ELŐTERJESZTÉS. A képviselő-testület május 25-i ülésére

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ELŐTERJESZTÉS. A képviselő-testület 2011. május 25-i ülésére"

Átírás

1 1. ELŐTERJESZTÉS A képviselő-testület május 25-i ülésére Tárgy: Tiszaug Község Önkormányzati Képviselő-testületének a lakásgazdálkodásról szóló 17/2004.(IV.30.) számú önkormányzati rendeletének módosításáról. Ikt. szám: 91-47/2011. Előterjesztés jellege: Rendelet-tervezet Határozat-tervezet Beszámoló Tájékoztató Melléklet: Előterjesztés, rendelettervezet, Döntés: minősített többséget igényel (Ötv. 15. (1) bek. alapján, figyelemmel a 10. (1) bek. a) pontjára) Előterjesztő: dr. Széles Szabolcs, jegyző Véleményező testületek: Ügyrendi Bizottság, Törvényességi észrevétel: Nincs dr. Széles Szabolcs s.k. 1

2 Tisztelt Képviselő-testület! Tiszaug Község Önkormányzatának 17/2004.(IV.30.) számú önkormányzati rendelete több ponton módosításra szorul. A jelenleg hatályban lévő rendelet Ft kaució megfizetését határozza meg a beköltözők számára, ami nem minden esetben fedezi a helyreállítási költségeket. Indokolt ennek emelése. Fontos szempont a feltételként szabott lakás előtakarékossági számla megnyitásának megkövetelése is a bérlőktől. A költségelvű lakások esetében cél, hogy rendeltetésüknek megfelelően a szociális bérlakásoktól eltérő, annál magasabb bérleti díj alapján legyenek kiadva. A jelenlegi szabályozás ezt nem teszi lehetősé, emiatt szükséges ezeknél a lakásoknál a bérleti díj m2- kénti emelése. Azon megfontolásból, hogy a Tiszaug, Rákóczi Ferenc út 42. sz. alatti tetőtéri lakások hőszigetelése egyelőre nem megoldott, a bérleti díj a szociális bérlakások díjával megegyező maradna a felújítási munkálatok elvégzéséig, a Tiszaug, Rákóczi Ferenc út 39. sz. alatti önkormányzati lakás esetében viszont már érvényesülne a magasabb bérleti díj. Tiszaug Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a 17/2004. (VI.30.) számú rendeletével elfogadott lakásgazdálkodásról szóló rendeletet az alábbiak szerint módosítja. 2

3 TISZAUG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK Tiszaug Község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 16. (1) bekezdése, valamint a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban: Ltv.) 3. -ában kapott felhatalmazás alapján az alábbi többször módosított rendeletet 1 alkotja. 1. Értelmező rendelkezések 1. E rendelet alkalmazásában (az Ltv. szerint): (1) Lakás az olyan összefüggő helyiségcsoport, amely a a) helyiségei; b) közművesítettsége; c) melegvíz-ellátása; és d) fűtési módja alapján valamelyik komfortfokozatba (összkomfortos, komfortos, félkomfortos, komfort nélküli) sorolható. (2) Összkomfortos az a lakás, amely legalább a) 12 négyzetmétert meghaladó alapterületű lakószobával, főzőhelyiséggel, fürdőhelyiséggel és WC-vel; b) közművesítettséggel (villany- és vízellátással, szennyvízelvezetéssel); c) melegvíz-ellátással (táv-, tömb-, egyedi központi, etage melegvízellátással, villanybojlerrel, gáz vízmelegítővel) és d) központos fűtési móddal (táv-, egyedi központi vagy etage fűtéssel) rendelkezik. d) egyedi fűtési móddal (szilárd- vagy olajtüzelésű kályhafűtéssel, elektromos hőtároló kályhával, gázfűtéssel) rendelkezik. (3) Komfortos az a lakás, amely legalább a) 12 négyzetmétert meghaladó alapterületű lakószobával, főzőhelyiséggel, fürdőhelyiséggel és WC-vel; b) közművesítettséggel; c) melegvíz-ellátással és (4) Félkomfortos az a lakás, amely a komfortos lakás követelményeinek nem felel meg, de legalább a) 12 négyzetmétert meghaladó alapterületű lakószobával és főzőhelyiséggel, továbbá fürdőhelyiséggel, WC-vel; b) közművesítettséggel (legalább villany- és vízellátással) és c) egyedi fűtési móddal rendelkezik. (5) Komfort nélküli az a lakás, amely a félkomfortos lakás követelményeinek nem felel meg, de legalább 1 Egységes szerkezetben a 32/2004. (VIII. 18.), a 2/2005.(I. 27.), a 11/2005. (VII. 20), az 5/2006. (III. 29.) a 3/2007. (II. 20.), a 11/2007. (V. 4.), a 10/2008. (VI. 26.), a 14/2008. (VII.30.), a 19/2008. (XI. 26.), a 29/2008. (XII. 16.), valamint az 1/2010. (I. 27.) önkormányzati rendeletekkel. 3

4 a) 12 négyzetmétert meghaladó alapterületű lakószobával és főzőhelyiséggel, WC használatával és b) egyedi fűtési móddal rendelkezik, valamint c) a vízvétel lehetősége biztosított. (6) Szükséglakás az olyan helyiség (helyiségcsoport), amelynek (amelyben legalább egy helyiségnek) a) alapterülete hat négyzetmétert meghaladja; b) külső határoló fala legalább tizenkét centiméter vastag téglafal, vagy más anyagból épült ezzel egyenértékű fal; c) ablaka vagy üvegezett ajtaja van; továbbá d) fűthető; és e) WC használata, valamint a vízvétel lehetősége biztosított. (7) A lakás helyiségei általában a) a lakóhelyiségek: lakószoba, hálófülke, hall, étkező, lakóelőtér; b) a főzőhelyiségek: konyha, főzőfülke; c) az egészségügyi helyiségek: fürdőhelyiség (fürdőszoba, mosdó, zuhanyozófülke), WC; d) a közlekedési helyiségek: előszoba, előtér, zárt veranda, átjáró, belépő (szélfogó); e) tárolóhelyiségek: éléskamra (lomkamra), öltöző (garderobe). (8) Lakószoba az a helyiség, amelynek a) alapterülete a 6 négyzetmétert meghaladja; b) külső határoló fala legalább 25 cm vastag téglafal vagy más anyagból épült ezzel egyenértékű fal; c) ablaka közterületre, udvarra, kertre vagy üvegezett verandára (folyosóra) nyílik; d) melegpadlója van; továbbá e) fűthető; végül f) legalább egy kétméteres ajtó és ablak nélküli falfelülettel rendelkezik. (9) Félszoba az olyan lakószoba, amelynek alapterülete a 12 négyzetmétert nem haladja meg. (10) Két- vagy többlakásos házingatlanban a) a közös használatra szolgáló helyiségek általában: a mosókonyha, a szárítóhelyiség, a közös fürdőszoba, a közös mosdó, a közös WC, a gyermekkocsi- és kerékpártároló helyiség, a közös pince- és padlástérség (a pince- és padlásrekeszek kivételével) az épületben levő lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek rendeltetésszerű használatához szükséges mértékben; b) a közös használatra szolgáló területek általában: a kapualj, a lépcsőház, a folyosó, a függőfolyosó az épületben levő lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek megközelítéséhez és rendeltetésszerű használatához szükséges mértékben, továbbá az épülethez tartozó udvarnak, kertnek az egy építési telek nagyságát meg nem haladó része. (11) A lakáshoz tartozó helyiségek általában: a tüzelőtároló (fáskamra, pincerekesz), padlásrekesz. 4

5 (12) Nem lakás céljára szolgáló helyiség az, amely kizárólag ipari, építőipari, mezőgazdasági, vízgazdálkodási, kereskedelmi, tárolási, szolgáltatási, igazgatási, honvédelmi, rendészeti, művelődési, oktatási, kutatási, egészségügyi, szociális, jóléti és más gazdasági célra szolgál. (13) Jogcím nélküli lakáshasználó az, aki a lakását a bérbeadó hozzájárulása vagy a vele való megállapodás nélkül használja. (14) Műemléképületben lévő lakás: a műemlékben, a műemlék jellegű épületben és a városképi szempontból műemlékké nyilvánított épületben lévő lakás. (15) A lakásberendezések általában a következők: a) főzőkészülék (tűzhely, főzőlap stb.); b) a fűtőberendezés (egyedi kályha, konvektor, elektromos hőtároló kályha stb.); c) melegvízellátó berendezés (gáz vízmelegítő, villanybojler, fürdőkályha); d) egészségügyi berendezés (falikút, mosogató, fürdőkád, zuhanyozó, mosdó, WC-tartály, WC-csésze stb., a hozzá tartozó szerelvényekkel); e) a szellőztetőberendezés (páraelszívó stb.); f) a beépített bútor (ruhásszekrény, konyhaszekrény stb.); g) a redőny, vászonroló, napvédő függöny; h) a csengő és a kaputelefonnak a lakásban levő készüléke; i) a lakás elektromos vezetékeihez tartozó kapcsolók és csatlakozóaljak. (16) Az épület központi berendezései általában a következők: a) a központos fűtő- és melegvíz-szolgáltató berendezés a hozzá tartozó szerelvényekkel, ideértve a lakásban levő vezetékszakaszt és fűtőtesteket (radiátor stb.) is; b) a víz-, a csatorna- és a gázvezeték, a hozzá tartozó szerelvényekkel, ideértve a lakásban levő vezetékszakaszt is; c) az elektromos vezeték és érintésvédelmi rendszere, ideértve a lakásban lévő vezetékszakaszt is; d) a több lakást szolgáló szellőztetőberendezés; e) a központi antenna az erősítőberendezéssel, ideértve a lakásban levő vezetékszakaszt és csatlakozóaljat is; f) a kaputelefon és felcsengető berendezés a vezeték-hálózattal; g) a személy- és teherfelvonó; h) a háziszemét gyűjtésére szolgáló berendezés; i) a több lakást szolgáló kút, a hozzá tartozó szerelvényekkel; j) a több lakásban keletkezett házi szennyvíznek a telekhatáron belüli elhelyezésére, illetőleg elszikkasztására szolgáló berendezés. (17) A külön szolgáltatások körébe tartozik különösen: a) a vízellátás és csatornahasználat (szennyvízelszállítás) biztosítása; b) a felvonó használatának biztosítása; c) a kapunyitás; d) a központifűtés és melegvíz-ellátás; e) a közös használatra szolgáló helyiségekben lévő olyan berendezések használata, amelyek egyedi fogyasztása mérhető; f) a rádió- és televízióadók vételének biztosítása. 5

6 2. A rendelet hatálya 2. (1) A rendelet hatálya kiterjed minden a Tiszaug Község Önkormányzatának tulajdonában lévő lakásra, továbbá a nem lakás céljára szolgáló helyiségekre. (2) Az e rendeletben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv (a továbbiakban: Ptk.) illetve az Ltv. rendelkezései az irányadóak. 3. A lakásbérlet szabályai 3. (1) Az önkormányzati lakásállomány jellegét tekintve áll: a) szociális bérlakás állományból; b) 2 költségelvű bérlakás állományból; c) 3 piaci alapon bérbe adható bérlakás állományból. (2) Az önkormányzat az (1) bekezdés szerinti lakás állományával e rendeletben foglalt szabályozás alapján gazdálkodhat. (3) Az (1) bekezdés szerinti lakásállományokhoz tartozó önkormányzati ingatlanokat e rendelet 1. számú melléklete tartalmazza. (4) 4, 5, 6, 7 8 A lakásállomány jellegéhez igazodó lakásbérleti szerződést az (5) bekezdésben foglalt kivétellel 1 évre lehet kötni, amelyet a bérbeadó további 5 évre meghosszabbíthat. (5) 9, 10 Az (1) bekezdés c) pontja szerinti lakásállomány közül a) 11 b) egyéb e kategóriába sorolt bérlakást a 3. számú melléklet szerinti lakásbérleti szerződés alapján lehet bérleménybe adni. 2 A 3. (1) bekezdés b) pontját módosította az 5/2006. (III.29.) önkormányzati rendelet 1. (1) bekezdése. 3 A 3. (1) bekezdés c) pontját módosította az 5/2006. (III.29.) önkormányzati rendelet 1. (2) bekezdése. 4 Beiktatta a 32/2004. (VIII. 18.) számú önkormányzati rendelet 4. -a. Hatályba lépett: augusztus 18-án. 5 A 3. (4) bekezdést módosította a lakásgazdálkodásról szóló 17/2004. (IV. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 10/2008. (VI. 26.) Önkormányzati rendelet 1. (1) bekezdése. Hatályba lépett: június 26. napján. 6 A 3. (4) bekezdést módosította a lakásgazdálkodásról szóló 17/2004. (IV. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 14/2008. (VII. 30.) Önkormányzati rendelet 1. (1) bekezdése. Hatályba lépett: július 30. napján. 7 A 3. (4) bekezdést módosította a 19/2008. (XI. 26.) Önkormányzati rendelet 1. -a. hatályba lépett: január 1. napján. 8 A 3. (4) bekezdését módosította az 1/2010. (I. 27.) Önkormányzati rendelet 1. (1) bekezdése. Hatályba lépett: január 27. napján. 9 A 3. (5) bekezdést beiktatta a lakásgazdálkodásról szóló 17/2004. (IV. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 10/2008. (VI. 26.) Önkormányzati rendelet 1. (2) bekezdése. Hatályba lépett: június 26. napján. 10 A 3. (5) bekezdést módosította a lakásgazdálkodásról szóló 17/2004. (IV. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 14/2008. (VII. 30.) Önkormányzati rendelet 1. (2) bekezdése. Hatályba lépett: július 30. napján. 11 A 3. (5) bekezdés a) pontját törölte a 19/2008. (XI. 26.) Önkormányzati rendelet 2. -a. Hatályba lépett: január 1. napján. 6

7 A lakásbérleti jogviszony minimális időtartama nem korlátozott, arról a döntést hozó a kérelem alapján dönt. (6) 12 Az Ltv. 85/F. -ában meghatározott feltételek szerint önkormányzat által elővásárlási joggal élve megvásárolt lakóingatlant a végrehajtási eljárás adósának vagy a zálogkötelezettnek határozatlan időre adja bérbe. 4. A szociális lakásbérlet létrejötte 4. (1) 13 Szociális bérlakást a (4) bekezdés szerinti feltételek együttes fennállása esetén, vagy az (5) bekezdés feltételei teljesülése esetén e rendelet 2. számú melléklete szerinti kérelem alapján lehet kiadni. (2) Az (1) bekezdés szerinti kérelmeket a Tiszaug Község Polgármesteri Hivatalában (a továbbiakban: Hivatal) kell benyújtani. A kérelemről annak benyújtását követő Képviselő-testületi ülésen- egyszerű többségi határozattal döntenek. (3) Az önkormányzati szociális lakást kiadó határozat alapján e rendelet 3. számú melléklete szerinti szerződés a kedvezményezettel történő megkötésére a polgármester jogosult. (4) A települési önkormányzat szociális bérlakást állapíthat meg annak az egy vagy több személynek, akiknek a) az egy főre jutó havi jövedelmük nem haladja meg a mindenkori minimálbér 150 %-át; és b) üzleti céllal hasznosított lakóingatlannal nem rendelkezik; és c) a településen üres, saját tulajdonú lakóingatlannal nem rendelkezik; (5) 14 Szociális bérlakás adható a (4) bekezdésen túl azon személyeknek, akiknek a) lakóingatlana valamely előre nem látható okból vált lakhatásra alkalmatlanná, vagy b) lakóingatlanát kényszerértékesítés során az Ltv. 85/F. szerinti feltételek alapján az önkormányzat elővásárlási jogával élve megvásárolta. (6) 15 Az (5) bekezdés b) pontja szerinti bérlakások bérleti jogának megszerzése iránti kérelmeket a 8. számú melléklet szerinti nyomtatvány előterjesztésével lehet kérelmezni. A kérelmek a Hivatalnál nyújtandók be. A kérelemről annak benyújtását követő Képviselő-testületi ülésen- egyszerű többségi határozattal döntenek. A kérelem kedvező elbírálása esetén az önkormányzat kérelmezővel a 9. számú melléklet szerinti előszerződést köt. Amennyiben az önkormányzat az Ltv. 85/F. (1)-(2) bekezdésében foglalt elővásárlási jogával élt, és a tulajdonszerzés jogilag rendezetté vált, úgy kérelmezővel a 10. számú melléklet szerinti megállapodás köthető meg. 12 Az (5) bekezdést beiktatta az 1/2010. (I. 27.) Önkormányzati rendelet 1. (2) bekezdése. Hatályba lépett: január 27. napján. 13 A 4. (1) bekezdés szövegét módosította a 11/2005. (VII.20.) önkormányzati rendelet 1. (1) bekezdése. Hatályos: július 20-tól. 14 A 4. (5) bekezdését módosította az 1/2010. (I. 27.) Önkormányzati rendelet 2. (1) bekezdése. Hatályba lépett: január 27. napján. 15 A 4. (6) bekezdését beiktatta az 1/2010. (I. 27.) Önkormányzati rendelet 2. (2) bekezdése. Hatályba lépett: január 27. napján. 7

8 5. A költségelvű lakásbérlet létrejötte (1) A költségelvű bérlakást a (4) bekezdés szerinti feltételek fennállása esetén e rendelet 2. számú melléklete szerinti kérelem alapján lehet kiadni. (2) Az (1) bekezdés szerinti kérelmeket a Tiszaug Község Polgármesteri Hivatalában (a továbbiakban: Hivatal) kell benyújtani. A kérelemről annak benyújtását követő Képviselő-testületi ülésen- egyszerű többségi határozattal döntenek. (3) Az önkormányzati költségelvű bérlakást kiadó határozat alapján e rendelet 3. számú melléklete szerinti szerződés a kedvezményezettel történő megkötésére a polgármester jogosult. (4) A települési önkormányzat költségelvű bérlakást állapíthat meg annak az egy vagy több személynek, akik a) Tiszaug Község Önkormányzatával közszolgálati szerződés alapján munkajogi viszonyban állnak, vagy b) Tiszaug község közbiztonságát, egészségügyi, szociális, településfejlesztési állapotát kedvezően befolyásoló tevékenységet végeznek. 6. A piaci alapon bérbe adható lakásbérlet létrejötte (1) A piaci alapon bérbe adható bérlakást a (4) bekezdés szerinti feltételek fennállása esetén e rendelet 2. számú melléklete szerinti kérelem alapján lehet kiadni. (2) 18, 19, 20 Az 1. számú mellékletben e kategóriába sorolt bérlakásra vonatkozó kérelemről a Képviselő-testület határoz. (3) 21, 22, 23 A piaci alapon bérbe adható bérlakás bérleti jogviszonyát keletkeztető lakásbérleti szerződés megkötésére Tiszaug Község Polgármestere jogosult. (4) A települési önkormányzat piaci alapon bérbe adható bérlakást állapíthat meg annak az egy vagy több személynek, akik Tiszaug Község 16 Az 5. -t módosította az 5/2006. (III.29.) önkormányzati rendelet 1. (3) bekezdése. Hatályba lépett március 31. napján. 17 Az 6. -t módosította az 5/2006. (III.29.) önkormányzati rendelet 1. (4) bekezdése. Hatályba lépett március 31. napján. 18 A 6. (2) bekezdést módosította a lakásgazdálkodásról szóló 17/2004. (IV. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 10/2008. (VI. 26.) Önkormányzati rendelet 2. (1) bekezdése. Hatályba lépett: június 26. napján. 19 A 6. (2) bekezdést módosította a lakásgazdálkodásról szóló 17/2004. (IV. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 14/2008. (VII. 30.) Önkormányzati rendelet 2. (1) bekezdése. Hatályba lépett: július 30. napján. 20 A 6. (2) bekezdését módosítja a 19/2008. (XI. 26.) Önkormányzati rendelet 3. (1) bekezdése. Hatályba lépett: január 1. napján. 21 A 6. (3) bekezdést módosította a lakásgazdálkodásról szóló 17/2004. (IV. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 10/2008. (VI. 26.) Önkormányzati rendelet 2. (2) bekezdése. Hatályba lépett: június 26. napján. 22 A 6. (3) bekezdést módosította a lakásgazdálkodásról szóló 17/2004. (IV. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 14/2008. (VII. 30.) Önkormányzati rendelet 2. (2) bekezdése. Hatályba lépett: július 30. napján. 23 A 6. (3) bekezdést módosította a 19/2008. (XI. 26.) Önkormányzati rendelet 3. (2) bekezdése. Hatályba lépett: január 1. napján. 8

9 Önkormányzat céljaival összeegyeztethető tevékenységükkel hozzájárulhatnak a település fejlődéséhez. (5) Az üzleti alapon bérbe adható lakásbérlet meghirdetésének módja a helyben szokásos módon, a Polgármesteri Hivatal hirdetőjén történő közzététel formájában történik. A hirdetmény tartalmazza a lakás e rendelet szerinti azonosító adatait, állapotát, lakásbérlet létrejöttének, megszűnésének, használatának e rendelet szerinti feltételeit, a kérelem benyújtásának és bírálatának módját, feltételeit, a döntésről való értesítés és szerződéskötés határidejét. 7. Az önkormányzati bérlakás állomány összetételéről 7. (1) Tiszaug Község Önkormányzat bérlakás állományának összetételét e rendelet 1. számú melléklete tartalmazza. (2) Az (1) bekezdés szerinti bérlakás állomány összetétel változhat: a) új önkormányzati bérlakások létesítésével; b) önkormányzati bérlakások megszűntetésével; c) átminősítésükkel. (3) A (2) bekezdés a) pontja esetén az újonnan létesített önkormányzati bérlakást az e rendelet 1. számú mellékletébe illesztve, minősíteni kell. (4) A bérlakások kiadásánál fő szabályként e rendelet 1. számú mellékletében meghatározott minősítésekhez igazodóan kell eljárni. Ettől igen indokolt esetben lehet eltérni. (5) A (4) bekezdés szerinti igen indokolt eset az egyes minősítésekhez tartozó önkormányzati ingatlanok iránti igények jelentős módosulása. (6) Az e rendelet 1. számú mellékletében meghatározott minőségi kategóriáktól eltérő okból kiadott lakásokat legfeljebb 1 évig terjedő időtartamra lehet bérbe adni. (7) 24 Ha a (6) bekezdésben meghatározott időtartamot követően az adott minőségi kategóriához tartozó lakás iránt az eredeti rendeltetésének megfelelő bérleti igény nem jelentkezik át lehet sorolni a 178. hrsz-ú szociális bérlakás kivételével- abba a kategóriába, mely alapján bérletszerződésének hosszabbítását kérték. Ebben az esetben további öt évre meghosszabbítható a bérleti szerződés A bérlőtársakról 9. Önkormányzati lakásra bérlőtársi szerződés abban az esetben köthető, ha a bérlőtársak mindegyikére 12 m 2 nagyságú lakrész jut. 10. A társbérletről 24 A 7. (7) bekezdés szövegét módosította a 11/2005. (VII.20.) önkormányzati rendelet 1. (2) bekezdés. Hatályba lépett: július 20-án. 25 A 8. -t törölte a 3/2007. (II.20.) önkormányzati rendelet 1. -a. Hatályba lépett: február 20. napján. 9

10 Az önkormányzati lakásban lévő megüresedett társbérleti lakrész a lakásban maradó társbérlő részére történő bérbeadásának feltétele, hogy a korábban vele megkötött bérleti szerződést az adott lakás teljes bérleti díjára vonatkozó kötelezettségvállalást tartalmazó kiegészítéssel kössék meg. 11. A szerződő felek jogai és kötelezettségei 26 (1) 27 A bérlő a szerződés fennállása alatt köteles életvitelszerűen a lakásban lakni. (2) 28 A bérlő köteles gondoskodni a) szociális helyzet alapján bérbe adott lakások esetén a lakás burkolatainak, ajtóinak, ablakainak és berendezéseinek a karbantartásáról, felújításáról, pótlásáról, illetőleg cseréjéről; b) a költségelven bérbe adott lakások esetén a lakás burkolatainak, ajtóinak, ablakainak és berendezéseinek a karbantartásáról, felújításáról; c) a piaci alapon bérbe adott lakás esetén a lakás burkolatainak, ajtóinak, ablakainak és berendezéseinek a karbantartásáról, felújításáról. (3) 29 A bérbeadó köteles gondoskodni a költségelven és piaci alapon bérbe adott lakás esetében a lakás burkolatainak, ajtóinak, ablakainak és berendezéseinek a pótlásáról, illetőleg cseréjéről. (4) 30 A bérbeadót terhelik a) az épület központi berendezéseivel, s ennek részeként az ilyen berendezések lakáson belüli vezetékszakaszaival kapcsolatos; b) az épület felújításával és a vezetékrendszer meghibásodása miatt a lakáson belüli munkákkal járó költségek. (5) 31 A bérlőt terhelik a bérlő vagy a vele együtt élők magatartása miatt a lakáson belül vagy az épületben, a lakás- és épületrendezésekben keletkezett károk helyreállítási költségei. (6) 32 Ha az épületben, az épület központi berendezéseiben a bérlő vagy a vele együttlakó személyek magatartása miatt kár keletkezik, a bérlő a hiba kijavításáról köteles gondoskodni vagy köteles a kár megtérítését a bérbeadó irányába kiegyenlíteni. (7) 33 A bérlő a szerződésben vállalt kötelezettségét olyan időpontban és módon köteles teljesíteni, ahogy azt a lakás, illetőleg a lakásberendezések állapota szükségessé teszi. 26 A 11. címét az 5/2006.(III.29.) önkormányzati rendelet 2. (1) bekezdése módosította. Hatályba lépett: március 31. napján. 27 A 11. (1) bekezdését módosította az 5/2006.(III.29.) önkormányzati rendelet 2. (2) bekezdése. Hatályba lépett: március 31. napján. 28 A 11. (2) bekezdését módosította az 5/2006.(III.29.) önkormányzati rendelet 2. (3) bekezdése. Hatályba lépett: március 31. napján. 29 A 11. új (3) bekezdését beiktatta az 5/2006.(III.29.) önkormányzati rendelet 2. (4) bekezdése. Hatályba lépett: március 31. napján. 30 A 11. új (4) bekezdését beiktatta az 5/2006.(III.29.) önkormányzati rendelet 2. (5) bekezdése. Hatályba lépett: március 31. napján. 31 A 11. új (5) bekezdését beiktatta az 5/2006.(III.29.) önkormányzati rendelet 2. (5) bekezdése. Hatályba lépett: március 31. napján. 32 A 11. (6) bekezdés számozását meghatározta az 5/2006.(III.29.) önkormányzati rendelet 2. (5) bekezdése. 33 A 11. (7) bekezdés számozását meghatározta az 5/2006.(III.29.) önkormányzati rendelet 2. (5) bekezdése. 10

11 (8) 34 Ha a bérbeadó a jogszabályban, illetőleg a szerződésben foglalt kötelezettségét a bérlő írásbeli felszólítására sem teljesíti, a bérlő a szavatossági hiba elhárításához szükséges munkát a bérbeadó helyett és költségére elvégezheti. (9) 35 A bérbeadó és a bérlő megállapodhatnak, hogy a bérlő a lakást átalakítja, korszerűsíti. A megállapodásnak tartalmaznia kell azt is, hogy a munkák elvégzésének költségei melyik felet terhelik. (10) 36 Amennyiben a (7) 37 bekezdésben említett munka elvégzése következtében a lakás komfortfokozata is megváltozik, az eredeti szerződés módosítására akkor kerülhet sor, ha a felmerülő költségeket a bérbeadó viseli. (11) 38 A bérbeadó, illetőleg a bérlő az őt terhelő munkát úgy köteles elvégezni, hogy a lakás, illetőleg más lakások rendeltetésszerű használatát lehetőség szerint ne akadályozza. A munka megkezdéséről és várható időtartamáról az érdekelt bérlőket előzetesen értesíteni kell. (12) 39 Az életveszély elhárításához szükséges munka a másik fél felszólítása nélkül is elvégezhető. Erről a másik felet egyidejűleg értesíteni kell. (13) 40 A bérlő köteles tűrni az épület karbantartásával, felújításával, helyreállításával, átalakításával, bővítésével és korszerűsítésével kapcsolatos, valamint a bérbeadót és más bérlőt terhelő egyéb munkák elvégzését, ha ezek nem eredményezik a lakás megsemmisülését. (14) 41 A szerződés megszűnésekor a bérlő köteles a lakást és a lakásberendezéseket rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban a bérbeadónak visszaadni. A felek úgy is megállapodhatnak, hogy a visszaadáskor a lakást és a lakásberendezéseket a bérbeadó teszi rendeltetésszerű használatra alkalmassá. Ebben az esetben az ezzel kapcsolatban felmerült költségeket a bérlő köteles a bérbeadónak megtéríteni. (15) 42 Ha az épület karbantartásával, felújításával, helyreállításával, átalakításával, bővítésével kapcsolatos munkák csak a bérlő átmeneti kiköltöztetése esetén végezhetők el, a lakásbérleti jogviszony a munkák elvégzésének időtartamára szünetel. A szünetelést és annak időtartamát a bérbeadó és a bérlő megállapodása, vita esetén a bíróság állapítja meg. (16) 43 A bérbeadó az átmenetileg kiköltöztetett bérlő részére ugyanazon a településen köteles másik lakást felajánlani. A bérlő ingóságai elhelyezésének, továbbá költözésének költségei a bérbeadót terhelik. (17) 44 A bérlő kevesebb szobaszámú, alacsonyabb komfortfokozatú lakást is köteles elfogadni, ha az egyébként az együttlakó személyek számára is figyelemmel megfelel a lakás követelményeinek. 34 A 11. (8) bekezdés számozását meghatározta az 5/2006.(III.29.) önkormányzati rendelet 2. (5) bekezdése. 35 A 11. (9) bekezdés számozását meghatározta az 5/2006.(III.29.) önkormányzati rendelet 2. (5) bekezdése. 36 A 11. (10) bekezdés számozását meghatározta az 5/2006.(III.29.) önkormányzati rendelet 2. (5) bekezdése. 37 A 11. (10) bekezdés szövegét módosította az 5/2006. (III.29.) önkormányzati rendelet 2. (8) bekezdése. 38 A 11. (11) bekezdés számozását meghatározta az 5/2006.(III.29.) önkormányzati rendelet 2. (5) bekezdése. 39 A 11. (12) bekezdés számozását meghatározta az 5/2006.(III.29.) önkormányzati rendelet 2. (5) bekezdése. 40 A 11. (13) bekezdés számozását meghatározta az 5/2006.(III.29.) önkormányzati rendelet 2. (5) bekezdése. 41 A 11. (14) bekezdés számozását meghatározta az 5/2006.(III.29.) önkormányzati rendelet 2. (5) bekezdése. 42 A 11. (15) bekezdés számozását meghatározta az 5/2006.(III.29.) önkormányzati rendelet 2. (5) bekezdése. 43 A 11. (16) bekezdés számozását meghatározta az 5/2006.(III.29.) önkormányzati rendelet 2. (5) bekezdése. 11

12 (18) 45 A bérbeadó évente két alkalommal ellenőrzi a lakás rendeltetésszerű használatát, valamint a bérlő kötelezettségeinek teljesítését. (19) 46 A két hónapot meghaladó indokolt távollét esetei az alábbiak: a) egészségügyi ok; b) munkahely megváltozása; c) tanulmányok folytatása; d) külföldi tanulmányút, e) külföldi ösztöndíjprogramban való részvétel; f) katonai külszolgálat miatt történő távollét. (20) 47 A bérbeadó a lakást a komfortfokozatának megfelelő lakásberendezésekkel együtt a szerződésben meghatározott feltételekkel és időpontban rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban köteles a bérlőnek átadni. A lakás rendeltetésszerű használatra akkor alkalmas, ha az épület központi berendezéseinek a lakásban lévő részei és a lakásberendezések üzemképesek. (21) 48 A bérbeadó szavatol azért, hogy a lakás az átadásakor rendeltetésszerű használatra alkalmas. A bérbeadó a bérlet fennállása alatt a lakással összefüggő, törvényben meghatározott, illetőleg a szerződésben vállalt kötelezettségéért szavatol. (22) 49 Bérlő kötelessége a bérleti jogviszony tartama alatt lakáscélú előtakarékossági szerződést kötni az erre feljogosított szervezettel. A bérleti jogviszony fenntartásának feltétele a bérlő lakossági lakástakarékszámlájára történő havi húszezer forint mértékű pénzbefizetés és ennek hiteles bizonyítása. Hiteles bizonyítékként fogadható el a befizetés jogcímét is feltüntető pénzintézeti igazolás, illetve a lakástakarékpénztár által az előtakarékossági számlakivonat éves egyenlegközlőjének bemutatása. 12. (1) A lakást jogcím nélkül használó, a jogosult részére lakáshasználati díjat (a továbbiakban: használati díj) köteles fizetni. A használati díj a lakásra megállapított lakbérrel azonos összeg. (2) A jogcím nélküli használat kezdetétől számított hat hónap elteltével a használati díj a lakbér kétszerese, további 6 hónap elteltével háromszorosa. Ez a rendelkezés nem alkalmazható, ha a jogcím nélküli használó másik lakásra tarthat igényt. 13. (1) A bérlőtárs a lakásba más személyt a kiskorú gyermeke (az örökbefogadott, a mostoha-, és nevelt gyermeke), valamint a befogadott gyermekétől az együttlakás ideje alatt született unokája kivételével, illetve a társbérlő a lakrészébe házastársát, gyermekét (örökbefogadott, mostoha-, és nevelt gyermekét), jogszerűen befogadott gyermekétől született unokáját, 44 A 11. (17) bekezdés számozását meghatározta az 5/2006.(III.29.) önkormányzati rendelet 2. (5) bekezdése. 45 A 11. (18) bekezdést beiktatta az 5/2006.(III.29.) önkormányzati rendelet 2. (6) bekezdése. Hatályba lépett: március 31. napján. 46 A 11. (19) bekezdést beiktatta az 5/2006.(III.29.) önkormányzati rendelet 2. (7) bekezdése. Hatályba lépett: március 31. napján. 47 A 11. (20) bekezdés számozását meghatározta az 5/2006.(III.29.) önkormányzati rendelet 2. (6) bekezdése. 48 A 11. (21) bekezdés számozását meghatározta az 5/2006.(III.29.) önkormányzati rendelet 2. (7) bekezdése. 49 A 11. -t (22) bekezdéssel kiegészítette a 19/2008. (XI. 26.) Önkormányzati rendelet 4. -a. Hatályba lépett: január 1. napján. 12

13 valamint szülőjét (örökbefogadó, mostoha- és nevelőszülőjét) kivéve más személyt a bérbeadó írásbeli hozzájárulásával fogadhat be. (2) Az (1) bekezdés szerinti hozzájárulás akkor adható meg, ha teljesül, hogy a bérlőtársak, illetve lakótársak mindegyikére 12 m 2 nagyságú lakrész jut. 14. A lakásbérlet megszűnéséről (1) A felek az önkormányzati lakásra kötött szerződést többek között- közös megegyezéssel úgy is megszüntethetik, hogy a bérbeadó a bérlőnek másik lakást ad bérbe, vagy pénzbeli térítést fizet. A másik lakás bérbeadása mellett pénzbeli térítés is fizethető. A másik lakás bérbeadására akkor kerülhet sor, ha a lakásigények teljes körű kielégítését követően, szabadon rendelkezésre álló önkormányzati lakás áll fenn. (2) Pénzbeli térítés felső határa a megszűnt bérleti szerződéssel érintett lakás értékbecslő által meghatározott forgalmi érték 20 %-ig fizethető. A pénzbeli térítés legfeljebb 2 év alatt, évi egy részletben fizethető meg. (3) A bérbeadó a határozatlan időre szóló szerződést írásban felmondhatja, ha a bérlő részére egyidejűleg ugyanazon a településen cserelakást ajánl fel bérleti jogviszony létesítésére. A felmondási idő azonban három hónapnál rövidebb nem lehet. Ilyen esetben a bérbeadó a bérlővel megállapodhat, hogy lakás felajánlása helyett részére a (2) bekezdés szerinti pénzbeli térítést fizet. (4) A szerződés megszűnése után a lakásban visszamaradó személy másik lakásra vonatkozó igényére a bérbeadó kötelezettséget nem vállal. (5) 50 A bérbeadó a szerződést rendkívüli felmondásként, írásban felmondhatja, ha a) e rendelet 11. (1) bekezdésében foglaltak a bérlő részéről nem állnak fenn; b) a bérlő tűrési kötelezettségét nem teljesítette. c) 51 Bérlő nem teljesíti a 11. (22) bekezdésében foglalt kötelezettségét. 15. Az albérletről Önkormányzati tulajdonú lakás egy részének albérletbe adásához bérbeadói hozzájárulás nem adható. 16. A lakbér mértékéről (1) Az önkormányzati lakások bérletének mértékét a 4. számú melléklet tartalmazza. (2) 52, 53, 54, 55 A bérbeadó e rendelet 5. és 6. alapján történő bérbeadás esetén a fizetendő lakbért és a szerződés megszűnésekor a lakás rendeltetésszerű használatra alkalmas, Ltv A 14. (5) bekezdést beiktatta az 5/2006. (III.29.) önkormányzati rendelet 3. -a. Hatályba lépett: március 31. napján. 51 A 14. (5) bekezdést c) ponttal kiegészítette a 19/2008. (XI. 26.) Önkormányzati rendelet 5. -a. Hatályba lépett: január 1. napján. 52 A 16. (2) bekezdését beiktatta a 32/2004. (VIII. 18.) rendelet 1. -a. Hatályba lépett: augusztus 18-án. 53 A 16. (2) bekezdés szövegét módosította az 5/2006. (III.29.) önkormányzati rendelet 4. (1) bekezdése. 54 A 16. (2) bekezdés utolsó mondatát beiktatta a lakásgazdálkodásról szóló 17/2004. (IV. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 14/2008. (VII. 30.) Önkormányzati rendelet 3. -a. Hatályba lépett: július 30. napján. 55 A 16. (2) bekezdését módosította a 19/2008. (XI. 26.) Önkormányzati rendelet 6. -a. Hatályba lépett: január 1. napján. 13

14 (2) bekezdésében meghatározottak szerinti állapotban történő visszaadásának biztosítékául a szerződés megkötésekor a Ptk /A -aiban meghatározottak szerint harmincezer forint mértékű óvadék megfizetését írja elő, amely összeget a bérlő a bérbeadó házipénztárába, vagy költségvetési elszámoló számlájára történő befizetéssel teljesíthet. (3) 56 A (2) bekezdés szerinti óvadék ellenében a bérbeadó a Ptk (1) bekezdése szerint készfizető kezességet vállal arra az esetre, ha a bérlő a 6. számú melléklete szerinti nyilatkozatban megjelölt közüzemi szolgáltatóval kötött szerződésből eredően díjhátraléka marad. Óvadék fizetésekor a bérbeadó és bérlő e rendelet 6. számú melléklete szerinti nyilatkozatot tölti ki. (4) 57 Az üzleti alapon bérbe adható lakásbérlet bérleti díja e rendelet 4. számú melléklete szerint alakul. 16/A. 58 A lakáshasználati díj emelésének mértékéről és feltételeiről (1) Az önkormányzati lakások lakáshasználati díját az önkormányzat jogosult évente egy alkalommal módosítani. (2) A lakáshasználati díj módosítását legkésőbb a tárgyévi költségvetési rendelet elfogadásával kell megállapítani. (3) A módosított lakáshasználati díjakat a hatályos lakásbérleti jogviszonyokra is alkalmazni kell, feltéve, ha lakásbérleti szerződés erre vonatkozóan engedőleges szabályozást tartalmaz. A lakáshasználati díj módosításának mértéke a szociális bérlakások vonatkozásában nem haladhatja meg a Központi Statisztikai Hivatal által közzétett hivatalos inflációs mértéket, a költségelven bérbe adható bérlakások tekintetében nem haladhatja meg annak 200%-át. 17. Önkormányzati lakbérkedvezményről 59 (1) Ha a bérlő hibáját kizáró okból a kiadott lakás műszaki állapota különösen kedvezőtlen a lakbér összege legfeljebb 10 % mértékig mérsékelhető. A lakbér mérsékléséről a bérlői kérelem alapján a képviselő-testület egyszerű többségi szavazással- dönt, a kérelem Hivatalba történő beérkezését követő ülésén. A lakbér összegének módosulását a bérleti szerződésben is rögzíteni kell. (2) Különösen kedvezőtlen a lakás műszaki állapota, ha aládúcolt, egészségre ártalmas, nedves. (3) A lakbér nem tartalmaz külön szolgáltatási díjat. Az önkormányzati lakás bérlője a külön szolgáltatásokért azt a díjat köteles megtéríteni, amennyibe az adott szolgáltatás nyújtása a bérbeadónak az önkormányzati lakás vonatkozásában került. A bérbeadó által nyújtott külön szolgáltatásokat a szerződésben rögzíteni kell. 17/A. 60 Lakbértámogatásról 56 A 16. új (3) bekezdését beiktatta az 5/2006. (III.29.) önkormányzati rendelet 4. (2) bekezdése. Hatályba lépett: március 31. napján. 57 A 16. (4) bekezdés számozását módosította az 5/2006. (III.29.) önkormányzati rendelet 4. (2) bekezdése, szövegét módosította a 4. (3) bekezdés. 58 A 16/A. -t beiktatta a lakásgazdálkodásról szóló 17/2004. (IV. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 10/2008. (VI. 26.) Önkormányzati rendelet 3. -a. Hatályba lépett: június 26. napján. 59 A 17. címét módosította a 3/2007. (II.20.) önkormányzati rendelet 2. -a. Hatályba lépett: március 1. napján. 60 A 17/A. -t beiktatta a 3/2007. (II.20.) önkormányzati rendelet 3. -a. Hatályba lépett: március 1. napján. 14

15 (1) Lakbértámogatás nyújtható -önálló ellátásként annak a személynek, akinek a háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200%-át. A lakásfenntartási költség havi összegének aránya nem lehet magasabb a háztartásban 1 főre számított havi jövedelem 30 %-ánál. (2) Lakbértámogatás egy hónapra jutó összege nem lehet kevesebb 1.000,- forintnál, maximális értéke a lakásbérleti szerződésben meghatározott lakbér 30%-a. (3) A lakásfenntartási költségek számításánál irányadó időszak a kérelem beérkezésétől számított három hónap. (4) A (3) bekezdésben alkalmazott költségeken a lakásfenntartásra nyújtott támogatás vonatkozásában: - Lakbért, vagy lakbérleti díjat; -Lakáscélú pénzintézeti kölcsön törlesztő részletét; - a szemétszállítás költségeit; -a villanyáram díját; -a vízdíj költségét; -a gázfogyasztás költségét; - a tüzelőanyag költség Ft/háztartás/hó mértékig. (5) A (4) bekezdésben alkalmazott költségtípusok igazolásának módja: a.) a lakbért a lakbérleti szerződéssel; b.) a közüzemi díjakat a településen közüzemi szolgáltatást végző szervek által kiállított közüzemi számlákkal; c.) egyedi fűtésű lakások esetén a fűtés költségeit a háztartási tüzelőanyagot forgalmazó által kiállított számlával igazolja. (6) Lakbértámogatás ugyanazon lakásra csak egy jogosultnak állapítható meg, függetlenül a lakásban élő személyek és háztartások számától. (7) A készpénzben kifizetendő lakbértámogatást a tárgyhót követő hónap 5. napjáig kell a jogosult számára kifizetni. (8) A lakbértámogatás iránti kérelmeket a rendelet 5. számú melléklete szerinti űrlapon, folyamatosan, a Polgármesteri Hivatal igazgatási csoportjához lehet benyújtani. A kérelmeket Tiszaug Község Polgármestere 30 napon belül bírálja el. 18. A nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletéről (1) A nem lakás céljára szolgáló helyiség (a továbbiakban: helyiség) bérletének létrejöttére, a felek jogaira és kötelezettségeire, valamint a bérlet megszűnésére a lakásbérlet szabályait az Ltv. II. fejezete, illetve e rendelet 18. -ában foglalt eltérésekkel megfelelően kell alkalmazni. (2) A bérlő a helyiség bérleti jogát a bérbeadó hozzájárulásával másra átruházhatja vagy elcserélheti. Az erre vonatkozó szerződést írásba kell foglalni. (3) Önkormányzati helyiség esetén a hozzájárulás feltétele, hogy az új bérlő az eredeti szerződésben foglalt feltételeket vállalja. A hozzájárulás nem tagadható meg, ha a cserélő fél az önkormányzat rendeletében meghatározott feltételeket vállalja. (4) Az önkormányzat tulajdonában álló helyiségekre bérleti szerződés köthető, ha az adott helyiség a.) az önkormányzat alapvető tevékenységének ellátásához nem szükséges, b.) jogszerűen nem használt, üresen álló, 15

16 c.) megtalálható e rendelet 5. számú mellékletében található bérlet útján hasznosítható önkormányzati helyiségek listájában. (5) A 3. számú melléklet szerinti szerződés határozott időre, vagy feltétel bekövetkezéséig köthető. (6) A helyiséget jogcím nélkül használó helyiséghasználati díjra vonatkozóan az e rendelet 12. -ában foglaltakat kell alkalmazni. (7) 61 Az önkormányzat nem lakás céljára szolgáló helyiségeinek bérlete esetén is alkalmazhatja a 16.. szerinti kauciófizetési előírást. 19. Az önkormányzati lakások és helyiségek elidegenítéséről (1) Az önkormányzati tulajdonban lévő lakások és helyiségek elidegenítéséről a Képviselőtestület dönt. (2) Szociális bérlakás 20 évig nem elidegeníthető. (3) 62 (4) 63 (5) 64 Ha a lakást annak bérlője vásárolja meg, részére kérelmére legfeljebb 3 évi részletfizetési kedvezményt lehet adni. Ez esetben is a megállapított vételár tíz százalékának egy összegben való megfizetése köthető ki. Az első vételárrészlet befizetése után fennmaradó hátralékra a havonta fizetendő részleteket egyenlő mértékben kell megállapítani. (6) Az (5) bekezdés szerint meghatározott részletfizetés esetén a (4) bekezdésben meghatározott vételáron felül a mindenkori Országos Takarékpénztár Bank Rt. Által alkalmazott lakásvásárlási hitel kamatával megegyező kamatteher is a vételár részét képezi. (6) A vételár egy összegben való megfizetése, vagy az előírtnál rövidebb törlesztési idő vállalása esetén a vevőt 5 %-os árengedmény, illetőleg a vételárhátralékból 5%-os engedmény illeti meg. (7) A lakásra fordított és meg nem térített értéknövelő beruházások értékénél az igazolt költségeket kell figyelembe venni. (8) Az eladó az önkormányzat javára az ingatlan nyilvántartásba vételár hátralék és járuléka erejéig jelzálogjogot, valamint a vételár teljes megfizetésének időtartamára elidegenítési és terhelési tilalmat jegyeztet be a területileg illetékes Földhivatallal. (9) A havi vételár részletfizetés elmaradása esetére a Ptk. rendelkezései az irányadóak. (10) A vételi, illetőleg elővásárlási joggal nem érintett lakások eladásának feltétele a lakások Képviselő-testület által kiírt nyílt pályázat útján történő meghirdetése. (11) Az önkormányzati helyiségek eladásának feltétele a Képviselő-testület által kiírt nyílt pályázat útján történő meghirdetése Beiktatta a 32/2004. (VIII. 18.) számú önkormányzati rendelet 2. -a. Hatályba lépett: augusztus 18-án. 62 A 19. (3) bekezdését törölte a lakásgazdálkodásról szóló 17/2004. (IV. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 10/2008. (VI. 26.) Önkormányzati rendelet 4. (1) bekezdése. Hatályba lépett: június 26. napján. 63 A 19. (5) bekezdését módosította a lakásgazdálkodásról szóló 17/2004. (IV. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 10/2008. (VI. 26.) Önkormányzati rendelet 4. (2) bekezdése. Hatályba lépett: június 26. napján. 64 A 19. (4) bekezdését törölte a lakásgazdálkodásról szóló 17/2004. (IV. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 10/2008. (VI. 26.) Önkormányzati rendelet 4. (1) bekezdése. Hatályba lépett: június 26. napján. 16

17 (1) Az Ltv (1) és (3) bekezdés szerint fennálló esetekben is e rendelet 19.. szerint kell eljárni. 21. Az elidegenítésből származó bevételek felhasználása (1) Az önkormányzati lakások és helyiségek elidegenítéséből származó bevételek felhasználásáról az elidegenítést kimondó képviselőtestületi határozattal együtt kell rendelkezni. (2) 65 Az (1) bekezdés szerinti önkormányzati bevétel 15%-a felhasználható a meglévő önkormányzati bérlakások felújítására, karbantartására, 85%-a önkormányzati érdekkörbe tartozó célokra szabadon felhasználható. 22. Személyes adatokra vonatkozó adatszolgáltatásról, adatkezelésről Az önkormányzati lakások és helyiségek bérletével érintett állampolgárok személyes adataira vonatkozó adatszolgáltatási kötelezettsége kiterjed az állampolgár: a.) személyi adataira és lakcímére, a személyazonosító jel kivételével; b.) foglalkozása, munkahelye megnevezésére, címére; c.) vele együtt költözők nevére, hozzátartozói minőségére; d.) önkormányzati lakások bérletével kapcsolatban nyilatkozatára arról, hogy a településen megfelelő és beköltözhető lakással nem rendelkezik; e.) jövedelmi és vagyoni viszonyaira 23. Záró rendelkezések (1) A rendelet kihirdetése napján lép hatályba, egyben hatályát veszíti a 17/2004. (IV. 30.) számú önkormányzati rendelet. (2) 66 Sinka Ferenc s.k. Dr Széles Szabolcs s.k. polgármester jegyző 65 A 21. (2) bekezdését módosította a 29/2008. (XII. 17.) önkormányzati rendelet 1. -a. Hatályba lépett: december 16. napján. 66 A 23. (2) bekezdés szövegét törölte a 11/2005. (VII.20.) önkormányzati rendelet 2. -a. Hatályba lépett: július 20-án. 17

18 A 17./2004. (IV.30.) önkormányzati rendelet 1. számú melléklete 67, 68, 69 A lakásállomány szerinti önkormányzati ingatlanokról I. szociális bérlakás állomány II. költségelven bérbe adható bérlakás állomány III. piaci alapon bérbe adható bérlakás állomány Ssz. T. Ingatlan megnevezése Forgalomképessége Jellege Címe Hrsz. 1. II/ II , 71 Lakóház, udvar, gazdasági épület forgalomképes egylakásos családi ház Rákóczi Ferenc út Szolg. lakás 3. 3 II. lakóház, udvar forgalomképes egylakásos családi ház Rákóczi Ferenc út Szolg. lakás 4. I. Lakóház, udvar forgalomképes egylakásos családi ház Kossuth Lajos utca Szolg. lakás 5. I. Lakóház, udvar forgalomképes egylakásos családi ház Jókai Mór utca /5 Szolg. lakás 6. II. általános iskola forgalomképtelen általános iskola Rákóczi Ferenc út /1 I. lakás 63,8 m 2 -es 7. II. általános iskola forgalomképtelen általános iskola Rákóczi Ferenc út /1 II. lakás 37,2 m 2 -es 8. II. általános iskola forgalomképtelen általános iskola Rákóczi Ferenc út /1 III. lakás 37,2 m 2 -es 9. I. 6 lakásos szociális bérlakás forgalomképtelen törzsvagyon része Rákóczi Ferenc út I. 56,49 m I. 6 lakásos szociális bérlakás forgalomképtelen törzsvagyon része Rákóczi Ferenc út 178 II. 67 Az 1. számú melléklet 3., 6., 7., 8. sorszámú sorát módosította a 11/2005. (VII.20.) önkormányzati rendelet 1. (3) bekezdése. Hatályba lépett július 20-án. 68 A melléklet bérlakás típusainak megnevezését módosította az 5/2006. (III.29.) önkormányzati rendelet 5. (1) bekezdése. 69 Az 1. számú melléklet 15. sorszámú sorát módosította a 11/2007. (V.4.) önkormányzati rendelet 1. -a. Hatályba lépett május 4-én. 70 Az 1. számú melléklet 2. pontjának minősítését módosította a lakásgazdálkodásról szóló 17/2004. (IV. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 10/2008. (VI. 26.) Önkormányzati rendelet 5. -a. Hatályba lépett: június 26. napján. 71 Az 1. számú melléklet 2.) pontját törölte a 19/2008. (XI. 26.) Önkormányzati rendelet 7. -a. 18

19 43. 56,49 m I. 6 lakásos szociális bérlakás forgalomképtelen törzsvagyon része Rákóczi Ferenc út III. 62,97 m I. 6 lakásos szociális bérlakás forgalomképtelen törzsvagyon része Rákóczi Ferenc út IV. 62,97 m I. 6 lakásos szociális bérlakás forgalomképtelen törzsvagyon része Rákóczi Ferenc út V. 56,49 m I. 6 lakásos szociális bérlakás forgalomképtelen törzsvagyon része Rákóczi Ferenc út VI. 56,49 m II. Lakóház, udvar forgalomképes egylakásos családi ház Rózsa Ferenc utca Szolg. Lakás 100 m III. Lakóház, udvar forgalomképes egylakásos csalási ház Dózsa György utca Piaci alapon kiadható lakás sort beiktatta a lakásgazdálkodásról szóló 17/2004. (IV. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 14/2008. (VII. 30.) Önkormányzati rendelet 4. (1) bekezdése. Hatályba lépett: július 30. napján. 19

20 A 17/2004. (IV.30.) önkormányzati rendelet 2. számú melléklete 73 Önkormányzati lakás iránti kérelem KÉRELEM I. A KÉRELMEZŐ ADATAI Név: Leánykori név:.. Anyja neve: Lakcíme:...(település)..út/utca/tér..hsz. Foglalkozása:.. Munkahely megnevezése: Munkahely címe:.....(település).út/utca/tér..hsz. II. A vele együttköltözők neve/ hozzátartozói minőség (férj, feleség, gyermek, szülő stb.) 1./ / 4./ / 2./ / 5./ / 3./ / 6./ / III. JÖVEDELMI/VAGYONI VISZONYOK A kérelmező állandó jövedelemmel* rendelkezik nem rendelkezik * a megfelelő rész aláhúzandó IV. AZ IGÉNYELT BÉRLAKÁS MINŐSÉGE* 1./ szociális 2./ költségelvű 3./ piaci * a megfelelő rész aláhúzandó 1./ Szociális bérlakás igény esetén kitöltendő: a.) az egy főre jutó havi jövedelem: Ft b.) saját tulajdonú lakóingatlannal rendelkezik / nem rendelkezik* (* a megfelelő rész aláhúzandó) c.) vakok személyi járadékában részesül? IGEN / NEM* (* a megfelelő rész aláhúzandó) d.) fogyatékossági támogatásban részesül? IGEN / NEM* (* a megfelelő rész aláhúzandó) e.) lakáskérelmének indokai: / költségelvű bérlakás igény esetén kitöltendő: a.) Tiszaug Község Önkormányzatával közszolgálati szerződés alapján munkajogi viszonyban áll? IGEN / NEM* (* a megfelelő rész aláhúzandó) b.) lakáskérelmének indokai: A melléklet bérlakás típusainak megnevezését módosította az 5/2006. (III.29.) önkormányzati rendelet 5. (2) bekezdése. 20

A rendelet hatálya. A lakásbérlet általános szabályai

A rendelet hatálya. A lakásbérlet általános szabályai Lábatlan Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2007. (IV. 25.) számú rendelete feltételeiről Lábatlan Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény

Részletesebben

TISZAUG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 17/2004. (IV.30.) önkormányzati rendelete. a lakásgazdálkodásról

TISZAUG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 17/2004. (IV.30.) önkormányzati rendelete. a lakásgazdálkodásról TISZAUG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 17/2004. (IV.30.) önkormányzati rendelete a lakásgazdálkodásról Tiszaug Község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi

Részletesebben

HORT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

HORT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK HORT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2013. (III.27.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT TULAJDONÁBAN ÁLLÓ LAKÁSOK ÉS NEM LAKÁSCÉLÚ HELYISÉGEK BÉRLETÉRŐL Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

ELŐSZÁLLÁS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 3/2015. (I. 29.) önkormányzati rendelete

ELŐSZÁLLÁS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 3/2015. (I. 29.) önkormányzati rendelete ELŐSZÁLLÁS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 3/2015. (I. 29.) önkormányzati rendelete az önkormányzati tulajdonú lakások és a helyiségek bérletének megállapításáról Előszállás Nagyközség Önkormányzatának

Részletesebben

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2008. (XI. 28.) önkormányzati rendelete

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2008. (XI. 28.) önkormányzati rendelete Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2008. (XI. 28.) önkormányzati rendelete Az önkormányzati tulajdonú lakások és helyiségek bérbeadásáról (Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt

Részletesebben

Az önkormányzati lakások bérbeadásának feltételei 2..

Az önkormányzati lakások bérbeadásának feltételei 2.. Tengelic Község Önkormányzata 12/2008(VI.25.) számú rendelete az Önkormányzat tulajdonában lévő önkormányzati lakások és helyiségek bérletéről, a lakbérek mértékéről a 12/2009. (VIII.19.) és a 22/2011

Részletesebben

Pusztaföldvár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének./2013.(..) számú önkormányzati rendelete

Pusztaföldvár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének./2013.(..) számú önkormányzati rendelete Pusztaföldvár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének./2013.(..) számú önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában álló lakások bérletéről Pusztaföldvár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Jánoshalma Város Önkormányzat 14/2006(V.25.) Ör.sz. rendelete (egységes szerkezetben) az önkormányzati lakások bérletéről

Jánoshalma Város Önkormányzat 14/2006(V.25.) Ör.sz. rendelete (egységes szerkezetben) az önkormányzati lakások bérletéről Jánoshalma Város Önkormányzat 14/2006(V.25.) Ör.sz. rendelete (egységes szerkezetben) az önkormányzati lakások bérletéről A Képviselő-testület az Alkotmány 44/A..(1) bek. a.) pontjában biztosított alapjogával

Részletesebben

A nyomtatvány kitöltése előtt kérjük olvassa el a kitöltési útmutatót!

A nyomtatvány kitöltése előtt kérjük olvassa el a kitöltési útmutatót! Az Önkormányzati Hivatal tölti ki! Iktatószám:.. Sorszám:.. L A K Á S I G É N Y L É S I K É R E L EM A nyomtatvány kitöltése előtt kérjük olvassa el a kitöltési útmutatót! Zsana Önkormányzata tulajdonában

Részletesebben

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 9/2011. (IV. 29.) önkormányzati rendelete

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 9/2011. (IV. 29.) önkormányzati rendelete Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2011. (IV. 29.) önkormányzati rendelete a lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről [egységes szerkezetben a módosításáról szóló 13/2014. (VIII.

Részletesebben

Tüskevár község Önkormányzata Képviselő-testületének. 11/2009.(X. 14.) rendelete

Tüskevár község Önkormányzata Képviselő-testületének. 11/2009.(X. 14.) rendelete Tüskevár község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2009.(X. 14.) rendelete az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről Tüskevár község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 7/1998. (III. 6.) Kgy. rendelete

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 7/1998. (III. 6.) Kgy. rendelete A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 7/1998. (III. 6.) Kgy. rendelete az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és nem lakás céljáról szolgáló helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésük egyes

Részletesebben

Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 139/2015. (XI.05.) számú határozata

Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 139/2015. (XI.05.) számú határozata Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 139/2015. (XI.05.) számú határozata Döntés az Önkormányzat tulajdonában lévő 2434 Hantos, Nagylóki út 7. szám alatti lakás bérbeadásáról Hantos Község

Részletesebben

az önkormányzat tulajdonában lévő önkormányzati lakások bérletéről, a lakbérek mértékéről

az önkormányzat tulajdonában lévő önkormányzati lakások bérletéről, a lakbérek mértékéről Öreglak Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8 /2005.( IV. 20. ) számú rendelete az önkormányzat tulajdonában lévő önkormányzati lakások bérletéről, a lakbérek mértékéről (egységes szerkezetben

Részletesebben

6/1996.(02.01.) Kgy. sz. rendelet 1. A lakbérek megállapításáról

6/1996.(02.01.) Kgy. sz. rendelet 1. A lakbérek megállapításáról 6/1996.(02.01.) Kgy. sz. rendelet 1 A lakbérek megállapításáról Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése az 1991. évi XX. tv. 138.. /1/ bekezdés n./ pontjában kapott felhatalmazás alapján az alábbi

Részletesebben

A rendelet hatálya. 1. A rendelet hatálya kiterjed minden Kisbér Város Önkormányzata tulajdonában álló lakásra és helyiségére.

A rendelet hatálya. 1. A rendelet hatálya kiterjed minden Kisbér Város Önkormányzata tulajdonában álló lakásra és helyiségére. KISBÉR VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 7/2013. (IV.11.) önkormányzati rendelete a lakások és helyiségek bérletére vonatkozó helyi szabályokról Kisbér Város Képviselő-testülete a lakások és helyiségek

Részletesebben

Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének 49/2004.(XII.16.) Kt. sz. rendelete. a lakások és helyiségek elidegenítéséről

Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének 49/2004.(XII.16.) Kt. sz. rendelete. a lakások és helyiségek elidegenítéséről Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének 49/2004.(XII.16.) Kt. sz. rendelete a lakások és helyiségek elidegenítéséről Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.

Részletesebben

Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének 7/2006(III.30.) Kt. sz. rendelete az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérletéről

Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének 7/2006(III.30.) Kt. sz. rendelete az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérletéről Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének 7/2006(III.30.) Kt. sz. rendelete az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérletéről Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestülete a lakások

Részletesebben

Az R 3. -a az alábbi (3), (4), (5) bekezdéssel egészül ki:

Az R 3. -a az alábbi (3), (4), (5) bekezdéssel egészül ki: Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2006. (VI.1.) Kt. sz. rendelete Az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérletéről szóló 7/2006 (III.30.) Kt. sz. rendelet módosításáról

Részletesebben

Összevont szerkezet 2001(09.12)

Összevont szerkezet 2001(09.12) Összevont szerkezet 2001(09.12) ARNÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ- TESTÜLETE az önkormányzati lakások lakbérének megállapításáról szóló 14/2000.(12.15) számú rendeletének 12/2001(09.12) számú rendeletével

Részletesebben

Lakásbérleti szerződés

Lakásbérleti szerződés Lakásbérleti szerződés amely létrejött egyrészt Dédestapolcsány Községi Önkormányzata Dédestapolcsány, Petőfi út 21., mint bérbeadó (továbbiakban: bérbeadó) másrészt : név: (bérlő) születési hely, idő:..

Részletesebben

12/2006. (XII.1.) r e n d e l e t e

12/2006. (XII.1.) r e n d e l e t e Kaposmérő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2006. (XII.1.) r e n d e l e t e Az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és nem lakás célú helyiségek bérletéről (Egységes szerkezetben a módosításáról

Részletesebben

NAGYRÉCSE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2011. (VIII. 11.) r e n d e l e t e önkormányzati tulajdonban lévő lakások bérletéről

NAGYRÉCSE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2011. (VIII. 11.) r e n d e l e t e önkormányzati tulajdonban lévő lakások bérletéről NAGYRÉCSE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2011. (VIII. 11.) r e n d e l e t e önkormányzati tulajdonban lévő lakások bérletéről Nagyrécse Község Önkormányzati Képviselőtestülete a lakások

Részletesebben

I. RÉSZ A LAKÁSOK BÉRLETÉRE VONATKOZÓ SZABÁLYOK I. FEJEZET

I. RÉSZ A LAKÁSOK BÉRLETÉRE VONATKOZÓ SZABÁLYOK I. FEJEZET 1. oldal Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 17/2006.(XII. 15.) önkormányzati rendelete a Tolna Megyei Önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek - a módosításokkal egységes szerkezetben

Részletesebben

JUTA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 38/2008.(XII. 17.) rendelete. a lakások bérletéről és elidegenítéséről

JUTA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 38/2008.(XII. 17.) rendelete. a lakások bérletéről és elidegenítéséről JUTA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 38/2008.(XII. 17.) rendelete a lakások bérletéről és elidegenítéséről Juta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a lakások és helyiségek bérletére, valamint

Részletesebben

Lepsény Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete. 6/2005. (IV.28.) számú

Lepsény Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete. 6/2005. (IV.28.) számú Lepsény Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2005. (IV.28.) számú Rendel ete Az önkormányzat tulajdonában lévő lakások bérletéről és a lakbérek megállapításáról ( egységes szerkezetben a módosítására

Részletesebben

Gölle Község Önkormányzat Képviselőtestülete. 4/2006. (III.20.) számú rendelete

Gölle Község Önkormányzat Képviselőtestülete. 4/2006. (III.20.) számú rendelete Gölle Község Önkormányzat Képviselőtestülete 4/2006. (III.20.) számú rendelete az önkormányzat tulajdonában lévő önkormányzati lakások bérletéről, a lakbérek mértékéről. A lakások és helyiségek bérletére,

Részletesebben

---------------------------------------------------- 1 ----------------------------------------------------

---------------------------------------------------- 1 ---------------------------------------------------- Csemő Község Önkormányzata Képviselőtestületének 19/2004.( XI. 31.) rendelete EGYSÉGES SZERKEZETBEN a szolgálati lakásokról és lakbérekről I. fejezet A rendelet hatálya, a lakásbérlet létrejötte 1. A rendelet

Részletesebben

Általános rendelkezések. (2) A rendeletben meghatározott egyes feladatokat és hatásköröket átruházott hatáskörben a polgármester lát el.

Általános rendelkezések. (2) A rendeletben meghatározott egyes feladatokat és hatásköröket átruházott hatáskörben a polgármester lát el. Tokodaltáró Község Önkormányzat Tokodaltáró, József A. u. 31., tel.: 33/505-635, fax: 33/505-650 Tokodaltáró Község Önkormányzatának 6/2009. (III.19.) számú rendelete az önkormányzati tulajdonú bérlakások

Részletesebben

2/2006. /III.1./ rendelete. az önkormányzati tulajdonú lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek elidegenítéséről

2/2006. /III.1./ rendelete. az önkormányzati tulajdonú lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek elidegenítéséről 2/2006. /III.1./ rendelete az önkormányzati tulajdonú lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek elidegenítéséről Kisvárda Város Önkormányzata a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 16.

Részletesebben

Onga Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 17/2001. (XI. 21.) önkormányzati rendelete

Onga Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 17/2001. (XI. 21.) önkormányzati rendelete Onga Város Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2001. (XI. 21.) önkormányzati rendelete (A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege) Hatályos 2014. december 5. az Ongai Önkormányzat tulajdonában

Részletesebben

1. A rendelet hatálya

1. A rendelet hatálya Pálháza Város Önkormányzat képviselő-testületének 3/2014. (II. 13.) önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletéről Pálháza Város Önkormányzat

Részletesebben

Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2006. (III. 31.) sz. ÖKT. rendelete az önkormányzati tulajdonú lakások bérletéről.

Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2006. (III. 31.) sz. ÖKT. rendelete az önkormányzati tulajdonú lakások bérletéről. Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2006. (III. 31.) sz. ÖKT. rendelete az önkormányzati tulajdonú lakások bérletéről. (Egységes szerkezetben az önkormányzati tulajdonú lakások bérletéről

Részletesebben

I. RÉSZ. A rendelet hatálya 1.

I. RÉSZ. A rendelet hatálya 1. Kazincbarcika Város Önkormányzatának 26/2004. (IX. 03.) számú rendelete az Önkormányzat tulajdonában álló lakások bérleti díjáról és a lakbértámogatás rendjéről Kazincbarcika Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

I. Rész. Bevezető rendelkezések. A rendelet hatálya

I. Rész. Bevezető rendelkezések. A rendelet hatálya Abony Város Önkormányzat 14/2007. (IV.12) sz. rendelete az önkormányzati tulajdonban lévő nem lakás célú helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükről (egységes szerkezetben a módosításáról szóló 1/2010.

Részletesebben

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének. 1/2014. (II.19.) önkormányzati rendelete

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének. 1/2014. (II.19.) önkormányzati rendelete Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 1/2014. (II.19.) önkormányzati rendelete a lakások bérletéről szóló 25/2006.(VII. 12.) önkormányzati rendelet módosításáról Miskolc Megyei Jogú Város

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Makó Város Önkormányzata EGYFORDULÓS, NYÍLT PÁLYÁZATOT HIRDET. a tulajdonát képező

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Makó Város Önkormányzata EGYFORDULÓS, NYÍLT PÁLYÁZATOT HIRDET. a tulajdonát képező PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Makó Város Önkormányzata EGYFORDULÓS, NYÍLT PÁLYÁZATOT HIRDET a tulajdonát képező MAKÓ, SZÉCHENYI TÉR 10. SZÁM ALATTI KORONA ÜZLETI SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT I. EMELET, 201-208-AS 51 m 2 ALAPTERÜLETŰ

Részletesebben

A rendeletet hatályon kívül helyezte a 13/2009. (V.22.) Ökr. 11. (3) bek. 2009. május 22-ei hatállyal.

A rendeletet hatályon kívül helyezte a 13/2009. (V.22.) Ökr. 11. (3) bek. 2009. május 22-ei hatállyal. Budapest Főváros XIX. ker. Kispest Önkormányzatának az önkormányzat tulajdonában álló lakások béréről szóló 11/2008. (IV.18.), 46/2007. (XII.20.), 40/2006. (XII.22.), 15/2006. (IV.19.), 25/2004. (V.18.),

Részletesebben

C S A N Á D P A L O T A NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 14/2006. (III. 31.) ÖR. rendelete

C S A N Á D P A L O T A NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 14/2006. (III. 31.) ÖR. rendelete C S A N Á D P A L O T A NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 14/2006. (III. 31.) ÖR. rendelete az önkormányzati tulajdonú lakások elidegenítésének szabályairól szóló 21/2002. (XI. 15.) ÖR. rendelet

Részletesebben

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 40/2011. (XII.19.) önkormányzati rendelete

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 40/2011. (XII.19.) önkormányzati rendelete Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 40/2011. (XII.19.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat tulajdonában álló lakások lakbérének mértékéről (módosításokkal egységes

Részletesebben

Szentlőrinc Város Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2013.(VIII.21.) önkormányzati rendelete

Szentlőrinc Város Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2013.(VIII.21.) önkormányzati rendelete Szentlőrinc Város Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2013.(VIII.21.) önkormányzati rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT TULAJDONÁBAN ÁLLÓ BÉRLAKÁSOK BÉRÉNEK MEGÁLLAPÍTÁSÁRÓL Szentlőrinc Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

ELSŐ RÉSZ A helyi rendelet hatálya 1.

ELSŐ RÉSZ A helyi rendelet hatálya 1. Kiszombor Község Önkormányzat Képviselő-testületének 28/2005.(XI. 29.) KKÖT rendelete lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról /Egységes szerkezet/ Kiszombor

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A PETŐFI UTCA 9. SZÁM ALATTI ÖNKORMÁNYZATI TULAJDONÚ ÉPŰLET LAKÓINAK ELKÖLTÖZTETÉSÉRE, VALAMINT AZ ÉPÜLET TOVÁBBI SORSÁRA VONATKOZÓAN.

ELŐTERJESZTÉS A PETŐFI UTCA 9. SZÁM ALATTI ÖNKORMÁNYZATI TULAJDONÚ ÉPŰLET LAKÓINAK ELKÖLTÖZTETÉSÉRE, VALAMINT AZ ÉPÜLET TOVÁBBI SORSÁRA VONATKOZÓAN. ELŐTERJESZTÉS A PETŐFI UTCA 9. SZÁM ALATTI ÖNKORMÁNYZATI TULAJDONÚ ÉPŰLET LAKÓINAK ELKÖLTÖZTETÉSÉRE, VALAMINT AZ ÉPÜLET TOVÁBBI SORSÁRA VONATKOZÓAN. Pannonhalma Város Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa:

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa: Rendelet Önkormányzati Rendelettár Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: Rendelet típusa: Rendelet címe: Módosított rendelet azonosítója: Rendelet tárgykódja: Tárgykód megnevezése: 15/2006.(VI.29.)

Részletesebben

ÓCSA VÁROS 1 ÖNKORMÁNYZATÁNAK 9/1994./VI.22./ számú rendelete az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek b é r l e t é r ő l 2

ÓCSA VÁROS 1 ÖNKORMÁNYZATÁNAK 9/1994./VI.22./ számú rendelete az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek b é r l e t é r ő l 2 ÓCSA VÁROS 1 ÖNKORMÁNYZATÁNAK 9/1994./VI.22./ számú rendelete az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek b é r l e t é r ő l 2 Ócsa Város Önkormányzata a Helyi önkormányzatokról szóló 1990.

Részletesebben

SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/1994. (VIII. 8.), 19/1994. (XI. 21.), 8/1999.(V. 1.), 13/1999.(XI. 30), 8/2002.(IV.30), 9/2003. (IV.29.), 13/2005.(IX.01.) és a 9/2006.(III.28.) számú

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt.sz.: 6/2065-1/2010/IX Üi.: dr. Sánta Edina Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete MAKÓ ELŐTERJESZTÉS-RENDELETTERVEZET Tárgy: Az önkormányzat

Részletesebben

Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének. 19/2003. (V.27.) Kt. számú rendelete. LAKÁSOK és HELYISÉGEK ELIDEGENÍTÉSÉRŐL

Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének. 19/2003. (V.27.) Kt. számú rendelete. LAKÁSOK és HELYISÉGEK ELIDEGENÍTÉSÉRŐL Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének 19/2003. (V.27.) Kt. számú rendelete LAKÁSOK és HELYISÉGEK ELIDEGENÍTÉSÉRŐL Ercsi Város Önkormányzata a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 16.

Részletesebben

Lakástámogatás - 2005. Lakbértámogatás szabályai

Lakástámogatás - 2005. Lakbértámogatás szabályai Lakás, lakhatás Lakástámogatás - 2005. Lakbértámogatás szabályai Februártól újabb elemekkel bővült a kormányzati otthonteremtési program. A legnagyobb figyelmet a fiataloknak szentelik, önálló életkezdésüket

Részletesebben

12/1994. (VI.6.) Ör. sz. rendelet Az önkormányzati tulajdonban lévő lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek elidegenítésének szabályairól

12/1994. (VI.6.) Ör. sz. rendelet Az önkormányzati tulajdonban lévő lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek elidegenítésének szabályairól 12/1994. (VI.6.) Ör. sz. rendelet Az önkormányzati tulajdonban lévő lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek elidegenítésének szabályairól (egységes szerkezetben a 35/1996.(XII.16.), 12/2001.(III.26.),

Részletesebben

A rendelet célja 1. A rendelet hatálya 2.

A rendelet célja 1. A rendelet hatálya 2. Jásd Község Önkormányzat Képviselő-testülete 15/2004.(XII.17.) rendelete az Önkormányzat tulajdonában lévő önkormányzati lakások bérletéről, a lakbérek mértékéről. (egységes szerkezetben) A lakások és

Részletesebben

A rendelet hatálya. A lakásigénylés

A rendelet hatálya. A lakásigénylés - 1 - Kozármisleny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2001.(IV.19.)Ök. sz. rendelete a lakások és helyiségek bérletéről (Egységes szerkezetben a 8/2004.(III.19.) Ök. számú és a 4/2005. (II.10.)

Részletesebben

1. A lakásbérlet általános szabályai 2.

1. A lakásbérlet általános szabályai 2. Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (II.17.) önkormányzati rendelete Bucsa Község Önkormányzata tulajdonában lévő lakások és a nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletéről és elidegenítéséről

Részletesebben

LÉTAVÉRTES VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 8/2006.(IV.03.) számú rendelete

LÉTAVÉRTES VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 8/2006.(IV.03.) számú rendelete LÉTAVÉRTES VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 8/2006.(IV.03.) számú rendelete Az önkormányzati lakások és helyiségek bérbeadásának és elidegenítésének feltételeiről a lakások és helyiségek bérletére,

Részletesebben

PAKS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 17/1994. (VI.30.) számú rendelete

PAKS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 17/1994. (VI.30.) számú rendelete PAKS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 17/1994. (VI.30.) számú rendelete az önkormányzati tulajdonú lakások és helyiségek elidegenítéséről. (Egységes szerkezetbe foglalva) A lakások és helyiségek bérletére, valamint

Részletesebben

16/2000. (III. 30.) Szentgotthárd Város Önkormányzata Képvisel - testületének rendelete

16/2000. (III. 30.) Szentgotthárd Város Önkormányzata Képvisel - testületének rendelete 16/2000. (III. 30.) Szentgotthárd Város Önkormányzata Képvisel - testületének rendelete Szentgotthárd Város Önkormányzatának tulajdonában lév lakások elidegenítésének szabályairól Módosítva: a 4/2002.

Részletesebben

Algyő Nagyközség Önkormányzat. Képviselő-testületének. 15/2001. (VIII.4.) Önkormányzati rendelete. tulajdonában lévő önkormányzati

Algyő Nagyközség Önkormányzat. Képviselő-testületének. 15/2001. (VIII.4.) Önkormányzati rendelete. tulajdonában lévő önkormányzati Algyő Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2001. (VIII.4.) Önkormányzati rendelete Algyő Nagyközség Önkormányzat tulajdonában lévő önkormányzati lakások bérletéről, a lakbérek mértékéről /

Részletesebben

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. január 30-i nyílt üléséről.

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. január 30-i nyílt üléséről. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 18-2/2014/JT. Tárgy: jkv-i kivonat Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. január 30-i nyílt üléséről. Napirend:

Részletesebben

Pusztaföldvár Községi Önkormányzat Képviselő Testületének 14/2013. ( V. 2.) sz. önkormányzati rendelete

Pusztaföldvár Községi Önkormányzat Képviselő Testületének 14/2013. ( V. 2.) sz. önkormányzati rendelete Pusztaföldvár Községi Önkormányzat Képviselő Testületének 14/2013. ( V. 2.) sz. önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában álló nem lakáscélú helyiségek bérletére vonatkozó egyes szabályokról

Részletesebben

Mátraszentimre Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2006. (III. 30.) rendelettel módosított 13/2003. (VI. 24.) rendelete az önkormányzati lakásokról

Mátraszentimre Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2006. (III. 30.) rendelettel módosított 13/2003. (VI. 24.) rendelete az önkormányzati lakásokról Mátraszentimre Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2006. (III. 30.) rendelettel módosított 13/2003. (VI. 24.) rendelete az önkormányzati lakásokról egységes szerkezetben Mátraszentimre Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Pályázati Hirdetmény. Bátaapáti Község Önkormányzata Képviselő-testülete pályázatot hirdet

Pályázati Hirdetmény. Bátaapáti Község Önkormányzata Képviselő-testülete pályázatot hirdet Pályázati Hirdetmény Bátaapáti Község Önkormányzata Képviselő-testülete pályázatot hirdet költségalapon meghatározott lakbérű önkormányzati bérlakások határozott idejű bérleti jogának elnyerésére Pályázati

Részletesebben

I. rész A lakás bérbeadásának szabályai

I. rész A lakás bérbeadásának szabályai Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2007 ( I. 25.) számú rendelete az önkormányzati tulajdonú bérlakások és a helyiségek bérbeadásáról, béreinek megállapításáról és a lakhatással kapcsolatos

Részletesebben

ÓCSA VÁROS 1 ÖNKORMÁNYZATÁNAK 9/1994./VI.22./ számú rendelete az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek b é r l e t é r ő l 2

ÓCSA VÁROS 1 ÖNKORMÁNYZATÁNAK 9/1994./VI.22./ számú rendelete az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek b é r l e t é r ő l 2 ÓCSA VÁROS 1 ÖNKORMÁNYZATÁNAK 9/1994./VI.22./ számú rendelete az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek b é r l e t é r ő l 2 Ócsa Város 3 Önkormányzata a lakások és helyiségek bérletére,

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa:

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa: Rendelet Önkormányzati Rendelettár Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: Rendelet típusa: Rendelet címe: Módosított rendelet azonosítója: Rendelet tárgykódja: Tárgykód megnevezése: 7/2015.(IV.02.)

Részletesebben

Zalalövő Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2013.(II.18.) önkormányzati rendelete. a lakások bérletéről.

Zalalövő Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2013.(II.18.) önkormányzati rendelete. a lakások bérletéről. Zalalövő Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2013.(II.18.) önkormányzati rendelete a lakások bérletéről. (Egységes szerkezetben) Zalalövő Város Önkormányzatának Képviselőtestülete (a továbbiakban:

Részletesebben

2. A rendelet célja a saját erőből történő lakáshoz jutás, a meglévő lakások szükség szerinti bővítésének, felújításának elősegítése.

2. A rendelet célja a saját erőből történő lakáshoz jutás, a meglévő lakások szükség szerinti bővítésének, felújításának elősegítése. Csolnok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2005.(IX.23.) ökr. számú rendelete a lakáscélú helyi támogatásokról az azt módosító 11/2006. (V.05.) ökr. rendelettel egységes szerkezetben Csolnok

Részletesebben

A rendelet hatálya. A rendelet hatálya kiterjed a Nagyhegyes Község Önkormányzatának (továbbiakban: Önkormányzat) tulajdonában álló lakásokra.

A rendelet hatálya. A rendelet hatálya kiterjed a Nagyhegyes Község Önkormányzatának (továbbiakban: Önkormányzat) tulajdonában álló lakásokra. Nagyhegyes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2006. (III.22.) önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában álló lakások bérletének, és elidegenítésük feltételeinek szabályairól Nagyhegyes

Részletesebben

C S A N Á D P A L O T A NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 12/2006. (III. 31.) ÖR. rendelet

C S A N Á D P A L O T A NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 12/2006. (III. 31.) ÖR. rendelet C S A N Á D P A L O T A NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 12/2006. (III. 31.) ÖR. rendelet a lakások bérletéről szóló 10/2001. (VII. 4.) ÖR. rendelete módosításáról és egységes szerkezetbe foglalásáról

Részletesebben

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének. 17/2015. (VI.19.) önkormányzati rendelete

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének. 17/2015. (VI.19.) önkormányzati rendelete Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 17/2015. (VI.19.) önkormányzati rendelete a lakások bérletéről szóló 25/2006. (VII. 12.) önkormányzati rendelet módosításáról Miskolc Megyei Jogú Város

Részletesebben

Előterjesztő: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság E l n ö k e. Előkészítő: ÓZDINVEST Kft. ügyvezetője. Ó z d, 2012. november 22.

Előterjesztő: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság E l n ö k e. Előkészítő: ÓZDINVEST Kft. ügyvezetője. Ó z d, 2012. november 22. Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének /... ( ) önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek, az ezekhez tartozó területek bérletéről, valamint ezek bérleti díjáról

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. február 20-án tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. február 20-án tartandó ülésére ELŐTERJESZTÉS Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. február 20-án tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: A Tiszavasvári, Ady E. u. 8. sz. alatti irodák Vasvári Pál Múzeum által

Részletesebben

Dombrád Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2006.(XII.18.) R E N D E L E T E. Az önkormányzati lakások bérbeadásának feltételeiről

Dombrád Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2006.(XII.18.) R E N D E L E T E. Az önkormányzati lakások bérbeadásának feltételeiről Dombrád Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2006.(XII.8.) R E N D E L E T E Az önkormányzati lakások bérbeadásának feltételeiről - egységes szerkezetben - Dombrád Város Képviselőtestülete a lakások

Részletesebben

Nagyecsed Nagyközség Önkormányzati Képviselő-testület. 19 /1995.(XII.01.)KT. számú. r e n d e l e t e

Nagyecsed Nagyközség Önkormányzati Képviselő-testület. 19 /1995.(XII.01.)KT. számú. r e n d e l e t e Nagyecsed Nagyközség Önkormányzati Képviselő-testület 19 /1995.(XII.01.)KT. számú r e n d e l e t e Önkormányzati lakások elidegenítésének szabályairól (egységes szerkezetben a módosító 20/1996. (VIII.6.)

Részletesebben

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2006. (III. 30.) r e n d e l e t e

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2006. (III. 30.) r e n d e l e t e Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2006. (III. 30.) r e n d e l e t e az önkormányzat tulajdonában álló lakások, és helyiségek bérletének, és elidegenítésük feltételeinek szabályairól

Részletesebben

Javaslat a Salgótarján, Játszó út 2. 4/1 szám alatti lakás műterem céljára történő bérbeadására

Javaslat a Salgótarján, Játszó út 2. 4/1 szám alatti lakás műterem céljára történő bérbeadására 14253058 S algó Vagyon Kft. Salgótarján SV/2.411-2/2015 Javaslat a Salgótarján, Játszó út 2. 4/1 szám alatti lakás műterem céljára történő bérbeadására Tisztelt Közgyűlés! Salgótarján Megyei Jogú Város

Részletesebben

I. Fejezet. A Rendelet hatálya

I. Fejezet. A Rendelet hatálya 1 Bodrog Község Képviselő-testületének 6/2013.(VII. 5.) rendelete a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. Évi LXXVIII. Tv. (továbbiakban:

Részletesebben

Kisköre Városi Önkormányzat 2/2015.(IL 12.) önkormányzati rendelete Önkormányzat tulajdonában lévő lakások bérbeadásának feltételeiről

Kisköre Városi Önkormányzat 2/2015.(IL 12.) önkormányzati rendelete Önkormányzat tulajdonában lévő lakások bérbeadásának feltételeiről Kisköre Városi Önkormányzat 2/2015.(IL 12.) önkormányzati rendelete Önkormányzat tulajdonában lévő lakások bérbeadásának feltételeiről Kisköre Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32.

Részletesebben

a 2013. november 22.-i módosítást követően egységes szerkezetben

a 2013. november 22.-i módosítást követően egységes szerkezetben A 2013.11.22-i módosítást (23/2013.(XI.22.) Ör. rendelet) követően egységes szerkezetben. Hatályos: 2014.01.01. napjától Zákányszék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2002.(VIII.30.) r e n

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 7-i ülésére Tárgy: Önkormányzati tulajdonú lakásokkal kapcsolatos döntések meghozatala Előadó: Ottó Péter polgármester

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 28 -i ülésére Tárgy: A Zirc, Rákóczi tér 11. szám alatti 1125/2 hrsz-ú, 76 m 2 alapterületű lakás bérleti jogviszonyának

Részletesebben

Józsefvárosi Önkormányzati rendelet

Józsefvárosi Önkormányzati rendelet 23/2007. (IV.25.) Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzati rendelet a lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek víz- és csatornahasználati díjának bérlőkre történő áthárításáról

Részletesebben

POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103

POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2013. június 25. Dr. Pavlek Tünde jegyző

Részletesebben

56/2004.(X.04.) rendelete egységes szerkezetbe foglalt szövege

56/2004.(X.04.) rendelete egységes szerkezetbe foglalt szövege Budaörs Város önkormányzat Képviselő-testülete AZ ÖNKORMÁNYZAT TULAJDONÁBAN ÁLLÓ LAKÁSOK ÉS NEM LAKÁS CÉLJÁRA SZOLGÁLÓ HELYISÉGEK ELIDEGENÍTÉSÉNEK FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ a 12/2006. (II.20.) és az 54/2008.

Részletesebben

Előterjesztő: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság E l n ö k e. PH. Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Osztály. Ó z d, 2013. június 27.

Előterjesztő: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság E l n ö k e. PH. Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Osztály. Ó z d, 2013. június 27. Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének /... (...) önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek, az ezekhez tartozó területek bérletéről, valamint ezek bérleti

Részletesebben

BERHIDA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. /2011.( XI.25.) önkormányzati rendelet-tervezete

BERHIDA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. /2011.( XI.25.) önkormányzati rendelet-tervezete BERHIDA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2011.( XI.25.) önkormányzati rendelet-tervezete a lakások bérletéről, az elidegenítés szabályairól Berhida Város Önkormányzata Képviselő-testülete a

Részletesebben

Jánoshalma Város Képviselő-testület 17/2005 (X.20.) Ör. sz. rendelete

Jánoshalma Város Képviselő-testület 17/2005 (X.20.) Ör. sz. rendelete Jánoshalma Város Képviselő-testület 17/2005 (X.20.) Ör. sz. rendelete a Jánoshalma Városban épített fecskeházban történő elhelyezés feltételeiről Jánoshalma Város Önkormányzati Képviselő-testülete a fiatal

Részletesebben

Orfű Község Önkormányzata Képviselőtestületének 5/1994. számú önkormányzati rendelete

Orfű Község Önkormányzata Képviselőtestületének 5/1994. számú önkormányzati rendelete Orfű Község Önkormányzata Képviselőtestületének 5/1994. számú önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó szabályokról

Részletesebben

Kunszentmiklós Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2014. (V.21.) önkormányzati rendelete az első lakáshoz jutó fiatal házasok támogatásáról

Kunszentmiklós Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2014. (V.21.) önkormányzati rendelete az első lakáshoz jutó fiatal házasok támogatásáról 1 Kunszentmiklós Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2014. (V.21.) önkormányzati rendelete az első lakáshoz jutó fiatal házasok támogatásáról Kihirdetve: 2014. május 21. Kifüggesztve: 2014. május

Részletesebben

I.rész. Általános rendelkezések. A rendelet hatálya

I.rész. Általános rendelkezések. A rendelet hatálya Liptód Községi Önkormányzat 7 /2010. (IX.28.) sz. rendelete az önkormányzat tulajdonában lévő lakások bérbeadásáról, bérleti jogviszonyáról és elidegenítésének szabályairól Liptód Község Önkormányzata

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2012. június 15-i nyilvános ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2012. június 15-i nyilvános ülésére 5. NAPIREND Ügyiratszám: 14/743/2012. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2012. június 15-i nyilvános ülésére Tárgy: A. Az önkormányzat tulajdonában álló bérlakások bérleti díjáról szóló rendelet

Részletesebben

KÉRELEM Önkormányzati bérlakás igényléséhez

KÉRELEM Önkormányzati bérlakás igényléséhez KÉRELEM Önkormányzati bérlakás igényléséhez 1.sz. Melléklet Az alábbi jogcímek közül kérjük a megfelelőt aláhúzni: 1.) Szolgálati jelleggel, 2.) Szociális jelleggel, 3.)Piaci alap jelleggel, 4.)Fiatalok

Részletesebben

A lakásbérlet szabályai I. Fejezet A lakásbérlet létrejötte 2..

A lakásbérlet szabályai I. Fejezet A lakásbérlet létrejötte 2.. Medgyesegyháza Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 18/1993. (XII. 21.) Ök. rendelete a lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről A Képviselő-testület a lakások és egyéb helyiségek

Részletesebben

34/2007. (X. 19.) Belváros-Lipótváros Önkormányzati rendelet a tulajdonában álló lakások lakbérének mértékéről és a lakbértámogatásról

34/2007. (X. 19.) Belváros-Lipótváros Önkormányzati rendelet a tulajdonában álló lakások lakbérének mértékéről és a lakbértámogatásról 34/2007. (X. 19.) Belváros-Lipótváros Önkormányzati rendelet a tulajdonában álló lakások lakbérének mértékéről és a lakbértámogatásról A Belváros-Lipótváros, Budapest Főváros V. kerületi Önkormányzat (a

Részletesebben

EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. a 22/2011.(XII.22.) és a 8/2012.(III.30.) önkormányzati rendelettel módosított

EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. a 22/2011.(XII.22.) és a 8/2012.(III.30.) önkormányzati rendelettel módosított EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK a 22/2011.(XII.22.) és a 8/2012.(III.30.) önkormányzati rendelettel módosított 18/2009.(X.1.) önkormányzati rendelete a lakások bérletére, valamint az

Részletesebben

Tápiószele Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete. 6/2006. (III. 24.) rendelete

Tápiószele Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete. 6/2006. (III. 24.) rendelete Tápiószele Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2006. (III. 24.) rendelete az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérletére, elidegenítésére vonatkozó szabályokról Tápiószele

Részletesebben

Tompa Város Önkormányzati Képviselő-testülete 1/1994.(I.28.) r e n d e l e t e

Tompa Város Önkormányzati Képviselő-testülete 1/1994.(I.28.) r e n d e l e t e Tompa Város Önkormányzati Képviselő-testülete 1/1994.(I.28.) r e n d e l e t e az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérletére vonatkozó egyes szabályokról /Egységes szerkezetbe foglalva/

Részletesebben

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 7/1994.(IV.26.) számú R E N D E L E T E

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 7/1994.(IV.26.) számú R E N D E L E T E EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 7/1994.(IV.26.) számú R E N D E L E T E Az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek elidegenítéséről. (A módosításokkal egységes szerkezetbe

Részletesebben

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 39/2011. (XII.23.) önkormányzati rendelete

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 39/2011. (XII.23.) önkormányzati rendelete Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 39/2011. (XII.23.) önkormányzati rendelete az önkormányzati lakások és helyiségek bérletére és elidegenítésére vonatkozó szabályokról szóló, a 28/2006.

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzat rendelete. 28/2000.(V.18.) Kgy. rendelet módosításáról

Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzat rendelete. 28/2000.(V.18.) Kgy. rendelet módosításáról Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzat rendelete az első lakást szerző fiatal házasok támogatásáról, valamint a helyi önkormányzat lakásvásárlási, lakásépítési támogatásáról szóló 28/2000.(V.18.) Kgy. rendelet

Részletesebben

A szabályozás célja. A szabályozás tárgyi hatálya

A szabályozás célja. A szabályozás tárgyi hatálya Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának 22/2015. (V. 28.) rendelete az Önkormányzat tulajdonában álló lakások lakbéréről Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata Magyarország

Részletesebben