BME ÉPÍTÉSZETTÖRTÉNETI ÉS MŰEMLÉKI TANSZÉK MAGYAR ÉS ANGOL NYELVŰ KÉPZÉS OKTATÁSI REND ŐSZI FÉLÉV / ELŐZETES

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "BME ÉPÍTÉSZETTÖRTÉNETI ÉS MŰEMLÉKI TANSZÉK MAGYAR ÉS ANGOL NYELVŰ KÉPZÉS OKTATÁSI REND ŐSZI FÉLÉV / ELŐZETES"

Átírás

1 BME ÉPÍTÉSZETTÖRTÉNETI ÉS MŰEMLÉKI TANSZÉK MAGYAR ÉS ANGOL NYELVŰ KÉPZÉS OKTATÁSI REND ŐSZI FÉLÉV / ELŐZETES MUNKAREND: Az itt közölt előírások a Kar valamennyi nappali tagozatos hallgatójára, az oktatási munkában résztvevő minden oktatási egységre és oktatóra vonatkoznak. A munkarendben foglaltak betartása, az oktatás szervezettségének és a félévi feladatok sikeres teljesítésének feltétele. 1. IDŐBEOSZTÁS Tanévnyitó ünnepség az 1. évf. részére szeptember 1. (csütörtök) 10 órakor Regisztrációs hét (páros hét) augusztus 29 - szeptember 2. (hétfő - péntek) Első tanítási nap (páratlan hét) szeptember 5. (hétfő) Feldolgozási hét december 5-9. (hétfő-péntek) Szorgalmi időszak befejezése december 9. (péntek) Pótlási időszak december (hétfő-péntek) Vizsgaidőszak december 19 (hétfő) január 23. (hétfő) Téli szünet (az Egyetem zárva tart) december 24 - december 31. Osztályzatok bevitele a NEPTUN-ba Tanulmányi Ügyrend szerint A 2. félév regisztrációs hete január 30-február 3. (hétfő-péntek) A 2. félév első tanítási napja február 6. (hétfő) A vizsgaidőpontok meghirdetésénél tanszéki hatáskörben az utolsó heti vizsgákat ismétlő vizsgáknak kell fenntartani! A vizsgaidőszakon kívüli vizsgalehetőség a TVSZ előírása értelmében nincs. A tanszékek az egyeztetett vizsgaidőpontokat a NEPTUN-rendszerben adják meg a vizsgaidőszak kezdete előtt legalább hét héttel. Oktatási szünetek: RAJZ Hét első évfolyam részére nincs! Rektori szünet szeptember 14. (szerda) Kari Szakmai Napok keretében Dékáni szünet szeptember 22. (csütörtök) Munkaszüneti napok október 31. (hétfő) pihenőnap, helyette október 15. (szombat) munkanap (páratlan hétfő) november 1. (kedd) Mindenszentek TDK konferencia november 17. (csütörtök) Nyílt Nap a középiskolás diákok számára november 25. (péntek) rektori szünet A nappali tagozat órarend szerinti foglalkozásai a TDK konferencia napján és a Nyílt Napon elmaradnak. 1 Órarendi oktatást helyettesítő elfoglaltságok: Komplex 1. zh. Komplex 2. zh. Komplex pótzh. Egyéb: BME Sportnap szeptember 29. (csütörtök) november 3. (csütörtök) a tanszékek határozzák meg szeptember 20. (kedd) oktatási szünet nincs! 2. FELDOLGOZÁSI HÉT Minden évfolyamon a szorgalmi időszak utolsó hete a féléves tervezési tantárgyak rajzi munkáinak feldolgozására szolgál. Feldolgozási héten, az órarendi órák elmaradnak, sem zárthelyi, sem pótzárthelyi, semmilyen egyéb pótlás és elővizsga sem tartható. 3. PÓTLÁSI IDŐSZAK A képzésekben a szorgalmi időszakot követő hét, amely a félévközi ellenőrzések pótlására és elővizsgák letételére szolgál. 4. ÉVKÖZI VIZSGÁK ÉS SZIGORLATOK A BME Tanulmányi és Vizsgaszabályzata (TVSZ) szerint.

2 5. GYAKORLATI FELADATOK BEADÁSA a.) A félévközi gyakorlati feladatok beadásának időpontját a tantárgy félévi követelményei között kell megadni. Előirányozható határidő: december 5. (hétfő) 12:00 óra Első évfolyamon: december 9. (péntek) 12:00 óra Pótlása különeljárási díjjal: december 16. (péntek) 12:00 óra Az elégtelennek minősített vagy elmaradt félévközi gyakorlati feladatokat közvetlenül a határidőt követően ajánlatos pótolni, ill. számon kérni. A tanszékek közöljék a tantárgy félévi követelményrendszerében, hogy a teljesítés milyen mértékű elmaradása esetén élnek a vizsgára bocsátás megtagadásával. b.) Az év végén beadandó, teljes félévi összefüggő munkát jelentő tervezési feladatokat a tárgy teljesítésének követelményeiben meghatározott időpontig kell benyújtani. Előirányozható határidő: december 12. (hétfő) 12: 00 óra Pótlása különeljárási díjjal: december 16. (péntek) 12: 00 óra c.) A komplex tervezési tárgyak esetében beadási határidejét a tervezést irányító tanszékek adják meg. Előirányozható határidő: december 16. (péntek) 12: 00 óra Pótlása különeljárási díjjal: december 19. (hétfő) 12: 00 óra A különeljárási díjjal történő beadás határideje után a tanszékek semmilyen feladatrészt nem vehetnek át, a határidő elmulasztása a tantárgy újra felvételét vonja maga után. A tanszékek a félévi követelményrendszerben közöljék, hogy mely gyakorlati feladat minősül pótolhatatlannak, azaz mely gyakorlat elégtelen színvonalú teljesítése vonja maga után az előzőkben rögzített következményeket. 6. ZÁRÓVIZSGA ÉS DIPLOMA Vázlattervek kari bemutatása Vázlattervek pótbemutatása Diplomatervek beadása (BSc) Diplomatervek beadása (osztatlan) Záróvizsga (BSc) Diplomavédés (BSc) Záróvizsga és diplomavédés (osztatlan) 7. BEIRATKOZÁS, TANTÁRGYFELVÉTEL Kari zh- és beadási ütemterv szerint Kari zh- és beadási ütemterv szerint december 19. (hétfő) és január 9. (hétfő) január 9. (hétfő) január 3. (hétfő) és január 24. (hétfő) január 5. (csütörtök) és január 26. (csütörtök) január (hétfő-péntek) 2 A hallgatók beiratkozása a NEPTUN rendszerrel a következők szerint történik: Előzetes tantárgyfelvétel: június 27. A tantárgyfelvételek véglegesítése augusztus 29 - szeptember 2. (hétfő-péntek) A tantárgyakat a NEPTUN rendszerben kell felvenni. Regisztrációs hét (hétfő-péntek) A regisztrációs héten oktatás a TVSZ értelmében nincs. A hallgatók a regisztrációs héten kötelesek a NEPTUN-ban aktív, vagy passzív félévre bejelentkezni. A bejelentkezést elmulasztó hallgató féléve automatikusan aktív félévnek minősül. (TVSZ 7. ) Javító célú tárgyfelvételi kérelmek benyújtásának határideje: augusztus 28. (vasárnap)

3 NAPPALI KÉPZÉS 1. ÉVFOLYAM: ÉPÍTÉSZETTÖRTÉNET 1. Az építészet kezdetei népi építészet BMEEPETA101 vizsga heti 2 óra előadás + 1 óra gyakorlat kreditpont: 3 Dr. Rabb Péter Dr. Istvánfi Gyula szerda K.275. tk. időpont A 1-3. páratlan szerda B 1-2. páratlan kedd ELM! C 1-3. páros szerda ELM! TANKÖRÖK A 1. K391. Kiss-Fekete B 1. K343. Fekete-Kiss C 1. K391. Halmos- Marótzy A 2. K393. Rabb-Buzás B 2. K397. Balogh- C 2. K393. Buzás-Rabb Halmos A 3. BSc! K285. Zsembery- Daragó C 3. BSc! K285. Daragó- Zsembery ZH. zh nincs, helyette két írásos beszámoló a gyakorlaton rajz és makett: makett kiállítás: pótbeadás (csak rajz): péntek (kedd-szerda) K péntek vizsga (írásbeli és szóbeli) minden vizsganapon időpont: hely: A Rajz hét elmarad, ugyanakkor feldolgozási hét van! Az A/3 és C/3 tankör a BSc-s hallgatóké! SKANZEN-kirándulás: október 1. szombat. 3 NAPPALI KÉPZÉS 2. ÉVFOLYAM ÉPÍTÉSZETTÖRTÉNET 3. Középkor BMEEPETA301 vizsga heti 2 óra előadás + 1 óra gyakorlat kreditpont: 3 Daragó László DLA csütörtök K ELM! ELM! tankör időpont A 1-5. páros hétfő B 1-5. páros kedd TANKÖ- RÖK A 1. K345. Kiss-Fekete B 1. K343. Fekete-Kiss A 2. K363. Rabb-Daragó B 2. K344. Balogh-Zsembery A 3. K352. Halmos-Marótzy B 3. K352. Marótzy-Halmos A 4. K353. Zsembery-Balogh B 4. K353. Daragó-Rabb GYAK órán kívül rajz és jegyzet: hétfő péntek vizsga (írásbeli és szóbeli) minden vizsganapon időpont: hely: Az A/4 és B/4 tankör a BSc-s hallgatóké!

4 NAPPALI KÉPZÉS 3. ÉVFOLYAM: ÉPÍTÉSZETTÖRTÉNET 5. XIX. század BMEEPETA501 félévközi jegy! heti 2 óra előadás + 1 óra gyakorlat kreditpont: 3 Gyetvainé Dr. Balogh Ágnes szerda K.275. tankör időpont * A 1-5. páratlan szerda B 1-5. páros szerda ELM! TANKÖ- RÖK A 1. K343. Kiss-Daragó B 1. K343. Daragó-Kiss A 2. K344. Zsembery-Halmos B 2. K344. Halmos-Zsembery A 3. K345. Vukoszávlyev-Marótzy B 3. K345. Marótzy-Vukoszávlyev A 4. K391. Fekete-Balogh B 4. K391. Balogh-Fekete 1. ZH 1. PZH 2. PZH K.275. előadáson :00 órán kívül ZH 1. PZH 2. PZH K.275. előadáson : hétfő péntek * A B tankörök utolsó gyakorlata az A tankörök utolsó gyakorlatának helyén és idejében lesz! ÉPÍTÉSZETTÖRTÉNET 4. Újkor (új képzés) BMEEPETA401 csak vizsgalehetőség! - kreditpont: - Dr. Krähling János Dr. Halmos Balázs NAPPALI KÉPZÉS 4. ÉVFOLYAM: MŰVÉSZETTÖRTÉNET (T) BMEEPETT721 Szalai András DLA péntek K ELM! KÉPZŐMŰVÉSZETEK TÖRTÉNETE (ÉPTÖRT. 8.) BMEEPET8418 csak vizsgalehetőség! kreditpont: 2 Szalai András DLA MAGYAR ÉPÍTÉSZETTÖRTÉNET (BSc) BMEEPETB701 félévközi Dr. Mezős Tamás kedd K ELM! K285. előadáson :

5 TANSZÉKI TERVEZÉS 2. (BELSŐÉP.) BMEEPETT701 félévközi heti 3 óra gyakorlat kreditpont: 3 Dr. Krähling János Pazár Béla csütörtök K.283. ZH. 2. ZH. PZH. programterv: vázlatterv: beadás: TANSZÉKI TERVEZÉS 3. (EZ VOLT A KISKOMPLEX!) BMEEPETT711 félévközi heti 3 óra gyakorlat kreditpont: 8 Szalai András DLA hétfő csütörtök K.283. ZH. 2. ZH. PZH. programterv: vázlatterv: beadás: KISKOMPLEX S BMEEPETS711 félévközi heti 6 óra gyakorlat kreditpont: 6 Dr. Zsembery Ákos csütörtök K.283. ZH. 2. ZH. PZH. programterv: vázlatterv: beadás: 5 KOMPLEX TERVEZÉS 1. BMEEPETT811 félévközi heti 6 óra gyakorlat kreditpont: 6 Dr. Vukoszávlyev Zorán csütörtök K.283. ZH. 2. ZH. PZH. programterv: vázlatterv: beadás: ÉPÍTÉSZETTÖRTÉNET ALAPSZIGORLAT BMEEPET4421 Dr. Krähling János minden kedd írásbeli: K.275. / szóbeli: K ÉPÍTÉSZETTÖRTÉNET ALAPSZIGORLAT (T,S) BMEEPETO699 Dr. Krähling János minden kedd írásbeli: K.275. / szóbeli: K

6 NAPPALI KÉPZÉS 5. ÉVFOLYAM: MAGYAR ÉPÍTÉSZETTÖRTÉNET 2. (TS) BMEEPETO901 félévközi Dr. Vukoszávlyev Zorán Dr. Marótzy Katalin hétfő K órán kívül : előadáson : *Az október 31-i elmaradó óra pótlása: október 15. (szombat, hétfői munkarenddel) TERVEZÉSELMÉLET BMEEPETO921 Szalai András DLA Pazár Béla DLA szerda K.275. ÉPÍTÉSZETTÖRTÉNET (ZÁRÓ)SZIGORLAT (T) BMEEPETT999 Dr. Krähling János minden kedd K K.211. írásbeli: K.xxx / szóbeli: K.xxx KOMPLEX TERVEZÉS 1-2. BMEEPET félévközi heti 6 óra gyakorlat kreditpont: 8 Dr. Vukoszávlyev Zorán hétfő és csütörtök 9.15 K.283. ZH. 2. ZH. PZH. programterv: vázlatterv: beadás: KOMPLEX TERVEZÉS 2T. BMEEPETT911 félévközi heti 10 óra gyakorlat kreditpont: 8 Dr. Vukoszávlyev Zorán hétfő 9-14 és csütörtök 8-13 K.283. ZH. 2. ZH. PZH. programterv: vázlatterv: beadás: KOMPLEX TERVEZÉS 2S. BMEEPETS911 félévközi heti 6 óra gyakorlat kreditpont: 6 Dr. Krähling János kedd K.222. ZH. 2. ZH. PZH. programterv: vázlatterv: beadás:

7 DIPLOMATERVEZÉS BMEEPET-900 aláírás 30 óra gyakorlat kreditpont: 30 Daragó László DLA péntek tanszéki követelmények ismertetése péntek K283. koncepcióterv konzultáció péntek K283. koncepcióterv bemutatás péntek K283. koncepcióterv pótbemutatás péntek K283. tanszéki vázlatterv konzultáció péntek K283. tanszéki vázlatterv bemutatás péntek K283. kari vázlatterv hétfő-kedd K283. kari vázlatterv pótlás kedd 9.00 tanszéki vázlatterv konzultáció 2. péntek K283. szakági tervek készültsége péntek K283. tervleadás hétfő K283. tanszéki védés péntek K283. diplomavédés K283. DIPLOMATERVEZÉS BMEEPETSD01 aláírás 30 óra gyakorlat kreditpont: 30 Daragó László DLA péntek tanszéki követelmények ismertetése péntek K283. koncepcióterv konzultáció péntek K283. koncepcióterv bemutatás péntek K283. koncepcióterv pótbemutatás péntek K283. tanszéki vázlatterv konzultáció péntek K283. tanszéki vázlatterv bemutatás péntek K283. kari vázlatterv hétfő-kedd K283. kari vázlatterv pótlás kedd 9.00 tanszéki vázlatterv konzultáció 2. péntek K283. szakági tervek készültsége péntek K283. tervleadás hétfő K283. tanszéki védés péntek K283. diplomavédés K DIPLOMATERVEZÉS BMEEPETTD01 aláírás 30 óra gyakorlat kreditpont: 30 Daragó László DLA péntek tanszéki követelmények ismertetése péntek K283. koncepcióterv konzultáció péntek K283. koncepcióterv bemutatás péntek K283. koncepcióterv pótbemutatás péntek K283. tanszéki vázlatterv konzultáció péntek K283. tanszéki vázlatterv bemutatás péntek K283. kari vázlatterv hétfő-kedd K283. kari vázlatterv pótlás kedd 9.00 tanszéki vázlatterv konzultáció 2. péntek K283. szakági tervek készültsége péntek K283. tervleadás hétfő K283. tanszéki védés péntek K283. diplomavédés K283. URBANISTA MSc: TERVEZÉSELMÉLET BMEEPETO921 Szalai András DLA Pazár Béla DLA szerda K.275.

8 SZERKEZET MSc: TERVEZÉSELMÉLET BMEEPETO921 Szalai András DLA Pazár Béla DLA szerda K.275. TERVEZŐ MSc: NINCS MODULTÁRGYAK AZ MSc-N: KORTÁRS ÉPÍTÉSZET RÉGIÓK ÉS KULTÚRÁK BMEEPET0449 félévközi Dr. Vukoszávlyev Zorán kedd K.211. DLA ISKOLA: NEM INDUL KORTÁRS MŰVÉSZETELMÉLET BMEEPDLKME1 Szalai András DLA szerda K.210. VÁLASZTHATÓ TÁRGYAK: ÚJKORI MAGYAR ÉPÍTÉSZETTÖRTÉNET BMEEPET0406 Dr. Krähling János megbeszélés szerint tanszék 8 ÉPÍTÉSZETELMÉLET-TÖRTÉNET 2. BMEEPET0408 Dr. Krähling János Pazár Béla DLA csütörtök K ELM! ELM! MŰEMLÉKVÉDELEM 1. BMEEPET0410 Dr. Mezős Tamás csütörtök K.351a ELM! ELM! SZAKRÁLIS ÉPÍTÉSZET 2. BMEEPET0415 Dr. Vukoszávlyev Zorán péntek K ELM!

9 LEGÚJABBKORI MAGYAR ÉPÍTÉSZETTÖRTÉNET BMEEPET0416 Dr. Kalmár Miklós - Gyetvainé Dr. Balogh Ágnes szerda tanszék MAGYAR ÉPÍTÉSZETTÖRTÉNET KÖZÉPKOR BMEEPET0417 Dr. Rabb Péter kedd K.275? NEM INDUL! MŰEMLÉKKUTATÁSI GYAKORLAT BMEEPET0431 félévközi heti 2 óra gyakorlat kreditpont: 2 Dr. Krähling János megbeszélés szerint tanszék MŰEMLÉKFELMÉRÉSI GYAKORLAT BMEEPET0434 félévközi heti 2 óra gyakorlat kreditpont: 2 Dr. Krähling János megbeszélés szerint tanszék TÖRTÉNETI FORMÁK REKONSTRUKCIÓJA SZÁMÍTÓGÉPPEL BMEEPET0445 félévközi Dr. Mezős Tamás csütörtök tanszék ELM! ELM! KORTÁRS ÉPÍTÉSZET RÉGIÓK ÉS KULTÚRÁK BMEEPET0449 félévközi Dr. Vukoszávlyev Zorán kedd K.211. NEM INDUL A MAGYAR STÍLUSKERESÉS TÖRTÉNETE BMEEPET0451 félévközi Dr. Kalmár Miklós kedd K.282. (tanszék) ELM! TÖRTÉNETI ÉPÜLETEK ELEMZÉSE BMEEPET0452 félévközi Dr. Kalmár Miklós csütörtök K ELM! ELM! EURÓPA HAJNALA BMEEPET0453 félévközi Dr. Rabb Péter hétfő K.275.

10 TERVEZÉSI SZAKMAI GYAKORLAT (régi) BMEEPET9800 félévközi heti 2 óra gyakorlat kreditpont: 2 Dr. Krähling János Dr. Zsembery Ákos megbeszélés szerint tanszék TERVEZÉSI SZAKMAI GYAKORLAT (új) BMEEPETA980 félévközi heti 2 óra gyakorlat kreditpont: 2 Dr. Krähling János Dr. Zsembery Ákos megbeszélés szerint tanszék ANGOL NYELVŰ KÉPZÉS: BSC 1 st year (new MSc course) HISTORY OF ARCHITECTURE 1. THE BEGINNINGS VERNACULAR ARCHITECTURE BMEEPETA101 ENO/EN1 vizsga! heti 3 óra előadás kreditpont: 3 Dr. Rabb Péter hétfő K hétfő péntek12.00 vizsga (szóbeli) keddenként időpont: hely: tanszék ANGOL NYELVŰ KÉPZÉS: BSC 2 nd year (new MSc course) HISTORY OF ARCHITECTURE 3. MEDIEVAL ARCHITECTURE BMEEPETA301 ENO/EN1 vizsga! heti 3 óra előadás kreditpont: 3 Daragó László DLA hétfő K hétfő péntek12.00 vizsga (írásbeli és szóbeli) HISTORY OF ARCHITECTURE 4. Early-Modern BMEEPETA401 ENVI csak vizsga! kreditpont: 3 Dr. Krähling János

11 ANGOL NYELVŰ KÉPZÉS: BSC 3 rd year HISTORY OF ARCHITECTURE 5. 19th CENTURY ARCHITECTURE (B.Sc. 3rd) BMEEPETA501 ENO/EN1 félévközi heti 2 óra előadás, 1 gyakorlat kreditpont: 3 Gyetvainé Dr. Balogh Ágnes péntek K ELM! előadáson K K előadáson K K hétfő péntek12.00 ANGOL NYELVŰ KÉPZÉS: MSC 1 st year HISTORY OF ARTS BMEEPETT721 ENO vizsga! Szalai András DLA péntek K ELM! ÉPÍTÉSZETTÖRTÉNET ALAPSZIGORLAT BMEEPETO699 ESZ Dr. Krähling János kedd írásbeli: K.xxx / szóbeli: K.xxx ÉPÍTÉSZETTÖRTÉNET ALAPSZIGORLAT BMEEPETT999 ESZ Dr. Krähling János kedd írásbeli: K.xxx / szóbeli: K.xxx HISTORY OF HUNGARIAN ARCHITECTURE 2. / CONTEMPORARY HUNGARIAN A. BMEEPETO901 ENO Dr. Vukoszávlyev Zorán Dr. Marótzy Katalin szerda K.285. HISTORY OF THEORY OF ARCHITECTURE BMEEPET0407 ENO Dr. Krähling János hétfő K.285.

12 THEORY OF ARCHITECTURAL DESIGN BMEEPETO921 ENO Szalai András DLA Pazár Béla DLA csütörtök K ELM! ELM! VÁLASZTHATÓ TÁRGYAK AZ ANGOL NYELVŰ KÉPZÉSEN (ELECTIVES): HISTORY OF THEORY OF ARCHITECTURE BMEEPET0407 ENO Dr. Krähling János hétfő K.285. ERASMUS-TÁRGYAK (BUDAPEST ARCHITECTURE): HISTORY OF HUNGARIAN ARCHITECTURE 2. / CONTEMPORARY HUNGARIAN A. BMEEPETO901 ERO Dr. Vukoszávlyev Zorán Dr. Marótzy Katalin szerda K.285. VÁLASZTHATÓ TÁRGYAK AZ ERASMUS-KÉPZÉSEN (ERASMUS ELECTIVES): HISTORY OF ARCHITECTURE 1. THE BEGINNINGS VERNACULAR ARCHITECTURE BMEEPETA101 ENO/EN1 vizsga! heti 3 óra előadás kreditpont: 3 Dr. Rabb Péter hétfő K hétfő péntek12.00 vizsga (szóbeli) keddenként időpont: hely: tanszék HISTORY OF ARCHITECTURE 3. MEDIEVAL ARCHITECTURE BMEEPETA301 ENO/EN1 vizsga! heti 3 óra előadás kreditpont: 3 Daragó László DLA hétfő K hétfő péntek12.00 vizsga (írásbeli és szóbeli)

13 HISTORY OF ARCHITECTURE 5. 19th CENTURY ARCHITECTURE (B.Sc. 3rd) BMEEPETA501 ENO/EN1 félévközi heti 2 óra előadás, 1 gyakorlat kreditpont: 3 Gyetvainé Dr. Balogh Ágnes péntek K ELM! előadáson K K előadáson K K hétfő péntek12.00 HISTORY OF ARTS BMEEPETT721 ENO vizsga! Szalai András DLA péntek K ELM! vizsga (írásbeli és szóbeli) 13 THEORY OF ARCHITECTURAL DESIGN BMEEPETO921 ENO Szalai András DLA Pazár Béla DLA csütörtök K ELM! ELM! HISTORY OF THEORY OF ARCHITECTURE BMEEPET0407 ENO Dr. Krähling János hétfő K.285. ARCHITECTURAL RESEARCH FOR EXCHANGE STUDENTS BMEEPET0995 ENO/EN1 félévközi heti 3 óra gyakorlat kreditpont: 6 Gyetvainé Dr. Balogh Ágnes megbeszélés szerint K.282.

14 MÁS KARON OKTATOTT TÁRGYAK: MŰVÉSZETTÖRTÉNET (SZI) INDUL? BMEEPETMT11 Dr. Marótzy Katalin péntek ? TERVEZÉSELMÉLET INDUL? BMEEPETMT13 Dr. Marótzy Katalin szerda K MŰEMLÉKVÉDELMI SZAKMÉRNÖKI KÉPZÉS IDŐPONTJAI: szeptember október november és december

BME ÉPÍTÉSZETTÖRTÉNETI ÉS MŰEMLÉKI TANSZÉK MAGYAR ÉS ANGOL NYELVŰ KÉPZÉS OKTATÁSI REND ŐSZI FÉLÉV / VÉGLEGES

BME ÉPÍTÉSZETTÖRTÉNETI ÉS MŰEMLÉKI TANSZÉK MAGYAR ÉS ANGOL NYELVŰ KÉPZÉS OKTATÁSI REND ŐSZI FÉLÉV / VÉGLEGES BME ÉPÍTÉSZETTÖRTÉNETI ÉS MŰEMLÉKI TANSZÉK MAGYAR ÉS ANGOL NYELVŰ KÉPZÉS OKTATÁSI REND 2014-15. ŐSZI FÉLÉV / VÉGLEGES 2014.09.04. MUNKAREND: Az itt közölt előírások a Kar valamennyi nappali tagozatos hallgatójára,

Részletesebben

BME ÉPÍTÉSZETTÖRTÉNETI ÉS MŰEMLÉKI TANSZÉK MAGYAR ÉS ANGOL NYELVŰ KÉPZÉS OKTATÁSI REND ŐSZI FÉLÉV / ELŐZETES

BME ÉPÍTÉSZETTÖRTÉNETI ÉS MŰEMLÉKI TANSZÉK MAGYAR ÉS ANGOL NYELVŰ KÉPZÉS OKTATÁSI REND ŐSZI FÉLÉV / ELŐZETES BME ÉPÍTÉSZETTÖRTÉNETI ÉS MŰEMLÉKI TANSZÉK MAGYAR ÉS ANGOL NYELVŰ KÉPZÉS OKTATÁSI REND 2020-20. ŐSZI FÉLÉV / ELŐZETES 2019.08.15 MUNKAREND: Az itt közölt előírások a Kar valamennyi nappali tagozatos hallgatójára,

Részletesebben

OKTATÁSI REND TAVASZI FÉLÉV

OKTATÁSI REND TAVASZI FÉLÉV BME ÉPÍTÉSZETTÖRTÉNETI ÉS MŰEMLÉKI TANSZÉK NAPPALI- ÉS ANGOL NYELVŰ KÉPZÉS OKTATÁSI REND 2018-19. TAVASZI FÉLÉV 2019.01.11. Készült a kari munkarend és a kurzuslista alapján. A ZH-időpontok még nem véglegesek,

Részletesebben

NAPPALI KÉPZÉS 1. ÉVFOLYAM:

NAPPALI KÉPZÉS 1. ÉVFOLYAM: BME ÉPÍTÉSZETTÖRTÉNETI ÉS MŰEMLÉKI TANSZÉK NAPPALI- ÉS ANGOL NYELVŰ KÉPZÉS OKTATÁSI REND 2017-17. TAVASZI FÉLÉV 2017.01.29. NAPPALI KÉPZÉS 1. ÉVFOLYAM: ÉPÍTÉSZETTÖRTÉNET 2. Ókor (új képzés) BMEEPETA201

Részletesebben

NAPPALI KÉPZÉS 1. ÉVFOLYAM:

NAPPALI KÉPZÉS 1. ÉVFOLYAM: BME ÉPÍTÉSZETTÖRTÉNETI ÉS MŰEMLÉKI TANSZÉK NAPPALI- ÉS ANGOL NYELVŰ KÉPZÉS OKTATÁSI REND 2017-18. TAVASZI FÉLÉV 2018.01.11. NAPPALI KÉPZÉS 1. ÉVFOLYAM: ÉPÍTÉSZETTÖRTÉNET 2. Ókor (új képzés) BMEEPETA201

Részletesebben

BME ÉPÍTÉSZETTÖRTÉNETI ÉS MŰEMLÉKI TANSZÉK NAPPALI- ÉS ANGOL NYELVŰ KÉPZÉS OKTATÁSI REND TAVASZI FÉLÉV

BME ÉPÍTÉSZETTÖRTÉNETI ÉS MŰEMLÉKI TANSZÉK NAPPALI- ÉS ANGOL NYELVŰ KÉPZÉS OKTATÁSI REND TAVASZI FÉLÉV BME ÉPÍTÉSZETTÖRTÉNETI ÉS MŰEMLÉKI TANSZÉK NAPPALI- ÉS ANGOL NYELVŰ KÉPZÉS OKTATÁSI REND 2015-15. TAVASZI FÉLÉV 2015.01.26. 1. IDŐBEOSZTÁS Regisztrációs hét ( 0. páros hét) Első tanítási nap (páratlan

Részletesebben

BME ÉPÍTÉSZETTÖRTÉNETI ÉS MŰEMLÉKI TANSZÉK NAPPALI-, KIEGÉSZÍTŐ ÉS ANGOL NYELVŰ KÉPZÉS OKTATÁSI REND TAVASZI FÉLÉV

BME ÉPÍTÉSZETTÖRTÉNETI ÉS MŰEMLÉKI TANSZÉK NAPPALI-, KIEGÉSZÍTŐ ÉS ANGOL NYELVŰ KÉPZÉS OKTATÁSI REND TAVASZI FÉLÉV BME ÉPÍTÉSZETTÖRTÉNETI ÉS MŰEMLÉKI TANSZÉK NAPPALI-, KIEGÉSZÍTŐ ÉS ANGOL NYELVŰ KÉPZÉS OKTATÁSI REND 2013-14. TAVASZI FÉLÉV 2014.01.23. 1. IDŐBEOSZTÁS Regisztrációs hét ( 0. páros hét) Első tanítási nap

Részletesebben

3/2019. ( ) SZ. DÉKÁNI UTASÍTÁS 2019/2020. TANÉV IDŐBEOSZTÁSA BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM ÉPÍTÉSZMÉRNÖKI KAR

3/2019. ( ) SZ. DÉKÁNI UTASÍTÁS 2019/2020. TANÉV IDŐBEOSZTÁSA BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM ÉPÍTÉSZMÉRNÖKI KAR BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM ÉPÍTÉSZMÉRNÖKI KAR 3/2019. (06. 12.) SZ. DÉKÁNI UTASÍTÁS AZ ÉPÍTÉSZMÉRNÖKI KAR 2019/2020. TANÉV IDŐBEOSZTÁSA Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem

Részletesebben

A 2018/2019-es tanév időbeosztása

A 2018/2019-es tanév időbeosztása A 2018/2019-es tanév időbeosztása I. A 2018/19-es tanév őszi félévének szorgalmi időszaka 1. Ünnepélyes tanévnyitó: 2018. augusztus 31-én, pénteken 10 órakor. 2. Regisztrációs hét: 2018. augusztus 27-

Részletesebben

A 2019/2020-as tanév időbeosztása

A 2019/2020-as tanév időbeosztása A 201/2020-as tanév időbeosztása I. A 201/20-as tanév őszi félévének időbeosztása Szorgalmi időszak Ünnepélyes tanévnyitó: 201. szeptember 6-án, pénteken 10 órakor. Központi tanévnyitó ünnepség, Gödöllőn:

Részletesebben

MUNKAREND BME ÉPÍTŐMŰVÉSZETI DOKTORI ISKOLA 2016/17 TAVASZ

MUNKAREND BME ÉPÍTŐMŰVÉSZETI DOKTORI ISKOLA 2016/17 TAVASZ MUNKAREND BME ÉPÍTŐMŰVÉSZETI DOKTORI ISKOLA 2016/17 TAVASZ Az itt közölt előírások az Építészmérnöki Kar Szervezett (DLA) Mesterképzés valamennyi hallgatójára, az oktatási munkában résztvevő minden oktatási

Részletesebben

MUNKAREND BME ÉPÍTŐMŰVÉSZETI DOKTORI ISKOLA 2014/15 ŐSZ

MUNKAREND BME ÉPÍTŐMŰVÉSZETI DOKTORI ISKOLA 2014/15 ŐSZ MUNKAREND BME ÉPÍTŐMŰVÉSZETI DOKTORI ISKOLA 2014/15 ŐSZ Az itt közölt előírások az Építészmérnöki Kar Szervezett (DLA) Mesterképzés valamennyi hallgatójára, az oktatási munkában résztvevő minden oktatási

Részletesebben

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem 4/2018. (XII. 18.) számú Rektori Utasítás A 2019/2020-as tanév időbeosztásáról Hatályba lépés napja: 2019. augusztus 15. A hatályba lépéssel egyidejűleg hatályon

Részletesebben

A 2015-2016-OS TANÉV

A 2015-2016-OS TANÉV A 2015-2016-OS TANÉV I. FÉLÉVÉNEK IDŐBEOSZTÁSÁÓL 1. SZ. KIADÁS A HATÁLYBA LÉPÉS DÁTUMA: 2015. augusztus 28. HATÁLYOS: 2016. február 07. Azonosító: DU 3/2015. Iktatószám: KDH-14/3/2015. 1 1. AZ UTASÍTÁS

Részletesebben

zöld doktori kék tanár fehér általános szeptember 3. - december 15.

zöld doktori kék tanár fehér általános szeptember 3. - december 15. zöld doktori kék tanár fehér általános 2018. 2018. őszi félév ÁLTALÁNOS Szorgalmi időszak: Költségtérítés befizetésének határideje: I. részlet II. részlet III. részlet Őszi szünet Diplomadolgozat leadás

Részletesebben

Tanulmányi időbeosztás a 2018/2019. tanév II. félévére

Tanulmányi időbeosztás a 2018/2019. tanév II. félévére Tanulmányi időbeosztás a 2018/2019. tanév II. félévére 2019. február 4. (hétfő) február 8. [levelező tagozaton február 9. is] 2019. február 7. (csütörtök) 10 óra 30 és február 8. 10 óra 30 2019. február

Részletesebben

2018. szeptember 3. - december 15.

2018. szeptember 3. - december 15. zöld doktori kék tanár fehér általános Feladat Nappali Levelező Felelős Kategória Megjegyzés 2018. őszi félév ÁLTALÁNOS 2018. Szorgalmi időszak: Költségtérítés befizetésének határideje: I. részlet II.

Részletesebben

zöld doktori kék tanár fehér általános Feladat Nappali Levelező Felelős Kategória Megjegyzés őszi félév ÁLTALÁNOS Szorgalmi időszak:

zöld doktori kék tanár fehér általános Feladat Nappali Levelező Felelős Kategória Megjegyzés őszi félév ÁLTALÁNOS Szorgalmi időszak: zöld doktori kék tanár fehér általános Feladat Nappali Levelező Felelős Kategória Megjegyzés 2018. őszi félév ÁLTALÁNOS Szorgalmi időszak: 2018. szeptember 3. - december 15. Költségtérítés befizetésének

Részletesebben

2018. szeptember 3. - december 15.

2018. szeptember 3. - december 15. zöld doktori kék tanár fehér általános 2018. őszi félév ÁLTALÁNOS Feladat Nappali Levelező Felelős Kategória Megjegyzés 2018. Szorgalmi időszak: Költségtérítés befizetésének határideje: I. részlet II.

Részletesebben

2018. augusztus 21., kedd

2018. augusztus 21., kedd zöld doktori kék tanár fehér általános Feladat Nappali Levelező Felelős Kategória Megjegyzés 2018. őszi félév ÁLTALÁNOS Szorgalmi időszak: Költségtérítés befizetésének határideje: I. részlet II. részlet

Részletesebben

Tanulmányi időbeosztás a 2016/2017. tanév II. félévére

Tanulmányi időbeosztás a 2016/2017. tanév II. félévére Tanulmányi időbeosztás a 2016/2017. tanév II. félévére 2017. január 30. (hétfő) február 3. [levelező tagozaton február 4. is] 2017. február 2. február 3. Regisztrációs hét Neptun nyitás január 30. (hétfő):

Részletesebben

Tanulmányi időbeosztás a 2018/2019. tanév I. félévére

Tanulmányi időbeosztás a 2018/2019. tanév I. félévére Tanulmányi időbeosztás a 2018/2019. tanév I. félévére Dátum 2018. augusztus 26. (vasárnap) augusztus 30. (csütörtök) 2018. szeptember 3. (hétfő) szeptember 7. [levelező tagozaton szeptember 8. (szombat)

Részletesebben

AZ OSZTATLAN KÉPZÉS TERVEZÉSI (BMEEPUITD01) ÉS A MŰSZAKI (BMEEPUISD01) SZAKIRÁNYÁN

AZ OSZTATLAN KÉPZÉS TERVEZÉSI (BMEEPUITD01) ÉS A MŰSZAKI (BMEEPUISD01) SZAKIRÁNYÁN DIPLOMATERVEZÉS 2017/18. ŐSZI FÉLÉV AZ OSZTATLAN KÉPZÉS TERVEZÉSI (BMEEPUITD01) ÉS A MŰSZAKI (BMEEPUISD01) SZAKIRÁNYÁN Jelen tanszéki kiírás együtt kezelendő A DIPLOMAMUNKA - KÉSZÍTÉS ÉS A ZÁRÓVIZSGA (DIPLOMAVÉDÉS)

Részletesebben

Feladat Felelős Kategória Megjegyzés őszi félév ÁLTALÁNOS szeptember 2. - december 14.

Feladat Felelős Kategória Megjegyzés őszi félév ÁLTALÁNOS szeptember 2. - december 14. 2019. őszi félév ÁLTALÁNOS Szorgalmi időszak: Költségtérítés befizetésének határideje: I. részlet II. részlet III. részlet Őszi szünet Szakdolgozat leadás határideje (osztatlan tanárszakon is! ): Tanári

Részletesebben

Tanulmányi időbeosztás a 2014/2015. tanév II. félévére

Tanulmányi időbeosztás a 2014/2015. tanév II. félévére Tanulmányi időbeosztás a 2014/2015. tanév II. félévére Dátum Esemény Regisztrációs hét február 2. (hétfő): Neptun nyitás 8 órától ÁJK 13 órától GÉIK Nappali 2015. február 2. (hétfő) február 6. [levelező

Részletesebben

tantárgy adatlap és tantárgykövetelmények

tantárgy adatlap és tantárgykövetelmények tantárgy adatlap és tantárgykövetelmények cím speciális rajz 1. tárgykód heti óraszám1 PM-SESNE001D / PM-SESLE001D 0 ea / 2 gyak kreditpont 2 szak(ok)/típus2 tagozat2 követelmény3 meghirdetés féléve4 nyelve

Részletesebben

Időbeosztás: Jelentkezések meghirdetése a vitrinekben és a honlapon:

Időbeosztás: Jelentkezések meghirdetése a vitrinekben és a honlapon: 2016/17. TAVASZI FÉLÉV AZ OSZTATLAN KÉPZÉS TERVEZÉSI (BMEEPUITD01) ÉS MŰSZAKI (BMEEPUISD01) SZAKIRÁNYÁN, A HAGYOMÁNYOS, RÉGI TÍPUSÚ KÉPZÉSEN (BMEEPUI-900) ÉS AZ URBANISTA ÉPÍTÉSZMÉRNÖK MESTERSZAKON (BMEEPUIM3UD)

Részletesebben

Feladat Felelős Kategória Megjegyzés őszi félév ÁLTALÁNOS szeptember 2. - december 14.

Feladat Felelős Kategória Megjegyzés őszi félév ÁLTALÁNOS szeptember 2. - december 14. 2019. őszi félév ÁLTALÁNOS Szorgalmi időszak: Költségtérítés befizetésének : I. részlet II. részlet III. részlet Őszi szünet Szakdolgozat leadás (osztatlan tanárszakon is! ): Tanári MA tanári szakdolgozat

Részletesebben

Tanulmányi időbeosztás a 2017/2018. tanév I. félévére

Tanulmányi időbeosztás a 2017/2018. tanév I. félévére Tanulmányi időbeosztás a 2017/2018. tanév I. félévére Dátum Esemény 2017. augusztus 27. (vasárnap) augusztus 31. (csütörtök) Gólyatábor Regisztrációs hét szeptember 4. (hétfő): 8 órától ÁJK 12 órától GÉIK

Részletesebben

A ES TANÉV

A ES TANÉV A 2014-2015-ES TANÉV II. FÉLÉVÉNEK IDŐBEOSZTÁSÁRÓL 1. SZ. KIADÁS A HATÁLYBA LÉPÉS DÁTUMA: 2015. február 09. HATÁLYOS: 2015. augusztus 31. Azonosító: DU 1/2015. Iktatószám: KDH-14/1/2015. 1 1. AZ UTASÍTÁS

Részletesebben

Időbeosztás: Jelentkezések meghirdetése a vitrinekben és a honlapon: Jelentkezések pontosítása, hallgatói jelentkezések lezárása:

Időbeosztás: Jelentkezések meghirdetése a vitrinekben és a honlapon: Jelentkezések pontosítása, hallgatói jelentkezések lezárása: DIPLOMATERVEZÉS 2016/17. ŐSZI FÉLÉV AZ OSZTATLAN KÉPZÉS TERVEZÉSI (BMEEPUITD01) ÉS MŰSZAKI (BMEEPUISD01) SZAKIRÁNYÁN, A HAGYOMÁNYOS, RÉGI TÍPUSÚ KÉPZÉSEN (BMEEPUI-900) ILLETVE AZ URBANISTA ÉPÍTÉSZMÉRNÖK

Részletesebben

Semmelweis Egyetem Egészségtudományi Kar TANÉVNAPTÁR 2011/2012-es TANÉV. 2011/12-es tanév őszi félév szeptember augusztus 29.

Semmelweis Egyetem Egészségtudományi Kar TANÉVNAPTÁR 2011/2012-es TANÉV. 2011/12-es tanév őszi félév szeptember augusztus 29. Időbeosztás/határidők tavaszi félév 2012/13-as tanév Kari sportnap Tanévnyitó ünnepség 2011.augusztus 30. 2012. április 20. HÖK 2011. szeptember 4. Beiratkozás 1. évf. teljes idejű képzések 1. évf. részidős

Részletesebben

2. SZ. KIADÁS A HATÁLYBALÉPÉS DÁTUMA: FEBRUÁR 11. HATÁLYOS: VISSZAVONÁSIG AZONOSÍTÓ: DU 1/2013 IKTATÓ SZÁM:

2. SZ. KIADÁS A HATÁLYBALÉPÉS DÁTUMA: FEBRUÁR 11. HATÁLYOS: VISSZAVONÁSIG AZONOSÍTÓ: DU 1/2013 IKTATÓ SZÁM: A 2012 2013-AS TANÉV 2. FÉLÉVÉNEK IDŐBEOSZTÁSÁRÓL 2. SZ. KIADÁS A HATÁLYBALÉPÉS DÁTUMA: 2013. FEBRUÁR 11. HATÁLYOS: VISSZAVONÁSIG AZONOSÍTÓ: DU 1/2013 IKTATÓ SZÁM: GDH-1-2/2013 2/5 A 2012 2013-as tanév

Részletesebben

AZ OSZTATLAN KÉPZÉS TERVEZÉSI (BMEEPUITD01) ÉS A MŰSZAKI (BMEEPUISD01) SZAKIRÁNYÁN

AZ OSZTATLAN KÉPZÉS TERVEZÉSI (BMEEPUITD01) ÉS A MŰSZAKI (BMEEPUISD01) SZAKIRÁNYÁN DIPLOMATERVEZÉS 2018/19. TAVASZI FÉLÉV AZ OSZTATLAN KÉPZÉS TERVEZÉSI (BMEEPUITD01) ÉS A MŰSZAKI (BMEEPUISD01) SZAKIRÁNYÁN Jelen tanszéki kiírás együtt kezelendő A Diplomamunka készítés és a Záróvizsga

Részletesebben

F E L D O L G O Z Á S I H É T. feladat beadás _ péntek pótbeadás különeljárási díjjal _ péntek

F E L D O L G O Z Á S I H É T. feladat beadás _ péntek pótbeadás különeljárási díjjal _ péntek ÉPÍTÉSZET ALAPJAI 2016/2017. N. I. évfolyam II. félév ütemterv Gyakorlatok: - minden héten kedd 14,15 óra tanköri helyiségben 1 02.07. Tervezési gyakorlat (6) tankörönként, ismerkedés, a félév menetének

Részletesebben

Tanulmányi időbeosztás a 2016/2017. tanév I. félévére

Tanulmányi időbeosztás a 2016/2017. tanév I. félévére Tanulmányi időbeosztás a 2016/2017. tanév I. félévére Dátum Esemény 2016. augusztus 21. (vasárnap) augusztus 25. (csütörtök) Gólyatábor Regisztrációs hét augusztus 29. (hétfő): 8 órától ÁJK 2016. augusztus

Részletesebben

A 2016/2017. tanév őszi félévének időbeosztása

A 2016/2017. tanév őszi félévének időbeosztása Hallgatói XML import tábla frissítése és kiküldése az igénylő kari szervezeti egységnek, valamint a 2016. június 15. szerdáig KKI-nek (KTO) Időszak beállításhoz táblázat megküldése kari TOnak (KTO) 2016.

Részletesebben

13/2017. ( ) sz. DÉKÁNI UTASÍTÁS

13/2017. ( ) sz. DÉKÁNI UTASÍTÁS BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM ÉPÍTÉSZMÉRNÖKI KAR 13/2017. (10. 06.) sz. DÉKÁNI UTASÍTÁS A DIPLOMATERVEZÉS TÁRGY ÉS A ZÁRÓVIZSGA (DIPLOMAVÉDÉS) ÉRTÉKELÉSÉNEK RENDJE ÉS ÜTEMEZÉSE BME ÉPÍTÉSZMÉRNÖKI

Részletesebben

TANÉV RENDJE terminusok, határidők, események

TANÉV RENDJE terminusok, határidők, események 2018. JANUÁR TANÉV RENDJE 2017-18 terminusok, határidők, események Regisztrációs hét 1 hétfő Újév 2 kedd 3 szerda első munkanap 4 csütörtök 5 péntek 6 szombat Vízkereszt 7 vasárnap 8 hétfő 9 kedd DHT ülés

Részletesebben

A 2018/19. tanév időbeosztása (Módosítva )

A 2018/19. tanév időbeosztása (Módosítva ) I. félév Gólyahét / Balekhét Egyetemi tanévnyitó ünnepség minden I. évfolyamos hallgatónak (oktatási szünet a rendezvény ideje alatt) A Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Kar kari tanévnyitója MÉK (aula)

Részletesebben

Az iskola épülete szorgalmi időben hétfőtől péntekig 6.00 órától 20.00 óráig tart nyitva.

Az iskola épülete szorgalmi időben hétfőtől péntekig 6.00 órától 20.00 óráig tart nyitva. Az iskola nyitvatartása: Az iskola épülete szorgalmi időben hétfőtől péntekig 6.00 órától 20.00 óráig tart nyitva. Az iskola szombaton, vasárnap és egyéb munkaszüneti napokon zárva tart, kivételt képez

Részletesebben

A 2014/2015-ös tanév rendje Tanulmányi határidők 2014/2015. tanév őszi félév AUGUSZTUS. Gólyatábor, Balatonfenyves augusztus

A 2014/2015-ös tanév rendje Tanulmányi határidők 2014/2015. tanév őszi félév AUGUSZTUS. Gólyatábor, Balatonfenyves augusztus A 2014/2015-ös tanév rendje Tanulmányi határidők 2014/2015. tanév őszi félév AUGUSZTUS Gólyatábor, Balatonfenyves augusztus 25-28. A nagykőrösi képzési helyre felvett első éves nappali munkarendű hallgatók

Részletesebben

Az Építészmérnöki osztatlan mesterképzési szak előtanulmányi rendje

Az Építészmérnöki osztatlan mesterképzési szak előtanulmányi rendje Az Építészmérnöki osztatlan mesterképzési szak előtanulmányi rendje Félév Tárgykód Tárgynév Kredit Követelmény Tárgyfelvétel típusa Erős Gyenge 1 BMEEPAGA102 Ábrázoló geometria 1 5 Vizsga Kötelező 1 BMEEPESA101

Részletesebben

Ózdi SZC Bródy Imre Szakgimnáziuma. A tanév menetrendje (részlet az éves munkatervből)

Ózdi SZC Bródy Imre Szakgimnáziuma. A tanév menetrendje (részlet az éves munkatervből) A tanév menetrendje (részlet az éves munkatervből) 2018. szeptember 3. Ünnepélyes tanévnyitó (hétfő) Első tanítási nap - osztályfőnöki órák (3 óra) Törzslapok és bizonyítványok dokumentációja (a korábbi

Részletesebben

A 2017/18. tanév időbeosztása (Módosítva )

A 2017/18. tanév időbeosztása (Módosítva ) I. félév Gólyahét Egyetemi tanévnyitó ünnepség minden I. évfolyamos hallgatónak A Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Kar kari tanévnyitója MÉK (aula) Szorgalmi időszak (14 hét) (36. naptári hét - 49. naptári

Részletesebben

Oktatói tájékoztató a vizsgaidőszakról

Oktatói tájékoztató a vizsgaidőszakról Oktatói tájékoztató a vizsgaidőszakról A vizsgaidőszakkal kapcsolatos teendők a 2018/2019. tanév tavaszi félévében teendő ÁOSZ I-V, FOSZ I-IV, Biotechnológia FOSZ V 1 Megállapodás kollokvium ill. szigorlati

Részletesebben

csütörtök - megemlékezés az aradi vértanúkról 7 7 péntek - Salgóbánya - iskolai kirándulás 8 8 szombat - Salgóbánya - iskolai kir.

csütörtök - megemlékezés az aradi vértanúkról 7 7 péntek - Salgóbánya - iskolai kirándulás 8 8 szombat - Salgóbánya - iskolai kir. szeptember csütörtök - 8 óra: tanévnyitó ünnepség első 1 1 szombat tanítási nap 4 ofi óra, tűzvédelmi oktatás 2 2 vasárnap október 3 szombat 3 4 vasárnap 4 5 5 6 6 csütörtök - megemlékezés az aradi vértanúkról

Részletesebben

Rendszeres kari feladatok éves ütemterve /2015

Rendszeres kari feladatok éves ütemterve /2015 2014/2015. tanév Általános információk: ŐSZI félév Szorgalmi időszak: 2014. szeptember 1. - 2014. december 5. Költségtérítés befizetésének határideje:őszi szünet: október27. - október 31. I. részlet: 2014.

Részletesebben

A ZÁRÓVIZSGA, A DIPLOMAMUNKA KÉSZÍTÉS ÉS A DIPLOMAVÉDÉS RENDJE A BME ÉPÍTÉSZMÉRNÖKI KARÁN A 8 FÉLÉVES BSC SZAKON

A ZÁRÓVIZSGA, A DIPLOMAMUNKA KÉSZÍTÉS ÉS A DIPLOMAVÉDÉS RENDJE A BME ÉPÍTÉSZMÉRNÖKI KARÁN A 8 FÉLÉVES BSC SZAKON A ZÁRÓVIZSGA, A DIPLOMAMUNKA KÉSZÍTÉS ÉS A DIPLOMAVÉDÉS RENDJE A BME ÉPÍTÉSZMÉRNÖKI KARÁN A 8 FÉLÉVES BSC SZAKON 1. ÁLTALÁNOS MEGÁLLAPÍTÁSOK (1) A hallgatónak az építészmérnöki alapfokú (BSc) oklevél megszerzéséhez

Részletesebben

TANTÁRGY ADATLAP és tantárgykövetelmények Cím:

TANTÁRGY ADATLAP és tantárgykövetelmények Cím: TANTÁRGY ADATLAP és tantárgykövetelmények Cím: ACÉLSZERKEZETEK Tárgykód: PMKSTNE050 Heti óraszám 1 : 2 ea, 2 / 1 gy, 0 lab Kreditpont: 4 / 4 / 3 / 2 Szak(ok)/ típus 2 : Építőmérnök BSc / Gépészmérnök BSc.,

Részletesebben

A 2014/2015. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje)

A 2014/2015. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje) IDŐPONTOK 2014. augusztus 21. csütörtök 9 00 ESEMÉNYEK MEGNEVEZÉSE Együttes alakuló értekezlet Tűz és balesetvédelmi oktatás 2014. augusztus 22. péntek 8 00-12 00 Konzultáció (javító- és osztályozó vizsgás

Részletesebben

Oktatási és Hallgatói Ügyek Bizottsága

Oktatási és Hallgatói Ügyek Bizottsága SZMSZ I. KÖTETE SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI REND Oktatási és Hallgatói Ügyek Bizottsága I.5/c. Székesfehérvári Campus Igazgatóság ügyrendje 019/00. tanév időbeosztása Az OHÜB a 018. október 18-i ülésén az OHÜB-9/018/019.

Részletesebben

2013/2014 I. félév ZH beosztása VIK 1. táblázat Villamosmérnök szak ütemterve. Villamosmérnöki szak

2013/2014 I. félév ZH beosztása VIK 1. táblázat Villamosmérnök szak ütemterve. Villamosmérnöki szak 2013/2014 I. félév ZH beosztása K 1. táblázat Villamosmérnök szak ütemterve Jóváhagyta a KTB 2013.07.05-i határozata. Vitás kérdésekben ez a táblázat tekinthető jogforrásnak. Változtatni rajta csak a Kar

Részletesebben

A ZÁRÓVIZSGA, A DIPLOMAMUNKA KÉSZÍTÉS ÉS A DIPLOMAVÉDÉS RENDJE A BME ÉPÍTÉSZMÉRNÖKI KARÁN A 7 FÉLÉVES BSC SZAKON

A ZÁRÓVIZSGA, A DIPLOMAMUNKA KÉSZÍTÉS ÉS A DIPLOMAVÉDÉS RENDJE A BME ÉPÍTÉSZMÉRNÖKI KARÁN A 7 FÉLÉVES BSC SZAKON A ZÁRÓVIZSGA, A DIPLOMAMUNKA KÉSZÍTÉS ÉS A DIPLOMAVÉDÉS RENDJE A BME ÉPÍTÉSZMÉRNÖKI KARÁN A 7 FÉLÉVES BSC SZAKON 1. ÁLTALÁNOS MEGÁLLAPÍTÁSOK (1) A hallgatónak az építészmérnöki alapfokú (BSc) oklevél megszerzéséhez

Részletesebben

2018/2019. tanév ütemterve

2018/2019. tanév ütemterve 2018/2019. tanév ütemterve Első tanítási nap: 2018. szeptember 3. (hétfő) Tanévnyitó ünnepély: 2018. szeptember 3. (hétfő) 8.00 Első tanítási nap az esti tagozaton 2018. szeptember 3. 14 15 Az őszi érettségi

Részletesebben

MUNKATERV. 2012/2013-as tanév a 2012/2013. tanév rendje alapján (3/2012. (VI. 8.) EMMI rendelet) Készítette: Kató Gábor igazgató

MUNKATERV. 2012/2013-as tanév a 2012/2013. tanév rendje alapján (3/2012. (VI. 8.) EMMI rendelet) Készítette: Kató Gábor igazgató MUNKATERV 2012/2013-as tanév a 2012/2013. tanév rendje alapján (3/2012. (VI. 8.) EMMI rendelet) Készítette: Kató Gábor igazgató 2 MUNKATERV 2012-2013. TANÉV A szorgalmi idő első tanítási napja: 2012. szeptember

Részletesebben

FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉSRE JÁRÓ HALLGATÓK TÁJÉKOZTATÓJA 2018/2019. TANÉV II. FÉLÉV

FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉSRE JÁRÓ HALLGATÓK TÁJÉKOZTATÓJA 2018/2019. TANÉV II. FÉLÉV FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉSRE JÁRÓ HALLGATÓK TÁJÉKOZTATÓJA 2018/2019. TANÉV II. FÉLÉV Kivonat a Tanulmányi Osztály által kiadott: NAPPALI ÉS LEVELEZŐ TAGOZATOS HALLGATÓK TÁJÉKOZTATÓJA 1. számú tájékoztató

Részletesebben

A 2016/2017-ES TANÉV RENDJE

A 2016/2017-ES TANÉV RENDJE A 2016/2017-ES TANÉV RENDJE A 12/2016. (VI. 27.) EMMI rendelete, a Budapest II. Kerületi II. Rákóczi Ferenc Gimnázium Pedagógiai Programja alapján A tanév 2016. szeptember 1-től 2017. június 15-ig tart

Részletesebben

1/2011. sz. Határozat

1/2011. sz. Határozat 1/2011. sz. Határozat A Fogorvostudományi Kar szavazása az Egyetemi szintű kitüntetések odaítéléséről. A Kari Tanács az alábbi szavazati aránnyal támogatja az alábbi felterjesztéseket SEMMELWEIS EGYETEM

Részletesebben

SZAKMÉRNÖKI TANFOLYAM

SZAKMÉRNÖKI TANFOLYAM M Ű E G Y E T E M 1 7 8 2 M Ű E M L É K V É D E L E M SZAKMÉRNÖKI TANFOLYAM 21. ciklus 2016. február 2017. december BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM ÉPÍTÉSZMÉRNÖKI KAR Építészettörténeti

Részletesebben

ÉPÍTÉSZETTÖRTÉNET SZÁZAD A1 tankör Kiss Zsuzsanna Emília Daragó László DLA

ÉPÍTÉSZETTÖRTÉNET SZÁZAD A1 tankör Kiss Zsuzsanna Emília Daragó László DLA A1 tankör Kiss Zsuzsanna Emília Daragó László DLA 1. Dalszínház utca 10. Lázár utca 15. 29211 KE, MK, 2. Dessewffy utca 6. 29153 KE, 3. Dessewffy utca 15. 29158 KE, 4. Dessewffy utca 25 27. 29119 KE, 5.

Részletesebben

Tájékoztató az oktatásszervezéssel kapcsolatos határidős feladatokról

Tájékoztató az oktatásszervezéssel kapcsolatos határidős feladatokról Tájékoztató az oktatásszervezéssel kapcsolatos határidős feladatokról A 2016/2017. tanév 1. félévében a TVSZ, az V./11/2014-2015. (2015. VI. 4.) KT határozat és a 4/2013. sz. dékáni utasítás vonatkozó

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A SZENÁTUS DECEMBER 13-I ÜLÉSÉRE. 5. napirend

ELŐTERJESZTÉS A SZENÁTUS DECEMBER 13-I ÜLÉSÉRE. 5. napirend ÓBUDAI EGYETEM ELŐTERJESZTÉS A SZENÁTUS 2016. DECEMBER 13I ÜLÉSÉRE 5. napirend Tárgy: Javaslat az Óbudai Egyetem 2016/2017. tanév rendjének módosítására Előterjesztő: Prof. Dr. Réger Mihály rektor dr.

Részletesebben

Digitális technika VIMIAA01

Digitális technika VIMIAA01 BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM VILLAMOSMÉRNÖKI ÉS INFORMATIKAI KAR MÉRÉSTECHNIKA ÉS INFORMÁCIÓS RENDSZEREK TANSZÉK Digitális technika VIMIAA01 1. hét Órarendi részletek 3 előadás kurzus,

Részletesebben

Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Tanulmányi Hivatal

Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Tanulmányi Hivatal 1. hétfő 2. kedd 3. szerda 4. csütörtök 5. péntek FEBRUÁR félév regisztrációs időszakának félévére vonatkozó, kizárólag a 2016. január 15. után keletkezett tanulmányi kérelmek pótfélév, dékáni méltányosság

Részletesebben

NYUGAT MAGYARORSZÁGI EGYETEM

NYUGAT MAGYARORSZÁGI EGYETEM NYUGAT MAGYARORSZÁGI EGYETEM BENEDEK ELEK PEDAGÓGIAI KAR TANULMÁNYI RENDJE 2012/2013. tanévre Elfogadva: a Kari Tanács 40/2012.06.12. számú határozatával. 2012/2013. tanév I. félév 2012. augusztus H K

Részletesebben

Az Építészmérnöki osztatlan mesterképzési szak előtanulmányi rendje

Az Építészmérnöki osztatlan mesterképzési szak előtanulmányi rendje Az Építészmérnöki osztatlan mesterképzési szak előtanulmányi rendje 1 BMEEPAGA102 Ábrázoló geometria 1 5 Vizsga Kötelező 1 BMEEPESA101 Bevezetés az épületszerkezettanba 2 Évközi jegy Kötelező 1 BMEEPETA101

Részletesebben

A 2012/2013. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje)

A 2012/2013. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje) IDŐPONTOK 2012. augusztus 21. kedd 9 00 Alakuló értekezlet 2012. augusztus 22-24. szerda-péntek Gólyatábor ESEMÉNYEK MEGNEVEZÉSE 2012. augusztus 24. péntek 9 00 Konzultáció (javító- és osztályozó vizsgás

Részletesebben

TANTÁRGY ADATLAP és tantárgykövetelmények szeptember. Környezeti jog

TANTÁRGY ADATLAP és tantárgykövetelmények szeptember. Környezeti jog Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar abadon választható tárgy TANTÁRGY ADATLA és tantárgykövetelmények 2016. szeptember Környezeti jog 2. Tantárgy kód emeszter

Részletesebben

2018/2019-es tanév rendje Gólyatábor: ÁJK, BTK augusztus utolsó hete

2018/2019-es tanév rendje Gólyatábor: ÁJK, BTK augusztus utolsó hete 2018/2019-es tanév rendje Gólyatábor: ÁJK, BTK 2018. augusztus utolsó hete Egyetemi Napok (Nagykőrös): Tanévnyitó: ŐSZI SZEMESZTER: Félévkezdő csendes napok: TFK ÁJK, BTK tanári nap HTK a Fasori Gyülekezet

Részletesebben

Előzetes követelmény(ek): Feltételezett tudásanyag, előképzettségi szint: Épületszerkezettan és építéstechnológia ismerete. Oktató tanszék(ek) 6 :

Előzetes követelmény(ek): Feltételezett tudásanyag, előképzettségi szint: Épületszerkezettan és építéstechnológia ismerete. Oktató tanszék(ek) 6 : TANTÁRGY ADATLAP és tantárgykövetelmények Cím: SZERVEZÉS I. Tárgykód: PMKEKNE038 Heti óraszám 1 : 1 ea / 2 gyak Kreditpont: 3 Szak(ok)/ típus 2 : környezetmérnök bsc Tagozat 3 : nappali Követelmény 4 :

Részletesebben

Hasznos tudnivalók (határidős jegyzék) 2015/2016 tanév őszi félév

Hasznos tudnivalók (határidős jegyzék) 2015/2016 tanév őszi félév NAP IDŐ ESEMÉNY SZEPTEMBER 1. kedd Pótbeiratkozás 2. szerda 3. csütörtök Rangsorolásos kurzusfelvétel 8 00 Versenyjelentkezés első 4. péntek 12 00 Személyes megjelentést igénylő regisztráció (tanulmányok

Részletesebben

A 2017/2018. tanév tavaszi félévének időbeosztása

A 2017/2018. tanév tavaszi félévének időbeosztása Tantárgylisták módosításáról szóló körlevél 1 kiküldése, OKOSZ, Tanulmányi dékánhelyettes BTK 2018. január 4. csütörtök 1/2016 sz DU 2 Keresztféléves ponthatár megállapítás (OH) 2018. január 24. szerda

Részletesebben

A 2013/2014. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje)

A 2013/2014. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje) be. IDŐPONTOK ESEMÉNYEK MEGNEVEZÉSE 2013. augusztus 21. szerda 9 00 Együttes alakuló értekezlet 2013. augusztus 23-24. péntek-szombat TÁMOP 3.1.7 képzés / Hajdúszoboszló 2013. augusztus 23. péntek 9 00

Részletesebben

Tanár I. részlet. Általános III. részlet. Oktatásszervezési Osztály. Hallgatók. Hallgatók Tanárképzés. Hallgatók. TO és a programvezetők.

Tanár I. részlet. Általános III. részlet. Oktatásszervezési Osztály. Hallgatók. Hallgatók Tanárképzés. Hallgatók. TO és a programvezetők. Feladat Nappali Levelező Felelős Kategória Megjegyzés 2017. őszi félév ÁLTALÁNO Színmagyarázat Doktori S Szorgalmi időszak: 2017. szeptember 4. - december 15. Költségtérítés befizetésének határideje: Tanár

Részletesebben

Ajánlások az intézményi kreditrendszerű tanulmányi és vizsgaszabályzatok (TVSz) elkészítéséhez

Ajánlások az intézményi kreditrendszerű tanulmányi és vizsgaszabályzatok (TVSz) elkészítéséhez Ajánlások az intézményi kreditrendszerű tanulmányi és vizsgaszabályzatok (TVSz) elkészítéséhez A TVSz-nek összhangban kell lennie a felsőoktatási törvénnyel, és szabályoznia kell minden olyan kérdést,

Részletesebben

A 2014-2015-ös tanév iskolai feladatainak ütemezése a Magyar László Gimnázium és Szakiskolában

A 2014-2015-ös tanév iskolai feladatainak ütemezése a Magyar László Gimnázium és Szakiskolában Dunaföldvári-Bölcskei-Madocsai Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola, Gimnázium és Szakiskola Magyar László Gimnáziuma és Szakiskolája 7020 Dunaföldvár, Templom u. 5. Telefon/Fax: 75/541-269 OM 201167

Részletesebben

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar. TANTÁRGY ADATLAP és tantárgykövetelmények február 1.

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar. TANTÁRGY ADATLAP és tantárgykövetelmények február 1. Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar TANTÁRGY ADATLAP és tantárgykövetelmények 2016. február 1. Környezeti jog 2. Tantárgy kód Szemeszter Követelmény Kredit

Részletesebben

Kecskeméti Szakképzési Centrum Szent-Györgyi Albert Szakközépiskolája és Szakiskolája. esemény

Kecskeméti Szakképzési Centrum Szent-Györgyi Albert Szakközépiskolája és Szakiskolája. esemény dátum tanítási nap sorszáma tanítás nélküli munkanap sorszáma Kecskeméti Szakképzési Centrum Szent-Györgyi Albert Szakközépiskolája és Szakiskolája nap egyéb esemény időpont (óra:perc) felelős 2015. augusztus

Részletesebben

A Széchenyi István Gimnázium éves munkarendje 2012/2013 Feladat Felelős Időpont

A Széchenyi István Gimnázium éves munkarendje 2012/2013 Feladat Felelős Időpont Feladat Felelős Időpont Alakuló értekezlet Szabó Miklós augusztus 24. 9,00 Javító-és osztályozó vizsgák Szabó Miklós augusztus 27. 9,00 Munkaközösségi értekezletek munkaközösség-vezetők augusztus 27-31.

Részletesebben

Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Tanulmányi Hivatal

Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Tanulmányi Hivatal AUGUSZTUS 1. szerda 2. csütörtök 3. péntek 4. szombat 5. vasárnap 6. hétfő 7. kedd 8. szerda 9. csütörtök 10. péntek 11. szombat 12. vasárnap 13. hétfő 14. kedd 15. szerda 16. csütörtök 17. péntek 18.

Részletesebben

HÉTFŐ KEDD SZERDA CSÜTÖRTÖK PÉNTEK SZOMBAT VASÁRNAP

HÉTFŐ KEDD SZERDA CSÜTÖRTÖK PÉNTEK SZOMBAT VASÁRNAP 2017 2017 2017 Szeptember 01 02 03 1. tanítási nap 04 05 06 07 08 09 10 2. tanítási nap 3. tanítási nap 4. tanítási nap 5. tanítási nap 6. tanítási nap 11 12 13 14 15 16 17 7. tanítási nap 8. tanítási

Részletesebben

ÉVES MUNKATERV 2016/2017

ÉVES MUNKATERV 2016/2017 ÉVES MUNKATERV 2016/2017 I. A TANÉV KIEMELT FELADATAI A köznevelési törvény, szakképzési törvény, új OKJ módosítások megismertetése a tantestülettel; az új szakmai kerettantervek áttekintése, A szakképzés

Részletesebben

A 2017/2018. tanév tavaszi félévének időbeosztása

A 2017/2018. tanév tavaszi félévének időbeosztása Tantárgylisták módosításáról szóló körlevél 1 kiküldése, OKOSZ, Tanulmányi dékánhelyettes BTK 2018. január 4. csütörtök 1/2016 sz DU 2 Keresztféléves ponthatár megállapítás (OH) 2018. január 24. szerda

Részletesebben

Részletes program 2017/2018. tanév 1. félévére

Részletes program 2017/2018. tanév 1. félévére A tantárgy/kurzus címe Műemlékvédelem A kurzus típusa Előadás A tantárgy/kurzus száma SGYTET 281xxx2/f/2 SYMBNA 3 Óraszám/hét 2 óra Félév 2. Kreditek száma: 2 Előadó tanár: Dr.techn.Szabó László DLA, ny.

Részletesebben

Pápai Petőfi Sándor Gimnázium

Pápai Petőfi Sándor Gimnázium A tanév rendje, a 2018/19-es tanév feladatainak ütemezése augusztus 24. péntek augusztus 25. szombat augusztus 26. vasárnap augusztus 27. hétfő augusztus 28. kedd augusztus 29. szerda augusztus 30. csütörtök

Részletesebben

Szekszárdi Garay János Gimnázium

Szekszárdi Garay János Gimnázium Szekszárdi Garay János Gimnázium H-7100 Szekszárd, Szent István tér 7-9. Tel./fax: 00-36-74-315-633 E-mail: gjg@garayj.sulinet.hu Honlap: www.garayj.sulinet.hu Tisztelt Szülők! Köszöntöm Önöket a 2018/2019.

Részletesebben

Gépipari Technológiai Intézet

Gépipari Technológiai Intézet Szent István Egyetem Gépészmérnöki Kar Gépipari Technológiai Intézet FOGLALKOZTATÁSI TERV ÉS TANTÁRGYI ISMERTETŐ Egyszerűsített értékelésű tantárgyakhoz Tartalom 1. Általános adatok...1 1.1. A tantárgy

Részletesebben

Szülői estek. 2014.08.25. hétfő. 2014.08.26. kedd. osztályozó és javító vizsgák. 2014.08.28. csütörtök

Szülői estek. 2014.08.25. hétfő. 2014.08.26. kedd. osztályozó és javító vizsgák. 2014.08.28. csütörtök 2014.08.25. hétfő 2014.08.26. kedd Tanévnyitó értekezlet, tűz és balesetvédelmi oktatás Alsó tagozatos konferencia, felső tagozatos konferencia 2014.08.27. szerda Kiskonferencia 2014.08.28. csütörtök osztályozó

Részletesebben

5. A szorgalmi idő rendje

5. A szorgalmi idő rendje 5. A szorgalmi idő rendje A 2013/14. tanév első tanítási napja: utolsó tanítási napja: az iskola utolsó, befejező évfolyamán az utolsó tanítási nap: az I. félév: a félévi értesítők kiosztása: 2013. szeptember

Részletesebben

N Ö V É N Y É L E T T A N tantárgy programja az 2015/2016. tanév II. félévére nappali és levelező tagozatos hallgatók részére

N Ö V É N Y É L E T T A N tantárgy programja az 2015/2016. tanév II. félévére nappali és levelező tagozatos hallgatók részére N Ö V É N Y É L E T T A N tantárgy programja az 2015/2016. tanév II. félévére nappali és levelező tagozatos hallgatók részére NAPPALI TAGOZAT I. ÉVFOLYAM (NEPTUN tantárgykódok: MANABNN2723, MKNABNN2825,

Részletesebben

A 2018/2019. TANÉV ESEMÉNYEI A MUNKATERV ALAPJÁN

A 2018/2019. TANÉV ESEMÉNYEI A MUNKATERV ALAPJÁN 1 A 2018/2019. TANÉV ESEMÉNYEI A MUNKATERV ALAPJÁN 1. számú melléklet: A tanév helyi rendje 1. A szorgalmi idő 13/2018. (VI. 14.) EMMI rendelet 2. alapján: 1.1. Az intézményünkben a munkát tanév, ezen

Részletesebben

TANTÁRGY ADATLAP és tantárgykövetelmények Cím: Épületszerkezettan I.

TANTÁRGY ADATLAP és tantárgykövetelmények Cím: Épületszerkezettan I. TANTÁRGY ADATLAP és tantárgykövetelmények Cím: Épületszerkezettan I. Tárgykód: PMRESNE037B, PMRESNE037P Heti óraszám: 3/4/0, Kreditpont: 7 Szak(ok)/ típus: Tagozat: Követelmény: Meghirdetés féléve: Nyelve:

Részletesebben

Rendezvénynaptár 2017/2018-as tanév

Rendezvénynaptár 2017/2018-as tanév 31 Csütörtök 17:00 Tanévnyitó ünnepély 1 1 Péntek Első tanítási nap 2 Szombat 3 Vasárnap 2 4 Hétfő 5 Kedd 3 4 6 Szerda 5 7 Csütörtök 6 8 Péntek 9 Szombat 10 Vasárnap 7 11 Hétfő 8 12 Kedd 9 13 Szerda 10

Részletesebben

Szeptember. 1. csütörtök Tanévnyitó ünnepély 10 és 11 órai kezdettel

Szeptember. 1. csütörtök Tanévnyitó ünnepély 10 és 11 órai kezdettel Szeptember 1. csütörtök Tanévnyitó ünnepély 10 és 11 órai kezdettel 2. péntek Osztályfőnöki órák, az esti tagozat hallgatói számára általános tájékoztató 3. szombat 4. vasárnap 5. hétfő 6. kedd 7. szerda

Részletesebben

A SZINERGIA ÜZLETI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS TAGINTÉZMÉNYEI. Éves munkaterve A 2015/2016. tanévre

A SZINERGIA ÜZLETI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS TAGINTÉZMÉNYEI. Éves munkaterve A 2015/2016. tanévre A SZINERGIA ÜZLETI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS TAGINTÉZMÉNYEI e A 2015/2016. tanévre 2015. június 2015. június 30. Pályaorientációs és jelentkezési nap 2015. július 2015. július 28. 2015. július 31-ig 2015. július

Részletesebben

A tanév rendje 2016/2017

A tanév rendje 2016/2017 MISKOLCI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM MEZŐKÖVESDI SZENT LÁSZLÓ GIMNÁZIUMA ÉS KÖZGAZDASÁGI SZAKGIMNÁZIUMA 3400 Mezőkövesd, Mátyás király út 146. Telefon/fax: 49/500-033; 500-034 Web: www.szlgimi.t-online.hu E-mail:

Részletesebben

A Tanulmányi és Vizsgaszabályzat kari kiegészítése

A Tanulmányi és Vizsgaszabályzat kari kiegészítése A Tanulmányi és Vizsgaszabályzat kari kiegészítése 62. (10) Gyakorlati jegy Félévközi jegy/gyakorlati jegy: a szorgalmi időszakban teljesített feladatok, megírt zárthelyik, elkészített beszámolók együttes

Részletesebben