INFORMÁCIÓS TERRORIZMUS BEVEZETÉS DR. KOVÁCS LÁSZLÓ

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "INFORMÁCIÓS TERRORIZMUS BEVEZETÉS DR. KOVÁCS LÁSZLÓ"

Átírás

1 A NEMZETKÖZI TERRORIZMUS ELLENI HARC DR. KOVÁCS LÁSZLÓ INFORMÁCIÓS TERRORIZMUS A 21. századot legtöbbször az információs jelzővel illetjük. Információs korról, információs technikáról és technológiáról, információs társadalomról beszélünk. Korunk másik igen fontos jellemzője, hogy napjaink egyik legnagyobb kihívása a terrorizmusban ölt testet. Ma még az esetek jelentős részében a hagyományos terrorizmussal szemben harcolunk. Mi történik azonban akkor, ha kihasználva az információs kor technikai és technológiai vívmányait, olyan helyről érkezik támadás és ez olyan célpontokat ér, amelyekre eddig nem, vagy csak nagyon kevés példa volt. Mi történik akkor, ha az információs infrastruktúrát éri akár hagyományos akár információs értelemben vett terrortámadás? Tudunk-e ezek az információs infrastruktúrák nélkül élni akár hoszszabb, akár rövidebb ideig? E támadások potenciális célpontjainak a számbavételét, illetve a támadások bekövetkezésének esetleges következményeit kívánják a következők felvázolni. BEVEZETÉS Gyakran merül fel a kérdés a 21. század elején, vajon tényleg nem tudunk ma már létezni számítógépek, digitális eszközök, mobiltelefon és internet nélkül? Vajon a fejlett nyugati társadalmak és gazdaságok tényleg oly mértékben függővé váltak az információs technikától az elmúlt évtizedekben az információs technikai és technológiai forradalom eredményeit és vívmányait használva, hogy anélkül már nem is tudnának működni, magukat fenntartani, nemhogy fejlődni? Gyakran feltett kérdések, amelyekre a válaszok igen eltérőek, attól függően, hogy a társadalom melyik részét vagy szereplőjét kérdezzük. Napjaink fejlett társadalmainak működése nagyban függ az információs infrastruktúráktól. Leegyszerűsítve azt is kijelenthetjük, hogy információs infrastruktúrák nélkül nem képes működni a társadalom azon a fejlett és komplex szinten, mint ahogy ma az már természetesnek számít. Ezek közül az infrastruktúrák közül azonban kiemelhetünk néhányat, amelyeket kritikus infrastruktúráknak is nevezhetünk (pl. energiatermelő, -tároló és -szállító infrastruktúrák, banki és pénzügyi rendszerek, távközlési rendszerek stb.). Ha ezek valamilyen beavatkozás következtében működésképtelenné válnak, az súlyos következményekkel járhat az ország gazdaságát, így annak 128

2 DR. KOVÁCS LÁSZLÓ egész működését tekintve. Ezeket a kritikus infrastruktúrákat, vagy azok elemeit minden országnak meg kell határoznia, illetve meg kell tennie mindent ezek védelme érdekében. Mi történik azonban akkor, ha nem olyan látványos célpontokat ér terrortámadás, mint például szeptember 11-én, hanem e látványos célpontok helyett a támadások a háttérben megbújó, mégis létfontosságú kritikus infrastruktúrákat vagy ezek egyes elemeit érik? Mekkora károk okozhatók valójában? Lehet-e az ilyen támadások ellen védekezni abban a korban, amikor az információ szabad áramlása és hozzáférhetősége szintén társadalmi érték? Kinek a feladata a felkészülés és a védekezés? Milyen módszerekkel és eljárásokkal lehet a védelmet megvalósítani? Számos olyan kérdés, amelyre keressük a választ, bemutatva a kritikus infrastruktúrákat, azok támadási lehetőségeit, illetve a védekezés során szem előtt tartandó főbb szempontokat. A fő cél az, hogy felhívjuk és ráirányítsuk a figyelmet arra a tényre, hogy az információs rendszereink ellen végrehajtott terrortámadás ma valós veszélyként jelentkezik, amelyek bekövetkezése hatványozottan nagyobb károkat okozhat, mint a hagyományos terrortámadások, és amely ellen össztársadalmi - a kormányzati szervek és a gazdasági élet különböző szereplőinek, illetve a társadalom egészét érintő, szoros összefogásra van szükség. KRITIKUS (SEBEZHETŐ) INFORMÁCIÓS INFRASTRUKTÚRÁK Infrastruktúrán azoknak a rendszereknek, illetve ezek elemeinek az összességét értjük, amelyek biztosítják az adott szervezet rendeltetésszerű működését. A fontosság, feladat, rendeltetés és felépítés alapján számtalan infrastruktúrát különböztethetünk meg. Ezek közül azonban ki kell emelni azokat, amelyek részleges, időleges, vagy teljes leállása olyan következményekkel jár, amelyek más infrastruktúrák működésképtelenségét is magukkal hozzák. Azokat az infrastruktúrákat, amelyek ezek alapján a legfontosabbak, a legsebezhetőbbek, folyamatos és rendeltetésszerű működésük elengedhetetlen a többi infrastruktúra működéséhez kritikus infrastruktúráknak nevezhetjük. A teljesség igénye nélkül néhány e kritikus infrastruktúrák közül: 1 az energiatermelő, -tároló és -szállító infrastruktúrák: a szén- és olajtüzelésű, gázüzemű, vízi-, szél-, nap-, biogáz- és atomerőművek, földgáz és kőolajtermelő és -finomító vállalatok, szénbányák, villamos energia átalakítók, távvezetékek, kőolaj- és földgázszállító vezetékek stb.; 1 Forrás: Haig Várhegyi: Információs műveletek. Egyetemi jegyzet, kézirat, Budapest,

3 A NEMZETKÖZI TERRORIZMUS ELLENI HARC a banki és pénzügyi infrastruktúrák: banki hálózatok, kereskedelmi központok, érték- és árutőzsdék, egyéb pénzügyi szervezetek; a vízellátó rendszerek: víztisztítók, víztározók, vízvezeték- és csatornahálózat stb.; a távközlési rendszerek: számítógépek és távközlési eszközök, hálózatok, szoftverek stb.; a szállító infrastruktúrák: nemzeti légitársaság, repülőterek, közúti személy- és teherszállító vállalatok, út- és autópálya hálózatok, vasúti társaságok, vasúthálózatok, vízi szállító eszközök stb.; a vészhelyzeti és katasztrófavédelmi infrastruktúrák: mentőszolgálatok, rendőrség, tűzoltóság, egészségügyi intézetek, katasztrófa elhárító szolgálatok stb.; a kormányzati és önkormányzati szervek. Napjainkban ezek az infrastruktúrák mindegyike jórészt számítógépes hálózatra, vagy ezek egyes elemeire épül. Ezek önmagukban is sérülékenyek, de mivel ezek a számítógépes hálózatok nagyon sok esetben természetszerűleg pont az általuk elvégzendő feladatok miatt nem zártak, nem a külvilágtól hermetikusan elzárt hálózatok, hanem számos helyen kapcsolódnak más hálózatokhoz. Mivel vannak külső kapcsolódási pontjaik az esetek jelentős részében ezek számának a meghatározása, illetve a kapcsolódási pontok behatárolása is komoly nehézségekbe ütközik (komplexitás, feladatok sokrétűsége, fizikai kialakítás, területi lefedettség stb. miatt), így az egyébként is sérülékeny hálózatok kívülről is támadhatóvá válnak. TÁMADÓK ÉS TÁMADÁSI MÓDOK A kérdés azonban az, hogy várható-e támadás akár terror, akár hagyományos támadás ezek ellen a sebezhető infrastruktúrák ellen. A válaszhoz meg kell vizsgálni a terrorizmus lélektanát. Ma a terrorista támadások és akciók fő célja nem az igazi nagy kár vagy az igazán nagyszámú áldozat okozása, hanem a figyelemfelkeltés egy ügyre, egy politikai vagy vallási csoportra, egy eszmére. Ennek analógiáján, első megközelítésre az információs terrorizmus is hasonló módon jellemezhető. Gyakran hallunk és látunk rémisztőnek tűnő képeket különböző szerverbehatolásokról, feltört internetes honlapokról. Gyakran látjuk, hogy bizonyítandó a feltörés tényét az elkövetők átformálják, átszerkesztik, gyakran gunyoros karikatúrákra emlékeztető módon az adott oldalt. A kinézetében átalakított oldalak defaced honlapok, illetve az ezekkel okozott károk azonban nem túl jelentősek, mivel az eredeti tartalom és arculat rövid időn belül, viszonylag kis energia ráfordítással visszaállítható. Azonban ott a figyelmeztető jel, ha ezeknek az oldalaknak a feltörése lehetséges volt, ha 130

4 DR. KOVÁCS LÁSZLÓ ezekre képesek voltak a betörők, akkor képesek lehetnek más ezeknél sokkal fontosabb rendszerekbe is behatolni. És ha ez így van, illetve ez a tudás esetleg találkozik egy szélsőséges politikai eszmével, vagy nézettel, akkor igazán nagy veszélyben van a társadalom a kiber térből érkező támadásokkal szemben, amelyek akár azokon az infrastruktúrákon keresztül is érkezhetnek, amelyek elengedhetetlenül szükségesek a mindennapi életünkhöz és a társadalmi fejlődéshez. A biztonságpolitikában aszimmetrikus kihívásnak hívják, amikor egy fejlett, információtechnológiát alkalmazó és azt felhasználó ország haderejével, vagy védelmi erőivel szemben az ezzel a technológiai színvonallal nem azonos szinten lévő igen gyakran hagyományos fegyverzetű és hagyományos eljárásmódokat követő ellenség áll. Ennek alapján talán szintén aszimmetrikus kihívásnak tekinthetjük, amennyiben az információs társadalom információs rendszereit olyan támadás éri, amely nincs arányban annak anyagi, szervezeti, vagy technológiai szintjével. Olyan támadások (potenciális támadások) ezek, amelyek ugyan érkezhetnek számítógépes hálózatok felhasználásával, de mivel a támadó csak kihasználja ezek lehetőségeit (ezek segítségével keresi meg a legsebezhetőbb pontokat, azokat ahol a legnagyobb károk okozhatók, minimális beavatkozással), ugyanakkor a hálózat kiépítésében vagy fenntartásában nem vesz részt, anyagi vagy szellemi erőforrásokkal ehhez nem járul hozzá. Mégis valós veszélyként értékelhető, mivel nagyon kis anyagi és szellemi ráfordítással olyan óriási károk okozhatók, amelyek több nagyságrenddel nagyobbak, mint a magára a támadásra fordított energia. A számítógépes hálózatok támadási formái ma már olyan sokrétűek, hogy a felsorolásuk is gyakran reménytelen vállalkozásnak tűnik. Naponta értesülhetünk a különböző médiumok segítségével, hogy újabb és újabb támadási formák jelennek meg, amelyek hatásaikat és az általuk okozott károkat tekintve hol kisebb, hol nagyobb veszteséget, károkat okoznak. Mindazonáltal érdemes néhány jellemzőjét felvillantani a számítógépes hálózatok elleni olyan támadásoknak, amelyekkel a már említett számítógép hálózatokra épülő kritikus infrastruktúrák is támadhatók. A számítógép-hálózati támadás szoftveres, vagy hardveres úton való behatolást jelent a számítógépes rendszerekbe, illetve hálózatokba, azzal a céllal, hogy használhatatlanná tegyék, módosítsák, manipulálják vagy hozzáférhetetlenné tegyék az adatbázisaiban tárolt adatokat, információkat, illetve magát a rendszert vagy hálózatot. A támadás a számítógép-hálózati elemekben való fizikai károkozást is jelentheti, amelyet a szoftverek módosításával vagy manipulációjával lehet elérni. A támadók háromféleképpen férhetnek hozzá az adatokhoz: valamilyen, a szervezet felügyelete alatt nem álló, tehát publikus vagy harmadik fél kezelésében álló hálózatról; 131

5 A NEMZETKÖZI TERRORIZMUS ELLENI HARC a szervezet saját kezelésében álló hálózatról, rendszerint arra legálisan csatlakoztatott számítógépen keresztül. Ennek egy speciális esete, amikor egy az 1. módszer szerint elért gépen keresztül támadják meg a szervezet további rendszereit; az adatokhoz (érzékeny információt tároló számítógépekhez, adattároló médiumokhoz, nyomtatásokhoz) közvetlenül hozzáférve. És hogy kik azok, akik ezeket a támadásokat elkövetik? Néhány meghatározás, amely e személyek tevékenységét is jellemzi: A hacker olyan személy, aki például az internet segítségével hozzá tud férni védett adatokhoz más számítógépeken. Komoly hacker egy egész rendszert az irányítása alá vonhat. A hacker általában nem akarja rosszindulatúan megváltoztatni a programokat, célja csupán a gyenge és támadható pontok felkutatása. A hackereket olykor szándékosan kérik fel arra, hogy próbáljanak meg betörni valamilyen védett rendszerbe, ezzel tárva fel annak hiányosságait. A cracker (programfeltörő, szoftverkalóz) olyan személy, aki megpróbál illegálisan a védőkódok megkerülésével bejutni más számítógéprendszerekbe manipuláció vagy károkozás céljából. Ellentétben a hackerekkel, ezek mindig rosszindulatú betörők. Általában különböző operációs rendszerekre és platformokra specializálódnak. Addig próbálgatnak, kísérleteznek, amíg valamilyen gyenge pontra nem találnak. Először interaktív kapcsolatot (login) akarnak megszerezni, majd ezt továbbfejlesztik root, vagy supervisor jogkörré, amely már egy gép, vagy rosszabb esetben egy hálózat adminisztrátora. A mindennapokban azonban főleg a média gyakran nem tesz különbséget a hacker és cracker között. Az ilyen tevékenységet folytató személyeket egy kalap alá vonva, leegyszerűsítve hackereknek nevezik. A phreak-ek csoportjai telefonvonalat lopva jutnak anyagi előnyökhöz. A phreakek a telefonközpontok vezérlő számítógépeinek, a távközlési vonalak ingyenes igénybevételének és általában a telekommunikációnak a szakértői. Rendelkeznek azzal a tudással, ami a központok átprogramozásához szükséges, és emellett a mobil telefonhálózat forgalmának, belső adatainak lehallgatásához is van megfelelő eszközük. A megszerzett információ segítségével õk maguk, vagy akiknek ezt lehetővé teszik, képesek mások költségére telefonálni. A jerk magyarul semmirekellő, vagy másképpen számítógépes vandál. Ugyanúgy viselkedik, mint a jól ismert utcai vandál, vagyis saját szórakozására, értelmetlenül tör és zúz. A web oldalak átírásától egészen a törlésig akármire képes. Ezek a fogalmak, vagy személyek köre azonban rohamosan bővül. A legutóbbi időkben kellett megismerkednünk egy újabb tevékenységgel, illetve az azt végzőkkel, ezek, pedig az adathalászok, azaz a phisherek. Ezek a személyek már nem az értelmetlen rombolást tűzik ki maguk elé célként, hanem a közvetlen anyagi haszonszerzést. Elektronikus levélben hamis az eredetihez 132

6 DR. KOVÁCS LÁSZLÓ megtévesztésig hasonlító on-line banki oldalakra csábítják az ügyfeleiket, ahol a személyes és banki adataikat csalják ki tőlük. A potenciális támadók után néhány mód, amelyekkel a támadás végrehajtható: illetéktélen hozzáférés az információkhoz (adatlopás); illetéktelen adatbevitel; rosszindulatú szoftverek (Malware Malicious Software) bevitele; információs környezetszennyezés. Ezek közül vizsgáljuk meg külön a rosszindulatú szoftvereket, illetve ezek bevitelét. Minden olyan szoftver rosszindulatúnak tekinthető, amely nem az információs rendszer működésének a biztosítására, vagy azzal közvetlenül kapcsolatban kerül az információs rendszerbe, és amelyek valamilyen módon az adott információs vagyon ellen irányulnak. Általában ezeket a szoftvereket az információs rendszer működésének akadályozására juttatják be a rendszerbe, de különösen veszélyesek a meglévő adatvagyon rombolására, pusztítására irányuló szoftverek. Ezek a szoftverek szisztematikusan rombolják, módosítják, használhatatlanná teszik az adott információs vagyont. Ezek lehetnek vírusok, de lehetnek olyan megoldások is, amelyek egyszerűen az adatstruktúra megváltoztatásával okoznak károkat. A rosszindulatú szoftverek problémája a sértett, megtámadott rendszerek szempontjából műszaki feladat, azonban a gyökerei elsősorban emberi vonatkozásúak, hiszen ezeket emberek állítják elő, és indítják útjukra. Néhány példa a rosszindulatú szoftverek fajtáira: levélbombák; lánclevelek; hoax-ok; 2 időzített bombák; kémprogramok, fülelők; interloper programok; adat-túszejtők; tűzfal-támadók; jelszólopók; programférgek; trójai programok; dropperek; vírusok; vírusgyártó automaták. A támadásoknak van azonban egy kevésbé technikai formája. Ez az úgynevezett Social Engineering, amely során az információt a hálózat gyenge pontjaira vonatkozó adatokat, a legfontosabb jelszavakat stb. attól a sze- 2 Részhír vagy megtévesztő adat (közlemény). 133

7 A NEMZETKÖZI TERRORIZMUS ELLENI HARC mélytől szerzik meg zsarolás, csalás, fenyegetés, megvesztegetés útján, aki azokat kezeli, vagy aki azokhoz hozzáfér. A hálózatok elleni támadások még hatékonyabban kivitelezhetővé válhatnak, ha az elkövető pontosan tudja, hogy: hol vannak az adott rendszer gyenge pontjai; az adott rendszer fizikailag hol helyezkedik el; milyen hardver és szoftver összetevői vannak; milyen célú és milyen mennyiségű adatforgalom zajlik; kik az adott információs rendszer vagy hálózat üzemeltetői, és kik a felhasználók. Mindezek alapján kijelenthető, hogy amennyiben egy jól szervezett, összetett, a számítógépes hálózatok gyenge és sebezhető pontjaira koncentráló információs terror támadás éri azokat az infrastruktúrákat, amelyeket már elemeztünk és megállapítottuk azok nélkülözhetetlenségét a 21. századi társadalmak gazdasági, politikai, egészségügyi, katonai stb. szféráiban, akkor annak lehetősége és a mi a szempontunkból annak veszélye, hogy ezáltal egy egész országnak, vagy akár egy egész régiónak rendkívül komoly anyagi és emberáldozatokat is követelő károk okozhatók, rendkívül nagy. A TÁMADÁSOK LEHETSÉGES KÖVETKEZMÉNYEI Természetes ez az írás nem vállalkozhat minden információs, vagy számítógépes hálózatokon keresztül végrehajtott támadás lehetséges következményének a feltárására, hiszen ez egy jóval hosszabb terjedelmű tanulmány célja lehet csak, amelyet elemzések, összehasonlítások, hatástanulmányok támasztanak alá. Azonban játszunk el egyetlen gondolattal: milyen következményekkel járhat, amennyiben egy komplex, összehangolt információs és akár hagyományos akciókat magába foglaló támadás éri a villamos energia hálózatunkat? A következmények talán hasonlóak, vagy akár hatványozottabban tragikusabbak lehetnek, mint a augusztusában az Egyesült Államok és Kanada keleti partvidékén bekövetkezett napokig tartó áramszünetnek voltak augusztusában az Egyesült Államok keleti partvidékén nyolc államban, illetve Kanada egyes részein közel ötvenmillió ember életét bénította meg a több mint három napig tartó gyakorlatilag teljes áramszünet. A városokban leállt a közlekedés, nem működtek a forgalomirányító jelzőlámpák, leállt a metró és a vonatközlekedés. Leálltak a felhőkarcolók és az egyéb épületek liftjei is. A tűzoltók a rendőri erők segítségével azonnal evakuálni kezdték a föld alatt illetve a liftekben rekedt embereket. A szeptember 11-i események után joggal volt feltételezhető, hogy egy ilyen váratlan és igen széles tömegeket, illetve földrajzi régiót érintő esemény 134

8 DR. KOVÁCS LÁSZLÓ hatására az emberek pánikba esnek, egy esetleges újabb terrortámadást, vagy támadásokat feltételezve. Pánik szerencsére egyik nagyvárosban sem tört ki, de ennek ellenére az emberek tömegesen vonultak az utcákra, azt találgatva mi történhetett. Mivel leálltak az épületek légkondicionáló berendezései is, a hőségtől rosszul lett emberek elárasztották a kórházakat, ahol a tartalékgenerátorok még működtették a létfontosságú eszközöket, így a klímaberendezéseket is. New York-ban szükségállapotot rendeltek el. A város vezetése nagyon határozottan és gyakorlatias úton próbált úrrá lenni a káoszon: felszólították a lakosságot, hogy lehetőleg maradjanak otthon, figyelmeztették az embereket, hogy számítsanak arra, hogy a földalatti járatok esetleg napokig nem fognak közlekedni, illetve az autósok figyelmét felhívták arra, hogy a jelzőlámpák működésképtelensége esetén vezessenek jóval körültekintőbben. A város repülőtereiről csak nagy késéssel indultak gépek, illetve a járatok jelentős rézét törölték. A lakosság tájékoztatására maradt a rádió, illetve a rendőrség hangosbeszélői. Mindeközben az FBI azonnali vizsgálatot indított, hogy kiderítsék mi okozta az áramszünetet. A bankrendszert a várakozásokkal ellentétben nem érintette súlyosan az áramkimaradás. Bár a New York-i Wall Steet-i tőzsde teljes egészében elektronizált, és így annak leállásával számolni lehetett, de mivel az saját energiaellátó rendszerre épül, illetve az áramszünet bekövetkezésének időpontjában már befejeződött az aznapi kereskedés (csütörtök délután) így komolyabb károk nélkül vészelte át a kezdeti időszakot a tőzsde. Sokkal nagyobb gondokat okozott viszont a bankautomaták üzemszünete, mert az emberek így nem tudtak készpénzhez jutni, ráadásul az üzletekben sem tudtak elektronikus úton fizetni. Az áramszünet igazi pénzügyi vesztesei a légitársaságok és a keleti part nagy autógyárai, mint a Ford, a General Motors, vagy a Chrysler voltak. Mivel nagyon sok légi járatot törölni kellett nem volt megfelelő légi irányítás, nem működtek a repülőterek utas termináljai, nem volt meg a megfelelő technikai kiszolgálás a repülőgépek számára nagyon sok utas kényszerült hoszszabb-rövidebb várakozásra, és ez a terrorizmus miatt amúgy is megtépázott légitársaságoknak további presztízs és anyagi veszteségeket okozott. Az autógyárak esetében a kárt az időre teljesítendő megrendelések csúszása, illetve az alkatrészek beszállításának akadozása, illetve részleges leállása okozta. Az áramkimaradás a vártnál kisebb fennakadásokat és leállásokat okozott csak az internet működésében. A legfontosabb huszonöt internet szolgáltató szerverei folyamatosan működtek, és csak kevés portál elérése akadozott néhány órán keresztül. Az FBI és más nyomozóhatóságok elsődleges vizsgálatai alapján nem volt valószínűsíthető, hogy terroristatámadás vagy ilyen fajta cselekmény történt volna. A vizsgálatok az áramkimaradás okaként technikai meghibásodást jelöltek meg. Megállapították, hogy az USA és Kanada villamos energia- 135

9 A NEMZETKÖZI TERRORIZMUS ELLENI HARC ellátó rendszerei túlságosan is integráltak. Mivel közel azonos időben hibásodott meg egy erőmű az USA-ban és egy Kanadában, a kieső erőművek következtében fellépő áramhiányt más erőművek próbálták meg pótolni. A kieső területekről azonban akkora áram felhasználási igény érkezett, amely túlterhelést okozott a kiesést pótolni kívánó erőművek felé, így az automatizált számítógépes védelmi rendszer egymás után kapcsolta le az erőműveket. Ennek következtében mintegy dominóeffektusként huszonegy erőmű (köztük tíz atomerőmű) állt le. Számos publikus információ és háttérelemzés látott napvilágot mindezek után, azt elemezve, vajon mi is okozhatta valójában ezt az óriási áramkimaradást, kétségbe vonva az elsődleges jelentéseket. Ezek közül több is annak a véleménynek adtak hangot, miszerint a Blaster nevű féregnek is ha közvetett módon is, de köze lehetett az eseményekhez. Augusztus 14-én délután amikor elkezdődött az áramkimaradás a Blaster olyan nagy adatforgalmat generált a hálózatok jelentős részén, amely hatására azok adatátviteli sebessége a töredékére esett. Mivel ez a forgalom nagymértékben lelassította a fontosabb villamos energia elosztó központok közötti kommunikációt is, a- melyen az áramszolgáltatók összehangolják és koordinálják a villamos energia ellátást, így a kieső erőművek pótlására, illetve alternatív megoldások megfelelő időben történő megvalósítására nem volt elég a hálózat aktuális, rendelkezésre álló adatátviteli kapacitása. Hozzá kell tenni, hogy nem ez volt ez első ilyen nagy kiterjedésű áramszünet az amerikai kontinens keleti részén. Először júliusában történt a későbbi 2003-ashoz hasonló méretű áramkimaradás. A hidegháború szovjetellenes propagandájának is köszönhetően az emberek jelentős része akkor azt hitte atomháború kezdődött, és emiatt van áramkimaradás. Több mint fél nap kellett ahhoz, hogy ismét legyen legalább helyenként áram, és több mint fél év telt el, míg megtalálták azt az egy kapcsolóelemet, amely meghibásodása azután az egész dominóeffektust okozta. A következő ilyen méretű áramkimaradás immár a második ben következett be, amikor is villámcsapás következtében létfontosságú nagyfeszültségű vezetékek sérültek meg, amelyek hibái miatt egész New York és környékének áramellátása összeomlott. Ekkor zavargások törtek ki a város egyes részein, amely során üzleteket fosztottak ki és komoly károkat okozó gyújtogatások történtek. ÖSSZEFOGLALÁS Meglehetősen bonyolult és összetett feladat egy információs terrortámadás természetrajzát megrajzolni. Hasonlóan nehéz feladat egy ilyen támadás bekö- 136

10 DR. KOVÁCS LÁSZLÓ vetkezése esetén elemezni az okokat és következményeket. Mivel korunk társadalmai rendkívül nagyszámú információs infrastruktúra rendszert és elemet használnak amelyek ráadásul az esetek jelentős részében hálózatba is vannak kapcsolva, így egymással is szoros kapcsolatban állva képezik alapjait a társadalomnak és a gazdaság működésének az ok-okozat összefüggések megállapítása rendkívül alapos ismereteket igényel, amelyhez megfelelő széles látókör is szükségeltetik. Megbénítani egy társadalom működését lehetne a jelszó azok oldalán, akik a kiber teret, illetve a már annyiszor emlegetett információs infrastruktúrákat használják fel erre. Mi a motiváció? Kinek áll érdekében egy ilyen támadás? Mi a haszna ebből az elkövetőknek? Fel lehet-e készülni a védekezésre preventív, megelőző módon? Lehet-e hatékonyan csökkenteni az okozott károk mértékét egy bekövetkezett támadás esetén? Megannyi kérdés, amelyek többségére ma még csak teoretikus válasz adható. Az azonban biztos, hogy meglévő és reális veszélyként kell értékelnünk egy ilyen jellegű támadást. Sokunk véleménye az, hogy egy ilyen akár terror támadás bekövetkezése csak idő kérdése. A védekezés első lépcsője pedig éppen az: felismerjük és látjuk a veszélyforrást. 137

A kritikus információs infrastruktúrák meghatározásának módszertana ENO Avisory Kft., 2009

A kritikus információs infrastruktúrák meghatározásának módszertana ENO Avisory Kft., 2009 A kritikus információs infrastruktúrák meghatározásának módszertana ENO Avisory Kft., 2009 Szerzők: Dr. Haig Zsolt, Hajnal Béla, Dr. Kovács László, Dr. Muha Lajos, Sik Zoltán Nándor Copyright ENO Advisory

Részletesebben

Haig Zsolt - Várhegyi István. A cybertér és a cyberhadviselés értelmezése 1

Haig Zsolt - Várhegyi István. A cybertér és a cyberhadviselés értelmezése 1 Haig Zsolt - Várhegyi István A cybertér és a cyberhadviselés értelmezése 1 A szerzők e cikkben bemutatják a hadviselés egy új színterét a cyberteret, és a cyberhadviselést. Az új fogalmak megismerése kedvező

Részletesebben

A STUXNET ÉS AMI MÖGÖTTE VAN II.:

A STUXNET ÉS AMI MÖGÖTTE VAN II.: VI. Évfolyam 1. szám - 2011. március Kovács László kovacs.laszlo@zmne.hu Sipos Marianna sipos.marianna@zmne.hu A STUXNET ÉS AMI MÖGÖTTE VAN II.: CÉLOK ÉS TEENDŐK Absztrakt A Stuxnet nevű féreg hatalmas

Részletesebben

SZERVEZETEK BELSŐ INFORMATIKAI BIZTONSÁGA ORGANIZATIONS' INTERNAL IT SECURITY GÁBRI MÁTÉ

SZERVEZETEK BELSŐ INFORMATIKAI BIZTONSÁGA ORGANIZATIONS' INTERNAL IT SECURITY GÁBRI MÁTÉ VÉDELMI INFOKOMMUNIKÁCIÓ GÁBRI MÁTÉ SZERVEZETEK BELSŐ INFORMATIKAI BIZTONSÁGA ORGANIZATIONS' INTERNAL IT SECURITY Jelen cikkemben egy olyan problémakört szeretnék vizsgálat alá vetni, mely napjainkban

Részletesebben

AZ INTERNETES TARTALOMSZOLGÁLTATÁSOKRA VONATKOZÓ SZABÁLYOZÁS AZ EURÓPAI UNIÓBAN ÉS EGYES NEMZETI JOGOKBAN

AZ INTERNETES TARTALOMSZOLGÁLTATÁSOKRA VONATKOZÓ SZABÁLYOZÁS AZ EURÓPAI UNIÓBAN ÉS EGYES NEMZETI JOGOKBAN Országos Rádió és Televízió Testület Irodája Stratégiai Igazgatóság AZ INTERNETES TARTALOMSZOLGÁLTATÁSOKRA VONATKOZÓ SZABÁLYOZÁS AZ EURÓPAI UNIÓBAN ÉS EGYES NEMZETI JOGOKBAN 2001. szeptember 27. AZ INTERNETES

Részletesebben

Globális közös terek a NATO-ban

Globális közös terek a NATO-ban 34 Babos Tibor Globális közös terek a NATO-ban A 2010. november 19 20. között Lisszabonban megrendezett NATOcsúcsértekezleten az állam- és kormányfõk elfogadták a szövetség új stratégiai koncepcióját.

Részletesebben

oııoıoııoııooııoııoııoıoııo

oııoıoııoııooııoııoııoıoııo ııo ıooııooıoıoııııoıooıoıııooıı ııoooıoııooııoııııooııooo ııoııoıoııooııoııoıooı oıoıııooıııoıoıııoo ooııooooııoıoııo ıooıoıııooııoo oıııoııııoo ııooııoı KIFÜ ıoııoı ııo oıoıııooıııoıoııı ııııooııooooııoıoııo

Részletesebben

BIZALOM ÉS BIZTO SÁG TÉMAKÖRE AZ O LI E AUKCIÓS HÁZAK ÁL

BIZALOM ÉS BIZTO SÁG TÉMAKÖRE AZ O LI E AUKCIÓS HÁZAK ÁL Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI MARKETING ÉS TELJES KÖRŰ MINŐSÉGIRÁNYÍTÁS SZAK Nappali tagozat Üzleti (B2B) marketing szakirány BIZALOM ÉS BIZTO SÁG TÉMAKÖRE AZ O

Részletesebben

A projekt az Európai Unió társfinanszírozásával, az Európa terv keretében valósul meg. SZÁMÍTÓGÉP-HÁLÓZATOK DE AMTC AVK 2007 - - 1

A projekt az Európai Unió társfinanszírozásával, az Európa terv keretében valósul meg. SZÁMÍTÓGÉP-HÁLÓZATOK DE AMTC AVK 2007 - - 1 A projekt az Európai Unió társfinanszírozásával, az Európa terv keretében valósul meg. SZÁMÍTÓGÉP-HÁLÓZATOK DE AMTC AVK 2007 - - 1 HEFOP 3.3.1 P.-2004-06-0071/1.0 Ez a kiadvány a Gyakorlatorientált képzési

Részletesebben

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR TÁVOKTATÁS. Imreh Szabolcs Kürtösi Zsófia Majó Zoltán Vilmányi Márton MENEDZSMENT I.

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR TÁVOKTATÁS. Imreh Szabolcs Kürtösi Zsófia Majó Zoltán Vilmányi Márton MENEDZSMENT I. SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR TÁVOKTATÁS Imreh Szabolcs Kürtösi Zsófia Majó Zoltán Vilmányi Márton MENEDZSMENT I. SZEGED 55/2008 mottó a környezet változásáról: Azok számára alakulnak jól

Részletesebben

AZ INFORMÁCIÓ TÁMADÁSA ANNAK TULAJDONSÁGAIN KERESZTÜL

AZ INFORMÁCIÓ TÁMADÁSA ANNAK TULAJDONSÁGAIN KERESZTÜL VI. Évfolyam 4. szám - 2011. december Papp Zoltán pappz.szeged@gmail.hu AZ INFORMÁCIÓ TÁMADÁSA ANNAK TULAJDONSÁGAIN KERESZTÜL Absztrakt Fejlett korunkban a társadalmi, a gazdasági, illetve a rendvédelmi

Részletesebben

4.7 Adat és kommunikációs kapcsolat titkosítása

4.7 Adat és kommunikációs kapcsolat titkosítása Az egyik legjobb automatizált low-high impact security scanner a nessus honlapja: http://www.nessus.org Hivatalos Microsoft automatizált low impact security scanner (pár medium impact funkcióval): http://www.microsoft.com/technet/security/tools/mbsahome.mspx

Részletesebben

VÁLTOZÁS, VÁLTOZTATÁS, ÚJJÁALAKÍTÁS A MAI MAGYAR VÁLLALATI GYAKORLATBAN

VÁLTOZÁS, VÁLTOZTATÁS, ÚJJÁALAKÍTÁS A MAI MAGYAR VÁLLALATI GYAKORLATBAN VÁLTOZÁS, VÁLTOZTATÁS, ÚJJÁALAKÍTÁS A MAI MAGYAR VÁLLALATI GYAKORLATBAN DEÁK CSABA Vezetéstudományi Intézet Miskolci Egyetem A KUTATÁS CÉLJA, ELŐZMÉNYEI A mögöttünk álló évszázad jelentős változásokat

Részletesebben

ZÁRÓTANULMÁNYOK AZ INFORMÁCIÓ SZEREPE A VERSENYKÉPESSÉGBEN PROJEKT ZÁRÓTANULMÁNYA

ZÁRÓTANULMÁNYOK AZ INFORMÁCIÓ SZEREPE A VERSENYKÉPESSÉGBEN PROJEKT ZÁRÓTANULMÁNYA ZÁRÓTANULMÁNYOK CSÁNYI TAMÁS AZ INFORMÁCIÓ SZEREPE A VERSENYKÉPESSÉGBEN PROJEKT ZÁRÓTANULMÁNYA A tanulmánysorozat PZ5. BUDAPESTI KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM Vállalatgazdaságtan tanszék 1053 Budapest,

Részletesebben

Kisirodai hálózatok. e-book. Zrinyi Miklós

Kisirodai hálózatok. e-book. Zrinyi Miklós TÁMOP-4.1.2/A/1-11/1-2011-0015 Egészségügyi Ügyvitelszervező Szakirány: Tartalomfejlesztés és Elektronikus Tananyagfejlesztés a BSc képzés keretében Kisirodai hálózatok e-book Zrinyi Miklós 1 Tartalom

Részletesebben

AZ ÁRUSZÁLLÍTÁSI FOLYAMATOK TELEMATIKAI TÁMOGATÁSA

AZ ÁRUSZÁLLÍTÁSI FOLYAMATOK TELEMATIKAI TÁMOGATÁSA AZ ÁRSZÁLLÍTÁSI FOLYAMATOK TELEMATIKAI TÁMOGATÁSA dr. KOVÁCS János okleveles közlekedésmérnök, főiskolai docens Széchenyi István Egyetem Informatika Tanszék kovacsj@sze.hu BEVEZETÉS Az áruszállítás szerepe,

Részletesebben

MODERN ÜZLETI TUDOMÁNYOK FŐISKOLÁJA VERSENYTÁRSELEMZÉS ÉS HELYZETJELENTÉS AZ ONLINE MAGYAR BANKSZEKTORRÓL 2009. Konzulens: Dr.

MODERN ÜZLETI TUDOMÁNYOK FŐISKOLÁJA VERSENYTÁRSELEMZÉS ÉS HELYZETJELENTÉS AZ ONLINE MAGYAR BANKSZEKTORRÓL 2009. Konzulens: Dr. MODERN ÜZLETI TUDOMÁNYOK FŐISKOLÁJA VERSENYTÁRSELEMZÉS ÉS HELYZETJELENTÉS AZ ONLINE MAGYAR BANKSZEKTORRÓL 2009 Konzulens: Dr. Kandikó József Főiskolai tanár Online marketing 2009 TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK...

Részletesebben

AZ AMERIKAI TRANSZNACIONÁLIS TÁRSASÁGOK ÉS AZ ÚJ GAZDASÁG

AZ AMERIKAI TRANSZNACIONÁLIS TÁRSASÁGOK ÉS AZ ÚJ GAZDASÁG Budapesti Közgazdaságtudományi és Államigazgatási Egyetem AZ AMERIKAI TRANSZNACIONÁLIS TÁRSASÁGOK ÉS AZ ÚJ GAZDASÁG Ph.D. értekezés Székely-Doby András Budapest, 2003 Székely-Doby András: Az amerikai transznacionális

Részletesebben

Török Bálint Zoltán nyá. tű. alezredes

Török Bálint Zoltán nyá. tű. alezredes ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM BOLYAI JÁNOS KATONAI MŰSZAKI KAR KATONAI MŰSZAKI DOKTORI ISKOLA Török Bálint Zoltán nyá. tű. alezredes A veszélyes anyagok szállítása során bekövetkező balesetek felszámolásához

Részletesebben

A biztonság korszerűértelmezése - avagy a biztonság ma már sokkal bizonytalanabb, mint korábban bármikor BEVEZETÉS

A biztonság korszerűértelmezése - avagy a biztonság ma már sokkal bizonytalanabb, mint korábban bármikor BEVEZETÉS Dr. Hadnagy Imre József A biztonság korszerűértelmezése - avagy a biztonság ma már sokkal bizonytalanabb, mint korábban bármikor Mi a biztonság mai értelmezése? Milyen bizonytalansági tényezőkkel övezett

Részletesebben

MÓDSZERTAN az információs rendszerek kontrolljainak ellenőrzéséhez

MÓDSZERTAN az információs rendszerek kontrolljainak ellenőrzéséhez MÓDSZERTAN az információs rendszerek kontrolljainak ellenőrzéséhez 2004. február Jelentéseink az Országgyűlés számítógépes hálózatán és az Interneten a www.asz.hu címen is olvashatók. Módszertan az informatikai

Részletesebben

Technológiai javaslat a magyarországi gyorsforgalmú úthálózaton hosszú távon érvényesítendő - és részben az Európai Unióhoz való csatlakozással

Technológiai javaslat a magyarországi gyorsforgalmú úthálózaton hosszú távon érvényesítendő - és részben az Európai Unióhoz való csatlakozással Technológiai javaslat a magyarországi gyorsforgalmú úthálózaton hosszú távon érvényesítendő - és részben az Európai Unióhoz való csatlakozással összefüggésben is szükségessé váló díjszedés megoldására

Részletesebben

Egy számítógépes hálózat az alábbi egységekből épül fel:

Egy számítógépes hálózat az alábbi egységekből épül fel: Az eredeti mű Farkas Éva 2002 szakdolgozata. Az eredeti lelőhelye: http://www.bibl.u-szeged.hu/inf/demo/halozatok/index.html 1. A számítógép-hálózat fogalma A számítástechnika rohamos fejlődése a számítógépek

Részletesebben

IT-biztonsági megoldások

IT-biztonsági megoldások IT-biztonsági megoldások A T-Systems Magyarország Zrt. biztonsági tevékenysége Az IT-biztonság rövid története a T-Systems-ben Minősítéseink, vizsgáink, partnereink Az elmúlt években sokat változott környezetünk,

Részletesebben

Virasztó Tamás TITKOSÍTÁS ÉS ADATREJTÉS. Biztonságos kommunikáció és algoritmikus adatvédelem

Virasztó Tamás TITKOSÍTÁS ÉS ADATREJTÉS. Biztonságos kommunikáció és algoritmikus adatvédelem Virasztó Tamás TITKOSÍTÁS ÉS ADATREJTÉS Biztonságos kommunikáció és algoritmikus adatvédelem NetAcademia Kft. 2004 2004, Virasztó Tamás Első kiadás, 2004. január Minden jog fenntartva. A könyv írása során

Részletesebben

A migráns tanulók oktatási problémái, a multikulturális oktatás magyarországi gyakorlatának feltárása 1

A migráns tanulók oktatási problémái, a multikulturális oktatás magyarországi gyakorlatának feltárása 1 144 Jakab György A migráns tanulók oktatási problémái, a multikulturális oktatás magyarországi gyakorlatának feltárása 1 A cikk a TÁMOP 3.1.1 6.2.3 elemi projekt fenti című kutatási eredményeiből közöl

Részletesebben

Nemzetbiztonsági kihívások, nemzetbiztonsági szolgálatok

Nemzetbiztonsági kihívások, nemzetbiztonsági szolgálatok Nemzetbiztonsági kihívások, nemzetbiztonsági szolgálatok A Magyar Hadtudományi Társaság, az MTA Hadtudományi Bizottsága, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem és a Felderítõk Társasága Egyesület a Napjaink hadtudománya

Részletesebben

Dr. Beinschróth József Dr. Kupás Tibor. Projektek működésfolytonossága?

Dr. Beinschróth József Dr. Kupás Tibor. Projektek működésfolytonossága? Dr. Beinschróth József Dr. Kupás Tibor Projektek működésfolytonossága? A szervezetek egyre nagyobb részénél válik a működésfolytonosság kérdésnek figyelembe vétele általános gyakorlattá. Ez azonban többnyire

Részletesebben

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI KAR KERESKEDELEM ÉS MARKETING SZAK. Nappali tagozat. Marketingkommunikáció szakirány

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI KAR KERESKEDELEM ÉS MARKETING SZAK. Nappali tagozat. Marketingkommunikáció szakirány BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI KAR KERESKEDELEM ÉS MARKETING SZAK Nappali tagozat Marketingkommunikáció szakirány A KVINT-R KFT. NYOMTATÓPIACI MARKETINGSTRATÉGIÁJÁNAK, - AKTIVITÁSÁNAK ELEMZÉSE,

Részletesebben

Szakértői rendszerek alkalmazásának lehetősége a haditechnikai kutatás-fejlesztés területén

Szakértői rendszerek alkalmazásának lehetősége a haditechnikai kutatás-fejlesztés területén ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM BOLYAI JÁNOS KATONAI MŰSZAKI KAR KATONAI MŰSZAKI DOKTORI ISKOLA Hangya Gábor őrnagy Szakértői rendszerek alkalmazásának lehetősége a haditechnikai kutatás-fejlesztés

Részletesebben