Adatbiztonság. Adatbiztonság, adatvédelem. IT elemei és környezete - veszélyforrások

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Adatbiztonság. Adatbiztonság, adatvédelem. IT elemei és környezete - veszélyforrások"

Átírás

1 , adatvédelem Az adatok jogosulatlan megszerzése, módosítása és tönkretétele elleni műszaki és szervezési intézkedések és eljárások együttes rendszere. IT elemei és környezete - veszélyforrások Személyzet, felhasználók Épület, szerverszoba Klimatechnika Villámvédelem Energia ellátás Tűz- és vagyonvédelem Hardver + hálózat Rendszerszoftver Dokumentációk Adathordozók Felhasználói szoftver A D A T O K

2 Áramkiesés vagy feszültségtüskék Vihar okozta károsodás Tűzvész vagy robbanás Hardver vagy szoftverhiba Árvíz vagy víz okozta károsodás Adatvesztések okai Földrengés Hálózat kiesése Emberi tényező Hűtőtechnika kiesése Egyéb 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% 9,4% 8,2% 8,2% 6,7% 5,5% 4,5% 3,2% 2,3% 6,7% Forrás: Contingency Planning Research 45,3% Környezeti veszélyek Fizikai behatolás Villámcsapás Tűz Katasztrófa Üzemzavar Lopás Túlmelegedés Személyzet, felhasználók Épület, szerverszoba Klimatechnika Villámvédelem Energia ellátás Tűz- és vagyonvédelem Hardver + hálózat Rendszerszoftver Dokumentációk Adathordozók Felhasználói szoftver A D A T O K Fizikai védelem természeti csapások tűz víz elemi kár következmények Számítógépek, adatbázisok tönkremennek védelem szabályok betartása, szabályzat körültekintő munkarend

3 Elektromos feszültség kimaradás, ingadozás elektromos hálózati problémák nem tervezett feszültség kimaradás következmény hardver hibák adatismétlés futási idő meghosszabbodása védelem szünetmentes áramforrás használata Hardver és hálózati veszélyek Szakszerűtlen üzemeltetés Karbantartás elmaradása Személyzet, felhasználók Illetéktelen rácsatlakozás Épület, szerverszoba Klimatechnika Villámvédelem Energia ellátás Tűz- és vagyonvédelem Hardver + hálózat Rendszerszoftver Dokumentációk Adathordozók Felhasználói szoftver A D A T O K Hardver bizonytalanság alkatrészek meghibásodása sztohasztikus hibák szélsőséges körülmények következmények pontatlan számítás, befejezetlen műveletek védelem tesztelés rendszeres karbantartás szükséges adatmentések

4 Rendelkezésre állás Rendelkezésre állás szintje 90 % Kiesett idő 876 óra (36,5 nap) Magas elérhetőség 99 % 99,9 % 99,99 % 87,6 óra (3,65 nap) 8,76 óra 53 perc Folyamatos elérhetőség határa 99,999 % 5 perc 99,9999 % 30 másodperc 99,99999 % 3 másodperc Szoftver veszélyek Beszerzési politika hiánya Szerzői jog Illetéktelen hozzáférés Vírus Szakszerűtlen tervezés Jogosulatlan használat Személyzet, felhasználók Épület, szerverszoba Klimatechnika Villámvédelem Energia ellátás Tűz- és vagyonvédelem Hardver + hálózat Rendszerszoftver Dokumentációk Adathordozók Felhasználói szoftver A D A T O K Szoftver bizonytalanság programok meghibásodása nem tökéletes felhasználói program nem pontos mentések visszatöltése vírusok terjedése, víruskár következmények pontatlan számítás, befejezetlen műveletek védelem program másolatok adatmentések vírusvédelem

5 Vírusok rosszindulatú programok, programozott fenyegetések terjedésűkhez szükség van emberi beavatkozásra aktiválásuk eseménytől, időtől függ különböző kárt okoznak futási idő növelése tárkapacitás lefoglalása adattörlés programmódosítás Vírusok terjedésük adathordozón adatátviteli csatornán Vírusvédelem vírusvédő programok felderítők védők (pajzsok) vírusirtók Vírustípusok programvírusok - exe, com állományokban makró vírusok dokumentumokkal terjednek boot szektor vírusok Férgek indításuk után emberi beavatkozás nélkül képesek terjedni trójai programok Spyware-ek polimorf vírusok Retrovírusok Mobil vírusok

6 Adathalászat phishing az az eljárás, amikor egy internetes csaló oldal egy jól ismert cég hivatalos oldalának láttatja magát és megpróbál bizonyos személyes adatokat, például azonosítót, jelszót, bankkártya-számot stb. illetéktelenül megszerezni Követelmény az adatfeldolgozás során a felhasználók szempontjából CIA Central Intelligence Agency Culinary Institute of America Confidentiality - bizalmasság Integrity - sértetlenség Availability - hozzáférhetőség Lásd: előző előadás Támadások típusai és előfordulási százalékuk V í r u s H á lü z a t i h o z z á f é r é s M o b il e s z k ö z e lt u la jd o n í t á s a S z o lg á lt a t á s m e g t a g a d á s a R e n d s z e r b e t ö r é s H o z z á f é r é s b e lü lr ő l I n f o r m á c ió e lt u la jd o n í t á s a S z a b o t á z s P é n z ü g y i c s a lá s T e le k o m m u n ik á c ió s c s a lá s T e le k o m m u n ik á c ió s h a llg a t ó z á s H a llg a t ó z á s a h á ló z a t o n

7 Személyzettől, felhasználóktól származó veszélyek Megvesztegetés Szakképzetlenség Bosszúállás Szabályozatlanság Személyzet, felhasználók Épület, szerverszoba Klimatechnika Villámvédelem Energia ellátás Tűz- és vagyonvédelem Hardver + hálózat Rendszerszoftver Dokumentációk Adathordozók Felhasználói szoftver A D A T O K Felhasználói hibák véletlen hozzá nem értés képzetlenség felelőtlenség nemtörődömség tudatos szándékos károkozás rosszindulatú beavatkozás védelem munkaszerződés, munkaköri leírás, oktatás A károkozók megoszlása Alkalmazottak 82% Egyéb 1% Külső 17%

8 Költségek haszonszerzés, bosszú, irigység, sértettség, felindultság, virtus, Motivációk tudatlanság, képzetlenség, alkalmatlanság, ellenséges magatartás, gondatlanság. Dokumentumok, adathordozók veszélyei Illetéktelen másolás Személyzet, felhasználók Dokumentáció hiány Elektromágneses zaj Épület, szerverszoba Klimatechnika Villámvédelem Energia ellátás Tűz- és vagyonvédelem Hardver + hálózat Rendszerszoftver Dokumentációk Adathordozók Felhasználói szoftver A D A T O K Biztonságra fordított költségek és a kárköltségek viszonya Kárköltségek Biztonsági költségek Összes költség Biztonsági költségek

9 Adatvédelem Az adatvédelem adatok meghatározott csoportjára vonatkozó jogszabályi előírások érvényesítése az adatok kezelése során. Adatvédelem Az adatvédelem alapszabályai titoktartás adatok sérthetetlensége hozzáférhetőség elkülönítés felügyelet Jogi védelem évi LXIII. törvény alapelvei Az állampolgárnak döntési és cselekvési joga van a róla szóló információk felett, valamint joga van a közérdekű információk megismeréséhez. Ezeket a jogokat csak törvény korlátozhatja.

10 Adatvédelem adatok jogi védelme személyes adatok - az érintett személlyel kapcsolatba hozható adat különleges információk faji eredetre meggyőződésre egészségi állapotra előéletre vonatkozó személyes adatok közérdekű adatok állami, önkormányzati Adatvédelem Intézményen belüli adatcsoportok kritikus információk stratégiai tervek üzleti, gyártási titkok tulajdonosi információk pénzügyi piaci bizalmas információk fizetési listák Adatkezelés szabályozása Személyes adat kezelhető,, ha az érintett hozzájárul, a a törvt rvény elrendeli. Különleges adat kezelhető,, ha az érintett írásban hozzájárul, valamely külön k trv.. elrendeli.

11 Adatvédelmi biztos Az Országgyűlés választja, ellenőrzi e törvény és az adatkezelésre vonatkozó más jogszabály megtartását; kivizsgálja a hozzá érkezett bejelentéseket; gondoskodik az adatvédelmi nyilvántartás vezetéséről, Üzleti titok Üzleti titok a gazdasági tevékenységhez kapcsolódó minden olyan tény, információ, megoldási mód vagy adat, amelynek titokban maradásához a jogosultnak méltányolható érdeke fűződik. Nagy tömegű személyes adatokat feldolgozó szervezetek KÖNYVH APEH OEP NYUFIG VPOP KSH Önkormányzatok Nemzetbiztonsági szolgálatok Honvédség Rendőrség Kamarák, egyesületek Munkahely Szolgáltatók

12 Adatvédelem illetéktelen hozzáférés kizárása jelszó védelem rejt-jelzés terminálok fizikai védelme

MONOR VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL INFORMATIKAI BIZTONSÁGI ÉS ADATVÉDELMI SZABÁLYZATA

MONOR VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL INFORMATIKAI BIZTONSÁGI ÉS ADATVÉDELMI SZABÁLYZATA MONOR VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL INFORMATIKAI BIZTONSÁGI ÉS ADATVÉDELMI SZABÁLYZATA A Monor Városi Polgármesteri Hivatalának (a továbbiakban: Hivatal) Informatikai Biztonsági és Adatvédelmi Szabályzatát

Részletesebben

Tét Város Polgármesteri Hivatal

Tét Város Polgármesteri Hivatal Tét Város Polgármesteri Hivatal INFORMATIKAI BIZTONSÁGI SZABÁLYZAT Tét Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadta a 188/2010. (XII. 22.) Képviselő-testületi határozattal. jóváhagyta: Dr. Kukorelli

Részletesebben

INFORMÁCIÓMENEDZSMENT Adatvédelem, adatbiztonság

INFORMÁCIÓMENEDZSMENT Adatvédelem, adatbiztonság Debreceni Egyetem Informatika Kar INFORMÁCIÓMENEDZSMENT Adatvédelem, adatbiztonság Témavezető: Dr. Kormos János egyetemi tanár Készítette: Seres Viktória gazdaságinformatikusbsc Debrecen 2010 Szeretnék

Részletesebben

Törökbálinti Városgondnokság

Törökbálinti Városgondnokság Törökbálinti Városgondnokság INFORMATIKAI BIZTONSÁGI SZABÁLYZAT TERVEZET 1 INFORMATIKAI BIZTONSÁGI SZABÁLYZAT A Törökbálinti Városgondnokság Informatikai Biztonsági Szabályzatát (továbbiakban IBSZ) a személyes

Részletesebben

Az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő Adatvédelmi és Informatikai Biztonsági Szabályzata

Az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő Adatvédelmi és Informatikai Biztonsági Szabályzata Melléklet a(z) 37/2013. EMET főigazgatói belső utasításhoz Az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő Adatvédelmi és Informatikai Biztonsági Szabályzata [A 18/2014. EMET főigazgatói utasítás szerinti módosítással

Részletesebben

Az informáci alapjai. Bevezetés az információbiztonság és információbiztonsági irányítási rendszer alapfogalmaiba és szükségességébe

Az informáci alapjai. Bevezetés az információbiztonság és információbiztonsági irányítási rendszer alapfogalmaiba és szükségességébe Az informáci cióbiztonság alapjai Bevezetés az információbiztonság és információbiztonsági irányítási rendszer alapfogalmaiba és szükségességébe Tartalom Az információbiztonság fogalma Az információbiztonsági

Részletesebben

INFORMATIKAI BIZTONSÁGI POLITIKA

INFORMATIKAI BIZTONSÁGI POLITIKA ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA INFORMATIKAI BIZTONSÁGI POLITIKA (Elfogadva a Szenátus a 81/2009. (XI.4.) számú határozatával) Eger, 2009. 2 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A szabályozás tárgya, alkalmazási területe

Részletesebben

AZ INFORMATIKAI BIZTONSÁGOT FENYEGETŐ TÉNYEZŐK

AZ INFORMATIKAI BIZTONSÁGOT FENYEGETŐ TÉNYEZŐK SCHUTZBACH MÁRTONNÉ AZ INFORMATIKAI BIZTONSÁGOT FENYEGETŐ TÉNYEZŐK A 21. században az informatikai rendszerek az élet szinte minden területén közvetlenül vagy közvetve éreztetik hatásukat. Az információk,

Részletesebben

Adatve delmi e s adatbiztonsa gi szaba lyzat

Adatve delmi e s adatbiztonsa gi szaba lyzat Adatve delmi e s adatbiztonsa gi szaba lyzat A helyi Adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat célja E szabályzat célja a 2011. évi CXII törvény (az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról)

Részletesebben

Adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat

Adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat Adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat Tartalom 1. A helyi Adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat célja... 3 2. Az Adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat hatálya... 3 3. A polgárok személyi adatainak

Részletesebben

Az MTA Mezőgazdasági Kutatóintézete. informatikai üzemeltetési, biztonsági és adatvédelmi szabályzata

Az MTA Mezőgazdasági Kutatóintézete. informatikai üzemeltetési, biztonsági és adatvédelmi szabályzata Az MTA Mezőgazdasági Kutatóintézete informatikai üzemeltetési, biztonsági és adatvédelmi szabályzata Martonvásár 2008 Kizárólag az MTA MGKI belső használatára Az MTA Mezőgazdasági Kutatóintézete informatikai

Részletesebben

TISZAUG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT. 2014. január 29-én megtartott ülésének

TISZAUG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT. 2014. január 29-én megtartott ülésének Szám: 192/2014. TISZAUG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT K É P V I S E L Ő - T E S T Ü L E T E 2014. január 29-én megtartott ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Tartalom: 1/2014.(I.30.) önkormányzati RENDELET Tiszaug

Részletesebben

Segesd Község Önkormányzata

Segesd Község Önkormányzata Segesd Község Önkormányzata 7562 Segesd, Szabadság tér 1. Telefon:82/733-402 Telefax:82/598-001 E-mail: segesd@latsat.hu 4/2012. (IX.18.) számú polgármesteri utasítás Segesd Község Önkormányzata Informatikai

Részletesebben

ADATVÉDELMI ÉS ADATBIZTONSÁGI SZABÁLYZAT

ADATVÉDELMI ÉS ADATBIZTONSÁGI SZABÁLYZAT ADATVÉDELMI ÉS ADATBIZTONSÁGI SZABÁLYZAT A Creditforte Kft. (1147 Budapest, Fűrész u. 106., Cg.01-09-913835) gazdasági társaság a továbbiakban Társaság a 2011. évi. CXII. tv. (Infotv.) rendelkezései alapján

Részletesebben

Északmagyarországi Regionális Vízművek ZRt.

Északmagyarországi Regionális Vízművek ZRt. Északmagyarországi Regionális Vízművek ZRt. I-13. szabályzat Sorszám: Kiadás dátuma: 2010.01.01. Készítette: Hatályba léptette:.. Lőrinc Ákos minőségügyi vezető Kovács Zsolt vezérigazgató A dokumentum

Részletesebben

Módszertani útmutató az egészségügyi dokumentáció archiválásáról és az egészségügyi dokumentumok digitális formában történő megőrzésének szabályairól

Módszertani útmutató az egészségügyi dokumentáció archiválásáról és az egészségügyi dokumentumok digitális formában történő megőrzésének szabályairól Módszertani útmutató az egészségügyi dokumentáció archiválásáról és az egészségügyi dokumentumok digitális formában történő megőrzésének szabályairól 1. A módszertani útmutató célja Jelen módszertani útmutató

Részletesebben

Ikt.szám: NO-B/06/26-1/2013 NÓGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL INFORMATIKAI SZABÁLYZATA. Salgótarján, 2013. április

Ikt.szám: NO-B/06/26-1/2013 NÓGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL INFORMATIKAI SZABÁLYZATA. Salgótarján, 2013. április Ikt.szám: NO-B/06/26-1/2013 NÓGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Salgótarján, 2013. április TARTALOMJEGYZÉK Az Informatikai Szabályzat elkészítéséhez használt jogszabályok... 3 1. A Szabályzat kiadásának célja

Részletesebben

INFORMÁCIÓBIZTONSÁGI SZABÁLYZATA

INFORMÁCIÓBIZTONSÁGI SZABÁLYZATA a Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ INFORMÁCIÓBIZTONSÁGI SZABÁLYZATA 2014. május Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 1. Általános rendelkezések... 5 1.1. Az IBSZ rendeltetése... 5 1.2. Az IBSZ

Részletesebben

ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZATA 2013.

ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZATA 2013. 1 Eger Megyei Jogú Város Önkormányzatának és Polgármesteri Hivatalának ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZATA 2013. Érvényes: 2013. szeptember 1.-től 2 Az Adatvédelmi és Adatkezelési Szabályzat (a továbbiakban:

Részletesebben

ADATVÉDELMI ÉS ADATBIZTONSÁGI

ADATVÉDELMI ÉS ADATBIZTONSÁGI Gróf Tisza István Kórház Módosította: Briczky Gábor Felelős: Briczky Gábor SZABÁLYZAT Ellenőrizte: Dr. Pete László AS0105018 Változat: 7 Lapszám: 73 Dátum: 2013.12.01. Jóváhagyta: Dr. Muraközi Zoltán ADATVÉDELMI

Részletesebben

TopNet Magyarország Kft. B03 Informatikai Felhasználói Szabályzata (a B07 Informatikai Biztonsági Szabályzat felhasználói kivonata)

TopNet Magyarország Kft. B03 Informatikai Felhasználói Szabályzata (a B07 Informatikai Biztonsági Szabályzat felhasználói kivonata) B03 Informatikai Felhasználói Szabályzata (a B07 Informatikai Biztonsági Szabályzat felhasználói kivonata) Készült: 2015. április 30. Utolsó módosítás: 2015. április 30. Módosította: Lehoczki Anna Azonosító:

Részletesebben

Adat, információ, információs rendszerek

Adat, információ, információs rendszerek Az információ fogalma Adat, információ, információs rendszerek Az élet minden szféráját átfogó alapfogalom Egész tudományágak foglalkoznak a tulajdonságaival, információkezelő rendszerek építésével, optimális

Részletesebben

oııoıoııoııooııoııoııoıoııo

oııoıoııoııooııoııoııoıoııo ııo ıooııooıoıoııııoıooıoıııooıı ııoooıoııooııoııııooııooo ııoııoıoııooııoııoıooı oıoıııooıııoıoıııoo ooııooooııoıoııo ıooıoıııooııoo oıııoııııoo ııooııoı KIFÜ ıoııoı ııo oıoıııooıııoıoııı ııııooııooooııoıoııo

Részletesebben

Opennetworks Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. Információ Biztonsági Politika (IBP)

Opennetworks Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. Információ Biztonsági Politika (IBP) Opennetworks Kereskedelmi és Szolgáltató Kft Információ Biztonsági Politika (IBP) Verzió 11 Jóváhagyom: Beliczay András, ügyvezető 2015 március 16 Tartalomjegyzék 1 DOKUMENTUM KARBANTARTÁS 4 2 BEVEZETÉS,

Részletesebben

Virtuális Szerver Bérletszerződés

Virtuális Szerver Bérletszerződés Virtuális Szerver Bérletszerződés Mely létrejött egyrészről az SWNet Group Szolgáltató Bt. Cégjegyzékszám: 01-06- 778407 Adószám: 22523097-2-42 (1157 Budapest, Erdőkerülő u. 20. (képviseletében Szilvágyi

Részletesebben

ADATVÉDELMI ÉS ADATBIZTONSÁGI SZABÁLYZAT

ADATVÉDELMI ÉS ADATBIZTONSÁGI SZABÁLYZAT ADATVÉDELMI ÉS ADATBIZTONSÁGI SZABÁLYZAT 2014 Hatályos: 2014. november 25-től - 0 - Tartalom 1. A szabályzat célja és hatálya...- 2-2. Alkalmazási terület...- 2-3. Fogalmak...- 2-4. A személyes adatok

Részletesebben

(szolgáltatási szerződésekből eredő adatkezeléshez) (szolgáltatási szerződésekből eredő adatkezeléshez)

(szolgáltatási szerződésekből eredő adatkezeléshez) (szolgáltatási szerződésekből eredő adatkezeléshez) é á ú É Á ó é í é á ő ó á í á á íő á ü é é TARTALOMJEGYZÉK ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT 1. A Szabályzat célja és hatálya 3 2. Az adatvédelem alapfogalmai és elvei 3 3. Az okmánykezelések szabályai 5 4. A közérdekű

Részletesebben

e-szignó Hitelesítés Szolgáltató minősített elektronikus archiválás szolgáltatásra vonatkozó szolgáltatási szabályzat

e-szignó Hitelesítés Szolgáltató minősített elektronikus archiválás szolgáltatásra vonatkozó szolgáltatási szabályzat e-szignó Hitelesítés Szolgáltató minősített elektronikus archiválás szolgáltatásra vonatkozó szolgáltatási szabályzat Azonosító: 1.3.6.1.4.1.21528.2.1.1.18.1.1 Verzió: 1.1 Első verzió hatálybalépése: 2006-12-15

Részletesebben

Adatvédelem: A regisztrációnál megadásra kerülő adatokra az alábbi okokból van szükségünk:

Adatvédelem: A regisztrációnál megadásra kerülő adatokra az alábbi okokból van szükségünk: www.licitvadaszok.hu/online Adatvédelem: Vállaljuk, hogy nem adjuk el és nem adjuk át az Ön nevét, email címét, telefonszámát, számlázási és banki adatait, valamint semmilyen egyéb személyes információt

Részletesebben

2699 OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS KÖZLÖNY 2015. évi 9. szám

2699 OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS KÖZLÖNY 2015. évi 9. szám 2699 OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS KÖZLÖNY 2015. évi 9. szám Utasítások 2/2015. (VI. 30.) KLIK elnöki utasítás a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Informatikai Biztonsági Szabályzata kiadásáról A Klebelsberg

Részletesebben