SEGÉDLET. 2/2. rész. a Magyarország évi központi költségvetéséről szóló évi CCIV. törvény 2. melléklete

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SEGÉDLET. 2/2. rész. a Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény 2. melléklete"

Átírás

1 SEGÉDLET a helyi önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások évi központi költségvetési kapcsolatokból származó forrásai elszámolása szabályszerűségének kincstári felülvizsgálatához 2/2. rész a Magyarország évi központi költségvetéséről szóló évi CCIV. törvény 2. melléklete III.1 Egyes jövedelempótló ellátások kiegészítése III.2. Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz

2 TARTALOMJEGYZÉK TECHNIKAI INFORMÁCIÓK... 3 A SEGÉDLETBEN ELŐFORDULÓ JOGSZABÁLYOK, RÖVIDÍTÉSEK... 4 I. A FELÜLVIZSGÁLAT DOKUMENTUMAI... 6 I.1. A helyszíni vizsgálat dokumentumai valamennyi jövedelempótló ellátásra vonatkozóan 6 I.2. A helyszíni vizsgálat dokumentumai az egyes jövedelempótló ellátásokra vonatkozóan 6 I.3. A helyszíni vizsgálat dokumentumai a pénzbeli szociális ellátásokra vonatkozóan II. ÁLTALÁNOS VIZSGÁLATI FELADATOK VALAMENNYI JÖVEDELEMPÓTLÓ ELLÁTÁSRA VONATKOZÓAN III. ÁLTALÁNOS JOGSZABÁLYI HÁTTÉR III.1. Alapfogalmak III. 2. Kivonat a felülvizsgálatot megalapozó jogszabályokból IV.1. RENDSZERES SZOCIÁLIS SEGÉLY IV.1.1. A helyszíni vizsgálat dokumentumai IV.1.2. A helyszíni vizsgálat szempontjai IV.2. IDŐSKORÚAK JÁRADÉKA DECEMBER HÓNAPRA JÁRÓ TÁMOGATÁS ESETÉBEN IV.2.1. A helyszíni vizsgálat dokumentumai IV.3. NORMATÍV LAKÁSFENNTARTÁSI TÁMOGATÁS IV.3.1. A helyszíni vizsgálat dokumentumai IV.3.2. A helyszíni vizsgálat szempontjai IV.4. ADÓSSÁGCSÖKKENTÉSI TÁMOGATÁS ÉS EZZEL ÖSSZEFÜGGŐ LAKÁSFENNTARTÁSI TÁMOGATÁS, TOVÁBBÁ ELŐREFIZETŐS GÁZ- VAGY ÁRAMFOGYASZTÁST MÉRŐ KÉSZÜLÉK FELSZERELÉSI KÖLTSÉGEI TÁMOGATÁSA IV.4.1. A helyszíni vizsgálat dokumentumai IV.4.2. A helyszíni vizsgálat szempontjai IV.5. FOGLALKOZTATÁST HELYETTESÍTŐ TÁMOGATÁS IV.5.1. A helyszíni vizsgálat dokumentumai IV.5.2. A helyszíni vizsgálat szempontjai IV.6. ÁPOLÁSI DÍJ DECEMBER HÓNAPRA JÁRÓ TÁMOGATÁS ESETÉBEN IV.6.1. A helyszíni vizsgálat dokumentumai IV.6.2. A helyszíni vizsgálat szempontjai IV.7. SIKERES MAGYARORSZÁGÉRT PANEL PLUSZ HITELPROGRAM KERETÉBEN FELVETT KÖLCSÖN TÁMOGATÁSA IV.8.1. A helyszíni vizsgálat dokumentumai IV.8.2. A helyszíni vizsgálat szempontjai IV.8. SZEMÉLYES SZABADSÁG KORLÁTOZÁSA MIATTI KÁRPÓTLÁS CÍMÉN KIFIZETETT ÖSSZEGEK TÁMOGATÁSA IV.9.1. A helyszíni vizsgálat dokumentumai IV.9.2. A helyszíni vizsgálat szempontjai IV.9. ÓVODÁZTATÁSI TÁMOGATÁS

3 IV Az Igazgatóságnál elvégzendő ellenőrzési feladatok 84 IV A helyszíni vizsgálat dokumentumai IV A helyszíni felülvizsgálat szempontjai IV.10. HOZZÁJÁRULÁS A PÉNZBELI SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKHOZ IV A helyszíni vizsgálat dokumentumai IV A helyszíni felülvizsgálat szempontjai V. FÜGGELÉKEK JEGYZÉKE TECHNIKAI INFORMÁCIÓK A külön jelölés nélküli, dőlt betűs szövegrészek a évi Kvtv. 2. sz. melléklete megfelelő pontjának tartalmával azonosak. A további, jelöléssel bíró, dőlt betűs szövegrészek január 1-jén hatályos jogszabály, vagy állásfoglalás szó szerinti idézetei. 3

4 A SEGÉDLETBEN ELŐFORDULÓ JOGSZABÁLYOK, RÖVIDÍTÉSEK Alkalmazott Jogszabály rövidítések évi CCIV. törvény Magyarország évi központi költségvetéséről A szociális igazgatásról és a szociális ellátásról szóló évi III. törvény A társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló évi LXXX. törvény A pályakezdő fiatalok, az ötven év feletti munkanélküliek, valamint a gyermek gondozását, illetve a családtag ápolását követően munkát keresők foglalkoztatásának elősegítéséről, továbbá az ösztöndíjas foglalkoztatásról szóló évi CXXIII. törvény A szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló évi I. törvény A Polgári Törvénykönyvről szóló évi IV. törvény évi IV. törvény a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról évi CXCI. törvény a megváltozott munkaképességű személyek ellátásáról és egyéb törvények módosításáról évi Kvtv. (Szt.) Tbj. (Tny.) Pm. tv. Szmtv. Ptk. (PTK) Flt. Gyvt. Megváltozott munkaképességű személyek ellátásáról szóló tv évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről Köznev. tv évi CXCV. törvény az államháztartásról Áht. 62/2006. (III. 27.) Korm. rend. Az egyes pénzbeli szociális ellátások elszámolásának szabályairól 63/2006. (III. 27.) Korm. rend. A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól 156/2005. (VIII. 15.) Korm. rend. A Sikeres Magyarországért Panel Plusz Hitelprogram keretében lakásszövetkezet, illetve társasház által felvett kölcsönökhöz kapcsolódó támogatás nyújtásáról 93/1990. (XI. 21.) Korm. rendelet az 1945 és 1963 között törvénysértő módon elítéltek, az 1956-os forradalommal és szabadságharccal 62/2006. (III. 27.) Korm. rend. 63/2006. (III. 27.) Korm. rend. 156/2005. (VIII. 15.) Korm. rend. 93/1990. (XI. 21.) Korm. rend. 4

5 összefüggésben elítéltek, valamint a korábbi nyugdíjcsökkentés megszüntetéséről, továbbá az egyes személyes szabadságot korlátozó intézkedések hatálya alatt állt személyek társadalombiztosítási és munkajogi helyzetének rendezéséről Az évi LXXX. törvény végrehajtásáról szóló 195/1997. (XI. 5.) Korm. rendelet A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló évi LXXX. törvény végrehajtásáról szóló 168/1997. (X. 6.) Korm. rendelet 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról 195/1997. (XI. 5.) Korm. rend. 168/1997. (X. 6.) Korm. rendelet 149/1997. (IX. 10) Korm. rendelet 229/2012. (VIII.28) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 5

6 I. A FELÜLVIZSGÁLAT DOKUMENTUMAI I.1. A helyszíni vizsgálat dokumentumai valamennyi jövedelempótló ellátásra vonatkozóan az önkormányzat pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról szóló rendelete, az esetleges módosításokkal, mely tartalmazza a szociális ellátásokkal kapcsolatos döntésre jogosultak körét, [ 32. (1), (3) bekezdései] a szociális ellátás megállapítása iránti kérelem és mellékletei, a támogatást megállapító határozatok, a támogatás módosításáról, megszüntetéséről hozott határozatok, a támogatásra jogosultakról vezetett személyi nyilvántartások [ 18. ], a támogatások kifizetésének bizonylatai (bankszámlakivonatok, pénztárbizonylatok és azok alapbizonylatai), a támogatásokkal összefüggő, az önkormányzatot megillető támogatások igénylésének bizonylatai (havi igénylőlapok), az azokat alátámasztó analitikus nyilvántartások (főkönyvi könyvelés bizonylatai), kimutatások, bérjegyzékek, a jogalap nélkül folyósított támogatások visszafizetéséről rendelkező határozatok, a visszafizetést igazoló dokumentumok. I.2. A helyszíni vizsgálat dokumentumai az egyes jövedelempótló ellátásokra vonatkozóan Rendszeres szociális segély: a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet 3. sz. melléklete szerinti Kérelem aktív korúak ellátásának megállapítására (15. sz. függelék), a kérelemhez kapcsolódó, a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet 15. (1)-(5) bekezdései szerinti nyilatkozatok, igazolások, a 62/2006. (III. 27.) Korm. rendelet 2. sz. melléklete szerinti Adatlap a rendszeres szociális segély címén igénybe vehető támogatás igényléséhez (1., 1/a. sz. függelék), a Fővárosi Önkormányzat esetében a 62/2006. (III. 27.) Korm. rendelet 9. sz. melléklete szerinti Adatlap a hajléktalan személyek részére kifizetett rendszeres szociális segély címén igénybe vehető támogatás igényléséhez (2., 2/a. sz. függelék). Időskorúak járadéka: a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet 2. sz. melléklete szerinti Kérelem időskorúak járadékának megállapítására (14. sz. függelék), a 62/2006. (III. 27.) Korm. rendelet 1. sz. melléklete szerinti Adatlap a kifizetett időskorúak járadéka címén igénybe vehető támogatás igényléséhez (3., 3/a. sz. függelék), a Fővárosi Önkormányzat esetében a 62/2006. (III. 27.) Korm. rendelet 8. sz. melléklete szerinti Adatlap a hajléktalan személyek részére kifizetett időskorúak járadéka címén igénybe vehető támogatás igényléséhez (4., 4/a. sz. függelék). 6

7 A normatív lakásfenntartási támogatás: lakcímnyilvántartó adataival történő összevetés bizonylatai, a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet 12. sz. melléklete szerinti Kérelem a normatív lakásfenntartási támogatás megállapítására (21. sz. függelék), a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet 12/A. sz. melléklete szerinti Közös képviselő nyilatkozata a természetben nyújtott normatív lakásfenntartási támogatás megállapításához (21/a. sz. függelék), a kérelemhez kapcsolódóan a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet 20. (2) bekezdésében előírt igazolások, nyilatkozatok, a 62/2006. (III. 27.) Korm. rendelet 3. sz. melléklete szerinti Adatlap a lakásfenntartási támogatás címén igénybe vehető támogatás igényléséhez (5., 5/a. sz. Függelék). Adósságcsökkentési támogatás és ezzel összefüggő lakásfenntartási támogatás, továbbá előrefizetős gáz- vagy áramfogyasztást mérő készülék felszerelési költségei támogatása a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet 51. (2)-(3) bekezdéseiben meghatározott adattartalmú kérelem, igazolások, nyilatkozatok, lakcímnyilvántartó adataival történő összevetés bizonylatai, közüzemi szolgáltatókkal kötött megállapodások, ingatlanügyi hatóság bejegyzése, feljegyzése a támogatásban részesülő adós ingatlanára, a jelzálogjog, az elidegenítési és terhelési tilalom önkormányzat javára történő bejegyzéséről, az adósságkezelés időtartamára, lakáscélú kölcsönszerződésből, illetve abból átváltott szabad felhasználású kölcsönszerződésből fennálló hátralékról szóló hitelintézeti igazolás, a hitelező által kiállított iratot az adósság jogcíméről és összegéről, vagy a közüzemi szolgáltatás kikapcsolásának tényéről, az adósságkezelési tanácsadó javaslata a kérelmező adósságkezelési szolgáltatásba történő bevonására, a 55/C. (1) bekezdés c) pontja szerinti saját forrás elkülönítését igazoló dokumentum, a 62/2006. (III. 27.) Korm. rendelet 5. sz. melléklete szerinti Adatlap az adósságkezelési szolgáltatással és a fogyasztásmérő költségével összefüggésben igénybe vehető támogatás igényléséhez (6., 6/a. sz. függelék). Foglalkoztatást helyettesítő támogatás: a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet 3. sz. melléklete szerinti Kérelem aktív korúak ellátásának megállapítására (15. sz. függelék), a kérelemhez kapcsolódó a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet 15. (1)-(6) bekezdései szerinti nyilatkozatok, igazolások, a 62/2006. (III. 27.) Korm. rendelet 7. sz. melléklete szerinti Adatlap a foglalkoztatást helyettesítő támogatás címén igénybe vehető támogatás igényléséhez (7. 7/a. sz. Függelék), a Fővárosi Önkormányzat esetében a 62/2006. (III. 27.) Korm. rendelet 10. sz. melléklete szerinti Adatlap a hajléktalan személyek részére kifizetett foglalkoztatást helyettesítő támogatás címén igénybe vehető támogatás igényléséhez (8., 8/a. sz. függelék). 7

8 Ápolási díj a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet 4. sz. melléklete szerinti Kérelem az ápolási díj megállapítására (16. sz. függelék), a kérelemhez kapcsolódó a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet ok szerinti dokumentumok, a 62/2006. (III. 27.) Korm. rendelet 4. sz. melléklete szerinti Adatlap a kifizetett ápolási díjjal összefüggésben igénybe vehető támogatás igényléséhez (9., 9/a. sz. függelék). Az ápolási díjra való jogosultság megállapítását megalapozó szakértői vélemény díja a 43/A. (4) bekezdése szerinti szakértői vélemények készítésének és a szakértői díjak kifizetésének bizonylatai, a 62/2006. (III. 27.) Korm. rendelet 4. sz. melléklete szerinti Adatlap a kifizetett ápolási díjjal összefüggésben igénybe vehető támogatás igényléséhez (9., 9/a. sz. függelék). Sikeres Magyarországért Panel Plusz Hitelprogram keretében felvett kölcsön támogatása a támogatás megállapítása iránti kérelmek [156/2005. (VIII. 15.) Korm. rend. 2. ], a jogosultságot igazoló dokumentumok [156/2005. (VIII. 15.) Korm. rend. 1. (1) bekezdés], a jogosultságot megalapozó kérelemhez csatolt dokumentumok [156/2005. (VIII. 15.) Korm. rend. 2. (2) bekezdés], a támogatást megállapító határozatok, a támogatás módosításáról, megszüntetéséről hozott határozatok, az önkormányzatot megillető támogatások igénylésének bizonylatai (havi igénylőlapok), az azokat alátámasztó analitikus nyilvántartások, kimutatások, a 156/2005. (VIII. 15.) Korm. rendelet mellékletét képező Adatlap a Sikeres Magyarországért Panel Plusz Hitelprogram keretében a lakásszövetkezet, illetve társasház által felvett kölcsönhöz nyújtott támogatás összegének visszaigényléséhez (10. 10/a. sz. függelék). Személyes szabadság korlátozása miatti kárpótlás címén kifizetett összegek támogatása: a kárpótlási megállapító határozat, amit [2011. év előtt az OKKH (Országos Kárrendezési és Kárpótlási Hivatal)], január 1-jétől a 322/2010. (XII. 27.) Korm. Rendeletben foglaltaknak megfelelően Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Igazságügyi Szolgálata (KIMISZ) állított ki, illetve augusztus 16-tól a 177/2012. (VII. 26.) Korm. rendelet szerint a Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal (KIH) által került kiadásra, az Igazgatósághoz évente egyszer a tárgyévet követő évben benyújtandó A Nyomtatvány a Személyes szabadság korlátozása miatt kárpótlás címén történt kifizetésekről (11. sz. függelék). Óvodáztatási támogatás: a 149/1997. (IX. 10.) Korm. rend. 11. sz. melléklete szerinti szülői kérelem, a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság igazolása, önkormányzati határozat a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülőkről, 149/1997. (IX. 10.) Korm. rend I III. 31. hatályos rendelkezései szerint 8

9 68/G. (4) A gyermek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságának a tárgyév június hónapjában folyósított óvodáztatási támogatásnál a tárgyév május 5-én, a tárgyév december hónapjában folyósított óvodáztatási támogatásnál a tárgyév november 5-én kell fennállnia. 68/H. (2) Az első alkalommal természetben nyújtandó óvodáztatási támogatás esetén a gyermek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságának az óvodáztatási támogatás megállapítását megelőző hónap első napján kell fennállnia IV VIII.31. hatályos rendelkezései szerint 68/G. (4) A gyermek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságának a) az első alkalommal folyósított óvodáztatási támogatás esetén a kérelem benyújtásának időpontjában, b) a további óvodáztatási támogatás esetén a tárgyév június hónapjában folyósított óvodáztatási támogatásnál a tárgyév május 5-én, a tárgyév december hónapjában folyósított óvodáztatási támogatásnál a tárgyév november 5-én kell fennállnia IX. 01-től. hatályos rendelkezései szerint 68/G. (4) A gyermek Gyvt. 67/A. -a szerinti halmozottan hátrányos helyzetének a) az első alkalommal folyósított óvodáztatási támogatás esetén a kérelem benyújtásának időpontjában, b) a további óvodáztatási támogatás esetén a tárgyév június hónapjában folyósított óvodáztatási támogatásnál a tárgyév május 5-én, a tárgyév december hónapjában folyósított óvodáztatási támogatásnál a tárgyév november 5-én kell fennállnia. szülői nyilatkozat arról, hogy gyermekének hároméves koráig legfeljebb az iskola nyolcadik évfolyamán folytatott tanulmányait fejezte be sikeresen, önkormányzati határozat az óvodáztatási támogatásra való jogosultság megállapításáról, illetve annak megszűnéséről, igazolás az óvodai beíratás tényéről, értesítés az óvodai nevelésben való részvétel megszűnéséről, felvételi és mulasztási napló, óvodai csoportnapló alapján az óvoda által kiállított igazolások a rendszeres óvodába járásról, 149/1997. (IX. 10.) Korm. rend. 68/G. (3): Az óvodának a rendszeres óvodába járást a tárgyév június hónapjában folyósított óvodáztatási támogatásnál az óvodai beíratás napjától a tárgyév május 15-ig, a tárgyév december hónapjában folyósított óvodáztatási támogatásnál az óvodai beíratás napjától a tárgyév november 15-ig terjedő időszakra kell igazolnia IV. 01-től a bekezdés hatálytalan, az igazolást a 149/1997. (IX. 10.) Korm. rend. 14. számú melléklet szerint kell kiállítani az első alkalommal természetben nyújtott támogatás átvételi bizonylata, a támogatás felhasználásának elkülönített nyilvántartása, az Igazgatósághoz benyújtandó Igénylőlap (12. 12/a. sz. függelék), a kifizetési bizonylatok (meghatalmazás), analitikus nyilvántartások, 9

10 a támogatások kifizetésének bizonylatai (pénztárbizonylatok és azok alapbizonylatai), a támogatásokkal összefüggő, az önkormányzatot megillető támogatások igénylésének bizonylatait alátámasztó analitikus nyilvántartások (főkönyvi könyvelés bizonylatai), kimutatások, a jogalap nélkül folyósított támogatások visszafizetéséről rendelkező határozatok, a visszafizetést igazoló dokumentumok. I.3. A helyszíni vizsgálat dokumentumai a pénzbeli szociális ellátásokra vonatkozóan az önkormányzat pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról szóló rendelete, az esetleges módosításokkal, mely tartalmazza a szociális ellátásokkal kapcsolatos döntésre jogosultak körét, önkormányzati határozat a gyermekek napközbeni ellátása keretében nyújtott étkezés térítési díjának szociális alapon történő egyedi mérsékléséről vagy elengedéséről, közfoglalkoztatás esetében a kormányhivatal munkaügyi központtal kötött szerződés(ek), a szerződés(ek) alapján benyújtott elszámolás, önkormányzati határozat az állampolgárok lakáshoz jutásának települési önkormányzatok általi támogatásáról, a támogatás módosításáról, megszüntetéséről hozott határozatok, a támogatások kifizetésének bizonylatai (bankszámlakivonatok, pénztárbizonylatok és azok alapbizonylatai). 10

11 II. ÁLTALÁNOS VIZSGÁLATI FELADATOK VALAMENNYI JÖVEDELEMPÓTLÓ ELLÁTÁSRA VONATKOZÓAN 1. Az önkormányzat képviselő-testülete rendeletben szabályozta-e a hatáskörébe tartozó pénzbeli ellátások megállapításának, kifizetésének, folyósításának, valamint ellenőrzésének szabályait? [ 32. (3) bekezdése] (továbbiakban: az önkormányzat pénzbeli és szociális ellátásokról szóló rendelete) 2. A képviselő-testület a pénzbeli és szociális ellátásokról szóló rendeletében a 25. (3) bekezdésének megfelelően határozta-e meg az egyes szociális ellátásokkal kapcsolatban, a döntésre jogosultak körét? a jegyző hatáskörébe tartozó ellátások: időskorúak járadéka, foglalkoztatást helyettesítő támogatás, rendszeres szociális segély, lakásfenntartási támogatást, a 41. (1) bekezdése és a 43/A. (1) bekezdése szerinti ápolási díj, a képviselő-testület hatáskörébe tartozó ellátások: a 43/B (1) bekezdés szerinti ápolási díj, átmeneti segély, temetési segély. 3. Az ellátás megállapítása iránt nyújtottak-e be kérelmet? 4. A támogatás megállapítására a kérelmező állandó lakcíme vagy tartózkodási helye alapján került-e sor? [ 32. (1) bekezdés, 32/A. (1) bekezdés] 5. Ha a kérelmező állandó lakcímmel és tartózkodási hellyel is rendelkezik, a támogatás megállapításakor meggyőződtek-e arról, hogy a támogatott nem kap-e másik településen ellátást? 6. Ha a kérelmező a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek körébe tartozik, részére csak abban az esetben állapítottak-e meg támogatást, amennyiben az ellátás igénylésének időpontjában az Szmtv.-ben meghatározottak szerint a szabad mozgáshoz és a három hónapot meghaladó tartózkodáshoz való jogát Magyarország területén gyakorolta, és a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló törvény szerint bejelentett lakóhellyel rendelkezett, és azt igazolta? [ 3. (3) bekezdés, 63/2006. (III. 27.) Korm. rend. 11. ] 7. Az ellátás megállapításáról határozatban döntöttek-e? 8. Az ellátás összegének változásáról határozatban rendelkeztek-e? 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet 7. (2) A havi rendszeres szociális ellátás összegének változásáról nem kell határozatot hozni, ha a) az időskorúak járadéka, illetve a családi jövedelemszámításnál figyelembe veendő közeli hozzátartozó nélküli személy számára folyósított rendszeres szociális segély összege kizárólag az öregségi nyugdíj legkisebb összegének emelkedése miatt, b) az ápolási díj összege kizárólag a központi költségvetésről szóló törvényben meghatározott alapösszeg módosulása miatt változik, és az ellátásban részesülő személynek egyéb jövedelme nincs. 9. Ha az ellátásban részesülő személy lakcíme a támogatás folyósításának időtartama alatt megváltozott, vagy lakásfenntartási támogatás esetében a jogosult meghal, a változás, illetve a haáleset hónapjára járó támogatást a korábban illetékes folyósító szerv teljes összegben folyósította-e, illetve a támogatás további folyósítását megszüntette-e? [63/2006. (III. 27.) Korm. rend. 9. (4) bekezdés, 24. (1)] 11

12 63/2006. (III. 27.) Korm. rend. 9. (4) Az (1)-(3) bekezdésben foglaltakat az aktív korúak ellátására jogosult személy lakcímének megváltozása esetén megfelelően alkalmazni kell. 24. (1) Ha az Szt. 38. (1) bekezdés a) pontja szerinti lakásfenntartási támogatásban részesülő személy lakcíme a támogatás folyósításának időtartama alatt megváltozik, vagy a jogosult meghal, a változás, illetve a haláleset hónapjára járó támogatást a korábban illetékes folyósító szerv teljes összegben folyósítja, de a támogatás további folyósítását meg kell szüntetni. 10. Az ellátás folyósításának megszüntetéséről hoztak-e határozatot? 11. Az ellátás megszüntetése esetén nem került-e sor további kifizetésre és támogatásigénylésre? 12. A megállapított támogatásokról vezetett-e az önkormányzat nyilvántartást, és az megfelelt-e a Szoctv 18. -ában előírtaknak? 13. Ha az ellátás nem a teljes hónapra járt, az ellátás összegét az ellátás havi összege harmincad részének és az ellátási napok számának szorzataként állapították-e meg? [63/2006. (III. 27.) Korm. rend. 6. (4) bekezdés] 14. A kifizetést alátámasztó bizonylatok összhangban voltak-e a megállapított támogatásokról vezetett nyilvántartás adataival? 15. A határozatban megállapított, a kifizetett és az igénylésnél figyelembe vett összeg megegyezett-e? 16. Az időskorúak járadékát, a rendszeres szociális segélyt, az ápolási díjat, a foglalkoztatást helyettesítő támogatást, a havi rendszerességgel adott lakásfenntartási támogatást, adósságcsökkentési támogatást és átmeneti segélyt utólag, minden hónap 5-éig folyósították-e? [63/2006. (III. 27.) Korm. rend. 6. (3) bekezdés] 17. Kifizetési bizonylatok ellenőrzése (amennyiben a pénztárból nem a jogosult kezébe történt a kifizetés, más részére történő kifizetésre vonatkozóan készült-e meghatalmazás). 18. A havi rendszeres szociális ellátásra, foglalkoztatást helyettesítő támogatásra és a lakásfenntartási támogatásra jogosult halála esetén a fel nem vett ellátásra vonatkozó jogszabályi előírásokat betartották-e? A havi rendszeres szociális ellátásra, a foglalkoztatást helyettesítő támogatásra és a lakásfenntartási támogatásra jogosult halála esetén a fel nem vett ellátást a vele közös háztartásban együtt élt házastárs vagy élettárs, gyermek, unoka, szülő, nagyszülő és testvér egymást követő sorrendben veheti fel a halál hónapját követő hónap utolsó napjáig. [63/2006. (III. 27.) Korm. rend. 9. (7)] 19. Rendelkezésre álltak-e az önkormányzatnál a támogatás átvételét igazoló bizonylatok, illetőleg az átvételi nyilvántartás egyezett-e a megállapított ellátásokról vezetett nyilvántartással? 20. Az önkormányzat által havonként benyújtott igénylés adatai, és annak alapját képező pénzügyi teljesítés havi, valamint összesen adatainak összevetése. (A visszaigénylés megalapozottsága a pénzügyi teljesítés tekintetében.): Az egyes ellátások esetében a pénzforgalmi teljesítésnek megfelelő összeget szerepeltette-e az önkormányzat a Magyar Államkincstárhoz (továbbiakban: Kincstár) benyújtott adott havi támogatás igénylésében? Az elmaradt kifizetések a visszaigénylésen elkülönített helyen megjelentek-e? 12

13 A jogtalanul felvett pénzbeli szociális ellátások visszafizetései megtörténtek-e, és azok a pénzforgalomban megjelentek-e? A pénzforgalomban megjelent jogtalanul felvett pénzbeli szociális ellátások visszafizetései az igénylőlapon a helyes összeggel szerepeltek-e? A támogatásigénylés tényleges tárgyhavi kifizetés, elmaradt kifizetés, jogtalanul felvett összeg visszafizetése adatai megegyeztek-e a pénzforgalmi adatokkal? 21. Az önkormányzat a támogatás igénylése során betartotta-e a 62/2006. (III. 27.) Korm. rendelet és a évi Kvtv. 2. sz. mell. előírásait? 22. Az igénylés során az önkormányzat az előleggel elszámolt-e? 23. Jövedelempótló ellátás jogtalan igénybevétele esetén az igényelt állami támogatást az önkormányzat egy összegben haladéktalanul visszafizette-e, függetlenül attól, hogy a jogosulatlanul felvett, és kifizetett ellátást visszafizettette-e, vagy az ellátottól részletekben kapja vissza? 13

14 III. ÁLTALÁNOS JOGSZABÁLYI HÁTTÉR III.1. Alapfogalmak JÖVEDELEM 4. (1) a) jövedelem: - az (1a) bekezdésben foglalt kivétellel, valamint figyelemmel az (1b)- (1c) bekezdésben foglaltakra - elismert költségekkel és a befizetési kötelezettséggel csökkentett aa) a személyi jövedelemadóról szóló törvény szerint meghatározott, belföldről vagy külföldről származó - megszerzett - vagyoni érték (bevétel), ideértve a jövedelemként figyelembe nem vett bevételt és az adómentes jövedelmet is, ab) az a bevétel, amely után az egyszerűsített vállalkozói adóról, illetve az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulásról szóló törvény szerint adót, illetve hozzájárulást kell fizetni. (1b) Az (1) bekezdés a) pontjának alkalmazásában elismert költségnek minősül a személyi jövedelemadóról szóló törvényben elismert költség, valamint a fizetett tartásdíj. Ha a magánszemély az egyszerűsített vállalkozói adó vagy egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás alapjául szolgáló bevételt szerez, a bevétel csökkenthető a személyi jövedelemadóról szóló törvény szerint elismert költségnek minősülő igazolt kiadásokkal, ennek hiányában a bevétel 40%-ával. Ha a mezőgazdasági őstermelő adóévi őstermelésből származó bevétele nem több a kistermelés értékhatáránál (illetve ha részére támogatást folyósítottak, annak a folyósított támogatással növelt összegénél), akkor a bevétel csökkenthető az igazolt költségekkel, továbbá a bevétel 40%-ának megfelelő összeggel, vagy a bevétel 85%-ának, illetőleg állattenyésztés esetén 94%-ának megfelelő összeggel. (1c) Az (1) bekezdés a) pontjának alkalmazásában befizetési kötelezettségnek minősül a személyi jövedelemadó, az egyszerűsített vállalkozási adó, a magánszemélyt terhelő egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás, egészségbiztosítási hozzájárulás és járulék, egészségügyi szolgáltatási járulék, nyugdíjjárulék, nyugdíjbiztosítási járulék, magánnyugdíjpénztári tagdíj és munkavállalói járulék. NEM MINŐSÜL JÖVEDELEMNEK 4. (1a) Az (1) bekezdés a) pontjában foglaltaktól eltérően e törvény alkalmazásában nem minősül jövedelemnek 1. a temetési segély, az alkalmanként adott átmeneti segély, a lakásfenntartási támogatás, az adósságcsökkentési támogatás, 2. a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás, a Gyvt. 20/A. -a szerinti pénzbeli támogatás, a Gyvt. 20/B. -ának (4)-(5) bekezdése szerinti pótlék, a nevelőszülők számára fizetett nevelési díj és külön ellátmány, IV.01-től hatályos 2. pont 2. a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás, a Gyvt. 20/A. -a szerinti támogatás, a Gyvt. 20/B. -ának (4)-(5) bekezdése szerinti pótlék, a nevelőszülők számára fizetett nevelési díj és külön ellátmány,3. az anyasági támogatás, 4. a tizenharmadik havi nyugdíj és a szép korúak jubileumi juttatása, 5. a személyes gondoskodásért fizetendő személyi térítési díj megállapítása kivételével a súlyos mozgáskorlátozott személyek pénzbeli közlekedési kedvezményei, a vakok személyi járadéka és a fogyatékossági támogatás, 14

15 6. a fogadó szervezet által az önkéntesnek külön törvény alapján biztosított juttatás, 7. az alkalmi munkavállalói könyvvel történő munkavégzésnek, az egyszerűsített foglalkoztatásról szóló törvény alapján történő munkavégzésnek, valamint a természetes személyek között az adórendszeren kívüli keresettel járó foglalkoztatásra vonatkozó rendelkezések alapján háztartási munkára létesített munkavégzésre irányuló jogviszony keretében történő munkavégzésnek (a továbbiakban: háztartási munka) a havi ellenértéke, 8. a házi segítségnyújtás keretében társadalmi gondozásért kapott tiszteletdíj, 9. az energiafelhasználáshoz nyújtott támogatás, 10. a szociális szövetkezet (ide értve az iskolaszövetkezetet) tagja által a szövetkezetben végzett tevékenység ellenértékeként megszerzett, a személyi jövedelemadóról szóló törvény alapján adómentes bevétel. VAGYON 4. (1) b) vagyon: ha e törvény másként nem rendelkezik, az a hasznosítható ingatlan, jármű, továbbá vagyoni értékű jog, amelynek ba) külön-külön számított forgalmi értéke, illetőleg összege az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a harmincszorosát, vagy bb) együttes forgalmi értéke az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a nyolcvanszorosát meghaladja, azzal, hogy a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni ellátások jogosultsági feltételeinek vizsgálatánál nem minősül vagyonnak az az ingatlan, amelyben az érintett személy életvitelszerűen lakik, az a vagyoni értékű jog, amely az általa lakott ingatlanon áll fenn, továbbá a mozgáskorlátozottságra tekintettel fenntartott gépjármű; ÖREGSÉGI NYUGDÍJMINIMUM LEGKISEBB ÖSSZEGE 2013-ban: ,- Ft 90 %-a: ,- Ft 168/1997. (X. 6.) Korm. rendelet 11. A december 31-ét követő, de január 1-jét megelőző időponttól megállapításra kerülő öregségi teljes nyugdíj legkisebb összege havi forint. TELJES MUNKAIDŐBEN FOGLALKOZTATOTT MUNKAVÁLLALÓ RÉSZÉRE MEGÁLLAPÍTOTT SZEMÉLYI ALAPBÉR (minimálbér) 2013-ban: (390/2012. (XII. 20.) Korm, rendelet 2. (1)) bruttó bér: Ft MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK MÉRTÉKE 2013-ban: szociális hozzájárulási adó: adóalap 27 %-a. (2011. évi CLVI. törvény 459. ) AKTÍV KORÚ 4. (1) k) aktív korú: a 18. életévet betöltött, de a reá irányadó nyugdíjkorhatárt, illetőleg a 62. életévet be nem töltött személy IV. 01-től 4. (1) k) a 18. életévét betöltött, de a rá irányadó nyugdíjkorhatárt be nem töltött személy; EGYEDÜLÁLLÓ 15

16 4. (1) l) egyedülálló: az a személy, aki hajadon, nőtlen, özvegy, elvált vagy házastársától külön él, kivéve, ha élettársa van. HAJLÉKTALAN 4. (2) E törvény 6. -a és a II-III. Fejezet alkalmazásában hajléktalan a bejelentett lakóhellyel nem rendelkező személy, kivéve azt, akinek bejelentett lakóhelye a hajléktalan szállás. FOGYASZTÁSI EGYSÉG aktív korúak ellátása tekintetében: 33. (2) fogyasztási egység: a családtagoknak a családon belüli fogyasztási szerkezetet kifejező arányszáma, ahol: a) az első nagykorú családtag arányszáma: 1,0 (a gyermekét egyedül nevelő szülő arányszáma 0,2-vel növekszik) b) a házas- vagy élettárs arányszáma: 0,9 c) az 1. és 2. gyermek arányszáma gyermekenként: 0,8 d) minden további gyermek arányszáma gyermekenként: 0,7 e) a fogyatékos gyermekek arányszáma: 1,0 (azzal, hogy a fogyatékos gyermeket a c) és d) alpont alkalmazásánál figyelmen kívül kell hagyni) f) az a) és b) alpontok szerinti arányszám 0,2-vel növekszik, ha a személy fogyatékossági támogatásban részesül; lakásfenntartási támogatás tekintetében 38. (2a) fogyasztási egység: a háztartás tagjainak a háztartáson belüli fogyasztási szerkezetet kifejező arányszáma, ahol a) a háztartás első nagykorú tagjának arányszáma 1,0, b) a háztartás második nagykorú tagjának arányszáma 0,9, c) a háztartás minden további nagykorú tagjának arányszáma 0,8, d) a háztartás első és második kiskorú tagjának arányszáma személyenként 0,8, e) a háztartás minden további kiskorú tagjának arányszáma tagonként 0,7. (2b)Ha a háztartás a) (2a) bekezdés a)-c) pontja szerinti tagja magasabb összegű családi pótlékban vagy fogyatékossági támogatásban részesül, vagy b) (2a) bekezdés d) vagy e) pontja szerinti tagjára tekintettel magasabb összegű családi pótlékot folyósítanak, a rá tekintettel figyelembe vett arányszám 0,2-del növekszik. (2c)2 Ha a háztartásban gyermekét egyedülállóként nevelő szülő - ideértve a gyámot, a nevelőszülőt és a hivatásos nevelőszülőt - él, a rá tekintettel figyelembe vett arányszám 0,2-del növekszik. TARTÓS JÖVEDELEMVÁLTOZÁS 25. (7) Tartós jövedelemváltozásnak kell tekinteni 16

17 a) az újonnan megállapított, illetve megszüntetett rendszeres pénzellátást, továbbá családi pótlékot, árvaellátást, tartásdíjat, b) a keresőtevékenység alapjául szolgáló jogviszony létesítését, feltéve, hogy a jogviszony három egymást követő hónapban fennáll, c) a keresőtevékenység megszűnését, d) ha a jogosultság megállapításának alapjául szolgáló jövedelemben az a)-c) ponton kívüli okból három egymást követő hónapban 10 %-nál nagyobb mértékű változás következik be. HAVI RENDSZERES SZOCIÁLIS ELLÁTÁS 25. (4) A jogosultságot megállapító szerv a) az időskorúak járadékára, a rendszeres szociális segélyre és az ápolási díjra (a továbbiakban együtt: havi rendszeres szociális ellátás) való jogosultság feltételeinek fennállását kétévente, b) a foglalkoztatást helyettesítő támogatásra való jogosultság feltételeinek fennállását évente legalább egyszer felülvizsgálja, és ha a felülvizsgálat során megállapítást nyer, hogy a feltételek továbbra is fennállnak, az ellátást a felülvizsgálatnak megfelelő összegben tovább folyósítja. SZOCIÁLIS RÁSZORULTSÁGTÓL FÜGGŐ PÉNZBELI ELLÁTÁS 25. (3) Szociális rászorultság esetén a jogosult számára a) a települési önkormányzat jegyzője az e törvényben meghatározott feltételek szerint aa) foglalkoztatást helyettesítő támogatást, ab) rendszeres szociális segélyt, ac) lakásfenntartási támogatást; b) a települési önkormányzat képviselő-testülete az e törvényben, illetve az önkormányzat rendeletében meghatározott feltételek szerint ba) a 43/B. (1) bekezdésében foglalt ápolási díjat, bb) átmeneti segélyt, bc) temetési segélyt; c) a járási hivatal az e törvényben meghatározott feltételek szerint ca) időskorúak járadékát, cb) a 41. (1) bekezdésében és a 43/A. (1) bekezdésében foglalt ápolási díjat; állapít meg (a továbbiakban együtt: szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások). 17

18 III. 2. Kivonat a felülvizsgálatot megalapozó jogszabályokból évi Kvtv. 2. számú melléklet III. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA 1. Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése A támogatás a) a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény (a továbbiakban: ) 37. (1) bekezdés a)-d) pontjaiban szabályozott rendszeres szociális segélyre, a 38. (2) és (5) bekezdése alapján járó lakásfenntartási támogatásra kifizetett összegek, a 55/A. alapján adósságcsökkentési támogatásra, valamint a 55/A. (3) bekezdése szerinti előrefizetős gáz- vagy áramfogyasztást mérő készülék felszerelési költségei 90%-ának, b) a 35. (1) bekezdése alapján folyósított foglalkoztatást helyettesítő támogatásra kifizetett összegek 80%-ának, c) a december 31-én hatályos 32/B. -a alapján december hónapra járó, januárban fizetendő időskorúak járadéka 90%-ának, d) a december 31-én hatályos 41. (1) bekezdésében és a 43/A. (1) bekezdése alapján december hónapra járó, januárban fizetendő ápolási díj 75%-ának, e) a Sikeres Magyarországért Panel Plusz Hitelprogram keretében lakásszövetkezet, illetve társasház által felvett kölcsönhöz kapcsolódó támogatás nyújtásáról szóló 156/2005. (VIII. 15.) Korm. rendelet alapján kamattámogatásra jogosultak számára kifizetett összeg, f) A Gyvt. 20/C. -a szerinti óvodáztatási támogatás 100%-ának központi költségvetésből való igénylésére szolgál. A hajléktalan személyek részére kifizetett rendszeres szociális segély és foglalkoztatást helyettesítő támogatás, valamint a kamattámogatásban részesülők esetében a támogatás igénybevétele a kifizetett ellátások 100%-a alapján történik. Az előirányzatból támogatás igényelhető az 1945 és 1963 között törvénysértő módon elítéltek, az 1956-os forradalommal és szabadságharccal összefüggésben elítéltek, valamint a korábbi nyugdíjcsökkentés megszüntetéséről, továbbá az egyes személyes szabadságot korlátozó intézkedések hatálya alatt állt személyek társadalombiztosítási és munkajogi helyzetének rendezéséről szóló 93/1990. (XI. 21.) Korm. rendelet alapján a személyes szabadság korlátozása miatti kárpótlás címén kifizetett összegek 100%-ára. 2. Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz Az előirányzat az 1. pont szerinti ellátások önrészéhez, az önkormányzati helyi hatáskörű pénzbeli és természetbeni segélyezéshez, a gyermekek napközbeni ellátása keretében nyújtott étkezés térítési díjának szociális alapon történő egyedi mérsékléséhez vagy elengedéséhez, a közfoglalkoztatáshoz biztosítandó önrészhez, valamint az állampolgárok lakáshoz jutásának települési önkormányzatok általi támogatásához járul hozzá. A hozzájárulás - 80%-a a január, április és június hónapokban az 1. a) és b) alpontokban szereplő segélyekhez biztosított önrész arányában, - 20%-a a lakosságszám arányában illeti meg a települési önkormányzatokat, azzal, hogy az egy lakosra jutó fajlagos összeg nem lehet kevesebb 1000 forintnál, és nem haladhatja meg a forintot. 18

19 2. A szociális igazgatásról és a szociális ellátásról szóló évi III. törvény () 3. (1) E törvény hatálya - a (2)-(3) bekezdésben foglalt eltérésekkel - kiterjed a Magyarországon élő a) magyar állampolgárokra, b) bevándoroltakra és letelepedettekre, c) hontalanokra, d) a magyar hatóság által menekültként elismert személyekre. (2) A törvény hatálya a 7. (1) bekezdésében meghatározott ellátások tekintetében az (1) bekezdésben foglaltakon túlmenően kiterjed az Európai Szociális Kartát megerősítő országoknak a Magyarország területén jogszerűen tartózkodó állampolgáraira is. (3) E törvény hatálya kiterjed a)a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény (a továbbiakban:szmtv.) szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyre, amennyiben az ellátás igénylésének időpontjában az Szmtv.-ben meghatározottak szerint a szabad mozgás és a három hónapot meghaladó tartózkodási jogát a Magyarország területén gyakorolja, és a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló törvény szerint bejelentett lakóhellyel rendelkezik, valamint b) a 32/B. (1) bekezdésében meghatározott időskorúak járadéka tekintetében a szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról és annak végrehajtásáról szóló uniós rendeletekben (a továbbiakban: uniós rendeletek) meghatározott jogosulti körbe tartozó személyre, amennyiben az ellátás igénylésének időpontjában az Szmtv.-ben meghatározottak szerint a szabad mozgáshoz és tartózkodáshoz való jogát a Magyarország területén gyakorolja, és a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló törvény szerint bejelentett lakóhellyel rendelkezik. (4) A 32/B. (1) bekezdésében meghatározott időskorúak járadéka tekintetében a törvény hatálya kiterjed a magas szintű képzettséget igénylő munkavállalás és tartózkodás céljából kiállított engedéllyel (EU Kék Kártya) rendelkező harmadik országbeli állampolgárra, feltéve, hogy rendelkezik a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló törvény szerint bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel. 13. (1) A jogosult a jogerős határozatból eredő igényét a határozat kézhezvételétől számított hat hónapon belül érvényesítheti. (2) Ha a pénzbeli és a természetben nyújtott ellátásra vonatkozó igényt jogerősen megállapítják, az - ha e törvény másként nem rendelkezik - a kérelem benyújtásától esedékes I XI A jegyző a települési önkormányzat és a jegyző feladat- és hatáskörébe tartozó szociális ellátásra való jogosultság megállapítása, az ellátás biztosítása, fenntartása és megszüntetése céljából nyilvántartást vezet. A nyilvántartás tartalmazza a) a jogosult természetes személyazonosító adatait; b) a jogosult állampolgárságát, illetőleg bevándorolt, letelepedett vagy menekült jogállását; c) a jogosult belföldi lakó-, illetőleg tartózkodási helyét; d) a jogosult tartására köteles személy természetes személyazonosító adatait; e) a jogosultsági feltételekre és az azokban bekövetkezett változásokra vonatkozó adatokat; f) a szociális ellátás megállapítására, megváltoztatására és megszüntetésére vonatkozó döntést; g) a jogosultság megállapításához szükséges jövedelmi adatokat; h) a jogosult Társadalombiztosítási Azonosító Jelét; i) a 3. (3) és (4) bekezdése szerinti személy esetében a Magyarországon tartózkodás jogcímét, hozzátartozó esetén a rokoni kapcsolatot; 19

20 j) az aktív korúak ellátására jogosult személynek a foglalkoztatásra irányuló jogviszony létesítéséhez szükséges jognyilatkozatok hiányában vagy a jognyilatkozatok alakszerűségére vonatkozó rendelkezések megsértésével végzett keresőtevékenységére (a továbbiakban: jogellenes munkavégzés) vonatkozó, külön törvényben foglalt adatokat; k) a foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosult személy iskolai végzettségét és szakképzettségét; l) a lakásfenntartási támogatás természetbeni szociális ellátás formájában történő nyújtása esetén la) a támogatott szolgáltatást szolgáltatási vagy közüzemi szerződés alapján szerződőként igénybe vevő fogyasztónak és a fogyasztási helynek a szolgáltató általi azonosításához szükséges adatot, lb) a lakáscélú kölcsönszerződés adósának és adóstársának a kölcsönt nyújtó pénzintézet általi azonosításához szükséges adatot, lc) a lakásbérlet vagy albérlet igénybevételére irányuló szerződést bérbevevő félként megkötő személy természetes személyazonosító adatait, ld) a közös költség megfizetésére kötelezett személy természetes személyazonosító adatait IV.01-től a 18. k) bekezdés hatálytalan XI. 15-től 18. A jegyző a települési önkormányzat és a jegyző feladat- és hatáskörébe tartozó szociális ellátásokra való jogosultság megállapítása, az ellátások biztosítása, fenntartása és megszüntetése céljából nyilvántartást vezet. A nyilvántartás tartalmazza a) a jogosult és az adott ellátás megállapítása során e törvény rendelkezései alapján figyelembe vett más személyek aa) természetes személyazonosító adatait, ab) belföldi lakó- vagy tartózkodási helyét, ac) Társadalombiztosítási Azonosító Jelét; b) a jogosult állampolgárságát, illetve bevándorolt, letelepedett, menekült, oltalmazott vagy hontalan jogállását; c) a jogosultsági feltételekre és az azokban bekövetkezett változásokra vonatkozó adatokat; d) a szociális ellátás da) megnevezését, db) jogcímét, dc) összegét, dd) megállapítására, megváltoztatására, megszűnésére vagy megszüntetésére vonatkozó adatokat, de) megszűnésének vagy megszüntetésének jogcímét; e) a szociális ellátásra való jogosultsággal összefüggő érdemi döntés jogerőre emelkedésének időpontját; f) a szociális ellátás megállapítása során figyelembe vett, egy főre vagy egy fogyasztási egységre jutó jövedelem összegét; g) a 3. (3) és (4) bekezdése szerinti személy esetében a Magyarországon tartózkodás jogcímét, hozzátartozói jogcímen történő tartózkodás esetén a rokoni kapcsolatot; h) az ápolási díjra jogosult személy adóazonosító jelét; i) azt a tényt, hogy a jogosult részére az ellátás folyósítása a hajléktalan személyekre vonatkozó szabályok szerint történik; j) az ellátás jogosulatlan és rosszhiszemű igénybevételét megállapító jogerős döntés esetén az érintett ellátás megnevezését és az ellátás megtérítendő összegét; 20

1993. évi III. törvény. a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról. I. Fejezet. Általános rendelkezések. I. cím. A törvény célja. II.

1993. évi III. törvény. a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról. I. Fejezet. Általános rendelkezések. I. cím. A törvény célja. II. 1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról A szociális ellátás feltételeinek biztosítása, a nemzetközi egyezményekben, így különösen az ENSZ Gazdasági, Szociális és Kulturális

Részletesebben

Nyírparasznya község Önkormányzatának Képviselő-Testülete. 7/2008. (VIII. 8.) Önk. rendelete

Nyírparasznya község Önkormányzatának Képviselő-Testülete. 7/2008. (VIII. 8.) Önk. rendelete Nyírparasznya község Önkormányzatának Képviselő-Testülete 7/2008. (VIII. 8.) Önk. rendelete Az önkormányzat szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 7/2004. (III. 12.) Önk. számú rendelet

Részletesebben

Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat 8/2006. (III. 31) Kt. számú rendelete. A szociális ellátások helyi rendszeréről

Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat 8/2006. (III. 31) Kt. számú rendelete. A szociális ellátások helyi rendszeréről Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat 8/2006. (III. 31) Kt. számú rendelete A szociális ellátások helyi rendszeréről (Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg) (A szöveg hatályos: 2009.január

Részletesebben

FADDI HÍREK melléklet 2009.MÁRCIUS

FADDI HÍREK melléklet 2009.MÁRCIUS FADD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 8/2006. (VI.28.) KT. RENDELETE A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK SZABÁLYAIRÓL (Egységes szerkezetben a módosításra megalkotott 1/2007.(I.31.), 14/2007.(VI.27.),

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 8/2007.(II.13.) KGY. r e n d e l e t e

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 8/2007.(II.13.) KGY. r e n d e l e t e NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 8/2007.(II.13.) KGY r e n d e l e t e a szociális rászorultságtól függő egyes pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról (egységes szerkezetben

Részletesebben

BIHARTORDA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT Képviselő-testületének 4/2006. (VI.12.) Önk. számú rendelete. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

BIHARTORDA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT Képviselő-testületének 4/2006. (VI.12.) Önk. számú rendelete. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról BIHARTORDA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT Képviselő-testületének 4/2006. (VI.12.) Önk. számú rendelete A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Bihartorda Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések. A rendelet célja, hatálya

I. Fejezet Általános rendelkezések. A rendelet célja, hatálya Egységes szerkezetbe foglalva: 2006.október 30. Pánd Község Önkormányzata 18./2005.(XI.29.) rendelete a 3/2006.(III.7.) rendelet a 10/2006.(X.16.)rendelet módosításaival, amely a helyi Szociális igazgatásról

Részletesebben

Nagybánhegyes község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2009. (IV. 16.)ÖR. számú rendelete. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

Nagybánhegyes község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2009. (IV. 16.)ÖR. számú rendelete. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Nagybánhegyes község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2009. (IV. 16.)ÖR. számú rendelete A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Nagybánhegyes község Önkormányzat Képviselő-testülete a

Részletesebben

6/2007. (VIII.30.) 11/2006. (XI.09.) 5/2006. (VIII.10.)

6/2007. (VIII.30.) 11/2006. (XI.09.) 5/2006. (VIII.10.) Parád Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2007. (VIII.30.) valamint a 11/2006. (XI.09.) rendeletével módosított 5/2006. (VIII.10.) rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

Részletesebben

Nógrádmegyer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2006. (VII. 12.) rendelete. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

Nógrádmegyer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2006. (VII. 12.) rendelete. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Nógrádmegyer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2006. (VII. 12.) rendelete A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Nógrádmegyer Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzata. 7/2006. (03.30.) számú rendelete. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról. I. A rendelet célja, hatálya

Monostorpályi Község Önkormányzata. 7/2006. (03.30.) számú rendelete. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról. I. A rendelet célja, hatálya Monostorpályi Község Önkormányzata 7/2006. (03.30.) számú rendelete A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és

Részletesebben

Kishartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6./2006. (VI. 16.) rendelete. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

Kishartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6./2006. (VI. 16.) rendelete. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Kishartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6./2006. (VI. 16.) rendelete A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Kishartyán Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

Karancsalja Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2009. (IV.23.) rendelete a szociális ellátások rendjéről

Karancsalja Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2009. (IV.23.) rendelete a szociális ellátások rendjéről Karancsalja Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2009. (IV.23.) rendelete a szociális ellátások rendjéről A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban

Részletesebben

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének. a szociális igazgatásról és egyes szociális ellátásokról

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének. a szociális igazgatásról és egyes szociális ellátásokról Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2015. (II. 16.) 1 önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és egyes szociális ellátásokról a 14/2015. (III.

Részletesebben

SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOK

SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOK TARTALOMJEGYZÉK SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK 4 Pénzbeli ellátások 4 Előleg megállapítása 6 Időskorúak járadéka 6 Aktív korúak ellátása 8 Lakásfenntartási támogatás 18 Ápolási díj 21 Átmeneti segély 24 Temetési

Részletesebben

Tájékoztató. a szociális ellátásokról. Emberi Erıforrások Minisztériuma Központi Ügyfélszolgálati Iroda

Tájékoztató. a szociális ellátásokról. Emberi Erıforrások Minisztériuma Központi Ügyfélszolgálati Iroda Emberi Erıforrások Minisztériuma Központi Ügyfélszolgálati Iroda Emberi Erıforrások Minisztériuma Szociális és Családügyért Felelıs Államtitkárság Központi Ügyfélszolgálati Iroda Összeállította: Ruminé

Részletesebben

Nyíribrony Község Önkormányzat../2004. ( ) rendelete. egyes szociális ellátások helyi szabályairól. I. Rész. Általános rendelkezések.

Nyíribrony Község Önkormányzat../2004. ( ) rendelete. egyes szociális ellátások helyi szabályairól. I. Rész. Általános rendelkezések. Nyíribrony Község Önkormányzat../2004. ( ) rendelete egyes szociális ellátások helyi szabályairól Nyíribrony Község Önkormányzat a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16.. (1) bekezdésében,

Részletesebben

3. számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez 236. KÉRELEM aktív korúak ellátásának megállapítására

3. számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez 236. KÉRELEM aktív korúak ellátásának megállapítására 3. számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez 236 KÉRELEM aktív korúak ellátásának megállapítására 1. Személyi adatok 1.1. A kérelmező személyre vonatkozó adatok: 1.1.1. Neve:. 1.1.2. Születési

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a képviselő-testület 2015. február 25-i rendkívüli ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S a képviselő-testület 2015. február 25-i rendkívüli ülésére HALIMBA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8452 Halimba, Petőfi Sándor u. 16. (88) 237-003 fax:(88) 237-003 Ügyszám: 11/223/2015. Tárgy: A szociális igazgatásról valamint a szociális és gyermekjóléti ellátásokról

Részletesebben

Tisztelt Ügyfelünk! Mindig gondoskodjon postája átvételéről, mert a nem kereste jelzéssel visszaérkezett levél kézbesítettnek minősül!

Tisztelt Ügyfelünk! Mindig gondoskodjon postája átvételéről, mert a nem kereste jelzéssel visszaérkezett levél kézbesítettnek minősül! Tisztelt Ügyfelünk! Tájékoztatónkban részletesen leírtuk az aktív korúak ellátására való jogosultság feltételeit. Kérjük, hogy alaposan tanulmányozza a leírtakat, de ezen kívül rendkívül fontos, hogy a

Részletesebben

Egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság megállapítása Tájékoztató a kérelem kitöltéséhez

Egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság megállapítása Tájékoztató a kérelem kitöltéséhez Egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság megállapítása Tájékoztató a kérelem kitöltéséhez Jövedelemre vonatkozó adatok -Nyugdíj vagy nyugdíjszerű ellátásként kell feltüntetni az öregségi nyugdíjat,

Részletesebben

KÉRELEM a normatív lakásfenntartási támogatás megállapítására

KÉRELEM a normatív lakásfenntartási támogatás megállapítására Csanyteleki Polgármesteri Hivatal Szociális Irodája 6647 Csanytelek, Volentér János tér 2. (Átvétel: Szignó: ) KÉRELEM a normatív lakásfenntartási támogatás megállapítására 1. Személyi adatok 1.1. A kérelmező

Részletesebben

Kadarkút Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 2/2015.(II.28.) önkormányzati rendelete

Kadarkút Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 2/2015.(II.28.) önkormányzati rendelete Egységesítve:2015.05.05. Hatályos: 2015.05.01.-től Kadarkút Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015.(II.28.) önkormányzati rendelete a települési támogatás és az önkormányzat által nyújtott egyéb

Részletesebben

Kérelem rendkívüli települési támogatás megállapítására

Kérelem rendkívüli települési támogatás megállapítására BUDAKESZI POLGÁRMESTERI HIVATAL 2092 Budakeszi, Fő utca 179. 06-23-535-710 06-23-451-525 igazgatas@budakeszi.hu Ügyfélfogadás: hétfő 13.00 17.00 kedd nincs szerda 8.00 12.00 13.00-16.00 csütörtök nincs

Részletesebben

a gyermekvédelem helyi rendszeréről

a gyermekvédelem helyi rendszeréről Albertirsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2006. (I. 30.) rendelete a 13/2006. (III. 31.) és a 6/2008. (III. 03.) rendeletekkel egységes szerkezetbe foglalt szövege a gyermekvédelem helyi

Részletesebben

Kozármisleny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2004.(V. 20.) Ök. számú rendelete

Kozármisleny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2004.(V. 20.) Ök. számú rendelete Kozármisleny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2004.(V. 20.) Ök. számú rendelete a szociális igazgatásról és ellátásról, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 12/2003.

Részletesebben

K É R E L E M a települési ápolási támogatás megállapításához

K É R E L E M a települési ápolási támogatás megállapításához K É R E L E M a települési ápolási támogatás megállapításához I. Az ápolást végző személyre vonatkozó adatok: 1. Személyes adatok Neve:... Születési neve:... Anyja neve:... Születési hely, év, hó, nap:...

Részletesebben

Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testülete../2015.(...) önkormányzati rendelete. a szociális és gyermekvédelmi ellátásokról (tervezet)

Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testülete../2015.(...) önkormányzati rendelete. a szociális és gyermekvédelmi ellátásokról (tervezet) Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testülete../2015.(...) önkormányzati rendelete a szociális és gyermekvédelmi ellátásokról (tervezet) Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testülete../2015.(...)

Részletesebben

1. Az önkormányzat szociális ellátó rendszere

1. Az önkormányzat szociális ellátó rendszere Csehbánya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015. (II.24.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról valamint a pénzbeli és természetben nyújtott szociális és gyermekvédelmi ellátásokról

Részletesebben

1. Az önkormányzat szociális ellátó rendszere

1. Az önkormányzat szociális ellátó rendszere Városlőd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015. (II.25.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról valamint a pénzbeli és természetben nyújtott szociális és gyermekvédelmi ellátásokról

Részletesebben