Módosító indítványok a Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat évi költségvetési javaslatához

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Módosító indítványok a Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 2014. évi költségvetési javaslatához"

Átírás

1 Módosító indítványok a Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat évi költségvetési javaslatához Javaslattevő Javaslat tartalma Javaslat összege Forrás megjelölés Megjegyzés GPB határozat Sorszám Képviselőtestületi határozat Kovács Raytnund képviselő 1. melléklet Kratofil Zita képviselő egyházügyi tanácsnok 2. melléklet FIDESZ frakció - Szász József képviselő 3. melléklet A 19/2014. (11. 3.) Korm. rendelet értelmében az ágazati pótlék érvényesítése a Területi Szociális Szolgálat, a Napraforgó Családsegítő Rendelettervezet 2. melléklete (2.12., 2.13., és Gyermekjóléti Szolgálat, valamint a XVI mellékletei) E Ft; kerületi Kertvárosi Egyesített Bölcsőde közalkalmazottainál január l-jétől. Javasolja, hogy a XVI. kerületi egyházak fejlesztési támogatására a évi költségvetési rendeletben a Képviselő-testület E Ft fejlesztési támogatást biztosítson. A Frakció javasolja, hogy - visszamenőlegesen január 1-jei hatállyal a közalkalmazottak körében kerüljön bevezetésre az un...kertvárosi PÓTLÉK". A Kertvárosi Pótlékra jogosultak lennének mindazok, akiknek bruttó keresete - pótlékokkal együtt - nem éri el a Ft/hó összeget. Mértéke maximum Ft/hó lenne. Rendelettervezet 7. melléklet 26. sor "Egyházi jogi személynek, egyéb felhalmozási célú támogatások" E Ft. Rendelettervezet 1.1./A. melléklet "Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről" E Ft. 57. sor "Fejlesztési céltartalék egyéb" E Ft. Rendelettervezet Rendelettervezet 2. mellékletei, költségvetési szervek költségvetése E Ft. 5. melléklet 53. sor "Önkormányzat általános tartaléka" E Ft. 6 igen 0 nem 6 igen 0 nem 6 igen 0 nem 14/2014. (11.06.) KFÜB határozat 4. melléklet A Bizottság javasolja, hogy az Önkormányzat évi költségvetésében - előterjesztés 8. Felújítások B) Egyéb épület felújítások B/4. - az Intézményi felújítások költségvetési sor E Ft-tal legyen megemelve a pályázati keret terhére. így összesen E Ft álljon rendelkezésre a Gyerekkuckó Óvoda Hermina utca tagóvodájának felújításához. Rendelettervezet 6./B. melléklet 25. sor "Egy óvoda felújtási program keretében a Gyerekkuckó Óvoda Hermina utcai Tagóvoda felújítása" E Ft. Rendelettervezet 6.1 A. melléklet 30. sor "Páláyzati keret" E Ft. 0 igen 3 tartózkodás 3 nem NEM 4.

2 Javaslattevő Javaslat tartalma Javaslat összege Forrás megjelölés Megjegyzés GPB határozat Kovács Raymund képviselő 5. melléklet MSZP frakció 6. melléklet - 1. ssz. MSZP frakció 6. melléklet - 2. ssz. Budapest Főváros Kormányhivatala levele Csak szövegszerű módosítás. A rendelet alapján a költségvetési rendelet bevezető bevezető része a következő szövegre részének módosítására javaslat. módosul: Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, és az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 23. (I) bekezdésében, valamint a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló I99I. évi XX. törvény 138. (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:" 5 db lakás vásárlása valamelyik lakótelepen költségelvű bérlakások céljára. A babakötvény Ft állami támogatásának kiegészítése gyerekenként Ft-tal (300 születendő gyermekkel számolva) ( új sor nyitása az 5. sz. melléklet 47. sora után) MSZP frakció 6. melléklet - 3. ssz. Intézményvezetők jutalmazási keretének megnövelése (5. sz. melléklet 12. sor) Rendelettervezet 6./A. melléklet 7. sor "Lakóépület beszerzés, létesítés" E Ft. 54. sor "lakásalap tartalék" E Ft. "Háztartásoknak egyéb működési célú támogatások" előirányzaton belül új sor nyitásával E Ft. 12. sor "Intézményvezetők jutalmazási kerete" E Ft. MSZP frakció Rendelettervezet 4. melléklet 6. sor 6. melléklet - 4. ssz. "Táborozási hozzájárulás" +500 E Ft. Táborozási hozzájárulás keretének megnövelése (4. sz melléklet 6. sor) MSZP frakció 6. melléklet - 5. ssz. Nemzetiségi önkormányzatok pályázati keretének megemelése. MSZP frakció 6. melléklet - 6. ssz. Civil szervezetek működési támogatása (új sor nyitása a 5. melléklet 48. sora után) 17. sor "Nemzetiségi önkormányzatnak egyéb működési célú támogatások" E Ft. szervezetnek egyéb működési célú támogatások" előirányzaton belül új sor nyitásával E Ft. 53. sor "Önkormányzat általános tartaléka" E Ft. 53. sor "Önkormányzat általános tartaléka" E Ft. 53. sor "Önkormányzat általános tartaléka" -500 E Ft. 53. sor "Önkormányzat általános tartaléka" -500 E Ft. "Nonprofit Rendelettervezet 5. melléklet 53. sor "Önkormányzat általános tartaléka" E Ft. 6 igen 0 nem 2 igen 4 nem NEM 1 igen 5 nem NEM 1 igen 2 tartózkodás 4 nem NEM 1 igen 4 tartózkodás 2 nem NEM 6 igen 1 tartózkodás 0 nem 7 igen 0 nem Sorszám Képviselőtestületi határozat

3 3^ I cy i XVI. I "ÍA KERÜLETI BUDAPEST FŐVÁROS XVL KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTER Tárgy: Módosító indítvány a évi költségvetési rendelettervezethez Kovács Péter Polgármester részére HELYBEN Tisztelt Polgármester Úr! A évi költségvetési rendelettervezethez a következő módosító indítványt teszem: A Magyar Közlöny évi 14. számában jelent meg a 19/2014. (II. 3.) Korm. rendelet a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet módosításáról. Fenti rendeletben a Kormány többek között a következőket rendelte el: 1. A közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kjtvhr.) a kővetkező 15/A. -sal egészül ki: 15/A. (1) A közalkalmazottat - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - a besorolása alapján ágazati pótiék illeti meg, melynek mértékét az 5. számú melléklet tartalmazza. (2) Nem illeti meg az ágazati pótlék a 2. számú melléklet V. pontja szerinti pedagógus munkakörben foglalkoztatott közalkalmazottat. " 5. számú melléklet Fizetési Az ágazati pótlék mértéke a pótlékalap %-ában fokozatok A B C D E F G H 1 J 1. 30,00% 30,50% 31,50% 32,00% 32,50% 37,50% 40,00% 45,00% 47,50% 60,00% 2. 32,00% 32,50% 33,50% 34,00% 34,50% 39,50% 42,00% 47,00% 49,50% 62,00% 3. 34,00% 34,50% 35,50% 36,00% 36,50% 41,50% 44,00% 49,00% 51,50% 64,00% 4. 36,00% 36,50% 37,50% 38,00% 38,50% 43,50% 46,00% 51,00% 53,50% 66,00% 5. 38,00% 38,50% 39,50% 40,00% 40,50% 45,50% 48,00% 53,00% 55,50% 68,00% 6. 40,00% 40,50% 41,50% 42,00% 42,50% 47,50% 50,00% 55,00% 57,50% 70,00% 7. 42,00% 42,50% 43,50% 44,00% 44,50% 49,50% 52,00% 57,00% 59,50% 72,00% 8. 44,00% 44,50% 45,50% 46,00% 46,50% 51,50% 54,00% 59,00% 61,50% 74,00% 9. 46,00% 46,50% 47,50% 48,00% 48,50% 53,50% 56,00% 61,00% 63,50% 76,00% ,00% 48,50% 49,50% 50,00% 50,50% 55,50% 58,00% 63,00% 65,50% 78,00% ,00% 50,50% 51,50% 52,00% 52,50% 57,50% 60,00% 65,00% 67,50% 80,00% ,00% 52,50% 53,50% 54,00% 54,50% 59,50% 62,00% 67,00% 69,50% 82,00% ,00% 54,50% 55,50% 56,00% 56,50% 61,50% 64,00% 69,00% 71,50% 84,00% ,00% 56,50% 57,50% 58,00% 58,50% 63,50% 66,00% 71,00% 73,50% 86,00% 1163 Budapest XVI. Havashalom u. 43. Tel: Fax:

4 Fizetési fokozatok Pótlékok összegei az 5. számú mellékletben megadott százalékok szerint, forintban Magyarország évi központi költségvetéséről szóló évi CCXXX. törvény 55. (1) bekezdés b) pontja szerint a pótlékalap forint fokozatok A B c D E F G H I J Fenti ágazati pótlékot érvényesíteni kell a Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat által fenntartott intézmények közül a Területi Szociális Szolgálat, a Napraforgó Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat, valamint a XVI. kerületi Kertvárosi Egyesített Bölcsőde közalkalmazottai esetében január l-jétől. Mivel hivatkozott jogszabály a évi költségvetési rendelettervezet lezárását követően látott napvilágot, ezért az ágazati pótlékok intézményi költségvetésekbe történő beépítésére csak módosító indítvány keretében van lehetőség. A három intézmény költségvetésében a személyi juttatások, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó, valamint az Irányító szervi (önkormányzati) támogatás a következőképpen módosul: Intézmény neve / Kiemelt előirányzat megnevezése XVI. kerületi Kertvárosi Egyesített Bölcsőde Területi Szociális Szolgálat Napraforgó Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat E Ft-ban Mindösszesen pótlék pótlék pótlék pótlék pótlékkal pótlékkal pótlékkal pótlékkal nélkül nélkül nélkül nélkül Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Irányító szervi (önkormányzati) támogatás Irányító szervi (önkormányzati) támogatás - Többletigény Az ágazati pótlék fedezetét az állam biztosítja az Önkormányzat részére, ezért a bevételi oldal - rendelettervezet 1.1./A. melléklet Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről" - megemelésével a E Ft forrása biztosított. Budapest, február 6. Tisztelettel: Kovács Raymund alpolgármester 1163 Budapest XVI. Havashalom u. 43. Tel: Fax:

5 BUDAPEST FŐVÁROS R < ili?t^ XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT C^K^^ KRATOFIL ZITA - KÉPVISELŐ, EGYHÁZÜGYI TANÁCSNOK Kovács Péter Polgármester részére HELYBEN Tisztelt Polgármester Úr! Tárgy; Módosító indítvány a évi költségvetési rendelettervezethez A évi költségvetési rendelettervezethez a következő módosító indítványt teszem: Javasolom, hogy a XVI. kerületi egyházak fejlesztési támogatására a évi költségvetési rendeletben a Képviselő-testület E Ft fejlesztési támogatást biztosítson. Megjelenése a rendeletben 7. számú melléklet Egyházi jogi személynek, egyéb felhalmozási célú támogatások". A E Ft támogatás forrásául a Fejlesztési céltartalék" előirányzatot jelölöm meg, rendelettervezet 5. számú melléklet 57. sor. Budapest, február 7. Tisztelettel: Kratofil Zita képviselő egyházügyi tanácsnok

6 BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT FIDESZ FRAKCIÓ SZÁSZ JÓZSEF - KÉPVISELŐ Kovács Péter Polgármester részére HELYBEN Tisztelt Polgármester Úr! Tárgy: Módosító indítvány a évi költségvetési rendelettervezethez A évi költségvetési rendelettervezethez a következő módosító indítványt teszem: A tavalyi évben több kormányzati döntés született, amelynek eredményeként a közalkalmazottak jelentős részénél béremelésre került sor. Az egészségügyben dolgozók 2012-től részesültek béremelésben szeptember 1-től életbe lépett a pedagógus életpálya modellnek köszönhetően a pedagógusok fizetése több lépcsőben emelkedik január 1-től a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban kerül bevezetésre egy új ágazati pótlék. A fenti béremelések a közalkalmazottaink kétharmadát érintik. Mindazok részére, akik a minimálbér és a garantált bérminimum emeléseken kívül nem részesültek a központi béremelésből javaslom, hogy kerüljön bevezetésre az un. KERTVÁROSI PÓTLÉK". A Kertvárosi pótlékra mindazok a közalkalmazottak lennének jogosultak, akiknek bruttó keresete - egyéb pótlékokkal együtt - nem éri el a bruttó Ft/hó összeget. Mértéke maximum bruttó Ft/hó lenne. A pótlék kifizetésére - visszamenőlegesen január 1-jei hatállyal - negyedévente keriüne sor. A Kertvárosi Pótlék" 363 főt érint az intézmények körében - lásd táblázat -, amelynek összes költsége 11 hónapra vetítve járulékkal (szociális hozzájárulási adó) együtt E Ft. Javasolom, hogy a mellékelt táblázat alapján az ott feltüntetett összegekkel kerüljön megemelésre az intézmények személyi juttatások, munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó, valamint az önkormányzati támogatás (finanszírozás) előirányzata. A E Ft többletigény forrásául az Önkormányzat általános működési tartaléka" előirányzatot jelölöm meg, rendelettervezet 5. melléklet 53. sora. Budapest, febmár 10. Tisztelettel:

7 KERTVAROS POTLEK forintban ezer forintban 1 hónapra 11 hónapra 11 hónapra intézmény fő bruttó kertváros pótlék (a foglalkoztatottság %-át figyelembe véve) Szociális hozzájárulási adó Illetmény + Szociális hozzájárulási adó bruttó kertváros pótlék (a foglalkoztatottság %-át figyelembe véve) Szociális hozzájárulási adó Illetmény + Szociális hozzájárulási adó Kertvárosi pótlék Szociális hozzájárulási adó Mindösszesen SS Finanszírozás növekedése Corvin Művelődési Ház Mátyásföldi Fecslcefészek Óvoda Gyerekkuckó Óvoda Cinkotai Huncutka Óvoda Szentmihályi Játszókert Óvoda Kerületgazda Szolgáltató Szervezet Sashalmi Manoda Óvoda Margaréta óvoda Napsugár Óvoda ÖSSZESEN (GAMESZ intézmények) L XVI. Kerület Kertvárosi Egészségügyi Szolgálata Összesen KESZ-szel:

8 KIVONAT a február 06-án (csütörtök) a Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Kerületfejlesztési és Üzemeltetési Bizottsága 2. sz. ülésén készült jegyzőkönyvéből. NAPIREND: 2. Javaslat Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat évi költségvetésére Előadó: Gilyén Ince KFÜB elnöke HATÁROZAT I.: 14/2014. (H. 06.) KFÜB Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének Kerületfejlesztési és Üzemeltetési Bizottság javasolja a Képviselőtestületnek, hogy a Gyerekkuckó Óvoda Hermina utca tagóvodájának felújítása beruházás megvalósításához, a közfeladat ellátásához rendelkezésre bocsátott Budapest XVI. ker. Hermina utca alatti tagóvodájában ( hrsz) az épület felújításhoz (hőszigetelés, fűtéskorszerűsítés, vizesblokk felújítás, előtető építés és elektromos hálózat teljes cseréje) a 4/2014. (I. 31.) BM rendelet alapján egyes önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó fejlesztési támogatás" pályázata kerüljön benyújtásra E Ft támogatás igénylése mellett. Felelős: Kovács Péter polgármester Határidő: február 12. (4 igen, 0 nem, ) A Kerületfejlesztési és Üzemeltetési Bizottság 4 igen, 0 nem, mellett az alábbi határozatot elfogadta: HATÁROZAT II.: 15/2014. (H. 06.) KFÜB Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének Kerületfejlesztési és Üzemeltetési Bizottság javasolja a Képviselőtestületnek, hogy a Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányóat évi költségvetés 8 Felújítások B) Egyéb épület felújítások B/4. Intézményi felújítások költségvetési sor E Ft-tal legyen megemelve a pályázati keret terhére. így összesen E Ft álljon rendelkezésre a beruházás megvalósításhoz. Felelős: Kovács Péter polgármester Határidő: február 12. (4 igen, 0 nem, )

9 A Kerületfejlesztési és Üzemeltetési Bizottság 3 igen, 0 nem, 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot elfogadta: HATÁROZAT III.: 16/2014. (H. 06.) KFÜB Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének Kerületfejlesztési és Üzemeltetési Bizottsága a Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat évi költségvetését a fenti kiegészítésekkel javasolja elfogadásra a Képviselő-testületnek. Felelős: Kovács Péter polgármester Határidő: február 12. (3 igen, 0 nem, 1 tartózkodás) Kmf. Szatmáry László sk. jegyzőkönyv hitelesítő Gilyén Ince sk. KFÜB elnöke A kivonat hiteléül: Budapest, február 07. Baranyai Zsolt műszaki ügyosztályvezető

10 BUDAPEST FŐVÁROS FŐVÁROS XVI. / XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTER Tárgy: Módosító indítvány a évi költségvetési rendelettervezethez Kovács Péter Polgármester részére HELYBEN Tisztelt Polgármester Úr! A évi költségvetési rendelettervezethez a következő - csak a költségvetési rendelet normaszövegét érintő - módosító indítványt teszem: A mai nap folyamán érkezett a jegyzőnek címezve egy február 5-ei keltezésű tájékoztató levél a Budapest Főváros Kormányhivatalától. A levél tárgya az egyes önkormányzati rendeletek felhatalmazó rendelkezéseiről szól. (Levél mellékelve a módosító indítványhoz.) A Jegyzői Kabinet felvette telefonon a kapcsolatot Budapest Főváros Kormányhivatalának illetékes ügyintézőjével, aki arról adott tájékoztatást, hogy a rendelet-tervezetben található rendelkezés megfelel a jogszabályi előírásoknak, ugyanakkor kéri, hogy az kerüljön kiegészítésre az általuk javasolt jogszabályhellyel is. Fentiek alapján javasolom, hogy a költségvetési rendelet bevezető része a következők szerint kerüljön elfogadásra: Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, és az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 23. (1) bekezdésében, valamint a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló évi XX. törvény 138. (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:" Budapest, február 10. Tisztelettel: Kovács Rayinund ' alpolgármester 1163 Budapest XVI. Havashalom u. 43. Tel: Fax:

11 BUDAPEST FŐVÁROS KORMÁNYHIVATALA FŐIGAZGATÓ Ügyiratszám: BPB/004/ /2014. Ügyintéző: Turmely Erzsébet Telefon: turmelv.erzsebet(a)bfkh.hu Tárgy: Tájékoztató egyes önkormányzati rendeletek felhatalmazó rendelkezéséről Melléklet: - HÍV. szám: - Budapest Főváros Önkormányzatának Főjegyzője részére Budapest Főváros l-xxiii. kerületi Önkormányzatok Jegyzői részére Budapest Tisztelt Főjegyző Asszony! Tisztelt Jegyző Asszony! Tisztelt Jegyző Úr! A kormányablakok kialakításával, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatalok működésével összefüggő egyes törvények módosításáról szóló évi CCXVIII. törvény január l-jével hatályon kívül helyezte a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény 143. (4) bekezdés a)-c) pontja szerinti felhatalmazó rendelkezéseket, amelyre vonatkozóan a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Területi Közigazgatásért Felelős Államtitkára az alábbi tájékoztatót adta ki. A felhatalmazó rendelkezések hatályon kívül helyezésének közjogi indoka az volt, hogy a helyi önkormányzat szervezeti és működési szabályzatának megalkotása, illetve gazdálkodása (ennek keretében a költségvetés és a zárszámadás megalkotása) a helyi önkormányzat sui generis tevékenysége, amelyet bár törvény keretei között, de az Alaptörvényből fakadóan gyakorol. Az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) és f) pontja alapján a helyi önkormányzat a saját maga által meghatározott szervezeti keretek között és működési rend szerint, a saját maga által meghatározott költségvetés alapján gazdálkodik. A szervezeti keretek és működési rend kialakítására vonatkozó, valamint az önkormányzati költségvetési jog alkotmányos garanciája a helyi önkormányzat eredeti jogalkotói hatásköre. Ha ugyanis a helyi önkormányzat csak származékos jogalkotói hatáskörben alkothatna e tárgyakban rendeleteket, a felhatalmazó rendelkezés hiánya a helyi önkormányzat autonómiájának megsértésére vezetne, e rendeletek megalkotására sem lenne jogosult. A helyi önkormányzat szervezetének és működésének önálló kialakítása, valamint önálló gazdálkodásának joga azonban nem a törvényhozó akaratából fakad, hanem az alkotmányozó hatalom által a helyi önkormányzat számára biztosított jogi keretekből. Ebből kifolyólag a törvényhozó a szervezeti és működési szabályzatra vonatkozó, illetve a költségvetési és zárszámadási rendeletalkotást alapjaiban érintő rendelkezés (ilyennek tekintve az ahhoz szükséges jogalkotási tevékenységet kizáró vagy azt felhatalmazás útján biztosító rendelkezést) megalkotására sem jogosult Budapest, Váci u Bp. Pf Telefon: +36 (1) Fax: +36 (1) ; - Honlap:

12 oldal 2/2 A fentiek figyelembevételével a helyi önkormányzatok szervezeti és működési szabályzatáról szóló rendeletének bevezető részét a következőképpen javasolt megfogalmazni: [a rendelet megalkotójának tételes megjelölése] az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:" A helyi önkornriányzatok költségvetési rendeletének és zárszámadásának bevezető részét az alábbiak szerint javasolt megfogalmazni: [a rendelet megalkotójának tételes megjelölése] az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptőrvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:" Az egységes joggyakorlat, valamint a helyi önkormányzatok szervezeti és működési szabályzatát, költségvetését és zárszámadását meghatározó rendeletei alkotmányos követelményeknek megfelelő megalkotásának biztosítása érdekében kérem, hogy a jövőben tárgybani rendeletek megalkotása során a tájékoztatóban foglaltak szerint járjanak el. Budapest, február Oj - Tisztelettel: Dr. Pesti Imre. Kormánymegbízott felhatalmazásával: Palich Etelka

13 \ öltségvetési módosító javaslatok imap:// :143/fetch>uk)>.inbox>20651?header=print Tárgy: költségvetési módosító javaslatok Feladó: Dátum: Tue, 11 Feb :20: Címzett: Kovács Péter Kovács Raymund Nyíri Ildikó Bp XVI ker Polgármestere Tisztelt Polgármester Úr! Kedves Péter! Mellékelten küldöm a frakciónk javaslatai a költségvetési vitához! Üdvözlettel: Abonyi János ktg.vetési jav xls Content-Type: application/vnd.ms-excel Content-Encoding: base64 Az MSZP frakció 2014-es költségvetési módosító javaslatai ssz. javaslat összeg (ept) forrás 1. 5 db lakás vásárlása vmelyik lakótelepen költségelvű bérlakások céljára a babakötvény Ft állami támogatásának kiegészítése gyerekenként Ft-tal (300 születendő gyermekkel számolva) ( új sor nyitása az 5. sz melléklet sora után) Intézményvezetők jutalmazási keretének megnövelése (5. sz. Melléklet 12. sor) 2500 Táborozási hozzájárulás keretének megnövelése (4. sz melléklet 6. sor) 500 nemzetiségi önkormányzatok pályázati keretének megemelése 500 civil szervezetek működési támogatása (új sor nyitása a 5. melléklet 48. sora után) Összesen: lakásalap tartalék (5. sz. melléklet 54. sor önkormányzat általános működési tartaléka (5. sz.melléklet 53.sor) önkormányzat általános működési tartaléka (5. sz.melléklet 53.sor) önkormányzat általános működési tartaléka (5. sz.melléklet 53.sor) önkormányzat általános működési tartaléka (5. sz.melléklet 53.sor) általános működési tartaléka (5. sz.melléklet 53.sor)

JEGYZŐKÖNYV KIVONAT. A Bizottság 6 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal elfogadta az alábbi határozatot:

JEGYZŐKÖNYV KIVONAT. A Bizottság 6 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal elfogadta az alábbi határozatot: JEGYZŐKÖNYV KIVONAT a 2014. február 11-én (kedden) a Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága 3. számú ülésén készült jegyzőkönyvből NAPIREND:

Részletesebben

Módosító indítványok a Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 2015. évi költségvetési javaslatához

Módosító indítványok a Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 2015. évi költségvetési javaslatához 1. 2. 3. 4. Módosító indítványok a Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 2015. évi költségvetési javaslatához Javaslattevő Javaslat tartalma Javaslat összege Forrás megjelölés Megjegyzés GPB Szász

Részletesebben

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 24-i soros ülésére

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 24-i soros ülésére 3. napirendi pont E LŐTERJESZTÉS Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 24-i soros ülésére Előterjesztés címe és tárgya: Csabdi Község Önkormányzat 2015. évi költségvetési rendeletének

Részletesebben

Kivonat. Készült: Fehérgyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. november 26-án megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

Kivonat. Készült: Fehérgyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. november 26-án megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből Kivonat Készült: Fehérgyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. november 26-án megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből FEHÉRGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2015.(XI.30.)

Részletesebben

Of(PcQ^ Dr. Csomor Ervin alpolgármester

Of(PcQ^ Dr. Csomor Ervin alpolgármester BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTERE Készült: A 2016. március 30. napján tartandó Képviselő-testületi ülésre Készítette: Müller Kinga intézményi irodavezető Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

Szőc Község Önkormányzat Polgármesterétől 8452 Szőc, Kossuth Lajos utca 41. Tel., fax: 88/513-525 e-mail: szoc@pr.hu ELŐTERJESZTÉS

Szőc Község Önkormányzat Polgármesterétől 8452 Szőc, Kossuth Lajos utca 41. Tel., fax: 88/513-525 e-mail: szoc@pr.hu ELŐTERJESZTÉS 1 Szőc Község Önkormányzat Polgármesterétől 8452 Szőc, Kossuth Lajos utca 41. Tel., fax: 88/513-525 e-mail: szoc@pr.hu 1. napirendi pont Ügyszám: 9-57/2014. Előkészítette: Lovasi Erika jegyző Becseiné

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Tiszalök Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. február 27-én tartandó ülésének 1. számú A 2014. évi költségvetési rendelet megalkotásáról szóló előterjesztés megtárgyalása

Részletesebben

IZSÁK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2015.(..) önkormányzati rendelete

IZSÁK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2015.(..) önkormányzati rendelete Izsák Város Önkormányzat Képviselő-testülete IZSÁK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2015.(..) önkormányzati rendelete Izsák Város Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015.(II.25.)

Részletesebben

Kivonat: Nyírmeggyes Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. augusztus 26. napján megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

Kivonat: Nyírmeggyes Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. augusztus 26. napján megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. Kivonat: Nyírmeggyes Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. augusztus 26. napján megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. NYÍRMEGGYES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 14/2015. (VIII. 28.)

Részletesebben

ALPOLGÁRMESTERE. Tárgy: Javaslat étkezési térítési díjakról szóló rendelet megalkotására

ALPOLGÁRMESTERE. Tárgy: Javaslat étkezési térítési díjakról szóló rendelet megalkotására BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ALPOLGÁRMESTERE ÖNKORMÁNYZAT Készült a Képviselő-testület 2012. december 5-i ülésére. Készítette: Bucella Gézáné Tárgy: Javaslat étkezési térítési díjakról szóló rendelet

Részletesebben

1./ Az Önkormányzat évi költségvetésének módosítása Előterjesztő: polgármester

1./ Az Önkormányzat évi költségvetésének módosítása Előterjesztő: polgármester 1./ Az Önkormányzat 2016. évi költségvetésének módosítása Előterjesztő: polgármester ELŐTERJESZTÉS az önkormányzat 2016. évi költségvetési rendeletének módosítására Készült: Diósjenő Község Önkormányzata

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa: A év i k öltségvetés megállapításáról

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa: A év i k öltségvetés megállapításáról Rendelet Önkormányzati Rendelettár Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: Rendelet típusa: Rendelet címe: 2/2015.(III.05.) Alap A 2015. év i k öltségvetés megállapításáról Módosított rendelet

Részletesebben

Decs nagyközség képviselő-testületének 2014. december 18-án, 18-órakor megtartandó ülésére

Decs nagyközség képviselő-testületének 2014. december 18-án, 18-órakor megtartandó ülésére Előterjesztés száma: 196/2014. A rendelet tervezet elfogadásához minősített többség szükséges! Decs nagyközség képviselő-testületének 2014. december 18-án, 18-órakor megtartandó ülésére A nagyközségi önkormányzat

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 344. MELLÉKLET : 1db TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének./2016. (.) önkormányzati rendelete Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS ALSÓZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2015. SZEPTEMBER 03-I ÜLÉSÉRE

ELŐTERJESZTÉS ALSÓZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2015. SZEPTEMBER 03-I ÜLÉSÉRE ALSÓZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERÉTŐL 3571 Alsózsolca, Kossuth L. út 138. Tel: 46/520-020 ; Fax: 46/520-021 polgarmester@alsozsolca.hu www.alsozsolca.hu ELŐTERJESZTÉS ALSÓZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK

Részletesebben

BALATONBOGLÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

BALATONBOGLÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE BALATONBOGLÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Ügyiratszám: 1-11-2/2014. Sorszám: 4. ELŐTERJESZTÉS Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. november 27. napján tartandó ülésére

Részletesebben

Rábapatona Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Rábapatona Község Önkormányzata Képviselő-testületének Rábapatona Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2015. (IX.10.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. (II.26.) önkormányzati rendelet módosításáról A

Részletesebben

Sülysáp Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015 (II. 20.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Sülysáp Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015 (II. 20.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről Sülysáp Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015 (II. 20.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Sülysáp Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

J A V A S L A T. az Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 3/2014. (II.14.) önkormányzati rendelet módosítására

J A V A S L A T. az Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 3/2014. (II.14.) önkormányzati rendelet módosítására Előterjesztő: Szitka Péter polgármester Készítette: Dolniczky Lászlóné vezető-főtanácsos J A V A S L A T az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 3/2014. (II.14.) önkormányzati rendelet módosítására

Részletesebben

Szőc Község Önkormányzata Polgármesterétől 8452 Szőc, Kossuth Lajos utca 41. Tel., fax: 88/513-525; www.szoc.hu; e-mail: polgarmester@szoc.

Szőc Község Önkormányzata Polgármesterétől 8452 Szőc, Kossuth Lajos utca 41. Tel., fax: 88/513-525; www.szoc.hu; e-mail: polgarmester@szoc. Szőc Község Önkormányzata Polgármesterétől 8452 Szőc, Kossuth Lajos utca 41. Tel., fax: 88/513-525; www.szoc.hu; e-mail: polgarmester@szoc.hu 3. napirendi pont Ügyiratszám: 16-65/2015. Előterjesztő: Németh

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTERE

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTERE BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTERE Tárgy: Javaslat az Önkormányzat által fenntartott közoktatási intézményekben alkalmazandó étkezési térítési díjakról szóló rendelet módosítására

Részletesebben

A rendelet 2. (1) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép:

A rendelet 2. (1) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép: Bátaapáti község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2013.(V.2.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 3/2012. (III.12.) önkormányzati rendeletének módosításáról Mórágy

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A KÉPVISELŐ-TESTÜLET november 11-i rendes ülésére. A napirendet tárgyaló ülés dátuma: november 11.

ELŐTERJESZTÉS A KÉPVISELŐ-TESTÜLET november 11-i rendes ülésére. A napirendet tárgyaló ülés dátuma: november 11. ELŐTERJESZTÉS A KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2015. november 11-i rendes ülésére A napirendet tárgyaló ülés dátuma: 2015. november 11. A napirendet tárgyaló ülés: Képviselő-testület Előterjesztő: Kmetty Károly polgármester

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2015. szeptember 28-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2015. szeptember 28-i ülésére H AL I MB A K Ö Z S É G Ö N K O R M ÁN Y Z AT A P O L G Á R M E S T E R 8452HALIMBA, Petőfi u. 16. (88) 237-003 fax:(88) 237-794 Ügyszám: 11/896/2015. Az előterjesztést összeállította: Stampfné Varga Erika

Részletesebben

POLGÁRMESTERE. Javaslat a Kerületi Városrendezési és Építési Szabályzatáról szóló 30/2000. (VII. 14.) rendelet módosítására

POLGÁRMESTERE. Javaslat a Kerületi Városrendezési és Építési Szabályzatáról szóló 30/2000. (VII. 14.) rendelet módosítására BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI POLGÁRMESTERE ÖNKORMÁNYZAT Tárgy: Javaslat a Kerületi Városrendezési és Építési Szabályzatáról szóló 30/2000. (VII. 14.) rendelet módosítására Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Jelen vannak: Szőllős Sándor polgármester. Dr. Barcsi István Péter Kiss Tibor Komáromi Ferenc. Távol van: Moldovánné Duró Ágnes képviselő

Jegyzőkönyv. Jelen vannak: Szőllős Sándor polgármester. Dr. Barcsi István Péter Kiss Tibor Komáromi Ferenc. Távol van: Moldovánné Duró Ágnes képviselő Jegyzőkönyv Készült: 2015. február 25-én 13 30 órai kezdettel a Bocskaikert Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának Tanácstermében tartott rendkívüli testületi ülésről. Jelen vannak: Szőllős Sándor

Részletesebben

Úrhida Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014. (II.6.) önkormányzati rendelete. az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

Úrhida Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014. (II.6.) önkormányzati rendelete. az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Úrhida Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014. (II.6.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Úrhida Község Önkormányzatának Képviselőtestülete Magyarország helyi

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 287. MELLÉKLET : 1db TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének./2016. (.) önkormányzati rendelete Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: EPL/57/5/2014. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. április 30-i ülésére Tárgy: Eplény Községi Önkormányzat 2014.

Részletesebben

Sülysáp Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2014. (II. 21.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Sülysáp Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2014. (II. 21.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről Sülysáp Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2014. (II. 21.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Sülysáp Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: EPL/10/2015. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. szeptember 30-i ülésére Tárgy: Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

12. Napirendi pont. Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének november 24-i soros ülésére

12. Napirendi pont. Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének november 24-i soros ülésére 12. Napirendi pont E LŐTERJESZTÉS Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. november 24-i soros ülésére Előterjesztés címe és tárgya: Csabdi Község Önkormányzat 2016. évi költségvetési rendeletének

Részletesebben

Újrónafő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2014. (II.14.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

Újrónafő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2014. (II.14.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Újrónafő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2014. (II.14.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Újrónafő Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Bakonypölöske Község Önkormányzat képviselő-testületének 2/2016. (II.22.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Bakonypölöske Község Önkormányzat képviselő-testületének 2/2016. (II.22.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről Bakonypölöske Község Önkormányzat képviselő-testületének 2/2016. (II.22.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről Bakonypölöske Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

Mucsony Nagyközség Önkormányzat képviselő-testületének

Mucsony Nagyközség Önkormányzat képviselő-testületének Mucsony Nagyközség Önkormányzat képviselő-testületének 10/2013.(III.01.)rendelete a 17/2012./XI.29./, 16/2012./XI.15./ és a 13/2012. (VI.25.) rendelettel módosított az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről

Részletesebben

Bakonypölöske Község Önkormányzat képviselő-testületének 1/2015. (II.25.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Bakonypölöske Község Önkormányzat képviselő-testületének 1/2015. (II.25.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről Bakonypölöske Község Önkormányzat képviselő-testületének 1/2015. (II.25.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Bakonypölöske Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

Mátraszentimre Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014. (II.06.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

Mátraszentimre Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014. (II.06.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Mátraszentimre Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014. (II.06.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Magyarország központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX.

Részletesebben

Szőc Község Önkormányzata Polgármesterétől 8452 Szőc, Kossuth Lajos utca 41. Tel.: 88/513-525 e-mail: szoc@pr.hu ELŐTERJESZTÉS

Szőc Község Önkormányzata Polgármesterétől 8452 Szőc, Kossuth Lajos utca 41. Tel.: 88/513-525 e-mail: szoc@pr.hu ELŐTERJESZTÉS 3. napirendi pont Szőc Község Önkormányzata Polgármesterétől 8452 Szőc, Kossuth Lajos utca 41. Tel.: 88/513-525 e-mail: szoc@pr.hu Ügyiratszám: 16-47/2015. Előterjesztő: Németh Balázs polgármester Előkészítette:

Részletesebben

KIVONAT. Kemecse Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 10-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. Képviselő-testületének

KIVONAT. Kemecse Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 10-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. Képviselő-testületének KIVONAT Kemecse Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 10-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi

Részletesebben

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 24-ei soros ülésére

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 24-ei soros ülésére E LŐTERJESZTÉS Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 24-ei soros ülésére 2.napirend: Előterjesztés címe és tárgya: Csabdi Község Önkormányzat 2013. évi költségvetési rendeletének

Részletesebben

Az önkormányzat összesített 2013. évi költségvetése

Az önkormányzat összesített 2013. évi költségvetése Salomvár Község Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2013. (IX.20.) önkormányzati rendelete Salomvár Község Önkormányzatának 2013. évi költségvetéséről szóló 2/2013. (II.18.) rendelet módosításáról Salomvár

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTERE

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTERE BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTERE Tárgy: Javaslat az Önkormányzat által fenntartott közoktatási intézményekben alkalmazandó étkezési térítési díjakról szóló rendelet módosítására

Részletesebben

Kivonat Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2014. február 27-ei ülésének jegyzőkönyvéből:

Kivonat Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2014. február 27-ei ülésének jegyzőkönyvéből: Kivonat Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2014. február 27-ei ülésének jegyzőkönyvéből: 37/2014.(II.27.) sz. önkormányzati határozat: A Fegyverneki Gyermekélelmezési Konyha Alapító Okiratának

Részletesebben

Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének november 21-i ülésének 3. napirendi pontjához

Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének november 21-i ülésének 3. napirendi pontjához ELŐTERJESZTÉS Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. november 21-i ülésének 3. napirendi pontjához A költségvetési rendelet módosítására az 1. információs táblában kimutatott javaslatok

Részletesebben

H e g y e s d község Önkormányzata Képviselő-testületének. /2015.( ) önkormányzati rendelete. Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről.

H e g y e s d község Önkormányzata Képviselő-testületének. /2015.( ) önkormányzati rendelete. Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről. H e g y e s d község Önkormányzata Képviselő-testületének /2015.( ) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről. (t e r v e z e t) H e g y e s d község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.

Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye. Szám: 02/71-2/2015. Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu E L Ő T E R J E S Z T É S a Veszprém

Részletesebben

Ganna Község Önkormányzat képviselő-testületének 1/2016.(II.11.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Ganna Község Önkormányzat képviselő-testületének 1/2016.(II.11.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről Ganna Község Önkormányzat képviselő-testületének 1/2016.(II.11.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről Ganna Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló

Részletesebben

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu 22-116/2014. Tárgy: Az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 6/2014.(II.

Részletesebben

Kivonat. Készült: Fehérgyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének április 28-án megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

Kivonat. Készült: Fehérgyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének április 28-án megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből Kivonat Készült: Fehérgyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. április 28-án megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből FEHÉRGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2016.(V.02.)

Részletesebben

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2015. (VIII. 28.) önkormányzati rendelete. önkormányzati rendelet módosításáról

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2015. (VIII. 28.) önkormányzati rendelete. önkormányzati rendelet módosításáról Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2015. (VIII. 28.) önkormányzati rendelete Ócsa Város Önkormányzatának 2015. évi költségvetéséről szóló 3/2015.(II.13.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

KIVONAT. a Társulási Tanács november 24-i soros ülésének jegyzőkönyvéből HATÁROZAT HATÁROZAT

KIVONAT. a Társulási Tanács november 24-i soros ülésének jegyzőkönyvéből HATÁROZAT HATÁROZAT Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási Tanácsa KIVONAT a Társulási Tanács 2016. november 24-i soros ülésének jegyzőkönyvéből Kihagyva a kihagyandókat!

Részletesebben

8. Napirendi pont. Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének szeptember 27-i rendkívüli ülésére

8. Napirendi pont. Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének szeptember 27-i rendkívüli ülésére 8. Napirendi pont E LŐTERJESZTÉS Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. szeptember 27-i rendkívüli ülésére Előterjesztés címe és tárgya: Csabdi Község Önkormányzat 2016. évi költségvetési

Részletesebben

Az előterjesztést a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának.

Az előterjesztést a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának. Az előterjesztés a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.)

Részletesebben

Szőc Község Önkormányzata Polgármesterétől 8452 Szőc, Kossuth Lajos utca 41. Tel.: 88/513-525 e-mail: szoc@pr.hu

Szőc Község Önkormányzata Polgármesterétől 8452 Szőc, Kossuth Lajos utca 41. Tel.: 88/513-525 e-mail: szoc@pr.hu 4. napirendi pont Szőc Község Önkormányzata Polgármesterétől 8452 Szőc, Kossuth Lajos utca 41. Tel.: 88/513-525 e-mail: szoc@pr.hu Ügyiratszám: 16-48/2015. Előterjesztő: Németh Balázs polgármester Előkészítette:

Részletesebben

Ganna Község Önkormányzat képviselő-testületének 1/2015.(II.24.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Ganna Község Önkormányzat képviselő-testületének 1/2015.(II.24.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről Ganna Község Önkormányzat képviselő-testületének 1/2015.(II.24.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Ganna Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló

Részletesebben

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 26-i soros ülésére

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 26-i soros ülésére 5. napirendi pont E LŐTERJESZTÉS Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 26-i soros ülésére Előterjesztés címe és tárgya: Csabdi Község Önkormányzat 2014. évi költségvetési rendeletének

Részletesebben

Rendelet-tervezet. (2) A R. 3. -a helyébe következő rendelkezés lép:

Rendelet-tervezet. (2) A R. 3. -a helyébe következő rendelkezés lép: Rendelet-tervezet Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének./2016.(..) önkormányzati rendelete Kerekegyháza Város Önkormányzatának 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016. (II. 25.) önkormányzati

Részletesebben

JÁSZSZENTANDRÁS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK /2014. (II..) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE. Az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről.

JÁSZSZENTANDRÁS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK /2014. (II..) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE. Az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről. JÁSZSZENTANDRÁS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK /2014. (II..) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE Az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről. Jászszentandrás Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Ft Költségvetési bevétellel Ft Költségvetési kiadással

Ft Költségvetési bevétellel Ft Költségvetési kiadással Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2016. (X.28.) önkormányzati rendelete Ócsa Város Önkormányzatának 2016. évi költségvetéséről szóló 3/2016.(II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

NYÍRPAZONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 5/2012 (IV.12.) önkormányzati rendelete

NYÍRPAZONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 5/2012 (IV.12.) önkormányzati rendelete NYÍRPAZONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 5/ (IV.12.) önkormányzati rendelete Az önkormányzat. évi költségvetéséről szóló 3/. (II.13.) önkormányzati rendelet módosításáról Nyírpazony Község

Részletesebben

MEGHÍVÓ. Tisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület 2015. március 5. napján 14:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen:

MEGHÍVÓ. Tisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület 2015. március 5. napján 14:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen: Csárdaszállás Község Önkormányzata 5621 Csárdaszállás, Petőfi utca 17. MEGHÍVÓ Tisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület 2015. március 5. napján 14:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen:

Részletesebben

NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2015. augusztus 06-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2015. augusztus 06-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. augusztus 06-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Rendeletek: 9/2015.(VIII..07.) önkormányzati rendelet 10/2015.(VIII..07.) önkormányzati

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Tiszalök Város Önkormányzat képviselő-testülete 2012. március 1-i ülésének. 2./a. számú napirendi pontjához.

E L Ő T E R J E S Z T É S. Tiszalök Város Önkormányzat képviselő-testülete 2012. március 1-i ülésének. 2./a. számú napirendi pontjához. E L Ő T E R J E S Z T É S Tiszalök Város Önkormányzat képviselő-testülete 2012. március 1-i ülésének 2./a. számú napirendi pontjához. A Városi Önkormányzat 2012. évi költségvetési rendeletének elfogadásához.

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT KULTURÁLIS ÉS SPORT BIZOTTSÁGA. Javaslat a Dr. Kresz Mária alapítvány támogatására

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT KULTURÁLIS ÉS SPORT BIZOTTSÁGA. Javaslat a Dr. Kresz Mária alapítvány támogatására BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT KULTURÁLIS ÉS SPORT BIZOTTSÁGA Készült a 2014. szeptember 10-i képviselő-testületi ülésre Készítette: Kincses Csilla kulturális, ifjúsági és társadalmi kapcsolatok

Részletesebben

c) dologi kiadások 155 667 000 Ft, d) egyéb működési célú kiadások 3 500 000 Ft e) engedélyezett létszámkerete 92 fő.

c) dologi kiadások 155 667 000 Ft, d) egyéb működési célú kiadások 3 500 000 Ft e) engedélyezett létszámkerete 92 fő. BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2015. (II.26.) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t e AZ ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL 1 Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

Kapolcs község Önkormányzata Képviselő-testületének. 1/2014.(II.15.) önkormányzati rendelete

Kapolcs község Önkormányzata Képviselő-testületének. 1/2014.(II.15.) önkormányzati rendelete Kapolcs község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2014.(II.15.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 1/2013.(II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról. Kapolcs

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT. Kivonat a Köznevelési, Ifjúság-és Gyermekvédelmi Bizottság 2015. április 20-ai ülésének jegyzőkönyvéből

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT. Kivonat a Köznevelési, Ifjúság-és Gyermekvédelmi Bizottság 2015. április 20-ai ülésének jegyzőkönyvéből 35/2015. (IV. 20.) KIGYB határozata Képviselő-testülete a Cinkotai Huncutka Óvoda alapító okiratát az előterjesztés 5. 36/2015. (IV. 20.) KIGYB határozata Képviselő-testülete a Gyerekkuckó Óvoda alapító

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s. Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének május 22-i ülésére

E l ő t e r j e s z t é s. Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének május 22-i ülésére Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 8100 Várpalota, Gárdonyi Géza u. 39. Tel: 592 660. Pf.: 76. fax: 592 676 e-mail: varpalota@varpalota.hu E l ő t e r j e s z t é s Várpalota Város Önkormányzati

Részletesebben

Gyöngyöshalász Községi Önkormányzat képviselő-testületének 13/2015.(VI.23.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról

Gyöngyöshalász Községi Önkormányzat képviselő-testületének 13/2015.(VI.23.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról Gyöngyöshalász Községi Önkormányzat képviselő-testületének 13/2015.(VI.23.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról Gyöngyöshalász Község Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Képviselő-testületének 15/2014.(VI.3.) önkormányzati rendelete

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Képviselő-testületének 15/2014.(VI.3.) önkormányzati rendelete TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Képviselő-testületének 15/2014.(VI.3.) önkormányzati rendelete Tiszavasvári Város Önkormányzata 2013. évi költségvetéséről szóló 4/2013.(II.15.) önkormányzati rendeletének

Részletesebben

Az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 3/2012. (II. 29.) önkormányzati rendelet 3. -a helyébe

Az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 3/2012. (II. 29.) önkormányzati rendelet 3. -a helyébe Alsómocsolád Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2013 (IV. 23.) önkormányzati rendelte az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 3/2012 (II.29.) önkormányzati rendelet módosításáról Alsómocsolád

Részletesebben

Jászkiséri Polgármesteri Hivatal 5137 Jászkisér, Fő út 7. E-mail: jaszkiser@vnet.hu Tel.: 57/550-130 Fax: 57/550-120 Előterjesztés A napirend címe, tárgy: Az előterjesztő megnevezése: Jászkisér Városi

Részletesebben

SZUHA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2015.( ) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET TERVEZETE

SZUHA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2015.( ) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET TERVEZETE SZUHA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2015.( ) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET TERVEZETE az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól Szuha Község Önkormányzata

Részletesebben

b) Költségvetési kiadások összegét 632 790 ezer Ft, amelyből c) Finanszírozási kiadások 308 248 ezer Ft, amelyből

b) Költségvetési kiadások összegét 632 790 ezer Ft, amelyből c) Finanszírozási kiadások 308 248 ezer Ft, amelyből Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2015. (VI. 25.) önkormányzati rendelete Kerekegyháza Város Önkormányzatának 2015. évi költségvetéséről szóló 5/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

2. Az önkormányzat összesített évi költségvetése

2. Az önkormányzat összesített évi költségvetése KÁL NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2016.(IX.30.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE AZ 1/2016.(II.12.) ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ RENDELETÉNEK MÓDOSÍTÁSÁRÓL Kál Nagyközség Önkormányzat

Részletesebben

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2012. március 6-i rendkívüli ülésére

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2012. március 6-i rendkívüli ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. március 6-i rendkívüli ülésére Tárgy: Az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 4/2011. (II.25.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

I. FEJEZET Általános rendelkezések

I. FEJEZET Általános rendelkezések Kozármisleny Város Önkormányzat képviselő-testületének 1/2015. (II.02.) önkormányzati rendelete az önkormányzat és intézményei 2015. évi költségvetéséről Kozármisleny Város Önkormányzat képviselő-testülete

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 3/2014.(II.07.) Rendelet típusa: Alap Rendelet címe: Újtikos Községi Önkormányzat Kévislő-testületének 3/2014.(II.7.)

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S 3. napirendi pont E L Ő T E R J E S Z T É S Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 26-i soros ülésére Előterjesztés címe és tárgya: Alcsútdoboz Település Önkormányzat 2015.

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Szécsény Város Önkormányzata évi költségvetési rendeletének 2. sz. módosítására

E L Ő T E R J E S Z T É S Szécsény Város Önkormányzata évi költségvetési rendeletének 2. sz. módosítására E L Ő T E R J E S Z T É S Szécsény Város Önkormányzata 2013. évi költségvetési rendeletének 2. sz. módosítására Készült: Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember 10-i ülésére

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Kétvölgy Községi Önkormányzat február 9.-én tartandó képviselő-testületi ülésére.

E L Ő T E R J E S Z T É S Kétvölgy Községi Önkormányzat február 9.-én tartandó képviselő-testületi ülésére. E L Ő T E R J E S Z T É S Kétvölgy Községi Önkormányzat 2016. február 9.-én tartandó képviselő-testületi ülésére. Tárgy: Javaslat Kétvölgy Községi Önkormányzat 2015. évi költségvetésnek módosítására. Tisztelt

Részletesebben

Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2016. (II.19.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2016. (II.19.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének /206. (II.9.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 206. évi költségvetéséről Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2015. február 23-i ülésére

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2015. február 23-i ülésére Tárgy: Békés Város Önkormányzata 2014. évi költségvetési rendeletének IV. negyedévi módosítása Előkészítette: Váczi Julianna osztályvezető Baloghné Komlósi Ilona Véleményező bizottság: Gazdasági Osztály

Részletesebben

Rendelet-tervezet. (2) A R. 3. -a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

Rendelet-tervezet. (2) A R. 3. -a helyébe az alábbi rendelkezés lép: Rendelet-tervezet Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének./2015.(..) önkormányzati rendelete Kerekegyháza Város Önkormányzatának 2015. évi költségvetéséről szóló 5/2015. (II. 26.) önkormányzati

Részletesebben

Tardos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2014.(XII.18.) önkormányzati rendelete

Tardos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2014.(XII.18.) önkormányzati rendelete Tardos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2014.(XII.18.) önkormányzati rendelete Tardos Község Önkormányzatának 2014. évi költségvetéséről szóló 9/2014. (IX.29.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

2. A rendelet 4. (1) helyébe a következő rendelkezés lép:

2. A rendelet 4. (1) helyébe a következő rendelkezés lép: GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 23/2012. (XI. 30.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ 1/2012. (II.3.) RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL 2 GYÖNGYÖSTARJÁN

Részletesebben

POLGÁRMESTERE. Tisztelt Képviselő-testület!

POLGÁRMESTERE. Tisztelt Képviselő-testület! BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI POLGÁRMESTERE ÖNKORMÁNYZAT Tisztelt Képviselő-testület! Tárgy: Budapest X. kerület Kőér utca - Dér utca - Száraz utca - Noszlopy utca - Gyömrői út - Alkér utca - Cserkesz

Részletesebben

KIVONAT. a Társulási Tanács november 24-i ülésének jegyzőkönyvéből

KIVONAT. a Társulási Tanács november 24-i ülésének jegyzőkönyvéből Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási Tanácsa KIVONAT a Társulási Tanács 214. november 24-i ülésének jegyzőkönyvéből Kihagyva a kihagyandókat!

Részletesebben

I. FEJEZET Általános rendelkezések

I. FEJEZET Általános rendelkezések Kozármisleny Város Önkormányzat képviselő-testületének 1/2015. (II.02.) önkormányzati rendelete az önkormányzat és intézményei 2015. évi költségvetéséről (egységes szerkezetben a 20/2015.(VIII.17.) önkormányzati

Részletesebben

2/2013. szám ÖNKORMÁNYZATI HÍREK

2/2013. szám ÖNKORMÁNYZATI HÍREK ISSN 1215 4261 TARTALOMJEGYZÉK SZÁM TÁRGY OLDALSZÁM A MEGYEI KÖZGYŰLÉS RENDELETEI 3/2013. (III. 29.) önkormányzati rendelet A költségvetéséről szóló 3/2012. (II. 21.) önkormányzati rendelet áról 2. oldal

Részletesebben

Rendelet-tervezet. 2. Az irányító szerv az átmeneti gazdálkodási időszakban teljesített bevételek és kiadások figyelembe vételével az önkormányzat

Rendelet-tervezet. 2. Az irányító szerv az átmeneti gazdálkodási időszakban teljesített bevételek és kiadások figyelembe vételével az önkormányzat Rendelet-tervezet Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének./2014.(..) önkormányzati rendelete Kerekegyháza Város Önkormányzatának 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014. (II. 13.) önkormányzati

Részletesebben

Óbarok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2009. (III.10.) számú RENDELETE. az önkormányzat évi költségvetéséről

Óbarok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2009. (III.10.) számú RENDELETE. az önkormányzat évi költségvetéséről Óbarok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2009. (III.10.) számú RENDELETE az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről Óbarok Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a Magyar Köztársaság 2009.

Részletesebben

Ártánd Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Ártánd Község Önkormányzat Képviselő-testületének Ártánd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről (a 9/2015. (VIII. 13.) önkormányzati rendelettel egységes szerkezetben)

Részletesebben

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu 22-62/2014. Tárgy: Az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 6/2014.(II.

Részletesebben

Újtikos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2016. (II.12.) Önkormányzati Rendelete. az Önkormányzat évi költségvetéséről

Újtikos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2016. (II.12.) Önkormányzati Rendelete. az Önkormányzat évi költségvetéséről Újtikos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2016. (II.12.) Önkormányzati Rendelete az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről Újtikos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok

Részletesebben

1.. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. Kihirdetési záradék. A rendelet kihirdetése a mai napon megtörtént.

1.. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. Kihirdetési záradék. A rendelet kihirdetése a mai napon megtörtént. Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2013.(IX.24.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 4/2013.(III.4.) önkormányzati rendelet módosításáról Tárnokréti

Részletesebben

Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2015. (V. 22.) önkormányzati rendelete

Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2015. (V. 22.) önkormányzati rendelete Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2015. (V. 22.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetése végrehajtásának zárszámadásáról * Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

ECSER NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2/2015.(II.19.) SZ. RENDELETE A 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL. A rendelet hatálya

ECSER NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2/2015.(II.19.) SZ. RENDELETE A 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL. A rendelet hatálya ECSER NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2/2015.(II.19.) SZ. RENDELETE A 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL Ecser Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott

Részletesebben

TOLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. AUGUSZTUS 06-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

TOLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. AUGUSZTUS 06-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE TOLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. AUGUSZTUS 06-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Rendeletek: 11/2015. (VIII.07.) önkormányzati rendelete 12/2015. (VIII.07.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

TOLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT. 2014. NOVEMBER 5-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

TOLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT. 2014. NOVEMBER 5-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE TOLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. NOVEMBER 5-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Rendelet: 15/2014. (XI. 06.) önkormányzati rendelet Told Község Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

Részletesebben