TERMÉKSZABÁLYZAT. TakarékHitel Plusz

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TERMÉKSZABÁLYZAT. TakarékHitel Plusz"

Átírás

1 2/2014. számú közvetlen hatályú szabályzat a Szövetkezeti Hitelintézetek és a Takarékbank Zrt. részére TERMÉKSZABÁLYZAT TakarékHitel Plusz központi fejlesztésű kötelező termék Kiadta: Takarékbank Zrt. Budapest, augusztus 21.

2 Tartalomjegyzék 1. A szabályzat kiadásának a célja Az utasítás hatálya Jogszabályi háttér A termék bevezetésének célja Megcélzott ügyfélkör A termék jellemzői Termék főbb paraméterei Árazás, díjstruktúra A kamatfelár megállapítása Kedvezmények Elvárt számlaforgalom A hitel fedezete A fedezetként felajánlott ingatlanra vonatkozó további feltételek A fedezetként felajánlott ingóságokra vonatkozó feltételek A készfizető kezesekre vonatkozó feltételek A kölcsön összegének megállapítása Az Ügyfél tájékoztatása A benyújtandó dokumentumok köre A kölcsönigény benyújtásához szükséges dokumentumok Ingatlannal kapcsolatos dokumentumok Értékbecslésre vonatkozó szabályok A hitelkérelem befogadása, a beadott dokumentumok ellenőrzése Ellenőrzés a Garantiqa Hitelgarancia Zrt. nyilvántartásaiban (EIK) Ügyfél minősítés, ellenőrzés Hitelbírálat és döntés Szerződéskötés Bejegyzési kérelem eljuttatása a földhivatalba Kezességvállalási kérelem benyújtása és szerződéskötés a Garantiqa Hitelgarancia Zrt.-vel A kölcsön folyósítása Tőketörlesztés Előtörlesztés Végtörlesztés Kamat, kamatfizetés A kölcsön felmondása

3 17. Monitoring Éves felülvizsgálat Záró rendelkezés Mellékletek: K1. Benyújtandó dokumentumok listája K2. Hitelkérelem (nem NHP2 keretében igényelt ügyletekhez) K3. Kiegészítő adatlap hitelkérelemhez K4. Elutasító levél K5. Értesítő levél pozitív hitelbírálatról K6. Tájékoztatás végtörlesztésről K7. Hozzájáruló nyilatkozat természetes személy kezes és zálogkötelezett adatainak kezeléséhez K8. Ügyfél minősítési adatlap (rendszer nyomtatja) K9. Ügylet jóváhagyási adatlap (rendszer nyomtatja) K10. Egyszerűsített előterjesztési formula K11. Összeférhetetlenségi nyilatkozat K12. THP Kölcsönszerződés Takarékbank/Takszöv (minta) K13a. NHP2/THP Kölcsönszerződés Takarékbank (minta) K13b. NHP2/THP Kölcsönszerződés Takszöv (minta) mind a vegyes, mind a 100%-os állampapír fedezet esetén közös, opcionális eltérésekkel (!) K14a. Jelzálogszerződés ingatlanra THP Takarékbank/Tksz (minta) K14b. Jelzálogszerződés ingatlanra NHP2/THP Takarékbank/Tksz (minta) K14c. Rangsorcsere szerződés ingatlan NHP2/THP Takarékbank/Tksz K15a. Jelzálogszerződés ingóra THP Takarékbank/Tksz (minta) K15b. Jelzálogszerződés ingóra NHP2/THP Takarékbank/Tksz (minta) K15c. Rangsorcsere szerződés ingóságok NHP2/THP Takarékbank/Tksz K16a. Fogyasztói készfizető kezességi szerződés (minta) K16b. Tájékoztató fogyasztó kezes részére K17. Készfizető kezességi szerződés (minta) (Jogi személy kölcsönfelvevő esetén, amennyiben a természetes személy Kezes a jogi személy vezető tisztségviselője vagy többségi befolyással rendelkező tagja) K18a. Nyilatkozat_biztosítéki kötelezettek NHP2/THP+ Bank (NHP2 keretében, ha a biztosítéki kötelezett személye eltér az adósétól, e nyilatkozat kitöltése kötelező) K18b. Nyilatkozat_biztosítéki kötelezettek NHP2/THP+ TKSZ (NHP2 keretében, vegyes fedezet esetén, ha a biztosítéki kötelezett személye eltér az adósétól, e nyilatkozat kitöltése kötelező) K19. Garantiqa Hitelgarancia Zrt.-vel kötött együttműködési megállapodás K20. Szoftver felhasználási szerződés (TABASCO) KM1. Adott feladat elvégzésére kijelölt munkatársak nevesítése 3

4 1. A szabályzat kiadásának a célja Jelen szabályzat kiadásának a célja, hogy a Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. (a továbbiakban: Takarékbank) központi banki funkciója keretében, az integráció egészére kötelező termékszabályzat keretében határozza meg a Szövetkezeti Hitelintézetek, valamint a Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. (továbbiakban együtt: Hitelintézet) részére a Kockázati Stratégiában, valamint a Kockázatkezelési szabályzatokban megfogalmazott előírásokon túl a jelen szabályzat tárgyát képező termékkel kapcsolatos részletes eljárásrendet, a kapcsolódó rendelkezéseket. A Hitelintézet a jelen eljárásrendben foglalt feltételeknél szigorúbb (prudensebb) feltételeket is alkalmazhat a finanszírozás során. 2. Az utasítás hatálya Tárgyi hatály: jelen termékszabályzat szerint a Garantiqa Hitelgarancia Zrt.-vel kötött a Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. által vegyes biztosítéki háttérrel rendelkező termékeihez nyújtott kezességvállalásról tárgyú együttműködési megállapodás (K19. számú melléklet) keretein belül a Garantiqa Hitelgarancia Zrt. garanciavállalása mellett folyósítandó hitelügyletekre terjed ki. Az együttműködési megállapodást a Takarékbank köti meg a Garantiqa Hitelgarancia Zrt-vel, a Szövetkezeti Hitelintézeteknek egy az együttműködési megállapodás mellékletét képező Csatlakozási nyilatkozatot kell aláírniuk. Személyi hatály: a termékszabályzatban foglaltak kiterjednek a Hitelintézet mindazon szervezeti egységére és munkatársaira, akik a hitelügylet lebonyolításában, ellenőrzésében részt vesznek. 3. Jogszabályi háttér évi V. tv. a Polgári Törvénykönyvről évi CCXXXVII. törvény a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról évi CXLI tv. az Ingatlan-nyilvántartásról Egyéb vonatkozó szabályok: - Az MNB által a október 1 és december 31-ig terjedő időszakra meghirdetett Növekedési Hitelprogram második szakaszára kiadott Terméktájékoztató 4. A termék bevezetésének célja A TakarékHitel Plusz termék a továbbiakban: termék bevezetésének célja a kis- és középvállalkozás (továbbiakban: KKV) szegmensbe tartozó ügyfelek standardizált kiszolgálása scoring alapú hiteltermékkel, amennyiben az ügyfeleknek éven túlnyúló tartós forgóeszköz finanszírozási vagy beruházási típusú hiteligényük, illetve ezen célokkal nyújtott hitelek kiváltására vonatkozó igényük jelentkezik. 4

5 További cél, hogy az ügyfelek ezen igényeik kielégítéséhez az MNB által meghirdetett Növekedési Hitelprogram második szakaszának (NHP2) keretein belül juthassanak kedvező kamatozású forráshoz, amennyiben a felvenni kívánt hitel célja megfelel az NHP2 feltételrendszerének, melynek előírásait külön szabályzat tartalmazza. A termék igénybe vehető: a) éven túli tartós forgóeszköz finanszírozásra b) beruházás finanszírozásra c) az a) és b) pontban rögzített céllal nyújtott hitelek kiváltására abban az esetben, ha megfelel az alábbi feltételeknek: a kiváltandó hitelszerződéshez a Garantiqa készfizető kezessége kapcsolódik a kiváltó hitelszerződés keltezése nem későbbi, mint a kiváltandó hitelszerződés szerinti végső lejárat napja a kiváltandó hitel nem a Széchenyi Kártya Program keretében került kihelyezésre. A termék során a minősítést a TABASCO rendszerben kell elvégezni, melyre vonatkozóan a K20. sz mellékletként található szoftver felhasználási szerződést kell a Szövetkezeti Hitelintézetnek megkötnie. 5. Megcélzott ügyfélkör 5.1. A termék célcsoportját a legalább 2 teljes lezárt éves működéssel rendelkező devizabelföldi KKV-nak minősülő gazdasági társaságok, szövetkezetek képezik, amelyeknek éves nettó árbevétele 10 millió és 1500 millió forint között van, valamint a Számviteli törvény szabályai szerint kettős könyvvitelt vezetnek és ennek megfelelő Éves beszámolót vagy Egyszerűsített éves beszámolót készítenek. KKV-nak minősül azon vállalkozás (gazdasági társaság - Nyrt., Zrt., Kft., Bt., Kkt. -, szövetkezet), amely megfelel az alábbi feltételeknek: a kapcsolódó és partnervállalkozásainak figyelembevételével az összes foglalkoztatott létszáma 250 főnél kevesebb, és éves nettó árbevétele legfeljebb 50 millió eurónak megfelelő forintösszeg, vagy mérleg-főösszege legfeljebb 43 millió eurónak megfelelő forintösszeg, A vállalkozás a fenti feltételek fennállása ellenére sem minősül KKV-nak, ha a vállalkozásban az állam vagy az önkormányzat közvetlen vagy közvetett tulajdoni részesedése (tőke vagy szavazati jog alapján) külön-külön vagy együttesen meghaladja a 25 %-ot. Ezen korlátozó rendelkezést nem kell alkalmazni a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló évi XXXIV. törvény pontjában meghatározott befektetők részesedése esetében. 5

6 5.2. A hitelfelvevő KKV-ra vonatkozó előírások, feltételek 2 teljes lezárt éves beszámolóval (egyszerűsített éves beszámolóval) rendelkezik; A minősítés dátumához, valamint a kezességi kérelem benyújtásának napjához képest 30 napnál nem régebbi köztartozás mentességi igazolásokkal rendelkezik vagy szerepel a NAV köztartozásmentes adózói adatbázisban; A hiteligénylőnek nincs átütemezett köztartozása; A hiteligénylő és az esetleges kapcsolódó vállalkozások 1 a hitelkérelem benyújtásakor, illetve az azt megelőző 5 évben nem állnak/álltak csőd,- felszámolási vagy végelszámolási eljárás (végelszámolás alól kivétel a kapcsolódó vállalkozás) alatt, valamint nincs ellenük folyamatban végrehajtási eljárás; A hitelt kérő társaságnak és a kapcsolódó vállalkozásoknak a KHR-ben nyilvántartott adatai alapján, a hitelkérelem benyújtásakor, illetve az azt megelőző 5 évben lejárt (és vissza nem fizetett) hitele, hitelezési vesztesége vagy 30 napot meghaladó fizetési késedelme nem lehet 2 ; A hitelt kérő vállalkozás nem az EVA vagy a KATA szerint adózik; A hitelt kérő vállalkozás saját tőkéje nem lehet negatív; A hitelt kérő vállalkozásnak az utolsó lezárt pénzügyi évében nem negatív a szokásos vállalkozási eredménye; Az Ügyfélnek nincs a Hitelintézettel szemben fennálló rendezetlen - 30 napot elérő, 50 ezer Ft összeget meghaladó - hiteltartozása, valamint a korábbi hiteltörténet vonatkozásában sincsen negatív információ; Az elmúlt 12 hónapban nem volt tulajdonos váltás 50%-ot meghaladó tulajdoni hányad tekintetében, kivétel a tulajdonosok vagy közeli hozzátartozóik közötti tulajdon átruházást; A 20%-ot elérő tulajdoni hányaddal rendelkező tulajdonosokról valamint az önálló cégjegyzőkről nincs negatív információ a KHR-ben 3 ; A vállalkozás utolsó lezárt éves beszámolója szerinti éves nettó árbevétele minimum 10 millió Ft; A vállalkozás Hitelintézetnél vezetett számlája ellen az elmúlt 12 hónapban nem, vagy csak részben teljesült hatósági átutalás/átutalási végzés nem volt 4 ; A vállalkozásnak nem lehet a Garantiqa Hitelgarancia Zrt.-nél 5 éven belül beváltott vagy beváltás alatt álló ügylete; A vállalkozásnak nem lehet felmondott szerződése a Garantiqa Hitelgarancia Zrt. nyilvántartásában; 1 A évi XXXIV. törvény szerint 2 Nem kell figyelembe venni az 5000 Ft-ot meg nem haladó nyilvántartott késedelmeket. 3 Negatív információnak kell tekinteni minden KHR-ben nyilvántartott késedelmet, függetlenül attól, hogy időközben rendezésre került-e 4 Nem számít nem teljesült beszedési megbízásnak, ha a megbízás a rendelkezésre álló sorbaállítási időn belül bármikor teljesül vagy ezen időszakon belül visszavonják azt 6

7 A vállalkozásnak nem lehet egyedi bírálat alapján elutasított ügylete a Garantiqa Hitelgarancia Zrt.-nél; A Garantiqa Hitelgarancia Zrt. minősítési rendszere az ügyfelet garanciaképesnek nyilvánította; A hitelfelvevőnek meg kell felelni a Garantiqa Hitelgarancia Zrt. Üzletszabályzatában foglalt követelményeknek, valamint a de minimis (csekély összegű) támogatásokra vonatkozó előírásoknak; Az NHP2 keretében felvett hitelek esetén a fentieken túl az NHP2 előírásainak is maradéktalanul meg kell felelni. A termék igénylésének nem feltétele a meglévő számlakapcsolat a Hitelintézettel, de a termék igénybe vételéhez kötelező pénzforgalmi számla nyitása/vezetése. Az Ügyfélnek a pénzforgalmi számlát minimum a finanszírozás futamideje alatt folyamatos pénzforgalom bonyolítása mellett fenn kell tartania. 6. A termék jellemzői 6.1. a) Saját forrás terhére történő finanszírozás esetén a termék főbb paraméterei A termék hivatalos megnevezése: TakarékHitel Plusz A termék típusa: éven túli lejáratú hitel A minimális hitelösszeg: 3 millió Ft A maximális hitelösszeg: 100 millió Ft A termék devizaneme: HUF A termék futamideje: beruházási hitel esetén hónap forgóeszköz hitel esetén hónap Rendelkezésre tartási idő (lehívási periódus): beruházási hitel esetén maximum 24 hónap forgóeszköz hitel esetén maximum 3 hónap A türelmi idő: beruházási hitel esetén minimum a lehívási periódus hossza, maximum a lehívási periódus hossza + 12 hónap; forgóeszköz hitel esetén maximum 6 hónap. Saját erő mértéke: Beruházási hitel esetében az adós vállalkozásnak a beruházás tervezett (bruttó vagy nettó elszámolástól függő) költsége legalább 20%-nak megfelelő minden hiteltől, lízingtől, vissza nem térítendő támogatástól mentes - saját forrással kell rendelkeznie. 7

8 6.1. b) NHP2 terhére történő finanszírozás esetén a termék főbb paraméterei Jelen pont alkalmazása tekintetében az NHP2 re vonatkozó szabályzat előírásai az irányadók, a 6.1.a) pontban meghatározott korlátozások figyelembe vételével Árazás, díjstruktúra A) Saját forrás terhére történő finanszírozáskor: Kötelezően alkalmazandó díjtételek: Hitelkamat: a kamatbázis+kamatfelár (marzs) összege, mely a kölcsön fennálló összege után fizetendő. A hitelkamat számítása a napi egyenleg alapján történik, megfizetése havonta vagy negyedévente esedékes. A kamat a kamatperióduson belül állandó. A kamat megállapítása kamatfordulókor, a kamatperiódus első napján történik az aznap érvényes referencia kamatok alapján. A hitel kamatlába a kamatfizetések esedékességének napját követő naptól módosul az aktuális referencia kamat alapján. Kamatbázis: 1 vagy 3 hónapos BUBOR Kamatfelár: A Hitelintézet által egyedileg meghatározott, a javasolt felár kiszámítását részletesen lásd pontban. Kezelési költség: a kölcsön összegére vetített, előre felszámított egyszeri díj. Mértéke 0,5 %- 2%-ig Opcionális díjtételek: Hitelbírálati díj: a hitelkérelem elbírálásáért felszámított fix, vagy a hitel összegére vetített százalékos díj. A hitelbírálati díj mértéke: 0-2% között. Rendelkezésre tartási díj: lehívási periódus ideje alatt a kölcsön még le nem hívott összegére vetített díj, a kölcsön esedékes kamataival együtt kell megfizetni. Mértéke: 0-2% között Módosítási díj: a kölcsönszerződés vagy a kapcsolódó biztosítéki szerződések Ügyfél által kezdeményezett módosításáért - a módosítást követően fennálló kölcsönösszeg után - felszámítandó díj. Mértéke 0-2 % között. Előtörlesztési díj: az előtörlesztendő összeg után kerül felszámításra. Az előtörlesztés nem minősül a szerződés módosításának. Mértéke 0-2 % között. B) NHP 2. konstrukció terhére történő finanszírozás esetén: Az NHP2 keretében finanszírozott ügyletek esetén legfeljebb olyan mértékű éves fix kamat számítható fel, hogy az a Garantiqa Hirdetményében közzétett, a Garantiqa által felszámított éves garanciadíjjal együtt ne haladja meg a 2,5%-ot. Ezen kívül késedelem esetén késedelmi és büntető kamat (az MNB által az NHP2 keretében finanszírozott ügyletekre szerződésszegés esetén felszámított kamat, mértéke a jegybanki alapkamat kétszerese) számítható fel, egyéb költségek a harmadik félnek fizetendő költségeken felül az ügyfelet nem terhelhetik. 8

9 A hitelösszegre vetített garanciadíjat a garanciaszervezet által meghatározott mértékben kell figyelembe venni, függetlenül attól, hogy a garanciadíj éven belül mikor kerül megfizetésre, illetve tekintet nélkül a tőkeösszeg tárgyéven belüli alakulására. Ezen felül egyéb díj, költség (kivéve a 3. félnek fizetendő költségek) nem kerülhet felszámításra. C) Mind saját, mind NHP2 forrásból történő finanszírozás esetén: Kezességvállalás díja: Garantiqa Hitelgarancia Zrt. Üzletszabályzata és Hirdetménye szerint Forgalom megváltási díj (opcionális): 0-2 % között Késedelmi kamat: az esedékesség napjától a megfizetés napjáig számított kamat, az esedékességkor meg nem fizetett összegre vetítve. Mértéke az ügyleti kamaton felül évi 6% A kamatfelár megállapítása A saját forrás terhére történő finanszírozás esetén a javasolt kamatfelár az alábbiak szerint áll elő: A minősítési kategóriák és a futamidő tényezők figyelembe vételére a minősítő rendszer (TABASCO) egy PD (bedőlési valószínűség) alapú mátrixot használ, amelyből kinyerhető a megfelelő paraméterekhez tartozó kockázati felár az alábbiak szerint: Minősítési kategória Futamidő A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 D1 D2 E hó 0.55% 0.75% 0.95% 1.18% 1.41% 1.68% 2.00% 2.38% 2.85% 3.56% 4.56% hó 0.71% 0.98% 1.24% 1.53% 1.84% 2.19% 2.60% 3.10% 3.71% 4.63% 5,93% hó 0.83% 1.13% 1.44% 1.77% 2.13% 2.54% 3.01% 3.59% 4.30% 5.36% 6.86% hó 0.90% 1.24% 1.57% 1.94% 2.33% 2.77% 3.29% 3.92% 4.70% 5.86% 7.50% hó 0.96% 1.32% 1.68% 2.07% 2.48% 2.96% 3.51% 4.18% 5.01% 6.25% 8.00% hó 1.00% 1.37% 1.75% 2.16% 2.59% 3.09% 3.66% 4.36% 5.23% 6.52% 8.35% hó 1.04% 1.42% 1.81% 2.23% 2.67% 3.19% 3.78% 4.50% 5.40% 6.73% 8.61% hó 1.06% 1.45% 1.85% 2.28% 2.74% 3.27% 3.87% 4.62% 5.53% 6.90% 8.83% hó 1.08% 1.48% 1.89% 2.33% 2.79% 3.33% 3.95% 4.71% 5.64% 7.03% 9.00% A kockázati felár a tárgyi fedezettség arányában az alábbi képlet szerint csökken: Fedezettséget figyelembe vevő kockázati felár = Kockázati felár Kockázati felár * (Fedezettségi Arány*0,5) Fedezettségi Arány = tárgyi fedezetek fedezeti értéke / kölcsönösszeg, de max 1,0 (100%) Végül a fentiek szerint számolt mértékhez adódik hozzá 1,0 %. 9

10 6.2.2 Kedvezmények A javasolt kamatfelárból, illetve a díjakból, jutalékokból a kezességvállalási díj kivételével a Hitelintézet vonatkozó kompetencia rendje szerint adható kedvezmény, azzal, hogy a nem NHP keretében finanszírozott ügyletek esetében a kezelési költség minimális mértéke 0,5% Elvárt számlaforgalom A kölcsönt felvevő vállalkozásnak vállalnia kell, hogy a kölcsön fennállása alatt a türelmi idő lejártát követően minden évben legalább az induló kölcsönösszeg 2-szeresének megfelelő terhelési számlaforgalmat bonyolít a Hitelintézetnél vezetett számláján. A forgalom alakulását a KM1. számú melléklet szerinti kijelölt munkatárs a továbbiakban: kijelölt munkatárs negyedévente ellenőrzi, és szükség esetén figyelmezteti az ügyfelet az elmaradásra. Amennyiben a forgalom nem teljesül, úgy a hitel évfordulójakor 5 illetve a vonatkozó kölcsönszerződés megszűnésekor a törtévre időarányosan az elmaradt forgalom összegére vetítve a vonatkozó szerződésben foglaltak szerinti mértékű forgalom megváltási díjat kell felszámítani. Az NHP keretein belül finanszírozott ügyletek esetében a fenti ellenőrzés, az NHP-ra vonatkozó szabályzatban foglalt monitoring feladatokon túl végrehajtandó. A számlaforgalomba nem számítanak bele az olyan tételek, mint: Hiteltörlesztéssel kapcsolatos terhelések Betétek lekötéséből származó terhelések Saját számlák közti átvezetés Stornózott, visszavont tételek Technikai tételek A teljesített számlaforgalom szempontjából mindenkor a Hitelintézet által nyilvántartott forgalom az irányadó A hitel fedezete A hitel fedezetéül az alábbiak szolgálnak: Kötelezően bevonandó fedezetek: Forgalomképes ingatlan - Jelzálogjog a kölcsön és járulékai erejéig az Ügyfél, illetve harmadik személy (természetes személy vagy devizabelföldi gazdasági társaság) biztosítéknyújtó tulajdonát képező ingatlanon 5 Évforduló: a vonatkozó kölcsönszerződés fennállása alatti naptári években a vonatkozó kölcsönszerződés megkötésének napjával megegyező nap (azaz pl szeptember 15-én kötött szerződés esetén minden év szeptember 15-e), amennyiben ez munkaszüneti napra esik, a következő munkanap. 10

11 Egyedi azonosításra alkalmas ingóságok Jelzálogjog a kölcsön és járulékai erejéig az Ügyfél, illetve harmadik, természetes személy biztosítéknyújtó tulajdonát képező ingóságokon Garantiqa Hitelgarancia Zrt. 80%-os készfizető kezességvállalása 50 millió Ft összegű, illetve ezt el nem érő hitelösszeg esetén mindig kötelező dologi fedezet bevonása, azonban a Hitelintézet dönthet arról, hogy az ingatlan vagy ingóság legyen a fenti kritériumoknak megfelelően. 50 millió Ft-ot meghaladó hitelösszeg esetén ingatlan fedezet bevonása mindig kötelező a fenti kritériumoknak megfelelően. Opcionálisan bevonható fedezetek: Természetes személy tulajdonos készfizető kezessége a kölcsönösszeg és járulékai erejéig (csak indokolt esetben javasolt) A kölcsön megtérülése érdekében alkalmazott további előírások, feltételek: Felhatalmazó levélen alapuló beszedési megbízás az Ügyfél más banknál vezetett számlája ellen. Az Ügyfél köteles a kölcsön futamideje alatt megnyitott minden új számlája tekintetében biztosítani a beszedés lehetőségét (jelen előírás alól kivételt képez az az eset, ha az Ügyfél más banknál rendelkezik Széchenyi Kártyával, az ott vezetett fizetési számlára a Széchenyi Kártya konstrukció nem teszi lehetővé a beszedési megbízás alkalmazását). Forgalom előírás A fedezetként felajánlott ingatlanra vonatkozó további feltételek Jelen termék vonatkozásában ingatlan fedezetként kizárólag az alábbi táblázat első oszlopa szerinti ingatlanok fogadhatóak el. Az ingatlanok hitelfedezeti értéke az értékbecslés szerinti nettó forgalmi érték és az alábbi táblázat második oszlopa szerinti hitelfedezeti ráta szorzata. Ingatlan típusa Hitelfedezeti ráta Lakóingatlan (lakóház, lakás) 70% Kereskedelmi ingatlan 50% Üdülő Iroda Üzlethelység Építési telek Gazdasági épület, udvar Iparterület Szántó művelési ágú termőföld 80% Szántón kívüli művelési ágú termőföld beleértve az erdőt 70% 11

12 Erdő esetében csak a földterület értéke vehető figyelembe, a faállomány értéke nélkül. Az ingatlanok piaci (forgalmi) értéke a Hitelintézet kijelölt munkatársa által ellenőrzésre kerül, s csak az általa jóváhagyott összeg vehető figyelembe. Felépítménnyel rendelkező ingatlan (kivéve lakás) esetén 90 napnál nem régebbi helyszínrajz vagy térképmásolat csatolása szükséges, melyen az adott felépítmény feltüntetésre került. Építési telek esetén be kell csatolni a beépíthetőséget igazoló dokumentumokat. Fedezetként a következő bekezdésben foglalt kivétellel kizárólag olyan ingatlan fogadható be, amely per-, teher- és igénymentes önálló értékesíthetősége és értéke semmilyen szempontból nem korlátozott. Korlátozottan értékesíthetőnek kell tekinteni az (osztatlan) közös tulajdonban lévő ingatlanokat amennyiben azok nem minden tulajdonosa kerül zálogkötelezettként bevonásra az ügyletbe különösen akkor, ha az egyes tulajdonrészek használata a többi nélkül nem vagy csak nehezen értelmezhető. Amennyiben a fedezetül felajánlott ingatlan haszonélvezeti- és/vagy özvegyi joggal terhelt, fedezetként azzal a feltétellel fogadható be, hogy mindaddig nem kerül folyósításra a hitel, míg ezen terhek törlésre nem kerülnek az ingatlan-nyilvántartásban. Osztatlan közös tulajdonban lévő ingatlan akkor fogadható be fedezetként, ha lakóingatlan vagy üdülő besorolású és csatolásra kerül ügyvéd vagy közjegyző által ellenjegyzett használati és tulajdonjogi megosztási megállapodás. Amennyiben az ingatlan más hitelintézet/egyéb szerv (pl.: Magyar Állam) jogával, más ügylethez kapcsolódóan terhelt, úgy az fedezetkén nem fogadható el A fedezetként felajánlott ingóságokra vonatkozó feltételek Fedezetként 5 évnél nem régebbi gyártású, egyedi azonosításra alkalmas, tehermentes, a hitelfelvevő vagy belföldi természetes személy tulajdonában álló ingóságok fogadhatók el. Az ingóságok hitelfedezeti értéke a nettó forgalmi érték és az alábbi táblázat szerinti hitelfedezeti ráta szorzata: Ingó vagyontárgy típusa Hitelfedezeti ráta Első ranghelyi egyedi zálogjoggal biztosított, egyedi azonosítóval rendelkező haszongépjárművek és személygépjárművek 50% Első ranghelyi egyedi zálogjoggal biztosított egyedi azonosítóval rendelkező termelő berendezések 40% Első ranghelyi zálogjoggal biztosított egyedi azonosítóval ellátott, de korlátozottan forgalomképes egyéb ingó vagyontárgy 30% Az értékelés alapja (forgalmi érték) új (1 évnél nem régebbi) beszerzésű ingóságok esetén a számlával igazolt beszerzési nettó érték, egyéb esetben az értékbecslés szerinti nettó érték. Termelő berendezésnek tekintendő a vállalkozás termelő/szolgáltató tevékenységét közvetlenül szolgáló gép, berendezés. 12

13 6.4.3 A készfizető kezesekre vonatkozó feltételek Amennyiben az ügylet fedezettsége szükségessé teszi, első sorban a természetes személy tulajdonosok közül kezesek vonhatók be az ügyletbe. A Hitelintézet kezdeményezésére készfizető kezesként bárki bevonható az ügyletbe, korlátozások nélkül. A termékkel kapcsolatban kezesség alatt minden esetben készfizető kezességet kell érteni. A természetes személy kezeseket az alábbi feltételek betartásával a hatályos Ügyfél- és Partnerminősítési Szabályzat alapján kell minősíteni: Kezességet olyan természetes személy vállalhat, aki nagykorú magyar állampolgár vagy nagykorú Magyarországon min. 3 éve állandó lakóhellyel rendelkező Európai Unió tagállam-állampolgár vagy kettős illetve több állampolgárságú természetes személy. Ha olyan ügylet került 5 éven belül beváltásra vagy áll beváltás alatt, ahol kezesként szerepel egy természetes személy, akkor más ügyletnél nem vállalhat kezességet Aki felmondott ügyletben már adós, az nem lehet jelen konstrukcióban kezes Természetes személy készfizető kezessége a kölcsön futamideje alatt nem módosítható, de további kezes bevonható. A többségi tulajdonosok szerkezetében bekövetkezett jelentős változások esetén különösen indokolt esetben a Garantiqa Hitelgarancia Zrt. előzetes hozzájárulásával kezes csere a kölcsönszerződés lejárata előtt is lehetséges. A kezességet vállaló természetes személy a KHR adatbázisában lejárt tartozással nem szerepelhet A kölcsön összegének megállapítása Az Ügyfél részére jóváhagyható kölcsön maximális nagyságát a Garantiqa Hitelgarancia Zrt elvárásaival összhangban működő TakarékBank Scoring rendszer (TABASCO) értékelő modulja automatikusan állapítja meg. A rendszer által megállapítottnál magasabb összeg semmilyen esetben nem folyósítható, alacsonyabb összeg azonban akár az Ügyfél igénye alapján, akár a jóváhagyó döntése értelmében adható, feltéve, hogy az összeg eléri a termékparaméterek szerinti minimumot ( ,- Ft). A felvehető kölcsön összege a fedezetként felajánlott ingatlanok és ingó vagyontárgyak hitelfedezeti értékétől, az Ügyfél minősítésétől, az éves nettó árbevételétől, az egyéb bevételek közt kimutatott rendszeres támogatások összegétől, eladósodottságától, valamint a saját tőke nagyságától függ. A bevételi korlátok számításánál a nettó árbevétel kiegészül az egyéb bevételekből a tevékenység folyamatos végzése esetén rendszeresen kapott támogatások összegével. A támogatások összegéről az Ügyfél a Kiegészítő adatlapon nyilatkozik. A hitelösszeg abszolút felső korlátja ,- Ft. 13

14 A hitelösszeg tárgyi fedezettel nem fedezett részének nagysága nem haladhatja meg az alábbi táblázatban szereplő mértékeket, valamint a saját tőke kétszeresét (Fedezet nélküli hitelképesség): Módosított kategória Nettó árbevétel + rendszeres támogatások A1,A2,A3 30,00 % B1,B2,B3 25,00 % C1,C2,D1 20,00 % D2,E1 10,00 % Az E2 módosított rating kategóriában a termék nem adható. A vállalkozás rövid lejáratú kötelezettségeinek, valamint az új kölcsönből származó lineárisan számított egy évre eső tőketörlesztési kötelezettségeinek összege nem haladhatja meg az előző év nettó árbevételének plusz a rendszeres támogatások összegének 60%-át (Teljes hitelkorlát). A Maximális kölcsönösszeg a Fedezet nélküli hitelképesség és fedezetek hitelfedezeti értékének összege, de nem haladhatja meg a Teljes hitelkorlát összegét illetve a 100 millió Ftot. A hitel tárgyi fedezetekkel (ingó és/vagy ingatlan fedezet) történő fedezettsége legalább 50% kell legyen. 7. Az Ügyfél tájékoztatása A kijelölt munkatárs szóban tájékoztatja az ügyfelet a feltételekről, illetve átadja részére a benyújtandó dokumentumok listáját (K1. sz. melléklet), valamint a hitelkérelmet (nem NHP2 keretén belül igényelt ügylet esetén: K2. sz. melléklet, NHP2 keretén belül igényelt ügylet esetén az NHP2-re vonatozó utasítás mellékleteként található nyomtatvány) és a kitöltendő kiegészítő adatlapot (K3. sz. melléklet). Amennyiben az igénylő még nem ügyfele a Hitelintézetnek, fel kell hívni a figyelmét arra, hogy pozitív hitelbírálat esetén pénzforgalmi bankszámlát kell nyitnia a Hitelintézetnél és azt minimum a finanszírozás ideje alatt fenn kell tartania. A bankszámlát a hitelszerződés megkötésig meg kell nyitni. Az ügyfelet tájékoztatni kell arról, hogy a hitelbírálat és ajánlattétel kizárólag a teljes szükséges dokumentáció birtokában végezhető el, illetőleg a felesleges munkavégzés elkerülése érdekében fel kell hívni a figyelmét a kizáró tényezőkre. Amennyiben az Ügyfél ennek tudatában az igénylés mellett dönt, a munkatárs átadja számára az igényléshez szükséges nyomtatványokat. Fontos, hogy a kezesként bevont természetes személyek is megkapják a tájékoztatást arról, hogy adataikat tároljuk a scoring adatbázisban, és az ügyletekhez kapcsolódóan statisztikai elemzés céljából felhasználhatjuk. Ezért szükséges a kezesekkel aláíratni a rájuk vonatkozó adatbekérő lapot, illetve az adatkezelési nyilatkozatot. Ezen kívül a szerződéskötést megelőzően a fogyasztónak minősülő készfizető kezessel át kell vetetni a K16. b. sz. melléklet szerinti tájékoztatót annak a vonatkozó információ-tartalommal történő kiegészítését követően és az átvett példányt a hitelaktába le kell fűzni. 14

15 8. A benyújtandó dokumentumok köre 8.1. A kölcsönigény benyújtásához szükséges dokumentumok Hitelkérelem nyomtatvány (K2. sz melléklet: kizárólag saját - nem NHP2 - forrásból történő finanszírozás esetén) Kiegészítő adatlap (K3. sz. melléklet) Azonosítási adatlap (a évi CXXXVI. Tv. 7. -ban előírt feladat végrehajtásához) Nyilatkozat a Hitelintézettel fennálló kapcsolatokról (összeférhetetlenségi nyilatkozat K11. sz melléklet) Alapító okirat / alapszabály / társasági szerződés, valamint aláírási címpéldány Beruházási hitel esetén a beruházás anyagi-műszaki összetétele Legutolsó lezárt 6 éves beszámoló, kiegészítő mellékletekkel és könyvvizsgálói záradékkal együtt, valamint az éves beszámoló időszakára vonatkozó főkönyvi kivonat Az Ügyfél rendelkezésre álló legfrissebb tárgyévi főkönyvi kivonata Legalább a futamidőre szóló üzleti/pénzügyi terv A fedezetként felajánlott ingóságok listája, az ingóságok azonosításához szükséges dokumentumok (vagy azok másolata), valamint az ingóságok értékelését alátámasztó dokumentumok (értékbecslés, számlák, főkönyv) A kezességi kérelem benyújtásának dátumához képest 30 napnál nem régebbi, bővített tartalmú köztartozás mentességi igazolás (NAV), amely tartalmazza a fizetési könnyítéseket is, vagy a Hitelintézet általi ellenőrzése és dokumentált igazolása annak, hogy az ügyfél szerepel a NAV köztartozásmentes adózói adatbázisban A készfizető kezességet vállaló természetes személyek személyazonosító okmányainak (személyazonosító igazolvány, útlevél, vagy kártyaformátumú vezetői engedély és lakcímkártya) másolata a készfizető kezes természetes személy hozzájárulása esetén. Amennyiben nem járul hozzá, akkor a személyazonosság igazolására benyújtott okmányon lévő adatokat rögzíteni kell írásban és ezt az ügyféllel alá kell iratni. Az Ügyfél adatainak a Garantiqa Hitelgarancia Zrt. adatbázisából való előzetes lekérdezéshez (EIK) szükséges hozzájáruló nyilatkozata természetes személy kezes és zálogkötelezett hozzájáruló nyilatkozata adatainak kezeléséhez (K7. sz. melléklet) A Garantiqa Hitelgarancia Zrt. kezességvállalásához szükséges kérelem és nyilatkozatok (a Garantiqa Hitelgarancia Zrt. honlapjáról /www.hitelgarancia.hu/ kell letölteni az aktuális nyomtatványokat) Az ingatlan fedezettel kapcsolatos 8.2. pont szerinti dokumentumok 8.2. Ingatlannal kapcsolatos dokumentumok Ingatlan értékbecslés (lásd 8.3. pont) A fedezetként felajánlott ingatlan 30 napnál nem régebbi tulajdoni lap másolata, vagy Takarnet-ből lekérdezett tulajdoni lap 6 Legutolsó éves beszámoló alatt a minősítés évét megelőző év beszámolóját kell érteni. Amennyiben a minősítés május 31. előtt készül és nem áll még rendelkezésre az előző évről szóló beszámoló, úgy az azt megelőző év beszámolóját kell alapul venni 15

16 Felépítménnyel rendelkező ingatlan esetén hivatalos, 90 napnál nem régebbi helyszínrajz vagy térképmásolat Osztatlan közös tulajdon esetén ügyvéd vagy közjegyző által ellenjegyzett használati megosztási megállapodás és vázrajz Haszonélvezettel terhelt ingatlan értékkel nem vonható be fedezeteként, csak abban az esetben, ha a haszonélvezeti jog az ingatlan-nyilvántartásban törlésre kerül (lásd pontot) Biztosítási kötvény, valamint az érintett biztosító által cégszerűen aláírt igazolás a biztosított zálogtárgyra vonatkozó hitelbiztosítéki záradék bejegyzéséről. Egyéb, az ingatlan értékét befolyásoló dokumentumok (pl. bérleti szerződés) 8.3. Értékbecslésre vonatkozó szabályok A fedezetként bevonni kívánt ingatlanra vonatkozóan minden esetben hivatalos értékbecslést kell végezni. Az értékbecslést a Fedezetértékelési Szabályzat KM7.2. számú mellékletében szereplő értékbecslővel, az értékbecslésekre vonatkozó kritériumok alapján kell elkészíttetni. Az értékbecslést az Ügyfél rendeli meg a rendelkezésére bocsátott értékbecslői listából kiválasztott értékbecslőtől. Az értékbecslés költségét az Ügyfél közvetlenül az értékbecslőnek fizeti meg. A hivatalos értékbecslésnek legkésőbb az ügylet minősítés megkezdéséig kell megtörténni, de figyelni kell arra, hogy időközben az egyéb igazolások érvényessége ne járjon le! 9. A hitelkérelem befogadása, a beadott dokumentumok ellenőrzése A Hitelintézet kijelölt munkatársa a beadott dokumentumokat formai szempontból az átvételkor ellenőrzi. A formai ellenőrzés kiterjed a dokumentumok meglétének és érvényességének ellenőrzésére, valamint a kitöltöttség állapotának, és az aláírások megfelelőségének vizsgálatára. Mivel elképzelhető, hogy a felsorolt dokumentumok nem egy időpontban kerülnek benyújtásra, fokozott figyelmet kell fordítani a benyújtott dokumentumok érvényességére! Amennyiben ilyen hiányosságot, hibát nem észlel, a dokumentumokat átveszi. A befogadást követően a kijelölt munkatárs elvégzi a további, részletes ellenőrzéseket: belső nyilvántartás, OPTEN (vagy ezzel egyenértékű) céginformációs nyilvántartás, KHR ellenőrzés, NAV köztartozásmentes adózói adatbázisában, ennek hiányában NAV igazolás ellenőrzése, Takarnet rendszerben a fedezetként felkínált ingatlanok ellenőrzése EIK ellenőrzés (Garantiqa ügyfélkapun keresztül) 16

17 Amennyiben az igénylő vállalkozásról vagy a kezes természetes személyek valamelyikéről a KHR-ben szerepel negatív információ vagy kiderül, hogy a benyújtott dokumentumokban nem valós adatokat adott meg (kivéve, ha az eltérés vélelmezhetően nem szándékos), vagy bármelyik beadott dokumentum hamis, az igénylést el kell utasítani, az Ügyfélnek elutasító levelet kell küldeni postán, illetve az átvétel igazolása mellett személyesen is át lehet adni (K4. sz. melléklet). Amennyiben nem szándékos hibát, hiányosságot észlel a kijelölt munkatárs, azt haladéktalanul jeleznie kell az igénylő felé, akinek gondoskodni kell a hiba mielőbbi javításáról, illetve a hiány pótlásáról. Az elvégzett ellenőrzéseket a kijelölt munkatársnak a benyújtandó dokumentumokat tartalmazó listán (K1. sz. melléklet) a megfelelő helyen aláírásával igazolnia kell Ellenőrzés a Garantiqa Hitelgarancia Zrt. nyilvántartásaiban (EIK) Mielőtt a hitelbírálat megtörténne, a Hitelintézet kijelölt munkatársának előzetes információkérés formájában ellenőriznie kell, hogy sem az igénylő, sem pedig a kezességet vállaló természetes személyek nem szerepelnek a Garantiqa Hitelgarancia Zrt. kezességvállalásából kizártak listáján illetve megfelelnek a garanciavállalás alapvető követelményeinek. A Garantiqa a nyújtható hitel összegét korlátozhatja a más megállapodásos hitelkonstrukciók alapján fennálló hitelkövetelések figyelembevételével. Az ellenőrzést a Garantiqa Hitelgarancia Zrt. ügyfélkapu rendszer EIK (előzetes információ kérés) funkcióján keresztül kell elvégezni. A lekérdezési folyamat elektronikus, a válasz az adatok felvitelét követően azonnal megérkezik. Amennyiben a válasz pozitív, és a kezességvállalási kérelem benyújtásáig sem történik olyan esemény, ami kizáró okot jelent, a Garantiqa Hitelgarancia Zrt. vállalja, hogy a termékleírásban rögzített szabályok szerint folyósított kölcsönökhöz gyorsított eljárásban, automatikusan biztosítja 80%-os mértékű készfizető kezességvállalását. Amennyiben a válasz negatív, a kérelmet el kell utasítani. 10. Ügyfél minősítés, ellenőrzés Amennyiben az ügyfél benyújtott minden szükséges dokumentumot és nem merült fel semmilyen kizáró tényező az 5.2. pontban foglaltak alapján, az ügyfélminősítéshez szükséges adatokat a dokumentáció alapján a kijelölt munkatárs rögzíti a TABASCO rendszer webes felületén, kivéve, ha az Ügyfélnek van már a rendszerben érvényes és a termék igényléséhez megfelelő minősítése. Ha van ilyen minősítés, akkor a folyamat a hitelbírálattal folytatódhat. Az Ügyfél minősítés elvégzéséhez az Ügyfél gazdálkodására vonatkozó pénzügyi és egyéb kiegészítő adatainak rögzítésére van szükség. Az adatok rögzítése a TABASCO rendszer Ügyfél minősítés menüpontjában történik. 17

18 Az adatrögzítést követően, az adatrögzítő jelzését követően egy, a Hitelintézet által kijelölt másik a TABASCO rendszerben ellenőrzési joggal rendelkező munkatárs (a továbbiakban: ellenőr) a rögzítést elvégző munkatárs által átadott dokumentumok alapján ellenőrzi a felvitt adatok helyességét. Az ellenőrnek az ellenőrzést haladéktalanul el kell végeznie és erről az ügyfélanyagok visszaadását követően értesítenie kell rögzítést elvégző munkatársat. Amennyiben az ellenőrzés során nem észlelnek hibát, sor kerülhet az Ügyfél minősítésére. A felvitt adatok tárolásra kerülnek a scoring adatbázisban, a rendszer pedig ezen adatokból kiszámítja az Ügyfél minősítési kategóriáját. A minősítés eredményéről a rendszerből ki kell nyomtatni az adatlapot (K8. sz. melléklet: Ügyfél minősítési adatlap), amelyet a rögzítést végző és az ellenőr aláírását követően az Ügyfél anyagai közé le kell fűzni. A minősítés eredményét a rendszer tárolja. Fontos, hogy amennyiben a folyósítandó kölcsön célja részben vagy egészben valamely meglévő kölcsön kiváltása, akkor a kiváltandó kölcsön adatait a rendszerben nem kell rögzíteni, mivel az a felveendő kölcsön folyósításával egyidejűleg megszűnik. A minősítő rendszerben a számított eredményeken túl egy, a döntéshozó által megállapított végső minősítés (felülbírált rating) is rögzítésre kerülhet a döntéshozatalt követően a kijelölt munkatárs által. A felülbírált minősítés a termék szempontjából nem bír jelentőséggel, csak tájékoztató jellegű, a kölcsön összege és kondíciói kizárólag a TABASCO rendszer által meghatározott, módosított minősítés eredménye alapján kerül meghatározásra. A minősítés adatai minden esetben automatikusan tárolásra kerülnek a scoring adatbázisban. Amennyiben az Ügyfél már az első lépcsőben felvitt adatokból számított minősítési kategóriája alapján nem minősül hitelezhetőnek, úgy az igénylést el kell utasítani, amelyről az ügyfelet a kijelölt munkatársnak írásban (K4. sz. melléklet: Értesítés elutasításról) tájékoztatni kell. Ilyen esetben (ha még nem történt meg) természetesen az értékbecslés elvégzésére nincsen szükség. Amennyiben a minősítés elfogadható és az ellenőrzés NHP2 forrás esetén a vonatkozó előírások teljesítésének ellenőrzése is során nem észlelnek hibát, sor kerülhet a hitelbírálatra. 11. Hitelbírálat és döntés Az ügylet minősítés elvégzéséhez az Ügyfél által igényelt kölcsön adatainak rögzítésére van szükség, amely tartalmazza többek közt az igényelt kölcsön összegét, futamidejét, a törlesztéssel valamint a biztosítékokkal kapcsolatos információkat. A hitelbírálat elvégzéséhez már szükség van a hivatalos értékbecslésre is, melyről egy kijelölt munkatársnak legkésőbb a kézhezvételt követő banki munkanapon írásos véleményt kell készítenie, és e vélemény figyelembevételével kell a fedezetként felajánlott ingatlan értékét figyelembe venni. A munkatárs által adott írásos véleményt a hitelaktában le kell fűzni. Az adatok rögzítése a TABASCO rendszer ügylet minősítés menüpontjában történik. 18

19 Az ügylet adatait a kijelölt munkatárs rögzíti, majd az ellenőrzést végző munkatárs a dokumentumok alapján ellenőrzi a felvitt adatok helyességét. Az ellenőrnek az ellenőrzést haladéktalanul el kell végeznie és erről az Ügyfélanyagok visszaadását követően értesítenie kell a rögzítő munkatársat. Az adatok ellenőrzése után a rögzítést végző munkatárs elindítja az automatikus hitelbírálatot (scoringot). A számításokat a megadott adatok alapján a scoring adatbázishoz kapcsolt scoring engine végzi. A hitelbírálat eredményét a TABASCO rendszer webes felületen jeleníti meg. A megjelenített adatok tartalmazzák az adható hitel nagyságát, az igényelt összeghez tartozó ajánlott kamatot. Elutasítás esetén (amennyiben a számítások alapján az Ügyfélnek kölcsön nem nyújtható) az ügyfelet írásban kell értesíteni a döntésről (K4. sz. melléklet). A negatív hitelbírálat eredménye a scoring adatbázisban automatikusan rögzítésre kerül. Amennyiben a bírálat eredménye pozitív, úgy az ügyfél futamidőre szóló üzleti/pénzügyi tervét is figyelembe vevő előterjesztést kell készíteni az ügyletről, mely tartalmazza a Ügylet jóváhagyási adatlapot (K9. sz. melléklet) és a kijelölt munkatárs által véleményezett értékbecslést is. Amennyiben a hitelkérelem benyújtásakor/elbíráláskor az ügyfél kizárólag termékalapú, és/vagy készpénz/állampapír fedezetű hitellel rendelkezik és a) a vonatkozó hatályos 7 ügyviteli utasítás alapján KEB hatáskörbe tartozik, abban az esetben a jelen ügyviteli utasítás K10. számú melléklete szerinti egyszerűsített előterjesztési formát kell alkalmazni. b) saját hatáskörben dönt (nem tartozik KEB hatáskörbe), úgy a Hitelintézet döntésétől függően használhatja a saját belső szabályzatai szerinti előterjesztési formát, vagy ezen (K10 sz. melléklet) egyszerűsített előterjesztési formát. Amennyiben a hitelkérelem benyújtásakor/elbíráláskor az ügyfél nem kizárólag termékalapú, és/vagy készpénz/állampapír fedezetű hitellel rendelkezik és c) a vonatkozó hatályos 8 ügyviteli utasítás alapján KEB hatáskörbe tartozik, abban az esetében az annak IV. pontjában foglaltak szerinti KEB előterjesztési mintát kell alkalmazni. d) saját hatáskörben dönt (nem tartozik KEB hatáskörbe), úgy a Hitelintézet döntésétől függően használhatja a saját belső szabályzatai szerinti előterjesztési formát, vagy a c) pontban foglaltak szerinti KEB előterjesztési formát. Az Ügylet jóváhagyási adatlapot a TABASCO rendszerből kell kinyomtatni és a rögzítőnek valamint az ellenőrnek alá kell írni. Beruházási hitel esetén a Hitelintézet a vonatkozó belső utasításában foglaltak szerint köteles ellenőrizni a beruházás anyagi-műszaki, illetve forrásösszetételét, melynek keretében egyúttal meg kell győződni a tervezett törlesztési ütemezés realitásáról/tarthatóságáról. 7 Jelen utasítás kiadásakor hatályos szabályzat: 58/2014. számú ügyviteli utasítás 8 Jelen utasítás kiadásakor hatályos szabályzat: 58/2014. számú ügyviteli utasítás 19

20 Az előterjesztést a döntési kompetenciával bíró döntéshozók részére kell továbbítani. A kölcsön jóváhagyása/elutasítása a Hitelintézet saját belső kompetencia rendje szerint történik. A döntéshozó(k)nak aki(k) nem lehet(nek) sem a rögzítő, sem az ellenőr az alábbi lehetőségek állnak rendelkezés(ük)re: a) A pozitív bírálat ellenére elutasíthatja az ügyletet. Ekkor az elutasításnak megfelelően kell a továbbiakban eljárni. b) Jóváhagyja az ügyletet a rendszer által javasolt paraméterekkel. Amennyiben ezek az Ügyfélnek is megfelelnek, sor kerülhet a szerződéskötésre. c) Felülbírálja a rendszer által megadott paramétereket, a következő korlátok figyelembe vételével: az NHP2 keretében refinanszírozott ügyletek esetében a jóváhagyott kondícióknak meg kell felelni a program előírásainak a hitelkeret összege a termék által meghatározott minimumig szabadon csökkenthető a hitelkeret összege nem növelhető a rendszer által számított fölé a kamatfelár a javasolthoz képest csökkenthető, de minden esetben NHP2 keretében refinanszírozott ügyletek kivételével - el kell érnie a 2,50%-ot az egyéb kondíciók a kezelési költség kivételével, amelynek minimum 0,5%-nak kell lennie korlátlanul csökkenthetők, kivéve a Hitelgarancia díja, ami nem módosítható a kamatfelár és az egyéb kondíciók a mindenkori törvényi előírásokat betartva emelhető. Amennyiben az így jóváhagyott kondíciók az ügyfélnek is megfelelnek, sor kerülhet a szerződéskötésre. A döntéshozó(k) a döntés eredményét rögzíti(k) a jóváhagyási adatlapon és aláírásával (két döntéshozó esetén mindkettő aláírásával) igazolja azt. Ezt követően a jóváhagyási adatlap alapján a kijelölt munkatárs rögzíti a döntés eredményét a TABASCO rendszer webes felületén, ami ezután tárolódik a scoring adatbázisban. A rögzített adatokat egy másik felhasználó a korábbiakhoz hasonlóan ellenőrzi. Az ügylet engedélyezése esetén a jóváhagyás tényéről, és a jóváhagyott kondíciókról írásban kell értesíteni az ügyfelet (K5. sz. melléklet: Értesítés jóváhagyásról) Az értesítésnek tartalmaznia kell, hogy amennyiben a Garantiqa Hitelgarancia Zrt. a kezességvállalást mégis elutasítja egy időközben felmerülő kizáró tényező, vagy egyéb ok miatt a Hitelintézet a szerződéstől eláll, a hitel folyósítását megtagadhatja. 20

A TakarékHitel Plusz legfontosabb jellemzői:

A TakarékHitel Plusz legfontosabb jellemzői: A TakarékHitel Plusz legfontosabb jellemzői: A TakarékHitel Plusz célja: A termék célja a KKV szegmensbe tartozó ügyfelek standardizált kiszolgálása scoring alapú, egyszerűsített elbírálású és lebonyolítású

Részletesebben

VÁLLALKOZÓI HITELEK FOLYÓSZÁMLA HITEL HITELKÁRTYA

VÁLLALKOZÓI HITELEK FOLYÓSZÁMLA HITEL HITELKÁRTYA VÁLLALKOZÓI HITELEK FOLYÓSZÁMLA HITEL Kamat* jbk + 3-6% Egyszeri kezelési költség 1-2% Folyósítási jutalék 0,5% Zárlati költség nincs Rendelkezésre tartási jutalék 1% : 12 + 12 hónap *Takarékszövetkezetünk

Részletesebben

Pilisvörösvár és Vidéke Takarékszövetkezet. 50/2016. sz. Hirdetmény Vállalkozói hitelüzletág (érvényes: július 20.) Tartalom

Pilisvörösvár és Vidéke Takarékszövetkezet. 50/2016. sz. Hirdetmény Vállalkozói hitelüzletág (érvényes: július 20.) Tartalom Pilisvörösvár és Vidéke Takarékszövetkezet 50/2016. sz. Hirdetmény Vállalkozói hitelüzletág (érvényes: 2016. július 20.) Tartalom I. FOLYÓSZÁMLAHITELEK I/A TakarékHitel /Garantiqa Zrt. kezességvállalással/

Részletesebben

A módosítás oka: Takarék Növekedési Forgóeszköz hitel és TakarékHitel bevezetése (folyószámla hitel társas vállalkozások részére).

A módosítás oka: Takarék Növekedési Forgóeszköz hitel és TakarékHitel bevezetése (folyószámla hitel társas vállalkozások részére). 4025 Debrecen, Petőfi tér 6. Telefon: 52/417-497/27, Fax: 52/535-921 Cégjegyzékszám:09-02-000063 HBM Cégb Ikt.szám: 6994/2015. H I R D E T M É N Y Érvényes: 2015. október 15-től A módosítás oka: Takarék

Részletesebben

ZIRCI TAKARÉKSZÖVETKEZET VÁLLALKOZÓI HITEL KONSTRUKCIÓINAK FELTÉTELEI

ZIRCI TAKARÉKSZÖVETKEZET VÁLLALKOZÓI HITEL KONSTRUKCIÓINAK FELTÉTELEI ZIRCI TAKARÉKSZÖVETKEZET VÁLLALKOZÓI HITEL KONSTRUKCIÓINAK FELTÉTELEI VÁLLALKOZÓI HITELKONSTRUKCIÓK FORGÓESZKÖZ HITEL A kölcsön összege: min. 1.000.000.-Ft- tól A kölcsön futamideje: maximum 5 év Kamat¹:

Részletesebben

A módosítás oka: Takarék SAPS agrártámogatást megelőlegező kölcsön termék bevezetése

A módosítás oka: Takarék SAPS agrártámogatást megelőlegező kölcsön termék bevezetése 4025 Debrecen, Petőfi tér 6. Telefon: 52/417-497/27, Fax: 52/535-921 Cégjegyzékszám:09-02-000063 HBM Cégb Ikt.szám: 1794/2015. H I R D E T M É N Y Érvényes: 2015. március 18-tól A módosítás oka: Takarék

Részletesebben

HIRDETMÉNY. Vállalkozói hitelek esetén alkalmazott kondíciókról. Hatályos: március 01

HIRDETMÉNY. Vállalkozói hitelek esetén alkalmazott kondíciókról. Hatályos: március 01 HIRDETMÉNY Vállalkozói hitelek esetén alkalmazott kondíciókról Hatályos: 2017. március 01 TARTALOMJEGYZÉK 1. KORONA ÁLTALÁNOSAN IGÉNYELHETŐ HITELKONSTRUKCIÓI, VÁLTOZÓ KAMATOZÁSÚ HITELEK (Jogi személyiségű

Részletesebben

Pilisvörösvár és Vidéke Takarékszövetkezet. 2/2016. sz. Hirdetmény Vállalkozói hitelüzletág (érvényes: január 8.) Tartalom

Pilisvörösvár és Vidéke Takarékszövetkezet. 2/2016. sz. Hirdetmény Vállalkozói hitelüzletág (érvényes: január 8.) Tartalom Pilisvörösvár és Vidéke Takarékszövetkezet 2/2016. sz. Hirdetmény Vállalkozói hitelüzletág (érvényes: 2016. január 8.) Tartalom I. FOLYÓSZÁMLAHITELEK I/A TakarékHitel /Garantiqa Zrt. kezességvállalással/

Részletesebben

Állami kamattámogatott hitelek

Állami kamattámogatott hitelek AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE Állami kamattámogatott hitelek Indoklás: A Hpt.279 (15 ) bekezdés értelmében tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy az államilag támogatott lakáscélú hitelek kamatai

Részletesebben

Állami kamattámogatott hitelek

Állami kamattámogatott hitelek AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE Állami kamattámogatott hitelek Indoklás: A Hpt.279 (15 ) bekezdés értelmében tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy az államilag támogatott lakáscélú hitelek kamatai

Részletesebben

AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE

AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE Piaci feltételű hitelek Indoklás: A Hpt.279 (15 ) bekezdés értelmében tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a Hirdetmény módosítására a 2014. évi LXXVIII. törvény

Részletesebben

AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE

AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE Piaci feltételű hitelek Indoklás: A Hpt.279 (15 ) bekezdés értelmében tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a Hirdetményben a személyi hitel kamata változott a báziskamat

Részletesebben

Állami kamattámogatott hitelek

Állami kamattámogatott hitelek AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE Állami kamattámogatott hitelek Indoklás: A Hpt.279 (15 ) bekezdés értelmében tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy az államilag támogatott lakáscélú hitelek kamatai

Részletesebben

HITEL HIRDETMÉNY önkormányzati ügyfelek részére 1. 1 A 2015. november 01-től szerződött ügyletekre

HITEL HIRDETMÉNY önkormányzati ügyfelek részére 1. 1 A 2015. november 01-től szerződött ügyletekre HITEL HIRDETMÉNY 1 1 A 2015. november 01-től szerződött ügyletekre 1 Tartalom 1. Fogalomtár...3 2. Rulírozó-, és folyószámlahitel (VRULIROZÓ; VFOLYÓSZLA)...5 3. Rövid lejáratú hitel (éven belüli) (FORGÓÉBEL1;

Részletesebben

Takarékbanki központi termékcsalád VÁLLALKOZÓI HITELEK H I R D E T M É N Y E a hitelezés kamat- és költség feltételeiről Hirdetmény kód: TKV/03/2015

Takarékbanki központi termékcsalád VÁLLALKOZÓI HITELEK H I R D E T M É N Y E a hitelezés kamat- és költség feltételeiről Hirdetmény kód: TKV/03/2015 Takarékbanki központi termékcsalád VÁLLALKOZÓI HITELEK H I R D E T M É N Y E a hitelezés kamat- és költség feltételeiről Hirdetmény kód: TKV/03/2015 Kifüggesztés: 2015. december 18. Érvényes: 2015. december

Részletesebben

HIRDETMÉNY A VÁLLALKOZÓI HITELEKRŐL

HIRDETMÉNY A VÁLLALKOZÓI HITELEKRŐL RÉTKÖZ TAKARÉKSZÖVETKEZET KISVÁRDA HIRDETMÉNY A VÁLLALKOZÓI HITELEKRŐL ÉRVÉNYES: 2015. március 02.-től VÁLLALKOZÓI HITELEK Érvényes a 2015. március 02-től befogadott igénylésekre. : magánszemély által

Részletesebben

VÁLLALKOZÓI HITEL- ÉS KÖLCSÖNTERMÉKEK. HIRDETMÉNYE Hatályos: 2015. október 30-tól

VÁLLALKOZÓI HITEL- ÉS KÖLCSÖNTERMÉKEK. HIRDETMÉNYE Hatályos: 2015. október 30-tól A PÁTRIA TAKARÉKSZÖVETKEZET VÁLLALKOZÓI HITEL- ÉS KÖLCSÖNTERMÉKEK HIRDETMÉNYE Hatályos: 2015. október 30-tól Hitelezéssel kapcsolatos egyéb díjtételek módosítása: 2015. január 5-től Hatályos: 2015. október

Részletesebben

Devizakiváltó hitel Már nem igényelhető!

Devizakiváltó hitel Már nem igényelhető! Devizakiváltó hitel Már nem igényelhető! Hitel célja: Lakóingatlannal fedezett, deviza alapú hitel kiváltása. Hitel összege: 1.000.000 30.000.000 HUF A maximális finanszírozási arány nem haladhatja meg

Részletesebben

SZEMÉLYI KÖLCSÖN. Lakossági ügyfelek részére. I. Alapkondíciók. Kölcsöncélok

SZEMÉLYI KÖLCSÖN. Lakossági ügyfelek részére. I. Alapkondíciók. Kölcsöncélok Lakossági ek kondíciói Érvényes: 2016. november 29 -tól/től visszavonásig SZEMÉLYI KÖLCSÖN Lakossági ügyfelek részére I. Alapkondíciók THM1 2 THM2 2 Sberbank a munkahelyen programban igénylő munkavállalók

Részletesebben

Állami kamattámogatott hitelek

Állami kamattámogatott hitelek AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE Állami kamattámogatott hitelek Indoklás: A Hpt.279 (15 ) bekezdés értelmében tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy az államilag támogatott lakáscélú hitelek kamatai

Részletesebben

Ikt.szám: 7005/2014. H I R D E T M É N Y Érvényes: szeptember 08-tól

Ikt.szám: 7005/2014. H I R D E T M É N Y Érvényes: szeptember 08-tól 4025 Debrecen, Petőfi tér 6. Telefon: 52/417-497/27, Fax: 52/535-921 Cégjegyzékszám:09-02-000063 HBM Cégb Ikt.szám: 7005/2014. H I R D E T M É N Y Érvényes: 2014. szeptember 08-tól A módosítás oka: A TakarékHitel

Részletesebben

BOROTAI TAKARÉKSZÖVETKEZET LAKOSSÁGI HITEL-TERMÉKISMERTETŐ

BOROTAI TAKARÉKSZÖVETKEZET LAKOSSÁGI HITEL-TERMÉKISMERTETŐ BOROTAI TAKARÉKSZÖVETKEZET LAKOSSÁGI HITEL-TERMÉKISMERTETŐ TARTALOM SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ JELZÁLOGHITEL (Forint alapú!) HATÁLYOS 2016.04.01-től visszavonásig Szabad Felhasználású Jelzáloghitel A kölcsön

Részletesebben

Állami kamattámogatott hitelek

Állami kamattámogatott hitelek AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE Állami kamattámogatott hitelek Indoklás: A Hpt.279 (15 ) bekezdés értelmében tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy az államilag támogatott lakáscélú hitelek kamatai

Részletesebben

H I R D E T M É N Y Érvényes: március 01. -től

H I R D E T M É N Y Érvényes: március 01. -től Ikt.sz.: 1864/2017. A módosítás oka: Új termék bevezetése. I. Vállalkozói hitelkihelyezések kondíciói H I R D E T M É N Y Érvényes: 2017. március 01. -től éves kamat kez. költség(egyszeri) 1./ Éven belüli

Részletesebben

BOROTAI TAKARÉKSZÖVETKEZET LAKOSSÁGI HITEL-TERMÉKISMERTETŐ

BOROTAI TAKARÉKSZÖVETKEZET LAKOSSÁGI HITEL-TERMÉKISMERTETŐ BOROTAI TAKARÉKSZÖVETKEZET LAKOSSÁGI HITEL-TERMÉKISMERTETŐ TARTALOM LAKÁSCÉLÚ JELZÁLOGHITEL (Forint alapú!) HATÁLYOS 2017.01.01-től visszavonásig Lakáscélú jelzáloghitel Hitel célja lakásvásárlás, építés,

Részletesebben

31/2015. számú Hirdetmény Fogyasztási hitelekről Érvényes: 2015.06.18-tól

31/2015. számú Hirdetmény Fogyasztási hitelekről Érvényes: 2015.06.18-tól 31/2015. számú Hirdetmény Fogyasztási hitelekről Érvényes: 2015.06.18-tól I. Fogyasztási célú hitelek (2015.02.01.) Az éves ügyleti kamat* (%) referenciakamatból és kamatfelárból áll. A referencia kamat

Részletesebben

Bakonyvidéke Takarékszövetkezet

Bakonyvidéke Takarékszövetkezet Bakonyvidéke Takarékszövetkezet 001/2015. számú igazgatósági Hitelkockázat-kezelési Szabályzat K3. számú melléklet Hitelkérelmekhez bekérendő dokumentumok köre Információk / Dokumentumok (Régi ügyfelek

Részletesebben

BOROTAI TAKARÉKSZÖVETKEZET LAKOSSÁGI HITEL-TERMÉKISMERTETŐ ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ

BOROTAI TAKARÉKSZÖVETKEZET LAKOSSÁGI HITEL-TERMÉKISMERTETŐ ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ BOROTAI TAKARÉKSZÖVETKEZET LAKOSSÁGI HITEL-TERMÉKISMERTETŐ ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ TARTALOM 1. SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ JELZÁLOGHITEL (Forint alapú!) 2. LAKÁSCÉLÚ JELZÁLOGHITEL (Forint alapú!) 3. SZEMÉLYI JELLEGŰ

Részletesebben

HIRDETMÉNY BG Finance Zrt. Aktuálisan értékesíthető termékek Hirdetménye

HIRDETMÉNY BG Finance Zrt. Aktuálisan értékesíthető termékek Hirdetménye Hatályos: 2015. április 15-től visszavonásig 1 1 Lakáscélú hitelek (1) 1.1 HUF alapú lakáscélú hitelek HIRDETMÉNY BG Finance Zrt. Aktuálisan értékesíthető termékek Hirdetménye Kamatláb = Referencia Kamatláb

Részletesebben

HIRDETMÉNY. Érvényes: 2014. augusztus 18.

HIRDETMÉNY. Érvényes: 2014. augusztus 18. 8700 Marcali, Rákóczi u. 16. 1 HIRDETMÉNY Érvényes: 2014. augusztus 18. Jelen HIRDETMÉNY tájékoztatás, mely megfelel a 2013.évi CCXXXVII tv. a hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról, XIII. Fejezet

Részletesebben

VÁLLALKOZÓI HITELEK. Hitelfolyósítás során alkalmazott díjak, jutalékok, kamatok 2015. október 1-től érvényes

VÁLLALKOZÓI HITELEK. Hitelfolyósítás során alkalmazott díjak, jutalékok, kamatok 2015. október 1-től érvényes Referencia kamatok: VÁLLALKOZÓI HITELEK Hitelfolyósítás során alkalmazott díjak, jutalékok, kamatok 2015. október 1-től érvényes Jegybanki alapkamat (jbk) (évi) ( 2015.07.22.-től) 1,35 % 1 hónapos BUBOR

Részletesebben

KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA FŐBB KONDÍCIÓI

KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA FŐBB KONDÍCIÓI Takarékszövetkezet/Bank (a továbbiakban Hitelintézet) KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA FŐBB KONDÍCIÓI Hatálybalépés napja: 2011. április 1. A Király Hitel elengedhetetlen szerződéskötési feltétele,

Részletesebben

HIRDETMÉNY 12/2015. Vállalkozóknak szóló kivonata

HIRDETMÉNY 12/2015. Vállalkozóknak szóló kivonata HIRDETMÉNY 12/2015. Vállalkozóknak szóló kivonata VÁLLALKOZÓI HITELEZÉS FORINTBAN Érvényes 2014. október 01-től Referencia kamat: 1, illetve 3 havi BUBOR A/ Éven belüli beruházási és forgóeszköz hitelek

Részletesebben

Devizakiváltó hitel Már nem igényelhető!

Devizakiváltó hitel Már nem igényelhető! Devizakiváltó hitel Már nem igényelhető! Hitel célja: Lakóingatlannal fedezett, deviza alapú hitel kiváltása. Hitel összege: 1.000.000 30.000.000 HUF A maximális finanszírozási arány nem haladhatja meg

Részletesebben

HITEL-, KÖLCSÖN-, BANKGARANCIA PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÁSOK KONDÍCIÓI fogyasztónak nem minősülő ügyfelek részére

HITEL-, KÖLCSÖN-, BANKGARANCIA PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÁSOK KONDÍCIÓI fogyasztónak nem minősülő ügyfelek részére HITEL-, KÖLCSÖN-, BANKGARANCIA PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÁSOK KONDÍCIÓI fogyasztónak nem minősülő ügyfelek részére érvényes: 2017. február 01-től a 2017. február 01-től szerződött ügyletek esetében Az ügyleti

Részletesebben

KONDÍCIÓS LISTA. Vállalkozói Hitelek Kondíciói A/8/2016. Érvényben: szeptember 15.-től

KONDÍCIÓS LISTA. Vállalkozói Hitelek Kondíciói A/8/2016. Érvényben: szeptember 15.-től KONDÍCIÓS LISTA Vállalkozói Hitelek Kondíciói A/8/2016 Érvényben: 2016. szeptember 15.-től I. FOLYÓSZÁMLAHITELEK I./A TakarékHitel I./B Vállalkozói folyószámlahitel I./C Takarék Gazdahitel Gazdakártya

Részletesebben

HITEL HIRDETMÉNY önkormányzati ügyfelek részére 1. 1 A február 01-től szerződött ügyletekre

HITEL HIRDETMÉNY önkormányzati ügyfelek részére 1. 1 A február 01-től szerződött ügyletekre HITEL HIRDETMÉNY önkormányzati ügyfelek részére 1 1 A 2016. február 01-től szerződött ügyletekre 1 önkormányzati ügyfelek részére Tartalom 1. Fogalomtár...3 2. Rulírozó hitel (ÖNKRUL1HBU)...5 3. Önkormányzati

Részletesebben

TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2017.01.01. Jelen Hirdetmény a 2016.08.22. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2017.01.31.-ig befogadott Takarék Otthon Hitel kapcsán alkalmazott

Részletesebben

HIRDETMÉNY. 14. Takarék Otthon Hitel Hatálybalépés napja:

HIRDETMÉNY. 14. Takarék Otthon Hitel Hatálybalépés napja: HIRDETMÉNY 14. Takarék Otthon Hitel Hatálybalépés napja 2016.10.01. Jelen Hirdetmény a 2016.09.30 napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2016. november 30-ig befogadott Takarék Otthon Hitel kapcsán

Részletesebben

TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja: 2017.01.01. Jelen Hirdetmény a 2016.12.31. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2017. január 31-ig befogadott Takarék Otthon Hitel kapcsán alkalmazott

Részletesebben

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2016.05.06. Jelen Hirdetmény a 2016. május 6. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2016. június 30-ig befogadott Takarék Forint Kiváltó

Részletesebben

OTP Business 250 Hitelprogram

OTP Business 250 Hitelprogram OTP Business 250 Hitelprogram OTP Business Folyószámlahitel A Business 250 Hitelprogramcélja A Hitelprogram célja az OTP Bank Nyrt. meglévő és leendő ügyfeleinek gyors, rugalmas kiszolgálása beruházásiforgóeszköz-

Részletesebben

21/2016. számú Hirdetmény Fogyasztási hitelekről ( előtt nyújtott hitelek) Hatályos: től

21/2016. számú Hirdetmény Fogyasztási hitelekről ( előtt nyújtott hitelek) Hatályos: től 21/2016. számú Hirdetmény Fogyasztási hitelekről (2015.11.15-előtt nyújtott hitelek) Hatályos: 2016.04.01-től I.A) Fogyasztási célú hitelek (2015.07.15-től) Az éves ügyleti kamat 1 (%) referenciakamatból

Részletesebben

TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2016.07.01. Jelen Hirdetmény a 2016.06.30. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2016. augusztus 31-ig befogadott Takarék Otthon Hitel kapcsán

Részletesebben

TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2016.10.01. Jelen Hirdetmény a 2016.09.30. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2016. november 30-ig befogadott Takarék Otthon Hitel kapcsán alkalmazott

Részletesebben

HIRDETMÉNY a fogyasztói forint alapú SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ JELZÁLOGKÖLCSÖN nyújtásához

HIRDETMÉNY a fogyasztói forint alapú SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ JELZÁLOGKÖLCSÖN nyújtásához HIRDETMÉNY a fogyasztói forint alapú SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ JELZÁLOGKÖLCSÖN nyújtásához Hatályba lépés napja: 2017. január 3. A Kölcsön összege: 1.000.000,- Ft 10.000.000,- Ft A Kölcsön futamideje: 18 hónap

Részletesebben

TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2016.05.17. Jelen Hirdetmény a 2016.04.06. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2016. június 30-ig befogadott Takarék Otthon Hitel kapcsán alkalmazott

Részletesebben

2./ Éven túli lejárat (forgóeszk.,beruh.) től folyósított 7,5-10,5 % 0,5-2 %

2./ Éven túli lejárat (forgóeszk.,beruh.) től folyósított 7,5-10,5 % 0,5-2 % 4025 Debrecen, Petőfi tér 6. Telefon: 52/531-557, Fax: 52/535-921 Cégjegyzékszám:09-02-000063 HBM Cégb. Ikt.szám: 3168/2016. H I R D E T M É N Y Érvényes: 2016. április 25-től A módosítás oka: Új termék

Részletesebben

74/2015. számú Hirdetmény Fogyasztási hitelekről ( előtt nyújtott hitelek)

74/2015. számú Hirdetmény Fogyasztási hitelekről ( előtt nyújtott hitelek) 74/205. számú Hirdetmény Fogyasztási hitelekről (205..5-előtt nyújtott hitelek) I.A) Fogyasztási célú hitelek (205.07.5-től) Az éves ügyleti kamat (%) referenciakamatból és kamatfelárból áll. A referencia

Részletesebben

HIRDETMÉNY. Hatályos: 2015. február 23. napjától

HIRDETMÉNY. Hatályos: 2015. február 23. napjától Vállalati Hitel Hirdetmény HIRDETMÉNY az FHB BANK ZRT. hivatalos tájékoztatója a vállalati hitelek esetén alkalmazott kondíciókról, díjakról, jutalékokról és ezek teljesítési rendjéről Hatályos: 2015.

Részletesebben

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2016.07.01. Jelen Hirdetmény a 2015. december 15. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2016. augusztus 31-ig befogadott Takarék Forint

Részletesebben

TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja:

TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja: TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja: 2016.05.03. Jelen Hirdetmény a 2016.05.03. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2016. június 30-ig befogadott Takarék Otthon Hitel kapcsán alkalmazott

Részletesebben

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2016.05.07. Jelen Hirdetmény a 2015. december 14. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2016. június 30-ig befogadott Takarék Forint Kiváltó

Részletesebben

HIRDETMÉNY. 14. Takarék Otthon Hitel Hatálybalépés napja:

HIRDETMÉNY. 14. Takarék Otthon Hitel Hatálybalépés napja: HIRDETMÉNY 14. Takarék Otthon Hitel Hatálybalépés napja 2017.01.01. Jelen Hirdetmény a 2016.12.31 napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2017. január 31-ig befogadott Takarék Otthon Hitel kapcsán

Részletesebben

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2016.09.01. Jelen Hirdetmény a 2015. december 7- napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2016. november 30-ig befogadott Takarék Forint Kiváltó

Részletesebben

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2016.07.01. Jelen Hirdetmény a 2016. 01.01. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2016. augusztus 31-ig befogadott Takarék Forint Kiváltó

Részletesebben

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2016.03.21. Jelen Hirdetmény a 2016. március 21. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2016. augusztus 31-ig befogadott Takarék Forint

Részletesebben

TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2017. február 1. Jelen Hirdetmény a 2017. február 1. napjától visszavonásig, de legkésőbb 2017. március 31-ig befogadott Takarék Otthon Hitel kapcsán

Részletesebben

TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2016.05.06. Jelen Hirdetmény a 2016.05.06. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2016. május 15-ig befogadott Takarék Otthon Hitel kapcsán alkalmazott

Részletesebben

KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA FŐBB KONDÍCIÓI

KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA FŐBB KONDÍCIÓI KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA FŐBB KONDÍCIÓI Hatálybalépés napja: 2012. január 1. Érvényes: visszavonásig. A 2011. április 1. napján hatályba lépett azonos című dokumentum jelen dokumentum hatályba

Részletesebben

TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2016.10.01. Jelen Hirdetmény a 2016.09.30. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2016. november 30-ig befogadott Takarék Otthon Hitel kapcsán alkalmazott

Részletesebben

VÁLLALKOZÓI HITEL- ÉS KÖLCSÖNTERMÉKEK. HIRDETMÉNYE Hatályos: 2015. június 15-t l

VÁLLALKOZÓI HITEL- ÉS KÖLCSÖNTERMÉKEK. HIRDETMÉNYE Hatályos: 2015. június 15-t l A PÁTRIA TAKARÉKSZÖVETKEZET VÁLLALKOZÓI HITEL- ÉS KÖLCSÖNTERMÉKEK HIRDETMÉNYE Hatályos: 2015. június 15-t l Hitelezéssel kapcsolatos egyéb díjtételek módosítása: 2015. január 5-t l Hatályos: 2015. június

Részletesebben

TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY (JAVASOLT HIRDETMÉNY MINTA) Hatálybalépés napja 2016.08.01. Jelen Hirdetmény a 2016.07.31. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2016. augusztus 31-ig befogadott Takarék

Részletesebben

TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2016.06.01. Jelen Hirdetmény a 2016.05.31. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2016. június 30-ig befogadott Takarék Otthon Hitel kapcsán alkalmazott

Részletesebben

OTTHONOM lakáscélú hitel

OTTHONOM lakáscélú hitel Érvényes: 2017. március 01-től visszavonásig A kölcsön kamatlába Rendelkezésre tartási díj 8 Szerződéskötési díj Folyósítási díj 3 Teljes hiteldíj mutató (THM) 2 Elő-, végtörlesztés díja Értékbecslés /

Részletesebben

SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET (A TOVÁBBIAKBAN HITELINTÉZET) KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA HIRDETMÉNYE

SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET (A TOVÁBBIAKBAN HITELINTÉZET) KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA HIRDETMÉNYE Kölcsönszerződés 2.sz. függeléke SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET (A TOVÁBBIAKBAN HITELINTÉZET) KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA HIRDETMÉNYE Hatálybalépés napja: 2011. július 01. A Király Hitel elengedhetetlen

Részletesebben

Takarék Otthon Hitel HIRDETMÉNY

Takarék Otthon Hitel HIRDETMÉNY Takarék Otthon Hitel HIRDETMÉNY Szabadszállás és Vidéke Takarékszövetkezet Hatálybalépés napja 2016.08.01. Jelen Hirdetmény a 2016.08.01. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2016.08.31-ig befogadott

Részletesebben

TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja:

TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja: TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2017.01.01. Jelen Hirdetmény a 2016.12.31. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2017. január 31-ig befogadott Takarék Otthon Hitel kapcsán alkalmazott

Részletesebben

TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2016.11.01. Jelen Hirdetmény a 2016.10.31. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2016. november 30-ig befogadott Takarék Otthon Hitel kapcsán alkalmazott

Részletesebben

Az Agrár-Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány által nyújtott intézményi kezesség (Alapítványi Kezesség) igénybevétele

Az Agrár-Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány által nyújtott intézményi kezesség (Alapítványi Kezesség) igénybevétele Az Agrár-Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány által nyújtott intézményi kezesség (Alapítványi Kezesség) igénybevétele Ha vállalkozása nem rendelkezik a BG Finance Zrt. (Táraság) által nyújtott támogatott

Részletesebben

HIRDETMÉNY a 2015. április 1-től igényelt fogyasztói deviza

HIRDETMÉNY a 2015. április 1-től igényelt fogyasztói deviza HIRDETMÉNY a 2015. április 1-től igényelt fogyasztói deviza LAKÁSCÉLÚ VAGY SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ JELZÁLOGKÖLCSÖN nyújtásához A Kölcsön összege: 5.000 EUR 50.000 EUR A Kölcsön devizaneme: EURO (a folyósítás

Részletesebben

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2016.09.01. Jelen Hirdetmény a 2016.08.31. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2016.11.30-ig befogadott Takarék Forint Kiváltó Hitel

Részletesebben

Állami kamattámogatott hitelek

Állami kamattámogatott hitelek AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE Állami kamattámogatott hitelek Indoklás: A Hpt.279 (15 ) bekezdés értelmében tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy az államilag támogatott lakáscélú hitelek kamatai

Részletesebben

VÁLLALKOZÓI HITELEK. Hitelfolyósítás során alkalmazott díjak, jutalékok, kamatok 2015. április 1-től érvényes

VÁLLALKOZÓI HITELEK. Hitelfolyósítás során alkalmazott díjak, jutalékok, kamatok 2015. április 1-től érvényes Referencia kamatok: VÁLLALKOZÓI HITELEK Hitelfolyósítás során alkalmazott díjak, jutalékok, kamatok 2015. április 1-től érvényes Jegybanki alapkamat (jbk) (évi) ( 2015.03.25.-től) 1,95 % 3 hónapos BUBOR

Részletesebben

A JELZÁLOGFEDEZET MELLETT NYÚJTOTT LAKOSSÁGI HITELEKRŐL

A JELZÁLOGFEDEZET MELLETT NYÚJTOTT LAKOSSÁGI HITELEKRŐL RÉTKÖZ TAKARÉKSZÖVETKEZET KISVÁRDA HIRDETMÉNY A JELZÁLOGFEDEZET MELLETT NYÚJTOTT LAKOSSÁGI HITELEKRŐL OTTHONTEREMTÉSI JELZÁLOGHITEL ÚJ LAKÁS ÉPÍTÉSÉRE, VÁSÁRLÁSÁRA (1 ÉVES REFERENCIA-KAMATLÁB PERIÓDUS)

Részletesebben

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2016. október 01. Jelen Hirdetmény a 2016. január 1. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2016. november 30-ig befogadott Takarék Forint

Részletesebben

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2017.01.01. Jelen Hirdetmény a 2016. december 31. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2017. január 31-ig befogadott Takarék Forint Kiváltó

Részletesebben

Új Magyarország mikrohitelek

Új Magyarország mikrohitelek Új Magyarország mikrohitelek ÚJ MAGYARORSZÁG MIKROHITEL KONSTRUKCIÓ-FORGÓESZKÖZRE Érvényes: 2010. január 1-től visszavonásig. A jogosultság feltételei - nyereség orientált vállalkozásnak kell lennie, azaz

Részletesebben

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2016.05.17. Jelen Hirdetmény a 2016. január 01. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2016. június 30-ig befogadott Takarék Forint Kiváltó

Részletesebben

SZEMÉLYI KÖLCSÖN. Lakossági ügyfelek részére. I. Alapkondíciók. Kölcsöncélok

SZEMÉLYI KÖLCSÖN. Lakossági ügyfelek részére. I. Alapkondíciók. Kölcsöncélok Lakossági Hitelek kondíciói Érvényes: 2015. november 16 -tól/től visszavonásig SZEMÉLYI KÖLCSÖN Lakossági ügyfelek részére I. Alapkondíciók Sberbank a munkahelyen programban igénylő munkavállalók részére

Részletesebben

A BG Magyarország Lízing Zrt. meglévő portfoliójában lévő elszámolással és forintosítással* érintett termékek HIRDETMÉNYE

A BG Magyarország Lízing Zrt. meglévő portfoliójában lévő elszámolással és forintosítással* érintett termékek HIRDETMÉNYE Hatályos: 2015. július 8-tól visszavonásig 1 A BG Magyarország Lízing Zrt. meglévő portfoliójában lévő elszámolással és forintosítással* érintett termékek HIRDETMÉNYE 1 Lakáslízing Kamatláb = Referencia

Részletesebben

VÁLLALKOZÓI HITEL KONDÍCIÓS LISTA

VÁLLALKOZÓI HITEL KONDÍCIÓS LISTA VÁLLALKOZÓI HITEL KONDÍCIÓS LISTA (változások pirossal kiemelve) Meghirdetve: 2013. december 31. Hatályos: 2014. január 01. I. A HITELSZÖVETKEZET ÁLTAL ALKALMAZOTT REFERENCIAKAMATOK MEGNEVEZÉS ÉRVÉNYES

Részletesebben

VÁLLALKOZÓI HITEL- ÉS KÖLCSÖNTERMÉKEK. HIRDETMÉNYE Hatályos: 2015. március 16-tól

VÁLLALKOZÓI HITEL- ÉS KÖLCSÖNTERMÉKEK. HIRDETMÉNYE Hatályos: 2015. március 16-tól A PÁTRIA TAKARÉKSZÖVETKEZET VÁLLALKOZÓI HITEL- ÉS KÖLCSÖNTERMÉKEK HIRDETMÉNYE Hatályos: 2015. március 16-tól Hitelezéssel kapcsolatos egyéb díjtételek módosítása: 2015. január 5-t l Hatályos: 2015. március

Részletesebben

TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja: 2016.03.21. Jelen Hirdetmény a 2016.03.21. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2017. január 31-ig befogadott Takarék Otthon Hitel kapcsán alkalmazott

Részletesebben

A Szatmár-Beregi Takarékszövetkezet hirdetménye vállalkozások, önkormányzatok részére nyújtható hitelekről

A Szatmár-Beregi Takarékszövetkezet hirdetménye vállalkozások, önkormányzatok részére nyújtható hitelekről A Szatmár-Beregi Takarékszövetkezet hirdetménye vállalkozások, önkormányzatok részére nyújtható hitelekről Érvényes: 2013. március 21-től 1. Hitelekre vonatkozó általános díjtételek Díjtétel megnevezése

Részletesebben

HIRDETMÉNY AKCIÓS LAKÁSÉPÍTÉSI ÉS -VÁSÁRLÁSI KÖLCSÖN nyújtásához

HIRDETMÉNY AKCIÓS LAKÁSÉPÍTÉSI ÉS -VÁSÁRLÁSI KÖLCSÖN nyújtásához HIRDETMÉNY AKCIÓS LAKÁSÉPÍTÉSI ÉS -VÁSÁRLÁSI KÖLCSÖN nyújtásához Hatályba lépés napja: 2016. július 2. összege: 100.000,- Ft 20.000.000,- Ft futamideje: 13 hónap 300 hónap Az alkalmazott Referencia-kamatláb:

Részletesebben

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY (JAVASOLT HIRDETMÉNY MINTA) Hatálybalépés napja 2016.07.01. Jelen Hirdetmény a 2015. december napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2016. augusztus 30-ig befogadott

Részletesebben

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2016.03.21. Jelen Hirdetmény a 2016. március 21. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2017. január 31-ig befogadott Takarék Forint Kiváltó

Részletesebben

H I R D E T M É N Y S Z É C H E N Y I - K Á R T Y A Hatályos: január 1-től

H I R D E T M É N Y S Z É C H E N Y I - K Á R T Y A Hatályos: január 1-től H I R D E T M É N Y S Z É C H E N Y I K Á R T Y A Hatályos: 2016. január 1től I. Számlavezetéssel kapcsolatos díjak Megnevezés Díjtétel Esedékesség Havi számlavezetési díj Bankon kívüli papíralapú forint

Részletesebben

Eger és Környéke Takarékszövetkezet MÁR NEM KÖTHETŐ LAKOSSÁGI HITELTERMÉKEK HIRDETMÉNYE. A kondíciók, a már kifolyósított kölcsönökre értendők

Eger és Környéke Takarékszövetkezet MÁR NEM KÖTHETŐ LAKOSSÁGI HITELTERMÉKEK HIRDETMÉNYE. A kondíciók, a már kifolyósított kölcsönökre értendők . Áruvásárlási kölcsön. Díjak és költségek,00% + Nyomtatvány költség Kamat évi 24,00% Kezelési költség: alapja a tőke, évi 3,00% Kamatfelár: jövedelem utalás hiánya esetén, maximum 3 év. Késedelmi kamat:

Részletesebben

HIRDETMÉNY 15/2015. Vállalkozóknak szóló kivonata Széchenyi Kártya

HIRDETMÉNY 15/2015. Vállalkozóknak szóló kivonata Széchenyi Kártya HIRDETMÉNY 15/2015. Vállalkozóknak szóló kivonata Széchenyi Kártya SZÉCHENYI KÁRTYA Érvényes 2015. július 01-től I. Számlavezetéssel kapcsolatos díjak Megnevezés Díjtétel Esedékesség Havi számlavezetési

Részletesebben

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Borotai Takarékszövetkezet Hatálybalépés napja 2016.12.01 Jelen Hirdetmény a 2015.07.01 napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2017. január 31-ig befogadott

Részletesebben

Ügyféltájékoztató. A Magyar Nemzeti Bank Növekedési Hitelprogram refinanszírozási hitelkonstrukcióról kisvállalatok részére

Ügyféltájékoztató. A Magyar Nemzeti Bank Növekedési Hitelprogram refinanszírozási hitelkonstrukcióról kisvállalatok részére Ügyféltájékoztató A Magyar Nemzeti Bank Növekedési Hitelprogram refinanszírozási hitelkonstrukcióról kisvállalatok részére Jelen ügyféltájékoztató célja, hogy az ügyfelei számára az MKB Bank Zrt. összefoglaló

Részletesebben

68/2014. számú Hirdetmény Fogyasztási hitelekről Érvényes: 2014.07.14-től

68/2014. számú Hirdetmény Fogyasztási hitelekről Érvényes: 2014.07.14-től 68/201. számú Hirdetmény Fogyasztási hitelekről Érvényes: 201.07.1-től I. Fogyasztási célú hitelek (2012.0.01.) Éves kamat éves kezelési költség egyszeri kezelési költség 1. Személyi hitelek 100.000-500.000,-Ft

Részletesebben

Portfoliógarancia program keretében kínált termékek

Portfoliógarancia program keretében kínált termékek Portfoliógarancia program keretében kínált termékek A Portfoliógarancia az alábbi K&H hitelekhez vonható be biztosítékként: 1. K&H Új Magyarország forgóeszközhitel / K&H Új Magyarország beruházási hitel

Részletesebben

TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2016.07.01. Jelen Hirdetmény a 2016.06.30. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2016. augusztus 31-ig befogadott Takarék Otthon Hitel kapcsán

Részletesebben

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY Érvényes: január 16-tól

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY Érvényes: január 16-tól TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY Érvényes: 2017. január 16-tól A 3A Takarékszövetkezet a fedezetlen Takarék Személyi Kölcsönt és Kiváltó Takarék Személyi Kölcsönt

Részletesebben

Takarék Otthon Hitel HIRDETMÉNY

Takarék Otthon Hitel HIRDETMÉNY Takarék Otthon Hitel HIRDETMÉNY Szabadszállás és Vidéke Takarékszövetkezet Hatálybalépés napja 2016.11.01. Jelen Hirdetmény a 2016.10.31. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2016.11.30-ig befogadott

Részletesebben

HIRDETMÉNY TAKARÉK KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY. Hatálybalépés napja: 2015.július 1.

HIRDETMÉNY TAKARÉK KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY. Hatálybalépés napja: 2015.július 1. HIRDETMÉNY TAKARÉK KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2015.július 1. Jelen Hirdetmény a 2015. április 01. napját követően befogadott Takarék Kiváltó Hitel kapcsán alkalmazott kondíciókat tartalmazza.

Részletesebben

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2016.05.17. Jelen Hirdetmény a 2016. május 17. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2016. június 30-ig befogadott Takarék Forint Kiváltó

Részletesebben