VÁLTOZÁSOK A KÖZIGAZGATÁSBAN

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "VÁLTOZÁSOK A KÖZIGAZGATÁSBAN"

Átírás

1 KÖZÖS DOLGAINK beszélgetések a szakmáról február 15. Makadám Mérnök Klub VÁLTOZÁSOK A KÖZIGAZGATÁSBAN Az új Nemzeti Közlekedési Hatóság szervezeti felépítése, útügyi, vasúti és hajózási feladatai. A közlekedési felügyelőségek, mint a fővárosi, megyei kormányhivatalok közlekedési szakigazgatási szervei. Előadó: Bíró József mb. elnök-helyettes NKH Útügyi, Vasúti és Hajózási Hivatal 1

2 A közigazgatási tevékenység szintjei Közigazgatás Államigazgatás, Önkormányzati igazgatás Gazdasági igazgatás Műszaki szakigazgatás Közlekedési igazgatás Közúti alágazati igazgatás Útügyi igazgatás 2

3 Mit is igazgatunk? A közlekedési alágazatok főbb mutatószámai 1. KÖZÚTI KÖZLEKEDÉS km országos közút km helyi közút km gyorsforgalmi út db közúti gépjármű millió tonna áruszállítás Hatósági eljárások Útépítés engedélyezés db engedély Gépjármű időszakos műszaki vizsga db B kat. elméleti és gyakorlati vizsgák száma db Közúti közlekedési hatósági NKH létszám 19 fő útügyi szakterület 52 fő gépjármű szakterület 64 fő képzési és pályaalkalmasság vizsgálati szakterület 135 fő Jogszabályi háttér A műszaki szempontból dinamikusan fejlődő közúti gépjárműtechnika újabb és újabb szabályozási igényeket támaszt a jogalkotás és jogalkalmazás elé. 3

4 135 vasúti vállalkozás vasúti munkavállaló km országos közforgalmú vasúti pálya db iparvágány / gépészeti berendezés vasúti jármű Mit is igazgatunk? A közlekedési alágazgatok főbb mutatószámai VASÚTI KÖZLEKEDÉS Szállítási teljesítmények 170 millió utasfő/év 25 Mrd utaskm/év 50 millió tonna/év 8,5 mrd tonnakm/év 2. Hatósági eljárások Vasúti infrastruktúra engedélyezés 430 db Vasúti jármű engedélyezés 1203 db Munkavállalók képzésének, vizsgáztatásának hatósági felügyelete, utasítások jóváhagyása 1317 db Vasútegészségügyi eljárások 2987 db Vasúti hatósági létszám 66 fő Jogszabályi háttér A vasúti közlekedésről szóló évi törvény nem koherens, több helyen ellentmondásos, egyes szabályai nem esnek egybe az EU szabályrendszerével, teljeskörű felülvizsgálata indokolt. A végrehajtási rendeletek jelentős része elavult. 4

5 1.744 folyamkm víziút 200 kikötő, 65 komp- és révátkelőhely fő hajózási képesítéssel rendelkező személy kishajó, 400 kereskedelmi hajó és uszály 120 személyszállító nagyhajó 270 úszó munkagép Mit is igazgatunk? A közlekedési alágazgatok főbb mutatószámai VÍZI KÖZLEKEDÉS tonna áruszállítás (2009) Hatósági eljárások Úszólétesítmények üzembehelyezése, szemléje db Lajstromozás db Vitorlás és kisgéphajó vezetői vizsga fő Vitorlás és kisgéphajó időszakos szemle db Hajózási létesítményekre vonatkozó eljárás db Hajózási és hajózási tevékenységi engedély db Hajózási hatósági létszám - 37 fő Jogszabályi háttér A tengerhajózásban a nemzetközi szabályozás követése problémát okoz A belvízi hajózásban a hazai jogi szabályozás az EU és a többi nemzetközi trendeket követi. 5

6 Mit is igazgatunk? A közlekedési alágazgatok főbb mutatószámai LÉGI KÖZLEKEDÉS lajstromozott polgári légi jármű, 75 légijármű üzemben tartó, 3 katonai repülőtér 30 polgári repülőtér, melyből: 3 nemzetközi kereskedelmi (Budapest Ferihegy, Sármellék, Debrecen) 2 egyéb kereskedelmi (Győr, Pécs) Hatósági eljárások ügy / év 550 bejelentett esemény (2009) NKH légi közlekedési hatósági létszám - 96 fő Jogszabályi háttér Nemzetközi szinten a leginkább szabályozott alágazat. Jogszabályai, nemzetközi előírásai könyvtárnyi méretűek (Chicagói Egyezmény oldal!) A hazai szabályozás több területen hiányos. 6

7 A közlekedési igazgatás intézményrendszerére is hatást gyakorló kormányzati döntések, 1. jogszabályi intézkedések A területi államigazgatási szervezetrendszer átalakítását megalapozó intézkedésekről szóló 1191/2010. (IX.14.) Korm. határozat 3. A Kormány a szervezeti integrációban részt vevő területi államigazgatási szervek körét az alábbiakban határozza meg: 1. Területi Igazságügyi Hivatalok, 9. Regionális Munkavédelmi Felügyelőségek, 2. Megyei Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatalok, 3. Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal Kirendeltségei, 4. Földhivatalok, 5. Regionális Egészségbiztosítási Pénztárak, 6. Regionális Nyugdíjbiztosítási Igazgatóságok, 7. Regionális Munkaügyi Központok, 8. Regionális Munkaügyi Felügyelőségek, 10. Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság Regionális Felügyelőségei, 11. Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Regionális Irodái, 12. Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat Regionális Intézetei, 13. Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal Mérésügyi és Műszaki Biztonsági Hatóságai, 14. Nemzeti Közlekedési Hatóság Regionális Igazgatóságai, 15. Oktatási Hivatal Regionális Igazgatóságai. Cél: hatékonyabb, takarékosabb, átláthatóbb és ellenőrizhetőbb államigazgatási 7 működés feltételeinek megteremtése.

8 A közlekedési igazgatás intézményrendszerére is hatást gyakorló kormányzati döntések, jogszabályi intézkedések A fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatalok kialakításával és a területi integrációval összefüggő törvénymódosításokról szóló évi CXXVI. törvény A fővárosi és megyei kormányhivatal a Kormány általános hatáskörű területi államigazgatási szerve. A fővárosi és megyei kormányhivatal a kormánymegbízott által közvetlenül vezetett szervezeti egységekből (törzshivatal), valamint ágazati szakigazgatási szervekből áll. 288/2010. (XII.21.) Korm. rendelet a fővárosi és megyei kormányhivatalokról Illetékessége a megye, illetve főváros területe, de ettől eltérő is lehet. A szakigazgatási szerv a jogszabályban megállapított hatáskörét önállóan gyakorolja. 2. A Nemzeti Közlekedési Hatóságról szóló 263/2006. (XII.20.) Korm. rendeletet módosító 326/2010. (XII.27.) Korm. rendelet Fenti jogszabályi változásoknak megfelelően újra struktúrálta a közlekedési hatósági hatásköröket. A fővárosi és megyei kormányhivatalok közlekedési felügyelőségei szakmai irányító szerveként az NKH-t jelölte ki. 8

9 A Nemzeti Közlekedési Hatóság szervezeti felépítése december 31-ig 9

10 Intézményi háttér január 1-től Az új NKH szervezeti felépítése Nemzeti Államigazgatási Központ másodfokú Eljárások, szakmai Irányítás, koordináció Fővárosi és 19 megyei kormányhivatal közlekedési felügyelőségei Az NKH regionális igazgatóságai a fővárosi, megyei kormányhivatalokba 10 integrálódtak, szakmai irányításukat az új NKH látja el.

11 Régi NKH december 31-ig Központi Hivatal Vasúti Igazgatási Főosztály Vasútvállalt működési engedélyek kiadása; piacfelügyelet; piaci monitoring; utas panasz kivizsgálás és utasjogi felügyelet, stb (12 fő) Központi Hivatal Közúti és Vasúti Főosztály Utasítás jóváhagyás; rendezési terv jóváhagyás; képzés vizsgáztatás, okmány kiadás Stratégia; hatósági feladatok (10 fő) A vasúti hatósági igazgatás integrálása az Útügyi, Vasúti és Hajózási Hivatalba Új NKH január 1-től NKH Központ Vasúti Igazgatási Főosztály NKH Útügyi, Vasúti és Hajózási Hivatal Vasúti Főosztály Kiemelt Ügyek Igazgatósága Vasúti Hatósági Főosztály Infrastruktúra engedélyezés (pálya, híd, biztosító berendezés, felsővezeték, stb.) Vasúti jármű és gépészeti berendezés engedélyezés vasútbiztonsági engedély és tanúsítvány kiadás, ellenőrzés vasútegészsségügyi engedélyezés (48 fő) Regionális Igazgatóságok Szakhatósági hozzájárulások kiadása, képzés felügyelet, ellenőrzés, stb. (2 fő) 72 fő 66 fő Vasúti Pálya és Híd Osztály Vasútgépészeti Osztály Vasútbiztonsági és Ellenőrzési Osztály Vasúti Képzésés Vizsgafelügyeleti 11Osztály

12 A vízi közlekedési igazgatás integrálása az Útügyi, Vasúti és Hajózási Hivatalba 1. Régi NKH december 31-ig Központi Hivatal Hajózási és Légügyi Főosztály (belvízi és tengeri hivatásos képzési és vizsgáztatási, hirdetménykiadás, valamint stratégiai és módszertani feladatok) (7fő) Kiemelt Ügyek Igazgatósága Hajózási Hatósági Főosztály (hajóüzembiztonsági és regiszteri feladatok, hajózási tevékenységek végzésének engedélyezése, korlátozások, vízi munkák, kikötők engedélyezése, stb.) (21 fő) Regionális Igazgatóságok (5 területi egység) ( egyes hajózási képesítésekkel, okmányokkal kapcsolatos feladatok, kishajók és úszóművek időszakos szemléje, komp- és révátkelők engedélyezése) (12 fő) 40 fő Új NKH január 1-től NKH Útügyi, Vasúti és Hajózási Hivatal 37 fő Hajózási Főosztály Kikötői Osztály Hajóüzem Biztonsági és Regiszteri Osztály Hajózási Engedélyezési és Ellenőrzési Osztály Hajózási Képzésés Vizsgafelügyeleti Osztály 12

13 A vízi közlekedési igazgatás integrálása az Útügyi, Vasúti és Hajózási Hivatalba HAJÓZÁSI HATÓSÁGI SZOLGÁLATI ÉS ELLENŐRZÉSI PONTOK 2. Komárom Tokaj Siófok Mohács Szeged 13

14 14

15 A fővárosi és megyei kormányhivatalok szervezeti felépítése Kormánymegbízott Főigazgató Szociális és Gyámhivatal Kormánymegbízotti kabinet Építésügyi Hivatal Igazgató Igazságügyi Szolgálat Belső Ellenőrzési Osztály Növény- és Talajvédelmi Igazgatóság Földművelésügyi Igazgatóság Élelmiszerlánc-biztonségi és Állategészségügyi Igazgatóság Törvényességi Ellenőrzési és Felügyeleti Főosztály Hatósági Főosztály Koordinációs és Szervezési Főosztály Humánpolitikai Főosztály Pénzügyi Főosztály Informatikai Főosztály Oktatási Főosztály Földhivatal Ügyfélszolgálati Osztály Egészségbiztosítási Pénztári Szakigazgatási Szerv Szervezeti igazgatás, irányítás: Nyugdíjbiztosítási Igazgatóság Munkaügyi Központ A Kormánymegbízott távolléte vagy akadályoztatása esetén teljes jogkörű helyettesítés: A Kormánymegbízott és a Főigazgató távolléte vagy akadályoztatása esetén teljes jogkörű helyettesítés: Munkavédelmi és Munkaügyi Szakigazgatási Szerv Fogyasztóvédelmi Felügyelőség Népegészségügyi Szakigazgatási Szerv Közlekedési Felügyelőség 15

16 Az NKH regionális igazgatóságainak fővárosi, megyei felügyelőségekbe történő visszarendezése Megyei Közlekedési felügyelőség Regionális Igazgatóság visszarendeződési folyamatábrája megyei szervezeti egységgé.. Megyei Közlekedési Felügyelőség. Megyei Közlekedési Felügyelőség 16

17 A fővárosi, megyei kormányhivatalok közlekedési felügyelőségeinek szervezeti felépítése Titkárság: Szakigazgatási szerv vezető:.1 fő Titkársági manager aszisztens X fő Iratkezelési referens: X fő Humánerőforrás referens X fő Informatikus X fő Jogi referens X fő Számvitel, pénzügy gazdálkodás: x fő X fő kormánytisztviselő Pest Megyei KÖZLEKEDÉSI FELÜGYELŐSÉG titkárság szerződés Gondnoksági szolgáltatás, Őrzés védelem, Pénzszállítás Üzemorvos, Tűz és munkavédelem Közúti Jármű Főosztály Útügyi Főosztály Járművezető Vizsgáztatási és Utánképzési Főosztály Műszaki Osztály Forgalmi Osztály Járművezető Vizsgáztatási és Utánképzési Osztály Szakfelügyeleti Ellenőrzési Csoport 17

18 A fővárosi és megyei kormányhivatalok szakmai irányítása A Nemzeti Közlekedési Hatóság elnöke a fővárosi és megyei kormányhivatalok közlekedési felügyelőségei tekintetében szakmai irányítási jogkörében a Nemzeti Közlekedési Hatóságról szóló 263/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet alapján a következő hatásköröket gyakorolja: - az államigazgatási szerv döntésének helybenhagyása, esetleges megsemmisítésére, szükség szerint új eljárás lefolytatására való utasítás, - egyedi utasítás kiadása feladat elvégzésére vagy mulasztás pótlására, - jelentéstételre vagy beszámolóra való kötelezés, - az államigazgatási szerv adatainak kezelése. - törvényességi ellenőrzés: annak ellenőrzése, hogy a vizsgált szerv a működése folyamatában feladat- és hatáskörében a tevékenységét jogszerűen végzi. - szakszerűségi ellenőrzés: annak vizsgálata, hogy a vizsgált szerv a szakmai feladatok végrehajtását a jogszabályok és belső szabályzatok, vezetői rendelkezések megtartásával végzi. - hatékonysági ellenőrzés lefolytatása a fővárosi és megyei kormányhivatalok közlekedési felügyelőségei tevékenységének tekintetében a közigazgatás-szervezésért felelős miniszter közreműködésével. Egyetértési jog: A kormánymegbízott a fővárosi és megyei kormányhivatalok közlekedési felügyelőségei vezetőjének kinevezésére és felmentésére vonatkozó hatáskörének gyakorlása során a Nemzeti Közlekedési Hatóság elnökének egyetértése szükséges. 18

19 A közlekedési hatósági jogkörök megosztása a Nemzeti Közlekedési Hatóság, valamint a fővárosi, megyei kormányhivatalok közlekedési felügyelőségei között (2011. január 1.) Fővárosi, megyei kormányhivatalok Közút NKH Vasút NKH Hajózás NKH Légügy NKH Ember Közúti járművezetők vizsgáztatása, képzésük ellenőrzése, utánképzés Közúti járművezetők képzésének és utánképzésének engedélyezése, közlekedési szakemberek képzésének, továbbképzésének engedélyezése, vizsgáztatása, műszaki vizsgabiztosok képzése, PÁV Vasúti járművezető, közútivasúti járművezető képzés, vizsgáztatás, vasútegészségügyi alkalmasság képzés és vizsgafelügyelet, okmánykiadás Hajók személyzetének (belvízi és tengeri), valamint hajózási üzemeltetési vezetőknek vizsgáztatása, hajózási képzések engedélyezése, hajós szolgálati idők igazolása, képesítő okmányok nyilvántartása, kiadása Légi- földi szakszemélyzet vizsgáztatás, egészségügyi alkalmasság Jármű Jármű vizsgáztatás, általános közúti jármű engedélyezés, közreműködőként ellenőrzés Típusbizonyítványok és a járművekre, ill. tartozékokra vonatkozó speciális engedélyek kiadása Vasúti jármű, lift, mozgólépcső vasútgépészeti berendezés engedélyezése, ellenőrzése, létesítés felügyelete, nyilvántartás vezetése Úszólétesítmények és berendezéseik terv- és típusjóváhagyása, üzemképességet igazoló okmányok kiadása; úszólétesítmények időszakos üzemképességi vizsgálata; lajstromozása, köbözési eljárása, Lastromozás, típus- és légialkalmasság Pálya Gyorsforgalmi út kivételével országos és helyi közutak, valamint közforgalom elől el nem zárt magánutak útügyei Autópályák, autóutak, 30 m-nél nagyobb szabad nyílású hidak, alagutak, vasúti átjárók és közúti határátkelők engedélyezési ügyei Vasúti pálya, felsőve-zeték, biztosító berendezés, híd, alagút, kötélpálya, sífelvonó, sikló engedélyezése, ellenőrzés, építésfelügyelet, nyilvántartás vezetése Kikötők és más hajózási létesítmények (sólyapályák, vízi sportpályák) engedélyezése, ellenőrzése, építésfelügyelete Légtér, repülőtér, leszállóhely Tevékeny -ség Gépjármű javító, bontó, vizsgáló állomás engedélyezésében, ellenőrzésében közreműködés, digitális tachográf kártyák kiadása. Általános szeméy- és árufuvarozói engedélyek. Speciális nemzetközi személyés áruszállítói engedélyek, gépjármű javító, bontó, vizsgáló állomás, eredetiség vizsgáló engedélyezése, ellenőrzése, nyilvántartás Vasútvállalati tevékenység, képzések engedélyezése, ellenőrzése utasítás jóváhagyás, biztonsági tanúsítvány és engedély kiadás, közlekedésbiztonsági ellenőrzés, működési engedélyezés, monitoring tevékenység, piacfelügyelet, utasjogok érvényesítése, utaspanaszok elbírálása. Hajózási engedélyek, vízi rendezvények, vízi munkák engedélyezése, hajózási zárlatok illetve korlátozások elrendelése; üzemeltetési engedély kiadása korlátozott vízterületre Üzembentartás, üzemeltetés, kiszolgálás, szolgáltatás, gyártás, karbantartás, javítás, kereskedelmi repülés, munkarepülés, sport, hobby, speciális 19 tevékenység

20 A PARTNERSÉG JEGYÉBEN Mit tehet az NKH Útügyi, Vasúti és Hajózási Hivatala a Tervező Mérnökért? 20

21 Szakterületi érdekességek Útügyi igazgatás 1. Új reklámtábla elhelyezési és eltávolítási szabályok a közutak mentén 21

22 Szakterületi érdekességek Vasút ügyek február 11-től a per szünetel augusztus 21-én a fúrópajzsot kiviteli terv hiányában a Gellért térnél leállítottuk. A per még mindig tart 22

23 Szakterületi érdekességek Hajózás Folyami Információs Szolgáltatás Automatikus hajóazonosító és nyomkövető rendszer (AIS) 145 berendezés pályázati úton történő elosztását tervezzük II. félévétől a Duna magyarországi szakaszán kötelező lesz az alkalmazása. AIS adatok térképen 23

24 KÖSZÖNÖM MEGTISZTELŐ FIGYELMÜKET! 24

A Miniszterelnökséget vezető miniszter 11/2014. (XII. 23.) MvM utasítása a fővárosi és megyei kormányhivatalok szervezeti és működési szabályzatáról

A Miniszterelnökséget vezető miniszter 11/2014. (XII. 23.) MvM utasítása a fővárosi és megyei kormányhivatalok szervezeti és működési szabályzatáról HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 2014. évi 65. szám 13731 A Miniszterelnökséget vezető miniszter 11/2014. (XII. 23.) MvM utasítása a fővárosi és megyei kormányhivatalok szervezeti és működési szabályzatáról A fővárosi

Részletesebben

A közigazgatási és igazságügyi miniszter 3/2013. (I. 18.) KIM utasítása a fõvárosi és megyei kormányhivatalok szervezeti és mûködési szabályzatáról

A közigazgatási és igazságügyi miniszter 3/2013. (I. 18.) KIM utasítása a fõvárosi és megyei kormányhivatalok szervezeti és mûködési szabályzatáról H I V A T A L O S É R T E S Í T Õ 2013. évi 3. szám 363 A közigazgatási és igazságügyi miniszter 3/2013. (I. 18.) KIM utasítása a fõvárosi és megyei kormányhivatalok szervezeti és mûködési szabályzatáról

Részletesebben

a fővárosi és megyei kormányhivatalok szervezeti és működési szabályzatáról

a fővárosi és megyei kormányhivatalok szervezeti és működési szabályzatáról 7/2015. (III. 31.) MvM utasítás Közlönyállapot 7/2015. (III. 31.) MvM utasítás a fővárosi és megyei kormányhivatalok szervezeti és működési szabályzatáról A fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint

Részletesebben

263/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet. a Nemzeti Közlekedési Hatóságról

263/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet. a Nemzeti Közlekedési Hatóságról MHK adatbázis 263/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet (C) 1993-2009 Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó 263/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet A Kormány az Alkotmány 35. -ának (2) bekezdésében megállapított eredeti

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 29. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 29. szám MAGYAR KÖZLÖNY 29. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2015. március 11., szerda Tartalomjegyzék 2015. évi VI. törvény Egyes közigazgatási tárgyú törvények módosításáról 2330 2015. évi VII. törvény A Paksi

Részletesebben

HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 60. szám

HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 60. szám HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 60. szám A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE 2013. december 16., hétfő Tartalomjegyzék I. Utasítások 29/2013. (XII. 16.) BM utasítás a Szervezett Bűnözés Elleni Koordinációs Központ Szervezeti

Részletesebben

1988. évi I. TÖRVÉNY. a közúti közlekedésről 1. A törvény célja. A törvény hatálya

1988. évi I. TÖRVÉNY. a közúti közlekedésről 1. A törvény célja. A törvény hatálya - 1-1988. évi I. TÖRVÉNY 1 (A végrehajtásáról szóló 30/1988. (IV. 21.) MT rendelettel egységes szerkezetben.) [A vastag betűs szöveg az 1988: I. törvény (a továbbiakban Tv.), a vékony betűs szöveg a 30/1988.

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 99. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 99. szám MAGYAR KÖZLÖNY 99. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2014. július 18., péntek Tartalomjegyzék 175/2014. (VII. 18.) Korm. rendelet A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatalról szóló 22/2012. (II. 29.)

Részletesebben

A Kormányhivatal feladat- és hatáskörét meghatározó. ágazati jogszabályok listája

A Kormányhivatal feladat- és hatáskörét meghatározó. ágazati jogszabályok listája A Kormányhivatal feladat- és hatáskörét meghatározó ágazati jogszabályok listája Kormányek 1. a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 5. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 5. szám MAGYAR KÖZLÖNY 5. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2015. január 22., csütörtök Tartalomjegyzék 2/2015. (I. 22.) Korm. rendelet A Gül Baba türbéje és környezete komplex rekonstrukciójához kapcsolódó beruházások

Részletesebben

A nemzetgazdasági miniszter 1/2015. (I. 21.) NGM utasítása a Nemzetgazdasági Minisztérium Szervezeti és Működési Szabályzatáról

A nemzetgazdasági miniszter 1/2015. (I. 21.) NGM utasítása a Nemzetgazdasági Minisztérium Szervezeti és Működési Szabályzatáról HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 2015. évi 3. szám 131 A nemzetgazdasági miniszter 1/2015. (I. 21.) NGM utasítása a Nemzetgazdasági Minisztérium Szervezeti és Működési Szabályzatáról A központi államigazgatási szervekről,

Részletesebben

I. Utasítások. A Miniszterelnökséget vezető miniszter 1/2014. (VII. 23.) MvM utasítása a Miniszterelnökség Szervezeti és Működési Szabályzatáról

I. Utasítások. A Miniszterelnökséget vezető miniszter 1/2014. (VII. 23.) MvM utasítása a Miniszterelnökség Szervezeti és Működési Szabályzatáról 4664 H I V A T A L O S É R T E S Í T Ő 2014. évi 37. szám I. Utasítások A Miniszterelnökséget vezető miniszter 1/2014. (VII. 23.) MvM utasítása a Miniszterelnökség Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 49. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 49. szám MAGYAR KÖZLÖNY 49. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2015. április 10., péntek Tartalomjegyzék 97/2015. (IV. 10.) Korm. rendelet A nemzetbiztonsági ellenőrzéssel összefüggő lényeges adatokról, valamint

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 7. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 7. szám MAGYAR KÖZLÖNY 7. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2015. január 29., csütörtök Tartalomjegyzék 4/2015. (I. 29.) Korm. rendelet A fogyasztóknak állami kamattámogatással nyújtott lakáscélú hitelek eltérő

Részletesebben

A Jászkun Volán Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság. Szervezeti és Működési Szabályzata

A Jászkun Volán Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság. Szervezeti és Működési Szabályzata 4. számú módosítás SZMSZ A Jászkun Volán Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság Szervezeti és Működési Szabályzata Jóváhagyta: A Jászkun Volán Zrt. Közgyűlése a 60/2010.(XI. 17.) sz. határozatával

Részletesebben

Területi közigazgatás. A közigazgatás egyes területeinek átalakítása Magyarországon. Feltételek a Jó Állam kialakításához 2014.11.21.

Területi közigazgatás. A közigazgatás egyes területeinek átalakítása Magyarországon. Feltételek a Jó Állam kialakításához 2014.11.21. Területi közigazgatás A közigazgatás egyes területeinek átalakítása Magyarországon Urbánné Malomsoki Mónika tanszéki mérnök SZIE GTK Regionális Gazdaságtani és Vidékfejlesztési Intézet Kormány célja a

Részletesebben

2011. évi CXXVIII. törvény a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról

2011. évi CXXVIII. törvény a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó 2011. évi CXXVIII. törvény a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról 1 Az Országgyűlés, a lakosság biztonságának és biztonságérzetének

Részletesebben

Tartalomjegyzék. I. Egészségügyi ágazatban vezetett hatósági nyilvántartások. 1) Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatal 1.

Tartalomjegyzék. I. Egészségügyi ágazatban vezetett hatósági nyilvántartások. 1) Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatal 1. Tartalomjegyzék I. Egészségügyi ágazatban vezetett hatósági nyilvántartások 1) Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatal 1. 2) Országos Egészségbiztosítási Pénztár 2. 3) ÁNTSZ Regionális Intézetei

Részletesebben

Jogi háttér. Az Európai Parlament és a Tanács 2002. március 7-i 2002/21/EK irányelve 5. pont

Jogi háttér. Az Európai Parlament és a Tanács 2002. március 7-i 2002/21/EK irányelve 5. pont 1. EU irányelvek és a hatályos magyar jogszabály Jogi háttér "... lisszaboni európai tanács kiemelte a digitális, tudás alapú gazdaság felé történő elmozdulásban rejlő növekedési, versenyképességi és munkahelyteremtési

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 206. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 206. szám MAGYAR KÖZLÖNY 206. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. december 11., szerda Tartalomjegyzék 469/2013. (XII. 11.) Korm. rendelet Az Európai Uniós támogatások igénybevételéhez kapcsolódó egyes kormányrendeletek

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 155. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 155. szám MAGYAR KÖZLÖNY 155. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2014. november 14., péntek Tartalomjegyzék 277/2014. (XI. 14.) Korm. rendelet A vasúti közlekedési hatóság által kiszabható bírság mértékéről és megfizetésének

Részletesebben

IV. A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság az egyes szervezeti egységek feladatai: 1. Elnöki Kabinet

IV. A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság az egyes szervezeti egységek feladatai: 1. Elnöki Kabinet IV. A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság az egyes szervezeti egységek feladatai: 1. Elnöki Kabinet 13. (1) Az Elnöki Kabinetvezető vezetése és irányítása alá tartozik: a) az Ügyviteli és

Részletesebben

14/2010. (II. 5.) Korm. rendelet

14/2010. (II. 5.) Korm. rendelet Hatályos: 2013.07.01-2015.01.31) 14/2010. (II. 5.) Korm. rendelet a közlekedési területeken végzett szakértői tevékenység folytatásának részletes feltételeiről, valamint a bejelentésre és a nyilvántartás

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 115. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 115. szám MAGYAR KÖZLÖNY 115. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2015. augusztus 7., péntek Tartalomjegyzék 220/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelet A kormányablakokról szóló 515/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet és a területi

Részletesebben

HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 27. szám

HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 27. szám HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 27. szám A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE 2015. június 8., hétfő Tartalomjegyzék I. Utasítások 1/2015. (VI. 8.) MNB utasítás a Magyar Nemzeti Bank Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló

Részletesebben

GAZDASÁGI SZERVEZET ÜGYRENDJE

GAZDASÁGI SZERVEZET ÜGYRENDJE Iktatási szám: SÁTORALJAÚJHELY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT GAZDASÁGI SZERVEZET ÜGYRENDJE Jóváhagyom: Sátoraljaújhely, 2010. június 30. dr. Illésné Szilágyi Szilvia mb. gazdasági igazgató dr. Borzi Márta minőségirányítási

Részletesebben

Áttekintés a vállalkozásokat érintő egyes adminisztratív és engedélyezési kötelezettségekről

Áttekintés a vállalkozásokat érintő egyes adminisztratív és engedélyezési kötelezettségekről Áttekintés a vállalkozásokat érintő egyes adminisztratív és engedélyezési kötelezettségekről Összefoglaló... 3 1. Székhely, telephely, fióktelep... 8 1.1 Székhely... 8 1.2 Telephely... 10 1.3 Fióktelep,

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 15. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. január 30., szerda. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 15. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. január 30., szerda. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY 15. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. január 30., szerda Tartalomjegyzék 17/2013. (I. 30.) Korm. rendelet A büntetés-végrehajtási szervezet részérõl a központi államigazgatási szervek

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK LAJOSMIZSE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA EGÉSZSÉGÜGYI, GYERMEKJÓLÉTI ÉS SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYE SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Lajosmizse Város Önkormányzata Egészségügyi,

Részletesebben

6/2014. (II. 27.) KIM utasítás. a Balassi Intézet Szervezeti és Működési Szabályzatának meghatározásáról 1

6/2014. (II. 27.) KIM utasítás. a Balassi Intézet Szervezeti és Működési Szabályzatának meghatározásáról 1 Magyar joganyagok - 6/2014. (II. 27.) KIM utasítás - a Balassi Intézet Szervezeti és Működési Szabályzatának meghatározásáról 1. oldal 6/2014. (II. 27.) KIM utasítás a Balassi Intézet Szervezeti és Működési

Részletesebben