A Java nyelv. Bevezetés, alapok Elek Tibor

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A Java nyelv. Bevezetés, alapok Elek Tibor"

Átírás

1 A Java nyelv Bevezetés, alapok Elek Tibor

2 A Java nyelv jellemzıi Interpreteres Forrás file fordítás Bytekódú file-ok (class fileok, nem gépikód, nem futtatható, egy új forrásnyelv) Interpreter: betölti, soronként (?!) fordítja és végrehajtja Java Virtuális Gép (JVM) Következmények: - A Bytekódú file hordozható - Webes környezetben is használható - Az interpreter program beágyazható más programokba vagy eszközökbe (böngészı, telefon) - Lassúság a compileres nyelvekhez képest!!!

3 A Java nyelv jellemzıi Objektum orientált nyelv - Megvalósítja az OOP alapelveit - A bonyodalmakat okozó részeket kihagyja, pl: többszörös öröklıdés (nehezebb megvalósítás, kódújrafelhasználás) operátor overloading (félreérthetı használat, kevésbé olvasható kód) - Szigorúan OOP (nincsen osztályon kívüli deklaráció, utasítás) Hasonlóság a C++-hoz - A szintaktika teljesen C++-szerő - Nincsenek mutatók (húúú, megkönnyebbülés) Gazdag osztály könyvtár (csomagok) - Kb osztály illetve interfész a JSE 6-ban

4 Java nyelv verziói Megalkotója a Sun (a Microsoft Java.Net nem ez a nyelv, a JavaSricpt nem ez a nyelv) JRE (Runtime Environment): futtató környezet JDK (Development Kit): fejlesztı könyezet (JRE-t is) Fontosabb verziók: - JDK 1.0 (kb 1996) - JDK 1.2 (innentıl Java 2) (kb. 1998) új nyelvi elemek, fontos új csomagok - JDK 1.5 (kb. 2004) fontos új nyelvi elemek, ez elıttit nem érdemes használni! - Jelenleg 1.6-os verzió (innentıl nem Java 2, csak Java)

5 Java nyelv verziói JDK változatai (Java 2 óta): - Standard Edition: általános fejlesztési környezet (bıven elegendı) - Enterprise Edition: tartalmaz még nagymérető, elosztott alkalmazás fejlesztéséhez szükséges eszközöket - Micro Edition: kis kapacitású (kijelzı, mem., stb.) eszközökön (telefon) futó programok készítéséhez nyújt eszközöket

6 Java program felépítése Logikailag: Kizárólag osztályokból és interfészekbıl áll. Az osztályok (és interfészek) csomagokba (névtérhez hasonló fogalom) szervezhetık.

7 Java program felépítése Fizikailag: - JVM szemszöge: class file-okból áll. A class file-ok lehetnek jar vagy zip fileba tömörítve, vagy adatbázisban tárolva is. - fordító szemszöge: fordítási egységekbıl áll (forrás file) Egy fordítási egységben: egy publikus (lásd késıbb) osztály (interfész) + bármennyi nem publikus. A fordítási egység neve: publikus osztály neve és.java a kiterjesztése. Egy fordítási egységbıl több class file lehet.

8 Java program felépítése Forrás file szerkezete: csomag deklaráció import deklarációk osztály, interfész definíciók (egy publikus!) Sorrend fontos!

9 Java program felépítése Helló világ package sajat; public class Hello { } public static void main(string[] args) { System.out.println( Helló világ ); }

10 Csomagok 1. rész A logikailag összetartozó osztályok (interfészek) Elnevezés hierarchikus (a csomagok nem) - pl. java.util, java.awt, java.awt.event, org.omg.corba - A java.awt.event nem része a java.awt-nek. Két különbözı csomagban lehetnek azonos nevő osztályok (interfészek) Teljes név (minısített név): csomagnév.osztálynév (pl. java.util.date) Csomag deklaráció: package csomagnév;

11 Import Névtér használat Szintaktika: 1. import osztályteljesnév; 2. import csomagnév.*; Mőködés: 1. Az importált osztályra (interfészre) a fordítási egységen belül a teljes név helyett pusztán az osztálynévvel hivatkozhatunk. 2. A megadott csomag összes osztályára (interfészére) vonatkozik. Ütközés esetén továbbra is a teljes név kell. Létezik még statikus import is. Használatával nem értek egyet. Minden fordítási egység automatikusan importálja a java.lang.*-t

12 Java program felépítése Tehát egy másik osztály egy metódusában egy osztályra hivatkozhatok a teljes nevével: public class Masik { public static void main(string[] args) { java.util.date most = new java.util.date(); System.out.println(most.toString());}} vagy importálhatom és akkor rövidebben csak a nevével import java.util.date; public class Masik { public static void main(string[] args) { Date most = new Date(); System.out.println(most.toString()); }}

13 Java file-ok elhelyezkedése A class file-ok elhelyezése szabályrendszer alapján - osztálynév: sajat.masik.valami - forrás file név: Valami.java - class file név: Valami.class relatív útvonal: sajat/masik/valami.class abszolút útv.: CP/sajat/masik/Valami.class, hol a CP az úgynevezett classpath-ban megadott directory-k (jar file-ok) egyike. Classpath megadható: parancssori paraméterként, környezeti változóban. - forrás file útvonal: futtatáskor lényegtelen, fordításkor sourcepath paraméter

14 Fordítás, futtatás Fordítás: javac forrásfile pl. javac Valami.java fontos paraméterek: -classpath dirlista: már volt róla szó -d dir: a megadott directory lesz a relatív útvonal kiinduló pontja, e nélkül oda rakja, ahol a forrás van Hivatkozott osztályok keresése Futtatás: Csak olyan osztály futtatható, amelynek van public static void main(string[] args) { } Futtatás: java osztályteljesnév pl. java sajat.masik.valami fontos paraméterek: -classpath dirlista: már volt róla szó

15 Fordítás, futtatás javac -classpath.;\classes Akarmi.java Tegyük fel, hogy hivatkozás történik a sajat.masik.valami osztályra. A szabványos könyvtárakban nem találja. Ott java. és javax. kezdető típusok vannak... Keresi a.\sajat\masik\valami.class fájlt Ha nincs, keresi a \classes\sajat\masik\valami.class fájlt Ha az sincs, keresi a forrását, a sajat\masik\valami.java fájlt, hogy lefordítsa a -sourcepath kapcsoló alapján ha nincs megadva, akkor az aktuális könyvtárban

16 Példa program Megfigyelendı: programszerkezet csomag megadása hivatkozás más osztályokra futtatható program file-ok neve, elhelyezkedése fordítás, futtatás

17 A Java nyelv Lexikális értelmezés - UniCode karakterkészlet - Case-Sensitive - tokenes feldolgozás Elemek: - megjegyzések, - deklarációk, - kulcsszavak, - operátorok, - azonosítók, - típuskonverziók, - típusok, - utasítások - literálok,

18 A Java nyelv - megjegyzések Egysoros megjegyzés //sor végéig megjegyzés Több soros megjegyzés /* a következı csillag és perjelig megjegyzés */ Dokumentációs megjegyzés /** az elején két csillag van, a vége ugyanaz */ - javadoc program html doksit csinál a forráskódban levı dokumentációs megjegyzésekbıl - használhatunk a belsejében a javadoc-nak szóló kulcsszavakat

19 A Java nyelv - Kulcsszavak abstract continue for new switch assert default if package synchronized boolean do goto private this break double implements protected throw byte else import public throws case enum instanceof return transient catch extends int short try char final interface static void class finally long strictfp volatile const float native super while További foglalt szavak: true, false, null

20 A Java nyelv - Azonosítók Szabályok - Alkothatják: olyan karakterek, amelyre Character.isJavaIdentifierPart(char) true-t ad. (pl. bető (Unicode), számjegy, _, $ ) - Elsı karaktere: olyan karakter, amelyre a Character.isJavaIdentifierFirst(char) true-t ad (pl. bető, _, $ ) - Nem lehet kulcsszó, foglalt szó - Nincs hossz korlát - pl. éva, a1_b, (akár görög, cirill vagy kínai betők is lehetnek benne) - egyes betők külalakra hasonlítanak, de eltérıek

21 A Java nyelv - Azonosítók Szokások - változók: alma, almasulya - konstansok: MAX_ERTEK - metódusok: szoroz(), öttelszoroz() - csomagok: sajat.masik, java.util - elemi típusok: int, boolean - osztály, interfész: Valami, ArrayList

22 A Java nyelv Típusok Elemi típusok, primitív típusok, érték típusok -boolean (logikai) -char (unicode karakter) -byte (1 byte egész) -short (2 byte egész) -int (4 byte egész) -long (8 byte egész) -float (4 byte lebegıpontos) -double (8 byte lebegıpontos) Nincs elıjeles és elıjeltelen, mind elıjeles.

23 A Java nyelv - Típusok Referencia típusok - osztály - interfész Speciális szintaktikával rendelkezı osztály típusok - tömb - felsorolás (enum) Fontos ismerni a különbséget az elemi és a referencia típusok között!!

24 A Java nyelv - Literálok boolean literálok: true, false char literálok: B, \n, \u00ff Egész literálok: int literál: 5, -48, 012 (okt), 0x5F (hexa) long literál: , 4L, 4l, 0x2DL byte, short literál: csak konverzióval (short)5 Lebegıpontos literál: double literál: 5.4, 0.12e3, 0.1E-2D float literál: 4.21e2F, 0.2E5f Szöveg (String) literál: szöveg Referencia literál: null

25 A Java nyelv - Deklarációk Változót deklarálni: - adattag - metódus (konstruktor) paraméter - catch paramétere - lokális Szintaktika közös rész: típus azonosító Pl. int a, sajat.masik.valami b Az eltéréseket a megfelelı témánál tárgyaljuk

26 A Java nyelv - Operátorok Precedencia, asszociativitás Táblázat: Op. A. Jelentés Operandusok [] index tömb, egész. minısítés referencia, tag () fgvhívás fgv, param ++ post inc. numerikus -- post dec. numerikus ++ pre inc. numerikus -- pre dec. numerikus + - elıjelek numerikus ~ bit. tagadás egész! log. tagadás boolean () típus konverzió típus, kifejezés new példányosítás típus

27 A Java nyelv - Operátorok Táblázat folytatás Op A. Jelentés Operandus * / % szorz, oszt, mod numerikus + - összead, kivon numerikus + string összefüzés String << bitléptetés egész >> bitléptetés egész >>> bitléptetés egész < <= reláció numerikus > >= reláció numerikus instanceof típus vizsg. referencia, típus == egyenlıség tetszıleges!= nem egy. tetszıleges

28 A Java nyelv - Operátorok Táblázat folytatás Op A. Jelentés Operandusok & bit and, v. log and egész v. boolean ^ bit xor, v. log xor egész v. boolean bit or, v. log or egész v. boolean && log and (röv) boolean log or (röv) boolean?: feltételes op boolean, tetsz. =, +=, értékadás változó, kifejezés Érdekességek: - referencián végezhetı:., (típus), +(csak String), instanceof, ==,!=, = MÁS NEM!

29 A Java nyelv Típuskonverziók 1. Két fajta: - implicit (automatikus) - explicit (kikényszerített) Alkalmazás fajta - elemi típusok konverziói - referencia típusok konverziói - boxing, unboxing konverziók - generikus típusokkal kapcsolatos konverziók - String konverziók - Value Set konverziók

30 A Java nyelv Típuskonverziók 1. Elemi típusok konverziói - Automatikus konverzió: a bıvebb típus irányába: byte, short, int, long, float, double érdekes a long float: jegyvesztés lehetséges boolean numerikus, numerikus boolean nincs char numerikus, numerikus char nincs - Automatikus konverzió mőveletvégzéskor: A mőveletekben a byte és shortint-ként szerepel, a float double-ként. A két operandusú mőveletekben a szőkebb típus a bıvebb típusként vesz részt, eredmény a bıvebb típus: 5/2, 5/2.0

31 A Java nyelv Típuskonverziók 1. Elemi típusok kikényszerített konverziói típus konverziós operátorral: 5/(double)2, int a = (int)5.8, short b = (short) A, int c = (int)true Value Set konverziók float és double típusok esetén, a mőveletek részeredményei bıvebb értékkészleten ábrázolódhatnak, a végeredmény mindig a float vagy double Bıvebben nem foglalkozunk vele Többi konverzióval késıbb foglalkozunk

32 A Java nyelv - Utasítások Utasítások - blokk {} - lokális osztály deklaráció - lokális változó deklaráció - üres utasítás - kifejezés utasítás - elágazások (if, switch) - assert utasítás - ciklusok (while, do, for) - ugró, vezérlésátadó (break, continue, return) - kivétellel kapcsolatos (throw, try-catch) - synchrozined utasítás

33 A Java nyelv - Utasítások Blokk { utasítás1 utasítás2 stb. } - a utasításait sorban hajtja végre - a blokkban levı utasítások bármilyenek lehetnek, akár blokk utasítások is - lehet olyan blokk amiben nincs utasítás Lokális osztály deklaráció - Késıbb

34 A Java nyelv - Utasítások Lokális változó deklaráció - Szintaktika (nem tömb esetén): típus elem; vagy típus elem, elem, stb.; ahol elem: azonosító vagy azonosító=inicializálókif Pl. int a; String b= alma,c; int d, e=1; - Értéke, ha nem inicializáljuk definiálatlan. A fordító hibát jelez, ha hivatkozunk rá értékadás elıtt. - Hatásköre a blokk, amelyben deklarálták, azt elhagyva el is pusztul (referencia változók esetén?) - Elfedi a külsı blokk egyezı nevő azonosítóit

35 A Java nyelv - Utasítások Üres utasítás ; Kifejezés utasítás kifejezés; - Hatástalan kifejezések NEM! Lehet: értékadás, increment, decrement, fgvhívás, objektum létrehozás pl. a+=2; jó a+2; nem jó

36 A Java nyelv - Utasítások Feltételes utasítások: IF if (logikai kif) utasítás1 else utasítás2 - A kifejezés csak logikai lehet - Csak egy utasítás állhat mindkét ágban, de ez lehet blokk is. - Szokás: if (logikai kif) { utasítások } else { utasítások }

37 A Java nyelv - Utasítások Feltételes utasítás: SWITCH switch (kifejezés) { case konstkif1: utasítások case konstkif2: utasítások default: utasítások } - A kifejezés típusa csak: byte, short, int, char, ezek burkoló osztályai, enum - A megfelelı címke a belépési pont. - Kiugrás a break utasítással. - A default nem kötelezı, akkor ez a belépési pont, ha egyik konstkif értékével sem egyezik a kifejezés.

38 A Java nyelv - Utasítások assert utasítás - szerepe: hibajelzés a programozó felé - kikapcsolható, ilyenkor az assert utasításoknak nincs hatása - szintaktika: assert logikaikif; vagy assert logikaikif : kif; - mőködése: kiértékeli a logikai kifejezést és, ha hamis AssertionError keletkezik, ha van megadva kif, akkor az a AssertionError üzenete (detail message) - bekapcsolás: -ea kapcsolóval

39 A Java nyelv - Utasítások While ciklus while (logikaikif) utasitas -logikaikif csak boolean lehet -utasitas csak egy utasítás lehet (lehet blokk) - elöltesztelı, igaz esetén ismétel Do ciklus do utasitas while (logikaikif); -logikaikif csak boolean lehet -utasitas csak egy utasítás lehet (lehet blokk) - hátultesztelı, igaz esetén ismétel

40 A Java nyelv - Utasítások For ciklus 1. alak for (kif1; kif2; kif3) utasitas - Szokás szerint ez egyenértékő: { kif1; while (kif2) { utasitas kif3; } } -kif1 és kif2 kifejezés utasítások, elmaradhatnak -kif3 logikai kifejezés, ha elmarad, akkor true -utasitas egy utasítás (lehet blokk)

41 A Java nyelv - Utasítások For ciklus 2. alak for (tipus azonosító : kifejezés) utasitas -kifejezés tömb vagy iterálható objektum kell legyen -utasitas egy utasítás (lehet blokk) - mőködés: az azonosító rendre felveszi a kifejezés elemeit és minden érték mellett végrehajtódik az utasítás - pl. feltételezve, hogy van egy elemekkel feltöltött egész tömb, neve a int sum = 0; for (int i : a) sum += i; A sum értéke a tömb elemeinek összege.

42 A Java nyelv - Utasítások Ugró utasítás, feltétel nélküli vezérlésátadás -break; utasítás: Kilép a blokkból amiben szerepel és a blokkot követı utasításra adódik a vezérlés. Csak switch, while, do, for utasításában levı blokkban használható. Switch esetén szerepe, hogy ne csorogjon át a végrehajtás a következı case-re. Ciklusok esetén, hogy a ciklusból kilépjünk. -break címke; utasítás Egymásba ágyazott blokkok esetén a belsı blokkban levı break a címkével megjelölt külsı blokkból lép ki, tehát az azt követı utasításon folytatódik a végrehajtás. (ez csak egy egyszerősítése a valóságnak)

43 A Java nyelv - Utasítások Ugró utasítás, feltétel nélküli vezérlésátadás -continue; utasítás Csak ciklusok blokkjában használható. A blokk végére ugrik, azaz a ciklusmag hátralevı részét átugorja. -continue címke; utasítás A break-hez hasonlóan egymásba ágyazott ciklusoknál van szerepe. -return; utasítás Kilép a függvénybıl és a függvény hívás utáni utasításon folytatódik a végrehajtás. Csak void függvényekben használható. -return kif; utasítás Kilép a függvénybıl és a függvény hívás helyére behelyettesítıdik a kif értéke. Csak nem void függvényekben használható.

44 A Java nyelv - Utasítások Kivétellel kapcsolatos utasítások (throw, try) Lásd késıbb a kivételkezelésnél. Szinkronizációs utasítás synchronized (kif) blokk - A kif referencia típus kell legyen. - Kölcsönös kizárásra használható. A blokkba belépéskor, ha a zár (lásd. operációs rendszerek) szabadot jelez, akkor belép és tilosra állítja a zárat, elhagyásakor szabadra, ha tilos a zár, akkor nem lép be (vár). Több szálból is használható kódrészleteknél használható. - A kif azonosítja a létrehozott zárat.

Java II. I A Java programozási nyelv alapelemei

Java II. I A Java programozási nyelv alapelemei Java2 / 1 Java II. I A Java programozási nyelv alapelemei Miskolci Egyetem Általános Informatikai Tanszék Utolsó módosítás: 2009. 02. 09. Java II.: Alapelemek JAVA2 / 1 A Java formalizmusa A C, illetve

Részletesebben

OBJEKTUM ORIENTÁLT PROGRAMOZÁS JAVA NYELVEN. vizsgatételek

OBJEKTUM ORIENTÁLT PROGRAMOZÁS JAVA NYELVEN. vizsgatételek OBJEKTUM ORIENTÁLT PROGRAMOZÁS JAVA NYELVEN vizsgatételek 1. Az objektumorientált programozás szemlélete, az objektum fogalma 2. Az objektumorientált programozás alapelvei 3. A Java nyelv története, alapvető

Részletesebben

Java II. I A Java programozási nyelv alapelemei

Java II. I A Java programozási nyelv alapelemei Java II. I A Java programozási nyelv alapelemei Miskolci Egyetem Általános Informatikai Tanszék Utolsó módosítás: 2008. 02. 19. Java II.: Alapelemek JAVA2 / 1 A Java formalizmusa A C, illetve az annak

Részletesebben

C# nyelv alapjai. Krizsán Zoltán 1. Objektumorientált programozás C# alapokon tananyag. Általános Informatikai Tanszék Miskolci Egyetem

C# nyelv alapjai. Krizsán Zoltán 1. Objektumorientált programozás C# alapokon tananyag. Általános Informatikai Tanszék Miskolci Egyetem C# nyelv alapjai Krizsán Zoltán 1 Általános Informatikai Tanszék Miskolci Egyetem Objektumorientált programozás C# alapokon tananyag Tartalom Bevezetés Lokális változó Utasítások Szójáték Why do all real

Részletesebben

Magas szintű programozási nyelvek 2 Előadás jegyzet

Magas szintű programozási nyelvek 2 Előadás jegyzet Magas szintű programozási nyelvek 2 Előadás jegyzet 1. Rendszerfejlesztés 0. lépés: Elemzés (analízis) 1. lépés: Tervezés a, technológia független rész b, technológia függő rész 2. lépés: Megvalósítás

Részletesebben

Széchenyi István Egyetem. Programozás III. Varjasi Norbert varjasin@sze.hu

Széchenyi István Egyetem. Programozás III. Varjasi Norbert varjasin@sze.hu Programozás III. Varjasi Norbert varjasin@sze.hu 1 A java virtuális gép (JVM) Képzeletbei, ideális számítógép. Szoftveresen megvalósított működési környezet. (az op. rendszer egy folyamata). Feladata:

Részletesebben

Programozás I. Első ZH segédlet

Programozás I. Első ZH segédlet Programozás I. Első ZH segédlet Ezen az oldalon: kiírás az alapértelmezett (hiba) kimenetre, sztring konkatenáció, primitív típusok, osztály létrehozás, példányosítás, adattagok, metódusok Kiíratás alapértelmezett

Részletesebben

Java I. A Java programozási nyelv

Java I. A Java programozási nyelv Java I. A Java programozási nyelv története,, alapvetı jellemzıi Miskolci Egyetem Általános Informatikai Tanszék Utolsó módosítás: 2007. 02. 12. Java I.: Történet, jellemzık, JDK JAVA1 / 1 Egy kis történelem

Részletesebben

Objektumorientált programozás C# nyelven III.

Objektumorientált programozás C# nyelven III. Objektumorientált programozás C# nyelven III. Kivételkezelés Tulajdonságok Feladatok Készítette: Miklós Árpád Dr. Kotsis Domokos Hallgatói tájékoztató A jelen bemutatóban található adatok, tudnivalók és

Részletesebben

Helyes-e az alábbi kódrészlet? int i = 1; i = i * 3 + 1; int j; j = i + 1; Nem. Igen. Hányféleképpen lehet Javaban megjegyzést írni?

Helyes-e az alábbi kódrészlet? int i = 1; i = i * 3 + 1; int j; j = i + 1; Nem. Igen. Hányféleképpen lehet Javaban megjegyzést írni? A "java Villa -v" parancs jelentése: A java interpreter elindítja a Villa osztály statikus main metódusát, és átadja neki paraméterként a "-v" stringet. A java interpreter elindítja először a Villa osztály

Részletesebben

A C# programozási nyelv alapjai

A C# programozási nyelv alapjai A C# programozási nyelv alapjai Tisztán objektum-orientált Kis- és nagybetűket megkülönbözteti Ötvözi a C++, Delphi, Java programozási nyelvek pozitívumait.net futtatókörnyezet Visual Studio fejlesztőkörnyezet

Részletesebben

Programozási nyelv Java

Programozási nyelv Java Programozási nyelv Java 1. gyakorlat Félév tematikája Bevezetés, alapok Vezérlési szerkezetek Eljárások, függvények Csomagok Tömbök, adatbevitelek Osztályok, objektumok, Interfészek Öröklődés, absztrakt

Részletesebben

Java VIII. Az interfacei. és az instanceof operátor. Az interfészről általában. Interfészek JAVA-ban. Krizsán Zoltán

Java VIII. Az interfacei. és az instanceof operátor. Az interfészről általában. Interfészek JAVA-ban. Krizsán Zoltán Java VIII. Az interfacei és az instanceof operátor Krizsán Zoltán Miskolci Egyetem Általános Informatikai Tanszék Utolsó módosítás: 2005. 10. 24. Java VIII.: Interface JAVA8 / 1 Az interfészről általában

Részletesebben

Az osztályok csomagokba vannak rendezve, minden csomag tetszőleges. Könyvtárhierarhiát fed: Pl.: java/util/scanner.java

Az osztályok csomagokba vannak rendezve, minden csomag tetszőleges. Könyvtárhierarhiát fed: Pl.: java/util/scanner.java Függvények, csomagok Csomagok Az osztályok csomagokba vannak rendezve, minden csomag tetszőleges számú osztályt tartalmazhat Pl.: java.util.scanner Könyvtárhierarhiát fed: Pl.: java/util/scanner.java Célja:

Részletesebben

Programozás I. 3. gyakorlat. Szegedi Tudományegyetem Természettudományi és Informatikai Kar

Programozás I. 3. gyakorlat. Szegedi Tudományegyetem Természettudományi és Informatikai Kar Programozás I. 3. gyakorlat Szegedi Tudományegyetem Természettudományi és Informatikai Kar Antal Gábor 1 Primitív típusok Típus neve Érték Alap érték Foglalt tár Intervallum byte Előjeles egész 0 8 bit

Részletesebben

Programozás alapjai C nyelv 4. gyakorlat. Mit tudunk már? Feltételes operátor (?:) Típus fogalma char, int, float, double

Programozás alapjai C nyelv 4. gyakorlat. Mit tudunk már? Feltételes operátor (?:) Típus fogalma char, int, float, double Programozás alapjai C nyelv 4. gyakorlat Szeberényi Imre BME IIT Programozás alapjai I. (C nyelv, gyakorlat) BME-IIT Sz.I. 2005.10.10.. -1- Mit tudunk már? Típus fogalma char, int, float,

Részletesebben

Mit tudunk már? Programozás alapjai C nyelv 4. gyakorlat. Legnagyobb elem keresése. Feltételes operátor (?:) Legnagyobb elem keresése (3)

Mit tudunk már? Programozás alapjai C nyelv 4. gyakorlat. Legnagyobb elem keresése. Feltételes operátor (?:) Legnagyobb elem keresése (3) Programozás alapjai C nyelv 4. gyakorlat Szeberényi Imre BME IIT Mit tudunk már? Típus fogalma char, int, float, double változók deklarációja operátorok (aritmetikai, relációs, logikai,

Részletesebben

Programozás BMEKOKAA146. Dr. Bécsi Tamás 1. Előadás

Programozás BMEKOKAA146. Dr. Bécsi Tamás 1. Előadás Programozás BMEKOKAA146 Dr. Bécsi Tamás 1. Előadás Bemutatkozás Előadó: Dr. Bécsi Tamás St.106, (1)463-1044, becsi.tamas@mail.bme.hu Közlekedés-, és Járműirányítási Tanszék www.kjit.bme.hu Programozás

Részletesebben

Bevezetés a Java programozási nyelvbe

Bevezetés a Java programozási nyelvbe Bevezetés a Java programozási nyelvbe Miskolci Egyetem Általános Informatikai Tanszék Bevezetés a Java programozási nyelvbe JAVABEV / 1 Egy kis történelem 1. 1990-es évek eleje: a SUN belső project-je

Részletesebben

Java programozási nyelv 5. rész Osztályok III.

Java programozási nyelv 5. rész Osztályok III. Java programozási nyelv 5. rész Osztályok III. Nyugat-Magyarországi Egyetem Faipari Mérnöki Kar Informatikai Intézet Soós Sándor 2005. szeptember A Java programozási nyelv Soós Sándor 1/20 Tartalomjegyzék

Részletesebben

Java I. A Java programozási nyelv

Java I. A Java programozási nyelv Java I. A Java programozási nyelv története,, alapvető jellemzői Miskolci Egyetem Általános Informatikai Tanszék Utolsó módosítás: 2007. 02. 12. Java I.: Történet, jellemzők, JDK JAVA1 / 1 Egy kis történelem

Részletesebben

Java programozási nyelv

Java programozási nyelv Szoftvertechnológia sáv Java programozási nyelv Dirk Louis-Peter Müller: Java (Belépés az internet világába) Panem kiadó, Budapest, 2002. Webvilág sorozat Készítette: Gregorics Tibor Vázlatos áttekintés

Részletesebben

Számítástechnika I. BMEKOKAA152 BMEKOKAA119 Infokommunikáció I. BMEKOKAA606. Dr. Bécsi Tamás

Számítástechnika I. BMEKOKAA152 BMEKOKAA119 Infokommunikáció I. BMEKOKAA606. Dr. Bécsi Tamás Számítástechnika I. BMEKOKAA152 BMEKOKAA119 Infokommunikáció I. BMEKOKAA606 Dr. Bécsi Tamás Bemutatkozás Előadó: Dr. Bécsi Tamás St.106, (1)463-1044, becsi.tamas@mail.bme.hu Közlekedés-, és Járműirányítási

Részletesebben

Programozás III A JAVA TECHNOLÓGIA LÉNYEGE. Többlépcsős fordítás JAVA PLATFORM. Platformfüggetlenség

Programozás III A JAVA TECHNOLÓGIA LÉNYEGE. Többlépcsős fordítás JAVA PLATFORM. Platformfüggetlenség A JAVA TECHNOLÓGIA LÉNYEGE Programozás III Többlépcsős fordítás JAVA ALAPOK Platformfüggetlenség A JAVA TECHNOLÓGIA LÉNYEGE JAVA PLATFORM Két komponense: Java Virtual Machine (JVM) Java Application Programming

Részletesebben

A Java programozási nyelv

A Java programozási nyelv 1. óra A Java programozási nyelv Bevezetés, alapfogalmak Változók, egyszerű típusok, tömb Vezérlési szerkezetek Standard I/O legradi.gabor@nik.bmf.hu szenasi.sandor@nik.bmf.hu Java programozási nyelv Témakörök

Részletesebben

Bevezetés a Java programozási nyelvbe

Bevezetés a Java programozási nyelvbe Bevezetés a Java programozási nyelvbe Miskolci Egyetem Általános Informatikai Tanszék Bevezetés a Java programozási nyelvbe JAVABEV / 1 Egy kis történelem 1. 1990-es évek eleje: a SUN belső project-je

Részletesebben

Programozási technológia I 1. gyakorlat. A Java nyelvi alapjai, a NetBeans környezet

Programozási technológia I 1. gyakorlat. A Java nyelvi alapjai, a NetBeans környezet Eötvös Loránd Tudományegyetem Informatikai Kar Programozási technológia I 1. gyakorlat A Java nyelvi alapjai, a NetBeans környezet 2012.02.16. Giachetta Roberto groberto@inf.elte.hu http://people.inf.elte.hu/groberto

Részletesebben

Java programozási nyelv 6. rész Java a gyakorlatban

Java programozási nyelv 6. rész Java a gyakorlatban Java programozási nyelv 6. rész Java a gyakorlatban Nyugat-Magyarországi Egyetem Faipari Mérnöki Kar Informatikai Intézet Soós Sándor 2004. október A Java programozási nyelv Soós Sándor 1/16 Tartalomjegyzék

Részletesebben

Készítette: Nagy Tibor István

Készítette: Nagy Tibor István Készítette: Nagy Tibor István A változó Egy memóriában elhelyezkedő rekesz Egy értéket tárol Van azonosítója (vagyis neve) Van típusa (milyen értéket tárolhat) Az értéke értékadással módosítható Az értéke

Részletesebben

A Java és a C++ összehasonlítása

A Java és a C++ összehasonlítása A Java és a C++ összehasonlítása Kozsik Tamás kto@elte.hu http://kto.web.elte.hu/ Eötvös Loránd Tudományegyetem Programozási Nyelvek és Fordítóprogramok Tanszék 2008. Kozsik Tamás (ELTE) A Java és a C++

Részletesebben

A C# PROGRAMOZÁSI NYELV

A C# PROGRAMOZÁSI NYELV A C# PROGRAMOZÁSI NYELV 2010.02.23. Bevezetés C# nyelv jellemzői 2 Kis és NAGY betű érzékeny Minden utasítást pontos vessző zár. Utasítás zárójel a:,. .NET Framework keretrendszerek 3 Microsoft.NET Framework

Részletesebben

Adatszerkezetek és algoritmusok

Adatszerkezetek és algoritmusok 2012. október 18. Ismétlés El z órai anyagok áttekintése Ismétlés Specikáció Típusok, kifejezések, m veletek Adatok ábrázolása a memóriában Vezérlési szerkezetek Függvények Osztályok, objektumok Paraméterátadás

Részletesebben

Kivételkezelés, beágyazott osztályok. Nyolcadik gyakorlat

Kivételkezelés, beágyazott osztályok. Nyolcadik gyakorlat Kivételkezelés, beágyazott osztályok Nyolcadik gyakorlat Kivételkezelés Nem minden hibát lehet fordítási időben megtalálni Korábban (pl. C-ben) a hibakezelést úgy oldották meg, hogy a függvény hibakódot

Részletesebben

1. Egyszerű (primitív) típusok. 2. Referencia típusok

1. Egyszerű (primitív) típusok. 2. Referencia típusok II. A Java nyelv eszközei 1. Milyen eszközöket nyújt a Java a programozóknak Korábban már említettük, hogy a Java a C nyelvből alakult ki, ezért a C, C++ nyelvben járatos programozóknak nem fog nehézséget

Részletesebben

C# osztálydeníció. Krizsán Zoltán 1. .net C# technológiák tananyag objektum orientált programozás tananyag

C# osztálydeníció. Krizsán Zoltán 1. .net C# technológiák tananyag objektum orientált programozás tananyag C# osztálydeníció Krizsán Zoltán 1 Általános Informatikai Tanszék Miskolci Egyetem.net C# technológiák tananyag objektum orientált programozás tananyag Tartalom 1 Bevezetés 2 Osztály létrehozása, deníció

Részletesebben

Java programozási nyelv

Java programozási nyelv Java programozási nyelv 2. rész Vezérlő szerkezetek Nyugat-Magyarországi Egyetem Faipari Mérnöki Kar Informatikai Intézet Soós Sándor 2005. szeptember A Java programozási nyelv Soós Sándor 1/23 Tartalomjegyzék

Részletesebben

Java VI. Egy kis kitérő: az UML. Osztály diagram. Általános Informatikai Tanszék Utolsó módosítás: 2006. 03. 07.

Java VI. Egy kis kitérő: az UML. Osztály diagram. Általános Informatikai Tanszék Utolsó módosítás: 2006. 03. 07. Java VI. Öröklődés Miskolci Egyetem Általános Informatikai Tanszék Utolsó módosítás: 2006. 03. 07. Java VI.: Öröklődés JAVA6 / 1 Egy kis kitérő: az UML UML: Unified Modelling Language Grafikus eszköz objektum

Részletesebben

Programozás II. 2. Dr. Iványi Péter

Programozás II. 2. Dr. Iványi Péter Programozás II. 2. Dr. Iványi Péter 1 C++ Bjarne Stroustrup, Bell Laboratórium Első implementáció, 1983 Kezdetben csak precompiler volt C++ konstrukciót C-re fordította A kiterjesztés alapján ismerte fel:.cpp.cc.c

Részletesebben

Programozás III CSOMAGOK. Az összetartozó osztályok és interfészek egy csomagba (package) kerülnek.

Programozás III CSOMAGOK. Az összetartozó osztályok és interfészek egy csomagba (package) kerülnek. Programozás III CSOMAGOK Az összetartozó osztályok és interfészek egy csomagba (package) kerülnek. A Java is csomagok halmaza: csomagokban van a fejlesztő környezet és az osztálykönyvtárak is: rt.jar fájl

Részletesebben

Java programozási nyelv

Java programozási nyelv Java programozási nyelv A nyelv alapjai Nyugat-Magyarországi Egyetem Faipari Mérnöki Kar Informatikai Intézet Soós Sándor 2005. szeptember A Java programozási nyelv Soós Sándor 1/34 Java információ források

Részletesebben

1. Jelölje meg az összes igaz állítást a következők közül!

1. Jelölje meg az összes igaz állítást a következők közül! 1. Jelölje meg az összes igaz állítást a következők közül! a) A while ciklusban a feltétel teljesülése esetén végrehajtódik a ciklusmag. b) A do while ciklusban a ciklusmag után egy kilépési feltétel van.

Részletesebben

Osztályok. construct () destruct() $b=new Book(); $b=null; unset ($b); book.php: <?php class Book { private $isbn; public $title;

Osztályok. construct () destruct() $b=new Book(); $b=null; unset ($b); book.php: <?php class Book { private $isbn; public $title; PHP5 objektumok 1 Osztályok class, new book.php: construct () destruct() $b=new Book(); törlés: $b=null; vagy unset ($b); -elnevezési konvenciók private $isbn; public $title; function

Részletesebben

Objektumorientált programozás C# nyelven III.

Objektumorientált programozás C# nyelven III. Objektumorientált programozás C# nyelven III. Kivételkezelés Tulajdonságok Feladatok Készítette: Miklós Árpád Dr. Kotsis Domokos Hallgatói tájékoztató A jelen bemutatóban található adatok, tudnivalók és

Részletesebben

Java VI. Miskolci Egyetem Általános Informatikai Tanszék. Utolsó módosítás: Ficsor Lajos. Java VI.: Öröklődés JAVA6 / 1

Java VI. Miskolci Egyetem Általános Informatikai Tanszék. Utolsó módosítás: Ficsor Lajos. Java VI.: Öröklődés JAVA6 / 1 Java VI. Öröklődés Miskolci Egyetem Általános Informatikai Tanszék Utolsó módosítás: 2006. 03. 07. Java VI.: Öröklődés JAVA6 / 1 Egy kis kitérő: az UML UML: Unified Modelling Language Grafikus eszköz objektum

Részletesebben

Web-technológia PHP-vel

Web-technológia PHP-vel Web-technológia PHP-vel A PHP programnyelv 2, futtatókörnyezet beálĺıtások Erős Bence February 26, 2013 Erős Bence () Web-technológia PHP-vel February 26, 2013 1 / 19 Szuperglobális változók $ GET : request

Részletesebben

JAVA PROGRAMOZÁS 2.ELŐADÁS

JAVA PROGRAMOZÁS 2.ELŐADÁS Dr. Pál László, Sapientia EMTE, Csíkszereda JAVA PROGRAMOZÁS 2.ELŐADÁS 2014-2015 tavasz Tömbök, osztályok, objektumok, konstruktorok Tömbök 2 Referencia típusú változó Elemtípus Primitív Referencia: osztály,

Részletesebben

Bánsághi Anna anna.bansaghi@mamikon.net

Bánsághi Anna anna.bansaghi@mamikon.net ESEMÉNYVEZÉRELT PROGRAMOZÁS Bánsághi Anna anna.bansaghi@mamikon.net 2. ELŐADÁS - C# ÁTTEKINTÉS - 2 2015 Bánsághi Anna 1 of 64 TEMATIKA I. C# ÁTTEKINTÉS II. WPF III. Modern UI 2015 Bánsághi Anna 2 of 64

Részletesebben

C# osztályok. Krizsán Zoltán

C# osztályok. Krizsán Zoltán C# osztályok Krizsán Zoltán Fogalma Önálló hatáskőrrel rendelkező, absztrakt adattípus, amely több, különböző elemet tartalmazhat. Minden esetben a heap-en jön létre! A programozó hozza létre, de a GC

Részletesebben

Kivételkezelés a C++ nyelvben Bevezetés

Kivételkezelés a C++ nyelvben Bevezetés Kivételkezelés a C++ nyelvben Bevezetés Miskolci Egyetem Általános Informatikai Tanszék Kivételkezelés a C++ nyelvben CPP9 / 1 Hagyományos hibakezelés Függvény visszatérési értéke (paramétere) hátrányai:

Részletesebben

2011.11.29. JUnit. JUnit használata. IDE támogatás. Parancssori használat. Teszt készítése. Teszt készítése

2011.11.29. JUnit. JUnit használata. IDE támogatás. Parancssori használat. Teszt készítése. Teszt készítése Tartalom Integrált fejlesztés Java platformon JUnit JUnit használata Tesztelési technikák Demo 2 A specifikáció alapján teszteljük a program egyes részeit, klasszikus V-modell szerint Minden olyan metódust,

Részletesebben

Java. JIT (Just in Time) fordítók alkalmazása, optimalizálás AOT (Ahead of Time) fordítók alkalmazásának lehetősége

Java. JIT (Just in Time) fordítók alkalmazása, optimalizálás AOT (Ahead of Time) fordítók alkalmazásának lehetősége Bevezetı a Java világába Java Magas szintű, bytecode alapú, objektumorientált Virtuális gép (VM Virtual Machine): egy számítógép szoftver implementációjának tekinthető, amely képes végrehajtani a bytecode

Részletesebben

Pelda öröklődésre: import java.io.*; import java.text.*; import java.util.*; import extra.*;

Pelda öröklődésre: import java.io.*; import java.text.*; import java.util.*; import extra.*; Java osztály készítése, adattagok, és metódusok, láthatóság, konstruktor, destruktor. Objektum létrehozása, használata, öröklés. ( Előfeltétel 12. Tétel ) Az osztály egy olyan típus leíró struktúra, amely

Részletesebben

A C programozási nyelv I. Bevezetés

A C programozási nyelv I. Bevezetés A C programozási nyelv I. Bevezetés Miskolci Egyetem Általános Informatikai Tanszék A C programozási nyelv I. (bevezetés) CBEV1 / 1 A C nyelv története Dennis M. Ritchie AT&T Lab., 1972 rendszerprogramozás,

Részletesebben

Java adattípusok Java programozás alapjai Egyszerű adattípusok (int, float) Osztályokkal objektumok Nincs külön mutató, referencia, címe operátor, helyette: objektumok csak dinamikusan hozhatok létre és

Részletesebben

C programozás. 1 óra Bevezetés

C programozás. 1 óra Bevezetés C programozás 1 óra Bevezetés A C nyelv eredete, fő tulajdonságai 1. Bevezető C nyelv alapelemei többsége a BCPL (Basic Combined Programming Language {1963}) Martin Richards B nyelv Ken Thompson {1970}

Részletesebben

Segédanyag: Java alkalmazások gyakorlat

Segédanyag: Java alkalmazások gyakorlat Segédanyag: Java alkalmazások gyakorlat Készítette: Szabó Attila 2010/2011-2 félév, 11. gyakorlat (az előző 2 gyak közül az egyiken ZH volt, a másik szünet miatt elmaradt) 1 JAR fájl készítés A JAR (Java

Részletesebben

Vezérlési szerkezetek

Vezérlési szerkezetek Vezérlési szerkezetek Szelekciós ok: if, else, switch If Segítségével valamely ok végrehajtását valamely feltétel teljesülése esetén végezzük el. Az if segítségével valamely tevékenység () végrehajtását

Részletesebben

Programozás BMEKOKAA146. Dr. Bécsi Tamás 2. előadás

Programozás BMEKOKAA146. Dr. Bécsi Tamás 2. előadás Programozás BMEKOKAA146 Dr. Bécsi Tamás 2. előadás Szintaktikai alapok Alapvető típusok, ismétlés C# típus.net típus Méret (byte) Leírás byte System.Byte 1Előjel nélküli 8 bites egész szám (0..255) char

Részletesebben

OOP #14 (referencia-elv)

OOP #14 (referencia-elv) OOP #14 (referencia-elv) v1.0 2003.03.19. 21:22:00 Eszterházy Károly Főiskola Információtechnológia tsz. Hernyák Zoltán adj. e-mail: aroan@ektf.hu web: http://aries.ektf.hu/~aroan OOP OOP_14-1 - E jegyzet

Részletesebben

Forráskód formázási szabályok

Forráskód formázási szabályok Forráskód formázási szabályok Írta: Halmai Csongor, Webcenter Bt. A php és html kódrészletek Ugyanazon fájlon belül nem szerepelhet php kód és html tartalom. E kettő különválasztására smarty-t vagy más

Részletesebben

Programozási nyelvek Java

Programozási nyelvek Java Programozási nyelvek Java 2. gyakorlat Függvények Általános prototípus Módosítószavak Láthatóság: public, protected, private. Ha nem definiált, akkor úgynevezett package-private láthatóság. Lehet abstract

Részletesebben

Bevezetés a C++ programozási nyelvbe

Bevezetés a C++ programozási nyelvbe Miskolci Egyetem Általános Informatikai Tanszék Bevezetés a C++ programozási nyelvbe Oktatási segédlet Összeállította: Ficsor Lajos 2001. 1. A C++ programozási nyelv története A C++ programozási nyelv

Részletesebben

Objektum orientáltság alapjai A Java nyelv Fordítás - futtatás

Objektum orientáltság alapjai A Java nyelv Fordítás - futtatás Objektum orientáltság alapjai A Java nyelv Fordítás - futtatás Objektum orientáltság alapjai Objektum: A való világ egy elemének ábrázolása, amely minden esetben rendelkezik: Állapottal,Viselkedéssel,Identitással

Részletesebben

Objektumorientált programozás Pál László. Sapientia EMTE, Csíkszereda, 2014/2015

Objektumorientált programozás Pál László. Sapientia EMTE, Csíkszereda, 2014/2015 Objektumorientált programozás Pál László Sapientia EMTE, Csíkszereda, 2014/2015 9. ELİADÁS Kivételkezelés (Exception handling) 2 Mi a kivétel (exception)? A kivétel, olyan hibás állapot vagy esemény, amely

Részletesebben

Programozási technológia I.

Programozási technológia I. Programozási technológia I. 2.gyakorlat A tárgy célja A tárgy alapvető Java ismeretek nyújt. A fő célja, hogy a hallgatók képesek legyenek az UML diagramokból Java kód előállítására. Félév tematikája Bevezetés,

Részletesebben

Java III. I I. Osztálydefiníció (Bevezetés)

Java III. I I. Osztálydefiníció (Bevezetés) Java III. I I. Osztálydefiníció (Bevezetés) Miskolci Egyetem Általános Informatikai Tanszék Utolsó módosítás: 2006. 02. 27. Java III.: Osztály definíció JAVA3 / 1 Szintaktikai jelölések A továbbiakban

Részletesebben

Objektumorientált programozás C# nyelven

Objektumorientált programozás C# nyelven Objektumorientált programozás C# nyelven 1. rész Osztályok és objektumok Mezık és metódusok Konstruktor és destruktor Láthatósági szintek Névterek és hatókörök Osztály szintő tagok Beágyazott osztályok

Részletesebben

Mi a különbség az extends és az implements között. Mikor melyiket kell használni? Comperable-t megvalósító oasztályokban össze lehet hasonlitani

Mi a különbség az extends és az implements között. Mikor melyiket kell használni? Comperable-t megvalósító oasztályokban össze lehet hasonlitani Mi a legabsztraktabb típus a JAVA-ban? Object Mikor preferált interface-ek használata a konkrét típusok helyett? Ha egy osztály több interfacet is használhasson, vagy ha fvek implementálását a az osztályra

Részletesebben

Szkriptnyelvek. 1. UNIX shell

Szkriptnyelvek. 1. UNIX shell Szkriptnyelvek 1. UNIX shell Szkriptek futtatása Parancsértelmez ő shell script neve paraméterek shell script neve paraméterek Ebben az esetben a szkript tartalmazza a parancsértelmezőt: #!/bin/bash Szkriptek

Részletesebben

3. Gyakorlat Ismerkedés a Java nyelvvel

3. Gyakorlat Ismerkedés a Java nyelvvel 3. Gyakorlat Ismerkedés a Java nyelvvel Parancssori argumentumok Minden Java programnak adhatunk indításkor paraméterek, ezeket a program egy tömbben tárolja. public static void main( String[] args ) Az

Részletesebben

JAVA SE/ME tanfolyam tematika

JAVA SE/ME tanfolyam tematika JAVA SE/ME tanfolyam tematika TANFOLYAM TEMATIKA: A JAVA MEGISMERÉSE Java története, miért készült, miért népszerű NETBEANS környezet telepítése, megismerése Programozási alapok java nyelven Változók,primitív

Részletesebben

C# gyorstalpaló. Készítette: Major Péter

C# gyorstalpaló. Készítette: Major Péter C# gyorstalpaló Készítette: Major Péter Adattípusok Logikai változó Egész szám (*: előjel nélküli) Lebegőponto s szám Típus Típusnév másképpen (egyenértékű) Helyigény (bit) Példa bool Boolean 8 (!) true,

Részletesebben

Dr. Pál László, Sapientia EMTE, Csíkszereda WEB PROGRAMOZÁS 2.ELŐADÁS. Objektumorientált programozás 2015-2016

Dr. Pál László, Sapientia EMTE, Csíkszereda WEB PROGRAMOZÁS 2.ELŐADÁS. Objektumorientált programozás 2015-2016 Dr. Pál László, Sapientia EMTE, Csíkszereda WEB PROGRAMOZÁS 2.ELŐADÁS 2015-2016 Objektumorientált programozás OOP PHP-ben 2 A PHP az 5.0-as verziójától megvalósítja az OO eszközrendszerét OO eszközök:

Részletesebben

Programozás BMEKOKAA146. Dr. Bécsi Tamás 3. előadás

Programozás BMEKOKAA146. Dr. Bécsi Tamás 3. előadás Programozás BMEKOKAA146 Dr. Bécsi Tamás 3. előadás Vezérlési szerkezetek Elágazás Gyakran előfordul, hogy meg kell vizsgálnunk egy állítást, és attól függően, hogy igaz vagy hamis, a programnak más-más

Részletesebben

Java osztálykönyvtár és használata

Java osztálykönyvtár és használata 3. óra Java osztálykönyvtár és használata Csomagok Kivételkezelés Osztálykönyvtárak és használatuk legradi.gabor@nik.bmf.hu szenasi.sandor@nik.bmf.hu Java osztálykönyvtár és használata Témakörök Csomagok

Részletesebben

Programozás C és C++ -ban

Programozás C és C++ -ban Programozás C és C++ -ban 2. További különbségek a C és C++ között 2.1 Igaz és hamis A C++ programozási nyelv a C-hez hasonlóan definiál néhány alap adattípust: char int float double Ugyanakkor egy új

Részletesebben

Objektum elvű alkalmazások fejlesztése Kifejezés lengyel formára hozása és kiértékelése

Objektum elvű alkalmazások fejlesztése Kifejezés lengyel formára hozása és kiértékelése Objektum elvű alkalmazások fejlesztése Kifejezés lengyel formára hozása és kiértékelése Készítette: Gregorics Tibor Szabóné Nacsa Rozália Alakítsunk át egy infix formájú aritmetikai kifejezést postfix

Részletesebben

A Jáva programozási nyelv rejtelmei

A Jáva programozási nyelv rejtelmei Page 1 of 20 A Jáva programozási nyelv rejtelmei Tartalomjegyzék: Az alapok Egy példaprogram A program szerkezete Változók és értékek Megjegyzések a programban A fôprogram Vezérlési szerkezetek Kivételkezelés

Részletesebben

Kivételek, kivételkezelés a C++ nyelvben

Kivételek, kivételkezelés a C++ nyelvben 2009. Kivételek, kivételkezelés a C++ nyelvben Haladó C++ programozás Kurucz Attila ELTE - IK 2009.06.09. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 Mi a kivételkezelés?... 3 Alapfogalmak... 3 Kivétel... 3 Try

Részletesebben

Programozás C nyelven (3. ELŐADÁS) Sapientia EMTE

Programozás C nyelven (3. ELŐADÁS) Sapientia EMTE Programozás C nyelven (3. ELŐADÁS) Sapientia EMTE 2015-16 Classic Empire - A turn Based Wargame Classic Empire is a real time, multiplayer, Internet-based game, featuring military, diplomatic, and economic

Részletesebben

Java és web programozás

Java és web programozás Budapesti M szaki Egyetem 2013. szeptember 25. 3. El adás User public class User { private String realname_; private String nickname_; private String password_; public User(String realname, String nickname)

Részletesebben

A JavaScript főbb tulajdonságai

A JavaScript főbb tulajdonságai JavaScript alapok A JavaScript főbb tulajdonságai Script nyelv azaz futás közben értelmezett, interpretált nyelv Legfőbb alkalmazási területe: a HTML dokumentumok dinamikussá, interaktívvá tétele Gyengén

Részletesebben

Bevezetés a C programozási nyelvbe. Az Általános Informatikai Tanszék C nyelvi kódolási szabványa

Bevezetés a C programozási nyelvbe. Az Általános Informatikai Tanszék C nyelvi kódolási szabványa Miskolci Egyetem Általános Informatikai Tanszék Bevezetés a C programozási nyelvbe Az Általános Informatikai Tanszék C nyelvi kódolási szabványa Oktatási segédletek a levelező műszaki informatikus hallgatók

Részletesebben

Statikus adattagok. Statikus adattag inicializálása. Speciális adattagok és tagfüggvények. Általános Informatikai Tanszék

Statikus adattagok. Statikus adattag inicializálása. Speciális adattagok és tagfüggvények. Általános Informatikai Tanszék Speciális adattagok és tagfüek Miskolci Egyetem Általános Informatikai Tanszék CPP7 / 1 Statikus adattagok Bármely adattag lehet static tárolási osztályú A statikus adattag az osztály valamennyi objektuma

Részletesebben

Abstract osztályok és interface-ek. 7-dik gyakorlat

Abstract osztályok és interface-ek. 7-dik gyakorlat Abstract osztályok és interface-ek 7-dik gyakorlat Abstract metódusok és osztályok Az OO fejlesztés során olyan osztályokat is kialakíthatunk, melyeket csak továbbfejlesztésre, származtatásra lehet használni,

Részletesebben

Objektumorientált programozás C# nyelven

Objektumorientált programozás C# nyelven Objektumorientált programozás C# nyelven 3. rész Tulajdonságok Indexelők Kivételkezelés Hallgatói tájékoztató A jelen bemutatóban található adatok, tudnivalók és információk a számonkérendő anyag vázlatát

Részletesebben

Széchenyi István Egyetem. Programozás III. Varjasi Norbert

Széchenyi István Egyetem. Programozás III. Varjasi Norbert Programozás III. Varjasi Norbert varjasin@sze.hu 1 A Java nyelv fő jellemzői Egyszerű Objektumorientált Elosztott Robusztus (hibatűrő, megbízható): Biztonságos Hordozható Architektúra-független (gépfüggetlen):

Részletesebben

1. Alapok. #!/bin/bash

1. Alapok. #!/bin/bash 1. oldal 1.1. A programfájlok szerkezete 1. Alapok A bash programok tulajnképpen egyszerű szöveges fájlok, amelyeket bármely szövegszerkesztő programmal megírhatunk. Alapvetően ugyanazokat a at használhatjuk

Részletesebben

Objektumorientált programozás C# nyelven

Objektumorientált programozás C# nyelven Objektumorientált programozás C# nyelven 1. rész Osztályok és objektumok Mezık és metódusok Konstruktor és destruktor Névterek és hatókörök Láthatósági szintek Osztály szintő tagok Beágyazott osztályok

Részletesebben

Osztály és objektum fogalma

Osztály és objektum fogalma Osztály és objektum fogalma A C++ programozási nyelv I. CPP1/ 1 Az osztály (class) class: adatok és módszerek (method) (függvények) együttese, amely absztrakt adattípusként működik. objektum: egy osztály

Részletesebben

C programozási nyelv

C programozási nyelv C programozási nyelv Előfeldolgozó utasítások Dr Schuster György 2011 május 3 Dr Schuster György () C programozási nyelv Előfeldolgozó utasítások 2011 május 3 1 / 15 A fordítás menete Dr Schuster György

Részletesebben

PHP. Telepítése: Indítás/újraindítás/leállítás: Beállítások: A PHP nyelv

PHP. Telepítése: Indítás/újraindítás/leállítás: Beállítások: A PHP nyelv PHP A PHP rövidítés jelentése hivatalosan: PHP Hypertext Preprocessor. Ez egy kiszolgáló-oldali parancsnyelv, amit jellemzően HTML oldalakon használnak. A különbség a két nyelv között az, hogy a kiszolgáló

Részletesebben

Szoftver labor III. Tematika. Gyakorlatok. Dr. Csébfalvi Balázs

Szoftver labor III. Tematika. Gyakorlatok. Dr. Csébfalvi Balázs Szoftver labor III. Dr. Csébfalvi Balázs Irányítástechnika és Informatika Tanszék e-mail: cseb@iit.bme.hu http://www.iit.bme.hu/~cseb/ Tematika Bevezetés Java programozás alapjai Kivételkezelés Dinamikus

Részletesebben

A szemantikus elemzés helye. A szemantikus elemzés feladatai. A szemantikus elemzés feladatai. Deklarációk és láthatósági szabályok

A szemantikus elemzés helye. A szemantikus elemzés feladatai. A szemantikus elemzés feladatai. Deklarációk és láthatósági szabályok A szemantikus elemzés helye Forrásprogram Forrás-kezelő (source handler) Lexikális elemző (scanner) A szemantikus elemzés feladatai Fordítóprogramok előadás (A, C, T szakirány) Szintaktikus elemző (parser)

Részletesebben

Függvények. Programozás alapjai C nyelv 7. gyakorlat. LNKO függvény. Függvények(2) LNKO függvény (2) LNKO függvény (3)

Függvények. Programozás alapjai C nyelv 7. gyakorlat. LNKO függvény. Függvények(2) LNKO függvény (2) LNKO függvény (3) Programozás alapjai C nyelv 7. gyakorlat Szeberényi Imre BME IIT Függvények C program egymás mellé rendelt függvényekből áll. A függvény (alprogram) jó absztrakciós eszköz a programok

Részletesebben

Programozás alapjai C nyelv 7. gyakorlat. Függvények. Függvények(2)

Programozás alapjai C nyelv 7. gyakorlat. Függvények. Függvények(2) Programozás alapjai C nyelv 7. gyakorlat Szeberényi Imre BME IIT Programozás alapjai I. (C nyelv, gyakorlat) BME-IIT Sz.I. 2005.11.05. -1- Függvények C program egymás mellé rendelt függvényekből

Részletesebben

Objektumorientált programozás C# nyelven

Objektumorientált programozás C# nyelven Objektumorientált programozás C# nyelven 3. rész Tulajdonságok Indexelık Kivételkezelés Hallgatói tájékoztató A jelen bemutatóban található adatok, tudnivalók és információk a számonkérendı anyag vázlatát

Részletesebben

Programozás II. labor

Programozás II. labor Programozás II. labor 1. rész Programozási tételek Öröklődés Interfészek Eseménykezelés Kivételkezelés Visszalépéses keresés Programozás II. Programozási tételek OOP alapok ismétlése Öröklődés Öröklődés

Részletesebben

Programozás I. 5. gyakorlat. Szegedi Tudományegyetem Természettudományi és Informatikai Kar

Programozás I. 5. gyakorlat. Szegedi Tudományegyetem Természettudományi és Informatikai Kar Programozás I. 5. gyakorlat 1 Objektumorientáltság Egységbezárás és információ elrejtése (absztrakt adattípus) Adatok és rajtuk végzett műveletek egységbezárása (osztályok írása, múlt hét) Öröklődés Polimorfizmus

Részletesebben

Java programozás alapjai A Java nyelv C++ szintaktikára épít, számos különbséggel Hello, World (alkalmazás, parancssorból indítható): A HelloWorldApp.java fájl: A főosztály: neve = fájlnév, van benne main

Részletesebben