A belügyminiszter. /2015. ( ) BM rendelete

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A belügyminiszter. /2015. ( ) BM rendelete"

Átírás

1 1 Indoklás A tervezet célja, hogy a tárgykört szabályzó, a hivatásos katasztrófavédelmi szerveknél, a tűzoltóságoknál, valamint az ez irányú szakágazatban foglalkoztatottak szakmai képesítési követelményeiről és szakmai képzéseiről szóló 10/2008. (X.30.) ÖM rendelet hatályon kívül helyezésével és új BM rendelet megalkotásával egységes szemléletű szabályozás szülessen a belügyminiszter által irányított hivatásos katasztrófavédelmi szervek és ezen ágazat vonatkozásában a szakmai képesítési követelmények tekintetében. A tervezet a hivatásos katasztrófavédelmi szervek, a tűzvédelmi szakértők, az önkéntes tűzoltó egyesületek szaktevékenységet ellátó tagjainak, az önkormányzati és létesítményi tűzoltóságok állománya tagjainak, a gazdálkodó tevékenységet folytató magánszemélyeknél, jogi személyeknél a katasztrófavédelem, a polgári védelem, iparbiztonsági és a tűzvédelem szakágazatokban foglalkoztatóknak és foglalkoztatottaknak, a katasztrófa- és tűzvédelmi szakmai képesítést nyújtó oktatási intézmények oktatást, képzést, vizsgáztatást végző tagjainak, illetve azok szakmai felügyeletét végző személyek képesítési követelményeit, az elismerhető képzettségeket és mindezek képzési struktúráját szabályozza. Az új, március 5-én hatályba lépő Országos Tűzvédelmi Szabályzat (OTSZ) már nem tartalmazza azokat a képesítési, jogosultsági követelményeket, amelyek a tűzvédelem speciális területeire vonatkozólag a hatályos OTSZ még igen. Ilyen például a villamos berendezések, elektrosztatikus feltöltődés elleni védelem felülvizsgálatát végzők, illetve a villámvédelem tervezését és felülvizsgálatát végzők képesítési követelményei. Ennek pótlása érdekében indokolt ezeknek a szakképesítéseknek a megjelenítése az új rendeletben. A tervezet meghatározza azt is, hogy a gazdálkodó szervezeteknél mennyi az a minimális időtartam, ameddig a tűzvédelmi szakképesítéssel rendelkező személyt foglalkoztatni kell. Az épületek tűzbiztonságát segíti, hogy legalább havonta a szakember átvizsgálja az épület tűzvédelmi megfelelőségét. A tűzvédelmi oktatásokat, a létesítmény tűzvédelmi szabályzatának készítését, valamint a nukleáris létesítmény és a radioaktívhulladék-tároló területén a tűzkockázat-elemzés és tűzterhelés számítás készítését a továbbiakban kizárólag tűzvédelmi szakképesítéssel rendelkező személy végezheti. Ez mind a tűzvédelmi oktatások színvonalának emelését, mind pedig a tűzvédelmi szabályzat megfelelőségét eredményezi, növelve az állampolgárok, valamint a munkavállalók tűzvédelmi ismeretét, gyakorlatát. A tűzkockázat-elemzés és tűzterhelés számítás megfelelő készítése pedig elengedhetetlen egy biztonságos nukleáris építmény létesítése során. Új elem, hogy számítógépes szimulációs programmal végzett, egyedileg tervezett megoldás készítésére az új rendelet hatálybalépését követően csak tűzvédelmi szakértő vagy tűzvédelmi tervező jogosult.

2 2 A belügyminiszter /2015. ( ) BM rendelete a hivatásos katasztrófavédelmi szerveknél, az önkormányzati és létesítményi tűzoltóságoknál, az önkéntes tűzoltó egyesületeknél, valamint az ez irányú szakágazatokban foglalkoztatottak szakmai képesítési követelményeiről és szakmai képzéseiről A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló évi XXXI. törvény 47. (2) bekezdés 4. pontjában, a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló évi XLIII. törvény 342. (7) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az egyes miniszterek, valamint a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 30. (1) bekezdésében meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el: 1. A rendelet hatálya 1. E rendelet hatálya kiterjed: a) a hivatásos katasztrófavédelmi szervek tagjaira; b) az önkormányzati és létesítményi tűzoltóságok állományának tagjaira; c) az önkéntes tűzoltó egyesületek szaktevékenységet ellátó tagjaira; d) a tűzvédelmi szakértőkre; e) a gazdálkodó tevékenységet folytató magánszemélyeknél, jogi személyeknél (a továbbiakban: gazdálkodó szervezet) a katasztrófavédelem, a polgári védelem, az iparbiztonság és a tűzvédelem szakágazatokban foglalkoztatókra és foglalkoztatottakra; f) a katasztrófa- és tűzvédelmi szakmai képesítést nyújtó oktatási intézmények oktatást, képzést, vizsgáztatást végző tagjaira; g) a katasztrófa- és tűzvédelmi képzés szakmai felügyeletét végző személyekre. 2. Értelmező rendelkezések 2. E rendelet alkalmazásában 1. katasztrófavédelmi alapismereti tanfolyam: a hivatásos katasztrófavédelmi szerveknél nem szakmai szolgálati beosztásban foglalkoztatottak felkészítésére szervezett képzés; 2. nem szakmai szolgálati beosztások: a hivatásos katasztrófavédelmi szerv működését biztosító, a katasztrófavédelmi és polgári védelmi, tűzoltósági, iparbiztonsági és ügyeleti szakterülethez nem tartozó funkcionális munkakörök; 3. önkormányzati és létesítményi tűzoltó tanfolyam: az önkormányzati és a létesítményi tűzoltóságok főfoglalkozású tagjai számára szervezett legalább 400 órás felkészítés; 4. önkormányzati és létesítményi tűzoltó szerparancsnoki tanfolyam: az önkormányzati és a létesítményi tűzoltóságok főfoglalkozású tagjainak egy raj szaktevékenységének irányítására szervezett felkészítés; 5. önkéntes és létesítményi tűzoltó parancsnoki tanfolyam: az önkéntes tűzoltó egyesületek szaktevékenység végzésére jogosult tagjainak, valamint a létesítményi tűzoltóságok alkalomszerűen igénybe vehető tagjainak parancsnoki tevékenység ellátására szervezett felkészítés;

3 3 6. tűzoltásvezető I. tanfolyam: a hivatásos, az önkormányzati és a létesítményi tűzoltóságok, valamint az önkéntes tűzoltó egyesületek tűzoltó szakképzettséggel, vagy önkormányzati és létesítményi tűzoltó tanfolyami végzettséggel rendelkező tagjainak a tűzoltásvezetői feladatok elvégzésére szervezett legalább 40 órás felkészítés; 7. tűzoltásvezető II. tanfolyam: az önkéntes tűzoltó egyesületek szaktevékenység végzésére jogosult tagjainak, valamint az alkalomszerűen igénybe vehető létesítményi tűzoltóságok tagjainak a tűzoltó alaptanfolyami végzettség megszerzésén túl, tűzoltásvezetői feladatok elvégzésére szervezett legalább 140 órás felkészítés; 8. tűzoltó alaptanfolyam: az önkéntes tűzoltó egyesületek szaktevékenységet ellátó tagjai, az önkormányzati tűzoltóságok önkéntes jogviszonyban álló, valamint a létesítményi tűzoltóságok alkalomszerűen igénybe vehető tagjai alapfokú felkészítésére szervezett, legalább 40 órás felkészítés; 9. tűzvédelmi szakágazati tevékenység: külön jogszabályban meghatározott szabályozók készítése, oktatások, ellenőrzések megtartása és az ezzel összefüggő feladatok összessége. 3. Szakmai képesítési követelmények 3. (1) A hivatásos katasztrófavédelmi szervek hivatásos állományú tagjai vonatkozásában a képesítési követelmény teljesítése szempontjából elfogadott a) szakmai képzési formákat az 1. melléklet 1. pontja és b) a szakmai tanfolyamokat mint belső szakmai képzéseket a 2. melléklet tartalmazza. (2) A hivatásos katasztrófavédelmi szerveknél foglalkoztatottak 1. melléklet 1. pontjában felsoroltakon túl elismert szakmai képesítéseit a 3. melléklet tartalmazza. 4. A katasztrófa- és tűzvédelmi szakmai képesítést nyújtó oktatási intézmények oktatást, képzést, vizsgáztatást végző tagjainak, és azok szakmai felügyeletét végző személyek vonatkozásában a képesítési követelmény teljesítése szempontjából elfogadott szakmai képzési formákat az 1. melléklet 1. pontja és a 3. melléklet tartalmazza. 5. (1) Az önkormányzati és a főfoglalkozású létesítményi tűzoltóságok e rendelet hatályba lépését követően kinevezett parancsnoki, tűzoltásvezetői és főfoglalkozású tagjainak a készenléti jellegű szolgálatot ellátó hivatásos katasztrófavédelmi szervek tűzoltósági szakterületének tagjaival megegyező szakmai tartalmú képesítéssel kell rendelkezniük. (2) Az önkormányzati, és létesítményi tűzoltóságok (1) bekezdésben nem érintett beosztásaiban lévő, valamint az önkéntes tűzoltó egyesületek szaktevékenységet ellátó tagjainak képesítési követelményét a 1. melléklet 2. pontja tartalmazza. (3) Az önkormányzati és a létesítményi tűzoltóságok, valamint az önkéntes tűzoltó egyesületek műszaki eszközeinek és felszereléseinek kezelését szolgáló képzések köre megegyezik a hivatásos katasztrófavédelmi szervekével.

4 4 (4) Az önkormányzati és létesítményi tűzoltó tanfolyami végzettség a hivatásos állomány részére előírt egységes rendvédelmi alapozó modul teljesítése esetén elfogadott a tűzoltó II. részszakképesítés szakmai vizsgára bocsátáshoz. 6. (1) A gazdálkodó szervezeteknél a katasztrófavédelem, a polgári védelem és az iparbiztonság szakágazatokban ügyintézői munkakörben foglalkoztatottaknak legalább középszintű, vezetői munkakörben foglalkoztatott személynek felsőszintű katasztrófavédelmi szakképesítéssel kell rendelkeznie. (2) A képesítési követelmény teljesítése szempontjából elfogadott szakmai képzési formákat az 1. melléklet 3. pontja és a 4. melléklet tartalmazza. 7. (1) A gazdálkodó szervezeteknél tűzvédelmi szakágazatban foglalkoztatottak közül legalább középszintű tűzvédelmi szakképesítéssel rendelkező személyt minimum havi 8 órában kell foglalkoztatni abban az esetben, ha: a) a gazdálkodó szervezet robbanásveszélyes osztályba tartozó anyagot állít elő, dolgoz fel, tárol és az egy telephelyen előállított, feldolgozott, tárolt anyag együttes, egyidejű mennyisége meghaladja az 1000 kg/liter mennyiséget, de legfeljebb 5000 kg/liter, b) a gazdálkodó szervezet tűzveszélyes osztályba tartozó anyagot, terméket tárol és az egy telephelyen a szabadtéri és az épületen belüli tárolásra szolgáló, összesített alapterület meghaladja az 1000 m 2 -t, de legfeljebb m 2, c) a gazdálkodó szervezet ipari vagy mezőgazdasági tevékenységet végez és a családtagokkal együtt a munkavégzésben résztvevő munkavállalók egyidejű létszáma meghaladja a 100 főt, vagy d) a gazdálkodó szervezet olyan épületrészt, épületet üzemeltet, vagy bérel, da) amelyben tömegtartózkodásra szolgáló, de legfeljebb 500 fő befogadóképességű helyiség található, db) amely összesített befogadóképessége meghaladja az 500 főt, de legfeljebb fő, vagy dc) amelyben menekülésben korlátozott személyek elhelyezése, ellátása, kezelése, nevelése, oktatása, gondozása történik és e személyek egyidejű létszáma meghaladja a 20 főt, de legfeljebb 100 fő. (2) A gazdálkodó szervezeteknél tűzvédelmi szakágazatban foglalkoztatottak közül felsőszintű tűzvédelmi szakképesítéssel rendelkező személyt kell foglalkoztatni abban az esetben, ha: a) a gazdálkodó szervezet főfoglalkozású létesítményi tűzoltóság működtetésére kötelezett, b) a gazdálkodó szervezet robbanásveszélyes osztályba tartozó anyagot állít elő, dolgoz fel, tárol és az egy telephelyen előállított, feldolgozott, tárolt anyag együttes, egyidejű mennyisége meghaladja az 5000 kg/liter mennyiséget, c) a gazdálkodó szervezet tűzveszélyes osztályba tartozó anyagot, terméket tárol és az egy telephelyen a szabadtéri és az épületen belüli tárolásra szolgáló, összesített alapterület meghaladja a m 2 -t, vagy d) a gazdálkodó szervezet olyan épületrészt, épületet üzemeltet, vagy bérel, da) amelyben 500 főt meghaladó befogadóképességű helyiség található, db) amely összesített befogadóképessége meghaladja a 2000 főt, vagy dc) amelyben menekülésben korlátozott személyek elhelyezése, ellátása, kezelése, nevelése, oktatása, gondozása történik és e személyek egyidejű létszáma meghaladja a 100 főt.

5 5 (3) A (2) bekezdés a) pontjában meghatározottak esetén minimum heti 40 órában, a (2) bekezdés b), c) és d) pontjában meghatározottak esetén minimum havi 16 órában kell foglalkoztatni felsőfokú tűzvédelmi szakképesítéssel rendelkező személyt. (4) Amennyiben a gazdálkodó szervezetnél a tűzvédelem ellátása szolgáltatás igénybevételével történik, a szolgáltatást végzőnek az adott szolgáltatáshoz e jogszabályban meghatározott képesítéssel kell rendelkeznie. (5) A gazdálkodó szervezeteknél tűzvédelmi feladatokat ellátók és a tűzvédelmi szolgáltatást végzők az 1. melléklet 4. pontjában felsoroltakon kívül elismert szakmai képesítéseit az 5. melléklet tartalmazza. (6) A munkavégzésben részt vevő családtagokkal együtt ötnél több munkavállalót foglalkoztató vagy ötvennél több személy befogadására alkalmas helyiséget üzemeltető gazdálkodó szervezet esetén a tűzvédelmi oktatást legalább középszintű tűzvédelmi szakképesítéssel rendelkező személy végezhet. Azokban az esetekben, ahol jogszabály felsőszintű tűzvédelmi szakképesítéssel rendelkező személy alkalmazását írja elő, tűzvédelmi oktatást kizárólag felsőszintű tűzvédelmi szakképesítéssel rendelkező személy tarthat. (7) A (6) bekezdésben nem szabályozott esetekben tűzvédelmi oktatást legalább alapszintű tűzvédelmi szakképesítéssel rendelkező személy tarthat. (8) Tűzvédelmi szabályzatot legalább középszintű tűzvédelmi szakképesítéssel rendelkező személy készíthet, módosíthat. Azokban az esetekben, ahol jogszabály felsőszintű tűzvédelmi szakképesítéssel rendelkező személy alkalmazását írja elő, tűzvédelmi szabályzat készítésére, módosítására felsőszintű tűzvédelmi szakképesítéssel rendelkező személy jogosult. 8. (1) A Nukleáris Tűzvédelmi Szabályzat és Radioaktívhulladék-tároló Tűzvédelmi Szabályzat készítésére felsőfokú tűzvédelmi szakképesítéssel rendelkező személy jogosult. (2) A nukleáris létesítmény és a radioaktívhulladék-tároló területén a tűzkockázat-elemzés és tűzterhelés számítás készítésére felsőszintű tűzvédelmi szakképesítéssel rendelkező személy jogosult. (3) A számítógépes szimulációs programmal végzett, egyedileg tervezett megoldás készítésére tűzvédelmi szakértő és tűzvédelmi tervező jogosult. (4) A Tűzvédelmi Műszaki Megfelelőségi Kézikönyv készítésére és felülvizsgálatára tűzvédelmi szakértő és tűzvédelmi tervező jogosult. (5) Tűzvédelmi szakértők felsőfokú tűzvédelmi szakmai képesítéseit az 1. melléklet , és alpontjában felsoroltakon túl a 3. melléklet pontja tartalmazza. 9. (1) Villamos berendezések tűzvédelmi felülvizsgálatának vezetését, abban érdemi munka folytatását olyan személy végezheti, aki az Országos Képzési Jegyzék szerinti erősáramú berendezések felülvizsgálója vagy erősáramú berendezések időszakos felülvizsgálója szakképesítéssel rendelkezik.

6 6 (2) A robbanásveszélyes osztályba tartozó anyag előállítására, feldolgozására, tárolására szolgáló helyiségek, szabadterek ha ott az anyag robbanásveszélyes állapotban fordul elő villamos berendezéseinek vizsgálatához a vizsgálatot végző személynek az (1) bekezdésben meghatározottakon felül az Országos Képzési Jegyzék szerinti sújtólég- és robbanásbiztos villamosberendezés-kezelő vagy robbanásbiztos berendezés kezelő szakképesítéssel is rendelkeznie kell. (3) A robbanásveszélyes osztályba tartozó anyag előállítására, feldolgozására, tárolására szolgáló helyiségek, szabadterek villamos berendezéseinek felülvizsgálatát két, vagy több személy együttesen is végezheti, ha mindegyikük rendelkezik az (1) bekezdésben meghatározott szakképesítéssel és legalább az egyikük rendelkezik a (2) bekezdésben meghatározott szakképesítéssel. 10. (1) Villámvédelmi berendezés tervezésére csak az a Magyar Mérnöki Kamara (a továbbiakban: MMK) tervezői névjegyzékében szereplő építményvillamossági tervezési szakterületen jogosultsággal rendelkező építészeti-műszaki tervező (a továbbiakban: villamos tervező) jogosult, aki az MMK által jóváhagyott oktatási tematika szerinti villámvédelmi tervezői tanfolyamot eredményesen elvégezte, vagy szakmai gyakorlata és képzettsége alapján az MMK-tól megkapta a különösen gyakorlott címet. (2) Az (1) bekezdésben meghatározott követelményekkel az építési műszaki ellenőrnek is rendelkeznie kell. (3) Villámvédelmi berendezés esetében a felülvizsgálatok vezetésére, abban érdemi munka folytatására csak olyan személy jogosult, aki a) a vonatkozó műszaki követelmények anyagából az MMK által akkreditált villámvédelmi képesítést szerzett vagy b) a vonatkozó műszaki követelményt tananyagi szinten oktató képzésen az Országos Képzési Jegyzék szerinti villámvédelmi felülvizsgáló vagy villámvédelem felülvizsgálója szakképesítést szerzett. (4) Rendkívüli felülvizsgálat végzésére az a MMK névjegyzékében szereplő villamosmérnöki végzettségű, a villámvédelem területén kiemelkedően gyakorlott szakértő is jogosult. 11. (1) Az elektrosztatikus feltöltődés elleni védelem felülvizsgálat végzésére csak az alábbi, ipari elektrosztatikai gyakorlattal bíró személyek jogosultak: a) a MMK bejegyzett villamosmérnök szakértő, b) igazságügyi villamos szakértő, c) villamos mérnök végzettségű tűzvédelmi szakértő. (2) Az elektrosztatikus feltöltődés elleni védelem felülvizsgálat végzésére olyan akkreditált vizsgáló intézet vagy szervezet is jogosult, amely az a)-c) pontok szerinti szakértőt foglalkoztat. 4. A képzési formák szervezése és a beiskolázás szabályai 12.

7 7 (1) A Katasztrófavédelmi Oktatási Központban (a továbbiakban: KOK) folyó katasztrófavédelmi, polgári védelmi, tűzvédelmi, valamint iparbiztonsági szakképzések (a továbbiakban: szakképzés), szakmai képzések képzési programjait a KOK készíti el. (2) A szakképzést végző szerveknek rendelkezniük kell a minősített képzési programban meghatározottak végrehajtásához szükséges személyi és tárgyi feltételekkel, ennek hiányában a képzés nem indítható. A szakképzés megkezdését a szakképzést végző szervnek a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóságnál (a továbbiakban: BM OKF) előzetesen be kell jelentenie. Az adott szakképzésre vonatkozó szakmai és vizsgakövetelményeket, valamint speciális feltételek meglétét, a szakképzés végrehajtását és a vizsgáztatást a BM OKF ellenőrizheti. (3) A tűzoltó alaptanfolyamot a KOK és a megyei (fővárosi) katasztrófavédelmi igazgatóságok (a továbbiakban: katasztrófavédelmi igazgatóságok) szervezik és a tanfolyam eredményes elvégzését követően kiadják a tanúsítványt. (4) A tűzoltásvezető I. és tűzoltásvezető II. tanfolyamot a KOK és a katasztrófavédelmi igazgatóságok szervezik és a tanfolyam szervezője adja ki a tanúsítványt. (5) Az önkéntes és létesítményi tűzoltó parancsnoki tanfolyamot a KOK és kihelyezett képzésként a katasztrófavédelmi igazgatóságok szervezik és a KOK adja ki a bizonyítványt. (6) Az önkormányzati és létesítményi tűzoltó tanfolyamot a KOK, illetve kihelyezett képzésként a katasztrófavédelmi igazgatóságok szervezhetik és a KOK adja ki a bizonyítványt. (7) Az önkormányzati és létesítményi tűzoltó szerparancsnoki tanfolyamot a KOK szervezi és adja ki a bizonyítványt. (8) A katasztrófavédelmi alapismereti tanfolyamot a KOK szervezi és adja ki a bizonyítványt. (9) A (3)-(8) bekezdésekben, valamint a 2. mellékletben meghatározott képzések esetében a képzési programokat a BM OKF fel történt egyeztetést követően a KOK készíti el, és azokat a BM OKF főigazgatója hagyja jóvá. (10) A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Katasztrófavédelmi Intézete a szakképzési és felnőttképzési tevékenysége keretében együttműködik a KOK-kal. 13. (1) A KOK és a katasztrófavédelmi igazgatóságok a műszaki szaktanfolyamot, mint belső szakmai képzést a 2. mellékletben foglalt besorolás szerint szervezik. A műszaki szaktanfolyamhoz kötött gépek, gépi berendezések és gépjárművek besorolását a 6. melléklet tartalmazza. (2) Tűzoltótechnika-kezelői tanfolyamra, mint belső szakmai képzésre, a hivatásos katasztrófavédelmi szervek azon tagjai jelentkezhetnek, akik legalább az 1. melléklet vagy 3. mellékletben meghatározott alapszintű szakmai végzettséggel rendelkeznek, és az előírt előzetes orvosi vizsgálaton megfelelnek. Az önkormányzati és létesítményi tűzoltóságok tagjai, valamint az önkéntes tűzoltó egyesületek szaktevékenységet végző tagjai az 1. melléklet 2. pontjában meghatározott képesítéssel és az előírt orvosi vizsgálaton történő megfelelés esetén kezdhetik meg a tanfolyamot. Vizsgára az a személy bocsátható, aki az adott géptípusra vonatkozó, a 2. mellékletben található szakmai tanfolyamo(ka)t elvégezte, továbbá az előírt gépkezelési gyakorlatot megszerezte.

8 8 (3) A tűzoltótechnika-kezelői tanfolyamokon résztvevők vizsgáztatására, a 7. melléklet szerinti tűzoltótechnika-kezelői igazolvány kiadására, nyilvántartására, másodlatok kiadására, valamint az abba történő bejegyzésre a KOK jogosult. (4) Amennyiben a tanfolyamszervező nem rendelkezik a képzéshez szükséges gépekkel, gépjárművekkel, gépi berendezésekkel, úgy azt a képzési szolgáltatást igénybe vevő szerv biztosítja. 14. (1) A KOK legalább 60 nappal a félév megkezdése előtt, a BM OKF jóváhagyását követően hirdeti meg a következő félévben indítandó képzési formákat és a jelentkezés feltételeit. (2) A kihelyezett formában történő képzések indításáról a személyi, a tárgyi és a technikai feltételek figyelembe vételével a KOK igazgatója dönt. A KOK végzi a kihelyezett képzések felügyeletét. (3) A katasztrófavédelmi igazgatóságok által önállóan szervezhető képzések esetében a KOK végzi a képzések szakmai felügyeletét. 5. A hivatásos katasztrófavédelmi szervek, az önkormányzati és létesítményi tűzoltóságok, valamint az önkéntes tűzoltó egyesületek gépjárművezetőinek képzése és pszichológiai alkalmassági vizsgálata 15. A hivatásos katasztrófavédelmi szerveknél foglalkoztatott főfoglalkozású gépjárművezetőknek és azoknak, akiket feladataik ellátása mellett a parancsnok szolgálati gépjármű vezetésére jogosít fel, elméleti és gyakorlati képzésen kell részt venniük. A képzést és a vizsgáztatást a hivatásos katasztrófavédelmi szerv önállóan végzi. 16. (1) A hivatásos katasztrófavédelmi szerveknél, az önkormányzati és létesítményi tűzoltóságoknál, valamint az önkéntes tűzoltó egyesületeknél megkülönböztető jelzést használó járművek vezetőinek pszichológiai alkalmasságát a közúti járművezetők pályaalkalmassági vizsgálatáról szóló jogszabályban előírt, vagy a BM OKF által működtetett pszichológiai alkalmasság-vizsgálóhely állapítja meg. (2) A hivatásos katasztrófavédelmi szerv vonatkozásában a hivatásos gépjárművezetők alaptanfolyamának, a megkülönböztető jelzést használó gépjárművezetők képzésének és a speciális képzések képzési programjait a BM OKF készíti el és hagyja jóvá. (3) A gépjármű-vezetéstechnikai oktatók képzésének, továbbképzésének költsége a BM OKF-et terheli. 6. Tűzoltás, műszaki mentés vezetésére jogosító végzettségek (1) Tűzoltás, műszaki mentés vezetését a) hivatásos katasztrófavédelmi szerveknél 17.

9 9 aa) minimum tűzoltó II. részszakképesítéssel vagy annak megfelelő, e rendeletben elismerhető szakmai képesítéssel a képesítés megszerzésétől számított minimum 5 éves, hivatásos tűzoltóságnál szerzett tűzoltási, műszaki mentési gyakorlattal, legalább középfokú iskolai végzettséggel, továbbá tűzoltásvezető I. tanfolyammal, vagy ab) az 1. melléklet 1.2. alpontjában foglalt középszintű, vagy felsőszintű képesítéssel rendelkező; b) önkormányzati és főfoglalkozású létesítményi tűzoltóságnál ba) minimum tűzoltó II. részszakképesítéssel vagy annak megfelelő, e rendeletben elismerhető szakmai képesítéssel, a képesítés megszerzésétől számított minimum 5 éves, hivatásos, önkormányzati, vagy főfoglalkozású létesítményi tűzoltóságnál szerzett tűzoltási, műszaki mentési gyakorlattal, továbbá tűzoltásvezető I. tanfolyammal, vagy bb) az 1. melléklet 2.1. alpontjában foglalt középszintű, vagy felsőszintű képesítéssel rendelkező; c) alkalomszerűen igénybe vehető létesítményi tűzoltóságnál és a beavatkozó önkéntes tűzoltó egyesületnél ca) minimum tűzoltó alaptanfolyami képesítéssel, a képesítés megszerzésétől számított minimum 5 éves önkormányzati, létesítményi tűzoltóságnál, illetve tűzoltási, műszaki mentési szaktevékenységet ellátó önkéntes tűzoltó egyesületnél szerzett tűzoltási, műszaki mentési gyakorlattal, továbbá tűzoltásvezető II. tanfolyammal, vagy cb) minimum tűzoltó II. részszakképesítéssel vagy annak megfelelő, e rendeletben elismerhető szakmai képesítéssel a képesítés megszerzésétől számított minimum 5 éves alkalomszerűen igénybe vehető létesítményi tűzoltóságnál, illetve tűzoltási, műszaki mentési szaktevékenységet ellátó önkéntes tűzoltó egyesületnél, vagy 3 éves hivatásos, önkormányzati, vagy főfoglalkozású létesítményi tűzoltóságon szerzett tűzoltási, műszaki mentési gyakorlattal, továbbá tűzoltásvezető I. tanfolyammal, vagy cc) az 1. melléklet 2.2. alpontjában foglalt felsőszintű képesítéssel rendelkező személyek láthatják el. 18. (1) Ha a tűzoltás vezetői jogosultság megszerzése a 17. (1) bekezdés a) pontja szerint történt, akkor a beosztást betöltő személynek a tűzoltás vezetői jogosultság megszerzésétől számított 5 éven belül meg kell szerezni az 1. melléklet 1.2. alpontjában foglalt minimum középszintű (tűzoltó szerparancsnok szakképesítés) szakképesítést. (2) Ha a tűzoltás vezetői jogosultság megszerzése a 17. (1) bekezdés ba) pontja szerint történt, akkor a beosztást betöltő személynek a tűzoltás vezetői jogosultság megszerzésétől számított 5 éven belül meg kell szerezni az 1. melléklet 2.1. alpontjában foglalt minimum középszintű (önkormányzati és létesítményi tűzoltó szerparancsnok képesítés) szakmai képesítést. (1) Ez a rendelet március 5-én lép hatályba. 7. Záró rendelkezések 19. (2) Hatályát veszti a hivatásos katasztrófavédelmi szerveknél, a tűzoltóságoknál, valamint az ez irányú szakágazatban foglalkoztatottak képesítési követelményeiről és szakmai képzéseiről szóló 10/2008. (X. 30.) ÖM rendelet. (3) Az a gazdálkodó szervezet, amely a rendelet hatálybalépésekor nem foglalkoztat a 7. -ban meghatározott szakképesítésű személyt, a 7. -ban meghatározott előírások betartásáról a rendelet hatálybalépését követő kilencven napon belül köteles gondoskodni.

10 10 Dr. Pintér Sándor

11 11 1. melléklet a./2015. ( ) BM rendelethez Szakmai képesítések szintjei a képzési formák alapján, az alkalmazó szervek és munkakörök szerint 1. A hivatásos katasztrófavédelmi szervek hivatásos állományú tagjainak és a katasztrófa- és tűzvédelmi szakmai képesítést nyújtó oktatási intézmények oktatást, képzést, vizsgáztatást végző tagjaira, valamint azok szakmai felügyeletét végző személyekre vonatkozóan 1.1. A katasztrófavédelmi és polgári védelmi szakterület Alapszintű: - katasztrófavédelmi alapismereti tanfolyami végzettség; - katasztrófavédelmi előadó szakképesítés vagy - katasztrófavédelmi szakelőadó szakképesítés Középszintű: - katasztrófavédelmi főelőadó szakképesítés-ráépülés; - katasztrófa- és polgári védelmi főelőadó szakképesítés-ráépülés vagy - katasztrófavédelmi referens szakképesítés- ráépülés Felsőszintű: - rendészeti szervező szakképesítés, katasztrófavédelmi szervező szakmairány; - rendészeti szervező szakképesítés, tűzvédelmi szervező szakmairány; - rendészeti szervező szakképesítés, iparbiztonsági szervező szakmairány; - rendészeti szervező szakképesítés, katasztrófavédelmi és polgári védelmi szervező szakképesítés-elágazás; - rendészeti szervező szakképesítés, tűzoltó szervező szakképesítés-elágazás; - katasztrófavédelmi szakirányú felsőoktatási szakképzés; - építőmérnöki alapképzési szak, tűz- és katasztrófavédelmi szakirány; - építészmérnöki alapképzési szak, tűz- és katasztrófavédelmi szakirány; - rendészeti igazgatás alapképzési szak, katasztrófavédelmi szakirány; - rendészeti igazgatási alapképzési szak, katasztrófavédelmi szakirány tűzvédelmi specifikáció; - védelmi igazgatási alapképzési szak, katasztrófavédelmi szakirány; - védelmi igazgatási alapképzési szak, tűzvédelmi és tűzoltó szakirány; - had- és biztonságtechnikai mérnöki alapképzési szak műszaki, katasztrófavédelmi, közlekedési (katasztrófavédelmi specializáció) vagy biztonságtechnikai szakirány; - had- és biztonságtechnikai mérnöki alapképzési szak, tűzvédelmi szakirány; - katasztrófavédelem alapképzési szak, katasztrófavédelmi műveleti szakirány; - katasztrófavédelem alapképzési szak, tűzvédelmi és mentésirányítási szakirány; - katasztrófavédelem alapképzési szak, iparbiztonsági szakirány; - védelmi igazgatási mesterképzési szak, katasztrófavédelmi szakirány; - katasztrófavédelmi mérnöki mesterképzési szak, műszaki és mentésszervezői szakirány, műszaki és technikai szakirány vagy - tűzvédelmi szakmérnök szakképesítés Köztisztviselői, kormánytisztviselői, valamint közalkalmazotti állomány részére munkáltatói igény esetén az érintett beleegyezésével az előző képzési formák bármelyike A hivatásos katasztrófavédelmi szerveknél tűzvédelmi képesítést igénylő beosztásokban elfogadott képzési formákat és végzettségeket az 1.2. pont tartalmazza A nem szakmai szolgálati beosztások esetében (a beosztásnak megfelelő állami képesítés megléte esetén) a minimálisan elfogadott szakmai képzési formákat és szaktanfolyamokat az pont tartalmazza.

12 Tűzoltósági és ügyeleti szakterület Alapszintű: - tűzoltó II. részszaképesítés vagy - tűzoltó I. szakképesítés Középszintű: - tűzoltósági referens szakképesítés vagy - tűzoltó szerparancsnok szakképesítés- ráépülés Felsőszintű: - építőmérnöki alapképzési szak, tűz- és katasztrófavédelmi szakirány; - építészmérnöki alapképzési szak, tűz- és katasztrófavédelmi szakirány; - védelmi igazgatási alapképzési szak, tűzvédelmi és tűzoltó szakirány; - had- és biztonságtechnikai mérnöki alapképzési szak, tűzvédelmi szakirány; - rendészeti igazgatási alapképzési szak, katasztrófavédelmi szakirány; - rendészeti igazgatási alapképzési szak, katasztrófavédelmi szakirány tűzvédelmi specifikáció; - katasztrófavédelem alapképzési szak, tűzvédelmi és mentésirányítási szakirány; - rendészeti szervező szakképesítés, tűzoltó szervező szakképesítés-elágazás; - rendészeti szervező szakképesítés, tűzvédelmi szervező szakmairány - tűzvédelmi szakmérnök szakképesítés vagy - katasztrófavédelmi szakirányú felsőoktatási szakképzés Köztisztviselői, kormánytisztviselői, valamint a közalkalmazotti állomány részére munkáltatói igény esetén az érintett beleegyezésével az előző képzési formák bármelyike A nem szakmai szolgálati beosztások esetében (a beosztásnak megfelelő állami képesítés megléte esetén) a minimálisan elfogadott szakmai képzési formákat és szaktanfolyamokat az pont tartalmazza Iparbiztonsági szakterület Alapszintű: - katasztrófavédelmi szakelőadó szakképesítés; Középszintű: - katasztrófavédelmi referens szakképesítés- ráépülés; Felsőszintű: - rendészeti szervező szakképesítés, katasztrófavédelmi szervező szakmairány; - rendészeti szervező szakképesítés, iparbiztonsági szervező szakmairány; - rendészeti szervező szakképesítés, tűzvédelmi szervező szakmairány; - rendészeti szervező szakképesítés, katasztrófavédelmi és polgári védelmi szervező szakképesítés-elágazás; - rendészeti szervező szakképesítés, tűzoltó szervező szakképesítés-elágazás; - katasztrófavédelmi szakirányú felsőoktatási szakképzés; - építőmérnöki alapképzési szak, tűz- és katasztrófavédelmi szakirány; - építészmérnöki alapképzési szak, tűz- és katasztrófavédelmi szakirány; - rendészeti igazgatási alapképzési szak, katasztrófavédelmi szakirány; - rendészeti igazgatási alapképzési szak, katasztrófavédelmi szakirány tűzvédelmi specifikáció; - katasztrófavédelem alapképzési szak, katasztrófavédelmi műveleti szakirány; - katasztrófavédelem alapképzési szak, tűzvédelmi és mentésirányítási szakirány; - katasztrófavédelem alapképzési szak, iparbiztonsági szakirány; - védelmi igazgatási alapképzési szak, katasztrófavédelmi szakirány; - védelmi igazgatási alapképzési szak, tűzvédelmi és tűzoltó szakirány; - védelmi igazgatási mesterképzési szak, katasztrófavédelmi szakirány; - rendészeti igazgatási alapképzési szak igazgatásrendészeti szakirány; - bűnügyi igazgatási alapképzési szak, bűnügyi nyomozó szakirány (legalább alapszintű katasztrófavédelmi, vagy iparbiztonsági szakképesítéssel együtt); - had- és biztonságtechnikai mérnöki alapképzési szak, tűzvédelmi szakirány BA;

13 13 - katasztrófavédelmi mérnöki mesterképzési szak, műszaki és mentésszervezői szakirány, vagy műszaki és technikai szakirány; - környezetmérnök mesterképzési szak, katasztrófavédelmi szakirány; - tűzvédelmi szakmérnök szakképesítés Köztisztviselői, kormánytisztviselői, valamint közalkalmazotti állomány részére munkáltatói igény esetén az érintett beleegyezésével az előző képzési formák bármelyike A nem szakmai szolgálati beosztások esetében (a beosztásnak megfelelő állami képesítés megléte esetén) a minimálisan elfogadott szakmai képzési formákat és szaktanfolyamokat az pont tartalmazza. 2. Az önkormányzati és létesítményi tűzoltóságok, valamint az önkéntes tűzoltó egyesületek szaktevékenységet ellátó tagjaira vonatkozóan 2.1. Önkormányzati, illetve létesítményi tűzoltóságok főfoglalkozású tagjaira vonatkozóan Alapszintű: - tűzoltó II. részszakképesítés; - tűzoltó I. szakképesítés; - önkormányzati és létesítményi tűzoltó tanfolyami végzettség; - tűzoltó szakképesítés, vagy 6 hetes tűzoltó alaptanfolyami végzettség Középszintű: - önkormányzati és létesítményi tűzoltó szerparancsnok képesítés vagy - tűzoltó szerparancsnoki szakképesítés-ráépülés Felsőszintű: - építőmérnöki alapképzési szak, tűz- és katasztrófavédelmi szakirány; - védelmi igazgatási alapképzési szak, tűzvédelmi és tűzoltó szakirány; - had- és biztonságtechnikai mérnöki alapképzési szak, tűzvédelmi szakirány; - rendészeti igazgatási alapképzési szak, katasztrófavédelmi szakirány; - rendészeti igazgatási alapképzési szak, katasztrófavédelmi szakirány tűzvédelmi specifikáció; - katasztrófavédelem alapképzési szak, tűzvédelmi és mentésirányítási szakirány; - rendészeti szervező szakképesítés, tűzoltó szervező szakképesítés-elágazás; - rendészeti szervező szakképesítés, tűzvédelmi szervező szakmairány; - katasztrófavédelmi szakirányú felsőoktatási szakképzés vagy - tűzvédelmi szakmérnök szakképesítés Az önkéntes tűzoltó egyesületek szaktevékenység végzésére jogosult tagjainak, valamint az önkormányzati tűzoltóságok önkéntes jogviszonyban álló és létesítményi tűzoltóságok alkalomszerűen igénybe vehető tagjaira vonatkozóan Alapszintű: - tűzoltó alaptanfolyami végzettség Középszintű: - tűzoltó szakképesítés, tűzoltó II. részszakképesítés, önkormányzati és létesítményi tűzoltó tanfolyami, vagy 6 hetes tűzoltó tanfolyami végzettség és tűzoltásvezető I. tanfolyami végzettség; - tűzoltó alaptanfolyami végzettség, és tűzoltásvezető II. tanfolyami végzettség; - tűzoltósági referens szakképesítés; - tűzoltó szerparancsnok szakképesítés- ráépülés, vagy - önkormányzati és létesítményi tűzoltó szerparancsnok képesítés Felsőszintű: - önkéntes és létesítményi tűzoltó parancsnoki tanfolyami végzettség; - építőmérnöki alapképzési szak, tűz- és katasztrófavédelmi szakirány; - építészmérnöki alapképzési szak, tűz- és katasztrófavédelmi szakirány; - építéstudományi kar, tűzvédelmi szakmérnök szakképesítés; - védelmi igazgatási alapképzési szak, tűzvédelmi és tűzoltó szakirány;

14 14 - had- és biztonságtechnikai mérnöki alapképzési szak, tűzvédelmi szakirány; - rendészeti igazgatási alapképzési szak, katasztrófavédelmi szakirány; - rendészeti igazgatási alapképzési szak katasztrófavédelmi szakirány tűzvédelmi specifikáció; - katasztrófavédelem alapképzési szak, tűzvédelmi és mentésirányítási szakirány; - rendészeti szervező szakképesítés, tűzoltó szervező szakképesítés-elágazás; - rendészeti szervező szakképesítés, tűzvédelmi szervező szakmairány; - katasztrófavédelmi szakirányú felsőoktatási szakképzés vagy - tűzvédelmi szakmérnök szakképesítés. 3. A gazdálkodó szervezeteknél a katasztrófa- és polgári védelem szakágazat területén foglalkoztatottakra vonatkozóan 3.1. Alapszintű: - katasztrófavédelmi előadó szakképesítés Középszintű: - katasztrófavédelmi referens szakképesítés-ráépülés; - katasztrófavédelmi főelőadó szakképesítés-ráépülés; 3.3. Felsőszintű: - rendészeti szervező szakképesítés, katasztrófavédelmi szervező szakmairány; - rendészeti szervező szakképesítés, tűzvédelmi szervező szakmairány; - rendészeti szervező szakképesítés, iparbiztonsági szervező szakmairány; - rendészeti szervező szakképesítés, katasztrófa-és polgári védelmi szervező szakképesítéselágazás; - rendészeti szervező szakképesítés, tűzoltó szervező szakképesítés-elágazás; - katasztrófavédelmi szakirányú felsőoktatási szakképzés; - építőmérnöki alapképzési szak, tűz- és katasztrófavédelmi szakirány; - építészmérnöki alapképzési szak, tűz- és katasztrófavédelmi szakirány; - tűzvédelmi szakmérnök szakképesítés; - rendészeti igazgatási alapképzési szak, katasztrófavédelmi szakirány; - rendészeti igazgatási alapképzési szak, katasztrófavédelmi szakirány tűzvédelmi specifikáció; - védelmi igazgatási alapképzési szak, katasztrófavédelmi szakirány; - védelmi igazgatási alapképzési szak, tűzvédelmi és tűzoltó szakirány; - had- és biztonságtechnikai mérnöki alapképzési szak, műszaki, katasztrófavédelmi vagy közlekedési szakirány (katasztrófavédelmi specializáció); - had- és biztonságtechnikai mérnöki alapképzési szak, tűzvédelmi szakirány; - katasztrófavédelem alapképzési szak, katasztrófavédelmi műveleti szakirány; - katasztrófavédelem alapképzési szak, tűzvédelmi és mentésirányítási szakirány; - katasztrófavédelem alapképzési szak, iparbiztonsági szakirány; - védelmi igazgatási mesterképzési szak, katasztrófavédelmi szakirány vagy - katasztrófavédelmi mérnöki mesterképzési szak, műszaki és mentésszervezői szakirány, műszaki és technikai szakirány A hivatásos katasztrófavédelmi szerveknél polgári védelmi és iparbiztonsági beosztás betöltésére jogosító képesítések elfogadottak a gazdálkodó szervezeteknél katasztrófavédelmi szakágazatban foglalkoztatottak azonos szintű képesítéseként. 4. A gazdálkodó szervezeteknél tűzvédelmi szakágazatban foglalkoztatottakra vonatkozóan 4.1.Alapszintű: - tűzvédelmi előadó szakképesítés Középszintű: 4.3. Felsőszintű: - tűzvédelmi főelőadó szakképesítés-ráépülés;

15 15 - építőmérnöki alapképzési szak, tűz- és katasztrófavédelmi szakirány; - építéstudományi kar, tűzvédelmi szakmérnök szakképesítés; - tűzvédelmi főelőadó szakképesítés; - védelmi igazgatási alapképzési szak, tűzvédelmi és tűzoltó szakirány; - had- és biztonságtechnikai mérnöki alapképzési szak, tűzvédelmi szakirány; - rendészeti igazgatási alapképzési szak, katasztrófavédelmi szakirány; - rendészeti igazgatási alapképzési szak, katasztrófavédelmi szakirány tűzvédelmi specifikáció; - rendészeti szervező szakképesítés, tűzoltó szervező szakképesítés-elágazás; - rendészeti szervező szakképesítés, tűzvédelmi szervező szakmairány; - katasztrófavédelem alapképzési szak, tűzvédelmi és mentésirányítási szakirány BA; - tűzvédelmi szakmérnök szakképesítés vagy - katasztrófavédelmi szakirányú felsőoktatási szakképzés A hivatásos katasztrófavédelmi szerveknél tűzoltó és tűzvédelmi beosztás betöltésére jogosító felsőszintű képesítések elfogadottak a gazdálkodó szervezeteknél tűzvédelmi szakágazatban foglalkoztatottak azonos szintű képesítéseként.

16 16 2. melléklet a /2015. ( ) BM rendelethez Szakmai tanfolyamok, mint belső szakmai képzések 1. A KOK által szervezett és lebonyolításra kerülő műszaki szaktanfolyamok: - tűzoltótechnika-kezelői alaptanfolyam; - emelőkosaras tűzoltó gépjármű kezelői szaktanfolyam; - létrás tűzoltó gépjármű kezelői szaktanfolyam; - tűzoltódaru-kezelői szaktanfolyam; - cserefelépítmény-hordozó járművek kezelői szaktanfolyam; - műszaki mentő gépjármű kezelői szaktanfolyam; - vegyi balesetelhárító gépjármű kezelői szaktanfolyam; - légzésvédő készülék-palack töltő kompresszor kezelői szaktanfolyam; - áramfejlesztő kezelői szaktanfolyam (10 KVA teljesítmény feletti). 2. A KOK-on, valamint kihelyezett formában a KOK felügyeletével a katasztrófavédelmi igazgatóságok által is lebonyolítható műszaki szaktanfolyamok: - gépjárműfecskendő kezelői szaktanfolyam; - habbal oltó gépjármű kezelői szaktanfolyam; - porral oltó gépjármű kezelői szaktanfolyam; - műszaki mentés gépeinek kezelői szaktanfolyama; - vegyi balesetelhárító gépek kezelői szaktanfolyama; - folyadék szállítására használható (szivattyúval ellátott) egyéb gépek kezelői szaktanfolyama; - kismotorfecskendő és átemelő szivattyú kezelői szaktanfolyam; - vegyi balesetelhárító cserefelépítmény kezelői szaktanfolyam; - műszaki mentő cserefelépítmény kezelői szaktanfolyam; - oltó cserefelépítmény kezelői szaktanfolyam; - áramfejlesztő kezelői szaktanfolyam (10 KVA teljesítmény alatti). 3. A KOK által szervezhető egyéb szakmai képzések, továbbképzések, tanfolyamok: - katasztrófavédelmi alapismereti tanfolyam; - tűzvizsgáló tanfolyam; - Katasztrófavédelmi Mobil Labor (KML) tanfolyam; - műveletirányító tanfolyam; - Katasztrófavédelmi Műveleti Szolgálat (KMSZ) tanfolyam; - önkéntes és létesítményi tűzoltó parancsnoki tanfolyam; - tűzoltásvezető I. és tűzoltásvezető II. tanfolyam; - tűzoltó alaptanfolyam; - önkormányzati és létesítményi tűzoltó tanfolyam; - önkormányzati és létesítményi tűzoltó szerparancsnok tanfolyam; - Egységes Digitális Rádiórendszer kezelői tanfolyam; - önkéntes tűzoltó egyesületek mentorainak felkészítő tanfolyama; - a kihelyezett formában végrehajtható képzések mentorainak felkészítő tanfolyama; - közbiztonsági referens tanfolyam; - próbaidős tiszti állomány felkészítő tanfolyam; - biztonsági összekötő tanfolyam; - veszélyes ipari védelmi ügyintéző tanfolyam; - veszélyes áru szállítás ellenőri tanfolyam; - egyéb tűzoltó, tűzvédelmi, polgári védelmi és iparbiztonsági szakmai tanfolyamok.

17 17 4. A katasztrófavédelmi, tűzvédelmi és polgári védelmi képzési rendszer az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának eljárásrendjéről szóló 150/2012. (VII. 6.) Korm. Rendeletben (a továbbiakban: OKJ) nem szereplő, belső szakmai képzéseinek oktatásigazgatási szabályait a BM OKF képzési szakterületére vonatkozó szabályzata tartalmazza.

18 18 3. melléklet a./2015. ( ) BM rendelethez A hivatásos katasztrófavédelmi szervek hivatásos állományú tagjainak és a katasztrófa- és tűzvédelmi szakmai képesítést nyújtó oktatási intézmények oktatást, képzést, vizsgáztatást végző tagjaira, valamint azok szakmai felügyeletét végző személyekre az e rendelet hatályba lépése előtt megszerzett elismerhető szakmai képesítések szintjei a képzési formák alapján 1. Katasztrófa- és polgári védelemi szakterület 1.1. Szakmai szolgálati beosztásokban Alapszintű: - Polgári Védelmi Oktatási Intézet (a továbbiakban: PVOI) 5 hónapos levelező pv. tanfolyami vagy - Polgári Védelem Országos Vezetőképző Intézet (a továbbiakban: PV OVKI) 4 hetes nappali pv. tanfolyami képesítés Középszintű: - PV OVKI 8 hetes nappali pv. tanfolyami vagy - PV Kiképző Központ zászlósképző tanfolyami képesítés Felsőszintű: - egyetemi vagy főiskolai végzettség megszerzését követően a tűzoltó tiszti átképző, tűzoltó átképző szakon szerzett képesítés; - főiskolai szintű katasztrófavédelmi szak; - egyetemi szintű védelmi igazgatási szak, katasztrófavédelmi szakirány; - egyetemi szintű környezetmérnöki szak, katasztrófavédelmi szakirány; - főiskolai szintű tűzvédelmi szak, tűzvédelmi szakirány; - főiskolai szintű műszaki szakoktató szak, tűzvédelmi szakirány (2002. február után beiskolázottak részéről e végzettség csak abban az esetben fogadható el, ha a végzett hallgató rendelkezik a hivatásos állományra előírt valamely - tűzoltás, műszaki mentés vezetésére jogosító - legalább középfokú szakmai képesítéssel, szakképzettséggel); - katasztrófavédelmi mérnöki mesterképzési szak, műszaki és mentésszervezői szakirány, műszaki és technikai szakirány MA (egyetemi szintű katasztrófa- és tűzvédelmi szervező (tiszt) szakképesítés; - rendészeti szervező szakképesítés, katasztrófa- és polgári védelemi szervező szakképesítéselágazás; - a hazai vagy külföldi, a munkakörnek megfelelő egyetemen, főiskolán, akadémián szerzett szakirányú végzettség; - a PV OVKI, a BM Tűz- és Polgári Védelmi Intézet, (a továbbiakban: BM TPVI), valamint a PVOI 5 hónapos nappali felsőfokú polgári védelmi tanfolyami végzettség; - PV Kiképző Központ 4 hónapos nappali polgári védelmi tiszti átképző tanfolyami képesítés, - PVOI, Polgári Védelmi Oktatási Központ (a továbbiakban: PVOK), BM KOK 10 hónapos levelező polgári védelmi vezetői tanfolyami képesítés vagy - honvédségtől áthelyezett tisztek egyéves tiszti tanfolyami képesítés A nem szakmai szolgálati beosztások esetében (a beosztásnak megfelelő állami képesítés megléte esetén) a minimálisan elfogadott szakmai képzési formákat és szaktanfolyamokat pont tartalmazza. 2. Tűzoltósági szakterület 2.1. Szakmai szolgálati beosztásokban Alapszintű: - 6 hetes tűzoltó alapfokú tanfolyam, három és fél, vagy öt hónapos tiszthelyettes-képző szakon szerzett képesítés vagy - tűzoltó szakképesítés.

19 Középszintű: - katasztrófa- és tűzvédelmi technikus szakképesítés; - tűzoltó technikus szakképesítés-ráépülés; - a hazai és külföldi tűzoltó, egy- vagy kétéves nappali, illetve hároméves levelező tiszti képzés, hároméves levelező tűzvédelmi vezetői, valamint tűzoltótechnikus (OKJ azonosító szám: ) szakképesítés; - BM Akadémia Tűzoltó Tagozatán szerzett képesítés; - tiszti vizsga; - zászlósképző, 10 hónapos tűzoltó tiszthelyettes-képző, tűzoltó (OKJ azonosító szám: ) szakképesítés vagy - az önkéntes tűzoltóságoknál az 1995 előtt, legalább megyei szintű irányító szervezet által szervezett egyesületi parancsnoki tanfolyam, valamint a 10 hónapos vagy hosszabb képzési idejű önkéntes és létesítményi tűzoltóparancsnok-képző szakon december 31-ig megszerzett képesítés Felsőszintű: - egyetemi vagy főiskolai végzettség megszerzését követően a tűzoltó tiszti átképző, tűzoltó átképző szakon szerzett képesítés; - főiskolai szintű tűzvédelmi mérnök szak; - főiskolai szintű katasztrófavédelmi szak (e végzettség csak abban az esetben fogadható el, ha a végzett hallgató rendelkezik a hivatásos állományra előírt, valamely - tűzoltás, műszaki mentés vezetésére jogosító - legalább középfokú szakmai képesítéssel, szakképzettséggel); - főiskolai szintű műszaki szakoktató szak, tűzvédelmi szakirány (2002. február után beiskolázottak részéről e végzettség csak abban az esetben fogadható el, ha a végzett hallgató rendelkezik a hivatásos állományra előírt valamely - tűzoltás, műszaki mentés vezetésére jogosító - legalább középfokú szakmai képesítéssel, szakképzettséggel); - katasztrófavédelmi mérnöki mesterképzési szak, műszaki és mentésszervezői szakirány, műszaki és technikai szakirány MA (egyetemi szintű); - katasztrófa- és tűzvédelmi szervező (tiszt) szakképesítés; - rendészeti szervező szakképzés, tűzoltó szervező szakképesítés (elágazás); - a hazai vagy külföldi, a munkakörnek megfelelő egyetemen, főiskolán, akadémián szerzett szakirányú végzettség; - a december 31. előtt megszerzett tűzoltó technikusi képesítés a december 31. előtt megkezdett felsőfokú iskolai tanulmányokban szerzett végzettséggel együtt, vagy - a kétéves nappali vagy hároméves levelező tisztképző szakon és a BM Akadémia Tűzoltó Tagozatán szerzett képesítés, a december 31. előtt megkezdett felsőfokú iskolai tanulmányokban szerzett végzettséggel együtt A nem szakmai szolgálati beosztások esetében (a beosztásnak megfelelő állami képesítés megléte esetén) a minimálisan elfogadott szakmai képzési formákat és szaktanfolyamokat pont tartalmazza. 3. Iparbiztonsági szakterület 3.1. Szakmai szolgálati beosztásokban Alapszintű: - katasztrófavédelmi alaptanfolyami képesítés Felsőszintű: - egyetemi és főiskolai szintű végzettség megszerzését követően rendészeti szervező, katasztrófavédelmi szervező, vagy iparbiztonsági szervező szakmairányon szerzett képesítés. - főiskolai szintű katasztrófavédelmi szak, szakirány; - egyetemi szintű védelmi igazgatási szak, katasztrófavédelmi szakirány; - egyetemi szintű környezetmérnöki szak, katasztrófavédelmi szakirány; - főiskolai szintű tűzvédelmi szak, tűzvédelmi szakirány;

20 20 - katasztrófavédelmi mérnöki mesterképzési szak, műszaki és mentésszervezői szakirány, műszaki és technikai szakirány MA (egyetemi szintű); - katasztrófa- és tűzvédelmi szervező (tiszt) szakképesítés; - egyetemi és főiskolai szintű végzettség megszerzését követően rendészeti szervező szakképesítés, katasztrófa- és polgári védelemi szervező szakképesítés-elágazás; - iparbiztonsági szakirányú egyetemi vagy főiskolai szintű végzettség megszerzését követően katasztrófavédelmi alaptanfolyamon szerzett képesítés; 3.2. A nem szakmai szolgálati beosztások esetében (a beosztásnak megfelelő állami képesítés megléte esetén) a minimálisan elfogadott szakmai képzési formákat és szaktanfolyamokat pont tartalmazza.

21 21 4. melléklet a /2015. ( ) BM rendelethez A gazdálkodó szervezeteknél a katasztrófavédelem, a polgári védelem szakágazatban foglalkoztatottak által e rendelet hatályba lépése előtt megszerzett elismerhető szakmai képesítések szintjei a képzési formák alapján 1. Középszintű: - polgári védelmi előadó szakképzés; - katasztrófavédelmi előadó szakképesítés; - PV Kiképző Központ 18 hónapos, levelező, üzemi törzsparancsnoki tanfolyami képesítés; - PV OVKI 8 hetes nappali pv. tanfolyami képesítés; - PV Kiképző Központ zászlósképző tanfolyami képesítés. 2. Felsőszintű: - főiskolai szintű tűzvédelem szak tűzvédelmi szakirány; - egyetemi vagy főiskolai végzettség megszerzését követően a tűzoltó tiszti átképző, tűzoltó átképző szakon szerzett képesítés; - polgári védelmi főelőadó szakképesítés; - katasztrófavédelmi főelőadó szakképesítés; - főiskolai szintű katasztrófavédelmi szak; - egyetemi szintű védelmi igazgatási szak, katasztrófavédelmi szakirány; - egyetemi szintű környezetmérnöki szak, katasztrófavédelmi szakirány; - katasztrófa- és tűzvédelmi szervező (tiszt) szakképesítés; - rendészeti szervező szakképzés, katasztrófa- és polgári védelemi szervező szakképesítés (elágazás); - a hazai vagy külföldi, a munkakörnek megfelelő egyetemen, főiskolán, akadémián szerzett szakirányú végzettség; - PVOI 10 hónapos felsőfokú polgári védelmi tanfolyami képesítés; - PV OVKI, PVOI 5 hónapos nappali felsőfokú polgári védelmi tanfolyami képesítés; - PV Kiképző Központ 4 hónapos nappali polgári védelmi tiszti átképző tanfolyami képesítés; - PVOI, PVOK, BM KOK 10 hónapos levelező polgári védelmi vezetői tanfolyami képesítés; - külföldi polgári védelmi törzstiszti tanfolyami képesítés vagy - a hazai vagy külföldi belügyi és államilag elismert felsőoktatási intézményben okleveles tűzvédelmi mérnöki és tűzvédelmi szakon szerzett végzettség.

a) a hivatásos katasztrófavédelmi szervek hivatásos állományának tagjaira és közalkalmazottaira;

a) a hivatásos katasztrófavédelmi szervek hivatásos állományának tagjaira és közalkalmazottaira; M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2015. évi 39. szám 2015. március 25., szerda V. A Kormány tagjainak rendeletei A belügyminiszter 9/2015. (III. 25.) BM rendelete a hivatásos katasztrófavédelmi szerveknél, az

Részletesebben

32/2002. (XII. 12.) BM

32/2002. (XII. 12.) BM 32/2002. (XII. 12.) BM rendelet a hivatásos katasztrófavédelmi szerveknél, a tűzoltóságoknál, valamint az ez irányú szakágazatban foglalkoztatottak képesítési követelményeiről és képzési rendszeréről A

Részletesebben

A belügyminiszter. BM rendelete

A belügyminiszter. BM rendelete 1. melléklet a 13951/BM. számú munkaanyaghoz A belügyminiszter / ( ) BM rendelete a hivatásos katasztrófavédelmi szerveknél, valamint az ez irányú szakágazatban foglalkoztatottak szakmai képesítési követelményeiről

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 39. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 39. szám MAGYAR KÖZLÖNY 39. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2015. március 25., szerda Tartalomjegyzék 64/2015. (III. 25.) Korm. rendelet A Magyar Kémény Korlátolt Felelősségű Társaság stratégiailag kiemelt jelentőségű

Részletesebben

A belügyminiszter. látta:

A belügyminiszter. látta: A belügyminiszter 1. melléklet a BM/11178. számú előterjesztéshez /2016. ( ) BM rendelete a hivatásos katasztrófavédelmi szerveknél, az önkormányzati és létesítményi tűzoltóságoknál, az önkéntes tűzoltó

Részletesebben

2. melléklet a 45/2016. (XI. 23.) BM rendelethez

2. melléklet a 45/2016. (XI. 23.) BM rendelethez 77030 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2016. évi 180. szám 2. melléklet a 45/2016. (XI. 23.) BM rendelethez 1. Az R. 1. melléklet 1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: [A Tevékenységek Egységes Ágazati

Részletesebben

32/2002. (XII. 12.) BM rendelet

32/2002. (XII. 12.) BM rendelet 32/2002. (XII. 12.) BM rendelet a hivatásos katasztrófavédelmi szerveknél, a tűzoltóságoknál, valamint az ez irányú szakágazatban foglalkoztatottak képesítési követelményeiről és képzési rendszeréről A

Részletesebben

54/2014. / XII. 5. / BM rendelet Az Országos Tűzvédelmi Szabályzat OTSZ 5.0

54/2014. / XII. 5. / BM rendelet Az Országos Tűzvédelmi Szabályzat OTSZ 5.0 54/2014. / XII. 5. / BM rendelet Az Országos Tűzvédelmi Szabályzat OTSZ 5.0 Magyar Közlöny 166. szám Előadó: Kukucska István tűz,- és munkavédelmi szakmenedzser kukucskatuz@chello.hu Bemutatkozás Kukucska

Részletesebben

nemzeti közszolgálati egyetem Katasztrófavédelmi Intézet

nemzeti közszolgálati egyetem Katasztrófavédelmi Intézet nemzeti közszolgálati egyetem Katasztrófavédelmi Intézet 2 Nemzeti Közszolgálati Egyetem KATASZTRÓFAVÉDELMI INTÉZET Becsülettel, bátorsággal, buzgalommal A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Katasztrófavédelmi

Részletesebben

Nemzeti Közszolgálati Egyetem új Katasztrófavédelem szak. 2013. szeptembertől

Nemzeti Közszolgálati Egyetem új Katasztrófavédelem szak. 2013. szeptembertől Nemzeti Közszolgálati Egyetem új Katasztrófavédelem szak 2013. szeptembertől Legyen a hallgatónk! Nemzeti Közszolgálati Egyetem Katasztrófavédelmi Intézet Képzési és kimeneti követelmények 1. Az új alapképzési

Részletesebben

A tűzvédelmi szabályozás helyzete és a Tűzvédelmi Műszaki Irányelvek helye a szabályozás rendszerében

A tűzvédelmi szabályozás helyzete és a Tűzvédelmi Műszaki Irányelvek helye a szabályozás rendszerében Főigazgató-helyettesi Szervezet Országos Tűzoltósági Főfelügyelőség A tűzvédelmi szabályozás helyzete és a Tűzvédelmi Műszaki Irányelvek helye a szabályozás rendszerében Dr. Bérczi László tű. dandártábornok

Részletesebben

A tűzvédelmi szabályozás helyzete és a Tűzvédelmi Műszaki Irányelvek helye a szabályozás rendszerében

A tűzvédelmi szabályozás helyzete és a Tűzvédelmi Műszaki Irányelvek helye a szabályozás rendszerében Általános Főigazgató-helyettesi Szervezet Országos Tűzoltósági Főfelügyelőség A tűzvédelmi szabályozás helyzete és a Tűzvédelmi Műszaki Irányelvek helye a szabályozás rendszerében Dr. Bérczi László tű.

Részletesebben

TŰZVÉDELMI MŰSZAKI IRÁNYELVEK

TŰZVÉDELMI MŰSZAKI IRÁNYELVEK TŰZVÉDELMI MŰSZAKI IRÁNYELVEK 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet Tűzvédelmi Műszaki Irányelvek Szabványok Egyedi megoldások Új szemlélet 2016. október 5. Hegedűs Csaba tű. alez. TŰZVÉDELMI MŰSZAKI IRÁNYELVEK

Részletesebben

A tervezet előterjesztője a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium.

A tervezet előterjesztője a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium. Jelen előterjesztés csak tervezet, amelynek közigazgatási egyeztetése folyamatban van. A minisztériumok közötti egyeztetés során az előterjesztés koncepcionális kérdései is jelentősen módosulhatnak, ezért

Részletesebben

53/2005. (XI. 10.) BM rendelet. a tűzvédelmi szakvizsgára kötelezett foglalkozási ágakról, munkakörökről és a szakvizsga részletes szabályairól

53/2005. (XI. 10.) BM rendelet. a tűzvédelmi szakvizsgára kötelezett foglalkozási ágakról, munkakörökről és a szakvizsga részletes szabályairól 53/2005. (XI. 10.) BM rendelet a tűzvédelmi szakvizsgára kötelezett foglalkozási ágakról, munkakörökről és a szakvizsga részletes szabályairól A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról

Részletesebben

KIVONAT! 28/2011. (IX.06.) BM rendelet Az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról XIV. FEJEZET VILLÁMVÉDELEM

KIVONAT! 28/2011. (IX.06.) BM rendelet Az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról XIV. FEJEZET VILLÁMVÉDELEM KIVONAT! 28/2011. (IX.06.) BM rendelet Az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról XIV. FEJEZET VILLÁMVÉDELEM 218. A villámvédelmi berendezés norma szerinti, ha tervezése, kivitelezése, felülvizsgálata, karbantartása

Részletesebben

- Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar. - Rendőrtiszti Főiskola Rendészettudományi Kar

- Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar. - Rendőrtiszti Főiskola Rendészettudományi Kar DR. KÁTAI-URBÁN LAJOS tű. alezredes egyetemi docens MKE Vegyipari Biztonságtechnikai Szakosztály Biztonságtechnika 2015. Továbbképző szeminárium Balatonalmádi, 2015. május 27. - Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi

Részletesebben

TERVEZET EZ A TERVEZET A MINISZTÉRIUM ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI

TERVEZET EZ A TERVEZET A MINISZTÉRIUM ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI Gazdasági és Közlekedési Minisztérium Iktatószám: GKM/4330/ /2007 A földgázellátásban műszaki biztonsági szempontból jelentős munkakörök betöltéséhez szükséges képesítésről és ról szóló 12/2004. (II. 13.)

Részletesebben

NKE Katasztrófavédelmi Intézet Iparbiztonsági Tanszék

NKE Katasztrófavédelmi Intézet Iparbiztonsági Tanszék NKE Katasztrófavédelmi Intézet Iparbiztonsági Tanszék A VESZÉLYES KATONAI OBJEKTUM ÜGYINTÉZŐK KÉPZÉSI LEHETŐSÉGEI Dr. Kátai-Urbán Lajos PhD. tűzoltó alezredes I. Katonai Hatósági Konferencia ÜZEMELTETÉSI

Részletesebben

Nemzeti Közszolgálati Egyetem Katasztrófavédelem Intézet bemutatása

Nemzeti Közszolgálati Egyetem Katasztrófavédelem Intézet bemutatása Nemzeti Közszolgálati Egyetem Katasztrófavédelem Intézet bemutatása PROF. DR. BLESZITY JÁNOS ny. tű vezérőrnagy egyetemi tanár, intézetigazgató BM OKF Budapest, 2014. 03. 10. Legyen a hallgatónk! Nemzeti

Részletesebben

Hivatásos Tűzoltó Parancsnokság és Önkéntes Tűzoltó Egyesület közötti Megállapodás megkötésének részletes szabályai

Hivatásos Tűzoltó Parancsnokság és Önkéntes Tűzoltó Egyesület közötti Megállapodás megkötésének részletes szabályai Hivatásos Tűzoltó Parancsnokság és Önkéntes Tűzoltó Egyesület közötti Megállapodás megkötésének részletes szabályai ( A tűzoltósági főfelügyelő 1635/1/2012/ÁLT. és 1635/2/2012. ÁLT. levelei alapján) I.

Részletesebben

tervezői tevékenység

tervezői tevékenység 1 A tervezői tevékenység jogszabályai és az MMK új szabályozásának helyzete LAKITELEK 2013. december 10. 2 Az építészeti-műszaki tervezési tevékenységgel kapcsolatos előírások 3 ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK Étv.

Részletesebben

IPARBIZTONSÁGI KÉPZÉS- ÉS TOVÁBBKÉPZÉS MAGYARORSZÁGON. Iparbiztonsági szakértői napok

IPARBIZTONSÁGI KÉPZÉS- ÉS TOVÁBBKÉPZÉS MAGYARORSZÁGON. Iparbiztonsági szakértői napok IPARBIZTONSÁGI KÉPZÉS- ÉS TOVÁBBKÉPZÉS MAGYARORSZÁGON Dr. KÁTAI-URBÁN Lajos tű. alezredes, PhD egyetemi docens Nemzeti Közszolgálati Egyetem Katasztrófavédelmi Intézet Iparbiztonsági szakértői napok Visegrád,

Részletesebben

A Belügyminiszter /2012. (..) BM rendelete

A Belügyminiszter /2012. (..) BM rendelete 1 T E R V E Z E T!! A Belügyminiszter /2012. (..) BM rendelete a hivatásos katasztrófavédelmi szerv szervezeti változásával összefüggésben egyes miniszteri rendeletek módosításáról A fegyveres szervek

Részletesebben

../2006. (. ) BM rendelet

../2006. (. ) BM rendelet ../2006. (. ) BM rendelet a belügyminiszter ágazati irányítása alá tartozó igazságügyi szakértői szakterületeken az igazságügyi szakértői tevékenység folytatásához szükséges szakmai gyakorlat szakirányú

Részletesebben

Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Bolyai János Katonai Műszaki Kar VÉDELMI IGAZGATÁSI ALAPSZAK

Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Bolyai János Katonai Műszaki Kar VÉDELMI IGAZGATÁSI ALAPSZAK Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Bolyai János Katonai Műszaki Kar VÉDELMI IGAZGATÁSI ALAPSZAK Az alapszak képzési célja A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik korszerű általános és szakmai ismereteik,

Részletesebben

Szakmagyakorlási tevékenységet a szakterülete szerint hatáskörrel rendelkező területi szakmai kamara engedélyezi.

Szakmagyakorlási tevékenységet a szakterülete szerint hatáskörrel rendelkező területi szakmai kamara engedélyezi. A TELEPÜLÉSTERVEZÉSI ÉS AZ ÉPÍTÉSZETI-MŰSZAKI TERVEZÉSI VALAMI T AZ ÉPÍTÉSÜGYI MŰSZAKI SZAKÉRTŐI JOGOSULTSÁG SZABÁLYAIRÓL [104/2006. (IV. 28.) KORM. RE DELET] A rendelet hatálya az alábbi szakmagykorlási

Részletesebben

Önkéntes tűzoltó egyesületekre vonatkozó szabályok Az önkéntes tűzoltó egyesület: önkéntes tűzoltó egyesület közreműködő önkéntes tűzoltó egyesület

Önkéntes tűzoltó egyesületekre vonatkozó szabályok Az önkéntes tűzoltó egyesület: önkéntes tűzoltó egyesület közreműködő önkéntes tűzoltó egyesület Önkéntes tűzoltó egyesületekre vonatkozó szabályok - A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Ttv.) - A katasztrófavédelemről és

Részletesebben

Legyen a hallgatónk! Nemzeti Közszolgálati Egyetem Katasztrófavédelmi Intézet

Legyen a hallgatónk! Nemzeti Közszolgálati Egyetem Katasztrófavédelmi Intézet Legyen a hallgatónk! Nemzeti Közszolgálati Egyetem Katasztrófavédelmi Intézet Nemzeti Közszolgálati Egyetem 1. Jogelőd intézmények - Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Hadtudományi és Honvédtisztképző

Részletesebben

2. EMELŐKOSARAS GÉPJÁRMŰ KEZELŐI TANFOLYAM

2. EMELŐKOSARAS GÉPJÁRMŰ KEZELŐI TANFOLYAM BM KATASZTRÓFAVÉDELMI OKTATÁSI KÖZPONT KÉPZÉSI PROGRAM TŰZOLTÓTECHNIKA KEZELŐI TANFOLYAMOK 2. EMELŐKOSARAS GÉPJÁRMŰ KEZELŐI TANFOLYAM 2004. AZ EMELŐKOSARAS GÉPJÁRMŰ MŰSZAKI SAJÁTOSSÁGAI, KEZELÉSE ÉS ALKALMAZÁSTECHNIKÁJA

Részletesebben

Szent István Egyetem. SZIE-Ybl Miklós Építéstudományi Kar KÉRELEM TŰZVÉDELMI SZAKMENEDZSER SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK LÉTESÍTÉSÉRE.

Szent István Egyetem. SZIE-Ybl Miklós Építéstudományi Kar KÉRELEM TŰZVÉDELMI SZAKMENEDZSER SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK LÉTESÍTÉSÉRE. Szent István Egyetem Ybl Miklós Építéstudományi Kar KÉRELEM TŰZVÉDELMI SZAKMENEDZSER SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK LÉTESÍTÉSÉRE TARTALOMJEGYZÉK I. Adatlap 2 II. Képzési kimeneti követelmények (KKK) 3 III.

Részletesebben

A mentő tűzvédelem rendszere

A mentő tűzvédelem rendszere Főigazgató-helyettesi Szervezet Tű A mentő tűzvédelem rendszere Fülep Zoltán tű. alezredes Országos Tűzoltósági Fő Tűzoltósági főosztályvezető Mentő tűzvédelem A 2011. évi CXXVIII. Törvény kimondja, hogy

Részletesebben

MUNKÁJÁT SEGÍTŐ MUNKAKÖRBEN FOGLALKOZTATOTT MUNKAVÁLLALÓK KÖVETELMÉNYRENDSZERE, valamint EZEN MUNKAKÖRÖK BETÖLTÉSÉVEL KAPCSOLATOS ELJÁRÁSOK RENDJE

MUNKÁJÁT SEGÍTŐ MUNKAKÖRBEN FOGLALKOZTATOTT MUNKAVÁLLALÓK KÖVETELMÉNYRENDSZERE, valamint EZEN MUNKAKÖRÖK BETÖLTÉSÉVEL KAPCSOLATOS ELJÁRÁSOK RENDJE 3. verzió Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 2. melléklet Foglalkoztatási Követelményrendszer 2. függelék Az ÓBUDAI EGYETEMEN OKTATÓK, TUDOMÁNYOS KUTATÓK és TANÁROK MUNKÁJÁT SEGÍTŐ MUNKAKÖRBEN

Részletesebben

A katasztrófavédelem megújított rendszere

A katasztrófavédelem megújított rendszere A katasztrófavédelem megújított rendszere MAGYARORSZÁG BIZTONSÁGA ÁLLAM BM OKF ÁLLAM- POLGÁR... A régi Kat. törvény alapvetően jó volt DE 10 év 2010. évi árvízi veszélyhelyzet; vörösiszap katasztrófa kezelésének

Részletesebben

3. LÉTRÁS GÉPJÁRMŰ KEZELŐI TANFOLYAM

3. LÉTRÁS GÉPJÁRMŰ KEZELŐI TANFOLYAM BM KATASZTRÓFAVÉDELMI OKTATÁSI KÖZPONT KÉPZÉSI PROGRAM TŰZOLTÓTECHNIKA KEZELŐI TANFOLYAMOK 3. LÉTRÁS GÉPJÁRMŰ KEZELŐI TANFOLYAM 2004. A LÉTRÁS GÉPJÁRMŰ MŰSZAKI SAJÁTOSSÁGAI, KEZELÉSE ÉS ALKALMAZÁSTECHNIKÁJA

Részletesebben

A Rendészettudományi Karon alapképzésben és mesterképzésben meghirdetett szakok és a szakokhoz kapcsolódó felvételi/érettségi követelmények

A Rendészettudományi Karon alapképzésben és mesterképzésben meghirdetett szakok és a szakokhoz kapcsolódó felvételi/érettségi követelmények NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM RENDÉSZETTUDOMÁNYI KAR NKE-RTK Cím: Budapest, Farkasvölgyi u 12. 1121 Telefonszám: 392-3565, 392-3500/19-240 Fax: 392-3562, illetve 19-416 E-mail: tanig@rtf.hu Honlap: www.rtf.hu

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 2014. az Országos szakmai vizsgaelnöki névjegyzékbe történő felvételre

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 2014. az Országos szakmai vizsgaelnöki névjegyzékbe történő felvételre PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 2014. az Országos szakmai vizsgaelnöki névjegyzékbe történő felvételre A Belügyminisztérium (a továbbiakban: BM) a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 15. (1) bekezdése,

Részletesebben

A Belügyminiszter./2011. (...) BM rendelete

A Belügyminiszter./2011. (...) BM rendelete 1 1. melléklet a BM/9751/2011. számú munkaanyaghoz A Belügyminiszter./2011. (....) BM rendelete a rendészeti szakvizsgáról és a rendészeti vezetőképzésről szóló 21/2011. (VII. 13.) BM rendelet módosításáról

Részletesebben

Tűzvédelmi Műszaki Megfelelőségi Kézikönyv

Tűzvédelmi Műszaki Megfelelőségi Kézikönyv Tűzvédelmi Műszaki Megfelelőségi Kézikönyv Fenyvesi Zsolt Tűzvédelmi mérnök Tűzvédelmi tervező szakmérnök Előzmények-problémák Mi indokolta az új követelményt? Információ hiány az üzemeltetésnél - a megvalósult

Részletesebben

Biztonsági összekötő illetve a Veszélyes ipari védelmi ügyintézői képzés

Biztonsági összekötő illetve a Veszélyes ipari védelmi ügyintézői képzés Biztonsági összekötő illetve a Veszélyes ipari védelmi ügyintézői képzés Jogszabályok által előírt képzések 2012. évi CLXVI. törvény a létfontosságú rendszerek és létesítmények azonosításáról, kijelöléséről

Részletesebben

E-tűzvédelem. Elektronikus szak mai folyóirat. Tartalom. 2015. április VII. évfolyam 4. szám

E-tűzvédelem. Elektronikus szak mai folyóirat. Tartalom. 2015. április VII. évfolyam 4. szám 2015. április VII. évfolyam 4. szám E-tűzvédelem Elektronikus szak mai folyóirat Tartalom A hónap témája Folytatjuk az új OTSZ ismertetését Éghető folyadékok és gázok használati szabályai Ellenőrzés, karbantartás,

Részletesebben

A MAGYAR JÉGKORONG SZÖVETSÉG

A MAGYAR JÉGKORONG SZÖVETSÉG A MAGYAR JÉGKORONG SZÖVETSÉG KÉPESÍTÉSI SZABÁLYZATA 2011. A MAGYAR JÉGKORONG SZÖVETSÉG KÉPESÍTÉSI SZABÁLYZATA 1. A sportról szóló 2004. évi I. törvény 77. p) pontjának, valamint a sport területén képesítéshez

Részletesebben

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS 4. sz. melléklet a 16/2013. BM OKF Utasításhoz Jóváhagyom! Budapest,... Dr. Bakondi György tű. altábornagy főigazgató EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS (beavatkozó önkéntes tűzoltó egyesület) amely létrejött

Részletesebben

A tűzvédelmi bírságok rendszere A kötelezően bírságolandó tételek sorszámát színes háttérrel emeltük ki! között

A tűzvédelmi bírságok rendszere A kötelezően bírságolandó tételek sorszámát színes háttérrel emeltük ki! között 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. A tűzvédelmi bírságok rendszere A kötelezően bírságolandó tételek sorszámát színes háttérrel emeltük ki! 2016.01.01-2016.02.14. között 2016.02.15-től Tűzvédelmi szabálytalanság Tűzvédelmi

Részletesebben

Tűzvédelem aktuális kérdései 2013-02-05

Tűzvédelem aktuális kérdései 2013-02-05 Tűzvédelem aktuális kérdései 2013-02-05 Tűzoltóság integrációja a Katasztrófavédelembe Polgári védelem: - települések veszélyeztetettségi besorolása - önkéntes és köteles polgári védelmi egységek létrehozása

Részletesebben

A belügyminiszter. BM rendelete

A belügyminiszter. BM rendelete A belügyminiszter./2015. ( ) BM rendelete az Országgyűlési Őrség hivatásos állományát érintő humánigazgatási tárgyú szabályokról szóló 56/2012. (XI. 22.) BM rendelet módosításáról A rendvédelmi feladatokat

Részletesebben

A Budapesti Műszaki Főiskola Szervezeti és Működési Szabályzata 2. melléklet Foglalkoztatási Követelményrendszer 2. függelék

A Budapesti Műszaki Főiskola Szervezeti és Működési Szabályzata 2. melléklet Foglalkoztatási Követelményrendszer 2. függelék 2. verzió A Budapesti Műszaki Főiskola Szervezeti és Működési Szabályzata 2. melléklet Foglalkoztatási Követelményrendszer 2. függelék A BMF OKTATÓK, TUDOMÁNYOS KUTATÓK ÉS TANÁROK MUNKÁJÁT SEGÍTŐ MUNKAKÖRBEN

Részletesebben

375/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet. a tűzvédelmi tervezői tevékenység folytatásának szabályairól

375/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet. a tűzvédelmi tervezői tevékenység folytatásának szabályairól Hatályos: 2015.03.05-2015.08.31 375/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet a tűzvédelmi tervezői tevékenység folytatásának szabályairól A Kormány a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról

Részletesebben

9. CSEREFELÉPÍTMÉNY-HORDOZÓ JÁRMŰ KEZELŐI TANFOLYAM

9. CSEREFELÉPÍTMÉNY-HORDOZÓ JÁRMŰ KEZELŐI TANFOLYAM BM KATASZTRÓFAVÉDELMI OKTATÁSI KÖZPONT KÉPZÉSI PROGRAM TŰZOLTÓTECHNIKA KEZELŐI TANFOLYAMOK 9. CSEREFELÉPÍTMÉNY-HORDOZÓ JÁRMŰ KEZELŐI TANFOLYAM 2004. CSEREFELÉPÍTMÉNY-HORDOZÓJÁRMŰ MŰSZAKI SAJÁTOSSÁGAI,

Részletesebben

16. A MŰSZAKI MENTŐ CSEREFELÉPÍTMÉNY BERENDEZÉSEI, GÉPEI, ESZKÖZEI ÉS KEZELÉSÜK

16. A MŰSZAKI MENTŐ CSEREFELÉPÍTMÉNY BERENDEZÉSEI, GÉPEI, ESZKÖZEI ÉS KEZELÉSÜK BM KATASZTRÓFAVÉDELMI OKTATÁSI KÖZPONT KÉPZÉSI PROGRAM TŰZOLTÓTECHNIKA KEZELŐI TANFOLYAMOK 16. A MŰSZAKI MENTŐ CSEREFELÉPÍTMÉNY BERENDEZÉSEI, GÉPEI, ESZKÖZEI ÉS KEZELÉSÜK 2004. A MŰSZAKI MENTŐ CSEREFELÉPÍTMÉNY

Részletesebben

Az üzemeltetéshez kapcsolódó jogszabályi környezet bemutatása

Az üzemeltetéshez kapcsolódó jogszabályi környezet bemutatása Az üzemeltetéshez kapcsolódó jogszabályi környezet bemutatása Katasztrófavédelem Tűzvédelem Polgári védelem Iparbiztonság Katasztrófavédelem szervezeti felépítése Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

Részletesebben

JOGSZABÁLYI KERETEK ÖSSZEFOGLALÁSA A tűzvédelemről

JOGSZABÁLYI KERETEK ÖSSZEFOGLALÁSA A tűzvédelemről JOGSZABÁLYI KERETEK ÖSSZEFOGLALÁSA A tűzvédelemről Jelen dokumentum az ÁROP-1.2.18/A-2013-2013-0012 azonosító számú Szervezetfejlesztési program az Országos Egészségbiztosítási Pénztárban című projekt

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 180. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 180. szám MAGYAR KÖZLÖNY 180. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2016. november 23., szerda Tartalomjegyzék 358/2016. (XI. 23.) Korm. rendelet A pénzügyi intézmények, a biztosítók és a viszontbiztosítók, továbbá

Részletesebben

84/2011. (V. 26.) Korm. rendelet a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a Magyar Tudományos Akadémia irányítása alá

84/2011. (V. 26.) Korm. rendelet a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a Magyar Tudományos Akadémia irányítása alá 84/2011. (V. 26.) Korm. rendelet a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a Magyar Tudományos Akadémia irányítása alá tartozó költségvetési szerveknél, illetve más kutató- és

Részletesebben

Kutatási célok és területek a BM OKF Tudományos Tanácsa Szervezésében és a Katasztrófavédelmi Kutatóintézetben, a szakképzés helyzete

Kutatási célok és területek a BM OKF Tudományos Tanácsa Szervezésében és a Katasztrófavédelmi Kutatóintézetben, a szakképzés helyzete Dr. Papp Antal tű. ezredes KOK Igazgató A Katasztrófavédelmi Tudományos Tanács Elnöke Kutatási célok és területek a BM OKF Tudományos Tanácsa Szervezésében és a Katasztrófavédelmi Kutatóintézetben, a szakképzés

Részletesebben

Az új katasztrófavédelem alapszak és az NKE KVI működésének tapasztalatai és további feladatok

Az új katasztrófavédelem alapszak és az NKE KVI működésének tapasztalatai és további feladatok Az új katasztrófavédelem alapszak és az NKE KVI működésének tapasztalatai és további feladatok PROF. DR. BLESZITY JÁNOS ny. tű. altábornagy egyetemi tanár, intézetigazgató Magyar Tűzoltó Szövetség Balatonföldvár,

Részletesebben

Írta: MTbiztonsag szeptember 28. szombat, 18:45 - Módosítás: április 05. szombat, 21:24

Írta: MTbiztonsag szeptember 28. szombat, 18:45 - Módosítás: április 05. szombat, 21:24 Amikor a tűzvédelem fontosságáról beszélünk, akkor mindenki úgy gondolja, hogy a leégő hatalmas épületek rémképe és a várható pusztulás eléggé visszatartja a cégeket és a dolgozókat a hanyagságtól. Mivel

Részletesebben

FŐVÁROSI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG ALAPÍTÓ OKIRATA A MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALVA

FŐVÁROSI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG ALAPÍTÓ OKIRATA A MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALVA 105 5. számú függelék az FKI SZMSZ-hez: AZ FKI ALAPÍTÓ OKIRATA FŐVÁROSI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG ALAPÍTÓ OKIRATA A MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALVA A katasztrófavédelemről és a hozzá

Részletesebben

Hatósági ellenőrzés. Tűzvédelmi szabálytalanság

Hatósági ellenőrzés. Tűzvédelmi szabálytalanság Hatósági ellenőrzés szabálytalanság legkisebb legnagyobb 1. előírás megszegése, ha az tüzet idézett elő 100 000 1 000 000 2. szabály megszegése, ha az tüzet idézett elő és az oltási 200 000 3 000 000 tevékenységben

Részletesebben

63/2011. (XI. 29.) NEFMI rendelet az egészségügyi szakdolgozók továbbképzésének szabályairól

63/2011. (XI. 29.) NEFMI rendelet az egészségügyi szakdolgozók továbbképzésének szabályairól 63/2011. (XI. 29.) NEFMI rendelet az egészségügyi szakdolgozók továbbképzésének szabályairól 1 (2) A továbbképzési időszak teljesítéséhez az egészségügyi szakdolgozónak e rendelet szerinti a) kötelező

Részletesebben

Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Bolyai János Katonai Műszaki Kar KATONAI GAZDÁLKODÁSI ALAPKÉPZÉSI SZAK

Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Bolyai János Katonai Műszaki Kar KATONAI GAZDÁLKODÁSI ALAPKÉPZÉSI SZAK Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Bolyai János Katonai Műszaki Kar KATONAI GAZDÁLKODÁSI ALAPKÉPZÉSI SZAK Az alapszak képzési célja A képzés célja olyan közgazdász tisztek képzése, akik a képzés során

Részletesebben

Az iskolai rendszeren kívüli rendőr szakképzésben való részvétel feltételei

Az iskolai rendszeren kívüli rendőr szakképzésben való részvétel feltételei Az iskolai rendszeren kívüli rendőr szakképzés célja Az iskolarendszeren kívüli rendőr szakképzés célja, hogy a rendőrség középfokú szakképesítéshez kötött beosztásaiba előírt szakképzettség megszerzését

Részletesebben

Jogszabályi változások, A katasztrófavédelem jövője. Bérczi László tűzoltó ezredes Főfelügyelő, BM OKF Tűzoltósági Főfelügyelőség

Jogszabályi változások, A katasztrófavédelem jövője. Bérczi László tűzoltó ezredes Főfelügyelő, BM OKF Tűzoltósági Főfelügyelőség Jogszabályi változások, A katasztrófavédelem jövője Bérczi László tűzoltó ezredes Főfelügyelő, BM OKF Tűzoltósági Főfelügyelőség A Kat. törvénycsomag Szervezeti változások A tervezet értelmében a hivatásos

Részletesebben

A mentő tűzvédelem diszlokációja

A mentő tűzvédelem diszlokációja Főigazgató-helyettesi Szervezet Országos Tűzoltósági Főfelügyelőség A mentő tűzvédelem diszlokációja 2013. november 06. Fülep Zoltán tű. ezredes Tűzoltósági Főosztályvezető A mentő tűzvédelem magyarországi

Részletesebben

Vonatkozó jogszabályok Általános érvényű szabályozók a szakképzésben Ágazati szabályozók

Vonatkozó jogszabályok Általános érvényű szabályozók a szakképzésben Ágazati szabályozók Vonatkozó jogszabályok Általános érvényű szabályozók a szakképzésben Ágazati szabályozók György Annamária Egészségügyi Emberi Erőforrás Fejlesztési Főigazgatóság 2013.05.27. Vonatkozó jogszabály 20/2007.

Részletesebben

4. MŰSZAKI MENTŐ GÉPJÁRMŰ KEZELŐI TANFOLYAM

4. MŰSZAKI MENTŐ GÉPJÁRMŰ KEZELŐI TANFOLYAM BM KATASZTRÓFAVÉDELMI OKTATÁSI KÖZPONT KÉPZÉSI PROGRAM TŰZOLTÓTECHNIKA KEZELŐI TANFOLYAMOK 4. MŰSZAKI MENTŐ GÉPJÁRMŰ KEZELŐI TANFOLYAM 2004. A MŰSZAKI MENTŐ GÉPJÁRMŰ BERENDEZÉSEI, GÉPEI ÉS ESZKÖZEI, MŰSZAKI

Részletesebben

ALAPKÉPZÉSBEN, EGYSÉGES, OSZTATLAN KÉPZÉSBEN MEGHIRDETETT SZAKOK. Képz. terület. KRK bűnügyi igazgatásigazdaságvédelmi

ALAPKÉPZÉSBEN, EGYSÉGES, OSZTATLAN KÉPZÉSBEN MEGHIRDETETT SZAKOK. Képz. terület. KRK bűnügyi igazgatásigazdaságvédelmi NKE-RTK Intézmény elérhetősége: 1121 Budapest, Farkasvölgyi u. 12. Telefon: (1) 432-9000, (1) 392-3565 Fax: (1) 392-3562 Honlap: http://www.uni-nke.hu Felvételivel kapcsolatos egyéb elérhetőség: Kari Tanulmányi

Részletesebben

6. ÁRAMFEJLESZTŐ KEZELŐI TANFOLYAM (10 kva feletti teljesítmény esetén)

6. ÁRAMFEJLESZTŐ KEZELŐI TANFOLYAM (10 kva feletti teljesítmény esetén) BM KATASZTRÓFAVÉDELMI OKTATÁSI KÖZPONT KÉPZÉSI PROGRAM TŰZOLTÓTECHNIKA KEZELŐI TANFOLYAMOK 6. ÁRAMFEJLESZTŐ KEZELŐI TANFOLYAM (10 kva feletti teljesítmény esetén) 2004. AZ ÁRAMFEJLESZTŐ MŰSZAKI SAJÁTOSSÁGAI,

Részletesebben

Magyar Úszó Szövetség. Képesítési Szabályzat

Magyar Úszó Szövetség. Képesítési Szabályzat Magyar Úszó Szövetség Képesítési Szabályzat A Magyar Úszó Szövetség (a továbbiakban: Szakszövetség) elnöksége a sportról szóló 2004. évi I. törvény 79. (1) bekezdésének f) pontja, a 77. p) pontja, a sport

Részletesebben

Magyarország szolgálatában a biztonságért! Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

Magyarország szolgálatában a biztonságért! Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Magyarország szolgálatában a biztonságért! Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 1 Miért volt szükséges a megalkotása? 1999. évi LXXIV. Tv. korrekciója Polgári védelmi szervezetek működése Tűzvédelem

Részletesebben

Nemzeti Közszolgálati Egyetem Közigazgatás-tudományi Kar. Felvételi tájékoztató 2014.

Nemzeti Közszolgálati Egyetem Közigazgatás-tudományi Kar. Felvételi tájékoztató 2014. Nemzeti Közszolgálati Egyetem Közigazgatás-tudományi Kar Felvételi tájékoztató 2014. A JELENTKEZÉS MÓDJA e-jelentkezés e-felvételi keretében, amelyet a www.felvi.hu honlapon, regisztráció után lehet igénybe

Részletesebben

Kárpát-medencei Önkéntes Tűzoltóságok Konferenciája Szarvas, 2015. április 18. Dr. Bérczi László tű. dandártábornok országos tűzoltósági főfelügyelő

Kárpát-medencei Önkéntes Tűzoltóságok Konferenciája Szarvas, 2015. április 18. Dr. Bérczi László tű. dandártábornok országos tűzoltósági főfelügyelő Kárpát-medencei Önkéntes Tűzoltóságok Konferenciája Szarvas, 2015. április 18. Dr. Bérczi László tű. dandártábornok országos tűzoltósági főfelügyelő Magyarország mentő tűzvédelme Hivatásos tűzoltóság 105

Részletesebben

igazgató-helyettesi Szervezet

igazgató-helyettesi Szervezet Főigazgat igazgató-helyettesi Szervezet Országos Tűzolt T zoltósági Főfel F felügyel gyelőség Tűzv zvédelmi Főoszt F osztály A tűzvt zvédelmi szabályoz lyozás s aktualitásai IV. Lakiteleki Tűzvédelmi Szakmai

Részletesebben

8. DARUVAL FELSZERELT TŰZOLTÓ GÉPJÁRMŰ KEZELŐI TANFOLYAM

8. DARUVAL FELSZERELT TŰZOLTÓ GÉPJÁRMŰ KEZELŐI TANFOLYAM BM KATASZTRÓFAVÉDELMI OKTATÁSI KÖZPONT KÉPZÉSI PROGRAM TŰZOLTÓTECHNIKA KEZELŐI TANFOLYAMOK 8. DARUVAL FELSZERELT TŰZOLTÓ GÉPJÁRMŰ KEZELŐI TANFOLYAM 2004. A TŰZOLTÓ GÉPJÁRMŰRE ÉPÍTHETŐ DARUK MŰSZAKI SAJÁTOSSÁGAI,

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Kormány részére

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Kormány részére OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTER /2007. TERVEZET! E L Ő T E R J E S Z T É S a Kormány részére a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a központi költségvetési szervként működő

Részletesebben

A MISKOLCI EGYETEM ÖNKÖLTSÉGES KÉPZÉSEINEK SZABÁLYZATA

A MISKOLCI EGYETEM ÖNKÖLTSÉGES KÉPZÉSEINEK SZABÁLYZATA A MISKOLCI EGYETEM ÖNKÖLTSÉGES KÉPZÉSEINEK SZABÁLYZATA Miskolc, 2014 3.6. sz. Egyetemi szabályzat ÖNKÖLTSÉGES KÉPZÉSEK SZABÁLYZATA A Miskolci Egyetem Szenátusának 282/2014. sz. határozata Készült 8 példányban.

Részletesebben

BM OKF és a Magyar Tűzoltó Szövetség közös vezetői értekezlete Budapest, 2015. február 09.

BM OKF és a Magyar Tűzoltó Szövetség közös vezetői értekezlete Budapest, 2015. február 09. Főigazgató-helyettesi Szervezet Országos Tűzoltósági Főfelügyelőség BM OKF és a Magyar Tűzoltó Szövetség közös vezetői értekezlete Budapest, 2015. február 09. Dr. Bérczi László tű. dandártábornok országos

Részletesebben

Villamos és villámvédelmi berendezések

Villamos és villámvédelmi berendezések Villamos és villámvédelmi berendezések az 54/2014. (XII.5.) BM rendeletben (OTSZ) és a Tűzvédelmi Műszaki Irányelv (TvMI 7.1: 2015.03.05.)-ben Villamos tűzvédelmi követelmények építmények tervezése és

Részletesebben

A létesítményi tűzoltóságok hazánk tűzvédelmében, a létesítményi tűzoltóságokat érintő folyamatok, változások

A létesítményi tűzoltóságok hazánk tűzvédelmében, a létesítményi tűzoltóságokat érintő folyamatok, változások A létesítményi tűzoltóságok hazánk tűzvédelmében, a létesítményi tűzoltóságokat érintő folyamatok, változások Szűcs Tamás tű. ezredes OKF Mentésszervezési Főosztály főosztályvezető A múlt: A hazai tűzvédelmi

Részletesebben

354/2009. (XII. 30.) Korm. rendelet. a munkabiztonsági szakértői tevékenységről

354/2009. (XII. 30.) Korm. rendelet. a munkabiztonsági szakértői tevékenységről 354/2009. (XII. 30.) Korm. rendelet a munkabiztonsági szakértői tevékenységről A Kormány a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény 88. (2) bekezdés c) pontjában foglalt felhatalmazás alapján, az

Részletesebben

A képzett védelmi referensek lehetséges szerepe a lakosság jövőbeni felkészítésében. Dr. Muhoray Árpád pv. vezérőrnagy c. egyetemi docens igazgató

A képzett védelmi referensek lehetséges szerepe a lakosság jövőbeni felkészítésében. Dr. Muhoray Árpád pv. vezérőrnagy c. egyetemi docens igazgató A képzett védelmi referensek lehetséges szerepe a lakosság jövőbeni felkészítésében Dr. Muhoray Árpád pv. vezérőrnagy c. egyetemi docens igazgató Témafelvetés 1. Polgármester védelmi feladatainak segítése.

Részletesebben

Pro School Service Nonprofit Kft. / biztonságszervezés / 0712-06 modul/ 2 vifea. segédlet

Pro School Service Nonprofit Kft. / biztonságszervezés / 0712-06 modul/ 2 vifea. segédlet 1 Biztonságszervezői alapismeretek 0712-06 modul 2-es (szóbeli) vizsgarész Egy megjelölt intézmény tűzvédelmi szempontból való felmérése, tűzvédelmi szabályzat készítése vázlatosan Tűzvédelem tervezés,

Részletesebben

54/2014. / XII. 5. / BM rendelet Az Országos Tűzvédelmi Szabályzat OTSZ 5.0

54/2014. / XII. 5. / BM rendelet Az Országos Tűzvédelmi Szabályzat OTSZ 5.0 54/2014. / XII. 5. / BM rendelet Az Országos Tűzvédelmi Szabályzat OTSZ 5.0 Magyar Közlöny 166. szám Előadó: Kukucska István tűz,- és munkavédelmi szakmenedzser kukucskatuz@chello.hu Bemutatkozás Kukucska

Részletesebben

Kossuth Lajos Hadtudományi Kar

Kossuth Lajos Hadtudományi Kar Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem 1101 Budapest, Hungária krt. 9-11. Telefon: 432-9000/29-357 Telefax: 432-9027 Szakok, képzési idő, vizsgatárgyak Képz. Választható szak, szakpár A N Biztonság-és védelempolitikai

Részletesebben

Humán Szolgálat H-1149 Budapest, Mogyoródi út 43. * : 1903 Budapest, Pf.: 314 Tel.: (06-1) Fax: (06-1) BM Tel.: Fax:

Humán Szolgálat H-1149 Budapest, Mogyoródi út 43. * : 1903 Budapest, Pf.: 314 Tel.: (06-1) Fax: (06-1) BM Tel.: Fax: Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Humán Szolgálat H-1149 Budapest, Mogyoródi út 4 * : 1903 Budapest, Pf.: 314 Tel.: (06-1)469-4150 Fax: (06-1)469-4151 - BM Tel.: 20-197 Fax:

Részletesebben

Az önkormányzati és területfejlesztési miniszter.... /2006. (..) ÖTM rendelete

Az önkormányzati és területfejlesztési miniszter.... /2006. (..) ÖTM rendelete Az önkormányzati és területfejlesztési miniszter... /2006. (..) ÖTM rendelete ingatlan-értékbecslés területén az igazságügyi szakértői tevékenység folytatásához szükséges szakmai gyakorlat szakirányú jellege

Részletesebben

VT - MMK Elektrotechnikai tagozat 2015.02.02. Villámvédelem. #1. Szabvány és jogszabályi környezet változása, dokumentálás.

VT - MMK Elektrotechnikai tagozat 2015.02.02. Villámvédelem. #1. Szabvány és jogszabályi környezet változása, dokumentálás. Magyar Mérnöki Kamara ELEKTROTECHNIKAI TAGOZAT Kötelező szakmai továbbképzés 2014 2015. február 2. #1. Szabvány és jogszabályi környezet változása, dokumentálás Tartalom, tervezői jogosultságok A tervezés

Részletesebben

A Munkaanyag nem tekinthető a Minisztérium álláspontjának. A Belügyminiszter /2012. (..) BM rendelete

A Munkaanyag nem tekinthető a Minisztérium álláspontjának. A Belügyminiszter /2012. (..) BM rendelete 1 TERVEZET! A Belügyminiszter /2012. (..) BM rendelete az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv gazdasági rendszerének átalakításával összefüggésben egyes miniszteri rendeletek módosításáról

Részletesebben

54 862 01 0000 00 00 Munkavédelmi technikus Munkavédelmi technikus

54 862 01 0000 00 00 Munkavédelmi technikus Munkavédelmi technikus A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

1/1990. (IX. 29.) KHVM rendelet a gépjárműfenntartó tevékenység személyi és dologi feltételeiről

1/1990. (IX. 29.) KHVM rendelet a gépjárműfenntartó tevékenység személyi és dologi feltételeiről 1/1990. (IX. 29.) KHVM rendelet a gépjárműfenntartó tevékenység személyi és dologi feltételeiről ( Egységes szerkezet kivonata a tachográf fenntartó szervezetek személyi és dologi feltételeiről) A közúti

Részletesebben

I. Ventor Minimax beépített oltóberendezés konferencia. 2014. június 04. Ramada Resort Aquaworld Budapest

I. Ventor Minimax beépített oltóberendezés konferencia. 2014. június 04. Ramada Resort Aquaworld Budapest 1 I. Ventor Minimax beépített oltóberendezés konferencia 2014. június 04. Ramada Resort Aquaworld Budapest 2 Előadás-vázlat Pár mondat a mérnöki etikáról, a tűzvédelmi tervezésről és annak szabályozásáról,

Részletesebben

266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet

266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet A Kormány az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. (1) bekezdés 3., 4., 7., 9., 19. és 32. pontjában, 62. (1b) bekezdésében,

Részletesebben

Vállalkozási feltételek, képzési tájékoztató

Vállalkozási feltételek, képzési tájékoztató Vállalkozási feltételek, képzési tájékoztató 1. A képző szerv megnevezése, címe és telefonszáma Veres Péter Mezőgazdasági és Élelmiszeripari szakképző Iskola és Kollégium 9028 Győr, Régi Veszprémi út 1-3.

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat HARMADIK RÉSZ HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER I. FEJEZET FELVÉTELI SZABÁLYZAT 3. SZ. VERZIÓ

Szervezeti és Működési Szabályzat HARMADIK RÉSZ HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER I. FEJEZET FELVÉTELI SZABÁLYZAT 3. SZ. VERZIÓ Szervezeti és Működési Szabályzat HARMADIK RÉSZ HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER I. FEJEZET FELVÉTELI SZABÁLYZAT 3. SZ. VERZIÓ HATÁLYBALÉPÉS NAPJA: 2013. november 8. JÓVÁHAGYTA: DR. AILER PIROSKA REKTOR 2

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat HARMADIK RÉSZ HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER I. FEJEZET FELVÉTELI SZABÁLYZAT 4. SZ. VERZIÓ

Szervezeti és Működési Szabályzat HARMADIK RÉSZ HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER I. FEJEZET FELVÉTELI SZABÁLYZAT 4. SZ. VERZIÓ Szervezeti és Működési Szabályzat HARMADIK RÉSZ HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER I. FEJEZET FELVÉTELI SZABÁLYZAT 4. SZ. VERZIÓ HATÁLYBALÉPÉS NAPJA: 2015. január 15. JÓVÁHAGYTA: DR. AILER PIROSKA REKTOR 2

Részletesebben

Az előadás tartalma Jogszabályi hátterek A Tűzvédelmi Szakvizsgáról Országos Tűzvédelmi Szabályzat Égéselmélet Alapvető tűzoltási módok Tűzoltó készülékek Palackok kezelése Robbanóképes közegek, robbanásvédelem

Részletesebben

Polgári védelmi szervezetek alapképzése. Beosztotti jogok, kötelezettségek

Polgári védelmi szervezetek alapképzése. Beosztotti jogok, kötelezettségek Polgári védelmi szervezetek alapképzése Beosztotti jogok, kötelezettségek Polgári védelmi kötelezettség A polgári védelmi kötelezettség személyes kötelezettség az emberi élet és a létfenntartáshoz szükséges

Részletesebben

Villamos és villámvédelmi berendezések

Villamos és villámvédelmi berendezések Villamos és villámvédelmi berendezések az 54/2014. (XII.5.) BM rendeletben (OTSZ) és a Tűzvédelmi Műszaki Irányelv (TvMI)-ben Villamos tűzvédelmi követelmények építmények tervezése és építése esetén 2

Részletesebben

A TŰZVÉDELEM KOMPLEX OKTATÁSA A NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM KATASZTRÓFAVÉDELMI INTÉZETÉBEN

A TŰZVÉDELEM KOMPLEX OKTATÁSA A NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM KATASZTRÓFAVÉDELMI INTÉZETÉBEN Tűzvédelmi Szakai Nap 2016 Tudományos Konferencia 2016. március 2. Szentendre, Magyarország A TŰZVÉDELEM KOMPLEX OKTATÁSA A NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM KATASZTRÓFAVÉDELMI INTÉZETÉBEN RESTÁS Ágoston -

Részletesebben

12/2004. (II. 13.) GKM rendelet

12/2004. (II. 13.) GKM rendelet 12/20. (II. 13.) GKM rendelet a földgázellátásban műszaki biztonsági szempontból jelentős munkakörök betöltéséhez szükséges szakmai képesítésről és gyakorlatról A földgázellátásról szóló 2003. évi XLII.

Részletesebben