Tetris új 20 -s Versenyszabályzat 1. CIKK SZERVEZÉS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Tetris új 20 -s Versenyszabályzat 1. CIKK SZERVEZÉS"

Átírás

1 Tetris új 20 -s Versenyszabályzat 1. CIKK SZERVEZÉS Az Európai Központi Bank (a továbbiakban EKB ) Tetris új 20 -s címmel versenyt szervez (a továbbiakban Verseny ), amely február 5-én 10:00 órától március 31-én 23:59-ig tart, és amely kizárólag a következő weboldalon érhető el: (a továbbiakban Weboldal ). Mivel: az eurós alaptőkével rendelkező és a nanterre-i cégjegyzékben számon szerepelő, 2 bis rue Godefroy, Puteaux, Franciaország székhelyű részvénytársaság, a Havas Media France lesz a Verseny technikai szolgáltatója (a továbbiakban Havas Media France vagy Szolgáltató ). 2. CIKK A VERSENYSZABÁLYZAT ELFOGADÁSA A Versenyben való indulással egyidejűleg a résztvevő (a továbbiakban Résztvevő ) elfogadja a Versenyszabályzatot. Amennyiben egy Résztvevő a Versenyszabályzat bármely cikkét megszegi, kizárják a Versenyből. 3. CIKK RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK A Versenyben minden olyan nagykorú természetes személy részt vehet, akinek állandó lakhelye az Európai Unió valamely tagállamában 1 található, és aki rendelkezik: - internet-hozzáféréssel; - címmel. Az EKB és a Szolgáltató azon dolgozói, akik közvetlenül érintettek a Verseny szervezésében és lebonyolításában, valamint közeli hozzátartozóik (házastárs, élettárs, egyenes ági felmenő vagy leszármazott, testvér) nem vehetnek részt a Versenyben. A Résztvevők hozzájárulnak ahhoz, hogy személyazonosságukat, postacímüket és/vagy címüket bármilyen módon ellenőrizzék. Amennyiben a Résztvevő hamis személyes adatokat és/vagy téves postacímet és/vagy címet, illetve hibás 1 Az Európai Unió tagállamai: Ausztria, Belgium, Bulgária, Ciprus, Cseh Köztársaság, Dánia, Egyesült Királyság, Észtország, Finnország, Franciaország, Görögország, Hollandia, Horvátország, Írország, Lengyelország, Lettország, Litvánia, Luxemburg, Magyarország, Málta, Németország, Olaszország, Portugália, Románia, Spanyolország, Svédország, Szlovákia, Szlovénia.

2 adatokat ad meg magáról, részvételét és esetleges nyereményeit semmisnek kell tekinteni. 4. CIKK A VERSENY ALAPELVEI A Versenyben való induláshoz a Résztvevőnek: - csatlakoznia kell a Weboldalhoz; - fel kell fednie az új 20 eurós mind a négy biztonsági elemét a Tetris játékkal (a továbbiakban Játék ); - ki kell töltenie a regisztrációs lapot, és mentenie kell elért pontszámát. A Résztvevőnek a regisztrációs lapon meg kell adnia teljes nevét, felhasználónevét, címét és az állandó lakhelye szerinti ország nevét, továbbá vissza kell igazolnia, hogy elfogadja a Versenyszabályzatot, valamint hozzájárul személyes adatainak feldolgozásához. Minden Résztvevő esetében csak a legmagasabb pontszámot veszik figyelembe a Versenyben. A Verseny március 31-i lezárása után 100 új, akrilba foglalt 10 eurós bankjegyet osztanak ki, az 5. cikkben foglaltak szerint. A Résztvevők a Versenyszabályzat elfogadásával tudomásul veszik, hogy a részvétel, valamint a nyertesek kijelölésének tekintetében csupán a Szolgáltató számítógépes rendszerében és fájljaiban szereplő információknak van bizonyító erejük. 5. CIKK A NYERTESEK KIJELÖLÉSE A Verseny március 31-i lezárása után száz (100) darab nyereményt kapnak azon Résztvevők, akik a legmagasabb összpontszámot érik el a Játékban. Amennyiben több mint száz (100) Résztvevő azonos legmagasabb összpontszámmal rendelkezik, a Maître Crussard közjegyző (közjegyzői iroda címe: 16 rue du Pont Neuf Párizs, Franciaország) által tartott sorsolás határozza meg, ki részesül nyereményben. A nyeremény meghatározása az alábbi 6. cikkben olvasható. A nyereményre jogosult Résztvevőket ben értesítik, és az elküldését követő tíz (10) munkanapon belül meg kell írniuk postacímüket a Szolgáltatónak az ben erre a célra megadott hivatkozáson, valamint csatolniuk kell személyi igazolványuk vagy útlevelük elektronikus másolatát. Az EKB és a Szolgáltató ellenőrzi, hogy a Résztvevő teljesíti-e a nyeremény jogosultsági feltételeit. Az ellenőrzés után azokat a Résztvevőket, akik megfelelnek a Versenyszabályzatban rögzített feltételeknek, végérvényesen nyertesnek nyilvánítják (a továbbiakban Nyertesek ). Azokat a Résztvevőket, akik nem felelnek meg a Versenyszabályzatban rögzített feltételeknek, kizárják a Versenyből. 2

3 Az EKB és a Szolgáltató nem vonható felelősségre abban az esetben, ha a Nyertesekkel nem lehet ben kapcsolatba lépni. Amennyiben a Nyertesek nem válaszolnak a fent megadott határidőn belül a nyereményükről szóló re, a kisorsolt nyereményükre vonatkozó joguk semmissé válik. Minden Nyertes azáltal, hogy elfogadja a nyereményt, felhatalmazza az EKB-t és a Szolgáltatót, hogy a Versenyben való részvétele során megadott személyes adatait a nyeremény kiküldéséhez felhasználja. Ebből a felhatalmazásból eredően azonban a Nyertesnek semmilyen joga nem keletkezik, és a nyeremény kivételével semmilyen javadalmazásra nem tarthat igényt. 6. CIKK A NYEREMÉNY LEÍRÁSA A fenti 5. cikk szerint meghatározott száz (100) Nyertes nyereménye egy-egy új, akrilba foglalt 10 eurós bankjegy, melyeknek értéke egyenként 20 euro. Minden Nyertes csupán egyetlen nyereményben részesülhet. Az EKB fenntartja magának a jogot, hogy a nyereményt ugyanolyan értékű nyereménnyel helyettesítse; ezzel kapcsolatban az EKB-val szemben semmilyen követelés nem támasztható. A Nyertesek elfogadják a Versenyszabályzatban leírtnak megfelelő nyereményeket. A nyereményeket nem lehet kicserélni, visszaküldeni vagy pénzre váltani. Amennyiben a Nyertesek a nyereményt nem kívánják vagy nem tudják birtokba venni, nem jogosultak semmilyen kártérítésre. Ilyen esetben a nyereményt nem osztják ki, hanem az EKB tulajdonában marad. 7. CIKK A NYEREMÉNY KÉZBESÍTÉSE Minden nyereményt a Szolgáltatónak korábban megadott címre kézbesítenek a Nyerteseknek, körülbelül két (2) hónappal azután, hogy a Nyertes megadta a postacímét a Szolgáltatónak. Azokra a nyereményekre, amelyeket a Nyertes által hiányosan vagy tévesen megadott cím miatt visszaküldenek az EKB-hoz, a Nyertes nem formálhat jogot; ezek az EKB tulajdonában maradnak, és az esettel kapcsolatban az EKB-t nem terheli felelősség. Hasonlóképpen, a Nyertes nem formálhat jogot a postán át nem vett nyereményre, amely az EKB tulajdonában marad. Általános esetben az EKB nem vonható felelősségre azért, ha a nyeremény kiküldése vagy kézbesítése során a nyereményben kár keletkezik, ellopják vagy elvész. Ezenkívül az EKB nem vállal felelősséget a nyeremény használata vagy élvezete során bekövetkezett balesetért vagy incidensért. 3

4 8. CIKK A VERSENYSZABÁLYZAT HITELESÍTÉSE A Résztvevők a Weboldalon található Versenyszabályzat hivatkozásra kattintva ingyenesen hozzáférhetnek a jelen Versenyszabályzathoz. A Versenyszabályzatot Maître Crussard, az 5. cikkben említett közjegyző hitelesíti. Az EKB fenntartja magának a jogot, hogy a Verseny folyamán megváltoztassa a Versenyszabályzatot, amennyiben a Weboldallal vagy annak működésével kapcsolatban változás állna be. 9. CIKK FELELŐSSÉGVISELÉS Bármely személynek a Weboldalra való belépése, illetve a Versenyben történő részvétele a Résztvevők kizárólagos felelőssége. Minden egyes Résztvevő saját felelősségi körébe tartozik minden, a számítástechnikai eszközén tárolt adatainak és/vagy szoftvereinek bármely támadás elleni védelméhez szükséges megfelelő intézkedések megtétele. A Versenyben való részvétel feltételezi az internet jellemzőinek és korlátainak ismeretét és elfogadását, különösen a technikai teljesítmény, az ellenőrzéshez, lekérdezéshez és az adatátvitelhez szükséges válaszidő, a megszakadás kockázata, továbbá a kapcsolódással, az egyes adatokkal való visszaélés elleni védelem hiányával és az interneten keringő vírusokkal való megfertőződéssel együtt járó kockázatok vonatkozásában. A Résztvevők elfogadják, hogy betartanak minden hatályos jogszabályt és rendelkezést. Az EKB és a Szolgáltató semmilyen felelősséget nem vállal a Résztvevő számítógépéhez kapcsolódó visszaélés vagy esemény miatt, illetve az internethez való kapcsolódás hibája, vagy magának az internetnek a meghibásodása miatt (megszakítás, törlés, lassú átvitel stb.), amely a Verseny szervezésében, biztonságosságában, igazságosságában, feddhetetlenségében, valamint irányításában bekövetkező hibákat eredményez. Hasonlóképpen, az EKB és a Szolgáltató nem tartozik felelősséggel a Résztvevőknek okozott, illetve a számítástechnikai eszközeikben és az azokon tárolt adatokban bekövetkezett akár vagyoni, akár nem vagyoni kárért, illetve bármely közvetlen vagy közvetett ideértve a személyes, szakmai vagy üzleti tevékenységüket érő következményért. A Szolgáltatónak minden tőle telhetőt meg kell tennie azért, hogy a Weboldalról a Versenyhez bármikor hozzá lehessen férni, azonban ezzel kapcsolatban nem terheli kötelezettség. A Szolgáltató bármikor különösen technikai okokból, illetve frissítés vagy karbantartás miatt felfüggesztheti a Weboldalhoz és/vagy a Versenyhez való hozzáférést. Az EKB és a Szolgáltató semmilyen felelősséggel nem tartozik az ilyen megszakításokért és azok következményéért. 4

5 Az EKB részben vagy egészben felfüggesztheti a Versenyt az esetleges csalás bármely formájának észlelése esetén ideértve a Versenyben való részvétel, illetve a Nyertes(ek) kiválasztása során elektronikus úton elkövetett csalást is. A Bank fenntartja magának a jogot arra, hogy ebben az esetben ne részesítse Nyereményben a csalárd magatartással gyanúsított személyt, illetve, hogy az ilyen csalásokért felelős személy ellen jogi lépéseket foganatosítson. Mindazonáltal az EKB nem vállal az elkövetett csaláshoz kapcsolódóan semminemű felelősséget a Résztvevőkkel szemben. 10. CIKK VIS MAIOR Az EKB és a Szolgáltató nem tartozik felelősséggel a Verseny vis maior következtében történő meghiúsulása esetén. Az EKB fenntartja magának a jogot arra, hogy bármikor véget vessen a Versenynek anélkül, hogy emiatt erkölcsi vagy anyagi kárfelelősséggel tartozna a Résztvevők felé. 11. CIKK SZEMÉLYES ADATOK Az EKB és a Szolgáltató a részvétel előfeltételeként a 4. és az 5. cikkben említett személyes adatokat közvetlenül a Résztvevőktől gyűjti be. A személyes adatok felhasználására kizárólag a 4. és 5. cikkben hivatkozott célokból kerül sor. Ezenfelül felhívjuk a Résztvevők figyelmét arra, hogy felhasználónevük és a lakóhelyük szerinti ország neve megjelenik a Játékon belül a játékosok rangsorában, valamint a nyerteseknek az EKB weboldalain ( és közzétett jegyzékében. Az EKB és a Szolgáltató minden tőle telhetőt megtesz annak érdekében, hogy megelőzze az engedély nélküli hozzáférést vagy nyilvánosságra hozatalt, és ezért fizikai, elektronikus, valamint vezetői eljárásokat alkalmaznak az összegyűjtött információ védelme és biztonsága érdekében. Az EKB és a Szolgáltató által feldolgozott adatokhoz a Résztvevők a személyes adatok közösségi intézmények és szervek által történő feldolgozása tekintetében az egyének védelméről, valamint az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló, december 18-i 45/2001/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet alapján férhetnek hozzá. Ezen adatok maximális tárolási ideje a Verseny végétől számított hat (6) hónap. Az adatok ezt követően törlésre kerülnek. A Résztvevőknek jogában áll, hogy a Szolgáltatóval való kapcsolatfelvétel útján betekintsenek személyes adataikba, kijavítsák az esetleges pontatlanságot vagy hiányosságot, továbbá jogosultak adataik törlésére. A Résztvevők minden egyéb kérelemmel az EKB-hoz fordulhatnak. A Résztvevők jogosultak az európai adatvédelmi biztosnál panaszt benyújtani. 5

6 Az EKB elérhetősége: Olivier Radelet Köztájékoztatási Osztály Kommunikációs Főigazgatóság Európai Központi Bank Sonnemannstrasse Frankfurt am Main Németország Telefon: A Szolgáltató elérhetősége: Általános adatfeldolgozók Laurent Lé Havas Media 29/30 quai de Dion Bouton Puteaux Cedex Franciaország Telefon: Fax: Jerome Ospitaletche CetSI (Siège social) 93/105 rue Veuve Lacroix NANTERRE 6

7 Franciaország Telefon: CIKK ALKALMAZANDÓ JOG Az ezen Versenyre irányadó alkalmazandó jog a német jog. Az ezen Versenyszabályzatban nem szereplő valamennyi eset vonatkozásában az EKB dönt, és ezen döntések véglegesnek minősülnek. Bármely, az ezen Versennyel kapcsolatos jogvita esetén peren kívüli megállapodásra kell törekedni. Amennyiben ilyen megállapodás megkötése nem lehetséges, az ügyet az illetékes hatóságok elé kell terjeszteni. Valamennyi igényt a Verseny lezárultát követő két hónapon belül be kell nyújtani. 7

Selfie az új 10 euróssal Versenyszabályzat

Selfie az új 10 euróssal Versenyszabályzat Selfie az új 10 euróssal Versenyszabályzat 1. CIKK SZERVEZÉS Az Európai Központi Bank (a továbbiakban EKB ) Selfie az új 10 euróssal címmel versenyt szervez (a továbbiakban Verseny ), amely 2014. szeptember

Részletesebben

2015. február 25- március 3-ig Teljes versenyszabályzat. Párizsi Kaszinó

2015. február 25- március 3-ig Teljes versenyszabályzat. Párizsi Kaszinó 2015. február 25- március 3-ig Teljes versenyszabályzat Párizsi Kaszinó 1. PONT: A JÁTÉK SZERVEZŐJE Az Air France SA (a továbbiakban: a Szervező ; 126 748 775 euró törzstőkével, a Bobigny Cég- és Kereskedelmi

Részletesebben

NEGRO ANNO IDŐKAPSZULA ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉK SZABÁLYZATA, RÉSZVÉTELI FELTÉTELEI

NEGRO ANNO IDŐKAPSZULA ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉK SZABÁLYZATA, RÉSZVÉTELI FELTÉTELEI NEGRO ANNO IDŐKAPSZULA ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉK SZABÁLYZATA, RÉSZVÉTELI FELTÉTELEI KÉRJÜK, HOGY A SZABÁLYZATOT FIGYELMESEN OLVASD EL, ÉS CSAK AKKOR VEGYÉL RÉSZT A JÁTÉKBAN, HA AZ ITT LEÍRTAKKAL EGYETÉRTESZ.

Részletesebben

2.6 Szervező a nem valós adatokat megadó résztvevőket automatikusan kizárja a Játékból.

2.6 Szervező a nem valós adatokat megadó résztvevőket automatikusan kizárja a Játékból. MIRE ELÉG 2 NAP ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉKÁNAK SZABÁLYZATA, RÉSZVÉTELI FELTÉTELEI 1. A JÁTÉK SZERVEZŐJE Az Mire elég 2 nap elnevezésű nyereményjáték (a továbbiakban: Játék ) szervezője: Sony Mobile Hungary

Részletesebben

Life Plusz Biztosításközvetítő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság. Adatvédelmi és Adatbiztonsági Mintaszabályzata

Life Plusz Biztosításközvetítő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság. Adatvédelmi és Adatbiztonsági Mintaszabályzata Life Plusz Biztosításközvetítő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Adatvédelmi és Adatbiztonsági Mintaszabályzata Hatályos: 2012. július 1-jétől A szabályzat rendelkezéseit a hatálybalépését

Részletesebben

ARANY FÁCÁN EZ VAGYOK ÉN ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA

ARANY FÁCÁN EZ VAGYOK ÉN ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA ARANY FÁCÁN EZ VAGYOK ÉN ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA KÉRJÜK, HOGY A SZABÁLYZATOT FIGYELMESEN OLVASD EL ÉS CSAK AKKOR VEGYÉL RÉSZT A PROMÓCIÓBAN, HA AZ ITT LEÍRTAKKAL EGYETÉRTESZ!

Részletesebben

(c) megtippeli az oldalon feltüntetett kérdésre a választ,

(c) megtippeli az oldalon feltüntetett kérdésre a választ, Az Energizer Group Polska Sp. Z.o.o. által szervezett Teljes energiával a nyereményekért fogyasztói nyereményjáték hivatalos Részvételi- és Adatkezelési szabályzata 1. Az Energizer Group Polska Sp. Z.o.o.(székhely:

Részletesebben

SOPRONI - TANKCSAPDA 25 ÉV OPTIMIZMUS 25 ÉV ROCK N ROLL ELNEVEZÉSŰ PROMÓCIÓ JÁTÉKSZABÁLYZATA ÉS

SOPRONI - TANKCSAPDA 25 ÉV OPTIMIZMUS 25 ÉV ROCK N ROLL ELNEVEZÉSŰ PROMÓCIÓ JÁTÉKSZABÁLYZATA ÉS SOPRONI - TANKCSAPDA 25 ÉV OPTIMIZMUS 25 ÉV ROCK N ROLL ELNEVEZÉSŰ PROMÓCIÓ JÁTÉKSZABÁLYZATA ÉS RÉSZVÉTELI FELTÉTELEI KÉRJÜK, HOGY A SZABÁLYZATOT FIGYELMESEN OLVASD EL ÉS CSAK AKKOR VEGYÉL RÉSZT A PROMÓCIÓBAN,

Részletesebben

A D A T K E Z E L É S I S Z A B Á L Y Z A T

A D A T K E Z E L É S I S Z A B Á L Y Z A T A D A T K E Z E L É S I S Z A B Á L Y Z A T I. A szabályzat célja, általános rendelkezések A jelen szabályzat (a továbbiakban: Szabályzat) célja, hogy rögzítse a G-Build kft. (székhelye: 4400, Nyı regyháza,

Részletesebben

Adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:

Adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal: Az Új Pajtakert Kft. adatvédelmi nyilatkozata 1. BEVEZETÉS Az Új Pajtakert Kft. (8200 Veszprém, Fenyves u. 15.) (a továbbiakban Új Pajtakert Kft., szolgáltató, adatkezelő), mint adatkezelő, magára nézve

Részletesebben

Párom.hu ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

Párom.hu ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Párom.hu ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A Párom.hu online társkereső és közösségi szolgáltatást nyújtó weboldal, amelyen keresztül a regisztrált tagok bemutathatják magukat, egymással kapcsolatot teremthetnek

Részletesebben

Chip sztorik nyereményjáték a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal szervezésében

Chip sztorik nyereményjáték a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal szervezésében Chip sztorik nyereményjáték a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal szervezésében Kérjük, olvassa el figyelmesen a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal által a Szabad a Gazdi Facebook oldalon

Részletesebben

Felhasználói feltételek

Felhasználói feltételek Felhasználói feltételek ÖN ÉS AZ RCI EUROPE KÖZÖTTI SZERZŐDÉS Ezen weboldalt az RCI Europe (a továbbiakban "RCI", "mi", "minket", illetve "miénk" szavak által jelölt) bocsátja az Ön rendelkezésére. A szóban

Részletesebben

Behring Balázs e.v. adatvédelmi nyilatkozata

Behring Balázs e.v. adatvédelmi nyilatkozata Behring Balázs e.v. adatvédelmi nyilatkozata 1. BEVEZETÉS Behring Balázs (8220 Balatonalmádi, Kazinczy u. 8.) (a továbbiakban Behring Balázs, szolgáltató, adatkezelő), mint adatkezelő, magára nézve kötelezőnek

Részletesebben

(a továbbiakban: Bank),

(a továbbiakban: Bank), Szolgáltatási szerződés Takarék NetBróker szolgáltatás nyújtásáról Amely létrejött a Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. (székhely: 1122 Budapest, Pethényi köz 10.; Cégjegyzékszám: Fővárosi Bíróság mint

Részletesebben

SPAR Kapd el, ha tudod JÁTÉKSZABÁLYZAT

SPAR Kapd el, ha tudod JÁTÉKSZABÁLYZAT SPAR Kapd el, ha tudod JÁTÉKSZABÁLYZAT 1. A játék neve, szervezője Jelen szabályzat vonatkozik a SPAR Magyarország Kereskedelmi Kft. (továbbiakban: SPAR) által kezelt, karbantartott http://sparhuseg.hu

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat (1163 Budapest, Havashalom utca 43.) Budapest XVI. kerületben térfigyelő rendszer kiépítése és üzemeltetése tárgyú általános egyszerű

Részletesebben

Köpönyeg.hu. nyereményjáték szabályzat. Észlelési villámjáték

Köpönyeg.hu. nyereményjáték szabályzat. Észlelési villámjáték Köpönyeg.hu nyereményjáték szabályzat Észlelési villámjáték 1 1. Játék szervezője és a játék rövid leírása 1.1. Jelen nyereményjáték (a továbbiakban "Játék") szervezője, a továbbiakban "Szervező". 1.2.

Részletesebben

IPLUS INTERNET. Általános Szerződési Feltételek

IPLUS INTERNET. Általános Szerződési Feltételek Csalló Roland ev. szolgáltató internet elérési szolgáltatáshoz Hatályba lépés kelte: 2015.01.10. Utolsó módosítás kelte: 2015.01.10. Készült: 2015.01.09. Csalló Roland ügyvezető Tartalomjegyzék 1. Általános

Részletesebben

Felhasználási feltételek az Origo Média és Kommunikációs Szolgáltató Zrt. által nyújtott [freemail] szolgáltatáshoz

Felhasználási feltételek az Origo Média és Kommunikációs Szolgáltató Zrt. által nyújtott [freemail] szolgáltatáshoz Felhasználási feltételek az Origo Média és Kommunikációs Szolgáltató Zrt. által nyújtott [freemail] szolgáltatáshoz A [freemail] az Origo Média és Kommunikációs Szolgáltató Zrt. (továbbiakban "Origo")

Részletesebben

SZŰCS IMRE EV. szolgáltató. MEZŐBERÉNY, KÖRÖSTARCSA települések területén

SZŰCS IMRE EV. szolgáltató. MEZŐBERÉNY, KÖRÖSTARCSA települések területén SZŰCS IMRE EV. szolgáltató a tagja Általános Szerződési Feltételek Internet elérési szolgáltatáshoz MEZŐBERÉNY, KÖRÖSTARCSA települések területén Hatályba lépés kelte: 2014. október 1. Utolsó módosítás

Részletesebben

GIRO Zrt. nem minősített. Elektronikus Aláírás Hitelesítés Szolgáltatásának ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI (ÁSZF)

GIRO Zrt. nem minősített. Elektronikus Aláírás Hitelesítés Szolgáltatásának ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI (ÁSZF) GIRO Zrt. nem minősített Elektronikus Aláírás Hitelesítés Szolgáltatásának ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI (ÁSZF) NHH regisztrációs szám: FA 7717-1/2001 Verzió: 2.3 Biztonsági besorolás: Nyilvános Jóváhagyta:

Részletesebben

Adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat. Készítette / Author Tárgy / Purpose Verzió / Version Dátum / Date

Adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat. Készítette / Author Tárgy / Purpose Verzió / Version Dátum / Date Adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat Készítette / Author Tárgy / Purpose Verzió / Version Dátum / Date.A.S.A. Magyarország Kft. adatvédelem, adatbiztonság v2 09. 10. 2013 1. Az adatvédelmi és adatbiztonsági

Részletesebben

A Nagy Diák IQ-teszt elnevezésű nyereményjáték hivatalos szabályzata

A Nagy Diák IQ-teszt elnevezésű nyereményjáték hivatalos szabályzata A Nagy Diák IQ-teszt elnevezésű nyereményjáték hivatalos szabályzata 1. A Játék szervezője A Nagy Diák IQ-teszt nyereményjáték (a továbbiakban: Játék) szervezője a Diákhitel Központ Zrt. (székhelye: 1027

Részletesebben

Aktív Nap kórházi baleset -és betegségbiztosítás

Aktív Nap kórházi baleset -és betegségbiztosítás Aktív Nap kórházi baleset -és betegségbiztosítás Biztosítási feltételek és ügyféltájékoztató Biztosítási esemény SZOLGÁLTATÁSI TÁBLÁZAT Alap csomag A fejezet Kórházi Baleset- és betegségbiztosítás A Biztosított,

Részletesebben

Részvételi szabályzat

Részvételi szabályzat Részvételi szabályzat A www.velemenyklub.hu üzemeltetője (továbbiakban: Véleményklub vagy Weboldal ) és a Vasárnapi zárva tartás kérdőív kitöltéséhez kapcsolódó jelen részvételi feltételekben szabályozott

Részletesebben

Általános Felhasználási Feltételek

Általános Felhasználási Feltételek Általános Felhasználási Feltételek Bevezetés Jelen Ászf hatálya Szolgáltató weblapján (http://www.huniojob.com/) és aldomainjein történő jogviszonyokra terjed ki. Jelen Ászf folyamatosan elérhető a következő

Részletesebben