Forrás: Egyéni vállalkozás indítása és működtetése

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Forrás: http://www.doksi.hu. Egyéni vállalkozás indítása és működtetése"

Átírás

1 Egyéni vállalkozás indítása és működtetése Berger Katalin Eötvös József Főiskola Gazdálkodás és menedzsment szak III. évfolyam levelező tagozat 2010/2011

2 Egy saját vállalkozás elindítása előtt fontos tájékozódnunk. Az Országgyűlés - elismerve az egyéni vállalkozók gazdasági életben betöltött kiemelkedő szerepét - tevékenységük megkönnyítése, adminisztratív terheinek csökkentése, cégalapításának elősegítése érdekében elfogadta az egyéni vállalkozásokról és az egyéni cégről szóló évi CXV. törvényt, mely január 1-el lépett hatályba. A törvény alapján: Egyéni vállalkozói tevékenység: Egyéni vállalkozó lehet elsősorban a magyar állampolgár, az Európai Unió tagállamának állampolgára, valamint azon személyek, akik a szabad mozgás és tartózkodás jogát a M agyar Köztársaság területén gyakorolják. Nem válhat vállalkozóvá az, aki korlátozottan cselekvőképes vagy cselekvőképtelen, vagy végrehajtandó szabadságvesztésre ítéltek, illetve aki egyéni cég tagja vagy gazdasági társaság korlátlanul felelős tagja. Az egyéni vállalkozói tevékenység megkezdésének bejelentése elektronikus úton, ügyfélkapun keresztül, vagy személyesen kezdeményezhető. A lakóhelyhez legközelebb eső Okmányirodában minden, a személyesen kezdeményező és ügyfélkapuval még nem rendelkező ügyfél számára ingyenesen ügyfélkaput hoz létre. A bejelentést külön elektronikus űrlapon kell megtenni, ami tartalmazza: a bejelentő családi és utónevét, születési családi és utónevét, anyja családi és utónevét, születési helyét és idejét, lakcímét, értesítési címét, állampolgárságát, nyilatkozatot arról, hogy nem állnak fenn kizáró okok, a főtevékenységet, és a folytatni kívánt egyéb tevékenységet TEÁOR-számokból képzett szakmakód szerint megjelölve, a székhely, valamint szükség szerint a telephely és a fióktelep címét, az adózás rendjéről szóló évi XCII. törvényben (a továbbiakban: Art.) meghatározott további adatokat és nyilatkozatokat, amelyek az állami adóhatósághoz való bejelentkezési kötelezettség teljesítéséhez szükségesek. A Hatóság az elektronikus rendszeren keresztül beszerzi az egyéni vállalkozó adószámát, statisztikai számjelét, és ezt követően az egyéni vállalkozónak az adatait továbbítja a nyilvántartást vezető szervhez. A nyilvántartást vezető szerv az egyéni vállalkozót nyilvántartásba veszi, és erről a nyilvántartási szám megküldésével azonnal értesíti a Hatóságot, és egyidejűleg megküldi (átadja) az igazolást a bejelentő részére. Amikor az ügyfél egyéni vállalkozóvá vált, formanyomtatványon kell, hogy bejelentkezzen az önkormányzati Adóhatósághoz. Az egyéni vállalkozói tevékenység megkezdésének bejelentése, a változás-bejelentés, az egyéni vállalkozói tevékenység szünetelésének és megszűnésének bejelentése díj- és illetékmentes. A tevékenység szünetelésének és megszüntetésének bejelentésével, valamint a változás-bejelentéssel kapcsolatos eljárások kizárólag elektronikus úton, ügyfélkapun keresztül kezdeményezhetők. Ha az egyéni vállalkozó kéri, számára a Hatóság egyéni vállalkozói igazolványt állít ki. Az igazolvány a tevékenység megkezdésének és folytatásának nem feltétele. Az egyéni vállalkozó tevékenységéből eredő kötelezettségeiért teljes vagyonával felel. A vállalkozó több tevékenységet folytathat. Ha valamely gazdasági tevékenység gyakorlását jogszabály hatósági engedélyhez köti, csak az engedély birtokában lehet folytatni. Képesítéshez kötött tevékenységet akkor végezhet, ha ő vagy adott tevékenység folytatásában személyesen közreműködő, általa határozatlan időre foglalkoztatott személyek között van olyan, aki az előírt képesítéssel rendelkezik. Az egyéni vállalkozó halála esetén özvegye vagy örököse folytathatja tovább a t evékenységet. Lehetőség van arra, hogy a vállalkozó tevékenységét legalább egy hónapig és legfeljebb öt évig szüneteltesse. Ha a vállalkozó igazolvánnyal rendelkezik, akkor azt a szüneteltetés időszakára le kell, hogy adja a Hatóságnak személyesen vagy postai úton. 2

3 Az egyéni vállalkozó tevékenység megszűnik, ha a tevékenység megszüntetésére irányuló kérelmet terjesztenek elő, a vállalkozó céget alapított elhunyt, vagy cselekvőképességének korlátozását vagy cselekvőképtelenségét határozattal kimondták, az adóhatóság törölte az egyéni vállalkozó adószámát. Egyéni vállalkozás költségei (nyereség, vállalkozói kivét) A vállalkozói jövedelem szerinti adózást alkalmazó egyéni vállalkozó a vállalkozói tevékenységéből származó nyereségét a vállalkozói bevételből a vállalkozói költség levonásával határozza meg. Ehhez a személyi jövedelemadóról szóló é vi CXVII számú törvény 10. és 11. számú mellékletében foglaltakat kell figyelembe venni. A nyereséget terhelő adók: adózás előtti vállalkozói nyereség után személyi jövedelemadó osztalékadó a személyi jövedelemadó törvény szabályai szerint egészségügyi hozzájárulás Helyi iparűzési adó: Minden vállalkozásnak az állandó vagy ideiglenes jelleggel végzett vállalkozói tevékenysége után adófizetési kötelezettsége keletkezik a területileg illetékes önkormányzat felé. Ez a helyi iparűzési adó, melynek mértéke maximum a korrigált árbevétel 2%-a lehet, melyet csökkent az anyagköltség, az eladott áruk beszerzési értéke, valamint a közvetített szolgáltatások és az igénybe vett alvállalkozói díjak összege. A bevallás leadásának határideje május 31. mely időpont vonatkozik az adókülönbözet megfizetésének határidejére is. Üzleti terv 1. A vállalkozás azonosító adatai Teljes név: Kiss Péter egyéni vállalkozó Székhely: 6000 Kecskemét, VII. Klapka u. 30. Adószám: Telefon: Számlavezető bank: Raiffeisen Bank Számlaszám: TEÁOR száma: Háztartási gép, háztartási, kerti eszköz javítása Háztartási gép, otthoni és kerti eszközjavító műhely 2. A vállalkozás története A most induló vállalkozáshoz az üzleti terv azért készült, mert Kiss úr egy pályázaton szeretne részt venni. Az Elektropont Kft. (adószám: , székhely: 6000 Kecskemét, Izsáki út 1.) kereskedelmi, háztartási és vendéglátó ipari gépszerelőt keres. Kiss úr egyéni vállalkozó, kecskeméti lakos, így a gépek szervízelése helyben megoldható, kevés szállítási költséget jelent a korlátolt felelősségű társaságnak, továbbá Kiss úr szerelőműhellyel, saját tulajdonú kisteherautóval is rendelkezik, így a szállítás megoldott. Amennyiben az üzleti kapcsolat kialakul, hosszú távon, jól együtt tudnak működni. 3

4 3. Ágazati áttekintés Kecskemét, mint Bács-Kiskun megye székhelye, a környék legnagyobb és legdinamikusabban fejlődő városa. A versenytársak még nyitottak nagyobb cég felé, mivel nem volt jellemző, hogy egy társaság a gépek szervizelését alvállalkozókkal oldotta volna meg. A piacon kevesen rendelkeznek csak szerelőműhellyel. Az egyéni vállalkozó nem csak helyi szervizelést végez, hanem meghibásodott gépek elszállítását is vállalja. Rendelkezésére álló munkaeszközei révén a s zükséges ellenőrző méréseket, hibafeltárását is elvégzi. Alkalmazottra nincsen szüksége. 4. Szolgáltatások bemutatása Háztartási kisgépek lakossági és kereskedelmi szerviztevékenysége. Mobil és immobil hőközlő és hőfejlesztő készülékek telepítése és javítása, időszakos felülvizsgálata. Hagyományos mosógépek és centrifugák hibafeltárása, javítása. Automata mosógépek, mosogatógépek elektromos beüzemelése, időszakos szervizelése, hibaelhárítása, biztonságtechnikai mérések elvégzése. Háztartási hűtőgépek, fagyasztók javítása, általános hibaelhárítás, alkatrészek, fődarabok cseréje, hibabehatárolás, biztonságtechnikai mérések. Mobil és immobil klímaberendezések telepítése, időszakos karbantartása. Ipari és szolgáltatás jellegű hőközlő, hőfejlesztő készülékek, mosó- és tisztítóberendezések, javítása, karbantartása. Mikrohullámú energiával működő háztartási sütő-főző berendezések karbantartása, időszakos biztonságtechnikai bemérése, hatásos teljesítményének időszakos mérése, a készülékek hibaelhárítása, fődarabjainak cseréje. Speciális vendéglátó ipari, élelmiszeripari és kereskedelmi kisgépek javítása. A szolgáltatói tevékenységen kívül más tevékenységet például értékesítést az egyéni vállalkozó nem végez, így teljes egészében a s zervizmunkák ellátását garantálja, illetve azonnal a p ályáztató rendelkezésére tud állni. Korábban a BELKA Kft. alkalmazásában állt, így több éves szakmai tapasztalattal rendelkezik. 5. Piaci szegmentáció Az Elektropont Kft. háztartási és híradástechnikai termékek értékesítésével foglalkozik. Vásárlóköre fiatalos, dinamikus és igényli az új, korszerű termékeket. Reáljövedelmüket vizsgálva elmondható, hogy a középosztály és a felsőbb szférába tartoznak. Gyakori vásárlói az Elektropont Kft.-nek. Elvárják a gyors, pontos, precíz munkát az aktuális, továbbképzett szakértelmet. A vásárlói réteg a szervizelési munkáknál esetlegesen felmerülő termékküllemre figyelmet fordítanak. 6. Versenytársak Több egyéni vállalkozó végez háztartásigép-szervizelést, többségük háztartási gépek eladásával is foglalkozik, üzlettel rendelkeznek. Kialakult vevőkört alakítottak ki. Azonban a főprofiljuk mellett nem tudnak 100%-ban az Elektropont Kft. rendelkezésére állni, szakmán belüli továbbképzéseken csak 2 versenytárs vett részt. Kiss úr, mivel korábban alkalmazásban állt, kialakított ügyfélköre mellett megismerte a versenytársainak munkáját, árképzését, piaci helyzetét. 7. Ár A versenytársakhoz igazodó árképzés alapján határozza meg Kiss úr a szolgáltatás árát. Azonban ha a hibás termék elszállítása szükséges, akkor a városon belül 1500 forintos kiszállási díjat számít fel. 8. Pénzügyi terv műhely fenntartási költsége körülbelül havonta 15 ezer forint munkaeszközök értéke kezdetben 150 ezer, de továbbfejleszthető, korszerűsíthető 4

5 szemétszállítási díj 2 ezer üzemanyag költség 30 ezer (ha sok a helyszíni munka) cégautóra nem kell költenie, mivel saját kisteherautóval rendelkezik telefonköltsége 8 ezer anyagköltség (változó) kb. 15 e zer /gyártón keresztül vagy versenytárstól (helyben) beszerezhető/ egyéni vállalkozói járulékok havonta o SZJA előleg o magánnyugdíjpénztári tagdíj vagy nyugdíjjárulék o nyugdíjjárulék o természetbeni egészségbiztosítási járulék o pénzbeli egészségbiztosítási járulék o munkaerőpiaci járulék gépjárműadó 7 ezer (félévente) helyi iparűzési adó (éves szinten az nettó árbevétel maximum 2%-a) a helyi rendelet alapján 100 ezer forint alatt nem kell megfizetni Összes költség: 267 ezer forint körülbelül az induláskor Havonta: 110 ezer forint A vállalkozás finanszírozásához a vállalkozó 1 millió forint saját önerővel rendelkezik, így biztosított a fenntartási költség megfizetése és a későbbi gazdálkodás részbeni finanszírozása, továbbfejlesztése. 9. Melléklet Kiss Péter önéletrajz Szakmai bizonyítvány Továbbképzést igazoló oklevél Bajai elektromos karbantartók Kft. ajánlása Az első negyedévben nyereség nem valószínű, így szükséges a likviditásra felkészülni. Tehát az alakulásnál bele kell számolni az állandó költségeket, a havonta fizetett járulékokat. A vállalkozó célja, hogy fix munkabér mellett mozgó béren felüli juttatásokkal vállalkozását fenntartsa. Kezdetben a bevételekből, a költségeket kívánja fedezni, azaz nem számít nyereségre és veszteségre sem. 0 egyenleggel kalkulál. Ahhoz hogy valaki egyéni vállalkozó legyen, nem elég a fentieket figyelembe venni és betartani. Kezdő egyéni vállalkozóként mérlegelni kell, hogy milyen lehetőségeink vannak a piacon, kik a versenytársak, továbbá érdemes vizsgálni a lehetséges ügyfélköri igényeket. A több éves folyamatos működés stabil partnerkapcsolatot eredményez és elégedett vásárlói kört hozhat létre. A magánszemélyi szféra főként azért hoz létre egyéni vállalkozást, hogy bejelentett munkaviszonnyal rendelkezzen, független legyen. Azonban nehéz a piacon maradni, még akkor is, ha kezdetben nehézségeink akadnak. Érdemes könyvelőt fogadni, hogy gördülékenyebben, határidőket betartva tudjunk kötelezettségeinknek eleget tenni. Mindenki számára ott a lehetőség, hogy kipróbálja magát a gazdálkodók világában. Sikeres üzletmenet láttán mindig gondolj arra, hogy valaki egyszer lépett egy merészet! /Peter F. Drucker/ 5

MUNKAANYAG. Balogh Lajosné. Szépségipari szolgáltatóegység működéséhez szükséges engedélyek és dokumentumok. A követelménymodul megnevezése:

MUNKAANYAG. Balogh Lajosné. Szépségipari szolgáltatóegység működéséhez szükséges engedélyek és dokumentumok. A követelménymodul megnevezése: Balogh Lajosné Szépségipari szolgáltatóegység működéséhez szükséges engedélyek és dokumentumok A követelménymodul megnevezése: Szépészeti szolgáltatóegység üzemeltetése A követelménymodul száma: 1210-06

Részletesebben

MUNKAANYAG. Bognár Zsoltné. Egyéni vállalkozás alapítása, működése, megszűnése. A követelménymodul megnevezése:

MUNKAANYAG. Bognár Zsoltné. Egyéni vállalkozás alapítása, működése, megszűnése. A követelménymodul megnevezése: Bognár Zsoltné Egyéni vállalkozás alapítása, működése, megszűnése A követelménymodul megnevezése: A vállalkozások alapítása, működtetése, átszervezése, megszüntetése A követelménymodul száma: 0001-06 A

Részletesebben

Egyéni vállalkozó. 1. Egyéni vállalkozás alapítása. Egyéni vállalkozás: egy természetes személy üzletszerű gazdasági tevékenysége.

Egyéni vállalkozó. 1. Egyéni vállalkozás alapítása. Egyéni vállalkozás: egy természetes személy üzletszerű gazdasági tevékenysége. Egyéni vállalkozó Egyéni vállalkozás: egy természetes személy üzletszerű gazdasági tevékenysége. saját nevében és kockázatára rendszeresen haszonszerzés céljából végzi Egyéni vállalkozóvá válás feltételei:

Részletesebben

*Az EGT államok körébe tartozik az Európai Unió valamennyi tagállama, továbbá az Izland, Lichtenstein, Norvégia, Svájc.

*Az EGT államok körébe tartozik az Európai Unió valamennyi tagállama, továbbá az Izland, Lichtenstein, Norvégia, Svájc. Az egyéni vállalkozás megkezdése Jogosult egyéni vállalkozói tevékenységet indítani az, aki magyar állampolgár, az Európai Unió tagállamának vagy az Európai Gazdasági Térségről (EGT)* szóló megállapodásban

Részletesebben

15T101E BEJELENTŐ ÉS VÁLTOZÁSBEJELENTŐ LAP az egyéni vállalkozók nyilvántartásában szereplő egyéni vállalkozók részére

15T101E BEJELENTŐ ÉS VÁLTOZÁSBEJELENTŐ LAP az egyéni vállalkozók nyilvántartásában szereplő egyéni vállalkozók részére 15T101E BEJELENTŐ ÉS VÁLTOZÁSBEJELENTŐ LAP az egyéni vállalkozók nyilvántartásában szereplő egyéni vállalkozók részére Kinyomtatva két példányban, vagy elektronikus úton egy példányban kell benyújtani.

Részletesebben

13T101E BEJELENTŐ ÉS VÁLTOZÁSBEJELENTŐ LAP az egyéni vállalkozók nyilvántartásában szereplő egyéni vállalkozók részére

13T101E BEJELENTŐ ÉS VÁLTOZÁSBEJELENTŐ LAP az egyéni vállalkozók nyilvántartásában szereplő egyéni vállalkozók részére 13T101E BEJELENTŐ ÉS VÁLTOZÁSBEJELENTŐ LAP az egyéni vállalkozók nyilvántartásában szereplő egyéni vállalkozók részére Kinyomtatva két példányban, vagy elektronikus úton egy példányban kell benyújtani.

Részletesebben

EGYÉNI VÁLLALKOZÓI TEVÉKENYSÉG MEGKEZDÉSÉNEK BEJELENTÉSE TÖRZSLAP 1. A vállalkozó személyes adatai

EGYÉNI VÁLLALKOZÓI TEVÉKENYSÉG MEGKEZDÉSÉNEK BEJELENTÉSE TÖRZSLAP 1. A vállalkozó személyes adatai Hatályba lépés: 2011.01.01. Jogszabályi hivatkozás: 65/2009. (XII. 17.) IRM rendelet Szervkód: A kérelem beadásának dátuma: A csatolt betétlapok száma: Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi

Részletesebben

A társas vállalkozás kifejezést a társadalombiztosítási jogszabály 1 gyűjtőfogalomként használja.

A társas vállalkozás kifejezést a társadalombiztosítási jogszabály 1 gyűjtőfogalomként használja. A TÁRSAS VÁLLALKOZÁSOK, TÁRSAS VÁLLALKOZÓK, GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK VEZETŐ TISZTSÉGVISELŐI JÁRULÉK- ÉS EGÉSZSÉGÜGYI HOZZÁJÁRULÁS, VALAMINT SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ FIZETÉSÉNEK ALAPVETŐ SZABÁLYAI 2014.

Részletesebben

Adótanácsadó Általános adózási tájékoztató kis- és középvállalkozások részére a 2015-ös évre

Adótanácsadó Általános adózási tájékoztató kis- és középvállalkozások részére a 2015-ös évre Adótanácsadó Általános adózási tájékoztató kis- és középvállalkozások részére a 2015-ös évre Szerzők: Keztyűs Mónika, a PricewaterhouseCoopers Magyarország Kft. munkatársa (1., 3-5., 7-9. fejezet) Tóth

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSBARÁT ÚJBUDA FÜZETEK a sikeres újbudai kisvállalkozásokért. 6. füzet

VÁLLALKOZÁSBARÁT ÚJBUDA FÜZETEK a sikeres újbudai kisvállalkozásokért. 6. füzet a sikeres újbudai kisvállalkozásokért 6. füzet Adózás A kisvállalkozás adózása 2 Tisztelt újbudai vállalkozók! Magyarország fejlődésének talán legfontosabb motorját a hazai tulajdonú kis- és középvállalkozások

Részletesebben

A társas vállalkozás kifejezést a társadalombiztosítási jogszabály 1 gyűjtőfogalomként használja.

A társas vállalkozás kifejezést a társadalombiztosítási jogszabály 1 gyűjtőfogalomként használja. A TÁRSAS VÁLLALKOZÁSOK, TÁRSAS VÁLLALKOZÓK, GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK VEZETŐ TISZTSÉGVISELŐI JÁRULÉK- ÉS EGÉSZSÉGÜGYI HOZZÁJÁRULÁS, VALAMINT SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ FIZETÉSÉNEK ALAPVETŐ SZABÁLYAI 2012.

Részletesebben

Újonnan induló vállalkozások alakulás utáni teendői

Újonnan induló vállalkozások alakulás utáni teendői Újonnan induló vállalkozások alakulás utáni teendői A tanulmányból kiderül, hogy a cégalapítás után milyen bejelentési kötelezettségei vannak, ezek elmulasztása súlyos következményekkel jár! Válassza könyvelési

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A 2013. ÉVI ÁLLANDÓ JELLEGŰ IPARŰZÉSI TEVÉKENYSÉG UTÁNI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁSI NYOMTATVÁNYHOZ

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A 2013. ÉVI ÁLLANDÓ JELLEGŰ IPARŰZÉSI TEVÉKENYSÉG UTÁNI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁSI NYOMTATVÁNYHOZ KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A 2013. ÉVI ÁLLANDÓ JELLEGŰ IPARŰZÉSI TEVÉKENYSÉG UTÁNI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁSI NYOMTATVÁNYHOZ AZ IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS BENYÚJTÁSÁRA KÖTELEZETTEK KÖRE Ezt a bevallási nyomtatványt azoknak

Részletesebben

Magánszemély vagy egyéni vállalkozó? Adószámos magánszemélyeket érintő szabályokról dióhéjban 2011.

Magánszemély vagy egyéni vállalkozó? Adószámos magánszemélyeket érintő szabályokról dióhéjban 2011. Magánszemély vagy egyéni vállalkozó? Adószámos magánszemélyeket érintő szabályokról dióhéjban 2011. Írta: Sinka Jánosné, közgazdász, nemzetközi adószakértő Sinka Jánosné, Bp., 2011. www.sinkatax.hu, www.adozas.eoldal.hu

Részletesebben

A D Ó I G A Z G A T Á S

A D Ó I G A Z G A T Á S Enying Város Jegyzője Önkormányzati Adóhatóság 8130 Enying, Kossuth L.u. 26. Tel./Fax: 22/372-002 Tel.: 22/372-661 1. JOGSZABÁLYOK 2. HATÁSKÖRI JEGYZÉK Képviselő-testület Önkormányzati adóhatóság ELEKTRONIKUS

Részletesebben

Vállalkozások alapítása Magyarországon. Vörös Károlyné titkár Zala Megyei Kereskedelmi és Iparkamara

Vállalkozások alapítása Magyarországon. Vörös Károlyné titkár Zala Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Vállalkozások alapítása Magyarországon Vörös Károlyné titkár Zala Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Alapvető jogszabály 2006. évi IV. törvény a Gazdasági Társaságokról és a 2006. évi V. törvény a Cégnyilvánosságról,

Részletesebben

Adónaptár a lényegesebb adófizetési, bevallási határidőkről

Adónaptár a lényegesebb adófizetési, bevallási határidőkről 1 Adónaptár a lényegesebb adófizetési, bevallási határidőkről 1. Személyi jövedelemadó A) Személyi jövedelemadó előlege a) A munkáltatónak az általa levont jövedelemadó-előleget az elszámolt hónapot követő

Részletesebben

Az adóhatósághoz történő bejelentkezés alapvető szabályai

Az adóhatósághoz történő bejelentkezés alapvető szabályai Az adóhatósághoz történő bejelentkezés alapvető szabályai Kinek kell bejelentkezni az adóhatósághoz? Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény alapján adóköteles tevékenységet csak adószámmal rendelkező

Részletesebben

TUDNIVALÓK. a Kérelem egyéni vállalkozók részére nyomtatvány-garnitúra kitöltéséhez

TUDNIVALÓK. a Kérelem egyéni vállalkozók részére nyomtatvány-garnitúra kitöltéséhez TUDNIVALÓK a Kérelem egyéni vállalkozók részére nyomtatvány-garnitúra kitöltéséhez A nyomtatvány-garnitúra 7 kitöltendő oldalból, 1 tájékoztató oldalból, továbbá 3 opcionálisan kitöltendő oldalból áll:

Részletesebben

Civil szervezetek: egyesületek, köztestületek, (köz)alapítványok adózásának alapvető szabályai 2014.

Civil szervezetek: egyesületek, köztestületek, (köz)alapítványok adózásának alapvető szabályai 2014. Civil szervezetek: egyesületek, köztestületek, (köz)alapítványok adózásának alapvető szabályai 2014. Az egyesületek, köztestületek, (köz)alapítványok 1 [civil szervezetek] alapítására, működésére vonatkozó

Részletesebben

Az önálló tevékenység és az önálló tevékenységből származó jövedelem 2014.

Az önálló tevékenység és az önálló tevékenységből származó jövedelem 2014. Az önálló tevékenység és az önálló tevékenységből származó jövedelem 2014. A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (a továbbiakban: Szja tv.) szerint önálló tevékenység minden olyan bevételt

Részletesebben

Amit a civilekről tudni lehet, kell és érdemes Aktuális kérdések alapítványok, egyesületek adózási és számviteli szabályozásával kapcsolatban

Amit a civilekről tudni lehet, kell és érdemes Aktuális kérdések alapítványok, egyesületek adózási és számviteli szabályozásával kapcsolatban Amit a civilekről tudni lehet, kell és érdemes Aktuális kérdések alapítványok, egyesületek adózási és számviteli szabályozásával kapcsolatban Gottgeisl Rita könyvvizsgáló Magyar Adótanácsadók és Könyvviteli

Részletesebben

Az önálló tevékenység és az önálló tevékenységből származó jövedelem

Az önálló tevékenység és az önálló tevékenységből származó jövedelem Az önálló tevékenység és az önálló tevékenységből származó jövedelem Önálló tevékenység minden olyan tevékenység, amelynek eredményeként a magánszemély bevételhez jut, és amely az szja-törvény 1 szerint

Részletesebben

I.fejezet. Általános rendelkezések

I.fejezet. Általános rendelkezések ARNÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK az iparűzési adó bevezetéséről szóló többször módosított 7/17.(05.10) rendelete egységes szerkezetben 1 Az Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi adókról

Részletesebben

Örömmel bocsátjuk közre a 2014. évi adórendszert bemutató kiadványunkat.

Örömmel bocsátjuk közre a 2014. évi adórendszert bemutató kiadványunkat. TISZTELT ÜGYFELEINK, KEDVES BARÁTAINK! Örömmel bocsátjuk közre a 2014. évi adórendszert bemutató kiadványunkat. Mint ahogy azt valamennyi kiadványunkban kihangsúlyozzuk, ezúttal is igaz, hogy a bevezetett

Részletesebben

ADÓZÁSI ISMERETEK ÉS BANKVÁLASZTÁS

ADÓZÁSI ISMERETEK ÉS BANKVÁLASZTÁS ADÓZÁSI ISMERETEK ÉS BANKVÁLASZTÁS TARTALOMJEGYZÉK I. Adórendszer-államháztartás... 3 I.1. A mai magyar adórendszer... 4 I.2. Adó fogalma, célja, funkciói... 4 II Az adók csoportosítása, adótípusok, adórendszer...

Részletesebben

Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2007. (XII. 28.) önkormányzati rendelete. a helyi adókról * (Egységes szerkezetben)

Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2007. (XII. 28.) önkormányzati rendelete. a helyi adókról * (Egységes szerkezetben) Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2007. (XII. 28.) önkormányzati rendelete a helyi adókról * (Egységes szerkezetben) I. Általános rendelkezések 1. Paks Város Önkormányzata a helyi adókról

Részletesebben

1. A vállalkozás értelmezése és a vállalkozási tevékenység jellemzői.

1. A vállalkozás értelmezése és a vállalkozási tevékenység jellemzői. 1 1. A vállalkozás értelmezése és a vállalkozási tevékenység jellemzői. 1.1. A vállalkozások gazdaságban betöltött szerepe A társadalmi gazdasági fejlődés biztosítékai a különböző vállalkozások. Ezek állítják

Részletesebben

Az önálló tevékenység és az önálló tevékenységből származó jövedelem 2015.

Az önálló tevékenység és az önálló tevékenységből származó jövedelem 2015. Az önálló tevékenység és az önálló tevékenységből származó jövedelem 2015. A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (a továbbiakban: Szja tv.) szerint önálló tevékenység minden olyan bevételt

Részletesebben

ÚTMUTATÓ MIRŐL OLVASHAT A BEVALLÁS ÚTMUTATÓJÁBAN?

ÚTMUTATÓ MIRŐL OLVASHAT A BEVALLÁS ÚTMUTATÓJÁBAN? ÚTMUTATÓ A 2014. ÉVRŐL SZÓLÓ SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ, A JÁRULÉK, A KÜLÖNADÓ, AZ EGYSZERŰSÍTETT KÖZTEHERVISELÉSI HOZZÁJÁRULÁS, AZ EGÉSZSÉGÜGYI HOZZÁJÁRULÁS BEVALLÁSÁHOZ, HELYESBÍTÉSÉHEZ, ÖNELLENŐRZÉSÉHEZ

Részletesebben