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény 2. melléklete"

Átírás

1 SEGÉDLET a helyi önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások évi központi költségvetési kapcsolatokból származó forrásai elszámolása szabályszerűségének kincstári felülvizsgálatához 2/2. rész a Magyarország évi központi költségvetéséről szóló évi CCIV. törvény 2. melléklete III.1 Egyes jövedelempótló ellátások kiegészítése III.2. Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz

2 TARTALOMJEGYZÉK TECHNIKAI INFORMÁCIÓK... 3 A SEGÉDLETBEN ELŐFORDULÓ JOGSZABÁLYOK, RÖVIDÍTÉSEK... 4 I. A FELÜLVIZSGÁLAT DOKUMENTUMAI... 6 I.1. A helyszíni vizsgálat dokumentumai valamennyi jövedelempótló ellátásra vonatkozóan 6 I.2. A helyszíni vizsgálat dokumentumai az egyes jövedelempótló ellátásokra vonatkozóan 6 I.3. A helyszíni vizsgálat dokumentumai a pénzbeli szociális ellátásokra vonatkozóan II. ÁLTALÁNOS VIZSGÁLATI FELADATOK VALAMENNYI JÖVEDELEMPÓTLÓ ELLÁTÁSRA VONATKOZÓAN III. ÁLTALÁNOS JOGSZABÁLYI HÁTTÉR III.1. Alapfogalmak III. 2. Kivonat a felülvizsgálatot megalapozó jogszabályokból IV.1. RENDSZERES SZOCIÁLIS SEGÉLY IV.1.1. A helyszíni vizsgálat dokumentumai IV.1.2. A helyszíni vizsgálat szempontjai IV.2. IDŐSKORÚAK JÁRADÉKA DECEMBER HÓNAPRA JÁRÓ TÁMOGATÁS ESETÉBEN IV.2.1. A helyszíni vizsgálat dokumentumai IV.3. NORMATÍV LAKÁSFENNTARTÁSI TÁMOGATÁS IV.3.1. A helyszíni vizsgálat dokumentumai IV.3.2. A helyszíni vizsgálat szempontjai IV.4. ADÓSSÁGCSÖKKENTÉSI TÁMOGATÁS ÉS EZZEL ÖSSZEFÜGGŐ LAKÁSFENNTARTÁSI TÁMOGATÁS, TOVÁBBÁ ELŐREFIZETŐS GÁZ- VAGY ÁRAMFOGYASZTÁST MÉRŐ KÉSZÜLÉK FELSZERELÉSI KÖLTSÉGEI TÁMOGATÁSA IV.4.1. A helyszíni vizsgálat dokumentumai IV.4.2. A helyszíni vizsgálat szempontjai IV.5. FOGLALKOZTATÁST HELYETTESÍTŐ TÁMOGATÁS IV.5.1. A helyszíni vizsgálat dokumentumai IV.5.2. A helyszíni vizsgálat szempontjai IV.6. ÁPOLÁSI DÍJ DECEMBER HÓNAPRA JÁRÓ TÁMOGATÁS ESETÉBEN IV.6.1. A helyszíni vizsgálat dokumentumai IV.6.2. A helyszíni vizsgálat szempontjai IV.7. SIKERES MAGYARORSZÁGÉRT PANEL PLUSZ HITELPROGRAM KERETÉBEN FELVETT KÖLCSÖN TÁMOGATÁSA IV.8.1. A helyszíni vizsgálat dokumentumai IV.8.2. A helyszíni vizsgálat szempontjai IV.8. SZEMÉLYES SZABADSÁG KORLÁTOZÁSA MIATTI KÁRPÓTLÁS CÍMÉN KIFIZETETT ÖSSZEGEK TÁMOGATÁSA IV.9.1. A helyszíni vizsgálat dokumentumai IV.9.2. A helyszíni vizsgálat szempontjai IV.9. ÓVODÁZTATÁSI TÁMOGATÁS

3 IV Az Igazgatóságnál elvégzendő ellenőrzési feladatok 84 IV A helyszíni vizsgálat dokumentumai IV A helyszíni felülvizsgálat szempontjai IV.10. HOZZÁJÁRULÁS A PÉNZBELI SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKHOZ IV A helyszíni vizsgálat dokumentumai IV A helyszíni felülvizsgálat szempontjai V. FÜGGELÉKEK JEGYZÉKE TECHNIKAI INFORMÁCIÓK A külön jelölés nélküli, dőlt betűs szövegrészek a évi Kvtv. 2. sz. melléklete megfelelő pontjának tartalmával azonosak. A további, jelöléssel bíró, dőlt betűs szövegrészek január 1-jén hatályos jogszabály, vagy állásfoglalás szó szerinti idézetei. 3

4 A SEGÉDLETBEN ELŐFORDULÓ JOGSZABÁLYOK, RÖVIDÍTÉSEK Alkalmazott Jogszabály rövidítések évi CCIV. törvény Magyarország évi központi költségvetéséről A szociális igazgatásról és a szociális ellátásról szóló évi III. törvény A társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló évi LXXX. törvény A pályakezdő fiatalok, az ötven év feletti munkanélküliek, valamint a gyermek gondozását, illetve a családtag ápolását követően munkát keresők foglalkoztatásának elősegítéséről, továbbá az ösztöndíjas foglalkoztatásról szóló évi CXXIII. törvény A szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló évi I. törvény A Polgári Törvénykönyvről szóló évi IV. törvény évi IV. törvény a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról évi CXCI. törvény a megváltozott munkaképességű személyek ellátásáról és egyéb törvények módosításáról évi Kvtv. (Szt.) Tbj. (Tny.) Pm. tv. Szmtv. Ptk. (PTK) Flt. Gyvt. Megváltozott munkaképességű személyek ellátásáról szóló tv évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről Köznev. tv évi CXCV. törvény az államháztartásról Áht. 62/2006. (III. 27.) Korm. rend. Az egyes pénzbeli szociális ellátások elszámolásának szabályairól 63/2006. (III. 27.) Korm. rend. A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól 156/2005. (VIII. 15.) Korm. rend. A Sikeres Magyarországért Panel Plusz Hitelprogram keretében lakásszövetkezet, illetve társasház által felvett kölcsönökhöz kapcsolódó támogatás nyújtásáról 93/1990. (XI. 21.) Korm. rendelet az 1945 és 1963 között törvénysértő módon elítéltek, az 1956-os forradalommal és szabadságharccal 62/2006. (III. 27.) Korm. rend. 63/2006. (III. 27.) Korm. rend. 156/2005. (VIII. 15.) Korm. rend. 93/1990. (XI. 21.) Korm. rend. 4

5 összefüggésben elítéltek, valamint a korábbi nyugdíjcsökkentés megszüntetéséről, továbbá az egyes személyes szabadságot korlátozó intézkedések hatálya alatt állt személyek társadalombiztosítási és munkajogi helyzetének rendezéséről Az évi LXXX. törvény végrehajtásáról szóló 195/1997. (XI. 5.) Korm. rendelet A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló évi LXXX. törvény végrehajtásáról szóló 168/1997. (X. 6.) Korm. rendelet 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról 195/1997. (XI. 5.) Korm. rend. 168/1997. (X. 6.) Korm. rendelet 149/1997. (IX. 10) Korm. rendelet 229/2012. (VIII.28) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 5

6 I. A FELÜLVIZSGÁLAT DOKUMENTUMAI I.1. A helyszíni vizsgálat dokumentumai valamennyi jövedelempótló ellátásra vonatkozóan az önkormányzat pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról szóló rendelete, az esetleges módosításokkal, mely tartalmazza a szociális ellátásokkal kapcsolatos döntésre jogosultak körét, [ 32. (1), (3) bekezdései] a szociális ellátás megállapítása iránti kérelem és mellékletei, a támogatást megállapító határozatok, a támogatás módosításáról, megszüntetéséről hozott határozatok, a támogatásra jogosultakról vezetett személyi nyilvántartások [ 18. ], a támogatások kifizetésének bizonylatai (bankszámlakivonatok, pénztárbizonylatok és azok alapbizonylatai), a támogatásokkal összefüggő, az önkormányzatot megillető támogatások igénylésének bizonylatai (havi igénylőlapok), az azokat alátámasztó analitikus nyilvántartások (főkönyvi könyvelés bizonylatai), kimutatások, bérjegyzékek, a jogalap nélkül folyósított támogatások visszafizetéséről rendelkező határozatok, a visszafizetést igazoló dokumentumok. I.2. A helyszíni vizsgálat dokumentumai az egyes jövedelempótló ellátásokra vonatkozóan Rendszeres szociális segély: a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet 3. sz. melléklete szerinti Kérelem aktív korúak ellátásának megállapítására (15. sz. függelék), a kérelemhez kapcsolódó, a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet 15. (1)-(5) bekezdései szerinti nyilatkozatok, igazolások, a 62/2006. (III. 27.) Korm. rendelet 2. sz. melléklete szerinti Adatlap a rendszeres szociális segély címén igénybe vehető támogatás igényléséhez (1., 1/a. sz. függelék), a Fővárosi Önkormányzat esetében a 62/2006. (III. 27.) Korm. rendelet 9. sz. melléklete szerinti Adatlap a hajléktalan személyek részére kifizetett rendszeres szociális segély címén igénybe vehető támogatás igényléséhez (2., 2/a. sz. függelék). Időskorúak járadéka: a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet 2. sz. melléklete szerinti Kérelem időskorúak járadékának megállapítására (14. sz. függelék), a 62/2006. (III. 27.) Korm. rendelet 1. sz. melléklete szerinti Adatlap a kifizetett időskorúak járadéka címén igénybe vehető támogatás igényléséhez (3., 3/a. sz. függelék), a Fővárosi Önkormányzat esetében a 62/2006. (III. 27.) Korm. rendelet 8. sz. melléklete szerinti Adatlap a hajléktalan személyek részére kifizetett időskorúak járadéka címén igénybe vehető támogatás igényléséhez (4., 4/a. sz. függelék). 6

7 A normatív lakásfenntartási támogatás: lakcímnyilvántartó adataival történő összevetés bizonylatai, a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet 12. sz. melléklete szerinti Kérelem a normatív lakásfenntartási támogatás megállapítására (21. sz. függelék), a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet 12/A. sz. melléklete szerinti Közös képviselő nyilatkozata a természetben nyújtott normatív lakásfenntartási támogatás megállapításához (21/a. sz. függelék), a kérelemhez kapcsolódóan a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet 20. (2) bekezdésében előírt igazolások, nyilatkozatok, a 62/2006. (III. 27.) Korm. rendelet 3. sz. melléklete szerinti Adatlap a lakásfenntartási támogatás címén igénybe vehető támogatás igényléséhez (5., 5/a. sz. Függelék). Adósságcsökkentési támogatás és ezzel összefüggő lakásfenntartási támogatás, továbbá előrefizetős gáz- vagy áramfogyasztást mérő készülék felszerelési költségei támogatása a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet 51. (2)-(3) bekezdéseiben meghatározott adattartalmú kérelem, igazolások, nyilatkozatok, lakcímnyilvántartó adataival történő összevetés bizonylatai, közüzemi szolgáltatókkal kötött megállapodások, ingatlanügyi hatóság bejegyzése, feljegyzése a támogatásban részesülő adós ingatlanára, a jelzálogjog, az elidegenítési és terhelési tilalom önkormányzat javára történő bejegyzéséről, az adósságkezelés időtartamára, lakáscélú kölcsönszerződésből, illetve abból átváltott szabad felhasználású kölcsönszerződésből fennálló hátralékról szóló hitelintézeti igazolás, a hitelező által kiállított iratot az adósság jogcíméről és összegéről, vagy a közüzemi szolgáltatás kikapcsolásának tényéről, az adósságkezelési tanácsadó javaslata a kérelmező adósságkezelési szolgáltatásba történő bevonására, a 55/C. (1) bekezdés c) pontja szerinti saját forrás elkülönítését igazoló dokumentum, a 62/2006. (III. 27.) Korm. rendelet 5. sz. melléklete szerinti Adatlap az adósságkezelési szolgáltatással és a fogyasztásmérő költségével összefüggésben igénybe vehető támogatás igényléséhez (6., 6/a. sz. függelék). Foglalkoztatást helyettesítő támogatás: a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet 3. sz. melléklete szerinti Kérelem aktív korúak ellátásának megállapítására (15. sz. függelék), a kérelemhez kapcsolódó a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet 15. (1)-(6) bekezdései szerinti nyilatkozatok, igazolások, a 62/2006. (III. 27.) Korm. rendelet 7. sz. melléklete szerinti Adatlap a foglalkoztatást helyettesítő támogatás címén igénybe vehető támogatás igényléséhez (7. 7/a. sz. Függelék), a Fővárosi Önkormányzat esetében a 62/2006. (III. 27.) Korm. rendelet 10. sz. melléklete szerinti Adatlap a hajléktalan személyek részére kifizetett foglalkoztatást helyettesítő támogatás címén igénybe vehető támogatás igényléséhez (8., 8/a. sz. függelék). 7

8 Ápolási díj a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet 4. sz. melléklete szerinti Kérelem az ápolási díj megállapítására (16. sz. függelék), a kérelemhez kapcsolódó a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet ok szerinti dokumentumok, a 62/2006. (III. 27.) Korm. rendelet 4. sz. melléklete szerinti Adatlap a kifizetett ápolási díjjal összefüggésben igénybe vehető támogatás igényléséhez (9., 9/a. sz. függelék). Az ápolási díjra való jogosultság megállapítását megalapozó szakértői vélemény díja a 43/A. (4) bekezdése szerinti szakértői vélemények készítésének és a szakértői díjak kifizetésének bizonylatai, a 62/2006. (III. 27.) Korm. rendelet 4. sz. melléklete szerinti Adatlap a kifizetett ápolási díjjal összefüggésben igénybe vehető támogatás igényléséhez (9., 9/a. sz. függelék). Sikeres Magyarországért Panel Plusz Hitelprogram keretében felvett kölcsön támogatása a támogatás megállapítása iránti kérelmek [156/2005. (VIII. 15.) Korm. rend. 2. ], a jogosultságot igazoló dokumentumok [156/2005. (VIII. 15.) Korm. rend. 1. (1) bekezdés], a jogosultságot megalapozó kérelemhez csatolt dokumentumok [156/2005. (VIII. 15.) Korm. rend. 2. (2) bekezdés], a támogatást megállapító határozatok, a támogatás módosításáról, megszüntetéséről hozott határozatok, az önkormányzatot megillető támogatások igénylésének bizonylatai (havi igénylőlapok), az azokat alátámasztó analitikus nyilvántartások, kimutatások, a 156/2005. (VIII. 15.) Korm. rendelet mellékletét képező Adatlap a Sikeres Magyarországért Panel Plusz Hitelprogram keretében a lakásszövetkezet, illetve társasház által felvett kölcsönhöz nyújtott támogatás összegének visszaigényléséhez (10. 10/a. sz. függelék). Személyes szabadság korlátozása miatti kárpótlás címén kifizetett összegek támogatása: a kárpótlási megállapító határozat, amit [2011. év előtt az OKKH (Országos Kárrendezési és Kárpótlási Hivatal)], január 1-jétől a 322/2010. (XII. 27.) Korm. Rendeletben foglaltaknak megfelelően Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Igazságügyi Szolgálata (KIMISZ) állított ki, illetve augusztus 16-tól a 177/2012. (VII. 26.) Korm. rendelet szerint a Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal (KIH) által került kiadásra, az Igazgatósághoz évente egyszer a tárgyévet követő évben benyújtandó A Nyomtatvány a Személyes szabadság korlátozása miatt kárpótlás címén történt kifizetésekről (11. sz. függelék). Óvodáztatási támogatás: a 149/1997. (IX. 10.) Korm. rend. 11. sz. melléklete szerinti szülői kérelem, a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság igazolása, önkormányzati határozat a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülőkről, 149/1997. (IX. 10.) Korm. rend I III. 31. hatályos rendelkezései szerint 8

9 68/G. (4) A gyermek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságának a tárgyév június hónapjában folyósított óvodáztatási támogatásnál a tárgyév május 5-én, a tárgyév december hónapjában folyósított óvodáztatási támogatásnál a tárgyév november 5-én kell fennállnia. 68/H. (2) Az első alkalommal természetben nyújtandó óvodáztatási támogatás esetén a gyermek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságának az óvodáztatási támogatás megállapítását megelőző hónap első napján kell fennállnia IV VIII.31. hatályos rendelkezései szerint 68/G. (4) A gyermek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságának a) az első alkalommal folyósított óvodáztatási támogatás esetén a kérelem benyújtásának időpontjában, b) a további óvodáztatási támogatás esetén a tárgyév június hónapjában folyósított óvodáztatási támogatásnál a tárgyév május 5-én, a tárgyév december hónapjában folyósított óvodáztatási támogatásnál a tárgyév november 5-én kell fennállnia IX. 01-től. hatályos rendelkezései szerint 68/G. (4) A gyermek Gyvt. 67/A. -a szerinti halmozottan hátrányos helyzetének a) az első alkalommal folyósított óvodáztatási támogatás esetén a kérelem benyújtásának időpontjában, b) a további óvodáztatási támogatás esetén a tárgyév június hónapjában folyósított óvodáztatási támogatásnál a tárgyév május 5-én, a tárgyév december hónapjában folyósított óvodáztatási támogatásnál a tárgyév november 5-én kell fennállnia. szülői nyilatkozat arról, hogy gyermekének hároméves koráig legfeljebb az iskola nyolcadik évfolyamán folytatott tanulmányait fejezte be sikeresen, önkormányzati határozat az óvodáztatási támogatásra való jogosultság megállapításáról, illetve annak megszűnéséről, igazolás az óvodai beíratás tényéről, értesítés az óvodai nevelésben való részvétel megszűnéséről, felvételi és mulasztási napló, óvodai csoportnapló alapján az óvoda által kiállított igazolások a rendszeres óvodába járásról, 149/1997. (IX. 10.) Korm. rend. 68/G. (3): Az óvodának a rendszeres óvodába járást a tárgyév június hónapjában folyósított óvodáztatási támogatásnál az óvodai beíratás napjától a tárgyév május 15-ig, a tárgyév december hónapjában folyósított óvodáztatási támogatásnál az óvodai beíratás napjától a tárgyév november 15-ig terjedő időszakra kell igazolnia IV. 01-től a bekezdés hatálytalan, az igazolást a 149/1997. (IX. 10.) Korm. rend. 14. számú melléklet szerint kell kiállítani az első alkalommal természetben nyújtott támogatás átvételi bizonylata, a támogatás felhasználásának elkülönített nyilvántartása, az Igazgatósághoz benyújtandó Igénylőlap (12. 12/a. sz. függelék), a kifizetési bizonylatok (meghatalmazás), analitikus nyilvántartások, 9

10 a támogatások kifizetésének bizonylatai (pénztárbizonylatok és azok alapbizonylatai), a támogatásokkal összefüggő, az önkormányzatot megillető támogatások igénylésének bizonylatait alátámasztó analitikus nyilvántartások (főkönyvi könyvelés bizonylatai), kimutatások, a jogalap nélkül folyósított támogatások visszafizetéséről rendelkező határozatok, a visszafizetést igazoló dokumentumok. I.3. A helyszíni vizsgálat dokumentumai a pénzbeli szociális ellátásokra vonatkozóan az önkormányzat pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról szóló rendelete, az esetleges módosításokkal, mely tartalmazza a szociális ellátásokkal kapcsolatos döntésre jogosultak körét, önkormányzati határozat a gyermekek napközbeni ellátása keretében nyújtott étkezés térítési díjának szociális alapon történő egyedi mérsékléséről vagy elengedéséről, közfoglalkoztatás esetében a kormányhivatal munkaügyi központtal kötött szerződés(ek), a szerződés(ek) alapján benyújtott elszámolás, önkormányzati határozat az állampolgárok lakáshoz jutásának települési önkormányzatok általi támogatásáról, a támogatás módosításáról, megszüntetéséről hozott határozatok, a támogatások kifizetésének bizonylatai (bankszámlakivonatok, pénztárbizonylatok és azok alapbizonylatai). 10

11 II. ÁLTALÁNOS VIZSGÁLATI FELADATOK VALAMENNYI JÖVEDELEMPÓTLÓ ELLÁTÁSRA VONATKOZÓAN 1. Az önkormányzat képviselő-testülete rendeletben szabályozta-e a hatáskörébe tartozó pénzbeli ellátások megállapításának, kifizetésének, folyósításának, valamint ellenőrzésének szabályait? [ 32. (3) bekezdése] (továbbiakban: az önkormányzat pénzbeli és szociális ellátásokról szóló rendelete) 2. A képviselő-testület a pénzbeli és szociális ellátásokról szóló rendeletében a 25. (3) bekezdésének megfelelően határozta-e meg az egyes szociális ellátásokkal kapcsolatban, a döntésre jogosultak körét? a jegyző hatáskörébe tartozó ellátások: időskorúak járadéka, foglalkoztatást helyettesítő támogatás, rendszeres szociális segély, lakásfenntartási támogatást, a 41. (1) bekezdése és a 43/A. (1) bekezdése szerinti ápolási díj, a képviselő-testület hatáskörébe tartozó ellátások: a 43/B (1) bekezdés szerinti ápolási díj, átmeneti segély, temetési segély. 3. Az ellátás megállapítása iránt nyújtottak-e be kérelmet? 4. A támogatás megállapítására a kérelmező állandó lakcíme vagy tartózkodási helye alapján került-e sor? [ 32. (1) bekezdés, 32/A. (1) bekezdés] 5. Ha a kérelmező állandó lakcímmel és tartózkodási hellyel is rendelkezik, a támogatás megállapításakor meggyőződtek-e arról, hogy a támogatott nem kap-e másik településen ellátást? 6. Ha a kérelmező a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek körébe tartozik, részére csak abban az esetben állapítottak-e meg támogatást, amennyiben az ellátás igénylésének időpontjában az Szmtv.-ben meghatározottak szerint a szabad mozgáshoz és a három hónapot meghaladó tartózkodáshoz való jogát Magyarország területén gyakorolta, és a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló törvény szerint bejelentett lakóhellyel rendelkezett, és azt igazolta? [ 3. (3) bekezdés, 63/2006. (III. 27.) Korm. rend. 11. ] 7. Az ellátás megállapításáról határozatban döntöttek-e? 8. Az ellátás összegének változásáról határozatban rendelkeztek-e? 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet 7. (2) A havi rendszeres szociális ellátás összegének változásáról nem kell határozatot hozni, ha a) az időskorúak járadéka, illetve a családi jövedelemszámításnál figyelembe veendő közeli hozzátartozó nélküli személy számára folyósított rendszeres szociális segély összege kizárólag az öregségi nyugdíj legkisebb összegének emelkedése miatt, b) az ápolási díj összege kizárólag a központi költségvetésről szóló törvényben meghatározott alapösszeg módosulása miatt változik, és az ellátásban részesülő személynek egyéb jövedelme nincs. 9. Ha az ellátásban részesülő személy lakcíme a támogatás folyósításának időtartama alatt megváltozott, vagy lakásfenntartási támogatás esetében a jogosult meghal, a változás, illetve a haáleset hónapjára járó támogatást a korábban illetékes folyósító szerv teljes összegben folyósította-e, illetve a támogatás további folyósítását megszüntette-e? [63/2006. (III. 27.) Korm. rend. 9. (4) bekezdés, 24. (1)] 11

12 63/2006. (III. 27.) Korm. rend. 9. (4) Az (1)-(3) bekezdésben foglaltakat az aktív korúak ellátására jogosult személy lakcímének megváltozása esetén megfelelően alkalmazni kell. 24. (1) Ha az Szt. 38. (1) bekezdés a) pontja szerinti lakásfenntartási támogatásban részesülő személy lakcíme a támogatás folyósításának időtartama alatt megváltozik, vagy a jogosult meghal, a változás, illetve a haláleset hónapjára járó támogatást a korábban illetékes folyósító szerv teljes összegben folyósítja, de a támogatás további folyósítását meg kell szüntetni. 10. Az ellátás folyósításának megszüntetéséről hoztak-e határozatot? 11. Az ellátás megszüntetése esetén nem került-e sor további kifizetésre és támogatásigénylésre? 12. A megállapított támogatásokról vezetett-e az önkormányzat nyilvántartást, és az megfelelt-e a Szoctv 18. -ában előírtaknak? 13. Ha az ellátás nem a teljes hónapra járt, az ellátás összegét az ellátás havi összege harmincad részének és az ellátási napok számának szorzataként állapították-e meg? [63/2006. (III. 27.) Korm. rend. 6. (4) bekezdés] 14. A kifizetést alátámasztó bizonylatok összhangban voltak-e a megállapított támogatásokról vezetett nyilvántartás adataival? 15. A határozatban megállapított, a kifizetett és az igénylésnél figyelembe vett összeg megegyezett-e? 16. Az időskorúak járadékát, a rendszeres szociális segélyt, az ápolási díjat, a foglalkoztatást helyettesítő támogatást, a havi rendszerességgel adott lakásfenntartási támogatást, adósságcsökkentési támogatást és átmeneti segélyt utólag, minden hónap 5-éig folyósították-e? [63/2006. (III. 27.) Korm. rend. 6. (3) bekezdés] 17. Kifizetési bizonylatok ellenőrzése (amennyiben a pénztárból nem a jogosult kezébe történt a kifizetés, más részére történő kifizetésre vonatkozóan készült-e meghatalmazás). 18. A havi rendszeres szociális ellátásra, foglalkoztatást helyettesítő támogatásra és a lakásfenntartási támogatásra jogosult halála esetén a fel nem vett ellátásra vonatkozó jogszabályi előírásokat betartották-e? A havi rendszeres szociális ellátásra, a foglalkoztatást helyettesítő támogatásra és a lakásfenntartási támogatásra jogosult halála esetén a fel nem vett ellátást a vele közös háztartásban együtt élt házastárs vagy élettárs, gyermek, unoka, szülő, nagyszülő és testvér egymást követő sorrendben veheti fel a halál hónapját követő hónap utolsó napjáig. [63/2006. (III. 27.) Korm. rend. 9. (7)] 19. Rendelkezésre álltak-e az önkormányzatnál a támogatás átvételét igazoló bizonylatok, illetőleg az átvételi nyilvántartás egyezett-e a megállapított ellátásokról vezetett nyilvántartással? 20. Az önkormányzat által havonként benyújtott igénylés adatai, és annak alapját képező pénzügyi teljesítés havi, valamint összesen adatainak összevetése. (A visszaigénylés megalapozottsága a pénzügyi teljesítés tekintetében.): Az egyes ellátások esetében a pénzforgalmi teljesítésnek megfelelő összeget szerepeltette-e az önkormányzat a Magyar Államkincstárhoz (továbbiakban: Kincstár) benyújtott adott havi támogatás igénylésében? Az elmaradt kifizetések a visszaigénylésen elkülönített helyen megjelentek-e? 12

13 A jogtalanul felvett pénzbeli szociális ellátások visszafizetései megtörténtek-e, és azok a pénzforgalomban megjelentek-e? A pénzforgalomban megjelent jogtalanul felvett pénzbeli szociális ellátások visszafizetései az igénylőlapon a helyes összeggel szerepeltek-e? A támogatásigénylés tényleges tárgyhavi kifizetés, elmaradt kifizetés, jogtalanul felvett összeg visszafizetése adatai megegyeztek-e a pénzforgalmi adatokkal? 21. Az önkormányzat a támogatás igénylése során betartotta-e a 62/2006. (III. 27.) Korm. rendelet és a évi Kvtv. 2. sz. mell. előírásait? 22. Az igénylés során az önkormányzat az előleggel elszámolt-e? 23. Jövedelempótló ellátás jogtalan igénybevétele esetén az igényelt állami támogatást az önkormányzat egy összegben haladéktalanul visszafizette-e, függetlenül attól, hogy a jogosulatlanul felvett, és kifizetett ellátást visszafizettette-e, vagy az ellátottól részletekben kapja vissza? 13

14 III. ÁLTALÁNOS JOGSZABÁLYI HÁTTÉR III.1. Alapfogalmak JÖVEDELEM 4. (1) a) jövedelem: - az (1a) bekezdésben foglalt kivétellel, valamint figyelemmel az (1b)- (1c) bekezdésben foglaltakra - elismert költségekkel és a befizetési kötelezettséggel csökkentett aa) a személyi jövedelemadóról szóló törvény szerint meghatározott, belföldről vagy külföldről származó - megszerzett - vagyoni érték (bevétel), ideértve a jövedelemként figyelembe nem vett bevételt és az adómentes jövedelmet is, ab) az a bevétel, amely után az egyszerűsített vállalkozói adóról, illetve az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulásról szóló törvény szerint adót, illetve hozzájárulást kell fizetni. (1b) Az (1) bekezdés a) pontjának alkalmazásában elismert költségnek minősül a személyi jövedelemadóról szóló törvényben elismert költség, valamint a fizetett tartásdíj. Ha a magánszemély az egyszerűsített vállalkozói adó vagy egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás alapjául szolgáló bevételt szerez, a bevétel csökkenthető a személyi jövedelemadóról szóló törvény szerint elismert költségnek minősülő igazolt kiadásokkal, ennek hiányában a bevétel 40%-ával. Ha a mezőgazdasági őstermelő adóévi őstermelésből származó bevétele nem több a kistermelés értékhatáránál (illetve ha részére támogatást folyósítottak, annak a folyósított támogatással növelt összegénél), akkor a bevétel csökkenthető az igazolt költségekkel, továbbá a bevétel 40%-ának megfelelő összeggel, vagy a bevétel 85%-ának, illetőleg állattenyésztés esetén 94%-ának megfelelő összeggel. (1c) Az (1) bekezdés a) pontjának alkalmazásában befizetési kötelezettségnek minősül a személyi jövedelemadó, az egyszerűsített vállalkozási adó, a magánszemélyt terhelő egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás, egészségbiztosítási hozzájárulás és járulék, egészségügyi szolgáltatási járulék, nyugdíjjárulék, nyugdíjbiztosítási járulék, magánnyugdíjpénztári tagdíj és munkavállalói járulék. NEM MINŐSÜL JÖVEDELEMNEK 4. (1a) Az (1) bekezdés a) pontjában foglaltaktól eltérően e törvény alkalmazásában nem minősül jövedelemnek 1. a temetési segély, az alkalmanként adott átmeneti segély, a lakásfenntartási támogatás, az adósságcsökkentési támogatás, 2. a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás, a Gyvt. 20/A. -a szerinti pénzbeli támogatás, a Gyvt. 20/B. -ának (4)-(5) bekezdése szerinti pótlék, a nevelőszülők számára fizetett nevelési díj és külön ellátmány, IV.01-től hatályos 2. pont 2. a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás, a Gyvt. 20/A. -a szerinti támogatás, a Gyvt. 20/B. -ának (4)-(5) bekezdése szerinti pótlék, a nevelőszülők számára fizetett nevelési díj és külön ellátmány,3. az anyasági támogatás, 4. a tizenharmadik havi nyugdíj és a szép korúak jubileumi juttatása, 5. a személyes gondoskodásért fizetendő személyi térítési díj megállapítása kivételével a súlyos mozgáskorlátozott személyek pénzbeli közlekedési kedvezményei, a vakok személyi járadéka és a fogyatékossági támogatás, 14

15 6. a fogadó szervezet által az önkéntesnek külön törvény alapján biztosított juttatás, 7. az alkalmi munkavállalói könyvvel történő munkavégzésnek, az egyszerűsített foglalkoztatásról szóló törvény alapján történő munkavégzésnek, valamint a természetes személyek között az adórendszeren kívüli keresettel járó foglalkoztatásra vonatkozó rendelkezések alapján háztartási munkára létesített munkavégzésre irányuló jogviszony keretében történő munkavégzésnek (a továbbiakban: háztartási munka) a havi ellenértéke, 8. a házi segítségnyújtás keretében társadalmi gondozásért kapott tiszteletdíj, 9. az energiafelhasználáshoz nyújtott támogatás, 10. a szociális szövetkezet (ide értve az iskolaszövetkezetet) tagja által a szövetkezetben végzett tevékenység ellenértékeként megszerzett, a személyi jövedelemadóról szóló törvény alapján adómentes bevétel. VAGYON 4. (1) b) vagyon: ha e törvény másként nem rendelkezik, az a hasznosítható ingatlan, jármű, továbbá vagyoni értékű jog, amelynek ba) külön-külön számított forgalmi értéke, illetőleg összege az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a harmincszorosát, vagy bb) együttes forgalmi értéke az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a nyolcvanszorosát meghaladja, azzal, hogy a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni ellátások jogosultsági feltételeinek vizsgálatánál nem minősül vagyonnak az az ingatlan, amelyben az érintett személy életvitelszerűen lakik, az a vagyoni értékű jog, amely az általa lakott ingatlanon áll fenn, továbbá a mozgáskorlátozottságra tekintettel fenntartott gépjármű; ÖREGSÉGI NYUGDÍJMINIMUM LEGKISEBB ÖSSZEGE 2013-ban: ,- Ft 90 %-a: ,- Ft 168/1997. (X. 6.) Korm. rendelet 11. A december 31-ét követő, de január 1-jét megelőző időponttól megállapításra kerülő öregségi teljes nyugdíj legkisebb összege havi forint. TELJES MUNKAIDŐBEN FOGLALKOZTATOTT MUNKAVÁLLALÓ RÉSZÉRE MEGÁLLAPÍTOTT SZEMÉLYI ALAPBÉR (minimálbér) 2013-ban: (390/2012. (XII. 20.) Korm, rendelet 2. (1)) bruttó bér: Ft MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK MÉRTÉKE 2013-ban: szociális hozzájárulási adó: adóalap 27 %-a. (2011. évi CLVI. törvény 459. ) AKTÍV KORÚ 4. (1) k) aktív korú: a 18. életévet betöltött, de a reá irányadó nyugdíjkorhatárt, illetőleg a 62. életévet be nem töltött személy IV. 01-től 4. (1) k) a 18. életévét betöltött, de a rá irányadó nyugdíjkorhatárt be nem töltött személy; EGYEDÜLÁLLÓ 15

16 4. (1) l) egyedülálló: az a személy, aki hajadon, nőtlen, özvegy, elvált vagy házastársától külön él, kivéve, ha élettársa van. HAJLÉKTALAN 4. (2) E törvény 6. -a és a II-III. Fejezet alkalmazásában hajléktalan a bejelentett lakóhellyel nem rendelkező személy, kivéve azt, akinek bejelentett lakóhelye a hajléktalan szállás. FOGYASZTÁSI EGYSÉG aktív korúak ellátása tekintetében: 33. (2) fogyasztási egység: a családtagoknak a családon belüli fogyasztási szerkezetet kifejező arányszáma, ahol: a) az első nagykorú családtag arányszáma: 1,0 (a gyermekét egyedül nevelő szülő arányszáma 0,2-vel növekszik) b) a házas- vagy élettárs arányszáma: 0,9 c) az 1. és 2. gyermek arányszáma gyermekenként: 0,8 d) minden további gyermek arányszáma gyermekenként: 0,7 e) a fogyatékos gyermekek arányszáma: 1,0 (azzal, hogy a fogyatékos gyermeket a c) és d) alpont alkalmazásánál figyelmen kívül kell hagyni) f) az a) és b) alpontok szerinti arányszám 0,2-vel növekszik, ha a személy fogyatékossági támogatásban részesül; lakásfenntartási támogatás tekintetében 38. (2a) fogyasztási egység: a háztartás tagjainak a háztartáson belüli fogyasztási szerkezetet kifejező arányszáma, ahol a) a háztartás első nagykorú tagjának arányszáma 1,0, b) a háztartás második nagykorú tagjának arányszáma 0,9, c) a háztartás minden további nagykorú tagjának arányszáma 0,8, d) a háztartás első és második kiskorú tagjának arányszáma személyenként 0,8, e) a háztartás minden további kiskorú tagjának arányszáma tagonként 0,7. (2b)Ha a háztartás a) (2a) bekezdés a)-c) pontja szerinti tagja magasabb összegű családi pótlékban vagy fogyatékossági támogatásban részesül, vagy b) (2a) bekezdés d) vagy e) pontja szerinti tagjára tekintettel magasabb összegű családi pótlékot folyósítanak, a rá tekintettel figyelembe vett arányszám 0,2-del növekszik. (2c)2 Ha a háztartásban gyermekét egyedülállóként nevelő szülő - ideértve a gyámot, a nevelőszülőt és a hivatásos nevelőszülőt - él, a rá tekintettel figyelembe vett arányszám 0,2-del növekszik. TARTÓS JÖVEDELEMVÁLTOZÁS 25. (7) Tartós jövedelemváltozásnak kell tekinteni 16

17 a) az újonnan megállapított, illetve megszüntetett rendszeres pénzellátást, továbbá családi pótlékot, árvaellátást, tartásdíjat, b) a keresőtevékenység alapjául szolgáló jogviszony létesítését, feltéve, hogy a jogviszony három egymást követő hónapban fennáll, c) a keresőtevékenység megszűnését, d) ha a jogosultság megállapításának alapjául szolgáló jövedelemben az a)-c) ponton kívüli okból három egymást követő hónapban 10 %-nál nagyobb mértékű változás következik be. HAVI RENDSZERES SZOCIÁLIS ELLÁTÁS 25. (4) A jogosultságot megállapító szerv a) az időskorúak járadékára, a rendszeres szociális segélyre és az ápolási díjra (a továbbiakban együtt: havi rendszeres szociális ellátás) való jogosultság feltételeinek fennállását kétévente, b) a foglalkoztatást helyettesítő támogatásra való jogosultság feltételeinek fennállását évente legalább egyszer felülvizsgálja, és ha a felülvizsgálat során megállapítást nyer, hogy a feltételek továbbra is fennállnak, az ellátást a felülvizsgálatnak megfelelő összegben tovább folyósítja. SZOCIÁLIS RÁSZORULTSÁGTÓL FÜGGŐ PÉNZBELI ELLÁTÁS 25. (3) Szociális rászorultság esetén a jogosult számára a) a települési önkormányzat jegyzője az e törvényben meghatározott feltételek szerint aa) foglalkoztatást helyettesítő támogatást, ab) rendszeres szociális segélyt, ac) lakásfenntartási támogatást; b) a települési önkormányzat képviselő-testülete az e törvényben, illetve az önkormányzat rendeletében meghatározott feltételek szerint ba) a 43/B. (1) bekezdésében foglalt ápolási díjat, bb) átmeneti segélyt, bc) temetési segélyt; c) a járási hivatal az e törvényben meghatározott feltételek szerint ca) időskorúak járadékát, cb) a 41. (1) bekezdésében és a 43/A. (1) bekezdésében foglalt ápolási díjat; állapít meg (a továbbiakban együtt: szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások). 17

18 III. 2. Kivonat a felülvizsgálatot megalapozó jogszabályokból évi Kvtv. 2. számú melléklet III. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA 1. Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése A támogatás a) a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény (a továbbiakban: ) 37. (1) bekezdés a)-d) pontjaiban szabályozott rendszeres szociális segélyre, a 38. (2) és (5) bekezdése alapján járó lakásfenntartási támogatásra kifizetett összegek, a 55/A. alapján adósságcsökkentési támogatásra, valamint a 55/A. (3) bekezdése szerinti előrefizetős gáz- vagy áramfogyasztást mérő készülék felszerelési költségei 90%-ának, b) a 35. (1) bekezdése alapján folyósított foglalkoztatást helyettesítő támogatásra kifizetett összegek 80%-ának, c) a december 31-én hatályos 32/B. -a alapján december hónapra járó, januárban fizetendő időskorúak járadéka 90%-ának, d) a december 31-én hatályos 41. (1) bekezdésében és a 43/A. (1) bekezdése alapján december hónapra járó, januárban fizetendő ápolási díj 75%-ának, e) a Sikeres Magyarországért Panel Plusz Hitelprogram keretében lakásszövetkezet, illetve társasház által felvett kölcsönhöz kapcsolódó támogatás nyújtásáról szóló 156/2005. (VIII. 15.) Korm. rendelet alapján kamattámogatásra jogosultak számára kifizetett összeg, f) A Gyvt. 20/C. -a szerinti óvodáztatási támogatás 100%-ának központi költségvetésből való igénylésére szolgál. A hajléktalan személyek részére kifizetett rendszeres szociális segély és foglalkoztatást helyettesítő támogatás, valamint a kamattámogatásban részesülők esetében a támogatás igénybevétele a kifizetett ellátások 100%-a alapján történik. Az előirányzatból támogatás igényelhető az 1945 és 1963 között törvénysértő módon elítéltek, az 1956-os forradalommal és szabadságharccal összefüggésben elítéltek, valamint a korábbi nyugdíjcsökkentés megszüntetéséről, továbbá az egyes személyes szabadságot korlátozó intézkedések hatálya alatt állt személyek társadalombiztosítási és munkajogi helyzetének rendezéséről szóló 93/1990. (XI. 21.) Korm. rendelet alapján a személyes szabadság korlátozása miatti kárpótlás címén kifizetett összegek 100%-ára. 2. Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz Az előirányzat az 1. pont szerinti ellátások önrészéhez, az önkormányzati helyi hatáskörű pénzbeli és természetbeni segélyezéshez, a gyermekek napközbeni ellátása keretében nyújtott étkezés térítési díjának szociális alapon történő egyedi mérsékléséhez vagy elengedéséhez, a közfoglalkoztatáshoz biztosítandó önrészhez, valamint az állampolgárok lakáshoz jutásának települési önkormányzatok általi támogatásához járul hozzá. A hozzájárulás - 80%-a a január, április és június hónapokban az 1. a) és b) alpontokban szereplő segélyekhez biztosított önrész arányában, - 20%-a a lakosságszám arányában illeti meg a települési önkormányzatokat, azzal, hogy az egy lakosra jutó fajlagos összeg nem lehet kevesebb 1000 forintnál, és nem haladhatja meg a forintot. 18

19 2. A szociális igazgatásról és a szociális ellátásról szóló évi III. törvény () 3. (1) E törvény hatálya - a (2)-(3) bekezdésben foglalt eltérésekkel - kiterjed a Magyarországon élő a) magyar állampolgárokra, b) bevándoroltakra és letelepedettekre, c) hontalanokra, d) a magyar hatóság által menekültként elismert személyekre. (2) A törvény hatálya a 7. (1) bekezdésében meghatározott ellátások tekintetében az (1) bekezdésben foglaltakon túlmenően kiterjed az Európai Szociális Kartát megerősítő országoknak a Magyarország területén jogszerűen tartózkodó állampolgáraira is. (3) E törvény hatálya kiterjed a)a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény (a továbbiakban:szmtv.) szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyre, amennyiben az ellátás igénylésének időpontjában az Szmtv.-ben meghatározottak szerint a szabad mozgás és a három hónapot meghaladó tartózkodási jogát a Magyarország területén gyakorolja, és a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló törvény szerint bejelentett lakóhellyel rendelkezik, valamint b) a 32/B. (1) bekezdésében meghatározott időskorúak járadéka tekintetében a szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról és annak végrehajtásáról szóló uniós rendeletekben (a továbbiakban: uniós rendeletek) meghatározott jogosulti körbe tartozó személyre, amennyiben az ellátás igénylésének időpontjában az Szmtv.-ben meghatározottak szerint a szabad mozgáshoz és tartózkodáshoz való jogát a Magyarország területén gyakorolja, és a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló törvény szerint bejelentett lakóhellyel rendelkezik. (4) A 32/B. (1) bekezdésében meghatározott időskorúak járadéka tekintetében a törvény hatálya kiterjed a magas szintű képzettséget igénylő munkavállalás és tartózkodás céljából kiállított engedéllyel (EU Kék Kártya) rendelkező harmadik országbeli állampolgárra, feltéve, hogy rendelkezik a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló törvény szerint bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel. 13. (1) A jogosult a jogerős határozatból eredő igényét a határozat kézhezvételétől számított hat hónapon belül érvényesítheti. (2) Ha a pénzbeli és a természetben nyújtott ellátásra vonatkozó igényt jogerősen megállapítják, az - ha e törvény másként nem rendelkezik - a kérelem benyújtásától esedékes I XI A jegyző a települési önkormányzat és a jegyző feladat- és hatáskörébe tartozó szociális ellátásra való jogosultság megállapítása, az ellátás biztosítása, fenntartása és megszüntetése céljából nyilvántartást vezet. A nyilvántartás tartalmazza a) a jogosult természetes személyazonosító adatait; b) a jogosult állampolgárságát, illetőleg bevándorolt, letelepedett vagy menekült jogállását; c) a jogosult belföldi lakó-, illetőleg tartózkodási helyét; d) a jogosult tartására köteles személy természetes személyazonosító adatait; e) a jogosultsági feltételekre és az azokban bekövetkezett változásokra vonatkozó adatokat; f) a szociális ellátás megállapítására, megváltoztatására és megszüntetésére vonatkozó döntést; g) a jogosultság megállapításához szükséges jövedelmi adatokat; h) a jogosult Társadalombiztosítási Azonosító Jelét; i) a 3. (3) és (4) bekezdése szerinti személy esetében a Magyarországon tartózkodás jogcímét, hozzátartozó esetén a rokoni kapcsolatot; 19

20 j) az aktív korúak ellátására jogosult személynek a foglalkoztatásra irányuló jogviszony létesítéséhez szükséges jognyilatkozatok hiányában vagy a jognyilatkozatok alakszerűségére vonatkozó rendelkezések megsértésével végzett keresőtevékenységére (a továbbiakban: jogellenes munkavégzés) vonatkozó, külön törvényben foglalt adatokat; k) a foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosult személy iskolai végzettségét és szakképzettségét; l) a lakásfenntartási támogatás természetbeni szociális ellátás formájában történő nyújtása esetén la) a támogatott szolgáltatást szolgáltatási vagy közüzemi szerződés alapján szerződőként igénybe vevő fogyasztónak és a fogyasztási helynek a szolgáltató általi azonosításához szükséges adatot, lb) a lakáscélú kölcsönszerződés adósának és adóstársának a kölcsönt nyújtó pénzintézet általi azonosításához szükséges adatot, lc) a lakásbérlet vagy albérlet igénybevételére irányuló szerződést bérbevevő félként megkötő személy természetes személyazonosító adatait, ld) a közös költség megfizetésére kötelezett személy természetes személyazonosító adatait IV.01-től a 18. k) bekezdés hatálytalan XI. 15-től 18. A jegyző a települési önkormányzat és a jegyző feladat- és hatáskörébe tartozó szociális ellátásokra való jogosultság megállapítása, az ellátások biztosítása, fenntartása és megszüntetése céljából nyilvántartást vezet. A nyilvántartás tartalmazza a) a jogosult és az adott ellátás megállapítása során e törvény rendelkezései alapján figyelembe vett más személyek aa) természetes személyazonosító adatait, ab) belföldi lakó- vagy tartózkodási helyét, ac) Társadalombiztosítási Azonosító Jelét; b) a jogosult állampolgárságát, illetve bevándorolt, letelepedett, menekült, oltalmazott vagy hontalan jogállását; c) a jogosultsági feltételekre és az azokban bekövetkezett változásokra vonatkozó adatokat; d) a szociális ellátás da) megnevezését, db) jogcímét, dc) összegét, dd) megállapítására, megváltoztatására, megszűnésére vagy megszüntetésére vonatkozó adatokat, de) megszűnésének vagy megszüntetésének jogcímét; e) a szociális ellátásra való jogosultsággal összefüggő érdemi döntés jogerőre emelkedésének időpontját; f) a szociális ellátás megállapítása során figyelembe vett, egy főre vagy egy fogyasztási egységre jutó jövedelem összegét; g) a 3. (3) és (4) bekezdése szerinti személy esetében a Magyarországon tartózkodás jogcímét, hozzátartozói jogcímen történő tartózkodás esetén a rokoni kapcsolatot; h) az ápolási díjra jogosult személy adóazonosító jelét; i) azt a tényt, hogy a jogosult részére az ellátás folyósítása a hajléktalan személyekre vonatkozó szabályok szerint történik; j) az ellátás jogosulatlan és rosszhiszemű igénybevételét megállapító jogerős döntés esetén az érintett ellátás megnevezését és az ellátás megtérítendő összegét; 20

Sárkeresztúr község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2/2008. (I.31.) számú RENDELETE

Sárkeresztúr község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2/2008. (I.31.) számú RENDELETE Sárkeresztúr község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2008. (I.31.) számú RENDELETE az egyes szociális ellátási formák szabályozásáról szóló 3/2003. (II. 28.) számú rendelet módosításáról. Sárkeresztúr

Részletesebben

KÉRELEM Gyermekétkeztetési kedvezmény megállapításához

KÉRELEM Gyermekétkeztetési kedvezmény megállapításához I. Személyi adatok KÉRELEM Gyermekétkeztetési kedvezmény megállapításához 1. A kérelmező személyre vonatkozó személyi adatok Neve:... Születési neve:... Anyja neve:... Születési hely,év,hó,nap:... Állampolgársága:.....

Részletesebben

2010/2011-es tanév II. félévére

2010/2011-es tanév II. félévére Pályázati felhívás Bőcs Község Önkormányzatának Képviselőtestülete pályázatot hirdet középiskolában nappali tagozaton tanulói jogviszonnyal rendelkezők tanulmányainak támogatására. 2010/2011-es tanév II.

Részletesebben

IDŐSKORÚAK JÁRADÉKA III. törvény 32/B valamint folyósításának részletes szabályairól szóló többször módosított 63/2006. (III. 27.) Korm. rendel

IDŐSKORÚAK JÁRADÉKA III. törvény 32/B valamint folyósításának részletes szabályairól szóló többször módosított 63/2006. (III. 27.) Korm. rendel EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁSRA JOGOSÍTÓ HATÓSÁGI BIZONYÍTVÁNY III. törvény 54. valamint folyósításának részletes szabályairól szóló többször módosított 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet 50. Jegyzői hatáskör

Részletesebben

Kozármisleny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2005.(IX.13. ) Ök. számú rendelete

Kozármisleny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2005.(IX.13. ) Ök. számú rendelete Kozármisleny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2005.(IX.13. ) Ök. számú rendelete a szociális igazgatásról és ellátásról, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 12/2003.

Részletesebben

JÖVEDELEMNYILATKOZAT

JÖVEDELEMNYILATKOZAT JÖVEDELEMNYILATKOZAT A Személyi adatok 1. Az ellátást igénylő neve: (Leánykori név: 2. Az ellátást igénylő bejelentett lakóhelyének címe: 3. Az ellátást igénylő tartózkodási helyének címe: 4. Ha az ellátást

Részletesebben

IDŐSKORÚAK JÁRADÉKA. Az időskorúak járadéka a megélhetést biztosító jövedelemmel nem rendelkező időskorú személyek részére nyújtott támogatás.

IDŐSKORÚAK JÁRADÉKA. Az időskorúak járadéka a megélhetést biztosító jövedelemmel nem rendelkező időskorú személyek részére nyújtott támogatás. IDŐSKORÚAK JÁRADÉKA Az időskorúak járadéka a megélhetést biztosító jövedelemmel nem rendelkező időskorú személyek részére nyújtott támogatás. Időskorúak járadékára jogosult az a személy, aki: a reá irányadó

Részletesebben

Aktív korúak ellátása

Aktív korúak ellátása Aktív korúak ellátása Célja Feltétel Ellátás nyújtása olyan aktív korú személyeknek és családjuknak, akik a munkaerő-piacon hátrányos helyzetben vannak. Kiegészítő támogatás, akkor kaphatja a jogosult,

Részletesebben

KÉRELEM a normatív lakásfenntartási támogatás megállapítására

KÉRELEM a normatív lakásfenntartási támogatás megállapítására 12. számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez 201 KÉRELEM a normatív lakásfenntartási támogatás megállapítására I. Személyi adatok 1. A kérelmező személyre vonatkozó adatok: Neve:... Születési

Részletesebben

KÉRELEM időskorúak járadékának megállapítására

KÉRELEM időskorúak járadékának megállapítására A Hivatal tölti ki! Átvettem Dátum: Aláírás: KÉRELEM időskorúak járadékának megállapítására Az időskorúak járadékának megállapítás iránti kérelemhez csatolni kell: a) Jövedelmek valódiságának igazolására

Részletesebben

Időskorúak járadéka Jegyző PH. Ügyfélszolgálati Osztály Szociális Irodája Jászberény Illetékmentes

Időskorúak járadéka Jegyző PH. Ügyfélszolgálati Osztály Szociális Irodája Jászberény Illetékmentes Az ügytípus megnevezése Hatáskörrel rendelkező szerv Eljáró szerv Illetékességi terület Eljárási illeték Ügyintézéshez szükséges dokumentumok Alapvető eljárási szabályok (jogszabályok) Eljárás megindító

Részletesebben

Tisztelt Szülők! Záhony Város Önkormányzata

Tisztelt Szülők! Záhony Város Önkormányzata Tisztelt Szülők! Tájékoztatjuk Önöket, hogy a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban Gyvt.) 2015. szeptember 1- jétől hatályos rendelkezései, az ott

Részletesebben

2005. évi CLXX. törvény. a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény módosításáról1

2005. évi CLXX. törvény. a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény módosításáról1 2005. évi CLXX. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény módosításáról1 1. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény

Részletesebben

Jövedelemnyilatkozat a személyi térítési díj megállapításához

Jövedelemnyilatkozat a személyi térítési díj megállapításához 3.sz. melléklet (5. melléklet a 328/2011. (XII. 29.) Korm. rendelethez) Jövedelemnyilatkozat a személyi térítési díj megállapításához Az ellátást igénybe vevőre vonatkozó személyes adatok*: Név: Anyja

Részletesebben

JÖVEDELEMNYILATKOZAT A SZEMÉLYI TÉRÍTÉSI DÍJ MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ

JÖVEDELEMNYILATKOZAT A SZEMÉLYI TÉRÍTÉSI DÍJ MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ JÖVEDELEMNYILATKOZAT A SZEMÉLYI TÉRÍTÉSI DÍJ MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ Az ellátást igénybevevő gyermekre/ fiatal felnőttre vonatkozó személyes adatok: Név:... Születési név:... Anyja neve:... Apja neve:.. Születési

Részletesebben

KÉRELEM NYUGDÍJAS SZEMÉLYEK RÉSZÉRE HULLADÉKSZÁLLÍTÁSI KÖZSZOLGÁLTATÁSI DÍJ ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁSÁNAK A MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ

KÉRELEM NYUGDÍJAS SZEMÉLYEK RÉSZÉRE HULLADÉKSZÁLLÍTÁSI KÖZSZOLGÁLTATÁSI DÍJ ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁSÁNAK A MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról, valamint személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti és szociális ellátásokról szóló 18/2013.

Részletesebben

Rendszeres szociális segély. Ügyleírás: Szükséges okiratok:

Rendszeres szociális segély. Ügyleírás: Szükséges okiratok: Rendszeres szociális segély Ügyleírás: Szükséges okiratok: A hátrányos munkaerőpiaci helyzetű aktív korú személyek és családjuk részére nyújtott támogatás. Az ügyintézéshez a kérelmező személyi igazolványa,

Részletesebben

A pályázat benyújtási határideje: november 14.

A pályázat benyújtási határideje: november 14. A TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS BURSA HUNGARICA 1. A pályázók köre A pályázatra azok az önkormányzat illetékességi területén lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók jelentkezhetnek,

Részletesebben

Adatlap. az időskorúak járadékának hivatalból történő megállapításához

Adatlap. az időskorúak járadékának hivatalból történő megállapításához 2/A számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez Adatlap az időskorúak járadékának hivatalból történő megállapításához 1. Személyi adatok 1.1. [A HATÓSÁG TÖLTI KI] 1.1.1. Neve:... 1.1.2. Anyja

Részletesebben

F O R M A N Y OM T AT V Á N Y szociális tűzifa támogatás igényléséhez

F O R M A N Y OM T AT V Á N Y szociális tűzifa támogatás igényléséhez F O R M A N Y OM T AT V Á N Y szociális tűzifa támogatás igényléséhez Név /leánykori is / Születési hely, idő: Anyja neve: Társadalombiztosítási Azonosító Jel: A kérelmező családi állapota*: nőtlen, hajadon,

Részletesebben

SEGÉDLET. 8/1. rész. (Egyes jövedelempótló ellátások támogatása)

SEGÉDLET. 8/1. rész. (Egyes jövedelempótló ellátások támogatása) SEGÉDLET a helyi önkormányzatok, a helyi nemzetiségi önkormányzatok és a többcélú kistérségi társulások 2011. évi központi költségvetési kapcsolatokból származó forrásai elszámolása szabályszerűségének

Részletesebben

A tűzifa igénylésére vonatkozó általános eljárási szabályok

A tűzifa igénylésére vonatkozó általános eljárási szabályok Kőszárhegy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2013. (X. 15.) önkormányzati rendelete a természetben nyújtott szociális célú tűzifa támogatás jogosultsági feltételeiről Kőszárhegy Község Önkormányzatának

Részletesebben

5. melléklet a 328/2011. (XII. 29.) Korm. rendelethez 1 JÖVEDELEMNYILATKOZAT A SZEMÉLYI TÉRÍTÉSI DÍJ MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ

5. melléklet a 328/2011. (XII. 29.) Korm. rendelethez 1 JÖVEDELEMNYILATKOZAT A SZEMÉLYI TÉRÍTÉSI DÍJ MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ 5. melléklet a 328/2011. (XII. 29.) Korm. rendelethez 1 JÖVEDELEMNYILATKOZAT A SZEMÉLYI TÉRÍTÉSI DÍJ MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ Az ellátást igénybe vevőre vonatkozó személyes adatok 2 : Név:... Születési név:...

Részletesebben

GYERMEK SZÜLETÉSÉHEZ KAPCSOLÓDÓ TÁMOGATÁS

GYERMEK SZÜLETÉSÉHEZ KAPCSOLÓDÓ TÁMOGATÁS 1042 Budapest, Király u. 12-14. 231-3178, Fax.: 231-3183 szocialis_osztaly@ujpest.hu Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat POLGÁRMESTERI HIVATAL SZOCIÁLIS FŐOSZTÁLY SZOCIÁLIS OSZTÁLY www.tuv.com

Részletesebben

Adatlap az időskorúak járadékának hivatalból történő megállapításához

Adatlap az időskorúak járadékának hivatalból történő megállapításához Adatlap az időskorúak járadékának hivatalból történő megállapításához 1. Személyi adatok 1.1. [A HATÓSÁG TÖLTI KI] 1.1.1. Neve:... 1.1.2. Anyja neve:... 1.1.3. Születés helye, ideje (év, hó, nap):... 1.1.4.

Részletesebben

KÉRELEM tankönyvtámogatás megállapításához

KÉRELEM tankönyvtámogatás megállapításához KÉRELEM tankönyvtámogatás megállapításához I. Személyi adatok 1. A kérelmező személyre vonatkozó személyi adatok: Neve:... Születési neve:... Anyja neve:... Születési hely,év,hó,nap:... állampolgársága:.

Részletesebben

1/B. számú melléklet KÉRELEM Önkormányzati segély megállapításához Krízishelyzetet kezelő segély/élelmiszer kiadások támogatásához. Születési neve:...

1/B. számú melléklet KÉRELEM Önkormányzati segély megállapításához Krízishelyzetet kezelő segély/élelmiszer kiadások támogatásához. Születési neve:... 1/B. számú melléklet KÉRELEM Önkormányzati segély megállapításához Krízishelyzetet kezelő segély/élelmiszer kiadások támogatásához I. Az igénylő adatai: 1./ Kérelmező neve... Születési neve:... Anyja neve:...

Részletesebben

TEMETÉSI SEGÉLYT IGÉNYLŐ ADATLAP

TEMETÉSI SEGÉLYT IGÉNYLŐ ADATLAP TEMETÉSI SEGÉLYT IGÉNYLŐ ADATLAP 1./ Kérelmező neve /születési név is / /Nyomtatott betűkkel kérjük kitölteni!/ Társadalombiztosítási Azonosító Jel /TAJ szám/: Születési helye: Anyja neve: Születési idő:

Részletesebben

KÉRELEM. BEISKOLÁZÁSI SEGÉLY MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ (Tankönyv és Tanszertámogatás)

KÉRELEM. BEISKOLÁZÁSI SEGÉLY MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ (Tankönyv és Tanszertámogatás) KÉRELEM BEISKOLÁZÁSI SEGÉLY MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ (Tankönyv és Tanszertámogatás) I. Személyi adatok 1. A kérelmező személyre vonatkozó személyi adatok: Neve:... Születési neve: Anyja neve:. Születési hely,év,hó,nap:

Részletesebben

Települési támogatás kérelem. Név... születési név:... születési hely:... születési idő... anyja neve;...adóazonosító jele:...

Települési támogatás kérelem. Név... születési név:... születési hely:... születési idő... anyja neve;...adóazonosító jele:... Gomba Község Polgármestere részére Az ápolást végző személyre vonatkozó adatok 1. Személyi adatok: Települési támogatás kérelem Név... születési név:... születési hely:... születési idő... anyja neve;...adóazonosító

Részletesebben

Alulírott, kérem T.Címet, hogy szíveskedjen részemre eseti átmeneti segélyt megállapítani.

Alulírott, kérem T.Címet, hogy szíveskedjen részemre eseti átmeneti segélyt megállapítani. Nyírbogdány Község Önkormányzata Képviselő-testületének SZOCIÁLIS, EGÉSZSÉGÜGYI OKTATÁSI ÉS KULTÚRÁLIS BIZOTTSÁGA Nyírbogdány, Kéki u.2. K É R E L E M Alulírott, kérem T.Címet, hogy szíveskedjen részemre

Részletesebben

11. Szociális igazgatás

11. Szociális igazgatás 11. Szociális igazgatás 1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Szociális igazgatás Ügyfelet érintő jog és kötelezettség megállapítása, Szociális ellátásra való jogosultság,

Részletesebben

N Y I L A T K O Z A T

N Y I L A T K O Z A T N Y I L A T K O Z A T gyermekétkeztetés normatív kedvezményének igénybevételéhez bölcsődei ellátás és óvodai nevelés esetén 1. Alulírott:... Születési neve:... Születési hely, idő:... Anyja neve:... Lakcíme:...,

Részletesebben

AKTÍV KORÚAK ELLÁTÁSA

AKTÍV KORÚAK ELLÁTÁSA AKTÍV KORÚAK ELLÁTÁSA Az aktív korúak ellátását a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló (1993. évi III.) törvény szabályozza, a 33.. 37/G. -ig. Az aktív korúak ellátása a hátrányos munkaerő-piaci

Részletesebben

Tájékoztató a szociális ellátásokról a SINOSZ tagjai számára Szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások

Tájékoztató a szociális ellátásokról a SINOSZ tagjai számára Szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások Szt. (1993. évi III. törvény) Mindegyik pénzbeli ellátás igénylése a Polgármesteri Hivatalban történik! Hatályos: 2011.12.31-ig! Tájékoztató a szociális ellátásokról a SINOSZ tagjai számára Szociális rászorultságtól

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ RENDSZERES SZOCIÁLIS SEGÉLYRL

TÁJÉKOZTATÓ RENDSZERES SZOCIÁLIS SEGÉLYRL TÁJÉKOZTATÓ RENDSZERES SZOCIÁLIS SEGÉLYRL A rendszeres szociális segély, olyan szociális rászorultságtól függ pénzbeli ellátás, amelyet a települési önkormányzatok biztosítanak a jogosultsági feltételeknek

Részletesebben

Kérelem a rendszeres szociális segély megállapítására

Kérelem a rendszeres szociális segély megállapítására I. Személyi adatok Kérelem a rendszeres szociális segély megállapítására 1. A kérelmező személyre vonatkozó személyi adatok: Neve:... Születési neve:... Anyja neve:... Születési hely, év, hó, nap:... Lakóhely:...

Részletesebben

Enyingi Szirombontogató Óvoda

Enyingi Szirombontogató Óvoda Enyingi Szirombontogató Óvoda H-8130 Enying, Vas Gereben u. 1. OM 029915 Tel.: (+36-22) 572-132, Tel/fax.: (+36-22) 372-062 e-mail: vasgovi@t-online.hu Tisztelt Szülők! Értesítjük Önöket, hogy a gyermekek

Részletesebben

HAJDÚNÁNÁSI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL FOLYÁSI KIRENDELTSÉGE 4095 Folyás, Kossuth utca 13., Tel.: 52/ Fax: 52/ KÉRELEM

HAJDÚNÁNÁSI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL FOLYÁSI KIRENDELTSÉGE 4095 Folyás, Kossuth utca 13., Tel.: 52/ Fax: 52/ KÉRELEM HAJDÚNÁNÁSI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL FOLYÁSI KIRENDELTSÉGE 4095 Folyás, Kossuth utca 13., Tel.: 52/391-943 Fax: 52/391-943 1.sz. Melléklet 5/2015.(II. 27.) Önkormányzati Rendelethez KÉRELEM rendkívüli

Részletesebben

Rendszeres szociális segély megállapítása iránti kérelem

Rendszeres szociális segély megállapítása iránti kérelem Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Ügyfélfogadási idő: Polgármesteri Hivatala Hétfő: 13.30-17.30 Szociális és Egészségügyi Főosztály Szociális Osztálya Szerda: 08.00-16.00 Péntek: 08.00-11.30

Részletesebben

KÉRELEM TEMETÉSI SEGÉLY MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ

KÉRELEM TEMETÉSI SEGÉLY MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ KÉRELEM TEMETÉSI SEGÉLY MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ I. Személyi adatok 1. A kérelmező személyre vonatkozó személyi adatok: Neve:... Születési neve: Anyja neve:. Születési hely,év,hó,nap: Lakóhely: Tartózkodási hely:..

Részletesebben

KÉRELEM Gyermekétkeztetési kedvezmény megállapításához

KÉRELEM Gyermekétkeztetési kedvezmény megállapításához KÉRELEM Gyermekétkeztetési kedvezmény megállapításához I. Személyi adatok 1. A kérelmező személyre vonatkozó személyi adatok: Neve:... Születési neve:... Anyja neve:... Születési hely,év,hó,nap:... állampolgársága:.

Részletesebben

Kérelem a rendszeres szociális segély megállapítására

Kérelem a rendszeres szociális segély megállapítására Kérelem a rendszeres szociális segély megállapítására I. Személyi adatok 1. A kérelmező személyre vonatkozó személyi adatok: Neve:... Születési neve:... Anyja neve:... Születési hely, év, hó, nap:... Lakóhely:...

Részletesebben

1/B. számú melléklet KÉRELEM Önkormányzati segély/ Temetési segély megállapításához. Születési neve:... Anyja neve:...

1/B. számú melléklet KÉRELEM Önkormányzati segély/ Temetési segély megállapításához. Születési neve:... Anyja neve:... 1/B. számú melléklet KÉRELEM Önkormányzati segély/ Temetési segély megállapításához I. Az igénylő adatai: 1./ Kérelmező neve... Születési neve:... Anyja neve:... Születési helye, ideje (év, hó, nap):...

Részletesebben

Nyilatkozat a rendszeres szociális segély felülvizsgálatához

Nyilatkozat a rendszeres szociális segély felülvizsgálatához Nyilatkozat a rendszeres szociális segély felülvizsgálatához I. Személyi adatok 1. A kérelmező személyre vonatkozó személyi adatok: Neve:... Születési neve:... Anyja neve:... Születési hely, év, hó, nap:...

Részletesebben

NORMATÍV KEDVEZMÉNYEN FELÜLI RÁSZORULTSÁGI ALAPÚ TÉRÍTÉSI DÍJKEDVEZMÉNYT IGÉNYLŐ ADATLAP ( ÖNKORMÁNYZATI FENNTARTÁSÚ INTÉZMÉNY ESETÉN)

NORMATÍV KEDVEZMÉNYEN FELÜLI RÁSZORULTSÁGI ALAPÚ TÉRÍTÉSI DÍJKEDVEZMÉNYT IGÉNYLŐ ADATLAP ( ÖNKORMÁNYZATI FENNTARTÁSÚ INTÉZMÉNY ESETÉN) Hatályos 2013.03.01.napjától a 6/2006. (II.24.) Ö.r. 4. melléklete -1- Az igénylő adatlapot az intézmény vezetőjének kell benyújtani! NORMATÍV KEDVEZMÉNYEN FELÜLI RÁSZORULTSÁGI ALAPÚ TÉRÍTÉSI DÍJKEDVEZMÉNYT

Részletesebben

3. számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez. KÉRELEM a rendszeres szociális segély megállapítására

3. számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez. KÉRELEM a rendszeres szociális segély megállapítására 3. számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez I. Személyi adatok KÉRELEM a rendszeres szociális segély megállapítására 1. A kérelmező személyre vonatkozó személyi adatok: Neve:... Születési

Részletesebben

K É R E L E M LAKHATÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ RENDSZERES KIADÁSOK VISELÉSÉHEZ NYÚJTOTT TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSA IRÁNT

K É R E L E M LAKHATÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ RENDSZERES KIADÁSOK VISELÉSÉHEZ NYÚJTOTT TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSA IRÁNT 2. melléklet K É R E L E M LAKHATÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ RENDSZERES KIADÁSOK VISELÉSÉHEZ NYÚJTOTT TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSA IRÁNT Kérelmező adatai: Név:... Születési név:... Születési hely, idő:... Anyja neve:...

Részletesebben

KÉRELEM közgyógyellátás megállapítására

KÉRELEM közgyógyellátás megállapítására 8.sz. Függelék (63/2006.(III.27.)Kom. rendelet alapján) KÉRELEM közgyógyellátás megállapítására 1. A KÉRELMEZŐ SZEMÉLYRE VONATKOZÓ ADATOK: 1.1. Neve:... 1.2. Születési neve:... 1.3. Anyja neve:... 1.4.

Részletesebben

Vaszar Község Önkormányzata 8542 Vaszar, Fő u. 29. Tel-fax.: 89/579-200, 06/30/730-0853, e-mail: vaszar@globonet.hu

Vaszar Község Önkormányzata 8542 Vaszar, Fő u. 29. Tel-fax.: 89/579-200, 06/30/730-0853, e-mail: vaszar@globonet.hu Vaszar Község Önkormányzata 8542 Vaszar, Fő u. 29. Tel-fax.: 89/579-200, 06/30/730-0853, e-mail: vaszar@globonet.hu Rendkívüli települési támogatás iránti kérelem 1. melléklet a 3/2015.(II.18) önkormányzati

Részletesebben

A köztemetést a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló (1993. évi III.) törvény 48. -a szabályozza.

A köztemetést a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló (1993. évi III.) törvény 48. -a szabályozza. Köztemetés A köztemetést a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló (1993. évi III.) törvény 48. -a szabályozza. A haláleset helye szerint illetékes települési önkormányzat polgármestere

Részletesebben

KÉRELEM a rendszeres szociális segély megállapítására

KÉRELEM a rendszeres szociális segély megállapítására I. Személyi adatok 3. számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez KÉRELEM a rendszeres szociális segély megállapítására 1. A kérelmező személyre vonatkozó személyi adatok: Neve:... Születési

Részletesebben

Születési neve:... Anyja neve:... Születési helye, ideje (év, hó, nap):... Lakóhelye:... Tartózkodási helye:...

Születési neve:... Anyja neve:... Születési helye, ideje (év, hó, nap):... Lakóhelye:... Tartózkodási helye:... 1/E. számú melléklet KÉRELEM Önkormányzati segély megállapításához Krízishelyzetet kezelő segély/elemi kár enyhítéséhez I. Az igénylő adatai: 1./ Kérelmező neve... Születési neve:... Anyja neve:... Születési

Részletesebben

Az egészségkárosodás alapján ellátásban részesülők munkavállalása 2013

Az egészségkárosodás alapján ellátásban részesülők munkavállalása 2013 Az egészségkárosodás alapján ellátásban részesülők munkavállalása 2013 Lehet-e, és ha igen, milyen keresettel rokkantsági, rehabilitációs ellátásban, illetve egészségkárosodása alapján más ellátásban részesülő

Részletesebben

Magyarország.hu - Rendszeres szociális segély

Magyarország.hu - Rendszeres szociális segély Page 1 of 5 Rendszeres szociális segély Létrehozva: 2006. március 29., szerda Módosítva: 2008. január 21., hétfő Ki jogosult a rendszeres szociális segélyre? Ki minősül egészségkárosodottnak? Ki számít

Részletesebben

K É R E L E M Háztartási hulladékra vonatkozó díjkedvezmény iránt

K É R E L E M Háztartási hulladékra vonatkozó díjkedvezmény iránt K É R E L E M Háztartási hulladékra vonatkozó díjkedvezmény iránt 1. A kérelmező személyre vonatkozó adatok: 1.1. Neve:... 1.2. Születési neve:... 1.3. Anyja neve:... 1.4. Születési helye, ideje (év, hó,

Részletesebben

AKTÍV KORÚAK ELLÁTÁSA

AKTÍV KORÚAK ELLÁTÁSA AKTÍV KORÚAK ELLÁTÁSA Az ellátás ismertetése Az aktív korúak ellátása a nem foglalkoztatott aktív korú személyek részére biztosított támogatás. Az Szt. szerint aktív korúnak minősül a 18. életévét betöltött,

Részletesebben

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének /2009. (...) számú R E N D E L E T E

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének /2009. (...) számú R E N D E L E T E Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének /2009. (...) számú R E N D E L E T E a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló

Részletesebben

ÁTMENETI SEGÉLYT IGÉNYLÖ ADATLAP

ÁTMENETI SEGÉLYT IGÉNYLÖ ADATLAP ÁTMENETI SEGÉLYT IGÉNYLÖ ADATLAP 1./ Kérelmező neve /születési név is / Társadalombiztosítási Azonosító Jel /TAJ szám/: Születési helye: Anyja neve: Születési idő: 19 év hónap nap Nyugdíjas esetén nyugdíjas

Részletesebben

KÉRELEM a rendszeres szociális segély megállapítására

KÉRELEM a rendszeres szociális segély megállapítására 3. számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez I. Személyi adatok KÉRELEM a rendszeres szociális segély megállapítására 1. A kérelmező személyre vonatkozó személyi adatok: Neve:... Születési

Részletesebben

KÉRELEM rendszeres szociális segély megállapítására/felülvizsgálatára

KÉRELEM rendszeres szociális segély megállapítására/felülvizsgálatára 3. számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez I. Személyi adatok KÉRELEM rendszeres szociális segély megállapítására/felülvizsgálatára 1. A kérelmező személyre vonatkozó személyi adatok: Neve:...

Részletesebben

NYILATKOZAT a Gyvt. 21/B. (1) bekezdés a) pontja szerinti ingyenes bölcsődei, mini bölcsődei és óvodai gyermekétkeztetés igénybevételéhez 2

NYILATKOZAT a Gyvt. 21/B. (1) bekezdés a) pontja szerinti ingyenes bölcsődei, mini bölcsődei és óvodai gyermekétkeztetés igénybevételéhez 2 6. melléklet a 328/2011. (XII. 29.) Korm. rendelethez 1 NYILATKOZAT a Gyvt. 21/B. (1) bekezdés a) pontja szerinti ingyenes bölcsődei, mini bölcsődei és óvodai gyermekétkeztetés igénybevételéhez 2 1. Alulírott...

Részletesebben

Beszámoló a szociális ellátások helyzetéről

Beszámoló a szociális ellátások helyzetéről Az előterjesztés száma: 168/2014. A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges! Decs nagyközség képviselő-testületének 2014. december 3-án 18 órakor megtartandó ülésére Beszámoló a szociális

Részletesebben

KÉRELEM SZOCIÁLIS RÁSZORULTSÁG ALAPJÁN IGÉNYELHETŐ BEISKOLÁZÁSI TÁMOGATÁSHOZ

KÉRELEM SZOCIÁLIS RÁSZORULTSÁG ALAPJÁN IGÉNYELHETŐ BEISKOLÁZÁSI TÁMOGATÁSHOZ Hajdúszoboszlói Polgármesteri Hivatal Igazgatási Iroda/Egészségügyi, Szociális Csoport 4200 Hajdúszoboszló, Hősök tere 1. KÉRELEM SZOCIÁLIS RÁSZORULTSÁG ALAPJÁN IGÉNYELHETŐ BEISKOLÁZÁSI TÁMOGATÁSHOZ KÉRELMEZŐ

Részletesebben

K É R E L E M. (A lakásfenntartási támogatás természetbeni ellátás formájában történő nyújtásához.) 1

K É R E L E M. (A lakásfenntartási támogatás természetbeni ellátás formájában történő nyújtásához.) 1 Nyírbogdány Község Önkormányzata Képviselő-testületének SZOCIÁLIS, EGÉSZSÉGÜGYI OKTATÁSI ÉS KULTÚRÁLIS BIZOTTSÁGA Nyírbogdány, Kéki u.2. K É R E L E M (A lakásfenntartási támogatás természetbeni ellátás

Részletesebben

KÉRELEM ÖNKORMÁNYZATI SEGÉLY IGÉNYLÉSÉRE

KÉRELEM ÖNKORMÁNYZATI SEGÉLY IGÉNYLÉSÉRE KÉRELEM ÖNKORMÁNYZATI SEGÉLY IGÉNYLÉSÉRE Az igényelt támogatás formája: *A megfelelő rész aláhúzandó - eseti önkormányzati segély általános eseti önkormányzati segély gyógyszersegély temetési segély -

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGKÁROSODÁS ALAPJÁN ELLÁTÁSBAN RÉSZESÜLŐK MUNKAVÁLLALÁSA 2014.01.

AZ EGÉSZSÉGKÁROSODÁS ALAPJÁN ELLÁTÁSBAN RÉSZESÜLŐK MUNKAVÁLLALÁSA 2014.01. AZ EGÉSZSÉGKÁROSODÁS ALAPJÁN ELLÁTÁSBAN RÉSZESÜLŐK MUNKAVÁLLALÁSA 2014.01. Lehet-e, és ha igen, milyen keresettel rokkantsági, rehabilitációs ellátásban, illetve egészségkárosodása alapján más ellátásban

Részletesebben

K é r e l e m Iskolakezdési támogatás megállapításához (közép- és felsőfokú tanintézet nappali tagozatos tanulói részére)

K é r e l e m Iskolakezdési támogatás megállapításához (közép- és felsőfokú tanintézet nappali tagozatos tanulói részére) 4. számú melléklet Cserszegtomaj Község Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2013. (XII.19.) önkormányzati rendeletéhez K é r e l e m Iskolakezdési támogatás megállapításához (közép- és felsőfokú tanintézet

Részletesebben

KÉRELEM. az ápolási díj megállapítására. 1.1.1. Neve:...

KÉRELEM. az ápolási díj megállapítására. 1.1.1. Neve:... 1. Az ápolást végző személyre vonatkozó adatok 1.1. Személyes adatok KÉRELEM az ápolási díj megállapítására 1.1.1. Neve:... 1.1.2. Születési neve:... 1.1.3. Anyja neve:... 1.1.4. Születési hely, idő (év,

Részletesebben

15/2014. (XI.17.) önkormányzati rendelete. a szociális célú tüzifa juttatásról /Egységes szerkezetben/

15/2014. (XI.17.) önkormányzati rendelete. a szociális célú tüzifa juttatásról /Egységes szerkezetben/ TISZASZENTIMRE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2014. (XI.17.) önkormányzati rendelete a szociális célú tüzifa juttatásról /Egységes szerkezetben/ Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól

TÁJÉKOZTATÓ. a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól TÁJÉKOZTATÓ a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól A megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI. Törvény értelmében 2012. január

Részletesebben

Rákóczifalva Nagyközség Képviselő-testületének 19/2007.(VII. 25.) a 23/2007.(XI.28.) a 11/2008.(VI.27.) a 3/2009.(II. 13.) a 15/2009.(IX.04.

Rákóczifalva Nagyközség Képviselő-testületének 19/2007.(VII. 25.) a 23/2007.(XI.28.) a 11/2008.(VI.27.) a 3/2009.(II. 13.) a 15/2009.(IX.04. Rákóczifalva Nagyközség Képviselő-testületének 19/2007.(VII. 25.) a 23/2007.(XI.28.) a 11/2008.(VI.27.) a 3/2009.(II. 13.) a 15/2009.(IX.04.) a 17/2009.(XI.27.) a 4/2010.(II. 12.) a 5/2011. (IV. 1.) a

Részletesebben

K é r e l e m szociális tűzifa juttatásra való jogosultság megállapításához

K é r e l e m szociális tűzifa juttatásra való jogosultság megállapításához Melléklet a 3/2013.(XI.30.) sz. rendelethez K é r e l e m szociális tűzifa juttatásra való jogosultság megállapításához A kérelmező személyes adatai Neve:. Születési neve:. Anyja neve: Születési hely,

Részletesebben

1. A gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet módosítása

1. A gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet módosítása M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2015. évi 105. szám 17839 III. Kormányrendeletek A Kormány 190/2015. (VII. 20.) Korm. rendelete a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997.

Részletesebben

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására KÉRELEM az ápolási díj megállapítására 1. Az ápolást végző személyre vonatkozó adatok 1.1. Személyes adatok 1.1.1. Neve:... 1.1.2. Születési neve:... 1.1.3. Anyja neve:... 1.1.4. Születési hely, idő (év,

Részletesebben

Települési támogatás iránti kérelem. Név...születési név:... Táj szám:...születési hely:... születési idő...

Települési támogatás iránti kérelem. Név...születési név:... Táj szám:...születési hely:... születési idő... Gomba Község Polgármestere részére Települési támogatás iránti kérelem Név...születési név:... Táj szám:...születési hely:... születési idő... anyja neve:...állampolgársága... A kérelmező idegenrendészeti

Részletesebben

Kérelem aktív korúak ellátásának megállapítására

Kérelem aktív korúak ellátásának megállapítására 3. számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez Kérelem aktív korúak ellátásának megállapítására 1. Személyi adatok 1.1. A kérelmező személyre vonatkozó adatok: 1.1.1. Neve:... 1.1.2. Születési

Részletesebben

A jövedelemnyilatkozat (kétoldalas minta) és a kitöltéséhez szükséges tájékoztató az utasítás melléklete.

A jövedelemnyilatkozat (kétoldalas minta) és a kitöltéséhez szükséges tájékoztató az utasítás melléklete. polgármesteri tájékoztató az ingyenes bölcsődei és óvodai gyermekétkeztetésről A 2015. évi LXIII. törvény - mely módosította a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvénynek

Részletesebben

Szatymaz Községi Önkormányzat Képviselő-testülete /2016 ( ) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa juttatásainak szabályairól

Szatymaz Községi Önkormányzat Képviselő-testülete /2016 ( ) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa juttatásainak szabályairól Szatymaz Községi Önkormányzat Képviselő-testülete /2016 ( ) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa juttatásainak szabályairól Szatymaz Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32.

Részletesebben

Ingyenes óvodai étkezés szeptember 1-től

Ingyenes óvodai étkezés szeptember 1-től 1 KEDVES SZÜLŐK! Ingyenes óvodai étkezés 2015. szeptember 1-től 2015. évi LXIII. törvény a gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997.évi XXXI törvény az óvodai gyermekétkeztetés kiterjesztése

Részletesebben

Zomba Község Önkormányzata Képviselő-testülete 9/2014.(XI.27.) ÖNKORMÁNYZATI R E N D E L E T E a szociális tűzifa támogatás szabályozásáról

Zomba Község Önkormányzata Képviselő-testülete 9/2014.(XI.27.) ÖNKORMÁNYZATI R E N D E L E T E a szociális tűzifa támogatás szabályozásáról Zomba Község Önkormányzata Képviselő-testülete 9/2014.(XI.27.) ÖNKORMÁNYZATI R E N D E L E T E a szociális tűzifa támogatás szabályozásáról Zomba Község Önkormányzata Képviselő-testülete a települési önkormányzatok

Részletesebben

K É R E L E M a települési ápolási támogatás megállapításához

K É R E L E M a települési ápolási támogatás megállapításához K É R E L E M a települési ápolási támogatás megállapításához I. Az ápolást végző személyre vonatkozó adatok: 1. Személyes adatok Neve:... Születési neve:... Anyja neve:... Születési hely, év, hó, nap:...

Részletesebben

Kérelem aktív korúak ellátásának megállapítására

Kérelem aktív korúak ellátásának megállapítására Kérelem aktív korúak ellátásának megállapítására I. Személyi adatok 1. A kérelmező személyre vonatkozó személyi adatok: Neve:... Születési neve:... Anyja neve:... Születési hely, év, hó, nap:... Lakóhely:...

Részletesebben

Kérelem az aktív korúak ellátásának megállapítására

Kérelem az aktív korúak ellátásának megállapítására I. Személyi adatok Kérelem az aktív korúak ellátásának megállapítására 1. A kérelmező személyre vonatkozó személyi adatok: Neve:...... Születési neve:... Anyja neve:... Születési hely, év, hó, nap:...

Részletesebben

Tiszacsege Város Önkormányzata 23/2013.(XI. 25.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa-támogatásról

Tiszacsege Város Önkormányzata 23/2013.(XI. 25.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa-támogatásról Tiszacsege Város Önkormányzata 23/2013.(XI. 25.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa-támogatásról Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében

Részletesebben

Előzetes hatásvizsgálat a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. (1) bekezdése alapján

Előzetes hatásvizsgálat a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. (1) bekezdése alapján Előzetes hatásvizsgálat a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. (1) bekezdése alapján A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. (1) bekezdése szerint a jogszabályok előkészítése során

Részletesebben

Kérelem aktív korúak ellátásának megállapítására

Kérelem aktív korúak ellátásának megállapítására Kérelem aktív korúak ellátásának megállapítására 1. Személyes adatok 1.1. A kérelmező személyre vonatkozó személyes adatok: 1.1.1. Neve:... 1.1.2. Születési neve:... 1.1.3. Anyja neve:... 1.1.4. Születési

Részletesebben

Letenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 15/2014. (XI. 13.) önkormányzati rendelete. a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól

Letenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 15/2014. (XI. 13.) önkormányzati rendelete. a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól Letenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2014. (XI. 13.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól Letenye Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális

Részletesebben

1.. 2.. A rendelet 2.. (3) bekezdés b) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

1.. 2.. A rendelet 2.. (3) bekezdés b) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: Doboz Nagyközség Önkormányzatának 6/2009. (III.20.) rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 27/2008. (XII.11.), 8/2008. (III. 1.), és a 19/2007. (XII. 14.) rendelettel módosított

Részletesebben

Módosította: a) 45/2007. (XII. 22.) /2008. I. 1-2009. X. 31./

Módosította: a) 45/2007. (XII. 22.) /2008. I. 1-2009. X. 31./ Budapest Főváros Terézváros Önkormányzat 3/2006. (I. 30.) rendelete a szociális rászorultságtól függő egyes pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi ellátásokról Módosította: a) 45/2007. (XII. 22.) /2008.

Részletesebben

Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez (idősek nappali ellátása)

Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez (idősek nappali ellátása) Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez (idősek nappali ellátása) A (A formanyomtatvány az igényelt szociális ellátás típusának megfelelő adatok figyelembevételével töltendő

Részletesebben

ÜGYMENET LEÍRÁS ÁPOLÁSI DÍJ. fokozott ápolást igénylő, súlyosan fogyatékos és tartósan beteg közeli hozzátartozó otthoni ápolása

ÜGYMENET LEÍRÁS ÁPOLÁSI DÍJ. fokozott ápolást igénylő, súlyosan fogyatékos és tartósan beteg közeli hozzátartozó otthoni ápolása ÁPOLÁSI DÍJ fokozott ápolást igénylő, súlyosan fogyatékos és tartósan beteg közeli hozzátartozó otthoni ápolása, 35/342-806 ápolási díj megállapítása iránti kérelem jövedelemnyilatkozat vagyonnyilatkozat

Részletesebben

9. számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez. KÉRELEM a közgyógyellátás megállapítására

9. számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez. KÉRELEM a közgyógyellátás megállapítására I. A kérelmező személyes adatai KÉRELEM a közgyógyellátás megállapítására Neve:... Születési neve:... Anyja neve:... Születési hely, év, hó, nap:... Lakóhely:... Tartózkodási hely:... Társadalombiztosítási

Részletesebben

Érk.: Üi.:. Átvette:. Tételsz.: C

Érk.: Üi.:. Átvette:. Tételsz.: C Érk.: Üi.:. Átvette:. Tételsz.: C 006 75 CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL KISTELEKI JÁRÁSI HIVATALA Ügyintéző tölti ki: Ellenőrizve: IPL CSTinfo Jwinszoc Rögzítve: Jwinszoc Ptr Jogerő rögzítve: Jwinszoc

Részletesebben

KÉRELEM az időskorúak járadékának megállapítására. Lakóhely:

KÉRELEM az időskorúak járadékának megállapítására. Lakóhely: KÉRELEM az időskorúak járadékának megállapítására I. Személyi adatok 1.A kérelmező személyre vonatkozó személyi adatok: Neve: Születési neve: Anyja neve: Születési hely, év, hó, nap: Lakóhely: Tartózkodási

Részletesebben

Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2015.(II.26.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátási formák helyi szabályozásáról

Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2015.(II.26.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátási formák helyi szabályozásáról Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2015.(II.26.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátási formák helyi szabályozásáról Kocs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális

Részletesebben

KÉRELEM tankönyvtámogatás megállapításához

KÉRELEM tankönyvtámogatás megállapításához 1. A kérelmező személyre vonatkozó adatok: KÉRELEM tankönyvtámogatás megállapításához 1.1. Neve:... 1.2. Születési neve:... 1.3. Anyja neve:... 1.4. Születési helye, ideje (év, hó, nap):... 1.5. Lakóhelye:...

Részletesebben

Ludányhalászi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2003. (09.05) számú rendelete a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályozásáról.

Ludányhalászi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2003. (09.05) számú rendelete a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályozásáról. Ludányhalászi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 0/003. (09.05) számú rendelete a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályozásáról. Ludányhalászi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekek

Részletesebben

KÉRELEM. a települési gyógyszertámogatásra való jogosultság megállapításához

KÉRELEM. a települési gyógyszertámogatásra való jogosultság megállapításához KÉRELEM a települési gyógyszertámogatásra való jogosultság megállapításához 1. A kérelmező személyre vonatkozó adatok: 1.1. Neve:... 1.2. Születési neve:... 1.3. Anyja neve:... 1.4. Születési helye, ideje

Részletesebben

A megváltozott munkaképességű személyek ellátásai

A megváltozott munkaképességű személyek ellátásai A megváltozott munkaképességű személyek ellátásai A megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI. törvény rendelkezik az új ellátási formákról.

Részletesebben